CLANAK 390

Stranica sadrži fotografije dokaza izvršenja krivičnih djela, prije svega o švercu, a potom i o bjegstvu kamiona. Šta se tada krijumčarilo u suštini je nebitno za samo dokazivanje prikrivanja, no pošto sam podatke poslao izvan zemlje sa uputama da se dostave Interpolu, dana 25.02.2012. evidentirano je preko 4 miliona KM transakcija narko klana Šarić, preko Bobar banke istog vlasnika kao i firme gdje se švercovala roba.

CENTRU JAVNE BEZBIJEDNOSTI BIJELJINA

NAČELNIKU CJB BIJELJINA
NAČELNIKU KRIMINALISTIČKE POLICIJE

Obavještavan vas da posjedujem veći broj dokaza o izvršenju i prikrivanju teških krivičnih djela u kojima su učestvovali pripadnici CJB Bijeljina i OT Bijeljina i to prije svega inspektor Marković Dragoslav, te tužilac Stjepanović Danica. U prilogu su slike materijalnog dokaza ubistva i prikrivanja ubistva kojima potkrepljujem svoje tvrdnje, a ako MUP ima namjeru da istraži kriminalne radnje umjesto da ih prikriva kao do sada prije kadrovskih izmjena, očekujem da me pozovete pismeno ili telefonom, kako bih vam prezentovao dokaze koje imam, inače objavljivane na internetu na skoro 400 članaka. O vašoj reakciji će biti obavještena javnost preko bloga koji uređujem.
Pozadina svega je krijumčarenje režimskog tajkuna Gavrila Bobara, dana 23.07.2009. prilikom čega je ubijena osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo. Tada su dovezena 4 paketa neke robe, tehnički neispravnim kamionom, od čega je do jutra ostao samo paket, a 3 su nestala preko noći, o čemu imam izjave vozača i direktora, date tužiocu kao dokaz.
Uz pomoć portira, kamion je pobjegao prije dolaska istražitelja i njegovo postojanje sakrivano oko 7 dana dok lično nisam otkrio taj podatak, nakon čega su uzete izjave. Portir je neposredno poslije tragedije pričao svima da je vidio djevojčicu kako se kreće krvari i na kraju pada, što se vidi i na slici mjesta ubistva, nekon čega je natjeran da promjeni priču i kaže kako ništa nije vidio, no kriminalci su zaboravili važan detalj, te je u izjavi kriminalcu Markoviću jasno opisao da su postojali tragovi krvi na asvaltu prije mjesta pada. Kada sam postavio nezgodno pitanje: "AKO JE DO POVREDE DOŠLO POSLIJE PADA NA ŽICU, KAKO JE MOGUĆE DA JE DJEVOJČICA KRVARILA 10 METARA PRIJE TOG PADA ?" dolazi prvo do izbjegavanja bilo kakvog kontakta sa porodicom, a onda kriminalac Kovačević Novak izdaje naredbu o zabrani pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice, nakon čega sam dokaze o kriminalu te razbojničke bande počeo da objavljujem na internetu. Takođe sam s obzirom da je roba stigla iz Federacije BIH, prijavu dostavio u Sarajevo, te je kako sam obavješten od glavne tužiteljice Nives Kanevčev otvoren predmet T09 0 KTA 0034144 13, a tekst prijave sam objavio na web lokaciji "KANTONALNOM TUŽILAŠTVU KANTONA SARAJEVO" :
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/16/3261089
Stranica sadrži fotografije dokaza izvršenja krivičnih djela, prije svega o švercu, a potom i o bjegstvu kamiona. Šta se tada krijumčarilo u suštini je nebitno za samo dokazivanje prikrivanja, no pošto sam podatke poslao izvan zemlje sa uputama da se dostave Interpolu, dana 25.02.2012. evidentirano je preko 4 miliona KM transakcija narko klana Šarić, preko Bobar banke istog vlasnika kao i firme gdje se švercovala roba. Pranje novca je vršeno prije, u vrijeme i poslije ubistva Ivone Bajo, te je jasno zašto je izdata naredba o prikrivanju svega. Poslije otkrića transakcija, Dodik je naložio Bobaru povlačenje iz trke za gradonačelnika, a meni se zabranjuje pristup u OT Bijeljina kako se ne bi ti događaju doveli u vezu. Takođe se prikrivaju i moje prijave iz 2010-te protiv portira i AD Univerzal, a na zahtijev CJB-u Bijeljina čiju kopiju imam 04.03.2011. o tome kako je došlo do presjecanja kaiša torbe čiju sliku prilažem, gdje je nestao dio i ko je kaiš oprao benzinom, NIKADA NIJE ODGOVORENO.
Dana 05.09.2012. poslije 3 godine prikrivanja spisa i sprečavanja pristupa porodici ubijene djevojčice fašističkom naredbom da: "ZDENKU BAJO, BUDIMKU BAJO I SVIM SRODNICIMA UBIJENE IVONE BAJO, NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA" postavio sam fotografiju materijalnog dokaza na sebe i stao ispred mafijaškog servisa OT Bijeljina "zaprijetivši" da ću dolaziti svaki dan makar me hapsili 1000 puta sve dok ne dobijem slike obdukcije koje sam tražio od 2010-te. Poslije nezakonitog hapšenja i provedene noći u pritvoru, slijedeći put su mi dali snimke, čiji dio prilažem, a u koloru su objavljeni na internetu uz detaljno objašnjenje falsifikovanja mjesta zločina i obdukcije, te izjavu trasologa da o svemu tome NAMA POJMA, što se može vidjeti na adresi "ZLOČIN SA POTPISOM REZIMA" :
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821
Dovoljno je vidjeti samo slike koje sad prilažem pa da se shvati kolika je monstruoznost Markovića i Stjepanović, koji su oprali dokaz benzinom i prikrili sve ove unutrašnje povrede, da bi pomogli krimumčarima i zaštitili Bobar Gavrila. Napominjem da sam o svemu izvjestio prethodnog načelnika g. Nedeljka Vujića, koji nije smio ništa da uradi, a g. Teodorovića sam posjetio početkom avgusta 2010-te, kada je obećao da će pokrenuti istragu prije svega protiv inspektora, a i tužioca. 5 dana kasnije gospodin je "umro" pod sumnjivim okolnostima, sahranjen bez autopsije, a na moj zahtijev u OT Bijeljina o tome i prije svega ko je bio dežurni tužilac, nikada nije odgovoreno.
ZAŠTO ??? OSTAVLJAM VAM DA SAMI DONESETE ZAKLJUČAK...

PRILOZI

Torba
Falsifikati

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 389

Osoba kojoj je podnesena prijava i od koje je traženo da naredi posebne istražne radnje g. Teodorović Aco, je preminuo avgusta 2010-te pod izuzetno sumnjivim okolnostima, samo 5 dana pošto sam od njega tražio podatke o naredbi i preduzimanje radnji protiv tužioca Stejepanović, te inspektora Marković Dragoslava.

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA
PRITUŽBA NA RAD TUŽILACA I SUDIJE

Za razliku od dosadašnjih pritužbi, ovom prilikom neću opširno obrazlagati prekršaje koji su počinjeni.
U prilogu je Naredba OT Doboj T15 0 KT 0002365 10 o nesprovođenju istrage protiv mene po lažnoj prijavi za ugrožavanje sigurnosti.
ODLUKA PO LAZNOJ PRIJAVI
Ono što je konstatovano od strane tužioca bilo je jasno SVIM akterima ove terorističke akcije.
Odgovorni u ovom slučaju su:
1. GRUHONJIĆ MUHAMED (zamjenik glavnog okružnog tužioca OT Bijedljina)
2. DEBELJEVIĆ MILORAD (zamjenik glavnog okružnog tužioca OT Bijedljina)
jer su kao građani otišli do CJB Bijeljina i prijavili me lažno za "Ugrožavanje sigurnosti" iako su kao pravnici znali da im nikada nije upućena prijetnja sa moje strane vezano za relevantni član iz KZRS-e.
3. KOVAČEVIĆ NOVAK (glavni okružni tužilac OT Bijedljina)
4. STJEPANOVIĆ DANICA ( tužilac OT Bijedljina)
zbog učestvovanja u pripremanju izvršenja krivičnog djela sa osobama pod brojem 1 i 2.
5. ĐONLIĆ MENSUR (sudija Okružnog suda u Bijeljini)
zbog pristrasnsti i zloupotrebe položaja, jer je izdao naredbu za radnje koje su mi nanijele štetu iako nije postojao nijedan argument za to.
Tužilac Šabić Muris je takođe učestvovao u ovim radnjama, ali s obzirom da mi je lično u razgovoru priznao da su na njega uticali zavjerenici da potpiše svoju odluku, ne smatram ga dijelom kriminalne grupe i sugerišem da ga kontaktirete kao svjedoka.
Takođe predlažem za svjedoke inspektore CJB Bijeljina Maksimović Bojana i Jovičević Zorana, a obavještavam vas i da ja lično imam obilje drugih dokaza i informacija, uključujući i to da sam NEZAKONITO bez naredbe suda nadziran danima stražom u 3 smjene.
Osoba kojoj je podnesena prijava i od koje je traženo da naredi posebne istražne radnje g. Teodorović Aco, je preminuo avgusta 2010-te pod izuzetno sumnjivim okolnostima, samo 5 dana pošto sam od njega tražio podatke o naredbi i preduzimanje radnji protiv tužioca Stejepanović, te inspektora Marković Dragoslava.
Osim naredbe prilažem i fotografije koje dokazuju prikrivanje ubistva Ivone Bajo od strane OT Bijeljina, te zahtijev za pristup informacijama o smrti načelnika kriminalistićke policije na koji nikada nije odgovoreno...

PRILOZI

Odluka po laznoj prijavi
Falsifikati
Torba
Zahtjev za informacije 5

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 388

Ne postoji zakonski osnov da se u parnici koja teče i u kojoj je ispravna i potpuna tužba dostavljena na odgovor tuženoj strani naknadno ta ista tužba proglasi NEUREDNOM, samo zato što zastupnik tužene čiji je prvi pravni korak pokušaj sprečavanja bilo kakve rasprave, to traži.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 043472 12 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA

Vrijednost spora:

500000 (500 hiljada) KMŽALBA NA RJEŠENJE OSNOVNOG SUDA

Skrećem pažnju drugostepenom sudu da je došlo do očiglednog kršenja odredaba parničnog postupka, odnosno procesne greške suda, te s tim u vezi odmah ističem relevantni dio:
"Postojanje parnice" član 60. ZOPP-u: (1) Parnica počinje teći dostavom tužbe tuženom.
Uz dopis od 28.05.2012. Osnovni sud mi je dostavio odgovor tužene RS broj P-3/13 sačinjen još 01.02.2013.
Nadalje član 69. ZOPP-u propisuje:
Tužba sa prilozima se dostavlja tuženom na odgovor u roku od 30 dana od dana prijema ispravne i potpune tužbe u sudu.
Istog dana kada je tuženoj dostavljena tužba, parnica je počela teći, a iz istorijata se vidi da je Sud, naredbom od 03.01.2013. dostavio tužbu sa prilozima na odgovor tuženoj strani, čime je shodno odredbi iz člana 69 konstatovao da je tužba ISPRAVNA I POTPUNA !!!
Ne postoji zakonski osnov da se u parnici koja teče i u kojoj je ispravna i potpuna tužba dostavljena na odgovor tuženoj strani naknadno ta ista tužba proglasi NEUREDNOM, samo zato što zastupnik tužene čiji je prvi pravni korak pokušaj sprečavanja bilo kakve rasprave, to traži.
S obzirom da je prvostepeni sud dostavom tužbe na odgovor konstatovao njenu ispravnost, smatram da je to dovoljna argumentacija za drugostepeni sud da poništi sve naredne korake koji su u suprotnosti sa zakonom, odnosno članovima koje sam naveo, no u nastavku ću iznijeti neke stavove i po pitanju nezakonitog Rješenja 80 0 P 043472 13 P2 od 16.10.2013.
Naime, nemajući objektivne razloge, postupajući sudija, kao navodni nedostatak u tužbenim zahtjevima, mi pripisuje citiram "da u istom ne navodi određeno koji organi tužene i na koji način odnosno kojom radnjom su spriječili tužioca u podnošenju navedene dokumentacije"
Ovde moram da bih približio drugostepenom sudu, kako sam doživio tu primjedbu sudije, da pomenem anegdotu sa ispita sina tajkuna i "običnog" studenta , kada je ovaj prvi pružio indeks sa 100 evra profesoru i dobio prolaznu ocjenu iako nije znao odgovor na pitanje: KADA JE BILA STALJINGRADSKA BITKA?
S druge strane, drugi student je redom odgovarao i za uzroke i vrijeme trajanja, posljedice bitke, broj stradalih, zarobljenih, no sve to nije bilo dovoljno te je profesor tražio: IMENA KOLEGA, IMENA POGINULIH ???
Ovde se slično tome traži da u sklopu tužbenog zahtjeva treba navesti koji su organi vršili diskriminaciju, na koji način i kojom radnjom !!!???
Trebao bih dakle opisivati sve pojedine radnje, svakog pojedinog državnog službenika u događajima koji su trajali satima, a s obzirom da se te radnje vrše od početka 2010-te neprekidno i mjesecima, pa i godinama, za šta bi mi trebale stotine stranica samo za takav tužbeni zahtijev.
Konkretne radnje sam opisivao u samoj tužbi, činjenicama i obrazloženju, a detalji bi se naravno dokazivali i izvodili na glavnoj raspravi. Ovde navodim samo neke dijelove iz tog opisa u kojima se jasno vidi o kom se organu radi i čak koji je pojedini državni službenik akter događaja:
1) Tokom procesa iako je izvršeno brutalno pravno nasilje od strane sudije Dević, koja ne samo da meni nije dozvolila ispitivanje svjedoka, nego niti podnosiocu zahtjeva, svjedok sudski policajac izjavljuje u zapisnik kako glasi fašistička neredba koja se primjenjuje: "ZDENKO BAJO, NJEGOVA SESTRA I SVI SRODNICI, NE MOGU PRISTUPITI U PROSTORIJE TUŽILAŠTVA"
2) "Kako je radno vrijeme u OT Bijeljina bilo odavno završeno po okončanju administrativne procedure u CJB Bijeljina, nisam mogao ponoviti "prekršaj" te sam dakle neosnovano zadržan u pritvoru.

Ovakvih primjera ima još, a ovde se jasno vidi da sudija Dević, dakle sud, (organ tužene RS) nije dozvolila ispitivanje svjedoka, (konkretna radnja), te da pripadnik sudske policije, (organa tužene) opisuje još jednu konkretnu radnju, a kako su me spriječili, vidi se u tački 2 ovih primjera, jer sam nezakonito uhapšen i zadržan u pritvoru, (naveden je CJB Bijeljina), a nisam izveden pred sud u zakonskom roku.
E, sad što se tiče odgovornosti za taj dio, ne znam ko je doneo odluku, da li MUP ili Sud, jer tužena NEĆE, da odgovara na zahtijeve za pristup informacijama, a u CJB su mi konkretno rekli kada sam intervenisao da postupaju samo po naredbi suda i nisu mi htjeli odgovoriti na pitanja zašto se prvi svjedok protiv mene nije pojavio na suđenju, te su odbili da mi kopiraju zapisnik MUP-a po mojoj prijavi. Postoji više od 20 takvih primjera, sve vezano za višegodišnju diskriminaciju tužene RS, kada ja ne znam koji je organ donio odluku, odnosno koji je odgovoran, jer kriminalci iz redova tužene kriju podatke.
Samo na znanje sudu iznosim činjenicu da sam poslije lažne prijave pripadnika mafije o "Ugrožavanju sigurnosti" (OT Doboj u spisu T15 0 KT 0002365 donijelo odluku o nesprovođenju istrage, jer je "prijetnja" bila u tome da će svi odgovorni za prikrivanje ubistva završiti u zatvoru) danima praćen, nadziran pretresan i prisluškivan. Ko je naredio "Posebne istražne radnje" ostalo je nepoznato, jer je načelnik kriminalističke policije umro pod sumljivim okolnostima, kad sam zatražio informaciju od njega. OT Bijeljina prikriva sve podatke, a Okružni sud me je izvjestio da nije izdao tu naredbu.
S obzirom da tužena RS neće da istraži kriminal u svojim redovima, odgovornost je na njoj i ona je navedena kao tuženi i kao krivac. Apsurdno je da se od mene traži u samim tužbenim zahtijevima, opisivanje najsitnijih detalja, a sve sa ciljem da se tužba po svaku cijenu odbije i spriječim se u izvođenju dokaza.
Što se tiče posebnog zahtijeva (III) zbog smrti bliskog lica, sud je mogao odbaciti samo njega ako smatra da je neadekvatan ili nepotpun, no skrećem pažnju da je uz tužbu priložen disk na kome se nalazi i dio materijala koji dokazuje prikrivanje ubistva, a zakonom je data mogućnost da se dokazi dostave na pripremnom ročištu, pa i preinačava tužba. Teoretski tada se može predati sasvim novi dodatni tužbeni zahtijev, uz već napisane i dostaviti dokazi za njega, ako je vezan za iste događaje i okolnosti, odnosno u pitanju su iste strane u postupku.
I obrazloženje sudije o tome da je "osnov za podnošenje tužbe za naknadu štete, samo pravosnažna presuda donesenom u krivičnom postupku" je neprikladan s obzirom da nije u pitanju ni fizičko niti pravno lice, nego država koja ne može biti krivično gonjena, ali može biti tužena parnično. Ja recimo ne mogu tužiti Sud za nadoknadu štete, jer nema parničnu sposobnost, niti podnijeti krivičnu prijavu protiv RS. Dobar primjer i aktuelan za to je presuda poznata po nazivu Damjanović-Maktouf, koja je lančano već pokrenula lavinu obaranja presuda donesenih krivicom i krivičnim djelima sudija u sudu BIH.
Iako bi i osnovcima bilo jasno da se primjenjuje zakon povoljniji za optuženog, zbog patološke mržnje prema SFRJ od koje su potekli i njenim zakonima, sudije su svjesno kršile zakon na štetu građana. Već su najavljene tužbe za nadoknadu štete, za koju je odgovorna BIH, a ta ista BIH se neće i ne može naći na optuženičkoj klupi zbog bezakonja koje je svjesno vršila. Da li će odgovorne sudije na čelu sa predsjednicom suda biti procesuirane sasvim je nebitno za odštetu koju je pretrpio svaki osuđeni primjenom pogrešnog zakona.
U ovom slučaju tužena RS je saučesnik u ubistvu Ivone Bajo, koje se desilo kada je švercovala nelegalan tovar u firmu svog poslanika, što su pokušali da prikriju njeni organi MUP i OT Bijeljina. Šta su krijumčarili nije ni važno, ali se može zaključiti o čemu se radi s obzirom da su i prije i poslije tog zločina u Bobar banci istog poslanika, većinskog vlasnika, čiji je tužena RS suvlasnik, prali kokainski novac svog ortaka Šarić Darka. 25.02.2012. je evidentirano preko 4 miliona KM transakcija, te je jasno zašto tužena RS prikriva ova krivična djela.
Jasno je da RS neće pokrenuti krivični postupak u kome bi ona bila optužena za ubistvo, što je jedna od predviđenih opcija, koju navodi i prvostepeni sud, citiram "ako postoje druge okolnosti koje isključuju krivičnu odgovornost učinioca ili gonjenje"... Ova tema je mnogo složenija, a i druge bi se mogle mnogo detaljnije obrazlagati, za šta ova žalba i nije prikladno mjesto, s obzirom da je suština u kršenju pravila postupka.
Kako sam već na početku dokazao da je postupanje prvostepenog suda u suprotnosti sa pravilima postupka, predlažem da se ova žalba uvaži, ukine nezakonito Rješenje o odbacivanju tužbe i predmet vrati na postupanje Osnovnom sudu. Takođe predlažem da se dodijeli drugom sudiji, koji smije da primjeni važeći zakon. S obzirom na diktaturu i teror u kome se nalaze građani i državni službenici, svako postupanje prema zakonu izaziva reakciju odgovornih za kriminal, pljačke i ubistva koja se prikrivaju. Konkretno da su u ovoj parnici poštovani relevantni članovi koje sam naveo predsjednik tužene RS bi zaprijetio ukidanjem Osnovnog suda u Bijeljini i izmještanjem u Laktaše. Optužio bi postupajučeg sudiju za špekulacije, da ga treba biti sramota zbog presude i pozivanja na zakone, jer je to u suprotnosti sa interesima RS. (odnosno sa interesima tajkunske mafijaške mreže, na čijem se čelu nalazi).
Ova paralela je povučena sa javnom prijetnjim Okružnom privrednom sudu u Bijeljini i postupajućoj sudiji, od strane Dodik Milorada zbog odluke kojom nije zadovoljan, jer isplivava u javnost podatak o 154 miliona KM malverzacija. Istovremeno se najavljuje pritužba VSITV-u, protiv sudije, koje sada treba uz već iznesenu "PRESUDU" diktatora da "nepristrasno" odlučuje o tome. Nije isključeno da će se pojaviti i neki svjedok protiv sudije poput onog u slučaju Dijane Milić, tužiteljice iz Tuzle, koja takođe nije radila po volji mafije.
A ovaj slučaj u kome mafija unutar RS prikriva ubistvo osmogodišnje djevojčice prilikom šverca je mnogo opasniji za njih, zbog količine i kvaliteta dokaza koje imam, te konkretnih imena krivaca u odnosu na ukradenih stotinak miliona, u saradnji sa Litvanskom mafijom, gdje se navodno ne znaju krivci.
Ne sumnjam u stručnost postupajućeg sudije, te isključujem grešku kao mogućnost za propust. Jedini logičan razlog je strah od Milorada Dodika, kome sudija ne smije da se suprotstavi, te je prijedlog za izmjenu sudije isključivo zbog toga da se otkloni ta opasnost, ukoliko uopšte postoji neko ko se ne plaši Dodikove mafije...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 387

Postavlja se pitanje, a kada se uopšte stiču uslovi za rad tužioca po ovom krivičnom djelu, ako NEĆETE da postupate po prijavi poslije izvršene radnje i okončanja rada prijavljene osobe, ako se to ne čini konstatovanjem nepravilnosti od strane višeg suda, kao u slučaju ME u Banjaluci, pa čak ni poslije presude u Strazburu ?

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U ISTOČNOM SARAJEVU

KOLEGIJU TUŽILAŠTVA
PRITUŽBA NA ODLUKU T 17 0 KT 0004186 13 OD 06.11.2013.

Odluka po predmetu T 17 0 KT 0004186 13, je klasičan primjer Solomonskog rješenja i sa te strane se treba odati priznanje autoru ideje, no pokušaću da vas uvjerim da nije u skladu sa zakonom.
U obrazloženju se navodi da je predmet u kome tvrdim da je prijavljena sudija Marković Jelena izvršila krivična djela, trenutno u drugostepenoj fazi pred višim sudom, što je nesporno tačno. Sporna je međutim rečenica:
Kod takvog stanja stvari, Tužilaštvo ne može cijeniti zakonitost postupka i odluke sudije već to može samo nadležni sud u zakonom propisanom postupku
Predhodno se tvrdi, što kategorički osporavam da nema dokaza o počinjenom krivičnom djelu:
"Odlučeno je da se istraga neće sprovoditi jer nema dokaza da je prijavljena počinila krivična djela koja joj se stavljaju na teret."

Ovde se ne radi o tome da se cijeni zakonitost postupka (u kome ne učestvuje samo sudija Marković nego sad i tročlano sudsko vijeće), pa čak ni odluke nego o postupcima za vrijeme rada na predmetu. S tim u vezi podsjećam da sam uz prijavu dostavio DOKAZ, a to je Obavijest OT Bijeljina od 04.03.2010. čiji je sadržaj falsifikovala sudija Marković, te u svojoj presudi napisala "da je prilikom pada sa bicikla pokidana metalna žica od korpe istog bicikla, probila joj grudi i da je žica pokidala krvni sud" a što ne postoju u pomenutom dokumentu.
PRIJAVA PROTIV SUDIJE MARKOVIC
Od tužioca i ne očekujem da osporava presudu, jer sam u tu svrhu i podneo žalbu, nago da utvrdi da li je dokument na koji sam ukazao falsifikovan, odnosno lažno prenesen u tekstu presude, što nesporno može da se ustanovi jer tužilac ima i Obavjest OT Bijeljina i odluku sudije.
Isti slučaj je i sa falsifikovanjem mog tužbenog zahtijeva, jer sudija insinuira da sam tražio nadoknadu zbog ubistva Ivone Bajo, na šta kao ujak nemam pravo. Tužbeni zahtjev je formulisan sasvim drugačije, a jedan od osnova je predstavljanje tragedije na dva potpuno različita načina od strane radnika u toj parnici tuženog AD Univerzal.
Tužilac ima sve potrebne pravne kvalifikacije i znanje da ustanovi, radi li se tu o "prepravkama" sudije Marković ili ja lažem, te bi po tom osnovu trebalo podići optužnicu protiv mene po članu 364 KZRS "Lažno prijavljivanje krivičnog djela". Podsjećam da viši sud neće uopšte razmatrati da li je u prvostepenom postupku počinjeno krivično djelo od strane sudije, a primjer za to je poznata presuda Damjanović - Maktouf. S obzirom na to da je osim ove, već palo 12 presuda, a treba da padnu sve, poslije totalnog bezakonja u retroaktivnoj primjeni članova zakona donesenog poslije izvršenja, trebalo bi krivično da odgovaraju sve sudije uključujući i ustavni sud, koji je učestvovao svojom odlukom u svemu.
No nema ni pomena o nekoj istrazi, iako bi predsjednica suda BIH Meddžida Kreso trebala biti odmah suspendovana zbog sramote koju je nanijela pravosuđu. Osim ovog pomalo netipičnog primjera, postoji i drugi sa kojim se može povući paralela upravo u RS. Naime u parnici oko mahinacija sa Medicinskom elektronikom, prvo je donesena oslobađajuća presuda koju je viši sud poništio i vratio na prvostepeni postupak.
Pritom ne samo da nije razmatrana eventualna krivična odgovornost zbog presude i pogrešnog rada, nego je slučaj vraćen istoj sudiji, te je sada donijela osuđujuću presudu. Da li je prvi put u pitanju bila greška, nepažnja ili svjesna radnja, odnosno korupcija, niko nije ustanovljavao. Takođe su tokom ove godine uvažavane moje žalbe od strane višeg suda po predmetima gdje sam lično stranka i gdje zastupam sestru, majku ubijene djevojčice Ivone. Predmeti su vraćeni prvostepenom sudu, uz konstataciju da su izvršene upravo one "greške" na koje sam upozoravao sudije, ali naravno viši sud nije razmatrao krivičnu odgovornost sudija iako sam napisao da se radi o klasičnoj povredi zakona od strane sudije. Te slučajeve i jedan dio drugih nezakonitih odluka izvršenih sa ciljem prikrivanja ubistva Ivone Bajo objavio sam na web lokaciji :
PRESUDE PO NARUDZBI
To je posao upravo tužilaštva i za to sam vam dostavio dokaze, a to što je predmet i dalje u obradi nema nikakve veze sa tim da li je sudija Marković već učinila krivično djelo ili ga nije učinila. Okružni sud ne može otkloniti sve štetne posljedice, a vjerovatno će ustanoviti da nisu utvrđene sve činjenice i vratiti prvostepenom sudu, čak moguće drugom sudiji, te će se sve "zataškati". Tako bi sudija teoretski mogao i da mi razbije glavu tokom pretresa, a vi biste odgovorili da je predmet još u obradi na sudu, kao i ja u bolnici, te nema osnova za istragu jer sam preživio...
Ovde se radi o neprijatnom slučaju, "vrućem krompiru" koji je prebačen vašem tužilaštvu i vi gledate da ga se riješite ne radeći ništa jer ne znate kakvu će odluku donijeti Okružni sud. To vjerovatno ne znaju ni oni jer će ako radite po zakonu pred kamere izaći Dodik Milorad i zaprijetiti vam ukidanjem, zato što ne vodite računa o interesu RS, (čitaj Gavrila Bobara i njega lično).
Primjer prijetnje sudiji Okružnog privrednog suda i samom sudu je jasna poruka, tako da nijedna odluka ne bi bila iznenađujuća, te sam stoga osim ove prijave, žalbe, pritužbe VSITV, predao i tužbe protiv RS vezano za taj slučaj u kojima ću sam lično dokazati sve svoje tvrdnje, a s obzirom na to da će mafijaški režim da tada pasti sa vlasti, sudije će moći da rade po zakonu, a ne po željama i nalozima Milorada Dodika i njegovog mafijaškog klana.

Na kraju podsjećam da u relevantnom članu stoji izraz "donese nezakonitu odluku ili na drugi način prekrši zakon" sa posebnim naglaskom na podebljani dio, jer iako nesporno smatram da je odluka sudije nezakonita, nisam to ni potencirao u krivičnoj prijavi, nego je suština upravo taj "drugi način kršenja zakona" a to su pomenuti falsifikati, urađeni kao priprema za tu nezakonitu odluku. Postavlja se pitanje, a kada se uopšte stiču uslovi za rad tužioca po ovom krivičnom djelu, ako NEĆETE da postupate po prijavi poslije izvršene radnje i okončanja rada prijavljene osobe, ako se to ne čini konstatovanjem nepravilnosti od strane višeg suda, kao u slučaju ME u Banjaluci, pa čak ni poslije presude u Strazburu ?

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 386

Ako postoji nešto u čemu će se složiti svi građani, bez obzira na vjeru ili narodnost je to da zemljom vlada kriminal i korupcija. To uglavnom priznaju i državni organi zaduženi za poštovanje i primjenu zakona i svi političari. Jedino što "ne znaju" je kako zaustaviti bezakonje i identifikovati krivce.

           

POVEZ

PREKO OČIJU
DRŽAVNI ORGANI ZATVARAJU OČI PRED DOKAZIMA O UBISTVU OSMOGODIŠNJE DJEVOJČICE, ČINEĆI SVAKODNEVNO NOVA KRIVIČNA DJELA
U zemlji kojom vlada mafija, država je praktično zločinačka organizacija a svi državni organi su pod kontrolom organizovanog kriminala. Pitanje je kakva je uloga časnog i poštenog službenika u državnom organu koji je suštinski u službi tajkuna, kumova i narko bosova. Možda se ne osjećaju prijatno, kada se institucija u kojoj rade, u cjelosti opisuje i posmatra kao kriminalni klan, no zapitajmo se u čemu je tu problem?
Da li su vam krivi građani koji iznose dokaze o bezakonju i kriminalu ili su za to odgovorne vaše kolege, izvršioci krivičnih djela, koje svakodnevno viđate, ispijate kafe, pozdravljete ih u prolazu, a znate šta čine.
Da li ste vi išta uradili da se korumpirani službenici zaustave i procesuiraju?
Znate da su im ruke krvave i samo je pitanje, ko je sledeći na redu.
I to ne samo, ko će biti naredna žrtva mafije, nego i od koga će biti zatraženo da prikriva kriminal.
MOŽDA STE SUTRA UPRAVO VI NA REDU ???
Ako postoji nešto u čemu će se složiti svi građani, bez obzira na vjeru ili narodnost je to da zemljom vlada kriminal i korupcija. To uglavnom priznaju i državni organi zaduženi za poštovanje i primjenu zakona i svi političari. Jedino što "ne znaju" je kako zaustaviti bezakonje i identifikovati krivce.
No pozadina svega se može predstaviti prilično jednostavno:
Početkom 90-tih godina dvadesetog vijeka iz jedne mirne i sigurne zemlje na površinu je isplivao najgori otpad ljudskog roda. Potpomognuti svjetskim moćnicima izazvali su ratne sukobe a oni su kao ratni zločinci, ratni profiteri, šverceri nafte, cigareta i oružja, zgrnuli bogatstva te nastavili pljačkanje i kao poslijeratni tajkuni.
Neki od njih su osnovali političke partije ili iza kulisa upravljali njima, pustošeći zemlju namještenim privatizacijama, kumovskim tenderima, javnim nabavkama, mahinacijama sa kreditima, a nisu se ustručavali ni od krijumčarenja narkotika, oružja, pranja novca...
Mafijaški vrh, sačinjen od lidera stranaka, koji su u suštini najobičniji kriminalni klanovi, da bi osigurao svoje poslove, instalirao je svoje ljude u sve institucije sistema stvorivši tako mafijaške posestrime Federciju BIH i RS u kojima podjednako caruje kriminal, a svi oni koji se nađu na putu njihovim pljačkama se nemilosrdno likvidiraju.
S obzirom na obim kriminala i korupcije, te raširenost u svim državnim organima, imaju legitimitat kao i svaka druga razbojnička banda. Federacija i RS, odnosno BIH u cjelini su u rangu Al Kaide, sa državnim organima potpuno beskorisnim za građane a isključivo u službi tajkuna kriminalaca. O tome imam obilje dokaza i umjesto da kao do sada definišem pojedine državne organe, za koje sam sakupio dovoljno dokaza kao kriminalne, nastaviću da opisujem kompletnu BIH kao zločinačku organizaciju, jer to i jeste, a svi kojima se to ne dopada mogu da napuste tu razbojničku bandu ili očekuju vrijeme kada će im biti suđeno za zločine koje čine.
Gdje su bili sudovi, policija, gdje je bila država da zaštiti građane i zakon od 1990-1996 ? Nema ih ni sada i umjesto da primjenjuju zakon, institucije diskriminišu, pljačkaju i ubijaju građane, kako one koji se tome suprotstave, tako i druge koji im se slučajno nađu na putu.
Što se tiče Federacije, iako imam obilje podataka, nikada se nisam mnogo bavio time, jer sam budući nastanjen u Bijeljini nailazio isključivo na kriminalce iz organa RS. Pomenuću stoga samo primjer likvidacije porodice Sefera Halilovića, još za vrijeme rata, a politički vrh odgovoran za taj zločin je nastavio sa ubistvima kako bi to prikrio, o čemu dokaze iznose Edin Garaplija i Semir Halilović. Ubistva Nedžada Ugljena i Joze Leutara su najizrazitiji primjeri djelovanja mafije u Federaciji, a kada se tome dodaju brojne afere tipa "Reket" na relaciji Sarajevo - Mostar, zaokružuje se slika opšteg kriminala.
Da je prikrivanju došao kraj nagovjestili su nedavno ministar sigurnosti BiH Fahrudin Radončić i Potpredsjednik Federacije BiH Mirsad Kebo:
NALOGODAVCI POLITIČKIH UBISTAVA
Da bi se sve to prikrivalo i zataškavalo bilo je potrebno kontrolisati pravosudne organe i policiju, te su tako vođe mafije postavili svoje ljude u VSITV-e, a putem njih su imenovani podobni kadrovi na mjesta tužilaca za prvu liniju odbrane kriminalaca, a potom i u sve druge organe, MUP i Sudove, kao zadnja linija odbrane.
Da li su imenovani državni službenici izmanipulisani pričama tipa da trebaju štititi "njihove" nacionalne interese kada "ovi" ili "oni" pokušaju da optuže njihove "patriote" za zločine u ratu ili im diskredituju biznismene, (inače donatore stranke) i "podmetnu im" neke optužbe za utaje poreza, šverc i slično ili su u startu bili aktivni članovi mafije je sasvim sporedno, jer ništa ne opravdava prikrivanje zločina.
Ubistvo Ivone Bajo po svim pokazateljima do kojih sam došao desilo se iz nehata, namara i nepažnje prilikom šverca "neke robe" režimskih tajkuna. Ali čak i da je bilo namjerno iz bilo kakvih pobuda, od ludačkih, preko vjerskih, osvetničkih ili sektaških, takve eventualne ubice nisu ni izbliza toliki kriminalci kao inspektori, tužioci, sudije, pa nadalje sve do vrha vlasti, koji takve zločine smišljeno prikrivaju, a plaćeni su da gone počinioce.
Lično sam došao do dokaza da je UDT, fiktivan beskorisni organ zadužen za zaštitu pripadnika tužilačke mafije i kažnjavanje ili uklanjanje "nepodobnih" a dio materijala sam objavio na blogu "Kriminal u vlasti":
NIJE BILO NAMJERNO
Opšte poznat primjer zaštite kriminalca iz tužilaštva je slučaj Barašin Milorad, (glavni federalni tužilac) koji je iako uhvaćen u laži pred kamerama, sastajao se i sarađivao sa švercerima oružjem sa potjernice Interpola, samo premješten na nižu poziciju, ali je zato tužilac, Milić Dijana ne samo banalnom nego i lažnom optužbom po hitnom postupku suspendovana, a potom i preminula pod sumnjivim okolnostima.
Još od kraja 2009-te, pismeno sam obavještavao državne organe o kriminalu pojedinih službenika, apelujući na njih da pokrenu istragu i sankcionišu odgovorne. S druge strane znajući kakva je struktura vlasti, opšta pljačka, korupcija i bezakonje u samim vrhovima vlasti, bilo mi je jasno da to neće biti urađeno.
Najveći dio dokaza se odnosio na prikrivanje ubistva djevojčice Ivone Bajo, koje je učinilo OT Bijeljina u saradnji sa policijom, i to konkretno tužilac Stjepanović Danica, inspektor Marković Dragoslav, a sve pod nadzorom Kovačević Novaka. Pomenutoj trojki su ničim izazvani pružili pomoć zamjenici glavnog okružnog tužioca, Gruhonjić Muhamed i Debeljević Milorad, koji su me lažno prijavili policiji za "Ugrožavanje sigurnosti", kako bi oteli dokaze i na druge indirektne načine nanijeli štetu, slagavši da prijetim ne samo njima nego i drugima.
Tako su me recimo predstavljali kao ludaka koji ne pravi razliku između postupajućih službenika i drugih, te navodno prijetim tužiocu koji nema veza sa slučajem, pa čak i sekretaru OT Bijeljina, zaduženom za tehnička pitanja.
Ja sam prema tome, naravno suviše glup da to shvatim, a time je i sve ono što sam otkrio i o čemu sam pisao minimizirano prilikom reakcija krivaca u stilu:
MA TO SU SAMO TRABUNJANJA LUDAKA ŠTO PRIJETI SVIMA REDOM, PA ČAK I SEKRETARU KOJA NEMA NIKAKVOG DODIRA SA PREDMETIMA.
Iako sam u parnici protiv podnosilaca, dokazao da se radi o lažima, priložio izjavu sekretara Prodanović, te tužioca Kerovića, da im nikada nisam prijetio i da nikoga nisu ovlastili da me prijavi u njihovo ime, a u odgovoru na tužbu, jedan od njih osporava čitav događaj tvrdeći da sam sve izmislio, sud je pomogao kriminalcima i sve to što sam "izmislio" proglasio za službene radnje.
U toj parnici, (80 0 P 034147 11 P) jedan od tuženih g. Gruhonjić je vrijeđao na pretresu sudiju, omalovažavajući njegovu stručnost i znanje, prijeteći da će koristiti druge metode ako ne prihvati njegov zahtijev da se tužba odbaci jer on citiram:
NIKADA NE MOŽE BITI TUŽEN PARNIČNO, A NI OPTUŽEN KRIVIČNO
To je naravno najobičnija laž, jer član 87 ZOVSITV-u stav 2 predstavlja noćnu moru za tužilačku mafiju:
Član 87. Imunitet sudija i tužilaca (ZOVSITV)
(1) Sudija ili tužilac ne može biti krivično gonjen, uhapšen ili zadržan u pritvoru niti može odgovarati u građanskom postupku za mišljenja koja daje ili za odluke koje donese u okviru svojih službenih dužnosti.
(2) Posjedovanje imuniteta neće spriječiti ili odgoditi istragu u krivičnom ili građanskom postupku koja se o nekoj stvari u skladu sa zakonom vodi protiv sudije ili tužioca.
U više članaka sam detaljno raskrinkao kriminalce iz OT Bijeljina a ovde izdvajam web stranicu:
TEROR TUZILACKE MAFIJE
Ja sam događaj objavio i pozvao da se sudija zaštiti od prijetnji, no očito da je ostao izložen udaru mafije, jer je bio prisiljen ono što je tuženi Debeljević tvrdio da je izmišljeno, proglasiti za službene radnje !!!???
Moje prijedloge za saslušanje svjedoka, inspektora policije, kao i naredbu za dostavu spisa po toj lažnoj prijavi Sud nije prihvatio, jer bi opis službenika MUP-a o tom događaju pokvario već pripremljeni plan kako da se tuženi oslobode odgovornosti. Prema presudi koja je donesena, sve ono što tuženi Debeljević kaže da sam izmislio bile su "službene radnje" tužilaštva. Dakle ne lažem ja nego Debeljević, te iako nisu priložili NIJEDAN dokument u kome bi postupali službeno, ta činjenica se falsifikuje za jednokratnu upotrebu, kako bi riješili problem. No ne samo da taj slučaj nije završen jer sam izjavio reviziju, nego sam tu presudu dodao kao dokaz u tužbi protiv RS za uništavanje podataka sa hard diska, sa osnovnom poentom da je država izmislila prijetnje protiv njenih "plaćenih ubica" kako bi mi otela dokaze o svojim zločinima, predstavivši me usput kao poremećenog psihopatu, čime mi je nanijela neprocjenjivu štetu u javnosti.
Prema neoborivim dokazima koje sam objavio i na internetu, kriminalci iz tužilaštva su da bi zaštitili krijumčare u firmu Univerzal, Gavrila Bobara, falsifikovali mjesto zločina, materijalne dokaze i obdukciju, predstavivši da je do smrtonosne povrede došlo poslije pada sa bicikla.
Na moja pitanja kako objašnjavaju tragove krvi 10 metara prije tog pada i povrede, kako je presječen kaiš torbe, ko je sklonio i oprao benzinom kaiš, gdje je presječeni dio, da li je tužilac Stjepanović znala za sve ovo??? Ako jeste zašto nije objasnila za vrijeme istrage sve to i prije svega nas obavjestila o tome ili bar po okončanju, a ako "nije znala", onda je to novi dokaz, te prema ZKP-u mora otvoriti istragu. Na stranu to što vještak trasolog NEMA POJMA ne samo o presječenoj torbi nego niti o jednoj unutrašnjoj povredi.
Nema nikakve sumnje da je sve smišljeno sakriveno od strane kriminalke Stjepanović, a ako i postoji neko objašnjenje, umjesto da ga daju usmeno ili bar odgovore na pismene zahtjeve shodno ZOSPI, daje se naredba sudskoj policiji o zabrani pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice i ne odgovara na zahtijeve, već predate prijave protiv portira i Univerzala se prikrivaju 3 godine, a na kraju pruža pomoć Univerzalu, brutalnim falsifikovanjem od strane sudije Marković Jelene.
No to za mene nije bilo iznenađenje, jer analiziram sve moguće opcije i bio sam siguran da će Univerzal kome sam ponudio odustajanje od kompletnog iznosa, (pola miliona KM) ako se distancira od štetnih radnji portira to odbiti i u saradnji sa sudijom pokušati da preusmjeri parnicu na pogrešan tok. Trebalo je samo da potvrde da ništa nije radio po nalogu firme nego za svoje ili interese trećih lica, no tad bi ga doveli pred svršen čin i on bi, optužen za prikrivanje dokaza o ubistvu "propjevao" čime bi se raspala kompletna mafijaška mreža..
Stoga su u parnici 80 0 P 039221 12 P na moju tvrdnju da je portir na dva različita načina opisao pogibiju Ivone Bajo, (prvo porodici da ju je vidio kako se kreće iskašljava krv i na kraju pada, što i odgovara slikama sa lica mjesta, a onda kad je mafija napravila plan prikrivanja ubistva i kao uzrok podmetnula žicu, isti je natjeran da izjavi istražiteljima kako nije vidio ništa ???) odgovara se time da OT Bijeljina nije utvrdila njihovu krivicu za smrt Ivone Bajo.
Uzmimo da je sve onako kako su predstavili u tužilaštvu; uzrok smrti je pad sa bicikla i povređivanje na žicu a portir nije vidio ništa. Time što je svima okolo a prije svega meni kao tužiocu u toj parnici, pričao da je vidio kretanje i krvarenje djevojčice, "doveo me je u zabludu" naneo duševne bolove i prouzrokovao da posumnjam u "nepograšive i profesionalne" rezultate tužilaštva, zbog čega sam proglašen ludakom kako u privatnim razgovorima zaposlenih na adresi Vuka Karadžića 3 u Bijeljini, tako i u službenoj dokumentaciji državnih organa, pa i u štampi, prema opisu "mještana".
Sudija Marković je sve to prepravila i falsifikovala moj tužbani zahtjev kao da sam tražio odštetu zbog smrti Ivone Bajo, a svi koji pomisle da nisam znao šta će uraditi sudija Marković, neka pročitaju pažljivo spis, pa će vidjeti da nikada nigdje nisam pomenuo odgovornost Univerzala za smrt djevojčice niti tražio odštetu po tom osnovu.
No oni jednostavno nisu imali drugu opciju nego da zajednički, (sudija Marković i zastupnik tuženog) preprave moj tužbeni zahtijev i vode parnicu kao da je Univerzal pisao tužbu.
Sve moje dokaze a ima ih preko 20 + disk, predložene svjedoke i dokumente koje sam tražio da se dostave po naredbi suda, a prikriva ih OT Bijeljina, sudija Marković je odbila, samo da bi zaštitila krijumčare i ubice. Time mi je onemogućeno i da izvodim bilo kakve dokaze na glavnoj raspravi, a materijal koji sam pripremio možete vidjeti na stranici:
DOKAZI TUZBE PROTIV UNIVERZALA
Da li je sudija bila pod pritiskom, u opasnosti za posao ili čak život nije svejedno, ali to je tema koju će objašnjavati jednog dana pred sudom. Možda nije smjela da primjeni zakon i donese "špekulativnu" odluku, da se ne bi "sramotila" pred predsjednikom RS i dovela u opasnost opstanak suda u Bijeljini. Zato je pokazala "sposobnost" da štiti interese RS, odnosno istaknutih tajkuna, tako da nije izazvala reakciju poput one na odluku Okružnog privrednog suda u Bijeljini koju u cijelosti prenosim iz medija:
-Moja prva reakcija je bila da ukinemo sud u Bijeljini, jer očigledno služi za špekulacije i premjestimo ga na neko drugo mjesto. Možda se to i desi – ustvrdio je Dodik u izjavi novinarima na Palama.
Naveo je da se pravosuđe RS „pokazuje nesposobnim da štiti interese RS, kao i njenog naroda“ te najavio „ozbiljnu reformu“ pravosuđa.
-Neka je na sramotu sutkinje koja je donijela odluku u vezi "Birča". Može se pozivati na pravo koliko hoće. Kod nas je pravosuđe u nekim segmentima izvan bilo kakve društvene odgovornosti. Reformu u pravosuđu provodili su stranci, koji su obezbijedili selekciju kadrova i sudija. Ovo nema veze sa pravnim sistemom – ustvrdio je on.
Kaže da je „nemoguće prihvatiti“ obrazloženje koje je sutkinja dala u presudi, koju je nazvao špekulativnom.
-Činjenica da je samo nekoliko sati nakon presude i naloga za blokadu bio deblokiran račun govori o tome da tu ima mnogo problema pravne prirode i da to nije moglo na taj način da bude završeno – ustvrdio je.
Naveo da će RS upotrijebiti sve svoje kompetencije da Fabrika glinice "Birač" funkcioniše, bez obzira na „sudove i bilo šta drugo“.
Vladu je pohvalio da je uradila dobar posao time što je obezbijedila funkciju rada i zapošljavanja u "Birču", te da to, kako tvrdi, mnogi pokušavaju da ospore i da „jednu potpuno nezrelu i špekulativnu presudu suda iskoriste da bi dizali galamu“.

Jedan od mnogobrojnih članaka o ovoj temi je na stranici:
DODIK I "NAZAVISNO" PRAVOSUĐE
ZA SVAKU ODLUKU TUŽIOCA ILI SUDIJE POTREBNO JE TRAŽITI MIŠLJENJE I DOZVOLU MAFIJAŠKOG BOSA
E sad što se tiče galame, iz teksta se vidi ko je nervozan i diže viku, a to čini svaki put kad su ugroženi interesi mafije. Dovoljno je podsjetiti da je ustao u odbranu kuma Stanković Slobodana, uhvaćenog pri pokušaju da prenese skoro milion KM preko granice, rekavši da je to njegaova dividenda, (iako je isti osporavao da je bio na granici) te da može ako hoće spaliti taj novac. Potom je poslao 100 policajaca da otme zemljište porodicu Vulić i dodijeli ga njegovom drugom kumu Radišić Miletu, te odmah dok je istraga MUP-a bila u toku saopštio da je policija "postupala po zakonu"...
Tako je dakle javni interes RS oteti imovinu privatnih lica i dati je drugom privatnom licu, ako je to kum Milorada Dodika. Nebrojeni su takvi pritisci i prijetnje, građanima, medijima, državnim organima i prije ove prijetnje ukidanjem, a u slučaju sudske odluke koju je napao predsjednik RS nije se radilo o pukoj praznoj priči o ukidanju i premještanju, (vjerovatno u Laktaše) nego je to i direktna prijetanja sudiji. Kako je najavljena pritužba VSITV-u protiv sudije, ovakav nastup je jasan signal Dodikovom čovjeku Novković Miloradu, a i svim sudijama šta može da im se desi ako donesu odluku bez konsultacije sa njim. Ostalo je samo da neka "svjedokinja" podnese prijavu lično Kovačević Novaku u OT Bijeljina, usmeno na zapisnik...
Što se tiče same presude Okružnog privrednog suda, ne može se precizno komentarisati bez uvida u spis, no neke stvari su jasne iz intervjua Dodik Milorada. Tu se naime ne osporava zakonitost, niti pominje greška sudije ili krivično djelo. Naprotiv, kaže se da se poziva na zakon, dakle neki relevantni član, što naravno nije argument za predsjednika RS, nego treba on da se pita kakva je presuda "u interesu RS".
Ovde je u stvari u pitanju interes mafije, jer je razotkrivena još jedna pljačka kriminalnog klana iz Laktaša, a dosadašnji radnici (prisilni glasači na izborima) se sve više osipaju što nezadrživo vuče mafijaški režim na dno.
Bilo je ovakvih napada i ranije na šta sam odavno upozoravao, a jedan od njih je povodom dokaznog materijala koji sam dostavio Specijalnom tužilaštvu, vezano za ubistvo Ivone Bajo, prilikom krijumčarenja njegovog tajkuna Gavrila Bobara. Detalje o tome sam objavio na stranici:
NEDOSTATAK POLITICKE VOLJE
PODANICI BOGINJE PRAVDE "NE VIDE" KRIMINAL OKO SEBE...
U tom predmetu tužilac Mahmut Švraka, ne sprovodi istragu sa obrazloženjem da nisam dostavio nijedan dokaz da je torba presječena, i oprana, a kada sam to uradio uz pritužbu kao novi dokaz, samo 3 dana kasnije Dodik Milorad im prijeti ukidanjem. Sve se završilo tako što je Dodikov čovjek Miodrag Bajić odbacio pritužbu, bez komentara o dokazima, a kao nagradu g. Švraka Mahmut je unaprijeđen na položaj glavnog republičkog tužioca.
No krajem 2012-te isti gospodin je javno priznao da za procesuiranje "krupnih riba" nema političke volje, što nedvosmisleno znači da iz političkog vrha stižu nalozi, ko su nedodirljivi i koje se istrage ne smiju pokretati. Konkretno, tužilac nije otvorio istragu o ubistvu osmogodišnjeg djeteta jer je to naredio Milorad Dodik, kako njemu tako i tužiocima OT Bijeljina, još 2009-te. Moguće da niko od njih nije znao šta se stvarno prikriva, no poslije otkrića transakcija narko klana Šarić Darka preko Bobar Banke, vlasnika Gavrila Bobara, a suvlasnika RS, mogu da shvate u kakav su kriminal upetljani.
Nije to naravno jedini zločin koji se prikriva, a više puta sam upozoravao na likividaciju Vukelić Milana, koji je imao sličan tretman od strane mafijaškog režima kao i ja, ali nažalost sa tragičnim krajem. Bila je to poruka svima koji znaju nešto da zapuše usta ili će im biti zatvorena zauvjek, poruka da MUP i Tužilaštvo neće goniti ubice i nalogodavce, nego će ih zaštititi, a igrom slučaja Vukelić je ukazivao na kriminal sa građevinskim zemljištem u koje je upetljan zamislite još jedan Dodikov kum, Stanković Budimir. "Zaštitniku interesa RS" naravno nikada nije palo na pamet da osudi u javnosti tužilaštvo za nesposobnost u ovom slučaju...
Tako je u stilu bande drumskih razbojnika mafijaški režim zaveo teror i strah, kako među građanima, tako i u redovima državnih službenika, no nagomilana neriješena ubistva su postala prevelik teret za njih te se prešlo na druge metode. Srčani udari, predoziranja, infarkti su bili savršeni epilozi za trovanja, kakvo je pokušano i u mom slučaju, a "samopovređivanje padom na žicu" Ivone Bajo je poseban slučaj. Ne postoji sličan primjer ubistva i ovakvog gestapovskog prikrivanja koji je do detalja razotkriven i objavljen na internetu, kao što je ovaj, tako da krivci neće imati miran san za svo ovo vrijeme koliko će još biti na slobodi:
ZLOČIN SA POTPISOM REZIMA
Često su me pitali kako smijem da pišem o tome i upozoravali da mogu biti ubijen, no to me nije pokolebalo. U prvo vrijeme, banda nije imala pojma s kim ima posla, te su me potcijenili i nastupili bahato kao i u ranijim prilikama u stilu LAKO ĆEMO, te sam to iskoristio da prikupljam podatke, dokaze i snimam sve svoje razgovore, jer sam znao da će pritisniti dokazima kriminalci negirati sve što se dešavalo. Dobar primjer toga je slučaj sudskog policajca Maksimovića, koji je osim što mi je zabranio pristup i predaju dokumenta u OT Bijeljina isti zgužvao i htio baciti u otpatke, a onda to negirao, kada sam poslao pritužbu Inspektoratu sudske policije. Pošto su me obavjestili da je utvrđeno kako je sve bilo u skladu sa zakonom i naravno policajac nije uradio ništa od onoga što sam ja tvrdio, dostavio sam im disk sa audio snimkom. Što se tiče ostalih koji se pitaju da li su snimljeni njihovi razgovori, neka ne brinu. Sve komunikacije inspektora, tužilaca, političara i svih drugih građana su snimljene i nalaze se uskladištene u obavještajnim centrima nekoliko zemalja. Naravno da oni neće dati te snimke za potrebe nekog lokalnog procesa, nego im služe za nadzor i ucjenjivanje potencijalnih protivnika, ali postoji i kontrolisano "curenje" informacija koje je u javnosti poznato pod imenom Asanž, odnosno Snouden. Da toga nema ne bi se iznenada pojavila spremnost vlasti za obračune sa kriminalom, prvo u okolnim zemljama, pa onada i u BIH, kao da je u pitanju zarazna bolest...
Ne zanima me i nikada nisam pitao šta je preduzela komanda sudske policije, ali je isti policajac kasnije bio tih i neprimjetan, tako da nisam podnosio ni krivičnu prijavu. Cilj mi je bio da pokažem svima iz sudske policije koliko može biti opasno za njih svako kršenje zakona, laganje i terorisanja, vezano za prikrivanje ubistva.
No u drugom slučaju koji se desio skoro istovremeno, a prije nego sam razotkrio dokaze za prethodni, došlo je do smišljene razbojničke akcije u kojoj su učestvovali pojedini kriminalci iz OT Bijeljina, Sudske policija, CJB Bijeljina, Prekršajnog i Okružnog suda, te sam protiv svih aktera podneo krivične prijave. Radilo se o brutalnom otimanju garantovanih prava zbog fašističke naredbe Kovačević Novaka, čemu sam se suprotstavio shodno pravu iz člana 48 Ustava RS, a primjenom Nužne odbrane iz KZRS, tako što sam dokaz kriminala mafijaškog režima, fotografiju torbe oprane benzinom postavio na sebe.
Tada sam nezakonito uhapšen na trotoaru, a pomenuti dokaz mi je oduzet, što je bio sastavni dio mog plana, jer je sada taj dokaz postao dio spisa u kome sa meni sudilo, a biće jednog dana dokaz, šta su sve pojedini kriminalci bili spremni da urade kako bi prikrili ubistvo jednog djeteta. Potom sam takođe nezakonito zadržan u pritvoru, a umjesto da ako se to već desilo budem izveden pred sud najkasnije za 12 sati, to je učinjeno tek poslije 3 mjeseca.
U međuvremenu se uticalo na svjedoke da lažu, posebno Čavić Zoran, koji je u saradnji sa kriminalcima iz Mupa dogovorio da slaže kako sam vikao ispred zgrade, ono što je u stvari bilo napisano. Sitnice tipa da to nije navedeno u zahtjevu i ne postoji u zabilješcu koju su sačinili sudski policajci su prošle uz pomoć sudije Đurić Dragoljuba, no nisu računali da je glavni dio moje borbe protiv mafije tužba za utvrđenje diskriminacije, gdje ću dokazati sve to bezakonje uključujući i sakrivanje prvog svjedoka Mićić Zorana, koji se iako naveden nije pojavio na pretresu bez ikakvog obrazloženja podnosioca zahtjeva. Ja naravno znam da je isti sklonjen jer imam njegovu izjavu od ranije, kako bi drugi svjedok Čavić mogao da laže onako kako mu je naređeno.
Sudija Đurić iako je znao vrlo dobro kakav je tretman koji se primjenjuje prema meni, prihvatio je te laži i očigledna neslaganja, a na moje jasno upozorenje o obavezi zaštite prava iz člana 5 ZOS-a, te članovima 8 i 49 ZOP-a nije se osvrnuo nijednom riječju niko sve do kraja pravnih mogućnosti ovde, te sam zaštitu prava potražio pred Ustavnim sudom BIH, osim već pomenute tužbe za utvrđenje diskriminacije, koju je pokušala sabotirati sudija Vakičić Željka.
Još u maju 2013-te Okružni sud je naložio da se predmet vrati u postupak, no sve se i dalje odugovlači, iako se ti slučajevi moraju rješavati po hitnom postupku.
Strah od Dodika i njegove mafije je toliki da se sudije ne usuđuju postupati prema odredbama zakona, a kako se vidi čak ni zakazati pretres u kome Pravobranilaštvo treba dokazati da zabrana pristupa porodici ubijene djevojčice u OT Bijeljina bez pismenog rješenja o tome nije diskriminacija !!!
Tekstovi mojih prijava i tužbi su mnogo oštriji nego direktni razgovori sa državnim službenicima, jer su namjenjeni građanima koji to čitaju na internetu. Na taj način sam vremenom razbijao strah kojim su bili okovani i istovremeno otkrivajući sve detalje prikrivanja ubistva radio na rušenju mafijaškog režima. Rezultati toga su vidljivi, pa od 2011-te kada sam pokrenuo blog a niko nije smio ni da pomisli ono što sam pisao, sada se sve otvorenije čak i u medijima govori o kriminalu vrha vlasti.
Ko ima strpljenja i pročita ovaj tekst do kraja, a još ga zanima kako je to bilo u početku borbe sa mafijom, može pročitati članak nastao 2010-te, koji je bio jedan od poziva na otpor režimu:
ZASTO (NI)JE SLIJEPA BOGINJA PRAVDE?
Članak je takođe i jedan od priloga koje pominje g. Mahmut Švraka u svojoj naredbi iz 2011-te, ta je očigledno da sam još tada precizno opisao stanje u zemlji, što je potvrđeno priznjem da "NEMA POLITIČKE VOLJE" za procesuiranje "krupnih riba". To je naravno moguće samo ako su upravo ti čije volje nema, kriminalci, a kako tužilac zna da je nema ??? je li to pogađa odokativno ili mu je rečeno šta ne smije da dira, inače...
No i takve prijetnje nisu mogle vječito da zabranjuju istinu, koja je sve više isplivavala na površinu.
Jedan od najizrazitijih primjera je istupanje mog kolege Tihomira Gligorića, (ne poznajemo se i nikada nismo zajedno radili, ali smo iste struke). Takvih je mnogo koji mi se lično javljaju i "probuđeni" su upravo mojim tekstovima, što je i bila osnovna svrha bloga. Nisam naravno bio naivan da pomislim kako će VSITV-e koje je formirala mafija uraditi nešto kada im dostavim dokaze. Režim se morao rušiti sa svake strane pa i dostavama dokaza stranim istražnim organima.
Tak kada sam objavio neke dokaze na internetu, počev od slika torbe i nekih audio snimaka, mafija se ozbiljno zabrinula, te su poslije otimanja računara i nezakonitog praćenja, kada su evidentirali moje kretanje i navike, pokušali da me otruju. Srećom nisam htio u bolnicu jer se živ ne bih vratio kao ni Dijana Milić godinu dana kasnije, a nisu smjeli koristiti vatreno oružje jer bi to bilo očigledno i ne bi moglo biti predstavljeno kao prirodna smrt, a moglo se desiti i da preživim. Tada (period 2010-2013 sam "balansirao" na psihološkoj klackalici u kojoj je objava dokaza i što veća aktivnost na internetu predstavljala moju najbolju zaštitu od mafije.
Uzmite samo za analizu dvije moguće opcije:
1) IMAM DOKAZE PROTIV PRIPADNIKA MAFIJE I ONI TO ZNAJU, A NE ZNA VIŠE NIKO DRUGI OSIM MENE.
2) SVE DOKAZE KOJE IMAM ŠALJEM IZVAN ZEMLJE I VEĆI DIO OBJAVLJUJEM NA INTERNETU.
Uvjeren sam da bi u slučaju pod brojem jedan, čim su shvatili kolika im opasnost prijeti bila donesena odluka o likvidaciji, odnosno jedini razlog što nije korišten eksploziv ili metak, je to što bi osim nespornog ubistva ili pokušaja, sve što sam objavio na internetu postalo daleko "zanimljivije" za sve medije, koji trenutno ne smiju da objave ništa iako im redovno dostavljem sve tekstove, a naravno bilo bi povezano sa prikrivanjem zločina koje sam razotkrio.
Osim toga i Dodik i Bobar i Kovačević i Stjepanović i Marković ITD, su suviše velike kukavice da bi lično obavili taj posao, te bi morali angažovati nekog drugog kriminalca i obećati mu recimo "nestanak" dokaza protiv njega, u zamjenu za "uslugu". Uvjeran sam da je na taj način otrov sipan u pivo koje sam nakratko ostavio za stolom, a poslije toga ništa ne ostavljam ni sekunde izvan dometa pogleda...
Naravno da bi se građani ohrabrili bilo je potrebno kriminalce nazvati pravim imenom. Svi pomenuti iz OT Bijeljina, četvoročlana banda prije svega, te inspektor Marković su monstrumi koji smišljeno prikrivaju zločine i za njih i ne postoji prikladniji izraz. Pokušalo se u početku sa zastrašivanjem da je to uvredljivo te da bi me mogli tužiti pojedinci za klevetu, na šta sam odgovorio da to i hoću.
Neka me tuži kriminalka Stjepanović za nanošenje duševnog bola, a onda će pošto lako dokaže da sam to i napisao, doći u situaciju da ja dokazujem kako je sve što sam napisao istina, a ona bi morala dokazivati da sam sve izmislio. To je ono čega se plaše pripadnici mafije, a osim toga okružni tužioci koji i privatne mafijaške poslove hoće da proglase za službene radnje, ne mogu me kao privatna lica tužiti parnično, vezano za radnje iz nekog predmeta. Posebno ne ako su tada prali dokaze benzinom ili davali lažne izjave policiji.
To što se tiče mogućnosti tužbe, a sa aspekta KZRS, s obzirom da je ustavom garantovano pravo izražavanja mišljenja o radu državnih organa i pismeno i usmeno i javno, osim ako to nije krivično djelo, jedini član vezan za to je
Povreda ugleda suda (član 370)
Ko u postupku pred sudom izloži poruzi sud ili ko isto djelo izvrši pismenim podneskom sudu, kaznice se novcanom kaznom ili zatvorom do šest mjeseci.
Ovaj član ističem zbog drugih građana da ne bi sebe eventualno doveli u opasnost. Uvreda i poruga nisu isto. Razumijem da se neki častan službenik može uvrijediti ako organ u kome radim nazovem "Zločinačkom organizacijom", no to je zvaničan izraz iz zakona i ne može biti poruga. Mogla bi eventualno biti uvreda i to samo ako je podatak koji iznosim lažan, a ja imam dokaze za svaku svoju tvrdnju, no što je najbitnije "vrijeđanje" državnog organa nije krivično djelo.
Poruga bi bila ako bih nazvao tužilaštvo cirkusom, pijacom, lakrdijašima i slično, što oni nisu, jer se radi o podmuklim i monstruoznim kriminalcima. Mislim na one koje sam imenovao, a na na sve, jer uostalom većinu ne poznajem niti imam podatke o njihovom radu, no i jedan hipotetski savršeni profesionalac ne može izmjeniti generalni karakter OT Bijeljina kojom upravlja Kovačević Novak, kao zločinačke organizacije i jedino što može da uradi je da napusti tu monstruoznu organizaciju poput g. Gligorića, koji se suprotstavio mafiji i izneo u javnost podatke o tome.
Oni koji imaju čiste ruke ne moraju brinuti, ali svi koji su učestvovali u kriminalu, a ne napuste sada mafijaški brod, kao što su domobrani 44-te i 45-te prelazili u partizane, mogu računati da će završiti karijeru u "Nirnbergu".
Situacija je sada neuporedivo lakša nego prije 2-3 godine. Mafijaški režim se trese od afera i bukvalno se raspada svakim danom, no nije svejedno koliko će se ljudi sada suprotstaviti kriminalcima. Znam da bi mnogi najradije "zaledili" sve predmete, istrage, parnice... do izbora, a onda zavisno ko pobjedi, a do tada "krckati" 1000, 2000. 3000 KM ili više plate ne radeći ništa ili pomažući mafiji i čekati da vam ja i još nekoliko pojedinaca "srušimo" Dodika i njegovu bandu, kako ovde tako i u Federaciji.
Skloniti se u zavjetrinu ili hladovinu zavisno od slučaja i navući povez preko očiju kako ne bi vidjeli ništa od onoga što se dešava pred vama, mnogima izgleda kao idealno rješenje.
ZA TO VRIJEME GRAĐANI UMIRU OD GLADI. ODUZIMAJU SEBI ŽIVOTE ILI SE ZA OPSTANAK U ŽIVOTU, PRED KONTEJNERIMA BORE SA PSIMA
Zar neko smatra da je moralno raditi u zgradi na čijem je vrhu kriminalni tužilački klan o čijim sam zlodjelima prezentovao neoborive dokaze, ništa ne preduzimati i tješiti se time da nije lično učestvovao u krivičnim djelima i prikrivanjima?
Ili neki će da kažu, "pa morao sam lagati na sudu, jer bi me otpustili, a imam porodicu".
Pa to može i Danica Stjepanović. Otkud znamo da joj nisu prijetili, te bi da nije sabotirala istragu ubistva, završila kao tužiteljica Milić. Ili bilo koji drugi tužilac, policajac, sudija za koga imam dokaze o izvršenom kriminalu.
Gdje je onda granica izgovora i opravdanja i da li će te isprike uvažiti sud koji im bude sudio ?
Pa gospodo, mogao sam i ja biti tužilac ili inspektor i to neuporedivo efikasniji od sadašnjih, a i sudija ili policajac, ali nisam htio da radim po nalozima kriminalaca. Mnogi to nisu htjeli pa su napustili pravosudne organe i bave se advokaturom. Nisu ni oni svi časni, ali bar im nije dužnost da gone kriminalce nego da ih brane.
Milorad Dodik, koji je znanje stečeno na Fakultetu političkih nauka usmjerio na takav način da od države stvori mafijaški klan, Zločinačku organizaciju u pravom smislu te riječi, odnosi se prema narodu shodno ranije naučenom umjeću mesara iz srednje poljoprivredne škole, čije zemljište sada kasapi sa svojim kumovima, ostavljajući krvave tragove u cijeloj zemlji.
VAŠ JE LIČNI IZBOR HOĆETE LI I DALJE IZVRŠAVATI NALOGE MAFIJAŠKOG BOSA ILI GA NAPUSTITI, A PRIJE NEGO ŠTO ZAVRŠI "NA DNU" MNOGE ĆE JOŠ GURNUTI ISPOD I NA KRAJU POVUĆI SA SOBOM...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 385

Istina je da sam razotkrio kriminal tužilaca OT Bijeljina u prikrivanju ubistva djevojčice Ivone Bajo prilikom krijumčarenja u firmu saučesnika Gavrila Bobara, inače poslanika tužene RS. Istovremeno su u Bobar banci istog većinskog vlasnika, čiji je suvlasnik takođe tužena RS, prali kokainski novac svog ortaka Šarić Darka, te je 25.02.2012. MUP otkrio preko 4 miliona KM transakcija, čime se objašnjava kriminal i laži tužene RS.

OSNOVNOM SUDU U BANJALUCI

Predmet:

TUŽBA 71 0 P 162681 13 P

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka


PRIJEDLOG PO ČLANU 50 ZOPP-U

Obavještavam Sud da je došlo do pokušaja prevare od strane Pravobranilaštva RS u njihovom odgovoru na tužbu.
Naime na adresi Vuka Karadžića broj 3 u Bijeljini nalaze se prostorije Osnovnog i Okružnog suda u Bijeljini te Pravobranilaštva i Okružnog tužilaštva u Bijeljini i to konkretno OT Bijeljina na poslednjem od 5 spratova.

U OT Bijeljina ne postoji portirnica, a pisarnica se nalazi unutar prostorija tužilaštva iza staklenog zida i vrata desetak metara desno od ulaza. S obzirom da mi je zabranjen pristup prostorijama tužilaštva, apsolutno je nemoguće da pristupim ijednoj prostoriji pa i pisarnici, što je nedvosmisleno evidentirano u dokumentu Suda "Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr" i sudske policije "Zabiljeska 1173-11".
Zastupnik tužene RS zloupotrebljava činjenicu da je postupajućoj sudiji nepoznata lokacija državnih organa i raspored prostorija u Bijeljini, te zato i pokušava obmanuti sud. Stoga da bi se izbjegle ovakve manipulacije predlažem da se shodno relevantnom članu 50 ZOPP-u za postupanje odredi mjesno nadležan sud u Bijeljini u kome svaki sudija zna navedene podatke, a i svi svjedoci su zaposleni u toj zgradi.
Osim toga zastupnik tužene RS je lažno predstavio tretman kome sam izložen ne dostavivši nijedan dokument - Rješenje u kome stoji da mi se zabranjuje pristup SAMO tužiocima, (iako to tvrdi) te dokaz da mi je to rješenje uručeno i omogućena žalba shodno pravu iz člana 16 Ustava RS. Dakle čak i da ovo nije laž i takva zabrana bi bila diskriminacija...
Podsjećam da je tuženi obavezan, ako osporava tužbeni zahtjev dostaviti dokaze o tome u dovoljnom broju primjeraka što nije učinjeno za razliku od mene, koji sam priložio zvanične dokumente tužene RS kao dokaz.
Nadalje se lažno tvrdi da je od mene ugrožena bezbjednost zaposlenih u OT Bijeljina te obavještavam sud da je poslije lažne prijave kriminalaca protiv mene, za "Ugrožavanje sigurnosti" OT Doboj donijelo odluku o nesprovođenju istrage u predmetu T15 0 KT 0002365 10, što sam objavio na internet lokaciji ODLUKA PO LAZNOJ PRIJAVI:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/05/3595696
Istina je da sam razotkrio kriminal tužilaca OT Bijeljina u prikrivanju ubistva djevojčice Ivone Bajo prilikom krijumčarenja u firmu saučesnika Gavrila Bobara, inače poslanika tužene RS. Istovremeno su u Bobar banci istog većinskog vlasnika, čiji je suvlasnik takođe tužena RS, prali kokainski novac svog ortaka Šarić Darka, te je 25.02.2012. MUP otkrio preko 4 miliona KM transakcija, čime se objašnjava kriminal i laži tužene RS.
Skrećem pažnju zastupniku tužene da je ovo parnica u kojoj se utvrđuje postojanje ili ne diskriminacije i da je na njima teret dokazivanja a ne radi se o prekršajnom postupku. Inače za to bezakonje tužene RS podneseno je više krivičnih prijava, po tome postupa Ustavni sud BIH, i najvažnije postoji tužba za utvrđenje diskriminacije koju je uprkos svim pokušajima zastupnika tužene da sabotira parnicu i da do nje nikad ne dođe, Okružni sud u Bijeljini vratio natrag u prvostepeni postupak Rješenjem 80 0 P 043325 12 Gž od 24.05.2013. U toj parnici koju više ne može izbjeći, zastupnik tužene RS će moći "braniti" bezakonje tokom koga sam uhapšen, zadržan u pritvoru, a suđeno mi je tek poslije 3 mjeseca suprotno zakonskog roka od 12 sati, kada su jednog svjedoka sakrili, a drugog instruisali da lažno svjedoči, o čemu sam dostavio dokaze.
I na kraju za informaciju postupajućoj sudiji prilažem dokaze o tome koji su stvarni razlozi za zabranu pristupa tužilaštvu. Kriminalci iz OT Bijeljina su da bi prikrili krijumčarenje Dodikovog tajkuna Bobar Gavrila, predstavili da je djevojčica Ivona Bajo pala sa bicikla i nabola se na žicu od korpe. Na moje zahtjeve za pristup informacijama, (otkud recimo tragovi krvi 10 metara prije pada, što se jasno vidi na slici), zašto su sakrivene SVE unutrašnje povrede, ko je presjekao kaiš torbe, gdje je dio i zašto je opran benzinom, OT Bijeljina odgovara zabranom pristupa. Svu monstruoznost mafije iz OT Bijeljina sa obiljem dokaza sam razotkrio na web lokaciji ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821
I ovo je samo informativno na znanje postupajućoj sudiji, zašto tužioci i pravobranilaštvo RS lažu i obmanjuju sud i zašto se primjenjuju fašističke metode prema porodici ubijene djevojčice.
ISKLJUČIVO ZBOG TOGA ŠTO RADE U INTERESU I PO NALOZIMA MAFIJAŠKE TAJKUNSKE BANDE...

PRILOZI

Falsifikati OT Bijeljina
Slika torbe

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 384

Nesavjestan rad u službi član 224 KZBIH
(1) Službena osoba u institucijama Bosne i Hercegovine koja svjesnim kršenjem zakona, drugih propisa ili općeg akta ili propuštanjem dužnosti nadzora, očigledno nesavjesno postupi u vršenju dužnosti, pa usljed toga nastupi teža povreda prava drugog ili imovinska šteta koja prelazi iznos od 1.000 KM, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.
(2) Ako je krivičnim djelom iz stava 1. ovog člana došlo do teške povrede prava drugog ili je nastupila imovinska šteta koja prelazi iznos od 10.000 KM, učinitelj će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
DA LI JE NEKO ČIJA JE DUŽNOST, (POSAO KOJI OBAVLJA) PAŽLJIVO ČITATI PRITUŽBE GRAĐANA, SVJESTAN DA KRŠI ZAKON, PROPUŠTA DUŽNOST NADZORA, AKO TO NE ČINI ???
KADA NI IME PODNOSIOCA NIJE UOČENO, MOŽETE SAMO ZAMISLITI KAKO SE TO PROFESIONALNO OBRAĐUJU DOJAVE GRAĐANA...


U ovom tekstu će biti prezentovana odluka Tužilaštva BIH po mojoj krivičnoj prijavi za "Nesavjestan rad u službi" protiv UDT-a, jer kako sam tvrdio uopšte nisu pročitali pritužbu, pa tako nisu ni mogli raditi savjesno i profesionalno.
Svoju tvrdnju dokazivao sam činjenicom da ta pritužba uopšte nije evidentirana na moje ime nego na ime osobe čiji sam dokument koristio kao jedan od dokaza, te je i odluka poslata toj osobi, a ne meni.
Kompletan tekst te pritužbe sa mojim imenom na kraju je na web stranici:
OBAVIJEST O NEZAKONITOM RADU TUZILASTVA
Iz teksta je vidljivo da sam stavio primjedbu zbog toga što je moja krivična prijava spojena u obradu sa prijavom druge osobe iako nemaju nikakvih dodirnih tačaka, ni oko aktera, niti vezano za događaje i vrijeme izvršenja, a kao dokaz sam priložio štampane stranice obje prijave. UDT na to reaguje tako što protokoliše i obavještava pogrešnu osobu, (čiji sam dokument priložio kao dokaz) zato što je njeno ime bilo na poslednjem prilogu, te su ne čitajući ništa samo evidentirali to ime misleći da se radi o podnosiocu.
Shvativši to podneo sam krivičnu prijavu protiv UDT-a zbog nesavjesnog rada, a koja se može pročitati na stranici:
PRIJAVA PROTIV UDT-A
Naravno da nisam ni očekivao da će bilo koji tužilac potvrditi krivično djelo onih koji su iznad njih i kontrolišu njihov rad, jer bi završio kao Dijana Milić, no zanimljivo je na koji su način pokušali opravdati "grešku"
U nastavku je prvo odluka postupajućeg tužioca a potom i odgovor na moju pritužbu, u kojima se tvrdi da "nije postojala namjera da mi se svjesno nanese šteta" a sve se "objašnjava" nekom analizom priloga i imenima u tim prilozima.
Sitnicu tipa, čije se ime nalazi na samoj pritužbi nisu ni pomenuli...
Podsjećam da je suština krivičnog djela "Nesavjestan rad u službi" upravo nemar i nepažnja, a ne svjesna i planirana radnja, jer bi u protivnom to bila "Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja".
Ovde se dakle prešlo preko svega jer je počinilac rekao da NIJE NAMJERNO I SVJESNO uradio ništa kako bi mi nanio štetu, čime bi se mogli poslužiti advokati braneći klijente, čak i za ubistva iz nehata, uključujući i gaženje pješaka na pješačkom prelazu: "MOJ KLIJENT TO NIJE UČINIO SA NAMJEROM" !!!???
Mogla bi se praviti mnoga poređenja, od toga da bi ovakvim radom sud umjesto krivca, mogao kazniti svjedoka zato što se njegovo ime nalazi na poslednjem prilogu ili bi kada tužim državu za diskriminaciju i priložim dokument sudske policije kao dokaz, u parnici bio evidentiran kao tužilac taj policajac koji je potpisao zabilješku.
No ne moraju sve situacije biti ovako komične. Kada bi se ovako nešto desilo u bolnici, te umjesto obolelog pacijenta kome treba odstaniti bubreg, (greškom usljed zamjene kartona) bio uspavan i operisan neko ko je došao na redovne preglede ili da dobrovoljno da krv, onda to više ne izgleda naivno.
U slučaju "greške" UDT-a sve je još mnogo gore, jer zbog njihovog nerada i zaštite koju pružaju tužiocima, oni nastavljaju da prikrivaju pljačke i ubistva, vrše krivična djela, kad im padne na pamet ili im naredi vrhovni mafijaški bos.

NIJE BILO NAMJERNO


Tužilaštvo - Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine
Broj: T20 0 K TA 00002673 11
Sarajevo, 26. 03.20I3. godine
ZDENKO BAJO
BIJELJINA
Ul. Majke Jevrosime br. 20
Nakon razmatranja Vašeg akta, a nazvan krivična prijava protiv više lica, koju je Okružno tužilaštvo u Bijeljini pod brojem KTA - 34/11 od 17.01.2011. godine dostavilo Tužilašivu BiH, a iz kojeg proizilazi da se krivična prijava odnosi i na Glavnog disciplinskog tužioca Visokog tužilačkog i sudskog savjeta BiH, čime da je Ured glavnog disciplinskog tužioca počinio krivično djelo Nesavjestan rad u Službi iz čl. 224 stav 1 KZ BiH, te nakon uvida a krivičnu prijavu i kompletan spis primjenom Odredbi čl. 216 St. 3 ZKP-a BIH, sam donio Naredbu da se istraga neće provoditi iz razloga jer iz prijave i pratećih spisa je očigledno da djelo nije krivično djelo.
Uvidom u krivičnu prijavu protiv više lica, a koja je ustupljena od strane Okružnog tužilaštva u Bijeljini, navodno jer Okružno tužilaštvo a Bijeljini nema nadležnost za postupanje po navedenoj prijavi ista je dostavljena Tužilaštvu BiH na dalje postupanje.
Uvidom u Vašu krivičnu prijava. opisujete i ranije i određene nepravilnosti u pogledu postupanja Ureda disciplinskog tužioca te postojanja osnova sumnje. da je počinio krivično djeio Nesavjestan rad u Službi iz čl. 224 stav 1 KZ BiH.
Nakon razmatranja krivične prijave i priloga uz istu, te izvještaja disciplinskog tužioca pri Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, sam zaključio i odlučio, a primjenom odredbi či. 216 st, 3 ZKP-a BiH, neće provoditi istraga u konkretnom slučaju a zbog krivičnog djeia Nesavjesan rad u Službi iz čl. 224 stav 1 KZ BiH jer u dosadašnjem postupanju glavni disciplinski tužilac, a po Vašim ranijim pritužbama je u cjelosti postupao u skladu sa Zakonom, a da prilikom postupanja od strane istog nije bilo svjesnog kršenja Zakona drugih propisa ili općeg akta, odnosno da nije bilo kao i da nije postojao propust dužnosti nadzora, odnosno očigledno nesavjesnog postupanja u vršenju dužnosti nadzora i da time kod Vas nije nastupila teža povreda prava ili imovinska šteta, pa shodno tome, a primjenom odredbi čl. 216 st. 3 ZKP-a BIH sam i odlučio da se istraga u konkretnom slučaju neće provoditi iz naprijed navedenih razloga.
Tužilac : Halilčević Kasim

PRITUZBA BIH TUZILASTVU

Tužilaštvo - Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine
Broj: AP-26/13
Sarajevo, 17.04.2013. godine
ZDENKO BAJO
BIJELJINA
Ul. Majke Jevrosime br. 20
PREDMET: Odgovor po pritužbi na odluku tužioca u predmetu Tužilaštva BiH, broj: T20 0 KTA 00002673 11 od 26.03.2013. godine
Postupajući po Vašoj pritužbi od 03.04.2013. godine, obavještavamo Vas da je Ured Glavnog tužioca odbio Vaš prigovor kao neosnovan.
Iz odluke o odbijanju pritužbe navodimo vam dijelove obrazloženja:
„Ured glavnog tužioca je izvršio uvid u predmet Tužilaštva BiH, broj: T20 0 KTA 000026 73 11, te ustanovio da je postupajući tužilac pravilno ocijenio da iz prijave i pratećih spisa je očigledno da djelo nije krivično djelo.
Naime, Okružno tužilaštvo u Bijeljini je dostavilo spis, broj: KTA-34/11 od 17.01.2011. godine sa krivičnom prijavom protiv više lica sa faksimilom Bajo Zdenka uz koji je dostavljena fotokopija pismena Bajo Zdenka koje je dostavljeno Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH. Uvidom u pomenutu krivičnu prijavu protiv više lica, vidljivo je da je ista ustupljena jer Okružno tužilaštvo Bijeljina nema nadležnost za postupanje po zaprimljenoj krivičnoj prijavi. Također je vidljivo da podnosilac prijave opisuje navodno ranije i određene nepravilnosti u pogledu postupanja Ureda disciplinskog tužioca, te postojanja osnova sumnje da je isti počinio krivično djelo Nesavjestan rad u službi iz člana 224 KZ BiH.
Postupajući po ovom predmetu Tužilaštvo BiH je tražilo od Visokog tužilačkog i sudskog vijeća, obzirom na sadržaj podneska, izjašnjenje, Glavni disciplinski tužilac pri Visokom sudskom i tužilačkom vijeću je u svom aktu broj: UDT: 9183/10 od 21.04.2011. godine, a povodom akta Tužilaštva za izjašnjenje, u vezi sa postupanjem po pritužbama, podnosioca Zdenka Baje i Cvijete Baje protokolisane u Registru pritužbi pod brojem: UDT: 9383/10 i UDT: 8547/10, se izjasnio kako slijedi:
- Ured disciplinskog tužioca je dana, 22.11.2010. godine zaprimio pritužbu sa prilozima, a na prilogu broj: 1, koji je označen kao obavijest o nezakonitom radu Tužilaštva, gdje je navedeno ime Zdenko Baje, a na obavijesti Okružnog tužilaštva u Doboju, koji je nosio oznaku prilog broj: 1, kao podnosioci krivične prijave Zdenko Bajo i Cvijeta Bajo.
- Na prilogu broj 2. Koji je označen kao krivična prijava protiv organizovane kriminalne grupe navedeno je ime Zdenka Baje. - Na prilogu broj: 3 koji je označen kao krivična prijava protiv Debeljevic Milorada navedeno ime Cvijeta Bajo.
Prilikom razmatranja dostavljenih priloga utvrđeno je da se prilog br. 2 odnosi na ranije protokolisanu pritužbu, pod brojem UDT:8324/10 podnosioca Bajo Zdenka, gaje je donesena odluka o odbačaju pritužbe, jer se ista odnosila na donesenu odluku Okružnog tužilaštva Bijeljina.
U prilozima broj: 1 i 3, je konstatovano da se ne radi o navodima koji se odnose na ranije dostavljene pritužbe protokolisane u registru pritužbi a ista je protokolisana pod brojem: UDT:9183/10 jer se radi o istoj adresi, i licima koja su u najbližem srodstvu Cvijeta Bajo i Zdenko Bajo majka i sin, s tim da je na odluci UDT-a o pritužbi navedeno samo Cvijeta Bajo iz Bijeljine ul. Majke Jevrosime br. 20.
Uvidom u Potvrdu o prijemu pritužbe kako je konstatovano od strane ureda disciplinskog tužioca obaviješten je podnosilac pritužbe o datumu prijema iste i broju predmeta pod kojim je ista protokolisana u Registru pritužbi, a koja predstavlja akt Ureda disciplinskog tužioca kojom se vrši provjera da li je lice označeno u pritužbi i stvarni podnosilac iste. Također, uvidom u dostavijeni akt Ureda disciplinskog tužioca je konstatovano, nakon što je isti Ured razmotrio sve pritužbe, donesena je odluka o odbačaju pritužbi, obzirom da je tokom postupka utvrđeno da nije počinjen bilo kakav disciplinski prekršaj. Osim toga, u navedenom izvještaju od strane Ureda disciplinksog tužioca je konstatovano da je isti razmatrao pritužbe UDT 8342/10 koju je podnio Zdenko Bajo i UDT 8323/10, koju je u ime porodice Bajo podnio advokat Dušan Tomić, iste su odbačene kao neosnovane, a o čemu su i obaviješteni podnosioci pritužbi.
Što se tiče pritužbe koja upućena Uredu disciplinskog tužioca broj: UDT 8547/10 a koja se odnosi na rad Okružnog tužilaštva u Bijeliini, obzirom da su navedeni u predmetu i nakon ulaganja pritužbi uložene dopune i druga dokumentacija, koju je uložio Zdenko Bajo, a da je uložena i dokumentacija i po istom osnovu od strane Krunoslava Baje, tako da će svi dokumenti koji se odnose na postupanje u slučaju porodice Bajo, biti razmatrani.
Što se tiče, navoda u prijavi, a koja se odnosi na Nesavjestan rad u službi od strane odgovornog lica pri Uredu disciplinskog tužioca koji se nalazi u sastavu Visokog sudačkog i tužilačkog vijeća BiH, a imajući sve naprijed navedeno u vidu, postupajući tužilac zaključio je da u konkretnom slučaju službena osoba - disciplinski tužilac pri navedenom Uredu, ni u jednom slučaju, nije svjesnim kršenjem zakona i drugih propisa ili eventualnim propuštanjem dužnosti nadzora, očigledno nesavjesno postupao u vršenju dužnosti, i da je eventualno usljed toga kod drugoga nastupila teža povreda prava drugoga, već naprotiv, a što je vidljivo iz prikupljenih dokaza, kao i samog toka, postupanja po navedenim pritužbama, Ured glavnog disciplinskog tužioca u cjelosti se pridržavao zakonskih propisa, a po navedenim pritužbama je odlučivao u skladu sa zakonom, a o čemu je su blagovremeno obaviješteni i podnosioci istih.
I nakon ponovnog razmatranja spisa, zaključeno je, na osnovu stanja u spisu da je postupajući tužilac donio ispravnu tužilačku odluku iz razloga što iz prijave i pratećih spisa je očigledno da djelo nije krivično dielo.
S poštovanjem
Glavni tužilac : Goran Salihović

ORIGINALNI DOKUMENT UPUĆEN VSITV-U SA JASNIM SADRŽAJEM I POTPISOM POŠILJAOCA:
JEDAN OD PRILOGA KOJI JE DOSTAVLJEN KAO DOKAZ VIJEĆU JE KRIVIČNA PRIJAVA POKOJNE BABE IVONE BAJO. VIDJEVŠI NJENO IME NA KRAJU, (TO JE BIO POSLEDNJI PRILOG, ODNOSNO ZADNJA STRANA) "ODGOVORNI I PEDANTNI" SLUŽBENICI U UDT-U SU POMISLILI DA JE ONA TO I DOSTAVILA, TE JE EVIDENTIRALI KAO PODNOSIOCA, A NA KRAJU NA NJENO IME POSLALI I ODLUKU, ŠTO JE MOGUĆE SAMO AKO NISU PROČITALI NIJEDNO SLOVO SAMOG OBAVJEŠTENJA U KOME SE SVE TO DETALJNO OBJAŠNJAVA:

UVODNI KOMENTAR I NAPOMENE

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 383

Vrh mafije je naredio kriminalcima iz MUP-a i OT Bijeljina da ubistvo osmogodišnje djevojčice, koje se desilo kada su švercovali (vjerovatno kokain) u firmu njihovog tajkuna, predstave kao nesretan slučaj, te tako iako sam razotkrio sve detalje i šaljem materijale na sve strane to niko "ne vidi" jer nema političke volje, odnosno, svako profesionalno obrađivanje i istraga vode na robiju desetine kriminalaca od Bobara, preko dostavljača iz Federacije, tužilaca i inspektora, sve do vrha, mafijaškog bosa Dodik Milorada.

REPUBLIČKOM TUŽILAŠTVU REPUBLIKE SRPSKE
GLAVNOM REPUBLIČKOM TUŽIOCU
OBAVJEST O KRIMINALU U OT BIJELJINA

U prilogu ovog obavještenja dostavljam dokumentaciju koja će potvrditi da su pojedini tužioci iz OT Bijeljina zloupotrijebili svoj položaj radi prikrivanja krivičnih djela a istovremeno su pokušali lažno prijavljivanje krivičnog djela na taj način što su zamjenici glavnog tužioca Gruhonjić Muhamed i Debeljević Milorad, kao građani otišli do CJB Bijeljina i dali izjavu "kako njima i prema još 4 pripadnika tužilaštva upućujem opasne prijetnje" a sve bez dozvole i znanja dvoje od njih.
Motiv za to bilo je moje otkriće da su u OT Bijeljina prikrili materijalni dokaz ubistva Ivone Bajo, koji je uklonjen sa mjesta zločina i opran jakim hemijskim sredstvom. U predmetu KTA-ST-122/10 koji je u Specijalnom tužilaštvu RS obrađivao specijalni tužilac Mahmut Švraka on ovako opisuje moje riječi:
Zdenko Bajo navodi da je materijalni dokaz, odnosno torbu koju je na sebi imala ubijena djevojčica, presječenog kaiša sa dijelom koji nedostaje, tužilac Stjepanović Danica ili neko drugi oprala jakim hemijskim sredstvom, kako bi se uklonili svi tragovi koji ukazuju na ubistvo, te nije prihvatila rezultate autopsije i konstatacije patologa, naloživši nova vještačenja, masakrirajući podatke sa autopsije, te pokušavajući obmanuti stručnjake, istima dostavila radi vještačenja samo slike površinske povrede, dok o unutrašnjim povredama, koje su po podnosiocu prijave, dovele do smrtnog ishoda nije obavijestila, niti upoznala vještaka. Zdenko Bajo ističe da je uspio da dode do dokaznog materijala o, kako navodi, zločinačkim aktivnostima, te da je dostavio fotografije torbe, kao i druge dokaze o ubistvu i kriminalu unutar tužilaštva, a na kraju i audio snimak izjave vještaka dr Busarćeviča, ali da mu je već krajem 2009. godine bilo onemogućeno da podnese krivičnu prijavu, što se ponovilo i u decembru iste godine, te da je sudskoj policiji naloženo da istog izvedu iz zgrade tužilaštva, na što je isti uložio pritužbu Kolegiju, ali bez odgovora i deset mjeseci kasnije.
NEDOSTATAK POLITICKE VOLJE
Potom se navode odluke tužilaštva u Bijeljini, Doboju, potvrde Kolegija i slično u kojima je navodno nepristrasno ustanovljeno da nije bilo elemenata krivičnog djela, što je imalo veliku težinu da i g. Švraka donese istu odluku, te dodaje i ključni argument:
Zbog svega prethodno navedenog, obzirom da ovom tužilašvu nije dostavljen niti jedan materijalni dokaz koji bi u odredenoj mjeri potvrdio navode iznesene u prijavi, to je tužilac donio odluku da se istrage neće sprovoditi, jer ne postoje dokazi koji bi upućivali na postojanje osnova sumnje da je od strane prijavljenih lica učinjeno krivično djelo na način kako je to podnosilac prijave naveo.
Ovde posebno ukazujem na dio "obzirom da ovom tužilašvu nije dostavljen niti jedan materijalni dokaz koji bi u odredenoj mjeri potvrdio navode iznesene u prijavi" (a to je bilo iz razloga što dokumentacija i nije bila poslata od mene nego ju je neko dostavio po službenoj dužnosti) te sam uz pritužbu poslao i disk sa dokazima.
Ovom prilikom takođe dostavljam disk sa fotografijama torbe presječenog kaiša, dio nedostaje a većina ostatka oprana da se uklone tragovi ubistva. Na disku je i snimak razgovora sa vještakom dr Busarčević Miroslavom, koji tvrdi na NEMA POJMA niti o torbi, a takođe ni o jednoj unutrašnjoj povredi. Krajem 2012-te sam poslije više pokušaja i hapšenja uspio da dođem do tih fotografija sa obdukcije te ih prilažem na disku i nekoliko u štampanom obliku.
Na koji su način falsifikovani podaci sa mjesta zločina i obdukcije do detalja sam razotkrio u tekstu ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA, objavljen na web lokaciji:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821
Na disku se nalazi i ta stranica, (unutar foldera "Falsifikati) a i video zapis OBN televizije, emisije Vox populi u kojoj se čita kompletan dokument, uz par manjih grešaka, te preporučujem prvo gledanje videa, a potom čitanje web sranice na kojoj su fotografije mnogo jasnije nego na snimku.
Po mojoj pritužbi dostavljen mi je odgovor potpisan od strane glavnog Specijalnog tužioca Miodraga Bajića u kome se na cijela 4 reda "obrazlaže" njeno odbijanje, citiram:
Odbijaju se kao neosnovane pritužbe Zdenka Baje iz Bijeljine, podnesene 25.02.2011. godine, 16.03.2011. godine i 31.03.2011. godine na odluku specijalnog tužioca o nesprovodenju istrage u predmetu broj KTA-ST-122/10 od 20.01.2010.
O materijalu koji sam dostavio uz pritužbu, a što je tužilac i naveo kao razlog za svoju odluku, (da nisam priložio nijedan dokaz svojih tvrdnji) nema niti jednog slova. Zašto je to tako ???
G. Mahmut Švraka je u međuvremenu premješten na mjesto Glavnog republičkog tužioca, a vidljivo je iz "obrazloženja" da su moj disk sa dokazima zaprimili 25.02.2011. To je bio petak a poslije neradnog vikenda već u ponedjeljak Dodik Milorad 28.02.2011. prijeti ukidanjem Specijalnog tužilaštva, što su objavili svi mediji.
Podsjećam da je Ivona Bajo ubijena na ulazu u AD Univerzal, Dodikovog prvog čovjeka u Bijeljini Gavrila Bobara, prilikom krijumčarenja, kamionom koji je pobjegao prije dolaska istražitelja. Šta su švercovali nemam dokaze, samo da su nestala 3 paketa preko noći, (iz izjava vozača i direktora) no važnije je da je preko Bobar banke istog vlasnika narko mafija prala novac te su 25.02.2012. od strane MUP-a RS otkrivene transakcije klana Šarić preko 4 miliona KM. Posljedica svega je samo povlačenje tajkuna iz trke za gradonačelnika, a krajem godine g. Mahmut Švraka pred tv kamerama otkriva istinu o stanju u tužilaštvima i sudovima:
ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA NEMA POLITIČKE VOLJE
Drugim riječima Dodik Milorad je naredio kriminalcima iz MUP-a i OT Bijeljina da ubistvo osmogodišnje djevojčice, koje se desilo kada su švercovali (vjerovatno kokain) u firmu njegovog tajkuna, predstave kao nesretan slučaj, te tako iako sam razotkrio sve detalje i šaljem materijale na sve strane to niko "ne vidi" jer nema političke volje, odnosno, svako profesionalno obrađivanje i istraga vode na robiju desetine kriminalaca od Bobara, preko dostavljača iz Federacije, tužilaca i inspektora, sve do vrha, mafijaškog bosa Dodik Milorada.
Znajući to sve sam istovremeno slao izvan zemlje sa uputstvom da se proslijeđuje centrali Interpola u Lionu, zahvaljujući čemu je i morala da interveniše policija u Bobar banci, a vrh Dodikove mafijaške mreže se sve više trese od razotkrivenih afera.
Odluka OT Doboj u predmetu T15 0 KT 0002365 10 koju sam nedavno dobio pokazuje na šta su sve spremni kriminalci iz mafijaškog režima. Lažno su me prijavili za ugrožavanje sigurnost, te poslali policiju da mi otme računar sa dokazima. Potom je pokušano i moje ubistvo, pošto sam danima nadziran "posebnim istražnim radnjama" bez naredbe suda, a potom u odgovoru na moju tužbe jedan od podnosilaca prijave kaže da sam sve to izmislio.
Svi dokazi o tome se takođe nalaze na disku u folderu "Lazna prijava" a dovoljno je samo pogledati dokument "Falsifikati" da bi bilo jasno zašto su to uradili. Oni koji su na ovakav način prikrili ubistvo osmogodišnje djevojčice sposobni su na sve da bi zataškali svoje zločine. Ja sam pokrenuo sve pravne mehanizme za raskrinkavanje mafije te postoji preko 50 krivičnih prijava, tužbi protiv pojedinaca i RS, kako odštetnih tako i za utvrđenje diskriminacije, a sve sa osnovnim ciljem da se dokazuje kriminal korumpiranih tužilaca, no i vaša je dužnost da zaustavite ovo bezakonje.

DOBILI STE DOKAZE, KOJE STE POMINJALI U PREDMETU KTA-ST-122/10. UPOTRIJEBITE IH...

PRILOZI

Disk sa dokazima
Falsifikati OT Bijeljina
Slika torbe

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 382

Materijal za ovaj spis dostavljen je Specijalnom tužilaštvu od strane nekog profesionalnog i odgovornog tužioca, inspektora, sudije... meni nepoznatog imena a koji je došao u posjed mojih tekstova. Tužilac Mahmut Švraka, ne sprovodi istragu sa obrazloženjem na kraju naredbe da im nisam dostavio nijedan dokaz za tvrdnju da je "torbu koju je na sebi imala ubijena djevojčica, presječenog kaiša sa dijelom koji nedostaje, tužilac Stjepanović Danica ili neko drugi oprala jakim hemijskim sredstvom, kako bi se uklonili svi tragovi koji ukazuju na ubistvo". Dana 25.02.2011. primili su pritužbu sa dodatnim dokazima na disku, (podvučeni datumi), a kompletan tekst sam objavio na internet adresi:

PRITUZBA SPECIJALNOM TUZILASTVU
Iz odgovora na to koji je potpisao Miodrag Bajić se vidi da se nisu ni osvrnuli na te dokaze jer je po prijemu u petak i naravno neradnog vikenda, već u ponedjeljak 28.02.2011. tiranin i diktator Dodik Milorad zaprijetio ukidanjem Specijalnog tužilaštva, što su objavili svi mediji, a ovo je link ka jednom od članaka:
Ukida se Specijalno tužilaštvo?!
Zanimljivo je do od kad sam doveo u vezu ova dva događaja, dobar dio stranica je "nestao" sa interneta, tako da je ovo jedan od rijetkih preostalih. Postoje recimo podaci u gugl pretrazi za list PRESS, no kada se pokuša doći na tu adresu, vidi se da je uklonjena. Sve je naravno u pokušaju da se zataška krijumčarenje Dodikovog tajkuna Gavrila Bobara u čijoj su banci istovremeno prali narko novac ortaka Šarić Darka, što je razotkriveno tačno godinu dana kasnije 25.02.2012., kada je evidentirano preko 4 miliona KM transakcija:
Oprani novac od kokaina nađen u Bobar banci u Bijeljini
KRAJEM 2012-TE, SA MJESTA GLAVNOG REPUBLIČKOG TUŽIOCA G. MAHMUT ŠVRAKA PRIZNAJE DA ZA PROCESUIRANJE "KRUPNIH RIBA NEMA POLITIČKE VOLJE !!!
Da li će se BiH obračunati sa svojim "Sanaderima"
JEDAN OD DOKAZA KOJE SAM POSLAO A ZA KOJI NIJE BILO "POLITIČKE VOLJE" DA BUDE PRIMJEĆEN:

SLIKA TORBE NA KOJOJ SU VIDLJIVA OBA DJELA PRESECENOG KAISA
ISTA TORBA SLIKANA ODOZGO, GDJE JE TAKODJE VIDLJIVO DA JE POMENUTI KAIS PRESECEN
OLOVKOM JE OZNACENA ALKA, GDJE JE PRESECENI KAIS BIO PRICVRSCEN
U KRUPNOM PLANU SU OBA DJELA PRESECENOG KAISA
NA SLICI JE VIDLJIVO DA OSTATAK KAISA JEDVA DOSEZE ALKU, ZA KOJU JE BIO PRICVRSCEN

HOĆE LI SAD NEKO PRIMJETITI FOTOGRAFIJE MATERIJALNOG DOKAZA PRIKRIVANJA UBISTVA ???

OKRUŽNO TUŽILAŠTVO BANJA LUKA
POSEBNO TUŽILAŠTVO ZA SUZBIJANJE ORGANIZOVANOG I NAJTEŽIH OBLIKA PRIVREDNOG KRIMINALA
SPECIJALNO TUŽILAŠTVO

Broj: KTA-ST-122/10
Dana 20.01.2011. godine
Na temelju člana 224. stav 3. i 4. Zakona o krivičnom postupku (,, Službeni glasnik RS” broj 100/09-prečišćeni tekst), d o n o s i m
N A R E D B U
o nesprovođenju istrage
U predmetu broj KTA-ST-122/10 neće se sprovoditi istraga, slijedom čega dostavljam
Obavijest
za podnosioca prijave Zdenka Baju iz Bijeljine, ulica Majke Jevrosime 20, uz pravnu pouku da podnosilac prijave može protiv ove odluke podnijeti pritužbu uredu tužioca u roku od 8. dana po prijemu ove obavijesti.
Razlozi
Zdenko Bajo je Specijalnom tužilaštvu Banja Luka dostavio akt koji je u naslovu upućen Okružnom tužilaštvu Bijeljina po predmetu broj KTA-596/ 09, zatim akt, odnosno zahtjev Okružnom tužilaštvu Bijeljina, tužiocu Stjepanović Danici kao i akt naslovljen Republičkom Javnom tužilaštvu, Specijalnom tužilaštvu Republike Srpske, podnaslova “Kako je umro načelnik kriminalističke policije“. Naprijed pomenuti akti su u Specijalno tužilaštvo zaprimljeni 25.08.201O. godine i zavedeni pod poslovni broj KTA-ST-122/10.
Takođe je od strane Zdenka Baje Specijalnom tužilaštvu dostavljen i akt naslovljen na Ministarstvo unutrašnjih poslova, na ruke Ministra, podnaslova „zašto je umro načelnik kriminalističke policije“ koji podnesak je zaprimljen od strane ovog tužilaštva 14.09.2010. godine i takođe zaveden pod već postojeći broj KTA-ST-122/10. Nakon toga Specijalno tužilaštvo je ponovo, 04.10.2010. godine, zaprimilo prijavu odnosno akt naslova “da li je zakon isti za sve; samovlašče tužilaštva“, kao i akt odnosno zahtjev naslovljen Okružnom tužilaštvu u Bijeljini, Glavnom okružnom tužiocu, Komandi sudske policije, te obrazac za podnošenje zahijeva za pristup informacijama upućen sudskoj policiji Bijeljina i akt sudske policije Bijeljina broj SU/SP-3-331/10 od 14.09.2010. godine upućen Bajo Zdenka, koji podnesci su takode zavedeni pod prethodno pomenuti poslovni broj.
Specijalnom tužilaštvu su 27.10.2010. godine od strane Bajo Zdenka dostavljeni i sledeći akti i to: podnesak odnosno prijava naslova „zašto (ni)je slijepa boginja pravde“, zatim akt upućen Kolegiju Okružnog tužilaštva u Bijeljini, Glavnom okružnorn tužiocu po predmetu broj KTA 596/09, naredba o nesprovodenju istrage Okružnog tužilaštva u Doboju broj KTA-90/10 od 28.06.2010. godine, te obavjestenje Okružnog tužilaštva u Doboju broj KTA-90/10 od 28.06.2010. godine da se neće sprovoditi istraga protiv Stjepanović Danice i drugih upućeno Zdenku Baji iz Bijeljine. Ovi prethodno pobrojani podnesci su takođe zavedeni pod broj KTA-ST 122/10, obzirom da se svi odnose na isti predmet odnosno u svim podnescima je od strane podnosioca ukazivano na propuste Stjepanović Danice, tužioca Okružnog tužilaštva u Bijeljini, prilikom sprovođenja istrage koja je vodena u predmetu smrti djevojcice Ivone Bajo, koja je preminula 23.07.2009. godine.
U pomenutim podnescima Zdenko Bajo iznosi svoje nezadovoljstvo radom pojedinih tužilaca Okružnog tužilaštva u Bijeljini, a posebno tužioca Stjepanović Danice, kao i nezadovoljstvo radom pojedinih radnika Centra javne bezbjednosti u Bijeljini, koji su postupali u slučaju koji se desio 23.07.2009. godine, kada je djevojčica Ivona Bajo izgubila život.
Podnosilac prijave izražava svoju sumnju, pa čak i uvjerenje, da je postupajući tužilac u tom predmetu Stjepanović Danica planski, smišljeno uklanjala sve dokaze, koji su ukazivali na ubistvo ove djevojčice, ističući niz propusta napravljenih od strane ovog tužioca prilikom sprovođenja istrage u ovom slučaju.
Naime, iz dostavljene dokumentacije proizilazi da je istraga povodom smrti ove djevojcice završena donošenjem naredbe o obustavi istrage, obzirom da je utvrđeno od strane Okružnog tužilaštva Bijeljina da je smrt lvone Bajo nastupila usljed samopovređivanja na žicu korpe bicikla.
Zdenko Bajo ističe da je tužilac Danica Stjepanović sabotirala istragu, te da je izbjegavala razgovor sa porodicom nastradale djevojčice, kao i da je falsi?kovala podatke u javnosti, iako je od strane Zdenka Baje bila upoznata sa njegovim sumnjama da je Ivona Bajo ubijena, kao i uprkos činjenici da je Zdenko Bajo tužiocu dostavljao i određene podatke u vezi svojih sumnji.
Zdenko Bajo navodi da je materijalni dokaz, odnosno torbu koju je na sebi imala ubijena djevojčica, presječenog kaiša sa dijelom koji nedostaje, tužilac Stjepanović Danica ili neko drugi oprala jakim hemijskim sredstvom, kako bi se uklonili svi tragovi koji ukazuju na ubistvo, te nije prihvatila rezultate autopsije i konstatacije patologa, naloživši nova vještačenja, masakrirajući podatke sa autopsije, te pokušavajući obmanuti stručnjake, istima dostavila radi vještačenja samo slike površinske povrede, dok o unutrašnjim povredama, koje su po podnosiocu prijave, dovele do smrtnog ishoda nije obavijestila, niti upoznala vještaka.
Zdenko Bajo ističe da je uspio da dode do dokaznog materijala o, kako navodi, zločinačkirn aktivnostima, te da je dostavio fotografije torbe, kao i druge dokaze o ubistvu i kriminalu unutar tužilaštva, a na kraju i audio snimak izjave vještaka dr Busarćeviča, ali da mu je već krajem 2009. godine bilo onemogućeno da podnese krivičnu prijavu, što se ponovilo i u decembru iste godine, te da je sudskoj policiji naloženo da istog izvedu iz zgrade tužilaštva, na što je isti uložio pritužbu Kolegiju, ali bez odgovora i deset mjeseci kasnije.
Takođe navodi da su on i njegova sestra prilikom pokušaja da dostave dokazni materijal uhapšeni i izvedeni pred sud, te da će u narednom periodu glavni oblik njegove borbe biti javni protest pred zgradom tužilaštva. U svojoj prijavi odnosno dostavljenim aktima Zdenko Bajo navodi da je obavio razgovor sa vještakom dr Busarčevićem, čiji snimak je u pismenoj formi dostavüen ovom tužilaštvu, iz kojeg se vidi da vještak nije dobio podatke o unutrašnjim povredama djevojčice koje su doveli do smrti, a takode navodi da je više puta zahtijevao da Uredu Glavnog tužioca dostavi podatke o tome, ali da su oni to izbjegavati, kao i činjenicu da je načelnik kriminalističke policije kome je predočio dokaze i koji je obećao da će sve ispitati i podnijeti zahtjev da se sasluša tužilac Stjepanović Danica pronaden mrtav, a podnosilac prijave izražava svoju sumnju da je i on možda ubijen, te da je platio životom svoju spremnost da nešto uradi po pitanju ubistva odnosno smrti Ivone Bajo.
U svojim prijavama Zdenko Bajo na više mjesta pominje da je tužilac Stjepanović Danica izuzela iz istražnih radnji materijalni dokaz, te da je obmanula vještake, te s tim u vezi na teret joj stavlja izvršenje novih krivičnih djela, izmedu ostalog, zloupotrebu položaja ili ovlasti, sprečavanje dokazivanja, pomoć učinitelju poslije učinjenog krivičnog djela, lažno prijavljivanje itd.
Uzimajući u obziri analizirajući sve dostavljene akte, vidljivo je da je od strane Okružnog tužilaštva u Bijeljini povodom slučaja smrti lvone Bajo donesena naredba o obustavi istrage, jer je smrt djevojćice nastupila usljed samopovredivanja, kao i da je od strane Okružnog tužilaštva u Doboju donesena naredba o nesprovođenju istrage protiv tužioca Okružnog tužilaštva u Bijegiini Stjepanović Danice i drugih, jer je iz prijave i pratećih spisa očigledno da prijavljeno djelo nije krivično djelo.
Analizirajući cjelokupno dostavljeni materijal ovo tužilaštvo je zakljućilo da iz svih dostavljenih podnesaka ne proizilaze osnovi sumnje da je od straane tužioca Okružnog tužilaštva u Bijeljini, Stjepanović Danice i drugih prijavljenih lica počinjeno krivično djelo, kako se to prijavama stavlja na teret. Naime, iz dostavljene dokumentacije proizilazi da je Stjepanović Danica donijela odluku da se neće sprovoditi istraga, obzirom da se radi o nesretnom slučaju, te da je o takvoj odluci obaviješten i advokat Tomić Dušan, punomoćnik majke Ivone Bajo, a nakon podnošenja pritužbe na ovu odluku od strane porodice preminule lvone Bajo, Kolegij Okružnog tužilaštva u Bijeljini je donio odluku da je odluka postupajućeg tužioca zakonita, te da je tužilac pravilno postupio kad je odlučio da se ne sprovodi istraga, obzirom da iz raspoložive dokumentacije i priloženog materijala proizilazi da je smrt djevojčice nastupila nesretnim slučajem.
Takode, iz Naredne o nesprovodenju istrage Okružnog tužilaštva u Doboju broj KTA-90/10 od 28.06.2010. godine proizilazi da je ovom tužilaštvu dostavljena 12.05.2010. godine Odluka Republičkog tužilaštva Republike Srpske od 07.05.2010. godine kojom je Okružno tužilaštvo u Doboju odredeno da postupa u predmetu Okružnog tužilaštva Bijeljina broj KTA-108/10. Predmet koji je ustupljen Okružnom tužilaštvu Doboj formiran je po prijavi Zdenka Bajo protiv tužioca Okružnog tužilašva u Bijeljini, Sjepanović Danice.
Iz predmetne Naredbe vidljivo je da je Okružnom tužilaštvu Doboj dostavljen veliki broj dokumentacije koja je bila predmet analize i ispitivanje od strane tog tužilaštva. Takode, iz pomenute naredbe proizilazi da je postupajući tužilac donio odluku odnosno naredbu da se istraga neće sprovoditi u predmetu protiv Danice Stjepanović obrazlažući takvu svoju odluku nizom činjenica. Takode je vidljivo da je od strane Okružnog tužilaštva u Doboju, a sve u cilju donošenja zakonite i kvalitetne odluke, od Okružnog tužilaštva u Bijeljini zatražen, a potom i dostavljen spis broj KTA-596/09, čijiš predmet odlučivanja je bio slučaj smrti djevojčice Ivone Bajo.
Od strane ovog tužilaštva, u cilju donošenja odluke, analizirani su svi dostavljeni akti. Ovo tužilaštvo je prilikom donošenja svoje odluke posebno imalo u vidu da je od strane Okružnog tužilaštva u Doboju, koje je već prethodno postupalo po prijavi protiv tužioca Stjepanović Danice donesena pomenuta odluka kojom je odlučeno da se istraga neće provoditi, jer je utvrđeno da u radnjama tužioca Danice Stjepanović nije bilo elemenata krivičnog djela. Takođe, bitna činjenica je i to da je Okružno tužilašvo u Doboju potpuno objektivno i nepristrasno postupalo povodom priajave protiv tužioca Stjepanović posebno ako se ima u vidu da prijavljeni tužilac i nije tužilac tog tužilaštva kao i činjenicu da je zatražen i dobijen spis odnosno predmet po kome je postupao prijavljeni tužilac, kako bi se mogla donijeti pravilna i objektivna odluka.
Iz prethodno pomenute odluke Okružnog tužilaštva Doboj proizilazi daš je izvršena analiza svih prikupljenih dokaza, kako materijalnih tako i analiza izjava svjedoka koji su saslušavani u toku vodenja istrage povodom smrti Ivone Bajo, te da su provedene sve potrebne istražne radnje pa je ovo tužilašvo te činjenice i dokaze uzelo i prihvatilo kao vjerodostojne i objektivne.
Takođe je potrebno napomenuti da je i Specijalno tužilaštvo Banja Luka postupajući po prijavi advokata Tomić Dušana iz Sarajeva, koji je zastupao majku pokojne djevojčiće, takode donijelo Odluku da se istraga neće sprovoditi u predmetu broj KTA-ST-3/10 od 25. 06.2011. godine obzirom da nije utvrdeno postojanje osnova sumnje da je od strane tužioca Okružnog tužilaštva u Bijeljini prilikom postupanja u predmetu povodom smrti Ivone Bajo izvršeno krivično djelo. Takođe je uzeto u obzir i da je od strane Kolegija Okružnog tužilaštva u Bijeljini potvrđena odluka tužioca Stjepanović Danice o obustavljanju istrage u vezi smrti Ivone Bajo, jer je nakon provedenih istražnih radnji i nakon prikupljenih dokaza ustanovljeno da je do smrti došlo usljed samopovređivanja.
Ovo tužilaštvo nakon ocjene navoda dostavljenih prijava i ostale dokumentacije nije našlo da je od strane tužioca Stjepanović Danice prilikomđ obavljanja njene dužnosti i prilikom postupanju u predmetu broj KTA-596/09 počinjeno bilo koje krivično djelo, kao niti bilo kog drugog prijavljenog lica koje je postupalo u predmetu povodom smrti Ivone Bajo, odnosno nije došlo do kršenja bilo koje zakonske odredbe ili postupanja suprotno pravilima službe.
Zbog svega prethodno navedenog, obzirom da ovom tužilašvu nije dostavljen niti jedan materijalni dokaz koji bi u odredenoj mjeri potvrdio navode iznesene u prijavi, to je tužilac donio odluku da se istrage neće sprovoditi, jer ne postoje dokazi koji bi upućivali na postojanje osnova sumnje da je od strane prijavljenih lica učinjeno krivično djelo na način kako je to podnosilac prijave naveo.
S toga je tužilac, a u skladu sa članom 224. stav 3. Zakona o krivičnom postupku {„Službeni glasnik RS“ broj 100/09 prečišćeni tekst) kojim je propisano da tužilac neće narediti sprovođenje istrage ako je iz prijave i pratećih spisa očigledno da prijavljeno djelo nije krivično djelo ili ako ne postoji osnov sumnje da je prijavljeno lice učinilo krivično djelo, ako je nastupila zastarjelost ili je djelo obuhvaćeno amnestijom ili pomilovanjem ili ako postoje druge okolnosti koje isključuju krivično gonjenje, donio Naredbu o nesprovodenju istrage po predmetnoj prijavi.
O nesprovodenju istrage kao i razlozima za to obavjestava se podnosilac prijave, uz upozorenje na svoja prava iz člana 224. stav 4. ZKP-a da može podnijeti pritužbu uredu tužioca u roku od 8. dana od dana prijema ove obavijesti.


UVODNI KOMENTAR I NAPOMENE

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902