CLANAK 408

OT Bijeljina još od 2009-te diskriminiše i teroriše porodicu Bajo, otima garantovana prava i prikriva dokumentaciju, pravdajući to prvo izmišljenim prijetnjama, pa potom nekim prekršajem koji nije utvrdio nijedan sud, sve sa ciljem da prikrije ubistvo djevojčice prilikom šverca.


ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA


Ime i prezime : ZDENKO BAJO

Adresa : MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE

(Sadržaj zahtjeva)Nedavno sam na pripremnom ročištu po mojoj tužbi za utvrđenje diskriminacije pred Osnovnim sudom u Bijeljini dana 16.l2.2013. predmet 80 0 P 043325 13 P 2 dobio više dokumenata od strane Pravobranilaštva RS, među kojima sam uočio brojne nepravilnosti, laži pa čak i falsifikovanje presude Prekršajnog suda koja je iako Rješenjem 80 1 Pr 000670 10 Pžp obustavljena, nezakonito korištena kao dokaz sa udarenim pečatom pravosnažnosti, o čemu sam pismeno obavjestio predsjednike sudova i sudsku policiju u Bijeljini sa priloženim dokazima.
Osnovano sumnjam da je te i druge dokumente, kao i zabilješke sudske policije kojima je usmeno naređivao šta da radi i šta da pišu, koristio Kovačević Novak i Stjepanović Danica u svojim odgovorima UDT-u na moje pritužbe.
Naime u dopisu Vama, A - 326/12 koji imam g. Kovačević priznaje da smo se sreli samo jednom, te da je poslije februara 2010-te za njega slučaj završen i nema šta o njemu da raspravlja. Time potvrđuje da je zabrana pristupa bila neprekidna i nevezana za navodno remećenje reda i mira.
Neobično je što se ne pominje kao razlog "Ugrožavanje sigurnosti" i istraga koje je vođena protiv mene, nego samo moj mirni protest na nezakonite naredbe. Nelogično je i što se opravdanje za diskriminaciju traži u danu 08.07.2010. a prilaže odgovor g. Kovačevića, ne iz te nego iz 2012-te ??? Pretpostavljam da su me tada opisivali kao manijaka koji prijeti svim tužiocima, što je poslije odluke OT Doboj da nije bilo nikakvih prijetnji, (T15 0 KT 0002365 10) postalo neprikladno kao izgovor.
Stoga koristeći se ZOSPI-a tražim kopije svih odgovora Kovačević Novaka i Stjepanović Danice povodom mojih pritužbi od 2010-te naovamo, jer će biti koristan materijal u sudskim postupcima.
Ukoliko odlučite da isti spadaju u materijal koji ne mogu dobiti, skrećem vam pažnju na detalje kojima sam obrazložio ovaj zahtijev, ta da to provjerite zbog sebe i ugleda VSITV-a, jer OT Bijeljina još od 2009-te diskriminiše i teroriše porodicu Bajo, otima garantovana prava i prikriva dokumentaciju, pravdajući to prvo izmišljenim prijetnjama, pa potom nekim prekršajem koji nije utvrdio nijedan sud, sve sa ciljem da prikrije ubistvo djevojčice prilikom šverca.
JA O KRIMINALU OT BIJELJINA VEĆ IMAM DOVOLJNO OZBILJNIH DOKAZA, TAKO DA MI TE MANIPULACIJE U NJIHOVIM DOPISIMA I NE ZNAČE MNOGO...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 407

ŠTA JE OT BIJELJINA UTVRDILO: KO JE UKLONIO MATERIJALNI DOKAZ, KAKO JE DOŠLO DO PRESJECANJA KAIŠA, GDJE JE NESTAO DIO, KADA JE, KO I ZAŠTO OPRAO VEĆI DIO OSTATKA KAIŠA ???


ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA


Ime i prezime : ZDENKO BAJO

Adresa : MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)OKRUŽNO TUŽILAŠTVO U BIJELJINI

(Sadržaj zahtjeva)Prema ZOSPI-a obraćam se sa zahtijevom da mi se kao punomoćniku gđe Budimke Bollin Bajo, čije pravne interese štitim i zastupam između ostalog i u parnici 80 0 P 043324 12 P pred Osnovniom sudom u Bijeljini, dostave slijedeće informacije:

S OBZIROM NA TO DA FOTOGRAFIJA SA LICA MJESTA IZ SPISA KTA-596/09 POKAZUJE POSTOJANJE VIŠE KRVAVIH MRLJA PRIJE NAVODNOG MJESTA POVREĐIVANJA PRILIKOM PADA DJEVOJČICE IVONE BAJO, A I SVJEDOCI U ISKAZIMA OPISUJU DA SU VIDJELI KRVAVE TRAGOVE NA ASVALTU DOK JE DJEVOJČICA LEŽALA, ZAHTIJEVAM DA MI DOSTAVITE ODGOVOR ILI KOPIJE DOKUMENTACIJE O TOME ŠTA JE TUŽILAŠTVO UTVRDILO, KAKO SU NASTALI KRVAVI TRAGOVI PRIJE PADA I DA LI PRIPADAJU DJEVOJČICI ILI NEKOM DRUGOM?
NA SLICI DESNO JE TORBA KOJU JE PRILIKOM SMRTONOSNOG POVREĐIVANJA PREKO RAMENA NOSILA DJEVOJČICA IVONA BAJO. ISTA JE UKLONJENA SA LICA MJESTA, TE ZAHTIJEVAM DA MI DOSTAVITE DOKUMENTACIJU O TOME ŠTA JE OT BIJELJINA UTVRDILO: KO JE UKLONIO MATERIJALNI DOKAZ, KAKO JE DOŠLO DO PRESJECANJA KAIŠA, GDJE JE NESTAO DIO, KADA JE, KO I ZAŠTO OPRAO VEĆI DIO OSTATKA KAIŠA, TE JE TIME ČAK I PRVOBITNU ŽUTU BOJU SAPRAO???
U NALAZU I MIŠLJENJIMA VJEŠTAKA NE POSTOJE PODACI NE SAMO O UZROCIMA NEGO NITI O POSTOJANJU UNUTRAŠNJIH POVREDA. VJEŠTAK TRASOLOG JE ANALIZIRAO SAMO POVRŠINSKU RANU NA GRUDIMA I JEDINO TA SLIKA POSTOJI U NJEGOVOM VJEŠTAČENJU, DOK U RAZGOVORU ČIJI JE SNIMAK DOSTAVLJEN TUŽILAŠTVU KAŽE DA NE ZNA NIŠTA O UNUTRAŠNJIM POVREDAMA. STOGA ZAHTIJEVAM DA MI SE DOSTAVE KOPIJE DOKUMENTACIJE AKO POSTOJI, U KOJOJ SE UTVRĐUJE DA JE PROBOD KROZ PRSNU KOST NANIJELA ŽICA, ŠTO SE VIDI NA SLICI DESNO ILI NEKI DRUGI PREDMET ?

Materijal je potreban za analize, vještačenja i istrage koje će gđe Bollin obaviti izvan zemlje, te kao dokaz na pripremnom ročištu zakazanom za 14.03.2014. a da bi se izbjeglo nepotrebno pozivanje svjedoka. Ukoliko OT Bijeljina ne dostavi tražene podatke, kopija zahtijeva će biti predata sudu sa zahtijevom da se nadležni tužilac pozove kao svjedok i pred sudom da odgovora na ove i druge nerazjašnjene teme...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 406

Istovremeno kada djevojčica Ivona Bajo pada na asvalt u krug AD Univerzal ulazi kamion, koji je dovezao 4 pakete robe, dok je ujutru direktor zatekao samo paket. Sve to je vidljivo u izjavama vozača i direktora, te se ispostavlja da su 3 paketa NEČEGA, nestala preko noći, a portir je pomogao vozilu da pobjegne, te nije danima pominjao istražiteljima sve dok ja to nisam sazna...

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI
UREDU GLAVNOG OKRUŽNOG TUŽIOCA
OKRUŽNOM TUŽIOCU STJEPANOVIĆ

Napomena: Štampana verzija ovog teksta će biti dostavljena naknadno, a ova elektronska, poslata na mejl OT Bijeljina, sadrži u nastavku linkove ka prijavama koje se pominju, kako biste se upoznali sa sadržajem i to:
KRIVICNA PRIJAVA PROTIV SOFRENIC BLAGISE
PRIJAVA PROTIV UNIVERZALA

Obavještavam Vas da sam, istina nezvanično dobio informaciju kako nije poznato gdje se trenutno nalaze krivične prijave koje sam predao još 2010, u čijoj su nadležnosti, pa čak i da li su ikom dodijeljene ili su greškom pripojene nekom drugom predmetu bez ikakve prethodne analize.
Postoji više parnica za koje su mi potrebni ti podaci, a za jednu od njih u narednim pravnim koracima ograničen sam rokovima, te ću ih i izvršiti odmah bez saznanja šta se desilo sa prijavama.
Naravno, ne radi se samo o tim parnicama jer je u pozadini više izvršenih krivičnih dijela od strane fizičkog lica (portira), odnosno pravnog lica.
Ukratko, sa mjesta eventualnog zločina, uklonjen je materijalni dokaz i opran jakim hemijskim sredstvom prije dolaska policije, na dan pogibije Ivone Bajo.
Torba presječenog kaiša se tako i ne pominje u narednim mjesecima, te nije ustanovljeno kako je i čime presječen kaiš, gdje je dio i zašto je ostatak opran.
Ista osoba koja je spriječila dokazivanje, pričala je jednu verziju nekoliko puta u par narednih dana, te onda to drastično izmjenila u izjavama policiji i tužiocu, a ispostavilo se da je sve urađeno kako bi se prikrilo krijumčarenje.
Istovremeno kada djevojčica Ivona Bajo pada na asvalt u krug AD Univerzal ulazi kamion, koji je dovezao 4 pakete robe, dok je ujutru direktor zatekao samo paket.
Sve to je vidljivo u izjavama vozača i direktora, te se ispostavlja da su 3 paketa NEČEGA, nestala preko noći, a portir je pomogao vozilu da pobjegne, te nije danima pominjao istražiteljima sve dok ja to nisam saznao.
Radi se dakle o više krivičnih djela, od kojih je jedno krijumčarenje, a za prikrivanje toga, uklanjani su dokazi i davani lažni iskazi.
Naravno da se to može dovoditi u vezu sa smrtonosnim povređivanjem djevojčice i povezati sa spisom KTA – 596/09, ako se ti podaci tretiraju kao novi dokazi, no onda se faktički istraga ponovo pokreće. Ovako, po nazvaničnim saznanjima koje trenutno imam, krivične prijave koje sam predao 24.06.2010. te 02.12.2010 za više krivičnih djela, prosto su ubačene u spis KTA – 596/09, nastao po prijavi MUP-a i zatvoren 6 mjeseci, odnosno godinu dana ranije, a ne postoje podaci da li ih je iko pročitao i izneo bilo kakvo mišljenje.
Možda su te prijave završile i na drugom mjestu ili su zagubljene, no najbolji pokazatelj da nikome nisu dodijeljene u obradu je to što 3 i po godine od predavanja nisam dobio obavjest o nesprovođenju istrage, a portir se i dalje slobodno šetka trotoarom.
Istina prilikom svakog mog prolaska pored njega, isti se „zaledi“ da li zbog prijave o kojoj sam ga pismeno obavjestio prije predavanja ili zbog parnice sa njegovom firmom, po osnovu njegovih štetnih radnji, ali time pokazuje da je svjestan kako ga od optužnice za više teških krivičnih djela dijeli samo to da li će neki tužilac pročitati moje prijave ili ne.
Stoga ću u narednom periodu, (ne prije naredne sedmice, kako biste se upoznali sa tekstovima prijava) tražiti razgovor sa nekim iz Ureda glavnog tužioca ili tužiocem Stjepanović, ako su prijave dodijeljene njenom predmetu, kako bi se razjasnio njihov status. Dio vezan za krijumčarenje obrađuje se i u drugim domaćim i stranim istražnim organima, a kako sam obavješten od KT Sarajevo kod njih je zaveden pod brojem T09 0 KTA 0034144 13.
Vjerujem da je jasno već duže vrijeme, da sam stvorio sve potrebne uslove da se razotkrije istina o krijumčarenju, prilikom koga je po svemu sudeći iz nehata vozača, nastradala osmogodišnja djevojčica, zbog pucanja jedne od traka kojima je španovan rezervoar.
Do toga će uskoro doći, ali nije svejedno ko će to objaviti i da li je bilo saradnje sa mjesno nadležnim tužilaštvom.
Smatram da je sve kroz šta sam prošao još uvijek bolje nego da je bilo ko, službeno vezan za istragu ovog kriminala, doživio scenario primjenjen na tužiteljicu Milić iz KT Tuzla, te sam spreman nestanak mojih krivičnih prijava prihvatiti kao tehničku grešku i kao zastupnik gđe Bollin, zastupati njene pravne interese na najefikasniji način.
DA LI ĆU U NAREDNOM PERIODU MOĆI PISATI KAKO TUŽILAŠTVO SARAĐUJE SA GRAĐANIMA, MAJKOM NASTRADALOG DJETETA ILI NE, NE ZAVISI OD MENE, NEGO OD VAS...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 405

Odgovorni u policiji u tužilaštvu su u saradnji sa portirom uklonili materijalni dokaz sa mjesta zločina, oprali ga benzinom i sakrili, falsifikovali lice mjesta i povrede evidentirane obdukcijom, te sprečavali porodicu da izvrši uvid u spis, dostavlja dokaze, podnosi prijave...

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE
DOPUNA NA AP-3701/13

Kao uvod i podsjećanje na pozadinu događaja ističem prvo da su uzroci za diskriminaciju koja se sprovodi nad porodicom Bajo, dokazi koje sam otkrio o umješanosti nekih državnih službenika u prikrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, prilikom krijumčarenja u AD Univerzal Bijeljina. Odgovorni u policiji u tužilaštvu su u saradnji sa portirom uklonili materijalni dokaz sa mjesta zločina, oprali ga benzinom i sakrili, falsifikovali lice mjesta i povrede evidentirane obdukcijom, te sprečavali porodicu da izvrši uvid u spis, dostavlja dokaze, podnosi prijave itd...
Kako je taj nezakoniti tretman ostajao nevidljiv, nekoliko puta smo odbili naredbu da se udaljimo sa ciljem da izdejstvujemo poštovanje zakona ili da budemo uhapšeni, očekujući da će sud zaštititi naša prava, što se nije desilo.
Prvi put smo majka ubijene djevojčice, koja je specijalno zbog toga da preda dokaze stigla iz Ciriha i ja uhapšeni 10.08.2010. držani 5 sati pod stražom bez potvrde o lišenju slobode, prava na poziv advokatu i bez dozvole da ispitujemo svjedoke, te osuđeni. Poslije žalbe je Okružni sud, (Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp u prilogu) 22.12.2010. preinačio presudu i obustavio postupak, te nisam ni smatrao da uopšte više postoji.
No nedavno sam na pripremnom ročištu po mojoj tužbi za utvrđenje diskriminacije 80 0 P 043325 13 P 2 dobio od strane pravobranilaštva više dokumenata koji su prepuni laži pa čak i falsifikat presude o kojoj sada i pišem. Naime Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pr od 12.08.2010. (takođe u prilogu) je priloženo sa udarenim pečatom pravosnažnosti, iako je ukinuto od strane višeg suda. S obzirom da su ranije pisane mnoge laži i činjena krivična djela sa ciljem da se spriječi otkrivanje dokaza o švercu i ubistvu djeteta, siguran sam da je to urađeno namjerno te je vjerovatno isti dokument i ranije koristio Kovačević Novak, glavni okružni tužilac kao dokaz i opravdanje za svoje nezakonite postupke. Poslednji prilog koji šaljem, (A - 326/12 u prilogu) potvrđuje njegovu konstantnu namjeru da sabotira istragu i spriječi dostavu novih dokaza.
Dokument, (a radi se o dopisu Kovačević Novaka VSITV-u) pokazuje da je OT Bijeljina cijelo vrijeme planski sprečavala dostavu dokaza, pristup informacijama i razgovore sa bilo kim iz porodice ubijene djevojčice jer glavni tužilac kaže 9-11-ti red:
Pošto je predmet završen naredbom o nesprovođenju istrage odlukom postupajućeg tužioca i odbijanjem pritužbe od strane Kolegija okružnog tužilaštva to i nema potrebe da ja dalje raspravljam o tom predmetu.
To što sam preko 200 puta dolazio sa novim dokazima o ubistvu i prikrivanju ubistva ga nije zanimalo, nego je izdao naredbu o zabrani pristupa, zbog navodne bezbjednosti osoblja.
SVO BEZAKONJE, TEROR, DISKRIMINACIJA I PRESUDE PREKRŠAJNOG SUDA SU POSLJEDICA TOGA ŠTO OT BIJELJINA NEĆE DA POŠTUJE ZOKP-U I GONI POČINIOCE KRIVIČNIH DJELA, NEGO GRAĐANIMA KOJI IMAJU DOKAZE O TOME ZABRANJUJU PRISTUP, NE BIRAJUĆI SREDSTVA...

PRILOZI

Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp
Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pr
A - 326/12

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 404

Sad ćete moći, ubrzo na internetu da pročitate tekstove sa vašim imenima kao počinilaca krivičnih djela, pripadnika zločinačke organizacije, sa detaljima i dokazima, šta ste i kako izmislili, falsifikovali, prekršili, da biste zaštitili pripadnike mafije.
PRIJE PRAVOG SUDA GDJE ĆE SE NAĆI SVI ODGOVORNI POSLIJE PADA OVOG MAFIJAŠKOG REŽIMA, SUOČIĆETE SE SA SUDOM JAVNOSTI...

OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI
OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

ADVOKATI MAFIJE

Ovaj tekst je poslednji informativni podnesak koji dostavljam predsjednicima sudova u Bijeljini, a dalju borbu sa organizovanim kriminalom, nastaviću putem suda isključivo putem zahtijeva za informacije i pokrenutim panicama, čiji je osnovni cilj razotkrivanje istine o prikrivenim zločinima, te detektovanje korumpiranih službenika na svim nivoima. Iako sam još od 2010-te ovakvim tekstovima, apelovao na sudije da rade po zakonu i ne pružaju pomoć kriminalcima, čija sam krivična djela razotkrio, do danas sam prikupio veliki broj dokaza i o kriminalu pojedinih sudija, pripadnika pravosudne mafije.
Pod tim pojmom podrazumjevam osobe koji su formalno i zvanično imenovani na mjesta tužilaca i sudija, a korumpirani su od strane organizovanog kriminala, te ne postupaju prema važećim zakonima, nego prema nalozima mafijaških bosova. Oni su sramota ne samo za organe u kome rade i sudsku vlast u cjelini, nego urušavaju ugled i drugim časnim kolegama profesionalcima. Uvjerio sam se da nažalost ima mnogo pripadnika pravosudne mafije, no zbog onih koji ne učestvuju u kriminalnim radnjama, opisivaću isključivo pojedine sudije sa imenom i prezimenom, ne pripisujući to sudu u cjelini, jer sam to svojevremeno obećao osobi čiji rad zaslužuje poštovanje. Kada i kako se to desilo nije važno i nikada neću opisivati u zvaničnim tekstovima, ali ću svoje obećanje održati iako je u suprotnosti sa mojim uvjerenjima o državi kao zločinačkoj organizaciji skupa sa svim njenim organima. Prije svega tužilaštvom, koje je po svom ustrojstvu u načinu rada, monstruoznosti u prikrivanju zločina negdje između inkvizicije i gestapoa.
To što sam isticao da imam razumjevanja i obzira prema svima, jer ne želim da neko ostane bez posla ili čak mnogo gore, pa da poslije montirane optužnice, završi potut tužiteljice Milić Dijane, shvaćeno je kao "zeleno svijetlo" za totalno bezakonje i pomoć mafiji koja ih je postavila na pozicije koje zauzimaju.
Nije dakle bilo nikakve koristi od ukazivanja sudijama na kriminal, počinioce i dokaze, te ću stoga svoje vrijeme i pažnju posvetiti ubuduće građanima i opisivati im detaljno sa dokazima koje su sudije i na koji način kršile zakon, a prije svega ću početkom februara objaviti materijal vezan za predmet 80 0 P 039221 12 P, sa imenima svih pripadnika zločinačke organizacije od portira, preko policije, tužilaca do sudija, advokata mafije. S tim u vezi je predat i zahtijev Okružnom sudu za informacije, čija je osnovna svrha da utvrdim, postoji li u tročlanom sudskom vijeću ijedan sudija koji se distancirao od kriminala, ili ću objaviti imena svih aktera, a do tada pominjem samo ime sudije prvostepenog suda.
Krivična prijava i pritužba UDT-u će biti predate znatno ranije, ali su nebitni, jer VSITV-e i Tužilaštvo u cjelini kao mafijaški servisi progone samo časne sudije i tužioce, a razotkrivene kriminalce, poput Barašin Milorada, uhvaćenog pred kamerama na sastanku sa dilerima oružja, samo skloni u stranu sa 10% manjom platom par mjeseci, što mu se višestruko nadoknadi. Stoga je mnogo efektnije i svrsishodnije ukazivanje na kriminal putem interneta, te je isključivo u interesu eventualno časnog sudije profesionalca da mi se dostave traženi podaci, inače ću svo četvoro umješanih u zataškavanje šverca AD Univerzal u ovom predmetu, (za šta sam predao takve dokaze, da bi ih bez bilo čega dodatnog, tužilaštvo moglo koristiti i u krivičnom postupku) predstaviti kao saučesnike prikrivanja zločina.
U ovom predmetu sudije su potpuno izmjenile smisao tužbenog zahtijeva i osnov za nadoknadu štete, te moju tvrdnju da su lažni prikaz tuženog i prikrivanje dokaza uzrokovali duševnu bol, te potom povredu časti i ugleda, izmjenili po svom nahođenju i željama zastupnika tuženog, pa obrazlažu da neme dokaza da je tuženi odgovoran za smrt djevojčice, a ja kao ujak i nemam pravo na odštetu.
Kada bi se ovakav kriminalni rad primjenjivao u trgovini, građevinarstvu, zdravstvu, mogli biste za kupljenu goveđu šniclu dobiti konjetinu, koja je duplo manje vrijedna, (što je stvarno vršena prevara), u boci šampanjca od 100 KM, pronađete sok od maline, jer su utvrdili da tako imaju veći profit i može se tako navesti bezbroj primjera, no da završim sa jednim ozbiljnijim. Da se ovakva neodgovornost i bezakonje primjenjuje u bolnicama, tamo bi pacijentu koji je došao zbog upale slijepog crijeva, mogli odstraniti bubreg, jer je neki hirurg "pravilno utvrdio činjenično stanje" iz jednog od medicinskih kartona, nekog od pacijenata, koji su bili u istom odjeljenju. BILO BI TUŽNO DA NIJE KRIMINALNO...
U prvom prilogu uz ovaj tekst je Naredba KTA-ST-122-10 od 20.01.2011. koja je sa originalnih 5 stranica sažeta na jednu, tako što je prezentovan opis i obrazloženje za nesprovođenje istrage, a kompletna se nalazi na web stranici:
NEDOSTATAK POLITICKE VOLJE
Postupajući specijalni tužilac Mahmut Švraka je krajem 2012-te pred kamerama objasnio zašto istraga u ovom i sličnim slučajevima ne može da se pokrene, što se vidi iz naslova, nama političke volje. Vidljivo je da su nedostajali dokazi da je ono što tvrdim istina, odnosno da je tužilac Stjepanović, oprala materijalni dokaz ubistva benzinom i sakrila ga, te je od vještaka trasologa prikrila sve unutrašnje povrede. Ono što se ne vidi ovde je izvor iz koga g. Švraka precizno prenosi detalje, a to su moji tekstovi, od kojih je najznačajniji:
ZASTO NI(JE) SLIJEPA BOGINJA PRAVDE
Pisan je oktobra 2010-te i može se vidjeti da sam još tada opisao način funkcionisanja državne mafije, a da ne bih mogao doći do dodatnih dokaza, izdata je naredba o zabrani pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo, neposredno pošto sam 24.06.2010. predao krivičnu prijavu protiv portira AD Univerzal gdje je švercovana neka roba u 3 neidentifikovana paketa. U drugom prilogu "Zahtjev 08.01.2013." vidi se datum predavanja te, a takođe i prijave protiv Univerzala 02.12.2010.
Više puta sam tražio podatke o tim prijavama i dostavu novih, što mi nikada nije dozvoljeno, te je bilo neophodno da se suprotstavim kriminalcima iz OT Bijeljina koji su prikrivali zločine, da bi ostali pisani tragovi o tome, inače bi odgovorni koje sam više puta uhvatio u laži, negirali da sam ikada dolazio. Prvi slučaj u kome su sudije pružile pomoć mafiji je bio dana 10.08.2010. kada je majka ubijene djevojčice spriječena da dostavi dokaze koje je otkrila, a o kojima govori i g. Švraka. No glavna tema ovog teksta je pomoć sudija Marković Jelene i tročlanog vijeća Okružnog suda, Gavrilu Bobaru, vlasniku AD Univerzal, po mojoj tužbi za nadoknadu štete. Osim toga značajna je i pomoć drugostepenog suda, sudiji protiv koje sam već podneo krivičnu prijavu, čega sam bio svjestan. Naime, odbacivanjem prvostepene presude, sudsko vijeće bi praktično konstatovalo kriminal sudije u prvostepenom postupku, a ovako će ovu odluku tužilaštvo iskoristiti kao izgovor, da nije bilo krivičnog djela. Uostalom objaviću tu odluku na internetu, čim je dobijem, pa ćemo vidjeti, a na tužilaštvo nisam ni računao kao na profesionalan organ, nego ću kriminal sudija dokazati u procesima za diskriminaciju i nadoknadu štete, zbog namjernih "propusta" koje sam već opisao, a biće i dodatnih na pripremnom ročištu, izvršenih od drugostepenog suda
Tražena nadoknada je bila 500000 KM, ali sam odmah ponudio da odustanem od kompletne sume, ako se pravno lice distancira od štetnih radnji svog radnika portira, Sofrenić Blagiše. Kako to nije prihvaćeno, očito je da stoje iza svega, a u tužbenom zahtijevu sam konkretizovao da su odgovorni za prikrivanje dokaza i davanje lažnih iskaza, što mi je u naredne 3 godine nanijelo neprocjenjivu štetu prilikom pokušaja da dostavim dokaze do kojih sam dolazio.
Iako sam naveo 3 radnje, (obmanjivanje o samom događaju, uklanjanje dokaza i pomoć kamionu u bjegstvu) zastupnik tuženog u svom odgovoru odgovara da nisu doprinijeli smrti Ivone Bajo, što ja nikada nisam ni tvrdio.
U DOPUNI I PREINACI TUŽBE
pojasnio sam da je šteta zbog nanošenja duševnog bola, uzrokovanog lažnim prikazom događaja (itd) te jasno istakao, citiram:
Nepostojanje utvrđene krivične odgovornosti, ne znači da ne postoji odgovornost za nastalu štetu, jer bi u tom slučaju parnični postupak bio moguć, samo po okončanju nekog krivičnog postupka, a prije svega ističem činjenicu da u tužbi nije bilo pomena o odgovornosti tuženog za nasilnu smrt Ivone Bajo, nego isključivo za prikrivanje dokaza o tome, što je doprinjelo da se pojedini podaci uopšte ne istražuju od strane tužilaštva! Dakle, ne sumnjajući u profesionalne sposobnosti zastupnika tuženog, ovo doživljavam kao pokušaj navođenja na to da dokazujem nešto što nisam ni tvrdio. Ne osporavam prijedlog zastupnika da se ostvari uvid u spis KTA-596/09, što bi i meni odgovaralo, jer sam siguran da i dalje postoje dokumenti skriveni od javnosti, no ističem da taj spis nije relevantan za ovu tužbu. U prilogu dostavljam disk koji sadrži kompletan materijal iz tog spisa, koji imam, kako na uvid sudu, tako i tuženom, no ovde je bitan spis po mojoj krivičnoj prijavi protiv službenika tuženog od 24.06.2010. te protiv tuženog od 02.12.2010.
Sudija Marković nije htjela da naredi dostavu nijednog predloženog dokumenta niti da se sasluša svjedok portir. S obzirom da sam dana 05.09.2012. spriječen u pristupu informacijama, te uhapšen, a potom sam jasno u zahtijevu 08.03.2013. naveo da mi je taj materijal potreban za parnicu sa AD Univerzal, na šta mi nikada nije odgovoreno, nisam dobio obavjest o nesprovođenju, te je očito da su prijave sakrivene, a to je znala i postupajuća sudija pa nije dozvolila da se istina razotkrije. Iz popisa dostavljenih dokaza uz preinaku, koji su svi odbačeni, popisa svjedoka, i naravno odbijanja da se naredi OT Bijeljina dostava podataka o prijavama protiv tuženog pravnog lica, jasno je da je završni komentar sudskog vijeće "da nisam ničim dokazao svoje trvdnje" u stvari vrijeđanje, kako mene, tako i zakona, grubo podsmijavanje, pošto su mi oteli sve dokaze, te nisam imao priliku nijedne riječi reći u terminu predviđenom za izvođenje dokaza.
Jedino što je omogućeno je to da budem saslušan u svojstvu svjedoka, kada sam odgovarao na pitanja sudije, dok je zastupnik tuženog odustao od tog prava. Ni tada nisam rekao da je AD Univerzal odgovoran za smrt djevojčice, što se vidi iz zapisnika od 22.04.2013.godine. Posebno je važno da to nisu moje riječi nego prepričavanje sudije, pošto bih dao odgovor, uz neke bitne izraze koje nisam koristio i sa obiljem gramatičkih grešaka, nepovezano, te nije isključeno da je i to bilo smišljeno urađeno. No iz konkretnog pitanja zbog čega je tuženi odgovoran i mog odgovora, vidi se da ne optužujem nikog za ubistvo, i da ne tražim odštetu zbog smrti Ivone Bajo:
Pitanje: Zbog čega smatrate da je Univerzal kriv za vašu duševnu patnju koju se naprijed opisali.
Odgovor: prije svega smatram da je Univerzal kriv zbog toga što je njegov radnik dao lažan iskaz pred policojom, isti radnik – portir Univerzala uklonio materijalni dokaz sa lica mjesta a radi se o torbi koju je djevojčica nosila preko ramena, zato što je torbi presječen kaiš i dio tog kaiša nedostaje na torbi a zatim je ostatak kaiša opran hemijskim sredstvima, taj dokaz je izuzet iz svih istražnih radnji, a na svaki moj zahtjev Tužilaštvu da mi se objasni kako je došlo do toga ja sam sprečavan da saznam istinu o tome od strane tužilaštva, zbog toga smatram da je Univerzal odgovoran jer je to počinio njegov radnik i uklonio te dokaze i zbog toga mi je nanešena duševna bol. Ja sam ustanovio tek posle nekoliko dana da je prećutana činjenica od strane Tužilaštva da je postojao kamion koji je dovezao neku robu u Univerzal, kamion je imao tehnički kvar rezervoar je bio našpanovan jer je nosač pukao, kasnije sam saznao od izjava svjedoka da je kamion dovukao neka četiri paketa robe a ujutro je bio samo jedan paket. ja ne znam da li je taj kamion udario Ivonu. Iz svega sam zaključio da tuženi prikriva podatke o tom kamionu, ja sam pretrpio duševnu bol zbog toga jer je na takav način tuženi spriječio da se sazna istina o događaju.

Iz postupanja sudije Marković bilo mi je jasno da će pokušati u dogovoru sa tuženim AD Univerzal predstaviti kao da tražim odštetu zbog smrti djevojčice i da neće ustanovljavati da li je portir obmanjivao mene i sestru ili policiju, da li je uklonio torbu ili nije, niti da li je prikrio dolazak kamiona, te sam predao podnesak:
PRIJEDLOG SUDU PO ČLANU 81 ZOPP
koji zbog važnosti prenosim u cjelosti:
Na osnovu člana 81 ZOPP-u: Sud će prema rezultatima raspravljanja na pripremnom ročištu odlučiti o čemu će se raspravljati i koji će se dokazi izvesti na glavnoj raspravi. Prijedloge koje ne smatra bitnim za donošenje odluke sud će odbiti i u rješenju naznačiti razlog odbijanja. Protiv rješenja iz stava 2. ovog člana nije dopuštena posebna žalba. Sud nije u daljnjem toku parnice vezan za svoja prijašnja rješenja iz ovog člana. Predlažem da u daljem toku postupka sud ima u vidu moj raniji prijedlog za nalaganje OT Bijeljina o dostavi spisa, po mojim krivičnim prijavama, protiv pravnog lica AD UNIVERZAL i fizičkog lica službenika tuženog. Naime, zastupnik tuženog je taktički mudro skrenuo tok na odgovornost za ubistvo Ivone Bajo, što ja nikada nisam tvrdio u tužbi. Da li ima odgovornosti ili ne za samo ubistvo od strane tuženog, neću ni dokazivati, nego isključivo odgovornost za prikrivanje dokaza do čega sam došao po zatvaranju predmeta odnosno spisa KTA-596/09 i u njemu se ne nalaze odgovori na sve teme iz tužbenog zahtjeva. Na osnovu dokumenata iz spisa ću dokazati da je tuženi AD UNIVERZAL, prikrivao postojanje kamiona, pomogao mu da pobjegne sa mjesta zločina i o tome smišljeno nije iznosio podateke istražnim organima danima, sve dok ja nisam otkrio tu činjenicu, a takođe i to da je službenik tuženog lažno predstavio događaj i mjenjao izjave, prikrivajući naknadno činjenicu da je vidio djevojčicu da krvari prije pada. Ono što ne postoji u spisu je podatak o tome ko je uklonio materijalni dokaz torbu sa lica mjesta, a morao bi biti obrađivan tek u naknadnim prijavama. OT Bijeljina kao saučesnik u prikrivanju ubistva krije i te prijave sad skoro 3 godine i ne dozvoljava mi pristup materijalu, a najvjerovatnije su do sada pomenute prijave bile "zagubljene". Vezano za to je i audio razgovor sa portirom koji sam dostavio na disku kao dokaz, u kome on priznaje da je uklonio dokaz sa mjesta zločina, te isti ne samo da nikada nije vještačen, nego ni pomenut u spisu! Zastupnik tužene bezrazložno tvrdi da bi snimak trebalo vještačiti, kao da se radi o izjavi osobe u bjegstvu ili preminule, nedostupne sudu, bez izjašnjenja radnika tuženog da li je razgovor autentičan ili ne. Smatram da je potrebno kako za trenutnu parnicu tako i u eventualnom drugostepenom postupku, te imajući u vidu da se radi o potencijalnom krivičnom djelu, (ako su moje tvrdnje tačne) insistirati na izjašnjenju tuženog o tome ili pozvati predloženog svjedoka Sofrenić Blagišu da svjedoči o tome. Tuženi, zastupnik tuženog i portir su svjesni da će se prilikom svjedočenja morati izjasniti po pitanju autentičnosti razgovora i uklanjanju dokaza ubistva, što kako god da odgovori donosi negativne posljedice po tuženog i svjedoka. Tek ako bi svjedok osporio svoje učešće u razgovoru, moglo bi se postavljati pitanje vještačenja snimka, što zastupnik tuženog vješto izbjegava. Postavlja se pitanje, da li je uopšte provjereno šta o svemu kaže portir??? Da je osporavao autentičnost, zastupnik bi izašao sa tim stavom, no znajući da je sve istina i da bi osporavanjem samo počinili novo krivično djelo, pokušava se izbjeći svjedočenje portira i bilo kakvo izjašnjavanje o tome, u čemu je sud pomogao tuženom. Očekujem od suda da ima u vidu ove argumente, te ako sa uvjeri tokom rasprave u njihovu osnovanost, iskoristi pravo iz zakona, koje sam naveo, te preduzme sve radnje da se dođe do istine, pozivanjem svjedoka Sofrenić Blagiše, radnika tuženog, te uvidom u spise po mojim krivičnim prijavama, čije brojeve ne znam jer ih OT Bijeljina prikriva u kontinuitetu od 2010-te do danas...
Ovaj dokument je dokaz da je sudija bila upozorena da u spisu koji je naredila da se dostavi na zahtijev tuženih neće pronaći odgovore na teme iz tužbenog zahtijeva te da kad to ustanovi primjeni član 81, a pošto je okončala postupak bez utvrđivanja tih tema, grubo je prekršila član 2 ZOPP-u, stav "(1) U parničnom postupku sud odlučuje u granicama zahtjeva koji su stavljeni u postupku" te ne samo da je objašnjavala kako nije utvrđena odgovornost AD Univerzal za smrt djevojčice, što nisam ni tvrdio, nego čak i to da kao ujak nemam pravo na nadoknadu štete zbog smrti, što ne samo da nisam ja pominjao, nego nije ni zastupnik tuženog.
Dakle umjesto da utvrđuje da li je tuženi pričao laži ili ne, da li je uklonio dokaze ili ne pa da se onda odredi o tome je li to moglo da mi nanese duževnu bol i tokom narednog perioda povrijedi čast i ugled, sudija Marković, se bavi nečim što ne postoji u tužbenom zahtijevu. Uz to je falsifikovala "Obavještenje" OT Bijeljina i navela da je utvrđeno kako je žica probola krvni sud.
Osim toga tužilaštvo ništa ne utvrđuje nego pokreće ili ne pokreće istragu. Uostalom sud je prema članu 12 ZOPP-u stav "(3) U parničnom postupku sud je u pogledu postojanja krivičnog djela i krivične odgovornosti učinitelja vezan za pravomoćnu presudu krivičnog suda kojom se optuženi oglašava krivim" obavezan da uvažava isključivo odluke suda, a ne tužilaštva, koje je samo jedna od dvije ravnopravne strane i čije tvrdnje, dokaze, "utvrđene činjenice" tek trebe dokazivati pred sudom.
Tako je recimo prilikom ubistva Garić Branislava u Doboju, tužilac podigao optužnicu, ali to ne znači da je utvrdio nečiju krivicu, te su udruženim snagama oslobodili režimskog tajkuna, tako što je sud "UTVRDIO" njegovu neuračunljivost. Nijedna radnja tužioca ništa ne utvrđuje. Podignuta optužnica protiv tužiteljice Milić, ne utvrđuje njenu odgovornost, niti nesprovođenje istrage specijalnog tužioca Švrake ili okružnog tužioca Stjepanović, ne utvrđuje da li je ili nije izvršeno krivično djelo, a posebno ne da li je nekome nanesena šteta. Tužilac samo odlučuje da li ima dokaza da je krivično djelo izvršeno ili nema i zato postoji član "Obustava istrage" stav 3 "Tužilac, u slučajevima iz stava 1. tačka v) ovog člana može ponovo otvoriti istragu ako se dobiju nove činjenice i okolnosti koje ukazuju da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni učinio krivično djelo". Zato sam 3 godine sprečavan u pristupu tužilaštvu, da se ne bi "utvrdilo" da je AD Univerzal odgovoran za uklanjanje dokaza sa mjesta zločina i pranje istog benzinom u sadejstvu sa inspektorom i tužiocem. Taj dokaz je praktično poznat svim sudijama, tužiocima, sudskim policajcima, ali su prijave iz 2010-te nestale, a svojim (ne)postupanjem u ovoj parnici četvoro sudija saučestvuje u prikrivanju tih prijava, zataškavanju ubistva djeteta i šverca bogatog tajkuna.
Vjerovatno je to bila bolja opcija nego da vođa mafije izađe pred kamere i kaže kako je odluka suda špekulativna, da se džabe pozivaju na zakone, da treba da ih je sramota, te da će ukinuti sudove u Bijeljini i premjestiti ih u Laktaše...
Pošto sam podneo krivičnu prijavu, protiv sudije Marković i ukazao na kršenja zakona i falsifikate, drugostepeni sud, ispravlja dio o opisu povreda i ne pominje krvni sud, ali onda lažno tvrdi da je pravilno utvrđeno činjenično stanje...
KOJE STANJE, ČINJENIČNO STANJE ČEGA ???
Mogli su tako da traže spis o ubistvu Ljubiše Savića recimo pa "utvrditi" da nema dokaza o odgovornosti tuženog i da ja nisam u srodstvu. Iako nisam optuživao radnike Univerzala da su odgovorni za smrt djeteta ni u tužbenom zahtijevu, ni u tužbi, ni u odgovorima na pitanja suda, sudije se bave upravo time, a nisu utvrđivali da li je bio šverc ili nije iako to jesam tvrdio i dostavio dokaze.
Kada bih tužio građanina XX za nanesenu štetu zato što me je udario po glavi i bacio pod kamion, on bi s branio da nije vozio kamion, a sud bi shodno tome "pravilno" utvrdio činjenično stanje, jer (za vrijeme od dvije godine koliko sam bio u komi) tužilac Stjepanović nije utvrdila ko je vozio kamion, pa ni tuženi. Sms poruke, audio snimci razgovora, video zapis koji sam snimao telefonom bez znanja tuženog i drugi dokazi, bili bi odbačeni, jer "NISU POTREBNI" a uostalom nisam ni mrtav pa da potražujem odštetu...
SVE SE MOŽE KAD SI SUDIJA I PO ŽELJI ODLUČUJEŠ ŠTA JE POTREBNO KAO DOKAZ A ŠTA NE, DA BI OSLOBODIO ODGOVORNOSTI, BILO KRIVIČNE BILO ZA ŠTETU, ONE ZA ČIJE PROCESUIRANJE NEMA POLITIČKE VOLJE...
Ja ću naravno da nastavim sa pravnom borbom na zakonom predviđene načine i u ovom predmetu, a za kraj da pojasnim sudijama koji "nisu shvatili" tužbeni zahtijev i ne znaju šta je osnov za nematerijalnu štetu.
Uzmimo da je tužilac Stjepanović, savršenstvo pravne struke i da je apsolutna istina to što je "utvrdila". Djevojčica je sama pala i sama se ubila. Zanemarićemo krvave tragove prije pada, uklanjanje, pranje i sakrivanje torbe, krijumčarenje, bjegstvo kamiona i držimo se samo te "istine" o padu na žicu, ali zamislite sada da je to vaše dijete...
Upravo ste ga sahranili, a onda vam prilazi radnik AD Univerzal i priča da mu je žao, da je vidio djete, kako krivuda iskašljava krv prije pada, da je mislio kako se radi o infarktu, da je pokušao zaustaviti automobile, kada je pala...
Nevezano za to, zbog čega portir "laže" zašto vas "obmanjuje" razmotrimo samo da li to što vas neko laže, izruguje se, tjera šegu ili šta već u takvoj situaciji, predstavlja radnju koja može izazvati štetnu posljedicu. Da li bi vam to nanijelo duševni bol ili biste kao u parnici 80 0 P 039221 12 P, tretirali sve kao dobru šalu i slatko se nasmejali, jar naravno OT Bijeljina će pola godine kasnije "utvrditi" da to što vam je ispričano "nije istina". Ali tu nije kraj, jer ponukani "lažima" i šalama portira vi istražujete sami, dolazite do dokaza i pokušavate ih dostaviti tužiocu, ukazati na njih. I šta se dešava ? Ne daju vam da priđete tužiocu, sudska policija piše da ste rastrojeni, psihički poremećeni narkoman, a i u štampi se pojavljuje tekst u kome ko zna koliko građana čita, da ste "otišli na živcima... Je li i to još jedna dobra šala ili biste pomislili da vam je povrijeđana čast i ugled.
Vratimo se sada u stvarni svijet u kome vas, sve to ne zanima i jedini vam je cilj da zaštitite organizovanu kriminalnu mrežu, koja godinama pljačka građane, ubija usputne prepreke, prikriva zločine, sakriva dokaze, diskriminiše cijele porodice, ne daje nijedno objašnjenje za otkrivene dokaze, krije prijave koje ste predali i tako dalje, To što se neko izruguje sa mnom, predstavlja me ludakom, manijakom, nije osnov za duševni bol, povredu časti i ugleda, kako sam naveo u zahtjevu.
Ali bolje ne pominjati čast i ugled, nego se izmisli "odgovornost za ubistvo" nadoknada za smrt bliske osobe. Nema veze što ja to nisam ni pomenuo, kad mogu svi možete i vi da mi se podsmjevate. Smatrate me idiotom i uopšte ne utvrđujete da li je radnik tuženog lažno svjedočio, uklanjao dokaze, da li sam ja potom u narednim godinama, rukovodeći se time i iznoseći podatke o tome proglašavan ludakom, nego falsifikujete moj tužbeni zahtjev, kao da sam pred sudom tražio da se utvrdi jesam li nečiji ujak ili ne i da po tom osnovu naplatim odštetu. Naravno falsifikuje se i osnov za odštetu te brutalno, bestidno lažno predstavlja kao da sam optužio AD Univerzal da je odgovoran za smrt djevojčice.
Koja je svrha objašnjavanja i utvrđivanja da li za to postoje dokazi u spisu kriminalaca iz OT Bijeljina, kada ja tako nešto nisam ni tvrdio. Naravno da se napiše bilo šta, jer sudije smišljeno, zločinački nisu htjele da traže podatke o MOJIM, relevantnim krivičnim prijavama koje se odnose upravo na radnje opisane u tužbi, nego su tražile spis po prijavi policije. Time su saučestvovali u prikrivanju tih prijava, prikrivanju krijumčarenja i ubistva, te pokazali da i nisu sudije, nego advokati mafije.
Ne zanima vas zakon, nego postupate prema željema i interesima organizovanog kriminala, ne samo u ovom nego i u mnogim drugim prilikama kada se "obični" građani nađu nasuprot pripadnika tajkunskog mafijaškog režima, koji ih diskriminiše, meltretira, vrijeđa, proglašava ludacima, a sve u sadejstvu sa kriminalcima na terenu.
Niste ni pomislili kako biste se osjećali u takvoj situaciji i ne možete to da zamislite.
E pa sada ćete moći, ubrzo na internetu da pročitate tekstove sa vašim imenima kao počinilaca krivičnih djela, pripadnika zločinačke organizacije, sa detaljima i dokazima, šta ste i kako izmislili, falsifikovali, prekršili, da biste zaštitili pripadnike mafije.
PRIJE PRAVOG SUDA GDJE ĆE SE NAĆI SVI ODGOVORNI POSLIJE PADA OVOG MAFIJAŠKOG REŽIMA, SUOČIĆETE SE SA SUDOM JAVNOSTI...
Još kada progovori neki svjedok kriminala koji se prikriva. Možda baš S.B. koji je kao direktor tuženog AD Univerzal uhapšen u akciji "Lutka" a možda je već neko progovorio...
NEKA NEŠTO OSTANE I ZA RAZMIŠLJANJE. NE MORAM BAŠ SVE DA OTKRIJEM...

PRILOZI

Naredba KTA-ST-122-10
Zahtjev za informacije 08.01.2013.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 403

Podsjećam da je OT Bijeljina gestapovskim metodama, smišljeno prikrilo ubistvo, te je pune 3 godine odbijalo da preda majci ubijene djevojčice snimke unutrašnjih povreda konstatovane obdukcijom, a isti nisu dostavljeni, ni vještaku trasologu, koga su angažovali


ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA


Ime i prezime : ZDENKO BAJO

Adresa : MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)OSNOVNI SUD U BIJELJINI

(Sadržaj zahtjeva)Obraćam se zahtijevom, da mi se omogući fotografisanje dva predmeta koja su Naredbom 080-0-Kpp-09-000 214 od 02.09.2009. deponovani u Osnovnom sudu u Bijeljini. Radi se o dječjem ruksaku, (torbi) koju je djevojčica Ivona Bajo u trenutku ranjavanja nosila preko ramena i korpi sa bicikla na čiju se žicu navodno nabola poslije pada... Skrećem pažnju da sam opunomoćen od strane majke ubijene djevojčice da štitim i zastupam njene pravne interese pred svim državnim organima, a u toku je parnica i pred ovim sudom, (80 0 P 043324 12 P) u kojoj sam njen punomoćnik.
DJEČJI RUKSAK JE ZAVEDEN U NAREDBI POD BROJEM 4, A POTREBNO JE FOTOGRAFISATI DETALJNO KAIŠ SA POSEBNIM NAGLASKOM NA DIO GDJE JE IZVRŠENO DVOSTRUKO PRESJECANJE, TE DIO NA KOME SE JASNO VIDI PRELAZ IZ JEDNE U DRUGU NIJANSU BOJE...
KORPA KOJA JE NA SLICI DESNO NIJE POSEBNO EVIDENTIRANA, ALI JE BILA SASTAVNI DIO BICIKLA KOJI JE ZAVEDEN POD TAČKOM 10. MOGUĆE JE DA JE KORPA KOJA JE POSLANA VJEŠTACIMA NAKNADNO ZAVEDENA POD POSEBNIM BROJEM. U OVOM SLUČAJU VAŽNO JE FOTOGRAFISANJE VELIKOM REZOLUCIJOM DESETAK CENTIMETARA OD VRHA ŽICE NADALJE...
Snimci ovih dijelova velikom rezolucijom su potrebni radi vještačenja i istražnih radnji koje će vršiti inostrani stručnjaci, vještaci i istražitelji u sklopu predmeta po materijalu koji sam im već ranije dostavio. Podsjećam takođe da je OT Bijeljina gestapovskim metodama, smišljeno prikrila ubistvo, te je pune 3 godine odbijalo da preda majci ubijene djevojčice snimke unutrašnjih povreda konstatovane obdukcijom, a isti nisu dostavljeni, ni vještaku trasologu, koga su angažovali. Detaljni snimci koje sada zahtijevam da napravim u vrijeme i na mjestu koje odredi sud, pomoći će uz već dostavljene snimke povreda, da tim balističara, forenzičara i trasologa razotkrije falsifikate OT Bijeljina, koje nije ni utvrđivalo da li je žica prečnika 3 mm, napravila ili mogla napraviti probod kroz prsnu kost širine SAMO 1 MM, a dužine 25 mm...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 402

Sudija Destanović je pokušao da me prevari i pomogne tuženima (Kovačević Novak i Stjepanović Danica) tako što je tražio od mene da radnje koje su mi nanijele štetu SAM okarakterišam kao službene iako to nisu bile

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 050285 13 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM


ŽALBA NA RJEŠENJE OSNOVNOG SUDA

Prije obrazlaganja žalbe skrećem pažnju da sam još u dopuni tužbe ukazao na neke povrede odradaba parničnog postupka u šta se može uvjeriti drugostepeni sud poslije uvida u kompletan spis. Izneseni argumenti uopšte nisu uticali na postupajućeg sudiju u prvostepenom postupku, te je zbog ličnih interesa tužbu odbacio.
Naime u prvobitno donesenom rješenju za ispravku i dopunu od 11.11.2013. Osnovni sud iznosi stav da tužbom UOPŠTE ne mogu tražiti utvrđenje prava koje mi je već garantovano, te navodim kompletan treći pasus na drugoj strani iz tog rješenja, sa podebljanim relevantnim dijelom teksta:
"S tim u vezi, dekleratornom tužbom, tužitelj može tražiti utvrđenja postojanja, odnosno nepostojanja konkretnog prava ili pravnog odnosa, pa tako dekleratorna pravna zaštita ne stvara nove pravne odnose, niti preinačuje postojeće, već se njome samo konstatuje određeno postojeće pravno stanje, što znači da tužilac u svojoj tužbi ne može svojim tužbenim zahtjevom tražiti utvrđenje postojanja bilo kojeg pojedinačnog, kolektivnog ili dr. prava tužioca, koje mu je već garantovano Ustavom BiH i Ustavom RS, kao i svakom građaninu BiH, nego ovakvu vrstu sudske zaštite može tražiti za utvrđenje postojanja odnosno nepostojanja konkretnog prava ili pravnog odnosa povodom konkretnog spora."
Poslije ovakvog obrazloženja bilo je jasno da postupajući sudija nema namjeru prihvatiti tužbu nego upravo suprotno da planira istu odbaciti, te sam u prilogu dopune dostavio rješenje Okružnog suda u Banjaluci 71 0 P 134315 12 Gž od 30.12.2011.
Uvidom u kompletan sadržaj Rješenja, vidljivo je da se radi o istoj vrsti tužbe, o istim događajima, vezano za prikrivanje ubistva Ivone Bajo, što je Okružni sud jasno shvatio, samo što se tada tražilo utvrđenje drugih prava i naravno vezano za događaje do 2011-te. Na drugoj strani tog rješenja u prvom pasusu, peti red, Okružni sud u Banjaluci konstatuje da je moj pravni interes da se utvrdi postojanje određenog prava, što je jasno navedeno kao jedna od mogućnosti pokretanja tužbe za utvrđenje u stavu 2 člana 54 ZOPP-u:
"Takva se tužba može podici kad je to posebnim propisima predviđeno ili kad tužilac ima pravni interes da sud utvrdi postojanje, odnosno nepostojanje nekog prava ili pravnog odnosa ili istinitost, odnosno neistinitost neke isprave prije dospjelosti zahtjeva za činidbu iz istog odnosa.
Podebljan je upravo taj dio relevantan za ovu tužbu, dok naprotiv prvostepeni sud osporava takvu mogućnost i objašnjava da je takvu tužbu moguće pokrenuti samo u nekom tekućem sporu što je u stvari samo jedna od opcija obrazložena u stavu 3 istog člana:
"Ako odluka o sporu zavisi o tome postoji li ili ne postoji neki pravni odnos koji je tokom parnice postao sporan, tužilac može pored postojeceg zahtjeva istaknuti i tužbeni zahtjev da sud utvrdi da takav odnos postoji, odnosno da ne postoji, ako je sud pred kojim parnica teče nadležan za takav zahtjev.
Dakle postupajući sudija odbija sve druge mogućnosti propisane stavom 2, a dozvoljava samo opciju iz stava 3 što obrazlaže riječima "tako da takvu vrstu sudske zaštite tužitelj može tražiti za utvrđenje postojanja, odnosno nepostojanja konkretnog prava ili pravnog odnosa povodom konkretnog spora..." (prvi pasus druge strane rješenja prvostepenog suda).
U istom pasusu se navodi: "dekleratorna pravna zaštita ne stvara nove pravne odnose, niti preinačuje postojeće", što aludira da sam tražio uspostavljanje nekih novih prava koja nisu postojala ili njihovu izmjenu. No već u nastavku se navodi "već se njome samo konstatuje određeno postojeće pravno stanje" što je upravo ono što sam i tražio od suda.
Postupajući sudija Destanović ima već pripremljeno šablon obrazloženje da citiram: "iz činjeničnog supstrata tužbe tužitelja ne može se izvesti zaključak iz kojeg konkretnog životnog događaja izvire njegov tužbeni zahtjev" a koje koristi u svakom odbijanju tužbe bez obzira kako je napisana. S druge strane vidi se da je uočio, kao i Okružni sud u Banjaluci, koji je to događaj: "S tim u vezi, tužitelj je u činjeničnom opisu tužbe prezentovao, po svom viđenju konkretne društvene pojave i procese koji se odvijaju u BIH, odnosno u RS, a povodom smrti mldb. Bajo Ivone, te organa vlasti, (OT Doboj, OT Bijeljina, MUP RS - CJB Bijeljina i dr.) Naravno i u činjeničnom opisu sam izneo detalje pozadine slučaja i razloge za podnošenje tužbe te ističem pasus:
"Iako sam upozoravao da se takvom usmenom naredbom krši više prava, a prije svega član 16 Ustava RS, od februara 2010-te, do jula 2013-te kad nastaje ova tužba više od 150 puta sam spriječen u ostvarenju prava, a jedan od dokumenata koji dokazuje kontinuitet bezakonja je "Zabiljeska 1173-11" iz koje se vidi da je na snazi naredba o zabrani pristupa i da ta naredba ostaje. Bez suda i presude, prava na odbranu i žalbu, preko svojih organa OT Bijeljina i Sudske policije tužena RS, otima bez obrazloženja, datuma početka sankcije i neograničeno dugo više prava garantovanih zakonom."
UVJEREN SAM DA JE SASVIM JASNO DA JE MOJ PRAVNI INTERES UTVRĐIVANJE POSTOJANJA PRAVA KOJA MI SE OTIMAJU
Od drugostepenog suda očekujem da analizira kompletan spis sa posebnim akcentom na dopunu tužbe, koja se vodi kao podnesak od 22.11.2013. usvoji ovu žalbu i vrati predmet prvostepenom sudu.
Osim procesnih "grešaka" postupajućeg sudije Destanovića, važno je kako za drugostepeni sud, tako i za javnost koja će ovaj tekst čitati na jednom od najposjećenijih internet blogova, pomenuti i njegove lične motive.
Naime, pošto sam već dostavio pritužbu VSITV-u zbog nezakonitog rada sudije Destanovića, časno, profesionalno i moralno bi bilo da shodno članu "Disciplinski prekršaji sudija" stav 7, zakona o VSITV-u zatraži svoje izuzeće, što nije učinio, a tekst pritužbe je objavljen na internet lokaciji:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/25/3579775
No prije toga u predmetu 80 0 P 039227 12 P, sudija Destanović je pokušao da me prevari i pomogne tuženima (Kovačević Novak i Stjepanović Danica) tako što je tražio od mene da radnje koje su mi nanijele štetu SAM okarakterišam kao službene iako to nisu bile. Pomenuti su učestvovali u dogovoru kriminalne grupe čiji su me članovi potom marta 2010-te u CJB Bijeljina lažno prijavili za ugrožavanje sigurnosti, zato što sam napisao da će svi odgovorni za prikrivanje ubistva Ivone Bajo završiti u zatvoru. Ta lažna prijava završena je tek 14.12.2012. kada je u predmetu T15 0 KT 0002365 10 OT Doboj donijelo odluku o nesprovođenju istrage, jer nije bilo nijednog elementa krivičnog djela. Da sam prihvatio nalog sudije Destanovića i napisao da je zavjerenički plan, kako da me lažno optuže službena radnja, ta tužba bi bila odbačena kao neosnovana jer naravno za službene radnje odgovara prema ZOO-a državni organ, član "Odgovornost pravnog lica za štetu koju uzrokuje njegov organ" (1) Pravno lice odgovara za štetu koju njegov organ uzrokuje trećem licu u obavljanju ili u vezi s obavljanjem svojih funkcija.
Potom je u tužbi koju sam predao kao zastupnik Budimke Bollin Bajo, (80 0 P 043324 12 P) isti sudija pokušao da je odbaci jer nije predata punonoć za TAJ predmet, nego samo generalna za sve njene pravne interese. U žalbi na to rješenje sam naveo osim svih nepravilnosti koje je potom konstatovao i drugostepeni sud da je sudija Destanović počinio krivično djelo, te da ću podnijeti krivičnu prijavu, što se može vidjeti na stranici:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/26/3511796
Sve to nije bilo dovoljno da sudija zatraži svoje izuzeće, te je na pripremnom ročištu 13.12.2013. u parnici Bollin protiv RS u kojoj sam punomoćnik tužilje, prijetio da će me kazniti jer sam "uvrijedio" državni organ napisavši da je usmena neredba koja glasi citiram : ZDENKO BAJO, BUDIMKA BOLLIN BAJO I SVI DRUGI SRODNICI NE MOGU LIČNO PRISTUPITI U OT BIJELJINA - fašistička. Iako se ovde ne opisuje organ nego naredba, pozvao sam se na pravo iz člana 32 Ustava RS, te tražio da se ono poštuje. na šta je sudija Destanović, pred osim mene još 3 svjedoka rekao:
TO JE VAŠE MIŠLJENJE, A MENE VAŠE MIŠLJENJE NE INTERESUJE. MENE NE INTERESUJE NIČIJE MIŠLJENJE, NI U OVOJ ZGRADI NI IZVAN NJE...
E, sada, naravno da to što je moje mišljenje nevažno nije ništa sporno i pravo je sudije da ga smatra bezvrijednim, no što se tiče drugog dijela, podsjećam na odluke Okružnih sudova u Bijeljini i Banjaluci. Dakle, nebitno šta su odlučili viši sudovi, sudiju Destanovića to ne zanima, kako odluka po predmetu 80 0 P 043324 12 P, tako i odluka Okružnog suda u Banjaluci 71 0 P 134315 12 Gž, relevantna za ovaj predmet, te ju je ignorisao i odbacio tužbu.
S obzirom da sam u jednoj od tačaka tužbenog zahtijeva ove tužbe tražio utvrđenje sledećeg:
9) Pravo da javno iznose mišljenje o radu državnih organa i drugih organa i organizacija, garantovano članom 32 Ustava RS.
A u drugom predmetu isti sudija hoće da me kazni zbog napisanog mišljenja, očito je da je u konfliktnoj situaciji i praktično sukobu interesa, jer prema njemu, ja samo mislim da imam neko pravo, ali ga neću dobiti sve dok je on sudija.
Sudiju Destanović Senada tretiram kao saučesnika u prikrivanju ubistva Ivone Bajo, koje se desilo prilikom krijumčarenja i po tom osnovu ću preduzeti sve pravne korake predviđene zakonom po članovima 56 ZOVSITV, 376 KZRS, a tužbeni zahtjev koji je odbacio prvostepeni sud dostaviću odmah Osnovnom sudu u Banjaluku, ne čekajući rezultate ove žalbe.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 401

Tužena RS nije htjela prihvatiti nijednu prijavu, izjavu ili dokaz, koji bi pokvario njen zločinački plan, da prikrije ubistvo i predstavi ga kao samopovređivanje. Tonski zapis "Istina o ubistvu" pokazuje da je vještak trasolog prevaren od strane tužene i da ne zna ništa ne samo o presječenom kaišu torbe, nego niti o jednoj unutrašnjoj povredi.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 043324 12 P

TUŽBA

Tužilac:

BUDIMKA BAJO BOLLIN
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

5000000 (pet miliona) KM


DOKAZNI MATERIJAL
PREDMETI PO NAREDBI SUDA:
Dva predmeta iz naredbe 080-0-Kpp-09-000 214 od 02.09.2009. Osnovnog suda u Bijeljini i to pod tačkom 4 (dječji ruksak) te pod tačkom 10 (dječji bicikl). Ukoliko je korpa koja je "osumnjičena" za smrtonosnu povredu skinuta sa bicikla i nosi drugi broj, onda dostaviti i nju. Predmeti su potrebni na svim ročištima i prilikom ispitivanja svih svjedoka. Traži se takođe da OT Bijeljina dostavi spise po krivičnim prijavama protiv portira Blagiše Sofronića i AD Univerzal iz 2010-te, a koje se kopije nalaze u prilozima ove tužbe.
SLIKA TORBE NA KOJOJ SU VIDLJIVA OBA DJELA PRESECENOG KAISA
ISTA TORBA SLIKANA ODOZGO, GDJE JE TAKODJE VIDLJIVO DA JE POMENUTI KAIS PRESECEN
OLOVKOM JE OZNACENA ALKA, GDJE JE PRESECENI KAIS BIO PRICVRSCEN
U KRUPNOM PLANU SU OBA DJELA PRESECENOG KAISA
NA SLICI JE VIDLJIVO DA OSTATAK KAISA JEDVA DOSEZE ALKU, ZA KOJU JE BIO PRICVRSCEN
HOĆE LI SAD NEKO PRIMJETITI FOTOGRAFIJE MATERIJALNOG DOKAZA PRIKRIVANJA UBISTVA ???
SVJEDOCI: Budimka Bollin Bajo, (tužilja) o preživljenom tretmanu, Vidak Simić, obducent, o konstatovanim povredama, nalazu i mišljenju. Dragoslav Marković , inspektor i Danica Stjepanović, okružni tužilac, o materijalnim dokazima i istražnim radnjama. Kovačević Novak, glavni okružni tužilac, o zabrani pristupa i dostave dokaza srodnicima Ivone Bajo. Mićić Zoran i Petričević Dragiša, sudski policajci o zabrani pristupa tužilaštvu i lišenjima slobode. Debeljević Milorad, tužilac, o lažnoj prijavi za Ugrožavanje sigurnosti. Mitar Petrović, (Majke Jevrosime 20 - Bijeljina) o nezakonitom nadzoru nad porodicom Bajo, praćenju i pretresanju.
DIGITALNI DOKAZI:
U prilozima tužbe nalazi se disk "Dokazi" na kome su skenirani svi dokumenti i svi tekstovi vezani za ovu tužbu, a posebno treba istaći audio snimke koji se ne mogu priložiti u štampanom obliku. To su fajlovi:
Danica, Istina o ubistvu, Nerijesen slucaj, Politicka volja i Zlocin sa potpisom rezima. Tu su i svi snimci lica mjesta, materijalnih dokaza i obdukcije, slike totbe oprane benzinom, metalne trake, tragova na asvaltu...
Video zapis "Nerijesen slucaj" pokazuje da su za vrijeme lažne, (septembar 2009-te) istrage postojala saznanja o pritisku na patologa da za tragediju okrivi žicu, kao i o svjedoku portiru koji mjenja priču po potrebi. Taj video uz audio zapis "Danica" dokazuje da tužena RS nije htjela prihvatiti nijednu prijavu, izjavu ili dokaz, koji bi pokvario njen zločinački plan, da prikrije ubistvo i predstavi ga kao samopovređivanje. Tonski zapis "Istina o ubistvu" pokazuje da je vještak trasolog prevaren od strane tužene i da ne zna ništa ne samo o presječenom kaišu torbe, nego niti o jednoj unutrašnjoj povredi. U video prilogu OBN televizije "Zlocin sa potpisom rezima" vidljive su fotografije mjesta zločina i pomenutih unutrašnjih povreda koje su sakrivene od vjaštaka trasologa. U izjavi za medije, (krajem 2012-te) glavni republički tužilac jasno kaže da za procesuiranje krupnih riba "nema političke volje" a početkom 2011-te zbog prijetnji predsjednika tužene RS da će ukinuti Specijalno tužilaštvo nije pokrenuo istragu o prikrivanju ubistva Ivone Bajo...
ŠTAMPANI DOKUMENTI:
Napomena: Djelovi iz dokumenata koji se koriste u dokaznom postupku su uokvireni pravougaonicima ili podvučeni, radi lakšeg praćenja za učesnike u postupku.
Falsifikati, Torba, Izjava vjestaka, Patologija, Biologija, Trasologija, Blazanovic, Blagisa Sofrenić za MUP, Blagisa Sofrenić za OT, Budimka Bollin Bajo, Djuja Vasilić, Zlatan Lazarević, Kešmer Mirsad, Tahograf, Članak i dokazi kriminala, Ubistvo, Ko skriva ubice, Patoloski nalaz, Prituzba protiv Gruhonjica, Obavijest, Zagubljeni dokazi, Gdje istina lezi, Okruznom Tuzilastvu u Bijeljini, Uz Blazanovicevu analizu, Okruznom tuzilastvu, Zahtjev tuziocu, Obavjestenje i zahtjev, Zahtjev sudske policije, Zabilješka 1420-10, Analiza mjesta zlocina, Zahtjev za informacije 20.09.2010, Odgovor 12.10.2010, Zahtjev za informacije 02.02.2010, Zahtjev za informacije 15.02.2010, Zahtjev za informacije 17.03.2010, Zahtjev za informacije 15.11.2010, Zahtjev za informacije 10.12.2010, Zahtjev za informacije 16.12.2010, Zahtjev za informacije 25.02.2011, Zahtjev za informacije 10.09.2012, Odgovor tuzilastva 31.08.2012, Rjesenje 12.09.2012, Odluka po laznoj prijavi, Naredba, Mejlovi, Odgovor okruznog suda, Izjava sekretara, Odgovor Debeljevica, Teodorovic zabiljeska, Presuda za laznu prijavu, Zabilješka 73-11, Ministarstvo pravde, Zabilješka 401-10, Zabiljeska 1173-11, Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr, Zabiljeska 1292-12, Obavjestenje, Zahtjev 08.01.2013, Oprani novac, Banke i RS, Prijava protiv Blagise, Prijava protiv Univerzala, Zahtjev sudu A, Zahtjev sudu B, Naredba KTA-ST-122-10, Prituzba specijalnom tuzilastvu, Kolegij ST, Ukidanje tuzilastva, Rezervacija avionske karte, Punomoc.

BUDIMKA BOLLIN BAJO
(adresa 1) KIRCHENFELD 65
8052 ZURICH
(adresa 2) Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

po punomoći OPU-559/2010 : ZDENKO BAJO
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 400

Većina osoblja suda imala je priliku vidjeti slike torbe koju su oprali benzinom i snimke obdukcije koje je OT Bijeljina prikrila od vještaka čije je mišljenje tražila. Građani koji su to vidjeli ne mogu shvatiti da su tužioci plaćeni da gone počinioce krivičnih djela sposobni na takve monstruoznosti. Ko to još nije vidio može pogledati na internet stranici "ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA"

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI
OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI
SUDSKOJ POLICIJI RS

FALSIFIKATI, LAŽI I MANIPULACIJE
U prilogu vam dostavljam materijal koji pokazuje da je Kovačević Novak, manipulisao Sudskom policijom, obmanjivao ih i tražio da u zabilješkama navode laži, te tražio pomoć i od sudova, da bi prikrio krivična djela nekih pripadnika OT Bijeljina, što je uključivalo čak i falsifikovanje sudske presude.
Prvi dokument koji prilažem je odgovor g. Kovačevića VSITV-u, broj A - 326/12, od 15.11.2012. u kome sam podvukao najznačajnije dijelove obmana i laži, no za ovu priliku je bitan dio:
Pošto je predmet završen naredbom o nesprovođenju istrage odlukom postupajućeg tužioca i odbijanjem pritužbe od strane Kolegija okružnog tužilaštva to i nema potrebe da ja dalje raspravljam o tom predmetu.
Rečenica se nalazi od 11-13 reda, pošto prethodno priznaje da se samo jednom sreo sa nama, te lažno navodi da su neki tužioci razgovarali sa porodicom i više puta. Tu laž je sudska policija ponavljala u zabilješkama, no ne postoji evidentiran nijedan moj susret niti ih je bilo ni sa Kovačevićem ni sa Stjepanović, od avgusta 2009-te, te pozivam SP-u da provjeri svoje evidencije i demantuje me ako smatra da lažem.
Zabilješka 1419/10, sačinjena ja dana 10.08.2010. kada je majka ubijenog djeteta donijela na disku dokaze o prikrivanju ubistva i tražila da ih preda glavnom tužiocu, s obzirom da sadrže krivična djela tužioca Stjepanović. Odgovor je tada bio da "NEMAJU NIŠTA NOVO DA JOJ KAŽU", što je u zabilješci lažno napisano kao "OVOM PRILIKOM NIJE MOGAO DA IH PRIMI".
Taj dio je označen pravougaonikom na prvoj strani, dok ne drugoj ističem dio gdje se tvrdi da OT Bijeljina nije više nadležna za taj predmet. Sudska policija mi je zaista više puta to saopštavala, ali s obzirom da dobro poznajem pravilnik i zakone, znao sam da je to laž, što je i provjereno sa glavnim tužiocem OT Doboj.
Dakle cijelu 2010-tu je Kovačević Novak nalagao sudskoj policiji da sprečava pristup porodici, lagao im da nisu nadležni, samo da ne bi bili dostavljani dokazi, te da ne bi odgovarali usmeno na postavljana pitanja, niti pismeno na brojne zahtjeve predate u skladu sa ZOSPI-a.
O bezakonju tog dana sam pisao ranije, no tada se u prikrivanje ubistva uključila i sudska vlast. Taj slučaj je na kraju ipak završen Rješenjem 80 1 Pr 000670 10 Pžp Okružnog suda OBUSTAVOM POSTUPKA, koje prilažem, no uprkos tome je na prvostepenu presudu udaren pečat pravosnažnosti. Taj falsifikat sam nedavno dobio kao dokaz Pravobranilaštva RS u parnici za utvrđenje diskriminacije, te prilažem i to Rjesenje od 12.08.2010. sa jasno vidljivim pečatom i potpisom na vrhu. Na slici se vide skenirani djelovi oba rješenja:
Ja sam prvi koji je spreman prihvatiti sve kao slučajnu i nenamjernu administrativnu grešku, pa i ovo, no poslije obilja, laži, krivičnih djela i falsifikata izvršenih da bi se prikrilo ubistvo jednog djeteta prilikom šverca režimskih tajkuna, osnovano sumnjam da ovo i nije bila greška.
Novak Kovačević je koristio najpodmuklije metode da opravdava diskriminaciju svih srodnika ubijene Ivone Bajo, počev od lažne prijave za "Ugrožavanje sigurnosti" preko napakovanih prekršaja, kada su na suđenjima čak nestajali pojedini svjedoci da bi drugi mogli lažno svjedočiti, do ovog priznanja da je "PREDMET ZAVRŠEN U FEBRUARU 2010-TE I ON NEMA TU ŠTA VIŠE DA RASPRAVLJA. Prilikom tih opravdavanja VSITV-u poslije mojih dopisa, prilagao je i dokumentaciju sudske policije kojoj naređuje i manipuliše sa tim zabilješkama. Nije isključeno da je tražio i falsifikovanje pravosnažnosti presude iz 2010-te da bi je koristio u te svrhe.
Već sam objavljivao kako je u parnici 80 0 P 034147 11 P, gdje sam sasvim raskrinkao tužene Debeljevića i Gruhonjića izvršen pritisak na sudiju da sve to što sam, prema odgovoru jednog od njih izmislio, proglasi za službene radnje i zaštiti počinioce krivičnog djela, kao i u parnici sa AD Univerzal 80 0 P 039221 12 P u kojoj su odbijeni svi dokazi koje sam dostavio, kao i saslušanje svjedoka portira protiv koga sam podneo prijavu još u junu 2010-te. Sud je odbio izdati naredbu OT Bijeljina za dostavu podataka o toj i prijavi protiv pravnog lica, te se priključio prikrivanju kriminala, vidljivo u prilogu "Zahtjev 08.01.2013. na koji nikada nisam dobio odgovor.
S obzirom da nisam dobio ni obavjest o nesprovođenju istrage, a ni po koju cijenu mi se ne dozvoljava pristup, jasno je da su te prijave sakrivene i zato mi iz OT Bijeljina nije odgovoreno. Što se tiče suda, moguće su dvije opcije i to svjesno prikrivanje ili je iz OT Bijeljina stigla poruka o tajnosti materijala zbog navodne istrage. Šta je istina predsjednici sudova lako mogu otkriti.
Što se tiče falsifikata pravosnažnosti na koju sam ukazao ne sumnjam de će se odgovorno lice pozvati na nenamjernu grešku, no to je uvjek najbolje rješenje kad se istina otkrije, a s obzirom na sve mahinacije, krivična djela i podmetanja vezano za prikrivanje zločina velika je vjerovatnoća da je i ovo izvršeno namjerno pod uticajem glavnog mafijaškog bosa u OT Bijeljina Kovačević Novaka.
Generalno gledano od 2010-te naovamo da bi pomogli Kovačević Novaku u prikrivanju zločina pripadnici sudske policije nikada nisu pominjali u svojim zabilješkama da su vidjeli fotografije materijalnog dokaza ubistva, dok su sa druge strane povremeno vršili dijagnoze moga mentalnog sklopa, što neko ko to naknadno čita prvi put i bez ikakvih drugih saznanja može shvatiti samo kao neobjašnjive ispade jednog ludaka koji bez ikakvog razloga skoro svakodnevno dolazi da ometa državne organe.
Izgovor za takav pristup je bio da oni nisu nadležni za procjenjivanje dokaza, (a jesu za psihoanalizu) no pitanje je da li su trebali analizirati i mentalno stanje glavnog tužioca, te drugih tužilaca, koji izdaju neustavne naredbe, peru dokaze benzinom, traže od njih da lažu u zabilješkama i na suđenjima, a ne bi bilo zgoreg da preispitaju i svoje psihičke sposobnosti, te odgovore sami sebi zašto izvršavaju nezakonite naloge i pišu laži u zabilješkama. Ne naravno uvijek i ne sve, ali svaka namjerna laž je zlonamjerna. Možete vidjeti da u svom odgovoru VSITV-u g. Kovačević kaže da VAM ja bez ikakvih razloga stvaram probleme, a napisano neposredno pošto sam dobio snimke obdukcije tražene prethodne 3 godine. Upravo je glavni tužilac taj koji je stvorio sve probleme odbijanjem da još u februaru 2010-te dozvoli uvid i kopiranje spisa, te pošalje odgovore na zahtijeve. Većina osoblja suda imala je priliku vidjeti slike torbe koju su oprali benzinom i snimke obdukcije koje je OT Bijeljina prikrila od vještaka čije je mišljenje tražila. Građani koji su to vidjeli ne mogu shvatiti da su tužioci plaćeni da gone počinioce krivičnih djela sposobni na takve monstruoznosti. Ko to još nije vidio može pogledati na internet stranici "ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA"
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821
TAKO DA SE MOŽETE UVJERITI O KAKVIM SE TUŽIOCIMA I OSOBAMA RADI...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 399

Šta je bilo u 3 paketa nestala tokom noći, suštinski je nevažno za ovu parnicu, no motive tužene RS za prikrivanje ubistva može otkriti činjenica da je od prije tragedije, tokom više godina, preko Bobar banke istog većinskog vlasnika, kao i AD Univerzal, a čiji je suvlasnik tužena RS, vršeno pranje novca narko mafije, njihovog klijenta Darka Šarića...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 043324 12 P

TUŽBA

Tužilac:

BUDIMKA BAJO BOLLIN
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

5000000 (pet miliona) KM


PRIPREMNO ROČIŠTE

TUŽILJA BUDIMKA BAJO BOLLIN I TUŽENA REPUBLIKA SRPSKA SU RAVNOPRAVNE STRANKE U OVOJ PARNICI I NIJEDNA OD NJIH NE MOŽE IMATI PREDNOST, NITI DOKAZI BILO KOJE OD NJIH MOGU IMATI VEĆU TEŽINU OD ONIH SUPROTNE STRANE.
Tužena Republika Srpska je od 23.07.2009. putem svojih organa, prije svega OT Bijeljina i MUP-a smišljeno i planski, konstantno sabotirala istražne radnje vezane za pogibiju osmogodišnje Ivone Bajo, jedinog djeteta tužilje Budimke Bollin Bajo, istovremeno je ponižavajući, lažući i otimajući garantovana prava, čime je povrijedila njena prava, slobodu i čast, te joj nanijela duševne bolove.
SAMO FOTOGRAFIJA TORBE IVONE BAJO KOJA JE U SARADNJI SA KRIJUMČARIMA PRVO UKLONJENA SA MJESTA ZLOČINA A POTOM SU OPRANI TRAGOVI SA PRESJEČENOG KAIŠA TE SVE SAKRIVENO OD TUŽILJE I VJEŠTAKA JE DOVOLJNO DA DOKAŽE SVU MONSTRUOZNOST TUŽENE RS.
Tokom pretresa u ovoj parnici tužilja će prezentovati dokazni materijal koji pokazuje da je tužena RS falsifikovala ulazne podatke sa terena, fotografije mjesta zločina i obdukcije, izjave svjedoka i vještačenja, kako bi jedno ubistvo predstavila kao nesrećan slučaj. Rezultat tih laži i falsifikata je Obavjest o nesprovođanju istrage od 04.01.2010. u kojoj se na cijelih 10 (DESET) redova objašnjava šestomjesečni "naporni rad" tužene.
S obzirom da tužena nije htjela pokrenuti krivični postupak niti protiv koga, ne postoji sudska odluka u krivičnom postupku na kojoj bi ovaj sud temeljio svoje postupanje, a odluka tužioca ne može biti apsolutni dokaz da je to što piše u njoj istina. Tužilja će dokazati da se radi o lažima te da ne postoji nijedan dokaz niti materijalni niti mišljanje vještaka, da je do smrtonosne povrede Ivone Bajo došlo "poslije pada sa bicikla, tako što se nabola na žicu od korpe" kako je to predstavila tužena RS. Naprotiv u samom spisu postoje dokazi da je do povrede došlo prije pada, a osim njih biće prezentovani i dokazi da je tužena sve svoje radnje vršila sa namjerom i da nisu plod greške ili nepažnje.
Osim prikrivanja podataka i potpunog ignorisanja tužilje i članova njene porodice toliko da za 6 mjeseci lažne istrage nijednom nisu pozvali tužilju, da bi joj saopštili bilo kakvu informaciju, tužena RS je ponižavala tužilju ne odgovarajući na njene telefonske pozive iz Švajcarske, a istovremeno je odbijala da evidentira krivičnu prijavu o saznanjima do kojih su došli članovi njene porodice, za šta postoji audio snimak razgovora sa nadležnim tužiocem kao dokaz.
Cjelokupan materijal pokazuje da je Ivona Bajo stradala prilikom krijumčarenja "neke robe" tehnički neispravnim kamionom u AD Univerzal iz Bijeljine, čiji je vlasnik poslanik Skupštine tužene RS. Pripadnici zločinačke organizacije su sinhronizovano prvo pomogli vozilu da pobjegne sa lica mjesta i nesmetano se vrati u Sarajevo, bez naloga saobraćajnoj policiji da ga zaustavi i izvrši kontrolu i bez ikakve evidencije da je uopšte bilo prisutno.
Iz izjava datih tužiocu, nesporno je da se radi o švercu jer su vozači dovezli 4 paketa, a tadašnji direktor Univerzala je naredno jutro zatekao samo paket. Šta je bilo u 3 paketa nestala tokom noći, suštinski je nevažno za ovu parnicu, no motive tužene RS za prikrivanje ubistva može otkriti činjenica da je od prije tragedije, tokom više godina, preko Bobar banke istog većinskog vlasnika, kao i AD Univerzal, a čiji je suvlasnik tužena RS, vršeno pranje novca narko mafije, njihovog klijenta Darka Šarića. 25.02.2012. je poslije dojave stranih istražnih organa evidentirano preko 4 miliona maraka transakcija, što je odmah postala tabu tema, kako se pomenute transakcije ne bi dovele u vezu sa ubistvom Ivone Bajo, prilikom krijumčarenja.
Mnogo značajnije za ovu parnicu i u stvari najvažnija prekretnica za dalje postupke tužene je otkriće materijalnog dokaza ubistva, (torbe ubijene djevojčice) januara 2010-te, a koja je u vrijeme lažne istrage bila sakrivena. Vremenom je tužilja otkrila da je torbu sa lica mjesta uklonio radnik AD Univerzal i ubacio je u vozilo koje je krenulo prema bolnici. Potom MUP u istom vozilu ostavlja 3 druga predmeta, a odnosi samo pomenutu torbu.
Zašto je to učinjeno, jasno je kad se vidi da je kaiš torbe kojim se može šlepati automobil presječen dvostruko, dio je nestao sa lica zemlje, a većina ostatka oprana jakim hemijskim sredstvom, da se uklone tragovi ubistva. Mast, ulje, farba nečiji otisci prstiju ili šta je već bio cilj. Velika je vjerovatnoća da je tužena direktno oprala kaiš torbe, no čak i da su to uradili krivci na mjestu zločina, odgovornost je na tuženoj.
S obzirom da se torba ne pominje niti u jednom dokumentu, ona je shodno ZOKP-u novi dokaz na osnovu koga tužilac treba pokrenuti istragu. No umjesto da postupi po zakonu na osnovu tog i drugih dokaza ili pruži objašnjenje ako ga ima, tužena ne odgovara čak ni pismeno na zahtjeve, nastavlja da krije podatke i zabranjuje pristup svim srodnicima ubijene djevojčice bilo kom tužiocu.
Da bi imala dokaz o tome tužilja lično ili preko punomoćnika nekoliko puta odbija da napusti zgradu, pošto je spriječena u ostvarenju zakonskih prava. Iako je najavila da ima nove dokaze i želi sa time upoznati nadležne službenike tužene, 10.08.2010. spriječena je u tome uz obilje laži, a najveća od njih je ostala zapisana u dokumentu sudske policije.
LAŽ DA OT BIJELJINA NIJE VIŠE NADLEŽNO ZA PREDMET IVONA BAJO.
Tom prilikom umjesto da uzme izjavu i disk sa dokazima od tužilje, tužena RS ju je lišila slobode i držala 5 sati u zarobljeništvu bez potvrde o tome i na dozvolivši poziv advokatu, iako je to tražila.
Na suđenju koje je uslijedilo tužena RS nije dozvolila ispitivanje svjedoka jer sudija "NEMA NAMJERU OSTAJATI DUGO POSLIJE 15 SATI" te sa ciljem da se dođe do dokaza o postojanju naredbe za zabranu pristupa, tužilja poslije više od stotinu pokušaja da se ostvare garantovana prava, putem zastupnika koga je ovlastila da zastupa njene interese 23.06.2011. "odbija" da napusti zgradu dok joj se to ne omogući.
Na suđenju punomoćniku Bajo Zdenku 19.08.2011. svjedok sudski policajac, ne znajući da je to glavni cilj za tužilju u tom procesu, u zapisnik Pr 004323 11 Pr izjavljuje kako glasi naredba, koju izvršava sudska policija:
ZDENKU BAJO, BUDIMKI BAJO I SVIM SRODNICIMA (UBIJENE IVONE BAJO), NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA
To je nedvosmisleni diskriminatorski tretman prema grupaciji građana na osnovu srodstva sa nastradalom djevojčicom i to sa elementima fašizma. Pošto je dokaz o tome objavljen na internetu, tužena pokušava umanjiti štetu, te kao na pijaci kasnije prepravlja tekst te fašističke naredbe, prema potrebama drugih suđenja.
Obilje je bezakonja i krivičnih djela, koje je vršila tužena RS samo da bi prikrila ubistvo ćerke tužilje, a sada se ističe još samo pokušaj da se unište dokazi, na taj način što je lažno optužila brata tužilje za "Ugrožavanje sigurnosti" 6 pripadnika OT Bijeljina i poslala policiju da odnese računar sa dokazima. Poslije 3 godine OT Doboj je konstatovao u predmetu T15 0 KT 0002365 10 da nikome od pripadnika tužilaštva, niti bilo kome drugom nisu upućivane nikakve prijetnje.
Za svo to vrijeme "razvlačenja" istrage ta lažna optužba se koristila kao izgovor i opravdanje tužene RS, da se srodnicima Ivone Bajo zabranjuje pristup i ostvarivanje garantovanih prava istovremeno ih interno, u svojim dokumentima i u medijima opisujući kao narkomane i ludake. Uz to se prikrivala činjenica da ti "ludaci" donose fotografije materijalnih dokaza ubistva, koje je tužena RS pokušala da otme odnoseći računar.
Poslije pretresa, porodica tužilje je danima nadzirana, praćena i prisluškivana bez naloga suda, što je ona iako fizički udaljena i ne direktno izložena svemu, mnogo teže doživljavala, a što će detaljnije opisati u svom svjedočenju...
ZA SVO OVO VRIJEME 4 GODINE OD UBISTVA, TUŽENA RS KRIJE INFORMACIJE KOJE TRAŽI TUŽILJA, A NAJBOLJI PRIMJER TOGA JE DA SU GESTAPOVSKIM METODIMA USKRAĆIVANI SNIMCI OBDUKCIJE 3 GODINE.
Da bi se došlo do tih fotografija, zastupnik tužilje je ponovo morao provesti noć u zatvoru i "zaprijetiti" da će dolaziti 10, 100, 1000 puta pred zgradu sve dok tužena RS ne preda kopije diskova tužilji. Uvidom u snimke povreda, uočenih od strane obducenta, vidljiva je sva monstruoznost službenika tužene RS, koji su ovaj materijal prikrivali od javnosti, porodice i vještaka, čije su mišljenje navodno tražili.
Tuženoj su još 2011-te dostavljeni neoborivi dokazi o teškim krivičnim djelima njenih službenika vezano za prikrivanje ubistva i ponuđen sporazum, koji u najkraćem znači pokretanje istrage na osnovu dostavljenog materijala, umjesto tužbe, što je ignorisano. Osnovna pretpostavka je bila da unutar institucija tužene RS djeluje organizovana kriminalna grupa koja je sve to izvršavala zbog sopstvenih interesa, nanoseći štetu ne samo tužilji nego i RS. Odbijajući da se distancira od tih pojedinaca, tužena RS je pokazala da je ona u cjelini zločinačka organizacija, da stoji iza tih postupaka, prije svega prikrivanja ubistva, ponižavanja i diskriminacije tužilje, a iz svega proizilazi da je odgovorna i za ubistvo. Posebno ako se ima u vidu veza izneđu krijumčarenja, vlasnika AD Univerzal, predsjednika tužene i pranja novca preko Bobar banke. Umjesto da pruži objašnjanje tužilji za postavljena pitanja i nelogičnosti koje je lično otkrila, od strane RS je na sve načine pokušavano sa sprečavanjem ove parnice i jedino što se od tužene može očekivati je da nastavi sa tim, vršeći pritisak na sud da odbaci sve dokaze tužilje i ne dozvoli njihovo izvođenje, odnosno da spriječi bilo kakvu raspravu na kojoj bi se dokazivao njen kriminal.
Tužilji je i od strane suda već vršeno oduzimanje prava i nametanje nepostojećih obaveza, tako da bi poštovanje zakona u ovoj parnici za nju bilo nešto novo, no kako god da bude ovo je neophodan korak u borbi za istinu prije svega a onda i pravdu, do koje će se po potrebi doći u Strazburu, a osim već prikupljenih, tamo bi dokaz bili i svi dokumenti, odnosno sudska rješenja, sve radnje tužene RS, do kojih dođe tokom postupka...

BUDIMKA BOLLIN BAJO
(adresa 1) KIRCHENFELD 65
8052 ZURICH
(adresa 2) Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

po punomoći OPU-559/2010 : ZDENKO BAJO
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 398

SVE VIŠE DOKAZA O KRIMINALU MAFIJAŠKOG SERVISA OT BIJELJINA ISPLIVAVA NA POVRŠINU, A DA BI PRIKRILI SVOJE ZLOČINE TRAŽE POMOĆ I ZAŠTITU OD SUDSKE POLICIJE, SUDOVA, PRAVOBRANILAŠTVA...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

PREDSJEDNIKU OSNOVNOG SUDA

OBAVJEST O ADMINISTRATIVNOJ GRESCI

Dana 16.12.2013. na pripremnom ročištu u predmetu 80 0 P 043325 13 P 2, gdje sam tužilac, a tužena je RS u za utvrđenje diskriminacije, isključivo zahvaljujući pažnji i koncentraciji postupajuće sudije Vakičić, uočena je greška načinjena (ako sam dobro zapamtio 10.06.2013.) kada je moja nova tužba vezana za događaje od 13.05.2013. sa naslovom "TUŽBA ZA UTVRĐENJE DISKRIMINACIJE" pogrešno evidentirana kao "uređenje tužbe" i kao takva dodata u već formirani predmet, 80 0 P 043325 13 P 2. Detaljnije o tome se govori u podnesku koji prilažem, a uz konsultacije sa postupajućom sudijom, odlučeno je da osim što je uočena nepravilnost evidentirana u zapisniku i ja pismeno o tome obavjestim sud, te predložim izuzimanje navedene tužbe iz ovog spisa i formiranje novog predmeta, te da takvo obavještenje pošaljem i predsjedniku suda, što i činim.
Moguće je da pošto sam u podnesku koji prilažem ukazao zastupniku tužene, na pokušaje falsifikata i prevare od strane onih koji su pravobranilaštvu dostavljali dokumentaciju, da tu i još neke druge tužbe povučem, jer iako su događaju različiti, suština je slična i dovoljna mi je jedna presuda kojom se konstatuje diskriminacija. No to je već nešto što zavisi od zastupnika, a ja sam spreman na svaku opciju.
Nadalje skrećem pažnju da sam potpuno siguran u neregularnost vezano za datum odgovora tužene RS na tužbu. Kako je Okružni sud 24.05.2013. uvažio moju žalbu i vratio predmet prvostepenom sudu, tužena je trebala odgovoriti na tako zatečeno stanje. Čak i ako sa ima u vidu da je ubrzo nova tužba tretirana kao uređenje ove, tužene RS je morala poslati svoj odgovor prije zakazivanja pripremnog ročišta, što je propisano u članu 75. stav:
(1) Nakon prijema odgovora na tužbu, odnosno odgovora na protivtužbu, sud će zakazati pripremno ročište.
S obzirom da je poziv za pripremno ročište sačinjen 06.11.2013. a tužena je napisala odgovor 11.11.2013. jasno je da sud taj odgovor nije mogao imati 5 dana ranije, te da je pripremno ročište zakazano bez prispjelog odgovora na tužbu, što je u suprotnosti sa zakonskom procedurom koju sam naveo.
Kako je u podnesku od 11.12.2013. pokušano ne da se negira postojanje naredbe, nego da se diskriminacija opravda, uz iznošenje obilja netačnih podataka, iste sam djelom razotkrio u svom podnesku, a da sam znao kakva će biti taktika tužene, vidljivo je iz mojih priloga priloženih na pripremnom ročištu, koji dokazuju da su razlozi za diskriminaciju sasvim drugačiji i počinju mnogo ranije od datuma koji tužena navodi kao izgovor svojih postupaka.
Ja i sada ne znam kada je tuženoj dostavljena tužba, što nije nevažno, a ako bude potrebe, ako zastupnik tužene nastavi sa pokušajima da se izlazi iz okvira tužbenog zahtjeva i prekrši član 2 ZOPP-u, biću prisiljen da istražujem i te detalje, te ustanovim zašto je tuženoj dozvoljeno da odgovara tek kad je primila poziv za pripremno ročište.
Na kraju smatram da je korektno osim što ističem izuzetan profesionalizam, postupajuće sudije Vakičić, i sudija Marković je na glavnoj raspravi 19.11.2013. pokazala dostojanstvo i profesionalan odnos, dostojnu ugleda koju sa sobom nosi odgovoran posao sudije. Iako je poznato da sam podneo krivičnu prijavu protov sudije Marković, ni u jednom trenutku nije bilo ničeg što bi pokazalo da ta okolnost utiče na tok procesa. Sama presuda koju sam već preuzeo je manje bitna i o tome ću se odrediti na zakonom predviđeni način, isključivo pravnim argumentima.
Koristim priliku da podsjetim i na način na koji je sudija Hanušić vodio postupak u kome sam bio okrivljeni. Iako smatram da je tada propustio obavezu zaštititi prava garantovana Ustavom, ni u jednom trenutku se nisam osjetio "manje vrijednim" i "nižim" ljudskim bićem, za razliku od toga kako se prema građanima postavljaju prije svega tužioci, a i neke sudije.
Pošto sam dobio dosta materijala iz koga se vidi da su me još od marta 2010-te opisivali kao ludaka, namjerno ne navodeći da su svi vidjeli fotografije materijalnog dokaza koji sam donosio, jasno je da je takva slika plasirana i sudijama. Sudska policija je dobila naredbu da ni po koju cijenu ne pominje u zabilješkama slike torbe oprane benzinom, za čije sakrivanje optužujem tužilaštvo, pod izgovorom da oni nisu nadležni da procjenjuju dokaze.

TORBA DVOSTRUKO PRESJEČENOG KAIŠA, KOJU SU OPRALI BENZINOM I SAKRILI KAKO BI ZA SMRT DJEVOJČICE OKRIVILI TUPU ŽICU...
Možda su oni i povjerovali u taj razlog ali prava istina je da im je to zabranjeno, kako bi u dokumentaciji koja je potom dostavljana VSITV-u, komandi sudske policije u Banjaluci itd, moje "ludilo, psihički poremećaji" i slično djelovali uvjerljivo u odnosu na "korektne" tužioce koji su me "primali nebrojeno puta". To su naravno sve bile laži instruisane od pripadnika OT Bijeljina, koji se grčevito bore da njihova krivična djela ne isplivaju na površinu, tražeći pomoć od sudske policije i sudija.
Tako je i sudija Dević koja je nekoliko puta potencirala moje "živce" i da li pijem nešto za smirenje, iako sam upozorio da imam tegobe zbog ambrozije očito bila izmanipulisana svojevremeno iz ureda glavnog tužioca.
Generalno zaključujem da se na sudije Osnovnog suda vrši pritisak da pruže zaštitu tužiocima čiji sam kriminal razotkrio, da su moguće čak u strahu od osvete, ako to ne učine, dok su neki aktivno u zaštiti kriminala. Razlika je samo što tužioci svoje spise prikrivaju, pa su im čak i nezakonite naredbe tajne da ne bi ostavili tragove i dokaze, dok sudije moraju svoju odluku da obrazlože i potpišu, a sve to vidjevši kakav kriminal prikriva i čini OT Bijeljina...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902