ČLANAK 1003

APSOLUTNO JE NEMOGUĆE DA SE RADI O NEKOJ "NENAMJERNOJ GREŠCI" JER BI DOKUMENT REPUBLIČKOG TUŽILAŠTVA RS, RAZUMJELI I OSNOVCI A KAMOLI JAVNI OKRUŽNI TUŽIOCI I SUDIJE SA VIŠEGODIŠNJIM ISKUSTVOM - KAKO U STRUCI TAKO I U ORGANIZOVANOM KRIMINALU...

PRIJAVA ZA POVREDU ZAKONA OD STRANE SUDIJE ILI JAVNOG TUŽIOCA

I VIŠE DRUGIH KRIVIČNIH DJELA

Protiv : Jovane Tomaš, Luke Borovčanina, Rajka Čalovića i drugih
Na osnovu KZRS, član "Povreda zakona od strane sudije ili javnog tužioca":
(1) Sudija ili javni tužilac koji u vršenju svoje službene dužnosti u namjeri da pribavi sebi ili drugom korist ili da drugom nanese štetu, donese nezakonitu odluku ili na drugi način prekrši zakon, kazniće se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. (2) Istom kaznom kazniće se i sudija Ustavnog suda Republike Srpske koji u postupku pred Ustavnim sudom Republike Srpske izvrši djelo iz stava 1. ovog člana. (3) Ako je djelom iz st. 1. ili 2. ovog člana pribavljena korist ili nanesena šteta u iznosu koji prelazi 10.000 KM, učinilac će se kazniti kaznom zatvora u trajanju od jedne do osam godina, a ako taj iznos prelazi 50.000 KM, kazniće se kaznom zatvora u trajanju od dvije do dvanaest godina.
Kao i članova "Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja"; "Nesavjestan rad u službi"; "Pomaganje"; "Povreda ravnopravnosti građana"; "Prevara"; "Samovlašće"; "Neprijavljivanje krivičnog djela ili učinioca"; "Sprečavanje dokazivanja"; "Falsifikovanje ili uništavanje službene isprave"; "Udruživanje radi vršenja krivičnih djela"; "Izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja"...
APSOLUTNO JE NEMOGUĆE DA SE RADI O NEKOJ "NENAMJERNOJ GREŠCI" JER BI DOKUMENT REPUBLIČKOG TUŽILAŠTVA RS, RAZUMJELI I OSNOVCI A KAMOLI JAVNI OKRUŽNI TUŽIOCI I SUDIJE SA VIŠEGODIŠNJIM ISKUSTVOM - KAKO U STRUCI TAKO I U ORGANIZOVANOM KRIMINALU...

13.07.2017. objavljen je u službenom glasniku, "Krivični zakonik Republike Srpske" a koji je prema propisima stupio na snagu 8 dana kasnije odnosno 21.07.2017. te ću u ovoj prijavi, opisivati samo događaje nakon tog datuma a sve krivične radnje iz prethodnog perioda ostavljam tužilaštvo da istraži i ocijeni prema kom zakonu će postupati.
Takođe sugerišem da se o ovom zločinačkom poduhvatu obavijesti Sipa i Tužilaštvo Bosne i Hercegovine s obzirom da se radi o kriminalnoj grupi, okružnih tužilaca i sudija, koja je djelovala izvan svoje nadležnosti.
29.11.2017. tačno na moj rođendan a što sigurno nije slučajno, okružni javni tužilac iz Istočnog Sarajeva, Jovana Tomaš, je podigla i potpisala "T17 0 KT 0006630 15 Optužnicu od 29.11.2017." protiv mene za "povredu ugleda suda".
U samoj optužnici ona navodi i dakle priznaje da je radnja za koju me tereti izvršena na području Bijeljine što je izvan njene nadležnosti a na drugoj strani kao opravdanje za svoje postupanje navodi dopis republičkog tužilaštva od 01.06.2015. izbjegavajući da upiše broj te odluke.
Ja sam još nekoliko mjeseci ranije, čim sam saznao da postoji predmet protiv mene pred nenadležnim tužilaštvom, odmah poslao pismeni "Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017." u kome, kako se vidi tražim da mi se dostavi kopija odluke na osnovu koji tvrde da imaju nadležnost a što ni tada, niti ikada do sada u narednih 20 mjeseci nije učinjeno, očito svjesno kako se ne bi razotkrio njihov podmukli plan.
07.12.2017. predsjednik suda lično, obrađuje tu optužnicu, kako neki častan sudija ne bi pokvario ono što su zamislili te je potvrđuje, (vidljivo po pečatu na optužnici) uprkos navedenih i brojnih drugih nedostataka a podsjećam da se prema zakonu taj sud morao oglasiti mjesno nenadležnim i optužnicu vratiti ili eventualno dostaviti osnovnom sudu u Bijeljini.
Sudija Borovčanin Luka je odmah uz optužnicu dostavio i poziv za izjašnjenje, što je protivzakonito jer je potrebno prvo da se ostavi mogućnost podnošenja predhodnih prigovora te sam u tim prigovorima istakao brojne nepravilnosti, potencirajući nenadležnost i tužilaštva i suda.
Međutim sudija Borovčanin, se ne osvrće na upozorenja ni na zakon, nego odbacuje moje prethodne prigovore, (Rješenje o prigovorima po 89 0 K 058509 17 KPS) a što je najvažnije na drugoj strani tog dokumenta on navodi broj predmeta "T12 0 KTA 0000398 15" od Republičkog tužilaštva prema kome su navodno ostvarili nadležnosti.
Čim sam saznao taj podatak odmah sam pismeno zahtjevao od Republičkog tužilaštva da mi dostavi kopiju tog dokumenta što je i učinjeno a iz dokumenata koje prilažem, ("IT - 7-18 od 04.04.2018." i najvažnijeg dokaza "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.") se vidi da Okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu, nikada nije dodijeljena prijava protiv mene za "povredu ugleda suda" niti bilo koja druga, nego je naprotiv, njima u rad dodijeljena moja krivična prijava, protiv više lica, pripadnika kriminalne grupe.
I onda su dakle ta lica odlučila da zloupotrijebe navedenu odluku Republičkog tužilaštva i predmet koji su trebali proslijediti u Istočno Sarajevo je zadržan u Bijeljini a pripadnici mafije u Istočnom Sarajevu su formirali nelegalni predmet protiv mene za "povredu ugleda suda" falsifikujući nadležnost, pomenutim dopisom republičkog tužilaštva.
Cilj kriminalne grupe nije ni bio da vode neki postupak, jer kako se vidi nemaju nadležnost, nego je plan bio da me pokušaju na prevaru ubijediti da dođem "samovoljno" na teritoriju Istočnog Sarajeva, gdje bi me ubili njihovi saučesnici iz narko i auto mafije kojima smetam duže vrijeme objavljivanjem tekstova na internetu.
Iako nisam dobio nikakav poziv za pristup sudu 30.01.2018. što su očigledno zaboravili da pošalju, sudija Borovčanin Luka odmah izdaje naredbu za moje dovođenje kako bi me sudska policija pod komandom njegovog rođaka danka borovčanina, dovela odnosno odvela iz kuće, još u noćnim satima u tajnosti a onda bi me lako njihovi saučesnici na Sokocu likvidirali po izlasku iz sudnice.
S obzirom da mi ni tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, ni sud u Sokocu nisu htjeli da dostave dokumente o svojoj nadležnosti tretirao sam ih kao nelegalne organe a pošto ni sudska policija koju su poslali nije imala uz sebe dokumente o nadležnosti, odbio sam da pođem sa njima te su me na kraju preseli na ulici 12.03.2018. poslije mog razgovora u centru javne bezbjednosti Bijeljina sa jednim od načelnika, što je očito pripremljene plan, koji sam ja mnogo ranije i predvidio.
Vezano za taj dan, prilažem dokument - dokaz "Zapisnik o izjašnjenju po 89 0 K 058509 17 KPS" koji je sudija Borovčanin Luka bezočno i kriminalno lažirao a sada ističem samo činjenicu da uopšte nije bio prisutan tužilac Nuić Stanko.
Sudija Borovčanin dakle, gnusno laže da je Nuić bio prisutan te još tvrdi kako je nešto i izjavio a da je to laž vidi se na dnu dokumenta, gdje ne samo da nema potpisa tog tužioca nego nije ni štampano navedeno njegovo ime.
PODSJEĆAM DA JE SAMO 6 DANA KASNIJE U BANJALUCI OTET PA POTOM UBIJEN, DAVID DRAČIČEVIĆ.
Očito su žureći da sprovedu kriminalni plan, zaboravili na tu sitnicu a kako izgleda dokument, kada je prisutan okružni tužilac i kada se potpiše, vidi se na prilogu "Zapisnik po 89 0 K 058509 17 KPS od 26.12.2017.". Navedeno je ime i potpisao se OJT, gospodin Mugdim Pašić.
O ovom razbojništvu sam obavjestio Visoko sudsko i tužilačko vijeće, koje vodi disciplinski postupak protiv više lica a što je podsjećam, različito od krivičnog postupka za šta Ured disciplinskog tužioca nije nadležan ali bilo bi korisno da o ovoj prijavi obavijestite i Visoko sudsko i tužilačko vijeće.
Tokom 2018. sam više puta, pismeno tražio od suda u Sokocu i naročito Okružnog tužilaštvo u Istočnom Sarajevu da mi dostave kopiju dokumenta na kome tvrde da su zasnovali nadležnost te im je nalog da to učine uputilo i Visoko sudsko i tužilačko vijeće, što se vidi u prilogu "Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.".
Sudija Branka Malović poslije toga se pismeno izjašnjava da ona, (Sokolac sud odgovor od 03.10.2018.) odnosno sud uopšte ne posjeduje taj dokument a uprkos tome, uporno se traži i izdaju naredbe za moje dovođenje.
Sa druge strane, glavni okružni tužilac Rajko Čalović, koji je jedan od glavnih kriminalaca u ovom podmuklom planu, lažno tvrdi, kako je sada samo sud nadležan za dostavu informacija, (OJTIS IT - 14-18 od 19.10.2018.) iako je njegovo tužilaštvo javni organ i podliježe zakonu o slobodi pristupa informacijama a pogotovo sam ja kao optuženi stekao pravo da izvršim uvid u sve dokumente, spise i predmete, koji mi mogu ići u korist a što on bezočno i kriminalno sprečava.
Naravno, jasno je i zbog čega, jer sada su svjesni da sam razotkrio njihov plan i imam dokaze da nemaju nadležnost ali se pokušavaju praviti naivni i kada budu dotjerani, metaforički do zida, izjaviće sigurno da su sve uradili greškom što naravno nije istina jer sam ih više od 10 puta upozoravao da nisu nadležni i tražio kopiju dokaza o navodnoj nadležnosti.
Kakva je to razbojnička i teroristička akcija vidi se i iz priloga "Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018." u kojoj stoji da patrola sudske policije nije imala uz sebe naredbu za dovođenje a na šta su obavezni zakonom.
Naprotiv, pokušali su me na prevaru ubijediti da krenem sa njima, tvrdnjom da me želi dovesti samo u osnovni sud u Bijeljini a osim toga zbog tegoba sa ambrozijom i teškog disanja više od 10 puta sam tražio hitnu pomoć, što je kriminalna grupa odbila da mi pruži te me je transportovala za Sokolac, prilikom čega sam povraćao dva puta sa izuzetno teškim posljedicama.
I na kraju po izlasku iz suda u Sokocu, sudska policija me u tako teškom stanju, ostavila na ulici što sam i predviđao pa me je na putu do autobuske stanice, (Autobuska karta Sokolac - Bijeljina od 27.09.2018.) presrela nepoznata muška osoba, predstavivši se kao inspektor i ispitujući, ko sam, odakle sam, zbog čega sam tu, šta mi je u kesi itd.
Od plana za moje ubistvo se očito odustalo, jer nisu uspjeli da me odvedu u tajnosti i u tišini, pošto sam na licu mjesta pozvao pripadnike policijske stanice Bijeljina II, da intervenišu i sačine zabilješku o tom događaju a potom sam obavijestio i nekoliko poznanika.
Zaključno sa danom pisanja ove krivične prijave a to je 24. decembar 2018. nisam dobio nikakav dokument od Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu o njihovoj nadležnosti ali već duže vrijeme nisam primijetio nikakve aktivnosti na tom planu kakve su činili u prethodnom periodu. To bi moglo značiti da su prekinuli nezakonite radnje ali i da je tako to ih ne amnestira od odgovornosti i za sve svoje razbojničke aktivnosti moraju dati objašnjenje...
DOKAZI : Predmeti T17 0 KT 0006630 15 i 89 0 K 058509 17 KPS, kao i :

PRILOZI

T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.
Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017.
Rješenje o prigovorima po 89 0 K 058509 17 KPS
IT - 7-18 od 04.04.2018.
RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
Zapisnik o izjašnjenju po 89 0 K 058509 17 KPS

Zapisnik po 89 0 K 058509 17 KPS od 26.12.2017.
Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.
Sokolac sud odgovor od 03.10.2018.
OJTIS IT - 14-18 od 19.10.2018.
Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018.
Autobuska karta Sokolac - Bijeljina od 27.09.2018.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 1002

Sve je posljedica ubistva i napora da se prikrije ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, koje se desilo prilikom krijumčaranja narkotika iz Sarajeva preko Istočnog Sarajeva u Bobar grupu u Bijeljini a Danko Borovčanin je jedan od pripadnika kriminalne mreže koji na sve načine pokušava prikriti taj zločin...

VRHOVNOM SUDU REPUBLIKE SRPSKE

Predmet : 80 1 Pr 082502 17 Pr

DOPUNA NA ZAHTJEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI PO 80 1 PR 082502 17 PR

Podsjećam da sam u podnesenom zahtjevu, među više argumenata istakao da su svjedoci na sudu i prije toga u zabilješci lažno svjedočili, odnosno lažno predstavili događaj u opisu. Sasvim dovoljan, objektivan i nepristrasan dokaz je već priloženi video snimak nadzornih kamera u zgradi, koji se razlikuje od opisa i svjedočenja a sada dostavljam i dokaze da je u sudskom postupku, (Rješenje 80 0 Pr 097548 18 Pr od 06.12.2018.) utvrđeno da načelnik sudske policije Borovčanin Danko, lažira zabilješke i naređuje podređenima da ih potpišu a onda i da lažno svjedoče pred sudom.
Svi dokumenti koje sada prilažem su nastali poslije podnošenja zahtjeva u ovom predmetu i nemaju direktne veze sa njim ali s obzirom da je glavni inicijator za pokretanje svih postupka, načelnik sudske policije Danko Borovčanin, koji LAŽE i neređuje i drugima da lažno svjedoče, time je i svjedočenje u ovom predmetu nepouzdano odnosno svjedoci su lažno predstavili događaje po naredbi načelnika sudske policije.

Prije svega ukazujem na dvije zabilješke sudske policije, (Zabilješka SP 318-18- od 13.02.2018. i Zabilješka SP od 15.05.2018.) iz kojih se vidi da Danko Borovčanin lažira činjenični opis onako kako on misli da će to meni nanijeti najveću štetu a to se može ustanoviti čitanjem uvodnih dijelova opisa događaja iz kojih se vidi da je svaka riječ pa čak i zarezi potpuno identični.
Koliko Danko Borovčanin gnusno laže može se vidjeti iz priloga "Transkript razgovora sudska policija 15.05.2018." koji pokazuje stvarno stanje a snimak na disku koji dokazuje istinitost tog transkripta je sastavni dio sudskog predmeta 80 0 Pr 097548 18 Pr, Prekršajnog suda u Bijeljini i kako se vidi iz Rješenja koje je sud donio, taj snimak je preslušan u toku dokaznog postupka a istinitost je potvrdila prethodno i svjedok Mirjana Mitrović.
Napominjem da je ona bila primorana sa još dvojicom kolega potpisati 15.05.2018. zabilješku sa potpuno drugačijim opisom koju je lažirao načelnik Borovčanin Danko.
Danko Borovčanin je onda, pošto je već lažirao zabilješke odnosno "dokaze", sačinjavao lično i "zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka" što se vidi u prilogu "Zahtjev borovčanina za PPP SU-SP-3-396-18 od 15.05.2018." a za šta on nema ovlaštenja, te je potom uticao na pripadnike MUP-a da pokrenu postupak, koristeći dokaze koje je lažirao i svjedoke kojima je naredio da lažno svjedoče.
Mnogo važnije za mafijašku mrežu je i pokušaj zastrašivanja i terora nad svima koji pokušavaju dostaviti dokaze o kriminalu a konkretno sve je posljedica ubistva i napora da se prikrije ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, koje se desilo prilikom krijumčaranja narkotika iz Sarajeva preko Istočnog Sarajeva u Bobar grupu u Bijeljini a Danko Borovčanin je jedan od pripadnika kriminalne mreže koji na sve načine pokušava prikriti taj zločin.
Na kraju napominjem da je uzrok ovih događaja plan kriminalne grupe da me na prevaru odvuče na teritoriju Istočnog Sarajeva, gdje su egzekucije plaćenih ubica redovna pojava i da me tamo likvidiraju. U svrhu toga je protiv mene montirana nelegalna optužnica za "povredu ugleda suda" pred NENADLEŽNIM tužilaštvom i sudom a pripadnici mafije su kao izgovor za to pokušali iskoristiti odluku "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.".
Kakav je gnusni kriminal u pitanju vidi se iz sadržaja jer se njima u rad ne dodjeljuje nikakva prijava protiv mene nego naprotiv MOJA PRIJAVA PROTIV KRIMINALNE GRUPE, među čijim pripadnicima je i načelnik sudske policije...

PRILOZI

Rješenje 80 0 Pr 097548 18 Pr od 06.12.2018.
Zabilješka SP 318-18- od 13.02.2018.
Zabilješka SP od 15.05.2018.
Transkript razgovora sudska policija 15.05.2018.
Zahtjev borovčanina za PPP SU-SP-3-396-18 od 15.05.2018.
RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 1001

GDJE JE KRAJ BAHATOSTI I RAZBOJNIŠTVU KOJE VSTV, DOPUŠTA SUDIJAMA I JAVNIM TUŽIOCIMA, POD IZGOVOROM O SLOBODNOM I NEZAVISNOM DJELOVANJU. HOĆETE LI DOZVOLITI DA SUDIJA NAREDI MUČENJE I UBIJANJE STRANKE TOKOM ROČIŠTA ILI ISPITIVANJA I DA OSTANE NEKAŽNJEN JER JE "NEZAVISAN U SVOM RADU I NE MOŽE BITI KRIVIČNO GONJEN ZA ODLUKE KOJE DONOSI I MIŠLJENJA KOJA DAJE U OKVIRU SLUŽBENIH DUŽNOSTI"???

VSITV-U BIH - UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

PRITUŽBA ZBOG BRUTALNOG GAŽENJA PRAVA IZ ZAKONA I USTAVA

Prema dokazima koje sam dostavio u predmet 80 0 P 077873 16 i koje prilažem sada, OJT Bijeljina "NEMA SAZNANJA" o oštećenju materijalnog dokaza skinutog sa smrtno ranjene djevojčice Ivone Bajo, (prilog "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017."). To oštećenje je konstatovano u sudskom dokumentu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" a kako to izgleda vizuelno, može se vidjeti u prilogu "Dokazni predmeti".
Da ne postoji nikakvo pravosnažno niti bilo kakvo drugo rješenje o zabrani pristupa, vidljivo je iz priloga "Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017." te "Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017." i "OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.".
TRENUTNO STANJE JE TAKVO DA TUŽILAŠTVO "NIŠTA NE ZNA" O DOKAZIMA KRIVIČNIH DJELA. TO SU VIDJELI I ZNAJU NAČELNIK SUDSKE POLICIJE BOROVČANIN DANKO I SUDIJA MARKOVIĆ JELENA. NAČELNIK PRIMJENOM FAŠISTIČKIH METODA SPREČAVA PRISTUP TUŽILAŠTVU I UKAZIVANJE NA KRIVIČNA DJELA A SUDIJA MARKOVIĆ PODRŽAVA TE MAFIJAŠKE RADNJE I PRIKRIVANJE ZLOČINA.

OBRAZLOŽENJE
Već sam vas ranije obavještavao o kriminalnom radu sudije Marković Jelene i ovo novo bezakonje nije nikakvo iznenađenje. U prilogu je "Presuda 80 0 P 077873 16" iz koje se može vidjeti da osoba Marković Jelena, nema nikakve veze sa zakonom, nego radi isključivo za interese mafije a od više primjera izdvojiću i obrazložiti samo jedan, dok sve ostalo možete uočiti čitanjem presude.
Ovdje se dakle tvrdi da građanin, (u ovom konkretnom slučaju, ja) nisam aktivno legitimisan, odnosno nemam pravo da podnesem krivičnu prijavu, niti vršim bilo kakve radnje vezano za neko krivično djelo ako nisam u rodu sa oštećenim - ubijenim ili direktno oštećen, nekim krivičnim djelom.
Konkretno, sudija Marković tvrdi da ja nemam pravo podnositi krivične prijave ili dostavljati dokaze, (vezano za slučaj pogibije Ivone Bajo i uklanjanje materijalnog dokaza sa lica mjesta, kako bi se ubistvo prikrilo) nego to može učiniti samo njena majka. Citiram "objašnjenje" osobe Marković sa treće strane presude 80 0 P 077873 16 P od 14.11.2018. koje je u prilogu uokvireno pravougaonikom:
"U vezi sa prvim navedenim tužbenim zahtjevom odlučno je da tužilac nije aktivno legitimisan za podnošenje tužbe sa navedenim prvim tužbenim zahtjevom za utvrdenje diskriminacije i otklanjanje diskriminacije. Ovo s toga, što tužilac nije zakonski nasljednik poginule mldb. Bajo Ivone, pa s toga on nije ovlašten da pregleda tužilačke spise u vezi sa smrću Bajo Ivone i da tužilaštvu nudi provodenje nekih novih dokaza ili da vrši neke druge radnje, radi otvaranja ponovne istrage već je za to ovlaštena jedino majka mldb. Bajo Ivone, kao oštećeno lice."
U pitanju je grubo, zločinačko negiranje prava garantovanog zakonom o krivičnom postupku, prema kome građanin ima pravo prijaviti krivično djelo a sa druge strane čak je krivično odgovoran ukoliko ne prijavi krivično djelo o kome ima saznanja, citiram relevantne članove iz ZKP-u i KZ-a:
"Prijavljivanje krivičnog djela od strane građana - (1) Građanin ima pravo prijaviti izvršenje krivičnog djela. (2) Svako je dužan prijaviti izvršenje krivičnog djela kada neprijavljivanje krivičnog djela predstavlja krivično djelo. Podnošenje prijave - (1) Prijava se podnosi tužiocu, pismeno ili usmeno." KZ: "Neprijavljivanje krivicnog djela ili ucinioca", "Pomoc uciniocu poslije izvršenog krivicnog djela" a Marković Jelena je bila obavezna postupiti i prema članu "Obaveza prijavljivanja krivičnog djela" iz ZKP-u te je višestruko krivično odgovorna zbog prikrivanja dokaza i počinilaca ubistva maloljetnog lica.
Time se krši i više prava garantovanih ustavom, počev od prava na nediskriminaciju, pa do prava na sudsku zaštitu. Sudija Marković Jelena je izvela ovu manipulaciju, miješajući to pravo o prijavljivanju krivičnog djela iz ZKP-u, sa pravom na obeštećenje koje prema zakonu o parničnom postupku imaju najbliži srodnici.
Ali s obzirom da je već ranije i od Okružnog suda u Bijeljini pismeno upozorena da se bavi temom koja nema veze sa tužbenim zahtjevom, odnosno pitanjem materijalne štete za ubistvo osmogodišnje djevojčice, (Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl) sudija Marković je ovaj put svoj podmukli plan, pokušala plasirati na drugi način, tvrdnjom kako ja nemam pravo podnositi krivičnu prijavu niti predlagati bilo kakve istražne radnje, nego to može činiti samo majka djevojčice, što je neviđena besmislica i blamaža ne samo sudije, nego ovakav izneseni stav predstavlja sramotu za kompletno pravosuđe.
Pravo i stvarno stanje je naravno da svaki građanin ima pravo prijaviti krivične radnje o kojima ima saznanja a pogotovo ako posjeduje dokaze.
Mogao bi teoretski postojati samo osnov za neomogućavanje pristupa spisima, prikupljenih tokom istrage ali s obzirom da posjedujem "Punomoć", koju sam priložio i kao dokaz u ovom predmetu, jasno je da ni taj argument sudije Marković nema veze ni sa pravom ni sa logikom.
Zaista je nevjerovatno kakav kriminal čini i propagira osoba Marković Jelena, koja je očigledno do grla umiješana u ubistvo Ivone Bajo, prikrivanje tog zločina i finansijske malverzacije preko Bobar grupe.
Ako bi se dozvolilo da ove besmislice sudije Marković postanu pravosnažne i ostanu standard, onda će uskoro svima biti zabranjeno da prijavljuju bilo kakvo krivično djelo, osim ako nisu direktno lično oštećeni tim krivičnim djelom.
Zamislite tako situaciju da se na ulici izvrši otmica djeteta te očevidac koji je prisustvovao i snimio događaj, dođe u policiju da to prijavi a onda ga službenik upita: "Kako je ime vašeg djeteta ?".
Svjedok mu naravno odgovara: "Ne znam kako je ime, nije to moje dijete, samo sam bio u prolazu".
I onda naravno, profesionalni službenik mu saopštava, pozivajući se na presudu zasnovanu na mišljenju sudije Marković, kako on nije aktivno legitimisan da podnosi krivičnu prijavu, niti vrši bilo kakve radnje vezano za taj slučaj, nego to mogu učiniti samo roditelji otetog djeteta i time se sva aktivnost završava.

Ovakva opcija u zakonu o krivičnom postupku bi bila raj za kriminalce a to je očito ono što osoba Marković Jelena želi, kako bi prikrila sve zločine u koje je i lično umiješana.
GDJE JE KRAJ BAHATOSTI I RAZBOJNIŠTVU KOJE VSTV, DOPUŠTA SUDIJAMA I JAVNIM TUŽIOCIMA, POD IZGOVOROM O SLOBODNOM I NEZAVISNOM DJELOVANJU. HOĆETE LI DOZVOLITI DA SUDIJA NAREDI MUČENJE I UBIJANJE STRANKE TOKOM ROČIŠTA ILI ISPITIVANJA I DA OSTANE NEKAŽNJEN JER JE "NEZAVISAN U SVOM RADU I NE MOŽE BITI KRIVIČNO GONJEN ZA ODLUKE KOJE DONOSI I MIŠLJENJA KOJA DAJE U OKVIRU SLUŽBENIH DUŽNOSTI"???

PRILOZI

Presuda 80 0 P 077873 16
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Dokazni predmeti

Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017.
Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017.
OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.
Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl
Punomoć

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 1000

RS i BIH su nastale pod uticajem stranih okupatorskih sila koje su postavili svoje sluge, agente CIA, na vlast od čega se posebno ističu državni udari kada su uz podršku tenkova Nato pakta, njihovi poslušnici, dodik, lukač i drugi kriminalci, zauzimali tadašnje institucije, policiju, svrgli legalno izabranog predsjednika te krenuli u opštu pljačku, države, građana i budžeta, napravivši od RS privatnu pljačkaško fašističku bandu, koja pokazuje svoje zločinačko lice sve više i više a za šta je najnoviji i očiti prikaz, teror privatne policijske hunte nad narodom u Banjaluci. Svi državni organi su samo servisi - za dodikovu političko tajkunsku mafiju, čiji je zadatak da budu čuvari straže dok oni kradu sve što stignu ne oklijevajući da ubiju svakog ko ih u tome ometa...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI, UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA I OSNOVNOM SUDU U SOKOCU

Predmet:

89 0 K 058509 17 KPS

0

ZDENKO BAJO


Predmet:

80 0 P 097102 18

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM


Napomena : Ovaj dokument se dostavlja svim navedenim organima ali se prilozi ne predlažu kao dokaz u tužbi za utvrđenje diskriminacije, nego samo u montiranom krivičnom predmetu protiv mene...
PORUČUJEM SVIM UČESNICIMA U POSTUPKU DA JE OVAJ NEZAKONITI RAZBOJNIČKI NAPAD IMAO ZA CILJ MOJU LIKVIDACIJU I SVAKOGA KO U BUDUĆNOSTI NAPADNE NA BILO KOJE MOJE PRAVO ILI IZVRŠI KRIVIČNO DJELO - RADNJU, KOJOM POMAŽE PRIPADNICIMA MAFIJE, TRETIRAĆU KAO SAUČESNIKA NE SAMO U TOME NEGO I SVIM DRUGIM KRIVIČNIM DJELIMA KOJI SU PRETHODILI, POČEV OD UBISTVA IVONE BAJO.
Na osnovu člana "Nužna odbrana" iz KZRS, stav "(2) Nužna je ona odbrana koja je neophodno potrebna da se od svog dobra ili od dobra drugog odbije istovremeni ili neposredno predstojeći protivpravni napad" te prava garantovanim Ustavom RS, i zakonima, ukazujem na činjenicu da je odavno u toku protivpravni napad na mene od strane MAFIJAŠKOG KLANA a u čemu im podršku pružaju SVE takozvane institucije, te ističem i dostavljam javni tekst:

SIMBIOZA TAKOZVANE DRŽAVE I STVARNE MAFIJE

"“SNSD će u narednim mjesecima uspostaviti svoju “Crnu knjigu” u koju će biti upisani svi oni koji su bilo kada na bilo koji način SNSD-u napravili štetu, a pogotovo oni koji su bili u SNSD-u, dobili mandat na ime SNSD-a i onda se priklonili drugim političkim organizacijama”, kazao je Dodik i pojasnio: “To će značiti da ćemo preko naših organa i naših ljudi u institucijama vlasti voditi borbu protiv tih imena. To moramo da uradimo!”
Izjava u Banjoj Luci 30. oktobra 2016. čime se objašnjavaju ne samo događaji iz ovog postupka nego i prethodnih godina jer ovo je samo javno pozivanje na okup mafijaške zločinačke organizacije, odbrana opljačkanog i obračun sa svima koji razotkrivaju njihov kriminal, pljačke, likvidacije, laži, falsifikate. Ova crna knjiga i borba protiv časnih ljudi koji su smetnja mafiji se vodi godinama a planeri i kreatori lažirane nadležnosti i montirane optužnice protiv mene su samo prividno državni službenici a u stvarnosti su pripadnici razbojničke terorističke mafijaške mreže odgovorne za pljačke milijardi maraka svake godine i prikrivanje desetina ubistava koje su izvršili...
RS i BIH su nastale pod uticajem stranih okupatorskih sila koje su postavili svoje sluge, agente CIA, na vlast od čega se posebno ističu državni udari kada su uz podršku tenkova Nato pakta, njihovi poslušnici, dodik, lukač i drugi kriminalci, zauzimali tadašnje institucije, policiju, svrgli legalno izabranog predsjednika te krenuli u opštu pljačku, države, građana i budžeta, napravivši od RS privatnu pljačkaško fašističku bandu, koja pokazuje svoje zločinačko lice sve više i više a za šta je najnoviji i očiti prikaz, teror privatne policijske hunte nad narodom u Banjaluci. Svi državni organi su samo servisi - za dodikovu političko tajkunsku mafiju, čiji je zadatak da budu čuvari straže dok oni kradu sve što stignu ne oklijevajući da ubiju svakog ko ih u tome ometa.
U NAVEDENOM CITATU, DODIK MILORAD NASTUPA KAO ŠEF BANDE, NE POMINJUĆI ZAKON NI INTERESE RS NI PRAVO, NEGO INTERESE SVOJE MAFIJAŠKE MREŽE, NJIHOVE, (STRANAČKE) ORGANE I NJIHOVE LJUDE U INSTITUCIJAMA. OVO JE JAVNO IZDATA NAREDBA ZA EGZEKUCIJE, KONKRETNO ZA MOJU LIKVIDACIJU A ŠTO SU POKUŠALI IZVRŠITI NJEGOVI LJUDI MONTIRANJEM NELEGALIH PREDMETA PRED NENADLEŽNIM INSTITUCIJAMA.
S obzirom da RS, nije sankcionisala ni eliminisala ovog pred sudom dokazano, psihički poremećenog mafijaškog bosa, sve radnje RS tretiram kao napad terorističke fašističke zločinačke organizacije za šta imam obilje dokaza a sada prilažem samo dva koja dokazuju da su sudska policija i tužilaštvo najobičnije privatne bande, naravno i mup koji je otvoreno počeo da ubija, uvodi policijski sat i zabrane kretanja ljudima na javnom prostoru bez ikakve pismene naredbe.
Prilog "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" sam kopirao 15.01.2019. iz predmeta 80 0 P 097102 18 a koji je dostavljen iz OJTIS kao dokument na kome su zasnovali nadležnost. O gestapovsko mafijaškoj prirodi tužilaštva neću dalje trošiti vrijeme jer je iz sadržaja tog dokaza sve jasno a detalje o njihovim zločinima ću izneti u nastavcima postupaka. Skrećem pažnju sudu u Sokocu da ove priloge predlažem kao dokaze te pošto je sad jasno da je optužnica nezakonita, tražim da se predmet vrati tužilaštvu OJTIS, odnosno OJT Bijeljina i neka hitno predaju optužnicu sudu u Bijeljini jer će u aprilu 2019-te doći do apsolutnog zastarjevanja te ću se odazvati odmah na poziv nadležnog suda, bez obzira što ne priznajem ni RS, ni BIH niti ijedan njihov organ.
Drugi prilog je "Sudska policija SU-SP-623-18 od 03.01.2019." u kome se iznose stavovi kriminalca Borovčanin Danka ali pošto iza njih stoji komanda u Banjaluci time je odgovornost na kompletnoj sudskoj policiji koju tretitam kao lažljivu fašističku bandu. Naime dostavio sam pismeno materijal "Laži sudske policije razotkrivene na sudskom pretresu" sa prilozima iz sudskih postupaka u Bijeljini 80 0 Pr 097548 18 Pr i 80 0 Pr 092195 17 Pr u kojima sam dokazao da je Borovčanin pripremio lažirane zabilješke i naredio službenicima da lažu pred sudom, sve uz transkript i snimak događaja koji je preslušan u dokaznom postupku.
Kompletnu krivicu i odgovornost sam kako se može vidjeti pripisao Borovčaninu uz nekoliko primjera sudskih policajaca koji su nečasno lagali izvršavajući njegove fašističke naredbe. Umjesto da to prihvate i očuvaju profesionalnost institucije, komanda sudske policije žrtvuje kompletan organ radi zaštite zločinca borovčanina te LAŽE, citiram da su "postupali u skladu sa zakonom prilikom realizacije naredbi suda u Sokocu".
Ovde kriminalci iz sudske policije dodatno se izruguju i tretiraju građane kao budale jer u mom dopisu nema ni pomena o predmetu suda u Sokocu nego isključivo o lažiranju dokumentacije i lažnim svjedočenjima pred prekršajnim sudom u Bijeljini. Čak se pominje predmet 80 1 Pr 082502 17 Pr o događaju od 15.12.2016. što je godinu dana prije podizanja optužnice i bilo kakvih radnji suda u Sokocu.
KONKRETNO, SUDSKA POLICIJA ZA SVOJE RAZBOJNIŠTVO, LAŽI I FALSIFIKATE ZA MONTIRANE PREKRŠAJNE POSTUPKE TVRDI DA SU PO ZAKONU I NAREDBAMA SUDA U SOKOCU. JA ZNAM DA SUD U SOKOCU NIJE DAO NAREDBU SLUŽBENICIMA DA LAŽU, NITI DA POKREĆU PREKRŠAJNE POSTUPKE ZA KOJE ĆE PRETHODNO SAČINITI LAŽIRANE ZABILJEŠKE. ZA TO NE POSTOJI NIKAKAV PISMENI DOKAZ NITI BILO KAKVO UPUTSTVO O TOME NITI U JEDNOJ OD NAREDBI.
Tekst "Laži sudske policije razotkrivene na sudskom pretresu" objavljen je na više web adresa a jedna od njih je "https://pravda-istina.org/lazi-sudske-policije-razotkrivene-na-sudskom-pretresu" sa umetnutih nekoliko dokaznih dokumenata uključujući i snimak događaja, spojen sa javnom naredbom mafijaškog fašističkog bosa za borbu odnosno likvidacije. U sudskom postupku "80 0 P 056780 14 P" dokazao sam desetine smišljenih laži sudske policije, mupa i tužilaštva pa je sudu u Bijeljini dobro poznato o kakvim se zlikovcima radi te isključivo zbog informisanja suda u Sokocu dostavljam i priloge iz 2010-te "Zabilješka 1419-10" u kojoj borovčanin naređuje službenicima da LAŽU, kako OJT Bijeljina nije nadležna za predmet ubistva Ivone Bajo. Nekoliko godina kasnije upravo u predmetu 80 0 P 056780 14 P, pojavila se "Zabiljeska 06.08.2010." potpisana 4 dana prije dokumenta sudske policije. Sačinila ju je kriminalac Danica Stjepanović i umjesto da nam to bude uručeno 10.08.2010. sudsko policijsko, tužilačka banda nalaže hapšenje majke ubijene djevojčice i mene te nas drže 5 sati u privatnom zatvoru kriminalca borovčanina - bez ikakve potvrde o lišenju slobode.
POSLJEDICA SVEGA JE OSLOBAĐAJUĆE RJEŠENJE OKRUŽNOG SUDA I OBUSTAVA POSTUPKA 80 1 PR 000670 10 PR A ŠTO SU KRIMINALCI, BOROVČANIN, KOVAČEVIĆ, STJEPANOVIĆ I OSTALI FALSIFIKOVALI O ČEMU SAM 2014-TE SAČINIO KRIVIČNU PRIJAVU, KOJU JE PREMA ODLUCI RJTRS OD 01.06.2015. TREBALO DA OBRAĐUJE OJTIS. UMJESTO TOGA PRIPADNICI BANDE SU ZAMJENILI PREDMETE I POKUŠALI NA PREVARU MONTIRATI OPTUŽNICU ZA SASVIM DRUGO KRIVIČNO DJELO PROTIV MENE KAO POMOĆNO SREDSTVO ZA ANGAŽOVANJE PLAĆENIH UBICA I INFORMATORA IZ NARKO MAFIJE A SVE ZA PRIPREME USLOVA ZA MOJU LIKVIDACIJU.
To je dakle banda koja je pokušala podmetnuti lažiranu nadležnost i zloupotrijebiti sud u Sokocu za svoje kriminalne planove i prikrivanje svojih mafijaških poslova...

PRILOZI

RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15
Sudska policija SU-SP-623-18 od 03.01.2019.
Laži sudske policije razotkrivene na sudskom pretresu
Zabilješka 1419-10
Zabiljeska 06.08.2010.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 999

Ovdje je dakle poenta u bezočnom kršenju prava na nediskriminaciju i na pravnu zaštitu jer tužilac uopšte nije htio da pokreće nikakve radnje, da provjerava navode iz krivične prijave, nego je pristrasno pomogao odgovornima za više krivičnih dijela...


USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA T14 0 KTP 0023973 18

Kako se vidi iz "Obavjesti po T14 0 KTA 0023973 18 od 19.10.2018." uopšte nisam dobio samu "Naredbu" nego običnu obavijest bez ikakvog obrazloženja, ne samo koji su razlozi za to, nego ni koje je krivično djelo, odnosno koja krivična prijava u pitanju. Naime samo 3 dana ranije, odnosno 16.10.2018. pred kraj radnog vremena, poslije 14 sati, predao sam dvije krivične prijave u pisarnici, što znači da nijedna od njih nije mogla uopšte biti obrađivana pa ni pročitana prije narednog jutra odnosno 17.10.2018.
Pošto je obavijest o odluci za sprovođenje istrage sačinjena već 19.10.2018. proizilazi da tužilac nije mogao, (nije htio) izvršiti bukvalno ni jednu radnju u ta dva dana jer za bilo kakvu provjeru, naredbu ili prikupljanje informacija, ne može poštanska pošiljka stići ni do policijske stanice u Bijeljini a kamoli do suda u Sokocu koji je jedna od lokacija pomenutih u krivičnoj prijavi.
Ovdje je dakle poenta u bezočnom kršenju prava na nediskriminaciju i na pravnu zaštitu jer tužilac uopšte nije htio da pokreće nikakve radnje, da provjerava navode iz krivične prijave, nego je pristrasno pomogao odgovornima za više krivičnih dijela izvršenih sa ciljem da mi se nanese šteta.
Ukratko a detalji su navedeni u priloženoj prijavi, radilo se o presretanju na ulici od strane sudske policije koja je pokušala na prevaru da me ugura u vozilo iako uz sebe nisu imali primjerak naredbe kako su pokušali da mi slažu.
Pošto sam tražio da mi se naredba uruči tek tada su priznali da nemaju uz sebe naredbu te sam odbio da pođem s njima i pozvao pripadnike policije da intervenišu.
I onda jer sudska policija nije imala naredbu uz sebe, krenuo sam na drugu stranu te napadnut s leđa od pripadnika sudske policije i potom uhapšen a kada sam tražio hitnu pomoć zbog teških tegoba uzrokovanih polenom ambrozije to su odbili da učine, iako sam ponavljao desetak puta da mi je hitna pomoć potrebna.
Umjesto toga sam sa lisicama na rukama i najlonskom kesom uguran u vozilo i transportovan na Sokolac te sam tokom puta povraćao dva puta sa izuzetno teškim posljedicama.
To sam prijavio i sudiji Branki Malović na Sokocu i pitao hoću li od nje dobiti hitnu pomoć, što se nije desilo ali za nehumano i nesavjesno djelovanje optužujem isključivo Danka Borovčanina, načelnika sudske policije, koji je podređenima naredio da me uprkos tome što sam u teškom zdravstvenom stanju, transportuju na Sokolac a onda im je naredio i da me ostave na ulici da se sam snalazim iako sam imao velike zdravstvene tegobe prilikom disanja.
Dokaz za to je priložena "Autobuska karta Sokolac - Bijeljina od 27.09.2018." a pri odlasku na autobusku stanicu, presretnut sam od strane nepoznate osobe što sam i očekivao jer Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu i sud na Sokocu nemaju nadležnost za postupanje na teritoriji Bijeljine niti su je ikada dobili što se vidi iz odluke republičkog tužilaštva "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." koju također prilažem.
Naime pripadnici mafijaškog klana Borovčanin, (Danko i Luka) te tužilačkog, (Novak Kovačević i Rajko Čalović) su smislili plan da iskoristi odluku republičkog tužilaštva prema kojoj se moja krivična prijava daje u rad tužilaštvu Istočnom Sarajevu te da lažiraju nadležnost i podignu optužnicu protiv mene za sasvim drugo fiktivno krivično djelo, dok je predmet koji su trebali da obrađuju zadržan u tužilaštvu u Bijeljini i nelegalno je na njemu radila okružni javni tužilac Mira Medić, T14 0 KTA 0012900 14 2).
Sa druge strane, optužnicu protiv mene, iako je znala da nema nadležnost, podigla je okružni javni tužilac Jovana Tomaš i sve do današnjeg dana iako sam više puta pismeno zahtjevao i čak su dobili nalog od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, (Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.) da mi uruče tu odluku, oni to ne čine jer su svjesni kriminala koji su izvršili.
Cilj svega i nije bio da se vodi postupak, jer bi morao biti obustavljen istog trenutka kada bi mi u sudnici bila uručena ta odluka nego su pokušali na prevaru da me navuku, prvo da dobrovoljno dođem na tu teritoriju a onda uz zloupotrebu sudske policije da me dovedu i ostave kao metu lokalnim kriminalcima, koji su nedavno ubili čak i dvojicu saobraćajnih policajaca prilikom pokušaja krađe automobila.
I na kraju, dodatni dokaz da se radi o kriminalnoj akciji je prilog "Sokolac sud odgovor od 03.10.2018." iz koga se vidi da sud u Sokocu uopšte nema nikakav dokument o navodnoj nadležnosti koju je lažiralo OJT Istočno Sarajevo, (navedeno u prilogu "T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.) na drugoj strani) a uprkos tome izdaju se nelegalne naredbe za moje dovođenje na teritoriju udaljenu stotinama kilometara, što nije samo obično kršenja prava na pravično suđenje, nego bukvalno primjena gestapovskih metoda najavljenih pred kamerama od strane dodik milorada o formiranju "Crne knjige" i borbi koju njegovi ljudi MORAJU da vode protiv lica koja su upisali u tu fašističku knjigu...
OČEKUJEM DA USTAVNI SUD BIH OVU APELACIJU UVAŽI I KRIVIČNU PRIJAVU VRATI NA PONOVNO POSTUPANJE...

PRILOZI

Krivična prijava od 16.10.2018. sa 6 priloga
Obavjest po T14 0 KTA 0023973 18 od 19.10.2018.
Pritužba na T14 0 KTA 0023973 18
Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018.
Kolegij OJT Bijeljina po T14 0 KTP 0023973 18 od 06.11.2018.

Obavjest OT Bijeljina od 12.10.2018.
T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.
Sokolac sud odgovor od 03.10.2018.
Crna knjiga

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 998

Mnogo važnije za mafijašku mrežu je i pokušaj zastrašivanja i terora nad svima koji pokušavaju dostaviti dokaze o kriminalu a konkretno sve je posljedica ubistva i napora da se prikrije ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, koje se desilo prilikom krijumčaranja narkotika iz Sarajeva preko Istočnog Sarajeva u Bobar grupu u Bijeljini a Danko Borovčanin je jedan od pripadnika kriminalne mreže koji na sve načine pokušava prikriti taj zločin...

PRIJAVA PROTIV VIŠE LICA ZA DAVANJE LAŽNOG ISKAZA

I VIŠE DRUGIH KRIVIČNIH DJELA

Protiv : Borovčanin Danka, Maje Livopoljac, Maksimović Gorana i Nešković Milana.
Na osnovu KZRS, član "Davanje lažnog iskaza":
(1) Svjedok, vještak, prevodilac ili tumač koji da lažan iskaz u postupku pred sudom, u disciplinskom, prekršajnom ili upravnom postupku ili drugom zakonom propisanom postupku, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine. (2) Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se i stranka koja prilikom izvođenja dokaza saslušanjem stranaka u sudskom ili upravnom postupku da lažan iskaz, a na ovom iskazu je zasnovana odluka donesena u tom postupku. (3) Ako je lažan iskaz dat u krivičnom postupku, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. (4) Ako su usljed djela iz stava 3. ovog člana nastupile posebno teške posljedice za okrivljenog, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina. (5) Ako učinilac dobrovoljno opozove svoj lažni iskaz prije nego što se donese konačna odluka, kazniće se novčanom kaznom, a može se i osloboditi od kazne.
Kao i članova "Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja"; "Nesavjestan rad u službi"; "Pomaganje"; "Povreda ravnopravnosti građana"; "Prevara"; "Samovlašće"; "Neprijavljivanje krivičnog djela ili učinioca"; "Sprečavanje dokazivanja"; "Falsifikovanje ili uništavanje službene isprave"; "Udruživanje radi vršenja krivičnih djela"; "Izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja"...

Napomena : Dokazi o izvršenom krivičnom djelu i pripremu za druga krivična djela a posebno "davanje lažnog iskaza" su utvrđeni u sudskom postupku u Bijeljini, (Rješenje 80 0 Pr 097548 18 Pr od 06.12.2018.).
U ovoj krivičnoj prijavi je dokazni materijal o više krivičnih dijela protiv više lica ali ističem prije svega kao najodgovornijeg i organizatora kriminalnih radnji, načelnika sudske policije Borovčanin Danka koji je sačinjavao zabilješke sa lažnim činjeničnim opisom, (Zabilješka SP 318-18- od 13.02.2018. i Zabilješka SP od 15.05.2018.) a onda instruisao pripadnike sudske policije kojima komanduje da lažno svjedoče pred sudom.
Informativno prilažem i materijal koji je uzrokovao ove događaje i krivična djela a to je "T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017." tužilaštva u Istočnom Sarajevu i dopis Republičkog tužilaštva Republike Srpske "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.".
Iz njih se vidi da je nenadležno tužilaštvo, montiralo optužnicu protiv mene, izgovarajući se na dopis republičkog tužilaštva a u tom dopisu nema ni pomena o nekoj krivičnoj prijavi i predmetu protiv mene nego se naprotiv moja krivična prijava protiv više lica daje njima u rad a jedno od tih lica, (koje sam prijavio) je i Borovčanin Danko.
Cilj te lažirane optužnice je bio da se odvučem na teritoriju Istočnog Sarajeva, gdje bi me likvidirali pripadnici narko i auto mafije a za to su odgovorni pripadnici tužilaštva, suda te ponovo Borovčanin Danko o čemu Ured disciplinskog tužioca pri VSTV-u već vodi postupak, tako da te radnje odvajam od nastavka događaja i drugih krivičnih djela.
Prije svega ukazujem na dvije zabilješke sudske policije iz kojih se vidi da Danko Borovčanin lažira činjenični opis onako kako on misli da će to meni nanijeti najveću štetu a to se može ustanoviti čitanjem uvodnih dijelova opisa događaja iz kojih se vidi da je svaka riječ pa čak i zarezi potpuno identični.
Koliko Danko Borovčanin gnusno laže može se vidjeti priloga "Transkript razgovora sudska policija 15.05.2018." koji pokazuje stvarno stanje a snimak na disku koji dokazuje istinitost tog transkripta je sastavni dio sudskog predmeta 80 0 Pr 097548 18 Pr, Prekršajnog suda u Bijeljini i kako se vidi iz Rješenja koje je sud donio, taj snimak je preslušan u toku dokaznog postupka a istinitost je potvrdila prethodno i svjedok Mirjana Mitrović. Napominjem da je ona bila primorana sa još dvojicom kolega potpisati 15.05.2018. zabilješku sa potpuno drugačijim opisom koju je lažirao načelnik Borovčanin Danko.
Dakle, Borovčanin Danko je najobičniji kriminalac, pripadnik mafije koji koristeći svoj položaj načelnika sudske policije i veze koje ima sa sudijama, okružim tužiocima i pripadnicima MUP-a, priprema dokumentaciju, odnosno lažira zabilješke a onda tjera sudske policajce da lažno svjedoče pred sudom i time ne samo da nanose štetu građanima nego se prikrivaju i brojni zločini mafijaške mreže čije on pripadnik.
Danko Borovčanin je onda, pošto je već lažirao zabilješke odnosno "dokaze", sačinjavao lično i "zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka" što se vidi u prilozima "Zahtjev borovčanina za PPP SU-SP-3-177-18 od 13.02.2018.", "Zahtjev borovčanina za PPP SU-SP-3-177-18-D od 06.03.2018." i "Zahtjev borovčanina za PPP SU-SP-3-396-18 od 15.05.2018." a za šta on nema ovlaštenja, te je potom uticao na pripadnike MUP-a da pokrenu postupak, koristeći dokaze koje je lažirao i svjedoke kojima je naredio da lažno svjedoče.
U nastavku ću opisati kako je Maja Livopoljac, inače pripadnik sudske policije lagala pred sudom pošto je predhodno instruisana šta treba da slaže.
I tako pošto plan mafijaške mreže da me na prevaru odvuče na udaljenu lokaciju i tamo likvidira nije uspio, kriminalac Borovčanin Danko je pripremio lažiranu dokumentaciju ali pošto sam cijelo vrijeme bio u svojoj kući daleko od javne površine onda se tražilo od Maje Livopoljac da laže, kako je ulica od prozora udaljena svega 4 m a kompletna priprema montiranog postupka sa pripremljenim svjedocima za laganje nije mogla proći bez saučesništva Nešković Milana.
Ta njena izjava je u predmetu Prekršajnog suda "80 0 Pr 092159 17 Pr" data na unaprijed pripremljeno pitanje predstavnika policije a "Žalba policije po 80 0 Pr 092195 17 Pr od 29.11.2018." i "Žalba policije po 80 0 Pr 097548 18 Pr od 11.12.2018. " koje prilažem se zasnivaju upravo na toj laži od 4 m, jer gospodin "građanin" Nešković Milan u svojoj žalbi takođe lažno navodi da je udaljenost do ulice samo 4 m.
Iako sam dao priliku takozvanoj svjedokinji Maji Livopoljac da se koriguje, tvrdeći da je samo do kapije, udaljenost minimum 10-15 metara, ona je to kategorički odbila i ponovila da nema više od 4 m.
Ali da je to gnusna laž, dokazao sam i u sudskom postupku 06.12.2018. a sada prilažem i ovdje, fotografije načinjene na licu mjesta "Majke Jevrosime 20" te "Satelitski snimak" i "Katastar - fotogrametrijski snimak" iz kojih se vidi da je samo do kapije udaljenost 16 m, a iza toga je livada i privatni pristupni put do ulice koja je udaljena daljih 35 do 40 m, što znači da je prava udaljenost mjesta događaja odnosno prozora do ulice oko 50 metara.
Iako sam u tom postupku "80 0 Pr 097548 18 Pr", dokazao da su to laži te je jasno da uopšte nisam bio u dvorištu nego u kući, gospodin Nešković Milan i u drugoj žalbi po tom predmetu, lažno tvrdi da se radi samo 4-5 metara te nastavlja sa lažima da se događaj odvijao u dvorištu iako je sud utvrdio a i u samim zabilješkama piše da sam cijelo vrijeme bio u svojoj kući.
I na kraju opisaću za mene najozbiljniju laž, odnosno svjedočenje Gorana Maksimovića u predmetu 80 0 Pr 092195 17 Pr, koji je u svojoj izjavi a i na moja jasna pitanja, negirao prisustvo bilo kog drugog lica a koje nije ni navedeno u zabilješci od 13.02.2018.
Ali odmah potom sudski policajac Đukić Bogdan, časno i istinito svjedoči i već na pitanje predstavnika MUP-a on pominje prisustvo još jedne osobe, odnosno Mitra Petrovića koji je sišao sa sprata i sa kojim su pripadnici sudske policije i razgovarali.
Razlog zbog čega prisustvo osobe sa sprata nije navedeno u zabilješci i zbog čega ga negira Maksimović Goran je to što su oni poslati noću, sat vremena prije izlaska sunca da me tajno odvedu bez ičijeg znanja i pripreme uslove za likvidaciju a o čemu nisu svi ni bili upoznati, odnosno Đukić Bogdan o tome ništa nije znao kao ni Mirjana Mitrović koja je bila prisutna ali je izostavljena iz te zabilješke.
No prilikom svjedočenja 06.12.2018. na moje pitanje je odgovorila da je i ranije dolazila a što se ne vidi iz tih zabilješki iz prethodnog perioda. Čak i ako zanemarimo moje tvrdnje da je sve izvršeno sa namjerom mafijaške mreže da me ubije na način kako je likvidiran David Dragićević, ostaje činjenica da sudski policajci pod naredbom i prijetnjama lažno svjedoče pred sudom a to kao posljedicu ima novčano kažnjavanje građana. Ne treba zanemariti ni činjenicu da bi me sud oglasio krivim da se nisam pojavio iako kako se ispostavilo nema prekršaja. S druge strane svaki izlazak na ulicu predstavlja opasnost po život za mene jer Borovčanin i ostali članovi bande su cijelu godinu pokušavali da me uhvate i odvedu kao metu za likvidaciju.
Mnogo važnije za mafijašku mrežu je i pokušaj zastrašivanja i terora nad svima koji pokušavaju dostaviti dokaze o kriminalu a konkretno sve je posljedica ubistva i napora da se prikrije ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, koje se desilo prilikom krijumčaranja narkotika iz Sarajeva preko Istočnog Sarajeva u Bobar grupu u Bijeljini a Danko Borovčanin je jedan od pripadnika kriminalne mreže koji na sve načine pokušava prikriti taj zločin.
DOKAZI : Predmeti 80 0 Pr 092195 17 Pr i 80 0 Pr 097548 18 Pr, kao i :

PRILOZI

Rješenje 80 0 Pr 097548 18 Pr od 06.12.2018.
Zabilješka SP 318-18- od 13.02.2018.
Zabilješka SP od 15.05.2018.
T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.
RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
Transkript razgovora sudska policija 15.05.2018.
Zahtjev borovčanina za PPP SU-SP-3-177-18 od 13.02.2018.

Zahtjev borovčanina za PPP SU-SP-3-177-18-D od 06.03.2018.
Zahtjev borovčanina za PPP SU-SP-3-396-18 od 15.05.2018.
Žalba policije po 80 0 Pr 092195 17 Pr od 29.11.2018.
Žalba policije po 80 0 Pr 097548 18 Pr od 11.12.2018.
Majke Jevrosime 20
Satelitski snimak
Katastar - fotogrametrijski snimak

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 997

Ovo nije prvi put da kriminalac Borovčanin Danko, smišljenim lažima montira postupke protiv mene, pošto je u prethodnim godinama inicirao više prekršajnih postupaka, koristeći se lažima u zabilješkama i instruisanjam podređenih da lažno svjedoče na sudu ali ovoga puta njegove laži su potpuno razbijene preslušavanjem tonskog zapisa koji se drastično razlikuje od laži koje je pisao borovčanin a autentičnost je potvrdila i svjedok, koja je prethodno bila prisiljena potpisati zabilješku koju je sačinio njen formalni načelnik a suštinski pripadnik mafije...

OSNOVNOM SUDU U SOKOCU - VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

Predmet:

89 0 K 058509 17 KPS

TUŽILAČKA MAFIJA

ZDENKO BAJO

Napomena : Predmeti 89 0 K 058509 17 KPS, T17 0 KT 0006630 15 su potpuno nelegalni i nezakoniti, vode ih nenadležno OJT Istočno Sarajevo i nenadležni Osnovni sud u Sokocu na osnovu svjesno montirane dokumentacije bez ikakvog rješenja o nadležnosti te će svi naredni dokumenti istovremeno biti dostavljani i VSTV-u odnosno UDT-a, kao dopuna za disciplinski postupak o čemu su prijavljeni obavješteni rješenjem 01-07-10-28-121/2018 od 30.07.2018.

ZA ČIJE INTERESE DRŽAVNI SLUŽBENICI LAŽNO SVJEDOČE

U prilogu vam informativno dostavljam materijal iz koga se vidi da sam u sudskim postupcima pred sudom u Bijeljini, dokazao smišljene laži i organizovani kriminal sudske policije, odnosno prije svega danka borovčanina, vezano za predmet 89 0 K 058509 17 KPS, vašeg suda i naredbu koja je izdata sudskoj policiji, iako ni osnovni sud u Sokocu a prije svega Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu nisu nadležni za područje Bijeljine i nikada nijednim dokumentom nisu ostvarili tu nadležnost.
Svi događaji vezano za ovu temu su posljedica podmuklog plana mafijaške mreže i to prije svega borovčanin danka a sve je izvedeno sa ciljem da se nezakonito pratim i pokušam odvesti na udaljenu lokaciju, gdje bi me ubili njihovi saučesnici iz narko mafijaškog klana.
Ovo nije prvi put da kriminalac Borovčanin Danko, smišljenim lažima montira postupke protiv mene, pošto je u prethodnim godinama inicirao više prekršajnih postupaka, koristeći se lažima u zabilješkama i instruisanjam podređenih da lažno svjedoče na sudu ali ovoga puta njegove laži su potpuno razbijene preslušavanjem tonskog zapisa koji se drastično razlikuje od laži koje je pisao borovčanin a autentičnost je potvrdila i svjedok, koja je prethodno bila prisiljena potpisati zabilješku koju je sačinio njen formalni načelnik a suštinski pripadnik mafije.
I u dijelu, vezano za krivične postupke, ovo nije prvi put da taj kriminalac djeluje na najpodmukliji način jer je on jedan od glavnih inicijatora za lažnu prijavu protiv mene za "ugrožavanje sigurnosti" iako sam samo napisao da će odgovorni za prikrivanje ubistva djevojčice Ivone Bajo, završiti u zatvoru.
Što se tiče ovog predmeta, više je nego jasno da u ovom zločinačkom planu saučestvuju i Novak Kovačević, Rajko Čalović te Luka Borovčanin i da su o svemu upoznate i OJT Jovana Tomaš, te sudija, Branka Malović koje vjerovatno nisu direktno umiješane ali vrlo dobro znaju da su njihovi postupci nezakoniti.
S OBZIROM DA NI OD SUDA A POSEBNO OD OJTIS, NISAM DOBIO NIKAKAV DOKUMENT O NJIHOVOJ NAVODNOJ NADLEŽNOSTI IAKO JE PROŠLO GODINU DANA OD MONTIRANOG POTVRĐIVANJA OPTUŽNICE T17 0 KT 0006630 15, GODINU I PO OD POZIVA U OJTIS TE SKORO 3 I PO GODINE OD NEZAKONITOG FORMIRANJA PREDMETA I POKRETANJA NELEGALNIH "POSEBNIH ISTRAŽNIH RADNJI" SVE AKTERE U OVOM TERORISTIČKOM NAPADU NA MENE, TRETIRAM KAO SAUČESNIKE U PLANIRANOM POKUŠAJU UBISTVA...

PRILOG

Laži sudske policije razotkrivene na sudskom pretresu

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
zdenkobajo@gmail.com

ČLANAK 996

Sudija Marković je odbijanjem da naredi organima tužene dostavu materijala koji je prikupljan o meni, grubo napala na pravo garantovano članom 23 iz Ustava RS, te omogućila da se nastavi teroristički napad na mene, montiranjem nelegalne optužnice u OJTIS, za šta to tužilaštvo nikada nije dobilo nadležnost a dovodeći moje zdravlje i život u opasnost, uprkos mojim brojnim upozorenjima, sudija Marković je postala saučesnik u planiranju i pokušajima mog ubistva...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet:

80 0 P 080317 18 P

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM


OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI

ŽALBA NA PRESUDU 80 0 P 077873 16 P

PREDLAŽEM DA SE OVA ŽALBA UVAŽI, PRVOSTEPENA PRESUDA PREINAČI I USVOJI TUŽBENI ZAHTJEV U CJELINI.
PRESUDA SE OVOM ŽALBOM POBIJA U CJELINI, ZBOG POVREDE ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA, POGREŠNO I NEPOTPUNO UTVRĐENOG ČINJENIČNOG STANJA TE POGREŠNE PRIMJENE MATERIJALNOG PRAVA, VEZANO ZA ČLANOVE 208 - 211 ZOPP, ŠTO ĆE BITI OBRAZLOŽENO U TEKSTU ŽALBE!
Član 209. Povreda odredaba parničnog postupka postoji ako sud u toku postupka nije primijenio ili je nepravilno primijenio koju odredbu ovog zakona, a to je bilo od uticaja na donošenje zakonite i pravilne presude. Član 210. (1) Pogrešno ili nepotpuno utvrđeno činjenicno stanje postoji kad je sud neku odlučnu činjenicu pogrešno utvrdio, odnosno kad je nije utvrdio. (2) Nepotpuno utvrđeno činjenično stanje postoji i kad na to upućuju nove činjenice ili novi dokazi. Član 211. Pogrešna primjena materijalnog prava postoji kad sud nije primijenio odredbu materijalnog prava koju je trebao primijeniti ili kad takvu odredbu nije pravilno primijenio.

Sudija Marković je smišljeno kriminalno vršila sve radnje u postupku te je i u presudi obrazlagala teme koje nemaju veze sa tužbenim zahtjevom. PRAVO DA DOBIJEM PISMENA RJEŠENJA KOJIM MI SE ZABRANJUJE PRISTUP U OJT BIJELJINA A ŠTO MI JE SAOPŠTENO OD STRANE SUDSKE POLICIJE I PRAVO ŽALBE NA ISTO, GARANTOVANO ČLANOM 16 USTAVA RS, NIJE NI JEDNOM RIJEČJU POMENUTO. Naravno jer sudija Marković nema nikakvih dodirnih tačaka sa RS i njenim zakonima nego postupa po javnom nalogu, citiram:
"“SNSD će u narednim mjesecima uspustaviti svoju “Crnu knjigu” u koju će biti upisani svi oni koji su bilo kada na bilo koji način SNSD-u napravili štetu, a pogotovo oni koji su bili u SNSD-u, dobili mandat na ime SNSD-a i onda se priklonili drugim političkim organizacijama”, kazao je Dodik i pojasnio: “To će značiti da ćemo preko naših organa i naših ljudi u institucijama vlasti voditi borbu protiv tih imena. To moramo da uradimo!”
Izjava u Banjoj Luci 30. oktobra 2016. čime se objašnjavaju ne samo događaji iz ovog postupka nego i prethodnih godina jer ovo je samo javno pozivanje na okup mafijaške zločinačke organizacije, odbrana opljačkanog i obračun sa svima koji razotkrivaju njihov kriminal, pljačke, likvidacije, laži, falsifikate a ova crna knjiga i borba protiv časnih ljudi koji su smetnja mafiji se vodi godinama...
Sudija Marković je odbijanjem da naredi organima tužene dostavu materijala koji je prikupljan o meni, grubo napala na pravo garantovano članom 23 iz Ustava RS, te omogućila da se nastavi teroristički napad na mene, montiranjem nelegalne optužnice u OJTIS, za šta to tužilaštvo nikada nije dobilo nadležnost a dovodeći moje zdravlje i život u opasnost, uprkos mojim brojnim upozorenjima, sudija Marković je postala saučesnik u planiranju i pokušajima mog ubistva.
Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2, koje prilažem, pokazuje da sudija Marković Jelena, smišljeno krši zakon i prikriva teška krivična djela, saučestvujući u zločinima i diskriminaciji jer iako je upozorena ovim rješenjem da se bavila temom smrti bliskog lica za šta nisam ni tražio odštetu, niti isticao tužbene zahtijeve, ona to čini i u ovom predmetu, otvoreno pokazujući da je zanima samo prikrivanje tog zločina. Drugi prilog i dokaz je "Punomoć" Budimke Bollin Bajo kojim me je ovlastila da zastupam njene pravne interese pred svim organima i ističem da sam oba ova dokaza predao u sastavu dokaznog materijala ove tužbe.
Uprkos tome sudija Marković neosnovano i lažno tvrdi da nemam prava preduzimati nikakve radnje vezano za pogibiju ili ubistvo Ivone Bajo. To uopšte nije bila tema tužbenog zahtjeva, niti sam pominjao da sam diskriminisan zbog sprečavanja uvida u spis o ubistvu Ivone Bajo, nego u spise pokrenute po prijavi protiv mene ali pošto je sudija Marković umjesto moje tužbe forsirala ono što sama želi, dostavljam i ovaj dokaz, iz koga se vidi da imam pravni osnov i za razgledanje tog spisa.
TIME SE JASNO VIDI DA SUDIJA MARKOVIĆ NIJE NI NAMJERAVALA UTVRĐIVATI ČINJENICE PO OSNOVU MOJE TUŽBE NEGO JE FORMIRALA SVOJU FIKTIVNU TUŽBU SA OSNOVNIM CILJEM DA DOKAZUJE KAKO JE IVONA BAJO SAMA PALA I SAMA SE "ZADESNO" UBILA, KAKO JE TO POKUŠANO I NEDAVNO POSLIJE UBISTVA DAVIDA DRAGIČEVIĆA. OVO POKAZUJE KOLIKI JE STRAH MAFIJAŠKE MREŽE OD NEOBORIVIH DOKAZA KOJE SAM PRIKUPIO O PRIKRIVANJU TOG ZLOČINA ŠTO NIJE UOPŠTE TEMA NIJEDNE TAČKE IZ TUŽBE ALI JE GLAVNI PRIORITET SUDIJE MARKOVIĆ I NJENIH SAUČESNIKA DA UKLANJAJU DOKAZE O PRIKRIVANJU UBISTVA JER IM PRIJETI PRAKTIČNO DOŽIVOTNA ROBIJA NE SAMO ZA UBISTVO, NEGO I ZA KRIJUMČARENJE U BOBAR GRUPU I PLJAČKU MILIJARDI MARAKA PREKO BANAKA POD KONTROLOM VLADE RS...
OBRAZLOŽENJE
Veličina i količina kršenja zakona i odredbi iz članova parničnog postupka je tolika da praktično skoro i ne postoji niti jedna radnja koja nije smišljeno nezakonita što se vidi i iz zapisnika u predmetu a ja ću opisati samo neka kršenja kako ne bih oduzimao suviše vremena drugostepenom sudu.
ZAKON O ZABRANI DISKRIMINACIJE, donesen 23. jula 2009. na dan ubistva Ivone Bajo:
Član 15. (Teret dokazivanja): "(1) U slučajevima kada lice ili grupa lica navode činjenice u postupku iz člana 12. ovog zakona, potkrepljujući navode o tome da je zabrana diskriminacije prekršena, navodni prekršilac dužan je da dokaže da nije prekršio princip jednakog postupanja ili zabrane diskriminacije u predmetu rasprave. (2) U slučajevima u kojima lice smatra da je snosilo posljedice diskriminacije, kao dokazno sredstvo za ostvarenje prava iz stava (1) ovog člana mogu se koristiti i statistički podaci ili baze podataka. (3) U slučajevima kada lice smatra da je snosilo posljedice diskriminacije zbog propuštanja razumnog prilagođavanja, teret dokazivanja leži na protivnoj strani". Član 24. (Usaglašavanje ostalih propisa s ovim zakonom): "(1) U slučaju neusaglašenosti drugih zakona s ovim zakonom u postupcima po ovom zakonu, primjenjivaće se ovaj zakon".

Nije uopšte potrebno da komentarišem postupanje sudije Marković Jelene, kada se izvrši uvid u rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2, kojim se konstatuje da se pomenuta sudija nije bavila temom tužbe nego pitanjem ubistva odnosno prikrivanja ubistva Ivone Bajo iako ja uopšte nisam tražio nikakvu odštetu po tom osnovu.
Ali očito je za sudiju Marković Jelenu, prioritet i glavni cilj da prikriva ubistva osmogodišnje djevojčice i onih koji su učestvovali u sakrivanju dokaza o tome te ni ovaj put uopšte nije pomenula ništa što je zaista tema tužbe nego se praktično isključivo bazirala o pogibiji Ivone Bajo, pišući ne samo smišljeno netačne tvrdnje nego i potpuno apsurdne tvrdnje.
Iako je ovdje dakle osnovna tema tužbe to što su mi saopštene neke navodne naredbe ili rješenja o zabrani pristupa koja se odnose direktno na mene a nije uručen pismeni primjerak, iz čega su proizašle neke pravne posljedice, ovdje sudija Marković Jelena to smišljeno preformulira na drugu temu kao da je osnova tužbe bio to što ja želim uvid u spis o ubistvu Ivone Bajo i pokretanje nekih krivičnih postupaka za šta navodno nisam nadležan.
S druge strane, pošto su se i sudovi u Bijeljini i OT Bijeljina pismeno izjasnili da nisu donjeli nikakvo rješenje o zabrani pristupa za mene i porodicu Bajo, proizilazi da sudija Marković ne zastupa RS, nego danka borovčanina koji je nezakonito primjenjivao godinama taj fašistički tretman.
Prije svega ističem da, što se tiče uvida u spise, postoji mnogo predmeta pokrenutih po mojim krivičnim prijavama i kao stranka u postupku imam pravo na to a posebno što postoje predmeti koji su pokrenuti po prijavama protiv mene i u njima još više je potrebno da kao optuženi ili osumnjičeni izvršim uvid a što sudija Marković smišljeno prećutkuje.
Što se tiče spisa o ubistvu Ivone Bajo, ističem i prilažem dokaz da posjedujem punomoć od majke ubijene djevojčice da je zastupam i branim njene pravne interese pred svim organima u Republici Srpskoj.
Ali za podnošenje krivične prijave o bilo čemu protiv bilo koga nijednom građaninu ove zemlje nije potrebna punomoć i svaki građanin ima pravo da podnese krivičnu prijavu - svaki osim mene, kako izgleda po tumačenju Marković Jelene.
Sudija Marković Jelena, naravno uopšte nije imala namjeru raditi po zakonu i dozvoliti izvođenje dokaza nego joj je isključivi cilj bio da zaštiti kriminal izvršen u Bobar grupi.
Zbog toga je brutalno kršila sve zakonske odredbe, nije poštovala pravilo o obrtanju tereta dokazivanja, prema kome je tužena strana bila obavezna da dokazuje nediskriminaciju i da pred sudom iznosi argumente a ne da to čini sudija Marković u svojoj presudi.
Sudija Marković Jelena je odbacila sve moje predložene dokaze što je neviđeni apsurd ali nije obrazložila zbog čega, nego sada u presudi izmišlja razloge koji naravno nemaju nikakve veze sa činjeničnim stanjem.
I izgovor kako ovaj sud nije nadležan da naredi tuženoj Republici Srpskoj da mi preda materijal koji je prikupljala o meni poslije istražnih radnji a koje je svojim lažima pokrenula protiv mene je neviđeno besmislen i samo pokazuje kakva je uloga i želja sudije Marković a to je isključivo prikrivanje neviđenog kriminala i pljačke milijardi maraka koja se čini svake godine... TO JE SAMO JOŠ JEDAN DODATNI DOKAZ DA SUDIJA MARKOVIĆ NIJE NI ČITALA PODNESKE NITI ANALIZIRALA DOKAZE POŠTO JE OD POČETKA BILA NA ZADATKU KOJI JE DOBILA A TO JE ZAŠTITA MAFIJAŠKOG FAŠISTIČKOG REŽIMA DODIK MILORADA PO SVAKU CIJENU.

PRILOZI

Dodik najavio crnu knjigu
Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2
Punomoć

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 995

Trajan Janković ne zaslužuje da na njega uopšte gubim vrijeme ali ovde je u pozadini mnogo opasnija i organizovanije banda koja ima svoje ljude u svim kako ono reče mile ronhil - "institucijama" i oni prema odredbama CRNE KNJIGE, moraju da se bore protiv nas da bi sačuvali ono što su opljačkali i sopstvenu slobodu. ZMIJE OTROVNICE SU DOTJERANE DO ZIDA A VATRA JE OPASNO BLIZU I BLJUJU OTROV NA SVE ŠTO VIDE...

TRAJANSKI KONJ OD 300 EVRA

Prema starogrčkoj mitologiji poslije 10 godina bezuspješnog opsjedanja Troje, Grci su se povukli a pred gradom ostavili drvenog konja u kome su bili skriveni vojnici. Trojanci su prihvatili konja kao znak mira i kada su Grci izašli iz konja, otvorili su kapije grada da bi ostatak vojske ušao i grad je nemilosrdno opljačkan, svi muškarci su pobijeni a žene i djeca odvedeni u ropstvo.
Poput mitološkog, savremeni trojanski konji su računarski programi koji deluju kao koristan softver, a zapravo ugrožavaju vašu sigurnost i izazivaju puno štete.
U ISTOM STILU, PARADRŽAVNE SLUŽBE MAFIJAŠKIH REŽIMA VRBUJU I UBACUJU SVOJE LJUDE, SLUGE U SVE POKRETE, UDRUŽENJA ILI IH KAO INFORMATORE I PROVOKATORE ŠALJU POJEDNICIMA KOJI SU OPASNOST ZA NJIHOVE ZLOČINAČKE POSLOVE.
Gomila takvih je angažovana i poslata da me špijuniraju, pokušaju navesti na neki kriminal ili odvesti u klopku na nišan plaćenim ubicama i nisam javno opisivao nikog od takvih ali evo ovaj koji se igrom slučaja zove Trajan je sam tražio da razotkrijem dio njegovih laži i prevara riječima :
ZDENKO BAJO, IMAŠ LI ŠTA SAD REĆI ?
Neću ja ništa govoriti nego ću pokazati dio pisanog materijala, fotografije, mišljenja drugih a i sam Trajan će otkriti kako je vrbovan da radi ne za policiju nego za bandu koja je formirana u tužilaštvima, policiji itd, sve do predsjednika, samozvanog glavnog baje.
Video prilog je montiran od više segmenata uz pojašnjenja a unutar članka će biti prezentovani svi dokumenti i fotografije.
Prvi dio monologa je iz video snimka od 24.02.2018. a neobično je da govori o događajima iz juna i jula 2018-te. Zbog čega je "Laki" malo nervozan, zašto priča ovakve laži i zbog čega me uopšte pominje, pojasniću u nastavku videa uz dokaze...
DA LI JE TRAJAN KADA JE GOVORIO O JAKIM LJUDIMA KOJI GA ŠTITE, MISLIO NA LIKOVE IZ POLICIJE, SUDA I TUŽILAŠTVA KOJE ĆEMO VIDJETI U NASTAVKU ???
Trajan Janković je prisvojio 300 evra koje je na pravaru dobio, slagavši da će dovesti autobus sa 50 ljudi na zakazani skup u Banjaluku 07.07.2018. o čemu naravno ne želi ni riječ da kaže, nego priča laži da bi se oprao i zbog evra koje je ukrao a i zbog navlačenja drugih u klopku.
NA SLICI SE VIDI DA JE NA NJEGOVO IME 03.07.2018. POSLATO 300 EVRA IZ ITALIJE...
Što se tiče gnusne laži o 25000 maraka dovoljno je reći da odštetu prema zakonu mogu dobiti samo najbliži srodnici, odnosno, roditelji, djeca, braća i sestre nastradale osobe pa neka se doušnik konsultuje sa svojim advokatom da li je tako ili ne. Sa druge strane tužio sam neke osobe taktički, pa neke kriminalce i mafijaški režim po više osnova za sume, od 10 do dva miliona maraka i navodio uvjek da odustajem od kompletnog iznosa ako priznaju za čije su interese prikrivali ubistvo djeteta.
EVO PRIMJERA IZ KOGA SE VIDI DA ME UOPŠTE NE ZANIMA NOVAC NEGO HOĆU DA DOKAŽEM KRIMINAL ZLOČINACA IZ TUŽILAŠTVA I POLICIJE A TRAJAN JANKOVIĆ JE ODMAH ZGRABIO I UKRAO 300 EVRA KOJI SU POSLATI NARODU ZA TROŠKOVE PUTA DO BANJALUKE...
Krivičnih prijava sam napisao, vjerovatno više nego svi drugi stanovnici ovog grada zajedno ali ne protiv Trajanovih poznanika koje ne znam uopšte i ne bježe oni zbog mene. Ako i bježe onda su pobjegli jer je propjevao neko ko je s njima pio kafe a sad u dogovoru sa svojim prijateljima iz mafijaškog MUP-a, pokušava da skine sumnju sa sebe. Trajan je sam opisao kako su ga vrbovali kad su mu prilikom "ispitivanja" našli "travu".
KAKO SE VIDI IZ NEKOLIKO PRIMJERA JA PRIJAVLJUJEM INSPEKTORE POLICIJE, OKRUŽNE TUŽIOCE, SUDIJE I KAKO SE VIDI KOMANDIRA POLICIJSKE STRANICE, DAKLE SVE PRIJATELJE I SARADNIKE TRAJANA JANKOVIĆA, PRED KOJIMA ON PJEVA BOLJE NEGO ZA SVOJE MUZIČKE SPOTOVE.
Ali da se vratimo parama koje je Trajan ukrao i da vidimo dokaze, kako su to drugi opisivali a ne ja. NA SLIKAMA JE MALI DIO PREPISKE DESETINA LJUDI KOJI ZNAJU ZA TRAJANOVU KRAĐU A KAKO SE VIDI U BANJALUKU NIJE OTIŠAO ZBOG SVOG DOBROG SRCA NEGO SE UPLAŠIO ZA SVOJE PRSTIĆE KOJIMA JE ZGRABIO EVRIĆE...
Ali nije to što je ukrao 300 evra najveće zlo jer Trajan je od početka ubačen kao "trojanski konj" sa zadatkom da sabotira odlazak u Banjaluku i prikuplja informacije za policiju čiji su pripadnici uglavnom umješani u kriminalne poslove. Sa druge strane ljudi iz Tuzle koji su učestvovali na grupnom čatu gdje su se opisivali detalji Trajanovo krađe su složno nastavili dalje i neko od njih mi je poslao sliku.
OVO NIJE AUTOBUS IZ BIJELJINE, ČIJI JE ODLAZAK SABOTIRAO TRAJAN JANKOVIĆ NEGO GRUPA GRAĐANA IZ TUZLE KOJI SU SLOŽNO NASTAVILI DALJE GNUŠAJUĆI SE DA NEKO MOŽE DA PRED STOTINAMA LJUDI PADNE TAKO NISKO DA UZME 300 EVRA...
Desetak dana prije najavljenog skupa, Trajan me je kontaktirsao preko telefona svoje djevojke i tražio da se sastanemo u Om kafeu. Na sastanak je prvo došla ona i rekla da Trajan razgovara sa prijateljem iz policije koji mu pomaže oko pripreme skupa podrške a u stvarnosti je primao instrukcije šta da radi.
PREKO FEJSBUKOVOG SERVISA PREUZEO SAM SVE RAZGOVORE I PRONAŠAO DA JE 25.06.2018. TRAJAN ZAKAZAO SASTANAK KOJI SU PRATILI NJEGOVI INSTRUKTORI IZ POLICIJE I DIREKTNO A VJEROVATNO SU GA I OZVUČILI DA SNIMAJU RAZGOVOR...
Po Trajanovom dolasku, nekoliko minuta kasnije ulazi i pripadnik MUP-a u civilu te pošto sam imao u vidu mogućnost da je Trajan špijun, rekao sam im da je ušao agent i pratio njihove reakcije. Pretpostavio sam da se Trajan sastao upravo sa njim i vjerovatno je tako i bilo. Ali nisam u javnosti potencirao taj događaj jer toga sam doživio na desetine puta i sve do 10.02.2019. to nije bilo bitno ni Trajanu ni njegovim saučesnicima iz policijskih parastruktura a onda se desilo nešto što je napravilo haos među njima.
Na jednom portalu sam objavio članak "LAŽNE PATRIOTE I PRAVI DEZERTERI" a tekst se može pročitati na linku :

https://ekskluziva.pravda-istina.org/lazne-patriote-i-pravi-dezerteri

Tema serije članaka je kriminal i zločini pojedinih pripadnika vojske i policije za vrijeme rata i kasnije.
POŠTO SAM DOBIO TEKST I FOTOGRAFIJE, PRIMJETIO SAM NEŠTO VEOMA ZANIMLJIVO...
NA SLICI IZ RATA SU BILI LJUDI IZ SAMOG VRHA KOMANDNOG LANCA...
JEDAN OD UNIFORMISANIH LIKOVA NA SLICI JE BIO UPRAVO ONAJ AGENT KOJI JE NADZIRAO KAKO TRAJAN IZVRŠAVA ZADATKE...
Posalo sam link "ispovjesti" o događajima u policiji kada je Trajan vrbovan za poslove doušnika i špijuna.
DA LI SU KRIMINALCI IZ POLICIJE ZAISTE PODMETNULI TRAJANU "TRAVU" ILI JE BILA NJEGOVA I NIJE TAKO BITNO JER SU PRAVI ZLOČINCI ONI KOJI KAO RADE U POLICIJI ALI U STVARNOSTI DILUJU A NE GRAĐANI KOJI ISPUŠE NEKU DA BI BAR NA KRATKO POBJEGLI OD STVARNOSTI.
Narednih dana sam upozorio više osoba na opasnosti koje mogu da prouzrokuju ovakve grupe gdje su u simbiozi paradržavne agenture i grupe vrbovanih ili ucjenjenih građana.
OVIME JE DEFINITIVNO JASNO DA POSTOJI KONTINUITET PARAPOLICIJSKIH AKTIVNOSTI AGENTA, KOJI JE NONŠALANTNO ŠETAO U CIVILU PORED NAS KADA JE TRAJAN ZAKAZAO SASTANAK U UNAPRIJED ODREĐENOM PROSTORU...
I da zaključimo ko su osobe na slici :
MILUTIN ERAKOVIĆ, GORAN SARIĆ I LJUBIŠA BOROVČANIN.
DIO OPTUŽNICE PROTIV GORANA SARIĆA ZA DOGAĐAJE U KOJIMA JE KAKO SE VIDI UČESTVOVAO I LJUBIŠA BOROVČANIN
LJUBIŠA BOROVČANIN JE U HAGU OSUĐEN NA 17 GODINA ZATVORA A PO POVRATKU JE SA DODIK MILORADOM U PREDIZBORNOJ KAMPANJI U BIJELJINI 28.08.2018.
Paradržavne mafijaške strukture, koje vuku korijene iz rata su 23.07.2019. ubile osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo prilikom krijumčarenja narkotika u Bobar grupu. Ljubiša Borovčanin sa tim nema veze jer je bio u Hagu ali zato je Borovčanin Danko odavno razotkriven kao zločinac koji sa saučesnicima prikriva to ubistvo i pljačke milijardi evra.
O razbojništvu Borovčanin Danka koji je od sudske policije napravio privatnu lažljivu bandu pisao sam opširno u brojnim tekstovima a sada ističem samo jedan dokument.
OSIM ŠTO SPREČAVA DA SE RAZOTKRIJE UBISTVO DJEVOJČICE, BOROVČANIN ME OPISUJE KAO "NENORMALNOG" I TRAŽI DA SE "POBUDI" KRIVIČNO DJELO DA BI ME MOGLI USMJERITI PREMA TREĆEM BOROVČANINU I PRIPREMA USLOVE ZA "ZADESNU" SMRT...
Pripadnici mafijaškog klana koji je mnogi brojniji su smislili da me optuže za "povredu ugleda suda" i sude mi na Sokocu gdje je predsjednik suda pazite sad, BOROVČANIN LUKA. Iako taj sud i tužilaštvo u Istočnom Sarajevu nisu nadležni za područje Bijeljine, pošto preko Trajana i ranijih saradnika nisu uspjeli da me navuku u zamku i ubiju, oni onda lažiraju i falsifikuju nadležnost sa ciljem da "dobrovoljno" dođem na nišan njihovim plaćenim ubicama. I o tome sam opširno pisao a ovde se može vidjeti još jedan u nizu falsifikata:
BOROVČANIN LUKA LAŽNO TVRDI DA JE TUŽILAC BIO PRISUTAN I NEŠTO IZJAVIO A KAKO SE VIDI NE SAMO DA NEMA NJEGOVOG POTPISA NEGO JE ZABORAVIO I DA ŠTAMPANO UNESE NJEGOVO IME...
DATUM NA ZAPISNIKU JE 12.03.2018. A SAMO 6 DANA KASNIJE JE OTET, MUČEN I UBIJEN DAVID DRAGIČEVIĆ, KOJI SIGURNO NIJE ZNAO SA KAKVOM MONSTRUOZNOM BANDOM IMA POSLA...
I na kraju da vidimo šta o svemu kažu oni koji su uhapšeni u Banjaluci iako je kako kaže Trajan on trebao biti uhapšen. Malo je čudno da je to bio plan i da je on došao tamo a nije policija bila sposobna da ga uhapsi. ILI SU MOŽDA NEKOM DRUGOM SPREMALI ZAMKU ???
Dakle, momak koji je uhapšen objavljuje da je maltretiran 24 sata i nagovaran da nešto kaže, (slaže) da nekoga optuži, prvo on u izjavi a onda policija. Nije isključeno da je tada spreman i neki mnogo opasniji scenario da su uspjeli namamiti onoga koga su htjeli.
OVDE JE OČIGLEDNO DA JE POLICIJA PLANIRALA NEKOGA LAŽNO OPTUŽITI ZASTRAŠIVANJEM UHAPŠENOG A DA LI JE PLAN BIO DA SE TO NAPAKUJE MENI ILI TRAJANU, NEKA SVAKO SAMOSTALNO PROCJENI...
IAKO JE PREMA NAPISANOJ IZJAVI DJELOVAO VEOMA LJUT, IZGLEDA DA SE UBRZO SMIRIO I ODLUČIO PREPUSTITI SVE ADVOKATIMA...
Lijepo je kad neko ima snage oprostiti i samo reći drugome da prestane.
ALI TRAJAN NIJE PRESTAO. ČIM SU MU IZDALI NALOG OPET JE POČEO SA SVOJIM LAŽIMA I TO SAMO ŠUPLJA PRIČA BEZ IJEDNOG DOKUMENTA KOJIM BI DOKAZAO BUDALAŠTINE KOJE IZGOVARA...
Za kraj je ostalo mišljenje djevojke koja je takođe bila uhapšena i kako izgleda i na nju je vršen pritisak da okrivi prijatelja ali to nije uradila.
VJEROVATNO JE OVA PREPISKA SA MNOM, DJEVOJKE KOJA JE UHAPŠENA, SAMA PO SEBI BILA DOVOLJNA DA SVI SHVATE KAKVA JE TRAJANOVA ULOGA I KO JE OVDE ŠPIJUN, CINKAROŠ I LAŽLJIVAC...
Trajan Janković ne zaslužuje da na njega uopšte gubim vrijeme ali ovde je u pozadini mnogo opasnija i organizovanije banda koja ima svoje ljude u svim kako ono reče mile ronhil - "institucijama" i oni prema odredbama CRNE KNJIGE, moraju da se bore protiv nas da bi sačuvali ono što su opljačkali i sopstvenu slobodu.
ZMIJE OTROVNICE SU DOTJERANE DO ZIDA A VATRA JE OPASNO BLIZU I BLJUJU OTROV NA SVE ŠTO VIDE...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 994

Koliko je doneseno rješenje ozbiljno i koliko je zasnovano na činjenicama, dokazuje upravo taj ključni detalj u spomenutom rješenju gdje se tvrdi da niko nije predložio saslušavanje svedoka dok međutim, to se jasno vidi iz podnesenog zahtjeva što nedvosmisleno znači da gospodin sudija uopšte nije izvršio nikakav uvid u spis nego se postupa po nalozima dodik milorada i odredbama iz CRNE KNJIGE koju je šef mafijaškog fašističkog režima objavio javno pred kamerama...

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA RJEŠENJE 80 0 PR 092159 19 PŽP

OČEKUJEM OD USTAVNOG SUDA BIH DA PO HITNOM POSTUPKU USVOJI OVU APELACIJU, UKINE DONESENO RJEŠENJE I ZAŠTITI PRAVO GARANTOVANO USTAVOM...
U donesenom rješenju osim već navedenih prava koje sam opisao u žalbi dodatno se vrši diskriminacija i nastavlja sa kršenjem prava.
I umjesto da se recimo demantuje argumentovano, neka od mojih iznesenih tvrdnji, ovdje se kaže da svjedočenje Danka Borovčanina niko nije predložio.
Da to nije istina dokaz je "Zahtjev za PPP 15-01-3-211-38-1908-17 od 29.11.2017." Policijske stanice, gdje se na drugoj strani predlaže izvođenje (JEDINOG) dokaza saslušanjem svjedoka Danka Borovčanina.
S obzirom da je na policijskoj stanici teret dokazivanja i da su oni predložili svjedoka na njima je i bilo da obezbijede saslušavanje tog svjedoka i ispitivanja kako od njih tako i da se meni omogući da ispitam svjedoka koga su predložili.
Umjesto toga, taj svedok se uopšte nije pojavio bez ijedne riječi obrazloženja a što je najvažnije niko nije izvodio dokaze vezano za taj zahtjev i nije naveden nijedan argument zašto je to eventualno prekršaj.
Tako je dakle zakonom predviđeni dokazni postupak, vezano za "uvredljivu" fotografiju u potpunosti izbačen, a kako se vidi u prilogu "Rješenje 80 0 Pr 092159 17 Pr od 23.11.2018." sud, odnosno sudija je iznosio svoje impresije da citiram sudiju "pridodati tekst kod lica na slici kao i kod građana izaziva osjećaj da se radi o uvredljivom i uznemirujućem sadržaju".
U prilogu "Rješenje 80 0 Pr 092159 19 Pžp od 30.01.2019." sud, odnosno sudija, pogrešno tvrdi da je Danko Borovčanin moj svjedok i time se smišljeno falsifikuje dokazna dokumentacija iz koje se vidi da je svjedok predložen od strane policijske stanice i isti je, (Dopis borovčanina SU-SP-3-331-10 od 07.11.2017.) inicirao prekršajni postupak, čak napisavši da je taj dopis "pokretanje prekršajnog postupka" za šta on nema zakonsko ovlaštenje.
Sa druge strane ja sam istakao da je pravo garantovano Ustavom u članu 32 da građani iznose mišljenje o radu državnih organa što je sastavni dio i člana 7 zakona o javnom redu i miru a koje pravo se pokušava brutalno oteti ne samo meni, nego svim građanima.
Takođe je sporno i tretiranje javnog mjesta jer prije svega internet nije definisan u zakonu o javnom redu i miru kao javno mjesto i naravno kako sam istakao sjedište "Bloger.ba" je na teritoriji Federacije BIH a ne samo da se ne nalazi na području nadležnosti suda u Bijeljini, nego nije uopšte u Republici Srpskoj.
Zaista je nevjerovatno da u bilo kom postupku sud zasniva svoju odluku samo na podnesenom zahtjevu i opisu jedne strane a da se o tome ne izvodi nikakav dokazni postupak niti saslušava predloženi svjedok a onda se lažno tvrdi na dnu strane 2, drugostepenog rješenja, kako tog svjedoka niko nije ni predložio nijednim zahtjevom.
Koliko je doneseno rješenje ozbiljno i koliko je zasnovano na činjenicama, dokazuje upravo taj ključni detalj u spomenutom rješenju gdje se tvrdi da niko nije predložio saslušavanje svedoka dok međutim, to se jasno vidi iz podnesenog zahtjeva što nedvosmisleno znači da gospodin sudija uopšte nije izvršio nikakav uvid u spis nego se postupa po nalozima dodik milorada i odredbama iz CRNE KNJIGE koju je šef mafijaškog fašističkog režima objavio javno pred kamerama. Na kraju prilažem i originalni snimak, (Dodik najavio crnu knjigu) na koji sam uneo riječi koje je tada izjavio a koje ne samo da su izazvale uznemirenost i strah kod svih časnih i poštenih građana negu su i klasičan primjer fašističko banditskog nastupa tipičnog za šefove narko kartela a ne za jednog političara...

KRŠENJA ZAKONA TOKOM POSTUPKA

1) Pogrešno utvrđeno činjenično stanje : Datum objavljivanja članka nije 07.11.2017. nego 26.10.2017.
2) Prekršeno pravilo o teretu dokazivanja jer PS Bijeljina II nije izvodila nikakve dokaze, nije saslušavala svjedoke, nije iznela nijedan argument, niti izgovorila ijednu riječ, vezano za navodni prekršaj objavljivanjem fotografije.
3) Povrijeđeno pravo definisano članom 9, stav 5 jer mi navedenog "svjedoka" Borovčanin Danka, RS nije omogućila da saslušam i ispitam.
4) U dopisu SU-SP-3-331-10 od 07.11.2017. Sudska policija pokreće prekršajni postupak, (navedeno u naslovu) za šta nema ovlaštenje.
5) Ne postoji podatak niti je izveden ikakav dokaz, koji se to građanin uznemirio ili negodovao zbog "uvredljive" fotografije niti kakve je štetne posljedice izazvala.
6) U "Zahtjevu za PPP 15-01-3-211-38-1908-17 od 29.11.2017." navodi se kao JEDINI DOKAZ, saslušanje svjedoka Danka Borovčanina a do čega uopšte nije došlo jer se isti nije pojavio pred sudom.
7) Donesenim rješenjem 80 0 Pr 092159 17 Pr od 23.11.2018. se lična mržnja Danka Borovčanina, uzrokovana strahom zbog zločina koje je počinio, predstavlja kao "uznemirenost" bez ikakvog dokazivanja i favorizuje u odnosu na pravo garantovano članom 32 Ustava RS.

PRILOZI

Zahtjev za PPP 15-01-3-211-38-1908-17 od 29.11.2017.
Dopis borovčanina SU-SP-3-331-10 od 07.11.2017.
Rješenje 80 0 Pr 092159 17 Pr od 23.11.2018.
Žalba na rješenje 80 0 Pr 092159 17 Pr
Rješenje 80 0 Pr 092159 19 Pžp od 30.01.2019.
Dodik najavio crnu knjigu

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 993

Sudska policajka koju sam ispitivao pred sudom kao svjedoka odgovara da : "ne zna kakva je sadržina člana `Naredba za dovođenje` vezano za radnje sudske poliije, ni kakva je njena dužnost i kako kaže ne mora ni da zna"...

VSITV-U BIH - UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

Napomena: Ova pritužba se podnosi prije prvostepene odluke jer ona sama po sebi, uopšte nije bitna za dokazivanje disciplinskih prekršaja, kršenja zakona i povrede prava od strane sudije, načinjenih tokom prethodnih radnji.
Na osnovu člana "Disciplinski prekršaji sudija" iz ZOVSITV-u, stavovi : "1. povreda načela nepristrasnosti; 2. postupanje s pristrasnošću i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etničkog porijekla, nacionalne pripadnosti, seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke; 3. očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema strankama u postupku, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama; 8. nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti; 9. donošenje odluka kojim se očigledno krši zakon ili uporno i neopravdano kršenje pravila postupka; 15. davanje bilo kakvih komentara, dok se predmet ne riješi na sudu, za koje se opravdano može očekivati da mogu ometati ili štetiti pravičnom postupku ili suđenju, ili nepoduzimanje odgovarajućih koraka kako bi se osiguralo da se njemu podređeni uposlenici suda također suzdrže od davanja komentara; 22. ponašanje u sudu i izvan suda koje šteti ugledu sudijske dužnosti; 23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet sudstva."

PRITUŽBA NA SUDIJU DESPENIĆ ALEKSANDRA

U postupku "80 0 Pr 092159 17 Pr" gdje je postupajući sudija gospodin Aleksandar Despenić na pretresu, 25.06.2018. zatražio sam dokumentaciju, koja je navedena kao "Prilozi" u "Zahtjevima za pokretanje prekršajnog postupka" a koju nisam uopšte dobio. Prethodno sam ukazao da je takav nepotpun zahtjev PS Bijeljina, trebalo vratiti na dopunu ili odbaciti zahtjev, posebno imajući u vidu da se radilo o događaju u kome teče krivični postupak a iniciran od strane NENEADLEŽNIH OJT Istočno Sarajevo i suda u Sokocu, (Veza - rješenje 01-07-10-28-121/2018 od 30.07.2018.)
Takođe sam skrenuo pažnju da prema članu 32 Ustava RS, čija se odredba nalazi i u članu 7 ZOJRIM, građani imaju pravo da javno izraze svoje mišljenje o radu državnih organa i za to ne mogu biti pozivani na odgovornost niti trpjeti druge štetne posljedice, te je već i samo pozivanje po ovom osnovu, ("fotografija predsjednika RS sa pripadnicima MUP-a, koja je po mišljanju načelnika sudske policije, Borovčanin Danka "uvredljiva") kršenje garantovanog prava, koje se prama članu 48 Ustava RS, ne može ni oduzeti ni ograničiti.
Ali pošto sudija nije imao namjeru obustaviti sve dalje radnje kako je zakonom predviđeno, postupak je odgođen uz opasku sudije da policijska stanica treba dostaviti materijal u roku od 8 dana a on će mi isti proslijediti uz novi poziv.
Iz podataka koje je pročitao sudija tokom nastavka 15.11.2018. proizilazi da je policijska stanica već poslije 3 dana dostavila materijal a novi poziv mi je upućen u oktobru bez dokazne dokumentacije iako je sudija to obećao i bio dužan učiniti u skladu sa pravom iz zakona.
Dakle, uz poziv se dostavlja i član zakona gdje su navedena prava okrivljenog a jedno od njih je da mu se omogući dovoljno vrijeme i MOGUĆNOST za pripremu odbrane, (član 9, stav 3) što podrazumijeva da prethodno dobije i prouči, odnosno pročita dokazni materijal i pripremi pitanja povodom toga.
Pošto sudiju ne zanimaju prava iz zakona, niti njegove obaveze, nisam ni dobio materijal uz poziv nego mi je pošto sam ponovo skrenuo pažnju, uručen na pretresu i postupak je nastavljen odmah iako nisam imao vremena ni jedne sekunde da pogledam šta piše u kako sam naknadno izbrojao 15 stranica od kojih su neke gusto i sitno kucane, (sve dostavljam u kompresovanom fajlu "Prikrivani dokumenti.zip").
Ali to i nije jedini problem jer je u pozadini događaja, monstruozna kriminalna grupa, koja je montirala nelegalne predmete pred nenadležnim organima, Okružnim tužilaštvom u Istočnom Sarajevu i osnovnim sudom u Sokocu iako nikada nisu dobili nadležnost za navodno krivično djelo "povreda ugleda suda" protiv mene.
Iz toga proizilazi da su sve radnje inicirane od nenadležnih organa, nezakonite i ne mogu se koristiti kao dokaz u ovom postupku.
Pošto sam ukratko obrazložio zbog čega su pomenuti organi nenadležni u skladu sa odredbama zakona o tužilaštvima, zakona o sudovima i zakona o krivičnom postupku te dodao, da mi se sa njihove strane već godinu i po smišljeno uskraćuje dokumentacija a posebno navodno rješenje o njihovoj nadležnosti, što se evo dešava i u ovom prekršajnom postupku, gdje se mjesecima kriju dokazi od mene i uručuju neposredno pred dokazni postupak, što je nezakonito, sudija Despenić Aleksandar je iskoristio prvu priliku da pomene neki predmet iz Višegrada u kome je kao takođe donesena neka odluka o nadležnosti i nije bio moguć pristup nekom materijalu što ja nisam sposoban da shvatim, jer samo "mislim da poznajem zakone a ustvari ne znam ništa".
Na toj uvredi sam se zahvalio gospodinu sudiji i pošto je nastavio sa daljnjim vrijeđanjem onoga što sam iznio u svoju odbranu ponovo sam mu se zahvalio.
No time se vrijeđanje nije završilo je su takozvani svjedoci, 4 sudska policajca, osim što su lagali kao i obično uz izuzetak gospodina Đukić Bogdana, počeli praktikovati i drsko i bezobrazno ponašanje tokom svjedočenja uz vrijeđanje mene kao stranke. Ne bi bilo korektno da ne pominjem fer svjedočenje gospodina Đukić Bogdana, što se može vidjeti iz činjenice da je opisao prisustvo još jedne osobe tokom njihovog dolaska a što je prethodni "svjedok" Goran Maksimović na moja pitanja izričito negirao, očito pokušavajući sakriti činjenicu da su čekali njegov odlazak, kako bi me po mraku, prije izlaska sunca, transportovali na Sokolac a da o tome niko ništa ne zna, gdje bi me dočekale plaćene ubice, spremne za likvidaciju čim izađem iz sudnice.
Ali na laži ostalih sudskih policajaca neću gubiti vrijeme, nego samo na bezobrazluk i uvrede od strane Maje Livopoljac uz obilatu podršku gospodina sudije a posebno podvlačim da se "svjedok" Borovčanin Danko, koji je naveden za dokazivanje "vrijeđanja" predsjednika RS i MUP-a, uopšte nije pojavio bez objašnjenja sudije zbog čega, dok su moji prijedlozi za saslušanje svjedoka odbijeni čime je dvostruko prekršeno pravo iz člana 9, stav 5, ZOP-a.
Naime, pošto sam postavio pitanje da pojasni koji je to član zakona o krivičnom postupku iz naredbe, prema kome je trebalo da postupi i kakve su njene dužnosti kao sudskog policajca, ista je odgovorila, parafraziram :
"Ja sam samo izvršavala naredbu suda a ti članovi, pošto ste naučili nekoliko njih, mislite da ste pametni i volite da pričate ali evo i ja volim da pričam, čekala sam vas 2 sata i sada ću i ja da pričam, kako smo mi lupali više minuta a vi niste otvorili, zašto niste otvorili kad ste nas čuli".
Skrenuo sam pažnju sudiji da treba upozoriti svjedokinju na ponašanje, da je ona tu kao svjedok i treba odgovarati na pitanja a ne da ih postavlja meni i komentariše moje znanje.
Umjesto da upozori svjedoka, sudija se smijao i rekao "pa vi ste prvi počeli sa pitanjima" a Maja Livopoljac je nastavila da priča, kako je ona završila pedagogiju ali ne smatra da poznaje pravo, jer to ne može znati svako a posebno ne mogu ja...
Potom mi je zamjerila da je došla ovdje zbog mene i čekala 2 sata, dok sam ja pričao pa će sada pričati i ona jer voli da priča, da je prethodnu noć dežurala i morala čekati, da i nju kod kuće čeka 3-je djece, sve to zbog mene i provocirala da joj postavim drugo pitanje, pošto se kako kaže nisam dobro spremio te da se drugi put trebam bolje spremiti.
Taj šou u izvedbi Maje Livopoljac je trajao oko 15 do 20 minuta, uprkos mojim pokušajima kod sudije da interveniše i to zaustavi a umjesto toga on i svi prisutni su se smijali glupostima koje je izgovarala navodna svjedokinja Livopoljac.
Ukratko, najmanje desetak puta ona me je direktno vrijeđala, govoreći da se nisam dobro spremio da se trebam bolje spremiti, izbegavajući odgovor ali ja nisam htio odustati od tog pitanja i uspio sam na kraju dobiti njen odgovor: "da ne zna kakva je sadržina člana `Naredba za dovođenje` vezano za radnje sudske policije, ni kakva je njena dužnost i kako kaže ne mora ni da zna"...
Tražio sam od sudije da se to njeno mišljenje "kako ne mora znati član iz zakona prema kome mora da postupa" unese u zapisnik ali on to nije učinio a zasad ne znam da li je zapisničarka to prethodno unijela ili ne.
Svako ko bi želio provjeravati, može to u budućnosti učiniti preko prisutnih svjedoka a i to da mi je poznato kako je sudija Despenić povezan sa nekim predmetom u Višegradu i da je Maja Livopoljac, bila dežurna prethodne noći, da je završila pedagogiju i da ima 3-je djece, ne bih mogao znati te podatke da ih nisam čuo lično od njih a sve uz podršku sudije Despenić Aleksandra.
Ako se ima u vidu činjenica da sam došao 15 minuta ranije i čekao pred kancelarijom, poslije čega se pojavio gospodin sudija a za njim i svjedoci sudski policajci, lako je zaključiti da je bio sa istima i pripremao teren za opstrukciju moje odbrane i vrijeđanje koje je uslijedilo.
S obzirom da su podaci od trojice sudskih policajaca uzeti bez problema a kada je zapisničarka upitala za mjesto stanovanja svjedokinje Livopoljac, sudija je reagovao riječima da to nije potrebno. Iz toga se može zaključiti da između njih postoji i neki privatni odnos koji ne bih sada da komentarišem.
Nakon što je svjedokinja izašla, ponovo sam skrenuo pažnju na ovo brutalno kršenje zakona i bezobrazluk svjedokinje koji je sudija dozvolio, na šta je on uzvratio da voli "fajt" i da je tako zabavnije.
To je engleski izraz za borbu a po sudiji je izgleda ravnopravna borba, sa jedne strane kompletnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu, osnovnog suda u Sokocu koji brutalno krše zakone uz podršku sudske policije i njegovu, koji krši odredbe zakona u svom postupku, vrijeđanje njegovo i svjedokinje na moj račun a sve da bi njemu bilo zabavno.
Zna gospodin sudija, sasvim sigurno da ja odlično poznajem zakone a vjerovatno zna i da me ne može uvrijediti ni on ni bilo ko od korumpiranih svjedoka i cilj svega je da ostali prisutni, počev od zapisničara pa nadalje, steknu utisak kako ja pričam gluposti i da je moja borba sa mafijaškim klanovima uzaludna te da i ostali pruže podršku u njihovom brutalnom kršenju zakona i prava.
Nije ovo jedino kršenje zakona i prava stranaka u postupku kojih je bilo mnogo pa još samo ističem da su sva 3 zahtjeva u ovom predmetu inicirana od strane kriminalca danka borovčanina, (godinama sprovodi fašistički tretman zabrane pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo, bez pravosnažnog rješenja) a koji je član grupe koja je napravila plan za montiranje optužnice i moju likvidaciju, pošto je dostavio dokument naslovljen kao "zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka" protiv mene, na šta on prema zakonu nema ovlaštenje.
Na tu činjenicu sam skrenuo pažnju gospodinu sudiji u završnoj riječi uz opasku da iako je brutalno prekršeno moje pravo na dovoljno vrijeme za pripremu odbrane, uspio sam primijetiti dva dokumenta na kojima to piše a kasnije sam pronašao i treći.
SVI PREKRŠAJNI POSTUPCI PROTIV MENE I SVE ISTRAŽNE RADNJE, POČEV OD LAŽNE PRIJAVE ZA "UGROŽAVANJE SIGURNOSTI" DO TRENUTNE MONTIRANE OPTUŽNICE PRED NENADLEŽNIM ORGANIMA IZ RODNOG KRAJA DANKA BOROVČANINA POKRENUTI SU POSLIJE NJEGOVE DIREKTNE INTERVENCIJE I LAŽIRANJA PODATAKA U SOPSTVENIM DOPISIMA I ZABILJEŠKAMA PODREĐENIH KOJIMA ON NAPIŠE TEKST I NAREDI IM DA GA POTPIŠU A POTOM UPRAVLJA I UTIČE NA RADNJE POLICIJE I SUDA.
Prema reakciji i izrazu lica gospodina sudije, vidljivo je da on te dokumente uopšte nije ni pročitao jer ga očito ne zanima ništa osim presude, odnosno rješenja koje je unaprijed spremio pa su dokazni postupak i neka prava garantovana zakonom suvišni i nepotrebni u odnosu na zabavu koju je obećao Maji Livopoljac što je van svake sumnje jer se ona ne bi usudila na takav nastup da nije dobila prethodnu saglasnost sudije a i podrška koju je pružio njenom ismijavanju prava okrivljenog to dodatno pokazuje.

PRILOZI

Zahtjev borovčanina za PPP SU-SP-3-177-18 od 13.02.2018.
Zahtjev borovčanina za PPP SU-SP-3-177-18-D od 06.03.2018.
Prikrivani dokumenti.zip (15 stranica)

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 992

Na ovakav način su noću izvlačeni ljudi iz kuća i vođeni na klanje ne samo od 1941 do 1945, nego i 1992 recimo su na samo 100 metara udaljenosti od moje kuću, pripadnici organa RS po naredbi odveli preko 20 građana od čega 7-ro djece i sve ih pobili. Za taj zločin niko nije odgovarao a mnogi krivci zasigurno su još živi i u službi RS. Istovjetni zločini su činjeni i na teritoriji Federacije BIH od njihovih zločinačkih formacija. Nije isključeno da je i Borovčanin Danko tada učestvovao u sličnim "operacijama" s obzirom da su me htjeli odvesti prije zore bez svjedoka...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREKRŠAJNI ODJEL
OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI

ŽALBA NA RJEŠENJE 80 0 PR 092159 17 PR

"“SNSD će u narednim mjesecima uspustaviti svoju “Crnu knjigu” u koju će biti upisani svi oni koji su bilo kada na bilo koji način SNSD-u napravili štetu, a pogotovo oni koji su bili u SNSD-u, dobili mandat na ime SNSD-a i onda se priklonili drugim političkim organizacijama”, kazao je Dodik i pojasnio: “To će značiti da ćemo preko naših organa i naših ljudi u institucijama vlasti voditi borbu protiv tih imena. To moramo da uradimo!”
Izjava u Banjoj Luci 30. oktobra 2016. čime se objašnjavaju ne samo događaji iz ovog postupka nego i prethodnih godina jer ovo je samo javno pozivanje na okup mafijaške zločinačke organizacije, odbrana opljačkanog i obračun sa svima koji razotkrivaju njihov kriminal, pljačke, likvidacije, laži, falsifikate. Ova crna knjiga i borba protiv časnih ljudi koji su smetnja mafiji se vodi godinama a danko borovčanin je jedan od udarnih servisa mafije preko koga se to čini...

Na osnovu ZOP-a, član 208 "Žalbeni osnovi", stavovi: Rješenje o prekršaju može se pobijati: 1) zbog bitnih povreda prekršajnog postupka, 2) zbog povrede materijalnog propisa o prekršajima, 3) zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja" a vezano za član "209. Bitne povrede prekršajnog postupka, stavovi Bitne povrede prekršajnog postupka postoje, ako: 2) su okrivljenom uskraćena bilo koja prava određena u članu 9. ovog zakona, 6) se rješenje o prekršaju zasniva na dokazu koji se nije mogao koristiti, osim ako je očigledno da bi i bez tog dokaza bila donesena ista odluka ili 7) je sud propustio da primijeni ili je pogrešno primijenio odredbe ovog zakona, a koje su imale štetne posljedice za žalioca."
Član 210. Povreda materijalnog propisa o prekršaju "1) da li radnja opisana u prekršajnom nalogu ili zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka predstavlja prekršaj, 2) da li ima okolnosti koje isključuju odgovornost za prekršaj, 4) da li je došlo do pogrešne primjene zakona ili propisa koji određuje prekršaj".
Član 211 Pogrešno ili nepotpuno utvrđeno činjenično stanje "2) Pogrešno utvrđeno činjenično stanje postoji ako je sud neku odlučnu činjenicu pogrešno utvrdio, odnosno kada sadržaj isprava, zapisnika o izvedenim dokazima ili tehničkih snimki ozbiljno dovodi u sumnju pravilnost ili pouzdanost utvrđenja odlučne činjenice. (3) Nepotpuno utvrđeno činjenično stanje postoji ako neka odlučna činjenica nije utvrđena iako su stranke predložile dokaze za njihovo utvrđivanje, a sud je odbio njihovo izvođenje ili ako je sud na osnovu izvedenih dokaza propustio da ih utvrdi."

Te predlažem da prema članu 214 "Odlučivanje o žalbi" stav 4, drugostepeni sud preinači prvostepeno rješenje i obustavi postupak.

1) Pogrešno utvrđeno činjenično stanje : Datum objavljivanja članka nije 07.11.2017. nego 26.10.2017.
2) Prekršeno pravilo o teretu dokazivanja jer PS Bijeljina II nije izvodila nikakve dokaze, nije saslušavala svjedoke, nije iznela nijedan argument, niti izgovorila ijednu riječ, vezano za navodni prekršaj objavljivanjem fotografije.
3) Povrijeđeno pravo definisano članom 9, stav 5 jer mi navedenog "svjedoka" Borovčanin Danka, RS nije omogućila da saslušam i ispitam.
4) U dopisu SU-SP-3-331-10 od 07.11.2017. Sudska policija pokreće prekršajni postupak, (navedeno u naslovu) za šta nema ovlaštenje.
5) Ne postoji podatak niti je izveden ikakav dokaz, koji se to građanin uznemirio ili negodovao zbog "uvredljive" fotografije niti kakve je štetne posljedice izazvala.
6) U "Zahtjevu za PPP 15-01-3-211-38-1908-17 od 29.11.2017." navodi se kao JEDINI DOKAZ, saslušanje svjedoka Danka Borovčanina a do čega uopšte nije došlo jer se isti nije pojavio pred sudom.
7) Donesenim rješenjem 80 0 Pr 092159 17 Pr od 23.11.2018. se lična mržnja Danka Borovčanina, uzrokovana strahom zbog zločina koje je počinio, predstavlja kao "uznemirenost" bez ikakvog dokazivanja i favorizuje u odnosu na pravo garantovano članom 32 Ustava RS.
OBRAZLOŽENJE
Zbog same čijenice da je rješenjem isključena odgovornost za događaje kada je na prevaru pokušano da budem odveden na udaljenu lokaciju o toj temi i neću iznositi dokaze ali podsjećam da je sud, odnosno sudija, zatražio dokaz o nadležnosti iz OJT Istočno Sarajevo, što nije dostavljeno te je to uz dokument koji sam ja dostavio "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." najbolji dokaz da je u pitanju smišljeni kriminal pripadnika mafije iz Istočnog Sarajeva u sadejstvu sa saučesnicima iz Bjeljine, Borovčanin Dankom i prije svega Novakom Kovačevićem a sve po instrukcijama iz crne knjige. Na ovakav način su noću izvlačeni ljudi iz kuća i vođeni na klanje ne samo od 1941 do 1945, nego i 1992 recimo su na samo 100 metara udaljenosti od moje kuću, pripadnici organa RS po naredbi odveli preko 20 građana od čega 7-ro djece i sve ih pobili. Za taj zločin niko nije odgovarao a mnogi krivci zasigurno su još živi i u službi RS. Istovjetni zločini su činjeni i na teritoriji Federacije BIH od njihovih zločinačkih formacija. Nije isključeno da je i Borovčanin Danko tada učestvovao u sličnim "operacijama" s obzirom da su me htjeli odvesti prije zore bez svjedoka što se vidi iz izjava Maksimovića, koji je negirao bilo čije prisustvo a svjedok Đukić je to potvrdio. Pitanje je zbog čega to nije navedeno u zabilješci i zašto se čekalo 15 minuta, da stanar sa sprata, (po njegovom opisu) ode da bi mi zalupali na vrata ???
Činjenica je da dokaznog postupka vezano za "uvredljivu" fotografiju uopšte nije bilo nego je samo prepisano ono što je načelnik sudske policije opisao kao impresije državnog službenika, odnosno državnog organa a nije se radilo o reagovanjima nekog građanina. Pogrešno je shvaćeno da je članak objavljen 07.11.2017. a pravi datum teksta "ANALIZA IZJAVA I LAŽI SVJEDOKA I MANIPULACIJA SUDIJE SEKULIĆ U PREDMETU 80 0 PR 082502 17 PR" je 26.10.2017. što se vidi i na slici u prilogu "Slika članka" a sastavni je dio i internet adrese koju blog generiše automatski "http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2017/10/26/4076166" gdje brojevi na kraju linka predstavljaju redom: godinu, mjesec i datum objave a poslednja cifra je određena redosledom nekog članka na kompletnom blogeru. S obzirom da "prekršaj" mora biti precizno definisan i u prostoru i u vremenu, ovde nedostaje oboje jer nije utvrđeno ni kada se navodno prekršaj dogodio ni na kom mjestu je "izazvao" posljedice i na koga.
U ovom slučaju dakle, nedostaje pojam javnog mjesta jer prema zakonu o javnom redu i miru, internet nije definisan kao javno mjesto, nego se taj pojam pominje samo u zakonu o prekršajima, što je mnogo širi opseg jer zakon o prekršajima obuhvata i druge vrste prekršaja a ne samo iz zakona o javnom redu i miru, odnosno konkretno, prekršaj je i prenos ili unos veće količine novca, nego što je to dozvoljeno a što se može izvršiti i transakcijama preko interneta.
NIČIJI RAČUNAR, LAPTOP, TELEVOZOR I SLIČNO NE MOŽE BITI JAVNO MJESTO A DRŽAVNI SLUŽBENIK NIJE GRAĐANIN KOJI JE NAVEDEN U ČLANU 7 ZOJRIM KAO NEKO KO MOŽE BITI UZNEMIREN NEKIM SLIKAMA, SIMBOLIMA I SLIČNO...
Vezano za navodni prekršaj, zbog objavljivanja takozvane uvredljive fotografije na internetu, ističem činjenicu da je teret dokazivanja prekršaja na policijskom organu a u konkretnom slučaju nije uopšte bilo nikakvog dokaznog postupka o tome.
Naime, nekoliko sekundi pred početak dokaznog postupka, uručena mi je dokumentacija među kojom su se nalazile i pomenuta fotografija te prijava takozvanog "uznemirenog građanina" Danka Borovčanina ili je on ovdje nastupao kao ovlašteni organ, nije baš sasvim jasno.
Nadalje u popisu dokaznog materijala policijske stanice Bijeljina II, navedeno je da će se dokazivanje vršiti saslušavanjem svjedoka Danka Borovčanina a koji se uopšte nije ni pojavio, bez ikakvog objašnjenja zbog čega.
Posljedica toga je dakle da nisam uopšte imao priliku da ispitujem takozvanog svjedoka Borovčanina, da objasni na koji način je on uvrijeđen pomenutom fotografijom, kako su to oni a misleći na sebe obaviješteni i od koga o toj fotografiji.
A što je suštinski najvažnije, policijska stanica Bijeljina II, na kojoj je bio teret dokazivanja nije iznijela nikakav optužujući materijal, odnosno ni jednu jedinu riječ nisu izgovorili, kojom bi pojasnili zbog čega je i na koji način po njihovom mišljenju izvršen prekršaj na internetu.
Što se same fotografije tiče, koju i ovdje prilažem, ("Uvredljiva" fotografija) vidljivo je da ni rođena majka ne bi mogla prepoznati osobu koja je na slici a posebno je bitno da je potpuno besmislena tvrdnja kako je neko predstavljen kao Hitler jer mu se ne vidi ni lice a kamoli da su montirani neki brčići, nacistički krst ili uniforma.
Bukvalno ne postoji niti jedan argument, prema kome bi se moglo tvrditi da se bilo koja osoba na slici poredi sa Hitlerom a uostalom Adolf Hitler je bio regularno izabrani predsjednik Njemačke, (dodik je silom nametnut, svrgavanjem legalno izabranog predsjednika Nikole Poplašena) koji nikada nije osuđen ni za kakav zločin.
Može se samo pokušati pretpostaviti a to je već bilo u domenu dokazivanja ovlaštenog organa da je paralela sa Hitlerom izvučena iz komentara podređenih koji su izgovarali "Yes my Führer" što znači "Da, moj vođo" a što opet nije nikakav uvredljiv izraz.
Ono što je zaista uvredljivo i u stvari predstavlja otvoreni poziv i naredbu za moju likvidaciju i likvidacije drugih osoba koji mu se ne dopadaju je javna naredba Milorada Dodika o formiranju "crne knjige" i borbi koju njegovi ljudi iz institucija moraju da vode protiv imena upisanih u tu crnu knjigu a što je slikovito prikazano na drugoj slici, (Dodik najavio crnu knjigu).
I samo obrazloženje, odnosno objašnjenje u donesenom rješenju da je rečenica "da moj vođo" uvredljiva i uznemirujuća je proizvoljno i paušalno, odnosno lično mišljenje pojedinca, koje niko nije dokazivao pa čak ni navodni "građanin" Borovčanin koji je pokrenuo prijavu a u stvari se uopšte ne radi o građaninu nego o pripadniku režima koji i sam lično naređuje i sprovodi fašistički teror nad porodicom Bajo sa smišljenim ciljem da prikrije ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, koja je ubijena prilikom šverca režimskih tajkuna iz Sarajeva u Bobar grupu a čiji je aktivni pripadnik i saučesnik upravo Borovčanin Danko, koji godinama bez ikakvog sudskog rješenja i prava na žalbu, onemogućava pristup okružnom tužilaštvu u Bijeljini svim srodnicima ubijene osmogodišnje djevojčice, (Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr) što je čisti primjer fašističke diskriminacije.
Taj kriminalac je više puta u dokumentima opisivao mene kao psihički poremećenog narkomana, prikrivajući činjenice o dokazima ubistva koje sam donosio a takođe su to činili i njegovi podređeni u svojim zabilješkama za šta sam priložio dokaze i u ovom postupku od čega ističem akt "Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016." koji je u stvari priprema za "zadesnu" smrt.
Mnogo gore i teže riječi je izgovorio Dodik Milorad, javno naređujući podređenima da vode borbu protiv lica koja su njemu i njegovim saradnicima kako on kaže nanijeli štetu a to se čini tako što se zloupotrebljava zakon i montiraju nelegalni predmeti pred nenadležnim organima, odnosno vrše se brutalne likvidacije građana poput poznatog ubistva Davida Dragičevića koje su režimski ljudi pokušali zataškati javno lažući da je isti pljačkaš, kriminalac i narkoman.
I odbacivanje nekih dokaza koji se pominju u rješenju, kao što su fotografije iz drugog svjetskog rata, pokazuje da su isti bili relevantni jer se u optužbi navodi kao prekršaj poređenje sa Hitlerom a fotografije pokazuju da su Nijemci i četnici bili saradnici i saučesnici u drugom svjetskom ratu, da su ratovali na istoj strani a današnji izrazi, ulice i trgovi sa imenom recimo četničkog vojvode Dragoljuba Mihajlovića, pokazuju da Republika Srpska ne smatra Hitlerove odnosno njemačke saveznike negativnim likovima pa logično time ne može biti ni njemačka vojska niti bivši nekadašnji Njemački predsjednik nikakav negativac, posebno imajući u vidu činjenicu da on nikada nije osuđen za neki zločin.
Javna izjava Dodik Milorada i višegodišnje postupanje sudske policije pod komandom Danka Borovčanina, jesu očigledan primjer fašizma i tu činjenicu niko ne može sakriti i ja ću nastaviti da objavljujem dokaze o kriminalu i fašističkoj prirodi ovog režima bez obzira na sve pokušaje da se zastrašim i zaustavim.
Načelnik sudske policije nije nikakav građanin koji bi mogao biti uznemiren nego se radi o brutalnom kriminalcu, pripadniku narko mafije, koji smišljeno prikriva ubistvo osmogodišnje djevojčice, koristeći se fašističkim metodama i lično je zainteresovan ne samo da me zastraši, nego je smislio plan sa saučesnicima kriminalcima, Lukom Borovčaninom, Novakom Kovačevićem i Rajkom Čalovićem da montiraju nelegalnu optužnicu sa lažiranim ovlaštenjem, kako bi me odvukli na udaljenu lokaciju u Istočno Sarajevo, gdje bi me likvidirali njihovi saučesnici iz narko i auto mafije koji su nedavno ubili dvojicu policajaca u Federaciji.
Da je u pozadini svega plan mafijaške, gestapovske mreže unutar institucija, koja izvršava naredbe mafijaškog bosa dodik milorada, može se vidjeti i iz datuma kada je protiv mene podignuta nelegalna optužnica i podnesen zahtjev PS Bijeljina II za prekršajni postupak zbog internet fotografije. To je u oba slučaja datum 29.11.2017. tačno na moj rođendan što je klasičan pokušaj totalitarnih režima da psihički slome građane.
Pravo garantovano članom 32 Ustava RS prema kome građani ne mogu uopšte biti pozivani na odgovornost zbog izraženog mišljenja o radu državnih organa bi moralo biti poštovano čak i da je sve eventualno rečeno izmišljeno ili lažno. Ovde naprotiv imamo situaciju da je šef mafije javno izdao naredbu za progone i likvidacije, jasno istakavši da to trebaju obaviti njegovi ljudi u institucijama. Svi koji na na bilo koji način učestvuju u napadu na mene i moja prava, pokušavajući da me ubiju kao što su ubili ćerku moje sestre i mnoge druge nevine građane, nemaju nikakve veze ni sa pravnom državom ni sa zakonima, oni su moji neprijatelji i tako ću ih opisivati. Dodik Milorad je nesporno, kriminalac i fašista, postavljemn od stranih okupacionih sila kao i Borovčanin Danko i svi oni koji im pomažu u pljački i zločinima nad narodom moraju biti spremni na to da će tom narodu i odgovarati kada dođe kraj ovom monstruoznom mafijaškom režimu.
POZIVAM SVE ČASNE SUDIJE DA SE PRIKLJUČE BORBI ZA PRAVNU DRŽAVU I ODBIJU IZVRŠAVANJE NAREDBI KOJE IZDAJU MAFIJAŠKI BOSOVI, DODIK, ČOVIĆ, IZETBEGOVIĆ I DRUGI SARADNICI OKUPATORA KOJI SU IH I POSTAVILI SA ZADATKOM DA UNIŠTE PRIVREDU, FABRIKE I OPLJAČKAJU MATERIJALNA DOBRA, RESURSE I NOVAC GRAĐANA...

PRILOZI

Slika članka
"Uvredljiva" fotografija
Dodik najavio crnu knjigu
Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 991

Zna gospodin sudija, sasvim sigurno da ja odlično poznajem zakone a vjerovatno zna i da me ne može uvrijediti ni on ni bilo ko od korumpiranih svjedoka i cilj svega je da ostali prisutni, počev od zapisničara pa nadalje, steknu utisak kako ja pričam gluposti i da je moja borba sa mafijaškim klanovima uzaludna te da i ostali pruže podršku u njihovom brutalnom kršenju zakona i prava...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREDSJEDNIKU OSNOVNOG SUDA

ZAHTJEV ZA TONSKO SNIMANJE PRETRESA 80 0 PR 097548 18 PR

Zbog sistematskog smišljenog kršenja odredbi i prava iz zakona, te organizovanog vrijeđanja okrivljenog od strane suda i svjedoka, državnih službenika.
Da bi se opisala sva organizovana kršenja zakona i prava koje čine sudije trebalo bi mnogo vremena te ću ukazati samo na neke detalje.
Naime u prekršajnom postupku "80 0 Pr 097548 18 Pr", gdje je postupajući sudija, gospodin Đurić Dragoljub, policijska stanica nije uopšte dostavila dokazni materijal za mene a koji je naveden kao prilog u zahtjevu za pokretanje postupka, na šta sam skrenuo paznju.
Umjesto da takav zahtjev kao nepotpun odbije u skladu sa zakonom, sudija je pretvorio sud u uslužni servis policije, te smo čekali oko 15 minuta da zapisničarka odštampa dokumente koji su mi potom uručeni a pretres je odgođen.
S druge strane u postupku "80 0 Pr 092159 17 Pr" gdje je postupajući sudija gospodin Aleksandar Despenić još 25.06.2018. pošto se desila ista stvar zatražio sam dokumentaciju pa je i taj postupak odgođen uz opasku sudije da policijska stanica treba dostaviti materijal u roku od 8 dana a on će mi isti proslijediti uz novi poziv.
Iz podataka koje je pročitao sudija tokom nastavka 15.11.2018. proizilazi da je policijska stanica već poslije 3 dana dostavila materijal a novi poziv mi je upućen u oktobru bez dokazne dokumentacije iako je sudija to obećao i bio dužan učiniti u skladu sa pravom iz zakona.
Dakle, uz poziv se dostavlja i član zakona gdje su navedena prava okrivljenog a jedno od njih je da mu se omogući dovoljno vrijeme za pripremu odbrane što podrazumijeva da prethodno dobije i prouči, odnosno pročita dokazni materijal i pripremi pitanja povodom toga.
Pošto sudiju ne zanimaju prava iz zakona, niti njegove obaveze, nisam ni dobio materijal uz poziv nego mi je pošto sam ponovo skrenuo pažnju, uručen na pretresu i postupak je nastavljen odmah iako nisam imao vremena ni jedne sekunde da pogledam šta piše u kako sam naknadno izbrojao 15 stranica od kojih su neke gusto i sitno kucane.
Ali to i nije ključni problem jer je u pozadini događaja, monstruozna kriminalna grupa, koja je montirala nelegalne predmete pred nenadležnim organima, Okružnim tužilaštvom u Istočnom Sarajevu i osnovnim sudom u Sokocu iako nikada nisu dobili nadležnost za navodno krivično djelo "povreda ugleda suda" protiv mene.
Iz toga proizilazi da su sve radnje inicirane od nenadležnih organa, nezakonite i ne mogu se koristiti kao dokaz u ovom postupku.
Pošto sam ukratko obrazložio zbog čega su pomenuti organi nenadležni u skladu sa odredbama zakona o tužilaštvima, zakona o sudovima i zakona o krivičnom postupku te dodao, da mi se sa njihove strane već godinu i po smišljeno uskraćuje dokumentacija a posebno navodno rješenje o njihovoj nadležnosti, što se evo dešava i u ovom prekršajnom postupku, gdje se mjesecima kriju dokazi od mene i uručuju neposredno pred dokazni postupak, što je nezakonito, sudija Despenić Aleksandar je iskoristio prvu priliku da pomene neki predmet iz Višegrada u kome je kao takođe donesena neka odluka o nadležnosti i nije bio moguć pristup nekom materijalu što ja nisam sposoban da shvatim, jer samo "mislim da poznajem zakone a ustvari ne znam ništa".
Na toj uvredi sam se zahvalio gospodinu sudiji i pošto je nastavio sa daljnjim vrijeđanjem onoga što sam iznio u svoju odbranu ponovo sam mu se zahvalio.
No time se vrijeđanje nije završilo je su takozvani svjedoci, 4 sudska policajca, osim što su lagali kao i obično uz izuzetak gospodina Đukić Bogdana, počeli praktikovati i drsko i bezobrazno ponašanje tokom svjedočenja uz vrijeđanje mene kao stranke. Ne bi bilo korektno da ne pominjem fer svjedočenje gospodina Đukić Bogdana, što se može vidjeti iz činjenice da je opisao prisustvo još jedne osobe tokom njihovog dolaska a što je prethodni "svjedok" Goran Maksimović na moja pitanja izričito negirao, očito pokušavajući sakriti činjenicu da su čekali njegov odlazak, kako bi me po mraku, prije izlaska sunca, transportovali na Sokolac a da o tome niko ništa ne zna, gdje bi me dočekale plaćene ubice, spremne za likvidaciju čim izađem iz sudnice.
Ali na laži ostalih troje sudskih policajaca neću gubiti vrijeme, nego samo na bezobrazluk i uvrede od strane Maje Livopoljac uz obilatu podršku gospodina sudije.
Naime, pošto sam postavio pitanje da pojasni koji je to član zakona o krivičnom postupku iz naredbe, prema kome je trebalo da postupi i kakve su njene dužnosti kao sudskog policajca, ista je odgovorila, parafraziram :
"Ja sam samo izvršavala naredbu suda a ti članovi, pošto ste naučili nekoliko njih, mislite da ste pametni i volite da pričate ali evo i ja volim da pričam, čekala sam vas 2 sata i sada ću i ja da pričam, kako smo mi lupali više minuta a vi niste otvorili, zašto niste otvorili kad ste nas čuli".
Skrenuo sam pažnju sudiji da treba upozoriti svjedokinju na ponašanje, da je ona tu kao svjedok i treba odgovarati na pitanja a ne da ih postavlja meni i komentariše moje znanje.
Umjesto da upozori svjedoka, sudija se smijao i rekao "pa vi ste prvi počeli sa pitanjima" a Maja Livopoljac je nastavila da priča, kako je ona završila pedagogiju ali ne smatra da poznaje pravo, jer to ne može znati svako a posebno ne mogu ja...
Potom mi je zamjerila da je došla ovdje zbog mene i čekala 2 sata, dok sam ja pričao pa će sada pričati i ona jer voli da priča, da je prethodnu noć dežurala i morala čekati, da i nju kod kuće čeka 3-je djece, sve to zbog mene i provocirala da joj postavim drugo pitanje, pošto se kako kaže nisam dobro spremio te da se drugi put trebam bolje spremiti.
Taj šou u izvedbi Maje Livopoljac je trajao oko 15 do 20 minuta, uprkos mojim pokušajima kod sudije da interveniše i to zaustavi a umjesto toga on i svi prisutni su se smijali glupostima koje je izgovarala navodna svjedokinja Livopoljac.
Ukratko, najmanje desetak puta ona me je direktno vrijeđala, govoreći da se nisam dobro spremio da se trebam bolje spremiti, izbegavajući odgovor ali ja nisam htio odustati od tog pitanja i uspio sam na kraju dobiti njen odgovor: "da ne zna kakva je sadržina člana `Naredba za dovođenje` vezano za radnje sudske poliije, ni kakva je njena dužnost i kako kaže ne mora ni da zna"...
Tražio sam od sudije da se to njeno mišljenje "kako ne mora znati član iz zakona prema kome mora da postupa" unese u zapisnik ali on to nije učinio a zasad ne znam da li je zapisničarka to prethodno unijela ili ne.
Detalji o uručivanju dokumentacije, neposredno pred dokazni postupak i o lažima Gorana Maksimovića, odnosno korektorom svjedočenju gospodina Bogdana Đukića su vjerujem uneseni u zapisnik i to se može dokazati ali ovaj dio o vrijeđanju sudije i takozvane svjedokinje Maje Livopoljac, teoretski ne bih mogao da dokažem ali postoje neke činjenice.
Naime, svako ko bi želio provjeravati, može to u budućnosti učiniti preko prisutnih svjedoka a i to da mi je poznato kako je sudija Despenić povezan sa nekim predmetom u Višegradu i da je Maja Livopoljac, bila dežurna prethodne noći, da je završila pedagogiju i da ima 3-je djece, ne bih mogao znati te podatke da ih nisam čuo lično od njih a sve uz podršku sudije Despenić Aleksandra.
Ako se ima u vidu činjenica da sam došao 15 minuta ranije i čekao pred kancelarijom, poslije čega se pojavio gospodin sudija a za njim i svjedoci sudski policajci, lako je zaključiti da je bio sa istima i pripremao teren za opstrukciju moje odbrane i vrijeđanje koje je uslijedilo.
S obzirom da su podaci od trojice sudskih policajaca uzeti bez problema a kada je zapisničarka upitala za mjesto stanovanja svjedokinje Livopoljac, sudija je reagovao riječima da to nije potrebno. Iz toga se može zaključiti da između njih postoji i neki privatni odnos koji ne bih sada da komentarišem.
Nakon što je svjedokinja izašla, ponovo sam skrenuo pažnju na ovo brutalno kršenje zakona i bezobrazluk svjedokinje koji je sudija dozvolio, na šta je on uzvratio da voli "fajt" i da je tako zabavnije.
To je engleski izraz za borbu a po sudiji je izgleda ravnopravna borba, sa jedne strane kompletnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu, osnovnog suda u Sokocu koji brutalno krše zakone uz podršku sudske policije i njegovu, koji krši odredbe zakona u svom postupku, vrijeđanje njegovo i svjedokinje na moj račun a sve da bi njemu bilo zabavno.
Zna gospodin sudija, sasvim sigurno da ja odlično poznajem zakone a vjerovatno zna i da me ne može uvrijediti ni on ni bilo ko od korumpiranih svjedoka i cilj svega je da ostali prisutni, počev od zapisničara pa nadalje, steknu utisak kako ja pričam gluposti i da je moja borba sa mafijaškim klanovima uzaludna te da i ostali pruže podršku u njihovom brutalnom kršenju zakona i prava.
Nije ovo jedino kršenje zakona i prava stranaka u postupku kojih je bilo mnogo pa još samo ističem da su sva 3 zahtjeva u ovom predmetu inicirana od strane kriminalca danka borovčanina, (godinama sprovodi fašistički tretman zabrane pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo, bez pravosnažnog rješenja) a koji je član grupe koja je napravila plan za montiranje optužnice i moju likvidaciju, pošto je dostavio dokument naslovljen kao "zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka" protiv mene, na šta on prema zakonu nema ovlaštenje.
Na tu činjenicu sam skrenuo pažnju gospodinu sudiji u završnoj riječi uz opasku da iako je brutalno prekršeno moje pravo na dovoljno vrijeme za pripremu odbrane, uspio sam primijetiti dva dokumenta na kojima to piše a kasnije sam pronašao i treći.
SVI PREKRŠAJNI POSTUPCI PROTIV MENE I SVE ISTRAŽNE RADNJE, POČEV OD LAŽNE PRIJAVE ZA "UGROŽAVANJE SIGURNOSTI" DO TRENUTNE MONTIRANE OPTUŽNICE PRED NENADLEŽNIM ORGANIMA IZ RODNOG KRAJA DANKA BOROVČANINA POKRENUTI SU POSLIJE NJEGOVE DIREKTNE INTERVENCIJE I LAŽIRANJA PODATAKA U SOPSTVENIM DOPISIMA I ZABILJEŠKAMA PODREĐENIH KOJIMA ON NAPIŠE TEKST I NAREDI IM DA GA POTPIŠU.
Dokazi za falsifikovanje činjeničnog stanja su vidljivi kada se uporede "opisi" sasvim drugih osoba iz različitih datuma kao što je "Zabilješka SP 318-18- od 13.02.2018." i 3 mjeseca kasnije sačinjena "Zabilješka SP od 15.05.2018." iz kojih izdvajam potpuno identične opise :
`Dolaskom na kućnu adresu, službenici su pokucali više puta na ulazna vrata, obzirom da zvono nije radilo, nakon čega je isti otvorio prozor na kant i pitao ih: "Šta hoćete?". Službenici su mu se prestavili i predočili mu gore pomenutu naredbu i njen sadržaj i pozvali ga da pođe s njima. Međutim isti je rekao: "Neću".`
Vidljivo je da je doslovno prekopirano svako slovo i znak pa čak i nepismeni izraz "PRESTAVILI" umjesto "PREDSTAVILI". Apsolutno je nemoguće da dve osobe pišu ovako na identičan način i ne treba biti pametan, što ja i nisam kako su zaključili "službenici" da bi se shvatilo kako načelnik pravi scenario dolaska, ubaci dio onoga što su zapamtili podređeni, ostatak izmisli i podmetne im to da potpišu uz obavezu da lažno svjedoče. Ali kako je tačno obavještena Livopoljac Maja, njihovi razgovori sa mnom su snimljeni pa će protiv pojedinih biti uskoro podnesene krivične prijave i što je mnogo značajnije, dokaze o ovom razbojništvu načelnika sudske policije ću objaviti na internetu da građani vide sa kakvim metodama se služe dodikovi ljudi u borbi protiv imena iz CRNE KNJIGE.
Prema reakciji i izrazu lica gospodina sudije, vidljivo je da on te dokumente uopšte nije ni pročitao jer ga očito ne zanima ništa osim presude, odnosno rješenja koje je unaprijed doneo pa su dokazni postupak i neka prava garantovana zakonom suvišni i nepotrebni u odnosu na zabavu koju je obećao Maji Livopoljac što je van svake sumnje jer se ona ne bi usudila na takav nastup da nije dobila prethodnu saglasnost sudije a i podrška koju je pružio njenom ismijavanju prava okrivljenog to dodatno pokazuje.
Da li će moj zahtjev za tonsko snimanje biti prihvaćen ili ne i nije toliko bitno ali će ovo zasigurno biti objavljeno na internetu i opisano šta su sve spremni da urade pojedine sudije i svjedoci da bi prikrili mnogobrojne zločine mafijaškog fašističkog režima Dodik Milorada.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
zdenkobajo@gmail.com

ČLANAK 990

Pošto su na slobodi ostali i krijumčari i ubice i saučesnici iz policije i tužilaštva, nastavljeno je sa ubistvima i pljačkom, te su stradali i drugi nevini ljudi kao što je Nikola Đurović, Jovan Arbutina a vjerovatno je i Danijela Novaković otrovana i na kraju se došlo do mučke likvidacije Davida Dragičevića koju su izvršili i prikrivaju potpuno iste osobe kao i u slučaju prikrivanja ubistva Ivone Bajo...

PRIKRIVANJE KRIJUMČARENJA, PLJAČKE PREKO BOBAR GRUPE I UBISTVA IVONE BAJO U REŽIJI ŠVRAKE I BAJIĆA

Odmah poslije ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, bilo je jasno da takozvani istražni organi iz kriminalističke policije i Okružnog tužilaštva u Bijeljini, pokušavaju prikriti prave krivce i pravi uzrok ubistva te je posle savjeta prijatelja, majka ubijene djevojčice odlučila angažovati advokata Duška Tomića.
Dok je trajala navodna istraga tužilaštva u narednih oko pola godine od porodice su se krili svi dokumenti a tužilac Danica Stjepanović je izbjegavala svaki kontakt, pa čak ni preko advokata nisu dolazile nikakve informacije.
Oko 7 dana poslije ubistva, od tadašnjeg direktora Univerzala smo čuli da je u vrijeme tragedije u krug firme ušao kamion koji je dovezao neku robu te je to preneseno advokatu a onda su oko 15 dana poslije ubistva, svjedoci, uključujući i vozače davali izjave pred tužiocem u prisustvu advokata.
Te izjave su bile sakrivene od porodice, narednih oko 8 mjeseci a kada smo ih, poslije višemjesečnog insistiranja, najzad dobili od advokata Tomića, mogli smo se uvjeriti da je taj kamion, vršio krijumčarenje, pošto su vozači dovezli 4 paketa a direktor je ujutru zatekao samo paket.
U međuvremenu smo uspjeli doći do fotografija materijalnog dokaza ubistva, dječjeg ruksaka, koji su kriminalci iz Bobar grupe, odnosno portir u sadejstvu sa inspektorom Marković Dragoslavom i tužiocem Danicom Stjepanović, uklonili sa ubijene djevojčice, te oprali benzinom tragove masti i ulja.
Kaiš tog ruksaka je dvostruko presječen, očito predmetom koji je i ubio djevojčicu, dio nedostaje, te su ga zato i sakrili iz svih istražnih radnji, kako ne bi morali objašnjavati i vještačiti taj predmet, sve sa ciljem da se ubistvo predstavi kao pad sa bicikla.
Takođe je obavljen telefonski razgovor i snimljen sa vještakom trasologom iz Beograda, koji je izjavio da nema nikakvih saznanja, ne samo o tom materijalnom dokazu ubistva, nego ni da je kamion imao kvar a nisu mu dostavljeni ni podaci o unutrašnjim povredama djevojčice, što je smišljeno urađeno kako bi se prikrio zločin.
Početkom avgusta 2010-te, majka ubijene djevojčice je doputovala iz Švajcarske, te smo pokušali te dokaze dostaviti načelniku kriminalističke policije i inicirati novu istragu a u razgovoru nam je obećao da će uraditi sve što može, da se ne plaši za svoj posao dok ima 10 prstiju na rukama.
Nije nam rekao šta će učiniti sa dokaznim materijalom a šta se desilo pojasnićemo malo kasnije, no sada ističem činjenicu da je načelnik kriminalističke policije, gospodin Teodorović Aleksandar, samo 5 dana poslije našeg razgovora sa njim pronađen mrtav u svom automobilu, sa zvaničnom verzijom da mu je pozlilo tokom vožnje, da je doživio infarkt, sletio sa puta i udario u stub.
Sahranjen je po hitnom postupku bez obdukcije a na pismeni zahtjev da nas obavijeste iz tužilaštva: "Ko je bio tada dežurni tužilac i kako je dozvolio sahranu bez obdukcije, znajući da postoje otrovi koji simuliraju infarkt nikada nije odgovoreno.
Nekoliko mjeseci kasnije, krajem januara 2011-te, iz Specijalnog tužilaštva Republike Srpske stiže naredba o nesprovođenju istrage protiv Danice Stjepanović, vezano za prikrivanje materijalnog dokaza ubistva, upravo onog čije smo fotografije predali gospodinu Todoroviću, kao i audio snimak razgovora sa vještakom na disku.
Iz svega proizilazi da je gospodin Teodorović, neposredno po našem razgovoru sa njim, materijal proslijedio specijalnom tužilaštvu i vjerovatno telefonski razgovarao a postoji osnovana sumnja da su pripadnici kriminalne mreže, unutar kriminalističke policije, poslije toga otrovali gospodina Teodorovića, kako bi spriječili da se njihov zločin razotkrije.
Iz naredbe o nesprovođenju istrage "KTA-ST-122-10" se može vidjeti da je dječiji ruksak, materijalni dokaz ubistva, dobro i detaljno opisan ali se začudo navodi kako nije dostavljen nijedan materijalni dokaz o tome kao ni vezano za podatke o prikrivanju unutrašnjih povreda, konstatovanih obdukcijom kod ubijene djevojčice.
To se može objasniti samo time da su u specijalnom tužilaštvu dokaze o tome sakrili ili uništili a posebno je zanimljiva činjenica da je istovremeno u javnost izašao Dodik Milorad i zaprijetio ukidanjem specijalnom tužilaštvu.
Na tu odluku uložena je pritužba u zakonskom roku uz koju su dostavljeni štampani dokumenti i fotografije na priloženom disku na kojima se vidjelo da je sve ono što je opisivano o prikrivanju dokaza ubistva istina. Međutim u odgovoru na tu pritužbu nema ni jedne jedine riječi o tome da li su analizirani dostavljeni dokazi.
Ničime se ne opovrgavaju iznesene tvrdnje uz priložene fotografije o tome kako je monstruozno prikriveno ubistvo, nego se potvrđuje odluka specijalnog tužioca i istraga obustavlja.
Kakav su dodatni zločin izvršili pripadnici specijalnog tužilaštva, može se vidjeti iz fotografija dječijeg ruksaka koje bi i osnovcima bile jasne, međutim tužilaštvo nije ni uspostavljeno da sprečava kriminal, nego da ga prikriva i učestvuje u pljački i ubistvima građana.
Očito zadovoljan na koji su način prikrili tragove ubistva Ivone Bajo, prilikom šverca u Bobar grupu, Dodik Milorad nije ukinuo specijalno tužilaštvo ali je zato specijalni tužilac koji je radio na ovom slučaju gospodin Mahmut Švraka, ubrzo nagrađen pozicijom Glavnog republičkog tužioca a nedugo zatim je izjavio pred kamerama da za procesuiranje "krupih riba" potrebna je i politička volja, što jasno znači da ih političari sprečavaju u istragama, odnosno ovdje konkretno, prikriveno je ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo da bi se zaštitio Gavrilo Bobar, da bi se prikrilo krijumčarenje narkotika i pljačka milijardi maraka preko Bobar grupe.
Da bi mafijaški krug bio potpuno zatvoren, pobrinuo se Miodrag Bajić, glavni specijalni tužilac koji je potvrdio ovu skandaloznu odluku gospodina Mahmuta Švrake.
I onda logično, pošto su na slobodi ostali i krijumčari i ubice i saučesnici iz policije i tužilaštva, nastavljeno je sa ubistvima i pljačkom, te su stradali i drugi nevini ljudi kao što je Nikola Đurović, Jovan Arbutina a vjerovatno je i Danijela Novaković otrovana i na kraju se došlo do mučke likvidacije Davida Dragičevića koju su izvršili i prikrivaju potpuno iste osobe kao i u slučaju prikrivanja ubistva Ivone Bajo.
Opet su tu i Mahmut Švraka i Miodrag Bajić uz podršku zločinaca iz policije koji su pokazali svoje pravo lice na onoj gestapovskoj konferenciji kada su bezočno kriminalizavali žrtvu zločina.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 989

S obzirom da sam u svojim prethodnim prigovorima, potencirao upravo to da ni tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, ni sud u Sokocu nisu nadležni a sudija Borovčanin Luka je to odbacio, potpuno je jasno da nema ni govora o grešci, nego je učestvovao u grupi koja je planirala da me dovuče na lokaciju Istočnog Sarajeva, gdje bi me likvidirali njihovi saučesnici iz narko i auto mafije...

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU - UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

DOPUNA PRITUŽBE PROTIV BOROVČANIN LUKE

Prema informacijama kojima raspolažem, (rješenje: 01-07-10-28-121/2018 od 30.07.2018.) Ured disciplinskog tužioca je više mojih pritužbi objedinio u jedan predmet a suština je u tome da je više lica, smišljeno na moju štetu, zloupotrijebilo svoj položaj i formiralo nelegalne predmete pred Okružnim tužilaštvom u Istočnom Sarajevu, (T17 0 KT 0006630 15) i osnovnim sudom u Sokocu, (89 0 K 058509 17 KPS) iako nisu nadležni za postupanje na teritoriji Bijeljine.
Vezano za disciplinske prekršaje i smišljena krivična djela pripadnika kriminalne grupe, koji su montirali nezakonitu tržnicu pred nenadležnim Okružnim tužilaštvom u Istočnom Sarajevu, protiv mene za "povredu ugleda suda" te formirali, takođe nezakoniti krivični predmet u osnovnom sudu u Sokocu, dostavio sam vam dio materijala o kriminalnim postupcima sudije, Luke Borovčanina.
Sve vezano za njegovo prihvatanje optužnice iako prema zakonu o sudovima i zakonu o krivičnom postupku, osnovni sud u Sokocu nije mjesno nadležan za teritoriju Bijeljine a sada dostavljam i dodatne dokaze o smišljenom kriminalu gospodina Luke Borovčanina.
Dakle, sve i da je Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu prema članu 20 zakona o tužilaštvima i dobilo neki predmet protiv mene u svoju nadležnost, oni su to morali predati mjesno nadležnom osnovnom sudu u Bijeljini i sudija Borovčanin Luka je to morao proslijediti nadležnom sudu ali ovdje se radi o mnogo većim kriminalu jer je tužilaštvo podmetnulo odluku Republičkog tužilaštva, kojom se moja krivična prijava protiv više lica dodjeljuje njima u rad a ne prijava protiv mene, te je time njihova optužnica potpuno nezakonita i sudija Borovčanin Luka ju je morao odbaciti.
S obzirom da sam u svojim prethodnim prigovorima, potencirao upravo to da ni tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, ni sud u Sokocu nisu nadležni a sudija Borovčanin Luka je to odbacio, potpuno je jasno da nema ni govora o grešci, nego je učestvovao u grupi koja je planirala da me dovuče na lokaciju Istočnog Sarajeva, gdje bi me likvidirali njihovi saučesnici iz narko i auto mafije.
Dodatni dokaz o smišljenom kriminalu Luke Borovčanina je njegovo lažiranje zapisnika prilikom izjašnjenja o krivnji, (Zapisnik o izjašnjenju 12.03.2018. po 89 0 K 058509 17 KPS ) kada je osim više lažnih detalja naveo da je prisutan i okružni tužilac Stanko Nuić, te je čak napisao kako je taj gospodin nešto i "izjavio" te da mu se vraćaju dokazi.
Da je i to težak kriminal i gnusna laž sudije Luke Borovčanina, mogu dokazati zahvaljujući pravobranilaštvu Republike Srpske i samom Luki Borovčaninu koji im je vjerovatno i dostavio taj materijal za potrebne parničnog postupka pred osnovnim sudom u Bijeljini pod brojem 80 0 P 097102 18, tako da su ovi dokumenti sada i sastavni dio tog predmeta.
Iz tog materijala se takođe može vidjeti da uopšte ne postoji poziv za mene za dan 30.01.2018. pa uprkos toj činjenici, sudija Borovčanin je izdao naredbu za moje dovođenje ali mnogo je bitniji zapisnik o izjašnjenju o krivnji, gdje kako sam naveo, gospodin Borovčanin lažno tvrdi da je prisutan tužilac i navodno nešto izjavljuje a na dnu, ne samo da nema potpisa tog tužioca, nego nije ni štampano navedeno njegovo ime za razliku od upisanih imena, kako moga tako i zapisničara te sudije.
Za razliku od tog lažiranog zapisnika, prilažem i drugi "Zapisnik o izjašnjenju po 89 0 K 058509 17 KPS od 26.12.2017." kada ja nisam bio prisutan ali se na dnu vide potpisi i sudije i okružnog tužioca Mugdima Pašića, što dokazuje da je tada taj tuzilac bio prisutan dok Stanko Nuić nije na dan 12.03.2018. jer tada nema njegovog potpisa. Osim toga se 26.12.2017. konstatuje da sam podneo prethodne prigovore i jedan primjerak se uručuje tužiocu a podsjećam da je u zapisniku od 12.03.2018. lažno naveo kako sam izjavio da neću ulagati prethodne prigovore.
Iz odgovora sudije Malović Branke, (Sokolac sud odgovor od 03.10.2018.) se vidi da ona trenutno u spisu nema uopšte dokument na osnovu koga Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu tvrdi da ima nadležnost u postupku pa pošto okružni tužilac nije bio prisutan 12.03.2018. kada sudija Borovčanin lažno tvrdi da su mu vraćeni dokazi, postavlja se pitanje: "Kada je sudija Borovčanin Luka i kako `vratio` te dokaze, da li su ikada i bili u njegovom posjedu s obzirom da na zvaničnom sajtu Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu, uopšte ne postoji optužnica protiv mene,???". Praktično se konstantno, smišljeno lažiraju i fiktivno vode predmeti sa namjerom da ih jednog dana proglase kao `slučajnu i nenamjernu grešku` odmah pošto bi njihovi saučesnici izvršili likvidaciju.
Na žalost pripadnici narko i auto mafije su nedavno ubili dvojicu policajaca u Sarajevu i sada su u panici na cijeloj teritoriji Istočnog Sarajeva a vjerujem i njihovi saučesnici iz tužilaštva i suda, pojedinci naravno, jer zaista ne mislim da su svi umiješani u taj kriminal...

PRILOZI

Zapisnik o izjašnjenju 12.03.2018. po 89 0 K 058509 17 KPS
Zapisnik o izjašnjenju po 89 0 K 058509 17 KPS od 26.12.2017.
Sokolac sud odgovor od 03.10.2018.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902