KO STITI UBICE DJECE ??? -

Pomozite da se objavi istina o ubistvu djevojcice Ivone u Bijeljini...
Sprega mafije i tuzilastva, ne dozvoljava novinarima da objave istinu...

Autor zdenkobajo | 20 Oktobar, 2018 | read_nums (17)
U PITANJU SU PRIPADNICI RAZBOJNIČKE FAŠISTIČKE BANDE KOJA JE OPLJAČKALA BANKE POD KONTROLOM VLADE RS I IZVRŠILA VELIKI BROJ "USPUTNIH" ZLOČINA, UBISTAVA, KRIJUMČARENJA ITD, TE SU SVJESNI DA JE DJEČJI RUKSAK SKINUT SA SMRTNO RANJENE IVONE BAJO, KRAJ KLUPKA KOJE AKO SE RASPLETE VODI KOMPLETNU BANDU NA PRAKTIČNO DOŽIVOTNU ROBIJU...

PRITUŽBA ZA UPORNO KRŠENJE PRAVILA POSTUPKA I PRIKRIVANJE ZLOČINA

Na osnovu člana 56 ZOVSITV-u, stavovi:
9. donošenje odluka kojim se očigledno krši zakon ili uporno i neopravdano kršenje pravila postupka; te
1. povreda načela nepristrasnosti; 2. postupanje s pristrasnošću i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etničkog porijekla, nacionalne pripadnosti, seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke; 3. očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema strankama u postupku, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama; 6. korištenje dužnosti sudije kako bi se pribavile neopravdane koristi za sebe ili druge osobe; 23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet sudstva.


UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA - (VSTV-U)

PRITUŽBA PROTIV SUDIJE MARKOVIĆ JELENE ZBOG UPORNOG I NEOPRAVDANOG KRŠENJA PRAVILA POSTUPKA I SMIŠLJENOG PRIKRIVANJA ZLOČINA

SUDIJA MARKOVIĆ JELENA, KAKO JE UTVRDIO OKRUŽNI SUD U BIJELJINI U PREDMETU 80 0 P 039221, KRŠILA JE PRAVILA POSTUPKA I BAVILA SE TEMOM IZVAN TUŽBENOG ZAHTJEVA A ISTO JE TO UČINILA I SADA U PREDMETU 80 0 P 080317 18 P, NA ISTI NAČIN SA ISTIM CILJEM, DA ZAŠTITI POČINIOCE TEŠKIH KRIVIČNIH DJELE I DISKRIMINACIJE I OMOGUĆI IM DA NASTAVE SA ZLOČINIMA NESMETANO...
Kao uvod i dokaz za konstantno kriminalno i uporno kršenje pravila postupka ističem da je u prilogu "Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2" na drugoj strani, Okružni sud istakao - utvrdio da se u postupku nepotrebno bavilo "PRAVOM NA NAKNADU ŠTETE ZBOG SMRTI BLISKOG LICA, JER JA TO NISAM NI TRAŽIO". Sudija koja je postupala je Marković Jelena a više puta sam je pismeno i usmeno upozoravao da tema tužbenog zahtijeva nije UBISTVO IVONE BAJO, nego nematerijalna šteta koju je prouzrokovao AD Univerzal, (Bobar grupa) zbog uklanjanja materijalnog dokaza, privatnog vlasništva sa smrtno ranjene djevojčice. U pitanju je DJEČJI RUKSAK, koji je u vrijeme tog postupka, (2012 - 2013) bio u sudskom depou a moje tvrdnje da je kaiš dvostruko presječen i opran benzinom da se uklone tragovi masti i ulja sa kamiona koji je dovezao krijumčarenu robu su tretirane kao lupetanja poremećenog psihopate.
Ali da je sve to istina, potvrđeno je konačno u dokazu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" 15.04.2015. i konstatovano u kakvom je stanju taj predmet. Vizuelno se to može pogledati na prilogu "Snimci dječjeg ruksaka" a na snimcima načinjenim poslije preuzimanja, vidljivo je da je jak udarac oštrog predmeta osim što je dvostruko presjekao kaiš istovremeno i pokidao metalnu vođicu rajfešlusa.
Taj predmet je poslije povrata postao i jedna od tema tužbe protiv RS, iz koje prilažem prilog "Presuda 80 0 P 080317 18 P" a u kome se vidi da sudija Marković Jelena iako upozorena od strane drugostepenog suda, nastavlja na isti način da krši pravila postupka i praktično saučestvuje u više krivičnih djela pokušavajući da ih prikrije. Na poslednjoj strani presude, sudija Marković "objašnjava" zbog čega je odbacila SVE moje dokaze, (što je morala navesti na ročištu) i otkriva da je to "JEDNOSTAVNO IZ RAZLOGA ŠTO JE TUŽILAŠTVO OBUSTAVILO ISTRAGU O SMRTI IVONE BAJO IZ RAZLOGA ŠTO SE RADI O ZADESNOJ SMRTI A NE O NJENOM UBISTVU..."
Iz tužbenog zatjeva koji je citiran na početku presude, vidi se da NI U JEDNOJ TAČKI NEMA NI POMENA O NEKIM EVENTUALNIM PRAVIMA NA ODŠTETU ZBOG POGIBJE IVONE BAJO. Sudija Marković Jelena ne samo da ne navodi nigdje da li je i kaiš Dječjeg ruksaka "ZADESNO POGINUO" niti utvrđuje šta tužilaštvo kaže ili ne kaže, kako je došao u takvo stanje, nego taj predmet ne pominje nijednom riječju.
To bi bilo sasvim dovoljno za disciplinski postupak i zatvorsku kaznu za sudiju Marković u krivičnom postupku ali ću dadati još samo neke od obilja smišljenih prekršaja i krivičnih djela. Tako na početku zadnje strane sudija Marković piše GNUSNU LAŽ, da navodno "POSTUPCI PROTIV MENE ZA UGROŽAVANJE SIGURNOSTI JOŠ NISU ZAVRŠENI".
Po tom osnovu sam zahtijevao u dve tačke tužbenog zahtijeva da mi se uruče podaci o pregledu računara i nadzoru nada mnom po pravima garantovanih članovima 23 i 27 Ustava RS. Dokaz da osoba Marković Jelena bezočno laže, (ne navodi odakle joj je taj "izvor" laži) je prilog - odluka po laznoj prijavi "Naredba T15 0 KT 0002365 10" iz koje se vidi da je tužilaštvo donijelo naredbu o nesprovođenju istrage jer nisu našli za skoro 3 godine moju vezu sa bilo kakvim kriminalom a ne samo za to krivično djelo.
Iako u presudi sudija Marković piše da "NEMA MOGUĆNOSTI DA SE MJEŠA U RAD TUŽILAŠTVA U KRIVIČNOM POSTUPKU" te više puta pominje odluku o "ZADESNOJ SMRTI IVONE BAJO" ne navodeći iz kog spisa je to unela iako pogibija Ivone Bajo nije tema tužbenog zahtjeva, s druge strane se ista usuđuje negirati i poništavati odluku tužilaštva o nesprovođenju istrage protiv mene jer nije bilo krivičnog djela. DAKLE SUDIJA MARKOVIĆ TU ODLIKU NE PRIZNAJE I TVRDI DA ISTRAGA PO TOME JOŠ TRAJE SAMO DA BI MI OTELA PRAVO NA MATERIJAL GARANTOVAN ČLANOM 23 USTAVA RS...
Još jedna GNUSNA LAŽ, osobe Marković za koju opet ne navodi izvor je tvrdnja da "NASILNO, PO SVOM NAHOĐENJU, HOĆU DA PREGLEDAM SPISE IAKO NISAM ZAKONSKI NASLJEDNIK IVONE BAJO. Ovde su dakle dva osnova i to prvo, spisi po osnovu pogibije Ivone Bajo za šta sam u više predmeta priložio "Punomoć" a privatni predmeti porodice Bajo su mi predati naredbom suda u kojoj se konstatuje da sam PUNOMOĆNIK PORODICE BAJO.
Još jedan prilog "Naredba 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017." pokazuje da me sud opisuje i legitimiše kao PUNOMOĆNIKA OŠTEĆENIH te naređuje da se vrati i MREŽASTA METALNA KORPA, koja je tema jedne od tačaka u postupku 80 0 P 080317 18 P i opet sudija Marković, omalovažava Naredbe i odluke suda, tvrdeći da nisam legitimisan da preduzimam bilo kakve radnje ČAK I PODNOŠENJE KRIVIČNIH PRIJAVA, po osnovu pogibije Ivone Bajo, oštećenog ruksaka i slično.
Još jedan izuzetno bitan dokument je "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." u kome se prvo daje saglasnost OJT Bijeljina za povrat mrežaste korpe a onda još važnije navodi da "TUŽILAŠTVO NEMA SAZNANJA O OŠTEĆENJU DJEČJEG RUKSAKA". Taj ruksak je dakle tema tačke iz tužbenog zahtjeva i umjesto da utvrđuje činjenice o njemu, sudija Marković piše o Ivoni Bajo, čime smišljeno prikriva krivično djelo "oštećenje tuđe stvari" a onda i "sprečavanje dokazivanja" sve u strahu da taj predmet, MATERIJALNI DOKAZ, sa lica mjesta ne dobije status novog dokaza, kojim bi se utvrdilo više krivičnih djela kao što su krijumčarenje i ubistvo.
IZ OVIH DOKUMENATA PROIZILAZI DA OJT BIJELJINA NE ZNA NIŠTA O OŠTEĆENJU RUKSAKA NITI JE O TOME DONESENA BILO KAKVA ODLUKA, DA LI IMA VEZE SA POVREDAMA IVONE BAJO A SUDIJA MARKOVIĆ I NAČELNIK SUDSKE POLICIJE SU UPOZNATI SA TIM I SMIŠLJENO ME SPREČAVAJU DA TAJ DOKAZ I DOKUMENTACIJU PREDAM TUŽILAŠTVU...
Drugi osnov za pregledanje spisa je naravno lažna prijava protiv mene koja je okončana odlukom o nesprovođenju istrage a to je prizvelo pravo garantovano članom 23 ustava RS, no osim toga postoji i postupak protiv mene za "povredu ugleda suda" a dokaz za to je "Poziv po 89 0 K 058509 17 KPS za 03.04.2018. u kome jasno stoji da okrivljeni Zdenko Bajo, citiram "IMA PRAVO DA RAZMATRA SPISE I PREDMETE KOJI MU IDU U KORIST". I opet se sudija Marković usuđuje MJEŠATI U RAD DRUGOG SUDA I TUŽILAŠTVA, usuđuje se OTIMATI MOJE PRAVO te piše da HOĆU PO SVOM NAHOĐENJU PREGLEDATI SPISE.
Ovde je očito samo to da se ja pozivam na garantovana prava i zahtijevam njihovo poštovanje a sudija Marković Jelena, izmišlja pravila, PO SVOM NAHOĐENJU, LAŽE BEZ KONTROLE I MJERE, SMIŠLJENO SAUČESTVUJE U PRIKRIVANJU TEŠKIH ZLOČINA I BRUTALNOM NAPADU NA GARANTOVANA PRAVA I USTAVNI POREDAK.
Te gluposti o nasilnim ulascima i bezrazložnim zahtjevima "po svom nahođenju" sudija Marković naravno ne pojašnjava ko joj je izvor nego opravdava FAŠISTIČKU RAZBOJNIČKU DISKRIMINACIJU o zabrani pristupa svim srodnicima Ivone Bajo koju vrši Borovčanin Danko, načelnik sudske policije. Naredbe o zabrani koje sam tražio i teme su tužbe, mi nikada nisu uručene niti omogućeno pravo žalbe, garantovano članom 16 Ustava RS, koje tako sudija Marković pokušava da OTME a da ne postoji nikakva naredba dokaz su prilozi "Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017." te "Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017." i "OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.". PONOVO SUDIJA MARKOVIĆ NEGIRA DRUGE DRŽAVNE ORGANE I IZMIŠLJA NEPOSTOJEĆE RAZLOGE ZA ZABRANU PRISTUPA.
Naredba, razlozi i osnov za FAŠISTIČKU DISKRIMINACIJU i zabranu pristupa ne postoje ali postoje razlozi zbog čega osoba Marković Jelena, Borovčanin Danko i njihovi saučesnici, pokušavaju brutalno da otimaju garantovana prava i na tome uporno istrajavaju.
U PITANJU SU PRIPADNICI RAZBOJNIČKE FAŠISTIČKE BANDE KOJA JE OPLJAČKALA BANKE POD KONTROLOM VLADE RS I IZVRŠILA VELIKI BROJ "USPUTNIH" ZLOČINA, UBISTAVA, KRIJUMČARENJA ITD, TE SU SVJESNI DA JE DJEČJI RUKSAK SKINUT SA SMRTNO RANJENE IVONE BAJO, KRAJ KLUPKA KOJE AKO SE RASPLETE VODI KOMPLETNU BANDU NA PRAKTIČNO DOŽIVOTNU ROBIJU...

PRILOZI

Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2
Presuda 80 0 P 080317 18 P
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Snimci dječjeg ruksaka
Naredba T15 0 KT 0002365 10
Punomoć

Naredba 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017. Poziv po 89 0 K 058509 17 KPS za 03.04.2018.
Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017.
Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017.
OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 18 Oktobar, 2018 | read_nums (16)
Teško da bi i djeca u osnovnoj školi, mogla napisati ovakvu besmislicu ali eto to je metod na koji se postupa u sudovima jer se na svaki način pokušava i dalje zataškati ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, izvršeno prilikom jedne od mafijaških radnji u zločinačkoj Bobar grupi, preko koje je opljačkano više milijardi maraka za šta odgovornost snose i pripadnici sudova, tužilaštva, te policije u Bijeljini, pa je sasvim jasno zbog čega nastavljaju sa brutalnim kršenjem zakona i otimanjem prava.

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

DOPUNA 2 NA AP-1282-18

U skladu sa vašim obavještenjem i odredbama iz zakona odnosno pravilima ustavnog suda dostavljam vam dokumentaciju nastalu poslije podnošenja apelacije a predhodno sam u prvoj dopuni već dostavio materijal vezan za "Zahtjev za ponavljanje postupka 80 1 Pr 082502 17 Pr".
Tako sam u skladu sa odredbama zakona o prekršajima podnio taj zahtjev za ponavljanje postupka i priložio dokaze odnosno dokumente nastale po okončanju postupka iz kojih se vidi da nijedan sud niti tužilaštvo nisu donijeli rješenje o bilo kakvoj mjeri zabrani a koju je naredio načelnik sudske policije Danko Borovčanin da se provodi što je i dovelo do spornog događaja.
Dokazi su navedeni u popisu priloga, priloženi i uz Apelaciju a radi se o izjašnjenjima : "Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017. Osnovni sud 080-0-Su-17-000025(-26) od 13.11.2017. i OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.".
Taj prijedlog je odbijen rješenjem drugostepenog suda "Rješenje 80 0 Pr 082502 18 Pžp 2" gdje je na drugoj strani obrazloženo, citiram završni pasus:
"Shodno navedenom da zahtjev u suštini ne nudi niti nove činjenice niti nove dokaze već zahtjeva ponovnu ocjenu iznijetih navoda i činjenica koji su bili predmet ocjene tokom prvostepenog i drugostepenog postupka..."
Ovaj stav suda je bezočna manipulacija i grubo kršenje prava s obzirom da je prvostepeni dokazni postupak bio 28.07.2017. kada je i okončan a svega desetak dana kasnije u augustu je izjavljena žalba dok su sva 3 dokumenta koje sam dostavio kao nove činjenice, (navedena i ovde u uvodu) nastala u novembru 2011. što je 3-4 mjeseca kasnije.
Dakle, apsolutno je nemoguće da su se neki dokumenti iz novembra mjeseca mogli koristiti u dokaznom postupku održana 28.07.2011. 4 mjeseca ranije.
Teško da bi i djeca u osnovnoj školi, mogla napisati ovakvu besmislicu ali eto to je metod na koji se postupa u sudovima jer se na svaki način pokušava i dalje zataškati ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, izvršeno prilikom jedne od mafijaških radnji u zločinačkoj Bobar grupi, preko koje je opljačkano više milijardi maraka za šta odgovornost snose i pripadnici sudova, tužilaštva, te policije u Bijeljini, pa je sasvim jasno zbog čega nastavljaju sa brutalnim kršenjem zakona i otimanjem prava.
PODSJEĆAM DA JE REPUBLIKA SRPSKA ONEMOGUĆILA DA ISPITAM GLAVNOG SVJEDOKA LAZIĆ MILANA, ZA KOGA JE TVRDILA DA JE IZDAVAO NEKE NAREDBE, ŠTO JE U SUPROTNOSTI SA PRAVIMA KOJA SE GARANTUJU ZAKONOM A UMJESTO TOGA ME JE SUDIJA SEKULUĆ U DOKUMENTIMA, UNAPRIJED OPISIVALA KAO POČINIOCA PREKRŠAJA PRIJE BILO KAKVOG DOKAZNOG POSTUPKA.

PRILOG

Rješenje 80 0 Pr 082502 18 Pžp 2

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 16 Oktobar, 2018 | read_nums (22)
Fotografija je snimljena 12.03.2018. tokom transporta pred nenadležno tužilaštvo i sud. Kriminalna grupa i dalje pokušava da me odvuče tamo "dobrovoljno" ili prisilno i likvidira "zadesno". Podsjećam sve građane da je samo 6 dana kasnije nestao pa potom mučen i ubijen David Dragičević sa unaprijed podmetnutim lažnim dokazima i lažnom optužbom. Kriminalni klan će uskoro ponovo pokušati da me ubije. Ako se ne vratim, odgovorni su: DANKO BOROVČANIN, JOVANA TOMAŠ, RAJKO ČALOVIĆ, LUKA BOROVČANIN, DANICA STJEPANOVIĆ, NOVAK KOVAČEVIĆ, ĐURIĆ DRAGOLJUB, GRUHONJIĆ MUHAMED, DEBELJEVIĆ MILORAD, ŽELJKA VAKIČIĆ, MARKOVIĆ DRAGOSLAV, DARKO KOVRLIJA, CVIJETA SEKULIĆ, JELENA MARKOVIĆ, BRANKA MALOVIĆ, MIRA MEDIĆ, AID HANUŠIĆ I DRUGI, SVI UMJEŠANI U PRIKRIVANJE UBISTVA IVONE BAJO, SAČINJAVANJE FALSIFIKATA SUDSKOG RJEŠENJA, MONTIRANJE OPTUŽNICE PRED NENADLEŽNIM ORGANIMA I STVARANJE USLOVA ZA LIKVIDACIJU...

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU
INSPEKTORATU SUDSKE POLICIJE REPUBLIKE SRPSKE


OSNOVNOM SUDU U SOKOCU


Predmet:

89 0 K 058509 18 KPS

OJT ISTOČNO SARAJEVO

ZDENKO BAJO


SUDSKI POLICAJAC TELEFONIRAO PREKO SAT VREMENA PRILIKOM VOŽNJE

Napomena : Predmeti 89 0 K 058509 18 KPS, T17 0 KT 0006630 15 su potpuno nelegalni i nezakoniti, vode ih nenadležno OJT Istočno Sarajevo i nenadležni Osnovni sud u Sokocu na osnovu svjesno montirane dokumentacije bez ikakvog rješenja o nadležnosti te će svi naredni dokumenti istovremeno biti dostavljani i VSTV-u odnosno UDT-a, kao dopuna za disciplinski postupak o čemu su prijavljeni obavješteni rješenjem 01-07-10-28-121/2018 od 30.07.2018.
Fotografija koja je u prilogu, načinjena je 12.03.2018. tokom vožnje službenim automobilom sudske policije od Bijeljine do Sokoca.
Naime tog dana me je na ulici u Bijeljini presrela patrola sudske policije te su slagali da imaju naredbu za dovođenje u šta sam se uvjerio mnogo kasnije je mi je ta naredba predata tek na Sokocu kada je istu sudski policajac doneo iz kancelarije predsjednika suda.
Ovdje je bitno istaći da su prema zakonu o krivičnom postupku, službenici sudske policije dužni, odmah na licu mjesta, uručiti naredbu osobi i pozvati je da krene s njima što su oni dakle prekršili i svjesno slagali.
Ali ovdje je sada mnogo bitnija druga činjenica a to je da je tokom više od polovine puta sudski policajac konstantno koristio mobilni telefon u svoje privatne svrhe, ignorišući opasnost jer se radilo dobrim dijelom o planinskom putu kojim se kreću šlepere natovareni trupcima i drugi teški kamioni.
Opšte je poznata činjenica da je korištenje telefona tokom vožnje izuzetno opasno za svakog vozača a ovdje posebno u ovom slučaju jer je bio prisutan i njegov kolega, te ja u zadnjem dijelu službenog vozila, gdje sam bio zarobljen praktično u limenom sanduku bez mogućnosti da izađem u slučaju bilo kakve opasnosti.
Fotografija je načinjena kroz mali otvor pri krovu vozila i jasno se vidi kako uniformisani sudski policajac koristi telefon desnom rukom dok lijevom drži volan a u retrovizoru se čak vidi i odraz njegovog lica.
Neću se uopšte truditi da opisujem o kome se tačno radi niti ću navoditi njegovo ime jer taj neodgovorni službenik predstavlja kompletnu sudsku policiju a nadležni iz komande sudske policije u Banjaluci i osnovnog suda na Sokocu koji su naredili moje dovođenje pred nenadležni sud, znaju vrlo dobro ko je izvršavao taj zadatak.
Zbog istine, želim istaći da drugi sudski policajac ni jedne sekunde ni u odlasku ni u povratku nije koristio telefon, dok naprotiv kako sam istakao, ovaj gospodin koji se vidi na slici je najmanje sat vremena obavljao privatne razgovore.
Na sve ovo dodajem činjenicu da se radi o potpuno nezakonitim aktivnostima s obzirom da je Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, nelegalno montiralo optužnicu praktično falsifikujući odluku Republičkog tužilaštva, kojom se moja krivična prijava protiv kriminalne grupe dodjeljuje njima u rad.
Umjesto toga, suprotno odluci Republičkog tužilaštva, oni su tu odluku iskoristili i uz nju montirali predmet po svom nahođenju, kako bi mogli dvije godine koristiti se posebnim istražnim radnjama i prikupljati podatke koji bi se koristili u sklopu priprema za moju likvidaciju.
Pošto njihovi saučesnici koji su angažovani tokom prethodne dvije godine nisu uspjeli u svojoj namjeri, prešlo se na drugi dio plana, da se navedem "samovoljno" na dolazak u Istočno Sarajevo ili evo da me prisilno dovede sudska policija, da mi se prijeti pritvorom, kako bih bar jednom "svojevoljno" došao, te bi me njihovi saučesnici iz lokalnih bandi tamo likvidirali "zadesno" po ustaljenoj šemi mafijaškog režima.
Već je 16 mjeseci prošlo od kada sam prvi put pismeno zahtjevao od Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu da mi dostave kopiju rješenja na osnovu koga tvrde da imaju nadležnost, što oni uporno odbijaju a to je jasan znak da se ne radi ni o kakvoj grešci nego o svjesnom kriminalom planu.
Stoga sam o svemu obavijestio i Visoko sudsko i tužilačko vijeće te podnio pritužbe protiv odgovornih na šta se nedavno reagovalo iz najviše pravosudne institucije te su dali nalog Okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu da postupi po mom zahtjevu i o tome ih obavijeste.
Istovremeno se i od suda u Sokocu tražilo da mi dostavi kopiju zapisnika što su i učinili a kako od tužilaštva nema nikakvog odgovora jasno je da oni ne poštuju čak ni Visoko sudsko i tužilačko vijeće, nego rade isključivo za interese političko tajkunske mafije, koja želi da likvidira sve one upisane u CRNU KNJIGU a koji je javno objavio i razotkrio Dodik Milorad.

PRILOZI

Fotografija telefoniranja tokom vožnje
Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018. dopis

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 14 Oktobar, 2018 | read_nums (20)
Vjerovatno mnogi i ne znaju koliki je obim prikrivanja zločina te ovom prilikom pozivamo sve građane da izađu na ulice i priključe se ovoj borbi jer ako ne zaustavimo ovaj mafijaški režim danas, sutra ćete i vi ili vaše dijete doći na njihov udar a tada će biti kasno...

PRIKLJUČITE SE BORBI ZA PRAVDU NARODE

Poslije konstantnog višedecenijskog organizovanog prikrivanja zločina i pljački od strane policije i tužilaštva, ove godine je narod konačno pokazao odlučnost u zahtjevima za istinom i počeli su masovni protesti u Banjaluci povodom ubistva Davida Dragičevića a također i u Sarajevu se organizuju protesti povodom prikrivanja ubistva Dženana Memića.
Ali nažalost, nisu to jedini zločini koji se organizovano prikrivaju jer postoji mnogo više zataškanih ubistava a među njima su i prikrivanje zločina nad Danijelom Aranđelović te Akifom Pirićem.

Članovi njihovih porodica su prije više godina, došli do novih dokaza, koji su smišljena prikrivani te ih prema zakonu o krivičnom postupku i predali uz krivičnu prijavu.
Iako nemaju nikakve odgovore ni objašnjenja za iznijete argumente, pripadnici tužilaštva i policije odbijaju da rade na slučajevima ubistava koje su prikrili i izbjegavaju razgovore sa podnosiocima prijava.
Takođe ni na pismene zahtjeve po pravu o slobodi pristupa informacijama se ne odgovara ili se u odgovorima pišu raznorazne gluposti koje nemaju nikakve veze sa postavljenim pitanjima.
S obzirom da je nastavljeno sa brutalnim napadima na njihova prava i prikrivanjima zločina, članovi porodice Pirić i Aranđelović su otpočeli miran protest na mjestu napada na njihova prava ali na žalost još niko od stanovnika Tuzle im se nije pridružio u toj borbi.
Vjerovatno mnogi i ne znaju koliki je obim prikrivanja zločina te ovom prilikom pozivamo sve građane da izađu na ulice i priključe se ovoj borbi jer ako ne zaustavimo ovaj mafijaški režim danas, sutra ćete i vi ili vaše dijete doći na njihov udar a tada će biti kasno...

UDRUGA "SPASA&MIRA"

Autor zdenkobajo | 12 Oktobar, 2018 | read_nums (24)
Ovo je samo jedan dio monstruoznih zločinačkih radnji koje u kontinuitetu čine pripadnici OJT Bijeljina, sudova u Bijeljini a sada i udruženi zločinački poduhvat sa pripadnicima suda u Sokocu i OJT Istočno Sarajevo koji su montirali nelegalnu optužnicu i predmet sa ciljem da me prilikom povratka sa Sokoca ubiju i bace u Drinu odnosno likvidiraju na sličan način kako je to izvršeno u Banjaluci a sve poslije JAVNE NAREDBE DODIK MILORADA DA SE FORMIRA CRNA KNJIGA I NJIHOVI LJUDI IZ INSTITUCIJA, DA VODE BORBU PROTIV TIH IMENA...
Na osnovu članova 376 KZRS "Povreda zakona od strane sudije" i 347 "Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja":

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV MARKOVIĆ JELENE

Osoba Marković Jelena je i ranije smišljeno činila krivična djela a najbolji dokaz da je to tako je "Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2" u kome Okružni sud u Bijeljini potvrđuje moje više puta isticane stavove da sudija Marković, neće da se bavi tužbenim zahtjevom nego temama koje nemaju veze sa tužbom što je na drugoj strani tog rješenja.
Sudija Marković je nastavila sa svojim kriminalnim radom i otimanjem garantovanih prava što je ovog puta direktno ugrozilo moje zdravlje i život, te je dakle MARKOVIĆ JELENA KAO SUDIJA AKTIVNO SAUČESTVOVALA U RADNJAMA KOJE SU IZVRŠENE KAKO BI SE PROTIV MENE PODIGLA NEREGULARNA OPTUŽNICA PRED NENADLEŽNIM SUDOM NA TERITORIJI OPŠTINE SOKOLAC TE PRIPREMILO MOJE UBISTVO.
Sudija Jelena Marković je dakle i ranije smišljeno kršila odredbe zakona sa ciljem da meni nanesi štetu i prije svega pomogne drugim stranama u postupku a koje su bile direktno iz režima ili povezane sa režimom kao što su načelnik sudske policije, glavni okružni tužilac i Bobar grupa.
Ovom prilikom izvršila je više teških krivičnih djela pa prije svega ističem bezočno gaženje obaveze da štiti prava garantovana ustavom i zakonima, čime je direktno dovela u opasnost moje zdravlje i život.
Naime zahtijevao sam pismeno, VIŠE PUTA da sud, (Marković Jelena kao sudija) naredi dostavu materijala koji je prikupljan o meni po osnovu prava garantovanog Ustavom Republike Srpske, član 23, a koje se pravo prema članu 48 Ustava RS, ne može ni oduzeti ni ograničiti. Takođe sam se pozvao i na odredbe zakona o parničnom postupku članove 131 do 136 na istu dokumentaciju koju druga stranka nema pravo uskratiti ukoliko je prema zakonu obavezna da je preda. Od više takvih dokumenata prilažem dokaz "Preinaka tužbe 80 0 Mal 080317 16 Mal" koji je prema mojoj elektronskoj evidenciji sačinjen 26.05.2017. i potom predat sudu iz čega sa druge strane citiram dio uokviren pravougaonikom:
U skladu sa odredbama ZPP-u članovi 131 -136, i pravu garantovanim članom 23 Ustava RS, koje se prema članu 48 istog ustava ne može oduzeti niti ograničiti te članu 6 ZOS-a, ZAHTIJEVAM da sud izda naredbu tuženoj RS da mi ODMAH a najkasnije za 7 dana od prijema naredbe preda materijal o otvaranju i pregledu računara Compaq“ serijski broj 814DYSZ02R0 i dokumentaciju koju je prikupljala danonoćnim nadzorom poslije lažne prijave za ugrožavanje sigurnosti.
Potom sam saznao da je protiv mene pokrenuta istraga pa podignuta optužnica te otvoren krivični predmet 89 0 K 058509 17 KPS za "povredu ugleda suda" i više sam puta čak i prijedlogom za sudsku mjeru obezbeđenja zahtijevao da sud naredi organima RS da mi predaju kompletan materijal koji su prikupljali o meni sad već i prema pravu koje pripada osumnjičenom.
Sudija Marković Jelena je bezočno pogazila to pravo i svoju obavezu kao i mnoge druge obaveze što je prekršila no iz ovoga je direktno proizašlo ugrožavanje mojih prava, zdravlja i života.
Naime 12. marta 2018. na ulici me je presrela naoružana patrola od troje sudskih policajaca i pod prijetnjom sa izgovorom da imaju naredbu, transportovala me za Sokolac u službenom vozilu u zadnjem dijelu bez prozora, zaključanog kao u limenom sanduku, bez mogućnosti izlaska u slučaju opasnosti.
Pripadnici sudske policije tada uz sebe nisu imali naredbu koju su prema zakonu bili obavezni da mi uruče ODMAH, (Naredba za dovođenje po 89 0 K 058509 17 KPS je sačinjena tek po dolasku na Sokolac) no u tome nema odgovornosti sudije Marković, nego zbog činjenice da je cijeli predmet prema kome sam optužen za povredu ugleda suda, montiran i zasnovan na dokumentu koji nema nikakve veze sa krivičnom prijavom protiv mene.
Vidi se da u prilogu "Rješenje o prigovorima po 89 0 K 058509 17 KPS" sudija Borovčanin Luka zasniva nadležnost OJT Istočno Sarajevo i SVOG suda u Sokocu na dopisu RJT od 01.06.2015. što se navodi na drugoj strani tog rješenja.
Sudija Borovčanin Luka je kriminalac koji je skupa sa prezimenjakom Borovčanin Dankom i drugim licima među kojima je Radujko Milan, sudija Marković Jelena te više pripadnika OJT Istočno Sarajevo, OJT Bjeljina i suda u Bijeljini, svjesno izvršio više kriminalnih radnji sa ciljem da me odvuče na nepoznatu teritoriju gdje bi me presreli njihovi saučesnici i likvidirali na način kako je izvršeno više ubistava a najpoznatiji je slučaj likvidacije Davida Dragičevića koji je kao i ja bio pod istragom.
Ali naprotiv, Republičko tužilaštvo Republike Srpske nije dodijelilo u rad Okružnom tužilaštvu Istočno Sarajevo, (dopis RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015. koji sam dobio poštom uz prilog IT - 7-18 od 04.04.2018.) prijavu protiv mene, nego moju prijavu protiv više lica pripadnika kriminalne grupe zbog falsifikata a radi se o osobama iz suda, tužilaštva, pravobranilaštva i sudske policije.
Da je sudija Marković Jelena naredila tuženoj Republici Srpskoj, odnosno njenim organima da mi dostavi dokumentaciju koju je prikupljala o meni, već odavno bih došao u posjed i ovog dopisa na kome je zasnovana montirana optužnica i sve razotkrio, te tako se ne bi došlo u situaciju da satima budem zarobljen u limenom sanduku više puta povraćam i bude doveden u opasnost moj život, posebno imajući u vidu da je više plaćenih ubica, angažovano da me likvidira za šta imam i audio snimke kao dokaz.
Da sam otišao po pozivu na Sokolac, (glavna rasprava 03.04.2018.) tek tada bi mi bio uručen ovaj dopis RJT i naravno postupak bio obustavljen ali zasigurno se živ vratio ne bih nazad. Jedan od audio snimaka u kome me plaćenik uporno ubjeđuje da krenem s njim na nepoznatu lokaciju dostavio sam i sudu na Sokocu i Ustavnom sudu BIH uz apelaciju.
Čak i da nije došlo do ove situacije kada mi je bilo ugroženo zdravlje i život, sudija Marković Jelena je nesporno prekršila odredbe zakona i ustava, otela moja prava i počinila krivično djelo.
Teoretski je moguće da osoba Marković Jelena nije umješana direktno u planiranje mog ubistva što je ne oslobađa odgovornosti za uskraćivanje prava garantovanih ustavom no dokumenti koji ukazuju na to da je bila upoznata sa planom su "Dopisi o ročištima" koja se odgađaju jer su "GREŠKOM" zakazana za 09.04.2018. a tada sam već trebao biti ubijen s obzirom na "Poziv po 89 0 K 058509 17 KPS za 03.04.2018."
Ali s obzirom da je zbog neprofesionalizma i smišljenog bezakonja sudija Marković Jelena direktno potpomogla ovaj razbojnički čin koji su smislili kriminalci Borovčanin Danko, načelnik sudske policije i Borovčanin Luka, predsjednik suda u Sokocu skupa sa svojim saučesnicima, kriminalcima iz tužilaštva i suda, time je mnogo veća odgovornost i krivica osobe Marković Jelene.
Ovo je samo jedan dio monstruoznih zločinačkih radnji koje u kontinuitetu čine pripadnici OJT Bijeljina, sudova u Bijeljini a sada i udruženi zločinački poduhvat sa pripadnicima suda u Sokocu i OJT Istočno Sarajevo koji su montirali nelegalnu optužnicu i predmet sa ciljem da me prilikom povratka sa Sokoca ubiju i bace u Drinu odnosno likvidiraju na sličan način kako je to izvršeno u Banjaluci a sve poslije JAVNE NAREDBE DODIK MILORADA DA SE FORMIRA CRNA KNJIGA I NJIHOVI LJUDI IZ INSTITUCIJA, DA VODE BORBU PROTIV TIH IMENA. I EVO, TO SU PRIMJERI IZVRŠAVANJA TE NAREDBE A SAMO U POSLEDNJIH NEKOLIKO DANA BILO JE VIŠE UBISTAVA, "SAMOUBISTAVA", VJEŠANJA U PRITVORU I SLIČNO...

PRILOZI

Preinaka tužbe 80 0 Mal 080317 16 Mal
Naredba za dovođenje po 89 0 K 058509 17 KPS
Rješenje o prigovorima po 89 0 K 058509 17 KPS
IT - 7-18 od 04.04.2018.
RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
Dopisi o ročištima
Poziv po 89 0 K 058509 17 KPS za 03.04.2018.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 10 Oktobar, 2018 | read_nums (31)
Zbog svoje neodgovornosti i pružanja zaštite kriminalcima iz OJT Bijeljina, Stjepanović Danici, Kovačevič Novaku, ITD, pri prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo koje se desilo 23.07.2019. prilikom šverca narkotika u Bobar grupu, UDT je generisao obilje novih krivičnih djela sa gomilom kriminalaca iz tužilaštva i suda koje sam razotkrio i imenovao neke od njih u priloženom materijalu. SVI SKUPA STE GENERISALI I OPŠTE PROTESTE NARODA ZBOG NEBROJENIH ZLOČINA, UBISTAVA I PLJAČKI KOJE UZ VAŠU ZAŠTITU PRIKRIVAJU KRIMINALCI IZ POLICIJE I TUŽILAŠTVA... ŠTO ĆE MNOGE KOŠTATI NE SAMO POZICIJE NEGO I SLOBODE...

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA - (VSTV-U)

Na osnovu člana 56 ZOVSITV-u, stavovi:
9. donošenje odluka kojim se očigledno krši zakon ili uporno i neopravdano kršenje pravila postupka; te
1. povreda načela nepristrasnosti; 2. postupanje s pristrasnošću i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etničkog porijekla, nacionalne pripadnosti, seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke; 3. očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema strankama u postupku, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama; 6. korištenje dužnosti sudije kako bi se pribavile neopravdane koristi za sebe ili druge osobe; 23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet sudstva.

PRITUŽBA PROTIV SUDIJE BRANKE MALOVIĆ

Napomena : Ove nezakonite radnje su samo dio mnogo većeg razbojništva zločinačke organizacije koja je montirala nezakonitu optužnicu protiv mene sa ciljem da me odvuče na udaljenu lokaciju i likvidira. Sudija Malović Branka možda i nije znala za taj plan ali je odgovorna za kršenje zakona tokom svog postupanja, koje je za posljedicu imalo ne samo kršenje mojih prava i pomoć, odnosno saučesništvo sa drugom stranom u predmetu 89 0 K 058509 17 KPS, nego i ozbiljnu opasnost po moj život.
Ključni dokaz iz koga se vidi kriminalno djelovanje više lica i što je sada bitno, prekršaji sudije Malović je prilog "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." u kome stoji da se MOJA krivična prijava protiv pripadnika kriminalne mreže dostavlja u rad u OJT Istočno Sarajevo a ne neka prijava protiv mene. Na osnovu tog dopisa je zasnivana navodna nadležnost OJT Istočno Sarajevo što se vidi na drugoj strani priloga "T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.".
RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015. sam dobio tek nedavno uz dopis "IT - 7-18 od 04.04.2018." a tražio sam tu navodnu odluku prije skoro godinu dana što se vidi u prilogu "Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017.". Na taj zahtjev mi smišljeno nije odgovoreno jer bih još tada razotkrio kriminalni plan mafijaške grupe a onda sam pristup dokumentaciji tražio i direktno od suda, (Zahtjev za sudsku naredbu u predmetu 89 0 K 058509 17 KPS) i poslao "Obavjest u predmetu 89 0 K 058509 17 KPS" kao dodatno upozorenje da OJT Istočno Sarajevo i Osnovni sud u Sokocu nisu nadležni.
Tada još uvjek nisam imao glavni dokaz kriminalnog plana "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." ali su svi navedeni dokumenti bili sastavni dio predmeta 89 0 K 058509 17 KPS, sudija Malović Branka je imala uvid u njih a meni je to smišljeno onemogućavala idući na to da "dobrovoljno" dođem na Sokolac, kada bi se utvrdila nenadležnost i potom obavjestili saučesnici iz kriminalne organizacije da me presretnu po izlasku iz suda i ubiju.
Sudija Branka Malović je uprkos mojim pismenim upozorenjima da ni Okružno tužilaštvo u istočnom Sarajevu ni Osnovni sud u Sokocu nisu nadležni, poslala "Poziv po 89 0 K 058509 17 KPS za 03.04.2018." kao dio tog plana.
Iako sam potom u potpunosti razotkrio kriminalnu mahinaciju, poslije zahtjeva republičkom tužilaštvu i dostavljanja sa njihove strane dopisa na kome se zasnivala monstruozna optužnica, dana 15.05.2018. oko 6:40 na vrata mi je zalupala patrola od troje sudskih policajaca sa namjerom da me vode na Sokolac u Osnovni sud iako pri tome nisu imali nikakvo pismeno rješenje niti naredbu.
Čak sam pismeno zahtjevima tražio i od Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu a posebno ističem "Zahtjev za informacije Sudu u Sokocu" da li su prekinute sve radnje po ovoj montiranoj optužnici s obzirom da se odluka republičkog tužilaštva uopšte ne odnosi na prijavu protiv mene nego naprotiv moja krivična prijava protiv više kriminalaca se daje u rad tom tužilaštvu. Poslato 05.05.2018. mejlom a potom i poštanskom pošiljkom na šta takođe nije odgovoreno.
Zbog nemara sudije Biljane Malović koja ili nije htjela da prouči predmet ili je svjesno kriminalno postupala iako je znala da je optužnica nelegalna kao i krivični predmet, dovedeni su u opasnost moje zdravlje pa i život s obzirom da kriminalna banda već godinama pokušava da me likvidira i to najčešće na način da želi odvući na udaljenu lokaciju.
Ovom prilikom to bi bilo izvršeno pošto bih izašao sa suda u Sokocu pa bi me usput presrele plaćene ubice, kao Davida Dragičevića po ustaljenom scenariju mafijaške zločinačke organizacije koja godinama ubija po RS.
Poslije svih navedenih događaja i pošto sam potpuno razotkrio detalje montiranja nelegalne optužnice, poslao sam poštom u dva primjerka, pismeni dopis "Dokaz o montiranju i nezakonitosti optužnice T17 0 KT 0006630 15" te mejlom na više lokacija iz podnaslova "OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U ISTOČNOM SARAJEVU - REPUBLIČKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU REPUBLIKE SRPSKE - VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU - PREDSJEDNIKU VRHOVNOG SUDA RS - KOMANDI SUDSKE POLICIJE RS - MEDIJIMA I GRAĐANIMA".
Zbog svoje neodgovornosti i pružanja zaštite kriminalcima iz OJT Bijeljina, Stjepanović Danici, Kovačevič Novaku, ITD, pri prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo koje se desilo 23.07.2019. prilikom šverca narkotika u Bobar grupu, UDT je generisao obilje novih krivičnih djela sa gomilom kriminalaca iz tužilaštva i suda koje sam razotkrio i imenovao neke od njih u priloženom materijalu...
ALI SVI SKUPA STE GENERISALI I OPŠTE PROTESTE NARODA ZBOG NEBROJENIH ZLOČINA, UBISTAVA I PLJAČKI KOJE UZ VAŠU ZAŠTITU PRIKRIVAJU KRIMINALCI IZ POLICIJE I TUŽILAŠTVA... ŠTO ĆE MNOGE KOŠTATI NE SAMO POZICIJE NEGO I SLOBODE...

PRILOZI

RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.
IT - 7-18 od 04.04.2018.
Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017.

Zahtjev za sudsku naredbu u predmetu 89 0 K 058509 17 KPS
Obavjest u predmetu 89 0 K 058509 17 KPS
Poziv po 89 0 K 058509 17 KPS za 03.04.2018.
Zahtjev za informacije Sudu u Sokocu
Dokaz o montiranju i nezakonitosti optužnice T17 0 KT 0006630 15

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 8 Oktobar, 2018 | read_nums (27)
korisnik Normal Zdenko Bajo 2 110 2018-05-17T11:20:00Z 2018-05-17T11:24:00Z 2018-05-17T11:24:00Z 1 414 2365 Osnovni sud u Bijeljini 19 5 2774 11.9999 Clean Clean false false false MicrosoftInternetExplorer4
Uvid u predmete i kopiranje zapisnika ne mogu izvršiti lično jer bi time bio doveden u opasnost moj život s obzirom da je kriminalna grupa smislila plan da protiv mene podigne montiranu optužnicu pred nenadležnim sudom, da me odvuče na udaljenu lokaciju i likvidira pri povratku.
ZAHVALJUJUĆI PREDSJEDNIKU SUDA I SEKRETARU, ZAPISNICI KOJE NIJE HTJELA DA MI URUČI SUDIJA MARKOVIĆ SU DOSTAVLJENI POŠTOM...

ZAHTJEV ZA DOSTAVU ZAPISNIKA

obrazac zahtjeva za pristup informacijama

OSNOVNOM SUDU BIJELJINA

 

PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama iz

                       nadležnosti Osnovnog suda Bijeljina

 

                     Molim Vas da mi u skladu sa članom 14. stav 2. Zakona o slobodi pristupa informacijama ("Službeni glasnik RS", broj 20/01), odobrite pristup informaciji iz nadležnosti Osnovnog suda Bijeljina.


1) ZAPISNIK O GLAVNOM ROČIŠTU U PREDMETU 80 0 Mal 080317 16 Mal, OD 10.05.2018
2) ZAPISNIK O PRIPREMNOM ROČIŠTU U PREDMETU 80 0 P 077873 16 P, OD 10.05.2018.

OBRAZLOŽENJE

Kopije zapisnika sam tražio odmah od sudije Marković Jelene što je ista odbila da mi uruči. Uvid u predmete i kopiranje zapisnika ne mogu izvršiti lično jer bi time bio doveden u opasnost moj život s obzirom da je kriminalna grupa smislila plan da protiv mene podigne montiranu optužnicu pred nenadležnim sudom, da me odvuče na udaljenu lokaciju i likvidira pri povratku.

Dana 15.05.2018. načelnik sudske policije Borovčanin Danko je poslao 3-je sudskih policajaca, BEZ PISMENME NAREDBE, da me transportuju za Sokolac.

Da je ta optužnica i krivični predmet, nezakonit, dokaz je „RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.“ na kome se zasniva navodna nadležnost a isti sam već dostavio predsjedniku suda uz dopis „Zahtjev za isključenje sudije u predmetu 80 0 P 077873 16 P“. Ta odluka nema veze ni sa kakvom krivičnom prijavom protiv mene nego se odnosi na moju prijavu.

Osoba Marković Jelena je direktno ili indirektno umješana u planove za moje ubistvo jer je napala na moje pravo iz ustava iz člana 23 i uskratila podatke koje sam zahtijevao. Da je postupila po obavezi iz ustava i zakona još tokom 2017-te bih imao taj dokument i spriječio sve dalje nezakonite radnje uključujuči i moje zarobljavanje te transport na Sokolac 12.03.2018. VEĆ SAM POKRENUO RADNJE DA SE TA ZLOČINAČKA AKCIJA RAZOTKRIJE I OBUSTAVI A DO TADA MORAM MAKSIMALNO IZBJEGAVATI IZLAGANJE ZDRAVLJA I ŽIVOTA OPASNOSTI…

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

 

Autor zdenkobajo | 6 Oktobar, 2018 | read_nums (80)
Kako se vidi iz odluke Vrhovnog suda, prijedlog za delegiranje drugog suda je prihvaćen a podnesen je potpuno na isti način, putem osnovnog suda, kao sastavni dio prijedloga za ponavljanje postupka a nije posebno upućivan Vrhovnom sudu jer prema zakonu se prijedlozi za ponavljanje podnose putem prvostepenog suda...

OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI

OBAVJEST PO DOPISU 80 0 P 043325 17 GVL OD 15.05.2018.

U prilogu vam dostavljam odluku "Vrhovni sud 80 0 P 043324 18 R od 15.03.2018." gdje je stranka gospođa Budimka Bollin Bajo a u čiju dokumentaciju po ovlaštenju odnosno punomoći imam uvid.
Kako se vidi iz odluke Vrhovnog suda njen prijedlog za delegiranje drugog suda je prihvaćen a podnesen je potpuno na isti način, putem osnovnog suda, kao sastavni dio prijedloga za ponavljanje postupka a nije posebno upućivan Vrhovnom sudu jer prema zakonu se prijedlozi za ponavljanje podnose putem prvostepenog suda.
Uopšte ne isključujem mogućnost da bi potpuno pravno ispravna bila opcija koju ste vi iznijeli a to je da se takav prijedlog šalje direktno Vrhovnom sudu, no u prošlosti sam informativno dostavljao Vrhovnom sudu takve prijedloge i revizije koji je Vrhovni sud uvijek slao prvostepenom sudu i o tome me pismeno obavještavao.
Moj stav je bio da predlažem vezano za prvi prijedlog da o njemu odlučuje drugi stvarno nadležni sud a prilikom podnošenja drugog prijedloga za ponavljanje to nisam tražio i na tome ostajem.
Neću trošiti vrijeme postupajućeg sudije da objašnjavam sada svoje razloge za to.
Dakle ja ostajem potpuno kod iznesenog prijedloga da o prvom podnesku odlučuje drugi stvarno nadležni sud, po istoj proceduri, da se uputi na odlučivanje Vrhovnom sudu kao u slučaju 80 0 P 043324, a o drugom prijedlogu da odlučuje ovaj sud, na s obzirom da ovdje postupajućeg gospodina sudiju, uopšte ne poznajem niti je bilo kada ranije postupao u predmetima vezanim za moje pravne interese to bi suštinski bilo kao da odlučuje neki drugi sud.
Stoga ostavljam gospodinu sudiji da postupi prema svom stručnom znanju i donese odluku kakvu smatra da je zakonita.

PRILOG

Vrhovni sud 80 0 P 043324 18 R od 15.03.2018.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 4 Oktobar, 2018 | read_nums (117)
Sudija Marković je nastavila sa svojim kriminalnim radom i otimanjem garantovanih prava što je ovog puta direktno ugrozilo moje zdravlje i život, te je dakle MARKOVIĆ JELENA KAO SUDIJA AKTIVNO SAUČESTVOVALA U RADNJAMA KOJE SU IZVRŠENE KAKO BI SE PROTIV MENE PODIGLA NEREGULARNA OPTUŽNICA PRED NENADLEŽNIM SUDOM NA TERITORIJI OPŠTINE SOKOLAC TE PRIPREMILO MOJE UBISTVO.
Na osnovu člana 56 ZOVSITV-u, stavovi:
9. donošenje odluka kojim se očigledno krši zakon ili uporno i neopravdano kršenje pravila postupka; te
1. povreda načela nepristrasnosti; 2. postupanje s pristrasnošću i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etničkog porijekla, nacionalne pripadnosti, seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke; 3. očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema strankama u postupku, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama; 6. korištenje dužnosti sudije kako bi se pribavile neopravdane koristi za sebe ili druge osobe; 23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet sudstva.

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA - (VSTV-U)

PRITUŽBA PROTIV SUDIJE MARKOVIĆ ZBOG POVREDE PRAVA

Već sam ranije podnosio pritužbe zbog kriminalnog rada osobe Marković Jelene a najbolji dokaz da je to tako je "Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2" koje sam vam već dostavio uz predhodnu pritužbu a u kome Okružni sud u Bijeljini potvrđuje moje više puta isticane stavove da sudija Marković, neće da se bavi tužbenim zahtjevom nego temama koje nemaju veze sa tužbom što je na drugoj strani tog rješenja.
Sudija Marković je nastavila sa svojim kriminalnim radom i otimanjem garantovanih prava što je ovog puta direktno ugrozilo moje zdravlje i život, te je dakle MARKOVIĆ JELENA KAO SUDIJA AKTIVNO SAUČESTVOVALA U RADNJAMA KOJE SU IZVRŠENE KAKO BI SE PROTIV MENE PODIGLA NEREGULARNA OPTUŽNICA PRED NENADLEŽNIM SUDOM NA TERITORIJI OPŠTINE SOKOLAC TE PRIPREMILO MOJE UBISTVO.
Sudija Jelena Marković je dakle i ranije smišljeno kršila odredbe zakona sa ciljem da meni nanesi štetu i prije svega pomogne drugim stranama u postupku a koje su bile direktno iz režima ili povezane sa režimom kao što su načelnik sudske policije, glavni okružni tužilac i Bobar grupa.
Ovom prilikom izvršila je više teških krivičnih djela i disciplinskih prekršaja pa prije svega ističem bezočno gaženje obaveze da štiti prava garantovana ustavom i zakonima, čime je direktno dovela u opasnost moje zdravlje i život.
Naime zahtijevao sam pismeno, VIŠE PUTA da sud, (Marković Jelena kao sudija) naredi dostavu materijala koji je prikupljan o meni po osnovu prava garantovanog Ustavom Republike Srpske, član 23 a koje se pravo prema članu 48 Ustava RS, ne može ni oduzeti ni ograničiti. Takođe sam se pozvao i na odredbe zakona o parničnom postupku članove 131 do 136 na istu dokumentaciju koju druga stranka nema pravo uskratiti ukoliko je prema zakonu obavezna da je preda. Od više takvih dokumenata prilažem dokaz "Preinaka tužbe 80 0 Mal 080317 16 Mal" koji je prema mojoj elektronskoj evidenciji sačinjen 26.05.2017. i potom predat sudu iz čega sa druge strane citiram dio uokviren pravougaonikom:
U skladu sa odredbama ZPP-u članovi 131 -136, i pravu garantovanim članom 23 Ustava RS, koje se prema članu 48 istog ustava ne može oduzeti niti ograničiti te članu 6 ZOS-a, ZAHTIJEVAM da sud izda naredbu tuženoj RS da mi ODMAH a najkasnije za 7 dana od prijema naredbe preda materijal o otvaranju i pregledu računara Compaq“ serijski broj 814DYSZ02R0 i dokumentaciju koju je prikupljala danonoćnim nadzorom poslije lažne prijave za ugrožavanje sigurnosti.
Potom sam saznao da je protiv mene pokrenuta istraga pa podignuta optužnica te otvoren krivični predmet 89 0 K 058509 17 KPS za "povredu ugleda suda" i više sam puta čak i prijedlogom za sudsku mjeru obezbeđenja zahtijevao da sud naredi organima RS da mi predaju kompletan materijal koji su prikupljali o meni sad već i prema pravu koje pripada osumnjičenom.
Sudija Marković Jelena je bezočno pogazila to pravo i svoju obavezu kao i mnoge druge obaveze što je prekršila no iz ovoga je direktno proizašlo ugrožavanje mojih prava, zdravlja i života.
Naime 12. marta 2018. na ulici me je presrela naoružana patrola od troje sudskih policajaca i pod prijetnjom sa izgovorom da imaju naredbu transportovala me za Sokolac u službenom vozilu u zadnjem dijelu bez prozora, zaključanog kao u limenom sanduku, bez mogućnosti izlaska u slučaju opasnosti.
Pripadnici sudske policije tada uz sebe nisu imali naredbu koju su prema zakonu bili obavezni da mi uruče ODMAH, (Naredba za dovođenje po 89 0 K 058509 17 KPS je sačinjena tek po dolasku na Sokolac) no u tome nema odgovornosti sudije Marković, nego zbog činjenice da je cijeli predmet prema kome sam optužen za povredu ugleda suda, montiran i zasnovan na dokumentu koji nema nikakve veze sa krivičnom prijavom protiv mene.
Vidi se da u prilogu "Rješenje o prigovorima po 89 0 K 058509 17 KPS" sudija Borovčanin Luka zasniva nadležnost OJT Istočno Sarajevo i SVOG suda u Sokocu na dopisu RJT od 01.06.2015. što se navodi na drugoj strani tog rješenja.
Sudija Borovčanin Luka je kriminalac koji je skupa sa prezimenjakom Borovčanin Dankom i drugim licima među kojima je Radujko Milan, sudija Marković Jelena te više pripadnika OJT Istočno Sarajevo, OJT Bjeljina i suda u Bijeljini, svjesno izvršio više kriminalnih radnji sa ciljem da me odvuče na nepoznatu teritoriju gdje bi me presreli njihovi saučesnici i likvidirali na način kako je izvršeno više ubistava a najpoznatiji je slučaj likvidacije Davida Dragičevića koji je kao i ja bio pod istragom.
Ali naprotiv, republičko tužilaštvo Republike Srpske nije dodijelilo u rad Okružnom tužilaštvu Istočno Sarajevo, (dopis RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015. koji sam dobio poštom uz prilog IT - 7-18 od 04.04.2018.) prijavu protiv mene, nego moju prijavu protiv više lica pripadnika kriminalne grupe zbog falsifikata a radi se o osobama iz suda, tužilaštva, pravobranilaštva i sudske policije.
Da je sudija Marković Jelena naredila tuženoj Republici Srpskoj, odnosno njenim organima da mi dostavi dokumentaciju koju je prikupljala o meni, već odavno bih došao u posjed i ovog dopisa na kome je zasnovana montirana optužnica i sve razotkrio, te tako se ne bi došlo u situaciju da satima budem zarobljen u limenom sanduku više puta povraćam i bude doveden u opasnost moj život, posebno imajući u vidu da je više plaćenih ubica, angažovano da me likvidira za šta imam i audio snimke kao dokaz.
Da sam otišao po pozivu na Sokolac, (glavna rasprava 03.04.2018.) tek tada bi mi bio uručen ovaj dopis RJT i naravno postupak bio obustavljen ali zasigurno se živ vratio ne bih nazad. Jedan od audio snimaka u kome me plaćenik uporno ubjeđuje da krenem s njim na nepoznatu lokaciju dostavio sam i sudu na Sokocu i Ustavnom sudu BIH uz apelaciju.
Čak i da nije došlo do ove situacije kada mi je bilo ugroženo zdravlje i život, sudija Marković Jelena je nesporno prekršila odredbe zakona i ustava, otela moja prava i počinila, ne samo disciplinski prekršaj nego i krivično djelo.
Teoretski je moguće da osoba Marković Jelena nije umješana direktno u planiranje mog ubistva što je ne oslobađa odgovornosti za uskraćivanje prava garantovanih ustavom no dokumenti koji ukazuju na to da je bila upoznata sa planom su "Dopisi o ročištima" koja se odgađaju jer su "GREŠKOM" zakazana za 09.04.2018. a tada sam već trebao biti ubijen s obzirom na "Poziv po 89 0 K 058509 17 KPS za 03.04.2018."
Ali s obzirom da je zbog neprofesionalizma i smišljenog bezakonja sudija Marković Jelena direktno potpomogla ovaj razbojnički čin koji su smislili kriminalci Borovčanin Danko, načelnik sudske policije i Borovčanin Luka, predsjednik suda u Sokocu skupa sa svojim saučesnicima, kriminalcima iz tužilaštva i suda, time je mnogo veća odgovornost i krivica osobe Marković Jelene.
Ovo je samo jedan dio monstruoznih zločinačkih radnji koje u kontinuitetu čine pripadnici OJT Bijeljina, sudova u Bijeljini a sada i udruženi zločinački poduhvat sa pripadnicima suda u Sokocu i OJT Istočno Sarajevo koji su montirali nelegalnu optužnicu i predmet sa ciljem da me prilikom povratka sa Sokoca ubiju i bace u Drinu odnosno likvidiraju na sličan način kako je to izvršeno u Banjaluci a sve poslije JAVNE NAREDBE DODIK MILORADA DA SE FORMIRA CRNA KNJIGA I NJIHOVI LJUDI IZ INSTITUCIJA, DA VODE BORBU PROTIV TIH IMENA. I EVO, TO SU PRIMJERI IZVRŠAVANJA TE NAREDBE A SAMO U POSLEDNJIH NEKOLIKO DANA BILO JE VIŠE UBISTAVA, "SAMOUBISTAVA", VJEŠANJA U PRITVORU I SLIČNO...

PRILOZI

Preinaka tužbe 80 0 Mal 080317 16 Mal
Naredba za dovođenje po 89 0 K 058509 17 KPS
Rješenje o prigovorima po 89 0 K 058509 17 KPS
IT - 7-18 od 04.04.2018.
RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
Dopisi o ročištima
Poziv po 89 0 K 058509 17 KPS za 03.04.2018.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 2 Oktobar, 2018 | read_nums (131)
Dopis se uopšte ne odnosi na predmet koji je tema optužnice i nije slučajno što je odlučivao o njemu upravo predsjednik suda Luka Borovčanin koji je prezimenjak i iz istog kraja sa načelnikom sudske policije Borovčanin Dankom koji je saučesnik u mnogim krivičnim djelima sa ciljem da se prikrije ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, krijumčarenju u Bobar grupu i pljačka milijardi maraka preko bankarskog sektora. Način na koji su tužilac i sudija postupali, nedvosmisleno ukazuje da su u sadejstvu sa plaćenim ubicama iz kriminalnih krugova za čije aktivnosti imam i audio snimke kao dokaz a dostavljeno na disku u predmet 89 0 K 058509 17 KPS...

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

DOPUNA NA AP-1712-18

Po rješenju o prigovorima 89 0 K 058509 17 KPS, sam već podneo Apelaciju i ukazao na nepoštovanje zakona zbog oglašavanja nadležnosti suda u suprotnosti sa odredbama zakona o sudovima i mjesnoj nadležnosti prema zakonu o krivičnom postupku, te vas u skladu sa uputama iz obavještenja od 19.03.2018. obavještavam o novim činjenicama i dokazima.
U međuvremenu sam dobio dokument koji je poslužio kao izgovor postupajućem tužiocu i sudiji za prethodno saslušanje a radi se o prilogu RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
Iz njega se vidi da je u pitanju mnogo teža povreda prava nego što bi se moglo očekivati a dostavljen mi je uz dokumen IT - 7-18 od 04.04.2018. skupa sa prilogom Dopis OJT Bijeljina za RJT po T14 0 KT 0014420 15 od 07.05.2015..
Naime iz sadržaja dopisa vidljivo je da republičko tužilaštvo uopšte nije donosilo odluku o predmetu formiranom po krivičnoj prijavi protiv mene za "povredu ugleda suda" nego se naprotiv radi o sasvim drugom krivičnom djelu i to o jednoj od prijava koju sam ja podnosio a konkretno za sačinjavanje falsifikata, njegovo puštanje u pravni promet te pokušaj uklanjanja tragova i prikrivanja počinilaca za šta su odgovorni redom, sudija Đurić Dragoljub, načelnik sudske policije Borovčanin Danko, Milan Radujko iz pravobranilaštva RS, potom sudija Vakičić Željka i na kraju opet sudija Đurić Dragoljub te sudija Sekulić Cvijeta koji su iako znajući da sam podnio krivičnu prijavu po tom falsifikatu, učestovali u radnjama koje su spriječile otkrivanje počinilaca te uništili kompletan spis kako se ne bi moglo ustanoviti ko je izvršio uvid i sačinio kopiju rješenja na koje je udaren lažni pečat pravosnažnosti.
No to je sasvim druga tema, vezano za organizovanu kriminalnu grupu koja je činila krivična djela a tema apelacije je doneseno rješenje sudije Luke Borovčanina koje je kako se vidi iz ovog dokumenta koji prilažem, (RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.) potpuno neosnovano i neregularno.
Dopis se uopšte ne odnosi na predmet koji je tema optužnice i nije slučajno što je odlučivao o njemu upravo predsjednik suda Luka Borovčanin koji je prezimenjak i iz istog kraja sa načelnikom sudske policije Borovčanin Dankom koji je saučesnik u mnogim krivičnim djelima sa ciljem da se prikrije ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, krijumčarenju u Bobar grupu i pljačka milijardi maraka preko bankarskog sektora.
Borovčanin Danko je kao načelnik sudske policije izdao usmenu naredbu svojim podređenima da me 12.03.2018. presretnu na ulici, naoružani te transportuju u Sokolac ne uručivši mi primjerak naredbe kako je predviđeno zakonom.
Naredba je sačinjena tek po mom dolasku u Sokolac - nekih 10 do 15 minuta je trajalo njeno pripremanje.
Iz svega navedenog a imajući u vidu da su mi se obraćali brojni špijuni i plaćene ubice, pozivajući me na nepoznate lokacije za šta imam i audio snimke kao dokaz, osnovano sumnjam da su pripadnici kriminalne organizacije, izveli ovu mahinaciju sa ciljem da me odvedu, odnosno navedu da dođem u Sokolac gdje bi otkrivanjem ovog dopisa postupak bio odmah prekinut a po povratku bi me dočekali neki "humanitarci" iz Srpske časti ili Ravnogorskog četničkog pokreta sa kojima bih se "potukao" potom "opljačkao" kuću i "skočio" u Drinu.
To je način na koji je mafija likvidirala Davida Dragičevića koji je isto kao i ja bio pod policijskim nadzorom, poslije podnesene prijave a kako je danas poznato 6 dana poslije obdukcije Dragičevića, Tužilaštvo je predalo optužnicu protiv njega u osnovni sud, čime je razotkriveno da je ubijeni praćen mjesecima - KAO I JA.
Rješenje o prenosu nadležnosti sam tražio pismenom pošiljkom po pravu iz ZOSPI-a još krajem juna 2017-te što se vidi na prilogu "Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017." ali mi nije odgovoreno niti je naravno poslata kopija dokumenta što je smišljeno kršenje zakona jer bih još tada razotkrio podmukli plan kriminalne grupe.
Da sam i tada ukazivao na opasnost od plaćenih ubica koji su periodično angažovani da me likvidiraju vidi se iz priloga "Obavjest po predmetu T17 0 KT 0006630 15". Način na koji su tužilac i sudija postupali, nedvosmisleno ukazuje da su u sadejstvu sa plaćenim ubicama iz kriminalnih krugova za čije aktivnosti imam i audio snimke kao dokaz a dostavljeno na disku u predmet 89 0 K 058509 17 KPS.
Očekujem da će ustavni sud odmah po prijemu ovog dokumenta poništiti rješenje i sve radnje u ovim predmetima, suda u Sokocu i Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu ali i preduzeti sve potrebno da se krivci procesuiraju za počinjena smišljena krivična dela.

PRILOZI

RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
IT - 7-18 od 04.04.2018.
Dopis OJT Bijeljina za RJT po T14 0 KT 0014420 15 od 07.05.2015.
Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017.
Obavjest po predmetu T17 0 KT 0006630 15

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 30 Septembar, 2018 | read_nums (82)
U životu sam imao praznanja i nagrade, od osnovne škole pa nadalje a i priznanja i pohvale prijatelja ali optužnica za krivično djelo "povreda ugleda suda" poslije 8 godina neprekidnog tajnog nadzora, ("posebne istražne radnje" u kojima nisu mogli da me povežu niti sa kakvim kriminalom) mi je najveće priznanje i ponosan sam što sam optužen baš za to krivično djelo u fašističkom, terorističkom, mafijaškom režimu, koji je na teritoriji cijele zemlje...

MONTIRANJA OPTUŽNICA I HAPŠENJA PO DODIKOVOJ CRNOJ KNJIZI

S obzirom da su mi dobro poznate gestapovske metode Dodikovog mafijaškog, fašističkog režima, nisam pridavao neki veći značaj oko nedavnog hapšenja ali poslije više zahtjeva prijatelja da pojasnim sta se desilo, odlučio sam da napišem što sažetiji tekst o tome i to bez mnogo moga opisivanja a više se bazirajući na dokumente iz kojih se sve može vidjeti i zaključiti.
Dakle 27.09.2018. krenuo sam do grada u kupovinu, kada su se na ulici pored policijske stanice "Bijeljina II" zaustavila kola sudske policije iz kojih je izašao policajac i saopstio mi da ima naredbu da me dovede u sud.
Pitao sam ga u koji sud a on je odgovorio u ovaj sud ovdje u Bijeljini, te sam zatražio da mi uruči naredbu na šta je obavezan zakonom prema članu "Naredba za dovođenje" ZKP-u, iz koga citiram relevantni stav :
(5) Lice kome je povjereno izvršenje naredbe predaje naredbu osumnjičenom, odnosno optuženom i poziva ga da s njim pođe. Ako osumnjičeni, odnosno optuženi to odbije, dovešće ga prinudno.
U međuvremenu je izašao i drugi sudski policajac te su počeli da vrdaju "pa ima naredba hajde s nama" a ja sam uporno nastavljao da tražim tu naredbu što se ponovilo oko desetak puta.
Tokom rasprave su promijenili priču odnosno ispostavilo se da su prvobitno slagali i onda saopštili da se ustvari radi o naredbi za dovođenje u sud na Sokocu, koji prema zakonu nije nadležan za postupanje na teritoriji drugih sudova što je regulisano zakonom, ZKP-u, Mjesna nadležnost - član "Forum delicti commissi" :
(1) Mjesno nadležan je sud na čijem području je krivično djelo izvršeno ili pokušano.
Kao što nije nadležno ni Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu koje je podiglo optužnicu, Clan 27. ZOT-a, (1) Okružna tužilaštva su: "4. Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu za podrucje Okružnog suda u Istočnom Sarajevu".
Ja suštinski nisam ni sumnjao da postoji takva nelegalna naredba ali prema zakonu su službenici dužni da je pokažu i pozovu osobu da pođe s njima a bez naredbe sve njihove radnje su nelegalne čak i da se radilo o nadležnom sudu, te sam pošto su pokušali da me uvuku u vozilo, pozvao policajce iz dvorišta policijske stanice preko puta.
U početku nisu reagovali ali poslije više mojih glasnih, ponovljenih poziva, prešla su ulicu, dvojica policajaca te sam od njih zatražio da odmah sačine zapisnik o događaju i navedu da sudska policija, pokušava da me odvede na udaljenu teritoriju nenadležnog suda i to sve bez toga da mi je naredba uručena.
To sam morao učiniti jer nisam smio dozvoliti da me odvedu tajno i u tišini da niko ne zna kako bi mogli da Sokocu da me ostave gdje bi me likvidirali saučesnici mafije iz tog kraja, što je u stvari i bio plan podizanja ove montirane optužnice, na šta sam ukazivao više puta još od 2017-te a sada citiram dio iz teksta "DOKAZ O MONTIRANJU I NEZAKONITOSTI OPTUŽNICE T17 0 KT 0006630 15 I PREDMETA 89 0 K 058509 17 KPS".
"Cilj kriminalaca koji su isplanirali ovu mahinaciju i nije da se vodi bilo kakav zakonit postupak nego da me na taj način odvuku na udaljenu lokaciju i u sadejstvu sa svojim saučesnicima likvidiraju pri povratku, na isti način kako su ubili Davida Dragičevića u Banjaluci."
Kompletan tekst se može pročitati na portalu PRAVDA - ISTINA kao i na BLOGER.BA
To sam opisao i u odgovoru na dopis ministra bezbjednosti BIH, Dragana Mektića, koji još nije objavljen kao i u tekstu "UTVRĐENJE ZA POVREDE PRAVA ZBOG MONTIRANE OPTUŽNICE" :
Da nisam bio oprezan i da sam otišao sa plaćenicima tužene i njenim saučesnicima iz kriminalnih krugova već bi odavno bio pod zemljom. Prema stanju u spisu i ovim dokazima jasno je, da sam se odazvao pozivu na glavno ročište u Sokolac, tek tada bi mi bio uručen ovaj dokument, (RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.) i naravno postupak bi se morao obustaviti a znajući metode tužene RS, po izlasku bi me presrela grupa "humanitaraca" iz "Srbske časti" ili "Ravnogorskog četničkog pokreta" sa kojom bih se potukao, opljačkao neku kuću i na kraju skočio u Drinu. To je scenario koji sada primjenjuje Republika Srpska pripremivši ga u zvaničnim dokumentima u kojima je mene više puta opisivala kao psihički poremećenu osobu preko sudske policije pod komandom Borovčanin Danka a igrom slučaja je predsjednik suda u Sokocu Borovčanin Luka.
Objavljeno na web lokacijama PRAVDA - ISTINA kao i na BLOGER.BA
Iako sudska policija nije imala uz sebe nikakvu naredbu i nisu je pokazali, službenici policije nisu htjeli da sačini nikakvu zabilješku te sam poslije kraćeg ubjeđivanje da to učine a što su oni uporno odbijali rekao "pošto nema naredbe ja idem i krenuo na drugu stranu".
Već nakon dva koraka sam osjetio da me neko uhvatio s leđa za desnu ruku a odmah potom i drugi za lijevu ruku te su me gurnuli na zid i 4-ca držali, raširivši mi noge, te valjda pokušali pretresti.
Onda su istovremeno obojica policajaca počeli da mi zavrću ruke na leđa, čemu sam se trenutno suprostavio i sa dva brza trzaja čvrsto skupio obje ruke i lijevom šakom uhvatio svoju desnu šaku, tako ih spriječio da me savladaju.
Ali naravno moj cilj nije bio fizički sukob, nego sam trenutno reagovao na napad s leđa a pošto sam privukao pažnju i policije i građana koji su prolazili, time sam postigao cilj, da to odvođenje neće biti tajno te sam rekao policajcima da nemam ništa protiv ako hoće da mi stave lisice, da ću dobrovoljno da stavim ruke na leđa, što su oni i prihvatili te mi natakli lisice.
Moram reći da nije bilo udaraca sa njihove strani ali iako sam dobrovoljno prihvatio da mi se stavi lisice i krenuo u policijsku stanicu, pokušali su da me podmuklo uhvate za ruke i rukama gurunu glavu prema zemlji, što je očito sa ciljem da ponižavaju ljude, čemu sam se ja suprostavio i rekao "nemojte da mi gurate glavu ja se ne krijem ni od koga".
U stanici su sačinili neke zapisnike i iako sam lišen slobode a po zakonu mi se mora uručiti taj zapisnik oni to nisu učinili ali što je još važnije, pošto u ovo doba godine imam velikih problema sa disanjem zbog alergije na ambroziju, zatražio sam hitnu pomoć više puta i od policajaca i od sudskih policajaca, na šta su se oni ismijavali i nisu pozvali hitnu pomoć i ako su me nenamjerno ogrebali po lijevoj ruci, što je i samo po sebi bilo dovoljno da oni pozovu hitnu pomoć. Tek tada je donesena naredba koja se može vidjeti na slici sa nazivom "krivičnog djela"
KZRS, član "Povreda ugleda suda" glasi "Ko u postupku pred sudom izloži poruzi sud ili ko isto djelo izvrši pismenim podneskom sudu, kaznice se novčanom kaznom ili zatvorom do šest mjeseci.
A kako je to opisano u optužnici može se vidjeti na slici :
Poslije nekoliko minuta policajci su me predali sudskoj policiji govoreći da će oni da me odvedu u hitnu pomoć a kada sam ja od njih to i zatražio, pravili su se ludi i rekli "ne znamo mi ništa trebo si to tražit od njih".
Zatražio sam osim toga i od policajaca i od sudskih policajaca da pozovu svoje komandire i da mi se obezbedi hitna pomoć što su isti ignorisali a kada sam pitao sudske policajce jesu li uopšte pozvali svog komandira nisu ništa na to odgovorili na što sam ja dodao "pa naravno, zvali ste ga ali on vam je rekao - vodite ga baš me briga neka crkne".
U pitanju je načelnik sudske policije, Danko Borovčanin koji je jedan od glavnih aktera montiranja ove nelegalne optužnice sa ciljem da me ubiju na Sokocu.
U životu sam imao praznanja i nagrade, od osnovne škole pa nadalje a i priznanja i pohvale prijatelja ali optužnica za krivično djelo "povreda ugleda suda" poslije 8 godina neprekidnog tajnog nadzora, ("posebne istražne radnje" u kojima nisu mogli da me povežu niti sa kakvim kriminalom) mi je najveće priznanje i ponosan sam što sam optužen baš za to krivično djelo u fašističkom, terorističkom, mafijaškom režimu, koji je na teritoriji cijele zemlje.
I trojici sudskih policajaca je bilo jasno o kakvim se gestapovskim metodama radi, te je jedan od njih otišao i kupio mi flaširanu vodu da mogu povremeno piti, pošto sam se zbog alergije osjećao veoma loše.
Iako sam ih podsjetio da imam teške tegobe zbog alergije što oni već više godina vrlo dobro znaju sve je ignorisano i od hitne pomoći, dobio sam samo jednu najlonsku kesu da mogu povraćati u nju.
Kada sam osjetio jaku mučninu poslije oko sat vožnje, obratio sam im se i zatražio da stanu na minut, kako bih bar malo udahnuo svježeg vazduha, na sta je odgovor bio "izdrži a ako ne mogneš, eto ti kesa".
Napominjem da sam cijelo vrijeme imao lisice na rukama i nisam mogao da raširim kesu a vozilo su zaustavili tek kad su čuli da povraćam te su mi čak dozvolili da izađem, izbacim tu kesu i da se umijem.
Potom smo nastavili prema Sokocu i nekih desetak minuta kasnije, ponovo su čuli da povraćam sa mnogo težim simptomima, odnosno teško sam dolazio do vazduha i ponovo su dozvoli da izađem i da se umijem.
Kada smo stigli na Sokolac, odmah sam rekao sudiji šta se desilo, da sam tražio hitnu pomoć koja mi nije obezbjeđena i pitao, pošto se loše osjećam, hoće li ona obezbjediti hitnu pomoć i da ne dužim to se nije desilo čak ni u sudu.
Što se tiče dešavanja u sudnici iako je bio prisutan tužilac i po zakonu obavezan da mi uruči dokumente iz optužnice on to čak ni tada nije učinio iako je sudija zatražila dokumentaciju riječima "da sam u pravu" ponovivši dva puta da treba da mi predaju materijal a posebno dokument o svojoj navodnoj nadležnosti.
Osoba koja se pojavila u ime tužilaštva je tvrdila kako je u stvari drugi tužilac nadležna a on je samo mijenja te nije siguran da li je u spisu kompletan materijal, dodavši da ja mogu doći u njihovo tužilaštvo i kopirati šta me zanima pokušavajući da me napravi budalom.
Napominjem da sam više puta pismeno zahtjevao od njihovog tužilaštva da bi dostave rješenje o svojoj navodnoj nadležnosti što oni nikada nisu htjeli da učine, kako bi nastavili sa lažiranjem montirane optužnice.
Sudija je čak tražila da joj obećam da ću naredni put svojevoljno doći inače bi bila prisiljena da odredi pritvor na šta sam odgovorio da su sve radnje nezakonite i da su nenadležni te da ja i hoću da me pritvore dodajući u pravcu tužioca pitanje : "Zašto tužilaštvo ne predloži pritvor i sve bi se riješilo za 3 dana. U roku od 24 sata mi se mora omogućiti pravo na žalbu a o tome mora odlučivati viši sud za 2 dana i bila bi okončana ova farsa jer bi tužilac morao obrazložiti nadležnost po ovom predmetu odlukom koja ne postoji", citiram član "Nadležnost za određivanje pritvora" iz ZKP-u :
(1) Pritvor određuje rješenjem sud na obrazloženi prijedlog tužioca. (2) Rješenje o pritvoru sadrži: ime i prezime lica koje se lišava slobode, krivično djelo zakoje se okrivljuje, zakonski osnov za pritvor, obrazloženje, pouku o pravu na žalbu, službeni pečat i potpis sudije koji određuje pritvor. (3) Rješenje o pritvoru predaje se licu na koje se odnosi u času pritvaranja. U spisima se mora naznačiti čas predaje rješenja. (4) Protiv rješenja o pritvoru pritvoreno lice može se žaliti vijeću (član 24. stav 5.) u roku od 24 časa od časa prijema rješenja. Ako se pritvoreno lice prvi put ispituje po isteku ovog roka, može izjaviti žalbu prilikom tog ispitivanja. Žalba s prepisom zapisnika o ispitivanju, ako je pritvoreno lice ispitano i dokazima na kojima se zasniva rješenje o pritvoru kao i rješenje o pritvoru dostavljaju se odmah vijeću. Žalba ne zadržava izvršenje rješenja. (5) U slučaju iz st. 4. ovog člana, vijeće koje odlučuje o žalbi dužno je donijeti odluku u roku od 48 časova.
Sve se završilo time što iako sam tražio zapisnik od sudije, nisam ni njega dobio, nego je sudija saopštila da će mi ga poslati a sve vjerovatno posljedica toga što sam i rekao u sudnici da je predsjednik suda Luka Borovčanin lažirao prethodni zapisnik i naveo kako je tužilac tada bio prisutan i čak nešto izjavio iako pomenuti tužilac uopšte nije došao.
Sve sam to dokazao i materijal dostavio Uredu disciplinskog tužioca u 7-8 pošiljki a posebno je bitno lažiranjo zapisnika od strane predsjednika suda, Luke Borovčanina a što se može vidjeti na dnu, gdje ne samo da nema potpisa tužioca, nego nije ni štampano navedeno njegovo ime.
A kakvo je to teško krivično djelo za koje sam optužen poslije 8 godina neprekidnog nadzora komunikacija i praćenja da mi bilo što pronađu vidi se iz optužnice i naredbi a to je "povreda ugleda suda" jer sam pisao da su okružni tužioci i sudije u sadejstvu sa političko tajkunskom mafijom i smišljeno prekrivaju pljačke i ubistva odnosno zločine nad narodom.
Iz njihove "optužnice" se vidi da svoju nadležnost zasnivaju na dopisu republičkog tužilaštva, koji sam ja od njih više puta tražio a nisu htjeli da bi ga pošalju jer bi se razotkrilo kakva je monstruozna manipulacija u pitanju.
Nije im palo na pamet, da ću ja taj dokument tražiti, upravo od Republičkog tužilaštva, što sam i uspio da dobijem, poslije dva pokušaja a iz njega se vidi da nikakva krivična prijava protiv mene nije njima data u radu nego naprotiv moja krivična prijava protiv kriminalne grupe više lica koju čine osobe iz pravobranilaštva, tužilaštva i suda.
Oni su dakle iskoristili taj dokument i uz njega spojili nekakvu sasvim drugu dokumentaciju i formirali bezvezni predmet protiv mene, samo kako bi mogli da me nadziru a uprkos odluci Republičkog tužilaštva, moja krivična prijava je zadržana u tužilaštvu u Bijeljini i odluka donesena sa falsifikovanim datumom odnosno uručena mi je 29.06.2017. sa datumom iz marta 2016.
Ali čak i da je teoretski neka prijava protiv mene dodijeljena drugom tužilaštvu oni su bili obavezni postupatu u skladu sa ZKP-u i predati optužnicu nadležnom sudu u Bijeljini tim prije što i tužilac nadodi da se radi o "području opštine Bijeljina" što je dodatni dokaz da je svjesna montiranja ali je natjerana od strane moćnika izvršavati naredbu o crnoj knjizi i borbi koju mjihovi ljudi u institucijama moraju da vode protiv svih koji im se suprotstave.
ZOT-a član 20, stav "(2) Glavni republicki tužilac neke predmete ili radnje iz djelokruga jednog okružnog tužilaštva može povjeriti drugom okružnom tužilaštvu. Bez obzira na nadležnost odredenog okružnog tužilaštva, glavni republicki tužilc takode može povjeriti pojedine predmete pojedinim glavnim tužiocima, zamjenicima glavnih tužioca, ili tužiocima."
Tako je tužilaštvo koje je montiralo optužnicu, nastavilo da prikriva kompletnu dokumentaciju, ne samo poslije mog insistiranja nego i čak pošto je dva puta ponovljeno od strane sudije, kako sam u pravu i da oni moraju da mi uruče dokumentaciju. Cilj toga je da se održava privid neke regularnosti, jer tužilac koji je podigao optužnicu je na bolovanju a ovaj koji je mijenja, "nema pojma ni o čemu" dok se druge strane sudija, čak ni ona nema dokumentaciju a ne samo ja, te formalno niko od njih navodno "ne zna" da je u pitanju montirana optužnica, jer dokument o navodnoj nadležnosti "ne postoji" iako sam ga ja dostavio u spis.
Stekao sam utisak da i sudija i tužilac nisu lično umješani u pripremu zločinačkog plana no veoma dobro znaju, kakav je kriminal u pitanju i da zastupaju nezakonite postupke ali izvršavaju naredbe sa vrha mafijaškog režima u strahu ne samo za posao nego i za sopstveni život.
I tako, pošto nisam dobio ni zapisnik sa tog pretresa, očekujem da će biti mnogo stvari koje su se desile a nisu navedene ali i nečega što se nije desilo a biće upisano kao da jeste.
Cijelo vrijeme sam stajao u sudnici sa kesom u rukama za slučaj da osjetim mučninu i počnem povraćati no sve se završilo time što ni sudija nije pozvala hitnu pomoć pa smo izašli napolje a trojica sudskih policajaca su me bukvalno ostavili na ulici riječima "eto što se nas tiči ti si sad slobodan".
Iako su me predhodni put vratili nazad u Bijeljinu ovog puta su me, očito po naredbi načelnika Borovčanin Danka, izdatoj danima ranije, ostavili na Sokocu, čime se obistinila moja pretpostavka da će se tako i desiti što sam opisivao nekolicini prijatelja. Da bih tada mogao, da različite načine, "zadesno" nastradati, da primjer naletim na neku lažnu pljačku, gdje bih bio "slučajno" pogođen, prilikom bjekstva pljačkaša, koji čak ne bi ništa ni ukrali nego je naravno osnovni cilj da me likvidiraju.
Zato sam krajnje koncentrisano hodao ulicom i razgledao kafiće uključivši mobilni telefon koji mi je sudija vratila na moje insistiranje kao i novac inače se nebi mogao ni vratiti kući.
U kafeu sam zatražio lozinku od radnice i upute o tome gdje se nalazi autobuska stanica te odmah uspostavio internet vezu sa sestrom i nekolicinom prijatelja, opisavši šta se desilo uz podsjećanje na moguću zamku koju sam pokušao spriječiti incidentom u Bijeljini.
Uz ovo javljanje prijateljima nadao sam se da će grupa koja je pripremila likvidaciju po nalozima šefova, odustati od plana, što se izgleda i desilo.
Naime po izlasku iz kafea, krenuo sam u pravcu koji mi je opisan, gdje bi na oko 250 m udaljenosti, trebalo da bude autobuska stanica.
Nekih 50 m, ispred stanice iz po izgledu, rekao bih restorana, izašao je visok, krupan, mlad čovjek i mahao prema meni pozivajući me da priđem.
Pošto još nisam vidio autobusku stanicu a nalazio sam se na raskrsnici, ne znajući kuda dalje da pođem, pitao sam ga gdje je autobuska stanica jer tamo mora da idem na šta je odgovorio.
"Odmah je iza gore a sad ti meni reci ko si, gdje ideš, odakle si, kako ti je ime i prezime i šta nosiš u toj kesi."
Iako sam očekivao da me neko presretne, malo me iznenadilo, otkud tolika pitanja te sam samo rekao da mi je u kesi voda, koju pijem, žurim na autobusku stanicu a on je na to rekao da je inspektor i ponovo postavio ista pitanja, rekavši da ću morati sve da mu ispričam, što je pitao.
Prema mojoj procjeni, to je bila laž, jer je izgledao isuviše mlad za policijskog inspektora, te sam zatražio da mi pokaže svoju značku, odnosno iskaznicu što je on ignorisao i ponovo nastavio sa istim pitanjima.
Pošto ni poslije ponovnog mog zahtjeva da se legitimiše to nije učinio rekao sam mu "Ćao, prijatno" pozdravio ga rukom i otišao u pravcu autobuske stanice.
Bio sam spreman da on ili više njih krene za mnom i da me napadnu ali to se nije desilo, te samo mogu pretpostaviti da je zbog vanrednih okolnosti koje sam izazvao, odlučeno da se otkaže likvidacija te su se momci zaduženi za to zainteresovali šta je u pozadini i da provjere, da li sam ja u pitanju s obzirom da vjerovatno u tako malom mjestu svi se dobro poznaju i jedan stranac je svima lako uočljiv.
Po dolasku na autobusku stanicu imao sam sreće da postoji linija sa polaskom za Bijeljinu za oko pola sata te odmah kupio kartu što se može vidjeti na slici.
Do dolaska autobusa na prilično pustoj stanici nastavio sam komunikaciju sa prijateljima, stalo posmatrajući da li će se neko pojaviti sa bilo koje strane, što se nije desilo, te sam se srećom uspio vratiti kući.
Na kraju samo skrećem pažnju svima da se zapitaju kako uopšte može biti govora o nekom pravičnom suđenju.
Čak i da nije bilo prisilnog dovođenja, mučnine i povraćanja, optuženi se tjera da sa svojevoljno prelazi put od par stotina kilometara u oba smjera gubeći 6, 7 ili 8 sati, dok se tužilaštvo bahati i ismijava, te uskraćuje svu dokumentaciju montirajući nelegalne optužnice.
Svi skupa se možemo još na kraju zapitati koliko je i ranije bilo ovakvih slučajeva a optuženi nisu ni pomislili da su prevareni i da se radi o montažama i koliko je ljudi stradalo, ubijeno, poslije ovakvih gestapovskih metoda, tajnog praćenja, posebnog istražnog nadzora i ubjeđivanje žrtve da krene se nijema.
Potpuno na isti način, pripremljen je teren za likvidaciju Davida Dragičevića koji je takođe prijavljen za banalni incident, odnosno koškanje sa 2-3 osobe a što je iskorišteno za njegovo praćenje i nadzor te na kraju likvidaciju.
Na konferenciji policije koja je emitovana na televiziji, ispričane su brojne gnusne laži sa ciljem kriminalizacije zrtve a ono što je bila nesporna istina i što je policija izuzetno dobro znala je to da je David Dragičević bio konstantno praćen i u svakom trenutku su znali gdje se nalazi i šta se sa njim dešava a to su smišljeno prećutali...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 27 Septembar, 2018 | read_nums (132)
Napominjem da je grupa kriminalaca, (Borovčanin Luka, Borovčanin Danko i ostali, sačinila plan da montira nelegalnu optužnicu protiv mene - zasnovana na dokumentu RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015. koji se uopšte ne odnosi na prijavu protiv mene). Tako je formiran predmet 89 0 K 058509 17 KPS za povredu ugleda suda, sa ciljem da me mafija navede na dolazak u Sokolac, te bi me po povratku likvidirali na način kako su to učinili sa Davidom Dragičevićem...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 057426 14 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

400 KM

Bijeljina 13.05.2018. Na osnovu člana 257 ZOPP-u, stavovi:
(1) Prijedlog za ponavljanje postupka podnosi se u roku od 30 dana, i to: 1) u slučaju iz člana 255. tačka 1. ovog zakona od dana kad je stranka saznala za razlog; (2) Ako bi rok određen u stavu 1. ovog člana počeo teći prije nego što je odluka postala pravosnažna, taj će se rok računati od pravomoćnosti odluke ako protiv nje nije bio izjavljen pravni lijek, odnosno od dostave pravomoćne odluke višeg suda izrečene u posljednjem stepenu.

ŽALBA NA RJEŠENJE 80 0 P 057426 14 P OD 03.05.2018.

Zakonom je jasno i precizno predviđeno da se postupak može ponoviti pod određenim okolnostima, nakon što presuda postane pravosnažna ali nigdje nije propisano, odnosno nije zabranjeno da se prijedlog za ponavljanje ne može podnijeti i prije nego što presuda postane pravosnažna.
To u praksi i pravno znači da se nijedan postupak naravno ne može i neće ponoviti sve dok pravosnažno ne bude okončan ali nigdje nije zabranjeno da se sam prijedlog ne može podnijeti prije donošenja drugostepenog rešenja.
Sve ovo utoliko pre što je ovaj postupak nenormalno odugovlačen na čak 3 godine i to zbog podnošenja krivične prijave protiv mene koju su direktno inicirali, ovdje postupajuća sudija Vakičić Željka i pripadnik pravobranilaštva Radujko Milan, (T14 0 KT 0014420 15) kao akteri ovog postupka o čemu sam pismeno obaviješten nedavno od Republičkog tužilaštva Republike Srpske.
I odredba koju sam citirao, pominje pretpostavljenu činjenicu, prije pravosnažnosti presude te dakle ponovo ističem da nijednim članom nije zabranjeno samo podnošenje prijedloga za ponavljanje, nego se naravno samo isključuje mogućnost a i nema potrebe za ponavljanje sve do pravosnažnosti presude.
Osim toga važno je istaći da mi je godinama brutalnom fašističkom diskriminacijom onemogućen pristup dokumentaciji, (Predmet 80 1 Pr 082502 17 Pr, sadrži video snimke događaja kada mi sudska policija sprečava pristup i kontakt sa Osnovnim sudom i OT Bijeljina) te nisam uopšte imao saznanja šta se desilo sa predmetom 80 0 P 057426 14 P, da li je nestao, ili je pravosnažno okončan a to se krije od mene ili ko zna šta.
Takođe napominjem da je grupa kriminalaca, (Borovčanin Luka, Borovčanin Danko i ostali, sačinila plan da montira nelegalnu optužnicu protiv mene - zasnovana na dokumentu RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015. koji se uopšte ne odnosi na prijavu protiv mene). Tako je formiran predmet 89 0 K 058509 17 KPS za povredu ugleda suda, sa ciljem da me mafija navede na dolazak u Sokolac, te bi me po povratku likvidirali na način kako su to učinili sa Davidom Dragičevićem. Audio snimke plaćenog ubice koji pokušava da me odvuče na nepoznatu lokaciju sam već dostavio u taj predmet i Ustavnom sudu, tako da kriminalci koji su me planirali ubiti neće izbjeći kaznu.
U svakom slučaju s obzirom da je presuda već postala pravosnažna čak i u vrijeme donošenja ovog rješenja na koje ulažem žalbu, predlažem da sud ima u vidu tu okolnost da je presuda sada pravosnažna i da moj prijedlog tako i tretira odnosno da se prijedlog smatra aktivnim i uzima u razmatranje odmah po pravosnažnosti presude te da se isti prihvati i postupak ponovi.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 24 Septembar, 2018 | read_nums (145)
Preostaje vam da postupite profesionalno i podignete optužnicu po mojoj prijavi protiv grupe kriminalaca za falsifikovanje sudskog rješenja, njegovo uklanjanje iz tužbe te uništenja spisa kako bi se prikrilo ko je vršio uvid i kopirao rješenja da bi sačinio falsifikat.

ZAHTJEVI ZBOG MONTIRANJA NELEGALNE OPTUŽNICE


ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA


Ime i prezime : ZDENKO BAJO

Adresa : MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)OSNOVNI SUD U SOKOCU

OJT ISTOČNO SARAJEVO


(Sadržaj zahtjeva)1) Veza : Predmeti 89 0 K 058509 17 KPS, T17 0 KT 0006630 15, IT - 7-18 od 04.04.2018. i RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
Na osnovu prava iz ZOSPI-a, ZOKP-u i Ustava RS :

ZAHTIJEVAM


1) IZJAŠNJENJE OSNOVNOG SUDA U SOKOCU, DA LI JE ODBAČENA - POVUČENA, MONTIRANA I NELEGALNA OPTUŽNICA T17 0 KT 0006630 15 PROTIV MENE

Rješenje o prenosu predmeta u nadležnost OJT Istočno Sarajevo sam tražio još krajem juna 2017-te a na šta mi nisu odgovorili.
S obzirom da sam dopisom IT - 7/18 od 04.04.2018. dobio poštanskom pošiljkom, dokument RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015. a koji je tužilaštvo predložilo kao jedan od dokaza u optužnici protiv mene T17 0 KT 0006630 15, obavještavam vas i da sam u potpunosti razotkrio mahinacije sa montiranjem nelegalne optužnice s obzirom da se odluka - dopis RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015. uopšte ne odnosi na prijavu protiv mene nego na moju prijavu protiv više lica pripadnika kriminalne grupe.
Prema tome OJT Istočno Sarajevo na osnovu tog dopisa ne može postupati ni pred Osnovnim sudom u Bijeljini a kamoli pred sudom u Sokocu, te prema tome ne može postojati ni vaš predmet 89 0 K 058509 17 KPS.

1) IZJAŠNJENJE OJT ISTOČNO SARAJEVO, DA LI JE POVUČENA MONTIRANA I NELEGALNA OPTUŽNICA T17 0 KT 0006630 15 PROTIV MENE

Rješenje o prenosu predmeta u vašu nadležnost sam tražio još krajem juna 2017-te a na šta mi niste odgovorili.
S obzirom da sam dopisom IT - 7/18 od 04.04.2018. dobio poštanskom pošiljkom, dokument RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015. a koji je vaše tužilaštvo predložilo kao jedan od dokaza u optužnici protiv mene T17 0 KT 0006630 15, obavještavam vas i da sam u potpunosti razotkrio mahinacije sa montiranjem nelegalne optužnice s obzirom da se odluka - dopis RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015. uopšte ne odnosi na prijavu protiv mene nego na moju prijavu protiv više lica pripadnika kriminalne grupe.
Prema tome, vaše tužilaštvo na osnovu tog dopisa ne može postupati ni pred Osnovnim sudom u Bijeljini a kamoli pred sudom u Sokocu. Preostaje vam da postupite profesionalno i podignete optužnicu po mojoj prijavi protiv grupe kriminalaca za falsifikovanje sudskog rješenja, njegovo uklanjanje iz tužbe te uništenja spisa kako bi se prikrilo ko je vršio uvid i kopirao rješenja da bi sačinio falsifikat.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 21 Septembar, 2018 | read_nums (85)
Pošto se dokument uporno krije, očito je da je u pitanju smišljeni kriminalni plan jer iz primjerka koji sam dobio od republičkog tužilaštva se vidi da se nikakva prijava protiv mene ne dodjeljuje njima u rad nego suprotno tome, dodjeljuje se moja krivična prijava protiv više lica iz suda, pravobranilaštva i tužilaštva...

OSNOVNOM SUDU U SOKOCU


Predmet:

89 0 K 058509 17 KPS

OJT ISTOČNO SARAJEVO

ZDENKO BAJO


Predlažem da sudija odmah o svemu obavijesti Visoko sudsko i tužilačko vijeće i ured disciplinskog tužioca te ako smatra potrebnim, eventualno u Republičkom tužilaštvu provjeri da li je kopija njihove odluke "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." koju sam dostavio, autentična, te preduzme sve dalje potrebne radnje vezano za obavezu iz zakona o krivičnom postupku član "Obaveza prijavljivanja krivičnog djela" a vezano za osobe iz tužilaštva koje su zloupotrijebile svoj položaj i podmetnuli sudu montiranu optužnicu sa namjerom da zaštite kriminalnu grupu koja je sačinila falsifikat a meni nanesu štetu.

INKVIZITORSKO GESTAPOVSKE METODE TUŽILAŠTVA

U prilogu ovog dopisa dostavljam dokument iz Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu "OJTIS IT-10-18 od 17.09.2018." na moj poslednji pismeni zahtjev za pristup informacijama (PO NALOGU VSITV, KOJI JE DOSTAVLJEN I VAMA NISU REAGOVALI).
Vidljiva je besmislica, kako se navodno za sve informacije vezano za njihov predmet, treba obratiti Osnovnom sudu u Sokocu jer je navodno sud nadležan za davanje svih informacija poslije potvrđivanja optužnice.
To naravno prije svega nije tačno i bezočno se krši zakon o slobodi pristupa informacijama kao i zakon o krivičnom postupku prema kome ja imam pravo da razmatram sve spise koji mi mogu ići u korist. Osim toga kopiju te odluke sam dobio poslije potvrđivanja optužnice od RTRS što se vidi iz priloga "IT - 7-18 od 04.04.2018." što pokazuje da OJTIS smišljeno krši zakon i uskraćuje mi dokumentaciju na koju imam pravo i po ustavu i ZOSPI a i po ZKP-u. Ali potrbno je i da ostvarim uvid u kopiju na koju se poziva OJTIS kako bi se provjerilo da li su identične ili je sačinjen falsifikat što sam već imao prilike da vidim i razotkrijem a što ću opisati u nastavku.
Ovo je naravno pokušaj odgovornih za neviđeni kriminal oko falsifikovanja dokumentacije i montiranja optužnice da se sva krivica prebaci samo na jednu osobu, odnosno na sudiju Branku Malović, koja sa prethodnim radnjama nije imala nikakve veze.
Prema stanju iz dokumentacije, konkretno u zapisniku o izjašnjenju, stoji da je kompletan dokazni materijal vraćen tužiocu. Da da li je tako ne znam jer tužilac uopšte nije bio prisutan ali u svakom slučaju, tužilaštvo je to koji se pozvalo da dopis Republičkog tužilaštva o svojoj navodnoj nadležnosti.
Podsjećam da sam još prije više od godinu dana zahtijevao da mi se dostavi taj dokument, (Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017.) i upozoravao na više plaćenih ubica koje su pokušali da me likvidiraju, (Obavjest po predmetu T17 0 KT 0006630 15 od 05.07.2017.) a to nastavio i tokom ove godine, dakle i prije potvrđivanja optužnice i poslije a Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu nikada nije htjelo da odgovori ni na jedan zahtjev.
Tek sada kada je o svemu obaviješteno Visoko sudsko i tužilačko vijeće, Ured disciplinskog tužioca, Ministarstvo pravde i Republičko tužilaštvo i svi od njih znaju da se radi o monstruoznoj manipulaciji i montiranju optužnice a što je najvažnije skori je kraj Dodikovog mafijaškog režima, tek sada se reaguje i pokušava odgovornost prebaciti na osobu koja sa njihovom manipulacijom nema nikakve veze.
Iz mojih zahtijeva se vidi da sam odmah još u junu 2017-te, zahtjevao da mi se dostavi kopija rješenja o njihovoj nadležnosti a sada sam tražio, (Zahtjev za informacije 05.09.2018.) i dokument kojim se taj predmet daje u nadležnost tužiocu Jovani Tomaš iz koga bi se vidjelo ko je prvi pročitao taj dokument i naravno čija je odgovornost što po hijerarhiji trebalo bi da je u nadležnosti glavnog okružnog tužioca.
Pošto se taj dokument uporno krije, očito je da je u pitanju smišljeni kriminalni plan jer iz primjerka koji sam dobio od republičkog tužilaštva se vidi da se nikakva prijava protiv mene ne dodjeljuje njima u rad nego suprotno tome, dodjeljuje se moja krivična prijava protiv više lica iz suda, pravobranilaštva i tužilaštva.
Radi se o falsifikovanju sudskog rješenja, (Rješenja sudova) na taj način što je uprkos odluci drugostepenog suda, kojim se postupak obustavlja i prvostepena presuda preinačava, udaren je pečat pravosnažnosti i takvo falsifkovano rješenje, različito od originala u spisu se djelilo okolo kako bi se njime koliko toliko, opravdala usmena fašistička naredba o zabrani pristupa svim srodnicima ubijene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, (opisano u prilogu "Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr") i tako nastavila nesmetana pljačka preko Bobar banke i trgovina narkoticima preko Bobar grupe.
Dakle, pošto odgovorni iz Tužilaštva u Istočnom Sarajevu odbijaju da dostave kopiju, može se čak osnovano posumnjati da su neke osobe načinili falsifikat odluke Republičkog tužilaštva, (RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.) i taj falsifikat podmetnuli sudiji Luki Borovčaninu i time ga obmanuli na isti način kako je falsifikovano rješenje prekršajnog suda koje sam priložio.
Napominjem da je moju krivičnu prijavu, uprkos odluci Republičkog tužilaštva, nezakonito zadržalo Okružno tužilaštvo u Bijeljini i odluka po tome mi je uručena 29.06.2016. (u uredu tužioca, gdje mi je ulaz prije i poslije toga zabranjen) sa lažnim datumom, što znači da su u cijeloj mahinacije učestvovale osobe iz oba tužilaštva a sada pokušavaju to prikriti i sve svaliti na nedužnu osobu.
O kompletnoj manipulaciji i kriminalu vezanom za to sam dostavio podatke UDT-u pa iako sam se pozvao na već pokrenuti postupak gdje je već 6-7 dopisa, UDT je ovaj dio razdvojio "UDT obavjest po 17828-18 od 11.09.2018." što uz prvi odgovor iz OJTIS, IT-10-18 od 17.09.2018. asocira da je UDT, došao do svjedoka saradnika iz ove kriminalne radnje. Siguran sam da krivci nisu mogli ni zamisliti da ću razotkriti sve detalje njihovog podmuklog plana o zamjeni predmeta i pokušajima da se navedem na udaljenu lokaciju i likvidiram.
Dakle, o toj mahinaciji, odnosno falsifikovanju datuma u okružnom tužilaštvu u Bijeljini sam nedavno obavijestio ured disciplinskog tužioca i Republičko tužilaštvo te je jasno zbog čega ova panika odgovornih u ovom kriminalu.
Dodatni dokaz da OJTIS, smišljeno LAŽE i krši zakon je i prilog "Pravobranilaštvo RS PI-2-18 od 17.09.2019." u kome je citiran kompletan tekst iz mog zahtjeva koji sažeto opisuje izvedene kriminalne radnje. Poštujući ZOSPI-a PRS-e, mi je dostavilo "AKT" na kome je zasnovana montirana optužnica, (Pravobranilaštvo RS P-94-14 od 29.04.2015.) poslije spajanja sa odlukom RTRS, koja se uopšte ne odnosi na to nego na moju krivičnu prijavu. Posebno ističem da u tom dokumentu "Pravobranilaštvo RS P-94-14 od 29.04.2015." uopšte nije pomenuta "povreda ugleda suda" pa je još čudnije kako su na osnovu tog "akta" i žalbe "zaključili" da se radi baš o "povredi ugleda suda" a ne o "falsifikovanju službene isprave" koju sam dokazao i sud je konstatovao ili čak o "povredi zakona od strane sudije" koju sam opisao u žalbi.
NARAVNO, FALSIFIKAT JE NAČINJEN UZ ZNANJE SUDIJE ĐURIĆ DRAGOLJUBA. U PRAVNI PROMET SU GA PUSTILI, BOROVČANIN DANKO, NAČELNIK OCSP U BIJELJINI TE VIŠE OKRUŽNIH TUŽILACA I RADUJKO MILAN, DOSTAVIO U PARNIČNI PREDMET NE ZNAJUĆI DA JE FALSIFIKAT A IZ TOG SPISA GA JE UKLONILA SUDIJA VAKIČIĆ ŽELJKA, VRATIVŠI DOKAZE PRAVOBRANILAŠTVU. TIME SE SVE OBJAŠNJAVA...

PRILOZI

RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
OJTIS IT-10-18 od 17.09.2018.
IT - 7-18 od 04.04.2018.
Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017.
Obavjest po predmetu T17 0 KT 0006630 15 od 05.07.2017.

Zahtjev za informacije 05.09.2018.
Rješenja sudova
Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr
UDT obavjest po 17828-18 od 11.09.2018.
Pravobranilaštvo RS PI-2-18 od 17.09.2019.
Pravobranilaštvo RS P-94-14 od 29.04.2015.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 18 Septembar, 2018 | read_nums (145)
Prema stanju u spisu i ovim dokazima jasno je, da sam se odazvao pozivu na glavno ročište u Sokolac, tek tada bi mi bio uručen ovaj dokument, (RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.) i naravno postupak bi se morao obustaviti a znajući metode tužene RS, po izlasku bi me presrela grupa "humanitaraca" iz "Srbske časti" ili "Ravnogorskog četničkog pokreta" sa kojom bih se potukao, opljačkao neku kuću i na kraju skočio u Drinu.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet:

80 0 Mal 080317 16 Mal

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

300 KM

Na osnovu člana 57 ZPP-u, stavovi "(2) Nakon održavanja pripremnog ročišta, a najkasnije do zaključenja glavne rasprave, sud može dopustiti preinaku tužbe samo ako ocijeni da preinaka nije usmjerena na odugovlačenje postupka i ako tuženi pristaje na preinaku." i "(4) Sud će, u slučaju iz stava 2. ovog člana, dopustiti preinaku tužbe i kad se tuženi protivi preinaci, ako su ispunjeni svi slijedeći uvjeti: 1) tužilac bez svoje krivnje nije mogao tužbu preinačiti ranije; 2) tuženi je u mogućnosti da raspravlja po preinačenoj tužbi bez odlaganja glavne rasprave."

DOPUNA ZBOG POVREDE PRAVA TUŽBE 80 0 MAL 080317 16 MAL

Nevezano za to da li će ova dopuna biti prihvaćena, predlažem da se dokazi koje sada prilažem usvoje u ovom postupku. Dopuna tužbe odnosno isticanje novog tužbenog zahtjeva je u skladu sa odredbama ZPP-u, s obzirom da ključni dokaz "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." nisam imao ranije u posjedu iako sam ga tražio od tužene RS. Dokument sam dobio tek nedavno poslije odluke RJTRS uz odgovor "IT - 7-18 od 04.04.2018." Uz već istaknute tužbene zahtjeve predlažem da Sud donese i sljedeću: PRESUDU
- Tužena Republika Srpska se obavezuje da u roku od 30 dana isplati tužitelju Zdenku Baji, 100 KM nadoknade za nematerijalnu štetu uzrokovanu povredom prava ličnosti Zdenka Baje koje je izvršila 12.03.2018. nezakonitim lišenjem slobode, ugrozivši mu zdravlje i život, bez uručivanja pismene naredbe, držanjem i transportovanjem od oko 6 časova na relaciji Bijeljina - Sokolac - Bijeljina, u zaključanom dijelu, (bukvalno limenom sanduku) automobila, kršeći ZOS RS, ZKP-u, sve zasnovano na dokumentu "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." koji nema nikakve veze sa pokrenutim radnjama po T17 0 KT 0006630 15 i 89 0 K 058509 17 KPS, za povredu ugleda suda.

OPIS ČINJENICA I DOKAZI
Dana 12.03.2018. imao sam u 9 sati ujutro, zakazan razgovor u CJB Bijeljina, vezano za moje zahtjeve po pravima iz Ustava i zakona o slobodi pristupa informacijama, prilog "Zahtjev za informacije od 29.01.2018.". Razgovor je zakazan 3 dana ranije a neke od tema su bile prikrivanje materijalnog dokaza ubistva, dječjeg ruksaka od strane osoba iz policije, tužilaštva i suda a taj dokaz je takođe jedna od tema i u ovom postupku.
Tokom povratka kući na ulicama grada me je presrela patrola sudske policije od 3 naoružana pripadnika i lišila slobode pod izgovorom da o tome imaju pismenu naredbu.
Znajući od ranije, da postoji postupak protiv mene za "povredu ugleda suda" i očekujući to presretanje, pošto sam bio svjestan da me prate godinama i ne želeći ugroziti sigurnost prolaznika, mirno sam prihvatio da krenem sa njima, pošto sam osobe od ranije poznavao.
U Sokolac sam transportovan u zadnjem djelu službenog putničkog vozila, zaključan praktično u limenom sanduku bez prozora i bez mogućnosti izlaska u slučaju opasnosti.
Osim što su uslovi neprikladni i opasni po zdravlje, što se manifestovalo povraćanjem nekoliko puta, jasna je opasnost da u eventualnom slučaju slijetanja u neku rijeku osoba zaključana u zadnjim dijelu automobila nema nikakvih šansi da preživi.
No tokom puta čuo sam da sudska policija uopšte nema pismenu naredbu te mi je nije ni uručila iako je to obaveza ODMAH prema zakonu.
Naredba je napisana tek kad smo stigli u sud u Sokocu i to mi je uručeno desetak minuta kasnije pošto smo sudski policajac Jovašević Vjekoslav ja sačekali u hodniku dok je drugi sudski policajac Goran Maksimović ušao u kancelariju predsjednika suda gdje se otkucala ta naredba i tek potom mi je predata što se vidi i na datumu u gornjem desnom uglu "Naredba za dovođenje po 89 0 K 058509 17 KPS".
Druga bitna činjenica je da se u naredbi pominje pojam "dovođenje" a ne "lišavanje slobode" dok je u zakonu precizirano da se sila može upotrijebiti samo ako se osumnjičeni suprostavi službenim licima, ZKP-u, član "Naredba za dovođenje" stavovi "(4) Naredba za dovođenje izdaje se pismeno. Naredba sadrži: ime i prezime optuženog koji se ima dovesti, naziv krivičnog djela koje mu se stavlja na teret uz navođenje, odredbe Krivičnog zakona, razlog zbog koga se naređuje dovođenje, službeni pečat i potpis sudije koji naređuje dovođenje. (5) Lice kome je povjereno izvršenje naredbe predaje naredbu osumnjičenom, odnosno optuženom i poziva ga da s njim pođe. Ako osumnjičeni, odnosno optuženi to odbije, dovešće ga prinudno...
Prema tome, tužena Republika Srpska je morala odmah da mi uruči naredbu a nije me nikako smjela transportovati zaključanog u limenom sanduku nego na isti način sa istim obimom slobode koji su imali i policijski službenici.
Poslije svega, uveden sam u kancelariju predsjednika suda Luke Borovčanina sa ciljem da se izjasnim o navodnoj krivici. Rekao sam da se ne želim izjašnjavati sve dok ne budem doveden u ravnopravan položaj sa drugom stranom u skladu sa zakonom, na mnogo važnije od svega je da taj događaj nije tonski sniman i što je falsifikovano činjenično stanje.
Od više lažnih prikaza događaja ističem činjenicu da je u tom predmetu postupajuća tužilac, bila Jovana Tomaš, (Poziv na saslušanje T17 0 KT 0006630 15 od 22.06.2017.) a prema objašnjenju sudije Borovčanin Luke ista je na bolovanju.
No pravo iznenađenje nastalo je kasnije kada sam pročitao "Zapisnik o izjašnjenju po 89 0 K 058509 17 KPS" koji mi je uručen a u kome stoji da je navodno tom događaju prisustvovao potpuno drugi tužilac Stanko Nuić i još se lažno piše kako je isti nešto izjavio u zapisnik.
Da taj montirani postupak i nije najgore od svega, dokaz je dopis "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." koji prilažem a na kome su pripadnici Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu i Osnovni sud u Sokocu opravdavali svoju nadležnost za taj slučaj. Ovaj dokaz sam dobio uz dokument IT - 7-18 od 04.04.2018.
Ja sam naime još u julu prošle godine pismeno zahtjevao od Okružnog tužilaštva u istočnom Sarajevu da mi dostavi kopiju rješenja o njihovoj nadležnosti, (Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017. nema pečata jer je poslat poštom), što isti nisu učinili i tek nedavno poslije zahtjeva Republičkom tužilaštvu, dobio sam kopiju tog dopisa iz koga se vidi da se on uopšte ne odnosi na bilo kakvu prijavu protiv mene nego se radi o odluci po mojoj prijavi protiv više lica zbog falsifikovanja. Jasno je da mi taj dokument tužena RS nije htjela dostaviti jer bih još u julu 2017-te razotkrio kakav je kriminal u pitanju i spriječio podizanje optužnice i pokretanje postupka pred sudom, kao i zaustavio "POSEBNE ISTRAŽNE RADNJE" i plaćene ubice koje su slate sa zadatkom da me na prevaru odvuku negdje na gubilište ili da mi na neki drugi način nanesu štetu.
Imena nisu navedena nego samo funkcije a radi se o sudiji Đurić Dragoljubu koji je omogućio trećim licima da kopiraju rješenje njegovog predmeta i udare lažni pečat pravosnažnosti što je potom dijelio načelnik sudske policije Danko Borovčanin.
Pomenuti falsifikat rješenja je podmetnuo Radujko Milan u mojoj tužbi za utvrđivanje diskriminacije a kada sam to razotkrio isti su pokušali ukloniti potpuno iz pravnog prometa sudija Vakičić Željka i Radujko Milan, no kopija je ostala kod mene.
Potom se ovom organizovanom kriminalu priključila sudija Sekulić Cvijeta, koja je ignorisala moj zahtjev da se taj predmet uvrsti u dokaze a u međuvremenu omogućila da se taj spis uništi iako sam ranije podnio krivičnu prijavu po tome.
Ovde je dakle, tužena Republika Srpska, bezočno manipulisala dokumentacijom i zloupotrijebila osobe na funkcijama tako što su podigli i potvrdili optužnicu protiv mene pred nenadležnim tužilaštvom i sudom a kao izgovor za to naveli dopis koji nema nikakve veze sa krivičnom djelom za koji su me optužili.
Ova bezočna manipulacija je izvršena sa ciljem da se legalizuju posebne istražne radnje i da mi se šalju plaćene ubice i agenti tužene koji su pokušavali da me odvuku na nepoznatu lokaciju i likvidiraju a dokaz za to se nalazi i na disku koji sam priložio, na audio snimku u kome me poslata osoba uporno ubjeđuje da krenem sa njom. O tome sam čak pismeno poslao "Obavjest po predmetu T17 0 KT 0006630 15." u OJT Istočno Sarajevo.
Poznate su metode tužene Republike Srpske pri obračunu sa svima koji ometaju njene mafijaške poslove.
Milana Vukelića su raznijeli eksplozivom što sam više puta isticao a potom se prešlo na likvidacije otrovima.
Čedomir Knežević, poznat kao vođa štrajka željezničara pronađen je mrtav na dan kada je imao zakazano ročište po svojoj tužbi protiv Republike Srpske o čemu je oko 20 dana ranije obavjestio udruženje građana "POKRET TREĆI BLOK".
Prema Davidu Dragičeviću, (učestvovao aktivno u protestima: "PRAVDA ZA JOVANA I NIKOLU") iz Banjaluke, Republika Srpska je tajno provodila posebne istražne radnje kao i prema meni i kako se sada zna podigla optužnicu 28.02.2018. a isti je presretan 18.03.2016. mučen i ubijen pa bačen u kanal.
Zajedničko za nas, (i mnoge druge) je to što smo se suprotstavili gestapovsko mafijaškim metodama, kriminalaca iz fašističkog režima RS na čelu sa tiraninom i diktatorom, šefom mafije dodik miloradom, koji je izdao javni nalog, (prilog "Crna knjiga") svima da se bore protiv ovakvih kao što smo Čedomir, David, ja ITD...
Da nisam bio oprezan i da sam otišao sa plaćenicima tužene i njenim saučesnicima iz kriminalnih krugova već bi odavno bio pod zemljom.
Prema stanju u spisu i ovim dokazima jasno je, da sam se odazvao pozivu na glavno ročište u Sokolac, tek tada bi mi bio uručen ovaj dokument, (RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.) i naravno postupak bi se morao obustaviti a znajući metode tužene RS, po izlasku bi me presrela grupa "humanitaraca" iz "Srbske časti" ili "Ravnogorskog četničkog pokreta" sa kojom bih se potukao, opljačkao neku kuću i na kraju skočio u Drinu.
To je scenario koji sada primjenjuje Republika Srpska pripremivši ga u zvaničnim dokumentima u kojima je mene više puta opisivala kao psihički poremećenu osobu preko sudske policije pod komandom Borovčanin Danka a igrom slučaja je predsjednik suda u Sokocu Borovčanin Luka.
Ali naravno ove gestapovske metode tužene, nisu tema tužbenog zahtjeva, niti ću ih dokazivati, nego isključivo bezočno kršenje prava i sloboda, brutalnim mahinacijama i zloupotrebom položaja, osoba koje su navodno postupale u ime RS.
Dopis OJT Bijeljina za RJT po T14 0 KT 0014420 15 od 07.05.2015. pokazuje da je u ovoj mahinaciji izvorno učestvovao i Radujko Milan, (postupao u predmetu po kome je dostavljen akt - prijava protiv mene. Presuda 80 0 P 057426 15 Gž - dopis, pokazuje da su sudija Vakičić Željka i Radujko Milan zadržavali postupanje po mojoj žalbi povodom koje je pokrenut krivični postupak protiv mene, pune 3 godine. S obzirom da je Radujko Milan, saučesnik u krivičnom djelu - pustio u pravni promet FALSIFIKAT SUDSKOG RJEŠENJA, potom pokušao da ga uništi i kao i dokaze o tome, potom učestvovao u iniciranju krivičnog postupka protiv mene, smatram da isti ne može postupati službeno u ovom postupku u ime tužene RS, te predlažem da se sve njegove radnje ponište i postupak vrati u stanje "DOSTAVE TUŽBE TUŽENOJ NA ODGOVOR" sa naglaskom da Radujko Milan ne može potpisivati nijedan dokument niti obavljati službene radnje u ovom predmetu.
Osim priloženih dokaza, predlažem da se o ovom događaju saslušaju pripadnici sudske policije Jovašević Vjekoslav, Goran Maksimović i Borovčanin Danko, okružni tužioci OJT Istočno Sarajevo, Jovana Tomaš i Stanko Nuić te predsjednik suda u Sokocu Borovčanin Luka.

PRILOZI

Zahtjev za informacije od 29.01.2018.
Naredba za dovođenje po 89 0 K 058509 17 KPS
Poziv na saslušanje T17 0 KT 0006630 15 od 22.06.2017.
Zapisnik o izjašnjenju po 89 0 K 058509 17 KPS
RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
IT - 7-18 od 04.04.2018.

Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017.
Obavjest po predmetu T17 0 KT 0006630 15.
Dopis OJT Bijeljina za RJT po T14 0 KT 0014420 15 od 07.05.2015.
Presuda 80 0 P 057426 15 Gž - dopis
Crna knjiga

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

1 2 3 ... 59 60 61  Sledeći»
    My picture!

Kategorije