CLANAK 303

No, čak i da sud uvaži vaše argumente i odluči da je za štetu odgovorna RS, to će mi koristiti u već pokrenutim tužbama u Bijeljini i Banjaluci, a podsjećam da ću tokom parnice dokazivati da mi je šteta nanesena na taj način da ste vi lično izvršili ili naložili izvršenje više krivičnih djela sa ciljem da se pomogne zločinačkoj organizaciji koja je prilikom krijumčarenja ubila Ivonu Bajo.


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 039976 12 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi: 1)

DANKO BOROVČANIN (NAČELNIK SUDSKE POLICIJE)
NEZNANIH JUNAKA 5/26 / 76300 BIJELJINA

Tuženi: 2)

NOVAK KOVAČEVIĆ (GLAVNI OKRUŽNI TUŽILAC)
OT BIJELJINA / VUKA KARADŽIĆA 3 / 76300 BIJELJINA

Vrijednost spora:

30000 KM


PRIJEDLOG

na osnovu ZOPP-u :
Medijacija i sudska nagodba Član 86.
(1) Najkasnije na pripremnom ročištu, sud može, ukoliko ocijeni da je to svrsishodno s obzirom na prirodu spora i druge okolnosti, predložiti strankama da spor riješe u postupku medijacije, kako je predviđeno posebnim zakonom.
(2) Takav prijedlog mogu staviti i stranke sporazumno do zaključenja glavne rasprave. Član 87.
Stranke mogu zaključiti nagodbu o predmetu spora u toku cijelog postupka (sudska nagodba).

Ovaj prijedlog po gore navedenom predmetu dostavljam samo tuženima i predlažem dogovor.
Spreman sam da povučem tužbu i to pismeno potvrdim ukoliko tuženi daju objašnjenje i odgovore na neka pitanja te daju doprinos u borbi protiv organizovanog kriminala.
Rok za prihvatanje ponude je 15.03.2013. a mogu je po volji prihvatiti obojica tuženih, jedan od njih ili u tu svrhu opunomoćiti drugu osobu, te me do tog datuma pozvati na dole navedeni broj telefona.
Eventualna lokacija razgovora je isključivo neko javno mjesto u Bijeljini, a nikako službene prostorije u kojima ste zaposleni, s obzirom da vas u tužbi tretiram kao građane a ne kao državne službenike.
Vaše je pravo naravno da se pozivate na to, ali s obzirom da ne postoji nijedan dokument nijednog organa, kojima mi se bilo koje pravo suspenduje, ja ću zastupati i dokazivati tezu da su sve vaše radnje bile privatne i za račun trećih lica.
Suštinski postoji samo dokaz i lično priznanje tuženog Borovčanin Danka da je dobio usmenu naredbu, što je u suprotnosti sa mojim pravima iz Ustava i ZOOUP-u.
S obzirom da ne postoji niti dokument niti bilo čija potvrda iz tužilaštva da je izdao takvu naredbu, formalno pravno ona i ne postoji, a izmislio ju je tuženi Borovčanin bez znanja drugog tuženog.
Ukoliko moja ponuda ne bude prihvaćena o tome ću obavjestiti sud i predati kopiju ovog dokumenta.
Takođe ako tuženi Borovčanin ne dokaže da je dobio naredbu ili dostavi izjavu drugog tuženog, tražiću od suda da primjeni obavezu iz ZOKP-ku o obavezi prijavljivanja više krivičnih djela, te da se pokrene krivični postupak prema njemu.
Očito je da ne postoji uporište u zakonima za radnje koje ste izvršili, a tuženi Kovačević je osim navedenog člana (Glavni tužilac, zamjenici glavnih tužilaca i tužioci ne mogu biti pozvani na krivicnu ni gradansko-pravnu odgovornost ni za jedno djelo ucinjeno u vršenju službe.) dužan da poštuje i član (U okviru svojih nadležnosti, tužilaštva štite ostvarivanje ljudskih prava i gradanskih sloboda garantovanih Ustavima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, kao i prava i interese pravnih lica u skladu sa zakonom, te obezbjeduju ustavnost i zakonitost.), a na njega se odnosi i stav 2 člana 87 ZOVSITV-u.
Posjedovanje imuniteta neće spriječiti ili odgoditi istragu u krivičnom ili građanskom postupku koja se o nekoj stvari u skladu sa zakonom vodi protiv sudije ili tužioca.
Podsjećam vas da je zbog mnogo banalnijih stvari primjenjen taj član prema Milić Dijani, iako je očito sve bilo na osnovu lažne izjave građanke.
No, čak i da sud uvaži vaše argumente i odluči da je za štetu odgovorna RS, to će mi koristiti u već pokrenutim tužbama u Bijeljini i Banjaluci, a podsjećam da ću tokom parnice dokazivati da mi je šteta nanesena na taj način da ste vi lično izvršili ili naložili izvršenje više krivičnih djela sa ciljem da se pomogne zločinačkoj organizaciji koja je prilikom krijumčarenja ubila Ivonu Bajo.
Naravno da ću sve upotrijebiti i u krivičnim postupcima koje vode kako domaći tako i strani istražni organi i Interpol. RS sasvim sigurno neće biti krivično gonjena niti robijati za ta krivična djela...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK 302

Fotografija mjesta zločina načinjena od strane istražitelja, pokazuje da postoji više krvavih tragova prije mjesta gdje je djevojčica "pala" odnosno gdje je pronađena. Zaključak je da se radilo o švercu vrijedne robe, te su vozači pobjegli poslije tragedije kako bi se prikrilo i ubistvo i krijumčarenje.

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

Na osnovu ZOKP-u, član "Obustava istrage" stav:
(3) Tužilac, u slučajevima iz stava 1. ovog člana može ponovo otvoriti istragu ako se dobiju nove činjenice i okolnosti koje ukazuju da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni učinio krivično djelo.
podnosim u svojstvu punomoćnika oštećene Budimke Bollin Bajo

ZAHTIJEV ZA OTVARANJE ISTRAGE
PO PREDMETU KTA-596/09

Obavještavam vas da sam došao do više podataka, odnosno dokaza koji nisu bili uključeni u istražne radnje poslije tragične smrti Ivone Bajo, a ukazuju da je do smrtonosne povrede došlo djelovanjem oštrog metalnog predmeta, oblika lenjira, koji se kretao velikom brzinom! Navodim najznačanije argumente za tu tvrdnju:
1) TORBA IVONE BAJO !
Na disku koji je prilog ovog dokumenta nalazi se fotografija pomenutog materijalnog dokaza. Vidljivo je da je kaiš presječen dvostruko, dio nedostaje, (nije pronađen na licu mjesta, a ne postoji u popisu stvari), dok je veći dio ostatka izmjenjene boje, što asocira da je opran jakim hemijskim sredstvom.
2) RAZGOVOR SA PORTIROM !
Audio snimak razgovora, koji sam obavio u svojstvu zastupnika majke Ivone Bajo, pokazuje da je Sofrenić Blagiša, uklonio materijalni dokaz pod brojem 1, sa mjesta zločina, što je uzrokovalo da ga istražitelji ne zateknu i ne uvrste u istražne radnje.
3) RAZGOVOR SA TRASOLOGOM !
IZJAVA VJESTAKA
Audio zapis razgovora sa vještakom Busarčević Miroslavom, koji ističe da je prilikom rada imao predstavu samo o površinskoj rani, a o više unutrašnjih povreda nije znao ništa
Svi ovi digitalni dokazi se nalaze na disku, a do njih se došlo nakon odluke o nesprovođenju istrage, te s obzirom da ne postoji nijedan dokument u spisu u kome se ne samo objašnjava, nego i ne pominje stanje torbe, uklanjanje torbe i mišljenje vještaka o uzroku unutrašnjih povreda, to su ovi dokazi nesporno novi.
Dvostruko presjecanje kaiša širokog bar 3 centimetra i to ukoso, pokazuje da se radilo o širem tankom metalnom predmetu, kakav nije pronađen na licu mjesta. Nijedan vještak tužilaštva, nije izneo mišljenje da je kaiš presječen žicom sa korpe, odnosno oni o tome citiram, NEMAJU POJMA, a vještak Blazanović Anto, koga je konsultovala porodica, smatra da je predmet uzročnik širine do 25 mm a debljine 1-5 mm.
Ovo mišljenje je ranije već dostavljeno u štampanom obliku a sada se prilažu sva vještačenje skenirana u digitalnom obliku na disku. Poznato je da tužilaštvo ima sve ove dokumente vještaka i može koristiti i njih za analizu...
Poslije tri nesporno nova elementa nastavljem sa nekoliko činjenica sadržanih u spisu, na koje uslijed nepoznavanja kompletnog stanja nije uopšte ili nije dovoljno posvećena pažnja.
4) U izjavi datoj MUP-u 28.07.2009. portir Sofrenić kaže da je prilazeći djevojčici vidio više tragova krvi na asvaltu, što znači da je do krvarenja i povrede došlo prije pada na asvalt. Nadalje na jasno postavljeno pitanje kaže da nema više ništa bitno.
Uz podsjećanje da se tada uopšte nije znalo za postojanje kamiona koji je dovezao NEKU robu i pobjegao prije dolaska policije, ističem da je u izjavi datoj tužiocu 10.08.2009. na dnu predzadnje strane rekao da je o tome obavjestio policiju prilikom prve izjave, što znači da ili svjedok laže ili neko iz policije namjerno nije htio to da unese kako bi zauvjek ostalo sakriveno.
5) Svjedoci vozači Kešmer Mirsad, (na dnu strane 4) izjavljuje da su dovezli 4 paketa robe na paletama, a Moco Nedžad kaže, (pri vrhu strane 5) da se radi o 3-4 paketa.
Naprotiv direktor Lazarević Zlatan, (pri dnu strane 3) tvrdi da je ujutru magacioner raspakovao samo PAKET !!!???
Zaključak je da se radilo o švercu vrijedne robe, te su vozači pobjegli poslije tragedije kako bi se prikrilo i ubistvo i krijumčarenje. Izjave svih svjedoka su na disku.
6) Fotografija mjesta zločina načinjena od strane istražitelja, pokazuje da postoji više krvavih tragova prije mjesta gdje je djevojčica "pala" odnosno gdje je pronađena.
7) Tahograf trake vozača pokazuju da su poslije odlaska iz Bijeljine vozili u dva navrata od po 60 i 80 minuta, dok po izjavama istih prešli su put ka Brčkom, Pelagićevu i Odžaku, te se vratili na kraju u Sarajevo. Kako je to distanca od oko 335 km, a pređena za 140 minuta, proizilazi da su vozili brzinom 140/h, što je nemoguće i znači još jednu laž...
Podsjećam da su kamion dovezli tehnički neispravan, rezarvoara nešpanovanog trakama pod opterećenjem od 3000 kg, što je moglo da pukne prilikom skretanja, a tragovi krvi počinju upravo na mjestu ukrštanja sa biciklom djevojčice.
8) Poslednji agrument na koji ukazujem su fotografije unutrašnjih povreda, a jedna od njih je Probod kosti. Na slici se jasno vidi da se radi o probodu oblika kanala kroz koji jedva prolazi skalpel jer je izuzetno uzak, mnogo uži od prečnika žice koji iznosi 3 mm.
Materijal koji imam je izuzetno obiman, a ovo je samo dio. Osim već navedenih na disku se nalaze i tekstualni dokumenti u formi web stranice
KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO
(detaljno obrazloženo krijumčerenje i bjegstvo kamiona) te
ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA
(postoji i video zapis) u kome su snimci mjesta zločina, mjerenje žice i fotosi proboda unutrašnjih organa iz kojih se vidi da povrede nije mogla nanijeti žica, te da su ti snimci kao i sve ostalo uklonjeni sa namjerom da se ubistvo prikrije.
Na sve ovo dodajem da je narko mafija od 2008 prala novac transakcijama preko Bobar banke istog vlasnika kao i firme Univerzal na čijem je ulazu došlo do ubistva, a pomenute uplate u vrijednosti od 4,3 miliona KM otkrivene su 25.02.2012. poslije čega se vlasnik banke povlači iz političke trke za načelnika grada Bijeljina, a meni se od strane sudske policije ne dozvoljava pristup tužilaštvu.
OPRANI NOVAC OD KOKAINA NADJEN U BOBAR BANCI U BIJELJINI
S obzirom da sam osim više od 100 puta verbalnog sprečavanja i hapšen te mi je 4 puta suđeno u prekršajnom sudu zbog formalno neizvršavanja neredbe ovlaštenog lica, a u stvarnosti me sprečavaju da podnesem prijavu, jasno je da po naredbi iz vraha vlasti, (Milorad Dodik i njegova banda) štite tajkunsku mafijašku mrežu Darka Šarića u BIH.
Ovaj zahtjev će osim lokalnom tužilaštvu biti dostavljen i na neke druge adrese u zemlji, a takođe i izvane zemlje!

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK 301

To što me predstavljete kao ludaka u svojim zabilješkama me uopšte ne dotiče i čak to shvatam kao kompliment, jer znači da su oni koji su to pisali takve kukavice, bez časti i morala da se ne bi usudili suprotstaviti nasilju mafije dok se ne bi dobro napili ili nafiksali...

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI
SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE

Na osnovu člana 205 Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti (ZOO)
(1) Svako ima pravo zahtijevati od suda ili drugoga nadležnog organa da naredi prestanak radnje kojom se povređuje pravo njegove ličnosti.
(2) Sud odnosno drugi nadležni organ može narediti prestanak radnje pod prijetnjom plaćanja izvjesnog novčanog iznosa, određene ukupno ili po jedinici vremena u korist povrijeđenog.
zahtijevam da OT Bijeljina i Sudska policija RS, prekinu sa svim oblicima diskriminacije prema meni, a koji se u kontinuitetu sprovode preko 3 godine, što je vidljivo iz službenih zabilješki pripadnika sudske policije.
U 27 zabilješki koje sam nedavno dobio na lični zahtijev vidljivo je da još od marta 2010-te postoji takav tretman, zvanično zabeležen, a u stvarnosti traje od kraja 2009.
Dokumenti sadrže obilje podataka koje ću znati da iskoristim, ukoliko bude potrebno, jer su toliko važni da ostavljaju u sjenci pojedinačne lažne prikaze nekih policajaca.
Kako je taj tretman neustavan i nezakonit, smišljen je plan da se predstavim kao ludak pod uticajem narkotika, za šta odgovornost snosi komanda sudske policije. To je smišljeno plasirana laž, kao i to da se posebne mjere primjenjuju zato što u julu 2010 nisam htio da napustim prostorije OT Bijeljina.
Prava istina je da sam još početkom februara 2010-te, predao materijalni dokaz ubistva, te zatražio pismeno objašnjenje o tome kao i sve podatke: Kako je i kada došlo do presjecanja kaiša, gdje je nestao dio, zašto je skinuta originalna boja, te ko je torbu uklonio sa mjesta zločina ???
Umjesto da rade po zakonu i daju objašnjenje, (ako ga ima) državni službenici) tretiraju porodicu ubijenog djeteta kao stoku, tjerajući ih iz zgrade i prikrivajući fotografije obdukcije naredne dvije i po godine.
To je naravno samo dio, jer postoje i drugi dokazi prikrivanja ubistva i krijumčarenja, osim ovog prvog, starog sada već tri godine. Više puta sam isticao da ne želim ijednom policajcu neprijatnost i krivičnu odgovornost za krivična djela koja vrši sprečavajući me u ostvarenju zakonom garantovanih prava i pomažući mafiji da ostane nekažnjena.
Nemam interesa ni da krivično odgovaraju pripadnici komande, tužioci ili sudije koji su učestvovali u otimanju prava ili legalizaciji tih fašističkih metoda, jer su za ubistvo i sabotiranje istrage odgovorni mafijaški bosovi na višim pozicijama, a prije svega Milorad Dodik.
Znajući to, već duže vrijeme sam pisao i javno govorio, da ću tog kriminalca, diktatora i tiranina srušiti sa vlasti, a onda će sami pasti i svi odgovorni za ubistvo i krijumčarenje. Sada više neću pominjati rušenje, jer je on već gotov i samo je pitanje trenutka kada će završiti iza rešetaka, što zavisi od dužine trajanja nekih operativnih radnji koje su u toku prije svega izvan zemlje, a djelimično i ovde, o čemu naravno neću iznositi detalje.
Vjerovatno je poznato da sam sudu dostavio uz dokaze neke od audio snimaka koje pravim još od jula 2009-te, a konkretno vezano za laži jednog sudskog policajca, koji je pomislio da može izigravati siledžiju te na samo spriječiti ulazak i predaju dokumenta, nego ga gužvati i baciti u otpad.
Naravno da dok je pisao zabilješku nije znao da postoji snimak, kao što ni svi ostali to nisu znali, a svi snimci su već umnoženi i poslati istražnim organima izvan zemlje.
Dakle, svi koji budu pozvani kao svjedoci na sudu i pokušaju nešto da slažu kao što su navikli, neka dobro promisle šta će da rade kada padne Dodikov mafijaški režim, te budu objašnjavali razloge za svoje fašističke metode i laži pred sudom, kojih je već bilo...
To što me predstavljete kao ludaka u svojim zabilješkama me uopšte ne dotiče i čak to shvatam kao kompliment, jer znači da su oni koji su to pisali takve kukavice, bez časti i morala da se ne bi usudili suprotstaviti nasilju mafije dok se ne bi dobro napili ili nafiksali. Nije to dakle ono što mi smeta, nego što je usmjereno na prikrivanje ubistva.
Vidljivo je da za 3 godine i mase zabilješki niko nije smio, (jer im je zabranjeno) niti da pomene postojanje materijalnog dokaza, torbe čiju su sliku vidjeli, a sada već postoje primjerci zaplijenjeni od strane MUP-a i kopije u sudu.
Zašto gospodo iz sudske policije niste dali objašnjenje za to, zašto prikrivate dokaze ubistva?
Umjesto toga zamjenik načelnika me još prije 3 godine opisuje kao ludaka.
Prije nego što i pomislite reći da niste nadležni za to nego nadležni tužilac, podsjećam prije svega da svi imate obavezu prijavljivanja krivičnog djela za koje saznate na bilo koji način.
Suđenja koja ste mi napakovali svojim lažima u prekršajnom sudu su dokaz koji mi je trebao za bezakonje i kriminal sudske policije i to bez ikakve pismene neredbe, što je obavezno i po članu 16 Ustava RS i ZOUP-u:

Načelo saslušanja stranke
Pre donošenja rešenja stranci se mora pružiti mogućnost da se izjasni o činjenicama i okolnostima koje su važne za donošenje rešenja.
2. Oblik i sastavni delovi rešenja
Rešenje se donosi pismeno, izuzetno, u slučajevima predviđenim ovim zakonom ili drugim propisima, rešenje se može doneti i usmeno. Kad se rešenje saopšti usmeno, mora se izdati u pismenom obliku, osim ako je zakonom ili drugim propisom drukčije određeno. Pismeno izrađeno rešenje mora potpuno da odgovara rešenju koje je usmeno saopšteno. Rešenje se mora dostaviti stranci u originalu ili u overenom prepisu.

Naprotiv, iako sam pismeno zahtijevao primjerak navodne naredbe, za šta imam dokaze i već predate sudu, ne samo da to nije učinjeno nego se u 4 sudska postupka prekršajnog suda ta neradba mijenja i prepravlja, sve većim lažima uključujući i načelnika lično dok na kraju poslednji svjedok u decembru 2012-te laže po naređenju da te naredbe u stvari i nema nego imaju naredbu da me puste pošto kao obavjeste tužilaštvo.
Očekujući takve laži još ranije sam tražio zabilješke, a naravno iz sigurnosti snimao sve razgovore, no s obzirom da je u više zabilješki opisana ta naredba o zabrani, moguće je da će taj svjedok lažljivac i krivično odgovarati.
Ne zato što ja to želim, nego su već pokrenuti procesi u kojima su ti podaci sastavni dio, a biće zanimljivo saznati da li je laganje pred sudom lični izbor policajaca ili je posljedica nečije naredbe.
Što se mene tiče sva odgovornost je na komandi za sve laži i krivična djela policajaca, a podsjećam da osim dokumenata sudske policije, da primjenjuje diskriminaciju i fašizam, (koja su takođe već izvan zemlje), ne postoji nijedan dokument da je bilo ko iz vlade, suda, tužilaštva ili više komande izdao takvu naredbu.
Formalno pravno ta naredba i ne postoji, a izmislili su je pripadnici komande sa ciljem da pomognu ubicama.
Da gospodo! Niste kao nadležni za objašnjenje u vezi materijalnog dokaza kojim vam mašem ispred očiju, a nadležni ste da postavljate dijegnoze nečijeg psihičkog stanja. Dakle to što majka ubijenog djeteta želi odgovore, (a ja je zastupam) što traži dokumente i fotografije navodno zatvorenog nesrećnog slučaja, a na šta ima garantovano pravo, vi smatrate za psihički poremećaj. Proglasili ste prolivanje krvi osmogodišnjeg djeteta za državnu tajnu, blokirate svaku infornaciju i predaju dokaza na zakonom propisani način a insistiranje na poštovanju prava predstavljte kao ludilo.
E pa počnite da smišljate izgovor za sud, zašto ste 3 godine pomagali zataškavanje ubistva i krijumčarenja.
Da li ste članovi kriminalne grupe ili vas je nazvao mafijaški bos, onako kako poziva vlasnike medija i u svom maniru psovača, neredio da prikrivate zločine, njegove bande.
Dodikov mafijaški brod nezadrživo tone, a vi odaberite hoćete li ostati na njemu ili početi da radite po zakonu.
Da se nastavlja sa prikrivanjem kriminalaca i ubica pokazuje i moj zahtijev za informacije o MOJIM prijavama protiv portira i pravnog lica Univerzal predatih prije 32, odnosno 26 mjeseci. Predao sam ga 08.01.2013. i ako ne dobijem podatke o tome do suđenja 11.03.2013. tražiću sudsku naredbu i krivičnu odgovornost, te nadoknadu štete od odgovornih.
Što se tiče daljih mojih postupaka, svaki naredni dokument ću insistirati da predam na način dostojan čovjeka te da dobijem sve podatke koje sam tražio i odgovore tužioca o dokazima koji ukazuju na ubistvo.
Siguran sam da je svima sada jasno da me ne možete uplaštiti na na koji način, i da ću odgovorne za ubistvo smjestiti iza rešetaka. Da li ću umjesto nadležnom tužiocu, dokaze opet prezentovati prolaznicima, još ćemo da vidimo, ali prije toga imam druge metode. Ako se opet usudite da mi zabranite ulazak, pozvaću jedan službeni telefonski broj, a onda krivci nek budu spremni za posljedice. I to je naravno samo prva faza u završnoj operaciji razbijanja mafijaškog režima, a svaki dokument i vaš eventualni nazakoniti postupak biće korišten u istrazi.
Prava garantovana zakonom su moja i svako ko mi to otima, sa pozadinom u kome je ubistvo, je kriminalac i tako ću i da ga tretiram. Svi koji nastave da podržavaju Dodikovu mafiju, neka znaju da će podaci koje prikupljam biti korišteni na suđenju njima kao pripadnika zločinačke organizacije...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902