CLANAK BROJ 95

 

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

KOLEGIJU TUŽILAŠTVA


Napomena: Ovaj dokument je namjenjen za više adresa, kako institucija, tako i pojedinaca i predstavlja poziv istima za borbu protiv kriminala, što je njihova službena dužnost i obaveza, a koju ću ja da nastavim i intenziviram u narednom periodu...
Obavještavam sve kojima to nije poznato da mi je u toku cijele 2010. godine bilo onemogućeno da iznesem i obrazložim nadležnima, podatke i dokaze o više krivičnih djela, od kojih je najteže "Teško ubistvo", te više "manjih" koji su u suštini izvršeni sa ciljem prikrivanja istog.
Iako je još tokom navodne istrage ubistva Ivone Bajo, bilo kršenja zakonskih odredbi, ovom prilikom se na to neću osvrtati, nego ću izneti samo podatke od obustave istrage nadalje.
Naime već u februaru 2010, sam predao prve nove dokaze o ubistvu, a radi se o fotografijama torbe, koja je presječenog kaiša. Dio kaiša nedostaje, te iako je sama torba krvava, sam kaiš je bez ijedne kapi i ne samo to, nego je većim djelom izmjenjene boje, što ukazuje da je neko jakim hemijskim sredstvom oprao tragove ubistva sa kaiša.
Podaci o tome se ne nalaze niti u zapisnicima policije, niti je to navedeno u saopštenju tužilaštva, a nije pominjano nijednom drugom prilikom, što jasno pokazuje da se radi o "novim informacijama". Iako je ZKP, jasno obavezao tužioca na reakciju, te sam poslao više pismenih zahtjeva za izjašnjenje tužioca Stjepanović, do danas nema nijednog slova, nito o ovom niti o bilo kom materijalu, koji sam naknadno predavao. Naprotiv tokom cijele godine su nadležni izbjegavali razgovore sa mnom, te čak naložili zabranu pristupa tužilaštvu, što je teško krivično djelo i isključivo je u nadležnosti suda, donošenje takve zabrane...
Sem toga je zbog krivične prijave, koju sam predao u istom mjesecu, kao znak odmazde, pokrenuta teroristička akcija neviđenih razmjera, protiv mene sa ciljem da se zaplašim, kako ja tako i moji poznanici, da mi se otmu i unište dokazi, i šta sve još ne.
Uzgred to se ponovilo i poslije prijave koju sam predao u julu po članu 177 KZ, te smo desetak dana kasnije uhapšeni pri pokušaju da dostavimo dokaze tužilaštvu. Možete zamisliti kako će to djelovati na sudu, posebno ako se i treći put ponovi...
No to me nije uplašilo i nastavio sam sa dostavom dokaza, te sam u junu mjesecu, obavio razgovor sa vještakom dr. Busarčevićem, koji je potvrdio moje pretpostavke da mu nisu dostavljeni podaci o povredama koje su dovele do smrti, (probod prsne kosti, probod kroz grudnu žlijezdu, razderine desne plućne arterije i dušnice). Pomenuti vještak je svoje mišljenje zasnovao samo na slici površinske rane, ogrebotine, pa čak ni tako nije dao potvrdu tužiocu da je uzrok smrti žica, što je osporio i patolog, nakon autopsije.
Kako je time postalo jasno da je tužilac Stjepanović, dokaze sakrila namjerno, insistirao sam na tome da tonsku izjavu vještaka i druge materijale predočim, skupa sa gospođom Budimkom Bajo, majkom ubijene djevojčice, čiji sam zastupnik. Iako sam danima ranije obavjestio i pismeno ured glavnog tužioca, te sudsku policiju, umjesto da nam se to omogući, što je pravo predviđeno zakonom, dat je nalog za naše hapšenje i izvođenje pred sud...
No iako je izneseno više laži i nije nam dozvoljen, čak ni telefonski poziv, krajem godine Okružni sud donosi Rješenje, u kome konstatuje da je ceo postupak bio nezakonit. Krivci su još i dobro prošli jer, ustanovivši propuste sudske policije i sudije, sud nije ni razmatrao kršenje prava predviđenih zakonom, od strane krivaca...
Takođe je poslije višemjesečnog odugovlačenja, tužilaštvo prisiljeno da da saglasnost za vraćanje računara oduzetih zbog lažne optužbe za "Ugrožavanje sigurnosti".
Time sam ostvario svoj plan za 2010. godinu, te sada imam dve sudske odluke, koje će mi omogućiti ne samo podnošenje krivičnih prijava, što je marginalno, nego i tužbe za nadoknadu štete, po oba osnova. Te procese odgovorni ne mogu izbjeći, a ja ću ih iskoristiti ne samo da obezbijedim g-đi Budimki, materijalnu nadoknadu za pretrpljeni bol, nego i da pokažem da su sve radnje izvršene svjesno sa ciljem da se spriječi dokazivanje ubistva djeteta.
No s obzirom da činjenice do kojih sam došao ukazuju na to da je nalog za prikrivanje ubistva, došao sa višeg nivoa, s obzirom na mjesto ubistva i falsifikovanje dokumentacije, kamiona koji je vozio švercovanu robu, po svemu sudeći, posredstvom tajkunske osovine "Univerzal-Bobar-SNSD-Dodik", i da je tužilaštvu predstavljeno kao neki viši državni interes, pozivam sve da se suprotstave tiraniji diktatora i vjerovatno najvećeg kriminalca u zemlji Dodik Milorada i priključe borbi protiv njegovog terora. Već godinama iznosi pretnje građanima, medijima, a nedavno je zaprijetio i bivšim borcima. Poznato je da je poslije prijetnji uredniku BN televizije, od strane tada premijera, početkom godine izvršen pretres te televizije, poslije čega je raklamiran neograničeno na medijima, dok sa druge strane niko ne smije da objavi ništa od materijala koji imam, što je direktno kršenje člana "Povreda slobode izrazavanja misli"
Takođe su pomenuti tajkuni u danima pred izbore podmićivali građane, novcem koji su prethodno opljačkali, te obećavali zaposlenje u firmama, koje su u vlasništvu lokalnog tajkuna Gavrila Bobara, o čemu takođe imam materijal. Pokušaj da podnesem prijavu u tužilaštvu, povodom tih krivičnih djela je završen kao i svaki drugi prethodni. Nije mi omogućen pristup...
No da li je nalog za prikrivanje ubistva stigao od pomenutog diktatora ili sa druge strane, sada je sasvim sporedno, jer imam neoborive dokaze o tome da je tužilac namjerno prikrila tragove ubistva, a s obzirom da ured glavnog tužioca izbjegava da razgovara na tu temu i iznese svoj stav, jasno je da su bili upoznati sa tim zločinima. U prilog tome govori i izjava sekretara da podaci koje je konstatovao patolog nisu saopšteni da se ne bi uznemiravala javnost. Jedino je nejasni to, da li su kolege tužioci na sjednici kolegija, bili upoznati sa ovim falsifikatima ili je to i od njih sakriveno, da se ne uznemiravaju.
U svakom slučaju, ponovo pozivam sve da se prikljče borbi protiv organizovanog kriminala, jer je vaša dužnost da se suprotstavite svakom nalogu, koji je protiv ustava i zakona zemlje.
S tim u vezi u narednim danima, zahtijevaću razgovore sa slijedećim pripadnicima tužilaštva: Ured glavnog tužioca (kao organ), Sekretar (kao organ), Kovačević Novak, Gruhonjić Muhamed, Stjepanović Danica, Debeljević Milorad, Šabić Muris, Prodanović Danka, Nurkić Merisa...
Većina navedenih osoba je upoznata sa materijom koja će biti tema razgovora, sem možda g-đe Nurkić. Sa pomenutom damom nikada nisam razgovarao ranije, ali postoji slučaj u kome je ona nadležna, a povezan je sa ubistvom. Očekujem da tužilac Nurkić, neće izvršavati ničije nezakonite naloge i da će pokazati profesionalizam kao kolege Hodžić, Jovanović, te Kerović, sa kojima sam imao samo jedan razgovor i cjeneći njihov korektan odnos, odustao od bilo kakvih daljih nametanja nekih obaveza koji bi ih dovele u neprijatnu situaciju. Vrlo je lako moguće, da razgovor sa tužiocem Nurkić, bude kratak i ne bude potrebe za drugim susretima.
Što se tiče ostalih navedenih, ako pokažu spremnost za saradnju i profesionalizam, mogli bismo prevazići neke nesuglasice i kao zastupnik Budimke Bajo, saopštavam da u tom slučaju neću predavati tužbu za nadoknadu štete, zbog događaja od 10.08.2010.
Jedino tužilac Stjepanović i Kovačević, s obzirom na direktnu odgovornost za prikrivanje dokaza, moraju računati na više susreta i od njih očekujem maksimalnu saradnju.
Stoga sugerišem, da svi koji su izvršavali naloge iz vrha vlasti, povezano sa prikrivanjem ubistva, dobro razmisle i pronađu način da se izvuku bez štete po sebe, a ja sam spreman da im u tome pomognem, a sve sa ciljem da se dođe do istine...
Ukoliko bilo ko odbije da ispoštuje svoje zakonom i pravilnikom predviđene obaveze, obavještavam vas da ću, ako se sa vaše strane ponovo primjeni zakon sile, opet odgovoriti silom zakona. Pri tome ne mislim samo na prijave i tužbe, nego i na obaveze sudske policije, na šta sam im usmeno skrenuo pažnju, a sad to činim i pismeno.
O detaljima mojih daljih aktivnosti, neću sada da govorim, sem da svako ko pokuša da dalje blokira istragu ubistva, mora biti spreman na to da će biti tretiram kao saušesnik i sve svoje postupke objašnjavati pred sudom.
Već duže od mjesec dana sam mogao da predam te tužbe iza kojih stoje i sudska rješenja.
S obzirom da sam ranije upozoravao sve da su njihovi postupci nezakoniti, a sada za to imam i sudske potvrde, nisam siguran da će bilo ko iz sudske policije u budućnosti izvršavati nečije naloge koji su u suprotnosti sa ustavom i zakonom.
U prošloj godini je sudska policija uskraćivala zakonom predviđena prava građanima, da bi se omogućilo tužilaštvu da ne vrši svoju dužnost, a sve sa ciljem da se pomogne ubicama djeteta. Stoga zahtijevam od komande sudske policije da obavijesti svakog svog pripadnika da nije dužan izvršavati nezakonite naloge. Pravno gledano, uskraćivanje prava na život, ubistvo, je krivično djelo, kao i uskraćivanje "prava na podnosenje pravnog sredstva", naravno sa različitim kaznama. To sa ciljem da u eventualnim narednim sudskim procesima ne budu odgovorni niti sudski policajci, niti neko iz komande. Ako do toga dođe, odgovornost je na osobi na najvišem komandnom mjestu do koje je došao ovaj dokument, a nije reagovala po odredbama zakona.
Siguran sam da niko od vas nije mogao da zamisli kolika može biti snaga samo jednog građanina, kada se poziva na zakon i ne plaši se ničega.
Onoga dana kada je Ivona ubijena, bio sam bezimeni anonimus. Danas svi zaposleni u zgradi suda ne samo da me poznaju, nego znaju i da sve svoje postupke planiram isključivo u skladu sa zakonom. U prilog tome govore i dobijene sudske presude, a imao sam protiv sebe cijelo republičko tužilaštvo i policiju.
Da li je potrebno bilo kome da iskusava sreću, protiv mene na sudu?
Još sa pozadinom, u kome je saučesnik u ubistvu...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 94

KO JE KOME PRETIO ?

Dana 20.03.2010. po izlasku iz gradskog parka, u u drustvu sa jednim prijateljem, cije ime necu pominjati, da ne bi imao problema, zaculi smo iza ledja glas, koji nas je upozoravao da stanemo i pokazemo legitimacije. Okrenuvsi se vidjeo sam 4 (policajca u uniformi, koji su nam se zurno priblizavali). Na ponovljeni zahtjev odgovorio sam da ne nosim nikakva dokumenta i da je to jedan od nacina mog protesta prema drzavnim institucijama, koji su saucesnici u ubistvu moje sestricine osmogodisnje Ivone Bajo. Uniformisana lica su mi potom nalozila da se okrenem ka ogradi i naslonim ruke kako bi me pretresli. Sam  cin je protekao izuzetno profesionalno, bez ikakvog provociranja i vredjanja ili bilo kakvog neregularnog postupka od strane policajaca. U toku razgovora sam shvatio da su upoznati sa situacijom, te mi je prijateljski receno da nastavim sa svojim protestima, ali da pazim da me od toga glava ne zaboli. Zaista mi puno znaci razumijevanje od svakoga ko ima hrabrosti da to pokaze, ali svi moji postupci su bili usmjereni ka tome da bi ubice i njihove saucesnike zabolela glava i siguran sam da sam u tome potpuno uspjeo. U prilog tome govori i podatak koji sam cuo od jednog policajca.

„Znamo za tvoje proteste i da si im prijetio“

Na moju opasku da, nikada nikome nisam prijetio, te pitanje o cemu se konkretno radi, nisam dobio odgovor, jer je ocito shvaceno da je receno nesto sto ne bi trebalo da mi se kaze.

Dakle istina je jasna. Vec od kraja prosle godine, kad god idem u Tuzilastvo, na ulazu je borbena uzbuna. Bilo da me ukorak prate ili se strateski rasporede na stepenistu ili me prate radio vezom, pripadnici policije su instruirani od strane kriminalacu unutar tuzilastva, sa laznom optuzbom da sam im pretio.

Da je to stvarno tako, oni bi to jedva docekali i pokrenuli krivicni postupak protiv mene. No kako to nije istina, po svoj prilici pozvali su se na clan 226

Vrste posebnih istražnih radnji i uslovi za njihovu primjenu

po kome sam tretiran kao terorista, na osnovu lazne optuzbe. U tom periodu mi je (a i ranije) prisluskivan telefon, povremeno dolazilo do blokade slanja ili prijema elektronske poste, a u dva navrata sam imao napad virusom na racunar, posle cega sam morao da formatiram hard disk. Prvi put nisam obracao paznju, a drugi napad se desio onog dana kad sam posjetio sajt tuzilastva…

Bando kriminalaca, ako imate hrabrosti da se borite sa mnom napisite prijavu protiv mene i da se sretnemo pred sudijom. Da na svaki stepenik postavite po jednog policajca, necete me uplasiti, i na svaki vas kriminalni potez ja cu uzvratiti jos zesce i necu se smiriti dok vas sve ne strpam iz resetaka…

Za svo ovo vrijeme nisam izgovorio ili napisao nijednu prijetnju bilo kome, nego sam sve one koji su vrsili kriminalne radnje upozoravao da ce snositi posledice toga. U prilogu su originalni tekstovi pisama dvojici kriminalaca iz Okruznog tuzilastva u Bijeljini.

Pronadjite pretnju u njima…

GRUHONJIC MUHAMEDU

Tekst koji citate razlikuje se od onoga koji ce dobiti vase kolege, u tuzilastvu, s obzirom da je i vasa uloga drugacija. Naravno sugerisem vam da na eventualna pitanja, o sadrzaju pisma odgovorite da je tekst isti kao onaj upucen na vas mejl, samo bez slike. No ne smeta mi i ako ne prihvatite savjet…

Svojevremeno ste napravili tezak prekrsaj kada ste odbili da uzmete od mene krivicnu prijavu.

Ja naravno znam da je nalog za to dosao od glavnog tuzioca, ali s obzirom da se radi o ubistvu osmogodisnje djevojcice, svako ko mi se nadje na putu bice tretitan kao saucesnik ubistva.

Od vas trazim da u procesu koji se priprema kazete istinu i nista vise. Ako sam u pravu, da je glavni tuzilac nalozio da se od mene ne uzima krivicna prijava.

Ako prihvatate moju ponudu pozovite me na telefonski broj i predstavite se kao GRUJO, to iz razloga sto postoji opasnost od prisluskivanja, te odaberite mjesto gdje mozemo da razgovaramo. Ponuda vazi do 20 marta ove godine. U suprotnom, ja cu 22.03. ove godine predati krivicnu prijavu protiv vas u vezi navedenog dogadjaja, sa pretpostavkom da ste zloupotrebili polozaj, zbog saucestvovanja u ubistvu.

Iskreno ja mislim da vi s tim nemate nikakve veze, ali ko zna. Moja sestricina je ubijena i svako ko laze, prikriva dokaze ili krsi zakon na bilo koji nacin, bice od mene tretiran kao saucesnik u ubistvu.

Odluka je na vama…

 

 

KOVAČEVIC NOVAKU

 

Pred tobom su zadnji dani slobode. Jedino sto te moze izvuci je da nisi licno ucestvovao u ubistvu Ivone Bajo, nego da si izvrsavao tudje naloge.

Imas vremena do 20. marta da me pozoves i pokusas da izbjegnes robiju.

Ako mi otkrijes za koga si radio, odustacu od optuzbi prema tebi.

Naravno da bismo o tome morali licno da se dogovorimo. Necu navoditi clanove zakona koji mogu da ti pomognu, jer bi morao sam da ih znas.

Ako zelis da izbjegnes robiju pozovi me do navedenog datuma i predstavi se kao

KOVAČ (zbog eventualnog prisluskivanja). Naravno do tada, a i posle moraces da me tretiras pred ostalima kao i do sada (drsko i bezobrazno), kako niko ne bi nista posumnjao.

Sasvim mi je svejedno da li ces prihvatiti ili ne. Moja sestricina je ubijena i za to će neko da zavrsi u zatvoru. Ako odlucis da i dalje stitis ubice, onda je jasno ko ce to biti. No pogledaj jos jednom slike torbe sa presjecenim kaisom i razmisli dobro.

Ja sam sada jedini koji te moze spasiti od robije…

 

Ja se ne bojim i ne stidim nijedne rijeci, nijednog svog teksta, koji sam potpisao i naveo broj telefona. To sto kazem da ce zavrsiti na robiji, pojedini tuzioci predstavljaju kao prijetnju. Ne trazite od policije da me sprijeci i uplasi jer to ne mogu. Ako ste ispravni a ja kriv tuzite me.

Ja sam vas vec tuzio i sto je najgore za vas imam i dokaze, i sto je jos gore sada ih imaju i mnogi drugi…

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902