CLANAK BROJ 186

TUŽILAŠTVU

BOSNE I HERCEGOVINE

Zahvaljujem na vremenu i interesovanju, koje ste pokazali!
Svrha poruka koje šaljem je višestruka, a jedan od razloga za to je da ukažem javnosti i državnim organima na kriminal unutar institucija sistema.
Drugi važan razlog je taj da dostavljajući podatke o krivičnim djelima, probudim savjest svih državnih službenika da prijave krivično djelo, shodno obavezi iz ZKP-a, pošto je meni lično blokiran pristup u OT Bijeljina.
Nadalje je neophodno da preduzmem sve što je moguće unutar zemlje, prije nastupa u Strazburu, a ništa manje nije važno to, da kriminalci o čijim zločinima imam dokaze, nemaju miran san, čitajući na koje se sve adrese šalju podaci…
Upoznat sam sa svim relevantnim zakonima za ovu temu, te ističem da mi je veoma dobro poznata struktura VSITV, kao i to da je Ured disciplinskog tužioca nadležan ISKLJUČIVO za disciplinske prekršaje, koji su jasno navedeni u članu 57 „Zakon o visokom sudskom i tuzilackom vijecu BIH“, a što sam detaljno obradio na blogu koji uređujem na internetu!
Ja dakle, se ne žalim na rad OT Bijeljina, nego iznosim argumente i dokaze o krivičnim djelima i čak monstruoznim zločinima, pojedinih tužilaca!
A to, da li je neko nadležan ili ne nije lako na prvi pogled procijeniti:
Djevojčica Ivona Bajo je ubijena tokom šverca „NEKE ROBE“ u firmu lokalnog tajkuna Bobar Gavrila, a u kome su učestvovale firme iz FEDERACIJE, „Haak trans“ i „Asa auto“…
Da li su švercovali ČAČKALICE ili se radi o transportu koji je dogovorio Milorad Barašin sa švercerima oružja, je tajna, koju kriju kriminalci iz CJB Bijeljina i OT Bijeljina!
Gospodin Teodorović Aco, načelnik kriminalističke policije, je svojevremeno izrazio spremnost da ispita sve nezakonite radnje inspektora Marković Dragoslava, te podnese zahtijev za saslušanje tužioca Stjepanović Danice!
5 dana kasnije bio je pod zemljom, (sahranjen bez autopsije) a materijalu koji sam mu predao izgubio se svaki trag…
Dakle, sa radom OT Bijeljina, može biti zadovoljna samo mafija…

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 185

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV DRAGOSLAVA MARKOVIĆA, FORMALNO ZAPOSLENOG U CJB BIJELJINA, PREDATA JE 05.07.2010. GODINE, A MJESEC DANA KASNIJE 05.08. PO DOLASKU MAJKE UBIJENE DJEVOJČICE, O SVIM ZLOČINIMA, POMENUTOG KRIMINALCA, UPOZNALI SMO I NAČELNIKA KRIMINALISTIČKE POLICIJE, KOJI JE OBEĆAO DA ĆE ISPITATI SVE I PODNIJETI ZAHTJEV ZA SASLUŠANJE DANICE STJEPANOVIĆ.
POMENUTI GOSPODIN,  ACO TEODOROVIĆ, ŽIVIO JE JOŠ SAMO 5 DANA, TE JE SAHRANJEN PO HITNOM POSTUPKU, BEZ AUTOPSIJE!
ŠTA SE DESILO SA OVOM PRIJAVOM I MATERIJALOM PREDATIM NJEMU, NIJE POZNATO DO DANAŠNJEG DANA...

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV


MARKOVIĆ DRAGOSLAVA

Napomena : Protiv navedene osobe je ranije podnesena krivična prijava, kao člana organizovane kriminalne grupe i ovo nije dopuna iste, jer se temelji na podacima i činjenicama koje nisu bile poznate podnosiocu te prethodne prijave u vrijeme kada je ista podnesena. Prijava se odnosi na protivzakonite radnje, koje je gospodin Marković izvršio u cilju sprečavanja dokazivanja ubistva Ivone Bajo 23.07.2009.
Kao prvi argument, u obrazlaganju ove krivične prijave predocicu dio iz zapisnika policajaca Sekulić Milenka i Krulj Riste, sačinjenog povodom tragičnog događaja :
Dio koji je bitan, odnosi se na pregled odjeće i obuće, što je navedeno i u zapisniku drugog pripadnika ove policijske patrole :
Vidljivo je da je postojala naredba da se sve stvari koje je imala nastradala djevojčica dopreme u CJB Bijeljina na dalju obradu. Ali da sve nije urađeno onako kako je trebalo svjedoči slijedeći isječak iz Zabilješke, koju su sačinili Milutinović Drago i Telebek Radenko :
Tekst je kucan pisaćom mašinim i lošeg je kvaliteta, ali je vidljivo da su policajci uočili naočale i šeširić (kostim ne pominju), i iako je postojala naredba o dopremanju odjevnih predmeta na dalju obradu, isti su ostavljeni u automobilu. Da je to istina pokazuje i pitanje tuzioca Stjepanović, upućeno vlasniku automobila, u kojem je dovezena djevojčica :
Vidljivo je dakle da gospodin Novak, vlasnik automobila, nije znao da je policija pregledala njegov automobil i to toliko detaljno, da kostim uopšte nije evidentiran, a nijedan predmet od tri, koja su se nalazila u njemu (kostim, šešir i naočele), nije dostavljen u CJB.
Pomenute stvari je gospodin, zaista dostavio porodici 26.07.2009. a kada smo tri dana kasnije pokušali da ih predamo inspektoru Markoviću, on je to odbio, uz obrazloženje da to nije potrebno, jer je već poslata korpa na analizu i da je to dovoljno.
Na moju primjedbu da je obducent izjavio da povrede na tijelu djevojčice nije mogla nanijeti žica od 2 mm prečnika, te da možda na plastici naočala mogu biti otisci ubice, isti je ponovio svoju raniju tvrdnju da je on siguran da se radi o žici, te da nije zadovoljan radom patologa, tako da su sve stvari tek naknadno posredstvom gospodina Tomića, koga je angažovala majka ubijene djevojčice, predate tužiocu Stjepanović…
Jedini predmet koji je dopremljen u CJB (uklonjen iz istražnih radnji je torba). Iako je kaiš debeo nekoliko centimetara presječen dvostruko i dio nedostaje, a veći dio ostatka je vidljivo izmjenjene boje, što sugeriše da je na njega imalo uticaj neko jako hemijsko sredstvo. Po mojoj pretpostavci, presjecanje je izvršio isti predmet, koji je i ubio djete, a promjena boje je nastupila pri pokušaju da se sa kaiša uklone tragovi koje je ostavio taj predmet ili osoba koja je skrivila nesreću.
Koliko je ozbiljna bila obrada kriminalističke policije, a kojom je rukovodio inspektor Marković, dovoljno govori i podatak da ta oštećenja i promjene u boji nisu niti u jednom dokumentu evidentirane, niti je to saopšteno porodici i javnosti, a kamoli da se ustanovilo kako je do istih oštećenja i deformacija došlo.
S obzirom na sve postupke inspektora, koje su navedene u ranijoj prijavi (u prilogu), siguran sam da je pomenuta torba smišljeno i planski „sklonjena“, kako ne bi kvarila plan o samopovređivanju.
Da su radnje inspektora bile više nego neprofesionalne i sa unaprijed postavljenim ciljem, pokazuje i isječak iz izjave svjedoka YYYYYY, kojoj se postavlja pitanje :
Dakle iako autopsija nije dala potvrdu da je povredu nanijela zica sa korpe, te su se očekivali rezultati vještačenja, (od dva koja su obavljena nijedno nije to potvrdilo), jasno je iz pitanja, kakav rezultat se želi postići. Djevojčica je sama pala i sama se ubila. Toliko o profesionalnom radu inspektora Markovića, koji je rukovodio radom policije. Detalje o tome da mu je ispred nosa pobjegao kamion koji je ušao u Univerzal prije nego što je djevojčica pronađena na asvaltu, (prije ulaska kamiona nema ničeg, a odmah potom na cesti je smrtno ranjeno dijete), necu ni pominjati, ali moram predočiti sledeću sliku u kojoj inspektor navodi sledeće :
Radi se o pozivima osobe koja je tvrdila da ima snimak ubistva, ali je važno istaći da je pri prvom pozivu u razgovoru sa bakom dotični „Aleksandar“, samo tražio da mu se ja javim i ostavio svoj broj, a pošto sam to odmah javio inspektoru Markoviću, on je u mom prisustvu iz kancelarije sa službenog telefona pozvao tu osobu, predstavivši se mojim imenom i tokom razgovora mu prvi ponudio novac, citiram . „Ja bih to kao ujak bio spreman i da platim“.
Ukoliko je taj „trik“ bio u sklopu taktike da se zavara mogući prevarant, nije potrebno nikakvo objašnjene, ali se postavlja pitanje:
Zašto je to u svojoj Zabilješci inspektor lažno predočio ???
I ponovo ključno pitanje:
Zašto je iz istražnih radnji i vještačenja izuzeo torbu ?

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 184

NA UPOZORENJE KOJE SAM POSLAO U DRUGOJ POLOVINI 2010. GODINE NIJE BILO NIKAKVE REAKCIJE, TE JE FAŠIZAM, KOJI SAM POMINJAO ISPLIVAO NA POVRŠINU!
NA SVU SREĆU USPIO SAM DA PRIBAVIM DOKAZE O TOME, JER POSTOJI ZAPISNIK SA SUDSKE RASPRAVE U KOME SVJEDOCI POLICAJCI, SVJEDOČE O POSTOJANJU FAŠISTIČKE NAREDBE:
"DA SE NE DOZVOLI PRISTUP TUŽILAŠTVU NIKOM OD SRODNIKA UBIJENE DJEVOJČICE IVONE BAJO"

VISOKOM SUDSKOM I TUZILACKOM SAVJETU
KANCELARIJI DISCIPLINSKOG TUZIOCA

DOPUNA NA UDT : 8547/10

U sklopu svoje borbe protiv organizovanog kriminala, nastavljam da obavještavam najuglednije institucije u zamlji.
S obzirom da zbog blokade i kontrole svih mojih komunikacija, koje su izdejstvovali korumpirani pripadnici državnih organa, samo zbog toga što sam izjavio i napisao da će svi odgovorni za prikrivanje ubistva, da završe u zatvoru, prisiljen sam da šaljem pošiljke bez imena pošiljaoca, kako ne bi bile prepoznate i zaustavljene. Moguće je da će zbog toga što nisam siguran da li su neke pošiljke stigle, doći do dupliranja podataka, tim prije što sam obavještavan da su neki organi proslijedili dokumentaciju ka VSITV, koje je uz Ustavni sud, poslednja brana pred pokušajima mafije da potpuno zavlada državom…
Između ostalih vidova svoje aktivnosti protiv korumpiranih državnih službenika, podneo sam krivične prijave protiv njih, a kako sam i očekivao bez rezultata. U prilogu je kopija dokumenta kojim se završava procedura po tom pitanju iz koje se jasno vidi da su saradnici kriminalaca odgovornih za prikrivanje ubistva, spojili dvije prijave od dvije osobe, za jedinstvenu obradu. Sasvim je moguće da postoje slučajevi kad za takvo nešto ima osnova, ali ovdje se radi o mojoj prijavi protiv organizovane kriminalne grupe, gdje se navode događaji od nekoliko mjeseci, zaključno sa januarom 2010. Naprotiv, prijava druge osobe se kako sam provjerio odnosi na samo jedan izolovani incident od 09.04.2010. što je više od dva mjeseca poslije predavanja moje prijave, a sam događaj je trajao manje od 10 minuta. Ne ulazeći sada u to da li se tada dasilo neko krivično djelo ističem da tematika prijava nije povezana ni na koji način, a tužioca Debeljević Milorada, ja uopšte nisam pominjao, štaviše nikada nismo imali nikakav kontakt, a ne znam ni kako gospodin izgleda.
Potpuno je dakle apsurdno da mi se u odgovoru na moju prijavu pominju lica i događaji sa kojima nemam dodirnih tačaka.
Takva pijačna kombinatorika, je očigledno uzrokovana samo jednim razlogom a to je što su obe prijave morale biti odbačene po nalogu mafije. Dosta jak dokaz za to je i činjenica koju sam obradio u prilogu, a to je da je sjednica održana celih 15 dana prije slanja dokumenta, a što se desilo tek po obavljenim izborima, koji su po svoj prilici zadržali neke ratne zločince i profitere, te poslijratne tajkune na vladajućim pozicijama. Dovoljno je samo da kažem da je Ivona Bajo ubijena 5 dana po sahrani u šehidskom mezarju djevojčice Selme Sarajlić, a taj događaj je privukao više stotina lica, a koji samo možete da zamišljate, sa kakvim su sve motivima došli u to vrijeme u Bijeljinu.
Inače to dijete je ubijeno 1992. godine zajedno sa još oko 20 civila, (6-ro djece), nastanjenih na 20-50 metara od mjesta gdje je Ivona pronađena mrtva, a niko od tih ubica nije čak ni okrivljen za svo ovo vrijeme…
No da li se ovdje radi o osveti, pa se zarad očuvanja „bratstva i jedinstva“ zataškava jedno ubistvo po nalogu vrha države, ili je nešto drugo u pitanju, nije moje da istražujem, te sam se prije svega koncentrisao na udio tužioca u prikrivanju ubistva. Iako sam naveo obilje prekršaja i potkrijepio ih dokazima, od kojih ću neke da ponovim i ovdje, to izgleda nije bilo relevantno za obradu jer je iznesen stav, vjerovali ili ne, da djela iz člana 347 i druga iz KZ-a nisu krivična djela.
Tužilaštvo je tako jasno pokazalo da dajući sebi za pravo o tome je li neko djelo, koje je jasno evidentirano kao krivično u zakonu, kaže da to nije, postavlja sebe izvan i iznad zakona, stvarajući imperiju nedodirljivih bića, ogrezlih u korupcionim aferama, te nastupa kao servis i logistika mafije ne dozvoljavajući da kriminalci uopšte dođu do suda…
U tekstu dokumenta koji prilažem vidljivo je da se niko nije niti osvrnuo na dokaze koje sam dostavio, da ih argumentovano ospori ili bar lažnom tvrdnjom da se radi o falsifikatima ili nešto slično. Na taj način stvara se utisak da nisam ni predao bilo kakav dokazni materijal. No istina je sasvim drugačija, jer sam već početkom februara, dostavio fotografije torbe, snimljene u zgradi suda, koja je presječenog kaiša. Tužilaštvo je taj dokaz potpuno izuzelo iz istražnih radnji i isti se ne pominje niti u jednoj izjavi svjedoka, jer je sklonjen sa mjesta zločina, a presječeni dio je nestao sa lica zemlje. Ostatak kaiša su ubice ili njihovi pomagači, (možda tužilac Stjepanović, lično) tretirali jakim hemijskim sredstvom da bi se uklonili tragovi ubistva.
Nisu primjetili da tako skidaju i originalnu žutu boju, te su bili prisiljeni da torbu sakriju od porodice i javnosti, a takođe nisu mogli ni da zamisle da ću taj dokaz uspjeti da „iščupam iz mulja“ i fotografišem ga.
Iako su po obustavi istrage formalno isticali da se istraga može uvijek ponovo otvoriti, ako se dođe do novih podataka, (što je i predvidio ZKP) narednih sada već osam mjeseci, brutalno izigravaju zakon i ne samo što sabotiraju istražne radnje, nego na sve načine pokušavaju da me spriječe u razgovoru sa bilo kim iz tužilaštva, jer odgovora za njihov zločin nema, a čak su pokušali i da me fizički spriječe, brutalnom silom da predajem dokazni materijali u pisarnici, jer svaki dokument koji predam, postaje ujedno i dokaz o njihovoj opstrukciji i korumpiranosti.
Sem ovog monstruoznog čina, dok u evropskim zemljama istražitelji dolaze do zločinca samo uz pomoć jedne vlasi iz kose ili DNK sa cigarete ili žvakaće gume, ovdašnje tužilaštvo ne samo da neće da analizira očigledne dokaze, nego ih još peru benzinom kako bi iste uništili. I da im to nije bilo dovoljno, nego su pokušali da potvrdu za svoje zločinačke planove dobiju tako što su brutalno raščerečili vještačenje patologa i drugim vještacima nisu dostavili podatke i fotose unutrašnjih povreda, kako bi ih „usmjerili na pravi put“. No nisu ni u tome uspjeli i druga dva vještačenja iako sa tako selektivnim podacima nisu dala potvrdu teorije koju su izmislili, a onda su poslije dva mjeseca premišljanja uprkos svemu obustavili istragu.
I ponovo se pokazalo da tragove nisu dobro sakrili, jer sam bio siguran da su jedino prećutkivanjem svih povreda, koje su dovele do smrti mogli očekivati bar kakvu takvu potvrdu. Vještak koga je angažovalo tužilaštvo dr. Busarčević, jasno izjavljuje da nije imao predstavu o tim činjenicama i da svako može da ga navede na zaključak, prezentujući mu podatke koje želi. To je prilično jasna optužba na račun tužioca, a ceo razgovor je snimljen i proslijeđen na više adresa, dok su u OT Bijeljina skoro tri mjeseca, sprečavali da predam i obrazložim materijal, te su sestru i mene, čiji sam zastupnik, prilikom jednog takvog pokušaja uhapsili i izveli pred sudiju za prekršaje.
To je dakle jasna poruka šte će se desiti građanima, ako pokušaju da predaju dokaze o kriminalu u tužilaštvu…
No to za mene i nije ništa novo, jer sam zbog svoje izjave da će krivci završiti iza rešetaka, optužen za ugrožavanje sigurnosti, a korumpirani pripadnici tužilaštva su koristeći se svojim položajem pokrenuli neviđenu hajku na mene, koja i danas traje. Tom prilikom je izdejstvovan pretres prostorija sa ciljem da mi se otmu podaci koje sam prikupio, pošto su saznali da sam sve razgovore od autopsije nadalje snimao. Taj podatak sam saopštio taktički, a neke od snimljenih razgovora sam im i dostavljao, kako bi shvatili da imam ozbiljne dokaze protiv njih, te da ih tako motivišem da rade po zakonu. Naravno bio sam svjestan da oni, naprotiv umjesto da rade po zakonu i time sami sebi presijecaju granu na kojoj sjede, mogu da se odluče na upad i uništavanje svih dokaze koje imam.
Stoga sam još u januaru, sav materijal za koji nisu znali da imam narezao na disk, koji je sestra odnijela u Cirih, dok sam iste podatke izbrisao sa računara. Istina ostala su mi dva dokumenta koje nisam htio da objelodanim do aprila i par audio snimaka, za koje uglavnom znaju, ali sam im na hard disku ostavio poruku, neka znaju da im plan nije uspio.
Poslije neviđenog terora, (praćenja prisluškivanja, pretresanja, legitimisanja, otimanja podataka, a pretresani su i moji poznanici), pošto nisu imali miti jedan podatak da sam bilo kad prekršio zakon, pokušavaju na sve načine da me dovedu u vezu sa nekom neregularnom radnjom, što se vidi iz naredne slike :
Vidljivo je iz pitanja da tužilaštvu nije važno da li je dotični predmet korišten za neko kriminalno djelo, nego je cil da se ja dovedem u kakvu takvu vezu sa njim. Kako bi to sjajno bilo da sam ja znao za neki prekršaj ili vidio nešto što se može povezati sa tim, pa čak i da sam samo čuo za to. Bilo bi to dovoljno da me optuže,a za najgore zločine u svojim redovima za koje sam izneo neoborive dokaze, prave se i da ne znaju za to i samo kažu da to nije krivično djelo…
Iako su prošli svi rokovi za produženje „Posebnih istražnih radnji“, one se ne završavaju i oteti računari se zadržavaju, kako bi mi maksimalno otežali komunikaciju sa bilo kim. Još ranije su me napadali virusima i blokirali elektronsku poštu, a primjer toga je u prilogu iz koga se to jasno vidi. Da im je to bio još jedan katastrofalan potez, pokazuje i činjenica da iako su mi računare oduzeli na osnovu lažne tvrdnje kako im već mjesecima upućujem prijetnje po život i tijelo, (dakle imaju obilje dokaza), ne usuđuju se da me optuže, jer ih na sudu čeka blamaža i odgovornost za lažnu prijavu. Zato ponovo zloupotrebljavajući svoj položaj, odugovlače tu navodnu istragu, kako ne bi došlo do zvaničnog priznanja, da su te optužbe izmišljene, a po svoj prilici će se otkriti da je „slučajno“ došlo do brisanja podataka ili čak uništavanja računara.
Taj nezakoniti i kriminalni postupak mi je sem moralne štete koja nema cijenu, naneo i materijalnu i za to sve će neko morati da snosi odgovornost, a kakve su razmjere štete, biće jasno kada budu prisiljeni da vrate računare.
Ističem da sam u poslednje 4 godine kreirao više od 100 programskih paketa, čiji je kod, skupa sa još nekim na kojima sam trenutno radio, zarobljen na računaru, te tako više od 7 mjeseci ne mogu da radim na tim programima.
Istina je da ja imam potrebno znanje da iznova kreiram te programe na kojima sam radio, sa nekim manjim ili većim razlikama, ali raditi ponovo na svim tim programima, koji su plod 3-4 godine rada je besmisleno, jer sada imam samo gotov proizvod na cd-u, (program koji se može pokrenuti), dok je programski kod bio samo na ta dva računara, tako da sada ne mogu da radim. Šta sam sve mogao da kreiram za dosadašnjih 7 mjeseci, biće jasnije ako se zna da sam prosječno radio 1 program sedmično. Apelujem na vas da ne dozvolite da ti kriminalci unište podatke, jer bi šteta bila neprocjenjiva.
Tužilac Stjepanović je zbog kriminalnog rada postala sramota za OT Bijeljina, a sada opstrukcijom dalje istrage po dostavljanju novih podataka, od strane Kovačević Novaka i ignorisanjem dokaza od strane drugih tužilaca, kompromitovano je i republičko tužilaštvo, te VSITV i sada je na njima odgovornost , prije svega, te na Ustavnom sudu da sankcioniše i zaustavi taj kriminal i korupciju. Od vas očekujemo da date odgovore na pitanja, ko je i zašto sklonio torbu i oprao tragove koji dokazuju ubistvo, te zašto je tužilaštvo pokušalo da obmane vještake i nije poslalo podatke o unutrašnjim povredama.
Ako vi ne reagujete na to, mi ćemo naravno, nastaviti na međunarodnom nivou, ali sada sa mnogo većim brojem krivaca i odgovornih, ali ako dozvolite ovakav kriminalan rad tužilaca, uskoro će i osobe izrešetane mecima, proglašavati epileptičarima, koji su razbili glavu pri padu i poslati samo sliku modrice, dok će metke u grudnom košu žrtve sakriti od vještaka. S druge strane s obzirom kako spajaju prijave, ne bih se iznenadio da mene ubace sa nekim ubistvom, gdje već imaju žrtvu, krivca koji je priznao ubistvo i dokaze, pa pošto je krivično djelo izvrešeno, (sem ako kažu da nije) podignu optužnicu i protiv mene, jer sam spojen sa tom prijavom.
Još ako postignu nagodbu sa ubicom, šta bi još mogli da požele.
Ili se ipak odluče da me izrešetaju na nekoj raskrsnici, jer na žicu mene nabosti ne mogu, a neće im biti lako ni da me otruju.
Da li se to već dešavalo sa nekim ili nije, ko zna, ali je činjenica da je načelnik kriminalističke policije g. Aco Teodorović, samo par dana pošto je sestri i meni obećao da će ispitati sve neregularne radnje inspektora i podnijeti zahtjev za saslušanje tužioca Stjepanović, a na osnovu snimaka koje sam dostavio i u CJB Bijeljina, pronađen mrtav u automobilu.
Koliko još osoba treba da strada, dok se ne stane na put organizovanom kriminalu.
To je stoglava aždaja, koju sam ja uhvatio za rep i nabacio omču na neke od glava.
Iskoristite dokaze koje sam dostavio i pritegnite te glave, kako bi se došlo i do drugih, jer ostale se već komešaju i znajući da su u opasnosti sposobni su da ubiju svakog, pa i svoje ljude, da ih ne bi otkrili.
Treba samo da primjenite zakon i zaustavite ih, a svaki tužilac bi bio srećan da ima u nekom slučaju takve dokaze kakve sam ja prikupio. Problem je samo što se radi o ljudima iznad zakona, odnosno onima koji to žele da budu.
Samo je jedan mali korak od toga do fašizma…

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 183

OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI
ZAHTJEV
(za vracanje privremeno oduzetih stvari po predmetu 12 0 K 001162 10 Kpp)

Obracam se Okruznom sudu u Bijeljini sa Zahtjevom da se shodno Clanu - Vracanje privremeno oduzetih predmeta, koji navodim :
Predmeti koji su u toku krivicnog postupka privremeno oduzeti vratice se vlasniku, odnosno drzaocu, kada u toku postupka postane ocigledno da njihovo zadrzavanje nije u skladu s clanom 129. ovog zakona, a ne postoje razlozi na njihovo oduzimanje (clan 402.).
Takodje prilazem isecak skeniranog Rjesenja ovog suda, kojim potkrepljujem ovaj Zahtjev :
Takodje isticem da po informacijama koje su meni predocene od strane inspektora MUP-a, sa kojima sam razgovarao i na osnovu samog teksta Naredbe, Sud nikada nije bio upoznat sa sadrzajem navodnih pretnji, odnosno Sudu nisu predoceni tekstovi (pisma i mejlovi), na koje su se pozvale osobe koje su me optuzile po clanu 169. Ti tekstovi su predoceni meni prilikom ispitivanja, a po sadrzaju Naredbe je vidljivo da je sud doneo odluku po Zahtjevu Mup-a, a odobrenom od strane tuzioca.
U narednim danima sam ponovo razgovarao sa inspektorima, koji su mi saopstili da je celokupan materijal ukljucujuci i tekstove sa navodnim pretnjama prosledjen Sudu.
Sada bih predocio deo skeniranog dokumenta, u kome se opisuje krivicno djelo koje mi se pripisuje.
Istakao sam u svojoj izjavi da nikada nisam uputio nikakvu pretnju bilo kome, te da sam se pozivao iskljucivo na krivicnu odgovornost pojedinih osoba, zbog brutalnog krsenja zakonskih odredbi i saucestvovanja u prikrivanju ubistva. Inspektori sa kojima sam razgovarao su na moje pitanje iznijeli stav, da ni oni licno nisu uocili nista u mojim tekstovima, a sto bi se moglo dovesti u vezu sa clanom 169, a sada su ti tekstovi dostupni i Sudu.
Iz sadrzaja teksta u kome se meni pripisuju radnje iz clana 169, vidljivo je da se to "desavalo" mjesecima, te se postavlja pitanje : Ako je to istina, zasto me nisu optuzili odmah po prvoj "izrecenoj pretnji".
Naravno da su njihovi navodi lazni, jer niti u jednom tekstu od vise desetina koje sam napisao ne postoji pretnja od mene licno bilo kome. Jedina pretnja koju sam vise puta napisao je pretnja zatvorskom kaznom, onima koji su zakon krsili, ali to nema nikakve veza sa clanom 169. Jedini razlog za lazne prijave je cinjenica da sam protiv odgovornih iz Tuzilastva i Kriminalisticke policije, podneo krivicne prijave i predao dokaze o tome...
Clanovi organizovane kriminalne grupe, koji su saucestvovali u ubistvu osmogodisnje djevojcice, suoceni sa obiljem dokaza koje sam izneo protiv njih, a ne znajuci sta sve imam o njihovim kriminalnim aktivnostima smislili su plan, kako da se dokopaju tih podatake, te da me sprijece da te podatke prosledjujem na adrese institucija koje sam obavjestavao.
Jedino sto im je bilo vazno je da se dokopaju racunara, na kojim se po njihovom misljenju nalaze svi ti dokumenti. Tako su prilikom pretresa ostavljeni predmeti (bar 30 nozeva, nekoliko desetina srafcigera, par sjekira, cekica, macola i drugih alatki, koji doduse nisu moje vlasnistvo, ali su se tu nalazile), od kojih svaka moze biti upotrebljena za nanosenje ozbiljnih povreda, pa cak i smrtonosnih.
Ja licno nisam nikada cuo da je neko izvrsio ubistvo racunarom, te sam je izgleda prvi koji se optuzuje za takav jedan pokusaj.
Na stranu to sto je Kovacevic Novak, inace jedan od najodgovornijih za prikrivanje ubistva, u ocajnickom pokusaju da se spasi od zatvorske kazne, dao laznu izjavu, nego je "ubacio" i osobe sa kojima se nikada u zivotu nisam sreo. Tako naprimjer tuzilac Ranko Kerovic, sa kojim sam telefonski razgovarao 21.04.2010. na moje pitanje o tome, odgovara, da on licno nema nikakve veze sa slucajem i da me ne dozivljava kao opasnost, kao i da mu nije bas jasno zasto su i njega naveli te da pretpostavlja da je to stoga sto je bio na sjednici Kolegija, kada je razmatrana nasa prituzba.
Ako je njegova pretpostavka tacna (ja sam trazio zapisnik sa te sjednice, ali naravno nisam dobio), onda su na toj sjednici bile prisutne samo te osobe, njih 6, koje je glavni tuzilac odabrao da bi odbacile nasu prituzbu. Koliko je to "objektivno", vidi se iz cinjenice da sam protiv 3 osobe iz te grupe vec ranije podneo ili pokusao da podnesem prituzbe ili prijave.
Jasno je dakle da su koristeci se svojim polozajima pripadnici kriminalne grupe, protiv kojih sam podneo krivicne prijave, obmanuli sud i naveli ga da donese Naredbu, kojom im omogucava da dodju u posjed podataka na racunarima.
Time je Sud, koji bi trebalo da je neutralan i nepristrasan svojom odlukom "pomogao", jednoj od strana u slucaju koji sam ja pokrenuo znatno ranije. Trazim od Suda da adekvatno sankcionise osobe koje su ga obmanule i dale lazan iskaz, te je tako ionako slijepa boginja pravde, bila prisiljena da prosudjuje samo sa tim falsifikatima na jednom tasu vage.
S obzirom da su sada Sudu dostupni svi dokumenti, kako oni na osnovu kojih je i podnesen Zahtjev za sve mjere protiv mene, tako i argumenti koje unosim ja na drugi tas, stvaraju se uslovi da se donese i ispravna odluka.
Ja cu naravno da sa svoje strane pokrenem sva pravna sredstva, cim dobijem sve podatke o tim laznim izjavama, ali sem uvrede koju su nanijeli meni, porodici i svima sa kojima sam vidjen, pripadnici kriminalne grupe su prije svega uvrijedili Sud.
Takodje koristim priliku da istaknem da se kljucni dokaz o saucestvovanju u ubistvu pojedinih tuzilaca i inspektora nalazi u zgradi Suda, te da je vasa obaveza po clanu - Obaveza prijavljivanja krivicnog djela da preduzmete sve kako bi se ustanovilo, ko je sve odgovoran za "Sprecavanje dokazivanja".
Radi se o torbi koju je ubijena djevojcica Ivona Bajo imala na sebi, a ciji je kais presjecen te opran benzinom, kako bi se uklonili tragovi ubistva. Presjeceni dio nedostaje, a samu torbu su pomenute osobe sakrile od ociju javnosti za svih pola godine navodne istrage.
I da ponovim na kraju zahtjevam da se racunari, koji doduse nisu moje vlasnistvo, ali se na njima nalaze podaci koji su moja intelektualna svojina (programski kod za vise stotina programa), te dio podataka o aktivnostima organizovane kriminalne grupe, vrate u posjed stvarnim vlasnicima.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 182

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV PORTIRA, KOJI JE UKLONIO MATERIJALNI DOKAZ UBISTVA SA MJESTA ZLOČINA, PREDATA JE JOŠ TOKOM 2010. GODINE!
S OBZIROM DA NISAM DOBIO OBAVJEST O NESPROVOĐENJU ISTRAGE, A POMENUTI KRIMINALAC SE JOŠ UVIJEK SLOBODNO ŠETA, TO ZNAČI SAMO JEDNO :
MAFIJAŠKI BOS, KOVAČEVIĆ NOVAK JE BACIO OVU PRIJAVU U OTPAD...

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI
KRIVICNA PRIJAVA PROTIV SOFRENIĆ BLAGIŠE

(za saucestvovanje u prikrivanju ubistva i davanje laznog iskaza)

Naprijed navedena osoba je dana 23.07.2009. godine bila na radnom mjestu portira u “Univerzalu”, pred čijim ulazom je pronađena smrtno povrijeđena djevojčica Ivona Bajo.
Prvi od članova porodice koji je stigao na lice mjesta je bio djed Ivone Bajo, Krunoslav, kome je po njegovim rijecima, lično portir ispricao da je video dijete kako krivuda po cesti, iskašljava krv i na kraju pada na asvalt, te da je pomislio da je dozivjela infarkt.
Oko dva dana kasnije, po povratku sa sahrane ista osoba je prišla, majci djevojčice na licu mjesta, sa kojom je tada u društvu bio njen muž Klaus i ja.
Ponovio nam je slicnu priču, sa dodatkom da je on lično pokušao sve da joj pomogne, ali da je bilo suviše kasno i da nije ništa uspio da uradi.
Kako je izgledala ta pomoć, može se vidjeti iz iskaza svjedoka Vasilić Đuje, koji mi je postao dostupan tek nedavno, iako sam dokumentaciju trazio mjesecima :
Pošto smo odmah nakon autopsije obaviješteni da povrede koje je konstatovao sudski vještak nije mogla da nanese žica, kako je plasirano u javnosti, smatrali smo da o svemu treba da obavijestimo policiju, jer iz njegove izjave koju je nama dao, proizilazi da je povreda nastupila prije samog pada na mjestu gdje je pronađena i to naravno nekim drugim predmetom.
Pošto smo o svemu obavijestili inspektora Marković Dragoslava, on tvrdi (inspektor), da to nije istina i da će ga pozvati u stanicu da provjeri izjavu. Nekih 15 dana kasnije smo obaviješteni da je tom prilikom izmjenio priču i da tvrdi kako je vidio samo zadnji kraj bicikla kako pada, te da je samo čuo krkljanje. Jauke, vrisak ili neki drugi uzvik bola, ni on niti bilo ko drugi nikada nije izjavio da je čuo, a pomenuta osoba se nalazila na manje od 20 metara od asvalta. Ističem da se radi o smrtonosnoj rani dubokoj nekoliko centimetara, koja sem spoljašnje povrede obuhvata i probod prsne kosti, te razderinu desnog plucnog krila (arterije i dušnice).
Kako je ta izmjena izjave bila više nego dovoljna da se posumnja u njegove motive (ili je lagao porodici ili policiji), konstantno sam zahtijevao da nam se omogući kopiranje dokumentacije, kako bih imao kompletan uvid i tako napisao prijavu protiv njega, ali kako sam već istakao to mi nikada nije bilo omogućeno, a dio dokumentacije sam najzad dobio posle više od 10 mjeseci drugim kanalima.
Tako u izjavi datoj tužiocu, on kaže da je vidio neko pomjeranje na cesti…
te da je bicikl bio oboren na lijevu stranu :
To je vazno istaći, jer je nemoguce da padom na lijevu stranu, zadobije povredu u lijevu stranu grudnog kosa, od žice koja se nalazila na desnoj strani bicikla, pa jos da ta žica promjeni smjer i vrati se udesno. To potvrđuje i izjava svjedoka Vasilić :
S obzirom da je u razgovoru sa mnom, (koji sam obavio kao zastupnik svoje sestre), pomenuti gospodin Sofrenić potvrdio da je on ubacio u automobil torbu i kostim djevojčice, a da su peškir i papuče ostali na licu mjesta, zapitao sam se , zašto je to uradio, odnosno zašto nije ubacio i peskir i papuče. Možda je sve to slučajnost, ali kad se uzme u obzir da kostim nije trebalo da bude na cesti, jer je bio na djevojčici kad je pošla kući, a torba je imala presječen i deformisan kaiš, postaje jasno da je on upravo dva sumnjiva predmeta sklonio sa mjesta eventualnog zločina, prije dolaska istražitelja.
Kada se tome dodaju i sve mahinacije oko prijema robe, (bez pecata, sa nekim potpisom koji vozači kažu da je njegov, a on tvrdi da nije ništa potpisao:
Zanimljivo je i da po izjavama svih svjedoka on na duznosti šeto „go do pojasa“. Možda je to zbog vrućine ili se upravo oblačio, a mozda mu je majica bila KRVAVA, te je skinuo prije dolaska ostalih svjedoka.
Postaje sve jasnije da se ne radi o slučajnistima, već o smišljenim radnjama. S tim u vezi je i detalj svjedoka Filipović Dušanke, koji predočavam :
Na ovaj dio pod navodnicima ja neću davati nikakav dalji komentar…
Na osnovu Misljenja sudskog vjestaka, koje je predato Tuzilastvu, ciji dio predočavam :
Vidljivo je da on smatra da se radi o trakastom predmetu, koji je mogao biti lučno blago savijen, a iz izjava portira i samih vozača, vidi se da su imali kvar sa rezervoarom koji su uvezali, zamislite čime : TRAKAMA. Slijede relevantni dijelovi izjava o samom kvaru i načinu popravke :
Te o polozaju koji je isti zauzimao na kamionu :
Vidljivo je da dimenzije do kojih je došao dr Blažanović ne odgovaraju onima koje su „koristili“ vozači, jer oni tvrde da se radi o trakama od 5 cm. No postavlja se pitanje da li su oni dali tačne podatke, a kako su otišli sa lica mjesta prije dolaska policije, te je kvar sutradan saniran, istraga za sve to ne bi znala da su u to nisu ukljucili pripadnici porodice. Tako sam konsultovao i profesionalne vozače koji sem sto su uočili nesklad oko tahografa, receno mi je da sem te trake od 5 cm postoje i metalne trake od oko 2 cm, koje se savrseno poklapaju sa dimenzijama povreda koje je zadobila djevojcica. Nameće se sledeći zaključak :
Rezervoar koji se nalazi sa desne strane kamiona i namjenjen je obicno za gorivo, (a koriste ga ponekad i za prevoz neregularne robe neki pojedinci), vezan je nekim trakama koje su napregnute do 3 tone.
Da li su koristene one od 5 ili od 2 cm ili su tu radjene jos neke improvizacije, ostavljem vam da procijenite sami.
Kako je navedeno da se nalazi na 30 do 40cm od tla, te se tome doda njegova visina dodje se do visine od bar 1 metar, koliko je vrh rezervoara bio iznad tla, a to je zanimljivo priblizna visina mjesta gdje je dijete pogodjeno u sjedecem polozaju na biciklu. Prije nego sto kamion ulazi u krug niko nije vidio dijete, nego su je pronasli, tek neposredno po ulasku kamiona.
Dijete koje stoji na biciklu veoma malom i drzi rucice upravljaca je veoma nisko iznad asvalta i jos nageta ka napred, (normalan polozaj bicikliste koji je nogama oslonjen na tlo, sjedi na cicu, a rukama drzi upravljac).
Ona je sisla sa trotoara i u tom polozaju ceka da prodje kamion. Vozilo koje skrece sa ceste u krug fabrike ocito prolazi veoma blizu djevojcice, cak mozda je direktno zahvata nekim dijelom posle prolaska prvih tockova, kada skrece udesno.
No ta mogucnost mi se ne cini vjerovatna zbog svih posledica koje je predmet napravio na kaisu i samoj djevojcici.
S druge strane trake koje su prenapregnute u jednom trenutku prilikom skretanja su mogle dobiti dodatno opterecenje koje nisu izdrzale, te improvizacija puca i jedan metalni dio, mozda i traka sama, (po misljenju napred navedenog vjestaka, predmet je trakastog oblika) kao ispaljena iz puske leti u pravcu djevojcice. Dijete koje je nageto naprijed nad biciklom vjerovatno nije ni osjetilo udarac pri toj brzini, a kamion je izvukao traku koja je drugim krajem ostala vezana ze njega, ili su to mozda izvukli rucno.
Posto je opste poznato da su svi dijelovi kamiona vrlo masni, posebno oni pri dnu vozila, mozda je na torbi bilo tragova koje je trebalo oprati.
Na taj nacin, (ako se sve zaista ovako odigralo, a opis rane od strane patologa se potpuno uklapa – udarac dolazi sa leva na desno i odozgo prema dole, sto odgovara stanju projektila koji dolazi horizontalno sa leve strane, kada je tijelo nagnuto ka tlu), jedan zbilja tragican i nesrecan slucaj se pretvorio u prikrivanje ubistva.
Zasto, da li iz straha od odgovornosti za ubistvo i nepaznju ili i zbog nekih dodatnih pobuda koje sam naveo prije vise od 9 mjeseci, odgovorni prikrivaju tragove.
Ali kada je primjeceno da torba pokazuje da nesto nije islo po planu, portir to pokusava prikriti i zato ubacuje i nju i kostim u automobil.
To bi objasnilo i kompletnu opstrukciju istrage, jer ne vjerujem da je moguca bilo kakva trgovina i promet narkoticima a da u sve nije umijesan neko iz drzavnih organa ko je zaduzen za „bezbijednost“.
Kada se tome doda da dr Busarcevicu, koji je radio trasolosko vjestačenje uopste nije predočeno, da djevojčica ima i unutrašnje povrede, a pogotovo ne kakve su to rane, postaje jasnije i ko su ti „bezbednjaci“.
Da li je torba „obradjena“ na licu mjesta ili je tragove sa nje oprao neko drugi kasnije ostavljam državnim organima da utvrde, a ja ću tu mogućnost da razradim u krivičnoj prijavi protiv osobe, čija je dužnost bila da prikupi i obezbijedi dokazni materijal.
Napominjem da postoje i audio zapisi telefonskih razgovora obavljenih sa portirom i trasologom, (koji je izrazio spremnost da pomogne), te će po zelji istražitelja, biti im i ustupljeni…
Od istrage očekujem (sugerišem), da pozove gospodina Sofrenić Blagisu, upozori ga na posledice davanja lažnog iskaza, te da mu se prije bilo kakvog odgovora stavi na znanje da njegova izjava može biti provjeravana poligrafom, te da mu se ukaze na mogućnost da moze biti oslobodjen od kazne po članu 383 Zločinačko udruženje, stav 3 :
(3) Izvršilac djela iz st. 1. i 2. koji spriječi izvršenje krivičnih djela navedenih u stavu 1. ovog člana ili ih pravovremeno prijavi ili otkrije organizaciju i vođe, članove udruženja, oslobodiće se od kazne.
Na taj način bi se moglo doći do istine.
Potrebno je samo da to i vi želite…

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 181

ZAŠTO MI JE ZABRANJEN PRISTUP TUŽILAŠTVU PO BILO KOJOJ OSNOVI ???
ILI
KAKO SAM POSTAO "DRŽAVNI NEPRIJATELJ BROJ 1" ???

OKRUZNOM TUZILASTVU U BIJELJINI

PO PREDMETU KTA -596/09

Pocetkom godine, krajem januara, dosli smo do podataka o tome da je torba djevojcice Ivone Bajo ostecena, odnosno kais te torbe je presjecen ukoso, sto s obzirom na sve okolnosti ukazuje na to da je predmet koji je ubio Ivonu, prethodno presjekao pomenuti kais, a potom probio kozu na grudima, nanoseci pritom povredu na kozi od 2 cm.
Nadalje isti predmet probija prsnu kost ostavivsi ubodnu ranu od 2,5 cm duzine i oko 1 mm sirine, koja je blago lucnog oblika. I na kraju nazalost doslo je i do povreda desne plucne arterije i dusnice, koje su uzrokovale gusenje krvlju.
Kako je sam izgled rane ukazivao, a narocito dimenzije povrede na kosti, okrugla elasticna zica nije mogla da nanese takvu povredu i mogla je jedino da zapara kozu nanoseci povrsinsku ranu problizno onakvu kakva je i stvarno nanijeta.
No sve unutrasnje povrede koje su navedene i evidentirana od strane sudskog vjestaka medicinske struke dr Simic Vidaka, po njegovom misljenju i misljenju svih strucnjaka koje smo do danas konsultovali, navedena zica nije mogla da prouzrokuje.
Taj stav je jos vise izrazen po pitanju mogucnosti da pomenuta zica presijece dosta siroki kais torbe i to na predvostrucenom dijelu, dakle dva presjecanja istovremeno.
Dio kaisa je nestao, a izgled ostatka, asocira na to da je predmet koji je to ucinio morao da se krece velikom brzinom, da bi rezovi na oba dijela kaisa bili podudarni, a na to ukazuje i probodena kost.
S tim u vezi zatrazili smo da jedan od vjestaka svoje misljenje obrazlozi strucno u pismenom obliku, te smo taj dokument dostavili na uvid Tuzilastvu, posto smo vec ranije predocili fotografije torbe koja je napred pominjana.
S obzirom da stanje u kome se kais nalazi nije pominjano u javnosti, a niti u jednom dokumentu obavljenih vjestacenja se ne vidi da su strucnjaci vjestaci bili upoznati sa tom cinjenicom, smatrali smo da bi te elemente trebalo predociti tuziocu, kako je predvidio ZKP u clanu Obustava istrage, stav 3.
Sve to tim prije sto je jasno vidljiva razlika u boji pomenutog kaisa, koja iz originalne zute boje prelazi u drugu nijansu, sto ukazuje da je taj kais bio u dodiru sa nekim jakim hemijskim sredstvom, koje je uzrokovalo takvu promjenu.
I ranije je bilo vise neobicnih cinjenica na koje istraga nije dala nikakav odgovor, a sada bih istakao samo to da je do danas nepoznato gdje je bila djevojcica u periodu od 15:35 do 16:10 i sta se za to vrijeme desavalo i sto je najvaznije ko je bio s njom. Jedini „odgovor“ na to pitanje koji sam dobio od jednog inspektora bio je „Mozda se negdje zadrzala“.
Zbog nacina na koji je to izgovoreno, iako je upotrebljen izraz „mozda“ shvatio sam da je istraga sasvim zadovoljna tome i da taj izraz za njih znaci tako je i bilo.
Sitnice tipa ko je i zasto zadrzao dijete i da li je zadrzana bas zbog te smrtonosne povrede, nisu bile bitne za vec pripremljeni scenario o samopovredjivanju.
Da je polugodisnje navodno provodjenje istraznih radnji bilo samo farsa bilo je vidljivo vec poslije prvog susreta porodice sa inspektorom zaduzenim za taj slucaj, koji je bio nezadovoljan radom patologa i uvjeravao nas da je samo njegovo misljenje tacno i da je „sto posto zica ubila dijete“.
S obzirom da audio zapise koje cu koristiti na sudjenju ne mogu predociti u takstualnom obliku, sada cu iskoristiti dio dokumenta koji je nastao jos 11.08.2009, prilikom uzimanja izjave od svjedoka, osobe kod koje je Ivona bila prije nego sto je pronadjena mrtva na ulici…
Radi se o uvodnom dijelu, gdje se jasno vidi da policijski inspektor pola godine prije zvanicne obustave istrage, (na sjednici Kolegija pocetkom februara 2010. godine), jasno „kaze“ de je uzrok smrti pad sa bicikla, za koji je naravno sama kriva.
Time postaje jasnije zasto su sva vjestacenja prije i poslije, odnosno misljenja vjestaka zanemarena. Taj stav se ponavlja i u direktnom pitanju…
Vise je nego jasno da cilj istrage nije dokazivanje i otkrivanje istine, nego dokazivanje unaprijed postavljenog cilja, a to je samopovredjivanje, da ne kazem samoubistvo.
Tako je i bilo potrebno ukloniti sve elemente, koji su ometali provodjenje i dokazivanje jednog takvog zakljucka, a tome u prilog govori i sledeci isjecak iskaza svjedoka Djuje Vasilic.
Taj covjek je portir Sofrenic Blagisa, koji je dan posle sahrane nepozvan prisao majci i ujaku djevojcice i pricao kako je vidio dijete da vozi bicikl, iskasljava krv i pada.
Posto smo to ispricali inspekroru Markovicu, isti je rekao da to nije istina (a kako on to zna) te da ce ga pozvati na razgovor. I zaista vec sutradan portir drasticno mijenja taj iskaz :
Sta je od toga istina i da li je uopste nesto istina od onoga sto je portir govorio nije bilo vazno istraziteljima, jer to sto je dijete krvarilo prije pada na mjestu gdje je pronadjena nije islo u prilog tvrdnji da je povredu zadobila prilikom pada sa bicikla.
Tako tokom svjedocenja pred tuziocem desetak dana kasnije on dodatno prepravlja izjavu :
To su po svemu sudeci bili zadnji pokreti djeteta na izdisaju, koji su vjerovatno iskoristeni prilikom izjave svjedokinje Filipovic Dusanke, koja tvrdi da je vidjela trenutak pada.
Nije vidjela niti kako vozi bicikl niti da hoda pored njega, nego samo kako pada.
Na pitanje u telefonskom razgovoru da li je to mozda bio pokret u zelji da pokusa da ustane sa asvalta, ona odgovara „Pa mozda je pokusala da ustane, ali nije uspjela“. Da vidimo sada sta je izjavila svjedok Filipovic :
„DA SU IZ AMAJLIJA KRETALI SE U PRAVCU GRADA I DA JE VIDJELA KAKO DIJETE PADA NA KOLOVOZ, JA SAM REKLA GAZDI DA JE PALO DIJETE I ON ME JE PITAO GDJE JE JER ON NIJE VIDIO, A JA NISAM VIDJELA ODAKLE JE DIJETE PALO…“
Ovo je isecak iu Saopstenja sa zvanicnog sajta Tuzilastva, a sada slijedi dio koji je sama dodala prilikom ispitivanja, u prostorijama Tuzilastva :
Da li je zaista vidjela nesto ili je to umislila ili je nesto drugo u pitanju, ta jedina svjedokinja koja je kao vidjela pad, tvrdi da je vidjela samo poslednji pokret, a trenutak kada je povreda nacinjena, (po misljenju vjestaka bar 3 metra prije prvog traga krvi, ni ona niti bilo ko drugi ne trvdi da je vidio.
Tome cemo se vratiti ponovo kasnije a sada da zavrsimo izjavu portira njegovim vidjenjem dolaska ostalih svjedoka…
Dakle on tvrdi da je bio prvi na licu mjesta i da je tek posto je proslo par vozila prvi stao gospodin Novak sa Djujom i njenim sinom, a tek po njihovom dolasku stize svjedokinja koja je „vidjela“ pad.
Da je po svoj prilici svjedokinja Filipovic neki od poslednjih pokreta djeteta protumacila kao pad (ili ima neke druge motive, da bi bila zanimljiva recimo kao jedini svjedok koji je sve vidio, pokazuje i izjava koji je dala Djuja Vasilic :
Postavlja se pitanje, zasto svjedok koji je sve vidio pita „sta se dogodilo“ i jos „ko je udario dijete“.
Naravno da se nijedno svjedocenje ne moze tretirati kao tacnije od nekog drugog, ali je jasno da niko nije ni pokusao da ustanovi sta je istina, nego se najveca tezina dala uprovo svjeduku koja je „vidjela“ pad, a stigla je na lice mjesta posto je portir pokusao da zaustavi vise vozila i posto je stao Novak Djokic, koji je i odvezao dijete. Sledi dio njegove izjave :
Dakle taj svjedok i njegova saputnica imaju pred sobom par stotina metara pravca i ne vide pred sobom dijete, niti da vozi, niti da hoda, niti da pada i kada dolaze pored nje nema nikog od drugih svjedoka, jer bi logicno da su na lice mjesta stigli Nedeljko Antic i Dusanka, oni bili ti koji bi odvezli dijete u bolnicu. Moguce je jedino da je prije njih dijete vidio portir koji to i tvrdi. No u svemu tome je zanimljivo to sto u telefonskom razgovoru pomenuti gospodin kaze da je posto je dijete uneseno u auto on licno ubacio kostim i torbu u automobil, dok je peskir i papuce ostavio na licu mjesta.
Sada bih se vratio na dio izjave svjedoka Vasilic koja kaze da se pomenuta osoba samo nagela nad djetetom bez izrazene namjere da joj pomogne.
Da li je tada uocio nesto sto se ne uklapa u stanje koje bi trebalo da se zatekne na terenu. Torba sa presjecenim kaisom i prelaz iz jedne u drugu boju te kostim koji je djevojcica imala na sebi. Kako je kostim skinut sa nje i kada i zasto je torba u tom stanju. Mozda je to bila svrha ubacivanja tih kompromitujucih stvari u vozilo da se svi ti problemi izbjegnu…
Da bi se dobio moguc odgovor na to pitanje potrebno je u tok price uvesti vozace i kamion ili kamione. To bi vjerovatno i do danas ostalo nepoznato da majka i ujak djevojcice nisu taj podatak dobili od direktora Univerzala i o tome upoznali njenog zastupnika.
No zanimljivo je sto je svjedok Lazarevic Zlatan, nama rekao da je vidio kamione da stizu, dok je kasnije posle visednevnih pokusaja da se sazna ko je to bio sa kojim vozilima i sa kakvom robom, na svijetvost dana isplivao samo jedan kamion sa dva vozaca.
Ja sam licno bio sprijecen od strane tuzilastva da dam kompletn iskaz o svemu, ali je ostala zabiljezena izjava moje sestre, ciji dio predocavam :
Ocito je i ovo promaklo tuziocu, a da nesto debelo nije u redu sa tim detaljima ukazuiju i nepravilnosti oko dokumentacije.
U putnom nalugu koji je potpuno elektronski dopisano je rucno ime drugog vozaca, (sto je moglo da se dopise i dan pred davanje iskaza), a ne postoji potpis istog.
Dalje je vidljivo da se marsruta na nalogu i trasa kuju su presli ne poklapaju (nije isti redosled), kao i da se ne vidi pecat Univerzala po prijemu robe, nego samo potpis, a portir tvrdi da on nije nista potpisao :
Tu su jos i tahograf trake koje kao i skenirane naloge i pratecu dokumentaciju prilazem u prilogu.
Na samim trakama je vidljivo da se ne uklapaju u pricu, jer na jednoj se nalaze dva datuma 21 i 23, a obe pokazuju da su dva vozaca vozila isti kamion u isto vrijeme oko 16 sati koje je i bitno. Da li su oni podmetnuli tuziocu traku od nekeg drugog dana a tog dana su dosli sa dva vozila ili je nesto drugo u pitanju, za sada se ne zna, ali postaje sve jasnije zasto sam 10 mjeseci sprecavan od strane tuzilastva da dodjem do cjelokupne dokumentacije…
Nadalje slijedi zanimljiv detalj koji opisuje sta portir misli o sceni koju je zatekao na cesti :
Da li je to bilo subjektivno vidjenje ili on zna nesto vise o svemu pa je napravio lapsus ili se radi o necem drugom takodje nije bilo zanimljivo tuziocu da sazna.
Nadalje sledi vazan dio vezan za stanje kamiona, koji su ili koji je dovezao robu :
Slijedi opis polozaja tog rezervoara od strane portira, sto ce biti jako vazno u daljem dijelu…
Da nije bilo te „nesmotrenosti“ portira u njegovoj izjavi mozda bi i taj detalj ostao za sve nas tajna, ali zbog toga je pitanje o tome postavljeno i vozacima, vjerovatno od strane advokata Tomica, jer tuzilac ocigledno nije bila zainteresovana da dodje do istine i za sve nepravilnosti koje su ucinjene ona je nalazila potrebu da opravdava cak na zvanicnom saopstenju na sajtu po obustavi istrage.
Pogledajmo sada odgovor vozaca o tome…
Sada sledi isecak skeniranog iskaza vozaca o polozaju koji je zauzimao rezervoar u sklopu vozila :
Po svoj prilici ova opaska o zici je zbog toga sto bi po logici da je dijete poginulo od zice koja je „dosla“ sa desne strane i ubola je u levu stranu grudi, te neobjasnjivo skrenula nazad udesno, bilo jos realnije da je to mogla napraviti i zica koja dolazi sa lijeve strane, a vezana je za kamion.
Sada slijedi dio teksta koji sam prvi put predao policiji 28. avgusta 2009. a potom i tuziocu. Iz sadrzaja tog teksta se moze zakljuciti zasto ona vise nije htjela da razgovara sa mnom, da dopunim izjavu…
AKO OSOBLJE UNIVERZALA DAJE LAZNE PODATKE, ONDA SE TRAGEDIJA MOGLA DESITI SLUCAJNO ILI NAMERNO KRIVICOM NEKOG OD NJIH. JEDNA OD MOGUCNOSTI JE DA SE SA NEKOG VOZILA ILI MASINE KOJA JE ULAZILA U KRUG FIRME OTKINUO, ODLETEO NEKI PREDMET (MOZDA POD PRITISKOM ILI USLED PUCANJA), TE POGODIO DETE U PROLAZU. VOZACI I RADNICI MOZDA ZELECI IZBJECI ODGOVORNOST ILI SAKRITI SADRZAJ TOVARA, KOJI JE NEREGULARAN ILI CAK KRIMINALAN, PREMESTAJU JE DESETAK METARA NAPRED, ULAZE U KRUG, ISTOVARAJU ROBU, TE POSTO JE DETE ODVEZENO, ODLAZE PRE DOLASKA POLICIJE...
Oko pola godine kasnije u svome zakljucku i misljenju dr Blazanovic iznosi slijedece :
Vidljivo je da dimenzije do kojih je dosao dr Blazanovic ne odgovaraju onima koje su „koristili“ vozaci, jer oni tvrde da se radi o trakama od 5 cm.
No postavlja se pitanje da li su oni dali tacne podatke, a kako su otisli sa lica mjesta prije dolaska policije, te je kvar sutradan saniran, istraga za sve to ne bi znala da su u to nisu ukljucili pripadnici porodice.
Tako sam konsultovao i profesionalne vozace koji sem sto su uocili nesklad oko tahografa i uz opasku da danas nijedan gazda nece placati dva vozaca za takav put, (sto ide u prilog tome da su bila dva vozila, ali to je sporedno), receno mi je da sem te trake od 5 cm postoje i metalne trake od oko 2 cm, koje se savrseno poklapaju sa dimenzijama povreda koje je zadobila djevojcica.
tom saznanju obavljen je razgovor sa vjestakom Miroslavom Busarcevicem, koji je potvrdio moje sumnje da uopste nije bio upoznat sa stanjem kaisa na torbi, sto i nije toliko cudno, ali isto tako mu je nepoznata da je probodena prsna kost i razderana desna strana pluca.
Na to je prokomentarisao da sve navodi na srafciger, ali kada je cuo napred navedeno misljenje dr Blazanovica i kako je vezan rezervoar, shvatio je.
Mislim da u sustini i nije potrebno da dalje razradjujem teoriju, jer svako ko bude citao ovaj tekst bi izveo slican zakljucak, ali cu naravno navesti i to da zaokruzim cjelinu.
Rezervoar koji se nalazi sa desne strane kamiona i namjenjen je obicno za gorivo, (a koriste ga ponekad i za prevoz neregularne robe neki pojedinci), vezan je nekim trakama koje su napregnute do 3 tone.
Da li su koristene one od 5 ili od 2 cm ili su tu radjene jos neke improvizacije, ostavljem vam da procijenite sami.
Kako je navedeno da se nalazi na 30 do 40cm od tla, te se tome doda njegova visina dodje se do visine od bar 1 metar, koliko je vrh rezervoara bio iznad tla, a to je zanimljivo priblizna visina mjesta gdje je dijete pogodjeno u sjedecem polozaju na biciklu. Prije nego sto kamion ulazi u krug niko nije vidio dijete, nego su je pronasli, tek neposredno po ulasku kamiona.
Dijete koje stoji na biciklu veoma malom i drzi rucice upravljaca je veoma nisko iznad asvalta i jos nageta ka napred, (normalan polozaj bicikliste koji je nogama oslonjen na tlo, sjedi na cicu, a rukama drzi upravljac).
Ona je sisla sa trotoara i u tom polozaju ceka da prodje kamion. Vozilo koje skrece sa ceste u krug fabrike ocito prolazi veoma blizu djevojcice, cak mozda je direktno zahvata nekim dijelom posle prolaska prvih tockova, kada skrece udesno.
No ta mogucnost mi se ne cini vjerovatna zbog svih posledica koje je predmet napravio na kaisu i samoj djevojcici.
S druge strane trake koje su prenapregnute u jednom trenutku prilikom skretanja su mogle dobiti dodatno opterecenje koje nisu izdrzale, te improvizacija puca i jedan metalni dio, mozda i traka sama, (po misljenju napred navedenog vjestaka, predmet je trakastog oblika) kao ispaljena iz puske leti u pravcu djevojcice. Dijete koje je nageto naprijed nad biciklom vjerovatno nije ni osjetilo udarac pri toj brzini, a kamion je izvukao traku koja je drugim krajem ostala vezana ze njega, ili su to mozda izvukli rucno.
Posto je opste poznato da su svi dijelovi kamiona vrlo masni, posebno oni pri dnu vozila, mozda je na torbi bilo tragova koje je trebalo oprati.
Na taj nacin, (ako se sve zaista ovako odigralo, a opis rane od strane patologa se potpuno uklapa – udarac dolazi sa leva na desno i odozgo prema dole, sto odgovara stanju projektila koji dolazi horizontalno sa leve strane, kada je tijelo nagnuto ka tlu), jedan zbilja tragican i nesrecan slucaj se pretvorio u prikrivanje ubistva.
Zasto, da li iz straha od odgovornosti za ubistvo i nepaznju ili i zbog nekih dodatnih pobuda koje sam kako se vidi naveo prije vise od 9 mjeseci, odgovorni prikrivaju tragove.
Ali kada je primjeceno da torba pokazuje da nesto nije islo po planu, portir to pokusava prikriti i zato ubacuje i nju i kostim u automobil.
To bi objasnilo i kompletnu opstrukciju istrage, jer ne vjerujem da je moguca bilo kakva trgovina i promet narkoticima a da u sve nije umijesan neko iz drzavnih organa ko je zaduzen za „bezbijednost“.
U narednim danima preduzecu i neke druge radnje a jedna od njih ce biti i krivicna prijava protiv lica, koje je davalo lazne iskaze porodici ili istraziteljima ili oboma, na njemu je da objasni, a ukoliko Tuzilastvo pokaze namjeru da dodje do istine i zeli da saradjuje u tome sa mnom, spreman sam da predocim audio fajlove sa izjavama bilo koga ko je sa mnom razgovarao u poslednjih 10 mjeseci, a porice neku od mojih tvrdnji.
Mada vjerujem da neke od tih snimaka vec imate, barem ove iz poslednjih nekoliko mjeseci jer se moji razgovori prate i sve sto snimam ja snima i policija, tako da su podaci dvostruko zasticeni. Takodje mozete sami da pozovete osobe na koje sam ukazao i provjerite istinitost mojih tvrdnji, a isecke koje sam predocio, lako je provjeriti u spisu.
Ocekujemo trenutnu reakciju Tuzilastva i odgovor na pitanje da li su svi argumenti, kako materijalni dokazi na koje sam prvo ukazao, misljenja vjestaka i izjave svjedoka koje sam prezentovao, dovoljni da pokrenete istragu i konacno dodjete do odgovora na pitanje ko je i kako ubio Ivonu Bajo.
Ovaj tekst sa jos nekim prilozima bice prosledjen i na neke druge adrese koje se zanimaju za slucaj…

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 180

TEKST JE NASTAO KRAJEM 2009. GODINE I BIO JE SAMO POCETAK RASKRINKAVANJA TUŽILAČKE MAFIJE! IZGUBIVŠI POTPUNO KONTROLU NAD SVOJIM POSTUPCIMA, KRIMINALCI IZ TUŽILAŠTVA IZDAJU FAŠISTIČKE NALOGE SUDSKOJ POLICIJI DA CITIRAM: "NIKO IZ PORODICE BAJO, NE MOŽE PRISTUPITI U PROSTORIJE TUŽILAŠTVA" A SVE U CILJU DA NAS SPRIJEČE U DOSTAVI DOKAZA O NJIHOVIM ZLOČINIMA...

ZAŠTO

LAŽE

TUŽILASTVO

SAOPŠTENJE TUŽILAŠTVA ZA MEDIJE :Na grudnom košu djevojčice bila je ubodna rana od žice na korpi bicikla koju je najvjerovatnije zadobila pri padu.ZVANICNA IZJAVA SUDSKOG VESTAKA NAKON AUTOPSIJE :Rana je netipična, nije nož, nije ni žica, ja nisam mogao potpisati da je žica.KOMENTAR : Ko je tražio od njega da to potpiše???SAOPŠTENJE TUŽILAŠTVA ZA MEDIJE :Prema preporuci patologa koji je utvrdio postojanje atipične ubodne rane u predjelu grudnog koša nastradale djevojčice, uzorci su poslati na DNA analizu na Biološki institut u Beograd. Tom analizom je nesporno utvrđeno prisustvo krvi Ivone BajoZVANICNA REZULTATI ANALIZE IZ BEOGRADA : (isečak originalnog dokumenta)
JOŠ JEDNA LAŽ :Tužilaštvu, međutim, nije bio dovoljan ovaj nalaz vještačenja tako da je predmet poslat na još jedno vještačenje u Beograd, a sve u cilju što potpunijeg utvrđivanja uzroka smrt - kažu u tužilaštvu.ŠTA STVARNO PIŠE :
KOMENTAR : Ni veštak iz Beograda ne može da podrži falsifikate tužilaštva, te predlaže dalja veštačenja, koje tužilaštvo onda, lažno predstavlja sasvim suprotno…JOŠ JEDNA LAŽ :Dosadašnja istraga smrti osmogodišnje Ivone Bajo iz Bijeljine, koja je 23. jula pronađena mrtva u bijeljinskoj Ulici kneza Ive od Semberije, ne upućuje na to da je djevojčica ubijena, odnosno sve dosad poznate činjenice ukazuju na nesrećan slučaj.IZJAVA DATA PORODICI OD PREDSTAVNIKA TUŽILAŠTVA :Autopsija je pokazala da se radi o predmetu 2,5-3 cm. Širine, te 1 mm. debljine, ali mi to nismo saopštili da ne bi uznemiravali javnost ???SLIKA PREDMETA IZRAĐENA PREMA GORNJEM OPISU :
KOMENTAR: Predmet na gornjem crtežu se po tužilaštvu zove   ŽICALAŽIMA NEMA KRAJA : S tim u vezi prihvaćene su i sugestije punomoćnika i članova porodice Ivone Bajo, a sve u cilju rasvjetljavanja ovog slučaja - naveli su iz tužilaštva.KOMENTAR :Pokušaj da dostavim materijal koji sam prikupio, te iznesem sugestije, nadležni tužilac je odbio, ne znajući da se ceo tok razgovora snima. Već tri meseca bilo kakav razgovor porodice sa tužiocem je nemoguć, a majka i baka djevojčice su u zadnjih mesec i po dana više stotina puta pokušavale da pronađu tužioca na radnom mestu.Bez uspjeha, a postoji obaveza svakog tužioca da 4 sata dnevno radi sa strankama…

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 179

VISOKOM SUDSKOM I TUZILACKOM SAVJETU
KANCELARIJI DISCIPLINSKOG TUZIOCA
DOPUNA NA UDT : 8547/10

Pokusacu u ovom dokumentu da iznesem argumente u prilog tome da je Okruzno tuzilastvo u Bijeljini, krseci ustavne i zakonske odredbe, te vjerovatno rukovodeci se neprikladnim razlozima, pokusalo ubistvo osmogodisnje djevojcice, predstaviti kao nesrecan slucaj.
Napominjem da iako je po pravilniku svaka radnja clana tuzilastva istovremeno i radnja tuzilastva, ja licno ne smatram odgovornim niti jednog tuzioca koji nije bio ukljucen u rad na slucaju ubistva Ivone Bajo.
Prije svega predocio bih zakljucak sudskog vjestaka po obavljenoj autopsiji,sa opisom povreda koje je tom prilikom konstatovao...
Dakle, to je stanje koje je nasporno konstatovano od strane obducenta.
S obzirom da je smijer ubodne rane s lijeva na desno, postavlje se pitanje, kako je predmet koji se nalazio sa desne strane, mogao prilikom kontakta sa tijelom da obrne smijer i vrati se ponovo na desnu stranu ???
Strelica pokazuje priblizan smijer ubodnog kanala, a tanka puna linija, prikazuje matematicki smjer, orudja prije kontakta sa tijelom, dok isprekidana linija, simbolizuje pretpostavljenu putanju (od strane tuzilastva), ukoliko bi takvu povredu nanijela zica koja se nalazila desno od djevojcice. S obzirom da je patolog konstatovao da je smijer ubodnog kanala odozgo prema dole i s lijeva na desno, ocito je da predmet koji se nalazio sa desne strane od tijela djevojcice nije mogao da napravi takav kanal. Predmet koji je ubio djevojcicu je dosao sa visine i sa lijeve strane, dok bi da je dosao sa desne strane, kako je to predstavilo tuzilastvo, ubodni kanal, morao da ide ka lijevom boku tijela, dakle sa desna na lijevo. Da je smrtonosnu ranu nanijela zica sa korpe, ocito bi morala da neprirodno promijeni smijer, kako je prikazano na crtezu. Sve ovo je ocito bilo izvan intelektualnih sposobnosti tuzilastva, tako da su ne racunajuci na to, pokusali ubistvo predstaviti kao nesrecan slucaj...
Nadalje isticem da je tuzilastvo dajuci zadatke vjestacima (biologu i trasologu), potpuno izbacilo unutrasnje povrede. Vidljivo je da se te povrede, koje su i dovele do smrti, uopste ne pominju niti u jednom od misljenja tih vjestaka. Pravo pitanje koje je tuzilastvo trebalo da postavi je to "Da li je zica precnika 2 mm, mogla da probije kost i napravi ubodni kanal od 25x1 mm. Slijedi slika na kojoj su graficki prikazi navedene ubodine prsne kosti, profil vrha zice, te kompletne zice (u razmjeri) i na kraju originalna slika vrha zice, koja je predstavljena u manjoj razmjeri...
Prva slika, koja je oznacena rednim brojem 1, je graficki prikaz dijela prsne kosti sa ubodnom ranom dimenzija 25x1 mm. Prvo pitanje koje tuzilastvo uopste nije htjelo da postavi, je to da li je ta tupa elasticna zica precnika 2 mm,(slika 2) uopste mogla da probije kost i napravi kanal navedenih dimenzija. Sledeci paradoks je to sto bi po teoriji tuzilastva, ta zica od 2 mm, morala da prodje kroz otvor od svega 1 mm sirine. I na kraju da bi vrh zice mogao da probije grudnu zlijezdu te da dopre do desne plucne arterije i desne dusnice, kako bi ih ih citiram u potpunosti razderao, morao je kroz taj otvor od 1 mm, da prodje cak i dio zice na kome se nalazi zavareni komad lima u obliku slova L, vidljiv u razmjeri na slici 3, te na slici 4.
Po misljenju vise vjestaka koje smo konsultovali, zica precnika 2 mm nikako nije mogla da napravi ubodni kanal dimenzija 25x1 mm, cak i da je bila cvrsta i kruta, cak stavise, uvjeranja su da je predmet koji je ubio djevojcicu, morao da se krece izuzetno velikom brzinom, da bi uopste mogao da napravi takav probod kroz kost umjesto da je polomi ili smrska. To ukazuje da se radi o predmetu koji je nesrecnim slucajem "iskocio" iz neke masine ili vozila, odnosno da je ispaljen iz nekog oruzja kao sto je samostrel.
Sve ovo je smisljeno izostavilo tuzilastvo pri obracanju vjestacima od kojih se trazilo misljenje, a cak i na tako selektivno i sugestivno postavljen zadatak nisu dobili zeljeni odgovor, pa su misljenja vjestaka brutalno falsifikovali u svom Saopstenju, koje je detaljno analizirano u Krivicnoj prijavi, a koja se nalazi u prilogu. Takodje je vrlo zanimljivo da u obilju dokumentacije koja je poslata na trasolosko vjestacenje, navedene su izjave svih svjedoka osim izjave i podataka koje su dobili od mene. Napominjem da je izjava majke ubijene djevojcice, koja je u vrijeme ubistva bila u Cirihu, takodje poslata u Beograd, a moju izjavu (smisljeno skracenu) nisu htjeli da posalju, kao niti tekstualne dokumente koje sam naknadno slao elektronskim putem, jer je tuzilac odbila da evidentira, dopunu moje izjave, koju je sama neprofesionalno desetkovala, uvjeravajuci me da su svi umorni te da samo odgovaram na pitanja, a da cu sve ostalo moci da iznesem neki drugi dan. Naravno kada sam to pokusao da uradim, ona je to odbila.
Razlog za to su ocito, moja saznanja o izmjenama iskaza svjedoka, podaci koje sam saznao i pretpostavke na koji je nacin doslo do povrede. Kada se svemu doda da je tuzilastvo sakrilo materijalni dokaz, (torbu koju je djevojcica imala, sa presjecenim kaisom, potom opranim nekim hemijskim sredstvom da bi se uklonili tragovi ubistva), ocito je da se radi o neprikladnim razlozima (korupcija napr.), sto po sadrzaju Brosure, daje osnova Visokom sudskom i tuzilackom vijecu, odnosno Uredu disciplinskog tuzica, da intervenise i sankcionise kriminalne aktivnosti pojedinih tuzilaca.
To je naravno moje misljenje, zasnovano na podacima koje sam naveo i na drugima koje imam. Nazalost nemoguce je u pisanoj formi navesti sve ono do cega sam dosao u poslednjih 8 mjeseci, te stoga isticem da sam spreman da sva svoja saznanja predocim i usmeno, te po potrebi svjedocim na sudu, jer sam siguran da su tuzioci zbog samo njima znanih motiva saucestvovali u prikrivanju ubistva.
Naravno na UDT-u i Vijecu, je da procijeni tezinu argumenata koje sam izneo.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 177

JEDAN OD PODNESAKA UPUĆENIH SUDU, KOJI SU DOPRINIJELI DA IZDEJSTVUJEM POBJEDU NAD PRIPADNICIMA TUŽILAČKE MAFIJE, KOJI IAKO IMAJUĆI NEOGRANIČENU MOĆ I UTICAJ NISU SMJELI DA ME OPTUŽE PRED SUDOM NA OSNOVU SVOJE LAŽNE PRIJAVE, NEGO SU BILI PRISILJENI DA VRATE OTETE RAČUNARE...

OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

(po predmetu 12 0 K 001162 10Kpp)

Moje je pravo i obaveza u interesu pravde, da obavijestim sud o svim relevantnim cinjenicama vezanim za predmet u kome sam ja jedan od ravnopravnih aktera, a vjerujem i da je u interesu suda i pravde da se dodje do tih podataka…
Istakao bih da sam u RJESENJU ovog suda od 19.05.2010. godine uocio neke nepravilnosti, (sto je moj licni utisak, a naravno bice mi zadovoljstvo da procitam i stav suda po tom pitanju).
Stoga cu prvo predociti uvodni dio, te potom obrazloziti svoje misljenje :
Napominjem da sam vise puta isticao da predmeti koji su oduzeti nisu moje vlasnistvo, nego sam ja kao jedan od stanara i prije svega kao licno optuzen od strane pripadnika organizovane kriminalne grupe za ugrozavanje sigurnosti, potpisao da su ti predmeti pronadjeni i oduzeti, kako je predvidio ZKP, a navodim relevantni dio.
Zapisnik o pretresanju
(1) O svakom pretresanju stana, prostorije ili lica sastavice se zapisnik koji potpisuje lice kod kojeg se ili na kojem se vrsi pretresanje i lica cija je prisutost obavezna.
To sto se zeli predstaviti da su ti predmeti moje vlasnistvo, navodi me na pomisao da tuzilastvo, nastavlja sa svojim sistemom lazi i prevara, jer nije obavijestilo sud da je vec poodavno osoba XX potvrdila da je vatreno oruzje naslijedila od svog oca iz rata, te da ja sa tim nisam cak ni bio upoznat, te nisam niti znao da se oruzje nalazi u prostoriji koju ta osoba koristi. U nastavku predocavam dio zapisnika u kome se to potvrdjuje, a sacinjen je 01.04.2010.
Inace to nije jedina osoba, koja je imala neprijatnosti “mojom krivicom”, i zamolio me je da tu okolnost ne pominjem, te je ovo prvi put da se osvrcem na tematiku vezanu za vatreno oruzje, jer moram istaci da se tuzilastvo koristi svim metodama, kako bi me uplasili i sprijecili u dokazivanju kriminalnih aktivnosti nekih od clanova pomenute institucije. Kako sam imao uvid u dokumentaciju koju sud posjeduje, uvjerio sam se da niti moja, a ni izjava pomenute osobe nije dostavljena sudu.
U nastavku cu predociti naredni pasus iz RJESENJA :
Ovaj dio me je posebno iznenadio, jer proizilazi da odluku iz pomenutog dokumenta i nije doneo sudija, nego tuzilac, a sudija je nazalost samo pitao tuzioca, kakvu ce odluku da donese.
S obzirom da su tuzilac i tuzeni, pred sudom ravnopravni, (bar formalno), ja bih mogao da prihvatim da su argumenti tuzioca bili takvi da su uvjerili sudiju da ih prihvati, ali s obzirom da je moj Zahtjev proslijedjen tuziocu, bilo bi korektno da se njegov dopis, odnosno protivljenje tom zahtjevu, proslijedi meni.
Naprotiv, iako je proslo skoro 3 mjeseca od pomenutog kriminalnog cina, koje je inicirao Kovacevic Novak, meni nije poznato ko je nadlezni tuzilac u tom predmetu. Prvobitno mi je saopsteno da ce slucaj obradjivati Tuzilastvo u Doboju, te da Mup iz Bijeljine i Tuzilastvo, s tim nemaju nista.
Ja naravno nisam povjerovao u te lazi, a licno sam se uvjerio da je Zahtjev za preduzimanje radnji protiv mene potpisao Zoran Jovicevic, a odobrio ga Aco Teodorovic, te je sve zacinjeno potpisom Andric Vasilija. Sve to je ocito doveden pred svrsen cin, odobrio tuzilac Sabic, a u istoj situaciji se nasao i sudija za predhodni postupak.
A sve bez izjava ijednog tuzioca, samo na osnovu zabiljeske Nacelnika kriminalisticke policije i tri dokumenta (2 pisma i mejl), u kojima ne postoji niti jedna rijec vezano za clan 169. Po rijecima nekih osoba koje su uvazeni pravnici i policajci u ovom gradu, prijavu su podnijeli protiv mene zato sto sam napisao da ce zbog svojih kriminalnih aktivnosti zavrsiti u zatvoru, a oni su to dozivjeli kao prijetnju.
Po toj logici svaki tuzilac i sudija, te sami kreatori KZ i svih drugih zakona u kojima se predvidja bilo kakva zatvorska kazna, mogli bi se optuziti za “Ugrozavanje sigurnosti”
Naravno da sve to nije istina i glavni cilj tih kriminalaca je da izbjegnu krivicnu odgovornost za saucestvovanje u prikrivanju ubistva osmogodisnje djevojcice, te da pokusaju da saznaju sta sam sve sakupio o njihovim kriminalnim aktivnistima, te da me predstave kao manijaka, koji im prijeti smrcu u razgovorima sa predstavnicima institucija, kojima sam proslijedio materijale.
Kako nemaju nijedan argument za podizanje optuzmice, oni ce pokusati da sto duze zadrze ovakvo stanje. Stoga trazim od suda da upozori tuzioca da je ZKP, predvidio clan Kaznjavanje za odugovlacenje postupka, te da zahtijeva da neodlozno podignu optuznicu, jer su naveli da im mjesecima saljem pretece poruke i prema tome imaju na desetine dokaza ili da odustanu od nje.
Po zakonu, ja imam pravo na sudjenje bez odlaganja i potpuno je nezakonito da se drzim u statusu kriminalca iako ne postoji sudska presuda koja to konstatuje i ponavljam niti jedan argument za podizanje optuznice.
Da se radi samo o ovome, ja ne bih ni reagovao, ali skrecem paznju sudu da ovim nezakonitim postupkom koji su inicirali pripadnici tuzilastva, policija i sud, su prevareni i iskoristeni da bi me pomenuti kriminalci sprecili ili bar usporili u borbi za dokazivanje njihove krivice.
Na njihovu zalost, iako su me zaista usporili i poprilicno omeli, jer sada ne mogu poslati niti jednu posiljku sa dokazima protiv njih bilo kome, bez opasnosti da je zaplijeni policija :
(6) Naredbu iz stava 1. ovog clana izvrsava policijski organ. Preduzeca koja vrse prenos informacija duzna su tuziocu i policijskim organima omoguciti sprovodjenje radnji iz stava 2. tacka a) ovog zakona.
Na taj nacin, favorizuje se i pomaze jedna strana, ne samo u ovom slucaju, koji je za mene sustinski nebitan, vec i u slucaju u kome, ja iznosim dokaze o aktivnostima tih kriminalaca.
S tim u vezi prilazem i cd, po kome se moze vidjeti da su svi pokusaji da me zaplase bili uzaludni, te da sam nastavio sa prikupljanjem dokaza o smisljenoj opstrukciji istraznih radnji od strane tuzilastva.
Na disku se osim programa koji su namjenjeni djeci za obrazovanje, nalazi i kompletna dokumentacija sa svim mojim “pretnjama” upucenim pripadnicima kriminalne grupe, te posebno skrecem paznju na to, a i glavni je razlog sto prilazem pomenuti cd, telefonska izjava sudskog vjestaka Miroslava Busarcevica, angazovanog od strane tuzioca, u kojoj potvrdjuje da mu uopste nisu predocene unutrasnje povrede (probod kosti, te desne plucne arterije i dusnice, kao ni stanje u kome se nalazila torba – sa presjecenim kaisom). (tel, 00381641132592).
Ja sam vec i prije zvanicnih rezultata bio uvjeren da je vjestacima predocena samo spoljasnja povreda, kako bi tuzilastvo navelo strucnjake da svoje zakljucke temelje samo na tome. Unutrasnje povrede, koje su i dovele do smrti su smisljeno i planski sakrili od njih, a na snimku se jasno cuje da je vjestak vise nego iznenadjen tim saznanjem i spreman je da pomogne da se dodje do istine.
Izvinjavam se sudu, a posebno sudiji za predhodni postupak, sto ga sada dovodim u neprijatan polozaj, jer ga izjava vjestaka obavezuje da preduzme aktivnosti po tom pitanju shodno clanu Obaveza prijavljivanja krivicnog djela, jer je tuzilastvo pocinilo na taj nacin vise krivicnih djela (zloupotrebom sluzbenog polozaja, prikrivanjem dokaza i cinjenica, uticali su na rad sudskog vjestaka i na taj nacin sprecavali dokazivanje krivicnog djela)
Nazalost, protivnici protiv koji se borim su na jako uticajnim polozajima, te sam prisiljen da se koristim svim zakonom predvidjenim sredstvima, a napominjem da sam razgovor obavio kao zastupnik majke ubijene djevojcice, ciju Punomoc prilazem uz ovaj dokument.
Pomenuti audio fajl se nalazi na disku, odmah po otvaranju, (nije u podfolderima) i nosi naziv Miroslav.mp3. Izjava je namjenjena meni (data je meni) i bez ikakve namjere da se zloupotrijebi. Iskljucivo sa ciljem da se dokazu kriminalne aktivnosti tuzilastva.
Ova opaska je vezana za clan Neovlasceno prisluskivanje i tonsko snimanje, stav 2, namjenjena je sudu, a ne sumnjam da bi tuzioci pokusali da me optuze i po tom clanu, te stoga molim da ovo ne dospije do njih, jer kako su nesposobni to ce i pokusati da urade, a svaka njihova greska i glupost, meni ide u prilog, za dokazivanje njihove odgovornosti.
Napominjem da sto je zaista vazno, sve ovo sto je navedeno se ne odnosi na sve pripadnike tuzilastva, niti na Tuzilastvo kao organ. Naprotiv moram istaci da sam imao prilike da sretnem osobe koje su pokazale profesionalizam i korektnost, bas kao i neki pripadnici suda (svi koje sam do sada sreo), ali na zalost, ako je na celu Tuzilastva kriminalac, onda je neizbjezno i rad kriminalan…
Pripadnici tuzilastva vec duze vrijeme znaju da sam u periodu od ubistva djevojcice Ivone Bajo, napravio veci broj audio snimaka, te sakupljao i druge podatke, samo na njihovu zalost, nisu to znali u trenutku kada sam ih snimao u razgovorima sa mnom. Tako da ako do sada niste znali zasto im je vazan moj racunar, sada je nadam se sve jasno.
Zavrsavam ovaj dokument sa ponovljenim zahtjevom da mi se dostavi stav tuzioca po pitanju prethodnog zahtjeva, te da se upozori da ne odugovlaci postupak, a da li cete imati hrabrosti da preduzmete nesto, (vezano za audio snimak koji prilazem) i pomognete u borbi protiv bande koja ubija djecu, ostavljam vasoj savjesti i moralu da odluci…

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 178

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

KRIVICNA PRIJAVA PROTIV

NN LICA

NAPOMENA : U tekstu koji slijedi biće navedeni podaci koji ranije nisu bili dostupni, a u kontinuitetu su sa navodima iz krivične prijave od 23.03.2010. čije zaglavlje predočavam, tako da se ova prijava moze tretirati i kao posebna i kao dopuna iste, zavisno od toga da li su NN lica iz ove dvije prijave iste ličnosti ili ne, što će utvrditi nadležne osobe...
Radi se o nastavku pokušaja mafijaške organizacije da me eliminiše na bilo koji način. Pošto je pokušano sa mojom fizičkom likvidacijom, (detalje neću navoditi jer nemam dokaze za to) pristupilo se taktici da mi se pripiše neko krivično djelo, zbog koga bi me poslušnici tih kriminalaca optužili i poslali na izdržavanje kazne, a sve u cilju da onemoguće moju borbu protiv organizovanog kriminala.
Pošto su već, (posredno ili neposredno) učestvovali u ubistvu, odnosno prikrivanju tragova i dokaza ubistva, jednog člana moje porodice, osmogodišnje djevojčice Ivone, a u paničnom strahu zbog sve više dokaznog materijala, o njihovom kriminalnom djelovanju, koji u kontinuitetu sakupljam, koristeći svoj položaj i veze, pokrenuli su protiv mene akciju kakvu nisam imao prilike da vidim čak ni u filmovima Holivudske produkcije.
Zanemariću sada sve što se meni lično dešavalo i istaći da je u sklopu tih radnji vršeno legitimisanje i pretresanje mojih poznanika, od kojih je jedan već saslušan u policiji i pozvan pred Sud.
No da je to bilo u drugom planu, a da je prioritet kriminalaca, moja eliminacija i povezivanje sa makar kakvim krivičnim djelom, pokazuju jasno i pitanja koja su postavljana saslušanoj osobi.
Od ukupno 7 pitanja, čak 5 se direktno ili indirektno odnose na mene, što se vidi u nastavku:
Radi se o predmetu koji je inicirao tužilac Muris Šabić, te pretpostavljam da je policijski inspektor postavljao takva pitanja, jer ih je u tom obliku i dobio od navedenog tužioca, a od koga je tužilac dobio nalog da ih tako formuliše, takođe nije teško naslutiti, jer je ista osoba direktno saučestvovala u sprečavanju dokazivanja ubistva, te je podnijela lažnu krivičnu prijavu protiv mene i inicirala pokretanje Posebnih istražnih radnji, ne bi li se sem već navedenog razloga, dokopali i podataka koje sam sakupio o njihovim zločinačkim djelima, a za koje su smatrali da se svi nalaze na računarima koje koristim.
Meni je dakle jasno ko su ta NN lica, (bar neki od njih), ali ostavljam za to nadležnim osobama da ustanove i sami.
Kako je moguće da se optuženom postavljaju tako sugestivna pitanja, a sve sa ciljem da on u svom odgovoru, poveže baš mene sa krivičnim djelom za koje je osumnjičen.
Da li je možda Zdenko Bajo, ugrađen u član 399 "Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija" ili u ceo Krivični zakon, pa je od samog krivičnog djela ili pokušaja istog, važnije da li je Zdenko Bajo, znao, vidjeo, čuo, bilo šta vezano za to djelo, ili pak da je samo nekada prošao pored mjesta gdje je neko djelo izvršeno, pokušano ili se tu našao neki predmet, koji asocira na neki član iz KZ?
Da li je uvedena praksa da svi tužioci Bijeljinskog tužilaštva postavljaju osumnjičenima pitanja o tome da li je Zdenko Bajo na bilo kakav način povezan sa njima, makar da smo nekad razgovarali?
Zašto nisu pitali osumnjčenog, da li je za dotični predmet znao, recimo Dodik Milorad?
Da li je u navedenu sobu nekada ulazila Stjepanović Danica?
Je li možda o svemu tome pričao, Kovačević Novaku?
Ne naravno, jer je glavni cilj tih kriminalaca, da meni pripišu neki zločin ili bar planiranje istog.
Kako bi sjajno bilo da sam znao za postojanje nekog oružja u ovom gradu, šta bi se sve moglo iskombinovati od toga.
Zašto nisam to prijavio, ako sam znao? Kako da prijavim kada mi je pristup tužiocu onemogućen mjesecima.
To dakle nije cilj. A šta ako sam čuo od nekog da ima oružje pa planirao da sa njim izvršim atentat na Nj.V: Novaka I.
E to bi već bilo nešto. Šta bih drugo mogao da uradim nego baš to i možda još 5 žrtava usput.
Kako dokazati da sam tu ideju imao u glavi? Ma ko još pita za te sitnice.
Kad tužilac kaže da sam to planiro, onda ima da bude tako, kako bih ja mogao usuditi se, da se tome suprotstavim.
To što je cijela akcija izvedena na osnovu lažne prijave i zloupotrebom službenog položaja, takođe nije važno.
Ni to što su bez dokaza, koristeći se samo „ugledom“ i funkcijom naveli načelnika kriminalističke policije da podnese zahtijev za akciju protiv mene, (njihova riječ ima veću težinu od moje – citiram navedenu osobu) ne predstavlja ništa značajno ili možda predstavlja?
Kako to da su mi inspektori rekli da oni lično nisu uočili ništa vezano za član 169 u mojim tekstovima.
Zašto je njihov načelnik, mojoj sestri rekao da će možda ta prijava biti odbačena kao neosnovana.
Možda je znao da je cijela akcija nezakonita i da će to jednog dana potvrditi na sudu, kao što je 05.08.2010. sestri i meni obećao da će ispitati sve nepravilnosti koje su učinjene od strane inspektora vezano za istražne radnje po ubistvu Ivone Bajo, a koje sam mu dokumentovano predočio, te da će podnijeti zahtijev za saslušanje tužioca Stjepanović Danice, zbog osnovane sumnje da je počinila viša krivičnih djela da bi prikrila ubistvo djeteta.
Dokazi koje imam protiv tih osoba su neoborivi i u to je gospodin imao priliku da se uvjeri.
Šta mogu da kažu u svoju odbranu ti kriminalci? Zašto su prikrili sve dokaze koji govore da se ne radi o nesretnom slučaju.
Situacija u kojoj se nalaze je bezizlazna… ili je bar bila i sada izgleda više to nije.
Jer nekoliko dana kasnije načelnik kriminalističke policije, gospodin Aco Teodorović, čovjek koji je pokrenuo ili namjeravao da pokrene akciju, koja bi veći broj osoba poslala na praktično doživotnu robiju, nije više bio u životu.
Sahranjen je već sutradan bez autopsije, iako je po šturim informacijam, koje su došle u javnost, do smrti došlo u izuzetno sumnjivim okolnostoma, a neko je sebi dao za pravo da vizuelno utvrdi uzrok smrti.
Da li je iko ovdje čuo za otrove i to takve koji simuliraju neke prirodne smrti?
Izgleda da za nekoga nije bilo dobro da se autopsijom ustanovi uzrok smrti.
Potrebno je bilo tog časnog čovjeka sahraniti bez mnogo buke, a dokumentacija vezana za kontrolu rada inspektora Markovića, Stanka Stanišića, (ko zna otkud se on našao u tom procesu i postavljao takva pitanja koja su 5 mjeseci prije obustave istrage već dala odgovor, kakav će rezultat biti, te navodne „istrage“), još nekih iz policije, a da ne zaboravimo na tužioca Stjepanović i njenog šefa i ko zna ko je sve još tu umješan, pa i ta dokumentacija je po svoj prilici sahranjena.
Da li je smrt gospodine Teodorovića bila prirodna, pa se sve tako zgodno namjestilo da neki kriminalci sada više ne moraju da strahuju ili bar ne toliko kao prije dok je bio živ.
Ili ta smrt uopšte nije bila prirodna???
Gospodin Teodorović je planirao da se tužilac Stjepanovič sasluša i objasni zašto je od vještaka sakrila podatke o unutrašnjim povredama (audio snimak izjave, predat, je policiji, tužilaštvu i na više značajnih adresa).
Mislim da mu dugujete to da nastavite sa time što je on želio da uradi, te saslušate tužiteljku, (pardon - kriminalku).
Možda će tada biti jasnije i zašto i kako je načelnik kriminalističke policije izgubio život…

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 176

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

KRIVICNA PRIJAVA PROTIV

STJEPANOVIC DANICE

NAPOMENA : Protiv Okruznog tuzioca Stjepanovic, podneta je krivicna prijava za ucestvovanje u organizovanoj kriminalnoj grupi. Svi prekrsaji navedeni u ovom tekstu se odnose na dogadjaje nakon podnosenja te prijave i ovo nije dopuna iste. Zbog hronologije i smislenosti navoda ce se pominjati i neki od prethodnih dogadjaja...
Posto je poslala Obavijest o nesprovodjenju istrage koju prilazem u daljem tekstu, tuziteljka "odlazi"na odmor, a Tuzilastvo nas brutalno sprecava da pristupimo spisu, kako bismo ulozili adekvatan prigovor. Iz same Obavijesti je vidljivo da je prekrsen Clan 224, stav 4, jer nam nisu predoceni razlozi kojima se rukovodila tuzilac, da donese takvu odluku. Na stranu to sto je pokusala da utice na vjestaka da iznese misljenje po njenoj zelji, a kada se to nije desilo, krije rezultate i tek posle nove godine dobija nalog da objavi "Odluku". Pomenuti dokument je lijevo, dok se odgovor na prituzbu nalazi desno i takodje ce biti koristen u obrazlozenju prijave...
Iako smo u narednom periodu insistirali na tome da nam tuzilac obrazlozi svoju odluku te predoci do kakvih je zakljucaka dosla, konkretno, sta se sve desavolo od 15:35 minuta, kada je djevojcica Ivona Bajo poslednji put vidjena ziva, do 16:20, kada je konstatovana smrt, nismo uspjeli u tome. Jedini odgovor koji je majka ubijenog djeteta dobila od tuzioca je da ona NEMA odgovor na pitanje na osnovu cega je donijela odluku. To je ocito tacno jer odluka i nije bila njena, a donesena je na osnovu lazi, prikrivanja, falsifikovanja, koja cu u daljem tekstu detaljno prodociti, a samo i ova cinjenica da tuzilastvo ne zeli da porodica sazna na koji je nacin djevojcica izgubila zivot ili smatra da nemamo pravo na to, je dovoljno monstruozno.
Oko mjesec dana posle Obavijesti koju je poslala, na zvanicnom sajtu Okruznog tuzilastva u Bijeljini, objavljeno je "Saopstenje", koje je nastalo kao "plod rada" tuzioca Stjepanovic, a sad da analiziramo taj njen rad...
Na samom pocetku nalazi se tendenciozna tvrdnja "obzirom da je na osnovu raspolozive dokumentacije i prikupljenih dokaza utvrdjeno da je smrt Ivone Bajo nastupila nesretnim slucajem.", a na slici ispod ovog teksta se nalazi iseceni deo misljenja stalnog sudskog vjestaka medicinske struke, u kome konstatuje da je smrt NASILNA, te opisuje predmet, koji je naneo smrtonosne povrede.
Dakle zakljucak je da se radi o CVRSTOM, mehanickom predmetu, koji je po recima sekretara tuzilastva i samog vjestaka, opisan dimenzijama 2,5 cm sirine i 1 mm debljine, za sto je i materijalni dokaz fotografija prsne kosti sa probodom tih dimenzija. Uprkos tome tuzilac za nanosenje smrtonosne rane "sumnjici" elasticnu zicicu od svega 2 mm precnika. Na stranu to sto se na oko 3 cm od vrha te TUPE zice nalazi plocica u obliku slova L, pribliznih dimenzija 2x1 cm, koja je da bi vrh zice naneo povrede desne plucne arterije i desne dusnice morala da prodje kroz taj otvor u kosti od samo 1 mm. Iako to nije mogao da ucini ni sam vrh zice jer je 2 mm, ocito sire od 1 mm, tuziteljka, trazi prvo misljenje vjestaka biologa, te trasologa bez ijedne rijeci o tim unutrasnjim povredama. Kljucno pitanje bi bilo : Da li je vrh zice, koji je tuzilac okrivio za smrt djeteta, mogao da napravi probod kroz prsnu kost dimenzija 25x1mm ?
Svjesni toga da bi postavljanje takvog zadatka, potpuno onemogucilo ostvarenje njihovog plana da se ubistvo predstavi kao nesrecan slucaj, saucesnici u prikrivanju ubistva, od kojih je kljucnu ulogu odigrala tuzitelj Stjepanovic, to i ne cine, nego se baziraju samo na povrsinsku ranu dimenzija 19x3-5mm...
U daljem tekstu navodi se sledece :"Kolegij Okruznog tužilaštva u Bijeljini je na Sjednici koja je odrzana 01.02.2010. godine razmotrio prituzbu i cjelokupan predmet, nakon cega je donio odluku da se prituzba odbije kao neosnovana", a u dokumentu potpisanom od strane Kovacevic Novaka, vidljivo je da ne postoji formulacija o neosnovanosti, pa se postavlja pitanje kako je tuzilac to unijela na zvanicni sajt, ako takvo nesto ne postoji u zvanicnom dokumentu. Naravno da jedna laz manje ili vise nista ne znaci za kriminalce koji su sposobni da saucestvuju u ubistvu osmogodisnje djevojcice. Dalje, tu je i dio koji govori da nema dokaza da se radi o nasilnoj smrti, sto je sasvim suprotno od misljenja koje je izneo vjestak. Tuzilastvo je dakle dalo sebi za pravo da odbaci strucne analize kako prvog (obdukcijskog nalaza), tako i narednih, koji se nisu uklapali u njihov scenario.
Naredni navod :"Postupajuci tuzilac je opsezno obrazlozila odluku da se u konkretnom slucaju ne sprovodi istraga i u svom obrazlozenju je navela, je krajnje cinican jer to "opsezno" obrazlozenje, je po clanu 224, stav 4, moralo da bude napisano u Obavjestenju donesenom 04.01.2010. a kako ono izgleda vidljivo je iz skeniranog dokumenta koji je prikazan na pocetku ove krivicne prijave...
U daljem tekstu se potvrdjuje misljenje vjestaka :"Navedeni obducent je dao i svoje pismeno mišljenje, da je smrt nasilna...", ali se ne navodi da nije on taj koji je trazio da se korpa salje na analizu, jer on nije ni smatrao da je zica sa te korpe uzrok smrti, nego su naredne analize posledica toga sto tuzilac nije htjela da prihvati njegovo misljenje, te je pomenuti strucnjak, "prepustio" tuziocu da potvrdu za svoje izmisljene teorije trazi od drugih vjestaka, posto on nije mogao da potpise jednu takvu laz. Nisu to mogli na drugi strucnjaci...
Tokom perioda dok se cekao rezultat analiza bioloskog fakulteta, tuzilac se nalazila na odmoru, a po povratku je odbila da od mene uzme izjavu o dogadjajima u danu kada je stradala djevojcica, laznim izjavama svjedoka koje su vremenom mjenjane, te svim ostalim podacima do kojih sam dosao, dok se ona baskarila na suncu...
Kada su konacno stigli rezultati te analize, ponovo se koriste brutalne lazi te u javnosti plasiraju neistine, kao sto je ona da je na zici nesporno utvrdjeno prisustvo krvi Ivone Bajo, ali da to tuzilastvu nije bilo dovoljno, te traze dodatne analize. Pravi tekst je objavljen prvi put u pomenutom "Saopstenju" vise od tri mjeseca kasnije :"DNK materijal izolovan iz uzoraka od 1 do 7 je poreklom od Bajo Ivone (8) (Verovtnoca slucajnog poklapanja za sve uzorke osim uzorka 5 iznosi 1 u 1,179x10 na10 nesrodnih zenskih osoba), uz napomenu da navedeni tragovi nisu pokazali znacajan kvantitativni prinos, te da ne postoji relativni kvantitativni kontinuitet traga, a sto bi se moglo ocekivati kod povrsine povrednog oruzja, ali se isto ne moze ni iskljuciti. Isti su pod tackom 2. svog misljenja naveli „ S obzirom da postoji izvjesna slicnost rane na telu oštecene i oblika navedene zice, navedene tragove zajedno sa ovim rezultatima i drugim nalazima dostaviti na trasolosko i sudskomedecinsko vjestacenje".
Vidljivo je dakle da vjestaci nikada nisu upotrebili termin "nesporno", nego su postavili jasnu matematsku ogradu. Ali poenta i nije u tome, jer je za ocekivati da krvavi tragovi poticu upravo od ubijene djevojcice, nego je iste rezultate vjestak mogao dobiti i da je analizirao krvavi tocak (gumu) bicikla koji je djevojcica imala. To naravno ne bi bio dokaz da je i ubijena pomenutom gumom, a onaj najvazniji dio da ne postoji kontinuitet traga, je smisljeno sakrivan od javnosti vise od pola godine posle smrti djevojcice, sto se odnosi i na dio naveden na prvoj strani izvjestaja, gdje se kaze da na povrsini zice vjestak nije uocio tragove tkiva. Tragovi krvi koje je pronasao su bili na celom biciklu, a na vrh zice ih je da bi dobila potvrdu svog zlocinackog plana vjerovatno nanela sama tuzilac Stjepanovic. I na kraju dio koji je po svoj prilici trazila tuzilac, da se isto ne moze iskljuciti, baziran samo na povrsinskoj povredi dok se unutrasnje povrede uopste ne pominju, a cak i taj dio je lazno predstavljan tako sto je objavljivano da su te dodatne analize trazili iz tuzilastva, dok se iz dokumenta jasno vidi da to predlaze sam vjestak...
Naredni navod :"Na osnovu gore navedene preporuke izdata je Naredba za trasološko vještacenje dana 12.10.2009. godine vještaku za kriminalisti?ku trasologiju, balistiku i hemiju u Beogradu, koji je dao svoj pismeni nalaz i mišljenje dana 09.12.2009. godine..."
Ono sto se ne pominje je da je tuzilac telefonski pozvala vjestaka i sugerisala mu kakav rezultat ocekuje, (sto je on potvrdio u telefonskom razgovoru sa zastupnikom Budimke Bajo, a koji je obavljen u nasoj kuci i kome smo "prisustvovali") rekavsi da "oni vec znaju o cemu se radi, da je u pitanju samopovredjivanje i da on to samo treba da potpise. Po recima vjestaka on se potpuno posvetio tom zadatku i zavrsio za 7 dana. Potom je obavestio tuzioca o svom zakljucku, koja je nezadovoljna time, citiram "ostavila predmet da se kiseli 2 mjeseca u fioci". Otuda i vremenska razlika od 12 oktobra do 9 decembra. No ni taj datum nije konacan, jer se sve prolongira do kraja decembra, kako bi se "Odluka", plasirala u javnost pocetkom naredne godine izmedju praznika.
I sada novi falsifikati. Tuzilac prenosi samo dio misljenja vjestaka :"Posmatrano sa trasološkog aspekta, proizlazi da rana na grudima sada pokojne Ivone može da potice od slobodnog kraja raskinutog metalnog obruca opisane žicane korpe njenog bicikla..." A sta stvarno pise vidi se iz skeniranog dijela dokumentacije.
Vidljivo je dakle da vjestak dopusta mogucnost povrede na grudima, (i to samo povrsinske rane, jer tuzilac i nije smatrala za bitno da se u analizu ukljucuju unutrasnje povrede, koje su i dovele do smrti) samo uz ucesce nekog stranog predmeta i to direktno, kao sto je vozilo ili indirektno, (ograda ili ivicnjak) sto jasno kaze da nije uocio na snimcima. Naravno da je sve ono sto je kvarilo savrseni plan tuzioca izbaceno iz saopstenja.
Sledeci vazan momenat :"prema proceni ovog vještaka, mesto na kome je Ivona zadobila ranu na grudima nalazi se u prostoru koji zahvata do 3. m, pre nastanka prvog traga krvi na ulazu u auto servis Univerzal..." Ovaj dio je bitan stoga sto se mesto povredjivanja locira na oko 15-20 metara prije mjesta gdje je pronadjena djevojcica, dok se u kasnijem dijelu odbacujuci misljenja svih vjestaka, tuzilac poziva na svjedokinju koja je "vidjela" sam trenutak pada, 20 metara dalje, o cemu ce jos biti rijeci.
Sada slijedi dio o kretanju kamiona 669-K-434, koji su bili potpuna "nepoznanica" za tuzilastvo i samo zahvaljujuci podacima koje smo mi saznali, otkriveno je da su uopste bili na licu mjesta. Tuzilac prakticno obravdava "bjekstvo" kamiona :"na licu mjesta je pokazana radnja izlaska navedenog vozila sa glavne kapije i iz kruga preduzeca, kad su pronađeni tragovi pneumatika na ivicnjaku trotoara, a na izlasku iz Univerzala prema Bijeljini, a sve u cilju da se napusti lice mjesta prije dolaska policije, a da se pritom ne naruše tragovi krvi, a sve iz razloga što su se navedeni vozaci isti taj dan morali vratiti u Sarajevo..." Tuzilac dakle, sasvim logicnim smatra, odlazak bilo koga sa mjesta zlocina. Ovom prilikom isticem da se nikada nije pokusala rekonstrukcija kretanja djeteta i sama mogucnost pretpostavljene povrede, kako bi se dokazala teorija tuzioca. Rekonstrukcija kretanja pomenutog kamiona, moze imati znacaja, ako je on uzrok povredjivanja, a sta ako je uzrok nesto drugo. U tom slucaju pomenuta rekonstrukcija ima podjednak efekat, kao i kretanje bilo kog automobila u Somaliji istog dana...
A onda zakljucak, koji je tuzilac izvela na samo njoj znan nacin :"Imajuci u vidu sve gore navedeno, ocito je, da je pokojna Ivona ubodnu ranu zadobila od dijela rastrgnute žice korpe bicikla, a koja korpa je bila oštecena prije kriticnog događaja, tacnije prije zadobijanja ubodne rane..." Iako nijedan vjestak nije mogao da potvrdi cak ni to da je povrsinska rana nastala od zice, tuzilac se bazira na izjavu svjedokinje datu mnogo ranije...:"a na tom oštecenju je virila jedna žica nekoliko cm. sa oštrom ivicom..." Kolika je ta zica "ostra", vidljivo je iz snimaka korpe, a najvise podsjeca na tupu stranu olovke.
Sledeci pasus bi trebalo da prikaze kako je dijete upravo moralo samo da se povredi jer je navodim izjavila :"da joj je poznato da je Ivona vozila brzo biciklo, a da kako sam ja primjetila nije bila dobar vozac i cesto je nesigurno vozila šverajuci po putu“...." Cinjenicu da je Ivona u celoj toj godini svega dva puta isla do nje biciklom, dan ranije i taj kobni dan, niko nije htio da uoci. Koliko je to bilo "cesto", ako ju je vidjela samo ta dva dana, a patoloski nalaz nije evidentuiao nijednu drugu svjezu povredu, osim one koja je usmrtila dijete. Sve to naravno nije interesovalo tuzioca, jer se ona ponovo vraca izjavi svjedoka...
Saslušani svjedok Zdenko Bajo koji je saslušan dana 11.08.2009. godine u Okružnom tužilaštvu u Bijeljini je izjavio: „ ...ja nikakvo oštecenje na korpi nisam vidio, ali znam da je otac izjavio da je korpa bila oštecena“. Navod jeste tacan, ali zbog cinjenice da je iskaz od mene uzet "na prevaru", jer je tuzilac izjavila da ne ulazim u detalje i samo odgovaram na pitanja, jer je vec kasno i svi su umorni, a izjavu cu moci da dopunim neki drugi dan. Sada je ocigledno da posto je odbila da evidentira tu dopunu, nikada nije ni imala namjeru da u zapisnik udje sve sto sam ja saznao, kako to ne bi kvarilo njene planove, nego smo ono sto bi mogla kasnije da iskoristi za svoje falsifikate...
I sada vrhunac falsifikata od strane tuzioca, jer se poziva ponovo na izjavu svjedoka, da je vidjela kako dijete pada na kolovoz, "ja sam rekla gazdi da je palo dijete i on me je pitao gdje je jer on nije vidio, a ja nisam vidjela odakle je dijete palo..."
Prvo se od strane tužilaštva prepricavaju rijeci svjedoka : „da je vidjela kako dijete pada na kolovoz“
Zatim se citira sam svjedok : „ja sam rekla gazdi da je palo dijete i on me je pitao gdje je jer on nije vidio, a ja nisam vidjela odakle je dijete palo“
Svjedok dakle ne govori šta je vidjela, nego šta je rekla, a sada najvažniji dio :
a ja nisam vidjela odakle je dijete palo…
a ja nisam vidjela odakle je dijete palo…
a ja nisam vidjela odakle je dijete palo…
Ovo nije stamparska greska i ne ponavlja se slucajno 3 puta, jer izgleda ni tuzilac koja je pripremala saopstenje, nije shvatila sta u stvari pise...
Šta to treba da znaci? Svjedokinja jasno kaže da nije vidjela trenutak pada, te je samo rekla gazdi da je dijete palo u trenutku kada ga je primjetila kako leži na asvaltu. Sve to je tužilaštvo brutalno falsifikovalo i na osnovu obilja lažnih informacija, koje su konstantno plasirali u javnost, finaliziralo svoje kriminalne aktivnosti. Napominjem da sam siguran da u saucesništvu sa ubicama nisu ukljuceni svi pripadnici tužilaštva, ali zbog jednog od principa, da svaka radnja clana tužilaštva predstavlja radnju tužilaštva, sve opisano je sramota za kompletan pravosudni sistem a ne samo za ovo tužilaštvo.
I da zavrsim sa analizom ovog saopštenja, podsjecanjem da je svjedokinja vidjela sivu škodu, a trasolog je uocio tragove iste boje, te cak i da je pomenuta svjedokinja vidjela trenutak pada (a jasno kaže da nije), ona nije vidjela trenutak povredjivanja, koji je po vještaku bio bar 20 metara prije mjesta gdje je djevojcica pronadjena. Sve to naravno nije važno za tužilaštvo, kao ni nestanak djeteta na pola sata. S tim u vezi su i sakrili torbu ciji je kaiš presjecen, te opran nekim hemijskim sredstvom, koji je izmjenio ili oprao cak i originalnu žutu boju. Snimke torbe, korpe i bicikla kvaliteta 7000000 piksela, sam kao „nove dokaze“ (navodnici su zato što su ti dokazi novi samo za javnost, ali ne i za one koji su ih sakrili), predao u pisarnici tužilaštva jer iako sam na prijavnici jasno istakao da nosim nove dokaze i želim da ih obrazložim nekom od predstavnika tužilaštva, niko za to „nije bio zainteresovan“. Napominjem da je od strane glavnog tužioca dat nalog da niko ne razgovara sa mnom, jer sam prilikom svih dosadašnjih susreta uspjevao da dodjem do novih dokaza o kriminalu unutar organa, koji bi morao da se bori protiv kriminala. Ne mogu a da se ne zapitam, kakav je bio rad ovog tužilaštva ranije i kakav bi bio ubuduce, ako ostane pod kontrolom bande kriminalaca, kada se ovakve brutalne laži, podmetanja, prikrivanja i falsifikati, koriste u slucaju stradanja jedne osmogodišnje djevojcice…
U vezi sa pomenutom torbom, vazno je istaci da je zakonom predvidjena procedura, u slucaju da se dodje do novih saznanja, Clan Obustava istrage, stav (3) Tuzilac, u slucajevima iz stava 1. tacka b) ovog clana moze ponovo otvoriti istragu ako se dobiju dodatne informacije koje pruzaju dovoljno razloga za vjerovanje da je osumnjiceni pocinio krivicno djelo.
Iako sam pomenute snimke, nacinjene u zgradi Okruznog suda, gdje se torba i danas nalazi, (osim ako je nisu unistili), predao tuzilastvu prije vise od dva mjeseca, za svo ovo vrijeme od njih nije iznesen nikakav stav po tom pitanju, iako sam vise puta pokusavao da dodjem do njega. Naprotiv, uvijek bih dobijao odgovor da nikoga od vise navedenih osoba (postupajuci tuzilac, glavni tuzilac, zamjenici, sekretar ili dezurni tuzilac) nisu tu.
Da je to "istina" uvjerio sam se jednom prilikom kada sam od pripadnika sudske policije dobio odgovor da je tuzilac Stjepanovic odsutna cele nedelje, a potom sam posto sam predao jedan dokument u pisarnici, sreo doticnu osobu na stepenistu u drustvu dva gospodina. Naravno, pravila se da me ne vidi, ali sam u prolazu stavio na znanje i njoj i pomenutoj gospodi, da prevara nije uspjela, rijecima "Otkud vi u Zvorniku"
Kakav ugled Tuzilastvo moze imati poslije ovakvih brutalnih lazi, podmetanja, prikrivanja, falsifikovanja i krsenja odredbi zakona i pravilnika, ostavljam vam da sami procjenite.
Da je pomenuta torba, sa presjecenim kaisom, opranim benzinom, pronadjena kod mene, sada bih vec bio na izdrzavanju kazne za ubistvo, ali sta ce se desiti sada kad je ta torba sakrivena od strane tuzioca.
Vaze li odredbe Krivicnog zakona za sve gradjane ove zemlje ili tuzilac moze da izvrsi i najteze zlocina, pa da potom jednostavno obustavi istragu, pozivajuci se na neovisnost, samostalnost, pravo na sopstveno misljenje. Ako bi jedno takvo djelo ostalo nekaznjeno onda se time daje recept za SAVRSENI ZLOCIN. Da bi se bavio kriminalom nekaznjeno, treba samo prethodno da budes tuzilac, ili jos gore da potkupis nekog tuzioca. Na taj nacin svaki kriminalac sa dovoljno novca, ostace van domasaja zakona.
U prilogu je misljenje i nalaz stalnog sudskog vjestaka dr. Blazanovica, koji je spreman braniti ga na sudu, i koji najplasticnije odslikava analize sva tri vjestaka i prikazuje pravo stanje stvari, te tekst "Zagubljeni dokazi"
Ja sam sakupio vise nego dovoljno dokaza o kriminalu unutar tuzilastva. Jedini ispravan nacin je da se svi gradjani dovedu u okvire zakona, te da se shodno tome ispitaju kriminalne aktivnosti tuzioca Stjepanovic, povodom saucestvovanja u prikrivanju ubistva djevojcice Ivone Bajo.
DA BI SVA DRUGA DJECA BILA SIGURNA...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 175

VISOKOM SUDSKOM I TUZILACKOM SAVJETU

GDJE ISTINA LEŽI

Na osnovu povreda koje je konstatovao sudski vještak medicinske struke, on lično zaključio je da žica od 2 mm prečnika nije mogla da ih nanese, što je saopštio kako porodici tako i tužilaštvu.
Citiram izjavu patologa kojoj je prisustvovalo 6 osoba, među kojima i jedan sudija :
Sigurno se ne radi o epilepsiji. Povreda je netipicna, te obrazlaze: ubodi nozem su tipicni recimo, jer ostavljaju jasan trag. Dakle noz nije, a nije ni zica. Ja nisam mogao potpisati da je zica...
U razgovoru sa sekretarom tužilaštva, vještak je čak dao procjenu dimenzija :
Radi se o predmetu do 2,5 cm širine i 1 mm debljine (nepoznate dužine)...
Na narednoj slici predočavam opis povreda uočenih za vrijeme autopsije :
Na osnovu tih podataka zatražili smo mišljenja više vještaka od kojih su svi takođe isključili mogućnost nastanka opisanih povreda djelovanjem elastične i labave žice, te istakli da je po svemu sudeći, predmet koji je uzrokovao te rane morao da se kreće velikom brzinom, a opis istog od strane jednog od njih, (dr. Blažanović) prilažem na sledećoj slici :
Iako su vještaci jasno istakli argumente za tvrdnju da se ne radi o nesrećnom slučaju, bar ne na način na koji je to neko pokušao da predstavi, a ni danas, više od godinu dana poslije ubistva nije poznato ko je autor ideje o samopovređivanju na žicu od korpe bicikla, tužilac Stjepanović, uporno forsira tu obmanu i ne prihvatajući mišljenja vještaka, donosi odluku o nesprovođenju istrage, bez ikakvog obrazloženja...
No porodica je nastavila da sakuplja podatke i došla do dokaza da je pomenuta tužiteljka smišljeno izuzela iz istražnih radnji sve ono što je ukazivalo da se radi o ubistvu, odnosno da se ne radi o povređivanju komadom žice.
Kako se radi o obimnom materijalu, koji sam već predočavao u prethodnim mjesecima, sada neću o tome iznositi detalje, te ću samo istaći da je od javnosti, porodice, medija i vještaka, sakrila torbu djevojčice, čiji je kaiš presječen i deformisan, te čak što je vrhunac monstruoznosti i podatke, odnosno fotografije unutrašnjih povreda, koje su i dovele do smrti, nije predočila vještaku, čije je mišljenje navodno tražila.
Vodeći se opisom koji su izneli vještaci, razgovarao sam sa profesionalnim vozačima i saznao da se predmet sličnog opisa koristi za španovanje tereta, a nedavno sam na jednom stubu u gradu pronašao metalnu traku, koja u dlaku odgovara opisima. To se posebno odnosi na širinu ulazne rane, koja je 19 mm. Fotografije trake su na slikama koje slijede :
METALNA TRAKA NA STUBU
UVEĆAN DETALJ SA
VIDLJIVOM DIMENZIJOM
Očito je dakle na slici desno da je širina trake takođe 19 mm, dok se debljina ne vidi iz ovog ugla, ali postoje i fotografije snimane iskosa gdje se vidi, da i ta dimenzija odgovara pretpostavljenoj od strane vještaka.
Da li je djevojčica stvarno ubijena ovakvom trakom, koja je recimo bila na nekom vozilu i pod velikim opterećenjem pukla u prolazu, kao što je to bio slučaj sa kamionom koji je pobjegao sa lica mjesta prije dolaska policije, zato što su se citiram tužiteljku, „vozači morali vratiti do ponoći u Sarajevo“, ili je to učinjeno (ne)namjerno, nekim drugim predmetom, ne može se sa sigurnošću reći, bar ne na osnovu ovih podataka.
Sigurno je samo to da je sve ove detalje tužilac Stjepanović, namjerno prikrila sa ciljem da ubistvo djevojčice predstavi kao nesrećan slučaj.
Zašto je to učinila i sa kakvim motivima, ostaje nadležnima da ustanove.
Dovoljno je samo da se zatraži objašnjenje od pomenute osobe.
Da li je ona iznad i izvan zakona ili se svi građani moraju povinovati njegovim odredbama?
Poznato je da su odgovorni za prikrivanje ubistva u nemoćnom bijesu iz osvete pokrenuli neviđenu hajku na mene pokušavajući da me dovedu u vezu sa bilo kakvim krivičnim djelom i tako me eliminišu.
Iako su prije akcije tvrdili da imaju dokaze protiv mene, sve do danas poslije skoro pola godine od tih događaja, ne usuđuju se da podignu optužnicu i suoče se sa mnom na sudu, iako raspolažu neograničenim resursima, a jedino „oružje“ koje sam koristio protiv njih, računar moje sestre, su tada oduzeli.
Naravno da ne smiju podići optužnicu protiv mene, jer znaju da bih tu priliku iskoristio da iznesem sve podatke o njihovim kriminalnim aktivnostima, te iako sam par puta sugerisao sudu da insistira na tome ili da ih kazni za odugovlačenje postupka, sa suprotne strane nije bilo nikakve reakcije.
S obzirom da ne postoji ništa što bi mogli da iskoriste protiv mene, nije isključeno da će pokušati i sa podmetanjem dokaza na računare koje sam koristio ili sa nekim lažnim svjedokom, a što je sada lako izvodljivo jer načelnik kriminalističke policije, (svjedok njihovih mahinacija) nije više među živima, a sahranjen je 5 dana pošto je sestri i meni obećao da će ispitati rad inspektora i podnijeti zahtjev za saslušanje tužioca Stjepanović Danice…
No, ja sam spreman i za takve podlosti od strane kriminalaca, što je njima sada već poznato i nemaju hrabrosti da rizikuju svoje položaje i fotelje, nego su se radije odlučili za „mirovanje“.
Da imaju samo 10 posto dokaza, koje imam ja protiv njih, već bih odavno bio u pritvoru.
S druge strane tužilac koji je prikrio dokaze o ubistvu jednog djeteta (i njegovi saučesnici), što je mnogo gore i od samog čina ubistva, jer je možda bilo i nehotično, a njegova je dužnost da goni počinioce krivičnih djela, već više od godine šeta slobodan i uzima novac od građana za svoj (ne)rad.

I OPET PITANJE : DA LI JE ZAKON ISTI ZA SVE ???

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 174

INSTITUCIJAMA REPUBLIKE
OBAVJEŠTENJE


U sklopu moje borbe protiv organizovanog kriminala, dostavljao sam u prethodnom periodu, na više adresa podatke do kojih sam dolazio. Nije to naravno bilo lako, jer sem što je mnogo složenije, obiman materijal pismeno obrazložiti, nego ga interpretirati u razgovoru sa za to plaćenim državnim službenicima, (što mi se onemogućava već godinu dana), morao sam da brinem i o tome da pismene pošiljke koje šaljem ne budu zadržane zbog posebnih istražnih radnji, koje je protiv mene izdejstvovao jedan od mafijaških servisera unutar državnih organa…
U isto vrijeme nastavio sam da prikupljam podatke o aktivnostima kriminalaca i došao do informacija da su se neke osobe izuzetno uznemirile zbog toga što sam obavijestio Glavnog republičkog tužioca o nekim događajima, posebno o tome kako je načelnik kriminalističke policije g. Teodorović izgubio život.
Ja to naravno nisam nikome od njih rekao, a pošto se o tome priča, zaključujem da ste se zainteresovali i provjerili da li je to što sam opisao istina. Kako podatak o smrti neke osobe nije moguće sakriti, a ni informacije o tome da li je rađena autopsija, mogli ste se uvjeriti da su sve moje tvrdnje tačne. No da analiziramo sada taj konkretan slučaj, a moguće se sledeće opcije :
a) Smrt načelnika policije je prirodna, a državni organi su uradili sve potrebne istražne radnje.
b) Smrt načelnika policije je prirodna, a državni organi nisu obavili predviđene istražne radnje.
c) Smrt načelnika policije nije prirodna, a državni organi su uradili sve potrebne istražne radnje.
d) Niti je smrt prirodna, niti su državni organi uradili sve potrebne istražne radnje.

S obzirom da obdukcija nije izvršena, nego je neki vidovnjak odlučio da se radi o infarktu, jasno je da stavke „a“ i „c“ otpadaju, te ostaju druge dvije opcije. Dakle moguće je da se radi o prirodnoj smrti, za koju nema medicinskog dokaza, ili da se radi o ubistvu trovanjem za šta takođe nema dokaza. Analizirajmo dalje obe ove mogućnosti…
Ako je smrt prirodna, autopsija bi to potvrdila i otklonila svaku sumnju, dok bi u suprotnom bilo jasno da se radi o ubistvu. Kako nečija prirodna smrt, nikome ne može da stvori probleme, dok je za ubistvo to sasvim drugi slučaj, logično je da je ono što se u stvarnosti i odigralo, najbolja varijanta za eventualne ubice.
Ostavljam sad vama da sami zaključite, iz kog razloga nije naložena autopsija…
I to što se neke osobe nerviraju zbog toga što ja obavještavam državne institucije o svemu što se tad dogodilo daje dodatne argumente u prilog tome da se osnovano posumnja u prirodnu smrt, Jasno je da je jedino autopsija mogla sa sigurnošću dati odgovor na pitanje šta je uzrok smtri, a pošto to nije urađeno, očito je da su nadležni u najmanju ruku zabrljali. Druga mogućnost je mnogo monstruoznija : Za autopsiju nije dat nalog, jer su znali šta će da pokaže.
Ako nisu krivi, nemaju razloga da budu nervozni, dok naprotiv, svi oni koji su odgovorni, moraju da se zabrinu. To je jasno i iz mog primjera, kada sam lažno optužen za planiranje atentata na 6 pripadnika tužilaštva i po tom osnovu saslušan 24.03.2010. u prostorijama CJB Bijeljina, od strane inspektora Zorana Jovičevića, (tako da možete provjeriti) i bez branioca dao izjavu kakvu zasigurno nisu imali prilike da evidentiraju u karijeri. Tada sam se za svaki moj postupak pozvao na relevantni član zakona, (sa greškom u broju člana 213 ZKP-a, koji je dopunama dobio broj 221-Obaveza prijavljivanja krivičnog djela, , što mi tada nije bilo poznato). No najvažnije je to da nikada nikome nisam uputio bilo kakvu prijetnju primjenom fizičke sile direktno ili indirektno sa moje strane, nego je povod za sve akcije protiv mene bila moja tvrdnja više puta ponovljena da će svi pripadnici tužilaštva i policije koji su učestvovali u prikrivanju ubistva, završiti na robiji…
Vjerujem da ako se izuzme osoba pod nadimkom „Legija“, niko na prostorima Jugoslavije (Avnojske granice) nije optužen za planiranje tolikog broja atentata, pogotovo ne na državne službenike. Kako sam reagovao na takve optužbe možete se lično uvjeriti, čitajući moju izjavu, a jedna osoba čije mišljenje cijenim je iznijela stav da nikada nije pročitala odmjereniju i na zakonu utemeljenu izjavu, još sa smirenošću i hladnokrvnošću, iznesenoj.
Negdje na dvije trećine te izjave, koja je zamorila aktere, te su odlučili da naprave kafe pauzu, i meni je ponuđeno piće, na šta sam rekao da bih popio samo malo vode, (inspektor već naručuje vodu), ali iz umivaonika, dodajem jer sam čuo da ovdje ljudi umiru na saslušanju. Kakav je muk nastao i izrazi lica, ostavljam vam samo da zamišljate, a dodao sam još i to da me neko naravno može da kontroliše dok pijem vodu u toaletu. Tako je i učinjeno i tek pošto smo se vratili natrag, akteri su se oporavili od šoka. Taj događaj koji sam pomenuo, desio se 12 dana ranije, kada je 12.03. Nedeljko Radman preminuo na saslušanju u policiji. Ja sam naravno to rekao sa određenim namjerama, a jedna od najvažnijih je bila reakcija…
I ona je uslijedila poslije minut, dva. Objašnjenje je bilo da je sve regularno, te je to pokazala i obdukcija. Ispitivanje je teklo normalno,( u istoj kancelariji na istoj stolici) i taman kada su završili gospodina je zabolela glava, itd itd.
Znam ja, da me vi ne biste otrovali, ali ima ih koji bi me rado vidjeli mrtvog, i ne brinite zbog ovoga što sam rekao, to je tek onako da malo razbijem monotoniju, (mada vjerujem da se nikome iz policije nije svidjelo to razbijanje..)
Poslije pauze i nastavka, završeno je sa izjavom i sad slijedi najzanimljiviji dio. Umjesto da me pošalju kući, saopštava mi se da pređem u drugu kancelariju. Ne shvatajući zbog čega prelazim i čekam oko 5 minuta,(poslije sam shvatio, da ne bude isti slučaj u istoj kancelariji) kada ulazi inspektor Maksimović Bojan, i saopštava kako imaju još jedan problem. „Ne znam kako ćeš reagovati?“ (Možda kao pokojni g. Radman).
Hoćete li da me uhapsite, pitao sam, na šta je negativno odgovoreno.
Da mi pretresete kuću? (pogodak). Da mi otmete kompjuter? (Pa mislim da je i to navedeno; bio je odgovor).
Naveo sam imena aktera kako bi se sve moglo provjeriti, i to da sam znao unaprijed da će mafija pokušati da mi odnese sve podatke koje imam i uništi ih, (poruku sam ostavio o tome i njima na računaru koji su odnijeli, a nalazi se u dokumentu „Obavještenje.html“, unutar virtuelnog diska „Ivonina skola.iso“).
No najbitnija je paralela : Kada sam dao izjavu pojavljuje se „Naredba“ za pretres, koja je kao upravo stigla, a kasnije su mi priznali da je sve pripremljeno, što sam je uostalom i znao. Standardna procedura, postupak koji je doživio i g Radman.
Doživio, ali nije preživio. Ja lično smatram da bi samo totalna budala otrovala u današnjim uslovima osobu na saslušanju, no ni to nije isključeno, ali stres, šok i pritisak koji je doživio, (očito isti postupak kao i kod mene), bio je dovoljan da izazove smrt.
I još jedan neobičan detalj, u stvari i nije neobičan. Ko je bio tužilac? Pa Danica Stjepanović, naravno.
Podatke o tome možete naći i na internetu, (ako nisu uklonjeni)…
A što se tiče optužbe protiv mene, po članu 169, iako je prošlo više od 7 mjeseci i „imaju obilje dokaza“, jer sam slao „prijeteće poruke“, niko se ne usuđuje da podigne optužnicu i suoči se sa mnom na sudu, nego se postupak odugovlači, da se ne bi otkrilo kako je sve inscenirano, prije nego što institucije koje sam obaviještavao o aktivnostima tih kriminalaca, donesu svoja mišljenja. Naravno da bi za njih bilo korisno, da sam ja šizofreničar, manijak, masovni ubica tužilaca, a kada se izvuku iz gliba u koji su upali i oslobode odgovornosti za ubistvo, šta je za njih lažna prijava, sitnica.
Pa i računari koji su odneseni, zašto ne bi bili „greškom“ uništeni podaci na njima, kakva god te greška bila. Pa i sam postupak, „Posebnih istražnih radnji“, koji maksimalno može da traje 6 mjeseci, kod mene je probio termin već sada za 40 dana.
Ne samo da računari nisu vraćeni, nego nisam dobio ni obavještenje o tim radnjama, što je obavezno po završetku istih, član ZKP-a Materijal dobijen preduzimanjem radnji i obavještavanje o preduzetim radnjama, stav 3 :
Sudija za prethodni postupak će, bez odlaganja, a nakon preduzimanja radnji iz ovog zakona, obavijestiti lice protiv kojeg je radnja bila preduzeta. Lice protiv kojeg je radnja bila preduzeta može od suda zatražiti ispitivanje zakonitosti naredbe i načina na koji je sprovedena radnja.
Iako sam u prethodnim mjesecima obavještavao sud da imam pravo na suđenje u najkraćem roku ili da tužilac odustane od optužbi, te da ih se upozori na predviđene kazne za odugovlačenje, tužilaštvo nastavlja da brutalno krši sve zakonske odredbe, jer ne želi da se na sve zločine koje su počinili, nadoveže još i ono što ih slijeduje prema navedenom članu.
Tako je grupa kriminalaca, sluge mafije, zaposlenih u tužilaštvu, plaćeni novcem građana, a bogato nagrađeni od bosova i kumova, za svoje servisne usluge u prikrivanjima zločina, (u daljem tekstu „Tužilačka mafija“, što se odnosi isključivo na plaćenike organizovanog kriminala, a nikako na sve tužioce), nastupila kao banda drumskih razbojnika, te otela imovinu građana. (Sam postupak je učinjen po zakonom predviđenoj proceduri, ali je zasnovan na lažnoj prijavi i providnom planu, glavnog okružnog tužioca da natjera policiju da podnese zahtjev, koju će onda njegov čovjek „teška srca“, odobriti, a sam Kovačević Novak, naravno ni na šta nije uticao - kakva lijepa bajka).
No da dodamo još neke bitne podatke vezano za smrt g. Teodorovića. Pomenuti gospodin je izrazio spremnost da ispita sve nepoznate detalje, oko ubistva djevojčice Ivone Bajo, te je po dostavljenoj informaciji da jedna osoba, ima da izjavi nešto na tu temu, poslao tri pripadnika kriminalističke policije do njega na radno mjesto.
Ja lično ne smatram da podaci koje zna g. XXXXX imaju naročitu težinu, ali je važno istaći da je inspektor, (kako smo saznali kasnije Marković), prijetio svjedoku, citiram : „Puno ti pričaš“, ako ja kažem da je ovo žica, (pokazuje ključ od automobila), onda ima da bude žica“. G. XXXXX je spreman da potvrdi ovo na sudu, no to i nije bila tema mog obraćanja Aci Teodoroviću, (ovaj dio mu je ispričala sestra), nego sam se koncentrisao na nepravilnosti za vrijeme istrage kada je postojala naredba da se sve stvari donesu na obradu, a inspektor ostavlja tri predmeta u automobilu, odnoseći samo torbu, koja je već bila oprana benzinom ili ju je oprao on odnosno tužilac, kako bi uklonili tragove. Zanimljivo je da iako sam još u februaru predao snimke te torbe presječenog kaiša i većim djelom opranog nekom jakom hemijskom supstancom, a presječeni dio je nestao sa lica zemlje, niko ne samo da nije izneo nikakav stav po tom pitanju, nego se svi ponašaju kao da za to uopšte ne znaju.Sem toga ispitivanje svjedoka YYYYYY nije obavio nadležni inspektor, nego Stanko Stanišić, postavljajući pitanje na taj način da je već doneo zaključak kako se radi o nesrećnom slučaju. Predočavam tekst pitanja :
Skrenuo sam pažnju da sam saznao kako porodica kod koje je bila Ivona ima dobrog prijatelja među inspektorima i da bi bilo vrlo neobično ako bi se ispostavilo da je baš Stanišić Stanko ta osoba…
Ovo je zaista samo manji dio brljotina za vrijeme istrage kriminalističke policije, a sada ću istaći samo još to da inspektor Marković nije htio da uzme kapu, kostim i naočale, koje je nosila djevojčica , a koje nam je doneo vozač automobila u kome su stvari ostavljene, dok je oko dva mjeseca kasnije izjavio da mu ih nismo nikada niti davali ???
Evidentirajući sve to na list papira, g. Teodorović je obećao da će sve ispitati. Tada sam mu predložio da po istom principu kako je podnesen zahtjev za moje saslušanje, to učine i za tužioca Stjepanović, a na osnovu izjave vještaka dr. Busarčevića.
Pa neka objasni zašto je uklanjala dokaze i obmanjivala vještake, ako ih se ne bojite.
Smišljeno sam dodao ovaj završni dio, kako bih mu probudio ponos i hrabrost, ali sada se pitam već dosta dugo, da li sam ja „kriv“ zbog njegove smrti. Da li je ubijen zbog toga što je pokušao da uradi nešto što se nije svidjelo kriminalcima iz vlasti.
Naime već sutradan kada smo pokušali da razgovaramo sa glavnim tužiocem, saopšteno nam je da je i on i tužilac Stjepanović na odmoru. I zanimljivo dotična tužilac se pojavljuje na izlazu, te ugledavši nas, bježi nazad u zgradu. Toj sceni je prisustvovao sudski policajac Pertičević Dragiša, kako bi se moglo provjeriti, zašto je tužilac Stjepanović, krenula na plažu preko zgrade tužilaštva. Ima li njen iznenadni dolazak veze sa postupcima g. Teodorovića i najvažnije pitanje :
Da li postoji uzročno-posledična veza, svih ovih događaja, (a naveo sam samo dio), sa njegovom smrću 4 dana kasnije ???
Naravno, svaki pokušaj da dostavimo dokazni materijal o ubistvu i prikrivanjem istog od strane tužioca se sprečava na sve moguće načine, tako da smo pri jednom takvom pokušaju uhapšeni. Navodim jedan od relevantnih članova :
Prijavljivanje krivičnog djela od strane građana (1) Građanin ima pravo prijaviti izvršenje krivičnog djela.
(2) Svako je dužan prijaviti izvršenje krivičnog djela kada neprijavljivanje krivičnog djela predstavlja krivično djelo.
Ovdje bi u stavu jedan, poslije riječi „djela“ trebalo amandmanom umjesto tačke, unijeti zarez te dodati „ako to odobri tužilaštvo“, te bi se tako zakon doveo u sklad sa samovoljom kriminalaca iz vlasti na terenu.
Očito je dakle da tužilac Stjepanović, koja nije sposobna niti da nosom u šoljici za kafu ubode želju, niti da lažira slučaj ubistva, a da ne ostavi tragove kao slon u parfimeriji, a kamoli da obavlja posao tužioca, nije svoje monstruozne aktivnosti izvršavala za svoje interese, jer ima zaštitu glavnog okružnog tužioca za sve te zločine.
Naravno da se postavlja pitanje, ko je sve umiješan i koga štiti tužilaštvo? Da li se radi o zaštiti nekog lokalnog moćnika, (mada lokalni nekada znači i državni) ili je nalog za lažiranje istrage došao direktno iz vlade? Nesporna je činjenica da je Ivona ubijena pred ulazom u firmu jednog lokalnog moćnika, a koji je glavni čovjek premijera u Bijeljini, te da su u to vrijeme švercovali neku robu, (možda i heroin) u krug firme „Univerzal“. Kamion koji je dovezao robu je pobjegao prije dolaska policije, što je tužilac Stjepanović imala potrebu da opravdava kao normalno u svom Saopštenju na sajtu tužilaštva, tako da se za njega „nije znalo“ dok mi to nismo otkrili. Ne postoji popis robe koja je dovezena tog dana…
Nažalost svi dokazi do kojih sam dolazio, ukazuju na to da se radi o dobro organizovanoj kriminalnoj grupi, koja ima svoje članove u svim nivoima vlasti. Tako da je ona osnovna pretpostavka, da je svako nevin dok se ne dokaže njegova krivica, za mene izmenjena u slijedeću: „Svaki tužilac je kriminalac, dok se ne uvjerim da on to nije“
U prilog tačnosti ovog mišljenja je i činjenica da sam na više adresa dostavio slike torbe koju je monstrum žena, Stjepanović oprala, kako bi uklonila tragove i audio snimak izjave vještaka iz koga se vidi da je iz njima proslijeđene dokumentacije izbacila sve podatke koji ukazuju na ubistvo, (uopšte ne znaju za unutrašnje povrede), a niko ne reaguje.
To što je učinila kriminalac Danica Stjepanović, je njen zločin, ali sada kada je već mjesecima pokriva i štiti, njen šef i nalogodavac Kovačević Novak je dokaz da je umješan u taj zločin, i svi njima nadređeni koji su obavezni da kontrolišu njihov rad i umjesto da to čine, nastavljaju da podržavaju taj gnusni zločin. postaju saučesnici u ubistvu jednog djeteta.
Ako je stav državnih organa da tužilac može uklanjati dokaze, falsifikovati vještačenja, sprečavati svjedoke da daju izjavu, građane da dostavljeju podatke, (da likvidira nezgodne svjedoke, zašto i to ne bi uradili, ili su već odradili) onda će spisak optuženih biti mnogo duži, ako se ovaj slučaj internacionalizuje i nađe pred međunarodnim sudom.
Jedino što nas dijeli od toga je da se sva pravna sredstva ovdje iscrpe. Ako neko misli da će njegov nerad i bahatost ostati nekažnjeni, grdno se vara. Možda ova korumpirana vlast, (po zadnjim podacima na diobi 90-100 mjesta po korupciji, sa opaskom da je na broju jedan najmanje korumpirana zamlja) neće da obradi podatke koje sam prikupio, ali budite sigurni da će slike torbe, onakva kakva jeste i izjava vještaka biti više nego dovoljne za dokazivanje krivice odgovornih.
U nekim zamljama bi takvi dokazi bili dovoljni da krivci primirišu gasnu komoru, (tamo gdje se mikroskopski pretražuje svaki milimetar dokaznog materijala), dok ovdje tužioci sterilišu taj dokazni materijal razređivačem.
Ovo što se dešava je zaista nevjerovatno. Ubijeno je jedno dijete, a tužilačka mafija uklanja dokaze o tome.
Sreća pa su toliko glupi i nesposobni da su oni sami napravili više tragova koji dokazuju njihov kriminal nego što su uklonili.
Pa ja u svom životu nisam sreo takav otpad ljudskog društva, sve dok nisam upoznao neke pripadnike tužilaštva. A i kakvi mogu da budu ubice nevine djece. Kakvi su njihovi motivi, sada nije više uopšte bitno. Važno je samo to da sam došao do nespornih dokaza o korumpiranosti nekih tužilaca i njihovim saučestvovanjem u najgnusnijim krivičnim djelima.
Mi imamo te podatke i već se nalaze na lokaciji dvije strane zemlje, spremni za obradu pred međunarodnim sudom. Znamo i da ih vi imate, i da znate kakvi kriminalci šetaju u OT Bijeljina, (mislim na one koji su odgovorni za prikrivanje ubistva a ne na sve pripadnike tužilaštva, od kojih većinu i ne poznajem i njih ne tretiran kao pripadnike tužilačke mafije, mada im ne vjerujem). Znamo i da je vaša dužnost da sprovodite zakon, da gonite počinioce krivičnih djela.
Znamo i šta znači, ako to ne učinite, (navodim jedan od relevantnih članova KZ-a) Način izvršenja krivičnog djela
(1)Krivično djelo može se izvršiti činjenjem ili nečinjenjem. (2) Krivično djelo može biti izvršeno nečinjenjem samo kad je učinilac propustio činjenje koje je bio dužan da izvrši.
Tako je dakle jasno da svi koji su dobili dokazni materijal o kriminalu u OT Bijeljina, a ne čine ništa da se krivci procesuiraju, iako im je to dužnost, ne samo da krše navedeni član, nego se deklarišu kao njihovi saučesnici.
Naravno da postoji mogućnost i da se nadležni plaše za svoj život, jer ti kriminalci su sposobni da ubiju svakog ko im predstavlja opasnost. Možda su i nemoćni, jer ko zna kakva su bila stranačka uslovljavanja, kada su pojedini pripadnici mafije postavljani na dužnosti tužilaca, kako bi branili interese svojih nalogodavaca. U tom slučaju jedino moguće realno i moralno rješenje je da podnesete ostavku. U suprotnom postajete saučesnici ubica nevinog djeteta.
To što je Aco Teodorović mrtav i što se njegova smrt ili ubistvo desilo samo par dana od kada je rekao da će ispitati sve radnje inspektora i podnijeti zahtjev za saslušanje tužioca, je jasno upozorenje svima, šta može da se desi ako im se suprotstave. Teoretski je moguće da se ne radi o ubistvu, ali šta se desilo sa njegovim zahtjevom.
On je mrtav, kao i Nedeljko Radman, kao i Ivona, a sve njih povezuje tužilac Stjepanović Danica.
Poslije svega, što je navedeno, slijedeći primjer izgleda zbilja nevino, a navodim prethodno relevantne članove:
Razlozi za izuzeće, (stav đ) ako postoje okolnosti koje izazivaju razumnu sumnju u njegovu nepristrasnost. Te član:
Izuzeće tužioca i drugih učesnika u postupku (stav 1) Odredbe o izuzeću sudije shodno će se primjenjivati i na tužioce i lica koja su na osnovu zakona ovlašćena da tužioca zastupaju u postupku, zapisnićare, sudske tumače, stručna lica i na vještake, ako za njih nije šta drugo određeno.
Dakle početkom maja 2010. osoba I.H. je poslije napada ne neke osobe, među kojima ima i djece, na saslušanju u policiji priznala da je izvršila ubistvo Ivone Bajo. Iako je tužilaštvu bilo poznato da sam podneo krivičnu prijavu u kojoj su kao pripadnici organizovane kriminalne grupe, (vezano za isto ubistvo), navedeni Kovačević Novak i Stjepanović Danica, upravo oni, saslušavaju eventualnog saučesnika, i proglašavaju ga neuračunljivim.
Na stranu to da li je on ubica ili nije, (saznao sam da je u stvari narkoman i da je to razlog za njegove ispade, što ga ne opravdava), ta osoba je napadala druge ljude i umjesto da se građani upozore na opasnost, ta informacija se krije od javnosti, tako da ova vijest nikada nije bila objavljena. Kolika je to glupost, vidljivo je iz primjera kada je na stadionu u Bijeljini u leto 2010. silovana 17-godišnja djevojka. Samo zahvaljujući snimcima, koji su objavljeni i na tv programu, došlo je do toga, da se počinilac, našavši se u bezizlaznoj situaciji preda. Da taj snimak nije nikome pokazan, izvršilac bi i danas bio slobodan baš kao i krimainalci iz tužilaštva. To je jedini način borbe mafije protiv dokaza koje sam dostavio.
Zato se sve krije, uništava, prijeti se medijima da ništa ne objavljuju i to je sistem rada tužilaštva od samog ubistva naovamo.
Navodim izjavu sekretara Danke Prodanović, da su imali po autopsiji opis predmeta, koji je ubio djevojčicu, (do25 mm širine i 1 mm debljine, nepoznate dužine) ali mi to nismo saopštili da ne bismo uznemiravali javnost. Kako sam saznao od iste osobe, odluku o tome je doneo glavni tužilac.
E, sada ili je on to učinio na svoju ruku, štiteći svoje mafijaške mentore, ili je dobio nalog sa višeg nivoa.

Istina je da je ubistvo izvršeno samo 5 dana od sahrane Selme Sarajlić, ubijene 1992 godine, (jedna od 20 žrtava, za šta još niko nije odgovarao, a saznao sam da ubice danas rade u državnoj službi i da OT Bijeljina, „vrlo efikasno“ radi na tome, tako što ako bude do njih, nikada niko neće odgovarati za ta ubistva). Dakle djevojčica koji nije bila niti svjesna svoje smrtnosti, kada je ubijena, sahranjuje se u šehidsko mezarje, (poginuli borac u džihadu), i taj događaj je privukao na stotine ljudi, a samo možete zamišljati sa kakvim su motivima pojedinci dolazili.
Ako se radilo o smišljenom prikrivanju nekih informacija, zarad očuvanja „bratstva i jedinstva“, naše vlade i građana, onda se to može donekle i shvatiti, ali dalji tok istrage pokazuje da to nije bio trik da se zavaraju ubice, nego da se zločin zataška.
Da li je Ivona žrtvovana, od strane vlade, zarad „mira u kući“ ili je u pitanju zločin satanističke sekte, narko mafije ili nekog narkomana, suštinski je nevažno jer niko nema prava prikrivati nijedan zločin, a pogotovo ne ovako monstruozan.
Kakva bi bila poruka ubicama, ako ne budu kažnjeni? Pa naravno jedina moguća, „ubili smo jednom nekažnjeno, možemo to ponovo da učinimo“. Sve dok je tužilaštvo korumpirano ovom zemljom će upravljati mafija.
Institucija tužilaštva, koja je zamišljena kao sredstvo za borbu protiv kriminala, postala je sila iznad i izvan zakona.
Ne samo da tužioci svakodnevno na radnom mjestu, gaze i pljuju po zakonu, nego onemogućavaju i građane da ostvaruju prava koja su predviđena tim istim zakonom, na osnovu koga bi se trebao zasnivati njihov rad.
Evo nekoliko primjera toga da tužioci ne samo da ne poštuju ZKP, nego odlučuju da članovi iz KZ-a nisu krivična djela.
Dakle umjesto da se izjasni o dokazima koje sam dostavio, tužilaštvo kaže da djela jasno opisana u KZ-u, koji je na snazi nisu krivična djela, (valjda zato što ih je počinilo tužilaštvo). Da li iza ovoga stoji i Republičko tužilaštvo???
A sada slijedi čitavih 10 redova, kompletne dokumentacije o tome do kakvih je zaključaka došlo tužilaštvo nakon polugodišnje istrage. To je sve što je majka ikada dobila o radu tužioca na ubistvu njenog djeteta…
Iako je po ZKP-u član Naredba o sprovođenju istrage, stav 4 koji navodim
O nesprovođenju istrage, kao i o razlozima za to, tužilac će obavijestiti oštećenog i podnosioca prijave u roku od tri dana. Oštećeni i podnosilac prijave imaju pravo podnijeti pritužbu u roku od osam dana uredu tužioca.
bila obavezna da predoči i obrazloži razloge koji su je naveli za takvu odluku, ona to bahato ignoriše.
Na stranu to što je odbila da evidentira materijal i uzme izjavu od mene o podacima do kojih sam došao dok se ona izležavala na suncu, o čemu postoji dokaz, audio snimak našeg razgovora, ta kriminalka je cijelo vrijeme uklanjala sve tragove ubistva, očekujući da će tako uspjeti da prevari i vještake, o čemu takođe imam dokaze. I sve ovo nije krivično djelo.
Pa da li biste, ako bih dostavio video snimak u kome tužilac ubija hladnim oružjem neku osobu, (ili je truje), te samo oružje sa otiscima prstiju tužioca, po istom principu odlučili da „Ubistvo“ i ostala prijavljena djela nisu krivična djela.
Ima li kraja bahatosti i osionosti tužilaštva, Da li za tužioce važe zakoni ili mogu da čak ubijaju naokolo koga god požele, jer naprosto oni donose odluku da li će biti istrage ili ne. Nažalost, danas u 21. vijeku institucija, koja bi borala biti primjer za ugled i poštovanje, te sve svoje aktivnosti prilagoditi zakonu, radi po metodama Gestapo-a.
Svojim pripadnicima dopuštaju najteža krivična djela, sa glupim i besmislenim obrazloženjem, kako to nije krivično djelo, dok u nemoćnom bijesu da me uplaše i natjeraju da odustanem, koriste sva sredstva kako bi našli bilo šta, što bi im dalo osnovu da me optuže. Kada to nisu uspjeli glavni tužilac lično, (a on nije piljar, pa da ne zna šta je „Ugrožavanje sigurnosti“ ili „Davanje lažnog iskaza“) pokušava da mi otme podatke, optuživši me po članu 169.
Iako za to nije bilo osnova i ne postoji nijedna riječ, vezano za taj član niti u jednom mom tekstu, tužilačka mafija je iskoristivši položaj i veze svojih pripadnika izdejstvovala protiv mene sve što može da se nađe u ZKP-u, pa i više od toga.
Odnijeli su računare, ali kako sam ja za njih ekspert, čak i u oblasti prava, a o matematici, fizici, astronomiji, hemiji, astrofizici, itd (sve od velikog praska naovamo), i posebno logici, znao sam unaprijed, šta će da urade i napravio budale od njih.
Što se tiče rada sa računarom, to je tek poseban slučaj, jer ne samo kompletno tužilaštvo, nego i sve stručne službe u BiH, nisu sposobne da pronađu i dešifruju materijal u digitalnom obliku, ako ja hoću da ga kodiram ili sakrijem.
Inspektoru Maksimović Bojanu sam demonstrirao, kako sam „sakrio“, na cd-u, tri tonske izjave, kojima se ne može pristupiti bez ulaznog koda koji sam mu otkrio, a to bi na skali težine od 1-10, za otkrivanje ocijenio sa 5, što znači da nijedan tužilac ne može da pronađe te fajlove na tom cd-u iako zna da su tu, a samo jedan dio stručnjaka za računare bi to mogao da „provali“ i to samo zato, što sam otkrio da se tu nešto nalazi. Inače ni oni ne bi imali šanse.
Takođe sam istom inspektoru demonstrirao rad programa koji sam kreirao, „Enigma“, čija je uloga da šifruje odabrani tekst, koga možete poslati na bilo koju internet adresu, gdje korisnik uz pomoć istog programa i pristupnog koda, koji mora biti ranije dogovoren, dešifruje primljeni fajl i kreira polazni tekst. Težina otkrivanja je slična, ali se radi o sasvim različitim metodama, o kojima ne želim da iznosim detalje, jer je to poslovna tajna.
Tako oni koji su se „usrećili“ time da pretražuju računare koje sam koristio, ne samo da znaju da sam sve važno poslao za Cirih još u januaru, a originale izbrisao sa hard diska, nego i od onoga što pronađu, (ima po mom sjećanju oko 400000 fajlova), ne znaju šta je kodirano a šta ne, i što je najgore na koji način sam to uradio.
Vjerovatnoća da uspiju pronaći nešto je kao kada bi u našoj galaksiji od 400 milijardi zvijezda postojala još samo jedna se nastanjenom planetom, i to život koji nije vidljiv na površini, pa hajde ga pronađite.
Ako je neko od ograna kojima dostavim ovaj dokument zainteresovan za prezentaciju, „sakriću“ na jednom cd-u, unutar do 10 fajlova i najviše do 10 megabajta memorijskog prostora 3 člana iz KZ-a, pa dajte vašim stručnim službama da ih pronađu. Naravno prethodno ću osobi koja preuzme materijal pokazati „sistem skrivanja“, kako bi bilo jasno da se ne radi o blefu.
Kada niko od vaših stručnjaka ne uspije to da pronađe, biće vam jasno du su te službe beskorisne, bar protiv mene…
Tako da nam slobodno možete vratiti kompjutere, jer i da ima nešto na njima, a nema, (valjda je shvaćeno da nisam tolika budala da držim podatke o svom učešću u atentatu na Kenedija i Linkolna, te mojim vezama sa bin Osama Ladenom i Mladić Ratkom; ograncima Al Kaide, i mom učešću u napadima od 11 septembra, atentatu na Zorana Đinđića; mojoj mreži rasturanja heroina, ambulantnim kolima po Hercegovini, i moje veza sa Brutom, koji je ubio svog oca Julija…)
Prethodni redovi su naravno smišljeno sarkastični, ali odslikavaju napore tužilaštva da me dovedu sa bilo čim u vezu, pa im neka od gore navedenih opcija može poslužiti kao ideja, šta da mi podmetnu, (samo oprez, spreman sam i za takve podlosti).
Tako su ne mogavši ništa meni lično da pronađu od rođenja pa do danas, niti da mi pripišu, počeli sa pretresima i nadziranjem mojih poznanika, te pokušavajući da dođu bar do toga da sam nekada čuo za nešto, što bi moglo biti nezakonito.
Slijedi skenirani dio dokumenta, gdje se vidi, kakva je pitanja tužilac naložio da se postave jednoj osobi :
Izgleda da je Zdenko Bajo „ugrađen“ u KZ i ZKP, pa je od svega najvažnije to da li sam ja nešto znao o nečemu…
Dakle tužilaštvu je nevažno da li je navedeni predmet bilo kada poslužio za izvršenje nekog krivičnog djela,od strane ispitanika ili nekog drugog, da li je neko planirao izvršenje, da li ga je neko koristio na neki drugi način, od koga u stvari potiče taj predmet, da se procesuiraju oni koji su to dijelili i izazvali rat u kome je stradalo desetine hiljada ljudi, na najsvirepije načine.
Ne njima je samo bitno da se ja dovedem u kakvu takvu vezu, sa bilo čim, pa makar da mi je neko pričao nešto.
Ja bih naravno kao građanin to morao da prijavim i da krivično odgovaram zato što to nisam učinio, (mada sam siguran da se stav 2, člana 8. KZ-a, na mene ne odnosi. Na stranu to što ja samo uz pomoć specijalnih policijskih jedinica SIPA-e, mogu da se probijem do 4-tog sprata, na kome se nalazi nadležna osoba, kojoj bih mogao prijaviti bilo kakvo krivično djelo, a postoji već jednogodišnja naredba Kovačević Novaka da nijedan pripadnik tužilaštva ne smije da razgovara sa mnom, pogotovo ne o ubistvu djevojčice. Tako mi je uskraćeno pravo predviđeno zakonom da podnesem krivičnu prijavu tužiocu na zapisnik, da predstavljam svoju sestru iako sam za to opunomoćen, a tužioci imaju obavezu 4-satnog rada sa strankama, pa čak su pokušali i da me onemoguće u predaji dokumenata u pisarnici. Taj dio su u stvari uspjeli, jer pošto sam se suprotstavio takvom teroru i upozorio sudsku policiju da bude spremna pred sudom da se suoči sa članom 177 KZ-a, odlučeno je iz ureda glavnog tužioca da predajem dokumente u prizemlju, (pisarnica je na poslednjem spratu).
Sve su ovo bili primjeri demokratije, ljudskih prava, poštovanja zakona, a sitnice tipa, šta se to dešava sa dokazima o ubistvu i prikrivanju istog od strane tužioca i kako ja to i od koga da saznam, kako da pomognem istrazi, do obrazložim detaljno sve ono što znam, pa zar je to važno. Važno je nastaviti sa prikrivanjem ubistva i ne dozvoliti da bilo šta ispliva na površinu i dođe do javnosti, jer mnogi noćima sanjaju zatvorske rešetke i čine sve da ih izbjegnu, ali u panici prave sve veće greške.
Ja ću naravno obavijestiti u posebnom podnesku Ustavni sud o nezakonitom radu tužilaštva, (vezano za odluke koje sam pomenuo, u kojima sebi daju za pravo da odlučuju kako neka krivična djela nisu krivična djala) i zatražiti provjeru ustavnosti, ali nevezano za moje postupke, vaša je dužnost da preduzmete radnje po tom osnovu.
Takva samovolja i bezakonje po kome radi tužilaštvo se mora zaustaviti. Djelovanje institucije tužilaštva je potpuno izvan zakona i u rangu je neke sekte ili masonske lože. Ako se pročita objašnjenje iz zakona, šta se smatra pod „Organizovanom kriminalnom grupom“ i ovlaštenja glavnih okružnih tužilaca, vidljivo je da nema nikakve razlike. Jedino na šta se oslanja zakonitost rada tužilaštva su čast i moral osobe koja je na čelu i šta ako je ta ličnost kriminalac ???
Očito je da niko od pripadnika tužilaštva ne smije da mu se suprotstavi iz straha da ne ostane bez posla, citiram sekretara Prodanović Danku „Morate da me razumijete, ja ovdje zarađujem hljeb“. Opaska se odnosila na temu, kako može da u javnosti plasira netačne informacije, a radi se o ubistvu jednog djeteta.
Takođe i sudska policija, koja se koristi u svrhu zastrašivanja i sprečavanja ostvarivanja prava predviđenih zakonom, vjeruje da mora izvršavati naređenja tužilaštva, što nije tačno. Iz uvida u tekst sporazuma između ministra pravde i glavnog republičkog tužioca, jasno je da se radi samo o pomoći sudske policije tužilaštvu, (u obavljanju zakonom predviđenih poslova, gonjenja počinilaca krivičnih djela) a nikako da se sprečavaju građani u zakonom predviđenoj proceduri.
Bježeći od odgovornosti i suočen sa snagom dokaznog materijala koji imam i ne usuđujući se suprotstaviti mojim argumentima. kriminalac Kovačević Novak, koristi sudsku policiju kao tjelesnu gardu i svoje sluge da bi me sprečavali u bilo kakvom pokušaju da dostavim i obrazložim materijel te iniciram pokretanje istražnih radnji.
To je situacija koja traje još od februara, kada sam predao prve materijale i ja sam smišljeno ostavio jedan period, kako bi se svi pripadnici sudske policije uvjerili da mi se ne dozvoljava pristup tužilaštvu.
Kad odlučim da je trenutak ja ću krenuti uz stepenice bez propusnice, a svi oni koji me sprečavaju u ostvarenjima prava predviđenih zakonom moraće da pred sudom objašnjavaju po kom zakonskom osnovu to čine.
No prije toga, ako se nastavi opstrukcija i kriminal u OT Bijeljina, „obratiću“ se direktno ispred zgrade, svim zaposlenima i prolaznicima, građanima, tako što ću prezentovati materijal koji dokazuje spregu mafije i tužilaštva i imena svih odgovornih.
Trebaće mi mjeseci za to, a i neću žuriti, jer svako moje pojavljivanje u zgradi je za te kriminalce „noćna mora“, a sada ću se potruditi da svi zaposleni i građani Bijeljine saznaju o kakvim se monstrumima radi.
Spreman sam naravno i na prijetnje i hapšenja, ali i to mi odgovara, jer ću sudijama i sudskim vjećima dostavljati materijal koji dokazuje kriminal i korumpiranost nekih državnih službenika, a sve će mi koristiti i u fazi pred međunarodnim sudom.
Tako će biti jasno ko je sve umiješan u organizovani kriminal iz redova vlasti.
Podaci koje sam vam dostvio su više nego dovoljni da se procesuiraju kriminalci iz OT Bijeljina. Dovoljno je pokazati samo sliku torbe pred sudom, (za međunarodni sud to će biti dovoljan dokaz) pa da se vidi kako tužilaštvo „obrađuje dokaze“.
Izjava vještaka dodatno pokazuje da tužilaštvo nastupa kao servis mafije, a desetine drugih dokaza baziranih isključivo na zvaničnim dokumentima, koje je obrađivalo tužilaštvo neću sad ni da pominjem.
Vaša je dužnost da dovedete u zakonske okvire rad tužilaštava, a da li imate hrabrosti za to.
Dok se nije desio ovaj tragičan zločin, nisam imao pojma kako se zovu službenici UDT-a, US-a, RJT-a, pa ni većina ministara.
Većina građana ne zna vaše ime. Ako se suprotstavite mafiji i procesuirate odgovorne iz državnih organa, ne samo da ćete biti poznati u zemlji nego i u svjetskim razmjerama, kao heroji koji su uništili mafiju.
Ko su sve pripadnici mafije, za mene je sasvim svejedno. Možda je Kovačević Novak, „sultan“ u svom „haremu“ OT Bijeljina, za sve zaposlene i Stjepanović Danica „dvorska kneginja“ pa se svi plaše za radno mjesto ili za svoj život, ali za mene koji znam ko su oni i imam dokaze o njihovom kriminalu oni su obični pacovi iz kanalizacije i ništa me neće zaustaviti ni uplašiti da nastavim u svojoj borbi da ih smjestimo iza rešetaka, gdje im je i mjesto.
Da li će to učiniti domaći ili međunarodni sud, ostaje na svima vama kojima sam dostavio dokaze da odlučite…

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 173

INSTITUCIJI OMBUDSMENA ZA LJUDSKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE

DOPUNA NA : Ž-BL-05-217/10

Obavjestavam vas da se zbog moje borbe za istinu i nastojanja da se ubice i saucesnici u prikrivanju ubistva osmogodisnje djevojcice Ivone Bajo privedu pravdi i dobiju zasluzenu kaznu u poslednjih mjesec dana intenzivirao teror od strane drzavnih institucija prema meni prvenstveno (na sta se i ne zalim), te prema prakticno svima koji me poznaju.
Iako sam pocetkom februara predao dokazni materijal, (koji dokazuje ubistvo i prikrivanje ubistva) u Okruzno tuzilastvo u Bijeljini, te pocetkom marta sluzbenicima MUP-a u Bijeljini, nije usledila nikakva reakcija po tom pitanju, nego je naprotiv razradjen plan, da mi se oduzmu svi podaci koje sam prikupio o kriminalu unutar tuzilastva i policije.
Prilazem zaglavlje dokumenta na osnovu koga su pretresene prostorije koje sam koristio, te oduzeta imovina od dvije osobe. Racunar vlasnistvo moje sestre Budimke, majke ubijene djevojcice, koji sam koristio za kreiranje i obradu podataka, te imovinu osobe koja nije u srodstvu sa mnom, ciji sam stampac koristio. Ime te osobe i detalje ne navodim jer je vec imala dovoljno problema...

Na osnovu ove Naredbe je izvrsen upad i oduzimanje predmeta, a sve na osnovu lazne optuzbe kriminalaca, protiv kojih sam podneo krivicnu prijavu za zloupotrebu sluzbenog polozaja i saucesnistvo u prikrivanju ubistva.
Vidljivo je da su se pozvali na clan 169 KZ, tvrdnjom da im vec duze vrijeme upucujem opasne prijetnje po zivot i tijelo. Pitanje je zasto me nisu optuzili odmah, nego su to uradili sada kada sam predocio dokaze o njihovim kriminalnim aktivnostima. U nastavku prilazem tekstove koje su oni doneli u policiju i na osnovu kojih su izdejstvovali pretresanje i oduzimanje podataka koje imam protiv njih:
KOVACEVIC NOVAKU
Pred tobom su zadnji dani slobode. Jedino sto te moze izvuci je da nisi licno ucestvovao u ubistvu Ivone Bajo, nego da si izvrsavao tudje naloge. Imas vremena do 20. marta da me pozoves i pokusas da izbjegnes robiju. Ako mi otkrijes za koga si radio, odustacu od optuzbi prema tebi. Naravno da bismo o tome morali licno da se dogovorimo. Necu navoditi clanove zakona koji mogu da ti pomognu, jer bi morao sam da ih znas. Ako zelis da izbjegnes robiju pozovi me do navedenog datuma i predstavi se kao KOVAC (zbog eventualnog prisluskivanja). Naravno do tada, a i posle moraces da me tretiras pred ostalima kao i do sada (drsko i bezobrazno), kako niko ne bi nista posumnjao. Sasvim mi je svejedno da li ces prihvatiti ili ne. Moja sestricina je ubijena i za to ce neko da zavrsi u zatvoru. Ako odlucis da i dalje stitis ubice, onda je jasno ko ce to biti. No pogledaj jos jednom slike torbe sa presjecenim kaisom i razmisli dobro.
Ja sam sada jedini koji te moze spasiti od robije…
GRUHONJIC MUHAMEDU
Tekst koji citate razlikuje se od onoga koji ce dobiti vase kolege, u tuzilastvu, s obzirom da je i vasa uloga drugacija. Naravno sugerisem vam da na eventualna pitanja, o sadrzaju pisma odgovorite da je tekst isti kao onaj upucen na vas mejl, samo bez slike. No ne smeta mi i ako ne prihvatite savjet… Svojevremeno ste napravili tezak prekrsaj kada ste odbili da uzmete od mene krivicnu prijavu. Ja naravno znam da je nalog za to dosao od glavnog tuzioca, ali s obzirom da se radi o ubistvu osmogodisnje djevojcice, svako ko mi se nadje na putu bice tretiran kao saucesnik ubistva. Od vas trazim da u procesu koji se priprema kazete istinu i nista vise. Ako sam u pravu, da je glavni tuzilac nalozio da se od mene ne uzima krivicna prijava. Ako prihvatate moju ponudu pozovite me na telefonski broj i predstavite se kao GRUJO, to iz razloga sto postoji opasnost od prisluskivanja, te odaberite mjesto gdje mozemo da razgovaramo. Ponuda vazi do 20 marta ove godine. U suprotnom, ja cu 22.03. ove godine predati krivicnu prijavu protiv vas u vezi navedenog dogadjaja, sa pretpostavkom da ste zloupotrebili polozaj, zbog saucestvovanja u ubistvu. Iskreno ja mislim da vi s tim nemate nikakve veze, ali ko zna. Moja sestricina je ubijena i svako ko laze, prikriva dokaze ili krsi zakon na bilo koji nacin, bice od mene tretiran kao saucesnik u ubistvu.
Odluka je na vama…
Kako se radi o pripadnicima tuzilastva, koji su brutalno krsili odredbe KZ, te saucestvovali u prikrivanju ubistva, ponudio sam im da otkriju ko se nalazi u pozadini tog ubistva i cije naloge izvrsavaju, sto ih po Clanu 383- Zlocinacko udruzenje, stav 3, moze osloboditi od kazne. Navodim pomenuti stav :
(3) Izvrsilac djela iz st. 1. i 2. koji sprijeci izvrsenje krivicnih djela navedenih u stavu 1. ovog clana ili ih pravovremeno prijavi ili otkrije organizaciju i vodece clanove udruzenja, oslobodice se od kazne.
Vidljivo je da u pomenutim tekstovima nema ni slova o pretpostavljenim pretnjama iz clana 169 KZ, te da su zasnovani na zakonom predvidjenoj proceduri iz clana koji sam naveo. Podseticu sada da sam pocetkom godine podneo Krivicnu prijavu protiv organizovane kriminalne grupe, medju kojima su pripadnici tuzilastva i policije. Vidljivo je iz naredbe, da je na osnovu lazne prijave dvojice tuzilaca, MUP podneo Zahtjev, a koji zanimljivo "odobrava" tuzilac, dakle podnosilac, te na osnovu svega sudija izdaje Naredbu...
Ime tuzioca koji je to "odobrio" nije ni vazno, jer je u sluzbi Kovacevic Novaka, a iako sam vec sutradan pokusao da ulozim zalbu, te trazim sve podatke, sprijecen sam u tome, sto za mene ne predstavlje nista novo, (vise puta mi nije dozvoljeno da ostvarim prava predvidjena zakonom). Do danas nisam dobio dokumente na osnovu kojih je donesena naredba iako sam insistirao na tome, jer je to predvidjeno u ZKP Clan 142 - Pouka osumnjicenom o njegovim pravima, sto je navedeno i u Zapisniku saslusanja, ali nikada nisam dobio nijedan dokument, i sto je najvaznije, imena osoba koje su napisale Zahtjev (iz MUP-a), te tuzioca koji je to "odobrio", kako bih vidio kojim su se razlozima rukovodili, za svoje postupke, te da pokrenem adekvatna pravna sredstva po tom pitanju.
I na kraju sam ponovo kontaktirao policiju, sa namjerom da saznam sta su ucinili sa dokazima koje sam im ja predao, a nisam dobio nikakvu potvrdu o tome niti je radjen zapisnik, te je sve dakle moglo da zavrsi i u kanti za otpatke. Dobio sam odgovor da su oni to prosledili u tuzilastvo (koje optuzujem), te da nisu ni mogli nista vise da urade...
Pa, vidio sam da ste u slucaju laznih optuzbi protiv mene munjevito podnijeli zahtjev, (konstatovao sam) pa ste mogli i ovdje da date neki stav, misljenje, bilo sta da preduzmete (pretres i oduzimanje predmeta od osumnjicenih nisam pominjao).
Naravno, na to odgovora nije bilo...
Neke osobe koje me poznaju su zaustavljane, legitimisane, pretresane, a mene su licno danima pratili, (patrolna kola, na 20-50 metara iza mene dok sam pjesice isao u grad, a kad sam prosao kroz park, dalje su preuzimale trojke iz interventnog voda), pracen sam ukorak od strane policajaca u civilu, te usput zaustavljen i pretresen...
Mjere POSEBNOG NADZORA, koje se inace koriste, kada ne postoje dokazi da je osoba pocinila bilo kakvo krivicno djelo, obuhvataju i angazovanje posmatraca (u tri smjene, ispred moje kuce), pracenje i snimanje svih komunikacija, te kontrola svih osoba preko kojih bih mogao poslati neki podatak medijima ili institucijama koje sam obavjestavao, o organizovanom kriminalu unutar tuzilastva u Bijeljini, a sve su primjenjene, na meni.
Ni na jedan poziv u poslednjih mjesec dana od strane majke i bake ubijene djevojcice, medijima da objave pod kakvim terorom zivimo (da se ne shvati bukvalno, nije bilo nikakve primjene sile, a svi policajci su bili korektni i ljubazni, cak se izvinjavali, te nas podrzavali da nastavimo svoju borbu za istinu), niko nije reagovao. Meni licno je vise novinara saopstilo da ne mogu nista da objave, da nije odluka na njima, a jedna osoba cije ime necu pominjati, da ne bi imala problema, je pozvana od strane portparola policije i rijecnikom koji nije primjeren da se nadje na ovom dokumentu, upozorila ga "da se vise ne petlja u ovaj slucaj". Inace vec duze vrijeme postoji nalog da se podaci koje ja prikupljam ne objavljuju, a po svemu sudeci mogao je doci samo od izuzetno uticajne osobe, koja je i dala naredbu da se zataska ubistvo jednog djeteta.
Upad u jednu medijsku kucu pocetkom godine, od strane policije, a po nalogu tuzilastva i pretres prostorija, pokazuje jasno sta ce se desiti svima koji bi pokazali neposlusnost.
Da se samo deseti dio energije utrosene na blokiranje moje borbe za istinu, upotrebio za otkrivanje ubica, oni bi sad vec bili iza resetaka.
Slusao sam nekoliko puta pozive gradjanima da pomognu u borbi protiv kriminala. Evo sada na mom primjeru, moze se vidjeti sta ce se desiti onima koji bi to pokusali.
Umjesto da pokrenu neku akciju, istragu, daju neki odgovor, makar i lazni, sto su ucinili vec desetine puta, (da sam sve izmislio, da su u pitanju fotomontaze, da je djevojcica sama presjekla kais i oprala ga benzinom, bilo sta), tuzilastvo i policija se udruzuju i traze pomoc suda da bi mi oduzeli podatke.
Ostalo je jedino jos da pozovu vojsku pa da svi krenu na mene.
A SVE DA BI UBICE JEDNOG DJETETA OSTALE NA SLOBODI...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 172

JEDAN OD PODNESAKA OKRUŽNOM SUDU U KOME SAM OPASAO ARGUMENTOVANO, MAFIJAŠKU POZADINU TUŽILŠTVA, ŠTO MI JE OMOGUĆILO DA 9 MJESECI OD ODNOŠENJA, IZDEJSTVUJEM POVRAT OTETOG RAČUNARA, A LAŽNE OPTUŽBE VIŠE NIKO I NE POMINJE...

OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI
MOLBA

(za povracaj u predjasnje stanje po predmetu 12 0 K 001162 10Kpp)

Prije argumenata koje cu navesti u prilog ovoj molbi izjavio bih da RJESENJE, koje sam dobio od suda po podnesenoj zalbi, nema nijedan nedostatak i da je sudsko vijece, bar koliko to ja mogu sa svojim pravnim znanjem da ocijenim, donijelo odluku iskljucivo rukovodeci se zakonskim odredbama. Jedini razlog za ulaganje ove molbe je to sto vijece u trenutku odlucivanja nije bilo upoznato sa svim cinjenicama koje su bile relevantne za odlucivanje, a koje cu navesti u daljem tekstu...
No prije nego sto izlozim sve cinjenice proedocio bih Clan 71 - Uslovi za povracaj u predjasnje stanje ...
(1) Optuzenom koji iz opravdanih razloga propusti rok za izjavu zalbe na presudu ili na rjesenje o primjeni mjere bezbjednosti ili vaspitne mjere ili o oduzimanju imovinske koristi, sud ce dopustiti povracaj u predjasnje stanje radi izjave zalbe ako u roku od osam dana poslije prestanka uzroka zbog kojeg je propustio rok podnese molbu za povracaj u predjasnje stanje i ako istovremeno s molbom preda i zalbu.
(2) Poslije proteka tri mjeseca od dana propustanja ne moze se traziti povracaj u predjasnje stanje.
Napomenuo bih samo da Clan 334, koje mi je predocilo vijece, kao relevantni po kome je odlucivalo, u primjercima KZ i ZKP, koje imam (knjiga i pdf dokument) se nalazi pod brojem 226, te stoga zakljucujem da je doslo do dopuna koje ja nazalost nemam, te cu sem broja navoditi i naslov clana, kako bih izbjegao mogucnost da navodim nerelevantni clan zakona...
Isticem prvo da sam vec sutradan po oduzimanju nekih stvari iz prostoruja koje sam koristio ja ili osobe sa kojima sam bio u kontaktu, nesto posle 7 sati ujutru, dosao u zgradu Okruznog suda, prijavio se dezurnom pripadniku sudske policije i predocio dokument, cije zaglavlje prikazujem :

sa napomenom da imam namjeru predati neke dokumente (ZALBU i OBAVJESTENJE)te izneti vazne cinjenice po toj NAREDBI
Posto za mene vec mjesecima vaze posebni uslovi u zgradi suda (tuzilastva), jedan od policajaca je otisao u prostorije suda, da bi mi po povratku nekih 5 minuta kasnije saopstio da ne mogu uci u sud, te da odem do zgrade MUP-a i tamo predocim sve sto imam.
Moj komentar na to : "Kad god odem tamo, posalju me ovamo"
Komentar policajca : "Setaju te znaci"

Otisao sam ja naknadno i do policije ali sam prethodno predocio drugi dokument, sa posebnim naglaskom na dio koji prikazujem :

Ponovo je jedan od pripadnika sudske policije otisao uz stepeniste, te kada se vratio bilo mi je omoguceno da (pod pratnjom), pristupim u prostorije tuzilastva, gdje sam razgovarao samo sa sefom pisarnice, koji je otisao da se konstultuje u kancelariju glavnog tuzioca. Kada se vratio saopstio mi je da mogu samo podnijeti zalbu na Zapisnik.
Ja sam istakao da je prema meni pokrenut postupak "POSEBNIH ISTRAZNIH RADNJI", donesena naredba o oduzimanju strvari, te da zelim uloziti ZALBU na taj postupak.
Pomenuti gospodin je rekao da to nije istina (u vezi posebnog nadzora) i ponovio da mogu podnijeti zalbu samo na zapisnik.
Potom sam naveo da na zapisnik nemam primjedbi i upozorio gospodina da on nije pravnik, te pitao da li je siguran u to sto govori i da nemam pravo zalbe ni na sta drugo osim na Zapisnik, na sto je on ponovio svoj stav.
U redu,rekao sam (u prisustviu dvojice policajaca). Moje je da pokusam, a ako vi kazete da nemam pravo, ja cu da izadjem.

Kada sam naknadno bio u policiji, te pokusao da dodjem do bilo kakvih podataka, pozivajuci se na član Pouka osumnjicenom o njegovim pravima, stav g) da ima pravo u toku istrage razmatrati spise i razgledati pribavljene predmete koji mu idu u korist, osim ako je rijec o spisima i predmetima cije bi otkrivanje moglo dovesti u opasnost cilj istrage. sa posebnim osvrtom na izjave lica koja su me optuzivala, te jos neke dokumente koji su vazni za mene, dobio sam odgovor da to nije u njihovoj nadleznosti, te da ce o svemu odlucivati sud.
Posto sam izrazio zelju da saznam sta se desilo sa dokaznim materijalom koji sam predao Bojanu Maksimovicu, (na ulazu u zgradu, gdje sam docekan kao pas lutalica, bez ikakve potvrde o prijemu i bez zapisnika, a radi se o materijalu koji sumnjici pojedine tuzioce i inspektore za saucestvovanje u prikrivanju ubistva), te da imam namjeru predati jos neke dokumente, dobio sam odgovor da Maksimovic nije tu, te da ga potrazim neki drugi dan.
Isticem da su bukvalno svi pripadnici policije pokazivali izuzetnu ljubaznost i profesionalizam, te podrsku i razumijevanje, cak mi govoreci da nastavim i istrajem u svojoj borbi za istinu. Ni u jednom trenutku nije doslo do primjene sile niti nagovjestaja, da bi bila primjenjena. Ovo govorim stoga sto sam cuo neke glasine o tome i zelim da istaknem da toga nije bilo...
Takodje mi je saopsteno da oni (inspektori), nisu nasli nijednu rijec koja bi se dovela u vezu sa clanom 169 - Ugrozavanje sigurnosti, ali da odluka nije na njima. Sem toga su pre same Naredbe i kasnije, prema meni primjenjivane odredbe o POSEBNOM NADZORU, te sam tako pretresan, nadziran, pracen od strane patrolnih kola, na 20-50 metara razdaljine, a kada sam prosao kroz park, docekivale bi me trojke iz interventnog voda na svakoj raskrsnici. Nadalje sam precen od policajca u civilu, od kuce do zgrade MUP-a i nazad, s tim sto je u medjuvremenu dojavljeno da dolazim, te sam presreten u zoni kasarne i pretresen. Kada sam usao u zgradu poste, ispred koje je bio policajac, po izlasku sam se osvrnuo i primjetio da je doticni upotrebio telefon. Sa kojim ciljem, ostavljam vam da procjenite sami.
Mogao sam tako da ta tri kljucna dana budem vezan za radijator, kako ne bih mogao da ulozim zalbu.
Takodje isticem da pouka o pravnom lijeku, po clanu 133 ZKP, nije bila navedena niti u jednom dokumentu koji mi je predocen, sto je takodje propust, a kada sam samo zahvaljujuci tome sto sam detaljno proucio KZ i ZKP, pokusao da ostvarim to pravo sprijecen sam u tome.
Imajuci sve to u vidu, i da do danasnjeg dana nisam dobio obavjestenje o zavrsetku pomenutog nadzora, te da sam vise puta u poslednjih nekoliko mjeseci sprecavan, da podnesem neko pravno sredstvo, (a posebno je vazno da se to desilo 25.03.2010.), smatram da su se stekli svi uslovi za "Povracaj u predjasnje stanje".
Siguran sam da sud moze provjeriti, da li sam se tog jutra prijavio na ulazu u sud i da li su prema meni pokrenute navedene radnje.
Tako sam Zalbu predao tek pocetkom neredne sedmice, kada sam uz pomoc policajca koji me dobro poznaje imao pristup do pisarnice suda.
S tim u vezi predajem i novu Zalbu, mada smatram da ako Sud uvazi moje argumente, mogao bi odlucivati ponovo i po prethodnoj.
Dalje isticem da mi zaista nije vazno kakav ce biti stav suda po ovom pitanju i da li ce i kada racunari koje sam koristio biti vraceni. Svrha ovog i svih tekstova, kaje sam napisao i koje cu pisati je da upoznam sto veci broj institucija i odgovornih lica sa kriminalom unutar Tuzilastva. Da li ce neko moci ili htjeti da uradi nesto kako bi monstruozne kriminalne aktivnosti bile adekvatno sankcionisane, ostavljam savjesti svakoga pojedinacno da odluci.
Ako su namjeravali da mi izbrisu sve podatke ili da "ubace" nesto, to su vec imali vremena da urade. Ako stvarno zele da pregledaju ceo hard disk nikad u tome nece uspjeti, jer sam u poslednjih nekoliko godina izradio vise od 100 programskih paketa, a programa svake vrste vise od 1000, medju kojima su i programi za kodiranje dokumenata. Vecina programa koje sam kreirao se nalaze na lokaciji "Program FilesZdenko", dok sam neke izbrisao, zbog manjka prostora na hard disku. Vrijednost tih programa je neprocjenjiva. Na stranu to kolika bi bila njihova trzisna vrijednost, tu su i 4 godine rada na programskom kodu. Sve to je sada dovedeno u opasnost da grupa kriminalaca zbrise kako bi unistila tragove o njihovim zlocinima za koje vjeruju da se svi nalaze na racunaru.
Poenta je u tome da sam siguran da u celoj zemlji ne postoji strucnjak koji ce pregledati moje radove i sa sigurnoscu reci da ih je razumio, te da ne postoji nista sto mu je nejasno. Jos se nisam posebno trudio da zastitim i kodiram podatke. Toliko o svrsishodnosti pomenute akcije.
Ja sam naravno ocekivao ovakav njihov potez i nijedno ime, niti podatke sa kojima vec nisu upoznati nisam imao na racunaru, a postoje svega dva dokumenta, koja bi mogla dovesti u opasnost neke osobe, za koje bi glavni tuzilac mogao posumnjati da su imale namjeru da otkriju njegove kriminalne aktivnosti.
Opasnost od njega, a ne od mene.
Ja sam pronasao dokaze o kriminalu unutar drzavnih institucija. Predao sam kljucni dokaz, sliku torbe koju je nosila ubijena djevojcica, sa presjecenim kaisom, te opranim benzinom, da bi se sakrili tragovi. Ta torba se i danas nalazi unutar zgrade suda i sve sto se kasnije desilo je posledica toga sto sam slike te torbe predao tuzilastvu i policiji, te podneo krivicne prijave protiv odgovornih.
Gradjanin je u zelji da saradjuje sa drzavnim organima, dokaze o kriminalu predao istima, a drzava reaguje munjevito tako sto provodi teror nad svima koji su imali bilo kakav kontakt sa mnom i oduzima mi podatke koje sam sakupio protiv kriminalaca.
Kako ce ubuduce bilo ko da se usudi na nesto slicno ?.
Niko i nista ne moze da me uplasi i zaustavi u mojoj borbi da se krivci kazne po zakonu. Mozda ce sad Tuzilastvo, posto su prvo na meni primjenjivali Kafkin zakon, nakon sto mi "pronadju" na hard disku 10 tona heriona i jos toliko kokaina, primjeniti prema meni Kineski zakon, pa me osuditi na smrt.
SVE DOK ME NE POGUBE BORICU SE ZA ISTINU

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

1 2 3 4 5 6 7  Sledeći»