ZAHTJEV SUDU

(PO PREDAJI OVOG ZAHTIJEVA, PREDOČENI SU MI SVI DOKUMENTI U OKRUŽNOM SUDU, ŠTO MI JE POMOGLO DA KRAJEM GODINE IZDEJSTVUJEM POVRAT RAČUNARA.PROFESIONALIZAM I LJUBAZNOST, SVIH SA KOJIMA SAM SE SUSREO U OKRUŽNOM SUDU, (KOJI JE DONEO NAREDBU ZA SVE RADNJE PROTIV MENE, NA OSNOVU LAŽNE PRIJAVE OT BIJELJINA), JE POZITIVAN PRIMJER, KOJI BI TREBALO DA SLIJEDE SVI ZAPOSLENI U DRŽAVNIM ORGANIMA...) 
ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA
Ime i prezime : ZDENKO BAJO
Adresa : MAJKE JEVROSIME 20
(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)
OKRUZNI SUD U BIJELJINI

(Sadržaj zahtjeva)

 

Obracam se Okruznom sudu sa zahtjevom da mi se omoguci uvid u sve informacije vezane za Naredbu po predmetu 12 0 K 001162 10Kpp, a sto obuhvata lazne prijave osoba koje su me optuzile po clanu 169, Zahtjev MUP-a, po tim prijavama, te odobrenje, odnosno zahtjev tuzioca, te pristup i kopiranje spisa u slucaju ubistva Ivone Bajo, kao i izvjestaje policijskog organa o POSEBNOM NADZORU, koji je primjenjen na meni.
Dacu sebi slobodu da ocijenim da ovaj dio o posebnom nadzoru, (u nastavku pod brojem 3), nije u ovom trenutku dostupan, ali svi ostali podaci bi trebalo da mi se predoce. Naravno, na Sudu je da procijeni i odluci po mom zahtjevu.
Pozivam se na clan - Pouka osumnjicenom o njegovim pravima, navedeni stavovi, koji su mi predoceni prilikom saslusanja u zgradi MUP-a.

v) da se moze izjasniti o djelu koje mu se stavlja na teret i iznijeti sve cinjenice i dokaze koje mu idu u korist.
g) da ima pravo u toku istrage razmatrati spise i razgledati pribavljene predmete koji mu idu u korist, osim ako je rijec o spisima i predmetima cije bi otkrivanje moglo dovesti u opasnost cilj istrage.


SPECIFIKACIJA DOKUMENATA :

1. SVI DOKUMENTI NA KOJIMA SE ZASNIVA OPTUZBA.

2. KOMPLETAN SPIS O UBISTVU IVONE BAJO.

3. IZVJESTAJ POLICIJSKOG ORGANA O POSEBNOM NADZORU.

                                                Podnosilac zahtjeva:

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

OBAVIJEST O NEZAKONITOM RADU TUZILASTVA

VISOKOM SUDSKOM I TUZILACKOM VIJECU BIH

PREDMET : OBAVIJEST O NEZAKONITOM RADU TUŽILAŠTVA

OBRAZLOŽENJE

Početkom godine podneo sam krivičnu prijavu protiv ogranizovane kriminalne grupe, pismeno, pošto je ranije po nalogu Kovačević Novaka, glavnog okružnog tužioca, Gruhonjić Muhamed, tužilac, odbio da evidentira na zapisnik tu prijavu. Radi se o ubistvu djevojčice Ivone Bajo, poslije koga su istražitelji umjesto da ispitaju sve materijalne dokaze, iste uništavali. Konkretno torba djevojčice je presječenog kaiša, oprana benzinom da bi se uklonili tragovi zločina.
Takođe je falsifikovan obdukcioni nalaz i vještaku dr. Busarčeviću uopšte nisu poslati podaci i fotosi unutrašnjih povreda, sa očitom namjerom da se prikrije ubistvo.
Postoje fotografije torbe, koja se još nalazi u sudu i audio izjava vještaka, u kojoj potvrđuje da o tim povredama, citiram "nije imao pojma". Kolika je težina takvog vještačenja i samog rada tužioca, više je nego jasno, a o svemu sam obavjestio i Ured disciplinskog tužioca, a sve je zavedeno pod brojem UDT : 8547/10, na koji sam po potrebi slao dopune.
No ovo nije dopuna tog predmeta,dakle insistiram da se ne spaja sa naprijed navedenim, jer se radi o prekršajima druge osobe, krivičnom djelu, koje bih ja okarakterisao kao "Samovlašće", sa dodatkom "Zloupotrebe službenog položaja", "Pomoć počiniocu poslije izvršenja", i neka koja ćete nadam se vi okarakterisati, no odluka je na vama, da li ćete uvažiti ovo.
Naime krivična prijava o kojoj je riječ, proslijeđana je u OT Doboj i iako sam je predao u februaru, ona je spojena sa prijavom druge osobe za jedinstvenu obradu. Iako su mogući takvi postupci, u ovom slučaju za takvo nešto nije bilo ni minimuma osnove. Prijava te druge osobe se odnosi na jedan izolovani događaj od nekih 5 minuta, koji se dogodio više od dva mjeseca nakon što sam ja predao svoju prijavu, a u njoj se naprotiv radi o događajima u prethodnih 6 mjeseci sa više aktera i sasvim različitom tematikom.
U prilogu je prva od 18 strana moje prijave u kojoj su navedene 4 osobe, dok ju u drugoj prijavi, (takođe priložena) akter tužilac Debeljević Milorad, koga ja ne samo da nisam pomenuo, nego gospodina uopšte ne poznajem i nikada u životu nisam sa njim imao nikakav kontakt.
To neosnovano i nezakonito povezivanje je prvi prekršaj. Na stranu to što je za dva mjeseca koliko je prošlo do podnošenja druge prijave, moja morala već biti dodeljena u obradu.
Jedina veza između tih prijava je to što su obe morale biti odbačene....

Da je to istina vidljivo je iz obrazloženja, koje takođe prilažem, gdje u 7-om i 8-om redu piše, da krivično djelo iz člana 347 i druga nije krivično djelo.
Ja sam lično naveo više krivičnih djela i to : Saizvrsilastvo - Podstrekivanje - Pomaganje Rekonstrukcija dogadjaja - Povreda ravnopravnosti - Toksikolosko ispitivanje – Odugovlacenje Obaveza prijavljivanja - Naredba o istrazi - Zloupotreba polozaja – Protivz. posredovanje Nesavjestan rad u sluzbi - Povreda dostojanstva - Pomoc uciniocu - Sprecavanje dokazivanja.
Istina je da su nevedeni i neki članovi iz ZKP-a, koji samo po sebi ne predstavljaju krivično djelo direktno, ali je nepridržavanje zakonskog postupka u najmanju ruku bar taj član 347.
Na stranu to što je navedeno više članova iz KZ, koja su jasno opisana i sa predviđenom zatvorskom kaznom, a tužilaštvo sebi daje za pravo da kaže kako krivična djela iz KZ-a nisu krivična djela. Nije dakle niti u jednom trenutku pomenut neki od dokaza koje sam naveo, te su moguće dvije opcije. Ili ti podaci nisu ni dostavljeni ili tužilaštvo nezakonito neprofesionalno, štiti i pokriva kriminalce koji su učestvovali u ubistvu.
To je dakle drugi prekršaj i to izuzetno ozbiljan, jer reći da krivično djelo nije krivično djelo je isto kao da : "sud nije sud", "dan nije dan", "zakon nije zakon", "noć nije noć".
Jasno je dakle da pošto nije analiziran nijedan od dokaza koje sam dostavio, jer su oni neoborivi i pokazuju nezakonitost i kriminal u radu tužilaštva, to se izbjeglo na taj način što se "odlučilo" da "nema krivičnog djela", pa se dokazi nisu ni obrađivali.
Ako ne preduzmete zakonom predviđene mjere, shodno svojim ovlašćenjima, protiv ove samovolje i tiranije pojedinih tužilaca, uskoro ćete imati stav sa "ubistvo nije ubistvo", a tužioci koji uklanjaju dokaze, peru tragove benzinom i falsifikuju vještačenja, počeće da "uklanjaju" i svjedoke, koji remete tok njihove "istrage". Ili je to možda već ustaljena praksa, jer kako drugačije objasniti smrt načelnika policije samo par dana pošto se "zamjerio" pripadnicima kriminalne grupe iz moje prijave, te je sahranjen bez autopsije, po hitnom postupku, a o "Toksikoloskom ispitivanju", da i ne govorim.
O poslednjoj rečenici, da moja pritužba nije dovela u sumnju, neću trošiti riječi, jer se radi o ekspertizi na 4 strane, sa cd-om u prilogu, na kome su i navedeni dokazi.
Ja ću dostaviti kopije ove odluke tužilaštva i Ustavnom sudu, na ocjenu ustavnosti, ali je prije svega vaša obaveza da reagujete. Gospodo iz VSITV, pravo nije matematika, ali nije ni apstrakcija, pa i osnovcima je jasno da je ona formulacija da "krivično djelo nije krivično djelo", potpuno neustavna i nezakonita, na stranu to što je obična glupost.
Niko nema prava na to što je uradilo tužilaštvo, čak ni Ustavni sud.
Samo se može donijeti odluka da neki član nije u skladu sa ustavom, te ga brisati iz KZ-a, i to je u nadležnosti ustavnog suda.
To što se dešava u tužilaštvima je monstruozno i ako se ne zaustavi posledice će biti stravične. Brutalno gaženje i pljuvanje zakona, ljudskih prava i sloboda.
Ivona Bajo je ubijena i bačena na asvalt. Medijima su brutalno "zapušena usta", (upad na BN televiziju, je jasno upozorenje). Nedeljko Radman je "umro" na saslušanju. Aco Teodorović, "umro" u automobilu od "srčanog udara". Sve žrtve povezuje, zamislite, tužilac Stjepanović.
Koliko ješ treba ljudi da umre dok se te ubice ne zaustave ???.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

MINISTARSTVU PRAVDE

(NA OVAJ ZAHTIJEV UPUCEN PRIJE VISE OD GODINU DANA NIJE BILO NIKAKVOG ODGOVORA, STO JE JASAN ZNAK, DA JE NALOG ZA PRIKRIVANJE UBISTVA IVONE BAJO, DOSAO DIREKTNO IZ VLADE, OVOG MAFIJASKOG REZIMA...)

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Ime i prezime : ZDENKO BAJO
Adresa : MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA
(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)


MINISTARSTVO PRAVDE

(Sadržaj zahtjeva)Pozivajući se na član 6 Zakona o Sudskoj policiji, koji navodim :
Ministar pravde na zahtjev glavnog tužioca Bosne i Hercegovine sklapa posebni sporazum o pružanju pomoći sudske policije Tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
podnosim Zahtjev za kopijom navedenog sporazuma, ako postoji.

Obrazlozenje


Još od kraja prošle godine Sudska policija u Bijeljini me sprečava na razne načine u ostvarenju prava predviđenih zakonom. Počev od slučaja kada je jedan od tužilaca odbio da evidentira krivičnu prijavu koju sam namjeravao da podnesem, zato što se radilo o krivičnom djelu njegovog kolege tužioca, te naložio da me izvedu iz zgrade, pa preko sprečavanja pristupa tužilaštvu u januaru, kako bismo podnijeli pritužbu na odluku tužioca, što su "sitniji problemi".
U periodu od januara dostavljam dokazni materijal i pri svakom pokušaju da razgovaram sa nadležnima u tužilaštvu, saopštavaju mi se laži, tipa da nisu tu, (kasnije sam bar 5-6 puta viđao iste osobe u zgradi), te čak na kraju su pokušali da mi onemoguće čak i predaju dokumenata u pisarnici tužilaštva. što je brutalno kršenja prava, (kažnjivo po članu 177 KZ-a). Tek kada sam predočio pomenuti član poslije više od 10 dana ubjeđivanja, shvatili su da neću popustiti, te sada predajem materijal u prizemlju kao prosjak. Zašto ne i napolju na nekoj klupi, pored ulice???
Stav komande sudske policije je da oni moraju izvršavati naređenja tužilaštva.
U Zakonu takvu furmulaciju nisam pronašao, a pominje se samo pomoć tužilaštvu, te član 6 u kome se možda nalazi osnova za ponašanje pripadnika sudske policije.
Zakon jasno kaže da sudska policija pruža pomoć tužilaštvima, (u gonjenju počinilaca krivičnih djela, jer to je osnovna dužnost tužioca).

Naprotiv Sudska policija u ovom slučaju izvršava nezakonite naloge glavnog tužioca i pomaže im u prikrivanju kriminala i krivičnih djela, jer me konstantno sprečavaju da dostavim dokazni materijal i predočim ga nadležnima u tužilaštvu, a radi se kako o tekstualnim dokumentima, tako i o audio zapisima, fotosima, pa čak i nekim metalnim predmetima.
Na moj zahtjev da dobijem pismenu naredbu u kojoj glavni tužilac zabranjuje da mi se dozvoli predaja materijala u pisarnici, (sa opaskom da samo sud to može da učini), dobio sam odgovor da je naredba usmena i da je moraju izvršiti.
Na moje pitanje da li biste pucali po prolaznicima ili me bičevali ako vam to naredi tužilac, uz osmijeh mi je odgovorena da ne bi naravno učinilo ništa takvo.
Krivično djelo je krivično djelo, bilo da se radi o "Ubistvu" ili "Povredi prava na podnošenje pravnog sredstva", ili "Podstrekivanju", ili nekom drugom.
Ne dozvolite da sudska policija izvršava nezakonite naloge i pruža pomoć mafiji kako bi me spriječila da dokažem ubistvo jednog djeteta i umješanost tužilaštva u prikrivanje istog.
Ako želite da se borite protiv organizovanog kriminala, moramo ga eliminisati iz državnih službi, a prije svega iz tužilaštava.
Sve dok ta sprega postoji, kriminal će da vlada ovom zemljom.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

PROVJERA (OCJENA) USTAVNOSTI

USTAVNOM SUDU

PREDMET : PROVJERA (OCJENA) USTAVNOSTI

OBRAZLOŽENJE
Dostavljam Ustavnom sudu, kao poslednjoj brani kriminalu i čuvaru ustava i zakona neke od podataka, koje sam sakupio o nelegalnom, nezakonitom i kriminalnom radu institucije koja bi morala da se bori protiv organizovanog kriminala, a u stvarnosti je organ iznad i izvan zakona, koji funkcioniše na principima sekte i zastupa interese organizovanog kriminala.
Radi se o instituciji tužilaštva, a svoje tvrdnje zasnivam isključivo na zvaničnim spisima.
Pošto je nadležno tužilaštvo, (OT Bijeljina), poslije ubistva djevojčice Ivone Bajo, uložilo nadljudske napore da u 6 mjeseci navodne istrage, ukloni sve dokaze o krivičnom djelu "Teško ubistvo" podneo sam krivičnu prijavu protiv aktera, a detalji o tome su u prilogu, u dokumentu upućenom VSITV, povodom tih događaja i kršenja zakona od strane tužilaštva.
Sada ću istaći, (od više desetina dokaza o "Sprečavanju dokazivanja", samo to da je tužilaštvo sakrilo od javnosti materijalni dokaz, torbu, koju je ubijena djevojčica nosila, pošto je prethodno kaiš te torbe presječen, ukoso pod uglom koji odgovara položaju ulazne rane na grudima. Taj dio je nestao sa lica zemlje, dok je ostatak većim djelom opran jakim hemijskim sredstvom da bi se uklonili tragovi ubistva. To je skinulo čak i originalnu boju, što je jasno vidljivo na snimcima, koje sam napravio u zgradi suda i predao kao nove dokaze, shodno članu ZKP-a, "Obustava istrage" stav 3. Drugi važan argument je falsifikovanje patološkog nalaza od strane tužilaštva i obmanjivanje vještaka u Beogradu kome nisu poslati podaci o unutrašnjim povredama i fotografije istih iako postoje, sa ciljem da se spriječi dokazivanje zločina.
Transkript izjave vještaka je u prilogu, a postoji i tonski zapis, koji je sa fotografijama torbe dostavljen tužilaštvu. Uprkos tome ti dokazi, ne samo da se osporavaju, nego se niti ne pominju, u obrazloženju tužilaštva, nego se vjerovali ili ne kaže citiram "da prijavljeno djelo, član 347 KZ i druga, nije krivično djelo". Time tužilaštvo jasno pokazuje da ne poštuje zakone zemlje i daje sebi za pravo da iste ukida, primjenjuje ili ne po svom nahođenju i izmišlja nove, odnosno onemogućava ostvaranje građanima, prava predviđenih zakonom.
Nije svrha ovog dokumenta da dokazujem ubistvo i pomoć tužilačke mafije, (pripadnici tužilaštva, korumpirani od strane organizovanog kriminala) ubicama poslije izvršenja krivičnog djela, nito od vas očekujem da obrađujete tu temu, ali ako ste zainteresovani, podatke o tome možete pogledati na cd-u, koji je pod nazivom Ivonina škola proslijeđen kako tužilaštvu, VSITV, policiji, pa i Ustavnom sudu, s tim da ne mogu biti siguran u to da je stigao, jer pripadnici pomenute mafijaške ogranizacije, kontrolišu sve moje komunikacije.
Od vas dakle očekujem samo da se izjasnite o ustavnosti i zakonitosti odluke tužilaštva da više članova jasno navedenih u krivičnom zakonu, nisu krivična djela, i da o svojoj odluci obavjestite tužilaštvo i mene kao podnosioca.
Vi ste najuglednija institucija u zemlji i na vama je velika odgovornost, da se osigura vladavina zakona i prava i zaustavi teror tiranija i ubijanje nad nedužnim građanima.
Ističem da je osim ubistva Ivone Bajo, koja je probodena kroz grudni koš, zbog gestapovskih metoda tužilaštva, na saslušanju u Bijeljini, 12.03.2010. Nedeljko Radman, preminuo, zbog stresa vjerovatno, što mogu sa sigurnošću da tvrdim, jer sam bio izložen istom tretmanu, dvanaest dana kasnije. Prethodno je upadom na BN televiziju tužilaštvo jasno stavilo na znanje da će svaki "dugačak jezik", nemilosrdno "sjeći", čineči krivično djelo, član 180 - Povreda slobode izrazavanja misli.
Na sve to dodajem da je načelnik kriminalističke policije u Bijeljini, g. Aco Teodorović, neposredno pošto je razgovarao sa mojom sestrom i sa mnom, i potvrdio da je bilo nepravilnosti u radu policije, koje će ispitati, te podnijeti zahtjev za saslušanje tužioca Stjepanović Danice, pronađen mrtav u automobilu. Neki "vidovnjak" je odlučio da se radi o infarktu, tako da je hitnio sahranjen bez autopsije i toksikološkog ispitivanja.
Sve žrtve povezuje upravo pomenuta tužilac Stjepanović, koja je dan poslije našeg razgovora, sa načelnikom, naprasno prekinula odmor i pojavila se na ulazu u tužilaštvo.
Sa kojim ciljem mogu samo da zamislim, jer nema podataka da je saslušana, ali je zato čovjek koji je svjedok njenih zločina danas pod zemljom.

Možda nije suvišno dodati da je ista institucija, ubicu koji je egzekuciju izvršio u kancelariji svoje žrtve u Doboju, proglasila neuračunljivim i koliko znam danas je slobodan. Da li će se i oni pozivati na isto za svoje zločine ili će rješenje biti u tome da me neki, narko diler izrešeta, pa za nagradu bude poslat par mjeseci u bolnicu, dok će dokazi o par kolograma narkotika, za koje je predviđena zatvorska kazna do 15 godina, da izgore u nekom požaru.
Ako ih ne zaustavite oni će ubiti svakog ko im se suprotstavi.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

KANCELARIJI DISCIPLINSKOG TUZIOCA

VISOKOM SUDSKOM I TUZILACKOM SAVJETU

KANCELARIJI DISCIPLINSKOG TUZIOCA

DOPUNA NA UDT : 8324/10

Obavjestavam ured disciplinskog tuzioca da su pripadnici kriminalne grupe protiv kojih sam podneo krivicnu prijavu, zloupotrebili svoj sluzbeni polozaj i veze, te dali laznu izjavu o tome kako im u pismenoj formi i putem elektronske poste iznosim ozbiljne prijetnje po zivot i tijelo kako njima tako i clanovima njihovih porodica, a vezano za clan 169 KZ.
Iako ni u jednom tekstu koji sam napisao ne postoji nijedna rijec, koja bi asocirala na bilo kakvu prijetnju, vezano za pomenuti clan, od mene bilo kom gradjaninu ove zemlje, sto je vidljivo iz tih tekstova, a i sluzbena lica pripadnici MUP-a, su izneli misljenje da pretpostavljene pretnje ne postoje niti u jednom od mojih tekstova, izdejstvovane su protiv mene "POSEBNE ISTRAZNE RADNJE", te je uz "NAREDBU", za pretres prostorija u kojima boravim, omoguceno da lica protiv kojih sam podneo krivicne prijave i imam dokaze o njihovim kriminalnim aktivnostima, dodju u posjed podataka koje imam protiv njih, jer je po ZKP, predvidjeno da racunari koje sam koristio budu predati tuziocu...
Meni naravno ne smeta to sto sam pracen od strane pripadnika policije, gdje god da krenem, ali s obzirom da svako ko me sretne u prolazu i pokaze na bilo koji nacin da me poznaje, dolazi u opasnost da bude legitimisan, pretresan, pa cak i da se pretresaju njegove stambene prostorije, odlucio sam da prekinem sve kontakte sa osobama koje me poznaju, do trenutka kada dobijem obavjestenje od postupajuceg sudije po clanu 229 stav 3...
S obzirom da se pomenuti tretman koristi samo u slucaju kada ne postoje dokazi da je neka osoba ucinila bilo kakvo krivicno djelo, ocigledno je da kriminalna organizacija, koja je aktivno ucestvovala u prikrivanju ubistva jedne osmogodisnje djevojcice, suocena sa obiljem dokaza koje imam protiv njih, pokusava na svaki nacin da me sprijeci, u mojim nastojanjima da za svoje zlocinacke aktivnosti dobiju zasluzenu zatvorsku kaznu.
Ja naravno necu odustati od svoje borbe za istinu, i nastavicu da iznosim argumente protiv kriminalne grupe, makar svoje tekstove morao da pisem nogama, jer me ne bi iznenadilo da sada zatraze da mi se odsjece ruka, kako ne bih mogao ni da pisem...
Buduci da sam bio spreman na ovakav potez kriminalaca, nisam ni imao sve podatke na racunaru, sto sam im i pismeno predocio i tekstu "Obavjestenje.html"(koje tek treba da pronadju), ali ipak postoje neki podaci koji mogu da dovedu u opasnost neke osobe, koje su upoznate sa tim kriminalnim aktivnostima. Naime, glavni okruzni tuzilac Kovacevic Novak, bi tako mogao doci do podataka o tome koja bi osoba mogla da iznese podatke o njegovim zlocinackim potezima. Kako mi je vec od ranije poznato da je sa njegove strane vrsen pritisak da se ubistvo djevojcice Ivone Bajo predstavi kao nesrecan slucaj, te da je sekretar tuzilastva imala ozbiljnih problema, zbog toga sto mi je to saopstila, citiram :
PREDMET KOJI JE UBIO DJEVOJCICU JE PO PATOLASKOM NALAZU 2,5 cm SIRINE TE 1 mm DEBLJINE, ALI MI TO NISMO SAOPSTILI, DA NE BISMO UZNEMIRAVALI JAVNOST ???
Skrecem vam paznju da ako osobe koje su saucesnici u ubistvu jednog djeteta, dodju do nekih podataka koji se nalaze na racunaru, stvaraju se uslovi da se ozbiljno ugroze svi oni koji su upoznati sa njihovim kriminalnim aktivnostima.
U prilogu je "Nalaz i misljenje" stalnog sudskog vjestaka dr. Ante Blazanovica, o okolnostima i nacinu na koji je Ivona Bajo izgubila zivot, a koji se ne razlikuje od misljenja tri prethodna vjestaka. Pomenuti vjestak je spreman da svoje misljenje obrazlaze i brani pred sudom, a zasto je tuzilastvo odbacilo, odnosno lazno predstavilo misljenja strucnjaka, ostaje njima da objasne...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 146


OSNOVNOM SUDU U BANJALUCI


Predmet:                      TUŽBA (deklarativna)
Tužilac: ZDENKO BAJO
Tuženi: REPUBLIKA SRPSKA

Napomena: (Ovaj dokument je radjen i u elektronskom obliku, sa aktivnim linkovima ka dokumentima na koje se poziva, a nalazi se na cd-u (Deklarativna tuzba.html), dok su fajlovi na lokaciji Dokumenti, na istom disku)!

 
U OVOJ VERZIJI ZA BLOG, NAMJENJENOJ GRAĐANIMA, LINKOVI NARAVNO NISU AKTIVNI

OBRAZLOŽENJE


Dana 23.07.2009. u Bijeljini je ubijena djevojčica Ivona Bajo!
Tom prilikom je švercovana neka "roba", (vjerovatno oružje) u firmu UNIVERZAL, lokalnog tajkuna Bobar Gavrila, što su istražitelji pokušali da prikriju, no samo zahvaljujući naporima porodice, došli smo do tog podatka i dostavili ga nadležnima u OT Bijeljina. U prilozima na disku su izjave obojice vozača iz kojih se vidi da su imali kvar na rezervoaru, koji su sanirali tako što su koristili španer i trake za vezanje robe:
Izjave vozaca.
Takođe je vidljivo da su tahograf trake falsifikovane, jer pokazuju da su oba vozača vozila isti kamion u isto vrijeme, što je nemoguće, odnosno, na jednoj traci je drugi datum,
Tahograf trake...
Već nekoliko dana poslije ubistva, bilo je očigledno da "istražitelji" rade sve da prikriju ubistvo i predstave ga kao nesretan slučaj! Svativši to snimao sam razgovore sa akterima i pohranjivao sve podatke u elektronskom obliku kao dokaze! Kako obdukcija nije dala potvrdu da se radi o samopovređivanju, što su pokušali predstaviti, kao pad na žicu korpe sa bicikla,
Obavijest traže se nova vještačenja!
Shvativši, šta korumpirani tužioci žele da postignu, šaljem im tekst u kome ih upozoravam da je potrebno vještacima predočiti sve povrede koje su konstatovane autopsijom!
Tekstualni dokument,
Ko skriva ubice, te skenirana slika, Ko skriva ubice.
Dostavljam podatke do kojih sam došao do tada, na disku tužiocu Stjepanović Danici, te tražim da dam izjavu o tome, odnosno prijavim više krivičnih djela, sa ciljem prikrivanja ubistva. Tužilac obećava da će me pozvati, ali to nikako ne čini, jer ono što sam saznao ne ide u prilog njenom planu da zataška ubistvo. Pozivam je sa namjerom da dođem i da dam izjavu na zapisnik, što ona odbija, izgovarajući se na advokata, koga nemam, (imala ga je moja sestra). Tonski zapis tog razgovora se može čuti preko audio fajla:
Danica.
Tužilac je falsifikovala mjesto zločina, tvrdeći da je djevojčica pala sa bicikla i nabola se na žicu. Na fotografiji lica mjesta,
Fotografija vidljivo je da je djevojčica hodala i iskašljavala krv, više od 10 metara prije navodnog pada...
Navodno se nabola na žicu obeleženu crvenim krugom, slika,
Korpa.
Neposredno po obustavi istrage, pola godine od ubistva, slikam materijalni dokaz, torbu, koju je djevojčica nosila preko ramena. Istu je uklonio sa mjesta zločina, portir UNIVERZALA, Sofrenić Blagiša, a kasnije su je istražitelji, sakrili i oprali benzinom da uklone tragove ubistva! Slike su načinjene u zgradi suda, a na njima se jasno vidi da je tačno to što sam napisao,
Torba. Obavještenje o tome sam poslao i tužilaštvu, što se može vidjeti na web stranici, Zagubljeni dokazi, te skenirana slika, Zagubljeni dokazi.
Obavještavam pripadnike OT Bijeljina o tome i upozoravam ih da imam obilje dokaznog materijala, što će krivce odvesti na dugogodišnju robiju! Shvativši da imam čak i audio snimke, iz kojih se vidi da su kršili zakon, te materijalne dokaze o saučesništvu u prikrivanju ubistva, pripadnici OT Bijeljina, smišljaju plan da mi otmu te dokaze...
Lažno me prijavljuju u CJB Bijeljina za "Ugrožavanje sigurnosti", što se vidi, kao i moja izjava data inspektorima, na slikama:
Sazetak 1 i Sazetak 2.
Takođe je izdejstvovana naredba za pretres prostorija, kako bi mi oteli računar i uništili dokaze,
Naredba.
U sklopu toga su pokrenute i "Posebne istražne radnje" te sam praćen, policajcima u civilu, patrolnim kolima, zaustavljan, legitimisan i pretresan, a i neki moji poznanici, nadzirane su komunikacije, a na svakoj raskrsnici me čekale policijske trojke, dok je pred kućom ustanovljeno stražarsko mjestu u 3 smjene za danonoćni nadzor.
Slike jednog od vozila, korištenog u te svrhe su na fajlovima ,
Auto 1, Auto 2, Auto 3, Auto 4.
Registarska tablica 729-M-117, je kako sam ustanovio izdata vojsci repoblike srpske, (tablice od 729-M-117 do 729-M-600, su po katalogu tablica namjenjene za VRS).
Tretman kome sam izložen nisam vidio ni u holivudskim filmovima, a doživjevši samo manji dio toga, građanin Nedeljko Radman je preminuo u CJB Bijeljina, uslijed stresa...
No predvidjevši takav postupak, organizovane kriminalne grupe, dao sam sestri, (majci ubijene djevojčice) dokaze na disku da odnese u Cirih, izbrisavši ih sa računara, dva mjeseca prije upada policije i pretresa!
Znajući da ne postoji nijedna riječ, u mojim tekstovima, kojom se prijeti bilo kome, što su mi potvrdili i inspektori, bio sam spreman čak i na podmetanje nekog materijala od strane tužilaštva na računar, te sam obavio razgovor, sa jednim od tužilaca, kome sam navodno prijetio. Gospodina Kerović Ranka, ni do danas nikada nisam upoznao i ne znam ni kako izgleda, a u tonskom zapisu
Ranko, može se čuti da on uopšte ne osjaća opasnost od mene, niti zna zašto su ga "ubacili" u tu grupu...
No taj teror, mafije me nije pokolebao iako su pokušali dva puta da me ubiju, od čega sam jednom prilikom samo zahvaljujući tome što sam povratio dobar dio popijenog otrovanog pića, ostao živ!
Obavljam razgovor sa vještakom trasologom, dr. Busarčevićem u kome on potvrđuje moje pretpostavke, da je tužilac Stjepanović Danica, falsifikovala nalaz obducenta,
Patologija i dostavila mu samo fotografiju površinske rane, dok je prikrila podatke o probodu grudne žlijezde, prsne kosti, desne arterije i dušnice, a o torbi gospodin takođe NEMA POJMA???
Audio zapis se može čuti, na fajlu
Istina o ubistvu, video verzija sa slikama ubijene djevojčice Istina o ubistvu,, te transkript tog razgovora, Izjava vjestaka...
Sliku torbe i izjavu vještaka, sa još nekim drugim dokazima, na disku dostavljam kriminalističkoj policiji i tražim od načelnika da kako je podneo zahtjev za moje saslušanje i pretres prostorija, preda zahtjev i za saslušanje Danice Stjepanović, a na osnovu dokaza koje sam doneo, što je i obećao da će učiniti, kao i ispitati učešće instektora MUP-a u prikrivanju ubistva za šta sam takođe dostavio dokaze.
Tužilac Stjepanović se sutradan pojavljuje na ulazu u zgradu Tužilaštva, iako smo obavješteni da je na odmoru, a nekoliko dana kasnije načelnik policije g Teodorović Aco, pronađen je mrtav u automobilu. Zvanična verzija je srčani udar, naravno bez autopsije! Šta se desilo sa dokazima i njegovim zahtjevom, danas niko ne zna...
Dan prije njegove "smrti" pokušali smo da predamo iste dokaze i u OT Bijeljina, što nam nije dozvoljeno te smo uhapšeni i osuđeni, (sestra i ja) na po 600 KM. Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, je na slikama
Zahtjev 1,Zahtjev 2,i Zahtjev 3, a osuđujuća presuda na slikama, Osuda 1,Osuda 2 i Osuda 3.
Na tu presudu uložena je žalba:
Osnovnom sudu, (tekstualni oblik), te skenirane slike, Osnovnom sudu 1, Osnovnom sudu 2, i Osnovnom sudu 3.
Okružni Sud je u decembru 2010 godine doneo Rješenje, kojim se konstatuje kršenje zakona od strane državnih organa, te se obustavlja postupak,
Oslobadjanje 1, i Oslobadjanje 2. Tom prilikom nije evidentirano da su izneseni lažni podaci od strane Sudske policije i izvršeno više krivičnih djela od strane OT Bijeljina, a za vrijeme pritvora sestri nije dozvoljeno da pozove advokata, ta na suđenju nisam mogao iznijeti svoju odbranu, jer sudija ne želi da ostaje dugo poslije 15 sati...
Takođe nije konstatovano da Sudska policija izvršava ne samo nezakonitu i kriminalnu, nego FAŠISTIČKU NAREDBU, tužilaštva i sprečava sve srodnike ubijene djevojčice Ivone Bajo da ostvare bilo koje zakonom zagarantovano pravo!
O tome sam konstantno obavještavao sve državne organe, ali niko nije reagovao, te da bih došao do dokaza o tome, morao sam odbiti nalog Sudske policije, koja me je spriječila u predaji materijala, da izađem napolje, te sam proveo popodne u zatvoru. Dva mjeseca kasnije na suđenju, je evidentirano postojanje te naredbe, no da bih dobio taj zapisnik, morao sam se obratiti lično predjjedniku Osnovnog suda, pošto na Zahtjev za informacije nije odgovoreno.
Na slici
Zapisnik sazetak, vidi se da postoji tretman, kojim se svi srodnici ubijene djevojčice svode na nivo životinja, jer im se oduzimaju zakonom zagarantovana prava, da mogu, prijaviti krivično djelo, (usmeno na zapisnik), predati pismenu prijavu, dostaviti dokaze, predati Zahtjev za pristup informacijama, a o razgovoru sa tužiocem, koji bi objasnio kako je nastradala djevojčica, i dao odgovore na neslaganja koje smo otkrili, da i ne govorim...
Pogledajte naredbu, koju izvršava Sudska policija 2 godine i zbog koje sam do sad 2 puta hapšen. Ako bi se ona napisala na plakat i istakla na ulazu u zgradu, izgledala bi otprilike ovako:
ZABRANJEN ULAZ I OSTVARENJE BILO KOJIH PRAVA, SVIM SRODNICIMA, DJEVOJČICE IVONE BAJO
Naravno, na zahtjeve, koje sam ranije predao, tužilaštvu mi se uopšte ne odgovara, a sekretar Prodanović Danka, tvrdi da ih nije ni vidjela, te da odgovara samo na ono što joj šef, (Kovačević Novak) proslijedi. Stoga sam pošto mi je onemogućen pristup, a sve što pošaljem poštom tvrde da nisu dobili, poslao, zahtjev elektronskom poštom,
Zahtjev tuzilastvu, na koji i ne očekujem odgovor, kao ni na ranije zahtjeve!
Na slici
Zahtjevi mupu, je sažetak tri zahtjeva predata 04.03.2010. na koje mi NARAVNO, nije odgovoreno. Zašto je to tako, može se vidjeti iz teksta zahtijeva.
Poenta svega, je što je organizovana kriminalna grupa, švercujući neregularni tovar u firmu Bobar Gavrila, vjerovatno nenamjerno ubila nedužno dijete. Pripadnici mafije unutar policije i tužilaštva, pokušali su prikriti taj zločin, ali uhvaćeni sa rukama krvavim do ramena, nastavljaju brutalno kršenje zakona, te nas sprečavaju da dostavljamo dokaze i dolazimo do novih informacija i njihovim zločinima...
I najgore od svega je to što je sve ovo samo dio, bezakonja i kriminala korumpiranih državnih službenika, te terora i diskriminacije, koje se primjenjuje prema porodici ubijene djevojčice, sa ciljem da se krivci zaštite!

1. OSNOV ZA NADLEŽNOST SUDA
Shodno članu 30 ZPP-u, Osnovni Sud u Banjaluci je nadležan Sud, jer je sjedište Skupštine tužene, u tom gradu...
2. ODREĐEN ZAHTJEV U POGLEDU GLAVNE STVARI I SPOREDNIH TRAŽENJA (TUŽBENI ZAHTJEV)
Kako se radi o deklarativnoj tužbi, traži se od Suda, prema stavu člana 54 ZPP-u, da utvrdi postojanje ili nepostojanje prava! Postoji veći broj dokaza i materijala o krivičnim djelima, koje ne mogu da predam, pod prijetnjom oružane sile, ne mogu predati zahtijeve za pristup informacijama, u toku je sudski postupak, (po mojoj žalbi) gdje sam prekršajno osuđen zbog pokušaja da predam dokaze o ubistvu i drugim krivičnim djelima, a 28.12.2011. pozvan sam na drugo suđenje u prekršajni Sud, zbog istog "zločina"...!
Nikada nisam dobio obavijest o pregledu i otvaranju oduzetog računara, niti o prestanku "Posebnih istražnih radnji" iako se mogu produžavat najviše 6 mjesaci a do danas je proteklo 20. Sve moje komunikacije se nadziru, a povremene primjećujem policajce u civilu, koji me prate. Dok "pažljivo" čitaju novine, dva stola od mene, začuje se motorola...
Stoga od Suda tražim da utvrdi postojenje ili nepostojenje nekog prava u sledećim slučajevima:
1) Obaveza tužioca da o razlozima nesprovođenja istrage obavijesti oštećenu, (ZKP, član "Naredba o sprovođenju istrage" stav 4)! Ima li tužilac pravo da ne poštuje zakon???
2) Obaveza tužioca, da obradi nove dokaze, (ZKP, član "Obustava istrage", stav 3)! Ima li tužilac pravo da ne poštuje zakon???
3) Falsifikovanje mjesta zločina, (djevojčica je pala sa bicikla i ubola se na žicu, a krvarila je prethodnih 10 metara???), pranje materijalnih dokaza benzinom, sakrivanje dokaza, falsifikovanje obdukcionog nalaza), ZKP, član, "Prava i dužnosti tužioca" te KZ, "Sprečavanje dokazivanja", "Pomaganje", "Zloupotreba sluzbenog polozaja", "Pomoc uciniocu poslije izvrsenja", "Zlocinacko udruzenje", "Dogovor za izvrsenje krivicnog djela", "Ucestvovanje u skupini koja izvrsi krivicno djelo", "Samovlasce"! Ima li tužilac pravo da čini krivična djela???
4) Zahtjev za pristup informacijama! a) Ima li građanin pravo podnijeti zahtijev javnom organu? b) Ima li javno organ pravo da ne odgovara na zahtijeve građana?
5) Prijavljivanje krivičnog djela! ZKP, članovi "Prijavljivanje krivičnog djela od strane građana" i "Podnošenje prijave"! Ima li građanin pravo da prijavi krivično djelo nadležnom tužilaštvu???
6) Sprečavanje svih srodnika ubijene djevojčice da ostvare bilo koje pravo predviđeno zakonom, vezano za rad državnih organa, KZ članovi, "Samovlasce", "Povreda ljudskog dostojanstva zloupotrebom sluzbenog polozaja ili ovlascenja", "Povreda prava na podnosenje pravnog sredstva", "Povreda ravnopravnosti gradjana"! Ima li državni organ ili pojedinac pravo da spriječi građanina ili mu zabrani ostvarenje zakonom zagarantovanog prava???
7) Ispitivanje svjedoka od strane optuženog, ZOP član 6 stav e, te pravo na odbranu stav d, kao i pravo da se smatraju nevinim, stav a! Ima li sudija pravo da ne dozvoli okrivljenom ispitivanje svjedoka i iznošenje odbrane, te da ga smatra krivim prije početka pretresa i sam izvodi dokaze, umjesto podnosioca zahtijeva???
8) "Materijal dobijen preduzimanjem radnji i obavještavanje o preduzetim radnjama", stav 2 te "Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije" stav 2 ZKP-u! Ima li osumnjičeni pravo da bude obaviješten o otvaranju i pregledu oduzetih stvari i o provođenju "Posebnih istražnih radnji"???
Iznosim samo dio problematike, koja se tiče totalnog bezakonja i tiranije koju sprovodi tužilaštvo...
3. ČINJENICE NA KOJIMA TUŽILAC ZASNIVA TUŽBENI ZAHTJEV
Činjenice su jasno navedene u obrazloženju tužbe!
4. DOKAZI KOJIMA SE UTVRĐUJU OVE ČINJENICE
Postoji veći broj dokaza, za utvrdjivanje činjenica, a nalaze se na disku u prilogu Tužbe!
5. NAZNAČENJE VRIJEDNOSTI SPORA
Tužba za utvrđanje, (deklarativna tužba).
6. PRAVNI OSNOV TUŽBENOG ZAHTJEVA
Iz samog teksta tužbe je jasno, koji je pravni osnov, a uz to je u relevantnom članu predviđeno da će sud postupiti po tužbi i kad nije naveden pravni osnov.
7. OBAVEZNI PODACI U SKLADU SA CLANOM 334
Ova Tužba je rađena u 2 primjerka, (za Sud, te za tuženu). Adresa tužene je kako sam ustanovio na zvaničnom sajtu Pravobranilaštva RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka, no s obzirom da se ne traži nikakva odšteta, od tužene, ne očekujem nikakvu reakciju od njih...


PRILOG TUŽBE


DISK SA DOKAZIMA

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902