Petak, Decembar 23, 2011

CLANAK BROJ 178

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

KRIVICNA PRIJAVA PROTIV

NN LICA

NAPOMENA : U tekstu koji slijedi biće navedeni podaci koji ranije nisu bili dostupni, a u kontinuitetu su sa navodima iz krivične prijave od 23.03.2010. čije zaglavlje predočavam, tako da se ova prijava moze tretirati i kao posebna i kao dopuna iste, zavisno od toga da li su NN lica iz ove dvije prijave iste ličnosti ili ne, što će utvrditi nadležne osobe...
Radi se o nastavku pokušaja mafijaške organizacije da me eliminiše na bilo koji način. Pošto je pokušano sa mojom fizičkom likvidacijom, (detalje neću navoditi jer nemam dokaze za to) pristupilo se taktici da mi se pripiše neko krivično djelo, zbog koga bi me poslušnici tih kriminalaca optužili i poslali na izdržavanje kazne, a sve u cilju da onemoguće moju borbu protiv organizovanog kriminala.
Pošto su već, (posredno ili neposredno) učestvovali u ubistvu, odnosno prikrivanju tragova i dokaza ubistva, jednog člana moje porodice, osmogodišnje djevojčice Ivone, a u paničnom strahu zbog sve više dokaznog materijala, o njihovom kriminalnom djelovanju, koji u kontinuitetu sakupljam, koristeći svoj položaj i veze, pokrenuli su protiv mene akciju kakvu nisam imao prilike da vidim čak ni u filmovima Holivudske produkcije.
Zanemariću sada sve što se meni lično dešavalo i istaći da je u sklopu tih radnji vršeno legitimisanje i pretresanje mojih poznanika, od kojih je jedan već saslušan u policiji i pozvan pred Sud.
No da je to bilo u drugom planu, a da je prioritet kriminalaca, moja eliminacija i povezivanje sa makar kakvim krivičnim djelom, pokazuju jasno i pitanja koja su postavljana saslušanoj osobi.
Od ukupno 7 pitanja, čak 5 se direktno ili indirektno odnose na mene, što se vidi u nastavku:
Radi se o predmetu koji je inicirao tužilac Muris Šabić, te pretpostavljam da je policijski inspektor postavljao takva pitanja, jer ih je u tom obliku i dobio od navedenog tužioca, a od koga je tužilac dobio nalog da ih tako formuliše, takođe nije teško naslutiti, jer je ista osoba direktno saučestvovala u sprečavanju dokazivanja ubistva, te je podnijela lažnu krivičnu prijavu protiv mene i inicirala pokretanje Posebnih istražnih radnji, ne bi li se sem već navedenog razloga, dokopali i podataka koje sam sakupio o njihovim zločinačkim djelima, a za koje su smatrali da se svi nalaze na računarima koje koristim.
Meni je dakle jasno ko su ta NN lica, (bar neki od njih), ali ostavljam za to nadležnim osobama da ustanove i sami.
Kako je moguće da se optuženom postavljaju tako sugestivna pitanja, a sve sa ciljem da on u svom odgovoru, poveže baš mene sa krivičnim djelom za koje je osumnjičen.
Da li je možda Zdenko Bajo, ugrađen u član 399 "Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija" ili u ceo Krivični zakon, pa je od samog krivičnog djela ili pokušaja istog, važnije da li je Zdenko Bajo, znao, vidjeo, čuo, bilo šta vezano za to djelo, ili pak da je samo nekada prošao pored mjesta gdje je neko djelo izvršeno, pokušano ili se tu našao neki predmet, koji asocira na neki član iz KZ?
Da li je uvedena praksa da svi tužioci Bijeljinskog tužilaštva postavljaju osumnjičenima pitanja o tome da li je Zdenko Bajo na bilo kakav način povezan sa njima, makar da smo nekad razgovarali?
Zašto nisu pitali osumnjčenog, da li je za dotični predmet znao, recimo Dodik Milorad?
Da li je u navedenu sobu nekada ulazila Stjepanović Danica?
Je li možda o svemu tome pričao, Kovačević Novaku?
Ne naravno, jer je glavni cilj tih kriminalaca, da meni pripišu neki zločin ili bar planiranje istog.
Kako bi sjajno bilo da sam znao za postojanje nekog oružja u ovom gradu, šta bi se sve moglo iskombinovati od toga.
Zašto nisam to prijavio, ako sam znao? Kako da prijavim kada mi je pristup tužiocu onemogućen mjesecima.
To dakle nije cilj. A šta ako sam čuo od nekog da ima oružje pa planirao da sa njim izvršim atentat na Nj.V: Novaka I.
E to bi već bilo nešto. Šta bih drugo mogao da uradim nego baš to i možda još 5 žrtava usput.
Kako dokazati da sam tu ideju imao u glavi? Ma ko još pita za te sitnice.
Kad tužilac kaže da sam to planiro, onda ima da bude tako, kako bih ja mogao usuditi se, da se tome suprotstavim.
To što je cijela akcija izvedena na osnovu lažne prijave i zloupotrebom službenog položaja, takođe nije važno.
Ni to što su bez dokaza, koristeći se samo „ugledom“ i funkcijom naveli načelnika kriminalističke policije da podnese zahtijev za akciju protiv mene, (njihova riječ ima veću težinu od moje – citiram navedenu osobu) ne predstavlja ništa značajno ili možda predstavlja?
Kako to da su mi inspektori rekli da oni lično nisu uočili ništa vezano za član 169 u mojim tekstovima.
Zašto je njihov načelnik, mojoj sestri rekao da će možda ta prijava biti odbačena kao neosnovana.
Možda je znao da je cijela akcija nezakonita i da će to jednog dana potvrditi na sudu, kao što je 05.08.2010. sestri i meni obećao da će ispitati sve nepravilnosti koje su učinjene od strane inspektora vezano za istražne radnje po ubistvu Ivone Bajo, a koje sam mu dokumentovano predočio, te da će podnijeti zahtijev za saslušanje tužioca Stjepanović Danice, zbog osnovane sumnje da je počinila viša krivičnih djela da bi prikrila ubistvo djeteta.
Dokazi koje imam protiv tih osoba su neoborivi i u to je gospodin imao priliku da se uvjeri.
Šta mogu da kažu u svoju odbranu ti kriminalci? Zašto su prikrili sve dokaze koji govore da se ne radi o nesretnom slučaju.
Situacija u kojoj se nalaze je bezizlazna… ili je bar bila i sada izgleda više to nije.
Jer nekoliko dana kasnije načelnik kriminalističke policije, gospodin Aco Teodorović, čovjek koji je pokrenuo ili namjeravao da pokrene akciju, koja bi veći broj osoba poslala na praktično doživotnu robiju, nije više bio u životu.
Sahranjen je već sutradan bez autopsije, iako je po šturim informacijam, koje su došle u javnost, do smrti došlo u izuzetno sumnjivim okolnostoma, a neko je sebi dao za pravo da vizuelno utvrdi uzrok smrti.
Da li je iko ovdje čuo za otrove i to takve koji simuliraju neke prirodne smrti?
Izgleda da za nekoga nije bilo dobro da se autopsijom ustanovi uzrok smrti.
Potrebno je bilo tog časnog čovjeka sahraniti bez mnogo buke, a dokumentacija vezana za kontrolu rada inspektora Markovića, Stanka Stanišića, (ko zna otkud se on našao u tom procesu i postavljao takva pitanja koja su 5 mjeseci prije obustave istrage već dala odgovor, kakav će rezultat biti, te navodne „istrage“), još nekih iz policije, a da ne zaboravimo na tužioca Stjepanović i njenog šefa i ko zna ko je sve još tu umješan, pa i ta dokumentacija je po svoj prilici sahranjena.
Da li je smrt gospodine Teodorovića bila prirodna, pa se sve tako zgodno namjestilo da neki kriminalci sada više ne moraju da strahuju ili bar ne toliko kao prije dok je bio živ.
Ili ta smrt uopšte nije bila prirodna???
Gospodin Teodorović je planirao da se tužilac Stjepanovič sasluša i objasni zašto je od vještaka sakrila podatke o unutrašnjim povredama (audio snimak izjave, predat, je policiji, tužilaštvu i na više značajnih adresa).
Mislim da mu dugujete to da nastavite sa time što je on želio da uradi, te saslušate tužiteljku, (pardon - kriminalku).
Možda će tada biti jasnije i zašto i kako je načelnik kriminalističke policije izgubio život…

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me