CLANAK 335

Svaka radnja, naredba, postupak, treba da je u skladu sa Ustavom i važećim zakonima a ako je očito nezakonita i kriminalna kao ova, sudski policajci su dužni da odbiju izvršenje. Da li bi me tako po naredbi Kovačevića, svezali i udarali bičem, zabijali eksere pod nokte ili bi se pravdali time kako moraju izvršavati i usmene naredbe, a ova naredba nema nikakvih dodirnih tačaka sa Ustavom RS, nego se naslanja na Gestapovske metode trećeg rajha.

SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE
INSPEKTORATU SUDSKE POLICIJE REPUBLIKE SRPSKE
PRITUŽBA NA RAD KOMANDE SUDSKE POLICIJE U BIJELJINI

S obzirom da sam se i ranije obraćao Inspektoratu, povodom neustavnog, nezakonitog i diskriminatorskog postupanja sudske policije u Bijeljini, ovom prilikom ću izostaviti navođenje svih releventnih članova iz zakona, koje sam tada citirao i predočiću samo jedan stav iz člana 62 "Teže povrede radnih dužnosti":
dž) diskriminacija građana na osnovu rase, boje kože, pola, jezika, vjerske pripadnosti, političkog uvjerenja, nacionalne pripadnosti, socijalnog porijekla, materijalnog stanja ili bilo koja druga diskriminacija...
Prethodni slučaj odnosio se na postupanje sudskog policajca čije ime ovom prilikom neću navoditi, (s obzirom da će tekst biti objavljen na internetu) a njegovo ime je poznato inspektoratu. Taj policajac je izvršavajući fašističku naredbu glavnog okružnog tužioca i komande sudske policije u Bijeljini da: "ZDENKU BAJO, BUDIMKU BAJO I SVIM SRODNICIMA UBIJENE IVONE BAJO, NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA" osim što nije dozvolio pristup, uzeo je dokument zgužvao ga i krenuo da baci u kantu za otpatke...
Zabilješka 1244-12 koju je poslije moje pritužbe sačinio pomenuti sudski policajac, pokazuje da je isti prevario Inspektorat i lažno im opisao događaj. Naime je namjerno nisam htio odmah da dostavim audio snimak u kome je zabeleženo sve što se desilo, jer bi tada smislio neku prikladniju laž. Ovako, pokušao je sve da negira i time pokazao da postoji smišljeni kriminalni tretman prema svim srodnicima ubijenog djeteta, koji odgovorni iz OT Bijeljina prikrivaju od javnosti, Inspektorata, medija i građana. Dio audio snimka tog razgovora sam tek po negiranju počinioca dostavio sudu uz tužbu za utvrđenje diskriminacije i nemam namjeru podnositi krivičnu prijavu s obzirom da je uhvaćen u laži prilikom nerednog susreta bio tih, miran i ljubazan, a biće i prema drugim građanima, čime je cilj postignut.
No pravi krivci za njegovo ponašanje su pored Kovačević Novaka, koji brani sebe i prikriva sopstvene zločine, komandiri sudske policije Borovčanin Danko i Višnjić Ranka, kao i Mićić Zoran, (3 godine zadužen za lažiranje postupanja i prikrivanje dokaza ubistva).
Ovom prilikom ću objaviti na internetu dio audio snimka iz koga se vidi način rada sudske policije, softverski modifikovanog da se ključna riječ ponavlja više puta kako bi bila jasnija. Sudu je dostavljena osim ove obrade i originalna snimka u kojoj na moj komentar da je gospodin izgužvao dokument, on kaže "DA" hvaleći se svojom bahatošću, nesvjestan da od dana ubistva Ivone Bajo, snimam SVOJE razgovore sa svim akterima, od svjedoka, inspektora, sudskih policajaca, do vještaka i tužilaca, znajući da će se braniti lažima kako se nešto nije ni desilo.
Onog dana kada kriminalci iz OT Bijeljina i direktno odgovorni za krijumčarenje i ubistvo budu na optuženičkoj klupi biće trenutak, da se svi dokazi prezentuju, a već su umnoženi na više lokacija izvan zemlje.
Smišljeno prikrivanje ubistva od strane komande sudske policije do kraja je razotkriveno zahvaljujući upravo Inspektoratu, koji je naredio da mi se predaju kopije svih zabilješki sačinjenih o meni tokom 3 godine.
Zabilješka 401-10 pokazuje da me Višnjić Ranko opisuje kao rastrešenog ludaka, opravdavajući tako postupak koji namjeravaju da sprovode on i Borovčanin u saradnji sa Kovačevićem i obmanjuju višu komandu u Banjaluci.
Do mene su došle te informacije i ranije, a čak su plasirali vijest u štampi da sam "otišao na živcima" te samo možete zamisliti kako su me usmeno opisivali, jer vrhunac svega je vidljiv u "Zabiljeski 1292-12" gdje Mićić Zoran i Čavić Zoran postavljaju dijagnozu da sam pod dejstvom narkotika, psihički poremećen...
Dokaz da se radi o gnusnoj i smišljenoj laži je činjenica da niti u toj ni u ostalim od 27 zabilješki nema ni pomena o fotosu materijalnog dokaza ubistva koji su svi vidjeli, a počev od Višnjića u martu 2010-te, preko Borovčanina, Mićića i ostalih. Oni su dakle namjerno izostavili taj podatak da donosim materijalni dokaz prikrivanja ubistva, na koji tužilaštvo ne reaguje iako sam podneo zahtijev o tome u februaru 2010-te.
Torbu je uklonio portir sa mjesta zločina i tužilac NEĆE da se izjasni da li je to bilo poznato za vrijeme istrage, kako je došlo do presjecanja kaiša, gdje je nestao dio, te ko je oprao tragove i boju sa kaiša???
Umjesto da navedu u zabilješkama da sam zahtijevao omogućavanje podnošenja prijave i predočavanje dokaza tužiocu, koji su vidjeli svi sudski policajci, oni to po naredbi prećutkuju, suprotno obavezi iz ZOKP-u o prijavljivanju krivičnog djela, da bi me lakše opisivali kao ludaka i opravdali tretman koji sprovode.
Odbijanjem fašističke naredbe koja se primjenjuje postigao sam više ciljeva, a jedan od najvažnijih je da isprovociram MUP, da mi oduzme pomenutu sliku torbe. Tako je dokaz koji "nikada niko iz sudske policije nije vidio" i nije pomenuo, postao sastavni dio predmeta 80 1 PR 007070 12 PR i jednog dana će dokazivati saučesništvo u prikrivanju ubistva komande sudske policije i pojedinih njenih pripadnika.
Jedan od njih je Čavić Zoran, koji je bezočno lagao na sudu u pomenutom predmetu. Njegova kompletna izjava je u prilogu, gdje kao na pijaci prepravlja fašističku naredbu u zakonitu. Isti se nečega, ne sjeća, ništa nije vidio, ništa nije čuo, ali na suđenju 3 mjeseca kasnije, izmišlja da sam vikao, iako u zabilješki sačinjenoj neposredno po događaju, nema ni pomena o vici. Plan saučesnika u prikrivanju ubistva je bio da me tako još efektnije predstave kao ludaka, a da bi to uspjelo ključni svjedok Mićić Zoran, "nestaje" i ne pojavljuje se na pretresu.
Ali to što je "zaboravio" Čavić, zapamtio je i jasno opisao, svjedok Minić Dejan u svojoj izjavi.
To je bilo potrebno da bi prošle Čavićeve laži, jer je Mićić ranije u drugom predmetu svjedočio kako glasi tekst usmene fašističke naredbe. U prilogu je dokument iz koga se vidi da 4 pripadnika sudske policije uključujući i načelnika Borovčanin Danka, na 4 različita načina opisuju naredbu, koja je u suprotnosti sa pravom iz člana 16 Ustava RS.
Zabilješka 1173-11, koju takođe prilažem dodatno dokazuje laži Zorana Čavića pred sudom.
Inkvizitorskim metodama, lažima u zabilješkama, lažima na sudu Čavić Zorana, nestajanjem Mićić Zorana i naravno u saradnji sa Kovačević Novakom, te postupajućim sudijom Đurićem, koji iako zna stvarni tekst naredbe, "NEMA RAZLOGA DA SUMNJA" u izjavu Čavića, pripadnici zločinačke organizacije štite krijumčare i ubice.

Podsjećam da je direktor "Univerzala" na čijem ulazu se desio zločin, nedavno uhapšen zbog krivičnih djela još iz 2005-te, a 25.02.2012. u Bobar banci istog vlasnika su otkrivene transakcije narko mafije od preko 4 miliona KM.
Još 2011-te sam tražio da se o svemu obavjesti viša komanda u Banjaluci, te mi je Mićić Zoran odgovorio da su svi obavješteni te da oni moraju izvršavati neredbu Novaka Kovačevića. Sada je vidljivo na koji način su obavještavali komandu, a onog dana kada Novak Kovačević bude na optuženičkoj klupi, možete biti sigurni da će se braniti tako što će negirati da ju je ikada izdao, na stranu što je nezakonita.
Svaka radnja, naredba, postupak, treba da je u skladu sa Ustavom i važećim zakonima a ako je očito nezakonita i kriminalna kao ova, sudski policajci su dužni da odbiju izvršenje. Da li bi me tako po naredbi Kovačevića, svezali i udarali bičem, zabijali eksere pod nokte ili bi se pravdali time kako moraju izvršavati i usmene naredbe, a ova naredba nema nikakvih dodirnih tačaka sa Ustavom RS, nego se naslanja na Gestapovske metode trećeg rajha.
KO ĆE SNOSITI ODGOVORNOST ZA TO ŠTO SUDSKA POLICIJA SUPROTNO USTAVU IZVRŠAVA PRIVATNE NAREDBE KRIMINALCA KOME SU RUKE KRVAVE DO RAMENA I TIME SAUČESTVIJE U PRIKRIVANJU UBISTVA OSMOGODIŠNJE DJEVOJČICE ???

PRILOZI

ČAVIC IZJAVA
IZJAVA MINIĆ
ZABILJESKA 1173-11
IZJAVE POLICIJE
MATERIJALNI DOKAZ

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 334

Na osnovu svega zaključujem da su tuženi Kovačević i Stjepanović u saradnji sa Debeljevićem i Gruhonjićem, koji su i otišli lično da me optuže usmeno na zapisnik načelniku kriminalističke policije, smislili plan, kako da mi nanesu štetu i u saradnji sa drugim saučesnicima unište dokaze o kriminalu.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet:

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO (Majke Jevrosime 20/76300 Bijeljina)

Tuženi: 1)

DANICA STJEPANOVIĆ (Vuka Karadžića 3/76300 Bijeljina)

Tuženi: 2)

NOVAK KOVAČEVIĆ (Vuka Karadžića 3/76300 Bijeljina)

Vrijednost spora:

40000 KM


OBRAZLOŽENJE TUŽBE


Poslednjih nekoliko godina aktivno prikupljam materijalne dokaze o kriminalu i korupciji unutar državnih organa, koje šaljem kako domaćim istražnim organima, medijima i strankama, tako i institucijama drugih zemalja, te međunarodnim, kao što je Interpol i Evropski parlament, gdje je proslijeđeno preko 500 stranica štampanih dokumenata i disk sa dokazima.
Takođe veći dio podataka objavljijem na internetu od čega je najznačajnija web lokacija "http://kriminaluvlasti.blogger.ba" sa trenutno 330 objavljenih postova i preko 430000 posjeta čitalaca.
No, kada sam početkom 2010-te prvi put objelodanio da imam dokaze o krivičnim djelima, (dokumente, audio i video snimke, fotografije) to je izazvalo paniku među odgovornima za ta i druga krivična djela iz prošlosti.

Tako su tuženi Kovačević Novak i Stjepanović Danica, učestvovali u grupi ljudi čiji cjelokupan sastav do danas nije u potpunosti razotkriven, a koji su se dogovorili da me lažno optuže za ugrožavanje sigurnosti, te izdejstvuju pretres prostorija i odnošenje računara sa dokazima koje sam prikupio.
Ja naravno nikada nisam nikome uputio nijednu prijetnju iz relevantnog člana KZRS, što sam i obrazložio u izjavi datoj MUP-u, 24.03.2010. no to nije spriječilo pretres i odnošenje računara, koji sam koristio, a zadržan je do decembra iste godine, kada je vraćen bez pregleda. Ispostavilo se da je hard disk računara bez podataka, no srećom sam dokaze o kriminalu ranije poslao na više lokacija, prije svega u Cirih kod sestre, sa uputama da se dostave centrali Interpola u Lionu, tako da su nestali samo drugi elektronski dokumenti i programski kod, dok sam najveći dio dokaza o kriminalu rekonstruisao preko tih diskova koje sam preventivno podijelio, osim nekoliko nastalih u poslednjih par dana pred pretres, koje nisam stigao kopirati.
No to je samo jedna strana posljedica lažne prijave, a osim psihičke torture kojoj je izložena moja porodica, bio sam danima praćen, pretresan, nadziran vizuelno i preko svih komunikacija, a vrhunac svega je bilo stražarsko mjesto ispred kuće za danonoćni nadzor u 3 smjene. Istovremeno sam u javnosti, novinama, te prije svega među državnim službenicima, opisivan kao ludak pod dejstvom narkotika ili psihički poremećen, što mi je nanijelo neprocjenjivu štetu.
Postoje članci u novinama i zabilješke policije u kojima se upravo tako karakterišem i to navodno po tvrdnjma mještana, a ti "mještani" mogu biti samo isti oni koji su me lažno prijavili.
Posljedica svega je da sam više od 3 godine kao "opštepoznati ludak" sprečavan u ostvarenjima zakonom garantovanih prava, povrijeđena mi je čast, ugled i dostojanstvo, a sve uzrokovano lažnom prijavom u kojoj su učestvovali tuženi. Formalno mi je saopšteno da navodno osim njih ugrožavam sigurnost i gospođi Prodanović Danki te gospodi Kerović Ranku, Debeljević Miloradu, Gruhonjić Muhamedu.
Dobio sam izjave od prvo dvoje u kojima tvrde da nikada nisu osjećali bilo kakvu opasnoost od mene, niti su koga ovlastili da me u njihovo ime prijavi, a svaki pokušaj da razgovaram sa tuženim i saznam njihov stav o tome isti su izbjegavali, dok je g. Debeljević u odgovoru sudu tvrdio da se ništa od svega nije desilo te da sam sve izmislio.
Na osnovu svega zaključujem da su tuženi Kovačević i Stjepanović u saradnji sa Debeljevićem i Gruhonjićem, koji su i otišli lično da me optuže usmeno na zapisnik načelniku kriminalističke policije, smislili plan, kako da mi nanesu štetu i u saradnji sa drugim saučesnicima unište dokaze o kriminalu, istovremeno lažno predstavivši da prijetim svima redom kako bi me lakše predstavili kao ludaka, čije tvrdnje nemaju osnova, a potreban mu je poseban tretman.
Po ovoj prijavi prvobitno je postupao tužilac Šabić Muris, no potom je predmet prebačen u nadležnost OT Doboj. Više puta sam tražio da mi se sudi, a potom i podatke iz spisa. Tek nedavno sam u telefonskom razgovoru sa sekretarijatom i g. Salihom Memićem, tamošnjim glavnim okružnim tužiocem saznao da je donesena odluka o nesprovođenju istrage jer ne postoje elementi krivičnog djela, šta smo od početka znali svi, i ja i tuženi i svi drugi akteri...
1. OSNOV ZA NADLEZNOST SUDA
Osnovni Sud u Bijeljini je mjesno nadležan Sud, svi događaju su se desili na teritoriji opštine Bijeljina, a tuženi su zaposleni u istoj zgradi, gdje se nalaze prostorije suda, a i svi svjedoci su u neposrednoj blizini, te će troškovi postupka biti minimalni! Članovi 29 i 32 ZOPP, Član 26 ZOS...
2. ODREĐEN ZAHTJEV U POGLEDU GLAVNE STVARI I SPOREDNIH TRAŽENJA (TUŽBENI ZAHTJEV)
Predlažem da Sud ukoliko se ispune uslovi iz člana 182. Zakona o parničnom postupku, donese presudu zbog propuštanja a u suprotnom da izvrši uvid u materijalne dokaze, u svojstvu parničnih stranaka sasluša predložene svjedoke, po potrebi izvede i druge dokaze i sasluša druge svjedoke, a da potom donese sljedeću:
PRESUDU
TUŽENI SE OBAVEZUJU:
1) Tuženi Novak Kovačević, dužan je isplatiti tužitelju Zdenku Baji, iznos od 20000 KM, (dvadeset hiljada konvertibilnih maraka) u roku od 30 dana, na ime naknade nematerijalne štete, zbog povrede ugleda, časti, i dostojanstva u periodu od 24.03.2010. do 20.05.2013. i za pretrpljene duševne bolove uzrokovane lažnim prijavljivanjem, za "Ugrožavanje sigurnosti" u čijem je planiranju učestvovao i za sprovođenje ovlastio druge osobe.
2) Tužena Danica Stjepanović, dužna je isplatiti tužitelju Zdenku Baji, iznos od 20000 KM, (dvadeset hiljada konvertibilnih maraka) u roku od 30 dana, na ime naknade nematerijalne štete, zbog povrede ugleda, časti, i dostojanstva u periodu od 24.03.2010. do 20.05.2013. i za pretrpljene duševne bolove uzrokovane lažnim prijavljivanjem, za "Ugrožavanje sigurnosti" u čijem je planiranju učestvovala i za sprovođenje ovlastila druge osobe.

U ovom sporu ne postoje sporedna traženja, a po mojoj procjeni, neće biti ni troškova postupka, dok je u pogledu nadoknade u vezi glavne stvari otvorena mogućnost nagodbe...
3. ČINJENICE NA KOJIMA TUŽILAC ZASNIVA TUŽBENI ZAHTJEV i 4. DOKAZI KOJIMA SE UTVRĐUJU OVE ČINJENICE
Dana 19.03.2010. sačinjena je službena zabilješka od strane g. Teodorović Ace na citiram upotrebljeni termin "okolnosti obavljenog razgovora" sa gospodom Debeljivićem i Gruhonjićem, koji su tvrdili da njima lično, te osobama, Kerović Ranku, Prodanović Danki i tuženim Kovačević Novaku te Stjepanović Danici, upućujem ozbiljne prijetnje po život i tijelo, za šta je dokaz u prilogu, dokument 10-02/3-230-8/10.
Potom je MUP, podneo zahtijev tužiocu, koji je odobrio g. Šabić Muris. Te dokumente nikada nisam uspio da dobijem, a njihovo postojanje se može izvesti iz teksta Naredbe Okružnog suda 12 0 K 001162 10 Kpp od 23.03.2010. koju prilažem kao dokaz. Vidljiva je nalogičnost da se pretresom traže dokazi krivičnog djela a navodno su uz projavu podnosioci donijeli dokumente u kojima se nalaze iznesene prijetnje. To naravno nije bilo tačno i glavni cilj je bilo otimanje računara da mojim dokazima o krivičnim djelima, kako tuženih tako i drugih osoba...
U naredne 3 godine mi je onemogućen svaki kontakt sa tuženima Kovačevićem i Stjepanović iako sam više puta pokušavao da dobijem objašnjenje za pomenutu lažnu prijavu, da li su ovlastili bilo koga da me u njihovo ime prijavi ili ne. Kako nikada nisu htjeli iznijeti stav o tome ni pismeno niti lično, jasno je da su odgovorni te pokušavaju prikriti događaj. Posjedujem više dokaza o onemogućavanju pristupa u OT Bijeljina, gdje su tuženi službeno zaposleni, a jedan od njih je dokument sudske policije "Zabiljeska 1173-11" kao argument ove činjenice.
Istovremeno se u javnosti predstavljam kao psihopata, kao i u zgradi suda i tužilaštva, te čak i pripadnici sudske policije da bi opravdali nezakoniti tretman prema meni pred višom komandom u zabilješkama tvrde da sam psihički poremećen narkoman. Posjedujem dokumente koji to dokazuju, no predlažem da se kao svjedok pozove sudski policajac Mićić Zoran (Račanska 87, 76300 Bijeljina), koji bi svjedočio o tome i pod čijim uticajem me je opisivao kao ludaka.
Da su svjesni svog krivičnog djela i čine sve da izbjegnu odgovornost, sprečavajući mi pristup u OT Bijeljina, dokaz je odgovor g. Debeljević Milorada sudu, u kome jasno tvrdi da sam sve navode izmislio. U to vrijeme nisam imao dokument MUP-a gdje je evidentirana njegova uloga u lažnom prijavljivanju. Dokaz za to je dokument koji prilažem, po spisu 80 0 P 034147 11 P.
Predlažem da sud kao svjedoka pozove g. Debeljević Milorada, čiju privatnu adresu ne znam a zaposlen u OT Bijeljina, Vuka Karadžića 3, koji bi svjedočio o okolnostima vezanim za lažnu prijavu, te ulozi tuženih.

Efekti lažne prijave u čijoj su planiranju učestvovali tuženi su takvi da mi je 3 godine onemogućen bilo kakav normalan život, jer imam status teroriste, manijaka, masovnog ubice u pokušaju, meni poznatih i nepoznatih osoba. Ludak, koji ne zna šta priča, opasan po okolinu, koga ne treba slušati, njegove dokaze ignorisati i prikrivati, a potencirati navodne psihičke poremećaje, što mi je nanijelo neprocjenjivu nematerijalnu štetu, koju shodno terminima iz zakona opisujem u tužbenom zahtijevu.
Osnovano sumnjam da su tuženi radili za nečije interese, te ukoliko su spremni otkriti detalje o tome, spreman sam postići dogover do mjere da povlačim tužbu, što zavisi od vrijednosti podataka koji ponude u zamjenu.
5. NAZNAČENJE VRIJEDNOSTI SPORA
Vrijednost spora, odnosno nadoknade za nematerijalnu štetu je 40000 KM (četrdeset hiljada konvertibilnih maraka).
6. PRAVNI OSNOV TUŽBENOG ZAHTJEVA
Iz samog teksta tužbe je jasno, koji je pravni osnov, a uz to je u relevantnom članu predviđeno da će sud postupiti po tužbi i kad nije naveden pravni osnov.
Član 201 Šteta (ZOO)
Šteta je umanjenje nečije imovine (obična šteta) i sprečavanje njenog povećanja (izmakla korist), a i nanošenje drugome fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta).
Član 202 Osnovi odgovornosti (ZOO)
(1) Ko drugome prouzrokuje štetu dužan je naknaditi je ako ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivice.
Član 206 Postojanje krivice (ZOO)
Krivica postoji kada je štetnik uzrokovao štetu namjerno ili nepažnjom.
7. OBAVEZNI PODACI U SKLADU SA CLANOM 334
Ova Tužba je rađena u 3 primjerka, (za Sud, te po jedan za oboje tuženih). Privatne adrese tuženih mi nisu poznate, te je navedeno njihovo radno mjesto, odnosno institucija u kojoj su zaposleni.
Shodno Zakonu, očekujem da će tuženi iznijeti svoj stav, a bez obzira na to što su pokazali nevidjenu drskost, bahatost i primitivizam, imaju mogućnost da iznesu svoj prijedlog.


PRILOZI TUŽBE


Zabiljeska 10-023-230-810
Naredba
Zabiljeska 1173-11
Odgovor Debeljevica

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 333

ZLOČINAČKA ORGANIZACIJA JE PRILIKOM ŠVERCA U FIRMU POSLANIKA SKUPŠTINE RS, UBILA OSMOGODIŠNJU DJEVOJČICU IVONU BAJO, TE PREKO SVOJIH PRIPADNIKA IZ MUP-A I OT BIJELJINA, POKUŠALA DA FALSIFIKUJE MJESTO ZLOČINA, MATERIJALNE DOKAZE I OBDUKCIJU

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

PREKRŠAJNOM ODJELJENJU

ŽALBA NA RIJEŠENJE PO ZAHTIJEVU ZA PONAVLJANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA  
PO PREDMETU : 80 1 Pr 007070 13 Pvlp od 10.05.2013.
Skrećem pažnju drugostepenom sudu, kao argument za uvažavanje žalbe, da je prilikom donošenja rješenja od strane sudije prvostepenog suda došlo do očito nenamjerne greške u primjeni materijalnog prava, te je citiram navedeno da:
kažnjeni uz zahtijev nije priložio pravosnažnu sudsku odluku, donijetu u krivičnom postupku u kojem je bilo koji od saslušanih svjedoka u prvostepenom prekršajnom postupku, čijim iskazima je zasnovana odluka oglašen krivim zbog lažnog iskaza...
Radi se naime o odredbi iz člana 257 ZOPP-u, stav:
4) u slučajevima iz člana 255. tač. 4. i 5. ovog zakona - od dana kad je stranka saznala za pravomoćnu presudu u krivičnom postupku, a ako se krivični postupak ne može provesti, onda od dana kad je saznala za obustavu tog postupka ili za okolnosti zbog kojih se postupak ne može pokrenuti;
a vezano za relevantni stav člana 255 istog zakona:
4) ako se odluka suda zasniva na lažnom iskazu svjedoka ili vještaka ili na ispravi koja je krivotvorena ili u kojoj je ovjeren neistinit sadržaj;
U ovom zakonu predviđen je članom 257, krajnji rok od 5 godina za ponavljanje postupka, te je pretpostavka za to okončanje krivičnog postupka, no u ZOP-a rok za podnošenje zahtijeva je svega 6 mjeseci, što nije dovoljno ni za odluku o sprovođenju istrage s obzirom da tužilaštva kriju spise godinama po fiokama, te je stoga zakonom predviđeno, samo:
a) ako se dokaže da je odluka zasnovana na lažnoj ispravi ili na lažnom iskazu svjedoka ili vještaka;
Dakle od mene se zakonom traži samo da dostavim dokaz da je svjedok lagao, a ne i bilo kakvu odluku u krivičnom postupku, a za informaciju drugostepenom sudu, podneo sam prijave protiv svjedoka Čavić Zorana, postupajućih sudija, te više lica iz CJB Bijeljina, za više krivičnih djela.
Dokaz za istinitost mojih tvrdnji je ZOP-a i ZOPP-u.
U žalbi na prvostepenu presudu i zahtjevu za ponavljanje, već sam izneo obilje činjenica o bezakonju i kriminalu pripadnika zločinačke organizacije koje sada neću ponavljati, nego samo iznosim suštinu.
Zločinačka organizacija je prilikom šverca u firmu poslanika Skupštine RS, ubila ćerku moje sestre osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo, te preko svojih pripadnika iz MUP-a i OT Bijeljina, pokušala da falsifikuje mjesto zločina, materijalne dokaze i obdukciju. No kako su bili nesposobni za to, otkrio sam neoborive dokaze o tom zločinu i na zakonom propisani način pokušao inicirati pokretanje istrage. Reakcija odgovornih je bila da se zabrani pristup u OT Bijeljina svim srodnicima ubijenog djeteta, što se sprovodi poslednje 3 godine...
Svjedok Čavić Zoran je po nalogu zločinačke organizacije lagao na pretresu i negirao postojanje te neustavne, nazakonite i fašističke naredbe, koja je poznata svim pripadnicima sudske policije, dobrom djelu sudija, uključujući i postupajućeg Đurić Dragoljuba, te pripadnicima CJB BIjeljina.
Dokaz koji sam priložio, (Zabiljeska 1173-11) naravno da nije sačinjena dana 05.09.2012. ali njena relevantnost i nije u datumu, nego u tome kako glasi naredba koju primjenjuje sudska policija.
Prije svega ističem da u 11-tom redu dokumenta stoji:
Policajac Jelačić mu je saopštio da je I DALJE, na snazi usmena naredba glavnog okružnog tužioca Kovačevića, o zabrani dolaska nevedenog u prostorije tužilaštva...
Podebljani tekst, (i dalje) znači da je ta naredba izdata ranije i naravno važi i taj dan, a potom isti navodi:
ponovo je od nadležnih te institucije utvrdio da je navedenom pristup zabranjen
Dakle naredba je na snazi i nije mi ni tog dana dozvoljen pristup, te se dodaje:
Sudski policajac Jelačić je potom ponovo saopštio Baji da ta naredba OSTAJE...
Riječ "ostaje" znači da se naredba primjenjivala i dalje, a primjenjuje se i danas, što je evidentirao CJB Bijeljina 13.05.20013. kada mi nije omogućeno da na zakonom propisan način predam 7 krivičnih prijava, te sam poslije izlaska policajca na lice mjesta otišao do CJB Bjeljina, predao prijave u pisarnici, te prijavio to novo bezakonje službeniku u dežurnoj službi.
Skrećem dakle pažnju na to da član 24 ZOJRIM predviđa zakonitost naredbe, što je svjedok Čavić lažno pokušao da predstavi. Naredba evidentirana u dokumentu sudske policije, je u suprotnosti sa pravima iz zakona i prije svega Ustava RS, član 16, jer mi nikada nije omogućeno ne samo pravo žalbe nego nisam ni dobio tekst naredbe, te je kako se vidi pripadnici zločinačke organizacije prepravljaju po potrebi lažući čak i na sudu.
Zato je inkvizitorskim metodama "uklonjen" i "nestao" prvi svjedok Zoran Mićić, a iako sam se zahtjevom obratio kako MUP-u, tako i Osnovnom sudu, nisam saznao zašto se isti nije pojavio na pretresu. Njegovo svjedočenje bi takođe bilo novi dokaz, a isti je već ranije u predmetu 80 1 Pr 004323 11 Pr, svjedočio potpuno drugačije od Čavića, te je stoga i bilo potrebno da "nestane" bez objašnjenja, kako bi se montirala lažna optužnica.
Obaveza suda je da zaštiti prava garantovana Ustavom i zakonima, (član 5 ZOS-a) te primjeni odredbe ZOP-a član 8 "Primjena odredaba Krivičnog zakona i Zakona o krivičnom postupku" i 49 "Dokaz" jer očito da sudska policija NE SMIJE, a sud NEĆE, da zaštiti moja prava, te ostaje samo moje pravo iz KZRS, "Nužna odbrana" a shodno članu iz ZOP-a "Dokaz", stav:
(2) Sud ne može svoju odluku zasnovati na dokazima do kojih se došlo kršenjem ljudskih prava i sloboda na način opisan u članu 10 Zakona o krivičnom postupku.
OČITO DA ZA SRODNIKE UBIJENE DJEVOJČICE IVONE BAJO NE VAŽE I NE PRIMJENJUJU SE ZAKONI I PRAVA IZ USTAVA

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 332

U početku je bilo prikriveno postojanje fašističke naredbe, no uspio sam odbijajući ponižavanje, braneći čast i dostojanstvo od kriminalaca, na suđenjima doći do dokaza o tome, svjedočenjem Mićić Zorana, no kada sam to objavio, pokušava se to minimizirati te sudska policija na narednim suđenjima, kao na pijaci prepravlja tu naredbu, dok na kraju policajac Čavić Zoran, po naredbi komande laže na suđenju osporavajući da postoji ta zabrana

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV VIŠNJIĆ RANKA I BOROVČANIN DANKA

Navedena lica su kao komandir, odnosno načelnik sudske policije u Bijeljini i njegov zamjenik izvršili više krivičnih djela, tokom 2010. 2011. i 2012-te godine, zloupotrebljavajući svoj položaj i nezakonito sprovodili teror nad porodicom ubijene djevojčice Ivone Bajo, onemogućavajući ostvarenje garantovanih prava, sa ciljem da se pomogne odgovornima za ubistvo tokom krijumčarenja, kao i saučesnicima, koji su to pokušali da prikriju.
OPIS I OBRAZLOŽENJE KRIVIČNIH DJELA
Dana 08.03.2010-te, upoznao sam komandu sudske policije sa činjenicom da posjedujem dokaze o izvršenju više krivičnih djela, počinjenih od strane građana, službenika MUP-a i tužioca Stjepanović iz OT Bijeljina, te pokazao fotografiju materijalnog dokaza ubistva i prikrivanja ubistva, (torbu presječenog kaiša, opranog hemijskim sredstvom) a osim toga sam predao i disk sa više snimaka, kao i drugim dokazima.
Zabilješka 401-10, sačinjena od strane Višnjić Ranka u jednom djelu to i potvrđuje, jer se pominju "određeni dokazi" ali kako se ispostavilo iz svih narednih zabilješki, namjerno se prećutalo da su pripadnici SP, više puta i tada, pomenuti Višnjić a kasnije i drugi, vidjeli snimke tog dokaza, čime su izvršili više krivičnih djela, jer su zakonom obavezni da prijave svaki podatak koji ukazuje na krivično djelo ili počinioca.
Osim toga se lažno predstavlja da sam tražio da me neko primi, što nije tačno, jer sam i tada i svaki naredni put ZAHTIJEVAO, da mi se omogući ostvarenje zakonom garantovanih prava, kao što su prijavljivanje krivičnog djela, tužiocu na zapisnik, pristup informacijama shodno relevantnom zakonu, prije svega a kasnije i nekih drugih prava, o čemu sam pismeno i usmeno obavještavao OT Bijeljina i Sudsku policiju.
Zamjenik Višnjić je poslije razgovora, očito uz dogovor sa Borovčanin Dankom i Kovačević Novakom, osim što je prikrio postojanje dokaza ubistva, lažno naveo da sam zaprijetio nasilnim ulaskom u OT Bijeljina, što je iskorišteno kao dodatni argument pripadnicima mafije da me lažno optuže za ugrožavanje sigurnosti, što je OT Doboj kasnije odbacio jer nije bilo elemenata krivičnog djela.
Istina Višnjić je u Zabilješki 779-10, od 26.04.2010. djelimično priznao "grešku" napisavši da mu je tako izgledalo. Moja namjera je bila da taj prikriveni kriminal i diskriminaciju razotkrijem tako što ću se suprotstaviti banditskim metodama OT Bijeljina i ostvariti garantovana prava ili biti uhapšen, kako bih imao dokaz o svemu.
U suprotnom plan mafije je bio da uopšte ne postoji podatak ne samo da imam dokaze o zločinu, nego niti da sam uopšte dolazio.
I na kraju Zabilješke 401-10, kao jedan od ključnih segmenata kriminalnog plana, opisuje me kao ludaka, što je trebalo opravdati predstojeće fašističke metode, kako pred nadređenima u Banjaluci, tako i pred svim zaposlenima u zgradi.
Kako je dakle pozadina svega ubistvo djeteta, do koga je došlo prilikom šverca u firmu lokalnog tajkuna Gavrila Bobara, koje su prikrili prije svega Stjepanović i Kovačević iz OT Bijeljina, svaka istraga po dokazima koje sam donosio bi i njih odvela na dugogodišnju robiju. Tako su u sadejstvu sa komandom sudske policije blokirali pristup svima iz porodice, a kako su smišljeno prikrili da su im pokazani dokazi, mogli su nas lakše opisivati, (prije svega mene) kao psihički poremećene osobe ili labilne, rastrešene, pod uticajem narkotika:
Ja sam naravno primjetio taj podmukli plan u narednom periodu, i čak čuo da se primjenjuje, odnosno da sprečavanje prijavljivanja krivičnog djela, te predaje dokaza, kriminalci opravdavaju pričom da sam poremećeni psihopata, ali sve do januara 2013-te kada sam poslije opsrukcije komande, morao ponovo slati zahtijev u Banjaluku, te konačno uspio dobiti 27 zabilješki, nisam imao dokaze za to.
Do jula 2010-te sam više desetina puta dolazio, a mafija je provodila smišljeni plan, te sam bio prisiljen dana 08.07.2010. da se suprotstavim teroru i zahtijevam ostvarenje traženih prava, kako bih jednog dana kada se dokaže ubistvo, istovremeno imao i dokaz da se nije radilo o grešci ili previdu tužilaštva, nego su planski prikrili zločin, te nastavili sa time i kasnije iako im je jasno predočeno postojanje dokaza.
Naredni slučaj od 10.08.2010. to potvrđuje. Uz obilje laži sudske policije, od kojih je najveća ta da je predmet prebačen u nadležnost OT Doboj, što je lično tamošnji glavni tužilac demantovao, pozvavši me telefonom, kriminalci iz OT Bijeljina i komande sudske policije su iako im je jasno rečeno da imamo dokaze o ubistvu, spriječili ulazak, nezakonito nas zarobili više sati, bez potvrde o lišenju slobode, bez mogućnosti da majka ubijenog djeteta dobije telefon da pozove kuću ili advokata, čime nam je oduzeto više prava garantovanih zakonom.
Taj i naredni slučajevi kada sam hapšen, pokazuje da su kriminalci spremni na sve da bi zataškali svoje zločine, a jedan od osnovnih ciljeva im je bio prikrivanje fotografija obdukcije, (dobio sam ih tek krajem 2012-te) iz kojih se jasno vidi da ne samo što su sakrili pomenutu torbu, falsifikovali mjesto zločina, nego su čak prikrili sve unutrašnje povrede. Od ukupno 5 konstatovanih od strane obducenta, vještaci u Beogradu su znali samo za jednu i to površinsku...
No to je ono za šta pripadnici sudske policije uglavnom nisu ni znali, ali ih ne amnestira od odgovornosti, jer sam im više puta pokazivao dokaz ubistva, koji tereti i tužioce, te ih upozoravao da krše zakon i čine krivična djela.
Nemoguće je opisati sve događaje iz 3 godine, tokom kojih je primjenjivana fašistička naredba mafije da ZDENKU BAJO, BUDIMKI BAJO I SVIM SRODNICIMA UBIJENE IVONE BAJO, NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA, a dolazio sam skoro 150 puta, te ću opisati još samo događaj od 05.09.2012. kada sam ponovo spriječen u svim zakonom garantovanim pravima, koje sam tekstualno predočio sudskoj policiji, OT Bijeljina i MUP-u.
Poslije skoro 3 godine brutalnog pravnog nasilja i prije svega prikrivanja materijala iz spisa o ubistvu Ivone Bajo, kao i dostavi dokaza, javno sam predočio pred zgradom fotografiju materijalnog dokaza ubistva i "zaprijetio" da ću dolaziti svaki dan sve dok ne počnu poštovati zakon, kao i to da ću napisati imena svih kriminalaca koji su učestvovali u prikrivanju ubistva. Taj dan sam uhapšen, ali sledeći put mi je omogućeno da dobijem snimke prikrivane od strane korumpiranih tužilaca. Materijal koji pokazuje svu monstruoznost mafije sam dostavio Ustavnom sudu, VSITV, SIPI ... i objavio na internetu:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821
U početku je bilo prikriveno postojanje fašističke naredbe, no uspio sam odbijajući ponižavanje, braneći čast i dostojanstvo od kriminalaca, na suđenjima doći do dokaza o tome, svjedočenjem Mićić Zorana, no kada sam to objavio, pokušava se to minimizirati te sudska policija na narednim suđenjima, kao na pijaci prepravlja tu naredbu, dok na kraju policajac Čavić Zoran, po naredbi komande laže na suđenju osporavajući da postoji ta zabrana.
Izjave 4 osobe, uključujući i načelnika Borovčanin Danka su u prilogu i pokazuju da isti nemaju nikakve časti ni morala, osim što smišljeno čine krivična djela. Iako su pokušali da svoje terorističko postupanje prikažu što bliže zakonitom, nesporno je prekršeno pravo iz člana 16 Ustava RS, jer je prema meni primjenjivana sankcija, diskriminacija, donesena bez procesa, rasprave, mogućnosti da iznesem svoje argumente, i bez prava na žalbu. Iako je ZOOUP-u pripisano da rješenje mora biti izdato u pismenom obliku, kako sam i tražio odgovorni su se na to oglušili. Osima navedenog, prekršena su i prava garantovana članovima, 13,14,23,32, 45 i 48, te prava predviđena ZOKP-u i ZOSPI-a.
Zabilješka 1292-12, koju su potpisali Mirić Zoran i Čavić Zoran, osim više laži na kraju sadrži ponovo "stručno" mišljenje, da sam pod dejstvom narkotika ili psihički poremećen, iako sam tražio samo poštovanje zakona. Takođe se nastavlja sa prikrivanjem činjenice da su svi vidjeli fotografiju materijalnog dokaza ubistva, o čemu nema ni slova.
Bezakonje sudske policije se nastavilo na suđenju po tom događaju, kada iako najavljen kao glavni svjedok, Mirić Zoran izostaje bez ikakvog objašnjenja i to naravno zato što već postoji njegova izjava o zabrani pristupa svim srodnicima. Tako je komanda mogla izdati naredbu Čavić Zoranu, da je usmena naredba mafije sasvim drugačija, da je praktično i nema, kako bi izdejstvovali osuđujuću presudu za mene, sakrili svoje bezakonje i nastavili sa prikrivanjem ubistva.
Pomenuta fotografija torbe koja dokazuje ubistvo i prikrivanje ubistva je zaplijenjena od strane MUP-a, te postala sastavni dio spisa 80 1 Pr 007070 12 Pr, čime je onemogućeno da odgovorni iz sudske policije nastave sa lažima, tvrdeći da je nikada nisu vidjeli i da je nisam niti donosio. Vjerujem da bi većina sudskih policajaca, postupila prema propisima da nije imala naredbu komande i strah za posao, karijeru ili čak život, no tužiocu koji bude radio po ovoj prijavi neće biti teško da ustanovi, ko je uticao na njih da krše zakon, a sve dokumente na koje se pozivam pribaviće po službenoj dužnosti shodno članu "Prava i dužnosti tužioca" iz ZOKP-u...

PRILOZI

ZABILJEŠKA 1420/10
IZJAVE POLICIJE

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 331

Očekujem i da će MUP, reagovati službeno prema zakonu povodom ovog događaja, a traženi dokumenti su mi potrebni za dalje pravne korake u zaštiti garantovanih prava te dokazivanju krivične odgovornosti pripadnika tužilaštva u prikrivanju krijumčarenja i ubistva, odnosno dovođenje u vezu tih krivičnih djela sa pranjem novca narko mafije preko Bobar banke istog vlasnika koji je krijumčario "neku" robu, prilikom ubistva osmogodišnje djevojčice...


ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA


Ime i prezime : ZDENKO BAJO

Adresa : MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)
CJB BIJELJINA
PS BIJELJINA


(Sadržaj zahtjeva)Dana 13.05.2013. pokušao sam da shodno pravu iz članova 214 "Prijavljivanje krivičnog djela od strane građana"
(1) Građanin ima pravo prijaviti izvršenje krivičnog djela.
(2) Svako je dužan prijaviti izvršenje krivičnog djela kada neprijavljivanje krivičnog djela predstavlja krivično djelo.
i 215 "Podnošenje prijave" stav
(1) Prijava se podnosi tužiocu, pismeno ili usmeno.
iz ZOKP-u, da na zakonom propisan način predam 7 krivičnih prijava u pisarnici OT Bijeljina:
Član 75 (iz Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji tužilaštava) "Prijem - registracija dokumenata"

1. Primanje podnesaka, spisa, telegrama, paketa i drugih pismena u tužilaštvima se vrši u toku radnog vremena u pisarnici.
No to mi nije bilo omogućeno, jer navodno postoji usmena naredba da:
ZDENKU BAJO, BUDIMKI BAJO I SVIM SRODNICIMA UBIJENE IVONE BAJO, NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA.
Ponuđeno mi je da predam materijal u hodniku 3 sprata ispod i izvan prostorija tužilaštva, što je diskriminatorski postupak, usmjeren ne samo na to da se podnesak preda na ponižavajući način, nego prije svega da se uskrate druga prava. Recimo još u februaru 2010-te sam predao zahtjeve za pristup informacijama i krivične prijave, na koje nije nikada bilo odgovoreno, odnosno blokira se pristup informaciji šta se desilo sa prijavama, da se dostave novi dokazi, posebno u slučaju ubistva Ivone Bajo.
Kako se između ostalog radi o sakrivanju i oštećivanju materijalnih dokaza ubistva o čemu imam fotografije, za šta su odgovorni pripadnici OT Bijeljina, očito je da zabrana pristupa ima za cilj zaštitu krivaca, a kako je u suprotnosti sa pravom garantovanim Ustavom RS, član 16:
Svakome je zajamčno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
Takođe je prekršeno više drugih garantovanih prava iz Ustava iz zakona, (recimo članovi 14 i 48 Ustava RS) te Zakon o zabrani diskriminacije, a izvršena su krivična djela od strane pripadnika OT Bijeljina i sudske policije:
Samovlašće, Povreda ravnopravnosti gradjana, Povreda prava na podnosenje pravnog sredstva, Povreda ljudskog dostojanstva, a kako imam veći broj dokaza o ubistvu i prikrivanju ubistva, koje se desilo prilikom krijumčarenja u Univerzal 23.07.2009., shodno članu "Neprijavljivanje krivičnog djela ili učinioca" obavezan sam da ta krivična djela prijavim, kao i svako službeno lice koje je sa tim upoznato.
Stoga sam bio prisiljen pozvati MUP, broj 122 i to u 10:46, te u 11:13, sa svog mobilnog telefona 065831902 i zatražiti intervenciju i evidentiranje ovog bezakonja usmjerenog na prikrivanje težih zločina za koje imam dokaze.
Pripadnik MUP-a je izašao na lice mjesta i uzeo izjavu od mene, te potom i od službenika u zgradi na adresi Vuka Karadžića 3, čemu nisam prisustvovao. Od CJB Bijeljina, zahtijevam shodno ZOSPI, sledeće:
1) Kopiju zabilješke OSL-a, sačinjenu po izlasku na teren.
2) Sve druge dokumente koji su eventualno sačinjeni povodom ovog događaja i mojoj prijavi sat kasnije u CJB Bijeljina.

Očekujem i da će MUP, reagovati službeno prema zakonu povodom ovog događaja, a traženi dokumenti su mi potrebni za dalje pravne korake u zaštiti garantovanih prava te dokazivanju krivične odgovornosti pripadnika tužilaštva u prikrivanju krijumčarenja i ubistva, odnosno dovođenje u vezu tih krivičnih djela sa pranjem novca narko mafije preko Bobar banke istog vlasnika koji je krijumčario "neku" robu, prilikom ubistva osmogodišnje djevojčice...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 330

Pod komandom Kovačević Novaka i Borovčanin Danka, OT Bijeljina i Sudska policija u Bijeljini su od državnih organa pretvoreni u privatne servise mafije, zadužene za logistiku organizovanog kriminala i umjesto da postupaju shodno ustavom i zakonom predviđenim pripisima, izmislili su neke fašističke usmene naredbe da bi me spriječili u ostvarenju garantovanih prava, te onemogućili pokretanje istrage na osnovu dokaza koje imam.

OKRUŽNOM CENTRU SUDSKE POLICIJE U BIJELJINI

Obavještavam vas da sam još sredinom marta 2013-te napisao više krivičnih prijava protiv pripadnika zločinačke organizacije umješane u prikrivanje krijumčarenja u "Univerzal", Gavrila Bobara i ubistvo Ivone Bajo, koje se desilo tom prilikom o čemu sam poslao dopis Inspektoratu sudske policije RS, a kopiju predao sudskom policajcu Zoranu Mićiću.
Kompletan tekst iz koga se to vidi se može pročitati na internetu:
ZAHTIJEV SUDSKOJ POLICIJI http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/04/3517724
No zbog nekih okolnosti prolongirao sam predaju već odštampanih prijava sa dokazima do prvobitno planirano juna, ali su se već sada stekli uslovi za to zbog ranijeg završetka nekih operativnih radnji.
S obzirom da sve dokaze šaljem izvan zemlje stranim istražnim organima i imam podatke o akcijama protiv organizovanog kriminala u cijelom regionu, odloženo je predavanje tih krivičnih prijava u mjesno tužilaštvo, do hapšenja nekih lica direktno povezanih sa nevedenim krivičnim djelima te pranjem novca narko mafije.
Radi se o S.B. uhapšenom početkom aprila u BIH, te K.N. lišenom slobode početkom maja 2013-te, izvan zemlje. Naravno, oni nisu jedini, ali je bitno da su sinhronizovanim djelovanjem OT Bijeljina i sudska policija, sprečavajući me 3 godine da tužiocu obrazložim dokaze koje imam o švercu, pružili pomoć navedenom da ostane na slobodi, zauzima odgovoran rukovodeći položaj u firmi pred kojom se desilo ubistvo i ko zna koliko krivičnih djela je izvršeno do njegovog hapšenja.
Navedene osobe će u zamjenu za povoljniju optužnicu otkriti imena svih drugih saučesnika a ja sam prihvatio da odložim predaju materijala do završetka akcije, no za svaku sigurnost sam objavio na internetu većinu od tih krivičnih prijava, a po web adresi se može vidjeti i kada. Tako je recimo prva prijava iz ovog paketa objavljena 18.03.2013. a navodim sve dosad objavljene:
ZORAN CAVIC (lažno svjedočenje) http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/18/3506344
UNUTRAŠNJA KONTROLA (pomoć izvršiocu) http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/10/3522237
ZORAN MICIC (pomoć izvršiocu) http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/20/3528964
DEVIC I DJONLIC (član 376 KZRS) http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/26/3533277
KOMANDA MUP-A (više krivičnih djela) http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/28/3534648
DJURIC I ZORIC (član 376 KZRS) http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/02/3537065
Prijave koje još nisam objavio na internetu ovom prilikom neću navoditi, a biće dostupne javnosti do kraja maja...
Pod komandom Kovačević Novaka i Borovčanin Danka, OT Bijeljina i Sudska policija u Bijeljini su od državnih organa pretvoreni u privatne servise mafije, zadužene za logistiku organizovanog kriminala i umjesto da postupaju shodno ustavom i zakonom predviđenim pripisima, izmislili su neke fašističke usmene naredbe da bi me spriječili u ostvarenju garantovanih prava, te onemogućili pokretanje istrage na osnovu dokaza koje imam.
Uprkos tome više puta sam isticao da ne želim niti jedan sudski policajac, da odgovara krivično zbog bezakonja koje se primjenjuje i upozoravao vas na članove koje kršite, no tome je došao kraj i svako ko ubuduće eventualno pokuša da mi otme neko pravo i pomogne kriminalcima Stjepanović Danici i Marković Dragoslavu, koji su odgovorni za falsifikovanje mjesta ubistva, prikrivanje kamiona, sakrivanje i pranje dokaza benzinom, te čak falsifikovanje obdukcije, neka bude spreman da ću izvršiti sve zakonom predviđene radnje da dobije zasluženu zatvorsku kaznu.
Stoga zahtijevam da mi se omogući predaja krivičnih prijava na zakonom propisani način, što može biti obavljeno za 5 minuta, za šta je odgovorna komanda sudske policije, te u narednom periodu prekinite sa svim oblicima diskriminacije prema meni. Ako ste nesposobni da obavljete posao za koji ste plaćeni ili ste kukavice pa ne smijete odbiti nezakonite naredbe mafije, imate dva izbora.
ILI NAPUSTITE DUŽNOST KOJU OBAVLJATE I RADITE NEŠTO DRUGO ILI ĆU VAS ZBOG SAUČESNIŠTVA U PRIKRIVANJU ZLOČINA SMJESTITI VRLO BRZO IZA REŠETAKA, A JA NA SUDU NEĆU LAGATI KAO VI, JER ZA SVE IMAM TEKSTUALNE, FOTO I AUDIO DOKAZE...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 329

Dana 08.05.2013. u prostorijama Helsinškog odbora za ljudska prava u Bijeljini, konstatovano je (od strane A.L.) da se radi o očitom kršenju zakona i brutalnom gaženju ljudskih prava, te me "posavjetovala" da se obratim VSITV-u, te Omudsmenu, i to poslije više od 3 godine od kad ih obavještavam, jer navodno prije Strazbura moram proći sve domaće institucije. Uz opasku da uopšte nisam pomenuo Sud u Strazbure, te da sam osim navedenih obavjestio Ustavni sud, SIPU, Tužilaštvo BIH, Interpol, Evropski parlament, te više od 100 vladinih, nevladinih organizavija, medija, stranaka i stranih istražnih organa, odgovorio sam da mi nisu potrebni savjeti tipa, "kome da se obratim" jer sam to već uradio, nego šta oni misle da urade na ovaj očigledan dokaz diskriminacije, a očito ne smiju ništa jer se plaše mafijaškog režima. Ili to ili su u njihovoj službi, potpuno beskorisni za građane, jer ljudska prava i ne može da krši niko osim državnih organa i pojedinaca, tajkuna kriminalaca koje štiti tužilačka i pravosudna mafija, sve pod krovom upravo Ureda disciplinskog tužioca.

KOME PRIPADAJU LJUDSKA PRAVA ???

Ustav i zakoni koji su trenutno na snazi u BIH nemaju nekih većih nedostataka zbog kojih bi građani bili nezadovoljni, a samo naredni stav člana 2, "Ljudska prava i temeljne slobode" iz Ustava BIH bi bio dovoljan za punu ravnopravnost:
(4) Nediskriminacija. Uzivanje prava i sloboda iz ovoga clanka ili medjunarodnih sporazuma popisanih u Dodatku I ovoga Ustava osigurava se svim osobama u Bosni i Hercegovini, bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi poput spola, rase, boje koze, jezika, vjere, politickog ili drugog misljenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rodjenja ili drugog statusa.
I da bi sve bilo sasvim jasno preciziramo šta je to "diskriminacija" odnosno da kroz primjer približimo taj pojam i onima koji nisu sigurni šta to u stvari tačno znači, najjednostavnije objašnjenje je da bilo koje dvije osobe moraju imati jednak tretman na bilo kom dijelu države i u svakoj instituciji.
Ovo se naravno ne odnosi na neke specijalne slučajeve, kao što je recimo zabrana pristupa nezaposlenim osobama u objekte ili dijelove objekta gdje je moguć ulazak samo osoblju. No nije moguće uvoditi takve zabrane samo za jednog pojedinca ili više lica bez pravosnažne sudske odluke. Tako je recimo i zatvorska kazna suspenzija prava na slobodno kretanje u nekom vremenskom periodu, ali mora se poštovati procedura i pismeno obrazložiti koji su razlozi za to, od kada počinje i koliko traje sankcija, što je takođe jedno od garantovanih prava iz Ustava, član 16:
Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
Zamislite samo situaciji da vam saopšte kako vaše dijete ne može biti upisano u prvi razred osnovne škole, po usmenoj naredbi direktora, odnosno da nikome iz vaše porodice neće biti ukazana hitna ili bilo koja druga medicinska pomoć, zbog usmene naredbe ministra zdravlja !!!
Ako bilo kome ovakvi primjeri izgledaju apstraktni, onda da iznesem nešto što se zaista primjenjuje. Po usmenoj naredbi glavnog okružnog tužioca OT Bijeljina Kovačević Novaka, sudska policija, MUP i Sudovi, postupaju već više od 3 godine, a ista glasi da NIKOM OD SRODNIKA UBIJENE DJEVOJČICE IVONE BAJO NIJE DOZVOLJEN PRISTUP TUŽILAŠTVU...
Jedan od dokumenata u kome se to jasno vidi je "Zabiljeska 1173-11" sudske policije, gdje čak na dva mjesta stoji da mi je usmenom naredbom pristup ZABRANJEN.
Razlog za tu zabranu je to što imam neoborive materijalne dokaze o prikrivanju ubistva Ivone Bajo, koje se desilo prilikom šverca u firmu "Univerzal" Bobar Gavrila, a sam Novak Kovačević je učestvovao u uklanjanju dokaza, falsifikovanju, pomaganju ubicama i krijumčarima. Šta su švercovali nije ni važno, ali je bitno istaći da je preko Bobar banke istog vlasnika, narko mafija prala novac, prije u vrijeme i poslije ubistva, što je otkriveno 25.02.2012. poslije mojih dojava i intervencije stranih istražnih organa, poslije čega se kompromitovani tajkun povlači iz trke za gradonačelnika, a mafijaški režim sve proglašava za tabu temu.
Svi detalje i dokazi o krijumčaranju i ubistvu osmogodišnje djevojčice, objavljeni su na internet lokaciji:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/16/3261089
Tužilaštvo, koje je servis organizovanog kriminala, da bi spriječili podnošenje krivične prijave i dostavu dokaza, što je takođe pravo garantovano zakonom, naređuje sudskim policajcima da ni po koju cijenu ne dozvole pristup nikom od srodnika ubijenog djeteta, jer bi pokretanje istrage odvelo na dugogodišnju robiju i Novaka Kovačevića i Stjepanović Danicu, kao postupajućeg tužioca, te desetine kriminalaca iz tužilaštva, policije i suda umješanih u prikrivanje ovih krivičnih djela, a isplivali bi na površinu i mnogi drugi pripadnici mafije iz drugih afera.
Da bi opravdali taj tretman pred drugim zaposlenim u zgradi, prolaznicima i drugim institucijama, sudska policija je dobila naredbu da ni po koju cijenu ne pominje dokaze koje su vidjeli o prikrivanju ubistva, te toga nema niti u jednoj od 27 zabilješki koje sam dobio. To što su prećutali postojanje dokaza o umješanosti tužilaca u prikrivanje ubistva iskoristili su da daju "objašnjenje" i prikazuju kako bez ikakvog razloga, pod uticajem narkotika ili psihičkim poremećajem, narušavam javni red i mir.
U sudskom procesu naređeno je sudskom policajcu Čavić Zoranu da lažno svjedoči i da se ničeg "ne sjeća" što se vidi u prilogu, gdje tvrdi da imaju naredbu da mi dozvole pristup. Osim već navedene zabilješke, nastale godinu dana ranije za koju kriminalci koji su isplanirali to montirano suđenje nisu znali, postoje i druge izjave u drugim sudskim procesima.
Sve je vidljivo u dokumentu "Izjave policije" u kome 4 različite osobe, bukvalno fašističku naredbu da:
ZDENKU BAJO, BUDIMKI BAJO I SVIM SRODNICIMA UBIJENE IVONE BAJO, NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA
koju je sudu izneo Mićić Zoran, kao na pijaci prepravljaju i mjenjaju da bi na kraju, pomenuti Čavić, slagao da te naredbe u stvari i nema...
A da bi montirani proces uz pomoć sudije Đurić Dragoljuba uspio, bez ikakvog objašnjenja se izostavlja ključni svjedok Mićić, pošto znaju da imam njegovu izjavu, čime su korumpirani akteri te lažne optužnice pali na dno gliba bezakonja u kome se nalaze sve državne institucije u BIH. No da ne mogu potkupiti svakoga pokazuje i izjava policajca Minić Dejana, (u prilogu) koji se sjeća svega i skoro cijeli događaj opisuje vjerno, potvrđujući moju verziju, osim dijela u kome je Mićić Zoran rekao da mi NE TRABA DATI NIKAKVA PRAVA, NAGO OVAKVE TREBA ZATVORITI NA SOKOLAC.
Siguran sam da to niko od prisutnih nije zaboravio, nego neće da potvrde po naredbi ili zato što ne žele uzrokovati neprijatnosti kolegi Mićiću, no to i nije tako bitno, pošto sam kasnije dobio službene dokumente u kojima me opisuju kao ludaka, pravdajući time sopstvena krivična djela za diskriminaciju koju čine.
S obzirom da je evidentirano preko 4 miliona KM, opranog novca preko Bobar banke, a možemo samo da zamislimo kolika je ukupna suma i ne čudi na šta su sve spremni kriminalci iz tužilaštva.
Kršenje ljudskih prava garantovanih ustavom i zakonima, te svakodnevna diskriminacije je sitnica za zločince koji su ne samo falsifikovali mjesto ubistva, prali dokaze hemijskim sredstvima i uklanjali ih, nego su falsifikovali i obdukciju, te sakrili od vještaka 4 unutrašnje povrede konstatovane obdukcijom, (probod kroz prsnu kost, kanal u grudnoj žlijezdi, te razderine plućne arterije i dušnice), kako bi sve predstavili kao samopovređivanje. Fotografije obdukcije su gestapovskim matodama krili od javnosti, medija, vještaka i prije svega od porodice 3 godine, a da bi ih dobio morao sam provesti noć u zatvoru i "zaprijetiti" da ću dolaziti svaki dan pred tužilaštvo sa fotografijama dokaza i imenima kriminalaca koji su to prikrili, sve dok ne dobijem dokumentaciju, pa makar me hapsili i zatvarali 10, 100, 1000 puta...
Kolika je monstruoznost kriminalaca iz tužilaštva možete vidjeti na internet stranici "ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA" koja sadrži dvadesetak materijalnih dokaza prikrivanja ubistva, uključujući i fotografije obdukcije se sakrivenim povredama, te posebno upozoravam osjetljive osobe da materijal nije prijatan za gledanje.
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821
No kriminalni aspekt, odnosno činjenica da tužilaštvo kao državni organ zadužen za gonjenje počinilaca krivičnih djela u stvari je suprotnost tome i predstavlja bukvalno bandu plaćenih ubica, zaduženu za prikrivanje pljački, ubistava, šverca oružja, narkotika, pranja novca pripadnika mafijaškog režima, tajkuna i političara kriminalaca, nije nešto što mogu da rješavaju organizacije za zaštitu ljudskih prava i o tome obavještavam javnost, medije, i strane istražne organe, jer su domaći pod punom kontrolom i u službi mafije, ali ostaje dio koji se odnosi na diskriminaciju.
Postoje nesporni dokazi, zapisnici policije, izjave svjedoka i sudski spisi, od kojih neke prilažem uz ovaj dokument, u kojima se vidi da mafija primjenjuje fašističke metode diskriminacije prema srodnicima ubijene djevojčice, da bi spriječila otkrivanje krivaca za taj zločin i sva prateća krivična djela u koja su umješani pripadnici pravosudne mafije.
Ako sa ovakvim dokazima koje sam pribavio, ne smiju ili neće da urade ništa da bi razotkrili ne samo odgovorne za kršenje ljudskih prava nego i lanac korumpiranih kriminalaca iz vlasti, onda građanima nisu ni potrebne nevladine organizacije za zaštitu ljudskih prava, kao što nemaju koristi ni od organa mafijaške vlasti.
Ako se pogleda ko je na vlasti i u RS i Federaciji, ko su tužioci, sudije, poslanici, vidi se da je to ista banda koja je prije dvadeset godina učestvovala u izbijanju ratnih sukoba, ubistvima, silovanjima, masakrima, a sada to prikriva i nastavlja sa drugim zločinima, kriminalom diskriminacijom...
A meni koji već imam protiv sebe kompletan mafijaški režim, na čelu sa tužilačkom mafijom, pojačanu kriminalcima iz MUP-a i pravosudnom mafijom, (sjetimo se samo slučaja ubistva g. Garića u Doboju, montirane optužnice tužiteljici Milić Dijani u Tuzli, te likvidacijom Milana Vukelića u Banjaluci) ne znači ništa posebno ako se ispostavi da oni koji se deklarišu kao nevladine organizacije za zaštitu ljudskih prava u stvari i nisu to, nego servis vladajućeg režima. Trogodišnje ćutanje o ovom fašizmu institucija države, upravo ukazuje na to, pa bar da građani znaju da ne postoji niko ko će se boriti za njihova prava, osim njih samih, ako za to imaju hrabrosti...

PRILOZI

ZABILJEŠKA 1173-11
IZJAVA ČAVIĆ ZORAN
IZJAVE POLICIJE
IZJAVA MINIĆ DEJAN
DISK

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 328

Ovakvo kriminalno postupanje i kršenje garantovanih prava ne može nikako biti plod greške ili neznanja postupajućih sudija, nego se očito radi o pripadnicima organizovanog kriminala koji su raspoređeni u svim državnim organima sa zadatkom da sabotiraju procese, istrage i dostavu dokaza protiv "nedodirljivih" a u konkretnom slučaju direktno saučestvuju u prikrivanju ubistva Ivone Bajo, koje se desilo prilikom šverca tajkuna Gavrila Bobara.

PRIJAVA PROTIV DJURICA I ZORIC

Na osnovu člana 347 KZRS "Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja" a vezano za član 376 KZRS "Povreda zakona od strane sudije":
Sudija Ustavnog suda Republike Srpske ili sudija suda u Republici Srpskoj, u sudskom postupku s ciljem da drugom pribavi kakvu korist ili da mu nanese kakvu štetu, donese nezakonitu odluku ili na drugi način prekrši zakon, kazniće se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.


OBRAZLOŽENJE

Dana 18.01.2013. preuzeo sam od sudske policije 27 zabilješki sačinjenih o meni u periodu od 2010-te naovamo. Razlog za kreiranje istih je poseban tretman kome je izložena moja porodica sa ciljem da se spriječimo u ostvarenju više garantovanih prava, vazano za dokazni materijal o krivičnom djelu teškog ubistva Ivone Bajo, koja se desilo prilikom krijumčarenja u firmu Univerzal režimskog tajkuna Bobar Gavrila.
Zabilješka 1420-10 od 10.08.2010. odnosi se na jedan od pokušaja da dostavimo dokazni materijal i podnesemo prijavu. Radilo se o disku na kome se nalazilo više fotografija materijalnog dokaza ubistva i prikrivanja zločina, (torba presječenog kaiša, dio nedostaje a ostatak je opran hemijskim sredstvom, vidljivo izmjenjene boje) audio zapis razgovora sa vještakom, koji tvrdi da nije imao podatke ne samo o tome, nego niti o jednoj unutrašnjoj povredi, i dokumente iz kojih se vidi da su prilikom ubistva dovezena 4 paketa "neke" robe, dok je ujutru bio samo paket. Tri paketa su dakle nestala preko noći, a podsjećam da su 18 mjeseci kasnije u Bobar banci istog vlasnika, otkrivene transakcije narko mafije u vrijednosti od preko 4 miliona KM, koliko da se zna zašto smo spriječeni u nastojanjima, zarobljeni, te osuđeni.
Koristim termin zarobljeni, jer smo satima zadržani pod stražom bez potvrde o lišenju slobode, a iz teksta zabilješke se vidi, da je sestri Budimki onemogućen i telefonski poziv.
Istina je da sudski policajci nisu vjerno opisali događaj, jer je sastra s obzirom da ima rezervisan let tražila da pozove ili aerodrom ili kuću ili advokata, (radi se o Dušku Tomiću).
No, čak i da se zanemari ta nepreciznost, jasno se vidi da je osoba tražila telefonski poziv, a sudija je zauzeo stav da to nije njegova stvar. nama istina nije tako preneseno, nego da sudija nije nadležan za nas dok ne dođemo u sudnicu.

Šta je od toga istina ustanoviće istraga‚ ali je nesporno da ni komanda sudske policije niti sudija nisu dozvolili telefonski poziv, pošto smo nezakonito zarobljeni, a s obzirom da bi pozvala zastupnika, onemogućeno je i pravo na odbranu iz člana 6 ZOP-a, stav d) da se brane lično ili putem branioca po vlastitom izboru, ili ukoliko nemaju dovoljno sredstava, da im se on obezbijedi besplatno kada to zahtijevaju interesi pravde. To vezano za prava Budimke Bollin Bajo, a što se mene tiče osim nezakonitog zarobljavanja, ističem da za to uopšte nisu postojali uslovi kao za saestru koja je trebalo da isti dan ide za Cirih.
I na kraju s obzirom da mi nije dozvoljeno da ispitujem svjedoke sa obrazloženjem sudije da "NEMA NAMJERU OSTAJATI DUGO POSLIJE 15 SATI" očito sa je sve učinjeno sa namjerom da se uplašimo, disciplinujemo i odvratimo od bilo kakvog daljeg pokušaja za dokazivanjem ubistva, pokretanjem istrage, zahtjeva za kopiranjem dokumentacije, kako bi se pomoglo pripadnicima organizovane kriminalne grupe, odgovorne za šverc, ubistvo, prikrivanje zločina i po svoj prilici pranje narko novca, a kakve su veze sudije Đurića sa tim, na njemu je da objasni.
Drugi događaj je vezan za dan 05.09.2012. kada mi i poslije 30 mjeseci nije omogućeno da dobijem fotografije mjesta zločina i obdukcije Ivone Bajo, te ostvarim još neka prava garantovana zakonom, od kojih je najznačajnije podnošenje krivične prijave na zakonom propisani način. Ponovo su htjeli da me otjeraju izvršavajuči fašističku naredbu da:
ZDENKU BAJO, BUDIMKU BAJO I SVIM SRODNICIMA UBIJENE IVONE BAJO, NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA
čemu sam se suprotstavio tako što sam javno prezentovao sliku materijalnog dokaza ubistva pred ulazom i odbio naredbu mafije. Umjesto da se poštuje zakon uhapšen sam‚ i zadržan u protvoru do 01:30 narednog jutra, umjesto da shodno zakonu odmah budem izveden pred sudiju. Umjesto toga pribjegava se pritiscima na svjedoke da lažu na pretresu zakazanom tek 3 mjeseca kasnije, a ključni svjedok Zoran Mićić. koji je i izdao nezakonutu naredbi nije se uopšte pojavio ???
Tek na moje insistiranje predstavnik MUP-a je odgovorila da je isti uredno obavješten, ali da ona ne zna zašto nije došao i kakvi su njegovi privatni poslovi. Sudija Đurić je prešao preko toga čime mi je onemogućeno pravo iz člana 6 ZOP-a stav e) da ispitaju ili da se u njihovo ime ispitaju svjedoci koji ih terete i da se obezbijedi prisustvo i saslušanje svjedoka u njihovu korist pod istim uslovima kao i svjedoka koji ih terete.
Iako sam kao dokaz priložio izjavu dotičnog Mirića datu u predmetu 80 1 Pr 004323, a postoje i izjave drugih policajaca, čak i načelnika o tome da postoji zabrana pristupa za mene, (dakle naredba nije bila zakonita i to niko nije dokazivao) sudija prihvata laži svjedoka Čavić Zorana da naredba glasi, kako treba da me puste uz prethodne konsultacije.
Sudiji sam predao veći broj dokumenata kojima se dokazuje kršenje mojih prava, a takođe i fotografije mjesta ubistva i obdukcije, čime pokazujem kakav je cilj i svrha tog bezakonja tužilaštva prije svega a potom i sudske policije u mnogo manjoj mjeri, jer je pritisnuta teretom komandne linije.
Svjedok Minić Dejan je u cjelosti potvrdio moju verziju događaja, a iako sam upozorio sudiju Đurića na članove "Primjena odredaba Krivičnog zakona i Zakona o krivičnom postupku" i "Dokaz" te obavezu Suda iz člana 5, Zakona o sudovima, donosi se rješenje 10.12.2012. u kome se stav sudije o tome uopšte ne iznosi.
Iz teksta presude se vidi da mi je sudija oteo pravo garantovano članom 32 Ustava RS da javno iznesem mišljenje o radu državnih organa, te da za to ne smijem biti kažnjavan, te je moj odgovor policiji, (kako je svjedok Minić opisao djelimično povišenim tonom) proglasio za viku, iako u Zabilješki sudske policije iz tog dana nema ni pomena o viki, a unesena je na dan pretresa od strane podnosioca, pošto se uticalo na svjedoke.
Postoje još neki primjeri bezakonja, vezano za to, koje sam opisao u žalbi na presudu, te će tužilac moći ostvariti uvid u sve kada zatraži spis, (80 1 Pr 007070 12 Pr) a ja sada dostavljam u prilogu samo ono što nije dio predmeta.
Istine radi podvlačim da je Dragoljub Đurić, sudija, tokom cijelog pretresa bio profesionalan, ljubazan i korektan, no to je u sjeni smišljenog izbjegavanja primjene zakona, čime mi je nanio štetu, a pomogao odgovornima ne samo za teror i diskriminaciju nada mnom, nego i ubicama, krijumčarima, te saučesnicima iz MUP-a i OT Bijeljina, koji su mnogo veći zločinci od direktnih ubica, jer umjesto da gone počinioce krivičnih djela, oni prikrivaju ubice...
Kao sudija drugostepenog suda Zorić Milena je imala uvid u sve navedeno, uključujući i Zapisnik Osnovnog suda, koji pominje u tekstu svog rješenja. U njemu je jasno opisano od strane svjedoka Mićića, da nikom od srodnika ubijene Ivone Bajo nije dozvoljen ulaz, što znači da je svjedok Čavić lagao. Svjedok Mićić se uopšte nije pojavio, čime mi je onemogućeno garantovano pravo iz člana 6, što automatski znači reakciju po članu 62 ZOP-a "Bitne povrede prekršajnog postupka", stavovi:
b) ako su okrivljenom uskraćena bilo koja prava određena u članu 6 ovog zakona
g) ako je sud propustio da primijeni ili je pogrešno primijenio odredbe ovog zakona, a koje su imale štetne posljedice za žalioca.
sve vezano za neprimjenjivanje već pomemutog člana 6, te 8 i 49, i naravno za član 5 ZOS-a.
Ovakvo kriminalno postupanje i kršenje garantovanih prava ne može nikako biti plod greške ili neznanja postupajućih sudija, nego se očito radi o pripadnicima organizovanog kriminala koji su raspoređeni u svim državnim organima sa zadatkom da sabotiraju procese, istrage i dostavu dokaza protiv "nedodirljivih" a u konkretnom slučaju direktno saučestvuju u prikrivanju ubistva Ivone Bajo, koje se desilo prilikom šverca tajkuna Gavrila Bobara.

PRILOZI

ZABILJEŠKA 1420-10
IZJAVE POLICIJE
PRESUDA

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902