CLANAK BROJ 35

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI
POLICIJSKOJ STANICI U BIJELJINI

PO PREDMETU : 80 1 Pr 004323 11 Pr


Napomena: Ovaj dokument je informativnog karaktera, sa ciljem da doprinese efikasnosti i brzini zakazanog pretresa, a istovremeno i Zahtjev, shodno članovima ZOP "Prava lica okrivljenih za prekršaje" i "Svjedoci i isprave"...
S tim u vezi skrecem paznju da postoje dvije nepravilnosti u samom tekstu poziva i to ne greskom sudije, nego greskama u samom zakonu. Prva je više puta ponovljena teza da se propuštanje okrivljenog da prisustvije pretresu, smatra priznanjem krivice. To bi bilo u redu da postoji riječ "neopravdano". Uz pominjanje samo dvije mogućnosti, a to su teška povreda ili bolest, dodajem mogućnost da neko izda usmenu naredbu policiji da mi onemogući pristup Sudu i tako izdejstvuje moje "prihvatanje" krivice. Da to nije smiješno, nego realna opcija ukazuje i činjenica da se cijeli postupak i vodi zbog usmene naredbe da mi se onemogući pristup tužilaštvu.
Drugi problem je povezan sa neslaganjima u samim članovima ZOP-a. Naime stav e) da ispitaju ili da se u njihovo ime ispitaju svjedoci koji ih terete i da se obezbijedi prisustvo i saslušanje svjedoka u njihovu korist pod istim uslovima kao i svjedoka koji ih terete, člana "Prava lica okrivljenih za prekršaje", je u direktnoj suprotnosti sa stavom 1 člana "Svjedoci i isprave", na koji se poziva u tekstu iz opasku "da okrivljeni ima obavezu, obezbijediti svjedoke"...
U jednom članu je očito da Sud obezbjedjuje prisustvo svjedoka, što je i normalno, jer jedini ima za to zakonsko uporište. Tvrdnja da to mora učiniti okrivljeni, je apsurdna i neizvodljiva, sto se vidi u istom, pomenutom stavu 1 (U slučaju da svjedok ne želi da dobrovoljno pristupi na sud, svaka od strana može zahtijevati od suda da pozove takve svjedoke).
Kako ja namjeravam da pozovem kao svjedoka, glavnog okružnog tužioca, Kovačević Novaka, koji je odgovoran za dogadjaj, o kome će se voditi rasprava, a isti mi vec drugu godinu, onemogucava sva zakonom predvidjena prava, inicijator je i lažne prijave protiv mene, po članu 169 KZ-a, jasno je da ja nemam instrumente, kojima bih obezbijedio njegovo prisustvo.
Pomenuti je koristeci svoj položaj i uticaj pokrenuo nevidjenu hajku na mene, koja je uključivala, saslušanje, praćenje patrolnim kolima i policajcima u civilu, nadzor komunikacija, pracenje i pretresanje mojih poznanika, pretres ojekata i odnošenje računara sa dokazima o kriminalu, kako njega tako i drugih pripadnika mafije. Vrhunac svega je straza u 3 smjene pred mojom kućom, za danonoćni nadzor nada mnom.
Nisam mogao da ostvarim, čak ni pravo na suđenje, jer iako sam praktično optužen za planiranje atentata na 6 pripadnika tužilaštva i od prvog dana tražio da mi se sudi, to se uporno izbjegavalo, jer je sve bilo zasnovano na mojim tekstovima u kojima sam pisao da će svi odgovorni za prikrivanje ubistva završiti u zatvoru...
Kako je postalo jasno da dokazni materijal do koga sam dolazio, sem ubistva dokazuje i umjesanost pojedinih pripadnika tužilaštva u prikrivanje tog zločina, zabranjuje mi se pristup i predaja materijala u prostorijama tužilaštva i to bez ikakve sudske odluke, bez Rješenja i prava na odbranu i žalbu, sa jedinim ciljem da se nastavi sa prikrivanjem ubistva jednog djeteta, zarad interesa mafajasko-tajkunske mreze, koja kontroliše tokove novca u zemlji.
Samo Sud, može da ograniči ili uskrati neko pravo predviđeno zakonom i o tome mora bito pismeno obavješten gradjanin, na koga se to odnosi! Konkretno, moralo bi biti jasno istaknuto, kojoj se osobi ili lokaciji zabranjuje pristup, na koliku udaljenost i na koji vremenski rok. Naprotiv, bez suda i zakona, Kovačević Novak je naložio da mi se onemoguće sva prava predviđena zakonom povezana sa radom tužilaštva.
Uvažavam činjenicu, da će sud prevashodno da se bavi događajem od 23.06.2011. radi shvatanja pozadine svega ističem da sam još u februaru 2010. predao prve materijale kao nove informacije, koje dokazuju ubistvo, sto je predviđeno po ZKP-u.
Pošto bi svaka obrada tog i kasnije predatog materijala dokazala umješanost korumpiranih tužilaca u organizovani kriminal. uporno se izbjegava obaveza tužilaštva da gone počinioce krivičnih djela. Ne samo da neće da rade svoj posao, nego na sve načine sprečavaju građane da dostave meterijal o krivičnim djelima i daju majci odgovor na pitanje, kako je njeno jedino dijete izgubilo život. Tako je pri pokušaju da dostavi novi materijal i ona uhapšena skupa sa mnom, a Rješenjem Okružnog suda, je obustavljen taj postupak uz konstataciju nepravilnosti izvršenih od strane državnih organa...
No to nije spriječilo tužilaštvo da nastavi sa brutalnim kršenjem zakona i sprečava me u podnošenju krivičnih prijava, te dostavi materijala na zakonom propisan način, a o radu sa strankama na šta su obavezni 4 sata dnevno, da i ne govorim. Takođe se brutalno krši Zakon o slobodi pristupa informacijama, te praktično nisam nikada dobio pristup nijednoj informaciji, a od 8 poslednjih zahtjeva, dobio sam odgovor samo na jedan, a i tad mi nije omogucen pristup.
U razgovoru sa sekretarom tužilaštva, predočio sam jedan od tih zahtjeva i dobio odgovor da ga nikada nije ni vidjela. Kako se radi o osobi nadležnoj za obradu i odgovore na Zahtjeve, a predao sam ih na ponižavajući način, kao prosjak prolaznik u prizemlju, osnovano sumnjam da neko uništava sve moje materijale, bilo od prizemlja ka pisarnici, bilo kasnije, kada se predoče osobi koja donosi odluke. Kako praktično 18 mjeseci nema reakcije tužilaštva, ni na materijale o najtežim krivičnim djelima, insistirao sam na tome da Zahtjev u 2 primjerka i disk sa dokazima predam lično i na zakonom propisani način.
Primjerak diska dostavljam uz ovaj dokument, a skrecem paznju na folder pod nazivom "Za sud" u kome se nalaze samo neki od dokaza do kojih sam došao. Materijalni dokaz ubistva Torba.jpg, bez ikakvog komentara ovdje. Slika sve govori i jasno je da kriminalci ne mogu dati nikakvo objašnjenje za to. Taj dokaz se nalazi i danas u sudskom depou, ako nije uništen...
Drugi bitan dokaz je snimak razgovora sa vještakom dr. Busarčevićem "Istina o ubistvu (audio).mp3" iz koga je i osnovcu jasno, da je OT Bijeljina najobičniji servis mafije i da su namjerno, smišljeno planski, sabotirali istragu sa ciljem da prikriju ubistvo osmogodišnje djevojčice, te tako zaštite saučesnike, koji su tog dana kada se desila tragedija švercovali neku robu, (vjerovao sam da se radi o narkoticima, ali poslednji događaji ukazuju na šverc oružja).
Primjerak zahtjeva koji sam namjeravao da predam se nalazi u podfolderu "Zahtjevi" pod nazivom "Zahtjev za informacije 11" U podfolderu "Plus" nalaze se tekstovi nastali poslije 23.06.2011. od kojih cu bar jedan koristiti na pretresu...
Ovaj dokument cu sem Sudu, predati i podnosiocu Zahtjeva, jer ga doživljavam kao čisto tehničko lice, koje samo obavlja svoj posao, na zakonom propisani način a ne kao protivnika. Očekujem kako od suda tako i od podnosioca zahtjeva da shodno ZKP-u, član "Obaveza prijavljivanja krivicnog djela" ispune svoju dužnost i odmah po prijemu ovog materijala pokrenu mehanizme da se ispitaju odgovorni za više krivičnih djela.
Moram skrenuti paznju da je prvi koji je to pokušao, po prijemu mog materijala, načelnik kriminalističke policije, g. Aco Teodorović, samo 5 dana kasnije pronadjen mrtav, a netragom su nestali i podaci koje sam mu dostavio...
Drugi i poslednji koji su se usudili da pomenu te dokaze, pripadnici Specijalnog tužilaštva, su u isto vrijeme dobili javnu prijetnju ukidanjem lično od Dodig Milorada, iako je to očit pritisak na tužilaštvo, na šta niko nema pravo.
Zašto je to tako, postaje jasnije kada se zna da je djevojčica usmrćena na ulazu u firmu, lokalnog tajkuna Bobar Gavrila, prvog čovjega u gradu SNSD-a, predsjednika Dodiga, oko koga je okupljena kompletna mafija u zemlji.
Najveći dosadašnji "uspjeh" te mafije je oslobađanje, brutalnog ubice u Doboju, kada su ga proglasili neuračunljivim, a sada su pokušali da probadanje djeteta kroz grudni koš, uključujući i probog kosti, predstave kao samopovređivanje.
No, nije sve išlo po planu i uhvaćeni sa rukama, krvavim do ramena, korumpirani tužioci, nemaju drugo rješenje nego da blokiraju istražne radnje i brutalno zapuše usta medijima. Tako niko ne smije da objavi ništa od dokaznog materijala, plašeći se osvete i upada poput onoga na BN televiziju u januaru 2010.
No mene uplašiti ne mogu, ni poslije 2 pokušaja ubistva, te nastavljam još intenzivnije svoju borbu protiv organizovanog kriminala, o cemu sam obavjestio sve drzavne institucije, pozivajući se uvijek na zakonom propisana prava građana i obaveze nadležnih organa.
Dakle da se vratimo na sporni događaj od 23.06.2011:
1. radnja, je moj dolazak u zgradu i zahtjev da mi se omogući predaja materijala što je zakonom zagarantovano pravo i to na zakonom predviđeni način. Ja u ovoj tački ne vidim ništa neregularno i očekujem da će takav stav biti i podnosioca zahtjeva, kao i Suda.
2. radnja, je onemogućavanje da se to pravo ostvari na zakonom predviđen način i pokušaj da se improvizuje i zaobiđe zakon. Ja tvrdim da je tada počinjeno više krivičnih djela i to "Zloupotreba službenog položaja" od strane Novaka Kovačevića, koji je pri tome učinio i Krivično djelo "Samovlašće", te "Podstrekivanje" i "Pomoć učiniocu poslije izvršenja". Pripadnici Sudske policije, su izvršavajući nezakonitu neredbu povrijedili zakon u članovima "Povreda prava na podnosenje pravnog sredstva", "Povreda ravnopravnosti gradjana" i "Povreda ljudskog dostojanstva".
3. radnja je naredba Sudske policije da napustim prostorije suda, te moje odbijanje da to učinim, sve dok mi se ne omogući da predam materijal na zakonom propisani način, čime sam po tvrdnji predstavnika optužbe prekršio zakon po članu 24 ZJRIM. Naknadno su pozvani i pripadnici PS Bijeljina, koji su samo tehnički uradili svoj dio posla...
Ukoliko je nesporno da u tački 1 nema nikakvog prekršaja zakona ni sa čije strane, tražim od suda da se ispitaju radnje u tački 2 i da se sud kao jedini mjerodavan u tumačenju članova zakona odredi po pitanju, da li moze bilo koji pojedinac da suspenduje zakon i prava građana, predviđena tim zakonom ili je to krivično djelo.
Ja sam potpuno siguran da je tako nešto u nadležnosti jedino i isključivo Suda i tome sam se suprotstavio koristeći pravo starije od svih drugih prava, a to je pravo na samoodbranu, opisano u KZ-u, kao "Nužna odbrana" i "Krajnja nužda".
Ako je to tačno, onda se mora konstatovati činjenje tih krivičnih djela nastalih prije događaja koji je bio povod za podnošenje zahtjeva i pokrenuti postupak za odgovornost krivaca.
U suprotnom, ako Sud iznese stav da neki pojedinac, moze zabraniti građaninu da ostvari prava predviđena zakonom, stiču se uslovi da se raspravlja o tački broj 3 i mom eventualnom prekršaju.
Bilo koja odluka Suda, za mene će biti uspjeh.
Ako se konstatuje bezakonje i kriminal u tuzilaštvu, on će biti trenutan, a ako se to bezakonje legalizuje na sudu, onda mi predstoji viši sud, te po potrebi "Sud za ljudska prava", gdje bahatost, drskost i bezobrazluk, korimpiranih tužilaca, zasigurno neće proći. Stoga pozivam sve aktere, da daju svoj doprinos borbi protiv organizovanog kriminala, jer to je vaša dužnost...
Suštinski meni se sudi, zato što sam se usudio pokušati predati na zakonom propisani način, materijal, koji dokazuje kriminal i korupciju u institucijama vlasti, sve do predjednika zemlje.
Ovaj dokument završavam podsjećanjem na to da tražim od Suda da obezbijedi prisustvo Kovačević Novaka, kao svjedoka. Sem njega imam namjeru da ispitam i sekretara Prodanović Danku, te šefa pisarnice Sekanić Vojislava.
Vjerujem i da je jasno sa kojim ciljem je potrebno svjedočenje tih osoba. Po USMENOJ "Naredbi" Kovačević Novaka, osoblje pisarnice, je preuzimalo materijal na nezakonit način, a isti je kasnije nestajao, odnosno nije stizao do jedne od nadležnih osoba.
Takođe tražim od Suda da mi u svrhu pripreme odbrane omogući uvid i kopiranje spisa broj KTA-596/09, a koji je u posjedu OT Bijeljina: Unaprijed upozoravam Sud, da ce se suočiti sa velikom problemima i pritiscima, ako pokuša da mi omogući ostvarenje tih zahtjeva i da i ne očekujem da će to biti ispunjeno.
No, mozda se nešto i ostvari od mojih zahtjeva: Vrijeme će nam to pokazati...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 34

PROTEST PROTIV MAFIJE

OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI
OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI
OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI
SUDSKOJ POLICIJI U BIJELJINI
INSTITUCIJAMA REPUBLIKE


Obavjestavam sve institucije republike, da cu od 20.07.2011. poceti sa neprestanim protestom, protiv kriminala u vlasti, oličenom u prije svega nekorektnom, neprofesionalnom i nezakonitom radu tužilaštva.
S obzirom da je osnovna dužnost tužioca da goni počinioce krivičnih djela, a meni se onemogućava već skoro 2 godine da podnesem krivičnu prijavu, predajem materijalne dokaze i dokumente, na zakonom propisani način, te se nastavlja sa prikrivanjem ubica Ivone Bajo i nevjerovatno monstruozno, uskraćuju porodici informacije o tom ubistvu i stavovima do kojih je "došlo" tužilaštvo, dokaze o tome ću predočiti svima pred ulazom u zgradu.
Nevjerovatno je ali istinito, da tužilaštvo, NEĆE da razgovara sa građaninom koji donosi dokaze o ubistvu jednog djeteta, dokaze o prikrivanju tog ubistva i podatke koji ukazuju na počinioce ubistva.
Bez obzira, kakve metode i prijetnje mi budu upućivane, na bilo koji način, neću odustati od svojih zahtjeva, a to su :
Da ovlašteni predstavnik OT Bijeljina, iznese jasne stavove po pitanju, materijalnog dokaza, torbe, čije su fotografije dostavljene odmah po "donošenju" Odluke o nesprovođenju istrage, kao nove informacije, a ističem da je kaiš presječen, dio nedostaje, dok je veći dio ostatka, opran hemijskim sredstvim, kako bi se uklonili tragovi.
Drugi važan detalj, je činjenica, da je tužilac Stjepanović Danica, falsifikovala rezultate autopsije i nije dostavila vještacima, nijedan podatak o unutrašnjim povredama, za šta je dokaz izjava samog vještaka.
Taj dokaz je predat tužilaštvu, prije oko godinu dana i bilo je dovoljno vremena da se ispita da li je do toga došlo, nekom greškom ili se radi o namjeri. S obzirom da je jedina reakcija tužilaštva bila to da mi se onemogući pristup i uskrate sve informacije, istina o tome se sama nameće :
OT BIJELJINA JE SERVIS TAJKUNA I PODACI O UBISTVU SU NAMJERNO SAKRIVENI, ODNOSNO FALSIFIKOVANI
To je prvi i osnovni zahtjev, koji iznosim kao zastupnik, majke ubijene djevojčice, da bi se protesti suspendovali, jer je moguće da na njih da odgovor i neko ko nije direktno učestvovao u navodnoj istrazi. Torba bi trebalo i dalje da se nalazi u depou Suda, dok je vještak dr. Busarčević, lako dostupan tužilaštvu, tako da ako za ovih 18 mjeseci nisu ni prstom makli da dođu do odgovora, to ako žele mogu da provjere za manje od 24 sata.
Proteste ću prekinuti tek kada dobijem informaciju o zakazanom razgovoru sa ovlašćenim predstavnikom tužilaštva, koji će dati odgovore na ta dva pitanja, ako ih ima, ili će konstatovati da su to novi dokazi, koje ne mogu da objasne, čime se stiču uslovi za pokretanje istrage.
Istina je kristalno jasna! Ili tužilac namjerno nije poslala podatke, o unutrašnjim povredama ili su oni "slučajno" zagubljeni, krivicom NN lica, ili ih vještaci nisu primjetili. Kakva god da je istina, težina vještačenja je NULA i to tužilaštvo, vrlo dobro zna, jer nikad nisu imali potvrdu da je žica napravila kanal, kroz grudnu žlijezdu, da je probola prsnu kost, te razderala desnu plućnu arteriju i desnu dušnicu...
Lažna izjava portira, zaposlenog u firmi lokalnog tajkuna Bobar Gavrila, je posebna priča. Isti je uklonio sa mjesta zločina, spornu torbu, a veoma je zanimljivo i to da je u to vrijeme švercovana neka roba kamionom, koji je gle čuda imao kvar na rezervoaru, koji je vezan španerom, trakama za vezanje robe. Visina rezervoara odgovara visini rane na tijelu djevojčice, dok je po mišljenju jednog vještaka, predmet koji je ubio dijete, TRAKASTOG oblika...
Koji je razlog bio da istražitelji prikriju postojanje tog kamiona i ne naloze saobraćajnoj policiji da ga zaustave? Da li bi pronašli heroin ili se radilo o švercu oružja, na šta ukazuju najnoviji događaji, još nije kasno da se otkrije.
Tužilac koji želi da otkrije istinu imao bi je za 48 sati ili bi imao nekoliko osoba, optuženih za Teško ubistvo i više krivičnih djela učinjenih u svrhu prikrivanja tog zločina.
Postoji još veliki broj pitanja i dokaznog materijala, ali ako se od strane tužilaštva pokaže dobra volja da rade po zakonu i razgovaraju sa predstavnikom porodice u narednim danima, kada će biti razriješena sva sporna pitanje, protest će biti prekinut. Inače ako se to ne desi, nastaviću da svakodnevno donosim dokaze o kriminalu unutar institucija republike, uključujući i imena krivaca. Nikakva hapšenja, nikakve prijetnje, nikakve kazne me neće pokolebati.
Krivci moraju da znaju jednu činjenicu : U svakom trenutku, imaću uz sebe dokaze o krivičnim djelima i zahtijevam da budem odveden pred nadležno službeno lice. Može to biti i sudija prekršajnog suda, a dužnost i njega i svih koji budu vidjeli dokaze je jasno propisana u ZKP-u, član "Obaveza prijavljivanja krivičnog djela".
Ovaj tekst je upozorenje OT Bijeljina, kao direktno odgovornom za više počinjenih krivičnih djela, dok se sve ostale institucije obavještavaju, samo informativno, uz opasku da se pomenuti član, odnosi na sve njih...
Dakle svi oni koji nisu bili prisutni kada su ubijali djevojčicu i ranije nisu pružili pomoć ubicama, moći će sada da im pomognu. Ko želi moći će i da se pridruži borbi protiv organizovanog kriminala, ali treba imati u vidu činjenicu da je prva osoba koja je to pokušala, načelnik kriminalističke policije g. Teodorović, samo 5 dana kasnije pronadjen mrtav u automobilu. Pošto je odokativno "konstatovan" infarkt, sahranjen je po hitnom postupku bez autopsije.
Drugi i poslednji su iz Specijalnog tužilaštva, a jedini su pomenuli materijalne dokaze koje sam dostavio svima. Odmah je uslijedila prijetnja Milorada Dodiga, ukidanjem. Iako nije bilo nikakvih rezultata u prethodnom periodu, izgleda da je bilo dovoljno to što nije pokrenuta istraga, oko kriminalne grupe tužilaca, jer se o ukidanju više ne govori...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 33

DOKLE SU SPREMNI DA IDU KRIMINALCI IZ VLASTI ???

Korumpirani tuzioci iz OT Bijeljina, su vec odavno sramota za instituciju Tuzilastva i svoje kolege, koje se casno bave svojim poslom, a sada postaju sramota i na drzavnom nivou.

Iako im je osnovna obaveza, gonjenje pocinilaca, krivicnih djela, oni ne samo da to ne cine, nego istima pomazu, (naravno, ako se radi o tajkunima i mafijaskim bosovima) te na sve nacine sprecavaju gradjane da dostave podatke i dokaze o kriminalu.

Bukvalno sve drzavne institucije su obavjestene i dobile dokaze o bezocnom kriminalu korumpiranih tuzilaca, koji su, ne birajuci sredstva, prikrivali, falsifikovali i unistavali dokaze o ubistvu Ivone Bajo.

To sto su ti kriminalci i dalje na slobodi i jos gore, na istim radnim mjestima, je samo dokaz da je korupcija i kriminal, prozela sve organe i ide direktno u vrh vlasti.

Da bi me sprijecili u dostavi materijala i dokaza, angazovana je sudska policija da mi onemoguci pristup tuzilastvu, postajuci tako licna vojska kriminalca Kovacevic Novaka, i izvrsavajuci njegova nezakonita naredjenja na koje on nema pravo. Samo sud moze da mi ogranici pristup nekoj lokaciji ili osobi, odnosno suspenduje pravo predvidjeno zakonom.

Zato sam se tome suprotstavio na taj nacin sto sam direktno pred ulazom predocio svima dokaz o kriminalu i sramoti ove vlasti. Krv jednog nevinog djeteta je na vasim rukama.

Tuzilastvo nece da primi dokaze o ubistvu djeteta i da odgovori na pitanja koja se postavljaju, a sudska policija, čija je duznost, da omoguci gradjaninu ostvarenje prava predvidjenim zakonom i pristup tuzilastvu, me u tome sprecava svojim tjelima, postavljajuci zivu barijeru...

U takvim okolnostima, ostaje mi jedino pravo na samoodbranu i to tako sto cu dokaze predociti svima.

Svaki dan cu da dolazim pred ulaz i predocavam dokaze o kriminalu zaposlenima i prolaznicima.

Tako ce gradjani vidjeti, kakva mafija vlada ovom zemljom.

Nadam se da ce neko napraviti gresku i naloziti moje hapsenje, jer cu tako na sudu pokazati i dokazati, kakvi kriminalci upravljaju tuzilastvom i ubrzati njihov slom i pad sa vlasti, te ih konacno strpati iza resetaka za sva vremena.

A svi oni koji su imali odgovornost i obavezu da te kriminalce uklone sa njihovih pozicija, jos pocetkom 2010 godine, kada su dobili prve dokaze o njihovim zlocinima, snosice odgovornost za saucestvovanje u prikrivanju ubistva...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902 

CLANAK BROJ 32


GOLI KRIMINAL


Svakim danom sve je jasnije i imamo sve više dokaza o tome da je organizovani kriminal, preuzeo poluge vlasti i korumpirani državni službenici, otvoreno, drsko i bezobrazno, brutalno, svakodnevno krše zakon i sprečavaju građane u ostvarenju zakonom predviđenih prava.
Najnoviji primjeri u ovoj godini su prijetnja od strane Milorada Dodiga, ukidanjem, Specijalnom tužilastvu, u vrijeme kada je obrađivana dokumentacija, koju sam dostavio o ubistvu Ivone Bajo i prikrivanju tog zločina od strane korumpiranih tužilaca. Taj zločin se desio na ulazu u firmu njegovog prvog čovjeka u Bijeljini, tajkuna Bobar Gavrila, kada su švercovali "neku" robu, kamionom, bez specifikacije i poslije radnog vremena.
Da li se radi o švercu neke "normalne" robe, narkoticima, ili švercu oružjem, na šta ukazuju najnoviji događaji, u koje je umješan glavni republički tuzilac Barašin, na nadležnima je da ustanove, umjesto da nezakonito prisluškuju građane...
Dakle iako sam prve nove dokaze o ubistvu, predao još prije 18 mjeseci, kako tužilaštvu, tako i svim državnim institucijama, svi se prave nevješti, kao da ti materijali i ne postoje, a kriminalci su nezakonito, naložili Sudskoj policiji da mi spriječi bilo kakav pristup prostorijama tužilaštva, kako ne bih mogao, ne samo predavati nove materijale, nego prije svega, da se izbjegnu odgovori na koje su obavezni zakonom...
Kako je moguće da se dokazi o ubistvu, kriju, falsifikuju, uništavaju, peru, hemijskim sredstvima?
Uhvaćeni sa rukama, krvavim do ramena, korumpirani kriminalci iz drzavnih institucija, jedini izlaz nalaze u nastavku opstrukcije i novim krivičnim djelima, koja svakodnevno čine.
Podsjetiću da je majka ubijene djevojčice, uhapšena pri pokušaju da preda novi materijal glavnom tužiocu, kriminalcu Kovačević Novaku, te osudjena na novčanu kaznu, koja je Rješenjem Okružnog suda kasnije ukinuta, jer su konstatovane nezakonitosti u radu državnih organa.
Iako samo Sud, može pravosnažnim Rješanjem, ograničiti neko pravo predviđeno zakonom, u panici, korumpirani kriminalci su naredili USMENO, Sudskoj policiji, da mi zabrani pristup tužilaštvu, čineći tako od jednog časnog poziva, tjelesnu gardu, najgorih kriminalaca, koji hodaju ovom zemljom.
Kako sam više puta upozorio na to pripadnike Sudske policije, kao i na činjenicu, da ja moram imati primjerak naredbe Suda, u kojoj će biti jasno navedeno, koje se pravo uskraćuje, na koji način i na koji rok, očito je da kriminalci, koji su odgovorni za smrt djeteta imaju svoje pripadnike i u Sudskoj policiji, te samoj vladi.
Gradjanin, koji se poziva na prava predviđena zakonom, dobija upozorenje od policije, da će ako nastavi sa tim, biti uhapšen i protiv njega će se podnijeti prijava, odnosno zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.
Morate dakle biti spremni da pred sudom branite svoja prava i imate hrabrosti, suprotstaviti se mafiji.
Ja nisam htio da odstupim, jer imam povjerenja u važeće zakone, koji su na mojoj strani. Iako sam jednom prilikom i uhapšen, te pritvoren, 3,5 sata, sve je izvedeno tako da postoje elementi da se Zahtjev odbije i nikada ne vidim Sud.
Nekome bi to izgledalo povoljno, no ja to ne želim. Cilj svega je bio da na Sudu dokažem da je jedan bahati korumpirani kriminalac, prekršio zakon, i počinio više krivičnih djela, čemu sam se suprotstavio na miran način.
Postoji pravo, starije od svih drugih prava, a to je pravo na samoodbranu, što je predviđeno i u Krivičnom zakonu u članovima "Nužna odbrana" i "Krajnja nužda".
Na bilo kom mjestu i bilo kome građani republike, imate pravo da se suprotstavite i branite svoja prava, bilo da se radi o pravu na život ili pravu na predaju pravnog sredstva.
Poslije nekoliko dana, kada je takođe onemogućeno da predam materijal uredu glavnog tužioca, napravio sam javni protest sa slikama dokaza o ubistvu, na sebi, pred ulazom u zgradu Suda i tužilaštva.
Policija, koja je došla da interveniše se povukla poslije nekoliko minuta, ostavivši me pred ulazom.
Stajao sam dakle tamo oko 2 sata, sa dokazima o ubistvu na sebi i iako je dužnost tužilaštva da goni počinioce krivičnih djela, a dužnost svakog državnog službenika da prijavi krivično djelo, za koje sazna na bilo koji način, niko nije reagovao.
To je bio samo prvi dan i test, a vjerovatno ću takve scene ponavljati svakondevno, kako bi građani vidjeli da iza ubistva jednog djeteta, stoje državne institucije, prije svega tužilaštvo, kao najmonstruoznija institucija, od kraja drugog svjetskog rata, servis organizovanog kriminala, koja brutalno svakodnevno, gazi i krši zakone, a ima metode rada, koji se najblaže rečeno mogu uporediti sa srednjovjekovnom inkvizicijom.
SLAŽI, SAKRIJ, PREVARI, UNIŠTI, FALSIFIKUJ, UKRADI - TO JE TUŽILAŠTVO I JOŠ MNOGO GORE...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 31


DIKTATURA MAFIJE


Već duže vrijeme obavještavam, državne institucije i medije o neviđenom kriminalu i korupciji u organima vlasti...
Pojam za koji svi znaju "Organizovani kriminal" nije savez Huse, Ilije i Stipe, nego tajkuna, politicara, (poslanika, ministara, predsjednika), tužilaca, policajaca...
A udarna sila organizovanog kriminala, kancer na tijelu države je institucija Tužilaštva, koja je najveća zločinačka organizacija, od Hitlerovog Gestapoa, sa osnovnim zadatkom da bude servis mafije i spriječi procesuiranje najvećih kriminalaca u zemlji. U tome se ide, čak i korak dalje, pa mafijaška sprega uspijeva osloboditi u monstruozne ubice, pod izgovorom da su neuračunljivi, nalaže nezakonita prisluškivanja građana. Za one koji ne znaju : Policija ne može ništa da uradi sa dobijenim podacima, nego jedino Tužilaštvo. Tako je jasno ko je dao nalog za te kriminalne akcije.
Sredstvo ucjene, straha, i mača nad glavom, svima koji se usprotive kriminalcima...
Istovremeno, od februara 2010. dostavljaju se novi dokazi Tužilaštvu, o ubistvu Ivone Bajo i prikrivanju ubistva.
Iako je zakonom jasno propisana obaveza Tužilaštva, po pitanju novih dokaza, pravo građanina da prijavi krivično djelo i obaveza o radu sa strankama, jedina reakcija tužilačke mafije je da po svaku cijenu onemogući ta prava, pristup prostorijama tužilaštva, predaju materijala i bilo kakvu istragu o ubistvu jednog djeteta.
Ja dakle mogu teoretski biti i u zabludi! Možda su zaključci do kojih je porodica došla, na osnovu dokaza koje ima, svi sa logičnim objašnjenjem, te nema ništa nezakonito u radu tužioca, no pitanje je onda, zašto to Tužilaštvo ne objasni, što je takođe obavezno po ZKP-u. Naprotiv, niti je tužilac navela razloge za nesprovođenje istrage, niti je dato bilo kakvo objašnjenja majci o tome kako je njeno dijete izgubilo život. O prikrivanju dokaza da i ne govorim...
Jasno je naravno i zbog čega : Dokazi o ubistvu i prikrivanju ubistva idu direktno na tužioca Stjepanović Danicu, koja je samo puki izvršilac naređenja iz vrha mafijaške vlasti.
Već 15 mjeseci se dakle onemogućava pristup meni kao podnosiocu zahtjeva, dokumenata i obimnog materijala o kriminalu, da to i usmeno detaljno obrazložim Uredu glavnog okružnog zužioca, ta da porodica dobije odgovor o tim temama.
Uvazavajući činjenicu da pojedini pripadnici tužilaštva imaju mnoge obaveze, kao što su sastanci sa švercerima oružja i narkotika, ćaskanje sa tajkunima, ispijanje kafa i surfovanje porno sajtovima, postavlja se pitanje:
Zašto niko nema vremena za ubistvo jednog djeteta???
Ako je Tužilaštvo, radilo sve po zakonu i ima objašnjenja za materijalne dokaze, (podsjećam da je kaiš torbe, koji je djevojčica nosila, presječen i dio je nestao sa lica zemlje, a veći dio ostatka je opran hemijskim sredstvom, da bi se uklonili tragovi ubistva). Takodje su svi podaci ne samo o tome, nego i o unutrašnjim povredama, sakriveni - falsifikovani, i nisu predočeni vještaku, čije se mišljenje "tražilo"
To što su još istog dana po ubistvu istražitelji sakrili postajanje kamiona, koji je pobjego sa mjesta zločina je posebno zanimljivo. Iako su znali za to, nigdje nisu zabelezili, kako ne bi izdali nalog saobraćajnoj policiji da zaustavi i pregleda tovar. Do podataka o tome je došla i porodica, a tužilac se nije zainteresovala da ispita, koju su to robu prevozili, iako nije predočena specifikacija, a "podmetnute" su joj i falsifikovane tahograf trake...
Da li se radilo o švercu narkoticima ili o švercu oružjem, što je specijalnost tužilaštva, sasvim je nebitno.
Činjenica je da su korumpirani pripadnici tužilaštva, (tužilačka mafija) svjesno radili na opstrukciji istrage te uništavali i prikrivali dokaze o ubistvu. Nije zato čudno, što je dat nalog da se po svaku cijenu spriječim da dostavljam materijal i ostvarim sva druga prava predviđena zakonom, jer se radi o dokumentaciji, koja vodi na praktično doživotnu robiju, veliki broj pripadnika organizovanog kriminala.
To što je djevojčica ubijena pred ulazom u firmu, tajkuna Bobar Gavrila, koji je nedavno javno priznao da je u poslednjih godinu dana poslovao zakonito, (prethodnih 15-20, kaze da je nezakonito), koji je težak milione maraka i prvi je čovjek predsjednika Dodog Molorada u Bijeljini, jasno pokazuje, odakle je dosao nalog za prikrivanje ubistva...
Iako donosim jasne dokaze o krivičnim djelima, počev od "Teškog ubistva", pa nadalje, pripadnici Sudske policije su dobili nalog da mi se to onemogući i to zamislite, "USMENO NAREĐENJE" ???
Građani republike! Ja mogu biti narko diler, teoretski i da se protiv mene vodi postupak, ali i tada imam sva prava predviđena zakonom. Svako se smatra nevinim, dok sud ne utvrdi njegovu krivicu, pravosnažnim Rješenjem.
Iako su pokušali da me dovedu u vezu sa bilo kakvim krivičnim djelom, pripadnici tužilačke mafije, kada to nisu uspjeli, daju nalog policiji da mi uskrati zakonom predviđeno pravo. Ističem zbog građana, da samo Sud može ograničiti ili oduzeti neko pravo i Rješenje o tome mora biti dostavljeno građaninu.
Konkretno, mora biti jasno istaknuto, kojoj se osobi ili lokaciji zabranjuje pristup i na koji period.
Bez suda i rješenja, kriminalac Kovačević Novak, je dao sebi pravo koje mu ne pripada, čineći tako krivično djelo "Samovlašće". Sudska policija, se teoretski može pozvati na "Pravnu zabludu", ali im je jasno istaknuto više puta, da nalozi koje dobivaju, moraju biti u okvirima zakona, tako da je jasno i to da je neko iz komandne linije pripadnik organizovanog kriminala. Ko je to saznaćemo na sudu, a to se izbjegava već duže vrijeme.
Iako su me nezakonito spriječili, uhapsili, priveli i pritvorili, bez osnova, niko se nije usudio da podnese zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. Vjerovali ili ne poslije 3,5 sata u pritvoru, pušten sam kući, a da niko nije uzeo nikakvu izjavu od mene o tom događaju. Očito je da kriminalci pokušavaju da prikriju taj događaj, jer bi bilo kakvo suđenje pokazalo, sve nezakonitosti i kriminal, u organima vlasti...
I na kraju za kriminalce, koji to do sada nisu shvatili! Moje pismeno Obavještenje i upozorenje institucijama Republike i medijima, nije bilo blefiranje. Suprotstaviću se svakom budućem nezakomitom, kriminalnom postupku, bilo kog državnog službenika, na miran način i isključivo se pozivajući na zakonske odredbe. Tako će podaci o bahatosti, osionosti, korupciji i kriminalu, pojedinih tužilaca, prije svega i ostalih kriminalaca iz vlasti, neminovno završiti na sudu.
TO ĆE BII POČETAK NJIHOVOG SLOMA! POSLEDNJI DANI NA SLOBODI, PRIJE ZASLUŽENE ZATVORSKE KAZNE...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902