ČLANAK 1183

PODRŠKA POLICIJE I TUŽILACA MAFIJAŠKIM KARTELIMA

Pojedini kriminalci iz policije i tužilaštva koji nezadovoljni što nisu prema planu zataškali ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, 23.07.2009. prilikom šverca narkotika sa područja djelovanja Sokolačkog klana u Bobar grupu i kada sam razotkrio njihove zločine, oni to nezadovoljstvo i bijes iskazuju tako što mene lažno prijavljuju i pokušavaju da me zastraše a potom više godina i da ubiju...

REPUBLIČKOM TUŽILAŠTVU REPUBLIKE SRPSKE

Na ruke : GLAVNOM REPUBLIČKOM TUŽIOCU

PODRŠKA POLICIJE I TUŽILACA MAFIJAŠKIM KARTELIMA

ZAHTJEV ZA POKRETANJE ISTRAGE

Na osnovu ZAKONA O JAVNIM TUŽILAŠTVIMA REPUBLIKE SRPSKE, član 20. stav "(1) U okviru djelokruga svog rada određenog članom 9. ovog zakona, glavni republički tužilac može davati opšta ili pojedinačna obavezna uputstva okružnim tužilaštvima, sprovoditi krivične istrage i gonjenje pred okružnim i osnovnim sudovima kad god smatra da okružna tužilaštva ne primjenjuju Krivični zakon Republike Srpske ili da se gonjenje krivičnih djela ne može efikasno sprovesti u nadležnosti okružnog tužilaštva" vezano za član 17 "Tužilaštva sprovode istražne radnje i gone učinioce krivičnih djela u skladu sa zakonima Republike Srpske i ulažu pravna sredstva za zaštitu ustavnosti i zakonitosti" i član 9, stav "(1) Glavni republički tužilac vrši nadzor nad radom okružnih tužilaštava u cilju garantovanja zakonitosti i efikasnosti postupka" te Zakona o krivičnom postupku član "Obustava istrage" stav 3, podnosim zahtjev Glavnom republičkom tužiocu da na osnovu dokumenata, odnosno dokaza koje dostavljam, LIČNO SPROVEDE ISTRAGU I GONJENJE POČINILACA KRIVIČNIH DJELA, jer okružna tužilaštva NEĆE, - NE ŽELE ili NE SMIJU primjenjivati Krivični zakon Republike Srpske i Zakon o krivičnom postupku.
Ili alternativno u skladu sa prvim djelom stava 1 iz člana 20, (može davati opšta ili pojedinačna obavezna uputstva okružnim tužilaštvima) da pomenuti materijal preda na postupanje tužiocu - republičkom ili okružnom za koga zna da je častan, pošten, hrabar, profesionalan, pouzdan, nekorumpiran... ako osim vas takav uopšte postoji.

Prilog "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" je dokument na osnovu koga je bivši glavni tužilac u OJTIS-u, Rajko Čolović, lažirao nadležnost što se vidi iz činjenice da se u rad dodjeljuje moja krivična prijava protiv više lica a ne prijava protiv mene. Ovde je važno istaći da se radi o prijavi za falsifikovanje sudskog rješenja, koje je izvršio pomenuti Borovčanin Danko sa saučesnicima te je i zbog toga bio lično zainteresovan da izbjegne sopstvenu odgovornost i sa tim ciljem inicira montiranje nelegalnih predmeta i priprema moje ubistvo.
Te aktivnost je sprovodio godinama a najbolje se vide iz priloga "Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016." u kome traži da se protiv mene "pobudi" krivično djelo, što je nezakonit pojam i potpudno apsurdan ali njegova namjera se razotkriva neredne godine, jer nakon bezuspješnih pokušaja likvidacije na teritoriji Bijeljine, mafijaški klan odlučuje da montire nelegalni predmet protiv mene na osnovu "pobuda" Borovčanin Danka i saučesnika, gdje su smatrali da će me njihovi egzekutori lako locirati, izolovati i ubiti.
Sa druge strane, ako na osnovu odluke od 01.06.2015. kojom se MOJA PRIJAVA, dostavlja u rad jednom tužilaštvu, neko formira predmet protiv mene i niko za to ne bude sankcionisan, onda odgovornost za nezakonitost ima i Republičko tužilaštvo RS. Uopšte nije nije isključeno da je osim "Sokolačkog klana" koji čine Rajko Čolović, Marković Dragoslav, Borovčanin Danko i Borovčanin Luka u zavjeru oko lažiranja nadležnosti, nelegalne posebne istražne radnje i pripreme pokušaja likvidacije u sve bio umješan i neko iz RJTRS. Takođe postoji realna mogućnost da je potpis tužioca Jovane Tomaš na optužnici od 29.11.2017. (što je rođendanski poklon mafije za mene) takođe falsifikovan a nesporno je da je ona imenovana u OJTIS tek marta 2017-te dok je lažirani predmet protiv mene otvoren još 2015-te od strane Čolovića a onda prevarom podmetnut novoj i neiskusnoj tužiteljici.
Ogovornost pripadnika RJTRS se vidi i iz priloga "Naredba T12 1 KTAO 0001341 20 od 23.12.2020." u kojoj osoba Dragica Glušac, priznaje da uopšte nije izvršila nijednu jedinu radnju po mojoj prijavi da kako obrazlaže ne bi šikanirala prijavljene.
Na trećoj strani Glušac iznosi LAŽI da sam ja navodno nezadovoljan ishodom postupka pred sudom u Sokocu po optužnici OJTIS-u ne navodeći kakav je taj "ishod". Naime, nakon 27.09.2018. kada je pokušano moje ubistvo na Sokocu, nije održana nijedna rasprava a nakon što sam obavjestio VSTV-e i Okružni sud u Istočnom Sarajevu o ovom razbojništvu, došlo je do smjene Rajka Čolovića, (UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.), disciplinskog kažnjavanja sudije koji je saučestvovao u napadima na moja prava i život, (UDT 18065-18 od 30.12.2020.) a montirani predmet protiv mene za "povredu ugleda suda" je prema zakonu zastario najdalje do kraja aprila 2019-te.
Na žalost, 30.06.2020. je ubijen važan svjedok ovog i drugih kriminalnih radnji Rajka Čolovića, gospodin Dragan Ninković, tužilac iz Istočnog Sarajeva a to je predstavleno kao "samoubistvo". I na kraju je odlukom VSTV-a bivši predsjednik suda u Sokocu Luka Borovčanin, smjenjen sa ta pozicije 21.03.2021. a sahranjen samo 6 dana kasnije 27.03.2021. bez ikakvih informacija o uzroku smrti. Dragica Glušac ima direktnu odgovornost za ovo jer je u prijavi po kojoj nije htjela da radi, opisala preminulog kao svjedoka, koji je obmanut.
Dakle osoba Glušac navodi na dnu treće strane naredbe T12 1 KTAO 0001341, citiram :
"Iz prijave i priloženih dokaza očigledno proizilazi da je podnosilac prijave, kao što je već pomenuto, nezadovoljan postupanjem prijavljenih službenih lica - koja su postupala u postupku koji je vođen protiv njega, da zbog toga pokušava da ukaže na njemu određene nezakonite radnje, koje se odnose na postupanje prijavljenih lica a zatim da prikaže da je sve rađeno po planu i nalozima prijavljenog Dodik Milorada, koji je u vrijeme podnošenja prijave obnašao funkciju Predsjednika Republike Srpske a od dana 07.10.2018. godine i srpskog člana Predsjedništa BiH. Nezadovoljan ishodom sudskog postupka koji je vođen protiv njega kod Osnovnog suda u Sokocu, po optužnici Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu broj: TI7 0 KT 0006630 15 od 29.11.2017. godine, podnosilac prijave svoje nezadovoljstvo izražava kroz prijavljivanje postupajućih tužilaca i ostalih lica."
UMJESTO DA GLUMI VIDOVNJAKINJU I "TUMAČI" MOJE MOTIVE, NAVEDENA OSOBA BI MORALA DA SE BAVI POSLOM ZA KOJI JE NAROD PLAĆA A NE DA PRUŽA ZAŠTITU PRIPADNICIMA MAFIJE I SAUČESTVUJE U NJIHOVIM ZLOČINIMA.
Već sam istakao da lažirani predmeti protiv mene nemaju ishod jer nisu ni nastavljeni a što se tiče toga ko je "NEZADOVOLJAN" pa to izražava lažnim prijavljivanjem, tu su u pitanju upravo pojedini kriminalci iz policije i tužilaštva koji nezadovoljni što nisu prema planu zataškali ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, 23.07.2009. prilikom šverca narkotika sa područja djelovanja Sokolačkog klana u Bobar grupu i kada sam razotkrio njihove zločine, oni to nezadovoljstvo i bijes iskazuju tako što mene lažno prijavljuju i pokušavaju da me zastraše a potom više godina i da ubiju.
Ovaj slučaj nije usamljen a najpoznatiji primjeri su ubistvo Davda Dragičevića, 18.03.2018. što je samo 6 dana nakon što sam 12.03.2018. prvi put odvučen na Sokolac a protiv ubijenog su takođe provođene posebne istražne radnje kao preduslov za pripremu likvidacije. Aleksandar Pantić je ubijen sredinom septembra 2018-te u Bijeljini od strane navijačke grupe pod kontrolom policije što je desetak dana prije 27.09.2018. kada je pokušano moje ubistvo na Sokocu. Policajci Šehović i Vujinović su ubijeni mjesec dana kasnije a ubice pobjegle na teritoriju pod kontrolom saučenika Čolovića i ostalih iz Istočnog Sarajeva.
I Slaviša Krunić je ubijen nakon banalne prijave koja je poslužila kao izgovor za posebne istražne radnje a tijelo navodnog ubice je doneseno na put i ostavljeno što se može zaključiti iz činjenice da oko njega nema ni kapi krvi, odnosno da je ubijen na drugom mjestu te onda donet na mjesto zločina da bi se osnovna odgovornost prebacila na njega i presjekle veze sa nalogodavcima. Nije isključeno da će ostali optuženi biti oslobođeni zbog nedostatka i kompromitacije dokaza.
Na žalost ovo je samo mali dio zločina lokalnih mafijaških kartela čiji su sastavni dio pojedini pripadnici tužilaštava i prije svega policije, koji su kako vidimo spremni ubiti i dojučerašnje saučesnike ali i sve druge službenike koji bi mogli svjedočiti protiv njih...

PRILOZI

Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima, (Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.; Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128), Snimci dječjeg ruksaka itd), Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr, Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018., Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018.; Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.; RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15, Potpisi i pečati, Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.; Naredba T12 1 KTAO 0001341 20 od 23.12.2020.; UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.; UDT 18065-18 od 30.12.2020.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1182

Zločinački planovi globalista i njihovih lokalnih sluga

Zanimljivo je da su predvidjeli završetak pandemije nakon 18 mjeseci, što je otprilike ovih dana, (septembar 2021-e) međutim očekivali su čak 65 miliona smrtnih slučajeva, što nije ni blizu, čak ni sa naduvanim brojkama pa je sad pitanje - hoće li zaista uskoro završiti ovu izmišljenu "pandemiju" ili će nastaviti, dok ne strada predviđenih 65 milijuna ljudi...

ZLOČINAČKI PLANOVI GLOBALISTA I NJIHOVIH LOKALNIH SLUGA

Poslije 18 meseci neviđenih laži, vezanih za izmišljenu pandemiju, valjda je svima koji misle svojom glavom jasno o kakvoj se prevari radi a onima koji su u sve ovo povjerovali ne vrijedi više ni govoriti, niti iznositi bilo kakve dokaze.
Na žalost mnogi ljudi su i smrtno stradali jer za njih nije bilo liječenja od drugih bolesti, veliki broj je ostao bez posla, mnogi mali biznisi su propali a skoro sve poslove preuzele velike kompanije.
A da je to sve ranije isplanirano, može se još uvijek naći u dokumentima dostupnim na internetu, gdje je recimo 18. oktobra 2019. objavljena web stranica pod nazivom "Događaj 201", (Event 201) odnosno scenario tog događaja.
Na prevedenoj verziji plana tog događaja, opisuje se da se radi o simuliranju izbijanja novog korona virusa, koji se prenosi sa slijepih miševa na svinje pa na ljude i da kraju postaje prenosiv sa osobe na osobu, što dovodi do teške pandemije.
Posebno je zanimljivo to što se tvrdi da će biti više prenosiv u zajednici od strane ljudi sa blagim simptomima, što je suštinski uvod u današnje stanje gdje se ljudi bez ikakvih simptoma, proglašavaju zaraženima na osnovu naštimanih takozvanih testova.
Ovdje u scenariju, vidimo kako su predvidjeli da njihove vakcine neće biti dostupne u prvoj godini, što su vremenom izmjenili i plasirali u promet za samo nekoliko dana više vrsta.
Zanimljivo je da su predvidjeli završetak pandemije nakon 18 mjeseci, što je otprilike ovih dana, (septembar 2021-e) međutim očekivali su čak 65 miliona smrtnih slučajeva, što nije ni blizu, čak ni sa naduvanim brojkama pa je sad pitanje - hoće li zaista uskoro završiti ovu izmišljenu "pandemiju" ili će nastaviti sa trovanjima dok ne strada predviđenih 65 milijuna ljudi.
Veoma sličan scenario je bio i za igrani film iz 2011-te, pod nazivom "Zaraza", (Contagion) a gdje je takođe bilo riječi o smrtonosnom virusu koji je izazvao nekoliko sumnjivih smrtnih slučajeva na raznim krajevima svijeta a potom je proglašena pandemija na svjetskom nivou.
Na kraju tog filma je kratak insert koji gledaocima pojašnjava na koji način je izbila pandemija i opet se može vidjeti da je za uzročnika odabran slijepi miš, koji preko farme svinja, navodno prenosi zarazu na ljude...
Kako se vidi, neke građevinske mašine, rade u džungli, pomjeraju drveće i uplaše koloniju slijepih miševa.
Jedan od tih miševa, dolazi na bananu, odgrize komad i sa tim komadom odleti u farmu svinja.
I sa krova te farme ispusti komadić, koji potom pojede neko prasence.
Onda neki od kupaca, izabere upravo to prasence, kupuje ga i odnosi u restoran.
Naravno, već ste shvatili da je to prasence zaraženo.
Kuvar ga priprema i za vrijeme rada, dobija poziv da je u posjetu stigla jedna prijateljica sa kojom se pozdravlja.
I prilikom toga je zaražuje.
I to je to...

Sa druge strane naravno za svo ovo vrijeme se ne provjeravaju a ni ranije se nisu kontrolisale posljedice zaprašivanja vazduha i zemljišta iz aviona a ako to neko i pomene, proglašava se teoretičarem zavjere.
Možemo vidjeti da je još 2015-te u jednom članku, izražena sumnja da se sredstvima kojima zaprašuju vazduh izaziva epidemija sa simptomima nalik gripi.
Takođe se iznosi teorija da vlade namjerno prskaju ljude štetnim supstancama, kako bi eksperimentisali sa efektima ili čak eliminisali bolesne i starije ljude iz populacije.
Sve više se iznosi i pretpostavka da se tu radi o eksperimentima vezanim za manipulaciju vremenskim prilikama, odnosno izazivanju suša ili obilnih kiša, zavisno od toga šta se želi u određenim krajevima.
Podsjećam i na to da su nas godinama zasipali vijestima o alergijama na različite biljke a posebno na ambroziju krajem ljeta i početkom jeseni.
Interesantno je da se sada osim gripe i raznih drugih bolesti ne pominje više ni alergija da polen ambrozije a osim toga zanimljiv je i prikaz tog polena koji opisuju kao kuglu sa šiljcima, odnosno malim kukicama koje se kače za sluzokožu gornjih disajnih organa, stvarajući velike alergijske probleme, kijanje, svrab, curenje iz nosa, suzne i crvene oči, kašalj, otežano disanje sa osjećajem nedostatka vazduha.
Ovdje ne samo da su navedeni simptomi praktično potpuno isti kao kod lažirane pandemije, nego i opis takozvanog korona virusa je potpuno isti kao onaj, kako su ranije opisivali polen ambrozije.
Još je mnogo otrovnih supstanci, kojima nas godinama i decenijama zasipaju, posebno materijama iz grupe pesticida i herbicida a sada podsjećam samo na jedan članak, kada je objavljeno da je u zemljištu 33 hiljade puta više piralena od dozvoljenog.
Sve to naravno sada niko ne pominje kao ni negativne efekte elektromagnetnog zračenja, nakon užurbane instalacije 5G mreže ali i njoj prethodnih generacija.
Šta je pravi cilj svega ili jedan od ciljeva, može se vidjeti na članku Svjetskog ekonomskog foruma, objavljenog 14. jula 2020-te, pod nazivom "Kovid 19 - veliki reset".
Kako se vidi, Klaus Švab kao osnivač i izvršni presednik Svjetskog ekonomskog foruma je sa kolegom, objavio knjigu svega 3-4 mjeseca nakon proglašenja navodne pandemije, opisujući je kao priliku za `veliki reset`.
Dakle ne samo da su uspjeli napisati knjigu za 3 mjeseca, nego je i odštampana te dostupna za kupovinu na Amazonu.
I umjesto da kao njegovi brojni vršnjaci širom svijeta bude šćućuren u nekoj sobici pod maskom i ustaje oko 3 sata ujutro da bi otišao do samoposluge, pomenuti gospodin Švab je "hrabro" razrađivao planove za kako kaže "odlazak u bolji svijet".
Siguran sam da je svima jasno kako je ova knjiga u stvari napisana prije lažne pandemije, vjerovatno i godinama ranije a izmišljena takozvana "pandemija" korona virusa je samo iskorištena kao izgovor da bi globalni mafijaški kartel, pokušao sprovesti svoje planove i uvesti novi svjetski poredak.
Ovaj prethodni poredak koji kažu da je loš su takođe oni kreirali pa onda možete zamisliti na šta bi ličio novi svijet ako im dozvolimo da nas prave budalama i dalje te komanduju šta moramo a šta ne smijemo da radimo...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1181

Politička volja i pravosudna mafija

Osim ovih dokumenata koji direktno dokazuju krivično djelo "Teško ubistvo" iz ostalih dopisa koji su u sastavu fajla "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima" se vidi da MUP- smišljeno prikriva zločin jer je godinama pismeno upozoravan na dokaze i umjesto da postupe u skladu sa zakonom, krimnalci iz policije godinama pokušavaju da me ubiju i lažno me optužuju za izmišljena krivična djela, konstantno zloupotrebljavajući "posebne istražne radnje" uz angažovanje desetina doušnika, informatora i obučenih agenata u civilu, sa ciljem prikupljanja informacija kao preduslov pripreme likvidacije...

REPUBLIČKOM TUŽILAŠTVU REPUBLIKE SRPSKE

Na ruke : GLAVNOM REPUBLIČKOM TUŽIOCU

POLITIČKA VOLJA I PRAVOSUDNA MAFIJA

ZAHTJEV ZA POKRETANJE ISTRAGE

Na osnovu ZAKONA O JAVNIM TUŽILAŠTVIMA REPUBLIKE SRPSKE, član 20. stav "(1) U okviru djelokruga svog rada određenog članom 9. ovog zakona, glavni republički tužilac može davati opšta ili pojedinačna obavezna uputstva okružnim tužilaštvima, sprovoditi krivične istrage i gonjenje pred okružnim i osnovnim sudovima kad god smatra da okružna tužilaštva ne primjenjuju Krivični zakon Republike Srpske ili da se gonjenje krivičnih djela ne može efikasno sprovesti u nadležnosti okružnog tužilaštva" vezano za član 17 "Tužilaštva sprovode istražne radnje i gone učinioce krivičnih djela u skladu sa zakonima Republike Srpske i ulažu pravna sredstva za zaštitu ustavnosti i zakonitosti" i član 9, stav "(1) Glavni republički tužilac vrši nadzor nad radom okružnih tužilaštava u cilju garantovanja zakonitosti i efikasnosti postupka" te Zakona o krivičnom postupku član "Obustava istrage" stav 3, podnosim zahtjev Glavnom republičkom tužiocu da na osnovu dokumenata, odnosno dokaza koje dostavljam, LIČNO SPROVEDE ISTRAGU I GONJENJE POČINILACA KRIVIČNIH DJELA, jer okružna tužilaštva NEĆE, - NE ŽELE ili NE SMIJU primjenjivati Krivični zakon Republike Srpske i Zakon o krivičnom postupku.
Ili alternativno u skladu sa prvim djelom stava 1 iz člana 20, (može davati opšta ili pojedinačna obavezna uputstva okružnim tužilaštvima) da pomenuti materijal preda na postupanje tužiocu - republičkom ili okružnom za koga zna da je častan, pošten, hrabar, profesionalan, pouzdan, nekorumpiran... ako osim vas takav uopšte postoji.
Naime, opšte je poznato da ste vi prvi javno ukazali na maligni i kriminalni uticaj političara, (pravi je izraz kriminalaca u državnim organima) na tužilaštva riječima da "Ne može tužilaštvo samo da iznese borbu protiv kriminala i da je za procesuiranje "krupnih riba" potreba i politička volja".
Iako je ova izjava, prilično diplomatskim riječnikom izrečena, za svakog ko zna nešto o pravu, zakonu i politici je jasno da to direktno znači da političari iz vrha vlasti, sprečavaju istražne radnje i procesuiranja pripadnika mafije sa kojima su direktno povezani u pripremama i izvršenjima krivičnih djela, prvenstveno finansijskog kriminala, odnosno pljačke budžeta i naroda ali i drugim vrstama krivičnih djela, kao što su proganjanje, zastrašivanje i čak likvidacije onih koji ometaju na bilo koji način njihove mafijaške akcije.
U prethodnih nekoliko mjeseci je na teritiriji Republike Srpske i susjednih zemalja došlo do razotkrivanja i hapšenja pripadnika mafije iz MUP-a RS, pravosuđa te kriminalnih klanova, koji su godinama djelovali pod zaštitom krimialaca iz političkog vrha i policije. Svi su oni u potpunosti ili djelimično, povezani sa transportom narkotika, koji preko takozvanih "Škaljarskog" i "Kavačkog" klana biva djelom prebacivan preko zemalje na Balkanu dalje prema zemljama na sjeveru i zapadu Evrope a djelom distribuiran po gradovima i ulicama u BIH, gdje lokalni narko dileri pod kontrolom maijaških bosova iz kriminalističke policije, rasturaju narkotike manjim grupama i pojedincima, koje su prethodno sami uvukli u ovisnost, djelovanjem svojih doušnika i informatora, preko navijačkih grupa i slično.
Ali da ne opisujem preširoko pozadinu djelovanja mafije, nastaviću sa konkretnim dokumentima i dokazima umješanosti pripadnika policije i tužilaštava u organizovani kriminal, pljačke, prikrivanja zločina, pripreme i pokušaje likvidacija i ubistva.
Iz obilja materijala koji imam, izdvajam pdf fajl "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima" poslat MUP-u RS, koji je prema zakonu o policiji i unutrašnjim poslovima, obavezan da postupa po nalozima i smjernicama Predsjednika republike ali to očekivano nisu učinili, nego nastavljaju sa zaštitom pripadnika mafije u svojim redovima i pokušajima likvidacije.
Neki od najbitnijih dokumenata unutar tog fajla, koji dokazuju teška krivična djela su :
"Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." OJT Bijeljina, upućeno sudu u kome pismeno tvrdi da nema saznanja o oštećenju dječjeg ruksaka, koji je bio materijalni dokaz sa mjesta zločina, odnosno skinut je sa smrtno ranjene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo.
U dokumentu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" je sudski konstatovano kakva su oštećenja na pomenutom ruksaku, odnosno da je kaiš dvostruko presječen, veći dio nedostaje a ostatak je opran jakim hemijskim sredstvom, kako bi se uklonili dokazi i tragovi ubistva koji potiču sa kamiona kao što je recimo mast ili ulje.
Da je predmet bio u tom stanju vidljivo je iz fotografija koje je policija načinila a nalaze se na vrhu priloga "Snimci dječijeg ruksaka".
U donjem dijelu su snimci tog ruksaka načinjeni poslije preuzimanja pa se vide i detalji koji nisu bili ranije uočljivi kao što je recimo činjenica da je čak i metalna vođica rajsferšlusa polomljena, nekom jakom silom, prilikom nanošenja smrtonosnih povreda djevojčici.
Osim ovih dokumenata koji direktno dokazuju krivično djelo "Teško ubistvo" iz ostalih dopisa koji su u sastavu fajla "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima" se vidi da MUP- smišljeno prikriva zločin jer je godinama pismeno upozoravan na dokaze i umjesto da postupe u skladu sa zakonom, krimnalci iz policije godinama pokušavaju da me ubiju i lažno me optužuju za izmišljena krivična djela, konstantno zloupotrebljavajući "posebne istražne radnje" uz angažovanje desetina doušnika, informatora i obučenih agenata u civilu, sa ciljem prikupljanja informacija kao preduslov pripreme likvidacije.
Jedan od takvih događaja kada je pokušano ubistvo je bio predmet postupka pred prekršajnim sudom u Bijeljini, (Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr) kada su nakon neuspjelog pokušaja likvidacije, kriminalci koju su to pripremali nastojali da svoje razbojništvo predstave kao kršenje zakona o javnom redu i miru, počinjeno navodno sa moje strane. Da je to laž, konstatovali su sudovi u Bijeljini, obrazloživši da ja nisam prekršio zakon ni na koji način ali i da su zakon prekršili državni službenici, kako uniformisami pripadnici MUP-a i sudske policije, još više oni koji su ih poslali bez sudske naredbe, kao i oni koji su lažirali nadležnost pred nenadležnim tužilaštvom i sudom.
Predmet "80 0 Pr 100636 18 Pr" sadrži sve dokumente koji su dovoljni da dokažu, ubistvo osmogodišnje djevojčice, prikrivanje tog zločina, lažiranje nadležnosti u montiranim predmetima protiv mene u Istočnom Sarajevu, razbojnički napad na mene 27.09.2018. te bi svaki profesionalni tužilac, samo na osnovu tog predmeta mogao sprovesti istragu i procesuirati pripadnike mafijaškog klana, čak i ako mene ubiju u međuvremenu, te sugerišem da kompletan predmet službeno zatražite od Osnovnog suda u Bijeljini.
Iz obilja dokaznog materijala koji je obiman, sada šaljem samo dokument "Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018." u kome je zabeleženo da sudska policija nije imala naredbu uz sebe, što je smišljeno izostavljeno u dokumentu "Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018." na dnu je navedeno da sam "pušten na slobodu" a u stvarnosti na 200 kilometara od kuće u teškom zdravstvenom stanju, izbačen na ulicu kao meta plaćenim ubicama koji su trebali da izvrše likvidaciju a na šta sam upozoravao ranije da je plan.
Službenicima sudske policije je njihov načelnih Borovčanin Danko, SLAGAO, da je Osnovni sud u Bijeljini zatražio svoje izuzeće te da je Vrhovni sud RS, prenio nadležnost u Sokolac a da je to gnusna laž, dokaz je prilog "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018." iz koga se vidi da niti je bilo prenosa nadležnosti, niti uopšte postoji krivični predmet u kome sam osumnjičeni ili optuženi.

PRILOZI

Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima, (Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.; Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128), Snimci dječjeg ruksaka itd), Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr, Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018., Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018.; Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.; RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15, Potpisi i pečati, Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.; Naredba T12 1 KTAO 0001341 20 od 23.12.2020.; UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.; UDT 18065-18 od 30.12.2020.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1180

Ko i zbog čega podstiče na prijetnje i ubistva

Podsjetiću da je i protiv Davida Dragičevića pokrenut banalni postupak, (izgovor za posebne istražne radnje i praćenje kao preduslov organizovanja likvidacije), kao i protiv Slaviše Krunića. Neposredno nakon napada na mene i pokušaja ubistva na Sokocu 27.09.2018. u Federaciji BIH su ubijena 2 policajca, (Vujinović i Šehović) a ubice pobjegle u Istočno Sarajevo gdje je ubrzo ubijen i Miloš Ostojić...

KO I ZBOG ČEGA PODSTIČE NA PRIJETNJE I UBISTVA

Napomena : Priložene dokumente, koji su samo mali dio obimnog dokaznog materijala, nije neophodno čitati ni analizirati, osim ako se ne žele provjeravati moji opisi iz ovog teksta a glavna namjena tih priloga je da dokazuju istinitost napisanog, odnosno da se ne radi samo o priči, koju bilo ko može negirati svojim lažima.
Na osnovu Ustava BIH, ZOKP-u, ZOVSTV-u, ZOSPI-a, dostavlja se otvoreni poziv i pitanje:

KO I ZBOG ČEGA PODSTIČE NA PRIJETNJE I UBISTVA

Pozivam vas da obavjestite javnost o detaljima i činjenicama sa kojima ste upoznati a što je od opšteg interesa i može spriječiti nove tragedije u budućnosti. Meni ukoliko budete htjeli, možeti poslati odgovor - izjašnjenje na mejl, što bih objavio putem interneta a ukoliko ne odgovorite, vaše ime će ostati nepoznato za javnost, odnosno iz sadržaja ovog teksta se neće vidjeti kome je upućen.
Događaj o kome postavljam javno pitanje je iz 2017. godine i o njemu je čak Visoko sudsko i tužilačko vijeće izdalo javno saopštenje, (VSTV - saopštenje 14.08.2017.), kao i "Udruženje sudija u Federaciji BiH - saopštenje 15.08.2017." osuđujući objavljene prijetnje i ugrožavanje života, nosilaca pravosudnih funkcija te zahtijevajući da se istraže sve okolnosti.
Na žalost to nije učinjeno, nego se sve zataškalo, jer je odgovornost bila na takozvanim tajnim službama, koje su angažovale svoje agente, odnosno provokatore, doušnike i informatore za ostvarenje nekih privatnih kriminalnih ciljeva.
Konkretno, Vi i još neke osobe, čija imena neću navoditi, ste bili neplanirane žrtve više akcija, odnosno posebnih istražnih radnji, čiji je cilj bio dvostruki i to da se preko jednog djela doušnika, prikupljaju podaci i pripreme uslovi za likvidaciju a drugi su imali zadatak da iznose uvrede nekim osobama a potom i prijetnje, kako bi mene i neke druge osobe obmanuli te podstakli da i mi to učinimo.
Plan je bio da se takvi razgovori snimaju i eventualno izrečene prijetnje iskoriste kao dokaz u krivičnom postupku a izmjenama zakona je iste 2017-te godine, predviđena zatvorska kazna do 12 godina zbog izrečenih prijetnji sudijama ili javnim tužiteljima.
Provokatori su počeli sa svojim aktivnostima, intenzivnije od sredine 2015. godine u nekom blažem obliku, uvreda i prijetnji a vremenom su prelazili na sve ozbiljnije oblike provokacija i prijetnji, što je kulminiralo poznatim slučajem sa kojim ste i vi lično povezani.
Slučaj iznesenih prijetnji je privukao veliku pažnju javnosti a onda se pokušao minimizirati, skretanjem na šaljive teme te je vrlo brzo "gurnut pod tepih" i u zaborav, no nesporno je da su vama lično, morali pružiti neko `objašnjenje` i uvjeriti vas da niste u opasnosti.
Pretpostavljam da vam je objašnjeno i priznato, kako se radi o agentu na tajnom zadatku i da je potrebno zaštititi njegov identitet, odnosno prikriti kompletan događaj, no smatram da bi bilo veoma značajno da činjenice o tome, Vi lično prezentujete javnosti, posebno imajući u vidu da je nakon toga došlo do više tragičnih slučajeva, uključujući i smrti okružnog javnog tužioca Dragana Ninkovića te bivšeg predsjednika suda u Sokocu, Luke Borovčanina.
Vezano za gospodina Ninkovića, objavljeno je 30.06.2020. da se sumnja na "samoubistvo" i da će se objaviti rezultati istrage, što nikada nije urađeno a gospodin Borovčanin Luka je odlukom VSTV-a, smijenjen sa pozicije predsjednika suda 21.03.2021. te je nakon samo 6 dana 27.03.2021. sahranjen, bez ikakvog obrazloženja o uzroku smrti.
Ono što je još manje poznato je činjenica da su pomenuta dva gospodina, bila veoma dobro upoznata sa nezakonitim "posebnim istražnim radnjama" korištenim protiv mene a pokrenutim nakon lažiranja nadležnosti, pred okružen tužilaštvom u Istočnom Sarajevu.
Dokaz da su bivši glavni okružni tužilac u Istočnom Sarajevu i bivši predsjednik suda u Sokocu, lažirali nadležnosti i otvorili nezakonite predmeta protiv mene su dokumenti Republičkog tužilaštva "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" i Vrhovnog suda Republike Srpske, (Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.).
Razlog zbog čega su formirani ti predmeti je ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, kćerke moje sestre, koje je izvršeno prilikom šverca narkotika sa područja Sarajeva u Bobar grupu i to u vrijeme najveće moći nekadašnjeg vlasnika.
Dio dokaza o tome se može vidjeti u pdf fajlu "Odgovor službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima".
Ističem još jednu takozvanu "slučajnost" a to je da je Gavrilo Bobar, umro istog dana 30.09.2014. kada je njegova banka, imala rok da nadoknadi gubitak od nekoliko desetina miliona maraka prethodno opljačkanih.
I gospodin Dragan Ninković je navodno izvršio samoubistvo, samo nekoliko dana, nakon što sam poslao tužilaštvu u Istočnom Sarajevu, Zahtjev sa veoma važnim pitanjima, vezano za lažiranje nadležnosti na koji nikada nije odgovoreno a umjesto toga je jedan vrlo važan svjedok, upoznat sa brojnijim zločinima Rajka Čolovića, završio ispod zemlje.
Iz priloga "T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017." se može prije svega vidjeti da je nadležnost lažirana jer se u popisu "dokaza" poziva na dopis Republičkog tužilaštva od 01.06.2015. odnosno "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" koji sam pomenuo a njime se u stvari dodjeljuje moja krivična prijava u rad OJTIS-u. Primarnu odgovornost za falsifikovanje sudskog rješenja, što je tema te moje prijave imao je načelnik sudske policije Danko Borovčanin te je jasno zašto je nagovorio ortake iz svog kraja, Borovčanin Luku i Rajka Čolovića da mu u sadejstvu sa inspektorom Marković Dragoslavom, (odgovornim za prikrivanje ubistva djevojčice Ivone Bajo) pomognu da se pokrenu nelegalni predmeti i uz angažovanje doušnika priprema likvidacija. Sadržaj i opis takozvanog "krivičnog djela" koje mi se pripisivalo - "povreda ugleda suda" neću ni komentarisati, posebno imajući u vidu da je vjerovato osim nadležnosti, falsifikovan i potpis tužiteljice Jovane Tomaš, (Potpisi i pečati). U vrijeme podizanja "optužnice" je bila na trudničkom bolovanju a imenovana tek u martu 2017-te, kada joj je očito obmanom podmetnut predmet otvoren 2015-te. Da li ga je pokrenuo lično Rajko Čolović, još mi nije poznato ali je nesumnjvo da je istinu o tome znao ubijeni tužitelj Dragan Ninković.
Podsjetiću da je i protiv Davida Dragičevića pokrenut banalni postupak, (izgovor za posebne istražne radnje i praćenje kao preduslov organizovanja likvidacije), kao i protiv Slaviše Krunića. Neposredno nakon napada na mene i pokušaja ubistva na Sokocu 27.09.2018. u Federaciji BIH su ubijena 2 policajca, (Vujinović i Šehović) a ubice pobjegle u Istočno Sarajevo gdje je ubrzo ubijen i Miloš Ostojić. Pokušaj ubistva Slobodana Vasiljevića u Šekovićima je prvi poznatiji slučaj koji nije uspio a počinioci su uhapšeni jer nije bilo više Rajka Čolovića da ih štiti sa pozicije glavnog okružnog tužioca.
Kako se vidi ni nakon dopisa Visokog sudskog i tužilačkog vijeća "Vstv 01-07-10-28-121-2018 od 30.07.2018." upućenog glavnom okružnom tužiocu i predsjedniku suda u Sokocu, oni nisu dostavili nikakve dokaze o eventualnom prenosu nadležnosti jer ih nisu ni imali, nego su nastavili sa pokušajima mog ubistva od čega je događaj 27.09.2018. bio predmet sudskog postupka, (Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr) u Bijeljini, prilikom čega sam prezentovao dokaze o lažiranju nadležnosti i falsifikovanju dokumentacije sudske policije i MUP-a, sve sa ciljem pripreme likvidacije Sokocu.
Nakon toga i mog novog zahtjeva, VSTV-e šalje drugi dopis "Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018." tražeći konkretno od Čolovića i Borovčanina kopije rješenja o prenosu za predmete u kojima su lažirali nadležnost, što su isti ponovo ignorisali te je VSTV-e, ubrzo smijenilo glavnog okružnog tužioca u OJTIS-u Rajka Čolovića, (UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.) jedan sudija je disciplinski kažnjen, (UDT 18065-18 od 30.12.2020.) a potom je smijenjen predsjednik suda u Sokocu, Borovčanin Luka.
Na žalost, došlo je i do već pomenutih tragičnih slučajeva, koji nisu jedini. Ponavljam i podvlačim da je nedugo nakon pokušaja mog ubistva, došlo do likvidacije dvojice policajaca u Sarajevu, nakon čega su ubice pobjegle na teritoriju Istočnog Sarajeva u zaštitu svojih saučesnika.
Nedugo potom, ubijen je i Miloš Ostojić na području Istočnog Sarajeva a potom Slaviša Krunić i da zaključim sa najpoznatijim zločinima, podsjećanjem na ubistvo Davida Dragičevića, što je sve dio uklanjanja dokaza i svjedoka zločina balkanske narko mafije povezane sa kriminalnim strukturama unutar državnih organa.
Napominjem da sam dokazni materijal o ovome a prije svega o prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojče, dostavio tužilaštvu Bosne i Hercegovine ali i predsjedniku Republike Srpske na šta je reagovano dopisom od 13.05.2020. poslatim na moju adresu i ministru unutrašnjih poslova.
Policija koja je direktno umiješana u prikrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice i brojne druge zločine, naravno nije reagovala a iz tog priloga - "Odgovor službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima" može se vidjeti u pratećim dokumentima da policija nije dostavila tužilaštvu nikakve podatke o oštećenjima na materijalnom dokazu ubistva, odnosno dječjim ruksaku koji je djevojčica nosila preko ramena u vrijeme smrtonosnog ranjavanja.
Kaiš tog ruksaka je dvostruko presječen predmetom koji je i ubio djevojčicu a potom su ga pripadnici MUP-a u sadejstvu sa saučesnicima iz Bobar grupe skinuli sa ubijenog djeteta te sa ruksaka oprali tragove masti i ulja od kamiona koji je dovezao narkotike i pobjegao sa mjesta zločina.
Taj materijalni dokaz, kako se vidi iz dokumenta sam preuzeo 15.04.2015. godine, na šta je poslije mojih prvi pravnih koraka povodom toga, ekspresno montiran nelegalni predmet protiv mene u Istočnom Sarajevu sa ciljem pripreme likvidacija.
U najužem krugu pripadnika mafijaškog kartela, osim pomenutih - glavnog okružnog tužioca u Istočnom Sarajevu i predsjednika suda u Sokocu u svemu su učestvovali i Danko Borovčanin, načelnik sudske policije u Bijeljini te Marković Dragoslav, inspektor kriminalistike policije u Bijeljini - svi sa područja Istočnog Sarajeva.
Kriminalna ekipa koju slikovito opisujem kao `Sokolački klan` odgovorna je i za brojne druge zločine a kako se može zaključiti, spremni su ubiti i svoje dojučerašnje saučesnike, kako bi ih spriječili da govore i tako pokušali izbjeći zasluženu zatvorsku kaznu. Vi i mnoge druge osobe na drugim pozicijama i obični građani bili ste za njih "nebitne usputne žrtve" - odnosno "kolateralna šteta" djelovanja njihovih angažovanih doušnika.
Zbog toga je veoma važno da o svojim saznanjima, obavijestite javnost, čime bi vjerujem bili smanjeni rizici da i drugi svjedoci teških krivičnih djela iz pravosuđa, sudske policije i MUP-a, budu izloženi životnoj opasnosti.

PRILOZI

VSTV - saopštenje 14.08.2017.; Udruženje sudija u Federaciji BiH - saopštenje 15.08.2017.; RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15, Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.; Odgovor službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima, T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.; Potpisi i pečati, Vstv 01-07-10-28-121-2018 od 30.07.2018.; Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr, Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.; UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.; UDT 18065-18 od 30.12.2020.;

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1179

Dopuna prijave protiv Telrad kompanije

Još prije pojave "pandemije" sam proučavao teme vezano za nove tehnologije i došao do podataka da 5G mreža, onako kako je zamišljena neće moći funkcionisati samo sa odašiljačima na javnim površinama, nego ih mora biti mnogo više, gusto postavljenih i između ostalog da primopredajnicu budu ugrađeni u svaki stan i kuću, tako što će novi modemi biti istovremeno i odašiljači za 5G mrežu, kako bi se obezbijedio stalni signal i na ulicama i u zgradama. TO BI UKRATKO BIO MOTIV INTERNET DOBAVLJAČA DA NA PREVARU MJENJA MODEME NE VODEĆI RAČUNA DA LI ELEKTROMAGNETNA ZRAČENJA NOVIH UREĐAJA OŠTEĆUJU ZDRAVLJE I UGROŽAVAJU ŽIVOTE GRAĐANA, DOK SU SE U PRAKSI SVE MOGUĆE ZDRAVSTVENE TEGOBE, PROGLAŠAVALE POSLJEDICAMA "ZARAZE" OD "SMRTONOSNOG VIRUSA"...

DOPUNA PRIJAVE PROTIV TELRAD KOMPANIJE

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

DOPUNA KRIVIČNE PRIJAVE PROTIV PRAVNOG LICA `TELRAD NET`

Veza : "Prijava protiv Telrad kompanije"
Telekomunikaciona firma Telrad Net, (Hase 1/Nušićeva bb, Bijeljina 76300)
Za "Produženo krivično djelo" i "Terorizam" a vezano za više drugih krivičnih djela, navedenih u prethodnoj prijavi : Nepostupanje po zdravstvenim propisima za vrijeme epidemije, Neprimjenjivanje mjera za zaštitu od zarazne bolesti, Prenošenje zarazne bolesti, Prevara, Oštecenje tudih prava, Poslovna prevara, Nesavjesno privredno poslovanje, Obmanjivanje kupaca, kažnjivih prema važećim zakonima u Bosni i Hercegovini. S obzirom da počinilac krivičnih djela djeluje na teritoriji pod nadležnošću više okružnih tužilaštava te da su posljedice ozbiljne po stanovništvo u cjeloj zemlji, prijava se šalje Tužilaštvu BIH.

Podsjećam da sam krivičnu prijavu :

PRIJAVA PROTIV TELRAD KOMPANIJE

napisao 28.02.2021. nakon desetak dana prikupljanja i obrade dokaznog materijala o izvršenim krivičnim djelima. Ukratko, dana 08.02.2021. nešto prije podne, radnici "Telrad net" su mi suprotno ugovoru, potpuno isključili internet vezu sa ciljem da simuliraju kvar, kamo bi bez ikakve pismene obavjesti i obrazloženje, umjesto postojećeg postavili drugi modem.
Bitna je činjenica da to nije činjeno samo meni, nego su mjesecima uprkos zvanično proglašenom vanrednom stanju i donesenim mjerama za zaštitu od pandemije, iz svojih interesa i ciljeva, ometali korisnicima signal te onda "otklanjali kvar" šaljući montere da zamjene modem, bez zaštitnih rukavica a pošto su prethodno posjetili ko zna koliko stanova i kuća srećući se i sa zvanično zaraženim osobama.
S obzirom da su meni poslali montera oko 18 sati, taj je vjerovatno prethodnih sati tog dana sreo i kontaktirao stotine osoba, razmjenjujući sa njima bez ikakve zaštite, različite predmete i dokumente. Nakon ovih svakodnevnih aktivnosti dotad najstabilnija i najzdravija zemlja u svijetu BIH, odjednom postaje najveće žarište zaraze ili "zaraze".
I na kraju uvoda, podsjećam da sam pomenutu prijavu poslao osim Tužilaštvu BIH i prijavljenom "Telrad Net" a nakon što sam izmirio sve dotadašnje račune o čemu sam priložio dokaz. Postojeći modem koji je ostao i dalje a za koji su tvrdili da više uopšte ne može raditi je proradio oko pola sata nakon odlaska montera 09.02.2021. i radio normalno do 13.02.2021. kada su smislili novi plan da mi oko 20 puta uspore internet vezu te time prisile na zamjenu modema bez pismenog obrazloženja što nisam htio da uradim i takvo stanje je trajalo narednih oko 40 dana.
Još prije pojave "pandemije" sam proučavao teme vezano za nove tehnologije i došao do podataka da 5G mreža, onako kako je zamišljena neće moći funkcionisati samo sa odašiljačima na javnim površinama, nego ih mora biti mnogo više, gusto postavljenih i između ostalog da primopredajnicu budu ugrađeni u svaki stan i kuću, tako što će novi modemi biti istovremeno i odašiljači za 5G mrežu, kako bi se obezbijedio stalni signal i na ulicama i u zgradama.
TO BI UKRATKO BIO MOTIV INTERNET DOBAVLJAČA DA NA PREVARU MJENJA MODEME NE VODEĆI RAČUNA DA LI ELEKTROMAGNETNA ZRAČENJA NOVIH UREĐAJA OŠTEĆUJU ZDRAVLJE I UGROŽAVAJU ŽIVOTE GRAĐANA, DOK SU SE U PRAKSI SVE MOGUĆE ZDRAVSTVENE TEGOBE, PROGLAŠAVALE POSLJEDICAMA "ZARAZE" OD "SMRTONOSNOG VIRUSA".
Dokaz da je internet veza bila mnogostruko usporena i skoro nepostojeća je "Snimak 20.03.2021." na kome se vidi da se tek nakon više od 3 minuta, uspjeva učitati jedna internet stranica a često je neke od njih bilo nemoguće otvoriti. A onda se ta faza sabotaže završava što se vidi na dokazu "Snimak 22.03.2021." gdje se ista stranica učitava praktično trenutno, bez ikakve razlike u odnosu na period prije 08.02.2021. kada je namjerno prekinut signal. Dakle od 22.03.2021. poslije 40 dana smišljenog sabotiranja i usporavanja signala, stari modem koji je "beskoristan i neupotrebljiv" je proradio normalno, što je potrajalo naredna preko 3 mjeseca do novog potpunog isključenja 29.06.2021.
Prethodno su mi - neposredno nakon normalizacije internet protoka, poslali "Obavjest od Telrad-a od 14.04.2021." u kojoj se nudi "nova digitalna televizija" i besplatna oprema - pretpostavljam sa obaveznom opcijom mogućnosti odašiljanja 5G signala. Ovakvu obavjest su bili obavezni da pošalju i prije pokušaja zamjene modema a ne da to čine na prevaru, prikrivajući svoje motive za to.
Moja reakcija na to je bio dokument "Obavjest za Telrad Net od 31.05.2021." u kome ih obavještavam da me TELEVIZIJA i TELEFON ne zanimaju te uz podsjećanje na prevaru koju su izvršili, predlažem da mi se otpišu računi za mjesece FEBRUAR i MART, kada je internet veza bila usporena 20 puta do potpuno onemogućena. Potvrđujem da je nakon 22.03.2021. konstantno NORMALNA veza i tražim da mi se pošalje račun koji bih platio. Zatim mi iz "Telrad net" stiže dopis "Odgovor na obavijest Zdenko Bajo od 10.06.2021." u kome se prvi put pominje neki prelaz na "docsis 3.0 tehnoligiju" sa kojom postojeći modem navodno nije "kompaktibilan" te se ja optužujem da sam sam kriv za nepostojeću uslugu jer navodno nisam dozvolio zamjenu modema te se na kraju dodaje nada da ću to dozvoliti.
Moram odmah reći da su ovo uglavnom LAŽI, što se može provjeriti iz snimka "Afera modem" koji sam poslao uz krivičnu prijavu u februaru, kada monter potvrđuje da je veza namjerno isključena, tvrdeći da stari modem ne može više raditi, što je takođe laž. nadalje se vidi da nisam sprečavao zamjenu modema nego sam odbio potpisati novi ugovor i revers iz koga bi proizilazilo da sam ja zatražio novi ugovor i zamjenu modema a smišljeno isključivanje i sabotaže "Telrad net" bi bile sakrivene.
Moj prijedlog da se otpišu računi kada je internet veza bila neupotrebljiva se odbija sa izgovorom da sam "zakasnio" sa reklamacijom a za koju je navodno prema pravilniku potrebno podnijeti prigovor u roku od 15 dana.
Uz podsjećanje da ja nisam poslao ni reklamaciju ni prigovor nego izneo prijedlog i to ne zbog slučajnog kvara nego smišljenog pokušaja pravare i namjerne sabotaže, napominjem da sam još 27.02.2021. poslao dopis "Podsjetnici Telrad kompaniji" što se može vidjeti na prilogu "Podsjetnici Telrad kompaniji - mejl od 27.02.2021.".
Iz tog dokaza koji sam priložio i uz prvobitnu krivičnu prijavu a dostavljam i sada, izdvajam važan dio :
"Podsjećam da sam za više od 10 godina od sklapanja ugovora, redovno plaćao račune i to uvjek u većem iznosu, što se može vidjeti u prilozima. U manjem broju slučajeva kada se radilo o manjim iznosima, nisam zbog toga išao u banku, nego plaćao naredni mjesec, po običaju više od iznosa na računu, 30, 50 ili 70 maraka. Očekujem da odmah a najkasnije u roku od 24 sata, osigurate normalan protok, kakav je bio prije prve sabotaže 08.02.2021. godine. Očekujem da mi otpišete kompletan račun za mjesec februar, pošto ste mi smišljeno kriminalno nanijeli štetu, oduzimajući dragocjeno vrijeme i o tome me pismeno obavijestite, jer bilo kakav račun za mjesec februar u kome ne da nije bilo ugovorom propisane usluge, nego mi je nanesena šteta, neću platiti a u slučaju vaše eventualne tužbe, sve navedeno, ovaj dokument i dokazi koje imam će biti korišteni pred sudom. Ukoliko niste u mogućnosti ili ne želite da osigurate kvalitetnu uslugu prema ugovoru, možete uz prethodnu najavu telefonom, poslati vašeg radnika da se uvjeri u loš kvalitet usluge, te da odnese vaš modem, čime bi sporazumno prekinuli saradnju. Upozoravam vas da ne pokušavate sa prizemnim trikovima ponovo, na način da prije dolaska vašeg radnika, uključite normalan protok kako biste "zatekli normalno stanje" jer imam video snimke, koje ću prethodno pokazati vašim radniku a na kojima se vidi užasan kvalitetu usluge."
Dakle, još tada, 27.02.2021. sam platio sve prethodne račune, istakao da je internet veza sabotirana, pozvao da dođu i uvjere se, da normalizuju protok a ako neće da osiguraju kvalitetnu uslugu prema ugovoru da prekinemo dalju saradnju i da odnesu svoj modem.
Sve ovo su iz "TELRAD NET" ignorisali, čekali da prođe vrijeme kao da se ništa nije desilo da bi me lažno optužili da sam lično kriv, da sam zakasnio sa prigovorom i kako se vidi nastavljaju sa pokušajima da ubace drugi modem.
Laži koje su pisali i prevare koje su pokušane sam detaljnije opisao u dokazu "Pojašnjenje sektoru za merketing i prodaju - Telrad Net od 28.06.2021." na šta su mi odmah po prijemu ponovo isključili internet vezu i telefon što se može čuti na prilogu "Automatska poruka 29.06.2021." i "Snimak 30.06.2021.".
Poslednji prilog koji šaljem uz ovu dopunu je dopis "Zahtjev za dostavu računa od 06.07.2021." u kome tražim da mi se pošalju računi za 3 mjeseca kada je signal bio normalan iako zbog pokušaja prevare i kršenja ugovora nisam obavezan da išta platim te pominjem da je modem, (star oko 15 godina) za koji su tvrdili da ne može više raditi, sada dokaz izvršenja krivičnog djela ta da im ga neću predati dok ne dobijem potvrdu od Tužilaštva BIH pa stoga postavljam pitanje ovde i ponoviću u posebnom zahtjevu.
Da li modem koji sam koristio 15 godina a pominjan je i opisivan u krivičnoj prijavi sa lažnom tvrdnjom "Telrad net" da je neupotrebljiv - ima status mogućeg dokaznog predmeta u smislu da se može ustanoviti kako isti radi kod korisnika kojima su ugrađeni drugi modemi sa izgovorom da postojeći više ne finkcionišu.
Sam snimak koji sam načinio 22.03.2021. pokazuje da ti modemi rade normalno kad nisu namjerno ometani no smatram da bi i Tužilaštvo eventualno moglo izvršiti dodatne provjere te očekujem da mi što prije odgovorite, kako bih o tome mogao obavjestiti vlasnika modema da ga preuzme jer nakon ovakvih mahinacija, prevara nad brojnim korisnicima i više izvršenih krivičnih djela, nemam namjeru da imam više bilo kakvu saradnu sa "Telrad net" bar ne dok krivci ne budu sankcionisani a građani dobiju javno izvinjenje od predstavnika kompanije...

PRILOZI

Snimak 20.03.2021.
Snimak 22.03.2021.
Obavjest od Telrad-a od 14.04.2021.
Obavjest za Telrad Net od 31.05.2021.
Odgovor na obavijest Zdenko Bajo od 10.06.2021.
Podsjetnici Telrad kompaniji

Podsjetnici Telrad kompaniji - mejl od 27.02.2021.
Pojašnjenje sektoru za merketing i prodaju - Telrad Net od 28.06.2021.
Automatska poruka 29.06.2021.
Snimak 30.06.2021.
Zahtjev za dostavu računa od 06.07.2021.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1178

Pritužba na odluku T20 0 KTAT 0020612 21 od 05.07.2021.

I šta kad suprotno odlukama sudova, neki zločinci nastave da nasilno, prijetnjama i batinama sprovore korona fašizam, šta kada se građani suprotstave napadu na ustavom garantovana prava, na svoja tijela, zdravlje i živote pa dođe do povređivanja i civila i državnih službenika, no vratimo se konkretnom već poznatom primjeru i zapitajmo se da li je za šamaranje građanina i šutiranje čizmama, odgovornost samo na dvojici policajaca ili i na komandi MUP-a ali i na teroristima iz kriznih štabova i vlada koji stoje iza svega i forsiraju laži, falsifikate i bezakonje...

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

PRITUŽBA NA ODLUKU T20 0 KTAT 0020612 21 OD 05.07.2021.

Ističem zbog javnosti da sam krivičnu prijavu podneo kao dokaz za neka naredna vremena kada bude razotkriven teroristički plan na globalnom nivou i steknu se uslovi da lokalni pripadnici mafijaškog kartela odgovorni za višegodišnje pljačke i ubistva, dobiju zaslužene kazne.
Pred iznošenje argumenata za pritužbu, osvrnuću se na od strane tužioca, veoma dobro opisano i obrazloženo stanje vezano za odluke Ustavnog suda BIH i RS, gdje se navodi da su prema odluci Ustavnog suda BIH, naređene mjere o nošenju maski i zabrani kretanja, neustavne i da predstavljaju kršenja ljudskih prava i sloboda. Nadalje se konstatuje da nije osnovan dio apelacije kojim se tražilo ukidanje pomenutih osporenih naredbi.
Ovo je nešto kraći opis obrazloženja postupajućeg tužioca, koji je nesporno tačan no zanemaruju se neke bitne činjenice jer je i period nakon 22.12.2020. bitan za vrijeme izvršavanja nezakonitih radnji.
Prvenstveno su nakon ovakve odluke morali reagovati vlade u BIH i takozvani "krizni štabovi" te primjeniti i ispoštovati odluku Ustavnog suda BIH te hitno ukinuti sve odluka kojima se krši Ustav i garantovana prava o tome obavjestiti javnost, medije i građane, kao i zaustaviti svaku dalju primjenu bezakonja.
Tako sada u praksi imamo situaciju da postoje naredbe koje je najviši sudski organ zemlje ocjenio NEZAKONITIMA a primjenjuju se i dalje što dovodi do mnogih i po život opasnih situacija a ne samo krivičnih djela kao što je recimo slučaj koji sam pomenuo u prijavi "Policajci pretukli mladića - iživljavali se nad momkom jer je kršio epidemiološke mere".
Ako već imamo slučajeve da je sud oslobodio građane odgovornosti za navodne "prekršaje" zbog nenošenja maske i kretanja u vrijeme nelegalnih zabrana a "krizni štabovi" nastavljaju forsiranje mjera čije nesprovođenje nije nezakonito, sud će oslobađati sve eventualno prijavljenje a troškovi ići na teret budžeta.
I šta kad suprotno odlukama sudova neki zločinci nastave da nasilno, prijetnjama i batinama sprovore korona fašizam, šta kada se građani suprotstave napadu na ustavom garantovana prava, na svoja tijela, zdravlje i živote pa dođe do povređivanja i civila i državnih službenika.
Ja sigurno neću mirno kao ovca pred klanje dozvoliti da me neki zločinac u uniformi bije, nego ću im izvratiti, koristeći pravo na nužnu odbranu no vratimo se konkretnom već poznatom primjeru u Mostaru i zapitajmo se da li je za šamaranje građanina i šutiranje čizmama, odgovornost samo na dvojici policajaca ili i na komandi MUP-a ali i na teroristima iz kriznih štabova i vlada koji stoje iza svega i forsiraju laži, falsifikate i bezakonje bez obzira na opasnost po zdravlje i živote građana.
Naime, nije samo fizičko iživljavanje pojedinih psihopata, negativna posljedica korona terorizma, nego i mnoge smrti od stvarnih bolesti a koje "medicina" neće da liječi jer za njih ne postoji više nijedna bolest osim "korone".
Otkazivane su mnoge operacije, uskraćivano liječenje i hitna pomoć što se završavalo i tragično a od više smrtnih slučajeva ističem primjer "Mladić preminuo nakon napada - hitna nije intervenisala, rekli da “prošeta” do njih".
Da je takozvana "pandemija" podmukla prevara i teroristički napad na narod vidi se i iz statističkih podataka kao na primjer "Umrlih u BiH u prvih šest mjeseci 2020. manje nego u odnosu na prethodne dvije godine" te bi se dalo zaključiti da je "smrtonosni virus" blagotvoran i ljekovit za ljude jer smanjuje smrtnost ali sa druge strane se javnost neprekidno zasipala propagandom o neviđenoj opasnosti, ogromnom broju zaraženih i umrlih od virusa.
Samo "zaražavanje" je posebna vrsta prevare jer potpuno zdrave jljude bez ikakvih zdravstvenih tegoba i simptoma bilo koje bolesti, proglašavaju zaraženima samo zato jer su "pozitivni" na test - beskorisni test uveden upravo da bi se lažirali podaci i odugovlačila nepostojeća "virusna zaraza".
Činjenicu da je osoba koja je trebala upravljati kriznim štabom u RS, gospodin Desimir Miljić, obješen nakon prve sjednice štaba, kada nije uvedeno vanredno stanje a prije druge sjednice na kojoj je uvedena vanredna situacija, tužilac je izgleda previdjeo ili se ne usuđuje istraživati, kako je do tog vješanja došlo i da li je u pitanju likvidacija, što je vrlo vjerovatno ili samoubistvo i zbog čega jedno ili drugo te zašto je prije ikakve istražne radnje u javnost plasirana vijest "Ubio se glavni zdravstveni inspektor". A znajući gestapovske metode policije samo u slučajevima "Dragičević" i "Memić" osnovano je sumnjati u njihove "pretpostavke" posebno za nas koji znamo da policija nije ovlaštena da kvalifikuje ni krivično djelo a kamoli da "vještači" iznosi "nalaze i mišljenja" dok za pitanja koja im se postave a na koja su obavezni zakonom da odgovore - oni ćute.
I na "Javni zahtjev vladi za informisanje javnosti" upućen 10.09.2020. nije odgovoreno ne meni nego građanima nije odgovoreno a kakva su važna i ozbiljna pitanja i teme postavljeni može se vidjeti već na prvoj strani navedenog priloga.
Suštinski i vlada i "krizni štab" u RS su samo marionete, mafijaški servisi jednog od šefova organizovanog kriminala, Dodik Milorada, koji je gestapovske metode i likvidacije najavio pred kamerama "Crna knjiga" podvlaćeći da NJIHOVI LJUDI U INSTITUCIJAMA MORAJU VODITI BORBU PROTIV IMENA IZ NJIHOVE CRNE KNJIGE.
Mene lično je Dodikova mafija pokušavala ubiti i ranije te nastavila godinam sve do danas tako da dobro znam o čemu govorim a zbog javnosti i da podsjetim tužilaštvo, nakon ove javne izjave, bilo je više ubistava od kojih su najpoznatiji slučajevi : Dragičević, Krunić, Ostojić u RS ali i Vujinović i Šehović u Federaciji BIH nakon čega su ubice pobjegle na teritoriju RS. Osim pomenutog zdravstveno sanitarnog inspektora za samoubistvo je proglašena i nasilna smrt vatrenim oružjem, okružnog tužioca g. Dragana Ninkovića a nedavno je bivši predsjednik suda u Sokocu g. Borovčanin Luka, smjenjen sa te pozicije 21.03.2021. a samo 6 dana kasnije 27.03.2021. je sahranjen, dok se nigdje ne mogu pronaći podaci o uzroku smrti.
Svi su oni svjedoci događaja iza kojih su pljačke milijardi evra, brojna nerješena ubistva i prikriveni nalogodavci i takvih je veoma mnogo. Pomenuću još samo primjer smrti g. Gavrila Bobara, koji je kao većinski vlasnik banke imao rok do 30.09.2014. da nadoknadi nedostatak više desetina miliona maraka i umjesto toga je "umro" upravo tog dana kada je isticao rok.
I sve ove "koincidencije" policija i tužilaštvo ne primjećuju jer je recimo upravo Dodik Milorad pred kamerama izjavljivao da je Bobar banka bila stabilna i uspješna te je eto samo zbog "prirodne smrti" vlasnika došlo do stečaja i propasti. Da je to laž saznalo se mnogo kasnije a samo za pljačku oko 125 miliona maraka se i danas vodi postupak. Da neki od optuženih, (Injac i Vujnić) nisu ni za šta krivi i da su radili "u skladu sa zakonom" takođe je još davno tvrdio, naravno isti onaj Dodik Milorad.
Koji je isplatio 1,5 miliona u kešu za vilu a onda to pokušava opravdati kreditom iz naredne godine što je nemoguće, koji posjeduje i poklanja ukredenu umjetninu a onda kaže da je to dobio od "nepoznatog čovjeka" kome "ni ime ne zna" i takav lik upravlja i komanduje "kriznim štabom" što možemo vidjeti u prilozima "Dodik najavio uvođenje vanrednog stanja" i "Dodik najavio zatvaranje škola" što je bukvalno ismijavanje sa institucijama i izrugivanje nad narodom jer se "epidemiološke mjere" donose nakon konsultacija Dodik Milorada sa unucima a onda on zaključke tih razgovora saopšti vladi, skupštini i takozvanom kriznom štabu da ih usvoje, prethodno objavivši u medijima da će se to desiti tako da ponižavanje institucija bude kompletno. Posebno jer Dodik Milorad nema niti jednu službenu funkciju u Republici Srpskoj.
To je u "RS" takozvana "ZAKONSKA PROCEDURA" donošenja odluka, naredbi i mjera, koju pominje tužilac u svojoj obavjesti o nesprovođenju istrage. Možda svi ovi aspekti u pozadini nisu bili poznati tužiocu te se nadam da će i sa te strane sagledati razmjere i motive terorističkog napada na narod a koji nije samo lokalni nego globalni, što lokalne kriminalce ne opravdava.
Kako se to radi u praksi može se vidjeti na prilogu "Državna tajna Dodika i Radončića" od 09.03.2020. što je neposredno pred "samoubistvo" g. Miljića i uvođenja vanrednih stanja zbog lažne pandemije.
Za kraj i za one koje to zanima "Covid-19 - the great reset" je knjiga predstavljena kako se vidi 14.07.2020. što je samo 4 mjeseca od uvođenja vanrednih mjera, dok je "Događaj 201 - scenario" objavljen još 18.10.2019. prije ikakvog pominjanja "smrtonosnog virusa" bilo gdje u svijetu.
Pomenuti scenario je naravno sačinjen znatno ranije i kako doslovno slovo po slovo opisuje "pojavu pandemije" i "metode borbe" jasno je da je u toku uvođenje novog svjetskog poretka, preoblikovanje ekonomije, finansija, industrije, informatike, energetike a paravan za to je "pandemija".
U praksi vidimo da se uprkos "zarazi" bjesomučno postavljaju kamere po gradovima, podržane 5G tehnologijom, vidimo da se propagira "Agenda 21" i "Agenda 2030" koje iza lijepih izraza kriju mračne planove. Neki od njih su recimo "održivi razvoj" i "obnovljivi izvori energije" što u praksi znači da nafte koja ne pada s neba kao kiša nema dovoljno za sve jer se mnogo od zaliha potrošilo a ovo što je ostalo može biti svim stanovnicima zemlje još recimo 20 godina ako bi se trošila dosadašnjim tempom i onda je neće biti više ni za koga.
S druge strane ako se većini ljudi zabrani kretanje zbog "zaraze" prvo "privremeno" a onda vremenom kretanje unutar samo nekoliko kilometara od mjesta rođenja bude jedino dozvoljeno, ostatak samozvane "elite" a ja kažem terorističke bande će imati na raspolaganju dovoljno nafte za narednih stotine i hiljade godina a i druge izvore energije i rudna bogatstva, kako možemo vidjeti preuzimaju korporacije uz saučesništvo lokalnih terorista uz čiju pomoć pljačkaju narod i države.
To je dio planova što ne znaći i da će biti ostvareni. U vremenu kada se uvode roboti, kamere i 5G mreža u takozvanim "pametnim gradovima" neće više biti potrebna ni policija jer "Agenda" odbacuje sve što je trošak i "nepotrebno" a kad "prekršaj" ili "krivično djelo" snimi kamera, sankciju izrekne AI, (vještačka inteligencija - centralni kompjuter), koja će i naplatiti kaznu, sve uz podršku 5G mreže, neće tu više biti mjesta ni za sudije a ni za okružne tužioce.
I to je opet samo "ZAKONSKA PROCEDURA" a na vama je da li ćete pomagati u sopstvenom uništavanju ili ne, jer je vremena za djelovanje sve manje...

PRILOZI

Mladić preminuo nakon napada - hitna nije intervenisala, rekli da “prošeta” do njih
Umrlih u BiH u prvih šest mjeseci 2020. manje nego u odnosu na prethodne dvije godine
Ubio se glavni zdravstveni inspektor
Javni zahtjev vladi za informisanje javnosti
Crna knjiga
Dodik najavio uvođenje vanrednog stanja
Dodik najavio zatvaranje škola
Covid-19 - the great reset
Događaj 201 - scenario
Državna tajna Dodika i Radončića

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1177

Obavjest za Telrad Net

Da li će nova "tehnoligija" odnosno novi modemi biti korišteni i kao primopredajnici 5G mreže, na stranu to da li imaju ugrađene sisteme za prisluškivanje i nadzor, što moguće ni vi ne znate ali znaju oni koji su u vrijeme kad se zabranjivao rad, frizerima, kafeima, restoranima, školama itd, bjesomučno uz prizemne prevare mjenjali modeme po stanovima i kućama kao da im od toga zavisi život. Pošto je sasvim jasno a ponavljam imam snimak kao dokaz da ste namjerno isključili internet vezu i da nije u pitanju nikakav kvar, onda je jasno da je odgovornost za nanesenu štetu na vama a ne na meni. Što se tiče drugog dijela, odnosno sabotaže od oko 40 dana i skoro 20 puta smanjenoj brzini protoka, ostaje nejasno kako je nakon tih 40 dana stari modem koji je kako kažete "nekompaktibilan" odjednom proradio sasvim normalno te radi i sada...

KOMPANIJI `TELRAD NET`

TELRAD NET
Nušićeva bb
Hase 1
76300, Bijeljina
Bosna i Hercegovina
info@telrad.net

POJAŠNJENJE SEKTORU ZA MARKETING I PRODAJU - TELRAD NET

OBAVJEST ZA TELRAD - NET

Poštanskom pošiljkom sam dobio vaš dopis "Obavjest od Telrad-a" i vezano za to vas obavještavam da me TV uopšte ne zanima, odavno ne gledam nijedan program, nego sve informacije pratim preko internet veze.
Stoga me ne zanima "TELEVIZIJA SA DIGITALNIM TV KANALIMA" nego isključivo internet konekcija, no imajući u vidu da ste me pokušali obmanuti i prevariti te mi nanosili štetu oko 40 dana od vaše dobre volje zavisi da li ćemo nastaviti saradnju sporazumno ili ću biti prisiljen na druge pravne korake.
Još prije 3 mjeseca sam vas obavjestio, (Podsjetnici Telrad kompaniji - mejl od 27.02.2021.) kakvo je tadašnje stanje i predložio dogovor što ste ignorisali.
Sve do 22.03.2021. ste mi sabotirali uslugu, što se očitovalo u tome da nije uopšte bilo moguće uspostaviti vezu niti sa jednom web lokacijom ili je to trajalo jako dugo sa brzinom oko 20 puta manjom od regularne - umjesto 2000 kb/s, svega 100 kb/s ili manje.
Poslednji video zapis takve LOŠE VEZE, koji sam načinio je "Snimak 20.03.2021." iz koga se jasno vidi loš kvalitet usluge a sabotiranje ste počeli 08.02.2021. NAMJERNIM isključivanjem internet veze što ukupno čini oko 40 dana i to po 20-tak dana u 2 uzastopna mjeseca.
Time mi je načinjena velika šteta u kvalitetu usluge, nemogućnosti korištenja većine sajtova, (recimo bilo kakav video zapis je nemoguće pokrenuti, preuzeti fajl i slično) a ono što je bilo moguće, koliko - toliko je trajalo nekoliko puta duže nego ranije.
Snimke sam od 13.02.2021. pravio svako drugi dan i vidljivo je iz priloga "Snimak 22.03.2021." da je tada internet veza bez problema, što se nastavilo do danas - SASVIM NORMALNO.
Iz arhive računa, možete vidjeti da sam vam preko 10 godina redovno plaćao usluge na vrijeme a često i preplaćivao značajne iznose ne zbog toga što se razbacujem novcem nego da umjesto 12 puta godišnje idem u banku samo zbog vaših računa, te ostalih još 4 puta toliko, uštedim vrijeme i idem 2, 3 ili 4 puta manje nego prosječni korisnici.
No kada me neko pokušava prevariti i napraviti budalom uz to, nanese mi štetu 2 uzastopna mjeseca i opet ispostavi račun kao da je sve NORMALNO, to nemam namjeru da platim.
Stoga je moj prijedlog da račune za FEBRUAR i MART, otpišete zbog "TEHNIČKIH PROBLEMA" i o tome me pismeno obavjestite a za mjesece APRIL i MAJ za koje dana 31.05.2021. potvrđujem da je usluga bila NORMALNA, pošaljete novi račun ili račune što ću PLATITI.
Naravno, možete i vi analizirati problem i poslati svoj prijedlog.
Ostavljam vam vrijeme do kraja radne sedmice, odnosno 04.06.2021. da odgovorite na moj mejl a ukoliko ne prihvatite prijedlog i ignorišete ovu obavjest, biću prisiljen na druge pravne korake, što vjerujem da vam nije u interesu da primjenjujemo odredbe Zakona o obligacionim odnosima i Krivičnog zakona, no prepuštam vama da odlučite sami.
Prijatan dan i uspješno poslovanje želim...

ODGOVOR SEKTORA ZA MERKETING I PRODAJU - TELRAD NET

POJAŠNJENJE SEKTORU ZA MERKETING I PRODAJU - TELRAD NET

Vaš dopis od 10.06.2021. sam dobio i na lični mejll i poštanskom pošiljkom, što je za svaku pohvalu no na žalost, sadržaj dopisa uopšte ne odgovara istini niti činjenicama, što ću ukratko pojasniti.
Prije svega ja nisam 09.02.2021. prijavio nikakav kvar, nego sam pozvao vašu službu i zatražio objašnjenje, zbog čega je došlo do prekida internet veze, na šta mi je odgovareno da su vaši monteri to NAMJERNO isključili, pošto žele zamijeniti modem.
Objašnjenje u vašem dopisu da je zamjena modema neophodna, pošto se radi o docsis 2.0 tehnologiji te se prelazi na docsis 3.0 tehnologiju je moralo biti poslato davno ranije korisnicima uz dostavljene račune a ne da se koristi sada kao izgovor nakon prevare, koju je "Telrad Net" smišljeno vršio.
Nadalje, uopšte nije točno da nisam dozvolio zamjenu modema, nego je to vaš monter izvršio ali nakon toga, nisam htio da potpišem dokumente koji su mi podmetnuti iz kojih bi proizilazlo da sam sam zatražio zamjenu modema i promjenu uslova ugovora a namjerno isključivanje bi ostalo skriveno.
Veoma bitna činjenica je to da sam vam poslao obavještenje a ne neki "prigovor" vezan za tačku 10. kako ste vi to opisali.
Čak i kada bi se radilo o prigovoru, vezano za tačku 10, podsjećam vas da sam vam elektronskim putem, poslao 27.02.2021. na zvanični mejl, dopis pod nazivom "Podsjetnici Telrad kompaniji".
U tom dopisu, naveo sam između ostalog da ste 13. februara 2021. otpočeli novu sabotažu i višestruko usporili protok a kako sam dopis poslao 27.02.2021. to nije čak ni 15 dana od dostave računa, nego 14 dana od početka pokušaja nove prevare a na taj moj dopis ili kako vi nazivate prigovor, uopšte niste htjeli odgovoriti.
U tom dopisu od 27. februara sam vas takođe obavijestio da je kompletan događaj snimljen i iz snimka se vidi i da sam dozvolio zamjenu modema i da nisam htio potpisati te je vaš monter, nakon konsultacija sa NN licem, vratio stari modem.
No najvažnija činjenica je da je monter potvrdio, kako nije bio u pitanju nikakav kvar, nego je internet veza namjerno isključena od strane vaše službe.

PRIJAVA PROTIV TELRAD KOMPANIJE

Podsjećam vas da sam na drugoj strani tog dopisa, takođe izrazio očekivanje da mi otpišete kompletan račun za mjesec februar, pošto ste mi smišljeno i kriminalno nanijeli štetu na šta nije bilo nikakve reakcije.
Odmah u narednoj rečenici sam predložio da ukoliko niste u mogućnosti ili ne želite osigurati kvalitetnu uslugu prema ugovoru, možete uz prethodnu najavu telefonom, poslati vašeg radnika da se uvjeri u (ne)kvalitet usluge te da odnese vaš modem, čime bi sporazumno prekinuli saradnju.
Ni na ovaj prijedlog, naravno nije bilo nikakve vaše reakcije a ovaj detalj pominjem zbog toga, što ste na dnu vašeg dopisa podsetili da je modem vlasništvo Telrada, kao da sam ja pokušao prisvojiti vaše vlasništvo, što naravno nije istina.
I na kraju opet podsjećam da u svom dopisu - obavijesti od 31. maja 2021. nisam pomenuo "prigovor" nego krivični zakon, pošto je iza svega više krivičnih dijela.
Nepostupanje po zdravstvenim propisima za vrijeme epidemije, Neprimjenjivanje mjera za zaštitu od zarazne bolesti, Prenošenje zarazne bolesti, Prevara, Oštecenje tudih prava, Poslovna prevara, Nesavjesno privredno poslovanje, Obmanjivanje kupaca.
Dakle, nije bio u pitanju nikakav kvar, nego namjerno isključenje internet veze od strane "Telrad net" i u tome nema nikakve moje odgovornosti a o naknadnoj sabotažu i smanjenju brzine protoka, odnosno djelomično potpunoj nemogućnosti korištenja interneta sam vas obavijestio još u februaru na šta uopšte niste htjeli da reagujete.
Time su potpuno besmisleni ovi sadašnji izgovori, vezano za "docsis 3.0 tehnologiju" sa kojom stari modem navodno "nije kompaktibilan" a da li je nova tehnologija kompatibilna sa navodnom "korona pandemijom" i da li izaziva zdravstvene tegobe građanima svojim zračenjem da li je uopšte testiran uticaj na zdravlje - to niste naveli.
Kao ni to da li će nova "tehnoligija" odnosno novi modemi biti korišteni i kao primopredajnici 5G mreže... na stranu to da li imaju ugrađene sisteme za prisluškivanje i nadzor, što moguće ni vi ne znate ali znaju oni koji su u vrijeme kad se zabranjivao rad, frizerima, kafeima, restoranima, školama itd, bjesomučno uz prizemne prevare mjenjali modeme po stanovima i kućama kao da im od toga zavisi život.
Pošto je sasvim jasno a ponavljam imam snimak kao dokaz da ste namjerno isključili internet vezu i da nije u pitanju nikakav kvar, onda je jasno da je odgovornost za nanesenu štetu na vama a ne na meni.
Što se tiče drugog dijela, odnosno sabotaže od oko 40 dana i skoro 20 puta smanjenoj brzini protoka, ostaje nejasno kako je nakon tih 40 dana stari modem koji je kako kažete "nekompaktibilan" odjednom proradio sasvim normalno te radi i sada.
Prije toga je taj isti modem 09.02.2021. nakon riječi vašeg montera, (koje su snimljene jer sam očekivo naknadne laži) da navodno "uopšte više nikako ne može raditi" te mog upozorenje da ću podnijeti tužbu - krivičnu prijavu, takođe "božjim čudom" proradio, pola sata nakon odlaska montera i konsultacija sa kolegama.
Iz svega proizilazi da je osim navedenih, sada u pitanju još i "pokušaj prikrivanja krivičnog djela ili počinilaca" te "produženo krivično djelo" a pretpostavljam vi niste odgovorni, nego ste vjerujem obmanuti od onih koji su namjerno isključili internet vezu i pokušali prevaru.
Ukoliko vam nisu dostavljena moja prethodna obraćanja, možete mi se obratiti i zatražiti da vam materijal koji pominjem ponovo pošaljem te ako želite i dio snimka koji sam takođe opisao iz kog se vide detalji pokušaja prevare.
Nije mi bila namjera i pokušao sam to izbjeći ali na žalost, izgleda biću prisiljen, poslati krivičnu prijavu Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, vezano za navedena krivična djela.

Odmah nakon slanja ove obavjesti "Telrad Net" mi je isključio sve veze, namajući odgovore ni objašnjenja na kriminal koji su vršili.
Modem za koji su tvrdili da ne može raditi je bio potpuno aktivan 3 prethodna mjeseca : April, Maj i Jun i za to sam kako se može vidjeti u nastavku spreman platiti - iako nisam obavezan, zbog PREVARE.
Tekst poslednje poruke na tu temu možete pročitati na kraju a u međuvremenu se prisjetite :
DA LI SU VAS POKUŠALI PREVARITI NA SLIČAN NAČIN ???

ZAHTJEV ZA DOSTAVU RAČUNA

Pravno gledano, smišljenim isključenjem internet veze 08.02.2021. uz pokušaj simuliranja kvara i prevaru ste prekršili "Ugovor o snabdijevanju" i shodno tome nisam obavezan platiti ni za šta nakon tog datuma.
No s obzirom da je naknadno sabotiranje i ometanje signala počelo 13.02.2021. te završeno 22.03.2021. nakon 40 dana a internet signal je bio normalan u mjesecima : April, Maj i Jun, spreman sam platiti račun za ta tri meseca te vas pozivam da mi dostavite fakturu za sva ta 3 mjeseca pojedinačno ili zbirno - BEZ SABIRANJA ili DODAVANJA nekih drugih cifri ili iznosa koje su posljedica krivičnog djela i pokušaja prevare.
Nadalje smatram da je potpunim isključenjem internet veze koje ste izvršili 29.06.2021. za sva vremena onemogućena bilo kakva dalja saradnja.
Modem koji je vaše vlasništvo a trenutno je u mom posjedu smatra se dokazom izvršenje krivičnog djela i ne možete ga preuzeti dok za to ne dobijem pismenu potvrdu Tužilaštva BIH.
Dakle, ukoliko dobijem informaciju da im modem nije potreban za dalju istragu o tome ću vas obavjestiti te ćete ga tada moći preuzeti...

S poštovanjem

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1176

Pritužba na odluku T20 0 KTA 002066 21 od 16.06.2021.

Ovo moje mišljenje nije uopšte bitno za suštinu krivičnog djela, jer su odluke Ustavnog suda BIH, konačne i obavezujuće i za one koji su nezakonito i neosnovano proglasili vanredno stanje, prije koga je između ostalog u Republici Srpskoj obješen glavni zdravstveno sanitarni inpektor, gospodin Desimir Miljić, koji je bio prepreka za uvođenje ovih fašističkih metoda na teritoriji Republike Srpske...

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

PRITUŽBA NA ODLUKU T20 0 KTA 002066 21 OD 16.06.2021.

DODATNI DOKAZI KRIVIČNE PRIJAVE PROTIV PRAVNOG LICA `ZIRAAT BANK`

Kako se iz podnaslova može zaključiti uz ovu pritužbu, dostavljam dodatni materijal, koji tužilaštvu može omogućiti da pokrene istražne radnje i zaustavi bezakonje i diskriminaciju, koji se ne dešavaju samo na ovom mjestu, nego na velikom broju lokacija u cijeloj zemlji.
Što se tiče samog osnova za pritužbu, istina je da uz prijavu nije bilo mnogo dokaznog materijala osim dokumenta na kome se vidi datum i pečat prijavljene banke.
No u zakonu o krivičnom postupku, jedan od mogućih dokaza su i izjave svjedoka, odnosno svjedočenja, što je suštinski i sama prijava u kojoj svjedok događaja opisuje šta se desilo.
Osim toga, poznato je da opšte poznate činjenice, nije potrebno dokazivati a jedna od tih činjenica je da je 2020. godine u Bosni i Hercegovini, uvedeno vanredno stanje zbog navodne "pandemije".
Takođe je poznato da su formirani takozvani "krizni štabovi" koji su nezakonito donosili odluke izvan svojih nadležnosti a što je konstatovao i Ustavni sud Bosne i Hercegovine, svojom odlukom po AP-3683/20, 22. decembra 2020. gdje je jasno navedeno da su naredbe o nošenju maski i zabranama kretanja nezakonite, odnosno predstavljaju kršenja ljudskih prava.
I na kraju uvodnog djela, opštepoznata činjenica je da uprkos odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koja je obavezujuća za sve na teritoriji zemlje, nijedan od tih kriznih štabova, nijedna vlada, nikada javno nisu povukli tzv. propise o obaveznom nošenju maski a mjere o zabrani kretanja su ponovo uvođene te je došlo do opštepoznatog slučaja u Mostaru, gestapovskog napada policije na mladića u večernjim satima, pred ulaznim vratima zgrade, što su objavili mnogi mediji.
Ovaj primjer pominjem i kao argument za to koliko je važno da tužilaštvo zaustavi trenutno bezakonje jer može doći do opasnih scena sa teškim posljedicama, povređivanjima ili čak smrtnim ishodom za pojedine građane.
Smatram da je uz postojeću prijavu i znajući ove navedene, opštepoznate činjenice, tužilaštvo moglo i trebalo provjeriti ove navode, tražeći bar asistenciju Policijske stanice u Bijeljini, odnosno slanje patrole na adresu prijavljene banke a koja bi evidentirala zatečeno stanje te zapisnik o tome dostavila tužilaštvu kao dodatni dokaz.
Očekujem da će tužilaštvo postupiti odgovorno i preventivno te spriječiti dalje bezakonje i vrlo vjerovatne incidente u budućnosti te nakon dostave fotografija koje šaljem, tražiti asistenciju policije.
Na fotografijama 1 i 2, načinjenim u radno vrijeme banke, vidljivo je da na ulaznim vratima banke, stoji službenik iz obezbeđenja, zadužen da odmah na vratima izdaje naloge građanima da stave masku i prska ih sa hemijskim sredstvima, odnosno da im ne dozvoli ulazak, ukoliko ne prihvate diskriminatorske metode.
Sve fotografije su načinjene 25.06.2021. što pokazuje da se i dalje ne poštuje odluka Ustavnog suda BIH i da se ne primjenjuje u praksi.
Fotografije su visoke rezolucije i mogu se uvećati pojedini detalji od čega je vidljivo da službenik ima majicu kratkih rukava, karakterističnu za ljetni period a iako je glava djelimično zaklonjena stubom ulaznih vrata, vidljivo je da na donjem dijelu glave, službenik ima bijelu masku, spuštenu na bradu, odnosno ispod usta, što samo pokazuje da ni službenici ne nose te maske sa zadovoljstvom, nego su prisiljeni na to i sami diskriminisani.
Na slici broj 3, (načinjena kao i 4 te 5 po zatvaranju banke) na samim ulaznim vratima, vidljivo je nalijepljeno obavještenje u kome unutar crvenog pravougaonika u vrhu piše "PAŽNJA" a ispod toga su grafički predstavljena dva čovjeka te napisano da je obavezno držati razmak od 2 m.
Ostali detalji se mogu takođe pročitati i na ovoj fotografiji no mnogo jasnije su uočljiviji na slici broj 5 te će uz nju i biti opisani.
Na fotografiji 4, vidljiv je bankomat prijavljenje banke, lijevo od ulaznih vrata, koji se može koristiti 24 sata dnevno na kome građani mogu i moraju tipkati da bi ga koristili i na njemu, kako se vidi nema nikakvih mjera zaštite, iako bi da zaista postoji opasni virus, ovo bilo mjesto direktnog kontakta građana sa jednom istom površinom, preko koje bi se svi morali zaraziti.
I na kraju, na slici broj 5, koja je načinjena iz najveće blizine, prije svega se na desnoj strani pri dnu, vidi da se radi o filijali, odnosno podružnici Ziraat bank u Bijeljini, na adresi Nikole Tesle 8.
Na obaveštenju koje sam pomenuo, vidljive su sa desna na lijevo, crteži, odnosno simboli i natpisi o dezinfekciji obuće, izbjegavanju fizičkog kontakta i dezinfekciji ruku, koji postaju potpuno besmisleni, imajući u vidu bankomat i proceduru korištenja koju sam opisao.
I na kraju, što je za ovu pritužbu ključno a očito za kreatore obavijesti najvažnije jer je postavljeno na prvom mjestu u prvom zelenom krugu, nacrtana je takozvana "zaštitna maska" ispod čega piše citiram : "OBAVEZNO NOŠENJE MASKE".
Dakle, nije korišten izraz kao recimo "preporučeno nošenje maski" nego izričito "obavezno" a odmah iza ulaznih vrata na svega 10 centimetara, nalazi se uniformisani i naoružani službenik, koji prisiljava građane na radnju koju je Ustavni sud Bosne i Hercegovine, okarakterisao kao nezakonitu i utvrdio da se radi o kršenju ljudskih prava i sloboda.
Iz priloženih fotografija sa lica mjesta je vidljivo da se vrše radnje opisane u prijavi a koje po svojoj definiciji ne predstavljalju samo krivično djelo "nepoštovanje sudske odluke" nego su i diskriminacija građana te nastavak pokušaja uvođenja takozvane "nove normalnosti" odnosno novog Svjetskog ekonomskog, finansijskog, monetarnog i političkog poretka za šta je kao pomoćno sredstvo izmišljena nepostojeća pandemija i nepostojeći virus a koriste se stvarna hemijska sredstva i elektromagnetni talasi za trovanje stanovništva i izazivanje zdravstvenih tegoba, koje se onda lažno predstavljaju kao zaraza.
Ovo moje mišljenje u prethodnoj rečenici nije uopšte bitno za suštinu krivičnog djela, jer su odluke Ustavnog suda BIH, konačne i obavezujuće i za one koji su nezakonito i neosnovano proglasili vanredno stanje, prije koga je između ostalog u Republici Srpskoj obješen glavni zdravstveno sanitarni inpektor, gospodin Desimir Miljić, koji je bio prepreka za uvođenje ovih fašističkih metoda na teritoriji Republike Srpske.
Što se tiče Tužilaštva BIH, ključna pitanja su :
Da li je natpis na ulaznim vratima banke "OBAVEZNO NOŠENJE MASKE" u suprotnosti sa odlukom Ustavnog suda BIH po AP-3683/20 ?
Da li su građani i službenici u tom i mnogim drugim javnim prostorima, primjenom ovakve "obaveze" diskriminisani i da li se imajući u vidu pomenutu odluku, nastavlja sa kršenjem ljudskih prava i sloboda ?
Da li Tužilaštvo BIH u ovakvim okolnostima ima obavezu reagovati po službenoj dužnosti...

PRILOZI

FOTOGRAFIJE : Ziraat bank 01, Ziraat bank 02, Ziraat bank 03, Ziraat bank 04, Ziraat bank 05

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1175

Krivična prijava za napad na ustavni poredak i terorizam

Krajnje je vrijeme da Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u skladu sa svojim ovlaštenjima i obavezama, zaustavi ovo samovlašće, bahatost i terorističke napade na građane, jer u suprotnom može doći do izuzetno teških posljedica i krvoprolića s obzirom da građani imaju puno pravo da brane svoja garantovana prava, zdravlje i život od napada hordi zločinaca u uniformama, instruisanih od još većih zločinaca iz komandi i fotelja "križnih štabova" koji izvršavaju naloge svojih šefova iz inostranstva...

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, podnosi se :

KRIVIČNA PRIJAVA ZA NAPAD NA USTAVNI POREDAK I TERORIZAM

I VIŠE DRUGIH KRIVIČNIH DJELA PROTIV VIŠE LICA

Vezano za KRIVIČNI ZAKON BIH, članovi "Terorizam"
(1) Ko počini teroristički čin s ciljem ozbiljnog zastrašivanja stanovništva ili prisiljavanja organa vlasti Bosne i Hercegovine, vlade druge zemlje ili međunarodne organizacije, da što izvrši ili ne izvrši, ili s ciljem ozbiljne destabilizacije ili uništavanja osnovnih političkih, ustavnih, privrednih ili društvenih struktura Bosne i Hercegovine, druge zemlje ili međunarodne organizacije, kaznit će kaznom zatvora najmanje pet godina. (2) Ako je usljed krivičnog djela iz stava 1. ovog člana nastupila smrt jedne ili više osoba, učinitelj će se kazniti kaznom zatvora najmanje osam godina. (3) Ako je pri učinjenju krivičnog djela iz stava 1. ovog člana učinitelj neku osobu s umišljajem lišio života, kaznit će se kaznom zatvora najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora. (4) Ko nabavi ili pripremi sredstvo ili ukloni prepreku ili preduzme neku drugu radnju kojom stvori uslove za izvršenje krivičnog djela iz stava (1) ovog člana kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina. (5) Teroristički čin, u smislu ovog člana, podrazumijeva koju od sljedećih radnji, koja s obzirom na svoju prirodu ili kontekst može ozbiljno oštetiti državu ili međunarodnu organizaciju: a) napad na život osobe koji može prouzrokovati njezinu smrt; b) napad na fizički integritet osobe; c) protupravno zatvaranje, držanje zatvorenom ili na drugi način oduzimanje ili ograničavanje slobode kretanja druge osobe, s ciljem da nju ili nekoga drugoga prisili da što izvrši, ne izvrši ili trpi (otmica) ili uzimanje talaca; d) nanošenje velike štete objektima Bosne i Hercegovine, vlade druge države ili javnim objektima, transportnom sistemu, objektima infrastrukture uključujući informacioni sistem, fiksnoj platformi koja se nalazi u kontinentalnom pojasu, javnom mjestu ili privatnoj imovini, za koju štetu je vjerovatno da će ugroziti ljudski život ili dovesti do znatne privredne štete; e) otmica zrakoplova, broda ili drugog sredstva javnog saobraćaja ili za prevoz roba; f) proizvodnja, posjedovanje, sticanje, prevoz, snabdijevanje, korištenje ili osposobljavanje za korištenje oružja, eksploziva, nuklearnog, biološkog ili hemijskog oružja ili radioaktivnog materijala, kao i istraživanje i razvoj biološkog i hemijskog oružja ili radioaktivnog materijala; g) ispuštanje opasnih materija ili izazivanje požara, eksplozija ili poplava s posljedicom ugrožavanja ljudskih života; h) ometanje ili zaustavljanje snabdijevanja vodom, električnom energijom ili drugim osnovnim prirodnim resursomu s posljedicom ugrožavanja ljudskih života; i) prijetnja učinjenjem kojeg djela iz tačke a. do h. ovog stava.
Napad na ustavni poredak
Ko upotrebom fizičke sile ili prijetnjom upotrebe fizičke sile pokuša da promijeni ustavni poredak Bosne i Hercegovine ili da svrgne njene najviše institucije, kaznit će se kaznom zatvora najmanje pet godina.
Zločini protiv čovječnosti
(1) Ko, kao dio širokog ili sistematičnog napada usmjerenog bilo protiv kojeg civilnog stanovništva, znajući za takav napad, učini koje od ovih djela: a) lišenje druge osobe života (ubistvo); b) istrebljenje; c) odvođenje u ropstvo, d) deportacija ili prisilno preseljenje stanovništva; e) zatvaranje ili drugo teško oduzimanje fizičke slobode suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava; f) mučenje; g) prisiljavanje druge osobe upotrebom sile ili prijetnje direktnim napadom na njezin život ili tijelo ili na život ili tijelo njoj bliske osobe, na seksualni odnos ili s njim izjednačenu seksualnu radnju (silovanje), seksualno ropstvo, prisilnu prostituciju, prisilnu trudnoću, prisilnu sterilizaciju ili bilo koji drugi oblik teškog seksualnog nasilja; h) progon bilo koje grupe ljudi ili kolektiva na političkoj, rasnoj, nacionalnoj, etničkoj, kulturnoj, vjerskoj, spolnoj ili drugoj osnovi koja je univerzalno prihvaćena kao nedopustiva po međunarodnom pravu, u vezi s bilo kojim krivičnim djelom iz ovog stava ovog člana, bilo kojim krivičnim djelom propisanim u ovom zakonom ili bilo kojim krivičnim djelom u nadležnosti Suda Bosne i Hercegovine; i) prisilni nestanak osoba; j) zločin aparthejda; k) druga nečovječna djela slične prirode, učinjena u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušenja zdravlja, kaznit će se kaznom zatvora najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora. (2) U smislu stava 1. ovog člana sljedeći pojmovi imaju ovo značenje: a) Napad usmjeren bilo protiv kojeg civilnog stanovništva jest ponašanje koje uključuje višestruko činjenje djela iz stava 1. ovog člana bilo protiv kojeg civilnog stanovništva na osnovi ili u cilju državne politike ili politike neke organizacije da se učini takav napad. b) Istrebljenje uključuje namjerno nametanje takvih životnih uvjeta, a posebno uskraćivanje pristupa hrani i lijekovima, koji mogu posljedovati uništenjem dijela stanovništva. c) Odvođenje u ropstvo jest vršenje nad osobom bilo kojeg ili svih ovlašćenja inače vezanih za pravo svojine, uključujući vršenje takvog ovlašćenja pri trgovanju ljudima, posebno ženama i djecom. d) Deportacija ili prisilno preseljenje stanovništva jest prisilno iseljenje osoba s teritorije na kojoj su zakonito prisutne protjerivanjem ili drugim mjerama prisile, bez osnova dopuštenih po međunarodnom pravu. e) Mučenje jest namjerno nanošenje snažnog tjelesnog ili duševnog bola ili patnje osobi zadržanoj od strane počinioca ili pod nadzorom počinioc, izuzimajući bol ili patnju koja je posljedica isključivo izvršenja zakonitih sankcija. f) Prisilna trudnoća jest nezakonito zatočeništvo žene kojoj je prisilno prouzrokovana trudnoća, s namjerom da se utiče na etnički sastav bilo kojeg stanovništva ili da se učine druge teške povrede međunarodnog prava. g) Progon jest namjerno i teško, međunarodnom pravu suprotno uskraćivanje osnovnih prava, zbog pripadnosti skupini ljudi ili zajednici. h) Prisilni nestanak osoba jest hapšenje, pritvaranje ili otimanje osoba, od strane ili s dopuštenjem, podrškom ili pristankom države ili političke organizacije, uz odbijanje da se prizna takvo lišenje slobode ili da se pruži informacija o sudbini ili o mjestu gdje se nalaze takve osobe, s namjerom da se uklone od zaštite zakona na duže vrijeme. i) Zločin aparthejda su nečovječne radnje slične prirode radnjama iz stava 1. ovog člana, učinjene u kontekstu institucionaliziranog režima sistematskog potlačivanja i dominacije jedne rasne skupine nad bilo kojom drugom rasnom skupinom ili skupinama ljudi, učinjene s namjerom održavanja takvog režima.
Zloupotreba položaja ili ovlaštenja
(1) Službena ili odgovorna osoba u institucijama Bosne i Hercegovine, koja iskorištavanjem svog službenog položaja ili ovlaštenja, prekoračivši granice svog službenog ovlaštenja ili ne izvršivši svoje službene dužnosti, pribavi sebi ili drugom kakvu korist, drugom nanese kakvu štetu ili teže povrijedi prava drugog, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
(2) Ako je krivičnim djelom iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi 10.000 KM, učinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do deset godina. (3) Ako je krivičnim djelom iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi 50.000 KM, učinitelj će se kazniti kaznom zatvora najmanje tri godine.
I VIŠE DRUGIH KRIVIČNIH DJELA...
Odredbe koje su bliže vezane za izvršena krivična djela, istaknute su podebljanim slovima a detalji su u obrazloženju.

OBRAZLOŽENJE

Napominjem da sam u prethodnom periodu, napisao i poslao Tužilaštvu Bosne i Hercegovine više krivičnih prijava, među kojima i neke čija je tema vezana za kršenje ustava i ljudskih prava garantovanih zakonom sa izgovorom "borbe" ili "rata" kako neki vole da kažu protiv `nevidljivog neprijatelja` odnosno takozvanog virusa.
Neću ponavljati argumente ranije iznosene nego ću skrenuti pažnju ne samo tužilaštvu, nego i svim građanima da je prvo, Ustavni sud Bosne i Hercegovine 22.12.2020. (120. sjednica Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine) donio odluku po podnesenoj apelaciji AP 3683/20, da su naredbe i mjere obaveznog nošenja maski i zabranama kretenja, nezakonite, odnosno predstavljaju kršenja garantovanih prava i sloboda iz Ustava i Evropske konvencije o ljudskim pravima.
Nedavno je i Ustavni sud Republike Srpske 29.04.2021. donio, (Saopštenje za javnost sa 268. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske) takođe odluku, kojom se konstatuje da je zabrana kretanja nametana građanima, odlukom takozvanog "republičkog štaba za vanredne situacije" nezakonita, odnosno nije bila u saglasnosti sa Ustavom, čime je navedeni štab, prekoračio svoja ovlaštenja, nije bio ovlašten da ograniči kretanje, čime je nezakonito oduzimao građanima, prava i slobode garantovane Ustavom.
Istina je da u posljednjem periodu na teritoriji Republike Srpske, nisu izričito donošene naredbe o zabrani kretanja, odnosno takozvanom policijskom času, kao ni o obaveznom nošenju maske ali u praksi ta odluka o nošenju maski nikada nije povučena, nego se uporno održava, napisi o obaveznom korištenju maski su i dalje bukvalno na svim ulaznim vratima javnih objekata, iako je prošlo 130 dana od odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine a svi organi su imali rok od 30 dana da primijene tu odluku.
Sa druge strane u Federaciji Bosne i Hercegovine se uopšte nisu obazirali na pomenutu odluku Ustavnog suda, te su nastavili sa terorističkim aktivnostima, što je kulminiralo opše poznatim slučajem, kada su dva policajca i mogu reći dva zlikovca u uniformama, napali građanima pred ulazom u zgradu, te ga maltretirali, šamarali i udarali rukama i nogama a sve smo mogli vidjeti i na video snimcima, (Policajci pretukli mladića - iživljavali se nad momkom jer je kršio epidemiološke mere) odnosno čitati u medijima.
Izvinjenje komande policije nakon tog događaja, bljutavo je i suvoparno i očito je i uslijedilo, samo zbog toga što je postojao video snimak a najvažnije od svega je to da takozvani službenici policije zasigurno ne bi primjenjivali ovakve gestapovske metode da na to nisu instruirani od svojih komandi. Gledao sam u više filmova i serija scene tretmana okupacionih i kvislinških trupa, raznih tajnih policija i slično i mogu reći da su pokazivali veće manire i profesionalnost od ovih današnjih, kako ih neki zovu "korona fašista".
Krajnje je vrijeme da Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u skladu sa svojim ovlaštenjima i obavezama, zaustavi ovo samovlašće, bahatost i terorističke napade na građane, jer u suprotnom može doći do izuzetno teških posljedica i krvoprolića s obzirom da građani imaju puno pravo da brane svoja garantovana prava, zdravlje i život od napada hordi zločinaca u uniformama, instruisanih od još većih zločinaca iz komandi i fotelja "križnih štabova" koji izvršavaju naloge svojih šefova iz inostranstva.
Na kraju, podsjećam još samo na nepobitnu činjenicu, da je neposredno pred uvođenje vanrednog stanja u Republici Srpskoj, obješen tadašnji Glavni republički zdravstveno sanitarni inspektor, gospodin Desimir Miljić, što je očigledno bilo neophodno pripadnicima zločinačke grupe da bi sprovela monstruozni plan zavođenja terora nad narodom, kao paravan i pomoćno sredstvo za takozvani "veliki reset" i uvođenje "novog svjetskog poretka" a to je njima bio uslov da bi dobili nove kredite i imali pristup milijardama, koje su opljačkali prethodnih godina i decenija.

PRILOZI

120. sjednica Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Saopštenje za javnost sa 268. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
Policajci pretukli mladića - iživljavali se nad momkom jer je kršio epidemiološke mere


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1174

Žalba na rješenje VSTV-a 01-07-10-6-109/2021

Djelovanje OJTIS i suda u Sokocu na teritiriji Bijeljine, bez odluka o prenosu nadležnosti je klasičan terorizam, ne može imati zaštićen tretman i sakrivanje informacija o tome je saučesništvu u napadu na moj život i prava, kao i prikrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, zbog čega pripadnici mafijaškog klana, uporno pokušavaju i mene ubiti...

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

ŽALBA NA RJEŠENJE VSTV-A 01-07-10-6-109-2021

Pripadnici OJTIS i suda u Sokocu, teoretski mogu biti izuzetni profesionalci i postupati zakonito u svojim predmetima a mogu biti i nemarni pa čak smišljeno činiti kriminalne radnje ali kada samovlasno djeluju, izvan zakonom propisane mjesne nadležnosti i preko uniformisanih službenika MUP-a i sudske policije, napadaju na zdravlje, prava i živote građana, onda oni nisu državni službenici, nego pripadnici mafijaškog kartela i njihove radnje niti su u skladu sa zakonom, niti se mogu skrivati iza odredbi iz člana 71, Zakona o visokom sudskom i tužilaškom vijeću niti člana "Imunitet sudija i tužilaca". Oni koji su moguće obmanuti da postoji rješenje o prenosu nadležnosti su to morali izjaviti te time dokazati da nisu svjesno kršili zakon a ako su to prikrivali i štitili nalogodavce, onda zaslužuju zakonom propisan postupak i kaznu. Sakrivanjem izjava, osoba sa područja Istočnog Sarajeve, koje su direktno saučestvovale u pripremama pokušaja mog ubistva, kao i nekih sa područja Bijeljine koje su to činile direktno ili posredno, UDT i VSTV im pruža podršku i otvara put za manipulacije i zaštitu privilegovanih pojedinaca u disciplinskim i krivičnim postupcima. Uprkos težini krivičnih djela, prihvatam da informacije prikupljene od mjesno nadležnih sudija i tužilaca sa područja Bijeljine, mogu i dalje ostati tajna ali djelovanje OJTIS i suda u Sokocu na teritiriji Bijeljine, bez odluka o prenosu nadležnosti je klasičan terorizam, ne može imati zaštićen tretman i sakrivanje informacija o tome je saučesništvu u napadu na moj život i prava, kao i prikrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, zbog čega pripadnici mafijaškog klana, uporno pokušavaju i mene ubiti.
Kao osnovni argument ove žalbe, ukazujem na činjenicu da predmet formiran 2015-te godine, pred Okružnim javnim tužilaštvom u Istočnom Sarajevu nije zakonit.
Takođe i predmet otvoren u decembru 2017-te u Osnovnom sudu u Sokocu je nezakonit.
Prema Zakonu o sudovima, Zakonu o tužilaštvima i Zakonu o krivičnom postupku, Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu i Osnovni sud u Sokocu, nemaju legitimitet da postupaju izvan zakonom propisane teritorije, odnosno konkretno nisu mogli pokretati predmete, vezano za događaje sa teritorije Bijeljine, bez odgovarajućih odluka nadležnih organa - Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske i Vrhovnog suda Republike Srpske. Dokumente koji dokazuju da je nadležnost lažirana odnosno montirana, (RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015. i Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.) sam dostavio uz Zahtjev.
Dakle, svi oni koji su učestvovali u ovim kriminalnim radnjama, znajući da nemaju nadležnost su svjesno činili krivična djela i suštinski se ne radi o postupanjima okružnih tužilaca i sudija, nego o pripadnicima mafijaškog kartela, koji su se lažno predstavljali.
Ne isključujem mogućnost da su neke osobe bile obmanute o postojanju nadležnosti ali to ih ne opravdava, posebno imajući u vidu da sam više puta pismeno upozoravao na nenadležnost i zahtijevao da mi se dostave kopije rješenja o prenosu nadležnosti ako postoje što nikada nije učinjeno.
S druge strane, predmet "T17 0 KT 0006630 15" otvoren u Istočnom Sarajevu, 2015. godine je iskorišten za pokretanje nelegalnih "posebnih istražnih radnji" uz angažovanje provokatora i doušnika, koji su više puta pokušali da me odvuku u zamku, gdje je čekao tim za likvidaciju.
Pripadnici mafijaškog klana, koji su nezakonito formirali nelegalne predmete su nastavili sa pripremama likvidacije, čak i poslije pismenog dopisa "Vstv 01-07-10-28-121-2018 od 30.07.2018." od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća iz jula 2018-te, poslatog "na ruke" glavnog okružnog tužioca i predsjednika suda, koje prilažem.
Iako sam uprkos njihovoj opstrukciji, dobio dokaze od Republičkog tužilaštva i Vrhovnog suda Republike Srpske iz kojih se vidi da su montirali, odnosno lažirali nadležnost, nastavljeno je sa kriminalom i pokušajima ubistva te je izvedeni razbojnički teroristički napad na mene 27. septembra 2018. falsifikovanje dokumentacije i potpisa službenika i druga krivična djela, što sam naknadno dokazao u sudskom postupku "80 0 Pr 100636 18 Pr" pred sudom u Bijeljini, (Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr) a onda sam odvučen na Sokolac i ostavljen na ulici gdje je između suda i autobuske stanice, čekala ekipa plaćenika spremna za likvidaciju.
To kako sam uspio preživjeti i vratiti se kući, nije tema ove žalbe no poslije toga sam u više navrata o tome izvještavao Visoko sudsko i tužilačko vijeće, te je VSTV, ponovo poslalo dopis "Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018." glavnom okružnom tužiocu i predsjedniku suda sa nalogom da dostave dokaze o nadležnosti, što ponovo nisu učinili, čime se nedvosmisleno razotkriva umišljaj za sva krivična djela, počev od lažiranja nadležnosti, pripreme likvidacije i organizovanje lokalnih klanova koje su formirali i kontrolisali uz asistenciju kriminalaca iz policije za izvršenje ubistva.
Jedna grupa tih plaćenih ubica je uhapšena neposredno po smjeni Čolovića, nakon pokušaja ubistva Slobodana Vasiljevića u Šekovićima a s obzirom na jednog od doušnika, koji je korišten da me kontaktira, velika je vjerovatnoća da su me baš oni čekali u zasjedi 27.09.2018. u Sokocu a moguće i ranije, prilikom prethodnih pokušaja odvlačenja u klopku.
Sve ovo pokazuje da ne samo da su svjesno kršeni svi važeći zakoni, nego nisu poštovani ni nalozi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća.
I na kraju, podsjećam da je tokom primjene posebnih istražnih radnji, osim pokušaja ubistva, bilo i više provokacija, koje su imale za cilj da me obmanu i dovedu u zabludu, odnosno navedu da uputim ozbiljne prijetnje po život i tijelo, nekome od sudija ili tužilaca za šta je predviđena kazna do 12 godina zatvora.
To je činjeno na takav način, što su angažovane osobe, pokušavale da me podstaknu na izjavljivanje prijetnji, čak čineći to i sami, kako bi javnost doveli u zabludu da u tome nema ničega nezakonitog.
Od više takvih primjera ističem slučaj iz 2017-te godine, kada je tadašnja zamjenica predsjednika VSTV-a R.J. zatražila zaštitu, nakon što su joj upućene prijetnje od osobe, koja je prethodno angažovana da mene kontaktira, razgovara sa mnom audio, kako bi se ti razgovori mogli snimati a sve sa ciljem da budem isprovociran i izreknem neku prijetnju koja bi bila upotrebljena protiv mene.
Taj slučaj je vjerujem poznat svim pripadnicima pravosuđa jer su reagovali "Udruženje sudija u Federaciji BiH - saopštenje 15.08.2017." a takođe se dan ranije oglasilo i Vijeće "VSTV - saopštenje 14.08.2017.". Od tada su prošle 4 godine i javnost nije saznala ko je upućivao te prijetnje, jer su tajne službe zaštitile svog agenta na zadatku, koga su angažovali specijalno da mene "navuče" u zamku od 12 godina zatvora. Pripadnicima VSTV-a to nije bilo poznato te je trenutno i uzburkana javnost ali se vrlo brzo sve stišalo i zataškalo, uključujući i identitet provokatora, čije ime H.P.G. ja naravno znam. Pitanje je samo kako se završavaju ovakve provokacije takozvanih policijskih tajnih službi, kada neka osoba umjesto prijetnji, odluči da recimo izvrši ubistvo te se to predstavi kao "samoubistvo" ili prirodna smrt. Dovoljno je podsjetiti da dva izuzetno važna svjedoka iz OJTIS i suda u Sokocu, više nisu među živima a zvanično u javnosti nije iznesena sumnja u krivično djelo.
No to je samo jedna strana djelovanja provokatora a više drugih angažovanih doušnika su i tada djelovali a i sada nastavljaju sa praćenjem i pokušajima uvlačenja u zamku i likvidacijom, uključujući čak i dolaske u moje dvorište i pred vrata.
Iako je dakle je potpuno jasno da se radi o teškim krivičnim djelima, nastavlja se prikrivanje dokaza i činjenica i od strane MUP-a i od strane pravosuđa a kao posljedicu toga, imamo na žalost da pomenuta dva izuzetno bitna svjedoka ovih i drugih kriminalnih događaja, zvanično više nisu među živima a to su bivši okružni javni tužilac, gospodin Dragan Ninković i bivši predsjednik suda u Sokocu, gospodin Luka Borovčanin.
Osnovano sumnjam da su za njihove smrti odgovorna "treća lica" i ponovo ukazujem da su i drugi pripadnici tužilaštava, sudova i MUP-a, koji su svjedoci krivičnih djela u velikoj životnoj opasnosti i svako dalje prikrivanje dokaza, može značiti smrt još nekog učesnika u krivičnim djelima ili možda na žalost i nekog nevinog svjedoka...

PRILOZI

Vstv 01-07-10-28-121-2018 od 30.07.2018.
Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.
Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr
Udruženje sudija u Federaciji BiH - saopštenje 15.08.2017.
VSTV - saopštenje 14.08.2017.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1173

Otvoreni poziv Tužilaštvu BIH da zaustavi djelovanje mafijaškog kartela

Možete samo zamisliti koliko su bijesni i iznervirani pripadnici kartela, zbog prethodnih neuspjelih pokušaja likvidacija da se nisu mogli suzdržati pa sam napadnut u zgradi policije, pred više svjedoka uniformisanih službenika, koji ne samo da nisu spriječili napad ni sačinili zabilješke o tome, nego kompletan MUP, konstantno krije ime tog službenika. S obzirom na okolnosti, napade na mene i nisu činili pojedinci, nego je kompletan MUP teroristička organizacija, koja se samo pretvara da je državni organ a u stvari nema nikakve veze sa zakonom...

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

NA RUKE GLAVNOM TUŽIOCU TUŽILAŠTVA BIH

Na osnovu Krivičnog zakona BIH, član "Terorizam" i više drugih krivičnih djela iz KZBIH I KZRS, podnosi se :

OTVORENI POZIV TUŽILAŠTVU BIH DA ZAUSTAVI DJELOVANJE MAFIJAŠKOG KARTELA

Više puta sam upozoravao da pripadnici mafijaškog kartela ne samo da pokušavaju mene ubiti i predstaviti to kao "zadesnu smrt" ili "samoubistvo" nego da su u životnoj opasnosti i brojni svjedoci iz MUP-a, sudske policije i pravosuđa i evo sada nakon nekih smjena i kazni od UDT-a, izrečenih poslije mojih dopisa, zvanično je objavljeno da je "preminuo" tek smjenjeni predsjednik suda a prethodne godine je okružni tužilac "izvršio samoubistvo". Obojica su bili dobro upoznati sa kriminalom koji opisujem a jedan od njih i direktno umješan i sada ako se nastavi sa ignorisanjem mojih upozorenja a vjerovanjem dokazanim lažovima i zločincima iz policije o "samoubistvima" samo je pitanje ko će naredni stradati iz navedenih razloga, odnosno "prirodnom smrću" ili od "korone".
Ja ću dakle biti prisiljen da zahtjevam od takozvanog MUP-a RS da radi posao za koji je plaćen i između ostalog postupi po dopisu Predsjednia Republike, prestane štititi kriminalce te pokrene istražne radnje protiv izvršilaca krivičnih djela u svojim redovima, čija sam im imena i dokaze dostavio a ne namjeravam da izvršim "samoubistvo" ni iz kojih razloga. Pitanje je zašto se pripadnici komande policije pretvaraju da su "slijepi i gluvi" i ne reaguju na obilje dokaza monstruoznih zločina, nego glume "profesionalizam" u banalnim slučajevima koji sami režiraju uz pomoć svojih doušnika i provokatora.

Opšte je poznato da je Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, preuzelo na postupanje predmete o ubistvu Dženana Memića i Davida Dragičevića, odnosno prikrivanju tih zločina a to su istovremeno i najpoznatiji primjeri djelovanja pripadnika kriminalnih klanova unutar istražnih organa sa ciljem da sabotiraju krivične predmete i pomognu izvršiocima zločina.
Na žalost postoji još mnogo takvih primjera a ja konkretno, imam veliki broj dokaza o teškim krivičnim djelima pripadnika policije, kojima su u tome pomoć pružali i neke osobe iz pravosuđa a takođe su u pitanju prikrivanja materijalnih dokaza sa ciljem proglašavanja ubistva za zadesnu smrt uz napomenu da su ti dokazi mnogo jači nego u prethodno navedenim ili bilo kom drugom slučaju te očekujem i pozivam Tužilaštvo BIH da formira predmet o ubistvu djevojčice Ivone Bajo i višegodišnjim pokušajima mafijaškog klana da i mene likvidira zbog razotkrivanja dokaza o tom zločinu i pratećim krivičnim djelima.
Tokom više godina kontinuiranog kriminala, pripadnici mafijaškog kartela su dakle, prvo ubili osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo 23.07.2009. prilikom šverca narkotika u Bobar grupu, koje je organizovao i vršio MUP Republike Srpske a u narednim godinama su više puta pokušavali da i mene ubiju.
Osim toga bilo je i više pokušaja zastrašivanja, prijetnji, lažnih prijava za izmišljena krivična djela, koje su služile kao izgovor za pokretanje "posebnih istražnih radnji" i prikupljanje podataka, koji su onda korišteni za planiranje i pripreme likvidacije, što je kulminiralo otvorenim fizičkim napadom na mene 22.05.2019. od strane službenika MUP-a u zgradi Policijske uprave Bijeljina i prijetnji ubistvom.
Možete samo zamisliti koliko su bijesni i iznervirani pripadnici kartela, zbog prethodnih neuspjelih pokušaja likvidacija da se nisu mogli suzdržati pa sam napadnut u zgradi policije, pred više svjedoka uniformisanih službenika, koji ne samo da nisu spriječili napad ni sačinili zabilješke o tome, nego kompletan MUP, konstantno krije ime tog službenika. S obzirom na okolnosti, napade na mene i nisu činili pojedinci, nego je kompletan MUP teroristička organizacija, koja se samo pretvara da je državni organ a u stvari nema nikakve veze sa zakonom.
No prije toga, kada brojni pokušaji odvlačenja u zamku preko angažovanih doušnika i provokatora nisu uspjeli, mafijaški kartel odlučuje da protiv mene montira nelegalne predmete, pred nenadležnim organima u Istočnom Sarajevu te da me odvuku na tu teritoriju gdje bih bio laka meta ekipama plaćenih ubica. Jedna od njih je pokušala likvidaciju Slobodana Vasiljevića u Šekovićima ali je pohapšena zahvaljujući tome što je njihov višegodišnji zaštitnik Rajko Čolović neposredno prije toga smjenjen.
O ovom djelovanju posjedujem neoborive materijalne dokaze, uključujući i dokumente republičkog tužilaštva "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" i Vrhovnog suda, "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018." koje prilažem.
Nema nikakve sumnje da su za pokušaj mog ubistva, najviše bili zainteresovani pripadnici kriminalističke policije, koji su sa ubijene djevojčice Ivone Bajo, skinuli materijalni dokaz ubistva, njen dječji ruksak koji je oštećen tako što je kaiš dvostruko presječem predmetom koji je ubio djevojčicu a onda su ostatak kaiša oprali benzinom, kako bi uklonili tragove masti i ulja potekle od kamiona koji je dovezao narkotike a o čemu nisu izvijestili Tužilaštvo u Bijeljini, sve sa ciljem da prikriju ubistvo i krijumčarenje.
Direktno odgovorni za prikrivanje su inspektori Marković Dragoslav i Stanko Stanišić te tehničar Vrućinić Siniša. To se može vidjeti iz pdf fajla "Odgovor službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima" koji sadrži fotografije materijalnog dokaza ubistva i dokumente Osnovnog suda u Bijeljini te Okružnog tužilaštva Bijeljina sa opisom stanja dokaza i izjašnjenjem tužilaštva da policija to nije evidentirala, odnosno nije izvjestila tužioca tako da o tim činjenicana tužilaštvo nema saznanja.
U planiranje i pripreme mog ubistva su potom uključeni, bivši glavni okružni tužilac u Istočnom Sarajevu Rajko Čolović kao i bivši predsjednik suda u Sokocu Borovčanin Luka.
Nakon neuspjelog pokušaja ubistva 27.09.2018. i mojih brojnih dopisa Visokom sudskom i tužilačku vijeću, (Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.) prvo je smijenjen glavni okružni tužilac Čolović o čemu sam obavješten dopisom "UDT DI 009312 19 od 27.01.2020." te je disciplinski kažnjen javnom opomenom, sudija, (UDT 18065-18 od 30.12.2020.) zbog napada na moja prava i prikrivanje ubistva a nedavno je pošto je ostao bez pozicije predsjednika suda, kako je objavljeno, bukvalno odmah nakon toga preminuo gospodin Luka Borovčanin.
Detalji o uzrocima nisu navedeni no ja osnovano sumnjam da se tu uopšte ne radi o prirodnoj smrti, posebno imajući u vidu da sam više puta pismeno upozoravao na veliku opasnost po život za sve svjedoke krivičnih dijela koja sam razotkrio.
Događaj kada je izvršen razbojnički teroristički napad na mene 27.09.2018. bio je tema i sudskog postupka u Bijeljini, (Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr) u kome je sud konstatovao da ja nisam ni na koji način prekršio zakon te da su to učinili pripadnici MUP-a i sudske policije.
Osim toga su izvršili veći broj krivičnih djela, uključujući napad na moje zdravlje i život, falsifikovanje dokumentacije i potpisa drugih osoba a u pozadini svega je smišljeno lažiranje nadležnosti od strane organa u Istočnom Sarajevu za koje su direktno odgovorni bivši glavni okružni tužilac te bivši predsjednik suda. Instrukcije i naloge o tome je uniformisanim pripadnicima MUP-a davao - signalisao rukama, inspektor Dejan Minić, koji se nalazio na ulaznim vratima iza mojih leđa te pobjegao u drugu prostoriju kada sam se okrenuo i izgovorio njegovo ime a nema nikakve sumnje da je u sve bila umješana kompletna komanda MUP-a.
U dokaznom postupku službenici sudske policije su se "branili" odnosno "objašnjavali" sopstveno kršenje zakona time da ne znaju ZKP-u ni kako trebaju postupati prema odredbama člana "Naredba za dovođenje" a slubenik MUP-a se "branio" takođe izjavom da ne zna zakon niti zna bilo šta o nadležnostima sudova i tužilaštava. Naravno, za vrijeme samog događaja nisu tako govorili te je jasno da su instruisani od strane komande da glume "naivce" i kriju se iza neznanja, kako bi nalogodavci ostali u sjenci. No uprkos tome u samom predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr ima dovoljno materijala za dokazivanje odgovornosti više lica, od Rajka Čolovića iz OJTIS-o, preko načelnika sudske policije Danka Borovčanina do Dejana Minića i Milana Neškovića iz PS Bijeljina II, kao i drugih saučesnika iz kriminalističke policije u Bijeljini koji žele da me ubiju jer sam razotkrio njihove zločine vezano za ubistvo Ivone Bajo prilikom krijumčarenja narkotika koje su organizovali i štitili.
Pošto ni sudska policija ni MUP-u ni Tužilaštvo u Istočnom Sarajevu ni sud u Sokocu, nisu dostavili nijedan dokument, kojim bi opravdali razbojnički napad na mene i kompletan predmet 80 0 Pr 100636 18 Pr je postao dokaz teških krivičnih djela, nakon čega sam napisao i poslao više krivičnih prijava protiv više lica za terorizam i druga krivična djela.
Također sam poslao dio dokaza na adresu MUP-a i predsjednika Republike, nakon čega je reagovala služba predsjednika, (Odgovor službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020) i zatražila reakciju MUP-a no i poslije skoro godinu dana ne dešava se ništa, osim nastavka pokušaja mog ubistva i prikrivanja zločinaca od strane kompletnog MUP-a.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je sa druge strane, jednu od mojih prvih krivičnih prijava vezano za pokušaje ubistva, poslalo u rad Tužilaštvu u Republici Srpskoj no tužilac Dragica Glušac, koja je zadužila tu krivičnu prijavu, nije htjela da izvrši ni jednu jedinu radnju o tome sa obrazloženjem "da bi to šikaniralo osobe koje sam prijavio".
S obzirom da je bivši glavni tužilac Rajko Čolović, nesporno lažirao nadležnost što se jasno vidi iz sadržaja dopisa "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" a da je mafijaški kartel već ranije falsifikovao čak i sudska rješenja, što je uostalom upravo predmet moje krivične prijave koja se dodjeljuuje u OJTIS odlukom od 01.06.2015. postoji realna mogućnost da je bivšem predsjedniku suda u Sokocu Luki Borovčaninu podmetnut neki drugi dokument - falsifikat a ne originalna odluka RJT.
Tako danas dakle ne postoji izjava gospodina Luke Brovčanina, vezano za njegova saznanja o krivičnim djelima koja sam prijavio i naravno više je nije moguće ni dobiti i nije uopšte isključeno da je gospodin Borovčanin ubijen - otrovan ili na neki drugi prikriveni način, upravo zato da ne bi mogao otkriti imena kriminalaca, koji su u pozadini organizovanog krijumčarenja narkotika preko zemalja Balkana.
Posebno je to aktuelizovano i diglo prašinu unutar narko mafijaškog kartela u RS i BIH, nakon saslušavanja Darka Eleza u Srbiji te izručenja BIH-i, hapšenja kriminalnog klana Veljka Belivuka, Slaviše Kokeze i afere o stotinama miliona opljačkanih evra preko carine sve uz njegove ortačke veze sa brojnim saučesnicima u BIH. Ja o djelovanju narko mafije i njihovim pripadnicima u policiji pišem godinama a u zadnjih mjesec dana je opširne detalje o tome počeo objavljivati i Slobodan Vasković, dugogodišnji novinar sa najvećom mrežom informatora iz tajnih službi, od Balkana do SAD. Nema sumnje da je dobio podatke i odobrenje pisanja i temama o kojima ranije nije smio, tako da se o mnogo čemu možete informisati na njegovom blogu uključujići i imena pripadnika kartela. Takođe i privremeno suspendovani, (zbog pisanja o kriminalu u MUP-u) inspektor Borislav Radovanović, objavljuje tekstove o vezi policijskih striktura Republike Srpske i Srbije sa transportima narkotika i likvidacijama a posebno se ta pisanja intenziviraju u zadnjih mjesec dana.
Brojne kriminalne grupe su prethodnih godina angažovane da me namame u zamku i likvidiraju preko doušnika i provokatora a dio njih je pokušavao da me isprovocira, navede i snimi da upućujem prijetnju nekom sudiji ili državnom tužiocu za šta je novim zakonom iz 2017-te predviđeno kao kazna do 12 godina zatvora. Kao posljedica tih aktivnosti je što veoma dobro znate, došlo do reakcije bivše zamjenice predsjednika VSTV-a, gospođe Jukić, zbog prijetnji koje su joj upućene. Iako je i samo VSTV, 2017-te izdalo posebno saopštenje o tome, cio slučaj su zataškale takozvane "tajne službe" pošto su oni i pokrenuli te projekte ubacivanja svojih ljudi među pokrete i narod sa zadatkom da ih navedu na pisanje ili izgovaranje riječi koje se "slučajno" snime i onda koriste za pokretanje postupaka protiv onih koji smetaju kriminalcima iz policije. A da je sniman čak i predsjednik VSTV i sudije u telefonskim i privatnim razgovorima, koji se onda koriste kao sredstvo ucjenjivanja, mogli smo se uvjeriti iz medija kada su objavljeni neki - najmanje kompromitujući snimci ali dovoljno da se podnese ostavka i izbjegne nastavak plasiranja neugodnih dokaza.
U nekim od ranijih dopisa sam takođe upozoravao da je neophodno da Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, preuzme rad po mojim prijavama ne samo zbog toga što su krivična djela izvršena na području više tužilaštava, nego i što su u velikoj životnoj opasnosti, okružni tužioci i sudije iz RS, koje bi radile na tim predmetima.
Ne radi se samo o sumnjivoj smrti gospodina Luke Borovčanina, nego i o tragičnom stradanju pripadnika tužilaštva u Istočnom Sarajevu Dragana Ninkovića, koje je policija odmah, nezakonito proglasila za "samoubistvo".
Ta smrt je takođe izuzetno sumnjiva, posebno jer je uslijedila samo nekoliko dana nakon mog pismenog zahtjeva tužilaštvu, vezano za teme o kojima je navedeni gospodin Ninković zasigurno imao saznanja.
Sličan slučaj je i sa bivšim vlasnikom Bobar grupe, gospodinom Gavrilom Bobanom, čija smrt je takođe izuzetno sumljiva jer se desila istog dana, koji je bio krajnji rok do kog je Bobar banka, trebalo nadoknaditi desetine miliona koji su opljačkani.
Sve ove sumljive smrti su direktno povezane sa krivičnim djelima za koje imam dokaze a podsjećam takođe i na koincidenciju da je bivši gradonačelnik Bijeljine Mićo Mičić, preminuo nakon što je izgubio izbore, kao i da je glavni republički zdravstveno sanitarni inspektor, gospodin Desimir Miljić, obješen pored rijeke, neposredno pred uvođenje vanrednog stanja što su sve veoma neobične "koincidencije" ili što je vjerovatnije bar u većem broju slučajeva da su u pitanju ubistva, koja su pripadnici kartela unutar policije, organizovano i smišljeno predstavili kao samoubistva ili prirodne smrti.
Stoga očekujem i upućujem javni poziv Tužilaštvu Bosne i Hercegovine da na osnovu ovog i ranije dostavljenog materijala, formira predmet i uz neoborive dokaze teških krivičnih djela, pokrene istražne radnje uključujući i saslušavanja svih svjedoka kako bi spriječio vrh mafijaškog klana da ubije još neke svjedoke ili saučesnike.
Samo iz dokumenata koje šaljem ovom prilikom a to je manji procenat onoga što posjedujem, vidljiva su teška krivična djela za koje pripadnici mafije nemaju nikakva objašnjenja.
Iz materijala poslatog predsjedniku Republike, (Odgovor službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima) vidljivo je da je kriminalistička policija, uklonila materijalnih dokaz sa ubijene djevojčice, oprala ga benzinom i o tome uopšte nije obavijestila tužilaštvo niti sud, što se nedvosmisleno može zaključiti iz dokumenata tih organa.
Iz dopisa Republičkog tužilaštva i Vrhovnog suda RS je vidljivo da nikakav predmet, odnosno krivična prijava protiv mene nije dodijeljena u rad tužilaštvu, odnosno da Vrhovni sud nije prenio nadležnost iz Bijeljine na sud u Sokocu a to su bivši čelni ljudi tih organa pokušali lažno predstaviti i potom obmanjivali druge pripadnike tužilaštva i suda, krijući dokaze o nadležnosti čak i od njih.
Konkretno, okružni tužilac Jovana Tomaš je imenovana u tužilaštvo tek dvije godine nakon otvaranja nelegalnog predmeta protiv mene a bivši predsjednik suda Luka Borovčanin je čak lažirao prisustvo tužioca Stanka Nuića, lažno napisavši da je bio prisutan i da mu je uručen kompletan spis, (Zapisnik o izjašnjenju 12.03.2018. po 89 0 K 058509 17 KPS) a sve sa ciljem da bi o nadležnosti bila obmanuta sudija Branka Malović, koja navodnu odluku o prenosu nadležnosti iz Republičkog tužilaštva, nikada nije ni vidjela na stranu to što čak i da je postojala takva odluka, sud u Sokocu ne bi mogao postupati bez odluke Vrhovnog suda o prenosu nadležnosti.
Dakle, iako je gospodin Borovčanin Luka zvanično preminuo a ja sumnjam da je u pitanju nešto drugo a nikako prirodna smrt, ostao je kao svjedok i Stanko Nuić, vezano za lažiranje podataka o vraćanju dokumentacije, što je jasno vidljivo iz zapisnika, koji gospodin Nuić nije potpisao jer naravno nije ni bio prisutan, niti njegov potpis pa čak ni njegovo ime ne postoji na kraju zapisnika.
Svjedoci toga su i zapisničar Tanja Delić te dva pripadnika sudske policije iz Bjeljine Goran Maksimović i Jovašević Vjekoslav i svi su kao i Stanko Nuić i mnogi drugi u životnoj opasnosti te ih je sve potrebno što prije saslušati.

PRILOZI

RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15, Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018., Odgovor službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima, Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018., Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr, Zapisnik o izjašnjenju 12.03.2018. po 89 0 K 058509 17 KPS

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1172

Zahtjev za informacije VSTV-u

Ponovo upozoravan da su pripadnici mafijaškog klana, posebno naoružani zločinci iz tajnih službi i kriminalističke policije, koji su umiješani u brojna ubistva, krijumčarenje narkotika i druga krivična djela, spremni ubiti svakoga pa i nevine pripadnike MUP-a da bi ih spriječili u razotkrivanju njihovog kriminala...

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE VSTV-U

Istovremeno se dopis u skladu sa njihovim ovlaštenjima dostavlja :

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

DODATAK NA VIŠE KRIVIČNIH PRIJAVA ZA VIŠE KRIVIČNIH DJELA


U skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama, pravima iz Ustava i Zakona o krivičnom postupku :

ZAHTJEVAM

Kopije izjašnjenja, odnosno odgovora po mojim pritužbama svih pripadnika pravosudnih organa - tužilaštava i sudova protiv koji sam ja, (Zdenko Bajo) podnosio te pritužbe od 01.06.2015. do danas, da mi se dostave na mejl `Zdenkobajo@gmail.com` jer sam zbog njihovog neodgovornog i nezakonitog postupanja, godinama bio izložen životnoj opasnosti a koja i dalje traje.

OBRAZLOŽENJE

Više puta sam pismeno upozoravao da je od strane mafijaškog klana, osim meni, ugrožen život i brojnim svjedocima krivičnih dijela, uključujući sudije, okružne tužioce te službenike sudske policije i MUP-a.
Naročito sam na to upozoravao poslije tragičnog stradanja 30.06.2020. gospodina Dragana Ninkovića, pripadnika OJTIS-u a što je policija, iako nenadležna da daje pravne kvalifikacije, odmah i bez istrage, proglasila za "samoubistvo".
To je ista ona policija za koju sam pred sudom dokazao da laže, falsifikuje dokumentaciju i potpise, da je napala na moje zdravlje i život, saučestvovala u pokušaju ubistva 27.09.2018. koja me je fizički napala 22.05.2019. preko službenika u civilu i zaprijetila ubistvom u zgradi PU Bijeljina ako ikada više dođem tražiti bilo kakva prava i koja je umješana u brojne likvidacije, pljačke, krijumčarenje narkotika itd.
I onda, nakon takvih mojih brojnih dopisa u kojima sam upozoravao svjedoke na opreznost, nedavno je objavljeno da je preminuo gospodin Luka Borovčanin a s obzirom da se to desilo bukvalno odmah, nakon što je ostao bez moćne pozicije predsjednika osnovnog suda u Sokocu, osnovano sumnjam da se ne radi o prirodnoj smrti i opet upozoravam da su i životi drugih pripadnika pravosuđa u opasnosti.
U medijima se ne može pronaći ništa što bi objasnilo uzrok smrti gospodina Borovčanina a poznato je da ako eventualno nije prirodna smrt, ubistvo se može između ostalog, izvesti i otrovima, vakcinisanjem, pa i elektromagnetnim zračenjem. Prikrivanje ovakvih informacije dovodi u ozbiljnu opasnost sve druge građane a pravno gledano to je ogroman gubitak jer je bivši predsjednik suda, gospodin Luka Borovčanin, bio izuzetno dobro informisan i mogao je svjedočiti o brojnim krivičnim djelima i počiniocima ali i nalogodavcima. Njegova smrt je dodatno sumnjivija ako se uzmu u obzir poslednji događaji, hapšenja pripadnika mafije u regionu, izručenje Darka Eleza u BIH te akcija istraga o pravosudnoj korupciji i hapšenjima sudija. Neovisno da li je u tim istragama bio sudija Borovčanin Luka, dovoljno je samo to da šefovi mafijaškog klana pomisle na takvu mogućnost i da narede zločin, kako bivši predsjednik suda ne bi progovorio kao svjedok ili osumnjičeni u zamjenu za povoljniji status.
Ja sam konkretno prikupio, dostavljao i objavljivao mnogobrojne dokaze kriminala a u pozadini svega je ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, koje se desilo 23. jula 2009. prilikom krijumčarenja narkotika u Bobar grupu a koje je organizovala i izvršavala kriminalistička policija sa saučesnicima te su nakon toga pokušali ukloniti tragove ubistva i sakrili dokaze od tužilaštva i suda o čemu sam poslije dužeg vremena dobio dokumente koji to dokazuju, (Odgovor službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima).
Neposredno nakon preuzimanja dokaznih predmeta i sačinjavanja dokumenta u kome je konstatovano stanje materijalnog dokaza ubistva, pripadnici mafijaškog klana iz kriminalističke policije i njihovi saučesnici, odlučuju da protiv mene montiraju nelegalne predmete na području Istočnog Sarajeva, (prvo "T17 0 KT 0006630 15" pa "89 0 K 058509 17 KPS") gdje su falsifikovali nadležnost, nakon čega je očigledno tadašnji glavni okružni tužilac, Rajko Čolović, otvorio predmet montirajući uz njega dopis Republičkog tužilaštva "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." a koji nema nikakve veze sa bilo kakvom prijavom protiv mene i zbog čega, upravo i tražim sva izjašnjenja sačinjena nakon tog datuma.
Protiv više aktera sam nakon toga podnosio krivične prijave i pritužbe, uključujući i gospodina Luku Borovčanina no s obzirom na okolnosti, nije prikladno da sada pominjem bilo kakve detalje o tome.
Već sam ranije više puta dostavljao dokaze i VSITV-u i Tužilaštvu Bosne i Hercegovine o tome da su predmeti u Istočnom Sarajevu pred tužilaštvom i sudom, (otvoreni protiv mene) - montirani, odnosno, lažirana je nadležnost a za to sam pribavio i dokaze iz Republičkog tužilaštva, (RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.) i Vrhovnog suda Republike Srpske, (Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.) te smatram da o tome već imate saznanja, tako da to takođe neću dodatno obrazlagati.
Dakle, svi akteri koji su radili na tim predmetima a protiv kojih sam podnosio pritužbe, odavno vrlo dobro znaju da su sve radnje bile protivzakonite no vjerujem da su neki od njih bili obmanuti i prevareni, posebno tužilac iz Istočnog Sarajeva, koja je imenovana tek 2017.
Način rada i kriminalne metode pripadnika mafijaškog klana sam opisivao više puta a najdetaljnije u dopisu "Kako zločinci iz takozvanih bezbjednosnih službi ugrožavaju živote sudijama" koji i sada prilažem kao i neke druge dokumente, (MUP je nastavio da štiti mafijaške klanove, Obavjest i zahtjev sudu u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr, Prijava protiv terorista iz komande sudske policije, Upozorenje direktoru policije i načelniku PU Bijeljina, Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije, Zahtjev i obavještenje sudu u Sokocu i sudskoj policiji, Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku PU Bijeljina). Poslednji od navedenih je nastao samo nekoliko dana pred smrt gospodina Luke Borovčanina a mnogima iz MUP-a odgovara nestajanje svjedoka njihovih krivičnih djela.
Nadalje, skrećem pažnju da je Visoko sudsko i tužilačko vijeće, smijenilo bivšeg glavnog tužioca u Istočnom Sarajevu, UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.) dok je jedan sudija, disciplinski kažnjen, (UDT 18065-18 od 30.12.2020.) poslije mojih pritužbi a ono što ih povezuje je učešće u napadima na moj život i garantovana prava, odnosno planiranje i pomoć u pripremi pokušaja ubistva.
Sa druge strane, komande sudske policije i MUP-a, uporno i dalje prikrivaju počinioce teških krivičnih dijela, čak i one koje sam lično vidio i imenovao, odnosno imam dokaze za izvršena krivična djela, kao što je recimo inspektor Dejan Minić, 27.09.2018. te Marković Dragoslav, Stanko Stanišić i Vručinić Siniša za prikrivanje materijalnog dokaza ubistva djevojčice Ivone Bajo.
MUP dakle prikriva počinioce zločina i poslije pismenog dopisa predsjednika Republike od 13.05.2020. i dostavljenih dokumenata, koje i sada prilažem iz kojih se takođe jasno vidi, kakav su gnusan zločin izvršili i da bi izbjegli krivičnu odgovornost, spremni su počiniti bilo kakvo novo krivično djelo.
U kakvu je zločinačku organizaciju pretvoren MUP ali i sudska policija, dokazao sam u predmetu "80 0 Pr 100636 18 Pr" a da i kolege iz MUP-a Federacije BIH, imaju iste inkvizitorsko gestapovske metode, mogli smo vidjeti nedavno u medijima i na video snimku, kada su 2 bahata policajca nasilnika u Mostaru napali mladića, šamarali ga, tukli i šutirali nogama jer je bio pred svojom zgradom za vrijeme zabrane kretanja a što je još 22.12.2020. Ustavni sud BIH okarakterisao kao nezakonito, odnosno doneo odluku da naradbe o nošenju maski i zabrani kretanja predstavljaju kršenje ljudskih prava i sloboda. Uprkos tome, krizni štabovi i komande policije nastavljaju sa napadima na narod i instruišu gomile kriminalaca pokupljenih sa ulice i postavljenih u uniforme policije da terorišu građane. Nije to uošte ni čudno jer sudionici ratnih zločina i sami izvršioci iz perioda 1991 - 1995, kao i ratni profiteri, danas komanduju jedinicama policije i tajnih službi ili su na uticajnim političkim pozicijama.
Osim pismenih dopisa, čak sam u sudskom postupku u predmetu "80 0 P 097102 18" još prije više od 2 godine, usmeno upozorio sudiju Mičić Ljubišu u prisustvu pripadnika Pravobranilaštva RS i daktilografa na opasnost od mafijaškog klana, koji je kako sam rekao `spreman ubiti svakog sudiju ili okružnog tužioca, koji ih ugrozi svojim odlukama`, odnosno zakonitim postupanjem, koje bi otkrilo dokaze njihovih krivičnih dijela.
Kako će ovaj zahtjev informativno biti istovremeno poslat i Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, apelujem na VSITV-e da i Tužilaštvu BIH, dostavi sve dokumente iz kojih se vidi izvršenje krivičnih dijela u skladu sa obavezom prijavljivanja krivičnog djela iz ZKP-u.
Sa druge strane apelujem i na Tužilaštvo Bosne i Hercegovine da hitno sasluša sve okružne tužioce i sudije, protiv kojih sam podnosio pritužbe, posebno pripadnike tužilaštva u Istočnom Sarajevu i suda u Sokocu, jer smatram da su u životnoj opasnosti od mafijaškog klana, čak i ako su neki ranije saslušavani jer su smrću g. Borovčanin Luke značajno izmjenjenje okolnosti.
Potom sugerišem, ukoliko se prihvati taj prijedlog i uzmu izjave da se to javno objavi u medijima, naravno ne sadržaj izjave, nego samo podatak da su izjave date, kako bi se zločinci odvratili od daljih ubistava s obzirom da im to ništa ne bi donijelo.
Na kraju, ponovo upozoravan da su pripadnici mafijaškog klana, posebno naoružani zločinci iz tajnih službi i kriminalističke policije, koji su umiješani u brojna ubistva, krijumčarenje narkotika i druga krivična djela, spremni ubiti svakoga pa i nevine pripadnike MUP-a da bi ih spriječili u razotkrivanju njihovog kriminala.

PRILOZI

Odgovor službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima, RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015., Kako zločinci iz takozvanih bezbjednosnih službi ugrožavaju živote sudijama, MUP je nastavio da štiti mafijaške klanove, Obavjest i zahtjev sudu u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr, Prijava protiv terorista iz komande sudske policije, Upozorenje direktoru policije i načelniku PU Bijeljina, Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije, Zahtjev i obavještenje sudu u Sokocu i sudskoj policiji, Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku PU Bijeljina

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1170

Novo normalni geheime staats polizei i ostali `humanisti` svijeta

Kao naredni korak može se očekivati nelegalnim i nezakonitim svaki prirodan čovjek a "legalnim" isključivo bockani i genetski modifikovani ljudi. Za nepodobne je jedino pitanje da li će biti spaljivani na lomači, odvođeni u gasne komore ili će biti primjenjivane neke druge eugeničke metode. U tu svrhu su odavno izgrađeni FEMA kampovi na teritoriji sjeverne Amerike a ovde na Balkanu su političari u periodu 1991 - 1995 već pokazali da znaju šta i kako sa "nepodobnima" što je nastavljeno i narednih godina...

NOVO NORMALNI GEHEIME STAATS POLIZEI I OSTALI `HUMANISTI` SVIJETA

Prije oko 100 godina u svijetu je bila slična situacija kao i danas, odnosno mogu se uočiti i istaći neke paralele.
Glavno prevozno sredstvo od 1900 do okončanja 1 svjetskog rata pa i nekoliko godina kasnije, čak i u najvećim gradovima su bile kočije, diližanse, tramvaji i druga vozila koja su vukli konji.
Automobili su još uvjek bili rijetkost, kao i mašine ali u pozadini, moćne kompanije, banke i vladari su imale spremne planove za industrijalizaciju, otvaranje fabrika, rudnika, naftnih bušotina, izgradnju puteva, željeznica... i za sve to je postojao samo jedan `mali` problem a to je da su većina stanovnika bili poljoprivrednici i stočari, odrasli uz zemlju i na zemlji bez ikakve želje da silaze pod zemlju u rudnike, vade naftu ili putuju u gradske fabrike i prave, cokule, stolice, zavrtnje itd za šta bi kao naknadu dobili novac pa za njega kupovali hranu, koju su već sami proizvodili.
Tada se formiraju i takozvane "Federalne rezerve" u SAD-a, koje su u stvari kartel privatnih banaka i vjerovatno najveći pljačkaški projekat u istoriji svijeta. Na žalost nakon njihovog formiranja i stotine miliona ljudi je smrtno stradalo kao žrtve uvođenja novog sistema ili kako se danas obično kaže "novog svjetskog poretka".
"Federalne rezerve" su osnovane 1914 godine nakon velikog lobiranja i glasanja u kongresu krajem 1913 godine a već naredne godine pokrenut je 1 svjetski rat kao sredstvo za prekrajanje svijeta. Pred kraj tog rata 1918 i naredne 2 godine pojavila se takozvana "španska gripa" sa veoma sličnim mjerama poput onih koje se koriste za takozvanu "korona" pandemiju.
Sličnosti su i to što je tokom rata ogroman broj ljudi vakcinisan "preventivno", uglavnom protiv tifusa a naravno niko kasnije nije istraživao da li su milioni mrtvih od "španske gripe" prethodno vakcinisani. Slično propagiranje maski i vakcina imamo i danas, umjesto automobila i mašina, prije 100 godina, sada se instaliraju 5G mreža, kamere za nadzor i roboti a finansijski sistem zasnovan na dolaru, koji je uvođen i vladao 100 godina, sada se planira zamjeniti digitalnim valutama.
Možete primjetiti da su za ostvarivanje ciljeva u preoblikovanju svjeta i naroda, kao pomoćno sredstvo u oba slučaja korištene "pandemije", tokom kojih se gušilo sve što vladama nije više bilo potrebno a uvodi se ono što žele. Pri tome ih uopšte ne zanima koliko će ljudi ostati bez posla, umirati od gladi ili biti ubijeni, što vatrenim oružljem, što otrovima ili vakcinama.
I naravno sve što se dešavalo tada i ovo danas se predstavlja u medijima i nastupima političara kao splet "slučajnih" događaja za koje oni moraju naći adekvatna rješenja i eto opet slučajno upravo su neki "pronalazači" patentirali uređaje za praćenje aktivnosti tijela, pojaviše se i vakcine i to za genetsku modifikaciju a tu su i kamere, programi za praćenje, brza internet mreža a mi samo treba da zavrnemo rukav, primimo bućkuriš koji su smutili, sve sa nano čipovima, glasničkim RNK, modulatorima i gomilom otrovnih materija, djelova organa ljudi i životinja koji nemaju nikakav drugi smisao nego da modifikuju imuni sistem da napadnu te strane ćelije a pošto su slične našima, onda imuni sistem počinje i naše organe tretirati kao strano tijelo, uljeze koje treba napasti i to je recept za stvaranje mnogih `auto imunih` bolesti, autizma, kancera i smrti što je osnovni cilj eugeničara. Depopulacija planete na sve načine a najlakše vakcinama što je javno najavio jedan od njihovih glavnih ličnosti, čika Bili, koji ima rješenja i za hranu i za globalno zagrevanje i za digitalne sertifikate i kad će sreća baš se "slučajno" pojavio virus i omogućio da se svi već spremljeni patenti i ideje sprovedu u djelo.
I sada, svi vi koji vjerujete da je sve ovo samo gomila slučajnosti... slobodno zavrnite rukav i ne spuštajte ga više nikako jer kako lijepo kažu da vi kao fini i poslušni podanici trebate primati vakcine do kraja života, za svaki novi virus i novi soj tih virusa a ima ih gomila i po zemljama i po godinama a nemojte se iznenaditi ako uskoro objave i super mutantne sojeve tipa "julski soj" ili što da ne "subotnji soj".
I kao da sve to nije dovoljno, spremaju nam gomile novih zakona, kojima se zabranjuje sve ono što je bilo normalno i uobičajeno.
Tako vidimo u članku "Hrvatska uvodi potpunu kontrolu svih izvora hrane!" objavljenom 06.04.2021. na web adresi `https://www.logicno.com/politika/hrvatska-uvodi-potpunu-kontrolu-svih-izvora-hrane.html` opisane su namjere iz "Agende 21" a kojima se umjesto napora za savladavanje "pandemije" namjerava na brzinu proglasiti za kriminal bilo kakvo gajenje biljaka i životinja a kao zakonito isključivo GMO - genetski modifikovane biljke i životinje.
Kao naredni korak može se očekivati nelegalnim i nezakonitim svaki prirodan čovjek a "legalnim" isključivo vakcinisani i genetski modifikovani ljudi. Za nepodobne je jedino pitanje da li će biti spaljivani na lomači, odvođeni u gasne komore ili će biti primjenjivane neke druge eugeničke metode. U tu svrhu su odavno izgrađeni FEMA kampovi na teritoriji sjeverne Amerike a ovde na Balkanu su političari u periodu 1991 - 1995 već pokazali da znaju šta i kako sa "nepodobnima" što je nastavljeno i narednih godina.
Primjer iz Mostara koji ću naknadno opisati, odslikava primjenu novo normalnih postrojbi "Geheime staats polizei" skraćeno `Gestapo` što u prevodu znači "državna tajna policija".
Članak "Pfizeru 2,3 milijarde dolara kazne za mito liječnicima i prikrivanje nuspojava lijekova" objavljen 2009-te godine na web adresi `https://www.poslovni.hr/strane/pfizeru-23-milijarde-dolara-kazne-za-mito-lijecnicima-i-prikrivanje-nuspojava-lijekova-125760` pokazuje koliko su pouzdani i časni, kako priozvođači vakcina, tako i njihovi "korona manekeni" iz kriznih štabova te političari koji su spremni na svaki zločin da bi se dokopali novca.
Nastojanja da se dobiju novi krediti su dakle jasno i vidljivo povezana sa uvođenjem novih mjera protiv "korona pandemije" a sve se to kao slučajno, poklopilo sa kampanjom vakcinacije, gdje su se ljudi dodatno zastrašivali, kako bi se obezbijedio što veći broj eksperimentalnih `zamoraca` za ispitivanje vakcina.
Kao jedan od takozvanih "novo normalnih" pojava odnosno pojmova, pojavili su se i vakcinalni pasoši, odnosno digitalni sertifikati o vakcinaciji i slični izrazi.
Zanimljivo je da je zvanično bivši, vlasnik `Microsofta` Bil Gejts, najavio tako nešto na samom početku takozvane "pandemije" ističući da je potrebno vakcinisati sve ljude na planeti i istovremeno obezbjediti "digitalni sertifikat" da bi se moglo znati ko je obolio, ko se oporavio i ko se vakcinisao.
I zanimljivo, vrlo brzo su se u javnosti pojavile informacije o takvim sertifikatima što bi značilo da su naučnici i programeri bili veoma brzi od "pojave virusa" do gotovog riješenja za praćenje.
No ako se samo malo istraži, može se vidjeti da je "Microsoft" već odavno patentirao ovaj sistem nadzora pod nazivom "WO2020060606 - CRYPTOCURRENCY SYSTEM USING BODY ACTIVITY DATA".
Vidljivo je da je datum objavljivanja 20.03.2020. što je neposredno nakon proglašenja "pandemije" ali na dokumentu su vidljive i ranije godine, što znači da je na tome rađeno i ranije što se podrazumjeva jer prije patentiranja su potrebni mjeseci i godine da bi se kreirao neki novi proizvod.
Iz objašnjenja se vidi da se radi o sistemu za nadzor aktivnosti tijela, na osnovu čega bi se dodjeljivala kripto valuta.
Ovaj patent, objektivno gledano, nikome nije potreban, odnosno većina stanovnika planete zemlje, ne bi ni po koju cijenu htjela ugrađivati u svoje tijelo uređaj za praćenje i nadzor no za divno čudo i sreću vlasnika patenta, evo "slučajno" se baš 2020. pojavio `virus` i uzrokovao "pandemiju" koja je postala preduslov za implementaciju ovog tehnološkog riješenja.
Idealan način da se nano čipovi za praćenje i kontrolu, ubace preko vakcina a onda da se prati svaki pojedinac i na osnovu toga mu se dodjeljuje ili oduzima digitalni novac.
U praksi smo već mogli vidjeti primjenu te tehnologije, odnosno njenu početnu fazu jer se MUP, prije nekoliko mjeseci pohvalio da je preko instaliranih kamera, uspio izreći više kazni, nego što su saobraćajne patrole to uradile za prethodnih desetak godina.
Ono što se ne vidi na prvi pogled je neizbježna činjenica da će primjenom ove tehnologije, policija postati potpuno nepotrebna jer će kamera zabilježiti svaki takozvani `prekršaj` počev od spuštanja noge na asfalt dok je na semaforu još žuto svjetlo za prolaz pješaka, pa do svih drugih aktivnosti.
Instalirane kamere, dronovi, programi za prepoznavanje lica i brojeva registarskih tablica uz 5G mrežu, potpuno će eliminisati potrebu za policijom, sudovima, tužilaštvima i brojnim drugim službama.
Dakle, uz robote i centralnu kompjutersku mrežu, nestaje potreba za bilo kakvom administracijom a u svijetu je vidljivo posljednjih godinu dana da su stotine miliona ljudi već ostali bez posla.
Jer naravno, nema dovoljno nafte i energije za njihove tenkove i za automobile miliona službenika istovremeno, kao što nema dovoljno energije i goriva za njihove dvorce, vile i avione a istovremeno i za bolnice, škole vrtiće i slično.
Uz sve to je tokom decenija naštampano stotine triliona novčanica bez pokrića, kojim su globalni špekulanti pljačkali narode, otimajući im kuće, zemljište, rude, minerale i sva prirodna bogatstva uz pomoć slugu iz tog naroda, koje su korumpirali istim novcem i postavili na pozicije predsjednika, premijera itd.
Rješenje je prije 5 godina ponudio njihov portparol Gejts na predavanju u kome je istakao da je potrebno smanjiti emisiju ugljen dioksida zbog navodnog efekta staklene bašte i globalnog zagrijavanja iznoseći 5 činilaca, koji na to utiču.
Podvlačeći da je potrebno emisiju ugljen dioksida smanjiti skoro na nulu, zanemario je preostala 4 činioca, kao nešto gdje nije moguća intervencija te istakao da je potrebno smanjiti broj ljudi i to zamislite baš uz pomoć vakcina.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 22.12.2020. donio odluku da su mjere o nošenju maski i ograničenju kretanja nezakonite, odnosno da prestavljaju kršenje prava garantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima na šta sam poslije 30 dana pismeno upozorio, (KRŠENJE LJUDSKIH PRAVA ORGANIZOVANIM LAŽIRANJEM PANDEMIJE) praktično sve relevantne organe u zemlji.
Ne znam da li je to imalo ikakav uticaj na odluke vlade i takozvanog kriznog štaba, posebno imajući u vidu da sam im još prošle godine poslao javni zahtjev za informacije, koji sam nedavno dopunio drugim zahtjevom ali sa dvostrukom ulogom, kao zahtjev i kao krivičnu prijavu.
Uglavnom, vlada RS, nije javno povukla naloge o upotrebi maski ali ih sada i ne forsira, kao što se nije uvela ni zabrana kretanja, za razliku od Federacije te smo imali priliku vidjeti na djelu "novo normalne" postrojbe Gestapoa, odnosno inkvizicije.
Naime dva pripadnika policije u Mostaru su sprovodeći fašističku, terorističku i neustavnu odredbu o zabrani kretanja, napala mladića s leđa, udarali ga nogama i šamarali, što naravno ni po jednom zakonu nije propisano kao kazna.
Vidljivo je na snimku da se jedan od monstruma u uniformi osvrće i gleda lijevo prema gore, provjeravajući da li postoji kamera, ne znajući da je ona u stvari sa desne strane te onda šamara mladića, prvo jednom pa drugom rukom.
Poslije objavljivanja ovog video snimka, komanda policije se oglasila izjavljujući žaljenje i izvinjenje građanima, no potpuno je jasno da su ovi monstrumi u uniformi, obučeni i instruirani da rade upravo ovako, kako se može vidjeti na snimku.
Što se tiče Republike Srpske, još prošle godine je bilo sličnih primjera a ja sam prije više godina upozoravao na to da se vrši fašizacija i banditizacija, kako sudske policije tako i pripadnika policijskih uprava, što sam suštinski i dokazao u sudskom postupku i to ne samo izvršenje teških krivičnih dijela i gestapovsko inkvizitorskih metoda, nego i to da iza samih počinilaca, stoje mnogo veći monstrumi iz komande, koji su davali instrukcije a sada se kao najveće kukavice pokušavaju sakriti i izbjeći odgovornost.
Na kraju, ostaje nam da se borimo, ne samo za prava, slobode i dostojanstvo, nego i za gole živote, svoje i naše djece a kao preduslov morate shvatiti da to nisu i nikad nisu bili naši, ni vlada ni skupštine ni policija, nego su sredstvo okupacije, paraziti na leđima naroda, koji su samo glumili "zakonitost" dok su nas pljačkali i ubijali nepodobne a sada otvoreno pokazuju svoje zločinačko lice.
`GEHEIME STAATS POLIZEI` u vašoj zemlji, u vašem gradu, u vašoj ulici i samo je pitanje trenutka kad će vam zalupati na vrata, da vas vode u takozvane "kovid bolnice", karantine, logore, kampove, odakle ne planiraju da se ikad vratite...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1171

Zahtjev za informacije sekretaru tužilaštva

Od vas, odnosno vašeg tužilaštva sam tražio određene podatke i za potrebe postupka 80 0 Pr 100636 18 Pr, te je konkretno materijal trebalo dostaviti Osnovnom sudu u Bijeljini, što ni vi, ni 3 druga organa, nisu učinili, te je nedvosmisleno da je na mene 27.09.2018. izvršen razbojnički teroristički napad, bez ikakvog pravnog osnova, što je Osnovni sud u Bijeljini i konstatovao u svom Rješenju 80 0 Pr 100636 18 Pr od 29.10.2019. utvrdivši da ja nisam ni na koji način prekršio zakon, nego su to učinili državni službenici, što je potvrđeno pravosnažnom odlukom Okružnog suda u Bijeljini...

OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO U ISTOČNOM SARAJEVU

NA RUKE SEKRETARU OJTIS

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE SEKRETARU TUŽILAŠTVA

Na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama (Službeni glasnik RS 20/01), prava iz ZKP-u, prava garantovanih ustavom RS, članovi 23 "Zajamčena je zaštita tajnosti podataka o ličnosti. Prikupljanje, obrada i svrha korištenja ličnih podataka, uređuje se zakonom. Zabranjeno je korištenje podataka o ličnosti koje je suprotno utvrđenoj svrsi njihovog prikupljanja. Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama." te člana 48. U skladu sa navedenim članovima i pravima iz zakona i ustava tražim :*

□ obavještenje da li posjeduje traženu informaciju;
□ uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju;
□ kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju;
□ dostavljanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju.**
                     □ poštom

                     □ elektronskom poštom

                     □ faksom

Ovaj zahtjev se odnosi na sljedeće informacije:

U skladu sa navedenim pravima iz Ustava i zakona očekujem da mi odgovorite na naredna pitanja u elektronskoj poruci kao što je to činjeno i od strane Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, Republičkog javnog tužilaštva, kabineta predsjednika Republike itd, te po mogućnosti pošaljete i skenirane kopije najbitnijih dokumenata:

Ko je tužilac, koji je otvorio 2015. predmet T17 0 KT 0006630 15 ?
Kog datuma je okružni tužilac T.J. stupila na dužnost u OJTIS ?
Kog dana je okružni tužilac T.J. zadužila predmet broj T17 0 KT 0006630 15 ?
Da li je tužilac T.J. potpisala poziv na ispitivanje, koji mi je upućen dana 22.06.2017. ?
Da li je OJT, T.J. u vrijeme kada je zadužen predmetom broj T17 0 KT 0006630 15, posjedovala navodno rješenje kojim se taj spis dodijeljuje u rad vašem tužilaštvu ili je o postojanju istog bila obmanuta ?
Da li je tužilac T.J. poslije slanja mog zahtjeva za dostavu navodnog rješenja, zatražila asistenciju policijske uprave Bijeljina i moje izjašnjavanje u toj ustanovi ili je to učinio neki drugi službenik tužilaštva ?
Da li je okružni tužilac T.J. potpisala optužnicu 29.11.2017. ili je njen potpis falsifikovan od strane drugog lica ?
Da li je okružni tužilac T.J. privremeno prekinula posao zbog bolovanja prije 29.11.2017 ili poslije tog datuma ?
Da li su okružni tužilac T.J. i sadašnji glavni okružni tužilac V.A. ili bilo koji drugi službenik OJTIS, ikada vidjeli bilo kakvo rješenje kojim se bilo kakav predmet u kome sam ja osumnjičeni, dodjeljuje u rad vašem tužilaštvu ?
Da li danas pomenute osobe, imaju saznanja da je u stvari dopis "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." kojim se opravdava podizanje optužnice protiv mene, dodijelio okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu, moju krivičnu prijavu protiv kriminalne grupe zbog falsifikovanja rješenja osnovnog suda u Bijeljini ?


Osim odgovara na prethodna pitanja tražim da mi na navedeni mejl dostavite skenirane dokumente :

1. Kopiju odluke, ukoliko postoji kojom se predmet T17 0 KT 0006630 15, dodjeljuje u rad okružnom tužiocu T.J.
2. Kopiju odluke, ukoliko postoji, kojom se predmet T17 0 KT 0006630 15, prethodno još 2015 dodjeljuje nepoznatom XX tužiocu.
3. Kopiju odluke nepoznatog XX tužioca, ukoliko postoji a kojom se nalažu posebne istražne radnje.
4. Ukoliko se predhodni dokumenti, vezano za nepoznatog XX tužioca, smatraju tajnim, onda bilo koji dokument iz koga se vidi koji je tužilac postupao u navedenom predmetu prije J.T.


Obrazloženje
Pripadnici internacionalne mafije, odgovorni za promet i distribuciju narkotika te pranje novca i druga teška krivična djela organizovanog finansijskog kriminala, pokušavaju godinama da me ubiju jer sam razotkrio brojne detalje njihovih zločina i o tome prikupio dokaze.
Osim toga u prethodnom periodu, pripadnici pomenutog mafijaškog klana, ubili su više osoba a pošto sam uvjeren da životna opasnost, prijeti i nekim vašim službenicima, neću navoditi njihova konkretna imena da ih ne bih dodatno dovodio u opasnost no sami će se moći prepoznati po brojevima predmeta.
Zbog toga se i ne obraćam nikome konkretno po imenu nego organu koji je tehnički zadužen za medije i javnost.
Osnovano sumnjam da je jedan od vaših kolega ubijen tokom 2020. godine a to ubistvo su pripadnici mafijaškog klana iz policije predstavili kao "samoubistvo" sa vjerovatno unutarnjim obrazloženjem da se to čini kako se ne bi "uznemiravala" javnost. No cilj mafije naravno nije da otkrije bilo šta, nego da nezakonito - "odokativno" tumačenje policije ostane zacementirano zauvjek.
Mene konkretno žele ubiti i to predstaviti kao "zadesnu smrt" ili takođe eventualno kao "samoubistvo" jer sam razotkrio sve detalje o krijumčarenju narkotika 23.07.2009. prilikom čega je ubijena osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo, ćerka moje sestre.
Pripadnici mafije unutar kriminalističke policije, konkretno bivši inspektor Marković Dragoslav i saučesnici su sa ubijene djevojčice, uklonili materijalni dokaz ubistva, njen dječiji ruksak, čiji je kaiš, dvostruko presječen predmetom, koji je i ubio djevojčicu te su ga oprali benzinom i sakrili iz svih istražnih radnji a nakon što sam dobio dodatne dokaze i dokumente o tome iz suda i tužilaštva u Bijeljini, intenzivirali su pokušaje mog ubistva.
Dio materijala koji dokazuju moje tvrdnje možete vidjeti u fajlu "Prilozi.pdf" koji sadrži 7 dokumenata na 11 strana.
Kad ti pokušaji ubistva na teritoriji Bijeljine nisu uspjeli, odlučeno je da se aktivira montirani nelegalni predmet, pred nenadležnim organima i pomoću toga obmanem i navedem doći na udaljenu teritoriju, gdje bih bio laka meta ubicama.
Rješenja o eventualnom prenosu nadležnosti sam tražio više puta, što odgovorna osoba R.Č, nije htjela da mi dostavi, iako je i Visoko sudsko i tužilačko vijeće bilo obaviješteno i pismeno tražilo ta rješenja, (Vstv 01-07-10-28-121-2018 od 30.07.2018. i Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.) nakon čega je poslije mojih dopisa uz dokaze u VSTV, došlo do smjene te odgovorne osobe, (UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.) i disciplinskog kažnjavanja jednog sudije, (UDT 18065-18 od 30.12.2020.) koji je saučestvovao u pripremama mog ubistva, napadima na prava garantovana Ustavom i zakonima, kao i višegodišnjim pokušajima prikrivanja ubistva Ivone Bajo.
Od vas, odnosno vašeg tužilaštva sam tražio određene podatke i za potrebe postupka 80 0 Pr 100636 18 Pr, te je konkretno materijal trebalo dostaviti Osnovnom sudu u Bijeljini, što ni vi, ni 3 druga organa, nisu učinili, te je nedvosmisleno da je na mene 27.09.2018. izvršen razbojnički teroristički napad, bez ikakvog pravnog osnova, što je Osnovni sud u Bijeljini i konstatovao u svom Rješenju 80 0 Pr 100636 18 Pr od 29.10.2019. utvrdivši da ja nisam ni na koji način prekršio zakon, nego su to učinili državni službenici, što je potvrđeno pravosnažnom odlukom Okružnog suda u Bijeljini.
S obzirom da mi ništa od traženog, nikada nije dostavljeno ne bih vam se više ni obraćao da se nedavno nije pojavila vijest u medijima, koja dodatno ukazuje na izuzetnu opasnost, kojoj su izloženi državni službenici te vas upozoravam na to.
Dakle u posljednjih mjesec dana, pojavila se vijest da je gospodin Vladimir Cvijan, bivši savjetnik 3 predsjednika Srbije, nekadašnji narodni poslanik i jedna od najuticajnih ličnosti, tokom nekoliko godina političkog života, 2018. - dakle prije 3 godine, pronađen utopljen u Beogradu, te je izvršena obdukcija a tijelo kremirano svega 14 dana nakon pronalaska.
Potpuno je jasno da nikakva istraga nije mogla biti okončana u tako kratkom periodu i nije se smjelo dozvoliti kremiranje tijela a još čudnije je to da smrt tako poznate osobe, uopšte nije objavljena ni u jednom mediju, nego je sakrivena a urna sa pepelom je sahranjena pod pločom na kojoj je napisano samo ime `Vladimir` te godina rođenja i smrti, bez prezimena, kako bi se taj događaj dodatno prikrio.
Petnest dana nakon pronalaska tijela Vladimira Cvijana sa 6 metaka ispaljenih u leđa, ubijen je političar Oliver Ivanović a dva mjeseca nakon toga u Banjaluci je otet, mučen i ubijen David Dragičević, te je taj zločin takođe pokušavan od strane policije da se predstavi kao "samoubistvo" nakon lažirane pljačke o čemu su detalji naknadno razotkriveni, zbog protesta porodice i prijatelja te se vodi postupak protiv pripadnika MUP-a za uništavanje dokaznog materijala, na sličan način kako su to učinili nakon ubistva djevojčice Ivone Bajo.
Cijelo to vrijeme, mafijaški klan nastojao je istovremeno i mene da ubije na različite načine, uključujući i pokušaje odvlačenja na teritoriju Istočnog Sarajeva, gdje su u tu svrhu montirani nelegalni i nezakoniti predmeti nenadležnih organa.
Uz podsjećanje da je u oktobru iste godine, izvršeno ubistvo dvojice policajaca, (Šehovića i Vujinovića) iz Sarajskog kantona, nakon čega su ubice pobjegle na teritoriju Istočnog Sarajeva a naredne godine je ubijen Slaviša Krunić, dodajem i važan podatak da je nedavno u Beogradu uhapšena navijačka grupa Veljka Belivuka, odgovorna za više likvidacija izvršenih na monstruozan način.
Ta grupa je bila direktno povezana i pod komandom takozvanih tajnih službi policije i državne bezbjednosti a na isti način, pripadnici klana unutar MUP-a u Bosni i Hercegovini, koriste takve navijačke grupe, koje su bile upotrebljavane i protiv mene Uz sve to takve kriminalne grupe djeluju na teritoriji više zemalja a sve uz zaštitu i pod komandom kriminalaca iz tajnih službi policije, što vam je vjerujem poznato.
Ono što mene povezuje sa navedenim ubijenim osobama je to što smo istraživali i prikupljali podatke, odnosno imali dokaze o djelovanju narko mafijaškog klana tokom prethodnih godina i da smo neki od nas, posebno Oliver Ivanović i Vladimir Cvijan, javno na to ukazivali ili pisali članke te objavljivali na internetu.
Može se dakle zaključiti da je 2017. i 2018. bio period sistematski organizovanih likvidacija, kojima je mafijaški kartel pokušavao da ukloni sve svjedoke svojih zločina.
Neki od nas su podatke i dokaze o tome slali i interpolu i u FBI, te agenciji DEA, zaduženoj za razotkrivanje prometa narkotika.
Zbog povratnog pritiska tih agencija, došlo je do hapšenja kriminalnog navijačkog klana i što je još zanimljivije, razotkrivanja višemilionskih pljački tajkunskog mafijaškog kartela na čelu sa Slavišom Kokezom.
Objelodanjene su djelom i veze tog kriminalnog klana sa saradnicima u Bosni i Hercegovini, političarima i pripadnicima policije a ovdje je poznato da je preko firme Prointer u sve umiješan i sam vrh režima.
Veliko je pitanje da li je vlasnik firme Prointer uopšte pomenuti Kokeza ili Dodik Milorad, posebno imajući u vidu činjenicu da je gradonačelnik Banjaluke, nedavno objavio spisak sa preko 50 firmi, koje su u direktnoj vezi sa Dodikom i njegovim kumovima a preko kojih se pljačka narod i budžet Republike.
Ove mafijaške frakcije godinama djeluju intenzivno i na teritoriji Istočnog Sarajeva uz zaštitu pojedinih uticajnih političara i državnih slubenika i iz svega iznesenog, jasno je da su spremni ubiti svakoga ko bi mogao svjedočiti o njihovim zločinima a najbolji način da im se obesmisli motiv za likvidaciju je to da se dokazi objelodane.
Stoga zahtjevam da mi, kako je i obeleženo u tabelama, dostavite na lični mejl `Zdenkobajo@gmail.com` skenirane dokumente :

U Bijeljini
19.04.2021. godine

Podnosilac zahtjeva : Bajo Zdenko
Adresa : Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

Drugi podaci za kontakt : Zdenkobajo@gmail.com
Potpis :
Zdenko Bajo

ČLANAK 1170

Iz sadržaja krivične prijave i priloženih dokaza se vidi da su telekomunikacioni operateri, praktično od početka proglašene "pandemije" i uvođenja vanrednog stanja, smišljeno i na prevaru ometali internet vezu klijentima pa je čak i potpuno isključivali da bi ih obmanuli, kako je u pitanju neki kvar, uzrokovan "zastarjelim komponentama" sve sa ciljem da postojeće modeme kod korisnika zamijene drugim modelima. Svim građanima i državnim službenicima, koji su najviše izloženi torturi "korona terorista" ostavljam da sami izvedu zaključak i postupe onako kako smatraju da je najbolje no prethodno im sugerišem da se prisjete, šta se dešavalo od proglašenja "pandemije" i konkretno da li je na njihovom radnom mjestu ili u domovima bilo ovakve zamjene modema...

OBAVIJEST I UPOZORENJE O SMIŠLJENOJ PREVARI I UGROŽAVANJU ZDRAVLJA I ŽIVOTA

Krajem februara i početkom marta 2021. poslao sam dokazni materijal u formi krivične prijave na adrese Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Ministarstva bezbjednosti, Sipa-e, Vlade Republike Srpske i MUP-a.
Tekst te krivične prijave sam objavio na internetu 20. marta 2021. pod nazivom "PRIJAVA PROTIV TELRAD KOMPANIJE" na web adresi `http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2021/03/20/4260654` ali bez dokaznog materijala te ovom prilikom kompletan materijal, uključujući i dokaze, dostavljam na adrese i nekih drugih organa a sadržaj ovog dokumenta bez tih dokaza će naknadno biti dostupan i svim građanima.
Iz sadržaja krivične prijave i priloženih dokaza se vidi da su telekomunikacioni operateri, praktično od početka proglašene "pandemije" i uvođenja vanrednog stanja, smišljeno i na prevaru ometali internet vezu klijentima pa je čak i potpuno isključivali da bi ih obmanuli, kako je u pitanju neki kvar, uzrokovan "zastarjelim komponentama" sve sa ciljem da postojeće modeme kod korisnika zamijene drugim modelima.
Detalji o toj prevari se mogu vidjeti u krivičnoj prijavi a ovom prilikom, ističem dvije moguće opcije za motive, odnosno posljedice takve prevare.
- U prvom slučaju, za one koji bezuslovno vjeruju u postojanju "strašnog i smrtonosno opasnog" virusa, ovakvo ponašanje telekomunikacionih kompanija, predstavlja nedvosmisleno svjesno širenje zaraze, ugrožavanje zdravlja građana i uzrokovanje smrti nekih od njih.
Telekomunikaciona kompanija je dakle prethodnih više od godinu dana, ometala korisnicima signal te bi onda po njihovim pozivima i prijavama "kvara" dolazila i mijenjala modeme a konkretno kod mene su potpuno isključili signal više od 24 sata, što su mi poslije mog poziva i nehotice priznali a onda su poslali montera, bez rukavica i bez maske, da zamijeni modem.
Iz sadržaja krivične prijave i priloženog dijela razgovora u formi audio zapisa se može vidjeti da nisam htio potpisati dokumente bez obrazloženja, zbog čega se modem mjenja, uvjeren da bi i stari model takođe radio, nakon što je monter poslao SMS poruku kolegi da uspostavi vezu.
Monter me je lažno pokušao uvjeriti da to nije istina i da modem ne može raditi no pošto sam ga upozorio da ću podnijeti krivičnu prijavu Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, nakon telefonskog poziva kolegi, vratio je stari modem, (koji nije radio jer je kolega prekinuo vezu) a nekih pola sata kasnije su, vjerovatno uznemireni najavljenom prijavom, ponovo uljučili internet vezu i taj navodno "beskorisni" modem je proradio, sasvim normalno.
3 dana kasnije, internet signal je po nekim parametrima brzine, oslabljen oko 20 puta u odnosu na normalu, (100 kb/s u odnosu na dotadašnjih 2000 kb/s) i to je trajalo oko 40 dana do 22. marta 2021. što je neposredno nakon objavljivanja krivične prijave na internetu i mog telefonskog poziva Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, kada mi je potvrđen prijem moje krivični prijave i slanje u obradu. Cilj tog ometanja signala je pretpostavljam bio da me primoraju na prijavu "kvara" i prihvatanje novog modema što nisam uradio jer sam ih odmah obavjestio dopisom na mejl da ukoliko ne vrate signal, odnesu svoj modem i da prekinemo dalju saradnju jer ovakav loš kvalitet neću plaćati, posebno imajući u vidu, njihov smišljeni pokušaj prevare.
Nakon toga, konstantno do danas kada pišem ovaj tekst a to je 17.04.2021. dakle nekih 45 dana, internet veza preko starog navodno "beskorisnog modema" radi sasvim normalno kao i ranije.
O tome imam više video zapisa kao dokaz no oni za ovaj tekst nisu bitni.
- Druga mogućnost je da takozvani "virus" kao uzročnik zaraze nazvane "korona" ne postoji a da zdravstvene tegobe, uzrokuju elektromagnetni talasi, preko infrastrukture 5G mreže, koja se bjesomučno instalira po cijelom svijetu, kao sastavni dio novog globalnog svjetskog projekta.
Dovoljno je podsjetiti na to da se hrana kuva u mikrotalasnim pećnicama, upravo pod dejstvom elektromagnetnih talasa.
Ukazujem da od globalnog proglašenja pandemije, praktično "ne postoje" više nikakve druge bolesti, ni kanceri ni dijabetes ni bolesti srca ni gripa niti alergije na ambroziju i slično a pogotovo se ne pominju efekti višegodišnjih zaprašivanja iz aviona.
Ako znamo da se hrana kuva u mikrotalasnoj pećnici elektromagnetnim talasima, tako što oni uzrokuju vibriranje molekula vode, odnosno njihovo trenje, koje dovodi do zagrijavanja, onda možete samo da zamislite šta se dešava, kada nakon što ste udahnuli milione nanočestica metala, oni budu u vašim plućima zagrijani do temperatura ključanja vode. To je moguće i bez metala, grijanjem vode u tijelu no mnogo je efikasnije korištenjem nano čestica a kad se udahnu u pluća, onda se tegobe i smrt savršeno maskiraju u virus kao uzročnika.
Već godinama brojni "portparoli" Svjetskog ekonomskog foruma, banaka, korporacija, političara itd, javno govore da je na svijetu previše ljudi i da se treba nešto učiniti po tom pitanju te je očito da su aktivno krenuli u depopulaciju pod maskom "pandemije". Direktor Svjetskog ekonomskog foruma, Klaus Švab je "pandemiju" dočekao spreman i odmah objavio knjigu "The Great Reset" - `https://www.weforum.org/great-reset/`, koja se može naručiti po cijeni od 9,99 dolara na lokaciji `https://www.amazon.com/COVID-19-Great-Reset-Klaus-Schwab/dp/2940631123` pod nazivom "COVID-19: The Great Reset". Veza između reseta i "virusa" koji su izmislili da bi sproveli planove je jasno uočljiva a podsjećam da je Bil Gejts već odavno najavljivao pandemije i u oktobru 2019-te, prije zvanične pojave virusa u Kini, (decembar 2019-te) održao simulaciju pandemije upravo korona virusa, pod nazivom "Event 201" koji su opisali na lokaciji `https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/`.
I na našem jeziku se može naći više članaka o tome kao recimo "Globalna elita poziva na “Veliki reset”. Šta to znači?" na web adresi `https://wbb.media/2021/02/09/globalna-elita-poziva-na-veliki-reset-sta-to-znaci`. Bez kredita iz inostranstva, lokalni političari ne bi imali novca da isplate administraciju te su naravno spremni na svaku laž, svako krivično djelo, ubiti koliko god nevinih ljudi da bi zadržali trenutne pozicije i moć te nastavili sa pljačkom.
Ako neki misle da ih se to ne tiče i da je bitno samo da primaju plate i dalje, varaju se jer će uvođenjem kamera, robota, dronova itd, uz 5G mrežu, postati nepotrebni, prvo saobraćajci, pa redom svi sektori policije, tužilaštva, sudovi itd, jer će "dokaze" pribavljati kamere i čipovi a kazne "izricati" vještačka inteligencija, odnosmo računarski programi.
Koja god da je od ove dvije mogućnosti tačna u svakom slučaju je u pitanju organizovani smišljeni kriminal a u kome učestvuju vlade i takozvani krizni štabovi i njihova krivična odgovornost i nečinjenje je uporediva sa dojavom da je u gradski vodovod izliveno stotine litara otrova a oni umjesto da upozore građane i zaustave svaku dalju upotrebu vodovoda, ne rade ništa, prikrivaju podatke koje sam poslao i u konkretnom slučaju, umjesto da zabrane svaku dalju aktivnost telekomunikacionim kompanijama, uvode se nove restrikcije za nedužne građane, zabrane rada ugostiteljskih objekata, škola itd... možda baš zato da bi se nesmetano instalirala nova tehnologija u objektima.
Opšte je poznato da je Bosna i Hercegovina, početkom 2021. godine, odnosno neposredno prije nego što se desio ovaj konkretni pokušaj prevare, bila fenomen u svijetu jer je imala najmanji broj prijavljenih pozitivnih slučajeva testiranja na virus uz najmanja ograničenja za stanovnike, što se nije uklapalo u strategiju "velikog korona reseta" te je nakon pregovora za nove kredite i pred dostavu "poklonjenih" vakcina, uslijedio "novi talas pandemije".
Iz razgovora sa prijateljima sam dobio informacije da su ovakve aktivnosti telekomunikacionih kompanija, provođene na cijeloj teritoriji zemlje, tako da ovom prilikom ne potenciram ime nijedne od njih, no pošto sam prikupio dokazni materijal i poslao na više adresa, uključujući i Vladu Republike Srpske kao i MUP u medijima se objavljuju informacije da je došlo do pogoršanja epidemiološkog stanja i povećanog broja zaraženih te se uvode ponovo drastične mjere i ograničenja.
U sklopu njih su bile i zabrane rada ugostiteljskih objekata, kao i zabrane rada školskih ustanova ali se nijednom riječju i nijednom mjerom, nije ograničio rad telekomunikacionih kompanija na koje je vlada pismeno upozorena kakvu opasnost izazivaju.
Naprotiv, nedavno su se pojavile vijesti o tome da su postavljeni novi, crni stubovi sa ugrađenim kamerama, koje imaju sposobnost između ostalog da prepoznaju brojeve tablica, što je jasno da je nemoguće bez 5G infrastrukture.
Isti slučaj je bio i prethodne 2020. kada je sve bilo zaključavano i ljudima neustavno zabranjeno kretanje a onda su se u gradovima odjednom pojavljivale kamere za video nadzor.
Iz svega je više nego jasno da su vlade ucjenjene a pogotovo političari na vrhu režima, koji da bi dobili nove kredite i zadržali se na vlasti, izvršavaju dobijene naloge i spremni su ugroziti zdravlje stanovništva, bez obzira koliko njih će smrtno stradati, samo da bi zadržali već opljačkani novac i slobodu a što je moguće samo ako opstanu na vlasti.
Napominjem da sam još od marta 2020-te imao neke podatke i dokaze o nezakonitim aktivnostima telekomunikacionih firmi a u maju sam poslao krivičnu prijavu pod nazivom "JAVNA KRIVIČNA PRIJAVA ZA TERORIZAM I VIŠE DRUGIH KRIVIČNIH DJELA PROTIV ORGANIZIRANE GRUPE" objavljenu na web adresi `http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2020/05/20/4213067` nakon čega su prvi i drugi prijavljeni, uklonjeni sa dotadašnje pozicije odnosno, drugi je teško kompromitovan u velikom internacionalnom skandalu.
Zatim sam nešto kasnije poslao "JAVNI ZAHTJEV VLADI ZA INFORMISANJE JAVNOSTI" u kome sam istakao ove probleme no nije bilo reakcije a tekst se može pročitati na web stranici `http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2020/09/10/4231048` objavljen 20.09.2020. godine sa izuzetno važnim postavljenim pitanjima. Vlada i krizni štab su dozvolili da se nastavi sa krivičnim djelima te sam nedavno poslao novi dopis "Zahtjev i krivična prijava Vladi RS" istovremeno upućen i Tužilaštvu BIH, kao krivična prijava protiv odgovornih za teroristički napad na narod a tekst će biti objavljen po predviđenom rasporedu 25.05.2021.
Svim građanima i državnim službenicima, koji su najviše izloženi torturi "korona terorista" ostavljam da sami izvedu zaključak i postupe onako kako smatraju da je najbolje no prethodno im sugerišem da se prisjete, šta se dešavalo od proglašenja "pandemije" i konkretno da li je na njihovom radnom mjestu ili u domovima bilo ovakve zamjene modema.
Oni koji vjeruju u dobre namjere vlada, neka se koncentrišu na prvu opciju a svi koji sumnjaju u motive svjetskih moćnika i njihovih lokalnih sluga izvršilaca na terenu, odnosno vrbovanih agenata na koje sam upozoravao i ranijih godina, (kao recimo u tekstu "DVOSTRUKI DRŽAVNI UDAR MAFIJAŠKOG KLANA" koji je sastavni dio spisa 80 0 Pr 100636 18 Pr te objavljen na web adresi `http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2019/12/15/4187268`) mogu pročitati tekstove na tu temu iz čega izdvajam zanimljiv citat :
"Agenda 21, Održivi razvoj je globalni plan koji se sprovodi lokalno. Agenda 21 je šematski plan, akcioni plan za uspostavljanje apsolutne kontrole nad svom vodom, zemljom; svim biljkama, mineralima, infrastrukturom, sredstvima za proizvodnju, edukacijom, energijom, informacijama i svim ljudskim bićima na svetu. Ako želite da preuzmete zemlju bez upotrebe vojske kako ćete to učiniti? Jasno – putem medija i obrazovnog sistema. I to je upravo ono što se događa. Ako to nije preuzimanje šta je drugo? U SAD, odavno gledamo kako se šestogodišnjaci pretvaraju u žrtve propagandne mašinerije. Totalna manipulacija dečjih umova u učionicama; svaki magazin, film, TV program, novina i udžbenik rade na deci i nama ostalima po diktatu održivog razvoja; korišćenje zemljišta planovi, planovi za upravljanje vanrednim situacijama, planovi za sprovođenje zakona, propis hrane, ograničenja energije, zakonodavne i pravne odluke – sve nas usmerava i formatizuje da bespogovorno prihvatimo Agendu za 21. vek kao akcioni plan za egzistenciju u okviru jedinstvene Svetske fašističke držve. Održivi razvoj ne tiče se recikliranja već se tiče promene razmišljanja i kontrole pravca kojim će se ljudska vrsta kretati u budućnosti. To je urađeno pomoću globalizacije koja u osnovi predstavlja standardizaciju svih sistema. Da bi kontrolisali svet u eri elektronike, neophodno je sve standardizovati nakon čega možete veoma jednostavno da manišulišete. To je plan koji se sada realizuje. Zbog toga imate regionalizaciju svuda u svetu umesto nacionalnih granica. Regionalizacija predstavlja osnov re - konfiguracije sveta i idealan metod za konačno uništenje nacionalnih država. Plan sadrži dva bitna elementa: prvi je „pametni rast“ i tiče se urbanih prostora na planeti. Ideja globalista je da izmeste populaciju iz ruralnih, prigradskih oblasti i malih gradova u veoma prenaseljene gradske centre. Da bi to uradili gradovi moraju ići u visinu i smanjivati se po širini što znači da će se područja gradova smanjivati po veličini ali će zgrade biti mnogo više. Drugi deo plana je „divljina“. Šta će se događati na prostoru gde su nekada bila sela, predgrađa, šume i livade? Ljudima će pristup u te oblasti biti strogo ograničen. Sa jedne strane, dakle, ljudi će biti prinuđeni da žive u ljudskim staništima koja se po Agendi 21 nazivaju „ostrva za ljudsko stanovanje“. Redukovaće se vlasništvo nad privatnim automobilima, privatne kuće neće postojati, sve što budemo radili biće strogo nadzirano i kontrolisano, unos kalorija će biti propisan, izgubićemo kontrolu nad svojim telima. Agenda 21 će se svakako odraziti na to šta i koliko jedemo i ko će imati pristup hrani. U velikim megalopolisima totalno ćemo zavisiti od biotehnologije u proizvodnji vode i hrane i to je ono što izaziva najveću zabrinutost jer ovo jeste nastavak eugeničkih planova. Postoji direktna veza između korporacija koje sprovode Agendu 21 sa Hitlerovom Nemačkom; Simens, ABM, Dženeral Elektrik… su kompanije koje proizvode biometeriku, pametne mreže i sprovode manipulaciju populacije. Plan je zamišljen da bude potpuno implementiran do 2050.godine. Godina sa kojom se često susrećete u Agendi 21 je 2020. i tu godinu možemo videti kao prelomnu..."
Kompletan tekst se može pročitati na web adresi `https://webtribune.rs/agenda-21-je-plan-un-za-pokoravanje-covecanstva-nametanje-svetske-vlade-i-preotimanje-svih-resursa-covecanstva` a objavljen još 2014-te.".
Neću dalje dodatno iznositi nikakve argumente jer je suština u izvršenim krivičnim djelima i dokazima za to a svi koji budu pročitali ovo sami zaključite da li je došlo do slučajnog pojavljivanja nekog smrtonosnog virusa ili se krenulo u realizaciju davno pripremljenog plana na globalnom nivou i ko je odgovoran za prikrivanje materijala koji sam poslao i ugrožavanje zdravlja građana, kao i brojne smrti uzrokovane uskraćivanjem medicinske pomoći za bilo koju bolest, koja je ranije postojala prije "korone".

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

1 2 3 ... 78 79 80  Sledeći»