ČLANAK 1197

Pritisci komande sudske policije na pravosuđe

Umjesto da počnu raditi zakonito, zločinci iz sudske policije, organizuju novi pokušaj likvidacije, početkom narednog mjeseca a kad ni to nije uspjelo, nagovaraju saučenike da me namame na teritoriju Istočnog Sarajeva, gdje bi svoje saučesnike - ubice, obavjestili iste sekunde ako bih ušao u zgradu. Ne znam kako se neko čije sam zločine opisao i okarakterisao ga kao bandu, može usuditi da mi dođe sat vremena prije izlaska sunca, lupa na vrata poput SS patrola gestapoa i izdaje neku naredbu. Kako god - o ovim događajima je pravosnažno presuđeno u 3 sudska spisa : Predmet 80 0 Pr 092159 17 Pr, Predmet 80 0 Pr 097548 18 Pr i Predmet 80 0 Pr 100636 18 Pr, gdje je konstatovano da ja nisam kršio zakon nego službenici i oni koji su ih poslali a na sve to su pripadnici sudske policije na moja pitanja u dokaznom postupku, odgovarali da NE ZNAJU ZAKONSKE ODREDBE, vezano za `naredbe` po kojima su angažovani...

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu Krivičnog zakona BIH, član "Terorizam" i više drugih krivičnih djela iz KZBIH I KZRS :
Veza : KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV DIREKTORA SUDSKE POLICIJE I DRUGIH.

PRITISCI KOMANDE SUDSKE POLICIJE NA PRAVOSUĐE

Bilo je više takvih situacija, kada su grupe plaćenih ubica čekale na udaljenoj lokaciji a poslati doušnici nisu uspjeli i pored višesatnih pokušaja da me odvuku u pripremljenu klopku te očito dolazi do promjene plana pa Borovčanin Danko i saučesnici, nagovaraju ortake sa područja Istočnog Sarajeva da mi se uputi poziv na izjašnjenje, kako bi nakon dolaska na tu teritoriju bio laka meta plaćenicima.
No znajući veoma dobro zakone, odmah sam pismeno zatražio kopiju rješenja od tužilaštva u Istočnom Sarajevu koja naravno nije postojala i nikada mi nije uručena, kao ni kasnije bilo kakvo riješenje o prenosu nadležnosti na sud u Sokocu.
Kriminalne radnje zločinca Borovčanin Danka sa osobom L.B. se mogu vidjeti iz niza dokumenata, počev od poziva na izjašnjenje "89 0 K 058509 17 KPS od 07.12.2017. dostava optužnice" i istovremeno obavještenja na rok od 15 dana za prethodne prigovore, što je nemoguće da se dešava istovremeno.
Naime, prema zakonu, obavezno je optuženom omogućiti period od 15 dana za prethodne prigovore i tek onda eventualno, ukoliko se ti prigovori odbiju da se uputi poziv za izjašnjenje.
Iz teksta poziva za izjašnjenje je potpuno jasno da je sve bila obična farsa i da je potpuno nebitno, kakvi bi bili moji prigovori, odnosno da je 26.12.2017. u vrijeme katoličkog Božića, pred novu godinu, bilo planirano moje ubistvo a ne nikako neki postupak za koji su svi znali da je nezakonit.
Skrećem pažnju da je u tom periodu, došlo i do manipulacije sa navodnim poštanskim pošiljkama, gdje se prvo vidi "Normalan izgled skenirane dostavnice od 11.12.2017." upućene meni i sa mojim potpisom kao i one upućene sudskoj policiji, (Normalan izgled skenirane dostavnice za SP od 02.02.2018.) koje su izuzetno nejasne s obzirom na to da je koverat plave boje.
Iz priloga "Zapisnik 26.12.2017." se vidi da je moj postupak bio potpuno u skladu sa zakonom, pošto sam dostavio prigovore i nije bilo nikakvog razloga da pristupim sudu, što nije osporavano ni u samom zapisniku a primjerak je uručen i predstavniku tužilaštva, koji je to potvrdio svojim potpisom.
Ponovo ističem i postavljam pitanje: "Zbog čega mi je uopšte upućen poziv na izjašnjenje ako sam imao pravo na prethodne prigovore a potom i tužilaštvo 8 dana vremena za odgovor na taj prigovor" - zbog čega, osim ako u stvari nisu htjeli da me ubiju odmah po izlasku iz zgrade. Potom je "Rješenje o prigovorima po 89 0 K 058509 17 KPS" je kako se vidi doneseno 11.01.2018. i navodno poslato poštom za šta bi dokaz trebao biti "Falsifikat skeniranja koverta od 11.01.2018." istog datuma.
No taj dokument, iako je skeniran za razliku od prethodnih dostavnica koje su mutne - ovaj je savršeno vidljiv i bez ijedne mrlje a može se vidjeti apsolutno nemoguć detalj, da je samo dva dana nakon sačinjavanja rješenja 13.01.2018. navodno pokušana druga dostava. Da je to laž jasno je iz činjenice da je teško mogla biti i prva dostava pokušana tog dana a po pravilima pošte, nakon prve dostave se ostavlja obavjest o roku od 5 dana da se pošiljka preuzme u pošti i tek onda je moguća druga dostava.
No kada je kriminalna grupa svjesna da se bavi nezakonitim aktivnostima, onda tu i nema mjesta za logiku, nego svaka radnja i sredstvo su im dobro opravdanje za cilj koji želi ostvariti a to je bila želja da me ubiju.
Dokaz za lažiranje prisustva tužioca je "Zapisnik 30.01.2018." što se lako može vidjeti iz činjenice da nema ni njegovog potpisa, niti štampanog imena, što sam obeležio na dnu zapisnika.
Nakon što su se uvjerili da i u tom segmentu, izuzetno dobro poznajem zakone, odnosno znam da organi u Istočnom Sarajevu nisu nadležni i ne mogu voditi postupak bez rješenja o prenosu nadležnosti, zločinac Borovčanin Danko, upućuje dopis "Prijedlog komande SP od 13.02.2018." u kome predlaže da se izda nova naredba za moje dovođenje "po pronalasku" kako je napisao.
To je u praksi značilo da bi nakon takve naredbe, kriminalac Borovčanin Danko, mogao organizovati radnje nadzora, praćenja, uvlačenja u zamku i mog presretanja uz pomoć saučesnika kriminalca Marković Dragoslava iz kriminalističke policije, koji je uklonio materijalni dokaz ubistva sa ubijene djevojčice Ivone Bajo, oprao ga benzinom i sakrio iz istražnih radnji.
Zločinac Borovčanin u svom dopisu, piše da navodno "od ranije izbjegavam sudsku policiju" što je obična laž a prava istina je da on i drugi kriminalci iz komande sudske policije, bježe od mene i kriju se jer nemaju opravdanja za svoje fašističke metode. Citiram svoj opis na kraju dopisa "Javno upozorenje Borovčanin Danku od 15.05.2017.".
"Do daljnjeg, sudsku policiju tretiram kao najobičniju bandu i nikada ni pod kojim uslovima neću izvršavati nijednu naredbu koja je u suprotnosti sa ustavom, zakonima i mojim pravnim interesima.
ZA BILO KAKAV EVENTUALNI INCIDENT ODGOVORAN JE BOROVČANIN DANKO..."

U predhodnom djelu tog dopisa sam kratko i jasno objasnio, opisao i dokazao razbojništvo sudske policije i okarakterisao ih kao BANDU. Umjesto da počnu raditi zakonito, zločinci iz sudske policije organizuju novi pokušaj likvidacije, početkom narednog mjeseca a kad ni to nije uspjelo, nagovaraju Rajka Čolovića da me preko tek primljene tužiteljice Jovane Tomaš, dovuče na teritoriju Istočnog sarajeva, gdje bi svoje saučesnike ubice, obavjestili iste sekunde ako bih ušao u zgradu pod nadzorom sudsko policijske mafije. Ne znam kako se neko čije sam zločine opisao i okarakterisao ga kao bandu, može usuditi da mi dođe sat vremena prije izlaska sunca, lupa na vrata poput SS patrola gestapoa i izdaje neku naredbu. Kako god - o ovim događajima je pravosnažno presuđeno u 3 sudska spisa : Predmet 80 0 Pr 092159 17 Pr, Predmet 80 0 Pr 097548 18 Pr i Predmet 80 0 Pr 100636 18 Pr, gdje je konstatovano da ja nisam kršio zakon nego službenici i oni koji su ih poslali a na sve to su pripadnici sudske policije na moja pitanja u dokaznom postupku, odgovarali da NE ZNAJU ZAKONSKE ODREDBE, vezano za naredbe po kojima su angažovani.
Zločinac Borovčanin Danko sačinjava još jedan "Prijedlog komande SP od 06.03.2018." da bi se kreirala naredba za moje dovođenje po pronalasku, što onda osoba L.B. i čini, (Naredba od 06.03.2018.) pišući da je u pitanju, kako je navedeno "trajna" naredba.
Podsjećam da u Zakonu o krivičnom postupku, ne postoje izrazi ni za "naredbu po pronalasku" ni "trajnu naredbu" nego je jasno predviđeno da ako je osumnjičeni ili optuženi nedostupan, odnosno izbjegava dolaske, sud može doneti rješenje o pritvoru na pismeni i obrazloženi prijedlog tužioca. No to naravno nije odgovaralo ni tužilaštvu niti drugima iz mafijaškog kartela jer bi tužilac uz prijedlog za pritvor, morao to obrazložiti i dostaviti čak navodno rješenje o prenosu nadležnosti koje nije postojalo.
A onda, sve i kad bi neki sudija donio rješenje o pritvoru, postoji obaveza u zakonu da mi se omogući žalba na tu odluku u roku od 24 sata, pa onda Sudsko vijeće Okružnog suda, mora u narednih 48 sati odlučivati po toj žalbi.
Pošto niko iz Okružnog suda u Istočnom Sarajevu nije bio učesnik u ovom zločinačkom planu a pogotovo ne tročlano sudsko vijeće, taj postupak obavezan zakonom, naravno nisu htjeli ni mogli da ih poštuju, nego se pristupilo ideji Borovčanina o bukvalno 24-satnom, otvorenom lovu na mene, po osnovu neke nezakonite trajne naredbe, koju je zločinac Borovčanin Danko i sproveo.
Iako je u pomenutom prilogu "Naredba od 06.03.2018." bilo navedeno da dovođenje, treba biti izvršeno 20.03.2018. Borovčanin Danko je to učinio 12.03.2018. koristeći činjenicu da sam dokaze o krivičnim djelima prezentovao i pripadnicima PU Bijeljina u petak 9. marta a oni su mi logično, saopštili da tada niko od nadležnih nije prisutan te mi rekli da dođem 12 marta u 9 sati i o tome obavijestili Borovčanin Danka, koji je organizovao presretanje.
Ja sam sa svoje strane u međuvremenu o tome i o najvjerovatnijem toku događaja, obavijestio sestru i neke prijatelje, jer znajući da se sve komunikacije snimaju, imao sam namjeru pokvariti planove mafije i izbjeći likvidaciju, što sam srećom i uspio.
Iz dokaza "Zapisnik o izjašnjenju po 89 0 K 058509 17 KPS od 12.03.2018." se vidi da je do tog presretanja i došlo, no ne prilažem ga zbog toga, nego da bih dokazao novo lažiranje navodnog prisustva tužioca Stanka Nuića a koga uopšte nije bilo tom prilikom u kancelariji.
Osoba L.B. lažno tvrdi da je tužilac Nuić, navodno nešto rekao, kao što je laž i da su mu uručeni neki dokumenti te postavljam pitanje : "ako je zaista tako a ja sam bio prisutan i tvrdim da je to laž, zašto tužilac Stanko Nuić, nije svojim potpisom potvrdio prijem tih dokumenata i svoje prisustvo".
Naprotiv ni u ovom dokazu - zapisniku ne samo da ne postoji potpis, nego nije čak ni odštampano ime tužioca.
To jasno pokazuje bahatost i organizovani kriminal, svjesnim kršenjem svih pravila postupka, na stranu to što je nadležnost smišljeno lažirana.
Vidljivo je da tužiteljice Jovane Tomaš, kojoj je odmah po imenovanju 2017-te, podmetnut lažirani i montirani, nezakoniti predmet protiv mene, uopšte nema ni u jednom dokumentu ni u jednoj fazi postupka, (odsutna zbog bolovanja) nego je angažovano nekoliko drugih tužilaca, koji "nemaju pojma ni o čemu" niti o detaljima predmeta ni o postojanju nadležnosti ali bi bili idealni da predmet okončaju zbog "zadesne smrti" optuženog.
Pokušaji mog ubistva su nastavljeni i u narednom periodu, no kako je plan bio da se to predstavi kao "zadesna smrt" ili kao "samoubistvo" a ja nisam da tako kažem "sarađivao" i dobrovoljno upadao u zamke, onda se pristupilo otvorenim mafijaškim metodama i pokušajem likvidacije u kome su učestvovali pripadnici mafijaškog kartela iz sudske policije, iz MUP-a i pravosudnih organa iz Istočnog Sarajeva, što se može vidjeti iz priloga "Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018." gdje je jasno napisano da je zločinac Borovčanin Danko, poslao službenike bez primjerka naredbe da me na prevaru uvuku u vozilo, tvrdeći da idemo samo do suda u Bijeljini.
Nije u zabilješci napisano ali pripadnici MUP-a su čuli da sudski policajac L.M. kao opravdanje, tvrdi da je sud u Bijeljini zatražio svoje izuzeće pa je Vrhovni sud prenio nadležnost na Sokolac, što je praktično jedini mogući zakoniti osnov za prenos nadležnosti.
No pošto sada nedvosmisleno znamo da Vrhovni sud ne samo da nije prenio nadležnost, nego konstatuje da uopšte ne postoji krivični predmet u kome sam stranka u postupku a ni osnovni sud u Bijeljini nije zatražio izuzeće, postavlja se pitanje - "zbog čega je Danko Borovčanin tu laž ispričao svojim službenicima".
Naravno, zbog toga da bi im stvorio iluziju kako je sve po zakonu a posebno kada se ima u vidu činjenica da u prethodnom periodu, uopšte nisam izbjegavao sudsku policiju, nego sam im jasno rekao da je nadležnost lažirana i da nemam namjeru ići sa njima s obzirom da je sve nezakonito i ne želim završiti kao David Dragičević.
Taj najvažniji detalj da sudska policija nije uz sebe imala naredbu za dovođenje je smišljeno izostavljen u dokazu "Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018." koju je sačinio Borovčanin i naterao službenike da je potpišu ali je sa druge strane navedeno da su postupali po toj naredbi, iako su službenici, pokušali predstaviti da su me slučajno sreli jer su htjeli prikriti posebne istražne radnje i organizovanu akciju za pripremu likvidacije.
Dakle, organizovanje posebnih istražnih radnji, kontrola komunikacija, kretanja i uvlačenja u zamku se pokušala sakriti a sudovi u Bijeljini su u postupku koji je vođen, (Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr) konstatovali da tom prilikom ja nisam ni na koji način prekršio zakon, nego da to učinili takozvani državni službenici.
Ni sudska policija, (prilog "Zahtjev i obavještenje sudu u Sokocu i sudskoj policiji") ni MUP ali ni sud u Sokocu ni tužilaštvo u Istočnom Sarajevu iako su dobili pismene zahtjeve da osnovnom sudu u Bijeljini dostave eventualna rješenja o prenosu nadležnosti ako postoje i tako dovedu u pravne okvire svoje postupke, niko to nije učinio jer rješenja naravno ne postoje, što nedvosmisleno znači da je na mene izveden razbojnički teroristički napad po nalozima iz "CRNE KNJIGE" koju je javno objelodanio jedan od šefova mafijaškog kartela dodik milorad, koji je u zadnje vrijeme poznat i po prometovanju ukradenim zlatnim ikonama, šatorima, industrijskim kiseonikom itd a na žalost i glavni zdravstveno sanitarni inspektor, gospodin Desimir Miljić je kao prepreka za nametanje lažne pandemije i uvođenje vanrednog stanja, nađen obješen početkom marta 2020-te, nakon prve zajedničke sjednice sa dodikom.
Svjedoci D.N. i L.B. su poslije svega sa velikom dozom vjerovatnoće ubijeni da ne bi mogli svjedočiti o nalogodavcima planiranja mog ubistva, ubistva djevojčice Ivone Bajo i krijumčarenja narkotika a njihovo ubistvo se takođe želi predstaviti kao "samoubistvo" ili prirodna smrt.
Dokazi da je djevojčica Ivona Bajo ubijena a taj zločin i šverc narkotika prikrili kriminalci iz policije Marković Dragoslav i saučesnici se nalaze u pdf fajlu "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima" gdje je na strani 4 "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015." u kome je konstatovano da je materijalni dokaz ubistva "dječji ruksak" dvostruko presječenog kaiša, dio nedostaje a ostatak opran hemijskim sredstvom. Na strani 5 je "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." u kome OJT Bijeljina pismeno ističe da o tim oštećenjima "NEMA SAZNANJA" jer ih policija nije evidentirala a kako izgleda pomenuti dokaz, može se vidjeti na strani 3 pdf fajla, (Snimci dječjeg ruksaka) gdje su u vrhu fotografije policije na dan ubistva, što nedvosmisleno dokazuje da je zločin smišljeno prikriven a u donjem djelu su snimci koje sam lično načinio nakon preuzimanja iz suda.
Prema datumu preuzimanja a to je 15.04.2015. nakon čega sam u narednih mjesec dana pokrenuo pravne korake za utvrđivanje odgovornosti prikrivanja dokaza i vremenu pokretanja montiranog predmeta protiv mene bez rješenja o nadležnosti, početkom juna 2015-te što je samo 45 dana kasnije, može se sa sigurnošću zaključiti da je to bila reakcija mafijaškog kartela, nakon mog razotkrivanja njihovog kriminala sa osnovnim ciljem da me ubiju i izbjegnu kazne koje su zaslužili prema krivičnom zakonu.
Borovčanin Danko je i dalje na slobodi i dalje komanduje službenicima da lažu, falsifikuju, čine krivična djela a više osoba je smrtno stradalo u međuvremenu i pitanje je ko je sljedeći na redu a samo Tužilaštvo BIH može zaustaviti dalje njegove i zločine saučesnika iz kriminalističke policije, čije su ruke krvave do ramena...

PRILOZI

Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije, Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije - mejl, Sahranjen L.B.; Obavjest i zahtjev sudu u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr, RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15, Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.; Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.; 08.020-059-1550-18 ministarstvo pravde od 21.07.2018.; Zabilješka 401-10 od 08.03.2010.; Zabilješka 1292-12, Javno upozorenje Borovčanin Danku od 15.05.2017. s prilozima, Obavjest i prijedlog sudu i tuženoj 80 0 P 043325 13 P 2, 080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015.; Ko su falsifikatori od 16.01.2015. s prilozima, T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.; Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.; Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017.; OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.; Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017.; 89 0 K 058509 17 KPS od 07.12.2017. dostava optužnice, Normalan izgled skenirane dostavnice od 11.12.2017.; Normalan izgled skenirane dostavnice za SP od 02.02.2018.; Zapisnik 26.12.2017.; Rješenje o prigovorima po 89 0 K 058509 17 KPS, Falsifikat skeniranja koverta od 11.01.2018.; Zapisnik 30.01.2018.; Prijedlog komande SP od 13.02.2018.; Prijedlog komande SP od 06.03.2018.; Naredba od 06.03.2018.; Zapisnik o izjašnjenju po 89 0 K 058509 17 KPS od 12.03.2018.; Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018.; Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018.; Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr, Zahtjev i obavještenje sudu u Sokocu i sudskoj policiji, Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1196

Pritužba zbog diskriminatorskog tretmana

Da sve bude još neobičnije i sumnjivije i nekoliko dana pred stradanje tužioca D.N. sačinio sam i poslao u OJTIS "Javni poziv tužilaštvu na saradnju sa građanima". Iz pitanja koja sam postavio se može vidjeti o kakvim se ozbiljnim kriminalnim radnjama radi. Odgovor nisam dobio a svjedok koji je znao mnoge detalje o tim temama je nađen sa smrtonosnom prostrelnom ranom. Znajući dobro, kakvi su zločinci, lažljivci i falsifikatori, pojedini pripadnici MUP-a i Sudske policije, što sam i dokazao u više predmeta pred sudom, posebno u već pomenutom 80 0 Pr 100636 18 Pr, osnovano sumnjam da su navedena gospoda ubijena i da se za javnost sve pokušava predstaviti kao samoubistvo ili prirodna smrt a u međuvremenu desetine i stotine ljudi, stradavaju od strane pripadnika Balkanske narko mafije, koja uklanja svjedoke na trasi "Crna Gora - Srbija - Kosovo - Federacija BIH, Republika Srpska - Hrvatska - ITD...

VSITV-U BIH - UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

PRITUŽBA ZBOG DISKRIMINATORSKOG TRETMANA

Formalno se ova pritužba odnosi na postupanje sekretara u OJTIS i nekih drugih lica, vezano za predmet T17 0 KT 0006630 15. Imena tih lica ne navodim jer, kako ću dokazati u nastavku, OJTIS, krije ko je osoba koja je 2015-te, otvorila nezakoniti predmet protiv mene a od 2017-te je u nekoliko prilika vezano za taj predmet bilo angažovano najmanje 4 različita tužioca. Sam sekretar, organizacijski gledano nije tužilac no pritužbu i ne dostavljam zbog namjere da bilo ko bude disciplinski kažnjen, nego da bih ukazao VSITV-u na ozbiljnost situacije i opasnost po živote brojnih svjedoka krivičnih djela, među kojima su i pripadnici tužilaštava i sudova. Naime, već godinama upozoravam na takve opasnosti a ovom prilikom prilažem pdf fajl "Obavjest i zahtjev sudu u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr" gdje je to navedeno u samom vrhu i doslovno citiram :
"Trenutna situacija je takva da osim stalne opasnosti koja prijeti meni, sada su i svjedoci u životnoj opasnosti jer mogu razotkriti pred sudom ko je izdavao naredbe za falsifikovanje dokumentacije i neukazivanje medicinske pomoći. Zahvaljujući sudu koji je prihvatio ovaj prekršajni zahtjev umjesto da ga odbaci, sada imam jedinstvenu priliku da ispitujem službenike koji su svjesno kršili zakon po naredbi šefova mafije i to svjedočenje upotrijebim u krivičnom postupku po prijavi koju sam podneo..."
Ovaj dokument sam napisao 13.09.2019. i samo je jedan od velikog broja sličnih nastalih prije i poslije njega ali je najdirektnije povezan sa narednim tragičnim događajima. Naime iz opisa dokumenta se može vidjeti da je u pozadini ozbiljan kriminal u kome su pripadnici OJT Istočno sarajevo i Suda u Sokocu, lažirali nadležnost i otvorili nezakonite predmete protiv mene sa namjerom da pripreme likvidaciju, odnosno pomognu saučesnicima da me ubiju.
Uprkos ovakvim pismenim upozoravanjima na opasnost, 30.06.2020. tragično je stradao pripadnik OJTIS, gospodin D.N. (prilog "Saopštenje za javnost 30.06.2020.) koji je bio važan svjedok brojnih krivičnih djela. Nakon smjene sa dotadašnje pozicije predsjednika suda 21.03.2021., stradao je gospodin L.B. samo par dana nakon toga što se može vidjeti iz priloga "Sahranjen L.B.".
Neposredno prije toga 12.03.2021. sam napisao "Zahtjev i krivičnu prijava direktoru sudske policije" sa dokazima o krivičnim djelima komande sudske policije o kojima su mogli svjedočiti stradala gospoda a kako se vidi, pripadnik OJTIS-u je preminuo od vatrenog oružja dok se o uzrocima smrti bivšeg predsjednika suda ne navodi ništa u članku. Ni eventualna duga i teška bolest kao razlog, ni iznenadna smrt, ni tragična smrt, niti bilo šta drugo, što mi je odmah izazvalo dodatnu sumnju a u međuvremenu sam usmeno dobio informaciju da je pomenuti gospodin L.B. pronađen obješen a ta činjenica onda sakrivena od šire javnosti.
Sva pitanja koja sam postavio u pomenutom zahtjevu su veoma bitna a posebno ističem dva uvodna koja citiram i ovde :
"- Ko je i sa kojim razlogom, pripadnicima sudske policije u Bijeljini saopštio laž da je Osnovni sud u Bijeljini, zatražio prenos nadležnosti u postupku protiv mene za "povredu ugleda suda".
- Ko je je i sa kojim razlogom, službenicima sudske policije u Bijeljini saopstio laž da je Vrhovni sud Republike Srpske, prenio nadležnost u predmetu protiv mene za "povredu ugleda suda" na Osnovni sud u Sokocu.

Nakon što sam mjesecima pokušavao saznati uzrok smrti gospodina L.B. osnovano sumnjajući da je ubijen pa dobio usmenu informaciju da je pronađen obješen, uradio sam dodatno, koliko sam mogao sa svoje strane da spriječim dalja stradanja i u periodu od 01.10.2021. tokom 3 uzastopna radna dana, išao do Policijske stanice Bijeljina II, da ih lično i direktno upozorim na opasnost koja prijeti svjedocima događaja od 27.09.2018. i drugim povezanim radnjama. Nadam se da će i VSTV-e zaštititi sudije i tužioce od opasnosti u narednom periodu.
Da sve bude još neobičnije i sumnjivije i nekoliko dana pred stradanje tužioca D.N. sačinio sam i poslao u OJTIS "Javni poziv tužilaštvu na saradnju sa građanima". Iz pitanja koja sam postavio se može vidjeti o kakvim se ozbiljnim kriminalnim radnjama radi. Odgovor nisam dobio a svjedok koji je znao mnoge detalje o tim temama je nađen sa smrtonosnom prostrelnom ranom.
Znajući dobro, kakvi su zločinci, lažljivci i falsifikatori, pojedini pripadnici MUP-a i Sudske policije, što sam i dokazao u više predmeta pred sudom a posebno u već pomenutom 80 0 Pr 100636 18 Pr, osnovano sumnjam da su navedena gospoda ubijena i da se za javnost sve pokušava predstaviti kao samoubistvo ili prirodna smrt.
Odgovorna lica iz OJTIS i suda u Sokocu, koja su lažirala nadležnost, nisu reagovali čak ni nakon dopisa VSTV-a, što se vidi u prilogu "Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018." kojim se jasno traže kopije odluka kojim zasnivaju svoju navodnu nadležnost. Oni to nisu učinili, nego je reakcija na to bila proizvodnja afere bivšem predsjedniku VSTV-a, poznate po nazivu "Potkovica" uz pomoć pripadnika mafije, inspektora Pandže a onda ubrzo i druge, nakon čega je gospodin, koji je potpisao navedeni dokument bio prisiljen odstupiti sa mjesta predsjednika. U međuvremenu, osoba L.B. pokušava nakon smjene Rajka Čolovića, preuzeti mjesto glavnog tužioca u OJTIS-u, a potom i upražnjeno mjesto Predsjednika VSTV-a, sa ciljem da iskontroliše predmete i dokaze o njihovim krivičnim djelima i ni u jednom ne uspijeva te nakon sopstvene smjene sa mjesta predsjednika suda 21.03.2021. dolazi do njegove smrti, odnosno kako sam usmeno obavješten, nađen je obješen.
Očekujem od VSTV-a da utiče na odgovorne u OJTIS-u da mi dostave odgovore na pitanja i pošalju kopije traženih dokumenata na moj mejl `Zdenkobajo@gmail.com` jer nije u pitanju samo kršenje zakona i udar na moja prava, nego se prikrivanjem dokaza i činjenica, konstantno izlažu životnoj opasnosti svi svjedoci višegodišnjih događaja, kada je pokušavano moje ubistvo a sve kao posljedica ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, prilikom šverca narkotika sa područja Sarajeva u Bobar grupu za šta sam prikupio neoborive dokaze.
Da je u pitanju zaista diskriminacija i prikrivanje dokaza kriminala, vidi se iz dokumenata "IT 24-19" i "IT 27-19" u kome OJTIS-u, odgovara na pitanja po zahtjevu jednog novinara a vezano za treće lice, dok meni kao nekakvoj stranci u postupku, koja ima zakonom garantovana prava da dobije sve dokumente koji mu mogu ići u prilog to se uskraćuje jer se želi sakriti lažiranje nadležnosti i montiranje predmeta.
Dokaz da se radi o smišljenom kriminalu i svjesnom lažiranju su dokumenti "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" i "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.". Zbog nepostupanja po navedenom dopisu VSTV-a a zbog ozbiljnih krivičnih djela, prvo je smijenjen bivši glavni tužilac OJTIS-u, Rajko Čolović a onda i bivši predsjednik suda u Sokocu Borovčanin Luka.
Iz priloga "T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017." se vidi da je upravo dopis "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" kojim se moja krivična prijava dostavlja u rad, iskorišten da se montira predmet protiv mene a dokazi iz moje prijave u kojoj je glavni krivac za falsifikovanje sudskog rješenja, načelnik sudske policije Borovčanin Danko, unište.
Nije suvišno napomenuti da je pomenuti Borovčanin Danko, porijeklom sa područja Istočnog Sarajeva, kao i bivši inspektor Marković Dragoslav koji je sa ubijene djevojčice Ivone Bajo sa saučesnicima skinuo materijalni dokaz ubistva, oprao ga benzinom i sakrio iz istražnih radnji za šta imam dokaze, što je direktna veza sa bivšim predsjednikom suda i bivšim gravnim tužiocem Čolovićem kao pripadnicima "Sokolačkog mafijaškog klana".
Još jedan dodatni dokaz da je predmet protiv mene falsifikovan, nezakonit i fiktivno vođen za interese mafije je prilog "Optužnice - sajt OJTIS" sa zvanične web stranice, gdje ne postoji predmet između 08.11.2017. i 14.05.2018. a "kafkijanska optužnica" protiv mene je "podignuta" 29.11.2017. na moj rođendan, što bi se moralo nalaziti između navedenih datuma. Naprotiv fantomsku optužnicu sam pokušavao mjesecima da pronađem sve do 2019-e i nikada je nisam vidio da postoji na sajtu, nakon čega je smjenjen Rajko Čolović te nisam više istraživao taj dio njegovog kriminala.
Kako se vidi, nezakoniti predmet u OJTIS je otvoren protiv mene 2015-te i korišten da se prikupljaju podaci za pripremu likvidacije koja je više puta pokušavana a kada ni ubistvo planirano 08.06.2017. nije uspjelo, predmet se "podmeće" tek primljenoj tužiteljici Jovani Tomaš, (prilog "Jovana Tomaš - imenovanje 09.03.2017.") koja dobiva zadatak da me pozove, (Poziv na saslušanje T17 0 KT 0006630 15 od 22.06.2017.) odnosno navuče u klopku za koju uvjeren sam nije ni znala da je pripremljena niti da je predmet nezakonit.
Moja reakcija na to je bio dopis "Obavjest po predmetu T17 0 KT 0006630 15 od 27.06.2017." u kome sam jasno naveo :
"POSTUPANJEM OJT ISTOČNO SARAJEVO, KRŠE SE MOJA PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE U ŠTA SPADAJU I PREDISTRAŽNE RADNJE I POKUŠAVA ME SE NATJERATI DA PRELAZIM PAR STOTINA KILOMETARA DO DESTINACIJE KOJU NE POZNAJEM. Stoga vas obavještavam da zbog finansijskih i zdravstvenih razloga neću pristupiti u OJT Istočno sarajevo. Tu je još i faktor sigurnost jer režimske plaćene ubice su već pokušavale da me ubiju a opasnost po život je mnogo veća na dugom putovanju i nepoznatom terenu, no to je nešto što jednog državnog službenika i ne zanima...
Istovremeno sam poslao "Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017." kojim između ostalog tražim kopiju rješenja o nadležnosti OJTIS u ovom predmetu i počev od tada, pripadnici OJTIS-u su morali biti svjesni da su u krivičnom djelu, krše se zakoni i moja prava i ne dostavlja nijedan od traženih dokumenata a sa druge strane stradaju svjedoci kriminala. Osim već navedenih, podsjećam da je nakon ovog mog zahtjeva, ubrzo smrtno stradala bivša tužiteljica Biljana Petrović, nakon saobraćajke u kojoj su svi ostali nepovrijeđeni a ona "posavjetovana" da za svaki slučaj obavi preglede u medicinskoj ustanovi iz koje onda nije izašla živa. Prema informacijama koje sam dobio, radilo se zvanično o unutrašnjim povredama no nakon svega što se izdešavalo i ova tragedija je sumnjiva jer mafija ima egzekutore i u bolnicama. Spremni su da kradu bebe porodiljama, daju pacijentima eksperimentalne lijekove kao zamorcima, guše ih kiseonikom za zavarivanje itd...
Naredni prilog koji dokazuje direktno kršenje zakona i mojih prava je "Zahtjev i obavještenje za OJTIS" sačinjen za potrebe predmeta 80 0 Pr 100636 18 Pr, što je dodatni napad na mene jer mi se planski otežavala pozicija pred sudom i razbojnički teroristički napad na mene i pokušaj ubistva koji su izveli Sudska policija, MUP, Tužilaštvo i Sud, odnosno Republika Srpska po javnom nalogu šefa mafije dodik milorada, (prilog "Crna knjiga") gdje su date instrukcije njihovim ljudima - pripadnicima mafije da vode borbu protiv imena upisanih u CRNOJ KNJIZI - taj pokušaj likvidacije se nastojao potom predstaviti kao moj prekršaj.
Na dnu tog priloga je i dodatni dokaz - potvrda pošte o prijemu na dan 11.09.2019. a iz sadržaja zahtjeva na koji naravno nije odgovoreno ni meni ali ni Osnovnom sudu u Bijeljini, izdvajam pasus uokviren crvenim pravougaonikom :
Umjesto profesionalnog postupanja, Marković Dragoslav, inače porijeklom sa Sokoca je skupa sa saučesnicima Borovčanin Dankom, Novakom Kovačevićem, Lukom Borovčaninom i drugim ortacima sa područja Istočnog Sarajeva, sačinio plan za moju likvidaciju, prilikom čega su korišteni klanovi koje su slali u Bijeljinu da me navuku u klopku a kad to nije uspjelo, odlučeno je da me dovuku njima na nišan u vrijeme, kada će oni znati točan sat i mjesto a za šta je zloupotrebljeno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu i falsifikovana nadležnost te su obmanuli više službenika koji za ovo falsifikovanju nadležnosti nisu znali.
Pitanja koja sam postavio u tom zahtjevu jasno pokazuju o kakvim se teškim krivičnim djelima radi a da je osim nespornog falsifikovanja nadležnosti, najvjerovatnije falsifikovan i potpis tužiteljice Tomaš, može se vidjeti iz priloga "Potpisi i pečati".
Uprkos brojnim opstrukcijama, lažima i falsifikatima, MUP-a i sudske policije, uzrokovanih falsifikatima tužilaštva i suda, Osnovni sud u Bijeljini je u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr, konstatovao da ja nisam prekršio zakon ni na koji način, nego da su to činili takozvani državni službenici. Rješenja iz tog predmeta ne dostavljam jer čak i da nije okončan u moju korist to ne bi umanjilo odgovornost pripadnika OJTIS, zbog napada na moja prava i uskraćivanje dokumentacije a ako želi, VSTV može kroz elektronski sistem, ostvariti uvid i u donesena rješenja i dokazni postupak u kome sam dokazao dio krivičnih djela izvršenih dana 27.09.2018. kada je organizovana i pokušana likvidacija.
Poslednji prilog koji dostavljem je "Zahtjev za informacije sekretaru tužilaštva" kojim sam ponovo pokušao doći do dokumenata i činjenica na koje ne samo da imam zakonsko pravo, nego su i dokazi teških krivičnih djela i naravno sve se i dalje krije a u međuvremenu desetine i stotine ljudi, stradavaju od strane pripadnika Balkanske narko mafije, koja uklanja svjedoke na trasi "Crna Gora - Srbija - Kosovo - Federacija BIH, Republika Srpska - Hrvatska - ITD".
Mafijaški kartel već godinama pokušava da me ubije i to predstavi kao `zadesnu smrt` ili "samoubistvo" a što je vjerovatno i jedini razlog zbog čega sam još uvjek živ - to što nisam "sarađivao" sa njihovim doušnicima, koji su me trebali odvesti u klopku. Na žalost, mnogi drugi nisu bili svjesni sa kakvim zločincima imaju posla te su završavali "samoupucani" ili "samoobješeni" a monstruozne afere se razotkrivaju jedna za drugom...

PRILOZI

Obavjest i zahtjev sudu u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr, Saopštenje za javnost 30.06.2020.; Sahranjen L.B.; Javni poziv tužilaštvu na saradnju sa građanima, Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.; Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.; IT 24-19, IT 27-19, RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15, Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.; T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.; Optužnice - sajt OJTIS, Jovana Tomaš - imenovanje 09.03.2017.; Poziv na saslušanje T17 0 KT 0006630 15 od 22.06.2017.; Obavjest po predmetu T17 0 KT 0006630 15 od 27.06.2017.; Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017.; Zahtjev i obavještenje za OJTIS, Crna knjiga, Potpisi i pečati, Zahtjev za informacije sekretaru tužilaštva

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1195

Motivi komande sudske policije za organizovani kriminal

Umjesto da sudija i pravobranilac, postupe prema obavezi iz zakona i prijave krivično djelo, oni su napravili dogovor sa Borovčaninom da se dokaz ukloni, tako što su svi prilozi pravobranilaštva vraćeni njima a onda je dokaz krivičnog djela falsifikata uništen, no jedan primjerak je ipak ostao kod mene. Detaljan opis, kako je falsifikat unesen u spis a potom i kako je uklonjen, može se vidjeti po stavkama u dokumentu Osnovnog suda u Bijeljini "080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015."...

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu Krivičnog zakona BIH, član "Terorizam" i više drugih krivičnih djela iz KZBIH I KZRS :
Veza : KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV DIREKTORA SUDSKE POLICIJE I DRUGIH.

MOTIVI KOMANDE SUDSKE POLICIJE ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL
Razlog za sve je uloga, prije svega Borovčanin Danka a time i kompletne komande sudske policije u teškim krivičnim djelima, vezanim za ubistvo i pokušaj prikrivanja ubistva, osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, koje se desilo 23.07.2009. prilikom šverca narkotika sa područja Sarajeva u zločinačku Bobar grupu a samo dio izvršene pljačke koji se trenutno procesuira, iznosi oko 125 miliona maraka, dok je u vrijeme ubistva nevine djevojčice, Bobar grupa bila zaštićena svim sredstvima državnog aparata.
Komanda sudske policije je nakon što sam im u martu 2010-te, predao disk sa dokazima, odnosno fotografijama materijalnog dokaza ubistva, umjesto da to po službenoj dužnosti prijavi, sačinila dokument "Zabilješka 401-10 od 08.03.2010." u kojoj je taj najvažniji detalj prećutala a mene su opisali kao praktično psihički poremećenog ludaka, čije se ponašanje ne može predvidjeti.
Ta zabilješka je ekspresno iskorištena kao izgovor za "posebne istražne radnje" protiv mene uz lažno iznesenu bojazan i lažnu tvrdnju da sam pišući kako će krivci završiti u zatvoru, time navodno uputio `ozbiljne prijetnje po život i tijelo` i ugrožavao sigurnost više lica. Podsjećam da je to standardna šema i izgovor mafijaškog kartela unutar terorističkog režima da pokrene radnje praćenja, snimanja itd sa ciljem da se prikupljaju podaci o onima koji su smetnja mafiji te da se pripremi likvidacija od kojih su najpoznatija ubistva Milana Vukelića, Davida Dragićevića i Slaviše Krunića.
Podaci koji se od tada prikupljaju o meni su dakle, imali za cilj pokušaj zastrašivanja, eventualno ucjenjivanja i pripremu likvidacije a izneseni opis o "ludaku čije se ponašanje ne može predvidjeti" se savršeno uklapa u već ustaljene scenarije "samoubistava" kojima se zamaskiraju brojne likvidacije, koje vrše pripadnici mafijaških kartela.
Opisivanja mene kao psihički poremećenog narkomana se vidi i u dokumentu "Zabilješka 1292-12" sačinjenoj u septembru 2012-te, kada sam doneo fotografije materijalnog dokaza ubistva te ih prezentovao službenicima, što je ponovo smišljeno sakriveno a umjesto toga su me opisivali kao ludaka.
Nastavak teških krivičnih dijela i fašističkih metoda Borovčanin Danka se vidi iz pdf fajla "Javno upozorenje Borovčanin Danku od 15.05.2017. s prilozima" koji sadrži dokument "Zabilješka 1260-10" od 10.08.2010. kada su majci ubijene djevojčice i meni plasirali gnusnu laž da OJT Bijeljina nije više nadležna za taj slučaj, nego je navodno, predmet, prebačen u Doboj.
A da je načelnik Borovčanin i komanda sudske policije, svjesno plasirala gomile laži svojim službenicima i nezakonito sprečavala pristup članovima porodice ubijene djevojčice, dokaz je odluka tužilaštva u Bijeljini u predmetu KTA 596/09, (takođe sadržana u pomenutom pdf fajlu) donesena 06.08.2010. što je samo 4 dana prije pomenute zabilješke sudske policije i umjesto da nam bude predata ta odluka, zločinac Borovčanin je majku ubijene djevojčice i mene držao u svom privatnom zatvoru 5 sati bez ikakve pismene potvrde o lišenju slobode u međuvremenu pišući pomenute laži u zabilješci, odnosno u zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka.
Sve to je vidljivo u pdf fajlu "Javno upozorenje Borovčanin Danku od 15.05.2017. s prilozima" a događaj od 10.08.2010. je pravosnažno okončan odlukom Okružnog suda u Bijeljini, tako što smo sestra i ja oslobođeni krivnje, no zločinac Borovčanin Danko je falsifikovao rješenje iz tog predmeta i uz pomoć saučesnika, udario pečat pravosnažnosti te ga smišljeno dijelio naokolo na našu štetu, kako bi imao kakvo takvo opravdanje za fašističke metode sprečavanja pristupa i otimanja garantovanih prava svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo.
Taj falsifikat se pojavio u predmetu pred osnovnim sudom u Bijeljini po mojoj tužbi za utvrđenje diskriminacije, kada ga je predložilo Pravobranilaštvo RS, nakon što su ga dobili od Borovčanin Danka, što sam razotkrio u svom dopisu "Obavjest i prijedlog sudu i tuženoj 80 0 P 043325 13 P 2" od 22.12.2013. iz koga citiram taj dio :
"Zastupnik tužene očito ne zna šta je diskriminacija, te ga podsjećam da se pod tim smatra SVAKO RAZLIČITO POSTUPANJE, no važnije od svega je pokušaj da se obmane sud prilaganjem Rješenja prekršajnog suda od 12.08.2010. br 80 1 Pr 000670 10 Pr sa pečatom na vrhu da se radi o pravosnažnoj odluci. Istina je da je dana 22.12.2010. ta odluka preinačena a postupak OBUSTAVLJEN DONESENIM Rješenjem 80 1 Pr 000670 10 Pžp, koje prilažem. Pitanje je samo da li je tužena RS pokušala prevariti sud ili je neko obmanuo zastupnika ?"
Umjesto da sudija Vakičić Željka i pravobranilac Radujko Milan postupe prema obavezi iz zakona i prijave to krivično djelo, oni su napravili dogovor sa Borovčaninom da se taj dokaz ukloni, tako što su svi prilozi pravobranilaštva vraćeni njima a onda je dokaz krivičnog djela falsifikata uništen, no jedan primjerak je ipak ostao kod mene.
Detaljan opis, kako je falsifikat unesen u spis a potom i kako je uklonjen, može se vidjeti po stavkama u dokumentu Osnovnog suda u Bijeljini "080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015." koji takođe prilažem.
Po tom osnovu sam podnio više krivičnih prijava tokom vremena, kako sam dolazio do novih podataka a jedna od njih je predata Osnovnom sudu u Bijeljini pod nazivom "Ko su falsifikatori od 16.01.2015. s prilozima" a istu sam slao poštom na više adresa.
Iz sadržaja tog pdf fajla i odluke "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" može se lako zaključiti da je upravo ta moja krivična prijava o falsifikatu dodijeljena u rad tužilaštvu u Istočnom Sarajevu no kriminalac Borovčanin Danko je potegao svoje veze da bi tu prijavu uništio i da bi umjesto nje bila otvorena tajna istraga protiv mene za navodnu "povredu ugleda suda", pošto sam opisivao krivična djela više lica, uključujući i sudiju, (T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.) vezano za falsifikovanje i prikrivanje ubistva.
Osim samog formiranja predmeta protiv mene za banalno krivično djelo gdje je predviđena kazna bila novčana do 6 mjeseci zatvora, protiv mene su pokrenute i tajne `posebne istražne radnje` sa lažnom "pretpostavkom" da predstavljam opasnost po život sudijama i tužiocima za šta je izmjenama i dopunama krivičnog zakona, (Napad na sudiju i javnog tužioca) predviđena kazna do 12 godina zatvora.
To je dakle bio jedan smjer zločinačkih aktivnosti protiv mene - da me uz pomoć brojnih doušnika snimaju i pokušaju navesti da izgovorim bilo koju prijetnju nekom pripadniku pravosuđa, što bi bilo iskorišteno za višegodišnju zatvorsku kaznu, no glavni cilj je bio priprema likvidacije, odnosno prethodno prikupljanje informacija o kretanju, kako bi se organizovalo ubistvo.
Manijakalna želja zločinca Borovčanin Danka da protiv mene pokrene bilo kakav predmet, odnosno kako on to piše da se "pobudi" krivično djelo koje bi on svojim uticajem, proslijedio na teritoriju saučesnika u Istočnom Sarajevu se vidi i iz njegovog dopisa "Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.".
Pri tome nikako ne treba zaboraviti i glavni razlog Borovčaninovih kriminalnih radnji a to je sprečavanje mene i bilo koga da zvanično formalno dostavimo dokaz o ubistvu djevojčice Ivone Bajo u Tužilaštvo, što je činio godinama primjenjujući fašističke metode zabrane pristupa, svim srodnicima nevino ubijenog djeteta.
A da su te zločinačke i fašističke metode Borovčanina bile zaista takve i nezakonite, dokaz su zvanični odgovori Okružnog suda, odnosno Okružnog tužilaštva i Osnovnog suda u Bijeljini, ("Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017." te "OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017." i "Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017.") iz kojih se vidi da ni jedan od tih organa nije donio nikakvo rješenje o zabrani pristupa, koju je zločinac Borovčanin uporno sprovodio i kako se vidi iz njegovog dopisa, svjestan je činjenice da na to nema nikakva zakonska prava niti osnov.
Kada ni te zločinačke i fašističke metode zastrašivanja Borovčanina tokom godina, nisu uspjele u odvraćanju od toga da dostavim materijalne dokaze ubistva, onda se najintenzivnije prešlo na pokušaje likvidacije, tako što su mi slali više doušnika sa zadatkom da me kontaktiraju te pokušaju odvesti na neku udaljenu lokaciju, gdje bi likvidacija bila lako izvedena.

PRILOZI

Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije, Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije - mejl, Sahranjen L.B.; Obavjest i zahtjev sudu u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr, RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15, Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.; Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.; 08.020-059-1550-18 ministarstvo pravde od 21.07.2018.; Zabilješka 401-10 od 08.03.2010.; Zabilješka 1292-12, Javno upozorenje Borovčanin Danku od 15.05.2017. s prilozima, Obavjest i prijedlog sudu i tuženoj 80 0 P 043325 13 P 2, 080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015.; Ko su falsifikatori od 16.01.2015. s prilozima, T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.; Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.; Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017.; OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.; Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017.; 89 0 K 058509 17 KPS od 07.12.2017. dostava optužnice, Normalan izgled skenirane dostavnice od 11.12.2017.; Normalan izgled skenirane dostavnice za SP od 02.02.2018.; Zapisnik 26.12.2017.; Rješenje o prigovorima po 89 0 K 058509 17 KPS, Falsifikat skeniranja koverta od 11.01.2018.; Zapisnik 30.01.2018.; Prijedlog komande SP od 13.02.2018.; Prijedlog komande SP od 06.03.2018.; Naredba od 06.03.2018.; Zapisnik o izjašnjenju po 89 0 K 058509 17 KPS od 12.03.2018.; Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018.; Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018.; Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr, Zahtjev i obavještenje sudu u Sokocu i sudskoj policiji, Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1194

Prijava protiv Telrad net za produženo krivično djelo

Telekomunikaciona firma Telrad Net, (Hase 1/Nušićeva bb, Bijeljina 76300) je tokom 2020-te i 2021-e, sve do danas na nezakonit i obmanjujući način, kršila sklopljene ugovore sa klijentima, namjerno im ometajući signal te čak potpuno isključujući internet i telefonsku vezu sa ciljem da ih kupci internet usluga pozovu zbog navodnog "kvara", nakon čega bi im monteri Telrad-a, postojeći modem zamijenili sa drugim. Sve te aktivnosti, vršene su tokom zvanično proglašenog vanrednog stanja zbog pandemije i kada su na snazi bile, odnosno još uvijek su zaštitne mjere za sprečavanja širenja zaraze...

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Veza : "Prijava protiv Telrad kompanije" i "Dopuna prijave protiv Telrad kompanije", koje su u prilozima.

PRIJAVA PROTIV TELRAD NET ZA PRODUŽENO KRIVIČNO DJELO

Zbog krivičnih djela : "Sprječavanje dokazivanja" - (1) Ko s ciljem da spriječi ili znatno oteža dokazivanje u sudskom, prekršajnom, upravnom ili disciplinskom postupku pred institucijama Bosne i Hercegovine, sakrije, ošteti, uništi ili učini neupotrebljivim tuđi predmet ili ispravu koja služi dokazivanju, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.
"Ometanje rada pravosuđa" - (1) Ko koristi fizičku silu, prijetnju, zastrašivanje ili obećava, nudi ili daje nedopuštenu korist, kako bi naveo na davanje lažanog iskaza ili spriječio davanje iskaza ili izvođenje dokaza u krivičnom postupku koji se vodi po zakonu Bosne i Hercegovine, kaznit će se kaznom zatvora najmanje tri godine.
"Produženo krivično djelo" - (2) Produženo krivično djelo je učinjeno kad je učinilac s umišljajem učinio više istih ili istovrsnih krivičnih djela koja s obzirom na način učinjenja, njihovu vremensku povezanost i druge stvarne okolnosti koje ih povezuju čine jedinstvenu cjelinu.
A vezano za krivična djela opisana u navedenim povezanim krivičnim prijavama : Nepostupanje po zdravstvenim propisima za vrijeme epidemije, Neprimjenjivanje mjera za zaštitu od zarazne bolesti, Prenošenje zarazne bolesti, Prevara, Oštecenje tudih prava, Poslovna prevara, Nesavjesno privredno poslovanje, Obmanjivanje kupaca, kažnjivih prema važećim zakonima u Bosni i Hercegovini.

KRATAK OPISA SADRŽAJA PRETHODNIH KRIVIČNIH PRIJAVA

Telekomunikaciona firma Telrad Net, (Hase 1/Nušićeva bb, Bijeljina 76300) je tokom 2020-te i 2021-e, sve do danas na nezakonit i obmanjujući način, kršila sklopljene ugovore sa klijentima, namjerno im ometajući signal te čak potpuno isključujući internet i telefonsku vezu sa ciljem da ih kupci internet usluga pozovu zbog navodnog "kvara", nakon čega bi im monteri Telrad-a, postojeći modem zamijenili sa drugim. Sve te aktivnosti, vršene su tokom zvanično proglašenog vanrednog stanja zbog pandemije i kada su na snazi bile, odnosno još uvijek su zaštitne mjere za sprečavanja širenja zaraze.

OBRAZLOŽENJE NOVIH KRIVIČNIH DJELA

U sklopu priloga "Dopuna prijave protiv Telrad kompanije" poslate ranije Tužilaštvu BIH, naveo sam na kraju "da je modem, (star oko 15 godina) za koji su tvrdili da ne može više raditi, sada dokaz izvršenja krivičnog djela ta da im ga neću predati dok ne dobijem potvrdu od Tužilaštva BIH..." jer u slučaju da Tužilaštvo BIH, kako sam dalje pojasnio, želi ustanoviti "Da li modem koji sam koristio 15 godina a pominjan je i opisivan u krivičnoj prijavi sa lažnom tvrdnjom "Telrad net" da je neupotrebljiv - ima status mogućeg dokaznog predmeta u smislu da se može ustanoviti kako isti radi kod korisnika kojima su ugrađeni drugi modemi sa izgovorom da postojeći više ne finkcionišu. Takođe sam s tim upoznao i "Telrad net" te ih jasno upozorio u dopisu "Zahtjev za dostavu računa od 06.07.2021." citiram poslednji pasus :
"Modem koji je vaše vlasništvo a trenutno je u mom posjedu, smatra se dokazom izvršenje krivičnog djela i ne možete ga preuzeti dok za to ne dobijem pismenu potvrdu Tužilaštva BIH. Dakle, ukoliko dobijem informaciju da im modem nije potreban za dalju istragu o tome ću vas obavjestiti te ćete ga tada moći preuzeti...
To je bilo ljetno vrijeme, godišnjih odmora i smanjene aktivnosti administracije ali već nakon mjesec dana stiže "Prijetnja Telrada od 10.08.2021." u kojoj se navodi :
"Takođe Vas obavještavamo da terminalna oprema koja se nalazi kod Vas je osnovno sredstvo Telrad Net-a koje ima svoju knjigovodstvenu vrijednost te ste istu dužni vratiti ukoliko ne želite i dalje da koristite naše usluge, u protivnom bićemo prinuđeni da raskinemo pretplatnički odnos i da Vam fakturišemo naknadu štete u iznosu od 49,34 KM. Napominjemo da ćete izmirenjem dugovanja izbjeći dodatne troškove koje će Vam sudski postupak neminovno izazvati. Za dodatne informacije možete pozvati besplatan broj 0800 30 900 ili 055 415 415 opcija 1."
A potom stiže i "Prijetnja Telrada od 28.09.2021." u kojoj se navodi :
"Obavještavamo Vas da ćemo, ukoliko u roku od 8 dana od dana prijema ove opomene ne izvršite povrat uređaja: - MODEM SCI ATLANTA EPC2203, serijskog broja 229707310; -TELEFON FIKSNI PANASONIC KX-TG1311, serijskog broja OKAOC423435. U suprotnom ćemo biti primorani da Vas zadužimo za vrijednost terminalne opreme u iznosu od 49,34 KM i za istu utužimo. Obaveza uplate navedenog iznosa na ime naknade za terminalnu opremu dospjeva po isteku roka od 8 dana od prijema opomene. Opremu je potrebno vratiti na sljedeću adresu: Telrad Net, Nušićeva IV, kontakt telefon 055 415 415."
Dakle, može se jasno vidjeti da nakon što su upozoreni da je pomenuti "MODEM" dokaz izvršenja krivičnog djela, odgovorna lica iz "Telrad net" pokušavaju da dođu do njega, kako bi izvršili "Sprječavanje dokazivanja" što je takođe i "Ometanje rada pravosuđa" a u odnosu na ranije prijavljena krivična djela je i "Produženo krivično djelo".
Sve se čini uz prijetnju novčanim izdacima za "naknadu štete" sudskom tužbom i "dodatnim troškovima". Novčani iznosi za "dugovanja" nastala od datuma sabotaže i nezakonitog kršenja "Ugovora" sa ciljem obmane i prevare od strane Telrad net, (da bi bio sklopljen novi ugovor) se uopšte ne pominju nego je isključivi cilj da se dođe do dokaznog predmeta.
Osim toga vidljivo je da nijedan od ovih prijetećih dopisa ne sadrži potpis odgovorne osobe - izvršioca novih krivičnih djela a ni pečat, što su radnije dopisi imali a očito je u pitanju pokušaj da se sakrije identitet i izbjegne krivična odgovornost. No uvjeren sam da Tužilaštvo BIH ako želi može ustanoviti imena lica koja su sastavljala ove "prijetnje" i uprkos tome što su pismeno upozoreni da se radi o dokazu izvršenja krivičnog djela, pokušavaju da dođu u njegov posjed, prijetnjama, zastrašivanjem i ucjenama.
Sve ovo prethodno navedeno sam pojasnio i opisao i odgovornima u "Telrad net" dopisom "Obavjest sektoru za marketing i prodaju od 06.10.2021." što se može vidjeti u istoimenom prilogu. Takođe sam predložio "normalan razgovor i dogovor" upozorio da se radi o novim krivičnim djelima a onda sam poslao i dopis "Sektoru za marketing i prodaju Telrad-a od 08.10.2021." koji u cjelosti citiram :
"O detaljima krivičnih djela koje ste izvršili i dalje vršite, neću sada gubiti vrijeme. Prestanite sa pokušajima da preuzmete i uništite dokaze krivičnih djela jer me ne možete ni obmanuti ni zastrašiti. Ako želite uspostaviti minimalan pravni legitimitet predlažem slijedeće :
1. Pošaljite mi račune za mjesece "April, Maj i Jun" na moj mejl. 2. Istovremeno me obavjestite da lije moguće platiti ih direktno vama ili samo preko banke. 3. Račune za mjesec "Februar i Mart" kada ste vršili prevare i sabotaže otpišite zbog "tehničkih problema" i o tome mi takođe pošaljite obavjest na mejl. 4. Nakon prijema stavki pod tačkama 1 do 3 uplatiću iznos pod tačkom 1. 5. Na vaš mejl poslaću skeniranu kopiju uplate iz tačke 1. 6. Nakon toga ćete mi omogućiti internet vezu - bez tv kanala i bez telefona i o tome poslati obavjest na mejl. 7. Ukoliko internet veza bude normalna kao u mjesecima iz tačke 1, možemo nastaviti dalju "saradnju" gdje bi vaš modem koji je dokaz krivičnog djela ostao u mom posjedu do daljnjeg kao neophodna oprema.
Ukoliko ne prihvatite predloženo, moguće da ću još dodatno pozvati vaš telefonski broj vezano za ovu temu i sve ovo priložiti uz novu krivičnu prijavu za "Produženo krivično djelo" vezano za više drugih krivičnih djela. Ako vam nije poznato, osim novčanih troškova za krivična djela, koja ste činili, predviđene su i ozbiljne zatvorske kazne a Tužilaštvu BiH neće biti problem ustanoviti ko su nalogodavci a ko su izvršioci, čak i u slučajevima kreiranja dokumenata bez potpisa. S poštovanjem:"

Dakle, iako smatram da nakon 08.02.2021. (kada je smišljeno i nezakonito prekršen i prekinut "Ugovor o snabdijevanju" a potom vršene dodatne sabotaže i onemogućavano korištenje interneta), više ne postoji osnov za bilo kakva potraživanja Telrad net prema mene, bio sam spreman i predlagao da platim račune za period kada je veza bila koloko toliko upotrebljiva.
Napominjem da sam im još 27.02.2021. poslao dopis "Podsjetnici Telrad kompaniji" i opisao stanje na šta smišljeno nisu reagovali mjesecima, smatrajući da neću sačuvati dokaze o krivičnim djelima koja su činili. Na moj dopis iz koga citiram najbitniji dio nisu dakle uopšte odgovorili niti poslali radnike da provjere navedeno :
`Očekujem da odmah a najkasnije u roku od 24 sata, osigurate normalan protok, kakav je bio prije prve sabotaže 08.02.2021. godine. Očekujem da mi otpišete kompletan račun za mjesec februar, pošto ste mi smišljeno kriminalno nanijeli štetu, oduzimajući dragocjeno vrijeme i o tome me pismeno obavijestite, jer bilo kakav račun za mjesec februar u kome ne da nije bilo ugovorom propisane usluge, nego mi je nanesena šteta, neću platiti a u slučaju vaše eventualne tužbe, sve navedeno, ovaj dokument i dokazi koje imam će biti korišteni pred sudom. Ukoliko niste u mogućnosti ili ne želite da osigurate kvalitetnu uslugu prema ugovoru, možete uz prethodnu najavu telefonom, poslati vašeg radnika da se uvjeri u loš kvalitet usluge, te da odnese vaš modem, čime bi sporazumno prekinuli saradnju. Upozoravam vas da ne pokušavate sa prizemnim trikovima ponovo, na način da prije dolaska vašeg radnika, uključite normalan protok kako biste "zatekli normalno stanje" jer imam video snimke, koje ću prethodno pokazati vašim radniku a na kojima se vidi užasan kvalitetu usluge.`
Taj dokument sam već ranije slao Tužilaštvu BIH, no priložiću i sada kompletan pdf fajl "Podsjetnici Telrad kompaniji" kao i "Podsjetnici Telrad kompaniji - mejl od 27.02.2021." iz koga se vidi šta im je i kog datuma poslato a što je ignorisano i nastavljeno sa izvršenjem krivičnih djela. Osim pismenih upozorenja 13.10.2021. sam pozvao telefonski broj koji je naveden u pomenutim prijetnjama "Telrad net" i usmeno ponovio iznesena upozoravanja na šta više od 7 dana nije bilo reakcije ni odgovora te dana 22.10.2021. kako sam i najavio pišem novu krivičnu prijavu.
Ovde se ne radi samo o šteti koja je meni nanesena kao posljedica kršenja ugovora i pokušaja prevare, nego je u pitanju masovan napad na prava, zdravlje i živote velikog broja građana, koje je "Telrad net" ugrožavao, sabotirajući usluge te šaljući svoje radnike na stotine i hiljade adresa, kuća i stanova u vrijeme vanrednog stanja, što je ako zaista postoji opasnost od zaraze, moralo da uzrokuje i ostavi brojne štetne i tragične posljedice a pri tome uopšte ne računajući eventualnu opasnost od elektromagnetnog zračenja "novih modema" koje po svaku cijenu i koristeći sve načine, prevare i krivična djela, žele da ugrade svim korisnicima.

PRILOZI

Prijava protiv Telrad kompanije, Dopuna prijave protiv Telrad kompanije, Zahtjev za dostavu računa od 06.07.2021.; Prijetnja Telrada od 10.08.2021.; Prijetnja Telrada od 28.09.2021.; Obavjest sektoru za marketing i prodaju od 06.10.2021.; Sektoru za marketing i prodaju Telrad-a od 08.10.2021.; Podsjetnici Telrad kompaniji, Podsjetnici Telrad kompaniji - mejl od 27.02.2021.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1193

Zanimljivo je sa kakvim žarom zastupaju jednog od perjanica globalizma, Bila Gejtsa i recimo tvrde da on nema namjeru vršiti depopulaciju, iako i sami priznaju da je izjavio u tv emisiji kako bi `AKO NAPRAVE DOBAR POSAO SA "ŠPRICAMA" I MEDICINSKIM TRETMANIMA, MOGLI SMANJITI BROJ LJUDI ZA 15 POSTO`. Postavlja se logično pitanje : Da li oni žele plasirati svoje takozvane lijekove ljudima, kako bi im spasili živote i zdravlje te produžili vijek ili im je cilj ovo što je izjavio Gejts a to je da smanje broj ljudi...

OPASNOST ZA ČOVJEČANSTVO ISPOD MASKE PLANDEMIJE

Sigurno postoji jedan znatan procenat ljudi koji i dalje vjeruju da se iznenada, slučajno pojavio neki smrtonosni virus i izmjenio život kakav je bio ranije a gomila političara, farmaceutskih kompanija i dobročinitelja pokušava na sve načine da nas spasu i sve što rade, čine za naše dobro. Takvima je uzalud govoriti i sve ono nelogično, čudno, sumnjivo i kriminalno, što vide oko sebe ne može im otvoriti oči. Zato ovaj video i tekst nije ni namjenjen njima, nego onima kojima je jasno da je u pitanju prevara ali ne shvataju - ZAŠTO. Zbog njih u nekoliko riječi na početku, skrećem pažnju da na zemlji živi nekoliko milijardi ljudi i svi skupa, neki manje a neki u ogromnim količinama, troše vodu, koja se obnavlja ali istovremeno se vade iz zemlje, rude raznih metala, gas i nafta a to nije nešto što se poslije upotrebe kondenzuje u vazduhu i vrati pod zemlju, nego se sve više troši i tih rezervi energenata je sve manje. Ono što vladarima svijeta daje moć da kontrolišu narode je upravo ta energija koja se dobija iz zemlje i to prije svega od nafte jer zamislite bilo koju vojsku svijeta na šta bi ličila kad bi ostali bez nafte. Njihovi avioni, lovci, bombarderi, pa tenkovi i druga vozila bi postali beskorisni. Ista je stvar i sa policijom, koja bi bez nafte, benzina i automobila izgledala sasvim drugačije i ne bi mogla pružati zaštitu i podršku uglavnom mafijaškim režimima koji su postavljeni bukvalno u svakoj zemlji. Dakle da ne bi za 10, 20 ili 50 godina, svi stanovnici zemlje ostali bez kapi nafte, oni koji kontrolišu minerale, energente, rude, štampanje novca, ekonomiju i političare su odlučili da nama, većini ljudi uskrate dalje korištenje energije, korak po korak da bi oni mogli nastaviti nesmetano da troše kao i do sada i što im je važnije da kontrolišu narodne mase. Naravno sa razvojem tehnologije, prije svega 5G mreže i robotike, sve je manje potrebno da za njih rade ljudi, uključujući vojnike i policajce, koji takođe troše energente i to onda sasvim osnovano ukazuje da eugenički planovi o depopulaciji i smanjenju broja ljudi nisu neka teorija zavjere, nego plan koji je pripreman decenijama i sada se sprovodi. Ali umjesto da se kaže istina, da je resursa sve manje i zato ih žele sačuvati samo za sebe a uskratiti većini ljudi, u praksi se plasira priča da se pojavila neka "prehlada" i kao jedna od glavnih mjera navodne zaštite se nametnula zabrana kretanja ili strogo ograničenih putovanja izvan mjesta prebivališta. To je u početku nametnuto kao privremena iznuđena mjera a potom se počelo uslovljavati nekim testovima, pa špricanjima i na kraju uz sve to se nameću i takozvani "zeleni pasoši" odnosno digitalni sertifikati sa rokom trajanja od par mjeseci nakon špricanja. Ovaj i slični zamjenski izrazi se koriste zbog inkvizitorske cenzure jer sluge globalista prema nekim ključnim riječima i poređenjem izvora informacija, uklanjaju i brišu sve članke, video zapise, objave i mišljenja koja razotkrivaju istinu i ometaju ih u sprovođenju plana. Da nije takozvana "prehlada" stvarni uzrok za sve što se dešava u prethodne 2 godine, dokaz su i vijesti zadnjih mjeseci o nestašicama svega. Od nafte i gasa do hrane, odjeće, čelika i svih drugih roba a nije suvišno podsjetiti da je i za proizvodnju te transport, bilo koje robe opet potrebna neka energija, što nas vraća na izvor i uzrok problema odnosno otkriva stvarne razloge za pojavu ove globalne p(l)andemije. Nama `običnim` ljudima, ovako nešto uglavnom djeluje nadrealno i čak nemoguće ali za stoljetne vladarske porodice su to projekti koje ciklično ponavljaju i iz istorijskih podataka možemo vidjeti da su bukvalno nakon svakih 100 godina, pokretali neka "resetovanja" kako to vole da kažu i to po pravilu preko nekih epidemija, kuge, kolere, španske ili sada ove aktuelne prehlade. Koliko su u pitanju bile zaista neke bolesti, makar namjerno izazivane nekim bakterijama a koliko se radilo o smišljenim monstruoznim trovanjima, procjenite sami i imajte u vidu da su otrovi bili jedno od glavnih oružja za kontrolu svijeta a u istoriji su ostale zapamćene i neke kompletne porodice i imena vezana za otrove kao Lukrecija Bordžija, odnosno Bordžije pa Medičiji po kojima je medicina i dobila ime. Jedno vrijeme je imala oreol, humanosti i pored miliona slučajeva zločina, krađa beba, preprodaja organa itd a sada se sve otvorenije vraća svojim izvornim korjenima. Srednjovjekovne metode liječenja pijavicama, krilima slijepog miša i slično, kakve su primjenjivali tadašnji liječnici, djeluju nevino u poređenju sa tretmanima koje propagiraju sadašnju krizni štabovi, epidemiolozi, veterinari i slični plaćenici farmako mafije. Možemo vidjeti da su oni spremno dočekali ovu "iznenadnu prehladu" i pripremili se za nametanje digitalnih sertifikata još 23. maja 2020. kada je objavljeno na sajtu takozvane svjetske a u stvari privatne zdravstvene organizacije. Istovremeno možemo vidjeti da je u prvih pola godine, kada je kako se sjećamo bila poplava horor vijesti o mrtvima koji padaju na ulicama, umiru po bolnicama i slično, za to vrijeme bilo u stvari manje umrlih nego u prethodnim godinama. Postavite sebi pitanje, zašto je bila tolika medijska propaganda smrti, kada je stvarnost sasvim drugačija. Neću se mnogo baviti prepričavanjem detalja i brojeva jer bi to uveliko produžilo trajanje videa i dužinu teksta ali tu su dokumenti i članci koje možete detaljno pregledati nakon zaustavljanja bilo kog dijela snimka. Istovremeno je pokrenuta kampanja prikupljanja novca za takozvane "šprice" i kako se vidi da je odmah u startu prikupljeno preko 7 milijardi evra i to samo u prvoj fazi. Naravno dobar dio tog novca je potreban da se plate sluge na terenu koje vrše propagandu i lažu stanovništvo. A koliko su to pokvarenjaci u pitanju, može se vidjeti iz vijesti od desetak godina ranije, kada je firma, jedna od vodećih perjanica farmako mafije kažnjena sa preko 2 milijarde dolara zbog davanja mita ljekarima, obmanjivanja pacijenata i prikrivanja štetnih posljedica pri korištenju njihovih droga. No kako se vidi, njihov prihod je bio preko 48 milijardi dolara, što je bilo i više nego dovoljno i za njih i za podmićivanja narednih godina kao preduslov za plandemiju i propagandu koja se trenutno vrši. S tim u vezi, možemo vidjeti i propagandu sa takozvanim testovima, koji ne samo da su sredstvo za stvaranje iluzije neke strašne bolesti, nego se često i takvi izmišljeni rezultati falsifikuju preko noći, samo zato jer neko odluči da mu za sutra treba veći broj, kako kažu "pozitivnih" da bi imali izgovor za neka nova zaključavanja, dodatne mjere, propagandu za šprice koje treba da se pojave i slično. Paralelno sa tim djeluju plaćeni cenzori, instalirani par godina ranije kao pomoćno sredstvo propagande a njihov je zadatak da sve vijesti i mišljenja koja se ne uklapaju u njihov plan, proglašavaju lažima. Čak i ako se radi o svjetski poznatim naučnicima, nobelovcima neki novinari se usuđuju omalovažavati njihove savjete za korištenje nekih lijekova sve sa ciljem da se špricanje istakne u prvi plan kao jedini mogući spas i izlaz iz smrtonosne opasnosti. Uprkos strašnim pritiscima, ucjenama pa i nekim sumnjivim smrtima, neki ugledni naučnici su zadržali čast i stav te jasno ukazivali da je u pitanju globalna laž, da ne postoji pandemija nego plandemija da su testovi lažni da je na sceni velika cenzura, kršenje ljudskih prava, nametanje novih opasnih tehnologija itd za šta je izgovor ova izmišljena bolest. Slučajevi gripa, tuberkuloze i upale pluća koji su ranijih godina bile u stotinama hiljada do nekoliko miliona, zavisno od države, su bukvalno nestali a kakva je zaista bila situacija u recimo sezoni 2016/2017, vidljivo je iz tadašnjih vjesti kada je u Hrvatskoj registrovano preko 45000 oboljelih od gripe. Samo u jednoj sedmici skoro 5 hiljada, što je i mnogo više od lažnih brojki plasiranih za propagandu aktuelne plandemije. Drugi primjer je iz Srbije a radi se o 2019-toj godini, koja je poslednja normalna godina pred ove sada "novo normalne" a tada je registrovano čak 105 hiljada oboljelih od gripa, što se i ne smatra ozbiljnijim te da bi alarmantno bilo da je u pitanju 600000 bolesnika što je preko 10 posto ukupnog broja stanovnika. I te cifre nisu zabrinjavale ni političare ni ljekare a onda odjednom imamo scene kada se napravi potpuni haos zbog 1, (jednog) pozitivnog penzionera na testu, ili jednog radnika u luci a podsjetimo da su se smrti 92-nje žene, plasirale kao da je u pitanju "prva žrtva strašne bolesti". Onda su na scenu stupili "novo normalni" Mengelei sa sve sumanutijim i zločinačkijim izjavama. A da je to sve ranije isplanirano, može se još uvijek naći u dokumentima dostupnim na internetu, gdje je recimo 18. oktobra 2019. objavljena web stranica pod nazivom "Događaj 201", (Event 201) odnosno scenario tog događaja. Na prevedenoj verziji plana tog događaja, opisuje se da se radi o simuliranju izbijanja novog korona virusa, koji se prenosi sa slijepih miševa na svinje pa na ljude i da kraju postaje prenosiv sa osobe na osobu, što dovodi do teške pandemije. Posebno je zanimljivo to što se tvrdi da će biti više prenosiv u zajednici od strane ljudi sa blagim simptomima, što je suštinski uvod u današnje stanje gdje se ljudi bez ikakvih simptoma, proglašavaju zaraženima na osnovu naštimanih takozvanih testova. Šta je pravi cilj svega ili jedan od ciljeva, može se vidjeti na članku Svjetskog ekonomskog foruma, objavljenog 14. jula 2020-te, pod nazivom "Kovid 19 - veliki reset". Kako se vidi, Klaus Švab kao osnivač i izvršni presednik Svjetskog ekonomskog foruma je sa kolegom, objavio knjigu svega 3-4 mjeseca nakon proglašenja navodne pandemije, opisujući je kao priliku za `veliki reset`. Dakle ne samo da su uspjeli napisati knjigu za 3 mjeseca, nego je i odštampana te dostupna za kupovinu na Amazonu. I umjesto da kao njegovi brojni vršnjaci širom svijeta bude šćućuren u nekoj sobici pod maskom i ustaje oko 3 sata ujutro da bi otišao do samoposluge, pomenuti gospodin Švab je "hrabro" razrađivao planove za kako kaže "odlazak u bolji svijet". Siguran sam da je svima jasno kako je ova knjiga u stvari napisana prije lažne pandemije, vjerovatno i godinama ranije a izmišljena takozvana "pandemija" korona virusa je samo iskorištena kao izgovor da bi globalni mafijaški kartel, pokušao sprovesti svoje planove i uvesti novi svjetski poredak. Konstantno se mjesecima odvija cenzura u svim medijima, gdje samozvani "provjerivači činjenica" negiraju njima nepodobne tvrdnje nobelovaca a za istinu proglašavaju stavove svojih gospodara. U jednom od primjera, analiziralo se porjeklo "prehlade" te da li je prirodna ili stvorena u laboratorijama što naravno, kreatorima plandemije nije odgovaralo. Možemo vidjeti da se neki plaćeni novinarčići usuđuju proglašavati dezinformacijama pisanje i objavljivanje desetina medija, iako su samo prenijeli stav jednog nobelovca. Uzmimo zamišljeni primjer da recimo neki poznati čovjek kao što je Bil Gejts izjavi pred kamerama da je vanzemaljac i da živi već preko milion godina da to kamere snime i mediji prenesu a neki nobelovac to ospori, prilažući dokumentaciju o analizi DNK, Gejtsa. Objavljivanje takvih vijesti sa navođenjem činjenica šta je ko rekao, izjavio, napisao se nikako ne može opisivati kao dezinformacija. Novinar i bilo ko drugi može samo osporavati nečije tvrdnje, smatrati da nisu istinite ali ostaje nesporna činjenica da se desilo nešto što oni proglašavaju za laž. Kada se vidi kako su osnovane ovakve samozvane novinske agencije i ko ih finansira, jasno je da oni nisu nikakvi nezavisni i nepristrasni mediji nego plaćenici globalista koji su i osmislili plandemiju te u sadejstvu sa vlasnicima društvenih mreža uklanjaju svaku objavu koja razotkriva njihove laži i stvarne planove. U velikom broju zemalja postoji krivično djelo "povreda slobode izražavanja misli" ili sličnog naziva i takvi cenzori bi morali dobiti zaslužene zatvorske kazne skupa sa političarima i lječnicima koji su učestvovali u terorisanju naroda. U sklopu svojih nečasnih radnji ovi moderni inkvizitori su se usudili da tvrdnje čitave grupe doktora iz Slovenije iznesene u tv emisiji, proglase navodnim "dezinformacijama" a sebe valjda smatraju nekim sudijama i sveznalicama dok sa druge strane možemo vidjeti da u stvari samo prepisuju ono što ime je zadano da kažu. Samo po sebi njihovo djelovanje bi bilo sasvim nebitno ali pomenuta saradnja sa vlasnicima društvenih mreža, koje nakon dojava ovih kvazi novinara, uklanjaju sve što se proglasi za dezinformaciju, dovodi nas praktično u stanje srednjovjekovnog spaljivanja na lomači ili paljenja "nepodobnih" knjiga od strane nacista i fašista, kao uvod za zločine koje su činili. Zanimljivo je sa kakvim žarom zastupaju jednog od perjanica globalizma, Bila Gejtsa i recimo tvrde da on nema namjeru vršiti depopulaciju, iako i sami priznaju da je izjavio u tv emisiji kako bi `AKO NAPRAVE DOBAR POSAO SA "ŠPRICAMA" I MEDICINSKIM TRETMANIMA, MOGLI SMANJITI BROJ LJUDI ZA 15 POSTO`. Postavlja se logično pitanje : Da li oni žele plasirati svoje takozvane lijekove ljudima, kako bi im spasili živote i zdravlje te produžili vijek ili im je cilj ovo što je izjavio Gejts a to je da smanje broj ljudi. Smišljena aktivnost koja za rezultat ima manji broj stanovnika a što se ne bi desilo bez toga nije ništa drugo nego zločin, bilo da se radi o ubijanju pojedinaca ili njihovim sterilisanjem izvedenim na pravaru. Novinari koji opravdavaju ovakve eugeničke namjere i istovremeno ih smišljeno lažno tumače i navodno "pojašnjavaju" kako Gejts nije mislio onako kako je rekao nego se kao nadao da će napredak tehnologije u nekim područjima svijeta usporiti rast populacije su saučesnici u zločinu. Opravdano se postavlja pitanje a zašto se onda ne pomogne ljudima u siromašnim zemljama da dobiju fabrike i zaposlenje, nego im se guraju farmaceutske droge i šprice, često i nasilno. Kompletan tekst predavanja eugeničara Gejtsa se još uvjek može pronaći na internetu kao titl video materijala pod nazivom "Inovacijama do nule". Ovde je ta "NULA", mjera za ispuštanje ugljen dioksida od strane ljudi a da bi se to postiglo uz bilo koji način da se analiziraju njegove izjave i planovi, moguće je jedino smanjenjem broja ljudi skoro do nule kako kaže Gejts. To u praksi znači da bi on i slični, ostali u tom sićušnom procentu a sve ostale ljude namjeravaju ukloniti ili da budemo precizni, planiraju ih pobiti ili u najboljem slučaju onemogućiti sterilizacijom da dobiju potomstvo. To je već učinjeno kod GMO povrća i voća, kod koga sjemenke ako se zasiju, onda na biljci koja izraste nema nikakvih plodova a sadašnjim špricama koje sve agresivnije nameću gestapovskim metodama, takođe se što otvoreno priznaju koristi takozvana "mesindžer rnk" sa ciljem da mjenja ljudski DNK. Da li ga planiraju izmjeniti na isti način kao GMO biljke i onemogućiti dalju reprodukciju ili nešto drugo i kako se to uklapa u smanjenje broja ljudi, koje je najavio isti taj Gejts koji sada promoviše ovakve špriceve, procjenite sami, svako za sebe jer od toga vam zavisi budućnost i životi. Još na samom početku plandemije, polovinom aprila 2020-te, samozvani "fastčekeri" iz plaćeničkih novinskih redakcija za cenzuru su ponovo pokušali na sve načine zamagliti izjave da nema vraćanja u normalu dok ne budu špricali sve ljude a da se kao dokaz o tome treba uvesti neki digitalni sertifikat. Koliko su jadni njihovi pokušaji, vidi se iz činjenice da sami opisuju, sisteme praćenja, nevidljivu tintu, flastere sa mikro iglama i sve to kao sredstvo za provjeru obavljenog pelcovanja. Manje je poznato da je Mikrosoft, čiji je Gejts osnivač, godinama razvijao sistem za "praćenje aktivnosti tijela" te je patentiran i publikovan neposredno po proglašenju globalne plandemije 26.03.2020. pod nazivom WO2020060606, gdje je posebno zanimljiva činjenica da je čuveni broj 666, takozvani žig zvijeri, sadržan u nazivu patenta. Osim toga mogu se vidjeti i datumi iz prethodnih godina te skica na kojoj su prikazani svi uređaji unutar sistema a među njima i čovjek. Opis rada je na engleskom i francuskom jeziku uz datum iz 2018-te a ugrubo se zasniva na kontroli aktivnosti čovjeka u odnosu na zadate parametre te dodjeli kripto valute. To u prevodu znači da bi poslušni i ponizni, oni koji nose maske, ne kreću se dalje od 100 metara izvan stana i redovno primaju doze droga kroz špriceve, dobijali nagradu u vidu elektronskog novca, kojim bi plaćali GMO hranu i hemijske bućkuriše koje im udjele a neposlušnima bi se skidao novac sa digitalnih računa kao kazna i naravno što se sada objelodanjuje, ograničava se i zabranjuje kretanje svima koji se nisu špricali, odnosno nemaju njihove potvrde o tome. Možemo vidjeti da je još 2018-te njihov kako kažu "ID2020 SAVEZ" najavio nove partnere u inicijativi za digitalni identitet. Podsjetimo da je Mikrosoft istovremeno radio na pomenutom projektu WO2020060606 i eto baš im se plandemija zgodno i "slučajno" potrefila da plasiraju svoje nano čipove za praćenje aktivnosti tijela. Vidljivo je čak da su najavili nove projekte u narednoj godini sa fokusom na izbjegličku populaciju i špricanje djece. O hrani i pomoći tim ljudima da ne umiru od gladi nema ni pomena. A da ovakvi planovi i ideje nisu nastali u zadnjih par godina nego znatno ranije dokaz je i djelo "Vrli novi svijet" Oldusa Hakslija gdje opisuje da će u sledećim generacijama ljudi biti pod diktaturom a farmaceutskim sredstvima navedeni da vole svoje ropstvo. Pominje se osim medicinskih droga i propaganda te ugrađivanje elektroda u mozak što je za tadašnje vrijeme bilo ekvivalent današnjim nano čipovima i nano robotima. Možemo u sadašnje vrijeme vidjeti da se sve radi upravo na taj način a jedina razlika je da je predviđenje o 2540-oj godini, kada se dešava radnja eugeničara Hakslija, pomjereno 500 godina ranije. Čak i izrazi, otac, majka, porodica su zabranjeni što se uveliko ostvaruje danas sa agresivnim propagiranjem transrodnih pokreta i uvođenjem takozvane "rodne ravnopravnosti" gdje svako "novo normalan" ima sva prava, osim nekada normalnih muškarca, žene i njihove djece. Ovakva predviđanja su napisana još 1933-e i objektivno djeluju kao mašta nekog umjetnika ali postoje i mišljenja da su ovakvi pisci samo sredstvo kojim se ljudima najavljuju planovi moćnika. Moje lično mišljenje o tome je da su vjerovatno zaista u pitanju najave planova ali smatram i realnom mogućnosti da je nekada na zemlji postojala napredna civilizacija koja je imala svu tu tehnologiju prema kojoj se sada ponovo ide a onda je došlo do katastrofe koja je uništila postojeći svijet. U prilog tome govore i mnoge neobjašnjive kamene građevine od piramida do megalita teških više stotina tona a obrađenih laserskom preciznošću, što je i za današnju tehnologiju neizvodljivo. Pisani tragovi o razvijenim civilizacijama u prošlosti ne postoje za široku javnost ali su nesumnjivo ostali neki zapisi dostupni rijetkim pojedincima, koji sebe nazivaju prosvjetljenima ili iluminatima. Sve ono što se desilo, nakon proglašenja plandemije pod izgovorima da je to za "naše dobro" i da bi se spriječio haos i kolaps, dovelo je upravo do tog haosa i ljudi do sad naviknuti na komfor, bar u zapadnom svijetu, suočavaju se sa nestašicama svega, zabranama kretanja i najavama da se na to trebaju navići, iako niko nema objašnjenje za ovakve nastašice i u trenutnim uslovima a kamoli kada plandemija prođe. Naravno da se ne radi o slučajnoj bolesti nego o planu za uskraćivanje ljudima pristupa energentima kojih je sve manje i obimnim redukovanjem kako broja radnih mjesta tako i ukupnog stanovništva. To se godinama vidi u globalnoj politici i ekonomiji te je recimo 2016-te dobijanje kredita od MMF-a uslovljavano smanjenjem broja zaposlenih u javnom sektoru. Nijedna stranka na vlasti se nije povinovala ovakvim zahtjevima jer su ti ljudi njihova glasačka mašinerija te smo logično dobili plandemiju kada će službenike otpuštati "viša sila" a svaki vid pobune i demonstacija se taktički unaprijed spriječava pod izgovorom da su okupljanja ljudi rizična i predstavljaju opasnost za širenje bolesti. Postaje sve jasnije da se radi o višedecenijskom, dobro osmišljenom planu, koji je obuhvatio sve segmente, od izgovora za primjenu, preko propagande kroz medije i političare do metoda za suzbijanje otpora stanovništva no koliko god da su se trudili ne može se sve predvidjeti i ne može se svaki čovjek slomiti i porobiti. Paralelno sa tim se u julu 2019-e, što je neposredno pred stupanje plandemije na scenu, postigao dogovor o smanjenju proizvodnje nafte, što se nikako nije uklapalo u tadašnje perspektive industrijskog rasta svih zemalja ali se savršeno uklapa u aktuelna zaključavanja, ukidanje radnih mjesta i zabrane kretanja. Možemo vidjeti da se pominje produžavanje smanjenja proizvodnje nafte upravo do marta 2020-e, kada se proglašava globalna plandemija. U nastavku teksta se pominju decembar 2019-e ili mart 2020-e što su upravo mjeseci kada se smrtonosna "prehlada" pojavila prvo u Kini a onda i u ostatku svijeta. I ranije je bilo nestašica ali se tada nisu plasirale laži, nije teret bio prebačen na većinu "običnog" stanovništva, nego ravnomjerno raspoređen na sve. Imamo tako primjer svjetske krize iz 1979 u vrijeme "zalivskog rata" kada je u tadašnjoj Jugoslaviji uveden sistem "par - nepar" što u praksi znači da danas mogu voziti samo oni čiji registarski brojevi se završavaju sa parnim brojem, sutra oni sa neparnim i tako u krug uz limit na 40 dozvoljenih litara goriva mjesečno do završetka krize. Danas kriza i ograničenja važe samo za narod a političari i izvođači plandemijskih radova se kreću nesmetano, automobilima i avionima. Što je dozvoljeno Jupiteru, nije dozvoljeno volu. Što može car, ne može raditi rob ili u aktuelnoj situaciji, oni koji su moćni će da nastave trošiti naftu, gas, ugalj, uran a ostatak svijeta će da se bori protiv plandemije, za "smanjenje globalnog zagrijavanja" i za ekološku čistiju planetu, tako što neće putovati, neće trošiti naftu, ugalj, struju. Neće raditi, neće imati djecu, neće ni živjeti. Neki sebe vide kao gospodare a ostatak ljudi kao svoje robove i sve što treba da rade je da ih neprastano ubjeđuju da sve rade za njihovo dobro i kako je davno najavljeno da ih navedu da zavole svoje ropstvo a odreknu se slobode. Kakvo su mjesto i sudbinu predvidjeli za vas ako slučajno niste među onim gospodarima, procjenite sami i prema tome donesite odluku, hoćete li voljeti svoje ropstvo i gospodare ili ćete im se suprotstaviti i boriti za slobodu za svoj život i živote svoje djece...

Zdenko Bajo

Majke Jevrosime 20

76300 Bijeljina

Zdenkobajo@gmail.com 065831902

ČLANAK 1192

Dodatak krivične prijave protiv komande sudske policije

Dokazni materijal iz ove krivične prijave odnosi se na kriminalne radnje više pripadnika mafijaškog kartela ali sa naglaskom na pripadnike komande sudske policije. Prije svega načelnika OCSP u Bijeljini, Danka Borovčanina te Direktora SPRS, Željka Dragojevića, koji je godinama pismeno obavještavan o mafijaškim i fašističkim metodama zločinca Borovčanin Danka ali ga uz brojne dokaze i dalje uporno štiti, dok brojni svjedoci krivičnih dijela završavaju ispod zemlje...

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu Krivičnog zakona BIH, član "Terorizam" i više drugih krivičnih djela iz KZBIH I KZRS, podnosi se :

DODATAK KRIVIČNE PRIJAVE PROTIV KOMANDE SUDSKE POLICIJE

Veza : KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV DIREKTORA SUDSKE POLICIJE I DRUGIH.
Napomena : Samo u periodu od sredine 2020 do početka 2021, smrtno su stradala dva veoma važna svjedoka a koji su bili na veoma značajnim i uticajnim pozicijama u pravosuđu, dok se drugih žrtava ni broj ne zna. Stradavali su od strane Balkanske narko mafije, kako se razotkriva, osim klasičnih rafala, eksploziva, utapanja, vješanja, trovanja... i odsjecanjima glava i udova te mljevenjem u industrijskim mašinama za meso. Stradanja osoba D.N. i L.B. iz pravosuđa su najdirektnije povezana sa pitanjima koja sam postavio komandi SP u prilogu "Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije". Da komanda SPRS nije prikrivala dokaze i činjenice, navedena lica bi vjerovatno i danas bili živi a nije isključeno da su za njihovu smrt odgovorne i neke osobe iz sudske policije, kao i iz nekih drugih organa ali ću se sada koncentrisati na odgovornost komande sudske policije. Dodajem da se ovime ne opisuje kompletna sudska policija kao teroristička i zločinačka organizacija i ističem da mi je upravo sudski policajac R.D. mnogo pomogao svojim humanim gestom, kada je komanda sudske policije odbila da mi pozove medicinsku pomoć zbog gušenja a on mi u toj situaciji svojim novcem, kupio bocu flaširane voda kako bi mi olakšao tegobe ne mogavši i ne usuđujući se suprotstaviti gestapovskim metodama svoje komande.

OBRAZLOŽENJE

Dokazni materijal iz ove krivične prijave odnosi se na kriminalne radnje više pripadnika mafijaškog kartela ali sa naglaskom na pripadnike komande sudske policije. Prije svega načelnika OCSP u Bijeljini, Danka Borovčanina te Direktora SPRS, Željka Dragojevića, koji je godinama pismeno obavještavan o mafijaškim i fašističkim metodama zločinca Borovčanin Danka ali ga uz brojne dokaze i dalje uporno štiti, dok brojni svjedoci krivičnih dijela završavaju ispod zemlje.
U uvodu skrećem pažnju na moju krivičnu prijavu pod nazivom "Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije" koja je kako se vidi iz priloga "Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije - mejl" napisana 12.03.2021. a i u samoj prijavi koju takođe prilažem se pri kraju pominje taj datum.
Pomenuta prijava je osim što je upućena Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, bila istovremeno i zahtjev direktoru sudske policije da dostavi odgovore, vezano za teška krivična djela i time pokaže da eventualno želi raditi časno i profesionalno, što on nije učinio.
Naime, zakonski rok za odgovor na takve zahtjeve je 15 dana ali umjesto da bude odgovoreno, nakon 15 dana, 27.03.2021. sahranjen je izuzetno važan svjedok teških krivičnih djela sudske policije, bivši pripadnik pravosuđa, gospodin L.B.
Puno ime i poziciju koju je imao pomenuti gospodin ne navodim jer ne želim dodatno stvarati nelagodnost njegovoj porodici i prijateljima, ukoliko neko od njih bude imao priliku čitati tekst, posebno imajući u vidu činjenicu, kako se vidi iz priloga "Sahranjen L.B." da uzrok smrti uopšte nije naveden.
Ni eventualna duga i teška bolest kao razlog, ni iznenadna smrt, ni tragična smrt, niti bilo šta drugo, što mi je odmah izazvalo dodatnu sumnju a u međuvremenu sam usmeno dobio informaciju da je pomenuti gospodin L.B. pronađen obješen a ta činjenica onda sakrivena od šire javnosti.
Sva pitanja koja sam postavio u pomenutom zahtjevu su veoma bitna a posebno ističem dva uvodna koja citiram i ovde :
"- Ko je i sa kojim razlogom, pripadnicima sudske policije u Bijeljini saopštio laž da je Osnovni sud u Bijeljini, zatražio prenos nadležnosti u postupku protiv mene za "povredu ugleda suda".
- Ko je je i sa kojim razlogom, službenicima sudske policije u Bijeljini saopstio laž da je Vrhovni sud Republike Srpske, prenio nadležnost u predmetu protiv mene za "povredu ugleda suda" na Osnovni sud u Sokocu.

Ove laži su pripadnici sudske policije mogli čuti isključivo od svoje komande, odnosno od Borovčanin Danka a svjedoci da im je tako ispričano su službenik sudske policije L.M. koji je i ispričao tu izmišljotinu 27.09.2018. te pripadnici MUP-a S.P. i M.S. kojima je plasirano takvo usmeno obrazloženje. Njihova puna imena su napisana u zabilješkama od tog dana i ne navodim ih sada da time ne izlažem dodatno njihove živote opasnosti od strane pripadnika kartela, koji bi na sve načine sprečavali razotkrivanje dokaza sopstvenog kriminala.
S obzirom na okolnosti i činjenicu da sam o teškim krivičnim djelima, povezanim sa pripadnicima sudske policije i pomenutim gospodinom u prethodnom periodu dostavljao dokaze, kako Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, tako i tužilaštvima, krajnje je sumljiva ta smrt, pod bilo kojim okolnostima da je do nje došlo a posebno ako je istinita informacija o vješanju.
No bez obzira kako je došlo do smrti pomenutog gospodina i pod kojim okolnostima je pronađen, postoje ozbiljne sumnje da je u pitanju ubistvo, koje su izvršili ili organizovali pripadnici mafijaškog kartela, protiv kojih je gospodin mogao svjedočiti.
Da su u životnoj opasnosti mnogi svjedoci krivičnih dijela, upozoravao sam i pismeno, više puta prethodnih mjeseci i godina, kao recimo u dopisu "Obavjest i zahtjev sudu u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr" - napisanom 13.09.2019. koji prilažem a to upozorenje je navedeno u samom vrhu i doslovno ga citiram :
"Trenutna situacija je takva da osim stalne opasnosti koja prijeti meni, sada su i svjedoci u životnoj opasnosti jer mogu razotkriti pred sudom ko je izdavao naredbe za falsifikovanje dokumentacije i neukazivanje medicinske pomoći. Zahvaljujući sudu koji je prihvatio ovaj prekršajni zahtjev umjesto da ga odbaci, sada imam jedinstvenu priliku da ispitujem službenike koji su svjesno kršili zakon po naredbi šefova mafije i to svjedočenje upotrijebim u krivičnom postupku po prijavi koju sam podneo..."
Nakon što sam mjesecima pokušavao saznati uzrok smrti gospodina L.B. osnovano sumnjajući da je ubijen pa dobio usmenu informaciju da je pronađen obješen, uradio sam dodatno, koliko sam mogao sa svoje strane da spriječim dalja stradanja i u periodu od 01.10.2021. tokom 3 uzastopna radna dana, išao do Policijske stanice Bijeljina II, da ih lično i direktno upozorim na opasnost koja prijeti svjedocima događaja od 27.09.2018. i drugim povezanim radnjama. Nadam se da će Tužilaštvo BIH, ozbiljno shvatiti ovo upozorenje i ODMAH saslušati sve svjedoke, čime bi se eliminisali razlozi mafije za njihovo ubistvo.
Pripadnici mafijaškog kartela, čija krivična djela pominjem su mnogobrojni a u najužem krugu onih, koji su bili direktno umiješani su pripadnici kako sam ih nazvao `Sokolačkog klana` bivši inspektor kriminalističke policije u Bijeljini Marković Dragoslav, načelnik sudske policije u Bijeljini Borovčanin Danko te donedavni pripadnici visokih pozicija u pravosudnim organima u Istočnom Sarajevu Rajko Čolović i Borovčanin Luka.
Da aktivnosti navedenih pripadnika pravosuđa, nemaju nikakve veze sa zakonom, dokaz su priloženi dokumenti "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" i "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018." iz kojih se vidi da su pomenuti, smišljeno i kriminalno lažirali nadležnost prema zakonu nenadležnih organa a cilj im je bio organizovanje i priprema likvidacije za koju su najviše bili zainteresovani bivši inspektor Marković i načelnik SP Borovčanin Danko.
Od obilja dokaznog materijala iz kojih se vidi nezakonitost postupanja izdvaja i prilažem još dokument Visokog sudskog i tužilačkog vijeća "Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018." kojim se od pomenutih traži da dostave eventualna rješenja o dodjeli nadležnosti ako ih imaju te dopis MPRS "08.020-059-1550-18 ministarstvo pravde od 21.07.2018." kojima se takođe traži njihovo izjašnjenje.
Zanimljivo je da ja uopšte nisam tražio izjašnjenje, niti slao bilo kakve dopise ministarstvu pravde, nego je to učinjeno od strane trećih lica, odnosno državnog organa po službenoj dužnosti a lako je uočljiva veza sa dokumentom "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018." kojim se konstatuje da ne postoji krivični predmet u kome sam ja stranka u postupku i dopisa Ministarstva pravde, nastalog mjesec dana kasnije.
Nakon svih ovih dokaza o svjesnom činjenju krivičnih dijela, pomenuta gospoda iz pravosudnih organa su metaforički dovedena pred zid i odlukama Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, smijenjeni sa dotadašnjih pozicija koje su zauzimali.
Na žalost, osim tragičnog smrtnog slučaja, krajem marta 2021-e, prethodno je 30.06.2020. smrtno stradao i bivši pripadnik tužilaštva u Istočnom Sarajevu gospodin D.N. a radi se o prostrelnoj rani iz vatrenog oružja, što je predstavljeno kao samoubistvo.
U najkraćem - komanda sudske policije nije odgovorila na moj podneseni zahtjev a u međuvremenu su stvorene takve okolnosti da se sva odgovornost može prebaciti na gospodu, koja su u međuvremenu preminuli, odnosno a u šta sam uvjeren, smišljeno su ubijeni, kako ne bi mogli svjedočiti.

PRILOZI

Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije, Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije - mejl, Sahranjen L.B.; Obavjest i zahtjev sudu u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr, RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15, Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.; Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.; 08.020-059-1550-18 ministarstvo pravde od 21.07.2018.; Zabilješka 401-10 od 08.03.2010.; Zabilješka 1292-12, Javno upozorenje Borovčanin Danku od 15.05.2017. s prilozima, Obavjest i prijedlog sudu i tuženoj 80 0 P 043325 13 P 2, 080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015.; Ko su falsifikatori od 16.01.2015. s prilozima, T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.; Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.; Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017.; OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.; Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017.; 89 0 K 058509 17 KPS od 07.12.2017. dostava optužnice, Normalan izgled skenirane dostavnice od 11.12.2017.; Normalan izgled skenirane dostavnice za SP od 02.02.2018.; Zapisnik 26.12.2017.; Rješenje o prigovorima po 89 0 K 058509 17 KPS, Falsifikat skeniranja koverta od 11.01.2018.; Zapisnik 30.01.2018.; Prijedlog komande SP od 13.02.2018.; Prijedlog komande SP od 06.03.2018.; Naredba od 06.03.2018.; Zapisnik o izjašnjenju po 89 0 K 058509 17 KPS od 12.03.2018.; Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018.; Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018.; Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr, Zahtjev i obavještenje sudu u Sokocu i sudskoj policiji, Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1191

Pretvaranje ljudi u digitalne kontrolisane robove

Nismo daleko od trenutka kad će osim uzgajanja marihuane, kao nezakonito, biti proglašeno i sijanje krompira, paradajza, paprike, pasulja, kukuruza i svih drugih biljaka a jedini će dozvolu i monopol na bavljenje poljoprivredom imati korporacije pod izgovorima da su samo njihovi i to uglavnom genetski modifikovani proizvodi sigurni a da su nekada prirodni domaći proizvodi kvarljivi i opasni jer mogu širiti zarazu i slično. Možemo vidjeti da se nedavno u sred PLANDEMIJE, aprila 2021-e, na mala vrata nameću takvi zakoni kao da vlade i parlamenti nemaju druga važnija posla, boreći se sa "nevidljivim neprijateljem" nego proturaju jedan od najvažnijih segmenata Agende 21...

PRETVARANJE LJUDI U DIGITALNE KONTROLISANE ROBOVE

Mi smo za sad još uvjek u mogućnosti da povratimo svoju slobodu, da raspravljamo o "Agendi 21" i opasnostima koje ona donosi.
Pojedinci mogu javno da govore i da djeluju u javnom prostoru. I to je ključno.
Ljudi ne mogu da očekuju spasioca na bjelom konju, već su u obavezi da se edukuju, povezuju i djeluju.
Postoji veoma snažan otpor Agendi 21 širom svijeta. Djeluje se lokalno.
Morate se edukovati da prepoznate Agendu 21 i oštro joj se suprotstavite.
Roditelji treba da pogledaju šta njihova deca uče u školi i ne dozvole da se školski programi svedu na ispiranje mozga. Morate budno pratiti šta se dešava sa vašom kulturom. Ljudi koji se bore, marginalizovani su, ismjevani i izrugivani u medijima. No, bez obzira na to milioni ljudi širom svijeta se bore i odbijaju Agendu 21.
A za promociju plana se kao što se može lako primjetiti koriste i bore moćne korporacije posebno informatičke i farmaceutske, koje su spremne na sve da bi ostvarile profit. To podrazumjeva i izazivanje bolesti, trovanje, lažno predstavljanje efekata svojih proizvoda sa ciljem da se ljudima nametnu njihovi proizvodi.
Jedna od takvih kompanija koja se trenutno ponajviše forsira i sada u aktuelnoj PLANDEMIJI je "Fajzer" poznat od ranije po prljavim radnjama i prevarama. Može se vidjeti u člancima objavljenim na internetu da je još 2009-e presuđeno da mora platiti preko 2 milijarde dolara odšteta zbog mita koji je davao promoterima da bi prikrivali štetne posljedice njihovih lijekova. Ali tada još uvjek nisu bili raširili svoje pipke svuda kao što je to situacija danas gdje bukvalno u svakoj vladi svjeta postoje instalirane sluge banaka, farmaceutskih kuća i drugih moćnih korporacija.
Sa druge strane već se u nekim zemljama forsira totalna kontrola proizvodnje hrane.
Nismo daleko od trenutka kad će osim uzgajanja marihuane, kao nezakonito, biti proglašeno i sijanje krompira, paradajza, paprike, pasulja, kukuruza i svih drugih biljaka a jedini će dozvolu i monopol na bavljenje poljoprivredom imati korporacije pod izgovorima da su samo njihovi i to uglavnom genetski modifikovani proizvodi sigurni a da su nekada prirodni domaći proizvodi kvarljivi i opasni jer mogu širiti zarazu i slično.
Možemo vidjeti da se nedavno u sred PLANDEMIJE, aprila 2021-e, na mala vrata nameću takvi zakoni kao da vlade i parlamenti nemaju druga važnija posla, boreći se sa "nevidljivim neprijateljem" nego proturaju jedan od najvažnijih segmenata Agende 21.

Sam naslov govori i više nego dovoljno :
"UVODI SE POTPUNA KONTROLA SVIH IZVORA HRANE A FARMAMA SE ZABRANJUJE DA PROIZVODE SJEME ČAK I ZA SOPSTVENE POTREBE ILI ISHRANU ŽIVOTINJA".
Nakon uvođenja medicinskog jednoglasja i potpune kontrole državnih i korporativnih medija, cenzure na društvenim mrežama, nakon uvođenja kontrola kretanja i najave Kovid pasoša, ograničenih prava na rad i mirnog okupljanja, čini se novi korak ka distopijskom društvu potpunog nadzora.
U Hrvatskoj se recimo uvodi potpuna kontrola svih izvora hrane kroz tri alata: Popis poljoprivrede, Zakon o sjemenu i potpuna kontrola ribolova, uvođenjem elektronskih uređaja za nadzor na svakoj ribarskoj mreži, užetu i parangalu.
Popis poljoprivrede je plan koji ima za cilj da popiše apsolutno sve kapacitete za proizvodnju hrane kojima država raspolaže. Planirano je da se navede ne samo industrijska proizvodnja već i svako seosko porodično gazdinstvo. Znači svaka voćka, svako pile, svaka košnica i svaki metar obradive zemlje. Sve što postoji i što se može koristiti za proizvodnju hrane. Sprovodi se na teritoriji čitave EU-e po nalogu iz Brisela a svi podaci se dostavljaju Briselu, tačnije Evropskoj komisiji i Eurostatu.
U Hrvatskoj je priprema započela, kada je donesen "Zakon o popisu poljoprivrede", 14. juna 2019. Popis je izvršen tokom jeseni 2020. godine a sproveli su ga popisivači u svakoj jedinici lokalne samouprave, koji su imali zadatak da popis izvrše na svojoj teritoriji. Projekat takođe ima svoju veb stranicu.
Zanimljivo je da je detaljan popis poljoprivrede izvršen 1945. godine u okviru tzv. agrarne reforme u Jugoslaviji. Donet je „Zakon o agrarnoj reformi i kolonizaciji“ kako bi se uvela ograničena poljoprivreda u kojoj država upravlja svim resursima. Svi glavni posjedi su ukinuti, odnosno nekima je oduzeta zemlja i podeljena drugima. Zašto se sada pravi nova lista, prosudite sami.
Zakon o sjemenu je zasigurno najkontroverzniji aspekt priče o kontroli hrane.
Još jedan zakon koji se slučajno donosi usred pandemije.
O tome se mnogo pisalo čak i u glavnim medijima no mnogi članci su u međuvremenu nestali sa interneta.
Ukratko, uvodi se potpuna kontrola sjemena, farmama je zabranjeno da proizvode sjeme čak i za sopstvene potrebe ili ishranu životinja. Tradicionalno sjeme je praktično zabranjeno, osim pod posebnim uslovima a uvode se i sertifikovana i patentom zaštićena sjemena velikih međunarodnih multinacionalnih korporacija. Vladajuća stranka, naravno, tvrdi da se sve ovo radi za naše dobro i da će EU isporučivati sjemena poljoprivrednicima a koja su „posebno otporna na posledice klimatskih promena".
SAD SE VEĆ MOŽEMO ZAPITATI DA LI SE KLIMATSKE PROMJENE SLUČAJNE I PRIRODNE ILI SU SASTAVNI DIO PLANA KAO I PLANDEMIJA.
Poljoprivredna i ekološka udruženja tvrde da će novi zakon dovesti do propasti porodičnih farmi. Zakon još nije donet ali ako ne usvoji, sigurni smo da će briselski zvaničnici u Vladi i Parlamentu uskoro pokušati ponovo, možda u malo izmjenjenom obliku. A sama Evropska unija je u procesu usvajanja novih propisa u oblasti proizvodnje semena. Sigurni smo da će i to biti predstavljeno kao da je za naše dobro.
Uprkos svim tim „kopnenim“ zakonima i ograničenjima, Hrvatska je i dalje pomorska zemlja sa hiljadama ostrva i ostrvaca i uvjek se moglo preživjeti s mora, kao što su to ljudi vjekovima radili. Ali ne nadajte se puno jer oni su i na to mislili.
2020. godine pokrenut je veliki projekat kontrole ribarstva. Uvode se elektronski uređaji za praćenje, koji će biti obavezni na svakoj ribarskoj mreži a izrađuju se i parangali. Ovu šokantnu vijest jednom je objavio portal "Morski.hr".
Ovdje možemo saznati kako je Hrvatska prva država EU koja je to primijenila, kako planiraju obilježiti svu ribolovnu opremu u sljedeće 3 godine i kako se projekt naravno finansira iz fondova EU. Sve će se nadgledati sa satelita a terenske kontrole će biti znatno pojačane, jer su nove službe ovlašćene za nadgledanje ribolova. Nisu rekli koje usluge ali vjerovatno ćemo uskoro saznati iz iskustva. Pogodno je spomenuti da su neke županije već počele osnivati vlastitu "korona policiju", sastavljenu od bivših vojnika, policajaca i zaštitara.
Pored svega navedenog, nije slučajno što je pre nekoliko meseci usvojena nova `Uredba o ribarstvu`, koja značajno ograničava pojedine vrste ribolova u određenim posebnim zaštitnim zonama.
Nakon što vidimo kako žele da nam ograniče pristup hrani, moramo se zapitati - zašto ?
Zašto nam to rade, zašto baš sada za vreme takozvane pandemije i zašto uvek pod pritiskom Evropske unije ?
Da li je moguće da su teoretičari zavjere bili u pravu i da zapadno društvo namjerava da se pretvori u totalitarno distopijsko društvo u kojem vlada potpuna kontrola svega ?
Društvo u kojem ,,neposlušni“ neće moći da prežive jer neće imati pristup hrani. Oni to neće moći sami da proizvedu, dok će supermarketi biti rezervisani samo za poslušnike - ljude koji su špricani svim bućkurišima, koje nam vlasti serviraju i koji će danas ili sutra morati da budu čipovani ili još gore.
Ako bi neko teoretski želio da uvede takav sistem, kontrola nad izvorima hrane sigurno bi bila presudna i nekako se čini da je u ,,novo normalnoj“ državi, kontrola hrane apsolutni prioritet za vladare.
Nije teško vidjeti u kom smijeru sve ovo ide i ne zaboravimo, ipak je Henri Kisindžer davno rekao :
"Kontrolirajte naftu i vi ćete kontrolisati nacije, kontrolišite hranu i kontrolisaćete ljude".
Reklo bi se da su prije svega postigli kontrolu nad predsjednicima, ministrima i poslanicima koji im služe bez pogovora i izvršavaju sve naredbe koje dobivaju kako bi ljude pretvorili bukvalno u roblje ili stoku, kako im kad i gdje po potrebi odgovara da tretiraju narod...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1190

Pritužba zbog očiglednog kršenja obaveze ispravnog postupanja

Veza između ovih događaja i ubistva djevojčice Ivone je u tome što su u šverc narkotika za Bobar grupu, umješani pripadnici kartela sa područja Istočnog Sarajeva, kao dodirne zone sa Federacijom BIH, gdje se prebacuju i narkotici i ukradeni automobili a ubice bježe iz jednog u drugi entitet u zaštitu saučesnika a koji su nakon mojih dopisa VSTV-u smjenjeni i čak jedan tim ubica uhapšen, nakon pokušaja ubistva Slobodana Vasiljevića. Odgovornost Stjepanović Danice, koja nije samo saučestvovala u prikrivanju materijalnog dokaza ubistva Ivone Bajo, nego je time dovela do niza uzročno posljedično vezanih događaja sa više krivičnih djela i likvidacija je naravno u tome što ništa nije uradila da istraži, ko je, kako i zašto, uklonio materijalni dokaz ubistva sa ubijene djevojčice...

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU
UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

Po osnovu člana "Disciplinski prekršaji tužilaca" (ZOVSITV), stavovi :
"3. Očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema sudiji u postupku, strankama, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama; 8. nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti; 23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet tužilaštva;" - podnosi se

PRITUŽBA ZBOG OČIGLEDNOG KRŠENJA OBAVEZE ISPRAVNOG POSTUPANJA

U tekstu pritužbe ću ukratko, pokazati vezu između svjesnog nečinjenja, prekršaja i krivičnog djela OJT Stjepanović Danice sa smrtnim stradanjima više lica a ovde konkretno ističem dva pripadnika pravosudnih organa sa područja Istočnog Sarajeva. Napominjem da osnovano sumnjam u to da je i život prijavljenje Stjepanović u opasnosti od mafijaškog kartela - da bi bila životno ugrožena da je reagovala u skladu sa zakonom kada je na to bila obavezna i da je ugrožena sada kao svjedok više teških krivičnih djela a time i predstavlja opasnost po šefove kartela.
Dokument "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." je nastao kako se vidi prije 4 godine i 9 mjeseci te je u predviđenom zakonskom opsegu, unutar 5 godina no prijavljena osoba Stjepanović Danica je imala obavezu i svaki naredni dan od 16.01.2017. kada je formalno "konstatovala" nepravilnost, nepažnju, nemar ili krivično djelo, kako god da ga je tretirala, te je morala postupati u skladu sa zakonom i ustanoviti o čemu se radi, sve do danas. Konkretno da li je neko ili više pripadnika MUP-a, uklonilo materijalni dokaz ubistva sa smrtno ranjene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo te su ga oprali hemijskim sredstvom i sakrili iz istražnih radnji, od tužilaštva, porodice i javnosti sa namjerom da zaštite počinioce i prikriju kako ubistvo tako i krijumčarenje narkotika sa područja Sarajeva u Bobar grupu, preko koje su istovremeno pljačkane stotine miliona maraka svake godine što je u međuvremenu razotkriveno.
Pozadina događaja je zaista obimna a osim što je više godina pokušavano moje ubistvo, iz priloga "Saopštenje za javnost 30.06.2020." se vidi nasilna smrt pripadnika tužilaštva u Istočnom Sarajevu, gospodina D.N. koja je opisana da "ukazuje na samoubistvo". Nekoliko mjeseci kasnije dolazi do druge smrti, ovog puta pripadnika suda sa područja Istočnog sarajeva što je opisano u prilogu "Sahranjen L.B." gdje ne postoje nikakvi detalji o uzroku smrti, što je veoma neobično i sumnjivo te sam pokušavao saznati detalje i konačno dobio usmenu informaciju da je pomenuti gospodin pronađen obješen.
Ukoliko je to zaista tačno, onda je time veća životna opasnost i po osobu Stjepanović ali i neke druge svjedoke iz pravosuđa, MUP-a i sudske policije. Pomenuo sam da je pokušavano više puta moje ubistvo i u sklopu toga su pripadnici kartela otvorili nezakonite predmete pred prema zakonu nenadležnim organima OJTIS i sudu u Sokocu i sprovodili "posebne istrane radnje" sa ciljem prikupljanja podataka za pripremu likvidacije. Veza sa stradanjima - smrtima D.N. i L.B. postoji i sa mojim dopisima dostavljanim nekoliko dana ranije i to "Javni poziv tužilaštvu na saradnju sa građanima" napisan 19.06.2020. te dostavljen nekoliko dana kasnije a ubrzo potom već 30.06.2020. dolazi do pomenutog "samoubistva". Takođe je ZAHTJEV I KRIVIČNA PRIJAVA, poslati odgovornima iz komande sudske policije ali i Tužilaštvu BIH, dostavljena 12.03.2021. što se vidi iz priloga "Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije - mejl" i umjesto da komanda sudske policije odgovori u zakonskom roku od 15 dana, 27.03.2021. je sahranjen L.B. svjedok brojnih krivičnih djela koja sam opisivao u tim dopisima i prijavama.
SVO OVO BEZAKONJE, KRIVIČNA DJELA I SMRTNA STRADANJA SU SE MOGLA IZBJEĆI DA JE STJEPANOVIĆ RADILA POSAO NA KOJI JE OBAVEZNA.
A da odgovorni u organima iz Istočnog Sarajeva, zaista nisu imali rješenja o dodjeli nadležnosti dokaz su dokumenti "Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018." kojima čak i VSTV-e, traži od odgovornih da objelodane dokaze o tome, (Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.) što naravno nisu učinili jer su lažirali nadležnost, što se vidi iz dokumenata koje sam pribavio od Vrhovnog suda RS i Republičkog javnog tužilaštva, odnosno dokaza "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" i "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.".
Dio bezakonja, falsifikata, laži i više krivičnih djela, učinjenih samo u danu 27.09.2018. kada je bio jedan od pokušaja ubistava, razotkriven je pred sudom u Bijeljini, tokom dokaznog postupka i iz dokumentacije dostavljene u spis a prilažem "Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr" gdje je pravosnažno konstatovano da ja nisam prekršio zakon ni na koji način ali i da su zakon kršili službenici MUP-a i sudske policije, instruisani od komande i osoba sa područja Istočnog Sarajeva, koje su lažirali nadlenost i od kojih su neki da podsjetim, završili ispod zemlje.
Koliko su bjesni pripadnici mafijaškog kartela, zbog neuspjeha u pokušajima da me ubiju, dovoljno govori činjenica da me je pripadnik MUP-a u civilu, napao fizički objema rukama u zgradi PU Bijeljina, 22.05.2019. psujući, vrijeđajući me i prijeteći da ću biti ubijen a sve to pred portirom i 3 službenika iz dežurne kancelarije koji su bili uniformisani, te više osoba u civilu za koje naravno ne znam ko su stranke u prolazu a ko službenici MUP-a na zadatku.
Tom prilikom sam uz pismeno predočene dokumente, tražio reakciju vezano za prikrivanje dokaza ubistva Ivone Bajo, ime inspektora koji je predao materijal tužilaštvu bez opisa u kakvom je stanju pomenuti dokaz a potpis inspektora je bio nečitak te objašnjenje za napad inspektora Dejana Minića na moje zdravlje i život 27.09.2018. u zgradi PS Bijeljina II, kada je nagovarao i podsticao službenike na činjenje krivičnih djela na moju štetu, falsifikovanje dokumentacije, činjenica i potpisa, neukazivanje hitne pomoći koju sam tražio zbog gušenja itd.
Napad na mene 22.05.2019. može biti odgovornost pojedinca no nepreduzimanje bilo kakvih radnji od strane prisutnih 4 službenika u uniformama da to spriječe i zaustave a potom odbijanje da sačine zabilješku o tome i saopšte mi njegovo ime, kada je napadač pobjegao na sprat PU Bijeljina, već su dovoljni argumenti za saučesništvo, odnosno odgovornost kompletnog MUP-a RS. Uporno prikrivanje imena napadača i nakon prijema "Dopisa službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima" nadvosmisleno karakteriše MUP RS kao napadača na mene i zločinačku terorističku organizaciju koja godinama smišljeno pokušava zaštititi zločince, odgovorne za ubistvo djevojčice Ivone Bajo. Oni su spremni ubiti i svakog svjedoka, sudiju, okružnog tužioca... itd da bi izbjegli ličnu odgovornost za počinjena krivična djela.
Veza između ovih događaja i ubistva djevojčice Ivone je u tome što su u šverc narkotika za Bobar grupu, umješani pripadnici kartela sa područja Istočnog Sarajeva, kao dodirne zone sa Federacijom BIH, gdje se prebacuju i narkotici i ukradeni automobili a ubice bježe iz jednog u drugi entitet u zaštitu saučesnika, tada Čolović Rajka i Borovčanin Luke a koji su nakon mojih dopisa VSTV-u smjenjeni i čak jedan tim ubica uhapšen, nakon pokušaja ubistva Slobodana Vasiljevića.
Odgovornost Stjepanović Danice, koja nije samo saučestvovala u prikrivanju materijalnog dokaza ubistva Ivone Bajo, nego je time dovela do niza uzročno posljedično vezanih događaja sa više krivičnih djela i likvidacija je naravno u tome što ništa nije uradila da istraži, ko je, kako i zašto, uklonio materijalni dokaz ubistva sa ubijene djevojčice.
Da je materijalni dokaz ubistva oštećen, dokaz je "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" u kome je konstatovano da je kaiš dvostruko presječen, dio nedostaje a ostatak je opran nekim hemijskim sredstvom. U prilogu "Snimci dječjeg ruksaka" su u vrhu fotografije policije neposredno poslije ubistva a prije smještaja u sudski depo i na njima se jasno vidi da je kaiš presječen ali bez ikakvog opisa o tome. U dnu su slike koje sam lično načinio poslije preuzimanja.
Naprotiv u prilogu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." nadležna okružni tužilac Stjepanović Danica, kaže da nema nikakvih saznanja o oštećenjima predmeta "jer nisu evidentirana u zahtjevu policije" i naziva ih "NAVODNIM".
Da se ne radi o navodnim oštećenjima nego stvarnim, dokaz je zapisnik suda ali je ovde bitno da OJT Bijeljina NEMA NIKAKVIH PODATAKA O OŠTEĆENJU MATERIJALNOG DOKAZA, KOJI JE SKINUT SA SMRTNO RANJENE DJEVOJČICE.
Lako je uočljivo da je mafijaški kartel pokrenuo nezakonite predmete pred nenadležnim organima protiv mene u junu 2015-te, kao reakciju na moje pravne korake, nakon prijema materijalnog dokaza ubistva, što je konstatovano pomenutim zapisnikom samo mjesec i po ranije.
Očekujem od VSTV-a i UDT-a da HITNO reaguju i spriječe dalje likvidacije svjedoka o teškom krivičnim djelima mafijaškog kartela a trenutno je Stjepanović Danica jedna od najugroženijih...

PRILOZI

Punomoć Budimke Bollin, Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.; Saopštenje za javnost 30.06.2020.; Sahranjen L.B.; Javni poziv tužilaštvu na saradnju sa građanima, Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije - mejl, Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.; Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.; RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15, Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.; Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr, Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020.; Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128), Snimci dječjeg ruksaka

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1188

Policija je privatna mafijaška teroristička organizacija

O uzrocima smrti bivšeg predsjednika suda u Sokocu, nije moguće pronaći nijedan detalj no zanimljivo je da je prethodno pokušavao preuzeti kontrolu nad OJTIS-u, umjesto smjenjenog Čolovića te postati predsjednik VSTV-a, nakon Milana Tegeltije, što nije uspio a onda je 21.03.2021. smjenjen odlukom VSTV-a pa sahranjen samo 6 dana kasnije - 27.03.2021. Potpuno je jasno da su moguće sve opcija ali ne i "prirodna smrt". Sličan primjer je i kod g. Gavrila Bobara koji je "umro" 30.09.2014. upravo na dan kada je njegova "Bobar banka", čiji je RS bila suvlasnik, imala rok da nadomjesti "nestale" desetine miliona maraka a podsjećam da je Ivona Bajo, ubijena upravo prilikom šverca jednog od transporta narkotika u Bobar grupu, koje je organizovala i nadzirala policija, što objašnjava i njihovu želju da me ubiju...

PREDSJEDNIKU REPUBLIKE SRPSKE / TUŽILAŠTVU BOSNE I HEREGOVINE

OBAVJEŠTENJE / KRIVIČNA PRIJAVA ZA VIŠE KRIVIČNIH DJELA

Veza : Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima.

POLICIJA JE PRIVATNA MAFIJAŠKA TERORISTIČKA ORGANIZACIJA

MUP RS je sa svojim saučesnicima, ubio osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo, 23.07.2009. prilikom krijumčarenja narkotika iz Sarajeva u Bobar grupu. Materijalni dokaz tog zločina, (dječji ruksak - sadržan u prilogu "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020.") su uklonili sa ubijenog djeteta i oprali benzinom te taj detalj prikrili od tužilaštva i javnosti, što je konačno razotkriveno u dokumentu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." koji je takođe unutar pomenutog pdf. priloga. Tokom svih godina nakon ubistva djevojčice, zločinci iz MUP-a su pokušavali na sve načine da me zastraše, lažno optužuju za nepostojeće prekršaje i krivična djela, kako bi imali izgovor za pokretanje "posebnih istražnih radnji" kao preduslova za pripremu likvidacije, koja je krajnje sredstvo ako svi pokušaju ucjena, pritisaka i prijetnji ne daju rezultate koje žele.
Stanje u kome je preuzet pomenuti materijalni dokaz je konstatovano dokumentom "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015." nakon čega se dodatno intenziviraju pokušaji mog ubistva. Prethodno su moje tvrdnje da je materijalni dokaz uklonjen i opran benzinom opisivali kao buncanje "pijanog i drogiranog ludaka" no nastankom sudskog dokumenta u kome se to opisuje, očito sam postao mnogo veća opsnost po šefove mafije nakon čega su mnogo aktivnije radili na pokušajima likvidacije.
Koliko su bjesni zbog neuspjeha u tome, dovoljno govori da me je pripadnik MUP-a u civilu, napao fizički objema rukama u zgradi PU Bijeljina, 22.05.2019. psujući, vrijeđajući me i prijeteći da ću biti ubijen a sve to pred portirom i 3 službenika iz dežurne kancelarije koji su bili uniformisani, te više osoba u civilu za koje naravno ne znam ko su stranke u prolazu a ko službenici MUP-a na zadatku.
Tom prilikom sam uz pismeno predočene dokumente tražio reakciju vezano za prikrivanje dokaza ubistva Ivone Bajo, ime inspektora koji je predao materijal tužilaštvu bez opisa u kakvom je stanju pomenuti dokaz a potpis inspektora je bio nečitak te objašnjenje za napad inspektora Dejana Minića na moje zdravlje i život 27.09.2018. u zgradi PS Bijeljina II, kada je nagovarao i podsticao službenike na činjenje krivičnih djela na moju štetu, falsifikovanje dokumentacije, činjenica i potpisa, neukazivanje hitne pomoći koju sam tražio zbog gušenja itd.
Napad na mene 22.05.2019. može biti odgovornost pojedinca no nepreduzimanje bilo kakvih radnji od strane prisutnih 4 službenika u uniformama da to spriječe i zaustave a potom odbijanje da sačine zabilješku o tome i saopšte mi njegovo ime, kada je napadač pobjegao na sprat PU Bijeljina, već su dovoljni argumenti za saučesništvo, odnosno odgovornost kompletnog MUP-a RS. Uporno prikrivanje imena napadača i nakon prijema "Dopisa službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima" nadvosmisleno karakteriše MUP RS kao napadača na mene i zločinačku terorističku organizaciju koja godinama smišljeno pokušava zaštititi zločince, odgovorne za ubistvo djevojčice Ivone Bajo.
U takvim okolnostima, kada mi MUP, prijeti ubistvom i to niti je povukao i kaznio odgovorne a čak krije njihova imena, posebno imajući u vidu da pripadnici MUP-a, bez izuzetka, lažu u zabilješkama i izjavama, slušajući naredbe zločinaca iz komande, svakog pripadnika MUP-a ali u svakog službenika RS, tretiram kao teroristu, ubicu u pokušaju, svaki fizički kontakt kao pokušaj ubistva od kog ću se braniti i prisiljen sam da se golim rukama branim od zločinaca iz policije i njihovih saučesnika.
Za prethodnih oko godinu dana sam podneo više krivičnih prijava protiv najodgovornijih lica iz MUP-a RS, prethodno ih obavjestivši da su dužni postupati u skladu sa zakonom, umjesto što saučestvuju u izvršenjima najtežih krivičnih djela.
Primjer toga je "OBAVJEST I ZAHTJEV DIREKTORU POLICIJE I NAČELNIKU PU BIJELJINA" pisano 29.10.2020. potom "UPOZORENJE DIREKTORU POLICIJE I NAČELNIKU PU BIJELJINA" od 18.01.2021. i "ZAHTJEV I KRIVIČNA PRIJAVA DIREKTORU POLICIJE I NAČELNIKU PU BIJELJINA" od 17.03.2021.
Poslednja 2 dopisa su istovremeno poslata i Tužilaštvu BIH ali niko nije htio da radi prema obavezama iz zakona što sam i očekivao jer su prethodnih godina izvršili ogroman broj najmonstruoznijih zločina a logično je da takvi nemaju nikakve veza sa odgovornošču i profesionalizmom. Slične dopise sam slao i načelniku kriminalističke policije u Bijeljini te komandirima policijskih stanica a vezano za teška krivična djela koja prikrivaju i propisanu obavezu - "ZAKON O POLICIJI I UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA" član "Odnosi sa predsjednikom Republike Srpske", stavovi "(1) Odluke i smjernice predsjednika Republike Srpske iz oblasti bezbjednosti sprovodi Ministarstvo, u skladu za zakonom. (2) Ministarstvo je dužno da obavještava predsjednika Republike Srpske o svim pitanjima od značaja za donošenje odluka iz stava 1. ovog člana.".
Iako je prošlo 16 mjeseci od nastanka dokaza "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima" koji je podsjećam kreiran u vrijeme vanrednog stanja, MUP nastavlja sa kriminalom i odmah nakon mog dopisa od 29.10.2020. angažuju se doušnici i provokatori od kojih je jedan poslat čak da mi lupa na vrata i pokušava nagovoriti da pođem sa njim na udaljenu lokaciju. Kako su se završavale takve akcije policije i kriminalnih bandi koje su stvorili, javnost je saznala nakon hapšenja klana "VELJE NEVOLJE" u Beogradu.
Žrtvama koji su povjerovali pripadnicima ovakvih kartela koje kontroliše policija su odsjecane glave i udovi, mljeveni su u industrijskim mašinama za meso te ostaci bacani ribama u rijeku u slično a i u RS takođe postoje i lokalne navijačke grupa ali i grupe navijača Crvene zvezde i Partizana, kakva je bila pomenuta grupa iz Srbije.
Svi oni su uz kriminalce, prije svega iz policije, te nekih drugih organa sastavni dio narko mafijaških kartela, poznatih pod imenom "Škaljarci" i "Kavčani" a koji se bave nabavkom, prometom i rasturanjem kokaina, heroina, marihuane i drugih opijata.
U prethodnim godinama je sa ciljem potpunog preuzimanja navijačkih grupa, ubijeno više navijačkih vođa da bi na njihovo mjesto došli kriminalci kojima upravlja policija a jedna od takvih likvidacija je i ubistvo Aleksandra Pantića u Bijeljini, 15.09.2018. u vrijeme kada je MUP RS, najintenzivnije pokušavao i mene da ubije.
Te planirane likvidacije sam preživio vjerovatno samo zato jer su ih htjeli predstaviti kao "ZADESNE SMRTI" ili "SAMOUBISTVO" a za šta je preduslov bio da nasjednem na priče njihovih provokatora i pojavim se na mjestima gdje bi me "SLUČAJNO" pregazio kamion, zakačio zalutali metak prilikom bjegstva pljačkaša nekog kioska ili kladionice itd.
Sa druge strane, samo od datuma kada je nastao "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20", pod zemljom su završila 2 izuzetno važna svjedoka vezano za teme koje sam opisivao u prethodnim prijavama ali i druga krivična djela a to su g. Dragan Ninković iz tužilaštva u Istočnom Sarajevu, 30.06.2020. te g. Luka Borovčanin, bivši predsjednik suda u Sokocu.
Stradanje g Ninkovića je policija, ODMAH u medijima, predstavila kao "samoubistvo" o čemu detalji nikad nakon toga nisu objelodanjeni a s obzirom da je dobro poznato kakvi su zločinci i lažljivci pripadnici MUP-a, njihova tvrdnja je više nego sumnjiva, posebno pošto se dešava neposredno nakon što je MUP, primio "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima" i samo nekoliko dana nakon što sam poslao pismeni zahtjev u OJTIS, vezano za krivična djela bivšeg glavnog tužioca Rajka Čolovića sa kojima je g. Ninković bio dobro upoznat.
O uzrocima smrti bivšeg predsjednika suda u Sokocu, nije moguće pronaći nijedan detalj no zanimljivo je da je prethodno pokušavao preuzeti kontrolu nad OJTIS-u, umjesto smjenjenog Čolovića te postati predsjednik VSTV-a, nakon Milana Tegeltije, što nije uspio a onda je 21.03.2021. smjenjen odlukom VSTV-a pa sahranjen samo 6 dana kasnije - 27.03.2021. Potpuno je jasno da su moguće sve opcija ali ne i "prirodna smrt". Sličan primjer je i kod g. Gavrila Bobara koji je "umro" 30.09.2014. upravo na dan kada je njegova "Bobar banka", čiji je RS bila suvlasnik, imala rok da nadomjesti "nestale" desetine miliona maraka.
Već tad je bilo poznato da je narko mafija vršila transakcije preko te banke a potom je razotkrivena pljačka preko Bobar banke za šta recimo Tužilaštvo BIH, vodi postupak vrijedan 125 miliona maraka sa 15 optuženih a podsjećam da je Ivona Bajo, ubijena upravo prilikom šverca jednog od transporta narkotika u Bobar grupu, koje je organizovala i nadzirala policija, što objašnjava i njihovu želju da me ubiju ali i nepostupanje po "odlukama i smjernicama predsjednika Republike Srpske" što su obavezni "ZAKON-om O POLICIJI I UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA".
Skrećem pažnju i na to da je krajem marta 2021, kada je umro, "preminuo" ili ubijen g. Luka Borovčanin, organizovana akcija hapšenja više sudija, zbog kriminala i korupcije a Borovčanin koga sam ja lično uz obilje dokaza prijavio je mogao ispričati mnoge detalje i svjedočiti o ulogama šefova mafije iz MUP-a u krivičnim djelima.
Uz sve to "smrt" g. Borovčanina se dešava neposredno nakon nastanka priloga "ZAHTJEV I KRIVIČNA PRIJAVA DIREKTORU POLICIJE I NAČELNIKU PU BIJELJINA" od 17.03.2021. koji sam pomenuo a iz koga na kraju izdvajam citat sa strana 4 i 5 - doslovno bez ikakvih dodatnih komentara, izostavljenih djelova ili drugih izmjena u odnosu na original, što se može provjeriti :
"U organizaciji pokušaja ubistva su učestvovali i kriminalci iz Istočnog Sarajeva, bivši glavni okružni tužilac Rajko Čolović i bivši predsjednik suda u Sokocu Luka Borovčanin, koji su montirali, odnosno lažirali nadležnost bez odgovarajućih odluka za prenos nadležnosti od Republičkog tužilaštva i Vrhovnog suda Republike Srpske.
O njihovoj ulozi neću uopšte trošiti riječi, posebno imajući u vidu da je Čolović smijenjen sa te pozicije odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, (UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.) a takođe je nedavno i jednom sudiji, (UDT 18065-18 od 30.12.2020.) izrečena disciplinska mjera - `javna opomena` zbog krivičnih dijela prilikom saučestvovanja u pokušaju ubistva, napadima na moja prava i prikrivanju ubistva Ivone Bajo.
Za krivična djela pomenutih kriminalaca iz Istočnog Sarajeva, samo kao dokaz da govorim istinu, prilažem dokaz "T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017." iz koje se vidi da nadležnost zasnivaju na dopisu Republičkog tužilaštva od 01.06.2015. koji su uporno krili od mene i nikada nisu htjeli da mi dostave no taj dopis sam dobio direktno od Republičkog tužilaštva, (RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.) a iz njega se vidi da se u OJTIS ne šalje nikakva prijava protiv mene, nego naprotiv moja krivična prijava protiv više lica za sačinjavanje falsifikata sudskog rješenja, načinjenog na moju štetu a za šta je prije svega odgovoran načelnik sudske policije Borovčanin Danko, koji je i saučestvovao u pokušaju likvidacije.
Iz dopisa "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018." se takođe vidi da ne postoji nikakav predmet u kome sam stranka u postupku, što nedvosmisleno znači da je i Luka Borovčanin lažirao nadležnost suda u Sokocu, koji je konstantno tretirao kao svoje privatno vlasništvo u kome je isključivo njegova riječ zakon. Pomenuti kriminalni dvojac je direktno odgovoran za zataškavanje brojnih likvidacija, krađa automobila i dilovanje narkotika, koje su vršene na području Istočnog Sarajeva od rata do danas. Uz sve to na pismene pozive da dostave pravni osnov svog djelovanja na dan 27.09.2018. u predmet 80 0 Pr 100636 18 Pr, niko iz MUP-a, Sudske policije, OJTIS i Suda u Sokocu to nije učinio jer naravno, zakonski osnov ne postoji, nego se radilo u brutalnom lažiranju i samovlašću sa ciljem pripreme likvidacije.
Razlog za pokušaje mog ubistva 27.09.2018. i više puta ranije je učešće pripadnika mafijaškog klana u ubistvu osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, prilikom šverca narkotika iz Sarajeva u Bobar grupu a pod organizacijom i nadzorom MUP-a Republike Srpske.
Iz priloga "Izjave aktera šverca i ubistva" se vidi da su vozači dovezli 4 paketa robe u firmu "Univerzal" iz Bobar grupe a direktor je ujutru zatekao samo paket, što znači da su 3 paketa vrijedne "robe" nestala preko noći, odnosno preuzeli su ih i odnijeli kriminalci iz MUP-a i njihovi saučesnici a da bi to prikrili, uklonili su materijalni dokaz ubistva sa ubijene osmogodišnje djevojčice."

Događaj od 27.09.2018. bio je predmet sudskog postupka "80 0 Pr 100636 18 Pr" pred sudom u Bijeljini te sugerišem da Tužilaštvo BIH, zatraži kompletan spis od Osnovnog suda u Bijeljini a dokumenti - dokazi koji se pominju u citatu "T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.", "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." i "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018." iz kojih se vidi da su Čolović i Borovčanin lažirali nadležnost te otvorili nezakonite predmete protiv mene bez obaveznih odluka nadređenih organa a onda u sadejstvu sa zločincima iz MUP-a RS, organizovali i sprovodili takođe nezakonite "posebne istražne radnje" čiji je osnovni cilj bio prikupljanje podataka za organizovanje likvidacije.
Pozivam Tužilaštvo BIH da ODMAH reaguje i naloži hapšenja odgovornih lica iz MUP-a RS jer su u životnoj opasnosti brojni drugi svjedoci, odnosno osobe za koje kriminalni kartel, smatra da su im nanjeli štetu. Time mislim da je i Predsjednik RS u opasnosti jer su mafijaški bosovi izuzetno bjesni zbog nastanka dokumneta "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20" a već je u prošlosti jedan predsjednik RS, "preminuo" nakon sukoba sa najistaknutijim šefom mafije u RS, dok je glavni republički zdravstveno sanitarni inspektor RS, obješen pored rijeke jer je bio smetnja za sprovođenje specijalne psihološko propagandne operacije na teritoriji RS.

PRILOZI

Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima
Obavjest i zahtjev direktoru policije i načelniku PU Bijeljina
Upozorenje direktoru policije i načelniku PU Bijeljina
Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku PU Bijeljina
T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.
RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1189

Plan za totalno porobljavanje čovječanstva

"Plan 21" ili "Agenda za 21. vijek" prihvaćena je od 179 zemalja članica UN-a, juna 1992-e godine. Veliko je pitanje da li je većina od tadašnjih potpisnika uopšte shvatala šta će se dešavati 30 godina kasnije i kako bi planeta prema globalistima trebalo da se preoblikuje do 2030-e a potom do kraja 21-og vijeka. Agenda 21 je šematski plan, akcioni plan za uspostavljanje apsolutne kontrole nad svom vodom, zemljom, svim biljkama, mineralima, infrastrukturom, sredstvima za proizvodnju, edukacijom, energijom, informacijama i svim ljudskim bićima na svijetu, akcioni plan za preotimanje svega na planeti od strane globalnog korporativnog sistema, predvođenog svjetskom vladom...

PLAN ZA TOTALNO POROBLJAVANJE ČOVJEČANSTVA

Agenda 21 je plan UN za pokoravanje čovječanstva, nametanje svjetske vlade i preotimanje svih resursa na planeti...
O toj temi je pisano povremeno prethodnih godina ali nije shvatana ozbiljno i često je proglašavana kao jedna od takozvanih "teorija zavjere" a i sada je poprilično skriveno, kakve su namjere plana.
Tek nakon globalnog projekta sa izmišljenom takozvanom zarazom i uvođenjima vanrednog stanja, odnosno neviđenih mjera u stilu srednjovjekovne inkvizicije, ljudi su u većem procentu počeli primjećivati da tu nešto nije u redu, mada i dalje ima onih koji slijepo vjeruju teroristima iz lokalnih vlada i njihovih kriznih štabova.
Nećemo tačno imenovati kakav je naziv lažne pandemije, ili boje reći "PLANDEMIJE" pošto je uvedena i neviđena cenzura te se svaka izražena sumnja i neslaganje sa planovima globalista, pljuje u startu i često briše, čak i ako je izneseno od stane vrhunskih naučnika, doktora nauka, ljekara, nobelovaca a forsiraju se kao "sveto pismo" mišljenja, stavovi, prognoze i predviđanja perjanica globalizma kao što je recimo Bil Gejts.
U ovom video zapisu i tekstu će biti opisani neki segmenti plana koji je zvanično promovisam 1992 godine a koliko se sve ono što se trenutno dešava u svijetu iza kulisa takozvane "borbe sa nevidljivim neprijateljem" poklapa sa agendom, procjenite sami.

Agenda 21 je šematski plan, akcioni plan za uspostavljanje apsolutne kontrole nad svom vodom, zemljom, svim biljkama, mineralima, infrastrukturom, sredstvima za proizvodnju, edukacijom, energijom, informacijama i svim ljudskim bićima na svijetu.
Agenda 21 Ujedinjenih nacija predstavlja najveću strategiju - akcioni plan za preotimanje svega na planeti od strane globalnog korporativnog sistema, predvođenog svjetskom vladom. Ništa se neće odraziti na život svakog čovjeka na planeti u fizičkom i ekonomskom smislu više od Agende 21.
Radi se o totalnom preuzimanju društva, država, ljudi i prirodne sredine, koje ima za cilj uspostavljanje totalne i totalitarne kontrole, privatizaciju cjelokupne baštine čovječanstva i depopulaciju planete.
Tokom poslednjih trideset godina vođeni su parnični postupci građana protiv države u slučajevima kada su smatrali da su oštećeni u postupku eksproprijacije gdje su se vidjele prve naznake sprovođenja globalnog plana.
Tokom ovih sudskih postupaka, razotkrio se uticaj koji je strategija tzv. „održivog razvoja“ imala na privatnu svojinu i individualne slobode. Od 2002. godine, počele da se sprovode revolucionarne promjene u upotrebi zemlje. Postalo je veoma teško utvrditi šta ljudi mogu legalno da urade sa svojom zemljom i koliko bi njihova zemlja mogla da vrijedi. I to je nakon 2000. godine postao veoma veliki problem. Uneseno je mnogo promjena u pravilima koja su određivala šta privatni vlasnici mogu da rade sa svojim imanjem.
Radilo se o uvođenju sve većeg i većeg broja ograničenja : regulativa, restrikcija i zabrana koje je propisivala Vlada. Ove zabrane su išle dotle da je ljudima zabranjeno da bilo šta grade na svojoj zemlji, osobito ako se nalazila u poljoprivrednoj, ruralnoj ili prigradskoj oblasti. Ti ljudi više nisu mogli da dobiju nikakve dozvole, kako bi razvijali svoje imanje.
Radilo o promjenama u čitavim SAD u svakom okrugu, gradu i državi a uzrok svega je Agenda 21 UN o održivom razvoju.
Ukoliko čujete za Agendu 21 UN u diskursu kontrolisanih vladinih medija o njoj će se govoriti kao o neobavezujućem dokumentu koji nema nikakav uticaj na vlade država.
To je laž.
Način na koji ona radi je sledeći :
"Plan 21" ili "Agenda za 21. vijek" prihvaćena je od 179 zemalja članica UN-a, juna 1992-e godine.
Veliko je pitanje da li je većina od tadašnjih potpisnika uopšte shvatala šta će se dešavati 30 godina kasnije i kako bi planeta prema globalistima trebalo da se preoblikuje do 2030-e a potom do kraja 21-og vijeka.
Ono što se tada događalo sa SAD i ostalim zemljama širom svijeta je da su zemlje potpisnice sporazuma, počele da rade na sopstvenim, lokalnim planovima - sopstvenim Agendama 21. To je bio sledeći dirigovani potez.
Agenda 21, formalno nije obavezujući sporazum ali onda su sve zemlje načinile svoj lokalni Agenda 21 plan.
Šest mjeseci nakon što je postao predsednik SAD, tokom godišnjice usvajanja Agende 21, Bil Klinton je formirao „Predsjedničko veće za održivi razvoj“. I to je put kojim je ovaj neobavezujući dogovorni plan UN-a, postao obavezujuća politika pravila i regulativa u SAD.
Vladine i nevladine organizacije su se udružile sa privatnim fondacijama, korporacijama i farmaceutskim kompanijama. Ta družina je počela da traga za načinima da globalni plan UN realizuje lokalno na prostoru SAD.
I otpočeli su tako što su dali višemilionski grant Američkoj asocijaciji za planiranje koja se bavi planiranjem zemljišta. Oni su obučili sve planere u SAD i dali im grant od više miliona dolara kako bi promjenili regulative za korišćenje zemljišta u SAD.
I asocijacija je to i uradila – napravila je plan pod nazivom: „pametni rast“.
Osim toga, Predsjedničko vijeće za održivi razvoj je prepoznalo da se narodu neće dopasti saznanje da se njihova zemlja pretvorila u diktaturu i da žive pod totalitarnom vlašću, tako da je sledeća stvar koju je Vjeće objavilo bila knjiga pod nazivom: „Održiva Amerika - novi konsenzus“.
To je veoma važna knjiga. U njoj se kaže da je Amerikancima neophodan novi konsenzus po kome ljudi moraju misliti kolektivistički, da ljudi moraju da budu usmjeravani i da se njima mora rukovoditi tako da misle da je čitav plan koji realizuju - `njihova ideja`.
Da bi se to postiglo koristi se metoda kontrole uma razvijena od strane REND korporacije odmah nakon Drugog svjetskog rata. Ovu tehniku koristi vlada a ona se koristi i na sponzorisanim sastancima građana.
Radi se o zaista briljantnoj metodologiji za realizaciju užasnog plana. Ona je dizajnirana tako da neutralizuje opoziciju. To je metodologija koja se ne zasniva na pristanku ljudi već na iluziji da su je ljudi prihvatili, pa čak oni sami i kreirali, tako što su stvorili asocijacije susjeda, organizacije i asocijacije u koje učlanjuju ljude voljne da u tome učestvuju i koji čak misle da su važni, značajni, da kreiraju nešto dobro za zajednicu, dok su u stvari samo oruđe za implementaciju ovog plana.
Građanima se servira iluzija da je sve to njihova sopstvena ideja. To je ono što se dešava širom u svim malim gradovima, oblastima i državama SAD, Kanade, Australije, Britanije, Novog Zelanda i širom svijeta. Ideološki koncept za primjenu toga je komunitarizam. Radi se o političkoj i socijalnoj filozofiji koja kaže da individualna i socijalna prava nisu aksiom i konstanta, već da ona moraju da budu balansirana sa pravima zajednice a u slučaju Agende 21 radi se o globalnoj zajednici. U uslovima u kojima se prava individue određuju od strane Svjetske vlade, pojedinac je uvjek na gubitku.
Ovakav koncept je u potpunoj suprotnosti sa ustavom SAD, koji kaže da se čovek rađa sa pravima i da mu ta prava ne može oduzeti vlada. Ono što vlada mora da radi je da ta prava podržava. I sada se zahtjeva od pojedinca da svoja prava preda Globalnoj zajednici. Da bi se to uradilo, koristi se kovanica: „nova svijest“.
MOŽETE LAKO PRIMJETITI DA JE TAJ IZRAZ EVOLUIRAO U POJAM "NOVA NORMALNOST" KOJI JE UBAČEN U UPOTREBU BUKVALNO ISTOVREMENO KADA JE ZAPOČET GLOBALNI "KORONA PROJEKAT".

 

NASTAVLJA SE U TEKSTU I VIDEO ZAPISU `USPOSTAVLJANJE GLOBALNE FAŠISTIČKE DRŽAVE`...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1187

Žalba na rješenje 80 0 Pr 082502 21 Pv

Kako i koliko lažu i falsifikuju, pripadnici sudske policije i MUP-a, dokazao sam u sudskim postupcima "80 0 Pr 092159 17 Pr", "80 0 Pr 097548 18 Pr" i "80 0 Pr 100636 18 Pr" a potom je i Ustavni sud BIH doneo odluku "AP 1031/19 od 10.11.2020.", kojom je usvojio apelaciju i zaštitio prava, citiram sa strane 3, pod tačkom 6, da sam se kao apelant : "u svojoj odbrani pozivao na odredbe Ustava RS, i to na član 32, kao i na odredbe Zakona o javnom redu i miru koje svakom građaninu garantiraju slobodno iznošenje mišljenja o radu državnih organa i da za to ne smiju biti pozivani na odgovornost."...

REPUBLICI SRPSKOJ

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREKRŠAJNI ODJEL
OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI

Na osnovu člana 235 Zakona o prekršajima RS, podnosi se :

ŽALBA NA RJEŠENJE 80 0 PR 082502 21 PV

Predlažem i očekujem da drugostepeni sud po ovoj žalbi a na osnovu dokaza, činjenica i predmeta "AP 1031/19 od 10.11.2020.", "80 0 Pr 092159 17 Pr", "80 0 Pr 097548 18 Pr" i "80 0 Pr 100636 18 Pr", što ću pojasniti u nastavku, ukine "Rješenje 80 0 Pr 082502 21 Pv od 14.09.2021." i obustavi dalji postupak.

OBRAZLOŽENJE

Podsjećam da je nakon pokretanja predmeta "082502", protiv mene podneseno još 5 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i svaki od njih je kao i ovaj inicirao svojim kriminalnim postupcima, načelnik sudske policije Borovčanin Danko a koji je član mafijaškog kartela koji je godinama pokušavao da me ubije i to predstavi kao "zadesnu smrt". Istovremeno je konstantno napadao na prava garantovana ustavom i zakonima, sprečavajući da "Zdenko Bajo, njegova sestra i drugi srodnici Ivone Bajo, (ubijene osmogodišnje djevojčice) pristupe tužilaštvu i sudovima u Bijeljini" kako ne bi mogli predočiti materijalni dokaz ubistva a koji sam javno pokazivao svim prisutnima u zgradi 15.12.2016. (što se vidi na video snimku iz ovog predmeta) zahtijevajući da se prekine sa napadima na garantovana prava, da se prekine sa prikrivanjem zločina te upozoravajući da sudska policija izvršavajući navedeni usmeni nalog Borovčanina, višesrtuko krši zakon i saučestvuje u pomaganju ubicama, odnosno postaje saučesnik samog zločina. Ta moja javna upozoravanja uz prezentovanje pred prisutnim službenicima i kamerama su predstavljena kao "narušavanje reda i mira" uz obilje laži službenika, kako u zabilješkama tako i tokom postupka.
Kako i koliko lažu i falsifikuju, pripadnici sudske policije i MUP-a, dokazao sam u sudskim postupcima "80 0 Pr 092159 17 Pr", "80 0 Pr 097548 18 Pr" i "80 0 Pr 100636 18 Pr" a potom je i Ustavni sud BIH doneo odluku "AP 1031/19 od 10.11.2020.", kojom je usvojio apelaciju i zaštitio prava, citiram sa strane 3, pod tačkom 6, da sam se kao apelant :
"u svojoj odbrani pozivao na odredbe Ustava RS, i to na član 32, kao i na odredbe Zakona o javnom redu i miru koje svakom građaninu garantiraju slobodno iznošenje mišljenja o radu državnih organa i da za to ne smiju biti pozivani na odgovornost."
Pod tačkom 5, na istoj strani Ustavni sud BIH navodi tekst, koji citiram „Analiza izjava laži svjedoka i manipulacija sudije [...] u predmetu broj 80 0 Pr 082502 17 Pr“ gdje je ime sudije izostavio - sakrio Ustavni sud BIH, te ga ni ja neću sada navoditi a taj tekst je inače sastavni dio mog podneska sudu "Žalba na rješenje 80 0 Pr 082502 17 Pr" koji sa podnaslovom "ANALIZA IZJAVA SVJEDOKA" počinje na dnu strane 8 te žalbe i završava se na poslednjoj strani 12 rečenicom :
"POZIVAM SVE ČASNE SUDIJE DA SE PRIKLJUČE BORBI ZA PRAVNU DRŽAVU I ODBIJU IZVRŠAVANJE NAREDBI KOJE IZDAJU MAFIJAŠKI BOSOVI, DODIK, ČOVIĆ, IZETBEGOVIĆ I DRUGI SARADNICI OKUPATORA KOJI SU IH I POSTAVILI SA ZADATKOM DA UNIŠTE PRIVREDU, FABRIKE I OPLJAČKAJU MATERIJALNA DOBRA, RESURSE I NOVAC GRAĐANA..."
Sudije Ustavnog suda BIH su prihvatile taj moj poziv te očekujem da će i pripadnici sudova u Bijeljini uvažiti i primjeniti odluku "AP 1031/19 od 10.11.2020.", i zaštititi garantovana prava u svim situacijama kada su napadnuta a posebno u ovom slučaju kada se iznosi mišljenje, pismeno ili usmeno o radu državnih organa na bilo kom mjestu, uključujući i javne zgrade, MUP-a, sudova, tužilaštava i svake druge ako je bilo ko napao na garantovana prava građanina.
Pretpostavljam da sudsko vijeće nije bilo upoznato sa odlukom "AP 1031/19 od 10.11.2020.", Ustavnog suda BIH ali smatram i da i samo "Rješenje 80 0 Pr 082502 21 Pv od 14.09.2021." sadrži grešku, odnosno da je primjenjen pogrešan zakon.
Naime na strani 2 u drugom pasusu tog rješenja se obrazlaže :
"Pri odlučivanju sud je izrečenu novčanu kaznu zamijenio u kaznu zatvora u skladu sa članom 235. stav 3. a uz primjenu člana 6. stav 1. Zakona o prekršajima Republike Srpske, na taj način što je za svakih početih 50,00 KM odredio jedan dan zatvora."
Prema mojim saznanjima na dan 15.12.2016. koji je tema predmeta "80 1 Pr 082502 17 Pr" važio je : ZAKON O PREKRŠAJIMA REPUBLIKE SRPSKE, Broj: 01-992/14, datum: 02. jul 2014. godine, koji propisuje :
Članom 235 "Zamjena novčane kazne u kaznu zatvora", stav (3) "Zamjena novčane kazne u kaznu zatvora vrši se tako što se za svakih početih 100 KM određuje jedan dan zatvora, s tim što u tom slučaju kazna zatvora ne može biti kraća od jednog dana, ni duža od 60 dana, a ako poslije ove odluke suda kažnjeno lice isplati novčanu kaznu u cijelosti, kazna zatvora neće se izvršiti a ako je izvršenje kazne započeto, pa kažnjeno lice isplati preostali dio do punog iznosa izrečene novčane kazne, obustaviće se izdržavanje kazne zatvora."
A u vezi člana 6, "Vremensko važenje i primjena najblažeg zakona, odnosno propisa", stavovi (1) Na počinioca prekršaja primjenjuje se zakon, odnosno propis koji je važio u vrijeme izvršenja prekršaja." i "(2) Ako je poslije izvršenja prekršaja izmijenjen zakon, odnosno propis, jednom ili više puta, primijeniće se zakon, odnosno propis koji je najblaži za počinioca."
Sigurno je da bi za bilo koga bila povoljnija manja novčana kazna ali u slučaju ako se novčani iznos zamjenjuje kaznom zatvora, onda je povoljnije da se obračunava veći iznos nego manji a pošto je u stavu 3, člana 235 ZOP-a, navedeno da "se za svakih početih 100 KM određuje jedan dan zatvora" što na sumu od 1700 KM, iznosi 17 dana, dok je pobijanim rješenjem obračunato 34 dana.
Nije isključeno ni to da ja imam pogrešan primjerak zakona a da je sudsko vijeće ispravno izvršilo "Zamjenu novčane kazne u kaznu zatvora" no to suštinski ne mjenja moj stav da nikakvu kaznu neću platiti pa makar iznosila samo minimalno mogućih prema dostupnim kovanicama "5 feninga" jer ne želim da time saučestvujem u teroru nad narodom, priznajući i prihvatajući kaznu za to što sam se borio i branio garantovana prava. Naprotiv, svaka kazna uključujući i zatvorsku je za mene nagrada i samo jedan od koraka u borbi sa mafijaškim terorističkim kartelom, odgovornim za ubistva stotina nevinih ljudi, pljačke milijardi evra i bjegstvo stotina hiljada građana od terora režima u druge zemlje.
Mafijaški kartel sa isturenim članom Borovčanin Dankom, pošto je napadao na ta prava, potom je i falsifikovao činjenice te instruisao svjedoke da lažno svjedoče pred sudom, dok se glavni akter događaja, službenik Lazić Milan, uopšte nije pojavio pred sudom, čime je dodatno izvršen napad na moja prava, propisana u ZOP-a, članom 9 "Prava lica okrivljenih za prekršaje" stav 2, tačka 5 : "Okrivljeno lice iz stava 1. ovog člana ima pravo da ispita ili da se u njegovo ime ispitaju svjedoci koji ga terete i da se obezbijedi prisustvo i saslušanje svjedoka u njegovu korist pod istim uslovima kao i svjedoka koji ga terete"
Dalje, skrećem pažnju da sam u navedenim postupcima a posebno u predmetu ""80 0 Pr 100636 18 Pr", dokazao uz priložene dokumente "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018." i "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" da je mafijaški kartel čiji je Borovčanin Danko pripadnik, više godina pripremao pokušaje mog ubistva na teritoriji Bijeljine, koji nisu uspjevali te su zbog izvršenja likvidacije formirali nezakonite predmete uz asistenciju saučesnika iz Istočnog Sarajeva, inače rođaka i prijatelja Borovčanin Danka i inspektora Marković Dragoslava, koji je materijalni dokaz ubistva djevojčice Ivone Bajo, uklonio sa mjesta zločina, oprao benzinom te podatke o tome prikrio od tužilaštva, (Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.).
Danko Borovčanin je imao zadatak spriječiti dostavljanje tog novog dokaza tužilaštvu i pokretanje istrage u skladu sa zakonom, zastrašivanjima, montiranjima prekršajnih i krivičnih postupaka te kad te metode nisu uspjele da me zaustave, isplanirali su likvidaciju uz korištenje timova plaćenih ubica. Jedan od dokumenata iz koga se vide nastojanja Borovčanina da pokrene krivični predmet protiv mene je "Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016." nastao samo par mjeseci prije događaja od 15.12.2016.
Iz priloga "T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017." se vidi da je i montiran nelegalni predmet protiv mene pred nenadležnim tužilaštvom a kao izgovor za to iskorišten pomenuti dopis "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15". Vidljivo je da je taj nelegalni predmet otvoren još 2015-te i bio tajan sve do 2017-te. Nepoznat za mene ali ne i za Borovčanin Danka s obzirom da RJTRS-e, svojim dopisom dostavlja u rad moju krivičnu prijavu protiv više lica. Pošto se radilo o sačinjavanju falsifikata sudskog rješenja, koje je izvršio upravo Borovčanin Danko i djelio ga okolo kao izgovor za svoje fašističke metode diskriminacije prema svim srodnicima ubijene djevojčice, time su jasni i njegovi motivi. Falsifikat je inače iz predmeta "80 1 Pr 000670 10 Pr" za šta sam više puta prilagao dokaze, koje i sada posjedujem, tražio sam kompletan spis kao dokaz u postupku "80 1 Pr 082502 17 Pr" ali je i pored istražnih radnji koje su bile u toku po mojoj prijavi za falsifikat, pomenuti Borovčanin Danko, potegao svoje veze da se taj spis uništi a onda i da se ja kao svjedok i posjednik jedinih preostalih dokaza o tome - likvidiram, što srećom po mene nisu uspjeli.
Za lažno svjedočenje i falsifikovanje činjenica u predmetu "082502" sam podneo prijavu, (Krivična prijava za davanje lažnog iskaza) 28.08.2017. no vjerovatno je i ona uništena ili sakrivena kao mnogi drugi dokumenti ranije s obzirom da ni poslije 4 godine nemam nikakve podatke o rezultatima prijave a sa druge strane bilo je više sinhronizovanih akcija, koje su imale za cilj moje ubistvo.
Dana 15.12.2016. je Borovčanin Danko naredio službenicima da o mom dolasku i dokazima koji sam doneo ne obavještavaju ni tužilaštvo ni sudove, tvrdeći da postoji naredba kojom mi se zabranjuje pristup. Moje zahtjeve da mi se uruči ta naredba i upozoravanja da je postupanje sudske policije kriminalno je potom naložio službenicima da opisuju i predstave kao "kršenje reda i mira".
Ističem da sam osim dokaza prikrivanja ubistva, imao namjeru upozoriti i sudije da su u opasnosti od psihopata koji sprovode "posebne istražne radnje" iz predmeta "T17 0 KT 0006630 15" za koji tada još nisam znao gdje je i kada otvoren ali sam primjetio djelovanje doušnika, provokatora i špijuna, između ostalog i u tekstu "REPRIKA NA KRIMINAL U VLASTI II DIO" objavljen 07.08.2015. neposredno po otvaranju predmeta pred nenadležnim tužilaštvom u Istočnom Sarajevu.
Uprkos fašističkim metodama Borovčanina, uspio sam telefonski kontaktirati sekretara Osnovnog suda i predati početkom 2017-te godine predsjedniku i sekretaru pomenuti tekst iz koga se vidi da su i sudije pod prismotrom nekog psihopate te sam zatražio da se sudija koji se pominje, obavjesti i preduzme potrebne radnje za zaštitu sigurnosti ali i da to imaju u vidu i ostale kolege. Ime sudije o kome su piše u tekstu neću navoditi a prilagao sam ga i u nekim predmetima kao recimo u "80 0 Pr 100636 18 Pr" kada ni MUP, ni sudska policija ni OJTIS ni sud u Sokocu nisu dostavili nijedan dokaz o nadležnosti, što nisu ni mogli jer ne postoji i bila je lažirana.
Tokom tog postupka sam pismeno upozoravao na opasnost po život svjedoka, kako bih time odvratio ubice od toga no na žalost 30.06.2020. je objavljeno da je tužilac iz OJTIS, gospodin D.N. smrtno stradao i da se sumnja na samoubistvo za šta nikada nisu prezentovani dokazi. Glavni tužilac Čolović Rajko je nakon mojih dopisa VSTV-u i dostavljanja dokaza smjenjen, jedan sudija disciplinski kažnjen te na kraju smjenjen i predsjednik suda u Sokocu B.L. 21.03.2021. a sahranjen samo 6 dana kasnije bez ikakve informacije o uzroku smrti.
Osnovano sumnjam da se ovde uopšte ne radi o samoubistvu niti o prirodnoj smrti, nego vrh mafijaškog kartela uklanja svjedoke svog kriminala a kakvih primjera je na desetine prethodnih godina u zemljama Balkana, gdje djeluju narko karteli, Škaljarski i Kavački sa svojim pripadnicima i saučesnicima. Djevojčica Ivona je inače ubijena prilikom šverca narkotika sa područja Sarajeva u tada moćnu i nedodirljivu Bobar grupu a danas već opšte poznato zločinačku organizaciju, preko koje se prao novac od narkotika i pljačkane stotine miliona a vjerovatno i milijarde maraka.
Da li se ovde radi o slučajnostima ili o prikrivenim ubistvima, pripadnika suda i tužilaštva sa područja Istočnog Sarajeva i ko bi za to imao interesa, neka svako sam za sebe procjeni i po tome postupa.
A da je Borovčanin Danko svjesno lagao i sprovodio fašističku diskriminaciju bez ikakvog donesenog rješenja, dokaz su dokumenti "Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017.", "OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017." i "Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017." a upravo iz sadržaja "Obavještenja" Osnovnog suda u Bijeljini se vidi koja je tema odnosno da ne postoji nikakvo rješenje o zabrani pristupa, što potvrđuju i okružni sud te tužilaštvo. SVI OVI DOKUMENTI SU NASTALI PO OKONČANJU DOKAZNOG POSTUPKA U PREDMETU 082502 21.
Očekujem od suda da će nevezano za odluku koju će donijeti po žalbi, ovaj materijal proslijediti Tužilaštvu BIH, kao dodatne dokaze o djelovanju mafijaškog kartela, odgovornog za ubistvo djevojčice Ivone Bajo, više krivičnih djela pri pokušajima prikrivanja tog zločina i planiranju i pokušajima mog ubistva...

DOKAZI - SPISI DOSTUPNI SUDU

"AP 1031/19 od 10.11.2020.", "80 0 Pr 092159 17 Pr", "80 0 Pr 097548 18 Pr" i "80 0 Pr 100636 18 Pr"

DOKAZI - PRILOZI

Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.
RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.
T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.
Krivična prijava za davanje lažnog iskaza
Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017.
OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.
Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1186

Lažne pandemije po voznom redu

Ponavljanje godina 1720,1820,1920, pojedine ljude ali i ljubitelje teorija zavjere, dodatno je uplašilo, sada kada se novi virus širi svijetom, 2020 i 2021 godine, bez nagovještaja kraja, bar za sada. Izgleda da na svakih 100 godina izbije neka pandemija...

LAŽNE PANDEMIJE PO VOZNOM REDU

Mnogi ljudi su tokom 2020. i 2021-e, uočili podudarnost koja je u najmanju ruku čudna.
Naime, na svakih 100 godina, svijet se suočavao sa nekom užasnom epidemijom koja je odnosila veliki broj života.
Najprije se 1720. godine, pojavila takozvana ”crna smrt” odnosno kuga.
Ovo je bio posljednja velika epidemija bubonske kuge u Evropi.
Od bolesti je prema ostavljenim podacima, stradalo oko 100000 ljudi.
50.000 tokom dvije godine u gradu Marseju, kao i još 50000 u sjevernim provincijama i gradovima.
Doba kuge imalo je drastičan uticaj na evropsku populaciju, nepovratno izmijenivši socijalnu strukturu.
Takođe je pogodilo i katoličku crkvu, koja je kao nadmoćna vjerska institucija bila u prevlasti u to doba, što je rezultiralo progonom manjina kao što su bili Židovi, Muslimani, stranci prosjaci i gubavci.

ČLANAK 1185

Povampirenje srednjovjekovne inkvizicije

Ni MUP ni sudska policija ali ni Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu ni sud u Sokocu, nisu dostavili nijedan dokument kojim bi u pravne okvire, doveli razbojnički teroristički napad na mene a ja sam sa druge strane, priložio više dokumenata, uključujući i pomenute dopise Republičkog javnog tužilaštva i Vrhovnog suda Republike Srpske iz kojih se vidi da su predmeti lažirani, odnosno montirani...

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

POVAMPIRENJE SREDNJOVJEKOVNE INKVIZICIJE

Više puta sam pismeno zahtjevao, duže od godinu dana i od Tužilaštva u Istočnom Sarajevu i Suda u Sokocu da mi dostave kopiju rješenja o eventualnom prenosu nadležnosti, što nikada nije učinjeno čak i poslije dopisa Visokog sudskog i tužilačkog vijeća "Vstv 01-07-10-28-121-2018 od 30.07.2018.".
Umjesto toga, aktivno se pokušavalo ubistvo, posebno 27. septembra 2108. godine, koje sam srećom izbjegao te ponovo obavijestio Visoko sudsko i tužilačko vijeće, koje ponovo nalaže predsjedniku suda u Sokocu i Glavnom okružnom tužiocu u OJTIS-u, (Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.) da dostave kopije riješenja što ponovo nisu učinili.
Nakon toga i više mojih drugih dopisa sa dokazima dostavljenim vijeću, dolazi do smjene glavnog okružnog tužioca u Istočnom Sarajevu, Rajka Čolovića o čemu sam obaviješten dopisom "UDT DI 009312 19 od 27.01.2020." a potom se izriče disciplinska mjera "javna opomena sudiji, (UDT 18065-18 od 30.12.2020.) zbog saučestvovanja u napadima da moja prava i život.
Na kraju je došlo i do smenjivanja bivšeg predsjednika suda u Sokocu Luke Borovčanina 21.03.2021. no s obzirom da je gospodin ubrzo nakon toga sahranjen, dokument o tome ne dostavljam.
Vezano za događaj od 27.09.2018. kada je pokušano moje ubistvo na Sokocu, pred sudom u Bijeljini je vođen postupak, (Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr) u kome je utvrđeno da ja nisam ni na koji način prekršio zakon ali i da su zakon kršili takozvani državni službenici, što se vidi iz obrazloženja donesenog rješenja.
Ni MUP ni sudska policija ali ni Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu ni sud u Sokocu, nisu dostavili nijedan dokument kojim bi u pravne okvire, doveli razbojnički teroristički napad na mene a ja sam sa druge strane, priložio više dokumenata, uključujući i pomenute dopise Republičkog javnog tužilaštva i Vrhovnog suda Republike Srpske iz kojih se vidi da su predmeti lažirani, odnosno montirani.
Materijal iz tog spisa je zaista obiman a ovom prilikom prilažem zabilješku MUP-a od tog dana, (Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018.) na kojoj se vidi da sudska policija nije imala naredbu uz sebe u trenutku kada sam napadnut.
Ali ta izuzetna bitna činjenica se uopšte ne pominje u zabilješci sudske policije "Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018." koju je u stvari sačinio pomenuti zločinac Danko Borovčanin i naredio službenicima da je potpišu.
Tom prilikom je ispoljena takva monstruoznost od pripadnika MUP-a i sudske policije u stilu srednjovjekovne inkvizicije, jer sam tražio hitnu pomoć zbog gušenja, koja mi zločinački smišljeno nije ukazana a u dokumentaciji je lažno navedeno da sam se odbio izjasniti o tome.
Tokom prekršajnog postupka 80 0 Pr 100636 18 Pr, pred sudom u Bijeljini, sudski policajac Jelačić Srebrenko je svjedočeći pred sudom potvrdio da je čuo kako tražim hitnu pomoć zbog gušenja, što nedvosmisleno dokazuje da se radilo o smišljenom napadu na moje zdravlje i život još prije pokušaja ubistva.
Na kraju zabilješke "SP 1774-18 od 27.09.2018." je navedeno da sam kao pušten na slobodu a u stvari sam u teškom zdravstvenom stanju, bukvalno izbačen da ulice Sokoca, što je i bio cilj mog odvlačenja, jer je između suda i autobuske stanice, čekala grupa plaćenih ubica da izvrši likvidaciju.
Zamku sam izbjegao jer nisam odmah krenuo, nego sam sačekao oko sat i po i u jednom kafeu uspostavio vezu sa sestrom, obavijestivši je o svemu. Potom sam konačno krenuo prema autobuskoj stanici gdje me je kod kafea "Iceberg" presrela i počela ispitivati nepoznata muška osoba no s obzirom da je bio sam, nije se usudio da me napadne.
Povodom tog događaja sam poslao dopis pod nazivom "Tužilaštvu BIH o zločincima sa crnom knjigom" koje je predmet proslijedilo Republičkom tužilaštvu Republike Srpske, koje kako se vidi iz priloga "Naredba T12 1 KTAO 0001341 20 od 23.12.2020." nije htjelo da sprovede ni jednu jedinu radnju po toj prijavi sa izgovorom da bi se time "šikanirali" prijavljeni.
Po mojoj pritužbi ta kriminalna naredba je potvrđena, (Rješenje T12 1 KTP 0001341 21 od 18.01.2021.) na šta sam učinio posljednji pravni korak, uloživši pritužbu Visokom sudskom i tužilačkom vijeću te istovremeno krivičnu prijavu.
Kako se vidi iz donesene odluke "UDT DI 010959 21 od 11.06.2021." pružena je zaštita pripadnicima mafijaškog kartela.
Iznosi se nevjerovatno besmislena i nezakonita tvrdnja : "da je dužnost tužioca da primjenjuje zakon, onako kako ga on razumije i tumači" što je podvučeno crvenom linijom oko sredine tog dokumenta.
Ovdje se dakle iznosi stav da uopšte nije bitno, kakvi su zakoni, kako glase pojedine odredbe, niti kakva je sudska praksa i prethodno okončani predmeti, nego se prednost i prioritet daje svakom pojedinom tužiocu da radi po svom nahođenju, kako mu padne na pamet - da uništi prijavu koja mu je dodijeljena te otvori predmet izvan nadležnosti protiv podnosioca te prijave, da iznuđuje priznanja, zabijanjem eksera pod nokte, bičevanjem, prebijanjem i slično, da siluje ili ubije svjedoke ili osumnjičene itd - jer tako "razumije i tumači zakon".
U konkretnom slučaju, pripadnici organa iz tužilaštva i suda, koji prema zakonu nemaju nadležnost za postupanje su ignorisali važeći zakon i odlučili da mogu raditi na drugoj teritoriji bez odluka viših organa a pri tome sam ja prema zakonu ravnopravan u krivičnom postupku sa tužilaštvom što je propisano članom "Jednakost u postupanju". Potom je tužilac po mojoj prijavi odbio da izvrši ijednu jedinu radnju jer "ne želi šikanirati" svoje kolege zločince.
I stav Ureda disciplinskog tužioca o imunitetu je sasvim pogrešan jer se pozivaju na imunitet u krivičnom i parničnom postupku a ova njihova odluka, nema veze ni sa jednim ni sa drugim, nego je donesena u disciplinskom postupku, vezano za disciplinske prekršaje sudija i tužilaca. Čak i taj imunitet vezano za krivični i parnični postupak nije apsolutan jer stavom 2 člana "Imunitet sudija i tužilaca" je predviđeno da imunitet neće spriječiti taj postupak :
"(1) Sudija ili tužilac ne može biti krivično gonjen, uhapšen ili zadržan u pritvoru niti može odgovarati u građanskom postupku za mišljenja koja daje ili za odluke koje donese u okviru svojih službenih dužnosti. (2) Posjedovanje imuniteta neće spriječiti ili odgoditi istragu u krivičnom ili građanskom postupku koja se o nekoj stvari u skladu sa zakonom vodi protiv sudije ili tužioca."
Osim toga, ovde se ne radi uopšte o "službenim dužnostima" jer OJTIS i Sud u Sokocu, odnosno njihovi pripadnici ne mogu službeno postupati na teritoriji Bijeljine niti bilo kojoj drugoj izvan regiona pod nadležnošću Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, dok za to eventualno ne dobiju odgovarajuća rješenja viših organa.
Bez tih rješenja, OJTIS-u i Sud u Sokocu imaju legitimitet na teritoriji Bijeljine kao i svaka druga teroristička organizacija.
Time je više nego jasno da je protiv mene počinjena višestruka diskriminacija, što potkrepljujem prilozima vezanim za disciplinski postupak protiv glavne tužiteljice, Tužilaštva Bosne i Hercegovine iz kojih se vidi, ("Disciplinska tužiteljica zatražila izricanje mjera za Gordanu Tadić" i "Gordana Tadić razriješena dužnosti glavne tužiteljice BiH") da je zatražena disciplinska mjera te da je prvostepenom odlukom pomenuta glavna tužiteljica razriješena dužnosti.
Podsjetiću da je u odluci po mojoj pritužbi, izrečen stav da tužioci imaju imunitet i zbog toga nisu izrečene nikakve sankcije a izriču se glavnoj tužiteljici koja postaje "nepodobna" a takvi se ućutkavaju, procesuiraju i likvidiraju kao recimo prije desetak godina Dijana Milić iz KT u Tuzli.
Nakon opisanih događaja, pokušaji ubistva uz angažovanje doušnika i provokatora su nastavljeni a čak sam napadnut u zgradi Policijske uprave u Bijeljini od strane službenika u civilu 22.05 2019. te mi je uz fizički nasrtaj i vrijeđanje prijećeno ubistvom "ako ikada više dođem tražiti bilo kakva prava" no pošto me nije uplašio, pomenuti službenik je pobjegao na sprat što su sve gledali prisutni uniformisani službenici i pružili mu zaštitu te kompletan MUP, to čini neprekidno do danas, prikrivajući njegovo ime.
Nevezano za odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine po ovoj apelaciji, očekujem da će ovaj materijal u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku, biti proslijeđen Tužilaštvu Bosne i Hercegovine uz sugestiju da se hitno pokrene istraga protiv pripadnika mafijaškog kartela povezanih sa ovim događajima...

PRILOZI

UDT DI 010959 21 od 11.06.2021.; AP 1031/19, Ustavni sud po AP-1712/18, RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15, T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.; Potpisi i pečati, Apelacija na Rješenje o prigovorima po 89 0 K 058509 17 KPS, Vstv 01-07-10-28-121-2018 od 30.07.2018.; Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.; UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.; UDT 18065-18 od 30.12.2020.; Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr, Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018.; Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018.; Tužilaštvu BIH o zločincima sa crnom knjigom, Naredba T12 1 KTAO 0001341 20 od 23.12.2020.; Rješenje T12 1 KTP 0001341 21 od 18.01.2021.; Disciplinska tužiteljica zatražila izricanje mjera za Gordanu Tadić, Gordana Tadić razriješena dužnosti glavne tužiteljice BiH

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1184

Apelacija na UDT DI 010959 21

Pripadnici mafijaškog kartela u takozvanim institucijama RS i BIH, prilikom šverca narkotika sa područja Sarajeva u zločinačku Bobar grupu 23.07.2009., ubili su osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo te pokušali prikriti i ubistvo i krijumčarenje, što sam razotkrio te me nakon toga godinama pokušavaju likvidirati a sve predstaviti kao "zadesnu smrt". Jedan od šefova mafije, Dodik Milorad je čak javno, pred kamerama, objelodanio formiranje "Crne knjige" i dao instrukcije njihovim ljudima da vode borbu, (zastrašuju, ucjenjuju, proganjaju, vrijeđaju i ubijaju) one koji su zapisani u toj knjizi a što je bilo samo otvoreno opisivanje razbojničkog djelovanja, koje se vršilo neprekidno od rata nadalje...

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA UDT DI 010959 21

S obzirom da trenutno vanrednu situaciju i mjere za zaštitu od zaraze, šaljem ovu apelaciju elektronskim putem da ne bih izložio opasnosti, osoblje Ustavnog suda BIH.
Ova apelacija se podnosi Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine na odluku "UDT DI 010959 21 od 11.06.2021." i njoj prethodne, zbog smišljenog kršenja više prava garantovanih Ustavom i to: prava na život, (više pokušaja ubistva) prava lica da ne bude podvrgnuto mučenju niti nečovječnom ili ponižavajućem tretmanu ili kazni, prava za ličnu slobodu i sigurnost, prava na pravično saslušanje u građanskim i krivičnim stvarima i druga prava u vezi sa krivičnim postupkom, pravo na slobodu kretanja i prebivalište i pravo na nediskriminaciju.

SAŽETI OPIS DISKRIMINACIJE I ORGANIZOVANOG KRIMINALA :

Pripadnici mafijaškog kartela u takozvanim institucijama RS i BIH, prilikom šverca narkotika sa područja Sarajeva u zločinačku Bobar grupu 23.07.2009., ubili su osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo te pokušali prikriti i ubistvo i krijumčarenje, što sam razotkrio te me nakon toga godinama pokušavaju likvidirati a sve predstaviti kao "zadesnu smrt". Jedan od šefova mafije, Dodik Milorad je čak javno, pred kamerama, objelodanio formiranje "Crne knjige" i dao instrukcije njihovim ljudima da vode borbu, (zastrašuju, ucjenjuju, proganjaju, vrijeđaju i ubijaju) one koji su zapisani u toj knjizi a što je bilo samo otvoreno opisivanje razbojničkog djelovanja, koje se vršilo neprekidno od rata nadalje.
Tako je 2015-te, formiran predmet protiv mene na teritoriji nenadležnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu a potom 2017-te i pred po zakonu nenadležnim sudom u Sokocu - lažirana je nadležnost sa osnovnim ciljem, ne da se vodi postupak, nego pošto na taj način budem lociran, izolovan i dostupan egzekutorima da budem ubijen.
Poznavanje zakona te zahvaljujući tome i predviđanje događaja su pomogli da izbjegnem likvidacije ali su u tom periodu ubijene mnoge druge osobe, među kojima i pripadnici tih nenadležnih organa, jer su bili svjedici kriminala i time opasni po vrh mafije.

OBRAZLOŽENJE APELACIJE :

Napominjem da je vezano za ove događaje više lica u posljednje 3 godine izgubilo živote, uključujući i pripadnike pravosuđa a za šta dijelimičnu odgovornost ima i Ustavni sud Bosne i Hercegovine jer nije spriječio kriminalne radnje još 2018. godine, kada je imao priliku za to.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je donio dvije odluke, povodom mojih podnesenih apelacija a koje su direktno povezane sa temom ove apelacije.
Jedna od njih je apelacija pod brojem AP 1031/19 koju je Ustavni sud Bosne i Hercegovine usvojio a vezana je za moju reakciju za otvoreni javni teroristički napad vrha "Saveza nezavisnih socijal demokrata" kada su najavili formiranje "crne knjige" i obračun sa svima, koji su im nanijeli štetu što je bio otvoreni poziv za likvidacije, kako mene tako i mnogih drugi osoba na šta sam reagovao opisujući na internet portalima njihove kriminalne radnje i zločine a što se pripadnicima mafije nije svidjelo te su me pokušali kaznama ućutkati.
Podsjetiću da je tom prilikom Dodik Milorad, izdao javno upustvo svojim ljudima u institucijama da moraju voditi borbu protiv tih imena iz njihove zločinačke knjige a jedan od oblika te borbe je bio opisan u mojoj "Apelaciji na Rješenje o prigovorima po 89 0 K 058509 17 KPS" po kojoj je Ustavni sud BIH donio odluku, (Ustavni sud po AP-1712/18). U toj odluci je Ustavni sud Bosne i Hercegovine, odbacio moju Apelaciju kao "nedopuštenu" ocijenivši je preuranjenom.
Smatram da je na žalost to bila velika greška Ustavnog suda Bosne i Hercegovine jer se radilo o zločinačkom razbojničkom napadu na mene od strane više lica, koji su lažirali nadležnost i otvorili nelegalne predmete protiv mene na teritoriji Istočnog Sarajeva, izvršavajući pomenuti nalog vrha mafije.
Istina, prilikom podnošenja te apelacije, nisam imao dokumente RJTRS i Vrhovnog suda RS, koji dokazuju lažiranje nadležnosti ali je i sama činjenica da organi u Istočnom Sarajevu nisu bili prema zakonu nadležni postupati na teritoriji Bijeljine bez odluka nadređenih organa a te odluke nisu prezentovali, bila dovoljna da Ustavni sud BIH zaustavi postupak.
Dokaz da je to što tvrdim istina je prije svega dokument Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske za Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, (RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15) iz koga se vidi da im se dodjeljuje moja krivična prijava protiv više lica a ne nikakva prijava protiv mene.
Važno je istaći da je u toj mojoj prijavi, jedan od izvršilaca krivičnog djela falsifikovanja rješenja suda, bio načelnik Okružnog centra sudske policije u Bijeljini Danko Borovčanin a koji je potom aktivno učestvovao u montiranju nelegalnih predmeta i pokušajima mog ubistva. Dakle, umjesto da formiraju predmet po mojoj krivičnoj prijavi za falsifikovanje sudskog rješenja, pripadnici mafije su otvorili nelegalni tajni predmet protiv mene i pokrenuli "posebne istražne radnje" takođe nezakonito a sa osnovnim ciljem pripreme likvidacije.
Upravo se u dokumentu "T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017." poziva na odluku "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" kao navodni osnov za otvaranje predmeta protiv mene a sam dokument je konstantno skrivan, sve dok ga nisam dobio direktno od RJTRS u maju 2018-te. Osim lažiranja nadležnosti koje je nesporno, velika je vjerovatnoća da je falsifikovan i potpis tužiteljice Jovane Tomaš na takozvanoj "optužnici" što se može zaključiti iz priloga "Potpisi i pečati" na koji nisam dobio odgovor ali je 5 dana potom, ubijen tužilac Dragan Ninković.
Podsjećam da sam u mojoj apelaciji na rješenje po prigovorima, opisao događaj od 12. marta 2018. a samo 6 dana kasnije, odnosno 2 dana nakon što sam podneo "Apelaciju na Rješenje o prigovorima po 89 0 K 058509 17 KPS" u sličnim okolnostima, otet je i ubijen David Dragičević u Banjaluci.
Drugi ključan datum je 27.09.2018. kada je pokušano moje ubistvo na Sokocu a samo nekoliko dana prije toga u Bijeljini je ubijen Aleksandar Pantić od strane pripadnika navijačke grupe, koja je pod kontrolom MUP-a.
Mjesec dana nakon toga u Sarajevu su ubijeni policajci Vujinović i Šehović a ubice su pobjegle na teritoriju Istočnog Sarajeva u zaštitu kod svojih saučesnika.
Ubrzo nakon toga 1. januara 2019. na teritoriji Istočnog Sarajeva, ubijen je Miloš Ostojić a u aprilu Slaviša Krunić, nakon čega su se osumnjičeni za ubistvo krili na istoj teritoriji te iz straha od likvidacije predali policiji u Federaciji BIH.
Neuspješan pokušaj likvidacije je bio na Slobodana Vasiljevića u Šekovićima u junu 2019-te, što je srećom preživio a budući da je bivši glavni okružni tužilac Rajko Čolović tada već bio smijenjen, napadači su ubrzo pohapšeni.
Dodajem a što je veoma bitno za ovaj slučaj da je 30. juna 2020. ubijen pripadnik Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu, gospodin Dragan Ninković a njegova smrt je u javnosti predstavljena kao "samoubistvo".
Pomenuti gospodin je bio veoma dobro upoznat sa kriminalom Rajka Čolovića a važno je istaći da sam samo nekoliko dana prije te tragedije, poslao pismeni zahtjev u OJTIS sa važnijim pitanjima od kojih je najznačajnije, ko je osoba, koja je 2015. otvorila nelegalni predmet protiv mene.
I na kraju, bivši predsjednik suda u Sokocu, Luka Borovčanin za čije sam rješenje o prethodnim pregovorima podnio pomenutu Apelaciju je smijenjen 21.03.2021. a samo 6 dana kasnije 27.03.2021 je sahranjen, bez ikakvog obrazloženja u medijima, kakav je uzrok smrti.
Što se tiče pomenutog Luke Borovčanin a i suda u Sokocu u kome je bio predsjednik, dokaz da je i za taj predmet lažirana nadležnost je dokument vrhovnog suda Republike Srpske, (Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.) iz koga se vidi da ne postoji nijedan predmet u kome sam ja stranka u krivičnom postupku.
Dakle, prvo je u Okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu, lažirana nadležnost, tako što je moja krivična prijava uništena a onda iskorišten dopis republičkog tužilaštva uz koji je bila dostavljena moja prijava da se protiv mene formira nelegalan predmet.
A onda je 2017. taj predmet podmetnut tek primljenoj tužiteljici Jovani Tomaš i napisana optužnica, koja umjesto da se preda nadležnom sudu u Bijeljini, dostavljena je predsjedniku suda u Sokocu Luki Borovčaninu, koji je nezakonito potvrdio optužnicu, iako nije postojalo nikakvo rješenje Vrhovnog suda o prenosu nadležnosti.
Namjera mafijaškog kartela i nije bila da se vodi postupak, nego da se prikupe informacije za pripremu likvidacije na teritoriju Bijeljine a kada im to i poslije više pokušaja nije uspjelo, odlučili su da me namame na teritoriju Istočnog Sarajeva, koristeći nelegalne predmete...

PRILOZI

UDT DI 010959 21 od 11.06.2021.; AP 1031/19, Ustavni sud po AP-1712/18, RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15, T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.; Potpisi i pečati, Apelacija na Rješenje o prigovorima po 89 0 K 058509 17 KPS, Vstv 01-07-10-28-121-2018 od 30.07.2018.; Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.; UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.; UDT 18065-18 od 30.12.2020.; Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr, Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018.; Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018.; Tužilaštvu BIH o zločincima sa crnom knjigom, Naredba T12 1 KTAO 0001341 20 od 23.12.2020.; Rješenje T12 1 KTP 0001341 21 od 18.01.2021.; Disciplinska tužiteljica zatražila izricanje mjera za Gordanu Tadić, Gordana Tadić razriješena dužnosti glavne tužiteljice BiH

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1183

PODRŠKA POLICIJE I TUŽILACA MAFIJAŠKIM KARTELIMA

Pojedini kriminalci iz policije i tužilaštva koji nezadovoljni što nisu prema planu zataškali ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, 23.07.2009. prilikom šverca narkotika sa područja djelovanja Sokolačkog klana u Bobar grupu i kada sam razotkrio njihove zločine, oni to nezadovoljstvo i bijes iskazuju tako što mene lažno prijavljuju i pokušavaju da me zastraše a potom više godina i da ubiju...

REPUBLIČKOM TUŽILAŠTVU REPUBLIKE SRPSKE

Na ruke : GLAVNOM REPUBLIČKOM TUŽIOCU

PODRŠKA POLICIJE I TUŽILACA MAFIJAŠKIM KARTELIMA

ZAHTJEV ZA POKRETANJE ISTRAGE

Na osnovu ZAKONA O JAVNIM TUŽILAŠTVIMA REPUBLIKE SRPSKE, član 20. stav "(1) U okviru djelokruga svog rada određenog članom 9. ovog zakona, glavni republički tužilac može davati opšta ili pojedinačna obavezna uputstva okružnim tužilaštvima, sprovoditi krivične istrage i gonjenje pred okružnim i osnovnim sudovima kad god smatra da okružna tužilaštva ne primjenjuju Krivični zakon Republike Srpske ili da se gonjenje krivičnih djela ne može efikasno sprovesti u nadležnosti okružnog tužilaštva" vezano za član 17 "Tužilaštva sprovode istražne radnje i gone učinioce krivičnih djela u skladu sa zakonima Republike Srpske i ulažu pravna sredstva za zaštitu ustavnosti i zakonitosti" i član 9, stav "(1) Glavni republički tužilac vrši nadzor nad radom okružnih tužilaštava u cilju garantovanja zakonitosti i efikasnosti postupka" te Zakona o krivičnom postupku član "Obustava istrage" stav 3, podnosim zahtjev Glavnom republičkom tužiocu da na osnovu dokumenata, odnosno dokaza koje dostavljam, LIČNO SPROVEDE ISTRAGU I GONJENJE POČINILACA KRIVIČNIH DJELA, jer okružna tužilaštva NEĆE, - NE ŽELE ili NE SMIJU primjenjivati Krivični zakon Republike Srpske i Zakon o krivičnom postupku.
Ili alternativno u skladu sa prvim djelom stava 1 iz člana 20, (može davati opšta ili pojedinačna obavezna uputstva okružnim tužilaštvima) da pomenuti materijal preda na postupanje tužiocu - republičkom ili okružnom za koga zna da je častan, pošten, hrabar, profesionalan, pouzdan, nekorumpiran... ako osim vas takav uopšte postoji.

Prilog "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" je dokument na osnovu koga je bivši glavni tužilac u OJTIS-u, Rajko Čolović, lažirao nadležnost što se vidi iz činjenice da se u rad dodjeljuje moja krivična prijava protiv više lica a ne prijava protiv mene. Ovde je važno istaći da se radi o prijavi za falsifikovanje sudskog rješenja, koje je izvršio pomenuti Borovčanin Danko sa saučesnicima te je i zbog toga bio lično zainteresovan da izbjegne sopstvenu odgovornost i sa tim ciljem inicira montiranje nelegalnih predmeta i priprema moje ubistvo.
Te aktivnost je sprovodio godinama a najbolje se vide iz priloga "Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016." u kome traži da se protiv mene "pobudi" krivično djelo, što je nezakonit pojam i potpudno apsurdan ali njegova namjera se razotkriva neredne godine, jer nakon bezuspješnih pokušaja likvidacije na teritoriji Bijeljine, mafijaški klan odlučuje da montire nelegalni predmet protiv mene na osnovu "pobuda" Borovčanin Danka i saučesnika, gdje su smatrali da će me njihovi egzekutori lako locirati, izolovati i ubiti.
Sa druge strane, ako na osnovu odluke od 01.06.2015. kojom se MOJA PRIJAVA, dostavlja u rad jednom tužilaštvu, neko formira predmet protiv mene i niko za to ne bude sankcionisan, onda odgovornost za nezakonitost ima i Republičko tužilaštvo RS. Uopšte nije nije isključeno da je osim "Sokolačkog klana" koji čine Rajko Čolović, Marković Dragoslav, Borovčanin Danko i Borovčanin Luka u zavjeru oko lažiranja nadležnosti, nelegalne posebne istražne radnje i pripreme pokušaja likvidacije u sve bio umješan i neko iz RJTRS. Takođe postoji realna mogućnost da je potpis tužioca Jovane Tomaš na optužnici od 29.11.2017. (što je rođendanski poklon mafije za mene) takođe falsifikovan a nesporno je da je ona imenovana u OJTIS tek marta 2017-te dok je lažirani predmet protiv mene otvoren još 2015-te od strane Čolovića a onda prevarom podmetnut novoj i neiskusnoj tužiteljici.
Ogovornost pripadnika RJTRS se vidi i iz priloga "Naredba T12 1 KTAO 0001341 20 od 23.12.2020." u kojoj osoba Dragica Glušac, priznaje da uopšte nije izvršila nijednu jedinu radnju po mojoj prijavi da kako obrazlaže ne bi šikanirala prijavljene.
Na trećoj strani Glušac iznosi LAŽI da sam ja navodno nezadovoljan ishodom postupka pred sudom u Sokocu po optužnici OJTIS-u ne navodeći kakav je taj "ishod". Naime, nakon 27.09.2018. kada je pokušano moje ubistvo na Sokocu, nije održana nijedna rasprava a nakon što sam obavjestio VSTV-e i Okružni sud u Istočnom Sarajevu o ovom razbojništvu, došlo je do smjene Rajka Čolovića, (UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.), disciplinskog kažnjavanja sudije koji je saučestvovao u napadima na moja prava i život, (UDT 18065-18 od 30.12.2020.) a montirani predmet protiv mene za "povredu ugleda suda" je prema zakonu zastario najdalje do kraja aprila 2019-te.
Na žalost, 30.06.2020. je ubijen važan svjedok ovog i drugih kriminalnih radnji Rajka Čolovića, gospodin Dragan Ninković, tužilac iz Istočnog Sarajeva a to je predstavleno kao "samoubistvo". I na kraju je odlukom VSTV-a bivši predsjednik suda u Sokocu Luka Borovčanin, smjenjen sa ta pozicije 21.03.2021. a sahranjen samo 6 dana kasnije 27.03.2021. bez ikakvih informacija o uzroku smrti. Dragica Glušac ima direktnu odgovornost za ovo jer je u prijavi po kojoj nije htjela da radi, opisala preminulog kao svjedoka, koji je obmanut.
Dakle osoba Glušac navodi na dnu treće strane naredbe T12 1 KTAO 0001341, citiram :
"Iz prijave i priloženih dokaza očigledno proizilazi da je podnosilac prijave, kao što je već pomenuto, nezadovoljan postupanjem prijavljenih službenih lica - koja su postupala u postupku koji je vođen protiv njega, da zbog toga pokušava da ukaže na njemu određene nezakonite radnje, koje se odnose na postupanje prijavljenih lica a zatim da prikaže da je sve rađeno po planu i nalozima prijavljenog Dodik Milorada, koji je u vrijeme podnošenja prijave obnašao funkciju Predsjednika Republike Srpske a od dana 07.10.2018. godine i srpskog člana Predsjedništa BiH. Nezadovoljan ishodom sudskog postupka koji je vođen protiv njega kod Osnovnog suda u Sokocu, po optužnici Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu broj: TI7 0 KT 0006630 15 od 29.11.2017. godine, podnosilac prijave svoje nezadovoljstvo izražava kroz prijavljivanje postupajućih tužilaca i ostalih lica."
UMJESTO DA GLUMI VIDOVNJAKINJU I "TUMAČI" MOJE MOTIVE, NAVEDENA OSOBA BI MORALA DA SE BAVI POSLOM ZA KOJI JE NAROD PLAĆA A NE DA PRUŽA ZAŠTITU PRIPADNICIMA MAFIJE I SAUČESTVUJE U NJIHOVIM ZLOČINIMA.
Već sam istakao da lažirani predmeti protiv mene nemaju ishod jer nisu ni nastavljeni a što se tiče toga ko je "NEZADOVOLJAN" pa to izražava lažnim prijavljivanjem, tu su u pitanju upravo pojedini kriminalci iz policije i tužilaštva koji nezadovoljni što nisu prema planu zataškali ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, 23.07.2009. prilikom šverca narkotika sa područja djelovanja Sokolačkog klana u Bobar grupu i kada sam razotkrio njihove zločine, oni to nezadovoljstvo i bijes iskazuju tako što mene lažno prijavljuju i pokušavaju da me zastraše a potom više godina i da ubiju.
Ovaj slučaj nije usamljen a najpoznatiji primjeri su ubistvo Davda Dragičevića, 18.03.2018. što je samo 6 dana nakon što sam 12.03.2018. prvi put odvučen na Sokolac a protiv ubijenog su takođe provođene posebne istražne radnje kao preduslov za pripremu likvidacije. Aleksandar Pantić je ubijen sredinom septembra 2018-te u Bijeljini od strane navijačke grupe pod kontrolom policije što je desetak dana prije 27.09.2018. kada je pokušano moje ubistvo na Sokocu. Policajci Šehović i Vujinović su ubijeni mjesec dana kasnije a ubice pobjegle na teritoriju pod kontrolom saučenika Čolovića i ostalih iz Istočnog Sarajeva.
I Slaviša Krunić je ubijen nakon banalne prijave koja je poslužila kao izgovor za posebne istražne radnje a tijelo navodnog ubice je doneseno na put i ostavljeno što se može zaključiti iz činjenice da oko njega nema ni kapi krvi, odnosno da je ubijen na drugom mjestu te onda donet na mjesto zločina da bi se osnovna odgovornost prebacila na njega i presjekle veze sa nalogodavcima. Nije isključeno da će ostali optuženi biti oslobođeni zbog nedostatka i kompromitacije dokaza.
Na žalost ovo je samo mali dio zločina lokalnih mafijaških kartela čiji su sastavni dio pojedini pripadnici tužilaštava i prije svega policije, koji su kako vidimo spremni ubiti i dojučerašnje saučesnike ali i sve druge službenike koji bi mogli svjedočiti protiv njih...

PRILOZI

Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima, (Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.; Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128), Snimci dječjeg ruksaka itd), Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr, Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018., Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018.; Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.; RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15, Potpisi i pečati, Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.; Naredba T12 1 KTAO 0001341 20 od 23.12.2020.; UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.; UDT 18065-18 od 30.12.2020.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

1 2 3 ... 79 80 81  Sledeći»