CLANAK 273

Poslije 3 godine prikrivanje dokumentacije o ubistvu Ivone Bajo, gaženja ustava, zakona i zagarantovanih prava, uputio sam ultimatum mafijaškom režimu: Dolaziću svaki dan i pokazivati dokaze kriminala građanima, ako se i dalje bude kršio zakon, sve dok ne dobijem dokumentaciju, maker me hapsili 10, 100, 300 puta!
UHAPŠEN SAM POSLIJE TOGA SAMO JEDNOM, A SLEDEĆI PUT SA BILI "LJUBAZNIJI", TRAŽEĆI POJAŠNJENJE ŠTA KONKRETNO ŽELIM DA SE KOPIRA. FOTOGRAFIJE KOJE SAM POTOM DOBIO POKAZUJU SVU MONSTRUOZNOST REŽIMA JER SU FALSIFIKOVALI I POVREDE KONSTATOVANE OBDUKCIJOM, ŠTO SE MOŽE VIDJETI U PRILOGU OBN TELEVIZIJE:

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI
POJAŠNJENJE ZAHTJEVA

Napomena: Tekst će biti dostavljen putem mejla uz priloge i kao štampani dokument, bez priloga!
Dana 07.09.2012. obavješten sam od pripadnika sudske policije da je potrebno dostaviti vam popis materijala koji želim da se kopira! To je možda znak moguće saradnje porodice i istražnih organa u borbi protiv kriminala, jer kako vam je sigurno poznato imam veći broj dokaza o izvršenim krivičnim djelima!
Istina je da imam jedan broj dokumenata iz spisa KTA-596/09 i nema razloga da vam oduzimam vrijeme time što biste i njih kopirali, no činjenica je da ja NE ZNAM šta sve sadrži taj spis, kao što ni vi ne možete znati šta ja imam recimo u folderu "Dokazi" na računaru!
Dakle predlažem, kako je i u vašem vodiču predviđeno da mi se prvo omogući uvid u spis, pri čemu uopšte nije potrebno da fizički dodirnem bilo koji dokument, iako možete biti sigurni, da im od mene ne prijeti opasnost od bilo kakvog oštećenja! Tom prilikom bi ovlaštena osoba prezentovala spis, a ja bih napravio popis materijala, koji želim da se kopira.
Ukoliko mi to ne bude omogućeno, (za šta nema osnova, jer je moje ustavom garantovano pravo da iznosim mišljenje o radu državnih organa, a da za to ne smijem biti kažnjavan niti na koji način, pa ni diskriminisan), onda vas obavještavam, koji materijal iz pomenutog spisa nemam, a znam da postoji:
1) Zapisnik o saslušanju svjedoka Nedeljka Antića od 23.07.2009.
2) Zapisnik o saslušanju svjedoka Aleksandra Jočkovića od 23.07.2009.
3) CD na kome su narezani snimci uviđaja i obdukcije, načinjeni od strane službenih lica!
4) CD CJB Bijeljina - PS za BS Bijeljina, na kome su narezani snimci uviđaja i obdukcije leša Ivone Bajo!
5) CD CJB Bijeljina, na kome su narezani snimci KT pregleda bicikla i spoljnjeg pregleda leša Ivone Bajo!

Ovih 5 stavki preuzete su iz popisa Nalaza i mišljenja vještaka Miroslava Busarčevića, a ista osoba navodi da postoje i snimci KT pregleda kamiona 669-K-434, te bi i to trebalo kopirati...
Suštinski, želim sve snimke načinjene na mjestu tragedije 23.07.2009. sve snimke nastale prilikom obdukcije i sve snimke KT pregleda bicikla i kamiona i svih stvari, odnosno predmeta, koje je djevojčica imala uz sebe!
Podsjećam da sam zahtjeve za pristup informacijama predao prije više od dvije godine...
Što se tiče materijala koje se odnosi na mene lično, na šta imam ustavom garantovano pravo, a nalaze se u spisima: KTA-246/10 i 10-02/3-1-230-236/10 KU-148, nemam niti jedan dokument i tražim kopiranje cjelokupnog materijala!
Sugerišem dakle da sa nadležnom osobom sačinim popis materijala za kopiranje, te da mi se saopšte troškovi i na koji način da izvršim uplatu. Što se tiče digitalnog materijala, odgovara mi i kopiranje diskova i kopiranje na usb prenosni disk.
Pokušaću vas kontaktirati, preko sudske policije 13-og i 14-og 09.2012. kako bismo dogovorili detalje!
Očekujem da ovo nije bio pokušaj dobijanja na vremenu, odnosno da se izbjegne kopiranje materijala koji sam trebao dobiti još 2010. godine.
Nadam se da ste se uvjerili da sam osvjedočeni borac protiv organizovanog kriminala, jer je na osnovu mojih dojava izvan zemlje, otkrivena transakcija narko mafije u februaru 2012, a po podacima kojima raspolažem iz dopisa Tužilaštva BIH i telefonskog razgovora, materijal koji sam poslao u KT Sarajevo marta 2012. te njima mejlom u avgustu, upotrijebljen je za saradnju Sarajeva i Banjaluke u akciji Titan!
Stoga predlažem i vama da se s obzirom na mjesnu nadležnost uključite u istragu o krijumčeranju i ubistvu, za šta imam veći broj dokaza, (Vozači su falsifikovali tahograf, a portir je uklonio materijalni dokaz ubistva), u kom slučaju bih vam pružio pomoć u svim radnjama koje isplanirate, a sa ciljem da oni koji su za to odgovorni dobiju zaslužene kazne...
Neće biti svejedno da li će do rezultata o tome doći tužioci iz Sarajeva, Banjaluke, Interpol ili vi !!!
Slijedi skenirani dokument, kojim se odobrava kopiranje traženog materijala:
OVIME SE POKAZALO DA JE JEDAN GRAĐANIN, KOJI SE SAM SUPROTSTAVI REŽIMU SILOM ZAKONA, JAČI OD SVIH NJIH, KOJI ZNAJU SAMO ZA ZAKON SILE !!!

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK 272

Sudski policajci, brutalno kršeći ustav i zakone po nalogu mafije ophode se prema mojoj porodici i svim srodnicima ubijene djevojčice kao prema stoci, sa osnovnim ciljem da zaštite krijumčare, ubice i perače prljavog novca!

SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE
INSPEKTORATU SUDSKE POLICIJE REPUBLIKE SRPSKE

Tekst pritužbe sudskoj policiji se nalazi na web stranici:
S obzirom da sam obaviješten da ćete održati sastanak sa pripadnicima sudske policije, sa ciljem da se poboljša rad sudske policije, ukazujem na sledeće propuste:
Prije svega se osvrćem na vaš stav da je postupak policajca koji je zgužvao podnesak i htio da ga baci u kantu za otpatke zakonit, gdje nedostaje detalj da mu za taj herojski čin treba dati orden ili bar novčanu nagradu!
No, u svemu tome ne uklapa se VAŠA tvrdnja da "kućni red" uređuje predsjednik suda, a ne sudska policija.
Dakle ne samo rad u zgradi, nego sve radnje bilo kog službenika uređuje Ustav i zakoni, a ne bilo koja osoba!
Predsjedik suda je tu samo da primjeni zakon...

Osim toga, u dokumentu koji sam vam dostavio, ne pominje se predsjednik suda, nego sudska policija izvršava FAŠISTIČKU NAREDBU, kriminalca Kovačević Novaka, inače glavnog okružnog tužioca.
Stoga vaše povezivanje predsjednika suda sa ovim bezakonjem, ne samo da je neosnovano, nego je i kriminalno. GOSPODIN PREDSJEDNIK SUDA SA OVIM TERORIZMOM NEMA NIKAKVE VEZE...
I na kraju to što mi se VI obraćate riječima "S POŠTOVANJEM" zaista zvuči lijepo, ali mnogo je važnije to da se vaši službenici sudski policajci, brutalno kršeći ustav i zakone po nalogu mafije ophode prema mojoj porodici i svim srodnicima ubijene djevojčice kao prema stoci, sa osnovnim ciljem da zaštite krijumčare, ubice i perače prljavog novca!
Poznato je da još od 2008. godine MUP prikriva transakcije klana Darka Šarića, preko Bobar banke, a iako je u februaru otkrivena transakcija od preko 4 miliona maraka poslije čega se Gavrilo Bobar povukao iz trke za načelnika, vi i dalje štitite narko mafiju!
U prilogu su skenirani dokumenti koji dokazuju gestapovske metode sudske policije po naredbi mafijaškog bosa Kovačevića, te podršku vrha sudske policije takvom teroru i bezakonju!
VJERUJEM DA ĆE VAS "OBRADOVATI" ČINJENICA DA JE OVA PORUKA KOJA DOKAZUJE DA STE OBIČAN SERVIS MAFIJE I SLUGE TAJKUNA IZ VLADAJUĆEG DIKTATORSKOG REŽIMA, PROSLIJEĐENA NA VIŠE OD 100 ADRESA, MEDIJA, STRANAKA, VLADINIH I NEVLADINIH ORGANIZACIJA I DA ĆE BITI DOKAZ U PROCESU PROTIV VRHA SUDSKE POLICIJE KAD KONAČNO BUDE SRUŠENA OVA MONSTRUOZNA MAFIJAŠKA VLAST...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK 271

Sve dok tuženi ne dostave bilo kakav dokument iz koga se vidi da su službeno nastupali u tom konkretnom događaju, Sud to ne može tretirati kao službeni nastup, koliko god to postupajući sudija želio! Iz OT Bijeljina se naprotiv negiraju radnje koje su izvršene kao posljedica lažne prijave!

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 039227 12 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi: 1)

DANICA STJEPANOVIĆ (TUŽILAC U OT BIJELJINA)

Tuženi: 2)

NOVAK KOVAČEVIĆ (GLAVNI OKRUŽNI TUŽILAC)

Vrijednost spora:

100000 KM


DOPUNA TUŽBE

Rješenjem od 05.l0.2012. Osnovni sud je vratio tužbu, radi ispravke i dopune, navodeći da su tuženi pogrešno označeni i da postoje nejasnoće oko toga, šta je konkretan uzrok nematerijalne štete! Stoga ovom dopunom, obavještavam Sud i tužene, da ostajem u potpunosti kod određivanja pasivne legitimacije, što ću u nastavku pojasniti, kao i navedene nejasnoće!
1) Tuženi u konkretnom slučaju nisu nastupali službeno!
2) Uzrok štete i povod za ovu tužbu je isključivo lažna optužba za "Ugrožavanje sigurnosti"!

OBRAZLOŽENJE

Prije svega bih dao objašnjenje u vezi uzroka štete, te podvlačim da se radi o posljedicama lažne prijave za "Ugrožavanje sigurnosti", a događanja vezana za radnje oko ubistva Ivone Bajo i uloge tuženih su opisana da bi bilo jasnije šta je pozadina, odnosno uzrok lažne prijave! Osim toga nije svejedno da li se radi o prikrivanju krađe auto radija ili sabotiranju istrage ubistva osmogodišnjeg djeteta, koje je u rodbinskoj vezi sa mnom...
Nadalje ističem da nikada nisam radnje tuženih oko lažne prijave opisivao kao "SLUŽBENE" što i nisu bile, te je takva kvalifikacija suda neprimjerana i očito pristrasna sa ciljem da se pomogne tuženima. Jasno sam opisao da su UČESTVOVALI u dogovoru grupe osoba, koji su me lažno optužili, a da su konkretni izvršioci odnosno podnosioci prijave gospoda Debeljević i Gruhonjić! Stoga je jasno da tuženi nisu osim učestvovanja u pripremi plana izvršili nijednu radnju, a posebno ne SLUŽBENU!
Dakle kako tuženi nisu nastupali službeno ni u jednoj radnji vezano za lažnu prijavu, te je jedina osoba iz OT Bijeljina službeno povezana sa tim tužilac Šabić Muris, jasno je da se ne mogu kriti iza svog položaja, jer ne postoji niti jedan dokument, niti jedan dokaz njihovog službenog postupanja! Zabunu je možda donelo to što sam ne znajući njihove privatne adrese, uz imena tuženih u zagradi naveo funkcije koje obavljaju, kako bih ih nesporno identifikovao.
Što se tiče moje tvrdnje da se radi o zloupotrebi službenog položaja, to se takođe ne odnosi na tužene u smislu da su nastupali službeno, nego da prijava građanina koji je vozač kamiona i švercuje šumsku građu, ne bi bila ni razmatrana, nego bi isti bili uhapšeni, dok je u ovom slučaju prijava građana, koji su zaposleni u OT Bijeljina imala neuporedivo veću težinu i isključivo iz tog razloga su uslijedile radnje državnih organa iako nije bilo za to nikakvog osnova! Stoga je neprimjereno navođenje člana 172 ZOO, koji jeste relevantan za službeno nastupanje bilo kog organa, no postoji i konkretan član koji se odnosi na tužene:
Član 87. Imunitet sudija i tužilaca (ZOVSITV)
(1) Sudija ili tužilac ne može biti krivično gonjen, uhapšen ili zadržan u pritvoru niti može odgovarati u građanskom postupku za mišljenja koja daje ili za odluke koje donese u okviru svojih službenih dužnosti.
(2) Posjedovanje imuniteta neće spriječiti ili odgoditi istragu u krivičnom ili građanskom postupku koja se o nekoj stvari u skladu sa zakonom vodi protiv sudije ili tužioca.

Potpuno je jasno da je prva službena radnja u OT Bijeljina bila od strane tužioca Šabića i prema njemu kao ni prema sudiji koji je izdao naredbu, iako nije postojao nijedan argument za to nikada nisam niti ću pokretati tužbe za nadoknadu štete, jer je za to odgovorna RS! Međutim za PRIVATNE dogovore i plan ove grupe ljudi koji su me lažno prijavili i bez dozvole i znanja nekih osoba i njih naveli kao navodno ugrožene, ne postoji nijedan dokument koji daje osnov za tretiranje tih radnji kao službene. Sud ne može da ih proglasi službenim, zato što tako želi, nego samo na osnovu dokaza!
Primjera radi, u ovoj parnici samo postupajući sudija nastupa službeno i svaka strana može uložiti žalbu, pritužbu VSITV-u, pa čak i krivičnu prijavu prema članu "Povreda zakona od strane sudije" iz KZ-a, no nikako i tužbu za nadoknadu štete, dok ako bi bilo koji drugi sudija uticao na tok procesa na bilo koji način i ako za to postoje dokazi, može biti sem navedenog, tužen po privatnoj tužbi za nadoknadu štete! Hipotetički, ako bih "zaprijetio" da ću podnijeti krivičnu prijavu protiv sudije, a on me potom prijavi za "Ugrožavanje sigurnosti" to ne može biti nikakvo službeno postupanje...
Prvi dodatni dokaz koji dostavljam uz ovu dopunu je dokument CJB Bijeljina, iz koga se vidi da direktni podnosioci nisu nastupali službeno, jer je sve opisano kao zabilješka na, OKOLNOSTI OBAVLJENOG RAZGOVORA!
Nema ni pomena o nekoj naredbi, dopisu ili makar obavještenju tužioca, a sasvim je jasno da u nekom predmetu nastupa službeno samo jedan tužilac, što je kako sam već istakao tek kasnije bio g. Šabić!
Sve dok tuženi ne dostave bilo kakav dokument iz koga se vidi da su službeno nastupali u tom konkretnom događaju, Sud to ne može tretirati kao službeni nastup, koliko god to postupajući sudija želio! Iz OT Bijeljina se naprotiv negiraju radnje koje su izvršene kao posljedica lažne prijave!
Jedina zakonska mogućnost je dogovor strana u postupku, koji ne isključujem posebno imajući u vidu da su nedavno tuženi građani inače zaposleni u OT Bijeljina napravili pozitivne korake u tom pravcu, omogućavajući mi kopiranje materijala o ubistvu Ivone Bajo!
Osim toga uz već dostavljeni snimak stava tužioca Kerović Ranka, da ne zna zašto su ga "ubacili" i da ne osjeća opasnost od mene, tu je i izjava data pred sudom sekretara Prodanović, da nikada nije osjećala opasnost, niti je nekog ovlastila da u njeno ime podnosi prijavu protiv mene!
No najsnažniji argument da tu nema ni govora o službenom nastupanju i da se radi o krajnje mutnim radnjama, je odgovor jednog od podnosilaca lažne usmene prijave MUP-u, g. Debeljević Milorada, koji tvrdi da se ništa od navedenog nije desilo, odnosno da sam sve izmislio!
ZA DOGAĐAJE KOJE SAM "IZMISLIO" I U KOJIMA JEDAN OD NAVODNO UGROŽENIH KAKO TVRDI NIJE POSTUPAO, DAKLE SVE SAM SLAGAO, SUDIJA IZVLAČI ZAKLJUČAK DA SU SE DESILI, I TO POTPUNO REGULARNO, IAKO NE POSTOJI NIJEDAN DOKUMENT SA POTPISIMA TUŽENIH, KOJI UKAZUJE NA SLUŽBENO POSTUPANJE!
No, s obzirom da postupajući sudija, nije imao ove dokumente prilikom odlučivanja, prihvatam da je objektivno mogao biti doveden u zabludu, a ističem da sam ove dokaze dobio poslije pisanja tužbe!
I na kraju prilažem odgovore CJB Bijeljina i Okružnog suda!
U dokumentu potpisanom od strane načelnika CJB Bijeljina navodi se postojanje izvještaja, (10-02/3-1-230-236/10 KU-148) u dva navrata dostavljen u OT Bijeljina, a koji mi se uskraćuje od strane državnih organa!
Stoga tražim od ovog suda da shodno ZOPP-u naredi dostavu, kako sudu tako i meni, Član 131:
Ako u postupku treba razgledati stvar koja se nalazi kod jedne od stranaka, kod treće osobe, kod organa vlasti ili kod pravne osobe kojoj je povjereno vršenje javnog ovlaštenja, na odgovarajući će se naćin primjeniti odredbe čl. 134. do 136. ovog zakona o pribavljanju isprava od ovih organa ili pravnih osoba.
Član 134. (3) Ako se isprava nalazi kod organa vlasti ili pravne osobe kojoj je povjereno vršenje javnog ovlaštenja, a sama stranka ne može isposlovati da se isprava preda ili pokaže, sud će po prijedlogu stranke narediti tom organu, odnosno osobi, da ispravu dostave sudu.

Iz odgovora Okružnog suda, je jasno da su "Posebne istražne radnje" prema meno provođene nezakonito, bez naredbe suda, te je jasno zašto su podnosioci otišli lično u CJB, a nisu poslali naredbu ili što je najlogičnije, podnijeli prijavu u svom tužilaštvu, dežurnom tužiocu, koji se nalazio na nekoliko desetina metara od njih!
Nije nevažno ni to da sam početkom avgusta 2010. tražio od g. Teodorović Ace, koji je sačinio zabilješku i bio ovlašten da izda naredbu o posebnom nadzoru, kako pismeni primjerak naredbe tako i postupak protiv podnosilaca lažne prijave i odgovornih za prikrivanje ubistva!
Ništa od toga se nije desilo, jer je gospodin "umro" 5 dana kasnije te sahranjen po hitnom postupku bez autopsije!
OT Bijeljina poslije toga negira da se bilo šta desilo, te da sam sve izmislio!

Hoće li sud i dalje moje "IZMIŠLJOTINE I LAŽI" tretirati kao službeno postupanje tuženih ???

PRILOZI DOPUNE TUŽBE


ZABILJEŠKA MUPA
ODGOVORI TUŽILAŠTVA
ODGOVOR DEBELJEVIĆ MILORADA
ODGOVOR MUPA I SUDA

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK 270

STRANICA SADRŽI MATERIJALNE DOKAZE O UBISTVU I PRIKRIVANJU UBISTVA OSMOGODIŠNJE DJEVOJČICE OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA UKLJUČUJUĆI I SNIMKE SA OBDUKCIJE! STOGA ONI KOJI NE MOGU ILI NE ŽELE DA NASTAVE NEKA NAPUSTE STRANICU!

USTAVNOM SUDU
UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

INSTITUCIJAMA REPUBLIKE, MEDIJIMA I GRAĐANIMA

DOPUNA NA : AP-862/10
DOPUNA NA : UDT:8547/10

ZLOČIN SA POTPISOM REŽIMA

Napomena: (Ovaj dokument je radjen i u elektronskom obliku, sa aktivnim linkovima ka dokumentima na koje se poziva, a nalazi se na cd-u u folderu Dokumenti, a većinu dokaza će sadržati i web verzija za javnost! Neki od snimaka su dijelom modifikovani, sa dodatkom predmeta radi lakšeg poređenja te se stoga originalni snimci takođe nalaze na disku, u folderu Original.
Prije svega podsjećam da se radi o tragičnoj smrti osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, koja je kako sam nesporno otkrio u proteklom periodu stradala prilikom krijumčarenja režimskih tajkuna! Posjedujem izjave vozača, date istražnim organima da su dovezli 4 paketa "neke robe" i direktora "Univerzala" u Bijeljini, da je sledeće jutro bio samo paket...
Dokazni materijal o tome je ranije dostavljen i objavljivan, a ovom prilikom ću ukazati na to, kako je materijal koji ukazuje na ubistvo falsifikovan od strane navodnih istražnih organa!
Pošto je prvo pokušano sa tvrdnjom da je djevojčica imala epilepsiju, što je majka negirala, smišljen je plan kako je do smrtnih povreda došlo tako što je poslije pada sa bicikla, nabola se na žicu od korpe:
To što se žica nalazi ispod upravljača i to sa desne strane, dok je smrtonosni udarac konstatovano od strane obducenta stigao sa lijeve strane nije bila neka prepraka, jer se pribjegava mnogo većem falsifikatu! Vidljivo je iz slike načinjene od strana MUP-a na mjestu zločina, da mrlje krvi na asvaltu počinju bar 10 metara prije pada, odnosno mjesta gdje je pronađena djevojčica sa biciklom:
Žutom oznakom "1" obilježeno je mjesto prvog traga krvi, a odgovara lokaciji gdje je došlo do ukrštanja putanje kamiona i bicikla. Narednih nekoliko metara se vidi više krvavih tragova, sve do oznake "2"! Očito je da je ranjeno dijete, pokušalo nastaviti pravolinijski, ali već zagušena krvlju nemajući snage da podigne bicikl na trotoar, skreće lijevo, nadajući se da će stići kući, nesvjesna toga da umire...
Vidljivo je nekoliko tragova krvi poslije tog skretanja, do oznake "3", gdje je djevojčica ostavši bez daha i snage, nemoćno se spustila na asvalt! Velika mrlja između te oznake i sledeće "4" je mjesto gdje je ležala, a bicikl je naknadno premješten na trotoar, gdje se i vidi na ovoj fotografiji!
Da se bicikl kretao dok je djevojčica hodala i krvarila prije samog pada pokazuje i fotografija na kojoj je prikazana zadnja strana bicikla, a ja sam ovde fokusirao gumu, gdje se vide kapi krvi:
Materijalni dokaz, slika sa mjesta zločina na kojoj se jasno vide krvavi tragovi prije pada, je falsifikovan i pokušalo se predstaviti da je povreda nastala poslije pada. Kada sam postavio nezgodno pitanje, kako je moguće da je krvarila prije pada, što nam je ispričao i svjedok portir, da je lično vidio, u glavama sabotera zvoni za uzbunu, te postepeno izbjegavaju susrete i razgovore sa mnom da bi najzad, došlo i do zabrane pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice u OT Bijeljina! Paralelno sa tim se nastavilo dodatno sabotiranje istrage, jer ne prihvatajući mišljenje obducenta, da povrede nije nanijela žica, nego predmet dimenzija 25*1 milimetar, traže se druga vještačenja, a da bi se postigao željeni cilj, prikrivaju se sve unutrašnje povrede. No prije nego što se došlo do dokaza o tome donosi se odluka o nesprovođenju istrage i po njihovom mišljenju slučaj zatvara za sva vremena.
Ali s obzirom da sam krajem januara u prostorijama Osnovnog suda prvi put vidio i forografisao predmete koje je ubijena djevojčica imala uz sebe, primjetio sam da je kaiš torbe presječen dvostruko, dio nedostaje a većina ostatka je izmjenjene boje, tretiran jakim hemijskim sredstvom, očito da se uklone tragovi ubistva:
Iako sam na te činjenice ukazao odmah po prekidu istražnih radnji, (februar 2010) niko nikada sve do danas, (oktobar 2012) nije dao objašnjenje za to, nego se naprotiv blokada pristupa tužilaštvu i dokumentaciji povećava, što za posljedicu ima čak i hapšenja majke i mene, prilikom pokušaja da dostavimo dokaze!
No, uprkos tim preprekama, nastavljam sa istragom, te u razgovoru sa vještakom trasologom saznajem da su falsifikovani i rezultati obdukcije, odnosno ne samo da nema podatke o stanju torbe, nego niti o jednoj unutrašnjoj povredi.
Radi sigurnosti, sam snimao taj razgovor, kao i sve ostale, uključujući i inspektore i tužioce:
IZJAVA VJESTAKA
Iako postoji desetine fotografija bicikla i korpe, smišljeno se prikriva pomenuta torba i pravi svega 1 fotografija, na kojoj se od strane "istražitelja" opisuju tragovi krvi, dok presjecanje kaiša i promjenu u boji, "nisu primjetili" pa na njih ja ukazujem komentarom i strelicama na samoj slici.
Naravno da bi plan uspio, bilo je potrebno u prvi plan istaći korpu i žicu, dok je torba izuzeta iz bilo kakvih istražnih radnji, bez objašnjenja i naravno ni pomena o tome niti porodici ni medijima a ni vještacima...
No sve ovo je sitnica u odnosu na prikrivanje fotografija sa obdukcije! Poslije dvije i po godine brutalnog pravnog nasilja, otimanja garantovanih prava, diskriminacije i hapšenja, uspio sam konačno da dobijem snimke, koji su upozoravam šokantni i to ne samo zbog njih samih već zato što postaje kristalno jasno o kakvom se monstruoznom zločinu radi! Stoga prije svega skrećem pažnju na fotografiju, gdje se mjere dimenzije žice na korpi:
Lenjirom je mjerena dužina žice i može se na osnovu podioka procjeniti njena širina, no da bi sve bilo uočljivije iskoristio sam dio tog lenjira i softwerski ga zarotirao pod uglom od 90 stapeni, (1) da bi dimenzija bila vidljivija. Takođe sam upotrijebio 2 slova I crvene boje sa istom zadatom veličinom fonta (2). Na osnovu tih parametara potpuno je jasno da širina žice iznosi 3 milimetra, a vidljivo je i to da je vrh tup poput nezaoštrene strane olovke!
Na oko 15 milimetara od vrha se nalazi komad mnogo tanje žice od mreže na korpi, (3) a na distanci od oko 30 milimetara je metalna pločica u obliku slova L, (4) dimenzija oko 20 milimetara!
To je dakle komad metala koji su okrivili za sve nanesene povrede, a sada slijedi snimka površinske rane, koja je prvobitno okarakterisana kao ogrebotona, prije obdukcije u vrijeme dok se smrt predstavljala kao epileptični napad:
Ovde je na originalnu sliku dodat famozni vrh žice, da bi se stekla predstava o tome da li je mogao nanijeti povrede koje se vide na slikama! S obzirom da je vrh tup i praktično nedostupan, nije mnogo vjerovatno da je napravio ovakav rez, no recimo da bi teoretski i bilo moguće da ovako zapara kožu, ali naredna slika to demantuje:
Kroz kožu debljine prsta odraslog čovjeka, napravljen je kanal dužine oko 20 milimetara, dok je žica svega 3 milimetra, što obducent slikovito prikazuje, koristeći se predmetom oblika lenjira!
Sledeća slika pokazuje probodenu kost, na kojoj je vidljivo da je kanal toliko uzak da jedva može skalpel da prođe kroz njega! Kako je izmjereno da se radi o širini uboda od 1 milimetar, očito je da prenesena slika žice nije u odgovarajućoj razmjeri jer znamo da iznosi 3 milimetra! Nema nikakve sumnje da žica od 3 milimetra ne može da prođe kroz otvor od 1 milimetar, što znači da ga nije mogla ni napraviti, a posebno ne ovakvog oblika, nego eventualno okruglog!
Druga važna činjenica je to da je kost probodena, a nije polomljena niti smrskana, što znači da se predmet kretao izuzetno velikom brzinom, što je nemoguće prilikom pada tijela, tim prije što je vrh žice elastičan i pokretan a ne krut...
I možda najslikovitiji prikaz falsifikovanja obdukcije je slika na kojoj se vidi kako obducent kroz probodenu kost provlači skalpel cijelom dužinom
Kroz kost deblju od palca, napravljen je kanal, kao i kroz kožu, a kako se ukupno radi o najmanje dva palca, čak i ako zanemarimo nasrazmjere oko dimenzija od 3 i 20 milimetara, postaje jasno da bi vrh žice izašao kroz kost, morao je pod kožu ući ne samo onaj komadić žice označen brojem 3, nego i L pločica označena brojem 4 ???
Ovde ne može a da se ne nametne pitanje:
Zašto naši vrli istražitelji, ako su već smatrali da je uzrok svih ovih povreda žica, nisu pokušali uz angažovanje hirurga istu provući kroz ovaj otvor u kosti? Da li im to nije palo na pamet ili jeste, ali su znali da bi na taj način plan propao, te su odlučili angažovati vještaka iz Beograda, sakrivši od njega sve ove unutrašnje povrede???
I poslednja evidentirana unutrašnja povreda je na plućima! Vidljiva je ulazna rana, koja je takođe oblika kanala, kakvu je mogao napraviti predmet poput lenjira ili trake. Nepoznato je ostalo koja je dubina uboda u plućima, ali je apsolutno nemoguće da okrugla žica prečnika 3 milimetra, pravi kanal od oko 20*1 milimetar dubine bar 7 centimetara.
Sve ove slike su materijalni dokaz monstruoznog zločina i to ne samog ubistva nego smišljenog prikrivanja od strane države, koja sve to čini da zaštiti krijumčarenje pripadnika mafije u svojim redovima!
Nesporno je da je kamion koji je dovezao robu, pobjegao prije dolaska policije i da ga niko nije evidentirao iako su znali za njega, te se sve otkrilo samo zahvaljujući nama. Kvar koji je imao na rezervoaru može dati odgovor na to kako je došlo do tragedije. Naredna slika pokazuje kako su po njihovim riječima vezali trake i učvrstili španerom:
Kuke koje se pominju, a koje su učvršćene za neke metalne dijelove kamiona su detaljnije i iz veće blizine prikazane na narednoj slici, gdje je vidljivo da postoji 5 metalnih djelova:
Ako je sve prethodno bilo nesporno i uz neoborive dokaze, naredni redovi su iako vrlo vjerovatni, ipak samo hipoteza.
Jedna od tih kuka je bila pod većim opterećenjem i prilikom skretanja je istrgla neki metalni tanki dio iz kamiona, koji je kao ispaljen iz puške presjekao kaiš torbe i ubio djevojčicu.
Slike kamiona, koje imam su crno bijele i na njima se ne može vidjeti ništa što bi moglo odgovarati ovoj teoriji, ali sam fotografisao više sličnih vozila, gdje se jasno vidi rezervoar sa nosačem:
Na slici su opisani tekstom crvene boje svi djelovi, a od njih je jedino tanki limeni dio mogao nanijeti sve povrede koje su prikazane na snimcima obdukcije, s tim da je ovde veći kamion, što znači da su svi djelovi originalnog, manjih dimenzija. Moguće je da postoji i neki drugi limeni dio za šta je zakačeno uže, no to naravno nikoga nije zanimalo da istražuje prilikom fotografisanja!
Ako se tako zaista desilo, rezervoar je mogao biti zadržan ostalim kukama ili pasti zadnjim dijelom na asvalt! Na jednoj od slika koje su načinjene od strane istražitelja vidljiv je dvostruki trag na asvaltu, koji sam opisao crvenom elipsom:
Da li je to mogao biti trag od kamiona, odnosno šarafa koji se vide ispod rezervoara i da li je ovaj trag uopšte na relevantnom mjestu, ne može sa baš sa sigurnošću reći, (čak mislim da je ovo neka druga pozicija) te sam zato fotografisao ulaz u "Univerzal" na mjestu gdje počinju tragovi krvi i zanimljivo tamo se nalazi jasno vidljiv dvostruki trag i danas:
Raspon između dva paralelna traga sam lično izmjerio, i iznosi nešto manje od 40 centimetara!
Ponavljam da za ovaj dio nemam sigurne dokaze da se baš tako odigralo, nego samo na osnovu činjenice da je rezervoar bio vezan i snimka na kome se vide tragovi, te nespornih fotografija sa obdukcije, realna je mogućnost da je sve uzrokovano pucanjem i otkidanjem nekog metalnog dijela, koje ubija dijete, a rezervoar pada na asvalt i ostavlja usjeke!
Ovaj slučaj ubistva i prikrivanja kako njega tako i krijumčarenja, je praktično riješen, a da imam ovlaštenja tužioca, za 48 sati bih imao odgovore na sva pitanja koja su još nedovoljno sigurna! U ovom trenutko je jedino važno da ovi podaci i materijalni dokazi, fotografije budu objavljene na internetu i dostupne javnosti!
S obzirom da su mediji pod punom kontrolom i pritiskom mafijaškog režima i tajkuna kriminalaca, nije vjerovatno da će se bilo ko usuditi objaviti išta od ovoga dok EU i Interpol, ne odluče da iskoriste materijal o kriminalu kako u ovom tako i drugim slučajevima koji im je dostavljen, te nalože hapšenja i istrage odgovornih, prije svega iz vlade i političkog vrha, a naravno i onih koji su odgovorni za krivična djela i njihovo prikrivanje...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK 269

Materijal koji sam prikupio nesporno dokazuje da je do prikrivanja ubistva došlo zato što je za taj zločin odgovorna kriminalna grupa koja je krijumčarila "neku robu" u firmu "Univerzal" Bobar Gavrila.

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U DOBOJU
GLAVNOM OKRUŽNOM TUŽIOCU

19.03.2010. zbog svojih tekstova u kojima sam pisao da će svi oni koji su učestvovali u prikrivanju ubistva Ivone Bajo u Bijeljini, završiti u zatvoru, optužen sam za ugrožavanje sigurnosti, od strane 2 građanina, inače zaposlena u OT Bijeljina!
Zabilješka MUP-a o tom razgovoru je u prilogu 1!
Iako je bilo jasno da se radi o lažnoj prijavi, bez ijedne riječi prijetnje sa moje strane po život ili tijelo bilo koga, pokreće se postupak u kome se po zahtijevu MUP-a i OT Bijeljina od strane Suda izdaje naredba za pretres, te mi se odnosi računar sa dokazima o kriminalu, (prilog 2)!
U sklopu akcije sam danima nadziran, praćen, pretresan, a i moji poznanici, ta je bilo čak ustanovljano stražarsko mjesto ispred moje kuće, o čemu je MUP, sačinio izvještaje u dva navrata i dostavio u OT Bijeljina, (prilog 3)!
Iako sam po ZOKP-u, morao biti automatski obavješten o pregledu računara i Posebnim istražnim radnjama, to se nikada nije desilo, a čak se negiraju ti događaji u potpunosti.
Jedan od dokumenata, koji to dokazuju je odgovor građanina Debeljević Milorada, jednog od podnosilaca lažne prijave, upućen sudu, (prilog 4)!

OT Bijeljina je konstantno odbijao predati porodici dokumentaciju iz spisa, koji se odnosi na istražne radnje u slučaju ubistva Ivone Bajo!
Materijal koji sam prikupio nesporno dokazuje da je do prikrivanja ubistva došlo zato što je za taj zločin odgovorna kriminalna grupa koja je krijumčarila "neku robu" u firmu "Univerzal" Bobar Gavrila.
U tu svrhu su sakrivene i fotografije sa obdukcije, a da bih došao do njih i podataka o sebi, poslije dvije i po godine, morao sam se protiv zakona sile državnih organa boriti silom zakona.
Pomenute slike povreda unutrašnjih organa, dodatno dokazuju svu monstruoznost takozvanih istražitelja, koji su sve to prikrivali.
No materijal koji je prikupljan o meni, na koji imam pravo da ga dobijem garantovano Ustavom, je kako sam obavješten trenutno u OT Doboj!
Radi se o spisu KTA-246/10 i izvještaju 10-02/3-1-230-236/10 KU-148, a iz Okružnog suda sam dobio obavještenje da nikada nisu izdali naredbu za pomenute radnje, (prilog 5) što znači da su vršene nezakonito i moguće je da taj izvještaj onda nije ni dostavljen u OT Doboj.
S obzirom na to da se događaj negira i čak tvrdi da sam sve izmislio, očito je da je glavni cilj bio otimanje podataka u svrhu daljeg prikrivanja ubistva osmogodišnje djevojčice, o čemu OT Doboj nema podatke. U dopisu OT Bijeljina, (prilog 6) navodi se da je spis izmjenio ime u KT CMS 948/10, te je odlukom Republičkog tužilaštva, spis T14 0 KT 0000948 10, ustupljen u KT Doboj!
Taj spis bi trebao sadržati i pomenuti izvještaj MUP-a, a ako ga nema, nameće se jasan zaključak...
Vama se obraćam koristeći Ustavno pravo da dobijem te podatke, te očekujem da ostvarite uvid u dokumentaciju, a ja ću vas uskoro pozvati, da saznam, hoće li mi biti omogućeno, od strane OT Doboj da to pravo i ostvarim...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK 268

S obzirom da nikada nisam bio vezan i mučen, ne mogu ni tražiti prekid te radnje od suda, te bi onda diskriminator mogao, jer mu to nije izričito zabranjeno da pribjegne i takvoj torturi! Ne zaboravimo da su se mnogo okrutnije stvari dešavale prije manje od 20 godina, čak i prije rata, na teritorijama gdje je postojala policija i sud!

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

TUŽBA ZA UTVRĐENJE DISKRIMINACIJE

Predmet: 80 0 P 041069 12 P

Tužba

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM


ŽALBA NA RJEŠENJE OSNOVNOG SUDA
Rješenjem pod gore navedenim brojem, donesenim dana 25.09.2012. Osnovni Sud u Bijeljini odbacuje Tužbu, obrazlažući to tvrdnjom da je neuredna, odnosno da ne sadrži konkretne radnje tužene u samom tužbenom zahtjevu, te da Sudu nisu dostavljeni dokazi kojima se može potvrditi istinitost činjeničnih navoda u tužbi!
Shodno zakonu ulažem Žalbu na ovo rješenje zbog pogrešne i nepotpune primjene materijalnog prava, pristrasnosti i nepostupanja prema odredbama Ustava i zakona, a što je sve vidljivo čitanjem sadržaja tužbe...
Istina, postupajući sudija unekoliko koriguje svoj stav, po pitanju činjenica i dokaza, na strani 5 rješenja u drugom pasusu, ističući da činjenice i dokazi nisu dostavljeni u dovoljnom obimu!
Takođe na strani 3 u trećem pasusu, navodi se da to moraju biti relevantni dokazi, a ne "BILO KOJI" !!!???

Stoga ukazujem drugostepenom sudu da sam kao dokaz svojih navoda, odnosno činjenica opisanih u tužbi dostavio dokumente zvaničnih organa tužene, od kojih jedan zauzima posebno mjesto!
Radi se o dokumentu kojim Osnovni sud u Bijeljini, odgovara na moj zahtjev za dostavu zapisnika sa pretresa, (80 1 Pr 004323 11 Pr) koji sadrži izjavu svjedoka, službenika tužene, evidentiranu od strane istog suda, iz koje se jasno vidi kakav tretman se primjenjuje prema pripadnicima cijele porodice jednog ubijenog djeteta, citiram:
BAJO I NJEGOVA SESTRA I DRUGI SRODNICI NE MOGU LIČNO PRISTUPITI U PROSTORIJE TUŽILAŠTVA!!!
Ne mogu a da se ne zapitam, postavim pitanje i postupajućem sudiji, te drugostepenom sudu, da li to znači da se zapisnik sa pretresa Osnovnog suda u Bijeljini, tretira kao BILO ŠTA, kao neki drugorazredni, nevažan dokument, koji nije kako je navedeno RELEVANTAN ???
Smatram da bi na bilo kom nepristrasnom i objektivnom sudu, recimo u Strazburu, ovakav dokument sa jasno istaknutom FAŠISTIČKOM naredbom i postupcima tužene bio dovoljan kao jedini dokaz, a ovde je na sceni očita pristrasnost sudije koji je na platnom spisku tužene RS!
Time ne samo da se nastavlja diskriminacija prema meni i pokazuje očita pristrasnost, nego postupajući sudija, karakterišući dokument Osnovnog suda, kao "BILO KAKAV" omalovažava i vrijeđa sam sud u kome je zaposlen...
Koji bi to dokaz bio relavantan i većeg kredibiliteta od dokumenta suda?
Autobuska karta, loto tiket, račun iz marketa, novinski članak, časna pionirska riječ...???
Očito je da je kriminal, bahatost, osionost i brutalnost pojedinih službenika tužene, izvršen sa ciljem da se prikriju njihovi zločini tako kristalno jasan i očigledan da se ne smije dozvoliti nikakav sudski proces u kome bi se to dokazalo, nego se pribjegava izbjegavanju samog suđenja.
Toliko što se tiče dokaza, a i činjeničnog stanja, a u vezi tvrdnje da je potrebno navesti konkretne radnje tužene, koje su povrijedile moje pravo, (strana 4, stubac 3), skrećem pažnju da je sam postupajući sudija konstatovao na osnovu dostavljene tužbe kako se vrši diskriminacija i sa kojim posljedicama, (strana 3, peti stubac, opisano u 13 redova)!
Iz svega proizilazi da je jedina "zamjerka" postupajućeg sudije u tome što sve navedeno nije ponovljeno u samom tužbenom zahtijevu, konkretno u stavu 1! No skrećem pažnju da je u narednim stavovima istaknuto kako bi se posledice diskriminacije trebale otkloniti, a navodim primjer iz stava 3:
d) da omogući Zdenku Bajo opunomoćemom od strane majke ubijene Ivone Bajo, da je zastupa pred svim organima, preduzimanje svih zakonom predviđenih radnji, (podnošenje prijave, dostava dokaza i uvid u sve radnje tužilaštva vezano za ranije dostavljene materijale, na šta je tužilaštvo obavezno Pravilnikom!
Tužbom je jasno opisano činjenično stanje, a dio diskriminatorskih radnji se odnosi na onemogućavanje podnošenja krivične prijave, što je pravo garantovano zakonom, ((4) Ne treba dokazivati činjenice koje su opšte poznate - ZOPP, član 125)!
Tužbeni zahtjev je MOJ zahtijev i ja ga formulišem na takav način, koji neutrališe posljedice negativnog djelovanja tužene, a kakvo je to djelovanje, detaljno je opisano u tužbi. Prepisivanje svih kriminalnih i diskriminatorskih radnji opisanih u tekstu tužbe, te ponavljanje istih u samom tekstu tužbenog zahtijeva, je besmisleno i nepotrebno! Kakva bi uopšte bila svrha zahtjeva da sud utvrdi diskriminaciju na pretresu i naredi prestanak radnje, odnosno da mi se omogući ispitivanje svjedoka, a takvih primjera ima mnogo...
Meni je dovoljno da sud konstatuje, odnosno utvrdi diskriminaciju, jasno opisanu u tužbi i naloži diskriminatoru otklanjanje negativnih posljedica, a ne tražim da se svaka od tih stavki posebno istakne u presudi.
Uostalom, ja mogu nesporno dokazati da sudska policija izvršava neku fašističku naredbu i to je ono u šta sam siguran, jer imam materijalni dokaz! Što se tiče dokazivanja koliko puta, kada i šta mi je onemogućeno, (recimo pravo na podnošenje pravnog sredstva) za to nemam direktne dokaze i morao bih se osloniti samo na čast i moral svjedoka, koji bi bili pod pritiskom tužene kao poslodavca i diskriminatora, a neki od njih su direktno vršili krivična djela!
Sud dakle pokušava da me "uvuče u zamku" da odbaci kompletan tužbeni zahtijev, zato što eventualno ne bih mogao dokazati da mi je bilo kada zabranjena predaja krivične prijave!
Stoga podvlačim da je sasvim nebitno to, da li je ikada došlo do primjene naredbe, a jeste, nego je i samo postojanje takve fašističke naredbe diskriminacija, a od suda se traži da utvrdi diskriminaciju jasno navedenu u dokumentu istog suda!

Da li je primjera radi, jasno i dovoljno u tužbenom zahtjevu, tražiti odštetu od tuženog za nanošenje tjelesnih povreda, uzrokovane vožnjom pod dejstvom alkohola, (sa dokazima u prilogu naravno) ili treba taksativno navoditi svaku modricu i ogrebotinu? Posebno ako je sve to već navedeno u tekstu tužbe? Ako je "Nediskriminacija" pravo garantovano Ustavom BIH, onda je otimanje bilo kog prava svakako diskriminacija i ja tražim da sud to utvrdi! Ne manje važno je i sprečavanje buduće diskriminacije, jer navodeći pojedinačno sve diskriminatorske radnje, te zahtijevati od suda da zabrani nastavak konkretnih slučajeva, ostavlja diskriminatoru "slobodu" da primjeni druge nenavedene mogućnosti!
S obzirom da nikada nisam bio vezan i mučen, ne mogu ni tražiti prekid te radnje od suda, te bi onda diskriminator mogao, jer mu to nije izričito zabranjeno da pribjegne i takvoj torturi! Ne zaboravimo da su se mnogo okrutnije stvari dešavale prije manje od 20 godina, čak i prije rata, na teritorijama gdje je postojala policija i sud!
Stoga je nabrajanje konkretnih radnji u samom tužbenom zahtijevu, potencijalno opasno iz navedenog razloga, te pod brojem 2 tražim prekid svake diskriminatorske radnje, te poštovanje Ustava i zakona. Dio diskriminatorskih radnji nisam ni navodio, jer ne mogu da ih dokažem bez izjava svjedoka, a vidljivo je da je postupajući sudija u svom rješenju, uočio i naveo najekstremnije primjere.
Uvidom u tekst tužbe i priloge drugostepeni sud će se uvjeriti da su činjenice i dokazi izuzetne snage, a podsjećam da je dovoljno u ovakvim tužbama samo predočiti statistički podatak, (da recimo u organima tužene ne postoji nijedan zaposleni eskim, od 10 posto registrovanih, te da imaju prosjek ocjena na nivou svih ostalih) da bi tužba bila usvojena, te se teret dokazivanja prebacuje na diskriminatora. Ovo je naravno hipotetički, nerealan primjer, jer ne želim navoditi nijedan od konstitutivnih naroda, od kojih se svaki smatra i osjeća diskriminisanim, gdje god je u manjini!
Ovdje naprotiv i priznanje službenika tužene, ovjereno sudskim pečatom nije relevantno!!!??

SRAMOTNO
A da bih uopšte imao ovaj dokaz, morao sam odbiti naredbu sudske policije, koja mi je zabranila pristup i predaju dokaza o ubistvu, provesti popodne u zatvoru, s obzirom da je tužena RS, pokušala prikriti diskriminaciju, kao što je prikrila i krijumčarenje, ubistvo, falsifikujući dokaze i vještačenja, čime je pokazala da je pod punom kontrolom mafije!
S obzirom da je događaj od 19.08.2011. sada već stariji od maksimalnih godinu dana, očito se pokušava od strane prvostepenog suda sakriti taj sramni čin, gdje je u sudskom procesu hladno legalizovan fašizam tužene i prekršeno pravo na pravično suđenje. Stoga predlažem da drugostepeni sud ovu žalbu uvaži i vrati predmet na postupanje prvostepenom sudu!

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK 267

Dodik svojim srpstvom šibicari onda kada mu srpstvo treba da bi prevario Srbe u BiH, dok se iza te maske nacionalističkog borca za nacionalna prava Srba u BiH, zapravo, krije obični kriminalac.


(Tekst je preuzet sa web stranice:)
BALKANSKI AL KAPONE

Previše je dokaza o organiziranom kriminalu i korupciji Milorada Dodika i njegove, odnosno SNSD-ove vlasti u Republici Srpskoj, da bismo vjerovali kako je njegov opstanak na vlasti eto tek tamo neka puka slučajnost, odnosno kako je to izborna volja građana koji su tako odlučili i čiju tobože nepodijeljenu, gotovo plebiscitarnu podršku uživa boss mafije Kalderoze, popularno zvani Laktašenko.
Nisu stanovnici RS-a tako glupi, koliko ih sam Dodik smatra glupima, niti su slijepi da ne vide kako je Dodikova vlast zapravo dobro organizirana mafijaška, kriminalna, zločinačka organizacija, izrasla na pljački vlastitih ljudi. Već sam jednom napisao Dodik svojim srpstvom šibicari onda kada mu srpstvo treba da bi prevario Srbe u BiH, dok se iza te maske nacionalističkog borca za nacionalna prava Srba u BiH, zapravo, krije obični kriminalac.
Dok Dodik Srbima u BiH viče, pjeva i urla koliko je on veliki Srbin, iza kulisa pljačka taj ionako dobrano osiromašeni narod koji jedva preživljava. Ukratko, Dodiku je njegovo srpstvo samo način da prikrije pljačku, kriminal i korupciju. Baš kao što su to donedavno u Hrvatskoj radili slični Dodiku s ove strane Save. Potpuno ista priča, samo druga imena. Scenarij poznat.
Međutim, pravo je pitanje kako se šef Kalderoze Milorad Dodik toliko dugo održava na vlasti, uz sva javna saznanja o njegovom kriminalu, korupciji i brojnim aferama s kojima ga se na temelju vrlo čvrstih dokaza povezuje?! Prvi je, realno, problem međunarodna zajednica, koja zbog niza političkih trgovina "ispod stola" ipak održava Dodika na političkom životu kako bi ga u BiH koristila kao neku vrst balansa kod guranja svojih interesa.
Dakle, nekima ovakav kriminalac na vlasti u Banja Luci itekako odgovara, jer se s kriminalcima uvijek lakše trguje i pogađa nego s ljudima koji imaju kakav takav osobni integritet. Dodik je, osim što je nesporno korumpiran i povezan s brojnim kriminalnim aferama, uvijek imao jedan iskonski primitivni nagon za političkim samoodržanjem. Ta njegova glavna karakteristika proizlazi upravo iz činjenice da Laktašenko nema nikakvog osobnog integriteta, Dodik je naprosto uvijek bio na prodaju onome tko je spreman ponuditi bolje i uvjerljivije kupoprodajne uvjete.
Zato je mnogima u međunarodnoj zajednici, usprkos drugačijim javnim istupima, odgovarao Dodikov opstanak na vlasti u RS-u. Lakše je disciplinirati i držati pod kontrolom Sarajevo, ako imaju Dodika koji je po potrebi spreman zaoštravati situaciju, kada to netko iz prikrajka naruči, ili kada pak to treba samoj Mafiji Kalderozi u Banja Luci. Jer da su htjeli, preko OHR-a su davno mogli riješiti Dodika, i to ne zbog njegovih nacionalističkih ispada, jer su oni tek Dodikova politička kulisa, nego zbog organiziranog kriminala s kojim je povezan, zbog korupcije u koju je ogrezao, te zbog toga što je kompletan sustav entitetskih institucija u Republici Srpskoj pretvorio u jednu od najmoćnijih mafijaških organizacija na današnjem Balkanu. To je pravi razlog zbog kojeg Visoki predstavnik za BiH mora intervenirati i koristeći tzv. bonske ovlasti prisiliti Dodika na odlazak s vlasti, kako bi se nakon njegovog odstupanja moglo deinstalirati i Mafiju Kalderozu koja je kapilarno premrežila sve institucije u tom entitetu Bosne i Hercegovine. Postoji dakle, vrlo jasna formalna osnova i način kako prekinuti Dodikov criminal, a za to itekakav mandat, ali i odgovornost snosi upravo međunarodna zajednica, čiji je BiH praktički protektorat.
Baš kao što se OHR svojevremeno opravdano obračunao s organiziranim kriminalom HDZ-a BiH preko Hercegovačke banke, upadom OHR-ovih i međunarodnih istražitelja u tu banku, na sličan način OHR treba postupiti i s Miloradom Dodikom. Bez takvog obračuna s Dodikom pod mandatom OHR-a i međunarodne zajednice, Republika Srpska će sve više postajati talac Dodikove mafije i instrument mafijaških poslova Kalderoze.
U uvjetima u kojima Dodikova vlast funkcionira u Republici Srpskoj, očekivanja međunarodne zajednice kako će birači na izborima smijeniti Milorada Dodika i SNSD su potpuno promašena i pogrešna. Pogrešno je SNSD smatrati političkom organizacijom koja na izborima traži legitimitet birača za neke političke ciljeve. Jer se radi o mafijaškoj organizaciji kojoj je vlast samo mehanizam kojim održava aktivnima i profitabilnima svoje kriminalne multimilijunske poslove.
Dodik ne ovisi o izborima iz jednog vrlo jednostavnog razloga – on izbore kontrolira i on ih je spreman u bilo kojem trenutku krivotvoriti na bilo koji način kako bi Mafiju Kalderozu održao na vlasti. Dodik će i na predstojećim izborima krivotvoriti rezultate bude li to jedini način da ostane na vlasti i zadrži pozicije moći. A za to, naprosto, ima sve potrebne instrumente. Nitko osim Dodika ne kontrolira stvarno izborni proces u RS-u, svaka drugačija tvrdnja jednostavno je laž.
Dodik danas raspolaže moćnom paraobavještajnom organizacijom koju vodi njegov donedavni vozač i savjetnik za bezbjednost Miloš Čubrilović zvani Čubri, kojeg se također povezuje s brojnim kriminalnim aferama, korupcijskim slučajevima, nezakonitim i sumnjivim bogaćenjem, pa čak i nekim slučajevima ubojstava na području BiH. Republika Srpska, naravno, formalno – pravno ne smije imati sigurnosne niti obavještajne službe, pa je Dodik već prije nekoliko godina dao u zadatak Čubriju da organizira prikrivene obavještajne službe, koje će pod različitim ovlaštenjima i nazivima obavljati de facto poslove Dodikove obavještajne službe, drugim riječima Dodik je Čubriloviću dao nalog da ustroji dobro organiziranu obavještajnu mafiju koja će odrađivati najprljavije poslove za Mafiju Kalderozu.
Upravo je ta Čubrijeva paraobavještajna mafija zadužena, između ostalog, i za krivotvorenje izbora u Republici Srpskoj, odnosno za osiguravanje o(p)stanka SNSD-a na vlasti kako ne bi bili ugroženi kriminalni poslovi Dodikove Kalderoze. Čubrilović je, ukratko, zadužen pod svaku cijenu spriječiti Dodikovu smjenu, odnosno SNSD-ov pad s vlasti, za što se pripadnike Čubrijeve obavještajne mafije plaća iz paralelnih proračunskih sredstava, odnosno iz "crnog financijskog proračuna", kojim raspolažu Dodik i SNSD u Republici Srpskoj, a iz kojih sredstava plaćaju svoje "crne" i kriminalne operacije. Stoga, prepustiti Dodika "volji birača", zapravo znači osigurati njegov opstanak na vlasti, a odbijanje međunarodne zajednice da u Slučaju Dodik interveniraju kao u Slučaju Hercegovačke banke, zapravo, znači tihu podršku te iste međunarodne zajednice Dodikovom kriminalu.
Na kraju, da se poslužim Dodikovom retorikom njegove tobožnje zabrinutosti za Republiku Srpsku, Dodik, njegova Mafija Kalderoza i njegov kriminal i korupcija najveća su prijetnja i samoj Republici Srpskoj. Ništa neće tako izvjesno dovesti do njezinog raspada kao organizirani kriminal i korupcija Dodikove Kalderoze. Stoga, i Srbi u BiH moraju shvatiti da je jedan od najsigurnijih načina da dugoročno očuvaju svoj entitet u BiH – Dodikova smjena. U protivnom će Republika Srpska kao talac Laktašenkovog kriminala dijeliti sudbinu Milorada Dodika.