CLANAK 375

Očekujem od UDT-a da će profesionalno i odgovorno obraditi ovaj slučaj i konačno zaustaviti bezakonje uzrokovano prikrivanjem ubistva od strane OT Bijeljina, jer svakodnevno dolazi do sve više kršenja zakona od strane državnih službenika, a ubice i krijumčari su na slobodi.

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

PRITUŽBA NA RAD SUDIJE JELENE MARKOVIĆ

Član 56. Disciplinski prekršaji sudija (ZOVSITV)
1. povreda načela nepristrasnosti
8. nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti
9. donošenje odluka kojim se očigledno krši zakon ili uporno i neopravdano kršenje pravila postupka
23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet sudstva
OBRAZLOŽENJE
Tokom jula 2013-te sam poslao pritužbu na postupanje sudije Marković Jelene, tokom rada na predmetu 80 0 P 039221 12 P i to prije donošenja presude, što je zavedeno pod oznakom UDT : 12366/13.
Presuda je donesena formalno 26.07.2013. i za nezakonit rad sudije Marković u tom segmentu sam poslao dopunu elektronskom poštom 05.08.2013. 01:39 pod naslovom Dopuna na UDT 12366/13.
No kako se ispostavilo predmet je zatvoran po hitnom postupku prije nego što je prispjela dopuna, te vjerujem da je sve novo ubačeno u zatvoreni predmet i da se po tome ništa nije radilo.
Sudija Marković je demonstrirala totalno bezakonje kako tokom pretresa, tako i prilikom donošenja presude, povodom čega sam osim pritužbi podneo i krivičnu prijavu te predao tužbe za utvrđenje diskriminacije.
Osim toga, s obzirom da sam uočio brutalne falsifikate činjenica i dokaza, predao sam i dva zahtijeva za pristup informacijama Osnovnom sudu u Bijeljini, direktno vezano za pomenute falsifikate.
Tim zahtijevima sam tražio kopije dokumenata ili podnesaka na osnovu kojih sudija Marković izvlači zaključke i obrazlaže svoju odluku. Na skeniranim dokumentima koje prilažem uz ovu pritužbu, vidljivo je da sam ih predao 08.08.2013.
S obzirom da je rok za odgovor 15 dana a prošlo je 50, očito je da je došlo do smišljenog kršenja zakona, kako bi se uskratio za dodatni dokazni materijal o krivičnom djelu sudije Marković.
Iako je zahtijev podnesen Osnovnom sudu, jasno je da samo postupajuća sudija može odgovoriti na njega da bi administrativni odjel to proslijedio meni, ta sam stoga i smatrao odgovornom gospođu Marković.
Iz teksta zahtijeva se vidi da je sudija falsifikovala moj tužbeni zahtijev u svom obrazloženju presude, te iznosila argumente koji nemaju veze sa tekstom tužbe i samim zahtijevom, ali imaju sa odgovorom tuženog.
Zahtjev za informacije 35 pokazuje apsurdnost presude i njime se traži, citiram:
Stoga shodno Zakonu o slobodi pristupa informacijama zahtijevam od Osnovnog suda da mi dostavi kopiju dokumenta, podneska, moje izjave ili bilo čega u kome tvrdim:
1) DA SU ZA SMRT IVONE BAJO DIREKTNO ODGOVORNI RADNICI AD UNIVERZAL !
2) DA TRAŽIM NADOKNADU KAO SRODNIK IVONE BAJO ZBOG NJENE SMRTI !

Zahtjev za informacije 36 sadrži skenirani dio presude u kome sudija Marković Jelana falsifikuje Obavjest OT Bijeljina tvrdeći da je prilikom tragične smrti Ivone Bajo "žica pokidala krvni sud", što ne postoji u dokumentu tužilaštva, takođe sadržanog u tom zahtijevu, te se jasno vidi krivično djelo sudije.
Tim zahtjevom se traži, citiram:

Stoga shodno Zakonu o slobodi pristupa informacijama zahtijevam od Osnovnog suda da me obavijesti da li je na osnovu Obavjesti OT Bijeljina od 04.01.2010. izvedena insinuacija o tome da je "žica probola krvni sud" ili postoji neki drugi dokument u kome to vještak ili tužilac tvrde...
S obzirom da je u toku žalbeni postupak, uz već podnesenu krivičnu prijavu i tužbe protiv RS, odgovori na zahtjeve imaju dvostruku funkciju. Prije svega bi meni koristili kao dodatni argumenti u tim pravnim stvarima, a istovremeno bi kompromitovali sudiju Marković.
S obzirom da ne postoje nikakavi smisleni i logični odgovori na zahtjeve koje sam predao, nije me iznenadilo što ih nisam ni dobio. Naprotiv ovo sam i očekivao, te obavještavam o svemu VSITV-e.
Iz kompletnog spisa 80 0 P 039221 12 P bez ikakve sumnje sa može vidjeti da je sudija Marković, bila sastavni dio pravnog tima tuženog AD Univerzal, jer su zajedničkim snagama "izokrenuli" moj tužbeni zahtjev na isti način, insinuirajući nešto što nikada nisam tvrdio.
Osim toga sudija je izbacila sve moje dokaze i predložene svjedoke, odbila da naredi dostavu predloženih dokumenata, direktno vezanih za tekst tužbenog zahtijava, te me time spriječila da govorim i izvodim dokaze u vezi tvrdnji iz tužbe. Na kraju pokušavajući da to prikrije, sabotira se i obaveza iz ZOSPI-a i ne odgovara uopšte na zahtijeve.
Sve sa ciljem da se pomogne odgovornima za ubistvo Ivone Bajo prilikom šverca u toj parnici tuženog AD Univerzal, odnosno onima koji su pokušali da prikriju kako kamion koji je dovezao robu, tako i materijalne dokaze sa lica mjesta.
Očekujem od UDT-a da će profesionalno i odgovorno obraditi ovaj slučaj i konačno zaustaviti bezakonje uzrokovano prikrivanjem ubistva od strane OT Bijeljina, jer svakodnevno dolazi do sve više kršenja zakona od strane državnih službenika, a ubice i krijumčari su na slobodi.
Dovoljno je samo da podsjetim da je vlasnik AD Univerzal. prao novac narko mafije preko svoje (Bobar) banke, a direktor Slaviša Bobar je početkom aprila 2013-te uhapšen kao član pljačkaškog tima, koji je još 2005-te odneo skoro 2 miliona KM od Pavlović Banke.
ŠTA SU ŠVERCOVALI U 3 NESTALA PAKETA U DANU UBISTVA NIJE TEŠKO ZAMISLITI...

PRILOZI

Zahtjev za informacije 35
Zahtjev za informacije 36

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 374

U nastavku će biti predočen kompletan zapisnik sa pretresa održanog 03.12.2012. u Bijeljini uz opasku da sam iz teksta izbacio lične podatke o svjedocima, a ostavljeno je samo ime i zanimanje. Skrećem pažnju na činjenicu da je glavni svjedok Mićić Zoran "nestao" (uklonjen sa pretresa), te se skoro godinu dana poslije ne zna zašto nije došao, iako sam zahtjeve slao MUP-u i Sudu. Očito je da je to planski odrađeno, kako bi drugi svjedok Čavić Zoran, mogao nesmetano da laže, a s obzirom da je Mićić, ranije dao izjevu o usmenoj naredbi, prema kojoj se svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo, zabranjuje pristup o mafijaški servis OT Bijeljina, što se vidi na skeniranom dokumentu:

Onima koji budu čitali ovaj tekst preporučujem da obrate pažnju na razliku između fašističke naredbe opisane u dokumentu i lažnog objašnjenja koje je dao svjedok Čavić, kao i na drastične razlike u opisima tri svjedoka, od kojih je samo poslednji po redu Minić, dao tačan opis. Napominjem takođe da većina dokaza o montiranju procesa ovde nije vidljiva, s obzirom da se nalaze u dokumentima koje su priloženi od strane MUP-a:
BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
PREKRŠAJNO ODJELJENJE OSNOVNOG SUDA U BIJELJINI
Broj: 80 1 PR 007070 12 PR
Datum,03.l2.20l2 godine
ZAPISNIK O USMENOM PRETRESU

održanom dana 03.12.2012 godine sa početkom u 10:15 časova u prekršajnorn postupku protiv okrivljenog Bajo Zdenka sina Krunoslava iz Bijeljine- Majke Jevrosime broj 20. zbog prekršaja iz člana 7. i 24. Zakona ojavnom redu i miru.
P R I S U T N I:
Sudija Osnovnog suda u Bijeljini: Dragoljub Đurić
Zapisničar: Dragica Božić
Konstatuje se da su na današnji usmeni pretres pristupili:
Okrivljeni , Bajo Zdenko lično
Predstavnik ovlaštenog organa podnosioca zahtjeva Turuntaš Sretanka po generalnom ovlaštenju
Svjedok »Zoran Čavić, Stokić Miroslav i Minić Dejan
Konstatuje se da će današnji usmeni pretres voditi sudija Dragoljub Đurić.
Imajući u vidu dopis okrivljenog predat ovom sudu 05.11.2012 godine u kojem je tražio da se izvrši tonsko snimanje suđenja sud konstatuje da se neće vršiti tonsko snimanje suđenja a obzirom da je članom 48. stav 9. Zakona o prekršajima Republike Srpske je propisano da se tonsko snimanje suđenja neće vršiti te da ne postoje tehničke pretpostavke za to niti posebne okolnosti. Na upit sudije da li ima primjedbi u pogledu postupajućeg sudije i nadležnosti suda predstavnik podnosioca zahtjeva izjavi: Nemam primjedbi.
Na pitanje okrivljeni takođe izjavi da nema primjedbi na postupajućeg sudiju i nadležnost suda.
Nakon prednjeg okrivljeni postavlja pitanje zašto na usmenom pretresu u svojstvu svjedoka nije prisutan Mićić Zoran koji je kao svjedok naveden u zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka predstavnik podnosioca zahtjeva izjavi da je pomenutom svjedoku upućen poziv da se pojavi na suđenju ali da mu nisu poznati razlozi zbog kojih se isti nije pojavio na usmenom pretresu.
Takođe okrivljeni izjavljuje da stavlja primjedbu procesne prirode u tom smislu da u zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka ne postoje svi predviđeni elementi konkretno nazivi članova zakona i tekstovi tih članova.
Na pitanje a vezano za pomenutu primjedbu okrivljeni izjavi da ne želi da se donese procesno rješenje od strane postupajućeg sudije a obzirom daje pomenutu primjedbu izneo samo znanja radi.

Sudija otvara usmeni pretres i objavljuje glavnu sadržinu zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. Sudija udaljava iz sudnice svjedoke u posebnu prostoriju da sačekaju dok budu pozvati uz upozorenje da o iskazima koje će davati na usmenom pretresu nesmiju međusobno razgovarati. Sudija konstatuje da su ispunjeni uslovi za održavanje usmenog pretresa i objavljuje da je isti javan.
Sudija upozorava okrivljenog da je dužan odazvati se na svaki poziv Suda te da je dužan o svakoj promjeni adrese ili namjeri da promjeni boravište ili prebivalište obavijesti Sud nakon čega okrivljeni izjavi: Razumio sam upozorenje.
Sudija poučava okrivljenog o pravima iz člana 6. Zakona o prekršajilna Republike Srpske, da nije obavezan da govori ili iznosi dokaze, da nije dužan iznijeti svoju odbranu niti odgovarati na postavljena pitanja, nakon čega okrivljeni izjavi: Razumio sam koja prava imam u postupku, za koje prekršaje sam okrivljen, ne treba mi branilac, braniću se sam.
Na upit sudije da li razumije jezik na kome se vodi postupak u sudu, da li je zdrav i sposoban da prati tok pretresa, da li je pod dejstvom alkohola ili opojnih droga koje utiču na sposobnost odlučivanja i izražavanja volje okrivljeni izjavi:
Razumijem jezik na kome se vodi postupak pa mi tumač nije potreban, zdrav sam i sposoban da pratim tok postupka, nisam pod uticajem alkohola niti opojnih droga koje utiču na sposobnost odlučivanja i izražavanja volje.
Na upit predstavnik ovlaštenog organa podnosioca zahtjeva izjavi da ostaje pri zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka s tim da dodaje u činjeničnom opisu u stavu jedan tog opisa da je okrivljeni narušio javni red i mir na načine navedene u tom stavu a takođe i vikom.
Na pitanje okrivljeni izjavi da ne traži odlaganje usmenog pretresa obzriom na prednju dopunu činjeničnog opisajer je odbranu sprema iznijeti na današnjem usmenom pretresu a obzirom da mu nije potrebno dodatno vrijeme za pripremu iste.
Upitan od sudije okrivljeni izjavi: Primio sam zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka a takođe saslušao dopunu činjeničnog opisa iznijetu na usmenom pretresu i izjavljujem da razumijem šta mi se stavlja na teret.
Na pitanje sudije da li prihvata odgovomost za prekršaje koji mu se stavljaju na teret, a nakon što je upozoren na posledice prihvatanja odgovornosti, okrivljeni izjavi: NE ZELIM ODGOVORITI NA OVO PITANJE JER SMATRAM DA JE U SUPROTNOSTI SA MOJIM PRAVIMA IZ USTAVA ČLANOM 6. STAV a) Zakona o prekršajima Republike Srpske.
Obzirom na prednje postupajući sudija konstatuje da se okrivljeni izjasnio da NE PRIHVATA ODGOVORNOST ZA PREKRŠAJE KOJI MI SE STAVLJAJU NA TERET.
Sudija upozorava okrivljenog da je potrebno da pažljivo prati tok pretresa , da ima pravo iznositi činjenice i predlagati dokaze u svoju korist, da može postavljati pitanja svjedoku, te davati obrazloženja u vezi sa njegovim iskazom. Na pitanje sudije okrivljeni izjavi: Razumio sam upozorenje.
Sudija poučava okrivljenog da može dati iskaz u toku dokaznog postupka u svojstvu svjedoka i ako odluči dati takav iskaz da će biti podvrgnut direktnom i unakrsnom ispitivanju u smislu člana 277. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, da u torn slučaju neće polagati zakletvu odnosno neće davati izjavu te da se o tom svom pravu može prethodno konsultovati sa braniocem ukoliko ga ima.
Sudija poziva predstavnika ovlaštenog organa - podnosioca zahtjeva da izloži šta se okrivljenom stavlja na teret i koje dokaze predlaže da se izvedu na usmenom pretresu.
Predstavnik ovlaštenog organa - podnosioca zahtjeva izjavi da okrivljenom stavlja na teret prekršaj iz člana 7. i 24. Zakona o javnom redu i miru počinjen na način naveden u zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka sa dopunom iznijetom na usmenom pretresu. Konstatuje se da je predstavnik podnosioca zahtjeva pročitao činjenični opis prekršaja koji se okrivljenom stavljaju na teret naveden u zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka. Predlaže da se na usmenom pretresu izvedu dokazi saslušanjem u svojstvu svjedoka Čavić Zorana - sudskog policajca te Stokić Miroslava i Minić Dejana - policajaca u Policijskoj stanici Bijeljina koji su bili očevici a takođe da se izvedu materijalni dokazi tj. uvid i čitanje službene zabilješke Okružnog centra Sudske policije Bijeljina broj 1292/12 od 05.09.2012 godine, službene zabilješke Policijske stanice Bijeljina broj 10-01/4-4206/12 od 05.09.2012 godine, kartonske transparente koje je okrivljeni nosio kritične prilike, pregleda izrečenih kazni i zaštitnih mjera okrivljenom, uvida u rješenja o kažnjavanju okrivljenog broj 80 1 Pr 004323 11 Pr od 22.08.2011 godine i broj 80 1 Pr 004601 11 Pr od 05.01.2012 godine koja su postala pravosnažna a takođe i potvrdu o privremeno oduzetim predmetima Policijske stanice Bijeljina broj 10-01/4-237/12 od 05.09.2012 godine. Takođe dodaje da predlaže da sud okrivljenom izrekne zaštitnu mjeru oduzimanja kartonskih transparenata kao predmeta kojima je počinjen prekršaj iz člana 7. Zakona o javnom redu i miru.
Nakon što je od strane postupajućeg sudije poučen da nije dužan iznijeti svoju odbranu niti odgovarati na postavljena pitanja te da se izjasni koje dokaze predlaže da se izvedu na usmenom pretresu okrivljeni u odbrani izjavi:
Dana 05.09.2012 godine pristupio sam u zgradu suda sa namjerom da ostvarim neka Ustavom i Zakonom zagarantovana prava o čemu sam ranije obavjestio sudsku policiju i tužilaštvo što ću priložiti kao svoj dokaz.
S obzirom da sudska policija već tri godine ima nezakonitu usmenu naredbu o zabrani pristupa meni, mojoj sestri i svim srodnicima Ivone Bajo to mi ni tada nije bilo omogućeno kao i prethodne tri godine. Potom sam upozorio sudsku policiju da se tim postupkom krše više prava konkretno član 16. Ustava RS , član 23. Ustava te čini više krivičnih djela te da ću ukoliko mi se ne omogući ostvarenje tih prava podnošenje krivične prijave i dostava dokaza što je pravo garantovano Zakonom iste dokaze prezentovati građanima i službenicima ispred zgrade svaki dan sve dok ne počnu da poštuju Ustav čime sam se suprostavio napadu na moja prava koristeći pravo na nužnu odbranu i kranju nuždu. Obzirom na prednje predlaže kao dokaze svojih prednjih navoda da se na usmenom pretresu izvede uvid i čitanje materijalnih dokaza tj. kopija punomoći koju je dobio od svoje sestre Bajo Budimke dana 21.05.2010 godine, obrasca za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama podnijetog 11.02.20l0 godine Okružnom tužilaštvu Bijeljina, Odgovora odnosno dostavljanja informacija od strane Odjeljenja sudske policije Bijeljina broj SUISP-3-331/10 od 14.09.2010 godine, sažetka zapisnika dostavljenog od strane Osnovnog suda u Bijeljini a vezano za spis 080-0-SU-11-000612 od 24.10.2011 godine (odnosi se na zapisnik sa usmenog pretresa od 19.08.2011 godine a u spisu ovog suda 80 1 Pr 004323 11 Pr), moje obavještenje Okružnom tužilaštvu u Bijeljini bez broja i datuma a koje sam podneo pomenutom Tužilaštvu, odgovora Okružnog tužilaštva Bijeljina broj KTA-596/09 od 12.09.2012 godine, te kopije sedam fotografija a vezano za mjesto smrti Ivone Bajo i izvršenu obdukciju njenog tijela, a takođe i popis relevantih članova iz Ustava i Zakona a koja se odnosi na moja prava koja su prekršena prije kritičnog događaja.

Sudija objavljuje da se prelazi na dokazni postupak:
DOKAZNI POSTUPAK
Sudija svjedoka prije saslušanja upozorava da je dužan o promjeni adrese obavijestiti sud odnosno ovlašteni organ, da nije dužan odgovarati na pojedina pitanja ako bi ga istinit odgovor izložio krivičnom gonjenju, da davanje lažnog iskaza predstavlja krivično djelo, a takode ga opominje da je dužan govoriti istinu i da ne smije ništa prećutati.
Svjedok u pogledu opštih ličnih podataka navodi:
Ime i prezime: Čavić Zoran (ostali lični podaci su ovde neće navoditi)
Zanimanje: sudski policajac
Odnos prema okrivljenom: nesrodan
Konstatuje se da je svjedok u smislu člana 281. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske položio zakletvu.
Na pitanje predstavnika podnosioca zahtjeva svjedok izjavi da je dana 05.09.2012 godine radio kao sudski połicajao na obezbjeđenju na prijavnici koja se nalazi na ulazu u zgradu Osnovnog suda u Bijeljini kada je nešto poslije 13:00 časova došao gospodin Zdenko Bajo, koga prepoznaje u sudnici, te tražio da pozovem rukovodnog radnika sudske policije Mićić Zorana što sam ja i učinio nakon čega je Zoran izašao te se sa Bajo Zdenkom sastao u hodniku u prizemlju suda. Dodaje da nezna šta su tom prilikom razgovarali ali da je vidio i čuo da je pomenuti rukovodni radnik ostvario kontakt sa nekim ali u tom momentu nije znao sa kime a takođe ne zna da li je kontakt ostvario teifonom ili radio vezom te je nakon toga Zdenku rekao da ga nemože primiti s tim da nisam ja znao na koga se to odnosi, te da Zdenko izađe napolje iz prizemlja suda nakon čega je Zdenko izašao i stao na plato neposredno ispred ulaznih vrata u sud te iz kese izvadio transparente od kartona koji je stavio sa prednje i zadnje strane tijela a koji su bili povezani preko ramena kanapom.
Nadalje na pitanje izjavljuje da se ne sjeća tačno šta je pisalo na transparentima ali da se sjeća daje pominjan Milorad Dodik kao vrhovni kriminalac, da je pominjana sprega tužilaštva i mafije i još nešto ali ne sjeća se šta, takođe izjavljuje da je pominjan i neki inspektor u MUP-u ali da nije siguran da li je to pisalo na transparentu ili je to usmeno izgovarao. Takođe dodaje da je njemu i kolegu Mićiću rekao da i mi štitimo kriminal, da nas Bobar finansira i da stavimo njegove značke umjesto policijskih. Nadalje ističe da mu je nakon toga rukovodni radnik Zoran Mićić naredio da se udalji sa podesta ispred ulaznih vrata u Sud ali on to nije učinio te mu je Mićić ponovio naredbu da se udalji sa tog mjesta ali je Zdenko Bajo ponovno odbio da se udalji da bi smo nakon togaja i kolega Mićić uhvatili ga rukama za ruke i izveli ga na javnu površinu koja se nalazi ispred ulaznog stepeništa u zgradu suda kojom prilikom Zdenko nije pružao nikakav otpor.
Nakon toga Zdenko je ponovno pokušao doći do podesta ispred ulaznih vrata ali smo ja i kolega Mićić tijelima sprečili ga da se popne na stepenište da bi potom Mićić pozvao dežurnog u Policijskoj stanici Bijeljina a nakon pet do deset minuta stigla je patrola pomenute Poiicijske stanice a ja sam se povukao na svoje radno mjesto u prijavnicu.
Nakon što su svjedoku pokazani transparenti koji su predloženi kao dokazi na usmenom pretresu svjedok izjavljuje da su to transparenti koje je okrivljeni kritične prilike nosio na tjelu na licu mjesta a koji su mu privremeno oduzeti.
Na pitanje okrivljenog svjedok izjavi da nije čuo da se okrivljeni kritične prilike pozivao na prava iz Ustava i Zakona, da je više puta dolazio u prostorije suda u vrijeme kada je on radio te da kritične prilike u momentu kada je bio u hodniku u prizemlju suda nije imao pomenute transparente na sebi.
Takođe dodaje da ne zna da li je vikao ili vrištao dok je sam bio napolju nakon izlaska iz hodnika suda jer je radio sa strankama. Takođe dodaje da nije čuo da je okrivljeni kritične prilike fizički pretio nekome. Nadalje ističe da se njemu niko nije žalio kritične prilike da okrivljeni ometa ulaz u zgradu ali da ne zna da li je takvih prigovora od stranaka bilo rukovodnom radniku aíi dodaje da je stajanje okrivljenog pred ulaznim vratima u sud stvaralo gužvu pred vratima a obzirom da su stranke koje su ulazile u sud čitale transparente i zadržavale se da vide šta se događa.
Nadalje na pitanje okrivljenog svjedok izjavi da postoji naredba od njegovih pretpostavljenih da se okrivljenom dozvoli pristup tužilaštvu uz prethodno kontaktiranje tužilaštva koje se obavlja putem rukovodnog radnika sudske policije. Takođe dodaje da nije vidio naredbu tužilaštva koja se odnosi na prednje postupanje te da ne zna do kada će se primjenjivati pomenuta naredba pretpostavljenih. Nadalje na pitanje izjavljuje da mu nije poznato da li je okrivljeni ikada dobio odobrenje da ode u tužilaštvo te da je čuo da je kritične prilike dok je bio ispred ulaznih vrata uzvikivao: "Zaustavite spregu mafije i tužilaštva" te da je to pisalo i na transparentu.
Takođe napominje daje okrivljeni tom prilikom više puta ponovio da su Bobar i Dodik kriminalci, da Bobarovi kamioni voze drogu te da ga oni štite. Takođe na pitanje izjavljuje da se ne sjeća da je okrivljeni kritične prilike rekao da je fotografija đačke torbe koju je nosio na sebi materijalni dokaz ubistva. Takođe dodaje da nije čuo da je kritične prilike policajac Mićić Zoran okrivljenom rekao da mu ne treba dati nikakva prava i da takve kao on treba zatvoriti na Sokolac te da dodaje da, koliko je njemu poznato Mićić i okrivljeni su imali korektne odnose u smislu stranka - službenik suda.
Okrivljeni izjavi da prigovara na odgovor svjedoka jer smatra da mu je naređeno kako da odgovori na prednje pitanje.
Takođe na upit svjedok izjavi da se osim prema okrivljenom na takav način postupa i u odnosu na još neke građane za koje postoji takva naredba da se tako postupa ali da se na takav način ne postupa prema svim građanima.
Nadalje na pitanje okrivljenog svjedok izjavi da ostaje pri ranijim navodima da je okrivljeni kritične prilike rekao njemu i kolegi da su Bobarovi plaćenici i da trebaju staviti njegove značke umjesto znački koje nose. Dodaje takode da se ne sjeća da je okrivljeni tada rekao da je u Bobarevoj banci pronađena transakcija narko mafije.

Obzirom da stranke nemaju više pitanja za svjedoka isti se otpušta da sačeka ispred sudnice.
Sudija svjedoka prije saslušanja upozorava da je dužan o promjeni adrese obavijestiti sud odnosno ovlašteni organ, da nije dužan odgovarati na pojedina pitanja ako bi ga istinit odgovor izložio krivičnom gonjenju, da davanje lažnog iskaza predstavlja krivično djeio, a takode ga opominje da je dužan govoriti istinu i da ne smije ništa prećutati.
Svjedok u pogledu opštih ličnih podataka navodi:
Ime i prezime: Stokić Miroslav
Zanimanje: policajac
Odnos prema okrivljenom: nesrodan
Konstatuje se da je svjedok u smislu člana 281. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske dao izjavu.
Na pitanje predstavnika ovlaštenog organa - podnosioca zahtjeva svjedok izjavi da je patrola u sastavu Minić Dejan i on dana 05.09.20I2 godine a po prijavi sudske policije okrivljenog lišila slobode jer je nastavio sa činjenjem prekršaja iz člana 7. i 24. Zakona o javnom redu i miru. Dodaje da su u momentu dolaska primjetili okrivljenog ispred samog ulaza u zgradu suda te da na sebi ima transparente od kartona i svezani na leđima i sa prednje strane. Ističe da se ne može sjetiti tačno sadržine tih transparenata ali da je na istim pisalo:
"Sprega tužilaštva i malije" te je galamio da je predsjednik države Milorad Dodik vrhovni kriminalac kao i Gavrilo Bobar a takođe i glavni tužilac ili okružno tužilaštvo, ne sjeća se tačno, te da su u sprezi sa mafijom. Dodaje takođe da su mu kolege iz sudske policije naredile da se udalji sa mjesta na kome se nalazio a potom su zajedno sa okrivljenim sišli niz stepenice koje vode u sud. Takođe dodaje da je nakon toga okrivljeni na prvoj širokoj stepenici ponovno govorio galameći da je Milorad Dodik i Gavrilo Bobar kriminalci te da ima dokaze u sprezi tužilaštva sa mafijom. Ističe da je nakon toga i on ponovno naredio okrivljenom da se udalji na ostrvo koje se nalazi ispred zgrade suda tj. da ne nastavlja sa činjenjem prekršaja jer će biti lišen slobode, ali je on ignorisao naređenje ponavljajući ponovno napred navedeno a vezano za Milorada Dodika, Gavrila Bobara i tužilaštvom.
Nadalje ističe da je okrivljeni u tom momentu rekao da ima potrebu da narodu objavi istinu te da će on to ponoviti čak i ako bude lišen slobode a nakon što bude pušten.
Na pitanje a nakon što su mu predočeni predmetni transparenti predloženi kao dokaz svjedok izjavljuje da je okrivljeni kritične prilike nosio te transparente na svom tijelu te da su mu ih on i kolega Minić privremeno oduzeli.
Na pitanje okrivljenog svjedok izjavi da je okrivljeni bio ispred ulaznih vrata u zgradu osnovnog suda u Bijeljini u momentu kada su on i kolega došli na lice mjesta tj. bio je udaljen jedan korak od pomenutih vrata. Nadalje na pitanje okrivljenog svjedok izjavi da se ne može izjasniti da li su kolege sudski policajci okrivljenog uhvatili za ruke i sveli niz stepenice ili su samo išli pored njega. Nadalje dodaje da je praksa policije da prvo obavi razgovor sa onim koje prijavio događaj a tek potom sa onim ko je prijavljen te da je tako postupljeno i kritične prilike.Takođe dodaje da je okrivljeni prilikom razgovora izjavio daje imao namjeru da ostvari neka svoja prava ali da je u tome spriječen.
Nadalje svjedok izjavljuje da je okrivljeni takođe rekao da su transparenti njegov način da se odbrani od udara na njegova prava ali da mu je on saopštio da to nije način da ostvari svoja prava. Takođe dodaje da je on pitao okrivljenog šta se dešava te da je okrivljeni na to pitanje odgovorio da se sprečava ostvarivanje njegovih prava te da je to njegov način da zaštiti pomenuta prava. Takođe svjedok izjavi da je okrivljcni kritične prilike napred navedeno a vezano za Dodika i Bobara te tužilaštvo vikao te da to nije bio normalan odgovor na njegovo pitanje šta se događa, a ističe takode da mu je tom prilikom okrivljeni rekao da postoji zabrana Okružnog tužilaštva da on i njegova porodica pristupe u tužilaštvo.
Nadalje na pitanje izjavljuje da svako može prijaviti krivično djelo. Na pitanje takođe dodaje da nije čuo da je bilo ko od sudskoh policajaca okrivljenom kritične prilike rekao da mu ne treba dati nikakva prava i da takve treba zatvoriti na Sokolac. Takođe dodaje da je tačno da je okrivljeni kritične prilike lišen slobode ali da mu nije poznato kakva su njegova dalja prava a obzirom da je isti predat na daljni postupak šefu smjene.

Obzirom da stranke nemaju više pitanja za svjedoka isti se otpušta da sačeka ispred sudnice.
Sudija svjedoka prije saslušanja upozorava da je dužan o promjeni adrese obavijestiti sud odnosno ovlašteni organ, da nije dužan odgovarati na pojedina pitanja ako bi ga istinit odgovor izložio krivičnom gonjenju, da davanje lažnog iskaza predstavlja krivično djelo, a takode ga opominje da je dužan govoriti istinu i da ne smije ništa prećutati.
Svjedok u pogledu opštih ličnih podataka navodi:
Ime i prezime: Minić Dejan
Zanimanje: policajac
Odnos prema okrivljenom: nesrodan
Konstatuje se da je svjedok u smislu člana 281. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske dao izjavu.
Na pitanje predstavnika ovlaštenog organa- podnosioca zahtjeva svjedok izjavi da su dana 05.09.2012 godine on i kolega Stokić Miroslav od strane dežurnog u Policijskoj stanici upućeni pred zgradu Osnovnog suda u Bijeljini u ulici Vuka Karadžića a obzirom daje dojavljeno od strane sudske policije da imaju problema sa Bajo Zdenkom. Dodaje da su pomenutog Baju Zdenka u momentu dolaska zatekli na prvoj širokoj stepenici ispred ulaza u zgradu osnovnog suda gdje je stajao sa dva sudska policajca koja su stajali ispred njega na sledećoj stepenici okrenuti licem prema Bajo Zdenku.
Dodaje da su sudski policajci i Bajo Zdenko razgovarali. Ističe nadalje da su nakon dolaska na lice mjesta od Bajo Zdenka uzeli ličnu kartu da bi mu utvrdili identitet. Takode dodaje da su u razgovoru sa sudskim policajcima saznali da je Bajo Zdenko bio ispred ulaznih vrata te da je ometao stranke da mogu slobodnu ulaziti u zgradu suda. Ističe nadalje da je Bajo Zdenko u momentu kada je došao na lice mjesta imao kartonski transparent sa prednje i zadnje strane tijela povezan nekakvim koncem. Dodaje da se prisjeća da je na jednoj strani pisalo sprega tužilaštva i kriminalaca a sa druge pravda ili istina za nekakvu osobu čijeg se imena ne sjećam. Nadalje ističe da je u razgovoru sa nama Zdenko Bajo izjavio da je Milorad Dodik vrhovni kriminalac a takode i da su Bobar kao i Okružni tužilac kriminalci koji sarađuju te da se radi o zavjeri a vezano za njegov problem. Dodaje da je tom prilikom Bajo Zdenko imao povišen ton možda na par rečenica a da je ostali dio razgovora bio normalan. Precizira da se povišeni ton odnosio na napred navedene riječi da su imenovani kriminalci koji sarađuju te su u zavjeri.
Dodaje takođe da je on uzimao podatke od okrivljenog a da je kolega Stokić sa njim obavljao razgovor te da je orkivljenog tom prilikom upoznao da ne može narušavati javni red i mir sprečavanjem stranaka da ulaze u zgradu suda niti vređanjem bilo koga. Nadalje ističe da je tom prilikom Zdenko Bajo izjavio da neće da se pomjeri i da želi da bude ispred ulaza u zgradu suda te je to bio razlog da se on liši slobode. Takođe dodaje da je kolega Stokić Miroslav tom prilikom okrivljenom više puta naredio da se udalji ispred ulaza u zgradu suda našto je okrivljeni Bajo Zdenko izjavio da nije problem, da ga mogu lištiti slobode te da će on ponovno nakon što ga puste doći na isto mjesto da protestuje.
Nakon što je okrivljenom pokazan transparent koji je kao dokaz predložen na usmenom pretresu svjedok se izjašnjava da se radi o transparentu koji je okrivljeni kritične prilike nosi na svom tijelu a koji mu je privremeno oduzet.
Na pitanje okrivljenog svjedok izjavi da su se on i kolega po dolasku na lice mjesta prvo obratili sudskoj policiji a nakon što su uzeli ličnu kartu od okrivljenog. Takođe na pitanje ponovno potvrđuje da je okrivljeni u momentu kada su došli na lice mjesta nalazio se na prvoj stepenici koja vodi ka ulazu u Osnovni sud u Bijeljini. Na pitanje takođe dodaje da su on i kolega Stokić na lice mjesta došli po prijavi sudske policije a ne po prijavi građana. Takode dodaje da je razgovor nakon sa sudskom policijom obavljen i sa okrivljenim.
Potvrduje da je okrivljeni prilikom razgovora izjavio da je onemogućen u ostvarivanju nekih svojih prava jer službenici tužilaštva i MUP-a prikrivaju dokaze o više krivičnih djela kao što su ubistvo i krijumčarenje. Dodaje daje okrivljeni tom prilikom rekao da je u Bobar banci pronađena transakcija narko mafije te da tužilaštvo štiti organizovani kriminal kao i daje po naredbi Milorada Dodika sabotirana istraga u tom smislu da se sprečava da se dokazi koje ima okrivljeni dovedu u vezu sa transakcijom narko mafije.
Izjavljuje takođe da niko na njega nije uticao u tom smislu kakvu će izjavu dati na suđenju. Svjedok takođe potvrđuje daje okrivljeni kritične prilike izjavio da će se vraćati na lice mjesta sve dok ne ostvari neka svoja prava. Takođe na pitanje izjavljuje da se ne sjeća da je policajac Mićić Zoran okrivljenom kritične prilike rekao da mu ne treba dati nikakva prava i da takve kao on treba zatvoriti na Sokolac.

Obzirom da stranke nemaju više pitanja za svjedoka isti se otpušta da sačeka ispred sudnice.
Pristupa se uvidu odnosno čitanju materijalnih dokaza tj. službene zabilješke Okružnog centra Sudska policije Bijeljina broj 1292/12 od 05.09.2012 godine, službene zabilješke Policijske stanice Bijeljina broj 10-04-4206/12 od 05.09.2012 godine, kartonske transparente koje je okrivljeni nosio kritične prilike, pregleda izrečenih kazni i zaštitnih mjera okrivljenom, uvida u rješenja o kažnjavanju okrivljenog broj 80 1 Pr 004323 ll Pr od 22.03.2011 godine i broj 80 1 Pr 004601 11 Pr od 05.01.2012 godine koja su postala pravosnažna a takođe i potvrdu o privremeno oduzetim predmetima Policijske stanice Bijeljina broj 10-014-231012 od 05.09.2012 godine, kopije punomoći koju je okrivljeni dobio od svoje sestre Bajo Budimke dana 21.05.2010 godine, obrasca za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama podnijetog 11.02.2010 godine Okružnom tužilaštvu Bijeljina, Odgovora odnosno dostavljanja informacija od strane Odjeljenja sudske policije Bijeljina broj SUISP-3-331/10 od 14.09.2010 godine, sažetka zapisnika dostavljenog od strane Osnovnog suda u Bijeljini a vezano za spis 080-0-SU-ll-000612 od 24.l0.20l1 godine {odnosi se na zapisnik sa usmenog pretresa od 19.08.2011 godine a u spisu ovog suda 80 1 Pr 004323 11 Pr), obavještenja okrivljenog Okružnom tužilaštvu u Bijeljini bez broja i datuma, odgovora Okružnog tužilaštva Bijeljina broj KTA-596l/09 od 12.09.2012 godine, te kopije sedam fotografija a vezano za mjesto smrti Ivone Bajo i izvršenu obdukciju njenog tijela, a takođe i popisa relevantih članova iz Ustava i Zakona.
Konstatuje se da je sadržina fotokopija predmetnih transparenata koje je okrivljeni nosio kritične prilike odgovarajuća sadržini transparenata koji su od podnosioca zahtjeva na usmenom pretresu predočeni i predloženi te izvedeni kao dokaz a koje je okrivljeni nosio na licu mjesta.
Na pitanje stranke izjavljuju da nemaju primjedbi na prednju konstataciju.
Konstatuje se da se pomenuti transparenti koje je okrivljen kritične prilike nosio na lice mjesta vraćaju podnosiocu zahtjeva do pravosnažno odluke o predmetnoj pravnoj stvari.
Vezano za izvedene materijalne dokaze predstavnik ovlaštenog organa - podnosioca zahtjeva izjavi:
Nemam ništa izjavili vezano za izvedene materijalne dokaze.
Vezano za izvedene materijalne dokaze okrivljeni izjavi da navodi iz pomenute službene zabilješke sačinjene od strane sudske policije su u dijelu smišljeno lažni jer se u zabilješci tvrdi da sam prekršaj počinio i u zgradi suda što su svi svjedoci negirali. Ističe takođe da su netačne navodi u pomenutoj zabilješci i u tom smislu da sam nakakav zahtjev tužilaštvu podneo samo nekoliko dana ranije a što nije istina obzirom da se radi o zahtjevu podnijetom dvije i po godine ranije. Takođe napominje da se radi o više zahtjeva podnijetim u ranijem periodu.
Na pitanje sudije da li predstavnik ovlaštenog organa - podnosioca zahtjeva i okrivljeni imaju novih predloga u pogledu izvođenja dokaza i izricanja sankcije za okrivijenog stranke saglasno izjavljuju da nemaju novih prijedloga za izvodenje dokaza.
Sudija objavljuje da je dokazni postupak završen i poziva stranke da daju završnu riječ.
Predstavnik ovlaštenog organa - podnosioca zahtjeva izjavi:
Smatram da je u dokaznom postupku dokazano da je okrivljeni počinio prekšaje koji mu se stavljaju na teret te obzirom da je ranije već kažnjavan za iste prekršaje smatram da nema uslova da mu se ponovno izrekne uslovna osuda. Takođe predlažem da mu se izrekne zaštitna mjera oduzimanje trensparenata kao predmeta prekršaja.
U završnoj riječi okrivljeni Bajo Zdenko izjavi:
Očekujem od suda da primjeni član 5. Zakona o sudovima. Smatram da sam dokazao da državni organi smišljeno, planski otimaju više prava garantovanih ustavom i zakonom čime me diskriminišu, ponižavaju i maltretiraju. Očekujem da sud zaštiti moja prava a takođe vezano za član 49. Zakona o prekršajima Republike Srpske. Mislim da je jasno iz izjava svjedoka da se moja prava krše smišljeno da bi se prikrila neka ranije izvršena krivična djela čak toliko da žele da me predstave kao ludaka što i traže od suda a to sve vezano za moju tvrdnju da mi je sudski policajac Mićić Zoran rekao da mi ne treba dati nikakva prava nego ovakve kao ja da treba zatvoriti na Sokolac. Tvrdim da u transparentima koje sam nosio na licu mjesta nemam ništa uvredljivo a vezano za član 7. Zakona o javnom redu i miru, jer je Ustavom garantovano pravo građanima da iznose mišljenje o radu državnih organa i da za to n esmiju biti kažnjavani osim da je time učinio krivično djelo itd. (član 32. Ustava Republike Srpske).
Nemam ništa protiv da se provjere moje psihičke sposobnosti.

Usmeni pretres je završen u 14:35 časova. Konstatuje se da će odluka biti donijeta u zakonskom roku od 8 dana.
Zapisnik se čita i potpisuje bez primjedbi od strane predstavnika podnosioca zahtjeva.
Konstatuje se da je okrivljeni odbio potpisati zapisnik uz obrazloženje da je razlog za to ranija neregularnost u radu državnih organa...

U presudi donesenoj poslije pretresa, postupajući sudija se nije ni osvrnuo na obavezu iz člana 5 Zakona o sudovima, koju je tražio da mu citiram, a nije htio da to nađe u zapisniku, te stoga navodim pomenuti član:
Zaštita prava (član 5. ZAKON O SUDOVIMA)
Sudovi štite prava i slobode zajamčene ustavima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i zakonom, te obezbjeđuju ustavnost i zakonitost.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 373

U ZEMLJI GDJE CARUJE MAFIJA, KOJOJ JE NA ČELU PREDSJEDNIK RS, VLADA JE OBIČNA ORGANIZOVANA KRIMINALNA GRUPA, PREKO KOJE TAJKUNI LAKTAŠKOG KLANA PLJAČKAJU GRAĐANE I BUDŽET. TUŽILAŠTVO JE BANDA PLAČENIH UBICA KOJA PRIKRIVA SVE NJIHOVE ZLOČINE UKLJUČUJUĆI I UBISTVA, A DRŽAVNI SLUŽBENICI IZVRŠAVAJU NEZAKONITE NALOGE TE ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE BEZ POGOVORA. NO KADA IM SE ZAPRIJETI TUŽBOM I UDARI NA DŽEP, A VRH BANDE SE SVE VIŠE I VIŠE TRESE, DRŽAVNI ORGANI POČINJU DA POŠTUJU ZAKONE...

LIJEPA RIJEČ GVOZDENA VRATA OTVARA

Dana 15.03.2013. predao sam zahtjev za pristup informacijama u CJB Bijeljina, tražeći da mi se dostave podaci po mojoj prijavi od dva dana ranije, kada sam spriječen da na zakonom propisan način predam krivične prijave i tražio, citiram:
1) Kopiju zabilješke OSL-a, sačinjenu po izlasku na teren.
2) Sve druge dokumente koji su eventualno sačinjeni povodom ovog događaja i mojoj prijavi sat kasnije u CJB Bijeljina.
Očekujem i da će MUP, reagovati službeno prema zakonu povodom ovog događaja, a traženi dokumenti su mi potrebni za dalje pravne korake u zaštiti garantovanih prava te dokazivanju krivične odgovornosti pripadnika tužilaštva u prikrivanju krijumčarenja i ubistva, odnosno dovođenje u vezu tih krivičnih djela sa pranjem novca narko mafije preko Bobar banke istog vlasnika koji je krijumčario "neku" robu, prilikom ubistva osmogodišnje djevojčice...

Kompletan tekst tog zahtijeva je objavljen na internet lokaciji:
ZAHTJEV POLICIJSKOJ STANICI BIJELJINA
Nije me iznenadilo naravno, to što uopšte nije odgovoreno, odnosno da se sve zataškalo, s obzirom da se u svrhu zaštite režimskih tajkuna kriminalaca sprovodi fašistički tretman, prema kome se zabranjuje pristup svim srodnicima ubijene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo. Predvidjevši to istovremeno sam predao tužbu za utvrđenje diskriminacije u vezi tog bezakonja, no s obzirom da su državni organi prema zakonu obavezni da odgovore, što se vidi iz relevantnog člana 14:
(1) Po prijemu zahtjeva za pristup informaciji, nadležni javni organ preduzima sve redovne mjere da prikupi zahtijevane informacije, i razmotri sve cinjenice i okolnosti koje su znacajne za obradu zahtjeva.
(2) Ako se odobri pristup informaciji, bilo djelimicnoj ili cijeloj informaciji, nadležni javni organ dopisom o tome obavještava podnosioca zahtjeva. Dopisom se:
a) obavještava podnosilac zahtjeva o mogucnosti licnog pristupa informacijama u prostorijama nadležnog javnog organa, i
b) obavještava podnosilac zahtjeva o mogucnosti umnožavanja, procjenjenim troškovima umnožavanja, te da se umnožavanje podnosiocu zahtjeva obezbjeduje nakon izvršene uplate. Kada je umnožavanje informacije veoma složeno ili dugotrajno, umnožavanje se obezbjeduje podnosiocu zahtjeva u vrijeme koje je prihvatljivo i za podnosioca zahtjeva i za nadležan javni organ; i/ili prilaže kopija tražene informacije kada se ona obezbjeduje besplatno u smislu Člana 16. ovog Zakona.
(3) Ako se odbije pristup informaciji, bilo djelimicnoj ili cijeloj informaciji, nadležni javni organ dopisom o tome obavještava podnosioca zahtjeva. Dopis treba da:
(a) sadrži zakonski osnov za status izuzeca informacije, uz navode Članova ovog Zakona na koje se poziva, kao i sva materijalna pitanja koja su važna za odluku, što ukljucuje i uzimanje u obzir faktora javnog interesa; i
(b) obavještava podnosioca zahtjeva o pravu podnošenja žalbe, odredenom organu, a što ukljucuje neophodne podatke za kontakte sa takvim organom, krajnji rok za podnošenje žalbe kao i troškove podnošenja žalbe. Ovaj dopis upucuje podnosioca zahtjeva na pravo da se obrati Ombudsmenu Republike Srpske i sadržava neophodne podatke za kontakte sa ovom Kancelarijom.
(4) Rok za obavještenje podnosioca zahtjeva kako je utvrdeno u stavu (2) i stavu (3) ovog Člana je 15 dana od dana prijema zahtjeva. Za zahtjeve koji se obraduju u smislu Člana 7 i/ili Člana 9 (3) ovaj rok se produžava za vremenski preiod utvrden u ovim Članovima. Podnosilac zahtjeva ce dopisom, a po hitnom postupku, biti obaviješten o produženju roka kao i o razlozima za to produženje.

Podvučene rečenice su bitne stoga što pokazuju da je obavezno dozvoliti pristup traženoj informaciji ili poslati obavjest da to nije moguće, a u tom slučaju navesti razloge za to. Odgovorni u MUP-u su međutim odlučili da ignorišu zakon, te sam poslije dva mjeseca lično otišao da intervenišem, te mi je pomoćnik komandira obećao da će sve provjeriti...
No kako ni poslije narednih 30 dana nema odgovora ponovo sam otišao da CJB Bijeljina i obavjestio pomoćnika, (pošto komandira nikad nema) da ću poslati tužbu za utvrđenje diskriminacije te tražiti odštetu od 10000 KM, za taj slučaj, te sugerisati da se naplati od odgovornih lica. Formalno je potrebno tužiti republiku i RS je dužna isplatiti odštetu, ali prema ZOO-a može taj iznos nadoknaditi od onih koji su izvršili radnju sa štetnom posljedicom. To je bilo 14.08.2013. u popodnevnim satima, a tokom večeri sam završio sa tužbom i primjerak poslao na nekoliko internet adresa, elektronskom poštom uz konkretan prijedlog, citiram dio iz tužbe:
"Gospodinu, ponovo korektnom i ljubaznom sam takođe rekao da računaju na tužbu, ta da ću predložiti, a sada to navodim i u tužbi, sugerišem tuženoj RS, da novčano obeštećenje koje se traži ovom tužbom shodno članu "Odgovornost pravnog lica za štetu koju uzrokuje njegov organ" (ZOO), stav 2 "Ako za određeni slučaj nije što drugo u zakonu određeno, pravno lice ima pravo na naknadu od lica koje je štetu skrivilo namjerno ili krajnjom nepažnjom" a to su Marić Nenad, Nebojša Šiljegović, Gojko Vasić i Radislav Jovičić."
Iz zaglavlja te poruke vidi se vrijeme slanja i odredišta, gdje je poslata:
From: Zdenko Bajo
UTVRDJENJE ZA MUP
I zanimljivo, kada se lijepo "zamole" državni organi će postupiti prema zakonskim propisima, tako da je oko 20.08.2013. stigao odgovor iz CJB Bijeljina, u kome se prepričava tekst iz tražene zabilješke:
Onima koji nikada nisu bili u zgradi ovo može djelovati istinito no radi se o lažima, a navodim dio iz novog još neobjavljenog zahtjeva MUP-u u kome to objašnjavam:
"Iz samog teksta se vidi da su vam ispričali očiglednu laž, jer prostorije tužilaštva se nalaze ne 4-tom spratu zgrade u uluci Vuka Karadžića 3, a pisarnica je unutar tih prostorija iza staklene pregrade i vrata !
Dakle, kako je moguće da su mi dozvoljavali ulazak u pisarnicu, kada se ona nalazi iza staklenih vrata na 4-tom spratu nekih 5-10 metara desno, unutar prostorija tužilaštva u koje mi kako sami kažu nisu dozvoljavali pristup ?
Pogledajmo šta je taj sudski policajac izjavio sudu, a kopija zapisnika je u vašem posjedu, prisutna Vuković Ana.
"Saslušava se svjedok Mićić Zoran Pr 004323 11 Pr, Od 19.08.2011.
Nakon što je upoznat o okolnostima o kojima treba da se izjasni svjedok izjavi: Dana 23.06.2013. oko 13,30 casova Bajo Zdenko došao je u zgradu Suda i tužilaštva s namjerom da lično ode u pisarnicu tužilaštva i da preda dokazni materijal o ubistvu djeteta Bajo Ivone ali pošto smo mi ranije usmeno obavješteni od glavnog tužioca da Bajo i njegova sestra i drugi srodnici ne mogu lično pristupiti u prostorije tužilaštva istog smo obavjestili i rekli smo mu da taj dokazni materijal može predati putem pošte ili da radnik pisarnice side u prizemlje zgrade i preuzme..."

Dakle ne tražim od vas da mi prepričavate šta piše u zapisniku nego želim kopiju !
Od CJB Bijeljina, zahtijevam shodno ZOSPI, sledeće:

1) Kopiju zabilješke OSL-a, sačinjenu po izlasku na teren dana 13.05.2013.
2) Kopiju dokumenata koji su eventualno sačinjeni povodom ovog događaja i mojoj prijavi sat kasnije u CJB Bijeljina.
3) Objašnjenje zašto se VAŠ svjedok Mićić Zoran nije pojavio na pretresu 03.12.2012.

MUP je opet pokušao sa trikom, no zakon jasno kaže da trebaju kopirati tu zabilješku i poslati je a ne da mi prepričavaju i cenzurišu djelove, tako da se ne vidi ni ko je to izjavio, ni da li su oni provjeravali u tužilaštvu.
Kakav je stvarni tretman kriminalaca iz OT Bijeljina vidljivo je iz Zabilješke sudske policije:
Djeluje nevjerovatno kako su takozvani državni službenici spremni da slažu čim zinu, no pošto su vidjeli da sve to koristim u daljim pravnim aktivnostima, tužbama i prijavama, odlučili su da ne poštuju zakon i sakrivaju svu dokumentaciju. No da se na kraju osvrnem samo na zadnju laž iz obavjesti:
"ali da vam nisu dozvoljavali direktan pristup u prostorije tužilaštva, jer ste u prethodnom periodu istima pravili probleme."
Ovaj dio bi još mogao biti i tačan, samo kad bi se obrazložilo o kakvim se to "problemima" radi. Stoga prikazujem Zahtjev tužiocu, (a postoje mnogi drugi čak stariji, a pogotovo noviji, na koje nikada nije odgovoreno) predat još 17.03.2010.
Osim toga sve i da postoji razlog da se nekome zabrani pristup, to se ne može proširivati na sve srodnike, a i takva odluka bi morala pismeno da se dostavi onome na koga se odnosi, jer je to pravo garantovano Ustavom član 16:
Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
Ovde se dakle bez suda i presude, bez donesenog rješenja i prava na žalbu, sprovodi fašistička naredba monstruoznog kriminalca za šta sam predočio obilje dokaza, od kojih izdvajam sliku torbe presječenog kaiša:
Na stranu to što zabranu pristupa može naložiti samo sud, a tužilaštvo s druge strane, je samo jedna od strana u krivičnom postupku i nema ovlaštenja da izriče nikakve kazne, posebno ne neograničene. Prava istina je da se radi o beskurpuloznom kriminalcu, koji dotjeran do zida snagom dokaza, koristi čak i fašističke metoda da bi izbjegao robiju!
Umjesto da daju porodici objašnjenje za ove (zamislite ne radi se tu o krađi bicikla) i mnoge druge sporne detalje u vezi, pogibije osmogodišnjeg djeteta, tužioci se kriju mjesecima, a onda i izdaju zabranu pristupa.
Da, oni zaista imaju probleme da prikriju zločin u kome su saučestvovali, jer ne samo da su materijalni dokaz ubistva oprali benzonom i sakrili, nego su falsifikovali lice mjesta i obdukciju, tako da vještak trasolog NEMA POJMA niti o jednoj unutrašnjoj povredi.
Slika sakrivene torbe, razgovor sa vještakom i dokazi o falsifikovanju obdukcije objavljeni su web lokaciji:
ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA
Dakle trebalo je da porodica kaže:
HAJDE VRLO VAŽNO... POGINULO DIJETE, PA ŠTA ŠTO SE NE ZNA GDJE JE BILA POLA SATA, ŠTO JE TORBA SAKRIVENA, A PRESJEČENA I OPRANA, ŠTO SU TRAGOVI KRVI 10 METARA PRIJA PADA, ŠTO PORTIR KAŽE DA JU JE VIDIO KAKO HODA I KRVARI, PA POSLIJE TO PORIČE, ŠTO JE KAMION KOJI JE POBJEGO DOVEZO 4 PAKETA, OD ČEGA SU 3 NESTALA DO JUTRA, ŠTO...
I sve to nema veze, nego da mi pustimo tužioce da se ne uznemiravaju, jer ako ih nešto pitamo mogo bi to za njih biti problem...
KAKO DA NE BANDO PLAĆENIH UBICA...
IMAĆETE PROBLEME I DALJE JOŠ VEĆE, A NEĆETE IMATI MIRNOG SNA SVE DOK NE ZAVRŠITE IZA REŠETAKA !

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 372

Poslije dojava istražnim organima izvan zemlje MUP RS je 25.02.2012. otkrio dokumentaciju o preko 4 miliona transakcija narko klana Šarić, preko banke Gavrila Bobara. Posljedica toga je bila samo Dodikova naredba da se isti povuče iz trke za gradonačelnika Bijeljine, a o tome niko više ne smije ni da progovori...

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA

(ŽALBA NA ODLUKE I RAD TUŽILAŠTVA I SUDOVA)


POZADINA I UZROCI DISKRIMINACIJE
UZ ČINJENICE KOJE ĆU NAVESTI NE TREBA ZANAMARITI I TO DA SU POSTUPAJUĆE SUDIJE ĐURIĆ I ĐONLIĆ, MEĐU ODGOVORNIM OSOBAMA U TUŽBAMA PROTIV RS, ZA NADOKNADU ŠTETE (DOGAĐAJI IZ 2010-TE) 80 0 P 043324 12 P I 80 0 P 039222 12 P !
Dana 23.07.2009. godine, ogranizovana kriminalna grupa je švercovala neregularan tovar u firmu "Univerzal", Gavrila Bobara, u Bijeljini, jednog od tajkuna iz mafijaškog režima Dodik Milorada, kada je ubijena osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo!
Iako su znali za to ‚"istražitelji" nisu naložili saobraćajcima da zaustave i pregledaju kamion, te je isključivo zahvaljujući saznanjima porodice ta činjenica otkrivena.

Tako je došlo do saslušavanja vozača u svojstvu svjedoka u OT Bijeljina, koje je bilo obična farsa, jer se nije saznalo čak ni to šta su prevozili tom prilikom! Po njima to su bili "auto dijelovi" a za tužioca pitanje: "Kako država misli naplatiti PDV, za neke auto dijelove? 17% od čega ???
Kamion koji je dovezao švercovanu robu, (od 4 dovezena, 3 paketa "NEKE" robe su nestala preko noći) bio je tehnički neispravan! Nosač rezervoara je pukao, te su ga vezali španerom, trake za vezanje robe, a po patološkom nalazu i mišljenjima vještaka, smrtonosnu povredu na tijelu Ivone Bajo nije nanijela žica, nego predmet trakastog oblika!
Portir Sofrenić Blagiša, javno izjavljuje da je vidio kako djevojčica vozi bicikl, krivuda i iskašljava krv, te pada, što odgovara tragovima na terenu. Pošto o tome obavještavam inspektora Marković Dragoslava, on tvrdi da to nije istina, (a kako on to zna, kad nije bio prisutan), te se portir poziva da izmjeni svoju izjavu i prilagodi je falsifikatima "istražnih organa"...
Isti portir je uklonio materijalni dokaz ubistva sa mjesta zločina! Torbu su kasnije iz bolnice odnijeli saučesnici i pokušali da je sakriju za sva vremena. Na sreću uspio sam da je fotografišem u prostorijama suda, po okončanju "istrage"! Iz slika torbe je vidljivo da je kaiš presječen, presječeni dio nedostaje a veći dio ostatka je opran jakim hemijskim sredstvom da se uklone tragovi ubistva. Napominjem da SRAMNA obavijest tužioca ne sadrži nikakvo obrazloženje a posebno niko nikada nije objasnio zašto je torba u takvom stanju???
U kasnijem periodu sam obavijestio pismeno tužioce o svojim otkrićima i upozorio da će odgovorni završiti u zatvoru, ako ne otkriju za čije su interese sabotirali istragu. Reakcija OT Bijeljina je bila takva da su me optužili za "Ugrožavanje sigurnosti" te poslali policiju da otme dokaze o kriminalu, koje sam imao na računaru...
Takođe se otvoreno primjenjuju diskriminatorske i čak fašističke metode prema porodici, tako da smo do sada tri puta hapšeni, pri pokušajima da dostavimo dokaze o kriminalu u OT Bijeljina, što je zakonom garantovano pravo svakom građaninu...
No, to me nije pokolebalo, te dolazim do dokaza da je patološki nalaz falsifikovan i nije dostavljen vještaku dr. Busarčeviću, čije se mišljenje tražilo od strane OT Bijeljina, koje nije prihvatilo mišljenje obducenta da je smrtonosnu ranu nanio predmet dimenzije 1x25 milimetara!

Audio izjavu vještaka na disku, pokušavali smo predati tužilaštvu uz izjavu o drugim saznanjima, no uz prijetnju oružane sile i svojim tijelima, pripadnici sudske policije izvršavaju naloge mafije i ne dozvoljavaju da se dostave bilo kakvi dokazi o ubistvu jednog djeteta...

NAČIN I POSLJEDICE DISKRIMINACIJE
Pošto je pd strane OT Bijeljina smišljena laž da je djevojčica Ivona Bajo zadobila smrtonosne povrede pošto je pala sa bicikla i nabola se na žicu, postavio sam neka nezgodna pitanja od kojih izdvajam:
1) KAKO JE MOGUĆE DA TRAGOVI KRVI VIDLJIVI I NA SLIKAMA POČINJU 10 METARA PRIJE PADA KADA SE NAVODNO NABOLA NA ŽICU - DAKLE PRVO ISKAŠLJAVA KRV 10 METARA A TEK ONDA PADA I ZADOBIJA TU POVREDU ???
2) PORTIR SOFRENIĆ BLAGIŠA IZ UNIVERZALA NAM PRILAZI POSLIJE SAHRANE I PRIČA DA JE VIDIO DJEVOJČICU KAKO SE KREĆE SA BICIKLOM, KRIVUDA I ISKAŠLJAVA KRV, PA PADA NA ASVALT - DAKLE POVREDA JE NASTALA PRIJE PADA ???
Reakcija na to je bilo konstantno izbjegavanje tužioca da odgovori, pod izgovorom da se čekaju rezultati vještačenja, a kasnije po obustavi istrage sam saznao da je portir uklonio materijalni dokaz torbu sa mjesta zločina, koju su kasnije sakrili inspektor Marković Dragoslav i tužilac Stjepanović Danica. Kaiš torbe je dvostruko presječen, dio nedostaje, a ostatak opran hemijskim sredstvom da se uklone tragovi ubistva.
U februaru 2010-te dostavljem fotografije torbe, (koje sam snimio uz dozvolu Osnovnog suda) u OT Bijeljina tražeći razgovor sa tužiocem i odgovore, shodno ZOKP-u, član "Obustava istrage". No umjesto da postupe po zakonu blokada pristupa se nastavlja te ih pismeno upozoravam sredinom marta da će svi odgovorni za prikrivanje završiti u zatvoru, šaljući slike torbe svim tužiocima. Vjerovatno prije svega sa namjerom da mi otmu dokaze optužuju me za "Ugrožavanje sigurnosti" te šalju policiju na pretres prostorija i odnose računare koje sam koristio 24.03.2012.
Vraćeni su krajem godine, a hard disk je bio prazan. Srećom ranije sam diskove sa dokazima poslao u Cirih i na druge lokacije izvan zemlje, sa uputama da se dostavi centrali Interpola u Lionu...
OT Doboj je donelo odluku da ne postoje elementi krivičnog djela, a poslije moje privatne tužbe protiv podnosilaca Gruhonjić Muhameda i Debeljević Milorada, tuženi Debeljević je poslao odgovor sudu u kome tvrdi da sam sve to izmislio. Nije znao da ću dobiti Zabilješku MUP-a u kojoj je to navedeno, te se konstanto sprečavam u ostvarivanju više zakonom i ustavom garantovanih prava, a navodim samo neka:
Zabrana kontakta sa tužiocem, (kao punomoćnik majke ubijene djevojčice) onemogućavanje pristupa traženim informacijama, sprečavanje podnošenja krivične prijave na zapisnik, te čak i lično predavanje već napisane u prostorijama tužilaštva. Naravno na postavljena pitanja nema odgovora, a krajem maja sam u razgovoru sa vještakom trasologom saznao da ne samo da ne zna ništa o torbi presječenog kaiša, nego ni o jednoj unutrašnjoj povredi, (probodena prsna kost, kanal kroz grudnu žlijezdu, te probodi desne plućne arterije i dušnice. Na sve to kao i po prijavama protiv portira Sofremića, te AD Univerzal, predatim 2010-te, nema odgovora sve do danas, (27.08.2013.) te da bih uopšte imao dokaz o tom bezakonju, poslije više desetina pokušaja da ostvarim svoja prava, prisiljen sam da se suprotstavim naredbi da se udaljim, kako bi ostao pisani trag šta se dešava. Skrećem pažnju da su zapisnici sa suđenja jedini dokaz fašističkog tretmana prema porodici Bajo i da toga nije bilo lažljivci i kriminalci iz OT Bijeljina bi opet rekli da sam sve to izmislio...
Svi dokazi o prikrivanju zločina su na priloženom disku u folderu "Dokazi ubistva" od kojih posebno skrećem pažnju da fotografije torbe, snimak razgovora sa vještakom trasologom, te web stranice "ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA" i "KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO" u kojima do detalja razotkrivam falsifikovanje mjesta zločina i obdukcije odnosno krijumčarenje iz Asa auta u Univerzal, prevoznikom Haak trans.
U folderu "Dokazi diskriminacije" osim štampanih priloga nalaze se materijali vezano za suđenja u prekršajnom sudu iz kojih se vidi da sudska policija izvršava usmenu naradbu glavnog tužioca koja glasi: ZDENKU BAJO, BUDIMKI BAJO I SVIM SRODNICIMA UBIJENE IVONE BAJO, NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA.
Dokaz za to je priložen u štampanom obliku "Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr" a sudiju Dević Smiljku to nije spriječilo da hladno pređe preko očito fašističke naredbe, te ne dozvolivši mi ispitivanje svjedoka donese osuđujuću presudu. No vrijednost toga što sam dobio, (naknadno poslije intervencije kod predsjednika suda) zapisnik u kome je evidentiran fašistički tretman je mnogo veća i objavljujem to na internetu tražeći i dalje da mi se omogući kopiranje spisa, a prije svega diskova sa fotografijama. Naravno s obzirom da su falsifikovali nalaze obdukcije, to se uporno izbjegava, a ja ponovo da bih imao dokaze o tome odbijam naredbu da se udaljim i postavljam na sebe sliku torbe materijalnog dokaza ubistva sa komentarima "Torba", zahtijevajući da se poštuje Ustav i zakoni te da mi se omogući ostvarenja garantovanih prava, "zaprijetivši" da ću dolaziti svaki dan i prezentovati taj dokaz prolaznicima i zaposlenima sve dok ne dobijem tražene podatke, makar me hapsili 10, 100, 1000 puta.

PRAVOSNAŽNA PRESUDA ZBOG BORBA ZA POŠTOVANJE ZAKONA I PRAVA
Osnov na kome se temelji ovaj podnesak je Rjesenje 80 1 Pr 007070 13 Pžp, Okružnog suda u Bijeljini.
Taj dan 05.09.2012. sam i uhapšen, no već sledeći put sam dobio tražene diskove, (ostalih 6 zahtijeva nisu ispunjeni do danas) a te fotografije koje prilažem na disku pokazuju ne samo zašto su ih krili 3 godine, nego i kolika je monstruoznost kriminalaca iz tužilaštva. Sve je detaljno opisanio na pomenutoj web stranici uz slike kao dokaz, a objavljeno i na internetu, na lokaciji:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821
Zanimljivo je da iako su svi vidjeli taj dokaz zločina, od tužilaštva, sudske policije, PS Bijeljina i Prekršajnog suda, ne postoji ni slovo o tome ni u zapisniku niti u presudi, kao niti u jednoj od 27 zabilješki sudske policije napisanih o meni tokom 3 godine. Savršeno je jasno da se taj dokaz smišljeno prikriva iako su svi dužni da poštuju ZOKP-u član "Obaveza prijavljivanja" a istovremeno prešutkujući to, sudska policija me opisuje kao psihopatu pod dejstvom narkotika.
Očito građanin koji zahtjeva poštovanje zakona i traži svoja prava MORA DA JE LUD !!!

Diskriminacija vezano za događeje od 05.09.2012. i predmet 80 1 Pr 007070 12 je prepuna bezakonja i kriminala državnih organa, a navodim samo neke. Osim kršenja ustavom garantovanih prava i hapšenja na trotoaru, zbog primjene fašističke naredbe, nezakonito sam zadržan u pritvoru, a potom nisam izveden pred sud u roku od 12 sati, čime je prekršeno pravo na pravično suđenje. Prolongiranjem pretresa za 3 mjeseca htjelo se uticati na svjedoke da lažu i dodati još neki "prekršaj" a kako se vidjelo vrhunac bezakonja tog montiranog procesa je bio "nestanak" prvog svjedoka Mićić Zorana.
U prilogu "Zdenko izjava" su svi moji navodi sa pretresa na kome postavljam i to pitanje, objašnjavam uzroke i pozivam se na odredbe iz zakona. Čak na podsjećanje sudu na obavezu iz člana 5 "Zaštita prava" niko se nije ni osvrnuo da iznese stav, a posebno ne na upozorenje da sud ne može zasnivati odluku na dokazima do kojih se došlo kršenjem prava iz Ustava.
Najvažnije dijelove sam podvukao, a kompletan zapisnik je skeniran na disku.

Prikrivanje svjedoka Mićića, (koji je izneo opis fašističke naredbe) u ranijem pretresu je učinjeno da ga ne bih mogao pitati o tome i da ne bi on lagao na sudu, te je drugi svjedok Čavić Zoran instruisan da lažno svjedoči negirajući da takva naredba postoji. O svemu drugom "NE ZNA NIŠTA" osim što se "prisjetio" da sam vikao kao ludak ispred zgrade. Da je i to laž dokaz je njihiv zapisnik za taj dan gdje se vika ne pominje, a predstavnik MUP-a na dan pretresa dodaje taj segment, pošto su prethodno nagovorili svjedoka da laže.
No da nisu svi korumpirani lažljivci dokaz je izjava svjedoka Minića "Dejan izjava" koji u potpunosti potvrđuje moj opis događaja, osim "sitnice" da mi je Mićić, poslije upozorenja da poštuju ustav i moja prava rekao:
ŽALI SE USTAVNOM SUDU. NE TREBA TI DATI NIKAKVA PRAVA NEGO TAKVE KO ŠTO SI TI TREBA POSLAT NA SOKOLAC !
Na Sokocu se ako neko ne zna nalazi Psihijatrijska klinika, gdje mi je kao "ludaku" mjesto. No iako se niko od preostalih svjedoka "nije sjećao" toga, uspio sam poslije dva pokušaja doći do svih zapisnika sudske policije među kojima i "Zabiljeska 1292/12" iz konkretnog dana u kome me opisuju kao poremećenog narkomana, što je još u martu 2010-te prvi učinio Višnjić Ranko, (Zabilješka 401/10). Takvim opisom uz istovremeno prešutkivanje materijalnog dokaza koji sam im pokazao i predao disk sa fotografijama, opravdavali su fašistički tretman pred višom komandom u Banjaluci.
Kako sam prvostepeno osuđen poslije tog montiranog procesa, uložio sam prvo žalbu, koja je odbijena, a potom i Zahtjev za ponavljanje postupka, priloživši jednu od zabilješki koje sam dobio 18.01.2013. Radi se o dokumentu"Zabiljeska 1173/11" u kojoj sudski policajac opisuje da postoji zabrana, te na moj zahtjev provjerava i saopštava mi da i dalje ostaje.
Shodno zakonu član 73 ZOP-a stavovi:

a) ako se dokaže da je odluka zasnovana na lažnoj ispravi ili na lažnom iskazu svjedoka ili vještaka;
b) ako se dokaže da je do odluke došlo usljed krivičnog djela sudije ili drugog službenog lica koje je učestvovalo u postupku;
d) kad se iznesu nove činjenice ili podnesu novi dokazi koji bi doveli do drugačije odluke da su bili poznati u ranijem postupku!
prilažem pomenutu zabilješku kao novi dokaz i za postojanje zabrane i za to da je svjedok Čavić lagao. Kompletan proces žalbnog postupka i zahtjeva je skeniran na disku, a štampano prilažem samo konačno Rješenje. Taj zahtjev je odbijen uz obrazloženje da sam trebao dostaviti pravosnažnu sudsku odluku u krivičnom postupku, (čega nema u članu 73 ZOP-a).
U žalbi na to rješenje ističem da je došlo do greške te da je sud pogrešno upotrijebio članove iz ZOPP-u, gdje je rok 5 godina, dok je u ZOP-a samo 6 mjeseci te je očito da nije moguće od podnošenja prijave, istrage, podizanja optužnice, vremena za pripremu odbrane, rasprave, presude prvostepenog suda, žalbenog roka, te na kraju pravosnažne odluke, doći do tog dokumenta ni za godinu dana. Potom podvlačim da se od mene traži samo dostavljanje dokaza, a ne i pravosnažne presude, kao i da sam taj dokaz dobio poslije pretresa, (u paketu sa 27 zabilješki).
U prilogu "Rjesenje 80 1 Pr 007070 12 Pžp" koje sam softwerski obradio i podvukao najvažnije djelove, vidi se da sud falsifikuje moje navode i tvrdi da sam ja tražio primjenu članova iz ZOPP-u, što kao nije moguće, nego se primjenjuje član 73 ZOP-a.
ZAŠTO JE ONDA SUD KAO ARGUMENT NAVEO PRAVOSNAŽNU SUDSKU PRESUDU IZ KRIVIČNOG POSTUPKA, KADA SE NE POMINJE U ČLANU 73, KOJI JE KAO PRIMJENJEN, A NAVODI SE U ČLANU 257 ZOPP-U, KOJI KAO NIJE PRIMJENJEN.
Sudije su dakle falsifikovale ne samo moje podneske nego i zakone, uzimajući djelove iz jednog te ubacujući u drugi samo da bi mi nanijeli štetu i prikrili bezakonje i diskriminaciju, koji su posljedica prikrivanja ubistva prilikom krijumčarenja. Takođe se lažno tvrdi da "Zabiljeska 1173-11" nije novi dokaz iako sam je dobio 50 dana poslije pretresa.
Ovo ja samo dio totalnog bezakonja i terora koji se sprovodi zbog zaštite Gavrila Bobara, koji je krijumčario robu, a otkriveno je od 2008-e prao novac preko svoje banke. Poslije mojih dojava istražnim organima izvan zemlje MUP RS je 25.02.2012. otkrio dokumentaciju o preko 4 miliona transakcija narko klana Šarić. Posljedica toga je bila samo Dodikova naredba da se isti povuče iz trke za gradonačelnika Bijeljine, a o tome ne smije ni da se progovori.
Tako sam praktično osuđen zbog toga što sam na pitanje policije dao prethodno objašnjenje, što se vidi iz izjave Minić Dejana, a dodajem da je direktor Univerzala Slaviša Bobar uhapšen 10.04.2013. kao član pljačkaške grupa koja je još 2005- odnijela skoro 2 miliona KM, a u danu ubistva Ivone Bajo bio je zaposlen, što se vidi iz izjave tadašnjeg direktora.
Takođe naredba izdata od strane policije zasnovana na ovoj fašističkoj naredbi ne može biti zakonita, a mišljenje o radu državnih organa ne može biti tretirano kao uvredljivo.

Četvorogodišnjim fašističkim tretmanom štite se ubice, krijumčari, pljačkaši, perači novca, te njihovi saučesnici iz policije i tužilaštva koji su sabotirajući istragu falsifikovali mjesto zločina, nagovarali svjedoke da lažno svjedoče, uklanjali dokaze, prali ih benzinom, pa čak i obdukciju falsifikovali.
Radi se o Dodik Miloradu i njegovim tajkunima teškim više milijardi evra, a opasnost tome sam ja i moji dokazi.
Suštinski samo postojanje fašističke naredbe je dovoljno da se zaključi kako je protivzakonita, a prilažem i dokument "Naredba fasista" u kome sam poslije poznate naredbe Gestapoa o zabrani za Jevreje i pse, prezentovao i dvije varijante naredbe koja se sprovodi prema porodici Bajo. Naizgled su iste, ali nisu jer je druga monstruoznija. Činjenica je da uzrok svemu nisam ja, nego ubistvo djevojčice, te je u stvari razlog za tu naredbu srodstvo sa ubijenom Ivonom Bajo!

To je dakle tretman koji se sprovodi 4 godine, prvo tajno, a poslije mog suprotstavljanja i javno, pa zamislite gospodo sudije i građani koji ćete čitati ovo na internetu, ovaj plakat na zgradi suda.
ČEGA SE STIDJETI? ZAŠTO SE NE POSTAVI OVA NAREDBA NA ULAZU U ZGRADU, NEK SE ZNA ???

Na kraju navodim prava i slobode koji se brutalno otimaju provođenjem pomenute naredbe:
Pravo lica da ne bude podvrgnuto mučenju niti nečovječnom ili ponižavajućem tretmanu ili kazni
Pravo na pravično saslušanje u građanskim i krivičnim stvarima i druga prava u vezi sa krivičnim postupkom
Slobodu misli, savjesti i vjere
Slobodu izražavanja
Oduzeto je i pravo na nediskriminaciju garantovano članom 4 Ustava BIH, pravo na podnošenje žalbe na navedenu naredbu, garantovano članom 16 Ustava RS, pravo na pristup dokumentaciji koju su o meni prikupljali organi tužene, garantovano članom 23 Ustava RS, pravo na ravnopravnost, jednakost pred zakonom i uživanje pravne zaštite, garantovano članom 4 Ustava RS, pravo da ne budem izložen ponižavajućem postupanju, garantovano članom 14 Ustava RS, pravo da se Ustavom garantovana prava ne mogu oduzeti niti ograničiti, garantovano članom 48 Ustava RS, pravo na pravično suđenje, garantovano Ustavom, vezano za član 7 ZOP-a, pravo garantovano članom 32 Ustava RS, "da niko ne može biti pozvan na odgovornost niti trpjeti druge štetne posljedice zbog javno izraženog mišljenja o radu državnih organa, te više drugih prava iz KZ-a i ZOKP-u, te Zakona o zabrani diskriminacije...
OD VAS OČEKUJEM DA SE ODREDITE PO PITANJU USMENE NAREDBE KOJA SE PRIMJENJUJE PREMA PORODICI BAJO I DATE ODGOVOR DA LI JE ISTA U SKLADU SA USTAVOM, TE DA LI SE NJOME KRŠE PRAVA I SLOBODE GARANTOVANE USTAVOM I ZAKONIMA ILI NE ???

PRILOZI

Presuda 80 1 Pr 007070 12 Pr
Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr
Torba
Zdenko izjava
Dejan izjava
Zabiljeska 1173-11
Rjesenje 80 1 Pr 007070 13 Pžp
Naredba fasista
Disk

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 371

Otkrio sam da je u firmu "Univerzal" dovezeno 4 paketa "neke" robe istovremeno kada djevojčica pada na asvalt, te da je kamion pobjegao prije dolaska policije, a tokom noći su nestala 3 paketa. Krivične prijave protiv portira i pravnog lica sam predao još 2010-te, a na svaki pokušaj da dostavim nove podatke i dobijem podatke o tim prijavama sudska policija primjenjuje usmenu naredbu o zabrani pristupa. Čak i na poslednji pokušaj predajom zahtjeva, u prizemlju kao pas lutalica, gdje sam jasno naveo da su mi podaci potrebni za parnicu sa AD Univerzal, NEMA NIKAKVOG ODGOVORA.

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

PRITUŽBA NA RAD KOVAČEVIĆ NOVAKA I DANICE STJEPANOVIĆ

NAVEDENI TUŽIOCI SU KAO PRIPADNICI ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE UČESTVOVALI U PRIKRIVANJU KRIJUMČARENJA I UBISTVA KOJE SE DESILO TOM PRILIKOM, TAKO ŠTO SU FALSIFIKOVALI MJESTO ZLOČINA, SAKRILI MATERIJALNI DOKAZ UBISTVA, OPRALI GA BENZINOM, TE PRIKRILI OD VJEŠTAKA SVE UNUTRAŠNJE POVREDE KONSTATOVANE OBDUKCIJOM, A POTOM IZDALI USMENU NAREDBU SUDSKOJ POLICIJI O ZABRANI PRISTUPA SVIM SRODNICIMA UBIJENE DJEVOJČICE !
Član 57. Disciplinski prekršaji tužilaca (ZOVSITV)
1. povreda načela nepristrasnosti.
2. postupanje s pristrasnošu i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etničkog porijekla, nacionalne pripadnosti, seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke.
3. očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema sudiji u postupku, strankama, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama.
8. nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti.
9. neopravdano kašnjenje u provođenju radnji u vezi s vršenjem dužnosti tužioca ili bilo kakvo drugo ponovljeno nepoštivanje dužnosti tužioca.
16. upuštanje u aktivnosti koje su nespojive sa dužnostima tužioca.
22. ponašanje u sudu ili tužilaštvu i izvan suda ili tužilaštva koje šteti ugledu tužilačke dužnosti.
23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet tužilaštva.

Prije svega želim da se zahvalim VSITV-u za brz i precizan odgovor br. 01-50-3101-2/2013 od 14.08.2013. po mom Zahtjrvu za pristup informacijama. Tim dokumentom me informišete da je predmet 8547/10 zatvoren 06.04.2012.. Ne ulazeći u kvalitet rada na predmetu jer ne postoje podaci o tome niti odgovori na pitanja o prikrivanju ubistva, obavještavam vas da sam došao do većeg broja novih dokaza o krivičnim djelima i prekršajima tužilaca poslije završetka razmatranja pritužbe.
OBRAZLOŽENJE
Navodim samo neke od odgovora do kojih bi morao doći UDT-e, povodom materijala koji dostavljam:
I) KAKO JE MOGUĆE DA DJEVOJČICA KRVARI 10 METARA PRIJE PADA, A TEK ONDA DOLAZI DO TOG PADA I SMRTONOSNE POVREDE ?
II) KO JE I ZAŠTO UKLONIO TORBU SA MJESTA ZLOČINA ???
III) ČIME JE PRESJEČEN KAIŠ TORBE, GDJE JE NESTAO DIO I KO JE OPRAO OSTATAK KAIŠA I ZAŠTO ???
IV) ZAŠTO VJEŠTAK TRASOLOG NE ZNA NIŠTA O TORBI NITI O 4 EVIDENTIRANE UNUTRAŠNJE POVREDE ???
V) ŠTA JE BILO U 3 NESTALA PAKETA DOVEZENA U VRIJEME UBISTVA, KAMIONOM KOJI JE POBJEGAO ???
VI) DA LI JE USMENA NAREDBA O ZABRANI PRISTUPA TUŽILAŠTVU SVIM PRIPADNICIMA JEDNE PORODICE U SKLADU SA USTAVOM ???

Ovo su samo neka od pitanja na koje OT Bijeljina NEĆE da odgovori prikrivajući ubice i krijumčare, a u nastavku opisujem priloge koje dostavljam uz pritužbu i kratak opis:
1) U isto vrijeme dok je UDT obrađivao moju pritužbu, Kovačević Novak je zabranio pristup svim srodnicima ubijene djevojčice, sprečavajući nas da dostavimo nove dokaze, dobijemo traženu dokumentaciju i odgovore na postavljena pitanja. Jedan od dokaza za to je "Zabiljeska 1173/11" koju sam dobio po odobrenju komande Sudske policije 18.01.2013. (Prilog 1). U dokumentu sa jasno vidi da mi je pristup zabranjan, a nikada nisam dobio tekst te naredbe iako sam to tražio, što je kršenje više prava garantovanih zakonima, te prije svega članovima 13, 14 i 16, te 48 Ustava RS...
2) Poslije trogodišnje diskriminacije i ponižavanja tokom čega sam više od 100 puta vraćen sa ulaza u zgradu kao pas lutalica, iako sam predao više zahtijeva za pristup informacijama dana 21.08.2012. predajem dokument "Obavjestenje" u kome, pozivajući se na prava iz Ustava i zakona tražim u 7 tačaka da se rad OT Bijeljina dovede u okvire zakona, (Prilog 2).
3) No to se nije desilo i 05.09.2012. sam se suprotstavio novom bezakonju, te pošto mi nije dozvoljen pristup traženoj dokumentaciji suprotstavio sam se fašističkoj naredbi, (ZDENKU BAJO, BUDIMKI BAJO I SVIM SRODNICIMA UBIJENE IVONE BAJO, NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA) kako bih imao dokaz šta se dešava, te postavio na sebe sliku materijalnog dokaza ubistva pred ulazom u zgradu. Umjesto da dobijem podatke tražene još od 2010-te, uhapšen sam i zadržan u pritvoru do 01:30 narednog jutra (Prilog 3). No prije nego što sam odveden rekao sam da ću dolaziti 10, 100, 1000 puta ako treba sve dok ne dobijem tražene podatke iz spisa KTA-596/09.
4) Dana 12.09. OT Bijeljina (birajući manje zlo od javne prezentacije dokaza svog kriminala) donosi rješenje kojim se u 6 tačaka omogućava da dobijem materijal koji su sakrivali dvije i po godine, (Prilog 4).
5) U dokumentu (Prilog 5) vidljive su fotografije koja osporavaju laži OT Bijeljina. Dakle ako je do smrtonosne povrede došlo poslije pada sa bicikla, kako je moguće da krvave mrlje počinju 10 metara ranije?. Druga slika prikazuje korpu sa vrhom žice, gdje se vidi da je njen prečnik 3 milimetra. I poslednja slika prikazuje materijalni dokaz ubistva, torbu koju su sakrili sinhronizovano portir Sofrenić Blagiša, inspektor Marković Dragoslav i tužilac Stjepanović Danica. Očito je da vrh tupe žice nije mogao izvršiti dvostruko presjecanje kaiša ukoso, a gdje je nestao presječeni dio i ko je oprao kaiš i zašto, ostaje tajna, jer umjesto da odgovore na to, OT Bijeljina zabranjuje pristup SVIM SRODNICIMA...
6) Monstruoznost prikrivanja zločina je najizraženija na slikama obdukcije, (prilog 6) te je jasno zašto su ih prikrivali ne samo od porodice nego i od vještaka trasologa. Sve ove povrede su ostale nepoznate vještaku dr. Busarčeviću, a jasno je da žica tupog vrha, prečnika 3 milimetra, osim što nije mogla presjeći kaiš torbe, nije mogla ni napraviti kanal kroz kožu širine 20 mm, vidljiv na prvoj slici, niti probosti kost takođe ostavivši ubodinu od 20x1 mm. Na dnu dokumenta je fotos na kome se vidi da kroz taj kanal obducent provlači skalpel. Vrh žice koji je softverski dodat na fotografije i osnovca bi uvjerio da je u pitanju bezočni falsifikat tužioca.
7) Otkrio sam da je u firmu "Univerzal" dovezeno 4 paketa "neke" robe istovremeno kada djevojčica pada na asvalt, te da je kamion pobjegao prije dolaska policije, a tokom noći su nestala 3 paketa. Krivične prijave protiv portira i pravnog lica sam predao još 2010-te, a na svaki pokušaj da dostavim nove podatke i dobijem podatke o tim prijavama sudska policija primjenjuje usmenu naredbu o zabrani pristupa. Čak i na poslednji pokušaj predajom zahtjeva, (Prilog 7) u prizemlju kao pas lutalica, gdje sam jasno naveo da su mi podaci potrebni za parnicu sa AD Univerzal, NEMA NIKAKVOG ODGOVORA.

Potpuno je jasno da su prijave sakrivene i da po njima OT Bijeljina nije ni prstom makla...
Uz podsjećanje da sam ove snimke dobio poslije zatvaranja predmeta UDT 8547/10, što znači da se radi o novim dokazima, uz štampane dokumente dostavljam i disk sa svim originalnim snimcima obdukcije te web stranicu "Zločin sa potpisom rezima" u kojoj sam do detalja raskrinkao falsifikovanje obdukcije, a objavljeno na internetu:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821
Tu je i snimak razgovora koji sam kao zastupnik majke ubijene Ivone Bajo vodio sa vještakom trasologom iz koga se vidi na isti citiram NEMA POJMA, ne samo da je kaiš torbe presječen, nego niti o jednoj unutrašnjoj povredi. Tu je i krivična prijava dostavljena marta 2012-te "KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO" u kojoj je opisano krijumčarenje iz Federacije u RS i način bjegstva kamiona, te svi prilozi u digitalnom obliku.
Ovo je samo mali dio materijal o kriminalu tužilaca Stjepanović i Kovačevića, koji sam opisao na preko 1000 strana u do sada objavljenih 360 članaka bloga "Kriminal u vlasti".
POSLIJE SVEGA ŠTO SAM OTKRIO, NEMA NIKAKVE SUMNJE DA VSITV-E, POMAŽE ODGOVORNE IZ OT BIJELJINA I PRIKRIVA UBISTVO A JA NEĆU ODUSTATI OD PRAVNE BORBE, TE ĆU OVE DOKAZE PREZENTOVATI JAVNO ISPRED ZGRADE TUŽILAŠTVA U BIJELJINI PROLAZNICIMA I ZAPOSLENIMA, SVE DOK NE DOBIJEM ODGOVORE, ODNOSNO DOK KRIVCI NE BUDU POHAPŠENI, JER ODGOVORA OČITO NEMA...

PRILOZI

Zabiljeska 1173/11
Obavjestenje
Otpust
Rjesenje po zahtjevu

Prikrivanje ubistva
Falsifikovanje obdukcije
Zahtjev
Disk sa dokazima

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 370

Na znanje sudu iznosim činjenicu da je Vladi RS i Pravobranilaštvu RS ponuđeno početkom 2011-te da upotrijebi dokaze koje sam im dostavio i procesuira odgovorne za prikrivanje ubistva Ivone Bajo, a da isplati samo 1000 KM odštete zbog nezakonitog zarobljavanja i troškova propuštenog leta za Cirih, što su odbili. Odlukom da zaštiti one koji su ubili osmogodišnju djevojčicu prilikom krijumčarenja Vlada i Predsjednik RS su uzrokovali naredne događaje uključujući i sve tužbe podnesene Osnovnom Sudu u Bijeljini.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 050754 13 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

100000 (STO HILJADA) KM


DOPUNA TUŽBA ZA NADOKNADU NEMATERIJALNE ŠTETE

Zahvaljujem na preciznom objašnjenju, šta je to tačno nejasno, odnosno nedostaje po mišljenju Suda u tekstu dostavljene tužbe zavedene pod oznakom 80 0 P 050754 13 P.
Što se tiče sporednih potraživanja, koja nisu navedena, ovom prilikom se izjašnjavam da njih i nema, a potraživanje u pogledu glavne stvari sam definisao u 10 tačaka tužbenog zahtijeva. Nadoknadu za troškove postupka takođe ne tražim, jer je materijalno simbilična, pošto sve radim sam. Tražena suma od 100000 KM je u svih 10 tačaka povezana sa predmetom 80 0 P 039221 12 P koji se i pominje u svakoj ponaosob, te su sve i dio potraživanja u pogledu glavne stvari tužbe.
Tužbom se dakle traži nadoknada za nematerijalnu štetu koju mi je svojim radnjama uzrokovala tužena RS.
Ostajem u cjelosti kod dostavljenog tužbenog zahtjeva, a u nastavku ću pojasniti zašto su tačke 6, 7 i 8, iako se kako je Sud konstatovao zasnivaju na istom osnovu, razdvojene a ne sastavni dio jedne tačke.
Istina je dakle da je u sve 3 navedene tačke navedeno da tražim nadoknadu za "pretrpljene duševne bolove" ali je u svakoj od njih uzrok različita radnja tužene RS. Konkretno u tački 6 navodim da je moja tužba lažno predstavljena, dok je u tački 8, lažno predstavljen dokument OT Bijeljina.
Konkretno, tužena RS je lažno prikazala da sam tražio odštetu zbog smrti Ivone Bajo, dok je u tački 8 lažno navedeno da u spisu organa tužene RS KTA -596/09, stoji "da je žica pokidala krvni sud" Ivone Bajo.
OSNOV ZA TAČKU 6
OSNOV ZA TAČKU 8
Nadam se da je sasvim jasno, kako se u tačkama 6 i 8 radi o totalno različitim radnjama, koje nisu povezane jedna sa drugom, jer je prva vezana za moj dokument, a druga za dokument same tužene RS.
Što se tiče tačke 7, tužena u donesenoj presudi lažno navodi da u ZOO, nisu predviđeni vidovi nematerijalne štete koje potražujem, a tražio sam je po osnovu nanesenog duševnog bola, zbog povrede časti i ugleda, te dostojanstva, sve uzrokovano radnjama u toj parnici tuženog AD Univerzal.
Navodim sada relavantne stavke iz ZOO: (za pretrpljene duševne bolove te zbog povreda ugleda i časti) a koje sam ja i upotrijebio u tužbenom zahtijevu zavedenom pod oznakom 80 0 P 050754 13 P. Da bi sudu bilo što jasnije kakav je efekat izazvala radnja tužene kojom se tvrdi da u odredbama ZOO nisu predviđeni vidovi nematerijalne štete koje sam naveo osjećao sam se kako RS pokušava da napravi budalu od mene, smatrajući da nemam pojma, ne samo šta piše u ZOO-a, nego da ne znam ni šta sam napisao u tužbi.
Prihvatam da je subjektivan osjećaj to što mene lično neko pokušava da prevari, da kako rekoh smatra da sam budala i da je to Sudu sasvim nebitno, da mi time nije nanesen duševni bol, te da ne zavrijeđuje nadoknadu, no i ta radnja u tački 7 se razlikuje od onih u tačkama 6 i 8, te se dakle ne radi o ponavljanju.
Ista je samo posljedica, (duševni bol) u sve tri tačke, 6, 7 i 8, dok su uzroci različiti.

Isti je slučaj i sa tačkama 1, 2 i 3 gdje je tužena RS "propustila da utvrdi istinitost" te tražim nadoknadu "za pretrpljene duševne bolove" u sve tri tačke, ali za 3 različite NEIZVRŠENE radnje.
Očekujem da će Sud detaljno proučiti iznesene argumente i uvjeriti se da je u svih 10 tačaka, osnov neka drugačija radnja ili drugačije nepostupanje tužene RS, a sve vezano za istu parnicu i usvojiti ovu tužbu, a na meni je teret dokazivanja, da uvjerim sud, da li je to što me neko tretira kao budalu, što propušta da izvrši radnje koje su mu dužnost, uskraćuje mi dokumente potrebne za parnicu i slično, nešto što mi je nanijelo štetu i duševni bol. Na sudu je onda da presudi da li će usvojiti svih 10 tačaka ili će neku od njih odbaciti kao neosnovanu ili kompletan tužbeni zahtijev.
Što se tiče činjenica sve sam opisao u tekstu tužbe a sada navodim jedan od pasusa:
"Na strani 3 Presude, tužena RS navodi da sam tražio nadoknadu zbog smrti sestričine, što je bestidna laž, vidljiva u samoj presudi, (kompletna u prilogu) jer već na strani 1, u opisu zahtjeva koji se odbacuju, nema ni pomena o tome nego ih zasnivam po osnovu duševnih bolova, povredama, časti i ugleda."
Ovde sam jasno naveo činjenicu, (izvršenu radnju) te gdje se to nalazi (strana 3 presude) kao dokaz moje tvrdnje. Sama "Presuda" je dostavljena u prilogu tužbe a osim nje su tu i "Zahtjev 08.01.2013" te "Obavijest 04.01.2010." kao direktni dokazi, dok su prilozi "Zahtjev 11.02.2010." i "Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr" indirektni, odnosno uloga im je da pokažu, kako izvršene radnje tužene RS navedene u 10 tačaka nisu izolovan i nenemjeran događaj, nego samo manji dio četvorogodišnjeg terora, diskriminacije i ponižavanja, koje brutalnim pravnim nasiljem demonstrira tužena RS.
Na kraju sam predložio shodno zakonu da se kao dokaz pribavi spis 80 0 P 039221 12 P koji je u posjedu tužene, te saslušaju svjedoci, čije pribavljanje, odnosno prisustvo, ne mogu ja obezbijediti, nego samo sud, a sve to ukoliko zastupnik tužene ne ponudi dogovor. Na znanje sudu iznosim činjenicu da je Vladi RS i Pravobranilaštvu RS ponuđeno početkom 2011-te da upotrijebi dokaze koje sam im dostavio i procesuira odgovorne za prikrivanje ubistva Ivone Bajo, a da isplati samo 1000 KM odštete zbog nezakonitog zarobljavanja i troškova propuštenog leta za Cirih, što su odbili, a nedavno je Predsjedniku suda dostavljen podnesak u kome je skeniran jedan od negativnih odgovora. Tekst tog dokumenta je objavljen na internet lokaciji:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/31/3582426
Odlukom da zaštiti one koji su ubili osmogodišnju djevojčicu prilikom krijumčarenja Vlada i Predsjednik RS su uzrokovali naredne događaje uključujući i sve tužbe podnesenu Osnovnom Sudu u Bijeljini.
Od prvostepenog suda očekujem da poslije ove dopune odnosno pojašnjenja, usvoji tužbu, no ako se to ne desi, ostaje redovna zakonom predviđena procedura pred Okružnim sudom, koji je u prvoj polovini ove godine, usvojivši moje žalbe već vratio dvije tužbe prvostepenom sudu, koji je pokušao opstrukciju parnica.
Rješenjima u predmetima 80 0 P 043324 13 Gž i 80 0 P 043325 13 Gž prihvaćeni su svi argumenti koje sam izneo u dopunama, a koje su prethodno sudije Osnovnog suda uporno ignorisale. To naravno ne znači da sam i sada u pravu, a ako sud i dalje smatra da je tužba neuredna neka istu odbaci, a ja ću svejedno nastaviti dalje pravnu borbu sa mafijom koja je okovala zemlju takvom snagom da su i sudije u strahu od nje...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 369

Sudije koje će postupati po nalozima Milorada Dodika, direktno ili indirektno preko VSITV-a, odnosno Zlatka Lagumdžije ili Bakira Izetbegovića, da bi štitili njihove pljačke i prikrivali ubistva ne zaslužuju da se bave ovim odgovornim poslom, a dok ne padne mafijaški režim, ja ću da objavljujem imena odgovornih i dokaze o kršenju zakona onih koji su to činili.

OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI
PREDSJEDNIKU OKRUŽNOG SUDA

(NE)POSTUPANJE SUDIJE ĐONLIĆA
Napomena: Lokacija web stranice koja sadrži dokaze na koje se poziva tekst biće poslata na internet adresu Okružnog suda, radi lakšeg praćenja sadržaja i pristupa linkovima.
UMJESTO DA OBJASNE PORODICI NASTRADALE DJEVOJČICE NELOGIČNOSTI I DOKAZE DO KOJIH SMO DOŠLI, (AKO IMAJU OBJAŠNJENJE) TUŽIOCI SU SE POSAKRIVALI NA POSLEDNJEM SPRATU ZGRADE I IZDALI NAREDBU O ZABRANI PRISTUPA PORODICI. OČITO JE DA OBJAŠNJENJA NEMAJU, A POSLJEDICA SVEGA SU KRIVIČNA DJELA SUDSKE POLICIJE I SUDIJA, KOJI POTPOMAŽU TU ZLOČINAČKU ORGANIZACIJU.
U prethodnom periodu sam se više puta obraćao Okružnom i Osnovnom sudu u Bijeljini, ukazujući na kriminalne radnje, vezano za prikrivanje dokaza o ubistvu Ivone Bajo, prilikom krijumčarenja i to prije svega tužilaca iz OT Bijeljina, te djelimično i nekih pripadnika MUP-a, apelujući da sudije primjenjuju isključivo važeće zakone i poštuju garantovana prava.
Nažalost, to se nije desilo, jer su sudije oba suda pokazale očiglednu pristrasnost i pomagale prije svega tužilaštvu i sudskoj policiji u legalizaciji fašizma, a takođe i u parnicama u kojima sam taktički, (jer krivično nije bilo moguće) raskrinkavao, laži, zloupotrebe i krivična djela tužilaca.
Mnogo više slučajeva kršenja zakona su učinile sudije Osnovnog suda i praktično ne postoji nijedan koji je postupao, vezano za moje pravne interese, a da nije zloupotrijebio svoj položaj, što sam obrazložio sa predočenim dokazima na web stranici "PRESUDE PO NARUDZBI":
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/21/3578076
Takođe je Okružni sud konstatovao kršenje pravila postupka u nekim predmetima, što sad nije tema, a s obzirom da zemljom vlada mafija, nijedno rješenje ne smatram regularnim, pa ni ona koja su u moju korist, jer do ovoga nije ne smjelo doći da se poštovao zakon.
PRAVA GARANTOVANA USTAVOM I ZAKONOM SU MOJA I NE TREBA MI NIČIJA DOZVOLA NITI PRIZNANJE DA SU MOJA, A ONI KOJI SU POKUŠALI DA OTIMAJU TA PRAVA, MORAĆE DA OBJAŠNJAVAJU SVOJE POSTUPKE U SKOROJ BUDUĆNOSTI PRED SUDOM...
Što se tiče sudija Okružnog suda, postoji velika razlika u odnosu na Osnovni sud, jer nije postojao ne samo vizuelni kontakt i iznošenje argumenata, nego je i pismeni uglavnom bio posredan, putem prvostepenog suda.
Izuzetak je predmet "12 0 K 001162 10Kpp" koji je u startu pokrenuo Okružni sud, te sam mogao direktno da se pismeno obraćam istom sudu, a u svim drugim slučajevima, je to bilo posredno. Zašto je to važno ?
Tokom poslednje 3 godine od kada se otvoreno primjenjuje diskriminacija prema svim srodnicima ubijene osmogodišnje djevojčice, sudije Osnovnog suda, su "gubile" priložene dokaze, falsifikovale moje podneske, izbacivali djelove, falsifikovali činjenice i dokaze u postupku da bi pomogli suprotnoj strani, smišljeno kršili pravila postupka iako sam ih pismeno upozoravao, te otimali zakonom garantovana prava.
Sve to se može vidjeti ne pomenutoj web stranici, no podvlačim, da sam važan dio dokaza o tome dobio isključivo zahvaljujući profesionalizmu predsjednika Osnovnog suda, koji mi je putem sekretarijata, dostavljao tražene dokumente.
Dakle s obzirom na sve navedeno, ne mogu biti siguran da je u pojedinim predmetima gdje su potvrđene nezakonite odluke Osnovnog suda, stiglo sve do drugostepenog ili je nešto usput ponovo "nestalo".
Stoga ću ovom prilikom istaći samo sudiju Đonlić Mensura, kao negativan primjer, uz opasku da mu je u 2 slučaja podršku prižila sudija Zorić Milena, kada su osim drugih zloupotreba koje ću navesti na drugostepenim nivou, podržali i ozvaničili fašističke metode koje primjenjuje mafijaški režim, oličene u "usmenoj naredbi" da:
ZDENKU BAJO, BUDIMKI BAJO I SVIM SRODNICIMA UBIJENE IVONE BAJO, NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA.
No da krenemo hronoliški od marta 2010-te godine.
Dana 23.03.2010. sudija Đonlić izdaje naredbu za pretres prostorija koje koristim, na osnovu lažne prijave dvojice građana za "Ugrožavanje sigurnosti".
Svima je bilo jasno da ne postoji nikakva prijetnja iz relevantnog člana KZ-a, jer sam napisao da će svi odgovorni završiti u zatvoru zbog prikrivanja ubistva, uz predočenu fotografiju materijalnog dokaza, torbe koju je portir "Univerzala" gdje se krijumčarila roba, (da li u prahu ili dugim cjevima, nebitno) u sadejstvu sa inspektorom Marković Dragoslavom i tužiocem Stjepanović Danicom, uklonio sa mjesta zločina, te su je oprali hemijskim sredstvom, da uklone tragove ubistva.
Uz nesporne argumente da se sudija našao u apsurdnoj situaciji, jer sam navodno izneo opasne prijetnje po život i tijelo nekih osoba, koji su i dostavili kopiju poslatu sa mog mejla, (kreiranog u pošti uz ličnu kartu, dakle nesporno je porijeklo i moj potpis na kraju), što znači da postoje dokazi izvršenja, a onda se izdaje naredba za pretres, kako bi se pronašli dokazi ??? Sve sa posebnim osvrtom na to da se traži pljenidba računara ???
ZAŠTO JE "ISTRAZI" POTREBAN MOJ RAČUNAR, KAD VEĆ IMAJU IP ADRESU ODAKLE JE STIGLA PORUKA I SAMU PORUKU ???
Zato što žele da mi otmu ne samo taj, nego i druge dokaze koje imam, a za koje ne znaju, da me uplaše i znajući sebe, kakvi su kriminalci, podnosioci lažne prijave, nisu mogli da zamisle da postoji neko kome neće pronaći ništa vezano za krivična djela. Takođe je iz teksta Naredbe vidljivo da uz obavezno odnošenje računara, znajući da je "ugrožavanje sigurnosti" obična laž, ističe se da se traži bilo šta, što bi moglo da me kompromituje. Za vrijeme pretresa sam sumnjao da će mi nešto podmetnuti, no "srećom" pronašli su zabranjeni predmet druge osobe, a pomislili da je moj...
Početkom 2013-te sam u razgovoru sa OT Doboj saznao da je donesena odluka o nesprovođenju istrage jer nema elemenata krivičnog djela, uz komentar da su to znali i podnosioci, ali su se "uplašili" pa me prijavili ???
Čega su se uplašili - da će završiti u zatvoru, jer to sam napisao ?
Vidite, ja sam imao protiv sebe MUP, OT Bijeljinu, Okružni sud, Republičko tužilaštvo, OT Doboj, danonoćni nadzor, praćenje i prisluškivanje, te stražu u 3 smjene pred kućom, pa se nisam uplašio, nego sam tražio da mi se sudi što prije, jer zaboga, "građani" su donijeli dokaze protiv mene.
Nisam se uplašio, jer znam da ne postoji nijedna riječ prijetnje i hoću da se to i sudski ustanovi, da se vrate računari i skine lažna predstava o meni, jer su me isti sinhronizovano predstavljali kao manijaka i psihopatu, koji prijeti ne samo njima, nego svima redom...
NISAM SE UPLAŠIO JER NISAM KRIV, A ONI SU SE UPLAŠILI... ZAŠTO ? ODGOVOR SE SAM PO SEBI NAMEĆE.
Da sam tražio suđenje odmah vidi se iz narednog navoda, a cijeli tekst je na linku ispod:
"Kako nemaju nijedan argument za podizanje optužnice, oni ce pokusati da sto duze zadrze ovakvo stanje. Stoga trazim od suda da upozori tuzioca da je ZKP, predvidio clan Kaznjavanje za odugovlacenje postupka, te da zahtijeva da neodlozno podignu optuznicu, jer su naveli da im mjesecima saljem pretece poruke i prema tome imaju na desetine dokaza ili da odustanu od nje. Po zakonu, ja imam pravo na sudjenje bez odlaganja i potpuno je nezakonito da se drzim u statusu kriminalca iako ne postoji sudska presuda koja to konstatuje i ponavljam niti jedan argument za podizanje optuznice. Da se radi samo o ovome, ja ne bih ni reagovao, ali skrecem paznju sudu da ovim nezakonitim postupkom koji su inicirali pripadnici tuzilastva, policija i sud, su prevareni i iskoristeni da bi me pomenuti kriminalci sprecili ili bar usporili u borbi za dokazivanje njihove krivice.

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2011/12/23/3043947
Naravno tužilaštvo je odugovlačilo i odbili su da vrate računar, te sam tražio od OT Doboj podatke o tome, na šta sam dobio odgovor da "ZBOG ZAUZETOSTI NIŠTA NIJE RAĐENO" !!!???
ZAMISLITE ! OT BIJELJINA U SMRTNOJ OPASNOSTI OD "PSIHOPATE" A TUŽIOCI "NEMAJU VREMENA"...
Kako je prošlo više od 8 mjeseci ponovo podnosim zahtjev za povrat računara i lično odlazim do sekretarijata, iznoseći argumente za to iz člana ZOKP-u "Kažnjavanje za odugovlačenje postupka".
(1) Sud može u toku postupka kazniti novčanom kaznom do 5000 KM tužioca, branioca, punomoćnika ili zakonskog zastupnika i oštećenog, ako su njihovi postupci očigledno upravljeni na odugovlačenje krivičnog postupka.
A sada slijedi dio iz podnesenog dokumenta, dok se cijeli tekst nalazi na linku ispod:
Zahtijevam da se računari moje sestre, čiji sam zastupnik i g. Xxxxxxxx odmah vrate u posjed vlasnicima, jer je očito poslije osam mjeseci da to što radi tužilaštvo nema nikakve veze sa zakonom, jer je pogaženo moje pravo na suđenje u razumnom roku. Skrećem pažnju da je nedavno izvršen napad u Banjaluci sa ciljem uništenja dokaza, a to gdje se isti nalaze ne znamo mi obični građani, nego upravo tužioci.
Osnovano sumnjam s obzirom da se u međuvremenu desilo više nemilih događaja u režiji tužilačke mafije, da će pokušati uništiti pomenute računare ili alternativno podmetnuti neki materijal, koji bi me povezao sa Bin Ladenom, Mladić Ratkom, Al Kaidom, atentatom na Kenedija, Linkolna ili Cezara, ko zna šta im sve može pasti na pamet.
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2011/12/11/3008659
Iz ove perspektive, veliko je pitanje da li bi i taj zahtjev bio odbijen da nisam podsjetio na zakonom predviđene radnje, što je došlo i do predsjednika, te se moj zahtijev prihvata:
Vidljivo je da se osim računara pominje i automatska puška sa smišljeno lažnim obrazloženjem da su "ODUZETI OD OSUMNJIČENOG BAJO ZDENKA" umjesto da se navede da su pronađeni i privremeno oduzeti.
Naime samo nekoliko dana kasnije po odnošenju osoba X je dala izjavu u CJB Bijeljina, te iako su na sve načine pitanjima pokušali da to dovedu u vezu sa mnom jasno rekla da se radi o oružju njegovog oca zaostalog iz rata:
Iz pitanja se nedvosmisleno vidi da je sama puška apsolutno nevažna, nego se sve svodi na to da se dođe do kakvog takvog odgovora, da sam nekad možda prošao blizu, čuo ili vidio oružje, kojim bih naravno napao "uplašene građane"...
I na kraju, iako sam pismeno tražio i od Suda i od OT Bijeljina da se provjeri ispravnost računara, to se nije desilo, nego se predaju bez kontrole:
Vidljivo je da sam računare preuzeo 22.12.2010. što je 9 (DEVET) mjeseci od podnošenja prijave, a na taj broj ću kasnije podsjetiti vezano za drugi pravni problem, a sada dodajem samo to da sam zbog uništavanja programskog koda podneo tužbu protiv RS, za šta je jedan od odgovornih i sudija Đonlić, te mu je u interesu da sabotira sve moje pravne interese...
Važno je istaći da mi je 3 mjeseca od pretresa i poslije danonoćnog nadzora sipan otrov u pivo 23.06.2010. a uvjeren sam da se u slučaju odlaska u bolnicu živ ne bih vratio, odnosno da bih završio kao godinu dana kasnije tužiteljica Dijana Milić, koja je na sličan način optužena. Time bi se prijava završila smrću osumnjičenog, uz možda objašnjenje da je "uhvaćen" u nezakonitim aktivnostima, uzrokovanih "ludilom" sa "neoborivim dokazima" do kojih su došli istražitelji, isti "pretjerao sa dozom" a što bi "nesporno" pokazala obdukcija...
No, pošto sam nažalost preživio, sve se prikriva, uvodi zabrana pristupa, a ja opisujem usmeno i pismeno u zabilješkama, te i u medijima kao neko ko je "otišo na živcima":
Fašistička naredba koju sam pomenuo se konstantno sprovodila od početka 2010-te, ali na sve moje zahtjeve da dobijem pismeni primjerak, to se odbijalo, pa sa obzirom da je u suprotnosti sa Ustavom garantovanim pravima, da bih imao dokaz da se sprovodi, bio sam prisiljen odbiti naredbu da se udaljim kako bih bio uhapšen i na sudu došao do dokaza o tome: Ne shvatajući moj plan, iako je pretres inkvizitorskim metodama vodila sudija Dević (80 1 Pr 004323 11 Pr ne dozvolivši ne samo meni, nego ni predstavniku MUP-a, da postavlja pitanja) svjedok Mićić u zapisnik saopštava tekst naredbe, a pošto sam uz opstrukciju sudije, a pomoć predsjednika suda ipak uspio da dođem do njega, objavljujem sve na internetu i obavještavam sve državne organe. Poslije toga se sve pokušava minimizirati, a na kraju sasvim negirati, te na narednim suđenjima, druge osobe istu naredbu opisiju na različite načine, ali prije svega blaže...
Ako zanemarimo sudiju Dević, na njenu presudu sam uložio žalbu ističući da je prekršeno moje pravo da ispitujem svjedoke, što se jasno vidi iz zapisnika, no sudija Đonlić to negira, obrazlažići da to što sam se potpisao u svojstvu okrivljenog znači da sam imao priliku za ispitivanje i priznao time regularnost ???
Poslije te smišljeno plasirane laži podnosim zahtjev za izuzeće pomenutog sudije iz svakog daljeg predmeta, a podsjećam da je obaveza suda "Zaštita prava" predviđena članom 5 Zakona o sudovima. Slijedi dio navoda iz tog podneska:
Zašto su tužioci sakrili dokaze ubistva i obmanuli javnost i vještake, zašto se krši ustav i zakon, te se zabranjuje porodici podnošenje prijave i dostava dokaza. Zašto sudska policija ne dozvoljava pristup i ostvarenje zakonom garantovanih prava? Zašto mi sud ne dozvoljava ispitivanje svjedoka, zašto se kriju zapisnici i zašto se falsifikuje istina ??? ZAŠTO SE OD SUDA TRAŽI DA KRŠI ZAKON I ZAŠTO SUD DOZVOLJAVA MANIPULACIJE I KRIMINAL TUŽILAŠTVA ???
Vjerujem da se na istog vrši pritisak, da donosi odluke mimo zakona i pristrasno, a što ima za poslijedicu disciplinske prekršaje i krivična djela.
Već sam ranije upozoravao da je organizovani kriminal, poslije likvidacija rafalima i eksplozivom, koje su ostajale "nerazjašnjene" ali i stalni mač nad glavom mafije, prešao na tihe metode, prije svega trovanje protivnika! U svojim ranijim podnescima sam navodio da je meni lično tokom meča Srbija - Njemačka, na svjetskom prvenstvu u fudbalu 2010. godine, ako se dobro sjećam to je bio 23. jun, sipan otrov u piće, što je uzrokovalo zdravstvene probleme narednih 7 dana. Srećom, povratio sam dio sadržaja i preživio i možda je najvažnije to što nisam htio u bolnicu, gdje bi me vjerujem dokrajčili...

Tekst tog zahtijeva sam objavio na web stranici:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/29/3106395
Zbog konstantnog bezakonja, terora i diskriminacije koja se primjenjivala zbog zaštita ubica Ivone Bajo, primjenom navedene fašističke naredbe, odlučio sam početkom 2013-te da podnesem krivične prijave protiv svih odgovornih za čija sam krivična djela prethodno imao razumjevanje, smatrajući da je manja šteta da budem nepravedno prekršajno osuđen, nego da neki sudija bude suspendovan zbog prijeve neke "svjedokinje" poput slučaja "sex afere", koji se završio "prirodnom smrću" tužiteljice Dijane Milić". Tek usput da dodam da tužioci iz OT Bijeljina tvrde da oni ne mogu krivično da odgovaraju ni za kakvo djelo, što su uostalom i primjenili prikrivajući ubistvo.
Tako je predata i "PRIJAVA PROTIV DEVIC I DJONLICA":

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/26/3533277
No to nije spriječilo sudiju Đonlića na novo bezakonje u predmetu 80 1 Pr 007070 12 Pr, u kome se bezočno montirala lažna optužnica i na više načina kršio zakon, čime neću sad da produžavam ionako predug tekst, jer postoje već 3 tužbe za utvrđenje diskriminacije gdje ću tražiti svjedočenje svih aktera koji su kršili zakon, a skrećem pažnju samo postupanje sudije Đonlića.
Pošto je prvo sudija Đurić ignorisao moj jasan zahtjev da se primjeni zakon, član 5 ZOS "Zaštita prava"
Sudovi štite prava i slobode zajamčene ustavima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i zakonom, te obezbjeđuju ustavnost i zakonitost.

Isto su učinili i sudija Zorić, po žalbi na presudu, te na kraju sudija Đonlić po žalbi na zahtjev za ponavljanje postupka u kome sam dostavio novi dokaz o tretmanu koji s primjenjuje, (preuzet 18.01.2013. pedeset dana poslije pretresa), a koji istovremeno dokazuje da je svjedok Čavić lažno svjedočio, što je predviđeno članom 73, stav a) ZOP-a:
ako se dokaže da je odluka zasnovana na lažnoj ispravi ili na lažnom iskazu svjedoka ili vještaka;"
Moj zahtijev prvo odbija sudija Đurić pogrešnom primjenom članova iz ZOPP-u tvrdeći da sam trebao dostaviti pravosnažnu presudu iz krivičnog postupka, što se ne traži u ZOP-a, ali je obavezno u ZOPP-u.
Iako sam to uočio i jasno opisao u svojoj žalbi, sudija Đonlić, sve lažno predstavlja, falsifikujući moje navode, kao da sam ja tražio primjenu članova iz ZOPP-u. To se jasno vidi u donesenom rješenju, a moj zahtjev i žalba su u predmetu:
Sudije Đurić i Đonlić su dakle napravili miks člana 73 ZOP-a u kome se traži samo dostava dokaza i članova iz ZOPP-u, a sada navodim kako sam u žalbi argumentovao dokazivanje te greške:
"Radi se naime o odredbi iz člana 257 ZOPP-u, stav:
4) u slučajevima iz člana 255. tač. 4. i 5. ovog zakona - od dana kad je stranka saznala za pravomoćnu presudu u krivičnom postupku, a ako se krivični postupak ne može provesti, onda od dana kad je saznala za obustavu tog postupka ili za okolnosti zbog kojih se postupak ne može pokrenuti;
a vezano za relevantni stav člana 255 istog zakona:
4) ako se odluka suda zasniva na lažnom iskazu svjedoka ili vještaka ili na ispravi koja je krivotvorena ili u kojoj je ovjeren neistinit sadržaj;
U ovom zakonu predviđen je članom 257, krajnji rok od 5 godina za ponavljanje postupka, te je pretpostavka za to okončanje krivičnog postupka, no u ZOP-a rok za podnošenje zahtijeva je svega 6 mjeseci, što nije dovoljno ni za odluku o sprovođenju istrage s obzirom da tužilaštva kriju spise godinama po fiokama, te je stoga zakonom predviđeno, samo:
a) ako se dokaže da je odluka zasnovana na lažnoj ispravi ili na lažnom iskazu svjedoka ili vještaka;

Ovde čak ne isključujem mogućnost da sudija Đonlić, sa već unaprijed poznatim odbijajućim rješenjem, nije ni bio dovoljno koncentrisan prilikom čitanja žalbe, a neposredno pred kolektivni godišnji odmor, te nije ni primjetio da ja ukazujem sasvim suprotno od onoga što je u svom rješenju napisao, što ga ne opravdava... Tekst te žalbe sam objavio na internet lokaciji "ZALBA NA 80 1 PR 007070 13 PVLP":
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543272
Siguran sam da pravnicima ne treba objašnjavati besmislenost pretpostavke da se za 6 mjeseci koliko je rok za podnošenje zahtijeva, može doći do PRAVOSNAŽNE presude u krivičnom postupku, no zbog građana koji se mogu naći u sličnoj situaciji, vraćam se sada na onih 9 mjeseci kada sam mjesecima tražio da mi se sudi, dok je to tužilaštvo odugovlačilo, a sve do danas poslije dvije i po godine nemam odluku o tome, postoji zabrana pristupa u OT Bijeljina, ne dozvoljava mi se pristup podacima o ranije podnesenim prijavama, a sudije sinhrinizovano ubacuju obavezu iz drugog zakona o obavezi dostavljanja pravosnažne presude.
Iz sudske arhive Okružnog suda u Bijeljini postoje optužnice, koje su tek poslije 10 godina, dočekale prevosnažnost, a navodim jednu nešto bržu od 09.06.2011.

U presudi je navedeno da je optuženi Z.Z. dana 18.07.2004. godine, u večernjim satima, ispred-------------------------, zajedno sa R. D., bez razložno, fizički napao na P. Z., koji je prisustvovao svadbi organizovanoj u motelu, te su obojica, udarajući ga rukama i nogama po raznim dijelovima tijela, nanijeli P. tešku tjelesnu povredu u vidu; izbijanja tri zuba (gornje lijeve jedinice, donje desne jedinice i donje lijeve dvojke), iščašenja jednog zuba, te, nagnječenja glave i grudnog koša sa krvnim podlivima na području glave i lica, pa ga je ovaj sud osudio na kaznu zatvora u trajanju od 6(šest) mjeseci.
Iz datuma se vidi da je proteklo skoro 7 godina od događaja do presude. Izvorna lokacija na sajtu suda:
http://oksud-bijeljina.pravosudje.ba/
U mom slučaju je trabalo 9 mjeseci da mi se samo vrati računar, a do danas nemam odluku, (samo znam da je donesena) dok recimo postoje dvije moje krivične prijave protiv AD Univerzal i portira iz 2010-te, koje ne samo da nisu pravosnažno okončane, nego su sakrivene, jer postupanje po njima vodi na robiju više tužilaca iz OT Bijeljina, te nekoliko desetina, pa i stotina pripadnika zločinačke organizacije.
Na zahtijev za pristup informacijama podnesen 08.01.2013. o tim prijavama uz jasno naveden podatak da mi je potrebno za parnicu sa AD Univerzal, nikada nije odgovoreno, te nema nikakve sumnje da ih je Kovačević Novak sakrio ili uništio.
SVE NAVEDENO JE OD STRANE TUŽILAŠTVA UZ POMOĆ POJEDINIH SUDIJA, PRIJE SVEGA OSNOVNOG SUDA IZVRŠENO DA BI SE ZAŠTITILI REŽIMSKI TAJKUNI IZ ASA AUTA, HAAK TRANSA IZ FEDERACIJE TE AD UNIVERZAL IZ RS.
ZLOČINAČKA ORGANIZACIJA NA DRŽAVNOM NIVOU, KOJA JE PRILIKOM ŠVERCA UBILA OSMOGODIŠNJE DIJETE...

Zato je porodica Bajo diskriminisana, zato smo za tužilaštvo, za sudsku policiju, za sud, mi STOKA, koju treba otjerati da bi, ne građani, nego kriminalci imali mir. Ne primjenjuje se prema meni Zakom o javnom redu i miru i Zakon o prekršajima, nego ZAKON O MIRU TAJKUNA, u kome je od prava garantovanih Ustavom, jača usmena naredba jednog kriminalca o čijim sam krivičnim djelima dostavljao dokaze svim sudijama koji su postupali.
No to me neće zaustaviti. Materijal koji sam poslao Interpolu, Evropskom parlamentu, stranim ambasadama i istražnim organima susjednih zemalja već pokazuje rezultate vidljive i slijepoj boginji pravde.
Sudije koje će postupati po nalozima Milorada Dodika, direktno ili indirektno preko VSITV-a, odnosno Zlatka Lagumdžije ili Bakira Izetbegovića, da bi štitili njihove pljačke i prikrivali ubistva ne zaslužuju da se bave ovim odgovornim poslom, a dok ne padne mafijaški režim, ja ću da objavljujem imena odgovornih i dokaze o kršenju zakona onih koji su to činili.
I na kraju u internet verziji ovog dokumenta prikazujem šemu krivičnog postupka:
12 FAZA DO PRAVOSNAŽNE PRESUDE I SVE TO MOŽE ZA 6 MJESECI, PO SUDIJI ĐONLIĆU !!!

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 368

Iako sam priložio i skenirana zaglavlja krivičnih prijava i jasno naveo zbog čega su mi potrebni podaci, nikada mi nije odgovoreno, te na glavnoj raspravo nisam mogao koristiti te podatke. Zabrana pristupa je i dalje na snazi, a s obzirom da mi se osim toga ne odgovara ne zahtijeve, te nisam dobio obavjest o nesprovođenju istrage, očito je da su te prijave sakrivene ili uništene.
SA JEDINIM CILJEM DA SE ZAŠTITE UBICE, KRIJUMČARI, PERAČI NOVCA I NJIHOVI SAUČESNICI

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU
UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA
PRITUŽBA ZA PRIKRIVANJE KRIVIČNIH PRIJAVA OD STRANE NOVAKA KOVAČEVIĆA

Član 57. Disciplinski prekršaji tužilaca (ZOVSITV)
1. povreda načela nepristrasnosti.
2. postupanje s pristrasnošću i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etničkog porijekla, nacionalne pripadnosti, seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke.
3. očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema sudiji u postupku, strankama, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama.
8. nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti.
9. neopravdano kašnjenje u provođenju radnji u vezi s vršenjem dužnosti tužioca ili bilo kakvo drugo ponovljeno nepoštivanje dužnosti tužioca.
16. upuštanje u aktivnosti koje su nespojive sa dužnostima tužioca.
22. ponašanje u sudu ili tužilaštvu i izvan suda ili tužilaštva koje šteti ugledu tužilačke dužnosti.
23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet tužilaštva.

OBRAZLOŽENJE
Tokom prve polovine 2010-te došao sam do više dokaza da je u AD Univerzal Bijeljina dovezena 23.07.2009. krijumčarena roba, (4 paketa "NEKE" robe, od čega su 3 nestala preko noći). Dokaz za to su izjave vozača i direktora Univerzala date tužiocu, čije kopije imam.
IZJAVA DIREKTORA LAZAREVIĆ ZLATANA
IZJAVA VOZAČA KEŠMER MIRSADA
IZJAVA VOZAČA MOCO NEDŽADA
No čak i da je krijumčaren kokain, što pretpostavljam s obzirom da je preko Bobar banke istog vlasnika, narko mafija prala novac još od 2008-e, to nije toliko značajno, kao činjenica da je odmah po ulasku kamiona koji je dovezao robu, na asvaltu pred Univerzalom pronađena smrtno ranjena osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo.
Kamion je pobjegao prije dolaska policije, te se danima prikrivalo da je uopšte postojao, dok ja to nisam otkrio, te je tako i došlo da saslušavanja svjedoka. Ali ono što se kasnije prikrivalo je to da je kamion bio tehnički neispravan, sa rezervoarom našpanovanim trakama pod velikim opterećenjem.
Portir je dakle pomogao kamionu da pobjegne i prećutao to u izjavi datoj MUP-u 28.07.2009. (što je priznao tek 10.08.2009. u OT Bijeljina). Međutim tokom maja 2010-te razgovarao sam sa g. Sofronić Blagišom, portirom, koji je tada priznao da je uklonio sa lica mjesta torbu djevojčice.
Slika te torbe je u prilozima, a vidi se da je kaiš dvostruko presječen, dio nedostaje a većina ostatka je oprana jakim hemijskim sredstvom ? Kako je na dan sahrane djevojčice ista osoba prišla grupi u kojoj sam bio prisutan te nam pričala da je vidio djevojčicu, kako se kreće prije pada, krivuda i iskašljava krv, što je poslije podmetanja od strane tužioca da je uzrok smrti pad na žicu, porekao u izjavama datim policiji u tužiocu. No greškom je svjedočio da je na asvaltu bilo više tragova krvi prije mjesta pada, što se takođe vidi na slici "Mrlje krvi".
Zbog toga podnosim krivičnu prijavu sa dokazima, čiju kopiju prilažem, a po pečetu se vidi da je predata 24.06.2010. od kada je prošlo više od tri godine ("Prijava protiv Blagise").
Krajem godine predajem i "Prijavu protiv Univerzala" kao pravnog lica, 02.12.2010. što se takođe vidi u prilogu. Navodim sada samo dio sa završetka prijave, jer je bitan za ovu pritužbu:
"Dodajem da o ovom slučaju imam mnogo više podataka, koje sam dijelom dostavio tužilaštvu, a predao sam i krivičnu prijavu protiv portira, kao fizičkog lica, te sugerišem da tužilac koji bude obrađivao ovu prijavu, obavi razgovor sa mnom, vezano za te detalje, u kome ću skrenuti pažnju na sve druge važne detalje, koje je besmisleno pisati, pogotovo zato što je dobar dio materijala u obliku slika, a postoji i jedan metalni predmet, predat tužilaštvu, koji priznaćete nije moguće umnožavati.
Ističem da mi je u poslednjih godinu dana praktično onemogućen bilo kakav razgovor sa predstavnicima tužilaštva na bilo koju temu, te odgovornost za nepostupanje po navedenim krivičnim djelima snosi isključivo ured glavnog okružnog tužioca OT Bijeljina."

Vidljivo je dakle da tada krajem 2010-te pišem da mi je već godinu dana onemogućen kontakt sa bilo kim iz tužilaštva, a da bih to dokazao morao sam odbiti naredbu sudske policije, provesti popodne u zatvoru, da bih na suđenju došao do izjave svjedoka Mićić Zorana koji kaže da po usmenoj naredbi naredbi glavnog tužioca:
ZDENKU BAJO, BUDIMKI BAJO I SVIM SRODNICIMA UBIJENE IVONE BAJO, NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA.
Dokaz za to je "Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr" u prilozima ove pritužbe!
Imam više dokaza o fašističkom tretmanu prema porodici Bajo. Tri puta sam hapšen, a 4 puta mi je suđeno zbog pokušaja da ostvarim neka prava. To je bio jedini način da uopšte imam relevantan dokaz, jer kriminalci negiraju sve, lažu pred sudom, kad su uvjereni da to neće biti otkriveno. Nisu znali da postoje i audio snimci razgovora, koji su odavno umnoženi i proslijeđeni izvan zemlje, a koristiće sa jednog dana u krivičnom postupku, protiv svih koji budu negirali svoje riječi.
Još jedan dokaz o zabrani pristupa je "Zabiljeska 1173/11" iz koje se jasno vidi da postoji zabrana pristupa za mene, te da je i dalje na snazi. Nisam dakle mogao dobiti nikakvu informaciju ni o čemu, a na oko 15 Zahtjeva za pristup informacijama mi uopšte nije odgovoreno.

Dana 05.09.2012. sam ponovo uhapšen, a jedan od zahtjeva je bio da dobijem podatke o navedenim krivičnim prijavama, s obzirom da su mi potrebni kao dokaz u parnici sa Univerzalom. U prilogu "Otpust" vidi se da je Kovačević Novak spreman na sve, da hapsi građane, koji donose dokaze o kriminalu samo da bi zaštitio počinioce.
Ako neko i ima sumnju, po pitanju razloga zašto sam uhapšen i zadržan nezakonito u pritvoru do 01:30 narednog jutra, neoboriv dokaz je "Zahtjev 08.01.2013." kojim tražim podatke o tim prijavama, citiram:
Zahtijevam shodno zakonu o slobodi pristupa informacijama od navedenog organa, da mi omogući:
1) UVID I KOPIRANJE SPISA PO MOJOJ KRIVIČNOJ PRIJAVI PROTIV SOFRENIĆ BLAGIŠE, OD 24.06.2010.
2) UVID I KOPIRANJE SPISA PO MOJOJ KRIVIČNOJ PRIJAVI PROTIV "UNIVERZALA" OD 02.12.2010.
Materijal mi je potreban kao dio dokaza u parničnom postupku protiv pravnog lica AD "Univerzal" iz Bijeljine, čije je osoblje izvršilo više radnji kako bi prikrili dokazivanje krivičnog djela ubistva i krijumčarenja, od kojih su najteži uklanjanje materijalnog dokaza torbe sa mjesta zločina prije dolaska tužioca, pomaganje bjegstva kamionu koji je dovezao 3 paketa švercovane robe, tehnički neispravan, te lažna izjava o kretanju smrtno ranjene Ivone Bajo, čime su direktno onemogućili regularne istražne radnje te nanijeli šteti mojoj porodici i meni.
Očekujem od vas da ćete postupiti nepristrasno i omogućiti da Sud ostvari uvid u spise, odnosno da nećete pružiti pomoć tuženom pravnom licu, prikrivanjem relevantne dokumentacije...

Iako sam priložio i skenirana zaglavlja krivičnih prijava i jasno naveo zbog čega su mi potrebni podaci, nikada mi nije odgovoreno, te na glavnoj raspravo nisam mogao koristiti te podatke.
Zabrana pristupa je i dalje na snazi, a s obzirom da mi se osim toga ne odgovara ne zahtijeve, te nisam dobio obavjest o nesprovođenju istrage, očito je da su te prijave sakrivene ili uništene.
SA JEDINIM CILJEM DA SE ZAŠTITE UBICE, KRIJUMČARI, PERAČI NOVCA I NJIHOVI SAUČESNICI !

PRILOZI

Torba
Mrlje krvi
Prijava protiv Blagise
Prijava protiv Univerzala
Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr
Zabiljeska 1173-11
Otpust
Zahtjev 08.01.2013.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 367

Po svemu sudeći u danu ubistva švercovan je kokain, kako u Univerzal, tako i u druga mjesta navedena u putnom nalogu. To je samo manji dio kriminala koji sam opisao na do sada 360 objavljenih članaka.

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Odjel II (Posebni odjel za organizirani kriminal i korupciju)
Obavještavam vas da već duže vrijeme dostavljam podatke istražnim organima i šaljem dokaze o krivičnim djelima.
Radi se o krijumčarenju u AD Univerzal Bijeljina iz Asa auta iz Federacije BIH, putem prevoznika Haak trans 23.07.2009. kada je ubijena djevojčica Ivona Bajo.

Detaljan opis krijumčarenja i bjegstva kamiona, je dostavljen u KT Sarajevo marta 2012-te, a ovom prilikom šaljem u prilogu web stranicu "Kantonalnom tuzilastvu kantona Sarajevo" objavljeno na internetu:

KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO
Takođe šaljem html fajl "Zlocin sa potpisom rezima" takođe dostupno na internetu:
ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA
Gdje je detaljno obrazloženo uz dokaze falsifikovanje njesta zločina, uklanjanje dokaza i falsifikovanje obdukcije.
Skenirana slika u prilogu pokazuje da je tog dana bio prisutan Slaviša Bobar, (kasniji direktor Univerzala) a trenutno jedan od optuženih u grupi Darka Eleza.

Dalje je vidljivo da su dovezena 4 paketa robe, od kojih su 3 "nestala" preko noći.
O samom S.B. nemam podataka da li je i koliko umješan, (ko je i kada odneo ta 3 paketa) no sigurno je da je portir Sofronić Blagiša izvršio više radnji da pomogne bjegstvo i prikrije ubistvo.
Njegova uloga je detaljno opisana u prilozima "Prijava protiv Blagise" te "Prijava protiv Univerzala" koje sam predao još 2010-te u OT Bijeljina, poslije čega je Novak Kovačević, zabranio pristup svim srodnicima ubijene djevojčice, te se te prijave skrivaju 3 godine...
Podsjećam da je 25.02.2012. u Bobar banci otkriveno preko 4 miliona KM transakcija narko mafije, a Bobar Slaviša, je uhapšen 10.04.2013. kao član pljačkaške grupe.
Po svemu sudeći u danu ubistva švercovan je kokain, kako u Univerzal, tako i u druga mjesta navedena u putnom nalogu. To je samo manji dio kriminala koji sam opisao na do sada 360 objavljenih članaka.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 366

Nije nevažna činjenica da je Sudija prvostepenog suda Dragoljub Đurić u avgustu 2010 učestvovao u prvoj većoj demonstraciji terora, u nezakonitom zarobljavanju majke ubijene djevojčice Ivone Bajo i mene, ne dozvolivši joj da pozove advokata, a još ranije u martu iste godine, sudija Mensur Đonlić je izdao naredbu za pretres prostorija i odnošenje računara iako nije postojala nijedna prijetnja od mene bilo kome. Samo pisanje da će odgovorni završiti u zatvoru. Za oba događaja podnesene su tužbe i postupajuće sudije osim odgovornosti za štetu za koju ih može teretiti tužena RS u tim parnicama, mogu i krivično da odgovaraju shodno odredbama člana 376 KZRS.

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU
UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

ZAISTA JE NEPRIHVATLJIVO, UVREDLJIVO I PONIŽAVAJUĆE DA UDT ODGOVARA NA SVE PRITUŽBE GRAĐANA ŠABLONSKI, DA NEMA OSNOVA ZA POKRETANJE DISCIPLINSKOG POSTUPKA BEZ IKAKVOG OBJAŠNJENJA DA LI JE KONKRETNA RADNJA SUDIJE ILI TUŽIOCA ZAKONITA ILI NE.
UDT treba jasno da istakne u odluci po ovoj pritužbi:
1) Da li je zakonita naredba da se svim srodnicima zabrani na neograničeno dug period, pristup u OT Bijeljina.
2) Da li građani imaju pravo iznositi javno mišljenje o radu državnih organa, (napisano je bilo ZAUSTAVIMO SPREGU MAFIJE I TUŽILAŠTVA, uz fotograsfiju materijalnog dokaza ubistva, koju niko od aktera pa ni sud nije smio niti da pomene, jer dokazuje kriminal pripadnika OT Bijeljina) i da za to ne budu kažnjavani.

Svako izbjegavanje odgovora na ova pitanja, je kršenje zakona i pomoć ubicama Ivone Bajo, što već čine pojedini pripadnici organizovanog kriminala iz OT Bijeljina, sudske policije MUP-a i suda...

PRITUŽBA NA RAD SUDIJE ĐONLIĆ MENSURA I ĐURIĆ DRAGOLJUBA U PREDMETU 80 1 PR 007070

Član 56. Disciplinski prekršaji sudija (ZOVSITV)
1. povreda načela nepristrasnosti
2. postupanje s pristrasnošću i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etničkog porijekla, nacionalne pripadnosti, seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke
3. očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema strankama u postupku, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama
8. nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti
9. donošenje odluka kojim se očigledno krši zakon ili uporno i neopravdano kršenje pravila postupka
23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet sudstva
OBRAZLOŽENJE
Nije nevažna činjenica da je Sudija prvostepenog suda Dragoljub Đurić u avgustu 2010 učestvovao u prvoj većoj demonstraciji terora, u nezakonitom zarobljavanju majke ubijene djevojčice Ivone Bajo i mene, ne dozvolivši joj da pozove advokata, a još ranije u martu iste godine, sudija Mensur Đonlić je izdao naredbu za pretres prostorija i odnošenje računara iako nije postojala nijedna prijetnja od mene bilo kome. Samo pisanje da će odgovorni završiti u zatvoru. Za oba događaja podnesene su tužbe i postupajuće sudije osim odgovornosti za štetu za koju ih može teretiti tužena RS u tim parnicama, mogu i krivično da odgovaraju shodno odredbama člana 376 KZRS.
Rješenje 80 1 Pr 007070 13 Pžp od 30.07.2013. dodeseno od strane postupajućeg sudije Đonlića je prepuno grubih falsifikata kojima smišljeno sinhronizovano sa sudijom Đurić Dragoljubom, pokušava da mi nanese štetu i nastavi sa otimanjem garantovanih prava, što se čini sa ciljem da me spriječi u razotkrivanju kriminalaca, koji su odgovorni za više teških krivičnih djela.
DOKAZI ZA TO SU MOJA ŽALBA I RJEŠENJE KOJE PRILAŽEM IZ KOJIH SE VIDI:
1) Sudija Đonlić Mensur u donesenom rješenju navodi, (podvučeno i označeno brojem 1):
"Protiv navedenog rješenja, osuđeni je pravovremeno uložio žalbu, bez navođenja žalbenih osnova, no, sadržina iste ukazuje, da prvostepenu odluku pobija, zbog bitnih povreda prekršajnog postupka i pogrešne primjene materijalnog prava"
Da to nije istina vidljivo je već na samom početku žalbe gdje stoji:
"Skrećem pažnju drugostepenom sudu, kao argument za uvažavanje žalbe, da je prilikom donošenja rješenja od strane sudije prvostepenog suda (Đurić) došlo do očito nenamjerne greške u primjeni materijalnog prava, te je citiram navedeno da:"
JASNO SA VIDI DA UKAZUJEM NA POVREDU MATERIJALNOG PRAVA !
2) Naredni navod iz rješenja "(...kažnjeni uz zahtjev nije priložio pravosnažno sudsku odluku donijetu u krivičnom postupku...)" označen brojem 2 je izraz koji je upotrijebio prvostepeni sud, (Đurić) te ga i ja ponavljam u žalbi kao pogrešnu primjenu materijalnog prava i ukazujem de je SUD postupao po odredbama ZOPP-u u kojima je preduslov postojanje pravomoćne presude, te navodim stavove koje je ponavljam sad ponovo sud pogrešno primjenio, dok odredbe ZOP-a nigdje ne pominju da je potrebno dostaviti pravosnažnu sudsku odluku u krivičnom postupku!
Navodim doslovno član Član 73. "Zahtjev za ponavljanje prekršajnog postupka" stav:
a) ako se dokaže da je odluka zasnovana na lažnoj ispravi ili na lažnom iskazu svjedoka ili vještaka
NEMA NAVEDENOG USLOVA DA JE POTREBNO DOSTAVITI PRAVOSNAŽNU SUDSKU ODLUKU, TE JE OČITO DA JE TO IZMIŠLJENO OD STRANE SUDIJA SAMO DA BI MI SE NANIJELA ŠTETA...
Kako je uopšte moguće da za 6 mjeseci od predavanja prijave dođem do pravosnažne presude za počinioca ??? Kada o prijavama koje sam predao prije 3 godine, (jun i decembar 2010-te) protiv AD Univerzal i portira, nemam nikakvog obavještenja, Kovačević Novak je izdao naredbu o zabrani pristupa, te sam i uhapšen da ne bih dobio podatke o tome, a na Zahtijev za pristup informacijama se uopšte ne odgovara, iako sam naveo da su mi podaci potrebni za parnicu, (Zahtjev 08.01.2013.)
CIJELI DOGAĐAJ I OVA PRESUDA SU U STVARI POSLJEDICA PRIKRIVANJA TIH PRIJAVA, KRIJUMČARENJA I UBISTVA, OD STRANE KOMPLETNE DRŽAVNE MAŠINERIJE, KAJA JE U SLUŽBI TAJKUNA KRIMINALACA IZ MAFIJAŠKOG REŽIMA !
3) U podvučenim redovima označenim brojem 3 u rješenju pogrešno se tvrdi da se ja pozivam na članove ZOPP-u koje je trebalo primjeniti, citiram:
"U konkretnoj pravnoj stvari trebalo se držati odredbi člana 255 do člana 257 Zakona o parničnom postupku ,,ZOPP“, koje propisuju znatno duze rokove (5 godina od saznanja za pravosnažno presudu u krivičnom postupku), posebice, kada se ima u vidu, da je on podnio krivične prijave nadležnom tužilaštvu protiv svjedoka, pripadnika sudske policije, na čijim iskazima su i utemeljene ranije odluke, i prvostepenog i drugostepenog suda."
Ja sam naprotiv u svojoj žalbi odmah na startu ukazao da se radi o grešci prvostepenog suda koji je primjenio ove članove gdje se traži dostava prvostepene presude, umjesto relevantnog člana 73 ZOP-a, gdje toga uopšte nema...
SUDIJA ĐONLIĆ JE MOJE UKAZIVANJE NA POGREŠNU PRIMJENU ZOPP-U NETAČNO PREDSTAVIO KAO DA JA TVRDIM DA JE TREBALO PRIMJENITI TE ČLANOVE U KOJIMA SE ZAISTA TRAŽI DOSTAVA PRAVOSNAŽNE PRESUDE...
4) Brojem 4 u rješenju obeležio sam dio u kome sudija obrazlaže svoju odluku: "U konkretnoj pravnoj stvari, nije moguća primjena Zakona o parničnom postupku. U prekršajnim stvarima se primjenjuje Zakon o prekršajima RS i, u smislu odredbi člana 8 stav 2. i 3. istog zakona, Zakon o krivičnom postupku RS, koji, za ispunjenje uvjeta iz člana 73 tačka a) i tačka b) Zakona o prekršajima RS, zahtijevaju postojanje pravosnažne presude u krivičnom postupku, kako to pravilno nalazi i rješenje prvostepenog suda."
A to je upravo ono što sam i ja tvrdio da je prvostepeni sud pogrešno primjenio ZOPP-u, no u drugom djelu se ponovo lažno tvrdi da član 73 u sebi zahtijeva postojanje pravosnažne presude za primjenu. Navodim ponovo relevantni stav člana 73, koji sam citirao i u žalbi: "a) ako se dokaže da je odluka zasnovana na lažnoj ispravi ili na lažnom iskazu svjedoka ili vještaka;" A odmah potom obrazlažem u tekstu žalbe: "Dakle od mene se zakonom traži samo da dostavim dokaz da je svjedok lagao, a ne i bilo kakvu odluku u krivičnom postupku" GDJE JE TO U ČLANU 73 ZOP-A VIDJEO SUDIJA ĐONLIĆ DA SE TRAŽI POSTOJANJE PRAVOSNAŽNE PRESUDE ???
5) Brojem 5 u rješenju sam označio dio u kome se lažno tvrdi: "Nadalje, ne radi se niti o novim činjenicama, niti o novim dokazima u smislu odredbe člana 73 tačka d) Zakona o prekršajima RS, koji nisu bili poznati podnosiocu žalbe, tokom ranijeg postupka." Da to nije istina pokazuje i navod iz zahtjeva za ponavljenje postupka:
"Osim te centralne laži, svjedok Čavić je gnusno lagao i tvrdeći da sam bilo šta vikao. S obzirom da mi nijedan od dokaza nije predočen prije pretresa, te ga nisam mogao koristiti prilikom ispitivanja, tek poslije toga sam ostvario uvid i naravno dobio među pomenutih 27 i Zabilješku 1292-12 od konkretnog dana.
JASNO NAVODIM DA SAM TEK POSLIJE PRETRESA OSTVARIO UVID I DOBIO TE ZABILJEŠKE A OVOM PRILIKOM DOSTAVLJAM I DOKUMENT SUDSKE POLICIJE SU/SP-3-331/10 OD 18.01.2013. ŠTO JE OČIGLEDNO POSLIE SUĐENJA ODRŽANOG 03.12. PRETHODNE GODINE...
U tom dokumentu sam pravougaonikom označio pomenutu zabilješku, treći red desne kolone...
Uz zahtijev sam dostavio Zabilješku 1173/11 koja je dokument organa RS i pokazuje kakav se tretman primjenjivao prema meni i kakav se I DALJU primjenjuje. Sudska policija precizno navodi da mi je po usmenoj naredbi ulaz ZABRANJEN, te (pošto sam lično tražio) sudski policajac provjerava i ustanovljava da je FAŠISTIČKA NAREDBA i dalje na snazi...
ZDENKU BAJO, BUDIMKI BAJO I SVIM SRODNICIMA UBIJENE IVONE BAJO, NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA.
Taj dokument je dokaz da je svjedok Čavić Zoran lagao, kako bi se lažno predstavilo, da je tretman koji se primjenjuje prema meni uobičajen i da se njime ne krše ustavom garantovana prava.
SUDIJA DAKLE U RJEŠENJU TAKOĐE LAŽNO NAVODI DA TO NIJE NOVI DOKAZ IAKO SAM GA DOBIO 50 DANA POSLIJE SUĐENJA
Ja sam naravno znao i 03.12.2012. da svjedok Čavić laže. Znao je to i tada postupajući sudija Đurić, i zato je montiran proces gdje se SAKRIVA - UKLANJA, neznano gdje prvi svjedok Mićić Zoran, koji se nije pojavio na pretresu i iako sam tada postavio pitanje o tome, predstavnik MUP-a "NE ZNA KAKVI SU PRIVATNI POSLOVI SVJEDOKA" (a otkud zna da su privatni), tražio potom zahtjevom i od Osnovnog suda i od CJB Bijeljina, pa nikada nisam dobio objašnjenje o tome...
Taj svjedok je ranije u sudski Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr opisao tekst fašističke naredbe, te je stoga i sakriven, kako ne bih mogao da ga ispitujem o tome. Pošto sam objavio taj dokument na internetu, pokušava se negirati postojanje te naredbe, te se potom kao na pijaci prepravlja, sve dok svjedoku Čaviću nije naređeno da lažno svedoči na pretresu. Iako sam dostavio dokaz da je to laž, sudija falsifikuje činjenicu da sam dokument dobio tek 50 dana poslije suđenja među 27 zabilješki sudske policije, što se jasno vidi u prilogu...
6) Brojem 6 označen je stav sudije:
"nalazeći, da je prvostepeni sud pravilno primjenio procesne odredbe Zakona o prekršajima Republike Srpske"
Ovde se ponovo iznosi lažna tvrdnja da su pravilno primjenjene odredbe ZOP-a RS što je netačno jer u pomenutom zakonu nema navedene obaveze da se dostavi pravosnažna presuda, što su sudije netačno predstavile !
Pomenutom fašističkom naredbom se brutalno gazi ustav i krše garantovana prava, a iako sam upozorio na obavezu iz člana "Zaštita prava" ZOS-a:
Sudovi štite prava i slobode zajamčene ustavima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i zakonom, te obezbjeđuju ustavnost i zakonitost.
Niko se na to nije ni osvrnuo, čime sudovi pokazuju da ne samo neće da štite prava, nego su logistička podrška kriminalcima, pljačkašima i ubicama te saučesnicima iz policije i tužilaštva, Iako je UDT dobio više dokaza o tom monstruoznom zločinu, uporno se podržava banda plaćenih ubica iz OT Bijeljina, sve da bi se zaštitio Dodikov tajkun Gavrilo Bobar koji je krijumčario robu u svoju firmu Univerzal, prilikom ubistva Ivone Bajo.
NI TO ŠTO JE OTKRIVENO DA SE PREKO BOBAR BANKE PERE NOVAC NARKO MAFIJE (PREKO 4 MILIONA KM) A DIREKTOR UNIVERZALA BOBAR SLAVIŠA, UHAPŠEN KAO PRIPADNIK PLJAČKAŠKE GRUPE, (SKORO 2 MILIONA KM ) NIJE DOVOLJNO DA SE POKRENE ISTRAGA NEGO SE IZVRŠAVAJU NAREDBE VRHOVNOG MAFIJAŠKOG BOSA TRENUTNOG PREDSJEDNIKA RS, A BUDUĆEG ROBIJAŠA...

PRILOZI

Presuda 80 1 Pr 007070 12 Pr
Zahtjev za ponavljanje 80 1 Pr 007070 12 Pr
Zalba na 80 1 Pr 007070 13 Pvlp
Original 80 1 Pr 007070 13 Pzp
Dejan izjava
Zdenko izjava
Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr
Zabiljeske popis
Zabiljeska 1173/11
Rjesenje 80 1 Pr 007070 13 Pzp
Zahtjev 08.01.2013.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 365

Ovakav diskriminatorski postupak prema cijeloj porodici je u skladu samo sa zakonima trećeg rajha, a na stranu to što se bez naredbe suda i donesenog rješenja primjenjuje sankcija što je kršenje prava iz člana 16 Ustava RS.

   

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Ime i prezime : ZDENKO BAJO

Adresa : MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)
CJB BIJELJINA
PS BIJELJINA


(Sadržaj zahtjeva)Zahvaljujem PS Bijeljina za odgovor broj: 10-01/4-4475/13 od 16.08.2013. u kome stoji:
"U razgovoru sa prijavljenima isti su negirali navode prijave, izjavivši da su vam dozvoljavali ulaz u zgradu, kao i do pisarnice, gdje se, po pravilu, i predaju pismena, koja se službeno prosleđuju naznačenim organizacionim jedinicama, ali da vam nisu dozvoljavali direktan pristup u prostorije tužilaštva, jer ste u prethodnom periodu istima pravili probleme"
Iz samog teksta se vidi da su vam ispričali očiglednu laž, jer prostorije tužilaštva se nalaze ne 4-tom spratu zgrade u uluci Vuka Karadžića 3, a pisarnica je unutar tih prostorija iza staklene pregrade i vrata !
Dakle, kako je moguće da su mi dozvoljavali ulazak u pisarnicu, kada se ona nalazi iza staklenih vrata na 4-tom spratu nekih 5-10 metara desno, unutar prostorija tužilaštva u koje mi kako sami kažu nisu dozvoljavali pristup ?
Pogledajmo šta je taj sudski policajac izjavio sudu, a kopija zapisnika je u vašem posjedu, prisutna Vuković Ana.
"Saslušava se svjedok Mićić Zoran Pr 004323 11 Pr, Od 19.08.2011.
Nakon što je upoznat o okolnostima o kojima treba da se izjasni svjedok izjavi: Dana 23.06.2013. oko 13,30 casova Bajo Zdenko došao je u zgradu Suda i tužilaštva s namjerom da lično ode u pisarnicu tužilaštva i da preda dokazni materijal o ubistvu djeteta Bajo Ivone ali pošto smo mi ranije usmeno obavješteni od glavnog tužioca da Bajo i njegova sestra i drugi srodnici ne mogu lično pristupiti u prostorije tužilaštva istog smo obavjestili i rekli smo mu da taj dokazni materijal može predati putem pošte ili da radnik pisarnice side u prizemlje zgrade i preuzme..."

Isti svjedok se zato nije ni pojavio na pretresu 03.12.2012.
Ovakav diskriminatorski postupak prema cijeloj porodici je u skladu samo sa zakonima trećeg rajha, a na stranu to što se bez naredbe suda i donesenog rješenja primjenjuje sankcija što je kršenje prava iz člana 16 Ustava RS.

"Problemi" koje pominju su stoga što imam više dokaza o zločinima pripadnika tužilaštva a fotografija materijalnog dokaza ubistva je u vašem posjedu (80 1 Pr 007070 12 Pr). Na pitanje koje sam postavio: "Kako je došlo do presjecanja kaiša, gdje je nestao dio, ko je sklonio dokaz sa lica mjesta i ko je opro kaiš benzinom, nije bilo odgovora, odnosno odgovorili su zabranom pristupa"...
Inače torbu je uklonio portir Sofrenić Blagiša, te su je potom sakrili inspektor Marković Dragoslav i tužilac Stjepanović Danica, pošto su prethodno sa kaiša oprali benzinom tragove koji ukazuju na ubistvo.
Dakle ne tražim od vas da mi prepričavate šta piše u zapisniku nego želim kopiju !
Od CJB Bijeljina, zahtijevam shodno ZOSPI, sledeće:
1) Kopiju zabilješke OSL-a, sačinjenu po izlasku na teren dana 13.05.2013.
2) Kopiju dokumenata koji su eventualno sačinjeni povodom ovog događaja i mojoj prijavi sat kasnije u CJB Bijeljina.
3) Objašnjenje zašto se VAŠ svjedok Mićić Zoran nije pojavio na pretresu 03.12.2012

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902