CLANAK 432

Najefikasniji način da trenutni vladajući režim prikriva svoj kriminal je pritisak na tužilaštva i sudove i maksimalna netransparentnopst, odnosno istiskivanje javnosti iz postupaka, kako bi se u slučaju potrebe kod "nedodirljivih" pojedinaca lakše manipulisalo sa pravima, dokazima i tokom rasprave.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI
PRIJEDLOG ZA SNIMANJE RASPRAVA

Obavještavam Sud da ću u raspravama koje su izuzetno važne ubuduće predlagati da se glavna rasprava, odnosno izvođenje dokaza snimaju tonski, kako bi se regularnost podigla na najviši mogući nivo te eliminisala svaka mogućnost zloupotreba bilo čijih prava ili ovlaštenja u postupku. U tu svrhu ću na narednim pripremnim ročištima (predmeti 80 0 P 043324 13 P2 i 80 0 P 043325 13 P2) predati pismeni prijedlog koji predočavam s tim da se tačka 2 odnosi samo na drugu od navedenih parnica.
1) Predlažem sudu da se glavna rasprava u ovoj parnici, odnosno izvođenje dokaza snima tonski
2) Predlažem da se predmet ne vodi kao diskriminacija iz oblasti porodice nego pravosuđa

OBRAZLOŽENJE

Kako je sa pravne tačke relevantno jedino ono što se zabeleži u zapisniku a ne ono što se desi odnosno izgovori, jedina zaštita od eventualnog neslaganja između izgovorenog i zapisanog je audio snimanje događaja. Ovaj prijedlog se formalno upućuje sudu, ali je za regularnost suđenja i tehničku opremljenost odgovornost na tuženoj. U stvarnosti na cijeloj teritoriji BIH, kako RS, tako i Federacije, izbjegavaju se snimanja kako bi se zloupotrebe prikrivale, a osim toga što je iz priloženih dokaza, (80 0 P 043325 13 P2 ) vidljiv plan za pokušaj manipulacije od strane tužene, uvjerio sam se da kada vjeruje da će to ostati sakriveno tužena čak i u sudskim postupcima falsifikuje dokumentaciju i same tužbene zahtijeve.
Pojašnjenja za pojedine predmete ću iznijeti direktno, a ovde uopšteno prenosim informacije od građana iz više gradova Federacije i RS, koji su mi se obraćali za pomoć pošto su čitali moje tekstove na internetu. Na slične prijedloge za tonsko snimanje koje sam im savjetovao, odgovarano je da za to ne postoje tehnički uslovi, što može biti tačno, ali je malo vjerovatno s obzirom na već instaliran video nadzor koji je mnogo složeniji.
Naravno da to što kamere postoje ne znači i da imaju ugrađene mikrofone, ber ne dovoljnog kvaliteta i to nije način da se adekvatno snima sudska rasprava, no oprema za to je relativno jeftina. Računar sa višekanalnom audio karticom i 4 mikrofona, za sud, svjedoka i dvije suprotstavljene stranke.
Ako su zaista sudovi u BIH tehnički neopremljeni za audio snimanje postavlja se pitanje zašto, ako su koristi od toga neuporedivo veće od troškova za nekoliko odgovarajućih zvučnih kartica i dvadesetak mikrofona ???
Nekada je samo jedna pogrešno napisana ili prenesena riječ dovoljna da izmjeni smisao, a audio zapis bi bio najefikasniji način za provjeru i kontrolu na višim sudovima. Naravno tako bi i zloupotrebe, koje sam lično imao prilike da vidim bile spriječene.
Najefikasniji način da trenutni vladajući režim prikriva svoj kriminal je pritisak na tužilaštva i sudove i maksimalna netransparentnopst, odnosno istiskivanje javnosti iz postupaka, kako bi se u slučaju potrebe kod "nedodirljivih" pojedinaca lakše manipulisalo sa pravima, dokazima i tokom rasprave. Ovako je regularnost ispod bilo kakvog prihvatljivog nivoa.
Što se tiče tačke 2 vezano za tretman diskriminacije, očito je da kršenje ustavnih i drugih zakonom garantovanih prava, nema nikakve veze sa porodicom. Ne isključujem mogućnost greške zbog opisa u tužbi, da se radi o diskriminaciji svih srodnika. No tu se ne radi o odnosima unutar porodice nego o tretmanu države prema grupaciji ljudi povezanih rodbinskim vezama.
Osim toga pojam porodice je u ovom slučaju i krajnje neprimjeren, jer je moja porodica uništena, doslovno krivicom tužene RS. Osim direktne krivice za prikrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice, (čime se dokazuje i indirektna krivica za pogibiju prilikom šverca koji žele zataškati organi države) manje je poznato i da su moji roditelji vrlo brzo za tim događajem napustili ovaj svijet i to ne samo od tuge zbog brutalnog pravnog nasilja i bahatosti koje se demonstrira, nego su njihove smrti krajnje sumnjive.
Baka ubijene djevojčice je zbog oštećenja kičme boravila u Bijeljinskoj bolnici u vrijeme i istoj zgradi kada je M.S izvršio samoubistvo, skokom sa drugog sprata. Vratila se sa više neobičnih simptoma, među kojima je otežano disanje i ubzo preminula.
No ako to i nisu bile baš uočljivo sumnjive okolnosti, u slučaju djeda nastradale djevojčice, kriminal je više nego očigledan. Pošto je na svojim nogama otišao u KC Banjaluka, vraćen je navodno u teškom stanju u Bijeljinsku bolnicu i preminuo "iste minute" kada sam se pojavio na vratima bolničkog odjela. Poslije se ispostavilo da je njegova zdravstvena knjižica zagubljena, a i kompletna istorija bolesti nestala.
Iz otpusne liste koju sam dobio greškom državnog organa vidi se da je neposredno pred smrt tretiran nepoznatim lijekovima dva dana nakon čega mu se odjednom pogoršalo stanje. Kako je potom sva dokumentacija sakrivena, ostaje sporno samo to da li je bio kolateralna šteta eksperimentisanja nad pacijentima koje se vrši u jednom od poligona za isisavanje novca i testiranje novih lijekova ili je u pitanju nešto gore.
Iako sam u nadležno OT Banjaluka dostavio obiman materijal istraga u predmetu T13-KTN 00 14576 12 se protegla na već 16 mjeseci, a znajući ko je u relevantno vrijeme bio ministar zdravlja i čiji je kum, trajaće vjerovatno bar do oktobra.
Moja porodica dakle više ne postoji i kvalifikovanje tužbenog zahtijeva kao diskriminacija iz oblasti porodice, čak ako se radi o nenamjernoj grešci je imajući u vidu pozadinu svega u najmanju ruku neprikladna.
Ne zbog mene, jer me ništa ne može dekoncentrisati i poremetiti sa puta kojim idem, ali barem prema mrtvima bi trebalo pokazati neko poštovanje...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 431

Da u ovoj zemlji postoji vladavina zakona i prava umjesto diktature i tiranije oličene u predsjedniku RS i povezanom tajkunsko političkom mafijom, već bi te 2011-te bili pohapšeni odgovorni za monstruozna krivična djela. Ako je dana 05.09.2012. kada je izvršena diskriminacija iz ovog tužbenog zahtijeva, strah od tiranina bio prevelik, sada je i vrapcima jasno da je ova godina kraj mafije i da ih uskoro čeka dugogodišnja robija.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 043325 13 P 2

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM


TUŽBA ZA UTVRĐENJE DISKRIMINACIJE

PRIJEDLOG TUŽENOJ

Obavještavam vas da je po tužbi koja je juna 2013-te greškom zavedena kao uređenje ove tužbe, formiran novi predmet pod brojem 80 0 P 053922 13 P, te je zatraženo da dostavom dvije nove kopije, što sam i učinio. Osim toga uz dodatak sam predložio tuženoj dogovor prema kome bih povukao tu tužbu ukoliko prihvati tužbeni zahtijev iz ove parnice, te stoga obavještavam i sud u ovom predmetu o tome, pa konkretizujem:
UKOLIKO TUŽENA RS DO 01.04.2014. PRIHVATI ODGOVORNOST ZA DISKRIMINACIJU U OVOJ PARNICI I BEZUSLOVNO KOMPLETAN TUŽBENI ZAHTIJEV, JA POVLAČIM TUŽBU 80 0 P 053922 13 P O ČEMU BISMO SAČINILI PISMENU NAGODBU I DOSTAVILI KOPIJE SUDU IZ OBA PREDMETA.
O svim drugim tužbama bi potom mogli da pregovaramo shodno odredbama ZOPP-u.
Uz ovaj podnesak prilažem odgovor Ministarstva pravde od 31.05.2011. iz koga se vidi da je Vladi RS i Pravobranilaštvu još početkom 2011-te dostavljen prijedlog za dogovor. Radilo se o radnoj verziji tužbe sa dokazima o kriminalu pojedinih državnih službenika vezano za prikrivanje ubistva Ivone Bajo uz ponudu da se materijal iskoristi za pokretanje istrage, te isplati majci ubijene djevojčice samo nadoknada za troškove zbog propuštenog a već plaćenog leta, uzrokovane nezakonitim zarobljavanjem i zadržavanjem 5 sati pod stražom bez potvrde o lišenju slobode. Tužena je upozorena da će u slučaju odbijanja prijedloga, tužba biti formalno predata sa odštetnim zahtijevom od 5 miliona KM, te da će se objelodaniti javnosti, da je RS zaštitila počinioce teških krivičnih djela i rizikovala parnicu od 5000000 KM, umjesto da postupi po zakonu, što joj je i obaveza, procesuira odgovorne te isplati samo 1000 KM.
Iz daljeg slijeda događaja vidljivo je da je tužena pokušala sa prevarom i odugovlačenjem, jer najavljena obavjest Pravobranilaštva nikada nije stigla.
Kako je već putem MUP-a i Tužilaštva sabotirala istragu i prikrila ubistvo, falsifikujući dokaze, perući ih benzinom i lažirajući nalaze obdukcije, o čemu je materijal priložen i u ovoj tužbi, te zabranila pristup svima iz porodice Bajo, kako ne bismo mogli dostavljati dokaze i ostvariti uvid u tražene informacije, tužena RS je isprovocirala obilje krivičnih prijava i tužbi, protiv nje i odgovornih koji su sopstvenom nepažnjom, djelovali izvan službenih ovlasti.
Znajući kakvu sistemsku korupciju i kriminal imam ispred sebe, metaforički rečeno, otvorio sam veliki broj frontova u pravnom ratu sa mafijom koja drži pod kontrolom sve državne organe u BIH i ispleo takvu "paukovu mrežu" da se tužena RS uplela toliko da pri svakom pokušaju oslobađanja tone sve dublje, čineći nova krivična djela.
Tužena RS, ovakva kakva je sada, nema nikakvih dodirnih tačaka sa zakonom, nego suprotno tome nastupa kao Zločinačka organizacija, na način i još gore nego što je opisano u KZRS:
Zločinačka organizacija je udruženje od najmanje tri lica ciji clanovi su se udružili radi vršenja krivicnih djela. Djelovanje zlocinacke organizacije višeg stepena usmjereno je i prema ostvarivanju i zadržavanju nadzora nad pojedinim privrednim ili drugim djelatnostima, pri cemu se koristi zastrašivanjem ili nasiljem radi uticaja na druga lica da im pristupe ili im se povinuju. Zlocinacku organizaciju odlikuje visok stepen povezanosti clanova, unutrašnja organizacija na osnovu odnosa hijerarhije i discipline, te podjele rada. Zlocinacka organizacija je osnov pojma organizovanog kriminala.
Konkretno vezano za ovu parnicu, tužena RS, vrši konstantnu diskriminaciju cijele porodice Bajo, jer je razotkrivena njena uloga u prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice, prilikom krijumčarenja. Šta je konkretno švercovano, nije ni važno, ali je sigurno da se OT Bijeljina ne bi angažovala za prikrivanje transporta auto guma, nego nečega mnogo vrednijeg. Kad se tome doda činjenica da je tužena RS od 2008-e do 2012-te prala novac narko mafije preko banke istog vlasnika, gdje je krijumčarena roba, a u kojoj je suvlasnik, nije teško zaključiti šta se nalazilo u 3 nestala paketa na dan ubistva Ivone Bajo.
Da u ovoj zemlji postoji vladavina zakona i prava umjesto diktature i tiranije oličene u predsjedniku tužene i povezanom tajkunsko političkom mafijom, već bi te 2011-te bili pohapšeni odgovorni za monstruozna krivična djela.
Ovako sam bio prisiljen da objavom dokaza na internetu i dostavljenjem stranim istražnim organima i Interpolu, radim na rušenju mafijaškog režima kako u RS, tako i Federaciji BIH, jer umjesto zakona, državni službenici slušaju naloge diktatora, predsjednika tužene, koji javno prijeti građanima, medijima, studentima, ratnim veteranima, tužilaštvima i sudovima, ako donesu odluke u skladu sa zakonom, a njemu nisu po volji.
Ako je dana 05.09.2012. kada je izvršena diskriminacija iz ovog tužbenog zahtijeva, strah od tiranina bio prevelik, sada je i vrapcima jasno da je ova godina kraj mafije i da ih uskoro čeka dugogodišnja robija.
Ko to ne shvata, neće da vidi ili je interesno povezan, sam će snositi krivičnu odgovornost za svoje postupke, a u ovom slučaju obavještavam zastupnika tužene da ako moj prijedlog ne bude prihvaćen u navedenom roku, 01.04.2014. predaću krivičnu prijavu protiv više lica iz Vlade i Pravobranilaštva, koji su 2011-te dobili od mene dokaze o teškim krivičnim djelima. Sve prema članu "Nacin izvršenja krivicnog djela" stav 2, vezano za član "Obaveza prijavljivanja krivičnog djela", čime je izvršeno više krivičnih djela od strane onih koji su znali za izvršeni kriminal a nisu poštovali zakonsku obavezu.
Zloupotreba službenog položaja, Pomoć učiniocu poslije izvršenja, Sprečavanje dokazivanja, Povreda prava na podnošenje pravnog sredstva, su samo neka od krivičnih djela koja su vršili službenici tužene RS, (prije svega OT Bijeljina i komanda sudske policije) za šta će svi morati da daju objašnjenje i krivičnim postupcima, kada trenutni diktatorski režim padne sa vlasti.
Ukoliko tužena RS ne prihvati dogovor imaće nemoguću misiju da dokazuje kako nije izvršila diskriminaciju, a s obzirom na dokaze koje sam dostavio, bez problema ću dokazati ne samo diskriminaciju nego i motive tužene. Izvođenje dokaza o nekom remećenju reda i mira može da zaboravi, jer ovo nije prekršajni postupak.
Eventualno može da uzvrati protivtužbom, zbog nanošenja "duševnog bola" za "vrijeđanje" državnih organa, čime su pojedinci već pokušavali da me uplaše iako je to u suprotnosti sa garantovanim pravom iz Ustava RS, član 32. Na stranu to što za kriminalan rad državnih organa imam neoborive dokaze.
Tužena RS je putem svojih organa uništila 4 godine mog života štiteći monstruozni kriminal i krivci će za to krivično i da odgovaraju. Ne samo za diskriminaciju, nego i za saučesništvo u ubistvu, krijumčarenju i prikrivanju zločina, a svako neka odabere, hoće li raditi prema zakonu ili nalozima mafijaških bosova...
S obzirom da je zastupništvo tužene do sada pokušavalo sa odugovlačenjem, te ako ne prihvate dogovor, očekujem od suda da, nastavi rad u skladu sa stavom iz člana 12 ZOZD-e "Sud i druga tijela koja sprovode postupak dužna su da radnje u postupku preduzimaju hitno, obezbjeđujući da sve tvrdnje o diskriminaciji budu što prije ispitane."
I prijedlozi da se spaja više predmeta imaju isti cilj, te se protivim svakom takvom daljem pokušaju, jer je usmjeren ka odugovlačenju do ovogodišnjih izbora, kada bi tužena nastavila sa bezakonjem ili bi počela da radi profesionalno i odgovorno, zavisno od rezultata...

PRILOG


Odgovor ministarstva 31.05.2011.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 430

Iz izjava vozača i direktora vidljivo je da se radi o krivičnom djelu krijumčarenja, jer su od 4 dovezana paketa robe, čak 3 nestala preko noći, a samo paket je dočekao jutro u magacinu.

DOPUNA KRIVIČNE PRIJAVE PROTIV PRAVNOG LICA
AD "UNIVERZAL" BIJELJINA

Dana 02.12.2010. predao sam krivičnu prijavu protiv AD "Univerzal" a još nekoliko mjeseci ranije 24.06.2010. prijavu protiv njihovog radnika, kao fizičkog lica.
Tada nisam imao sigurne podatke da li su krivična djela izvršena od strane portira Sofrenić Blagiše, koja ću u nastavku opisati samo njegovo djelo ili je sve rađeno sa znanjem, dozvolom i nalozima AD Univerzal, no u međuvremenu sam pribavio i taj dokaz. Prije svega ukazujem na izvršene kriminalne radnje:
1) Iz izjave datoj tužiocu dana 12.08.2009. (KTA - 596/09) Kešmer Mirsad na dnu strane 4 izjavljuje da su dovezli 4 paketa robe prilikom isporuke 23.07.2009.
2) Moco Nedžad, suvozač dana 12.08.2009. (KTA - 596/09) u svojoj izjavi na strani 5, redovi 6 i 7 kaže da su bila 3 do 4 paketa robe.
3) Tadašnji direktor Ad Univerzal, Lazarević Zlatan dana 11.08.2009. (KTA - 596/09) u svojoj izjavi na strani 3 pri dnu opisuje da je sutradan magacioner raspakovao samo paket.
4) Ni tog dana kad je dovezena roba 23.07.2009. a ni narednih dana, pa čak ni prilikom izjave datoj u CJB Bijeljina, (28.07.2009.) portir Sofrenić ne pominje kamion niti dovezenu robu, odnosno prikriva njihovo postojanje.
5) Podatke o dolasku kamiona i dovezenoj robi otkrila je porodica Bajo, što je opisala Budimka Bajo Bollin u izjavi dana 11.08.2009. (KTA - 596/09) na strani 7, drugi stubac.
6) Portir Sofrenić je prvobitno opisivao da je lično vidio dana 23.07.2009. djevojčicu Ivonu Bajo, kako se kreće ulicom i krvari prije mjesta gdje je pala, što odgovara i slikama lica mjesta, a potvrdio je u izjavi datoj MUP-u, da je bilo više mrlja krvi dok je prilazio djevojčici, što jasno ukazuje da je povrijeđena prije tog mjesta gdje je ležala.
7) Pošto je porodica Bajo, prenijela njegovu izjavu, isti mjenja verziju događaja i prvo (28.07.2009.) negira da je vidio kretanje djevojčice ne pominjući dolazak kamiona iako je pitan da li ima nešto bitno, dok se poslije otkrivanja pomenutog vozila ispostavlja da je lično pomogao njihovom bjegstvu sa lica mjesta, (izjava Dušanke Filipović 10.08.2009. na strani 4).
8) Krajem maja 2010-te portir Sofrenić u telefonskom razgovoru, sa zastupnikom gđe Bollin (audio zapis dostavljen ranije u OT Bijeljina na disku) opisuje da je uklonio materijalni dokaz sa mjesta zločina. Radi se o torbi dvostruko presječenog kaiša, dio nedostaje a većina ostatka je oprana jakim hemijskim sredstvom, (fotografije takođe dostavljene u OT Bijeljina).

Iz izjava vozača i direktora vidljivo je da se radi o krivičnom djelu krijumčarenja, jer su od 4 dovezana paketa robe, čak 3 nestala preko noći, a samo paket je dočekao jutro u magacinu. Dalje se može zaključiti da oni nisu ni znali da se radi o švercu ili bar neki od njih, jer ne bi davali neusaglašene izjave. I na kraju je očito da je jedino portir morao biti upoznat sa krijumčarenjem, jer su paketi bili pod njegovim nadzorom tokom noći do jutra.
Da li su vozači uopšte znali da dovoze neregularnu robu ili je to dogovoreno na nivou firmi, nisam imao mogućnosti da ustanovim, ali sam utvrdio da je AD Univerzal sasvim sigurno svjesno dobavio nelegalnu robu, te preko svog radnika, pomogao kamionu da pobjegne, uklonio materijalni dokaz ubistva sa mjesta zločina, a sve da bi prikrio krijumčarenje.
Naime u parnici 80 0 P 039221 12 P tužio sam taktički AD Univerzal za nadoknadu nematerijalne štete zbog nanošenja duševnog bola uzrokovanog obmanjivanjem i odmah ponudio da odustanem od kompletnog traženog iznosa, ukoliko se distanciraju od radnji portira. Kako sam istovremeno priložio dokazni materijal o krijumčarenju, a AD Univerzal nije prihvatio prijedlog, time je stao iza svih postupaka radnika Sofrenića. Materijal o tome je obiman i neću sada detaljno da opisujem jer se dokazi mogu pronaći u navedenom spisu Osnovnog suda.
DOKAZI TUZBE PROTIV UNIVERZALA
Što se tiče same sadržine paketa, odnosno švercovane robe, za samo izvršenje krivičnog djela to je nebitno, ali nije sasvim svejedno o čemu se radi. S tim u vezi još od 2010-te sam o ovom događaju dostavljao podatke i stranim istražnim organima, direktno ili preko posrednika, te je 25.02.2012. u Bobar banci otkriveno preko 4 miliona transakcija narko mafije Darka Šarića.
Činjenica da je ista osoba vlasnik i AD Univerzal, ne znači automatski da je spornog dana u 3 nestala paketa bio kokain, no nema sumnje da toliki trud, bjegstvo kamiona, laži portira istražiteljima u izjavama, uklanjanje dokaza i pranje benzinom, ne bi bili izvršeni da se radi o nekim sitnicama, auto gumama i slično.
Nova važna činjenica je ta da je na dan krijumčarenja u AD Univerzal bio zaposlen Slaviša Bobar, što se vidi iz izjave tadašnjeg direktora Lazarevića na strani 3 drugi pasus. Pomenuti Bobar Slaviša je 10.04.2013. obavljao funkciju direktora a uhapšen kao član kriminalne gupe Darka Eleza, pod sumnjom da su 2005-te godine učestvovali u kradji 1,8 milona KM na Han Pijesku kao i da su umiješani u pokušaj kradje 2,2 milona KM na području Istočnog Sarajeva.
Pomenuta kriminalna grupa je samo jedna od više njih koje su rasturale kokain Šarićevog klana, a o pomenutom događaju sam dostavio podatke i u KT Sarajevo Pretpostavljam da bi uhapšeni u akciji "Lutka" bili mnogo ranije procesuirani da moje prijave iz 2010 nisu bile zagubljene u međuvremenu, kako sam nedavno obavješten.
UKOLIKO SU I DALJE ZAGUBLJENE, ODNOSNO TUŽILAŠTVO NE MOŽE DA IH PRONAĐE, DOSTAVIĆU NJIHOVE KOPIJE I DOKAZNI MATERIJAL.
Ne znam koliko su podaci koje sam dostavljao pomogli u hapšenjima pripadnika kriminalnih klanova, ali sam dobio obavjesti da su proslijeđeni i Interpolu više puta, a dobijao sam i važne uzvratne informacije.
Suštinski nesporno je iz dokaznog materijala da je dana 23.07.2009. izvršeno krijumčarenje. Čega ? ne mogu tvrditi sa sigurnošću, ali vjerujem da se radi o kokainu dostavljača Darka Šarića, koji je ovde distribuirala grupa Darka Eleze u saradnji sa entitetskim tajkunima. Već odavno znam da je Šarić dogovorio predaju Beogradu, preko agencije CIA, a dan prije nego je to zvanično upućeno vladi Srbije, predao sam podnesak u OT Bijeljina 23.01.2014. pominjući ove prijave i događaje te najavio dolazak.
S obzirom na trenutne političke okolnosti i saznanja koja sam imao došao sam do OT Bijeljina tek dana 17.03.2014. kada sam već imao infomaciju o predaji Darka Šarića, što je takođe dan ranije, nego je ta vijest formalno objavljena. S obzirom da shvatam važnost tajnosti nekih informacija i poštujem osobe koje proslijeđuju moje materijale, odnosno dostavljaju mi svoje podatke, uvijek u tekstovima na internetu pravim selekciju dokaza koji se tada mogu objaviti, ali to se ne odnosi na istražne organe.
Dakle dana 17.03.2014. doneo sam materijal koji dokazuje izvršenje više krivičnih dijela i informaciju da je Darko Šarić uhapšen, no na žalost nadležni tužilac je bila zauzeta drugim ranije preuzetim obavezama. Vjerujem da je sudska policija evidentirala moj dolazak tog dana, a za podnesak 23.01.2014. postoji pečat OT Bijeljina.
Da li je koincidencija to što sam u dva različita dana izvršio dvije radnje prije nego što su svi drugi znali, neka svako procjeni sam, a dodajem da do dana 17.03.2014. bar dvije godine nisam tražio razgovor sa relevantnim tužiocem.
To vrijeme sam posvetio raskrinkavanju mafijaškog režima Dodik Milorada, koji je da bi prikrio krijumčarenje svog čovjeka Bobar Gavrila, spriječio da se procesuiraju ubice Ivone Bajo, osmogodišnje djevojčice, što je javno priznao glavni republički tužilac g. Švraka Mahmut izjavom da:
ZA PROCESUIRANJE "KRUPNIH RIBA" NEMA POLITIČKE VOLJE
O kriminalu Bobar Gavrila, koji je krijumčareći neregularnu robu indirektno odgovoran za smrt djevojčice imam obilje dokaznog materijala. Pitanje je samo hoće li te dokaze objaviti OT Bijeljina ili će sačekati da budu izneseni na suđenju Darku Šariću ???

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 429

Dana 23.07.2009. godine, ogranizovana kriminalna grupa je švercovala neregularan tovar u firmu "Univerzal", Gavrila Bobara, u Bijeljini, jednog od tajkuna iz mafijaškog režima Dodik Milorada, kada je ubijena osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo!

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE


APELACIJA NA RJEŠENJE 80 0 P 050285 14 Gž

U predmetu, koji je okončan Rješenjem Okružnog suda u Bijeljini 80 0 P 050285 14 Gž 17.01.2014. prvo je Osnovni sud osporio bilo kakvu mogućnost podnošenje tužbe kojom bi se utvrđivala već "garantovana" prava, te naložio da se tužbeni zahtijev "upravi na postojanje konkretnog prava ili pravnog odnosa, povodom tačno određenog spora"...
Okružni sud je poslije žalbe izneo sasvim suprotan stav, potvrdivši da je moguće podnijeti takvu tužbu i iznosi sasvim drugačiji razlog za odbacivanje, odnosno da je tužbeni zahtijev navodno nejasan. Apsurdno je da se moja tužba odbacuje zbog toga što nisam "uredio tužbu kako je naloženo navedenim rješenjem od 1l.1l.2013.godine" iako je konstatovano da "tužilac može tužbom tražiti utvrđenje postojanja odnosno ne postojanja konkretnog prava ili pravnog odnosa".
Takođe je netačna tvrdnja drugostepenog suda da "tužilac ni u tužbi ni u dopuni tužbe nije postavio tužbeni zahtjev iz koga bi se vidjelo koje pravo ili pravni odnos traži da se utvrdi" jer je to kristalno jasno navedeno u prvom predatom podnesku.

OBRAZLOŽENJE

U folderu "Tuzba" nalazi se skenirana kompletna dokumentacija koja je poslata i u štampanom obliku, a vidljivo je iz izjava policije i Zabilješke 1173/11, da postoji nezakonita usmena naredba, koja glasi: "ZDENKU BAJO, BUDIMKI BAJO I SVIM SRODNICIMA UBIJENE IVONE BAJO, NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA".
Stoga sam radi zaštite svojih prava i podneo deklarativnu tužbu za utvrđenje, sa jasno postavljenim tužbenim zahtijevom, za koja prava želim da se konstatuje njihovo postojanje, odnosno nepostojanje, te da se izda naredba državnim organima da prekinu sa radnjama koje povređuju dostojanstvo moje ličnosti. Uz sve to sam detaljno opisao činjenice i priložio dokaze, sa napomenom da postoje i drugi u posjedu tužene RS, za šta je potrebno da Sud izda naredbu o dostavi shodno ZOPP-u.
Sve to je vidljivo iz teksta tužbe na 4 strane, no Osnovni sud donosi rješenje o ispravci i dopuni sa obrazloženjem da se u činjeničnom opisu navedu "pravno relevantne činjenice" te da se tužbeni zahtijev odredi prema nekom već postojećem sporu. Takođe se objašnjava da navodno nije jasno "iz kog životnog događaja izvire tužbeni zahtijev" (iako je sudija jasno opisao da je uzrok pogibija djevojčice Ivone Bajo, a sve sam detaljno obrazložio), te se kaže da se deklaratornom tužbom "ne može tražiti utvrđenje prava koje je već garantovano ustavom ili zakonima" kao i da se ne mogu uspostavljati novi pravni odnosi, što ja nisam tražio, ali ni to nije tačno. Recimo u sporu za utvrđenje očinstva, sudskim putem se može uspostaviti novi pravni odnos između stranaka, a to je pravo na alimentaciju, koje ranije nije postojalo između njih.
Ja sam naravno u dopuni ukazao da je prema stavu 2 člana 54 ZOPP-u to moguće i kao dokaz priložio Rješenje Okružnog suda u Banjaluci 71 0 P 134315 12 Gž i detaljno izneo argumente za prihvatanje tužbe, što se može vidjeti u prilogu. No postupajući sudija uprkos tome odbacuje tužbu sa potpuno istom argumentacijom, a u žalbi osim pravnih navodim i subjektivne argumente postupajućeg sudije Destanović Senada, protiv koga sam u drugom predmetu ranije podneo pritužbu i potom krivičnu prijavu...
Drugostepeni sud odbacuje tu žalbu, ali sa sasvim drugačijom argumentacijom u odnosu na Osnovni sud. Naime priznaje sa da sam bio u pravu u smislu mogućnosti podnošenja tužbe, citiram: "tačno je da tužilac može tužbom tražiti utvrđenje postojanja odnosno ne postojanja konkretnog prava ili pravnog odnosa" (što mi je prvostepeni sud osporavao, ali onda Okružni sud nalazi sasvim drugi "nedostatak" te navodno tužilac "nije postavio tužbeni zahtjev iz koga bi se vidjelo koje pravo ili pravni odnos traži da se utvrdi"...
To naravno nije istina jer sam još u tužbi precizno opisao o kojim se pravima radi, što se može vidjeti iz dostavljene kopije, a ovde citiram jednu od tačaka, najvažniju upravo za ovo odbacivanje tužbe i obrazloženje:
10) Pravo da ne može biti pozvan na odgovornost niti trpjeti druge štetne posljedice zbog javno izraženog mišljenja o radu državnih organa ili stavova iznesenih u predstavci, peticiji i prijedlogu, osim ako je time učinio krivično djelo, garantovano članom 32 Ustava RS.
Takođe sam tražio da se izda naredba shodno relevantnom članu iz ZOO-a:
1) Naređuje se tuženoj RS da prestane sa radnjama kojom se povređuje pravo ličnosti tužioca, oduzimanju prava bez pravosnažnog rješenja i vrši bilo kakva diskriminacija u odnosu na druge građane:
Ustavni sud se može uvjeriti da sam u svakoj od tačaka, jasno i precizno odredio o kojim se pravima radi, opisao sam uzroke zbog kojih mi se otimaju određena prava, naveo postojanje nezakonite usmene naredbe koja je u suprotnosti prije svega sa pravom iz člana 16 Ustava RS, te sa više drugih prava i za svoje trvrdnje priložio dokaze. Sudovi su potpuno svjesni da se prema građanima vrši diskriminacija i to zbog prikrivanja ubistva i krijumčarenja u koje su umješani organi tužene RS, te NE ŽELE da postupju po tužbi kojom bi se nezakonite radnje prekinule. Takođe se netačno navodi da ta prava citiram "isti može ostvarivati kod Ustavnog suda Republike Srpske i Ustavnog suda BiH", što je nemoguće dok se ne pokuša sa zaštitom putem stvarno nadležnih sudova, što sam i učinio, tako da su tek sada poslije okončanog drugostepenog postupka stvoreni uslovi za Apelaciju, shodno neophodnom uslovu.
Ustavni Sud "ima apelacionu nadležnost za pitanja ... koja se pojave na osnovu presude bilo kojeg suda u Bosni i Hercegovini"
Nevjerovatno je to, da moju tvrdnju, kako je "isti sudija iz ličnih interesa tužbu odbacio" Okružni sud opisuje kao vrijeđanje sudije Destanovića, a uz sve to na kraju obrazloženja prijeti mi se kažnjavanjem i to "u najmanju ruku" , "zbog vrijeđenja državnih organa" iz razloga što sam naredbu kojom se diskriminišu svi srodnici ubijene djevojčice opisao kao fašističku.
Ne mogu a da se ne zapitam kakav bi to prikladan postupak morao da se primjeni prema meni, ako je kažnjavanje najmanje što bi trebalo ???
Očito je da je sud odbacio tužbu jer tražim poštovanje prava da se javno iznese svoje mišljenje o radu državnih organa, a da se zbog toga ne smijem kažnjavati, (što je tužena RS već činila). Kažnjavanje je moguće samo ako se tim mišljenjem čini krivično djelo, kao recimo izlaganje suda poruzi ili prijetnja nasilnim ponašanjem prema objektima ili službenicima državnih organa, što ja nikada nisam činio.
Na kraju navodim prava i slobode koji se brutalno otimaju postupcima državnih organa, na osnovu usmenih naredbi osoba o čijim sam krivičnim djelima prikupio neoborive dokaze, a sudska vlast odbija da utvrdi postojanje mojih prava:
Pravo lica da ne bude podvrgnuto mučenju niti nečovječnom ili ponižavajućem tretmanu ili kazni
Pravo na pravično saslušanje u građanskim i krivičnim stvarima i druga prava u vezi sa krivičnim postupkom
Slobodu misli, savjesti i vjere
Slobodu izražavanja
Oduzeto je i pravo na nediskriminaciju garantovano članom 4 Ustava BIH, pravo na podnošenje žalbe na navedenu naredbu, garantovano članom 16 Ustava RS, pravo na pristup dokumentaciji koju su o meni prikupljali organi tužene, garantovano članom 23 Ustava RS, pravo na ravnopravnost, jednakost pred zakonom i uživanje pravne zaštite, garantovano članom 4 Ustava RS, pravo da ne budem izložen ponižavajućem postupanju, garantovano članom 14 Ustava RS, pravo da se Ustavom garantovana prava ne mogu oduzeti niti ograničiti, garantovano članom 48 Ustava RS, pravo na pravično suđenje, garantovano Ustavom, vezano za član 7 ZOP-a, pravo garantovano članom 32 Ustava RS, "da niko ne može biti pozvan na odgovornost niti trpjeti druge štetne posljedice zbog javno izraženog mišljenja o radu državnih organa, te više drugih prava iz KZ-a i ZOKP-u, te Zakona o zabrani diskriminacije...

Predlažem da shodno propisima Ustavni Sud proglasi osporenu presudu nevažećom i vrati slučaj sudu koji je donio presudu na ponovni postupak.

U NASTAVKU JE OPIS UZROKA, RAZLOGA I MOTIVA ZA OTIMANJE GARANTOVANIH PRAVA
Dana 23.07.2009. godine, ogranizovana kriminalna grupa je švercovala neregularan tovar u firmu "Univerzal", Gavrila Bobara, u Bijeljini, jednog od tajkuna iz mafijaškog režima Dodik Milorada, kada je ubijena osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo!
Iako su znali za to ‚"istražitelji" nisu naložili saobraćajcima da zaustave i pregledaju kamion, te je isključivo zahvaljujući saznanjima porodice ta činjenica otkrivena.
Tako je došlo do saslušavanja vozača u svojstvu svjedoka u OT Bijeljina, koje je bilo obična farsa, jer se nije saznalo čak ni to šta su prevozili tom prilikom! Po njima to su bili "auto dijelovi" a za tužioca pitanje: "Kako država misli naplatiti PDV, za neke auto dijelove? 17% od čega ???
Kamion koji je dovezao švercovanu robu, (od 4 dovezena, 3 paketa "NEKE" robe su nestala preko noći) bio je tehnički neispravan! Nosač rezervoara je pukao, te su ga vezali španerom, trake za vezanje robe, a po patološkom nalazu i mišljenjima vještaka, smrtonosnu povredu na tijelu Ivone Bajo nije nanijela žica, nego predmet trakastog oblika!
Portir Sofrenić Blagiša, javno izjavljuje da je vidio kako djevojčica vozi bicikl, krivuda i iskašljava krv, te pada, što odgovara tragovima na terenu. Pošto o tome obavještavam inspektora Marković Dragoslava, on tvrdi da to nije istina, (a kako on to zna, kad nije bio prisutan), te se portir poziva da izmjeni svoju izjavu i prilagodi je falsifikatima "istražnih organa"...
Isti portir je uklonio materijalni dokaz ubistva sa mjesta zločina! Torbu su kasnije iz bolnice odnijeli saučesnici i pokušali da je sakriju za sva vremena. Na sreću uspio sam da je fotografišem u prostorijama suda, po okončanju "istrage"! Iz slika torbe je vidljivo da je kaiš presječen, presječeni dio nedostaje a veći dio ostatka je opran jakim hemijskim sredstvom da se uklone tragovi ubistva. Napominjem da SRAMNA obavijest tužioca ne sadrži nikakvo obrazloženje a posebno niko nikada nije objasnio zašto je torba u takvom stanju???
U kasnijem periodu sam obavijestio pismeno tužioce o svojim otkrićima i upozorio da će odgovorni završiti u zatvoru, ako ne otkriju za čije su interese sabotirali istragu. Reakcija OT Bijeljina je bila takva da su me optužili za "Ugrožavanje sigurnosti" te poslali policiju da otme dokaze o kriminalu, koje sam imao na računaru...
Takođe se otvoreno primjenjuju diskriminatorske i čak fašističke metode prema porodici, tako da smo do sada tri puta hapšeni, pri pokušajima da dostavimo dokaze o kriminalu u OT Bijeljina, što je zakonom garantovano pravo svakom građaninu...
No, to me nije pokolebalo, te dolazim do dokaza da je patološki nalaz falsifikovan i nije dostavljen vještaku dr. Busarčeviću, čije se mišljenje tražilo od strane OT Bijeljina, koje nije prihvatilo mišljenje obducenta da je smrtonosnu ranu nanio predmet dimenzije 1x25 milimetara!
IZJAVA VJESTAKA
Audio izjavu vještaka na disku, pokušavali smo predati tužilaštvu uz izjavu o drugim saznanjima, no uz prijetnju oružane sile i svojim tijelima, pripadnici sudske policije izvršavaju naloge mafije i ne dozvoljavaju da se dostave bilo kakvi dokazi o ubistvu jednog djeteta...
NAČIN I POSLJEDICE DISKRIMINACIJE
Pošto je od strane OT Bijeljina smišljena laž da je djevojčica Ivona Bajo zadobila smrtonosne povrede pošto je pala sa bicikla i nabola se na žicu, postavio sam neka nezgodna pitanja od kojih izdvajam:
1) KAKO JE MOGUĆE DA TRAGOVI KRVI VIDLJIVI I NA SLIKAMA POČINJU 10 METARA PRIJE PADA KADA SE NAVODNO NABOLA NA ŽICU - DAKLE PRVO ISKAŠLJAVA KRV 10 METARA A TEK ONDA PADA I ZADOBIJA TU POVREDU ???
2) PORTIR SOFRENIĆ BLAGIŠA IZ UNIVERZALA NAM PRILAZI POSLIJE SAHRANE I PRIČA DA JE VIDIO DJEVOJČICU KAKO SE KREĆE SA BICIKLOM, KRIVUDA I ISKAŠLJAVA KRV, PA PADA NA ASVALT - DAKLE POVREDA JE NASTALA PRIJE PADA ???

Reakcija na to je bilo konstantno izbjegavanje tužioca da odgovori, pod izgovorom da se čekaju rezultati vještačenja, a kasnije po obustavi istrage sam saznao da je portir uklonio materijalni dokaz torbu sa mjesta zločina, koju su kasnije sakrili inspektor Marković Dragoslav i tužilac Stjepanović Danica. Kaiš torbe je dvostruko presječen, dio nedostaje, a ostatak opran hemijskim sredstvom da se uklone tragovi ubistva.
U februaru 2010-te dostavljem fotografije torbe, (koje sam snimio uz dozvolu Osnovnog suda) u OT Bijeljina trežeći razgovor sa tužiocem i odgovore, shodno ZOKP-u, član "Obustava istrage". No umjesto da postupe po zakonu blokada pristupa se nastavlja te ih pismeno upozoravam sredinom marta da će svi odgovorni za prikrivanje završiti u zatvoru, šaljući slike torbe svim tužiocima. Vjerovatno prije svega sa namjerom da mi otmu dokaze optužuju me za "Ugrožavanje sigurnosti" te šalji policiju na pretres prostorija i odnose računere koje sam koristio 24.03.2012.
Vraćeni su krajem godine, a hard disk je bio prazan. Srećom ranije sam diskove sa dokazima poslao u Cirih i na druge lokacije izvan zemlje, sa uputama da se dostavi centrali Interpola u Lionu...
OT Doboj je donelo odluku da ne postoje elementi krivičnog djela, a poslije moje privatne tužbe protiv podnosilaca Gruhonjić Muhameda i Debeljević Milorada, tuženi Debeljević je poslao odgovor sudu u kome tvrdi da sam sve to izmislio.
Nije znao da ću dobiti Zabilješku MUP-a u kojoj je to navedeno, te se konstanto sprečavam u ostvarivanju više zakonom i ustavom garantovanih prava, a navodim samo neka:
Zabrana kontakta sa tužiocem, (kao punomoćnik majke ubijene djevojčice) onemogućavanje pristupa traženim informacijama, sprečavanje podnošenja krivične prijave na zapisnik, te čak i lično predavanje već napisane u prostorijama tužilaštva. Naravno na postavljena pitanja nema odgovora, a krajem maja sam u razgovoru sa vještakom trasologom saznao da ne samo da ne zna ništa o torbi presječenog lkaiša, nego ni o jednoj unutrašnjoj povredi, (probodena prsna kost, kanal kroz grudnu žlijezdu, te probodi desne plućne arterije i dušnice. Na sve to kao i po prijavama protiv portira Sofremića, te AD Univerzal. predatim 2010-te, nema odgovora sve do danas, (08.02.2014.) te da bih uopšte imao dokaz o tom bezakonju, poslije više desetina pokušaja da ostvarim svoja prava, prisiljen sam da se suprotstavim naredbi da se udaljim, kako bi ostao pisani trag šta se dešava. Skrećem pažnju da su zapisnici sa suđenja jedini dokaz fašističkog tretmana prema porodici Bajo i da toga nije bilo lažljivci i kriminalci iz OT Bijeljina bi opet rekli da sam sve to izmislio...
Svi dokazi o prikrivanju zločina su na priloženom disku u folderu "Dokazi ubistva" od kojih posebno skrećem pažnju na fotografije torbe, snimak razgovora sa vještakom trasologom, te web stranice "ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA" i "KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO" u kojima do detalja razotkrivam falsifikovanje mjesta zločina i obdukcije odnosno krijumčarenje iz Asa auta u Univerzal, prevoznikom Haak trans.

PRILOZI

TUŽBA SA 7 PRILOGA
RJEŠENJE ZA ISPRAVKU I DOPUNU
DOPUNA SA 2 PRILOGA
RJEŠENJE O ODBACIVANJU
ŽALBA NA RJEŠENJE
RJEŠENJE OKRUŽNOG SUDA
DISK

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 428

Vezano za nalogodavca prilažem dokaz "Odluka specijalnog tuzilastva 06.04.2011." gdje je obeležen dio u kome se vidi da im je 25.02.2011. dostavljena pritužba uz koju su se nalazili dokazi izvršenja. Poslije neradnog vikenda 28.02.2011. u ponedjeljak Dodik Milorad javno u medijima prijeti ukidanjem Specijalnog tužilaštva...

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV VIŠE LICA

Na osnovu člana 8 KZRS-e, stav "2) Krivicno djelo može biti izvršeno nečinjenjem samo kad je učinilac propustio činjenje koje je bio dužan da izvrši" a vezano za član ZOKP-u "Obaveza prijavljivanja krivičnog djela" te članove "Nesavjestan rad u službi", "Zloupotreba službenog položaja ili ovlaščenja", "Pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela" i druga sa tim povezana.
OPIS I OBRAZLOŽENJE KRIVIČNIH DJELA
Početkom 2011-te godine dostavio sam Vladi i Pravobranilaštvu RS dokazni materijal o više izvršenih krivičnih djela uz radnu verziju tužbe (BOLLIN protiv RS) sa ponudom da ista nikada neće biti predata ukoliko organi RS pokrenu istragu i objave dokaze u javnosti (ili daju objašnjenje ako postoji) te isplate gospođi Bollin samo 1000 KM po osnovu troškova za propušteni let, na dan nezakonitog zadržavanja. Upozoreno je da će u suprotnom tužba biti podnesena sa odštetnim zahtijevom od 5 miliona KM, te da će javnost biti upoznata sa činjenicom da je RS umjesto da izvrši dužnost i goni počinioce iste zaštitila rizikujuči 5000000 KM, a osim toga je izvršeno obilje drugih krivičnih djela, kako bi se prethodna zataškala, podnesene brojne tužbe i krivične prijave.
U prilogu "Obavjest ministarstva pravde 31.05.2011." vidljivo je da su nagovijestili neki odgovor od Pravobranilaštva do koga nije došlo, ali je to nebitno za ovu prijavu.
Od nadležnih se tražila istraga, a ne obavještavanje VSITV-a, (koje nije nadležno za krivična djela) što je minimiziranje monstruoznog zločina. Da li je neki tužilac prilikom toga učinio neki banalan disciplinski prekršaj je zanemarljivo u odnosu na činjenicu da su dostavljeni dokazi o prikrivanju ubistva, uklanjanja materijalnog dokaza sa mjesta zločina i slično.
Radilo se o prikrivanju ubistva osmogodišnje Ivone Bajo prilikom krijumčarenja a u narednom periodu potpuno su razotkriveni nalogodavci Naime dana 23.07.2009. kriminalna grupa je prošvercovala 3 paketa neke robe tehnički neispravnim kamionom istovremeno kada djevojčica pada na asvalt. Portir AD Univerzal je pomogao kamionu da pobjegne, prećutavši to istražiteljima, a uklonio je sa asvalta torbu presječenog kaiša, opranu benzinom da se prikriju tragovi.
Dokazi o tome su dakle bili u posjedu više lica iz Vlade RS i Pravobranilaštva, koji nisu ispunili svoju obavezu, nego su pomogli da krivci izbjegnu odgovornost. Detalji o pozadini su razotkriveni kasnije u cjelosti, a ovom prilikom ističem da su u Bobar banci, istog vlasnika kao i firme gdje se švercovala roba dana 25.02.2012. otkrivene transakcije narko mafije Darka Šarića od preko 4 miliona KM a 10.04.2013. je uhapšen S.B. (tada direktor Univerzala, a na dan ubistva zaposlen) kao član grupe Darka Eleza, odgovorne za više krivičnih dijela još od 2005-te i pljačke 2 miliona KM.
Toliko što se tiče prikrivanja zločina, a vezano za nalogodavca prilažem dokaz "Odluka specijalnog tuzilastva 06.04.2011." gdje je obeležen dio u kome se vidi da im je 25.02.2011. dostavljena pritužba uz koju su se nalazili dokazi izvršenja.
Poslije neradnog vikenda 28.02.2011. u ponedjeljak Dodik Milorad javno u medijima prijeti ukidanjem Specijalnog tužilaštva. Bitno je i to da samu prijavu nisam podneo ja neko meni neka nepoznata osoba od velikog broja onih kojima sam slao dopise.
Tada je postupajući tužilac bio g. Mahmut Švraka i izneo primjedbu da nisu dostavljeni dokazi. Poslije dostave, se dakle prijeti ukidanjem, tužilac imenuje na položaj glavnog republičkog, da bi predmet bio zatvoren, a krajem novembra 2012-te g. Švraka pred kamerama, (postoje snimci i na internetu) otkriva razloge:
ZA PROCESUIRANJE "KRUPNIH RIBA" NEMA POLITIČKE VOLJE...
O svemu postoje i drugi brojni dokazi, do kojih će tužilac lako doći kada sa vlasti padne trenutni diktatorski mafijaški režim. Poenta je u tome da je Dodik Milorad izvršio pritisak na državne službenike da prikriju ubistvo jednog djeteta zbog toga što je njegov tajkun Bobar Gavrilo krijumčario robu u saradnji sa ortacima iz Federacije.
Stoga i ne dostavljam uz ovu prijavu obimniji materijal, jer dok tiranin ne bude zbačen, (bilo na izborima ili ranije, zavisno od toka suđenja narko mafiji) neće postojati ni vladavina prava i zakona. Očekujem da će kada se to desi osobe koje su trpile prijetnje i pritiske iz policije, tužilaštva i vlade objelodaniti čije to volje nije bilo da bi se istražili nebrojeni gnusni zločini poput ovog...
I DA SVE BUDE JASNIJE KAO GLAVNOG ORGANIZATORA I NALOGODAVCA KRIVIČNIH DJELA IMENUJEM DODIK MILORADA, KOJI JE JAVNO PRIJETIO DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA, A IZVRŠIOCI SU LICA IZ VLADE TE PRAVOBRANILAŠTVA RS I SPECIJALNOG TUŽILAŠTVA KOJA NISU POSTUPILI U SKLADU SA ZAKONOM, NEGO PREMA POLITIČKOJ VOLJI TADAŠNJEG PREDSJEDNIKA

PRILOG

Obavjest ministarstva pravde 31.05.2011.
Odluka specijalnog tuzilastva 06.04.2011.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 427

Može sud proglasiti tajni sastanak i dogovor za lažno prijavljivanje za službene radnje, ali će mi time samo dati zvanični dokaz, potvrdu države da je prethodno napravila plan kako da me lažno optuži na nezakonit način, potom ga i sprovela pišući laži da ima dokaze o prijetnjama, a onda bi da upadne u kuću i traži te dokaze koje kao već ima ???
GENIJALNO...
I sve to da bi prikrila ubistvo jedne osmogodišnje djevojčice.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 048630 13 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO (Majke Jevrosime 20/76300 Bijeljina)

Tuženi: 1)

DANICA STJEPANOVIĆ (Vuka Karadžića 3/76300 Bijeljina)

Tuženi: 2)

NOVAK KOVAČEVIĆ (Vuka Karadžića 3/76300 Bijeljina)

Vrijednost spora:

40000 KM


Član 87. ZOVSITV-u "Imunitet sudija i tužilaca"
(1) Sudija ili tužilac ne može biti krivično gonjen, uhapšen ili zadržan u pritvoru niti može odgovarati u građanskom postupku za mišljenja koja daje ili za odluke koje donese u okviru svojih službenih dužnosti. (2) Posjedovanje imuniteta neće spriječiti ili odgoditi istragu u krivičnom ili građanskom postupku koja se o nekoj stvari u skladu sa zakonom vodi protiv sudije ili tužioca.

POJAŠNJENJE I DOPUNA TUŽBE

Skrećem pažnju sudu da je odgovor na moju tužbu dostavila samo tužena Stjepanović Danica, te ista može koristiti sva zakonom predviđena prava da dokazuje svoje stavove u daljem toku postupka. Okružno tužilaštvo u Bijeljini nije stranka u ovom predmetu, te prema drugo tuženom Kovačević Novaku koji nije odgovorio na tužbu, treba primjeniti odredbe člana 182 ZOPP-u.
Relevantni član ZOT-a na koji se pozivaju tuženi je samo razrada stava 1 iz člana 87 ZOVSITV-u, no stav 2 istog člana se "zaboravlja" i smišljeno izbjegava, jer se od opravdane zaštite za sudije i tužioce u slučaju nehotične greške, pokušava lažno predstaviti da tužioci mogu raditi šta god im padne na pamet u službi i van nje, pa i krivična djela, (dozvola za ubijanje po uzoru na britanski MI6) što naravno nije istina. Naime tužilac treba da ima imunitet od odgovornosti, ako naredi, zahtijeva, privođenje ili pritvor građanina, ako se ispostavi kasnije da je isti nevin, a tužilac pogriješio i slično. Veliki broj tužilaca tu zaštitu koju imaju pokušavaju smišljeno iskoristiti da u službenim postupanjima, zaštite odabrane pojedince i prikriju njihova krivična djela, a tuženi idu i korak dalje, te i u privatnom životu čine krivično djelo, (Saizvršilaštvo, Podstrekivanje, te još neka a posebno "Pomaganje") sa umišljajem jer planiraju da se pozovu na imunitet.
Smatram da je iz sadržaja tužbe jasno da ne tražim nadoknadu nematerijalne štete niti za jednu radnju koju su tuženi izvršili kao državni službenici, no očekivano isti pokušavaju izbjeći odgovornost pravdajući se upravo time i šaljući čak potpuno nerelavantan dokument kao dokaz, te preciziram:
Službene radnje koje je tužena Stjepanović vršila u predmetu KTA-596/09, nemaju nikakve veze sa mojim tužbenim zahtijevom, pa tako ni odluka Ustavnog suda, koja uzgred nema nikakve veze sa mnom, jer nisam pisao nijedno slovo apelacije, nego sam tek po dobijanju punomoći od g-đe Bollin, slao materijale do kojih se dolazilo vremenom. Na strani 15 te odluke pod tačkama 37 i 38 je opisan Zaključak, koji ne samo da nema dodirnih tačaka sa lažnom prijavom protiv mene, nego se ne bavi ni time da li je postupanje tuženih u predmetu KTA-596/09, bilo u skladu sa zakonom ili ne.
Tako ni Ustavni sud, pa ni ja u tužbenom zahtijevu ne pominjemo odgovornost tuženih za prikrivanje materijalnog dokaza ubistva, torbe, koju su u saradnji sa portirom Univerzala gdje se švercovala roba, te inspektorom Marković Dragoslavom, uklonili sa mjesta zločina, pa je dvostruko presječenog kaiša, sa dijelom koji nedostaje, oprali benzinom da speru tragove masti i ulja od kamiona. Ne tražim nadoknadu ni zbog toga što su pomogli kamionu da pobjegne ne naloživši policiji da ga zaustavi, niti što su pokušali falsifikovali tragove krvi sa lica mjesta. Ni što su "previdjeli" da su dovezena 4 paketa, a direktor ujutru zatekao samo paket, niti to što portir mjenja izjavu po nagovoru inspektora, pa čak ni zbog toga što su falsifikovali povrede konstatovane obdukcijom i nisu ih poslali vještaku trasologu. Ne tražim odštetu ni zbog toga što su me "službeno" sprečavali da o tome i mnogim drugim saznanjima dostavim dokaze lično, podnesem prijavu na zapisnik, da dobijem tražene dokumente i odgovore na pitanja koja sam postavio. Ništa od ovoga i mnogih drugih "službenih" krivičnih djela tuženih nisu predmet tužbe, ali će dokazi o tome biti dostavljeni sudu na pripremnom ročištu, kako bi se razotkrili njihovi motivi, za nezakonite i neslužbene radnje isključivo u danima od 15.03.2010. do 25.03.2010.
Ne tražim nadoknadu niti za jednu službenu radnju inspektora Maksimovića, Jovičevića, načelnika Teodorovića, potom tužioca, Šabića i sudije Đonlića, niti za skoro trogodišnje razvlačenje istrage u OT Doboj, iako se od prvog dana znalo kakva odluka mora biti.
Jedini osnov za tužbu je tajni sastanak i dogovor grupe ljudi, da me lažno optuže, kada sam objelodanio da imam dokaze o krivičnim djelima Stjepanović i Kovačevića. U saradnji sa g. Debeljevićem i Gruhonjićem, dogovoreno je da me njih dvojica prijave u svojstvu građana, kako to ne bi izgledalo kao lična osveta, ta da to djeluje kao da je inicirano od strane MUP-a. Tek po slanju zahtijeva u OT Bijeljina, službeno postupa okružni tužilac g. Šabić i on je JEDINI iz OT Bijeljina službeno povezan sa ovim predmetom.
Ukoliko tuženi smatraju da je greška u pasivnoj legitimaciji, onda shodno ZOO-a, član "Osnovi odgovornosti" potrebno je da dostave sudu kao dokaz dokument iz koga se vidi njihovo službeno postupanje, a ne da samo navedu u odgovorima, (očigledno šablonskim i skoro identičnim) da "SVE ČINJENICE GOVORE, DA JE SVE RAĐENO U SKLADU SA ZAKONOM I PROPISIMA"...
Koje činjenice i šta su to oni radili u skladu sa propisima ? Jedino što je bilo u skladu sa zakonom i propisima su moji postupci, jer je OT Doboj konstatovalo, (T15 0 KT 0002365 10 od 14.12.2012.) da nikome nisam upućivao prijetnje navedene u članu "Ugrožavanje sigurnosti", odnosno da sam sve radio u okvirima zakona. A šta imamo na drugoj strani - sve samo ne zakonito postupanje ?
Sa druge strane se demonstriralo totalno bezakonje i kriminal, kako u privatnom planu tuženih, tako i u postupanjima državnih organa, gde su korištene gestapovske metode rada. Vidljivo je iz zahtijeva da MUP piše očiglednu laž, (da moji tekstovi sadrže ozbiljne prijetnje po život i tijelo, što je konstatovano u OT Doboj, da nije istina).
ODLUKA PO LAZNOJ PRIJAVI
Inspektori, pa i potpisnik zahtijeva su mi priznali da nisu lično uočili nijednu prijetnju, ali im je naređeno da napišu zahtijev. Samo 10 dana ranije isti tretman je primjenjen prema građaninu Radman Nedeljku, te pošto je uvučen u "zamku" i dao izjavu, saopšteno mu je da postoji naredba za pretres. Kontrolu nad emocijama i čelične živce namaju svi, te je zbog doživljenog šoka i stresa isti preminuo, na stolici gdje sam i ja davao izjavu. Na lice mjesta izašla je "igrom slučaja" okružni tužilac Stjepanović Danica. Taj događaj nije spriječio "državne organe" da nastave u istom stilu i jedino što su promjenili je to da me prebace u drugu kancelariju, kako bi izbjegli da imaju dvije "prirodne smrti" u istoj prostoriji, istog mjeseca...
A osim stresnog tretmana poslije kakvog je preminuo pomenuti građanin, prema meni su se u narednom periodu primjenjivale i druge "zakonite" metode, poput posebnih istražnih radnji bez naredbe suda, legitimisanje, pretresanje na ulici, praćenje ukorak po gradu policajcima u civilu, nadzor kominikacija i ličnih kontakata, te 24-satna straža u 3 smjene pred kućom. Naravno i to je samo dio, a da bi se prikrili dokazi kriminala, terorišu se i diskriminišu svi srodnici djevojčice Ivone Bajo, čije su ubistvo prikrili pripadnici OT Bijeljina, o čemu su detalji i dokazi objavljeni na preko 1000 strana bloga "Kriminal u vlasti" i ne bi bilo svrsishodno da to ovde opisujem. TOLIKO O ZAKONU I ŠIKANIRANJIMA KOJIH SE TUŽENI ZGRAŽAVAJU...
Kao uvod u suštinu problema skrećem pažnju na prilog "Naredba KTA-ST-122-10". Ovde su prezentovani dijelovi skenirane dokumentacije, koji su bitni za ovu parnicu, a kompletna naredba na 5 strana, će biti dostavljena na pripremnom ročištu.
Važno je istaći da ja nisam lično poslao ništa Specijalnom tužilaštvu, nego neko službeno lice koje je dobilo moje tekstove, a moguće čak i jedan od časnih i odgovornih tužilaca iz OT Bijeljina, kojima sam ukazao na krivična djela tuženih. Iz obrazloženja se vidi da se istraga ne sprovodi jer nije dostavljen dokaz da je torba oprana hemijeskim sredstvom i da je vještak trasolog obmanut nedostavljanjem podataka o unutrašnjim povredama.
Ja ću naravno priložiti ovom sudu i te dokaze u sklopu materijala koji razotkriva motive tuženih. Dakle od početka 2010-te kada sam otkrio da je predmet sa mjesta zločina opran benzinom i sakriven, tražim usmeno ili pismeno objašnjenje od tuženih o tome, a kada narednih 50 dana sprečavaju pristup u OT Bijeljina i ne odgovaraju na zahtijeve predate prema ZOSPI-a, smatram ih odgovornim i upozoravam da ću podnijeti krivičnu prijavu, ako ne otkriju za čije interese su prikrivali dokaze.
Tada se direktno odgovorni Stjepanović i Kovačević, sastaju sa g. Gruhonjićem, (koji je još 2009-te odbio da evidentira prijavu protiv Stjepanović) i Debeljević Miloradom i prave plan da me lažno optuže kao građani za ugrožavanje sigurnosti. Da bi sve bilo uvjerljivije i da me predstave što luđim i opasnijim, odlučuju da kažu kako osim njima prijetim i drugim tužiocima, te sekretaru OT Bijeljina, koja se ne bavi uopšte istražnim radnjama. Sve to je vidljivo u Zabilješci CJB Bijeljina 10-02/3-230-8/10 od 19.03.2010.
Gospoda Gruhonjić i Debeljević nisu nijednim dokumentom postupali službeno, a otišli su lično do MUP-a da bi izdejstvovali nezakonite "Posebne istražne radnje" kojima sam bio izložen, a tada im nije smetalo da se šikaniraju i lično idu kao da su kuriri u MUP, umjesto da se izda pismena naredba putem dežurnog tužioca ili da istom podnesu krivičnu prijavu. Vidljivo je iz priloga "Zahtjev za pretres" korištenje izraza "OBRATILI SU SE" a ne naredili, naložili, zahtijevali... no bitnije od svega je potpis tužioca, koji je službeno postupao povodom lažne prijave protiv mene, a to je g. Šabić Muris. Ovaj prilog je takođe skraćena verzija originala, te će isti na 3 strane biti predat na pripremnom ročištu. Suštinski je bitan samo potpis tužioca koji službeno postupa, a ostatak dokumenta je nevažan za ovu parnicu.
Kada sam tražio podatke o tome u avgustu 2010-te, te da se po istom principu pokrene istraga protiv inspektora Markovića i tužioca Stjepanović, dobio sam obećanje g. Teodorovića da će to uraditi, no samo 5 dana kasnije on je preminuo pod sumnjivim okolnistima, a na moj zahtijev u OT Bijeljina, ko je tada bio dežurni tužilac nikada nije odgovoreno...
I moji zahtijevi za povrat računara upućeni Okružnom sudu, proslijeđuju se istom okružnom tužiocu, (prilog "Izjasnjenja tuzioca") te se prvo 13.05.2010. protivi tome, no pred kraj godine 06.12.2010. ista osoba g. Šabić daje saglasnost, pošto sam prethodno u zahtijevu tražio da sud primjeni član "Kažnjavanje za odugovlačenje postupka" ZOKP-u.
No iako je predstavljeno da praktično svim pripadnicima OT Bijeljina životi vise o koncu, da su ugroženi od strane "manijaka i psihopate", sve se smišljeno razvlači još dvije godine.
Suštinski prema meni je primjenjen scenario kao prema Vukelić Milanu u Banjaluci. Poslije podnošenja prijava protiv tajkuna iz vlasti, takozvane građevinske mafije, pozvan je na informativni razgovor u policiju, kao i ja, a potom je raznesen eksplozivom ispred zgrade MUP-a. No takva ubistva se ne mogu zatvoriti i proglasiti samopovređivanjima, pa je meni poslije nezakonitog praćenja bez naredbe suda 23.06.2010. sipan otrov u pivo. Istraga je tako trebalo da završi smrću osumnjičenog, vjerovatno usljed "prejake doze" infarkta ili samoubistva zbog "neoborivih dokaza kojima sam pritisnut". U odgovoru MUP-a, koji sam dobio tek pošto sam im "zaprijetio" sudom 15.12.2011. pominje se da je u OT Bijeljina u dva navrata dostavljen izvještaj 10-02/3-1-230-236/10 KU-148, koji je nestao bez traga, jer u OT Doboj nije stigao, dok sa druge strane OT Bijeljina mi zabranjuje pristup bilo čemu i negira posebne istražne radnje.
Jednog dana u budućnosti, moraće g. Kovačević u krivičnom postupku objasniti kome je proslijedio podatke o mom kretanju i navikama i zašto sam nadziran bez naredbe suda.
Prije nego sam dobio taj odgovor u vrijeme kada nisam imao nijedan dokument, kao dokaz, jedan od aktera lažne prijave g. Debeljević, znajući da od njih neću dobiti nikakav materijal u svom odgovoru sudu po mojoj tužbi, pokušava obmanuti i sud, te negira da se bilo šta od svega desilo, tvrdeći da je sve izmišljeno. U tom odgovoru koji je priložen kao dokaz, jasno kaže da nikada nije postupao službeno u bilo kom predmetu povezanim sa mnom.
Pošto sam predao sudu i Zabilješku MUP-a i izjavu sekretara OT Bijeljina u kojima se pominju gospoda Debeljević i Gruhonjić, te ih tako u potpunosti raskrinkao, nemaju drugi izbor nego da izvrše pritisak na sud da njihovu lažnu prijavu, (krivično djelo) proglase službenim radnjama. Iako ne žele da se šikaniraju, lično g. Gruhonjić dolazi na pripremno ročište i pred svjedocima vrijeđa stručnost sudije, te zahtijeva da smjesta odbaci tužbu zbog toga što on citiram, ne može nikada biti gonjen krivično, niti tužen parnično, te da više neće dolaziti, nego će upotrijebiti druge metode...
ZA DOGAĐAJE KOJE SAM "IZMISLIO" I U KOJIMA TUŽENI KAKO TVRDI NIJE POSTUPAO, DAKLE SVE SAM "SLAGAO", SUD IZVLAČI ZAKLJUČAK DA SU SE DESILI, I TO POTPUNO REGULARNO, IAKO NE POSTOJI NIJEDAN DOKUMENT SA POTPISIMA TUŽENIH, KOJI UKAZUJE NA SLUŽBENO POSTUPANJE!
Ovo povezivanje je bitno zbog priloga koje je dostavio tuženi Kovačević Novak, aludirajući da po istom principu i on treba biti oslobođen odgovornosti, te stoga skrećem pažnju da je ta parnica sada u fazi revizije, a kako mogu završiti presude kada se "upire prstom" u neki presuđen slučaj najbolji je primjer poznat pod imenom DAMJANOVIĆ - MAKTOUF. Tako je i u ovom slučaju došlo do očiglednog kršenja zakona, te je brutalno falsifikovan odgovor tuženog gdje jasno stoji da nikada nije postupao službeno, pa je to što sam "izmislio" i u čemu g. Debeljević nije postupao, presudom proglašeno za službenu radnju.
No čak i da ovaj sud prihvati tezu o službenom postupanju g. Gruhonjića i Debeljevića, koji su kao građani otišli da me lažno prijave, u ovoj parnici tuženi Stjepanović i Kovačević, nisu bili sa njima, nego su im prethodno dali izjavu ili šta već, uvjeravali ih lažno da im prijetim, te ih obmanuli ili su svjesno sa istima napravili plan da mi nanesu štetu ili su to prva dvojica učinili bez njihovog znanja i dozvole, kao u slučaju g. Kerovića i sekretara Prodanović. No s obzirom, da su tuženi odbijali svaki razgovor sa mnom službeno i davanje bilo kakvog objašnjenja, a jedan od dokaza koji su građani odnijeli u MUP, je koverat naslovljen na g. Kovačević Novaka, očito je da im je isti svojevoljno dao.
Bitno je istaći i činjenicu da u vrijeme kada se donosila presuda u parnici, koju je g. Kovačević dostavio kao prilog, (80 0 P 034147 11 P) još uvijek nije bila donesena odluka OT Doboj, niti mi je bio dostupan kompletan spis Okružnog suda u Bijeljini, zbog istražnih radnji. Ovaj sud međutim imaće i odluku OT Doboj, kojom se praktično konstatuje smišljena lažna prijava protiv mene, a posebno je bitno da sam konačno uspio doći i do dokumenata sa potpisima tužioca koji je službeno postupao, a to nisu tuženi...
Sada se nadovezujem na događaj kada mi je sipan otrov u pivo o čemu sam pisao iste godine a naredne 2011-te poslije sličnih simptoma u Tuzlanskoj bolnici je preminula tužitaljica Dijana Milić. To što vjerujem da njena smrt nije prirodna, je navažno za ovu parnicu, no izuzetno je značajno zbog čega je suspendovana i optužena.
Neposredno pred podizanje optužnice protiv moćnih ljudi, poslije izjave svjedokinje na zapisnik drugom tužiocu, terete tužiteljicu Milić za navodno krivično djelo, nagovaranje iste svjedokinje na davanje lažnog iskaza, te za navodni disciplinski prekršaj, nagovaranje te osobe istog pola na seksualnu vezu. Po kratkom postupku je suspendovana, optužena i naravno spriječena da podigne pripremljenu optužnicu, a što je najvažnije povod su bili opet kažem navodno krivično djelo i navodni disciplinski prekršaj učinjeni za vrijeme službenog postupanja, prema svjedokinji iz sopstvenog predmeta.
Ovime se ruše lažne teze tuženih da ne mogu biti odgovorni krivično niti tuženi parnično, jer postoji stav 2 člana 87 ZOVSITV, koji sam naveo na početku. U slučaju tužiteljice Milić očito je primjenjen taj stav, a s obzirom da tuženi Kovačević i Stjepanović nisu uopšte službeno postupali u konkretnom predmetu, nego isključivo g. Šabić Muris, ne postoji ništa što bi spriječilo parnični postupak.
Da su tuženi htjeli da mi službeno predaju dokument kojima bi potvrdili svoje postupanje, ja ovu tužbu protiv njih nikada i ne bih predavao. Stoga skrećem pažnju sudu, da bi tretirao ulogu tuženih u zavjeri oko lažne prijave, kao službene radnje, oni moraju dostaviti dokaz, dokument sa svojim potpisom u pečatom, koji to potvrđuje, a čega naravno nema, jer se iz dokaza koje sam ja predao, vidi da iz OT Bijeljina postupa samo jedan tužilac, koji nije dio grupe koje me je lažno prijavila, a u kojoj su i tuženi.
Ovde je učinjeno krivično djelo "Lažno prijavljivanje krivičnog djela" stav (1) Ko prijavi neko lice da je učinilo krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti, a zna da to lice nije učinilac, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine. Tuženi su kao pravno stručni bili svjesni da ne postoji nijedna prijetnja sa moje strane, što znači da su smišljeno učestvovali u pripremi i planiranju krivičnog djela znajući da će mi to nanijeti štetu. Hipotetski, tako su mogli nagovoriti i dvojicu batinaša da me pretuku, obećavši im novac ili "gubljenje" dokaza protiv njih, a onda se pozivati na službene rednje.
Ako su tuženi Kovačević i Stjepanović nastupali službeno, samo zato što su ih pomenuli kao navodno ugrožene, da li je "službeno postupao" i g. Kerović, koji jasno kaže da ne osjaća opasnost od mene i da ne zna zbog čega su ga "ubacili". Da li je službeno postupala i sekretar OT Bijeljina, koja takođe u izjavi datoj sudu, kaže da nikoga nije ovlastila da me prijavljuje, kao i da nikada nije osjećala opasnost od mene.
Naravno da nema nikakvog službenog postupanja. Grupa koju čine Kovačević. Stjepanović i Gruhonjić, protiv kojih sam već ranije podnosio krivične prijave i pritužbe, poslije objavljivanja ključnog materijalnog dokaza prikrivanja ubistva u panici je pokušala da me eliminiše lažnom prijavom u svojstvu građana, kako bi oni ostali u pozadini. No nisu mogli ni zamisliti da će se neko usuditi tužiti ih, te našavši se na tankom ledu svi pokušavaju da se transformišu u službenike. Pa koliko tužilaca misli da se "ubaci" službeno u ovaj predmet?
Malo je nejasno zašto se u sve ovo upleo g. Debeljević, protiv koga nisam iznosio nikakve negativne podatke, no s obzirom da OT Bijeljina prikriva i druga krivična djela, očito je i on bio ugrožen. Dovoljno je samo pomenuti pljačku preko milijardu KM samo iz Birča, (po priznanju premijerke Cvijanović) a sve pod zaštitom Ureda glavnog tužioca, koji iako je još 30.04.2007. dopisom Kta-148/6 iz Republičkog tužilaštva bio obavješten o mahinacijama, nije htio da se šikanira sa tim.
Uostalom za njihov rad, kako na prikrivanju ubistva Ivone Bajo i prikrivanju šverca tog dana, tako i za presudu protiv Gruhonjića i Debeljevića, pljačku Birča i slično, pa i svoj sopstveni rad na predmetu KTA-ST-122-10, najbolje objašnjenje je dao pred kamerama Glavni republički tužilac g. Mahmut Švraka, citiram: "ZA PROCESUIRANJE "KRUPNIH RIBA" NEMA POLITIČKE VOLJE"
Tačnije, nije je bilo, ali poslije 400 članaka sa dokazima, koje sam objavio na internetu, te dostave tih dokaza Interpolu, istražnim organima susjednih zemalja, pa i neki domaći rade po mojim dojavama, oni čiju volju izvršavaju tužilaštva, nezadrživo tonu, a onda će i te "krupne ribe" da se nasukaju. Samo jedna je potrebna da bude zaštićeni svjedok, a možda je to mjesto već popunjeno...
U cijeloj ovoj priči veoma je bitno to da je jedan od ciljeva lažnog prijavljivanja bio da se moje već poslate pritužbe VSITV-u i krivične prijave diskredituju, kao pisanja psihopate koji "u svom ludilu" prijeti svima redom. Ne manje bitna je i činjenica da sam u narednom periodu sprečavan da dođem do dodatnih dokaza, uvidom u spis i kopiranjem, te ih nisam mogao poslati nigdje. Konkretno da je specijalni tužilac imao fotografije unutrašnjih povreda Ivone Bajo koje su tuženi prikrili od vještaka trasologa, imao bi osnov za pokretanje istrage. Ovako tek pošto je UDT zatvorio predmet 8547/10, dana 06.04.2012. a 27.02.2012 samo 2 dana pošto su u Bobar banci otkrivene transakcije narko mafije od preko 4 miliona KM, odlukom Specijalnog tužilaštva RS kompletan materijal koji sam slao o krivičnim djelima Kovačevića i Stjepanović, proslijeđuje se u OT Bijeljina, njima na ruke. Septembra iste godine, poslije 30 mjeseci od podnošenja zahtijeva, dobio sam diskove sa snimcima i tek tada OT Doboj zatvara istragu protiv mene. Iz svega je jasno da je motiv tuženih za učestvovanje u planiranju lažne prijave bio da spriječe dokazivanje svojih krivičnih dijela, a izveli su to preko posrednika, da bi zamaskirali te svoje niske interese...
Od tuženih ni u ovoj parnici ne očekujem nijedan zakoniti postupak, nego isključivo "druge metode". Na sve načine će se pokušati sa sprečavanjem svjedočenja g. Debeljevića, koji je direktni ključni svjedok kriminala, a uhvaćen na djelu pri pokušaju obmanjivanja suda. Odgovornima za prikrivanje mnogih krivičnih djela je jasno da će sve što se dešava u parnicama uskoro biti dokaz u krivičnim postupcima, te se pravi pritisak na sud da mi ni po koju cijenu ne dozvoli ispitivanje nijednog svjedoka.
Tako je bilo i u parnici 80 0 P 034147 11 P, (prilog g. Kovačevića) kada je sud da bi pomogao tuženima odbio pozvati za svjedoke inspektore MUP-a, te što je još važnije u predmetu 80 0 P 039221 12 P, gdje je tuženi AD Univerzal, spriječeno je svjedočenje portira, iste osobe koja je ukonila materijalni dokaz ubistva, koji su potom tuženi, kada je opran benzinom sakrili i izuzeli iz svih istražnih radnji.
S druge strane sud je privremeno legalizovao bezakonje g. Gruhonjića i Debeljevića, proglasivši krivično djelo službenim postupanjem, čime se mislio rješiti trenutni problem. No ja sam predvidio takav scenario i upravo zbog toga razdvojio tužbe, te presudu iz te parnice koristim kao dokaz u tužbi protiv RS. Naime, ja sam imao dokaze o štetnim radnjama od trenutka podnošenja zahtijeva MUP-a za pretres nadalje, a ovako može i ovaj sud proglasiti tajni sastanak i dogovor za lažno prijavljivanje za službene radnje, ali će mi time samo dati zvanični dokaz, potvrdu države da je prethodno napravila plan kako da me lažno optuži na nezakonit način, potom ga i sprovela pišući laži da ima dokaze o prijetnjama, a onda bi da upadne u kuću i traži te dokaze koje kao već ima ??? GENIJALNO...
I sve to da bi prikrila ubistvo jedne osmogodišnje djevojčice.
Za one koji to još ne znaju iznosim podatak da sam u prvoj polovini 2011-te predao materijal o krivičnim djelima Pravobranilaštvu i Vladi RS, uz ponudu da samo izvrše svoju dužnost, primjene zakon i koristeći neoborive dokaze, pokrenu istragu i procesuiraju odgovorne, u kom slučaju ne bi bila predata nijedna tužba, jer me novac uopšte ne zanima. Vlada je pokušala da me prevari, obećavši da ću dobiti odgovor od Pravobranilaštva, te nastavila da štiti i prikriva kriminal, generišući nova krivična djela i sada ima obilje tužbi koje nije u stanju da sagleda, te da bar u ovom segmentu ima jasnu sliku:
Ako RS, (na koju tuženi pokušavaju prenijeti odgovornost) proglasi tajni privatni plan građana bez ijednog dokumenta sa njihovim potpisom i pečatom za službene radnje, imaće isti dan tu presudu kao dokaz u tužbi protiv nje sa 10 puta većim odštetnim zahtjevom, koji će biti iskorišten u humanitarne svrhe, uz podsjećanje na član "Odgovornost pravnog lica za štetu koju uzrokuje njegov organ" stav (2) Ako za određeni slučaj nije što drugo u zakonu određeno, pravno lice ima pravo na naknadu od lica koje je štetu skrivilo namjerno ili krajnjom nepažnjom.
JEDINO ŠTO NEMAM JE DOKAZ DA RS SMIŠLJENO PLANSKI OPTUŽUJE GRAĐANE KOJI UKAZUJU NA ZLOUPOTREBU VLASTI ZA NEPOSTOJEĆA KRIVIČNA DJELA. SAD ĆE SAMA PUTEM SVOGA SUDA DA MI PREDA TAJ DOKAZ ILI ĆE KONAČNO DA POČNE POŠTOVATI ZAKON I ZAUSTAVI KRIMINAL...

DODATNI PRILOZI TUŽBE


Naredba KTA-ST-122-10
Zahtjev za pretres
Izjašnjenja tužioca

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902