ČLANAK 493

Tužena Republika Srpska je 19.03.2010. prijavila tužioca Zdenka Baju za "Ugrožavanje sigurnosti" koristeći smišljeno lažnu argumentaciju prilikom usmenog podnošenja prijave putem zamjenika glavnog okružnog tužioca OT Bijeljina, pismeno u zahtijevu za pretres putem CJB Bijeljina, što je podržala i preko dežurnog tužioca OT Bijeljina, te je izdala naredbu za pretres, putem Okružnog suda u Bijeljini.


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 056780 14 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA

Vrijednost spora:

1000000 (jedan miliona) KM


DOPUNA I PREINAKA TUŽBENOG ZAHTIJEVA

Prema članu 56 ZOPP-u stav 1:
Preinačenja tužbe jeste promjena istovjetnosti zahtjeva, povećanje postojećeg ili isticanje drugog zahtjeva uz postojeći.
TUŽENA SE OBAVEZUJE:

a) Tužena Republika Srpska, obavezuje se da na ime naknade nematerijalne štete, za pretrpljene duševne bolove, povrede ugleda, časti i prava ličnosti, (u periodu od 23.07.2009. do 31.01.2010) uzrokovane sprečavanjem pristupa tužiocu i davanju izjave po saznanjima o krivičnim djelima, sprečavanjem podnošenja krivične prijave usmeno na zapisnik te dovođenjem u diskriminatorski, ponižavajući položaj, isplati tužiocu Zdenku Baji, iznos od 50000 KM, (pedeset hiljada konvertibilnih maraka, u roku od 30 dana.
b) Tužena Republika Srpska, je izdavanjem neustavne, nezakonite naredbe da ZDENKU BAJO, BUDIMKI BOLLIN BAJO I DRUGIM SRODNICIMA, NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA, diskriminisala i ponižavala tužioca, (u periodu od 01.02.2010. do danas) te su mu oduzimana sva ustavom i zakonom garantovana prava, koja je lično pokušavao da ostvari u OT Bijeljina i to pravo da rješenje o suspenziji prava dobije pismeno i ima pravo žalbe i pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom garantovano članom 16 Ustava RS, pravo da dobije podatke koje je tužena RS prikupljala o njemu garantovano članom 23 Ustava RS, pravo da ne bude doveden u ponižavajući položaj garantovano članom 14 Ustava RS, pravo da mu se prava garantovana Ustavom RS, ne mogu oduzeti niti ograničiti i pravo na sudsku zaštitu sloboda i prava garantovano članom 48, pravo na podnošenje krivične prijave garantovano ZOKP-u, pravo na pristup informacijama garantovano ZOSPI-a, te pravo na nediskriminaciju garantovano članom 4 Ustava BIH. Istovremeno je tužena RS, opisivala tužioca Zdenka Baju kao rastresenog, psihički poremećenog, kao narkomana i slično, kako usmeno tako i u svojim službenim dokumentima, što je došlo i do medija gdje je opisivan kao osoba "otišla na živcima" a sve navedeno je dovelo do povrede ugleda, časti i prava ličnosti, te se odgovorna tužena Republika Srpska, obavezuje da na ime naknade nematerijalne štete, za pretrpljene duševne bolove isplati tužiocu Zdenku Baji iznos od 500000 KM, (pet stotina hiljada konvertibilnih maraka, u roku od 30 dana.
c) Tužena Republika Srpska je 19.03.2010. prijavila tužioca Zdenka Baju za "Ugrožavanje sigurnosti" koristeći smišljeno lažnu argumentaciju prilikom usmenog podnošenja prijave putem zamjenika glavnog okružnog tužioca OT Bijeljina, pismeno u zahtijevu za pretres putem CJB Bijeljina, što je podržala i preko dežurnog tužioca OT Bijeljina, te je izdala naredbu za pretres, putem Okružnog suda u Bijeljini. Osim što je tužiocu odnijela dokaze na računaru o teškim krivičnim djelima za koje je odgovorna, tužena RS je vršila psihički teror nad tužiocem i njegovom porodicom, pretresanjem, praćenjem i danonoćnim nadzorom u 3 smjene ispred kuće. Navedene štetne radnje su viđene od velikog broja komšija, prijatelje, poznanika, te objavljene u medijima, što je doprinjelo da tužilac dobije status, kriminalca pod istragom, psihički poremećenog manijaka, masovnog ubice tužilaca u pokušaju, čime je došlo do teške povrede ugleda i časti Zdenka Baje u javnosti, kao i suspenzije prava ličnosti od strane OT Bijeljina, organa Republike Srpske, pa se tužena Republika Srpska obavezuje da na ime naknade nematerijalne štete, za pretrpljene duševne bolove isplati tužiocu Zdenku Baji iznos od 450000 KM, (četiri stotine pedeset hiljada konvertibilnih maraka), u roku od 30 dana.

Radi se dakle o konkretizaciji i pojašnjenju o kakvim se štetnim radnjama radi, te njihovim posljedicama, a u nastavku shodno ZOPP-u, član 54, stav 3 ističem TUŽBENI ZAHTIJEV ZA UTVRĐENJE i predlažem da Sud donese :

RJEŠENJE

I) Osnovni sud u Bijeljini utvrdio je da tužilac Zdenko Bajo posjeduje prava garantovana Ustavom RS:
1) Pravo žalbe ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu, garantovano članom 16 Ustava RS.
2) Pravo da ne bude podvrgnut nehumanom ili ponižavajuem postupanju ili kažnjavanju, garantovano članom 14 Ustava RS.
3) Pravo na nepovredivost ljudskog dostojanstva, garantovano članom 13 Ustava RS.
4) Pravo na ravnopravnost u slobodama, pravima i dužnostima, jednakost pred zakonom i uživanjem pravne zaštite garantovano članom 13 Ustava RS.
5) Pravo na naknadu štete koju mu nezakonitim ili nepravilnim radom nanose službeno lice ili državni organ, odnosno organizacija koja vrši javna ovlašenja. garantovano članom 17 Ustava RS.
6) Pravo da ne može biti smatran krivim za krivično djelo dok to ne bude utvrđeno pravosnažnom sudskom odlukom, garantovano članom 20 Ustava RS.
7) Pravo da traži i dobije sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama, garantovano članom 23 Ustava RS.
8) Pravo na slobodu misli i opredjeljenja, savjesti i uvjerenja, kao i javnog izražavanja mišljenja, garantovano članom 25 Ustava RS.
9) Pravo da javno iznose mišljenje o radu državnih organa i drugih organa i organizacija, garantovano članom 32 Ustava RS.
10) Pravo da ne može biti pozvan na odgovornost niti trpjeti druge štetne posljedice zbog javno izraženog mišljenja o radu državnih organa ili stavova iznesenih u predstavci, peticiji i prijedlogu, osim ako je time učinio krivično djelo, garantovano članom 32 Ustava RS.
11) Pravo da mu se prava i slobode zajamačeni Ustavom RS ne mogu oduzeti ni ograniiti, garantovano članom 48 Ustava RS.
12) Pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom. garantovano članom 16 Ustava RS, a vezano za član "Zakonitost dokaza" ZOKP-u.
(II) Osnovni sud u Bijeljini utvrdio je da tužilac Zdenko Bajo posjeduje prava garantovana Zakonima RS:
1) Pravo na podnošenje krivične prijave garantovano članom "Prijavljivanje krivičnog djela od strane građana" tužiocu, pismeno ili usmeno, garantovano članom "Podnošenje prijave" ZOKP-u.
2) Pravo na zaštitu prava i sloboda zajamčene Ustavima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i zakonima, garantovano članom 5 ZOS-a.
3) Pravo na ličnu neophodno potrebnu odbranu svoje imovine, prava i interesa u slučaju trenutnog protivpravnog napada, srazmjerno metodama i snazi napadača, garantovano članom “Nužna odbrana” iz KZRS.
4) Pravo na podnošenje zahtjeva za pristup informacijama i pristup informaciji na način opisan i garantovan ZOSPI.
5) Pravo da se smatra nevinim dok se pravnosnažnom presudom ne utvrdi eventualna krivica.
6) Pravo da bude obavješten o otvaranju privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije, garantovano članom "Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije" ZOKP-u.
7) Pravo da bude pismeno obavješten o podacima prikupljenim "Posebnim istražnim radnjama" shodno članu "Materijal dobijen preduzimanjem radnji i obavještavanje o preduzetim radnjama" ZOKP-u
Na osnovu člana "Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti" (ZOO) predlažem da Sud donese:

RJEŠENJE

1) Naređuje se tuženoj RS da prestane sa radnjama kojom se povređuje pravo ličnosti tužioca, oduzimanju prava bez pravosnažnog rješenja i vrši bilo kakva diskriminacija u odnosu na druge građane:

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 492

U njihovim ocima i odnosom prema nama od prvog momenta jasno i bez trunke morala pokazaju da smo mi neke male beznacajne brojke, nismo cak ni osobe sa imenom i prezimenom, mi smo neki XY-slucaj koji pokasavaju da slome, da nas natjeraju da sutimo i budemo pokorni „velicanstvu i velicanstvenima“...i budemo sretni sto smo uopste zivi...

INTERVJU BUDIMKE BAJO

Prije svega zelim da Vam se zahvalim na pomoci i podrsci koja je zaista neophodna u borbi protiv sistema koji „lomi i gusi“ sve sto je napredno, sve sto ima smisla i logike, u sustini protiv bilo koga ko nije uz njega i sa njim...Mi (brat i ja) vec godinama uporno i u skladu sa nasim mogucnostima pokusavamo doci do istine cije objeladanjenje u javnosti ne bi pogodovalo mnogima...Nasa borba i istrajnost u borbi protiv drzavnih instituacija nije nimalo laka ali smo ipak uspjeli doci do vaznih informacija koje su skrivane od nas. Vlast i borba za vlast na ovim prostorima od davnina ide nekim svojim uhodanim tokovima a mi igrom slucaja uvuceni i upleteni u neravnopravnu borbu sa sistemom osjecamo svu snagu i brutalnost sistema.U njihovim ocima i odnosom prema nama od prvog momenta jasno i bez trunke morala pokazaju da smo mi neke male beznacajne brojke, nismo cak ni osobe sa imenom i prezimenom, mi smo neki XY-slucaj koji pokasavaju da slome, da nas natjeraju da sutimo i budemo pokorni „velicanstvu i velicanstvenima“...i budemo sretni sto smo uopste zivi...Sve i svi koji se nadju ili mogu eventualno da se pojave kao prepreka na putu ocuvanja „fotelja“ zigosani su kao potencijalna opasnost za vladajucu svitu. Na samom pocetku takodje bih zeljela istaci da mi je jedini i prevenstveni cilj naci krivca koji od prvog dana prikriva istinu sluzeci se drzavnim institucijama kao sto je Tuzilastvo, Sud i Policija.Vise nego ocigledno da je u pitanju neko veoma znacajan i trenutno uticajan jer u protivnom istina bi vec odavno bila objelodaljenja i proturena kao veliki uspjeh nadleznih drzavnih instituacija. Boriti se sam protiv sistema izgleda kao nemoguca jednacina i nasa nastojanja da se dodje do pravde i istine je upravo ono sto nije bilo ocekivano od nas „nebitnih“, pogotovo sto smo inicijalno kategorisani i tretirani kao „tamo neki bez znacaja“ gradjani...S vremenom su uvidjeli da ne odustajemo, cak naprotiv , zelja za pravdom je svakim danom rasla...i raste.Ja razumijem vasu zelju i namjeru da napravite „pricu“ koja ce „probuditi“ uspavane i jos jednanput ukazati na nepravilnosti i licemjere drzavnog sistema... zelju da trgnete iz sna sve one koje jednostavno ne vide i ne vjeruju da se sutra mogu naci u istoj ili slicnoj poziciji. Ja licno podrzavam i pozdravljam Vasu namjeru da nam se pomogne u ostvarenju zadovoljenja pravde, istine i morala koji je vec duze vremena na Ex-Yu prostorima nista drugo nego mislena imenica ali takodje smatram da neka od vasih pitanja ulaze u „zonu“ licne privatnosti, tako da cu odgovoriti u onoj mjeri i kolicini koliko smatram da je zaista potrebno, srazmjerno cilju ovog intervijua.Prije nego sto odgovorim na Vasa pitanja zelim da se osvrnem i prokomentarisem neke teme i razmisljanja koja ce vjerovatno pomoci citateljima da shvate bit nase borbe i istrajnosti. Mnogi ne shvataju da ce biti u identicnoj poziciji, da ce isto tako proci ili biti tretirani ako im se ne dao Bog desi nesto slicno. Ne daj Boze ni neprijatelju da prodje kroz sta smo mi prosli i nazalost jos uvijek prolazimo.Cesto, priznali to ili ne, postavljamo sebi pitanje VJEROVANJA u nesto sto je u biti usko povezano sa nasim nadanjima, nasim ciljevima. To je normalno, dio svakidasnjice...Vjernik ili ateista je drugo pitanje i licno za sebe ne mogu reci da sam vjernik, u punom i pravom smislu te rijeci ali istovremeno mogu reci da nisam ni nevjrnik.Tako se i ponasam. Vjerujem u nesto i to nesto je napribliznije znacenju rijeci: Sudbina...Ima nesto sto nas prati, nesto sto ne mozemo izbjeci i kako rekose nasi „stari“... prstu sudbine ne mozes izmaci.Ja sam bezbroj puta sebi postavljala pitanje sta bi bilo kad bi bilo... konkretno – da sam uspjela Ivonu dovesti u Svajcarsku... to se ne bi desilo.?!Ali nazalost ni ja nisam imala sredjene papire a morala sam otici i naci bilo kakav posao jer nismo imali od cega zivjeti... nas 5-oro u kuci gotovo bez ikakvih primanja.Vec duze vrijeme ljudi zive u polumraku i strahu, standard je daleko ispod zvanicnih i nezavanicnih prezentiranih egzistencijalnih minimuma... jednostavno receno bjeda i siromastvo prisutni i vidljivi na sve strane, gdje kod se okrenes ...U svemu tome pocinje da se namece i prepoznaje „crta“ sebicnosti koja se preoblaci u gramizljivost i zavist. Zbog svega toga i priroda pocinje da nas opominje i kazanjava za nemar prema nama samima.... to je neko moje licno misljenje i stav...Svu trulost drustva gledamo i osjecamo na nasoj kozi ali jos uvijek velika vecina suti, nista ili minimalno preduzimamo da promjenimo postojecu situaciju a potpuno svjesni da se samo od sebe nece nista promjeniti. Nezadovoljstvo je otvoreno ali na nasu zalost samo pojedinci pokusavaju promjeniti postojecu situaciju na bolje. Velika vecina je u strahu da im se pridruzi a i nade gotovo da nema jer se na ovim prostorima pokusavalo i pokusavalo...I onda kad se ta sudbina poigra s vama, dodje bez kucanja na vasa vrata i ognjiste, izgubite najvoljenije bice, dio sebe... veoma brzo shvatite koliko ste nebitni za drustvo, zajednicu ili drzavu. Svaka Vlast je jaka i tesko dodirljiva... sve se svodi na usamljeni pokusaj koji je unaprijed sprecen a vi ste proizvedeni u nepozeljnu osobu... vi ste Drzavni Neprijatelj jer vas osobe na izvrsnoj vlasti okarakterisu kao drzavnog neprijatelja.Iz dana u dan guruju nas sve dublje i dublje u beznadeznu poziciju s ciljem potpune zavisnosti od njihove volje i naklonjenosti kome, kada, koliko i zasto uciniti... s vremenom se priviknes na takav odnos, ojacas i to ti daje dodatnu snagu da izdrzis u naporima za objelodanje istine. Ja ne trazim nista osim da se javno kaze zasto se istina skriva, falsifikuje i prikrivaju odgovorni... zbog cega je to tajna i kome bi naskodilo da istina izidje na vidjelo.Borba je dugotrajana i iscrpljujuca ali krajnje je vrijeme da se svi ukljuce u tu borbu i daju svoj doprinos. Nema tu i nece biti porazenih i pobjednika...Bolje sutra za nasa pokoljenja ne mozemo ocekivati u jednom korumpiranom i trulom drzavnom sistemu. U stanju su sve uciniti da bi zadrzali svoje „fotelje“ a velika vecina svojom pasivnoscu i nezainteresovanoscu svjesno ili ne svjesno „radi“ za njih. A sada da odgovorim na Vasa pitanja. Odgovore cu pokusati sazeti koliko je moguce jer u protivnom bi se izgubila forma interview i to bi licilio na roman sa stotinu stranica.
1. G-djo Bollin kako pamtite malu Ivonu?Moju Ivonu pamtim i pamtit cu... i ne samo ja, postoje jos neke drage osobe i vrijedne pomena koje ce zasigurno pamtiti Ivonin lik.O tome bi se moglo pisati i pisati i opet ne bih bila u mogucnosti prenjeti sva moja osjecanja. Mislim da citulja objavljena nedavno povodom godisnjice smrti na neki nacin prenosi moja osjecanja i pamcenje na moju Ivonu:Evo Andjele moj... jos jedna godina prodje. Jos jedno ljeto bez tebe... ali prisutna u mojim mislima, u mojim snovima... Ti si tu, jasno te vidim i osjecam. Prepoznajem tvoj glas i smjeh, tvoje korake... tu si jer si dio mene. Ne mogu da zaboravim darezljivost koju si imala, Osmjehe koji si nesebicno djelila , pozitivnu energiju koju si na nas prenosila i sve nase male slatke tajne koje si cuvala, na tvojoj sreci koja se zasnivala na srecama osoba u tvom okruzenju... da li je to moguce zaboravati Andjele moj... Bez Tebe je Sve NISTA, a sa Tobom je Nista bilo SVE, Adjele moj mali.2. Recite nasim citateljima sta je Ivona najvise voljela u svom kratkom zivotu?Ivona je bila izuzetno pronicljiva i zrela za svoje godine. Sve je interesovalo. Sve je zeljela da zna i nije imala problem da to ispolji. Kao i svaka mala djevojcica imala je svoje najdraze igracke, svoje male i velike tajne, svoje zelje. Volila je ispitivati... izuzetna doza znatizelje je bila prisutna i ispoljena ali volila je ponekad i „svoj mir“, svoj kutak. Okruzena ljubavlju i paznjom od njoj najblizih i najdrazih (mojih roditelja kojih vise nema i mog brata) bila je pokretac svima nama.3. Citaoci nam se obracaju sa pitanjem - Gdje je otac male Ivone? Molim vas mozete li vi odgovoriti na to pitanje?Ivonu od prvog minuta njenog zivota odgajam sama... uz nesebicnu pomoc moje familije, mog brata i mojih roditelja. Ivonin otac je jedna od onih osoba koje ne zasluzuju da imaju djecu i jednostavno receno nije vrijedan ni pomena. Pomoc od njega nikad nisam ni trazila ni ocekivala, ni materijalnu ni moralnu....Jedan dio mog zivota o kome ne zelim da pricam a jos manje da se publikuje. Iskreno receno i ne vidim neki poseban razlog... vjerujem da je bilo pitanja od citatelja ali svakome kome pazljivo cita i prati slucaj je jasno da je on neko ko ne zasluzuje jedan sekund paznje... nikad nije bio spoment, niti ce ikada biti spoment.Mislim da Vam je sada u potpunosti jasna situacija i iskreno se nadam i ocekujem da cete znati uobliciti taj dio interesovanja citatelja upravo onako kako sam objasnila...Da li ce ovaj odgovor pretrpjeti neke novinarske korekcije ili ne, to ostavljam vama da odlucite ali sustina ne smije biti promjenjena, dogradjena ili oblikovana zbog zelja citatelja...Ne mogu i ne zelim da kazem da u nekom razdoblju pred tragican dogadjaj nije bilo pitanja od Ivone na tu temu ali jos uvijek je bila mala da bi shvatila situaciju...Normalno da smo razgovarali o tome ali uzimajuci u obzir realnost i njene godine, jos nije bilo vrijeme za jedan dublji razgovor na tu temu.4. Recite nam nedostaje li vam Ivona?Mislim da je pitanje prilicno neprikladno formulisano... pitanje koje se ne postavlja ni jednoj majci koja je izgubila svoje djete... djete, pubertetlija, mladic, odrasla osoba – apsolutno nebitno. Bol za djetetom je vjecna bol... poslije jedne takve tragedije naidju neki dani sa malo vise sunca nego kise, covjek pokusava da opet zivi „normalno“... a koliko je to moguce zavisi od slucaja do slucaja ali u nasem slucaju to „tesko vrijeme“ je jos vidljivije jer je prestala da zivi a nije ni pocela da zivi... zbog tamo nekih osoba koji sebi daju za pravo da rade sta hoce, kad hoce i kako hoce...Jedno ili vise malih djecijih srca i osmjeha za njih ne znaci ama bas nista. Ne volim da upotrebljavam neke rijeci jer sebe ne vidim u tom rijecniku ali ponekad jedino te rijeci mogu da opisu stav, ponasanje ili razmisljanje nekoga XY...Za njih je ona osoba koja se nasla na pogresnom mjestu u pogresno vrijeme i uzimajuci u obzir znacaj i velicinu „akcije i transakcije“... spomenuta kao Koleteralna Steta. I samoj meni zvuci grubo ali to je upravo to za tu vrstu ljudi...Kad malo bolje razmislim mislim da se i ne mogu svrstati u kategoriju ljudi... kako ih opisati ne znam, cak i ovaj nas relativno bogat rijecnik je siromasan jer nije u stanju opisati takve umove i ponasanje.5. Kako se vlast u BiH,odnosila prema vama i da li je bilo razumijevanja za ovu vasu borbu za istinu.Sve je vec receno u blogovima i tekstovima moga brata i postoji jos nada da ce sa promjenom vlasti ipak pravda naci svoje mjesto...Takodje vjerujem i u ono staro vjerovanje... Nicija nije do zore... ili Tiha voda brijeg roni. Ne da nije bilo razumjevanja... od prvog dana do danas pokusavaju raznim nacinama da nas prikazu kao mentalno poremecene osobe...Svega drugog je bilo osim razumjevanja. Mi i ne trazimo niti smo trazili razumjevanje, mi trazimo da se postuju i sprovode zakoni bez uticaja politickih mocnika to jest tajkuna na zakone... da se zakon postuje i svi budemo jednaki pred zakonom. Kako ocekivati razumjevanje od nekoga ko vas svjesno laze i obmanjuje od momenta tragedije.6. Da li vam je prijeceno i koje ste sve neugodnosti imali od strane onih koji treba da stite pravdu?I to je veoma detaljno opisano u tekstovima mog brata...Prijetnje su bile minimalne i relitivno zanemarive a bilo ih je u isprobanom stilu...nadziranje, upad u kucu i pljenidba kompjutera ali u poredenju sa sikaniranjem, ismejavanjima, nipodostavanjem, lazima i obmanama... tretiranjem mene i posebno mog brata kao dvoje ludaka i cudaka a prijetnje su najblaze receno „simbolicne“...Najkarakteristicniji je sam proces... u sustini se svodi na uhodana pravila ponasanja i procedure: Mi cemo svjesno da odbijemo svaki zahtjev iako pravno-formalno nemamo razlog, ali vi imate pravo da se zalite drugostepenom sudu... i tako vas vrte u zacarani krug kao ringispil.Idu svjesno na igru zvanu iznuravanje pa koliko ko moze da izdrzi...Uostalom kad je pojedinac-jedinka uspjela protiv sistema...To im je „moto“ kojeg se drze. Nas moto je istina i zadovoljenje pravde ipak ce pobjediti. Jednostavno receno oni koriste „rupe“ pravila i zakona kao naprimjer neurucivanje poziva pravovremeno ili slanje rijesenja i obavjestenja na nepostojece adrese ili zvanicnih tvrdnji odgovornih da je predmet predat drugom u nadleznost i onda nakon dugotrajne prepiske pismeno dobijete odgovor od te institucije da ga nikad nisu ni dobili...Greske su moguce, desavaju se i tim metodama dobijaju na vremenu... nesto sto u biti moze biti odgovoreno odmah, odgovoreno je nakon godinu ili cak i duze...Kakvi su to ljudi, gdje je tu moral ako vec nista drugo? Vjerujem da pojedini ukljuceni u tu igru to ne rade sto zele, sto su zaista pokvareni vec da je u pitanju iskljucivo strah za sutra.... svakodnevno gledaju kako prolaze „neposlusni“ jer koji nije uz njih automatski je protiv njih i da naglasim da ne bi bilo zabune - ja ih ne opravdam ali razumijem zasto su takvi.7. Recite nam, kako je po vama stradala Ivona i zasto se ovaj slucaj uporno zataskava?I to je takodje vec u potpunosti objasnjeno u blogovima a djelimicno dotaknuto i u prehodnim komentarima. Najkrace receno: jedan strasan tragican slucaj, ne smatram da je planiran i namjeran i mi to nikada nismo ni tvrdili... prst zlokobne sudbine se poigrao sa nama i odnio Ivonu od nas.Zvanican izvjestaj kako je stradala Ivona nije ni priblizan istini...Volila bih da mogu reci da je makar poluistinit ali nazalost nije tako. Tu je niz dokaza do kojih smo dosli koji mogu da potvrde ovu moju izjavu.
Prvi pokusaj krivotvorenja istine i obmane je pokusan preko patologa...I on sam je bio u nedoumici kako uticati na nas da prihvatimo njihovu verziju ali vec poslije uradjene obdukcije proradila mu je savjest i saopstio nam je„Ja nisam mogao da potpisem da je zica uzrok smrti“.Patolog nam je takodje saopstio da nikada u karijeri nije vidio takvu povredu, da je rana netipicna, nije noz nije ni zica...I laiku je jasno da je bilo pritisaka od nadleznih (najlogicnije od Tuzioca i MUP-a) da se slucaj tako zakljuci. U to se veoma brzo uvjeravamo jer poslije obdukcije odlazimo u MUP gdje nas inspektor Markovic Dragoslav uvjerava da je zica 100% uzrok smrti i da se on pita vjestak Simic Vidak ne bi radio obdukciju nego Cirhlas iz Tuzle.                                  Dodatnu sumnju je izazvala izjava portira koji nam je rekao da je vidio djete kako se krece sa biciklom, krivuda, iskasljava krv i tek onda pada. Znaci da je Ivona povrijedjena prije pada.  To smo prijavili inspektoru koji je istog momenta negirao i osporavao tu mogucnost. Sa sigurnoscu mogu da tvrdim da su oni upravo uticali na portira da promjeni iskaz. Sedam dana nakon smrti slucajno saznajemo da je neki kamion dovezao robu a MUP I OT Bjeljina nisu to nigdje evidentirali. Oni su upravo dozvolili da kamion napusti mjesto nesrece.Sva vjestacenja ukazuju da zica nije uzrok smrti i da ne moze biti uzimajuci u obzir velicinu rane. U izvjestaju trasologa nigdje se ne spominje nijedna unutrasnja rana. Poslije mnogih pokusaja dolazimo do saznanja o skrivanju dokaza kao sto je torba i presjecen kais...Ubrzo angazujemo drugog vjestaka, dr. Anto Blazenovica koji je uradio analizu, a dostavljene su mu sve povrede i slika torbe. On smatra da tupa zica nista od toga nije mogla da napravi, nego neki trakasti predmet dimenzija 25 x 1 mm.  Tuziocu je dostavljeno vjestacenje prve polovine 2010 i na to nema do danas nikakve reakcije.Poslije odluke o nesprovodjenju istrage, tuzioc je zadrzao obavjestenje 7 dana i otisla na odmor od 12 dana. Rekli su mi da mogu vidjeti spis kad se vrati a rok za prituzbu je bio 8 dana. Da li je potreban ikakav dodatni komentar.S vremenom dolazimo i do drugih dokaza, borba traje do danas i suocavamo se cinjenicom da je nekome izuzetno stalo da se slucaj zataska, da istina ne izidje na vidjelo, najblaze receno da se odugovlaci do beskraja... dok ne familija Bajo ne izumre jer poslije toga niko nece nastaviti borbu. Prosto nevjerovatno koliko drzavnih institucija i pojedinica koji reprezentuju zakonodavnu i izvrsnu vlast je duboko uveceno u skrivanje istine...TO UPRAVO OBJASANJAVA DRUGI DIO VASEG PITANJA: ZASTO SE OVAJ SLUCAJ UPORNO ZATASKAVA.Zasto se zataskava?... Da li je u pitanju: Droga, Oruzje, Novac... nije vise ni bitno... Sa sigurnoscu mogu reci da postoji NESTO, jer ne vidim drugi razlog zasto bi sve nadlezene institucije drzavnog sistema i vlasti uporno i konstatno radile na skrivanju dokaza, zadrazavanju, usporavanju procedure..sve dopustene i ne dopustene „poluge“ su upotrebljene i jos uvijek se upotrebljavaju u cilju skrivanja istine. Skrivaju Nekoga ili Nesto i vrlo vjerovatno da je u pitanju i NEKOGA i NESTO.Svo to skrivanje, prikrivanje i zataskavanje je toliko nestrucno ili tacnije receno neprofesionalno izvedeno. Svugdje je prisutan vidljiv trag te ne strucnosti prikrivanja i izvrtanja istine... jer se nije ocekivalo da ce tamo neki „obicni smrtnici“ pokusati doci do istine...Ma to ce se „smiriti“ za koji mjesec i niko vise nece ni pitati sta je bilo... Sa sigurnoscu im porucujem da su se prevarili... kad tad istina ce izici na vidjelo... i svi oni koji su ucestvovali u tome naci ce se tamo gdje im je mjesto. Iako zaista nemamo adekvatnu edukaciju u oblasti prava i zakona, niti strucnu pomoc uspjeli smo doci do mase informacija koje su bile skrivane, prikrivane, izmjenjene i namjerno pogresno interpretirane.8. Vjerujete li da ce pravda na kraju pobijediti i da ce istina o pogibiji vasse kcerke izaci na vidjelo.Da - jos uvijek duboko vjerujem da ce pravda na kraju pobjediti i istina izici na vidjelo ali samo nakon smjene aktuelne strukture na vlasti.... ovi su vec dokazali za koga i zasto rade, zasta se bore i sta im je cilj...Bilo bi iluzorno ocekivati da ce sadasnja „svita“ poceti postupati u skladu sa zakonom i moralom...Kadija te tuzi, Kadija ti sudi...Da li je vise smjesno ili zalosno tesko je presuditi ali je zaista toliko trulo i toliko smrdi da se ne moze izdrzati taj miris to jest smrad „pravde“...9. Razmisljate li da drzavu BiH tuzite sudu za ljudska prava u Strazburu?Bilo je raznih razmisljanja i jos uvijek postoje jer po svojoj prilici to izgleda kao jedna od preostalih mogucnosti...Ovdje se ovaj proces nece zavrsiti sa ovim Sudom i Tuzilastvom... iskorumpirano da ne moze biti vise i ociglednije.Ne bih zelila i volila da se moj naredeni komentar shvati pogresno ali ne mogu a da se ne osvrnem na Vase pitanje to jest konstataciju:Razmisljate li da drzavu BiH... mislim da tako nesto zaista ne postoji. Postojanje raznih Ministarstva, Skupstine i ostalih zakonodavnih tijela ne znaci da postoji i drzava...Formulano Da - prakticno Ne.Svugdje postoje problemi, greske i slicni propusti ali kad se imaju ocigledni dokazi... onda makar u tom slucaju neki drzavni organ, instituacija stupa na djelo...Dalji komentar nije potreban.10. Koliko cesto posjecujete Ivonin grob i sta osjecate kada dodjete na groblje?Onoliko koliko mi mogucnosti dopustaju s obzirom da zivim i radim van zemlje.Tri, cetiri puta godisnje sigurno... od prosle godine avio transport je vidno povoljniji tako da je moguce i ucestalije posjecivanje Ivoninog groba. Sta osjecam... cesto sebi sve ovo predstavim kao ruzan san i onog momenta kad dodjem na grob po ko zna koji put shvatim – ipak je java. Gubitak djetata je vjecna bol za svakog roditelja.11. Imate li sta poruciti nasim citateljima?Probudite se.. pomozimo jedni drugima... nevolja i nesreca dolaze nepozvane bez kucanja na vrata...Isti ili slican problem i tek onda cete shvatiti kako je tesko biti sam i izolovan u borbi za svoja prava, protiv nepravde.Poceti cete razmisljati o svemu drugacije... sjetit cete se nekih pisanja na tu (te) teme i zato ne dozvolite da se to desi da bi se pokrenuli u borbi za bolje i pravednije sutra...Krenite u borbu za dostojanstvo i srecu sada, odmah poslije citanja ovog ili nekog slicnog teksta.Ja sam sigurna da Svako od nas na neki nacin moze da doprinese brzim i boljim promjenama. Sutra vec moze biti kasno...Nasoj djeci, nasim unucima, nasim pokoljenjima  treba pomoci a i mi jos uvijek udisemo kiseonik... i to bi uskoro mogli da nam uskrate ili ogranice, zapocetak par-nepar i oni bi pravili listu...Neki bi opet bili slucajno "greskom" zaboravljeni... ne bi me iznenadilo...Gotovo redovno gledam i slusam vijesti iz BiH, procitam novine... i uzimajuci u obzir sve navedeno nisam vise sigurna da mi zasluzujemo bolje, mi smo ih izabrali - mi ih trebamo smjeniti i suditi im za sva nepravde pocinjene...Samo smjena s vlasti nije dovoljna. Svi koji su uprljali ruke moraju da odgovaraju za svoje postupke i djela... ali mi nemamo toliko zatvorskih celija i kreveta, po dvoje u jedan zatvorski krevet mozda bi privremeno rjesio problem zatvorskih kapaciteta....

BUDIMKA BOLLIN BAJO
(adresa 1) BADENERSTRASSE 23
8952 SCHLIEREN
(adresa 2) Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

po punomoći OPU-559/2010 : ZDENKO BAJO
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

 

ČLANAK 491


Tužilaštva prije svega a potom i sudovi ukoliko uopšte neki slučaj dođe do te faze ne postupaju prema zakonu i postojećim dokazima nego ISKLJUČIVO prema tome koliko novca ima stranka u postupku. Pravo stanje stvari je da su takozvani državni organi potpuno privatizovani od strane organizovanog kriminala a odavno se i ne krije da političko tajkunski klan djeluje poput Sicilijanske mafije.
I do kad misli policija, tužioci, sudije... da šute i podržavaju ovaj mafijaški sistem u kome hiljade ljudi svake godine izvrši samoubistvo, umiru od gladi ili pretražuju kontejnere a i njih su počeli da zaključavaju. Mislim na kontejnere a ne na ljude.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

IMUNITET NA LICITACIJI

U prilogu ovog dopisa je odgovor VSITV-a na moj pismeni prijedlog za pravno tumačenje člana 87 "Imunitet sudija i tužilaca" ZOVSITV-u. Umjesto kopije dokumentacije koju sam poslao vijeću, prilažem nekoliko članaka o primjeni u praksi, pozadine i posljedica primjene navedenog člana a moj tekst se može pročitati na web stranici "PRIJEDLOG VSITV-U":
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/15/3698404
Pitanje i prijedlog naravno nisam uputio zbog sebe, nego zbog drugih, kako većine građana koji ne znaju kakva su im prava tako i zbog neodgovornih pojedinaca koji zloupotrebljavaju službeni položaj i zaštitu koju im pruža imunitet, te smišljeno krše zakon, šireći lažnu predstavu da su potpuno zaštićeni od bilo kakvog sudskog postupka. Iako je odgovor VSITV-a prilično diplomatski u prvom dijelu, više je nego jasno objašnjeno (u dijelu obilježenim pravougaonicima) da su sudije i tužioci zaštićeni imunitetom u SVIM PREDMETIMA U KOJIMA POSTUPAJU, ali da NIKO NIJE IZUZET OD ODGOVORNOSTI PRED ZAKONOM, za sve druge radnje izvan svog predmeta ako za to postoje pretpostavke (bilo krivične bilo po osnovu nanesene štete). Ovde ću istaći još samo dio u kome se kaže da ZOKP-u daje pravo SVAKOM GRAĐANINU DA PODNESE PISMENU ILI USMENU PRIJAVU, nadležnom tužilaštvu...
U prethodnih 5 godina da bi zaštitili interese tajkunsko političke mafije i prikrili ubistvo osmogodišnje djevojčice izvršeno prilikom krijumčarenja 23.07.2009. prvo je OT Bijeljina tajno a potim i javno zabranila pristup svim srodnicima ubijenog djeteta, a onda su se tome pridružili i Prekršajni te Okružni sud, odbivši da zaštite garantovana prava prilikom prekršajnih postupaka, na šta su obavezni zakonom. Potom je i Osnovni sud pružio pomoć mafiji a vrhunac bezakonja je bio u predmetu 80 0 P 039221 12 P, gdje je osim što su odbačeni SVI dokazi o nanesenoj šteti i teškim krivičnim djelima, nastavljeno i sa prikrivanjem mojih krivičnih prijava predatih još 2010-te godine protiv AD Univerzal i njihovog portira.
Podsjećam da je prva od njih predata 24.06.2010. a 15 dana kasnije sam onemogućen u dopuni iste, te još nekim pravima, (opisano u Zabilješci 1260/10, sudske policije). Naravno sa lažnim opisom događaja, jer se prijava predata 15 dana ranije te dokazi i zahtijevi još iz februara ne pominju ali se zato opisujem kao ludak koga logično treba otjerati. Tako je OT Bijeljina sakrila te prijave i glumila godinama da ne zna za njih a kako je izdata naredba o zabrani pristupa, nije bilo nikoga da im ukaže na "grešku".
21.08.2012. sam predao pismeni zahtijev sa više tačaka a u jednoj od njih tražim podatke o prijavama iz 2010-te. Pošto je prvo sudski policajac podnesak zgužvao i pokušao da baci u kantu za otpatke, OT Bijeljina šalje "odgovor" odbijajući uvid i kopiranje spisa KTA-596/09, što je tema samo 1. tačke dok ostale i ne pominje a potom 05.09.2012. mi se zabranjuje pristup, hapse me na trotoaru i pritvaraju, te potom ne izvode pred sud u zakonskom roku od 12 sati, nego se sve prolongira za 3 mjeseca. Na suđenju održanom 03.12.2012. sud naravno odbija zaštititi garantovana prava iako sam ukazao na to, (zabeleženo u zapisniku) a inkvizitorskim metodama "nestaje" glavni svjedok, dok se drugi instruira da lažno svjedoči, kako zabrana pristupa i ne postoji, te da sam vikao kao ludak ispred zgrade. Treći svjedok laže da sam bio ispred vrata a ne na trotoaru, dok je samo posljednji opisao stvarno stanje. Uprkos svemu Sud "nije uočio BITNA neslaganja" u izjavama svjedoka te me je osudio između ostalog i zbog toga što sam POVIŠENIM TONOM REKAO DA SU PREDSJEDNIK I POSLANIK KRIMINALCI, KOJE ŠTITE TAKOĐE POJEDINI KRIMINALCI ZAPOSLENI U ZGRADI NA ADRESI VUKA KARADŽIĆA BROJ 3...
OT Bijeljina nastavlja sa sakrivanje krivičnih prijava i poslije zahtijeva predatog 08.01.2013. u kome sam jasno naveo da su mi podaci potrebni za parnicu sa AD Univerzal i na kraju Osnovni sud se u samoj parnici pridružuje bezakonju i pomaže mafiju odbijanjem da se izda naredba o tome čime bi se već tada razotkrilo prikrivanje. Na žalost svih saučesnika mafije to nije pomoglo kriminalcima te je 10.04.2013. uhapšen direktor AD Univerzal sa kriminalnim stažom još od 2005-te. Transakcije narko mafije preko Bobar banke otkrivene još 25.02.2012. su evo već 30 mjeseci tabu tema i niko ih o ovoj zemlji ne smije više osim mene niti da pomene.
Ja sam naravno znao da se krivične prijave i dokazi kriju te sam sve podatke slao ne sve moguće strane uključujući i Interpol, tako da je opisani kriminal razotkriven, naravnom ne zaslugom Bijeljinskih pravosudnih organa. Koliko sve ono što se dešavalo u Bijeljini ima veze sa istragama "Lutka" i "Pandora" pokazaće vrijeme i istražni postupci u tim predmetima a ja se vraćam osnovnoj temi ovog dopisa - IMUNITETU.
Objasniću o kakvom se zlu radi u nekoliko koraka:
1) Svaki sudija i tužilac ima opravdanu zaštitu za nehotične greške (svoje lične ili uzrokovane netačnim, lažnim, podmetnutim podacima ili dokazima, lažnim iskazima svjedoka i slično) za štetu nanesenu građanima zbog pritvaranja, procesuiranja ili čak presuđivanja i robijanja nevinih građana.
2) Čak ni imunitet ne može zaštititi tužioca ili sudiju od odgovornosti ukoliko ima dokaza da je postojala svjesna namjera pomoći kriminalcu ili nanošenja štete nevinima, što je definisano i u KZRS član "Povreda zakona od strane sudije", vezano za sudije a demonstrirano i na primjeru tužiteljice KT Tuzla o čemu prilažem članke.
3) Nečasne i nemoralne osobe manipulišu sa imunitetom te "ZAŠTITU OD NEHOTIČNE GREŠKE" pretvaraju u "PLANSKO ČINJENJE KRIVIČNIH DJELA KOJE NAMJERAVAJU OPRAVDATI IMUNITETOM".
4) Pošto takve radnje ne donose nikakvu korist same po sebi onda se "roba" koju imaju IMUNITET "stavlja na licitaciju" i prodaje kriminalcima, (što bi rekao glavni republički tužilac "krupnim ribama") koji imaju veliki novac.
5) Sasvim je sporedno da li za svoje usluge u prikrivanjima dokaza, krivičnih djela ili prijava, nadležni tužioci dobivaju novac ili na taj način "otplaćuju" uslugu za dobro plaćeno mjjesto na koje su imenovani, ne da rade u skladu sa zakonom nego prema nalozima "političke volje" koja ih je i postavila da štiti njihove interese.
Kako se sprovodi u praksi zloupotreba iminuteta može se vidjeti iz priloga "Tumačenja imuniteta" gdje se prvo lažno predstavlja da okružni tužilac "NE MOŽE KRIVIČNO ODGOVARATI" a u drugom primjeru da "NIKO NE MOŽE TUŽITI PARNIČNO OKRUŽNE TUŽIOCE".
O sitnici da se u tom odgovoru iznose laži i obmanjuje sud da su činjenice i događaji za koje danas praktično znaju svi zaposleni, izmišljeni neću trošiti vrijeme nego skrećem pažnju na ključni nedostatak u oba primjera u odnosu na odgovor i objašnjenje VSITV-a. Naime uopšte ne postoji niti se pominje osnovna pretpostavka za primjenu imuniteta a to je da su u pitanju radnje koje je okružni tužilac VRŠIO SLUŽBENO U SVOM PREDMETU. Umjesto toga se samo uopšteno iznosi član iz ZOT-a, bez ijednog priloženog dokaza da su u pitanju radnje iz nekog dodijeljenog predmeta. Naprotiv iako tuženi iz parničnog predmeta i sam priznaje da NIKADA NIJE SLUŽBENO POSTUPAO NITI U JEDNOM PREDMETU VEZANOG ZA MENE ILI MOJE PRAVNE INTERESE, to ga nije spriječilo da se pozove na imunitet, jer isti ne može biti tužen samo ako je službeno postupao u ime države...
To je dakle bio sistem koji je važio i primjenjivan za vrijeme mandata prethodnog predsjednika VSITV-a. Tužioci koji su štitili političko tajkunsku mafiju odgovornu za pljačke milijardi evra, ubistva i teror nad narodom a protiv kojih sam lično dostavljao neoborive meterijalne dokaze imali su zaštitu UDT-a, dok je tužiteljica koje je namjeravala podići optužnicu protiv "krupnih riba" postala žrtva urote koje se završila tragično.
Tri priložene stranice sa člancima u kojima se opisuje kako je tužiteljica Milić Dijana prvo optužena usmenom prijavom od strane svjedokinje (koja time istovremeno kaže da je ranije lagala) a potom suspendovana i optužena po ekspresnoj proceduri su samo dio materijala koji pokazuje da je mafija spremna ukloniti čak i tužioce i sudije ako se ugroze njihove pozicije. To što je poslije smrti tužiteljice Milić objavljeno da je svjedokinja protiv nje primila novac kako bi je lažno optužila je samo vrh ledenog brijega jer ništa od te kriminalne zavjere ne bi moglo biti realizovano bez udjela pripadnika mafije iz KT Tuzla i Zenice, te UDT-a. Jedina osoba koja MOŽDA nije bila dio zavjere je sudija koji je moguće doveden pred svršen čin i morao potvrditi optužnicu.
Ovaj primjer je obrazac djelovanja državne mafije u cijeloj BIH a najekstrmniji primjer je slučaj Milana Vukelića, koji je podnosio krivične prijave protiv "krupnih riba" za milionske pljačke a onda je uslijedila osveta. Prvo je optužen za "Ugrožavanje sigurnosti" onih koje je prijavio i to mjesecima ranije, potom privedan saslušan, prijećeno mu da prekine jer "ima djecu", praćen i na kraju raznesen eksplozivom ispred zgrade MUP-a u centru Banjaluke. Državna mafija već 7 godina prikrava ubice i nalogodavce ovog monstruoznog zločina.
Na potpuno isti način, kao preslikano je ta mafijaška procedura primjenjena i prema meni. Iste lažne optužbe za "ugrožavanje" sigurnosti osoba protiv kojih sam ranije podneo krivičnu prijavu i izneo dokaze za teška krivična djela. Sve se nastavilo "izvlačenjem" iz kuće pozivom na "informativni razgovor" te upadom policije u kuću sa osnovnim ciljem da mi se otmu dokazi a razlika je, (možda stoga što sam prestao da vozim automobil) prelaz sa vatrenog oružja i eksploziva na "prirodne smrti" korištenjem otrova, što bi naravno tužilac poslije "utvrdio" da je u pitanju infarkt ili slično kao kod nesrećne tužiteljice Milić. I sa tim slučajem postoji paralela uz razliku da ja nisam državni tužilac ali smo se oboje našli na putu i predstavljali opasnost za "krupne ribe".
To je nešto što nisam izjavio ja, nego glavni republički tužilac a to nedvosmisleno znači da između države i mafije stoji znak jednakosti. Tužilaštva prije svega a potom i sudovi ukoliko uopšte neki slučaj dođe do te faze ne postupaju prema zakonu i postojećim dokazima nego ISKLJUČIVO prema tome koliko novca ima stranka u postupku. Pravo stanje stvari je da su takozvani državni organi potpuno privatizovani od strane organizovanog kriminala a odavno se i ne krije da političko tajkunski klan djeluje poput Sicilijanske mafije.
Vrhovni KUM, se tako odmah oglasio u medijima kada su njegovog kuma uhvatili strani carinici sa džeparcom od miliom KM, (što je isti prvobitno negirao) pravdajući da se radi o "pošteno" stečenoj dividendi koju kum može i da spali ako hoće. Jasna je poruka da neki tužilac nema tu šta da istražuje. Potom je glavni KUM, poslao 100 specijalaca da otmu prilazni put porodici Vulić i predaju ga njegovom drugom kumu, (afera Grand trejd) i odmah pred kamerama izjavio da je policija postupala u skladu sa zakonom. I ko sad iz unutrašnje kontrole koja je tek najavila provjeru smije da ustvrdi suprotno volji "glavnog baje" ???
Danas imamo situaciju da je Vrhovni sud RS presudio kako je vlasnik Grand trejda, došao do imovine nezakonito, manipulišući akcijama Medicinske elektronike. Postoje tu još mnogi kumovi i tajkuni, poznati po pljački zdravstvenog sistema, građevinskog zemljišta i slično ali neću sa tim da gubim vrijeme, nego podsjećam na aferu Birač, gdje je pred očima OT Bijeljina izvučena milijarda KM, (koliko je priznala premijerka) a kad je odlukom Okružnog privrednog suda u Bijeljini isplivala "sitnica" od oko 150 miliona KM malverzacija, glavni KUM je opet morao zaprijetiti ovaj put sudu i sudijama.
Nije bilo dovoljno to što je zaprijetio ukidanjem suda ili izmještanjem te pritužbom UDT-u, protiv sudije, koju čak i da je bio učesnik u postupku što je osnovna pretpostavka za pritužbu, ne bi znao ni da napiše, nego je uz opasku da sudiju treba biti sramota i da se džabe poziva na tamo neki zakon, izjavio da će vlada (odnosno on i njegovi kumovi) nastaviti bez obzira na sudske odluke !!!???
DA LI POSTOJI BILO KO, KOME NIJE JASNO DA OVOM ZEMLJOM VLADA MAFIJA NAJGORE VRSTE ???
Tužilaštvo BIH je vezano za akciju "Pandora" objavilo da je politička mafija pljačkala DVIJE MILIJARDE maraka svake godine, a to je iako vjerovatno najveći samo jedan od načina na koji se kralo i punili džepovi političko tajkunske mafije. Deset posto od toga je 200 miliona KM, koliko se navodi da je potrebno, (čak i uz naduvane cijene) za izgradnju sistema zaštite od poplava. Šta se desilo umjesto toga i koliko je imovine i života izgubljeno uglavnom je poznato i zato ću tih 10% predstaviti na drugi način.
Kad se podijeli sa 12, dobija se oko 16-17 miliona KM na mjesečnom nivou, što je uz platu od 3000 KM preko 5000 novih radnih mjesta za sudije i tužioce. Pošto nema potrebe za tim onda možemo reći da bi ta cifra bila i više nego dovoljna da se uvećaju primanja sadašnjim uposlenicima za 100 posto. Toliko povećanje ipak nije realno očekivati čak iako postoji novac ali bi se pomenuta suma mogla upotrijebiti za povećanje isplata 20 - 30 posto svim službenicima u pravosuđu uključujući i administraciju koja je bila prisiljena štrajkovati zbog udara na primanja početkom 2013-te. Dakle, kompletan pravosudni sistem, prije svega tužilaštva su "žmurenjem" i nepostupanjem omogućili da mafijaški klan pljačka svake godine milijarde evra a istovremeno za njihov rad "nema novca".
Ista je situacija sa prosvjetom, zdravstvom, policijom, penzionerima... a ostalo bi bar 500 miliona za ulaganja u nova radna mjesta. Stotine hiljada ljudi bi najveći dio novca potrošili u poboljšanje standarda što bi se opet kroz PDV odrazilo na veliki skok u prihodima budžeta, pokrenuvši tako niz ciklusa povećanja plata i potrošnje. Ovako se najveći dio novca krade i slaže na račune pripadnika mafije koji ne potroše ni par procenata od onoga što bi uradili službenici da su im povećane plate.
Stvarno stanje je takvo da mafijaškom režimu nije dosta to što su bezočno pljačkali kroz budžet, utaje, šverc i pranje novca nego su i donacije humanih ljudi poslije poplava centralizovali na jedan račun i prisvojili a postradalom narodu se dijele "kartončiči" kojima će valjda nekad moći podići neki materijal (iz skladišta režimskih tajkuna) a ko ne može čekati i nema šta da jede prisiljen je prodavati ih čak upola cijene. I na kraju kompletnu sumu svih podjeljenih vaučera će platiti neka druga vlada poslije oktobarskih izbora, odnosno opet narod iz budžeta a ovih kako se navodi oko milijardu evra prikupljenih sredstava je otela mafijaška vlast...
A evo upravo pred kamerama dana 30.08.2014. na nešto više od mjesec dana pred izbore, glavni KUM, bez imalo stida "dijeli" djeci novac iz "svojih" džepova. Novac koji je prethodno otet njihovim roditeljima, postradalima od poplava, grada, klizišta i daleko najvećih katastrofa koje su narod mogle zadesiti - Predsjednika i Vlade RS, kao i Vlada Federacije BIH i svih postojećih kantona sa pripadajućim kumovima i tajkunima...
I do kad misli policija, tužioci, sudije... da šute i podržavaju ovaj mafijaški sistem u kome hiljade ljudi svake godine izvrši samoubistvo, umiru od gladi ili pretražuju kontejnere a i njih su počeli da zaključavaju. Mislim na kontejnere a ne na ljude.
Da li se čekaju rezultati izbora, pad mafije sa vlasti i pritisak EU, da se pronađu "zagubljene" krivične prijave, pojave novi dokazi i procesuiraju najveći kriminalci. Hoće li tada svi početi sa pričom da su sve znali ali nisu smjeli zbog prijetnji njima ili porodici. I da li će taj izgovor biti dovoljan da izbjegnu krivičnu odgovornost?
Nije svrha ovog teksta iako možda tako djeluje da pozove na akciju ili kritikuje bilo koga, što se vidi i time da nisam napisao nijedno ime nekog direktno odgovornog, čega se što svi znaju uopšte ne ustručavam. Upozoravao sam ja već tužioce, pa sudsku policiju i sudije na kršenje zakona i pozivao da se poštuje ustav, prava i postupa po zakonskim odredbama, pa je svako sam sebi najviše kriv ako je kršio zakon. Drago mi je da niko nije stradao na način kako se to desilo tužiteljici Milić, jer da je neki tužilac podigao optužnicu za ubistvo Ivone Bajo i krijumčarenje, po svoj prilici bi UDT, aktivirao neku postojeću ili bi se pojavila nova pritužba odnosno krivična prijava, prije sudske potvrde, a onda bi naredni tužilac bio mnogo pažljiviji i ne bi se moralo prijetiti ukidanjem, kao što je 28.02.2011. zaprijećeno Specijalnom tužilaštvu RS, samo 3 dana pošto su dobili dokaze od mene.
I na kraju pojašnjenje stava VSITV-a o imunitetu, vezano za slučaj suspenzije tužiteljice Milić, o čemu prilažem članke. Kako je moguće da uprkos stavu 1, člana 87 ZOVSITV-u, kantonalni tužilac bude suspendovan i optužan za radnje u SVOM PREDMETU i "nagovaranje" svjedoka sa kojim je SLUŽBENO povezan ???
Odgovor je samo jedan. Smišljena krivična djela nisu i ne mogu biti službene radnje. Formalno prema optužnici, radilo se o nagovaranju svjedokinje da lažno svjedoči, čime bi se nekome nanijela šteta. E sad, kako to da se na "crvenom tepihu" dočeka "svjedok" protiv vlasnika jedne televizije ili protiv kantonalne tužiteljice za zamislite kakav "monstruozni zločin", nagovaranje svjedoka na lažan iskaz, dok je to protiv mene samo mali dio, sitnica, to što su me lažno prijavili ili nagovarali druge da me prijave, odnosno nanesu štetu. I uz jasno priznanje jednog od aktera u odgovoru sudu "Tumačenja imuniteta" da nikada nije službeno postupao a OT Doboj je konstatovao da je prijava lažna, nema nikakvih sankcija za podnosioce, jer nisu oni bili suprotstavljeni "krupnim ribama" nego ja, Vukelić, Milić...
Iako se radi o prikrivanju šverca, (vjerovatno narkotika povezanog sa pranjem novca) i ubistvu osmogodišnjeg djeteta, gdje je nesporno uklonjen materijalni dokaz sa lica mjesta, presječenog kaiša, dio nedostaje a ostatak opran benzinom, OT Bijeljina suprotno stavu VSITV-a koji prilažem sprečava pristup svim srodnicima ubijene djevojčice i podnošenje prijava na način opisan u pomenutom odgovoru.
A SVO TO BEZAKONJE VEĆ ODAVNO PODRŽAVAJU SUDOVI I SUDSKA POLICIJA U BIJELJINI...

PRILOZI

Odgovor VSITV-a
Tumačenja imuniteta
6 godina ubojice su na slobodi
Suspendovana tužiteljica
Dijana Milić - Nisam kriva
Istraga zbog lažnog svjedočenja

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 490

ČLAN U KRIVIČNOM ZAKONU KOJI NIKO "NE VIDI", NE SMIJE DA PRIMJENJUJE I "NIJE NADLEŽAN" OSIM AKO NEKI POJEDINAC NE ZASMETA INTERESIMA POLITIČKO TAJKUNSKE MAFIJE U BIH POD ČIJOM SU KONTROLOM SVA TUŽILAŠTVA I SUDOVI...
Sudija Ustavnog suda Republike Srpske ili sudija suda u Republici Srpskoj, u sudskom postupku s ciljem da drugom pribavi kakvu korist ili da mu nanese kakvu štetu, donese nezakonitu odluku ili na drugi način prekrši zakon, kazniće se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U ISTOČNOM SARAJEVU
KOLEGIJU TUŽILAŠTVA
PRITUŽBA NA ODLUKU T 17 0 KTA 0005048 14 OD 18.08.2014.

Cilj ove pritužbe nije uopšte da se ona preinači i prijavljene sudije procesuiraju jer je nepridržavanje zakona koje su počinili sitnica u odnocu na monstruozne zločine koje su izvršili pripadnici OT Bijeljina a koji sada traže zaštitu sudova da bi njihov kriminal ostao nekažnjen. Vjerujem da će sudije ubuduće obratiti pažnju na odredbe zakona koji kaže da se po prijemu tužbe vrši njeno ispitivanje, (članovi 66 i 67) a ako se utvrdi da je ISPRAVNA I POTPUNA, tek tada se dostavlja tuženom na odgovor, (član 69 ZOPP-u).
Dakle prema zakonu kada je Prvostepeni sud dostavio tužbu na odgovor tuženoj RS konstatovana je njena ispravnost, te nema zakonske mogućnosti da se naknadno proglašava, nepotpunom, neurednom i odbacuje zato što to traži tužena strana.
Ovom pritužbom želim prije svega ukazati na netačnu argumentaciju tužilaštva koja se navodi u odluci. Naime tvrdi se da tužilaštvo nije nadležno preispitivati vođenje parničnog postupka i sudske odluke (pretposlednji pasus). To uopšte nije ispravna definicija jer nije poenta u donesenoj odluci o odbacivanju tužbe, nego u primjeni zakona. Tužilaštvo treba samo da utvrdi da li ZOPP-u predviđa mogućnost odbacivanja tužbe poslije dostave tuženoj strani, odnosno da li je pogrešnom primjenom ili neprimjenjivanjem zakonske odredbe meni načinjena šteta.
Podsjećam na relevantni član 376 KZRS "Povreda zakona od strane sudije":
Sudija Ustavnog suda Republike Srpske ili sudija suda u Republici Srpskoj, u sudskom postupku s ciljem da drugom pribavi kakvu korist ili da mu nanese kakvu štetu, donese nezakonitu odluku ili na drugi način prekrši zakon, kazniće se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
Bitan je dio "donese nezakonitu odluku ili na drugi način prekrši zakon" a to je isključivo u nadležnosti tužilaštva da utvrđuje. Imao sam priliku da drugostepeni sud usvaja moju žalbu i ukazuje na povrede zakona od strane prvostepenog suda ali se ne bavi pitanjem postojanja krivične odgovornosti. Upravo je suprotno od onoga što se tvrdi u vašoj odluci. Nije Sud nadležan da podiže optužnice protiv bilo koga, niti da utvrđuje eventualno postojanje nečije krivice u predistražnom postupku, nego je to dužnost nadležnog tužilaštva. Tek ako se podigne optužnica Sud će ocjenjivati da li je postojala namjera sudije, odnosno da li je svjesno nekome nanesena šteta ili se nezakonito pomoglo drugoj strani. Na moj pismeni prijedlog VSITV-e je dopisom 08-50-728-4/2014 od 18.07.2014. godine iznelo sledeći stav:
"Krivično djelo iz člana 376. KZ-a RS, koje spominjete u svom dopisu, procesuira se na isti način kao i sva druga krivična djela, te se opšte odredbe citiranog zakona, uključujući i utvrđivanje krivice, primjenjuju i na krivično djelo „Povreda zakona od strane sudije". Nepostojanje umišljaja, odnosno nehata kada to zakon izričito određuje, u izvršenju krivičnog djela, predstavlja okolnost koja u smislu odredbe člana 13. KZ RS isključuje krivičnu odgovornost, što predstavlja osnov za donošenje presude kojim se optuženi oslobađa od optužbe na osnovu člana 290. tačka b) Zakona o krivičnom postupku."
Jasno se kaže da se krivično djelo iz člana 376 procesuira na isti način kao i sva druga uključujući i utvrđivanje krivice. Dakle tužilaštvo je nadležno da utvrdi da li postoje elementi krivičnog djela a potom sud da li je postojala namjera za njegovo izvršenje. S tim u vezi iznosim primjer iz prakse:
"Da bi postojalo krivično djelo i krivična odgovornost izvršioca krivičnog djela povrede zakona od strane sudije iz člana 376. Krivičnog Zakona Republike Srpske, neophodno je da kod sudije kao izvršioca tog krivičnog djela postoji svijest o kršenju zakona i volja da se to učini, kao i namjera (dolus), da se to čini s ciljem da se za drugog pribavi kakva korist ili da se drugom nanese šteta. (Izvor: (Presuda Okružnog suda u Banjaluci broj: 011 0 K 08 000 003-p od 30.10.2008. i presuda Vrhovnog suda RS broj: 118-0-Kž-09-000 008 od 23.04.2009.)"
http://www.okruznisud-bl.com/index.php?option=com_content&view=article&id=167:krivino-djelo-povrede-zakona-od-strane-sudije&catid=57:krivino&Itemid=76
Kompletno obrazloženje se može pročitati na prethodnom linku a u nastavku prenosim još jedan bitan dio:
"Prema izvedenim dokazima tužilaštva nema dokaza da je optuženi postupao sa umišljajem da preduzeću "Trade" tj. njegovom vlasniku V.V. pribavi kakvu korist, a da pri tome svjesno krši zakon ili donosi nezakonitu odluku".
Iz ove rečenice je vidljivo da je sud odlučivao o tome da li je postojao umišljaj i to na osnovu čega ??? Na osnovu dokaza koje je izvodilo tužilaštvo. Pitanje za OT Istočno Sarajevo glasi:
KAKO JE TUŽILAŠTVO IZVODILO DOKAZE AKO NIJE NADLEŽNO DA PREISPITUJE ZAKONITOST POSTUPKA ???
Odgovor je jasan. Vaša argumentacija je netačna i tužilaštvo ima nadležnost da procjeni da li je došlo do pogrešne primjene neke odredbe iz zakona, ali naravno ne može presuđivati da li je postojala namjera, što je u nadležnosti suda. Nadam se da će i vama ova pritužba poslužiti za poboljšanje u daljem radu, jer je i vaše kršenje zakona sitnica u odnosu na kriminal pripadnika OT Bijeljina koji su prikrili ubistvo osmogodišnje djevojčice da bi sakrili krijumčarenje nelegalne robe u AD Univerzal Bijeljina 23.07.2009. Na šta su sve spremni pojedini kriminalci instalirani u državnim organima detaljno sam uz fotografije dokaza razotkrio na internet stranici ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 489

U TAKOZVANIM DRŽAVNIM ORGANIMA VLADA OPŠTI HAOS I KORUPCIJA A JEDINO ŠTO JE ORGANIZOVANO TO JE ORGANIZOVANI KRIMINAL. UTOLIKO VEĆU VRIJEDNOST I POŠTOVANJE ZASLUŽUJU SVI ONI KOJI SE TRUDE DA SVOJ POSAO OBAVLJAJU ČASNO I POŠTENO

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

PREDSJEDNIKU OSNOVNOG SUDA

Na ovaj način - pismenim putem želim izraziti poštovanje i odati priznanje predsjedniku suda i sekretaru za profesionalizam i odnos prema odgovornom poslu koji obavljaju.
U vrijeme kada se drugi državni organi ophode bahato, uskraćujući podatke i prava garantovana ustavom i zakonima na način koji sam već opisivao, predsjednik Osnovnog suda i sekretar, na samo da su mi omogućili pristup svim podacima koje sam ikada tražio, nego su činili i mnogo više od toga.

NEKI OD DOKUMENATA IZ OSNOVNOG SUDA KOJI SU POMOGLI U RAZOTKRIVANJU KRIMINALACA
Nemam namjeru ovom prilikom isticati nikakve negativne primjere ali pošto to nisam činio ranije dodajem još neke pozitivne.
Iako je za mene na snazi poseban tretman odmah po ulazu u zgradu, to se ne može primjetiti kod osoblja prijemne službe, (kancelarije 1 i 13) gdje nijednog trenutka u direktnim kontaktima, nisam osjetio neki različit odnos niti diskriminaciju koju primjenjuju neki drugi organi.
Na taj način sve navedene osobe daju doprinos uspostavljanju pravne države i jačanju ugleda suda.
Ne može nijedan pojedinac, pa makar on nastupao u ime državnog organa, svojim nezakonitim radom, umanjiti niti ukaljati rad vas, časnih, odgovornih i poštenih državnih službenika.
Moje mišljenje i stavovi i nemaju neku težinu ali neka ostane za budućnost zabilježeno ko je u ovim teškim vremenima kriminala i korupcije imao hrabrosti i snage da radi u skladu sa zakonom...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 488

NA OVAJ DOPIS NIJE BILO NIKAKVOG ODGOVORA, DOK JE ZA VRIJEME MANDATA PRETHODNOG PREDSJEDNIKA ZAHTIJEV ODBIJEN. TO ZNAČI DA JE DRŽAVA FORMIRALA TUŽILAŠTVA DA KAO NAJOBIČNIJE RAZBOJNIČKE BANDE PRIKRIVAJU PLJAČKE I UBISTVA KOJE VRŠI TAJKUNSKO POLITIČKA MAFIJA. A SADA KADA JE TA BANDA PLAĆENIH UBICA RAZOTKRIVENA, SVI DOKUMENTI SE KRIJU I PRUŽA PODRŠKA ZLOČINCIMA...

OBAVJEST PREDSJEDNIKU VSITV-A

Pred Osnovnim sudom u Bijeljini u toku je parnica 80 0 P 056780 14 P po mojoj tužbi protiv RS za nadoknadu nematerijalne štete. Vrijednost spora je 1000000 (milion KM) a na pripremnom ročištu održanom 20.08.2014. izneo sam ponudu da povučem tužbu i odustanem od kompletnog traženog iznosta ukoliko tužena RS prihvati dogovor.
Suština bi bila u tome da RS upotrijebi dokazni materijal iz priloga tužbe koje sam dostavio na oko 180 strana a odnosi se na teška krivična djela i njihovo prikrivanje u kom slučaju bih "bacio" traženi milion maraka a parnica bi se okončala sporazumno.
Tužbeni zahtjev je opisan u 3 tačke:
1) Za pretrpljene duševne bolove, povrede ugleda, časti i prava ličnosti, (u periodu od 23.07.2009. do 31.01.2010)
2) Za pretrpljene duševne bolove, povrede ugleda, časti i prava ličnosti, (u periodu od 01.02.2010. do danas) uzrokovane izdavanjem USMENE neustavne, nezakonite naredbe da ZDENKU BAJO, BUDIMKI BOLLIN BAJO I DRUGIM SRODNICIMA, NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA.
3) Za pretrpljene duševne bolove, povrede ugleda, časti i prava ličnosti, uzrokovane lažnom prijavom za "Ugrožavanje sigurnosti" 19.03.2010.
Napominjem da je poslije 30 mijeseci odugovlačenja RS, putem OT Doboj donijela dana 14.12.2012. godine naredbu o NESPROVOĐENJU istrage, čime je i formalno konstatovano da se radilo o lažnoj prijavi, (koju su počinili, pripadnici OT Bijeljina G.M. i D.M. uz saučestvovanje i dogovor sa kolegama K.N. i D.S. protiv kojih sam ranije podneo krivičnu prijavu za saučestvovanje u prikrivanju ubistva). Cilj je bio da mi se otmu dokazi o njihovom kriminalu koje sam imao na računaru a jedan od njih su fotografije materijalnog dokaza ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, koje se desilo prilikom šverca u AD Univerzal iz Bijeljine. Jednu od fotografija torbe presječenog kaiša,dio nedostaje a veći dio ostatka opran benzinom prilažem.
Od podnošenja lažne prijave konstantno su me u komunikaciji sa drugim službenicima opisivali kao ludaka, manijaka, psihopatu, narkomana, masovnog ubicu tužilaca u pokušaju, lažno navodeći da prijetim i osobama koje ili nikada nisam sreo ili nemaju dodira sa istražnim radnjama, što svi znaju osim naravno mene koji sam "ludak".
Opisi o poremećenom psihopati su se pojavili i u zvaničnim dokumentima RS, a osim usmenih prepričavanja čak je i u štampi objavljen članak u kome se navodi citiram:
MJEŠTANI PRIČAJU DA JE UJAK IVONE BAJO, VREMENOM "OTIŠAO NA ŽIVCIMA".
Dakle što se tiče tačke 3 (450000 KM) sudu su predati neoborivi dokazi o nanesenoj šteti uzrokovanoj smišljenim zločinačkim planom državnih službenika koje RS zbog toga nije sankcionisala nego je stala iza njihovog krivičnog djela i uzela ih u zaštitu. Za tačku 2 sam morao uložiti ekstremne napore da bih dokazao postojanje tajne usmene naredbe o zabrani pristupa i poslije više od 100 uzaludnih dolazaka, zabrane pristupa, hapšenja i pritvaranja, zbog odbijanja da se udaljim došao sam na prekršajnom sudu do izjava sudskih policajaca koji su potvrdili postojanje naredbe a onda je to priznao i Kovačević Novak u dokumentu A - 326/12 od 09.11.2012. Istina on to opravdava navodnim kršenjem reda i mira iz jula 2010-te, (koje nije konstatovao nijedan sud) a navodne prijetnje smrću koje sam im kao upućivao u to vrijeme se uopšte ne pominju. Naravno jer je ta laž krajem 2012-te bila razotkrivena i znalo se da protiv mene niko neće podići optužnicu na osnovu njihovih laži.
Pravi razlog zabrane pristupa su moja otkrića o teškim krivičnim djelima u kojima su učestvovali tužioci, zbog čega sam tražio prvo usmeno a potom pismeno zahtjevima odgovore OT Bijeljina, te uvid i kopiranje fotodokumentacije iz spisa KTA-596/09 a sprečavan sam i u podnošenju krivičnih prijava za krijumčarenje u AD Univerzal. Tek poslije 3 godine od ubistva djevojčice Ivone Bajo i preko 150 dolazaka uspio sam dobiti tražene diskove sa fotografijama. Od obilja snimaka prilažem jedan dio iz kojih se vidi da je falsifikovano mjesto zločina i sve unutrašnje povrede sakrivene. Vještak trasolog iz Beograda koji je angažovan od OT Bijeljina ih uopšte ne pominje u svom mišljenju a u razgovoru sa mnom čiji audio snimak imam kaže da NEMA POJMA niti o presječenoj torbi niti da je kamion koji je dovezao robu bio našpanovan trakama a posebno ne zna ništa o unutrašnjim povredama konstatovanih obdukcijom.
Odštetni zahtijev za primjenu neustavne, nezakonite, diskriminatorske naredbe o zabrani pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice je 500000 KM, a uspio sam doći do dokaza da postoji, čime su prekršena mnoga prava, počev od člana 16 Ustava RS, te je praktično i taj dio nesporan za parnicu. Preostali dio od svega 50000 KM odnosi se na sprečavanje podnošenja prijave i dostavu dokaza u vrijeme dok su trajale formalne predistražne radnje ubistva Ivone Bajo, za šta takođe imam dokaze, uključujući i audio smimak razgovora sa tužiocem Stjepanović.
DAKLE IAKO IMAM NEOBORIVE DOKAZE, SPREMAN SAM ODREĆI SE MILION KM AKO BI RS PRIMJENILA ZAKON NA ŠTA JE OBAVEZNA...
Ukoliko moja ponuda ne bude prihvaćena nastavak pripremnog ročišta je zakazan za 30.09.2014. i osim dokaza koje sam dostavio htio bih da sud ostvari uvid i u sve odgovore pripadnika OT Bijeljina na moje pritužbe. Osnovano sumnjam da su u njima izraženi opisi o meni kao ludaku i osobi koja je pod istragom OT Doboj zbog "prijetnji" svima redom i znanima i neznanima, što je trebalo da diskredituje moje ranije podnesene prijave protiv njih i opravda zabranu pristupa.
Prema članu 70 ZOVSITV-u svi postupci ili radnje koje se odnose na navode o povredi dužnosti ili nesposobnosti za vršenje dužnosti su povjerljivi prije nego što Ured disciplinskog tužioca podnese zvaničnu tužbu, no pošto su postupci po mojim pritužbama okončani nema razloga da i dalje budu tajni a osobe koje su ih sačinile nemaju više prava da se pozivaju na povjerljivost s obzirom da su postupci završeni.
Stoga očekujem da će VSITV-e odobriti kopiranje odgovora tužilaca OT Bijeljina na moje pritužbe i nihovo slanje na kućnu adresu, koji će biti dostavljeni Osnovnom sudu u Bijeljini na narednom ročištu ukoliko RS ne prihvati prijedlog o nagodbi...
O ODLUCI DRŽAVE ĆU NARAVNO OBAVJESTITI JAVNOST PREKO INTERNET BLOGA "KRIMINAL U VLASTI" KOJI UREĐUJEM A JEDAN JE OD 10 NAJPOSJEĆENIJIH SA DOSAD OBJAVLJENIH OKO 460 ČLANAKA I 20 PRIPREMLJENIH, MEĐU KOJIMA JE I OVAJ TEKST.
PRILOZI:
TORBA (materijalni dokaz ubistva opran benzinom i sakriven
FALSIFIKATI (dio fotodokumentacije o prikrivanju zločina)
ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 487

DRŽAVI JE PONUĐENO ODUSTAJANJE OD KOMPLETNOG NOVČANOG IZNOSA OD MILION KM U SLUČAJU DA ISKORISTI DOKAZE KRIMINALA I POKRENE ISTRAGU, ŠTO JE IGNORISANO JER ONA NARAVNO NIJE PROTIVNIK NEGO JE SERVIS MAFIJE...


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 056780 14 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA

Vrijednost spora:

1000000 (jedan milion) KM


PRIPREMNO ROČIŠTE 80 0 P 056780 14 P


- Tuženoj RS se predlaže dogovor po kome bih ja odustao od kompletnog iznosa za nadoknadu štete i povukao tužbu a tužena RS bi morala da izvrši zakonsku obavezu i upotrijebi materijal koji sam već dostavio te koji dostavljam sada, za pokretanje istrage o više krivičnih djela čije izvršenje dokumentacija dokazuje. Uslov bez koga ne može biti dogovora je da tužena odmah po eventualnom postizanju sporazuma objelodani u medijima najvažnije dokaze, najavi pokretanje istrage, prekine sa diskriminacijom i odgovori na sva pitanja koja sam postavio od 2010-te do danas ili jasno kaže da nema odgovore. O svim detaljima bi se usmeno dogovorili i potpisali sporazum a rok za odluku koji ostavljam tuženoj je 7 dana, dok bi obaveze iz dogovora morala ispuniti završno sa 31.08.2014. Podsjećam da je još 2011-te bio dostavljen materijal uz sličnu ponudu, koju tužena nije prihvatila, (dokaz u prilozima) te je direktno odgovorna ne samo za postojanje ove tužbe, koliko god da bude trajala nego i za sve ostale koje su do danas podnesene...
- Osim ako tužena RS ne prihvati prijedlog odmah, tražim od suda odobrenja da na glavnoj raspravi ako do nje dođe koristim laptop za prezentaciju nekih dokaza, kao i da se sva naredna ročišta snimaju tonski. Po oba ova prijedloga zahtijevam da Sud donese pismena riješenja.
- U skladu sa članom 99 ZOPP-u stav 1, na glavnoj raspravi ću izvoditi dokaze čitanjem važnih dijelova dokumenata, (što smatram i predlažem da se ne unosi u zapisnik) te objašnjavati po čemu su relevantni za tužbu, kao i postojanje međusobne uzročno posljedične veze između pojedinih događaja, što obavezno mora biti uneseno u zapisnik te prezentacija pojedinih dokaza sa diska preko laptopa ukoliko Sud ne zabrani izvođenje na taj način. Ova parnica je isuviše važna da bih dozvolio tuženoj RS i sudu da ponove kršenja iz nekih drugih predmeta, kada se odmah prelazilo na tačku 6, odnosno završnu riječ.
- U toj fazi dokazivaću slijedeće teze: "sabotiranje istražnih radnji tužene RS u predmetu KTA-596/09; sprečavanje tužioca od strane RS da podnesu krivičnu prijavu odnosno da izjavu o saznanjuma do kojih je došao; odbijanje tužene RS da evidentira krivičnu prijavu protiv nadležnog tužioca za predmet KTA-596/09; kršenje obaveze o 4-satnom radu svakodnevno sa strankama u OT Bijeljina; smišljeno prikrivanje činjanica i dokaza o krijumčarenju i ubistvu na dan 23.07.2010.; falsifikovanje materijalnih dokaza krivičnih djela; pranje dokaza hemijskim sredstvom; prikrivanje svih unutrašnjih povreda konstatovane obdukcijom Ivone Bajo od vještaka čije se mišljenje tražilo; sprečavanje uvida u spis KTA-596/09 tužitelju kao zastupniku majke ubijene djevojčice; neodgovaranje tužene RS na veliki broj podnesaka po ZOSPI-a; sprečavanje dostave NOVIH DOKAZA nadležnom tužiocu prema članu "Obustava istrage" stav 3 i podnošenje prijave na zapisnik tužiocu; obmanjivanje tužioca i njegove porodice da OT Bijeljina nije nadležna za predmet KTA-596/09 tokom cijele 2010-te; lažno prijavljivanje za Ugrožavanje sigurnosti marta 2010-te; nedostavljanje dokumentacije o pregledu računara tužiocu od strane RS; nedostavljenje i odbijanje tužene RS da preda tužiocu materijal koji je prikupljala o njemu poslije nadzora predviđeno ZOPP-u i garantovano članom 23 Ustava RS; nezakonito lišavanje slobode i zadržavanje bez ikakve potvrde o tome dana 10.08.2010. čime je prekršila pravo iz člana 15 Ustava RS; falsifikovanje Rješenja 80 1 Pr 000670 10 Pžp i proglašavanje pravosnažnosti obustavljenog postupka; primjena usmene naredbe o zabrani pristupa svim srodnicima Ivone Bajo u OT Bijeljina čime je tužena prekršila prava 14; 16 i 48 Ustava RS; neizvođenje pred sud u roku od 12 sati u danima 23.06.2011. i 05.09.2012. kada je tužena RS lišavala slobode tužioca čime je prekršila pravo iz člana 7 ZOP-a; opisivanje tužioca u dokumentima tužene RS kao rastrojene, nepredvidive, čudne, psihički poremećene ličnosti i narkomana a interno opisivanje kao ludaka, manijaka i psihopate dovodi do opisa u medijima kao osobe otišle na živcima; smišljeno odugovlačenje istražnih radnji po lažnoj prijavi na čak 32 mjeseca za koje vrijeme je tužilac konstantno diskriminisan; smišljena kršenja zakona u sudskim postupcima i pokušaji zastrašivanja tužioca od strane tužene RS; dovođenje u stresne pozicije tužioca i članova njegove porodice kakve su kod pojedinih građana završavale smrtnim ishodom; 20 mjeseci odugovlačenja istrage o smrti oca tužioca Krunoslava Baje čiju je zdravstvenu knjižicu i kompletnu istoriju bolesti sa podacima o terapiji sakrila tužena RS; praćenje i pretresanje tužioca na ulici od strane tužene RS pred građanima; praćenje i pretresanje poznanika i prijatelja tužioca; nezakonito nadziranje objekata tužitelje od strane tužene RS danonoćno u 3 smjene; nezakonito nadziranje komunikacija tužitelja i osoba koje je kontaktirao od strane tužene RS;
- S obzirom da je materijal obiman, izvođenje dokaza će trajati najmanje 2 ročišta, posebno ako tužena RS ne obezbijedi uslove za tonsko snimanje, tako da nema potrebe ranije pozivati svjedoke. Ukoliko tužena do tada ne prihvati da sam dokazao štetne radnje i njenu odgovornost na osnovu predatog materijala, predlažem da se saslušaju svjedoci:
1) Debeljević Milorad, zamjenik glavnog tužioca (o svojoj ulozi u podnošenju lažne prijave i odgovoru sudu na moju tužbu).
2) Marković Dragoslav, inspektor MUP-a (o svojim saznanjima vezano za pranje materijalnog dokaza i njegovo prikrivanje, neodgovaranje na zahtijev o tome podnesen prema ZOSPI-a.
3) Stjepanović Danica, okružni tužilac (o sprečavanju tužitelja da podnese prijavu na zapisnik, pranju dokaza, falsifikovanju mjesta zločina i obdukcije, neodgovaranju na zahtijeve, pokušajima obmanjivanja tužitelja, obmanjivanju vještaka trasologa, prikrivanja spisa, svojoj ulozi u podnošenju lažne prijave, odbijanju da se izjasni o novodostavljenim dokazima te da pronađe u svojoj zabilješci podatke koje sam tražio godinama a OT Bijeljina dopisom IT-24/14, odgovara da se nalaze u istoj...
4) Kovačević Novak, glavni okružni tužilac (o svojoj ulozi u podnošenju lažne prijave, neodgovaranju na zahtijeve i obavještenja o kriminalu tužioca Stjepanović, prikrivanju spisa i fotodokumentacije, o izdavanju usmene naredbe za zabranu pristupa i nepoštovanju ZOUP-u i člana 16 Ustava RS, da se rješenje o zabrani donese u skladu sa zakonom i omogući pravo žalbe te prikrivanju krivičnih prijava protiv AD Univerzal i njihovog portira iz 2010-te...
5) Borovčanin Danko, Mićić Zoran, Čavić Zoran - sudski policajci (o tretmanu koji se primjenjivao, opisima sudske policije, različitim tumačenjima "usmene naredbe" te odnosu OT Bijeljina prema tužiocu.
6) Petrović Mitar, Majke Jevrosime 20 / 76300 Bijeljina (o svojim saznanjima i iskustvima vezano za nadziranje objekata, presretanje i pretresanje te postupanje tužene u predmetu KTA-596/09.
7) Maksimović Bojan i Jovičević Zoran, inspektori MUP-a (o svojim saznanjima vezano za lažnu prijavu, pretresanju i nadziranju te posebno o argumentima i činjenicama koje su "ukazivale" da tužilac bilo kome upućuje opasne prijetnje po život i tijelo.
- Tražim da Sud izda naredbu OT Bijeljina da dostavi materijalne dokaze, (vlasništvo g-đe Bollin Budimke, čije interese zastupam po punomoći pred svim organima tužene RS) i to korpu sa bicikla i torbu Ivone Bajo, (stavke 4 i 11 u dopisu Osnovnog suda 080-0-Kpp-09-000 214) koji trebaju biti na svim ročištima te zabilješku tužioca Stjepanović koja se pominje u odgovoru IT-24/14, kao i spis T14 0 KTA 0010617 14, te tužitelju omogući kopiranje istih. Da se od VSITV-a zatraže svi odgovori g. Kovačević Novaka i g-đe Stjepanović Danice na moje pritužbe protiv njih od 2010-te do danas, (bitno za utvrđivanje početka i izvora opisivanja tužitelja kao poludjelog psihopate) te tužitelju omogući kopiranje istih. Da se od CJB Bijeljina pribave plakati koji su mi oduzeti dana 05.09.2012. a dio su dokaznog materijala u predmetu 80 1 Pr 007070 12 Pr Prekršajnog suda u Bijeljini.
POPIS DODATNIH DOKAZA
Napomena: Pojedini dokazi su sortirani u grupe koje se odnose na jedan događaj, isti organ ili predmet, odnosno povezani su na neki drugi način, pa su fizički spojeni ali se u narednom popisu nalazi upisan svaki ponaosob...
Ministarstvo pravde 31.05.2011.; Prigovor 15.01.2010,: Komunalna policija 29.07.2010.: Krivična prijava od 08.08.2014. (sa prilozima "Ubistvo, Policija, Analiza, Ko skriva ubice"); Mahinacije u tužilaštvu od 21.12.2009.; Zahtjevi za pristup informacijama na koje nikada nije odgovoreno od 02.02.2010. 15.02.2010. 20.04.2010. 15.11.2010. 16.12.2010. 25.02.2011. 04.03.2011. 10.09.2012.; Naredba KTA-ST-122-10; Pritužba na KTA-ST-122-10; Kolegij Specijalnog tužilaštva 06.04.2011. Članak RSE " Da li će se BIH obračunati sa svojim Sanaderima"; Trasološko vještačenje po naredbi OT Bijeljina od 16.10.2009.; Zapisnik o saslušanji svjedoka Bollin Bajo Budimke od 11.08.2009.; Zahtjev tužiocu Stjepanović od 17.03.2010.; Zahtjev tužiocu Stjepanović od 30.04.2010.; Dopis za OT Bijeljina od 01.04.2010.; Dopis za OT Bijeljina od 21.05.2010. (sa prilozima Punomoć i Vještačenje dr. Blažanović Ante); Dopis za OT Bijeljina od 16.06.2010.; Dopis za OT Bijeljina od 18.06.2010.; Mišljenje obducenta od 05.08.2009.; Autopsijska dijagnoza od 29.07.2009.; Analiza mjesta zločina; Tahograf traka vozila 669 K 134; Članak i dokazi kriminala; Torba (uklonjeni materijalni dokaz); Službena zabilješka SP 1260/10; Obavještenje i zahtjev za OT Bijeljina od 30.07.2010.; Službena zabilješka SP 10.08.2010.; Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka od 10.08.2010.; Rješenje prekršajnog suda od 12.08.2010.; Rješenje okružnog suda od 22.12.2010.; Izjave sudskih policajaca; Glavnom tužiocu od 22.09.2010.; Dopis Kolegiju OT Bijeljina od 27.09.2010.; Dopis Kolegiju OT Bijeljina od 01.10.2010.; Dopis za OT Bijeljina od 11.10.2010.; Dopis Kolegiju OT Bijeljina od 01.10.2010.; Izjava vještaka (Dopis Kolegiju OT Bijeljina od 20.10.2010).; Dopis za OT Bijeljina od 17.11.2010.; Dopis Kolegiju OT Bijeljina od 20.04.2011.; Prijedlog po clanu 134 ZPP za 80 0 P 039221 12; Prijedlog po clanu 81 za 80 0 P 039221 12; Zapisnik od 11.12.2010. za 80 0 P 039221 12 P; Glavna rasprava za 80 0 P 039221 12 P (pripremljeno a neiskorišteno zbog odbacivanja svih dokaza); Rješenje 80 0 P 039227 12 P od 13.11.2012. Tužba za utvrđenje prava od 22.07.2003.; Rjesenje za dopunu 80 0 P 050285 13 P od 11.11.2013.; Dopuna na 80 0 P 050285 13 P; Zalba na rjesenje o odbacivanju 80 0 P 050285 13 P; Rješenje Okružnog suda 80 0 P 050285 14 Gž; Naredba Okružnog suda od 23.03.2010.; Vozilo korišteno za "posebne istražne radnje"; Odgovor MUP-a od 15.12.2011.; Poruke (upućene sestri tužitelja) od 19.04.2010.; Dopis Okružnom sudu; Zahtjev Okružnom sudu; Izjava g-đe Prodanović Danke, (navodno ugrožene prijetnjama po 80 0 Mal 035904 11 Mal); Krivična prijava od 04.03.2011.; Ima li prava izvan suda (dopis Osnovnom sudu); Ko je prevario sud (dopis Okružnom sudu); Prijedlog VSITV-u (sa prilogom T14 0 KTA 0008936 13); Odgovor VSITV 18.07.2014.; Zahtjev za OT Bijeljina od 20.09.10.; Odgovor od 12.10.2010.; Zahtjev za OT Bijeljina od 10.12.10.; Obavjest KT Tuzla od 14.09.2012.; Zahtjev MUP-u od 15.05.2013.; Odgovori MUP-a od 16.08.2013. i 09.09.2013.; Službena zabilješka MUP-a od 14.08.2013.; Zahtjev za OT Bijeljina od 15.01.2014.; Zahtjev za Osnovni sud 15.01.2014.; Odgovor Osnovnog suda od 24.01.2014.; Odgovor OT Bijeljina od 28.01.2014.; Odgovor OT Bijeljina od 19.02.2014.; Zahtijev Ustavnom sudu BIH; Dopis predsjednici Ustavnog suda BIH; Odgovor Ustavnog suda BIH od 12.03.2014.; Zahtjev za OT Bijeljina od 20.06.2014.; Odgovor OT Bijeljina od 26.06.2014.; Odgovor Osnovnog suda od 22.07.2014.; Zahtjev za OT Doboj; Odgovor OT Doboj od 07.07.2014.: Dopuna prijave protiv AD Univerzal; Članak "Ukida se Specijalno tužilaštvo ?!"; Članak "Oprani novac od kokaina nađen u Bobar banci"; Članak "RS suvlasnik Bobar banke"; Članak "Uhapšeno sedam članova Elezovog Klana"; Članak "Neprihvatljiv uticaj političara na sudsku vlast"; Članak "I nakon 6 godina od ubistva Milana Vukelića, ubojice su na slobodi"; Članak "Umro tokom saslušanja"; Članak "Suspendovana tužiteljica tužilaštva TK Dijana Milić"; Članak "Dijana Milić - Nisam kriva"; Otpusna lista za Bajo Krunoslava dana 17.12.2012.; Članak "Istraga protiv prostitutke zbog lažnog svjedočenja protiv tužiteljice Milić"

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

DRŽAVI JE PONUĐENO ODUSTAJANJE OD KOMPLETNOG NOVČANOG IZNOSA OD MILION KM U SLUČAJU DA ISKORISTI DOKAZE KRIMINALA I POKRENE ISTRAGU, ŠTO JE IGNORISANO JER ONA NARAVNO NIJE PROTIVNIK NEGO JE SERVIS MAFIJE...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 056780 14 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA

Vrijednost spora:

1000000 (jedan milion) KM


PRIPREMNO ROČIŠTE 80 0 P 056780 14 P


- Tuženoj RS se predlaže dogovor po kome bih ja odustao od kompletnog iznosa za nadoknadu štete i povukao tužbu a tužena RS bi morala da izvrši zakonsku obavezu i upotrijebi materijal koji sam već dostavio te koji dostavljam sada, za pokretanje istrage o više krivičnih djela čije izvršenje dokumentacija dokazuje. Uslov bez koga ne može biti dogovora je da tužena odmah po eventualnom postizanju sporazuma objelodani u medijima najvažnije dokaze, najavi pokretanje istrage, prekine sa diskriminacijom i odgovori na sva pitanja koja sam postavio od 2010-te do danas ili jasno kaže da nema odgovore. O svim detaljima bi se usmeno dogovorili i potpisali sporazum a rok za odluku koji ostavljam tuženoj je 7 dana, dok bi obaveze iz dogovora morala ispuniti završno sa 31.08.2014. Podsjećam da je još 2011-te bio dostavljen materijal uz sličnu ponudu, koju tužena nije prihvatila, (dokaz u prilozima) te je direktno odgovorna ne samo za postojanje ove tužbe, koliko god da bude trajala nego i za sve ostale koje su do danas podnesene...
- Osim ako tužena RS ne prihvati prijedlog odmah, tražim od suda odobrenja da na glavnoj raspravi ako do nje dođe koristim laptop za prezentaciju nekih dokaza, kao i da se sva naredna ročišta snimaju tonski. Po oba ova prijedloga zahtijevam da Sud donese pismena riješenja.
- U skladu sa članom 99 ZOPP-u stav 1, na glavnoj raspravi ću izvoditi dokaze čitanjem važnih dijelova dokumenata, (što smatram i predlažem da se ne unosi u zapisnik) te objašnjavati po čemu su relevantni za tužbu, kao i postojanje međusobne uzročno posljedične veze između pojedinih događaja, što obavezno mora biti uneseno u zapisnik te prezentacija pojedinih dokaza sa diska preko laptopa ukoliko Sud ne zabrani izvođenje na taj način. Ova parnica je isuviše važna da bih dozvolio tuženoj RS i sudu da ponove kršenja iz nekih drugih predmeta, kada se odmah prelazilo na tačku 6, odnosno završnu riječ.
- U toj fazi dokazivaću slijedeće teze: "sabotiranje istražnih radnji tužene RS u predmetu KTA-596/09; sprečavanje tužioca od strane RS da podnesu krivičnu prijavu odnosno da izjavu o saznanjuma do kojih je došao; odbijanje tužene RS da evidentira krivičnu prijavu protiv nadležnog tužioca za predmet KTA-596/09; kršenje obaveze o 4-satnom radu svakodnevno sa strankama u OT Bijeljina; smišljeno prikrivanje činjanica i dokaza o krijumčarenju i ubistvu na dan 23.07.2010.; falsifikovanje materijalnih dokaza krivičnih djela; pranje dokaza hemijskim sredstvom; prikrivanje svih unutrašnjih povreda konstatovane obdukcijom Ivone Bajo od vještaka čije se mišljenje tražilo; sprečavanje uvida u spis KTA-596/09 tužitelju kao zastupniku majke ubijene djevojčice; neodgovaranje tužene RS na veliki broj podnesaka po ZOSPI-a; sprečavanje dostave NOVIH DOKAZA nadležnom tužiocu prema članu "Obustava istrage" stav 3 i podnošenje prijave na zapisnik tužiocu; obmanjivanje tužioca i njegove porodice da OT Bijeljina nije nadležna za predmet KTA-596/09 tokom cijele 2010-te; lažno prijavljivanje za Ugrožavanje sigurnosti marta 2010-te; nedostavljanje dokumentacije o pregledu računara tužiocu od strane RS; nedostavljenje i odbijanje tužene RS da preda tužiocu materijal koji je prikupljala o njemu poslije nadzora predviđeno ZOPP-u i garantovano članom 23 Ustava RS; nezakonito lišavanje slobode i zadržavanje bez ikakve potvrde o tome dana 10.08.2010. čime je prekršila pravo iz člana 15 Ustava RS; falsifikovanje Rješenja 80 1 Pr 000670 10 Pžp i proglašavanje pravosnažnosti obustavljenog postupka; primjena usmene naredbe o zabrani pristupa svim srodnicima Ivone Bajo u OT Bijeljina čime je tužena prekršila prava 14; 16 i 48 Ustava RS; neizvođenje pred sud u roku od 12 sati u danima 23.06.2011. i 05.09.2012. kada je tužena RS lišavala slobode tužioca čime je prekršila pravo iz člana 7 ZOP-a; opisivanje tužioca u dokumentima tužene RS kao rastrojene, nepredvidive, čudne, psihički poremećene ličnosti i narkomana a interno opisivanje kao ludaka, manijaka i psihopate dovodi do opisa u medijima kao osobe otišle na živcima; smišljeno odugovlačenje istražnih radnji po lažnoj prijavi na čak 32 mjeseca za koje vrijeme je tužilac konstantno diskriminisan; smišljena kršenja zakona u sudskim postupcima i pokušaji zastrašivanja tužioca od strane tužene RS; dovođenje u stresne pozicije tužioca i članova njegove porodice kakve su kod pojedinih građana završavale smrtnim ishodom; 20 mjeseci odugovlačenja istrage o smrti oca tužioca Krunoslava Baje čiju je zdravstvenu knjižicu i kompletnu istoriju bolesti sa podacima o terapiji sakrila tužena RS; praćenje i pretresanje tužioca na ulici od strane tužene RS pred građanima; praćenje i pretresanje poznanika i prijatelja tužioca; nezakonito nadziranje objekata tužitelje od strane tužene RS danonoćno u 3 smjene; nezakonito nadziranje komunikacija tužitelja i osoba koje je kontaktirao od strane tužene RS;
- S obzirom da je materijal obiman, izvođenje dokaza će trajati najmanje 2 ročišta, posebno ako tužena RS ne obezbijedi uslove za tonsko snimanje, tako da nema potrebe ranije pozivati svjedoke. Ukoliko tužena do tada ne prihvati da sam dokazao štetne radnje i njenu odgovornost na osnovu predatog materijala, predlažem da se saslušaju svjedoci:
1) Debeljević Milorad, zamjenik glavnog tužioca (o svojoj ulozi u podnošenju lažne prijave i odgovoru sudu na moju tužbu).
2) Marković Dragoslav, inspektor MUP-a (o svojim saznanjima vezano za pranje materijalnog dokaza i njegovo prikrivanje, neodgovaranje na zahtijev o tome podnesen prema ZOSPI-a.
3) Stjepanović Danica, okružni tužilac (o sprečavanju tužitelja da podnese prijavu na zapisnik, pranju dokaza, falsifikovanju mjesta zločina i obdukcije, neodgovaranju na zahtijeve, pokušajima obmanjivanja tužitelja, obmanjivanju vještaka trasologa, prikrivanja spisa, svojoj ulozi u podnošenju lažne prijave, odbijanju da se izjasni o novodostavljenim dokazima te da pronađe u svojoj zabilješci podatke koje sam tražio godinama a OT Bijeljina dopisom IT-24/14, odgovara da se nalaze u istoj...
4) Kovačević Novak, glavni okružni tužilac (o svojoj ulozi u podnošenju lažne prijave, neodgovaranju na zahtijeve i obavještenja o kriminalu tužioca Stjepanović, prikrivanju spisa i fotodokumentacije, o izdavanju usmene naredbe za zabranu pristupa i nepoštovanju ZOUP-u i člana 16 Ustava RS, da se rješenje o zabrani donese u skladu sa zakonom i omogući pravo žalbe te prikrivanju krivičnih prijava protiv AD Univerzal i njihovog portira iz 2010-te...
5) Borovčanin Danko, Mićić Zoran, Čavić Zoran - sudski policajci (o tretmanu koji se primjenjivao, opisima sudske policije, različitim tumačenjima "usmene naredbe" te odnosu OT Bijeljina prema tužiocu.
6) Petrović Mitar, Majke Jevrosime 20 / 76300 Bijeljina (o svojim saznanjima i iskustvima vezano za nadziranje objekata, presretanje i pretresanje te postupanje tužene u predmetu KTA-596/09.
7) Maksimović Bojan i Jovičević Zoran, inspektori MUP-a (o svojim saznanjima vezano za lažnu prijavu, pretresanju i nadziranju te posebno o argumentima i činjenicama koje su "ukazivale" da tužilac bilo kome upućuje opasne prijetnje po život i tijelo.
- Tražim da Sud izda naredbu OT Bijeljina da dostavi materijalne dokaze, (vlasništvo g-đe Bollin Budimke, čije interese zastupam po punomoći pred svim organima tužene RS) i to korpu sa bicikla i torbu Ivone Bajo, (stavke 4 i 11 u dopisu Osnovnog suda 080-0-Kpp-09-000 214) koji trebaju biti na svim ročištima te zabilješku tužioca Stjepanović koja se pominje u odgovoru IT-24/14, kao i spis T14 0 KTA 0010617 14, te tužitelju omogući kopiranje istih. Da se od VSITV-a zatraže svi odgovori g. Kovačević Novaka i g-đe Stjepanović Danice na moje pritužbe protiv njih od 2010-te do danas, (bitno za utvrđivanje početka i izvora opisivanja tužitelja kao poludjelog psihopate) te tužitelju omogući kopiranje istih. Da se od CJB Bijeljina pribave plakati koji su mi oduzeti dana 05.09.2012. a dio su dokaznog materijala u predmetu 80 1 Pr 007070 12 Pr Prekršajnog suda u Bijeljini.
POPIS DODATNIH DOKAZA
Napomena: Pojedini dokazi su sortirani u grupe koje se odnose na jedan događaj, isti organ ili predmet, odnosno povezani su na neki drugi način, pa su fizički spojeni ali se u narednom popisu nalazi upisan svaki ponaosob...
Ministarstvo pravde 31.05.2011.; Prigovor 15.01.2010,: Komunalna policija 29.07.2010.: Krivična prijava od 08.08.2014. (sa prilozima "Ubistvo, Policija, Analiza, Ko skriva ubice"); Mahinacije u tužilaštvu od 21.12.2009.; Zahtjevi za pristup informacijama na koje nikada nije odgovoreno od 02.02.2010. 15.02.2010. 20.04.2010. 15.11.2010. 16.12.2010. 25.02.2011. 04.03.2011. 10.09.2012.; Naredba KTA-ST-122-10; Pritužba na KTA-ST-122-10; Kolegij Specijalnog tužilaštva 06.04.2011. Članak RSE " Da li će se BIH obračunati sa svojim Sanaderima"; Trasološko vještačenje po naredbi OT Bijeljina od 16.10.2009.; Zapisnik o saslušanji svjedoka Bollin Bajo Budimke od 11.08.2009.; Zahtjev tužiocu Stjepanović od 17.03.2010.; Zahtjev tužiocu Stjepanović od 30.04.2010.; Dopis za OT Bijeljina od 01.04.2010.; Dopis za OT Bijeljina od 21.05.2010. (sa prilozima Punomoć i Vještačenje dr. Blažanović Ante); Dopis za OT Bijeljina od 16.06.2010.; Dopis za OT Bijeljina od 18.06.2010.; Mišljenje obducenta od 05.08.2009.; Autopsijska dijagnoza od 29.07.2009.; Analiza mjesta zločina; Tahograf traka vozila 669 K 134; Članak i dokazi kriminala; Torba (uklonjeni materijalni dokaz); Službena zabilješka SP 1260/10; Obavještenje i zahtjev za OT Bijeljina od 30.07.2010.; Službena zabilješka SP 10.08.2010.; Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka od 10.08.2010.; Rješenje prekršajnog suda od 12.08.2010.; Rješenje okružnog suda od 22.12.2010.; Izjave sudskih policajaca; Glavnom tužiocu od 22.09.2010.; Dopis Kolegiju OT Bijeljina od 27.09.2010.; Dopis Kolegiju OT Bijeljina od 01.10.2010.; Dopis za OT Bijeljina od 11.10.2010.; Dopis Kolegiju OT Bijeljina od 01.10.2010.; Izjava vještaka (Dopis Kolegiju OT Bijeljina od 20.10.2010).; Dopis za OT Bijeljina od 17.11.2010.; Dopis Kolegiju OT Bijeljina od 20.04.2011.; Prijedlog po clanu 134 ZPP za 80 0 P 039221 12; Prijedlog po clanu 81 za 80 0 P 039221 12; Zapisnik od 11.12.2010. za 80 0 P 039221 12 P; Glavna rasprava za 80 0 P 039221 12 P (pripremljeno a neiskorišteno zbog odbacivanja svih dokaza); Rješenje 80 0 P 039227 12 P od 13.11.2012. Tužba za utvrđenje prava od 22.07.2003.; Rjesenje za dopunu 80 0 P 050285 13 P od 11.11.2013.; Dopuna na 80 0 P 050285 13 P; Zalba na rjesenje o odbacivanju 80 0 P 050285 13 P; Rješenje Okružnog suda 80 0 P 050285 14 Gž; Naredba Okružnog suda od 23.03.2010.; Vozilo korišteno za "posebne istražne radnje"; Odgovor MUP-a od 15.12.2011.; Poruke (upućene sestri tužitelja) od 19.04.2010.; Dopis Okružnom sudu; Zahtjev Okružnom sudu; Izjava g-đe Prodanović Danke, (navodno ugrožene prijetnjama po 80 0 Mal 035904 11 Mal); Krivična prijava od 04.03.2011.; Ima li prava izvan suda (dopis Osnovnom sudu); Ko je prevario sud (dopis Okružnom sudu); Prijedlog VSITV-u (sa prilogom T14 0 KTA 0008936 13); Odgovor VSITV 18.07.2014.; Zahtjev za OT Bijeljina od 20.09.10.; Odgovor od 12.10.2010.; Zahtjev za OT Bijeljina od 10.12.10.; Obavjest KT Tuzla od 14.09.2012.; Zahtjev MUP-u od 15.05.2013.; Odgovori MUP-a od 16.08.2013. i 09.09.2013.; Službena zabilješka MUP-a od 14.08.2013.; Zahtjev za OT Bijeljina od 15.01.2014.; Zahtjev za Osnovni sud 15.01.2014.; Odgovor Osnovnog suda od 24.01.2014.; Odgovor OT Bijeljina od 28.01.2014.; Odgovor OT Bijeljina od 19.02.2014.; Zahtijev Ustavnom sudu BIH; Dopis predsjednici Ustavnog suda BIH; Odgovor Ustavnog suda BIH od 12.03.2014.; Zahtjev za OT Bijeljina od 20.06.2014.; Odgovor OT Bijeljina od 26.06.2014.; Odgovor Osnovnog suda od 22.07.2014.; Zahtjev za OT Doboj; Odgovor OT Doboj od 07.07.2014.: Dopuna prijave protiv AD Univerzal; Članak "Ukida se Specijalno tužilaštvo ?!"; Članak "Oprani novac od kokaina nađen u Bobar banci"; Članak "RS suvlasnik Bobar banke"; Članak "Uhapšeno sedam članova Elezovog Klana"; Članak "Neprihvatljiv uticaj političara na sudsku vlast"; Članak "I nakon 6 godina od ubistva Milana Vukelića, ubojice su na slobodi"; Članak "Umro tokom saslušanja"; Članak "Suspendovana tužiteljica tužilaštva TK Dijana Milić"; Članak "Dijana Milić - Nisam kriva"; Otpusna lista za Bajo Krunoslava dana 17.12.2012.; Članak "Istraga protiv prostitutke zbog lažnog svjedočenja protiv tužiteljice Milić"

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 486


OSNOVNOM SUDU U BANJALUCI


Predmet: 71 0 Mal 190809 14 Mal

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

300 (tri stotine) KM

PRIJEDLOG SUDU I TUŽENOJ

Predlažem da se ova parnica vodi pred mjesno nadležnim sudom u Bijeljini s obzirom da je zastupništvo tužene RS, obmanuto od strane OT Bijeljina koje je najodgovornije za bezakonje koje se primjenjuje. Takođe ni Osnovni sud u Banjaluci nije upoznat sa rasporedom prostorija, (naprijed u tački 7) jer da jeste bilo bi vam jasno da je ono što je napisano u odgovoru na tužbu laž. Ali da krenemo redom:
1) Tužena RS tvrdi da tužba ne sadrži sve elemente propisane odredbama ZOPP-u ali ne navodi nijedan od njih, koji kao nedostaje ???
2) Tužena RS tvrdi da ne postoji pravni osnov a jasno sam ga naveo pod tačkom 6 tužbe...
3) Što se tiče eventualne odgovornosti tužene RS to je druga tema i podsjećam da je prema ZOO član "Osnovi odgovornosti" tužena RS dužna dokazati da povrede ugleda, časti i prava ličnosti nisu nastale njenom krivicom.
4) Tužena RS tvrdi da ne posjedujem niti jedan dokaz, te podsjećam da sam uz tužbu dostavio 14 dokumenata od kojih 11 direktno dokazuju osnovanost tužbenog zahtijeva a 3 su dokazi teških krivičnih djela tužene RS.
5) S druge strane tužena RS je ta koja nema i nije dostavila nijedan dokaz za svoju tvrdnju da nije odgovorna odnosno ako osporava tužbeni zahtijev, što je obavezna prema članu 71 ZOPP-u, stav 2...
6) Takođe je i tvrdnja kako je OT Bijeljina postupilo u skladu sa zakonom besmislena jer se prema mojih 14 dokaza, (a imam ih na stotine) zastupništvo tužene suprotstavilo sa 0 (NULA) dokumenata...
7) OT Bijeljina nema portirnicu. Postoji samo šalter sudske policije na ulazu u zgradu a pisarnica OT Bijeljina se nalazi na poslednjem spratu gdje su sve prostorije tužilaštva. Taj sprat je STAKLENIM VRATIMA odvojen od ostatka i nemoguće je ući u pisarnicu a da se ne uđe u prostorije tužilaštva.
Pozivanje na prekršaje je krajnje neumjesno jer se radi o mojim suprotstavljanjima banditizmu tužene koja otima moja prava garantovana ustavom i shodno članu 48 sam se branio od napadača, jer se Ustavom garantovana prava na mogu oduzeti niti ograničiti. Tužena RS je prekršajne postupke vodila u stilu srednjovjekovne inkvizicije, krijući prvog svjedoka a drugog instruišući da laže za šta sam predao posebnu tužbu koja je dodijeljena sudu u Zvorniku. S druge strane tužena RS je dokazani kriminalac, jer me je lažno optužila za "Ugrožavanje sigurnosti" što je poslije 3 godine razvlačenja istrage morala i sama da prizna, (OT Doboj, T15 0 KT 0002365 10 od 14.12.2012.).
Identičan tretman je primjenila prema Milanu Vukeliću, koji je potom raznesen eksplozivom u centru Banjaluke, a mene su pokušali da otruju kako bi se istraga završila "smrću osumnjičenog".
Nadalje je godinama prala novac narko mafije u Bobar banci svog ortaka, (25.02.2012-te evidentirano preko 4 miliona transakcija), na dan ubistva Ivone Bajo, švercovala je 3 paketa "neke robe" u AD Univerzal istog vlasnika, oprala materijalni dokaz benzinom i falsifikovala mjesto zločina i povrede konstatovane obdukcijom, za šta sam takođe priložio dokaze. O pljačkama milijardi evra, preko Birča, Poreske uprave, namještanja poslova kumovima i tajkunima da ne govorim...
Ovo dakle nije prekršajni kao što nije ni krivični postupak a tužena RS pokušava da zamjeni teze i izađe iz tužbenog zahtijeva. Dakle gdje je RJEŠENJE koje dokazuje da je meni nešto zabranjeno na način kako to opisuje zastupništvo tužene RS ???
Ja ne zasnivam tužbu na tome da mi je nešto zabranjeno (iako je i to nezakonito) nego na tome što mi nije uručeno rješenje i omogućeno pravo žalbe garantovano članom 16 Ustava RS. Takođe ne zasnivam tužbu na tome što sam uhapšen nezakonito, (iako je bilo nezakonito) nego na tome što nisam izveden pred sud u roku od 12 sati, kako je predviđeno članom 7 ZOP-a, stav 2. Stoga tužena RS da bi osporila odgovornost, po ovoj tužbi mora dostaviti dokaze, da mi je uručila Rješenje o zabrani pristupa, (šta god da piše u njemu, tužiocima ili tužilaštvu) i omogućila pravo žalbe, te da me je izvela pred sud u roku od 12 sati u dane kada me je lišavala slobode...
Sugerišem tuženoj RS da upotrijebi dokaze o krijumčarenju i ubistvu djevojčice i odmah pokrene istragu protiv direktnih počinilaca te saučesnika iz OT Bijeljina, koji su osim što su pokušali da prikriju zločin izvršili i dodatna krivična djela, lažno me optužujući za ugrožavanje sigurnosti kako bi se dokopali dokaza o svojim zločinima na mom računaru, jer istragu o tome vodi i KT Sarajevo, (mjesno nadležno za vozače koji su dovezli robu) a i Tužilaštvo BIH, (tim iz akcije PANDORA, dobio je podatke o švercu) a kada oni objave dokaze o tome tužena RS više neće imati nikakve mogućnosti za dogovor niti u jednoj parnici protiv mene...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 485

Tuženi nisu uradili ništa da bi me uvjerili, kako su štetne radnje prema mojoj porodici i meni plod pritisaka i prijetnji koje su eventualno dobijali a da li će to uraditi sada ili će čekati da vide koga će "politička volja" slijedećeg odabrati da demonstrira kako niko nije izuzet od odgovornosti pred zakonom, neka odluče sami...


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 048630 13 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO (Majke Jevrosime 20/76300 Bijeljina)

Tuženi: 1)

DANICA STJEPANOVIĆ (Vuka Karadžića 3/76300 Bijeljina)

Tuženi: 2)

NOVAK KOVAČEVIĆ (Vuka Karadžića 3/76300 Bijeljina)

Vrijednost spora:

40000 KM

DODATNI PRILOZI ZA PREDMET 80 0 P 048630 13 P

S obzirom na odredbe ZOPP-u ističem da je prilog koji dostavljam u 3 kopije sačinjen u VSITV-u 18.07.2014. dakle poslije prethodnog ročišta, te s obzirom da tada nije bio dostupan predlažam da Sud usvoji i ove priloge, jer mu mogu pomoći u postupanju što ću obrazložiti u nastavku. Suštinski je bitan samo odgovor vijeća a moj dopis i dokument OT Bijeljina na koji se pozivam su sastavni dio cjeline i daju kompletnu sliku. Napominjem da pitanje nisam postavio zbog sebe, niti što lično ne znam odgovor, naprotiv, odgovoreno je upravo onako kako i ja imam stav, nego je svrha svega da pojedincima iz državnih organa dokažem putem VSITV-a da pogrešno primjenjuju i tumače zakon a da li smišljeno ili iz neznanja ostaje da se vidi.
Pošto sam zatražio izjašnjenje od nekih državnih organa o ulozi ovde tuženih g-đe Stjepanović Danice i g. Kovačević Novaka, što su isti izbjegli, (jedan od dokaza predat u prilozima) da im ne bi lično otežavali položaj, zatražio sam poslije smjene na vrhu VSITV-a njihov stav o članu 87 ZOVSITV-u.
Razlog za to je što ne samo u odgovorima tuženih nego i u nastupima i dokumentima drugih državnih službenika pokušava da se stvori slika kako okružni tužioci nikada ne mogu biti gonjeni krivično niti tuženi parnično. To se jasno vidi u obavještenju OT Bijeljina T14 0 KTA 0008936 13 gdje se citira član iz ZOT-a a izbjegava član 87 ZOVSITV-u, te na kraju (dio uokviren prevougaonikom) kaže "PRIJAVLJENO LICE NE MOŽE KRIVIČNO ODGOVARATI" bez navođenja predviđenog preduslova za to - UKOLIKO SE RADI O SLUŽBENOM POSTUPANJU, u nekom predmetu koji mu je dodijeljen gdje vrši radnje, donosi odluke i zastupa organ svojim imenom i prezimenom te pečatom tog organa.
Nije za ovu tužbu bitno to što OT Bijeljina u tom obavještenju nije iznijela nijedan dokaz da se radilo o službenom postupanju, (moja pritužba je neočekivano prihvaćena) ali je važno da tuženi u svojim odgovorima nisu negirali moje tvrdnje, nisu dostavili nijedan dokaz o svom službenom postupanju, nego je dostavljena odluka Ustavnog suda BIH, koja se odnosi na predmet u kome je direktno postupala g-đa Stjepanović a kao nadređeni i g. Kovačević, no tu se radilo o istražnim radnjama povodom pogibije Ivone Bajo, okončanim 04.01.2010. što nema nikakvih dodirnih tačaka sa lažnom prijavom protiv mene koja se desila dva i po mjesece kasnije a u priloženoj Apelaciji AP-8627/10 se naravno uopšte ne pominje ta prijava niti službeno postupanje tuženih u tome.
Istina je da tužena g-đa Stjepanović u drugom odgovoru osporava postojanje dokaza o njenim radnjama kao fizičkog lica, no podsjećam da se imena oboje tuženih navode u više dokumenata koje sam priložio. Želi li to g-đa Stjepanović reći da je neko bez njenog znanja, odobrenja, ovlaštenja, nagovora ili dozvole otišao do CJB Bijeljina i lažno prijavio da iznosim prijetnje po život njoj lično ???
Ako je tako neka o tome obavjesti sud pa će osobe koje su to učinile odgovarati krivično ali podsjećam da sam više puta usmeno pokušao da razgovaram sa tuženima, pa i pismeno se obratio tražeči razgovor, (prilog "Kolegiju tuzilastva" 28.01.2011.) što su isti odbili te je ova tužba tako iznuđena i preostala kao jedini način da zaštitim svoja prava, ugled i čast.
Dakle sud ovde ima prvo procesno pitanje: DA LI OKRUŽNI TUŽIOCI UOPŠTE MOGU BITI TUŽENI ?
Citiram stoga izneseni stav VSITV-a u odgovoru koji prilažem:
"Ipak, upućujemo da član 87. Zakona o VSTV-u BiH propisuje funkcionalni imunitet nosilaca pravosudnih funkcija u krivičnom i parničnom postupku i to u odnosu na mišljenje koje daju ili odluke koju donese u okviru svoje službene dužnosti, a što predstavlja jednu od garancija njihove nezavisnosti. Dakle, zakonodavac je dao imunitet svim nosiocima pravosudnih funkcija u svakom predmetu u kojem postupaju, bez bilo kakve mogućnosti da VSTV BiH ili Ured disciplinskog tužioca, odlukom, odobrenjem ili stavom utiču na primjenu ovog instituta u praksi."
Ovde sam podebljano istakao dio U SVAKOM PREDMETU U KOME POSTUPAJU, te podsjećam da sam ja dostavio više dokumenata u kojima se vidi postupanje okružnog tužioca Š.M. a ne ovde tuženih dok oni sa druge strane nisu dostavili nijedan dokaz svoga postupanja u prijavi protiv mene koja je odlukom OT Doboj i zvanično lažna i niko više ne može reći da je to samo moj subjektivni osjećaj.
Ovaj pasus koji sam citirao, (prvi uokvireni pravougaonik u odgovoru VSITV-a) jasno kaže da tužioci imaju imunitet samo za službene radnje u svim predmetima u kojima postupaju a dostavljanjem odluke Ustavnog suda koja se odnosi na sasvim drugi spis, tuženi pokušavaju izaći iz tužbenog zahtijeva i dokazivati službene radnje tamo gdje ih je i bilo ali nemaju veze sa prijavom protiv mene.
Slijedeći problem pred sudom je materijalno pravni i tiče se pitanja ispravnosti pasivne legitimacije, te citiram drugi uokvireni pasus iz odgovora VSITV-a, koji obrađuje tu temu:
"Nadalje, stav (2) ovog člana propisuje da imunitet neće ni spriječiti ni odgoditi krivični ili građanski postupak koji se u nekoj stvari u skladu sa zakonom vodi protiv sudije i tužioca, a iz čega jasno proizilazi da niko nije izuzet od odgovornosti pred zakonom, te da postoji mogućnost krivičnog gonjenja i parničnog procesuiranja nosilaca pravosudnih funkcija, ukoliko su za to ispunjene zakonske pretpostavke.
S obzirom da sam dostavio dokaze o postupanju druge osobe a ne ovde tuženih, koji sa svoje strane nisu dostavili nijedan dokaz svog postupanja, proizilazi da je pasivna legitimacija ispravna. Jedini način da to ne bude je ako su eventualno direktni podnosioci lažne prijave, gospoda G.M i D.M, sve izvršili bez znanja i dozvole ovde tuženih, što isti ne pominju kao argument.
Uz sve ovo podsjećam da je odlukom OT Doboj nesporno konstatovano krivično djelo "Lažno prijavljivanje" što su direktno izvršili G.M i D.M, a ovde tuženi su ih nagovorili, podstrekivali ili izmanipulisali i odgovorni su isto tako kao što bi bio naručilac ubistva, krađe i slično. Recimo ako bi mi grupa batinaša nanijela teške tjelesne povrede, lom ruke i slično bili bi odgovorni i oni i osoba XX, koja im je platila da to urade, odnosno nagovorila ih na neki drugi način.
U ovoj parnici postoji obilje dokaza koji nisu bili dostupni kod predmeta 80 0 P 034147 11 P gdje su sudovi brutalno falsifikovali činjenice i proglasili krivično djelo građana za službenu radnju ne riješivši ni prethodno pitanje a to je odluka OT Doboj. Naime tada još nije bila donesena ali je sud očito dobio obavještenje kakva će biti pa nije ni čekao tu odluku, jer bi bio vezan za nju. Istina ne kao da je presuda suda ali bi dala odgovor na to da li sam ja izvršio krivično djelo "Ugrožavanje sigurnosti" ili je grupa više lica izvršila krivično djelo "Lažno prijavljivanje".
No čak i kada bi i u ovoj parnici sudovi oslobodili odgovornosti tužene, (što sam predvidio kao mogućnost, zbog pritiska sa višeg nivoa, prije predaje ijedne tužbe) ostaje tužba protiv RS po istom osnovu, gdje prema ZOO-a tužena ima mogućnost da se obešteti od direktno odgovornih osoba. što znači da krivci odgovornost ne mogu izbjeći. Postoji tu i krivična odgovornost a za mnogo banalniji slučaj, (navodno nagovaranje svjedokinje na lažnu prijavu i izjavu) tužiteljica D.M je suspendovana i krivično optužena.
Tuženima je poznato da mene novac uopšte ne zanima i ne treba mi nijedan fening od njih a već sam dva puta nudio dogovor. Prvi put su odlučili da me lažno prijave a ovaj prijedlog u parnici su ignorisali. Ostaje im mogućnost da sami sagledaju sadašnju situaciju u cijeloj zemlji i odluče da li će dogovor ponuditi meni ili će sačekati da poslije mnogobrojnih afera sa pljačkama milijardi evra od kojih su najzanimljivije poslednje u bankarskom i poreskom sektoru, VSITV-e demonstrira borbu protiv kriminala i korupcije na pripadnicima pravosuđa, odnosno tužiocima.
S tim u vezi citiram poslednji uokvireni pasus na kraju odgovora VSITv-a:
"U slučaju da su Vam potrebne dodatne informacije koje su u nadležnosti VSTV-a BiH, stojimo Vam na raspolaganju, te se nadamo da ćete Vaš problem riješiti u saradnji sa nadležnim institucijama.
Ovaj dio u kome mi se izražava nada (iznose lijepe želje) da se problem riješi se može tretirati kao obična pristojnost. Uz napomenu da je ovo prvi put poslije bezbroj tekstova da mi bilo ko izražava neke nade, moguće je da to novi predsjednik VSITV-a zaista iskreno želi i neće štititi nezakonito postupanje kao prethodni. No ostaje i opcija da se ne radi ni o pristojnosti ni lijepim željama nego postoji treća mogućnost, da se misli na buduće događaje.
Ja vrlo dobro znam kakve dokaze i gdje sam ih poslao, kao i šta se sve dešava ali mi nisu poznate namjere tužilaca koji postupaju u tim predmetima niti kad će odlučiti da preduzmu naredne korake, da li poslije kolektivnih odmora ili možda dok još traju ili što je najvjerovatnije za vrijeme predizborne kampanje.
Predsjednik VSITV-a je na takvom mjestu gdje logično za njega nema tajni u bilo kom predmetu koji ga interesuje a posebno u ovim najaktuelnijim i najvažnijim a zna i kakve sam dokaze dostavio tužiocima, vezano za krijumčarenje zbog koga je OT Bijeljina prikrila čak i ubistvo osmogodišnjeg djeteta.
Dakle kada osvane taj dan da se u postojećim predmetima iskoriste dokazi koje sam dostavio i uzme moja izjava neće više postojati mogućnost nikakvog dogovora sa tuženima, na samo što to ja ne želim nego će se od mene tražiti prekid svih kontakata sa onima koji su prikrivali krivična djela a moguće je i prekidanje ove parnice. Jedino što može opravdati postupke tuženih u tim događajima su pritisci i prijetnje kojima vjerujem da su bili izloženi, no ako budu istrajavali na ćutanju i podržavanju glavnih krivaca, tu opciju će vrlo teško dokazati a ja imam obilje materijala koji pokazuje i dokazuje nemjeru. Tuženi nisu uradili ništa da bi me uvjerili, kako su štetne radnje prema mojoj porodici i meni plod pritisaka i prijetnji koje su eventualno dobijali a da li će to uraditi sada ili će čekati da vide koga će "politička volja" slijedećeg odabrati da demonstrira kako niko nije izuzet od odgovornosti pred zakonom, neka odluče sami...

DODATNI PRILOZI TUŽBE


Dopis VSITV-u
Odgovor VSITV-a
OT Bijeljina T14 0 KTA 0008936 13

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 484

IMUNITET SUDIJA I TUŽILACA JE ZAŠTITA OD BILO KAKVE ODGOVORNOSTI PRILIKOM POSTUPANJA U PREDMETIMA KOJI SU IM SLUŽBENO DODIJELJENI I TO UZ USLOV DA NISU NAMJERNO ZLOUPOTRIJEBILI SVOJ POLOŽAJ I NEKOME NANIJELI ŠTETU ILI MU POMOGLI DA IZBJEGNE ZAKONSKU KAZNU. U STVARNOSTI POSTOJE TUŽIOCI I SUDIJE KRIMINALCI KOJI KORISTE NEPOZNAVANJE ZAKONA I USPOSTAVLJENU VLAST MAFIJE PA BI ČAK I PLJAČKU BANKE, SILOVANJE, UBISTVO I SLIČNO KOJE BI IZVRŠILI, PREDSTAVILI KAO SLUŽBENU RADNJU, ZA ŠTA NISU ODGOVORNI ONI NEGO DRŽAVA...

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH

NA RUKE PREDSJEDNIKU

Veza: Vaš dopis 08-50-728-4/2014 od 18.07.2014.
Svrha ove poruke je isključivo da predsjedniku VSITV-a g. Tegeltiji iskažem poštovanje i priznanje zbog načina na koji je odgovorio na moj prijedlog.
Sve je bilo savršeno jasno u granicama koliko je objektivno bilo moguće odgovoriti odnosno podudara sa sa načinom na koji sam i smatrao da bi maksimalno bilo moguće dati objašnjenje, a takođe i vaš poziv da se građani mogu obraćati za druge informacije je za svaku pohvalu.
Ja inače i nisam pitanje postavio zbog sebe, nego zbog drugih građana, koji nisu upoznati sa svojim pravima i zakonskim odredbama a nažalost i zbog državnih službenika koji svjesno ili iz neznanja, (zavisno od slučaja) pogrešno tumače i primjenjuju zakon.
Vjerujem da ste se iz sadržaja mog dopisa uvjerili da dobro poznajem materiju i da sam izneo ispravne stavove a vi naravno niste mogli da dajete komentare niti iznosite svoje mišljenje za navedene primjere.
Ja sam naravno i ranije dostavljao pritužbe UDT-u te dokazni materijal da su pojedini pripadnici OT Bijeljina izvršili krivična djela a rezultat je bio šablonski odgovor da „NEMA ELEMENATA ZA POKRETANJE DISCIPLINSKOG POSTUPKA“ bez ikakvog objašnjenja da li je neko ili nije odgovoran za uklanjanje dokaza sa mjesta zločina, pranje benzinom i slično.
Kao da je sasvim normalno i u skladu sa zakonom da tužilac planski prikriva dokaze krivičnog djela kako bi stvorio uslove da ne sprovodi istragu.
S obzirom da na moje pismene zahtjeve nisu odgovarali iz OT Bijeljina, vezano za prikrivanje dokaza krivičnih djela i ne dozvoljavaju pristup nikom od srodnika ubijene djevojčice Ivone Bajo, podneo sam prijavu u KT Sarajevo (T09 0 KTA 0034144 13) s obzirom da je krijumčarena roba stigla iz Federacije BIH. Tekst krivične prijave uz fotografije dokaznog materijala nalazi se na web stranici:
KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO
Način na koji je falsifikovano mjesto zločina, uklonjeni tragovi ubistva i prikrivene sve unutrašnje povrede konstatovane obdukcijom osmogodišnje djevojčice, opisan je takođe uz prateće snimke kao dokaz na lokaciji:
ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA
SIGURAN SAM DA JE OVAKO DETALJNO RAZOTKRIVANJE KRIVIČNIH DJELA RIJETKOST I U PRAVOSUĐU MEĐU PROFESIONALNIM TUŽIOCIMA A KAMOLI OD STRANE GRAĐANA...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902