CLANAK 249

S OBZIROM NA TO KAKAV JE SASTAV UREDA GLAVNOG OKRUŽNOG TUŽIOCA I NA SVA KRIVIČNA DJELA KOJA SU IZVRŠILI, SKUPA SA KRIMINALKOM STJEPANOVIĆ DANICOM, TUŽILAŠTVO MOŽE IMATI SAMO UGLED POPUT GESTAPOA!

VISOKOM SUDSKOM I TUZILACKOM VIJECU BIH


UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

OBAVJEST O NEPRIMJERNOM PONAŠANJU TUŽILACA

Krajem 2011. sam parničnom tužbom tražio odštetu od podnosilaca lažne prijave za ugrožavanje sigurnosti, pripadnika organizovane kriminalne grupe, Gruhonjić Muhameda i Debeljević Milorada, koje je mafija instalirala u uredu glavnog okružnog tužioca u Bijeljini, kako bi štitili njihove interese!
Na pripremnom ročištu, (Predmet: 80 0 P 034147 11 P) u Osnovnom sudu u Bijeljini, tuženi Gruhonjić je vrijeđao postupajućeg sudiju, osporavajući njegovu stručnost i znanje, tvrdeći da je "pogreška" u pasivnoj legitimaciji, procesni prigovor, kako se on godinama bavi ovim poslom, a sudija NEKA ČITA ZAKON! Nadalje je istakao da niti on niti drugi tuženi neće prisustvovati glavnoj raspravi, nego će upotrijebiti druge metode !!!???
Za ovaj dio nemam dokaze, te sugerišem da se istinitost provjeri kod postupajućeg sudije, a bili su prisutni, zapisničar, sudski policajac, i tri posmatrača, (volonteri, pripravnici ili studenti)!
Stoga u nastavku predočavam odgovor drugog tuženog Debeljević Milorada!
Pomenuti kriminalci su me lažno prijavili za "Ugrožavanje sigurnosti" sa jednim od ciljeva da mi OTMU dokazni materijal o krijumčarenju Bobar Gavrila, ubistvu Ivone Bajo, te prikrivanju tih zločina od strane kriminalaca iz policije i tužilaštva! Odgovor je pisan po aktu Osnovnog suda od 16.11.2011. što s obzirom na rok od 30 dana znači da je nastao najkasnije do 16.12.2011:
Tada nisam imao nijedan pisani dokaz o učešću kriminalca Debeljevića u zločinačkom planu, poslije čega mi je odnesen računar sa dokazima, te su pokrenute "Posebne istražne radnje" bez naredbe suda, o čemu sam nedavno dobio odgovor iz Okružnog suda!
No, u drugoj parnici gdje sam taktićki tužio sekretara OT Bijeljina sa odštetnim zahtijevom od 10 KM, pošto u strahu od mafije nije smjela da mi pismeno obrazloži kako su zloupotrijebili njeno ime, tužena kao svoj dokaz prilaže službenu zabilješku načelnika kriminalističke policije o tom događaju:
Podsjećam da sam početkom avgusta 2010. tražio od gospodina pismenu naredbu o "Posebnim istražnim radnjama" te da se pozovu na informativni razgovor Inspektor Marković Dragoslav i tužilac Stjepanović Danica, zbog osnovane sumnje da su prikrili materijalne dokaze krijumčerenja i ubistva, za šta sam predao dokaze:
1) FOTOSI TORBE, PRESJEČENOG KAIŠA, VIDLJIVO OPRANOG JAKIM HEMIJSKIM SREDSTVOM
2 ) AUDIO IZJAVU VJEŠTAKA, O FALSIFIKOVANJU NALAZA OBDUKCIJE

Gospodin Teodorović je "umro" 5 dana kasnije, i sahranjen po hitnom postupku bez autopsije, a početkom 2012 je u Bobar banci, istog vlasnika kao i "Univerzal" gdje je švercovana roba i izvršeno ubistvo, pronađena dokumentacija o transakciji, preko 4 miliona KM, narko klana Šarić!
Time je možda jasnije, zašto je tužilačka mafija prikrivala ubistvo i podnijela lažnu prijavu!
U svojoj izjavi pred sudom, sekretar iznosi da su bez njenog znanje i dozvole, prijavili da prijetim i njoj, iako ona nikada nije bila ugrožena, ta da sam uvijek bio korektan:
Tužiteljica Dijana Milić je zbog navodnog pokušaja traženja seksualnih usluga od svjedokinje, suspendovana i optužena, a nedugo zatim je poslije "poremećaja metabilizma" preminula u bolnici!
Ovde su osim lažne prijave, kriminalci iz OT Bijeljina, prikrivali krijumčaranje i ubistvo, falsifikovali dokaze i obdukciju, a 23.06.2010. je poslije "Posebnih istražnih radnji" tokom kojih sam danonoćno praćen, pokušano moje ubistvo trovanjem, koje nisam mogao da prijavim jer postoji naredba kriminalca Kovačević Novaka da:
ZDENKO BAJO, MAJKA UBIJENE DJEVOJČICE I SVI SRODNICI NE MOGU PRISTUPITI U OT BIJELJINA!
Ako sasvim zanemarimo, monstruozna krivična djela, tužilačke mafije, ostaju disciplinski prekršaji:
Član 57. Disciplinski prekršaji tužilaca, stavovi:
6. korištenje dužnosti tužioca kako bi se pribavile neopravdane koristi za sebe ili druge osobe
16. upuštanje u aktivnosti koje su nespojive sa dužnostima tužioca
22. ponašanje u sudu ili tužilaštvu i izvan suda ili tužilaštva koje šteti ugledu tužilačke dužnosti
23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet tužilaštva.
S OBZIROM NA TO KAKAV JE SASTAV UREDA GLAVNOG OKRUŽNOG TUŽIOCA I NA SVA KRIVIČNA DJELA KOJA SU IZVRŠILI, SKUPA SA KRIMINALKOM STJEPANOVIĆ DANICOM, TUŽILAŠTVO MOŽE IMATI SAMO UGLED POPUT GESTAPOA !!!

Bijeljina
30.07.2012.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK 248

GOSPODO SUDIJE! OVOM ZEMLJOM VLADA MAFIJA - (KRIMINALCI POLITIČARI I TAJKUNI), KOJI PLJAČKAJU, OTIMAJU, UBIJAJU I SPREMNI SU NA SVE DA BI OSTALI NEKAŽNJENI I NA MALA VRATA UVODE FAŠIZAM. MORAMO IH ZAUSTAVITI, DOK NE BUDE PREKASNO...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI
NA RUKE PREDSJEDNIKU
TEROR TUŽILAČKE MAFIJE

Nedavno sam dostavio pismenim putem, obavještenje Osnovnom sudu, pod nazivom "Ima li prava izvan suda ?" istovremeno ga elektronski proslijedio na preko 100 adresa, a kompletan tekst je na lokaciji:
IMA LI PRAVA IZVAN SUDA
Upozorio sam da je na pretresu u kome sam zbog lažne prijave za "Ugrožavanje sigurnosti" (zbog svih negativnoh posledica, koje su iz tog zločinačkog plana proizašle), parničnom tužbom, sudskim putem tražio odštetu, došlo do verbalnog napada na sudiju od strane tuženog građanina Gruhonjić Muhameda, te čak nagovještene prijetnje!
Dotični je grubo vrijeđao znanje i stručnost sudije, (neosnovano namećući stav da je pogreška u pasivnom legitimisanju, procesni prigovor) te da sudija čita zakon, (šta to treba da znači ???)!
Potom je istakao da neće dolaziti na glavnu raspravu ni on niti drugi tuženi građanin Debeljević Milorad, neće izvoditi nikakve dokaze, koje nisu ni dostavili, nego da će koristiti druge metode!
KAKVE SU TO DRUGE METODE ???
Pomenuti građani su poznati sudu, a za informaciju građanima koji će čitati ovaj tekst na internetu, obavještenje, da se radi o kriminalcima koje je mafija instalirala na funkciju zamjenika glavnog okružnog tužioca, sa prvenstvenim zadatkom da štite nezakonite aktivnosti tajkunsko političke mafije, koja nezasito pljačka sve oko sebe!
Oni naravno nisu jedini pripadnici tužilačke mafije! Osim pomenutih kriminalaca, tu su Kovačević Novak i Stjepanović Danica, za koje imam nesporne dokaze da se radi o najgorim kriminalcima u Bijeljini!
Imam podatke i o nekim drugim tužiocima, ali imena neću navoditi, jer dokazi koje imam nisu takve snage! Što se tiče pomenute četvorke, svima koji su upoznati sa pozadinom, jasno je da nisu smjeli da me optuže ni krivično, zbog lažne prijave koju su inscenirali, a ne smeju ni parnično zbog "klevete" jer znaju da imam dokaze o njihovom kriminalu, nemoralu, neprofesionalizmu i vezi sa organizovanim kriminalom!
No mafija kojoj pripadaju, teška milijarde evra ima iza sebe više likvidacija i uklanjanja "prepreka" a pomenuću samo dvoje koji su se našli na putu monstruma!
1) Vukelić Milan, koji je poput mene ukazivao na kriminal u vlasti, priveden je, saslušavan i prijećeno mu je u policiji, o čemu postoje video zapisi, a nekoliko mjeseci kasnije raznesen je na komade ispred zgrade MUP-a!
2) Milić Dijana, osumnjičena da je kao tužilac, (nastupajući službeno) tražila seksualne usluge od svjedokinje prostitutke, optužena, suspendovana, poslije iznenadnog "poremećaja metabolizma" preminula u bolnici!

Inženjer Vukelić je iznosio dokaze o pljačkama građevinske mafije, dok je tužiteljica Milić pripremala optužnicu za "seks aferu" uticajnih profesora sa studentkinjama...
Dakle tužilac je uklonjen zbog toga što je navodno predlagala seks osobi, koja to prodaje okolo kao cigarete, a navedena banditska četvorka, iz OT Bijeljina je osim lažne prijave, koja je sitnica učestvovala u prikrivanju krijumčarenju tajkuna Bobar Gavrila, ubistvu Ivone Bajo, koje se desilo prilikom šverca, te prikrivanju dokaza sa mjesta zločina, falsifikovanju materijala i diskriminacije svih srodnika ubijene djevojčice!
Podsjećam da je krajem februara, pošto sam preko posrednika dostavio materijal Interpolu pronađena u Bobar banci dokumentacija o transakciji narko klana Šarić od preko 4 miliona maraka, što je samo dio prljavog novca uplaćivanog u vrijeme navedenih zločina...
Bobar je "sišao" sa političke scene, ali treba prikriti vezu sa ubistvom i sabotirati istragu, jer bi na robiji završili i on i pripadnici tužilačke mafije, kriminalci iz policije, sve do mafijaškog bosa Dodik Milorada, koji je naredio prikrivanje tih krivičnih djela, čak zaprijetivši ukidanjem Specijalnom tužilaštvu, kada sam im dostavio dokaze!
Dakle, s obzirom da je veliki novac u igri, jasno je da će mafija koristiti sve načine da izbjegne zaslužene zatvorske kazne, pa i pritiske na sud! Najbolji primjer, toga da ne postoji zločin koji tajkuni ne mogu učiniti, a da ostanu nekažnjeni je oslobađanje ubice Rajka Savića, udruženim snagama tužilaštva i suda, pod izgovorom da je u tom trenutku bio neuračunljiv.
A PONEO JE PIŠTOLJ U KANCELARIJU ŽRTVE I ISPALIO 5 METAKA U TIJELO !!!???
To što je prepun opljačkanog novca i član SNSD-a naravno nije imalo uticaja...
I zato ne čudi da mafija koristi "druge metode" i u ovom slučaju, gdje nisu u igri samo za tužilačku mafiju tričavih 50000 KM, nego je to početak klupka koje kad se razmota dokazuje krijumčarenje, ubistvo, prikrivanje od strane policije i tužilaštva, dok je lažna prijava samo sitnica! Tekst presude prvostepenog suda pokazuje da su činjenice falsifikovane, pojmovi prepravljani, dokazi i stavovi strana u parnici mjenjani:
Predmet je zadužen od strane jednog sudije, a dovršen od drugog, bez ijednog dokumenta, objašnjenja, obavještenja, zašto se to desilo! Ja nisam tražio izuzeće, a da li je to traženo od strane tuženih ili od sudije, (što bi bilo profesionalno, jer je za očekivati da je sa tuženima više sudija u prijateljskim odnosima), ostalo je tajna!
Rezultat toga je da jedan mlad perspektivan sudija, bude pod pritiskom mafije, gdje je to otvoreno iskazano u sudnici, pred svjedocima, a to šta se dešavalo izvan, možemo samo da zamislimo!
Slijedi skenirana slika na kojoj su prikazani stavovi tuženog Debeljevića, poslati sudu krajem 2011!
Čak i onima koji nikada nisu imali dodira sa pravom, je jasno da tuženi osporava sve navode tužbe, tvrdeći da su izmišljeni, odnosno da sam lažljivac. Nadalje tvrdi da nikada nije službeno postupao niti i jednom predmetu vezanom za mene ili moje interese, (što je tačno, a to sam i ja tvrdio)
I OBRATITE PAŽNJU: OBJE TVRDNJE SE ČAK DVA PUTA ISTIČU!
U to vrijeme nisam imao nijedan pisani dokaz o učešću Debeljević Milorada, prilikom planiranja i izvršenja terorističke akcije protiv mene! Osim lažne prijave, traženo je od policije da primjeni postupak "posebnih istražnih radnji" bez naredbe suda, nezakonito, te su stoga i otišli lično da ne bi postojali tragovi bezakonja!
No, u drugom procesu, aprila ove godine, tužena sekretar OT Bijeljina, kao svoj dokaz unosi dokument MUP-a vezano za OKOLNOSTI RAZGOVORA, obavljenog sa onima koji su me lažno optužili za prijetnje:
Dostavivši sudu i tuženima prije glavne rasprave ovaj dokument, dokazao sam ne samo da su me lažno prijavili, nego i to da svjesni krivičnog djela, pokušavaju ga prikriti! Osim ovog odgovora, u prethodnom periodu su odbijali svaki razgovor i dogovor, a u dva odgovora po zahtjevu za pristup informacijama, se ti događaji negiraju!
Ali organizovana kriminalna grupa, nije samo slagala da prijetim njima, nego i drugima, a ukupno je navedeno 6 imena. Gospodin K.R. je izjavio da sa tim nema nikakve veze i ne zna citiram "zašto su ga ubacili". Audio zapis tog razgovora je predat sudu na disku! Sekretar OT Bijeljina u svojoj izjavi pred sudom, kristalno jasno, potvrđuje da nikada nije bila ugrožena sa moje strane, niti je dobijala prijetnja, a nije nikoga ovlastila da me prijavi u njeno ime:
Ovo je samo dio materijala, a ovime konkretno se dokazuje ne samo da se štetni događaj desio, nego i to da je planiran, te da počinioci pokušavaju sve prikriti, negirajući navode tužbe!
Iako dakle, tuženi sve osporava, ne dostavljaju nijedan dokaz, kojim bi eventualno "priznali" da su stavovi u odgovoru bili lažni, sud falsifikuje činjenice i dokaze te izvodi odbranu tuženih u smjeru, koji ih predstavlja kao osobe koje su obavljale svoje radne zadatke u interesu OT Bijeljina, odnosno države!

Ako sasvim zanemarimo, pitanje morala, časti i poštenja, pitanjem "Kako to da je interes države, lažno optuživanje građana, te otimanje dokaza o najtežim krivičnim djelima, koje je odnijela policija, prikrivanje ubistva i šverca" ostaju činjenica da zakon nije poštovan tokom procesa i u presudi!
Na stranu to što se prepravljaju dokazi i činjenice vezano za nastup tuženih i njihov stav da je sve izmišljeno, proglašava za službeno postupanje, pogrešno je primjenjen član 172 iz ZOO, koji je opšti član za pravna lica i nihove organe, a ignoriše član 87 ZOVSITV, koji se odnosi upravo na sudije i tužioce;
Član 87. Imunitet sudija i tužilaca (ZOVSITV)
(1) Sudija ili tužilac ne može biti krivično gonjen, uhapšen ili zadržan u pritvoru niti može odgovarati u građanskom postupku za mišljenja koja daje ili za odluke koje donese u okviru svojih službenih dužnosti.
(2) Posjedovanje imuniteta neće spriječiti ili odgoditi istragu u krivičnom ili građanskom postupku koja se o nekoj stvari u skladu sa zakonom vodi protiv sudije ili tužioca.

Naravno, zbog stava 2, jer ovde postoji obaveza o provođenju istrage, koja se ne navodi u članu 172 ZOO, a ako je već sud odbacio tvrdnje tuženog da je sve izmišljeno, onda je na njima bio teret dokazivanja, da su postupali službeno:
Podsjećam da nije primjenjen relevantni član iz ZOO 202 Osnovi odgovornosti
(1) Ko drugome prouzrokuje štetu dužan je naknaditi je ako ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivice.
Dakle umjesto toga upotrijebljene su druge metode, te je poslije jasnog negiranja svih navoda iz tužbe, tvrdnjama da nikada nije postupano službeno u vezi mene, bez ijednog dostavljenog dokaza, bez ijedne riječi tuženih da su ipak možda nastupali službeno, što su kao zaboravili, kompletan posao odbrane izvodi Sud !!!???
Boginja pravde, na samo da nije bila slijepa, nego je "pronalazila" riječi koje nisu napisane, ispravljala one jasno navedene, i bez ijednog argumenta od strane tuženih, (naprotiv to su negirali) proglasila kriminal i laži tuženih, za službene radnje...
I što je najvažnije u svemu je to da postoji do sada više od 10 sudija kojima su prezentovani dokazi o krijumčarenju, ubistvu i prikrivanju tih krivičnih djela!
DA LI JE IKO ISPOŠTOVAO ČLAN IZ ZOKP-U, O OBAVEZI PRIJAVLJIVANJA ???
Predsjednik suda je dao nemjerljiv doprinos u borbi protiv mafije, dostavivši mi podatke koje sam tražio, te sada imam dokaz o primjeni fašističke naredbe prema porodici ubijene Ivone Bajo, u zapisniku sa pretresa, koji je prethodno pokušala da mi uskrati sudija Dević, kako bi prikrila sopstveno kršenje zakona!
O svemu sam obavjestio VSITV, kompletan tekst je na lokaciji:

OBAVJEST O KRIMINALU SUDIJE DEVIC
Iako je potpuno jasno da se brutalno krši Ustav i zakoni, nijedan sudija od 3 suđenja u prekršajnom sudu nije primjenio relevantne članove 8 i 49 iz ZOP-a, a vezano za:
Član 16. (IZ USTAVA)! Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom. Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
Član 48. (IZ USTAVA) Prava i slobode zajamčeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti.

Kriminalci iz državnih organa, pošto su ubili Ivonu Bajo, prilikom šverca, te pokušali prikriti dokaze, u prethodne 3 godine vrše brutalno pravno nasilje, otimajući zakonom i Ustavom garantovana prava, a Sud ne reaguje!
Ja naravno ovim tekstom ne tražim da se izmjeni presuda, jer sam to obavio na zakonom predviđen način žalbom, što će razmatrati tročlano sudijsko vijeće, no s obzirom da je stav predsjednika suda, da sudije rade prema zakonu te ne želi da presude, Osnovnog suda "padaju", apelujem na sve sudije da rade po zakonu, jer ću biti prisiljen da u narednom periodu o svim kršenjima zakona podnosim krivične prijave po članu 376 iz KZ-a, te obavještavam UDT, bez obzira na ljubaznost i korektnost sudija!
Tekst žalbe koja je opširno argumentovana dokazima, je na web stranici:
KRIMINALCI U IME TUZILASTVA
A kakva može biti reakcija Okružnog suda, kada dobije materijal o kršenju odredaba ZOPP-u ?
Skrećem pažnju i na činjenicu da je u dvije tužbe, koje sam dostavio Sudu, (jedna u svojstvu zastupnika majke ubijene djevojčice) iako je podnesen prijedlog za oslobađanje od troškova uz dokaze predviđene ZOST-a, došlo do potpunog ignorisanja prijedloga, te je poslata opomena za plaćanje takse, bez donošenja rješenja o prijedlogu, čime je prekršen i član 10 ZOPP-u koji glasi:
Sud je dužan provesti postupak bez odugovlačenja i sa što manje troškova, te onemogučiti svaku zloupotrebu prava koja strankama pripadaju u postupku.
Ako se ne radi o grešci, umjesto zaštite, došlo je do zloupotrebe od strane suda!
Osim toga potrebno je biti i nepristrasan i ne kršiti zakon, pomažući kriminalce iz tužilaštva! Trenutno stanje jeste tako da bi svaku istragu po krivičnom postupku, sabotirala tužilačka mafija, a UDT, koga su personalno odredile stranke koje pljačkaju nemilice građane, imovinu, budžet i donacije, "neće naći osnova za disciplinski postupak", ali podsjećam da sam uprkos neviđenom teroru i blokadi, uspio proslijediti materijal izvan zemlje, poslije čega je otkrivena veza Gavrila Bobara sa narko mafijom! Pronalaženjem dokumentacije o preko 4 miliona KM transakcije narko klana Šarić, preko Bobar banke, pomenuti tajkun je izbačen iz politike, a ljuljaju se svi tajkuni u cijeloj zemlji!
Šta će se desiti kada padne ova mafijaška vlast i na mjesta tužilaca, dođu časni ljudi!
Tužilačka mafija pokušava sve da radi u tajnosti i prikrije svoje zločine, a sada traži od sudija da im pomogne! Sud to ne može bez zapisnika i donesenih rješenja, a svako eventualno kršenje zakona će biti vidljivo. Stoga apelujem na sve sudije da poštuju zakon i sude nepristrasno, jer u suprotnom daju podršku mafiji...!
To što su u periodu od 1992 do 1995, građani ubijani čak i na područjima gdje je postojala sudska vlast, još i može de se shvati, ali zatvarati oči pred dokazima terora, lažima, zločinima, korumpiranih državnih službenika, je sramota za svakog ponaosob ko u tome učestvuje i za instituciju u cjelini...

GOSPODO SUDIJE! OVOM ZEMLJOM VLADA MAFIJA - (KRIMINALCI POLITIČARI I TAJKUNI), KOJI PLJAČKAJU, OTIMAJU, UBIJAJU I SPREMNI SU NA SVE DA BI OSTALI NEKAŽNJENI I NA MALA VRATA UVODE FAŠIZAM. MORAMO IH ZAUSTAVITI, DOK NE BUDE PREKASNO...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK 247

Zapisnik sa pretresa prekršajnog suda pokazuje da tužena tretira kako mene tako i sve srodnike ubijene Ivone Bajo, na isti način kako su se nacisti ophodili prema svim "nižim rasama", dok odgovor koji sam nedavno dobio iz Okružnog suda, dokazuje da su me organi tužene nadzirali bez naredbe suda!

 

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 039222 12 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA

Vrijednost spora:

1000000 (jedan miliona) KM


PREINAČENJE TUŽBE

Prema članu 56 ZOPP-u stav 1:
Preinačenja tužbe jeste promjena istovjetnosti zahtjeva, povećanje postojećeg ili isticanje drugog zahtjeva uz postojeći.


Obavještavam Sud i tuženu, da uz već postojeći tužbeni zahtjev, koji predočavam:
TUŽENA SE OBAVEZUJE:
Da isplati tužiocu, u svrhu nadoknade materijalne štete, u roku od 15 dana, slijedeće:
1) 1000000 (milion) KM odštete za materijalnu, štetu, nastalu uništavanja oko 250 fajlova programskog koda za više od 100 instalacijskih paketa!

Ističem i drugi tužbeni zahtjev, vezano za događaje koji su prethodili štetnoj radnji opisanoj u tužbi, odnosno za njihove posljedice i naknadne štetne radnje koje u kontinuitetu traju do današnjih dana isključivo iz razloga što službenici tužene bestidnim lažima pokušavaju da prikriju sve što se desilo...!
TUŽENA SE OBAVEZUJE:
a) Tužena Republika Srpska, na ime naknade nematerijalne štete, uzrokovane ponižavanjem, šikaniranjem, diskriminacijom i otimanjem zakonom garantovanih prava, sprečavanjem prijavljivanja krivičnog djela na zakonom garantovani način i dostavu dokaza o tome, te povredu dostojanstva, čime je nanijela tužak psihički bol, (u periodu od 23.07.2009. do 31.01.2010.) dužna je isplatiti tužitelju Zdenku Baji, iznos od 50000 KM, (pedeset hiljada konvertibilnih maraka, u roku od 15 dana.
b) Tužena Republika Srpska, dužna je na ime naknade nematerijalne štete, uzrokovane izdavanjem neustavne, nezakonite i fašističke naredbe, omalovažavanjem, svođenjem na nivo životinje, ponižavanjem, šikaniranjem, diskriminacijom i otimanjem zakonom garantovanih prava, sprečavanjem prijavljivanja krivičnog djela na zakonom garantovani način i dostavu dokaza o tome, te povredu dostojanstva, čime je nanijela tužak psihički bol, (u periodu od 01.02.2010. do danas) dužna je isplatiti tužitelju Zdenku Baji, iznos od 500000 KM, (pet stotina hiljada konvertibilnih maraka, u roku od 15 dana.
c) Tužena Republika Srpska, na ime naknade nematerijalne štete, uzrokovane lažnom prijavom za "Ugrožavanje sigurnosti" (19.03.2010.) izlaganjem stresnim situacijama, terora kako nada mnom tako i nad porodicom i poznanicima, povredom ugleda i časti, što je dovelo do predstavljenja u javnosti kao da se radi o duševnom bolesniku, šikaniranjem i ponižavanjem zbog pokušaja da se to prikrije, tvrdnjama čak da sam sve izmislio, čime je nanijela tužak psihički bol, dužna je isplatiti tužitelju Zdenku Baji, iznos od 450000 KM, (četiri stotine pedeset hiljada konvertibilnih maraka, u roku od 15 dana.
Ukoliko Sud ne odbaci isticanje drugog zahtijeva iz bilo kojih razloga, mada u ZOPP-u ne pronalazim nijedan razlog za takav postupak, time bi vrijednost spora za materijalnu štetu bila već ranije navedenih 1000000 KM, te 1000000 KM za nematerijalnu štetu, što ukupno iznosi 2000000 KM!
Što se tiče činjenica, odnosno dokaza, koristim se pravom da kompletan materijal dostavim do pripremnog ročišta, a ovom prilikom prilažem dokumente, koji dokazuju da je nesporno došlo do lažne prijave, što je evidentirano u zabilješci MUP-a:
dok jedan od podnosilaca u svom odgovoru negira da se bilo šta od toga desilo, odnosno da sam sve izmislio ???

Zapisnik sa pretresa prekršajnog suda pokazuje da tužena tretira kako mene tako i sve srodnike ubijene Ivone Bajo, na isti način kako su se nacisti ophodili prema svim "nižim rasama",
dok odgovor koji sam nedavno dobio iz Okružnog suda, dokazuje da su me organi tužene nadzirali bez naredbe suda!
Siguran sam da je zastupništvu tužene poznato da imam kompletan dokazni materijal koji nesporno potvrđuje učešće tužene u krijumčarenju, ubistvu, prikrivanju tih zločina, te naravno podnošenju lažne prijave, nezakonitom nadzoru, (imam i fotografije automobila, te podatke o registraciji) pokušaju prikrivanja tih radnji, a nedavno je u Bobar banci otkrivena transakcija narko mafije, poslije mojih dojava Interpolu!
Kriminal službenika tužene i učešće u najtežim krivičnim djelima, obavezuje kako Sud, tako i zastupnika tužene na djelovanje prema odredbi ZOKP, o obavezi prijavljivanja krivičnog djela, te vas obavještavam s obzirom da mi je novac sporedan, a prevashodni cilj borba protiv mafije i istina, do pripremnog ročišta, postoji mogućnost dogovora, pri čemu bi odšteta bila simbolična, ako je tužena spremna poštovati zakon...!
Ukoliko tužena ne želi dogovor u ovoj i drugim tužbama, (a jedna od njih je i protiv "Univerzala" koji je izvršio krijumčarenje, te uklanjanje dokaza u danu ubistva, smatraću je saučesnikom u svemu, te ću sem dokazivanja odgovornosti za štetu, dokazivati i to da je sve učinjeno sa namjerom da se navedeni zločini prikriju...

PRILOZI TUŽBE


ZABILJEŠKA MUPA
ODGOVOR DEBELJEVIĆA
ZAPISNIK SA PRETRESA
ODGOVOR SUDA

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK 246

IAKO SAM TUŽENE OKARAKTERISAO KAO GRAĐANE, A U ODGOVORU TUŽENI PRIZNAJE DA SA MNOM NIKADA NIJE IMAO NIKAKVU SLUŽBENU VEZU, BEZ IJEDNOG DOKAZA OD STRANE TUŽENIH, SUD PREPRAVLJA TE ČINJENICE I PRESUĐUJE DA SU NASTUPALI U IME DRŽAVNOG ORGANA! NEVJEROVATNO !!!???

 

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 034147 11 P

ŽALBA NA PRESUDU

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi: 1)

GRUHONJIĆ MUHAMED

Tuženi: 2)

DEBELJEVIĆ MILORAD

Vrijednost spora:

500000 KM


PRESUDA SE OVOM ŽALBOM POBIJA U CJELINI, ZBOG POVREDE ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA, NEPOTPUNO UTVRĐENOG ČINJENIČNOG STANJA I POGREŠNE PRIMJENE MATERIJALNOG PRAVA, VEZANO ZA ČLANOVE 208 - 211 ZOPP, ŠTO ĆE BITI OBRAZLOŽENO U TEKSTU ŽALBE!

Prije svega skrećem pažnju da je u sudski spis unesen materijal, koji dokazuje više krivičnih djela, pripadnika OT Bijeljina, počev od lažne prijave, koja je uzrokovana njihovim saučesništvom u krijumčerenju tajkuna Bobar Gavrila, ubistvu i prikrivanju ubistva Ivone Bajo, te kako je nedavno otkriveno pranju novca narko klana Šarić, preko Bobar banke! Dužnost svakog sudije i svakog službenog lica, koji ostvari uvid u te dokaze je jasno propisana u ZKP-u, (Obaveza prijavljivanja krivicnog djela), a svi koji to ne budu poštovali, izvršiće više krivičnih djela i postati saučesnici u prikrivanju već izvršenih monstruoznih zločina...
Način rada, odnos postupajućeg sudije prema stranama u postupku, te njegov profesionalizam iskazan tokom pretresa je za svaku pohvalu i to je ono što prvo ističem! Čak i na verbalni pritisak građanina Gruhonjića, da se smjesta izjasni po njegovom prigovoru, vrijeđajući pri tom sudiju, omalovažavajući kako njegovu stručnost, riječima da se godinama bavi ovim poslom i zna o čemu govori, a sudija neka čita zakon, tako i ličnost sudije, čineći sve to pred 6 prisutnih osoba, postupajući sudija je demonstrirao smirenost i dostojanstvo!
Sem toga je tuženi Gruhonjić naglasio da neće doći na Glavnu raspravu, nego će koristiti druge načine, o čemu sam pismeno obavjestio Predsjednika suda i građane na internetu:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/12/3341926
Kakvi su to drugi načini, u pozadini možemo samo da zamislimo, kada na takav način, javno vrši pritisak na sudiju, a da sam ja bilo kada napisao da ću koristiti "druge načine", zasigurno bih već bio iza rešetaka...
Da je drskost, bahatost i primitivizam tuženih uobičajena, pokazuje i odbijanje prijema sudske pošiljke od strane g. Debeljevića, što je evidentirano u zapisniku, a shodno tome trebalo je primjeniti član 409, stav 1:
Osobu koja neosnovano odbije primiti pismeno, te osobu koja ometa dostavu pismena, svjesno onemogućavajući ili otežavajući primjenu odredaba ovog zakona o dostavi, sud će kazniti novčanom kaznom od 100 do 1.000 KM.
O obraćanju tuženog Gruhonjića sudiji, zakon je rekao sve u članu 100 ZOPP-u!
Kratak opis sudije o tekstu tužbe je prilično jasan i precizan, osim u dijelu gdje sam istakao da su tuženi nastupili kao građani, a ne kao tužioci. Slijedi dio u kome to opisujem:
ČINJENICE NA KOJIMA TUŽILAC ZASNIVA TUŽBENI ZAHTJEV
Tuženi su nastupili kao građani i lažno me optužili za "Ugrožavanje sigurnosti", nakon čega su "zloupotrijebili svoj položaj" i po riječima inspektora kriminalističke policije, NAREDILI IM, da podnesu Zahtijev...
No, da pređem na činjenice, kojima ću argumentovano obrazložiti ovu žalbu i to redom, prateći tekst presude!
U obrazloženju se od strane sudije navode odgovori tuženih:

Tuženi su zaista istakli prigovor "pasivne legitimacije" ali to nisu obrazložili niti su dostavili ijedan dokument kao dokaz te tvrdnje! Istina, tuženi Debeljević, jasno ističe da su svi navodi tužbe izmišljeni:
Ovde dakle postupajući sudija zamjenjuje izraz tuženog IZMIŠLJENI, sa PROIZVOLJNI !!!???
Ova dva pojma ne samo da nisu sinonimi, nego se umnogome razlikuju! Originalan termin g. Debeljevića "izmišljeni" znači da se radi o mojim lažima, odnosno da se ništa od toga nije niti dogodilo, dok riječ koju je sudija upotrijebio, znači, "odabir po želji" odnosno da sam opisivao samo neke događaje po svom nahođenju!
Ovom zamjenom pojmova, želi se sakriti činjenica da se tuženi Debeljević, u odgovoru branio time da sam sve nevedeno u tužbi slagao, odnosno da sam sve izmislio. Takođe se prikriva PRIZNANJE tuženog da sa mnom nema nikakve službene veze, odnosno činjenica da ako nije službeno povezan sa mnom nije ni nastupao kao tužilac, nego kao privatno lice!
Nadalje tuženi predlaže sudu da pribavi spise koji bi potvrdili tezu da sa mnom nema nikakve službene veze, odnosno da sam sve izmislio! Iako sam u svom podnesku obavijestio sud o kom se materijalu radi i naveo službene brojeve, postupajući sudija je to potom zanemario i nikada nije izvršena provjera tvrdnji g. Debeljevića, a podsjećam da ni on lično nije dostavio nijedan dokument, koji bi opovrgao navode tužbe:
Dakle, stav tuženog pisan krajem 2011. je bio da sam sve izmislio i da se ništa od navedenog nije desilo, te da nikada nije službeno postupao, u bilo kom predmetu vezanom za mene, te čak predlaže provjeru svojih tvrdnji, vjerujući da će mu to ići u prilog! No kako sam tokom 2012, pribavio dokaze o učešću g. Debeljevića u nezakonitim aktivnostima, taj argument, postaje ključni dokaz, te ga sudija ignoriše!
ZA DOGAĐAJE KOJE SAM "IZMISLIO" I U KOJIMA TUŽENI KAKO TVRDI NIJE POSTUPAO, DAKLE SVE SAM SLAGAO, SUDIJA IZVLAČI ZAKLJUČAK DA SU SE DESILI, I TO POTPUNO REGULARNO, IAKO NE POSTOJI NIJEDAN DOKUMENT SA POTPISIMA TUŽENIH, KOJI UKAZUJE NA SLUŽBENO POSTUPANJE!
Sudija dalje navodi relevantne članove iz ZOO, te ističe:
To je nesporno navedeno u stavu 1, člana " Odgovornost pravnog lica za štetu koju uzrokuje njegov organ" no nedostaje dokaz da su tuženi nastupili kao službenici OT Bijeljina! Ponavljam ne postoji nijedan dokument sa njihovim potpisom i pečatom OT Bijeljina, vezano za tu prijavu, a sam tuženi osporava da se bilo šta od toga desilo! Iako sud nije imao neki dokument koji bi ukazivao na službeno postupanje, prihvata se prigovor pasivne legitimacije!
Ovde je u stvari došlo do nevjerovatnog izvrtanja činjenica, jer tuženi ističe prigovor, tvrdeći da sam sve izmislio, dakle pogrešno sam ga označio kao tuženog, (uzročnika štete), dok sudija praktično primjenjuje član 87 ZOVSITV, odnosno "imunitet", vezano za pomenuti član 172 iz ZOO!!!???
To se naravno desilo, pošto sam dokazao učešće tuženog u događaju, dakle tačno sam označio krivca, te je prigovor "pasivne legitimacije" sasvim irelevantan! Da sam tužio G. Šabić Murisa, koji je jedini službeno nastupao, on bi se mogao pozvati na imunitet i odgovornost pravnog lica, dok se to nikako ne može primjeniti na građane Debeljevića i Gruhonjića! Stav da su oni nastupali kao građani, osim g. Teodorovića, (koji je umro pod sumnjivim okolnostima, 5 dana pošto sam pokrenuo više spornih pitanja u razgovoru sa njim) iznijeli su i inspektori, te predsjednik Okružnog suda, takođe u direktnom razgovoru!
U nastavku sudija dodatno opravdava postupanje tuženih, unošenjem riječi koje ne postoje:
U zabilješki MUP-a nigdje se ne navodi da su tuženi nastupili u ime OT Bijeljina niti da je prijavu podnijelo OT Bijeljina, kako to obrazlaže sudija! Pokojni g. Teodorović u zabilješci samo navodi koje su osobe pristupile citiram "na okolnosti obavljenog razgovora"! Priložili su "6 stranica isprintanog teksta, 2 letka i 1 koverat, bez ikakve prateće dokumentacije bilo kog pripadnika OT Bijeljina, što je jasan dokaz da nisu nastupali službeno, a osim toga što su lažno naveli da prijetim njima, slagali su i za druge osobe, bez njihovog znanja ili dozvole...!
Tako bi da se radilo o drugim profesijama, pisalo recimo: "na okolnosti obavljenog razgovora sa profesorima gimnazije Perom i Antom, ili zidarima Ilijom i Hasom! To naravno znači da su iste osobe došle da prijeve neku nezakonitu radnju, a ne da drže predavanja ili mješaju beton...
Kako izgleda službeni nastup tužioca imam obilje materijala a sada prilažem samo jedan:
Ovde je veoma jasan nastup tužioca, u ime OT Bijeljina sa potpisom i pečatom na dokumentu, koji je upućen osobi od koje se nešto službeno traži i to vještak detaljno opisuje, a ne na "okolnosti razgovora" !!!???
Imam naravno i taj dokument koji se pominje od strane vještaka:
To što je tužilac falsifikovala obdukciju i nije dostavila podatke o unutrašnjim povredama je nešto što govori o časti i moralu kriminalca Stjepanović, a biće dokaz u sporu protiv RS za ubistvo, prikrivanje ubistva, te diskriminaciju porodice od strane mafijaške vlasti. Dakle time odgovaram sudiji na postavljeno pitanje zašto nisam sve objedinio u jednu tužbu!
Bio sam naravno spreman na laži i pritiske tužilačke mafije, te će svaka sudska odluka kojom se legalizije kriminal i zločini tužilaca, prikazujući se neosnovano kao službena dužnost, poslužiti kao argument u sporovima sa republikom, koja ovom sudskom presudom pokazuje da je formirala bandu plaćenih ubica u formi tužilaštva, koji pljačkaju, krijumčare, ubijaju, prikrivaju zločine, falsifikuju dokaze i uništavaju ih, a sve navodno u interesu države, što će da plaćaju građani iz budžeta, a ne kriminalci iz tužilaštva, koji ta djela smišljeno izvršavaju...
S tim u vezi i pitanje pred kojim će se naći pravosudni organi RS! Da li će pohapsiti najgore kriminalce u zemlji i procesuirati ih zbog krivičnih djela za koje sam vam dostavio neoborive dokaze, (čime bih ja ostao bez nadoknade) ili će ih zaštititi skupa sa njihovih 50000 KM, da bi platila 10 puta veću odštetu ovde ili 100 puta u Strazburu, za ono što su brutalno kršeći zakon smišljeno radili ???
A kada dobijem taj proces i dokažem ne samo štetu nego i krivična djela, svejedno će morati krivično da odgovaraju, No problem je u tome što je kriminalce u OT Bijeljina instalirala mafija, odnosno tajkuni, pa bi pokretanjem istrage, došli u opasnost i Gavrilo Bobar, koji je krijumčario robu, te prao novac narko mafije i drugi sve do Dodik Milorada, koji je zaprijetio ukidanje Specijalnom tužilaštvu, samo 3 dana pošto sam im dostavio dokaze...
Zato postoje tužbe i protiv Bobarovog "Univerzala" i Republike Srpske u kojima ću dokazati ne samo nanesenu štetu, nego i više krivičnih djela, sa kojima je povezana mafija iz OT Bijeljina, kriminalci iz MUP-a te navedeni tajkuni, teški više milijardi evra, dok za plate državnih službenika nema sredstava, a narod gladuje...
Sudija čiju stručnost izuzetno cijenim iako se to ne vidi iz teksta ove žalbe se poziva ne neke ranije donesene presude, ne shvatajući da bi ovakvim tumačenjem mogli uskoro doći u situaciju da tužioci okolo pljačkaju siluju i ubijaju, tvrdeći da nastupaju službeno! Zamislite ovakvu službenu zabilješku policajca na dužnosti:
Dana 23.07.2012. ispred Nove banke se zaustavilo vozilo iz koga su izašli zamjenici okružnog tužioca XXX i YYY, te potom navukli čarape na glavu, izvadili automate i ušli u banku! Potom se čulo nekoliko hitaca te su isti izašli sa vrećama, sjeli u automobil i odvezli se...
Građanin koji bi teško ranjen tom prilikom tražio odštetu od počinilaca u parničnom postupku, jer bi krivični naravno sabotorali počinioci, dobio bi odgovor suda da iz zabilješke proizilazi kako su tuženi nastupali službeno!!!???
GOSPODO SUDIJE, RAZMISLITE DOBRO KAKVO ZLO SE OTVARA DAVANJEM IMUNITETA I LEGALIZACIJOM BILO KOG POSTUPKA TUŽILACA, KOJI NIJE PROPRAĆEN SLUŽBENIM DOKUMENTOM A OČITO JE KRIMINALAN!
Dokumenti kakve sam predočio, poput naredbe tužioca i odgovora vještaka po izvršenju naredbe ne postoje!
TUŽENI NISU NASTUPALI KAO DRŽAVNI SLUŽBENICI I NISU U PRILOG TOJ TEZI DOSTAVILI NIJEDAN DOKAZ!
Zabilješku MUP-a koju sam priložio i time raskrinkao bezočne laži u odgovoru tuženog g, Debeljevića, sudija je iskoristio da opravda navodno službeno djelovanje u "ime tužilaštva" iako tako nešto nije napisano! OT Bijeljina ima svoje dokumente za službena nastupanja u kojima se moralo evidentirati postupanje tuženih! Kako toga nema, ako već želi pomoći tuženima i izvoditi dokaze odbrane, sud je morao saslušati svjedoke, koje sam predložio, inspektore MUP-a te pribaviti Izvještaj upućen od strane CJB Bijeljina u OT Bijeljina, u kome se vidi da je jedini tužilac koji je službeno nastupao g. Šabić Muris!
Autor zabilješke, g.Teodorović, je sestri i meni lično izneo stav da su tuženi došli kao građani, a zašto su to učinili umjesto da pošalju službenu dokument, jasno je kad se zna da sam danonoćno nadziran, (Posebne istražne radnje) bez naredbe suda, što mi je nedavno potvrđeno dopisom iz Okružnog suda, što je morao obazbijediti, odnosno narediti g. Teodorović, kome su lažno predstavili stanje! Upravo ta iznenadna smrt, neposredno pošto sam od njega tražio naredbu za te radnje i akciju po dokazima za krivična djela, daje osnova za sumnju da je ubijen, odnosno otrovan! Redoslijed događaja je takav da je trebao tražiti od tuženih pismenu naredbu, za izvršene radnje, te pozvati na informativni razgovor kriminalce Marković Dragoslava i Stjepanović Danicu! Sve se završilo tako da niko nije pozvan, (ili možda jeste) dokazi koje sam predao su nestali, kao i naredba, a gospodin je "umro" i sahranjen je bez autopsije!
Smatram da je nekorektno od suda da na osnovu dokumenta osobe koja nije više u životu, izvodi zaključke na osnovu nekih impresija tipa "šta je pisac htio da kaže"! Ja tvrdim da je njegov stav bio da su tuženi došli kao građani. Možda ja i lažem, ali je činjenica da nije napisano kako su podnijeli prijavu u ime OT Bijeljina, niti da su nastupili službeno!
ZAŠTO JE SUDIJA, PREPRAVLJAO RIJEČI OSOBE KOJA SVJEDOČITI VIŠE NE MOŽE, A NIJE POZVAO ONE KOJI MOGU ???
Nadalje, s obzirom da je već donesena odluka o odbacivanju tužbe, svaki komentar o tome da li je šteta nanesena ili ne, te o visini nadoknade je prije svega nepotreban, a i neprimjeren i nekorektan:
Prvo ću se osvrnuti na završni komentar sudije da ostali dokazi nisu bitni, te podvlačim da ja nisam imao neke snimke osoba u bračnom nevjerstvu ili nekim gej pozama, ili šta slično, što bi bio materijal za ucjenu ili kompromitovanje objavom na internetu, nego se radilo o dokazima teških krivičnih djela, upravo onih koji su navodno ugroženi od mene!
A da li je povreda, (duševni bol) teška ili ne, pa zamislite sami: Ubiju vam dijete, prikrivaju dokaze, ne daju objašnjenje za dokaze koje ste sami pronašli nego pošalju policiju da vam ih otme, a onda vam otmu i sva zakonom zagarantovana prava!
I na kraju se osvrćem na, iskreno za mene sasvim nerazumljiv stav postupajućeg sudije da nisam ponudio dokaze o nematerijalnoj šteti, te da sam zaštićen pretpostavkom nevinosti !!!???

Ako sasvim zanemarimo činjenicu, da sam danima praćen, ukorak policajcima u civilu, patrolnim kolima, da je izvršen pretres prostorija, pretresanje kako mene tako i nekih osoba koje su viđene sa mnom, te da je postojalo stražarsko mjesto ispred kuće za danonoćni nadzor, ostaju sledeće posledice:
Veći broj susjeda je vidio te radnje i stekao utisak da sam KRIMINALAC POD SPECIJALNIM NADZOROM! Mnogi ne smeju ni da razgovaraju sa mnom, a ako me neko pita da li se protiv mene vodi krivični postupak, ja moram reći da NE ZNAM, jer se podaci o tome kriju od mene! Psihološki pritisak, je bio mnogo teži na porodicu nego na mene lično, a baka ubijene djevojčice Ivone Bajo, je najteže podnijela pretres i sve prateće radnje, te živjela je manje od godinu dana potom!
Izložen samo dijelu tretmana, koji sam ja doživio, građanin Nedeljko Radman je preminuo, od stresa, dok je tužiteljica Dijana Milić, preminula u bolnici! Pošto sada nije moguće njima lično, ostaje da se njihovoj porodici kaže, KAKO SU ZAŠTIĆENI PRETPOSTAVKOM NEVINOSTI!
To što sam ja mentalno i psihički jači od tih osoba, na oslobađa odgovornosti grupu, koja me je izložila stresnoj situaciji! Nadalje, ističem da sam predočio sudu, dokument sa pretresa Prekršajnog suda iz koga se vidi kakav tretman se primjenjuje ne samo prema meni, nego prema svim srodnicima ubijene Ivone Bajo!
U mojim tekstovima ne postoji nijedna prijetnja, ne samo po život, nego ni takva da ću bilo kome iščupati makar jednu dlaku sa glave, pa pitam Sud, da li su znajući to u CJB Bijeljina, podnijeli zahtijev za radnje protiv mene, PRETPOSTAVIVŠI MOJU NEVINOST!!!???
Da li to pretpostavlja tužilac, potvrdivši taj zahtijev, te da li je sudija izdao neredbu za pretres, zato što me smatra nevinim, ili svi skupa nemajući nijedan dokaz krivičnog djela, (a podsjećem da se u tekstu otpužbe, tvrdi da imaju pisma i mejlove u kojima iznosim "OZBILJNE PRIJETNJE"), u stvari pretpostavljaju da bi mogli naći bar neki dokaz BILO KAKVOG krivičnog djela, kako bi me mogli optužiti i osuditi!!!???
Da li OT Bijeljina "PRETPOSTAVLJA" moju nevinost, kada izdaje tu FAŠISTIČKU NAREDBU, (DA SE NE DOZVOLI PRISTUP SRODNICIMA UBIJENE IVONE BAJO), da li to čini Sudska policija, izvršavajući je??? Da li sudija Dević, "PRETPOSTAVLJA" moju nevinost, kada me osuđuje zbog pokušaja da podnesem krivičnu prijavu??? Da li me državni organi tretiraju kao ravnopravnog građanina, OTIMAJUĆI prava garantovana zakonom ???
Poznato je da pravu predstavu o događaju može imati samo onaj ko ga doživi, te stoga sugerišem čitaocima ovog teksta da zamisli sebe u narednoj tezi:
"MJEŠTANI PRIČAJU DA JE UJAK, S VREMENOM, ZBOG SVEGA OVOGA OTIŠAO NA ŽIVCIMA"
Radi se o novinskom članku u kome se ja opisujem! Novinar nije razgovarao niti sa kim iz porodice, a ni sa mojim prijateljima, poznanicima ili komšijama, te je očito da su ti "MJEŠTANI" veoma zainteresovani da me u javnosti predstave kao ludaka, psihopatu i manijaka!
Ja sasvim dobro znam ko sam i kakve su mi mentalne sposobnosti, a sudija ih može procijeniti čitajući izjavu datu u CJB Bijeljina, bez pripreme, bez advokata i bez čitanja bilo čega!
Dakle tada, 8 mjeseci po ubistvu Ivone Bajo, nisam bio lud, a očito sam "poludio" kasnije, poslije podnošenja lažne prijave! Stoga postavljam pitanje, kako sudu tako i građanima:

Kakav ja to ugled imam, kod državnih organa i čast, kada me istjeruju kao životinju, pri pokušaju da prijavim krivično djelo, podnesem zahtijev za pristup infornacijama, predam bilo kakav podnesak na zakonom predviđeni način???
Kao članu porodice i zastupniku majke ubijene djevojčice, onemogućava se pristup materijalu vezanom za ubistvo Ivone Bajo i bilo čemu drugom, uprkos zakonom garantovanog prava o pristupu informacijama!
Kakav ugled, ja mogu imati kod čitalaca poslije teksta uz kome piše da sam LUD???
Još se i može razumjeti da "PRIJETIM" tužiocu, koji je svoj posao obavio "PROFESIONALNO I PO ZAKONU", ali "PRIJETITI" sekretaru, koji nema nikakve službene veze sa predmetom, može samo "LUDAK", kakav sam ja...
To što do danas nemam nikakav dokument iz koga se može vidjeti da nisam pod istragom, da nisam prijetio nikome, odnosno da sam NEVIN, je još jedna sitnica! Pominjati u takvim okolnostima "pretpostavku nevinosti" i dužinu trajanja štetnih posljedica, iako sam jasno naveo u tužbi da i danas nemam podatak jesam li pod istragom ili je optužba odbačena, tuženi tvrde da je sve izmišljeno, a sud to ignoriše i legalizuje takvo bezakonje kao službeni nastup, dok svi skupa kriju izvještaj o tim radnjama kao zmija noge, je veoma, veoma neukusno i uvredljivo...
Devet mjeseci mi je bio OTET kompjuter, a šta to znači možete pojmiti, ako vam kažem da sam za računarom "JAČI" nego kompletna OT Bijeljina...
A i kao istražitelj, sam neuporedivo sposobniji od njih!
Kao sastavni dio tužbe u spis je ušao dokazni materijal o krijumčarenju u Bobarovim firmama. Po izjavi vozača kamiona, istovarili su 4 paketa "ROBE" na paletama, a direktor, je ujutru zatekao samo "PAKET"???
Taj kamion, koji je bio tehnički neispravan, pobjegao je sa mjesta zločina, te po njihovim izjavama, prešao put do Brčkog, Pelagićeva i Odžaka, te se vratio u Sarajevo, za po tahograf traci oko 140 minuta ukupno, što za put od 335 kilometara, znači da su vozili prosječno 140 km/h ??? Sve to se nalazi u spisu...
Materijalni dokaz ubistva, torbu su uklonili sa lica mjesta i oprali da se unište tragovi ubistva, te sakrili, a kasnije je tužilac Stjepanović, falsifikovala nalaz patologa i nije dostavila vještaku trasologu podatke o unutrašnjim povredama!
I to je sve u spisu, a zašto je bilo potrebno, prikrivati te zločine ???
Oko 3 mjeseca poslije dostave ove tužbe u Bobar banci je pronađena dokumentacija o transakciji preko 4 miliona maraka uplaćenog od narko klana Šarić! Podatke o tome sam proslijedio izvan zemlje još 2010. te je kako sam obavješten vođena istraga više Evropskih zamalja o švercu narkotika i oružja u BIH!
Uplate su vršene u vrijeme ubistva Ivone Bajo, a po otkriću PRLJAVOG NOVCA, Gavrilo Bobar se povlači iz trke za načelnika grada, dok se nedavno u štampi pojavila vijest da ni Milorad Dodik, neće biti na listama na narednim izborima!
Građanima, naravno ništa nije jasno, ali kako sam sve podatke u poslednjih pola godine, slao na više desetina adresa, pa i Sudova u Bijeljini, o mafijaškoj osovini Bobar - Dodik, sve postaje jasnije!
Možda ni tužioci iz OT Bijeljina nisu znali šta moraju da zataškaju, a sada je sve jasno!
CJB Bijeljina i OT Bijeljina su po nalogu Milorada Dodika, sabotirali istragu i prikrili ubistvo Ivone Bajo, osmogodišnje djevojčice da bi se prikrilo krijumčarenje i dilovanje narkotika od strane Bobar Gavrila i drugih tajkuna iz vladajućeg režima, a od tog novca su finansirani izbori i kupovani glasovi 2010 godine, obećavana radna mjesta u Bobarovim firmama, a po svemu sudeći trenutna vlada je ustrojena na kokainskom novcu Darka Šarića!!!
Interpol i praktično sve zemlje Evrope vode istragu o tome, a ovde postoji naredba da se ja po svaku cijenu spriječim u dostavi podataka i dokaznog materijala o krijumčarenju i ubistvu!
Bez suda i presude i bez prava ne žalbu, navodim relevantne članove iz Ustava i Zakona:
Član 16. (IZ USTAVA)
Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom.
Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
Član 205 Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti (ZOO)
(1) Svako ima pravo zahtijevati od suda ili drugoga nadležnog organa da naredi prestanak radnje kojom se povređuje pravo njegove ličnosti.

Stoga zahtijevam od ovog Suda, da donese Rješenje, (postupajući sudija se nije ni osvrnuo na ovaj zahtijev)!
1) NAREĐUJE SE SVIM ORGANIMA REPUBLIKE SRPSKE DA SE PREKINE SA DISKRIMINACIJOM I SPREČAVANJEM OSTVARENJA ZAKONOM GARANTOVANIH PRAVA SVIM SRODNICIMA, UBIJENE DJEVOJČICE IVONE BAJO!
2) NAREĐUJE SE OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI DA OMOGUĆI UVID I KOPIRANJE SVIH DOKUMENATA, KOJI SU ZATRAŽENI SHODNO ZAKONU O SLOBODU PRISTUPA INFORMACIJAMA, PRIPADNICIMA PORODICE BAJO!
3) UKOLIKO SE NE BUDE POŠTOVALA NAREDBA SUDA, PRINUDNIM PUTEM ĆE SE OD ODGOVORNIH NAPLATITI NOVČANI IZNOS OD 100 KM PO DANU, POČEVŠI OD DANA UBISTVA IVONE BAJO DO DANA PREKIDA POVREDE PRAVA, TE OBEŠTETITI PORODICA BAJO!

Suštinski, je jasno iznesen stav tuženog da su svi navodi tužbe izmišljeni, te da nikada nije službeno postupao u odnosu na mene, PREPRAVLJENI od strane sudije, te se to uopšte ne uzima u obzir, nego se opis u zabilješki, kojim sam razotkrio gnusne laži tuženog, o obavljenom razgovoru, tumači kao službeno nastupanje!
Naprotiv nijedan od tuženih niti u svom odgovoru niti lično niti na bilo koji drugi način, ne tvrdi da je nastupao kao službenik pravnog lica, nego to čak negira...
Uz sve to tuženi nisu dostavili nijedan dokaz, niti iznosili odbranu, te je očito sudija pod pritiskom, kome je izložen, obavio posao njihovog zastupnika i "nalazio" nepostojeće riječi, mjenjao izraze, zanemarivao činjenice i unosio NEUTEMELJENA I PROTIVURIJEČNA tumačenja!
U presudi se navodi da iz zabilješke "PROIZILAZI" službeno postupanje tuženih, a nikako da je to nesporno utvrđeno, niti su to dokazali tuženi! Razumijem da sudija možda želi da bude tako, jer su na suprotnoj strani moćni tužioci, ali postoji obaveza da se presuđuje isključivo prema dokazima, a ne pretpostavkama, impresijama i lijepim željama...
Neshvatljivo se tvrdi da nisam ponudio dokaz da je prijava podnesena, a prethodno se uprkos negiranju događaja od strane tuženog sve opravdava stavom sudije da citiram:
NAVEDENU PRIJAVU PODNIJELO JE OT BIJELJINA, PUTEM TUŽENIH DEBELJEVIĆA I GRUHONJIĆA !!!???
Podsjećam da nije primjenjen relevantni član iz ZOO
202 Osnovi odgovornosti
(1) Ko drugome prouzrokuje štetu dužan je naknaditi je ako ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivice.
Ako je dakle, Sud već konstatovao da su lažnu prijavu izvršili tuženi, onda je na njima bio teret dokazivanja da za to nisu odgovorni, odnosno da su radili za interese OT Bijeljina a ne za svoje lične, posebno imajući u vidu da je svima jasno, kako u mojim tekstovima ne postoje riječi prijetnje, a sve vezano za
Član 10 Prouzrokovanje štete (ZOO)
Svako je dužan da se uzdrži od postupka kojim se drugom može prouzrokovati šteta.
Ta materija je zastupljena i u
Ustavu RS, član 48:
Prava i slobode zajamčeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti.
Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom.
Ko se ogriješio o ljudska prava i osnovne slobode zajamčene ovim ustavom, lično je odgovoran za to i ne može se pravdati ničijim naređenjem.

Tuženi su nesumnjivo dobili naređenje, ali usmeno i nezakonito i to od mafije a ne od državnih organa...
Takođe podsjećam sve koji ostvare uvid u dokazni materijal, da su dužni da postupe, prema članu ZOKP "Obaveza prijavljivanja krivičnog djela", inače će u suprotnom počiniti krivično djelo KZ Član 8 - Nacin izvrsenja krivicnog djela, stav 2: "Krivicno djelo moze biti izvrseno necinjenjem, samo kad je ucinilac propustio cinjenje koje je bio duzan da izvrsi" te više drugih krivičnih djela povezanih sa tim, prije svega 347 iz KZ-a!
Moje lično uvjerenje je da je došlo do očiglednog pristrasnog postupanja, u mjeri koju obrađuje član 376 KZ-a RS, ali s obzirom na pozadinu slučaja i izuzetno korektan nastup u procesu, neću povodom toga preduzimati nikakve pravne poteze!
S obzirom na snagu organizovanog kriminala i moje uvjerenje da je mafija likvidirala i Acu Teodorovića i Dijanu Milić, te da su i sudije u opasnosti, nepoštovanje zakona od strane Suda neću prikazivati kao saradnju sa narko mafijom, ali ću putem interneta obavijestiti građane o reakciji Suda i imenima aktera...
KADA DRŽAVA UČESTVUJE U KRIMINALU, GRAĐANI SU PRINUĐENI DA SE BORE PROTIV DRŽAVE!!!
ONI KOJI SU, NAVODNO U IME DRŽAVE ČINILI ZLOČINE I PRIKRIVALI KRIMINAL, ZASLUŽUJU OSUDU!!!

PRILOZI

ODGOVOR GRAĐANINA DEBELJEVIĆA

ZABILJEŠKA MUP-A

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK 245

UKUPNA SUMA ZA NANESENU ŠTETU KOJU SAM TRAŽIO OD ČETVORO KRIMINALACA IZ OT BIJELJINA JE 150 HILJADA KM!
AKO REPUBLIKA SRPSKA POKRENE ISTRAGU PROTIV NJIH I OBJELODANI DOKAZE KOJE SAM DOSTAVIO O NJIHOVIM KRIVIČNIM DJELIMA, IZGUBIĆU MOGUĆNOST DA OSTVARIM NADOKNADU, JER KRIVCI TREBA DA DOBIJU ZASLUŽENU ZATVORSKU KAZNU I NEĆE IMATI NIKAKVIH PRIMANJA!
NE TREBA MI NIJEDAN FENING, SAMO POHAPSITE MAFIJU...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI
NA RUKE PREDSJEDNIKU
IMA LI PRAVA IZVAN SUDA ???

Nedavno su u Beogradu izvršene dvije likvidacije od strane narko mafije, brutalnim dizanjem eksplozivom u vazduh!
Dobrom dijelu zaposlenih u zgradi suda, poznato je da sam dostavio materijal, koji nesporno dokazuje, krijumčarenje u "Univerzal" tajkuna Gavrila Bobara, kom prilikom je ubijena osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo!
Iako je mafijaška vlast na čelu sa diktatorom i tiraninom Dodik Miloradom, uradila sve preko mafijaških servisa MUP-a i OT Bijeljina da prikrije te zločine, pošto sam proslijedio materijal izvan zemlje, ipak je došlo do pronalaska dokumentacije o pranju novca narko klana Šarić, preko Bobar banke, a radi se o preko 4 miliona KM, što je samo dio transakcija...
Tekst krivične prijave sa dokazima o krivičnim djelima, je na linku:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/16/3261089
Da bi minimizirali vezu sa narko mafijom, tajkunsko mafijaški režim Milorada Dodika, povlači bosa, Bobara iz trke za nečelnika grada, pokušavajući umanjiti štetu, ostati na vlasti, nastaviti sa pljačkanjem i kriminalom, te izbjeći zaslužene zatvorske kazne!
Poslije niza nerazjašnjenih likvidacija, (pominjem samo dizanje u vazduh Milana Vukelića) čije istrage ne mogu zatvoriti, prešlo se na "druge načine", prikrivanjem dokaza, oslobađanjem ubice kao neuračunljivog i trovanjima protivnika!
Još godinu dana prije uklanjanja Dijane Milić i njene "smrti" pisao sam da je mafija pošto me je lažno optužila, preko svojih slugu iz OT Bijeljina, (kriminalci, Kovačević, Stjepanović, Debeljević i Gruhonjić), naložila policiji nezakonit nadzor bez naradbe suda, prethodno otimajući računar sa podacima, pokušala i moje ubistvo trovanjem 23.06.2010.
Naravno, ja sam bio spreman na takve metode, inače se ne bih ni upuštao u borbu sa mafijom, ali sam upozoravao da opasnost prijeti i drugima! Pošto sam sa sestrom, predao dokaze u CJB Bijeljina i u razgovoru sa načelnikom kriminalističke policije uspio izdejstvovati da pokrene istražne radnje o kriminalu Dragoslava Markovića i Stjepanović Danice, iako smo sutradan, obavješteni od sudske policije da je Stjepanović na odmoru, ista se pojavljuje na ulazu u zgradu i vidjevši nas bježi nazad...
Nekoliko dana kasnije, prilikom pokušaja da dokaze predamo tužilaštvu i podnesemo krivičnu prijavu, što je zakonom garantovano pravo, umjesto toga daje se nalog za naše hapšenje, te nas komanda sudske policije i sudija prekršajnog suda drže u svom privatnom zatvoru nekoliko sati, bez prava na kontakt sa advokatom, bez potvrde o lišenju slobode i potvrde o otpustu, (zato tvrdim da se radi o privatnom zatvoru)!
Član 15 iz Ustava RS. Nezakonito lišavanje slobode je kažnjivo.
Lišavanje slobode može trajati samo dok postoje zakonski uslovi za to.
Licu koje je pritvoreno mora se uručiti pismeno obrazloženo rješenje u času pritvaranja. Protiv ovog rješenja pritvoreno lica ima pravo žalbe.

Sada je sasvim jasno da je taj teroristički čin i svi ostali izvršen sa ciljem da se otkloni opasnost od mafijaških bosova, koji švercuju oružje i narkotike, peru prljavi novac, pljačkaju budžet i građane! Dok građani jedva preživljavaju, neki se hraneći i iz kontejnera, samo mafijaški bosovi Bobar i Dodik teže više milijardi evra!
Osim brojnih mahinacija sa budžetom i pljačke bivše društvene imovine, prihode ostvaruju i dilovima sa narko mafijom, što je razotkriveno početkom 2012, a OT Bijeljina i MUP su logistička podrška mafiji!
Sudska policija je dobila ulogu tjelesne garde kriminalaca iz OT Bijeljina, te iako su im predati dokazi o kriminalu tužilaca izvršavaju njihovu fašističku naredbu, kako bi nas spriječili da predamo dokaze...
ZDENKO BAJO, NJEGOVA SESTRA I DRUGI SRODNICI, NE MOGU LIČNO PRISTUPITI PROSTORIJAMA TUŽILAŠTVA !!!???
To je "usmena naredba" mafije koju sprovodi komanda sudske policije, iako sam ih više puta upozoravao da je to u suprotnosti za zakonom i ustavom garantovanim pravima:
Član 16. (IZ USTAVA)! Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom. Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
Član 48. (IZ USTAVA) Prava i slobode zajamčeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti.

No brutalno gaženje ustava i zakona je svakodnevnica tužilačke mafije i ne postoji ništa što ne bi uradili da zataškaju svoje zločine! To što smo majka ubijene djevojčice i ja, zarobljeni i šikanirani da bi se zaštitili tajkuni, je sitnica u poređenju sa onim što se desilo dan kasnije:
G. Teodorović Aco, načelnik kriminalističke policije, (gospodin kome sam predao dokaze o krivičnim djelima kriminalaca iz mafijaškog režima) je pronađen mrtav u automobilu! Navodno je doživio infarkt i skrenuo sa puta.
Uspio sam dobiti informaciju da autopsija NIJE IZVRŠENA, materijal koji sam dostavio je takođe "doživio srčani udar" jer niko nema pojma o tome, a na zahtijev za pristup informacijama podnesen u mafijaški servis OT Bijeljina mi nikada nije odgovoreno! U prilogu ovog dokumenta je Zahtjev, predat u decembru 2010. godine.
Nikada nisam dobio informaciju o tome, ko je bio tog dana dežurni tužilac! Suštinski je nebitno, jer svaki tužilac mora da izvršava naloge kriminalca Kovačevića, ali bi bilo veoma intrigantno, ako bi se otkrilo da je kriminalka Stjepanović, povučena sa odmora, da bi bila dežurna u danu kada g. Teodorović "doživljava infarkt"!
Pitanje je zašto se krije informacija o tome, ko je bio tužilac tada, a posebno je čudno da nije naložena autopsija! Usputno, obavještavam javnost da je tužilac Stjepanović, bila dežurna u danu, kada je prilikom saslušanja u CJB Bijeljina preminuo građanin Nedeljko Radman, samo nekoliko dana prije nego što su meni spremili zamku, sa navodnim "Ugrožavanjem sigurnosti"! Pretpostavljam da predsjednik suda ima mogućnost da sazna, ko je bio dežurni tužilac onog dana, kada je načelnik kriminalističke policije, navodno doživio infarkt...
Već više od dvije godine upozoravam da zemljom vlada mafija i da je OT Bijeljina najveća mafijaška organizacija sa ciljem da štiti organizovani kriminal, apelujući da oni koji mogu preduzmu nešto inače će se nastaviti sa terorom i ubistvima!
Prije nekoliko dana na pretresu, (80 0 P 034147 11 P) u kome sam tužio građane Debeljevića i Gruhonjića, zbog nanesene štete uzrokovane lažnom prijavom za "Ugrožavanje sigurnosti" pošto su prvo tvrdili da sam sve izmislio, krajem 2011. kada nisam imao nijedan pisani dokument u kome se navode njihova imena kao podnosilaca, pokušalo se sa pritiskom na sudiju!
Krivična djela i laži tužilaštva sam u potpunosti razotkrio na stranici:

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3320018
Sada dakle tuženi Gruhonjić podnosi prigovor pasivne legitimacije, (što bi značilo da sam ga pogrešno identifikovao kao izvršioca štetne radnje) uz primjedbu da on prema ZOPP i ZOKP, ne može biti tužen !!!???
Ako sam dobro shvatio, taktika tuženih je da formalno podnesu prigovor "pasivne legitimacije" a da se prikriveno pozovu na imunitet, odnosno da oni ne mogu biti tuženi nego Republika Srpska, te sam u tome "pogriješio"!
No kako, tuženi nisu nastupili službeno sa svojim potpisom i pečatom OT Bijeljina što i sami potvrđuju, navodeći u odgovoru sudu da nemaju sa mnom nikakve službene veze, jasno je da se ne mogu pozvati na imunitet:
Član 87. Imunitet sudija i tužilaca (ZOVSITV)
(1) Sudija ili tužilac ne može biti krivično gonjen, uhapšen ili zadržan u pritvoru niti može odgovarati u građanskom postupku za mišljenja koja daje ili za odluke koje donese u okviru svojih službenih dužnosti.
(2) Posjedovanje imuniteta neće spriječiti ili odgoditi istragu u krivičnom ili građanskom postupku koja se o nekoj stvari u skladu sa zakonom vodi protiv sudije ili tužioca.

Kako sam predvidio takav potez tuženih, jasno sam istakao ranije u podnesku da se shodno stavu 2 navedenog člana ne može spriječiti istraga protiv njih, tim prije što su izvršili krivično djelo, a sve sa ciljem da prikriju ranija mnogo veća krivična djela!
Na obavještenje sudije da će se glavnoj raspravi izvoditi dokazi i donijeti odluka o njihovom materijalno pravnom prigovoru, tuženi Gruhonjić je priredio neprijatnu scenu!
Prvo je došlo do verbalnog sukoba tuženog Gruhonjića sa sudijom oko kvalifikacije prigovora "pasivne legitimacije"! G. Gruhonjić je tvrdio da se radi o procesnom prigovoru, koji sudija MORA ODMAH da obradi, dok je stav sudije bio kako se radi o materijalno pravnom prigovoru, o čemu će odluku donijeti na glavnoj raspravi! Ja sam naravno znao da je sudija u pravu, a sada zbog građana koji će čitati ovaj tekst na internetu navodim objašnjenje:
Nedostatak pasivne legitimacije predstavlja materijalno pravni prigovor koji utiče na osnovanost tužbenog zahteva, a ne na stranačku sposobnost u kom slučaju bi se tužba odbacila. Takođe nema uslova ni za odbačaj, jer tužba nije neuredna, a označeni tuženi postoji, ali on nije dužnik utužene obaveze.
No, iako je izneo netačnu formulaciju, tuženi Gruhonjić je poslije prepirke sa sudijom oko kvalifikacije prigovora, počeo i da ga vrijeđa, osporavajući njegovo znanje i stručnost, tvrdeći da se godinama bavi ovim poslom, da je u pravu a sudija neka čita zakon!!!???
Na te jasne i glasne uvrede sudija je reagovao mirno i pribrano, kao da se ništa nije desilo, ističući da će odluka o prigovoru biti donesena naknadno, a na sve to tuženi Gruhonjić je rekao da ni on niti drugi tuženi Debeljević, neće prisustvovati nijednoj narednoj raspravi, jer je to za njih maltretiranje, nego da će koristiti druge metode!
Ja imam samo jedan način, sredstvo, odnosno metod, a to je dokazivanje na sudu! Ako eventualno smatram da je odluka sudije pogrešna, žaliću se drugostepenom sudu, a ako vjerujem da je došlo do pristrasnosti ili čak kršenja zakona od strane nekog sudije, mogu to da objelodanim, podnesem prijavu i obavjestim VSITV!
Zapitajmo se onda svi, kakve to druge načine imaju tuženi, a neće da izvode dokaze na sudu???
Ja dobro znam kakvim se metodama koristi tužilačka mafija, a sada podsjećam zašto sam lažno optužen za "Ugrožavanje sigurnosti" navodeći "prijetnju" upućenu g. Gruhonjiću, (relevantni djelovi):
Od vas trazim da u procesu koji se priprema kazete istinu i nista vise. Ako sam u pravu, da je glavni tuzilac nalozio da se od mene ne uzima krivicna prijava. Ponuda vazi do 20 marta ove godine. U suprotnom, ja cu 22.03. ove godine predati krivicnu prijavu protiv vas u vezi navedenog dogadjaja, sa pretpostavkom da ste zloupotrebili polozaj, zbog saucestvovanja u ubistvu.
Dakle, iako je i osnovcu jasno da ovde ne postoji nijedna riječ bilo kakve prijetnje, Tuženi Gruhonjić učestvuje u Zavjeri organizovane kriminalne grupe i lično me skupa sa Debeljevićem lažno prijavljuje a policija me pita:
G. Bajo, u svojim pismima ste dali rok do 20.03.2010. da postupe po vašem pismu! Šta ste mislili time i šta biste učinili ukoliko ne postupe po zadatom roku?
To što sam precizno napisao šta namjeravam da učinim, (a podnošenje prijave je pravo garantovano zakonom) nije spriječilo nekog genijalca u tužilaštvu da naloži inspektorima da me pitaju za odgovor! Valjda su mislili da ću reći nešto drugo ili su mi samo podmetali da sam imao i neke tajne misli i namjere...
Pomislite sada šta bi se desilo da sam napisao kako ću, ako ne postupe po prijedlogu upotrijebiti i neke "druge metode"! Vjerovatno bi to bilo dovoljno da tužilac podigne optužnicu i zatraži zatvorsku kaznu, jer šta bih ja mogao odgovoriti u svoju odbranu: KOJE SU TO DRUGE METODE, A DA NISU PROTIVZAKONITE ???
Zamislite g. predsjedniče suda, gospodo sudije, pravnici i građani, kako bi djelovalo da sam ja u sudnici rekao sudiji da tražim prihvatanje mog zahtjeva ili ću u suprotnom umjesto da dokaze izvodim u sudnici, koristiti "druge načine"!
Osjećaj "Ugrožavanja sigurnosti" je subjektivan i ako nisu izgovorene riječi koje jasno označavaju prijetnju, svako procjenjuje kakvo im je značenje! To što je izgovorio g, Gruhonjić sudiji u sudnici pred svjedocima, (osim već navedenih, prisutna je i daktilograf, sudski policajac i troje pripravnika ili volontera, što je poznato sudu) je gramatički i logički ne samo pritisak na sud nego i prijetnja!
Stoga apelujem na predsjednika suda da zaštiti sudije od pritisaka prijetnji i terora od strane osoba za koje sam vam dostavio neoborive dokaze, da su u sprezi sa organizovanim kriminalom!
Ja ne znam nijedan zakonit način osim dokazivanja pred sudom, a svi drugi, (pritisci, ucjene, pokušaji podmićivanja, obećavanja, asocijacije na događaje u Beogradu i slično, su NEZAKONITI!
Ako vi znate da postoje načini za koje je ne znam, a da su zakoniti, nemojte reagovati uopšte, ali ja poznajući monstruoznost mafije i posebno imajući u vidu njihovu nervozu i bijes zbog pozicije u koju su dovedeni objavljivanjem dokaza o njihovim zločinima, smatram da sam u opasnosti i ja, što je nebitno, i sudije i svjedoci kriminala, počev od aktera krijumčarenja i ubistva, pa do inspektora i tužilaca koji su učestvovali u prikrivanju tih krivičnih djela!
Nedavno me jedna osoba, čiju stručnost i znanje cijenim pitala, zašto sam predao 15 tužbi a nisam sve objedinio u jedinstvenu! Uz opasku da postoji 10 tužbi a ne 15, ističem da sem objektivnih, postoje i taktički razlozi.
Recimo udio osoba za koje se tvrdilo da im prijetim je različit, ali sam mogao ipak sve da objedinim, no u tom slučaju pripadnici mafije nikada ne bi dozvolili sekretaru, koja je nasilno uvučena da, da onakvu izjavu!
Sekretar OT Bijeljina je u strahu od mafije i to je kristalno jasno! Ako imalo sumnjate u to, pomislite da li biste vi znajući da je neko optužen za ugrožavanje VAŠE sigurnosti, a nikada vam nije upućivao prijetnje, da ga prati policija, pretresa, odnosi računare, prisluškuje, nadzire danonoćno i prijeti mu 3 godine zatvora, ćutali ili biste reagovali i saopštili da se radi o lažnim optužbama???
Ja bih otišao isti dan u policiju i demantovao laži, a vjerujem da biste i vi!
Sekretar nije smjela da kaže ništa dok nije bila optužena pred sudom, a tražio sam od nje 10 (deset) KM odštete, sa isključivom namjerom da dobijem izjavu kakvu sam i dobio, te da je koristim protiv kriminalaca!
Svaki proces ću koristiti kao dokaz u nekom drugom postupku! Teoretski, ako bi neki sudija prekršio zakon:
KRIVIČNO DJELO POVREDE ZAKONA OD STRANE SUDIJE
Da bi postojalo krivično djelo i krivična odgovornost izvršioca krivičnog djela povrede zakona od strane sudije iz člana 376. Krivičnog Zakona Republike Srpske, neophodno je da kod sudije kao izvršioca tog krivičnog djela postoji svijest o kršenju zakona i volja da se to učini, kao i namjera (dolus), da se to čini s ciljem da se za drugog pribavi kakva korist ili da se drugom nanese šteta.

te recimo kriminalce iz tužilaštva, koji su izvršili krivična djela svjesno kršeći zakon "oslobodio"odgovornosti za nanesenu štetu pod bilo kojim izgovorom, u smislu da su nastupali kao produžena ruka države, to će biti argument u sporu protiv Republike Srpske!
Stoga aludirajući na tvrdnju tuženog građanina Gruhonjića, da sudija ne zna zakon te da ga pročita, podsjećam da sam i njemu i ostalim tužiocima predočio materijalni dokaz ubistva, torbu ubijene djevojčice, koju su kriminalci Stjepanović i Marković u sadejstvu sa ostalim oprali benzinom, kako bi uklonili tragove ubistva!
Drskost, bahatost osionost i bezobrazluk, tuženi Gruhonjić je pokazao i sudiji, a možete onda zamisliti kako se ophodio sa inspektorima kada je tražio da me nadziru bez neredbe suda ili posebno kako se ophodio prema meni!
Kršenje zakona je za njega svakodnevnica, pa stoga i ne čudi što nije postupio prema članu iz Zakona o krivičnom postupku, koji je obavezujući za sve državne službenike, "Obaveza prijavljivanja krivicnog djela"!
Da li je on nestručan, te treba da čita zakon ili je kriminalac, procjenite sami...
Stoga sudije Osnovnog suda, skupa sa predsjednikom, kojima sam u sklopu tužbi, dostavio dokaze o monstruoznim zločinima kriminalaca iz tužilaštva, krijumčarenju tajkuna Bobara, a lažna prijava je samo vrh ledenog brijega, poštujući obavezu iz ZOKP, treba da zatraže od MUP-a istragu po tim krivičnim djelima, te neodložno hapšenje i kriminalističku obradu odgovornih, a njihova imena i neoborive dokaze sam vam dostavio!
Najuži krug pripadnika mafije čine portir "Univerzala" Sofronić, te inspektor Marković i tužilac Stjepanović, koji su u sadejstvu uklonili materijalni dokaz sa mjesta ubistva u oprali tragove sa njega! Krijumčareni tovar su dovezle osobe iz Federacije BIH, Moco i Kešmer, dok je logističku podršku pružio ured glavnog okružnog tužioca sa kriminalcima Kovačevićem, Debeljevićem i Gruhonjićem!
Republika Srpska, kao tužena u nekim drugim sporovima, može odmah da pokrene istragu i procesuira navedene kriminalce, što bi olakšalo rad sudu i omogućilo postizanje dogovora ili će nastavivši da podržava mafijašku mrežu tužilaca, koji stvarajući lažni privid da su nedodirljivi, svjesno izvršavaju krivična djela i rade za organizovani kriminal!
U ovih 10 tužbi, protiv pojedinaca, "Univerzala" i Republike Srpske, dokazi su neoborivi i neko će na kraju biti kriv i za štetu i za krijumčarenje i za ubistvo, a podsjećam da je transakcija mafijaškog bosa Bobara i otkrivena pošto sam materijel preko posrednika dostavio Interpolu!
Da li će Republika Srpska i možda neke njene sudije doživjeti sramotu da se razotkrije kako su žmurili i podržavali kriminalce iz tužilaštva i narko mafiju, neka odluči sama i svaki sudija ponaosob!
Ne poštujući obavezu iz ZOKP, svako službeno lice, kome sam bilo kada dostavio dokaze o kriminalu, uključujući i predsjednika suda, izvršiće krivično djelo nečinjenjem član 8 stav 2, iz KZ-a, povezano sa drugom krivičnim djelima, prije svega "Zloupotreba službenog položaja", te "Pomoć učiniocu poslije uzvršenja"!
Osim toga, svaka povreda zakona od strane sudije, što pokušava pritiscima i prijetnjama da izdejstvuje mafija, ako do nje dođe, će biti očigledna i prezentovana drugostepenom sudu!
Apelujem na vas i na sve sudije da se hrabro i odlučno suprotstave mafiji i postupe po zakonskim odredbama...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 244

 

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Pr: 80 0 P 039976 12 P

TUŽBA /(DOPUNA TUŽBE)

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi: 1)

DANKO BOROVČANIN (NAČELNIK SUDSKE POLICIJE)
NEZNANIH JUNAKA 5/26 / 76300 BIJELJINA

Tuženi: 2)

NOVAK KOVAČEVIĆ (GLAVNI OKRUŽNI TUŽILAC)
OT BIJELJINA / VUKA KARADŽIĆA 3 / 76300 BIJELJINA

Vrijednost spora:

30000 KM


DOPUNA TUŽBE

Smatram da je sve što je Sud tražio da dopunim, već bilo sadržano u tekstu tužbe, sem privatnih adresa, ali postupam po Rješenju i shodno članu 336 ZOPP-u dostavljam ovaj podnesak kao dopunu, na već dostavljenu tužbu...
Dana 28.06.2012. Osnovni Sud je doneo Rješenje, pod navedenim brojem, koje mi je dostavljeno 04.07.2012.
Tim rješenjem se nalaže da navedem, citiram:

- ko je tužilac i njegovu adresu
- ko su tuženi i njihove adrese
- kog vida je tražena nadoknada u tužbenom zahtijevu
- te da se uredi u skladu sa članom 53 ZOPP-u
Kako su dakle moje ime kao tužioca i adresa navedeni na kraju tužbe, uz svojeručni potpis, na osnovu čega mi je Sud bez poteškoća dostavio rješenje, smatram da je taj zahtjev neumjesan i neosnovan!
Adresa je takođe navedena i u prijedlogu za oslobađanje od troškova postupka, koji takođe nije primjećen, niti registrovan kao ni prilozi po tom prijedlogu, te mi je neosnovano i suprotno zakonu upućena opomena za plaćanje takse, bez ikakvog izjašnjenja o prijedlogu, čime je pogaženo zakonom predviđeno pravo...
Tako Sud "ne zna" ko je tužilac i njegovu adresu, ali vrlo dobro zna kome treba poslati prijetnju o prinudnoj naplati, što shvatam kao pristrasnost i podršku tuženima, te sugerišem postupajućoj sudiji da konstatuje grešku i sama zatraži svoje izuzeće! Ukoliko to ne učini, ja neću preduzimati nikakve radnje da to sam učinim niti usmeno niti pismeno i pretpostaviću da je greška vezano za zagubljeni prijedlog slučajna i tehnička, zbog ogromnog materijala, kojima su opterećene službe Suda...
Primjedba vezano za adrese tuženih, (ali ne i za imena, koja su jasno navedena) je umjesna i osnovana! No skrećem pažnju sudu da sam tužene odredio po njihovim funkcijama koje obavljaju u istoj zgradi gdje se nalaze prostorije suda, jer mi privatne adrese nisu poznate! U međuvremenu sam saznao adresu jednog od tuženih Borovčanin Danka, ali adresu Kovačević Novaka ne mogu dobiti ni na koji način.
Podsjećam da je razlog za ovu tužbu upravo nezakonito i diskriminatorsko postupanje Kovačević Novaka, koji između ostalog zabranjuje predaju bilo kog dokumenta, dokaza, podnošenje prijave meni i svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo, pošto je lično učestvovao u prikrivanju tog zločina, i krijumčarenja Gavrila Bobara koje se obavljalo za vrijeme ubistva!
Narko mafija je tada uplaćivala novac u Bobar banku, od čega je nedavno otkriveno preko 4 miliona KM, poslije mojih dojava istražnim organima izvan zemlje.
Naravno ni na Zahtijeve za pristup informacijama mi se ne odgovara uopšte, a kako je isti učestvovao u grupi koja me je lažno optužila za Ugrožavanje sigurnosti, kada su saznali da imam dokaze o njihovim zločinima, te poslali policiju da mi to otme, moj pokušaj da tražim adresu bi bio iskorišten za "dokazivanje" planiranja izvršenja neke od prijetnji opisanih u članu 169 KZ-a! Dakle kako je meni nemoguće doći do te adrese, navešću mjesto zaposlenja kao službenu adresu!
Što se tiče vida nematerijalne štete, jasno sam opisao radnje koje su povrijeđivale moje dostojanstvo, citiram dio iz tužbenog zahtjeva: (dužan je na ime naknade nematerijalne štete, uzrokovane izdavanjem neustavne, nezakonite i fašističke naredbe, diskriminaciju i otimanje zakonom garantovanih prava, te povredu dostojanstva) te naveo u obrazloženju pravnog osnova i relevantni član iz ZOO, "Šteta" koji objašnjava da je jedan od vidova štete i nanošenje psihičkog bola!
Dakle ako iz svega ovoga nije jasno, iznosim suštinu:
Diskriminacija, šikaniranje, otimanje prava garantovanih Ustavom i zakonom, i brutalno gaženje moje ličnosti i dostojanstva, posebno imajući u vidu de se vrše sa ciljem prikrivanja ubistva djevojčice ubijene sa svega osam godina, svakoj osobi bi nanijeli psihički bol, što je jedan od zakonom opisanih vidova štete, a tuženi to čine od početka 2010 godine neprekidno i nemaju namjeru da prekinu sa time, jer ih dokazi koje imam vode direktno na robiju, zbog ubistva, krijumčarenja, prikrivanja tih djela, podrške pranju narko novca od strane klana Šarić, koji je u poslednjih 10 dana izvršio dvije likvidacije u Beogradu dizanjem eksplozivom u vazduh, a ovde ga podržavaju između ostalih i tuženi sprečavajući me da o svim tim djelima dostavim dokaze...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902