CLANAK BROJ 93

 

INSTITUCIJAMA REPUBLIKE

O KRIMINALU U OT BIJELJINAU sklopu moje borbe protiv organizovanog kriminala, koje je to je bar svima jasno nemoguće da uopšte postoji bez aktivnog učešća članova iz političkih partija i državnih organa, od kojih je najvažnija karika institucija tužilaštva, kao sigurnosni ventil, (brana, filter ili zaštita) za sve dokaze i materijale, koje se pojave na svjetlosti dana, protiv odabranih slojeva.
Zadatak pripadnika tužilaštva, korumpiranih od strane organizovanog kriminala je da te dokaze učini; nedovoljnim, neargumentovanim, nepotpunim ili bilo šta drugo, samo da pojedinci, a radi se o bogatim i uticajnim kriminalcima, tajkunima, "uglednim biznismenima", koji bezočno pljačkaju gradjane i državu, uz pomoć političara i tužilaca prije svega, ne dođu pred sud.
Nije zgoreg imati u službi i nekog inspektora ili policajca, naročito kada se prevozi tovar od par stotina kilograma narkotika kroz supermoderne magistrale ove zamlje....
Za one koji su upoznati sa pozadinom moje borbe, to nije potrebno, ali ipak ističem da se radi o ubistvu djevojčice Ivone Bajo u julu 2009. godine, koje su pripadnici tužilačke mafije pokušali da poslije 6-mjesečnog odugovlačenja i navodno neke istrage, predstave kao nesrećan slučaj, na način da se djevojčica sama nabola na žicu sa korpe bicikla, koja je prečnika 2 mm. Ista ta žica onda "nanosi" povrede kroz grudnu kost 25x1mm, pravi kanal kroz grudnu žlijezdu, te razdire desnu plućnu arteriju i desnu dušnicu.
Ne želeći prihvatiti mišljenje patologa, koji izričito tvrdi da takve povrede nije mogla nanijeti žica, tužilačka mafija pokušava da dobije potvrdu svom zločinačkom planu na drugoj strani, sa kako se kasnije ispostavilo nečasnim i nezakonitim metodama, jer su istima dostavili falsifikovane, nepotpune, selektivne podatke, sa ciljem da ih dovede u zabludu i ostvari cilj koji im je postavljen, da se ubistvo predstavi kao samopovređivanje...
No podatke o tome sam već dostavljao, tako da su vam već poznati snimci materijalnih dokaza opranim hemijskim sredstvom da se uklone tragovi ubistva, (torba sa presječenim kaišom), te tonska izjava vještaka dr. Busarčreića iz koje se jasno vidi da su mu iz OT Bijeljina poslali podatak samo o površinskoj povredi, (ogrebotini), što je svega 20% evidentiranih povreda.
Niti jedna unutrašnja povreda nije dostavljena pomenutom vještaku, iako postoje i snimci načinjeni za vrijeme obdukcije, što jasno pokazuje da je postojala namjera da se prikrije jedan od najtežih zločina "Teško ubistvo" i to od strane onih, čija je dužnost da se bore protiv organizovanog kriminala i gone počinioce krivičnih djela.
Ovom prilikom ističem da je pripadnik tužilačke mafije Danica Stjepanović, napravila više prekršaja od onih koji čak i UDT ističe u svojoj Brošuri, a to su:.
"Postupanje sa pristrasnošću" što se očituje u tome da je konstantno prikrivala, uništavala i falsifikovala sve dokaze koji su ukazivali da se radi o ubistvu, za šta imam neoborive dokaze, od kojih sam neke dostavljao, odnosno napred su navedeni.
"Kršenje obaveze ispravnog postupanja prema strankama" a šta dodati na ovo. Ta kriminalka je odbila da evidentira dokaze koje sam joj dostavio, odbivši da razgovara sa mnom, što sam zabeležio u obliku audio zapisa, i dostupno je svima kao Danica.mp3.
I na kraju "Propuštanje da traži izuzeće od postupka po predmetima kada postoji sukob interesa". U ovom slučaju radi se o događaju koji nije opšte poznat jer je inkvizitorskim metodama, sakriven od javnosti. Naime krajem aprila 2010. osoba I.H. izvršila je više napada na građane Bijeljine, među kojima su i djeca. Jedan od tih napada je prijavljen te je počinilac priveden i saslušan u policiji, gdje je na iznenadjenje i šok inspektora priznao da je izvršio ubistvo Ivone Bajo. Potom se isti pritvara, te ga poslije vikenda saslušavaju u tužilaštvu.
Procedura naizgled, standardna, ali...
Tužilac Stjepanović protiv koje sam podneo krivičnu prijavu, za prikrivanje ubistva djevojčice Ivone, o čemu se vodi istraga u to vrijeme, uprkos tome što je bila obavezna da se izuzme iz ovog postupka, to ne čini i ispituje potencijalnog saučesnika.
Potom u dogovoru sa Kovačević Novakom, takođe pod istragom za isto djelo, praktično oslobađa istu osobu proglašavajući je neuračunljivom.
Iako je 20-tak policajaca pretraživalo područje gdje je navodno bačeno oružje, kojim je izvršeno ubistvo, podaci o tome nikada nisu objavljeni niti na jednom mediju, a moj pokušaj da dođem da izjave navedene osobe, završio se tako, što se tužilaštvo pravi nevješto, kao da to nisam ni tražio, kao da toga nema što je vidljivo iz priloga.
Po mojim saznanjima ta osoba je poslije mjesec dana izašla iz bolnice, a siguran sam da znate ko će biti odgovoran za bilo koje krivično djelo da ne kažem ubistvo, koje isti počini...
No da se vratim na priloge uz ovaj dokument, a u jednom od njih se vidi šta sam konkretno tražio, uvid i kopiranje određene dokumentacije. Na prvi zahtjev se odgovara tako što se izbjegava obaveza po zakonu o pristupu informacijama, korištenjem nekih neshvatljivih argumenata i lažnih objašnjenja. Čak i da sam imao pristup pomenutom predmetu, a nisam, o kopiranju da i ne govorim, akcijom iniciranom od OT Bijeljina, zasnovanoj na lažnoj prijavi, oduzet je računar koji sam koristio, još u martu 2010. godine, te sve i da sam imao podatke koje tražim, više ih nemam, a naravno nikad ništa nisam dobio na uvid i kopiranje.
S druge strane, druge dvije teme, koje sam pomenuo se u potpunosti izbjegavaju i OT Bijeljina ih čak i ne pominje, kao da se ti događaji nikad nisu ni desili, dok se nevjerovatno pominje pitanje koje nisam uopšte postavio, što je standardna procedura tužilaštva.
Vječno pitanje : "Šta je pisac htio da kaže?" Ja sam taj pisac i nisam postavio to pitanje i ni danas ga ne vidim, te se pitam da li bilo ko vidi pitanje na koje se daje odgovor...
Meni je ostalo da nastavim svoju borbu protiv organizovanog kriminala, na načine predviđene domaćim, te po potrebi međunarodnim pravom. S tim u vezi ističem da je institucija republičkog tužilaštva, iako konstantno obavještavana o nezakonitim postupcima u OT Bijeljina, pružila podršku istima, jer nisu preduzeli ništa da se sa samovoljom i terorom prekine, nego su naprotiv dali svoj doprinos tome, na način što su učestvovali u odugovlačenju obrade lažne prijave protiv mene, koja kako je jasno navedeno u odgovoru iz OT Doboj, nije niti dotaknuta, zbog navodne zauzetosti drugim obavezama.
Sada je odgovornost prije svega na VSITV, koje je pokazalo javno da je došlo vrijeme da se prekine sa bezvlašćem i kriminalom, ističući jasno da će za takve postupke odgovorni snositi posledice, a radi se o troškovima za nezakonita hapšenja.
To je nešto što ohrabruje, ali ističem da nikada nećemo prihvatiti neke fraze o nezavisnosti tužioca ili kako je sve bilo u redu bez odgovora na pitanja, zašto su skrivani i falsifikovani podaci od strane tužioca, te čak i vještaci obmanjivani i da li iza takve procedure stoji UDT i VSITV-e. Da li je tužiocu zakonom dozvoljeno da po svom nahođenju, sakriva, uništava, pere, falsifikuje dokaze i da čak likvidira svjedoke, da bi ostvario svoje ciljeve.
Svako ko nije lično učestvovao u ubistvu i prikrivanju ubistva, a želi da se naknadno tome priključi, odnosno dobije nalog da podrži kriminalce, biće tretiran sa naše strane kao saučesnik u ubistvu, te će se njegovo ime i uloga naći na tužbi pred međunarodnim sudom.
Da li će do toga doći zavisi od budućih događaja, a ako se to desi, uložiću lično maksimalne napore da predočavajući sve podatke o kriminalu unutar institucija, ne samo na ovom slučaju, nego o svemu za što sam dobio podatke od 1992. do danas, pokažem i dokažem, kakva je mafija trenutno na vlasti i iscjedim državni budzet do nivoa suve drenovine.
Sa dokazima koje imam to mi neće biti uopšte veliki problem, no istog dana kada se donese presuda u našu korist, podnijećemo ponovo krivične prijave protiv svih odgovornih za prikrivanje ubistva, sa javno objavljenom informacijom da će se dobijeni novac, usmjeriti u korist obrazovanja i zdravstva u mjeri u kojoj se krivcima izrekne zaslužena kazna.
To je nešto što se neće više moći medijski blokirati i pod pritiskom javnosti moraće se podići optužnice protiv mafijaša. Pitanje je sada samo to :
Da li će se državni aparat trenutno odreći, nekoliko trulih stabala ili će zlo metastazirati i uništiti polovinu šume?
I POSLEDNJA VIJEST : Poslije moje "ofanzive" u zadnjih mjesec dana, uz saradnju zaposlenih u Okružnom sudu, čiji profesionalizam, korektnost i odgovornost ističem, uručena mi je Naredba za povrat oduzetih računara, koja je kao i moj Zahtjev u prilogu. Time je tužilaštvo praktično priznalo da nema nikakve argumente protiv mene, te da je sve bilo inscenirano. Pošto je i malom djetetu jasno da u mojim tekstovima nema ničeg vezano za član 169, nameće se pitanje, kako je uopšte moglo doći do pokretanja i posebno 8-mjesečnog odugovlačenja. Tužilac Kerović ističe da ne osjeća opasnost od mene i da za to nema razloga. Naravno, on nije kriv i ne plaši se ničega. Svi policajci, inspektori, tužioci, sudije, mogli su se uvjeriti da čak i u trenucima najvećeg pritiska, pri ispitivanju ili praćenju, pretresanju, ja nisam pokazao strah, čak sam svoje "nadglednike" zvao na kafu ili pivo kada sam praćen u gradu. Sem toga sam tražio da mi se sudi, kako bih dokazao istinu. Zašto u se neki tužioci uplašili ili "uplašili" toliko da su podnijeli lažnu prijavu. Naravno zato što su krivi...
I kako to, da je predmet dodjeljen u rad OT Doboj, a sada saglasnost daje OT Bijeljina ???.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 92

LAŽNA OPTUŽBA


Pocetkom 2010 godine dosao sam do novog materijala koji dokazuje više krivičnih djela, od kojih je najteže "Teško ubistvo", te još nekoliko "lakših" izvršenih sa ciljem da se taj gnusni zločin prikrije!
Kako se radilo uglavnom o drzavnim službenicima - tužiocima, obratio sam im se zvanično, pismeno, sa jasno istaknutim imenom i prezimenom, te brojem telefona, sa prijedlogom da se uključe u borbu protiv organizovanog kriminala, i to na takav način, da oni koji nisu direktno uključeni u izvršenje krivičnih djela, daju svoj doprinos svojevoljno i u stepenu koji oni odaberu, dok sam od onih protiv kojih imam dokaze o njihovim krivičnim djelima, tražio da otkriju, za čije interese su to radili! U suprotnom sam istakao da ću podnijeti protiv njih krivične prijave.
Pisma upućena tužiocima, doslovce prenesena, možete pročitati na linku:
PISMA TUZILASTVU
Naravno da nisam imao u vidu samo mogućnost, da se neki kriminalci pokaju i otkriju vođe bande! Pretpostavio sam s obzirom da sam objelodanio, kako sam snimao razgovore sa pripadnicima mafije, da će me optužiti za "Neovlašteno prisluškivanje i tonsko snimanje" za šta nije bilo osnova niti po stavu 1 i 2, a za stav 3 pogotovo ne, jer se odnosi na službena lica.
Stoga sam dokazni materijal zaštitio na više načina, a prije svega još u januaru te godine je prvi disk sa dokaznim materijalom proslijeđen za Švajcarsku i Francusku! No desilo se nešto za što nije bilo ni minimuma osnova:
Optuzen sam za "Ugrožavanje sigurnosti" a to je upućuvanje ozbiljnih prijetnji po život i tijelo nekoj osobi.
Zvanični tekst krivičnog djela koje mi se stavljalo na teret slijedi, (iz zapisnika CJB Bijeljina):
OPTUZBA
Svako ko pročita moje tekstove, može vidjeti da je jedina "prijetnja" koju pominjem ZATVORSKA KAZNA, koja je jasno predviđena Krivičnim zakonom, te da nema ni riječi o ugrožavanju zdravlja, a pogotovo života bilo koga.
Za građane koji nedovoljno poznaju zakon ističem da je predviđena kazna za neovlašteno snimanje najviše 1 godina zatvora! No za "POSEBNE ISTRAŽNE RADNJE", (prema meni je primjenjeno, praćenje, pretresanje, nadziranje telekomunikacija, kao i pretresanje poznanika, te je ustanovljeno stražarsko mjesto pred kućom za danonoćno nadgledanje) a posebno za pretres prostorija i oduzimanje račinara sa podacima o kriminalnim aktivnostima mafije, bilo je potrebno neko krivično djelo koje predviđa minimum 3 godine zatvora.
Zato je moj stav, da će svi oni koji su učestvovali u prikrivanju ubistva, završiti iz rešetaka, predstavljen, kao "UGROŽAVANJE SIGURNOSTI" te su učinivši krivično djelo "Zloupotreba službenog položaja" pripadnici mafije primorali Kriminalističku policiju, (načelnik koji je potpisao zahtijev nije dugo živio, svega par mjeseci, te ne može svjedočiti o tome, a ja osnovano sumnjam da je otrovan) te dežurnog tužioca da bez ijedne riječi prijetnje vezano za pomenuti član, zatraže od Okružnog suda, pretres prostorija i odnošenje računara, koji im je bio prioritet.
Usput, za svaki slučaj, zatraženo je oduzimanje bilo čega, što ukazuje na bilo koje krivično djelo.
Dakle osobe, kojima je izvršenje krivičnog djela, kao ispiti čašu vode, pripadnici najgore mafije, TUŽILAČKE MAFIJE, nisu mogli zamisliti da postoje građani, koji nisu nikada činili krivična djela, a usput ih se i ne boje, kako su navikli.
Uvodni dio izdejstvovane naredbe, u kome se jasno opisuju svi akteri je na slici koja slijedi:
NAREDBA
No, nije sve išlo tim redoslijedom, jer sam prvo dobio poziv za "INFORMATIVNI RAZGOVOR", te sam ne znajući zašto, bez advokata i bez ikakve pripreme, odmah otišao u kancelariju gdje sam pozvan! Tamo su mi, ističem bez irinije ili cinizma, što je često moj manir u ovim tekstovima, pripadnici kriminalističke policije ljubazno i korektno, saopštili za šta sam optužen... Ni tada ni kasnije nije bilo nikakvih prijetnji niti primjene fizičke sile od strane policije!
Pošto je saopšteno, šta mi se stavlje na teret, i predočena pisma, ja kao optuženi po dokumentu koji slijedi:
IZJAVA 1
Tada je inspektor koji je vodio saslušanje odlučio da napravi pauzu! Da li zbog umora ili zato što je vidio da je još suviše rano, te da ekipa, koja je trebalo da izvrši pretres, još nije spremna, ko zna???
Naravno, tada mi još nije bilo saopšteno da je naredba za pretres izdejstvovana prethodnog dana...
Telefonom je naručio kafe za sebe i dektilografkinju, te ponudio i mene:
"JA BIH SAMO MALO VODE" rekao sam... i ne sačekavši da završim gospodin, naručuje flaširanu vodu...
"ALI NE BIH OD VAS", nastavio sam, "JER SAM ČUO, DA OVDE LJUDI UMIRU NA SASLUŠANJU"
Uslijedio je muk, kao da je zapljusnuo talas ledenog vazduha tu prostoriju i prisutne! Za građane informacija, da je Nedeljko Radman preminuo na saslušanju u istoj prostoriji, desetak dana ranije...
"SAMO MI POKAŽITE GDJE JE UMIVAONIK I NARAVNO, MOŽETE KONTROLISATI DA NEĆU POBJEĆI NIGDJE"
Inspektor me je odveo, do prostorije sa umivaonikom, te sam se umio i popio par gutljaja vode!
Po povratku, na stolu se već nalazila boca vode! Pošto su se malo povratili iz stanja zbunjenosti i iznenađenja, dobio sam objašnjenje, da je pomenuti događaj, neprijatna slučajnost, da je rađena i autopsija, te da je sve bilo u redu, za vrijeme saslušanja, a kada je sa tim završeno, preminulog Radmana je iznenada zabolila glava. Ni brza reakcija prisutnih, ni hitna pomoć nisu pomogli...
"VJERUJTE, ZAISTA NE MISLIM DA BI NEKO OD VAS ŽELIO DA ME OTRUJE, ALI POSTOJE NEKI, KOJI BI SE RADOVALI MOJOJ SMRTI"
dodao sam na to i popio svu vodu iz boce. Što se tiče smrti pomenutog gospodina, i dalje ne vjerujem da je uzrokovana bilo čijom aktivnošću u tom smjeru, nego je posledica stresa i šoka, koji je uslijedio na kraju ispitivanja, kao i kod mene, (ovde mislim na to da sam doživio isti tretman, a ne da sam doživio stres)! Iako sam tražio od OT Bijeljina uvid u dokumentaciju o tom slučaju, po Zakonu o slobodi pristupa informacijama, nikada mi to nije omogućeno. Jedno je sasvim sigurno, a to je da je na lice mjesta izašla Stjepanović Danica, jedan od pripadnika Tužilačke mafije, a osnovano sumnjam da je šok i stres pokojnog gospodina nastao, kada mu je saopšteno da će biti izvršen pretres njegove imovine...
NEKO BI TREBAO DOBRO DA RAZMISLI, KAKVE POSLEDICE MOGU IZAZVATI OVAKVI NEPROMIŠLJENI POSTUPCI
Na narednoj slici je završni dio ispitivanja:
IZJAVA 2
Ovaj dokument završavam podsjećanjem na činjenicu, da se iako ima neograničenu moć i resurse, Tužilaštvo nije usudilo podići optužnicu protiv mene niti po članu 169, niti po bilo kom drugom osnovu, jer ne postoji ništa protivzakonito, što sam ja uradio, i na suđenju bi bili potučeni do nogu, a najgore za mafiju bi bilo to što bi isplivali na vidjelo dokazi o njihovim zločinima. Od tih događaja je prošlo 20 mjeseci.
DAKLE POTPUNO JE JASNO DA JE U PITANJU LAŽNA OPTUŽBA!
SA DRUGE STRANE DOKAZE KOJE JA DOSTAVLJAM NA SVE MOGUĆE NAČINE I DOSTUPNI SU HILJADAMA GRAĐANA NA INTERNETU, OVAJ MAFIJAŠKI I FAŠISTIČKI REŽIM, POD KONTROLOM TIRANINA DODIK MILORADA, NE VIDI...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 92

LAŽNA OPTUŽBA


Pocetkom 2010 godine dosao sam do novog materijala koji dokazuje više krivičnih djela, od kojih je najteže "Teško ubistvo", te još nekoliko "lakših" izvršenih sa ciljem da se taj gnusni zločin prikrije!
Kako se radilo uglavnom o drzavnim službenicima - tužiocima, obratio sam im se zvanično, pismeno, sa jasno istaknutim imenom i prezimenom, te brojem telefona, sa prijedlogom da se uključe u borbu protiv organizovanog kriminala, i to na takav način, da oni koji nisu direktno uključeni u izvršenje krivičnih djela, daju svoj doprinos svojevoljno i u stepenu koji oni odaberu, dok sam od onih protiv kojih imam dokaze o njihovim krivičnim djelima, tražio da otkriju, za čije interese su to radili! U suprotnom sam istakao da ću podnijeti protiv njih krivične prijave.
Pisma upućena tužiocima, doslovce prenesena, možete pročitati na linku:
PISMA TUZILASTVU
Naravno da nisam imao u vidu samo mogućnost, da se neki kriminalci pokaju i otkriju vođe bande! Pretpostavio sam s obzirom da sam objelodanio, kako sam snimao razgovore sa pripadnicima mafije, da će me optužiti za "Neovlašteno prisluškivanje i tonsko snimanje" za šta nije bilo osnova niti po stavu 1 i 2, a za stav 3 pogotovo ne, jer se odnosi na službena lica.
Stoga sam dokazni materijal zaštitio na više načina, a prije svega još u januaru te godine je prvi disk sa dokaznim materijalom proslijeđen za Švajcarsku i Francusku! No desilo se nešto za što nije bilo ni minimuma osnova:
Optuzen sam za "Ugrožavanje sigurnosti" a to je upućuvanje ozbiljnih prijetnji po život i tijelo nekoj osobi.
Zvanični tekst krivičnog djela koje mi se stavljalo na teret slijedi, (iz zapisnika CJB Bijeljina):
OPTUZBA
Svako ko pročita moje tekstove, može vidjeti da je jedina "prijetnja" koju pominjem ZATVORSKA KAZNA, koja je jasno predviđena Krivičnim zakonom, te da nema ni riječi o ugrožavanju zdravlja, a pogotovo života bilo koga.
Za građane koji nedovoljno poznaju zakon ističem da je predviđena kazna za neovlašteno snimanje najviše 1 godina zatvora! No za "POSEBNE ISTRAŽNE RADNJE", (prema meni je primjenjeno, praćenje, pretresanje, nadziranje telekomunikacija, kao i pretresanje poznanika, te je ustanovljeno stražarsko mjesto pred kućom za danonoćno nadgledanje) a posebno za pretres prostorija i oduzimanje račinara sa podacima o kriminalnim aktivnostima mafije, bilo je potrebno neko krivično djelo koje predviđa minimum 3 godine zatvora.
Zato je moj stav, da će svi oni koji su učestvovali u prikrivanju ubistva, završiti iz rešetaka, predstavljen, kao "UGROŽAVANJE SIGURNOSTI" te su učinivši krivično djelo "Zloupotreba službenog položaja" pripadnici mafije primorali Kriminalističku policiju, (načelnik koji je potpisao zahtijev nije dugo živio, svega par mjeseci, te ne može svjedočiti o tome, a ja osnovano sumnjam da je otrovan) te dežurnog tužioca da bez ijedne riječi prijetnje vezano za pomenuti član, zatraže od Okružnog suda, pretres prostorija i odnošenje računara, koji im je bio prioritet.
Usput, za svaki slučaj, zatraženo je oduzimanje bilo čega, što ukazuje na bilo koje krivično djelo.
Dakle osobe, kojima je izvršenje krivičnog djela, kao ispiti čašu vode, pripadnici najgore mafije, TUŽILAČKE MAFIJE, nisu mogli zamisliti da postoje građani, koji nisu nikada činili krivična djela, a usput ih se i ne boje, kako su navikli.
Uvodni dio izdejstvovane naredbe, u kome se jasno opisuju svi akteri je na slici koja slijedi:
NAREDBA
No, nije sve išlo tim redoslijedom, jer sam prvo dobio poziv za "INFORMATIVNI RAZGOVOR", te sam ne znajući zašto, bez advokata i bez ikakve pripreme, odmah otišao u kancelariju gdje sam pozvan! Tamo su mi, ističem bez irinije ili cinizma, što je često moj manir u ovim tekstovima, pripadnici kriminalističke policije ljubazno i korektno, saopštili za šta sam optužen... Ni tada ni kasnije nije bilo nikakvih prijetnji niti primjene fizičke sile od strane policije!
Pošto je saopšteno, šta mi se stavlje na teret, i predočena pisma, ja kao optuženi po dokumentu koji slijedi:
IZJAVA 1
Tada je inspektor koji je vodio saslušanje odlučio da napravi pauzu! Da li zbog umora ili zato što je vidio da je još suviše rano, te da ekipa, koja je trebalo da izvrši pretres, još nije spremna, ko zna???
Naravno, tada mi još nije bilo saopšteno da je naredba za pretres izdejstvovana prethodnog dana...
Telefonom je naručio kafe za sebe i dektilografkinju, te ponudio i mene:
"JA BIH SAMO MALO VODE" rekao sam... i ne sačekavši da završim gospodin, naručuje flaširanu vodu...
"ALI NE BIH OD VAS", nastavio sam, "JER SAM ČUO, DA OVDE LJUDI UMIRU NA SASLUŠANJU"
Uslijedio je muk, kao da je zapljusnuo talas ledenog vazduha tu prostoriju i prisutne! Za građane informacija, da je Nedeljko Radman preminuo na saslušanju u istoj prostoriji, desetak dana ranije...
"SAMO MI POKAŽITE GDJE JE UMIVAONIK I NARAVNO, MOŽETE KONTROLISATI DA NEĆU POBJEĆI NIGDJE"
Inspektor me je odveo, do prostorije sa umivaonikom, te sam se umio i popio par gutljaja vode!
Po povratku, na stolu se već nalazila boca vode! Pošto su se malo povratili iz stanja zbunjenosti i iznenađenja, dobio sam objašnjenje, da je pomenuti događaj, neprijatna slučajnost, da je rađena i autopsija, te da je sve bilo u redu, za vrijeme saslušanja, a kada je sa tim završeno, preminulog Radmana je iznenada zabolila glava. Ni brza reakcija prisutnih, ni hitna pomoć nisu pomogli...
"VJERUJTE, ZAISTA NE MISLIM DA BI NEKO OD VAS ŽELIO DA ME OTRUJE, ALI POSTOJE NEKI, KOJI BI SE RADOVALI MOJOJ SMRTI"
dodao sam na to i popio svu vodu iz boce. Što se tiče smrti pomenutog gospodina, i dalje ne vjerujem da je uzrokovana bilo čijom aktivnošću u tom smjeru, nego je posledica stresa i šoka, koji je uslijedio na kraju ispitivanja, kao i kod mene, (ovde mislim na to da sam doživio isti tretman, a ne da sam doživio stres)! Iako sam tražio od OT Bijeljina uvid u dokumentaciju o tom slučaju, po Zakonu o slobodi pristupa informacijama, nikada mi to nije omogućeno. Jedno je sasvim sigurno, a to je da je na lice mjesta izašla Stjepanović Danica, jedan od pripadnika Tužilačke mafije, a osnovano sumnjam da je šok i stres pokojnog gospodina nastao, kada mu je saopšteno da će biti izvršen pretres njegove imovine...
NEKO BI TREBAO DOBRO DA RAZMISLI, KAKVE POSLEDICE MOGU IZAZVATI OVAKVI NEPROMIŠLJENI POSTUPCI
Na narednoj slici je završni dio ispitivanja:
IZJAVA 2
Ovaj dokument završavam podsjećanjem na činjenicu, da se iako ima neograničenu moć i resurse, Tužilaštvo nije usudilo podići optužnicu protiv mene niti po članu 169, niti po bilo kom drugom osnovu, jer ne postoji ništa protivzakonito, što sam ja uradio, i na suđenju bi bili potučeni do nogu, a najgore za mafiju bi bilo to što bi isplivali na vidjelo dokazi o njihovim zločinima. Od tih događaja je prošlo 20 mjeseci.
DAKLE POTPUNO JE JASNO DA JE U PITANJU LAŽNA OPTUŽBA!
SA DRUGE STRANE DOKAZE KOJE JA DOSTAVLJAM NA SVE MOGUĆE NAČINE I DOSTUPNI SU HILJADAMA GRAĐANA NA INTERNETU, OVAJ MAFIJAŠKI I FAŠISTIČKI REŽIM, POD KONTROLOM TIRANINA DODIK MILORADA, NE VIDI...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 91

MAFIJA NA DJELU
DANA 23.07.2009. GODINE UBIJENA JE 8-GODISNJA DJEVOJCICA IVONA BAJO, INACE DRZAVLJANKA REPUBLIKE HRVATSKE, U BIJELJINI!
OD SAMOG POČETKA ISTRAZNI ORGANI SU ZATASKAVALI TAJ SLUČAJ, NE ZELECI PRIHVATITI MISLJENJE OBDUCENTA:
TVRDNJA POLICIJE I TUZILASTVA, JE DA SE POSLIJE PADA SA BICIKLA NABOLA NA ZICU OD KORPE, DOK JE VJEŠTAK BIO KATEGORICAN DA TAKVE POVREDE NIJE MOGLA NANIJETI ZICA. TRAZENA SU DRUGA VJESTACENJA, KOJA NISU DALA POTVRDU TE IZMISLJENE TEORIJE, ALI SE IPAK ISTRAGA NIJE SPROVELA. U MEDJUVREMENU SAM DOSAO DO DOKAZA, NE SAMO DA SE RADI O UBISTVU, NEGO I DA JE PLANSKI ZATASKAN TAJ ZLOCIN.
NA LINKOVIMA KOJI SLIJEDE, MOGU SE VIDJETI SLIKE TORBE KOJU JE DJEVOJCICA NOSILA PREKO RAMENA U TRENUTKU UBISTVA, (UBOD JE U PREDJELU SRCA, SA PROBODOM KROZ PRSNU KOST, KOJA JE PROBIJENA I IMA OTVOR DIMENZIJA 25*1 MILIMETAR, KANAL KROZ GRUDNU ZLIJEZDU, TE RAZDERINE DESNE PLUCNE ARTERIJE I DUSNICE). SVE TE PODATKE TUZILAC JE SAKRILA OD VJESTAKA CIJE JE MISLJENJE NAKNADNO TRAZILA, A POSLALA SAMO SLIKU POVRSINSKE RANE...
TORBA JE TAKODJE ODMAH SKLONJENA SA LICA MJESTA I NITI U JEDNOM DOKUMENTU SE NE POMINJE STANJE U KOME SE NALAZI, A KAIS TE TORBE KOJIM SE MOZE SLEPATI AUTO, JE PRESJECEN DVOSTRUKO, DIO JE NESTAO SA LICA ZEMLJE, DOK JE VECI DIO OSTATKA OPRAN JAKIM HEMIJSKIM SREDSTVOM...
SAMA SLIKA MJESTA ZLOCINA POKAZUJE DA JE PRIJE NAVODNOG PADA NA ZICU, DJEVOJCICA KRVARILA VISE OD 10 METARA, STO BI ZNACILO DA JE POVREDA USLIJEDILA NAKON POCETKA KRVARENJA, STO JE NEMOGUCE.
UHVACENI SA NEOBORIVIM DOKAZIMA O NJIHOVIM MONSTRUOZNIM ZLOCINIMA, KRIMINALCI IZ VLASTI IZDAJU FASISTICKU NAREDBU, DA SE NIJEDNOM SRODNIKU UBIJENE DJEVOJCICE NE DOZVOLI ULAZ U TUZILASTVO I PREDAJA DOKAZA, A PRI POKUSAJU DA TO UCINIMO SMO HAPSENI DVA PUTA MAJKA DJEVOJCICE I JA. DOKAZI O SVIM MOJIM TVRDNJAMA SU VAC NA INTERNETU, A SADA DAJEM LINK, KA SLIKAMA TORBE, MJESTA ZLOCINA I IZJAVI VJESTAKA, KOJA JE U FORMI VIDEA, SA POZADINSKIM SLIKAMA UBIJENE DJEVOJCICE...
MJESTO ZLOCINA
TORBA
ZAGUBLJENI DOKAZI
IZJAVA VJESTAKA
JADAN OD CLANAKA NA KOJI SKRECEM PAZNJU JE NA LINKU :
TUZILASTVO - SERVIS MAFIJE
DOK SE CJELOKUPAN DA SADA OBJAVLJEN MATERIJAL MOZE PRONACI NA ADRESI :
KO STITI UBICE DJECE
SUSTINSKI, RADI SE O SVERCU ROBE U FIRMU TAJKUNA BOBAR GAVRILA, (VJEROVATNO ORUZJE, ZBOG CEGA JE SMJENJEN GLAVNI REPUBLICKI TUZILAC, MILORAD BARASIN) PRI CEMU JE KAMION KORISTEN ZA TU SVRHU, IMAO KVAR NA REZERVOARU, KOJI JE VEZAN SPANEROM, TRAKE ZA VEZANJE ROBE, A PO MISLJENJI VJESTAKA DR. BLAZANOVICA, PREDMET KOJI JE UBIO DJETE JE TRAKASTOG OBLIKA!
POSTOJE IZJAVE OBOJICE VOZACA O TOME I MISLJENJE DR ANTE BLAZANOVICA IZ VINKOVACA...
KAKO SE RADI O OGROMNOM NOVCU, A BOBAR GAVRILO JE PRVI COVJEK U GRADU, MILORADA DODIKA, KAO STO JE BIO I BARASIN, NEMAJUCI DRUGI IZLAZ, PRED OBILJEM DOKAZA, MAFIJASKI REZIM, SPROVODI FASISTICKE METODE I POD PRIJETNJOM FIZICKE I ORUZANE SILE, SPRECAVA SVE SRODNIKA UBIJENOG DJETETA DA TE DOKAZE DOSTAVI, DOK ZA SVE STO JE POSLATO POSTOM I NALAZI SE NA INTERNETU, TVRDE DA IM NIJE DOSTAVLJENO, STO SE TAKODJE MOZE VIDJETI NA BLOGU.
UBIJANJEM OSMOGODISNJE DJEVOJCICE UBIJENO JE I NOVINARSTVO U OVOJ ZEMLJI, JER NIKO NE SMIJE DA OBJAVI TAJ MATERIJAL...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902 

CLANAK BROJ 90


ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA


Ime i prezime : ZDENKO BAJO

Adresa : MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)
OKRUŽNO TUŽILAŠTVO BIJELJINA


(Sadržaj zahtjeva)ZAHTIJEVAM OD GORE NAVEDENOG ORGANA DA MI DOSTAVI PODATKE O PREDMETU KTA-246/10. OD 23.03.2010 GODINE! PODSJECAM VAS DA JE MENI LIČNO ONEMOGUĆENO POD PRIJETNJOM FIZIČKE I ORUŽANE SILE DA PREDAM BILO KAKAV DOKUMENT, DOKAZ, PODNESAK, ZAHTIJEV, TE OSTVARENJE BILO KOG ZAKONOM GARANTOVANOG PRAVA, NA ZAKONOM PROPISANI NAČIN!
SA DRUGE STRANE, DOBIO SAM OBAVJEŠTENJE OD STRANE VAŠEG I SPECIJALNOG TUŽILAŠTVA, DA MATERIJAL KOJI SAM SLAO POŠTOM U STVARI NIKADA NIJE DOSTAVLJEN, TAKO DA JE JEDINI NAČIN KOMUNIKACIJE SA VAMA, PODNOŠENJE ZAHTIJEVA, KORIŠTENJEM ELEKTRONSKE POŠTE! NARAVNO, MOGUĆE JE DA SU SE OKOLNOSTI IZMJENILE TE ĆU POKUŠATI DA PREDAM ZAHTIJEV I NA ZAKONOM PROPISAN NAČIN, KAO I DA RAZGOVARAM SA VAMA O "IGNORISANJU" MOJIH RANIJIH ZAHTIJEVA, OKO 10 PODNESENIH, NA KOJE NIKADA NIJE ODGOVORENO, A O ČEMU IMAM DOKAZE, (DRUGI PRIMJERAK ZAHTIJEVA SA POTPISOM, PEČATOM I DATUMOM).
PREDMET O KOME TRAZIM UVID U SVE DOKUMENTE JE STARIJI OD 18 MJESECI, STO ZNACI DA SU PROSLI SVI ZAKONSKI ROKOVI ZA ISTRAZNE RADNJE, A KAKO SE RADI O RADNJAMA USMJERENIM PROTIV MENE, IMAM PUNO PRAVO DA ZNAM SVE PODATKE O TOME...
OVAJ DOKUMENT SA PRILOGOM, SKENIRANOM SLIKOM ZAHTIJEVA, SEM U NADLEŽNI ORGAN, BIĆE PROSLIJEĐEN NA VEĆI BROJ DRUGIH DRŽAVNIH ORGANA, MEDIJA I GRAĐANA, KAO I REAKCIJA OT BIJELJINA...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 89

UZROCI I POSLEDICE

DANA 9 OKTOBRA 2011, POSLAO SAM U SKLOPU SVOJE BORBE PROTIV OGRANIZOVANOG KRIMINALA ELEKTRONSKU PORUKU NA VISE ADRESA UGLAVNOM MEDIJSKIH KUĆA, TELIVIZIJA, ODNOSNO DNEVNIH LISTOVA. SLIJEDI ORIGINALNI TEKST PORUKE, SA DATUMOM SLANJA I TACNIM VREMENOM. NADALJE SE VIDI NA KOJE JE SVE ADRESE PORUKA UPUĆENA I NA KRAJU SAM SADRŽAJ PORUKE...

---------- Forwarded message ----------
From: Zdenko Bajo <zdenkobajo@gmail.com>
Date: Sun, 9 Oct 2011 02:47:16 +0200
Subject: Molba

To: info <info@rtvbn.com>, internet <internet@blic.rs>, info <info@orbus.be>, info <info@e-novine.com>, Informativni_HTV <Informativni_HTV@hrt.hr>, informisanje <informisanje@sdp-bih.org.ba>, pressrs <pressrs@pressrs.com>, provjereno <provjereno@novatv.hr>, press <press@rtl.hr>, press <press@rtvfbih.ba>, preporod <preporod@bih.net.ba>, program <program@rtl.hr>, press <press@sns.org.rs>, odgovori <odgovori@nezavisne.com>, srna <srna@srna.rs>, webadmin <webadmin@hayat.ba>, webmaster <webmaster@tv-avala.com>, web-redakcija <web-redakcija@avaz.ba>, web <web@rtrs.tv>, "politicki.magazin" <politicki.magazin@rtvfbih.ba>, "stup.sarajevo" <stup.sarajevo@gmail.com>, zdenkobajo <zdenkobajo@spinter.net>, banjalukain <banjalukain@gmail.com>, rtl-vijesti <rtl-vijesti@rtl.hr>, redakcija <redakcija@avaz.ba>, redakcija <redakcija@blic.rs>, redakcija <redakcija@euroblic.com>, redakcija <redakcija@glas-javnosti.rs>, redakcija <redakcija@kurir-info.rs>, redakcija <redakcija@novatv.hr>, redakcija <redakcija@banjalukain.com>, redakcija <redakcija@fokus.ba>, redakcija <redakcija@jutarnji.hr>, "redakcija.novine" <redakcija.novine@rtvbihac.ba>, "redakcija.radio" <redakcija.radio@rtvbihac.ba<br>

UREDNISTVU


Obracam vam se sa molbom da mi dostavite sav materijal koji imate, a koji ukazuje na bilo kakvo krivicno djelo nekoga iz vlasti!
Konkretno imam vise video snimaka u kojima je najveci kriminalac u zemlji diktator i tiranin Dodik Milorad prijetio, gradjanima ili grupi gradjana, no nije na odmet imati sto vise dokaza protiv te mafije u sudskim procesima koji ce uslijijediti uskoro...
Organizovana kriminalna grupa, kojoj je Dodik na celu, odgovorna je za vise ubistava, pljacki i drugih krivicnih djela i pod stalnim pritiskom drzi sve medije u zemlji, a pokusali su i mene licno da ubiju, prethodno me uz pomoc TUZILACKE MAFIJE, optuzivsi za "Ugrozavanje sigurnosti" nekih pripadnika mafije.
Posto im to nije uspjelo, izdali su FASISTICKU NAREDBU, kojom se porodici Bajo otimaju sva zakonom predvidjena prava, kako bismo se sprijecili u dostavi dokaza o umjesanosti kriminalaca iz Dodikovog rezima u ubistvo Ivone Bajo.
Sta ce se desiti neposlusnim medijima, primjer je upad na BN televiziju, a kakva sudbina ceka profesionalne tuzioce, primjer je Dijana Milic iz Tuzle!
Ako ste na putu nekom od tajkuna, dobicete nekoliko metaka u tijelo, a Dodikova mafije ce ubicu proglasiti neuracunljivim i osloboditi, kao u Doboju!
Sve u svemu, niko se ne usudjuje suprotstaviti toj bandi kriminalaca i ubica.
Stoga vas pozivam da mi sve sto imate dostavite sa mejla, koji se ne moze dovesti u vezu sa vama i vasim medijem.
Ova poruka ima dvostruki cilj:
Da podstakne casne i postene novinare na borbu pritiv mafijaske i fasisticke vlasti, odnosno da isprovocira njihove sluge, koji ce bitangi i primitivcu, mafijaskom bosu Dodik Moloradu, dostaviti ovu poruku i ponukati ih na novu akciju protiv mene.
Sve dosadasnje su izgubili, jer su suvise glupi, a najgluplji od svih je njihov sef Dodik Milorad...


NECU DALJE KOMENTARISATI CILJEVE, A POGOTOVO REZULTATE, OVE PORUKE I NEKA SVAKO ZA SEBE IZVUČE ZAKLJUČKE U VEZI TOGA. ISTIČEM SAMO ČINJENICU DA SU SE ISTOG DANA U MEDIJIMA POJAVILI NASLOVI SLEDEĆE SADRŽINE:

MILORAD DODIK U BOLNICI

N.N. - 09.10.2011 22:09
BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik, zadržan je u poslijepodnevnim satima u Kliničkom centru Banjaluka.
Kako Nezavisne saznaju, predsjednik RS je zadržan kako bi bile obavljene detaljne pretrage, te da je najvjerovatnije riječ o iscrpljenosti organizma, kao posljedici svakodnevnih aktivnosti.
"Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je zadržan na opservaciji u Kliničkom centru i u toku su rutinske dijagnostičke procedure, koje potvrđuju da je njegov organizam iscrpljen", saopšteno je iz ove ustanove.
Više informacija biće dostupno tokom sutrašnjeg dana.

I još jedan link ka sličnom članku:
DODIK U BOLNICI
TO JE SAMO JEDNA OD MNOGIH VIJESTI, KOJE SU OBJAVLJENE O TOM DOGAĐAJU. VIDLJIVO JE DA SE RADI O ISTOM DANU, DAKLE 9. OKTOBAR 2011. GODINE. POZNATO JE KAKO JE U MEDIJIMA BILO OBJASNJENJE, A SADA MOŽETE VIDJETI ŠTA JE STVARNI UZROK NERVOZE I DEPRESIJE. ZATVORSKE RESETKE ZA MAFIJASKE BOSOVE SU SVE BLIŽE...
I NARAVNO OSTAJE PITANJE DA LE SU OVI DOGAĐAJI POVEZANI UZROČNO - POSLEDIČNOM VEZOM ILI JE SVE SAMO KOINCIDENCIJA, SLUČAJNOST, NEVEZANO JEDNO SA DRUGIM ???
U SLUČAJU UBISTVA IVONE BAJO BILO JE ISUVIŠE TIH "SLUČAJNOSTI". NAVODIM SADA SAMO NEKE ZANIMLJIVIJE:
1) U martu 2010, oko 15-og, saljem pisma i mejlove tužiocima, u kojima objelodanjujem da imam dokaze o njihovim krivičnim djelima!
POSLEDICA : Upad policije 23. marta sa izdejstvovanom Naredbom za odnošenje računara, na kome se podaci nalaze!
2) Predajem dokaze načelniku kriminalističke policije, 5-og avgusta 2010, i tražim da na osnovu njih podnese zahtjev za saslušanje Stjepanović Danice!
POSLEDICA : Dotična osoba, za koju mi je saopšteno da do septembra radi u Srebrenici, te da je trenutno na godišnjem odmoru, sutradan se pojavljuje na ulazu u zgradu i vidjevši nas, bježi nazad...
3) Pri pokušaju da predamo isti materijal u OT Bijeljina, sestra i ja smo uhapšeni izvedeni pred Sud i osuđeni!
POSLEDICA : Osuda od ukupno 1500 KM je obustavljena Rješenjem Okružnog suda, u kome su konstantovane nepravilnosti u radu državnih organa, na mnogo gore od te osude je što je već sutradan po našem hapšenju, načelnik kriminalističke policije pronađen mrtav. Neki "STRUČNJAK" je odokativno utvrdio da se radi o infarktu - BEZ AUTOPSIJE...
4) 25. februara, 2011. godine Specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal, evidentira da je stigla moja pošiljka u kojoj se takođe nalaze dokazi o organizovanom kriminalu!
POSLEDICA : To je bio petak! Poslije neradnog vikenda, već u ponedeljak 28. februara u štampi se pojavljuju naslovi iz kojih se vidi da Dodik Milorad prijetu ovom organu ukidanjem...
5) I za kraj ova poruka sa kojim sam i počeo: 9. oktobra iza ponoći, a prije zore, šaljem na više adresa elektronsku poruku, znajući da će prije nego što se probudim tog dana, njen sadržaj stići do aktera o kome se radi u njoj!
POSLEDICA : Jedna od namjera je bila da iznerviram kriminalce i navedem ih na nove pogrešne poteze, međutim neko ko je navikao na bezgraničnu poslušnost i puzanje nižih slojava mafije, očito ne može podnijeti da mu neko bez straha saspe istinu u lice...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 88

TUŽILAŠTVO

SERVIS MAFIJE

Dokazni materijal o kriminalu u Tužilaštvima je izuzetno obiman i sada će biti prezentovan samo manji dio, no prije svega ističem da nemam namjeru prikazivati sve tuzioce, kao kriminalce, jer ih nisam sve ni analizirao, niti imam podatke o njima svima.Pojam TUŽILAČKA MAFIJA, odnosi se na one pripadnike Tužilaštava, koji su korumpirani od strane organizovanog kriminala i rade za interese mafije. Koliko mogu i da li uopšte mogu da se suprotstave mafiji, tužioci, koji bi da rade prema zakonu, pojasniće malo dalji redovi ovog teksta...
Poslije prvih susreta sa inspektorom Marković Dragoslavom i tužiocem Stjepanović Danicom, a poslije ubistva Ivone Bajo, bilo mi je jasno da se radi o kriminalcima, koji žele da sve predstave kao nesrećan slučaj. Stoga sam sve podatke do kojih sam dolazio prebacivao u elektronski oblik, kako bih imao dokaze ne samo o tome da se radi o zločinu, nego da je on i prikrivan od strane istražitelja.
Tada nisam znao zbog čega, ali je bilo jasno da je nalog za takvo nešto mogao doći samo sa višeg nivoa vlasti, odnosno iz vlade, jer se ne bi usudili da ubistvo prikrivaju na lokalnom nivou!
U sklopu radnji koje treba da dokažu kriminal unutar institucija vlasti, predao sam u septembru 2009 godine disk sa podacima do kojih sam dosao, tužiocu Stjepanović Danici, sa namjerom da o tome dam i izjavu, zvanicno u Tužilaštvu, odnosno podnesem usmenu krivičnu prijavu, prije svega protiv portira firme "Univerzal", koji je o događaju prilikom koga je ubijena Ivona Bajo više puta mjenjao drastično iskaz...
Na tom disku se nalazio veći broj dokumenata, a sada izdvajam tekst "UBISTVO", koji se može pročitati na linku:

DRZAVA STITI UBICE DJECE ???

U tom tekstu su obrađene sve moguće opcije zločina, a jedna od tih je prikazana riječima:
AKO OSOBLJE UNIVERZALA DAJE LAZNE PODATKE, ONDA SE TRAGEDIJA MOGLA DESITI SLUCAJNO ILI NAMERNO KRIVICOM NEKOG OD NJIH. JEDNA OD MOGUCNOSTI JE DA SE SA NEKOG VOZILA ILI MASINE KOJA JE ULAZILA U KRUG FIRME OTKINUO, ODLETEO NEKI PREDMET (MOZDA POD PRITISKOM ILI USLED PUCANJA), TE POGODIO DETE U PROLAZU.
Nadalje sam predvideo, zašto se prikriva jedan takav monstruozan zločin:
DANIMA SE NIJE ZNALO ZA POSTOJANJE KAMIONA (NEMA IH U ZAPISNICIMA POLICIJE), A MOZDA NE BI NIKAD BILI SASLUSANI DA JA I SESTRA NISMO O TOME OBAVESTILI ADVOKATA. CAK I TADA SE DUGO KRILO KO SU VOZACI I KOJI JE KAMION... A KAKO JE TO MOGUCE?
ODGOVOR: UNIVERZAL - BOBAR - SNSD - DODIK (SME LI NEKO OVO DA OBJAVI?)

Posledica toga je bila da kriminalac Stjepanović Danica, nije htjela da evidentira dokazni materijal te je odbila da uzme krivičnu prijavu sa dokazima do kojih sam došao, a razgovor koji to potvrđuje se može preslušati na linku:

DANICA

Zašto je to tako, bilo je jasno 8 mjeseci kasnije, kada sam uspio da dođem do izjava svjedoka iz kojih se vidi da su vozači kamiona imali kvar, te su rezervoar vezali španerom, odnosno trakama za vezanje robe, a po mišljenju jednog vještaka, predmet koji je ubio djevojčicu je bio trakastog oblika.
Dokazni materijal o tome se nalazi na linku :

DOKAZI

Jedna od fotografija je slika metalne trake, koja u dlaku odgovara dimenzijama rane na grudima Ivone Bajo!
U razgovorima sa "istražiteljima" dok je to još bilo moguće sam isticao mnoge nepravilnosti i pitanja bez odgovora! Tako je jedna od najvažnijih stavki bila teorija o padu sa bicikla i povredi na vrh žice. Sa slike snimljene na mjestu zločina:

MJESTO ZLOCINA

vidi se da tragovi krvi počinju bar 10 metara prije pada, te se postavlja pitanje:
AKO JE IVONA BAJO UMRLA ZBOG PADA NA ZICU, KAKO TO DA JE KRVARILA DESETAK METARA PRIJE TOG PADA ???
Priča koju nam je ispričao portir Sofrenić Blagiša, da je vidio djevojčicu, kako vozi, iskašljava krv i na kraju pada, je po snimku sa lica mjesta tačna, ali pošto se nije uklapala u izmišljeni scenario, on se odmah poziva da da novu izjavu i mjenja priču. Njegove izjave u policiji i tužilaštvu su takođe u "DOKAZIMA", a postoji i dio usmene izjave iz koje se vidi da je on lično uklonio materijalni dokaz TORBU, sa mjesta zločina

TORBA

Dakle iz te izjave se vidi da osim toga sto je uklonio torbu, i njegov opis mjesta odgovara slici. Krvave mrlje se vide na podjednakim razmacima, što ukazuje na to da je djevojčica pošto je pogođena nekim predmetom, nastavlja da se kreće još desetak metara i na kraju nemoćno se spušta na asvalt.
Torba koja je uklonjena sa mjesta zločina, je kasnije nestala i iz tog vozila koje je dovezlo djevojčicu u bolnicu, dok su sve druge stvari ostavljene. Sve do okončanja istražnih radnji, 6 mjeseci kasnije, nije bio poznat taj slijed događaja, a onda sam u zgradi Osnovnog Suda, načinio snimke te torbe iz kojih se jasno vidi da je kaiš presječen dvostruko. Presječeni dio nestao je sa lica zemlje, a veći dio ostatka je izmjenjene boje, što ukazuje de je opran jakim hemijskim sredstvom. Niti u jednom dokumentu istražnih organa ili izjava svjedoka, te mišljenjima vještaka se to ne pominje ???
Podatke o tome i snimke na disku sam vec od februara 2010 godine dostavljao na više različitih adresa, ali poslije evo više od 18 mjeseci, zvaničan stav državnih organa je da im to nisam dostavio nikada!
Dakle neko od njih je pošiljku koju sam poslao proslijedio Specijalnom tužilaštvu u Banjaluci, koju je obrađivao zamjenik Glavnog specijalnog tužioca, a čija odluka je u cjelosti sadržana u paketu sa dokazima. Ovom prilikom samo jedan dio njegovih zapažanja uz opasku da je očito izneo suštinu mojih tekstova:

DIO OPISA KRIVICNIH DJELA

Tekstualni prikaz izjave vještaka je takođe unutar paketa sa dokazima, dok se razgovor može poslušati na linku:

IZJAVA VJESTAKA

No gospodin tužilac ističe da za svoje tvrdnje nisam dostavio niti jedan materijalni dokaz, te je to razlog donošenja odluke o nesprovođenju istrage! Dio u kome se to vidi slijedi:

DIO OPISA KRIVICNIH DJELA

Stoga sam u sklopu pritužbe koju sam poslao dostavio i disk sa tim dokazima, citiram dio teksta:
Na neke adrese sam dostavio i cd, a vama ocito nisam, te to cinim ovom prilikom, a na disku se nalaze neki od dokumenata koje sam prikupio, ukljucujuci i one koje ste istakli...
Kompletnu pritužbu možete pogledati na linku:

PRITUZBA SPECIJALNOM TUZILASTVU

No u odgovoru Kolegija, odnosno odluci Glavnog specijalnog tužioca, neme ni slova o dokazima ili bilo čemu od materijala koje ja pominjem, a taj dokument je takođe u paketu sa ostalim dokazima!
Taktika tužilaštva je očito da ignoriše dokaze koje sam dostavljao, jer istovremeno u Bijeljini je dvije godine na snazi FAŠISTIČKA USMENA NAREDBA, da niko od srodnika ubijene Ivone Bajo ne može ostvariti nijedno zakonom predviđeno pravo u OT Bijeljina, odnosno ne možemo niti podnositi krivične prijave, niti razgovarati sa tužiocem o slučaju niti dostavljati nove dokaze, a takođe ni Zahtjeve za pristup informacijama. Da bih došao do dokaza o tom fašističkom tretmanu, morao sam da provedem popodne u zatvoru. Slijedi izjava svjedoka o tome, a kompletan dokument je u Dokaznom paketu!

FASISTICKA USMENA NAREDBA

Dakle, ta naredba ne samo da je krivično djelo, odnosno više njih, nego je i klasičan primjer fašizma. Naime sprečavanje nekog zakonom predviđenog prava, odnosno otamajući isto građaninu, počinilac čini krivično djelo! Međutim primjenjujući diskriminaciju, prema cijeloj jednoj porodici, kriminalac Kovačević Novak, je prešao sve granice predviđene Krivičnim zakonom i pokušavajući prikriti svoje zločine, daje fašističke naredbe!
Naravno da taj kriminalac nije usamljen u svojoj fašističkoj politici, jer Sudska policija nije mogla izvršiti taj kriminalni i fašistički nalog bez dozvole više komande. Neću sada komplikovati ovaj ionako složen dokument navođenjem članova Zakona o Sudskoj policiji, Krivičnog zakona i Zakona o krivičnom postupku, nego ću samo obraditi dokument koji je potpisao Glavni specijalni tužilac. Kompletan dokument slijedi:

STAV SPECIJALNOG TUZILASTVA

dok je tekst koji je upućen institucijam vlasti moguće vidjeti na linku:

DOPUNA ZA UDT I US

Jasno se vidi iz mog dokumenta da niti u jednoj rijeći ne pominjem Specijalno tužilaštvo, niti bilo kakve nove dokaze, te je apsurdno da mi se odgovara bilo šta u tom smislu. No tvrdnja glavnog tužioca da taj podnesak ne sadrži nove dokaze je GNUSNA LAŽ, jer bi svaki osnovac mogao da preko linkova koji su prezentovani, ostvari uvid u te dokaze, koje državni organi nikako ne vide, iako im "mašem njima" pred očima već 18 mjeseci...
No, recimo da profesionalni pravnici ne moraju imati neka znanja o upotrebi računara, te ću sada "specijalno" za Tužilaštvo dati uputstvo za uvid u neke od dokaza ubistva Ivone Bajo i prikravanja tog zločina!
Naslove u centru dokumenta, neposredno ispod ove rečenice. treba naciljati strelicom miša i pritisnuti lijevi taster, što će vas dovesti na stranicu, gdje ćete moći pogledati odnosno preslušati dokaze:

TORBA

ZAGUBLJENI DOKAZI

IZJAVA VJESTAKA

Nadalje iz dokumenta koji je potpisao Glavni specijalni tužilac je vidljivo da on opravdava i podržava fašizam, koji sprovodi kriminalac Kovačević Novak! Prije svega se pominju neki "POZITIVNI ZAKONSKI I PODZAKONSKI PROPISI" ???
Za nekog neupućenog građanina, ovaj termin može djelovati ozbiljno i argumentovano. Radi se međutim o jednom izrazu koji koriste pravnici i političari kada nemaju pojam o čemu pričaju i ne znaju na šta da se pozovu...
Ja sam naime u svakom svom tekstu isticao, na koji se član i kog zakona pozivam. Termin "POZITIVNI ZAKONSKI PROPISI" odnosi se na trenutno važeće zakone određene zamlje.
Dakle na moju tvrdnju da su prekršeni članovi Krivičnog zakona "Povreda prava na podnosenje pravnog sredstva", "Povreda ravnopravnosti gradjana", te "Povreda ljudskog dostojanstva" (a ima ih još), te su pogažena i oteta prava predviđena Zakonom o krivičnom postupku, vezano za podnošenje prijave od strane građana, odgovara se tvrdnjom da:
U NEKOM ČLANU NEKOG OD PREKO 100 ZAKONA PIŠE DA GLAVNI OKRUŽNI TUŽILAC MOŽE ZABRANITI NA NEODREĐENO VRIJEME I BEZ IKAKVOG OBRAZLOŽENJE, POJEDINCU, PORODICI, VJERSKOJ GRUPI, ODREĐENOM POLU ILI RASI SVA PRAVA PREDVIĐENA ZAKONOM, VEZANO ZA RAD TUŽILAŠTVA, ODNOSNO ALTERNATIVNO, DA MOŽE DA RADI ŠTO GOD POŽELI SUPROTNO VAŽEĆIM ZAKONIMA...
E to je naravno ta gnusna laž, a za građane koji su se nekada našli ili će se naći na udaru TUŽILAČKE MAFIJE da pojasnim: Ne može u zakonima neke zemlje da postoji član u nekom zakonu, koji garantuje neko pravo, a da istovremeno egzistira i neki drugi član istog ili drugog zakona, kojim se to pravo zabranjuje ili omogućava njegova zabrana!
Tužilaštvo kao servis mafije, je najgora mafijaška organizacija u zemlji i svojim inkvizitorskim i gestapovskom metodima, se ne razlikuje od bande plaćenih ubica! Ja o tome imam ogroman broj dokaznog materijala, i ta kriminalna ogranizacije je toga svjesna, te se iako su me prije više od 18 mjeseci optužili za Ugrožavanje sigurnosti, ne usuđuju podići optužnicu, jer je zasnivana na mojim pisanjima da će svi kriminalci iz tuzilaštva završiti na robiji...
Čak i završni komentar glavnog specijalnog tužioca je disciplinski prekršaj, član "Disciplinski prekršaji tužilaca" Zakona o VSITV, stav 14 "davanje bilo kakvih komentara, dok se predmet ne riješi na sudu, za koje se opravdano može očekivati da mogu ometati ili štetiti pravičnom postupku ili suđenju, ili nepoduzimanje odgovarajućih koraka kako bi se osiguralo da se njemu podređeni uposlenici tužilaštva također suzdrže od davanja komentara"...
No ja nemam namjeru izvještavati o tome Ured disciplinskog tužioca, jer mi je prevashodni cilj da o kriminalu i fašizmu u tužilaštvi obavjestim medije i građane, te na kraju ističem kriminalne aktivnosti u samom Specijalnom tužilaštvu:
Iz dokumentacije koja se moze preuzeti sa gore navedenog linka "DOKAZI" vidljivo je da je tužilac doneo odluku 20.01.2011. Iako je zakonom propisano da se ta odluka proslijedi podnosiocu u roku od 3 dana, ja je dobijam cijelih 30 dana kasnije, sto je vidljivo i po datumu na potvrdi o prijemu pošiljke koju sam uputio povodom te odluke.

POTVRDA

Rok za slanje pritužbe je 8 dana, te je jasno da ga nisam prekoračio, jer bi bila odbačena po tom osnovu.
No to što je dokument zadržan cijelih 30 dana iako je protivzakonito, na prvi pogled nije ništa posebno. Vrlo važno, što se prekršio zakon za nekih desetak puta u prekoračenju vremena...
No, postoji tu još nešto izuzetno zanimljivo! Iz dokumenta kojim je odgovoreno na moju pritužbu, vidi se da je ta moja pritužba stigla već 25.02. (te dodaci na nju kasnije), no ponavljam sada ključni stav sa početka ovog teksta:
Nadalje sam predvideo, zašto se prikriva jedan takav monstruozan zločin:
DANIMA SE NIJE ZNALO ZA POSTOJANJE KAMIONA (NEMA IH U ZAPISNICIMA POLICIJE), A MOZDA NE BI NIKAD BILI SASLUSANI DA JA I SESTRA NISMO O TOME OBAVESTILI ADVOKATA. CAK I TADA SE DUGO KRILO KO SU VOZACI I KOJI JE KAMION... A KAKO JE TO MOGUCE?
ODGOVOR: UNIVERZAL - BOBAR - SNSD - DODIK (SME LI NEKO OVO DA OBJAVI?)

Dakle ratni profiter, koji je za vrijeme dok su drugi krvarili sticao svoje bogatstvo je ličnost, pred čijom je firmom ubijena Ivona Bajo. Bobar Gavrilo je kriminalac koji je trebao da završi na robiji još 2003 godine kada se desio skandal sa zelenim kartonima bez pokrica, a ove godine je javno priznao da poslednjih godinu dana radi po zakonu, (prethodnih 18 je bilo nezakonito). Njegova firma "Univerzal" švercovala je neku robu u saradnji sa firmama iz federacije, što se vidi iz priloga u dokazima, a njegov radnik je uklonio materijalni dokaz sa mjesta zločina!
Protiv portira Sofrenić Blagiše i pravnog lica "Univerzal" podnesene su 2010. krivične prijave, na koje do danas nema nikakvog odgovora, što je očito djelo tužilačke mafije...
Tajkun i kriminalac Bobar Gavrilo, je glavni čovjek najvećeg kriminalca u entitetu Dodik Milorada! Osim što je neviđeni primitivac, drzak, bezobrazan i nepristojan, o čemu imam obilje video materijala, on je javno prijetio, biračima, medijima, demobilisanim borcima, te da će nokautirati jednog novinara!
Vrhunac svega je prijetnja SPECIJALNOM TUŽILAŠTVU!
DAKLE KRIMINALAC POD ISTRAGOM PRIJETI SPECIJALNOM TUŽILAŠTVU UKIDANJEM, 28.02.2011.
To je samo 3 dana poslije dostave moje pritužbe sa diskom i dokazima!
DA LI JE SVE TO SAMO KOINCIDENCIJA ???

EPILOG
1) TUZILAC MAHMUT ŠVRAKA, KOJI JE RADIO NA PRIJAVI UNAPRIJEĐEN JE NA MJESTO GLAVNOG REPUBLIČKOG TUŽIOCA
2) MIODRAG BAJIĆ OSTAJE NA MJESTU GLAVNOG SPECIJALNOG TUŽIOCA
3) ISTRAGA O KRIMINALU TAJKUNSKE OSOVINE BOBAR - DODIK SE NE SPROVODI
4) SPECIJALNO TUŽILAŠTVO NASTAVLJA SA RADOM BEZ DALJIH PRIMJEDBI KRIMINALCA DODIK MILORADA
5) FAŠISTI IZ OT BIJELJINA NE DOZVOLJAVAJU PREDAJU NIJEDNOG DOKAZA O UBISTVU JEDNOG DJETETA
6) TUŽILAČKA MAFIJA NE VIDI NIJEDAN DOKAZ KOJE VEĆ 18 MJESECI ŠALJEM, A VIDE IH HILJADE GRAĐANA NA INTERNETU
No ne zaboravimo, šte se dešava tužiocu koji želi da radi prema POZITIVNIM ZAKONSKIM PROPISIMA!
Dijana Milić, koja nije htjela da sluša naloge mafije je samo na osnovu izjave jedne svjedokinje, koja je usput priznala da je ranije lagala, suspendovana i sada je pod zemljom...
TO JE PORUKA MAFIJE, ŠTA ČEKA NEPOSLUŠNE TUŽIOCE!

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 87

 

(OVAJ DOKUMENT JE UPUCEN SPECIJALNOM TUŽILAŠTVU SA DISKOM U PRILOGU, NA KOME SE NALAZE FAJLOVI SA DOKAZIMA, A LINKOVI KA NJIMA OVDE NARAVNO NISU AKTIVNI...)

OKRUZNOM TUZILASTVU BANJA LUKA


POSEBNOM TUZILASTVU ZA SUZBIJANJE ORGANIZOVANOG KRIMINALA I NAJTEZIH OBLIKA PRIVREDNOG KRIMINALA
SPECIJALNOM TUZILASTVU
PRITUZBA NA : KTA-ST-122/10


Napomena: Dokument je izradjen u dvije verzije i to kao stampani tekst, te u elektronskom obliku, pod nazivom "Prituzba specijalnom tuzilastvu", sa aktivnim linkovima ka drugim fajlovima na koje se poziva, a nalaze se na disku u prilogu...
Naredba pod navedenim brojem je pravi primjer profesionalnog rada, na nacin predvidjen zakonom, sto se ogleda u tome da je tuzilac na vise strana sacinio rezime svog rada i isti obrazlozio. Kako je to naprotiv ucinila tuzilac Stjepanovic Danica, moze se vidjeti na slici
Obavijest.png. Poslije 6 mjeseci navodno neke istrage, sramnih 10 redova iz kojih se ne moze ni naslutiti, do kakvog je zakljucka dosla tuzilac, na koji je nacin doslo do povredjivanja, na kom mjestu, a kamoli da se odgovori na pitanje kako je zica od 2 mm precnika napravila rupu u kosti dimenzija 25x1 mm i sve druge povrede, opisane na skeniranoj slici Patologija.jpg, gdje vjestak iznosi misljenje da je smrt NASILNA i ne daje potvrdu da je nastupila usled djelovanja zice. Tako ni danas poslike 18 mjeseci majka ne zna, kako je njeno jedino dijete izgubilo zivot. O bahatosti, drskosti i osionosti, sa kojima su nastupali pojedini pripadnici tuzilastva prema porodici, necu trositi rijeci...
Dakle, kako sam vec istakao, sa druge strane specijalni tuzilac na impresivan nacin istice sustinu primjedbi koje sam navodio u nekim tekstovima, tako da sam se za trenutak zapitao, kako je moglo doci do odluke o nesprovodjenju istrage. Odgovor na to pitanje sam pronasao na poslednjoj stranici u dijelu gdje se to obrazlaze time da tuzilastvu nije dostavljen nijedan materijalni dokaz, koji bi potvrdio navode u prijavi.
Sada bih istakao nesto, sto je rekao bih i tuzilac konstatovao, a to je da sam dostavljao dokumentaciju na vise adresa, prije svega informativnog karaktera, ocekujuci da ce shodno odredbama ZKP-a, clan "Obaveza prijavljivanja krivicnog djela", nadlezni reagovati.
Na neke adrese sam dostavio i cd, a vama ocito nisam, te to cinim ovom prilikom, a na disku se nalaze neki od dokumenata koje sam prikupio, ukljucujuci i one koje ste istakli...
Samu torbu, nisam mogao dostaviti, jer se i danas nalazi u zgradi suda, a na disku su fotografije koje sam nacinio po okoncanju istrage tuzioca Stjepanovic. Snimci su iz vise uglova, a nalaze se na slikama
Torba 0.jpg, (plakat kojim cu se obratiti gradjanima, prilikom protesta, ako do marta niko iz OT Bijeljina ne bude htio da evidentira nove dokaze, gdje sam uneo svoje komentare), te Torba 1.jpg, Torba 2.jpg, Torba 3.jpg, Torba 4.jpg, Torba 5.jpg. Na slikama Torba test 1.jpg i Torba test 2.jpg, je majka ubijene djevojcice, sa svojom torbom. Bijela linija pokazuje mjesto rane na grudima djeteta, a dio kaisa ispod kod originalne torbe je nestao sa lica zemlje.
Fotografije sam na disku predao u februaru 2010. u pisarnici OT Bijeljina uz dokument
Zagubljeni dokazi, a evo poslije vise od godinu dana za koje vrijeme sam predao i neke druge dokaze, niko iz tuzilastva ne iznosi stav o tome, nego naprotiv stvaraju iluziju da ne znaju za te podatke i onemogucavaju mi pristup, kako ne bi morali da objasnjavaju neobjasnjivo.
Niko dakle nije evidentirao stanje u kome se torba nalazi, niti je o tome nesto znala porodica i javnost, a kamoli da se dao odgovor na pitanja, kako je do presjecanja doslo i cime, gdje je nestao dio kaisa, ko je i zasto oprao kais. Moje je misljenje poznato, a sakrivanje ovog materijalnog dokaza sa mjesta zlocina je jos veci zlocin od samog ubistva, koje je sasvim moguce bilo iz nehata. Ostavljam sad vama da na osnovu fotografija doneseta zakljucak.
U proteklih godinu dana sam sem pokusaja da razgovaram sa tuziocem, predao i vise pismenih zahtjeva, od kojih predocavam jedan od prvih,
Zahtjev Danici.png. Vidljivo je da je predat 17.03. 2010. godine, a umjesto da odgovore, tuzioci su izdejstvovali pretresanje kuce i odnosenje racunara, kako bi unistili dokaze koje imam, a objavio sam i da imam vise audio snimaka, te drugih materijala koje ih kompromituju.
Kao izgovor za to su upotrijebili moje tekstove u kojima sam pisao da ce svi koji su cinili krivicna djela sa ciljem da se prikrije ubistvo, zavrsiti u zatvoru, te me optuzili po clanu 169 KZ "Ugrozavanje sigurnosti" iako nijednu pretpostavljenu prijetnju nisam, izrekao...
Tom prilikom su odneseni predmeti u vlasnistvu moje sestre, (racunar koji sam ja koristio), te predmeti osobe M.K. od kojih je jedan zakonom zabranjen za drzanje. Iako su u toku istog dana obavili razgovor sa tom osobom, gdje je potvrdila vlasnistvo, te 7 dana kasnije dala izjavu o tome u CJB Bijeljina, a dva mjeseca nakon toga izasla pred sudiju, tuzilastvo me i dalje fiktivno goni i po clanu 399, a ne samo 169.
No kako se sve zasnivalo na laznoj prijavi, sa ciljem da mi se uniste podaci, da se uplasim i odustanem, (to sto su prema meni primjenjivali nisam vidio ni u filmovima, a samo je dovoljno da istaknem strazu u tri smjene pred kucom i danonocno pracenje policajcima u civilu i patrolnim kolima, bilo gdje da krenem), te da me predstave kao manijaka i teroristu izmedju ostalog i u vasim ocima, kako bi uticali na vase odlucivanje, nijedan tuzilac se nije usudio da podigne i zvanicno optuznicu. Iako sam mjesecima trazio da budem izveden pred sudiju, (clan 169 ne trazi nakakvo nasilje ili kriminal, kaznjivo je i samo pisanje ili izgovaranje), posto "imaju obilje dokaza", primjenjena je taktika odugovlacenja, no na kraju su poslije mog zahtjeva da me optuze ili odustanu ili budu kaznjeni po clanu "Kaznjavanje za odugovlacenje postupka" ZKP-a, bili silom zakona prisiljeni da vrate racunare,
Povrat racunara.png.
Iako sam zahtijevao da se prije predaje provjeri ispravnost, tuzilastvo se oglusilo, te je odgovornost za unistavanje podataka, (hard disk je bio prazan) na njima.
Takodje je krajem 2010, Okruzni sud, doneo Rjesenje u kome konstatuje da je postupak u kome smo pri pokusaju da dostavimo dokaze uhapseni i izvedeni pred sudiju za prekrsaje bio neregularan i da se isti obustavlja.
No to je samo pozadina dogadjaja u kome smo pokusali dostaviti vise dokaza od kojih je najvazniji izjava vjestaka dr. Busarcevica. Tonski zapis je na fajlu
Miroslav.mp3, dok je transkript iste u dokumentu Izjava vjestaka.html.
To bi bili dakle dokazi mojih pismenih tvrdnji. Naravno, mozda sam ja slikao neku drugu torbu i na drugom mjestu, mozda ono nije glas vjestaka, ali vi to kao tuzilac, shodno clanu ZKP-a "Prava i duznosti tuzioca", mozete provjeriti i ispitati.
S obzirom da se radi o dokazu iz depoa suda i izjavi sudskog vjestaka tuzilastva, vjerujem da cete im dati tezinu koju zasluzuju.
Dakle pomenuti vjestak je dobio samo sliku povrsinske rane,
Trasologija 08.jpg, iako postoje slike i unutrasnjih povreda. Kroz probodenu kost, otvor je 25x1 mm ne moze proci ni vrh zice na korpi Korpa 2.jpg, a pogotovo ne plocica u obliku slova L, koja je obelezena strelicom. Na stranu to sto tupa zica od 2 mm precnika, nije mogla napraviti probod od 25x1 mm, da bi vrh zice naneo sve povrede na desnom plucnom krilu, morao je kroz taj otvor proci i onaj dio sa plocicom. Naravno da bi to vjestak uocio i doneo takav zakljucak koji iskljucuje zicu, te je jasno zasto mu podaci o unutrasnjim povredama nisu dostavljeni.
Nadalje, vidljivo je na slici
Trasologija 10.jpg, da tragovi krvi pocinju cak 15 metara prije navodnog pada na zicu, sto znaci da je prvo pocela da krvari, pa tek onda pala na zicu, sto je apsurdno. To se vidi i iz izjava vise svjedoka, gdje naprimjer portir kaze da je postojao trag krvi na asvaltu prije pada, na kraju svoje izjave, Blagisa 1c.jpg. S druge strane vidljivo je da prvi trag pocinje bas na mjestu , gdje se ukrsta putanja djevojcice sa kamionom koji je po izjavama aktera usao par sekundi u "Univerzal", prije nego sto je dijete palo na asvalt. Kompletna analiza vjestaka i to samo na osnovu povrsinske rane ne daje potvrdu da se radi o zici jer kaze da bi cak i ta "ogrebotina" mogla nastati samo uz dejstvo stranog tijela, sto je tuzilac izostavio u saopstenju na zvanicnom sajtu. Skenirane su sve stranice i nose naziv Trasologija 01 do Trasologija 10.
Kamion koji je dovezao robu je pobjegao prije dolaska policije i bio bi tajna da mi taj podatak nismo saznali. Vidljivo je da su tahograf trake sumnjive, jer pokazuju dva razlicita datuma, a kao oba vozaca su vozila isti kamion u isto vrijeme oko 16 sati
Tahograf trake.jpg. Ne postoji popis robe koja je dovezena, dakle moguce je da se radilo i o par stotina kilograma narkotika. Ako se zna da je za bilo kakav oblik organizovanog kriminala potrebna i logistika nekog iz tuzilastva prije svega, te iz policije, da je ocito neka roba svercovana, da je vlasnik firme prvi covjek u gradu, stranke na celu koje je premijer, tada, a danas predsjednik zemlje, postaje jasno, kako je ubistvo jedne djevojcice postalo tabu tema i drzavna tajna.
No sem tih dokaza dosao sam i do misljenja vjestaka Blazanovica, koji jasno opisuje ubilacko oruzje,
Blazanovic 4.jpg, kao predmet trakastog oblika, a svoje misljenje zasniva na osnovu svih povreda, a ne selektivno, kao dr. Busarcevic, ako se taj izraz uopste moze adekvatno upotrebiti. Od 5 povreda, (rana na grudima, probod kosti, probod kroz grudnu zlijezdu, razderina arterije i dusnice) on je upoznat samo sa prvom, sto je 20%, podataka i to manje bitnih o povredama. Stoga sam i upotrijebio izraz masakriranje vjestacenja, od strane tuzioca.
Predmet opisan od strane vjestaka pronasao sam u gradu, a kako sam saznao iz razgovora sa profesionalnim vozacima koristi se za spanovanje tovara na kamionima.
Metalna traka je na slici
Traka 1.jpg, dok je uvecani dio na slici Traka 1a.jpg, gdje je vidljivo da sirina trake u dlaku odgovara dimenziji ulazne rane na grudima, od 19 mm, koliko je izmjerio vjestak, a vidi se na slici Trasologija 08.jpg.
No to nije sve, jer vozaci koji su dovezli kamion izjavljuju, (posto se portir zaletio i otkrio taj detalj u svojoj izjavi,
Blagisa 2e.jpg) da su rezervoar vezali trakama, posto je nosac pukao Mirsad 6.jpg. Kompletne skenirane izjave portira su u folderu "Dokumenti", (Blagisa), kao i vozaca, (Mirsad). Nije zgoreg dodati da je portir porodici ispricao da je vidio djevojcicu da vozi bicikl, iskasljava krv i pada, a kada smo to ispricali inspektoru, rekao je da nije bilo tako, te ga je sutradan pozvao da da izjavu i gle portir zaista mjenja pricu, a ista osoba je uklonila spornu torbu sa lica mjesta i kostim koji je bio na djevojcici. (Imam takodje snimak njegove izjave, ali je ovom prilikom necu dostaviti, jer planiram da je koristim ako ospori autenticnost). Cilj svega je bio da se pokaze kako je rana zadobijena na mjestu pada, no previdjeli su dio, gdje svjedoci tvrde da su tragovi krvi bili prije nego sto je djevojcica podignuta sa asvalta, dakle nisu kapali sa nje. Uostalom i ne radi se o kapima nego o krugovima nastalim iskasljavanjem.
Ovo je samo dio dokaza koji imam o korupciji tuzioca i inspektora i sasvim je sigurno da ja necu odustati od borbe za istinom. Ja naravno na vasu odluku ne mogu i ne zelim uticati. Samo vam skrecem paznju, da sve dok ne dobijemo odgovore na to zasto je kais torbe u takvom stanju i izuzet iz istraznih radnji, te zasto je vjestak obmanut, prije svega, ovaj slucaj nece biti zavrsen. Da li cete vi imati hrabrosti da se suprotstavite mafiji ili VSiTV te Ustavni sud, koji takodje vode ovaj slucaj ili ce se sve zavrsiti u Strazburu? Mozete li vi legalizovati ocigledan kriminal tuzioca Stjepanovic i odluciti da je standardna procedura da tuzilac prikriva sve tragove, dokaze i rezultate vjestacenja, koje ne odgovaraju cilju koji je zacrtao. Da su pomenutu torbu pronasli kod mene prilikom pretresa, vec bih bio u zatvoru, ali sada se radi o tuziocu. I opet pitanje:
DA LI JE ZAKON ISTI ZA SVE ???.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 85

ZAŠTO (NI)JE SLIJEPA BOGINJA PRAVDE ?


Ovaj dokument će biti proslijeđen na više adresa, od kojih neke nisu direktno nadležne za reagovanje, ali su pokazale interes i razumijevanje. U uvodnom dijelu,(italik tekst) predočavam stavove iz naučnih ekspertiza,(djelom modifikovane) koje obrađuju temu države, prava i pojedinca izvan, odnosno unutar države, a stil i tematika su podređeni mogućnosti da će zbog sprege mafije i državnih organa, ovaj predmet morati da se nastavi pred međunarodnim sudom...


Razlikujemo dvije vrste prava : prirodna prava koja pojedinac ima izvan države, (misli se u stvari na zakon sile, odnosno pljačke) i građanska prava koja dobija kada državi pristupi. Granice prirodnih prava svakog pojedinca određene su njegovom fizičkom snagom i pameću. Pošto su pamet i snaga nejednako raspodeljeni, to su i prirodna prava nejednaka. Kako se u prirodnom stanju svaki pojedinac sam brine za svoja prava, to se u takvom stanju ne može predvideti kada će i na koji način sila biti primenjena, pa pojedinci žive u neprekidnom strahu od pojave jačeg koji će ih lišiti njihovih prava, odnosno sprečiti da ostvare svoje ciljeve.
Da bi se izbavili iz ovog stanja, pojedinci sklapaju ugovor o stvaranju države, naprave koja bi bila moćnija od svih pojedinaca i zato jedina imala pravo da primenjuje silu. Odredbe ugovora utvrđuju kako država treba da funkcioniše. Ako se državni službenici ne pridržavaju ugovora, njihovo ponašanje postaje nezakonito, pa nestaje osnovni razlog postojanja države – pružanje sigurnosti. Širenje nesigurnosti predstavlja uvod u anarhiju, koja često prerasta u rat.
Prema savremenoj teoriji o ljudskim pravima, individualna prava su jednaka i pre stvaranja države. Ona ne zavise od pojedinčeve snage, već proističu iz dostojanstva njegove ličnosti, nepromenljiva su i imaju moralni karakter. Sama država je plod ugovora samo u tom smislu da pojedinac ima moralno pravo da iz nje istupi tako što će odbiti da poštuje njene zakone u slučaju da ona ne poštuje njegova osnovna prava da zadovolji svoje osnovne interese. Ukoliko ne bi bila plod ugovora, država bi, naime, bila organski ustrojena celina i pojedinac iz nje ne bi mogao da istupi. Samim tim, on izvan državnog kolektiva ne bi imao nikakva prava.


Ova tema bi se mogla razrađivati na stotinama stranica, ali suština je u sledećem : Ne tako davno sudije su presuđivale po odredbama "Ako gospodar ubije roba" i "Ako rob pokuša bjegstvo", dok su samo prije dva vijeka u SAD postojale milionske mase robova, koje praktično nisu imale nikakva prava, a to im nije mogao pružiti nijedan sud u zemlji.
Ako neko misli da je to davno prošlo vrijeme, navodim primjer iz skorije prošlosti, kada je jedan od najpoznatijih sportista svijeta Kasijus Klej stigao u domovinu sa osvojenom zlatnom medaljom i naivno pokušao da naruči ručak u jednom restoranu. Kada ga je vlasnik izbacio, samo zato što je crne rase, on je skinuo odličje i bacio ga u rijeku.
To su primjeri otvorene diskriminacije, koji su vremenom osuđeni na izazivanje otpora od strane onih koji su diskriminisani. Da bi izbjegli pobune i revolucije, vladajuće klase su se odlučile na perfidnije načine i to tako što su formalno izjednačile u ustavima, sve građane pred zakonom, a na mala vrata su uveli pojam imuniteta za neke slojeve i što je najgore, državni službenici, (služe državi, a država je zajednica građana, znači sluge naroda) brutalno krše sve zakonske odredbe, koji su temelj države i demokratskog društva.
Tako osobe, (savremeni gospodari) koje nemaju niti kakvu snagu, niti naročitu pamet, a o hrabrosti i moralu da i ne govorim, dičeći se jedino bezgraničnom ohološću, bahatošću, drskosti i bezobrazlukom, te koristeći instrumente državne sile, i zloupotrebljavajući svoj službeni položaj, prisvajaju sebi mnogo veća prava od onih propisanim zakonom, a istovremeno zabranjujući prosječnim građanima, (robovima), ostvarivanje prava predviđenim zakonom, nastavljaju sa tim milenijumskim nizom tiranije i terora.
Iako sam zakon kao temelj države i nema više od par procenata zakonskih odredbi koje su u suprotnosti sa osnovnom postavkom, da su svi građani ravnopravni, organi koje država konstituiše se toga ne pridržavaju. Tako je institucija tužilaštava, koja je predstavljena kao sredstvo za borbu protiv kriminala i bilo kakve vrste nezakonitih radnji, u stvari "trojanski konj" sa jedinim ciljem da organizovani kriminal, (sprega politike , mafije i pravosuđa) nikada i ne dođe pred sud, jer zašto rizikovati sa procesom, kada je bolje "kupiti" tužioca....
Za sve one časne državne službenike, kojima nije jasno zašto je institucija tužilaštava uopšte uvedena, na ovakav način da pojasnim : Brutalne pljačke i razaranja iz istorije danas su zamjenjene drugim načinima stvaranja bogatstva, a jedno od njih se zove privatizacija. (Svaki zakon predstavlja u stvari legalizaciju bezakonja i zločina iz prošlosti, što se jasno vidi na jednom od osnova kapitalističkog društva - privatnoj svojini. Ako se vratimo dovoljno daleko u prošlost nijedan komad zemlje nije imao vlasnika, Tako su recimo ubijanjem i protjerivanjem indijanaca koji nisu znali za pojam lične svojine nad zamljom, neki Džonovi, Stivovi i Bilovi, postali vlasnici zemlje, što je naknadno legalizovano zakonom, a ista je situacija na bilo kom kvadratnom metru zemljine površine). Drugi značajni poslovi mafije su narkotici, prostitucija, trgovina oružjem, robljem itd...
Ratni zločinci i profiteri, te poslijeratni tajkuni su tako postali "ugledni biznismeni, stranački lideri, tužioci, poslanici", a s obzirom da se nikada ne zna šta se od dokaznog materijala može pojaviti na sudu i kakva će biti presuda, po provjerenom receptu sa zapada, formirana je institucija tužilaštva kao servisa mafije sa jedinim ciljem da spriječi dolazak odabranih slojeva pred sud.
Kako državu čine tri nivoa vlasti, a to su zakonodavna, (parlament) izvršna, (vlada) i sudska vlast, iz njihovih naziva se vidi kakva im je uloga.
Parlament bi trebalo da bude najviši nivo vlasti u kome predstavnici građana donose zakone i "daju naloge" vladi za upravljanje zemljom. Vlada bi morala da poštujući te zakone obezbijedi svakom građaninu dostojan život, dok je sudska vlast zadužena da svi skupa poštuju zakone koji su temelj državne zajednice.
Nažalost istina je sasvim drugačija jer umjesto demokratije iz parlamenta, zaživljava tiranija iz vlade, gdje često mala grupa tajkuna ili samo jedan čovjek donosi odluke i naloge svojim stranačkim kolegama koji su u skupštini samo mašina za glasanje, bez prava na svoj stav, dok sudstvo koje bi moralo biti nezavisno biva birano po smjernicanma tih istih stranačkih lidera, čije će naloge morati da izvršavaju kako bi "platili" za dobijene funkcije.
No držati pod kontrolom sudije nije lako i praktično je nemoguće korimpirati iste. dok je sve to mnogo jednostavnije sa tužiocima, koji su praktično jedina prepreka da se najgori kriminalci izvedu pred sud.
Ti kriminalci su upravo mentori tužilaca koji su ih i postavili na te položaje, no da ne bih bio pogrešno shvaćen i da se ne pomisli kako tvrdim da su svi tužioci kriminalci, moram istaći da to nije istina, te da sam imao prilike da razgovaram sa osobama koje taj odgovoran posao obavljaju sa dostojanstvom i prema zakonskim propisima.
Ističem tužioca Hodžića, koji je demonstrirao profesionalan rad i korektan odnos prema građanima, te tužioca Jovanovića, koji je učinio to isto, opisujući tačno kako svoje tako i obaveze drugih tužilaca i glavnog okružnog tužioca.
Tu je i sekretar tužilaštva gđa. Prodanović, koja je sem profesionalizma pokazala, razumjevanje i humanost, što je nažalost rijetkost u današnjem svijetu.
Iako sam ja po svoj prilici poslednja osoba na ovom svijetu, čije bi mišljenje bilo razmatrano od strane onih koji donose odluke, ističem da kad jednog dana svi kriminalci budu izbačeni iz tužilaštava, pomenuta osoba bi bila idealna da obavlja funkciju glavnog okružnog tužioca.
Radi se o osobama iz OT BIjeljina, sa čijim sam nekim pripadnicima, (nasuprot ovih pozitivnih primjera) imao i takva iskustva da ih mogu uporediti samo sa pripadnicima gestapoa...
Tako je u slučaju ubistva jednog djeteta, Ivone Bajo, kriminalac Stjepanović Danica, inače tužilac u OT Bijeljina, planski smišljeno, uklanjala sve dokaze, koji su ukazivali na ubistvo, ali je zbog svoje i nesposobnosti nalogodavaca, ostavila jasne tragove svog zločina.
Iz mora brljotina koje je napravila pomenuta kriminalka, sada ću istaći samo to da je materijalni dokaz, torbu koju je na sebi imala ubijena djevojčica, inače presječenog kaiša sa dijelom koji nedostaje, ona ili neko drugi oprala jakim hemijskim sredstvom, kako bi se uklonili svi tragovi koji dokazuju ubistvo.
Sem toga je ne prihvativši rezultate autopsije i konstataciju patologa, naložila nova vještačenja, ali masakrirajući podatke sa autopsije, te je pokušavajući obmanuti stručnjake, istima dostavila samo slike površinske povrede, dok o unutrašnjim povredama, koje su u stvari i dovele do smrtnog ishoda, oni citiram vještaka, "nemaju pojma".
Na žalost mafije i njenih slugu unutar tužilaštva, uspio sam da dođem do dokaznog materijala o tim zločinačkim aktivnostima, te sam još u februaru predao fotose torbe, a u kasnijem periodu i druge dokaze o ubistvu i kriminalu unutar tužilaštva, a na kraju i audio snimak izjave vještaka dr. Busarčevića, iz koga se jasno vidi monstruoznost nekih državnih službenika.
Istovremeno, čak od kraja 2009. kada je shvaćeno da svaki moj susret sa korumpiranim službenicima, donosi samo nove dokaze za mene i glavobolje za njih, mafijaški bos daje nalog da se ne dozvoli nijedan susret između njih i mene.
Tako mi je već u oktobru 2009. onemogućeno da podnesem krivičnu prijavu, što se ponovilo i u decembru, dana 21.12. kada je čak na tri puta ponavljeno upozorenje da je obavezan po zakonu i pravilniku da evidentira krivičnu prijavu, dežurni tužilac, a po nalogu glavnog tužioca, odbio to da učini i naložio sudskoj policiji da me izvede iz zgrade, na šta sam već sutradan uložio pritužbu Kolegiju, bez ikakvog odgovora do danas, 10 mjeseci kasnije...
I u narednom periodu kada sam se koncentrisao na dostavu "novih informacija" o ubistvu jednog djeteta, postojala je naredba da niko iz tužilaštva ne smije da razgovara sa mnom, tako da i 8 mjeseci od predaje prvih dokaza, OT Bijeljina ostavlja utisak da "nema pojma" o materijalu.
Drugi aspekt cijelog slučaja su i krivične prijave, koje sam sam napisao i predao, a koje su obrađivane od strane drugog tužilaštva, pod izgovorom da će ono biti nepristrasno.
Kako se očituje ta "nepristrasnost", vidi se u tome da nijedan od dokaza koje sam dostavio se uopšte ne pominje, makar da se kaže da sam predočio fotomontažu torbe, da izjava vještaka nije autentična, nego se vjerovali ili ne kaže, citiram : "da prijavljeno djelo član 347, (Zloupotreba službenog položaja) i druga, (koja sam poimenice naveo) nisu krivična djela...
Tako je tužilaštvo sebi dalo za pravo da ocjenjuje da li je nešto iz Krivičnog zakona, krivično djelo ili nije. Pošto znam na koji će način biti pokušano opravdavanje ove gluposti i besmislice, unaprijed ističem da je tužilac mogao samo da kaže, kako nema dokaza ili argumenata da su navedena krivična djela zaista i počinjena, ali pošto sam dostavio neoborive dokaze, onda se išlo na to da se oni uopšte ne pominju.
Pravo stanje stvari je slijedeće : Krivična djela nisu krivična djela, ako ih počini tužilac, ili neka druga posebna osoba, (čitaj gospodar).
Postoji dokument, sa potpisom i pečatom, u kome tužilaštvo čini krivično djelo "Samovlašće", (između ostalog) i "odlučuje", da 15-tak članova iz KZ-a, nisu krivična djela.
Koristim priliku da obavjestim Ustavni sud, da je njegovo postojanje izgubilo svaki smisao, jer Tužilaštvo odlučuje, da li je nešto po ustavu ili ne...
Istovremeno sa svim ovim događajima, saznavši da imam obilje dokaza o kriminalu u OT Bijeljina, korumpirani državni službenici, zloupotrebom svog položaja, pokreću neviđenu hajku na mene, sa više ciljeva, a jedan od najvažnijih je da se dokopaju dokaznog materijala, koji imam protiv njih. Neću sada navoditi sve oblike terora, koji je vršen na meni i svima sa kojima sam viđen, a samo ističem da im je glavni cilj bio da mi otmu računare, koje sam koristio i unište sve podatke o njihovim zločinima.
Kao povod za to su naveli moje tvrdnje, da će svi oni koji su učestvovali u prikrivanju ubistva djevojčice Ivone Bajo, završiti iza rešetaka???
Iako su izjavili da im već mjesecima upućujem prijetnje po život i tijelo, (član 169, stav 2, dakle imaju obilje dokaza), pokrenuli su protiv mene "Posebne istražne radnje", koje se primjenjuju samo ako nema drugog načina da se pribave dokazi, što je u startu apsurdno.
Danas iako je prošlo više od 7 mjeseci od pokretanja istih i upada u prostorije, te oduzimanja računara, uprkos više mojih zahtijeva da tužilac podigne optužnicu ili vrati imovinu moje sestre i našeg podstanara, mašinerija sa neograničenim resursima i moći, Tužilaštvo nastavlja da izbjegava suočavanje na sudu i "odugovlači postupak".
U ovom slučaju, tužilaštvo nije iznijelo stav da član 169, nije krivično djelo, nego je iako nije bilo nikakvog osnova za pokretanje bilo kakvih radnji, bez dokaza i na osnovu lažne prijave, izdejstvovalo praćenje, prisluškivanje, pretres i sve ostalo što su mogli...
Sa druge strane, svi moji pokušaji da prezentujem dokaze tužilaštvu o krivičnom djelu ubistva i saučestvovanjem tužioca Stjepanović u prikrivanju istog se sprečavaju brutalnom silom, koristeći sudsku policiju, koja ne zna da li je neki nalog zakonit ili nije.
Tako smo prilikom jednog pokušaja da dostavimo i obrazložimo dokazni materijal, na što svaki građanin ima pravo, moja sestra i ja uhapšeni i izvedeni pred sud.
To je poruka mafijaške vlasti, šta će se desiti građaninu, ako pokuša da prezentuje materijal o korupciji i kriminalu iste...
No naravno da teror pojedinaca iz državne službe, ne može da me uplaši. Oni koji misle da su oni zakon i da se zvanične zakonske odredbe ne odnose na njih, su grdno pogriješili, kada su pomislili, da će sa mnom lako izaći na kraj.
Kako sam došao do dokaza o korumpiranosti nekih osoba, i istovremeno audio snimao sve razgovore sa istima, pokušao sam da ih "uplašim", time što sam objelodanio da imam neke audio snimke, i druge tekstualne dokaze o njihovim kriminalnim aktivnostima iz ranijeg perioda, očekujući da će se oni zabrinuti i početi da rade po zakonu.
To je bila jedna od opcija, dok je druga, realnija bila ta da će upasti u prostorije u kojima boravim i dokopati se materijala koji imam.
Kako sam bio prisiljen da razmatram sve mogućnosti, tako sam još u januaru 2010. godine sav materijal, audio i tekstualni, te neke skenirane dokumente, narezao na disk i dao sestri da odnese u Cirih, dok sam sve podatke sa hard diskova izbrisao, zadržavši samo one fajlove koji su bili poznati mafiji, (uz dva tri izuzetka).
Sestra me je tad blijedo gledale bez komentara, i tek pošto je došlo do upada i odnošenja raćunara, priznala da je tada mislila kako "pričam gluposti" i da se to neće desiti.
No kako sam ja bio siguran u to, šta će da učine korumpirani kriminalci, ostavio sam im poruku na hard disku, citiram : "TONSKI ZAPISI, KAO I JOS NEKI DOKUMENTI SU IZUZETI SA OVOG DISKA, KAKO NE BI DOSLI DO BANDE KRIMINALACA PRIJE POCETKA SUDSKOG PROCESA. IZVINJAVAM SE ZBOG TOGA... " Tako će biti jasno svima da sam od njih napravio budale i što je još važnije : Oni neće znati koji je to dokazni materijal koji imam protiv njih.
Svrha toga je da bilo koji državni službenik, koji je dio organizovanog kriminala, će pred sudom pokušavati da se odbrani time što će osporavati istinitost optužbi, ali kada predočim materijal. recimo audio snimke, za koje će se ustanoviti da su autentični, postaće jasno da je zločin planiran. S druge strane, ako bi kriminalci sasvim sigurno znali da imam dokaze o tome, mogli bi se odlučiti da se brane svojom "nesposobnošću", jer je mnogo bolje biti površan, što se može završiti suspenzijom, nego kriminalac, što se završava robijom...
Pošto su podaci, koje sam prikupio o krimainalu tužioca Stjepanović, neoborivi jer se radi o materijalnim dokazima koji pokazuju da je sa namjerom obmanjivala kako javnost, porodicu, tako i vještake i dostavila im materijal iz koga je izuzela sve podatke koji su kvarili njen zločinački plan. To što je izostavila informacije i snimke svih unutrašnjih povreda je ravno tome da je sakrila prisustvo metaka u grudnom košu sa pitanjem da li je smrt mogla nastupiti udarcem glavom o betonsku kuglu kraj asvalta, pri tome šaljući samo sliku modrice na glavi, koju je ubijena osoba zadobila pošto je izrešetana mecima.
Jasno je da u ovom slučaju nije moglo doći do greške, a svi moji pokušaji da dostavim podatke o tim nepravilnostima, koji su sprečavani od strane tužilaštva su dokaz da pomenuta tužilac nije bila usamljena u svom kriminalnom radu, nego je postupala po nalozima nadređenih.
Koliko je išla daleko u vrh vlasti ta poluga kriminala, pokazaće reakcije istih...
U svakom slučaju moj prvobitni cilj, da dođem do neoborivih dokaza o kriminalu tužioca je postignut i sada se nalazim u završnoj fazi "ispitivanja" umješanosti ureda glavnog okružnog tužioca, odnosno Kolegija u taj zločin.
To što se već 8 mjeseci tužilaštvo "igra žmurke", sa svojim obavezama i izbjegava da iznese stav po pitanju novih informacija koje dostavljam je prilično jak argument koji dokazuje korumpiranost tog organa i saučesništvo u zločinu.
No možda sam ja suviše glup da bih shvatio nadzemaljsku inteligenciju tužilaca OT Bijeljina i samo sam umislio da oni imaju bilo kakvog udjela u prikrivanju zločina.
Da li je mnogo očekivati da te intelektualne gromade objasne argumantovano svoje postupke. Kako je došlo do svih onih "tehničkih grešaka", tim prije što su po zakonu obavezni da obrazlože odluku o nesprovođenju istrage.
Vrativši se ponovo na drugi slučaj ove priče u kome sam ja optužen po članu 169, postavlja se pitanje, da li je to što sam ja toliko glup, da ne mogu shvatiti božanski um tužioca, pa neosnovano ih krivim za opstrukciju istrage i kažem da će svi krivci završiti u zatvoru, bilo kakav zločin ili krivično djelo.
Ako je to element ugrožavanja sigurnosti, onda bi svaki tužilac morao da bude optužen po tom osnovu, jer praktično se nikada i ne pojavljuje pred sudom a da nekom ne "prijeti" zatvorskom kaznom. Po istom principu bi se morali optužiti i sudije, te sami autori KZ-a i drugih zakona koji predviđaju bilo kakvu zatvorsku kaznu.
Vjerovali ili ne, jedna sasvim obična izjava, da svaki kriminalac treba da završi na robiji je iskorišćena od strane kriminalaca unutar državnih organa, pri čemu sama država nastupa kao terorista, drumski razbojnik i slično, da bi se od građanina koji je prikupio dokaze o kriminalu državnih organa, ti podaci oteli i vjerovatno uništili.
No iako su sem toga korištena sva sredstva kako bih se uplašio i odustao od borbe protiv mafije, pa čak i dva pokušaja ubistva, oni ne mogu da me pokolebaju.
Ostaje jedno pravo koje je starije i jače od svih drugih prava, a to je pravo na samoodbranu, (nužnu odbranu, i krajnja nužda). Pošto su sada istekli svi razumni rokovi za reakciju tužilaštva, ukoliko odbiju razgovore po pitanju materijala koje sam dostavljao, a nastupam i kao zastupnik majke ubijene djevojčice, ovaj i svi prethodni dokumenti će poslužiti kao dokaz o njihovoj krivici, a za sankcionisanje tog kriminala će biti odgovorni njima nadređeni.
Taj proces će se nastaviti sve dok se ne dođe do ograna koji će krivce procesuirati i kazniti po zakonu, ili dok svi državni organi ne podrže kriminalce koji su ubili djete i prikrili tragove istog. Tada će se steći uslovi za internacionalizaciju ovog zločina.
No naravno ja neću ostati samo na isčekivanju reakcije državnih organa, koji su manje više već pokazali da im je zakon navažan i da je jedina svetinja koje se pridržavaju, njeno veličanstvo marka, odnosno evro.
To je o odgovor zašto boginja pravde nažalost oličena u tužiocima nije slijepa i ne žmiri, nego ispod svog poveza viri.
Ispostavilo se da je narodna mudrost još vijekovima ranije dala odgovor na pitanje ima li prava i pravde za sve podjednako ili se to odlučuje od slučaja da slučaja.
Potrebno bi bilo da sam sebe optužim i prijavaim kako sam lično oprao tragove sa dokaznog materijala i sakrio najveći dio podataka od vještaka, kako bi se neko udostojio da "gvirne u ćitab".
Ono što je kadija rekao Eri, kad je mislio da je njegova krava ubila seljakovu i ono što je htio da uradi kad je saznao istinu, je slika i prilika tužilaštva.
Za njih nema zakona i oni su zakon i mogu da rade što im je volja..
To je naravno ono što oni žele, a mi svi skupa, smo obavezni da im to ne dozvolimo.
Istina još se očekuje mišljenje najuglednijih institucija u zemlji, ali je po reakcijama onih koji su se oglasili jasno da mafija vlada ovom zemljom.
Umjesto da argumentovano odgovore na sve sporne stavke, tužioci su se potpuno izolavali, istovremeno zabranjujući medijima da objelodane bilo šta od dokaznog materijala koji sam prikupio...
Šta će se desiti neposlušnima pokazali su u januaru 2010. upadom u jednu televiziju.
Zato će u narednom periodu, glavni oblik moje borbe biti javni protesti pred zgradom tužilaštva, (ako na to budem prisiljen) u kojima ću svakodnevno svim zaposlenim u zgradi i građanima prezentovati dokaze i imana kriminalaca iz tužilaštva.
Kakav će biti odgovor mafije uopšte me ne zanima.
Jedan Gandi je mirnim protestima oborio na pleća kraljevinu Englesku, Nelson Mendela je robijao godinama, pod tiranijom bijelaca i pobijedio ih, a za Josipa Broza da i ne govorim.
To je samo pokazatelj da jedan građanin može pobijediti mafijaše, fašiste, kriminalce ako se poziva na zakone, ravnopravnost i pravo.
Svako ko pokuša da pošalje oružanu silu na mene, da bi me spriječio u protestima protiv kriminalaca u vlasti, mora biti spreman da se jednog dana nađe pred sudom zbog saučestvovanja u prikrivanju ubistva, a ne manje važno je i to da će oni isti kojima se to eventualno naredi, znati i ko sam ja i zašto protestujem i ko je prikrio ubistvo djeteta. I oni i svi oni koji to budu gledali ispričaće to svojim porodicama.
Ja ću te proteste ponavljati koliko god dude potrebno, dok mafiju ne oborim na koljena.
Ne postoji način da me spriječe ili uplaše, sem da mi pucatju u leđa.
Možda opet uspiju sa pričom, da je građanin pao na žicu i preminuo ili možda da je dobio srčani udar na saslušanju...
Siguran sam da bi me mafija rado likvidirala.

Hoćete li pomoći njima da me ubiju ili ćete pomoći meni da ih pošaljemo na robiju.
Dokazi o kriminalu u tužilaštvu, su više nego očigledni.
Treba samo da ih upotrijebite...
 

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK BROJ 86


OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI


NA RUKE


GLAVNOM OKRUŽNOM TUŽIOCU


Obavještavam ured Glavnog okružnog tužioca da sam došao do nepobitnih dokaza o tome da je jedan od tužilaca Okružnog tužilaštva, (Stjepanović Danica) zloupotrijebila svoj službeni položaj i stavivši se u službu organizovanog kriminala, počinila više ozbiljnih krivičnih djela.
Sem gore navedenog, najozbiljniji su Sprečavanje dokazivanja i Pomoć učiniocu poslije izvršenja, čime je nanijela ozbiljnu štetu za ugled institucije koju predstavlja.
S obzirom da prema članu 7 Pravilnika stav a (Glavni okružni tužilac) Predstavlja Okružno tužilaštvo i rukovodi njegovim radom, bila mi je obaveza da prvo vas o tome obavijestim, a vaša je obaveza da provijerite dokazni materijal koji ću dostaviti u narednim danima i obrazložiti lično predstavniku ureda glavnog tužioca.
Kako sam više puta u proteklim mjesecima pokušavao da razgovaram sa vama, a bez uspjeha osnovano sumnjam da su kriminalne radnje, koje je učinila tužilac Stjepanović, podržane od Kolegija ili od vas lično, a moguće je i da je štitite iz čisto kolegijalnih razloga.
Bilo šta da je u pitanju, niko ne može biti iznad i izvan zakona.
Ukoliko je bilo ko unutar tužilaštva podržavao pomenutu tužiteljku, sad je vrijeme da dobro razmisli kako da se od toga distancira.
Ja nemam namjeru da odustanem od svoje borbe za dokazivanje istine, a pošto je tužilac Stjepanović, osoba koja je donosila odluke i potpisivala ih, odgovornost je isključivo njena, a vaša je dužnost da zaustavite njen kriminalni rad.
Ukoliko želite da sarađujemo, sve će biti mnogo brže obavljeno i ona će dobiti zasluženu zatvorsku kaznu, čime će se poslati poruka da se zakon poštuje.
Naprotiv ako nastavite da podržavate i štitite tužioca koji je kriminalac najgore vrste, moja borba će biti nešto duža, ali je snaga dokaza tolika da će ishod biti isti, ali u tom slučaju ne samo za nju već i za sve njene pomagače.
Ovaj dokument je unikat i vi ste jedini koji će ga pročitati, tako da u međuvremenu možete sami donijeti odluku da li ćete sarađivati sa porodicom, koja se bori protiv kriminala tužioca Stjepanović ili ćete nastaviti da podržavate njene nezakonite aktivnosti.
Ukoliko odbijete da razgovarate sa mnom, kako bih vam predočio dokaze o kriminalnom radu pomenute tužiteljke, predaću ovaj dokument i zvanično, kako bih imao dokaz da sam vas upozorio, a onda bih definitivno bio siguran u to da ste i lično učestvovali u tim nezakonitim djelima, što ću iskoristiti u svojim narednim akcijama.
Ovo je poslednji poziv za saradnju od nas.
Protiv inspektora i tužioca imamo neoborive dokaze, koji će ih odvesti na praktično doživotnu robiju. Razmislite dobro, šta je za vas bolje:
Da se uključite u borbu protiv njih ili da se pridružite njima iza rešetaka...

ZDENKO BAJO
065831902

CLANAK BROJ 84


OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

GLAVNOM OKRUŽNOM TUŽIOCU
KOMANDI SUDSKE POLICIJE
ZAHTJEV


Iako sam već duži period dostavljao podatke i dokazni materijal, tužilaštvu o kriminalnim radnjama tužioca Stjepanović Danice, vezano za sprečavanje dokazivanja krivičnog djela ubistva, te tražio razgovor sa predstavnikom tužilaštva, a u ime porodice ubijene djevojčice Ivone Bajo i kao zastupnik njene majke Budimke, tuzilaštvo je najblaže rečeno, nekorektno i neprofesionalno izbjegavalo da postupi po zakonu i pravilniku, koji ih obavezuje na 4-satni rad sa strankama svakodnevno.

Stoga od ovog trenutka počinjem sa javnim protestom na rad tužilaštva koje već više od 150 dana ne reaguje povodom dostavljenog materijala o opstrukciji istrage od strane tužioca.

S tim u vezi neću napustiti prostorije tužilaštva, sve dok ne odredite vašeg predstavnika, koji će da iznese stavove tužilaštva po svim pitanjima koji sam pismeno pokrenuo i već ranije obavjestio tuzilastvo.

Na moj zahtjev pripadnici sudske policije su se uvjerili da nisam naoružan, te ovaj protest očito nije opasnost niti po ciju sigurnost, ali ukoliko moj zahtjev ne bude prihvaćen, pružiću pasivan otpor svakom pokušaju da se nasilno izbacim iz prostorija tužilaštva, tako što ću koristiti svaki dostupni predmet da se za njega „usidrim“.

Jedini zakonit način kome se neću protiviti na na koji način, je da mi ovlašteno službeno lice saopšti da me lišava slobode, što ću ispoštovati i dobrovoljno prihvatiti hapšenje.

Do tada ili do ispunjenja mog zahtjeva tuzilaštvu, neću prihvatiti bilo kakav vid komunikacije niti sa jednom osobom.

Do sada su svi nezakoniti postupci tužilaštva ostajali „nevidljivi“.

Ili ćete raditi po zakonu, ili će svako od vas svoje postupke objašnjavati pred sudom…

Napomena : Dokument je izrađen u dva primjerka i predat Tuzilaštvu i Sudskoj policiji, tako da ga možete koristiti kao dokazni materijal u procesu protiv mene, jer sam počinio više krivičnih djela među kojima su „Pokušaj borbe protiv organizovanog kriminala“, „Pokušaj podnošenja krivične prijave“, „Pokušaj dostave podataka o krivičnom djelu“, „Pokušaj ostvarenja prava predviđenih zakonom“ i drugih koje na žalost ne znam, ali ne sumnjam da će se neko dosjetiti, kao recimo član 169 KZ...


ZDENKO BAJO
065831902

 

CLANAK BROJ 83


VISOKOM SUDSKOM I TUZILACKOM SAVJETU


KANCELARIJI DISCIPLINSKOG TUZIOCA


DOPUNA NA UDT : 8547/10


SAMOVLAŠĆE TUŽILAŠTVA


U prilogu ovog tekstualnog dokumenta dostavljam odgovor Sudske policije na moj zahtjev za pristup informacijama, čija se kopija takođe nalazi u prilogu, kao i originalan tekst predat tuzilastvu i sudskoj policijia prije protesta, (a isti niti jedni ni drugi ne pominju)...
Istina u samom tekstu odgovora koji sam dobio, nalaze se neke netačne informacije i na njih zaista ne bih trošio vaše vrijeme, jer vjerujem da je do toga došlo iz razloga što niko iz komande sudske policije nije prisustvovao događajima, nego su im prepričavani iz druge ili treće ruke. Sem toga odgovor na zahtjev sam dobio svega dva dana po predaji, što zaslužuje svaku pohvalu i zaista ne bih zbog nekih netačnosti krivio komandu sudske policije.
Stoga ću samo iznijeti najvažnije događaje koji su se dešavali u kontinuitetu :
1. U avgustu 2009. dajem izjavu u tužilaštvu o događajima povodom ubistva Ivone Bajo, sa sugestijom tužioca da budem što kraći jer je radno vrijeme pri kraju, (što je zaista bilo tačno) te da preostale podatke iznesem drugom prilikom.
2. Nekih 5 dana kasnije pozivam tuzioca Stjepanović i saznajem da je na odmoru, te u narednim danima beležim na računaru sve podatke koje sam saznao i svoje sumnje.
3. Disk sa tim materijalom predajem tužiocu, (koja je bila zauzeta), sa sugestijom da pregleda materijal te sve ono što smatra važnim i zvanično evidentiramo u mojoj izjavi.
4. Iako je obaćala da će me pozvati, ona to ne čini, te ja pozivam nju. Tom prilikom ista odbija razgovor sa mnom, te dopunu izjave a audio snimak tog njenog stava sam već predao. (Nekih 10 mjeseci kasnije dolazim do izjava svjedoka iz kojih se vidi da je jedna od mojih pretpostavki tačna, rezervoar vezan trakama, što je moguće razlog izbjegavanja razgovora sa mnom).
5. Zbog takvog odnosa tužioca pokušavam dva puta da podnesem krivičnu prijavu i to prvi put u septembru, kada posle razgovora sa izuzetno korektnom g-đom sekretarom odustajem od toga jer sam dobio neke nove podatke i stekao utisak da će tužilaštvo raditi po zakonu.
6. Kako je to nažalost bilo netačno, (sekretar mi je iznela podatke zbog kojih je kasnije imala problema) a tužilac nastavlja da sabotira istragu i izbjegava razgovor sa porodicom, te iznosi falsifikovane podatke u javnost, pokušavam 21.12.2009. podnošenje nove prijave.
7. Tužilac Gruhonjić, (u to vrijeme dežurni), po nalogu Kovačević Novaka, odbija da evidentira tu prijavu i uprkos 3 puta ponovljenom upozorenju da je to njegova obaveza, traži od sudske policije da me izvedu iz zgrade, što nisam dopustio nego sam sam izašao.
8. Već sutradan podnosim prutužbu na njegov ne(rad), na šta mi je odgovor morao poslati Kolegij, (makar da sam sve izmislio i da nema prekršaja od strane tužioca). Nikada naravno niti na to niti na bilo koji drugi dokument nisam dobio odgovor, te osnovano sumnjam da podatke koje dostavljam, prije svega nove dokaze, glavni tužilac krije ili uništava.
9. U januaru pri pokušaju da ostvarimo uvid u spis i podnesemo pritužbu na Odluku o nesprovođenju istrage, sudska policija nam ne dozvoljava čak ni da uđemo na glavni ulaz u prizemlju.
10. Početkom februara počinjem sa predavanjem novih dokaza, (prije svega slike torbe sa presječenim kaišom, opranim hemijskim sredstvom da bi se uklonili tragovi) a sve do danas niti na to niti na naknadno dostavljene podatke nema reakcije iako su po ZKP-u na to obavezni.
11. Naprotiv kada počinjem sa insistiranjem da Tužilaštvo iznese stav po pitanju tih podataka, tužilac Stjepanović, "bježi" na tri mjeseca u Srebrenicu. pošto je prethodno osobu koja je priznala ubistvo i napala još neke druge osobe, proglasila neuračunljivom i oslobodila.
12 U međuvremenu obavljam razgovor sa vještakom dr. Busarčevićem, koji izjavljuje, (snimak sam vam takođe dostavio) da nije dobio podatke o unutrašnjim povredama, koje su i dovele do smrti. te više puta zahtijevam da razgovaram sa uredom glavnog tužioca i dostavim podatke o tome.
13. Kako se to uporno izbjegava (ne žele da prime dokaze o ubistvu djeteta i krivičnim djelima tužioca vezano za sprečavanje dokazivanja istog) saopštavam sudskoj policiji da neću napustiti zgradu dok mi se ne omogući da prijavim krivično djelo na šta imam pravo po zakonu i predočim te obrazložim materijal koji imam predstavniku tužilaštva.
14. Pošto niko ne želi da razgovara sa mnom u znak protesta sjedim na klupi do kraja radnog vremena i saopštavam da ću doći ponovo sa sestrom, te da nećemo izaći dok nam se ne omogući da predamo dokaze ili dok nas ne uhapse zbog toga.
15. Moj cil je bio dakle da budem uhapšen, kako bi sud bio upoznat sa kriminalom u tužilaštvu, da im predam materijal, te da odluči ko je taj ko krši zakon.
16. Odlučeno je da je veća šteta da nam se dozvoli predaja dokaza, te smo uhapšeni.
17. Sutradan je pronadjen mrtav načelnim kriminalističke policije, kome smo 5 dana ranije predočili dokaze, te je obećao da će sve ispitati i podnijeti zahtjev da se sasluša tužilac Stjepanović, što je izgleda platio životom. Nešto ranije sudska policija saopštava da mi glavni tužilac ne dozvoljava ulaz u zgradu, te da sve dokumente šaljem poštom. Pošto sam im predočio član 177 KZ i rekao da ću ako pokušaju da me spriječe krenuti i bez propusnice, a oni neka me uhapse i na sudu objasne zašto su to učinili. nekih 7 dana poslije, dolazi nalog da službenik silazi u prizemlje.
18. Takođe sam tražio pismeno naređenje o tome ili potpise pripadnika sudske policije da su dobili takav nalog, na što se niko nije usudio da stavi svoj potpis na taj dokument. Naravno i formulacija o usmenim nalozima ne postoji nigdje u Zakonu o Sudskoj policiji, i samo Sud može da mi ograniči neko pravo. To što je Novak Kovačević povukao svoj raniji nalog i zamenio ga drugim, jasno pokazuje da sam bio u pravu i da niko ne smije ograničavati bilo koje pravo sem Suda.
19. Naravno izbjegavajući razgovor sa mnom, (obaveza je svakog tužioca na 4-satni rad sa strankama svaki dan) već više od 7 mjeseci tužilaštvo ignoriše dostavljene dokaze i ne dozvoljava mi da dostavim sve podatke, (ne može se baš sve napisati, a ima tu i metalnih predmeta koje imam namjeru predočiti). ostavljajući utisak da nije svjesno podataka koje sam dosad dostavio. Siguran sam da bi takav bio njihov stav po tom pitanju danas.
20. U svakom slučaju, čak i da zanemarimo netačnosti u dokumentu sudske policije i prihvatimo ga 100% kao tačnog, iz istog je vidljivo da je dat nalog da mi se prije svega onemogući razgovor sa bilo kim iz tužilaštva, (jer mi se ne dozvoljava pristup) što traje od početka godine, a i da predajem podneske na način koji je u suprotnosti sa zakonom i predstavlja direktno kršenje bar dva člana KZ (Clan 162 - Povreda ravnopravnosti gradjana i Clan 359 - Povreda ljudskog dostojanstva).

NARAVNO DA SVE OVO NE BI BILO VAŽNO DA NIJE U FUNKCIJI IZBJEGAVANJA ODGOVORNOSTI ZA UBISTVO I PRIKRIVANJE UBISTVA JEDNE OSMOGODIŠNJE DJEVOJČICE...

ZDENKO BAJO
065831902

 

CLANAK BROJ 81


VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU


UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA
DOPUNA NA UDT : 8547/10


(KAKO JE "UMRO" NAČELNIK KRIMINALISTIČKE POLICIJE)


Obavještavam vas da je samovolja i kriminal unutar Okružnog tužilaštva u Bijeljini, koje sprovodi Kovačević Novak, poprimilo razmjere tiranije i terora, opasnog po život.
Iako sam već mjesecima, (od februara ove godine) dostavljao nove podatke i dokaze o tome da je djevojčica Ivona Bajo ubijena, te da su iz istražnih radnji izuzeti dokazi koji na to ukazuju, te zahtijevao reakciju postupajućeg tužioca, što je predviđeno u članu "Obustava istrage", stav 3, niko se za više od 6 mjeseci nije udostojio da iznese stav po tom pitanju.
Podneo sam više pismenih zahtijeva, od kojih prilažem dva, da tužilac Stjepanović Danica, analizira podatke koje sam dostavio i saopšti da li su joj te činjenice bile poznate.
Najvažniji materijalni dokaz je torba čiji je kaiš presječen i većim djelom izmjenjene boje, što asocira na pokušaj uklanjanja tragova ubistva.
Saznao sam da je tu torbu sa lica mjesta uklonio portir "Univerzala", a niti u jednom dokumentu nije opisano stanje u kome se torba nalazi, te je moguće da ni tužilac nije bila upoznata sa tim i sa tom pretpostavkom, tražio sam razgovor sa njom.
No kako je ona to izbjegavala mjesecima, a nedavno sam kao zastupnik Budimke Bajo obavio razgovor sa vještakom dr. Busarčevićem i saznao da mu tužilac uopšte nije dostavila podatke u unutrašnjim povredama, koje su i dovele do smrti, postalo je jasno da se radi o smišljenom i proračunatom prikrivanju dokaza ubistva od strane tužioca.
Audio snimak izjave vještaka, sam dostavio na više adresa uključujući i Tužilaštvo, ali bez ikakve reakcije, a siguran sam da Glavni tužilac "nije sa time upoznat".
S obzirom da je jasno da je tužilac Stjepanović, kriminalac najgore vrste, jer je iz samo njoj znanih razloga, sakrila dokaze o ubistvu jednog djeteta, za šta imam neoborive dokaze, zahtijevao sam potom da te podatke predočim uredu glavnog tužioca, s obzirom da se radi o kriminalu člana tužilaštva, za čiji je rad on nadležan da kontroliše.
Iako sam više puta pokušao da razgovaram sa glavnim tužiocem, ističući da imam nove dokaze u slučaju ubistva djeteta i dokaze o krivičnom djelu, koje je počinila tužilac Stjepanović, dobijao sam odgovore da niko nije tu, da su zauzeti, čak i da neće sa mnom da razgovaraju, kao i da je predmet u Doboju, što nikada nisam pitao, niti me to zanima.
Čak smo sestra i ja pri jednom pokušaju da predočimo dokaze o kriminalnim djelima tužioca Stjepanović (10.08.2010.) uhapšeni i privedeni do sudije za prekršaje, pri čemu za vrijeme 4-satnog pritvora u jednoj prostoriji 2x2 metra, (doduše bez rešetaka i pod nadzorom policije) nije joj bilo dozvoljeno da pozove čak ni advokata.
To je slika odnosa državnih organa prema majci, koja više od godinu dana pokušava da sazna kako je njeno jedino dijete izgubilo život i pri pokušaju da dostavi dokaze biva uhapšena...
Sem pokušaja da se podaci dostave tužilaštvu, obavještavao sam više značajnih institucija, a istakao bih sada da sam od jedne osobe dobio čak dva odgovora, što je za svaku pohvalu, ali njeno ime neću navoditi, da je ne bi time doveo u opasnost, što ću posebno obrazložiti.
Uglavnom obavješten sam citiram: da mogu postupati u slučajevima, kada postoje indicije ili osnov sumnje da je počinjeno krivično djelo, propisano KZBiH.
Dakle, tu onda nema ništa sporno, jer sam dostavio dokaze o tome da je tužilac Stjepanović, izuzela iz istražnih radnji materijalni dokaz (torbu sa deformisanim kaišom), te je čak obmanula vještake, poslavši im samo sliku površinske rane, dok fotografije probodene prsne kosti i razderanog desnog plućnog krila nije htjela da pošalje.
Slike pomenute torbe i audio zapis izjave vještaka dr. Busarčevića, Miroslav.mp3 u kojoj se čuje da je on zapanjen time, su na disku koji sam dostavio na više adresa.
Tužilac je dakle počinila krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlasti te Sprječavanje dokazivanja, da bi to finalizirala djelom Pomoć učinitelju poslije učinjenog krivičnog djela (sem ako nije lično počinila ubistvo). (Iz KZBiH)
Tu su još neka "sitnija" krivična djela, od strane tužilaštva na koja neću niti da trošim vaše vrijeme i navešću samo Lažno prijavljivanje, kada me je glavni tužilac optužio za "Ugrožavanje sigurnosti" tvrdeći da već mjesecima iznosim ozbiljne prijetnje po život i tijelo za 6 pripadnika tužilaštva od kojih dvojicu uopšte ne poznajem. Iskoristili su moje tekstove u kojima pišem da će svi koji prikrivaju ubistvo završiti u zatvoru, što nema nikakve veze sa pomenutim članom, a da se radi o laži vidljivo je iz tonskog zapisa Ranko.mp3 (tužilac Kerović Ranko), gdje gospodin kaže da mu nije jasno zašto su ga ubacili, i da me ne vidi kao opasnost...
Jedini razlog za pokretanje te akcije (saslušanje u policiji, pretres prostorija, danonoćno praćenje, straža ispred kuće u tri smjene, oduzimanje predmeta, prisluškivanje telekomunikacija), je da bi se dokopali računara na kojima su vjerovali da imam sve podatke. Kako sam predvidio taj njihov potez, izuzeo sam sve podatke sa diska na računaru za koje nisu znali, sem par audio i tekstualnih dokumenata, koje sam imao namjeru objaviti početkom aprila, (upad je bio 24. marta).
Kasnije sam ih i obavijestio o tome, neka znaju da sam napravio budale od njih, a dokaz za to je dokument Obavestenje.htm, koji se nalazi na hard disku unutar virtualnog diska Ivonina skola.iso. Računari još nisu vraćeni niti je podignuta optužnica protiv mene iako "imaju obilje dokaza", a i ja sam više puta tražio da pokrenu proces.
Nažalost ceh zbog toga su platili drugi, jer u nemoćnom bijesu da me eliminišu, legitimisali su i pretresali moje poznanike, a jedan je već izašao i pred sudiju, a to nije sve.
Dana 05.08. zakazali smo razgovor sa načelnikom krimimalističke policije, kada sam mu ukazao na "propuste" inspektora, te je on složivši se da ih je bilo, obećao da će sve ispitati. Potom sam sugerisao da na isti način, kako je podneo zahtjev da se ja saslušam i da mi se pretresu prostorije, to učini i za tužioca Stjepanović Danicu, a na osnovu izjave vještaka, uz opasku ako ih se ne bojite.
Tada na to nisam obratio pažnju, odgovorio je "Mislite da se bojim".
Nije dakle rekao niti, "Zašto bih se bojao" ili"Koga da se bojim", jer je očito znao i "zašto" i "od koga" prijeti opasnost, ali je istakao samo to da se on ne boji.
"Pa možda ću to i da uradim", nastavio je i u daljem razgovoru još jednom to ponovio, ali kako sam se u ranijem periodu uvjerio da je smrt Ivone Bajo tabu tema, nisam ozbiljno shvatao njegove riječi.
No već sutradan pred zgradom suda kada nam je opet saopšteno da je glavni tužilac "jako zauzet", a Stjepanović Danica na odmoru, (za nju uopšte nismo pitali), ugledali smo dotičnu, kako izlazi iz zgrade.
Na spontani uzvik moje sestre "Gospođa Danica", ista je brzinom munje pognula glavu i kao zmija šmugnula nazad u zgradu, a sve se odigralo u prisustvu pripadnika sudske policije, koji nam je i rekao da je ona na godišnjem odmoru.
Da li je on slagao nas ili je neko prethodno slagao njega ili je načelnik kriminalističke policije poslao zahtjev kako je i rekao nije mi poznato, ali po načinu kako je reagovala tužilac Stjepanović, izgleda da je bila u velikim problemima.
Nažalost to nećemo ni saznati jer je par dana kasnije načelnik kriminalističke policije, gospodin Aco Teodorović, "doživeo infarkt za vrijeme vožnje i udario u neki objekat pored puta".
Kakve je povrede zadobio nije poznato, jer je sahranjen već sutradan bez autopsije, a i zašto bi bila potrebna, kada imamo inspektora Markovića, (čije postupke je namjeravao da ispita) ili nekog drugog sposobnog policajca koji odokativno konstatuje "infarkt".
Zašto bi tek tužilac nalagao autopsiju čovjeka koji je namjeravao ili već uputio zahtjev za saslušanje tužioca, kada se mišljenje patologa možda ne bi uklopilo u priču o infarktu.
A možda je smrt gospodina Teodorovića zaista prirodna, što sada više nećemo saznati, jer je uz maksimalno cenzurisane informacije sahranjen po hitnom postupku.
Ja duboko sumnjam u istinitost zvanične priče, jer sam i sam imao neke "sumnjive "slučajeve", recimo telefonski poziv od "bivšeg policajca" da se udružimo, koji mi onda kaže da izađem na cestu a oni će da me "pokupe". Prvo što mi je sjevnulo pred očima je rafal iz automobila u prolazu. Pošto sam to odbio i pozvao ga porukom da dođe kod mene, poslije 12 sati me poziva i kaže da je htio da me "posavjetuje" da se obratim televiziji.
Drugi slučaj je još zanimljiviji, a desio se na dan fudbalskog susreta Srbija-Njemačka, kada su svi lokali u gradu bili prepuni, a i ja sam takođe gledao utakmicu, pošto sam predao jedan dokument u Tužilaštvu.
Pošto je bilo sparno otišao sam do toaleta da se umijem, vratio se vrlo brzo i zaista nisam primjetio nikog kod stola gdje sam sjedio sam, ali po povratku kući sam osjetio neprijatan bol u stomaku, koji se intenzivirao i trajao više od 7 dana.
Moje sumnje po pitanju trovanja nisam iznosio nikome, ali nisam htio da idem u bolnicu, jer bi im tako dao još povoljniju priliku da me likvidiraju.
Uostalom, kada sam krenuo u obračun sa mafijom, bio sam spreman na takve poteze i to je moj izbor, ali da li je gospodin Teodorović žrtva kriminalaca ili ne.
Možete li to da znate.
Koliko još osoba može da strada od istih ubica.
Dokaza za ubistvo gospodina Teodorovića nemam, ali sam vam predao neoborive dokaze o prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice od strane tužilačke mafije, (najmanje dvoje iz Bijeljinskog tužilaštva, a vjerovatno još dvojica tužilaca, a možda i više).
Dužnost svakog od nas je da da svoj doprinos u borbi protiv organizovanog kriminala.
Ja sam uradio sve što može jedan pojedinac,jedan čovjek.
SAD JE NA VAS RED

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 80

OKRUZNOM TUZILASTVU U BIJELJINI

TUZIOCU STJEPANOVIC DANICI

ZAHTJEV


Porodica Ivone Bajo, koja ja ubijena (nesrecnim slucajem ili planirano), 23.07.2009. godine zahtijeva od postupajuceg tuzioca, odnosno od ovog tuzilastva, da nam pismeno predoci do kakvih su zakljucaka dosli

Konkretno, za dokazivanje istine bitan je samo period od 15:35, kada je djevojcica poslednji put vidjena ziva, pa do 16:20, kada je u bolnici konstatovana smrt. Imamo puno pravo da znamo sta se desavalo u tom perioda (sta tuzilastvo smatra da se desilo).

Tacan prikaz dogadjaja, ukljucujuci i priblizno vrijeme kada je doslo do povredjivanja, na kom se to dijelu ulice desilo, da li je bio samo jedan pad i koji (jer po misljenju trasologa do njega je eventualno doslo, bar tri metra prije prvog traga krvi, a po iskazu svjedokinje na sta se poziva tuzilastvo, a koja nije vidjela odakle je pala, dalo bi se zakljuciti da je do pada doslo tek na mjestu gdje je pronadjena), ili su bila dva pada, bez ijedne ogrebotine.

Kako je doslo do presjecanja kaisa i ko je oprao tragove sa njegovog preostalog dijela (da li su to uradile ubice ili istrazitelji kasnije), te sta se desilo sa dijelom koji nedostaje.

Nista mnogo ne trazimo, samo da znamo kako je djevojcica izgubila zivot.

Ukoliko se tuzilac, odnosno tuzilastvo oglusi o ovaj zahtjev, dokument ce biti prosledjen na vise adresa u institucije koje su pokazale interes o slucaju sa sugestijom da ih se obavjesti o svakoj novosti, te cu ga koristiti u sudskom procesu do koga ce sigurno doci, samo jos nije poznato protiv koga ce se sve voditi…

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

 

CLANAK BROJ 79

 

KOMANDI SUDSKE POLICIJE

OBAVJEŠTENJE


U toku 2010. godine sam u razgovorima sa pripadnicima sudske policije u više navrata upozoravao da se pomenuti organ, zloupotrebljava od strane OT Bijeljina i da se na taj način krše zakonske odredbe i prije svega sprečavaju građani u ostvarenjima prava predviđenih zakonom, a sve sa ciljem da se spriječi dostavljanje podataka o teškim krivičnim djelima i umješanost tužioca u prikrivanje ubistva osmogodišnjeg djeteta.
Svrha tih upozoravanja je bila kako sam i naveo, da u sudskim procesima, do kojih će doći, odgovornost za krivična djela ne bude niti na jednom pripadniku sudske policije, nego na onima koji ih podstiču na izvršenje krivičnih djela. Siguran sam da ste sa suprotne strane imali druga uvjeravanja i obećanja da će oni sve srediti. Međutim ispostavilo se da je sudskim odlukama pokazano da sam ja bio u pravu, kako u slucaju nezakonitog zadržavanja, tako i po optuzbi za planiranje atentata na 6 tužilaca i proizvodnju i promet vatrenog oružja.
Iako su to teška krivična djela i u radu na njima je angažovano minimum 50 osoba, direktno ili indirektno, te je slučaj dignut iznad nivoa OT Bijeljina, niko se nije usudio da podigne optužnicu, jer je zasnovana na lažnoj prijavi, bez i jednog argumenta.
Iako su se na sve načine trudili da odugovlače sa tim slučajem tužilaštvo je bilo prisiljeno da silom zakona da saglasnost za vraćanje oduzetih računara, čime se posredno priznaje nezakonitost pokrenute akcije. No kako sa tim vi nemate dodirnih tačaka, sem u dijelu da više niko ne može da glumi lažni strah, od susreta sa mnom, neću se time ni baviti.
S druge strane, kako sam imao kontakte samo sa vašim osobljem, pri pokušajima da dostavim dokazni materijal, a vise puta sam obmanjivan, da ne kažen slagan, i najvažnije prikaz događaja prilikom navodnog prekršaja, moje sestre i mene je bio lažan.
Navodim sada samo jedan detalj (uz to, da sestri nije dozvoljeno da pozove advokata):
Danima sam isticao da imam namjeru, dostaviti nove dokaze uredu glavnog tužioca, kada moja sestra Budimka doputuje iz Ciriha, pa čak i pismeno obavjestio tužilaštvo. Tog spornog dana došlo smo da iznesemo dokaze koje imamo, a dobili odgovor, da oni citiram "nemaju ništa novo da nam kažu", dok je u tekstu prijave navedeno, kako ovom prilikom nije mogao da nas primi???
Dakle ili je tekst pisao lično glavni tužilac, ili je neki pripadnik sudske policije, namjerno iznosio laži, kako bi nam naneo štetu. (Ostale laži ovom prilikom ne pominjem)...
Iako sam par dana prije tog događaja tražio da vidim naredbu, kojom mi se onemogućava pristup tužilaštvu, ili da mi se da napismeno da je takvu naredbu bilo ko dao usmeno, taj zahtjev je ignorisan, tako da sada kao krivce za nanesenu štetu mojoj sestri imam samo one sa kojima sam bio u kontaktu. Kako je za mene taj kriminalan i nezakonit čin, ali prije svega sraman, (hapsi se majka ubijenog djeteta, pri pokušaju da dostavi dokaze o ubistvu) samo dodatan impuls u mojoj borbi, amnestiram sudsku policiju za bilo kakvu štetu nanesenu meni, tom prilikom.
No ja istovremeno, zastupam i majku ubijene djevojčice i shodno njenim zahtjevima, neću imati sažaljenje ni prema kome, ko je učestvovao u sprečavanju zakonom predviđenih prava, odnosno dao doprinos u zaštiti kriminalaca i ubica, tim prije što sam vas više puta upozoravao.
Stoga od vas tražim da mi pismeno obrazložite, ko je izdao naredbu da se nezakonito zadržimo tog dana, kao i to kakve su sve pismene ili usmene naredbe, od bilo koga dolazile do vas, vezano za "specijalne tretmane", koji se duže od godinu dana primjenjuju na meni.
U suprotnom, ću u tužbi za nadoknadu štete, (oko 1000 KM, materijalna, a za naneseni duševni bol, majci, ne postoji novac na ovom svijeta, ali naravno da će ona iznijeti neku cifru i za to, koju ja trenutno ne znam) biće navedena imena pripadnika sudske policije.
Kako mi dakle nismo imali kontakt, sa tužilaštvom, a sudska policija je iznosila laži pred sudom, pretpostaviću da OT Bijeljina nije ni obavješteno o našem dolasku i da je odgovornost isključivo na vama. Naravno možete se nadati da će neko iz tužilaštva, svjedočiti u vašu korist i svu krivicu i odgovornost preuzeti na sebe, a ja iako znam, kako ste se mogli dosad uvjeriti sve njihove poteze unaprijed, neću da vas razuvjeravam u eventualnim nadanjima...
Sem toga, ću predati i krivičnu prijavu, po istom osnovu, koju naravno sa lakoćom može "pocijepati" tužilaštvo, ali za ovu tužbu, niko ne može da vam pomogne, da bi se izbjeglo suđenje. Naravno da ću iznijeti sve argumente, da dokažem, kako je vaša namjera bila da pomognete ubicama i njihovim saučesnicima da izbjegnu krivično gonjenje, tako da u perspektivi, odgovorni mogu računati i na odgovornost po tom pitanju.
Ali ako dobijem napismeno ime osobe koja je naložila taj kriminalni akt, i sve druge radnje koje sam ranije naveo, odgovornost neće biti na vašim pripadnicima.
Takođe ću u narednim danima, pokušati ostvariti kontakte sa više pripadnika tužilaštva u svoje ime ili kao zastupnik, g-đe Budimke, te ako isti pokažu odgovornost i profesionalnost prema poslu koji obavljaju, pomenutu tužbu za nadoknadu štete, povodom nezakonitog zadržavanja i sprečavanja prava predviđenih zakonom neču nikada napisati, a ni predati, ni protiv koga.
Što se tiče odgovornosti krivaca za ubistvo i pomagača u prikrivanju dokaza, o tome nema nikakvih pogađanja i ustupaka. Imam neosporne dokaze o krivici tužioca Stjepanović, a da li će na robiji završiti samo ona ili još neko ko joj pomaže da izbjegava pokretanje istrage, neka svako odluči za sebe. Naravno postoji i vrlo vjerovatna mogućnost da je ona samo izvršavala naloge viših nivoa vlasti, što ću obrazložiti u drugom dokumentu.
Još jedno upozorenje, za vas. Niko nema prava da vam daje naloge koji su u suprotnosti sa ustavom i zakonom, a vi ne samo da ne morate, nego i ne smijete da takve izvršavate.
Na kraju ću navesti nekoliko relevantnih članova iz više zakona i podzakonskih akata, i to kako zbog vaših pripadnika, tako i zbog suda, do koga će po potrebi doći ovaj dokument...
Član 5, stav (2) Sudska policija u skladu sa ovim zakonom takođe pruža pomoć u obezbjeđivanju uvida u službenu dokumentaciju, uključujući sudske i upravne spise, a naročito prilikom pribavljanja neophodnih informacija, dokumenata i spisa u slučaju pružanja otpora ili nesaradnje od strane bilo kojeg službenika u toku istrage.
Clan 3.U okviru svojih nadležnosti, tužilaštva štite ostvarivanje ljudskih prava i gradanskih sloboda garantovanih Ustavima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, kao i prava i interese pravnih lica u skladu sa zakonom, te obezbjeduju ustavnost i zakonitost.
Član 7 Prava, dužnosti i odgovornosti Glavnih okružnih tužilaca. Glavni okružni tužilac ima sljedeća prava i obaveze: a) Predstavlja Okružno tužilaštvo i rukovodi njegovim radom; b) Vrši nadzor nad radom svih Odjeljenja, Odsjeka (ukoliko su formirana u tužilaštvu) i službi u tužilaštvu, u skladu sa Zakonom.
Član 80 Usmene prijave 1. Kada osoba dođe u Tužilaštvo s namjerom da podnese usmenu krivičnu prijavu, poziva se dežurni tužilac koji uzima prijavu i o tome sačinjava službenu zabilješku. Nakon uzimanja prijave, postupiće se dalje shodno ovom Pravilniku..
Član 69 Radno vrijeme stav 3. Prijem stranaka u tužilaštvu se vrši u vremenu koje odredi Glavni tužilac, a koje ne može biti kraće od 4 (četiri) sata na dan..
Obustava istrage, stav (3) Tužilac, u slučajevima iz stava 1. tačka b) ovog člana može ponovo otvoriti istragu ako se dobiju dodatne informacije koje pružaju dovoljno razloga za vjerovanje da je osumnjičeni počinio krivično djelo..
Prijavljivanje krivičnog djela od strane građana (1) Građanin ima pravo prijaviti izvršenje krivičnog djela. (2) Svako je dužan prijaviti izvršenje krivičnog djela kada neprijavljivanje krivičnog djela predstavlja krivično djelo..
Povreda prava na podnošenje pravnog sredstva (1) Ko spriječi drugog da koristi pravo na podnošenje tužbe, žalbe, prigovora ili nekog drugog pravnog sredstva ili podneska, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (2) Ako djelo iz stava 1. ovog člana učini službeno lice zloupotrebom službenog položaja ili ovlašćenja, kazniće se zatvorom do tri godine...
Povreda ljudskog dostojanstva) Sluzbeno lice koje u vrsenju sluzbe, zloupotrebom svog polozaja ili ovlascenja drugog grubo zlostavlja, zastrasuje, tjelesno povrijedi ili uopste prema njemu postupa na nacin kojim se vrijedja ljudsko dostojanstvo, kaznice se zatvorom do tri godine.
Povreda ravnopravnosti gradjana) (1) Ko na osnovu razlike u rasi, boji koze, vjeri, polu, jeziku, politickom ili drugom ubjedjenju, polnoj usmjerenosti, nacionalnoj ili etnickoj pripadnosti, imovnom stanju, rodjenju ili socijalnom porijeklu, obrazovanju ili drustvenom polozaju uskrati ili ogranici slobodu ili pravo covjeka utvrdjeno ustavom, zakonom ili ratifikovanim medjunarodnim ugovorom, ili ko na osnovu ove razlike daje gradjanima povlastice ili pogodnosti suprotno ustavu, zakonu ili ratifikovanom medjunarodnom ugovoru, kaznice se zatvorom do tri godine. (2) Kaznom iz stava 1. ovog clana kaznice se i ko vrsi proganjanje lica ili organizacija zbog njihovog zalaganja za ravnopravnost ljudi. (3) Ako djelo iz st. 1. i 2. ovog clana ucini sluzbeno lice zloupotrebom sluzbenog polozaja ili ovlascenja, kaznice se zatvorom od sest mjeseci do pet godina.
Podstrekivanje) (1) Ko drugog sa umisljajem podstrekne da izvrsi krivicno djelo, kaznice se kao da ga je sam izvrsio. (2) Ko drugog sa umisljajem podstrekava na izvrsenje krivicnog djela za koje se po zakonu moze izreci kazna zatvora od pet godina ili teza kazna, a krivicno djelo ne bude ni pokusano - kaznice se kao za pokusaj krivicnog djela.
Prava i duznosti tuzioca (1) Osnovno pravo i duznost tuzioca je otkrivanje i gonjenje ucinilaca krivicnih djela.
Naredba o sprovodjenju istrage (4) O nesprovodjenju istrage, kao i o razlozima za to, tuzilac ce obavijestiti ostecenog i podnosioca prijave u roku od tri dana. Osteceni i podnosilac prijave imaju pravo podnijeti prituzbu u roku od osam dana uredu tuzioca.
Sprecavanje dokazivanja (1) Ko u namjeri da sprijeci ili oteza dokazivanje sakrije, unisti ili osteti ili ucini neupotrebljivim tudji predmet ili ispravu koja sluzi kao dokaz, ili pomjeri ili premjesti kakav granicni kamen, zemljomjerni znak ili uopste kakav znak o svojini na nepokretnosti, ili ko u istoj namjeri ovakav znak lazno postavi, kaznice se novcanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.
Zlocinacko udruzenje (3) Izvrsilac djela iz st. 1. i 2. koji sprijeci izvrsenje krivicnih djela navedenih u stavu 1. ovog clana ili ih pravovremeno prijavi ili otkrije organizaciju i vodece clanove udruzenja, oslobodice se od kazne.
Materijal dobijen preduzimanjem radnji i obavještavanje o preduzetim radnjama. (relevantni dio) O preduzimanju radnji, razlozima za njihovo preduzimanje, informaciji da dobijeni materijal nije bio osnov za krivično gonjenje i da je uništen, pismeno se obavještava lice protiv koga je neka od radnji iz člana ovog zakona bila preduzeta.
Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije (1) Otvaranje i pregled privremeno oduzetih premeta i dokumentacije vrši tužilac. (2) O otvaranju privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije tužilac je dužan obavijestiti lice ili preduzeće od kojeg su predmeti oduzeti, sudiju za prethodni postupak i branioca.

Mislim da nema potrebe objašnjavati nijedan od navedenih članova, jer su savršeno jasni. No ako sudska policija nije sigurna šta znače pojedini izrazi, (recimo "bilo kojeg službenika") sugerišem da o svemu izvjesti višu komandu i zatraži pravno razjašnjenje. Ja znam šta to znači, a znaće i sud. Odgovornost za bilo koje dalje kršenje bilo kog prava predviđenog zakonom od strane propadnika sudske policije biće na onome ko bude ignorisao ovaj dokument i izda eventualno neku nezakonitu naredbu ili na drugi način pruži pomoć ubicama i kriminalcima ili ometa i sprečava dokazivanje krivičnih djela..

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

1 2 3  Sledeći»