CLANAK 312

Zamislite samo građani republike, koji ovo budu čitali na internetu da se tako brani anesteziolog, jer nije pročitao da je pacijent alergičan na penicilin, te je isti preminuo, da nije svjesno izvršio ubistvo onaj koji je pucao u vazduh na nekom slavlju ili pretičući kolonu vozila, na punoj liniji nije svjesno izazvao sudar !!!???

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

KOLEGIJU TUŽILAŠTVA

PRITUŽBA NA TUŽILAČKU ODLUKU T20 0 KTA 0002673 11

Dana 26.03.2013. po navedenom predmetu tužilac je doneo odluku o nesprovođenji istrage i shodno zakonu obavjestio me o tome, pozivajući se na član 216 stav 3 ZOKP-u BIH. Istina u obavještenju nedostaje pravna pouka, no pretpostavljam da tužilaštvo ima u vidu činjenicu, da je meni lično poznato kako glasi te iz tog razloga nije navedena, no zbog građana koji sve moje tekstove i dokaze o kriminalu u vlasti mogu pratiti na internetu, slijedi relevantni stav:
(4) O nesprovođenju istrage, kao i o razlozima za to, tužilac ce obavijestiti oštećenog i podnosioca prijave u roku od tri dana. Oštećeni i podnosilac prijave imaju pravo podnijeti pritužbu u roku od osam dana uredu tužioca.
Kompletan tekst krivične prijave po kojoj je postupao tužilac, može se pročitati na web stranici:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2011/06/05/2778128
a ukratko radi se o tome da su odgovorni iz UDT-a moju pritužbu sa prilozima samo propustili kroz prste, pogledali ime na zadnjem prilogu i evidentirali pogrešno, dakle ne moje koji sam poslao dokumentaciju i na kraju obavjestili istu pogrešnu osobu na nema osnova za njihovu reakciju.
Pozadina svega je ubistvo osmogodišnje Ivone Bajo, koje su pokušali da prikriju kriminalci iz OT Bijeljina, kako bi zaštitili tajkuna Gavrila Bobara, jer je švercovao neku robu prilikom ubistva. Dokazni materijal o krijumčarenju i ubistvu sam postlao u KT Sarajevo što je primljeno 19.03.2012. a kompletan tekst krivične prijave, sa fotografijama iz kojih se vidi na koji način su saučesnici iz OT Bijeljina prikrili šverc "neke robe", (3 paketa nestala preko noći u danu ubistva Ivone Bajo) je na stranici:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/16/3261089
Što se tiče same odluke tužioca, ona je sasvim očekivana, jer kako kaže glavni republički tužilac RS ne postoji "politička volja" da se procesuiraju "krupne ribe" odnosno najveći kriminalci u zemlji.
Meni je naravno i prije podnošenja krivične prijave bilo jasno da nijedan tužilac neće imati hrabrosti da podigne optužnicu protiv UDT-a, jer bi u suprotnom mogao završiti kao Dijana Milić iz Tuzle, a kako se pravosudna mafija obračunala sa profesionalcem, koja se usudila istraživati krivična djela nedodirljivih pripadnika mafijaškog režima, građani ove zemlje mogu pročitati na internetu.
Objašnjenje tužioca i UDT-a je kako se može vidjeti iz obavjesti da "nije bilo svjesnog kršenja zakona" te da "kod mene nije nastupila teža povreda prava ili imovinska šteta".
Da razmotrimo prvo ovaj drugi dio poređenjem sa drugim krivičnim djelima, te recimo tužioci obustave istrage protiv osoba kod kojih je pronađeno oružje, narkotici ili su samo zaprijetili nekom, (ugrožavanje sigurnosti) iz razloga što nikom nije nanesena šteta ???. A da li je meni nanesena šteta i kolika, možete procijeniti po tome što dokaze o prikrivanju ubistva jednog djeteta niko nije ni pogledao, te 3 godine kriminalci iz OT Bijeljina fašističkim metodama blokiraju sva zakonom garantovana prava svim pripadnicima porodice, jer bi ih dokazi koje imam odveli na praktično doživotnu robiju.
Izgovor da nije bilo svjesnog kršenja zakona je najbesmisleniji mogući, jer poenta krivičnog djela "Nasavjestan rad u službi" i jeste u tome. Da je odgovorna osoba bila svjesna, (savjesna) ne bi ni mogla da tako zamjeni imena. Valjda je sasvim jasno da je to što nije ni pročitan tekst pritužbe, ne zna se ko je podnosilac, a posebno ne kakvi su dokazi, očiti primjer da nema ni govora o savjesnom radu, a postoji član u KZ-u koji to sankcioniše.
Zamislite samo građani republike, koji ovo budu čitali na internetu da se tako brani anesteziolog, jer nije pročitao da je pacijent alergičan na penicilin, te je isti preminuo, da nije svjesno izvršio ubistvo onaj koji je pucao u vazduh na nekom slavlju ili pretičući kolonu vozila, na punoj liniji nije svjesno izazvao sudar !!!???
Mnogo važnije od ovog konkretnog slučaja je opravdana bojazan da to nije usamljeni slučaj nego je standard, odnosno da se pritužbe građana uopšte ne razmatraju, pa i ne čitaju jer UDT, NE SMIJE pokrenuti disciplinski postupak, dok ne dobije nalog iz vrha mafijaškog režima, kao u slučaju pomenute tužiteljice Milić.
Za navodnu nepristojnu seks ponudu svjedokinji i navodno navođenje na lažan iskaz, protiv preminule je podignuta optužnica i pokrenuta istraga iako se sve NAVODNO dešavalo u toku službenih dužnosti, kada je radila na predmetu.
E sad, iako je nesporno dokumentovano da je to bio rad u ime države, primjenjen je stav 2 člana 87 ZOVSITV-u, istovremeno UDT već 3 godine štiti kriminalce iz OT Bijeljina za prikrivanje ubistva i krijumčarenja, a šta je švercovano može dati odgovor činjenica da je u Bobar banci istog vlasnika pronađena 25.02.2012. dokumentacija o transakcijama narko mafije u periodu od 2008-e naovamo, (ubistvo se desilo prilikom šverca 23.07.2009.)
Kompletan materijal o kriminalu OT Bijeljina, proslijeđen je Ustavnom sudu, Tužilaštvu BIH, SIPI, KT Sarajevo, i takođe organima izvan zemlje u kojima ima volje da se istraže putevi narkotika i pranja novca, a koje potpomažu mafijaške vlasti u BIH. Tekst krivične prijave, koja sadrži audio izjavu vještaka o prevari OT Bijeljina, te više snimaka falsifikovanja materijalnih dokaza i obdukcije, od kojih se prosječnom građaninu ledi krv u žilama, možete pogledati na narednom linku, a postoji i video zapis emisije OBN televizije u kojoj voditelj čita dokumente uz prezentaciju slika na ekranu.
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821
Za informaciju građanima navodim član "Obustava istrage" iz ZOKP-u, stav:
(3) Tužilac, u slučajevima iz stava 1. tačka c) ovog člana može ponovo otvoriti istragu ako se dobiju nove činjenice i okolnosti koje ukazuju da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni učinio krivično djelo.
Dakle ovaj "nenamjeran" službeni rad, kojim "nije svjesno" prekršen zakon za posljedicu ima nastavak prikrivanja ovog monstruoznog zločina i najmanje što mogu da urade i tužilac i odgovorni iz UDT-a, je da upotrijebe fotografije materijalnih dokaza sa linkova koje sam naveo i pokrenu sve neophodne radnje na koje su obavezni zakonom da se odgovorni iz OT Bijeljina, MUP-a i svi ostali koji su saučestvovali, privedu pravdi i procesuiraju, a od mene mogu dobiti sve ostale podatke i dokaze, samo ako postoji politička volja za to...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK 311

Slučaj u kome sud brutalno falsifikuje dokaze i odgovor tuženog, te njegov stav da nikada nije postupao u odnosu na mene prepravlja u službeni nastup, je jedna od najvećih, ako ne i najveća blamaža sudova u Bijeljini i predstavljaće u budućnosti sramotu i za odgovorne sudije i sud u cjelini.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 039976 12 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi: 1)

DANKO BOROVČANIN (NAČELNIK SUDSKE POLICIJE)
NEZNANIH JUNAKA 5/26 / 76300 BIJELJINA

Tuženi: 2)

NOVAK KOVAČEVIĆ (GLAVNI OKRUŽNI TUŽILAC)
OT BIJELJINA / VUKA KARADŽIĆA 3 / 76300 BIJELJINA

Vrijednost spora:

30000 KM


OBAVJEST SUDU I TUŽENIMA PO ČLANU 63 ZOPP-U

U uvodnom dijelu, prije svega obavještavam sud, da sam se pismeno obratio tuženima sa prijedlogom za sporazum, na koji nije bilo reakcije do datuma koji sam naveo, te je očito da isti ne žele dogovor, nego se nadaju da će zahvaljujući službenom položaju i vezama, izdejstvovati presudu u svoju korist, koja bi legalizovala njihove privatne poslove i interese i predstavila ih kao službene radnje.
Stoga podvlačim da ću odmah povući tužbu ukoliko bilo ko od tuženih dostavi u dovoljnom broju primjeraka dokument u kome OT Bijeljina potvrđuje da je izdalo naredbu za suspenziju zakonom garantovanih prava prema meni.
Mora se raditi o službenom dokumentu OT Bijeljina sa potpisom i pečatom, a ne o izjašnjenju tuženog Borovčanina ili Kovačevića, vezano za ovu parnicu, jer je u ZOO-a član "Osnovi odgovornosti" jasno navedeno:
Ko drugome prouzrokuje štetu dužan je naknaditi je ako ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivice.
Dakle, tuženi moraju dokazati da su nastupali službeno, zvaničnim dokumentom državnog organa, da bih ja povukao tužbu, a podsjećam da sam više puta tražio i usmeno i pismeno takav dokument, pozivajući se na pravo iz člana 16 Ustava RS. Kako je to uporno odbijano, pravo stanje je slijedeće:
TUŽENI SU ZA SVOJE PRIVATNE I INTERESE ORGANIZOVANOG KRIMINALA, LAŽNO PREDSTAVILI DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA DA POSTOJI NEKA NAREDBA I NAVODILI IH NA IZVRŠENJE KRIVIČNIH DJELA !!!
To se očituje i činjenicom da uopšte ne postoji zakonska mogućnost da se izrekne sankcija grupi ljudi prema rodbinskim vezama, nevezano za to da li je ijedan pojedinac uopšte počinio radnju koja bi to uzrokovala, a osim toga nijedan od tuženih nema ovlaštenje da oduzima građanima garantovana prava, čime su počinili krivično djelo "Samovlašće" prije svega, te više drugih sa ciljem da se pomogne krijumčarima, koji su tom prilikom ubili Ivonu Bajo i saučesnicima koji su pokušali da prikriju dokaze tog zločina...
Čak i da je postojala naredba bilo koga, tuženi su odgovorni, shodno članu 48 Ustava RS, prije svega krivično, a kako nema dokaza da je ijedan državni organ izdao neku naredbu, onda i parnično. S tim u vezi je i činjenica da se tuženi Kovačević samo uopšteno poziva na neki član iz zakona, kako po njemu uopšte ne može snositi odgovornost, ni pod kojim uslovima, namjerno ne navodeći da li je on lično izdao neku naredbu ili ne.
Pravno gledano, za to i ne postoje dokazi, osim izjave tuženog Borovčanina, te ako isti ne dostavi dokument koji bi to potvrdio, objektivno smatram da sud može konstatovati samo odgovornost Danka Borovčanina za nastalu štetu, te po službenoj dužnosti, (obaveza iz ZOKP-u za sva službena lica) prijaviti krivično djelo.
U nastavku ću obraditi neutemeljenost stavova tuženih u odgovorima:
Osim već navedenog da bi za prebacivanje odgovornosti na RS, g. Borovčanin morao dostaviti neki pisani dokaz o naredbi državnog organa, neistinita je tvrdnja kojom opravdava postupke. U ZOSP, kako RS tako i BIH, niti u jednom članu ne postoji pojam usmene naredbe, što g, Borovčanin lažno predstavlja, (pozivam ga da jasno navede član u kome tvrdi da to piše). Osim toga, to što je navedeno u zakonu o sudskoj policiji, nema nikakve veze sa mnom, nego sa pripadnicima policije. Da li će sudski policajac dozvoliti da ga ponižava neko usmenim naređenjima, tipa, da mu pokosi dvorište, očisti cipele i slično, je njegova lična stvar, ali ja neću dozvoliti nikome da otima moja prava. Konkretno na mene se ne može odnositi ništa iz ZOSP-i koji obavezuje g. Borovčanina, čak i da je predviđena usmena naredba, nego je relavantna samo zakonitost naredbe, shodno članu 24 ZOJRIM-u.
Moj stav koji zastupam pred sudom, je da je naredba koja mi je usmeno saopštena pravno nemoguća prije svega, a osim toga sam morao da je dobijem i pismeno. Kako to tuženi nisu učinili, očito je da su je izmislili, da naredba i ne postoji, te ne može ni biti odgovorna RS. Znajući tužene, oni bi u parnici protiv RS, osporili da se bilo šta desilo, (a imam pismene dokaze o lažnim izjavama obojice tuženih), ako bi takva tužba uopšte bila prihvaćena sa dokazom u stilu Bećkovića:
"Reče mi jedan č'oek, da je čuo od drugog čo'eka, da je treći čo'ek izdo neku naredbu"
Svjedočeći na pretresima u Prekršajnom sudu, pripadnici sudske policije uključujući i g. Borovčanina, pokazuju da se prema odgovornom poslu odnose kao prema cijenama na pijaci, prepravljajući tekst naredbe, kako i kad kome padne na pamet, zavisno od toga kakvu lažnu izjavu treba da daju, što će biti predočeno kao dokaz na pripremnom ročištu.
To je dakle bio plan mafijaške mreže i treba da bude kristalno jasno, da su tuženi dio organizovanog kriminala, koji prikriva prije svega ubistvo osmogodišnjeg djeteta i umješanost tuženog Kovačevića u sprečavanje dokazivanja, kako tog zločina tako i krijumčarenja, falsifikovanje dokaza i obdukcije, a pokušali su da to ostane nezabeleženo, kao da se nikada ništa nije ni desilo, da nikada nisam ni dolazio sa nekim dokazima.
Da bih uopšte imao dokaz u tome, bilo koga da tužim i to ne zbog tužbe same, nego kao dio pravnih radnji za dokazivanje krivične odgovornosti pripadnika mafijaške mreže, bio sam prisiljen odbiti fašističke naredbe tuženih, provesti nekolikoi sati u zatvoru, da bih na suđenju meni došao do dokaza i o postojanju naredbe i do drugih važnih podataka.
Tuženi Kovačević pominje šikaniranje, a isti je oličenje bahatosti, primitivizma i osionosti, jer je 30 mjeseci od obustave istrage, sprečavao porodicu da dobije materijal iz spisa, podnese prijavu, dostavi dokaze i dobije odgovore ne pismene zahtijeve. Tek poslije tih 30 mjeseci i provedene noći u zatvoru, pošto sam "zaprijetio" da ću dolaziti svaki dan sa slikom torbe koju su oprali i sakrili i imenima odgovornih, dobio sam snimke obdukcije, koji nedvosmisleno pokazuju da su kriminalci prikrili sve unutrašnje povrede ubijene djevojčice da bi obmanuli vještake u Beogradu i prikrili ubistvo. Materijal koji pokazuje svu monstruoznost mafije sam dostavio Ustavnom sudu, VSITV, SIPI ... i objavio na internetu:
ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA
Sve ovo je navedeno iz razloga što tuženi pokušavaju da me predstave kao izgrednika, koji tek tako u svom ludilu ili pod dejstvom droga remeti javni red i mir. Podatke koje je priložio g. Kovačević. morao je dostaviti, shodno ZOPP-u, član 334 "Podnesci sa prilozima koji se dostavljaju protivnoj stranci, predaju se sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku.
Dakle na moju tvrdnju da donosim materijal koji dokazuje više teških krivičnih djela, od kojih je najteže ubistvo i prikrivanje istih od strane više osoba, mađu kojima je i tužilac Stjepanović, reaguje se tako što mi se onemogućava pristup u OT Bijeljina od strane tuženih, što "opravdavaju" time da sam očito pod dejstvom narkotika, rastrojen i psihički poremećen. Naravno za 3 godine nisu dali nijedno objašnjenje za neoborive dokaze, sudska policija po naredbi g. Borovčanina, ne smije niti da pomene fotografiju materijalnog dokaza ubistva u svojim zabilješkama, koju su svi vidjeli, a sada to tuženi Kovačevič predstavlja kao da je u skladu sa zakonom i propisima, te u interesu nesmetanog rada tužilaštva!
Jedino što je cilj g. Kovačevića je interes i bezbjednost tajkuna kriminalaca čije zločine zataškava, a prijave protiv pravnog lica AD UNIVERZAL i portira prikriva već tri godine, navodno sve u ime zakona...
No predmet ove parnice nije ni to da li sam ja počinio neki prekršaj, u julu 2010-te, kako žele lažno predstaviti tuženi, (za šta je čak i za prekršajni sud nastupilo zastarijevanje), niti to da li sam se tada i svake druge prilike branio lično i branio svoja prava, od nezakonitog napada mafije, koja me sprečava u ostvarenju zakonskih prava sa ciljem da prikrije ubistvo. Ja namjeravam izvoditi isključivo dokaze o tome da je postojao nezakonit tretman, da su ga inicirali tuženi i nagovarali druge da ga čine, te prevashodno da nije zasnovan na zakonu i na dokumentima državnih organa.
Ali za cjelovitu sliku bitna je i pozadina, odnosno motivi tuženih za njihove postupke.
Da g. Kovačević ne poštuje zakon i smišljeno ga krši dokaz je i pozivanje na ZOTRS-e iako postoji član 87 ZOVSITV-u "Imunitet sudija i tužilaca" stav (2) Posjedovanje imuniteta neće spriječiti ili odgoditi istragu u krivičnom ili građanskom postupku koja se o nekoj stvari u skladu sa zakonom vodi protiv sudije ili tužioca.
Smišljeno se stvara lažni prikaz među građanima da tužilac ne može biti odgovoran niti za jednu radnju bilo krivično bilo parnično, kako bi se nesmetano činila krivična djela. To je naravno laž, jer isti nije odgovoran ako zatraži recimo moje privođene i zadržavanje u pritvoru, a ispostavi se da nisam kriv, no ne može izaći vani opljačkati banku, pretući nekog, oteti mu novac ili me bičevati dok me po naredbi drže sudski policajci ili otimati bilo koje prava, a onda se pozvati na imunitet. Primjer za to je najizrazitiji, u slučaju nažalost preminule tužiteljice Dijane Milić.
Za navodnu nepristojnu seks ponudu svjedokinji i navodno navođenje na lažan iskaz, protiv preminule je podignuta optužnica i pokrenuta istraga iako se sve NAVODNO dešavalo u toku službenih dužnosti, kada je radila na predmetu.
E sad, iako je nesporno dokumentovano da je to bio rad u ime države, primjenjen je stav 2 pomenutog člana, a g. Kovačević, koji prikriva ubistvo, šverc i vjerovatno pranje novca narko mafije preko Bobar banke, nagovara uz pomoć Borovčanin Danka, druge službenike da krše Ustav i otimaju garantovana prava, lažno im predstavljajući da za to postoji uporište u zakonu, a naravno nema nikakvog traga da se nešto od toga desilo.
Tuženi Borovčanin se poziva i na neki predmet kao argument, što je besmisleno, bez uvida u taj spis. On dakle može dobiti naredbu da privede građanina NN i tom prilikom (ako isti pruži otpor) povrijediti i njega i mene nenamjerno a za štetu bi odgovarala RS, pošto bi postojala dokumentacija o tome.
U predmetu na koje se poziva g. Borovčanin, po mojoj tužbi, jedan od tuženih g. Debeljević Milorad odgovara sudu, (prilažem taj dokument) da se nikada nismo sreli, da sam sve u tužbi izmislio i da nikada nije postupao u bilo kojem predmetu vezanom za mene, a i sličnost sa odgovorom g. Kovačevića je očigledna. To je sasvim suprotno od stava g. Borovčanina, koji ne osporava navode iz tužbe, nego tvrdi da je postupao službeno.
ZA DOGAĐAJE KOJE SAM "IZMISLIO" I U KOJIMA TUŽENI KAKO TVRDI NIJE POSTUPAO, DAKLE SVE SAM SLAGAO, SUD IZVLAČI ZAKLJUČAK DA SU SE DESILI, I TO POTPUNO REGULARNO, IAKO NE POSTOJI NIJEDAN DOKUMENT SA POTPISIMA TUŽENIH, KOJI UKAZUJE NA SLUŽBENO POSTUPANJE!
Analogno tome pošto je odgovor Borovčanin Danka sasvim drugačiji, zaključak suda bi takođe morao biti drugačiji, te bi isti bio odgovoran za štetu. Pravo stanje je naravno takvo da je znajući kako nemam dokaze o njegovoj lažnoj prijavi, a koje mi nezakonito nisu hteli dati iz OT Bijeljina, Debeljević Milorad, ponovo iznosi laži i tvrdi da sam sve izmislio. No pošto sam predočio dokaze iz MUP-a o tome, vrši se pritisak na sud da pomogne tuženima.
G. Gruhonjić Muhamed, kao drugi tuženi verbalno prijeti sudiji da donese odluku o pogrešnoj pasivnoj legitimaciji, da neće dolaziti ni na jednu raspravu, nego će koristiti druge metode. O svemu sam obavjestio predsjednika suda, podneo krivične prijave zbog krivičnog djela od strane sudija, izjavio reviziju na presudu, te materijal upotrijebio u tužbama protiv RS. Ovaj slučaj u kome sud brutalno falsifikuje dokaze i odgovor tuženog, te njegov stav da nikada nije postupao u odnosu na mene prepravlja u službeni nastup, je jedna od najvećih, ako ne i najveća blamaža sudova u Bijeljini i predstavljaće u budućnosti sramotu i za odgovorne sudije i sud u cjelini, a tuženi Borovčanin, sugeriše sudiji i u ovom predmetu da počini krivično djelo. Istina, okolnosti nisu iste, jer u ovom predmetu tuženi nisu negirali moje navode i nisu dakle uhvaćeni u laži kao tuženi Debeljevič iz predmeta na koji se poziva g. Borovčanin.
Zanimljivo je i to, odakle uopšte g. Borovčaninu podaci o tom predmetu, no kada se već poziva na njega onda dostavljam i ključni argument bezakonja iz te parnice, kako bi sud u ovom predmetu imao predstavu, na koji način razmišlja i kako dejstvuje organizovani kriminal.
Ovde je naprotiv na sceni totalno bezakonje i samovolja tuženih, koje se ogleda u "objašnjenju" g. Borovčanina, koje mi je usmeno dao za svoje postupke, (za šta takođe imam dokaz):
AKO NAREDI, NE PUŠTAJ DEBELE, AKO KAŽE PUŠTAJ MRŠAVE, AKO KAŽE UBIJ ONOG...
ONAJ sam po svoj prilici ja i tu se g. Borovčanin zaustavio, tako da se ne čuje šta bi uradio, ali je aluzija jasna. Ja to nisam uzeo ozbiljno, i shvatio sam kao nespretan lapsus, no možda nekome bude i to zanimljivo u krivičnim postupcima, jer ovde su naredbe tipa: PRIKRIJ OVU PLJAČKU, UKLONI DOKAZE ŠVERCA, FALSIFIKUJ POVREDE SA OBDUKCIJE, NEDAJ GRAĐANIMA DA PODNESU PRIJAVU, DAJ LAŽNU IZJAVU NA SUDU I SASTAVI LAŽNU ZABILJEŠKU...
Na kraju podvlačim da tuženi najteža krivična djela pokušavaju da predstave kao službenu radnju, a ističem da me je grupa građana, među kojima je i g. Kovačević u martu 2010. lažno optužila za "Ugrožavanje sigurnosti" zbog toga što sam napisao da će svi odgovorni za prikrivanje ubistva završiti u zatvoru, te javno predočio fotografiju materijalnog dokaza svim tužiocima. Potom su usmeno naredili iz ureda glavnog tužioca danonoćni nadzor, (posebne istražne radnje).
U odgovoru na privatnu tužbu u drugoj parnici, g. Debeljević Milorad, kao direktni podnosilac prijave MUP-u, tvrdi da sam sve navedeno izmislio. Izvještaj o nadzoru nikada nije dostavljen u OT Doboj koje je vodilo istragu sa konačnim stavom da nema elemenata krivičnog djela. U izvještaju 10-02/3-1-230-236/10 KU-148 koji je MUP dostavio g. Kovačeviću, i o kome kako sam obavješten od sekretarijata OT Doboj, ne znaju ništa, bili su svi podaci o meni prikupljeni tokom nadzora. Zanimljivo će biti saznati jednog dana u krivičnom postupku, kome je g. Kovačević proslijedio taj materijal, o mom kretanju navikama, kontaktima, s obzirom da mi je tri mjeseca od pokretanja akcije sipan otrov u piće. Istraga se dakle trebala okončati, smrću osumnjičenog, tj. mene, a preživio sam vjerovatno samo zato što nisam htio u bolnicu. Pretpostavljam i da je prikrivanje te dokumentacije takođe službena radnja usmjerena na to da se obezbijedi nesmetan rad OT Bijeljina...
Tako bi po USMENOJ naredbi tužioca XY, sudski policajci NN i MM zatvorili građanina u nečiji podrum, jer je navodno ugrozio nečiju sigurnost, vezali bi i držali građanku dok je isti siluje, a onda se pred sudom pozivali na PASIVNU LEGITIMACIJU.
Svako ko pomisli da je poređenje neprikladno, u pravu je, jer su nedjela tuženih mnogo veća. Prikrivaju ubistvo osmogodišnjeg djeteta, kršeći pri tome zakon i sva moguća garantovana prava vezano za rad tužilaštva.
UKOLIKO NE DOSTAVE DOKUMENT DRŽAVNOG ORGANA NA KOME ZASNIVAJU TRETMAN KOME SU IZLOŽILI MENE I DRUGE SRODNIKE UBIJENE IVONE BAJO, SUD IH NE MOŽE OSLOBODITI ODGOVORNOSTI, SAMO NA OSNOVU "ČASNE RIJEČI" DA POSTOJI USMENA NAREDBA.
Jer sud je obavezan da radi prema dokazima, što je Sudu i poznato, ali je bitno da i ja istaknem, kako zbog eventualne opstrukcije i dalje pravne borbe pred drugostepenim sudom, sve do Strazbura, tako i zbog građana, koji najveći dio materijala, (osim onog koji taktički zasad znaju samo pojedine osobe), mogu pratiti na internetu...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK 310

Na osnovu dokumenata iz spisa ću dokazati da je tuženi AD UNIVERZAL, prikrivao postojanje kamiona, pomogao mu da pobjegne sa mjesta zločina i o tome smišljeno nije iznosio podateke istražnim organima danima, sve dok ja nisam otkrio tu činjenicu, a takođe i to da je službenik tuženog lažno predstavio događaj i mjenjao izjave, prikrivajući naknadno činjenicu da je vidio djevojčicu da krvari prije pada.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 039221 12 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO (Majke Jevrosime 20)

Tuženi:

UNIVERZAL AD BIJELJINA (Knez Ivo od Semberije 88)

Vrijednost spora:

500000 KM


PRIJEDLOG SUDU PO ČLANU 81 ZOPP

Na osnovu člana 81 ZOPP-u.
Sud će prema rezultatima raspravljanja na pripremnom ročištu odlučiti o čemu će se raspravljati i koji će se dokazi izvesti na glavnoj raspravi. Prijedloge koje ne smatra bitnim za donošenje odluke sud će odbiti i u rješenju naznačiti razlog odbijanja. Protiv rješenja iz stava 2. ovog člana nije dopuštena posebna žalba. Sud nije u daljnjem toku parnice vezan za svoja prijašnja rješenja iz ovog člana.
Predlažem da u daljem toku postupka sud ima u vidu moj raniji prijedlog za nalaganje OT Bijeljina o dostavi spisa, po mojim krivičnim prijavama, protiv pravnog lica AD UNIVERZAL i fizičkog lica službenika tuženog.
Naime, zastupnik tuženog je taktički mudro skrenuo tok na odgovornost za ubistvo Ivone Bajo, što ja nikada nisam tvrdio u tužbi. Da li ima odgovornosti ili ne za samo ubistvo od strane tuženog, neću ni dokazivati, nego isključivo odgovornost za prikrivanje dokaza do čega sam došao po zatvaranju predmeta odnosno spisa KTA-596/09 i u njemu se ne nalaze odgovori na sve teme iz tužbenog zahtjeva.
Na osnovu dokumenata iz spisa ću dokazati da je tuženi AD UNIVERZAL, prikrivao postojanje kamiona, pomogao mu da pobjegne sa mjesta zločina i o tome smišljeno nije iznosio podateke istražnim organima danima, sve dok ja nisam otkrio tu činjenicu, a takođe i to da je službenik tuženog lažno predstavio događaj i mjenjao izjave, prikrivajući naknadno činjenicu da je vidio djevojčicu da krvari prije pada.
Ono što ne postoji u spisu je podatak o tome ko je uklonio materijalni dokaz torbu sa lica mjesta, a morao bi biti obrađivan tek u naknadnim prijavama. OT Bijeljina kao saučesnik u prikrivanju ubistva krije i te prijave sad skoro 3 godine i ne dozvoljava mi pristup materijalu, a najvjerovatnije su do sada pomenute prijave bile "zagubljene".

PRIJAVA PROTIV UNIVERZALA

Vezano za to je i audio razgovor sa portirom koji sam dostavio na disku kao dokaz, u kome on priznaje da je uklonio dokaz sa mjesta zločina, te isti ne samo da nikada nije vještačen, nego ni pomenut u spisu!
Zastupnik tužene bezrazložno tvrdi da bi snimak trebalo vještačiti, kao da se radi o izjavi osobe u bjegstvu ili preminule, nedostupne sudu, bez izjašnjenja radnika tuženog da li je razgovor autentičan ili ne.
Smatram da je potrebno kako za trenutnu parnicu tako i u eventualnom drugostepenom postupku, te imajući u vidu da se radi o potencijalnom krivičnom djelu, (ako su moje tvrdnje tačne) insistirati na izjašnjenju tuženog o tome ili pozvati predloženog svjedoka Sofrenić Blagišu da svjedoči o tome.
Tuženi, zastupnik tuženog i portir su svjesni da će se prilikom svjedočenja morati izjasniti po pitanju autentičnosti razgovora i uklanjanju dokaza ubistva, što kako god da odgovori donosi negativne posljedice po tuženog i svjedoka.
Tek ako bi svjedok osporio svoje učešće u razgovoru, moglo bi se postavljati pitanje vještačenja snimka, što zastupnik tuženog vješto izbjegava. Postavlja se pitanje, da li je uopšte provjereno šta o svemu kaže portir???
Da je osporavao autentičnost, zastupnik bi izašao sa tim stavom, no znajući da je sve istina i da bi osporavanjem samo počinili novo krivično djelo, pokušava se izbječi svjedočenje portira i bilo kakvo izjašnjavanje o tome, u čemu je sud pomogao tuženom.
Očekujem od suda da ima u vidu ove argumente, te ako sa uvjeri tokom rasprave u njihovu osnovanost, iskoristi pravo iz zakona, koje sam naveo, te preduzme sve radnje da se dođe do istine, pozivanjem svjedoka Sofrenić Blagiše, radnika tuženog, te uvidom u spise po mojim krivičnim prijavama, čije brojeve ne znam jer ih OT Bijeljina prikriva u kontinuitetu od 2010-te do danas...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK 309

Sud pod pritiskom veza mafije sa uticajnim organima iz vlasti, falsifikuje dokaze i odgovor tuženog te svu odgovornost prebacuje na Republiku Srpsku, tvrdeći da su navedeni kriminalci nastupali službeno, kada su me lažno prijavili...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 039222 12 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA

Vrijednost spora:

2000000 (dva miliona) KMOBAVJEST SUDU I TUŽENOJ PO ČLANU 63 ZOPP-U

Odgovor zastupnika tužene Republike Srpske, treba posmatrati kao klasično cirkularno pismo, sa već pripremljenim tekstom u koji se samo unose podaci o imenu tužioca i broju predmeta, dok vjerovatno nije bilo vremena čak ni za upoznavanjem sa sadržinom tužbe. Dakle, školski nastup advokata odbrane u bilo kom parničnom postupku.
No za pripremno ročište i posebno glavnu raspravu, biće potrebno mnogo više od šablonske izjave, da je tužbeni zahtjev neosnovan.
Posjedujem na desetine dokumenata koji pokazuju da je tužena RS, po saznanju da imam dokaze o umješanosti državnih službenika u prikrivanje ubistva, krijumčarenja i materijalnih dokaza tih zločina, preko svojih korumpiranih službenika Debeljević Milorada i Gruhonjić Muhameda, podnijela protiv mene lažnu prijavu u CJB Bijeljina za ugrožavanje sigurnosti kako pripadnika mafije tako i drugih osoba, bez njihovog znanja, zahtjeva i posebno bez dozvole.
Potom su iako nije bilo nijednog od elemanata ugrožavanja sigurnosti jasno navedenih u relevantnom članu KZRS, (samo moje pisanje da će svi odgovorni završiti u zatvoru), kriminalci iz ureda glavnog tužioca, prisilili pripadnike MUP-a, (usmeno im naredili) te tužioca Šabić Murisa da podnesu zahtijev, odnosno odobre za pretres prostorija, za šta je potom Okružni sud izdao Naredbu.
Nemam podataka da li je i na sudiju vršen pritisak
Osnovni cilj je bio da mi se otmu dokazi o krivičnim djelima i isti unište, a to što službenici tužene nisu znali da imam na računaru stotine fajlova programskog koda ne amnestira ih od odgovornosti za nastalu štetu.
U narednom periodu ne samo što je dokazano da sam lažno optužen, pošto je u OT Doboj, donesena odluka o nesprovođenju istrage jer nema elemenata krivičnog djela, nego sam u potpunosti raskrinkao plan mafijaške mreže tužene RS.
Naime u privatnoj tužbi protiv direktnih podnosilaca lažne prijave, (80 0 P 034147 11 P) g. Debeljević Milorad, tvrdi da se ništa od svega toga nije desilo, odnosno da sam sve izmislio, te da nikada nije službeno postupao u bilo kom predmetu vezanom za mene.
S obzirom da tada nisam imao dokumentaciju iz MUP-a a odgovorni iz OT Bijeljina su to znali i odbijali da mi daju bilo šta, napravili su katastrofalnu grešku i pokušali potpuno prikriti taj događaj, tvrdeći da sam sve izmislio.
No, pošto sam na pripremnom ročištu dostavio dokaze o tome:
drugi tuženi Gruhonjić Muhamed, verbalno prijeti sudiji, javno pred svjedocima da mora odbaciti tužbu jer ON, ne može biti odgovoran ni pod kojim uslovima niti u krivičnom niti u parničnom postupku.
To je naravno laž, jer član 87 "Imunitet sudija i tužilaca" ZOVSITV-u, stav 2 jasno kaže da:
Posjedovanje imuniteta neće spriječiti ili odgoditi istragu u krivičnom ili građanskom postupku koja se o nekoj stvari u skladu sa zakonom vodi protiv sudije ili tužioca.
Potom sud pod pritiskom veza mafije sa uticajnim organima iz vlasti, falsifikuje dokaze i odgovor tuženog te svu odgovornost prebacuje na Republiku Srpsku, tvrdeći da su navedeni kriminalci nastupali službeno, kada su me lažno prijavili.
ZA DOGAĐAJE KOJE SAM "IZMISLIO" I U KOJIMA TUŽENI KAKO TVRDI NIJE POSTUPAO, DAKLE SVE SAM SLAGAO, SUD IZVLAČI ZAKLJUČAK DA SU SE DESILI, I TO POTPUNO REGULARNO, IAKO NE POSTOJI NIJEDAN DOKUMENT SA POTPISIMA TUŽENIH, KOJI UKAZUJE NA SLUŽBENO POSTUPANJE!
Na taj način je Sud kao organ tužene prebacio krivicu na RS, svodeći je na nivo zločinačke organizacije, što i jeste, jer je organizovala pravu terorističku akciju sa namjerom da uništi dokaze o ubistvu jednog djeteta, izvršenog prilikom šverca svog tajkuna Bobar Gavrila, a potom ne postigavši cilj, najpre pokušala negirati te radnje, a onda ih proglasila službenim, kako bi zaštitila direktne izvršioce.
Motivi tužene RS, postaju jasniji kada se zna da uz dokaze koje imam o nestanku 3 paketa NEKE ROBE, u noći poslije ubistva Ivone Bajo, policija RS poslije dojave stranih istražnih službi pronalazi dokumentaciju o transakcijama narko mafije u Bobar banci, vlasništvo iste osobe, koja je švercovala robu, uz to poslanika u Skupštini RS!
Materijal o tome sam naravno poslao izvan zemlje, kako sa uputstvom da se dostavi u centralu Interpola u Lionu, tako i nekim drugim zemljama, koje istražuju trgovinu narkoticima i pranje novca, tako da ne bi bilo iznenađenje, da neki od aktera ove mafijaške organizacije odgovorne za ubistvo, krijumčarenje, prikrivanje krivičnih djela i pranje novca budu uhapšeni prije glavne rasprave, a onda će biti na zastupniku tužene da brani stav, kako je tužba neosnovana.
Podsjećam da sam Pravobranilaštvu izneo ponudu da uopšte ne predajem tužbu pod uslovom da iskoriste neoborive dokaze koje sam im predao o ubistvu i prikrivanju ubistva, što su odbili, ne makavši ni prstom da se krivci procesuiraju, a postoji obaveza svakog službenog lica o prijavljivanju krivičnog djela.
Time je Pravobranilaštvo postalo saučesnik u svim krivičnim djelima i pokazalo da su sve radnje tužene RS bile planske, kako što se tiče opstrukcije istrage ubistva Ivone Bajo, tako i kompletne terorističke akcije prema meni, kada sam danima nadziran, praćen pretrasan, a uz sve to mi je otet računar sa dokazima, koje je tužena RS uništila skupa da svim drugim podacima, za koje nije ni znala da postoje...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK 308

Tvrdnja sudije da mu nije jasno iz kog to konkretnog događaja izvire duševna bol majke, kojoj su ubili jedino dijete, je dodatno ponižavanje, vrijeđanje i izrugivanje tužene RS


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 043324 12 P

TUŽBA

Tužilac:

BUDIMKA BAJO BOLLIN
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

5000000 (pet miliona) KMŽALBA NA RJEŠENJE OSNOVNOG SUDA

Rješenjem pod gore navedenim brojem, donesenim dana 07.03.2013. Osnovni Sud u Bijeljini odbacuje Tužbu, obrazlažući to LAŽNOM tvrdnjom da Punomoć izdata zastupniku, od strane tužilje nije odgovarajuća za preduzete radnje u postupku, te navodno sudu nije jasno iz kog konkretnog događaja "IZVIRE" tužbeni zahtjev !!!???
U ovoj parnici tužena je Republika Srpska te je postupajući sudija, kao njen službenik, očekivano počinio krivično djelo iz KZRS-e "Povreda zakona od strane sudije":
Sudija Ustavnog suda Republike Srpske ili sudija suda u Republici Srpskoj, u sudskom postupku s ciljem da drugom pribavi kakvu korist ili da mu nanese kakvu štetu, donese nezakonitu odluku ili na drugi način prekrši zakon, kazniće se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
po kom osnovu će protiv istog biti podnesena krivična prijava, te preduzete sve druge pravne radnje, uključujući i obavještavanje VSITV-a, SIPA, Tužilaštvo BIH i stranih istražnih organa, koji učestvuju u radnjama vezanim za krijumčarenje, ubistvo Ivone Bajo, te pranje novca narko mafije, koje prikriva tužena RS...
Sudija dakle nezakonito osporava validnost dostavljene punomoći, u kojoj stoji:
Bajo Bollin Budimka, opunomocujem svoga brata Bajo Zdenka, da moze u moje ime i za mene preduzimati sve potrebne radnje, kod svih drzavnih organa : MUP RS, CJB Bijeljina, CJB Doboj, svih policijskih stanica, svih Okruznih Tuzilastava Republike Srpske, svih Osnovnih Sudova i svih Okruznih Sudova Republike Srpske, svih organa opstine Bijeljina i drugih sluzbi, a povodom tragicne smrti moje kcerke Ivone Bajo, rodjene 25.05.2001. u Novom Sadu, preminule 23.07.2009. u Bijeljini...
Posebno se ovlastava da moze predlagati provodjenje dokaza istrage, predlagati dokaze, zahtijevati dostavu dokaza i dokumentacije, predlagati provodjenje dokaza, zahtijevati dostavu obavjestenja o preduzetim radnjama, preuzimati dokumente, zahtijevati dostavu zapisnika i drugo za cim se ukaze potreba...
Takodje ga opunomocujem da kod svih navedenih institucija i drzavnih organa, moze preduzimati sve radnje, radi zastite mojih prava i ostvarivanja imovinsko-pravnih interesa...
Poslednja rečenica čak daje osnov i za radnje za koje je potrebno izričito ovlašćenje predviđene ZOPP-u, (povlačenje tužbe, za priznanje ili za odricanje od tužbenog zahtjeva, za zaključenje nagodbe, za odricanje ili odustanak od pravnog lijeka i za prenošenje punomoći na drugu osobu, te za podnošenje vanrednih pravnih lijekova). No suština je u tome, da ništa od svega toga nije preduzeto i neće ni biti od strane zastupnika, a sudija OTIMA zakonom garantovano pravo da citiram:
"Ako stranka u punomoći nije pobliže odredila ovlaštenja punomoćnika, punomoćnik koji nije advokat može na osnovu takve punomoći obavljati sve radnje u postupku" (osim već navedenih, koje se i opisuju u nastavku teksta ovog člana zakona).
Tako sudija NE DOZVOLJAVA, tužilji čak ni da podnese tužbu preko punomoćnika, što je grubo kršenje prava garantovanog zakonom, sa ciljem da joj se nanese šteta i pomogne kriminalcima koji su ubili njenu jedinu ćerku, odnosno službenicima tužene, koji su prikrili dokaze tog zločina.
Nadalje sudija falsifikuje činjenice i dokaze tvrdeći da je punomoć izdata 21.05.2010. "u vrijeme kada se vodi postupak pred OT Bijeljina". Da je to smišljeno plasirana laž, dokaz je "Obavjest" OT Bijeljina, dostavljena u prilogu tužbe, kao prva stavka, u kojoj jasno stoji da OT Bijeljina još 04.01.2010. dakle više od 4 mjeseca prije toga, donosi odluku o NESPROVOĐENJU ISTRAGE !
Datum jeste tačan, ali je neistina da se tada vodi bilo kakav postupak, jer je i formalno zatvoren odlukom kolegija iz februara 2010-te, a cilj tog falsifikata sudije je bio da se predstavi kako je osnov punomoći bila samo istraga OT Bijeljina, a ne bilo koja druga pravna aktivnost.
Naprotiv u tekstu je jasno navedeno da punomoćnik može preduzimati SVE POTREBNE RADNJE, (između ostalih nabrojanih organa) i kod SVIH OSNOVNIH SUDOVA, a podnošenje tužbe nije ni po kom osnovu osporeno u zakonu i za tu radnje nije potrebno nikakvo izričito ovlašćenje, što sudija pristrasno i kriminalno lažno prikazuje, nanoseći štetu tužilji.
Svjestan da je samo ovaj argument minoran, na stranu što je nezakonit, sudija dodaje besmisleno šablon obrazloženje, (unaprijed pripremljeno) da citiram:
NE MOŽE SE ZAKLJUČITI IZ KOJEG KONKRETNOG DOGAĐAJA IZVIRE TUŽBENI ZAHTIJEV ZA NADOKNADU ŠTETE...
U tekstu tužbe, a skrenuta je pažnja na to i u dopuni, jasno se navodi:
Osnova svega je dakle ubistvo djevojčice Ivone, koje su kriminalci zaposleni u institucijama vlasti, prije svega tužilaštva, pokušali da prikriju, koristeći se svim sredstvima.
Naravno da su uz tužbu predočeni i dokazi za tu tvrdnju, te je činjenično obrazloženo, kakve su konkretne radnje izvršene od strane tužene, sa ciljem da se prikrije ubistvo osmogodišnje djevojčice, a koje su tužilji nanijele štetu, odnosno duševni bol. Uz opasku da su dokazi ove tužbe neoborivi i takvi da neizostavno vode na dugogodišnju robiju desetine, pa i stotine kriminalaca iz redova tužene RS, zbog sprege sa organizovanim kriminalom, jasno je da će se pokušati opstrukcija ove tužbe i blokirati na sve načine pokretanje parnice.
No tvrdnja sudije da mu nije jasno iz kog to konkretnog događaja izvire duševna bol majke, kojoj su ubili jedino dijete, je dodatno ponižavanje, vrijeđanje i izrugivanje tužene RS. To sud nije mogao da shvati, a nije objasnio iz kog člana "izvire" stav da punomoćnik ne može podnijeti tužbu u ime tužilje uz dostavljenu punomoć.
Od drugostepenog suda očekujem da radi u skladu sa važećim zakonima ove zemlje, ostvari uvid u sve dokumente, kako tužbu, tako i dostavljene priloge, te dopunu tužbe, uvaži ovu žalbu i ukine sramno rješenje prvostepenog suda, prevashodno dajući odgovore na dva postavljena pravna pitanja:
1) DA LI TUŽILJA IMA ZAKONSKO PRAVO DA UZ DOSTAVLJENU PUNOMOĆ, PODNESE TUŽBU PUTEM ZASTUPNIKA ???
2) DA LI JE UBISTVO JEDINOG DJETETA, KOJE SU PRIKRILI ORGANI TUŽENE RS, DOGAĐAJ IZ KOGA BI PO MJERILIMA SUDA, MOGLA DA IZVIRE DUŠEVNA BOL ZA TUŽILJU, A ŠTO BI BIO OSNOV ZA TUŽBENI ZAHTIJEV ???

BUDIMKA BOLLIN BAJO
(adresa 1) Badenerstrasse 23
CH-8952 Schlieren
(adresa 2) Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

po punomoći OPU-559/2010 : ZDENKO BAJO
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 307

Ja naravno uopšte ne osporavam činjenicu da su pomenute osobe kriminalci iz opasku da je vrhovni samo jedan i to mafijaški bos trenutni predsjednik RS, Dodik Milorad, da je OT Bijeljina najgora mafijaška banda u zemlji, prije svega ured glavnog tužioca, a poslanik Bobar je švercovao neku robu prilikom ubistva Ivone Bajo te je preko njegove banke narko mafija prala novac još od 2008-e, što je otkriveno 25.02.2012.

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV ZORANA ČAVIĆA

Na osnovu člana:
Davanje lažnog iskaza Član 365 KZRS, stav
(1) Svedok, veštak, prevodilac ili tumač koji da lažan iskaz u postupku pred sudom, u disciplinskom, prekršajnom ili upravnom postupku ili drugom zakonom propisanom postupku, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine.
OPIS I OBRAZLOŽENJE KRIVIČNOG DJELA
1) Na suđenju održanom u Prekršajnom sudu 03.12.2012. u Bijeljini (80 1 Pr 007070 12 Pr) da bi prikrio diskriminatorske, kriminalne i čak fašističke metode koje primjenjuju kriminalci iz državnih organa prema meni sa ciljem da prikriju ubistvo Ivone Bajo i krijumčarenje u firmu Univerzal, navedeno lice je kao svjedok, smišljeno lažno opisao događaj, citiram:
POSTOJI NAREDBA OD NJEGOVIH PRETPOSTAVLJENIH DA SE OKRIVLJENOM DOZVOLI PRISTUP TUŽILAŠTVU UZ PRETHODNO KONTAKTIRANJE TUŽILAŠTVA!
Navedani tekst se nalazi u donjem dijelu priloženog dokumenta (njegove izjave) a kompletan zapisnik sa pretresa je na disku u folderu "Zapisnik".
Pravi prikaz je opisan u više dokumenta sudske policije koje sam dobio poslije pomenutog suđenja koristeći se zakonom o slobodi pristupa i pravom iz Ustava RS. Svi dokumenti koje sam dobio su skenirani na disku u folderu "Sudska policija", a kao štampani prilog dostavljam uz ovu prijavu jedan od tih dokumenata "Zabiljeska 1173-11" u kojoj sudski policajac Jelačić na DVA mjesta piše da mi je USMENOM naredbom pristup ZABRANJEN!
2) U zabilješki 1292-12 sačinjenoj od strane Čavića i Mičić Zorana, lažno se tvrdi da me navodno ne mogu primiti te da će mi biti pismeno odgovoreno. Da je to takođe laž, dokaz je i odgovor OT Bijeljina "Odgovor tuzilastva 31.08.2012."
koji sam dobio ranije u kome me se ne odobrava pristup materijalu koji sam tražio sa lažnim obrazloženjem.

Da je to tako, dokaz je "Rjesenje po zahtjevu" od 12.09.2012. sedam dana kasnije, kojim mi se odobrava i predaje traženo !
Osim ovih dokumenata na disku su i skenirani Zahtjevi po tom osnovu "Zahtjev za informacije 2010! i "Zahtjev za informacije 2011" prvi starosti preko 30 mjeseci, a rok za odgovor je 15 dana...
Materijal koji sam dobio prilažem takođe na disku, a pokazuje da je razlog za navedeni tretman prikrivanje ubistva Ivione Bajo, zbog čega su iz OT Bijeljina falsifikovali i obdukciju ne dostavivši fotose vještaku u Beograd.
Web stranica "Zlocin sa potpisom rezima" i istoimeni video zapis na disku to nesporno dokazuju.
ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA
3) Čavić Zoran je lažno na suđenju svjedočio da sam vikao kao ludak ispred zgrade, a da je to gnusna laž, dokaz je upravo zabilješka koju je potpisao. Ne postoji nijedna riječ o tome nego naprotiv opisuje da nisam pružao nikakav otpor njemu i kolegi. Takođe je lažno opisano da sam napisao tekst koji vrijeđa predsjednika RS, poslanika i tužioca opisujući ih kao kriminalce, (na dnu prve strane zabilješke).
Istina je jedino da sam napisao "ZAUSTAVIMO SPREGU MAFIJE I TUŽILAŠTVA" što je vidljivo na skeniranom dokumentu "Parola" a CJB Bijeljina je zaplijenila plakate, pa se lako može provjeriti da je svjedok lažno sačinio zabilješku.
Ja naravno uopšte ne osporavam činjenicu da su pomenute osobe kriminalci iz opasku da je vrhovni samo jedan i to mafijaški bos trenutni predsjednik RS, Dodik Milorad, da je OT Bijeljina najgora mafijaška banda u zemlji, prije svega ured glavnog tužioca, a poslanik Bobar je švercovao neku robu prilikom ubistva Ivone Bajo te je preko njegove banke narko mafija prala novac još od 2008-e, što je otkriveno 25.02.2012.
S druge strane, sve ono čega se lažni svjedok navodno ne sjeća da se desilo, na suđenju je detaljno opisao drugi svejedok Minić, (Dejan izjava) a takođe je i dio kompletnog zapisnika, dok u dokumentu "Zabiljeska 1129-11" još 2011, sudski policajac Mićić Zoran skoro u potpunosti opisuje suštinu problema.
Kriminalci iz OT Bijeljina koji su prikrili krijumčarenje i ubistvo, kada sam otkrio dokaze o tome izdaju fašističku usmenu naredbu, (neustavnu i pravno nemoguću) da se ne dozvoli pristup nikom od srodnika ubijene djevojčice Ivone.
Da bi nekako opravdali taj dodatni kriminal, još od 2010-te me predstavljaju kao ludaka pod dejstvom narkotika ili psihički poremećenog, istovremeneo prikrivajući i ne pominjući sliku materijalnog dokaza torbe koji sam im dostavio.
Osim što su tako objašnjavali drugim radnicima suda, kojima nije bilo jasno o čemo se radi, to su navodili i u svojim zabilješkama, a konkretno Čavić u sadejstvu sa Zoranom Mićićem dana 05.09.2012-te.
Sve radnje Čavić Zorana, su izvršene, (a naveo sam samo dio) sa ciljem da se pomogne kriminalcima koji su odgovorni za krijumčarenje, ubistvo i prikrivanje tih zločina, a naravno isti su ga instruisali kako da lažno svjedoči 3 mjeseca poslije događaja, umjesto kako je zakonom propisano najdalje 12 sati po lišenju slobode...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK 306

IZ 27 SLUŽBENIH ZABILJEŠKI NASTALIH TOKOM 2010, 2011 I 2012-TE, VIDLJIVO JE DA JE SUDSKA POLICIJA SMIŠLJENO PRIKRIVALA ČINJENICU DA JE PORODICA UBIJENE DJEVOJČICE DONOSILA FOTOGRAFIJE MATERIJALNOG DOKAZA UBISTVA I PRIKRIVANJA ZLOČINA. CILJ JE BIO DA SE PRIJE SVEGA SPRIJEČI BILO KAKVA ISTRAGA TE ZAŠTITE KRIVCI, A POTOM DA SE OPRAVDAJU FAŠISTIČKE METODE PRIMJENJIVANE PREMA NAMA, TAKO ŠTO SU NAS PREDSTAVLJALI KAO LUDAKE KOJI BEZ RAZLOGA I BEZ IKAKVIH ARGUMENATA "OMETAJU" SVEMOGUĆE, NEPOGREŠIVE, NADZEMALJSKE TUŽIOCE, SAVRŠENSTVA PRAVNE STRUKE...

SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE
INSPEKTORATU SUDSKE POLICIJE REPUBLIKE SRPSKE
OBAVJEST O NAZAKONITOM RADU SUDSKE POLICIJE

Napominjem da ovo nije pritužba, i nije potrebno da mi odgovarate da li je bilo šta preduzeto da se rad sudske policije u Bijeljini dovede u okvire zakona. Već sam se uvjerio da pojedinci nakon što izvrše krivično djelo ili na drugi način prekrše zakon, osporavaju moje navode ne znajući da kao dokaz za sve imam audio snimke ili čak daju lažne izjeve pred sudom, kako bi opravdali teror i diskriminaciju nad porodicom ubijene djevojčice Ivone Bajo i tako spriječili dostavu dokaza i podnošenje prijava, odnosno ostvarenje bilo kog prava garantovanog zakonom.
Isključivo zahvaljujući vama, došao sam do novih dokaza o krivičnim djelima pripadnika sudske policije u Bijeljini, zabilježenih u dokumentaciji koju sam preuzeo poslije vašeg odobrenja.
Zabilješka 1420-10, odnosi se na dan kada smo majka ubijenog djeteta i ja pokušali da dostavimo digitalne dokaze na disku, kako o samom švercu i ubistvu, tako i o prikrivanju tih zločina. Umjesto da nam se to omogući, pokušali su da nas istjeraju, te smo da bi imali dokaz tog bezakonja odbili nezakonitu naredbu, kako bi sve ostalo zabeleženo. Osim više laži izgovorenih i napisanih, podvlačim samo to da smo u suštini zarobljeni satima nezakonito jer nismo dobili potvrdu o lišenju slobode, a prekršeno je i pravo iz člana 6 ZOP-a jer sestri Budimki nije dozvoljeno da pozove nijedan broj koji je tražila, (aerodrom, da prolongira let, kuću ili advokata Tomić Duška).
U dokumentu je namjerno izostavljen dio o advokatu, ali iz onoga što je zapisano vidljivo je da ni komandu niti sudiju ne zanimaju njena prava, i da im je cilj samo da je uplaše, kako nikada više ne bi postavila pitanje svoga ubijenog djeteta.
Zabilješka 1292-12, pokazuje da se konstantno lažno prikazuju događaji, te dvije i po godine prikrivaju podaci traženi još od februara 2010-te. Naravno da sam morao ponovo odbiti fašističku naredbu, da se ZDENKU BAJO, BUDIMKI BOLLIN BAJO I SVIM SRODNICIMA NE DOZVOLJAVA PRISTUP U OT BIJELJINA, jasno istakao da ću dolaziti svaki naredni dan, koliko god puta me hapsili sve dok ne dobijem snimke mjesta zločina i obdukcije. Taj dan sam i bio uhapšen, ali mi je sledeći put omogućeno da preuzmem snimke, koji pokazuju da su iz OT Bijeljina falsifikovali čak i podatke obducenta, prikrivajući sve unutrašnje povrede. Materijal sam objavio na web stranici:
ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA
No neću sada da ukazujem na neke "sitne laži" sudske policije, nego na pokušaj opravdanja svojih postupaka, između ostalog i pred vama kao nadređenima. Iako sam se naime više puta ranije, pa i tada i usmeno i pismeno pozivao na članove ustava i zakona, te garantovana prava koja mi se otimaju, sudska policija me opisuje kao narkomana ili ludaka.
Dakle to što sam zahtijevao da se poštuje zakon, po njima je znak da sam psihički poremećen.
Takav stav je još u martu 2010-te, (Zabilješka 401-10) izneo Višnjić Ranko, čak lažno dodajući da sam zaprijetio nasilnim ulaskom, što je kasnije iskorišteno da se lažno optužim za "Ugrožavanje sigurnosti" te mi se otme računar sa dokazima.
OT Doboj je po toj prijavi obustavio istragu jer nema elemenata krivičnog djela. Istina Višnjić je u narednoj zabilješki 779-10 priznao da nisam prijetio nasiljem, nego da mu je to tada tako izgledalo!
Rekao sam da ako i dalje budu kršili zakon i otimali moja prava da ću krenuti bez propusnice uz stepenice, a oni neka odluče da li će da me puste, da me uhapse ili da mi pucaju u leđa.
G. Višnjić možda nije shvatao svrhu svega, ali sada pošto sam se već 4 puta na taj način suprotstavio nasilju imam konkretan dokaz da se sprovodila diskriminacija, te na suđenjima se došlo do teksta fašističke naredbe, koju su kao na pijaci pokušavali kasnije da prepravljaju i minimiziraju naredni svjedoci.
Zabilješka 73-11 sadrži u drugom dijelu dosta tačnih podataka ali i neke smišljene lažne dijelove. Naime iako se sve zabilješke odnose uglavnom na mene ovde se dodaju i drugi pripadnici porodice, sa tvrdnjama da smo uvijek primani, ali smo bili nekorektni, kleli nečiju djecu i plakali.
Ne znam šta se tačno dešavalo u manje od 5 puta kada je bio neko od članova moje porodice, no sigurno je da sam ja lično dolazio 120-150 puta i nikada od jula 2009-te, nisam bio kod glavnog tužioca, odnosno od avgusta iste godine nisam mogao do nadležnog tužioca Stjepanović, koja je znajući da imam dokaze o prikrivanju ubistva spriječila da dam izjavu o tome, o čemu takođe imam audio snimak kao dokaz.
Prošle su dakle 3 godine, (2010, 2011 i 2012-ta) za koje vrijeme mi nije nikada omogućeno da prijavim krivično djelo tužiocu na zapisnik, predočim dokaze a pogotovo ne da dobijem odgovore na postavljena pitanja, što sudska policije bestidno lažno predstavlja. Ne postoji nijedan podatak da je evidentiran razgovor sa bilo kim, a događaj kada mi se Gruhonjić Muhamed u hodniku obratio i rekao da napustim prostorije je takođe lažno opisan, kao da sam bio u kancelariji.
Na mogu tvrditi da majka ili pokojna baka ubijene Ivone nisu zaplakale ili rekle nešto od onoga što je naveo policajac, ali je kontekst takav, da se to svima pripisuje, a naknadno mi je usmeno "objasnio" da mi ne treba dati nikakva prava jer kunem nečiju djecu, (poslije se ispravio da to nisam ja rekao nego neko drugi), te da OVAKVIMA NE TREBA DATI NIKAKVA PRAVA NEGO ME TREBA ZATVORIT NA SOKOLAC !
I za kraj ostavljam ono centralno što dokazuje smišljeni kriminal komande sudske policije u Bijeljini i svih drugih pripadnika koji su u tome učestvovali. Naime, još početkom 2010 sam pokazao fotografije materijalnog dokaza ubistva i prikrivanja krivičnog djela, torbe presječenog kaiša, opranog većim djelom hemijskim sredstvom, pa čak predao sudskoj policiji i disk sa više snimaka, kao i drugih dokaza.
O tome sam razgovarao još sa zamjenikom Višnjićem i više puta kasnije sa drugim policajcima, a obavezno uvijek prilikom odbijanja naredbe da se udaljim, no ne postoji nijedno slovo o tome niti u jednoj zabilješci, (slika torbe se može vidjeti na internetu:)
Čak je 05.09.2012. lažno opisan tekst na plakatu a naravno slika torbe se izostavlja, iako je formata A4. Jedan od mojih ciljeva, osim da se bezakonje zabeleži je bio i to da mi se oduzmu plakati. Tako je sve postalo sastavni dio spisa 80 1 Pr 007070 12 Pr, original je i danas zaplijenjen u CJB Bijeljina, a sudska policija formalno to "nikada nije ni vidjela".
S obzirom da sva službena lica imaju obavezu prijavljivanja krivičnog djela, a radi se o predmetu koji dokazuje "Teško ubistvo" sa zaprijećenom kaznom dugotrajnog zatvora, očito je da se taj podatak TRI godine namjerno prikriva od strane sudske policije sa ciljem da se prikrije ubistvo djevojčice prilikom krijumčarenja, a da se istovremeno predstavim kao ludak, koji niti zna šta hoće niti zbog čega je došao, a prije svega "nema naravno niti jedan dokaz bilo čega".
To su dakle, državni službenici. Umjesto da daju doprinos u borbi protiv kriminala, tužioci prije svega prikrivaju i uništavaju dokaze, protiv tajkuna Gavrila Bobara, (podsjećam na transakcije narko mafije preko Bobar banke), a onda sudska policija brutalnim pravnim nasiljem, šikaniranjem i ponižavanjem, tjera porodicu kao stoku ne bi li nas prisilili da odustanemo, prikrivaju dokaze koje su vidjeli i lažno svjedoče na sudu.
I sve to navodno po usmenoj naredbi jednog kriminalca protiv koga upravo i donosim dokaze.
ZA SUDSKU POLICIJU DAKLE USMENA NAREDBA MAFIJE IMA VEĆU TEŽINU OD ČLANOVA IZ USTAVA I ZAKONA
S tim da je potrebno ponešto prikriti ili slagati u zabilješkama i na sudu...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK 305

Tužena RS je pokušala predstaviti naredbu sudske policije zakonitom, prikrivajući da je zasnovana na trogodišnjoj fašističkoj neustavnoj naredbi, usmjerenoj na to da se prikriju zločini.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet:

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM


TUŽBA ZA UTVRĐENJE DISKRIMINACIJE

Tužena je konstantno, od kraja 2009. godine vršila brutalno pravno nasilje nad mojom porodicom, primjenom ne samo nezakonitog i kriminalnog, nego fašističkog tretmana, da citiram "ZDENKO BAJO, NJEGOVA SESTRA I SVI SRODNICI, NE MOGU PRISTUPITI U PROSTORIJE TUŽILAŠTVA"
čime se izdvaja i diskriminiše cijela porodica Bajo!
Diskriminacija je za rezultat imala više posledica a uskraćivanje ili bolje rečeno otimanje ustavom i zakonom garantovana prava, izvršeno je sa ciljem da se prikriju odgovorni za ubistvo djevojčice Ivone Bajo i sabotiranje istrage!
U ovoj tužbi će biti navedeni samo događaji od 03.12.2012. kada mi je suđeno za navodne prekršaje i 10.12.2012 godine, kada je donesena presuda, shodno zakonu i od suda se očekuje da utvrdi diskriminaciju tada počinjenu, za koji će biti predočeni dokazi i predloženi svjedoci. Podaci koji se odnose na ranija dešavanja nisu predmet tužbenog zahtijeva, a pominju se zbog kontinuiteta i cjelovitijeg sagledavanja težine diskriminacije.
1. OSNOV ZA NADLEZNOST SUDA
Stvarna nadležnost osnovnih sudova (član 26) ZOSRS
2) U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi (a) u svim građanskim sporovima
Osnov za mjesnu nadležnost suda, b) Izberiva mjesna nadležnost
Nadležnost u sporovima za naknadu štete (Član 32)
(1) Za suđenje u sporovima o vanugovornoj odgovornosti za štetu, osim suda opšte mjesne nadležnosti, nadležan je i sud na čijem je području štetna radnja počinjena ili sud na čijem je području štetna posljedica nastupila.
2. ODREĐEN ZAHTJEV U POGLEDU GLAVNE STVARI I SPOREDNIH TRAŽENJA (TUŽBENI ZAHTJEV)
Predlažem da Sud ukoliko se ispune uslovi iz člana 182. Zakona o parničnom postupku, donese presudu zbog propuštanja a u suprotnom da izvrši uvid u materijalne dokaze, sasluša predložene svjedoke, po potrebi izvede i druge dokaze i sasluša druge svjedoke, a da potom donese sljedeću: PRESUDU
(I) Osnovni sud u Bijeljini utvrdio je da je tužena, Republika Srpska, tokom pretresa po predmetu 80 1 Pr 007070 12 Pr, održanog 03.12.2012. povrijedila prava tužioca Zdenka Baje na jednako postupanje, i nezakonito oduzela:
1)Dana 03.12.2012. pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom, garantovano članom 16 Ustava RS, a vezano za ZOP član 6 stav e) da ispitaju ili da se u njihovo ime ispitaju svjedoci koji ih terete i da se obezbijedi prisustvo i saslušanje svjedoka u njihovu korist pod istim uslovima kao i svjedoka koji ih terete, prikrivanjem i izostavljanjem ključnog svjedoka Mićić Zorana!
2)Dana 03.12.2012. pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom, garantovano članom 16 Ustava RS, izvođenjem svjedoka Zorana Čavića sa naredbom da lažno svjedoči!
3)Dana 03.12.2012. pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom, garantovano članom 16 Ustava RS, time što mu nije obezbijedila uvid u dokazni materijal prije pretresa!
(II) Osnovni sud u Bijeljini utvrdio je da je tužena, Republika Srpska, u predmetu 80 1 Pr 007070 12 Pr, donesenim Rješenjem dana 10.12.2012. povrijedila prava tužioca Zdenka Baje iz člana 48 Ustava RS, da se prava i slobode zajamčeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti, te da se obezbjeđuje sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom, kao i nepoštovanjem člana 5 Zakona o sudovima i nezakonito oduzela:
4)Dana 10.12.2012. pravo garantovano članom 32 Ustava RS, "da niko ne može biti pozvan na odgovornost niti trpjeti druge štetne posljedice zbog javno izraženog mišljenja o radu državnih organa ili stavova iznesenih u predstavci, peticiji i prijedlogu, osim ako je time učinio krivično djelo" kaznivši ga za napisano mišljenje da je rad OT Bijeljina povezan sa interesima mafije.
5)Dana 10.12.2012. pravo garantovano članom 32 Ustava RS, "da niko ne može biti pozvan na odgovornost niti trpjeti druge štetne posljedice zbog javno izraženog mišljenja o radu državnih organa ili stavova iznesenih u predstavci, peticiji i prijedlogu, osim ako je time učinio krivično djelo" kaznivši ga za "povišenim tonom" izgovoreno mišljenje da su predsjednik RS, glavni tužilac OT Bijeljina i poslanik Skupštine RS kriminalci.
6)Dana 10.12.2012. pravo garantovano članom 16 Ustava RS, da ima pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
7)Dana 10.12.2012. pravo garantovano članom 23 Ustava RS, da traži i dobije sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama.
8)Dana 10.12.2012. pravo garantovano ZOKP-u da ima pravo prijavljivanja krivičnog djela.
9)Dana 10.12.2012. pravo garantovano KZ-om iz člana "Nužna odbrana".
10)Dana 10.12.2012. pravo garantovano KZ-om iz člana "Krajnja nužda".
11)Dana 10.12.2012. pravo garantovano ZOP-a iz članova 8 "Primjena odredaba Krivičnog zakona i Zakona o krivičnom postupku" i 49 "Dokaz" stav 2.
12)Dana 10.12.2012. pravo koje garantuje Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, član 19 da "Svako ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, što obuhvata i pravo da ne bude uznemiravan zbog svog mišljenja, kao i pravo da traži, prima i širi obavještenja i ideje bilo kojim sredstvima i bez obzira na granice.
(III) Tuzena RS se obavezuje da prekine sa radnjama kojima se diskriminiše tužilac, te da pri narednim kontaktima sa njim, službenici tužene poštuju isključivo važeće zakone i osiguraju prava garantovana Ustavom i zakonima!
3. ČINJENICE NA KOJIMA TUŽILAC ZASNIVA TUŽBENI ZAHTJEV i 4. DOKAZI KOJIMA SE UTVRĐUJU OVE ČINJENICE
Na osnovu članova 131-136 ZOPP-u predlažem da Sud po službenoj dužnosti, pribavi spis 80 1 Pr 007070 12 Pr, odnosno shodno zakonu na tuženoj će biti teret dokazivanja, ukoliko se odluči za sudsko utvrđivanje, a ja ću shodno zakonu iznijeti činjenice i dokaze koji daju osnovanu sumnju da je diskriminacija izvršena. Osim spisa takođe predlažem da se kao svjedoci, (učesnici u događaju) pozovu sudski policajci Mićić Zoran, (Račanska 87, Bijeljina) te Čavić Zoran (Novo Naselje Janja, Bijeljina).
Svjedočili bi o svojim saznanjma o tretmanu prema meni, lažnoj izjavi Čavića i razlozima za nedolazak na pretres Mićića. Prije svega na znanje sudu skrećem pažnju na razloge nezakonitih postupaka državnih organa. Još od početka 2010-te imam neoborive dokaze o krijumčarenju u firmu "Univerzal" Gavrila Bobara, poslanika u Skupštini, kada je ubijena djevojčica Ivona Bajo. Krivična djela, učesnike, dokaze i druge odgovorne pokušali su da prikriju saučesnici iz MUP-a i OT Bijeljina, a saznavši da imam te dokaze suprotno garantovanim pravima zabranjuju iz ureda glavnog tužioca, pristup svim srodnicima ubijene djevojčice u OT Bijeljina. 28.02.2011. predsjednik RS prijeti javno ukidanjem Specijalnog tužilaštva, samo 3 dana pošto sam im dostavio dokaze, a 25.02.2011. u Bobar banci istog vlasnike kod koga je švercovana roba, evidentirane su transakcije narko mafije za pranje novca od preko 4 miliona KM.
To što sam na pitanja policajaca da objasnim o čemu se radi izneo ovaj opis Sud je tretirao kao "uvredu" i osudio me jer sam "povišenim tonom" rekao da su navedeni državni organi u sprezi sa mafijom, odnosno kriminalci.
Time je sud oduzeo garantovano pravo iz člana 32 Ustava RS, što se vidi u tekstu priložene presude..
Zahtijev za pokretanje postupka, koji takođe prilažem sadrži opis "prekršaja" citiram: NOŠENJE TRANSPARENATA UVREDLJIVOG SADRŽAJA I NEPOSTUPANJEM PO ZAKONITOM IZDATOM NAREĐENJU, a isti bi se dokazivao saslušanjem više svjedoka, a na prvom mjestu je naveden Mićić Zoran.
Tužena RS je smišljeno izostavila bez ikakvog obrazloženje svjedoka Mićića, a tek na moje insistiranje predstavnik CJB Bijeljina je "objasnila" da ne zna zbog čega nije tu i kakvi su privatni razlozi svjedoka. Pitanje je dakle kako ona zna da se radi o nekim privatnim razlozima, ako ne zna zašto nije došao. Očito je proces montiran, jer taj svjedok je već ranije na drugom procesu, (80 1 Pr 004323 11 Pr) objasnio da postoji zabrana za sve srodnike ubijene djevojčice. Tako je svjedok Čavić instruisan da iznese drugo lažno objašnjenje i lažno predstavi sam događaj. Osim toga da bi kako tako opravdali brutalno pravno nasilje, tužena je naredila svjedoku da laže kako sam vikao kao ludak ispred zgrade. Dokaz da je to gnusna laž je osim činjenice da vika ne stoji u tekstu zahtjeva, nego je dodata na pretresu, kada je već smišljena montirana optužnica, i zabilješka, (u prilogu) Čavića i Mićića, gdje se nikakva vika ne pominje. Čavić je dakle činjenicu da postoj neustavna, fašistička naredba o zabrani pristupa, predstavio tako da imaju naredbu da me puste, uz prethodno kontaktiranje, ali eto tom prilikom nije bilo moguće. Na kraju zabilješke su me opisali kao psihički poremećenog narkomana, koji ne zna šta radi, namjerno prikrivajući činjenicu, da sam pokazao sliku materijalnog dokaza ubistva, pred zgradom!
Iako je zaplijenjena od strane MUP-a, ne pominje se niti od njih niti od strane suda, te tako tužena RS nastavlja sa prikrivanjem ubistva i pomaganjem organizovanom kriminalu!
Dokaz da je Čavić lažno svjedočio je Zabiljeska 1173-11, u kojoj se jasno opisuje naredba.
Tužena RS je tako pokušala predstaviti naredbu sudske policije zakonitom, prikrivajući da je zasnovana na trogodišnjoj fašističkoj neustavnoj naredbi, usmjerenoj na to da se prikriju zločini.
S obzirom da to brutalno pravno nasilje traje tri godine, a sve nezakonite radnje podliježu zastarijevanju imao sam osnove za primjenu odredaba iz KZRS, čak i Krajnja nužda, a posebno Nužna odbrana, tim prije što Sud nema namjeru da zaštiti moja prava. Takođe na povredu prava iz Ustava RS, (16, 23, 32 i 48) iako sam istakao obevezu suda iz člana 5 ZOS-a, tužena RS, preko svog organa Prekršajnog suda se nije ni osvrnula, dajući tako legitimitet bezakonju i diskriminaciji.
Ni sud niti policija od 2010-te ne smiju da se suprotstave mafijaškom režimu i zaštite garantovana prava, te je jedino preostalo da svoje dostojanstvo, čast i garantovana prava branim sam suprotstavljujući se naredbi.
Podvlačim činjenicu da uopšte ne bi postojali dokazi za ovaj državni terorizam da se nisam suprotstavio kriminalcima iz vlasti, a ovako su razotkriveni i zločinci iz tužilaštva, koji prikrivaju ubistvo i njihovi pomagači iz policije što će biti korišteno kao dokaz protiv njih u krivičnim postupcima!
Sam postupak tužene RS, teror, diskriminacija, ponižavanje, hapšenje, otimanje prava na pravično suđenje i u samoj presudi, su za mene lično priznanje i najveća nagrada, čime se ponosim i ponovo ću da se suprotstavim svakom kriminalcu koji pokuša da me uplaši i teroriše. Posebna moralna pobjeda je poslije izjave mafijaškog bosa čije naloge izvršavaju organi tužene da bi prikrili zločine njegovih tajkuna i njega, (citat iz štampe):
"Ako to znači da ćutimo na ovakve odluke, onda za to nema podršku kod nas. Potpunu podršku će dobiti kada Tužilaštvo počne da radi kako treba, kada u potpunosti budu uvažavalo pravo i zakone, te maksimalizuju kaznenu politiku. Naša podrška nikada nije bila sporna, ali za ovakvo ponašanje Tužilaštva, nema podrške! Ona se ne može davati sprezi vanpolitičkih struktura, tužilaca i kriminalnih grupa i pojedinaca, jer se tako pravda samo kamuflira, a gubi se povjerenje javnosti u rad Tužilaštva", poručio je Dodik.
To je "zahvalnost" svima koji su činili krivična djela, a pritisnut istragama Interpola i stranih država, odriče se kako tužilaca, sudija, vlade i ministara i pokušava da na njih prebaci odgovornost.
Ja sam dakle osuđen jer sam napisao ono, (prvi put još 2010-te) što je javno u medijima izgovorio trenutni predsjednik tužene, najodgovorniji za bezakonje i kriminal, da postoji SPREGA TUŽILACA I KRIMINALNIH GRUPA.
U tekstu presude je u tački 1, jasno navedeno da sam osuđen zbog "vrijeđanja" kako tužilaštva, tako i predsjednika tužene, poslanika i glavnog tužioca, što je diskriminacija prema pravu iz člana 32 Ustava RS, dok pod tačkom 2 stoji da sam odbio "zakonitu" naredbu. Iz priloga "Zabiljeska 1173-11" se vidi da je naredba policije zasnovana ne neustavnoj usmenoj naredbi, kojom se krši više prava, a prije svega član 16 Ustava tužene RS.
To je i više nego dovoljno da dokaže odgovornost i krivicu tužene, a ne samo da prebaci teret dokazivanja. Ovo podvlačim stoga jer mi je poznato da sudije imaju već pripremljeno šablon obrazloženje za odbijanje tužbi, o čemu sam već obavjestio predsjednika suda. Time se, a posebno frazom, NE BILO KAKVI DOKAZI, NEGO RELEVANTNI DOKAZI, ne vrijeđaju samo građani, nego se krši i sam zakon član 15, "Teret dokazivanja"!
1) U slučajevima kada lice ili grupa lica navode činjenice u postupku iz člana 12. ovog zakona, potkrepljujući navode o tome da je zabrana diskriminacije prekršena, navodni prekršilac dužan je da dokaže da nije prekršio princip jednakog postupanja ili zabrane diskriminacije u predmetu rasprave.
2) U slučajevima u kojima lice smatra da je snosilo posljedice diskriminacije, kao dokazno sredstvo za ostvarenje prava iz stava (1) ovog člana mogu se koristiti i statistički podaci ili baze podataka.
3) U slučajevima kada lice smatra da je snosilo posljedice diskriminacije zbog propuštanja razumnog prilagođavanja, teret dokazivanja leži na protivnoj strani.
A osim toga se od strane suda, dodatno diskriminišu već diskriminisani građani, čime sudije ne samo da čine krivično djelo iz člana "Povreda zakona od strane sudije" KZRS, nego postaju saučesnici u prikrivanju navedenih zločina.
5. NAZNAČENJE VRIJEDNOSTI SPORA
0 KM - TUŽBA ZA UTVRĐENJE
6. PRAVNI OSNOV TUŽBENOG ZAHTJEVA
Pravni osnov je u Zakonu o zabrani diskriminacije, ZOO i odredbama Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava!
Član 12. (Posebne tužbe za zaštitu od diskriminacije)
Član 205 Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti (ZOO)
7. OBAVEZNI PODACI U SKLADU SA CLANOM 334
Ova Tužba je rađena u 2 primjerka, (za Sud, te za tuženu). Adresa zastupnika tužene je kako sam ustanovio na zvaničnom sajtu Pravobranilaštva RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka, a postoji i ured u Bijeljini na istoj adresi kao i Sud, Vuka Karadžića 3, 76300 Bijeljina, dok je moja adresa navedane na početku i kraju tužbe...
Sugerišem tuženoj da prihvati odgovornost i ponudi dogovor unutar postavljenih zahtjeva bez rasprave, inače ću tužbu poslati u Strazbur uz dodatak za novčanu odštetu...!

PRILOZI TUŽBE


RJEŠENJE (PRESUDA 10.12.2012.)
ZAHTIJEV PSB
ZABILJEŠKA 1292-12
ZABILJEŠKA 1173-11

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK 304

Umjesto da radi posao za koji je plaćen MUP je logistička podrška organizovanog kriminala i izvršava naloge Dodikovog mafijaškog režima prikrivajući pljačke i ubistva njegovih tajkuna.


ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA


Ime i prezime : ZDENKO BAJO

Adresa : MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)
CJB BIJELJINA
PS BIJELJINA


(Sadržaj zahtjeva)Dana 05.09.2012. spriječen sam u ostvarenju prava garantovanih Ustavom i zakonima, od strane kriminalaca iz OT Bijeljina i komanda sudske policije, koji primjenjuju fašistički tretman prema svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo.
Umjesto da osiguraju primjenu zakona pripadnici CJB Bijeljina su se pridružili mafiji u prikrivanju zločina, lišili me slobode te onda neosnovano, nezakonito zadržali u pritvoru (potvrda 10-01/4-137/12), iako nije postojao nijedan od uslova predviđenih u članu 7 ZOP-a, a onda takođe suprotno zakonu nisam izveden pred sud u roku od najkasnije 12 sati.
To je izvršeno sa osnovnim ciljem da se utiče na svjedoke i kažu im šta će da slažu na pretresu o čemu imam nesporne dokaze, (koristim se samo dokumentima, audio i video zapisima, a zabeleženo je da sam uhapšen na trotoaru, dok su svjedoci lagali...).
Osim toga CJB Bijeljina je bez ikakvog objašnjenja prikrila ključnog svjedoka Mićić Zorana, jasno navedenom na prvom mjestu u Zahtijevu 10-01/4-5487/12 od 21.09.2012. čime mi je oduzeto pravo na pravično suđenje kršenjem relevantnog člana 6 ZOP-a stav e) da ispitaju ili da se u njihovo ime ispitaju svjedoci koji ih terete i da se obezbijedi prisustvo i saslušanje svjedoka u njihovu korist pod istim uslovima kao i svjedoka koji ih terete...
Time mi je CJB Bijeljina smišljeno nenio štetu i pomogao kriminalcima iz MUP-a, prije svega inspektoru Dragoslavu Markoviću te mafijaškim saučesnicima iz OT Bijeljina, Kovačeviću, Debeljeviću, Gruhonjiću i Stjepanović, u prikrivanju krijumčarenja i ubistva, a podsjećam da su u Bobar banci istog vlasnika koji je švercovao robu, prilikom ubistva otkrivene transakcije narko mafije od 2008-e naovamo, u vrijednosti od preko 4 miliona KM.
Umjesto da radi posao za koji je plaćen MUP je logistička podrška organizovanog kriminala i izvršava naloge Dodikovog mafijaškog režima prikrivajući pljačke i ubistva njegovih tajkuna.
Stoga zahtijevam da mi dostavite slijedeće :

1) Dokument u kome svjedok Mićić Zoran ili komanda sudske policije obavještavaju o razlogu nedolaska na pretres zakazan 03.12.2012. (ili vi imate objašnjenje).
2) Podaci o tome ko je bila odgovorna osoba dana 05.09.2012. koja je odlučila da se nazakonito zadržim u pritvoru, te suprotno zakonu ne izvedem pred sud u zakonskom roku.
3) Ko je doneo odluku da oduzme moju svojinu među kojima i fotografiju materijalnog dokaza ubistva i prikrivanja tog zločina, čime je postao saučesnik u prikrivanju ubistva ?
Podaci su mi potrebni za predstojeća suđenja, (već podnesene dvije tužbe za utvrđenje diskriminacije u Bijeljini i jedna za sada u Banjaluci. Ukoliko pokušate da prikrivate krivce upoznaću sa ovim sud i tražiti naredbu po službenoj dužnosti te kažnjavanje odgovornih.
Takođe namjeravam podnijeti krivičnu prijavu protiv više lica za više krivičnih dijela, među kojima, za davanje lažne izjave na sudu, Stokić Miroslav, navođenje na krivično djelo i sprečavanje dokazivanja, Turuntaš Sretanka, te kao najodgovorniji za zloupotrebu službenog položaja i podstrekivanje, (između ostalog) Marić Nenad.
Napominjem da je isti poznat od ranije i višestruki je povratnik u vršenju ovih krivičnih djela, zamišljajući da ljude može tretirati kao stoku i zatvarati ih nezakonito kad mu padne na pamet ne poštujući zakonske propise koji su propisani za takve prilike, što ću sve detaljno obrazložiti uz dokaze u krivičnoj prijavi.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902