CLANAK 381

"Vremensko važenje krivičnog zakona" iz KZBIH:
(1) Na učinitelja krivičnog djela primjenjuje se zakon koji je bio na snazi u vrijeme učinjenja krivičnog djela.
(2) Ako se poslije učinjenja krivičnog djela jednom ili više puta izmijeni zakon, primijenit će se zakon koji je blaži za učinitelja.
I BILO JE DAKLE POTREBNO DA SUD U STRAZBURU RASTUMAČI OVAJ ČLAN DOMAĆEM PRAVOSUĐU...

OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI
PO RJEŠENJU 80 O P 050754 13 Gž OD 24.09.2013.

Nesporno je da postoji pravni osnov za doneseno Rješenje, koje je sud i predočio (član 50 ZOPP-u), no nedostatak svega je netransparentnost prijedloga Osnovnog suda, koji je ostao sakriven kako za javnost tako i za mene.
Osim toga završni komentar Okružnog suda je krajnje diskutabilan:
Ovo iz razloga što ovaj sud ne sumnja u objektivnost i nepristrasnost Osnovnog suda u Bijeljini, nego je ovakvim odlučivanjem svrha i sprečavanje svih komentara na naprijed navedeno.
Posebno skrećem pažnju na dio "nego je ovakvim odlučivanjem svrha i sprečavanje svih komentara na naprijed navedeno" što bi trebalo značiti da u ovoj parnici tužena RS želi spriječiti svaki komentar na odluke, rješanja i presudu, po ovoj parnici ili blaže rečeno, stvara se utisak da će sada postupati nepristrasan sud, čiju odluku ne treba komentarisati niti dovoditi u pitanje...
Dakle smatram da je u ovakvim situacijama potrebno dostaviti prijedlog suda strankama u postupku, tim prije što u obrazloženju postoji jedna natačna formulacija, odnosno navodi se:

Okolnost da se u konkretnom sporu tužilac kao jedan od osnova potraživanja naknade štete u svojoj tužbi poziva na radnje sudije tog suda Marković Jelene, je prema uvjerenju ovog suda, opravdan razlog za delegiranje mjesne nadležnosti drugom stvarno nadležnom osnovnom sudu.
Ako do sada niko nije obratio pažnju na detalje, ističem da sam u tužbenom zahtijevu i opisu činjenica, odnosno kompletnom tekstu tužbe sve predstavio kao radnje Republike Srpske. Ime Marković Jelana se niti u jednom trenutku ne pominje, pa čak ni termin postupajući sudija, nego isključivo RS, (primjer iz opisa tužbe i tužbenog zahtijeva):
- Na strani 3 Presude, tužena RS navodi da sam tražio nadoknadu zbog smrti sestričine...
- Tužena RS je u parnici 80 0 P 039221 12 P, prekršila obavezu iz član 2 ZOPP-u...

Gospođa Marković Jelena je sa moje strane predložena isključivo kao svjedok, a suštinski i nije mi potrebno to ispitivanje jer svih 10 tačaka tužbenog zahtjeva se dokazuju spisom 80 0 P 039221 12 P, odnosno dokumentima priloženim uz tužbu. Prijedlog za svjedočenje gđe Marković je isključivo davanje prilike tuženoj RS da iznese svoju odbranu i suprotstavi se mojim argumentima, što sam siguran da je nemoguće.
Ovde se dakle ne radi o parnici u kojoj je strana u postupku građanka Marković Jelana inače zaposlena u istom sudu kao sudija, niti je u pitanju krivični postupak protiv iste osobe, da bi objektivno Osnovni sud predlagao svoje izuzeće. U pitanju je tužba protiv Republike Srpske i nijedan sud koji je njen dio i koga finansira tužena ne može biti nepristrasan i objektivan, što je meni jasno od početka, ali je neophodno zbog prikupljanja dokumentacije, a objektivnost i profesionalizam ne zavise od suda nego od profesionalizma osobe koja bude postupala u tom predmetu.
Što se tiče izuzeća kao mogućnosti mnogo ranije prije radnji koje su predmet tužbe protiv RS, sam to sugerisao sudiji Marković, u dopuni jedne od dvije tužbe u kojima je postupala, (80 0 P 039976 12 P), citiram:
Adresa je takođe navedena i u prijedlogu za oslobađanje od troškova postupka, koji takođe nije primjećen, niti registrovan kao ni prilozi po tom prijedlogu, te mi je neosnovano i suprotno zakonu upućena opomena za plaćanje takse, bez ikakvog izjašnjenja o prijedlogu, čime je pogaženo zakonom predviđeno pravo... Tako Sud "ne zna" ko je tužilac i njegovu adresu, ali vrlo dobro zna kome treba poslati prijetnju o prinudnoj naplati, što shvatam kao pristrasnost i podršku tuženima, te sugerišem postupajućoj sudiji da konstatuje grešku i sama zatraži svoje izuzeće!
Znatno kasnije došlo je do događaja koji su osnov tužbe protiv RS, te iako sam osim toga poslao pritužbe VSITV-u, podneo krivičnu prijavu protiv sudije Marković, i tužbu za utvrđenje diskrininacije, sve to nije bilo dovoljno da zatraži svoje izuzeće shodno stavu 7 člana "Disciplinski prekršaji sudija" ZOVSITV-u. Naprotiv nastavlja rad na predmetu, "ne uspijevajući" dostaviti poziv jednom od tuženih Kovačević Novaku, pola godine na dva pretresa, iako je zaposlen u istoj zgradi, te je rezultat svega odgađanje glavne rasprave. Toliko o objektivnim razlozima za izuzeće.
Ni u jednom trenutku nisam sumnjao da će sudija Marković zloupotrijebiti svoj položaj da bi pomogla drugoj strani i indirektno zaštitila odgovorne za ubistvo Ivone Bajo, odnosno prikrivanje tog zločina. Zato sam i dostavio podnesak "Prijedlog po clanu 81" koji je osim za tužbu protiv AD Univerzal, bio i osnova za ovu tužbu, jer izbija svaki argument o "nepažnji", "grešci" i slično. Ko pažljivo pročita taj dokument shvatiće da je napisan upravo kao dokaz za ovu tužbu, čim sam shvatio da je odgovor tuženog sastavljen u saradnji sa sudom, koji će kasnije da "prepravi" moj tužbeni zahtijev i obrazloži presudu na osnovu tog odgovora, fiktivne tužbe u režiji RS i Univerzala.
I na kraju važno je znati da postoji direktna veza svih aktera:
23.07.2009. vrši se krijumčarenje u firmu Univerzal, (vlasnik poslanik RS) prilikom čega ubijaju Ivonu Bajo, ćerku moje sestre, što pokušavaju prikriti OT Bijeljina i MUP tužene RS. Istovremeno narko mafija pere novac preko Bobar banke, koja je u većinskom vlasništvu istog poslanika, a suvlasnik je tužena RS, koja osim ovog kriminala u Bijeljini, jednu od najvećih pljački je godinama vršila u Zvorničkom Birču...
Istine radi nije samo RS zločinačka organizacija, nego i njena posestrima mafijašica Federacija, odnosno BIH u cjelini, a najslikovitiji primjer bezakonja u pravosuđu je slučaj, poznat u javnosti pod nazivom Maktouf - Damijanović. Iako bi svakom osnovcu bilo jasno da ne može biti retroaktivne primjene zakona za krivična djela izvršena prije stupanja zakona na snagu, odnosno da se mora primjeniti zakon povoljniji za optuženog, Sud BIH je to svjesno prekršio. Navodim relevantni član iz KZBIH "Vremensko važenje krivičnog zakona":
(1) Na učinitelja krivičnog djela primjenjuje se zakon koji je bio na snazi u vrijeme učinjenja krivičnog djela.
(2) Ako se poslije učinjenja krivičnog djela jednom ili više puta izmijeni zakon, primijenit će se zakon koji je blaži za učinitelja.

I BILO JE DAKLE POTREBNO DA SUD U STRAZBURU RASTUMAČI OVAJ ČLAN DOMAĆEM PRAVOSUĐU...
Ovakav pristup u stilu srednjovjekovne inkvizicije po sistemu "NIJE ZAKON ONO ŠTO JE NAPISANO, NEGO JE ZAKON TO ŠTO JA KAŽEM" demonstrirala je u parnici 80 0 P 039221 12 P, ne gospođa Jelana Marković nego RS, a sudija nije učestvovala ni u krijumčarenju ni u prikrivanju ubistva, a niti u pranju novca narko mafije, nego je to učinila tužena RS sa svojim saučesnicima AD Univerzal, partnerom Bobar bankom i naravno ortakom Šarić Darkom...
Dokument se dostavlja Okružnom sudu u Bijeljini samo informativno, a biće dostavljen i postupajućem sudiji u Osnovnom sudu u Zvorniku iz istog razloga, da se informiše kakav mu je "vruć krompir" prebačen od strane Osnovnog suda u Bijeljini koji snosi veliku odgovornost za bezakonje, diskriminaciju i prikrivanje organizovanog kriminala. Jedan dio toga sam razotkrio, (što je moguće i pravi razlog za podneseni prijedlog) i objavio na internet lokaciji PRESUDE PO NARUDZBI:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/21/3578076
Ako je postupanje sudije Marković bilo zakonito, onda nema razloga da ga ne procjenjuje bilo koji sudija kolega iz istog suda u parnici gdje ja osporavam tu zakonitost. Zašto nijedan sudija nije mogao prihvatiti taj predmet nije teško zaključiti, posebno kada se ostvari uvid u tužbeni zahtijev (TUZBA ZA PODRSKU UNIVERZALU):
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/19/3577411
Možda sudije Osnovnog suda u Bijeljini ne žele više da učestvuju u prikrivanjima kriminala mafijaškog režima, tim prije što je njihov pad sa vlasti izvjestan, a tada će se postavljati pitanja svačije odgovornosti.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 380

PITANJE JE, DA LI JE ZA VAS PRIORITET ZAKON ILI PRIPADNICI MAFIJE, ODGOVORNE ZA UBISTVO OSMOGODIŠNJE DJEVOJČICE PRILIKOM KRIJUMČARENJA I PRIKRIVANJE TOG ZLOČINA ???

PRAVOBRANILAŠTVU REPUBLIKE SRPSKE
OBAVJEŠTENJE

Nedavno sam dobio Rješenje Okružnog suda u Bijeljini 80 0 P 050754 13 Gž od 24.09.2013. kojim se po prijedlogu Osnovnog suda u Bijeljini moja tužba protiv RS prenosi u nadležnost Osnovnog suda u Zvorniku.
Zakon je dao mogućnost sudu za to, te naravno nemam primjedbi niti na prijedlog ni na doneseno rješenje, ali ću iznijeti svoj komentar.
Ako je postupanje RS povodom koga sam podneo tužbu, (parnica po mojoj tužbi protiv AD Univerzal) bilo regularno i zakonito, onda bi svaki sudija Osnovnog suda u Bijeljini mogao bez problema, čiste savjesti i profesionalno da radi na tom predmetu. To što nijedan sudija nije želio zadužiti tužbu jasan je znak da su nepravilnosti na koje sam ukazao u tužbenom zahtjevu očigledne i da postoje materijalni dokazi kako u samom spisu, tako i u dokumentaciji koju sam priložio.
Osim te tužbe, rješenjima Okružnog suda 80 0 P 043324 13 Gž od 29.04.2013. (Budimka Bollin Bajo protiv RS) u kojoj sam punomoćnik, te 80 0 P 043325 13 Gž od 24.05.2013. (Zdenko Bajo protiv RS) za utvrđenje diskriminacije, vraćene su dvije tužbe na prvostepeni postupak, poslije pokušaja sabotaže od strane Osnovnog suda. Od ostalih tužbi koje su u obradi izdvajam parnicu za nadoknadu materijalne i nematerijalne štete zbog lažne prijave za "Ugrožavanje sigurnosti" 6 pripadnika tužilaštva, jer poslije odluke OT Doboj o nesprovođenju istrage, čiji sam kopiju nedavno dobio, (T15 0 KT 0002365 10) tužena RS nema šta da traži i samo je pitanje visine nadoknade...
Podsjećam da sam prije svih ovih tužbi ponudio kako vama tako i vladi RS dogovor da se isplati samo 1000 KM odštete mojoj sestri zbog troškova propuštenog leta za Cirih prilikom nezakonitog zarobljavanja, što ste ignorisali, a vidljivo iz dokumenta ministarstva pravde:
Jasno je da nam je novac bio nevažan, no s obzirom da je vama samo to bitno, sad imate i to, a postoji i nekoliko tužbi za utvrđenje diskriminacije. Stoga je pred vama mogućnost, da se upustite u te parnice, sa neoborivim dokazima na mojoj strani ili da postignemo zbirni dogovor za sve.
RS kao tužena strana bi izbjegla blamažu uz mogućnost manje nadoknade, a moja sestra i ja bismo uštedjeli na vremenu, što je moj jedini motiv za nastanak ovog dokumenta.
Obavještavam vas da će majka djevojčice Ivone Bajo, čije je ubistvo pokušala prikriti RS doputovati u Bijeljinu 25.10.2013. te do tog datuma možete poslati saglasnost za medijaciju, na navedeni broj telefona ili pismeno. Ne traži se dakle odmah konkretna ponuda, s obzirom na kratak rok, nego samo postojanje vaše volje za dogovor.
U tom slučaju vrijeme za postizanje dogovora po svim tužbama koje sam predao, ograničavam najkasnije do kraja 2013-te, a ako se to ne desi nikakve eventualne prijedloge sa vaše strane u budućnosti neću prihvatiti, a s obzirom da je i dalje na snazi fašistička naredba kriminalaca iz OT Bijeljina o zabrani pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice, svaki moj pokušaj da ostvarim neko pravo a koji bude spriječen može biti osnov za nove tužbe.
PITANJE JE SAMO DA LI JE ZA VAS PRIORITET ZAKON ILI PRIPADNICI MAFIJE, ODGOVORNE ZA UBISTVO OSMOGODIŠNJE DJEVOJČICE PRILIKOM KRIJUMČARENJA I PRIKRIVANJE TOG ZLOČINA ???

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 379

Zločinačka organizacija koja stoji iza ovih krivičnih djela je poput lanca u kome svaka karika štiti ostale sa kojima je povezana, a najslabija karika je upravo portir Sofrenić. Uvjeren sam da svaki odgovoran i profesionalan tužilac može koristeći podatke koje sam dostavio, dobiti priznanje od njega, ako mu se ponudi povoljniji tretman.

KANTONALNOM TUŽILAŠTVU KANTONA SARAJEVO
DOPUNA NA T09 0 KTA 0034144 13

Zahvaljujem na obavještenju od 30.09.2013. kojim me je glavna kantonalna tužiteljica informisala o broju predmeta za koji sam poslao prijavu i dokazni materijal još u martu 2013-te.
Sam slučaj je izuzetno složen jer su uključeni akteri iz oba entiteta koji su krijumčarili robu, a kako se tom prilikom desilo ubistvo osmogodišnje djevojčice urađeno je sve da se to prikrije.
Što se tiče samog krijumčarenja to se nesporno može utvrditi iz izjava vozača Haak transa o 4 dovezena paketa robe i direktora Univerzala, koji tvrdi da je ujutru bio samo paket, no ne znači i automatski da su isti znali za šverc, a moguće je više opcija. To što se izjava o količini robe razlikuje može značiti da niko od njih nije znao za krijumčarenje, jer bi ga prikrili u izjavi, ili su znali samo vozači ili samo direktor ili čak svi, te jedino nisu imali vremena da usaglase priče koje će ispričati tužiocu.
No polazeći od toga da sam prvu informaciju o kamionu Haak transa, koji je dovezao robu dobio 7 dana nakon tragedije, upravo od direktora Lazarević Zlatana, logično je da on nije znao ništa o 3 nestala paketa. Podsjećam da je prethodno svaka informacija o tome sakrivena pošto je kamion 669-K-434, pobjegao sa lica mjesta.
Glavnu ulogu u prikrivanju kamiona i pomoći u bjegstvu te prikrivanju krijumčarenja i ubistva, odigrao je portir Sofrenić Blagiša, a u to vrijeme je jedan od zaposlenih bio Slaviša Bobar, (izjava Lazarevića, drugi pasus na trećoj strani). U narednom periodu Bobar je preuzeo funkciju direktora, te je obavljajući je i uhapšen početkom 2013-te pod sumnjom da je učestvovao u pljački banke još 2005-te. Način na koji se sve događalo u danu ubistva Ivone Bajo 23.07.2013. daje osnovanu sumnu da je tada švercovan kokain, posebno ako se ima u vidu da je preko Bobar banke (istog vlasnika kao i Univerzala) narko mafija prala novac od 2008 do 2012, kada je poslije dojave izvan zemlje, krajem februara evidentirano od strane MUP-a, preko 4 miliona transakcija klana Šarić.
Postoji realna mogućnost da vozači Kešmer i Moco uopšte ne znaju šta su dovezli i neće moći odgovoriti tužiocu u tom segmentu, ali ostaje nesporna mahinacija sa tahograf trakama. Na osnovu njihove izjave i pređene trase puta, te onoga što je zabeležio tahograf trebalo bi da su vozili prosječno skoro 140 km/h, što je naravno nemoguće. Očito je dakle da su instruisani da lažno predstave trasu, kako bi prikrili ubistvo, no nisu se sjetili da im kažu kako su "dovezli samo 1 paket". Takođe i Slaviša Bobar, ako je znao za šverc, nema motiva da to prizna tužiocu, osim ako mu se ne obeća blaža kazna, te sugerišem da se obrati pažnja na radnje i izjave portira Sofrenića.
U prilogu dostavljam njegovu izjavu datu MUP-u u kojoj uopšte ne pominje kamion, (jer se tada nije ni znalo za njega) dok u izjavi datoj tužiocu 15 dana kasnije, ne samo da ga detaljno opisuje nego tvrdi da je o njemu govorio u prethodnoj izjavi. No trudeći se da prikrije kamion, jasno je opisao da su na asvaltu bile mrlje krvi prije mjesta na koje je pala djevojčica, što znači da je povreda načinjena ranije, a to se jasno vidi i na slici u prilogu.
Zbog sabotiranja mojih krivičnih prijava protiv Univerzala i Sofronića, predatih još 2010-te, a prikrivaju se od strane OT Bijeljina, bio sam prisiljen podnijeti tužbu, da bih tokom parnice dokazao određene radnje tuženog AD Univerzal. Kako su te radnje istovremeno i krivična djela, biće zanimljive i za tužilaštvo, a detaljno razotkrivanje kriminala sam izvršio u pripremi za glavnu raspravu čiji tekst takođe prilažem u formi web stranice "Dokazi" uz skenirane isječke dokumenata, a objavljeno i na internet lokaciji DOKAZI TUZBE PROTIV UNIVERZALA:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/22/3530376
Portir AD Univerzal je prvo pričao svima da je vidio djevojčicu da se kreće sa biciklom, iskašljava krv, te na kraju pada, no pošto je smišljen plan za prikrivanje šverca i ubistva, objašnjenjem da je do povrede došlo poslije pada na žicu, Sofronić je natjeran da "zaboravi" sve i izjavi da nije vidio ništa.
Druga važna činjenica je da je isti pomogao bjegstvo kamionu prije dolaska policije, te potom prećutao sve o tome istražiteljima, tako da se danima nije znalo ništa o kamionu, sve dok to nisam saznao od direktora. I na kraju, možda i najvažnije, je to da je ista osoba uklonila sa mjesta zločina materijalni dokaz ubistva, torbu djevojčice, koja je dvostruko presječenog kaiša, dio nedostaje a većina ostatka oprana jakim hemijskim sredstvom. Tako je pomenuti dokaz izuzet iz svih istražnih radnji.
Iako sam više puta tražio podatke o mojim prijavama, nema reakcije, čak i kada sam u zahtijevu napisao da su mi podaci potrebni za parnicu sa Univerzalom. Nema nikakve sumnje da su moje prijave sakrivene ili uništene, jer bi istragom i procesuiranjem Sofrenića, bili razotkriveni i svi drugi akteri, uključujući i tužioce, koji su falsifikovali čak i podatke sa obdukcije. Dokaze o tome sam objavio na web stranici ZLOČIN SA POTPISOM REŽIMA:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821
Niti na jedan zahtijev MUP-u i OT Bijeljina vezano za ovaj slučaj nikada nije odgovoreno, a prilažem samo neke od njih.
Zločinačka organizacija koja stoji iza ovih krivičnih djela je poput lanca u kome svaka karika štiti ostale sa kojima je povezana, a najslabija karika je upravo portir Sofrenić. Uvjeren sam da svaki odgovoran i profesionalan tužilac može koristeći podatke koje sam dostavio, dobiti priznanje od njega, ako mu se ponudi povoljniji tretman.
Osim jasne veza između Bobar Gavrila kao vlasnika Univerzala, gdje se švercovala roba, Bobar banke, preko koje se prao novac i zataškavanja od strane korumpiranih inspektora i tužilaca iz Bijeljine, slučaj je obrađivao i g. Mahmut Švraka, tada kao Specijalni tužilac. Pošto sam im dostavio disk sa dokazima 25.02.2011. (petak) poslije vikenda, odmah u ponedjeljak lično Dodik Milorad prijeti im ukidanjem, što su prenijeli svi mediji. Krajem 2012-te sa mjesta Glavnog republičkog tužioca g. Švraka priznaje da za procesuiranje "krupnih riba" nema političke volje.
SADA ZNATE NA ŠTA JE MISLIO !
Vezano za ove kriminalne radnje imam više stotina stranica materijala, dokumenata i drugih dokaza, uključujući i audio zapis razgovora sa portirom u kome priznaje uklanjanje materijalnog dokaza sa lica mjesta, te ako tužilac želi može me kontaktirati na navedeni broj telefona.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK 378

Ne sporim pravo tuženog da tvrdi šta god misli da je svrsishodno, no s obzirom da sam u žalbi ukazao na saradnju suda i tuženog te falsifikate postupajućeg sudije, želim provjeriti da li je drugostepenom sudu stigao predmet i žalba u cjelosti ili je možda "greškom" nešto izostavljeno, odnosno izmjenjeno (falsifikovano).


ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA


Ime i prezime : ZDENKO BAJO

Adresa : MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)OKRUŽNI SUD U BIJELJINI

(Sadržaj zahtjeva)

Obraćam se Okružnom sudu u Bijeljini sa zahtijevom, da mi dostavi informacije vezano za predmet 80 0 P 039221 12 P (Zdenko Bajo - AD Univerzal) koji je trenutno u žalbenom postupku.
S tim u vezi skrećem prvo pažnju na odgovor tuženog gdje se na prvoj strani nalazi tvrdnja:
U izjavljenoj žalbi tužilac ni na koji način nije dokazao osnovanost predočenih navoda, te isti imaju karakter skupa proizvoljnih i neprihvatljivih podataka, bez činjeničnog i pravnog osnova, kao i bez utemeljene zakonske podloge.
A na drugoj strani, prvi i drugi pasus je sledeći tekst:
Nadalje, tužilac u žalbi navodi da je tuženi lažno prikazao predmetni događaj radi sprečavanja dokazivanja krivičnog djela, te pomogao bjekstvo kamiona koji je tragičnog dana dovezao navodno krijumčarenu robu, uklonio materijalne dokaze ubistva, čime je onemogućio dokazivanje istine, kao i da je tužioca prikazao u javnosti kao ludaka. Takođe, tužilac ističe da je mldb. Ivona Bajo ubijena prilikom šverca kod tuženog, a da je dokaze o tome tuženi prikrio, odnosno uklonio.
Ovakvi navodi su netačni i paušalni i tuženi uopšte ne želi da se osvrće na njih, a pored toga tužilac nije predočio bilo kakve dokaze o tome, već samo pretpostavlja krivicu tuženog.

Ne sporim pravo tuženog da tvrdi šta god misli da je svrsishodno, no s obzirom da sam u žalbi ukazao na saradnju suda i tuženog te falsifikate postupajućeg sudije, želim provjeriti da li je drugostepenom sudu stigao predmet i žalba u cjelosti ili je možda "greškom" nešto izostavljeno, odnosno izmjenjeno (falsifikovano).
Stoga od Okružnog suda očekujem da me informiše o slijedećem:

1) Da li je uz žalbu na presudu drugostepenom sudu dostavljen prilog "Dokazi tužbe" sa naslovom "GLAVNA RASPRAVA" u kome uz skenirane isječke izjava dokazujem svoje navode, (što tuženi osporava u svom odgovoru) ?
2) Da li u žalbi koja je dostavljena Okružnom sudu postoji moja tvrdnja da je postupajuća sudija falsifikovala "zaključak" OT Bijeljina iz spisa KTA br. 596/09 te lažno navodi: "da je prilikom pada sa bicikla pokidana metalna žica od korpe istog bicikla, probila joj grudi i da je žica pokidala krvni sud"
3) Da li u žalbi koja je dostavljena Okružnom sudu postoji moja tvrdnja, (strana 3, treći pasus) da citiram: "nisam pominjao odgovornost za smrt Ivone Bajo, niti u tužbenom zahtijevu ni u opisu činjenica, sud ne samo da to prepravlja terminom "nema dokaza da je preko svojih određenih radnika skrivljeno doprinijeo smrti malodobne Ivone Bajo" nego falsifikuje i osnov za nadoknadu štete navodeći da "tužilac kao ujak, nije aktivno legitimisan da traži vidove naknade štete zbog smrti malodobne Ivone Bajo" !!!???"
4) Da li je drugostepeno sudu u spisu dostavljena "DOPUNA I PREINAKA TUŽBE" koja sadrži popis 24 priloga, (dokaza) koje sam dostavio uz tužbu, (tuženi u odgovoru tvrdi da nisam predočio bilo kakve dokaze o tome) i to prvih 6 dostavljenih ranije nenumerisanih, a potom novi od 001-018, te posebno da li se među dokumentacijom nalazi prilog "ČLANAK I DOKAZI ŠVERCA" sa naslovom "ZBOG ČEGA JE ZDENKO BAJO LUD?" ispod koga je članak lista "SAN" te izjava vozača o 4 dovezena paketa, direktora o JEDNOM paketu i trasa puta koji je kamion prešao "335 km za 140 minuta".

NAPISATI DA NISAM DOSTAVIO DOKAZE, A DA TO BUDE ISTINA, MOGUĆE JE SAMO AKO SE ISTI UNIŠTE ILI UKLONE...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK 377

Republika Srpska i BIH u cjelini je Zločinačka organizacija, koja je 23.07.2009. tehnički neispravnim kamionom švercovala robu u firmu svog poslanika Bobar Gavrila, prilikom čega je ubijena djevojčica Ivona Bajo. Kriminalci iz MUP-a i OT Bijeljina su to pokušali da prikriju, a cijelo vrijeme Zločinačka organizacija pere novac narko klana Šarić, preko Bobar banke. Za one koji ne znaju RS je suvlasnik te banke. Čak je i vrhovni vođa bande predsjednik RS morao javno da interveniše i zaprijeti Specijalnom tužilaštvu ukidanjem kada su dobili dokaze od mene, no ni to nije pomoglo, jer sam podatke poslao izvan zemlje te je 25.02.2012. otkriveno preko 4 miliona KM transakcija narko mafije u njihovoj banci...

ISTINA O LAŽNOJ PRIJAVI

AKTUELNO STANJE U PRAVOSUĐU
U prilogu ovog dokumenta je odluka OT Doboj u predmetu T15 0 KT 0002365 10. Radi se o lažnoj prijavi g. Debeljević Milorada i Gruhonjić Muhameda o navodnom "Ugrožavanju sigurnosti". Ta laž iz marta 2010-te je poslužila kao izgovor da se naredne tri i po godine ne dozvoljava pristup u OT Bijeljina nikom od srodnika ubijene djevojčice Ivone Bajo i tako prikriva zločin. Iako su svi akteri znali da nema nikakvih prijetnji, prvo Okružni sud (Đonlić Mensur) zloupotrebljava službena ovlaštenja i izdaje naredbu za pretres i odnošenje računara. Kriminal pomenutog sudije opisan je na stranici:
(NE)POSTUPANJE SUDIJE DJONLICA
Potom sudska policija iako upozorena na nelegalnost i neustavnost usmene naredbe postupa po naredbi jednog kriminalca, a prekršajni sud legalizuje tu fašističku naredbu, odbijajući da zaštiti garantovana prava, što mu je dužnost. U više parnica protiv odgovornih i RS Osnovni sud smišljeno pruža pomoć mafiji, falsifikujući dokumente i činjenice, gubeći dokaze i prikrivajući važne materijale, a dio tog bezakonja konstatovao je drugostepeni sud po mojim žalbama. Iako je dužnost suda da hitno postupa u slučajevima diskriminacije ni pola godine od odluka Okružnog suda da se predmet vrati na prvostepeni postupak, nema reakcije i Osnovni sud nastavlja sa opstrukcijama. Sve sa ciljem da se zaštite ubice, krijumčari i prije svega njihovi saučesnici iz OT Bijeljina. O kakvim se kriminalcima radi pokazuju smimci mjesta zločina i obdukcije, a njihove laži razotkriva OT Doboj, (kompletna naredba je na linku):
ODLUKA PO LAZNOJ PRIJAVI

Skrećem prvo pažnju na dio u kome se opisuje dokument sudske policije.
U službenoj zabilješci Odjeljenja sudske policije Bijeljina broj 401/10 od 08.03.2010. godine, konstatovano je da je prijavljeni Zdenko Bajo dolazio u njihove službene prostorije, kako bi iskazao svoje nezadovoljstvo radom Kriminalističke policije PS Bijeljina i Okružnog tužilaštva u Bijeljini, jer se isti u posljednje vrijeme više puta lično pokušao najaviti na razgovor kod Glavnog tužioca ili dežurnog tužioca OT Bijeljina, a kao razlog zbog kojeg traži razgovor navodi da je došao do određenih dokaza koje bi trebao saopštiti i predočiti tužiocima a da isti ukazuju na krivično djelo ubistvo njegove malodobne sestričine Ivone Bajo iz Bijeljine, a da bi svaki put bio onemogućen u svojoj namjeri jer su sudski policajci svaki put govorili da predmetni tužioci trenutno nisu tu.
Vidljivo je da sam još 08.03.2010. više puta dolazio sa dokazima o ubistvu, a OT Bijeljina NEĆE to da vidi niti uzme prijavu. Ono što se ne vidi je da sam i sudskoj policiji doneo fotografije materijalnog dokaza ubistva, što je i tada i naredne 3 godine prikrivano, što je smišljeno rađeno po naredbi da bi me lakše prikazivali kao poremećenog psihopatu. Reći da se radi o rastrojenoj osobi, ne bi baš bilo uvjerljivo ako bi se istovremeno navelo da donosim dokaz za koji niko nema objašnjenje.
Radilo se o fotografijama torbe dvostruko presječenog kaiša, dio nedostaje a većina ostatka je oprana jakom hemijskim sredstvom da se uklone tragovi ubistva. Na zahtjeve za pristup informacijama u vezi toga i drugih spornih pitanja nikada nije odgovoreno. Prvi je predat 11.02.2010. što je važno istači kao stvarni razlog za blokadu pristupa, tim prije što je kasnije osim "straha" zbog ugrožavanja sigurnosti, kao povod za fašističku naredbu lažno predstavljano moje prvo odbijanje naredbe da se udaljim iz zgrade (Zabilješka 1260-10 od 08.07.2010.). To je čak 4 mjeseca poslije zabilješke koju komentariše OT Doboj, u kojoj je već konstatovano da se OT Bijeljina "krije" i sabotira istražne radnje...
Zanimljivo je da sam "prijeteće pismo" poslao i na adresu VSITV-a, što OT Doboj opisuje riječima:
U mail-u koji je prijavljeni Zdenko Bajo proslijedio na službenu mail adresu OT Bijeljina, može se vidjeti kako je prijavljeni ovaj mail prosljedio i Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, Kancelariji disciplinskog tužioca, te da u istom navodi svoje nezadovoljstvo radom Okružnog tužilaštva i odluke koju su isti donijeli u predmetu u kojem je oštećena njegova sestričina Ivona Bajo. Prijavljeni u ovom mail-u VSTV, Kancelariji disciplinskog tužioca priložio i obavjesti OT Bijeljina dostavljene njegovoj sestri kao majci smrtno stradale Ivone Bajo, u kojima se navodi da se neće sprovoditi istraga u predmetu KTA-596/09, te ispod svake obavjesti prijavljeni je obrazložio iz kog razloga smatra da nije trebalo donijeti predmetnu odluku.
Ovde je važno istaći da podnosioci lažne prijave nisu htjeli donijeti odštampan mejl koji sam tada poslao svim tužiocima u kojima ih obavještavam o nezakonitim radnjama nekih pripadnika OT Bijeljina i koja sadrži fotografiju materijalnog dokaza kako ubistva tako i prikrivanja, a istovremeno dokazuje moje tvrdnje. Umjesto toga odnijeli su prvi koji im je došao pod ruku, samo da nema slika koje ih kompromituju. Sve poruke i pisma upućena tom prilikom objavio sam na internet lokaciji:
PISMA TUZILASTVU
Naravno ni ovde OT Doboj ne nalazi nikakve prijetnje, a ne procjenuje se ni da sam psihički poremećen, nego se konstatuje da sam argumentovano obrazložio sve svoje tvrdnje iznesene u mejlu:
MEJL VSITS
Dolazimo sada i do "ozbiljnih prijetnji" upućenih g. Gruhonjiću, koji je jedan od dvojice direktnih podnosilaca usmene prijave MUP-u. OT Doboj to opisuje riječima:
U mail~u koji je prijavljeni Zdenko Bajo proslijedio zamjeniku OT Bijeljina Gruhonjić Muhamedu, stoji da prijavljeni upućuje savjete imenovanom na način govoreći istom da je svojevremeno napravio težak prekršaj kada je odbio da od njega uzme krivičnu prijavu, te da prijavljeni zna da je nalog za to došao od Glavnog tužioca, ali s obzirom da se radi o ubistvu osmogodišnje djevojčice, svako ko mu se nađe na putu biće tretiran kao saučesnik ubistva. Prijavljeni od oštećenog traži da u procesu koji se priprema kaže istinu i ništa više. Dalje mu predlaže da ukoliko prihvati njegovu ponudu, prijavljenog pozove na njegov broj i predstavi se kao Grujo, iz razloga što postoji opasnost od prisluškivanja, te odabere mjesto gdje mogu da razgovaraju, u suprotnom će on predati krivičnu prijavu protiv Gruhonjić Muhameda u vezi navedenog događaja, sa pretpostavkom da je zloupotrebio položaj, zbog saučestvovanja u ubistvu.
Dalje navodeći da iskreno misli da oštećeni nema nikakve veze s tim, ali ko zna...

Ovde ću iskoristiti priliku da istaknem kako i svakog drugog ko je u međuvremenu pomagao kriminalcima zloupotrebljavajući svoj položaj, od komandira sudske policije do postupajućih sudija tretiram kao suaučesnike u prikrivanju ubistva i preduzeću sve pravne korake da isti završe iza rešetaka, a ko će od njih uspjeti da se nagodi sa tužiocem i objasni svoje postupke ostaje da se vidi. Tu su i oni koji su lagali na suđenju, a vidjećemo hoće li ćutati ili će otkriti ko ih je nagovarao da lažno svjedoče.
Dobar dio svega razotkriću u tužbi za utvrđenje diskriminacije koja po naredbi Okružnog suda više neće moći da se sabotira. Bezakonje korimpiranih sudija razotkrio sam na web stranici:

PRESUDE PO NARUDZBI
Umjesto da OT Bijeljina odgovori na pismene zahtjeve i objasni ko je presjekao, oprao i uklonio torbu, odkuda tragovi krvi 10 metara prije pada i druge "sitnice" pokrenuta je prava teroristička akcija zasnovana na lažima i totalnom bezakonju državnih organa, sa ciljem da mi se otmu dokazi, da me uplaše i predstave kao ludaka koji prijeti svima redom, te time diskredituju obavještenja koja sam slao vijeću i drugim institucijama.
Vrh mafije je doneo odluku šta da se uradi i to je izvršeno bez pogovora. Gruhonjić i Debeljević su otišli do načelnika kriminalističke policije kao građani i prijavili me da to ne bi izgledalo kao osveta. Potom su tražili da MUP podnese zahtijev za pretres, a kada je stigao u OT Bijeljina, izvršili su pritisak i na kolegu Šabića, da to potpiše. Sve to su mi lično priznali i inspektori i tužilac. Ovde je zanimljivo to zašto odmah nisu prijavu podnijeli svom kolegi Šabiću, nego su išli u MUP ???
Razlog za to su "Posebne istražne radnje", koje su tražili od g. Ace Teodorovića, nezakonito bez naredbe suda. Danima sam praćen pretresan i nadziran 24 sata na dan, stražom u 3 smjene, a 3 mjeseca poslije pretresa sipan mi je otrov u piće, poslije čega sam danima imao teške tegobe. Početkom avgusta 2010-te razgovarao sam o toj naredbi sa g. Teodorovićem, tražio da je dobijem napismeno i da na isti način kako su reagovali po lažnoj prijavi protiv mene pokrenu akciju protiv inspektora Marković Dragoslava i tužioca Stjepanović Danice a na osnovu fotografija koje sam dostavio i audio izjave vještaka, koji je prevaren od strane OT Bijeljina. 5 dana kasnije načelnik je "umro" pod sumnjivim okolnostima. OT Bijeljina mi nikada nije odgovorilo na zahtijev o tom slučaju, te osnovano sumnjam da smrt nije prirodna. Godinu dana kasnije u Tuzli je na sličan način optužena tužilac Dijana Milić. Njena greška je što se obratila bolnici, jer živa nije izašla. Tako sam i ja trebao da završim, te bi se istraga protiv mene završila smrću osumnjićenog, zbog "pretjerane doze" vjerovatno...
No kako nisam htio u bolnicu, preživio sam, a onda se "istraga" po lažnoj prijavi razvlači kao žvakaća guma i odluka donosi tek poslije dvije i po godine od prijave. Kada se ima u vidu da sam je dobio tek krajem septembra 2013-te, onda je jasno da mi je preko 40 mjeseci nad glavom optužba o planiranju ubistva "nevinih i uplašenih tužilaca" koja se koristila kao izgovor za fašističke metode i diskriminaciju, te otimanje prava pred sudom.
Vrlo kratko OT Doboj komentariše pismo upućeno Kovačević Novaku koga sam već tada okarakterisao kao kriminalca koji radi po nalozima mafije:
U mail-u koji je prijavljeni prosljedio Glavnom okružnom tužiocu OT Bijeljina, Kovačević Novaku, u istoj navodi da su pred oštećenim zadnji dani slobode, ako prijavljenom ne otkrije za koga je radio, a ako otkrije prijavljeni će odustati od optužbi prema njemu.
Tako su da bi zaštitili kriminalce iz OT Bijeljina, mnoge sudije i sudski policajci činili krivična djela te se sada skupa sa njima nalaze u mafijaškom brodu diktatorskog mafijaškog režima koji nezadrživo tone. Da li su svjesni šta čine ?
Državni organi su bez ijednog argumenta, (što je nedvosmisleno kristalno jasno iz odluke OT Doboj) brutalno kršili zakon i nastupili kao banda drumskih razbojnika, koje tako i tretiram. Republika Srpska i BIH u cjelini je Zločinačka organizacija, koja je 23.07.2009. tehnički neispravnim kamionom švercovala robu u firmu svog poslanika Bobar Gavrila, prilikom čega je ubijena djevojčica Ivona Bajo. Kriminalci iz MUP-a i OT Bijeljina su to pokušali da prikriju, a cijelo vrijeme Zločinačka organizacija pere novac narko klana Šarić, preko Bobar banke. Za one koji ne znaju RS je suvlasnik te banke. Čak je i vrhovni vođa bande predsjednik RS morao javno da interveniše i zaprijeti Specijalnom tužilaštvu ukidanjem kada su dobili dokaze od mene, no ni to nije pomoglo, jer sam podatke poslao izvan zemlje te je 25.02.2012. otkriveno preko 4 miliona KM transakcija narko mafije u njihovoj banci.
Krajem 2012-te sam u kancelariji sudske policije rekao da ću srušiti mafijaškog bosa Dodik Milorada sa vlasti, što je uvjeren sam pedantni zamjenik komandira evidentirao u zabilješci. Nedugo potom taj kriminalac se panično obratio javnosti sa izjavom da je ušlo 10 miliona KM za njegovo rušenje. Ne znam koliko je ušlo i ne zanima me, a sve što je meni lično nuđeno sam odbio, jer ću tog tiranina sa zadovoljstvom da smjestim iza rešetaka besplatno.
Samo slijepac ne može da vidi sve afere koje se razotkrivaju u vezi sa Laktaškim klanom, počev od milijarde iz Birča, preko miliona na granici tajkuna Stankovića, a organizovana kriminalna grupa vlada RS je u cjelosti usmjerena na spasavanje mafijaškog režima, ali spasa im nema. Svi koji hoće da se drže za Dodikov "Titanik" neka nastave. Meni je svejedno koliko policajaca, sudija i tužilaca kriminalaca imam ispred sebe, a kada srušim Dodika svi oni će da padaju kao kula od karata. Svako ko bude kršio ustav, zakone i otimao mi garantovana prava moraće to uskoro objašnjavati pred sudom. A i tužioci koji su odgovorni za svo ovo bezakonje imaju izbor.
ILI ĆE DA RADE PO ZAKONU I ODBIJU NALOGE MAFIJE ILI ĆE BITI "ŽRTVOVANI" NA ISTI NAČIN KAO PREMIJER, MINISTAR, DIREKTOR RTRS-A, NAČELNICI CJB BIJELJINA.
Ranije sam pozivao sve da poštuju zakon, ali više neću. Neka svako radi po ličnom izboru. Ja od svojih prava neću odustati i braniću ih shodno članu 48 ustava RS. Postupaću isključivo u skladu sa zakonom i pravima iz Ustava, a nikada ni pod kojim uslovima neću izvršavati naredbe niti postupati po rješenjima zločinačke organizacije. Kraj mafije je vrlo blizu, a do tada ću objavljivati imena svih kriminalaca, tužilaca, policajaca i sudija za čija krivična djela imam dokaze, na blogu koji je među prvih 10 po posjetu i BIH, te na oko 50 društvenih grupa.
NIŠTA NEĆE OSTATI SAKRIVENO I PRIJE NEGO ZAVRŠE U ZATVORU, KRIMINALCI ĆE NOĆIMA SANJATI REŠETKE...

PRILOZI

Naredba T15 0 KT 0002365 10
Falsifikati OT Bijeljina
Slika torbe

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 376

TOKOM MARTA 2010-TE OBJELODANIO SAM DA IMAM DOKAZE O PRIKRIVANJU UBISTVA IVONE BAJO OD STRANE KRIMINALACA IZ VLASTI I POSLAO FOTOGRAFIJU MATERIJALNOG DOKAZA UBISTVA NA VIŠE ADRESA. ZLOČINAČKA ORGANIZACIJA TADA SMIŠLJA PLAN DA ME LAŽNO OPTUŽI ZA UGROŽAVANJE SIGURNOSTI, (ČITAJ PLANIRANJE UBISTVA) 6 PRIPADNIKA TUŽILAŠTVA, TE ŠALJU POLICIJU DA MI OTME RAČUNAR SA DOKAZIMA. POSLIJE VIŠE ZAHTIJEVA DA MI SE SUDI, TE DA DOBIJEM DOKUMENTACIJU O TOME, KONAČNO POSLIJE 3 I PO GODINE DOLAZIM DO DOKAZA DA JE SVE INSCENIRANO, U STILU NACISTIČKIH MONTIRANIH OPTUŽBI. ODLUKOM OT DOBOJ DOKUMENT U KOME TU ZAVJERU MAFIJAŠKE ORGANIZACIJE OPISUJE NJIHOV TUŽILAC, DOSTUPAN JE JAVNOSTI. NAPOMINJEM DA JE PREDMET ZATVOREN POSLIJE VIŠE OD 30 MJESECI, A NAVODNO SU TUŽIOCIMA BILI UGROŽENI ŽIVOTI. HITNO NEMA ŠTA...

ODLUKA PO LAŽNOJ PRIJAVI


OKRUŽNO TUŽILAŠTVO U DOBOJU
Broj; T15 0 KT 0002365 10
Dana 14.12.2012. godine
ŽR/MŠM
Na osnovu člana 224. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, d o n o s i m
NAREDBU DA SE NECE SPROVODITI ISTRAGA
PROTIV:
BAJO ZDENKA, sin Krunoslava i majke Cvijete rod. Đošanović, nastanjen u Bijeljini, ulica Majke Jevrosime broj 20, pismen, po zanimanju geodetski tehničar, neoženjen, bez djece, nezaposlen, po nacionalnosti Jugosloven...
Zbog krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti iz člana 169. stav 1. i krivičnog djela nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, jer je iz prijave i priloga očigledno da prijavljeno djelo nije krivično djelo.
Obrazloženje
Odlukom Republičkog tužilaštva RS, dana 12.05.2010. godine, dostavljen nam je predmet Okružnog tužilaštva u Bijeljini broj T14 0 KT 0000948 10, protiv prijavljenog Bajo Zdenke iz Bijeljine, na dalje postupanje.
Centar javne bezbjednosti Bijeljina podnio je izvještaj protiv Bajo Zdenka jer isti duži vremenski period od smrti njegove sestričine Ivone Bajo konstantno ugrožava sigurnost radnika Okružnog tužilaštva u Bijeljini i to Glavnog tužioca Kovačević Novaka, zamjenika Debeljević Milorada, Gruhonjić Muhameda, Stjepanović Danice i Kerović Ranka, te potparola Okružnog tužilaštva u Bijeljini Prodanović Danke, na taj način što istima putem mail-a i pošte šalje pisma sa ozbiljnim prijetnjama. Dalje, u izvještaju se prijavljenom Bajo Zdenki stavlja na teret i izvršenje krivičnog djela nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 1. KZ RS, jer je u svojoj kući neovlašćeno držao vatreno oružje automatsku pušku marke M-56, kalibra 7,62 mm, fabričkog broja D-45828, dva okvira za municiju i 37 komada metaka za navedenu pušku.
Kao prilozi navedenom izvještaju dostavljene su službene zabilješke, pisma koja je prijavljeni slao na adrese Visokog, sudskog i tužilačkog savjeta BiH, Gruhonjić Muhameda, Kovačević Novaka, zatim zapisnici o ispitivanju osumnjičenog, o pretresu stana i drugih prostorija, potvrda o privremenom oduzimanju predmeta na osnovu naredbe za pretres.
Analizom dostavljenog izvještaja i priloga, utvrđeno je da prijavljena djela nisu krivična djela.
U službenoj zabilješci CJB Bijeljina broj l0-02/3-230-8/10 od 19.03.2010. godine, stoji da su zamjenici okružnog tužioca u Bijeljini Gruhonjić Muhamed i Debeljević Milorad, prijavili da su oni kao i Glavni tužilac Kovačević Novak, te Prodanović Danka, Stjepanović Danica i Kerović Ranko i drugi, u više navrata mail-om, kao i putem pošte zaprimili pisane letke pretećeg sadržaja, te smatraju da iz istih proizilazi ozbiljna prijetnja prema Glavnom tužiocu i ostalim tužiocima po život i tijelo, iz kog razloga traže preduzimanje zakonskih mjera i radnji od strane policije.
Pomenute prijetnje su upućene od strane Bajo Zdenke iz Bijeljine.
Oštećeni su policijskim službenicima CJB Bijeljina predali šest stranica ištampanog teksta poslatog na službeni mail OT Bijeljina sa e-mail adrese zdenkobajo@spinter.net kao i dva letka naslovljena na Glavnog tužioca Kovačević Novaka i zamjenika Gruhonjić Muhameda.
U službenoj zabilješci Odjeljenja sudske policije Bijeljina broj 401/10 od 08.03.2010. godine, konstatovano je da je prijavljeni Zdenko Bajo dolazio u njihove službene prostorije, kako bi iskazao svoje nezadovoljstvo radom Kriminalističke policije PS Bijeljina i Okružnog tužilaštva u Bijeljini, jer se isti u posljednje vrijeme više puta lično pokušao najaviti na razgovor kod Glavnog tužioca ili dežurnog tužioca OT Bijeljina, a kao razlog zbog kojeg traži razgovor navodi da je došao do određenih dokaza koje bi trebao saopštiti i predočiti tužiocima a da isti ukazuju na krivično djelo ubistvo njegove malodobne sestričine Ivone Bajo iz Bijeljine, a da bi svaki put bio onemogućen u svojoj namjeri jer su sudski policajci svaki put govorili da predmetni tužioci trenutno nisu tu.
U službenoj zabilješci se navodi da je predmetno lice Zdenko Bajo od ranije poznat radnicima Sudske policije jer je u proteklom periodu u više navrata mirno protestvovao ispred zgrade Osnovnog suda u Bijeljini, na taj način iskazujući nezadovoljstvo prema radu Tužilaštva i Krim. policije u predmetu Ivona Bajo.

U mail-u koji je prijavljeni Zdenko Bajo proslijedio na službenu mail adresu OT Bijeljina, može se vidjeti kako je prijavljeni ovaj mail prosljedio i Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, Kancelariji disciplinskog tužioca, te da u istom navodi svoje nezadovoljstvo radom Okružnog tužilaštva i odluke koju su isti donijeli u predmetu u kojem je oštećena njegova sestričina Ivona Bajo.
Prijavljeni u ovom mail-u VSTV, Kancelariji disciplinskog tužioca priložio i obavjesti OT Bijeljina dostavljene njegovoj sestri kao majci smrtno stradale Ivone Bajo, u kojima se navodi da se neće sprovoditi istraga u predmetu KTA-596/09, te ispod svake obavjesti prijavljeni je obrazložio iz kog razloga smatra da nije trebalo donijeti predmetnu odluku.

U mail~u koji je prijavljeni Zdenko Bajo proslijedio zamjeniku OT Bijeljina Gruhonjić Muhamedu, stoji da prijavljeni upućuje savjete imenovanom na način govoreći istom da je svojevremeno napravio težak prekršaj kada je odbio da od njega uzme krivičnu prijavu, te da prijavljeni zna da je nalog za to došao od Glavnog tužioca, ali s obzirom da se radi o ubistvu osmogodišnje djevojčice, svako ko mu se nađe na putu biće tretiran kao saučesnik ubistva.
Prijavljeni od oštećenog traži da u procesu koji se priprema kaže istinu i ništa više. Dalje mu predlaže da ukoliko prihvati njegovu ponudu, prijavljenog pozove na njegov broj i predstavi se kao Grujo, iz razloga što postoji opasnost od prisluškivanja, te odabere mjesto gdje mogu da razgovaraju, u suprotnom će on predati krivičnu prijavu protiv Gruhonjić Muhameda u vezi navedenog događaja, sa pretpostavkom da je zloupotrebio položaj, zbog saučestvovanja u ubistvu.
Dalje navodeći da iskreno misli da oštećeni nema nikakve veze s tim, ali ko zna...

U mail-u koji je prijavljeni prosljedio Glavnom okružnom tužiocu OT Bijeljina, Kovačević Novaku, u istoj navodi da su pred oštećenim zadnji dani slobode, ako prijavljenom ne otkrije za koga je radio, a ako otkrije prijavljeni će odustati od optužbi prema njemu.
Okružni sud u Bijeljini dana 23.03.2010. godine, donio je naredbu kojom se određuje pretres stambenih prostorija, pomoćnih zgrada, šupa, garaža, ostava, podruma i PMV. koje koristi ili je koristio prijavljeni Zdenko Bajo. Prilikom pretresa kod prijavljenog su pronađeni i privremeno oduzeti automatska puška M-56, kalibra 7,62 mm, fabričkog broja D-45828, dva okvira za municiju i 37 komada metaka za navedenu pušku, kućište računara marke “DELL”, serijskog broja UBESl50966 i kućište računara marke “COMPAQ”, serijskog broja 8149DYSZ02RO.
U službenoj zabilješci CJB Bijeljina broj 10-0213-1-66/10 od 24.03.2010. godine, konstatovano je da je obavljen razgovor sa licem K. M. koji je priznao da je predmetna puška njegovo vlasništvo, te da ju je on odnio u kuću Bajo Zdenke u kojoj je trenutno nastanjen kao podstanar.
Prijavljeni Bajo Zdenko u svojoj izjavi datoj 24.03.2010. godine, navodi da ni u jednom momentu nije prijetio oštećenima. Što se tiče tužioca Ranka Kerovića i Milorada Debeljevića, njih nikada nije upoznao niti je sa njima razgovarao, poslao im je pisma kao i svim članovima tužilaštva.
Obavještenja tužiocima koje ne poznaje i koji nemaju nikakve veze sa slučajem ubistva Ivone Bajo, poslao je u namjeri da ih obavjesti o nekim kriminalnim aktivnostima unutar Tužilaštva. Što se tiče predočenih pisama i mail-a koji se nalaze u spisu, prijavljeni potvrđuje da ih je on napisao i poslao ali da i dalje smatra da u istima ne vidi elemente krivičnog djela iz člana 169. KZ RS.
Svrha ovih pisama bila je da se otkriju ubice, a pozivajući se na krivično djelo zločinačko udruženje, prijavljeni je smatrao da će oštećenima ukazati na to da ukoliko otkriju počinioce odnosno vođe organizacije koja je umješana u ubistvo njegove sestričine, biti oslobođeni od svake kazne.
U mail-u koji je poslao na službenu adresu OT Bijeljina, naveo je nove činjenice, u slučaju za koji je nadležan tužilac Stjepanović Danica, a radi se o materijalnim dokazima koje je djevojčica Ivona Bajo imala uz sebe. Prijavljeni dalje navodi da odgovorno tvrdi da u svojim pismima nije napisao, niti izgovarao, niti je želio a niti imao namjeru da preduzme bilo kakve prijetnje niti fizičku silu.
Vezano za pušku koja je pronađena kod prijavljenog Bajo Zdenke, isti je izjavio da je predmetna puška pronađena u prostorijama u kojima živi njegov postanar K. M. te da on u te prostorije ne ulazi, te da nije ni znao da ta puška postoji, ali odgovomo tvrdi da puška nije njegovo vlasništvo.

Prema članu 169. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, zakonski opis krivičnog djela Ugrožavanje sigurnosti glasi: „Ko ugrozi sigurnost nekog lica ozbiljnom prijetnjom da će njega ili njemu blisko lice lišiti života, teško tjelesno povrijediti, lišiti slobode ili oteti, ili nanijeti zlo podmetanjem požara, eksplozije ili nekom drugom opšte opasnom radnjom ili sredstvom, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.
Imajući u vidu sve naprijed navedeno, posebno izjavu prijavljenog Bajo Zdenka koji je naveo da u pismima koje je slao oštećenima nije napisao ništa što bi upućivalo na prijetnje po njihov život ili tijelo, već je samo želio da ukaže na neke nove dokaze vezano za istragu koja je vođena u vezi sa smrću njegove sestričine Ivone Bajo, prijavljeni je naveo i da puška koja je pronađena prilikom pretresa njegove kuće nije njegovo vlasništvo, a što je potvrdio i svjedok K. M. koji je pravi vlasnik puške, pisma i mail koji su došli na adresu oštećenih, iz kojih ne proizilaze prijetnje po život i tijelo oštećenih, službenu zabilješku sačinjenu od strane sudske policije, te zakonski opis krivičnog djela Ugrožavanje sigurnosti iz člana 169. stav 1, a u skladu sa članom 224. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, odlučeno je kao u dispozitívu naredbe.
OKRUŽNI TUŽILAC : Željka Radović

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902