ČLANAK 630

Načelnik sudske policije, Borovčanin Danko je izjavio da mu je poznato o čemu se radi te da je naredbu za oduzimanje izdala sudija Vakičić Željka. U svojoj dokumentaciji sam pronašao da bi se trebao raditi o datumu 09.07.2014. kada sam imao poziv za 08:00, no u svakom slučaju načelniku je taj događaj poznat. Radi se o nezakonitom oduzimanju predmeta jer isti nije na panou zabranjenih a bio sam uvjeren da krivica nije na sudskoj policije nego na sudiji što mi je i potvrđeno. Ja mogu preći preko nezakonitog i nekorektnog postupanja sudskog policajca, pa i komande, jer izvršavaju nečije naredbe ali za okružne tužioce, sudije, ministre, sve do predsjednika RS, nema opraštanja i insistiraću na svačijoj indivindualnoj odgovornosti a od sudske policije očekujem da ubuduće ne štiti počinioce krivičnih djela.

RAZBOJNIŠTVO U SUDU

SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama iz nadležnosti Sudske policije Republike Srpske
Dana 22.03.2016. prilikom razgovora sa načelnikom sudske policije u Bijeljini postavio sam pitanje o razlozima oduzimanja laptopa koji mi je svojevremeno sudska policija oduzela na ulazu prilikom dolaska na ročište. U pitanju je događaj iz 2014-te godine koji u cijeloj situaciji tretiram kao manji incident, te nisam mnogo insistirao na razotkrivanju a s obzirom da me komanda SP u Bijeljini konstantno izbjegava. Načelnik je pred 4 svjedoka i to nesporni, Mićić Zoran i Petričević Dragiša, te mislim Jovašević Vjekoslav i Jurković Mirko za čija imena nisam stopostotno siguran izjavio da mu je poznato o čemu se radi te da je naredbu za oduzimanje izdala sudija Vakičić Željka. U svojoj dokumentaciji sam pronašao da bi se trebao raditi o datumu 09.07.2014. kada sam imao poziv za 08:00, no u svakom slučaju načelniku je taj događaj poznat. Radi se o nezakonitom oduzimanju predmeta jer isti nije na panou zabranjenih a bio sam uvjeren da krivica nije na sudskoj policije nego na sudiji što mi je i potvrđeno. Ja mogu preći preko nezakonitog i nekorektnog postupanja sudskog policajca, pa i komande, jer izvršavaju nečije naredbe ali za okružne tužioce, sudije, ministre, sve do predsjednika RS, nema opraštanja i insistiraću na svačijoj indivindualnoj odgovornosti a od sudske policije očekujem da ubuduće ne štiti počinioce krivičnih djela, objektivno i istinito sačinjava zabilješke i doslovno poštuje zakon te da mi dostavi sledeće u skladu sa članom 14. stav 2. Zakona o slobodi pristupa informacijama ("Službeni glasnik RS", broj 20/01), :
1) KOPIJU SLUŽBENE ZABILJEŠKE SUDSKOG POLICAJCA KOJI MI JE ODUZEO LAPTOP SPORNOG DATUMA AKO JE SAČINJENA.
2) DA SE IZDA NAREDBA SUDSKOM POLICAJCU DA DETALJNO OPIŠE KAKO MU JE I KO IZDAO NAREDBI, KAKO JE GLASILA, GDJE MI JE LAPTOP ODUZET I KAKO I GDJE JE VRAĆEN TE DA MI SE DOSTAVI KOPIJA ISTE.
3) DA SE IZDA NAREDBA NAČELNIKU OCSP U BIJELJINI DA OPIŠE TAJ DOGAĐAJ, KO JE, KAKO I KAKVU NAREDBU IZDAO TE KAKO JE DOŠLO DO TOGA DA MI SE LAPTOP VRATI, KO JE TO I GDJE PO NJEGOVIM SAZNANJIMA UČINIO, TE DA MI SE DOSTAVI KOPIJA ISTE.

Obavještavam javno komandu SP da mi je laptop vraćen u ispravnom stanju bez oštećenja a nisam uočio da nedostaje bilo kakav fajl. Da li je neko otvarao, pregledao ili kopirao bilo šta ne mogu znati, niti dokazati i ne zanima me i neće biti razlog bilo kakvog postupka prema sudskoj policiji. Šteta mi je nanesena od strane sudije jer sam pismeno i usmeno najavio da ću koristiti laptop u parnici 80 0 P 039222 12 P zbog uništavanja podataka na hard disku računara koji mi je odnesen poslije lažne prijave za ugrožavanje sigurnosti od strane osoba Debeljević Milorada i Gruhonjić Muhameda a sve u sadejstvu sa Kovačević Novakom i Stjepanović Danicom.
Kopije zabilješki ne moraju mi se dostavljati poštom nego iste mogu preuzeti lično o čemu me možete obavjestiti na navedeni broj telefona.
Oduzimanje laptopa je bio prvi korak u onemogućavanju da lično na laptopu izvodim dokaze u toj parnici za šta odgovornost snosi isključivo osoba Vakičić Željka i oni koji su joj naložili da izda naredbu sudskoj policiji...

IZ "ODGOVORA" SUDSKE POLICIJE VIDLJIVO JE DA NEMAJU NAMJERU OTKRIVATI ISTINU NEGO SE ŠTITE PRIPADNICI MAFIJE KOJI SU OD DRŽAVE, SUDA, TUŽILAŠTAVA I POLICIJE NAPRAVILI PRIVATNU BANDU TE TAKO NESMETANO PLJAČKAJU MILIJARDE MARAKA, KAKO DIREKTNO IZ TREZORA BANAKA KOJE KONTROLIŠU, TAKO I VATRENIM ORUŽJEM NA AUTOPUTEVIMA A SUDSKA POLICIJE JE SASTAVNI DIO BANDE I NASTAVLJA PRUŽATI POMOĆ I ZAŠTITU BAHATIM BITANGAMA MAFIJAŠKOG REŽIMA...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 629

Vidljivo je da su vozači dovezli 4 paketa a da je direktor sa magacionerom ujutru zatekao samo paket što znači da su, (4-1=3) TRI paketa nečega nestala preko noći a sve pod nadzorom portira Bobar grupe koji je prvi uklonio materijalni dokaz sa mjesta zločina a potom su ga preuzeli saučesnici iz policije i tužilaštva.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 039222 16 Gvl

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

1000000 (milion) KM


OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI

ŽALBA NA RJEŠENJE 80 0 P 039222 16 GVL

Novčana odšteta za uništeni programski kod ma kolika ona bila je jedno a rekonstrukcija i povrat u moje vlasništvo fajlova koje sam kreirao je sasvim drugo. Podsjećam da sam predlagao da se provjeri postoji li kopija hard diska, više puta tokom godina tražio te podatke u skladu sa pravom iz Ustava a PRS-e u svom odgovoru na prijedlog ne pominje nijednom riječju tu mogućnost iako sam razotkrio da su obavljene istražne radnje na računaru od strane "stručnih lica". Tužena RS i dalje krši ustav i krije te podatke a sud ne čini ništa da zaštiti prava što mu je obaveza nego konstantno podržava razbojništvo u postupanjima bahatih državnih službenika.
Donesenim rješenjem 80 0 P 039222 16 Gvl se omalovažava kompletan žalbeni postupak, odnosno ne samo moja žalba i dokazi koje sam uz nju priložio nego i odluka i obrazloženje drugostepenog suda a kompletna argumentacije i odbijanje prijedloga za ponavljenje postupka se zasnivaju isključivo na navodima iz prvostepene presude a koji niti imaju uporište u dokaznom postupku niti je ijedan od tih "argumenata" iznesen u "odgovoru" tužene sadržanom na cijele 4, (četiri) proste rečenice iz kojih se ne može ni naslutiti tema tužbe a kamoli "razlozi i činjenice" koje je umjesto tužene RS, brutalno kršeći zakon uneo u presudu prvostepeni sud.
JA PROTIV SEBE NEMAM DRŽAVU NITI PROFESIONALNE ORGANE. NAPROTIV, SVE RADNJE REPUBLIKE SRPSKE OD LAŽNE PRIJAVE PREKO AKTIVNOSTI SVIH ORGANA SU BILE SMIŠLJENO KRIMINALNE UKLJUČUJUČI I PRIKRIVANJE INFORMACIJA KOJE JE SUD UTVRDIO PRILIKOM INSTALACIJE PROGRAMA, KOJE SU DIREKTNO POVEZANE ISKLJUČIVO SA MNOM A U PRESUDI SE PISALO O SVEMU DRUGOM OSIM O VEZI IZMEĐU KONSTATOVANIH PODATAKA I AUTORSTVA.
Očekujem od sudskog vijeća da prije svega pročita detaljno ovu žalbu i analizira dokazni materijal za razliku od prvostepene odluke gdje sudija pojedinac očigledno nije vršila uvid nego je smjernice za rješenje dao prvostepeni sud na osnovu svojih kriminalnih radnji te kao osnov za svoju odluku uzme isključivo obrazloženje drugostepenog suda:
"Pod predopstavkom da je tačna tvrdnja tužioca da su programi uništeni, iz podataka spisa prizilazi da postoji samo lice koje je štetu pretrpilo, a to je tužilac, ali, da bi došlo do odgovornosti tužene za štetu, tužilac je morao dokazati da je baš tuženi počinio štetu, kao i radnju kojom je ta šteta počinjena, što u ovom sporu nije slučaj. Odustankom tužene, tj. njenog organa od prijedloga za gonjenje tužioca, otpao je osnov po kome je privremeno oduzeta roba u vlasništvu tužioca i oduzeta roba je vraćena, bez da je vještačena i bez da je ispravnost utvrđena kako kod oduzimanja predmeta, tako i kod vraćanja, pa tvrdnja žalbe, da je tužilac autor uništenih programa kod ovakvog stanja činjenica ne može biti od uticaja na drugačiju odluku suda u konkretnom sporu."
Potom da ocjeni kakvu vrijednost ima činjenica da dokumentom IT-49/15 08.12.2015. dokazujem radnje na računaru za koje je sud smatrao u odluci da ih nije bilo a takođe treba cijeniti i činjenicu da sam pitanje o istražnim radnjama postavio i MUP-u, koji je odbio odgovoriti na to a držao je oduzeti računar u svom posjedu 5 dana prije smještaja u depo izložen na milost i nemilost ko zna kome sve a poznato je da u policiji postoje grupe koje dilaju narkotike, bave se reketiranjem, vatrenim oružjem presreću i pljačkaju transporte novca a da je RS pokrala samo preko 3 banke koje je kontrolisala čak milijardu i po maraka. Najveći dio transakcija obavljen je preko IP adrese VSITV-a iz prostorija suda u Republici Srpskoj što samo po sebi pokazuje da je sudska vlast sastavni dio mafije kako u pljački, kriminalu tako prije svega u lažiranju i falsifikovanju dokaza, otimanju garantovanih prava časnim i poštenim građanima te legalizaciji banditizma i fašizma koji se tajno primjenjuje od strane političko tajkunske i tužilačke mafije. Za one koji su umješani u takva krivična djela je sitnica uništiti dokumentaciju na nekom računaru gdje se nalaze dokazi njihovog kriminala a što su isti vrlo dobro znali s obzirom da sam dio njih opisao u pismima i mejlovima koje je RS okarakterisala kao prijeteće i na osnovu te laži i otela računar.
S obzirom da se u rješenju navodi da: "se ne može pouzdano zaključiti da li postoje konkretni propusti organa tužene" ističem da se uopšte ne radi o propustima nego o smišljenom organizovanom kriminalu za koji su odgovorni pripadnici "zločinačke organizacije" u daljem tekstu "mafije" instalirani u državnim organima a u nastavku ću opisati dio izvršenog razbojništva koja je RS učinila pod pritiskom i direktnim djelovanjem pripadnika mafije:
PROPUSTI (KRIMINAL) ORGANA TUŽENE RS
Lažnu prijavu protiv mene su izvršili pripadnici mafije Debeljević i Gruhonjić poslije dogovora sa saučesnicima Stjepanović i Kovačevićem a da bi me predstavili luđim i opasnijim slagali su da upućujem prijetnje i drugim osobama, (Keroviću i Prodanović) bez njihovog znanja, dozvole ili odobrenje a dokaz da su u pitanju kriminalci a ne službenici RS je IT-44-15 12.01.2016. u kome RTRS konstatuje uvidom u spise da je u tom predmetu ispred OT Bijeljina postupao isključivo i samo g. Šabić Muris.
Potom tužena RS biva pritisnuta od strane mafije da podnese zahtjev za pretres, citiram inspektore Maksimovića i Jovičića: "Mi nismo uočili prijeteće riječi ali nam je naređeno da podnesemo zahtjev". Tužena RS, čini "propust" putem MUP-a i ne navodi nijednu riječ iz koje proizilaze ozbiljne prijetnje po život i tijelo pripadnicima mafije odnosno ne navodi "kojom radnjom" sam počinio krivično djelo.
Tužena RS potom čini "propust" i putem OT Bijeljina, okružnog tužioca Šabića koji potvrđuje zahtjev za pretres takođe ne navodeći koja je moja radnja osnov sumnje krivičnog djela. Na moje direktno pitanje kako je mogao dati saglasnost i koje su to prijeteće riječi isti odgovara, citiram: "Oni su došli kod mene i rekli - ti bi to kao dežurni trebao da potpišeš". Odmah zatim "propust" čini tužena RS putem Okružnog suda, okružnog sudije Đonlić Mensura, izdajući naredbu za pretres bez navedene ijedne riječi vezano za krivično djelo koje mi se stavljalo na teret. I danas ne znam kako izgleda pomenuti sudija, da li je i na njega mafija izvršila pritisak ili je njihov član ali sigurno je da naredba koju je izdao nije u interesu RS niti u skladu sa zakonom nego u interesu mafije a svako krivično djelo bilo koga svaki udar na mene i moja prava tretiram kao kriminal i djelo pripadnika mafije bez obzira da li se radi o kradljivcu u parku, policajcu, okružnom tužiocu, sudiji, ministru predsjedniku, svi su članovi mafije.
Tužena RS šalje policijsku patrolu da me pozove na "informativni razgovor" koji je u stvari zamka jer me na prevaru izvlače iz kuće kako ne bih mogao sakriti ili uništiti računar odnosno podatke. S obzirom da je tužena RS potom u prostorije ušla prije mene i zaplijenila računar bez da sam ga ja mogao onesposobiti, očito je da je odnesen u ispravnom stanju s obzirom da je prije toga slao "prijeteće poruke".
Naredni "propust" tužene Rs je u tome što računar nije smjestila na sigurno mjesto odmah nego se nalazio i nekom špajzu, memljivom podrumu ili u rukama pripadnika mafije cijelih 5 dana prije zvaničnog smještaja u sudski depo. Potom tužena čini "propust" i sprečava mi kontakt sa sudijom koji sam tražio odmah ujutro oko 07:00 kako bih ga upozorio na postojanje vrijednog programskog koda.
Više puta sam potom pismeno upozoravao tuženu na tu činjenicu i time dokazujem da je programski kod bio upravo na tom računaru, (prilog "Molba za povracaj u pređašnje stanje" koja je prema rokovima iz ZKP-u morala biti predata neposredno po odnošenju računara) gdje na drugoj strani stoji: "Na stranu to kolika bi bila njihova tržisna vrijednost, tu su i 4 godine rada na programskom kodu. Sve to je sada dovedeno u opasnost da grupa kriminalaca zbriše kako bi uništila tragove o njihovim zločinima za koje vjeruju da se svi nalaze na računaru." Okružni sud u Bijeljini ima u svom posjedu osim ove kopije koju prilažem i original unutar spisa 12 0 K 001162 10 Kpp a na kraju tog podneska je isti broj telefona 065831902, koji je ugrađen u sve instalacijske pakete programa u koje je sud vršio uvid tokom ove parnice.
Dakle više puta sam usmeno i što je važnije kao nesporan dokaz, pismeno upozoravao tuženu RS na postojanje programskog koda upravo na odnesenom računaru što je i dokaz da se kod tamo i nalazio jer tužena to nije nikada demantovala niti iznosila tvrdnje da je računar bio neispravan ranije. Van svakog razumnog razmišljenja i graničilo bi se sa naučnom fantastikom da sam ja tada 2010-te izmislio postojanje programa i programskog koda uz opasnost da to tužena RS demantuje vještačenjem i pregledom hard diska a onda sam valjda u naredne dvije godine samostalno ili angažujući tim programera sačinio oko 130 instalacijskih paketa sa oko 250 fajlova programskog koda samo za potrebe ove parnice !!!??? Uvjeren sam da tužena RS uz sve uložene napore ne bi uspjela pronaći na cijelom svijetu ni 10 instalacionih paketa koji se raspakuju na identičan način, citiram sud, 80 0 P 039222 12 P od 17.02.2015. godine:
"Kako je na proteklom ročištu bilo više riječi sud je otvorio folder programi i utvrdio da se na njemu nalaze 3 podfoldera: besplatni, demo i prodaja. Sud je otvorio svaki od ovih foldera i utvrdio da se na njima nalazi više programa i da su aplikacije napravljene po istom principu i isti su koraci. Sud je zatim otvorio podfolder ,,Besplatni“ o čemu je bilo riječi na proteklom ročištu te u njemu program pod nazivom „Ana setup“ koji se navodi sada kao primjer jer svaki od programa ima više koraka u postupku instalacije na istom principu, te je sud postupio po tim koracima odnosno uputima za istalaciju (pojavljuje se upit za instaliranje MP3 plera) pa u daljem koraku su navedeni podaci o načinu upotrebe Softvera, u daljem koraku se pojavljuje naziv ,,BZ soft“ što se pojavljuje i u drugim programima, te je sud došao do koraka u kom se navodi da instalacioni paket kodiran i gdje se traži tačna šifra za nastavak instalacije, te dakle bez te šifre nije moguć nastavak te instalacije i tako je za svaki od programa koji su navedeni bilo da se radi o besplatnim, bilo demo, bilo prodaja." Sud je tada zaboravio ili "zaboravio" da sam istakao podatak kako je kod za instalaciju besplatnih programa datum mog rođenja "29111965" i "nije znao" instalirati nijedan program iako sam to više puta isticao, prvi put odmah u samoj tužbi, mada tad taktički nisam naveo da se radi o datumu rođenja:
"Od oko 70 takvih programa, za eksperte suda i tužene, sugerišem pregled i analizu programa, "Računaljka", "Jednačine" i "Problemi", a instalacijski kod za sve besplatne i demo programe je 29111965. Radi se o edukativnim programima, koji generišu zadatke iz 4 osnovne računske operacije, te jednačine i probleme. Za funkcionisanje tih programa, bile su potrebne složene kombinacije više komandnih skripti sa varijablama u 10 nivoa težine." Ali sam vezu koda za instalaciju sa datumom mog rođenja potencirao na raspravama te citiram zapisnik 80 0 P 039222 12 P od 24.12.2014. godine:
"Naredba Okružnog suda u Bijeljini u predmetu broj 12 0 K 001162 10 Kpp, za pretres od 23.03.2010. godine ukazujem sudu na datum rodenja koji se vidi u ovoj naredbi što će biti kod za otključavanje svih programa, u ovoj naredbi se vidi da se osim predmeta kojima se može ugroziti život traži i odnošenje računara." i ponovo na kraju rasprave podsjećanje:
"...a objasnio sam postupak i da je kod za instalaciju datum mog rođenja, a tokom instalacije se programi instaliraju u podfolderu pod nazivom Zdenko, postoje još neki dokazi koje sam opisao u tužbi. Pa sam na ročištu od 17.02.2015. usmeno bez gledanja u bilo kakav podsjetnik pojasnio, citiram zapisnik:
Nakon toga tužitelj ukazuje sudu da su prilikom instaliranja programskih paketa iz podfoldera ,,Besplatni“ i ,,demo“ bilo je moguće nastaviti instalaciju unošenjem koda 29111965. Radi se o datumu mog rođenja. Potom bi program ponudio folder za instalaciju paketa, u programskim fajlovima kreirao bi se podfolder ,,Zdenko“ a svaki od tih programa bi unutar tog foldera kreirao novi folder sa istim nazivom kao i on sam. Na kraju bi program ponudio svoje pokretanje i to je posljednji korak. Razlika između besplatnih i demo, besplatni programi su posle instalacije slobodni za dalji rad bez ikakvih ograničenja. Demo programi se ,,zaključavaju“ poslije nekoliko pokretanja (prosječno 5), što je testirano na operativnom sistemu Vindovs XP. Nisam imao vremena ni mogućnosti detaljno provjeravati šta se dešava na novijim verzijama ali sam primjetio da ova opcija zaključavanja nije ista na novijim verzijama, odnosno ne radi onako kako je testirana na Vindovs XP. Poslije zaključavanja svaki od demo programa za nastavak rada traži novu šifru koja nije ista kao ona što sam naprijed naveo. Što se tiče programa iz podfldera „Prodaja" oni su svi izrađeni po istom sistemu. Dakle, radi se o istim koracima s tim da umjesto predhodno navedene univerzalne šifre svaki od tih pojedinačnih programa za dalju instalaciju traži različiti kod od 16 znakova a ja više nemam podatke o tim kodovima...
Potom je sud provjerio moje navode i opet bez mog prisustva obavio dokazni postupak te na narednom ročištu 02.03.2015. navodi:
"Nakon toga sud konstatuje da je u međuvremenu a u skladu sa navodima sa prošlog ročišta sud ponovo pregledao CD pod nazivom ,,Dokazi“, pa nastavlja izlaganje kod primjera program ana setup a u skladu sa navodima sa prošlog ročišta te kad se kod navedenog programa traži šifra ukuca se broj 29111965, dalji korak pokazuje putanju gdje se instalira na računaru odnosno lokaciju gdje se nalazi na disku gdje će se izvršiti instalacija. U daljem koraku nudi ime Zdenko (napominje da se može i promjeniti) U daljem koraku se konstatuje da je završeno sa instalacijom odnosno pita da se pokrene program odnosno da je instaliran program i da se pokrene dalje, odnosno pita da li želi da se pokrene Plejer Ana, dalji korak nudi iz čega će se pustiti muzika ukoliko postoji i izabere se iz čega će se pustiti išla bi pjesma. Iz presude Osnovnog suda izdvajam dio:
"...te je sud došao do koraka u kom se navodi da instalacioni paket kodiran i gdje se traži tačna šifra za nastavak instalacije, na tom mjestu ukuca se broj 29111965, dalji korak pokazuje putanju gdje se instalira na računar, odnosno lokaciju gdje se nalazi na disku gdje će se izvršiti instalacija. U daljem koraku nudi ime Zdenko (napominje da se može i promjeniti - drugo ime)."
Vidljivo je da iako sam potencirao vezu instalacionog koda i instalacionog foldera sa mnom odnosno datumom mog rođenja i mojim imenom sud navodi i taj broj "29111965" i to ime "Zdenko" ali bez ikakvog komentara kako su povezani sa mnom ili da možda nisu povezani. Umjesto toga se ističe mogućnost da se može izabrati i neki drugi folder, što je uobičajeno praktično kod bilo kog programa. Šta je sud htio potencirati tvrdnjom da "nije dokazao da je on tvorac predmetnih programa, jer nije predložio dokaze na ove tvrdnje". Ovu tvrdnju karakterišem kao gnusni kriminalni napad na mene i moja prava. Iako sam istakao veze instalacionih paketa sa mojim imenom i datumom rođenja, tužena RS putem svog suda kaže da "NISAM PREDLOŽIO DOKAZE". Nije upotrijebljen čak ni izraz da recimo "PREDLOŽENI DOKAZI NISU DOVOLJNI ZA DOKAZIVANJE AUTORSTVA" nego se bezočno kriminalno ta činjenica prešućuje u opisima suda kako bi se negiralo moje autorstvo i posebno šta uopšte treba značiti ona opaska o mogućnosti instalacije u neki drugi folder umjesto predloženog "Zdenko" ? Ako odaberemo folder "Željka" ili kreiramo folder "Dodik" da je autor programa predsjednik Vlade RS ili predsjednik tužene RS ???
Druge dokaze autorstva kao što je moj mejl i broj telefona nisam ni potencirao pošto to sud nije ni evidentirao prilikom instalacije bez mog prisustva a pošto su moje ime i datum rođenja bili više nego dovoljni kao dokaz autorstva što sam istakao u završnoj riječi:
"Samo bih skrenuo pažnju na formulaciju osobe koja je vršila uvid gdje navodi da se radi o identičnim koracima, što ukazuje na istog kreatora odnosno autora. Pojam „BZ SOFT“ ne ukazuje stopostotno na mene ali skrećem pažnju da su B i Z moji inicijali. No naredni koraci prvo kod koji se traži pa potom i moje ime nedvosmisleno pokazuju da samo ja mogu biti autor tih programa i niko drugi, posebno s obzirom da je traženi kod datum mog rođenja. To su bile neke sigurnosne mjere kojima sam prilikom izrade programa, štitio svoje autorstvo za slučaj potrebe, naravno nemajući u vidu pretpostavku da bi se to moglo desiti na ovaj način."
Čak sam potom istakao kojim sam dokumentima dokazao odgovornost tužene, koje su radnje koje je čine odgovornom kao i uporno ignorisanje na upozorenja kako o programskom kodu tako i kršenjima ZKP-u i mojih prava iz Ustava RS:
"Istina je da tužena RS nije bila upoznata sa postojanjem vrijednog programskog koda na računaru ali je to ne amnestira od odgovornosti, no čak i da je do brisanja podataka došlo slučajno zbog loših uslova skladištenja ili bilo čega drugog, odgovornost je na tuženoj ali imajući u vidu da je tužena prilikom zahtjeva za pretres navela da već ima dokaze o mom navodnom krivičnom djelu a onda je tražila odnošenje računara gdje bi kao tražila dokaze, jedini logičan odgovor je da je pravi cilj i bio brisanje svih podataka sa hard diska. Na ovo ukazuje i činjenica da nikada nisam dobio podatke o otvaranju računara što je obavezno prema ZKP-u iako sam to više puta tražio. Sa druge strane usmeno sam dobio informaciju od inspektora MUP-a i tužioca Šabića da oni uopšte nisu vršili uvid, te se postavlja pitanje zašto je tužena uopšte odnosila računar ako nikada nije izvršila uvid, što dodatno ukazuje da je jedini motiv bio isključivo uništavanje svih dokaza koji su se nalazili na hard disku. Već sam ukazao sudu da je računar tek posle 5 dana predat u sudski depo a do tada je bio na milost i nemilost onima koji su bili spremni oprati benzinom materijalni dokaz ubistva jednog djeteta da bi prikrili krijumčarenje. Više puta sam pokušavao ukazati tuženoj na postojanje vrijednog programskog koda. Prvi put odmah sutradan direktno nadležnom sudiji, kako bi sprečio da se kod uništi, što mi nije omogućeno, te sam odmah pismeno obavjestio sud o tome. U narednom periodu sam takođe ukazivao na postojanje programskog koda i ukazivao da je prijava protiv mene bila lažna i da se nijedan tužilac neće usuditi da podigne optužnicu ali je svejedno računar zadržan cijelih 9 mjeseci u posjedu tužene. Skrenuo bih samo pažnju da je 2 godine kasnije OT Doboj svojom odlukom konstatovao da nema elemenata ni konkretnog ni bilo kog drugog krivičnog djela vezanog za moje postupanje. Neposredno pred primopredaju računara pismeno sam se obratio Okružnom sudu i Okružnom tužilaštvu, tražeći da se izvrši kontrola ispravnosti, izražavajući sumnju da je računar ili potpuno uništen (neispravan) ili da su samo obrisani podaci. Tužena Republika Srpska je ignorisala taj zahtjev, te ja samo mogu ukazati sudu da smatram kako kontrola nije izvršena da se na zapisniku odmah tada ne bi konstatovalo da je računar neispravan. Smatram da sam u ovom dijelu dokazao istinitost svih navoda počev od lažne prijave, pretresa, odnošenja računara, zadržavanja u posjedu tužene, upozoravanja na postojanje programskog koda, predlaganja da se izvrši kontrola...
Poslednju rečenicu ću ponoviti i to velikim slovima jer potencira sve ono što sam tužbom tvrdio i trebao dokazati a da li je tužena RS hard disk pržila strujom, kuvala u ključaloj vodi ili u sumpornoj kiselini niti mogu da znam niti je moja dužnost da dokazujem koja je to tačna radnja kojom su svi podaci uništeni, dakle:
"SMATRAM DA SAM U OVOM DIJELU DOKAZAO ISTINITOST SVIH NAVODA POČEV OD LAŽNE PRIJAVE, PRETRESA, ODNOŠENJA RAČUNARA, ZADRŽAVANJA U POSJEDU TUŽENE, UPOZORAVANJA NA POSTOJANJE PROGRAMSKOG KODA, PREDLAGANJA DA SE IZVRŠI KONTROLA"
Čak i da nije bilo smišljene radnje uništavanja hard diska nego da se to desilo samo zbog neuslovnog skladištenja, (dobio sam informaciju prilikom preuzimanja mokrih odjevnih predmeta ubijene djevojčice Ivone Bajo da su prostorije depoa plavljene) na bilo koji način odgovornost je opet na tuženoj. Zamislimo da sudija Vakičić, Bajić ili bilo ko drugi ostavi automobil u nekoj radionici tokom radnog vremena za zamjenu guma i ulja a onda im se vrati vozilo sa razbijenim staklima, isječenim sjedištima ili čak spaljeno i onda servis ne bio bio odgovoran za materijalnu štetu, jer sudija nije dokazao kojom radnjom mu je automobil uništen??? Da li noževima, čekićima, banzinom, naftom, nije dokazao da vozilo nije bilo spaljeno prije dovoženja u servis itd... Ovu kriminalnu presudu mogu da podjelim advokatima u BIH i ako bi to postala sudska praksa bez problema će odbraniti svoje klijente od bilo kakve odgovornosti za bilo kakvu štetu samo se pozivajući na 80 0 P 039222 12 P od 01.04.2015.
Tužena RS je načinila "propust" time što nije poštovala ZKP-u što sam opisao u dokazu koji i sada prilažem "Zahtjev za kontrolu" predatom u dva organa tužene RS, OT Bijeljina i Okružnom sudu, te sam čak opisao sve mogućnosti o stanju u kome se računar može nalaziti i opasnosti da je programski kod uništen, citiram:
Naime postoji period od 5 dana od trenutka odnošenja računara, da pohranjivanja u depozit 29.03.2010. u kome je nejasno, ko je bio u dodiru sa njima. Relevantni član :
"Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije"
(1) Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije vrši tužilac. (2) O otvaranju privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije tužilac je dužan obavijestiti lice ili preduzeće od kojeg su predmeti oduzeti, sudiju za prethodni postupak i branioca. (3) Pri otvaranju i pregledu oduzetih predmeta i dokumentacije mora se voditi računa da njihov sadržaj ne saznaju neovlašćena lica.
Dakle ne samo da za skoro 9 mjeseci nisam dobio nikakvo obaviještenje niti o ovome, niti o ishodu "Posebnih istražnih radnji", na šta tužioca obavezuje Zakon, nego se isti oglušuje i na moja upozorenja da time čini krivična djela. Kako sam ja, to je već svima postalo jasno predvidio da će kriminalna organizacija pokušati da se dokopa materijala koji prikupljam i eventualno ga uništi, ako im bude prijetnja, tako sam detaljno razradio sve mogućnosti koje mogu da se dese prilikom predaje računara:
1) Računari su onesposobljeni, uništeni strujnim udarom ili slično...
2) Podaci su potpuno zbrisani sa hard diskova jednog, (sestrinog) ili oba računara.
3) Izbrisani su samo dokumenti, odnosno dio podataka, dok su ostavljeni operativni sistemi.
4) Svi podaci su kopirani na drugi računar, te pregledani u kasnijem periodu.
5) Niko nikada nije imao bilo kakav kontakt sa njima i u netaknutom su stanju.
Mogućnost da je neko "podmetnuo" kompromitujući materijal, koji bi me optuživao je po svoj prilici otpala, jer svojom saglasnošću OT Bijeljina ne samo da indirektno priznaje da nema materijal za podizanje optužbe, nego i da je sve bilo nezakonito i neregularno, zasnovano na lažnoj prijavi u dogovoru sa tužiocem koji će to sve podržati. Opcije pod 1 i 2, se mogu otkriti za manje od tri minuta, dok opciju tri nijedan stručnjak ne može ustanoviti sem mene koji znam sadržaj i to poslije duže analize, (a sem toga ostaje mogućnost da su "tajni" podaci sakriveni baš unutar operativnog sistema). Opciju 4 ni ja ne mogu otkriti i poznata je samo onima koji su je eventualno obavili, dok opcija 5, postavlja pitanje : A čemu je i kome sve ovo trebalo?. Stoga tražim od suda da obezbijedi stručno lice koje će ustanoviti mogućnost opcija 1 ili 2, da alternativno bude meni omogućena ta kontrola u prisustvu ekonoma ili da se u zapisniku navede da to nije omogućeno iako sam zahtijevao tu kontrolu. Mislim da je u interesu prije svega OT Bijeljina da se evidentira kako su računari vraćeni ispravni, (sem ako to nije slučaj). Takođe zahtijevam od tužioca da zaključno sa tim danom, dobijem podatke o tome šta se dešavalo od odnošenja računara do spremanja u depozit i da li je neko imao pristup istima u kasnijem periodu. Nadalje tražim objašnjenje po pitanju nadležnosti, jer sam obavještavan da je predmet kod OT Doboj, dok sada saglasnost daje OT Bijeljina. Predlažem da tužilac lično prisustvuje primopredaji u dogovoru sa službenicima suda, čime bismo svi skupa pokazali da možemo pitanja riješiti dijalogom kao civilizovani ljudi. Na stanu to što biste odagnali sumnje porodice i majke ubijene djevojčice prije svega da ste u grupi kriminalaca koja prikriva ubistvo djevojčice Ivone Bajo. Ako vam ne odgovara, da prisustvujete, kontroli računara, možete me pozvati na broj telefona koji imate, da razgovaramo lično ili mi navedene podatke dostavite pismeno.

Tužena RS je učinila više "propusta" koje sam ja pismeno zahtijevao da se ne dese a zašto je odbila da izvrši kontrolu predatog računara više je nego jasno. Tužena RS je mogla obaviti tu kontrolu i izbjeći odgovornost da je izvršila traženu kontrolu a pošto to nije učinila uprkos pismenim zahtjevima prema njenim organima ona sada nema nikakav dokaz da mi je računar predala ispravan a kako sam sa njega slao "prijeteće poruke" na internet adrese OT Bijeljina i VSITV-a, neposredno prije odnošenja, jasno je da je tada bio ispravan. Dakle čak i teza drugostepenog suda kako sam morao dokazati neko konkretnu radnju odnosno da nije ni bilo istražnih radnji je neutemeljena, s obzirom da je računar 9 mjeseci bio pod kontrolom, nadzorom i u posjedu tužene RS.
I tužena RS je potom čak i u parnici putem svog suda činila obilje "propusta" koje sam detaljno opisao u žalbi, počev od prihvatanja odgovora bez razloga i činjenica, preko sprečavanja da lično prisustvujem uvidu u disk sa instalacionim paketima programa i ukažem na sve dokaze autorstva do toga da se u presudi bezočno i kriminalno prikrivaju utvrđene činjenice sadržane u instalacijskim paketima a vezane za moje ime i datum rođenja. Uz sve to tužena RS mi je zabranila pristup u OT Bijeljina, odbija predati materijal o istražnim radnjama na računaru i nadzorom nada mnom i naravno od podnošenja krivične prijave vezano za uništavanje programskog koda prošlo je 5 godina bez ikakve reakcije. Ali zato tužena RS cijelo vrijeme neprekidno, konstantno pljačka milione preko banaka svaki dan i to je ono što je javno razotkriveno a o drugim kriminalnim aferama koje vrši u sadejstvu političara sa tajkunima da i ne govorim.

MOTIVI MAFIJE ZA LAŽNU PRIJAVU I ODNOŠENJE RAČUNARA
Osobe koje su smislile plan kako da mi se uzme računar time što će me lažno prijaviti za ugrožavanje svoje sigurnosti su kako sam već dokazao dokumentom RTRS-e sve radnje činili iz privatnih interesa i interesa mafije a ne kao službenici tužene RS. Na to su se odlučili pošto sam pismeno i na internetu objavio da imam dokaze njihovog kriminala te ponudio da otkriju za čije su interese radili inače ću "zaprijetio sam" podnijeti protiv njih krivičnu prijavu o tome te će završiti u zatvoru.
Prilog "Dokazni predmeti" sadrži slike ruksaka Ivone Bajo, koji je skinut sa ubijene djevojčice 23.07.2009. dvostruko presječenog kaiša, čiji veći dio nedostaje a ostatak zamrljan hemijskim sredstvom. Pripadnici mafije su ga sakrili i izuzeli iz istražnih radnji kako bi ubistvo predstavili kao pad sa bicikla jer su prikrivali krijumčerenje (vjerovatno narkotika) u AD Univerzal što se dokazuje prilogom "Izjave aktera sverca i ubistva".
Vidljivo je da su vozači dovezli 4 paketa a da je direktor sa magacionerom ujutru zatekao samo paket što znači da su, (4-1=3) TRI paketa nečega nestala preko noći a sve pod nadzorom portira Bobar grupe koji je prvi uklonio materijalni dokaz sa mjesta zločina a potom su ga preuzeli saučesnici iz policije i tužilaštva. Prilog "Odgovori OT i CJB Bijeljina" dokazuje da MUP i tužilaštvo navodno nisu i nemaju pojma da je predmet uništen i čime je kaiš toliko jak da može šlepati kamion, dvostruko presječen a to priznaju tek krajem 2015-te. Podsjećam da su početkom 2010-te umjesto da se izjasne o tome ćutali 50 dana a onda me lažno optužili da bi oteli računar i uništili dokaze. Da je predmet zaista vraćen u takvom stanju dokaz je prilog "Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)" u kome je konstatovano stanje dječjeg ruksaka koje sam opisao.
24.03.2010. kada je računar odnesen nisam imao dokaze o krijumčarenju niti bilo kakva saznanja ali sam neposredno poslije ubistva pismeno izneo pretpostavku da je razlog za bjegstvo kamiona sa lica mjesta prije dolaska policije i skrivanje činjenice da je uopšte dolazio, to što je možda dovezao nelegalan tovar. Dakaze da je zaista tako sam dobio tek krajem maja 2010-te, (kompletne izjave svjedoka date u OT Bijeljina). Dakle pripadnici mafije nisu znali šta sve imam na računaru, nisu znali da nemam dokaze za šverc ali su znali šta skrivaju i da ti dokazi postoje s obzirom da je te izjave osoba Stjepanović Danica, uzela početkom avgusta 2009-te.
I naravno, sada se već duže vrijeme zna i to da je kompletna Bobar grupa bila zločinačka organizacija preko čijih firmi uključujući i AD Univerzal i Bobar banke je opljačkano oko 300 miliona maraka a u toku su bila i druga teška krivična djela finansijskog kriminala vrijednosti milijardu u po maraka samo preko 3 banke koliko je Vlada RS javno priznala a ukupna pljačka u RS, kojoj su logistiku davali pripadnici mafije koji su me lažno prijavili i prikrili ubistvo Ivone Bajo je nesumnjivo izražena u desetinama milijardi.
Šta sve imam od dokaza o tome pripadnici mafije ne znaju a nisu znali ni 2010-te, niti vremena ni znanja da pretraže računar prepun skrivenih foldera i šifrovanih fajlova sa programskim kodom uz naravno dokaze njihovog kriminala. Logično je da im je najsigurnija opcija da sve podatke unište uz eventualno prethodno kopiranje i zbog toga i nije poštovan zakon kasnije te su podaci o pregledu sakrivani sve do danas a nije bilo ni kontrole ispravnosti koju sam pismeno zahtijevao. Ovde mogu da se složim u jednom dijelu sa iznesenom tezom suda kako "NIJE BILO PROPUSTA ORGANA TUŽENE" i da potvrdim da:
PRIPADNICI MAFIJE U ORGANIMA RS NISU PROPUSTILI DA UNIŠTE DOKAZE SVOG KRIMINALA
Podsjećam takođe da sam i u ovoj parnici kao i u drugima ponudio tuženoj RS da odustanem od tražene novčane nadoknade ukoliko prestane sa kršenjem prava garantovanih ustavom i zakonima a pogotovo ako mi preda kopiju hard diska koji vjerujem da je napravila. Tužena RS ne samo da se nije izjasnila o prijedlogu nego i dalje prikriva sve podatke koje je prikupljala o meni odnošenjem računara i danonoćnim nadzorom nada mnom koji je vršila.
Nadalje obavještavam tuženu RS da je pred Ustavnim sudom BIH Apelacija AP-3406/15, u skladu sa uputama iz "Priloga 3" obrasca, gdje su detaljno navedene sve nezakonite radnje tokom postupka u ovom predmetu pred sudovima u Bijeljini, kao i AP-4029/15 vezano za predmet 80 0 P 043325 13 P2 u kome sam kao jednu od tačaka istakao kršenje prava garantovanog članom 23 Ustava RS a koja je direktno vezana za podatke koje je tužena RS prikupljala oduzimanjem spornog računara sa programskim kodom. Sudovi u Bijeljini su se pretvarali da ne poznaju ni Ustav ni kalendar jer o toj i nekim drugim tačkama nisu iznijeli nijednu riječ komentara a umjesto dana 05.09.2012. koji je bio tema tužbenog zahtjeva obrazlagan je dan 13.05.2013. koji ne samo da nisam pominjao u tužbenom zahtjevu nego je tužba predata u kalendarski prethodnoj godini. Osim toga pokrenuti su i pravni lijekovi po prijedlogu za mjeru obezbjeđenja 80 0 P 056780 15 Gž za koji još nemam podatke o dodijeljenom broju a takođe je povezano sa kršenjem prava iz člana 23 Ustava RS. Samo ovim kriminalnim radnjama isključivo sudova potpuno je obesmišljena teza suda da "se ne može pouzdano zaključiti da između tužiočeve materijalne štete i postupaka (ili propusta) tužene postoji uzročno-posljedična veza, kao ni da li postoje konkretni propusti organa tužene koji su takvog značaja da su prouzrokovali tužiocu materijalnu štetu." jer tužena RS i putem svojih sudova već 6-tu godinu otima prava garantovana ustavom. U nastavku ću prvo ukazati na kršenja odredbi ZPP-u.
Ova žalba i upozorenje o kršenju prava na pravično suđenje će biti korišteni kao dokaz pred sudom u Strazburu, čak prije odluke Ustavnog suda BIH, jer upravo sudovi brutalno gaze prava garantovana Ustavom RS a koja su obavezni da štite...
1) Tužena RS obrazlaže rješenje 80 0 P 039222 16 Gvl kao da je izjavljeno na presudu prvostepenog suda a ne na kompletan postupak odnosno pravosnažno rješenje drugostepenog suda koristeći se argumentacijom isključivo iz rješenja Osnovnog suda u Bijeljini, kao da nije postojala žalba u kojoj sam sve navedeno obesmislio uz dokaze, te je ostala samo teza o "nepostojanju radnje kojom je ta šteta počinjena". Više je nego jasno da sudija pojedinac Okružnog suda, niti vrši uvid u predmet niti se upoznaje sa dokazima nego argumentaciju za odbijanje sačinjava sudija prvostepenog suda koji je postupao u parnici.
2) Tužena RS je prekršila ZPP-u i u prvobitnom postupku i u sada donesenom rješenju 80 0 P 039222 16 Gvl jer takozvani "odgovor" tužene RS ne sadrži obavezne elemente predviđene članom 71, stav "(2) Ako tuženi osporava tužbeni zahtjev, odgovor na tužbu mora sadržati i razloge iz kojih se tužbeni zahtjev osporava, činjenice na kojima tuženi zasniva svoje navode i dokaze kojima se utvrduju te činjenice" a time i član 73, (dokaz Odgovor na 80 0 P 039222 12 P).
3) Tužena RS je prekršila ZPP-u član 191. stav 4 i bez ijednog razloga i činjenice iznesene u odgovoru a kojih nije bilo ni tokom postupka jer se zastupništvo tužene nije pojavilo ni na jednom ročištu, izmišljala nepostojeće argumente kako u presudi Osnovnog suda tako i sada u rješenju 80 0 P 039222 16 Gvl.
4) Tužena RS je pogrešno predstavila činjenično stanje jer je zanemarila da sam u žalbi dokazao da mi je Vlada RS još dopisom 07.10/059-1038/10 od 30.12.2010 potvrdila autorstvo nad programima koja je dobila na poklon, da sam dokazao da se tokom instaliranja svih programa pojavljuje moj broj telefona i moje ime, čak kao instalacijski folder, te da je kod, (šifra) za instalaciju svih besplatnih programa datum mog rođenja, naveden u Naredbi Okružnog suda za pretres, te je jedini argument drugostepenog suda ostalo "nepostojenje štetne radnje".
5) Tužena RS je sasvim ignorisala drugu opciju osim prve kojom sam dokazao istražne radnje na računaru a to su okolnosti zbog kojih se krivični postupak ne može pokrenuti, što je dodatan razlog ali ne i neophodan, (dokaz "Krivična prijava 04.03.2011.) vezano za uništavanje programskog koda o čemu ovo već 5 godina tužena RS nije pokrenula protiv sebe nikakvu istragu niti me je obavjestila na bilo koji načina a poznato je da RS, MUP, OT Bijeljina ne mogu biti krivično gonjeni, te se postupak shodno tome ne može pokrenuti.

- U svom rješenju sud je propustio navesti da nisam dokazao da su me lažno prijavili građani kako sam tvrdio a ne tužena RS kako su to lažno presudili njeni sudovi u 2 predmeta. Dokaz za to je "IT-44-15 12.01.2016. u kome RTRS jasno navodi da je u predmetu po lažnoj prijavi iz OT Bijeljina postupao Šabić Muris.
- Nisam dokazao ni da mi je ime Zdenko, niti kada sam rođen, a ni da sam muškog roda, pa čak ni o tome da sam uopšte živ nisam provodio dokaze. Nisam dokazao ni da je oduzeti računar uopšte ikada bio u sudskom depou, nego samo da je trebao biti a sve je ovo i još mnogo toga mogao sud da iskoristi kao izgovor za odbacivanje tužbe a sada i prijedloga za ponavljanje.
- Sud je propustio napisati da nisam dokazao da je svaki program podešen tako da se instalira u folder "Zdenko" a nisam dokazao ni da je instalacijski kod svih besplatnih programa 29111965, datum mog rođenja. Ja to zaista nisam dokazao nego je sud bez mog prisustva utvrdio i dokazao da je tako a onda nijednom riječju nije komentarisao tu činjenicu niti izneo stav da to što instalacijski paketi imaju ugrađeno moje ime i datum rođenja ne znači da su programi moja kreacija ili da možda znači - NIJEDNA RIJEČ OD STRANE SUDA O TOME, NIŠTA...
- Nisam dokazao ni da je decembra 2010-te "odustankom tužene, tj. njenog organa od prijedloga za gonjenje tužioca, otpao osnov po kome je privremeno oduzeta roba u vlasništvu tužioca pa je stoga oduzeta roba zato tada vraćena". Nisam jer to nisam ni tvrdio, jer to nije uopšte istina, jer je tužena RS odustala od "prijedloga za gonjenje" tek 2 godine kasnije odlukom OT Doboj. Dakle pošto sam u žalbi demantovao i razotkrio sve nepostojeće tvrdnje prvostepenog suda, onda je drugostepeni sud izmislio novi lažni argument o prestanku istrage 2010-te i tako takođe prekršio član 191, stav 4.
- Činjenicu da se tokom instalacije pojavljuje moj broj telefona 065831902 uz ime Zdenko sud je takođe prikrio, kao i činjenicu da je sudskoj policiji naloženo da mi oduzme laptop kako ja lično ne bih dokazivao autorstvo. A zašto bih uopšte dokazivao autorstvo kada tužena RS to nije ni negirala u Odgovoru, kada su to činjenice NESPORNE MEĐU STRANKAMA, (07.10/059-1038/10 od 30.12.2010.) i kada nisam ni zasnivao odštetu zbog dušavnih bolava za "lažne tvrdnje" tužene RS kako ja navodno nisam autor programa, da računar nije bio ispravan prije oduzimanja, niti je tužena tvrdila da programi nisu baš na tom računaru a nije tvrdila ni da je računar vraćen ispravan. Ništa od ovoga nije bila tema tužbenog zahtjeva a tužena nije iznela nijedan razlog niti činjenicu za osporavanje tužbe nego je sve ovo izmišljeno od strane suda tek u presudi suprotno odredbama ZPP-u, iz članova 71 i 191.
- Prama ZPP-u, član 10 Sud je dužan provesti postupak bez odugovlačenja i sa što manje troškova te onemogućiti svaku zloupotrebu prava. Dakle u skladu sa tim članom i zbog ekonomičnosti postupka, ja sam bio dužan dokazivati samo svoje tvrdnje i eventualno da neka tvrdnja suprotne strane nije tačna. Naprotiv sud je u sadejstvu sa zastupništvom tužene prekršio zakonske odredbe i omogućio zloupotrebu prava na taj način što je kreirao sa PRS, potpuno prazan i besmislen "odgovor" bez razloga, činjenica i dokaza koji utvrđuju te činjenice. Primjera radi tužena uopšte nije tvrdila da na oduzetom računaru nije postojao programski kod jer da je bilo tako ja bih predložio više svjedoka koji bi potvrdili da imam samo jedan računar koji zajednički koristim sa sestrom i da je upravo na njemu bio programski kod. Ja nemam kao tužena hiljade računara nego je bio samo jedan a danas imam laptop i računar. Lišena je svake logike pretpostavka da programski kod može biti negdje drugdje. U zamrzivaču, flašama, bilježnicama, kesama, kantama, u džepovima pantalona možda ???
- Još jedna navjerovatno besmislena teza prvostepenog suda, citiram: "nije dokazao da je on tvorac predmetnih programa, jer nije predložio dokaze na ove tvrdnje jer se po mišljenju prvostepenog suda isto ne može dokazati bez vještačenja predmetnog računara i softvera u računaru".
U prvom dijelu se kaže "nije dokazao da je on tvorac predmetnih programa, jer nije predložio dokaze na ove tvrdnje" iako to nije istina jer sam objasnio da je kod za instalaciju datum mog rođenja i da su svi programi podešeni za instalaciju u folder sa mojim imenom "Zdenko" što je sud utvrdio da je istina bez mog prisustva a sada se usuđuje navesti kako nisam predložio dokaze o autorstvu. Nadalje adresu elektronske pošte "zdenkobajo@spinter.net" možda i nisu znali vidjeti ali je očito smišljeno kriminalno izostavljen instalacijski prozor "O AUTORU" u kome se navodi moje ime i broj telefona 065831902. Svi ovi dokazi, kako oni koje je sud utvrdio pa smišljeno prećutao u presudi tako o ovi drugi su vidljivi na prilogu "Podaci o autoru programa".
Brutalno je i smišljeno kršen zakon da bi se prikrila odgovornost tužene te lažirani i sakrivani rezultati pregleda diska i instaliranja programa a prije svega je prekršen član 191, stav 4: "U obrazloženju sud će izložiti: zahtjeve stranaka, činjenice koje su stranke iznijele i dokaze koje su izvele, koje je od tih činjenica sud utvrđivao, zašto i kako ih je utvrdio, a ako ih je utvrdio dokazivanjem, koji su dokazi izvedeni i kako ih je ocijenio; sud će navesti koje je odredbe materijalnog prava primijenio odlučujući o zahtjevima stranaka, a izjasniće se ako je to potrebno i o stavovima stranaka o pravnoj osnovi spora, te o njihovim prijedlozima i prigovorima o kojima nije dao svoje razloge u odlukama koje je već donio tokom postupka."
Drugi dio tvrdnje "isto se ne može dokazati bez vještačenja predmetnog računara i softvera u računaru" je takođe besmislen a kao primjer navodim mogućnost da sam imao recimo 2 podstanara programera iz Mikrosofta, koji su koristili moj računar i na njemu kreirali programski kod. KAKO BI VJEŠTAČENJE TOG RAČUNARA MOGLO DOKAZATI DA SAM JA AUTOR PROGRAMA ILI DA NISAM???
To sve pod pretpostavkom da je hard disk u funkciji ali ako je formatiran, (obrisani podaci) više puta pa spržen strujom onda se na njemu ne može ništa pronaći. Jednako bi bilo besmisleno da je umjesto računara recimo odnesena dokumentacija u fascikli iz nekog projektnog biroa u pretpostavimo Osnovni sud u Banjaluci, poznat po tome što "sami od sebe" gore dokazi u sudskom depou, odnosno ne postoji niko odgovoran za požar koji je tamo izbio. MOŽE LI SE VJEŠTAČITI FASCIKLA I UTVRĐIVATI AUTOR MAŠINSKIH ILI GRAĐEVINSKIH CRTEŽA IZ FASCIKLE OD KOJE JE OSTAO SAMO PREH I PEPEO???
I sve ovo pošto tužena uopšte nije negirala moje autorstvo ni u odgovoru ni na ročištima, pošto sam u žalbi dostavio dokument Vlade RS u kome potvrđuju moje autorstvo te više dokaza uz žalbu upravo o tome, pošto je i drugostepeni sud čak zauzeo stav da se može pretpostaviti da sam ja autor ali eto "nedostaje" radnja uništenja, sada se u rješenju 80 0 P 039222 16 Gvl ponovo iznose iste obesmišljene teze iz prvostepene presude...
PREDLAŽEM DA SUDSKO VIJEĆE ŽALBU UVAŽI, PRIHVATI PRIJEDLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA TE IZDA NAREDBU TUŽENOJ RS DA DOSTAVI PODATKE O PREGLEDU RAČUNARA SUDU I TUŽIOCU, TE BI U TAKVIM OKOLNOSTIMA AKO SE PROGRAMSKI KOD VRATI U MOJ POSJED BILA MOGUĆA OPCIJA DOGOVORA STRANAKA BEZ POTREBE ZA DALJIM SUDSKIM POSTUPCIMA, UKLJUČUJUĆI, VRHOVNI SUD RS, USTAVNI SUD BIH I SUD U STRAZBURU...

PRILOZI

Odgovor na 80 0 P 039222 12 P
Krivična prijava 04.03.2011.
IT-44-15 12.01.2016.
Molba za povracaj
Zahtjev za kontrolu
Podaci o autoru programa

Dokazni predmeti
Izjave aktera sverca i ubistva
Odgovori OT i CJB Bijeljina
Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 628

Kad može tužilaštvo da bez problema propagira i sprovodi fašizam, okružni tužioci da prikrivaju svaki zločin koji požele, sudije osnovnog i okružnog suda da bezočno krše zakonske odredbe, gaze brutalno ljudska prava, lažu i falsifikuju sve što im padne na pamet u svojim rješenjima, zašto biste vi bilo korektni i profesionalni? Ali eto, vi se ne koristite fašističkim metodama i lažima nego naprotiv dajete nadu narodu da među sudijama ima i časnih osoba. Ali to što je neko koraktan ne znači i da postupa po zakonu i posebno ne da bi postupao da je kojim slučajem na mjestu sudije. Ovolika pljačka javno priznata od mafijaškog režima od oko milijardu i po samo preko 3 banke ne bi bila moguća bez pomoći tužilaštava i sudija koji smišljeno krše zakon i otimaju prava građanima.

OKRUŽNOM SUDU U BIJEJINI

PREDSJEDNIKU OKRUŽNOG SUDA

DOPUNA ZAHTJEVA OKRUŽNOM SUDU

Veza : Vaš dopis 012-0-Su-16-000 267 od 10.03.2016.
Za svaku je pohvalu odnos Predsjednika i sekretara Okružnog suda u kontaktima sa "običnim građanima". Posebno to ja mogu procjeniti jer sam još kao "neobični" građanin, prve polovine 2010-te godine kao žigosani psihopata, manijak pod istragom za planiranje ubistva bar polovine pripadnika OT Bijeljina bio prihvaćen i primljen od vas u vaše prostorije gdje su mi osim tada dostupne dokumentacije ponuđani kafa i sok. I nije poenta u toj kafi i soku nego o profesionalnosti i pažnji koju pokazujete prema građanima.
Meni lično čak i ne bi mnogo smetalo da ste kao kriminalci iz OT Bijeljina umjesto da omoguće uvid u traženi spis, podnošenje prijava itd... naložili sudskoj policiji da mi zabrani pristup za sva vremena ali će značiti drugim osobama koji se plaše čak i da pogledaju u zgradu suda a kamoli da zahtijevaju neko svoje pravo. Do sad ste se mogli uvjeriti da ja mogu da se snađem i bez pomoći advokata i sa kompletnom tužilačkom mafijom za vratom, koja nije mogla da mi za svo ovo vrijeme pronađe ništa kriminalno niti su mogli da me uplaše a na internetu se konstantno pojavljuju novi dokazi njihovog razbojništva ali sve više i kriminala sudija.
Bilo bi nekorektno da ne pomenem potpuno isti profesionalizam i ljubaznost, predsjednika i sekratara Osnovnog suda. Ni oni nisu izdali fašističku naredbu o zabrani pristupa svim srodnicima Ivone Bajo kao kriminalac Kovačević Novak. A mogli ste, kad može tužilaštvo da bez problema propagira i sprovodi fašizam, okružni tužioci da prikrivaju svaki zločin koji požele, sudije osnovnog i okružnog suda da bezočno krše zakonske odredbe, gaze brutalno ljudska prava, lažu i falsifikuju sve što im padne na pamet u svojim rješenjima, zašto biste vi bilo korektni i profesionalni?
Ali eto, vi se ne koristite fašističkim metodama i lažima nego naprotiv dajete nadu narodu da među sudijama ima i časnih osoba. Ali to što je neko koraktan ne znači i da postupa po zakonu i posebno ne da bi postupao da je kojim slučajem na mjestu sudije. Ovolika pljačka javno priznata od mafijaškog režima od oko milijardu i po samo preko 3 banke ne bi bila moguća bez pomoći tužilaštava i sudija koji smišljeno krše zakon i otimaju prava građanima.
Tako se sudije osnovnog i okružnog suda ismijavaju sa ustavom i recimo u predmetu 80 0 P 043325 13 P 2 (utvrđenje diskriminacije) moju tvrdnju iz jedne od tačaka da je diskriminacija izvršena tako što mi nije predato pismeno rješenje o nekoj sankciji i omogućeno pravo žalbe garantovano članom 16 Ustava RS, falsifikuju i prepravljaju u tezu da nisam diskriminisan time što je naredba IZDATA, te da mogu slobodno OTIĆI DO POŠTE, u čemu me NIKO NE BI MOGAO SPRIJEČITI. A takvih primjera imam na desetine.
I sve to ne navodeći kako glasi ta "demokratska naredba. Oni se dakle ne bi složili sa vašom ponudom da izvršim uvid u pisarnici jer naravno, shvatili ste mogu slobodno da idem do pošte...
Ja naravno neću dolaziti da bih vršio uvid u spis jer ono što tražim ne postoji a moralo bi postojati jer tako nalažu odredbe ZKP-u, "Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije"(1) Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije vrši tužilac. (2) O otvaranju privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije tužilac je dužan obavijestiti lice ili preduzeće od kojeg su predmeti oduzeti, sudiju za prethodni postupak i branioca. te član "Materijal dobijen preduzimanjem radnji i obavještavanje o preduzetim radnjama" (3) Sudija za prethodni postupak će, bez odlaganja, a nakon preduzimanja radnji iz člana ovog zakona, obavijestiti lice protiv kojeg je radnja bila preduzeta. Lice protiv kojeg je radnja bila preduzeta može od suda zatražiti ispitivanje zakonitosti naredbe i načina na koji je sprovedena radnja.
Ja nikada nisam znao naći u svojim tekstovima "opasne prijetnje" po život i tijelo nekom osobama a sudija Đonlić Mensur je to "znao". Njegova je dužnost bila da obezbjedi poštovanje svoje naredbe i zakona te ako mu nisu dostavljeni podaci o otvaranju oduzetih predmeta da preispita zbog čega i naredi a može narediti i sada da se materijal dostavi. Vjerujem čak i da posebne istražne radnje nisu pokrenute naredbom suda nego usmeno od strane kriminalaca iz OT Bijeljina koji to sada pokušavaju prikriti a svjedok toga tadašnji načelnik g. Teodorović je preminuo, možda i ne prirodnom smrću.
Sudija Đonlić je ignorisao i sva moja upozorenja o vrijednosti podataka na računaru kao i pismeni zahtjev da se izvrši kontrola ispravnosti i sada neka lično traži podatke o računaru i o nadzoru policije nada mnom, te me pismeno obavjesti da li to postoji u spisu ili ne i neka pokrene radnje da se dokumantacija dostavi ako je nema.
Jer ja ne mogu zastupati svoja prava ni podnošenjem krivične prijave, tužbe, sve do Strazbura tvrdnjama kako sam lično izvršio uvid u neki spis i zakleti se "časnom pionirskom riječju", da tamo nema nikakvih podataka ni o računaru ni o meni iako me je policija danima nadzirala, pratila, pretresala i naravno o tome podnoslila nekome pismene izvještaje. Meni je potrebno pismeno ili materijal koji sam tražio ili pismeno izjašnjenje, obavještenje Okružnog suda da u spisu ne postoji nikakav materijal o tome, što bi tek tada bio dokaz da su moja prava garantovana ustavom i zakonima prekršena. Imam ja naravno i druge dokaze a tražio sam sve ovo isto i od OT Bijeljina, no jedno su prava i dokazivanje da su kršena a sasvim drugo je programski kod koji ima neprocjenjivu vrijednost.
Logično je da je hard disk bekapovan, (kopiran) i to vjerovatno u onih 5 dana prije smještaja u sudski depo a samo sudija može pokrenuti radnje da to ustanovi, da se moji digitalni fajlovi pronađu u vrate u moje vlasništvo. Dakle, sudija Đonlić je vrlo dobro znao da ne postoji nijedna prijeteća riječ u mojim tekstovima ali je izdao naredbu i zloupotrijebio svoj položaj pod uticajem kriminalaca iz OT Bijeljina koji su sada je to sasvim jasno sve to činili ne samo da bi se dokopali dokaza koje sam imao na računaru o prikrivanju ubistva Ivone Bajo, nego i o krijumčarenju u Bobar grupu i pljački milijardi koja je bila a i sada je u toku.
Tada ja nisam imao dokaz o švercu nego sam samo izneo jednu od pretpostavki za takvu mogućnost no oni nisu znali da li te dokaze imam ili ne ali su znali da postoje i znali su šta sve kriju. Ukoliko sudija Đonlić i Okružni sud ne isprave svoju grešku deklarisaće se kao saučesnici u prikrivanju i ubistva i krijumčarenja i uništavanja dokaza i ove astronomske pljačke političko tajkunske mafije koja je u međuvremenu razotkrivena...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 627

Sud je bio slijep, gluv i nijem "ne vidjevši, ne slušajući i ne pišući" ništa o toj činjenici samo da bi se meni nanijela šteta i zaštitili kriminalci odgovorni ne samo za lažnu prijavu, nego i prikrivanje ubistva Ivone Bajo, šverc u Bobar grupu i naravno astronomska pljačka od oko milijardu i po maraka samo preko tri banke pod kontrolom Vlade Rs od čega i desetak miliona Osnovnih sudova.

BAHATA BANDA

obrazac zahtjeva za pristup informacijama

OSNOVNOM SUDU BIJELJINA

NA RUKE PREDSJEDNIKU SUDA
PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama iz                       nadležnosti Osnovnog suda Bijeljina  

                     Molim Vas da mi u skladu sa članom 14. stav 2. Zakona o slobodi pristupa informacijama ("Službeni glasnik RS", broj 20/01), odobrite pristup informaciji iz nadležnosti Osnovnog suda Bijeljina.

Sudska policija u Bijeljini mi je prilikom dolaska na jedno od ročišta tokom 2014-te, (TAČAN DATUM NE ZNAM) soba broj 19, sudija Vakičić - Željka, zapisničar - Mladenka Maletić, oduzela laptop na ulazu u zgradu. Poslije uvodnog dijela na ročištu odmah sam postupajućoj sudiji ukazao na to bezakonje jer se ne radi o predmetu čiji je unos zabranjen. Zahtijevao sam da se događaj unese u zapisnik posebno s obzirom da mi je poslije lažne prijave odnesen računar i vraćen bez kontrole ispravnost koju sam zahtijevao te potom podneo tužbu, (80 0 P 039222 12 P) protiv RS zbog uništavanja programskog koda koji se nalazio na hard disku.
Takođe sam najavio da ću u tom postupku dokazivati svoje autorstvo koristeći laptop i odmah potom mi sudska policija oduzima laptop a nikada ranije niti poslije toga. Pošto sam insistirao da incident uđe u zapisnik, sudija je odmah pozvala sudsku policiju pa mi je laptop vraćen ali ništa od toga nije zavedeno pismeno. Pokušao sam razgovarati sa načelnikom koji "nije bio tu" te kako imam mnogo važnijih obaveza nisam se time mnogo bavio sve donedavno kada sam u zadnjih nekoliko dana više puta tražio razgovor sa nekim iz komande i nikada "nijedan nije u zgradi" i to u vrijeme povećane opasnosti od terorizma.
Ja ću i dalje insistirati na objašnjenju komande sudske policije ali očekujem i od Predsjednika suda kao osobe koja poštuje zakon i postupa profesionalno za razliku od sudija, da ustanovi kako je došlo da ovog kriminala i ko je za to odgovoran.
Čak sam dobio pitanje od strane sudije "A zbog čega mi je uopšte potreban laptop" iako sam pismeno tražio da mi se dozvoli korištenje laptopa prvenstveno u sporu u kome su tema instalacijski paketi programa. Posledica svega je to da mi nije dozvoljeno da lično obrazlažem dokaze autorstva nego je "uvid" u disk obavljen bez mog prisustva od strane meni nepoznatog stručnjaka što je zavedeno u zapisniku 80 0 P 039222 12 P od 17.02.2015 i 02.03.2015.
Tom prilikom "stručna lica" nisu znali pronaći moju internet adresu "zdenkobajo@spinter.net" niti moj broj telefona 065831902, upisan u prozoru "O AUTORU" ali jesu naziv "BZ SOFT" što su moji inicijali, folder "Zdenko" programiran kao instalacijski i što je najvažnije, da je inslalacijska šifra, (kod) svih besplatnih i demo programa kojih je bilo oko 80, broj 29111965 što je istakao sam datum mog rođenja napisan u Naredbi za pretres Okružnog suda u Bijeljini, pred odnošenje računara.
Sud je potom konstatovao postojanje i BZ SOFT i imena Zdenko i koda 29111965 ali ne navodeći ni da se radi o mom imenu niti o mom datumu rođenja, kao da je šifra bila recimo "komarac", te u presudi izneo čak stav da uopšte nisam PREDLOŽIO dokaze autorstva iako jesam i više puta pojasnio da je to datum mog rođenja. Sud je bio slijep, gluv i nijem "ne vidjevši, ne slušajući i ne pišući" ništa o toj činjenici samo da bi se meni nanijela šteta i zaštitili kriminalci odgovorni ne samo za lažnu prijavu, nego i prikrivanje ubistva Ivone Bajo, šverc u Bobar grupu i naravno astronomska pljačka od oko milijardu i po maraka samo preko tri banke pod kontrolom Vlade Rs od čega i desetak miliona Osnovnih sudova.
Ključni svjedok ovog bezakonja je zapisničar g-đa Mladenka Maletić te sugerišem da se pozove i nasamo bez prisustva bilo koga ko bi uticao postavi pitanje: "IMAMO INFORMACIJU DA JE OSOBI ZDENKO BAJI, SUDSKA POLICIJA VRATILA ODUZETI LAPTOP U SOBU 19 U VAŠEM PRISUSTVU ODNOSNO DA ODUZETI PREDMET NIJE ZADRŽALA. MOŽETE LI TO POTVRDITI ???
Taktički je bitno da se postavi ovakvo pitanje a ne "ZNATE LI DA JE OSOBI XX POLICIJA UZELA TELEFON" recimo kao primjer jer potvrdan odgovor na prvo pitanje odaje osobi utisak da pomaže i štiti odgovorne jer su eto vratili nešto a u drugom je planu činjenica da je predmet prethodno morao biti oduzet bez ikakvog osnova a potom očekujem odgovore na sledeća pitanja:

1) DA LI JE UTVRĐENO JE LI DOŠLO DO ODUZIMANJA LAPTOPA ?
1) DA LI JE OSNOVNI SUD IZDAO NAREDBU DA SE SVIM STRANKAMA ODUZIMA LAPTOP ?
2) DA OSNOVNI SUD IZDAO NAREDBU DA SE SAMO ZDENKU BAJI ODUZME LAPTOP ?
3) DA LI JE POZNATO IME OSOBE KOJE JE IZDALA TU NAREDBU BILO IZ SUDA ILI KOMANDE SP ?
5) IMENA SVIH OSOBA KOJE SU BEZ MOG PRISUSTVA U 2 NAVRATA VRŠILE UVID U DISK U PREDMETU 80 0 P 039222 12 P
ODGOVOR

ČLANAK 626

Okružno tužilaštvo u Bijeljini je najobičnija BANDA PLAĆENIH UBICA, koja osim ubistva Ivone Bajo, prikriva i druge mnogobrojne zločine i finansijski kriminal a kako je poznato, samo preko 3 banke, da je opljačkano 2 milijarde maraka, od čega najmanje milijarda i po na teritoriji nadležnosti Okružnog tužilaštva u Bijeljini. Tim kriminalcima iz tužilaštva, godinama zaštitu i podršku pruža SUDIJSKA MAFIJA, prikrivajući njihove zločine, krivična djela a takođe i komanda sudske policije, te vas sve skupa smatram najobičnijom bandom drumskih razbojnika kao i Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu u cjelini. Dosta je bilo vašeg terora BANDO FAŠISTIČKA...

SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE

POSLEDNJE OBAVJEŠTENJE SUDSKOJ POLICIJI

1: Ovaj tekst u naslovu ima riječ POSLEDNJE, jer imam neoborive dokaze da je kompletna RS najobičnija LOPOVSKA FAŠISTIČKA ZLOČINAČKA BANDA, skupa sa svim svojim organima a sa bandom nema svrhe dopisivati se i pozivati na poštovanje zakona i prava jer banda zakon ne primjenjuje nego je u službi mafije...
Jedini pisani dokument koji će banda dobiti narednih dane biće ULTIMATUM i biće predat svim FAŠISTIČKIM ZLOČINAČKIM KRIMINALNIM ORGANIZACIJAMA smještenim na adresi Vuka Karadžića 3, "Gestapou" FAŠISTIČKOG MAFIJAŠKOG REŽIMA...

OBRAZLOŽENJE
Obavještavam vas da sam jutros od strane sudske policije u Bijeljini informisan da načelnik i zamjenik neće da me prime.
Radi se o mom zahtjevu da lično od načelnika ili zamjenika dobijem podatke o tome kakav je tretman naložen, da se vrši prema meni od strane Okružnog tužilaštva u Bijeljini.
Naime osim već postojeće usmene fašističke naredbe, da nije dozvoljen pristup nikom od srodnika djevojčice Ivone Bajo, koja je ubijena prilikom šverca režimskih tajkuna, od nedavno postoji i neka druga naredba također usmena.
S obzirom da se te fašističke naredbe prepravljaju po potrebi, od slučaja do slučaja i svaki sudski policajac ih drugačije opisuje a njihov komandir načelnik Borovčanin, na sve to kaže da "ne može znati šta koji policajac smatra" odnosno da nije njegov problem što sudska policija kojoj komanduje, ne zna kako glasi naredba koju je izdao, meni je potrebno da imam dokument u kome bi bilo napisano kakvu FAŠISTIČKU naredbu izvršava sudska policija, (prilog "Izjave sudske policije").
Ja takođe ne znam i neću da razmišljam šta koji sudski policajac smatra ili šta smatra načelnik i njegov zamjenik, nego zahtijevam da dobijem napismeno kako glasi naredba koja se primjenjuje prema meni.
Ono što ja smatram i zasigurno znam je da je Okružno tužilaštvo u Bijeljini najobičnija BANDA PLAĆENIH UBICA, koja osim ubistva Ivone Bajo, prikriva i druge mnogobrojne zločine i finansijski kriminal a kako je poznato, samo preko 3 banke, da je opljačkano 2 milijarde maraka, od čega najmanje milijarda i po na teritoriji nadležnosti Okružnog tužilaštva u Bijeljini.
Tim kriminalcima iz tužilaštva, godinama zaštitu i podršku pruža SUDIJSKA MAFIJA, prikrivajući njihove zločine, krivična djela a takođe i komanda sudske policije, te vas sve skupa smatram najobičnijom bandom drumskih razbojnika kao i Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu u cjelini.
Jedinu dozu razumjevanja, imam prema običnim sudskim policajcima i administrativnom osoblju, koje ni o čemu ne odlučuje ali ću zato u narednim danima, lično da im objasnim kakva su banda tužioci, sudije, i komanda sudske policije sve do ministara i predsjednika mafijaškog bosa "mila ronhila".
Dosta je bilo vašeg terora BANDO FAŠISTIČKA...

PRILOG

Izjave sudske policije

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 625

BANDA PLAĆENIH UBICA IZ ZLOČINAČKE KRIMINALNE ORGANIZACIJE "OKRUŽNO TUŽILAŠTVO U BIJELJINI" ODGOVORNA JE ZA PRIKRIVANJE NEBROJENIH ZLOČINA A ZATAŠKAVANJE UBISTVA OSMOGODIŠNJE DJEVOJČICE PRILIKOM ŠVERCA U BOBAR GRUPU JE SAMO JEDNO OD NJIHOVIH NEDJELA. NA OVAJ DOPIS POSAKRIVALI SU SE U SVOJE PACOVSKE JAZBINE I IZDALI USMENU NAREDBU SUDSKOJ POLICIJI DA IH VIŠE NE OBAVJEŠTAVAJU O MOJIM DOLASCIMA JER IH TO UZNEMIRAVA U SVAKODNEVNIM RAZBOJNIŠTVIMA KOJE ČINE...

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

UREDU GLAVNOG TUŽIOCA

(INFORMATIVNO ZBOG VAŽNOSTI)

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI
OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI
SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE

ZAHTJEV UREDU GLAVNOG TUžIOCA

Veza : Vaš dokument IT-38/15 od 26.10.2015.
ČINJENIČNO STANJE
- U dopisu IT-38/15 na moje pitanje o krivičnom djelu "Oštećenje tuđe stvari" odnosno uništenju privatnog vlasništva "dječjeg ruksaka" skinutog sa smrtno ranjene Ivone Bajo 23.07.2009. odgovarate da se obratim policiji ili Osnovnom sudu.
- CJB Bijeljina u svom odgovoru 12-02/1-23-1789/15 od 18.11.2015. odgovara : "da se za sve informacije o uništenom predmetu obratim u OT Bijeljina"
- Sudska policija RS u svom odgovoru SU/SP-232/15 ističu citiram doslovno: "pripadnici Okružnog centra Sudske poicije u Bijeljini nisu odgovorni za oštećenje stvari..." (dječjeg ruksaka za koji sam pitao) te dodaju: "za utvrđenje odgovornosti potrebno je da se obratite nadležnoj policijskoj stanici i Okružnom tužilaštvu u Bijeljini".
- U Zahtjevu za deponovanje 10-02-/3.2-230-662/09 od 01.09.2009. CJB Bijeljina odobrenom od strane meni NEPOZNATOG okružnog tužioca, (prema potpisu moguće M. Zekić) na drugoj strani, treći pasus, zaveden je "dječji ruksak" detaljnog opisa i sadržaja ali bez pomena o oštećenjima.
- Foto dokumentacija predmeta sačinjena prije deponovanja sadrži "FOTO br.9 ispod koga je u opisu da postoje tragovi crvene boje koji asociraju na krv. Nema pomena o bilo kakvom oštećenju iako je jasno vidljivo dvostruko presjecanje kaiša i razlika u boji većeg dijela istog.
- Na moj zahtjev i ukazivanje nadležnom okružnom tužiocu Stjepanović na oštećenje materijalnog dokaza 30.04.2010. nisam nikada dobio nikakav odgovor.
OBRAZLOŽENJE I ZAHTJEVI
U svom odgovoru na moj zahtjev kakav su dobili i svi drugi organi povodom uništenje "dječjeg ruksaka" Osnovni sud u Bijeljini je odobrio uvid u kompletan spis 80 0 K 065167 15 Kpp. Radi se o dokumentu "080-0-Su-15-000027(-13)" od 29.10.2015. te sam tek u novembru 2015-te, prije svega 4 mjeseca došao do dokumenta kojim NEPOZNATI okružni tužilac, (dakle ne čini to nadležna za predmet KTA-596/09, Stjepanović Danica) potpisuje saglasnost za smještaj predmeta u sudski depo. To bi u suštini moglo značiti sledeće:
NADLEŽNI TUŽILAC STJEPANOVIĆ NIJE BILA UPOZNATA SA OŠTEĆENJIMA PREDMETA ZA VRIJEME ISTRAŽNIH RADNJI OD 23.07.2009. DO 04.01.2010. TE UZROCI TOGA NISU NI UTVRĐIVANI NIKADA, TE JE ISTI PREDMET NOVI DOKAZ ZA SPIS KTA-596/09
1) Zahtijevam da u skladu sa Pravilnikom i odradbama 4-satnog rada sa strankama okružni tužilac Stjepanović najkasnije do kraja mjeseca marta obavi usmeni razgovor sa mnom kao osobom opunomoćenom da zastupam pravne interese Budimke Bollin Bajo, kao vlasnika uništenog predmeta i majke smrtno ranjene djevojčice Ivone Bajo i izjasni se da li je imala saznanja o oštećenjima dječjeg ruksaka, da li je predmet vještačen, da li je utvrđeno čime je kaiš presječen odnosno da li je isti predmet koji je presjekao kaiš istovremeno nanio sve povrede konstatovane obdukcijom Ivone Bajo ili to nije utvrđivano ???
2) Ukoliko je okružni tužilac Stjepanović utvrdila kako je došlo do uništenja materijalnog dokaza, zahtijevam da mi se preda kopija dokumentacije o tome.
3) Ukoliko okružni tužilac Stjepanović nema saznanja o tome što bi se moglo zaključiti iz odgovora IT-38/15, proizilazi da je to novi dokaz za predmet KTA-596/09, te zahtijevam da se prema odredbama ZKP-u, član "obustava istrage" stav 3 ponovo pokrenu istražne radnje uz moju pismenu izjavu o svim drugim saznanjima i dokazima koje imam vezano za krivična djela "Oštećenje tuđe stvari" te "Poreska utaja" odnosno krijumčarenje u Bobar grupu, na dan pogibije Ivone Bajo 23.07.2009.
4) Ukoliko okružni tužilac Stjepanović nije fizički prisutna u OT Bijeljina iz bilo kog razloga do kraja marta 2016-te, zahtijevam da o temama iz tačaka 1 do 3 razgovor sa mnom obavi neko iz ureda glavnog tužioca, te da izjavu na zapisnik potom evidentira dežurni tužilac u skladu sa odredbama ZKP-u.
5) Činjenica da je istragu u predmetu KTA-596/09, vodio jedan okružni tužilac a zahtjev za deponovanje potpisao drugi može propust zbog neutvrđivanja presjesanja kaiša i veze sa povredama Ivone Bajo, objasniti kao nenemjernu grešku ali je obaveza OT Bijeljina da ponovo pokrene istragu inače ta greška ne bi mogla da se okarakteriše kao nenemjerna.
6) Prethodna tačka i sve ranije navedeno može omogućiti OT Bijeljina da ovaj slučaj dovede u okvire zakona, da svi okružni tužioci izbjegnu odgovornost za propuste i umjesto toga postignu uspjeh u rasvjetljivanju slučaja krijumčarenja u Bobar grupu, tehnički neispravnim kamionom prilikom čega je smrtno ranjena osmogodišnja djevojčica.
7) Istragu o tome vodi i KT sarajevo po mojoj krivičnoj prijavi protiv vozača Haak Transa, a podatke sam krajem prošle godine dostavio i u Tužilaštvo BIH, te SIPI, ali tada nisam imao saznanja o ulozi drugog okružnog tužioca vezano za propuste oko utvrđivanja uništavanja i uklanjanja materijalnog dokaza sa mjesta zločina.
8) Ukoliko osvane 1 april a OT Bijeljina bude ignorisala ovaj prijedlog i ne prihvati da postupi prema odredbama zakona, osvanuće i ovaj tekst kao članak na internetu i o svemu će biti upoznate druge nadležne institucije i mediji.
9) Borbu za svoja prava ću nastaviti dalje isključivo na ulici ispred zgrade, prezentujući zaposlenima i građanima dokaze koje imam i imena SVIH odgovornih. Nije bitno da li će me i koliko puta hapsiti, vraćaću se svaki put dok ne postignem cilj a tada niko iz OT Bijeljina neće moći izbjeći krivičnu odgovornost. Osim toga nije sigurno da će sudije nastaviti da u prekršajnim i drugim postupcima "žmure" na kršenja prava iz Ustava RS, znajući kakvu je ponudu imalo OT Bijeljina. Možda odluče da ubuduće štite prava na šta ih obavezuje član 6 ZOS-a.
10) Pozivam sve državne službenika da postupaju isključivo u skladu sa zakonskim odredbama...

PREMA MOJIM PROCJENAMA I SAZNANJIMA OT BIJELJINA I SLUŽBENO ODGOVORNE OSOBE NISU IMALI NITI ĆE IMATI BOLJU PRILIKU I KVALITETNIJU ARGUMENTACIJU DA ZATVORE OVAJ SLUČAJ, TAKO DA NIKO NE BUDE ODGOVORAN ZA NAMJERNE PROPUSTE I SABOTIRANJE ISTRAGE TE UMJESTO TOGA NAPRAVI USPJEH RAZOTKRIVANJEM ORGANIZOVANOG KRIMINALA KAKAV NIJE POSTIGNUT U CIJELOJ ISTORIJI REPUBLIKE SRPSKE. AKO NE SHVATI KAKVA IM SE MOGUĆNOST PRUŽA I OVU PRILIKU PROPUSTI, OT BIJELJINA DRUGU NIKADA VIŠE NEĆE IMATI...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 624

Republika Srpsla je najobičnija LOPOVSKA FAŠISTIČKA BANDA a njena udarna pesnica zla je BANDA PLAĆENIH UBICA, OT Bijeljina, odgovorna za prikrivanje pljačke preko BIB i Bobar banke u iznosu od najmanje milijardu i po maraka.
Dana 06.06.2016. saopšteno mi je od strane sudske policije, (Jelačić Srebrenko i Mičić Zoran) da je sudska policija dobila usmenu naredbu da uopšte više ne obavještava tužilaštvo o mojim zahtjevima da dostavim i predočim dokaze teških krivičnih djela i da nadležni objasne zašto je oštećenje materijalnog dokaza skrivano 6 godina. Izjavili su, citiram sudske policajce: "da ih moji dolasci uznemiravaju i da me nikada neće primiti" odnosno ne žele da prihvate ni da vide dokaze krivičnih dijela koje imam. Radi se prvenstveno o dječjem ruksaku, materijalnom dokazu, koji je skinut sa ubijene djevojčice Ivone Bajo i sakriven kako bi se to ubistvo predstavilo kao nesrećan slučaj, potom da bi se prikrilo krijumčarenje i naravno da bi se nastavila nesmetano pljačka stotina miliona maraka preko Bobar grupe.
Svi oni koji hoće miran život bez stresa i uznemiravanja neka napuste sudsku policiju, tužilaštva i sudove pa neka okopavaju kukuruze u Semberskim njivama ili čuvaju ovce po planinama ako iko ima povjerenja, da im prepusti taj odgovoran posao...

SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE

ZAHTJEV SP PO NAREDBI

1: Zahtjevam od sudske policije da mi uruči pismeno rješenje o zabrani pristupa u OT Bijeljina ili da sačine zabilješku o tome i predaju mi kopiju ili da prekinu sa podrškom ovom mafijaškom fašističkom režimu.
OBRAZLOŽENJE
Na okolnosti primopredaje pisanih dokumenata o postojanju naredbe zahtijevaću kratak usmeni razgovor sa Načelnikom ili zamjenikom SP U Bijeljini koji ponovo "nikada nisu u zgradi" a ako to isti budu odbijali lično ću objašnjavati svakom sudskom policajcu koji bude na dužnosti šta se prikriva i kakva je uloga njihove komande u kriminalu.
Dana 06.06.2016. saopšteno mi je od strane sudske policije, (Jelačić Srebrenko i Mičić Zoran) da je sudska policija dobila usmenu naredbu da uopšte više ne obavještava tužilaštvo o mojim zahtjevima da dostavim i predočim dokaze teških krivičnih djela i da nadležni objasne zašto je oštećenje materijalnog dokaza skrivano 6 godina.
Izjavili su, citiram sudske policajce: "da ih moji dolasci uznemiravaju i da me nikada neće primiti" odnosno ne žele da prihvate ni da vide dokaze krivičnih dijela koje imam.
Radi se prvenstveno o dječjem ruksaku, materijalnom dokazu, koji je skinut sa ubijene djevojčice Ivone Bajo i sakriven kako bi se to ubistvo predstavilo kao nesrećan slučaj, potom da bi se prikrilo krijumčarenje i naravno da bi se nastavila nesmetano pljačka stotina miliona maraka preko Bobar grupe.
Materijalni dokaz naravno ne mogu slati ali mogu fotografije u prilogu "Dokazni predmeti" čiju vjerodostojnost potvrđuje drugi prilog "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)". Taj dokaz su naravno smišljeno prikrili upravo pripadnici Okružnog tužilaštva u Bijeljini i na sve načine pokušavaju izbjeći krivičnu odgovornost za sve zločine koje su počinili.
Ako banda iz OT Bijeljina misli da će me zaustaviti svojim fašističkim naredbama kojima brani opljačkane milijarde, grdno se vara. Narednih dana će odjekivati imena tih kriminalaca ispred zgrade koja je centar organizovanog kriminala u Bijeljini a da li će sudska policija biti opisana kao sastavni dio bande ili ne zavisiće isključivo od vaših daljih postupaka.
Zašto i sudski policajci ne bi zabranili ulazak građanima jer ih oni uznemiravaju i ometaju miran radni dan ??? Okružno tužilaštvo nije privatna ugostiteljska radnja da njihovi pripadnici rade šta im padne na pamet nego su dužni da gone počinioce krivičnih djela.
Sudska policija me više puta pretresala i uvjerila se da imam materijalni dokaz kod sebe koji dokazuje ubistvo i više štampanih dokaza koji dokazuju smišljeno prikrivanje tog ubistva od strane pripadnika tužilaštva.
Ovakva usmena naredba je u suprotnosti sa garantovanim pravom iz člana 16 Ustava Republike Srpske, prema kome je svakome garantovano pravo žalbe na odluku koja se tiče njegovih prava.
Stoga zahtijevam od sudske policije da ne izvršavaju ovakvu diskriminatorsku naredbu ili da traže pismeno rješenje od tužilaštva i da mi isto uruče a alternativno da o ovom bezakonju OT Bijeljina sačine zabilješku i predaju mi kopiju, kako bih mogao imati pisani dokaz za pritužbu UDT-e, RTRS-e i eventualno za tužbu u skladu sa ZOZD-e.
Sudska policija ne može nikoga privesti, bez pismenog rješenja pa ni provodti bilo kakve doživotne sankcije prema nekim usmenim naredbama o čijem postojanju nema traga niti dokaza. Ja ne dolazim na buvlju pijacu nekome na tezgu da se pogađam i neći pregovarati ni sa kim oko svojih prava.
Republika Srpsla je najobičnija LOPOVSKA FAŠISTIČKA BANDA a njena udarna pesnica zla je BANDA PLAĆENIH UBICA, OT Bijeljina, odgovorna za prikrivanje pljačke preko BIB i Bobar banke u iznosu od najmanje milijardu i po maraka.
Naravno da imaju na savjesti i prikrivanje brojnih drugih zločina a ja potenciram ubistvo Ivone Bajo odnosno prikrivanje - uništavanje materijalnog dokaza ubistva, dječjeg ruksaka, koji sam dobio 2015-te i donosim ga kao novi dokaz više krivičnih djela tek POSLEDNJIH MJESEC DANA a tužilaštvo umjesto da utvrdi kako je došlo do oštećenja, prikrivanja tog dokaza 6 godina, uklanjanja sa ubijenoog djeteta i utvrdi da li je predmet koji je presjekao kaiš usmrtio i djevojčicu, krije se po svojim pacovskim jazbinama i naređuje zabranu pristupa jer su u pitanju kriminalci najgore vrste, uhvaćeni sa rukama "KRVAVIM DO RAMENA" i sada traže da ih sudska policija štiti od odgovornosti.
Tako bi sutra bilo koji kriminalac iz OT Bijeljina mogao nesmetano ušetati u neki market, opljačkati kase, ubiti koga usput, pa se popeti na poslednji sprat zgrade "GESTAPOA" na adresi Vuka Karadžića broj 3 i narediti da se svima zabrani pristup.
Svi oni koji hoće miran život bez stresa i uznemiravanja neka napuste sudsku policiju, tužilaštva i sudove pa neka okopavaju kukuruze u Semberskim njivama ili čuvaju ovce po planinama ako iko ima povjerenja, da im prepusti taj odgovoran posao...
Dječji ruksak je potpuno novi materijalni dokaz, koji pokušavam predati tek tokom maja i juna 2016-te, te shodno tome svi koji me u tome budu sprečavali čine sasvim nova krivična djela a svakog službenika RS-e koji mi se nađe na putu tretiram kao člana bande koja je ubila ćerku moje sestre pa sakrila njen ruksak, ubila je mog oca u trovačnici UKC Banjaluka pa sakrila kompletnu istoriju bolesti i ne može da je nađe preko 3 godine i bandi ću se suprotstavljati prema GARANTOVANIM PRAVIMA iz Ustava RS, član 48, te iz KZ-a "Nužna odbrana" i "Krajnja nužda" i to na nenasilan način ali mnogo glasniji i neprijatniji nego što možete da zamislite...

PRILOZI

Dokazni predmeti
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 623

S obzirom da je dokaz ubistva uklonio portir Bobar grupe, Sofrenić Blagiša, (o čemu imam audio zapis kao dokaz) te da je u isto vrijeme dana 23.07.2009. u Bobar grupu dovezene krijumčarena roba tehnički neispravnim kamionom, koji je pobjegao prije dolaska istražitelja, jasno je da je "dječji ruksak" i ubistvo Ivone Bajo prikriveno kako bi šverc ostao tajna i da bi se nesmetano nastavile transakcije narko mafije i pljačka stotina miliona maraka preko Bobar banke i drugih firmi iz Bobar grupe.

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

NA RUKE OKRUŽNOM TUŽIOCU STJEPANOVIĆ DANICI
PO PREDMETU KTA-596/09

ZAHTJEV I UPOZORENJE

Veza : Vaš dokument IT-38/15 od 26.10.2015. Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128). Zahtjev tužiocu Stjepanović od 30.04.2010. u predmetu KTA-596/09, te Zahtjevi za pristup informacijama od 11.02.2010. i 25.02.2011.
Na osnovu ZOKP-u, člana "Obustava istrage" stav 3 "Tužilac, u slučajevima iz stava 1. tačka c) ovog člana može ponovo otvoriti istragu ako se dobiju nove činjenice i okolnosti koje ukazuju da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni učinio krivično djelo." obavještavam vas da posjedujem MATERIJALNI DOKAZ, sa mjesta zločina koji ukazuje da smrtonosne povrede kod Ivone Bajo nisu nastale padom sa bicikla na žicu od korpe nego je do njih došlo 10-15 metara PRIJE tog pada, kada je istovremeno sa smrtonosnim ranjavanjem osmogodišnje djevojčice došlo i do dvostrukog presjecanja kaiša na "dječjem ruksaku" a koji je Ivona Bajo nosila preko ramena.
Taj predmet je zaveden pod rednim brojem 4 u zapisniku 080-0-Su-15-000 011(-128) i svim ranijim vezanim za deponovanje predmeta iz ovog spisa ali nikada nije ustanovljeno kako je došlo do presjecanja kaiša, gdje je nestao dio i zašto je ostatak tretiran hemijskim sredstvom, pa čak nigdje ova oštećenja nisu ni evidentirana.
Iz toga proizilazi a u skladu sa navedenim stavom iz zakona da se radi o novoj činjenici, (MATERIJALNOM DOKAZU) koji obavezuje tužillaštvo (okružnog tužioca) da analizira nove činjenice i o svemu donese odluku.
Stoga zahtijevam da mi se omogući pristup u OT Bijeljina i dostava materijalnog dokaza direktno okružnom tužiocu jer isti ukazuje na više krivičnih dijela i to "Oštećenje tuđe stvari", "Nesavjestan rad u službi" "Zloupotreba službenog položaja" od strane pripadnika MUP-a koji su materijalni dokaz imali u rukama a prikrili su da je oštećen.
Nadalje s obzirom da je pomenuti dokaz uklonio portir Bobar grupe, Sofrenić Blagiša, (o čemu imam audio zapis kao dokaz) te da je u isto vrijeme dana 23.07.2009. u Bobar grupu dovezene krijumčarena roba tehnički neispravnim kamionom, koji je pobjegao prije dolaska istražitelja, jasno je da je "dječji ruksak" i ubistvo Ivone Bajo prikriveno kako bi šverc ostao tajna i da bi se nesmetano nastavile transakcije narko mafije i pljačka stotina miliona maraka preko Bobar banke i drugih firmi iz Bobar grupe.
Ova astronomska krađa je danas opšte poznata javnosti za razliku od vremena kada je izvršeno prikrivanje dokaza ubistva a taj slučaj je u obradi pred Tužilaštvom BIH.
Dakle dužnost okružnog tužioca je da postupi u skladu sa zakonom u otvori istragu zbog postojanja novih dokaza te zahtijevam da mi se omogući pristup i podnošenje krivične prijave usmeno na zapisnik jer o svemu imam mnogo više podataka. Zahtijevam punu saradnju OT Bijeljina sa građanima te UPOZORAVAM da će svaka opstrukcija i izbjegavanje obaveza iz zakona značiti saradnju sa mafijom i prikrivanje teških krivičnih dijela o čemu ću ODMAH obavjestiti pismeno RTRS-e sa ili bez materijala od sudske policije, koja me je više puta pretresala i vidjela materijalni dokaz a potom saopštavala da uprkos tome okružni tužilac Stjepanović NEĆE da me primi.
Odmah potom ću nastaviti, da se javno u zgradi i pred zgradom borim za svoja prava i prava gđe Bollin koju zastupam kao i prava svih građana ove zemlje.
Ukoliko okružni tužilac Stjepanović i bilo koji drugi kao ni pripadnici sudske policije NE SMIJU da rade u skladu sa obavezama iz zakona neka podnesu ostavku i napuste radna mjesta inače su u suprotnom saučesnici i članovi zločinačke organizacije koja godinama pljačka milijarde evra i odgovorna je za prikrivanje više teških zločina...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 622

TUŽENA RS JE U SADEJSTVU SA BOBAR GRUPOM UKLONILA PRIVATNO VLASNIŠTVO TUŽILJE, DJEČJI RUKSAK, SA SMRTNO RANJENE IVONE BAJO, PRIKRILA DA JE UNIŠTEN I ODBIJALA PREKO 5 GODINA DA TO USTANOVI ISTOVREMENO JE DISKRIMINIŠUĆI I OTIMAJUĆI PRAVA. SUDU SU PRILOŽENI NESPORNI DOKAZI O TOME DA TUŽENA NIJE ISTRAŽIVALA NITI IKADA UTVRDILA KAKO JE MATERIJALNI DOKAZ UKLONJEN SA MJESTA ZLOČINA I KAKO JE DOŠAO U TRENUTNO STANJE A UMJESTO TOGA JE HAPSILA TUŽILJU KAKO BI NEOMETANO NASTAVILA SA PLJAČKOM KOJU VRŠI I DANAS UZ POMOĆ SVOJIH TUŽILAŠTAVA I SUDOVA...


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 043324 13 P

TUŽBA

Tužilac:

BUDIMKA BAJO BOLLIN
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

5300000 (pet miliona i tri stotine hiljada) KM


OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI

ŽALBA NA RJEŠENJE 80 0 P 043324 16 Gvl

Tužilja Budimka Bollin Bajo obavještava tuženu RS da je ova žalba istovremeno i upozorenje o kršenju prava na pravično suđenje, Evropske konvencije o ljudskim pravima, s obzirom da su navodi iz njenog prijedloga netačno i pogrešno interpretirani u donesenom rješenju 80 0 P 043324 16 Gvl a o ključnim dokazima nije iznesena nijedna riječ komentara. Predlaže se sudskom viječu da pažljivo pročita ovu žalbu i pošto se uvjeri u istinitost navoda tužilje a s obzirom da je činjenično stanje netačno i pogrešno utvrđeno, usvoji žalbu i prihvati prijedlog za ponavljanje postupka.
U rješenju 80 0 P 043324 16 Gvl, navodi se na drugoj strani, (podvučeno i označeno brojem 0): "sve činjenice i dokaze koje tužiteljica nudi (i koje je ovaj sud pažljivo cijenio pojedinačno i u međusobnoj povezanosti)" što uopšte nije tačno. Nije bilo nikakve pažljive ocjene nego najblaže rečeno površnog pregleda što će biti dokazano i pokazano u narednih nekoliko tačaka.

1) Tvrdnja tužilje Bollin da je na dan ubistva Ivone Bajo 23.07.2009. vršeno krijumčarenje u Ad Univerzal, netačno se interpretira u opis da je tog dana iz te firme izvlačen novac.
2) Tvrdnja tužilja Bollin da iz OT Bijeljina priznaju tek krajem 2015-te da nemaju pojma kako je oštećen dječji ruksak Ivone Bajo se drastično mjenja u opis da tužena i dalje nema pojma ko je izvršio krivično djelo ubistva.
3) Prijedlog tužilje Bollin da se osim u dokaze koje je priložila, izvrši uvid u predmete T14 0 KTA 0010617 14, 80 0 P 043325 13 P 2 i 80 0 P 056780 14 P se mjenja u opis da je predložen uvid u "P2 43324/13 i spis OT Bijeljina".
4) Uprkos neoborivim priloženim dokazima da je tužena RS, držala pod nadzorom vlasništvo tužilje Bollin, "dječji ruksak" preko 5 godina ne istražujuži kako je uništen, u rješenju se iznosi stav da ne postoje propusti organa tužene RS.
5) Iako tužilja Bollin u nekoliko riječi pojašnjava da je sporedni osnov za ponavljanje u dijelu da "krivični postupak ne može da se sprovede" donesenim rješenjem se taj zakonom mogući osnov ignoriše i nevjerovatno ističu svi preostali osim onog na koji se tužilja pozvala.

OBRAZLOŽENJE
Sudskom vijeću će biti čak i bez ovog pojašnjenja dovoljno samo da se uvjeri da su opis, činjenice, navedena krivična djela i zakonski osnovi drastično izmjenjeni u prethodnih 5 tačaka, čime je prekršeno pravo tužilje na pravično suđenje, ali u nastavku će sve biti detaljno dokazano. Prilog ove žalbe su i prijedlog tužilje te doneseno rješenje, oba sa obilježenim djelovima koji se citiraju i to brojevima 1 do 5:
- Tačka 1 je povezana sa rečenicom iz prijedloga, (strana 1, uokvireno i označeno brojem 1): "Veza između ovih mahinacija i parnice je firma AD Univerzal, koja je jedna od firmi preko kojih je izvlačen novac a na dan ubistva Ivone Bajo, vršeno je krijumčarenje u tu firmu." Nasuprot tome sud u donesenom rješenju to netačno opisuje u zadnjem redu prve strane i prvom redu druge strane, (podvučeno i označeno brojem 1) tako kao da je tvrdnja tužilje "da je politička mafija preko ove banke prala novac, da je on izvlačen i preko firme „Univerzal" a.d. i da je to činjeno i na dan ubistva njene kćerke mldb. Ivone Bajo..."
SUD JE TVRDNJU TUŽILJE DA JE NA DAN UBISTVA VRŠENO KRIJUMČARENJE U UNIVERZAL, ODNOSNO BOBAR GRUPU, IZMJENIO I OPISAO DA JE NJEN STAV BIO KAKO JE TOG DANA POLITIČKA MAFIJA IZVLAČILA NOVAC IZ TE FIRME...
Možda je i to tačno ali tužilja o tome nema dokaze i nikada to nije tvrdila niti pokušavala da za finansijski kriminal podnese prijavu nego za "Oštećenje tuđe stvari", "Sprečavanje dokazivanja", "Poresku utaju" odnosno "Krijumčarenje" u čemu je sprečavana a dana 10.08.2010. uhapšena kako bi ova krivična djela ostala prikrivena a time nastavljena pljačka ne samo onih 300 miliona, preko Bobar banke i ne samo oko milijardu i po maraka skupa sa BIB i Bankom Srpske, nego se radi o više milijardi evra za koliko je političko tajkunska mafija uz pomoć tužilaštva i policije opljačkala RS.
- Vezano za tačku 2 tužilja je u svom prijedlogu na strani 2, (uokvireno i označeno brojem 2) istakla da "U dopisu IT-38-15 od 26.10.2015. OT Bijeljina poslije punih 6 godina od ubistva Ivone Bajo pominje dječiji ruksak i to tako da je vidljivo kako navodno ne znaju ništa o tome te da se obratimo sudu i policiji." Potom na kraju treće strane, (uokvoreno i obilježeno istim brojem 2) navodi se: "Dakle, osim što postoji više značajnih dokumenata do kojih je tužilja došla u poslednjih manje od 30 dana, iz dokaza IT-38-15 od 26.10.2015. je jasno da tužena RS, nema pojma ko je izvršio krivično djelo "Oštećenje tuđe stvari" a time ni druga, "Nesavjestan rad u službi" "Zloupotreba položaja" Sprečavanje dokazivanja itd, sve do krijumčarenja i ubistva...
Donesenim rješenjem 80 0 P 043324 16 Gvl, (6 red druge strane, podvučeno i označeno brojem 2) se sve ovo zanemaruje i netačno opisuje kako je tužilja Bolin navodno napisala "da tužena i dalje nema pojma ko je izvršio krivično djelo ubistva mldb. Ivone Bajo"
DAKLE ARGUMENTI I RIJEČI TUŽILJE BOLLIN DA TUŽENA RS, PISMENO PRIZNAJE DA NE ZNA, (NEMA POJMA) KAKO JE DOŠLO DO OŠTEĆENJA DJEČJEG RUKSAKA, SE NATAČNO, POGREŠNO OPISUJU, PREPRAVLJAJU U TO DA "TUŽENA RS NEMA POJMA KO JE IZVRŠIO UBISTVO IVONE BAJO.
Tužilja je napisala pod navodnim znacima više krivičnih djela "Oštećenje tuđe stvari", "Nesavjestan rad u službi" "Zloupotreba položaja" "Sprečavanje dokazivanja" koja su direktno povezana sa uništavanjem dječjeg ruksaka, prikrivanjem i neistraživanjem toga, što se direktno dokazuje dokumentom Osnovnog suda u Bijeljini "Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)." a onda dodaje itd, sve do krijumčarenja i ubistva, što bi bilo dokazano da je istraživano uklanjanje i uništavanje materijalnog dokaza ubistva sa mjesta zločina. Činjenica je da se u rješenju nijednom riječju ne pominje taj predmet kao da i ne postoji a ni navedena krivična djela jer to dokazuje odgovornost policije i tužilaštva, odnosno ovde tužene RS, za smišljeno prikrivanje krivičnih djela.
- Čak ni prijedlozi da se izvrši uvid u spise gdje se nalaze dokazi između ostalog o krijumčarenju nije ispravno shvaćen niti opisan jer rečenica, (uokvirena i označena brojem 3) na drugoj strani prijedloga: "Stoga se predlaže da se u ponovljenom postupku kao dokaz priklope, kompletan spis Okružnog tužilaštva u Bijeljini T14 0 KTA 0010617 14, predmet 80 0 P 043325 13 P 2 i 80 0 P 056780 14 P." takođe biva pogrešno i netačno interpretirana u rješenju 80 0 P 043324 16 Gvl u opis: "da se izvrši uvid u spise iz pamice P2 43324/13 i spis OT Bijeljina."
UMJESTO PREDMETA 80 0 P 043325 13 P 2 i 80 0 P 056780 14 P, KOJE JE TUŽILJA PREDLOŽILA SUD NAVODI NEIDENTIFIKOVANI PREDMET P2 43324/13, ŠTO BI MOGUĆE MOGAO BITI OVAJ KONKRETNI SPOR ALI NESUMNJIVO DA NEMA NIKAKVE VEZE SA PREDLOŽENIM.
- Za tačku 4 vezana je u stvari suština prijedloga a to je i materijalni dokaz ne samo za "Oštećenje tuđe stvari" nego i za mnoga druga krivična djela. U prijedlogu se to opisuje, (strana 2, obilježeno brojem 4): Iz već usvojenog dokaznog materijala u parnici 80 0 P 043324 13 P2, vidljivo je da je tužilja pokušavala doći do odgovora o oštećenju privatnog vlasništva, (torbe odnosno ruksaka) te podnijeti krivične prijave za više krivičnih dijela, usmeno na zapisnik u skladu sa zakonom i dostaviti dokaze ali je u tome sprečavana godinama, što je išlo čak dotle da je lagana o nenadležnosti, što nije prepreka s obzirom da je OT Bijeljina obavezna evidentirati prijavu i o nadležnosti konsultovati Republičko tužilaštvo. Važnost tog materijalnog dokaza se u prijedlogu pominje više puta a ovde ističem samo još jedan dio: "OT Bijeljina iako nije nikada utvrdila i opisala ko je, kada, kako i zašto presjekao kaiš ruksaka i oprao ga nekim hemijskim sredstvom, samo mjesec dana kasnije daje saglasnost da se predmeti vrate, što je i učinjeno ali bez žičane korpe i sa konstatacijom o oštećenju ruksaka što se vidi iz priloga "Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)."
Uprkos tome u rješenju 80 0 P 043324 16 Gvl se iznosi netačna teza, (označeno brojem 4): "Ni sa novim dokazima ne može se pouzdano zaključiti da između tužiteljičine nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova radi smrti kćerke i postupaka (ili propusta) tužene postoji uzročno - posljedična veza, kao ni da li postoje konkretni propusti organa tužene, koji su takvog značaja da su prouzrokovali bol tužiteljice zbog gubitka djeteta. Isto se odnosi i na naknadu štete zbog povrede prava ličnosti iz člana 198. ZOO."
UPRKOS DOKAZIMA POTEKLIH OD SUDA I TUŽILAŠTVA, DA JE IMOVINA TUŽILJE UNIŠTENA A OT BIJELJINA NAVODNO O TOME NE ZNA NIŠTA, IZNOSI SE UVREDLJIVA TEZA SUDA DA SE NE MOŽE ZAKLJUČITI DA LI POSTOJE KONKRETNI PROPUSTI ORGANA TUŽENE NITI POVREDA PRAVA LIČNOSTI.
Očekujem da će sudsko vijeće detaljno pregledati zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128).", u kome je opisano stanje materijalnog dokaza koji je dvostruko presječenog kaiša, veći dio nedostaje a ostatak opran ili zamrljan hemijskim sredstvom, IT-38-15 od 26.10.2015. gdje tužena tvrdi da o tome ništa ne zna i nije istraživala te fotografije dječjeg ruksaka. Tužilja Bolin je maltretirana, ponižavana i diskriminisana od strane tužene RS 6 godina za koje vrijeme je lično ili putem punomoćnika više stotina puta pokušavala ukazati tuženoj na ovo krivično djelo. Taj predmet bi naravno bio i novi dokaz u slučaju istrage o pogibiji Ivone Bajo. Dokazi o krijumčarenju takođe nisu predmet istrage bilo kog spisa OT Bijeljina a tužilja je sprečavana da u skladu sa zakonom podnese krivičnu prijavu na zapisnik, dobije objašnjenje o oštećenju na usmene i pismene zahtjeve u skladu sa pravom iz ZOSPI-a.
Osim toga tužena RS je konstantno sprečavala tužilju i povređivala njena prava i čak je uhapsila 10.08.2010. bez potvrde o lišenju slobode što je jedna od tačaka iz tužbenog zahtjeva. Navedeni dokumenti dokazuju da je tužilja imala dokaze o kriminalu i pokušavala ukazati tuženoj na to a tužena RS je to nesporno sprečavala, mnogobrojnim lažima o nenadležnosti, zauzetosti i što je sad jasno, lažima da to nisu novi dokazi niti nova krivična djela. Priznanjem u dokazu IT-38-15 od 26.10.2015. da ne zna kako je uništen predmet, vlasništvo Bollin, tužena RS priznaje i da je u pitanju novo krivično djelo, da je u pitanju novi dokaz za spis KTA-596/09 a time i da je 6 godina nezakonito i neosnovano otimala sva prava garantovana ustavom i zakonima koja je tužilja pokušavala ostvariti. S obzirom da se radilo o pogibiji ćerke tužilje ovakvo konstantno, kriminalno, plansko nezakonito ponašanje, bahatost i razbojništvo OT Bijeljina je stostruko uvećavalo duševnu bol tužilje.
I naravno poslije više stotina ukazivanja i pokušavanja da se podnese prijava i dobije objašnjenje o uništavanju dječjeg ruksaka sasvim je jasno da ne može biti u pitanju nikakva slučajna greška ili nenamjeran propust tužene RS. Organi tužene RS su u sadejstvu sa saučesnicima iz Bobar grupe, smišljeno uklonili materijalni dokaz ubistva sa smrtno ranjene ćerke tužilje, sakrili ga i izuzeli iz svih istražnih radnji, ne samo da bi zataškali ubistvo, nego što je za tuženu RS važnije, krijumčarenje i pljačku milijardi evra koja traje godinama a i danas je u toku.
Predsjednik tužene RS je zadovoljan radom Agencije za Bankarstvo koja nije spriječila pljačku preko 3 banke pod kontrolom Vlade RS, zadovoljan je i time što OT Bijeljina i Specijalno tužilaštvo neće da istražuju tu pljačku. Zadovoljan je i što OT Bijeljina nije istraživala uništavanje ruksaka Ivone Bajo, što nisu istraživali krijumčarenje a biće zadovoljan i Rješenjem 80 0 P 043324 16 Gvl, s obzirom da sudija pojedinac ne vidi ništa od iznesenih dokaza pa ni dokaze o tome da je materijalni dokaz skinut sa ubijenog djeteta, bio 5 i po godina u posjedu tužene a istražni organi NEMAJU POJMA, kako je uništen. Biće zadovoljan predsjednik RS, jer sud ne želi da vidi dokaz monstruoznog prikrivanja ubistva i falsifikuje tvrdnju tužilje da OT Bijeljina NEMA POJMA, kako je ruksak OŠTEĆEN u to da NEMA POJMA ko je izvršio UBISTVO Ivone Bajo.
ZAŠTO JE POTREBNO SUDU DA NA SVEGA POLA STRANICE ISPIŠE OVOLIKO FALSIFIKATA ???
Naravno zato što je u službi zaštite opljačkanih milijardi.
- I na kraju vezano za tačku 5, o dodatnom osnovu za ponavljanje koji ne samo da nije neophodan nego nije čak ni bitan istaknuto je u prijedlogu, (strana 3, označeno brojem 5): "...sve do krijumčarenja i ubistva koje je izvršila tužena RS, putem svog poslanika, što je drugi osnov za prijedlog, s obzirom da RS, ne može biti krivično gonjena a ista neće da procesuira odgovorne pojedince, nego umjesto toga i danas diskriminiše tužilju Bollin."
Ovde se dakle jasno kaže da RS, ne može biti krivično gonjena a vezano za opciju iz osnova za ponavljanje postupka "za okolnosti zbog kojih se postupak ne može pokrenuti". Ne može biti krivično gonjen MUP RS, koji je imao u rukama materijalni dokaz "dječji ruksak" i nije utvrdio kako je uništen niti to bilo kako opisao ili konstatovao. Ne može na robiju OT Bijeljina jer je umjesto da istraži zašto je kaiš ruksaka dvostruko presječen, gdje je nestao dio, zašto je ostatak kaiša zamrljan i zašto je polomljena vođica rajfešlusa, sve je to sakrio od tužilje za vrijeme istrage i držalo 5 godina u depou kako tužilja Bollin ne bi mogla ostvariti svoja prava, dokazati da je njeno vlasništvo uništeno, da se prikrivaju mnoga krivična djela. Ne može biti krivično gonjena RS, jer je 5 godina diskriminisala tužilju krijući da je vlasništvo tužilje Bollin uništeno. Nikakav krivični postupak protiv MUP-a, OT Bijeljina niti protiv RS neće biti pokrenut, pošto je tužena RS vratila tužilji Bollin uništen dječji ruksak, bez obrazloženja kako je došao u to stanje.
U rješenju se naprotiv piše sve drugo osim toga, (druga strana označeno brojem 5): "Razlozi iz člana 255. stav 1. tačka 4. i 5. dokazuju se, u pravilu, pravosnažnom presudom kojom je utvrđen lažni iskaz svjedoka ili vještaka ili krivotvorenost isprave kao i postojanje krivičnih djela sudije, zakonskog zastupnika ili punomoćnika stranke, protivne stranke ili koje treće osobe. Takvih dokaza uz prijedlog za ponavljanje postupka nema, pa čak ni objektivno prihvatljivih činjenica u tom pravcu.
Ne postoji nijedna riječ komentera da li se krivični postupak mogao pokrenuti protiv preminulog vlasnika Bobar grupe, MUP-a, OT Bijeljina ili RS...
Nije ovo dakle, (dječji ruksak) direktan dokaz da je Ivona Bajo ubijena nego pošto je očigledno uništen uz više stotina ukazivanja na to tuženoj RS, tokom 5 godina, dokaz je samo da je to uništenje tužena RS smišljeno prikrivala a kada se pokrene istraga o krivičnim djelima "Oštećenje tuđe stvari", "Nesavjestan rad u službi" "Zloupotreba položaja" "Sprečavanje dokazivanja" doći će se i do mnogih drugih uključujući i ubistvo Ivone Bajo.
NEKA SE DAKLE SADA SUD NE PRETVARA DA MU JE STALO DO UBIJENE DJEVOJČICE JER NIJE, NEGO NEKA ISKLJUČIVO CIJENI VRIJEDNOST DOKUMENATA O UNIŠTAVANJU DJEČJEG RUKSAKA I VIŠEGODIŠNJE DISKRIMINACIJE TUŽILJE BOLLIN U POKUŠAJIMA DA TO DOKAŽE, PRIJAVI I OSTVARI SVOJA PRAVA
U međuvremenu tužilja Bollin je došla do dokumenta kojim i CJB Bijeljina 18.11.2015. tvrdi na NEMA POJMA o tome kako je uništen dječji ruksak te upućuje na OT Bijeljina, baš kao što su oni uputili na policiju. MUP i OT Bijeljina sada pokušavaju da se prave naivni, da ne znaju ništa i svaljuju krivicu jedni na druge. Za ovaj sud je sada bitno da to utvrdi, da tužena RS, nema odgovor na to ili neće da ga da ili nije htjela da istražuje, kako je uništeno vlasništvo tužilje Bollin a da je 6 godina ne samo prikrivala tu činjenicu nego odbijala da se na bilo kakav način izjasni o tome istovremeno brutalno diskriminišući tužilju Bollin i njenu porodici izdavanjem i primjenom tajne fašističke naredbe da:
"BUDIMKA BOLLIN BAJO, ZDENKO BAJO I SVI SRODNICI, NE MOGU PRISTUPITI U PROSTORIJE TUŽILAŠTVA"
Rješenjem 80 0 P 043324 16 Gvl, kao i svim ranijim odlukama o pravima gđe Bollin, tužena RS izražava stav da nema povrede prava ličnosti a u stvari "NEMA POJMA" ni kako je pravo tužilje povrijeđeno, niti zna šta je Ustav RS, nema pojma da postoje garantovana prava, upravo tim ustavom. Nije joj poznato da postoji i obilje prava garantovanih zakonima a jedino što zna je pljačka sve što joj dođe pod ruku i koristi sva sredstva, sve svoje sudije da zaštiti ono što je pokradeno...

PRILOZI

Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128).
Dokazni predmeti
Odgovori OT i CJB Bijeljina
Prijedlog za ponavljanje 80 0 P 043324 13 P2
Rješenje 80 0 P 043324 16 Gvl

po punomoći OPU-559/2010 : ZDENKO BAJO
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

(adresa 1) Budimka Bollin Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
055414025

(adresa 2) Badenerstrasse 23
8952 Schlieren
Switzerland

ČLANAK 621

Nekoliko sudskih policajaca čija imena ni pod kakvim okolnostima neću navoditi da ih ne bi izložio osveti i maltretiranju saopštilo mi je, (što i sam znam) da oni svakodnevno lažu građane kako okružni tužioci nisu u zgradi iako se isti nalaze u kancelarijama ne radići ništa da zaustave i istraže kriminal težak više milijardi evra.

INSPEKTORATU POLICIJE REPUBLIKE SRPSKE

PRITUŽBA NA (NE)RAD NAČELNIKA SP U BIJELJINI

Veza: Vaš dopis: SU/SP-232/15 od 28.04.2015.
U pomenutom odgovoru na moj pismeni upit o odgovornosti za uništavanje privatnog vlasništva "dječjeg ruksaka" skinutog sa smrtno ranjene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, odgovorili ste vrlo jasno, korektno i profesionalno da sudska policija nema odgovornosti za pomenuto oštećenje, te da se za utvrđivanje odgovornosti obratim policijskoj stanici i OT Bijeljina. Ja sam to naravno činio i ranije ali su isti odbijali da se izjasne zbog smišljenog prikrivanja ubistva 23.07.2009. sa ciljem da se prikrije krijumčarenje toga dana u Bobar grupu i pljačka stotina miliona maraka preko Bobar banke koja je bila u toku.
Do odgovora sam uspio doći tek krajem 2015-te u kojima i OT Bijeljina i MUP, navodno nemaju pojma o tome i upućuju jedni na druge odnosno na Osnovni sud u Bijeljini a po odobrenju suda "080-0-Su-15-000027(-13)" od 29.10.2015. izvršio sam uvid u kompletan spis 80 0 K 065167 15 Kpp, te ustanovio kako je materijalni dokaz uklonjen sa mjesta ubistva završio u sudskom depou bez utvrđivanja odgovornosti bilo čije pa čak i bez opisa u kakvom se stanju nalazi. A radi se o dvostrukom presjecanju kaiša, čiji veći dio nedostaje a ostatak je tretiran jakim hemijskim sredstvom da bi se uklonili tragovi ubistva, vjerovatno mast ili ulje sa kamiona koji je tehnički neispravan dovezao švercovanu robu.
Detalji o tome su u dokumentaciji koju prilažem i vidljivo je da sam o tome obavjestio sve organe na adresi Vuka Karadžića 3 u Bijeljini uključujući sudsku policiju. Ističem da sam više puta u dane 16. i 17.03.2016. pokušavao da razgovaram sa načelnikom Borovčanin Dankom vezano za vaš odgovor SU/SP-232/15 i utvrđivanje odgovornosti o oštećenju materijalnog dokaza ali mi je saopštavano od strane sudskih policajaca da ni načelnik niti zamjenik nisu u zgradi. Podsjećam da ni dokument na koji ste mi odgovorili načelnik nije htio da primi, što sam koliko se sjećam hemijskom olovkom dopisao prije slanja poštom na vašu adresu.
DAKLE PREMA INFORMACIJAMA SUDSKE POLICIJE U VRIJEME POJAČANE OPASNOSTI OD TERORIZMA, NAČELNIK I ZAMJENIK SE ZA VRIJEME RADNOG VREMENA, ŠETKAJU PO GRADU ISPIJAJU KAFE PO KAFIĆIMA I KO ZNA ŠTA JOŠ...
Nemam nikakvih sumnji da je g. Borovčanin aktivno saučestvovao u prikrivanju ubistva Ivone Bajo u sadejstvu sa Kovačević Novakom, koji je da bi prolongirao izjašnjavanje o uništavanju materijalnog dokaza ubistva od početka 2010. do kraja 2015-te izdao usmenu fašističku naredbu o zabrani pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo, koja je izvršavana po nalogu Borovčanina a koji je odbijao da takvu naredbu zatraži u pismenom obliku i uruči mi je uprkos brojnim pismenim i usmenim upozorenjima o kršenju prava garantovanog članom 16 Ustava RS.
Nekoliko sudskih policajaca čija imena ni pod kakvim okolnostima neću navoditi da ih ne bi izložio osveti i maltretiranju saopštilo mi je, (što i sam znam) da oni svakodnevno lažu građane kako okružni tužioci nisu u zgradi iako se isti nalaze u kancelarijama ne radići ništa da zaustave i istraže kriminal težak više milijardi evra. Takođe mi je saopšteno da im je u prethodnim godinama Borovčanin nalagao da prilikom sačinjavanja zabilješki o mojim dolascima ni u kom slučaju ne navode da su vidjeli, da sam donosio fotografije materijalnog dokaza ubistva "dječjeg ruksaka" pod izgovorom da oni nisu nadležni za istražne radnje. Podsjećam da je prema ZKP-u svako službeno lice dužno da prijavi krivično djelo za koje sazna na bilo koji način i da sačuva dokaze o tome a ne da ih prikriva i to nisu nikakve istražne radnje ako bi se u zabilješku unijelo da neki građanin donosi dokaze krivičnog djela, pokazuje fotografije i traži utvrđivanje odgovornosti.
Sa druge strane g. Borovčanin je tražio od sudskih policajaca da me opisuju kao "rastresenu osobu čije se ponašanje ne može predvidjeti", kao psihički poremećenu ili osobu pod dejstvom narkotika. O bezobrazluku Gorana Maksimovića koji je gužvao dokumente i htio ih bacati u kantu za otpatke sam vas već obavještavao a kad je isti to negirao dostavio sam audio snimak njegovog "herojskog djela" poslije čega je bio manji od makova zrna.
Kao dokaz toga prilažem dokument "Zabilješka 1292/12" od 05.09.2012. gdje se "stručna psihijatrijska mišljenja" o mom psihičkom poremećeju iznose na kraju druge strane. Dakle sudski policajci pod komandom Borovčanin Danka su kvalifikovani za postavljenje medicinskih dijagnoza a ne smiju upisati da su vidjeli neki dokaz krivičnog djela, makar da neka osoba tvrdi da je tako. Tog dana 05.12.2012. poslije višemjesečnog uskraćivanja svih prava postavio sam na sebe fotografiju uništenog dokaza ubistva sa namjerom da budem tako i uhapšen ukoliko mi se ne dozvoli podnošenje krivične prijave, što se i desilo. Policija me je uhapsila, oduzela 3 lista papira kao "opasno oružje" koje prilažem u fajlu "Plakati".
Vidljivo je da u zabilješci nema ni riječi o slici materijalnog dokaza ubistva ni mojim komentarima ali su zato sudski policajci lažno opisali da je u stvari napisano kako je Dodik Milorad glavni kriminalac, Bobar i Kovačević Novak, s tim da su izbjegli napisati njegovo ime. Povodom tog događaja iako sam pritvoren 11,5 sati i shodno tome morao najkasnije za 12 sati prema ZOP-a biti izveden pred sud, suđeno mi je tek 03.12.2012. kada se 1. svjedok Mićić Zoran uopšte nije pojavio a drugi Čavić Zoran je instruisan da laže kako se prema meni primjenjuje tretman kao prema svakom drugom te da sam VIKAO ispred zgrade. U zabilješci sačinjenoj tog dana nema ni pomena o vici a ni u zabilješci patrole MUP-a što je sve sastavni dio predmeta Pr 007070 12 Pr, uključujući i kopiju oduzete fotografije. Tako danas imam dokaze šta sam sve pokušavao da bih ukazao na kriminal u Bobar grupi te ko me je sve i na koji način sprečavao odnosno saučestvovao u pljački preko Bobar banke a što sam sve izvodio u dokaznom postupku protiv tužene RS u parnici 80 0P 056780 14 P na raspravi 02.03.2016. godine.
Izjavu Čavić Zorana sa tog suđenja instruisanog da laže od strane g. Borovčanina prilažem, (Cavic izjava) kao i dokument "A-326/12" u kome Kovačević Novak poslije moje pritužne VSITV-u priznaje da je izdao naredbu o zabrani pristupa koju je Čavić negirao pred sudom. Takođe prilažem i dokaz "Dejan izjava" u kome pripadnik CJB Bijeljina, prilično tačno opisuje kako se sve odigralo uz "zaboravnost" kako je Mićić Zoran izjavio da "takvima kao što sam ja ne treba dati nikakva prava te da me treba zatvorit na Sokolac".
DANAS JE JAVNO PRIZNATA PLJAČKA 300 MILIONA KM, PREKO BOBAR BANKE, IMAM PISMENA PRIZNANJA SVIH DRŽAVNIH ORGANA DATA TEK 2015-TE DA "NEMAJU POJMA" KAKO JE MATERIJALNI DOKAZ UKLONJEN SA MJESTA ZLOČINA I KAKO JE UNIŠTEN A PRETHODNIH 5 GODINA JE SUDSKA POLICIJA POD KOMANDOM BOROVČANIN DANKA AKTIVNO UČESTVOVALA U PRIKRIVANJU OVOG KRIMINALA.
Ukoliko g. Borovčanin nastavi da se šetka po gradu i ganja švalerke ja ću po isteku roka koji sam dao ući u njegovu kancelariju, sjesti za njegov sto i neću izaći dok se isti ne pojavi a vi gledajte kako ćete da opišete i dokumentujete ovo razbojništvo koje se demonstrira u Bijeljini a ja ću sve prenijeti na internet onako kako pojedinci zaslužuju...

PRILOG


KOMPRESOVANI FOLDER "DOKAZI"

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 620

Iz sadržaja prijedloga i žalbe je vidljivo da se traže isključivo prava već garantovana Ustavom RS a koja se godinama otimaju i prekid radnji kojima se povređuju prava ličnosti a sudovi u Bijeljini znajući da se ta prava uskraćuju i diskriminacija provodi, odbijaju izdati naredbu za njen prekid jer da nema te diskriminacije prema građanima i SAMOVLAŠĆA, prisvajanja prava koja nekima ne pripadaju, počev od predsjednika RS, preko ministara, poslanika, tajkuna, okružnih tužilaca, sudija itd, ne bi ni bila moguća onakva besomučna pljačka milijardi evra koja traje godinama u RS od strane osoba koje su na pozicijama u organima RS a u stvarnosti pripadnici ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE.


USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA 80 0 P 056780 14 P I 80 0 P 056780 15 Gž

S OBZIROM DA SE RADI O GARANTOVANIM PRAVIMA IZ USTAVA I DISKRIMINACIJI KOJA TRAJE PREKO 5 GODINA, OČEKUJEM DA USTAVNI SUD BIH OVU APELACIJU RIJEŠI PO HITNOM POSTUPKU I NALOŽI PRESTANAK DISKRIMINACIJE ODNOSNO USVOJI POSTAVLJENI PRIJEDLOG ZA SUDSKU MJERU OBEZBJEĐENJA...
NAPOMENA: Radi se o Prijedlogu za sudsku mjeru obezbjeđenja vezano za tužbeni zahtjev po osnovu člana ZOO "Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti": 1) Naređuje se tuženoj RS da prestane sa radnjama kojom se povređuje pravo ličnosti tužioca, oduzimanju prava bez pravosnažnog rješenja i vrši bilo kakva diskriminacija u odnosu na druge građane; a koji sam po sebi nema nikakvu novčanu vrijednost, (vrijednost spora) te se po tom osnovu i podnosi Apelacija Ustavnom sudu BIH.
Ova odluka je donesena u sastavu mnogo obimnije parnice koja osim ovog sadrži i Zahtjev za utvrđenje u 19 tačaka te za nadoknadu štete u 3 tačke ukupne vrijednosti od 1000000 KM. Ukoliko Ustavni sud BIH zauzme stav da je čak i prijedlog za sudsku mjeru obezbjeđenja podložan pravilu o podnošenju Revizije pozivam se na upute iz Priloga 3, "Kada ne treba podnositi apelaciju" citiram:
"Međutim, potrebno je da obraćanje tom organu ili sudu bude efektivno. Ukoliko smatrate da pomoć tog organa ili suda ne bi bila djelotvorna, za vas bi ipak moglo biti korisno da se obratite Ustavnom sudu iako sve pravne opcije nisu iskorištene."
19.03.2010. prijavljen sam lažno za "Ugrožavanje sigurnosti" više osoba pripadnika OT Bijeljina, kao čin odmazde za krivične prijave koje sam podnosio protiv njih a zbog prikrivanja ubistva djevojčice Ivone Bajo 23.07.2009., prikrivanja krijumčarenja u Bobar grupu a sa ciljem da mi se otmu dokazi kriminala, da me uplaše i nastave nesmetano pljačku preko Bobar banke od kako se danas zna 300 miliona KM te sa BIB i Bankom Srpske ukupno oko milijardu i po maraka.
Istražne radnje po toj lažnoj prijavi su zvanično trajale oko 30 mjeseci i okončene u OT Doboj T15 0 KT 0002365 10 dana 14.12.2012. "NAREDBOM DA SE NEĆE SPROVODITI ISTRAGA" što u stvari znači da se neće podizati optužnica jer za tih 30 mjeseci nisu uspjeli da me povežu ni sa jednim krivičnim djelom. Međutim dana 23.03.2010. donesena je naredba za pretres prilikom čega je odnesen računar i zadržan do 22.12.2010. te sam nadziran 24 sata dnevno, stražom u 3 smjene, praćen patrolnim kolima i policajcima u civilu koji su od kuće išli za mnom ukorak gdje god da krenem, zaustavljali me pretresali i pratili me sve dok se ne vratim nazad.
Prvo je prekršen ZOKP-u, član “Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije” stav (2) O otvaranju privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije tužilac je dužan obavijestiti lice ili preduzeće od kojeg su predmeti oduzeti, sudiju za prethodni postupak i branioca, te član “Materijal dobijen preduzimanjem radnji i obavještavanje o preduzetim radnjama” te sam potom više puta pismeno i usmeno zatražio taj materijal o pregledu računara i dokumentaciju koja je prikupljana danonoćnim nadzorom policije i kontrolom komunikacija, što je evo preko 5 godina odbijano i nastavlja se ovom odlukom brutalno kršenje prava iz Ustava RS, član 23, koje se prema članu 48 ne može ODUZETI niti OGRANIČITI, a evo u stvarnosti se prava otimaju i ne mogu se ostvariti.
Takođe je po lažnoj prijavi izdata usmena tajna naredba da se zabrani pristup u OT Bijeljina svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo, koja je po takvom sadržaju ne samo diskriminatorska nego i fašistička a da bih dokazao da se sprovodi pošto mi je zabranjen pristup i uskraćeno više garantovanih prava, morao sam odbiti naredbu da se udaljim i na prekršajnom sudu dobio u zapisnik izjavu svjedoka sudskih policajaca kako glasi naredba koju izvršavaju.
Tako sam i po tom osnovu tražio da mi se naredba u skladu sa ZOUP-u i članom 16 Ustava RS uruči pismeno i omogući pravo žalbe na tu odluku, što je takođe odbijano a zabrana pristupa u OT Bijeljina traje i danas bez ikakvog postupka, izvođenja dokaza, prava na odbranu, bez datuma početka i završetka takve sankcije, te sam u sklopu parnice koju sam pokrenuo zbog zaštite svojih prava podneo prijedlog za mjeru obezbjeđenja prije svega sa ciljem da se zaštite podaci o pregledu računara koji je izvršen a podaci obrisani, te da se prestane sa diskriminacijom i to predložio u 5 tačaka:
"1. Zabranjuje se protivniku predlagača da otuđi, sakrije ili uništi dokumentaciju koju je prikupljala o predlagaču obezbjeđenja Zdenku Baji, sačinjenu po izuzimanju računara te nadzorom kretanja i komunikacija predlagača a sve po prijavi za "Ugrožavanje sigurnosti" od strane ovde tužene RS. 2. Zabranjuje se protivniku predlagača primjena naredbe o zabrani pristupa u OT Bijeljina predlagaču Zdenku Baji sve do eventualnog dostavljanja Osnovnom sudu u Bijeljini pismene naredbe o razlozima, uzrocima i trajanju suspenzije nekog prava predlagača. 3. Zabranjuje se protivniku predlagača svaka dalja diskriminacija predlagača odnosno da poduzima radnje koje mogu nanijeti štetu pravu ili imovini na koju je upravljeno potraživanje ili da bi se održalo postojeće stanje stvari. 4. Naređuje se protivniku predlagača obezbjeđenja da u depozit Osnovnog suda u Bijeljini stavi dokumentaciju koju je prikupljala o predlagaču obezbjeđenja Zdenku Baji. 5. Odobrava se predlagaču obezbjedjenja da poduzme sve zakonom propisane, dozvoljene i neophodne radnje da ostvari prava koja ima, garantovana ustavom i zakonima ili koja je ostvario ranije preduzetim zakonskim radnjama i za koje ima pisane dokaze, kao što su zahtijevi prema ZOSPI-a i podnesene krivične prijave.
Argumentacija za prijedlog je detaljno iznesena u samom tekstu koji prilažem kao i odluke sudova, žalbu i sve priloge, pa se iz njih sve može jasno vidjeti a sada ističem samo to da je činjenica da sam materijal o pregledu računara morao dobiti još 2010-te poslije pregleda a to nije učinjeno nikada ni do danas uprkos pismenim zahtjevima i pozivanjem na pravo iz člana 23 Ustava RS. Sve sam potkrijepio dokazujuću da je ovde tužena Republika Srpska 5 godina prikrivala materijalni dokaz ubistva Ivone Bajo, njen dječji ruksak, koji je uklonjen sa mjesta zločina, dvostruko presječenog kaiša i opran hemijskim sredstvom što je konstatovano u prilogu "Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)" a postoje i fotografije na kojima se to jasno vidi.
No prvo je Osnovni sud u Bijeljini odbio prijedlog jer navodno nema dokaza da će protivnik predlagača obezbjeđenja materijal otuđiti, sakriti ili uništiti te čak da "nije jasno šta bi to bila imovina tužene koju bi ona mogla otuđiti, prikriti, opteretiti ili na drugi način njom raspolagati", a u kontekstu predložene mjere obezbjeđenja." Potom je Okružni sud u Bijeljini umjesto da odlučuje o temama iz prijedloga da li sam prijavljen, da li je bio pretres, izuzimanje računara, predmet pred OT Doboj, te DA LI MI JE DOKUMENTACIJA KOJU SAM TRAŽIO PREMA PRAVU IZ USTAVA RS, ČLAN 23 PREDATA ILI NE, iznosile su se impresije i stavovi o tome da li su neke osobe prikrivale dokaze ubistva Ivone Bajo ili ne iako to nema nikakve veze sa prijedlogom niti sam tražio da se te osobe stave u sudski depo kako bi se spriječilo njihovo bjegstvo a nisam predložio ni zatvorsku kaznu za njih.
Osim toga ja sam sudu predočio i neoboriv dokaza da je "dječiji ruksak" sakriven i izuzet iz svih istražnih radnji, te po svemu sudeći sud svoju tvrdnju da nema dokaza o prikrivanju zasniva na tome da niko od krivaca za to prikrivanje još nije osuđen, što je sasvim drugi pojam. Ja dakle nisam ni tvrdio da je bilo ko osuđen nego samo da bih potkrijepio potrebu za izdavanje mjere osiguranja pokazao i dokazao da je jedan predmet, moje privatno vlasništvo, sakrivan 5 godina, da je odbijano njegovo vraćanje i izjašnjavanje o tome kako je uništen a sada i OT Bijeljina i MUP, pismeno priznaju da o tome "NEMAJU POJMA" te postoji opasnost i da će materijal o pregledu računara, čiji je hard disk vjerovatno kopiran, biti sakriven ili uništen.
U prilogu "Odgovor OT Bijeljina IT-49/15 od 08.12.2015. se jasno kaže da su "sve istražne radnje na računaru obavila ovlaštena i stručna lica" a konstantno se godinama odbija predavanje podataka o tome šta je pronađeno tim istražnim radnjama i što je najvažnije da ako je moguće dobijem kopiju bekapovanih podataka s obzirom da su originalni podaci nestali sa hard diska računara koji mi je vraćen bez provjere ispravnosti koju sam pismeno zahtijevao.
Iz sadržaja prijedloga i žalbe je vidljivo da se traže isključivo prava već garantovana Ustavom RS a koja se godinama otimaju i prekid radnji kojima se povređuju prava ličnosti a sudovi u Bijeljini znajući da se ta prava uskraćuju i diskriminacija provodi, odbijaju izdati naredbu za njen prekid jer da nema te diskriminacije prema građanima i SAMOVLAŠĆA, prisvajanja prava koja nekima ne pripadaju, počev od predsjednika RS, preko ministara, poslanika, tajkuna, okružnih tužilaca, sudija itd, ne bi ni bila moguća onakva besomučna pljačka milijardi evra koja traje godinama u RS od strane osoba koje su na pozicijama u organima RS a u stvarnosti pripadnici ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE.

PRILOZI

Prijedlog sa prilozima
Osnovnoi sud 80 0 P 056780 14 P
Žalba na rješenje sa prilozima
Okružni sud 80 0 P 056780 15 Gž
Odgovor OT Bijeljina IT-4915 08.12.2015.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 619

Okružni sud u Bijeljini je izdao Naredbu za pretres po osnovu prijave za “Ugroževanje sigurnosti” iako u istoj i Zahtjevu MUP-a i OT Bijeljina nije navedena nijedna riječ kojim se pismeno ili usmeno, pa makar to prijavitelji i slagali, iznose “ozbiljne prijetnje” po život i tijelo bilo koga a nisu pribavljene ni izjave drugih osoba navodno ugroženih.
Obrazac za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)

OKRUŽNO TUŽILAŠTVO U BIJELJINI

 (Sadržaj zahtjeva)

Veza : T14 0 KT 0000948 10,  Zahtjev 10-02/3-1-230-236/10 od 19.03.2010. i Naredba 12 0 K 001162 10 KppNa osnovu ZOKP-u, član “Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije” stav (2) O otvaranju privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije tužilac je dužan obavijestiti lice ili preduzeće od kojeg su predmeti oduzeti, sudiju za prethodni postupak i branioca, te člana “Materijal dobijen preduzimanjem radnji i obavještavanje o preduzetim radnjama”Ustava Republike srpske člana 23, stavovi:Zabranjeno je korišćenje podataka o ličnosti koje je suprotno utvrđenoj svrsi njihovog prikupljanja. Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama a koje pravo se prema članu 48 ne može oduzeti niti ograničiti; ZAHTEVAM1)    Kompletnu dokumentaciju o otvaranju, pregledu i vještačenju računara Compaq“ serijski broj 814DYSZ02R0.2)    Kompletnu dokumentaciju koju su MUP i Tužilaštva RS prikupljali o meni, radnjama pretresanja, praćenja, nadziranja itd…Zahtijevam od OT Bijeljina da u skladu sa navedinim pravima i odredbama Ustava i zakona, pripremi navedenu dokumentaciju, te me pismeno obavjesti najkasnije do 01.04.2016. s obzirom da je prema zakonu sve moralo biti vama dostavljeno a vi ste bili dužni postupati dalje u skladu sa obavezama iz zakona. Ukoliko OT Bijeljine ne posjeduje više podatke koji su prikupljano o meni u skladu sa ZOSPI-a dužni ste proslijediti ovaj zahtjev organu kome ste dostavili materijal, (bilo je obavezno sve dostaviti sudiji za prethodni postupak) i o tome me pismeno obavjestiti. 

ODGOVORNOST OKRUŽNOG TUŽILAŠTVA U BIJELJINI

 Prijavu protiv mene su podnijeli pripadnici OT Bijeljina u svojstvu građana ne ukazujući niti na jednu jedinu riječ bilo napisanu ili izgovorenu od mene vezano za član 169 KZRS.Okružni sud u Bijeljini je izdao Naredbu za pretres po osnovu prijave za Ugroževanje sigurnosti” iako u istoj i Zahtjevu MUP-a i OT Bijeljina nije navedena nijedna riječ kojim se pismeno ili usmeno, pa makar to prijavitelji i slagali, iznose “ozbiljne prijetnje” po život i tijelo bilo koga a nisu pribavljene ni izjave drugih osoba navodno ugroženih. Na više mojih pismenih upozorenja da na računaru postoji neprocjenjivo vrijedan programski kod, te zahtjev za kontrolu ispravnosti Okružno tužilaštvo se oglušio. OT Bijeljina nije poštovalo zakon i nije me obavjestio o otvaranju računara niti o dokumentaciji prikupljanoj drugim istražnim radnjama odnosno nije dostavilo te podatke Okružnom sudu u Bijeljini u skladu sa zakonom. U predmetu 80 0 P 043325 14 Gž2 gdje je jedna od tačaka bila diskriminacija oduzimanjem prava iz člana 23 Ustava RS, Okružni sud je izneo stav “njemu je na druge načine, u svakoj situaciji koja se navodi u tužbi, kao što je to naveo prvostepeni sud u razlozima svoje presude, bilo omogućeno da na drugi način zaštiti svoja prava i interese garantovana zakonom” a što naravno nije uopšte tačno posebno vezano za podatke koje tražim sada.Okružno tužilaštvo u Bijeljini ima sada priliku da omogući zaštitu prava “na drugi način” pošto to nije učinjeno ranije ni u jednoj prilici.Imam više dokaza o posebnom nadzoru i više fotografija automobila korištenih od strane policajaca u civilu, koji su "stražarili" danonoćno u 3 smjene ispred moje kuće i pratili me ukorak, gdje god krenem, (slika jednog od njih)!

Predočavam dio podataka koji sam dobio o tom vozilu:
7 2 9 M 0 0 0 VRS CLP RS RS
7 2 9 M 6 0 0 ZIVINICE CLP CANTON 3 FED
Iz registra tablica koje su izdane za vozila, vidi se da su iz RS
VRS je oznaka za VOJSKA REPUBLIKE SRPSKE
Tablice od broja 729 M 000 do broja 729 M 600, izdane su u VRS CLP RS RS

PRILOZI

OT Bijeljina IT-4915 od 08.12.2015. - dokaz za radnje iz tačke 1.

CJB Bijeljina 10-022-230-23610 od 15.12.2011. - dokaz za radnje iz tačke 2.

Podnosilac zahtjeva:                                                                                                       Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
 

ČLANAK 618


RS i BIH u cjelini je najobičnija klerofašistička razbojnička banda, a svi njihovi takozvani organi su u službi tajkunsko političke mafije, tako da svoje "rješenje" možete okačiti mačku o rep. U prilogu ovog dopisa je dokument iz koga se vidi da je RS fašistička razbojnička banda jer diskriminiše sve srodnike djevojčice Ivone Bajo koju je ubila prilikom šverca preko Bobar grupe a istovremeno je RS prala novac narko mafije Darka Šariće preko Bobar banke.

OBAVJEST OKUPATORIMA

ODJELJENJU ZA STAMBANO KOMINALNE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

OBAVJEŠTENJE

Veza: Dopis ("Rješenje") 02/3-416-1-161162/14 od 27.01.2014.
Na osnovu člana 238 Ustava SFRJ "Nitko nema pravo da prizna ili potpiše kapitulaciju, niti da prihvati ili prizna okupaciju Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ili pojedinog njenog dela. Nitko nema pravo da spreči građane Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije da se bore protiv neprijatelja koji je napao zemlju. Takvi akti su protivustavni i kažnjavaju se kao izdaja zemlje. Izdaja zemlje je najteži zločin prema narodu i kažnjava se kao teško krivično delo."
skrećem vam pažnju da bilo kakvi vaši postupci, naredbe, rješenja, zakoni i slično nemaju nikakvu težinu i ne pada mi na pamet da postupam po njima. RS i BIH u cjelini je najobičnija klerofašistička razbojnička banda, a svi njihovi takozvani organi su u službi tajkunsko političke mafije, tako da svoje "rješenje" možete okačiti mačku o rep.
U prilogu ovog dopisa je dokument iz koga se vidi da je RS fašistička razbojnička banda jer diskriminiše sve srodnike djevojčice Ivone Bajo koju je ubila prilikom šverca preko Bobar grupe a istovremeno je RS prala novac narko mafije Darka Šariće preko Bobar banke. U dokumentu suda okupatorskog mafijaškog režima jasno stoji da se primjenjuje USMENA FAŠISTIČKA naredba čime ne samo da je prekršen ZOUP-u na koji se i vi pozivate nego i Ustav RS, član 16, s obzirom da ne samo da nije omogućeno pravo žalbe nego nije uručeno ni pismeno rješenje.
Neću sada da iznosim dokaze o kriminalu prije svega tužilaca iz razbojničke bande OT Bijeljina a potom i ostatka fašističke RS, nego podvlačim da sam otkrio sve detalje i imam obilje materijala o prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice a reakcija RS je ovaj fašistički tretman prema kome se svi srodnici ubijenog djeteta tretiraju kao stoka i tjeraju iz zgrade Gestapoa na adresi Vuka Karadćića 3, jer banda štiti svoje tajkune na čelu sa vrhovnim bosom Milom Ronhilom, a sada bi banda da od "stoke" naplati neki novac...
Da ni o svojim slugama ne misli ništa bolje pokazala je takozvana premijerka RS, nazivajući već izabrane poslanike papcima, koje kupuje kao na pijaci. Ako iko sumnja u istinitost i autentičnost snimka koji je objavljen u javnosti, podsjećam da je samoproglašeni "glavni baja" na TV-u opisivao kandidata za ministra kao "PAPKA", citiram:
"NUĐENO IM JE JE DA UĐE JEDAN BOŠNJAK I JEDAN HRVAT KAO MINISTAR, A ON JE TRAŽIO SRBINA, JER IMA OVDE JEDNOGA... PAPKA, KOJI MISLI DA JE POLITIČAR"
Snimak u kome bitanga i primitivac to izjavljuje je na lokaciji https://www.youtube.com/watch?v=r1MRg98iaMw
Dakle za tu fašističku političko tajkunsku bandu narod je stoka a službenici su u stvari nihove sluge i papci. Svako ko posumnja da se na njega ne odnosi to mišljenje neka posluša snimak firera bande iz Laktaša, pa neka procjeni sam, kada tako govori o nekom ministru šta tek misli o njemu lično...
No to što je RS fašistička razbojnička banda o čemu imam obilje dokaza i ja je kao takvu opisujem ne znači da ne poštujem i uvažavam svakog pojedinca koji želi raditi časno i pošteno, kako bi prehranio svoju porodicu. Ja dakle NIKADA, ni pod kojim uslovima neću platiti nijedan fening mafijaškom režimu jer bih time priznao njegovu okupaciju i legitimitet, te vam predlažem "DŽENTLMENSKI SPORAZUM".
U drugom prilogu je izvještaj o mjesečnoj uplati, koji je moje jedini prihod, te sugerišem da pokrenete mehanizme da sve što želite i koliko želite preusmjerite za kakve god svrhe vam je potrebno. Konkretno u ovom slučaju tema je novčani iznos iz gore nevedenog "rješenja". Meni ništa od fašističkog režima RS i BIH nije potrebno pa ni ta uvredljiva mjesečna uplata.
Pristup okupatorima i njihovim slugama meni lično i mojoj imovini je zabranjen a od svakog eventualnog napada razbojničke bande ću se braniti svim sredstvima u skladu sa zakonima SFRJ...

PRILOZI

FAŠISTIČKA NAREDBA
IZVJEŠTAJ O UPLATI

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 617

Za poslednjih 6 godina svi zaposleni u zgradi Vuka Karadžića broj 3, pretvaraju se da ne vide dokaze zločina i to objašnjava zašto je naslov ovog dokumenta "KRIMINALCI ILI KUKAVICE" jer svi a sada posebno potenciram sudije su zbog smišljenog kršenja zakona ili kriminalci pripadnici mafije ili kukavice koji su u strahu od te iste mafije. Sve sudije su svjesne da je na vlasti lopovska banda koja godinama pljačka milijarde i sada je spremna prolivati krv policije i naroda da bi spriječila istrage protiv sebe a svojim kriminalnim postupanjima su saučesnici u toj pljački, teroru nad narodom, brojnim samoubistvima i na kraju pljački nad samom sudom, krađom novca za funkcionisanje sudova.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

PREDSJEDNIKU OSNOVNOG SUDA

KRIMINALCI ILI KUKAVICE

Veza: Moj zahtjev za pristup informacijama predat uz ovaj dopis sa podnaslovom "NA RUKE PREDSJEDNIKU SUDA"
Veza: Moj "ZAHTJEV ZA TONSKO SNIMANJE RASPRAVA" od 22.04.2015.
Veza: DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 039222 12 P, (podnesak iz spisa 80 0 P 039222 12 P)
Podsjećam da sam prije više godina pismeno pozvao više puta sve sudije da postupaju u skladu sa zakonom, da meni nije potrebna njihova pomoć ali da ne pomažu kriminalcima iz OT Bijeljina. Za sve što se u međuvremenu desilo, kriminalno postupanje koje razotkrivam i degradacija pravosuđa koju su izvršili, odgovornost je isključivo na njima.
U zahtjevu koji pominjem tražio sam neke informacije o razlozima oduzimanja mog laptopa od strane sudske policije prilikom dolaska na jedno od ročišta, za koje nisam bio siguran koji je tačno datum u pitanju ali u međuvremenu dana 22.03.2016. obavio sam poslije više pokušaja i intervencije kod komande u Banjaluci razgovor sa načelnikom sudske policije te došao do nekih važnih podataka.
Jedan od razloga je bila najava sudskoj policiji da ću insistirati na tome da OT Bijeljina iznese svoj stav o oštećenju materijalnog dokaza ubistva koji je poznat svima ili ako nemaju odgovor da to tretiraju kao novo krivično djelo i novi dokaz za spis KTA-596/09, te očekujem od sudske policije da evidentira u zabilješkama tačan opis reakcije OT Bijeljina.
Naime prema izjavama sudskih policajaca koje neću imenovati i prema tekstovima zabilješki koje imam načelnik SP u Bijeljini, je naredio podređenima da ne opisuju fotografije materijalnog dokaza ubistva, (dječjeg ruksaka) koje su vidjeli i sa kojima sam čak hapšen te mi je suđeno na prekršajnom sudu, (007070). To nisu dakle opisali ni sudski policajci ni patrola MUP-a a ni prekršajni sud ali je kopija koju je sačinio CJB, postala sastavni dio prekršajnog spisa te sam ga tako preko priklopljenog predmeta uneo kao dokaz u spis 80 0 P 056780 14 P.
Dakle pošto sam očekivao da će u budućnosti svi negirati da su ikada vidjeli dokaz prikrivanja zločina i da će sudije odbijati prihvatiti te fotografije kao dokaz, još 2012-te sam poslije gestapovskih metoda OT Bijeljina i oduzimanja garantovanih prava, zahtijevao da se postupi po zakonu ili ću odbiti naredbu da se udaljim sve dok ne ostvarim prava ili ne budem uhapšen, stavivši na sebe plakat sa tom slikom. No naravno da bezočna pljačka mafije ne bi ni bila moguća da se poštuju zakoni i prava, te sam uhapšen sa plakatima i uprkos opstrukciji sudije u predmetu 80 0 P 056780 14 P, koja je štitila kriminalce i odbijala dokaze njihovih zločina, uspio sam uneti taj dokaz pošto ista nije znala da je sadržan u spisu 007070.
Za poslednjih 6 godina svi zaposleni u zgradi Vuka Karadžića broj 3, pretvaraju se da ne vide dokaze zločina i to objašnjava zašto je naslov ovog dokumenta "KRIMINALCI ILI KUKAVICE" jer svi a sada posebno potenciram sudije su zbog smišljenog kršenja zakona ili kriminalci pripadnici mafije ili kukavice koji su u strahu od te iste mafije. Nadalje što se tiče problema oko oduzimanje laptopa, saznao sam od načelnika uz prisustvo svjedoka nesporni, Mićić Zoran i Petričević Dragiša, te mislim Jovašević Vjekoslav i Jurković Mirko za čija imena nisam stopostotno siguran. Tako sada osim svjedokinje zapisničara koju sam naveo u zahtjevu postoji i više drugih svjedoka.
Tada je načelnik potvrdio moje pretpostavke da je naredbu za oduzimanje laptopa dala sudija Vakičić Željka prije mog dolaska a kao posljedica mojih više zahtjeva pismenih i usmenih da mi se omogući izvođenje dokaza na laptopu, posebno u predmetu gdje je tema uništavanje programskog koda koje se isključivo kreira, testira, skladišti i koristi kao osnov za kompilaciju programa na računaru. Namjera mi je bila da detaljno obrazložim kakve sam sve informacije ugradio u sve instalacijeske pakete, povezane diraktno sa mnom, preventivno za slučaj potrebe zaštite autorskih prava.
Radilo se između ostalog o pojmovima "BZ SOFT", "zdenkobajo@spinter.net", "Zdenko", "29111965" i "065831902" a to su redom moji inicijali u nazivu planirane programerske kuće, moja internet adresa registrovana u pošti, moje ime, datum rođenja i moj broj mobilnog telefona.
Pošto mi nije omogućeno da sam izvodim dokaze, sud je u dva navrata bez mog prisustva utvrdio 3 od ovih 5 elemenata. Vjerujem da zaista nisu znali pronaći internet adresu ali broj telefona u meniju prozora "O AUTORU" je uvjeren sam smišljeno izostavljen no i preostali elementi su bili više nego dovoljni za dokazivanje autorstva. Ako zanemarimo BZ, kao moje inicijale, ostaje moje ime "Zdenko" kao instalacijski folder i 29111965, datum mog rođenja kao kod za instalaciju svih besplatnih i demo, (oko 80) programa, dok je 50 komercijalnih imalo svaki različit kod od 16 kombinacija slova i brojeva. Uprkos očiglednim dokazima i više puta isticanjem veze tih činjenica sa mnom sudija Vakičić je u presudi samo navela utvrđene podatke bez kometara kakve to veze ima sa mnom i da li to može ili ne dokazivati autorstvo. Ali da bi se do toga došlo prvo je izdavanjem naredbe da mi se oduzme laptop i onemogućavanjem izvođenja dokaza, desetkovan dokazni fond a na kriminalni postupak sam upozorio u dokumentu "ZAHTJEV ZA TONSKO SNIMANJE RASPRAVA" od 22.04.2015. citiram dio:
"O kriminalu sudija imam toliko materijala da bih mogao napisati doktorat na tu temu i o tome ću izvoditi dokaze na raspravi a sada navodim samo nekoliko primjera kriminalnog postupanja koje je ostalo nezabilježeno u zapisnicima, što su ujedno i argumenti za neophodnost snimanja: - U predmetu 80 0 P 039222 12 P zahtijevao sam da mi se omogući da lično na svom laptopu dokazujem autorstvo nad instalacijskim paketima mojih programa a reakcija na to je bilo oduzimanje tog laptopa od strane sudske policije na ulazu prilikom dolaska na naredno ročište. Kada sam zatražio da se ovo razbojništvo uvede u zapisnik postupajuća sudija je brže bolje pozvala telefonom da mi se donese laptop ali nijedno slovo o svemu nije zapisano, no postoje svjedoci, zapisničar te sudski policajci. Naravno, poslije mi nije dozvoljeno da izvodim dokaze autorstva jer je sudiji bilo potrebno da ne utvrdi kako je moj datum rođenja ugrađen u programske pakete kao instalacijski kod iako sam to više puta istakao...
Između vođe kriminalne grupe, kao što je recimo Šarić, koji izdaje naloge članovima bande, osobe koja je usmeno naredila grupi iz specijalne policije da napadne vatrenim oružjem vozilo s novcem i sudije koja naređuje da se stranki otme dokazno sredstvo kako ne bi mogao ostvariti svoja prava na najbolji mogući način, nema nikakve razlike s tim da je sudija mnogo veći zločinac jer savršeno dobro zna šta čini. To što je osoba Vakičić, ljubazna i pristojna, kao i većina drugih sudija koje sam upoznao ne amnestira ih od odgovornosti za smišljeno kršenje zakona.
Osim sudija Destanovića i Marković kojima su bahatost i umišljenost, vrline svi drugi se ophode sa prisutnima sa uvažavanjem, posebno g. Matković a moram istaći i svoje lično mišljenje da je takođe ljubazni sudija Mićić iako se trudio predstaviti institucije savršenima, bio svjestan kakvo je to zlo u stvari država i da se stidi što je njen službenik, što je prisiljen postupati tako da štiti kriminalce iz vlasti a na štetu svih građana. Sve navedeno zasnivam na postupanjima pojedinaca, načinu rada i odlukama koje su donosili a ni sa jednim sudijom nikada nisam privatno razgovarao izvan sudnice ni o jednoj pravnoj temi niti su mi isti iznosili bilo kad svoja mišljanja o bilo kom predmetu negdje u prolazu recimo, no sveukupno gledano sve sudije su svjesne da je na vlasti lopovska banda koja godinama pljačka milijarde i sada je spremna prolivati krv policije i naroda da bi spriječila istrage protiv sebe a svojim kriminalnim postupanjima su saučesnici u toj pljački, teroru nad narodom, brojnim samoubistvima i na kraju pljački nad samom sudom, krađom novca za funkcionisanje sudova.
Sudija Vakičić je budući opterećena sa više predmeta gdje sam stranka učinila i najviše krivičnih dijela pa čak uklonila falsifikat iz spisa pošto sam ukazao i dokazao to, no ovde je tema otimanje laptopa a taj događaj sam opisao i u jednom od podnesaka iz konkretnog predmeta "DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 039222 12 P"
"Prije svega pismeno zahtijevam od suda da mi omogući korištenje laptopa prilikom izvođenja dokaza i to isključivo u svrhu prezentacije dokaznog materijala a ne kao monitor sa koga bih čitao već pripremljeno izlaganje. Meni to nije potrebno jer sve informacije imam u glavi, koju tužena RS ne može da mi otme ili privremeno zaplijeni, kao što je pokušala sa laptopom, dana 09.07.2014. u prostorijama suda, što je ostalo nezabeleženo u bilo kakvom dokumentu. Stoga tražim da sud u zapisniku donese rješenje po ovom zahtjevu, što ću ja prihvatiti kakvo god da bude ali ne smije ostati praznina kao da to nikada nije ni zatraženo."
Posljedica svega je bilo to da mi se zabrani izvođenje dokaza a čak nisam ni prisustvovao uvidima koje su vršila meni nepoznata lica i sve to ne samo sa ciljem da mi se nanese šteta jer sam predlagao dogovor koji bi uključivao odustajanje od kompletne novčane nadoknade, nego je osnovni cilj zaštita pripadnika mafije iz OT Bijeljina, okružnih tužilaca i sada je nesporno i nekih sudija, koji su saučesnici prikrivanja ubistva, krijumčarenja i pljačke preko Bobar grupe, odnosno bezočne krađe milijardi evra preko banaka pod kontrolom vlade RS, i bezbroj mahinacija sa javnim nabavkama, tenderima, pogodbama, prodajama i slično koje vrši tajkunsko politička mafija.
Ja sigurno neću dozvoliti da kriminalci koji napadaju na moja prava i moj život ostanu nekažnjeni ali prije svega, prije zatvorske kazne objaviću dokaze njihovog kriminala a vezano za moj zahtjev na koji se pozivam dostavljam i ove podatke predsjedniku suda kako bi mogao sve provjeriti a odgovor ako ga dobijem koristiću kao dokaz za podnošenje pritužbe i krivične prijave protiv odgovorne osobe a takav dokaz bih naravno koristio i u daljoj pravnoj borbi pred Ustavnim sudom BIH i u Strazburu.
Jer zbog sudija osnovnog i okružnog suda koji su ili kriminalci ili kukavice, pa mi bezočnim falsifikovanjem članova iz ustava i zakona i drugim zločinačkim mahinacijama uskraćuju garantovana prava iz Ustava RS, kao recimo iz člana 16 i 23, biću prisiljen da dalju borbu nastavim isključivo na ulici pred zgradom suda, pokazujući dokaze građanima jer nema svrhe pisati pravosudnoj mafiji bilo šta i pozivati se na važeće zakone. Možda ću ja cijelu narednu godinu provoditi po zatvorima i prekršajnom sudu ali sada su svi organi RS fašistička zločinačka organizacija i tako ću se ophoditi sa svima u budućnosti na raspravama i u zapisnicima.
Možda ću ja provoditi ovu godinu svaki dan u pritvoru ali kada srušim ovaj mafijaški režim Dodik Milorada i njegove tajkunsko tužilačko sudijske bande, mnogi od njih će ostatak života provesti iza rešetaka...

SLIJEDI ODGOVOR DO KOGA JE DOŠLO POSLIJE DUŽE ANALIZE I RAZMATRANJA OPCIJA A IZ KOGA SE VIDI DA PRAKTIČNO AKO VAM POLICIJA ILI NEKI DRUGI TAKOZVANI DRŽAVNI ORGAN NALOŽI, (NAREDI) DA MU PREDATE NEKI SVOJ PREDMET, TO SE U STVARI NE ZOVE ODUZIMANJE, NEGO "PRIVREMENI BORAVAK NA NEKOJ PROIZVOLJNOJ LOKACIJI".
VJEROVALI ILI NE...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 616

Dakle prema ovome svaka bahata moćna bitanga, može ne tv ekranima pozvati javno na ubistva, zločine, genocid i sve to nekažnjeno, jer "pravna država" i istražni organi "nisu osposobljeni" da prikupljaju dokaze sa interneta.

SPECIJALNI A NEOPREMLJENI

U ovom članku se vidi da je ekspresno doneseno rješenje o nesprovođenju istrage protiv MILORADA DODIKA, po mojoj krivičnoj prijavi za krivično djelo koje su vidjeli i čuli praktično svi građani u zemlji.
Kompletan tekst krivične prijave je na linku:

NAPAD NA USTAVNO UREĐENJE

A u nastavku izdvajam samo pravni osnov za podnošenje prijave:
Član 86. Ustava RS - Predsjednik Republike uživa imunitet kao i narodni poslanici.
Član 73. stav "Narodni poslanik ne može biti pritvoren bez odobrenja Narodne skupštine, osim ako je zatečen u vršenju krivičnog djela za koje je propisana kazna zatvora u trajanju dužem od pet godina. (Ovo je dakle zaštita koju ima predsjednik RS, da može nekažnjeno izvršiti krivično djelo za koje je zaprijećena kazna do 5 godina zatvora a) te nadalje:
Član 69 Ustava RS, stav "Sudska vlast pripada sudovima." a vezano za KZRS član 293 Napad na ustavno uređenje "Ko silom ili prijetnjom upotrebe sile ili na drugi protivpravan način pokuša da promijeni ustavno uređenje Republike Srpske, kazniće se zatvorom od dvije do dvanaest godina." a 12 godina je više od 5 koliko je zaštita imunitetom.
U prijavi su navedeni primjeri kada je tiranin i diktator Dodik, javno pred kamerama prijetio sudovima ukidanjem a radnicima koji se pojave na BN televiziji da NEĆE DOBITI NADOKNADE ZA KOJE POSTOJE PRAVOSNAŽNA SUDSKA RJEŠENJA.
Slijedi skenirana odluka "Specijalnog tužilaštva RS" čiji opis je sam po sebi posebno zanimljiv ali ovde skrećem ipak pažnju na dio sa druge strane podvučeno crvenim linijama da "TCMS sistem u Okružnom tužilaštvu Banjaluka ne omogućava prikupljanje informacija i dokaza preko medija i interneta, te je tako moja prijava tretirana kao REKLA - KAZALA, kafanska priča, odnosno kao da ne postoji nijedan dokaz za ono što je navedeno u prijavi.

Na prvostepenu odluku sa ovakvim obrazloženje uložio sam pritužbu uz koju sam dostavio DISK SA DOKAZIMA, s obzirom sa "SPECIJALNO TUŽILAŠTVO" nije sposobno samo da ih pribavi. Vidljivo je da se u ovoj drugostepenoj odluci taj disk uopšte ne spominje jer...
KAD JE NEKO POSTAVLJEN I PLAĆEN DA BUDE SLIJEP ZA PLJAČKU I BEZAKONJE ONDA ON NASTAVLJA BITI SLIJEP BEZ OBZIRA KOLIKO MU SVJETLOSTI DATE.
Dakle prema ovome svaka bahata moćna bitanga, može ne tv ekranima pozvati javno na ubistva, zločine, genocid i sve to nekažnjeno, jer "pravna država" i istražni organi "nisu osposobljeni" da prikupljaju dokaze sa interneta.
Naravno, kad se radi o običnom narodu, tada bez problema pribave kompletnu prepisku sa fejsbuka, razgovore preko aplikacije "Viber" čak i Fahrudina Radončića a za bisere mila ronhila njegova tužilačka banda nema tehničkih mogućnosti...
FAŠIZAM NA DJELU...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902