ČLANAK 600

Da su prijavljene osobe lagale ne samo policiju, nego su koristeći povlašteni položaj koji imaju obmanuli i sud, lažno se zaklanjajući iza OT Bijeljina kao organa, dokaz je dokument IT-44/15 od 12.01.2016. u kome najviši republički tužilački organ nedvosmisleno i jasno saopštava da je u predmetu po prijavi protiv mene za “ugrožavanje sigurnosti” iz OT Bijeljina službeno postupao isključivo i samo okružni tužilac Šabić Muris.


VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

DISCIPLINSKI PREKRŠAJI VIŠE LICA

Pripadnici OT Bijeljina, (Debeljević Milorad, Gruhonjić Muhamed, Stjepanović Danica i Kovačević Novak) su da bi prikrili svoje nebrojene kriminalne radnje odlučili da me lažno prijave za ugrožavanje sigurnosti i to su lično učinili Gruhonjić i Debeljević u svojstvu građana 19.03.2010. kako to ne bi izgledalo kao njihova osveta za krivične prijave koje sam ranije podneo protiv njih.
Pošto su isti na pozicije sa koje blokiraju svaku istragu kad požele a time i protiv sebe, zbog lažne prijave, preostalo mi je da njihovu odgovornost, (nematerijalnu štetu zbog povrede ugleda i časti i klevete) dokazujem u parničnom postupku što nisu očekivali.
Tada koriste svoje veze i uticaj te svoje privatne kriminalne radnje predstavljaju kao službene, odnosno u odgovorima na moje tužbe iz 2011-te i 2013-te. ističu prigovor "nedostatka pasivne legitimacije” te se pozivaju na član 30 ZOT-a, ne dostavljajući nijedan dokaz za to a Debeljević Milorad čak tvrdi da je sve izmišljeno (lažno) i što je najbitnije priznaje da nikada nije službeno postupao.
Ovde je naravno odgovornost i na sudijama koji su presuđivali da su u pitanju službene radnje ne poštujući ZOO, član “Osnovi odgovornosti” koji nalaže da tuženi moraju dokazati svoju tvrdnju o službenom postupanju.
No da su prijavljene osobe lagale ne samo policiju, nego su koristeći povlašteni položaj koji imaju obmanuli i sud, lažno se zaklanjajući iza OT Bijeljina kao organa, dokaz je dokument IT-44/15 od 12.01.2016. u kome najviši republički tužilački organ nedvosmisleno i jasno saopštava da je u predmetu po prijavi protiv mene za “ugrožavanje sigurnosti” iz OT Bijeljina službeno postupao isključivo i samo okružni tužilac Šabić Muris.
Pitanje koje sam postavio vezano za OT Doboj je bilo taktičko skretanje pažnje jer mi je to sasvim nebitno a oko 2 godine ranije sam postavljao pitanje vezano samo za OT Bijeljina sa mnogo otvorenijim ciljem na koje mi nikada nije odgovoreno zbog zaštite krivaca.
NAVEDENA LICA SU SE DAKLE U PRIVATNOJ PARNICI LAŽNO POZVALA NA SLUŽBENE RADNJE KAKO BI IZBJEGLI ODGOVORNOST ČIME SU NANIJELI ŠTETU UGLEDU INSTITUCIJE TUŽILAŠTVA U KOJOJ SU ZAPOSLENI

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 598

Republika Srpska, krade milijarde evra preko banaka koje kontroliše a što ne opljačka u trezoru, pošalje specijalnu policiju sa vatrenim oružjem u drumsku pljačku. RS, pere novac narko mafije, krijumčari narkotike i oružje, lažno optužuje građane, otima im prava primjenjujući fašističke metode, likvidira nepodobne građane dizanjem u vazduh, ubija ih bezbol palicama kada optuže njenog predsjednika, prikriva dokaze ubistva osmogodišnje djevojčice, da bi nastavila nesmetano sa svakodnevnim aktivnostima. Inspektori diluju naarkotike, bave se zelenašenjem, transakcije finansijskog kriminala se vrše preko računara iz suda u RS. Bezočno lažu okružni tužioci, laže MUP, sudska policija, sudije, falsifikuju se dokumenti, činjenice, izjave svjedoka, odgovori stranaka, krše se zakonske odredbe, gaze ljudska prava i kako bi sve ovo moglo nekome da nanese bilo kakvu štetu, pita se i čudom čudi ovde tužena RS ???


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 056780 14 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA

Vrijednost spora:

1000000 (jedan milion) KM


ŽALBA NA PRESUDU OSNOVNOG SUDA

PRESUDA U PREDMETU 80 0 P 056780 14 P JE NAPISANA "PO DUŽNOSTI" U "NUŽNOJ ODBRANI" MAFIJAŠKOG FAŠISTIČKOG REŽIMA OD INTELEKTUALNO SUPERIORNIJEG NEPRIJATELJA A KOMPLETNO OBRAZLOŽENJE JE SAČINJENO UNAPRIJED POD UTICAJEM "VIŠE SILE"... A O (NE)RADU TUŽILAČKE I PRAVOSUDNE MAFIJE SVE JE REKAO GLAVNI REPUBLIČKI TUŽILAC RIJEČIMA DA "ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA NEMA POLITIČKE VOLJE". TO NEDVOSMISLENO ZNAČI DA IZMEĐU DRŽAVE I MAFIJE STOJI ZNAK JEDNAKOSTI I KONKRETNO SUDIJE NE RADE U INTERESU DRŽAVE U SKLADU SA ZAKONIMA NEGO PREMA ŽELJI I VOLJI ŠEFOVA MAFIJE KOJOJ SLUŽE...
UVOD:
KAKO JE DOŠLO DO DVOSTRUKOG PRESJECANJA KAIŠA NA TORBI SKINUTOJ SA SMRTNO RANJENE DJEVOJČICE IVONE BAJO 23.07.2009. GDJE JE NESTAO DIO I ZAŠTO JE OSTATAK KAIŠA OPRAN JAKIM HEMIJSKIM SREDSTVOM ???
Pitanje sam postavio pismeno u skladu sa ZOSPI-a 11.02.2010. i s obzirom da su kriminalci iz OT Bijeljina i MUP-a u sadejstvu sa saučesnicima iz Bobar grupe smišljeno uklonili taj dokaz kako bi ubistvo predstavili kao samopovređivanje oni nemaju odgovor godinama i sve kriminalne, diskriminatorske, fašističke radnje koje su tema tužbe i koje sam dokazao su posljedica prikrivanja tog zločina. Danica Stjepanović je odgovorno lice i saučesnik u prikrivanjui ubistva, tokom 2010-te bila pod istragom specijalnog tužilaštva u predmetu KTA-ST-122/10 i na sve načine je uz pomoć saučesnika kriminalaca iz OT Bijeljina sprečavala otkrivanje istine o materijalnom dokazu ubistva. Naredba o nesprovođenju istrage pod tim brojem je dokaz u ovoj parnici gdje specijalni tužilac Mahmut Švraka prenosi moj opis, citiram:
"Zdenko Bajo navodi da je materijalni dokaz, odnosno torbu koju je na sebi imala ubijena djevojčica, presječenog kaiša sa dijelom koji nedostaje, tužilac Stjepanović Danica ili neko drugi oprala jakim hemijskim sredstvom, kako bi se uklonili svi tragovi koji ukazuju na ubistvo, te nije prihvatila rezultate autopsije i konstatacije patologa, naloživši nova vještačenja, masakrirajući podatke sa autopsije, te pokušavajući obmanuti stručnjake, istima dostavila radi vještačenja samo slike površinske povrede, dok o unutrašnjim povredama, koje su po podnosiocu prijave, dovele do smrtnog ishoda nije obavijestila, niti upoznala vještaka."
A odluku obrazlaže riječima: "Zbog svega prethodno navedenog, obzirom da ovom tužilašvu nije dostavljen niti jedan materijalni dokaz koji bi u odredenoj mjeri potvrdio navode iznesene u prijavi, to je tužilac donio odluku da se istrage neće sprovoditi, jer ne postoje dokazi koji bi upućivali na postojanje osnova sumnje da je od strane prijavljenih lica učinjeno krivično djelo na način kako je to podnosilac prijave naveo."
Dakle potpuno su jasni motivi kriminalaca iz OT Bijeljina da svim srodnicima ubijene djevojčice zabrane pristup i tako spriječe da dokazi njihovih nedjela dođu u ruke porodice a potom i pred specijalno tužilaštvo. U ovom postupku sam dokazao da je sve navedeno istina a osoba Vakičić Željka je pokazala da je saučesnik u prikrivanju tog ubistva jer je odbijala prihvatiti fotografiju materijalnog dokaza "dječjeg ruksaka" i druge dokaze prikrivanja zločina na pripremnom ročištu a potom je odbila i fizički dokaz sa zapisnikom Osnovnog suda na kome su konstatovana oštećenja. No predvidjevši to predložio sam spis prekršajnog suda 80 1 Pr 007070 12 Pr koji sadrži fotokopije plakata načinjene od strane CJB Bijeljina pošto sam uhapšen i isti su mi oduzeti dana 05.09.2012. (prilog "Plakati"). To je dakle dio dokaza usvojenih o ovom predmetu a prilažem i "Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)" koji je osoba Vakičić odbila pod lažnim izgovorom da se dokazi mogu predlagati samo do pripremnog ročišta. Nevezano za to hoće li ova žalba biti usvojena ili ne upozoravam sudsko vijeće na isti način kako sam upozorio na glavnoj raspravi 06.10.2015.
"Na predhodnom ročištu istakao sam činjenicu da u službenoj zabilješci OT Bijeljina IT-3/10 ne postoji nijedna riječ objašnjenja za više krivičnih djela koje sam ja podnosio ili imao namjeru da podnesem u čemu sam sprečavan. Ovom prilikom potenciram da ne postoji nijedna riječ objašnjenja o oštećenju tuđe stvari koja je moje privatno vlasništvo, te pozivam predstavnika tužene ili sud da me demantuju u ovom ako imaju argumente prije nego što dalje nastavim. S obzirom da ne postoji ništa vezano za krivično djelo oštećenje tuđe stvari pozivam se ponovo na čl. 81. i tražim od suda da prihvati kao dokaz materijalni predmet. Nevezano za to da li će sud prihvatiti ovaj dokaz, sud je obavezan prema ZKP-u čl. "Obaveza prijavljivanja krivičnog djela" da prijavi krivično djelo, osim već navedenog člana i "nesavjestan rad u službi" te "zloupotreba službenog položaja" a vezano za usvojeni dokaz specijalnog tužilaštva Kta-St-122/10 u kome se navodi da se istraga protiv Stjepanović Danice neće sprovoditi zato što nisu dostavljeni dokazi da je ovaj materijalni dokaz (dječiji ruksak) oštećen na način kako sam to opisao. Ukoliko to postupajuća sudija ne učini izvršiće krivično djelo KZ RS čl. 8. stav 2.- nečinjenjem."
Kriminalci iz OT Bijeljina su smišljeno prikrili ubistvo. Osoba Vakičić je pokazala da im je saučesnik a na sudskom vijeću pošto su upozoreni, je izbor da li će postupati u skladu sa zakonom ili će sa priključiti pripadnicima zločinačke organizacije a što ću u slučaju nastavka dalje pravne borbe pred višim sudovima posebno naglasiti.
Republika Srpska, krade milijarde evra preko banaka koje kontroliše, (prilog "Obavjest od SIPA 25.03.2016.") a što ne opljačka u trezoru, pošalje specijalnu policiju sa vatrenim oružjem u drumsku pljačku. RS, pere novac narko mafije, krijumčari narkotike i oružje, lažno optužuje građane, otima im prava primjenjujući fašističke metode, likvidira nepodobne građane dizanjem u vazduh, ubija ih bezbol palicama kada optuže njenog predsjednika, prikriva dokaze ubistva osmogodišnje djevojčice, da bi nastavila nesmetano sa svakodnevnim aktivnostima. Inspektori diluju naarkotike, bave se zelenašenjem, transakcije finansijskog kriminala se vrše preko računara iz suda u RS. Bezočno lažu okružni tužioci, laže MUP, sudska policija, sudije, falsifikuju se dokumenti, činjenice, izjave svjedoka, odgovori stranaka, krše se zakonske odredbe, gaze ljudska prava, (a što sam sa lakoćom dokazao u ovom postupku) i kako bi sve ovo moglo nekome da nanese bilo kakvu štetu, pita se i čudom čudi ovde tužena RS ???
PRESUDA SE OVOM ŽALBOM POBIJA U CJELINI, ZBOG POVREDE ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA, POGREŠNO I NEPOTPUNO UTVRĐENOG ČINJENIČNOG STANJA TE POGREŠNE PRIMJENE MATERIJALNOG PRAVA, VEZANO ZA ČLANOVE 208 - 211 ZOPP, ŠTO ĆE BITI OBRAZLOŽENO U TEKSTU ŽALBE!
Predlažem shodno ZPP-u, član 224. stavovi, Drugostepeni sud može u sjednici vijeća ili na osnovu održane rasprave: 3) ukinuti prvostepenu presudu i uputiti predmet prvostepenom sudu na ponovno suđenje; i 5) preinačiti prvostepenu presudu, da se zbog povreda odredaba postupka, primjeni stav 3 i predmet vrati na postupanje sudiji koji nije bio akter nijednog od predmeta koji su bili dokaz u ovom postupku ili da se primjeni stav 5 te tužba usvoji u cjelosti. U svakom slučaju predlažem da se donese Rješenje kojim se odmah i hitno prihvata tužbeni zahtjev na osnovu člana „Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti (ZOO) "Naređuje se tuženoj RS da prestane sa radnjama kojom se povređuje pravo ličnosti tužioca, oduzimanju prava bez pravosnažnog rješenja i vrši bilo kakva diskriminacija u odnosu na druge građane."
Ukoliko predmet bude vraćen na postupanje prvostepenom sudu, smatram da u skladu sa navedenim ne bi smjeli postupati sledeće osobe: Vakičič Željka, Mićić Ljubiša, Marković Jelena, Destanović Senad i Matković Aleksandar jer su svi navedeni, akteri dokumenata iz dokaznog materijala o kršenjima prava garantovanih ustavom i zakonima a za potpuno razumjevanje žalbe potrebno je ostvariti uvid u priloge, počev od dokumenta "Pojmovi u tekstu žalbe" (ZO - zločinačka organizacija, PZO - pripadnik zločinačke organizacije) a naravno i tužbu, kompletan dokazni materijal i sve zapisnike.
NOVI DOKAZI
"U skladu sa članom 207. ZPP-u "(1) U žalbi se ne mogu iznositi nove činjenice i predlagati novi dokazi, osim ako žalitelj pruži dokaze da ih bez svoje krivnje nije mogao iznijeti odnosno predložiti do zaključenja glavne rasprave. (2) Pozivajući se na nove činjenice, žalitelj je dužan navesti dokaze kojima bi se te činjenice utvrdile, a predlažući nove dokaze, dužan je navesti činjenice koje tim dokazima treba utvrditi."
predlažem da se usvoje svi dokumenti koje sam predlagao tokom glavne rasprave a odbijani su sa lažnim i nezakonitim obrazloženjem citiram zapisnik od 27.05.2015. : "Kada su u pitanju materijalni dokazi koje je tužitelj predložio na ročištu od 16.03.2015. godine te od 29.04.2015. godine sud nalazi da obzirom da se predmetno suđenje nalazi u fazi glavne rasprave te da se predloženi dokazi ne odnose na vremenski period koji je obuhvaćen tužbenim zahtjevom sud donosi R j e š e n j e: Da se ne prihvata prijedlog tužioca da se u dokazni fond uvrste i dokazi koje je tužilac predložio na zapisniku od 16.03.2015. godine te od 29.04.2015. godine kao ni materijalni dokaz torba a koji dokaz se odbija iz razloga iz kojih je odbijen dokaz uvida u fotografiju torbe, a sve imajući u vezi i postavljeni tužbeni zahtjev."
a posebno ističem sledeće dokumente: Odgovori OT i CJB Bijeljina, IT-44/15 12.01.2016., Dokazni predmeti i Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128).
Odgovori OT i CJB Bijeljina, pokazuju da je RS 6 godina sprečavala pristup svim srodnicima djevojčice čije ubistvo prikriva, diskriminisala ih fašističkim metodama a sada kao nema pojma kako je došlo do oštećenja privatnog vlasništva moje porodice. Dakle i dalje se krši više prava garantovanih ustavom i zakonima jer je dječiji ruksak dokaz ubistva, dokaz da je OT Bijeljina zločinačka organizacija u službi mafije i dokaz da je tužena RS ZLOČINAČKA FAŠISTIČKA BANDA.
Dokument IT-44/15 12.01.2016. dokazuje da je su prijavu protiv mene podnijela fizička lica s obzirom da je jedini koji je službeno postupao g. Šabić Muris, što znači da su moja prava tokom tih postupaka i sada kršena forsiranjem laži i pomaganjem drugim strankama zbog pozicija koje imaju, kao i da je cijela akcija zasnovana na smišljenim lažima kako podnosilaca, tako i policije, tužilaštva i okružnog suda koji su odgovorni za pretres bez ijedne navedene riječi o prijetnjama a što je uzrokovalo većinu kršenja prava u narednim godinama.
Prilozi "Dokazni predmeti i Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)" pokazuju da su moji zahtjevi za pristup informacijama i primjedbe da se radi o novom dokazu koji obavezuje prema ZKP-u član "Obustava istrage" stav 3 ponovno otvaranje istrage u slučaju ubistva Ivone Bajo a sam predmet po sebi je osnov za više drugih krivičnih djela što sam istakao u dokaznom postupku: "Oštećenje tuđe stvari", "Nesavjestan rad u službi", "Sprečavanje dokazivanja" te niz drugih krivičnih djela vezanih za pomoć izvršiocimu ubistva Ivone Bajo i krijumčarenju u Bobar grupu koje sam takođe dokazao.
A) POVREDE ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA
Hronološki ističem prije svega prvu, izuzetno važnu i vjerovatno ključnu povredu iz člana 73, jer je sudska praksa da se Pravobranilaštvu RS, dozvoljavaju i prihvataju besmisleni COPY-PASTE odgovori bez zakonom obaveznih razloga i činjenica ukoliko osporavaju tužbeni zahtjev. Na to sam ukazao više puta i pismeno a ovde citiram djelove iz zapisnika, prvo 27.05.2015.:
Tužilac ukazuje sudu da postoje neregularnosti vezano za odgovor tužene u kome se ista poziva na odgovor iz druge parnice. U tom takozvanom odgovoru nije navedena nijedna činjenica te je nepoznato šta je to što konkretno tvrdi tužena. S obzirom na predložene spise ja mogu samo pretpostaviti da tužena tvrdi kao i fizičko lice Debeljević Milorad da sam sve izmislio. Stoga predlažem sudu da prije okončanja dokaznog postupka uputi dopis tuženoj da pismeno iznese činjenice koje ona smatra da su bitne kako bi se ja mogao suprostaviti njihovim tvrdnjama za vrijeme dokaznog postupka. U suprotnom ako sud to ne učini podnijeću dodatni tužbeni zahtjev za utvrđenje diskriminacije zbog povreda prava na pravično sudenje, načela ravnopravnosti iz Evropske konvencije o ljudskim pravima.
Nakon toga sud donosi: R j e š e n j e
Odbija se prijedlog tužioca da sud od tužene traži dopunu odgovora na tužbu u vidu navodenja činjenica na koje se tužena poziva jer sud smatra da je tužena u odgovoru na tužbu navela da ostaje kod navoda iz odgovora na tužbu iz predmeta 39222 u kom predmetu je razdvojen postupak. Osim toga tužena je tokom postupka dostavljala i druge podneske u kojima je predlagala određene dokaze u smislu uvida u predmete a kako to u istima i stoji.

Ovde se dakle PZO služi bezočnom manipulacijom i umjesto razloga i činjenica koji ne postoje ističe da smatra kako se tužena pozvala ne odgovor iz druge parnice što nisam ni osporavao ali nije ni bitno niti propisano zakonom a ni taj drugi "odgovor" ne sadrži ništa od predviđenog a sa ovom tužbom nema nikakve veze što sam detaljno obrazložio u prilogu "Analiza odgovora tužene RS". Kršenjem te odredbe mi je nanesena šteta a data nezakonita prednost ZO. To sam obrazložio i na glavnoj raspravi 02.03.2016., citiram:
Na upit suda u čemu smatra da je ovaj sud tokom ovog postupka prekršio njegova prava isti izjavi da se to ogleda u sledećem, išao bi hronološki. Bitno je da ukažem da odgovor ili odgovori tužene ne sadrže prema zakonu propisane elemente, razloge i činjenice što sud uopšte nije utvrdio ni jedan razlog ni jednu činjenicu, a takav navodni odgovor je prihvaćen što je direktno kršenje mojih prava, podsjećam sud da je prema članu 7. stav 2. obavezan da odlučuje samo o dokazima koje su stranke iznijele i ne može u svojoj presudi da koristi nikakve elemente i činjenice koje nisu dokazivane na raspravama. Dozvoljavam da je u pitanju greška i pozivam sud da provjeri da li je u bilo kom odgovoru tužene postoje razlozi i činjenice zbog kojih se osporava tužba, te ako utvrdi da ne postoje da postupi u skladu sa zakonom, član 73. 336, i 182.. Želim da kažem još nešto: u skladu sa članom 10. ukoliko sud utvrdi da postoji makar jedan razlog i jedna činjenica ja prestajem sa izvođenjem svojih dokaza i ostavljam sudu da donese odluku na osnovu do sada izvedenih dokaza kako bih sudu uštedio vrijeme.
Sud konstatuje da je tužena u odgovoru na tužbu od 27.05.2014. godine istakla da ostaje kod odgovora na tužbu i svih navoda istaknutih u predmetu 39222 te dalje navodi da dakle osporavaju osnov i visinu tužbenog zahtjeva i ističu i prigovor zastare potraživanja te predlažu uvid u spise 39976 i 34147 u sklopu sprovođenja dokaznog postupka, kao i da se tužbeni zahtjev u cjelosti odbije kao neosnovan.
Ovde sam dakle ponudio prekid daljeg izvođenja dokaza iako sam imao 26 strana pripremljenog teksta ako sud pronađe MAKAR JEDAN razlog ili činjenicu, čega naravno nije bilo što se vidi iz naredne rečenice sa tog ročišta:
Nakon toga sud poziva tužitelja da nastavi sa obrazlaganjem materijalnih dokaza pa tužitelj izjavljuje sledeće a vezano za preostala dva predmeta i to 043325 i 007070 12 Pr te izjavljuje sledeće: Ovime sud odnosno PZO, odnosno ZO, priznaje u zapisnik da je prekršen zakon jer nalaže nastavak obrazlaganja dokaza pošto nije pronašao nijedan razlog niti činjenicu u odgovor(u-ima) tužene RS.
Nadalje je konstantno kršen član 102, stav (2) Stranke mogu tokom glavne rasprave iznositi nove činjenice i predlagati nove dokaze samo ako učine vjerovatnim da ih bez svoje krivice nisu bili u mogučnosti iznijeti odnosno predložiti na pripremnom ročištu. koji je PZO smišljeno, lažno interpretirao tako kao da se nikada i nijedan dokaz ne može prihvatiti poslije pripremnog ročišta, citiram zapisnik 27.05.2015.:
Kada su u pitanju materijalni dokazi koje je tužitelj predložio na ročištu od 16.03.2015. godine te od 29.04.2015. godine sud nalazi da obzirom da se predmetno suđenje nalazi u fazi glavne rasprave te da se predloženi dokazi ne odnose na vremenski period koji je obuhvaćen tužbenim zahtjevom sud donosi: R j e š e n j e "Da se ne prihvata prijedlog tužioca da se u dokazni fond uvrste i dokazi koje je tužilac predložio na zapisniku od 16.03.2015. godine te od 29.04.2015. godine kao ni materijalni dokaz torba a koji dokaz se odbija iz razloga iz kojih je odbijen dokaz uvida u fotografiju torbe, a sve imajući u vezi i postavljeni tužbeni zahtjev.
Ista povreda je izvršena i u zapisniku 02.03.2016. ponovo pogrešnom primjenom odredbe ZPP-u:
Imajući u vidu da je tužitelj od održavanja prošlog ročišta koje je održano dana 06.10.2015. godine pa do današnjeg dana predlagao u pismenim podnescima sprovođenje novih dokaza do kojih je kako je tužitelj naveo u međuvremenu došao i to u pismenim podnescima od 10.11.2015., 07.12.2015.. 29.01.2016. te i nove dokaze koje je predložio i iznio na današnjem ročištu a obzirom da sud shodno odredbama člana 81. ZPP-a o sprovođenju dokaza odlučuje na pripremnom ročištu, te da se predmetni postupak nalazi u fazi glavne rasprave i to u fazi obrazlaganja materijalnih dokaza koja glavna rasprava je više puta odgađana radi zakazivanja nastavaka iste upravo zbog obrazlaganja dokaznog fonda materijalnih dokaza od strane tužitelja, te obzirom i da se predmetni tužbeni zahtjev odnosi na određene vremenske periode kako je to tužitelj u istom i naveo sud donosi RJEŠENJE "Ne prihvata se prijedlog tužitelja da se u dokazni fond uvrste novi dokazi."
Osim odbijanja da se primjeni član 102, stav 2 ovde se lažno tvrdi i da je navodno "glavna rasprava više puta odgađana radi zakazivanja nastavaka iste upravo zbog obrazlaganja dokaznog fonda materijalnih dokaza od strane tužitelja" a u stvari se radilo o tome da se čekala odluka Okružnog suda o "Prijedlogu za sudsku mjeru obezbjeđenja".
Slijedi citat iz zapisnika od 06.10.2015. kada je sud odbio uvrštavanje materijalnog dokaza ubistva u spis a koji je glavni osnov i početak uzročno posljedične veze svih razbojničkih postupaka pripadnika ZO, odnosno takozvanih službenika RS, što sam i objasnio:
"Nakon toga sud imajući u vidu da je tužitelj ponovo predložio dokaz "torba" koji je već ranije predlagao i koji dokaz je sud odbijao i o čemu je sud već odlučivao, sud donosi sledeće RJEŠENJE: Odbija se prijedlog tužitelja da se ovaj dokaz uvrsti u dokazni fond imajući u vidu da isti nije vezan za predmet spora i tužbeni zahtjev. Protiv ovog rješenja nije dozvoljena posebna žalba. Tužitelj želi da se izjasni na naprijed navedeno te sud istom ukazuje na to da se mora voditi računa o ekonomičnosti postupka, te da isti može ukratko da se izjasni a da posebna žalba kao što je već sud naveo nije dozvoljena.
Tužitelj izjavljuje: Tvrdnja suda da se navedeni predmet ne tiče predmeta spora nije tačna. S obzirom da su iz OT Bijeljina tvrdili kako mi je pristup zabranjen jer konstatno podnosim podneske u kojima su isti navodi i činjenice vezano za spis KTA-596/09 a sada sam upravo dokazao da to nije istina. Dakle OT Bijeljina mi zabranjuje pristup svojim lažnim tvrdnjama a sud to ne želi da utvrdi."

Na ročištu održanom 02.03.2016. prekršen je član 6 EKOLJP "pravo na pravično suđenje" jer mi nije dozvoljeno da pročitam 26 stranica pripremljenog teksta o priklopljenim spisima nego je to uneseno u zapisnik po sistemu COPY-PASTE, a očito da sud to nije ni pročitao jer u presudi nijednom riječju ne pominje spise 80 0 P 043325 13 P 2 i 80 1 Pr 007070 12 Pr nego pogrešan predmet 80 1 Pr 000670 10 Pr, što je dodatno kršenje ZPP-u, član 7, stav 2 „Sud će razmotriti i utvrditi samo činjenice koje su stranke iznijele i odrediti izvođenje samo onih dokaza koje su stranke predložile, ako zakonom nije drugačije određeno.“
Da je istina to što tvrdim može se vidjeti iz zapisnika koji sadrži 40 strana i nemoguće ih je pročitati za vrijeme koje je zavedeno a otkucati bi se mogla najviše trećina. Ta činjenica nije navedena u zapisniku kao ni to da mi je saopšteno kako se tog dana MORA okončati dokazni postupak i izneti završna riječ bez obrazloženja ZAŠTO.
Ja sam već uz veliki broj dokumenata dokazao da svi takozvani organi RS odnosno PZO koji se kriju iza službenog položaja a u stvari su kriminalci koji rade za interese ZO ili pod njenim pritiskom i ucjenama, bezočno lažu i čine krivična djela kako bi prikrili ranije već izvršena krivična djela svojih saučesnika u stilu narodne izreke "VRANA VRANI OČI NE VADI". Naravno da nijedan pripadnik ZO to ne želi da vidi, čuje niti komentariše ali želi da me spriječi u daljem izvođenju dokaza. Razlog za hitno okončanje parnice i onemogućavanje da izgovorim pripremljeno izlaganje je to što je tužena RS svjesna kakve mafijaške i gestapovske metode primjenjuje a pismeno sam najavio uz poslednji podnesak sa novim dokazima kakav će biti dalji tok glavne rasprave, citiram dio:
"Način na koji pripadnici specijalne policije RS, pljačkaju po drumovima je slika i prilika razbojništva koje čini banda plaćenih ubica iz tužilaštva što sam već dokazao u prethodnim ročištima. Mene je zločinačka organizacija RS u pokušaju da prikrije svoje zločine i milijarde evra koje je pokrala prethodnih godina, pokušala u mojim tužbama za utvrđenje diskriminacije predstaviti kao manijaka, psihopatu sklonog kršenju javnog reda i mira i to retroaktivno a ja ću u nastavku tuženu RS opisivati i predstavljati uz dokaze kao LOPOVSKU FAŠISTIČKU BANDU,"
Vjerujem da nijedan advokat ne bi bio sposoban za završnu riječ bez ikakve pripreme, sve imajući u vidu da ni teoretski 26 strana pripremljenog teksta nije moglo da se pročita tog dana ali ja se ne žalim zbog toga jer imam sve činjenice memorisane u glavi no bio sam prisiljen skraćivati i izostavljati pojedine važne dijelove zbog ograničavanja izlaganja do 15:00. Samo jedan detalj ću sada navesti od onoga što sam trebao pomenuti a nije bilo vremena:
"RS je samo preko 3 banke opljačkala skoro 2 milijarde maraka koje su umjesto na račune tajkunsko političke mafije mogli i trebali biti usmjereni na povećanje plata, penzija, opremanje bolnica. Moj otac Krunoslav Bajo je umjesto originalnih lijekova tretiran alternativnim - eksperimentalnim lijekovima kao zamorac u trovačnici UKC Banjaluka, te je poslije 2 dana prema pismenim tragovima vraćen u TEŠKOM STANJU u Bijeljinu. Kompletna istorija bolesti je NESTALA a obdukcija je pokazala da su u dušniku pronađeni tragovi nesvarene hrane, što znači da se moj otac ugušio povraćajući u besvjesnom stanju, transportovan satima po "supermodernim" autoputevima u RS. Istraga o tome se uprkos svim dokazima koje sam priložio "vodi" preko 3 godine a naravno štiti se mafijaška osovina DODIK - ŠKRBIĆ. Pristup u OT Bijeljina koja je pokrenulo istražne radnje po mojoj prijavi o tome mi je ZABRANJEN...
Suštinski kompletna presuda je kršenje člana 7, stav 2, jer se komentarišu samo 2 spisa koje je predložila tužena RS a nije ih obrazlagala nijednom riječju dok se praktično nijedan od dokumenata kojima sam dokazivao kriminal i povrede prava, ne komentariše, ne osporava i ne demantuje. Dakle umjesto da razmatra činjenice koje su iznesene u dokaznom postupku sud je osim obrazlaganja pogrešnog spisa i negiranja odgovornosti po tom spisu, uneo i sasvim nerelevantne pojmove iz ZOO, na koje se NIKO NIKADA nije pozvao a to su "Dopuštena samopomoć" te "nanošenje štete po dužnosti, nužna odbrana i viša sila" ??? Ove nepravilnosti će biti detaljnije obrazlagane u dijelu "POGREŠNE PRIMJENE MATERIJALNOG PRAVA"
B) POGREŠNO I NEPOTPUNO UTVRĐENO ČINJENIČNO STANJE
Potpuno pogrešan uvid u činjenično stanje je izvršen analizom spisa 80 1 Pr 000670 10 Pr na strani 8 presude a koji niko nije predložio niti obrazlagao, citiram početni dio:
"Uvidom u Spis prekršajnog suda 80 1 Pr 000670 10 Pr sud je utvrdio da se u istom nalazi Rješenje ovaj broj od 12.08.2010. g. na kom se nalazi pečat pravosnažnosti od 22.12.2010..." Predmetu je priklopljen sasvim drugi spis Prekršajnog suda iz 2012-te, 80 1 Pr 007070 12 Pr, što se vidi iz popisa dokaza, (na dnu strane 6 presude):
"uvid u predmete 80 0 P 039976 12 P, 80 0 P 034147 11 P, T 14 0 Kta 0010617 14, 80 1 Pr 007070 12 Pr, 80 0 P 043325 13 P 2, 80 0 P 048630 13 P"
Na glavnoj raspravi ja sam paralelno obrazlagao spise 80 0 P 043325 13 P 2 i 80 1 Pr 007070 12 Pr, jer su se odnosili na događaje iz istoga dana 05.09.2012. i praktično spis 80 1 Pr 000670 10 Pr nema nikakve veze sa ovom parnicom niti sa prekršajnim predmetom 80 1 Pr 007070 12 Pr, osim što mu je vjerovatno priklopljena presuda iz 2010-te kao otežavajuća okolnost za mene. Činjenicu da je ne tu presudu udaren pečat prevosnažnosti odnosno da je falsifikovana s obzirom da je Okružni sud obustavio postupak i preinačio presudu sam otkrio tek u predmetu 80 0 P 043325 13 P 2 te pismeno obavjestio sud nakon čega su osobe Vakičić i Radujko prizemnim manipulacijama uklonili taj falsifikat. Ja sam u ovoj parnici upozorio osobu Vakičić Željku, (koju ovako opisujem jer ne radi u interesu RS nego za ciljeve političko tajkunske mafije) da treba zatražiti svoje izuzeće iz više razloga na ročištu 16.03.2016. na drugoj strani, citiram:
"S tim što ukratko navodim da sam u istom naveo da postoje razlozi da postupajući sudija na osnovu zakona traži svoje izuzeće u ovom predmetu a iz razloga što smatram da ista ne može da odlučuje u predmetnima u kojima je ona postupala, te navodim da sam podnio pritužbu Visokom sudskom i tužilačkom vijeću te krivičnu prijavu protiv više lica za falsifikovanje isprave i prikrivanju falsifikata u čemu je učestvovao Osnovni sud i Pravobranilaštvo RS u prikrivanju tog dokumenta, umjesto da se po službenoj dužnosti prijavi krivčno djelo. S toga smatram da bi postupajući sudija trebala da zatraži svoje izuzeće, te iz razloga što se radi o o predmetima u kojima je postupala postupajući sudija pa mislim da ne bi bilo objektivno da sama odlučuje o svom radu obzirom da su ti predmeti predloženi kao dokaz u ovom predmetu, inače nemam nikakve primjedbe na rad i odnos postupajućeg sudije prema meni i svim drugim učesnicima u toku postupka koji je izuzetno korektan."
Da sam bio u pravu dokazuje i činjenica da se u presudi nijednom riječju ne pominju spisi u kojima je postupala osoba Vakičić, odnosno praktično nema nijedne riječi o datumu 05.09.2012. koji je tema 2 spisa i praktično je demonstracije terora, bezakonja i fašizma u malom za kompletan period od 6 prethodnih godina...
I NISAM OVO REKAO ZBOG ANTIPATIJE NEGO DA JE SPASIM OD NOVIH KRIVIČNIH DJELA ŠTO NAŽALOST NIJE USPJELO
Vezano za ovaj dio praktično je cijela presuda zasnovana na pogrešnom i ne samo nepotpunom nago smišljeno lažnom prikazu. Dakle ponovo skrećem pažnju na to da je analiziran pogrešan spis prekršajnog suda 80 1 Pr 000670 10 Pr umjesto predloženog spisa 80 1 Pr 007070 12 Pr koji sam obrazlagao na raspravi. No to nije ništa čudno za osobu Vakičić koja je umjesto dana 05.09.2012. u priklopljenom spisu 80 0 P 043325 13 P 2 takođe obrazlagala pogrešan datum 13.05.2013.. Dakle iako sam na razbojništvo takozvanih državnih organa u ta 2 predmeta utrošio 26 strana osoba Vakičić nije se dotakla nijednom riječju nijednog od njih nego je opisivala pogrešan.
Osim toga nije opisivan ni spis 80 0 P 048630 13 P u kome je postupala te time dodatno dobija na snazi moja sugestija da ista sama u skladu sa zakonom zatraži svoje izuzeće jer ne može procjenjivati sopstveni kriminal. Ni o spisu 14 0 Kta 0010617 14 niti službenoj zabilješci Kta-596/06 od 04.01.2010. iz OT Bijeljina kojima sam dokazao neviđeni kriminal i manipulacije tužilaštva, osoba Vakičić nema komentara niti demanta mojih argumenata.
Bukvalno nijedan od skoro 200 dokaza koje sam obrazlagao nije bio teme presude nego samo pogrešni prekršajni predmet i 2 parnična koja je OBA predložila tužena RS, bez ijednog argument ili činjenice šta to oni dokazuju za ovu konkretnu parnicu. Ja sam se u završnoj riječi osvrnuo i na taj segment te citiram rečenicu:
"Podsjećam da su ovde priklopljeni predmeti u kojima sam tužio direktne počinioce krivičnog djela "lažno prijavljivanje" odnosno "davanje lažnog iskaza" a sudovi su u dva predmeta oslobodili tužene osobe odgovornosti pod izgovorom da su u pitanju službene radnje. Moja prava su naravno prekršena i u tim postupcima jer je tuženi dužan dokazati da nije odgovoran za štetu prema ZOO gdje stoji da tuženi mora ponuditi dokaz da do štete nije došlo njegovom krivicom. U ovom konkretnom slučaju tuženi su imali veoma lak zadatak. Bio je dovoljan samo jedan dokument iz tog predmeta sa njihovim potpisom i pečatom da bi dokazali kako nisu lično odgovorni nego da je odgovornost za štetu ako je ima prema istom ZOO i ZOT odgovornost na RS. Iako sam to pismeno isticao i u završnoj riječi istakao tuženi nisu dostavili ni jedan dokaz o svom službenom postupanju ali ih je sud oslobodio odgovornosti očito pod pritiskom UDT-a. Jedan od tuženih g. Debeljević je čak tvrdio da sam sve izmislio tako da je poslije lažne prijave u policiji pokušao da laže i pred sudom. Iako sam potom dostavio dokaze, zabilješku MUP-a gdje su navedena imena njega i gospodina Gruhonjića kao osoba koje su me prijavile sud ih je oslobodio odgovornosti za nastalu štetu. Ja sam u jednom od tih predmeta dostavio materijal u kome se vidi postupanje isključivo okružnog tužioca g. Šabić Murisa što naravno nije moralo značiti da ne postoji neki dokument o postupanju bilo kog drugog koji ja nisam imao, no kako sam već istakao tuženi takav dokument nisu dostavili.
Uz ovu žalbu prilažem i dokument IT-44/15 12.01.2016. koji sam ponudio i na poslednjem ročištu kao novi dokaz ali ga osoba Vakičić nije htjela prihvatiti jer navodno to nije moguće poslije pripremnog ročišta pa ga prilažem i predlažem sada u skladu sa ZPP-u, član 207 i citiram svoj komentar o tome:
"Nedavno sam na moj zahtjev iz Republičkog tužilaštva dobio odgovor koji sam ovde ponudio kao dokaz a sud ga nije prihvatio u kome najviši republički tužilački organ na moje pitanje koje su osobe službeno postupale u predmetu formiranom protiv mene za ugrožavanje sigurnosti u OT Bijeljina i u OT Doboj, dobio odgovor da je u OT Bijeljina službeno postupao Šabić Muris. Moje pitanje vezano za OT Doboj je bila samo taktička varka jer me to uopšte nije ni zanimalo. Cilj je bio da pokažem i dokažem da osobe Gruhonjić, Debeljević, Kovačević i Stjepanović nisu postupale službeno tako da su za počinjeno krivično djelo odgovorne prema članu 87. ZOVSTV stav 2, a pod nečijim uticajem sudovi u Bijeljini su mi nanijeli štetu i bez ikakvog dokaza o njihovom službenom postupanju oslobodili ih od odgovornosti. Nije isključeno ni da je do tih odluka došlo nekom greškom jer svako može da pogriješi ali evo sada je tužena imala priliku da iznese svoje stavove, sud je imao prilike da prihvati i taj dokaz od Republičkog tužilaštva kako bi imao jasan uvid što nije učinjeno. No, uprkos tome ja sam već izveo dovoljan broj dokaza o tome da su me prijavila fizička lica a ne službenici Republike Srpske što bi u tom dijelu bilo oslobadajuće za RS. Dakle, tužena Republika Srpska ne bi bila kriva za podnošenje prijave nego samo za nezakonitosti u svom radu poslije tog podnošenja ali je sa druge strane odgovorna zbog povrede mog prava na pravično suđenje time što je kršila zakon o tim postupcima, pristrasno postupajući zato što se radilo o osobama koje su na uticajnim pozicijama a već su javno stvorili lažnu sliku kod građana koji ne poznaju zakon da oni nikada ne mogu biti gonjeni krivično niti tuženi parnično za bilo koju radnju koju izvrše."
Ovde je dakle pogrešno utvrđeno činjenično stanje i to ne slučajno ne greškom nego smišljenim lažima i falsifikatima u tim postupcima jer je i tada postojao odgovor Debeljević Milorada u kome on potvrđuje de NIKADA NIJE SLUŽBENO POSTUPAO, niti u jednom predmetu vezanom za mene. Pripadnici ZO i druge osobe su pod pritiskom ZO, falsifikovali stvarno činjenično stanje i krivična djela grupe kriminalaca predstavili kao službene radnje da bi im pomogli izbjeći ne samo parničnu nego i krivičnu odgovornost, da bi prikrili ubistvo djeteta, krijumčarenje i pljačku milijardi maraka. Osoba Vakičić je učestvovala u tome i ne želi utvrditi istinu nego insistira na forsiranju laži ne prihvatajući dokaz RTRS. Dakle 2 spisa, dvije presude sudova u Bijeljini su zasnovana na lažima i falsifikatima a oba su sada pred Ustavnim sudom BIH i o postupanju sudija u ovom predmetu vezano za tu temu će biti obavješten.
IZ OVOGA SE MOŽE ZAKLJUČITI DA ZA PRIPADNIKE ZO I UKLANJANJE MATERIJALNIH DOKAZA SA MJESTA ZLOČINA, PRANJE TRAGOVA BENZINOM I SAKRIVANJE SVIH INFORMACIJA O KRIMINALU, PREDSTAVLJA SLUŽBENU RADNJU ZA KOJU IZVRŠIOCI NISU KRIVIČNO ODGOVORNI A NIKO OD OŠTEĆENIH NEMA PRAVO NIKAKVE NADOKNADE JER JE JE U PITANJU "NANOŠENJE ŠTETE PO DUŽNOSTI"...
Što se tiče drugog predmeta koji je sud "obrazlagao" 80 0 P 039976 12 P, pomenuću samo da sam tužbu zasnovao na članu 48 Ustava RS, što sam istakao u završnoj riječi: "Neuručivanje iste u pismenom obliku za šta su prema članu 48. Ustava Republike Srpske odgovorni oni koji je izvršavaju odnosno koji krše prava iz Ustava, kako Ustav kaže ne mogu se pravdati ničijim naređenjem." Zanimljivo je da ni tuženi niti bilo koji od 3 suda u RS nije imao nikakav komentar na pravo garantovano Ustavom RS a sada je taj predmet na Ustavnom sudu BIH.
Čak i da su u ovim predmetima bile službene radnje i radnje kojim se ne oduzimaju ustavom garantovana prava to bi samo oslobodilo odgovornosti izvršioce, fizička lica ali ne i državu koju su te osobe navodno predstavljale jer se radilo o krivičnim djelima i neustavnim aktivnostima. Sve u svemu presuda se zasniva na tumačenju dva dokaza od oko 200 i to oba bezočno falsifikovanog činjeničnog stanja te je svemu dodat pogrešan spis koji nije dio dokaznog fonda a svi drugi dokazi su ignorisani i bez ikakvog komentara. Čak se recimo i popis tih dokaza besmisleno i nepotrebno 2 puta potpuno isto kopira u presudi, koja je eto zbir duplog popisa dokaza, dva spisa falsifikovanog činjeničnog stanja i nekoliko šablonskih rečenica nastalih davno prije podnošenja ove tužbe koje se ubacuju u presude koje se unaprijed trebaju odbaciti bez obzira što je u dokaznom postupku izvedeno sve ono što se tom šablonskom rečenicom želi negirati.
SVE U SVEMU PRESUDA NEMA NIKAKVE VEZE SA IZVEDENIM DOKAZIMA I ČINJENIČNIM STANJEM

NASTAVIĆE SE...

PRILOZI

Obavjest od SIPA 25.03.2016.
Pojmovi u tekstu žalbe
Plakati
Analiza odgovora tužene RS
Zahtjevi 11.02. i 17.03.2010.

IT-44/15 12.01.2016.
Dokazni predmeti
Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)
Zahtjev tuziocu 30.04.2010.
Odgovori OT i CJB Bijeljina

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 597

Materijalni dokaz ubistva dječji ruksak Ivone Bajo, dvostruko presječenog kaiša, dio nedostaje a ostatak opran hemijskim sredstvom je uklonjen sa mjesta ubistva kako bi se predstavilo kao nesrećan slučaj. Slike torbe se vide na prilogu "Dokazni predmeti" a može se uočiti da je presjecanje izvršeno tako jakom silom da je osim dvostrukog presjecanja kaiša polomljena i vođica rajfešlusa a očito je istovremeno i djevojčica smrtno ranjena.


VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

PRITUŽBA PROTIV VIŠE LICA

Na osnovu člana 87. "Imunitet sudija i tužilaca" ZOVSITV-u, stav:
(2) Posjedovanje imuniteta neće spriječiti ili odgoditi istragu u krivičnom ili građanskom postupku koja se o nekoj stvari u skladu sa zakonom vodi protiv sudije ili tužioca, te člana 57. "Disciplinski prekršaji tužilaca" stavovi :
3. očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema sudiji u postupku, strankama, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama; 6. korištenje dužnosti tužioca kako bi se pribavile neopravdane koristi za sebe ili druge osobe 12. miješanje u postupanje sudije ili tužioca s namjerom opstruiranja ili potcjenjivanja njihovih aktivnosti; 16. upuštanje u aktivnosti koje su nespojive sa dužnostima tužioca; 19. namjerno davanje lažne, obmanjive ili nedovoljne informacije u vezi s prijavama za radno mjesto, disciplinskim stvarima, pitanjima unapređenja i napredovanja u službi ili bilo kojim drugim pitanjima koja su u nadležnosti Vijeća; 22. ponašanje u sudu ili tužilaštvu i izvan suda ili tužilaštva koje šteti ugledu tužilačke dužnosti 23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet tužilaštva.
Ova pritužba se podnosi VSITV-u, odnosno UDT-u, protiv osoba zaposlenih u OT Bijeljina i to Debeljević Milorada, Gruhonjić Muhameda, Stjepanović Danice i Kovačević Novaka. Prije nego što obrazložim kakvi su disciplinski prekršaji u pitanju unutar zadnjih 5 godina ističem da je pomenuta grupa izvršila ranije više krivičnih djela a direktno vezano za mene je to što su napravili dogovor da me lažno prijave za ugrožavanje sigurnosti u CJB Bijeljina.
Cilj im je bio da me uplaše i otmu dokaze o prikrivanju ubistva osmogodišnja djevojčice Ivone Bajo 23.07.2009. a što je izvršeno sa ciljem da se zataška krijumčarenje koje je izvršeno istog dana u Bobar grupu, pranje novca narko mafije i pljačka kako se danas zna oko 300 miliona maraka preko Bobar banke i povezanih firmi od kojih je jedna AD Univerzal u koju je i izvršen šverc na dan ubistva djevojčice, tehnički neispravnim kamionom koji je uz pomoć tužilaštva pobjegao sa mjesta zločina i više od 7 dana nije se znalo da je uopšte postojao sve dok to ja lično nisam otkrio.
Materijalni dokaz ubistva dječji ruksak Ivone Bajo, dvostruko presječenog kaiša, dio nedostaje a ostatak opran hemijskim sredstvom je uklonjen sa mjesta ubistva kako bi se predstavilo kao nesrećan slučaj. Slike torbe se vide na prilogu "Dokazni predmeti" a može se uočiti da je presjecanje izvršeno tako jakom silom da je osim dvostrukog presjecanja kaiša polomljena i vođica rajfešlusa a očito je istovremeno i djevojčica smrtno ranjena.
No takozvani okružni tužioci su i sakrili taj dokaz da bi prikrili ovaj zločin i predstavili ga kao pad sa bicikla na žicu od korpe. U dokumentu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" od 15.04.2015. konstatovano je navedeno oštećenje a u prilogu "Odgovori OT i CJB Bijeljina" od 26.10.2015. i 18.11.2015. vidi se da takozvani istražni organi tužilaštvo i policija POJMA NEMAJU, kako je došlo do krivičnog djela "oštećenja tuđe stvari" odnosno što je važnije uklanjanja materijalnog dokaza sa mjesta ubistva.
Time se objašnjavaju motivi lica koja sam imenovao da me lažno prijave jer su osim u prikrivanje pljačke 300 miliona maraka umješani i u mnoge druge afere teške sveukupno više milijardi evra. Tako dakle odlučuju da me kao fizička lica odnosno građani lažno prijave i izdejstvuju odnošenje računara kako bi se dokazi kriminala uništili što čine 19.03.2010. Gruhonjić i Debeljević. Ovim završavam dio o krivičnim djelima i očekujem da VSITV-e u skladu sa nedavnom javnom izjavom svog predsjednika pokrene radnje da počinioci odgovaraju u skladu sa zakonom a sada prelazim na disciplinske prekršaje.
S obzirom da su iste osobe bile na pozicijama u OT Bijeljina gdje se donosila odluka o pokretanju istrage ili prikrivanju kriminala, da bi spriječili iznošenje dokaza sa moje strane Kovačević Novak je izdao usmenu fašističku naredbu o zabrani pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice do koje sam morao doći taktički mudro na prekršajnom sudu, gdje je sudski policajac Z.M. opisao tretman koji se primjenjuje, (Zapisnik 19.08.2011.).
Potom sam kako bih dokaze o prikrivanju ubistva, krijumčarenja i pljačke uneo u pravni sistem podneo tužbe protiv osoba koje su me lažno prijavili zbog povrede ugleda i časti uz opciju da odustajem od kompletne novčane nadoknade ako isti pismeno priznaju po čijem su nalogu prikrivali krivična djela. Iako su pravno bili u bezizlaznoj situaciji da se nepristrasno primjenjivao zakon, tuženi su iskoristili svoj uticaj i veze te se pozvali na "nedostatak pasivne legitimacije" aludirajući na službene radnje iako recimo u prilogu "Odgovor Debeljevića", (80 0 P 034147 11 P) gospodin pismeno priznaje da nikada nije postupao u bilo kom predmetu vezanom za mene ili moje pravne interese čak lažući sud da sam sve izmislio...
Tad nisam imao nijedan dokaz o njegovom učešću ali sam ga pribavio do pripremnog ročišta, (Službena zabilješka 19.03.2010.) i tako dokazao da je prvo lagao u policiji a sad laže sud. Osoba Gruhonjić se čak uopšte nije pozvao na imunitet što se vidi iz priloga "Odgovor Gruhonjića" ali je onda došao na pripremno ročište i u mom prisustvu vršio pritisak na sud da se tužba odbaci jer on citiram "NE MOŽE NIKADA BITI TUŽEN" te da neće više dolaziti nego će se koristiti drugim metodama...
S obzirom da sam optužen i za "ozbiljne prijetnje po život i tijelo" i prema Kovačević Novaku i Stjepanović Danici a isti su odbijali usmeno i pismeno da odgovore, da li su ili nisu ovlastili prethodnu dvojicu da me u njihovo ime prijave, njih sam kao podstrekače i saučesnike tužio u odvojenoj parnici, (80 0 P 048630 13 P) u kojoj su se oboje pozvali na imunitet odnosno član 30 Zakona o tužilaštvima, što se vidi iz priloga "Stjepanović odgovor na 80 0 P 048630 13 P" i "Kovačević odgovor na 80 0 P 048630 13 P". Takođe je uočljivo da odgovori imaju praktično identičan sadržaj što znači da nisu zasnovani na istini i logici nego se prepisuju iz pripremljenih šablona.
Kako je OT Doboj po toj lažnoj prijavi donelo naredbu o nesprovođenju istrage jer nisu mogli da mi pronađu ne samo to nego nijedno krivično djelo u životu, jasno je da je navedena četvorka kriminalaca krivično odgovorna a počinili su i disciplinski prekršaj s obzirom da su slagali kako prijetim sekretaru tužilaštva g-đi Prodanović. S obzirom da se ista nije usudila dati mi pismeno priznanje o tome i nju sam tužio taktički za odštetu od 10 KM, kako bih došao do izjave o tome što se i desilo. U prilogu "Zapisnik 80 0 mal 035904 11 mal" se vidi da su me bez njenog znanja i dozvole već pomenuti kriminalci lažno prijavili iako ista ističe da sam prema njoj uvjek bio pristojan i korektan. To što sam prvo podneo ovu tužbu pa gospođa nije shvatala tada koji su razlozi za to je druga stvar ali sada mogu reći da sam upravo i razdvojio tužbe te ih plasirao posebnim redoslijedom kako bih izbjegao uticaj i pritisak kriminalaca na sekretara OT Bijeljina koja sa zavjerom nije imala nikakve veze.
Iako sam sudu dostavio dokaze o krivičnim djelima Kovačevića, Stjepanovič, Debeljevića i Gruhonjića a isti nisu priložili nijedan dokument sa svojim potpisom i pečatom kojim bi dokazali bio kakvu službenu radnju, sudije u Bijeljini su ih pod pritiskom oslobodile odgovornosti, proglasivši njihovo krivično djelo za službenu radnju.
Ali da to nije istina dokaz je odgovor REPUBLIČKOG TUŽILAŠTVA REPUBLIKE SRPSKE "IT-44/15" od 12.01.2016. u kome je jasno napisano da je iz OT Bijeljina po prijavi protiv mene službeno postupao okružni tužilac Šabić Muris.
NEMA IMENA NIJEDNOG OD KRIMINALACA KOJI SU ME LAŽNO PRIJAVILI.
Iz svega priloženog se vidi da su osobe Kovačević, Stjepanović, Debeljević i Gruhonjić, zloupotrijebile svoj položaj i veze kako bi obmanule sud prilikom odgovora na tužbe zbog radnji koje su počinili izvan redovnih službenih poslova a sve sa namjerom da prikriju svoje višegodišnje kriminalne aktivnosti...

PRILOZI

Dokazni predmeti
Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)
Odgovori OT i CJB Bijeljina
Zapisnik 19.08.2011.
Odgovor Debeljevića
Službena zabilješka 19.03.2010.

Odgovor Gruhonjića
Stjepanović odgovor na 80 0 P 048630 13 P
Kovačević odgovor na 80 0 P 048630 13 P
Zapisnik 80 0 mal 035904 11 mal
IT-44/15

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 596

Republika Srpska je trenutno pretvorena o najobičniju LOPOVSKU BANDU, (što sam već dokazao u dosadašnjem toku parnice 80 0 P 056780 14 P) čiji je šef bande samozvani predsjednik RS a u stvari kriminalac Dodik Milorad, koga su postavili na vlast silom strani centri moći. Trenutno stanje je takvo da je razotkrivena pljačka oko pola milijarde KM samo preko dvije banke u kojima je kontrolu imala ovde tužena RS i očekuje se hapšenje tog mafijaškog bosa...

OSNOVNOM SUDU U ZVORNIKU

Predmet: 83 0 P 019925 13 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA

Vrijednost spora:

100000 (sto hiljada) KM


Veza : Vaš dopis - "Rješenje" od 26.01.2016.
Na osnovu ZPP-u, člana 60, stavovi (4) Ako medu istim strankama već teče druga parnica o istom zahtjevu pred sudom u Bosni i Hercegovini, stranke su o tome dužne obavijestiti sud. (5) Sud će tokom cijelog postupka po službenoj dužnosti paziti teče li već druga parnica o istom zahtjevu medu istim strankama pred sudom u Bosni i Hercegovini, te člana 67, tačka 1 (Nakon prethodnog ispitivanja tužbe sud donosi rješenje kojim se tužba odbacuje ako utvrdi:) stav 3) da o istom zahtjevu već teče parnica i tačka 2 (Sud donosi rješenje kojim se sud oglašava nenadležnim i predmet ustupa drugom sudu, ako utvrdi:) stav 1) da nije mjesno nadležan da rješava o tužbenom zahtjevu, dostavljam :

OBAVJEST SUDU U PREDMETU 83 0 P 019925 13 P

Pred Osnovnim sudom u Bijeljini u toku je parnica 80 0 P 056780 14 P u kojoj su stranke Zdenko Bajo i Republika Srpska za nadoknadu nematerijalne štete u periodu od 2009-te do danas po više osnova a od čega sada ističem povredu prava na pravično suđenje koja je teme i ove tužbe. U navedenoj parnici priklopljeno je više sudskih spisa i dokumenata iz drugih parnica od kojih i iz predmeta 80 0 P 039221 12 P. Do sada je održano više od 10 ročišta sa više desetina stranica zapisnika, koje sam objavio i na internetu a ovde prenosim dio iz zapisnika "GLAVNA RASPRAVA ZA 80 0P 056780 14 P 10.02.2015." objavljen na web stranici "http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2015/05/20/3858704".
"Dokument sa nazivom prijedlog po članu 134. ZPP je predat Osnovnom sudu u Bijeljini u parnici protiv AD Univerzal. U njemu tražim od suda da naredi dostavu neke dokumentacije koju ja nisam mogao pribaviti a među njima i krivične prijave iz 2010. godine. Tužena RS je i ovoj parnici odbila da se otkrije istina o tim krivičnim prijavama te je tako nastavljeno sa kršenjem mojih prava. Dakle sud ne samo da je odbio žatražiti po službenoj dužnosti predloženi materijal nego je odbacio i sve moje priložene dokaze čime je sprečen dokazni postupak. Prijedlog sudu po čl. 81. ZPP, u istoj parnici u kome upozoravam sud o važnosti dokaza te da ukoliko Osnovni sud iz spisa 596/09 koji je predložila suprotna strana ne dođe do odgovora potrebnih za okončanje parnice izda naredbu da se dostave podaci koje sam ja tražio. Sud naravno nije ustanovio ko je i zašto uklonio materijalni dokaz ispred AD Univerzal ali je okončao parnicu na moju štetu mjenjajući smisao tužbenog zahtjeva i umjesto povrede ugleda i časti, naveo da ja kao ujak nemam pravo na nadoknadu štete, što ja nisam ni istakao u tužbi. Zapisnik s pripremnog ročišta u istoj pamici gdje se vidi da su moji maloprijašnji navodi istiniti, citiram "ja nikada nisam ni tvrdio da postoji bilo čija direktna odgovornost za tragičnu smrt djevojčice. Moji navodi u tužbi odnosili su se na to da su izvršene neke radnje od strane službenika tuženog koji su tada i u naknadno vrijeme sve do danas proizvele neke štetne posljedice meni i mojoj porodici". Iz dosad navedenog proizlazi da je tužena RS smišljeno prvo preko OT Bijeljina a potom i preko svojih sudova učestvovala u prikrivanju krivičnih prijava jer u ovoj zemlji ne postoji vladavina prava nego se postupa po nalozima političke volje, što je jasno u medijima potvrdio glavni republički tužilac Republike Srpske. Dokument pod nazivom glavna rasprava je moj koncept ranije pripremljen za izvođenje dokaza u istom predmetu protiv AD Univerzal. Osnovni sud u Bijeljini mi nije dozvolio da izvodim dokaze ni u tom ni u bilo kom drugom postupku do danas u kome sam bio stranka. Ovaj predmet je prvi put da mi se dozvoljava izvođenje dokaza na način predviđen zakonom i to posle mojih insistiranja da se to učini ili da se donese rješenje kojim mi se to zabranjuje. Zahtjevi od 08.08. 2013. godine. Radi se o zahtjevima predatim Osnovnom sudu u Bijeljini kojima se ukazuje na falsifikate suda u toj parnici te traži dokumentacija iz koje je navodno sud prenio određene informacije. Citiram sud „prilikom pada sa bicikla pokidana metalna žica od korpe istog bicikla probila joj je grudi i da je žica pokidala krvni sud“. U dopisu OT Bijeljina koji sam skenirao u tom zahtjevu ova rečenica ne postoji a ne postoji ni u bilo kom drugom dokumentu. U drugom zahtjevu sam skrenuo pažnju da je sud izašao iz tužbenog zahtjeva i praktično falsifikovao isti tvrdeći da sam tužbu zasnovao zbog nematerijalne štete zbog smrti Ivone Bajo. Odgovorne osobe ovog suda, Predsjednik suda i sekretar su me pozvali pismeno da bi udovoljili ovim zahtjevima ali kako materijal na koji se postupajuća sudija pozivala ne postoji Osnovni sud nije ni mogao da mi preda tražene podatke. Dokument 080-0-Su-14-000 028 od 22. jula 2014. godine kojim me sud obavještava da u parnicama u kojima sam tražio podatke nisu registrovane radnje predviđene čl. 215 ZPP."
Nastavak ove parnice je predviđen za 02.03.2016. i imaće još najmanje 30 do 50 strana, (ako sud usvoji dokaze do kojih sam došao poslije poslednjeg ročišta) u zapisnicima prije završne riječi. Predmet 80 0 P 039221 12 P je samo jedan mali dio organizovanog kriminala koji je vršila zločinačka organizacija Republika Srpska da bi prikrila ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo prilikom krijumčarenja narkotika u Bobar grupu. S obzirom da je vlasnik Bobar grupe u međuvremenu preminuo, neprimjereno je pominjati njegovo ime te samo ističem da je bio dugogodišnji odbornik i poslanik ovde tužene RS a bili su i ortaci osim u kriminalu i u Bobar banci, preko koje su prali novac narko mafije i zajednički opljačkali kako je danas opšte poznato oko 300 miliona maraka.
Razbojništvo koje zločinačka organizacija RS demonstrira šaljući pripadnike specijalne policije da sa automatskim puškama i zoljama presreću i pljačkaju transporte novca iz banaka ili izbacuje porodice sa posjeda da bi mafijaški kumovi šefa zločinačke organizacije gradili nelegalne objekte su slika i prilika razbojništva koje čine pripadnici prije svega tužilačke a potom i pravosudne mafije.
Dakle, što se tiče pravne države nju su javno pred kamerama maestralno opisali Glavni republički tužilac RS, izjavom da "ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA NEMA POLITIČKE VOLJE" te Predsjednica suda BIH, da "U BIH DJELUJE PRAVOSUDNA MAFIJA".
Republika Srpska je trenutno pretvorena o najobičniju LOPOVSKU BANDU, (što sam već dokazao u dosadašnjem toku parnice 80 0 P 056780 14 P) čiji je šef bande samozvani predsjednik RS a u stvari kriminalac Dodik Milorad, koga su postavili na vlast silom strani centri moći. Trenutno stanje je takvo da je razotkrivena pljačka oko pola milijarde KM samo preko dvije banke u kojima je kontrolu imala ovde tužena RS i očekuje se hapšenje tog mafijaškog bosa a sudovi u Bijeljini taktički prolongiraju "vruće" parnice do trenutka kada tiranin i diktator koji javno prijeti sudovima, sudijama i strankama u postupku, završi iza rešetaka gdje mu je odavno bilo mjesto.
Stoga predlažem da Osnovni sud u Zvorniku u skladu sa navedenim članovima iz zakona donese rješenje kojim se oglašava mjesno nenadležnim za ovaj spor i vrati spis Osnovnom sudu u Bijeljini sa prijedlogom da se spoji sa parnicom 80 0 P 056780 14 P u kojoj su već dokazivane činjenice vezano za ovu tužbu i biće pominjane još na najviše jednoj strani, dok bi da se duplirana parnica održava i pred sudom u Zvorniku bila potrebna najmanje 2 ročišta i više ako se prihvate predloženi svjedoci, što je u suprotnosti sa članom 10 ZOPP-u...
Što se tiče uputstava suda o uređenju tužbe to nikada neću uraditi niti ću sada iznositi razloge jer je tužba jasna sa opisanim činjenicama, predloženim dokazima i svjedocima a ovde Osnovni sud u Zvorniku nastavlja sa kriminalnim postupanjima tužene RS lažno tvrdeći da je tužba citiram: "bez prijedloga dokaza za činjenične navode". I sve ovo u predmetu 83 0 P 019925 13 P za koji se rješenje donosi 26.01.2016. što znači da treću godinu leži i skuplja prašinu...
Dokaz da pišem istinu je naredna rečenica iz moje tužbe : "Osim priloga koje dostavljam uz tužbu, sud će po službenoj dužnosti pribaviti spis 80 0 P 039221 12 P, a predlažem da se kao svjedok sasluša sudija Marković Jelena, povodom falsifikata koje sam predočio, odstupanja od tužbenog zahtijeva, odnosno njenog kriminalnog rada na predmetu, te GO tužilac Kovačević Novak na okolnosti prikrivanja krivičnih prijava i neodgovaranja na zahtijeve..."

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 595

Način na koji pripadnici specijalne policije RS, pljačkaju po drumovima je slika i prilika razbojništva koje čini banda plaćenih ubica iz tužilaštva što sam već dokazao u prethodnim ročištima. Mene je zločinačka organizacija RS u pokušaju da prikrije svoje zločine i milijarde evra koje je pokrala prethodnih godina, pokušala u mojim tužbama za utvrđenje diskriminacije predstaviti kao manijaka, psihopatu sklonog kršenju javnog reda i mira i to retroaktivno a ja ću u nastavku tuženu RS opisivati i predstavljati uz dokaze kao LOPOVSKU FAŠISTIČKU BANDU


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 056780 14 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA

Vrijednost spora:

1000000 (jedan milion) KM

NOVI DOKAZI ZA 80 0 P 056780 14 P 02.03.2016.

Na osnovu člana 102, stav 2 ZPP-u, "Stranke mogu tokom glavne rasprave iznositi nove činjenice i predlagati nove dokaze samo ako učine vjerovatnim da ih bez svoje krivice nisu bili u mogućnosti iznijeti odnosno predložiti na pripremnom ročištu" predlažem da sud uvrsti u dokazni materijal i ovde priložene dokumente nastale poslije poslednje održanog ročišta:
Vrijednost i važnost ovih i ranije predloženih dokaza objasniću direktno u zapisnik.
S obzirom da su sudovi u Bijeljini u svim mojim tužbama za utvrđenje diskriminacije postupali kao servis mafije i "nisu primjećivali" nijednu tačku vezano za kršenje prava garantovanih Ustavom RS od kojih potenciram pravo iz člana 23, nastavio sam samostalno paralelno da se borim za svoja prava na više frontova uprkos sabotaži sudske vlasti, te sam od pripremnog ročišta i poslije poslednje održane rasprave pribavio nove dokaze koje naravno nisam imao na pripremnom ročištu, pa ih nisam mogao ni predložiti na usvajanje.
U skladu sa navedenim članom iz zakona predlažem na usvajenje sve dokumente do kojih sam došao u međuvremenu a koje sada prilažem.
Obavještavam sud i zastupništvo tužene RS da ću ako dođe do nastavka ove parnice, prvo naredno ročište iskoristiti za odbranu svojih prava koja se brutalnim pravnim nasiljem otimaju od strane suda te taj zapisnik koristiti kao dokaz pred sudom u Strazburu. Ukoliko sud pokuša da me u tome spriječi ta će se zabrana naći u zapisniku i takođe biti dokaz ali me neće omesti u izlaganju jer već imam pripremljenih 26 strana teksta za koje će sudu trebati bar 3 ročišta da ih zavede u zapisnike. Skrećem pažnju da je za sve radnje koje su mi nanijele štetu odgovornost na OT Bijeljina.
Način na koji pripadnici specijalne policije RS, pljačkaju po drumovima je slika i prilika razbojništva koje čini banda plaćenih ubica iz tužilaštva što sam već dokazao u prethodnim ročištima.
Mene je zločinačka organizacija RS u pokušaju da prikrije svoje zločine i milijarde evra koje je pokrala prethodnih godina, pokušala u mojim tužbama za utvrđenje diskriminacije predstaviti kao manijaka, psihopatu sklonog kršenju javnog reda i mira i to retroaktivno a ja ću u nastavku tuženu RS opisivati i predstavljati uz dokaze kao LOPOVSKU FAŠISTIČKU BANDU.
NEKA SE SUD I PRAVOBRANILAŠTVO PRIPREME DA MI SE SUPROTSTAVE U TOJ PRAVNOJ BORBI...

PRILOZI

Napad na ustavno uređenje
Zahtjev Okružnom sudu
Odgovor Okružnog suda 11.12.2015.
Zahtjev za OT Bijeljina
OT Bijeljina IT-4915 08.12.2015.
Zahtjev MUP-u 10.11.2015.
Odgovor Mup-a 18.11.2015.
Zahtjev MUP-u 27.11.2015.
Novi dokaz za KTA-596-09
Zahtjev RTRS 30.12.2015.
Odgovor RTRS IT-44-15 12.01.2016.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 594

S obzirom da je u pitanju specifičan pravni osnov, prema članu 48 Ustava RS koji kaže da su za kršenje prava garantovanih Ustavom RS, lično odgovorni počinioci i ne mogu se pravdati ničijim naređenjem smatram da je Vrhovni sud u skladu sa zakonskom mogućnosti trebao postupati po ovoj reviziji jer bi ta odluka bila značajna za dalji rad nižih sudova.


USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA PRESUDU 80 0 P 039976 12 P

Prije svega iznosim argumente vezano za blagovremenost apelacije što dokazujem dopisom "Vrhovni sud 04.01.2016." kojim je odgovoreno na moj zahtjev za pristup informacijama te mi je dostavljeni i Rješenje 80 0 P 039976 14 Rev. od 06.08.2014. Dakle iako je doneseno 2014-te, primio sam ga tek početkom 2016-te...
U pomenutom rješenju se donosi odluka o odbacivanju revizije kao nedozvoljene sa obrazloženjem da se protiv svakog od tuženih mogla podnijeti posebna tužba i da je sud mogao posebno odlučivati o svakom zahtjevu, te da se vrijednost spora računa zasebno za svakog suparničara. Međutim, jedno je vrijednost spora a drugo, citiram sud (i stav iz zakona) "propisano je da revizija nije dozvoljena ako vrijednost pobijanog dijela pravosnažne presude ne prelazi 30.000,00 KM".
Kako parnice nisu bile razdvojene i postoji samo JEDNA presuda time i vrijednost pobijanog dijela presude iznosi upravo potrebnih 30000 KM. Nadalje, tužba je podnesena 2012-te kada je minimalni iznos za reviziju bio 10000 KM i nije jasno definisano da li postupak treba da se okonča sa vrijednostima spora i sudskim taksama koje su važile u vrijeme podnošenja tužbe ili po izmjenama. U krivičnom postupku se recimo primjenjuje zakon povoljniji za optuženog.
S obzirom da je u pitanju specifičan pravni osnov, prema članu 48 Ustava RS koji kaže da su za kršenje prava garantovanih Ustavom RS, lično odgovorni počinioci i ne mogu se pravdati ničijim naređenjem smatram da je Vrhovni sud u skladu sa zakonskom mogućnosti trebao postupati po ovoj reviziji jer bi ta odluka bila značajna za dalji rad nižih sudova, član 237, stav "U slučajevima u kojima revizija nije dozvoljena prema odredbi stava 2. ovog člana, stranke mogu podnijeti reviziju protiv drugostepene presude, ako odluka o sporu zavisi od rješenja nekog materijalnopravnog ili procesnopravnog pitanja važnog za obezbjeđenje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni."
Propuštanjem da postupi prema navedenom stavu i Vrhovni sud RS je prekršio pravo na pravično suđenje ali mnogo ozbiljniji i namjerni propusti su se dešavali pred Osnovnim sudom u Bijeljini, koje je legalizovao i drugostepeni sud.
Ustavnom sudu BIH ukazujem na povredu sledećih prava i očekujem da zaustavi ovaj kriminal te obezbijedi da se poštuju sva prava garantovana ustavom, proglasti osporenu presudu nevažećom i vratiti slučaj sudu koji je donio presudu na ponovni postupak.
1) Pravo na pravično saslušanje u građanskim i krivičnim stvarima i druga prava u vezi sa krivičnim postupkom; prekršeno je tokom glavne rasprave kada uopšte nije dozvoljeno izvođenje dokaza nego se odmah prešlo na završnu riječ.
2) Pravo na pravično suđenje, garantovano Evropskom konvencijom o ljudskom pravima i osnovnom slobodama, jer osim već navedenog u taćki 1, nije primjenjen relevantan pravni osnov iz Ustava RS, član 48, nego iz nižih zakona koji se odnose na druge vrste štete.
3) Pravo iz ustava RS, član 16: Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
4) Pravo lica da ne bude podvrgnuto mučenju niti nečovječnom ili ponižavajućem tretmanu ili kazni; se konstantno krši jer se prema svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo provodila i konstantno provodi diskriminacija, bez suda i presude, pismenog rješenja i prava na žalbu.
5) Pravo na imovinu; se shodno tome otima jer se krši član 23 ustava RS i odbija predaja dokumentacije koju je RS prikupljala o Zdenku Baji poslije odnošenja računara na kome se nalazio neprocjenjivo vrijedan programski kod a izbrisan za vrijeme devetomjesečnog posjeda kod organa RS. Takođe i pravo na materijal prikupljen posebnim istražnim radnjama poslije lažne prijave za ugrožavanje sigurnosti, takođe garantovano ustavom član 23.
Tuženi su odgovorni što sam istakao i u postupku a navedeno i kao jedan od pravnih osnova tužbe prema članu 48 Ustava RS: "Prava i slobode zajamčeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti. Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom. Ko se ogriješio o ljudska prava i osnovne slobode zajamčene ovim ustavom, lično je odgovoran za to i ne može se pravdati ničijim naređenjem.
U obrazloženju ove apelacije neću uopšte citirati ništa iz tužbe, dopune i drugih podnesaka jer je član 48 Ustava savršeno jasan i prema njemu su tužene osobe direktno i LIČNO odgovorne, (a ne organ ili država) i ne mogu se pravdati ničijim naređenjem. Umjesto toga citiram opis iz presude 80 0 P 039976 12 od 19.12.2013.
"U tužbi i na raspravi tužioc je naveo da su tuženi Kovačević Novak, kao Glavni Tužilac u Okružnom Tužilaštvu u Bijeljini i tuženi Borovčanin Danko, kao šef Odjeljenja sudske policije u Bijeljini, od početka 2010. godine pa na dalje izvršili više krivičnih djela sa ciljem da pomognu pripadnicima organizovanog kriminala i da ga spriječe da dostavi dokaze o tome, da prikrivaju i uklanjaju dokaze o ubistvu njegove malodobne sestričine, krijumčerenje droge i pranju prljavog novca narko mafije preko „Bobar“ banke u Bijełjini i da ga sprečavaju da predoči dokaze o svemu tome, da je u 2010. godini tuženi Kovačević Novak izdao usmenu naredbu da on, njegova sestra i drugi srodnici ne mogu lično pristupiti u prostoriju Tužilaštva radi predaje dokaza u vezi sa ubistvom malodobne Bajo Ivone i krivičnim djelima organizovanih kriminalnih grupa i da mu u tome pomaže tuženi Borovčanin Danko preko policajaca tako što preko policajaca kojima je on šef fizički ih onemogućuje da pristupe u prostorije Okružnog Tužilaštva u Bijeljini."
Dalje sud navodi stav tuženog Kovačević Novaka koji nijednom riječju ne pominje član 48 Ustava RS, dok je tuženi Borovčanin Danko osim prigovora pasivne legitimacije, (koji je neosnovan, prema članu 48, čak osporio i istinitost navoda u tužbi:
"U odgovoru na tužbu tuženi Kovačević Novak je naveo da osporava tužbeni zahtjev tužioca za naknadu štete u osnovu i u visini, da nije pasivno legitirnisan po tužbi tužioca u označenoj pravnoj stvari kao Glavni Okružni Tužilac iz razloga što se prema članu 30. Zakona o tužilaštvu Republike Srpske za propuste za štetu koju učine tužioci odgovara Republika Srpska."
Povlačim paralelu sa poznatim slučajem DAMJANOVIĆ - MAKTOUF, u kome je Sud u Strazburu presudio da nije primjenjen odgovarajući zakon, odnosno član iz adekvatnog zakona. Čl. 48. Ustava RS, ne može se odnositi na obične građane, taksiste, frizere, konobare recimo, nego upravo na državne službenike gdje postoji hijerarhija i komandna linija te je jasno da su navedena gospoda prema tom članu i odgovorni. Odredbe Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o tužilaštvima kojima je odgovornost za radnje državnih službenika prebačena na pravno lice odnosno državu, su ispod ustava RS i mogu se odnositi na bilo koje druge radnje kojima se nanosi šteta građanima osim onih nekoliko garantovanih prava iz Ustava RS.
Sud se sasvim nepotrebno bavio dokazivanjem mojih "prijetnji nasiljem" iako je usvojen dokaz odluka OT Doboj T 150 KTA 002365 10 od 14.12.2012. u kojoj je konstatovano da nisam počinio nijedno krivično djelo pa ni ugrožavanje sigurnosti. Umjesto te odluke sud je prepisivao impresije Kovačevića i Borovčanina koji su naređivali podređenima šta da pišu a ispostavilo se, navedenom odlukom OT Doboj da to nije bila istina. Za ovuj predmet jedino je bitno to da su:
KOVAČEVIĆ NOVAK I BOROVČANIN DANKO PROVODILI I PROVODE SANKCIJU PREMA SVIM SRODNICIMA IVONE BAJO, BEZ SUDA I PRESUDE BEZ URUČENJA NAREDBE I PRAVA NA ŽALBU, ČIME JE PREKRŠENO PRAVO IZ ČLANA 16 USTAVA RS A ZA ŠTA SU PREMA ČLANU 48 USTAVA LIČNO ODGOVORNI, NE SAMO PARNIČNO NEGO I KRIVIČNO.
Vidljivo je da sud umjesto bilo kakvog komentara o osnovanosti člana 48 Ustava RS, nastupa kao advokat tuženih i navodi u presudi:
"Osnovano ukazuje tuženi Kovačević Novak u odgovoru na tužbu da on nije pasivno legitimisan u predmetnoj pravnoj stvari prema odredbi člana 30. stav l. Zakona o Tužilaštvu Republike Srpske (,,Službeni glasnik RS“ br: 55/02 sa kasnijim izmjenama i dopunama), te da je pasivno legitimisana po tužbi tužioca za naknadu štete Republika Srpska, ako se i pretpostavi da je on, kao Glavni Tužilac, nanio štetu tužiocu nepravilnim ili nezakonitim radom."
Sud nastavlja da ignoriše Ustav RS i dalje pa potom ističe:
"Ako je već tužilac smatrao da su tuženi Kovačević Novak, kao glavni tužilac u Okružnom Tužilaštvu i Borovčanin Danko, kao starješina Organizacione jedinice Sudske policije u Bijeljini, učinili štetu nezaknitim radom na određeni način, onda je trebao da podnese tužbu protiv Republike Srpske, kao poslodavca navedenih tuženih, kao lica koje je pasivno legitimisano za naknadu štete prema članu 171. ZOO-a."
Na kršenje pravila postupka i pogrešnu primjenu materijalnog prava sam ukazao i u žalbi. što doslovno prenosim:
"Ne ulazim sada uopšte u to da li je naredba da citiram: "ZDENKO BAJO, BUDIMKA BOLLIN BAJO I DRUGI SRODNICI, NE MOGU LIČNO PRISTUPITI U OT BIJELJINA" zakonita ili je diskriminatorska, pravno nemoguća, ponižavajuća. Uzmimo da je ta naredba savršenstvo pravne struke, no problem je u tome što mi nikada nije bila uručena, niti mi je omogućeno pravo žalbe na tu odluku, čime je prekršeno garantovano pravo iz ustava RS, član 16: Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu."
Potom sam ukazao na još nekoliko velikih nepravilnosti:
"Tuženi Kovačević je dostavio neke dokumente koje pominje i prvostepeni sud, ali ne u potrebnom broju kopija, odnosno te "dokaze" ja nikada nisam dobio i ne mogu se koristiti kao argumentacija za presudu. Poznato je da okružni tužilac postupa, sa dokumentima, naredbama, odlukama, sa svojim potpisom i pečatom državnog organa, a ovo je slučaj tajne, nezakonite diskriminatorske urote, koja je postala javna i otkrivena isključivo zbog toga što sam se nekoliko puta suprotstavio bezakonju i na prekršajnim suđenjima došao do teksta te naredbe i načina na koji se sprovodi. U suštini i nema potrebe da dalje osporavam nepravilnosti u presudi, jer je osnov svega oduzimanje garantovanog prava iz Ustava, za šta su odgovorni tuženi, prema članu 48, koji sam naveo te očekujem od Okružnog suda da se odredi po tom pitanju. Meni ova parnica ne znači ništa lično, a posebnio ne novac, nego je samo jedan od frontova borbe sa mafijom, te vam skrećem pažnju na osnov svega. Tuženi su se ogriješili o Ustav da bi prikrili zločine za koje imam dokaze i to tajno, ne u interesu organa ili države nego zbog privatnih interesa i ja zbog toga ne krivim RS. Ako sad drugostepeni sud ignoriše član 48 iz Ustava i legalizuje bezakonje tuženih Borovčanina i Kovačevića, te prebaci odgovornost na RS, takvu odluku bih koristio kao dokaz u već pokrenutim parnicama, i u narednim uključujući Sud u Strazburu. Na strani 5 presude, (drugi pasus odozdo) sud zaključuje "Istina je, da iz provedenih dokaza proizilazi da je tuženi Kovačević Novak izdao usmenu naredbu Odjeljenju sudske policje u Bijeljini da sudski policajci spriječe tužioca..." a kako je time prekršeno pravo iz Ustava RS, proizilazi da država namjerno krši ljudska prava, sa ciljem da prikrije pljačke i ubistva... -Nikad nisam razgovarao sa g. Gruhonjićem, nego je gospodin izašao u hodnik i tu mi samo rekao da izađem vani; Nikada nisam prijetio nasiljem što je g. Višnjić naknadno potvrdio u zabilješci 779/10 od 26.04.2010; Nisam napisao na plakatu ništa ni o Dodiku niti i Bobaru što se može provjeriti jer je to oduzeo MUP, a kopije dostavio u spis 80 1 Pr 007070 12 Pr; Sudska policija izvršava naredbu te nikada u zabilješkama ne unosi da sam svima pokazao slike materijalnih dokaza, a istovremeno me opisuju kao labilnog, narkomana i prihopatu. Tvrdnja prvostepenog suda koji podržava tuženog Kovačevića da sam 08.07.2010. narušio red i mir (poslije 5 mjeseci uzaludnih dolazaka) je neutemeljena jer samo PREKRŠAJNI SUD može to da odluči i izrekne zakonom propisanu sankciju. Na drugostepenom sudu je velika odgovornost, da uradi sve kako bi se bezakonje zaustavilo i krivci dobili zasluženu zatvorsku kaznu, (naravno ne u ovom postupku) ili će istima pomoći tako što će odgovornost uprkos odredbi člana 48 Ustava RS prebaciti na državu koju ionako tretiram kao "Zločinačku organizaciju" za šta imam obilje dokaza, a takva odluka bi bila potvrda da mafija ovde ima svoju državu, logističku podršku i zaštitu od svih njenih organa. Tuženi nisu sudu dostavili nijedan dokaz, da mi je ta naredba uručena, što znači i da iza nje ne stoji nijedan državni organ, te predlažem da Okružni sud žalbu usvoji i primjeni stav 5, člana 224."
SVE OVE ARGUMENTE IZ ŽALBE KOJE SAM CITIRAO DRUGOSTEPENI SUD JE IGNORISAO...
Tužba je predata 2012-te godine a danas početkom 2016-te poznati su i motivi tuženih. Dana 23.07.2009. kada je ubijena Ivona Bajo, vršeno je krijumčarenje u Bobar grupu. Istovremeno je godinama Bobar banka prala novac narko mafije te je vršena pljačka oko 300 miliona maraka. Diskriminacija mene, moje porodice i prethodno prikrivanje ubistva Ivone Bajo izvršeni su da bi se osigurao nesmetan nastavak te astronomske pljačke i drugih koje su vršene preko Banke srpske, Birča itd a nisu direktno povezani sa mojim pravima ali jesu sa tuženima koji su saučesnici u prikrivanjima svih krivičnih djela kako je pred kamerama izjavio glavni republički tužilac "KRUPNIH RIBA"...
Da je i sud shvatio suštinu kriminala i motive tuženih dokaz je i opis iz presude koji citiram "Iz podneska tužioca koji je naslovijen na Okružno Tužilaštvo Bijeljina od 11.02.2010. godine proizilazi da tužilac traži detaljno obrazloženje odluke o nesprovođenju istrage zbog smrti malodobne Bajo Ivone (Tužilaštvo je našlo da je do njene smrti došlo zadesom), da traži biološko i trasološko vještačenje i autopsiju i da optužuje da je sakrivena činjenica da je kaiš torbe presječen nekom jakom silom i da je opran nekim hemijskim sredstvom da bi se uklonili tragovi krvi, da optužuje da će neke smicalice koristiti da bi se krivci izvukli."
Dakle još 11.02.2010. sam tačno predvidio SMICALICE, pripadnika zločinačke organizacije a koje su uslijedile prvo lažnom prijavom za "ugrožavanje sigurnosti" 19.03.2010. a istovremeno i sprečavanjem svakog kontakta sa tužiocima kako bi se spriječilo ukazivanje na nove činjenice i dokaze.
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015. konstatuje da je oštećen materijalni dokaz sa mjesta zločina a na prilogu "Dokazni predmeti" vidljive su i fotografije tog dokaza, (ruksaka Ivone Bajo), čiji je kaiš dvostruko presječen, dio nedostaje a ostatak zamrljan hemijskim sredstvom. I na kraju u prilogu "Odgovori OT i CJB Bijeljina" od 26.10.2015. i 18.11.2015. i OT Bijeljina i MUP, prvi put 6 godina poslije ubistva Ivone Bajo a poslije razotkrivanja kriminala u Bobar grupi priznaju da "NEMAJU POJMA" ko je kada i kako oštetio materijalni dokaz te prebacuju odgovornost jedni na druge.
Ovi dokazi nastali po donošenju presude nemaju veze sa temom tužbe ali pokazuju motive tuženih i obavezuju Ustavni sud da materijal proslijede nadležnom Tužilaštvu BIH, s obzirom da je krijumčarenje na dan ubistva Ivone Bajo vršeno iz Federacije u RS.
I da zaključim sud se u presudi bavio svim nepotrebnim i nevažnim stvarima osim tužbenim zahtjevom, jer ne postoji dokaz da mi je ikada uručeno rješenje o zabrani pristupa i omogućena žalba, što je garantovano članom 16 Ustava RS a da bih uopšte imao neki dokaz da se ta naredba sprovodi bio sam prisiljen odbiti izdatu naredbu, više puta a prvi put upravo 08.07.2010. kako bih isprovocirao pisanje nekih zabilješki, svoje hapšenje i zaštitu prava na prekršajnom sudu ili ako se to ne desi da do teksta naredbe dođem izjavama sudskih policajaca u zapisnik, što se i desilo. Niko od aktera naravno nije znao da je to moj osnovni cilj jer da nisam odbio tu fašističku naredbu, danas ne bih imao dokaz da se ikada sprovadila, dok naprotiv sada u parnici protiv RS koja je u toku 80 0 P 056780 14 P imam te dokaze a tužena RS mi je, zaštitivši direktno odgovorne počinioce, sama u ovom predmetu 80 0 P 039976 12 P dala dokaz da je odgovorna za taj fašizam...
Okružni sud u Bijeljini se takođe nije bavio tužbenim zahtjevom a iz rješanja 80 0 P 039976 14 Gž ističem potpuno nebitnu rečenicu da "Novak Kovačević nije postupao u predmetu provođenja predistražnih radnji u vezi sa smrću malodobne Ivone Bajo i shodno tome ne može se optuživati za nepravilan i nezakonit rad zbog odluke Okružnog Tužilaštva u Bijeljini da se neće sprovoditi istraga u vezi sa smrću malodobne Ivona Bajo iz razloga što je utvrđeno da se ne radi o njenom ubistvu već o zadesnoj smrti."
Nevjerovatna je ova rečenica ako se zna da ni u tužbenom zahtjevu ni u tekstu tužbe nisam zasnivao pravo na nadoknadu štete zbog pogibije Ivone Bajo. Ovde se čak neumjesno koristi termin "SMRT" i "ZADESNA SMRT" iako je obducent jasno naveo više unutrašnjih povreda i koristio izraz "NASILNA SMRT". Potom i drugostepeni sud brutalno ignoriše ustav i član 48 te bez ijedne riječi o pravnom osnovu koji sam istakao takođe nastupa kao advokat tuženih, primjenjujući niži zakon, citiram:
"Takođe, ispravno prvostepeni sud zaključuje da tuženi Novak Kovačević nije pasivno legitimisan u ovoj pravnoj stvari shodno odrcdbama člana 30. stav 1. Zakona o Tužilaštvu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 55/02, 85/03, 115/04 i 68/07), te da je shodno odredbama čl. 171 ZOO pasivna legitimacija na strani Republike Srpske."
Nadalje tvrdnja koju je koristio i prvostepeni sud je krajnje neumjesna: "te da tužilac nije dokazao da je prvotuženi na bilo koji način onemogućio tužioca da predoči dokaze o navodnom ubistvu malodobne Ivona Bajo, da je prikrivao ili uklanjao dokaze u vezi s tim kao i da je učinio drugo krivično djelo."
Osnovni sud u Bijeljini nije dozvolio izvođenje dokaza uopšte, odnosno kako sam već istakao dokaznog postupka nije ni bilo, (čime je oteo pravo na pravično suđenje) ali je sprečavanje podnošenja krivične prijave, prikrivanje ubistva i uklanjanje dokaza vidljivo iz dokaznog materijala koji sam priložio uz tužbu a priložiću i sada uz ovu apelaciju kao i disk na kome je u digitalnom obliku kompetan materijal uključujući i ovu apelaciju.
Ako su već Osnovni i Okružni sud izašli iz tužbenog zahtjeva i komentarisali o odgovornosti Kovačević Novaka vezano za neki tužilački predmet onda su trebali da iznesu stav u učešću Kovačevića u grupi kriminalaca, (koju još čine Gruhonjić, Debeljević i Stjepanović) a koji su napravili plan da me lažno prijave u CJB Bijeljina za ugrožavanje sigurnosti kako bi mi nanijeli štetu i predstavili me u javnosti kao manijaka i psihopatu, što je bio jedan od dokaza u ovoj parnici. Spis KTA-596/09 vezan za ubistvo Ivone Bajo, nije uopšte bio dokaz u parnici dok je odlukom OT Doboj T 150 KTA 002365 nedvosmisleno dokazano da je ta prijava bila lažna. Takođe sudovi u Bijeljini nisu uopšte iznosili mišljenja o tome da li mi je šteta nanesena time što su tuženi naređivali podređenima da primjenjuju sankciju prema meni za koju su znali da ne postoji nikakvo pismeno rješenje niti mi je omogućeno iznošenje argumenata a ni pravo žalbe...
Odlika Okružnog suda se završava pasusom:
"Kako je prvostepeni sud pravilno utvrdio činjenično stanje, na koje je pravilno primjenio materijalno pravo, te kako su neosnovani navodi žalbe, to je shodno odredbama člana 221, 222. i 223, ZPP, žalbu valjalo odbiti kao neosnovanu i prvostepenu presudu potvrditi na osnovu člana 226. istog zakona jer ne postoje razlozi zbog kojih se presuda pobija kao ni oni na koje ovaj sud pazi po službenoj dužnosti."
Ovde posebno ističem dio "na koje je pravilno primjenio materijalno pravo" a sve bez ijedne riječi, pomena ili komentara o članu 48 Ustava RS, te od Ustavnog suda bih očekujem da se odredi isključivo o ovom članu. Da li je relevantan ili ne za ovu situaciju u kojoj se primjenjuje sankcija i oduzimaju prava bez uručenja pismenog rješenja i prava na žalbu.

PRILOZI

Tužba 80 0 P 039976 12 P
Presuda 80 0 P 039976 12 P
Žalba na 80 0 P 039976 12 P
Presuda 80 0 P 039976 14 Gž
Revizija tuzbe 80 0 P 039976 12 P

Rješenje 80 0 P 039976 14 Rev + Dopis 04.01.2016.
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Dokazni predmeti
Odgovori OT i CJB Bijeljina
Disk

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 593

Što se tiče pravne države nju su javno pred kamerama opisali Glavni republički tužilac RS, izjavom da "ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA NEMA POLITIČKE VOLJE" te Predsjednica suda BIH, da "U BIH DJELUJE PRAVOSUDNA MAFIJA". U praksi se to vidi po velikom broju kriminalnih afera teških milijarde evra, kao što su Birač, Boska, Grand trejd itd a što je javno objelodanjeno samo preko Bobar i Banke Srpske Vlada RS i Predsjednik RS su sa svojim tajkunima opljačkali pola milijarde, (500 miliona) konvertibilnih maraka. Što ne stignu ukrasti u trezoru pošalju specijalnu policiju sa automatskim oružjem i zoljama u drumsku oružanu pljačku.

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

DOSTAVA PODATAKA NA AP-3406/15

Veza : Vaš zahtjev AP-3406/15 od 18.01.2016.
Obavještavam Ustavni sud Bosne i Hercegovine da na predmet 80 0 P 039222 15 Gž, nije izjavljena revizija nego je osim Apelacije podnesen Prijedlog za ponavljanje postupka u skladu sa odredbama ZOPP-u čl. 255 i 257, uz iznesene nove činjenice i dokaze o čemu Osnovni sud u Bijeljini još nije doneo odluku. Revizija nije izjavljena iz dva razloga i to:
1) Ustavni sud BIH sugeriše podnošenje apelacije i ako sve pravne opcije nisu iskorištene.
2) U Republici Srpskoj je na sceni diktatura i tiranija a pravna država ne postoji.
OBRAZLOŽENJE
Obrazac apelacije koja se podnosi Ustavnom sudu BIH, sadrži "Prilog 3" gdje je navedeno:
"Apelacija treba biti podnesena Sudu u roku od 60 dana od dana kada ste primili posljednju presudu ili odluku. Neophodno je i da podnosilac apelacije iscrpi sva pravna sredstva na raspolaganju prije obraćanja Ustavnom sudu. To znači da ako još uvijek imate mogućnost da se obratite nekom drugom organu ili sudu na nivou države ili entiteta, trebate to uraditi. Međutim, potrebno je da obraćanje tom organu ili sudu bude efektivno. Ukoliko smatrate da pomoć tog organa ili suda ne bi bila biti djelotvorna, za vas bi ipak moglo biti korisno da se obratite Ustavnom sudu iako sve pravne opcije nisu iskorištene."
Dakle Ustavni sud BIH, jasno sugeriše građanima da mu se obrate apelacijom čak i kad nisu iskorišteni svi pravni lijekovi mogući po zakonu ukoliko se smatra da ne bi bili djelotvorni.
Obrazac Apelacije sadrži dio pod rednim brojem "7 PRAVNI LIJEKOVI" sa tačkom "b Neiskorišteni pravni lijekovi" gdje je navedeno "Ako je postojala mogućnost žalbe ili revizije, navedite razloge zbog kojih to niste učinili" a ja sam predviđenu površinu za to popunio i izneo dio razloga, što jasno znači da revizija nije podnesena iz tih razloga.
Vaš zahtjev je u stvari reakcija na moj prethodni dopis Ustavnom sudu BIH "DOPUNA NA AP-3406/15" u kome sam ukazao na prethodno uputstvo na strani 9 Apelacije u Prilogu 3 i skrenuo pažnju da : "Eventualno odbacivanje apelacije zbog nepodnošenja revizije poslije pismene upute građanima u samom obrascu apelacije da se obrate Ustavnom sudu i ako nisu iskorištene sve pravne opcije bilo bi dodatno kršenja prava na pravično suđenje garantovanog Evropskom konvencijom o ljudskim pravima u članu 6". Ustavni sud BIH naravno može ignorisati jasno napisani stav iz Apelacije koju je kreirao i pustio u javni promet, te odbaciti Apelaciju pod izgovorom da nije podnesena revizija ali bi to bio samo dodatni argument za zahtjev koji bih odmah poslao sudu u Strazburu o kršenju prava na pravično suđenje. Sugerišem Ustavnom sudu BIH da dok se u obrascu Apelacije nalazi citirani stav, postupa po njemu a ako se želi odbaciti svaka apelacija zbog neizjavljene revizije onda u budućnosti treba izbaciti ralevantni pasus iz obrasca...
Što se tiče pravne države nju su javno pred kamerama opisali Glavni republički tužilac RS, izjavom da "ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA NEMA POLITIČKE VOLJE" te Predsjednica suda BIH, da "U BIH DJELUJE PRAVOSUDNA MAFIJA".
U praksi se to vidi po velikom broju kriminalnih afera teških milijarde evra, kao što su Birač, Boska, Grand trejd itd a što je javno objelodanjeno samo preko Bobar i Banke Srpske Vlada RS i Predsjednik RS su sa svojim tajkunima opljačkali pola milijarde, (500 miliona) konvertibilnih maraka. Što ne stignu ukrasti u trezoru pošalju specijalnu policiju sa automatskim oružjem i zoljama u drumsku oružanu pljačku.
OT Bijeljina i Specijalno tužilaštvo RS su se oglasili nenadležnim po pitanju krađe preko banki a trenutna mafijaška vladajuća oligarhija je zaprijetila pripadnicima SIPA, Tužilaštva i Suda BIH, vatrenim oružjam ukoliko budu djelovali na teritoriji RS. To je uslijedilo poslije saznanja o istražnim radnjama protiv osobe koja je na prevaru došla na poziciju predsjednika RS, Dodik Milorada i naravno pripadnika specijalne policije koji su pljačkali banke. U takvim okolnostima mafijaški režim u RS je odlučio da ih sam uhapsi prije nego to uradi Sipa kako ne bi otkrili po čijim su usmenim naredbama djelovali...
To je dakle pozadina događaja i trenutno stanje u RS, koja podsjeća na Divlji zapad a konkretno vezano za predmet 80 0 P 039222 15 Gž, osim smišljenog kršenja zakonskih odredbi pred sudovima u Bijeljini u toku postupka ističem i slijedeće. Krajem januara 2010-te došao sam do dokaza da su pripadnici OT Bijeljina u sadejstvu sa krijumčarima iz Bobar grupe, uklonili sa mjesta zločina materijalni dokaz ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo koje se desilo prilikom šverca u AD Univerzal u Bijeljini. Radi se o dječjem ruksaku koji je dvostruko presječenog kaiša, čiji dio nedostaje a ostatak je opran jakim hemijskim sredstvom koje je skinulo i originalnu boju. Slike predmeta sam predao u pisarnici i pismeni zahtjev da se odgovori kako je oštećen predmet, te da li je u pitanju novi dokaz poslije čega mi je onemogućen svaki kontakt sa tužilaštvom.
Onda sam 50 dana kasnije poslao mejl i pisma direktnim krivcima sa pozivom da otkriju za čije su interese prikrili ubistvo inače ću protiv njih podnijeti prijave te će završiti u zatvoru. Takođe sam pismeno i u mejlu prezentovao svim drugim okružnim tužiocima dokaz kriminala njihovih kolega, Stjepanović Danice, Kovačević Novaka i Gruhonjić Muhameda. Tada nisam imao dokaze o krijumčarenju niti o pljački preko Bobar grupe ali oni to nisu znali te su odlučili da me lažno prijave za "Ugrožavanje sigurnosti" i sa tim izgovorom otmu računara kako bi izbrisali dokaze svog kriminala.
U prilogu, "Obavještenje i reakcija" vidljivo je da su me prijavili gospoda Debeljević i Gruhonjić kao građani što su mi kasnije usmeno potvrdili inspektori, te predsjednik i sekretar Okružnog suda u Bijeljini. Sve je to bilo prije podnošenja ijedne tužbe, no kada sam počinioce tužio za klevetu i povredu ugleda i časti, osoba Debeljević Milorad čini katastrofalnu grešku i negira događaj tvrdeći da sam sve izmislio s obzirom da tada nisam imao nijedan dokaz o njegovom udjelu, što se vidi iz priloga "Odgovor Debeljevica" na moju tužbu 80 0 P 034147 11 P.
Vidi se da on lično potvrđuje da nikad nije postupao službeno ni u jednom predmetu vezano za mene ali kada sam predao na pripremnom ročištu dokaz dokument CJB Bijeljina u kome se on i Gruhinjić navode kao podnosioci prijave, onda na raspravu dolazi osoba Gruhonjić Muhamed i u mom prisustvu pred više svjedoka vrijeđa stručnost sudije i zahtijeva da smjesta odbaci tužbu, te navodi da neće dolaziti na druga ročišta nego će upotrijebiti druge načine.
Jasno je da su krivci preko veza u VSTV-u izvršili pritisak na sudove te iako sam razotkrio laži Debeljevića i Gruhonjića i čak tuženi pismeno priznaje da nije postupao službeno, sudije su brutalno falsifikovale činjenično stanje i:
"ZA DOGAĐAJE KOJE SAM "IZMISLIO" I U KOJIMA TUŽENI KAKO TVRDI NIJE POSTUPAO, DAKLE SVE SAM SLAGAO, SUDIJA IZVLAČI ZAKLJUČAK DA SU SE DESILI, I TO POTPUNO REGULARNO, IAKO NE POSTOJI NIJEDAN DOKUMENT SA POTPISIMA TUŽENIH, KOJI UKAZUJE NA SLUŽBENO POSTUPANJE!"
Uzalud sam se u žalbi pozvao na stav 2 člana 87 "Imunitet sudija i tužilaca" ZOVSITV-a i drugostepeni sud je falsifikovao činjenično stanje i lažnu prijavu u svojstvu građana proglasio službenom radnjom. Presuda je donesena 20.11.2012. od strane drugostepenog suda i na nju sam u roku izjavio reviziju, što je prije završetka iste godine. Dakle prošle su preko 3 godine a nema odluke Vrhovnog suda RS, što znači da taj pravni lijek u RS nije djelotvoran ako su stranke osobe koje imaju debele veze u svim organima od policije do predsjednika i vlade. Osim na taj predmet izjavio sam i reviziju na parnicu protiv AD Univerzal, takođe bez ikakve odluke do danas.
Time je potpuno jasno da dok je na vlasti Dodik Milorad koji prijeti sudijama podnošenjem pritužbi i sudovima ukidanjem kad mu se ne dopada presuda, kao i radnicima da neće dobiti nadoknadu po pravosnažnim presudama ako ih vidi na BN televiziji da iznose kritike, nema ni djelotvornog pravnog lijeka ni pravne države uopšte, tako da sam odlučio u skladu sa uputama podnijeti apelaciju i prijedlog za ponavljanje postupka.
Da osobe Gruhonjić i Debeljević, poslije čije je lažne prijave odnesen računar i uništeni programski kodovi iz ovog predmeta, nisu postupale službeno, dokaz je i odgovor RTRS na moj zahtjev za pristup informacijama "IT-44-15 12.01.2016." u kome se navodi da je iz OT Bijeljina službeno postupao samo i isključivo gospodin Šabić Muris.
Sudovi u RS su bezočno falsifikovali činjenice kako bi pomogli počiniocima ne samo krivičnog djela lažne prijave i uništavanja programskog koda na mom računaru, nego i prikrivanju ubistva Ivone Bajo, krijumčarenju narkotika i pranju novca narko mafije i na kraju što je najvažnije za njih, prikrivanje astronomske pljačke koja je godinama vršena preko Bobar grupe i njen nesmetan nastavak do ogromnih 300 miliona maraka.
S obzirom da sam podneo prijedlog za ponavljanje postupka, predlažem da Ustavni sud BIH vrati predmet na postupanje Osnovnom sudu u Bijeljini, te tako nađe izlaz iz "slijepe ulice" u koju je mafijaški režim Dodik Miorada doveo sudsku vlast u Republici Srpskoj. Do tada će on i njegovi saučesnici vjerovatno biti pohapšeni...

PRILOZI

Prilog 3 obrasca apelacije
Obavještenje i reakcija
Odgovor Debeljevica
IT-44-15 12.01.2016.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 592

To što je neka osoba psihički poremećena i neuračunljiva pa se još time i hvali ne bio bio veliki problem da se istovremeno ne nalazi na uticajnom položaju sa praktično neograničenom moći, koju je neustavno pribavila, te nastavlja prijetiti i drugim organima, građanima i sudskoj vlasti koji se usude primjeniti zakon i suprotstaviti njegovoj poremećenoj volji...

PRIJAVA KRIVIČNOG DJELA PO ČLANU 293 KZRS

NAPAD NA USTAVNO UREĐENJE

Član 86. Ustava RS - Predsjednik Republike uživa imunitet kao i narodni poslanici.
Član 73. stav "Narodni poslanik ne može biti pritvoren bez odobrenja Narodne skupštine, osim ako je zatečen u vršenju krivičnog djela za koje je propisana kazna zatvora u trajanju dužem od pet godina.
(Ovo je dakle zaštita koju ima predsjednik RS, da može nekažnjeno izvršiti krivično djelo za koje je zaprijećena kazna do 5 godina zatvora a sada slijede primjeri krivičnog djela):
1) Dodik je istakao da sudiju koja je donijela odluku u vezi "Birča" treba da bude sramota, bez obzira koliko se poziva na pravo i pravičnost, jer je presuda bila spekulativna, a što će se pokazati u narednom periodu. On je ocijenio da je pravosuđe u nekim segmentima izvan bilo kakve društvene odgovornosti. On je poručio da će "Birač", koji je stavljen pod kontrolu vlasti i ostvaruje dobre poslovne rezulatate, raditi bez obzira na sudove i neće se izgubiti radna mjesta i funkcija koju ima. Moja prva reakcija nakon odluke suda bila je da se ukine sud u Bijeljini i premjesti na neko drugo mjesto. Možda se to i desi", rekao je Dodik."
IZVOR : KLIX
2) Kao što možete pogledati u videu, Dodik je jasno i glasno poručio, preciznije ucijenio ljude, zaposlene u "RAOP-u" da se NE POJAVLJUJU na BN Televiziji. Dakle, ukoliko radnici u teoriji i dobiju spor na sudu, oni po Dodiku NEĆE biti isplaćeni što je otvoreno ništenje i derogiranje institucija Republike Srpske: Koliko su ove i ovakve metode "demokratske" sami prosudite.
IZVOR : BUKA
U ova dva primjera jasno je istaknuto od osobe na najuticajnijoj političkoj i državnoj poziciji, (Dodik Milorad, kao predsjednik RS i predsjednik vladajuće stranke SNSD-a), da se pravosnažne sudske odluke neće poštovati niti sprovoditi ako ih on smatra "nepravičnim" ili "neodgovornim" odnosno ako mu se ne dopada neka od stranaka u postupku, zato što se pojavila na nekoj televiziji i iznjela svoj stav o pravu koje je ostvarila sudskim putem na papiru a još uvjek to nije ostvareno u praksi. Izneseni stavovi i otvorene prijetnje kako građanima tako i sudijama da ne rade u suprotnosti sa njegovom voljom i željama su direktno kršenje:
Člana 69 Ustava RS, stav "Sudska vlast pripada sudovima." a vezano za KZRS član 293 Napad na ustavno uređenje "Ko silom ili prijetnjom upotrebe sile ili na drugi protivpravan način pokuša da promijeni ustavno uređenje Republike Srpske, kazniće se zatvorom od dvije do dvanaest godina." a 12 godina je više od 5 koliko je zaštita imunitetom.

SUDITE KAKO KAŽEM ILI ĆU VAS UKINUTI


Osoba Dodik Milorad je javno u medijima zaprijetio da će spriječiti sprovođenje pravosnažnih sudskih presuda, čime otima sudsku vlast koja prema Ustavu RS pripada sudovima a time je na "protivpravan način" pozvao na promjenu ustavnog uređenja te čak s obzirom na poslednje događaje, prijeti i upotrebom oružane sile, tako što će policija pucati na pripadnike SIPA, ako po naredbi suda ili tužilaštva pokušaju vršiti istražne radnje koje mu se ne dopadaju. No da se vratimo prijetnjama da se na protivpravan način napadne ustavno uređenje RS, time što će se spriječiti vršenje sudske vlasti i provođenje pravosnažnih odluka:
"KOGA VIDIM NA BN TELEVIZIJI, NEĆE BITI ISPLAĆEN - PA NEK SE ŽALI KOME HOĆE"
To su riječi koje se mogu čuti na video prilogu sa linka navedenog u tački 2. Ovakve prijetnje su utoliko opasnije kad se ima u vidu činjenica da je nedavno u parnici Dodik - Bosić, tužilac (Milorad Dodik) izveo preko svog advokata dokaz, psihijatrijski nalaz i mišljenje o sopstvenoj poremećenoj svijesti:
"Milorad Dodik ima posttraumatski stresni poremećaj, zapada u logoreju, bolest nekontrolisanog i nepovezanog pričanja, a duševni bolovi su prisutni i zbog porodice, jer su se zbog Bosićeve izjave razboljeli njegova (Dodikova) majka i brat, prenosi novinska agencija Patria. Dodik pati zbog toga, duša mu se razara, ima strah za porodicu, lošije spava, napet je, majka i brat su mu se razboljeli i misli da je to posljedica od napada na njega od strane pojedinih ljudi iz opozicije."
IZVOR : NAP
To što je neka osoba psihički poremećena i neuračunljiva pa se još time i hvali ne bio bio veliki problem da se istovremeno ne nalazi na uticajnom položaju sa praktično neograničenom moći, koju je neustavno pribavila, te nastavlja prijetiti i drugim organima, građanima i sudskoj vlasti koji se usude primjeniti zakon i suprotstaviti njegovoj poremećenoj volji...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 591

Sličan primjer je građanin Milan Vukelić, koji je poslije ukazivanja na kriminal tužene RS, prvo lažno optužen za "Ugrožavanje sigurnosti" privođen pa mu je prijećeno u MUP-u, (postoje video snimci njegove izjave o tome). Da li je ovde neko "pogrešno tumačio zakonske norme" znajući da neće biti odgovoran ? I je li to što je raznesen eksplozivom ispred zgrade MUP-a u Banjaluci isti primjer "POGREŠNOG TUMAČENJA ZAKONSKE NORME" za šta niko nije odgovoran a ovde tužena RS sve do danas prikriva ubice i nalogodavce ovog monstruoznog zločina, kao što prikriva ubistvo Ivone Bajo...

SUD U STRAZBURU

BOLLIN PROTIV BOSNE I HERCEGOVINE

DRUGI DIO
Gnusna je laž da su omogućeni "drugi načini" da ostvarim svoja prava jer ni danas nemam podatke prema pravu iz člana 23 Ustava RS, koji su prikupljani o porodici Bajo i o računaru koji je odnesen, nema odgovora na pitanje kako je oštećen dječiji ruksak itd a to što smo "uspjeli" poslije 3 godine i skoro 200 uzaludnih dolazaka, izbacivanja, ponižavanja, laži organa BIH, hapšenja i pritvaranja da dobijemo dio materijala koji smo tražili (snimke obdukcije i mjesta zločina) su za sud "razumno i objektivno ponašanje" ??? NEVJEROVATNO !!! Poruka koju sud šalje je dakle da i do drugih prava mogu doći samo tako što ću prethodno biti hapšena i pritvarana a sada slijedi opis iz žalbe na koji se sud pozvao tvrdnjom da i sam punomoćnik g-đe Bollin navodi "činjenicu" da mi je "bilo omogućeno da na drugi način zaštiti svoja prava i interese garantovana zakonom":
No poenta je u tome što sam to tražio još 2010-te a obnovio više puta od koga poslednji put 21.08.2012., te je moje pravo na taj materijal oteto dana 05.09.2012. Morao sam dakle poslije oko 150 uzaludnih dolazaka prilikom kojih sam tretiran kao stoka, provesti 11 i po sati u zatvoru da bi tužena RS konačno predala fotodokumentaciju. To je važno zbog neprikladnog komentara suda vezano za tačku 10 tužbenog zahtijeva da su moji navodi "paušalni i ničim potkrepljeni". Time se pokazuje da sam ja bio prisiljen odbijati fašističke naredbe tužene RS, biti hapšen, maltretiran, da bih uopšte imao dokaz da postoji naredba, koja je usmena. Da to nisam uradio, nego da sam podneo tužbu poslije desetina sprečavanja pristupa a bez suprotstavljanja bahatim korumpiranim pripadnicima OT Bijeljina, sada bi me sud u presudi i u tome proglasio "lažljivcem" uz opasku da su moje tvrdnje "paušalne i ničim potkrepljene". Ovde je sud čak zaboravio da je na tuženoj RS teret dokazivanja i da ona mora predati dokaz da mi je uručila tražene informacije.
Dokaz da je BIH izvela policajce da lažno svjedoče je dopis A-326/12, glavnog okružnog tužioca OT Bijeljina, Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, nastao pošto je punomoćnik g-đe Bollin, dostavio dokaze o hapšenju na dan 05.09.2012. U tom dokumentu je za ovaj postupak najvažnija rečenica "TAČNO JE DA SAM USMENO SUDSKOJ POLICIJI IZDAO NAREDBU DA NE DOZVOLI BAJI ZDENKU ULAZAK U PROSTORIJE TUŽILAŠTVA"...
Opravdanja koja se navode kao razlog su sasvim nebitna i neprimjerena tada jer je prema Zakonu o opštem upravnom postupku morala biti provedena rasprava i omogućeno stranki iznošenje argumenata a potom pismeno uručiti Rješenje o zabrani pristupa i omogućiti pravo žalbe što je garantovano članom 16 Ustava Republike Srpske.
Dakle iako je izdata usmena naredba da se Bollin, njen punomoćnik i svi drugi srodnici spriječe u pristupu državnom organu, svjedok policajac Z.Č. je instruisan da lažno svjedoči u predmetu 80 1 Pr 007070 12 Pr i pred sudom kaže da postoji naredba da se dozvoli pristup uz prethodno kontaktiranje što je standardna procedura za sve građane. Time je potpuno jasno da je g-đa Bollin bila prisiljena lično ili putem punomoćnika biti hapšena i pritvarana da bi došla do dokaza o tome da je u cilju prikrivanja ubistva i pljačke milijardi KM, izdata fašistička naredba kojom se diskriminiše grupa ljudi prema krvnom srodstvu sa ubijenom osmogodišnjom djevojčicom Ivonom Bajo.
DISKRIMINACIJA U PARNIČNOM POSTUPKU
Poslije ovakvog bezakonja, kriminala i diskriminacije bilo je jasno da g-đa Bollin, ne može pred sudovima u BIH zaštititi svoja prava jer su u službi mafije koja godinama pljačka građane i budžet ali je pokušala prije obraćanja Sudu u Strazburu da postigne dogovor sa vlastima i odustane od bilo kakve novčane nadoknade za nematerijalnu štetu te da joj se isplati samo materijalna šteta za propalu avio kartu na dan hapšenja, ukoliko se na osnovu dokaza koje je dostavila pokrene istraga o ubistvu njene ćerke inače će podnijeti tužbu sa odštetnim zahtjevom od 5 miliona KM.
Taj prijedlog je podnošen više puta i u samim tužbama a na prvi takav je odgovoreno dopisom "Ministarstvo pravde 31.05.2011." u kome se kaže da će obavjest stići od Pravobranilaštva RS a što se nikad nije desilo. Tako je g-đa Bollin bila prisiljena podnijeti tužbu i pred parničnim sudom prezentovati dokaze kriminala s obzirom da su ih organi BIH prikrivali.
I u samoj parnici "Tužba 80 0 P 043324 13 P 2 - Bollin protiv Republike Srpske" kršena su prava g-đe Bollin iako se usmeno upozoravalo na to što obično nije ulazilo u zapisnike ali postoje i pismeni dokazi u dokumentima koji se prilažu a sada slijede citati iz njih koji to dokazuju;
TUŽBA : BOLLIN PROTIV REPUBLIKE SRPSKE (strane 4 i 5, uokvireno pravougaonicima):
S obzirom da su ranije bili upozoreni da je sprečavanje građana u ostvarenju prava predviđenih zakonom krivično djelo, očito je da su te nezakonite radnje bile izvršene namjerno, sa unaprijed razrađenim scenariom... S tim u vezi ističem da je došlo do nezakonitog i neevidentiranog zadržavanja tužilje, što se lako vidi iz slijeda događaja iz zvaničnih dokumenata! Naime, vidljivo je da je vrijeme navodnog izvršenja prekršaja 8:30 do 9:00, dok je početak suđenja od strane suda zabeležen u 13:55. U tih oko 5 sati između ta dva termina, tužilja se nalazila u praktično, privatnom zatvoru, u prostoriji oko 4 metra kvadratna, na spratu Suda za prekršaje, pod nadzorom, odnosno stražom Sudske policije! Ne postoji dokument o lišenju slobode, niti o otpustu, no formalno je tužilja bila zarobljena i bez mogućnosti da pozove advokata, iako je to zahtijevala. Očito je time prekršeno njeno pravo na odbranu, a za to vrijeme su odgovorni za to nezakonito zadržavanje, smišljali šta da urade i pisali Zahtjev, sa lažnim sadržajem... Tužilji tada nanesena šteta odnosi sa na duševni bol, povredu ugleda i časti, slobode i prava, te doživljenog poniženja, a sve sa ciljem, kako bi se "dozvala pameti" i nikada više se ne usudi, postaviti pitanje o smrti jedinog djeteta i pogotovo ne pokušavati donijeti dokaze o tome... Međutim tokom sudske rasprave, održane u Bijeljini 19.08.2011. svjedoci izjavljuju da postoji USMENA NAREDBA, o zabrani pristupa i ostvarenja bilo kog prava, svim srodnicima ubijene djevojčice: ("ZAPISNIK SAŽETAK"). Time je jasno da je postojao plan za nezakonito hapšenje, te da je razlog naveden u zahtijevu "OVOM PRILIKOM NIJE MOGAO DA IH PRIMI", gnusna laž! Dakle već 3 godine postoji naredba, kojom se tužilja svodi na nivo životinje, jer joj se otimaju zakonom garantovana prava da lično ili putem zastupnika dostavi materijal o ubistvu svog jedinog djeteta, na zakonom propisani način, te da dođe do istine o tome kako je Ivona Bajo izgubila život! Naredba o zabrani pristupa i ostvarenja bilo kojih prava svima iz porodice Bajo nikada nije povučena te se teror, diskriminacija, ponižavanje i maltretiranje protežu na 3 godine, tokom čega se prvenstveno prikriva dokumentacija. Iako su službenici tužene konstantno upozoravani da krše Ustav i više zakonom garantovanih prava, zastupnik tužilje je zadržan na ulazu u zgradu i uhapšen i 05.09.2012. umjesto da preuzme materijal tražen još prije skoro 3 godine! No pritisnuti snagom dokaza, koji se probijaju na više frontova organi tužene donose rješenje, da se zastupniku predaju čak i snimci obdukcije, a dio njih je prezentovan uz tužbu, dok će svi snimci biti predati u izvornom digitalnom obliku na disku u zakonom predviđenom roku! Tokom procesa, biće dokazano da su službenici tužene, nanijeli nematerijalnu štetu i duševni bol, tužiteljki, kršeći njena prava i ponižavajući je, varajući, obmanjujući, te prikrivajući dokaze o ubistvu njenog jedinog djeteta, a osim 3 navedena hapšenja u protekle 3 godine više od 100 puta je zastupnik tužilje spriječen a nekad i ona lično da ostvari prava garantovana zakonom, što znači da je tretirana ne kao ljudsko biće, nego kao stoka koju tužena može da vara, laže, diskriminiše, meltretira, ponižava, a sve da bi prikrila počinioce ubistva i razloge za to.
DOPUNA TUŽBE (80 0 P 043324 13 P 2) strana 2, uokvireno pravougaonikom:
Hapšenje tužilje je samo jedan od tih primjera, vjerovatno najekstremniji, no i samo postojanje prikrivene fašističke naredbe, koja se odnosi na sve srodnike ubijenog djeteta, pokazuje da je od strane tužene RS grupacija osoba vezanih srodstvom, diskriminisana, ponižavana i šikanirana, svođenjem na nivio životinja bez ikakvih prava!
PODNESAK PRED PRIPREMNO ROČIŠTE (80 0 P 043324 13 P 2) strana 3, uokvireno pravougaonikom:
Tužilji je i od strane suda već vršeno oduzimanje prava i nametanje nepostojećih obaveza, tako da bi poštovanje zakona u ovoj parnici za nju bilo nešto novo, no kako god da bude ovo je neophodan korak u borbi za istinu prije svega a onda i pravdu, do koje će se po potrebi doći u Strazburu, a osim već prikupljenih, tamo bi dokaz bili i svi dokumenti, odnosno sudska rješenja, sve radnje tužene RS, do kojih dođe tokom postupka...
PREINAKA TUŽBE (80 0 P 043324 13 P 2) strana 2, uokvireno pravougaonikom:
S tim u vezi, s obzirom da je tužilji na pripremnom ročištu 13.12.2013. saopšteno, da je tužena RS dostavila ranije obavjest da neće pristupiti, a tužilja Bollin o tome nije obavještena, povrijeđena su njena prava u postupku. Naime tužena strana nikada nije ni obavezna da prisustvuje ročištima, te stoga i nema razloga o tome obavještavati sud, a ročišta se održavaju i bez prisustva tužene strane, u konkretnom slučaju član 84, stav 2. Nasuprot tome, ako se ne pojavi niko od strane tužilje, sud prema ZOPP-u, član 84 stav 1, tužbu smatra povučenom. Postavlja se pitanje, zašto je tužena uopšte obavještavala sud o nedolasku, ako nije obavezna prisustvovati niti obavještavati sud o tome? No ako se ima u vidu da je pripremno ročište odgođeno za 14.03.2014. jasno je da je to i bio cilj tužene ODUGOVLAČENJE POSTUPKA, što je dodatno ponižavanje tužilje! Da nije tako, tužena RS bi obavjest poslala u dva primjerka, shodno članu 334, stav 5 i 336, stav 4.
ZAPISNIK SA GLAVNE RASPRAVE (80 0 P 043324 13 P 2) strana 2, uokvireno pravougaonikom:
Odbija se prijedlog punomoćnika tužiteljice za provođenje dokaza uvidom i čitanjem zahtjeva za pristup informacijama punomoćnika tužiteljice od 20.06.2014. godine i odgovora OT Bijeljina br: IT-24/14 od 26.06.2014. godine, iz razloga što isti nisu u direktnoj vezi sa tužbenim zahtjevom tužiteljice i ne tiču se direktno predmeta ovog spora. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog rješenja nije dozvoljena posebna žalba. Nakon toga punomoćnik tužiteljice izjavi: da želi predati u spis u dva primjerka u pisanoj formi svoje mišljenje o sadržini vrijednosti predloženih dokaza u ovom sporu („glavna rasprava"), pa se u spis prilažu dva primjerka, za sud i suprotnu stranu.
(KOMENTAR: Iz zapisnika je vidljivo da dokazni postupak Sud uopšte nije dozvolio. Pošto su odbijeni dokazi do kojih je Bollin došla u međuvremenu, nije dakle dozvoljeno ni izvođenje dokaza predviđeno zakonom čime je Bollin oduzeto pravo na pravično suđenje. Ta zabrana nije evidentirana u zapisniku a nepostojanje tonskog snimanja upravo ima za cilj da se krše prava stranaka a da ne postoji dokaz za to. U ovom slučaju je vidljivo da je pripremljeni koncept za dokazni postupak etiketiran kao "mišljenje" i priložen u spis pod nazivom "glavna rasprava"... Dokaznim postupkom je nazvana operacija COPY-PASTE, prepisivanja usvojenih dokaza.)
PRESUDA (80 0 P 043324 13 P 2) iz koje je vidljivo da Sud uopšte nije analizirao priložene dokaze niti koncept izvođenja dokaza na 19 strana , koji pošto nije dozvoljeno njegovo čitanje na glavnoj raspravi nije ni pročitan niti komentarisan a očito ni dokazi uopšte nisu čitani niti pregledani od strane sudije suda BIH. G-đa Bollin posebno podvlači da izvođenje dokaza pripremljeno na 19 strana BIH nije dozvolila...
ŽALBA NA PRESUDU (80 0 P 043324 13 P 2) strana 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8 uokvireno pravougaonicima:
Osnovni sud u Bijeljini je prekršio više članova iz ZOPP-u, počev od člana 99, te 7, 101, 102, 103, 123, 128, vezano za prava stranaka koja je sud oduzeo a dužan ih je štititi članom 10, odnosno spriječiti zloupotrebu prava koja strankama pripadaju u postupku. Naime u zapisniku sa glavne rasprave održane 24.09.2014. stoji "Nakon toga punomoćnik tužiteljice izjavi: da želi predati u spis u dva primjerka u pisanoj formi svoje mišljenje o sadržini vrijednosti predloženih dokaza u ovom sporu („glavna rasprava"), pa se u spis prilažu dva primjerka, za sud i suprotnu stranu." Ovde se u stvari ne radi ni o kakvom mišljenju, (jer i ne nosi takav naslov) nego o radnom tekstu za izvođenje dokaza, koji je sačinjen još prije pripremnog ročišta za slučaj da punomoćnik tužilje ne dočeka živ glavnu raspravu. Sud dakle nije dozvolio tužilji da izvodi dokaze, (što je očekivano i predviđeno) pa je s obzirom da tokom postupka upravlja sud a ne stranke, prihvaćena opcija da se tekst koji je trebao biti pročitan u zapisnik, preda u pisanom obliku, pri čemu je preimenovan u "mišljenje". Ovime se pokazuje da ne može postojati nikakva regularnost sudskog postupka bez tonskog snimanja rasprava a što tužena RS smišljeno izbjegava da obezbijedi. Iz donesene presude se vidi da taj tekst na 14 gusto kucanih strana nije ni pročitan od strane suda, s obzirom da se ne osporava nijedan od navedenih argumenata a obrađeni su svi predati dokazi te se od drugostepenog suda očekuje da detaljno analizira sadržaj i uvjeri se u snagu dokaznog materijala, kako o kršenju prava tužilje tako i o teškim krivičnim djelima. Tužilja Bollin uopšte nije tražila preispitivanje bilo kakve odluke a jedina koja postoji u pismenom obliku je odluka o nesprovođenju istrage od 04.01.2010. Od suda se tražilo sa utvrdi da li su kršena prava tužilje za vrijeme i poslije okončanja istražnih radnji vezano za pogibiju njene kćerke i to sprečavanje dostave dokaza i podnošenje prijave za vrijeme te po okončanju istrage, propuštanje da ustanovi kako je materijalni dokaz torba, uklonjena sa lica mjesta, čime je presječena, zašto je opran kaiš i ko je to učinio. Tužena RS takođe smišljeno nije utvrdila čime su nanesene sve unutrašnje povrede, jer vještak koji je angažovan o njima NEMA POJMA...."
Uzrok nastale štete je nepoštovanje Prava garantovanim Ustavom RS, član 15, stav "Licu koje je pritvoreno mora se uručiti pismeno obrazloženo rješenje u času pritvaranja. Protiv ovog rješenja pritvoreno lica ima pravo žalbe" vezano za lišavanje slobode bez ikakve potvrde dana 10.08.2010. Radi se dakle o povredi tog prava i povredi ugleda i časti koje su iz toga proizašle, jer je tužilja morala nedolazak na posao "pravdati" Presudom tužene RS za taj dan. Materijalna šteta uzrokovana propadanjem rezervisane karte je sitnica u odnosu na to da je tužilja, (pošto je etiketirana kao "sklona" prekršajima i krivac za štetu poslodavca zbog nedolaska) dobila rješenje o otkazu. Naknadna obustava postupka nije i ne može otkloniti štetu a posebno ne onu uzrokovanu kršenjem prava iz Ustava. Osim toga izraz "organ koji postupa u okviru zakonskih ovlaštenja nije odgovoran za pogrešno tumačenje zakonske norme" predstavlja pravu sliku stvarnosti koja se dešava u zemlji a ogleda se u razbojništvu državnih organa nad narodom. Sličan primjer je građanin Milan Vukelić, koji je poslije ukazivanja na kriminal tužene RS, prvo lažno optužen za "Ugrožavanje sigurnosti" privođen pa mu je prijećeno u MUP-u, (postoje video snimci njegove izjave o tome). Da li je ovde neko "pogrešno tumačio zakonske norme" znajući da neće biti odgovoran ? I je li to što je raznesen eksplozivom ispred zgrade MUP-a u Banjaluci isti primjer "POGREŠNOG TUMAČENJA ZAKONSKE NORME" za šta niko nije odgovoran a ovde tužena RS sve do danas prikriva ubice i nalogodavce ovog monstruoznog zločina, kao što prikriva ubistvo Ivone Bajo. Nadalje stav Osnovnog suda "Smatra se da je pogrešno tumačenje propisa moguće u redovnom toku stvari u postupanju organa vlasti pri vršenju svoje dužnosti i da stoga ne postoji osnov za odgovomost kada je u pitanju obična nepažnja, u smislu čl. 172. ZOO-a." bi bio adekvatan da je tužilja uhapšena greškom u nekoj raciji, lišena slobode te pretresana i pregledana na ponižavajući način. Ovde se radi o višegodišnjem teroru, planskom i konstantnom kršenju ljudskih prava uz brojna pismena obraćanja i ukazivanja na to i krivična djela. Čak je više puta pismeno navođeno da su krivične prijave iz 2010-te namjerno sakrivene, što se i dokazalo a govoriti o nekoj "OBIČNOJ NEPAŽNJI" poslije 5 godina, preko 200 dolazaka, nekoliko stotina podnesaka, obavještavanja, krivičnih prijava i slično je krajnje neumjesno. Više priloženih dokaza ukazuje da je štetu tužilji načinilo i konstantno čini OT Bijeljina uz asistenciju sudske policije kao organa koji izvršava nezakonite naredbe i sprečava tužilju u ostvarenju Ustavom i zakonima garantovanih prava.
AKO JEDNA OSOBA IZJAVI ILI NAPIŠE DA SVI ONI KOJI SU PRIKRIVALI ZLOČINE TREBA DA ZAVRŠE U ZATVORU, ONDA DRŽAVA PRIMJENJUJE SANKCIJU NE SAMO PREMA TOJ OSOBI NEGO PREMA SVIM SRODNICIMA. DA LI JE U OVOM SLUČAJU POSTUPAK TUŽENE RS ZASNOVAN NA ZAKONU ODNOSNO DA LI SU SVI ŽIVI SRODNICI ODGOVORNI AKO UOPŠTE POSTOJI ODGOVORNOST ???
Osnovni sud u Bijeljini čini sve da na ovaj način oslobodi tuženu RS od odgovornosti za neviđeni kriminal, bahatost i bezobrazluk koji pokazuje prema ubijenom djetetu iznoseći stav da "Smatra se da je pogrešno tumačenje propisa moguće u redovnom toku stvari u postupanju organa vlasti pri vršenju svoje dužnosti i da stoga ne postoji osnov za odgovornost kada je u pitanju obična nepažnja, u smislu čl. 172. ZOO-a." ali da vidimo šta o svemu kaže Ustav RS član 17: "Svako ima pravo na naknadu štete koju mu nezakonitim ili nepravilnim radom nanose službeno lice ili državni organ, odnosno organizacija koja vrši javna ovlašćenja. Lice koje je neopravdano osuđeno ili nezakonito i bez osnova lišeno slobode, ima pravo na rehabilitaciju, naknadu štete, javno izvinjenje i druga zakonom utvrđena prava." i ZOO-a član Šteta (ZOO 155) "Šteta je umanjenje nečije imovine (obična šteta) i sprečavanje njenog povećanja (izmakla korist), a i nanošenje drugome fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta); 206 Postojanje krivice (ZOO 158) Krivica postoji kada je štetnik uzrokovao štetu namjerno ili nepažnjom; 219 Odgovornost pravnog lica za štetu koju uzrokuje njegov organ (ZOO 172) (1) Pravno lice odgovara za štetu koju njegov organ uzrokuje trećem licu u obavljanju ili u vezi s obavljanjem svojih funkcija; 202 Osnovi odgovornosti (ZOO 154) (1) Ko drugome prouzrokuje štetu dužan je naknaditi je ako ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivice." Takođe i zabrana pristupa svim srodnicima nastradale Ivone Bajo, jedine ćerke tužilje dovela je do kršenja ZOUP-u, donesena bez ikakve rasprave, bez uručivanja pismene odluke o tome i onemogućavanja prava žalbe na tu odluku, čime je prekršen član 16 Ustava RS "Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom. Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu", te s tim u vezi prava iz člana 48 Ustava RS, stav "Prava i slobode zajamačeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti." I podatak da je tužilja tražila snimke lica mjesta i obdukcije svog jedinog djeteta još u februaru 2010-te a dobila ih tek 30 mjeseci kasnije, (priloženo rješenje od 12.09.2012.) poslije oko 150 uzaludnih dolazaka, novih zahtijeva, maltretiranja, laži, ponižavanja i diskriminacije tužilje, te lišavanja slobode, (svaka radnja usmjerena na punomoćnika tužilje prilikom pokušaja da ostvari njena prava je udar na prava tužilje), pokazuje svu bahatost, drskost i bezobrazluk pripadnika OT Bijeljina, za šta je odgovorna tužena RS. Samo lišenje slobode tužilje je učinjeno da bi se krivična prijava protiv portira predata 24.06.2010. uspješno "zagubila" da bi bila spriječena u podnošenju prijave o krijumčarenju, koje je pismeno najavljeno, kao i naravno da se ne odgovori na postavljena pitanja putem ZOSPI-a, niti dozvoli uvid i kopiranje spisa, posebno snimaka obdukcije, lica mjesta i torbe, jer je taj materijal predstavljao opasnost za pojedine tužioce, s obzirom na predmet Specijalnog tužilaštva KTA-ST-122-10. Što se tiče dužine trajanja i intenziteta duševnih bolova, od čega zavisi postojanje osnova za dosuđivanje naknade sve govori činjenica da je u pitanju jedino dijete tužilje a da tužena RS neprekidno preko 5 godina sprečava tužilju u ostvarenjima SVIH prava, vezano za taj događaj. Dovoljno je reći da je materijalni dokaz sa lica mjesta TORBU, (koja je vlasništvo tužilje Bollin) tužena RS u sadejstvu sa saučesnicima kriminala, uklonila sa lica mjesta, oprala benzinom i izuzela iz istražnih radnji a sve do danas krije taj predmet, ne dozvoljavajući tužilji pristup, fotografisanje niti preuzimanje.
PRAVOSNAŽNA PRESUDA 80 0 P 043324 14 Gž OD 02.02.2015. u kojoj nisu komentarisana kršenja prava tužilje navedena u žalbi niti povrede parničnog postupka...
APELACIJA NA (80 0 P 043324 13 P 2) strane 1 i 2, uokvireno pravougaonicima):
U ovoj parnici više garantovanih prava tužilje Budimke Bolin Bajo (u daljnjem tekstu tužilje) je prekršeno a prije svega radi se o povredi Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda član 6. "Pravo na pravično suđenje". Prekršeno je "načelo ravnopravnosti" jer tužilji nije dozvoljeno da iznese svoje argumente i dokaze na način predviđen zakonom. Nije dozvoljeno da tužilja izvede svjedoke koje je predložila a takođe i materijalni dokaz, vlasništvo tužilje nije dostavljen na ročište iako je više puta tražen. Radi se o materijalnom dokazu, uklonjenom sa lica mjesta, torbi odnosno ruksaku koji je pripadao ubijenoj djevojčici Ivoni Bajo. Takođe je pogaženo "pravo stranke da aktivno učestvuje u raspravi" i ne samo da nije dozvoljeno tužilji da lično svjedoči o temi tužbe, nego nije dozvoljeno nikakvo izvođenje dokaza na glavnoj raspravi što je vidljivo iz priloženog zapisnika sa glavne rasprave. U tu svrhu bio je predviđen koncept na 14 gusto kucanih strana, koji je u slučaju da punomoćnik bude na bilo koji način spriječen, mogla da pročita lično tužilja ili bilo ko drugi. No izvođenje dokaza nije dozvoljeno, iako je to punomoćnik zahtijevao, te je na kraju sud samo uvrstio pomenuti materijal u spis nazvavši ga mišljenjem, (strana 2 zapisnika) ne dozvolivši dakle da se isti pročita odnosno izvode dokazi. Na taj način je tužilja spriječena da aktivno učestvuje u raspravi. Prekršen je i član 14, "zabrana diskriminacije" jer je očito tužilja diskriminisana i u samom postupku a godinama ranije su diskriminisani svi pripadnici porodice Bajo jer se na neustavan i nezakonit način provođi usmena naredba o zabrani pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice, koji su pokušali da dođu do podataka kako je uništen materijalni dokaz, vlasništvo tužilje odnosno da podnesu krivične prijave usmeno na zapisnik. I član 17 "zabrana zloupotrebe prava" je prekršen jer su prava tužilje grubo ukidana i poništavana godinama unazad a to traje i danas. Grubo je pogažena "Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima" s obzirom da je tužilja diskriminisana odnosno napravljena je razlika cijele njene porodice u odnosu na druge građane a takođe je diskriminisana i na suđenju. Član 7 koji se odnosi na jednakost pred zakonom i pravo na jednaku zaštitu protiv bilo kakve diskriminacije je naravno takođe prekršen. Pravo na imovinu tužilji je oteto s obzirom da je od 2010-te, sve do okončanja postupka tužena Republika Srpska držala u svom posjedu vlasništvo tužilje, dječiji ruksak, koji je uništen odnosno oštećen a što je konačno konstatovano zapisnikom 080-0-Su-15-000 011(-128) 15.04.2015. Dakle, tužena Republika Srpska je uklonila vlasništvo tužilje, sa mjesta ubistva njene kćerke i sakrila ga kako bi ubistvo predstavila kao nesretan slučaj, prikrila krijumčarenje unutar Bobar grupe, pranje novca i kako se nedavno vidjelo, pljačku nekoliko stotina miliona, maraka preko Bobar banke. Brutalno su prekršena prava iz Ustava član 13, jer je ljudsko dostojanstvo tužilje pogaženo, član 14 jer je tužilja podvrgnuta nehumanom i ponižavajućim postupanju, član 15, tuželja je lišena slobode i držana praktično u privatnom pritvoru bez ikakve potvrde o tome. Član 16, tužilja i svi članovi njene porodice su godinama izloženi ponižavajućem postupanju i protiv njih je izdata usmena naredba o zabrani pristupa u Okružno tužilaštvo u Bijeljini, bez suda i rasprave, bez pismenog rješenja i bez prava na žalbu a samim tim prekršen je član 48, jer su brutalno oteta prava garantovana Ustavom Republike Srpske a koja se, što garantuje član 48 ne mogu ni oduzeti niti ograničiti.
Poslednji prilog vezan za predmet 80 0 P 043324 13 P 2 je odluka Ustavnog suda BIH od 16.09.2015. kojom je okončan postupak pred najvišom sudskom instancom u BIH, mada je g-đa Bollin imala osnova da se i ranije obrati Sudu u Strazburu, s obzirom na brutalno višegodišnje kršenje ljudskih prava svima iz njene porodice primjenom klasično fašističke diskriminacije.
Pravo gđe Bollin na pravično suđenje je prekršeno i pred Ustavnim sudom BIH, jer na njihovom obrascu za podnošenje Apelacije postoji posebna rubrika "Neiskorišteni pravni lijekovi" gdje podnosilac može pojasniti zašto smatra da neki pravni lijek koji nije korišten ne bi bio djelotvoran. Takođe se na strani 9 nalazi uputstvo pod stavkom "Kada ne treba podnositi apelaciju" citiram: "Apelacija treba biti podnesena Sudu u roku od 60 dana od dana kada ste primili posljednju presudu ili odluku. Neophodno je i da podnosilac apelacije iscrpi sva pravna sredstva koja su mu na raspolaganju prije obraćanja Ustavnom sudu. To znači da ako još uvijek imate mogućnost da se obratite nekom drugom organu ili sudu na nivou države ili entiteta, trebate to uraditi. Međutim, potrebno je da obraćanje tom organu ili sudu bude efektivno. Ukoliko smatrate da pomoć tog organa ili suda ne bi bila djelotvoma, za vas bi ipak moglo biti korisno da se obratite Ustavnom sudu iako sve pravne opcije nisu iskorištene.".
DAKLE USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE POZIVA GRAĐANE DA MU SE OBRATE U SVOM INTERESU AKO SMATRAJU DA PRAVNI LIJEK, U OVOM SLUČAJU REVIZIJA NE BI BILA DJELOTVORNA A ONDA APELACIJU ODBACUJE BEZ IKAKVOG KOMENTARA O TOME, KAO DA TA OPCIJA NE POSTOJI...
Kao dodatak se prilaže i nekoliko dokumenata do kojih se došlo poslije pravosnažnosti presude 02.02.2015. i to: "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128), Dokazni predmeti, Fotosi ruksaka, Odgovori OT i CJB Bijeljina i DVD DOKAZI" sa kompletnom dokumentacijom u digitalnom obliku informacija. Iz njih se vidi da je prilikom primopredaje predmeta evidentirano i konstatovano oštećenje privatnog vlasništva g-đe Bollin, dječjeg ruksaka, (torbe) na način kako je godinama tvrdila a BIH odbijala da to istraži i odgovori iako se radilo o materijalnom dokazu skinutog sa ubijene djevojčice. Potom se vidi nekoliko snimaka tog ruksaka, te je uočljivo da je od siline udara kojom je presječen kaiš slomljena čak i metalna vođica rajfešlusa.
Prilog "Fotosi ruksaka" su načinili organi BIH, neposredno po ubistvu Ivone Bajo a prije odlaganja u sudski depo, na kojima se vidi isto oštećenje ali se ne opisuje niti provode istražne radnje oko toga. To je bitno s obzirom da u odgovorima od 26.10.2015. i 18.11.2015. organi BIH, Okružno tužilaštvo i CJB u Bijeljini, prvi put poslije 6 godina daju neki komentar o tome i to tako što prebacuju odgovornost jedni na druge, pa i na sud, priznajući time da nisu utvrdili kako je uništeno vlasništvo g-đe Bollin i što je najbitnije da li je dvostruko presjecanje kaiša mogla izvršiti tupa žica, odnosno ako nije nego je očito kaiš presječen nečim drugim, da li je time ubijena Ivona Bajo, da li su time nanesene unutrašnje povrede koje je BIH prikrila od vještaka trasologa. Odgovor na ovo pitanje smišljeno nikada nije dat jer bi time bile razotkrivene zločinačke aktivnosti organa BIH i prekinuta pljačka koja se vršila godinama. Umjesto toga prikriveno je ubistvo osmogodišnjeg djeteta prilikom krijumčarenja i godinama se primjenjivao i danas primjenjuje fašistički diskriminatorski tretman prema Bollin i svim krvnim srodnicima njene ubijene djevojčice...
PODNOSILAC APELACIJE :

Budumka Bollin Bajo
Badenerstrasse 23
8952 Schlieren
Switzerland

ČLANAK 590

Gnusna je laž da su omogućeni "drugi načini" da ostvarim svoja prava jer ni danas nemam podatke prema pravu iz člana 23 Ustava RS, koji su prikupljani o porodici Bajo i o računaru koji je odnesen, nema odgovora na pitanje kako je oštećen dječiji ruksak itd a to što smo "uspjeli" poslije 3 godine i skoro 200 uzaludnih dolazaka, izbacivanja, ponižavanja, laži organa BIH, hapšenja i pritvaranja da dobijemo dio materijala koji smo tražili (snimke obdukcije i mjesta zločina) su za sud "razumno i objektivno ponašanje" ??? NEVJEROVATNO !!! Poruka koju sud šalje je dakle da i do drugih prava mogu doći samo tako što ću prethodno biti hapšena i pritvarana...

SUD U STRAZBURU

BOLLIN PROTIV BOSNE I HERCEGOVINE

Od Suda se očekuje da ustanovi da su u konkretnom slučaju prekršena navedena prava g-đe Bollin i da odluči na koji način će oštećena dobiti zadovoljenje ili odgovarajuću naknadu zbog štete koja joj je na taj način učinjena, te da ukaže državi Bosni i Hercegovini koja su zakonska rješenja u njenom zakonodavstvu nesaglasna sa Konvencijom i da joj naloži u kom dijelu i kako treba da izmijeni praksu rada državnih organa...
POZADINA DOGAĐAJA I UZROCI DISKRIMINACIJE
U vrijeme podnošenja tužbe pa sve do donošenja drugostepene presude, pa čak i odluke ustavnog suda bilo je tajna a danas je opšte poznata činjenica, da je BIH opljačkala nekoliko stotina miliona maraka (KM) preko Bobar grupe, odnosno Bobar banke.
Porijeklo tog novca je kako legalno od uloga građana i javnih preduzeća tako i nelegalno od pranja novca narko mafije i krijumčarenja. Jedno od tih krijumčarenja u firmu Univerzal iz Bobar grupe, desilo se i dana 23.07.2009. kada je ubijena Ivona Bajo, ćerka gđ-e Bollin.
Nije to naravno bio jedini kriminal tužene BIH, jer kao što je poznato u posljednjih nekoliko mjeseci, razotkrilo se da je i preko Banke srpske, firme Birač itd, pokradeno na milijarde maraka a kako su se te istrage približili kraju, predsjednik Republike Srpske je preko Vlade i MUP-a zabranio pristup Sipi, negirajući nadležnost Suda i Tužilaštva Bosne i Hercegovine, koji su vodile te istrage u koje je umješan kompletan državni politički vrh.
Ministar unutrašnjih poslova RS je čak javno preko medija, (13.12.2015.) zaprijetio da će pucati na pripadnike Sipe ukoliko pokušaju da djeluju na teritoriji Republike Srpske.
Ono što povezuje tužilju Bolin sa ovom situacijom je činjenica da je tužena Republika Srpska, odnosno Bosna i Hercegovina, prije 5 godina usmeno naredila da se zabrani pristup svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo za šta postoje dokazi kako bi spriječila podnošenje krivičnih prijava o kriminalu u Bobar grupi, razotkrivanje ubistva i krijumčarenja te da bi nesmetano mogla nastaviti pljačke koje vršila kako preko Bobar grupe tako i u više drugih nezakonitih aktivnosti.
Ovaj uvod u pozadinu događaja je važan da bi se shvatilo zbog čega je tužena RS provodila diskriminatorski i praktično fašistički tretman prema svim srodnicima g-đe Budimke Bollin Bajo, odnosno prema srodnicima njene ćerke osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, ubijene prilikom krijumčarenja koje su vršile institucije BIH.
Kriminal u Bobar grupi je razotkriven poslije smrti vlasnika Gavrila Bobara, koji je inače bio dugogodišnji odbornik i poslanik u institucijama Bosne i Hercegovine a imali su i poslovan partnerski odnos s obzirom da je Republika Srpska kao entitet bila suvlasnik Bobar banke, preko koje je je izvršena pljačka milionskih sredstava.
Zato su saučesnici u kriminalu i prikrili ubistvo djevojčice koje se desilo prilikom krijumčarenja a potom vršili dugogodišnju diskriminaciju nad porodicom Bajo.
HRONOLOGIJA DISKRIMINACIJE I KRŠENJA LJUDSKIH PRAVA
Neposredno poslije krijumčarenja i ubistva portir Univerzala je ispričao gospođi Bollin da je lično vidio djevojčicu kako se kreće, iskašljava krv, krivuda i na kraju pada na asvalt te pošto je to preneseno policiji, inspektor je odmah negirao, tvrdeći da to portir nije vidio, tako da je gospođi Bollin odmah bilo jasno da nešto nije u redu i da organi u Bosni Hercegovini prikrivaju ubistvo.
Portir je odmah sutradan pozvan da da izjavu, (Blagisa Sofrenić izjava za MUP 28.07.2009.) u kojoj je negirao svoju tvrdnju ali je ostalo zabilježeno da su postojali krvavi tragovi i mrlje na asfaltu desetak metara prije samog pada te tako proizilazi da je Bosna i Hercegovina zaključila da je djevojčica stradala prilikom pada na žicu a ranu je zadobila cijelih 15 m prije što je apsurdno.
Ali još važnije je to, da organi Bosne i Hercegovine nisu ustanovili odnosno, više od 7 dana su prikrivali postojanje kamiona koji je krijumčario robu a ni u toj izjavi portira datoj policiji, nema nijedne riječi o tome, što je tek lično saznala gospođa Bollin od direktora Univerzala, (Zlatan Lazarević za OT Bijeljina 11.08.2009.) koji očito nije bio umiješan u kriminal. Tako je 15 dana kasnije došlo do više izjava svjedoka u okružnom tužilaštvu u Bijeljini gdje se tek tad ustanovljava postojanje kamiona ali se i dalje ne otkriva krijumčarenje.
Tu činjenicu su ustanovili tek 8 mjeseci kasnije gospođa Bollin i njen brat koga je opunomoćila da je zastupa. Iz izjava svjedoka koje je tada dobila vidljivo je da su vozači dovezli 4 paketa neke robe dok je direktor sa magacionerom ujutro raspakovao samo paket, što znači da su 3 paketa nečega bila nelegalna i nastala preko noći, (Izjave aktera sverca i ubistva).
Kćerka gospođe Bolin je ubijena ubodnom ranom od desetak centimetara a organi Bosne i Hercegovine su za to okrivili običnu žicu. Obducent je evidentirao sve unutrašnje povrede i saopštio gospođi Bollin da takve povrede nije moglo nanijeti žica i da on to nije mogao potpisati. Stoga su istražni organi Bosne i Hercegovine uputili materijal drugom vještaku trasologu od koga su sakrili sve unutrašnje povrede kako bi pokušali ubistvo prikazati kao nesretan slučaj.
Pomenuti vještak je imao samo fotografiju površinske rane i iznio stav da je takvu povredu mogla nanijeti žica pod uticajem nekog automobila, kamiona, niže ograde ili visokog trotoara te zatražio rekonstrukciju a o unutrašnjim povredama o kvaru na kamionu i materjalnom dokazu dječjem ruksaku, čiji je kaiš dvostruko presječen on nije imao pojma za šta je dokaz audio izjava razgovora s njim a transkript tog razgovora je predat organima Bosne i Hercegovine, (Izjava vjestaka trasologa).
IZJAVA VJESTAKA
Iz njega se vidi da su svi ti dokazi prikriveni kako bi se ubistvo predstavilo kao nesretan slučaj a potom kada je g-đa Bollin pokušavala te dokaze dostaviti organima BIH u tome je sprečavana, maltretirana, lagana i ponižavana godinama.
6 mjeseci poslije ubistva istraga je zvanično zatvorena a da niko nikada nije pomenuo krijumčaranje i što je još važnije da je materijalni dokaz sa mjesta zločina dječji ruksak uklonjen a isti je dvostruko presječenog kaiša, veliki dio nedostaje, ostatak je tretiran jakim hemijskim sredstvom koje je izmjenilo originalnu žutu boju.
Kada je to gospođa Bolin otkrila a radi se o njenom privatnom vlasništvu i postavila pitanje pismenim zahtjevom na to nikada nije odgovoreno ali su organi u Bosni i Hercegovini lažno optužili brata gospođe Bolin zbog njegove izjave da će svi koji su prikrivali ubistvo završiti u zatvoru.
Zvanična optužba je bila "ugrožavanje sigurnosti" a cilj je bio poslati policiju da pretresa prostorije, odnese računar se dokazima kriminala i uništi ih te uplaši i satanizuju Bollin i kompletnu njenu porodicu, (Naredba za pretres 23.03.2010.).
Istraga povodom te lažne optužbe je od strane organa Bosne i Hercegovine razvlačena 30 mjeseci i na kraju je donesena odluka o nesprovođenju istrage jer ne postoji nijedan element kako prijavljenog krivičnog djela tako ni bilo kog drugog koji su pokušali da pronađu a posebne zanimljivo da su tu prijavu podnijeli službenici BIH, okružni tužioci tužilaštva u Bijeljini, koji su i prikrivali zločine.
Ali sav taj psihički pritisak i tortura nije obeshrabrila gospođu Bollin te uz pomoć porodice saznaje da je materijalni dokaz ubistva, (Torba Ivone Bajo) sa mjesta zločina uklonio portir Bobar grupe a potom su ga inspektor i okružni tužilac iz organa Bosne i Hercegovine sakrili, izuzeli iz svih istražnih radnji ne otkrivajući nikada kako je do oštećenja došlo.
Gospođa Bollin inače nastanjena u drugoj državi angažovala je vještaka dr. Blažanovića i dostavila mu sve ove podatke te njegovo mišljenje koje se u potpunosti razlikuje od stavova organa BIH, putem svog brata punomoćnika predala organima tužilaštvu te najavila dostavu novih dokaza pismeno, očekujući da je bude odgovoreno na postavljena pitanja kako je došlo do oštećenja njenog privatnog vlasništva i ko je to uklonio sa mjesta ubistva, (Dopis za OT Bijeljina od 21.05.2010. sa prilozima Punomoć i Vještačenje dr. Blažanović Ante).
OVDE JE POSEBNO VAŽNO ISTAĆI DA SVA KRŠENJA PRAVA I DISKRIMINACIJA ZDENKA BAJE KOGA JE G-ĐA BOLLIN OPUNOMOĆILA DA ZASTUPA NJENE PRAVNE INTERESE PREDSTAVLJAJU DISKRIMINACIJU I KRŠENJA PRAVA BUDIMKE BOLLIN BAJO.
Ali saučesnici u prikrivanju krijumčarenja i ubistva iz Okružnog tužilaštva su spriječili Bollin da podnese usmeno krivičnu prijavu i da pristupi uopšte tužilaštvu lažno tvrdeći kako nisu nadležni što se vidi iz dokaza "Zabilješka 1419-10" a znajući da se time njena prava krše gospođa Bolin i njen brat su zahtijevali da se poštuje zakon i saopštili da se neće udaljiti iz prizemlja sve dok se njihova prava ne budu ispoštovala.
Umjesto toga organi BIH su ih uhapsili i držali praktično u privatnom zatvoru bez ikakvog dokumenta o lišenju slobode te osudili prekršajno bez prava na poziv advokatu koji je tražila a poslije nekoliko godina g-đa Bollin je došla do dokaza da je okružni tužilac 4 dana prije njenog hapšenja, donijela odluku u tom predmetu za koji navodno nije bila nadležna, (Zabilješka 06.08.2010.).
Radilo se o krivičnoj prijavi protiv portira za krivična djela prikrivanje krijumčarenja i sprečavanja dokazivanja odnosno uklanjanja dokaza sa lica mjesta i umjesto da u skladu sa zakonom tu odluku predaju Bollin, organi Bosne i Hercegovine su je uhapsili i osudili. Nekoliko mjeseci kasnije poslije žalbe drugostepeni sud je preinačio tu odluku i postupak obustavio ali je Bosna i Hercegovina uprkos tome na prvostepeno rješenje udarila pečat pravosnažnosti i to djelila okolo drugim organima kojima je gospođa Bolin dostavljala dokaze o kriminalu kao kontra dokaz da se radi o osobi koja navodno čini prekršaje i remeti javni red i mir, (Rješenja sudova 80 1 Pr 000670 10 od 22.12.2010.). U stvari su organi Bosne i Hercegovine štitili mir pripadnika mafije koji su godinama preko Bobar grupe pljačkali stotine miliona maraka raznim nezakonitim radnjama.
Ali iako je znala da se protiv nje i svih srodnika ubijene djevojčice Ivone Bajo primjenjuje usmena fašistička naredba g-đa Bollin nije imala nikakav pisani dokaz za to jer su državni organi odbijali uručiti u skladu sa Ustavom RS, član 16, pismeno rješenje o tome i omogućiti pravo žalbe a sve sa ciljem da ta naredba ostane tajna. Tako je ostao jedini način da se dođe do dokaza o postojanju te naredbe da g-đa Bollin lično ili putem punomoćnika Zdenka Baje pokuša ostvariti zakonom garantovana prava i ukazati na kršenja te kada se ne budu poštovala odbiti fašističku naredbu kako bi u zapisnike prekršajnog suda svjedoci policajci izjavili kakvu naredbu izvršavaju.
Koristeći pravo iz ZOSPI-a zatraženo je još 2010-te (11.02. i 17.03.) od OT Bijeljina da se odgovori na to kako je uništen dječji ruksak (torba, vlasništvo Bollin) čime su nanesene unutrašnje povrede Ivoni Bajo, te odakle mrlje krvi prije mjesta pada, kao i da se dozvoli uvid i kopiranje kompletnog spisa. Umjesto toga BIH je lažno prijavila brata g-đe Bollin i upala u prostorije, odnijela računare i za vrijeme od 9 mjeseci koliko ih je držala izbrisala sve podatke sa hard diska. Slični zahtjevi su predavani više puta a ovde se još prilažu "Zahtjevi za OT i CJB" od 25.02.2011. i 04.03.2011.
Tako dolazimo do dana 23.06.2011. kada je punomoćnik g-đe Billin, Zdenko Bajo zahtijevao da mu se omogući podnošenje krivične prijave u skladu sa zakonom i odgovori na zahtijeve predate godinu i po ranije a za koje je zakonski rok 15 dana da se odgovori. Kako to nije omogućeno punomoćnik je odbio da se udalji, te je uhapšen i umjesto da najkasnije za 12 sati bude izveden pred sud sve se odgađa do 19.08.2011. kako bi se sudiji "objasnilo" kakvu odluku da donese. Čak i taj zapisnik nije uručen odmah nego je zatražen pismeno zahtijevom te dostavljen tek 24.10.2011.
Na drugoj strani tog zapisnika je najbitnija rečenica za ovu tužbu izgovorena od svjedoka sudskog policajca Z.M. da citiram : "Bajo Zdenko došao je u zgradu tužilaštva s namjerom da lično ode u pisarnicu tužilaštva i preda dokazni materijal o ubistvu djeteta Bajo Ivone, ali pošto smo mi ranije usmeno obavješteni od glavnog tužioca da Bajo, njegova sestra i drugi srodnici ne mogu lično pristupiti u prostorije tužilaštva..."
Preko ove čisto fašističke naredbe sudija je hladno prešla ali je najbitnije da ju je evidentirala jer ni policajci ni sudija niti bilo ko drugi tada nisu znali da je cilj svega doći do dokaza o diskriminaciji koja se primjenjuje. No prije nego je došlo do suđenja i tog zapisnika kao dokaza više puta je pokušavano ostvarivanje garantovanih prava te sa istim ciljem ponovo odbijena fašistička naredba 25.07.2011. i održano novo suđenje pred prekršajnim sudom 28.12.2011, (80 1 Pr 004601 11 Pr) a razlozi i motivi tog događaja su objašnjeni od strane punomoćnika g-đe Bollin na strani 2 tog zapisnika.
Pošto je tada već bio dostupan zapisnik sa prethodnog suđenja i objavljen na internetu ovde se fašistička naredba pokušava ublažiti i prepraviti te svjedok G.Z. na strani 3, (uokvireno crvenim pravougaonikom) izjavljuje da mu je poznato postojanje naredbe o zabrani pristupa za Zdenka Baju a za ostale se NEĆE IZJAŠNJAVATI. Takođe je bitno da je optužba bila ometanje državnih organa a svjedok izjavljuje na dnu iste strane da nijedno službeno lice nije ometano nego navodno građani, što je laž a niko od tih građana nije izvedan da svjedoči.
Drugi policajac J.S. potvrđuje na strani 5 da je slika torbe, (materijalnog dokaza ubistva koje prikriva BIH) ona ista koju je punomoćnik g-đe Bollin imao na sebi, (a koje se prethodni svjedok "ne sjeća), dok ne zna da li je to navedeno u zapisniku. Činjenica je da nije bilo zapisano jer su svi službenici u BIH dobili naredbu da ni po koju cijenu ne pominju niti komentarišu dokaz ubistva koji vide ili koji im se preda kao skenirani dokument.
I na kraju tog zapisnika na strani 6 svjedok B.D. inače komandir sudske policije dodatno minimizira fašističku naredbu u diskriminatorsku izjavom da se naredba odnosi samo na punomoćnika te dodaje da ne može znati "šta koji policajac smatra" iako su mu isti podređeni i moraju izvršavati njegove naredbe. I to je naravno bila laž jer je g-đa Bollin uhapšena primjenom te naredba još 10.08.2010. što je već dokazano u prethodnim prilozima. U završnoj riječi je istaknuto da prekršaji ne postoje te što je posebno važno da su prekršena ljudska prava garantovana Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama.
Presuda u ovom predmetu je donesena 05.01.2012. gdje je važan dio na drugoj strani u kome sudija iznosi stav da "tako izdatom naredbom "nisu ugrožena prava garantovana Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama" odnosno da ČINJENICU o tome kako su ugrožena prava punomoćnika odnosno same g-đe Billin sud nije ni raspravljao te da to može biti predmet nekog drugog suđenja." Podsjećam da prema Zakonu o prekršajima, član 49 "Dokaz", stav (2) Sud ne može svoju odluku zasnovati na dokazima do kojih se došlo kršenjem ljudskih prava i sloboda na način opisan u članu 10 Zakona o krivičnom postupku...
Naredni dokaz je "Predmet 80 1 Pr 007070 12 Pr" od 05.09.2012. te prije svega podsjećam na UNIVERZALNU DEKLARACIJU O LJUDSKIM PRAVIMA, Član 19. "Svako ima pravo na slobodu mišljenja izražavanja, što obuhvata i pravo da ne bude uznemiravan zbog svog mišljenja, kao i pravo da traži, prima i širi obavještenja i ideje bilo kojim sredstvima i bez obzira na granice."
Iz datuma se vidi da je prošlo dvije i po godine od kada je zatražen uvid u spis KTA-596/09 i zatraženo kopiranje što je onemogućavano uprkos više stotina pokušaja i dolazaka pred zgradu tužilaštva. Tog dana 05.09.2012. punomoćnik gđe Bollin je predviđajući reakciju organa BIH pošto ih je pismeno upozorio da krše ustavom i zakonima garantovana prava, pripremio plakate te ih postavio na sebe kako bi isti bili oduzeti i postali sastavni dio ovog predmeta što se i desilo.
Prvi dokument iz tog predmeta je upravo taj plakat na kome se vidi razlog diskriminacije Bollin a u dokazu "Zabilješka 1292/12" je lažno opisano da su na plakatu "vrijeđani" predsjednik, poslanik i glavni tužilac, potom piše da je punomoćnik uhapšen na trotoaru (javnoj površini) te da je psihički poremećen ili pod dejstvom narkotika. Sliku materijalnog dokaza ubistva ponovo niko "nije primjetio".
Punomoćnik g-đe Bollin je uhapšen zastupajući njene interese i zadržan u pritvoru 11 sati ali ponovo nije u skladu sa zakonom izveden pred sud jer se htjelo uticati na svjedoke. Suđenje je održano tek 03.12.2012. pri čemu je BIH uklonila prvog svjedoka M.Z. koji je ranije izjavio kako glasi fašistička naredba te instruisala drugog svjedoka policajca Z.Č. da lažno svjedoči i negira bilo kakvu diskriminaciju, što se vidi iz zapisnika kao i opis događaja koji je u uvodu izneo punomoćnik g-đe Bollin na kraju 3- i početku 4-te strane.
Izjava svjedoka Z.Č, je uokvirena na strani 5 zapisnika a u njoj se posebno ističe dio u kome tvrdi da citiram "postoji naredba da se okrivljenom "DOZVOLI PRISTUP" uz prethodno kontaktiranje tužilaštva. Ovde je dakle BIH pokušala lažima da sasvim negira svoj fašistički tretman kako bi osudila punomoćnika i spriječila ostvarenja prava g-đe Bollin.
Posebnu podlost BIH je pokazala izmišljanjem vike na tom suđenju što su prvo dodali kao prekršaj tek na pretresu na strani 2 pri dnu a potom su o tome "svjedočili" i 2 od 3 policajca. Da je to gnusna laž vidljivo je iz sadržaja zabilješke policajaca sačinjene neposredno po događaju ali onda policajac S.M. na strani 6 tvrdi da je punomoćnik GALAMIO da je Dodik vrhovni kriminalac, kao i Gavrilo Bobar a takođe i glavni tužilac. Isti svjedok lažno tvrdi da se sve dešavalo pred ulazom iako je prethodni opisao da su sveli punomoćnika na trotoar prije dolaska patrole. Time je BIH htjela prikriti činjenicu da je uhapsila građanina na javnoj površini, koji je mirno iznosio mišljenje o radu državnih organa i ukazivao na kriminal.
No da se ne mogu svi kupiti i podmititi pokazuje poslednji svjedok M.D. koji je potvrdio da se radilo samo o razgovoru a da su neke rečenice po njegovom mišljenju izgovorene povišenim tonom. To se nalazi uokvireno na strani 7 zapisnika a posebno je važno da je dio o navođenju imena kriminalaca opisan kao objašnjenje odnosno odgovor na pitanje patrole policije kakvi su razlozi protesta, dok je BIH to lažno predstavila kao viku čak i u presudi od 10.12.2012. tačka 1 na prvoj strani. Pošto se prvo piše da je punomoćnik POVIŠENIM TONOM više puta ponovio da su Dodik, Bobar i Kovačević kriminalci dodaje se i laž o "uzvikivanju" onoga što u stvari piše na plakatu "ZAUSTAVIMO SPREGU MAFIJE I TUŽILAŠTVA"
Pošto BIH čak ni ovakva kriminalna i korumpirana kakva jeste nije mogla tu rečenicu proglasiti prekršajem onda je odlučila da lažno predstavi kako je to vikano, snagom od preko 100 decibela valjda da bi opravdala hapšenje na trotoaru, osudila punomoćnika i nastavila sa prikrivanjem pljačke koju je vršila i naravno ubistva Ivone Bajo.
Ali pošto je punomoćnik g-đe Bollin pismeno najavio da će dolaziti svaki dan i prezentovati javno dokaze kriminala pred zgradom bez obzira da li ga hapsili 10, 100 ili 1000 puta sve dok ne dobije tražene materijale iz spisa o ubistvu Ivone Bajo, BIH donosi "Rješenje 12.09.2012." kojim se poslije 30 mjeseci i preko 200 uzaludnih dolazaka, više hapšenja i konstantne diskriminacije prema Bollin i svim srodnicima odobrava kopiranje nekih dokumenata.
Prilog "Falsifikovanje mjesta zločina i obdukcije" sadrži nekoliko tada dobijenih fotografija, koje pokazuju da je BIH prikrila mrlje krvi prije pada, sve unutrašnje povrede od trasologa da bi za probod kosti širine 1 mm okrivila žicu prečnika 3 mm koja i ne može proći kroz čak 3 puta manji otvor. Naravno, sakrivena je bila i torba Ivone Bajo, kao i krijumčarenje koje su organi BIH vršili u sadejstvu sa svojim poslovnim partnerom i poslanikom Bobar Gavrilom, a sve fotografije se nalaze na priloženom DVD-u.
Ovaj događaj je bio i predmet posebne tužbe za utvrđenje diskriminacije, koja je sama za sebe imala nevjerovatne falsifikate, kršenja zakona i nepoštovanje pravila o obrtanju tereta dokazivanja tako da se tužena nikad nije pojavila. Od 9 tačaka tužbe nekoliko je sasvim ignorisano, a ovde se ističe samo jedan stav suda iz BIH na strani 2, citiram:
Međutim, bez obzira na tu činjenicu, njemu je na druge načine, u svakoj situaciji koja se navodi u tužbi, kao što je to naveo prvostepeni sud u razlozima svoje presude, bilo omogućeno da na drugi način zaštiti svoja prava i interese garantovana zakonom. Ovu činjenicu i sam žalilac u žalbi navodi, kada kaže da je ipak uspio da dobije fotokopiju dokumentacije koja se nalazi u spisima predmeta tuženog organa. To su razlozi zbog čega prvostepeni sud nalazi da je ponašanje tuženog organa razumno i objektivno u takvim situacijama i da upravo zbog toga nema diskriminacije.
Prije svega gnusna je laž da su omogućeni "drugi načini" da ostvarim svoja prava jer ni danas nemam podatke prema pravu iz člana 23 Ustava RS, koji su prikupljani o porodici Bajo i o računaru koji je odnesen, nema odgovora na pitanje kako je oštećen dječiji ruksak itd a to što smo "uspjeli" poslije 3 godine i skoro 200 uzaludnih dolazaka, izbacivanja, ponižavanja, laži organa BIH, hapšenja i pritvaranja da dobijemo dio materijala koji smo tražili (snimke obdukcije i mjesta zločina) su za sud "razumno i objektivno ponašanje" ??? NEVJEROVATNO !!! Poruka koju sud šalje je dakle da i do drugih prava mogu doći samo tako što ću prethodno biti hapšena i pritvarana a sada slijedi opis iz žalbe na koji se sud pozvao tvrdnjom da i sam punomoćnik g-đe Bollin navodi "činjenicu" da mi je "bilo omogućeno da na drugi način zaštiti svoja prava i interese garantovane zakonom":

NASTAVIĆE SE...

Budumka Bollin Bajo
Badenerstrasse 23
8952 Schlieren
Switzerland

ČLANAK 589

Netačno je da je ruksak izuzet prilikom vršenja uviđaja nego je isti uklonio portir AD "Univerzal" Sofrenić Blagiša prije dolaska policije. Takođe je pomogao kamionu 669-K-434, da pobjegne sa lica mjesta prije dolaska istražitelja. Posjedujem audio snimak razgovora koji sam obavio sa Sofrenićem u svojstvu zastupnika g-đe Bollin u kome on potvrđuje da je uzeo ruksak (torbu) sa asvalta i ubacio je u automobil.

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

NOVI DOKAZ ZA KTA-596/09

Veza : Vaš dopis IT-38/15
U pitanju je odgovor na zahtjev predat prema ZOSPI-a vezano za oštećenje dječjeg ruksaka, vlasništvo g-đe Budimke Bollin Bajo koju sam opunomoćen da zastupam i štitim njene pravne interese, te citiram prvi pasus:
"U vezi Vašeg Zahtjeva za pristup informacijama koji se odnosi na oštećenja na dječjem ruksaku koji je pripadao nastradaloj Ivoni Bajo, a obzirom da je ruksak izuzet sa lica mjesta prilikom vršenja uviđaja i da je deponovan u Osnovnom sudu u Bijeljini, upućujemo Vas da se za pojašnjenje o oštećenjima na ruksaku obratite policiji ili Osnovnom sudu u Bijeljini."
Prije svega netačno je da je ruksak izuzet prilikom vršenja uviđaja nego je isti uklonio portir AD "Univerzal" Sofrenić Blagiša prije dolaska policije. Takođe je pomogao kamionu 669-K-434, da pobjegne sa lica mjesta prije dolaska istražitelja. Posjedujem audio snimak razgovora koji sam obavio sa Sofrenićem u svojstvu zastupnika g-đe Bollin u kome on potvrđuje da je uzeo ruksak (torbu) sa asvalta i ubacio je u automobil. Iz vašeg odgovora je vidljivo da vam nije poznato kako je došlo do oštećenja ruksaka odnosno čime je kaiš dvostruko presječem gdje je nestao dio i zašto je ostatak kaiša zamrljan nekim hemijskim sredstvom. Takođe ni policija ne zna ništa o tome, što je vidljivo iz njihovog odgovora od 18.11.2015.
Što se tiče Osnovnog suda u Bijeljini ruksak je bio uništen prije smještaja u depo što se vidi sa snimaka "Fotosi ruksaka" koji je načinjen od strane policije a koji prilažem. Dakle iz svega prolizilazi da je MATERIJALNI DOKAZ UKLONILO NEOVLAŠTENO LICE SA MJESTA MOGUĆEG ZLOČINA A POLICIJA I TUŽILAŠTVO NISU TO ZNALI NITI SU UTVRDILI KAKO JE I ČIME DO PRESJECANJA DOŠLO...
Stoga je to nova činjenica odnosno novi dokaz za predmet KTA-596/09, te shodno ZOKP-u član "Obustava istrage" stav :(3) Tužilac, u slučajevima iz stava 1. tačka v) ovog člana može ponovo otvoriti istragu ako se dobiju nove činjenice i okolnosti koje ukazuju da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni učinio krivično djelo, očekujem da tužilaštvo PONOVO OTVORI ISTRAGU, posebno imajući u vidu osim već navedenog da:
1) Bobar grupa u čijem sastavu je AD "Univerzal" je zločinačka organizacija pod istragom Tužilaštva BIH za pljačku oko 300 miliona KM.
2) Preko Bobar banke je narko mafija Darka Šarića prala novac te je evidentirano preko 4 miliona KM transakcija.
3) Na dan smrtonosnog ranjavanja Ivone Bajo, 23.07.2009. kamion koji je pobjegao je dovezao 4 paketa robe u AD Univerzal a ujutu je magacioner zatekao samo PAKET, što znači da su 3 paketa nestala preko noći, odnosno da je u pitanju nelegalan promet narkotika ili druge robe, što sam dokazao u zapisniku 80 0 P 056780 14 P pred Osnovnim sudom u Bijeljini.
4) Jedna od firmi preko kojih je isisavan novac na privatne račune je upravo AD Univerzal.
5) Nijedno vještačenje nije utvrdilo čime su nanesene unutrašnje povrede Ivoni Bajo, posebno probod kosti.

Osnovano sumnjam da su smrtonosne povrede Ivoni Bajo i presjecanje kaiša ruksaka uzrokovane tehničkom neispravnošću kamiona koji je dovezao švercovanu robu sa rezervoarom našpanovanim trakama pošto im je nosač prethodno pukao a iz tog razloga su i pobjegli sa lica mjesta uz pomoć portira koji je istovremeno uklonio materijalni dokaz ubistva sa lica mjesta.
OT BIJELJINA IMA ZAKONSKU OBAVEZU DA UTVRDI KAKO JE DOŠLO DO KRIVIČNOG DJELA "OŠTEĆENJE TUĐE STVARI" te da li je to istovremeno bilo i krivično djelo "SPREČAVANJE DOKAZIVANJA" ozbiljnijih krivičnih djela, kao što je "TEŠKO UBISTVO" I "NELEGALAN PROMET NARKOTIKA".

PRILOZI

Odgovori OT i CJB Bijeljina
Fotosi ruksaka

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 588

DA PRAVDE U OVOJ ZEMLJI NEMA I DA SE PRESUĐUJE ISKLJUČIVO PREMA POLOŽAJU I UTICAJU STRANKE, JASNO JE SVIMA ALI EVO PRIMJERA DA NEKA ODLUKA KOJU OČEKUJETE MOŽE BITI DONESENA A DA VI TO I NE ZNATE A NEĆETE NI SAZNATI AKO SE LIČNO NE POTRUDITE...

ZAGUBLJENA PRESUDA


ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA


Ime i prezime : ZDENKO BAJO

Adresa : MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)VRHOVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE


(Sadržaj zahtjeva)Imam posredna saznanja da je Vrhovni sud Republike Srpske doneo odluku po mojoj reviziji na predmet 80 0 P 039976 12 P, odnosno da je iz tehničkih razloga odbačena kao nedopuštena a razlog je bio to što nije bio parametar ukupna vrijednost spora nego odštetna suma suparničara.
Nemam podatke kada je odluka donesena nego samo da je dostavljena Osnovnom sudu u Bijeljini ali je ja nikada nisam dobio. S obzirom da je u pitanju specifičan pravni osnov, prema članu 48 Ustava RS koji kaže da su za kršenje prava garantovanih Ustavom RS, lično odgovorni počinioci i ne mogu se pravdati ničijim naređenjem smatram da je Vrhovni sud u skladu sa zakonskom mogućnosti trebao postupati po ovoj reviziji jer bi ta odluka bila značajna za dalji rad nižih sudova, no s obzirom na okolnosti kakve jesu, želim da nastavim dalju odbranu svojih prava pred Ustavnim sudom BIH.
Stoga u skladu sa ZOSPI-a zahtijevam od Vrhovnog suda RS da mi dostavi :
1) Kopiju Rješenja Vrhovnog suda RS, po reviziji podnesenoj za predmet 80 0 P 039976 12 P
2) Pismenu odluku, odnosno dopis sa datumom u kome se navodi da mi se Rješenje iz tačke 1 dostavlja

Dopis iz tačke 2 mi je potreban zbog računanja roka za podnošenje apelacije Ustavnom sudu BIH a koji teče od prijema poslednjeg pravnog lijeka i traje 60 dana.
ODGOVOR I KOPIJA PRESUDE SU STIGLI POŠTOM U ZAKONSKOM ROKU:


S poštovanjem :

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

ČLANAK 587

S obzirom da sam smišljeno lažno optužen od strane pripadnika okružnog tužilaštva u Bijeljini koji su učestvovali u prikrivanju ubistva djevojčice Ivone Bajo, krijumčarenja i pljačke stotina miliona KM preko Bobar banke, čiji je suvlasnik ovde tužena Republika Srpska a na njenom čelu je kriminalac pod istragom koji drži pod kontrolom sve institucije i prijeti ukidanjem sudova i tužilaštava ako mu nisu po volji njihove odluke, kao i pucanjem na pripadnike sipe a i danas je na snazi usmena fašistička naredba o zabrani pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice u OT Bijeljina, jasno je da na teritoriji RS nema poštovanja zakona niti prava a niti DJELOTVORNOG I EFEKTIVNOG pravnog lijeka...

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

DOPUNA NA AP-3406/15

Skrećem prvo pažnju da se na strani 9 obrasca za podnošenje apelacije, (Prilog 3) nalazu odjeljak "Kada ne treba podnositi apelaciju?" u kome je navedeno, citiram kompletan pasus:
"Apelacija treba biti podnesena Sudu u roku od 60 dana od dana kada ste primili posljednju presudu ili odluku. Neophodno je i da podnosilac apelacije iscrpi sva pravna sredstva na raspolaganju prije obraćanja Ustavnom sudu. To znači da ako još uvijek imate mogućnost da se obratite nekom drugom organu ili sudu na nivou države ili entiteta, trebate to uraditi. Međutim, potrebno je da obraćanje tom organu ili sudu bude efektivno. Ukoliko smatrate da pomoć tog organa ili suda be bi bila biti djelotvorna, za vas bi ipak moglo biti korisno da se obratite Ustavnom sudu iako sve pravne opcije nisu iskorištene."
S obzirom da sam smišljeno lažno optužen od strane pripadnika okružnog tužilaštva u Bijeljini koji su učestvovali u prikrivanju ubistva djevojčice Ivone Bajo, krijumčarenja i pljačke stotina miliona KM preko Bobar banke, čiji je suvlasnik ovde tužena Republika Srpska a na njenom čelu je kriminalac pod istragom koji drži pod kontrolom sve institucije i prijeti ukidanjem sudova i tužilaštava ako mu nisu po volji njihove odluke, kao i pucanjem na pripadnike sipe a i danas je na snazi usmena fašistička naredba o zabrani pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice u OT Bijeljina, jasno je da na teritoriji RS nema poštovanja zakona niti prava a niti DJELOTVORNOG I EFEKTIVNOG pravnog lijeka.
Eventualno odbacivanje apelacije zbog nepodnošenja revizije poslije pismene upute građanima u samom obrascu apelacije da se obrate Ustavnom sudu i ako nisu iskorištene sve pravne opcije bilo bi dodatno kršenja prava na pravično suđenje garantovanog Evropskom konvencijom o ljudskim pravima u članu 6.
A sada prelazim na temu vezano za dodatni dokaz koji dostavljam te podsjećam da se u odluci Okružnog suda 80 0 P 039222 15 Gž od 01.06.2015. strana 2, redovi 10 - 13, navodi:
"Pod predpstavkom da je tačna tvrdnja tužioca da su programi uništeni, iz podataka spisa prizilazi da postoji samo lice koje je štetu pretrpilo, a to je tužilac, ali, da bi došlo do odgovornosti tužene za štetu, tužilac je morao dokazati da je baš tuženi počinio štetu, kao i radnju kojom je ta šteta počinjena, što u ovom sporu nije slučaj."
Zatim se na istoj strani u redovima 16 - 21, ističe slijedeće :
"Odustankom tužene, tj. njenog organa od prijedloga za gonjenje tužioca, otpao je osnov po kome je privremeno oduzeta roba u vlasništvu tužioca i oduzeta roba je vraćena, bez da je vještačena i bez da je ispravnost utvrđena kako kod oduzimanja predmeta, tako i kod vraćanja, pa tvrdnja žalbe, da je tužilac autor uništenih programa kod ovakvog stanja činjenica ne može biti od uticaja na drugačiju odluku suda u konkretnom sporu."
To što je natačna tvrdnja da mi je računar vraćen zbog "odustanka tužene od prijedloga za gonjenje" zanemarujem ali istine radi da se zna kako je računar vraćen krajam 2010-te dok je istražne radnje OT Doboj protiv mene vodilo i dalje, te tužena RS, odustaje od toga tek krajem 2012-te. Zato odmah prelazim na relevantnu argumentaciju:
1) Prema tvrdnjama CJB Bijeljina i OT Bijeljina, "ozbiljne prijetnje" po život i tijelo su upućivane elektronskom poštom sa mog mejla "zdenkobajo@spinter.net" koji je registrovan uz adresu i telefonski broj kod "POŠTA SRPSKE". Da bi uopšte bilo moguće poslati poruku sa svog računara, neophodno je da taj računar bude ispravan sa operativnim sistemom u funkciji i internet vezom inače te "prijeteće poruke" (koje su bile dokaz za pokretanje radnji tužene RS protiv mene), ne bi nikada stigle na odredište. To znači da je računar bio ispravan prije pretresa i odnošenja u posjed kod tužene RS.
2) Sada citiram dio iz odgovora OT Bijeljina, IT-49/15 08.12.2015. na moj zahtijev predat prema ZOSPI-a, 27.11.2015.
"Računari su u navedenom periodu bili pohranjeni u depou Osnovnog suda u Bijeljini zbog potreba krivičnog postupka, i sve istražne radnje na računarima su obavila ovlaštena i stručna lica."
Ovo je prvi dokument u kome se priznaje OBAVLJENJE ISTRAŽNIH RADNJI od strane OVLAŠTENIH I STRUČNIH LICA...
3) Ova činjenica Sudu nije bila poznata, jer se u citatu koristi izraz "oduzeta roba je vraćena, bez da je vještačena" a istražne radnje od ovlaštenih i stručnih lica su radnje na računaru, odnosno njegovo vještačenje a da li su pomenute osobe bile dovoljno stručne da to obave ili ne pa su računar onesposobile Ustavni sud BIH može saznati kada izda naredbu tuženoj da dostavi podatke o smještaju računara u kritičnih 5 dana te imenima osoba koje su obavile stručne istražne radnje.
4) Time takođe postaje sporan i izraz "tužilac je morao dokazati da je baš tuženi počinio štetu, kao i radnju kojom je ta šteta počinjena". Prije svega računar je odnesen ispravan, bio u posjedu tužene RS oko 9 mjesci, pa vraćen bez kontrole ispravnosti koju sam pismeno zahtijevao. Time je već jasno da postoju radnja kojom je štata načinjena a to je POSJED I KONTROLA nad računarom, NEDOSTAVLJANJE PODATAKA O PREGLEDU, te ODBIJENJE KONTROLE ISPRAVNOSTI.
Na sve ovo sada se dodaje i još jedna radnja a to je citiram OT Bijeljina "ISTRAŽNE RADNJE NA RAČUNARIMA SU OBAVILA OVLAŠTENA I STRUČNA LICA". Osim odgovora OT Bijeljina Ustavnom sudu se dostavljaju i zahtjev MUP-u, te njihov "odgovor" iz koga se vidi da su potpuno ignorisali pitanje vezano za računar koji su odnijeli a tužena RS je bila obavezna u skladu sa ZOKP-u da mi dostavi sve podatke o pregledu računara i posebnom nadzoru koji je vršila neprekidnom stražom u 3 smjene nada mnom...

PRILOZI

Zahtjev za OT Bijeljina 27.11.2015.
Zahtjev MUP-u 10.11.2015.
Odgovor OT Bijeljina IT-4915 08.12.2015.
Odgovor MUP-a 18.11.2015.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 586

Prije nekoliko dana sam predao materijal koji može omogućiti svima da se izvuku zbog "slučajne greške". Ako to propuste sami su krivi jer kad padne Dodik sa vlasti i dokazi se objave od strane SIPA, ja ću potencirati odgovornost svih onih koji su me sprečavali u tome da se istina razotkrije još prije 5 godina, od Kovačevića do Borovčanina, pa neka objašnjavaju svoje postupke tamo gdje su to nedavno činili Pavlović, Injac, Čičić itd, a uskoro će i Dodik. Osobe koje smišljeno krše zakon i tretiraju građane budalama i svojim robljem neću uvažavati niti ih moliti za svoja prava nego ću ih zahtijevati a zločince i kriminalce tako nazivati i opisivati na internetu...

SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE

ZAHTJEV I OBAVJEŠTENJE SUDSKOJ POLICIJI

Na početku predlažem da u najskorije vrijeme uputite pismenu naredbu svim jedinicama sudske policije u RS sa slijedećim tačkama, modifikovanim onako kako smatrate da je potrebno:
1) Naređuje se svim pripadnicima sudske policije da postupaju isključivo prema odredbama zakona poštujući ustav, ljudska prava i osnovne slobode, te da se ne vrši diskriminacija građana na osnovu rase, boje kože, pola, jezika, vjerske pripadnosti, političkog uvjerenja, nacionalne pripadnosti, socijalnog porijekla, materijalnog stanja ili bilo koja druga diskriminacija.
2) Naređuje se svim načelnicima okružnih centara SP, svim rukovodnim radnicima, cjelokupnom komandnom kadru da ne komanduju, sugerišu ili utiču na bilo koji način na sadržaj službenih zabilješki koje sačinjavaju njihovi podređeni, odnosno da ne izdaju naredbe pripadnicima sudske policije šta da od događaja koji opisuju unesu a šta da ne upisuju u zabilješke.
3) Naređuje se svim pripadnicima sudske policije da službene zabilješke sačinjavaju isključivo po svojoj savjesti vjerno opisujući događaje i da ne smiju izvršavati ničije naredbe vezano za to kako treba da ih sastavljaju. Posebno im se skreće pažnja da nikome nije dozvoljeno da im komanduje da ono što su vidjeli i smatraju važnim prešućuju niti da iznose opise po bilo čijim nalozima nego isključivo onako kako lično smatraju.
4) Naređuje se svim načelnicima SP da zabrane bilo kakvu diskriminaciju prema građanima, sankciju ili različito postupanje bez pismenog pravosnažnog rješenja. Sudovi i tužilaštva mogu izdavati usmene naredbe bilo kad ako se radi o trenutnoj incidentnoj situaciji ili mogućoj opasnosti ali za bilo kakvu sankciju, sigurnosnu mjeru ili drugu vrstu diskriminacije koja traje više od 30 dana potrebno je da nadležni organ dostavi komandi sudske policije pismeno rješenje u kome mora biti navedeno ime osobe prema kojoj se primjenjuje sankcija, razlozi, početak i kraj trajanja sankcije a o ovoj odluci obavjestiti sve sudove i tužilaštva.
5) Naređuje se svim pripadnicima sudske policije da u postupaju skladu sa ZKP-u, član "Obaveza prijavljivanja krivičnog djela" stav (1) Službena i odgovorna lica u svim organima vlasti u Republici Srpskoj, javnim preduzećima i ustanovama dužni su da prijave krivična djela o kojima su obaviješteni ili za koja saznaju na koji drugi način. U takvim okolnostima, službeno i odgovorno lice će preduzeti mjere da bi se sačuvali tragovi krivičnog djela, predmeti na kojima je ili pomoću kojih je učinjeno krivično djelo i drugi dokazi o njima i obavijestiće o tome, bez odlaganja, ovlašćeno službeno lice ili tužilaštvo.

Unutar institucija Republike Srpske djeluje dobro organizovana zločinačka organizacija, koja je samo preko tri banke koje kontroliše režim, pokrala oko milijardu i po maraka. Najveći dio toga je preko Bobar banke u Bijeljini i BIB banke, odnosno Birča na teritoriji pod nadležnošću OT Bijeljina. Ured glavnog tužioca i pojedini okružni tužioci ako ne i svi su članovi bande sa zadatkom da spriječe sve istrage koje bi mogle ugroziti kriminalne poslove koji su u toku godinama. Jedan od njih je krijumčarenje 23.07.2009. u Bobar grupu kada je zbog tehničke neispravnosti kamiona koji je dovezao robu, smrtno stradala djevojčica Ivona Bajo.
OT Bijeljina je prikrila sve dokaze ubistva i predstavila ga kao samopovređivanje usljed pada i gestapovskim metodama sprečava unošenje tih dokaza u spis i pokretanje istrage. I svi treba da žmure i šute dok oni kradu a ko se usudi postaviti pitanje o nečemu spornom i tražiti objašnjenje taj se etiketira kao ludak. U tu svrhu zloupotrijebljena je i sudska policija sa usmenom tajnom naredbom da spriječi pristup svim srodnicima ubijene djevojčice te da ni po koju cijenu ne navodi u zabilješkama da su lično vidjeli jedan od ključnih dokaza zločinačkog rada OT Bijeljina, ruksak Ivone Bajo, čiji je kaiš presječen istim predmetom koji je ubio djevojčicu. Sudska policija je dobila naredbu da ne smije vidjeti taj dokaz a da obavezno "vidi" kako su svi srodnici Ivone Bajo, psihički poremećeni narkomani, koji "bez ikakvog razloga" u svom "ludilu" dolaze da ometaju rad "časnih i profesionalnih" okružnih tužilaca. Iza takvog postupanja stoji i direktno je odgovoran načelnik okružnog centra sudske policije u Bijeljini, a sada je na potezu komanda u Banjaluci da ocjeni i procjeni, treba li sudska policija da bude slijepa za dokaze krivičnih djela i da ih ne opisuje a da su istovremeno svi sudski policajci eksperti psihoanalize koji postavljaju stručne dijagnoze laserskom preciznošču. Pokradenim milijardama može se kupiti sve u BIH, od okružnog tužioca, sudije, načelnika sudske policije do kompletnog VSITV-a ali mene kupiti ne mogu niti su me mogli zaustaviti do danas. Neće uspjeti nikada da me zaustave a sve oko njih se ruši već odavno. Bobar grupa je već prošlost, etiketirana kao zločinačka odganizacija a Dodik Milorad odbrojava svoje zadnje dane na slobodi, skupa sa svojim slugama iz zgrade na adresi Vuka Karadžića broj 3. Pitanje je samo ko će moći da izbjegne komandnu odgovornost, ko će krivično da odgovara, ko su saučesnici i ko je kome šta naređivao. Prije nekoliko dana sam predao materijal koji može omogućiti svima da se izvuku zbog "slučajne greške". Ako to propuste sami su krivi jer kad padne Dodik sa vlasti i dokazi se objave od strane SIPA, ja ću potencirati odgovornost svih onih koji su me sprečavali u tome da se istina razotkrije još prije 5 godina, od Kovačevića do Borovčanina, pa neka objašnjavaju svoje postupke tamo gdje su to nedavno činili Pavlović, Injac, Čičić itd, a uskoro će i Dodik. Ako bilo koji pripadnik sudske policije ima za sebe izgovor da nije nadležan po pitanju objašnjavanja kako je jedan materijalni dokaz došao u takvo stanje, neka se samo zapita: ZAŠTO OT BIJELJINA NE DAJE ODGOVOR NA TO PITANJE 6 GODINA AKO JE NJIHOVO POSTUPANJE ZAKONITO ??? I evo nedavno su odgovorili da "NEMAJU POJMA" o tome, što je onda nesporno novi dokaz a sudska policija je izvršavanjem tajne usmene fašističke naredbe i kontrolisanim zabilješkama saučestvovala ne samo u prolongiranju razotkrivanja ovog zločina nego i u održavanju uslova da se nesmetano pljačka svo što mafiji dođe pod ruku...

NEZAKONITO ODUZIMANJE LAPTOPA
Pretpostavljam da su 4 sudska policajca kao svjedoci bili prisutni 22.03.2016. da bi "nepristrasno i objektivno" opisali u zabilješkama mene kao poremećenog psihopatu. Ja se prema svakome odnosim onako kako zaslužuje i kako se isti odnose prema meni, zakonu i prije svega ubijenoj djevojčici. Za ovih 6 godina ne postoji podatak da sam bilo kada primjenio nasilje prema bilo kome a osobe koje smišljeno krše zakon i tretiraju građane budalama i svojim robljem neću uvažavati niti ih moliti za svoja prava nego ću ih zahtijevati a zločince i kriminalce tako nazivati i opisivati na internetu. Da li je odbrana sebe, svoje porodice i svojih prava psihički poremećaj neka svako sam procjeni a ovde prilažem dokaz "Izjava sekretara OT" koja pred sudom kaže da sam uvjek bio korektan prema njoj a bio sam jer je i ona takva bila.
Razlog za tu izjavu je bila činjenica da su me lažno optužili i za ugrožavanje sigurnosti pomenute godpođe bez njenog znanja i dozvole a ona to nije smjela pismeno da mi potvrdi, čime je stala u zaštitu kriminalaca koji ne samo što su mene lažno prijavili nego prikrivaju mnoge zločine.
I tako pošto je načelnik Borovčanin danima bio "izvan zgrade" dana 22.03.2016. se pojavio i poslije desetak minuta čekanja primljen sam kao pas lutalica uz komentar: "Ajde Bajo, ajde, vidiš da sam na sastanku, treba da idem" pokazujući na izlazna vrata prije nego sam i progovorio. Moja prvobitna namjera je bila samo da upoznam načelnika sa odgovorom koji sam još prošle godine dobio iz Banjaluke i namjerama da objašnjenje potražim od OT Bijeljina no zbog ignorisanja i prisiljavanja da gubim sate pišući odlučio sam da iznesem primjedbe na neke događaje iz prošlosti i to prvo vezano za oduzimanje laptopa o čemu dostavljam i poseban zahtjev.
Načelnik je prvo osporio oduzimanje laptopa tvrdeći da mi je u stvari MUP oduzeo računar a ne oni no kasnije je priznao istinitost događaja uz opasku da mi je laptop vraćen te nije jasno zašto onda pravim problem oko toga. Ja vrlo dobro znam kako sam i po čijem nalogu oštećen i nemam razloga gubiti vrijeme objašnjavajući načelniku razloge posebno što isti za sve kaže kako nije nadležan a potencira upravo takve teme izbjegavajući one gdje je odgovoran.
Dakle pred 4 svjedoka je rekao da je naredba stigla od sudije Vakičić u šta sam i bio uvjeren i za to razbojništvo ću tražiti njenu odgovornost a ne sudske policije. Najbolji dokaz njenog kriminala je to što je poslije mog zahtjeva da se događaj unese u zapisnik, pozvala telefonom sudsku policiju da mi se vrati laptop. Kako je sudija planirala i nanijela mi štetu oduzimanjem laptopa i sprečavanjem da lično izvodim dokaze na ročištu nije na sudskoj policiji da ocjenjuje i sve što tražim je da akteri uključujuči načelnika Borovčanina sačine zabilješke o tom događaju, koje ću koristiti uz druge argumente da bih dokazao povredu prava na pravično suđenje.
Ovde bih samo dodao da oduzimanje računara 24.03.2010. je sasvim drugi događaj i ne samo da nije u nadležnosti Borovčanina nego ne bi za njega trebalo ni da zna, pošto je računar odnesen iz moje kuće. Sve ukazuje na to da je načelnik bio dio ekipe koja je tada smislila plan kako da me lažno optuže i otmu računar sa dokazima za šta je korištena i zabilješka od 08.03.2010. Od komande sudske policije očekujem samo da prikupi izjave sudske policije jer je oduzet predmet koji nije zabranjen u zgradi bez komentara da li mi je, kako i čijom krivicom nanesena šteta ili nije nanesena, posebno jer će sudiju od krivične odgovornosti, zaštititi okružni tužioci pošto je i ona štirila njih od parnične lažno prikazujući njihovo razbojništvo službenim radnjama.
OBAVJEŠTENJE O NAREDNIM RADNJAMA
Moja jedina namjera kada sam tražio razgovor sa načelnikom Borovčaninom je bila samo da upoznam sudsku policiju sa dopisom iz Banjaluke SU/SP-232/15 od 28.04.2015 i namjerama da postupim po sugestijama, odnosno zatražim objašnjenje od OT Bijeljina, no kako je komanda izbjegavala svaki kontakt sa mnom došlo je do toga da nastanu ovi tekstovi u kojima razotkrivam kriminalne radnje Borovčanina i sudske policije. Dakle namjera mi je slijedeće:
1) Zahtijevaću, ne prijem nego razgovor sa okružnim tužiocem Stjepanović Danicom u skladu sa obavezama tužilaštva i pravilnikom, član "Radno vrijeme u tužilaštvima" stav 3. Prijem stranaka u tužilaštvu se vrši u vremenu koje odredi Glavni tužilac, a koje ne može biti kraće od 4 (četiri) sata na dan, kao i član 70 "Poštivanje radnog vremena" stav 1. Svi zaposleni dužni su se pridržavati utvrđenog radnog vremena i vremena za rad sa strankama. S obzirom da sam pismenim podneskom dostavio u OT Bijeljina, (Osnovnom i Okružnom sudu i Sudskoj policiji) materijal koji može sve dosadašnje "propuste" podvesti pod nenamjernu grešku, tražiću prvo da o tome svoj stav iznese nadležna osoba Stjepanović. Ako zakon bude poštovan s obzirom da je OT Bijeljina iznelo pismeni stav u "IT-38-15 od 26.10.2015." da ne zna kako je uništen materijalni dokaz to bi dječji ruksak koji donosim bio novi dokaz za spis KTA-596/09 i osnov za ponovno otvaranje istrage u skladu sa ZKP-u ili pak za više drugih krivičnih djela kao što je "Oštećenje tuđe stvari" i što je važnije "Nesavjastan rad u službi" i "Sprečavanje dokazivanja" što bi opet dovelo do nove istrage u pomenutom predmetu. Od sudske policije očekujem da u slučaju odbijanja tužioca Stjepanović da radi u skladu sa zakonom sačini zabilješku bez prikrivanja bilo kakvih podataka kao ranije.
2) Ako tužilac Stjepanović odbije dati pojašnjenje, zahtijevaću razgovor sa nekim iz Ureda glavnog tužioca sa istim razlozima i ciljevima navedenim u tački 1, te ako i u tome budem spriječen, takođe tražim da sudska policija sačini zabilješke o preda mi kopije istih dan kasnije ukoliko im to ne zabrani komanda u Banjaluci u kom slučaju odgovornim ne bih više smatrao Borovčanina nego njemu nadređene osobe.
3) Ukoliko ne bude rezultata po tačkama 1 i 2, zahtijevaću da mi se omogući podnošenje usmene krivične prijave na zapisnik dežurnom tužiocu u skladu sa odredbama ZKP-u i pravilnikom član 80 "Usmene prijave" stav 1. Kada osoba dođe u Tužilaštvo s namjerom da podnese usmenu krivičnu prijavu, poziva se dežurni tužilac koji uzima prijavu i o tome sačinjava službenu zabilješku. Nakon uzimanja prijave, postupiće se dalje shodno ovom Pravilniku.
NEMAM NIŠTA PROTIV DA DEŽURNI TUŽILAC SIĐE U PRIZEMLJE I NA HODNIKU EVIDENTIRA TU PRIJAVU.
I za poštovanje ili nepoštovanje ove obaveze očekujem od sudske policije da sačini tačnu zabilješku, te da mi uruči kopiju ukoliko zakon ne bude poštovan. Svaku dalju opstrukciju i kršenje zakona od strane bilo koga smatraću saučesništvom u prikrivanju ubistva Ivone Bajo, prikrivanju krijumčarenja i pljačke milijardi maraka preko Bobar grupe i drugih finansijskih malverzacija o čemu ću dokaze iznositi na internetu i direktno u zgradi na adresi Vuka Karadžića broj 3 sa imenima svih odgovornih.
NIJE POTREBNO DA IKO BUDE SANKCIONISAN PO OVOM DOPISU. NEĆE MU TREBATI GORA KAZNA OD TOGA DA JA OPIŠEM NJEGOVO RAZBOJNIŠTVO NA INTERNETU...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902