ČLANAK 1160

Komunikaciona kompanija `TELRAD NET` je tokom cijele 2020-te godine za vrijeme vanrednog stanja i mjera zbog "pandemije", zbog svojih ciljeva vršila zamjene modema korisnicima, po kućama, stanovima, poslovnim prostorijama, prethodno ometajući im kvalitet signala. Toliko im je bitno postaviti novi modem sa tehničkim osobinama koji nije imao dotadašnji da su čak potpuno isključivali internet vezu uz laži da stari modemi više ne mogu uopšte raditi i sve dok to ih nisam razotkrio. Da li su smišljeno širili "virus" ili je pandemija lažirana a tegobe i zdravstvene probleme izazivaju upravo elektromagnetna zračenja nove tehnologije, procjenite zasad sami dok Tužilaštvo BIH ima obavezu raditi po krivičnoj prijavi koju sam podneo uz dokaze...

ORGANIZOVANE PREVARE I ŠIRENJE PANDEMIJE

KOMPANIJI `TELRAD NET`

TELRAD NET
Nušićeva bb
Hase 1
76300, Bijeljina
Bosna i Hercegovina
info@telrad.net

PODSJEĆANJE

Podsjećam vas da ste mi 08.02.2021. oko podne, sasvim neosnovano i nezakonito prekinuli internet vezu.
Podsjećam vas da sam sačekao više od 24 sata, kako bi bio siguran da to nije slučajan kvar te da sam vam to prijavio telefonom 09.02.2021. u 14:48.
Podsjećam vas da mi je tada saopšteno da uzrok isključenja nije neplaćeni račun, pošto je i bio plaćen, nego je kao razlog to što je kod mene neki stari modem pa su kolege isključuje vezu.
Podsjećam vas da je istog dana, poslije vašeg telefonskog poziva u 17:24 i najave dolaska, vaš monter došao i postavio drugi modem, koji takođe nije radio, dok nije upućena SMS poruka kolegama da puste signal, odnosno priključe kabl.
Podsjećam vas da nisam htio potpisati dokumentaciju, jer nisam ni tražio nikakvu zamjenu, niti sam prethodno obaviješten, zbog čega se mijenja modem, kakve su mu karakteristike itd.
Podsjećam vas da sam tada izjavio, kako sam uvjeren da bi i stari modem takođe sada radio ako bi se priključio, što je vaš radnik smišljeno i lažno pokušao negirati.
Podsjećam vas da je sve to što se desilo smijenjeno.
O pardon, izvinjavam se - ne podsjećam vas jer za ovo niste znali.
Obavještavam vas, dakle mala ispravka, umjesto "podsjećam vas" - obavještavam vas da je sve ovo snimljeno a kao dokaz vam šaljem najbitnije dijelove događaja u audio formatu.
Podsjećam vas da sam saopstio vašem radniku da ću podnijeti krivičnu prijavu, zbog pokušaja prevare i nezakonitog djelovanja za vrijeme trajanja pandemije.
Podsjećam vas da ste oko pola sata kasnije, priključili internet vezu te je nekim "čudom" proradio i onaj modem za koji ste saopštili da više ne može raditi a to priključenje je očito posljedica moje izjave o krivičnoj prijavi.
Podsjećam vas da je internet veza, odnosno modem potom radio sasvim normalno u naredna 3 dana.
Podsjećam vas da ste 13. februara 2021. oko podne, izvršili novu sabotažu i višestruko smanjili internet protok.
Obavještavam vas da sam o brzini protoka, problemima oko otvaranja stranica na internetu, nemogućnosti bilo kakvog rada u nekim trenucima i svemu ranije navedenom, sačinio dokumentaciju, uključujući fotografije i video snimke.
Podsjećam vas da ste dostavili račun, ponovo bez ikakvog obaveštenja o potrebi i razlozima zamjene modema uz njega.
Podsjećam vas da sam izmirio sve dospjele obaveze prema vama 25. februara 2021. godine a vi i dalje bezrazložno kršite ugovor i namjerno sabotirate klijenta.
Podsjećam da sam za više od 10 godina od sklapanja ugovora, redovno plaćao račune i to uvjek u većem iznosu, što se može vidjeti u prilozima. U manjem broju slučajeva kada se radilo o manjim iznosima, nisam zbog toga išao u banku, nego plaćao naredni mjesec, po običaju više od iznosa na računu, 30, 50 ili 70 maraka.
Očekujem da odmah a najkasnije u roku od 24 sata, osigurate normalan protok, kakav je bio prije prve sabotaže 08.02.2021. godine.
Očekujem da mi otpišete kompletan račun za mjesec februar, pošto ste mi smišljeno kriminalno nanijeli štetu, oduzimajući dragocjeno vrijeme i o tome me pismeno obavijestite, jer bilo kakav račun za mjesec februar u kome ne da nije bilo ugovorom propisane usluge, nego mi je nanesena šteta, neću platiti a u slučaju vaše eventualne tužbe, sve navedeno, ovaj dokument i dokazi koje imam će biti korišteni pred sudom.
Ukoliko niste u mogućnosti ili ne želite da osigurate kvalitetnu uslugu prema ugovoru, možete uz prethodnu najavu telefonom, poslati vašeg radnika da se uvjeri u loš kvalitet usluge, te da odnese vaš modem, čime bi sporazumno prekinuli saradnju.
Upozoravam vas da ne pokušavate sa prizemnim trikovima ponovo, na način da prije dolaska vašeg radnika, uključite normalan protok kako biste "zatekli normalno stanje" jer imam video snimke, koje ću prethodno pokazati vašim radniku a na kojima se vidi užasan kvalitetu usluge.
Obavještavam vas da je konačnom i obavezujućom odlukom od 10. novembra 2020. u moju korist, okončan sudski postupak kojim su kriminalci iz MUP-a, pokušali da me spriječe u pisanju na internetu o aferama u koje su umiješani oni i režimski tajkuni. Detalji o tome su objavljeni u više navrata a prvi put, 15.11.2020. na web adresi "http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2020/11/15/4241992" pod nazivom "REŽIM POKUŠAVA SPRIJEČITI TEKSTOVE I MIŠLJENJA O ZLOČINIMA KOJE PRIKRIVA"
Obavještavam vas da sam odlukom "UDT DI 009312 19 od 27.01.2020." Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, obaviješten da je poslije mojih dopisa i dokaza, smijenjen sa funkcije jedan od glavnih okružih tužilaca. Skenirana obavjest je na linku "https://i.ibb.co/hLsqc6t/UDT-DI-009312-19-od-27-01-2020.png".
Obavještavam vas da je Visoko sudsko i tužilačko vijeće, donijelo odluku "UDT 18065-18 od 30.12.2020." kojim me obavještava da je nakon mojih dopisa i dostavljenih dokaza, jednom sudiji izrečena kaznena mjera, javna opomena.
Obavještavam vas da sve prethodno navedeno, nije za sada imalo teške posljedice protiv aktera iz prethodno navedenih postupaka, (vode se krivični postupci po mojim prijavama za šta su prethodne odluke dobar pokazatelj u kom pravcu će ići ti postupak) ali da za one koji se smišljeno bave prevarama i kriminalnim postupcima i u vrijeme pandemije nekontrolisano i masovno šire zarazu, zakonom su predviđene ozbiljne zatvorske kazne.
Prijatan dan i uspješno poslovanje želim....

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1159

22.12.2020. Ustavni sud Bosne i Hercegovine, donio je obimno obrazloženu odluku po AP-3683/20, čija je suština da naredbe koje su donosili i ovlaštenja, koja su nezakonito sebi prisvajali takozvani križni štabovi, nisu u skladu sa Ustavom i zakonima, odnosno konkretno, naredbe o nošenju maski na licu i ograničavanjima kretanjima, predstavljaju kršenja ljudskih prava te da se stanje na terenu hitno usaglasi sa ovom odlukom. Jasno je i to da oni koji su donijeli ovakve nezakonite odluke, rade za interese mafije sa osnovnim ciljem da zarade u ovoj situaciji i ostvare profit, nelegalno na prodaji respiratora, takozvanih pokretnih bolnica, lijekova, vakcina pa i na prodaji maski, kako građanima, tako i državnim službama, pljačkajući budžete koji se pune porezima svih građana...

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Napomena : Prijava će biti poslata i na zvanični mejl "Ziraat Bank" kao upozorenje te očekujem da odmah obustave dosadašnje aktivnosti i da mi o tome pošalju obavjest, kao u Tužilaštvu BIH, što ću provjeriti. Ukoliko se to ne desi sugerisao bih Tužilaštvu da dalje odbijanje poštovanja odluke Ustavnog suda, tretira kao otežavajuće okolnosti a u suprotnom ako se prekine sa maltretiranjem građana i prije svega službenika banke, tužilac može prema sopstvenoj procjeni, donijeti odluku o nesprovođenju istrage u kom slučaju ne bih podnosio pritužbu.

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV ZIRAAT BANK

Nikole Tesle 8, 76300 Bijeljina / Zmaja od Bosne 47c, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, informacije@ziraatbank.ba.
Zbog krivičnih djela : "Neizvršenje sudske odluke : (1) Službeno ili odgovorno lice koje svjesno ne postupi po pravnosnažnoj sudskoj odluci, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine. (2) Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se i službeno lice ili odgovorno lice, koje odbije da izvrši odluku Ustavnog suda, koju je dužno da izvrši. (3) Ako su usljed djela iz prethodnih stavova nastale teže povrede prava drugoga ili značajna materijalna šteta, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do pet godina." i više drugih krivičnih djela povezanih sa kršenjem garantovanih ljudskih prava i pravom na nediskriminaciju.

OBRAZLOŽENJE

22.12.2020. Ustavni sud Bosne i Hercegovine, donio je obimno obrazloženu odluku po AP-3683/20, čija je suština da naredbe koje su donosili i ovlaštenja, koja su nezakonito sebi prisvajali takozvani križni štabovi, nisu u skladu sa Ustavom i zakonima, odnosno konkretno, naredbe o nošenju maski na licu i ograničavanjima kretanjima, predstavljaju kršenja ljudskih prava te da se stanje na terenu hitno usaglasi sa ovom odlukom.
Takođe je u više sudskih postupaka došlo do oslobađanja građanja od krivnje za navodne prekršaje zbog nenošenja maski.
S tim u vezi podsjećam da sam još 21.05.2020. poslao Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, krivičnu prijavu vezano za ova kršenja ljudskih prava, (Javna krivična prijava za terorizam i više drugih krivičnih djela protiv organizirane grupe - mejl) i teroristički napad na građane od strane eksponenata internacionalne mafije, koja ovaj napad sinhronizovano sprovodi na teritoriji praktično kompletne planete.
Ova odluka Ustavnog suda samo potvrđuje osnovanost moje krivične prijave, posebno imajući u vidu da je mafijaški režim u Republici Srpskoj, neposredno pred uvođenje vanrednog stanja, ubio glavnog zdravstveno sanitarnog inspektora Desimira Miljića, objesivši ga pored rijeke a onda to isto jutro proglasio za samoubistvo bez ikakvih provedene istrage, čime je omogućeno da mjestu ubijenog u kriznom štabu i komandu zauzme Dodik Milorad, kad stigne u pauzama trgovanja ukradenim umjetninama, unošenjima imena u "crnu knjigu" i drugim razbojničkim aktivnostima.
Nije ovo prvi put da zločinci iz takozvanog MUP-a, čije su ruke krvave do ramena, prisvajaju sebi prava i ovlaštenja, koja im ne pripadaju a za šta je primjer zločinačka pres konferencija, nakon ubistva Davida Dragičevića na kojoj su iznesene gnusne laži i kriminalizacija žrtve ubistva.
Mjesec dana nakon pomenute odluke Ustavnog suda, poslao sam dopis, (Kršenje ljudskih prava organizovanim lažiranjem pandemije - mejl) na mejlove više značajnih institucija sa upozorenjem da su svi organi, obavezni poštovati i primijeniti tu odluku, te smjesta ukinuti naredbe o obaveznom nošenju maski, koje su sada je potpuno jasno neustavne i predstavljaju napad na ljudska prava.
Jasno je i to da oni koji su donijeli ovakve nezakonite odluke, rade za interese mafije sa osnovnim ciljem da zarade u ovoj situaciji i ostvare profit, nelegalno na prodaji respiratora, takozvanih pokretnih bolnica, lijekova, vakcina pa i na prodaji maski, kako građanima, tako i državnim službama, pljačkajući budžete koji se pune porezima svih građana.
25.02.2021. oko 15 sati. što je preko dva mjeseca od odluke Ustavnog suda, ušao sam u Ziraat bank, poslovnicu u Bijeljini, da platim račun od mobilnog operatera Telrad Net, kad me je na ulazu presrela uniformisana osoba sa zahtjevom da stavim masku.
Na to sam mirno saopštio da je Ustavni sud donio pomenutu odluku, upitao ga da li mu je to poznato i iz sveske koju sam nosio, izvadio odštampanu kopiju sa sajta Ustavnog suda, gdje je opisana ta odluka.
Uniformisani lik nije odgovorio na pitanje, ni da li mu je poznata ta odluka, ni da li je to kršenje ljudskih prava, nego je saopštio svoj lični stav, da je citiram : "napolju dozvoljeno ići bez maske a unutra se maske moraju staviti".
Na to sam ga upitao, da li on uopšte zna šta je Ustavni sud i da se njihove odluke moraju sprovoditi od strane svih na teritoriji zemlje a isti je na to ostao bez teksta i umjesto da bilo šta kaže, uzeo je plastičnu bočicu sa nekom tečnošću i poprskao me po lijevoj ruci.
U desnoj je bila sveska sa računom, koji sam namjeravao platiti, što je vjerovatno razlog, zašto je prskao samo lijevu ruku.
Preciziram da ova krivična prijava, nije protiv te osobe, koja se prvo odbila predstaviti, pa onda saopštila da joj je ime Miljan, nego protiv uprave banke ali i protiv osoba u institucijama Republike Srpske, koji su doneli ove neustavne i nezakonite naredbe, pa ih održavaju i odbijaju javno povući uprkos tome, što je od pomenute odluke Ustavnog suda, prošlo preko dva mjeseca i sasvim svjesni da svaki građanin, ima puno pravo suprostaviti se bilo kakvim pokušajima, prisilnog nametanja takozvanih propisa, koji su već proglašeni neustavnim.
Nejasno je i u kom svojstvu je uniformisana osoba na ulaznim vratima banke, odnosno da li je u pitanju obezbeđenje same banke ili pripadnik sasvim druge - zaštitarske firme, koju je banka angažovala nekim ugovorom.
Kako god, veliko je pitanje da li su pripadnici takvih obezbjeđenja, sposobni čak i da zaštite banku od eventualnih pljačkaša, posebno ako je sasvim normalno da ulaze maskirani ali je potpuno jasno da nemaju nikakvo stručno znanje, niti su kompetentni za medicinske analize i intervencije na građanima u smislu navlačenja maski ili prskanja po tijelu.
Kao dokaz da se sve ovo desilo i da sam zaista bio u toj banci, prilažem "Račun i nalog za uplatu od 25.02.2021." gdje se vidi datum a osim pomenutog radnika obezbeđenja, unutar banke bile su još dvije ženske osobe za šalterima, koje su čule naš razgovor.
Naknadno sam ustanovio da je pomenuta banka sa sjedištem u Turskoj no kako god, ne radi se o ambasadi niti konzulatu, gdje bi eventualno važili zakoni Turske, nego o pravnom licu, poslovnoj firmi, odnosno banci - javnom mjestu, gdje moraju važiti zakoni i odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

PRILOZI

Javna krivična prijava za terorizam i više drugih krivičnih djela protiv organizirane grupe - mejl
Kršenje ljudskih prava organizovanim lažiranjem pandemije - mejl
Račun i nalog za uplatu od 25.02.2021.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1158

Imajući u vidu važeće zakone Republike Srpske, OJTIS i sud u Sokocu imaju u događajima koje sam opisao u krivičnoj prijavi status terorističke organizacije i to je najblaži izraz, dok je stvarna uloga mnogo teža. Suštinski RS je izvela razbojnički teroristički napad na mene, kršeći sve zakone u želji da me ubije u sadejstvu sa saučesnicima iz tima za likvidaciju a zbog toga što sam razotkrio ulogu MUP-a, komande sudske policije i saučesnika iz Istočnog Sarajeve u ubistvu osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo prilikom šverca narkotika koji je Republika Srpska vršila sa teritorije Istočnog Sarajeva u zločinačku Bobar grupu preko koje je RS istovremeno pljačkala stotine miliona maraka svake godine...

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE / UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

Napomena : Dostavlja se Visokom sudskom i tužilačkom vijeću te Tužilaštvu BIH, vezano za njihove nadležnosti a informativno prijavljenima i javnosti putem interneta. Za početak, dovoljno je samo pogledati prilog "Skenirani dokumenti RJT" sa pratećim dopisom "RJT IT-05-21 od 21.01.2021." i moj prethodni "Zahtjev za informacije posebnom odjeljenju RJT" da bi se vidjelo na koji način je teroristička grupa pokušala lažirati nadležnost uz više pratećih krivičnih djela uključujući pokušaje ubistva. Detaljniji opis je u nastavku.
Na osnovu Krivičnog zakona BIH, član "Terorizam" i više drugih te Zakona o VSITV-u, članovi "Disciplinski prekršaji sudija", "Disciplinski prekršaji tužilaca" i "Imunitet sudija i tužilaca" stav "(2) Posjedovanje imuniteta neće spriječiti ili odgoditi istragu u krivičnom ili građanskom postupku, koja se o nekoj stvari u skladu sa zakonom vodi protiv sudije ili tužioca" a vezano za postupanje u predmetu T12 1 KTAO 0001341 20 i lažiranje nadležnosti u predmetima T17 0 KT 0006630 15 i 89 0 K 058509 17 KPS.

MOTIVI MAFIJAŠKOG KLANA ZA LAŽIRANJE NADLEŽNOSTI I POKUŠAJE LIKVIDACIJE

Skrećem pažnju da je mafijaški režim dodik milorada, pokrenuo akciju za uklanjanje i likvidaciju bivše tužiteljice Dijane Milić iz KT u Tuzli, na osnovu usmene izjave prostitutke, koja čak priznaje da je lagala, bez ijednog pisanog dokumenta te je pomenuta tužiteljica ekspresno uklonjena, optužena i otrovana a sve sa ciljem da se zaštite režimski tajkuni saučesnika kriminalaca iz Federacije BIH sa kojim ortački diluju i narkotike upravo preko teritorije Istočnog Sarajeva i Tuzle kao dodirnih važnih tačaka između entiteta a glavni dileri su pripadnici MUP-a, nastanjeni u jednom a zaposleni u drugom entitetu. Zamjenik ministra, Jozo Leutar je takođe likvidiran od strane narko mafije koja je ubila Ivonu Bajo a pokušava ubiti i mene.
Podsjećam da sam uz prijavu priložio 9 dokaza od kojih je jedan disk sa audio i drugim digitalnim dokazima a neki od dokumenata su iz VSTV-a, RJT, kao i iz OJTIS iz kojih se jasno vidi da prijavljeni Čalović Rajko, odbija obrazložiti zakonitost dobijanja nadležnosti i uručiti mi kao ravnopravnoj stranki u postupku dokument o tome. Jasno je sada i zbog čega, jer bih odmah imao nesporan dokaz falsifikovanja i time bi u startu propao plan za likvidaciju. Uprkos tome RJT Glušac, lažno tvrdi da nisam priložio dokaze te je očito da je "obrazloženje" prepisala iz nekog drugog predmeta po standardnoj "COPY-PASTE" proceduri.
To što su prijavljeni kao potpuno NENADLEŽNI, izvršili napad na mene, moja prava i život, te me kidnapovali i u teškom zdravstenom stanju odvukli na teritoriju Istočnog Sarajeva i onda ostavili na ulici, gdje je čekao tim za likvidaciju, očito za gospođu Glušac ne predstavlja šikaniranje, što je jasan znak o ogromnoj pristrasnosti prema počinioca, kolegama saučesnicima u kriminalu.
Razbojnički, teroristički napad na mene se desio 27. septembra 2018. godine i kako sam naveo, samo mjesec dana kasnije su ubijeni policajci u Sarajevu a izvršioci su očito neki od ubica angažovanih i za pokušaje mog ubistva.
Veliki je broj likvidacija na teritoriji Istočnog Sarajeva od kojih su mnoge još uvijek neriješene, što je logično, pošto su plaćene ubice bile pod zaštitom Čolovića i Borovčanina.
U međuvremenu, pred sudom u Bijeljini, vođen je postupak "80 0 Pr 100636 18 Pr" u kome je sud konstatovao "Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr" da kritičnog dana, nisam prekršio zakon ni na koji način, nego da su zakon kršili službenici Republike Srpske a koji su radili po nalozima nenadležnih lica, Rajka Čolovića i Luke Borovčanina, odnosno pripadnika nenadležnih tužilaštva u Istočnom Sarajevu i suda u Sokocu.
Tokom postupka, zatraženo je od MUP-a, sudske policije, OJTIS i suda u Sokocu da dostave u predmet materijal na kome eventualno zasnivaju zakonitost svoga djelovanja dana 27.09.2018. što niko od navedenih nije učinio, jer su pokušali obmanuti i mene i neke službenike, lažima da je Vrhovni sud na zahtjev suda u Bijeljini, preneo nadležnost na Sokolac, kao i RJTRS na OJTIS.
Prilikom pokušaja da dođem do dokumentacije vezano za to, RS je 22.05.2019. poslala službenika u civilu da me vrijeđa i fizički napadne objema rukama i prijeti da ću biti ubijen ako ikada više dođem tražiti neka prava. Sve to su nepomično gledali prisutni uniformisani službenici a kad napadač nije uspio da me uplaši i otjera, zbunio se pa pobjegao na sprat te je zaštićen od strane RS a njegovo ime MUP skriva sve do danas, uprkos dopisu Predsjednika RS od 13.05.2020. Takođe se kriju i podaci za dan 27.09.2018. i pruža pomoć prijavljenima u ovom predmetu gdje je NEPOSTUPALA, osoba Glušac Dragica.
Prilažem kao pdf fajl "Zahtjev i obavještenje za OJTIS" te "Potvrde pošte o prijemu 11.09.2019." iz kojih se vidi da su identični zahtjevi poslati u OJTIS, Sudu u Sokocu, MUP-u, sudskoj policiji ali i informativno Vrhovnom sudu RS, kome su poznati detalji ove razbojničke akcije i koji je nakon dopisa "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018." inicirao istražne radnje o kojima neću sada iznositi detalje, osim činjenice da je Borovčanin Luka, spriječen 2019-te, da preuzme kontrolu nad OJTIS, nakon smjenjivanja Čolović Rajka i pošto je "svojevoljno" povukao kandidaturu, na mjesto glavne tužiteljice u OJTIS je imenovana gospođa Vukadin Anica.
S druge strane, ja sam u predmet "80 0 Pr 100636 18 Pr" priložio dokaze iz Vrhovnog suda i RJTRS, čime sam dokazao nezakonitost postupanja, koju je suštinski utvrdio i sud. Dakle, imajući u vidu važeće zakone Republike Srpske, OJTIS i sud u Sokocu imaju u događajima koje sam opisao u krivičnoj prijavi status terorističke organizacije i to je najblaži izraz, dok je stvarna uloga mnogo teža. Suštinski RS je izvela razbojnički teroristički napad na mene, kršeći sve zakone u želji da me ubije u sadejstvu sa saučesnicima iz tima za likvidaciju a zbog toga što sam razotkrio ulogu MUP-a, komande sudske policije i saučesnika iz Istočnog Sarajeve u ubistvu osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo prilikom šverca narkotika koji je Republika Srpska vršila sa teritorije Istočnog Sarajeva u zločinačku Bobar grupu preko koje je RS istovremeno pljačkala stotine miliona maraka svake godine.
To je jasno propisano zakonom i da bi njihove radnje bile legalne, morali su predhodno dobiti rješenja o dodjeli nadležnosti za konkretni predmet od Republičkog tužilaštva, odnosno od Vrhovnog suda Republike Srpske. Umjesto toga Čolović je kao na buvljoj pijaci pokušao na najadniji način montirati nadležnost i pomoći prijavljenima da izbjegnu odgovornost i pripreme moje ubistvo.
Na dnu odgovora "RJT IT-05-21 od 21.01.2021." na moj "Zahtjev za informacije posebnom odjeljenju RJT" koji je potpisala sekretar tužilaštva ali je za sadržaj nesporno odgovorna, postupajući tužilac Glušac Dragica, piše da za skeniranu kopiju odluke kojom je osnovnom sudu u Sokocu dodijeljen u radu predmet protiv mene za krivično djelo "povreda ugleda suda" treba da se obratim osnovnom sudu u Sokocu.
Iz toga je dodatno vidljivo da republički javni tužilac Glušac Dragica, nije izvršila nijednu radnju, niti je pribavila bilo kakav dokument, kojim se sudu u Sokocu daje nadležnost za konkretni predmet a iz dopisa Vrhovnog suda "118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018." koji i sad prilažem, vidi se da ne postoji nijedan predmet u kome sam ja stranka, odnosno da Vrhovni sud nikada nije prenio nadležnost sudu u Sokolac, te je jasno da se radi o brutalnom pokušaju lažiranja nadležnosti od strane predsjednika tog suda Luke Borovčanina.
Pomenuti pripadnik mafijaškog klana ne samo da me pokušao obmanuti da postoji rješenje o prenosu nadležnosti i lažirao sadržaj skoro kompletnog zapisnika, nego je lažirao i prisustvo okružnog tužioca Stanka Nuića, koji uopšte nije bio prisutan, što se i vidi na prilogu "Zapisnik o izjašnjenju 12.03.2018. po 89 0 K 058509 17 KPS" gdje nema njegovog potpisa.
Na samom početku odgovora tužilaštva "IT-05-21" napisane su laži da sam tražio odluku o prenosu nadležnosti sa Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini na Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu i kao prvi dokument se dostavlja prijedlog za određivanje nadležnosti drugog Okružnog tužilaštva, dostavljen od strane tužilaštva u Bijeljini a koji uopšte nisam tražio.
To se jasno vidi iz mog zahtjeva za pristup informacijama, gdje pod A, tačke 1 i 2, tražim konkretno, odluke o prenosu nadležnosti u Tužilaštvo u Istočnom Sarajevu i prenosu nadležnosti na sud u Sokolac za "povredu ugleda suda" uopšte ne tražeći nikakve prijedloge ni tužilaštva u Bijeljini niti suda u Bijeljini. Postavlja se pitanje... ako su mi poslali prijedlog OJT Bijeljina za prenos nadležnosti, koji nisam tražio, zbog čega mi nije dostavljen i "prijedlog Osnovnog suda u Bijeljini za prenos nadležnosti" jer ga takođe nisam tražio.
I što je posebno važno, bilo je potrebno da se radi konkretno o krivičnoj prijavi protiv mene za "povredu ugleda suda", međutim u dokumentaciji koja mi je poslata a kojom se pokušava opravdavati postupanje Tužilaštva u Istočnom Sarajevu, vidljivo je da im se dodjeljuje moja krivična prijava protiv više lica a to su, pripadnici sudske policije, pravobranilaštva i suda, koji su sačinili falsifikat sudskog rješenja, pokušali ga koristiti na moju štetu a onda ga uklonili iz sudskog spisa, pokušavajući zaštititi počinioce. Potom kada sam predao dokument koji prilažem, (Ko su falsifikatori sa prijemnim pečatom Osnovnog suda u Bijeljini 16.01.2015. uz koju je priložena "Prijava za falsifikat" sa prijemnim pečatom PU Bijeljina 20.10.2014.) odlučili su da montiraju ovaj postupak protiv mene i između ostalog me pokušali ubiti. Detaljan opis kriminalnih radnji oko uklanjanja falsifikata iz sudskog spisa, (primjerak je ostao samo kod mene) je opisan u dokumentu Osnovnog suda "Osnovni sud 080-0-Su-15-000027(-13) od 29.10.2015." u kome je sud provjerio i konstatovao sve radnje navedene u mom prethodnom dopisu.
Skrećem pažnju i Uredu disciplinskog tužioca i Tužilaštvu Bosne i Hercegovine na koji se bezočni i šibicarski način, pokušava opravdati montiranje nadležnosti, spajanjem nekog prijedloga tužilaštva u Bijeljini sa odlukom Republičkog tužilaštva, koje nemaju nikakve veze jedno sa drugom.
Naime u prijedlogu tužilaštva u Bijeljini se pominje materijal, dostavljen od strane pravobranilaštva, (koje je saučesnik u pokušaju uklanjanja falsifikata) i pominje se krivično djelo "povreda ugleda suda" dok se u odluci Republičkog tužilaštva o dodjeli nadležnosti, očigledno ne radi o tome nego o mojoj krivičnoj prijavi protiv više lica.
To je neviđena bahatost i bezobrazluk i kada bi se uspostavila takva praksa, mogla je recimo i republički tužilac Glušac Dragica, umjesto da se ne miješa u svoj posao i donese odluku nesprovođenju istrage, mogla je otvoriti predmet i podići optužnicu protiv mene za bilo koje krivično djelo koje joj padne na pamet, koristeći između ostalog isti onaj prijedlog tužilaštva u Bijeljini, koji nema nikakve veze sa prethodnim odlukama o dodjeli nadležnosti.
Očito je da republički tužilac, Glušac Dragica nije smišljeno htjela učiniti ni jednu radnju u ovom predmetu, upravo zbog imena osoba koje su prijavljene ali sugerišem i Uredu disciplinskog tužioca i Tužilaštvu Bosne i Hercegovine da imaju u vidu i to da bi pomenuta tužilac, bila u životnoj opasnosti da se usudila zatražiti dokumentaciju od prijavljenih ili ne daj bože da zatraži njihovu izjavu i objašnjenje za izvršene nezakonite radnje.
Podsjećam da sam od samog početka, čim sam dobio prvi poziv iz Tužilaštva u Istočnom Sarajevu, pismeno zatražio odluku o prenosu nadležnosti ako postoji, ("Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017." i "Obavjest po predmetu T17 0 KT 0006630 15 od 05.07.2017.") što prijavljeni Rajko Čolović nikada nije učinio, kao ni predsjenik suda u Sokocu Borovčanin Luka uprkos pismenim nalozima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u dva navrata, ("Vstv 01-07-10-28-121-2018 od 30.07.2018." i "Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.") koje i sada prilažem.
Osim dopisa Vrhovnog suda Republike Srpske iz koga se vidi da ne postoji predmet u kome sam stranka u postupku, sudija Malović Branka je nekoliko dana poslije pokušaja mog ubistva poslala "Sokolac sud odgovor od 03.10.2018." u kome kaže da nema u spisu nikakvo rješenje o prenosu nadležnosti.
Dakle, odluka Vrhovnog suda koja je morala biti donesena da bi postupanje suda u Sokocu bilo zakonito ne postoji uopšte, nego svoju nadležnost pokušavaju zasnovati na izmišljenom rješenju o dodjeli nadležnosti Tužilaštvu i Istočnom Sarajevu koje sudija Malović nikada nije ni vidjela. Prema do sada dostupnim podacima koje imam, OJT Jovana Tomaš i sudija Branka Malović su obmanute od strane Čolovića i Borovčanina te su kao takve svjedoci krivičnih djela ali na žalost istovremeno i u životnoj opasnosti jer mogu u budućnosti ispričati važna saznanja o krivičnim djelima šefova mafije čim oni izgube trenutnu moć a što isti veoma dobro znaju.
Napominjem da postoji osnovana sumnja da je Čolović Rajko osim nadležnosti, falsifikovao i potpis OJT Jovane Tomaš na "optužnici" što se može zaključiti poređenjem potpisa i razlike u fontu u prilogu "Potpisi i pečati".
Za prave profesionalce u Uredu disciplinskog tužioca i Tužilaštvu Bosne i Hercegovine ovi izneseni detalji i opisani dokumenti su više nego dovoljni da ustanove odgovornost republičkog tužioca Glušac Dragice, osoba iz nenadležnih organa u Istočnom Sarajevu i drugih saučesnika, koje pokušava zaštititi a za ostale detalje mogu po potrebi zatražiti dodatni materijal od mene i obavezno koristiti sudski spis suda u Bijeljini iz predmeta "80 0 Pr 100636 18 Pr" u kome je u dokaznom postupku obrazloženo i dokazano nezakonito postupanje kako policajaca, tako i onih koji su im izdavali naloge.
Posebno skrećem pažnju na to da su u tom predmetu morali i imali priliku dostaviti dokaze o zakonitosti svog postupanja i sudska policija i MUP i Tužilaštvo i Istočnom Sarajevu i sud u Sokocu, što niko od njih nije uradio jer naravno rješenja o prenosu nadležnosti za krivično djelo "povreda ugleda suda" protiv Zdenka Baje ne postoje.

MOTIVI MAFIJAŠKOG KLANA ZA LAŽIRANJE NADLEŽNOSTI I POKUŠAJE LIKVIDACIJE
Iz priloženih dokaza se može uočiti da montiranje predmeta pred nenadležnim organima, kreće nakon što sam otkrio falsifikovanje sudskog rješenja od strane Načelnika sudske policije Borovčanin Danka, koji sa svojim rođakom Borovčanin Lukom, Rajkom Čolovićem i inspektorom Marković Dragoslavom čine osovinu Sokolačkog mafijaškog klana. Marković Dragoslav je kriminalac koji je sa saučesnicima, uklonio materijalni dokaz ubistva sa djevojčice Ivone Bajo te su ga oprali benzinom i sakrili iz svih istražnih radnji.
Dječji ruksak, skinut sa smrtno ranjene djevojčice je dvostruko presječenog kaiša, dio nedostaje a ostatak je opran jakim hemijskim sredstvom, što je konstatovano u dokumentu suda "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015."
MOŽE SE UOČITI DA JE MONTIRANJE PREDMETA PRED NENADLEŽNIM ORGANIMA, USLIJEDILO ODMAH NAKON NASTANKA OVOG DOKUMENTA.
Da je policija sakrila taj dokaz od tužilaštva, porodice i javnosti, dokaz je "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." u kome tužilac navodi da NEMA SAZNANJA o oštećenjima opisanim u dokumentu suda.
NAKON OVOG IZJAŠNJENJA I MOJIH PREDUZETIH PRAVNIH AKTIVNOSTI, INTENZIVIRAJU SE POKUŠAJI MAFIJAŠKOG KLANA DA ME UBIJE A KADA TO NIJE USPJELO NA PODRUČJU BJELJINE, KLAN PRAVI PLAN DA ME PREKO MONTIRANOG PREDMETA U OJTIS-O, DOVUČE U ISTOČNO SARAJEVO GDJE BIH BIO MNOGO LAKŠA META UBICAMA, KOJE BI ME ČEKALE NA IZLASKU IZ TUŽILAŠTVA, POSLIJE DOJAVE SVOG ŠEFA ČOLOVIĆ RAJKA.
Izgled pomenutog materijalnog dokaza se može vidjeti u prilogu "Ručni rad policije - dokaz ubistva" gdje su u gornjem djelu snimci MUP-a, načinjeni na dan ubistva djevojčice a ispod su snimci po preuzimanju iz sudskog depoa.
Da je mafijaška, zločinačka i teroristička organizacija RS, švercovala narkotike sa područja Sarajeva u Bobar grupu, vidljivo je iz priloga "Izjave aktera šverca i ubistva" u kome vozači izjavljuju da su dovezli 4 paketa robe a direktor ujutru zatekao SAMO PAKET.
DA SU PREKO NOĆI NESTALA 3 PAKETE POD NADZOROM PORTIRA I IZGLEDA AGENTA KOGA SU MI POSLIJE SLALI, NIKO "NIJE PRIMJETIO" NI IZ MUP-A NI IZ TUŽILAŠTVA.
I na kraju "Ručni rad republike srpske - ubijena djevojčica" pokazuje fotografije djevojčice koju je mafijaški klan dodikove terorističke razbojničke bande ubio, pokušava godinama prikriti taj zločin i ubiti i mene na sve moguće načine, angažujući kriminalce najgore vrste iz policije, tužilaštava i suda.
Na sreću u tim organima ima i časnih profesionalaca uz čiju sam pomoć došao do ovih neoborivih dokaza, dovoljnih da ih otjera na doživotnu robiju, čim se kako je da podsjetim, izjavio g. Mahmut Švraka, pojavi "POLITIČKA VOLJA" da se pohapse "krupne ribe" a koje volje kako je rekao glavni republički tužilac NEMA. Da li se pojavila, otkriće nam naredni potezi VSTV i Tužilaštva BIH po prijemu ove prijave i dokaza...

PRILOZI

Naredba T12 1 KTAO 0001341 20 od 23.12.2020.
Tužioci u rs-u gori od kriminalca
Skenirani dokumenti RJT
RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15
Dopis OJT Bijeljina za RJT po T14 0 KT 0014420 15 od 07.05.2015.
Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr
Zahtjev i obavještenje za OJTIS
Potvrde pošte o prijemu 11.09.2019.

Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.
RJT IT-05-21 od 21.01.2021.
Zahtjev za informacije posebnom odjeljenju RJT
Zapisnik o izjašnjenju 12.03.2018. po 89 0 K 058509 17 KPS
Ko su falsifikatori
Osnovni sud 080-0-Su-15-000027(-13) od 29.10.2015.
Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017.
Obavjest po predmetu T17 0 KT 0006630 15 od 05.07.2017.

Vstv 01-07-10-28-121-2018 od 30.07.2018.
Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.
Potpisi i pečati
Sokolac sud odgovor od 03.10.2018.
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Ručni rad policije - dokaz ubistva
Izjave aktera šverca i ubistva
Ručni rad republike srpske - ubijena djevojčica

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1157

Kompletna Republika Srpska je mafijaška, teroristička, zločinačka organizacija, koja je između brojnih zločina, ubila osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo, švercujući narkotike sa područja Istočnog Sarajeva u mafijašku Bobar grupu, te me godinama pokušava ubiti i predstaviti to kao "zadesnu" smrt. U nastavku ću prvo skrenuti pažnju na kakav su šibicarski i bezobrazan način, članovi mafijaškog klana pokušali montirati nadležnost a ovu neviđenu glupost i bezakonje koje ni kod djece u osnovnoj školi ne bi prošlo, smišljeno brani i zastupa RJT Glušac, nastupajući ne kao RJ tužilac nego kao advokat mafije...

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE / UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

Napomena : Dostavlja se Visokom sudskom i tužilačkom vijeću te Tužilaštvu BIH, vezano za njihove nadležnosti a informativno prijavljenima i javnosti putem interneta. Za početak, dovoljno je samo pogledati prilog "Skenirani dokumenti RJT" sa pratećim dopisom "RJT IT-05-21 od 21.01.2021." i moj prethodni "Zahtjev za informacije posebnom odjeljenju RJT" da bi se vidjelo na koji način je teroristička grupa pokušala lažirati nadležnost uz više pratećih krivičnih djela uključujući pokušaje ubistva. Detaljniji opis je u nastavku.
Na osnovu Krivičnog zakona BIH, član "Terorizam" i više drugih te Zakona o VSITV-u, članovi "Disciplinski prekršaji sudija", "Disciplinski prekršaji tužilaca" i "Imunitet sudija i tužilaca" stav "(2) Posjedovanje imuniteta neće spriječiti ili odgoditi istragu u krivičnom ili građanskom postupku, koja se o nekoj stvari u skladu sa zakonom vodi protiv sudije ili tužioca" a vezano za postupanje u predmetu T12 1 KTAO 0001341 20 i lažiranje nadležnosti u predmetima T17 0 KT 0006630 15 i 89 0 K 058509 17 KPS.

KRIVIČNA PRIJAVA I DISCIPLINCKA PRITUŽBA PROTIV GLUŠAC I DRUGIH

Uvod : 28.08.2020. (članak `Tužioci u rs-u gori od kriminalca`) "Centar za humanu politiku (CHP) uputio je skupštinskom odboru za politički sistem i pravosuđe, parlamentarnoj istražnoj komisiji za utvrđivanje stanja u pravosuđu i Ministarstvu pravde, krivičnu prijavu protiv specijalnog tužioca, glavnog republičkog tužioca, glavnih okružnih tužilaca i drugih tužilaca iz posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala i okružnih tužilaštava. Tužioci Miodrag Bajić, Dragica Glušac, Želimir Lepir, Gordana Mijatović, Slavica Matijaš, Željka Radović, Mladen Simić, Vesna Demonjić, Slavojka Malinović i ostali, prijavljeni su zbog sumnje da su kao organizovana grupa izvršili više krivičnih djela s namjerom da ne gone odgovorne za kriminal u Republici Srpskoj po prijavama i službenoj dužnosti, odnosno da ne gone odgovorne za ubistvo Srđana Kneževića, Željka Markovića, Riste Jugovića, Milana Vukelića, Davida Dragičevića i drugih i da ne provjeravaju i istražuju kriminal o krađi struje, nenaplaćivanju javnih prihoda, gradnji puteva, eksploataciji šljunka, javnim nabavkama, partijskom zapošljavanju i drugi kriminal, koji je otkriven u revizorskim izvještajima – navodi CHP u saopćenju za javnost."
Izvor - https://www.slobodna-bosna.ba/vijest/167752/tuzioci_u_rs_u_gori_od_kriminalca_zelimir_lepir_i_njegove_kolege_zataskavali_ubistva.html

OBRAZLOŽENJE
Prethodna vjest objavljena 4 mjeseca prije nemješanja u sopstveni posao RJT Glušac Dragice, odslikava trenutno stanje u RS i podrška kriminalcima, ubicama, falsifikatorima i pljačkašima je logičan slijed događaja. Kompletna Republika Srpska je mafijaška, teroristička, zločinačka organizacija, koja je između brojnih zločina, ubila osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo, švercujući narkotike sa područja Istočnog Sarajeva u mafijašku Bobar grupu, te me godinama pokušava ubiti i predstaviti to kao "zadesnu" smrt. U nastavku ću prvo skrenuti pažnju na kakav su šibicarski i bezobrazan način, članovi mafijaškog klana pokušali montirati nadležnost a ovu neviđenu glupost i bezakonje koje ni kod djece u osnovnoj školi ne bi prošlo, smišljeno brani i zastupa RJT Glušac, nastupajući ne kao RJ tužilac nego kao advokat mafije.
Unutar priloga "Skenirani dokumenti RJT" koji šaljem u izvornom obliku, nalaze se dokumenti "T 12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." i "T14 0 KT 0014420 15 od 07.05.2015." koji su korišteni za montiranje nadležnosti. Prvi dokument je stigao u OJTIS 04.06.2015. što se vidi na pečatu priloga "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" te je neko podvukao dva pojma, ("u ovom predmetu" i "ove pravne stvari") a u opisu se na samom početku navodi da se u prilogu dostavlja krivična prijava koju sam ja, (Zdenko Bajo) podneo protiv više lica.
Taj dokument se onda najprizemnijom manipulacijom spaja sa dokumentom "Dopis OJT Bijeljina za RJT po T14 0 KT 0014420 15 od 07.05.2015." sa kojim nema nikakve veze i to je prvi primjer odgovornosti i saučesništva Glušac Dragice koja zastupa i opravdava ovaj prizemni pokušaj lažiranja nadležnosti i manipulacije. Iako je sadržaj ta dva dokumenta potpuno drugačiji - dodjeljuje se u rad moja krivična prijava, Rajko Čolović kao tada glavni okružni tužilac u OJTIS, spaja odluku o dodjeli moje krivične prijave sa materijalom koji sa tom odlukom nena nikakve veze, odnosno umjesto da postupa po mojoj prijavi protiv falsifikatora, on u sadejstvu sa tim falsifikatorima, (Danko Borovčanin, Radujko Milan, Vakičić Željka i drugi) montira predmet protiv mene i pokreće posebne istražne radnje u trajanju od 2 godine, (do poziva za izjašnjenje a nastavljene su i dalje) koje su korištene za pokušaj provociranja težeg krivičnog djela, korištenjem doušnika te prikupljanje podataka za pripremu likvidacije. Poziv mi je upućen tek 22.06.2017. nakon što su propali brojni pokušaji agenata da me odvuku na neku udaljenu lokaciju.
Primjer toga je audio zapis "Agent.mp3" inače priložen uz prijavu na disku a provokator koga su poslali se predstavio kao svjedok ubistva Ivone Bajo, odnosno "slučajno" je prolazio kada je ležala na asvaltu a što nije zabilježeno ni u jednom dokumentu. Sa druge strane, saznao sam da se taj provojator zove J.S, i da je u vrijeme ubistva Ivone Bajo bio zaposlen u PU Bijeljina. Ne znam da li je taj podatak zaista tačan jer ga meni nije pomenuo ali je nesporno ono što je na snimku koji sam načinio a to su uporni pokušaji da me odvede kod NN lica ne nepoznatu lokaciju.

Kada je Čolović dobio informaciju da ni taj pokušaj sa početka juna 2017-te nije uspio, sa saučesnicima je smislio plan da me "dovuče" na teritoriju Istočnog Sarajeva kao laku metu svojim plaćenim ubicama pa mirno zatvori predmet zbog "zadesne smrti" osumnjičenog koji je "slučajno" stradao na ulicama Istočnog Sarajeva. Podatak da sam neposredno pre toga izašao iz tužilaštva vjerovatno ne bio bio bitan da se objavi. No, pošto poznajem zakone bolje od njega, tražio sam od OJT Jovane Tomaš, kojoj je na pravaru podmetnuo taj predmet, rješenje o prenosu nadležnosti za krivično djelo "povreda ugleda suda" protiv mene koje nikad nisam dobio ni od Čolovića ni od OJTIS-a ni sada od RJT Glušac, jer su mi poslali odluku o dodjeli moje krivične prijave. To je početak višemjesečnih pokušaja da me na prevaru namame ili nasilno odvuku na teritoriju Istočnog Sarajeva i ubiju, što se okončalo nakon što je VSTV-e, poslije mojih dopisa, krivične prijave i pritužbi smjenilo Rajka Čolovića.
Ali ako se za montiranje nadležnosti Tužilaštva u Istočnom Sarajevu, pokušao naći kakav takav smušeni izgovor, za lažiranje nadležnosti u Osnovnom sudu u Sokocu koje je izvršio predsjednik tog suda, Borovčanin Luka, niko do sada pa ni tužiteljica Glušac nije pronašla nikakvu odluku, jedino nadležnog Vrhovnog suda RS o prenosu nadležnosti. A kakvo su razbojništvo izveli svi skupa 27.09.2018. kada su planirali da me ubiju, dokazao sam u sudskom postupku u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr. Takvih metoda se ne bi postidio ni Gestapo a pomenuti predmet je riznica dokaza o razbojništvima zločinačke organizacije u šta su RS pretvorili tiranin dodik milorad i njegov mafijaški klan.
Krivičnu prijavu po kojoj je za postupala republički javni tužilac Glušac Dragica u predmetu "T12 1 KTAO 0001341 20" napisao sam 22.10.2018. a zaprimljena je u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, kako piše 24. oktobra.
Samo dva dana kasnije, 26. oktobra 2018. u Sarajevu su ubijeni policajci Adis Šehović i Davor Vojinović a ubice su pobjegle na teritoriju Istočnog Sarajeva, gdje su godinama bili pod zaštitom Rajka Čolovića, Luke Borovčanina i saučesnika iz policije. Prema podacima iz medija, policija RS je nekim od osumnjičenih napravila alibi pišući zabilješke o "remećenju reda i mira" baš u vrijeme izvršenja likvidacije. Ovu slučajnost i policajce koji su pisali zabilješke bi trebalo obavezno provjeriti jer dobro znam i dokazao sam pred sudom kakve su sve laži spremni pisati kriminalci iz policije.
Nekoliko mjeseci kasnije, poslije pokušaja ubistva Slobodana Vasiljevića u Šekovićima, uhapšena je grupa plaćenih ubica koja je takođe bila godinama pod zaštitom iste kriminalne ekipe a hapšenje se takođe "slučajno podudarilo" sa smjenjivanjem njihovog zaštitnika Čolovića.
30.06.2020. ubijen je u svom stanu, pripadnika tužilaštva u Istočnom Sarajevu, gospodin Dragan Ninković i to ubistvo je ekspresno predstavljena kao "samoubistvo" istog dana bez ikakvog dokaza da je tako.
Na svom blogu "Kriminal u vlasti" kako je zapazio i Ustavni sud Bosne i Hercegovine u svojoj odluci "AP-1031/19" donesenoj 10.11.2020. u moju korist, napisao sam preko hiljadu članaka o aferama, pljačkama i ubistvima te između ostalog, više puta upozoravao da su u životnoj opasnosti, ne samo ja nego i brojni svjedoci iz policije i tužilaštva, te se nažalost moje upozorenje pokazalo opravdanim i više je nego jasno, da su mafijaškom režimu Dodik Milorada u životnoj opasnosti svi okružni tužioci, sudije i časni policajci, te je apsolutno nemoguće da po ovoj prijavi postupa bilo ko iz Republike Srpske, tim prije što su u teška krivična djela umiješani i pojedini pripadnici tužilaštva i suda.
Gospođa Glušac Dragica je odbila da izvrši ijednu jedinu radnju u predmetu "T12 1 KTAO 0001341 20" gdje je službeno postupala a događaji i krivična prijava koju sam napisao, odnosili su se na pripadnike tužilaštva u Istočnom Sarajevu i suda u Sokocu, koji su prema zakonu nenadležni i nikada nisu dobili nadležnost, nego su je SAMOVLASNO, (krivično djelo) montirali, odnosno lažirali.
Iz obrazloženja u naredbi RJT Glušac Dragice je jasno vidljivo da nije izvršila nijednu jedinu radnju i to obrazlaže time da bi svojim postupanjem šikanirala prijavljene, odnosno da bi čak i provjeravanje po krivičnoj prijavi, uzimanje izjave, predstavljalo za njih neko ograničenje, koje ona očito nije htjela da izvrši, citiram doslovno :
"Moraju postojati dokazi na kojima se zasniva krivična prijava. Ovi uslovi za podnošenje krivične prijave su logični. Oni ničim ne ograničavaju pravo svakog građanina da podnese krivičnu prijavu ako ima određena saznanja da je neko lice učinilo krivično djelo, ali onemogućavaju da se pravo na podnošenje krivične prijave zloupotrijebi tako što će se protiv nekog lica podnijeti krivična prijava bez ikakvih dokaza i bez ikakvog osnova. U suprotnom bi došlo do šikaniranja lica protiv kojih je podnesena krivična prijava. To važi i za provjeravanje podnesenih krivičnih prijava. Samo provjeravanje krivične prijave tako što će se od prijavljenog lica zahtijevati uzimanje izjave ili će se zahtijevati preduzimanje neke druge procesne radnje, predstavlja za prijavljeno lice određeno ograničenje. Zbog toga je neophodan uslov za provjeravanje bilo koje krivične prijave, da krivična prijava bude zasnovana na određenim dokazima i da iz tih dokaza proizilaze osnovi sumnje da je prijavljeno lice učinilo krivično djelo."
DAKLE, OSOBA GLUŠAC DRAGICA NIJE ČAK NI PROVJERAVALA OPISANE ČINJENICE NITI DOKAZE IZ PRIJAVE...

PRILOZI

Naredba T12 1 KTAO 0001341 20 od 23.12.2020.
Tužioci u rs-u gori od kriminalca
Skenirani dokumenti RJT
RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15
Dopis OJT Bijeljina za RJT po T14 0 KT 0014420 15 od 07.05.2015.
Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr
Zahtjev i obavještenje za OJTIS
Potvrde pošte o prijemu 11.09.2019.

Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.
RJT IT-05-21 od 21.01.2021.
Zahtjev za informacije posebnom odjeljenju RJT
Zapisnik o izjašnjenju 12.03.2018. po 89 0 K 058509 17 KPS
Ko su falsifikatori
Osnovni sud 080-0-Su-15-000027(-13) od 29.10.2015.
Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017.
Obavjest po predmetu T17 0 KT 0006630 15 od 05.07.2017.

Vstv 01-07-10-28-121-2018 od 30.07.2018.
Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.
Potpisi i pečati
Sokolac sud odgovor od 03.10.2018.
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Ručni rad policije - dokaz ubistva
Izjave aktera šverca i ubistva
Ručni rad republike srpske - ubijena djevojčica

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1156

Prijava protiv Telrad kompanije PRIJE NEGO ŠTO SAM POSLAO OVU KRIVIČNU PRIJAVU, BIH JE BILA SVJETSKO ČUDO KAO NAJZDRAVIJA ZEMLJA, SKORO BEZ ZVANIČNO ZARAŽENIH. DANAS NAM SAOPŠTAVAJU DA SMO NAJGORI I TO NARAVNO PREDSTAVLJAJU KAO KRIVICU I NEODGOVORNOST GRAĐANA TE SE OPET UVODE DRAKONSKE MJERE. SA DRUGE STRANE, TELEKOMUNIKACIONE KOMPANIJE SMIŠLJENO VARAJU KLIJENTE, NAMJERNO ISKLJUČUJU VEZE, KAKO BI SIMULIRALE KVAR I MJENJALE MODEME. OČITO SE RADI NA PRIPREMI ZA 5G MREŽU I TO U SRED VANREDNOG STANJA I PROGLAŠENE PANDEMIJE, NA PREVARU SE BJESOMUČNO MJENJAJU MODEMI PO KUĆAMA, STANOVIMA, JAVNIM OBJEKTIMA. SVI KOJI OSJETE TEGOBE I ZATRAŽE MEDICINSKU POMOĆ ILI SE TESTIRAJU, PROGLAŠAVAJU SE NARAVNO POZITIVNIMA NA KORONA VIRUS. ŠTETNE POSLJENICE ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA TIH NOVIH UREĐAJA NIKO NE SAMO DA NE TESTIRA, NEGO SE I NE POMINJU. I ZA SVO OVO VRIJEME, EVO VEĆ GODINU DANA NAS PRAVE BUDALAMA I OVDE I U DRUGIM ZEMLJAMA SVIJETA JER JE U PITANJU GLOBALNI PLAN U KOME SU OVDAŠNJI POLITIČARI I FIRME SAMO DOBRO PLAĆENE SLUGE. NA SLICI SE VIDE DATUMI I ADRESE "NADLEŽNIH" KOJI SU UPOZORENI A TO SU TUŽILAŠTVO BIH, MINISTARSTVO SIGURNOSTI, SIPA, VLADA RS I MUP RS. TUŽILAŠTVO BIH JE POTVRDILO DA SU PRIMILI PRIJAVU A U MINISTARSVO SIGURNOSTI NE ZNAJU, DOK SE U OSTALIM NISAM RASPITIVAO, POŠTO SU PRIJETILI DA ĆE ME UBITI AKO IKADA VIŠE DOĐEM. NE PLAŠIM IH SE NARAVNO I OTIĆI ĆU ZBOG ZA MENI VAŽNIJIH STVARI OD LAŽNE PANDEMIJE I STVARNOG 5G ZRAČENJA ALI JE JASNO DA OD NJIH NE TREBA OČEKIVATI NIKAKVU ZAKONITU REAKCIJU. U MEĐUVREMENU, PRISJETITE SE DA LI SU VAMA OD MARTA 2020-TE DO DANAS MJENJALI MODEME I SA KOJIM IZGOVORIMA A IMAM PODATKE DA JE TO MASOVNA POJAVA KOD VIŠE KOMPANIJA PREMA SVOJIM KLIJENTIMA :


Telekomunikaciona firma je tokom 2020-te i 2021-e, sve do danas na nezakonit i obmanjujući način, kršila sklopljene ugovore sa klijentima, namjerno im ometajući signal te čak potpuno isključujući internet i telefonsku vezu sa ciljem da ih kupci internet usluga pozovu zbog navodnog "kvara", nakon čega bi im monteri, postojeći modem zamijenili sa drugim. Sve te aktivnosti, vršene su tokom zvanično proglašenog vanrednog stanja zbog pandemije i kada su na snazi bile, odnosno još uvijek su zaštitne mjere za sprečavanja širenja zaraze. Dakle, ovde su dva različita problema. Pokušaj prevare i obmanjivanja mene kao klijenta, te očigledno više uspjelih takvih obmana, prema drugim klijentima a sa druge strane, nepridržavanje bilo kakvih mjera, tokom zvanično proglašene pandemije, ostvarivanje velikog broja kontakata sa različitim osobama, bez ikakve potrebe, odnosno sa izmišljenim i isceniranim razlozima. Sve to bez ikakve kontrole i sertifikata, kakve su karakteristike tih novih modema, odnosno izazivaju li ili ne izazivaju štetne posljedice po zdravlje korisnika...

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

PRIJAVA PROTIV TELRAD KOMPANIJE

Zbog krivičnih djela : Nepostupanje po zdravstvenim propisima za vrijeme epidemije, Neprimjenjivanje mjera za zaštitu od zarazne bolesti, Prenošenje zarazne bolesti, Prevara, Oštecenje tudih prava, Poslovna prevara, Nesavjesno privredno poslovanje, Obmanjivanje kupaca, kažnjivih prema važećim zakonima u Bosni i Hercegovini. S obzirom da počinilac krivičnih djela djeluje na teritoriji pod nadležnošću više okružnih tužilaštava te da su posljedice ozbiljne po stanovništvo u cjeloj zemlji, prijava se šalje Tužilaštvu BIH.
Telekomunikaciona firma Telrad Net, (Hase 1/Nušićeva bb, Bijeljina 76300) je tokom 2020-te i 2021-e, sve do danas na nezakonit i obmanjujući način, kršila sklopljene ugovore sa klijentima, namjerno im ometajući signal te čak potpuno isključujući internet i telefonsku vezu sa ciljem da ih kupci internet usluga pozovu zbog navodnog "kvara", nakon čega bi im monteri Telrad-a, postojeći modem zamijenili sa drugim.
Sve te aktivnosti, vršene su tokom zvanično proglašenog vanrednog stanja zbog pandemije i kada su na snazi bile, odnosno još uvijek su zaštitne mjere za sprečavanja širenja zaraze.
Ne ulazim uopšte u motive kompanije, da li to činjeno zbog razvijanja infrastrukture za 5G mrežu, gdje bi svaki taj modem predstavljao primopredajnik 5G signala ili zbog mnogo većih brzina odlaznog signala, tačnije korisniku bi bila omogućena brzina preuzimanja koju plati, recimo 2 MB u sekundi, kakva je sada a oni bi špijunskim softverima mogli izvlačiti podatke sa računara brzinom preko 1 GB u sekundi ili tu postoje i drugi motivi, to neka objašnjavaju tužilaštvu.
Dakle, na stranu to što su svjesno kršili postojeće ugovore sa klijentima i isključivali signal zbog svojih mahinacija, zamislite situaciju da, dok je na cijelom svijetu proglašena "zastrašujuća" pandemija, jedna kompanija po ubrzanoj proceduri, dok sve drugo stoji, sprovodi svoje aktivnosti, ulazeći ujutro u kuću zaraženog čovjeka, uzima njegov stari modem, koji taj korisnik dodiruje, razmjenjuju dokumente, koji se potpisuju a onda isti radnici odlaze u kuće i stanove desetine do tada zdravih ljudi.
Nema nikakve razlike ni ako na nekog zaraženog klijenta nabasaju i kao posljednjeg u toku dana, jer pošto tada budu kontaminirani, sutradan nastavljaju sa poslovima, odlaze u desetine drugih stanova, kontaktiraju i dodiruju predmete, šireći zarazu.
To je jedna strana priče na možemo je sagledati i iz drugog ugla, pošto ja lično smatram da je "korona" u stvari svjetski teroristički projekat, koji se sprovodi preko lažiranja pandemije a za interese farmaceutskih i komunikacionih kompanija te banaka i vlasnika korporacija, čiji je interes širenje 5G tehnologije kao preduslov robotizacije, uvođenja vještačke inteligencije, "pametnih" gradova itd.
Gledajući sa te strane, činjenica je da elektromagnetni talasi utiču na ljudska bića a primjer djelovanja tih talasa je mikrovalna pećnica.
Elektromagnetni talasi na određenoj frekvenciji, uzrokuju kretanje molekula vode, izazivaju trenje, što dovodi do zagrijavanja i kuvanja.
Nesporno je da 5G mreža i uređaji koji zrače u sličnom spektru kao mikrotalasna pećnica od 2,5 pa sve do 100 MHz, utiču na ljudsko zdravlje a postoje podaci da na nekim frekvencijama od oko 60 GHz, ometaju apsorpciju kiseonika u krv, što dovodi do gušenja.
Elektromagnetne puške i topovi, kao i specijalna vozila za rastjerivanje demonstranata, koja koristi te talase su već odavno napravljeni i sasvim je sigurno da i svi uređaji povezani sa frekvencijama 5G mreže, imaju uticaj na ljudska bića a pitanje je samo u kom obimu. Da li samo narušavanje zdravlja ili mogu u određenim okolnostima, izazvati ozbiljna gušenja i smrt.
S tim u vezi, bilo koji građanin, kome je instaliran, odnosno postavljen novi modem, kada osjeti zdravstvene tegobe pa se obrati medicinskoj službi, biće testiran i biće mu "dijagnostikovana korona".
Pošto su efekti i opasnost pod zdravlje elektromagnetnih talasa na određenim frekvencijama odavno ustanovljeni, nema nikakve šanse da kompanije koje proizvode 5G tehnologiju to nisu znale te je sasvim osnovana sumnja da su svjesni posljedica, koje će postavljanje 5G infrastrukture izazvati. Zato su sa ciljem da prikriju svoju odgovornost i uzročno posljedničnu vezu, smislili priču i plan po kome se na cijeloj teritoriji planete, proglašava "pandemija" preko marionetskih vlada, iza koje bi se skrivale sve štetne posljedice elektromagnetnog zračenja.
No neću ulaziti dalje u dubinu problema i kriminala na internacionalnom nivou pošto je to obimna tema i izvan nadležnosti Tužilaštva BIH, nego ću na kraju opisati konkretni događaj, kada je "Telrad Net" bez ikakvog razloga smišljeno i kriminalno, isključio internet vezu i telefon (za TV programe ne znam je ih ne gledam uopšte i nisam provjeravao) a sa ciljem da me obmanu i ubijede kako je u pitanju "kvar" koji se ne može otkloniti, nego je potrebno zamijeniti modem.
Nakon povremenih kraćih prekida internet veze, tokom prethodnih mjeseci, dana 08.02.2021. nešto prije podne, potpuno je nestao internet signal.
Pošto sam vidio nekoliko puta ranije, službenike Telrada po gradu, pored svoji sandučića, ostavio sam mogućnost da možda nešto rade i sačekao sve do isteka 24 sata pa i više i pošto ni fiksni telefon nije imao signal - nije radio, otišao sam do grada zbog dopune mobilnog broja 066196468, (09.02.2021. u 14:35:25) iz razloga što mi je isteklo vrijeme za nazivanje, te pozvao korisnički servis u 14:48 i opisao problem, skrenuvši pažnju da sam račun za prethodni mjesec platio 28.01.2021. a koji im možda nije stigao u evidenciju ako je to eventualno razlog isključenja.
U 3 minuta razgovora, što se sve vidi na priloženim fotosima, službenik koji se javio mi je odmah bez sekunde zadrške, saopstio da je "kod mene neki stariji modem, te su njegove kolege to juče isključile".
"Nevjerovatno, vi ste to dakle namjerno isključili bez ikakvog razloga" pitao sam te je službenik saopštio da će javiti kolegama na terenu, koji će me pozvati, kad budu mogli doći na intervenciju.
Pošto sam i ranije shvatio šta se dešava a pogotovo sada, kada mi je saopšteno da je veza svjesno isključen, onda sam predvidio i šta će se dešavati kasnije te sam, kada se javio u 17:24, intervenciju montera Telrada snimao i uz prijavu šaljem i fajl "Afera modem.mp3" u formi audio zapisa od oko 3 minute najbitnijih detalja, dok kompletan snimak traje nešto manje od 20 minuta.
Ovom prilikom šaljem taj skraćeni snimak, zbog ograničenja u megabajtima a ukoliko tužilaštvu bude potrebno, pokušaću dostaviti i kompletan snimak.
Dakle, iz tog snimka se može čuti da sam u razgovoru prvo pomenuo, kako su mi isključili internet vezu bez razloga, što je službenik prvo pokušao negirati a kada sam mu rekao da sam takvu informaciju dobio od njegovog kolege, onda je priznao i rekao : "Dobro ali vi imate stari modem, mi smo vas prethodno zvali telefonom".
Druga bitna činjenica je to da je poslije zamjene modema i taj drugi model pokazivao iste "simptome" odnosno nisu svjetlile sve potrebne lampice te je monter, izvadio svoj mobilni telefon i oko dva do 3 minuta tipkao poruke, očigledno javljajući kolegi ili kolegama pored sandučića da spoje kabl do mene i puste signal.
Čekajući tih nekoliko minuta, službenik je prevrtao dva lista papira u rukama, te kada su se lampice upalile, zatražio da potpišem na dva mjesta, odnosno, konkretno je rekao da trebaju dva potpisa.
Rekao sam mu da neću ništa potpisati, jer nisam tražio nikakvu zamjenu, sve to smatram prevarom i pokušajem obmane, koju ne želim legalizovati svojim potpisima, kao da sam ja tražio tu zamjenu.
Također sam saopštio da će podnijeti krivičnu prijavu, da je Telrad morao poslati pismeno obaveštenje, navodeći razloge, zbog čega mijenjaju modem, kakve su karakteristike drugog modema i tako dalje pa onda da ja odlučim, hoću li to prihvatiti ili ne a ne na prevaru da podmeću šta hoće i krše ugovor.
Takođe je veoma bitno da sam mu rekao a što se može jasno čuti, kako sam siguran da sad ako bi se ponovo vratio stari modem da bi i on potpuno ispravno radio, na šta je monter izrekao novu laž, tvrdeći da on ne bi radio.
Na to sam uzvratio : "Dobro vidjećemo, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine će ustanoviti, može li raditi ili ne".
Na kraju sam rekao službeniku da ne smatram njega lično odgovornim ali da se ovdje kriju mnogo krupnije stvari u pozadini. Da u vrijeme vanrednog stanja, kada zvanično vlada pandemija, oni mijenjaju modeme po kućama i šire bolest te treba ustanoviti, koliko su smrti izazvali.
Sugestija za one koji budu radili na predmetu, pod pretpostavkom da kompanija Telrad ne uništi dokumentaciju, vezano za imena korisnika kod kojih su mijenjali modem je da se provjere imena, svih onih koji su dobili novi modem od početka 2020-te naovamo, sa imenima onih koji su zvanično bili "pozitivni" na testiranju za koronu.
Podsjećam da je recimo, bivši gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić, zvanično obolio od korone te preminuo i bilo bi neophodno provjeriti da li je njemu lično na radnom mjestu ili u kući mijenjan modem, kao i svima drugima koji su preminuli u Bijeljini, zvanično od korone.
Kada sam se vratio u sobu do starog i navodno "neupotrebljivog" modema, koji je ponovo vraćen, vidio sam da ne radi kako je monter i rekao no nakon 30 do 45 minuta kasnije, sam čuo zvuk poruke na telefonu i kada san ponovo provjerio modem, vidio sam da su sve lampice upaljene i sve je radilo potpuno normalno. I telefon i računar i laptop, bez ikakve razlike na prethodni period.
Takvo stanje je trajalo naredna 3 dana, sve dok 13.02.2021. nešto prije podne, (otprilike u isto vrijeme kad je 5 dana ranije prekinut signal) nisam primijetio da je snaga signala odjednom opala.
Naime, primijetio sam prvo da je prekinut video, koje obično slušam preko telefona dok radim na laptopu a istovremeno je došlo do "zamrzavanja" stranica na internetu, odnosno praktično je bilo nemoguće više pretraživati web stranice. Prema nekim parametrima sam zaključio da je brzina internet veze, smanjena do 20 puta što se može vidjeti u prilozima iz brzine preuzimanja od ispod 100 kB u sekundi, dok je prethodno bila oko 2 MB.
Posljedice su bile da je za svaki pokušaj otvaranja neke web stranice, to potrebno činiti više puta, zatvarati web pregledač, ponovo ga aktivirati i slično a generalno se gubilo najmanje 3 - 4 puta više vremena za aktivnosti koje redovno obavljam.
Iz svega proizilazi, da su zbog mog odbijanja da stavim potpis na ovu prevaru, prvo ponovo potpuno isključili vezu a kada je monter saopštio ostalima da sam zaprijetio krivičnom prijavom i tužbom, odlučili su da vrate signal. Onda, poslije konsultacija su ga namjerno toliko oslabili, da li sa ciljem da ponovo prijavljujem kvar i primoraju me na potpis ili da simuliraju "profesionalnost" ukoliko ih tužim ili imaju sasvim druge motive, to neka objasne sami.
Uglavnom nisam imao namjeru da podnosim tužbu za nadoknadu štete, nego samo krivičnu prijavu, što i činim iako su mi svojim smišljenim kriminalnim aktivnostima nanijeli štetu, oduzimajući dnevno nekoliko sati vremena, plus periodi, kada uopšte nije bilo internet signala.
U prilozima ove prijave je materijal iz koga se vidi da sam konstantno redovno, ne samo uplaćivao račune, nego sam plaćao i unaprijed 30, 50 ili 70 maraka a na poleđinama tih računa su reklame, čestitke, obaveštenja o paketima usluga ali nikada obaveštenje o potrebi da se postojeći modem, zamijeni drugim modelom.
Tu su i fotografije izgleda modema za vrijeme, kada nije bilo signala, te sat vremena nakon izjave montera, kako modem ne može više da radi, vidi se da je proradio i svijetle sve lampice.
Iste večeri sam izradio sliku ekrana, na kojoj se "Web strana Tužilaštva BIH od 10.02.2021." a u desnom donjem uglu, vrijeme i datum. I sve to preko modema za koji je rečeno da navodno više ne može uopšte da radi.
Tu su i neke fotografije i video "Brzina preuzimanja" na kojima se vidi brzina protoka, te moja prepiska "Aktivnosti 28.03.2020." sa prijateljem iz koje se vidi da su aktivnosti Telrada koje opisujem vršene od zvaničnog proglašenja pandemije i konstantno ih rade svo ovo vrijeme do danas.
U razgovoru sa drugim prijateljima, saznao sam da se koristi ista procedura prema svima te tako korisnik R.Ž. kaže da je primjetio prekide signala i prijavio te je i njemu saopšteno da je davno bilo potrebno zamijeniti stari modem, na šta je on odgovorio : "kako stari modem pa prošle godine sam tek uveo internet".
Službenik je rekao da nema veze, oni će to svakako zamjeniti.
Dakle, ovde su dva različita problema. Jedan manji i da kažem banalan je pokušaj prevare i obmanjivanja mene kao klijenta, te očigledno više uspjelih takvih obmana, prema drugim klijentima a sa druge strane, nepridržavanje bilo kakvih mjera, tokom zvanično proglašene pandemije, ostvarivanje velikog broja kontakata sa različitim osobama, bez ikakve potrebe, odnosno sa izmišljenim i isceniranim razlozima.
Sve to bez ikakve kontrole i sertifikata, kakve su karakteristike tih novih modema, odnosno izazivaju li ili ne izazivaju štetne posljedice po zdravlje korisnika.
Treba imati u vidu da uvođenje i instaliranje ovakve napredne tehnologije stranog porjekla pradstavlja i ozbiljan bezbjednosni problem a štetnost po zdravlje nije ograničena samo na "običan narod" nego i na recimo, državne tužioce koji su izloženi efektima elektromagnetnog zračenja.
Priložena dokumentacija sadrži i plaćeni račun za posljedni regularan mjesec, zbog čega je prilikom plaćanja traženo od mene da stavim masku na lice a poprskali su me i nekom tečnošću po ruci u banci, gdje sam plaćao račun.
Sve to poslije Odluke ustavnog suda 22.12.2020. da je nalog za nošenje maske i ograničavanje kretanja, kršenje ljudskih prava a sa druge strane, Telrad bez ikakvih mjera, smišljeno širi zarazu, dok se navodno neke druge institucije, zvanično i dalje bore protiv nje.

PRILOZI

Afera modem.mp3
Slike modema
Telefonska dopuna
Pozivi telefonom
Brzina preuzimanja
Brzina preuzimanja.mp4
Aktivnosti 28.03.2020.
Web strana Tužilaštva BIH od 10.02.2021.
Podsjetnik Telrada
Podsjetnici Telrad kompaniji

Račun iz 2017 a
Račun iz 2017 b
Račun za februar 2020 a
Račun za februar 2020 b
Račun za oktobar 2020 a
Račun za oktobar 2020 b
Račun za decembar 2020 a
Račun za decembar 2020 b
Račun za januar 2021 a
Račun za januar 2021 b

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1155

Zločinci su dovedeni na vlast uz vojnu asistenciju Nato pakta čiji su oni agenti i sluge. U to vrijeme već su uhodani trasporti narkotika preko Federacije Bosne i Hercegovine do područja Istočnog Sarajeva, gdje su ih preuzimali tamošnji kriminalni klanovi pod zaštitom kriminalaca iz policije i tužilaštva a da su likvidirani i oni pripadnici vlasti, koji su im u tome smetali i u Federaciji, dokaz je, ubistvo Joze Leutara 16. marta 1999. Poslije instaliranja sluga NATO pakta, slijedi "Bombardovanje 1999, 24. mart" pri čemu podršku i pomoć pružaju upravo ti kriminalci, koji se danas predstavljaju kao patriote...

LOKALNI MAFIJAŠKI KARTEL U SLUŽBI OKUPATORA

Imao sam desetine primjera, policijskih doušnika od koji su neki pokušavali i organizaciju ubistva, tako da vrlo dobro znam, kakve se sve metode koriste da bi se nečije ubistvo trovanjem ili tupim predmetom, predstavilo kao "prirodna" odnosno, "zadesna" smrt. Osim što su doušnici angažovani da prate mene, prelazilo se i na praćenje drugih osoba, pa i državnih službenika, što predstavlja opasnost i po njih o čemu ću kasnije u tekstu napisati nešto više.
Nekoliko puta sam prethodnih godina pomenuo da su pojedini političari obični plaćenici stranih obavještajnih službi i sprovode planove za pljačku i porobljavanje a prave razmjere zavjere takozvanih "globalista" i "duboke države" a praktično internacionalne bande su postale vidljive tek lansiranjem lažne "korona pandemije" kao pokrićem za planirani reset, industrije, bankarstva, ekonomije, finansija, političkog sistema, i uvođenje "novog svjetskog poretka".
Vidljive su tek sada postale za većinu a manji procenat nas je i ranije znao za ove planove i evo na isti način kako su se prije 100 godina, preko "španske groznice" uvodile mašine, kamioni, automobili a ubijali konji i ljudi, tako se sada preko "korona virusa" planiraju uvesti 5G i roboti a "nepotrebni radnici" odnosno "višak" ljudi eliminisati nekom od metoda eugeničara, bojnim otrovima, vakcinama ili će jednostavno umrijeti od gladi.
Jedna od prvih profesija koja će biti nepotrebna je upravo policija, bar u dosadašnjem obimu jer pored kamera koje su već instalirane na nekim mjestima i već kako se hvale napravile prihod u kaznama, veći nego patrole u nekoliko godina, te saobraćajne patrole uskoro neće ni biti potrebne a ni mnoge druge službe. To je sudbina i budućnost koju planiraju izvršioci "novog poretka" a zadatak sadašnjih državnih službenika je da rade na pripremama sopstvene eutanazije.
S tim u vezi podsjećam da je još prije nekoliko mjeseci objelodanjen dogovor Srbije sa dobavljačem da dobije vakcine koje će biti besplatne i dogovor Kine sa jednom zemljom koja je prihvatila završno testiranje vakcina, sve uz najavu da će obavezna vakcinacija početi na medicinskim radnicima, policiji i vojsci. Danas je poznato da je u Srbiji umrlo 70 ljekara a od kriznog štaba su optuženi da su sami krivi za to jer su se "zarazili" ispijajući kafe na pauzama. Ko je od njih bio prisiljen da se vakciniše nije naravno objavljeno. Svi koji umru od bilo čega, proglašavaju se žrtvama korone a ko umre poslije vakcinacije "stručnjaci" odmah iznose stavove kako "nema dokaza" da je vakcina uzrok smrti i da ne vjeruju u štetnost vakcina. Sve ovo je uzrokovalo da službenici odbijaju vakcinaciju i po cjenu gubitka posla a onda u cjeloj ovoj priči javlja se Dodik sa nadom da će "Vučić poslati određen broj vakcina za RS".
Dakle, nedostaju zamorčići za eksperimentisanje a uz sve to opšte je poznato da se nameće takozvana "mesindžer rnk vakcina" sa planom da se izmjeni ljudski DNK, čime bi postali genetski modifikovani.
Prvi aspekt toga je činjenica da su GMO neplodni, odnosno sjeme plodova tih biljaka ne može se sijati jer ne daje nove plodove što bi moglo da se dogodi i GMO ljudima. Drugi problem je pravne prirode a zasnovan na presudi Vrhovnog suda SAD, kojim se priznaje patent i vlasništvo kompanije nad GMO sjemenima.
Slijedeći taj primjer i činjenicu da je presuda presedan za druge slučajeve u budućnosti, modifikovana djeca više neće pripadati roditeljima, nego farmako mafiji a moguće i da će ljudi koji se vakcinišu pa budu genetski izmjenjeni odmah postajati vlasništvo kompanija koje ih žele žigosati kao stoku.
Jedan od primjera kada sam opisivao internacionalnu mafiju i lokalne sluge stranih službi, prije aktuelne lažne pandemije je tekst "Dvostruki državni udar mafijaškog klana" inače dostavljen u sudski spis "80 0 Pr 100636 18 Pr" u 2 primjerka iz koga citiram dio :
"Da današnja Republika Srpska nema nikakav legitimitet, dokaz je to što su pomenuti zločinci dovedeni na vlast uz vojnu asistenciju Nato pakta čiji su oni agenti i sluge. Iz teksta "Lukaču mi se sjećamo državnog udara a ti" se vidi na koji način su nametnuti i instalirani agenti CIA, Dodik Milorad i Dragan Lukač, koji danas ubijaju i civile.
U to vrijeme već su uhodani trasporti narkotika preko Federacije Bosne i Hercegovine do područja Istočnog Sarajeva, gdje su ih preuzimali tamošnji kriminalni klanovi pod zaštitom kriminalaca iz policije i tužilaštva a da su likvidirani i oni pripadnici vlasti, koji su im u tome smetali i u Federaciji, dokaz je, ubistvo Joze Leutara 16. marta 1999. Poslije instaliranja sluga NATO pakta, slijedi "Bombardovanje 1999, 24. mart" pri čemu podršku i pomoć pružaju upravo ti kriminalci, koji se danas predstavljaju kao patriote."

U tom tekstu sam opisao brojna razbojništva MUP-a RS a sad skrećem pažnju da sam poslao krivičnu prijavu Tužilaštvu BIH, zbog terorisanja naroda koji je tražio pravdu povodom afere "Dragičević" a objavljena pod nazivom "JAVNA KRIVIČNA PRIJAVA ZA KRIVIČNO DJELO `POVREDA RAVNOPRAVNOSTI ČOVJEKA I GRAĐANINA`" na web adresi "http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2019/06/18/4154383".
U međuvremenu je u svim prekršajnim postupcima došlo do oslobađanja građana od odgovornosti po podnesenim zahtjevima policije a u parničnom postupku presuđeno je da je MUP vršio diskriminaciju, naloženo je da sa tim prekine i plati odštetu. Sve ovo je osnova da po prijavi koju sam poslao prije skoro 2 godine, neke osobe iz vrha režima a koje su slale policiju da sprovodi gestapovske metode nad narodom, završe na robiji gdje im je odavno mjesto.
Ustavni sud BIH, praktično istovremeno donosi odluku, (120. sjednica Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine" po AP-3683/20, kojom zaključuje da su nametanje nošenja maski i ograničavane kretanja nezakoniti te da predstavljaju kršenje garantovanih prava i sloboda. To je činjeno na cjeloj teritoriji BIH, sinhronizovano od strane pripadnika internacionalne mafije instaliranih u zemlji a produžava se i dalje iako je naloženo i da se radnje državnih organa usklade sa odlukom suda.
U tim okolnostima nedopustivo je svako dalje ostavljanje pismenih naredbi, preporuka ili obavjesti, (diskutabilno je šta predstavljaju) na ulaznim vratima javnih zgrada o obaveznoj upotrebi maski i posebno nametanje službenicima da ih i dalje nose a takođe i građanima, koji imaju pravo da se suprotstave svakom napadu na svoja prava, zdravlje i život.
Konkretno, bilo kakav pokušaj prisilnog nametanja maski ili zabrane kretanja, tretiraću a preporučujem i svim drugim građanima, kao napad na garantovana prava i napad na život, posebno imajući u vidu da su MUP Republike Srpske i sudska policija na najbrutalniji razbojnički način, pokušali organizovati moje ubistvo i to više puta prethodnih godina od čega je događaj 27. septembra 2018. godine, bio i predmet sudskog postupka "80 0 Pr 100636 18 Pr" kada sam između ostalog, dokazao brutalno falsifikovanje ne samo činjenica, nego i falsifikovanje potpisa drugih osoba, uz pokušaje prikrivanja teških krivičnih dijela, koja su smišljeno izvršena. Povrh svega su me otvoreno napali i zaprijetili ubistvom u zgradi PU Bijeljina u stilu južnoameričkih narko kartela bez ikakvog dodira i veze sa zakonima ali direktno u skladu sa instrukcijama iz "crne knjige" iznesenim pred kamerama.
Uz napomenu da postoje i službenici, kojima se uopšte ne dopada ovakav kriminalni način rada, nesporno je da je komandni vrh MUP-a i sudske policije u potpunosti u službi mafijaškog klana, te da smišljeno prisiljavaju službenike da falsifikuju dokumentaciju i lažno svjedoče pred sudom.
Zbog toga i konstantnog prikrivanja imena kriminalaca, koji su planirali i organizovali pokušaj likvidacije, već sam pismeno obavijestio MUP Republike Srpske, i Sudsku policiju da ih tretiran kao zločinačku terorističku organizaciju, bez ikakvog legitimiteta.
Na kraju obavještavam sve da sam još 20. maja 2020. napisao i poslao tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivičnu prijavu protiv terorističke organizacije na čelu sa Fahrudinom Radončićem i Dodik Miloradom zbog učestvovanja u lažiranju pandemije, terora nad narodom i više drugih krivičnih dijela.
Prijava se može pročitati u cjelosti i na web adresi "http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2020/05/20/4213067" pod nazivom "JAVNA KRIVIČNA PRIJAVA ZA TERORIZAM I VIŠE DRUGIH KRIVIČNIH DJELA PROTIV ORGANIZIRANE GRUPE".
Skrećem pažnju da su vanredne mjere uvedene, neposredno poslije sastanka pomenute dvojice u Banjaluci, koje je opisano kao državna tajna a nekoliko dana nakon toga, obješen je glavni republički zdravstveno sanitarni inspektor Desimir Miljić, koji je prema svom položaju, stručnosti i funkciji morao biti vođa kriznog štaba, te takav predstavljao smetnju uvođenju i nametanju lažne pandemije, za koju se danas više od pola godine kasnije, statistički vidi da nema ni 10% karakteristika koje su bile neophodne.
MUP Republike Srpske, kao dokazana zločinačka i teroristička organizacija je odmah izašao u javnost, opisujući vješanje pomenutog gospodina kao "samoubistvo" bez ijednog dokaza a sa druge strane na moje konstantne dopise i dokaze uz navođenja imena počinilaca krivičnih dijela pripadnika MUP-a se ne oglašavaju čak ni poslije dopisa Predsjednika RS 13.05.2020. što asocira da su duboko umiješani i u ovaj zločin.
Još jedna sumnjiva smrt, odnosno ubistvo vatrenim oružjem se dogodila 30. juna 2020. i veoma je povezana sa razbojničkim aktivnostima MUP-a pošto je u pitanju gospodin Dragan Ninković, bivši pripadnik Tužilaštva u Istočnom Sarajevu.
Pomenuti gospodin je nesporno detaljno bio upoznat sa brojnim krivičnim djelima bivšeg glavnog okružnog tužioca Rajka Čolovića a koji je formalno pravno, prvi lažirao nadležnost i pokrenuo aktivnosti za pripreme mog ubistva te kao takav bio izuzetno opasan svjedok mafijaškom klanu.
Na gomile iznesenih prijetnji upućenih meni tokom godina nisam se osvrtao niti ih prijavljivao jer "rad" doušnika pojedinih kriminalaca iz policije zasigurno nije evidentiran a i da jeste, kad kriju podatke koje mi pripadaju ustavom, očito je da skrivaju i sve mutne radnje. Tako da inače ne bi ni pominjao slučaj skeniran na prilogu "Uobičajene prijetnje policijskih doušnika" da se u komentaru osobe M.B.R. ne pominju upravo, kako kaže citiram doslovno : "NIKO NEĆE ODLUČITI DA GA UBIJE ALI MNOGI SE I SAMOUBIJU BEZ DOKAZA. IMA MNOGO TAKVH SLUČAJEVA.".
Ako se ove 2 rečenice posmatraju u kontekstu teme koju opisujem, lako je uočiti vezu, posebno kad se ima u vidu da je osoba koja ih je napisala, kako sam saznao radio za "UDBU" što je zbirni naziv za sve tajne službe koje narod doživljava kao zločince. Živio u Dubici, odselio u Beograd itd... druge detalje neću opisivati. Dovoljno je znati da je u Beogradu od 50 poslednjih likvidacija koje se povezuju sa narko klanovima, rješeno samo 2 slučaja, dok se svi ostali vode kao "nepoznati izvršioci" a "samoubistva" vješanjem, vatrenim oružjem itd, kao i "zadese" da i ne pominjemo. Komunikaciju sa ovakvim osobama vodim baš zato da isprovociram neku grešku a svako ko logički razmišlja mora se zapitati odakle ovaj "stručnjak" zna za "SAMOUBISTVA BEZ DOKAZA" i zbog čega se "pojavio niotkud" i djeli mi savjete. No kada se ima u vidu koliko sam dopisa slao MUP-u, opisujući njihove veze sa mafijom i prikrivanja zločina te posebno tekst "ČIŠĆENJE KAO NAJPLAĆENIJI I NAJTRAŽENIJI POSAO" objavljen i na web adresi "http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2021/01/15/4251641" kako se vidi 15-og januara 2021, ovo je najvjerovatnije reakcija prozivanih osoba iz MUP-a a vjerovatno i "čistača mjesta zločina". Šta je M.B.R. sve radio, da li samo za neku obavještajnu službu, vršio likvidacije, uništavao dokaze ili bio običan taster, (doušnik) nije bitno, koliko činjenica da ima zaista neobično mnogo primjera da se neka neprirodna smrt, ekspresno bez ikakve istrage odmah proglasi za samoubistvo. Očito da postoje ljudi koji se pobrinu da uklone dokaze ili zločin predstave kao samoubistvo bez obzira na sve dokaze, kao što je recimo prikrivanje ubistva osmogodišnje Ivone Bajo i vrlo vjerovatno g. Ninkovića i Miljića, što su samo najpoznatiji poslednji primjeri.
Stoga upozoravam sve javne službenike, počev od policajaca i daktilografa do okružnih tužilaca i sudija da povećaju mjere opreznosti i sigurnosti, jer nikada se ne zna koga će mafijaški klan upisati u svoju "crnu knjigu" a najugroženiji su oni koji su upoznati sa njihovim zločinima.
Za sebe lično nikada nisam tražio zaštitu ni od koga ali sam još davno tražio mogućnost da dostavim dokumente o praćenju i prisluškivanju osim mene i drugih osoba što je zločinac Borovčanin Danko, sprečavao gestapovskim metodama ne obavještavajući nadležne osobe iz suda. Konačno sam uspio objasniti i predati materijal pod nazivom "Replika na kriminal u vlasti" u 2 dijela, odnosno nastavka iz koga se vidi da je meta praćenja i nadzora psihopate koga je MUP angažovao, osim mene i sudija suda u Bijeljini. Osnovano sumnjajući da sudiji može biti ugrožen život o svemu sam informisao administraciju, kako bi se o tome obavjestio sudija čije ime neću navesti a kako bi podigao opreznost i preduzeo sve radnje koje smatra potrebnim za svoju sigurnost.
Nakon toga je mafijaški klan intenzivirao svoje pokušaje da me ubije a u čemu je opet aktivno učestvovao kriminalac Borovčanin Danko. U pomenutom članku "Replika na kriminal u vlasti" policijski doušnik N.V. u naslovu piše "SUD BIJELJINE" - REPLIKA ZDENKU BAJU" zloupotrebljavajući sud i lažno se predstavljajući kao "portparol" suda ili kako se već osjeća a isto to je učinio Borovčanin, lažući službenicima sudske policije da je citiram izjavu službenika L.M. koju su čuli i pripadnici MUP-a da je "OSNOVNI SUD U BIJELJINI ZATRAŽIO SVOJE IZUZEĆE TE JE VRHOVNI SUD RS, PRENIO NADLEŽNOST SUDU U SOKOCU".
To je brutalna laž ali i zloupotreba suda u Bijeljini, koji niti je bio u prilici da traži izuzeće niti je zatražio a ni Vrhovni sud RS nije prenio nadležnost što je jasno iz njihovog dopisa "118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018." u kome se ističe da uopšte ne postoji predmet u kome sam stranka u postupku. Ta laž Borovčanin Danka i zloupotreba suda je posljedica mojih objašnjenja službenicima sudske policije datim ranije a opisanim recimo u dokumentu "Zabilješka sudske policije od 15.05.2018." i "Zabilješka SP 516-18 od 06.03.2018.".
Pripadnici MUP-a i sudske policije su osim što su lažno svjedočili i falsifikovali dokumentaciju, pred sudom izjavljivali da "NE ZNAJU" zakonske odredbe prema kojima su dužni postupati ali postoje i profesionalci koji su pokazali na pitanja suda da znaju zakonsku proceduru te je zbog njih zločinac Borovčanin Danko, LAGAO da je Vrhovni sud RS doneo rješenje o prenosu nadležnosti u Sokolački sud a po navodnom zahtjevu za "izuzeće" Osnovnog suda u Bijeljini, što je nesporan dokaz da je svjesno i planski učestvovao u pripremama za likvidaciju.
Sve navedeno je posljedica zločina teškog ubistva djevojčice Ivone Bajo prilikom šverca narkotika u organizaciji "Sokolačkog klana" sa područja Sarajeva u Bobar grupu, što objašnjava i lažiranje nadležnosti pripadnika klana Rajka Čolovića i Borovčanin Luke uz naravno bivšeg inspektora Marković Dragoslava koji je "hrabro" u pozadini organizovao doušničke ekipe za likvidaciju, nakon što sam razotkrio njegovu ulogu u uklanjanju materijalnog dokaza ubistva sa ubijene djevojčice i pranju benzinom o čemu nije sačinjena dokumentacija, niti informisano tužilaštvo, sve sa ciljem prikrivanja ubistva i krijumčarenja...

PRILOZI

UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.
Odluka po AP 1031/19
UDT 18065/18 od 30.12.2020.
Smrt tužioca Ninkovića šokirala Višegrađane
Dvostruki državni udar mafijaškog klana
120. sjednica Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Uobičajene prijetnje policijskih doušnika

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1154

Komandni vrh MUP-a i Sudske policije, kao naoružanih formacija, ima status terorističke bande, što sam jasno dokazao u postupku pred sudom i spremni su likvidirati ne samo građane koji im poput mene ometaju kriminalne poslove, nego i sopstvene službenike, sudije, okružne tužioce i sve one koji bi mogli svjedočiti o zločinima koje su počinili sa svojim saučesnicima te ovim tekstom javno upozoravam sve da maksimalno povećaju opreznost, kako ne bi "izvršili samoubistvo", stradali u "saobraćajnoj nesreći", postali "žrtva virusa" ili završili na neki drugi "zadesni" način...

DJELOVANJE MAFIJAŠKIH KLANOVA PREKO TAKOZVANIH INSTITUCIJA

Napomena : Komandni vrh MUP-a i Sudske policije, kao naoružanih formacija, ima status terorističke bande, što sam jasno dokazao u postupku pred sudom i spremni su likvidirati ne samo građane koji im poput mene ometaju kriminalne poslove, nego i sopstvene službenike, sudije, okružne tužioce i sve one koji bi mogli svjedočiti o zločinima koje su počinili sa svojim saučesnicima te ovim tekstom javno upozoravam sve da maksimalno povećaju opreznost, kako ne bi "izvršili samoubistvo", stradali u "saobraćajnoj nesreći", postali "žrtva virusa" ili završili na neki drugi "zadesni" način...
Predmet broj 80 0 Pr 100636 18 Pr je materijalni dokaz moje tvrdnje iz uvoda. Svi akteri koji su izvršili razbojnički napad na mene 27.09.2018. imali su obavezu a uz to sam ih i pismeno pozvao da dostave sudu dokaze o pravnom osnovu za svoje radnje što nisu učinili. S druge strane ja sam priložio dokaze iz kojih se vidi da su pripadnici mafije lažirali nadležnost sa namjerom da me ubiju a pretodno su ubili osmogodišnju djevojčicu, uklonili materijalni dokaz ubistva sa ubijenog djetata, oprali ga benzinom i sakrili iz istražnih radnji za šta takođe postoje dokumenti suda i tužilaštva kao dokaz.
Već više godina upozoravam javno a što obuhvata i objavljivanja članaka na internetu o djelovanju tih organizovanih kriminalnih grupa na teritoriji zemlje, čiji su članovi zaposleni u državnim organima a uvezani sa mafijaškim klanovima na međunarodnom nivou, čije interese u stvari i zastupaju.
Pripadnici te međunarodne kriminalne organizacije su 23. jula 2009. prilikom krijumčarenja sa područja Sarajeva u mafijašku Bobar grupu, smrtno ranili, odnosno ubili osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo, te preko svojih ljudi kriminalaca, unutar kriminalističke policije, pokušali prikriti taj zločin.
Već nakon nekoliko mjeseci sam razotkrio veliki dio smišljenih krivičnih dijela, usmjerenih na prikrivanje dokaza, te su zločinci iz MUP-a, iscenirali postupak protiv mene i lažno me optužili za "ugrožavanje sigurnosti" kako bi stvorili preduslove za "posebne istražne radnje" te pripreme likvidacije, koje su pokušavane u narednim godinama.
Radilo se najčešće o pokušajima da se izvrši ubistvo i predstavi kao "zadesna smrt" no kako im to nije uspijevalo, prešlo se i na druge metode, odnosno angažovanje ekipa plaćenih ubica.
Išlo se čak dotle da su lažirane nadležnosti i montirani predmeti, pred po zakonu nenadležnim organima u Istočnom Sarajevu, kako bi se naveo da dobrovoljno dođem ili prisilno budem odvučen tamo pa ostavljen kao laka meta plaćenim ubicama.
Za svo ovo vrijeme, najmanje 8 prethodnih godina u nekoliko desetina postupaka i pismenih zahtjeva, tražio sam poštovanje prava garantovanog Ustavom u članu 23, odnosno da mi budu uručeni materijali, koji su prikupljani o meni.
To nikada nije učinjeno, iako sam u posljednje vrijeme upozoravao da se ti podaci koriste za pripremu likvidacije, kao i da svi oni koji učestvuju u napadu na to pravo, time pomažu ubicama i praktično postaju saučesnici u pripremama likvidacije.
Tek nakon razbojničkog terorističkog napada na mene 27. septembra 2018. počinje da se razotkriva i raspada mafijaški klan na koji sam godinama ukazivao.
Ja sam naime konstantno bio svjestan šta pokušavaju zločinci iz komandne MUP-a i sudske policije u sadejstvu sa saučesnicima kriminalcima iz Istočnog Sarajeva, odnosno koristeći doušnike, pokušavaju me uvući u klopku i pripremiti likvidaciju.
No da bih imao dokaze da je sve planski smišljeno a ne neka "slučajna greška" na koju bi se zločinci zasigurno pozvali, predhodno sam pribavio dokazni materijal iz Republičkog tužilaštva i Vrhovnog suda, iz koga se vidi nadležnost i lažiranje, istovremeno se pretvarajući da vjerujem brojnim policijskim doušnicima i pritom im plasirajući one informacije, koje sam ja htio da im budu dostavljene a ne one koje su ih zanimale ili koje bi im mogle koristiti.
Naravno, bio sam svjestan da rizikujem život ali to se dešavalo svakako, jer je mafijaški klan mogao angažovati i snajperistu pa ga postaviti nasuprot mojih ulaznih vrata ili na neki drugi način, te je opcija da glumim naivnost, pred angažovanim policijskim doušnicima bila mnogo manje opasna.
Osim toga, bio sam sasvim siguran, vezano za događaje od 27. septembra 2018. i slične prilike, da većina policijskih službenika nije umiješana u planirane kriminalne radnje, te ne samo da sam bio spreman na pripremljenu akciju i presretanje, nego sam i isplanirao, odnosno predvidio sve radnje mafijaškog klana, što sam praktično i dokazao kasnije, tokom sudskog postupka "80 0 Pr 100636 18 Pr".
Zahvaljujući dokumentima, koji su tada sačinjeni i posebno tokom dokaznog postupka pred sudom, pokrenuo sam druge pravne mehanizme i izdejstvovao prvo smenjivanje jednog od pripadnika tužilaštva, (UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.) koji je učestvovao u pripremanju likvidacije a potom je Ustavni sud BIH, (Odluka po AP 1031/19) presudio u moju korist po podnesenoj apelaciji, 10. novembra 2020.
Pomenuta apelacija i odluka Ustavnog suda BIH, samo onome ko ne poznaje pozadinu, može na prvi put djelovati da je vezana za banalan događaj ali to uopšte nije tako, jer je u pitanju organizovana mafijaška mreža, usmjerena na rat protiv građana, udare na njihova prava, prijetnje i likvidacije.
U svojoj odluci, Ustavni sud prilično oštro kritikuje rad redovnih sudova što u neku ruku i ima osnova no, ja ću sada nasuprot tome podsjetiti da su već neko vrijeme, pripadnici sudova, odnosno neke sudije u Bijeljini, stali u zaštitu prava garantovanih Ustavom i svojim odlukama, aktivno doprinose pokušajima uspostavljanja, kakve takve pravne države.
Citiram sada djelove iz pomenute odluke Ustavnog suda BIH, vezano za rad redovnih sudova i po meni najvažnijeg dijela, kojim Ustavni sud štiti ne samo moje, nego i prava drugih građana da javno iskažu svoje mišljenje o nezakonitim radnjama, aferama i kriminalu :
"Na osnovu svega navedenog, Ustavni sud smatra da redovni sudovi u osporenim odlukama nisu ni pokušali postići pravičnu ravnotežu između zaštite apelantovog prava na slobodu izražavanja i zaštite prava drugih od uznemiravanja objavljivanjem sporne fotografije budući da redovni sudovi prilikom odlučenja uopće nisu vodili računa o apelantovom pravu na slobodu izražavanja iz člana 10. Evropske konvencije, što je bilo neophodno za postizanje balansa između zaštite prava drugih i apelantovog prava. Zbog svega navedenog, Ustavni sud smatra da je prekršeno apelantovo pravo iz člana II/3.h) i člana 10. Evropske konvencije.
Ustavni sud zapaža da su redovni sudovi spornu rečenicu cijenili van konteksta sadržaja članka na apelantovom privatnom blogu u sklopu kojeg je apelant objavio spornu fotografiju. Ustavni sud zapaža da apelant na svom blogu piše o aferama, nerasvijetljenim ubistvima, analizira i citira izjave političara sa slike, daje svoje kritičke osvrte o vlasti, radu institucija vlasti, što je svakako apelantovo legitimno pravo, a teme o kojima apelant javno progovara su od javnog interesa.
Dakle, Sudije Ustavnog suda su očito proučili dobro i konkretni predmet ali i sadržaj tekstova koje objavljujem i primjetili da opisujem brojne afere, uključujući pljačke i ubistva, koje većina medija ne smije pomenuti a pripadnici suda vrlo dobro znaju i da opisani kriminal postoji, ko ga čini, ko to sistematski prikriva a i ko pokušava svima, koji se usude pomenuti nešto od toga, zapušiti usta, prvo kaznama i prijetnjama a ako to ne da rezultate onda svim mogućim oružjima.
22. decembra 2020-te, Ustavni sud je doneo još jednu odluku, kojom se konstatuje kršenje ljudskih prava, ovaj put nad svim građanima, vezano za nezakonito nametanje nošenja maski i ograničavanje kretanja a direktno vezano za mene, nakon nekoliko dana, donesena je odluka "UDT 18065/18 od 30.12.2020." kojom se utvrđuju disciplinski prekršaji sudije zbog napada na moja prava, te izriče kaznena mjera.
Ove dvije odluke Ureda disciplinskog tužioca i VSTV-a, iako to iz njih ne može da se vidi su direktno veoma povezane a to se može uočiti čitanjem mojih pritužbi i uvidom u predmete na koje se one odnose.
Naime u oba slučaja sam pismeno upozoravao da kriminalni klan prikriva ubistvo djevojčice, pokušava da me ubije, između ostalog lažirajući nadležnosti te se pozivao na pravo garantovano članom 23 Ustava, zahtijevajući podatke koji bi razotkrili djelovanje zločinačke organizacije i pružili mi pravnu zaštitu a time i umanjili opasnost po život.
Kažnjene osobe iz Tužilaštva i Suda su dakle aktivno učestvovale u napadu na moj život i pripreme likvidacije ali ja neću sada pominjati njihova imena, iako ih naravno znam, niti likovati poslije dobijene pravne bitke, jer stvarnost uopšte nije tako crno bijela, odnosno ne može se sa apsolutnom sigurnošću znati da li je neki službenik svojom željom i voljom, učestvovao u kriminalnim radnjama ili je to učinio u strahu za posao ili čak sopstveni život.
S tim u vezi, podsjećam da sam više puta, pismeno upozoravao da su životnoj opasnosti i neki službenici, svjedoci krivičnih djela a onda samo nekoliko dana poslije mog dopisa tužilaštvu u Istočnom Sarajevu, 30. juna 2020. ubijen je pripadnik tog tužilaštva, gospodin Dragan Ninković.
MUP je to odmah hitno predstavio u javnosti kao samoubistvo, bez ijednog dokaza te su najavljene istražne radnje o tome, (Smrt tužioca Ninkovića šokirala Višegrađane) a o čemu, nakon tog dana nema više ni jedne jedine riječi.
Znajući kako MUP laže i falsifikuje dokumente i dokaze, što sam uostalom i dokazao u sudskom postupku, krajnje je sumljiva njihova izjava medijima, da je u pitanju samoubistvo, odnosno uvjeren sam da je gospodin Ninković ubijen, kako ne bi mogao svjedočiti o teškim krivičnim djelima, počinjenim tokom više godina od strane mafijaškog kriminalnog klana.
Glavna svrha ovog mog dopisa upućenog sudovima ali i javnosti, nije dakle da ukazujem na utvrđene prekršaje pojedinaca, nego da upozorim sve druge pripadnike tužilaštva, suda, policije i druge službenike ali i građane, da maksimalno povećaju svoju opreznost, posebno ako su na bilo koji način prepreka za interese mafijaških klanova.
Podsjetiću i da sam prije više godina pismeno upozoravao na slučaj ubistva tužiteljice Dijane Milić, kada je upravo kriminalistička policija u Bijeljini montirala predmet, koji je iskorišten kao priprema za likvidaciju, koja je vjerovatno izvedena nekim otrovom a dovršena u bolnici...

PRILOZI

UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.
Odluka po AP 1031/19
UDT 18065/18 od 30.12.2020.
Smrt tužioca Ninkovića šokirala Višegrađane
Dvostruki državni udar mafijaškog klana
120. sjednica Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Uobičajene prijetnje policijskih doušnika

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1153

OVE DETALJE OBJAVLJUJEM KAO ODGOVOR NA RAZBOJNIČKE TERORISTIČKE NAPADE NA MENE OD STRANE POLICIJSKE BANDE, PRIKRIVANJA DOKAZA O UBISTVU IVONE BAJO I POKUŠAJIMA MOG UBISTVA, IAKO SU UPOZORAVANI VIŠE PUTA, ČAK I PISMENIM DOPISOM PREDSJEDNIKA...

KAKO SU NASAMARENE POLICIJSKE OBAVJEŠTAJNE SLUŽBE

Nastavljamo sa razotkrivanjem gestapovskih metoda policijske mafije, koje sam započeo sa videom pod nazivom "Duboka država na Balkanu" a nastavljeno je u videu pod nazivom "Podmukle terorističke metode policijske mafije" koje možete pronaći pod tim nazivima na youtube.
Sadržaj generalno ima neki kontinuitet, mada se ne radi o klasičnim nastavcima, tako da je sasvim svejedno kojim redoslijedom budete gledali.
Za one koji dosad ne znaju, podsjetiću da su zločinci iz kriminalističke policije, ubili osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo, prilikom šverca narkotika iz područja Sarajeva sa svojim saučesnicima u Bobar grupu, preko koje su istovremeno pljačkali stotine miliona maraka svake godine.
Da bi prikrili ovaj monstruozni zločin, kriminalci iz policije i njihovi saučesnici su uklonili materijalni dokaz ubistva sa ubijene djevojčice, njen dječji ruksak čiji kaiš je dvostruko presječen predmetom koji je i ubio djevojčicu a onda ostatak oprali benzinom da bi uklonili tragove masti i ulja od kamiona, koji je dovezao narkotike te taj dokaz sakrili iz istražnih radnji.
Pošto sam relativno brzo otkrio ove detalje te postavio pitanja o tome, monstrumi iz takozvanog MUP-a, umjesto da reaguju profesionalno, nastavili su sa zataškavanjem i istovremeno pokrenuli pravi rat protiv mene, pokušavajući me zastrašiti lažnim prijavama i prijetnjama a onda se prešlo i na pokušaje likvidacija, koji su trajali godinama.
Pri tome su korišteni doušnici i informatori kriminalaca iz policije te ekipe plaćenih ubica, koje oni godinama kontrolišu i štite.
Nisam vodio točnu evidenciju, koliko je bilo takvih pokušaja ali sigurno ne malo no ono što je najbitnije za vas je da budete oprezni u sličnim prilikama ako vam se dese. Skoro uvijek se radilo o tome da jedan od policijskih doušnika, stupi u kontakt sa mnom, pokušava zadobiti povjerenje te me sa nekim izgovorom, pokušava namamiti, odnosno odvesti na neku udaljenu lokaciju.
Kada svi ti pokušaji nisu uspjeli, onda je kriminalni klan smislio plan da pomoću saučesnika na teritoriji Istočnog Sarajeva, otvori predmet protiv mene, lažira nadležnosti organa, koji prema zakonu nemaju nadležnost te me pokuša na taj način odvući, pod navodnim znacima "dobrovoljno" a onda i prinudno, kako bi me namjestili kao metu plaćenim ubicama, koji su tamo čekali a što sam djelimično opisao u prethodnim videima.
No namjena ovih nekoliko videa, nije da opisujem te događaje i otkrivam svoje metode policiji, koja ovo takođe prati, odnosno na koji način sam razotkrivao njihove doušnike, nego da pokušam pomoći drugim časnim građanima da izbjegnu klopke zločinaca iz terorističkih struktura unutar MUP-a.
Jedna korisna stvar koju trebate znati ako primijetite da vas špijunira policijski doušnik je to da mu dajete informacije, koje ne mogu koristiti policiji, odnosno ako je moguće da im plasirate podatke, koji će ih zbuniti ili usmjeriti na potpuno pogrešnu stranu te napraviti haos među njima.
Ja sam to radio više puta, konstantno se praveći naivan pred njihovim doušnicima a od svega ću sada izdvojiti nešto što je vjerovatno najveća blamaža u istoriji svih obavještajnih službi ove zemlje.
Sigurno se sjećate scene kada su se sastali Muriz Memić i Davor Dragičević te krenuli u zajedničku borbu, koja je postala opšte poznata i prepoznatljiva a traje i danas.
Ono što zna samo mali broj ljudi je to da je njihov susret i saradnja bila moja ideja a to sam pokušao ostvariti tako što sam pokrenuo grupni čat sa više osoba i izneo taj prijedlog, tražeći da se to dostavi Memiću i Dragičeviću, odnosno da im to prenesu direktno - usmeno, osobe koje imaju blizak kontakt.
Ko je prenio tu ideju ili su možda njih dvojica i sami samostalno došli na to nije sad ni važno. Bitno je samo da je ideja realizovana no tokom komunikacije što sam i očekivao, primijetio sam da su ubačeni i policijski doušnici u grupni razgovor.
Tako se vidi primjer da neko od učesnika, traži naše brojeve telefona, navodno kako bi komunicirali sigurnije no to je u stvari bio pokušaj podvale policije, jer im brojevi telefona trebaju da bi po njima tražili sudsku naredbu za praćenje komunikacija.
Osoba koja je to predložila, vjerovatno nije ni znala o čemu se radi, nego je samo izvršavala naloge nekoga drugog, koji je bio policijski doušnik višeg nivoa.
U svim ovakvim grupnim čatovima, kojih je bilo nekoliko, više sam puta upozoravao učesnike da sve komunikacije snima policija koja je mafijaška banda i da budu oprezni šta pišu, kako se nešto ne bi iskoristilo protiv njih a u usmenim razgovorima, kada je bilo prilike da nekoga sretnem uživo, predložio sam da smislimo neku varku za policijske špijune i plasiramo tu priču u grupni razgovor.
Zanimljivo je da je osoba kojoj sam to predložio uživo i tražio da i ostalima prenese, takođe isključivo uživo kada se bude s nekim vidjela smatrala da je tako nešto nemoguće te da policija neće nasjesti na trik i rekao mi je da ja to pokušavam, što sam prihvatio i upozorio da ubuduće obrate pažnju te da očekuju izvođenje dogovorenog sa moje strane.
OVE DETALJE OBJAVLJUJEM KAO ODGOVOR NA RAZBOJNIČKE TERORISTIČKE NAPADE NA MENE OD STRANE POLICIJSKE BANDE, PRIKRIVANJA DOKAZA O UBISTVU IVONE BAJO I POKUŠAJIMA MOG UBISTVA, IAKO SU UPOZORAVANI VIŠE PUTA, ČAK I PISMENIM DOPISOM PREDSJEDNIKA.
Način na koji je izvršena likvidacija Davida Dragičevića i posebno sramna video konferencija, zločinaca iz MUP-a sa iznesenim brutalnim lažima, pokazao je pravo lice policije te sam odlučio da im upravo u tom slučaju "bacim klip u točkove".
Kako se može vidjeti, samo nekoliko dana poslije ubistva Davida Dragičevića, plasirao sam u grupni čak sliku izmišljene komunikacije sa NN licem u kojoj se najavljuje dolazak autobusa sa demonstrantima uz odgovarajuću finansijsku i materijalnu podršku.
Komunikaciju sam montirao tako da sam, sebi slao poruke sa rezervnog profila a odgovarao za glavnog te na kraju snimio tu komunikaciju i umjesto svoje slike sa jedne strane ubacio neku drugu, dovoljno nejasnu da se ne može pronaći o kome se radi a uostalom u pitanju je obična slika sa internet pretrage a u vrhu stavio crvenu mrlju, koja je asocirala da sam sakrio njegovo ime a koga u stvari nije ni bilo.
No desilo se da je nekih 20 dana kasnije, zaista organizovan prvi veliki skup na trgu u Banjaluci, koji je privukao tako veliki broj ljudi da je to potpuno iznenadilo i izbacilo iz takta kompletnu policiju.
Osoba koja je špijunirala naš razgovor i prenosila dalje informacije je bila obmanuta od manipulatora, tako da neću iznositi njeno ime.
Dakle, kada je najavljen taj veliki skup i održan pa su se prisjetili informacije da sam to najavio dvadesetak dana ranije a o čemu ni jedan policijski doušnik, niti jedna služba, nije imala pojma, došlo je do haosa te su pokušali saznati kako sam ja imao taj podatak.
Ja to naravno uopšte nisam znao no mogao bih reći da sam predvidio ali kako god, to je postiglo efekat a kako se vidi ne samo da sam uspio prevariti policiju, nego imam i bolje informatore iz njihovih redova. Tako sam dobio prepisku iz koje se vidi, kako se panično traži slika moje najave protesta, pošto je ta osoba prethodno napustila grupni razgovor i nije više mogla sama da snimi.
O time se neću dalje baviti jer kako sam rekao ta je osoba prevarena i njeno ime neću otkrivati, nego ime onoga koji je prevario i tu osobu i mnoge druge a to je Adam Šukalo.
Mnogo prije tih događaja sam shvatio da je Šukalo lažni opozicionar i prevarant te to ukazivao i drugima a u ovoj komunikaciji se vidi, kako on nekome govori da policija zna sve i da je to procurilo preko mog profila.
"Mudri" Adam Šukalo - pod navodnim znacima ovo "mudri" je pokušavajući saznati nešto više o meni, izletio i razotkriva se jer zapitajte se, ako policija zna nešto što je procurilo preko mog profila, otkuda zna Adam Šukalo, kakva su operativna saznanja policije o tome ? Naravno, zna zato što im je on prenio i sastavni je dio obavještajne režimske mreže. Sjetićete se kako se on gurao da na skupovima na trgu bude što bliže Davoru, prikuplja podatke i utiče na njegove postupke. Tražio sam od svih koji imaju direktan kontakt sa najužim djelom grupe "Pravda za Davida" da ih upozore na tu opasnost a onda su se kasnije i iz drugih izvora, pojavile informacije da su neki ubačeni špijuni pokušavali nagovoriti grupu da upadne u zgradu televizije, gdje je čekala spremna specijalna interventna jedinica policije.
Tome u prilog ide i činjenica koju znam od ranije, da je osobi koja mu je dojavila ovu informaciju, Šukalo obećao, par godina prije toga pomoć, vezano za njen problem, koji naravno neću sada opisivati.
Podsjetit ću sada sve a neka na to obrate pažnju i nadležni iz tužilaštva da je Adam Šukalo, bio veoma aktivan u obećanjima mnogim osobama, između ostalog i Čedomiru Kneževiću sa kojim se često susretao a onda je Knežević kako je objavljeno, iznenada umro na dan kada je imao važno ročište pred sudom.
Toksikološka analiza tijela preminulog, naravno nije izvršena a nesumnjivo je da su mnogi špijuni kojih je bilo više u tim danima, imali priliku da otruju Čedomira Kneževića, poznatog štrajkača sa željeznice.
Zbog informacije, koja je policiji dostavljena preko Adama Šukala i ozbiljnosti situacije na trgu u Banjaluci, došlo je do prave uzbune u tajnim službama policijske bande te su smislili plan da na području Bijeljine, organizuju lažnu grupu "Pravda za Davida" nešto kao "lažni Valter" u poznatom filmu "Valter brani Sarajevo" a zadatak njihovih špijuna, koje su instruisali je da pokušaju saznati neke informacije od mene.
Ciljevi su naravno bili mnogo širi a jedan od njih je bio, da mi se pripiše pokušaj terorističkog napada, tako što je policija iz Bjeljine, tražila da se izvrši hapšenje osobe A.S. koja je otputovala na veliki miting u Banjaluku a onda da se zastrašuje i ucjenjuje, kako bi mene optužila za neko krivično djelo. Srećom radilo se o hrabroj i nepotkupljivoj osobi a uz to nisam tada otišao u Banjaluku, gdje bih nesumnjivo bio uhapšen a vjerovatno i ubijen, jer sam prepoznao zamku i s obzirom da je mafijaški klan, konstantno pokušavao da me "zadesno" ubije, vrlo je moguće da bi na trgu aktivirali eksploziv a za to optužili mene na osnovu navodnih "operativnih saznanja" kako to kažu iz policijske mafije ili u prevodu, podataka koje je policija iz Bjeljine poslala u Banjaluku. Sve je to naravno izmišljeno ali da su me digli u vazduh sa ko zna koliko usputnih žrtava, ne bi bilo nikog da to osporava a režim bi tako zatvorio veoma neugodan problem koji su imali u izbornoj godini.
Pošto plan nije uspio, rekao sam krajem juna ili početkom jula, policijskim doušnicima, (u povjerenju) pretvarajući se da im vjerujem, kako sam podmetnuo montirani lažni razgovor u grupni čat, te tako prevario policiju, znajući da će im to biti preneseno. Čim je vjest došla do policije, vjerovatno su hitno pregledali sve moje poruke, kojih je bilo desetine hiljada u preko 5 gigabajta podataka i ustanovili da je to istina, te je odmah obustavljen projekat "Lažna grupa Pravda za Davida" zbog blamaže komletnog MUP-a, do koje je došlo posle "dimne bombe" poslate preko Adama Šukala. Skoro odmah nakon toga je došlo do žestokog sukoba ministra Lukača sa njim, što se moglo vidjeti i u Skupštini 03.07.2018. te je ubrzo Šukalo napustio RS i pobjegao u Srbiju, pošto je kao razotkriveni "trojanac" bio beskoristan ovom režimu.
Mogao sam još dugo prikrivati ovaj podatak ali sam znajući odlično da je policija najobičnija banda terorista, odlučio pokazati to svima te objelodaniti i da su nesposobni za obavještajni rad i strategiju a dobri jedino za pljačke i ubistva koja vrše krijući se iz uniforme. I to što sam sve otkrio upravo policijskim doušnicima je imalo svoj cilj a to je da njima, koji su u strahu i ucjenjeni od zločinaca iz policije, pokažem kakve su to bitange i kukavice, koje se kriju iza njih a ne smiju otvoreno da mi se suprotstave nego angažuju plaćenike da me ubiju.
Uz sve to, saznanje da je zbog smišljeno plasirane lažne informacije, kompletna policija utrošila hiljade sati rada na organizaciju, obuku, logistiku desetina ucjenjenih, vrbovanih ili dobrovoljnih doušnika, stavlja pred ozbiljan znak pitanja i sve druge podatke do kojih dođu u budućnosti, što će im višestruko ometati dalje planiranje zločinačkih akcija.
Podsjećam da je tokom cijelog ovog vremena u toku bila od ranije planirana akcija pokušaja mog ubistva, za čije potrebe su i otvoreni nelegalni predmeti na teritoriji Istočnog Sarajeva, koji suštinski nikad nisu ni smjeli biti vođeni protiv mene, nego zatvoreni zbog "zadesne" smrti optuženog, jer bi se razotkrilo lažiranje, što se na kraju i desilo pa je smijenjen glavni okružni tužilac u Istočnom Sarajevu.
Paralelno s tim, upućivane su i stalne prijetnje sa lažnih profila na koje nisam obraćao pažnju, niti sam ih ranije uopšte pominjao te ovom prilikom ukazujem na neke od njih jer su povezane sa događajima.
Vidljivo je da se pominje neki inspektor koji me je navodno locirao a onda mi se prijeti nekim napadom u Banjaluci, što dodatno pokazuje da iza cijele ove akcije stoji policija, jer ova individua nije mogla nikako na drugi način znati da je postojala opcija mog dolaska tamo.
Ja sam sa svoje strane, konstantno objavljivao tekstove i dokaze o brojnim zločinačkim radnjama mafijaškog klana, što je jako smetalo kriminalcima pa su čak zatražili od fejsbuka da me blokira na više mjeseci, što se može vidjeti na slikama.
Iako sam samo proslijedio, već objavljene članke o nehumanim uslovima u kojima žive djeca u domu, te aktivnostima grupe "Pravda za Dženana" to je proglašeno kao navodno "neželjeni i uvredljivi sadržaj" te je profil zaključan tom prilikom na 3 mjeseca.
Ova tema je inače toliko obimna da bi se o njoj moglo govoriti satima ali pokušao sam je maksimalno skratiti da vam ne bih oduzimao mnogo vremena.
Sa druge strane je to i tehnički izuzetno zahtjevno i obimno jer sama priča nije nikakav problem ali ako želite sve potkrijepiti dokazima i fotografijama, onda to oduzima izuzetno mnogo vremena za pronalaženje i obradu, među desetinama hiljada postojećih dokumenata.
Zato ću sada završiti ovu temu uz podsjećanje na još jednu žrtvu režima a u pitanju je Branislav Garić, ubijen sa 5 metaka u svojoj kancelariji.
O samoj presudi i postupku neću komentarisati, jer se sve vidi iz novinskog teksta. Samo ću dodatno skrenuti pažnju na to da se ubijeni, više puta prethodno obraćao, takozvanim nadležnim službama, uključujući policiju i saopštavajući da mu se prijeti ubistvom ali kao što vidimo ne samo da nije zaštićen, nego je režim potom angažovao sve svoje resurse, kako bi oslobodio ubicu.
Ne znam da li će biti uopšte novih videa od mene jer konstantno primjećujem aktivnosti policijskih doušnika a jasne su njihove namjere da me likvidiraju no to me neće zaustaviti u borbi za istinu i razotkrivanje monstruoznih zločinaca iz kriminalističke policije, koji su smišljeno pokušali prikriti ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo.
Da smo svi reagovali još tada na vrijeme i zaustavili zločince iz policije, koji stvaraju kriminalne grupe i prikrivaju mnogobrojna krivična djela ne bi došlo do mnogih narednih ubistava i danas bi vjerovatno bili živi i Dženan Memić i David Dragičević.
Znam da je izdata naredba za moje ubistvo po svaku cijenu pa ako se to i desi, vi nastavite dalje, tako što ćete podržati Muriza Memića i Davora Dragičevića, koji su vam se javno zahvalili za dosadašnju podršku i zamolili da nastavite u tome i dalje.
Vidljivo je da se mafijaški teroristički režim ljulja, pritisnut obiljem monstruoznih zločina i ovo je prilika da budu srušeni a kako kažu roditelji ubijenih Dženana i Davida, oni se ne bore samo za svoju, nego i za vašu djecu...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1152

Zahvaljujući dobrom poznavanju zakona i tome što sam primijetio i registrovao, radnje doušnika i informatora, uspio sam izbjeći klopku i ostati živ a onda poslije dokaza koje sam dostavio Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, smijenjen je jedan od kriminalaca koji su planirali moje ubistvo, bivši glavni okružni tužilac u Istočnom Sarajevu a onda je i sudiji zbog indirektnog pomaganja u realizaciji pokušaja ubistva, ometanjem mojih prava, izrečene kaznena mjera. No ovaj slučaj ni izdaleka nije završen, jer postoji još gomila kriminalaca, koji ne samo da trebaju dobiti disciplinske kazne ili biti smjenjeni, nego moraju završiti na dugogodišnjim robijama a neki praktično i na doživotnoj...

MONSTRUOZNE LIKVIDACIJE REŽIMSKOG MAFIJAŠKOG KLANA

Da bi se izvršilo ubistvo eksplozivom, koji se aktivira daljinskom komandom, potrebno je odgovarajuće stručno znanje, koje ima veoma mali procenat ljudi, potrebna su tehnička sredstva i sam eksploziv a naravno, potrebno je i da ubica vidi mjesto, odnosno objekat, gdje je postavljen eksploziv.
U slučaju likvidacije Milana Vukelića se radi o automobilu i naravno ubice i nalogodavci, nisu naslijepo aktivirali eksploziv, nego kada su vidjeli da je žrtva koju su htjeli likvidirati, sjela u automobil i vozi se ulicama.
To što je likvidacija izvršena neposredno pored zgrade MUP-a, ukazuje da je posmatrač gledao upravo iz te zgrade i imajući u vidu sve druge okolnosti, potpuno je jasno da je u ovaj monstruozni zločin, umiješan neko iz policije.
Ubistvo i samo jednog čovjeka je već dovoljno stravično no ovaj primjer pokazuje da zločinci, nisu obraćali pažnju na druge žrtve, koje mogu biti ubijene. Nisu aktivirali eksploziv, kada je Vukelić bio sam, nego su u automobilu bile još dvije osobe.
I sam eksploziv, kao izbor sredstva za ubistvo, umjesto recimo vatrenog oružja, pokazuje da su nalogodavci, osim samog ubistva, htjeli poslati poruku, svim drugim građanima, šta im se može desiti, ukoliko im se bilo ko od njih suprostavi.
Prije ove likvidacije, Milan Vukelić je dao nekoliko izjava novinarima i opisao prijetnje i paljevine, neposredno prije ubistva, što je vjerovatno još više razgnjevilo zločince, koji su naredili ovo ubistvo.
Sestra Milena Vukelića, smatra da postoje pošteni ljudi u policiji koji znaju šta se desilo i kaže : "samo čekaju trenutak kada će otkriti istinu", no na žalost to je velika zabluda.
Ako u policiji postoje pošteni ljudi, oni ne znaju ništa o izvršiocima ovog ubistva a oni koji znaju a godinama ne otkrivaju ko su ubice, su automatski prema odredbama krivičnog zakona, saučesnici tih ubica i saučesnici u ovom ubistvu.
Oni policajci, koji su kao pošteni a znaju sve o ovom ubistvu, trebali su uzgajati povrće oko kuće i prodavati ga na pijaci, umjesto da uzimaju dobre plate za navodnu borbu protiv kriminala, sjede u kancelarijama sa nogama na stolu, smišljaju laži koje će saopštavati medijima i porodicama žrtava i štite zločince.
Jer nije ovdje u pitanju samo ovo ubistvo, nego je zbog prikrivanja tog zločina i zaštite ubica i nalogodavaca u narednim godinama došlo do velikog broja drugih pljački i ubistava, koje čine iste ubice i nalažu isti moćnici.
A sve ove monstruozne zločine organizuje i prikriva upravo policija.
Možemo vidjeti da pripadnici policije, koji se usude izjaviti nešto o ubicama i nalogodavcima po hitnom postupku, bivaju uklonjeni a na njihovo mjesto se dovode poslušni izvršioci naredbi i saučesnici u novim zločinima.
Što se tiče glavnog republičkog tužioca, on je dao izjavu generalno vezano za sva krivična djela a ne samo za ovu ubistvo i rekao je da je za procesuiranje, kako je nazvao "krupnih riba" potrebna je i politička volja, što jasno znači da te volje nema i da profesionalce kojih vjerovatno ima i u tužilaštvima, sprečavaju da procesuiraju kriminalne bosove iz tajkunsko političke mafije.
Što se politike tiče, poznato je svima da svo ovo vrijeme na tom političkom vrhu, stoji Dodik Milorad i bez njegovog znanja i odobrenja se ne dešava ništa.
Kada se ima u vidu da je krajem 2016. javno pred kamerama, objelodanio formiranje "crne knjige" i naložio svojim ljudima da se bore protiv tih imena u crnoj knjizi, onda je potpuno jasno, odakle dolaze komande za prikrivanja zločina i pljački.
Ta zločinačka i teroristička izjava da "moraju voditi borbu protiv imena, koja su im nanijela štetu" je jasan poziv za likvidaciju, ja sam je tako shvatio i njegovi ljudi su i prije toga a i kasnije pogotovo, intenzivirali pokušaje da me ubiju, što srećom nisu uspjeli, pošto sam odavno shvatio kakve su njihove metode i o kakvim se monstruoznim zločincima radi.
Iz svjedočenja Milana Vukelića, neposredno pred ubistvo i njegove sestre, možemo vidjeti da su ga prethodno pozvali u policiju a da Vukeliću nije jasno, zbog čega je to urađeno.
Zbog porodice ubijenog Vukelića ali i zbog drugih građana, koji mogu postati žrtve zločinaca iz policije, ukazujem vam da u "Zakonu o krivičnom postupku" postoji odeljak pod nazivom "posebne istražne radnje" koji policija obilato zloupotrebljava.
U slučajevima kada neko ometa mafijaške poslove, zločinaca iz policije i njihovih saučesnika, angažuje se obično jedan od njih da prijavi tu osobu koja im smeta za neko banalno krivično djelo.
Policija koja inače ne želi da se miješa u svoj posao i ne istražuje prave kriminalce u ovakvim slučajevima je izuzetno ažurna, te odmah pozivaju žrtvu na razgovor, što im omogućava da nakon toga aktiviraju "posebne istražne radnje".
Uz podnesenu prijavu, zapisnik o saslušanju i tezu da postoje teškoće za pribavljanje dokaza, traži se sudska naredba za danonoćni nadzor njihove žrtve, stalno praćenje, snimanje komunikacija i druge aktivnosti a sve sa ciljem da se prikupljaju podaci i pripremi likvidacija.
Ubistvo je krajnja mjera zločinačke terorističke organizacije, jer kod većine ljudi, uspijevaju sa zastrašivanjima ili ucjenama no u ovom slučaju, kod jednog časnog i poštenog čovjeka, to nije bilo moguće.
Iz svjedočenja ubijenog Vukelića, možemo zaključiti da je inspektor koji ga je ispitivao i zastrašivao, jedan monstrum i zločinac, koji se krije iza službenog položaja, saučestvuje sa kriminalcima i iživljava nad običnim narodom.
Iz svjedočenja sestre ubijenog Vukelića, vidljivo je da zločinački MUP, štiti kriminalca među svojim redovima, koji je prijetio njenom bratu i čak, kriju dokumentaciju... informacije, zbog čega je uopšte saslušavan i ko je izdao nalog za to.
Ubijeni Vukelić je neposredno prije likvidacije, svjedočio da mu je taj monstrum iz kriminalističke policije, pominjao ženu i djecu iz čega se vidi da su bili spremni i na takve sadističke metode, da ubiju ženu i djecu ili kompletnu porodicu.
Onaj koji je stisnuo taster i aktivirao eksploziv a pogotovo oni koji su izdali nalog za likvidaciju, nisu ni obraćali pažnju, jesu li u tom trenutku možda djeca u automobilu, koji je dignut u vazduh.
Nakon ovog podmuklog zločina i više predhodnih likvidacija vatrenim oružjem, teroristi iz policije su se preorjentisali u izvršenju likvidacija na druge metode, te su sva ubistva pokušavali predstaviti kao, "samoubistva", "zadesne smrti" ili "prirodne smrti", zavisno od okolnosti.
Kod slučajeva trovanja to im i nije bio problem, proglasiti za prirodnu smrt a kod ubistava tupim oružjem se sve predstavljalo kao, "pad", "saobraćajna nesreća" i slično a išlo se toliko do gnusnih laži i falsifikovanja, da su čak i uprkos teškim povredama na tijelu Davida Dragičevića, njegovo ubistvo, zločinci iz policije, pokušali predstaviti kao "samoubistvo" ili, pošto je ostalo nejasno, šta su ti monstrumi htjeli da kažu, da li je sam svojevoljno "skočio u kanal" ili se "okliznuo".
Milana Vukelića su dakle, zločinci iz policijske bande, pozvali na saslušanje, prijetili mu i ispitivali ga a sve kao preduslov da bi pokrenuli istragu i "posebne istražne radnje".
Bezbroj je takvih primjera a pomenuću samo slučaj Davida Dragičevića, gdje je opšte poznato u posljednjoj noći kada je viđen živ, da je na trgu, presretnut od dvojice muškaraca, za koje je iznesen stav stručnjaka, da su očito u pitanju inspektori u civilu.
No, ako za to i ne bismo mogli biti sigurni, činjenica je da je nekoliko dana poslije ubistva Dragičevića, podignuta optužnica protiv njega.
U medijima su se pojavili brojni negativni i uvredljivi komentari prema tužiocu, koji je podigao tu optužnicu no ti ili ne shvataju šta to znači ili žele pažnju, skrenuti na pogrešnu stranu.
Naime, istina je da je zakonom predviđeno, da se u slučaju smrti osumnjičenog, predmet zatvara ali podizanjem optužnice, tužilac je poslao poruku javnosti, odnosno svim građanima, da je David Dragičević bio pod istragom, dakle i pod nadzorom policije, koja ga je pratila 24 sata dnevno i znala svaki njegov korak.
Na taj način su mogli planirati i organizovati napad na njega lično ili podatke o tome dostaviti saučesnicima.
Kriminalci iz policije su nakon podizanja optužnice protiv Davida Dragičevića, svatili šta to znači i veoma su se uznemirili, tako da je bukvalno odmah, na adrese nekih pripadnika pravosuđa, stiglo nekoliko poruka sa tekstom da će biti ubijeni a do danas nije otkriveno ko stoji iza njih.
Osim ovih primjera, gdje su žrtve policijske mafije nažalost stradale, imam i sopstveni primjer, kada su me ti zločinci, potpuno neosnovano prijavili za "ugrožavanje sigurnosti" jer sam pisao da će svi oni koji prikrivaju ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, završiti u zatvoru.
To naravno nije "ugrožavanje sigurnosti" opisano u krivičnom zakonu, što su zločinci iz policije vrlo dobro znali ali im je bila potrebna bilo kakva prijava da bi me pozvali na "ispitivanje" i pokrenuli "Posebne istražne radnje" te izvršili pretres. Samo nekoliko dana prije mene u PU Bijeljina je pozvan g. Nedeljko Radman, koji je preminuo na saslušavanju, bar je tako zvanično saopšteno. Nije zanemarljiv ni stres koji čovjek može dobiti u takvoj situaciji, jer osim šoka koji je doživio g. Radman i moji roditelji a baka i deda ubijene Ivone Bajo su živjeli samo još godinu baka a deda dve i po, nakon pretresa kuće, zbog izmišljene optužbe, koja nema osnova u zakonu.
Još prije toga a posebno nakon pretresa, angažovani su doušnici i provokatori, te su počeli prvi pokušaji ubistva, najpre trovanjem a onda u posljednje vrijeme, pokušaji uvlačenja u zamku timova plaćenih ubica, gdje bi se likvidaciju izvršila na sličan način kako je pokušano sa Slobodanom Vasiljevićem u Šekovićima.
Kao preduslov za to, pripadnici mafijaškog klana, pošto nisu više mogli izdejstvovati naredbu od suda u Bijeljini, odlučili su lažirati nadležnost na teritoriji Istočnog Sarajeva, čije tužilaštvo i sudovi, nisu nadležni po zakonu da postupaju na teritorijama izvan nadležnosti Okružnog suda u Istočnom Sarajevu.
Nadležnost im može dodijeliti samo, Republičko tužilaštvo, odnosno Vrhovni sud Republike Srpske a da su smišljeno lažirali nadležnost vidi se iz dokumenata "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15".
Na optužnici protiv mene, gdje sam optužen da sam pisao za neke tužioce i prije svega sudije da rade za mafijaški režim i štite kriminalce i ubice, (za šta se ponosim što sam pisao i uvijek ću to pisati) navedeno je kao jedan od dokaza, "Dopis republičkog tužilaštva" kojim bi navodno, trebalo da su dobili nadležnost.
Iako sam više puta, pismeno tražio da mi se pošalje ta odluka, nikada to nije učinjeno iz OJTIS, nego sam je dobio od Republičkog tužilaštva, (onog istog koje je izjavilo da je za procesuiranje krupnih riba, potrebna i politička volja) a iz nje se vidi, da im nije dodijeljen nikakav predmet protiv mene, nego naprotiv, moja krivična prijava protiv kriminalaca koji su falsifikovali sudsko rješenje.
Što se tiče suda u Sokocu, kod njih ne postoji, ne samo rješenje Vrhovnog suda, nego nisu imali ni to lažno navodno rješenje tužilaštva na koje su se pozivali a iz odgovora Vrhovnog suda se vidi da ne postoji nikakav predmet protiv mene, odnosno nijedan predmet u kome sam stranka u postupku.
Uprkos tome, zločinci su angažovali desetine službenika da bi me na svaki mogući način, odvukli na teritoriju Istočnog Sarajeva, gdje su čekale ekipe plaćenih ubica a tamo bih im bio laka meta za razliku od Bijeljine.
Zahvaljujući dobrom poznavanju zakona i tome što sam primijetio i registrovao, radnje doušnika i informatora, uspio sam izbjeći klopku i ostati živ a onda poslije dokaza koje sam dostavio Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, smijenjen je jedan od kriminalaca koji su planirali moje ubistvo, bivši glavni okružni tužilac u Istočnom Sarajevu a onda je i sudiji zbog indirektnog pomaganja u realizaciji pokušaja ubistva, ometanjem mojih prava, izrečene kaznena mjera.
No ovaj slučaj ni izdaleka nije završen, jer postoji još gomila kriminalaca, koji ne samo da trebaju dobiti disciplinske kazne ili biti smjenjeni, nego moraju završiti na dugogodišnjim robijama a neki praktično i na doživotnoj.
Oni to vrlo dobro znaju i zbog toga, zločinci iz policije uporno prikrivaju podatke i kriminalce, kako među svojim redovima, tako i saučesnika, uprkos stalnim mojim pismenim upozoravanjima, pa čak i dopisu predsjednika Republike.
Umjesto da postupa po zakonu, takozvani MUP je ponovo aktivirao svoje doušnike i nalazimo se u završnoj fazi. Ili ću "ja njih strpati na robiju" ili će me ubiti a nema nikakve sumnje za koju bi se opciju oni odlučili, posebno kad se ima u vidu da ubistvo Ivone Bajo, osmogodišnje djevojčice, nije jedini zločin koji imaju na savjesti, nego samo jedan od stotina a vjerovatno i hiljada kriminalnih dijela, pljački i ubistava...

 

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1151

Bez namjere da sada opširnije opisujem pozadinu, samo ću napomenuti da su zločinci iz kriminalističke policije, godinama pokušavali da me ubiju, koristeći svoje saučesnike iz ekipa plaćenih ubica kojima komanduju a pošto su prethodno ubili osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo, prilikom šverca narkotika sa svojim saučesnicima u Bobar grupu...

PODMUKLE TERORISTIČKE METODE POLICIJSKE MAFIJE

Ovaj video je nastavak opisa gestapovskih metoda rada mafijaških paradržavnih struktura a koji je započet u videu pod nazivom "Duboka država na Balkanu". Podsjećam da je policijska banda više godina aktivno pokušavala da me ubije i udarala konstantno na garantovana prava a sve nakon što je ubila osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo, švercujući narkotike. Bjesni zbog neuspjelih pokušaja likvidacije, zločinci iz MUP-a se nisu mogli suzdržati, kada sam doneo dokaze u zgradu PU Bjeljina, prije skoro 2 godine, nego su poslali svog službenika u civilu da me vrijeđa, fizički napadne obema rukama i prijeti ubistvom. Pošto vrh MUP-a, štiti tog napadača, krije njegovo ime, kao i druge zločince, taj napad je praktično objava rata, aktivan rad na planiranju mog ubistva i ovi video zapisi i tekstovi kojima razotkrivam metode policijske bande su odgovor na te napade i rat koji zločinci vode protiv časnih i poštenih građana.
Ukoliko niste pogledali taj video, potražite ga pod navedenim nazivom na "Youtube" no prethodno ogledajte ovaj video do kraja jer će u njemu biti opisani neki metodi, koji mogu biti primjenjeni i na vama ili vašoj djeci.
Sigurno ste nekoliko puta do sada pročitali ili čuli, kada se opisuju neke kriminalne aktivnosti da policija i mediji karakterišu neke osobe riječima da su pitanju lica "od ranije poznata policiji".
To je stara da tako kažem "udbaška" ili "gestapovska" fraza a koja bi trebalo psihološki djelovati na narod i u startu predstaviti policiju kao profesionalce a opisana lica kao kriminalce.
Pravo stanje je sasvim drugačije i to sam opisivao u dopisima sudu kao recimo u dokumentu "Zahtjev za izdavanje sudske naredbe u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr" riječima da je policija i RS iza koje se krije takozvani MUP od ranije poznata građanima kao teroristička organizacija koja laže, falsifikuje, pljačka vozila banke po autoputevima, ubija građane i štiti prave kriminalce.
U tom predmetu sam pred sudom razotkrio i dokazao, razbojničke mafijaške metode policije na takav način da je i prisutnim službenicima, odnosno svjedocima policije bilo neprijatno prisustvovati i slušati tok dokaznog postupka.
Bez namjere da sada opširnije opisujem pozadinu, samo ću napomenuti da su zločinci iz kriminalističke policije, godinama pokušavali da me ubiju, koristeći svoje saučesnike iz ekipa plaćenih ubica kojima komanduju a pošto su prethodno ubili osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo, prilikom šverca narkotika sa svojim saučesnicima u Bobar grupu.
Prvo što trebate znati je činjenica da nijedan inspektor ne može obavljati svoj posao, samo ako dobro poznaje zakon, pod uslovom da ga uopšte i poznaje, nego mu je potrebna i mreža informatora, odnosno doušnika.
Tu je i gomila džabalebaroša iz takozvanih tajnih službi, koji špartaju od jutra do mraka gradskim kafeima i ulicama, osluškujući razgovore za šankovima i stolovima, istovremeno nadgledajući dilovanje narkotika koje kontrolišu i poneki uzimajući "reket" vlasnicima u zamjenu za zaštitu od racija i inspekcija.
No oni su sporedni za ovu temu te se vraćam na mrežu informatora, koje policija formira gestapovskim metodama.
Naime jedan kriminalistički inspektor može doći do doušnika tako što će stvarnog kriminalca, pljačkaša recimo, "osloboditi od istrage" time što će uništiti dokaze protiv njega a zauzvrat bi ovaj trebao da mu u budućnosti dojavljuje sve informacije za koje sazna.
Sigurno je da ima i takvih primjera ali ne mnogo a i teško bi policija došla do njih da nema druge informatore koje sama proizvodi.
Garantovano ste mnogo puta do sada čuli za racije, koje policija obavlja po kafićima, stadionima ili drugim mjestima gdje se okupljaju maloljetnici.
Navijačke grupe su jedna od najmoćnijih struktura, kojima upravlja policija za interese mafije i u njima su uvijek ljudi iz kriminalnih krugova, pod zaštitom saučesnika iz policije. Poslednji slučaj hapšenja takve grupe, koja je prethodno godinama bila pod zaštitom policije se desio u Beogradu a u Bjeljini je recimo poznat slučaj ubistva navijača "Partizana" koje su izvršili pripadnici protivničkog navijačkog tabora "Crvene zvezde". U postupku koji je vođen, osumnjičeni su oslobođeni, zbog loše istrage i dokaza a možete biti sigurni da su ubistvo organizovali upravo pripadnici navijačke grupe, koji su saučesnici i informatori kriminalaca iz MUP-a i kao takvi imaju njihovu zaštitu.
Napominjem da su zločinci iz policije, tokom godina koristili veliki broj doušnika od kojih sam saznao neke podatke, direktno od njih ili sam ih otkrio posredno, tako da vrlo dobro znam, kakve se sve metode koriste.
Jedan od najpodmuklijih trikova je taj da policijski doušnik, koji je ranije vrbovan, okuplja oko sebe maloljetnike, kojima je idol i časti ih po kafeima a onda se pojavi neko ko društvu besplatno pokloni "džoint" odnosno cigaretu od marihuane.
Nekome se i ubaci kesica sa "praškom" u džep od jakne ili slično a onda ko naručeni dolaze policajci u raciju. Može to da bude i "slučajno" legitimisanje nakon izlaska ili "rutinska" saobraćajna kontrola vozila u kome je policijski doušnik "posejao" kesicu i eto "uspješne akcije policije" koja se na sva zvona oglasi u medijima sa 23 uhapšena i 200 grama narkotika ukupno, što je oko 8 grama po osobi. Sve bez navođenja kod koliko njih je to "nađeno" a možda samo kod jednog kome je podmetnuto no cilj je postignut... eto novih 20-tak lica, podesnih za ucjene i vrbovanje u mrežu informatora i kriminala policijske mafije.
Prethodno je naravno, velikodušni "darodavac" džointa nestao iz kafea a grupa maloljetnika ostavljena da objašnjava policiji, kako se našla u društvu, gdje je za stolom "kesica sa travkom koja asocira na opojnu drogu marihuana" kako to obično opisuje policija, nakon pod navodnim znacima "uspješnih" racija.
I sada, zavisno od slučaja do slučaja, vrši se pritisak na maloljetnike, neke i punoljetne te njihove roditelje, pa se od nekih uzima novac da bi se dokazi "zagubili" a drugi se vrbuju za buduće saradnike.
Uz klasične fraze : "Znamo mi da je to dobro dijete, koje se našlo u lošem društvu ali eto mi moramo da radimo nešto, gledaju nas ovi šefovi odozgo a niko neće da nam pomogne da bismo došli do pravih kriminalaca"...
I tako, mic po mic, inspektori obrađuju i roditelje i djecu, da bi im na kraju obećali "gubljenje" dokaza i materijala a zauzvrat dobili pristanak da ih u budućnosti angažuju za svoje podmukle planove, odnosno pomoć prilikom prikupljanja podataka i nadziranja osoba, koje su im ozbiljna prijetnja.
Pri tome mislim na časne i poštene ljude, koji su uvijek najozbiljnija prijetnja, zločincima iz političko tajkunske mafije i policije.
Tako, ako ste već bili u sličnoj situaciji ili vam se desi u budućnosti, nemojte dozvoliti da bezočni manipulanti iz policije, maltretiraju vašu djecu i od vas prave špijune.
Ne radi se ovdje samo o pukom sakupljanju podataka i eventualno nekom podmetanju dokaza nevinim ljudima, nego se ovako dobijene informacije koriste za pripreme i organizovanje likvidacija, svih onih koji su smetnja mafijaškom režimu.
Kriminalci iz policije imaju širok spektar doušnika a najopasniji su oni koji se šalju u najbližu okolinu žrtve sa zadatkom da pridobije njihovo povjerenje već pripremljenim lažima te prenese informacije koje zanimaju zločince iz policije.
Nije rijetkost i da takvi lično izvrše ubistvo otrovima ili nekim oružjem no obično se za likvidaciju koriste druge osobe ili profesionalci, kao što je primjer surove likvidacije Milana Vukelića ili u skorije vrijeme, Slaviše Krunića.


NASTAVLJA SE...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1150

Duboka država na Balkanu

Metode i krivična djela koja sam dokazao pred sudom svrstavaju policiju na nivo gestapoa, srednjovjekovne inkvizicije ili kako već svako od vas zamišlja oličenje zla, zločina i razbojništva. Detalje neću sada opisivati, nego samo da se radilo o više krivičnih djela, falsifikovanja činjenica i potpisa, ugrožavanje života i garantovanih prava a sve sa ciljem da se pripremi likvidacija, koju je trebalo da izvrši neka od bandi ubica pod policijskom kontrolom...

DUBOKA DRŽAVA NA BALKANU

Svjedoci smo da se već godinama od strane takozvane policije i tužilaštva, smišljeno i organizovano, prikrivaju najteži zločini, pljačke i ubistva građana...
Stvar je u tome da ne postoje i ne funkcionišu ni policija ni tužilaštvo, niti bilo kakvi drugi organi, jer su to samo servisi mafije, koja sistematski pljačka narod.
Uobičajeno je da većina ljudi, takvu strukturu naziva "Udba", neko "tajne službe" a u zadnje vrijeme sve više "duboka država" ili "vlada u sjenci". U krivičnom zakonu bi se za njih mogao naći stručni izraz "teroristička organizacija" ali ja smatram da je najprikladniji izraz za njih - banda.
Ja ne tvrdim naravno da je svaki zaposleni u policiji kriminalac, niti da nisu pojedinci, pristupili tamo iz najčasnijih namjera ali njihov uticaj je nikakav i vremenom se udruže sa zlikovcima ili sklone u stranu a oni koji se usude suprotstaviti šefovima bande, završe pod zemljom, kao doministar Jozo Leutar ili policajci Šehović i Vujinović u Federaciji, odnosno komandiri policije, Srđan Knežević i Željko Marković u RS. Na žalost to nisu jedini primjeri a mnogo je više ubistava koji se predstavljaju kao "samoubistva" i "zadesne" smrti.
Ta banda je razgranata kroz sve sisteme takozvane države ali ja ću se bazirati najviše na policiju, koja je prije svega naoružana vatrenim oružjem, primjenjuje nasilne metode i aktivno vrši krivična djela, prikrivanja stvarnih zločinaca svojih saučesnika i podmetanja dokaza, odnosno montiranja predmeta nevinim građanima.
Da je kompletna policija najobičnija banda, sve je vidljivije i za to postoji sve više dokaza a među posljednjima su hapšenja pripadnika policije, zbog smišljenog prikrivanja ubistva Dženana Memića, koje se desilo u Sarajevu, te hapšenje pripadnika mafijaškog klana navijačke grupe u Beogradu a koja je cijelo vrijeme djelovala pod zaštitom policije i sa njihovim legitimacijama.
Podsjetimo u prošlosti na slične primjere specijalne policije, koja je rasformirana poslije organizacije i atentata na pokojnog premijera Zorana Đinđića a slične banditske formacije imamo i u Bosni poput "Ševa" u Federaciji, kao i brojnih sličnih "bratskih" postrojbi, naslonjenih na dobro poznate zločine, ustaških i četničkih predaka.
2020. godina je pokazala na primjerima u cijelom svijetu da je globalno gledano, policija najobičnija banda, čiji je cilj da štiti pljačkaški režim na vlasti i teroriše građane, kad za to dobiju naredbu.
No vratimo se dokazima o smišljenom kriminalu i zločinima lokalne policijske bande na Balkanu.
Što se tiče pomenutog ubistva Dženana Memića i smišljenog prikrivanja tog zločina, većini građana je poznato mnogo detalja o tome jer se 5 godina pokušava udruženom kriminalnom akcijom korumpiranih pripadnika policije i tužilaštva prikriti kako je došlo do tog ubistva, prikrivanjem pravih dokaza i podmetanjem lažnih tragova.
I konačno, poslije 5 godina došlo je do prvih hapšenja osumnjičenih a u sve to je umiješan daleko veći broj lica, najvjerovatnije oko 50 pa čak i više.
Ne treba zaboraviti da je nedavno došlo do, da tako kažem prinudne ostavke, dotadašnjeg predsjednika Visokog sudskog i tužilaštvo vijeća, nakon što se u javnosti pojavio snimak njegovog razgovora sa kolegicom sudijom.
Taj razgovor je sam po sebi bio više nego banalan ali možete biti sasvim sigurni da postoji još mnogo drugih razgovora, koji nisu objavljeni a mnogo bi više kompromitovali i bivšeg predsjednika Vijeća i njegove saučesnike tako da se odlučili za ostavku a prisluškivanje vrše naravno "tajne službe" kako vidite čak i svojih ljudi.
Odmah potom u javnosti se pojavila afera vezano za "najtalentovanijeg ikonopisca" na Balkanu, koja je skoro mjesec dana bila glavna tema, kako ovdje tako i u svijetu a uzrokovala je da se čuveni "umjetnik" naprasno razboli i završi u bolnici, ostavši bez teksta i dodao bih bez zaštite, koju je do sada imao sa mjesta predsjednika Visokog sudskog tužilačkog vijeća.
Zvanično je otvorena istraga, vezano za ukradenu ikonu a onda smo obaviješteni i za hapšenja vezano za ubistvo Dženana Memica, što ako dodamo svjedočenje sudije iz Mostara, koja je pred kamerama izjavila da je na nju vršen pritisak i prijetnje, kako da presuđuje, pokazuje da bi možda moglo doći do promjene u pravosuđu i da konačno zavlada pravna država.
Kako je ranije bilo, dobro znamo i po primjeru ubistva Davida Dragičevića u Banjaluci, koje je potom, zločinački vrh policije potpuno neovlašteno, pokušao pred kamerama da obrazloži na svoj način, tvrdeći da je u pitanju narkoman i pljačkaš, koji je potom skočio u kanal i udavio se, uprkos brojnim teškim povredama, koje imao na tijelu.
Zahvaljujući upornosti i hrabrosti porodice i prijatelja, ova monstruozna laž policije je razotkrivena, otvorena je istraga a saznali smo i da je došlo do krađe materijalnih dokaza vezanih za ovaj zločin, da su nestali neki predmeti i za to su osumnjičeni neki službenici a istog dana, desila se eksplozija u jednoj vikendici pored Banja Luke.
Pošto se ta dva događaja, desila bukvalno u rasponu od 24 sata, ne bih uopšte isključio mogućnost da je ta vikendica, vezana za prikrivanje ovog ubistva na neki način, jer nova laž policije, kako je do eksplozije došlo zbog boce sa plinom je i djeci u osnovnoj školi jasno da je to besmisleno, pošto je ta ista boca ostala neoštećena.
Podsjetiću još na vjerovatno najmonstruozniji zločin u ovoj zemlji a to je brutalna likvidacija Milana Vukelića, ispred zgrade MUP-a u Banja Luci, nakon što je pomenuti gospodin pokušao spriječiti organizovani kriminal i javno pred kamerama izjavio da mu je prijećeno u policijskoj stanici.
Nema nikakve sumnje da su likvidaciju Vukelića eksplozivnom napravom, izvršili upravo pripadnici policije a da li se tu radi o nekim pojedincima ili smišljenom zločinu kompletnog MUP-a procijenite sami, jer se taj monstruozni zločin zataškava evo već 13 godina.
Ovdje je važno istaći da su i prije ubistva Davida Dragičevića i prije likvidacije Milana Vukelića, protiv njih podnesene banalne krivične prijave i prije svega neosnovane ali su bile potrebne policiji da bi mogla aktivirati "posebne istražne radnje" i vršiti nadzor 24 sata dnevno nad tim osobama, što u suštini znači prikupljanje podataka i priprema likvidacije.
No sigurno najveći zločin ili bar jedan od najvećih je ubistvo, osmogodišnje devojčice Ivone Bajo, ispred ulaza u firmu Univerzal iz Bobar grupe, koja se desila prilikom krijumčarenja narkotika od strane policije i njenih saučesnika u Bobar grupu.
Iako su zločinci iz policije, pokušali prikriti dokaze ovog ubistva, nisu u tome uspjeli, jer sam u potpunosti razotkrio njihove zločinačke aktivnosti.
Umjesto da pruže pomoć smrtno ranjenoj djevojčici, zločinci iz policije i njihovi saučesnici krijumčari su prvo istovarili 4 paketa krijumčarene robe, od čega su 3 nestala tokom noći a onda su se potrudili da kamion koji je dovezao tu robu, pobjegne sa mjesta zločina.
Dječji ruksak, koji je ubijena djevojčica nosila preko ramena je oštećen tako da je kaiš tog ruksaka, dvostruko presječen, predmetom koji je i ubio djevojčicu a onda su taj materijalni dokaz zločinci skinuli se ubijenog djeteta, odneli sa mjesta zločina, otkinuli ostatak presječenog dijela a onda taj kaiš, oprali jakim hemijskim sredstvom, kako bi uklonili tragove masti i ulja zaostale od pobjeglog kamiona.
Imena kriminalaca koji su to uradili sam otkrio i objavljivao ali ih sada neću navoditi, jer upornim prikrivanjem kriminalaca među svojim redovima i zaštitom koju im pruža, kompletan takozvani MUP je pokazao da je najobičnija banda i sve zločine, pripisujem toj bandi.
Tada nije bilo poznato ali danas se zna, da je tokom tih godina, vršena astronomska pljačka preko Bobar grupe i posebno preko Bobar banke, što je razotkriveno 2014-te godine.
Naime, zbog organizovane pljačke, Bobar banci je bilo naloženo od strane Evropske banke da izvršiti dokapitalizaciju, odnosno nadomjestiti gubitke do 30. septembra 2014. i zanimljivo, baš tog dana umire bivši vlasnik Bobar grupe.
Možete biti sasvim sigurni da tu nije u pitanju nikakva smrt. Vlasnik sigurno nije umro, nego je ili ubijen ili je njegova smrt lažirana a mafijaški teroristički režim, za oboje ima i ljude i mogućnosti da ih izvede, mislim na obe te opcije.
2015-te godine, poslije mnogobrojnih pokušaja, uspijevam da dobijem iz sudskog depoa, predmete koje imala ubijena djevojčica i na zapisniku je navedeno u kakvom se stanju nalazi dječji ruksak, odnosno, kaiš tog ruksaka je dvostruko presječen, dio nedostaje a ostatak je zamrljan, nekim hemijskim sredstvom.
Pošto sam pokrenuo pravne mehanizme za utvrđivanje činjenica, kako je došlo do ovih oštećenja i ko je odgovoran za prikrivanje dokaza zločina i njegovo uklanjanje sa lica mjesta, mafijaški klan intenzivira svoje pokušaje da me ubije o čemu sada neću iznositi detalje.
Početkom 2017. zahvaljujući sudiji osnovnog suda u Bijeljini, dobijam izjavu tužilaštva u kojoj se navodi da tužilaštvo nema saznanja o oštećenjima materjalnog dokaza, koja su navedena u zapisniku suda, jer ih policija nije o tome obavijestila.
Sada je 2021. godina i prošlo je 4 godine od izjašnjenja tužilaštva a zločinci iz takozvanog MUP-a ne samo da odbijaju da se izjasne o tome i štite kriminalce koji su pokušali prikriti ovu ubistvo, nego su više puta aktivno pokušali da me ubiju o čemu postoji dokazni materijal i u postupku "80 0 Pr 100636 18 Pr" pred sudom a ni nakon pismenog naloga Predsjednika Republike nisu reagovali, što pokazuje da nemaju nikakve veze ni sa zakonom ni sa Republikom ni sa narodom.
Metode i krivična djela koja sam dokazao pred sudom svrstavaju policiju na nivo gestapoa, srednjovjekovne inkvizicije ili kako već svako od vas zamišlja oličenje zla, zločina i razbojništva. Detalje neću sada opisivati, nego samo da se radilo o više krivičnih djela, falsifikovanja činjenica i potpisa, ugrožavanje života i garantovanih prava a sve sa ciljem da se pripremi likvidacija, koju je trebalo da izvrši neka od bandi ubica pod policijskom kontrolom. Jedna takva banda plaćenika je uhapšena nekoliko mjeseci kasnije poslije pokušaja ubistva Slobodana Vasiljevića u Šekovićima za šta je jedan od njih nedavno priznao krivicu, dok se ostalima još sudi.
Kako sam već i rekao, takozvani MUP-u je mafijaška, fašistička, teroristička organizacija, privatna banda, koja radi isključivo za interese svojih mafijaški bosova i od njih ne možete očekivati nikakvu zaštitu, nego jedino obračune sa konkurencijom, odnosno manjim kriminalnim grupama, koje najčešće policija sama i stvara.
Više puta sam slao pismene dopise, zločincima iz policije i upozoravao da prekinu sa kriminalom i zaštitom mafije te im na kraju poslao obavijest da do 1. januara 2021. dostave odgovore na postavljena pitanja, prije svega šta znaju o stanju u kome se nalazi materijalni dokaz ubistva ili ću u suprotnom objaviti materijal, koji pokazuje kakva su oni zločinačka i mafijaška organizacija.
Policijska banda to naravno nije učinila jer zvanično "nemaju" nikakav odgovor, zbog čega je materijalni dokaz ubistva u takvom stanju jer da ga imaju, Tužilaštvo bi to moralo znati a onda s obzirom da ga nemaju, morali bi prema zakonu o krivičnom postupku da pokrenu istragu i ustanove zbog čega je do ovoga došlo.
Zločinci to naravno ne žele jer im je i bio cilj da ubistvo prikriju, pošto je to za njih samo "nebitna" usputna žrtva u brojnim pljačkama i zločinima, koje imaju na savjesti, odnosno savjesti nemaju ali zato imaju ruke, krvave do ramena.
Zločini kriminalaca iz policije su toliki da bi za njihovo objavljivanje, trebali ne samo sati nego dani i zato naravno neću ostale detalje navoditi sada, nego u narednim video zapisima a do tada savjetujem svima da se dobro čuvate od pripadnika policijske bande, bilo da su u uniformama ili u civilu...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1149

Ukoliko bi bilo koji organ, pokušao nasilno u budućnosti, sprovoditi ove terorističke mjere, svaki građanin se ima pravo pozvati na ovu odluku Ustavnog suda, ukoliko zna za nju, pa ako bi uprkos svemu dolazilo i do nekih postupaka i eventualnog kažnjavanja građana, svako bi mogao poslati apelaciju, Ustavnom sudu BIH i pozvati se samo na donesenu odluku "AP-3683/20" od 22. decembra 2020. godine. Ne vjerujem da bi bilo koji častan i odgovoran profesionalac uradio tako nešto ali hipotetički ako bi se tako nešto desilo to ne bi bio samo osnov za prihvatanje svih eventualnih apelacija, nego i za disciplinske prekršaje pa čak i krivičnu odgovornost svih onih, koji bi se eventualno usudili nepoštovati odluke Ustavnog suda, koje su konačne i obavezujući za sve javne organe na teritoriji zemlje...
UPUĆUJE SE : VLADI REPUBLIKE SRPSKE, VRHOVNOM SUDU REPUBLIKE SRPSKE, REPUBLIČKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU, OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI, OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI, MUP-U REPUBLIKE SRPSKE, SUDSKOJ POLICIJE REPUBLIKE SRTPSKE, VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU BIH I GRAĐANIMA PUTEM INTERNETA.

KRŠENJE LJUDSKIH PRAVA ORGANIZOVANIM LAŽIRANJEM PANDEMIJE

Prije 30 dana, (120. sjednica Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine) Ustavni sud Bosne i Hercegovine, rješavajući Apelaciju AP-3683/20, donio je odluku da su naredbe takozvanih "kriznih štabova" o obaveznom nošenju zaštitnih maski i o ograničenju kretanja nezakonite, odnosno predstavljaju kršenje osnovnih ljudskih prava i sloboda, garantovanih Ustavom Bosne i Hercegovine i Evropskom konvencijom.
To bi bio u najkraćem, sažetak odluke Ustavnog suda BIH, koju prilažem u kompletnom obimu kao pdf fajl "AP-3683/20" a u nastavku citiram najznačajnije djelove iz te odluke.
"Na osnovu člana 72. stav (4) Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine nalaže se Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine da odmah, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema ove Odluke, preduzmu aktivnosti i usklade svoje djelovanje sa standardima iz člana II/3.f) Ustava Bosne i Predmet broj: AP-3683/20, Odluka o dopustivosti i meritumu Hercegovine i člana 8. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, te standardima iz člana II/3.m) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 2. Protokola broj 4. uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, kako su navedeni u ovoj Odluci. Na osnovu člana 72. stav (5) Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, nalaže se Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine da, u narednom roku od 15 dana od isteka roka iz stava 3. dispozitiva ove odluke, obavijeste Ustavni sud Bosne i Hercegovine o provođenju naloga iz stava 3. dispozitiva ove odluke. Odluku objaviti u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”, “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, “Službenom glasniku Republike Srpske” i u „Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine“.
Zaključak
Ustavni sud je zaključio da miješanje u osnovna ljudska prava i slobode garantovane Ustavom BiH i Evropskom konvencijom, u konkretnom slučaju prava na privatni život i na slobodu kretanja, koje je izvršeno Naredbama uskih segmenata izvršne vlasti o obaveznom nošenju zaštitnih maski i o ograničenju kretanja, u konkretnom slučaju kriznih štabova ministarstava zdravstva, kada je izostalo aktivno učešće u donošenju i preispitivanju naređenih mjera od strane najviših organa zakonodavne i izvršne vlasti, predstavlja kršenje navedenih ljudskih prava i sloboda.
Prema članu VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke Ustavnog suda su konačne i obavezujuće.

Ova odluka je privukla veliku pažnju javnosti i opisivana je u više medija a prilažem članak "Ustavni sud presudio da su policijski sat i nošenje maske kršenje ljudskih prava" u kome se to i vidi.
Neke odluke Ustavnog suda, mogu se odnositi samo na konkretan slučaj no u ovom primjeru se radi o pravima garantovanim Ustavom a koja važe na kompletnoj teritoriji Bosne i Hercegovine što znači da donesenu odluku moraju poštovati i sprovoditi svi organi Bosne i Hercegovine, uključujući i Republiku Srpsku, inače će smišljeno kršiti garantovana ljudska prava i slobode a što se inače, konstantno i planski čini.
Teoretski, ukoliko bi bilo koji organ, pokušao nasilno u budućnosti, sprovoditi ove terorističke mjere, svaki građanin se ima pravo pozvati na ovu odluku Ustavnog suda, ukoliko zna za nju, pa ako bi uprkos svemu dolazilo i do nekih postupaka i eventualnog kažnjavanja građana, svako bi mogao poslati apelaciju, Ustavnom sudu BIH i pozvati se samo na donesenu odluku "AP-3683/20" od 22. decembra 2020. godine.
Ne vjerujem da bi bilo koji častan i odgovoran profesionalac uradio tako nešto ali hipotetički ako bi se tako nešto desilo to ne bi bio samo osnov za prihvatanje svih eventualnih apelacija, nego i za disciplinske prekršaje pa čak i krivičnu odgovornost svih onih, koji bi se eventualno usudili nepoštovati odluke Ustavnog suda, koje su konačne i obavezujući za sve javne organe na teritoriji zemlje.
Ustavni sud nalaže državnim organima da usklade svoje djelovanje sa njihovom odlukom i to se mora poštovati na cjeloj teritoriji BIH jer su i prava garantovana Ustavom ista za sve građane.
Neke osobe, među kojima i ja smo skoro od početka ukazivali da se radi o lažnoj pandemiji dirigovanoj na svjetskom nivou od strane internacionalne mafije odgovorne za konstantne "kontrolisane" ratove pa i one svjetske a lokalni izvršioci radova su njihove sluge, dovedene na vlast kao "dašci vjetra" ili na drugi način podobni da bi sproveli globalne planove preuređenja svijeta.
I ako se neko nije slagao sa ovakvim viđenjem pa se ne slaže ni sada to je njegovo legitimno pravo ali u situaciji kada postoji već 30 dana donesena odluka Ustavnog suda da je nametanje nošenja maski i ograničavanje kretanja nezakonito i predstavlja kršenje ljudskih prava, potpuno je apsurdno pa i suludo a sasvim sigurno protivzakonito da na svakom ulazu u neku zgradu, posebno javnih službi stoje i dalje natpisi da je korištenje maski obavezno. Jasno je da su se pojedini moćnici "snašli" da profitiraju i u ovakvim uslovima, na respiratorima, pokretnom šatoru pa i prodaji maski i ne odgovara im da im ostanu neprodate i izmakne već viđeni profit ali odluke Ustavnog suda se moraju poštovati iako je nekima "crna knjiga" i usmeni nalozi mafije iznad zakona i ustava.
Oko mjesec dana ranije, konkretno 10. novembra 2020. Ustavni sud BIH je donio odluku po mojoj Apelaciji i naložio da se po toj odluci hitno postupi "Odluka po AP 1031-19" što je i učinjeno te je Okružni sud u Bijeljini, (Rješenje 80 0 Pr 092159 20 Pžp 2 od 29.12.2020.) odmah reagovao i doneo odgovarajuću odluku, koju neću naravno sada komentarisati, kao ni moju apelaciju jer nije tema dopisa, nego je poenta u obavezi poštovanja i sprovođenja svake odluke te su svi javni organi obavezni da svoj rad usklade sa odlukom Ustavnog suda po AP-3683/20 od 22.12.2020.
Oni koji me poznaju, znaju i to da mi nije potrebna ničija odluka, ni dopuštenje nekog policajca, službenika javnog organa, pa ni Ustavnog suda da bih znao i zahtjevao poštovanje garantovanih prava, te stoga ovaj dopis i ne pišem zbog sebe, nego zbog drugih građana ali i brojnih službenika, koji su prisiljeni podnositi teror lokalnih pripadnika internacionalne mafije, (Plenkovića, Vučića, Čovića, Izetbegovića, Dodika itd) i nositi maske satima, ugrožavajući tako svoje zdravlje i živote.
Ova tema je izuzetno obimna ali ne želim da nepotrebno usložnjavam ovaj dopis jer je prioritet donesena odluka i zaštita prava građana pa i života jer razvoj bakterija na maskama posebno u zimskim uslovima, predstavlja veliku opasnost i rizik da pređu u nos te pluća i na taj način izazovu upale i smrt, što dobro plaćeni farmako lobisti smišljeno uopšte ne pominju kao nuspojavu korištenja maski. Stoga skrećem pažnju svim odgovornima, počev od Vlade Republike Srpske pa do svih javnih organa, svakog pojedinačnog javnog objekta da imaju u vidu donesenu odluku Ustavnog suda i preduzmu hitne mjere da se njihov rad dovede u okvire zakona i Ustava a vezano za pomenutu odluku...

PRILOZI

120. sjednica Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
AP-3683/20
Ustavni sud presudio da su policijski sat i nošenje maske kršenje ljudskih prava
Odluka po AP 1031/19

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1148

Ova odluka je uvod u strmoglavi pad mafijaškog režima dodik milorada, što je kulminiralo aferom oko ukradene zlatne ikone i gomilama pokušaja laži da se opravda posjedovanje ukradenog predmeta a za svo ovo vrijeme MUP RS nije smislio nijednu laž da opravda zločine koje opisujem i za njih objavljujem dokaze na internetu. Jedino što su smislili je to da me pokušaju uplašiti prijavama i prekršajnim kaznama jer razotkrivam njihove zločine i javne naredbne šefova mafije za likvidacije nepodobnih i za mafiju opasnih osoba poput mene...

POLICIJSKOJ UPRAVI BIJELJINA - MUP RS

NAČELNIKU POLICIJSKE UPRAVE BIJELJINA - DIREKTORU POLICIJE

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV NAČELNIKA KRIMINALISTIČKE POLICIJE U BIJELJINI I DRUGIH

Napomena : S obzirom na opasnost od zaraze, odnosno mogućnost kontaminacije prilikom transporta, dostavljam ovaj materijal u digitalnom obliku na zvanične mejlove te tražim da mi na isti način bude odgovoreno... na mejl Zdenkobajo@gmail.com.

UPOZORENJE DIREKTORU POLICIJE I NAČELNIKU PU BIJELJINA

Veza : Odgovor službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020.
Ovaj dopis se dostavlja Direktoru policije RS i Načelniku policijske uprave Bijeljina ali i Tužilaštvu Bosni i Hercegovine, kao krivična prijava protiv načelnika kriminalističke policije u Bijeljini, zbog saučesništva u prikrivanju ubistva djevojčice Ivone Bajo, kao i više drugih krivičnih dijela, uključujući pokušaje mog ubistva i napade na prava garantovana Ustavom i zakonima, pošto je ignorisao sva moja prethodna upozorenja. Sa osobama koje su trenutno na navedenim komandnim pozicijama nisam imao nikakav direktan sukob ali to ne znači da nisu učestvovali u organizovanim napadima na mene ili u nekom drugom kriminalu a osim toga obavezni su zakonom da djeluju i štite interese RS a ne mafijaškog klana koji formira "CRNE KNJIGE" i nalaže "borbe" protiv imena koja su u toj knjizi, odnosno likvidacije. I samo nečinjenje je krivično djelo te sve ove elemente treba sagledati i u aspektu krivične prijave, što je u nadležnosti tužilaštva. S TOG ASPEKTA, KOMPLETAN MUP IMA STATUS TERORISTIČKE ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE KOJA RADI ZA INTERESE INTERNACIONALNE MAFIJE.
Vazano za pomenutu "crnu knjigu" Ustavni sud BIH je 10.11.2020. presudio u moju korist u predmetu "AP-1031-19" a ja kao podnosilac apelacije ističem ključnu rečenicu navedenu u tački 37. citiram :
`Ustavni sud zapaža da su redovni sudovi spornu rečenicu cijenili van konteksta sadržaja članka na apelantovom privatnom blogu u sklopu kojeg je apelant objavio spornu fotografiju. Ustavni sud zapaža da apelant na svom blogu piše o aferama, nerasvijetljenim ubistvima, analizira i citira izjave političara sa slike, daje svoje kritičke osvrte o vlasti, radu institucija vlasti, što je svakako apelantovo legitimno pravo a teme o kojima apelant javno progovara su od javnog interesa.`
Ova odluka je uvod u strmoglavi pad mafijaškog režima dodik milorada, što je kulminiralo aferom oko ukradene zlatne ikone i gomilama pokušaja laži da se opravda posjedovanje ukradenog predmeta a za svo ovo vrijeme MUP RS nije smislio nijednu laž da opravda zločine koje opisujem i za njih objavljujem dokaze na internetu. Jedino što su smislili je to da me pokušaju uplašiti prijavama i prekršajnim kaznama jer razotkrivam njihove zločine i javne naredbne šefova mafije za likvidacije nepodobnih i za mafiju opasnih osoba poput mene.
U prilogu je i odluka ureda disciplinskog tužioca odnosno Visokog sudskog i tužilačkog vijeća "UDT 18065-18 od 30.12.2020." kojom se utvrđuje odgovornost sudije i izriče kaznena mjera a nakon moje pritužbe.
Nezakonite radnje sudije bile su takođe direktno usmjerene na smišljeno prikrivanje ubistva djevojčice Ivone Bajo kao i konstantni napadi na moja prava a sa ciljem da se stvore uslovi za moju likvidaciju u čemu je aktivno učestvovao i MUP Republike Srpske.
Podsjećam da je još ranije, Visoko sudsko i tužilačko vijeće, smijenilo sa pozicije glavnog okružnog tužioca u Istočnom Sarajevu Rajka Čolovića, (UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.) koji je pravno gledano, prvi lažirao nadležnost i otvorio nelegalni predmet protiv mene 2015. godine sa ciljem da se prikupljaju podaci i pripremi likvidacija.
Za svo ovo vrijeme, uprkos mojim brojnim upozoravanjima i čak Dopisa predsjednika Republike Srpske od 13.05.2020. pripadnici MUP-a, nastavljaju da kriju kriminalce u svojim redovima, ugrožavajući mi tako život, istovremeno pokušavajući pomoći drugim osobama, protiv kojih sam podnosio pritužbe i krivične prijave.
U ovom slučaju to nije uspjelo ali još postoji, više drugih postupaka, za šta bi veoma važne bile informacije i podaci koje MUP ima a vezano za osobe, koje su nalagale nezakonite radnje, napad na moja prava, zdravlje i život, falsifikovanje činjenica i druge krivične radnje, usmjerene protiv mog života i prava.
Podsjećam prvo na "sitnicu" da je MUP Republike Srpske, poslao 22. maja 2019. službenika u civilu da me napadne verbalno i fizički objema rukama, vrijeđa i prijeti ubistvom, pred više prisutnih uniformisanih službenika, koji uopšte nisu reagovali a kada je napadač pobjegao na sprat, MUP mu je pružio zaštitu i prikriva njegovo ime sve do danas.
Dana 27. septembra 2018. godine, što je bilo predmet postupka "80 0 Pr 100636 18" pred sudovima u Bijeljini u kome sam dokazao laži, falsifikate i krivična djela terorističke organizacije, pripadnik kriminalističke policije Dejan Minić je izvršio više krivičnih dijela, navodeći između ostalog, službenike Policijske stanice Bijeljina II da falsifikuju dokumentaciju i ne ukažu mi medicinsku pomoć, koju sam tražio preko 20 puta.
Zloupotrebe službenog položaja i više krivičnih djela, koja su izvršena tada i u drugim prilikama su jedno i mogu se tretirati samo kao krivična djela, međutim razbojništvo i bezobrazluk zbog teškog gušenja, koje su izazvali upravo pripadnici MUP-a, može se definisati samo kao djelovanje bande drumskih razbojnika.
Iako je zakonom propisano da se licu lišenom slobode a podsjećam da je i to bilo nezakonito, kako je sud i konstatovao, mora se omogućiti poziv advokatu i članu porodice ali ne samo da to nije ponuđeno, nego na moje ponavljane zahtjeve da se pozove hitna pomoć, ne samo da to nije učinjeno, nego je poslije napisano u dokumentaciji, kako sam se po navodnom pitanju odbio izjasniti.
U ovom slučaju sam prepoznao, pripadnika kriminalistike policije Dejana Minića, koji je učestvovao u akciji presretanja i odvlačenja na teritoriju Istočnog Sarajeva, gdje je čekao tim plaćenih ubica, spreman za likvidaciju.
Moguće je da ni inspektor Minić, ni bilo ko drugi u zgradi, nije bio svjestan šta je cilj svega ali su očito bili svjesni da čine krivična djela, kršeći moja prava i falsifikujući dokumentaciju a sada to čini i kompletan MUP, prikrivajući druge počinioce i nalogodavce.
Ove događaje sam opisivao više puta ranije i sada neću trošiti vrijeme na to pogotovo što je veliki dio materijala sadržan u dopisu predsjednika Republike dostavljenom MUP-u 13. maja 2020. Uz to sam poslao obiman materijal sa prilozima pod nazivom "Obavjest i zahtjev direktoru policije i načelniku PU Bijeljina" 30.10.2020. u 03:23, (Mejl od 30.10.2020.)
MUP Republike Srpske je godinama pokušavao da me ubije, angažujući svoje saradnike u kriminalnim krugovima a koje kontrolišu inspektori kriminalističke policije.
Sve te pokušaje ubistva sam preživio iz nekoliko razloga a prije svega, zato što su ti pokušaji ubistva planirani tako da se predstave kao "zadesna smrt" a onda i zbog toga što veoma dobro poznajem zakone i nadležnosti a na osnovu toga i metode, koje primjenjuje teroristička organizacija.
Na potpuno isti način, lažno je prijavljen Milan Vukelić, što je iskorišteno kao izgovor za posebne istražne radnje i praćenje lica koja predhodno nisu bili u krivičnoj evidenciji, te konkretno likvidaciju Vukelića pred zgradom MUP-a, koju je očigledno izvršio kriminalac iz policije.
MUP Republike Srpske, prikrivanjem podataka i činjenica o pripadnicima terorističke grupe, nije ugrozio samo moj život i prava u više pravosudnih postupaka, nego i živote drugih osoba.
Primjer toga je ubistvo okružnog javnog tužioca u Istočnom Sarajevu, Dragana Ninkovića 30. juna 2020. godine, koje je MUP požurio predstaviti kao "samoubistvo" iako se radilo o upotrebi vatrenog oružja. Samo nekoliko dana ranije sam poslao dopis glavnoj tužiteljici u OJTIS, sa više pitanja od kojih je ključno ime tužioca koji je 2015-te otvorio lažirani predmet protov mene a koji je 2017-te podmetnut tada tek imenovanoj tužiteljici Tomaš Jovani.
Gospodin Ninković je nesporno bio dobro obaviješten svjedok, brojnih kriminalnih radnji bivšeg glavnog tužioca Rajka Čolovića, pa čak teoretski i da je u pitanju samoubistvo, mora se postaviti pitanje - a šta je to navelo pomenutog gospodina na takav čin.
Takođe je više drugih osoba, uključujući i pripadnike MUP-a u životnoj opasnosti, jer su svjedoci više krivičnih dijela, počinjenih tokom godina a osoba koja povezuje sve ove kriminalne radnje je bivši inspektor Marković Dragoslav.
Osim navedenih tema i lica sa kojima se lično poznaje, te je porijeklom sa teritorije Istočnog Sarajeva, Marković Dragoslav je bio glavni pripadnik MUP-a, zadužen za slučaj smrtonosnog ranjavanja djevojčice Ivone Bajo i smišljenog prikrivanja zločina, kada je MUP sa saučesnicima, skinuo materijalni dokaz sa ubijenog djeteta i oprao ga benzinom, te sakrio iz svih istražnih radnji o čemu postoje zvanični dokumenti tužilaštva i suda kao dokaz.
Istovremeno je MUP, pomogao kamionu, koji je dovezao krijumčarenu robu u Bobar grupu, da pobjegne sa mjesta zločina i prikrivao njegovo postojanje danima, sve dok to porodica ubijene djevojčice nije otkrila.
MUP je dakle, uklonio materijalni dokaz ubistva sa mjesta zločina a radi se o "dječjem ruksaku" čiji je kaiš dvostruko presječen, predmetom koji je ubio djevojčicu, dio kaiša nedostaje a o tom stanju, MUP nije sačinio nikakvu evidenciju, nego je sve prikriveno, kako bi se zataškalo krijumčarenje u Bobar grupu i pljačka stotina miliona maraka preko Bobar banke, koja je u međuvremenu razotkrivena.
Postoji velika vjerovatnoća da Rajko Čolović i ostali, koji su naknadno uključeni u lažiranje nadležnosti i pripreme likvidacije, nisu ni došli sami na takvu ideju, jer između ostalog, nisu službeno odgovorni za prikrivanje dokaza ubistva, nego je inicijator i pokretač svega, upravo direktni krivac, bivši inspektor Marković Dragoslav, koji je na taj način tokom godina, uzrokovao stotine krivičnih djela od strane desetina osoba, koje su za posljedicu imale čak i kazne, odnosno smjene u pravosuđu. MUP RS, konstantnim prikrivanjem zločina, pomenutog Markovića ne samo da napada na moj život i prava, nego sa jedne strane štiti počinioce, izvršioce i nalogodavce krivičnih djela a sa druge strane, dovodi u opasnost sve one koji su bili obmanjivani da učestvuju u nekim događajima ili su na drugi način nezgodni svjedoci a kojih se mafijaški klan kad god to može rješava "samoubistvima" i "zadesima". Podsjetiću da je bivši načelnik kriminalističke policije g. Teodorović Aleksandar još 2010-te, pronađen mrtav u automobilu, (zvanično "infarkt" bez autopsije u stilu lažne korona pandemije), samo 5 dana pošto smo mu sestra i ja predali dokazni materijal a on obećao da će pokrenuti istragu.
Očekujem od Direktora policije i Načelnika policijske uprave Bijeljina da odmah reaguju lično ili nalože načelniku kriminalističke policije da mi odmah dostavi na navedeni mejl podatke koje sam tražio a prije svega odgovor na ključno pitanje - da li kriminalistička policija zna kako je došlo do pomenutog oštećenja materijalnog dokaza i ako zna, zbog čega to nije dostavljeno Tužilaštvo i ko je zbog toga odgovoran. AKO MUP NEMA PODATKE O TOME, ONDA JE NARAVNO OBAVEZAN TO ISTRAŽITI, KAO I KO JE SVE UČESTVOVAO U PRIKRIVANJU DOKAZA UBISTVA.
Zahtjev za deponovanje tog predmeta, bez opisa oštećenja je kako sam otkrio, potpisao inspektor Stanko Stanišić a prethodno sam godinama pokušavao dobiti to ime od MUP-a, što je smišljeno izbjegavano, čime se pružala pomoć zločincima odgovornim za ubistvo i krijumčarenje.
Ukoliko Direktor policije i Načelnik policijske uprave Bijeljina ne reaguju i ne dovedu MUP-a u okvire zakona, smatram ih lično odgovornim i saučesnicima terorističke organizacije, te očekujem od tužilaštva da prati događaje i po potrebi ih doda na listu prijavljenih.

PRILOZI

AP-1031-19
UDT 18065-18 od 30.12.2020.
UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.
Obavjest i zahtjev direktoru policije i načelniku PU Bijeljina
Mejl od 30.10.2020.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1147

Poznato je da ste više godina učestvovali u razbojničkim terorističkim napadima na mene, pokušajima mog ubista i prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo a što je i utvrđeno u više sudskih postupaka i konkretno u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr, sud je utvrdio u okviru svojih ovlaštenja da ja nisam prekršio nikakav zakon ali da ste vi prekršili i zakon o javnom redu i miru i zakon o krivičnom postupku...

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE SUDSKOJ POLICIJI I MUP-U

REPUBLICI SRPSKOJ / BOSNI I HERCEGOVINI
SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE / MUP-A REPUBLIKE SRPSKE

ZAHTJEV ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

Na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama (Službeni glasnik RS 20/01), od navedenih organa: ZAHTJEVAM

? obavještenje da li posjeduje traženu informaciju;
? uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju;
? kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju;
? dostavljanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju.

? poštom ? elektronskom poštom ? faksom

Ovaj zahtjev se odnosi na sljedeće informacije:

1) Zahtjevam da mi u skladu sa zakonom o slobodi pristupa informacijama, dostavite - pošaljete na navedeni mejl `Zdenkobajo@gmail.com` skeniranu kopiju dokumenta, pravnog akta, ugovora ili bilo kakvog sličnog akta, ukoliko takav postoji a u kome se regulišu pravni odnosi između Zdenka Baje i vašeg organa, odnosno sudske policije / MUP-a a u kome eventualno svojim potpisom, prihvatam bilo kakve vrste vaših nadležnosti, uskraćivanja mojih prava, zastupanje pravnih interesa, vaše naredbe, vaše zakone ili bilo kakav drugi vid pravnih odnosa.
2) Zahtjevam da mi pošaljete skeniranu kopiju bilo kakvog drugog dokumenta, pravnog ugovora, bilo kakvog akta, ukoliko takav postoji, između Zdenka Baje i nekog drugog organa, izvršne, zakonodavne ili sudske vlasti u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, Evropi ili Svijetu ili bilo kojom drugom državnom, privatnom ili terorističkom organizacijom a koji akt sam eventualno potpisao i eventualno prihvatio njihove zakone, naredbe, ograničavanje prava ili bilo kakav drugi pravni odnos a sa kojom organom vi imate saradnju.

OBRAZLOŽENJE

Poznato je da ste više godina učestvovali u razbojničkim terorističkim napadima na mene, pokušajima mog ubista i prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo a što je i utvrđeno u više sudskih postupaka i konkretno u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr, sud je utvrdio u okviru svojih ovlaštenja da ja, Zdenko Bajo, nisam prekršio nikakav zakon ali da ste vi prekršili i zakon o javnom redu i miru i zakon o krivičnom postupku.
U tom predmetu, imali ste priliku dostaviti dokaze ako postoje o eventualnoj zakonitosti svojih postupaka u danu 27.09.2018. I sudska policija i MUP ali i po zakonu nenadležni sud u Sokocu i OJT u Istočnom Sarajevu a što niko nije učinio. Tog dana ste zajednički učestvovali u realizaciji plana terorističke bande, čije pripadnike potom štitite i prikrivate njihova imena te vam stoga i dostavljam ovakav zahtjev naslovljen na oba navedena organa, koji su i imali neku zakonsku osnovu za postupanje na teritoriji Bijeljine, za razliku od kriminalaca koji su smišljeno lažirali nadležnost.
Time je jasno da MUP i Sudska policija, nemaju nikakve veze ni sa zakonom o policiji, niti sa zakonom o sudskoj policiji, niti sa bilo kakvim zakonima Republike Srpske i BIH a osobe iz nenadležnih organa, ne samo da nemaju veze sa zakonima, nego su nastupali kao pripadnici razbojničke bande, odgovorne za brojne zločine, likvidacije i pljačke.
Tokom prethodne dvije godine, više puta sam zahtjevao od vas dokumente i informacije, vezano za uloge pripadnika terorističke organizacije a čije ste naredbe izvršavali, napadajući na moja prava, moje zdravlje i život, te pripremajući uslove za moje ubistvo ali vi ste to odbijali dostaviti i time štitili zločince od odgovornosti te im tako pomogali da nastave sa pokušajima likvidacije i napadima na druga prava.
Pokušali ste prikriti svoje učešće u pomenutim razbojničkim akcijama, falsifikovali činjenične opise, falsifikovali potpise drugih osoba i prikrivali ključne podatke u sačinjenim dokumentima te na kraju, djelimično lažno svjedočili pred sudom, pokušavajući sakriti svoja krivična djela a pripremljenim falsifikatima i lažima izdejstvovati kaznu za mene.
Osim saučesništva i pružanja pomoći šefovima mafije, nastavili ste napadati i na moja prava u drugim postupcima u kojima se utvrđivala odgovornost pojedinih osoba no uprkos tome niste ih uspjeli u potpunosti zaštititi, pošto je VSTV-e BIH, nekoliko mjeseci nakon razbojničkog napada na mene, smijenilo jednu od tih osoba, (UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.) konkretno bivšeg glavnog Okružnog tužioca u Istočnom Sarajevu a nedavno je izrečena kaznena mjera sudiji "UDT 18065-18 od 30.12.2020." za nezakonito postupanje koju i prilažem a radnje tog sudije su direktno povezane sa kršenjem mojih prava, prikrivanjem ubistva Ivone Bajo i omogućavanjem uslova za pripremu mog ubistva.
Skrećem pažnju i da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine 10.10.2020. doneo odluku "AP-1031/19" u moju korist a protiv vaših pokušaja da mi nametnete svoju volju, oduzimate garantovana prava i zabranjujete radnje na koje imam ustavno pravo a koje je svojom odlukom sud i zaštitio.
S obzirom da tokom cijelog ovog vremena, nikada niste poštovali zakon i štitili ste pripadnike terorističke organizacije, odgovorne za ubistvo Ivone Bajo i pokušaje mog ubistva, ne očekujem ni da ćete sada odgovoriti na ovaj zahtjev, te vam skrećem pažnju da će primjerak ovog zahtjeva biti korišten po potrebi u već pokrenutim pravnim postupcima i budućim ukoliko do njih dođe, posebno poslije eventualnih vaših narednih napada na mene, odnosno prava i pravne interese i pokušaje montiranje nekog novog prekršajnog ili krivičnog postupka, zasnovanog na vašim lažima, falsifikatima, kao dokaz da nemate nikakva ovlaštenja, punomoć ili bilo kakve druge pravne odnose sa Zdenkom Bajom jer takve dokumente nikada nisam potpisao, vas smatram nelegalnim, okupatorskim i terorističkom postrojbama, sve vaše radnje protivzakonitim a u interesu mafije, koja pokušava uz vašu pomoć porobiti i pljačkati narod.

U Bijeljini
04.01.2021. godine

Podnosilac zahtjeva : Bajo Zdenko
Adresa : Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

Drugi podaci za kontakt : Zdenkobajo@gmail.com
Potpis :
Zdenko Bajo

ČLANAK 1146

Nadležnost sudova je propisana zakonom o sudovima i ZKP-u i ne može tužilaštvo svojim mahinacijama i "žongliranjima" da se ismijava ni sa građanima, ni sa pravima, ni sa zakonom a ni sa sudovima i ne može tužilaštvo da bilo kakvim svojim odlukama, mjenja nadležnost sudova. ZA TO JE JEDINO OVLAŠTEN ZAKONOM, VRHOVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE...

REPUBLIČKO JAVNO TUŽILAŠTVO

POSEBNO ODJELJENJE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE, ORGANIZOVANOG I NAJTEŽIH OBLIKA PRIVREDNOG KRIMINALA BANJA LUKA

SMIŠLJENI ZLOČINI PRIPADNIKA DODIKOVOG MAFIJAŠKOG KLANA

NAPOMENA : U skladu sa odredbama ZKP-u i aktuelnom vanrednom sutuacijom, dostavljam u roku od 8 dana, pritužbu i dodatni materijal, na zvanični mejl RJTRS, kako ne bi došlo do kontaminacije pri poštanskom transportu i ugrožavanja zdravlja i života pripadnika tužilaštva. Očekujem da se ova pritužba i prilozi profesionalno analiziraju, pritužba usvoji i predmet pošalje Tužilaštvu BIH ili alternativno dodjeli drugom tužiocu a skenirana odluka po pritužbi da mi bude dostavljena na isti način iz istih razloga...
U uvodu, navodim neke zakonske odredbe, koje sam vjerovao da će ih tužilac znati te stoga nisu bili citirani u prijavi.
RELEVANTNI ČLANOVI IZ ZAKONA :
ZAKON O TUŽILAŠTVIMA REPUBLIKE SRPSKE : "Član 26.(1) Okružna tužilaštva su: 4. Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu za područje Okružnog suda u Istočnom Sarajevu."
ZAKON O SUDOVIMA REPUBLIKE SRPSKE : "Član 26.(1) Osnovni sudovi su: m) Osnovni sud u Sokocu, za područje opština Sokolac, Istočni Stari Grad, Pale, Istočno Novo Sarajevo, Istočna Ilidža i Trnovo.
Član 35. Vrhovni sud naležan je da : e) odlučuje o prenošenju mjesne nadležnosti s jednog suda na drugi sud, kada je to određeno zakonom."

Nadležnost sudova je propisana zakonom o sudovima i ZKP-u i ne može tužilaštvo svojim mahinacijama i "žongliranjima" da se ismijava ni sa građanima, ni sa pravima, ni sa zakonom a ni sa sudovima i ne može tužilaštvo da bilo kakvim svojim odlukama, mjenja nadležnost sudova. ZA TO JE JEDINO OVLAŠTEN ZAKONOM, VRHOVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE.
Da bi osnovni sud u Sokocu dobio nadležnost, mora dakle postojati rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske kojim se tačno određeni predmet daje u nadležnost a što ne postoji. Uz ovu pritužbu dostavljam i dokument "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018." kojim Vrhovni sud RS odgovara na moj "Zahtjev za informacije Vrhovnom sudu" koji takođe prilažem. Dodatni dokaz da takve odluke nema je prilog "Sokolac sud odgovor od 03.10.2018." iz koga se vidi ne samo to, nego i da u predmetu ne postoji čak ni rješenje o prenosu nadležnosti za OJTIS na koje se Čolović poziva, što bukvalno znači da su sve radnje protiv mene vršene na "časnu pionirsku riječ" Čolović Rajka.
Iz sadržaja pomenutog dokaza se vidi da ne postoji nijedan predmet u kome sam ja stranka u postupku, što znači da je i predsjednik suda u Sokocu Borovčanin Luka, (rođak kriminalca Danka Borovčanina, falsifikatora sudskog rješenja) lažirao nadležnost u dogovoru sa bivšim glavnim okružnim tužiocem u Istočnom Sarajevu Rajkom Čolovićem.
U međuvremenu sam saznao da je okružni tužilac Tomaš Jovana, imenovana na dužnost tek u martu 2017. godine, što znači da nije mogla otvoriti montirani lažirani predmet protiv mene 2015-te, nego je to učinio glavni okružni tužilac i eventualno njime zadužio nekog drugog tužioca.
Od kolegija specijalnog tužilaštva tražim, odnosno predlažem da se ovaj materijal sa svim već dostavljenim i novim dokazima uputi Tužilaštvu Bosne i Hercegovine s obzirom na životnu opasnost svih tužilaca u Republici Srpskoj, koji bi pokušali postupati u skladu sa zakonom.
Stoga i ne zamjeram gospođi tužiocu Glušac što nije izvršila nijednu radnju jer postoji realna opasnost da bi u skladu sa javno izrečenim nalozima šefa mafije Dodik Milorada, završila kao kolega iz Istočnog Sarajeva, koji je ubijen iz vatrenog oružja 30. juna 2020. o čemu dostavljam dokument tužilaštva "Saopštenje za javnost 30.06.2020." kao dokaz ili bi s obzirom da se radi o Banjaluci, plaćene ubice izvršile egzekuciju vješanjem, kao što je to učinjeno sa Glavnim republičkim zdravstveno sanitarnim inspektorom, gospodinom Desimirom Miljićem, početkom marta 2020. godine.
Samo nekoliko dana pred ubistvo okružnog tužioca g. Ninkovića, poslao sam pismeni zahtjev, (Javni poziv tužilaštvu na saradnju sa građanima.pdf) novoj glavnoj tužiteljici Vukadin Anici i gđi tužiocu Tomaš Jovani sa ključnim pitanjem, ko je tužilac koji je 2015-te, otvorio ili zadužio lažirani predmet protiv mene. Odgovor na to nije stigao ali je umjesto toga ubijen svjedok kriminala g. Ninković, koji je moguće i sam bio obmanut od strane Čolovića i zadužio montirani predmet a sasvim sigurno je znao sve detalje o kriminalu Čolovića. Ako je tužiteljici Glušac i dalje sve ovo "nejasno i nepovezano" neka provjeri na internetu ili službeno da li su istiniti podaci o nasilnoj smrti osoba koje sam naveo. Da li će vjerovati u bajke o samoubistvima, ostavljam svakome neka sam procjeni.
Zločinci koji stoje iza ovih likvidacija su se naravno pobrinuli da ih predstave kao samoubistva i to odmah bez ijedne provedene istražne radnje a do današnjeg dana o tome nije se u javnosti pojavila nijedna informacija, koja bi išla u prilog tim lažima.
Gospođa tužilac to vjerovatno vrlo dobro zna i zbog toga se dobro čuvala da ne preduzme ni jednu radnju, koja bi ugrozila njen život.
Nadalje skrećem pažnju da meni niko nije omogućio da podnesem pritužbu Uredu disciplinskog tužioca, nego je to pravo propisano zakonom, što sam i učinio te je zbog nepoštovanja naloga Visokog sudskog i tužilačkog vijeća od kojih sam jedan dostavio uz prijavu "Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018." zločinac Rajko Čolović smijenjen sa pozicije o čemu sam naknadno obaviješten dopisom "UDT DI 009312 19 od 27.01.2020." koji prilažem.
VSTV-e i UDT-a su dakle u okviru svojih nadležnosti, istražili moje pritužbe i ustanovili da prenos nadležnosti na koji se pozivao Čolović ne postoji i kako se može vidjeti smjenjen je ali bez ikakvog obrazloženja u javnosti o razlogu. UDT je nadležan za disciplinske prekršaje, otkrio je nezakonitosti kod Čoloviča ali nema nadležnost za krivični postupak i time se naravno nisu bavili, dok sa druge strane, RJT Glušac, nije htjela ni sekunde da istražuje, kamoli da zatraži izjavu prijavljenih o tome ili "ne daj bože" da joj dostave kopije dokumenta na osnovu kojih su "stekli" nadležnost.
Vezano za događaj na dan 27.09.2018. koji sam opisao u prijavi... u međuvremenu je pred Osnovnim sudom u Bijeljini vođen postupak "80 0 Pr 100636 18 Pr" u kome sud, podvlačim SUD konstatuje da su državni službenici prekšili zakon, dok ja sa svoje strane, nisam to učinio ni na koji način.
To se može vidjeti iz priloga "Rješenje 80 0 Pr 100636 18 Pr" Osnovnog suda u Bijeljini koje prilažem u pdf fajlu a koje je postalo pravosnažno rješenjem Okružnog suda takođe u istom prilogu.
Prilikom pokušaja da dobijem materijal od MUP-a, po osnovu prava iz ustava, član 23, ZOKP-u i ZOSPI-a, 22.05.2019. sam napadnut u zgradi PU Bijeljina, od strane pripadnika MUP-a u civilu, fizički objema rukama, te mi je isti prijetio da ću biti ubijen ako se ikada više pojavim da tražim bilo kakve dokumente ili neka svoja prava.
Potom me je nekoliko metara vukao i gurao do izlaza iz zgrade ali pošto me nije uspio uplašiti, službenik se zbunio te potom pobjegao na sprat zgrade dok je sve to gledalo nekoliko uniformisanih službenika, koji nisu ni prstom makli da ga zaustave. I OVAJ DOGAĐAJ POKAZUJE DA JE DODIK OD TAKOZVANE DRŽAVE NAPRAVIO OBIČNU BANDU RAZBOJNIKA.
Materijal o tome sam dostavio ministru unutrašnjih poslova i Predsjedniku Republike Srpske, na šta je reagovala predsjednica, te mi je dostavljen "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020." upućen takođe i ministru UP sa prilozima a nastao poslije mog obraćanja "Zahtjev predsjedniku republike i vladi" u kome je opisan dio razbojničkih aktivnosti pripadnika mafije.
Iako je od tada prošlo više od 6 mjeseci, uprkos mojim stalnim pismenim obraćanjima i zahtjevima, MUP krije dokumentaciju i ime napadača, kao i drugih počinilaca krivičnih djela vezano za navedene događaje, smišljeno pružajući zaštiti i osobama koje su navedene u krivičnoj prijavi ovog predmeta.
No da se vratimo dokumentaciji i dokazima koji već postoje.
U pomenutom predmetu "80 0 Pr 100636 18 Pr" pred sudovima u Bijeljini, koji je vođen u međuvremenu došao sam do još nekih dokaza, koji su ranije bili pokušavani da se sakriju od mene, te skrećem pažnju na prilog "Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018." iz koje se vidi da službenici sudske policije nisu imali naredbu uz sebe, što je u suprotnosti sa zakonom a što je već konstatovao i sud u svom rješenju.
Nasuprot tome u prilogu "Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018." sudske policije, koju je sačinio i diktirao Danko Borovčanin, ta ključna činjenica je izostavljena odnosno prikrivena a na kraju se vidi da sam uprkos teškom stanju, koje je prikriveno, ostavljen na ulicama Sokoca gdje je kako sam i opisao čekao tim za likvidaciju. Sadržaj zabilješke je prethodno prikrivao prijavljeni zločinac Borovčanin što se može vidjeti iz priloga "Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 09.10.2018."
Da takozvani službenici Republike Srpske nisu postupali u skladu sa zakonskim propisima nego u stilu srednjovjekovne inkvizicije, može se vidjeti iz dokaznog postupka "Zapisnik od 02.10.2019. sa pretresa 80 0 Pr 100636 18 Pr" priloženo kao pdf fajl, gdje sudski policajac Jelačić Srebrenko na strani 11, izjavljuje da je čuo kako tražim hitnu pomoć zbog teškog gušenja koje sam imao.
I dakle uprkos gušenja opasnog po život, iako su zakonom obavezni da obezbijede medicinsku pomoć, što je čak navedeno kao obaveza i u dokumentima, službenici MUP-a i sudske policije to nisu učinili, nego su lažirali dokumente i prećutali tu činjenicu koja je dokazana tek u sudskom postupku.
Službenici sudske policije su na moj zahtjev za medicinsku pomoć, ušli u zgradu i obavijestili načelnika ali kada se vratili nisu mi omogućili medicinsku pomoć, nego su saopštili da moraju izvršavati dobijeno naređenje te me u teškom stanju transportovali na Sokolac i kako se vidi na kraju ostavili na ulici.
Naredbe za to razbojničku ponašanje mogle su doći samo od načelnika Borovčanin Danka koga sam i prijavio ili od saučesnika u krivičnom djelu Rajka Čolovića ili Luke Borovčanina koji su uprkos svemu željeli da me što prije isporuče timu plaćenih ubica koji je čekao.
Tokom postupka, zatraženo je od MUP-a, sudske pojicije, OJTIS i suda u Sokocu da dostave u predmet materijal na kome eventualno zasnivaju zakonitost svoga djelovanja dana 27.09.2018. što niko od navedenih nije učinio jer su pokušali obmanuti i mene i neke službenike lažima da je Vrhovni sud na zahtjev suda u Bijeljini preneo nadležnost na Sokolac, kao i RJTRS na OJTIS. Prilažem kao pdf fajl "Zahtjev i obavještenje za OJTIS" te "Potvrde pošte o prijemu 11.09.2019." iz kojih se vidi da su identični zahtjevi poslati u OJTIS, Sudu u Sokocu, MUP-u, sudskoj policiji ali i informativno Vrhovnom sudu RS, kome su poznati detalji ove razbojničke akcije i koji je nakon dopisa poslatog 14.06.2018. inicirao istražne radnje o kojima neću sada iznositi detalje, osim činjenice da je Borovčanin Luka, spriječen 2019-te, da preuzme kontrolu nad OJTIS, nakon smjenjivanja Čolović Rajka i pošto je "svojevoljno" povukao kandidaturu na mjesto glavne tužiteljice u OJTIS je imenovana Vukadin Anica.
S druge strane, ja sam u predmet "80 0 Pr 100636 18 Pr" priložio dokaze iz Vrhovnog suda i RJTRS čime sam dokazao nezakonitost postupanja, koju je suštinski utvrdio i sud. Dakle, imajući u vidu važeće zakone Republike Srpske, koje sam i citirao, OJTIS i sud u Sokocu imaju u događajima koje sam opisao u krivičnoj prijavi status terorističke organizacije i to je najblaži izraz, dok je stvarna uloga mnogo teža. Suštinski RS je izvela razbojnički teroristički napad na mene, kršeći sve zakone u želji da me ubije u sadejstvu sa saučesnicima iz tima za likvidaciju a zbog toga što sam razotkrio ulogu MUP-a, komande sudske policije i saučesnika iz Istočnog Sarajeve u ubistvu osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo prilikom šverca narkotika koji je Republika Srpska vršila sa teritorije Istočnog Sarajeva u zločinalčku Bobar grupu preko koje je RS istovremeno pljačkala stotine miliona maraka svake godine. Nadam se da je g-đa tužilac Glušac, čula da se za dio opljačkanog novca vodi postupak a da je u zaštitu počinilaca prije nekoliko godina stao lično šef mafije, onaj isti koji je objelodanio formiranje "crne knjige" i izdao nalog za "borbu" svojim ljudima. To što jedan tužilac u svemu tome ne vidi krivična djela samo pokazuje da je u službi dodik milorada a ne Republike Srpske.
Razlog za lažiranje nadležnosti i pokušaje mog ubistva od strane prijavljenih je kako sam pomenuo ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo prilikom šverca narkotika sa područja pod kontrolom Čolović Rajka i Borovčanin Luke u Bobar grupu. Hronološki a najdirektnije vezano za ovu temu je "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015." u kome je opisano da je materijalni dokaz ubistva skinut sa ubijene djevojčice Ivone Bajo, presječenog kaiša, dio nedostaje a ostatak je tretiran hemijskim sredstvom da bi se uklonili tragovi oruđa ubistva.
Čim sam pokrenuo pravne radnje oko ovoga, samo mjesec i po od prijema tih predmeta, Čolović u sadejstvu sa saučesnicima formira nelegalni predmet, početkom juna u OJTIS-o, te se pokreću "posebne istražne radnje" sa ciljem prikupljanja podataka za pripremu likvidacije te bi se predmet zatvorio zbog "zadesne smrti" osumnjičenog. Uprkos fašističkom tretmanu zločinca Borovčanin Danka, uspjevam zahvaljujući Osnovnom sudu u Bijeljini dobiti "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." u kome OJT Bijeljina navodi da "NEMA SAZNANJA" o stanju u kome se nalazi pomenuti materijalni dokaz ubistva jer POLICIJA TO NIJE NAVELA. Ja naravno opet pokrećem pravne radnje za odgovornost onih koji su dokaz skinuli sa ubijenog djeteta, oprali benzinom i sakrili, što je već velika opasnost za kriminalni klan te intenziviraju pokušaje likvidacije angažujući desetine provokatora, doušnika i drugih saučesnika sa otvorenim ciljem odvlačenja na udaljenu lokaciju i likvidacije, što se može vidjeti iz snimka "Agent.mp3" načinjenog 08.06.2017 u 12:44:26. Ovaj precizan podatak je iz digitalne arhive a snimak je samo dio od 3 sata ubjeđivanja samo tog dana i više prethodnih pokušaja. Pošto ovakvi pokušaji odvlačenja u klopku nisu uspjeli, zločinac Čolović nekoliko dana nakon toga, kad mu je stigao izvještaj o neuspjehu pripremljenog ubistva, zadužuje tek pridošlu tužiteljicu Tomaš Jovanu da mi pošalje poziv 22.06.2017. obmanuvši je da postoji nadležnost. Iz priloga "Potpisi i pečati" koji sam davno dostavio i novoj Glavnoj tužiteljici Vukadin Anici, može se zaključiti da je čak potpis Tomaš Jovane falsifikovan a ne samo nadležnost. Svi ovi kako opisuje gđa Glušac "NEPOVEZANI" događaji su skoro sasvim sigurno i uzrok "SAMOUBISTVA" gospodina tužioca Ninković Dragana kao izuzetno opasnog svjedoka kriminala Čolovića i drugih pripadnika klana. Fotografije predmeta "dječji ruksak" koji su zločinci skinuli sa ubijene djevojčice i oprali benzinom mogu se vidjeti na prilogu "Ručni rad policije - dokaz ubistva" na koji mafijaški teroristički režim nema nikakav drugi odgovor, osim višegodišnjih pokušaja da me likvidira. Prilog "Ručni rad republike srpske - ubijena djevojčica" pokazuje kakav je monstruozni zločin u pozadini i zbog čega pripadnici dodikove bande pokušavaju da me ubiju, zbog čega je objelodanjeno formiranje crne knjige i "BORBA NJIHOVIH LJUDI U INSTITUCIJAMA PROTIV IMENA ZAPISANIH U CRNOJ KNJIZI". Možda gospođa Glušac nije znala razloge pripadnika klana za lažiranje nadležnosti i pokušaje mog ubistva te ako je tako ima priliku da ispravi svoje nemješanje u sopstveni posao a što sumnjam da je moguće. S tim u vezi dostavljam i poslednji "Bonus prilog - bez komentara" koji nema veze sa mojom prijavom ali ima sa sadržajem akta "Naredba T12 1 KTAO 0001341 20" od 23.12.2020.
Pokušaji ubistva su nastavljeni sve do danas a oko pola godine nakon terorističkog napada na mene 27.09.2018. i poslije smjene Rajka Čolovića i imenovanja Vukadin Anice na poziciju glavnog tužioca na području Istočnog Sarajeva je uhapšena grupa plaćenih ubica, poslije pokušaja likvidacije Slobodana Vasiljevića koji su godinama ranije bili pod zaštitom Rajka Čolovića i Luke Borovčanina.
I na kraju, što se tiče gospođe tužioca Dragice Glušac, neću protiv nje za sada pisati ni pritužbu Uredu disciplinskog tužioca niti krivičnu prijavu, iako je oboje zaslužila svojim nepostupanje, no kako sam rekao to je mnogo bolja opcija nego da bude meta plaćenim ubicama. Vezano za pritužbe UDT-a, koje su mi kako piše gđa Glušac "omogućene" donesena je 30.12.2020. prije 5 dana, odluka UDT: 18065/18, protiv sudije čije je ime navedeno u odluci ali ga neću ovde objavljivati jer i nije bitno ime, nego razlozi za počinjeni disciplinski prekršaj. UDT je kako me obavještavaju utvrdio odgovornost sudije, podneo disciplinsku tužbu VSITV-u BIH, te je izrečena konačna, javna mjera u skladu sa ovlaštenjima Vijeća.
"Pritužba zbog brutalnog gaženja prava iz zakona i ustava" kako sam je nazvao i priloženi dokumenti su direktno povezani i sa ovim predmetom i dokazima koje sam naveo vezano za prikrivanje ubistva Ivone Bajo i pokušaje likvidacije, čije aktere sad štiti i tužiteljica Glušac.
Nadam da će se da će ubuduće i ona i sve druge kolege tužioci, imati mnogo više slobode u radu s obzirom da je jedan od vođa mafije koje sam naveo Dodik Milorad pod istragom Interpola, zbog učešća u krađi i prometu umjetničkih predmeta.
Nije na odmet da pomenem i odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine "AP-1031/19" donesenu neposredno prije pomenute afere a vezano upravo za "crnu knjigu" koju je objavio šef mafije.
Ustavni sud BIH je presudio u moju korist no iz odluke napisane na 16 strana, dostupne javno na sajtu tog suda, izdvajam samo ključnu rečenicu iz koje se vidi da je Ustavni sud prepoznao kriminal i fašističke metode, koje sprovodi Dodik Milorad, (kakve čine i njegovi ortaci iz Federacije BIH, samo što oni nisu tema ovde) i pripadnici njegovog mafijaškog klana, citiram sa 15-te strane pomenute odluke AP-1031/19 :
"Ustavni sud zapaža da apelant na svom blogu piše o aferama, nerasvijetljenim ubistvima, analizira i citira izjave političara sa slike, daje svoje kritičke osvrte o vlasti, radu institucija vlasti, što je svakako apelantovo legitimno pravo a teme o kojima apelant javno progovara su od javnog interesa."
Dakle i kompletan sadržaj ove pritužbe biće dostupan javnosti na internetu kao sastavni dio opisivanja kriminala dodikovih ljudi u institucijama a i UDT, VSTV-e, Ustavni sud i svi drugi organi su dužni u skladu sa obavezom iz ZKP-u, prijaviti krivično djelo za koje saznaju na bilo koji način, uključujući i moje apelacije, pritužbe i sve druge dopise što odgovorni profesionalci i čine a što se može i zaključiti na osnovu problema u koje je "iznenada" zapao mafijaški režim...

PRILOZI

Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.
Zahtjev za informacije Vrhovnom sudu
Sokolac sud odgovor od 03.10.2018.
Saopštenje za javnost 30.06.2020.
Javni poziv tužilaštvu na saradnju sa građanima
UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.
Rješenje 80 0 Pr 100636 18 Pr

Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020.
Zahtjev predsjedniku republike i vladi
Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018.
Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018.
Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 09.10.2018.
Zapisnik od 02.10.2019. sa pretresa 80 0 Pr 100636 18 Pr
Zahtjev i obavještenje za OJTIS

Potvrde pošte o prijemu 11.09.2019.
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Potpisi i pečati
Ručni rad policije - dokaz ubistva
Ručni rad republike srpske - ubijena djevojčica
Bonus prilog - bez komentara

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

1 2 3 ... 77 78 79  Sledeći»