CLANAK BROJ 171

IZJAVE TUŽILAŠTVA U MEDIJIMA BILE SU OBIČNE LAŽI!
SAMO NEKOLIKO DANA KASNIJE FOTOGRAFISAO SAM MATERIJALNI DOKAZ ZLOČINA, KOJI JE UKLONJEN SA LICA MJESTA, TE OPRAN BENZINOM.
IAKO JE PREDMET DEPONOVAN U SUDU I TIME IMA NAJVEĆU MOGUĆU TEŽINU, KORUMPIRANI TUŽIOCI, ČINE SVE DA SE DOKAZI NE DOSTAVE IZDAJUĆU NALOG SUDSKOJ POLICIJI DA NE DOZVOLI ULAZ NIKOM OD SRODNIKA UBIJENOG DJETETA...
DA LI JE TO TUŽILAŠTVO ILI GESTAPO ???

NOVA

ISTRAGA

Duško Tomić, advokat porodice osmogodišnje Ivone Bajo iz Bijeljine, koja je 23. jula prošle godine pronađena mrtva na putu pored svog bicikla, zatražio je od Okružnog tužilaštva u Bijeljini da se hitno otvori istraga o pogibiji djevojčice s drugim tužiocem i drugim policijskim timom.
U dopisu koji je dostavio Okružnom tužilaštvu, Tomić traži da se obavi sudsko-medicinsko vještačenje na jednom od instituta sudske medicine i izvrši rekonstrukcija događaja koju je tražio sudski vještak trasološke struke. Tomić takođe predlaže Tužilaštvu da se uhapse vozači kamiona, Mirsad Kešmer i Nedžad Moco iz Sarajeva zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo ugrožavanja javnog saobraćaja, kao i portir u preduzeću "Univerzal", Blagiša Sofrenić, zbog lažnog svjedočenja i prikrivanja počinilaca krivičnog djela.
Tomić je ovaj dopis dostavio i ministru unutrašnjih poslova RS, Stanislavu Čađi, Specijalnom tužilaštvu RS, Agenciji za istrage i zaštitu (SIPA), OEBS-u i sredstvima informisanja. Majka i ujak Ivone Bajo protestovali su 15. januara ispred zgrade bijeljinskog Okružnog tužilaštva, zbog obustave istrage u ovom slučaju.
Glavni okružni tužilac, Novak Kovačević, novinarima je ranije kazao da je porodica Bajo uložila žalbu na odluku o obustavljanju istrage, koja je evidentirana i biće razmatrana na kolegijumu Tužilaštva, kako se očekuje, 1. februara.
On je naveo da je u vezi sa smrću Ivone Bajo bijeljinsko Okružno tužilaštvo preduzelo niz istražnih radnji kako bi prikupilo informacije i obavještenja potrebna za tačno utvrđivanje uzroka smrti djevojčice, da su tokom istrage rađena i vještačenja u Beogradu, te da nema indicija da je riječ o ubistvu, odnosno da se radi o nesrećnom slučaju.
Prema njegovim riječima, postupajući tužilac je na osnovu provedenih istražnih radnji i donio odluku o obustavi istrage.

Portparol bijeljinskog Okružnog tužilaštva, Danka Prodanović, kaže da je obavještenje o odluci o obustavi istrage, porodici dostavljeno u zakonskom roku, ali da to ne znači da je istraga zatvorena.
Istraga se uvijek može otvoriti ako se dođe do novih saznanja - rekla je Prodanovićeva.
Zdenko Bajo, ujak Ivone Bajo, tvrdi, međutim, da Ivonina smrt nije uzrokovana nesrećnim slučajem.
Prema njegovim riječima, rezultati dodatnog vještačenja pokazali su da sporna žica korpe s bicikla nije mogla da nanese smrtonosnu ranu.
Bajo tvrdi da postupajući tužilac gotovo dva mjeseca nije izdao nalog za dopremanje rezultata vještačenja iz Beograda iako su ona bila završena krajem oktobra. Kada ih je vještak obavijestio da rezultati nisu onakvi kakve tužilac Danica Stjepanović očekuje, niko nije ni došao po te rezultate.
Tek krajem decembra izdala je nalog za dopremanje rezultata, a odluku o obustavi istrage potpisala je 4. januara. Ta odluka nama je poslata tek nakon sedam dana, odnosno istog dana kada je Stjepanovićeva otišla na godišnji odmor - kaže Zdenko Bajo.

PREUZETO IZ STAMPE

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 170

TORBA, PRESJEČENOG KAIŠA, KOJI SU KRIMINALCI OPRALI BENZINOM, DA UKLONE TRAGOVE UBISTVA, TE POKUŠALI DA SAKRIJU, JE "GLOGOV KOLAC" ZA TUŽILAČKU MAFIJU!
POLA GODINE POSLIJE UBISTVA, FOTOGRAFISAO SAM POMENUTI MATERIJALNI DOKAZ, IZRAVNO U ZGRADI SUDA.
SAMO DVIJE OSOBE SU DO DANAS OPISIVALE POMENUTI PREDMET: GOSPODIN MAHMUT ŠVRAKA, ZAMJENIK GLAVNOG SPECIJALNOG TUŽIOCA, SA OPASKOM DA NISAM DOSTAVIO DOKAZE O TOME.
25.02.2011. EVIDENTIRAJU MOJU POŠILJKU U SPECIJALNOM TUŽILAŠTVU, A SAMO 3 DANA KASNIJE, DODIK MILORAD, PRIJETI IM UKIDANJEM???
DRUGA OSOBA, JE NAČELNIK KRIMINALISTIČKE POLICIJE ACO TEODOROVIĆ, KOJI JE OBEĆEO POZVATI TUŽIOCA NA INFORMATIVNI RAZGOVOR!
ŽIVIO JE JOŠ SAMO 5 DANA...

VISOKOM SUDSKOM I TUZILACKOM SAVJETU

KANCELARIJI DISCIPLINSKOG TUZIOCA
DOPUNA NA UDT : 8324/10

Zahvaljujem vam na obavještenju , koje ste mi poslali te na sugestiji da dostavim podatke do kojih eventualno dođem u međuvremenu. Iako su svi moji zahtjevi za pristup informacijama vezano za slučaj ubistva djevojčice Ivone Bajo, odbijeni od strane Okružnog tužilaštva u Bijeljini, kako ne bih došao do svih podataka o korumpiranosti pojedinih članova tužilaštva i njihovim saučestvovanjem u prikrivanju ubistva, ipak imam neke podatke koje bih vam dostavio kao dopunu postojećih. Prije svega skrenuo bih pažnju na način na koji smo obavješteni o nesprovođenju istrage, te odluci Kolegija na našu pritužbu povodom te odluke. Ispod ovih redova možete vidjeti, izgled dokumenata kojima smo obavješteni o tim odlukama…


U daljem tekstu ću koristiti djelove saopštenja sa zvanicnog sajta tužilaštva, kako bih ukazao na neke propuste, falsifikate i čak bezočne laži postupajućeg tužioca. Iz saopštenja:
Kolegij Okružnog tužilaštva u Bijeljini je na Sjednici koja je održana 01.02.2010. godine razmotrio pritužbu i cjelokupan predmet, nakon čega je donio odluku da se pritužba odbije kao neosnovana, obzirom na zaključak da iz raspoložive dokumentacije i prikupljenih dokaza proizilazi da je odluka tužioca pravilna.
Vidljivo je iz dokumenta koji je potpisan od strane glavnog tužioca, da u njemu ne postoji formulacija o neosnovanosti, te se postavlja pitanje kako se to pojavilo na sajtu, ako ga nema u zvaničnom dokumentu. Naravno da to nisu mogli da uvrste u odgovor nama, jer je sem same odluke osporena i procedura, jer je prekoračen rok od 3 dana, te nisu navedeni razlozi, koji su rukovodili tužioca za takvu odluku. Novi navod:
Navedeni obducent je dao i svoje pismeno mišljenje, da je smrt nasilna…
Zašto glavni tužolac onda kaže, da nema dokaza da se radi o nasilnoj smrti ??? Iako je po završenoj autopsiji sudski vještak izneo mišljenje da povrede nije mogla nanijeti zica od 2 mm, te opisao približno dimenzije povrednog oruđa (2,5 cm širine i 1mm debljine, nepoznate dužine), postupajući tužilac to odbacuje i nalaže analizu podmetnute žice. Iako se ni prilikom tog a ni kasnije trasološkog vještačenja nijednim slovom ne pominju unutrašnje povrede, i tako sugestivno postavljen zadatak nije dao potvrdu lažnog prikaza tužilaštva. Novi navod:
Navedeni tragovi nisu pokazali značajan kvantitativni prinos, te da ne postoji relativni kvantitativni kontinuitet traga, a što bi se moglo očekivati kod površine povrednog oružja, ali se isto ne može ni isključiti. Isti su pod tačkom 2. svog mišljenja naveli „ S obzirom da postoji izvjesna sličnost rane na telu oštećene i oblika navedene žice, navedene tragove zajedno sa ovim rezultatima i drugim nalazima dostaviti na trasološko i sudskomedecinsko vještačenje“.
Više od dva mjeseca tužilaštvo je lažno predstavljalo rezultate tog vještačenja i to u stilu da su dobili potvrdu da je na žici pronađena krv djevojčice, ali ono tobože da bi bili sasvim sigurni traže dodatne analize. Kao da je to što na nekom predmetu ima tragova krvi dokaz da je time neko i usmrćen. Navodim mišljenje jednog od vještaka : „Zašto nisu poslali gumu na analizu, i na njoj ima tragova krvi…?“ Dugo očekivani rezultati trasološkog vještačenja, a koje je završeno mnogo prije zvaničnog objavljivanja, takođe ne potvrđuju tezu tužilaštva. Novi navod:
“Posmatrano sa trasološkog aspekta, proizlazi da rana na grudima sada pokojne Ivone može da potiče od slobodnog kraja raskinutog metalnog obruča opisane žičane korpe njenog bicikla“.
„Obzirom da je sada pokojna Ivona smrtonosnu ranu na grudima mogla zadobiti kako usled kontakta žičane korpe na njenom biciklu sa drugim vozilom, tako usled eventualnog pada sa biciklom,u cilju utvrđivanja na koji način je došlo do njenog povređivanja, o posebnog značaja je razmatranje kretanja TMV „Mercedes“...“, pa je iz tih razloga predložena rekonstrukcija na licu mjesta.
I ovdje je vrhunac monstruoznosti tužilaštva, jer prenosi samo dio koji donekle potvrđuje njihovu tezu, a smišljeno izostavljaju dio, koji je praktično potpuno obesmišljava. Sledi prikaz originalnog dokumenta…

Očigledno je da vještak dopušta mogućnost pretpostavljenog povređivanja samu uz učešće stranog nepoznatog predmeta, bilo da se radi o prometnoj nesreći ili padu sa biciklom, te jasno ističe da na snimcima ne vidi predmet koji bi tako nešto mogao da izazove, te predlaže rekonstrukciju. Naravno pošto su bili svjesni da bi vještak dolaskom na lice mjesta potpuno isključio samopovređivanje, tužilaštvo brutalno „čereči“ mišljenje vještaka i izbacuje kompromitujući dio. Potom se vraća na iskaz jednog od svjedoka, zasnivajući isključivo na njemu odluku o nesprovođenju istrage te potpuno odbacujući rezultate sva tri vještačenja. No da je i taj iskaz tužilaštvo potpuno pogrešno prezentovalo vidi se čak i iz njihovog saopštenja na sajtu:
Da je pokojna Ivona bila sama u kritično vrijeme, kada je i zadobila ubodnu ranu u predjelu grudi potvrđuje i izjava saslušanog svjedoka Dušanke Filipović data u Okružnom tužilaštvu u Bijeljini pred postupajićim okružnim tužiocem i punomoćnikom oštećenih Dušanom Tomić, advokatom iz Sarajeva, a po punomoći koja je istom data od majke preminule Ivone, Budimke Bajo-Bollin dana 03.08.2009. godine, koja svjedokinja je izjavila da je bila suvozač u PMV“Opel korsa“, zajedno sa kolegom Antić Nedeljkom, i da su iz Amajlija kretali se u pravcu grada i da je vidjela kako dijete pada na kolovoz, ja sam rekla gazdi da je palo dijete i on me je pitao gdje je jer on nije vidio, a ja nisam vidjela odakle je dijete palo, tačnije ja sam vidjela da je dijete držalo ručke od dječjeg bicikla i tada je iz pravca Bijeljine jedna siva škoda zaobišla lice mjesta svojom trakom i nastavila put za Amajlije i mi smo negdje oko 30 metara, a prije mjesta gdje je dijete ležalo stali na kolovozu i tada smo izašli oboje iz auta i ja sam tada vidjela dijete u lokvi krvi, dijete je ležalo na kolovozu bočno okrenuto prema meni sa skupljenim nogicama i glava mu je bila okrenuta u suprotnom smjeru od mog gledanja, a u pravcu Amajlija.
Prvo se od strane tužilaštva prepričavaju riječi svjedoka : „da je vidjela kako dijete pada na kolovoz“
Zatim se citira sam svjedok : „ja sam rekla gazdi da je palo dijete i on me je pitao gdje je jer on nije vidio, a ja nisam vidjela odakle je dijete palo“
Svjedok dakle ne govori šta je vidjela, nego šta je rekla, a sada najvažniji dio :
a ja nisam vidjela odakle je dijete palo…
a ja nisam vidjela odakle je dijete palo…
a ja nisam vidjela odakle je dijete palo…
Šta to treba da znači? Svjedokinja jasno kaže da nije vidjela trenutak pada, te je samo rekla gazdi da je dijete palo u trenutku kada ga je primjetila kako leži na asvaltu. Sve to je tužilaštvo brutalno falsifikovalo i na osnovu obilja lažnih informacija, koje su konstantno plasirali u javnost, finaliziralo svoje kriminalne aktivnosti.
Napominjem da sam siguran da u saučesništvu sa ubicama nisu uključeni svi pripadnici tužilaštva, ali zbog jednog od principa, da svaka radnja člana tužilaštva predstavlja radnju tužilaštva, sve opisano je sramota za kompletan pravosudni sistem a ne samo za ovo tužilaštvo.
I da zavrsim sa analizom ovog saopštenja, podsjećanjem da je svjedokinja vidjela sivu škodu, a trasolog je uočio tragove iste boje, te čak i da je pomenuta svjedokinja vidjela trenutak pada (a jasno kaže da nije), ona nije vidjela trenutak povređivanja, koji je po vještaku bio bar 20 metara prije mjesta gdje je djevojčica pronađena. Sve to naravno nije važno za tužilaštvo, kao ni nestanak djeteta na pola sata. S tim u vezi su i sakrili torbu čiji je kaiš presječen, te opran nekim hemijskim sredstvom, koji je izmjenio ili oprao čak i originalnu žutu boju.
Snimke torbe, korpe i bicikla kvaliteta 7000000 piksela, sam kao „nove dokaze“ (navodnici su zato što su ti dokazi novi samo za javnost, ali ne i za one koji su ih sakrili), predao u pisarnici tužilaštva jer iako sam na prijavnici jasno istakao da nosim nove dokaze i želim da ih obrazložim nekom od predstavnika tužilaštva, niko za to „nije bio zainteresovan“.
Napominjem da je od strane glavnog tužioca dat nalog da niko ne razgovara sa mnom, jer sam prilikom svih dosadašnjih susreta uspjevao da dođem do novih dokaza o kriminalu unutar organa, koji bi morao da se bori protiv kriminala. Ne mogu a da se ne zapitam, kakav je bio rad ovog tužilaštva ranije i kakav bi bio ubuduće, ako ostane pod kontrolom bande kriminalaca, kada se ovakve brutalne laži, podmetanja, prikrivanja i falsifikati, koriste u slučaju stradanja jedne osmogodišnje djevojčice…
Poštovaću vašu sugestiju i neću vas kontaktirati, a samo ću na kraju istaći da sam spreman da lično svjedočim o kriminalu unutar tužilaštva, jer znam i imam podataka mnogo više, nego što na ovom papiru piše…

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 169

NA OVAJ DOKUMENT IZ 2010 GODINE, NIJE BILO NIKAKVE REAKCIJE, TE JE TUŽILAŠTVO NASTAVILO DA DJELUJE PO ZAKONIMA TREĆEG RAJHA, CITIRAM NAREDBU :
ZABRANJEN ULAZ SVIM SRODNICIMA IVONE BAJO...

GLAVNOM REPUBLIČKOM

TUŽIOCU


OBAVJEŠTENJE

Moja je obaveza kao građanina, da obavještavam sve ugledne institucije o neregularnim i nezakonitim radnjama unutar državnih organa, a na vama je da reagujete shodno zakonskim propisima i ovlaštenjima koje imate.
Iako sam još od februara 2010. godine počeo da dostavljam materijal koji dokazuje krivično djelo „Ubistvo“, koji shodno članu „Obustava istrage“ ZKP-a, stav 3, obavezuje tužilaštvo da isti analizira. umjesto da profesionalno izvrši svoju dužnost, OT Bijeljina je posredstvom Glavnog okružnog tužioca na sve načine blokiralo ostvarenje bilo kakvog kontakta sa tužiocima, a na kraju su pokušali i da mi zabrane predaju dokumenata u pisarnici..
Poslije višednevne rasprave sa sudskom policijom, kada sam ih upozorio da ću ako pokušaju da mi onemoguće predaju materijala, krenuti i bez propusnice, da to učinim, a oni neka budu spremni da se suoče sa članom 177 KZ-a, došao je nalog od strane Kovačević Novaka da predajem dokumente u prizemlju kao pas lutalica, a sve u cilju da se izbjegne obaveza tužilaštva i ostavi utisak kako oni uopšte nisu svjesni kakve podatke dostavljam.
Kao dokaz u prolog ovoj tvrdnji predočavam jedan od zahtijeva za pristup informacijama , (šta sam tražio):
UVID U DOKUMENTACIJU I KOPIRANJE ISTE, O NAREDBI ZA PRENOS NADLEŽNOSTI PREDMETA "IVONA BAJO" U DRUGO TUŽILAŠTVU, DRUGOM TUŽIOCU (ako ista postoji, jer sam dobio informaciju od Sudske policije o tome, dok portparol OT Doboj, to u stampi negira).
A sada slijedi skenirani isječak odgovora na ovaj zahtijev :


Vidljivo je dakle da iako ni tada niti ikada ranije nisam tražio podatke o krivičnim prijavama, dobijam odgovor na nešto što me ne zanima, a suštinsko pitanje, ko je nadležan za predmet, (već mjesecima me preko sudske policije upućuju na OT Doboj, kada pokušavam da dostavim meterijal), su neprofesionalno izbjegli.
No zahvaljujući ljubaznosti g. Saliha Memića iz OT Doboj, koji mi je lično dostavio podatak o tome, potvrđeno je ono u šta sam bio siguran, a to je da oni nemaju nadležnost nad predmetom „Ivona Bajo“. Ističem ovom prilikom da je dotični gospodin pokazao, humanost, razumijevanje i poštovanje prema tragično stradalom djetetu...
Jasno je dakle da OT Bijeljina nastavlja sa zaštitom ubica, glumeći da ne znaju za postojanje novih informacija, a da se radi o sinhronizovanim potezima, pokazuje i naredna slika...

Radi se o misljenju tužioca o postupanju Stjepanović Danice po mojoj krivičnoj prijavi, gdje je vidljivo da se ne osporava niti jedna moja tvrdnja potkrepljena dokazima, nego se uopšteno, kaže da je „sve bilo po zakonu“.
Da li je tužilac uopšte dobio dokazni materijal, ili je svoje mišljenje zasnovao samo na spisu koji je dobio od, sa moje strane osumnjičenih, za nejteža krivična djela, ovdje se ne može vidjeti, a naredna slika dodatno potkrepljuje sumnju da su u prikrivanje ovog zločina umješani visoki državni organi...

Vidljivo je da je koverat u kome se nalazio dokument u prilogu, poslat 07.10.2010., dok je sama sjednica održana 20.09.2010. što je celih 15 dana ranije. Navodim sada član 87 Pravilnika, stav 1. Otprema pošte vrši se bez odlaganja.
To što nije ispoštovana procedura, na prvi pogled, i ne izgleda nešto naročito značajno. No u tih 15 dana se desilo baš nešto izuzetno važno, a to su Izbori… Zato se za svaki slučaj čekalo da se vide rezultati i izgleda da je mafija zadržala pozicije.
Znači li to da je tužilac ispravno postupio, tako što je odbio da primi materijal od mene, (postoji snimak razgovora), te zato što je materijalni dokaz, torbu, izuzela iz istražnih radnji, pošto je prethodno sa kaiša oprala benzinom tragove koji dokazuju ubistvo, (ovo nemojte bukvalno shvatati, jer ko god da je to uradio, dužnost je tužioca da istraži). Za ovo takođe postoji dokazni materijal, (fotografije), a torba se i dalje nalazi u zgradi suda. I na kraju, je sve ovo, pa i podatke i snimke unutrašnjih povreda, sakrila od vještaka, čije je mišljenje tražila. Ovo je samo mali dio kriminalnih radnji tužioca Stjepanović, a niko od nadležnih kojima sam dostavio CD-ove sa dokazima, ne pokazuje da je svjestan postojanja istih.
Žmureći pred tim kriminalnim radnjama i ignorišući dokaze, svi koji to čine, postaju saučesnici u prikrivanju ubistva.
U prilogu ovog teksta je i kopija obavjesti, iz OT Doboj, gdje je vidljivo da su moju prijavu spojili sa prijavom druge osobe, iako nemaju nikakvih dodirnih tačaka. Ja naime obrađujem period od avgusta 2009. do januara 2010, i uopšte ne pominjem g. Debeljevića, niti sam sa njim ikada imao bilo kakav kontakt, dak je prijava Cvijete Bajo, zasnovana na jednom događaju od nekoliko minuta, bar dva mjeseca kasnije. Jedini razlog zašto su ove prijave spojene je to što su obje „morale“ biti „odbačene“, pa ih je stoga obrađivala ista osoba. Takođe je vidljivo da tužioci dozvoljavaju sebi da tvrde kako neko djelo iz KZ-a nije krivično djelo. Konkretno je u sedmom redu navedeno da djela iz člana 347 i druga navedena, nisu krivična djela.
Svaki pokušaj da se objasni „Šta je pisac htio da kaže“ je neprihvatljiv, jer ako tužioci dozvoljavaju sebi da ocjenjuju, da li je neko djelo iz KZ-a, krivično ili nije, onda je jasno da se stvara institucija izvan i iznad zakona.
Ja ću o svemu obavijestiti i druge instutucije, prije svega Ustavni sud, a od vas očekujem da reagujete i dovedete rad tužilaštva u okvire zakona, a ovaj slučaj se ne može završiti sve dok se ne izjasnite da li tužilac može po svom nahođenju da sakriva, uništava, prepravlja, falsifikuje ili podmeće dokazni materijal.
Od bezakonja i kriminala do fašizma nas dijeli samo jedan korak, a to je da se sve te i slične radnje ozakone.
HOĆETE LI VI POTVRDITI DA SU TAKVA KRIMINALNA DJELA DOZVOLJENA ZA NEKE OSOBE???

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 168

Dana 23.07.2009. u Bijeljini, na asvaltu je pronadjena djevojcica Ivona Bajo, sa kako je kasnije ustanovljeno probodom kroz grudni kos, sa leve na desnu stranu od 7-8 cm dubine. Posle vise nezvanicnih, prvo zvanicno saopstenje policije je bilo da je pala sa bicikla i tom prilikom se nabola na zicu korpe, koja se nalazila na prednjoj strani. Iako je po zavrsenoj autopsiji sudski vestak saopstio kako porodici, tako i tuzilastvu da takve povrede nije mogla naneti zica, te je cak opisao taj predmet, citiram portparola tuzilastva :
Radi se o predmetu 2,5-3 cm sirine, te 1 mm debljine, (nepoznate duzine), ali mi to nismo saopstili da ne bi uznemiravali javnost...
Moze se reci da to moze biti opravdano, ali se postavlja pitanje zasto vec skoro pet meseci kasnije istraga ocekuje rezultate analiza, koje bi pokazale da se ipak radi o zici. Sem pomenute autopsije, radjena je analiza u Beogradu, ciji je rezultat citiram:
Navedeni tragovi nisu pokazali znacajan kvantitativni prinos, te ne postoji relativni kvantitativni kontinuitet traga, a sto bi se sve moglo ocekivati kod povrsine povrednog orudja, ali se isto ne moze iskljuciti, te predlaze dalja vestacenja...
Sve to je izvedeno samo na osnovu povrsinske rane dok se unutrasnje povrede razdor desne plucne arterije i dusnice, sto je i uzrokovalo smrt, te probod prsne kosti od 2,5 cm x 1 mm, uopste ne pominju. Uprkos tome poslednje saopstenje tuzilastva glasi da svi rezultati istrage ukazuju na to da se radi o nesrecnom slucaju, ali da oni traze dalje analize kako bi bili sigurni u to, sto je gnusna laz, ali da se baziram na policiju...

MAHINACIJE

U

POLICIJI

MARKOVIC DRAGOSLAV - KRIMINALISTICKI (KRIMINALNI) INSPEKTOR
Pitanje: Prvo nam je saopsteno da se dete samo nabolo na zicu, ali patolog to osporava. O cemu se tu radi?
Odgovor: Sto posto je zica. Ja nisam zadovoljan radom patologa, da se ja pitam doveo bih drugog iz Tuzle, siguran sam da je zica...
P: Pa dobro, kako ta zica izgleda, koliko je duga?
O: Duzine prsta, kao presjecena i ostra poput noza, okrenuta prema gore...
P: Mozemo li da to vidimo?
O: Ne bih trebao, ali na svoju odgovornost pusticu vas.

SAD JE POGODNO MESTO DA SE UBACE SLIKE, KOJE NISMO DOBILI OD ISTRAZNIH ORGANA IAKO SMO TRAZILI

NA SLICI LEVO, VIDLJIVO JE DA KORPA NE ODGOVARA OPISU INSPEKTORA, ALI NI SLICI KOJU SMO VIDJELI U PODRUMU, PA CAK NI ONOJ KOJA JE STIGLA IZ BEOGRADA. KO SE TO IGRA SA DOKAZNIM MATERIJALOM. MESEC DANA SU IZRADJIVALI SLIKE, PA SU BILI NA GODISNJEM, PA SU IH POSLALI ZA BEOGRAD, (ONI NAVODE DA SU STIGLE ELEKTRONSKOM POSTOM),.

A SADA I POLICIJA I TUZILAC KAZU DA SLIKE NISU KOD NJIH, A NADAJU SE DA POSTOJE NEGATIVI, ILI MOZDA FOTOGRAFSKE PLOCE IZ 19 VIJEKA…
NA SLICI DESNO JE TORBA, KOJU JE DJEVOJČICA, NOSILA PREKO RAMENA, A U DONJEM DIJELU JE VRH ŽICE! ZA 6 MJESECI „ISTRAGE“ BILA JE SAKRIVENA, A VIDI SE I ZAŠTO:
KAIŠ JE DVOSTRUKO PRESJEČEN I TO SIGURNO NE SA ONOM ZICOM!
DIO NEDOSTAJE, A OSTATAK SU POLICIJA I TUŽILAŠTVO, OPRALI BENZINOM, DA UKLONE TRAGOVE UBISTVA…
Komentar: Nema nikakvih sansi da se na ovo nabola. Iznad korpe je upravljac, a zica je sa desne strane, dok je ona ubodena na levoj strani.
Odgovor: Mozda je prvo biciklo lezalo na asvaltu pa je ona pala preko njega??? a vidi sad se ko nesto ispravila, neces vjerovat, bila je okrenuta prema gore a sad se ispravila, eto vidjecete slike . (Do danas nam ih pokazali nisu...)
P:Covek koji je odvezo Ivonu u bolnicu doneo nam je kapu, kostim i naocale. Hocete da ih ponesete na analizu?
O: Nema potrebe, vec smo poslali korpu...
P:(oko dva meseca kasnije). Zasto niste uzeli njene stvari kad smo vam ih davali?
O: Kakve stvari, niste mi ih nikad pokazali.???
Napomena: Sve se nalazi u zapisniku policije ispred bolnice, a potom je sve predoceno sestrinom zastupniku, koji je to prosledio tuziocu.
O ovome sam obavestio nacelnika opsteg sektora i pokusavao bezuspesno unutrasnju kontrolu u Bijeljinskoj policiji...
KOVRLIJA DARKO - NACELNIK OPSTEG ODSEKA ZA BORBU PROTIV KRIMINALA
P:Mnogi svedoci su drasticno menjali iskaze (vidio sam kako vozi i pada - kasnije: nisam je vidio da vozi, niti da pada, vidio sam samo zadnji kraj bicikla kako pada). Upozorite ih da za lazno svedocenje mogu krivicno da odgovaraju, da se sazna sta je stvarna istina.
Odgovor: Prava istina se nikad nece saznati???
Komentar: Ovako nesto policajac ne bi smeo da kaze ni posle visegodisnje istrage. Zasto to kaze pre nego sto je i pocelo sa njom? Odgovor se namece sam od sebe: Zato sto ne zele da se istina sazna.
P: Ali patolog je saopstio da te povrede nije mogla naneti zica, ako ne postaji drugi predmet na licu mesta, koji je mogao naneti povrede, onda je ubijena ili cak tamo dovezena.
O: Patolog nije kompetentan da o tome govori, nije bio tamo i nije video zicu.
P: Kako je onda znao za tu zicu ?
O: (kraca tisina) Pa valjda mu je neko rekao za to.
P: Zasto ste mu govorili za zicu ako on nije kompetentan?
O: (duza tisina)
Komentar: Kako policija koja osporava strucnost stalnom sudskom vestaku medicinske struke i kompetentnost da utvrdi da smrtonosne povrede nije nanela zica, istovremeno daje sebi za pravo da kaze kako to jeste upravo zica?
Pitanje: Sta ste ucinili povodom falsifikovanja dokaza i sabotiranja istrage inspektora Markovica, kad sam vam javio da nije htio da uzme njene stvari, a sad tvrdi da mu ih nikad nismo pokazali, da li se sjecate toga (trik pitanje, znao sam da se sjeca)?
Odgovor: Ne sjecam se???
P: Rekao sam vam da je jedna osoba par dana pred ubistvo pretila Ivoninoj baki citiram:
Pobicu ti sve pilice i ne samo njih, nego sve sto prodje vamo... zasto ne ucinite nesto, da li shvatate da vise nije vazno je li on to uradio ili ne, nego da li ce neko iz moje porodice pomisliti da jeste, ako dodje do sukoba ( a vec se desavalo). Da li shvatate da moze doci do novog ubistva i svi vi koje sam obavestio bicete odgovorni ako se to desi.
Odgovor: Ne mozemo nista bez naloga tuzilastva...
Komentar: Tuzilac tvrdi da u policiji nemaju prijavu o tome i da zato nisu nista uradili (osobe kojima sam prijavio navedeni dogadjaj: nadlezni inspektor, nadlezni tuzilac (u zapisnik), zamenik necelnika policije, sestrin zastupnik, sef opsteg odseka), kome jos treba???
IGNJATOV BORIS - UNUTRASNJA KONTROLA
Na pomenutog gospodina, necu da trosim vrijeme, jer ga ni on nije imao za mene. Gomila izgovorenih gluposti sa konacnim ciljem da nista ne cuje, nista da ne vidi, nista ne uradi, nista da ne preduzme i u miru doceka penziju...
REZIME
Ovo je samo dio materijala koji sam prikupio o onima koji bi trebali da stite red i zakon. Bez obzira kako ce se ovaj slucaj zavrsiti i da li ce neko iz visih struktura policije koje sada obavestavam, nesto preduzeti, a napominjem da su u medijima pozivani gradjani da se ukljuce u prevenciju kriminala, borbu protiv njega i korupcije u policiji (sta jos treba da uradim, da ih sam pronalazim i hapsim), ja cu pokrenuti sudske procese protiv ovih kriminalaca u redovima policije i tuzilastva, gdje cu koristiti sve sa cime raspolazem.
Napominjem da sem obilja pisanog teksta, imam i fotografije, zvanicne nalaze vestaka, audio snimke razgovora sa osobama zaduzenim za istragu, koji nisu znali da ih snimam, izjave svedoka, a spreman sam i na poligrafsko testiranje sa bilo kim ko pokusa nesto da ospori, ukoliko bude potrebno.
Za pojedine osobe je ovo mozda poslednja godina slobode, ako sudjenje bude brzo i ostatak zivota ce provesti iza resetaka zbog saucesnistva u ubistvu.
Iskreno se nadam da ce sama policija pokrenuti istragu protiv ovih bandita, u svojim redovima prije toga, a ako se to ne desi, postavicu pitanje odgovornosti svih, koje sam obavestio a nisu preduzeli nista da se otkriju ubice djevojcice.
Ili su mozda ovi kriminalci tako drski i bezobrazni, zato sto imaju vasu dozvolu da ubijaju djecu i vasu zastitu...?
Unazad desetak godina bilo je jos slucajeva ubistava djece, u kojima su se pojavljivali likovi koji se javljaju i sada.
Kada ovo isteram do kraja, neki ce da zavrse u zatvoru, a neki da napreduju u karijeri.
Neka svako sam odabere, na kojoj strani zeli da bude...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 167

NA GODIŠNJICU UBISTVA IVONE BAJO, POLIJEPIO SAM PLAKATE NA METALNIM STUBOVIMA U ULICI ISPRED ZGRADE TUŽILAŠTVA! PO NAREDBI KOVAČEVIĆ NOVAKA, KORUMPIRANOG KRIMINALCA, SUDSKA POLICIJA JE "PRIMORALA" KOMUNALNU POLICIJU DA SKINE PLAKATE I INSISTIRALA DA PODNESU PRIJAVU PROTIV MENE. PRIJAVILI SU LAŽNO VRIJEME, TAKO DA JE JASNO DA ME NISU VIDJELI. TO JE BIO PRVI PUT OD OSNIVANJA KOMUNALNE POLICIJE DA BILO KO TRAŽI SKIDANJE PLAKATA KOJIM SE ODAJE POMEN PREMINULOJ OSOBI...
SLIJEDI TEKST UPUĆEN KOMUNALNOJ POLICIJI U AVGUSTU 2010 GODINE

KOMUNALNOJ POLICIJI
GRADSKE ZNAMENITOSTI

SABRANA DJELA POLITIČARA
Ima li Komunalna policija, svrhu svoga postojanja???
Divlje deponije, divlja gradnja, razrovane ulice, livade pune ambrozije i šta još sve ne...
Moze li išta da učini Komunalna policija?
Naravno da ne.
To je kada bi sitom pokusali isprazniti bazen pun vode.
Ali zašto je to tako?
Zato što su kriminalci koji su opljačkali ovu zemlju i ovaj narod na vlasti.
Pljačkaju i dalje i uništavaju okolinu.
Snimci na Cd-u u prilogu načinjeni su za vrijeme polusatne šetnje gradskim ulicama i to onog dana kada je u štampi objavljeno da je istekao rok koji je dala Komunalna policija strankama za skidanje plakata.
Poslije mjesec dana "razumijevanja" i tolerisanja.
Kako bi bilo da jedan dan pustite građane da bacaju otpad na ulice???
Da jedan dan sijeku šume???
Da jedan dan pljačkaju banke???
Samo jedan dan.
Njih ste pustili danima da prljaju grad.
Sada će da pljačkaju godinama...
A njima je smetala ubijena djevojčica...
Gospodo iz Komunalne policije.
Ako se nikad niste stidjeli posla koji obavljate.
Sada je došao trenutak da se stidite.
Skinuli ste sliku cvijeta, (ubijenog djeteta).

ORIGINALNA POSMRTNICA KOJOM SE OBELEŽAVALA GODIŠNJICA UBISTVA OSMOGODIŠNJE DJEVOJČICE
A KOJU SU PRIPADNICI KOMUNALACA POSKIDALI PO NAREĐENJU MAFIJE.
NIKADA OD NASTANKA KOMUNALNE POLICIJE NIJE PODNESENA PRIJAVA ZA LEPLJENJE POSMRTNICA DO TOG DANA…

A najgori kriminalci se šepure nesmetano po "komunalnim objektima".
I opet izvršite njihove naredbe.
Pomozite im da ponovo ubiju....

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 166

EKSPERIMENT

ORIGINALNA ŽICA SA KORPE BICIKLA
(VIDLJIVA JE METALNA PLOCICA NA 3 CM OD VRHA)
EKSPERIMENTALNA ZICA SLICNE DEBLJINE
OVA FOTOGRAFIJA JE U NESTO VECOJ RAZMJERI


NA SLICI GORE LEVO VIDI SE VRH ZICE SA KORPE BICIKLA, KOJU SU ISTRAZNI ORGANI OKRIVILI ZA SMRT DJEVOJCICE IVONE BAJO. SNIMAK JE NACINJEN NA LICU MJESTA NEPOSREDNO POSLE UBISTVA.
SLIKA JE NESTO SLABIJE REZOLUCIJE, ALI SE NA NJOJ NE VIDE TRAGOVI KRVI, STO JE POTVRDJENO OD STRANE VESTAKA IZ BEOGRADA, KOJI JE TAJ DEO ANALIZIRAO.
NA SLICI DESNO GORE, JE ZICA KOJU SAM UPOTREBIO DA BI SEBI NANEO POVREDU, KOJA BI POMOGLA U EKSPERIMENTU.
IAKO JE UPOTREBLJENA PRILICNA SILA SEM TRAGOVA PRITISKA ZICE, NIJE DOSLO DA PROBODA KOZE, TE JE ZA TU SVRHU UPOTREBLJENA IGLA.
KONACNO JE KAPNULA JEDNA KAP KRVI I SA NJOM SU NAPRAVLJENI TRAGOVI NA DESNOJ ZICI. SAMO JEDNA KAP KRVI…
ŽICA LEVO JE PO TEORIJI TUZILASTVA PRODRLA 8 CM U TJELO DJEVOJCICE I PROBOLA DESNU PLUCNU ARTERIJU, BEZ VIDLJIVIH TRAGOVA KRVI NA SEBI.
NISAM IMAO ILUZIJA DA BI TUZILASTVO LICNO IZVELO OVAJ EKSPERIMENT NA GLAVNOM TUZIOCU RECIMO U SVRHU ISTINE.
NEMAM NAMJERU NITI DA NAMECEM NEKO SVOJE MISLJENJE.

OSTAVLJAM DA SVAKO DONESE ZAKLJUCAK PO SVOJOJ SAVJESTI…

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 165

DOKUMENT JE PREDAT TOKOM 2010 GODINE, A REAKCIJA TUŽILAŠTVA SE OGLEDA U IZDAVANJU FAŠISTIČKE NAREDBE SUDSKOJ POLICIJI , KOJU PREDOČAVAM:
NE DOZVOLITE NI PO KOJU CIJENU PRISTUP NIKOM IZ PORODICE BAJO!

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI


KOLEGIJU OKRUŽNOG TUŽILAŠTVA
GLAVNOM OKRUŽNOM TUŽIOCU


(po predmetu KTA-596/09)

Napomena : Dokument je namjenjen prevashodno nadležnom tužilaštvu, ali će biti proslijeđen u istom obliku i nekim drugim institucijama....

Obraćam se gore navedenim institucijama, poslije više dostavljenih podnesaka i novih informacija vezano za pomenuti predmet, a radi se o ubistvu osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo.
Iako smo svi mi članovi porodice očekivali da će oni kojima je dužnost da se bave istražnim radnjama i gone počinioce krivičnih djela, profesionalno i odgovorno pristupiti poslu kojim se bave, to se nije desilo, te smi mi morali da obavljamo, praktično sve poslove vezano za otkrivanje istine o tom ubistvu....
Pošto smo prvobitno, tretirani od strane tužioca, kao faktor koga treba eliminisati, (kako nas, tako i podatke koje smo imali namjeru dostaviti, u narednom periodu smo se bazirali na otkrivanje "nepoznatih" činjenica u tom predmetu, posebno od donosenja odluke o nesprovođenju istrage od strane tužioca Stjepanović Danice.
O rezultatima sam redovno obavještavao Tužilaštvo, a pošto se radi o obimnom materijalu, ovom prilikom ću istaći samo najvažnije podatke...
To je naravno materijalni dokaz, torba sa presječenim kaišom, većim djelom opranim nekim hemijskim sredstvom, kako bi se uklonili tragovi.
Iako sam od ranije bio uvjeren u nezakonit rad tužioca, ostavio sam otvorenu mogućnost, da je možda došlo do neke greške, te o svemu obavijestio istu.
Kako na više ponovljenih zahtijeva da se izjasni po pitanju materijala koji sam dostavljao, nije bilo nikakve reakcije, a što je obavezna po ZKP-u, to me je dodatno uvjerilo da se nije radilo o grešci, nego je tužilac Stjepanović iz nečasnih pobuda, pokušala da predstavi ubistvo djeteta kao nesrećan slučaj.
To je definitivno potvrdila i izjava vještaka dr. Busarčevića, koji jasno kaže da prilikom svoje analize mogućnosti, kako je došlo do smrti djevojčice Ivone Bajo, uopšte nije imao predstavu, ne samo o veličini i prirodi unutrašnjih povreda, nego za njih uopšte nije znao.
Jasno je da takvo vještačenje, kod koga tužilac, uopšte nije dostavila najvažnije podatke o povredama, koje su i dovele da smrti, nema nikakvu težinu, a pošto sam na to upozoravao tužioca, još prije nego što je stiglo mišljenje trasologa, jasno je da je sve te radnje oko nedostavljanja podataka tužilac, smišljeno obavila, kako bi došla da unaprijed zacrtanog cilja, a to je prikrivanje ubistva i sprečavanje dokazivanja istog...
U narednom periodu sam, pokušao da o svemu obavijestim ured Glavnog tužioca, te dostavim dokazni materijal o ubistvu i prije svega o nezakonitom radu tužioca, ali sam prilikom svih pokušaja sprečavan u tome od strane pripadnika sudske policije, a po nalogu tužilaštva, a čak smo jednom prilikom sestra i ja bili uhapšeni kako ne bismo dostavili dokazni materijal o krivičnim djelima tužioca Stjepanović.
Ali naravno to me neće spriječiti da nastavim u borbi za dokazivanje istine i kažnjavanju svih krivaca, na način propisan zakonom.
S tim u vezi zahtijevam od okružnog tužilaštva slijedeće :

1. ISKLJUČIVANJE TUŽIOCA STJEPANOVIĆ IZ SVIH DALJIH RADNJI PO POMENUTOM PREDMETU.
2. ANALIZU SVIH DOSTAVLJENIH PODATAKA VEZANIH ZA PREDMET OD STRANE UREDA GLAVNOG TUŽIOCA UZ SARADNJU SA PORODICOM, KAKO BISMO NA NAJBOLJI NAČIN PREZENTOVALI OBIMAN MATERIJAL KOJI SMO PRIKUPILI.
3. ANGAŽOVANJE DRUGOG TUŽIOCA, KOJI DA SADA NIJE IMAO DODIRNIH TAČAKA SA PREDMETOM, KOME ĆU IZNIJETI CELOKUPAN MATERIJAL KOJI IMAM.
U narednih nekoliko dana pokušaću ponovo da kontaktiram ured glavnog tužioca, kako bismo dogovorili dalje zajedničke korake u cilju rasvjetljavanja ubistva.
Jasno je da porodica i ja prije svega nemamo povjerenja u rad tužilaštva, kao što je jasno i to da nas neki od pripadnika tužilaštva mrze, ali zakon je vrlo jasan i obavezuje tužilaštvo da radi po njegovim odredbama, a sa druge strane mi imamo puno pravo da o svim podacima o krivičnim djelima, koje imamo, obavijestimo nadležne organe.
Dakle nema razloga da razgovor izmedju nas ne bude svrsishodan i donese rezultate, koje svi želimo da postignemo, a to je doprinos borbi protiv organizovanog kriminala...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 164

NA OVAJ DOKUMENT NIJE BILO NIKAKVE REAKCIJE! RAČUNAR MI JE PREDAT BEZ KONTROLE I PRISUSTVA TUŽIOCA. NIKAD NISAM DOBIO OBAVIJEST O PREGLEDU I POSEBNIM ISTRAŽNIM RADNJAMA, A SVI PODACI SA HARD DISKA SU BILI ZBRISANI...

OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI

PREDMET : 12 0 K 001162 10 Kpp5

OBAVJEŠTENJE I ZAHTJEV

Napomena : Ovaj dokument, biće dostavljen u istovjetnom obliku, (izuzimajući naslov), Okružnom sudu i Okružnom tužilaštvu, a povodom Rješenja od 08.12.2010. pod navedenim brojem.

Naprijed navedenim rješenjem Okružni sud je donio odluku da se privremeno oduzeti računari, po Naredbi od 23.03.2010. predaju meni od strane ekonoma, sa čime se saglasilo OT Bijeljina. S obzirom da se ne radi o nakovnju, koji i poslije pada sa vrha zgrade, može da se manje više neoštećen vrati vlasniku, vjerovao sam da će prije predaje pomenutih računara da se izvrši provjera ispravnosti. No kako ta procedura nije precizirana u ZKP-u, pokušao sam da kontaktiram prije svega tužioca, koji je , kao i predhodnih prilika izbjegao razgovor sa mnom iako ga na to obavezuje pravilnik. Sa druge strane osoblje suda je nastavilo sa svojim više nego profesionalnim odnosom, i u razgovoru sa njima sam saznao, (istina neprovjereno, jer se radi o specifičnom i jedinstvenom slučaju), da se pomenuta kontrola vrši samo ako se to pismeno zahtijeva, te je to i svrha ovog dokumenta.
Dakle iako sam pismeno upozorio tužioca, da postoje neka neriješena pitanja i da ću ga ako nastavi sa nekorektnim i nezakonitim radom, (a svjestan je da je bez ikakve argumentacije, zatražio da Sud naredi pokretanje poznatih radnji protiv mene, čime je počinio više krivičnih djela) tretirati kao pripadnika organizovanog kriminala, on je to ignorisao, te ovom prilikom obavještavam da ću ostvariti svoju "prijetnju" i pokrenuti sve pravne mahanizme da zbog toga dobije zasluženu zatvorsku kaznu. S tim u vezi je već napisana krivična prijava i biće predata dan po primopredaji računara sem ako tužilac ne izvrši obaveze predviđene zakonom.
Naime postoji period od 5 dana od trenutka odnošenja računara, da pohranjivanja u depozit 29.03.2010. u kome je nejasno, ko je bio u dodiru sa njima. Relevantni član :
Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije
(1) Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije vrši tužilac.
(2) O otvaranju privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije tužilac je dužan obavijestiti lice ili preduzeće od kojeg su predmeti oduzeti, sudiju za prethodni postupak i branioca.
(3) Pri otvaranju i pregledu oduzetih predmeta i dokumentacije mora se voditi računa da njihov sadržaj ne saznaju neovlašćena lica.

Dakle ne samo da za skoro 9 mjeseci nisam dobio nikakvo obaviještenje niti o ovome, niti o ishodu "Posebnih istražnih radnji", na šta tužioca obavezuje Zakon, nego se isti oglušuje i na moja upozorenja da time čini krivična djela.
Kako sam ja, to je već svima postalo jasno predvidio da će kriminalna organizacija pokušati da se dokopa materijala koji prikupljam i eventualno ga uništi, ako im bude prijetnja, tako sam detaljno razradio sve mogućnosti koje mogu da se dese prilikom predaje računara:
1) Računari su onesposobljeni, uništeni strujnim udarom ili slično...
2) Podaci su potpuno zbrisani sa hard diskova jednog, (sestrinog) ili oba računara.
3) Izbrisani su samo dokumenti, odnosno dio podataka, dok su ostavljeni operativni sistemi.
4) Svi podaci su kopirani na drugi računar, te pregledani u kasnijem periodu.
5) Niko nikada nije imao bilo kakav kontakt sa njima i u netaknutom su stanju.
Mogućnost da je neko "podmetnuo" kompromitujući materijal, koji bi me optuživao je po svoj prilici otpala, jer svojom saglasnošću OT Bijeljina ne samo da indirektno priznaje da nema materijal za podizanje optužbe, nego i da je sve bilo nezakonito i neregularno, zasnovano na lažnoj prijavi u dogovoru sa tužiocem koji će to sve podržati.
Opcije pod 1 i 2, se mogu otkriti za manje od tri minuta, dok opciju tri nijedan stručnjak ne može ustanoviti sem mene koji znam sadržaj i to poslije duže analize, (a sem toga ostaje mogućnost da su "tajni" podaci sakriveni baš unutar operativnog sistema). Opciju 4 ni ja ne mogu otkriti i poznata je samo onima koji su je eventualno obavili, dok opcija 5, postavlja pitanje : A čemu je i kome sve ovo trebalo?.
Stoga tražim od suda da obezbijedi stručno lice koje će ustanoviti mogućnost opcija 1 ili 2, da alternativno bude meni omogućena ta kontrola u prisustvu ekonoma ili da se u zapisniku navede da to nije omogućeno iako sam zahtijevao tu kontrolu.
Mislim da je u interesu prije svega OT Bijeljina da se evidentira kako su računari vraćeni ispravni, (sem ako to nije slučaj). Takođe zahtijevam od tužioca da zaključno sa tim danom, dobijem podatke o tome šta se dešavalo od odnošenja računara do spremanja u depozit i da li je neko imao pristup istima u kasnijem periodu. Nadalje tražim objašnjenje po pitanju nadležnosti, jer sam obavještavan da je predmet kod OT Doboj, dok sada saglasnost daje OT Bijeljina.
Predlažem da tužilac lično prisustvuje primopredaji u dogovoru sa službenicima suda, čime bismo svi skupa pokazali da možemo pitanja riješiti dijalogom kao civilizovani ljudi. Na stranu to što biste odagnali sumnje porodice i majke ubijene djevojčice prije svega da ste u grupi kriminalaca koja prikriva ubistvo djevojčice Ivone Bajo.
Ako vam ne odgovara, da prisustvujete, kontroli računara, možete me pozvati na broj telefona koji imate, da razgovaramo lično ili mi navedene podatke dostavite pismeno.
Naravno možete iskoristiti ovaj dokument i optužiti me po članu 169, ponovo, mada sumnjam da bi više bilo ko uspio da na takav način zloupotrijebi svoj položaj, poslije blamaže koju je doživjelo tužilaštvo pokušavajući na sve načine da pronađe bilo šta, iz bilo kog perioda mog života, na osnovu čega bi podigli optužnicu protiv mene.
Ukoliko dobijem i obavještenje povodom posebnih radnji, što je takođe obavezno zakonom, obećavam da ću Krivičnu prijavu protiv tužioca, pocijepati istog trenutka, na licu mjesta. U suprotnom, kako sam i naveo predaću je sutradan i o svemu izvjestiti nadređene organe.
Za sve one koji su mislili da su nedodirljivi, dobar je nauk, primjer bivšeg premijera Hrvatske i serija hapšenja "moćnika" u Unsko-Sanskom kantonu.
Ja imam veliki broj dokumenata za akciju u OT Bijeljina, od kojih su neki već u obradi, a i neka imena, (BN Vikiliks, ne tako obiman materijal, ali zato mnogo "sočniji").
Pa ako još neki tužilac, želi da se pridruži... ja sam svakog posebno unaprijed upozorio...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 163

OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

ZALBA

(po predmetu 12 0 K 001162 10Kpp)

Napominjem da ova ZALBA postaje pravno validna samo ako se pozitivno rijesi moja MOLBA, za povracaj u prethodno stanje, u kojoj sam izneo argumente za to. Dalje bih predocio clan 133 -Pravo zalbe.
(1) Lice od kojeg se privremeno oduzima predmet i dokumentacija ima pravo zalbe.
(2) Zalba iz stava 1. ovog clana ne odlaze privremeno oduzimanje predmeta i dokumentacije.
(3) O zalbi iz stava 1. ovog clana odlucuje vijece iz clana 24. stav 5. ovog zakona.
(4) Protiv odluke suda kojom se vracaju predmeti i dokumentacija pravo zalbe ima tuzilac.

Ukratko cu ponoviti, (s obzirom da sam vec podneo Zalbu), da je po laznoj prijavi od strane dvojice tuzilaca, koj su predocili tekstove u kojima ni sluzbena lica inspektori nisu pronasli nijednu rijec vezano za pretpostavljene prijetnje iz clana 169 KZ, protiv mene pokrenut proces POSEBNOG NADZORA, te donesena naredba o pretresu prostorija i potom su oduzete stvari od kojih sam jednu (racunar Budimke Bajo; moje sestre), koristio svakodnevno, kao da je moje, te racunar u vlasnistvu osobe koja nije u srodstvu sa mnom, a koji sam koristio samo za stampanje dokumenata koje sam kreirao, jer nisam imao vlastiti stampac.
Vazno je istaci da sam protiv nekih tuzilaca i pripadnika kriminalisticke policije podneo krivicnu prijavu za saucestvavanje u prikrivanju ubistva osmogodisnje djevojcice, te predao dokaze o tome tuzilastvu i policiji te konstantno obavjestavao, vise znacajnih institucija.
Tako dakle, jedna od osumnjicenih strana (za ubistvo) tuzilac, ide kod druge osumnjicene strane (inspektor) i podnosi laznu prijavu. Nadalje ta druga strana, podnosi Zahtjev, (kome?-, ponovo prvoj strani - tuziocu), i on to gle cuda "odobrava", kako bi se dokopali podataka koje imam o njihovim kriminalnim aktivnostima.
Nadalje isticem relevantni clan 135 - Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije ZKP
(1) Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije vrsi tuzilac.
Time se dakle sticu svi uslovi da osoba koja je sa moje strane osumnjicena za saucestvovanje u ubistvu, dodje u posjed podataka koji je terete i unisti ih.
Sugerisem sudu da uzme u obzir sve cinjenice i opasnost od eventualne mogucnosti da ubica dodje u posjed dokumentacije koja ga tereti.
S tim u vezi predlazem da pomenute racunare pregleda sudski strucnjak (vjestak), kako bi se uvjerili da ja nemam sta da krijem,(najopasnije oruzje koje se moze pronaci na hard disku je 15-tak Zakona i podzakonskih akata, koji su mi potrebni za "borbu" sa bandom kriminalaca), a da se podaci niposto ne izlazu opasnosti da budu unisteni od strane Tuzilastva.
Posto se Sud uvjeri da ne postoji nista na racunarima, sto bi dovodilo u pitanje zivot i tijelo bilo koga, pa ni pripadnika tuzilastva, trazim da se vrate u posjed vlasnicima.
Takodje skrecem paznju da se jedan od kljucnih dokaza, torba Ivone Bajo, nalazi u zgradi suda. Pola godine je bila sakrivena od javnosti, kako se ne bi saznalo da je predmet kojim je ubijena presjekao i nekoliko centimetara siroki kais, te je potom opran benzinom da se uklone tragovi. S tim u vezi presjeceni dio je nestao sa lica zamlje, a sve sa ciljem da se ubistvo predstavi kao nesrecan slucaj.
Kriminalci koji su ucestvovali u prikrivanju ubistva sposobni su da i taj predmet uniste, iako se nalazi u zgradi suda, jer im za njihove kriminalne aktivnosti prijeti dugogodisnja zatvorska kazna.
Nadam se da ce Sud imati sve ovo u vidu.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 162


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet:                    TUŽBA
Tužilac: ZDENKO BAJO
Tuženi: DANKA PRODANOVIĆ (SEKRETAR U OT BIJELJINA)

OBRAZLOŽENJE TUŽBE

Tužena osoba, Prodanović Danka, je kao zaposlena u OT Bijeljina, zloupotrijebila svoj službeni položaj i lažno me optužila za "Ugrožavanje sigurnosti", te na taj način pružila podršku pripadnicima organizovane kriminalne grupe, koji su učestvovali u ubistvu i prikrivanju ubistva Ivone Bajo 23.07.2009.
U prilogu ove tužbe je disk, na kome se nalazi dokazni materijal, a u folderu Dokumenti je slika Sazetak 1.png, gdje se na vrhu skeniranog dokumenta vidi tekst optužbe, koja mi je pročitana prije saslušanja u CJB Bijeljina, a jedna od osoba, (podvučeno crveno), kojoj je "ugrožena sigurnost" od mene je i Danka Prodanović!
Kompletna moja izjava je na slikama "Zapisnik 1-4", a naredba suda, koju je izdejstvovala organizovana kriminalna grupa uz pomoć tužene je na slici "Naredba.png".
Po podacima koje sam dobio od inspektora, prijavu su lično podnijeli tužioci Debeljević i Gruhonjić u ime 6 pripadnika OT Bijeljina, te sam provjeravao da li su imali dozvolu od ostalih...
U razgovoru sa Dankom Prodanović, pitao sam je kako je mogla da me optuži za "Ugrožavanje sigurnosti" kada ne postoji nijedna riječ, vezeno za taj član, odgovorila je citiram:
KAD SU STIGLA PISMA, MI SMO ODRŽALI SASTANAK I DOGOVORILI SE...
To što nije bilo osnova niti ijednog argumenta, bahatim tužiocima nije smetalo!
Na disku se nalazi kompletan tekst pisma upućenog Danki Prodanović i to u obliku teksta, "Danki.html" te skenirana slika "Danki.png" a tokodje je i u prilogu 1 kao štampani dokument!
Iz teksta je očito da ne postoji nikakva prijetnja po zdravlje, a pogotovo ne po život tužene osobe i jedina svrha tog pisma je da se objelodani istina o prikrivanju ubistva Ivone Bajo, jer je glavni okružni tužilac Kovačević Novak, naložio sekretaru Prodanović Danki da ne saopštava podatke dobivene od obducenta, pod izgovorom da se ne uznemirava javnost. Tako je OT Bijeljina pružila podršku ubicama i postala saučesnik u prikrivanju ubistva a time i sekretar Prodanović Danka!
U to vrijeme dosao sam do većeg broja dokaza o kriminalu pripadnika OT Bijeljina i to objelodanio, a sada na disku prilažem samo neke i to sliku "Torba.jpg". To je materijalni dokaz sa mjesta zločina. Djevojčica je torbu nosila preko ramena, prilikom ubistva, a ista je uklonjena sa lica mjesta i sakrivena pola godine.
Tek po obustavi istrage, uspio sam da je fotografišem u zgradi suda! Na slici je vidljivo da je dvostruko presječen kaiš, te da dio nedostaje, a veći dio ostatka su istražitelji oprali benzinom da uklone tragove ubistva.
Takodje je na disku izjava vještaka dr. Busarčevića i to u audio obliku "Istina o ubistvu.mp3" i video fajl "Istina o ubistvu.avi" iz koje se vidi da je OT Bijeljina, falsifikovalo rezultate obdukcije, te vještacima nisu dostavljeni podaci o probodu prsne kosti, kanalu kroz grudnu žlijezdu, razderini desne plućne arterije i desne dušnice...
Očito je dakle da nije bilo nikakvog ugrožavanja sigurnosti a jedan od ciljeva lažne prijave je bio da se dođe do podataka koje imam o zločinima pripadnika OT Bijeljina, te se isti unište.
U sklopu te akcije za koju nije bilo nikakvog zakonskog osnova i pokrenuta je isključivo zbog toga, što su je inicirali pripadnici organizovanog kriminala, korumpirani tužioci, praćen sam i pretresan, od strane policijskih patrola, saobraćajne policije i policajaca u civilu, a takođe i neki moji poznanici.
Pokrenut je postupak "Posebnih istraznih radnji" koji je obuhvatao i nadzor komunikacija, te danonocnu strazu u tri smjene, pred mojom kucom, a ako bih se udaljio, praćen sam neprestano patrolnim kolima ili policajcima u civilu.
Od pokretanja tih radnji, (mart 2010) proslo je do sada, (decembar 2011) 20 mjeseci i iako sam više puta pismeno zahtijevao da mi se sudi, na šta imam pravo zagarantovano ustavom i zakonom ili da se zvanično, javno i jasno, odbace lažne optužbe, te povodom toga podneo i zahtjev za pristup informacijama, nema nikakve reakcije od strane Tužilaštva.
Niko se nije usudio da podigne optužnicu i blamira sa pred sudom, bez ijednog argumenta za dokazivanje krivičnog djela, a sa druge strane iako sam poslije 6 mjeseci najkasnije od pokretanja radnji, morao biti obavješten o tome, te takodje o pregledu računara, korumpirani tužioci nastavljaju sa brutalnim pravnim nasiljem, ponašajući se kao da se ništa nije ni desilo. Tako je osim sto ni na jedan Zahtijev ili drugi materijal, nema nikakvog odgovora, a dužni su u roku od 15 dana odgovoriti na zahtjeve, (što je u odgovornosti tužene) izdata ne kriminalna, ne nezakonita, nego FASISTICKA USMENA NAREDBA, da se meni, mojoj sestri i svima iz porodice Bajo, ne dozvoli pristup Tužilaštvu, po bilo kom osnovu.
Na taj način, bez ijednog pravnog argumenta, bez Suda i presude, cijela jedna porodica je stavljena na nivo zivotinja, jer joj se OTIMAJU, zakonom zagarantovana prava...
Pri pokušaju da se preda materijal, o ubistvu jednog djeteta i više krivičnih djela učinjenih u svrhu sprečavanja dokazivanja tog zločina, na zakonom propisan način, dva put do sada sam hapšen.
Inicijator za ove i sve druge nezakonite radnje prema meni je lažna prijava protiv mene.
Dakle sem tretmana kome sam bio izložen, a poslije kakvog je samo deset dana ranije preminuo, gradjanin Radman Nedeljko, "maltretiranja" (nije bilo fizickog zlostavljanja), pri pretresu, praćenju, nadzoru i tretmana prema meni kao prema psu lutalici, prilikom svakog pokušaja da dostavim neki materijal, to su mogle da vide i sve komšije.
Neki od njih su pomisljali da za tu akciju ima osnova, a nije isključeno da je bilo i takvih, koji su pomislili, da sam ja osumnjičen za ubistvo, djevojčice Ivone Bajo. U svakom slučaju tim tretmanom, zasnovanom na laznoj optužbi, nanesena mi je neprocijenjiva nematerijalna šteta, a zbog činjenice, da nikada nisam dobio obavještenje o tim radnjama, (da su završene) ne postoje uslovi da se bilo gdje zaposlim, jer niko ne želi da mu sutradan policija pretresa poslovne prostorije...
Tužena osoba nije frizerka, trgovac, nije lekar, da ne zna zakonske odredbe. Radi se o sekretaru tužilaštva, kojoj je Krivični zakon i Zakon o krivičnom postupku, osnovno sredstvo za rad i ima ih u malom prstu. Jasno je dakle da se ne može raditi ni o kakvoj grešci, neznanju, "Pravnoj zabludi". Ona je smišljeno, planski iskoristila u saradnji sa ostalim korumpiranim tužiocima, svoj položaj, sa ciljem da mi se otmu i unište dokazi koje imam o njihovim kriminalnim aktivnostima. Te lažne izjave su imale sem otimanja i uništavanja dokaza, za cilj da me uplaše, stalnom prijetnjom da ću ako nastavim prikupljati dokaze o organizovanom kriminalu, biti pod neprestanim terorom i optužen za bilo koje krivično djelo, kako bi me eliminisali. Takođe je jasan bio signal svim građanima, šta ih čeka, ako se usude dostaviti mi neki podatak ili najbanalniju pomoć.
9 mjeseci od pokretanja tih radnji, na moj Zahtjev da budem konačno optužen ili da se vrati računar, ili da tužilac shodno ZKP-u, bude kažnjen zbog odugovlačenja, Okružni sud donosi Rješenje o povratu računara, koji je odnesen.
Iako sam podneo Zahtjev da se prije primopredaje provjeri ispravnost računara, Tužilaštvo se oglušilo o to i računar je predat bez kontrole. Hard disk računara je bio prazan, odnosno nije bilo nikakvih podataka. No to je segment koji izlazi iz tužbenog zahtjeva i od tužene tražim samo nadoknadu nematerijalne štete, koja mi je nanesena, kao posljedica njenog doprinosa u davanju lažne izjave i prijave...
S obzirom da me u ovom slučaju uopšte ne zanima novac, trašim da mi se isplati nadoknada od 10 (deset) KM!
Osnovno cilj ove tužbe je da se dokaže odgovornost tužene za štetu koja mi je nanesena, (mislim na isključivo nematerijalnu štetu), što ću upotrijebiti u sudskim procesima u kojima će biti dokazivana krivična odgovornost korumpiranih pripadnika OT Bijeljina u ubistvu i prikrivanju ubistva Ivone Bajo.
Sama tužena mi je više puta priznala, da njenim postupcima upravljaju isključivo niski materijalni interesi, jer je na dobro plaćenom poslu i ne želi učiniti ništa što bi je od toga udaljilo.
Dakle po tome zaključujem da njeni postupci nisu uzrokovani aktivnim učešćem u organizovanoj kriminalnoj grupi, nego kukavičlukom, odnosno strahom za položaj ili čak svoj život.
Stoga je i suma za nadoknadu nanesene šteta simbolična, a s obzirom šta se desilo Dijani Milić, tužiteljici u KT Tuzla, kada je odbila da postupi po nalozima mafije, u neku ruku i razumijem postupke tužene Prodanović Danke!
1. OSNOV ZA NADLEZNOST SUDA
Osnovni Sud u Bijeljini je mjesno nadležan Sud, svi događaju su se desili na teritoriji opštine Bijeljina, a tužena je zaposlena u istoj zgradi, gdje se nalaze prostorije suda, a i svi svjedoci su u neposrednoj blizini, te će troškovi postupka biti minimalni...
2. ODREĐEN ZAHTJEV U POGLEDU GLAVNE STVARI I SPOREDNIH TRAŽENJA (TUŽBENI ZAHTJEV)
Ovom tužbom se traži nadoknada štete, koja mi je, prouzrokovana od strane tužene, te zahtijevam da se utvrde sve činjenice i dokazi, te da mi se nadoknadi nematerijalna šteta. Radi se isključivo o nematerijalnoj šteti, a vrijednost odštete će biti navedena u odgovarajućem stavu.
TUŽENA SE OBAVEZUJE:
1)Tužena, Prodanović Danka, dužna je na ime naknade nematerijalne štete, uzrokovane lažnom krivičnom prijavom za "Ugrožavanje sigurnosti" platiti tužitelju Zdenku Baji, iznos od 10 KM, (deset konvertibilnih maraka, u roku od 15 dana.
2)Tužena, Prodanović Danka, dužna je tužitelju Zdenku Baji, nadoknaditi troškove postupka, u roku od 15 dana.

3. ČINJENICE NA KOJIMA TUŽILAC ZASNIVA TUŽBENI ZAHTJEV
Tužena je učestvovala u grupi osoba koji su me lažno optužili za "Ugrožavanje sigurnosti", nakon čega su "zloupotrijebili svoj položaj" i po riječima inspektora kriminalističke policije, NAREDILI IM, da podnesu Zahtijev za sve kasnije radnje protiv mene. Činjenica je da je podnesena lažna prijava, da sam praćen, pretresan, saslušavan, da je izvršen pretres na osnovu te prijave i odnošenje računara, da do danas nisam obaviješten o prekidu "Posebnih istražnih radnji" i o pregledu računara. No suštinski, najbitnija činjenica je to da je podnesena lažna prijava i za to postoje dokazi...
4. DOKAZI KOJIMA SE UTVRĐUJU OVE ČINJENICE
Postoji veći broj dokaza, za utvrdjivanje ove činjenice, a većina se nalazi na disku u prilogu. Suštinski najvažniji dokazi su zvanični dokumenti državnih organa. Sem toga svoje tvrdnje namjeravam dokazivati i svjedočenjem inspektora Maksimović Bojana, te Jovičević Zorana, ukoliko tužena ne prizna krivnju i ne prihvati odgovornost, odnosno sama ponudi nagodbu bez Pretresa. Shodno zakonu, ona će imati 30 dana da iznese svoj stav...
Naravno da s obzirom da je suma koju tražim neznatna, tužena mora u svojoj ponudi da prizna odgovornost svoju, odnosno nalogodavaca, koji su je "nagovorili", da učestvuje u grupi osoba, koji su me lažno optužili.
5. NAZNAČENJE VRIJEDNOSTI SPORA
Vrijednost spora, odnosno nadoknade za nematerijalnu štetu je 10 KM (deset konvertibilnih maraka).
6. PRAVNI OSNOV TUŽBENOG ZAHTJEVA
Iz samog teksta tužbe je jasno, koji je pravni osnov, a uz to je u relevantnom članu predviđeno da će sud postupiti po tužbi i kad nije naveden pravni osnov.
Tužena je odgovorna za nematerijalnu štetu nanesenu meni, te se od nje traži nadoknada te štete. Dakle pravni osnov je NADOKNADA ŠTETE...
7. OBAVEZNI PODACI U SKLADU SA CLANOM 334
Ova Tužba je rađena u 2 primjerka, (za Sud, te za tuženu). Privatna adresa tužene mi nije poznata, te je navedeno njeno radno mjesto, odnosno institucija u kojoj je zaposlena, a to je OT Bijeljina. Moje adresa je navedena na kraju Tužbe, a Zahtjev za oslobađanje od troškova postupka, potkrepljujem Izvještajima o uplati na moje ime iznosa od 30 KM mjesečno, što je moj jedini prihod. Dakle, svaki dan imam po 1 KM za život, ako mjesec ima 30 dana, a svakog februara mogu ustedjeti bar po 1 marku, a prestupne godine i dvije...
Nažalost postoje i mjeseci sa po 31-im danom, tako da od pomenute uštede, ne ostaje ništa...
Shodno Zakonu, očekujem da će tužena iznijeti svoj stav, a ukoliko, je spremna iznijeti istinu o tome, i prihvatiti odnosno priznati svoju odgovornost, neće biti ni neophodno da se održi Rasprava...


PRILOZI TUŽBE


Prilog 1 : PISMO
Prilog 2 : DISK SA DOKAZIMA
Prilog 3 : PRIJEDLOG

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

1)Tužena, Prodanović Danka, dužna je na ime naknade nematerijalne štete, uzrokovane lažnom krivičnom prijavom za "Ugrožavanje sigurnosti" platiti tužitelju Zdenku Baji, iznos od 10 KM, (deset konvertibilnih maraka, u roku od 15 dana.
2)Tužena, Prodanović Danka, dužna je tužitelju Zdenku Baji, nadoknaditi troškove postupka, u roku od 15 dana.

CLANAK BROJ 161


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 034147 11 P             TUŽBA
Tužilac: ZDENKO BAJO
Tuženi: 1) GRUHONJIĆ MUHAMED (TUŽILAC U OT BIJELJINA)
Tuženi: 2) DEBELJEVIĆ MILORAD (TUŽILAC U OT BIJELJINA)
IZJAŠNJENJE PO ZAHTJEVU SUDA
Podneskom, koji sam poslao Sudu, a kako se navodi pristiglim 10.12.2011. izneo sam sugestiju, da Sud primjeni član 402, (stav 3):
Kad je to potrebno, Sud može po službenoj dužnosti pribaviti potrebne podatke i obavijesti o imovnom stanju stranke koja traži oslobođenje, a može o tome saslušati i protivnu stranku.
No kako je isključivo pravo Suda da ocjenjuje snagu iznesenih argumenata i nije obavezan da prihvati moju sugestiju, taj sam podnesak naslovio kao "Žalbu", te ako Sud ne prihvati obrazloženje u nastavku, opredjeljujem se da se tretira kao ŽALBA.

OBRAZLOŽENJE

Iz teksta stava 3, člana 402 ZPP-u, vidljivo je da je upotrebljen termin "Sud može", što znači da je ostavljena mogućnost postupajućem sudiji da donese odluku na osnovu podataka kojima raspolaže, hoče li primjeniti taj stav...
Ne radi se dakle, o obavezujućoj formulaciji, kao recimo u članu 53 "Tužba i njen sadržaj", koji glasi "Sud će", (Sud će postupiti po tužbi i kad tužilac nije naveo pravni osnov tužbenog zahtjeva.)
Stoga sam ja samo izneo neke podatke, koji nisu bili poznati Sudu, a tiču se problematike, pri pokušaju da dođem do bilo kog podatka u poslednje 2 godine.

Dakle, uvažavajući činjenicu da je isključivo pravo sudije, hoće li ili ne primjeniti stav pomenutog člana, moja namjera je bila da postupajući sudija, ako procijeni da su moji argumenti dovoljne snage, po službenoj dužnosti zatraži podatke o imovnom stanju, a ako ne uvaži taj prijedlog, da se podnesak proslijedi u dalju obradu kao Žalba...
Naravno, ukoliko ne postoje pravne smetnje, u tom pogledu!
Inače tražena novčana nadoknada za nanesenu nematerijalnu štetu, mi je zaista nebitna i spreman sam da u potpunosti odustanem od nje, ako sa tuženima postignem dogovor o tome!

Stvarni cilj moje tužbe je da se dođe do istine o ubistvu Ivone Bajo, koju su prikrili pripadnici OT Bijeljina, te su sa namjerom da mi "OTMU" i unište dokaze o svojim kriminalnim aktivnostima i podnijeli lažnu prijavu!
Tuženi će dakle imati mogućnost, da izaberu između dvije alternative:
1) Da će tokom rasprave biti dokazana njihova odgovornost i krivica za nematerijalnu štetu, nastalu zbog njihove smišljene lažne prijave, te da će isplatiti nadoknadu od po 25000 KM.
2) Da potpišu izjavu, (Priznanje) o tome ko im je dao nalog za te radnje i sa kojim ciljem, u kom slučaju bih ja odustao od bilo kakvih novčanih potraživanja!
Tuženi će imati priliku da iznesu svoj stav, a nije isključenon da se do rješenja dođe kroz postupak medijacije ili da se postigne poravnanje, što je predviđeno u članovima 86 i 87 ZPP-u.
Vjerujem da je potpuno jasno da ovo nije "obična" parnica!
U pozadini je ubistvo jednog djeteta, a sve dok su ubice i saučesnici na slobodi, i druga djeca i drugi građani su u opasnosti.
Da li ću krivce raskrinkati pred Osnovnim Sudom, Okružnim ili redom do Strazbura, ne zavisi samo od mene.

Neka svako odluči po savjesti, hoće li dati doprinos u borbi protiv mafije...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 160

CJB-u BIJELJINA

KRIMINALISTIČKOJ POLICIJI
PRIJAVA KRIVIČNOG DJELA


Dostavljam materijal koji ce pokazati da je Danica Stjepanović, okružni tužilac, aktivno učestvovala u "Sprečavanju dokazivanja" krivičnog djela, čime je "Zloupotrebila službeni položaj" da bi "Pomogla učiniocu poslije izvršenja krivičnog djela", "Teško ubistvo" izvršeno nad Ivonom Bajo 23.07.2009.
Tužilac Stjepanović je izvršila veći broj radnji da bi sabotirala istragu ubistva, počev od odbacivanja nalaza patologa, preko izbjegavanja uzimanja izjave i dokaza od građana, pa do falsifikovanja svih vještačenja i lažnim prikazom u javnosti.
No neću trošiti vrijeme na te "sitnice", nego ću istaći dva najveća dokaza o krimimnalnom djelovanju tužioca. Radi se prije svega o materijalnom dokazu sa mjesta zločina, a to je torba, čije su slike u prilogu na disku.
Vjerujem da je to mnogima sada poznato, ali činjenica je da je ta torba sakrivena od porodice i javnosti do okančanja istrage i stanje u kome se nalazi nikada nigdje nije evidentirano. Naime, kaiš torbe kojim se može šlepati automobil je presječen takvom silinom da se to desilo na dijelu koji je predvostručen. Iako je sama torba prekrivena krvavim mrljama, kaiš je potpuno čist, ali ne samo od krvi nego i od originalne boje. Jasno se vidi na slikama, prelaz iz jedne u drugu nijansu boje, što ukazuje da je tretiran jakim hemijskim sredstvom, da bi se uklonili tragovi ubistva. Da li je to učinjeno odmah po ubistvu ili je to morala kasnije da uradi sama tužilac Stjepanović, potpuno je svejedno, jer odgovornost je njena...
To nesporno dokazuje i podatak da je odbila razgovor sa mnom, pošto sam joj dostavio podatke na disku. Zato sam u pismenom obliku, sačinio dokument, takođe se nalazi u prilogu "Ko skriva ubice" i to prije analize trasologa.
Pošto sam shvatio da rezultat koji želi može dobiti samo ako sakrije neke važne podatke od vještaka, to sam i istakao jasno u dokumente, kako bih sada dokazao da se ne radi o slučajnoj grešci ili zagubljenim dokumentima, nego da je sve bilo planski i smisljeno.
Time njen zločin postaje veći i od zločina ubica osmogodišnje djevojčice.
Apsolutno nezavisan dokaz toga je i sam vještak, čija se audio izjava nalazi na disku, pod nazivom "Miroslav". Razgovor sam obavio lično, kao zastupnik majke ubijenog djeteta.
Iz njega se jasno vidi da je sakrila od vještaka sve podatke o unutrašnjim povredama, sa ciljem da prikrije ubistvo, a kada i to nije uspjela, falsifikovala je njegovo misljenje i izbacila djelove koji ne "odgovaraju" u Saopštenju, na zvaničnom sajtu tužilaštva.
Sve skenirane strane vještačenja su na disku, kao i tekst saopštanja.
Od kriminalističke policije očekujem da će odgovorno ispitati sve dokaze koje sam predočio. i podnijeti zahtjev da se navedeno lice pozove na informativni razgovor.
S obzirom da su vaši pojedini pripadnici aktivno učestvovali u kriminalnim radnjama, vezanim za prikrivanje ovog ubistva i osveti mafije zbog prijave koju sam podneo protiv njih, najmanje što možete da uradite je da svakog kriminalca tretirate na isti način.
O rezultatima vaše reakcije prije svega, te o izjavi tužioca Stjepanović Danice, zahtijevam da budem obavješten i da mi se omogući uvid u sve radnje po ovoj prijavi.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 159

CJB-u BIJELJINA

KRIMINALISTIČKOJ POLICIJI
PRIJAVA KRIVIČNOG DJELA


Dostavljam materijal koji ce pokazati da je Sofrenić Blagiša, aktivno učestvovao u uklanjanju dokaza o ubistvu djevojčice Ivone Bajo 23.07.2009 godine.
Prije svega ističem da je pomenuta osoba inače u to vrijeme zaposlena u firmi "Univerzal" odmah poslije tragičnog događaja opisivala, kako je lično prisustvovala sceni u kojoj, djevojčica citiram : Vozi bicikl, krivuda i iskašljava krv, te na kraju pada.
Ovoj izjavi je prisustvovao djed ubijenog djeteta, Krunoslav Bajo, što potvrđuje svojim potpisom na dnu dokumenta. Dva dana kasnije, Sofrenić Blagiša, prilazi majci djevojčice i meni, a događaju je prisustvovao još jedan svjedok, čije ime neću navoditi, do početka suđenja iz bezbjednosnih razloga, ponavljajući istu priču, dodajući da je sve pokušao da joj pomogne. To bi bilo sasvim razumljivo da, prilikom susreta sa Dragoslavom Markovićem, kriminalističkim inspektorom, kada smo mu gđa. Budimka i ja ispričali tu verziju događaja, isti kaže da to nije istina, te da će pozvati g. Blagišu da da izjavu...
I zaista, po hitnom postupku, već sutradan u 08:10 počelo je sa davanjem iskaza.
Prikaz događaja je bitno drugačiji i drastično se razlikuje od verzije koja je nama ispričana, ali je očito napravljen propust, jer rekavši da je vidio tragove krvi dok je prilazio djevojčici, dokazuje da je povreda nastala prije pada i mjesta gdje je pronađena, a mjesto nastanka povrede, nekih 15 metara prije i taj trenutak, zvanično niko nije vidio.
To pokazuje i fotografija mjesta događaja, na slici Trasologija 10, koja se nalazi kao i svi drugi propratni materijali na disku, koji je u prilogu, unutar foldera "Dokumenti".
Tu su prije svaga izjave g. Sofrenić Blagiše, u tekstualnom obliku, te audio snimak razgovora, koji sam ja obavio sa njim u svojstvu zastupnika gđe Budimke, po punomoci Broj OPU-559/2010. cija se kopija nalazi u prilogu i na disku.
Iz audio zapisa, se vidi da "odgovornost" za mjenjanje iskaza prebacuje na drugu osobu i što je najvažnije, priznaje da je uklonio torbu sa lica mjesta.
Torba o kojoj je riječ, je materijalni dokaz, a trenutno je u takvom stanju, da je nevjerovatno da bilo ko ko bi trebalo da je premjesti to ne primjeti...
Naime kaiš je presječen, a dio nedostaje i što je najznačajnije, iako je torba prekrivena krvlju, sam kaiš je potpuno čist, toliko da je i boja većim djelom skinuta. Jasno se vidi prelaz iz originalne žute boje u drugu nijansu. Slike torbe su takođe na disku, kao i izjava svjedoka Vasilić Đuje. u kojoj ističe da je portir, samo prišao, nageo se nad djetetom, ali ništa nije učinio da pomogne. Da li je tada vidio u kakvom je stanju kaiš i zato ga uklonio? Nadalje svjedokinja kaže da je sigurna u to da je vidjela bočicu ledenog čaja, koja je takođe netragom nestala. Da li je u njoj bilo neko hemijsko sredstvo, kojim su oprani tragovi ubistva sa kaiša?
Sve to i još mnogo više, dužnost je nadležnih da istraže.
Čak i da portir nije smišljenu uradio ništa da bi spriječio dokazivanje ubistva, ostaje činjenica da je upravo on uklonio materijalni dokaz, koji je očito u sumnjivom stanju, a da ne pominjem to, kakvo je zvjerstvo lagati majci ubijenog djeteta ili zvanično u zapisnik.
Pitanje je kada je lagao? Djed, majka i ja kao ujak ubijene djevojčice, spremni smo na sudu svjedočiti o izjavi portira Sofrenić Blagiše i podvrći se testiranju poligrafom.
Od kriminalističke policije očekujemo da će odgovorno ispitati sve dokaze koje sam predočio. i podnijeti zahtjev da se navedeno lice pozove na informativni razgovor.
O rezultatima vaše reakcije prije svega, te o izjavi portira, zahtijevam da budem obavješten i da mi se omogući uvid u sve radnje po ovoj prijavi.
Potvrđujem istinitost navoda u svoje ime   ____________________
Istinitost potvrđuje Krunoslav Bajo ____________________
U ime gđe Budimke po punomoći potvrđuje ____________________

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 158

OKRUZNOM TUZILASTVU U BIJELJINI


NOVOGODISNJA PORUKAKrajem 2010. godine intenzivirao sam pravnu ofanzivu i dokazao da su svi napadi na mene inicirani od strane tuzilastva bili neistiniti i sto je najvaznije nezakoniti. Prije svega vezano za optuzbe po clanu 169, gdje je poslije 9 mjeseci odugovlacenja, odlukom suda doneseno Rjesenje o vracanju oduzetih racunara.
S obzirom da nisam dobio podatke koji su predvidjeni po ZKP- u, o manipulisanjem tim racunarima, za unistenje podataka na hard disku, koji su od neprocjenjiva vrijednosti, smatram odgovornim OT Bijeljina, prije svega, no o tome kasnije.
Osim toga Sud je donio odluku o obustavi postupka, u slucaju hapsenja moje sestre i mene, kada smo prilikom pokusaja da dostavimo materijal koji dokazuje izvrsenje krivicnog djela tuzilastvu, u tome nezakonito sprijeceni.
Tom prilikom gdja. Budimka Bajo, je imala troskove u visini od oko 1000 maraka, prije svega zbog propale rezervacije, te je morala da plati novu po najvisoj tarifi.
Stoga sugerisem tuzilastvu da u ovoj godini radi po zakonu, i ispostuje svoje obaveze, koje su vam poznate.
U slucaju da se to desi, tuzba za nadoknadu stete, koju je imala moja sestra, a za koju je odgovorno OT Bijeljina, koje je nalozilo nezakonit tretman, nece biti podnesena.
S obzirom da je opste poznato da ja drzim svoju rijec, izbor je na vama.
U suprotnom cu naravno iskoristiti ne samo te sudske odluke nego i sve dokaze kojima raspolazem, na najbolji moguci nacin...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 157


REPUBLIČKOM TUŽILAŠTVU


NA RUKE


GLAVNI REPUBLIČKI TUŽILAC


Vec sam u ranijem periodu obavještavao ured glavnog republičkog tužioca o neprofesionalnom, nezakonitom, i od strane pojedinih osoba, kriminalnom radu u Okružnom tužilaštvu Bijeljina.
Očekivao sam naravno da poštujući Pravilnik, čije odredbe navodim, (član 4 Principi, relevantni stav : c) "Hijerarhijski odnos, koji podrazumijeva odgovornost svih članova Tužilaštva i odjela za svoj rad glavnim tužiocima", te član 6 (Prava, dužnosti i odgovornosti Glavnog republičkog tužioca):b) "Vrši nadzor nad radom svih Odjeljenja i službi u Republičkom tužilaštvu; vrši nadzor rada Okružnih tužilaštava u cilju garantovanja zakonitosti i efikasnosti postupaka, a u skladu sa Zakonom o tužilaštvima RS", preduzmete u skladu sa svojim ovlaštenjima, pravima i obavezama sve potrebne radnje da se sa takvim kriminalnim radom prekine, jer on u krajnjoj liniji šteti ugledu institucije Tužilaštva.
U razgovoru sa novinarima, još prije godinu dana, te sa nekim pravnicima, dobio sam nepodijeljena mišljenja da je ovdašnje tužilaštvo simbol korupcije, što samo po sebi nije nimalo pozitivno, a lično sam se uvjerio da uz sve to ide bahatost, osionost i čak brutalnost u kontaktu sa građanima, koji žele da daju doprinos u borbi protiv kriminala.
Prvi primjer još iz prošle godine je kada sam pokušao da podnesem krivičnu prijavu, zbog toga što je tužilac Stjepanović, odbila da uzme izjavu od mene, vezano za ubistvo djevojčice Ivone Bajo, odnosno podatke do kojih sam došao dok je ona bila na odmoru.
Snimak razgovora sa tom osobom nalazi se na disku koji sam vam već dostavio...
Tom prilikom je glavni tužilac dao nalog da se od mene ne uzima krivična prijava, koju je tužilac Gruhonjić ispoštovao i uprkos mom upozorenju da je obavezan po pravilniku da to učini, zatražio od sudske policije da me izvedu iz zgrade. Siguran sam da znate i da je ZKP predvidio pravo građanina da prijavi krivično djelo i način na koji se to radi.
Već sutradan 22.12.2009. sam predao Pritužbu na rad pomenutog tužioca, na šta je imao obavezu da mi odgovori Kolegij, makar da kažu da sam sve izmislio...
No kako smo na Pritužbu povodom odluke o nesprovođenju istrage, predate u januaru dobili odgovor, a na prethodnu nema reakcije već 10-ti mjesec, osnovano sumnjam da je Kovačević Novak, zloupotrijebio svoj položaj i izuzeo pomenutu pritužbu iz rada Kolegija.
Takođe sam još u februaru predao prvi put nove dokaze u slučaju ubistva Ivone Bajo, (slike torbe koju je nosila, presječenog kaiša opranog benzinom), a kasnije povremene još neke dokumente, koje su obavezivale tužioca Stjepanović da ih analizira po clanu ZKP Obustava istrage stav 3.
Iako sam više puta pokušavao da razgovaram sa tužiocem i detaljnije obrazložim sve pomenute materijale, ona je to uporno izbjegavala. Naime uvijek sam dobijao informaciju da nije tu, pa čak i u slučaju kada sam naveo sledeće osobe : glavni tužilac, neko od zamjenika, postupajući tužilac, sekretar, dežurni tužilac, NIKO NIJE BIO TU.
Takođe sam podneo više pismenih zahtijeva da budem obaviješten i napismeno o stavu tužilaštva po pitanjima koje sam pokrenuo, prevashodno o novim dokazima, na šta nikada nisam dobio odgovor, makar takav da se radi o fotomontaži, da sam ja lično presjekao kaiš i oprao ga ili bilo šta drugo.
Naravno da to nije bilo moguće, jer se pomenuti materijalni dokaz nalazi i danas u zgradi suda, (ako ga nisu uništili) ali to pojačava moju sumnju da ništa od tog materijala nije evidentirano i tužilaštvo svjesno nastavlja da prikriva dokaze u slučaju ubistva.
U kasnijem periodu sam došao do izjava svjedoka i policijskih zapisnika gdje sam uočio obilje nepravilnosti i falsifikata, a dio toga sam obradio u analizi, koju sam predao tužilaštvu, takođe bez ikakve reakcije. Čak štaviše iako sam dostavio kopiju Punomoći, potpisanu od strane majke ubijene djevojčice da je zastupam pred svim državnim organima, glavni okružni tužilac je izdao nalog sudskoj policiji da mi onemogući pristup čak i pisarnici, kako ne bih mogao dostavljati nikakav materijal.
Tek kada sam im doneo primjerak KZ i predočio član "Povreda prava na podnosenje pravnog sredstva", te ih upozorio da takav teror neću prihvatiti i krenuću i bez propusnice da predam dokument, a oni neka me propuste ili uhapse, pa će pred sudom da objašnjavaju svoje postupke, rekli su da za taj član nisu znali te su se poslije konsultacija dogovorili da dokumente predajem na stolu u prizamlju, kao pas lutalica, što je direktno kršenje bar dva člana KZ "Povreda ravnopravnosti gradjana" i "Povreda ljudskog dostojanstva".
Nadalje sam obavio razgovore sa nekim osobama, od kojih je najvažnija izjava vještaka dr. Busarčevića, gdje pomenuti stručnjak kaže da nije uopšte imao predstavu o unutrašnjim povredama koje su i dovele do smrti. Naime on je u svom mišljenju prikazao samo sliku površinske povrede i ni u jednom dijelu ne pominje unutrašnje povrede, što mi je bilo dovoljno da zaključim da za njih i nije znao. To sam uostalom pretpostavio još u oktobru 2009. na šta sam pismeno upozorio tužioca, (to se desilo pošto je odbila da razgovara sa mnom), jer je samo prikrivajući od vještaka slike probodene prsne kosti i razderanog desnog plućnog krila mogla očekivati rezultat kakav je planirala. Dakle iako o svemu tome nije imao podatke, vještak je primjetio da citiram "nešto nije u redu" i predložio rekonstrukciju.
Audio snimak razgovora se nalazi takođe na cd-u, koji sam ranije dostavio, "Miroslav.mp3". Znajući da bi sa njegovim dolaskom i prisustvom rekonstrukciji, te uvidom u sve snimke, bilo jasno ne samo da se radi o ubistvu, nego i da je ona lično prikrila dokaze o tome, njegov prijedlog se odbija u nadi da je poslije pola godine porodica pomirena sa sudbinom.
Na njihovu žalost ja sam nastavio sa prikupljanjem dokaza, ne samo o tome nego i o drugim krivičnim djelima. Kako su u međuvremenu shvatili da imam i više audio snimaka koje ih kompromituju, te takođe istražujem i učešće pojedinaca u ratnim zločinima, došli su na ideju da mi to otmu tako što su zloupotrebili svoj položaj i pokrenuli akciju neviđenih razmjera protiv jednog građanina. Osim prisluškivanja, praćenja pretresanja, legitimisanja, kako mene tako i svih sa kojima sam viđen, danonoćnog stražaranja ispred kuće, izdejstvovali su naredbu za oduzimanje dva računara koje sam koristio.
No pošto sam shvatio sa kakvim kriminalcima imam posla, najvažnije podatke, (one za koje ne znaju) sam narezao na cd i predao sestri da odnese u Cirih, još u januaru, a prethodno sam upozorio više novinara da će mafija pokušati da iskoristi svoje veze i izdejstvuje oduzimanje računara, što se i ispostavilo kao istina.
Da je optužba protiv mene lažna jasno je i iz toga što i poslije 6 mjeseci od oduzimanja računara niko se ne usuđuje da podigne optužnicu protiv mene, iako su tvrdili da imaju dokaze, (prijeteće poruke koje mjesecima upućujem) i na osnovu toga i pokrenuli akciju "Posebnih istražnih radnji".
Svrha toga je sem pokušaja da se uništi materijal koji su pretpostavljali da se nalazi na računarima, (ostavio sam samo podatke koje sam dostavljao i tužilaštvu) bila je i ta de se uplaši moja porodica i svi koji bi mogli da mi pomognu u slanju materijala.
Tako je poslije prvog pokušaja da pošaljem poruke sestri, koristeći raćunar u jednom ugostiteljskom objektu intervenisala policija i uplašila osoblje.
Takođe je korištena i sudska policija u svrhu zastrašivanja, jer pri insistiranju da dostavimo dokaze o ubistvu i krivičnim djelima tužioca, vezano za vršenje tužilačke funkcije, za šta je jedina nadležna osoba glavni tužilac, saopštavano mi je da je dotični zauzet, da nije tu i slično, te smo jednom prilikom pri pokušaju da dostavimo dokaze i uhapšeni i poslije 4 sata zadržavanja bez prava na telefonski poziv izvedeni pred sudiju za prekršaje.
Poštovani gospodine, je li to poruka iz Tužilaštva, šta će se desiti građaninu, ako pokuša da se bori protiv organizovanog kriminala i dostavlja dokaze o tome.
No ja ih se ne plašim i nikada me neće zaustaviti i uplašiti.
Vaša je dužnost, (mislim na obavljanje tužilačke funkcije i to ne bilo koga pojedinačno nego svih tužilaca) da gonite počinioce krivičnih djela.
Kako to da se meni zabranjuje i to pod prijetnjom novčane i zatvorske kazne da dostavim podatke o tome iako je zakon predvidio pravo svakom građaninu na to.
Odgovor je jasan. Kako sam se i pismeno obraćao Kovačević Novaku sa obavještenjem da želim dostaviti podatke o saučestvovanju u prikrivanju ubistva Ivone Bajo od strane tužioca Stjepanović, a on to uporno odbija, (sem pomenute izjave vještaka postoje još neki predmeti, koje bih predočio, čak ima i metalnih, a koji odgovaraju dimenzijama ubilačkog oružja opisanih od strane vještaka, što je priznaćete neizvodljivo za slanje kovertom), jasno je da je i on umješan u te kriminalne aktivnosti, pa bi svako pokretanje bilo kakve analize tih podataka rezultiralo neizbježno, njihovom zatvorskom kaznom zbog učešća u ubistvu.
Direktni ili indirektno, sasvim je svejedno, ali čak i ako nisu lično planirali ubistvo, kasnije su pokušali da prikriju sve tragove i time je njihova krivica veća od samih ubica.
Koji su njihovi motivi nije moje da otkrivam, ali ističem da je više nego jasno da postoji organizacija i sve dok ne dobiju zasluženu zatvorsku kaznu, niko nije siguran.
Tako je naprimjer načelnik kriminalističke policije samo 5 dana pošto nam je obećao da će ispitati sve neregularne radnje inspektora i podnijeti zahtjev da se sasluša tužilac Stjepanović, pronađen mrtav u automobilu.
Zvanična verzija je da je doživio srčani udar i skrenuo sa puta, a sahranjen je već sutradan bez autopsije.
Da li je smrt pomenute osobe prirodna ili je neko "pomogao" prirodi, možda će zauvjek ostati tajna, ali je sada pogodan trenutak da dodam jedan detalj.
Naime na dan ako se dobro sjećam 23.06.2010. (igrana je fudbalska utakmica Srbija-Njemačka, na SP), pošto sam predao jedan dokument u pisarnici tužilaštva, (dakle registrovan sam i primjećen, a od marta sam pod posebnim nadzorom), grad je bio prepun navijača koji su po kafićima gledali prenos. Kako je bilo vrlo sparno sjeo sam i ja unutra u jedan lokal gdje nije bilo mnogo gostiju, jer su uglavnom sjedili napolju u baštama.
U jednom trenutku otišao sam do toaleta da se umijem. Brzo sam se vratio, nastavio da pratim susret i pijem piće.
Po povratku kući osjetio sam jak bol u stomaku koji je trajao danima.
Slučajnost ili ne. Uglavnom ja sam preživio i sada sam još oprezniji, no pitanje je šta bi se desilo da sam se obratio bolnici. Sumnjam da bih izašao živ.
Gospodin Aco Teodorović, načelnik kriminalističke policije nije preživio.
Pitanje je koliko još ljudi mora da umre dok se krivci za smrt Ivone Bajo ne kazne po zakonu, a napominjem da je g. Teodorović, vrlo nezgodan svjedok bio.
Kako kroz cijeli postupak istrage, tako je i osoba koju su naveli kriminalci iz tužilaštva da podnese zahtijev za akciju protiv mene, a za proceduru koju je namjeravao da preduzme protiv njih da i ne pominjem.
Da li ćete se vi usuditi suprotstaviti se toj mafiji ili ne ostavljam vašoj savjesti.
Znam da je to vaša dužnost, ali ako se usudite na taj korak, pripazite dobro na svoju sigurnost. Na kafe, sokove i slično zaboravite, (bar na radnom mjestu) jer šta je još jedno ubistvo za te kriminalce kojima prijeti kazna dugotrajnog zatvora.
Od vas očekujem samo da me pismeno obavjestite o tome da li smijete nešto da preduzmete, a najmanje što može da se uradi je da se provjeri istinitost moje tvrdnje, odnosno da li je izjava vještaka autentična, te kada se to ustanovi pokrene procedura za saslušanje tužioca Stjepanović, kako bi objasnila zašto je sakrila dokaze od vještaka.. U svakom slučaju snaga dokaza koje imam je tolika da oni zasluženu kaznu neće izbjeći, a ja sam spreman i da me pritvaraju u toku te borbe, samo da bih sudu predočio materijal koji imam.
Doći će dan kada ćete se svi vi kojima sam dostavio podatke o kriminalu najgore vrste u Okružnom tužilaštvu Bijeljina, stidjeti ili ponositi svojim udjelom u raskrinkavanju tih kriminalaca unutar državnih organa, a tada će i mediji moć da opišu ulogu svakog posebno.

SAMI ODABERITE NA KOJOJ STRANI ŽELITE DA BUDETE

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902