CLANAK BROJ 186

TUŽILAŠTVU

BOSNE I HERCEGOVINE

Zahvaljujem na vremenu i interesovanju, koje ste pokazali!
Svrha poruka koje šaljem je višestruka, a jedan od razloga za to je da ukažem javnosti i državnim organima na kriminal unutar institucija sistema.
Drugi važan razlog je taj da dostavljajući podatke o krivičnim djelima, probudim savjest svih državnih službenika da prijave krivično djelo, shodno obavezi iz ZKP-a, pošto je meni lično blokiran pristup u OT Bijeljina.
Nadalje je neophodno da preduzmem sve što je moguće unutar zemlje, prije nastupa u Strazburu, a ništa manje nije važno to, da kriminalci o čijim zločinima imam dokaze, nemaju miran san, čitajući na koje se sve adrese šalju podaci…
Upoznat sam sa svim relevantnim zakonima za ovu temu, te ističem da mi je veoma dobro poznata struktura VSITV, kao i to da je Ured disciplinskog tužioca nadležan ISKLJUČIVO za disciplinske prekršaje, koji su jasno navedeni u članu 57 „Zakon o visokom sudskom i tuzilackom vijecu BIH“, a što sam detaljno obradio na blogu koji uređujem na internetu!
Ja dakle, se ne žalim na rad OT Bijeljina, nego iznosim argumente i dokaze o krivičnim djelima i čak monstruoznim zločinima, pojedinih tužilaca!
A to, da li je neko nadležan ili ne nije lako na prvi pogled procijeniti:
Djevojčica Ivona Bajo je ubijena tokom šverca „NEKE ROBE“ u firmu lokalnog tajkuna Bobar Gavrila, a u kome su učestvovale firme iz FEDERACIJE, „Haak trans“ i „Asa auto“…
Da li su švercovali ČAČKALICE ili se radi o transportu koji je dogovorio Milorad Barašin sa švercerima oružja, je tajna, koju kriju kriminalci iz CJB Bijeljina i OT Bijeljina!
Gospodin Teodorović Aco, načelnik kriminalističke policije, je svojevremeno izrazio spremnost da ispita sve nezakonite radnje inspektora Marković Dragoslava, te podnese zahtijev za saslušanje tužioca Stjepanović Danice!
5 dana kasnije bio je pod zemljom, (sahranjen bez autopsije) a materijalu koji sam mu predao izgubio se svaki trag…
Dakle, sa radom OT Bijeljina, može biti zadovoljna samo mafija…

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902