KO STITI UBICE DJECE ??? -

Pomozite da se objavi istina o ubistvu djevojcice Ivone u Bijeljini...
Sprega mafije i tuzilastva, ne dozvoljava novinarima da objave istinu...

Autor zdenkobajo | 30 Jun, 2015 | read_nums (17)
Podsjećam da je krajem 2014-te objelodanjena pljačka najmanje 150 miliona KM preko Bobar banke a već do sada su prvo OT Bijeljina a onda i Specijalno tužilaštvo RS izneli stav da nisu nadležni a neće ni biti sve dok je na vlasti mafijaški bos Milorad Dodik. Čak ni činjenica da je Bobar banka imala rok da izvrši dokapitalizaciju do kraja septembra a onda vlasnik Gavrilo Bobar umire ili "umire" 30.09.2014. poslednji dan tog roka nikome nije zapala za oko osim meni izgleda.

MINISTARSTVU BEZBJEDNOSTI BIH
NA RUKE MINISTRU

Veza : Vaš dopis 08-2-04-4-2229-2/15-AD
Zahvaljujem na uputama koje ste mi iznijeli u svom obavještenju no meni su dobro poznate nadležnosti svih institucija.
Tako je recimo VSITV-e nadležno za disciplinske prekršaje sudija i tužilaca a koji su navedeni u članovima 56 i 57 ZOVSITV-u. Kompletan popis se nalazi u članu 17. "Nadležnost" a konkretno se radi o stavu (4) "prima pritužbe protiv sudija i tužilaca, vodi disciplinske postupke, utvrđuje disciplinsku odgovornost i izriče disciplinske mjere sudijama, sudijama porotnicima, dodatnim sudijama i tužiocima".
Ja sam dostavio UDT-e desetine pritužbi protiv pojedinih osoba za počinjene disciplinske prekršaje, navodeći da je uzrok toga namjera da se prikriju ranije izvršena krivična djela ali VSITV-e nema nadležnost da pokreće istražne radnje, što su oni i pismeno isticali u svojim dopisima. Jedino što mogu je da po službenoj dužnosti proslijede dokaze o izvršenju krivičnih dijela organu za koji procijene da je nadležan.
S druge strane po mojoj prijavi KT Sarajevskog kantona, već ima u obradi predmet T09 0 KTA 0034144 13, o čemu sam obavješten pismeno od strane glavne tužiteljice. U pitanju je krijumčarenje iz Federacije BIH, iz firme Asa auto, prevoznikom Haak trans u AD Univerzal iz Bobar grupe. Kompletan tekst te prijave objavio sam na internetu sa dijelom dokaznog materijala na web stranici "KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO"
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/16/3261089
U prilogu "Izjave aktera sverca i ubistva" su djelovi izjava datih okružnom tužiocu i to vozača koji su dovezli 4 paketa i direktora koji je zatekao ujutru samo paket, (što tužilac "nije primjetila") a vidljivo je da je tog dana bio prisutan i Slaviša Bobar, kasnije uhapšen 10.04.2013. u akciji "Lutka".
Tri paketa nečega su dakle nestala preko noći a da li se radi o kokainu, s obzirom na to da je narko mafija preko Bobar banke prala novac te je evidentirano preko 4 miliona KM transakcija 25.02.2012. da li je u pitanju oružje ili nešto treće je sporedno s obzirom da je polazna tačka Federacija a završna RS, očito je da je zona izvršenja krivičnog dijela kompletna teritorija BIH što podrazumjeva i nadležnost organa na nivou BIH.
Poslije nedavnog napada na policijsku stanicu u Zvorniku oglasile su se sve državne institucije a izgleda nikoga ne zanima da li je u danu za koji dostavljam dokaze krijumčereno oružje za teroriste ili narkotici kojima se poslije prodaje finansira terorizam...
Podsjećam da je krajem 2014-te objelodanjena pljačka najmanje 150 miliona KM preko Bobar banke a već do sada su prvo OT Bijeljina a onda i Specijalno tužilaštvo RS izneli stav da nisu nadležni a neće ni biti sve dok je na vlasti Milorad Dodik. Čak ni činjenica da je Bobar banka imala rok da izvrši dokapitalizaciju do kraja septembra a onda vlasnik Gavrilo Bobar umire ili "umire" 30.09.2014. poslednji dan tog roka nikome nije zapala za oko osim meni izgleda.
Očito je da ni ta afera neće biti riješena dok se ne uključi ministarstvo bezbjednosti BIH. Ja naravno ne mogu donositi odluke ali vam sugerišem da kontaktirate KT Sarajevo po predmetu koji sam naveo ako želite da rasvijetlite organizovani kriminal kakav do sada nije viđen i objavljen na Balkanu a ja imam toliko dokaza da bi bez problema bilo koji tužilac mogao podići optužnicu od koje krivce ne bi mogao spasiti nijedan advokatsski tim...

PRILOZI

Izjave aktera sverca i ubistva
Obavjest KT Sarajevo

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 25 Jun, 2015 | read_nums (37)
Kako ni do danas nema odgovora na pitanje ko je odgovoran za oštećenje tuđe stvari, to je krivica do svih organa na adresi Vuka Karadžića broj 3, koji su srodnike ubijene djevojčice Ivone Bajo sprečavali u pristupu dokumentaciji kojom se to utvrdilo ili da objašnjenje o tome iznese nadležni tužilac koji je obavezan na rad sa strankama 4 sata svaki dan.

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

ZAHTIJEV ZBOG OŠTEĆENJA PREDMETA

Ovaj zahtjev će biti dostavljen u OT Bijeljina, Osnovni sud u Bijeljini, Okružni sud u Bijeljini, te Sudskoj policiji u Bijeljini jer svi navedeni organi imaju odgovornost za oštećenje predmeta koji je privatno vlasništvo g. Budimke Bollin Bajo, koju zastupam, zbog neodgovaranja na usmene i pismene zahtijeve vezano za oštećenje predmeta, zbog izdavanja naredbe o zabrani pristupa svim srodnicima Ivone Bajo kako bi se izbjeglo davanje objašnjenja o odgovornosti za uništavanje privatne imovine, koje je naložilo OT Bijeljina. Zbog primjene te naredbe bez pismenog obrazloženja, o razlozima i bez ikakvog sprovedenog postupka o tome, za šta je odgovorna sudska policija. Zbog odbijanja da zaštiti prava garantovana zakonom, vezano za tražene informacije a za šta su odgovorni sudovi u Bijeljini.
Konkretno u Tužbi za utvrđenje diskriminacije 80 0 P 043325 13 P 2 navedena je povreda pod tačkom:
"4) Dana 05.09.2012. pravo na slobodan pristup informacijama, garantovano u članu 4 i 13 ZOSPI !" a i u tužbi 80 0 P 053922 13 P:
4) Dana 13.05.2013. pravo na slobodan pristup informacijama, garantovano u članu 4 i 13 ZOSPI !
Te je u parnici 80 0 P 043325 13 P 2 priložen kao dokaz i konkretan dokument "Zahtjev za informacije 25.02.2011." u kome se jasno i precizno postavlja zahtijev kojim se traži objašnjenje - uvid u dokumentaciju o tome šta je tužilaštvo utvrdilo o tome kako je presječen kaiš, gdje je nestao dio, te zašto je veći dio izmjenjene boje. Osnovni sud nijednom riječju nije se bavio tom povredom nego je zaključio da "nema diskriminacije" jer se podnesci mogu predavati recimo u pošti a gdje se mogu dobiti odgovori, to sud nije zanimalo.
Dakle kako ni do danas nema odgovora na pitanje ko je odgovoran za oštećenje tuđe stvari, to je krivica do svih organa na adresi Vuka Karadžića broj 3, koji su srodnike djevojčice Ivone Bajo sprečavali u pristupu dokumentaciji kojom se to utvrdilo ili da objašnjenje o tome iznese nadležni tužilac koji je obavezan na rad sa strankama 4 sata svaki dan.
U prilogu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" konstatovano je oštećenje predmeta pod brojem 4 i za to ne postoji nikakvo pismeno obrazloženje.
Na prilogu "Dokazni predmeti" vidljive su slike oštećene torbe presječenog kaiša u prvom redu, potom jakim udarom presječen držač rajfešlusa u sredini, te na dnu detalji presječenog kaiša i prelaz iz originalne žute boje u zamrljiani dio.
Obavještavam sve organe a posebno OT Bijeljina da me ne zanima kako je Ivona Bajo izgubila život i šta je utvrđeno vezano za prijavu MUP-a o tome, jer koga to uopšte zanima ??? Nikoga od vas to nikada nije ni zanimalo da se ustanovi. Ovde je u pitanju oštećenje predmeta koji je privatno vlasništvo a u "Saopštenju za javnost" koje je OT Bijeljina svojevremeno objavilo na svojoj stranici, odnosno u Zabilješci tužioca nema ni pomena ne samo o oštećenju nego niti o bilo čijoj odgovornosti. Dakle zahtijevam od vas da mi pismeno odgovorite i dostavite dokumentaciju o tome šta ste utvrdili ko je odgovoran za oštećenje tuđe imovine, bilo da je tu učinila OT Bijeljina prilikom istrage ili su to ustanovili sudovi u nekom dokumentu na osnovu koga su i "utvrdili" da nema diskriminacije u svojim presudama. Isto se odnosi i na sudsku policiju koja je bez pismene naredbe sprečavala pristup u OT Bijeljina iako nikada nisam dobio odgovor na postavljeno pitanje.
Dakle od gore navedenog organa zahtijevam da mi pismeno odgovori ko je odgovoran za oštećenje dječjeg ruksaka koje je konstatovano dana 15.04.2015. prilikom preuzimanja izuzetih predmeta ili da me pismeno izvjesti da nema saznanja o tome. Vaši odgovori ako ih bude biće predati na ročištu 29.04.2015. u parnici 80 0 P 056780 14 P sa zahtijevom da sva lica umješana u sprečavanje pristupa i prikrivanje oštećenja tuđe stvari budu pozvana da svjedoče o tome.
Ovo je poslednja prilika da državni organi postupe po zakonu inače ću u navedenoj parnici dokazivati da su oni i odgovorni za sprečavanje dokazivanja a da li to znači i da je djevojčica Ivona Bajo usmrćena istim predmetom koji je presjekao kaiš a ne žicom razotkriće se u narednom periodu. S tim u vezi obavještavam vas da je pomenuti oštećeni predmet uklonio sa mjesta zločina portir AD "Univerzal" Sofrenić Blagiša, o čemu imam tonski zapis kao dokaz, da je na dan pogibije Ivone Bajo krijumčarena nepoznata roba o čemu imam izjave vozača i direktora kao dokaz, da je spornog dana jedan od aktera bio Slaviša Bobar potom uhapšen kao član kriminalne grupe u akciji "Lutka" te sugerišem OT Bijeljina da me telefonski pozove na navedeni broj do dana 24.04.2015. odnosno u narednih 7 dana kako bih dao izjavu i dostavio dokaze o tome. U suprotnom braniću svoja prava pred sudom od 29.04.2015. pa nadalje da okončanja postupka i paralelno na ulici pred zgradom gdje ću javnosti prezentovati dokaze i imena svih odgovornih a prethodno ću sve detalje objaviti na internetu.
Gavrilo Bobar koji je krijumčario robu, prao novac narko mafije, pljačkao uloge preko svoje banke i ko zna šta sve još, je mrtav pa nema razloga da se dalje prikrivaju ova krivična djela te štite neki portiri, lažljivci, falsifikatori, krijumčari, dileri.
Dana 15.04.2015. u Osnovnom sudu je konstatovano oštećenje tuđe stvari što je krivično djelo a i početniku istražitelju je jasno šta znači uklanjanje ovakvog materijalnog dokaza, (ruksaka sa presječenim i zamrljanim kaišom) sa djevojčice koja je istovremeno nečim probodena kroz grudni koš. Naravno tom prilikom je tehnički neispravan kamion sa rezervoarom našpanovanim trakama, na 3000 kg zatezne sile dovezao krijumčarenu robu u Bobar grupu i pobjegao prije dolaska policije.
PITANJE JE HOĆETE LI VI BITI DRŽAVNI ORGAN ILI SAUČESNICI NARKO DILERA I UBICA ???
Javnost će uskoro imati odgovor...

PRILOZI

Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Zahtjev za informacije 25.02.2011.
Dokazni predmeti
Saopštenje OT Bijeljina

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 20 Jun, 2015 | read_nums (22)
Sud konstatuje da je pokušao da uruči naprijed navedenu dokumentaciju tužitelju ali isti izjavljuje da to odbija da primi, te želi da se na zapisnik izjasni iz kojih razloga, nakon čega uz odobrenje suda isti izjavljuje sledeće:
Ja sam predložio sudu da se od tužilaštva zatraži spis, formiran po mojim krivičnim prijavama predatim 24.06.2010. godine i 02.12.2010. godine, te službena zabilješka koja je navodno objavljena nekada na zvaničnoj veb stranici tužilaštva a o čemu sam obavješten odgovorom tužilaštva koji je već usvojen kao dokaz u ovom spisu. Nikakva izjašnjenja ili dodatni dokumenti ili objašnjenja tužilaštva ne mogu se na nezakonit način ubacivati u ovoj spis i ne mogu imati snagu dokaza na osnovu čaga bi sud u presudi odbacivao ovu tužbu.

GLAVNA RASPRAVA ZA 80 0P 056780 14 P 16.03.2015.

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OSNOVNI SUD U BIJELJINI
Broj: 80 0P 056780 14 P
Bijeljina, 16.03.2015. godine
ZAPISNIK SA GLAVNE RASPRAVE

Sastavljen dana 16.03.2015. godine u Osnovnom sudu u Bijeljini
OD SUDA PRISUTNI
SUDIJA: Vakičić Željka
ZAPISNIČAR:Mila Terzić

PRAVNA STVAR
TUŽITELJ: Zdenko Bajo
TUŽENI: Republika Srpska
RADI: naknada štete

Započeto u 12,00 časova
Konstatuje se da su na glavnu raspravu pristupili:
-Za tužitelja pristupio lično Zdenko Bajo
-Za tuženu nije pristupio niko, uredno pozvana,
Od javnosti pristupila Halilović Jasminka.
Tužitelj predlaže da sud održi glavnu rasprava u skladu sa zakonom, a u odsustvu uredno obavještene tužene.
Sud donosi
R J E Š E NJ E
Otvara se glavna rasprava. Glavna rasprava je javna.
Sud kosntatuje da je Okružno tužilaštvo u Bijeljini dana 11.03.2015. godine dostavilo sudu podnesak u 2 primjerka naslovljen kao izjašnjenje i dostava dokumentacije sa dokumentacojom u prilogu, pa sud primjerak ovog podneska sa dokumentacijom u prilogu kao i sa dokumetnacijom koje tužilaštvo dostavilo sa podneskom od 15.01.2015. godine sada u dovoljnom broju primjerka dostavlja lično tužitelju.
Sud konstatuje da je pokušao da uruči naprijed navedenu dokumentaciju tužitelju ali isti izjavljuje da to odbija da primi, te želi da se na zapisnik izjasni iz kojih razloga, nakon čega uz odobrenje suda isti izjavljuje sledeće:
Ja sam predložio sudu da se od tužilaštva zatraži spis, formiran po mojim krivičnim prijavama predatim 24.06.2010. godine i 02.12.2010. godine, te službena zabilješka koja je navodno objavljena nekada na zvaničnoj veb stranici tužilaštva a o čemu sam obavješten odgovorom tužilaštva koji je već usvojen kao dokaz u ovom spisu. Nikakva izjašnjenja ili dodatni dokumenti ili objašnjenja tužilaštva ne mogu se na nezakonit način ubacivati u ovoj spis i ne mogu imati snagu dokaza na osnovu čaga bi sud u presudi odbacivao ovu tužbu.
U uvodnom tužitelj izjavljuje da ostaje kod tužbenog zahtjeva i prijedloga iz tužbe i svih dosadašnjih navoda te tužitelj izjavljuje da predlaže i nove dokaze koji su nastali u međuvremenu od prošlog ročišta pa do današnjeg ročišta tako da nisam imao priliku da ove dokaze predlažem ranije jer je jedan pismeni dokaz sačinjen 27.02.105. godine, a odgovor Osnovnog suda od 03.03.2015. godine te imajući u vidu datum održavanja prošlog ročišta ovi pismeni akti su nastali posle i nisam bio u prilici da ih ranije predočim, dakle bez svoje krivice i predlažem sada naknadno da se uvrste kao dokazi a u direktnoj su vezi sa predmetnom tužbom i tužbenim zahtjevom i to akt pod nazivom zahtjev za OT u Bijeljini od 27.02.2015.g. u kom zahtjevu zahtjevam povrat stvari a koji se odnose na Ivonu Bajo, odnosno za stvari koje su izuzete za vrijeme istrage a u prilogu kontinuiteta jer sam već tražio ranije i u jednom od dokaza se vidi da je OS u Bijeljini prije godinu dana tražio od tužilaštva da se izjasne i oni se još uvjek nisu izjasnili u tom smislu predlažem dokaz, odgovor OS u Bijeljini od 03.03.2015. godine, te uz ova dva materijalna akta dostavljam i pismeni podnesak naslovljen kao prijedlog za usvajanje novih dokaza. S tim što ukratko navodim da sam u istom naveo da postoje razlozi da postupajući sudija na osnovu zakona traži svoje izuzeće u ovom predmetu a iz razloga što smatram da ista ne može da odlučuje u predmetnima u kojima je ona postupala, te navodim da sam podnio pritužbu Visokom sudskom i tužilačkom vijeću te krivičnu prijavu protiv više lica za falsifikovanje isprave i prikrivanju falsifikata u čemu je učestvovao Osnovni sud i Pravobranilaštvo RS u prikrivanju tog dokumenta, umjesto da se po službenoj dužnosti prijavi krivčno djelo. S toga smatram da bi postupajući sudija trebala da zatraži svoje izuzeće, te iz razloga što se radi o predmetima u kojima je postupala postupajući sudija pa mislim da ne bi bilo objektivno da sama odlučuje o svom radu obzirom da su ti predmeti predloženi kao dokaz u ovom predmetu, inače nemam nikakve primjedbe na rad i odnos postupajućeg sudije prema meni i svim drugim učesnicima u toku postupka koji je izuzetno korektan.
Imajući u vidu da sam sada predložio nove dokaze predlažem da se isti dostave suprotnoj strani na izjašnjenje, imajući u vidu odredbe ZPP-a te da u tom smislu sud predmetno ročište odloži. Takođe navodim da nisam bio u mogućnosti da izvršim uvid u ovaj predmet te mi je odlaganje potrebno i kako bi mogao izvršiti uvid u ovaj predmet.
Nakon toga a imajući u vidu naprijed navedeno posebno da je tužitelj na današnjem ročištu predložio dva nova materijalna dokaza, te da o tome mora da se izjasni suprotna strana, sud donosi sledeće
R J E Š E NJ E
Glavna rasprava se odlaže i nova zakazuje za dan 29.04.2015. godine sa početkom u 12,00 časova, u kancelariji broj 19, o čemu se usmeno obavještavaju prisutni uz upozorenje da pismeni poziv neće dobiti kao i na posljedice izostanka.
Na glavnu raspravu pozvati RS putem PRS sjedište zamjenika u Bijeljini uz kopiju zapisnika sa današnjeg ročišta, te uz dostavu podneska tužitelja naslovljen kao prijedlog za usvjanje novih dokaza, te 2 nova dokaza i to dokaz zahtjev OT u Bijeljini od 27.02.2015. godine i odgovor Osnovnog suda u Bijeljini od 03.03.2015. godine na izjašnjenje.
Dovršeno, prisutni pregledaju i potpisuju zapisnik bez primjedbi.

OBRADA DOKUMENATA OPTIČKIM ČITAČEM

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 15 Jun, 2015 | read_nums (27)
Ovde se dakle radi o konstantnom bezakonju i kriminalu uzrokovanom time što su korumpirani pripadnici OT Bijeljina oprali benzinom i uklonili materijalni dokaz ubistva osmogodišnje djevojčice da bi prikrili krijumčarenje, (vjerovatno kokaina) u Bobar grupi. Da to nije jedini kriminal razotkriveno je tek nedavno a radi se o stotinama miliona pokradenog novca preko Bobar banke i vjerovatno milijardama u cijeloj Bobar grupi.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: Zalba na presudu 80 0 P 039222 12 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

1000000 KM

ŽALBA NA PRESUDU 80 0 P 039222 12 P

29111965

29111965 - to je broj koji je jedan od najvažnijih argumenata ove žalbe, broj koji traži svaki od besplatnih i demo programa u koje je Sud izvršio uvid, da bi bio instaliran, to je broj naveden u usvojenom dokazu, Naredbi Okružnog suda u Bijeljini 12 0 K 001162 10 Kpp, kao datum mog rođenja, broj koji sam upravo iz razloga dokazivanja autorstva ugradio u instalacijske pakete programa, kao jedan od ključnih dokaza. To je dakle nepobitno utvrđena činjenica, izveden dokaz i to ne od mene nego od strane Osnovnog suda u Bijeljini koji je utvrdio da programi zahtijevaju upravo broj 29111965 da bi bili instalirani, te od strane Okružnog suda u Bijeljini koji je utvrdio datum mog rođenja i upisao ga ciframa 29111965 u drugom pasusu naredbe od 23.03.2010. Tu činjenicu sam istakao više puta tokom rasprava a Osnovni sud je brutalnim pravnim nasiljem krunski dokaz koji pokazuje moje autorstvo prikrio i nijednom riječju u Presudi na 11 strana ne pominje šta znači taj broj, isključivo sa ciljem da mi se nanese šteta i ospori već dokazano autorstvo, koje čak ni tužena RS nije osporavala u odgovoru niti tokom parnice, nego ga je naprotiv priznala još 2010-te godine, o čemu će biti govora u nastavku i naravno za to ću priložiti dokaz. Ako sasvim zanemarim, kao što je to učinio i sud, činjenicu da naziv "BZ SOFT" koji se pojavljuje prilikom instalacije svih programa predstavlja inicijale mene kao tužioca, (B-ajo Z-denko), čitajući presudu na 11 strana, sudsko vijeće drugostepenog suda niti bilo ko drugi ne bi mogao shvatiti iz opisa Osnovnog suda u Bijeljini da je folder "Zdenko" koji svaki program nudi za instalaciju upravo moje ime i što je najvažnije niko ne bi mogao iz teksta presude zaključiti da je instalacioni kod koji svi besplatni i demo programi traže, upravo datum rođenja tužioca iz ove parnice odnosno mene. Generalno gledano Osnovni sud u Bijeljini je opisivao i analizirao sve beskorisne detalje koji nemaju nikakve veze sa osnovom tužbenog zahtijeva a dijelove usvojenih dokumenata u kojima se pominje programski kod uopšte nije primjećivao ni opisivao u presudi kao da to i ne postoji. Zaključak sudskog vijeća i svakoga ko pročita presudu bi bio da nikada ni u jednom dokumentu nije pominjano postojanje programskog koda na oduzetom računaru, da sam to izmislio poslije povrata a tužena RS bi naravno postupila odgovorno i provjerila sve da sam je zaista upozorio. Sud ne analizira razloge zbog kojih tužena RS nije izvršila kontrolu ispravnosti nego razloge zbog kojih bi moglo doći do kvara bez krivice tužene, pa čak i to da je računar odnesen neispravan. I naravno sud se nijednom riječju ne bavi vezom između mene i utvrđenih činjenica, podataka koji su otkriveni prilikom instalacije programa. Cilj je bio da se nijednom riječju ne pomene veza između instalacijskog koda i datuma mog rođenja pa se ne iznosi čak ni teza da je možda u pitanju obična slučajnost. Broj od 8 cifara a najveći takav je 99999999, je za jedan manje od 100 miliona, što znači da je vjerovatnost da neko slučajno kao kod odabere datum rođenja nekog sudije recimo 1/99999999 (zaokruženo na, jedan/sto miliona). A kad se tome doda ime tog sudije, njegovi inicijali, pa vjerovatnoća da on uopšte sazna za te podatke, da su meniji napisani na srpsko-hrvatskom jeziku, potpuno je jasno da tu ne može biti slučajnosti. Posebno kada se dodaju i drugi argumenti, koje sud nije namjerno htio da navede ili ih nije ni primjetio a ima primjera i jednih i drugih.
PRESUDA SE OVOM ŽALBOM POBIJA U CJELINI, ZBOG POVREDE ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA, POGREŠNO I NEPOTPUNO UTVRĐENOG ČINJENIČNOG STANJA TE POGREŠNE PRIMJENE MATERIJALNOG PRAVA, VEZANO ZA ČLANOVE 208 - 211 ZOPP, ŠTO ĆE BITI OBRAZLOŽENO U TEKSTU ŽALBE!
Predlažem da drugostepeni sud shodno članu 224 ZOPP-u, stav 5 preinači prvostepenu presudu i usvoji postavljeni tužbeni zahtijev, za šta ću argumente iznijeti u nastavku ili alternativno što bi s obzirom na okolnosti i dopunske informacije koje će imati drugostepeni sud bilo najbezbolnije rješenje, prema stavu 3 istog člana ukine prvostepenu presudu i uputi predmet prvostepenom sudu na ponovno suđenje.
- Osnovni sud u Bijeljini je u sadejstvu sa Pravobranilaštvom RS prekršio član 71, stav 2 "Ako tuženi osporava tužbeni zahtjev, odgovor na tužbu mora sadržati i razloge iz kojih se tužbeni zahtjev osporava, činjenice na kojima tuženi zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvrduju te činjenice, te pravni osnov za navode tuženog." jer odgovor tužene nije sadržao ni činjenice niti dokaze.
- Osnovni sud u Bijeljini je prekršio član 73 ZOPP-u "Kad utvrdi da je odgovor na tužbu nerazumljiv ili nepotpun, sud će radi otklanjanja tih nedostataka postupiti u skladu s odredbom člana 336. ovog zakona" jer nije vratio odgovor na dopunu
- Osnovni sud u Bijeljini je prekršio član 10 ZOPP-u "Sud je dužan provesti postupak bez odugovlačenja i sa što manje troškova, te onemogučiti svaku zloupotrebu prava koja strankama pripadaju u postupku." jer je prihvatio prijedloge tužene u uvrštenju 2 spisa bez ijednog iznesenog argumenta te je parnica odgađana upravo zbog tih predmeta i berzazložnog slanja ovog predmata Vrhovnom sudu RS.
- Osnovni sud u Bijeljini je prekršio član 99 ZOPP-u, stav "1) Tužilac ukratko izlaže sva bitna pitanja iz tužbe, uključujući izvođenje dokaza čitanjem isprava" jer nije dozvolio tužiocu da lično izvodi dokaze autorstva na laptopu.
- Osnovni sud u Bijeljini je prekršio član 99 ZOPP-u, "Postupak na glavnoj raspravi odvija se usmeno, a dokazi se izvode neposredno pred sudom, ukoliko nije drugacije predviđeno ovim zakonom. jer je sud izvodio dokaze autorstva izvan rasprave i obavio sve bez prisustva tužioca".
- Osnovni sud u Bijeljini je prekršio član 8 ZOPP-u, stav "Sud će savjesno i brižljivo cijeniti svaki dokaz posebno i sve dokaze zajedno" jer nijednom riječju nije cijenio dokaze koje je lično izveo, da su programi podešeni da kreiraju folder sa imenom tužioca, te da je uslov za instalaciju unos koda koji je datum rođenja tužioca, odnosno mene.
- Osnovni sud u Bijeljini je prekršio članove 101 i 102 ZOPP-u jer dokazi nisu izvođeni neposredno pred sudom na glavnoj raspravi niti je dozvolio da tužilac iznese činjenice o autorstvu i lično izvodi dokaze, nego je to činio sud izvan rasprave uz asistenciju nepoznatog stručnjaka. S druge strane meni je poslije zahtijeva da lično izvodim dokaze autorstva tužena RS pri narednom dolasku oduzela putem sudske policije laptop koji sam poneo u tu svrhu iako nije na popisu zabranjenih predmeta.
- Osnovni sud u Bijeljini je prekršio član 123 ZOPP-u, stav "(1) Svaka stranka dužna je dokazati činjenice na kojima zasniva svoj zahtjev" jer meni kao tužiocu nije dozvolio da dokazujem autorstvo nad programima.
- Osnovni sud u Bijeljini je prekršio član 128 ZOPP-u, stav "(1) Dokazi se izvode na glavnoj raspravi." jer je izvodio dokaze u privatnoj režiji izvan glavne rasprave uz asistenciju anonimnih stručnjaka.

No čak i uz ovakvo kršenje zakona izvedeno je dovoljno dokaza kojima se potvrđuje moje autorstvo nad programima odnosno da se radi o mojoj intelektualnoj svojini. Tužena RS ni u odgovoru na tužbu niti tokom rasprave nije negirala da se radi o mojim programima niti je to osporavao sud, nego je tu formulaciju Osnovni sud u Bijeljini izmislio samostalno tek u presudi, zbog čega je i prihvaćen nepotpun odgovor na tužbu. Naime tužena RS je još 2010-te uvidom u CD sa edukativnim programima koji sam dostavio Ministarstvu prosvete i kulture, utvrdila da se radi o mojim programima i zahvalila mi na poklonu. Nije isključeno da se moji programi već koriste u nekim školama a ovde sud pokušava osporiti autorstvo koje je tužena RS odavno priznala. Čak se u dopisu ministarstva, (dokaz 07.10/059-1038/10 od 30.12.2010. u prilogu) navodi detalj da je pri kreiranju programa učestvovala pokojna Ivona Bajo. Radi se prije svega o programu "Slovarica" u kome izgovara slova a birala je i ukrasne slike tog programa.
U dopisu za OT Doboj, opisao sam taj detalj a informativno prilažem verziju objavljenu na blogu 15.12.2011. (OKRUZNOM TUZILASTVU U DOBOJU http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2011/12/15/3016181) dok je sam dopis poslat 2010-te pošto me je glavni tužilac OT Doboj obavijestio da je tvrdnja OT Bijeljina o prebacivanju nadležnosti pogibije Ivone Bajo u OT Doboj obična laž pričana mjesecima od strane sudske policije a po nalogu OT Bijeljina. Ova dva dokumenta se dakle sada prilažu i kao dokaz da je moje autorstvo nad programima nesporno među strankama u postupku a osim toga ću ukazati na činjenice koje u već postojećem i usvojenom dokaznom materijalu Osnovni sud u Bijeljini nije utvrdio nikako, te na one koje nije utvrdio u potpunosti i na kraju potencirati koje je utvrđene činjenice sud prikrio u presudi...
POGREŠNO I NEPOTPUNO UTVRĐENO ČINJENIČNO STANJE
Autorstvo nad programskim kodom iz koga su kompilovani svi programi i instalacijski paketi na priloženom disku je osnovna pretpostavka za nadoknadu štete. Sva ostala argumentacija suda, vezano za viruse, strujne udare, protivpravne radnje i slično je nepotrebna ako je Sud već bio zauzeo stav, prikrivanjem ključnih dokaza da se ne radi o mojoj intelektualnoj svojini. Stoga ću prvo posvetiti pažnju argumentima koji dokazuju moje autorstvo a potom i svim ostalim faktorima koje ponavljam nije iznijela tužena RS ni u odgovoru na tužbu niti u bilo kom trenutku parnice, podnescima ili na raspravi. Nije to učinio ni sud tokom postupka nego je sve nazakonito izmišljeno kao izgovor tek u kreiranju presude.
Sve što je Osnovni sud naveo prilikom uvida u disk je tačno i više nego dovoljno da bi se dokazalo moje autorstvo nad programima ali postoje i detalji koji su MORALI biti viđeni prilikom svake instalacije a nisu evidentirani očito namjerno, te detalji koji se mogu vidjeti samo na poseban način, odnosni koje sud uopšte nije mogao ni primjetiti bez moje pomoći, te ću u ovom dijelu opisati neke od njih. Važno je istaći da ovo nisu nikakvi novi ili dodatni dokazi nego su sadržani u već usvojenom materijalu. Čak i samo postojanje web stranice sa mojim besplatnim programima, (http://bzsoft.blogger.ba/) koju nesporno ja uređujem kao i stranicu "Kriminal u vlasti", se može tretirati kao nesporna, opšte poznata činjenica koji prema ZOPP-u nije potrebno dokazivati ali...
Sud je naveo da se prilikom instalacije od strane svakog programa kreira folder "Zdenko" u programskim fajlovima ali je propustio navesti da se moje ime pojavljuje još 3 puta i to u dijelu opisa autora, kreiranju start meni foldera ta na kraju u završnoj poruci. No na tu "sitnicu" i ne vrijedi trošiti vrijeme te ukazujem na važan dokaz autorstva koji sud nije ni primjetio isključivo stoga što mi nije omogućeno prisustvo, kako ne bih mogao ukazati na određene detalje.
U prilogu "Podaci o autoru programa" su slike ekrana monitora a na prvoj od njih se vidi da je u pitanju moja kopija istog diska koji je koristio i sud jer na adresi foldera piše "Racunar/DVD RW Drive (E)/Tuzba za unistav/Programi/Demo". Prikaz foldera je podešen na opciju "Details" te čekirani specifični detalji u odgovarajućem podmeniju tako da su prikazane 3 karakteristike i to: "Type", "Company" i "Size". Konkretno za dokazivanje mog autorstva bitna je stavka "Company" koja osim pojmova "Zdenko" i "BZ soft" sadrži i nalog elektronske pošte "Zdenkobajo@spinter.net". Na drugoj slici je nekoliko programa kopiranih sa diska na računar jer ovaj detalj se na prikazuje na fajlovima CD-a. Tak tada, ako je program prenesen na računar, nanošenjem stralice miša na neki od njih pojavljuje se već opisani podatak "Zdenkobajo@spinter.net".
Na trećoj strani usvojenog dokaza "zahtjev MUP-a za izdavanje naredbe od 19.03.2010." navedeno je da su "ozbiljne prijetnje po život i tijelo" upućene upravo sa te adrese "zdenko bajo" zdenkobajo@spinter.net. Ovde se ne radi o nekom anonimnom mejlu nego o nalogu koji izdaju Pošte srpske a vezan je za broj telefona i adresu korisnika koji mora lično te podatke donijeti na šalter. Iz ovoga proizilazi da je nalog elektronske pošte za koji je tužena RS nesporno utvrdila još 23.03.2010. da je moj, sadržan u svim instalacijskim paketima programa, što je dodatni dokaz mog autorstva.
Na poslednjoj trećoj slici priloga "Podaci o autoru programa" su paralelno dvije slike ekrana prilikom instalacije upravo onih primjera koje je opisao sud. No sud je naveo samo pojam "BZ SOFT" a ostatak je "nepotpuno utvrđeno" činjenično stanje, te prenosim u cijelosti kompletan tekst koji se pojavljuje u instalacijskom koraku pod nazivom "O AUTORU".
"BZ SOFT. Samo sa našim softverom možete na svom računaru imati program, sa vašim likom, ili dok slušate mp3 muziku, uživati u pogledu, na plejer izrađen na osnovu slike, koju vi odaberete, a na izboru imate već preko 100 modela. Možete posetiti naš sajt, ili kontaktirati tel. 065/831-902, a ako ste u inostranstvu i pozivni broj za BiH! Hvala na poverenju...! ZDENKO PRODUCTIONS"
Osim što se ovde pojavljuje moje ime, skrećem pažnju na navedeni broj telefona 065/831-902. To je pripejd korisnički broj, odnosno kupljen je anonimno bez ličnih podataka ali je sadržan kako u ovoj žalbi uz moje ime i adresu, tako i u svim tužbama, podnescima, krivičnim prijavama i slično koje sam pisao od 2009-te do danas. Na taj broj su me zvali iz Osnovnog suda u Bijeljini sa broja 055224910, u dane 08.04.2015. 08:15, te 14.14.2015. 14:22, vezano za preuzimanje predmeta ubijene djevojčive Ivone Bajo a po naredbi sudije Savića. Na broj 065/831-902, koji je sadržan u svim instalacijskim paketima, pozivao me je i sekretar Okružnog suda u Bijeljini 2014-te, vezano za moje zahtijeve, i čak neposredno poslije odnošenja računara 2010-te kada sam zatražio i omogućen mi je uvid u tada dostupne dokumente, vezano za odnošenje računara. Predsjednik i sekretar Okružnog suda su pokazali izuzetnu profesionalnost i ljubaznost, te sam im tom prilikom, dakle početkom 2010-te, mjesecima prije povrata računara poklonio primjerke diskova sa nekim od mojih programa a kakvih sam reklamno, besplatno podijelio u više od 500 primjeraka tokom godina. No nikoga od takvih svjedoka nisam htio pozivati jer sami programi sadrže više nego dovoljno dokaza mog autorstva. Konkretno u oba primjera koje sam slikao u prilogu a koje je koristio i sud vidljiv je broj telefona 065/831-902 ali sam kod programa "Afrodita" pomjerio prikaz teksta nešto niže da bi bilo vidljivo moje ime "ZDENKO" To je bitno jer se radi o jednom od programa za koje sam koristio različete šifre sa 16 znakova a ne univerzalnu 29111965, kreiranu prema datumu mog rođenja. Dakle iako se nijedan od programa izvorno predviđenih isključivo za prodaju od 01.01.2010. ne instalira sa šifrom vezanom za mene, vidljivo je da su prethodni koraci isti i sadrže moj broj telefona.
Naredni prilog pod nazivom "Dokazi autorstva" sadrži u gornjem dijelu 3 slike ekrana pri instalaciji i radu programa "Ivona plejer". Na prvoj od tih slika se na završetku instalacijskog postupka vidi slika djevojčice Ivone Bajo a na drugoj završna poruka sa sledećim tekstom "U ZNAK SJEĆANJA NA IVONU BAJO, UBIJENU SA 8 GODINA ŽIVOTA, POKLON ZA SVU DJECU SVIJETA".
Radi se o djevojčici, ćerki moje sestre koja je ubijena prilikom krijumčarenja koje je vršio bivši odbornik i poslanik tužene RS, i to da citiram sud ne lično i u svoje ime nego je to radio u ime RS, kao što su dokaze ubistva prali benzinom i uklanjali te me lažno prijavili a sve to nisu činili lično nego je to radila ovde tužena RS. Treća slika ovog programa je načinjena za vrijeme rada a osim menija sa listom pjesama i podataka o trenutnoj numeri, ponovo je vidljiva slika Ivone Bajo. Iz svega je jasno da je ovaj program načinjen poslije ubistva djevojčice a kako sadrži i moje ime i mejl, broj telefona, isti instalacijski kod 29111965, nedvosmisleno je jasno da sam ja autor.
Poslednja slika sa priloga "Dokazi autorstva" je načinjena prilikom rada Ana mp3 plejera, koji je sud koristio kao primjer za objašnjenje. Osim već navedenih propusta pri utvrđivanju dokaza i činjenica, sud nije aktivirao meni sa informativnim sadržajem. To se čini klikom na animacijski dio programa u kome teniska loptica skakuće gore-dole, poslije čega se pojavi meni koji sadrži moje ime (ZDENKO), datum kreiranja tog programa, (26.12.2007. što dokazuje da su neki programi postojali bar 3 godine prije odnošenja računara) i na kraju je jasno vidljiv moj broj mobilnog telefona 065831902, već ranije pominjan.
Na poslednjem prilogu sa snimcima ekrana je Program "Slovarica" koji je jedan od edukativnih programa dostavljenih Vladi RS u koje je tužena RS još 2010-te ostvarila uvid i uvjerila se da isti sadrži glas ubijene djevojčice, (nastao početkom 2009-te oko pola godine prije ubistva). Efekat izgovaranja se dobija prelaskom strelice miša preko određenog slova, kada je program aktivan a ovde su slike prilikom instalacije i to prvo uputa za aktivaciju poslije instalacije za šta je pristupna šifra "IVONA". Ovo dakle nije kod 29111965, koji se unosi prilikom instalacije, nego šifra za pokretanje programa koja ima za cilj da dijete uči korištenju tastature i razlikovanju slova. U završnoj poruci je ponovo upozorenje citiram "Pristupni kod za program glasi "IVONA"". Naredna slika pokazuje ekran prilikom unošenja tačne šifre "IVONA" poslije čega se pojavljuje poruka, koja sadrži riječi "POZDRAV OD IVONE". Slike crtanih likova koje se vide su izbor ubijene djevojčice a ja sam ih kao autor ugradio u ovaj program, kao i ime djeteta čije se ubistvo prikriva najmonstruoznijim metodama evo već 6 godina, da bi se zaštitili pripadnici tajkunsko političke mafije. Poslednja slika se pojavljuje nakratko prije dolaska programa u radno stanje, kada su vidljiva sva slova. I na ovoj slici je vidljiva djevojčica Ivona Bajo.
Sve je ovo dakle vidjela i utvrdila Vlada RS još 2010-te, Pravobranilaštvo RS nijedne sekunde mi nije osporavalo autorstvo ali je zato sud sve ove dokaze previdio a onda prikrio, prećutao ili šta već sve ono što je lično utvrdio da bi mi osporio autorstvo nad kreiranjem programskog koda za ove programe. U pitanju je naravno ključna rečenica iz Presude:
Osnovni sud u Bijeljini je utvrdio da osim naziva "BZ SOFT" koji sadrži inicijale tužioca, svi programi se instaliraju u folder "Zdenko" što je lično ime tužioca, a da bi uopšte došlo do instalacije, sud je utvrdio da je potrebno unijeti broj 29111965, što je datum rođenja tužioca a već utvrđeno u usvojenim dokumentima Okružnog suda u Bijeljini i CJB Bijeljina
ZAŠTO JE OVO KLJUČNA REČENICA ???
Zato što ne postoji u presudi uopšte a morala bi biti njen sastavni dio jer odgovara činjeničnom stanju utvrđenom od strane sudova u Bijeljini. Ali ona ne postoji i smišljeno je izostavljena kako bi se presudilo da nije dokazano moje autorstvo nad programskim kodom. Umjesto onoga što je utvrđeno a bitno je za ovu tužbu, pisale su se gomile beskorisnih podataka, kao što je recimo opis 2 spisa koje je bez ikakve argumentacije predložila tužena RS i sud ih tako usvojio, obrazlagao na više od jedne strane presude a da nijednom riječju ništa od svega nije dovedeno u vezu sa autorstvom nad programskim kodom, virusima, strujnim udarima, pregledu računara i slično...
U samoj presudi smišljeno su potencirani i drugi nebitni a izostavljani važni podaci, kao što je recimo pasus koji počinje sa riječima "Uvidom u naredba Okružnog suda u Bijeljini u predmetu broj 12 0 K 001162 10 Kpp" gdje je opisano sve osim jedinog važnog podatka za ovu parnicu 2911195, koji je instalacijski kod programa što je utvrdio Osnovni sud a u toj naredbi je naveden kao datum mog rođenja, što je utvrdio Okružni sud. Tu činjenicu Osnovni sud je smišljeno izostavio u presudi.
U pasusu koji počinje riječima "Uvidom u molba Okružnom sudu za povrat u pređašnje stanje" navedeno je sve osim jedinog bitnog podatka za ovu parnicu a to je moje upozorenje u pismenom obliku tuženoj RS odmah po odnošenju računara o postojanju programskog koda. Stoga ću ja da citiram drugostepenom sudu taj dio koji je Osnovni sud previdio i zaboravio navesti u presudi:
"Ako stvarno zele da pregledaju ceo hard disk nikad u tome nece uspjeti, jer sam u poslednjih nekoliko godina izradio vise od 100 programskih paketa, a programa svake vrste vise od 1000, medju kojima su i programi za kodiranje dokumenata. Vecina programa koje sam kreirao se nalaze na lokaciji "Program Files\Zdenko", dok sam neke izbrisao, zbog manjka prostora na hard disku. Vrijednost tih programa je neprocjenjiva. Na stranu to kolika bi bila njihova trzisna vrijednost, tu su i 4 godine rada na programskom kodu. Sve to je sada dovedeno u opasnost da grupa kriminalaca zbrise kako bi unistila tragove o njihovim zlocinima za koje vjeruju da se svi nalaze na racunaru."
Ovo nedvosmisleno upozorenje Osnovni sud je svjesno previdio i izistavio iz opisa u presudi, kako bi izneo stav da nisam ponudio dokaze da su se programi nalazili na računaru prije odnošenja. Ovo je dakle dokaz da je programski kod bio na računaru a tužena RS je imala obavezu reagovati na to upozorenje i negirati tada postojanje koda ako to nije bila istina. I tvrdnja suda da se autorstvo može dokazati samo vještačenjem odnesenog računara je besmislena. Prvo zato što je hard disk uništen i nije sadržavao ništa a posebno ne programe. Drugo, sasvim je nebitno na kom se računaru analizira neki program da bi se ustanovilo ko je njegov autor. Treće, tužena RS je već vještačila računar poslije odnošenja i bila je obavezna da mi o tome dostavi podatke prema ZOKP-u. član "Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije"
"(1) Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije vrši tužilac. (2) O otvaranju privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije tužilac je dužan obavijestiti lice ili preduzeće od kojeg su predmeti oduzeti, sudiju za prethodni postupak i branioca."
Ovde se dakle radi o obavezi a ne o dobroj volji tužene RS. Umjesto da mi odmah dostavi podatke, tužena RS mi je zabranila pristup u OT Bijeljina kada sam lično tražio uvid u te i druge podatke, što je konstatovano u predmetu 80 0 P 039976 12 P predloženom od strane tužene RS. Pošto mi je brutalnim pravnim nasiljem uskraćeno da dobijem dokumentaciju o pregledu računara, pozvao sam se na pravo garantovano članom 23 Ustava RS i recimo u tužbi za utvrđenje diskriminacije 80 0 P 043325 13 P 2 gdje je postupala ista sudija, naveo da je diskriminacija izvršena na takav način da me je tužena RS diskriminisala na takav način da mi je onemogućila pod tačkom: "2) Dana 05.09.2012. pravo na pristup dokumentaciji koju su o njemu prikupljali organi tužene, garantovano članom 23 Ustava RS" a Ustav RS, član 23, stav 3. glasi: "Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama."
Postupajuća sudija tada uopšte nije primjetila ovu tačku niti je obrazlagala u presudi nijednom riječju, kao što i sve bitne teme nisu primjećene u ovoj presudi. No osim što je sve vezano za lažnu prijavu protiv mene poslije čega je odnesen računar bilo protivpravno, ovde je posebno bitna i protivpravna radnja poslije odnošenja računara, što u presudi potencira sud. Iako osnov za naknadu štete ne mora uvijek biti protivpravna radnja, nego to može biti nemar ili nepažnja, nepostupanjem po zakonskoj obavezi da me obavijesti o otvaranju i pregledu, odnosno vještačenju računara, tužena RS je izvršila protivpravnu radnju.
Nadalje sud u presudi opet smišljeno izostavlja najvažnije podatke i u pasusu koji počinje riječima "Uvidom u potvrda od 22.12.2010." izostavlja se činjenica da nije izvršena kontrola ispravnosti računara koju sam zahtijevao.
U pasusu koji počinje riječima "Uvidom u odgovor na tužbu tuženog Milorada Debeljevića u predmetu broj 80 0 P 034147 11 P" KONSTATUJE SE DA TUŽENI PRIZNAJE KAKO NIKADA NIJE POSTUPAO SLUŽBENO A IZOSTAVLJA DIO O IZMIŠLJANJU, JER SAM JA NAVODNO SVE IZMISLIO A ONDA SU SUDOVI U BIJELJINI TE MOJE IZMIŠLJOTINE PROGLASILI ZA SLUŽBENE RADNJE BEZ IJEDNOG DOKUMENTA KOJI TO DOKAZUJE. Poslije odluke OT Doboj o nesprovođenju istrage postali su dostupni svi dokumenti te se ispostavilo da je službeno postupao samo g. Šabić Muris.
U prethodnim stavkama sam pokazao da postoji sve ono što je sud u presudi negirao u citatu koji prenosim:
"Dakle, u predmetnoj stvari nedostaju sledeće predpostavke za naknadu štete: postojanje štete koju tužitelj nije dokazao sprovođenjem odgovarajućih dokaza, a prije svega vještačenjem predmeta za koji tužitelj vezuje predmetnu štetu-računara marke ,,Compaq“, dalje nedostaje protivpravnost štetne radnje budući da je predmetni računar oduzet po naredbi za pretres od 23.03.2010. godine Okružnog suda u Bijeljini u predmetu broj 12 0 K 001162 10 Kpp a u cilju pronalaženja dokaza i predmeta izvršenja (vatrenog oružja, računara, isprava i dr.) krivičnog djela iz člana 169. stav 2. KZ RS, ili nekog drugog krivičnog djela koji se goni po službenoj dužnosti, te u postupanju tužene-oduzimanju predmetnog računara nedostaje protivpravnost, imajući u vidu da se radi o pravnoj radnji koju je CJB Bijeljina preduzeo po Naredbi za pretres Okružnog suda u Bijeljini od 23.03.2010.godine, te takođe nedostaje i uzročno-posledična veza između štetnog događaja i štete, jer tužitelj nije dokazao da se upravo tom radnjom tužene i za vrijeme boravka računara kod nje desila predmetna šteta na računaru, te samim tim nedostaje i odgovomost određenog lica za štetu. Dakle, u predmetnoj stvari nisu ispunjene predpostavke za naknadu štete."
Podvlačim ponovo da sam upozorio tuženu RS na postojanje programskog koda i to pismeno odmah po odnošenju računara i više puta kasnije, a tužena mi je protivpravno uskratila podatke o pregledu računara, odbila je kontrolu ispravnosti prilikom povraćaja a s obzirom da je držala računar u svom posjedu 9 mjeseci onda je obaveza na njoj ne samo da mi dostavi podatke o tome šta je pronašla na računaru nego je imala obavezu da evidentira da li je računar bio ispravan prilikom odnošenja i prilikom povratka.
Što se tiče dijela gdje sud sumnja u ispravnost računara prije odnošenja, ponovo se pozivam na Zahtijev CJB Bijeljina u kome se navodi da "prijeteće" poruke stižu sa mejla zdenkobajo@spinter.net. Da bi poruke stizale sa računara potrebno je da je priključen na internet (fiksni telefon na mojoj adresi prijavljeno u Poštama Srpske) te da je sam računar ispravan, sa operativnim sistemom u funkciji. Dakle nesporno je da je pred odnošenje računar bio ispravan a policija je odnijela dva računara i to jedan vlasništvo osobe M.K. a drugi sam lično kupio novcem koji sam dobio od sestre i iako je formalno moj nikada ga nisam smatrao samo svojim vlasništvom nego kao i sve ostale stvari zajedničkom imovinom moje sestre i mene.
Sve ovo u vezi teorije suda da nema dokaza kako je programski kod bio baš na tom računaru. Tužena RS je dakle odnijela oba računara koje je zatekla a i osnovcima je jasno da se programi mogu koristiti samo na računaru. Programski kod se takođe piše na računaru a ne kleše na glinenim tablicama, niti urezuje na drvetu, niti piše u rokovnike. Kada se završi sa kreiranjem programskog koda, kompiluje se program i provjerava njegov rad. Kada je sve završeno, programski kod se ne sipa u flaše, niti u teglice, ne drži u zamrzivaču, u slamarici niti bilo gdje drugdje. Jedino mjesto gdje se programski kod kreira, čuva i skladišti je računar. Svako drugo mjesto, poput web hostinga i slično je neprikladno jer je programski kod kao šifra za fejsbuk profil ili sef sa novcem i može je znati samo osoba koja je vlasnik sefa. Potpuno je apsurdna pomisao da je programski kod mogao biti na bilo kom drugom mjestu osim na odnesenom računaru.
I komentar o virusima, strujnom udaru te posebno o starosti računara je krajnje neumjesan. Osnovni sud u Bijeljini gleda sliku staru 5 godina i iznosi takav stav, poredeći računar iz tog vremena sa današnjim dizajnom. Pri tome se potpuno previđa činjenica da sud vidi samo kućište koje uopšte ne izgleda loše a ovde je bitan hard disk koji se ne vidi. Taj hard disk je bio star manje od godinu dana a mjenjao sam ih redovno svake godine upravo da bih osigurao neprocijenjivo vrijedan programski kod. Tako se dakle sud pošto je smišljeno prikrio dokaze o autorstvu bavio pretpostavkama, opisivao sasvim nebitne stvari samo da bi prikrio sve nazakonite radnje kako tužene RS od lažne prijave do povrata računara bez kontrole, tako i sopstveno kršenje odredaba iz ZOPP-u.
Time je i odluka o troškovima postupka nezakonita jer je prihvaćen nepotpun odgovor na tužbu a osim toga ne postoji odgovor koji navodi sud u pasusu koji citiram: "Odluka o troškovima u skladu je sa čl. 386. i 395. ZPP-a, te Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad advokata koja se primjenjuje i za stranke koje zastupa Javno Pravobranilaštvo, a odnosi se na troškove sastava odgovora na tužbu od 09.08.2012.godine" Jedini "ODGOVOR NA TUŽBU" koji ja imam nosi datom od 26.02.2013. a sastoji se od svega 4 rečenice koje bi mogle da se smjeste u isto toliko redova, što znači da ne sadrže ništa od obaveznog iz člana 71 ZOPP-u. Osim što je sama odluka o troškovima nezakonita i bazirana na kršenju odredbi zakona od strane suda, apsurdno je da se traži bilo kakva nadoknada za dokument kome se ne zna ni kada je kreiran.
NIŠTA OD ONOGA ŠTO JE SUD POTENCIRAO U PRESUDI NIJE OSPORAVANO OD STRANE TUŽENE RS A S OBZIROM DA JE PREDLOŽILA SPIS 80 0 P 034147 11 P, MOGLA SE JEDINO KAO TAMO TUŽENI POZVATI NA TO DA SAM SVE IZMISLIO, ODNOSNO DA RAČUNAR NIKADA NIJE NI ODNESEN.
Član 71 ne postoji kao ukras u ZOPP-u nego je bitan da bi se znalo šta konkretno osporava tužena strana te da se na pripremnom ročištu dostave dokazi o tim temama. Nepoštovanje ovog člana je smišljeno i sinhronizovano od strane Osnovnog suda i Pravobranilaštva, kako bi sud kao organ tužene RS manipulisao postupkom i tek u presudi unosio dotad nepostojeću argumentaciju. Da sam upozoravao sud na kršenja zakona i uprkos svim kršenjima zakona od strane suda izveo sve potrebne dokaze, pokazuju i citati iz tužbe i rasprava:
NAVODI IZ TUŽBE I SA ROČIŠTA
Još u tužbi sam istakao koji je kod za instalaciju no uprkos tome sud je to "zaboravljao" tokom cijelog postupka:
"Od oko 70 takvih programa, za eksperte suda i tužene, sugerišem pregled i analizu programa, "Računaljka", "Jednačine" i "Problemi", a instalacijski kod za sve besplatne i demo programe je 29111965. Poslije instalacije, program možete testitati uz pomoć priloženog fajla "Kodirano.kod"! Program "Enigma" će ga dekodirati prethodno tražeći da se unese šifra "Zdenko"
Na ročištu održanom 09.07.2014. upozorio sam sud o nezakonitosti pri prijemu odgovora i podnesaka tužene RS, na šta je reakcija bila samo ćutanje suda:
Tužitelj izjavi da ostaje kod tužbe, tužbenog zahtjeva a što se tiče odgovora RS iako je zakonom predviđeno da se u odgovoru ukoliko tužena strana osprava tužbu i tužbeni zahtjev navedu činjenice zbog kojih to osprava i dokazi koji utvrđujue te činjenice tužena RS nije navela ništa od toga i nije predložila nijedan dokaz. Tek naknadno predlaže dva spisa i ovom prilikom želim da kažem sudu da ti spisi nemaju nikakvih dodirnih tačaka sa ovim tužbenim zahtjevom a tužena RS nije iznijela nijedan argument kojim bi povezao ovu tužbu sa tim predmetima. U ovoj tužbi radi se o materijalnoj šteti za uništavanje programskog koda dok su predmeti koje predlaže tužena povezani sa nematerijalnom štetom koja mi je nanesena zbog povrede ugleda, časti i prava ličnosti.
Na ročištu 24.12.2014. tražio sam da lično dokazujem autorstvo uz korištenje laptopa, što mi nije dozvoljeno a podsjećam da je očito po nalogu suda, sudska policija čak oduzela laptop koji sam poneo u tu svrhu a slijedi citat:
Tužitelj izjavi da u cjelosti ostaje kod tužbenog zahtjeva i postavljenog tužbenog zahtjeva. Imajući u vidu na dokazni fond, te da su u ovoj pravnoj stvari predloženi materijalni dokazi kao i uvid u CD, a za koji je tužitelj naveo da se na njemu nalaze programi koje je kreirao i uništeni su programski kodovi, a na CD-u se nalaze instalacioni paketi, te tužitelj izjavljuje da su na tom računaru bili i programski kodovi i ovi instalacioni paketi u skrivenom folderu, te neki od tih programa instalirani u programske fajlove, te tužitelj predlaže da na licu mjesta tokom izvođenja ovog dokaza, uvida u navedeni CD ukratko obrazloži, dokaže da su programi njegova kreacija i pobliže objasni na jednom primjeru da se radi o njegovim programima, a teško je na jednom primjeru dokazati kolika je šteta.
S druge strane sud je nezakonito usvojio prijedlog tužene zbog čega je odlagano ročište a ispostavilo se da ti predmeti nemaju nikakvu dokaznu vrijednost za ovu parnicu:
"Što se tiče dokaza koje je tužena predložila uvid u dva spisa broj 80 0 P 039976 12 P i 80 0 P 034147 11 P sud donosi R J E Š E NJ E
Da će se pročitati i ovi spisi, te izvršiti uvid u njih." na šta sam ja ponovo upozorio:
Izjašnjavajući se na prijedloge tužene, izjavi: što se tiče dokaza tužene, tužena nije iznijela nijedan relevantan argument a nije ni došla na ročište. Da se radi o tužbi protiv privatnih lica, Debeljevića i Gruhonjića tužio sam ih kao privatna lica i tražio odštetu za nematerijalnu štetu zbog lažne prijave. Nema ni pomena o njihovoj ličnoj odgovornosti za uništavanje programskog koda. Drugi spis, radi se o tužbi protiv Kovačević Novaka i Borovčanin Danka zbog izdavanja i primjene usmene naredbe za koju sam ja tvrdio da je u suprotnosti sa mojim pravima iz članova 16 i 48 Ustava RS. Takode se radi isključivo o nematerijalnoj šteti i taj spis posebno nema nikakvih dodirnih tačaka sa ovom tužbom.
Obrazlažući pojedine dokaze, potencirao sam dokument Okružnog suda u kome je instalacijski kod mojih programa:
Naredba Okružnog suda u Bijeljini u predmetu broj 12 0 K 001162 10 Kpp, za pretres od 23.03.2010. godine ukazujem sudu na datum rodenja koji se vidi u ovoj nardbi što će biti kod za otključavanje svih programa, u ovoj naredbi se vidi da se osim predmeta kojima se može ugroziti život traži i odnošenje računara.
I moja pismena upozerenja tuženoj RS su ignorisana a sud je u presudi izostavio detalj o postojanju programskog koda:
Sutradan po odnošenju računara pokušao sam lično da ostvarim kontakt sa sudijom za prethodni postupak i ukažem na postojanje programskog koda i opasnost da se isti uništi. Pošto mi to nije omogućeno napisao sam Okružnom sudu dokaz broj 4, tj. naredni dokaz, moja molba Okružnom sudu za povrat u pređašnje stanje po toj naredbi koju je izdao Okružni sud, gdje sam upozorio sud da se na računaru nalaze izuzetno važni programski kodovi, već nekoliko dana posle odnošenja računara, u kome sam pismeno obavjestio sud o prethodno obrazloženom problemu.
Moj zahtijev za kontrolu ispravnosti je takođe ignorisan i 2010-te i od strane suda u presudi:
Obavještanje i zahtjev OT u Bijeljini od 15.12.2010. godine, u kom sam tražio da se izvrši kontrola ispravnosti računara, a takav dokument sam predao i Okružnom sudu. U pet tačaka sam naveo šta može da se desi sa računarom i tražio da bi sve bilo u redu da se provjeri da li je računar ispravan i da li sadrži programski kod. Na ovaj zahtjev tužilac nije reagovao i nije se pojavio na primopredaji niti je vršena kontrola ispravnosti. Potvrda od 22.12.2010. godine o preuzimanju računara kada nije izvršena nikakva kontrola.
Iz narednog navoda se vidi da mi nije omogućeno da lično izvodim dokaze autorstva:
Sud nakon ovog diska stavlja disk pod nazivom dokaz, te tužilac konstatuje da je to taj disk a nakon otvaranja istog sud konstatuje da se na istom nalaz više foldera ali tužilac ukazuje na folder programi. Objasnio sam postupak i da je kod za instalaciju datum mog rođenja, a tokom instalacije se programi instaliraju u podfolderu pod nazivom Zdenko, postoje još neki dokazi koje sam opisao u tužbi.
Iako sam ovde ponovo upozorio na to koji je instalacijski kod a ukupno najmanje 3 puta do tada, na narednom ročištu 17.02.2015. se ispostavilo da sud nije znao proći taj korak a da li se radi o nestručnosti i nepripremljenosti ili o namjernoj sabotaži ostavljam drugostepenom sudu da procijeni iz sledećeg citata:
Te je sud došao do koraka u kom se navodi da instalacioni paket kodiran i gdje se traži tačna šifra za nastavak instalacije, te dakle bez te šifre nije moguć nastavak te instalacije i tako je za svaki od programa koji su navedeni bilo da se radi o besplatnim, bilo demo, bilo prodaja. Nakon toga tužitelj ukazuje sudu da su prilikom instaliranja programskih paketa iz podfoldera ,,Besplatni“ i ,,Demo“ bilo je moguće nastaviti instalaciju unošenjem koda 29111965. Radi se o datumu mog rođenja. Potom bi program ponudio folder za instalaciju paketa, u programskim fajlovima kreirao bi se podfolder ,,Zdenko“ a svaki od tih programa bi unutar tog foldera kreirao novi folder sa istim nazivom kao i on sam.
Na ročištu 02.03.2015. je konstatovano da je sud u međuvremenu uspio instaliranje programa ali skrećem pažnju da umjesto da se jasno kaže kako je unesen kod koji je datum mog rođenja, sud koristi izraz "u skladu sa navodima sa prošlog ročišta" što je očito smišljeno da ni u jednom trenutku sud ne pominje kako je instalacijski kod upravo datum mog rođenja. BOGINJA PRAVDE JE OSTALA SLIJEPA ZA OVAJ NAJVAŽNIJI DOKAZ SVE DO KRAJA POSTUPKA:
Nakon toga sud konstatuje da je u međuvremenu a u skladu sa navodima sa prošlog ročišta sud ponovo pregledao CD pod nazivom ,,Dokazi“, pa nastavlja izlaganje kod primjera program ana setup a u skladu sa navodima sa prošlog ročišta te kad se kod navedenog programa traži šifra ukuca se broj 29111965, dalji korak pokazuje putanju gdje se instalira na računaru odnosno lokaciju gdje se nalazi na disku gdje će se izvršiti instalacija. U daljem koraku nudi ime Zdenko (napominje da se može i promjeniti). Dakle to je bio jedan primjer programa pod nazivom ana Set Ap. Što se tiče podfoldera pod nazivom Demo sud je kao primjer navodi Animaciju Set Up (program), te sud konstatuje da se isti može pokrenuti ukupno 5 puta svaki put iznova, nakon toga se navodi da je iskorišteno 5 puta i hvala na pokretanju. Što se tiče podfoldera pod nazivom ,,prodaja“ sud kao primjer navodi program Afrodita Set Up, te je sud pokušao da ukuca naprijed navedeni broj 29111965, medutim tom prilikom na kompjuteru se navodi da nije ta šifra.
No uprkos opstrukciji suda i pristrasnosti koja je pokazana izvedeno je dovoljno dokaza o mom autorstvu što sam i naveo:
Pojam „Bzsoft“ ne ukazuje stopostotno na mene ali skrećem pažnju da su B i Z moji inicijali. No naredni koraci prvo kod koji se traži pa potom i moje ime nedvosmisleno pokazuju da samo ja mogu biti autor tih programa i niko drugi, posebno s obzirom da je traženi kod datum mog rođenja. To su bile neke sigurnosne mjere kojima sam prilikom izrade programa, štitio svoje autorstvo za slučaj potrebe, naravno nemajući u vidu pretpostavku da bi se to moglo desiti na ovaj način.
Takođe sam ukazao i na protivpravnu radnju tužene RS:
Odgovornost je na tuženoj ali imajući u vidu da je tužena prilikom zahtjeva za pretres navela da već ima dokaze o mom navodnom krivičnom djelu a onda je tražila odnošenje računara gdje bi kao tražila dokaze, jedini logičan odgovor je da je pravi cilj i bio brisanje svih podataka sa Hard diska. Na ovo ukazuje i činjenica da nikada nisam dobio podatke o otvaranju računara što je obavezno prema ZKP-u iako sam to više puta tražio.
Moji pismeni podnesci iz 2010-te su dokaz da je na računaru bio programski kod jer tužena to nikada i ničim nije demantovala iako je odnijela i pregledala računar a nikada mi o tome nije dala dokumentaciju nego je zabranila pristup:
Više puta sam pokušavao ukazati tuženoj na postojanje vrijednog programskog koda. Prvi put odmah sutradan direktno nadležnom sudiji, kako bi sprečio da se kod uništi, što mi nije omogućeno, te sam odmah pismeno obavjestio sud o tome. U narednom periodu sam takođe ukazivao na postojanje programskog koda i ukazivao da je prijava protiv mene bila lažna i da se nijedan tužilac neće usuditi da podigne optužnicu ali je svejedno računar zadržan cijelih 9 mjeseci u posjedu tužene.
Sud poslije svih ovih izvedenih dokaza opravdava kriminal tužene od podnošenja lažne prijave, bahatost u izbjegavanju obaveze iz ZOKP-u, potpuno ignorisanje na upozorenja o programskom kodu, zabranu pristupa tužilaštvu koju je ista sudija retroaktivno opravdala navodeći da sam svoja prava mogao ostvariti u pošti, dodatno me time vrijeđajući i ponižavajući u parnici 80 0 P 043325 13 P 2 a naravno i moj zahtijev za kontrolu uz jasno izraženu sumnju da je hard disk uništen je ignorisan od strane bahate OT Bijeljina:
Neposredno pred primopredaju računara pismeno sam se obratio Okružnom sudu i Okružnom tužilaštvu, tražeći da se izvrši kontrola ispravnosti. Izražavajući sumnju da je računar ili potpuno uništen (neispravan) ili da su samo obrisani podatci. Tužena Republika Srpska je ignorisala taj zahtjev, te ja samo mogu ukazati sudu da smatram kako kontrola nije izvršena da se na zapisniku odmah tada ne bi konstatovalo da je računar neispravan..
Ovde se dakle radi o konstantnom bezakonju i kriminalu uzrokovanom time što su korumpirani pripadnici OT Bijeljina oprali benzinom i uklonili materijalni dokaz ubistva osmogodišnje djevojčice da bi prikrili krijumčarenje, (vjerovatno kokaina) u Bobar grupi. Da to nije jedini kriminal razotkriveno je tek nedavno a radi se o stotinama miliona pokradenog novca preko Bobar banke i vjerovatno milijardama u cijeloj Bobar grupi. Stoga je bilo potrebno sve dokaze mog autorstva prikriti ili previdjeti da bi ovaj kriminal i dalje bio zataškavan. Na kraju ponavljam sve od suda izvedene dokaze kao i ove na koje sam sada ukazao a svi su sastavni dio već usvojenog materijala:
Prilikom instalacije se pojavljuje naziv BZ SOFT, od čega su prva dva slova moji inicijali. Više puta se pojavljuje ime ZDENKO, što je moje lično ime a potenciram da je programu zadato da kreira folder sa mojim imenom prilikom instalacije. U opisu autora je sadržan moj broj telefona 065831902, koji je već godinama poznat sudovima u Bijeljini. Svi besplatni i demo programi za instalaciju zahtijevaju kod 29111965 što je datum mog rođenja. Unutar svih programa se nalazi adresa elektronske pošte "Zdenkobajo@spinter.net" koju sam dobio od Pošta Srpske. Neki programi takođe sadrže moj broj telefona (plejer mp3) te datum nastanka. U dva programa vidljive su slike a može se čuti i glas ubijene djevojčice Ivone Bajo, kod za pokretanje jednog od njih glasi IVONA a u pitanju je ćerka moje sestre. Autorstvo mi je još 2010-te priznala Vlada RS a u ovoj parnici nijednog trenutka to nije osporavalo njeno pravno zastupništvo.
A i ovo je samo dio onoga što se nalazi u oko 130 instalacijskih paketa i dokazuje moje autorstvo a moje ime i datum rođenja kao kod za instalaciju su sami bili dovoljni kao dokaz...

PRILOZI ŽALBE

Dokument Vlade RS broj 07.10/059-1038/10 od 30.12.2010.
Podaci o autoru programa
Dokazi autorstva
Program "Slovarica"
Dopis za OT Doboj

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 10 Jun, 2015 | read_nums (37)
Iz priloga "Izjave aktera sverca i ubistva" vidi se da su dovezena 4 paketa robe, kako kažu vozači a 3 od njih su nestali preko noći jer je prema izjavi direktora magacioner ujutru raspakovao samo paket. Posjedujem kompletne izjave date tužiocu Stjepanović, koja "nije primjetila" ova neslaganja niti je predmet KTA-596/09 uopšte istraživao ima li ili nema krijumčarenja.

OKRUZNOM TUZILASTVU BANJA LUKA

POSEBNOM TUZILASTVU ZA SUZBIJANJE ORGANIZOVANOG KRIMINALA I NAJTEZIH OBLIKA PRIVREDNOG KRIMINALA
SPECIJALNOM TUZILASTVU

PRITUŽBA NA ODLUKU T19 0 KT 0000729 15

Kao prilog ove pritužbe dostavljam "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" od 15.04.2015. u kome je konstatovano oštećenje predmeta koje je privatno vlasništvo. Radi se o ruksaku koji je portir AD Univerzal skinuo sa djevojčice Ivone Bajo neposredno pošto je probodena kroz grudni koš. Iz priloga "Dokazni predmeti" vidljivo je da je kaiš ruksaka, (inače toliko jak da može šlepati automobil) dvostruko presječen, nedostaje veliki dio a većina ostatka je zamrljana mašću ili uljem.
U predmetu KTA-596/09 radilo se o istrazi pogibije Ivone Bajo i nema ni pomena o krijumčarenju niti sprečavanju dokazivanja. Dakle nigdje nije navedeno niti utvrđeno, ko je, kako, čime i zašto presjekao kaiš torbe, gdje je nestao dio, zašto je veći dio kaiša zamrljan. Podsjećam da je u odluci Specijalnog tužilaštva KTA-ST 122/10, navedeno citiram iz ove odluke:
"Specijalnom tužilaštvu nije dostavljen nijedan dokaz koji bi u određenoj mjeri potvrdio navode u iznesenoj prijavi"
Sada je dakle konačno poslije naredbe Osnovnog suda u Bijeljini konstatovano da je predmet pod brojem 4, dječji ruksak oštećen na način kako sam i opisivao, te to nisu samo moje riječi, montaže ili izmišljanja, nego je u pitanju zvanični sudski dokument. Slike na prilogu "Dokazni predmeti" pokazuju da je kaiš dvostruko presječen u jednom potezu silom koja mora biti jača i brža od ljudske ruke da bi se postigao onakav dvostruki rez. Bila bi potrebna barem 2 čovjeka da onako ravno ukoso presjeku kaiš, kada bi to htjela a i tada bi bilo teško biti onako precizan. Nadalje držač rajfešlusa je takođe polomljen nekim udarom i na dnu su detalji presjeka kaiša i prelaza iz originalne žute boje kaiša na zamrljani dio.
Podatke o tome sam tražio odmah poslije odluke KTA-ST 122/10, što se vidi iz priloga "Zahtjev za informacije 25.02.2011." ali umjesto da odgovore iz OT Bijeljina izdata je naredba o zabrani pristupa svim srodnicima ubijenog djeteta.
Takođe nisu postojali dokazi o unutrašnjim povredama o kojima vještak dr. Busarčević nema pojma a angažovan je kao trasolog da iznese svoje mišljenje. Sve to je smišljeno sakriveno da bi se prikrio šverc u Bobar grupi no vidljivo je u prilogu "Falsifikovanje obdukcije" tako da sada Specijalno tužilaštvo ima sve one dokaze koje nije imalo u vrijeme donošenja odluke KTA-ST 122/10.
Dakle, nesporno je sada da materijalni dokaz koji sam opisivao postoji i upravo sa onakvim oštećenjima a OT Bijeljina nije utvrdila kako je do toga došlo pa čak ni da je uklonjen sa lica mjesta. Taj materijalni dokaz je inače sa smrtno ranjenog djeteta uklonio portir Sofrenić Blagiša o čemu imam audio zapis kao dokaz. Iz priloga "Izjave aktera sverca i ubistva" vidi se da su dovezena 4 paketa robe, kako kažu vozači a 3 od njih su nestali preko noći jer je prema izjavi direktora magacioner ujutru raspakovao samo paket. Posjedujem kompletne izjave date tužiocu Stjepanović, koja "nije primjetila" ova neslaganja niti je predmet KTA-596/09 uopšte istraživao ima li ili nema krijumčarenja.
Vidljivo je i da je tog dana kada je dovezena švercovana roba na licu mjesta bio prisutan i Slaviša Bobar, kasnije uhapšen kao član kriminalne grupe u akciji "Lutka". Takođe je danas opšte poznato da je preko Bobar banke narko mafija Darka Šarića prala novac a stotine miliona uloga su pljačkane godinama što je razotkriveno krajem 2014-te.
O svemu imam mnogo više dokaza ali neću da budem opširan te samo na kraju podvlačim najvažnije.
Nijedan organ nikada nije ni u jednoj ranijoj odluci koje pominje specijalni tužilac u svojoj odluci T19 0 KT 0000729 15, dao odgovor na pitanja, kako je materijalni dokaz, ruksak došao u ovakvo stanje, čime su nanesene unutrašnje povrede kod Ivone Bajo, šta se nalazilo u 3 nestala paketa koja je dovezao kamion u vrijeme ubistva djevojčice.
Ni ova odluka nije dala te odgovore nego se bavila svim drugim nebitnim stvarima...

PRILOZI

Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Zahtjev za informacije 25.02.2011.
Dokazni predmeti
Falsifikovanje obdukcije
Izjave aktera sverca i ubistva

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 5 Jun, 2015 | read_nums (32)
Potpuno mi je jasno da u sudu djeluje pravosudna mafija i da će pokušati spriječiti svjedočenje bilo koga iz OT Bijeljina, no imajte u vidu da je Dodik već izgubio vlast na nivou BIH, da će uskoro izgubiti i pozicije u SIPA i Tužilaštvu BIH, VSTV i slično jer će poslušnici preletjeti u druge tabore. Pitanje je dana kada će se raspasti skupštinska većina koju su kupili a kada Dodik padne sa vlasti ništa više neće biti isto.

POJASNJENJE TUZIOCU MEDIC

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

NA RUKE OKRUŽNOM TUŽIOCU MEDIĆ MIRI

DOPUNA OBAVJESTI
Veza : Vaš dokument "Službena zabilješka" od 21.03.2014. po predmetu T14 0 KTA 0010617 14
Pošto sam u Osnovnom sudu u Bijeljini kopirao vašu službenu zabilješku koja se nalazila u predmetu 80 0 P 056780 14 P, nekoliko puta sam pokušao da vas lično kontaktiram i ukažem na greške odnosno iznesem dokaze o krivičnim djelima izvršenim u sklopu Bobar grupe a koja bi se mogla okarakterisati kao "Utaja poreza i doprinosa", "Ucestvovanje u skupini koja izvrši krivicno djelo", "Saucesništvo pravnih lica", "Utaja" a sve vezano za nelegalan promet robe odnosno krijumčarenje u AD "Univerzal" Bijeljina.
Vaše je pravo i dužnost da gonite počinioce krivičnih dijela i donesete odluku da li postoje dokazi o izvršenju, da li ćete sprovoditi istragu ili ne a moje je pravo da o svojim saznanjima podnesem krivičnu prijavu u skladu sa ZOKP-u "Podnošenje prijave". Nadalje vi ste kao tužilac obavezni na 4-satni rad sa strankama svaki dan i ako ja kažem da imam važne dokaze, potrebno je da me saslušate i tek onda procijenite da li je zaista tako, jesam li možda u zabludi ili sam ludak kome treba spriječiti dalji pristup.
U prethodnom podnesku sam objasnio da ste odlučivali po dokumentu koji uopšte nije krivična prijava i istakao da imam druge važne podatke, te ću tražiti razgovor sa vama a onda sam dobio obavještenje od sudske policije citiram "DA ĆETE ME POZVATI KADA BUDETE SMATRALI DA JE POTREBNO".
Svojevremeno sam od sudske policije 2010-te lažno obavještavan da OT Bijeljina nije nadlžna za postupanje u slučaju pogibije Ivone Bajo, što je zabilježeno u više dokumenata (predatih sudu) kao što je recimo "Zabilješka 1419/10" od 10.08.2010. kada smo sestra i ja poslije te laži i uhapšeni, kako ne bismo mogli dostaviti dokaze o kriminalu niti dobiti odgovore na predate zahtijeve.
S obzirom da je tužilac Stjepanović samo 4 dana ranije 06.08.2010. sačinila zabilješku upravo po tom predmetu za koji nam je slagano da nije nadležna, jasno je da OT Bijeljina smišljeno pokušava obmanjivati građana da bi zaštitili političko tajkunsku mafiju a te "odluke" mi nikada nisu ni dostavljane da bi taj kriminal ostao sakriven.
Sada kada imam sve te dokumente na sudu ću ih i prezentovati i nemam namjeru čekati bilo čiji poziv. Od dana 06.04.2015. do 10.04.2015. pokušaću te radne sedmice da vas kontaktiram u skladu sa vašim pravilnikom a na vama je da odlučite hoćete li raditi svoj posao profesionalno ili ne. Ukoliko odbijete razgovor i ovaj podnesak će biti predat sudu na narednom ročištu, pa ću ja vas da pozovem kao svjedoka kad budem smatrao da je potrebno.
Potpuno mi je jasno da u sudu djeluje pravosudna mafija i da će pokušati spriječiti svjedočenje bilo koga iz OT Bijeljina, no imajte u vidu da je Dodik već izgubio vlast na nivou BIH, da će uskoro izgubiti i pozicije u SIPA i Tužilaštvu BIH, VSTV i slično jer će poslušnici preletjeti u druge tabore. Pitanje je dana kada će se raspasti skupštinska većina koju su kupili a kada Dodik padne sa vlasti ništa više neće biti isto.
OT Bijeljina je bila klasična zločinačka organizacija prethodnih godina pod pritiskom tajkunsko političke mafije, koja se služila najpodmuklijim lažima, prevarama i falsifikatima, što ne isključuje mogućnost da su postojali i časni profesionalci.
O vama lično nemam negativnih podataka osim da je "Službena zabilješka" od 21.03.2014. po predmetu T14 0 KTA 0010617 14 prepuna grešaka a očito i nije u cijelosti plod vašeg rada jer prepoznajem u njoj elemente djelovanja glavnog okružnog tužioca. Dakle na vama svima, pri tome mislim i na sve ostale tužioce je da odlućite hoćete li raditi po zakonu odmah ili ćete nastaviti sa opstrukcijama i čekati pad tiranina i diktatora, mafijaškog bosa Dodik Milorada.
Možete samo da zamišljate koga će sve on povući za sobom na robiju a ja ću iznositi dokaze protiv svakoga ko je prikrivao kriminal, kao i isticati one koji su postupali zakonito, kako u krivičnim prijavama, na ročištima tako i na internetu.
Poslije 5 godina bezakonja i kriminala OT Bijeljina nemam vremena za razbacivanje jer je naredna rasprava zakazana 29.04.2015. Od vaših postupaka isključivo zavisi hoču li vas tada opisivati kao profesionalca ili kao saučesnika u prikrivanju kriminala...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 30 Maj, 2015 | read_nums (38)
Pripadnici pravosudne mafije u Bijeljini su aktivno saučestvovali u pljačkanju i prikrivanju višegodišnjeg kriminala vršenog preko Bobar grupe a danas je definitivno razotkriveno pranje novca narko mafije, krađa oko 150 miliona depozita u Bobar banci te prikrivanje krijumčarenja i ubistva Ivone Bajo. Šta će sve da ispliva na površinu vidjeće se kad srušim sa vlasti mafijaškog bosa, tiranina i diktatora Dodik Milorada...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: Zalba na presudu 80 0 P 057426 14 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

400 KM

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 057426 14 P

- Osnovni sud u Bijeljini je bio u obavezi da utvrđuje i raspravlja isključivo o tome da li je povrijeđeno moje pravo garantovano članom 16 ili ne, da li mi je rješenje o zabrani pristupa izdato pismeno ili ne, te da li mi je time uskraćeno pravo žalbe. Sve drugo čime se sud bavio je izlaženje iz tužbenog zahtijeva i nema nikakve veze sa njim.
- Osnovni sud u Bijeljini je bio u obavezi da utvrđuje u tačkama 2 i 3 tužbenog zahtijeva, da li sam izveden pred sud u dane 23.06.2011. i 05.09.2012. ili ne te da li je time prekršeno pravo iz člana 7 ZOP-a koji sam naveo ili sam isti izmislio a ne da li sam trebao ili ne biti uhapšen, da li sam i kada pušten. Suština i osnov tužbenog zahtijeva je u neizvođenju pred sud koje je obavezno u slučaju lišenja slobode i to najkasnije za 12 sati.
- Osnovni sud u Bijeljini je putem postupajuće sudije saučestvovao u prikrivanju falsifikata kojim mi se nanosila šteta na takav način da je dijeljen okolo od VSITV-a naniže kao opravdanje za fašističke metode kriminalaca iz OT Bijeljina prema jednoj porodici a sudija Vakičić ne vidi moj pravni interes jer je sama saučesnik u falsifikovanju, prema stavu 2, te automatski i u prikrivanju ubistva, krijumčarenju i više drugih krivičnih dijela koje je izvršavala u svakoj parnici u kojoj je postupala vezano za moje pravne interese.
- No važnije od svega iz tužbenog zahtijeva je moj zahtijev da se naredi tuženoj da citiram: "prekine sa radnjama koje povređuju pravo ličnosti tužioca Zdenka Baje, odnosno sa primjenom neustavne i nezakonite naredbe o zabrani pristupa u OT Bijeljina u skladu sa članom "Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti" ZOO" što sudija Vakičić naravno ne želi da dozvoli jer štiti uspostavljeni mafijaški režim kome i sama pripada.

Prava garantovana ustavom ne pripadaju ni Kovačević Novaku ni Vakičić Željki da ih oni po svom nahođenju udjeljuju kome hoće ili neće. Nisu u vlasništvu niti OT Bijeljina niti Osnovnog suda a ni ovde tužene Republike Srpske nego pripadaju svakom građaninu a dužnost sudova je da štiti ta prava, primjenjujući Ustav i zakone. Svako ko mi otima moje pravo se ne razlikuje od pljačkaša koji otima novac, nakit ili na drugi način teroriše narod, s tim da je ovde u pitanju mnogo gori i opasniji kriminal...
Okružno tužilaštvo u Bijeljini ima legitimitet kao i svaka druga razbojnička banda, za šta sam i u ovom predmetu priložio neoborive dokaze a svi oni koji im pomažu u prikrivanju krivičnih dijela su saučesnici te zločinačke i fašističke organizacije.
PRESUDA SE OVOM ŽALBOM POBIJA U CJELINI, ZBOG POVREDE ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA, POGREŠNO I NEPOTPUNO UTVRĐENOG ČINJENIČNOG STANJA TE POGREŠNE PRIMJENE MATERIJALNOG PRAVA, VEZANO ZA ČLANOVE 208 - 211 ZOPP, ŠTO ĆE BITI OBRAZLOŽENO U TEKSTU ŽALBE!
Osnovni sud je prekršio više odredbi iz zakona a prije svega član 2, stav "(1) U parničnom postupku sud odlučuje u granicama zahtjeva koji su stavljeni u postupku." što je i ključni osnov žalbe te ću na to i staviti akcenat.
Predlažem da drugostepeni sud shodno članu 225, stav 5 preinači prvostepenu presudu i usvoji postavljeni tužbeni zahtijev, za šta ću argumente iznijeti u nastavku. U suprotnom ću naravno svoja prava braniti pred Ustavnim sudom, koji će prepoznati najbolje koja se prava krše. U nastavku ću uz citiranje relevantnih članova zakona navesti redom tačke iz tužbenog zahtijeva i pojasniti kako su prekršena moja prava što Osnovni sud u Bijeljini nije htio da vidi jer neće da štiti Ustav i garantovana prava građana na šta je obavezan prema članu 5 Zakona o sudovima nego zastupa interese organizovanog kriminala, odnosno štiti milijarde evra opljačkanih od strane tajkunsko političke mafije.

1) U tački 1, tužbenog zahtijeva navodi se da je do duševnog bola, povrede ugleda, časti, slobode i prava ličnosti, došlo, jer je tužena RS citiram "nezakonito oduzela prava tužitelja, garantovana članovima 16 i 48 Ustava RS" a sada da vidimo o kojim se to pravima radi i to prvo član 16 Ustava RS:
"Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom. Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu."

Dakle na stranu to što sud neće da ustanovi čak ni to kako tačno glasi ta naredba a po izjavi sudskog policajca koji je izvršava je brutalno fašistička diskriminacija svih srodnika ubijene djevojčice Ivone Bajo, tužena zločinačka organizacija a sada je jasno i fašistička mafijaška organizacija RS, je pogazila Ustav i ZOUP-u ne izdajući pismeno rješenje o odluci koja se tiče mojih prava i oduzimajući mi pravo žalbe. Nadalje da vidimo šta se garantuje članom 48 Ustava RS:
"Prava i slobode zajamačeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti. Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom. Ko se ogriješio o ljudska prava i osnovne slobode zajamčene ovim ustavom, lično je odgovoran za to i ne može se pravdati ničijim naređenjem.
Dakle jasno se kaže da se prava zajamčena Ustavom NE MOGU ODUZETI NI OGRANIČITI a nepoštovanjem prava iz člana 16 to je učinjeno. I onda umjesto da Osnovni sud u Bijeljini odlučuje o povredi i šteti nastaloj otimanjem garantovanih prava koja se NE MOGU oduzeti, vrši se kriminalna manipulacija i izlaženje iz tužbenog zahtijeva te se fašizam opravdava tumačenjem da nisam diskriminisan niti oštećen jer sam mogao predavati podneske u prizemlju ili u pošti.
TO ŠTO MI JE OTETO PRAVO NA ŽALBU GARANTOVANO USTAVOM OVAJ SUD SMIŠLJENO IGNORIŠE I SAM SEBE DEKLARIŠE KAO ZLOČINAČKU ORGANIZACIJU, KOJA OPRAVDAVA I RETROAKTIVNO LEGALIZUJE FAŠISTIČKE METODE DA BI ODRŽAO USPOSTAVLJENI TAJKUNSKO MAFIJAŠKI REŽIM, ČIJI JE SUD SASTAVNI DIO.
Sada ću se osvrnuti na dio tužbenog zahtjeva koji se odnosi na utvrđenje i navodno sud ne vidi koji je moj pravni interes a istina je da sud to neće da vidi, jer su radnje koje su izvršene od strane tužene Republike Srpske iako su bile nezakonite što i sam sud priznaje, korištene kao izgovor da bi se nada mnom i mojom porodicom vršila višegodišnja diskriminacija.
Prvo što se tiče usmene naredbe o zabrani pristupa, izdata je navodno 2010. što je u svojoj parnici navodno konstatovala i ovdje postupajuća sudija a činjenica je da je prva presuda Prekršajnog suda postala pravosnažna tek 2012. godine što znači da je tužena Republika Srpska koristila lažne izjave glavnog Okružnog tužioca, sudske policije i falsifikovanu presudu kako bi opravdala fašističke metode koje se primjenjuju prema porodici djevojčice čije ubistvo prikriva tužena Republika Srpska. I ovdje postupajuća sudija je upravo opravdavala taj fašizam tužilaštva pravdajući to ponavljanjem istovrsnih prekršaja još od 2010. godine iako je dakle sada u ovoj presudi konstatovala da je nesporno da 2010. godine nije postojala nijedna pravosnažna presuda očito je da sud koristi te laži kako mi u drugim parnicama smišljeno načinio štetu i nema govora ni o kakvim slučajnim greškama.
To je upravo i tema druge tačke, dijela gdje se traži utvrđenje a s obzirom da sam podnio krivičnu prijavu protiv kreatora i podstrekača tog falsifikata jasno je da imam pravni interes da bi se krivci kaznili a ovdje postupajuća sudija je saučesnik u tom krivičnom djelu s obzirom da je na kriminalan način u sadejstvu s Pravobranilaštvom RS uklonila taj falsifikat iz spisa umjesto da po službenoj dužnosti prijavi krivično djelo.
Koliko je ona u ovoj parnici uopšte objektivna ostavljam drugostepenom sudu da procijeni a svoj stav sam joj iznio lično na glavnoj raspravi u drugom predmetu dana 16. marta 2015. ističući da postoje uslovi da sama zatraži svoje izuzeće.
I na kraju ovog dijela moj je pravni interes da sud utvrdi nezakonite radnje tužene koje su u direktnoj vezi sa ovom tužbom, jer mi je interes da dobijem parnicu, da se prekine sa diskriminacijom, da dobijem sve tražene informacije koje zločinačka organizacija OT Bijeljina prikriva 5 godina i da bih imao dokaze pred sudom u Strazburu i drugim legalnim sudovima u budućnosti jer ovaj nelegalni sud okupatorskog mafijaškog i fašističkog režima nema nikakav legitimitet i nijedan dokument okupatora nema nikakvu težinu ali će jednog dana biti dokaz u postupcima kada se bude sudilo kriminalcima koji su odgovorni za najteža krivična djela...
Što se tiče trajanja i intenziteta duševnog bola dovoljno je reći da sam još u februaru 2010-te predao zahtijev prema ZOSPI-a u OT Bijeljina vezano za oštećenje privatne imovine moje porodice, torbe ili ruksaka čija je fotografija usvojena kao dokaz u ovoj parnici. Od tada je prošlo 5 godina i to govori o dužini a s obzirom da je zločinačka organizacija OT Bijeljina taj predmet uzela sa mjesta pogibije osmogodišnje Ivone Bajo i iživljavala se nad njim perući ga benzinom iz razloga koje god želi drugostepeni sud da zamisli a ja tvrdim s obzirom da odbijaju dati objašnjenje o tome da su dokaz ubistva odnijeli, oprali i sakrili kako bi prikrili krijumčarenje kokaina u AD Univerzal i pranje novca preko Bobar banke, čija je tužena RS suvlasnik a istovremeno su pljačkali stotine miliona novca iz iste banke što je i razotkriveno i objelodanjeno krajem 2014-te a OT Bijeljina i sudovi u Bijeljini su saučesnici u prikrivanju tog monstruoznog kriminala.
Imenom i prezimenom ističem sudiju Vakičić Željku kao saučesnika u prikrivanju ubistva Ivone Bajo za šta je izvršavala konstantno krivična dijela u svakoj parnici u kojoj je postupala a isto su činile i sve druge sudije u svim parnicama u kojima sam priložio dokaze o prikrivanju ubistva i krijumčarenja.
2 i 3) U tačkama 2 i 3 radi se o smišljenim kršenjima prava iz zakona da osoba koja je lišena slobode zbog navodnog prekršaja mora biti izvedena pred sud u roku od 12 sati. Tužena RS to nije učinila jer ne želi sprovoditi zakon nego teror tajkunsko političke mafije a čiji je sudija Vakičić Željka pripadnik.
4) I naravno u poslednjoj tački tužbenog zahtijeva radi se o krivičnom djelu "Falsifikovanje ili uništavanje službene isprave član 379. KZRS" za koje je prema stavu dva odgovorna i ovde postupajuća sudija Vakičić.

Bitno je istaći da su pripadnici pravosudne mafije od kriminalca, fašiste i zločinca Kovačević Novaka do kriminalke inače ljubazne i pristojne Vakičić, taj falsifikat koristili da bi mi namijeli štetu. Ponovo ističem da je kriminalac i fašista Kovačević Novak izdao tajnu usmenu naredbu 2010-te opravdavajući je tek 2012-te navodnim prekršajima. To što sam tada bio optužen za planiranje ubistva polovine OT Bijeljina se sada smišljeno prikriva, kao i činjenica da je prva prekršajna presuda postala pravosnažna tek 2012-te i ne sadrži klauzulu o zabrani pristupa bilo kom državnom organu...

Analizirajuči presudu donesenu po ovom predmetu, kao i sva druga postupanja utvrdio sam da je sudija Vakičić, pristojna, ljubazna, korektna osoba pri ličnim kontaktima sa svim učesnicima postupka, te da je u pitanju kriminalac, pripadnik pravosudne mafije, koja smišljeno krši zakon i čini krivična djela. Konkretno u ovoj parnici direktno je umješana u krivično djelo iz tačke 4 tužbenog zahtijeva vezano za kreiranje i puštanje u promet falsifikata a krivičnu prijavu protiv više lica među kojima je i sudija Vakičić sam kao dokaz predao na pripremnom ročištu u predmetu 80 0 P 056780 14 P (takođe postupajuće sudije Vakičić) što je i evidentirano na zapisniku od 10.11.2014. kao druga stavka od 7 dodatnih dokaza, citiram: "-krivična prijava za falsifikat predata MUP-u 20.10.2014."
U podnesku sudu predatog istog dana sam pojasnio ulogu sudije Vakičić u tom kriminalu:
"Vezano za pomenuti falsifikat podneo sam 20.10.2014. "Prijavu za falsifikat" koju takođe prilažem a podneo sam je isključivo zbog toga što je Osnovni sud odbio da utvrdi nepostojanje bilo kakvog mog prekršaja tokom 2010-te, pošto je prethodno saučestvovao u uklanjanju dokaza kriminala iz spisa, a potom mi u presudi spočitavao ponavljanje prekršaja bez ijednog dokaza o tome. S tim u vezi predlažem da se izvrši uvid u predmet 80 0 P 043325 13 P 2 u kome mi je čak, (koristim izraze suda) paušalno i ničim potkrepljeno imputirano pisanje "uvreda" predsjedniku RS, poslaniku i tužilaštvu na plakatima. Ta insinuacija je zasnovana na lažima sudske policije a Osnovni sud je bez izvođenja dokaza od strane tužene RS na kojoj je teret dokazivanja preuzeo tu laž i koristio je u presudi na moju štetu. Dokaz za to su oduzeti "transparenti" te takođe predlažem da se naredi CJB-u Bijeljina dostava oduzetog materijala na dan 05.09.2012. te uvid u predmet 80 1 Pr 007070 12 Pr u kome je Prekršajni sud konstatovao šta je stvarno napisano. S obzirom da je Osnovni sud u Bijeljini u predmetu 80 0 P 043325 13 P 2 presudio da nisam diskriminisan izdavanjem naredbe da: ZDENKO BAJO, BUDIMKA BAJO I DRUGI SRODNICI NE MOGU LIČNO PRISTUPITI U OT BIJELJINA jer su mogli otići do pošte, predlažem da Osnovni sud u Bijeljini shodno ZOPP-u naredi POŠTI SRPSKE da dostavi za potrebe ovog predmeta podatke o otvaranju i pregledu računara koji mi je oduzet naredbom Okružnog suda od 23.03.2010. podatke prikupljene posebnim istražnim radnjama 24-satnim nadzorom MUP-a nada mnom, kao i podatke o torbi Ivone Bajo, koje sam tražio zahtijevima u OT Bijeljina još 2010-te a već predatim u ovaj spis. Takođe tražim da se od POŠTA SRPSKE zatraže podaci o mojim krivičnim prijavama protiv Ad Univerzal i Sofrenić Blagiše, da dostave dokumentaciju kojom se utvrđuje čime su nanesene sve unutrašnje povrede Ivone Bajo konstatovane obdukcijom. S obzirom da sam ja i dalje uvjerenja kako se ništa od svega ne može dobiti od POŠTA SRPSKE, predlažem da se sve navedeno zatraži i od OT Bijeljina i to dakle obavezno od oba javna organa, kako bi se utvrdilo ko je od njih nadležan..."
U samoj krivičnoj prijavi uvrštenoj u dokazni materijal pojasnio sam ulogu sudije Vakičić u tom smišljenom kriminalu:
"Ja i dalje ne bih preduzimao ništa po tom pitanju ali onda Osnovni sud dana 14.10.2014. donosi presudu u kojoj navodi da materijal koji nije dostavljen neće biti uvršten u spis niti imati dokaznu vrijednost. Iako su time izbačeni svi dokumenti kojima mi se htjelo spočitati činjenje prekršaja, sud je uprkos tome u presudi potencirao "ČINJENJE ISTOVRSNOG PREKRŠAJA" a moj tužbeni zahtjev za utvrđenje odbacio pod izgovorom da "NEMAM PRAVNOG INTERESA" za takav zahtijev. To je naravno neviđena besmislica jer samo to što se ovaj falsifikat povlači po ko zna kojim državnim organima, je dovoljna za postojanje mog pravnog interesa da tu laž demantujem a osim toga iako je uklonjeno to i sva druga rješenja Prekršajnog suda iz dokaznog materijala, Osnovni sud u Bijeljini je da bi mi nanio štetu nastavio da mi imputira "istovrsni prekršaj" te je jasno da je tužbeni zahtijev i odbijen kako bi se izvela ta manipulacija u presudi. Ovaj dio navodim samo kao objašnjenje zašto sam napisao ovu krivičnu prijavu, te želim da se zna da nikada ne bi bila napisana da nije bilo ove zloupotrebe i pokušaja prevare od strane suda i pravobranilaštva. Nesporno je da postoji odgovornost postupajućih iz oba organa zbog prikrivanja dokaza o krivičnom djelu, pomoć poslije izvršenja, sprečavanje dokazivanja, ali akcenat stavljam na one koji su nekada ranije napravili plan da na rješenje koje je preinačeno i postupak obustavljen, (dokaz "Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp" u prilogu) udare pečat pravosnažnost pa to dijele okolo po državnim organima kako bi njime opravdali fašističke metode kojima se svi srodnici ubijene djevojčice Ivone Bajo tjeraju kao stoka iz OT Bijeljina jer su otkrili da su nadležni oprali materijalni dokaz ubistva benzinom da bi prikrili ne samo taj zločin nego i krijumčarenje u AD Univerzal, tehnički neispravnim kamionom, koji je po svemu sudeći i ubio djevojčicu prilikom pucanja trake nategnute na 3000 kg zatezne sile... S obzirom da na dokumentu postoji ime osobe koja je ovjerila falsifikat neće biti teško istražiteljima doći do iste ali sam uvjeren da će se krivac braniti time da je u pitanju "nenamjerna greška". To naravno nije istina jer se ovaj falsifikat ne bi mogao naći u posjedu pravobranilaštva a imam podatke doduše usmene da je proslijeđivan i na druge adrese pa čak i VSITV-u, kao protivargument mojim pritužbama. A i sinhronizovana akcija Osnovnog suda i PRS kojom su uklonili ovaj dokument pokazuje da je u pitanju smišljeni kriminal, te su odgovorni prema stavu 2 člana 379. KZRS, a tek potom i prema članu 347 KZRS, jer su iskoristili svoj položaj da bi manipulacijama uklonili dokaze krivičnog djela ali smatram da je najveća krivica na onome ko je Pravobranilaštvu RS podmetnuo taj falsifikat, znajući da je lažan. Podvlačim da podnesak kojim PRS traži od Osnovnog suda povrat dokaznog materijala nije sačinjen u dva primjerka, odnosno ne postoji kopija za mene kao stranku u postupku, što je obavezno zakonim a poznato je i Pravobranilaštvu i Osnovnom sudu koji je bio dužan da se stara za provođenje zakona. Napominjem da čak postoji upozorenje u kancelarijama 1 i 13 Osnovnog suda u Bijeljini, izdato od strane predsjednika suda, vezano za prijem podnesaka.
Posebno ističem dio u kome navodim "da će se krivac braniti time da je u pitanju "nenamjerna greška". " te je jasno zašto sudija Vakičić u svojoj presudi pokazuje nervozu i aludira na mogućnost nenamjerne greške koju ja "isključujem".
Greške su naravno moguće i dešavaju se a jedna od nenamjernih grešaka sudije Vakičić je bila u parnici 80 0 P 043325 13 P 2, koja se odnosila na događaje od 05.09.2012. kada je prepisujući iz presude sudije Matkovića (80 0 P 053922 13 P), takođe kriminalne, prepisala i cijeli pasus sa datumom 13.05.2013. Problem je samo što sam ja tu grešku uočio, te objavio na internetu i dostavio predsjedniku suda sa dokazima u podnesku "COPY - PASTE PRESUDE".
Iako je dakle sudiji Vakičić prezentovan materijal koji se ne odnosi na tamo neki konflikt između nas u kafani, na autoputu i slično nego na kriminalni čin povezan direktno sa odlučivanjem u ovoj i drugim parnicama to nije bilo dovoljno da sama u skladu sa zakonom zatraži svoje izuzeće, te sam direktno podneskom i na raspravi pred sudom u parnici 80 0 P 056780 14 P održanoj 16.03.2015. izneo argumente o tome:
S tim što ukratko navodim da sam u istom naveo da postoje razlozi da postupajući sudija na osnovu zakona traži svoje izuzeće u ovom predmetu a iz razloga što smatram da ista ne može da odlučuje u predmetnima u kojima je ona postupala, te navodim da sam podnio pritužbu Visokom sudskom i tužilačkom vijeću te krivičnu prijavu protiv više lica za falsifikovanje isprave i prikrivanju falsifikata u čemu je učestvovao Osnovni sud i Pravobranilaštvo RS u prikrivanju tog dokumenta, umjesto da se po službenoj dužnosti prijavi krivčno djelo. S toga smatram da bi postupajući sudija trebala da zatraži svoje izuzeće, te iz razloga što se radi o o predmetima u kojima je postupala postupajući sudija pa mislim da ne bi bilo objektivno da sama odlučuje o svom radu obzirom da su ti predmeti predloženi kao dokaz u ovom predmetu, inače nemam nikakve primjedbe na rad i odnos postupajućeg sudije prema meni i svim drugim učesnicima u toku postupka koji je izuzetno korektan.
Uprkos svim upozorenjima sudija Vakičić iako ima zakonsku obavezu da zatraži svoje izuzeće to nije učinila jer je direktno zainteresovana da prikrije sopstveni kriminal a ja sam već odavno obavijestio sudove u Bijeljini da nikada neću tražiti izuzeće nijednog sudije jer kompletnu sudsku vlast, RS i BIH, okupatorske države, tretiram kao zločinačke a sada dodajem i fašističke organizacije...
Sudija Vakičić se izgovara na greške, no ja imam razrađene metode da takva providna opravdanja opovrgnem i obesmislim te navodim jasno upozorenje koje sam izneo istoj sudiji u parnici 80 0 P 043325 13 P 2, dana 19.09.2014.
Podsjetio bi prije svega da se prema Ustavu RS čl. 48 prava garantovana tim Ustavom ne mogu oduzeti niti ograničiti. Predmet ovog tužbenog zahtjeva nije to da li je tužena RS trebala ili mogla donijeti naredbu o zabrani nego moje pravo da odluku koja se tiče mojih prava dobijem u pismenom obliku i da na istu imam pravo žalbe, što je garantovano čl. 16 Ustava RS. Tužena nije dostavila dokaze da mi je Rješenje o bilo kakvoj zabrani ikada uručeno niti da mi je omogućena žalba na to rješenje. Takođe, moje je pravo prema čl. 23 Ustava RS da dobijem sve podatke koje je tužena prikupljala o meni, te da ne budem ponižavan od strane službenika tužene. Sva ova prava garantovana Ustavom su pogažena dana 05.09.2012. godine kada sam pokušao da ostvarim ta prava da podnesem krivičnu prijavu po krivičnim djelima usmeno na zapisnik, te da dobijem podatke po krivičnim prijavama koje sam predao još 2010. godine.
Potom sam u tužbenom zahtijevu u tački 1, jasno naveo da namaterijalnu štetu zasnivam na tome što je naredba USMENA, čime se krše moja prava iz Ustava i to konkretno član 16 a onda po automatizmu i član 48 a onda i obrazložio u opisu, citiram: "Meni je to naravno bilo poznato i ranije, ali mi je samo usmeno saopštavano putem organa tužene RS, Sudske policije, čime je prekršeno moje pravo garantovano članom 16 Ustava RS, da dobijem pismeno rješenje o tome i da mi se omogući pravo žalbe. Umjesto toga nije mi omogućeno ni da prema ZOOUP, član "Načelo saslušanja stranke" i "Oblik i sastavni delovi rešenja" iznesem svoje argumente po tom pitanju."
A onda sudija Vakičić u Presudi uopšte ne pominje navedena prava iz Ustava niti raspravlja da li je neuručivanjem naredbe i onemogućavanjem prava žalbe na nju, oduzeto garantovano pravo, nego retroaktivno opravdava fašističke metode kriminalca Novaka Kovačevića, kao da su laži koje je on pisao VSITV-u nesporna istina. To je bilo potrebno iznositi u postupku koji se nije održao prije donošenja riješenja o zabrani pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo a ne da to sada čini njegova saučesnica u kriminalu Vakičić i falsifikuje smisao tužbe kao da sam naveo povredu prava na podnošenje pravnog sredstva. Koga je uopšte briga za predavanje dokumentacije kad ona nestaje kao da sam je ubacio u kontejner.
Ko je i zašto uništio privatno vlasništvo, podatke o nadzoru nada mnom o otvaranju i pregledu računara ITD, da li sam mogao dobiti odgovore na zahtijeve o tome u prizemlju, od rukovodnog radnika ili u pošti, sudija se ne izjašnjava, iako su dokazi o tome usvojeni u spis. Sve što se dešavalo od 2010-te naovamo, počev od sprečavanja kontakta i razgovora sa nadležnim tužiocem koja treba objasniti zašto je presjekla kaiš torbe i oprala ga benzinom su te SMICALICE, koje sam predvidio a koje navodi i postupajuća sudija.
I lažna prijava za ugrožavanje sigurnosti, neodgovaranje na pismene zahtijeve, falsifikovanje dokumentacije, laži o nenadležnosti, laži o prekršajima iz 2010-te, oslobađanja kriminalaca koji su me lažno prijavili od odgovornosti iako sami tvrde da nisu službeno postupali pa sve do ove kriminalne presude sudije Vakičić, koja je prethodno uklonila falsifikat iz druge parnice umjesto da prijavi krivično djelo.
Umjesto da štiti prava garantovana ustavom i zakonima u skladu sa članom 5 ZOSRS-e sudija Vakičić zloupotrebljava svoj položaj i brutalno manipulše činjenicama i datumima. Iako je u samoj presudi konstatovala slijedeće:
Uvidom u Zahtjevi za pristup inoformacijama od 11.02.2010. i od 17.03.2010. sud je utvrdio da se tužilac obraćao Okružnom tužilalaštvu Bijeljina i to sa prvim zahtjevom da porodici nastradale djevojčice detaljno obrazloži do kakvih je zaključaka došlo tužilaštva posle 6 mjeseci, te da je ostalo nepoznato na osnovu čega je donesena odluka o nesprovođenju istrage te tužilac navodi da zna da tužilaštvo nema odgovor na ova pitanja ali da će biti zanimljivo pročitati kakve će smicalice koristiti da bi se izvukli iz ove situacije, te da se ne mogu pozivati više na to da u interesu istrage ne mogu otkrivati podatke. U drugom zahtjevu tužilac se ponovo obraćao Okružnom tužilaštvu Bijeljina da porodici ubijene djevojčice da na uvid kompletan materijal vezano za pomenuti slučaj, te da obzirom da su svi materijali u elektronskom obliku, traži da pomenuti meterijal preuzme u istom obliku. Uvidom u Fotografija torbe sud je utvrdio da je na njoj prikazana torba koju je kako tužilac navodi htio da predoči tužilaštvu i ukaže na krivično djelo.
Ovde se smišljeno previđa da sam zahtijevom tražio da tužena RS obrazloži kako je torba koja se pominje a koja je privatno vlasništvo moje porodice, došla u stanje u kome se trenutno nalazi a "SMICALICE" koje sam pomenuo i koje navodi i sama sudija Vakičić su uslijedile u narednim mjesecima i to slijedećim redom:
Potpuna blokada kontakta sa bilo kim iz OT Bijeljina tokom februara i marta 2010-te; lažna prijava za "Ugrožavanje sigurnosti" krajem marta iste godine, te korištenje iste za opravdanje zabrane pristupa svim pripadnicima porodice Bajo. Istovremeno su kriminalci iz OT Bijeljina naložili sudskoj policiji da laže kako oni nisu nadležni te da tjeraju sve srodnike ubijene djevojčice kao stoku iz zgrade na adresi Vuka Karadžića broj 3. Kada smo se suprotstavili tom fašističkom tretmanu, banda nas je uhapsila poslije obilja laži i osudila a kada je ipak 22.12.2010. drugostepeni sud poništio tu presudu, kriminalci iz OT Bijeljina su naložili da se na prvostepenu udari pečat pravosnažnosti da bi je proslijeđivali okolo od VSITV-a naniže, kako bi opravdavali svoje fašistićke metode. U te predviđene "smicalice" spada i ova kriminalna presuda sudije Vakičić, kao i ranija postupanja sudija kriminalaca, Đurić Dragoljuba, Smiljke Dević, Đonlić Mensura, Destanović Senada, Jelene Marković, Ljubiše Mićića, Aleksandra Matkovića ITD... izvinjavam se svim pripadnicima pravosudne mafije koje sam ovom prilikom propustio da navedem a koje kao što je poznato štiti pretpostavka nevinosti, što će oni znati da objasne svima koji budu čitali dokaze o njihovom kriminalu na internetu, koje ja lično objavljujem a ne prepisujem od drugih kao što to rade sudije pripadnici pravosudne mafije...
PREDSJEDNICA SUDA BIH JE JAVNO PRED KAMERAMA OBZNANILA POSTOJANJE PRAVOSUDNE MAFIJE A PRESUDE SUDOVA U BIJELJINI SU NAJBOLJI DOKAZ DJELOVANJA TE MAFIJE...
Konkretno, pripadnici pravosudne mafije u Bijeljini su aktivno saučestvovali u pljačkanju i prikrivanju višegodišnjeg kriminala vršenog preko Bobar grupe a danas je definitivno razotkriveno pranje novca narko mafije, krađa oko 150 miliona depozita u Bobar banci te prikrivanje krijumčarenja i ubistva Ivone Bajo. Šta će sve da ispliva na površinu vidjeće se kad srušim sa vlasti mafijaškog bosa, tiranina i diktatora Dodik Milorada...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 25 Maj, 2015 | read_nums (46)
Za ovo bezakonje odgovorna je prvo tužilac Stjepanović Danica, kao nadležna za predmet KTA-596/09 a potom i kompletna OT Bijeljina, jer umjesto da obrazloži usmeno ili bar odgovori na pismene zahtijeve, izdaje usmenu naredbu o zabrani pristupa koja prema izjavi sudskog policajca pred sudom, koji je sprovodio tu naredbu glasi: "ZDENKU BAJO, BUDIMKI BOLLIN BAJO I DRUGIM SRODNICIMA NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA".

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

ZAHTIJEV ZA URUČENJE PISMENE NAREDBE O ZABRANI PRISTUPA U OT BIJELJINA

Više puta sam od strane sudske policije sprečavan u tome da pristupim u prostorije OT Bijeljina i ostvarim prava garantovana zakonom od čega sada ističem samo to da je privatno vlasništvo moje porodice, torba ubijene djevojčice Ivone Bajo oštećena na takav način da je kaiš dvostruko presječen, dio nedostaje a većina ostatka je oprana jakim hemijskim sredstvom koje je skinulo čak i originalnu žutu boju.
Za ovo bezakonje odgovorna je prvo tužilac Stjepanović Danica, kao nadležna za predmet KTA-596/09 a potom i kompletna OT Bijeljina, jer umjesto da obrazloži usmeno ili bar odgovori na pismene zahtijeve, izdaje usmenu naredbu o zabrani pristupa koja prema izjavi sudskog policajca pred sudom, koji je sprovodio tu naredbu glasi: "ZDENKU BAJO, BUDIMKI BOLLIN BAJO I DRUGIM SRODNICIMA NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA".
Prema stavu Pravobranilaštva RS u predmetu 80 0 P 043325 13 P 2, naredba je izdata poslije navodnog remećenja ZOJRIM na dan 08.07.2010. (koje nije utvrdio nijedan isključivo i jedino nadležan Prekršajni sud) a ista mi nikada nije uručena u pismenom obliku niti omogućeno pravo žalbe na tu odluku što je grubo kršenje prava garantovanih članovima 16 i 48 Ustava RS:
(16) Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom. Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
(48) Prava i slobode zajamačeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti. Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom. Ko se ogriješio o ljudska prava i osnovne slobode zajamčene ovim ustavom, lično je odgovoran za to i ne može se pravdati ničijim naređenjem.

S obzirom da samo pravo zastarijeva tek poslije 5 godina, obavezni ste da mi uručite pismenu naredbu o zabrani pristupa i omogućite pravo žalbe u skladu sa navedenim članovima iz Ustava RS a na osnovu relevantnog člana iz ZOO "Zastarjelost samog prava" a koje je zastarijevanje prestalo teći podnošenjem tužbi u više parnica od kojih je najvažnija 80 0 P 056780 14 P u toku, sa zakazanim narednim ročištem za 29.04.2015. kada ću obavijestiti sud o vašoj reakciji na ovaj zahtijev.
Nadalje podsjećam na relevantne članove iz ZOUP-u "Oblik i sastavni delovi rešenja" stav: Kad se rešenje saopšti usmeno, mora se izdati u pismenom obliku, osim ako je zakonom ili drugim propisom drukčije određeno. Pismeno izrađeno rešenje mora potpuno da odgovara rešenju koje je usmeno saopšteno. Rešenje se mora dostaviti stranci u originalu ili u overenom prepisu." te "Načelo saslušanja stranke" Pre donošenja rešenja stranci se mora pružiti mogućnost da se izjasni o činjenicama i okolnostima koje su važne za donošenje rešenja. Rešenje se može doneti bez prethodnog saslušanja stranke samo u slučajevima kad je to zakonom dopušteno.
Te stoga zahtijevam da mi se na ruke ili preporučenom pošiljkom uruče:
1) PISMENO RJEŠENJE O ZABRANI PRISTUPA U OT BIJELJINA
2) ZAPISNIK IZ SPROVEDENOG POSTUPKA O IZNESENIM ČINJENICAMA I OKOLNOSTIMA, KAKO MOJIM TAKO I ORGANA KOJI JE DONEO RJEŠENJE A KOJE SU VAŽNE ZA DONOŠENJE RJEŠENJA, ODNOSNO NA OSNOVU KOJIH JE ISTO I DONESENO.

Traženu dokumentaciju na koju imam pravo prema navedenim članovima iz zakona i ustava, te na osnovu člana 23 Ustava RS i ZOSPI-a, dostaviću Osnovnom sudu u Bijeljini na narednom ročištu ili ću obavijestiti sud da je moj pismeni zahtijev odbijen te u skladu sa tim preduzeti sve druge potrebne pravne radnje da bih zaštitio svoja prava.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 20 Maj, 2015 | read_nums (37)
Na jednoj od fotografija se na zadnjem sjedištu vidi tablica Stop, što znači da sam nezakonito nadziran od strane policajaca u civilu. Svaki moj pokušaj da dobijem od strane tužene materijal sačinjen poslije ovih nadziranja je odbijan čime je prekršeno moje pravo garantovano čl. 23. Ustava RS.

GLAVNA RASPRAVA ZA 80 0P 056780 14 P 10.02.2015.

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OSNOVNI SUD U BIJELJINI
Broj: 80 0P 056780 14 P
Bijeljina, 10.02.2015. godine
ZAPISNIK SA GLAVNE RASPRAVE

Sastavljen dana 10.02.2015. godine u Osnovnom sudu u Bijeljini
OD SUDA PRISUTNI
SUDIJA: Vakičić Željka
ZAPISNIČAR:Mila Terzić

PRAVNA STVAR
TUŽITELJ: Zdenko Bajo
TUŽENI: Republika Srpska
RADI: naknada štete

Započeto u 11,00 časova
Konstatuje se da su na glavnu raspravu pristupili:
-Za tužitelja pristupio lično Zdenko Bajo -Za tuženu nije pristupio niko, uredno pozvana,
Tužitelj predlaže da sud održi glavnu rasprava u skladu sa zakonom, a u odsustvu uredno obavještene tužene.
Sud donosi

R J E Š E NJ E
Otvara se glavna rasprava. Glavna rasprava je javna.
U uvodnom izlaganju tužitelj izjavljuje da u cjelosti ostaje kod tužbenog zahtjeva i prijedloga iz tužbe i svih dosadašnjih navoda.
Te sud donosi
R J E Š E NJ E
Nastavlja se dokazni postupak odnosno nastavlja se obrazlaganje materijalnih dokaza od strane tužitelja, nakon čega tužitelj izlaže sledeće:
Prije svega želim obavjestiti sud o novom u nizu pokušaja prevare od strane tužene. Na predhodnom ročištu obavješten sam da je OT Bijeljina dostavila spis T 14 0 Kta 010617 14. S obzirom da sam izvršio uvid u dosad priloženi materijal te se uvjerio da OT Bijeljina sada tvrdi kako su moje krivične prijave priklopljene u drugi spis još 2011. godine, očito je da je nemoguće da se onda otvara novi predmet 2014. godine.
S obzirom da sam već na predhodnom ročištu izvodio dokaze da je OT Bijeljina konstatno tvrdila i obmanjivala nas da nije nadležna za spis Kta 596/09 time je još jasnije da se radi o pokušaju prevare. Nadalje činjenica je da mi navodna odluka tužioca iz 2011. godine nikada nije dostavljena a do danas sam dolazio najmanje dvije stotine puta da dobijem informacije o tome.
Što se tiče obavještenja tužilaštva o traženoj službenoj zabilješki zatražena je zabilješka koja se pominje u dokumentu IT 24/14 nastalom posle mog zahtjeva da dobijem podatke o tome kako je došlo do toga da materijalni dokaz sa lica mjesta bude uklonjen, presječen i opran jakim hemijskim sredstvom, kako su nastali tragovi krvi prije mjesta pada djevojčice Ivone Bajo te da li je OT Bijeljina u bilo kom vještačenju utvrdilo čime su nanesene sve unutrašnje povrede kod djevojčice. OT Bijeljina odgovora da su sve činjenice navedene u službenoj zabilješki u predmetu Kta 596/09 i objavljene na internetu. Međutim sada se vrši manipulacija i obavještava sud da nije sačinjena nikakva službena zabilješka vezano za moj dolazak 2014. godine u junu.
Radi se o očito smišljenoj manipulaciji jer je tužilaštvo dostavilo recimo Odluku ustavnog suda koju nijedna od stranaka u sporu nije zatražila. OT Bijeljina treba da dostavi ono što je traženo a ne da ubacuju ono što njima padne na pamet, te nakon toga nastavljam sa obrazlaganjem materijalnih dokaza.
Sledeči materijalni dokaz je dopis od 22.02.2010. godine, naslov na ruke glavnom Okružnom tužiocu, pakazuje da sam obavjestio ured glavnog okružnog tužioca o novim dokazima vezano za pogibiju Ivone Bajo, izbjegavanju nadležnog tužioca ne samo da iznese svoj stav, nego i kontaktira sa bilo kim od članova porodice. Glavni okružni tužilac nije regovao na to nego je poslije oko mjesec dana odlučio da me u sadejstvu sa još nekim osobama lažno prijavi za ugrožavanje sigumosti, zbog mojih konstatnih pokušaja da dobijem tražene podatke od OT Bijeljina, te pošto se to nije desilo mog upozorenja da će svi koji su učestovali u prikrivanju krivičnih djela završiti u zatvoru.
Dokument, od 27.09.2010. godine je novo obraćanje uredu glavnog tužioca u kome se navode novi dokazi do kojih sam došao, predlaže saradnja sa građanima u rješavanju krivičnih dijela, te angažovanje drugog tužioca u ovom predmetu. Na ovaj dopis nikada nije odgovoreno ali mi je zato zabranjivan pristup i nastavljeno je sa obmanama da OT Bijeljina navodno nije nadležna, što se kasnije ispostavilo da nije istina.
Dokument 01.10.2010. godine je novo obraćanje uredu glavnog Okružnog tužioca. S obzirom da mi je onemogućavan usmeni kontakt i podnošenje krivične prijave na zapisnik, ovdje sam obradio dio materijala i obrazložio zbog čega je rad postupajućeg tužioca ustvari smišljena sabotaža.
Dokument pod nazivom radimo po zakonu od 11.10.2010. godine, je novo obraćanje tuženoj a iz naslova se vidi da pozivam OT Bijeljina da postupi po zakonu i iznese stav o novim dokazima što je obaveza po čl. obustava istrage i ZKP-a.
Dokument od 20.10.2010. godine, dostavljen uredu glav. tužioca je transkript mog razgovora sa vještakom Miroslavom Busarčevićem koji sam obavio kao punomoćnik gospođe Budimke Bollim Bajo. Audio zapis ovog razgovora je još ranije predat u OT Bijeljina a predat je i ovom predmetu Osnovnom sudu na priloženom disku, čime se dokazuje da je svaka riječ iz ovog transkipta istinita. Iz ovog dokaza se vidi da je OT Bijeljina smišljeno obmanula vještaka i nije mu dostavila podatke ne samo o unutrašnjim povredama kod djevojčice nego ni o presječenom kaišu torbe niti o kvaru koji je imao kamion koji je tog dana dovezao krijumčarenu robu.
Vještak jasno kaže da o svemu navedenom citiram „nema pojma“, i kompletno svoje mišljenje je zasnovao samo na slici površinske povrede a čak i u takvom mišljenju nije potvrdio da je do povrede Ivone Bajo došlo posle pada, nego je eventualno to moglo da se desi ućešćem nekog vozila koje je naguralo pomenutu žicu ili padom na nižu ogradu ili viši trotuar. Vještak je predložio izlazak na lice mjesta i rekonstrukciju što tužilaštvo nije prihvatilo jer bi tada vještak imao uvid i u unutrašnje povrede koje su mu do tada bile sakrivene.
17.11.2010. godine je novo obraćanje uredu glav. tužioca na koje nije bilo reakcije.
26.04.2011. godine je zahtjev gravnom Okružnom tužiocu u kome se traži da tužilaštvo izvrši svoju zakonsku obavezu i iznese stav o novodostavljenim dokazima i pokrene istragu. U ovom dokumentu na drugoj strani sam ponovio iz kog razloga se prikriva ubistvo jednog djeteta.
Citiram "(Univerzal-Bobar-SNSD-Dodik)"
Danas 4 godine kasnije, cijeloj zemlji je jasno da je u zadnjih nekoliko godina preko Bobar grupe izvršena pljačka vjerovatno više od milijardu eura. Dakle motiv tužene za prikrivanje ubistva i krijumčarenja se krije u ogromnoj količini novca koja se izvlačila godinama a istovremeno se preko Bobar Banke prao novac narko mafije Darka Šarića.
Prijava krivičnih djela od 25.juna 2012. godine predata u CJB Bijeljina. Radi se o prijavi vezano za nezakoniti nadzor koji je MUP vršio nada mnom i mojom porodicom u kome se nalazi obavjest Okružnog suda da nisu izdali nikakvu naredbu za posebne istražne radnje, fotografija jednog od automobila koji je korišten za nadzor sa jasno vidljivom registracijom, službena zabilješka MUP-a iz koje se vidi koje osobe su me lažno prijavile te da su to učinile u svojstvu građana a ne službeno jer se koristi izraz obratili su se a ne naredili ili naložili.
Pomenuta prijava sadrži i odgovor sudu jedne od osoba koja me lažno prijavila, G. Debeljević Milorada na moju tužbu gdje isti tvrdi da sam sve izmislio, da nikada nije službeno postupao ni u jednom predmetu vezanom za mene i moje pravne interese. U to vrijeme nisam imao nijedan dokaz, nijedan dokument kojim bih mogao dokazati da je pomenuti gospodin izvršio tu prijavu, što su OT Bijeljina vrlo dobro znali, jer mi nisu dozvoljavali ni uvid ni pristup tužilaštvu.
Zahtjev za otvaranje istrage od 04.02.2013 godine u kome nastavljam sa iznošenjem novih dokaza i podsječanjem na već ranije dostavljene. U istom dokumentu obavještavam OT Bijeljina da sam podnio krivičnu prijavu u KT Sarajevo vezano za krijumčarenje nepoznate robe u AD Univerzal, s obzirom da je ista dovezena iz područja mjesne nadležnosti KT Sarajevo. Pozvao sam OT Bijeljina kako na saradnju sa KT Sarajevom, tako i sa porodicom na šta naravno nije bilo reakcije.
Dana 21.08.2012. godine, predao sam zahtjev u OT Bijeljina sa 7 tačaka u kojima tražim pristup određenim podatcima. Pod tačkom 4 sam tražio podatke o krivičnim prijavama iz 2010. godine a u odgovoru od 31.08.2012. godine OT Bijeljina "odgovara" samo vezano za prvu tačku u kojoj tražim uvid i kopiranje spisa Kta 596/09, što mi nije nikada do danas omogućeno. To je omogućilo OT Bijeljina da sada pokušava sa manipulacijama i ubacivanjima mojih krivičnih prijava u ovoj spis. Podječam da je sprecavanje mojih prava išlo toliko da sam 05.09.2012. godine spriječen u pokušaju da dobijem traženu informaciju te sam uhapšen i zadržan u pritvoru skoro 12 sati.
Dakle OT Bijeljina je umjesto da mi preda kopiju zabilješke iz 2011. godine na koju sam ukazao, evo već 4 godine izdaje naredbu o zabrani pristupa a umjesto da postupi po zakonu spremni su da hapse građane da se ne bi otkrila istina o prikrivanju kriminala. Skrećem pažnju sudu da je jedini način da dokažem sudu svoje tvrdnje o nezakonitoj i neustavnoj naredbi bio da se tada i u nekim drugim prilikama suprostavim toj naredbi i zatražim od tužene da postupi po zakonu ili da me uhapsi. Na prekršajnom sudu sam tako uspio da dođem do dokaza kakav se kriminal činio i koja su prava iz ustava smišljeno kršena. Radi se o pravima iz članova 14, 15, 16, 23, 32 i 48.
Dokument OT Bijeljina od 12.09.2012. godine pokazuje da su tek poslije pomenutog hapšenja iz OT Bijeljina odlučili da mi predaju dio traženog materijala jer sam ih upozorio da ću dolaziti ako je potrebno deset, sto, hiljadu puta ma koliko me puta hapsili sve dok ne dobijem fotodokumentaciju sa lica mjesta i obdukcije Ivone Bajo. Pomenuti materijal sam dakle dobio poslije više od dvije i po godine od podnesenog prvog zahtjeva i po mojoj procjeni oko 150 uzaludnih dolazaka, što je i sudska policija u jednom od ranije obrazloženih dokumenta potvrdila navodeći da se radilo o skoro svakodnevnim dolascima. Nikada za svo to vrijeme mi nije omogućen kontakt sa nadležnim ili nekim iz ureda glavnog tužioca.
Zahtjev za pristup informacijama od 08.01.2013. godine je predat u OT Bijeljina a sadrži skenirane krivične prijave protiv portira i AD Univerzal. U ovom zahtjevu tražim podatke o tim prijavama za potrebe u parnici protiv AD Univerzal te sam naveo citiram "očekujem od vas da ćete postupiti nepristrasno i omogućiti da sud ostvari uvid u spise odnosno da nećete pružiti pomoć tuženom pravnom licu prikrivanjem relevantne dokumentacije".
Ovo nije bila nikakva moja molba niti apel tužilaštvu nego sam tada jasno upozorio da znam da mi dokumentacija neće biti dostavljena niti omogućen uvid nego da će OT Bijeljina nastaviti sa prikrivanjem tih krivičnih prijava. Tužena dakle ni tada nije htjela da mi preda navodnu službenu zablješku iz 2011. godine koja je sada dostavljena ovom sudu, što nedvosmisleno znači da tada nije ni postojala nego da je ova sada dostavljena falsifikat.
Dokument sa nazivom prijedlog po članu 134. ZPP je predat Osnovnom sudu u Bijeljini u parnici protiv AD Univerzal. U njemu tražim od suda da naredi dostavu neke dokumentacije koju ja nisam mogao pribaviti a među njima i krivične prijave iz 2010. godine. Tužena RS je i ovoj pamici odbila da se otkrije istina o tim krivičnim prijavama te je tako nastavljeno sa kršenjem mojih prava. Dakle sud ne samo da je odbio žatražiti po službenoj dužnosti predloženi materijal nego je odbacio i sve moje priložene dokaze čime je sprečen dokazni postupak.
Prijedlog sudu po čl. 81. ZPP, u istoj parnici u kome upozoravam sud o važnosti dokaza te da ukoliko Osnovni sud iz spisa 596/09 koji je predložila suprotna strana ne dođe do odgovora potrebnih za okončanje parnice izda naredbu da se dostave podaci koje sam ja tražio. Sud naravno nije ustanovio ko je i zašto uklonio materijalni dokaz ispred AD Univerzal ali je okončao pamicu na moju štetu mjenjajući smisao tužbenog zahtjeva i umjesto povrede ugleda i časti, naveo da ja kao ujak nemam pravo na nadoknadu štete, što ja nisam ni istakao u tužbi.
Zapisnik s pripremnog ročišta u istoj pamici gdje se vidi da su moji maloprijašnji navodi istiniti, citiram "ja nikada nisam ni tvrdio da postoji bilo čija direktna odgovornost za tragičnu smrt djevojčice. Moji navodi u tužbi odnosili su se na to da su izvršene neke radnje od strane službenika tuženog koji su tada i u naknadno vrijeme sve do danas proizvele neke štetne posljedice meni i mojoj porodici".
Iz dosad navedenog proizlazi da je tužena RS smišljeno prvo preko OT Bijeljina a potom i preko svojih sudova učestvovala u prikrivanju krivičnih prijava jer u ovoj zemlji ne postoji vladavina prava nego se postupa po nalozima političke volje, što je jasno u medijima potvrdio glavni republički tužilac Republike Srpske.
Dokument pod nazivom glavna rasprava je moj koncept ranije pripremljen za izvođenje dokaza u istom predmetu protiv AD Univerzal. Osnovni sud u Bijeljini mi nije dozvolio da izvodim dokaze ni u tom ni u bilo kom drugom postupku do danas u kome sam bio stranka. Ovaj predmet je prvi put da mi se dozvoljava izvođenje dokaza na način predviđen zakonom i to posle mojih insistiranja da se to učini ili da se donese rješenje kojim mi se to zabranjuje.
Zahtjevi od 08.08. 2013. godine. Radi se o zahtjevima predatim Osnovnom sudu u Bijeljini kojima se ukazuje na falsifikate suda u toj pamici te traži dokumentacija iz koje je navodno sud prenio određene informacije. Citiram sud „prilikom pada sa bicikla pokidana metalna žica od korpe istog bicikla probila joj je grudi i da je žica pokidala krvni sud“.
U dopisu OT Bijeljina koji sam skenirao u tom zahtjevu ova rečenica ne postoji a ne postoji ni u bilo kom drugom dokumentu. U drugom zahtjevu sam skrenuo pažnju da je sud izašao iz tužbenog zahtjeva i praktično falsifikovao isti tvrdeći da sam tužbu zasnovao zbog nematerijalne štete zbog smrti Ivone Bajo. Odgovorne osobe ovog suda, Predsjednik suda i sekretar su me pozvali pismeno da bi udovoljili ovim zahtjevima ali kako materijal na koji se postupajuća sudija pozivala ne postoji Osnovni sud nije ni mogao da mi preda tražene podatke.
Dokument 080-0-Su-14-000 028 od 22. jula 2014. godine kojim me sud obavještava da u parnicama u kojima sam tražio podatke nisu registrovane radnje predviđene čl. 215 ZPP.
Odluka odnosno Rješenje Osnovnog suda u Bijeljini u predmetu br. 80 0 P 039227 12 P od 13.11.2012. godine. Radi se o mojoj tužbi protiv g. Kovačević Novaka i g-đe Stjepanović Danice koji su saučestovali u grupi lica koja su napravili plan da mi nanesu štetu i otmu dokaze o sopstvenim krivičnim djelima, tako što su me dvojica od njih lažno prijavili za ugrožavanje sigurnosti, te potom zatražili pretres kuće i odnošenje računara na kome su se nalazili pomenuti dokazi. U ovoj parnici tužena RS putem svog suda smišljeno pokušava da me prevari i nanese štetu tražeći da se izjasnim o kakvoj se vrsti nematerijalne štete radi.
Osnovni sud od mene traži citiram da se opredjelim "da li su uzrokovane protivpravnom radnjom vršioca tužilačke funkcije u Okružnom tužilaštvu u Bijeljini prilikom preduzimania službenih radnji u rasvjetljavanju slučaja ubistva maloljetne Ivone Bajo ili zbog preduzimanja službenih radnji prema ovdje tužitelju od strane ovlaštenih lica Okružnog tužilaštva u Bijeljini".
Iako sam u tužbi jasno naveo da je nematerijalna šteta nastala zbog učešća pomenutih u lažnom prijavljivanju krivičnog djela, ovdje sud pokušava da me prevari i navede da ja sam te radnje okarakterišem kao službene, posle čega bi se mogla donijeti odluka o grešci u pasivnoj legtimaciji. Radi se o brutalnoj zlupotrebi službenog položaja osobe pravno stručne koja vjeruje da ja ne znam ništa o pravu i odgovomosti, odnosno o osnovima odgovomosti. Ja naravno nisam htio da te radnje okarakterišem kao službene ali je sud svejedno odbacio tužbu.
Radi se o tužbi pod naslovom tužba za utvrdenje prava od 22.07.2013. godine u kojoj od suda tražim da se utvrdi samo postojanje ili nepostojanje nekog prava što je moguće prema Zakonu o parničnom postupku. Isti sudija koji je pokušao da me prevari u predhodnom predmetu odbacuje tužbu sa obrazloženjem da ovakav zahtjev moguć samo ako postoji neki drugi spor za koji bi se vezao pomenuti zahtjev za utvrđenje.
Dokument pod naslovom dopuna tužbe za utvrđenje prava u kome ukazujem sudu na greške iz predhodnog rješenja pozivajući se na relevantne članove iz zakona. No to nije spriječilo postupajućeg sudiju da odbaci tužbu i zasniva sve na nepostojećim argumentima.
U žalbi na rješenje Osnovnog suda ukazao sam drugostepenom sudu na kršenja zakona od strane Osnovnog suda te izrazio stav da postupajući sudija ima svoje lične razloge zbog kojih krši moja prava, povezujući to sa predhodnom parnicom gdje je pokušao da me prevari i navede da sam okarakterišem neke radnje kao službene. Takođe sam iznio stav da je naredba „Zdenko Bajo, Budimka Bollin Bajo i svi drugi srodnici ne mogu lično pristupiti u OT Bijeljina" - fašistička. To je pogrešno tumačeno da sam državni organ opisao navedenim atributom što nije istina, jer sam to mišljenje iznio o samoj naredbi. Predpostavimo da sam ja počinilac najtežih krivičnih djela, pravno je nemoguće da se bilo kakva sankcija primjenjuje prema bilo kome od mojih srodnika što je međutim u ovoj zemlji postalo moguće.
Rješenje Okružnog suda u Bijeljini 80 0 P 050285 14 Gž je nastalo po mojoj žalbi na predhodno opisanu tužbu. U ovom rješenju drugostepeni sud potvrdjuje da su ispravni moji argumenti citiram "tačno je da tužilac može tužbom tražiti utvrđenje postojanja odnosno nepostojanja konkretnog prava ili pravnog odnosa".
Time postaja jasno da je prvostepeni sud nastavio sa kršenjem zakona smišljeno i posle mog upozorenja u dopuni tužbe. No u ovoj parnici ja ne tražim od ovog suda da preinačava već donesene presude i rješenja niti da ocjenjuje njihovu zakonitost. Osnovna svrha ovih nekoliko posljednjih dokaza je da pokažem da osim već ranije opisanih kršenja mojih prava tužena RS mi ovdje prijeti i putem svoga suda, citiram "u žalbi se iznose razna vrijeđanja ovog sudije što je neprihvatljivo a u smislu toga da je isti sudija iz ličnih interesa tužbu odbacio te da je naredba o zabrani pristupanja tužioca i drugih srodnika u Okružnom tužilaštvu Bijeljina fašistička, što u najmanju ruku razlog za kažnjavanje tužioca zbog vrijeđanja državnih organa".
Maloprije sam objasnio da se ovdje ne iznosi moj stav ni o jednom državnom organu nego o samoj naredbi koja je bila tajna, usmena i nije djelo nijednog organa nego pojedinca koji je zloupotrebio svoj položaj izdajući takvu naredbu. Još važnije ovom navodu je izraz "u najmanju ruku razlog za kažnjavanje tužioca".
Postavlja se pitanje: ako je moje kažnjavanje nešto što bi trebalo da se učini u najmanju ruku, šta bi po mišljenju suda bila prava kazna za mene. Smatram da je ovo još jedno jasno upozorenje da prekinem sa svojim pokušajima u dokazivanju krivičnih djela ili mogu da se suočim sa još težim posljedicama, nekom novom lažnom prijavom ili možda da citiram sud nekom "pravom" kaznom.
Pritužba na rad tužioca od 22.12.2009. godine. Radi se o mojoj pritužbi vezano za odbijanje gospodina Gruhonjić Muhameda da kao dežurni tužilac evidentira moju krivičnu prijavu usmeno na zapisnik. Radilo se o dokazima protiv okružnog tužioca Stjepanović Danice koja je sabotirala istražne radnje u slučaju pogibije Ivone Bajo. Iz datuma se vidi da je to bilo još u vrijeme navodnih istražnih radnji kada tužilac Stjepanović zvanično još nije bila donijela odluku. Odbijanjem OT Bijeljina da preuzme dokaze htjela se stvoriti slika da je rad tužioca bio profesionalan i da niko nikada nije imao nekih primjedbi niti je pokušavao ukazati tužilaštvu na neke druge dokaze i krivična djela nekih osoba, što sam kasnije bio prisiljen da u pisanom obliku podnesem protiv portira i pravnog lica Univerzal. Na ovu pritužbu nije bilo nikakvog odgovora.
Dokument pod nazivom Obavještenje je moje obraćanje marta 2010. godine svim tužiocima OT Bijeljina putem mejla i svima pojedinačno poštanskim pošiljkama. U tom obavještenju ukazujem na krivično dijelo sprečavanja dokazivanja za koje poslije oko mjesec i po dana izbjegavanja odgovora i objašnjenja optužujem tužioca Stjepanović te glavnog okružnog tužioca. Ovo obavještenje sadrži skenirani snimak materijalnog dokaza uklonjenog sa mjesta zločina. Radi se o predmetu koji je vlasništvo gospođe Bollin, tako da iako je ovaj sud odbacio kao dokaz fotografiju na kojoj se nalazi uvećana ova torba jasno je da je ovaj dokaz ostao u drugim dokumentima i ne može nikako biti odbačen. Ovaj dokaz pokazuje i koji su motivi osoba koje su me lažno prijavile jer je reakcija na ovo obavještenje nekoliko dana kasnije bila lažna prijava za ugrožavanje sigurnosti.
Dokument, 10-02/3-230-8/10 od 19.03.2010. godine je službena zabilješka MUP-a u kojoj stoji da su se gospoda Gruhonjić i Debeljević obratili CJB Bijeljina citiram "na okolnosti obavljenog razgovora". Od strane inspektora MUP-a i lično potpisnika zabilješke, danas preminulog Teodorović Ace, dobio sam informaciju da su prijavu podnijela navedena lica u svojstvu građana, kako bi izbjegli da se to dovede u vezu sa mojim predhodnim obavještenjem i javnim razotkrivanjem njihovog kriminala.
Zahtjev za izdavanje naredbe za pretres br. 10-02/3-1-230-236/10 od 19.03.2010. godine. U obrazloženju stoji da su se u CJB Bijeljina "obratili zamjenici Okružnog tužioca Gruhonjić i Debeljević a ne da su izdali naredbu ili nalog te tvrdili kako im mjesecima upućujem opasne prijetnje po život i tijelo".
Osim činjenice da je nelogično da se nekome mjesecima upućuju prijetnje ubistvom recimo ili nešto slično i da se to tek pola godine kasnije prijavi, skrećem pažnju da su korištena imena tužioca Kerovića i sekretara Prodanović kao lica kojima sam navodno takođe prijetio. Ovom sudu je dostavljen snimak mog razgovora sa gospodinom Kerovićem koji potvrđuje da mu nikada nisam prijetio i da „nezna zašto su ga ubacili“. U mojoj tužbi protiv sekretara Prodanović koju sam bio prisiljen taktički da podnesem da bi došao do njene izjave jer se ista nije usudila da mi to pismeno preda gos. Prodanović na glavnoj raspravi ističe da joj nikada nisam prijetio da sam uvjek bio korektan prema njoj da nikoga nije ovlastila da u njeno ime podnosi prijavu, niti je znala da je to neko uradio. Smatram i sud treba to da ima u vidu da je ovo ubacivanje osoba bez njihovog znanja i dozvole izvršeno sa ciljem da se ja u javnosti predstavim kao ludak, manijak i psihopata koji prijeti svima redom, čak i onima koji nemaju nikakvih dodirnih tačaka sa konrketnim predmetom, što naravno znaju inspektori, tužioci i sudije a ja kao "ludak" nemam pojma. U više dokumenata predatih ovom sudu je vidljivo da sam upravo tako opisivan, kao poremećeni psihopata ili narkoman čime se pokušalo opravdati nezakonito postupanje prije svega OT Bijeljina a potom i sudske policije koja je suštinski samo tehnički organ bez prava da preispituje naredbe koje dobija.
Naredba o pretresu br. 12 0 K 001162 10 Kpp od 23.03.2010. godine. Pomenuta naredba je izdata kao posljedica lažne prijave u kojoj su kao dokaz već priloženi dokumenti sa mojim navodnim prijetnjama. Postavlja se pitanje zašto je tuženoj potrebno da vrši pretres i traži dokaze koje kao već ima. Iz naredbe je vidljivo da se traži odnošenje računara koji se sasvim sigurno ne bi upotrebio kao sredstvo za ugrožavanje života ili nanošenje tjelesnih povreda. Dakle, pošto je tužena "već imala dokaze mojih prijetnji" nije imala razloga da odnosi računar ali je zato vrlo dobro znala da na računaru imam dokaze o teškim krivičnim djelima pripadnika Tužilaštva.
Smatram da osim namjere da mi se ti dokazi otmu i unište cilj grupe fizičkih lica koja je zlupotrebila kako svog tako i položaj inspektora, tužioca i okružnog sudije je bio da se uplašim ja i moja porodica te da se u javnosti predstavim kao kriminalac, masovni ubica tužilaca u pokušaju te psihopata. Time bi se i obesmislili dokazi o njihovim krivičnim dijelima koje sam ja slao u VSTV, Specijalnom tužilaštvu i objavljivao na internetu.
Dokument pod nazivom Vozilo korišteno za posebne istražne radnje. Na njemu su navedeni podaci o registraciji vozila koji kažu da je prvobitno bilo registrovano za potrebe vojske RS. Na jednoj od fotografija se na zadnjem sjedištu vidi tablica Stop, što znači da sam nezakonito nadziran od strane policajaca u civilu. Svaki moj pokušaj da dobijem od strane tužene materijal sačinjen poslije ovih nadziranja je odbijan čime je prekršeno moje pravo garantovano čl. 23. Ustava RS.
Dokument broj: 80 0 P 034147 11 P. Radi se o odgovoru gospodina Debeljevića na koji sam već ukazao u kome on tvrdi da sam sve izmislio i što je najvažnije lično potvrđuje da nije imao nikakve službene radnje vezano za mene.
Dokument br. 012-0-Su-12-000 249 od 15.06.2012. godine je odgovor Okružnog suđa na moj zahtjev u kome se potvrđuje da sud nije izdao naredbu za provođenje posebnih istražnih radnji. Posebne istražne radnje su dakle vršene nezakonito a poslije razgovora podnosilaca Gruhonjića i Debeljevića sa načelnikom kriminalističke policije g. Teodorovićem, koji je izdao pripadnicima MUP naredbu za te radnje. U avgustu 2010. godine sam skupa sa sestrom razgovorao sa pomenutim gospodinom tražeći podatke o nadzoru i predao dokaze o kriminalu inspektora Markovića i tužioca Stjepanović, tražeći da na isti način kako je bez ijednog argumcnta o ugrožavanju sigurnosti pokrenuo radnje protiv mene to isto učini i protiv ovo dvoje navedenih, ako se ne plaši.
Gospodin Teodorović je obećao da će pokrenuti sve potrebne radnje. Šta se dogodilo sa materijalom koji sam mu predao do danas mi nije pozanto jer je samo 5 dana kasnije posle tog razgovora pomenuti gospodin preminuo po sumljivim okolnostima. Na moj zahtjev u OT Bijeljina da dobijem podatke o radnjama vezanim za smrt pomenutog gospodina odnosno ko je nadležni tužilac u tom slučaju nikada nije odgovoreno a moja pretpostavka je da se radi o tužiocu Stjepanović. Po usmenim saznanjima koje sam dobio obdukcija nije izvršena iako sam pismeno upozorio tužilaštvo da postoje otrovi koji simuliraju srčani udar.
Radi se o mejlu od 19.04.2010. godine koji je upućen iz Ugostiteljskog objekta mojoj sestri dan kasnije pošto sam na njen zahtjev sa laptopa iz tog objekta (namjenjemo gostima za korištenje) poslao podatke koje sam dobio predhodnih mjesec dana. To je prvi mjesec od pretresa i odnošenja računara, kada ja nisam mogao lično iz svoje kuće poslati ništa a nisam htio koristiti računare prijatelja i poznanika s obzirom da sam znao da se prema ZKP-u sve moje komunikacije prate i da tako mogu dovesti nekoga u neprijatan položaj. Ja dakle, nisam nikoga pitao za dozvolu nego sam koristio laptop namjenjen gostima. Međutim sutradan vlasnici šalju mojoj sestri poruku gdje kažu citiram "obavještavam vas da je sa mog laptopa i moje adrese bez mog znanja i dozvole na prevaru (sa izgovorom da šalje poštu prijatelju) poslata pošta. Uz izvinjenje vas obavještavam da sa pomenutim i njegovom poštom nemam nikakvih veza".
Ja sam usmeno obavješten da je u lokal poslije mog dolaska dolazila policija a iz citirane poruke se vidi da je nelogična, jer ako sam ja zaista rekao da šaljem poštu prijatelju i dobio od nekoga dozvolu onda on ne može znati da sam ga prevario a pogotovo da tvrdi kako je to bilo bez njegovog znanja. Jasno je da je samo policija mogla reči vlasniku da je pošta upućena mojoj sestri a ne nekom prijatelju.

Imajući u vidu obimnost materijalnih dokaza odnosno preostali dio materijalnih dokaza koje je još potrebno obrazložiti te da bi želio da ukratko obrazložim i predmete čije sam priklapanje predložio, predlažem da se nastavak obrazloženja materijalnih dokaza i predmeta sprovede na narednom ročištu.
Nakon toga a imajući u vidu naprijed navedeni prijedlog te da je ostao jedan dio materijalnih dokaza kao i predmeti koje tužitelj treba obrazložiti sud donosi a u saglasnosti sa prisutnim
R J E Š E NJ E
Nastavak glavne rasprave se zakazuje za dan 16.03.2015. godine u 12,00 časova, o čemu se prisutni usmeno obavještava na posljedice izostanka, te da pismeni poziv neće dobiti.
Na glavnu raspravu pozvati tuženu putem PRS sjedište zamjenika u Bijeljini uz kopiju zapisnika, te imajući u vidu da je OT Bijeljina vezano za službenu zabilješku povodom zahtjeva tužitelja Zdenka Baja od 20.06.2014. godine dostavila podnesak sa prilozima uz taj podnesak koji su u podnesku navedeni dana 15.01.2015. godine i to samo u jednom primjerku, uputiti dopis OT-u Bijeljina da dostave isto još u dva primjerka, jer je sud dužan da to dostavi i stranama u postupku a sve u roku od 8 dana, imajući u vidu da sud ovaj dokaz mora dostaviti stranama u postupku te da je ročište zakazano za dan 16.03.2015. godine a što smo već tražili od tužilaštva dopisom od 21.01.2015. godine, a po kom dopisu još nije postupljeno.
Tužilac izjavljuje da poziva tuženu da postupi po zakonu u smislu da okončamo ovu parnicu postizanjem dogovora, pa je to i dalje moj prijedlog upućen suprotnoj strani zastupane putem Pravobranilaštva. U ovoj pravnoj stvari možemo postići dogovor, odnosno poravnanje pod uslovima koje sam već navodio, jer ću u suprotnom biti prisiljen da izvodim dokaze i o drugim krivičnim djelima koja su mi nanijela štetu počinjena od strane nekih osoba koja nemaju nikakvu odgovornost ni krivicu za događaje iz 2009. godine.
Dovršeno,prisutni pregledaju i potpisuju zapisnik bez primjedbi.
OBRADA DOKUMENATA OPTIČKIM ČITAČEM

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 15 Maj, 2015 | read_nums (43)
O kriminalu u Bobar grupi govorim i pišem od 2010-te a potom je prvo 25.02.2012. otkriveno preko 4 miliona transakcija narko mafije Darka Šarića preko Bobar banke, 10.04.2013. uhapšen je direktor AD "Univerzal" kao član kriminalne grupe Darka Eleza za kriminal još od 2005-te a kao šlag na tortu je došla likvidacija Bobar banke poslije pljačke stotina miliona KM...

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

NA RUKE OKRUŽNOM TUŽIOCU MEDIĆ MIRI

Veza : Vaš dokument "Službena zabilješka" od 21.03.2014. po predmetu T14 0 KTA 0010617 14
Obavještavam vas da pomenuta zabilješka sadrži više grešaka odnosno netačnih podataka, na koje ću vam usmeno ukazati jednog od narednih dana a za sada navodim samo jednu od njih:
Naime na samom početku zabilješke navodite da sam podneo krivičnu prijavu 23.01.2014. protiv Sofrenić Blagiše i AD "Univerzal" što nije istina. Radi se o informativnom podnesku sa naslovom citiram :
"OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI - UREDU GLAVNOG OKRUŽNOG TUŽIOCA - OKRUŽNOM TUŽIOCU STJEPANOVIĆ"

TUZILASTVU O PRIJAVAMA

A u nastavku se samo pominju moje krivične prijave predate još 2010-te a o kojima nisam imao nikakvih podataka ni pismenih obavjesti a da bi sve ostalo sakriveno zabranjen je pristup u OT Bijeljina kako meni tako i svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo.
I ja samo tražim podatke o tim krivičnim prijavama, što sam činio i ranije a i poslije toga.
Tretirati taj podnesak kao krivičnu prijavu je jednako besmisleno kao kada bi predsjednik Osnovnog suda kome sam dostavljao desetine informativnih obavještenja o nezakonitom radu pojedinih državnih službenika to okarakterisao kao tužbu te dodijelio sudiji XY, koji bi potom slijedeći logiku vaše zabilješke odlučio da odbaci tužbu jer ne sadrži dokaze a da me o tome ne obavještava s obzirom da je to učinjeno kod neke ranije tužbe, da li moje, sestrine ili ko zna čije, nije bitno...
Dakle list papira po kome ste vi odlučivali uopšte nije krivična prijava i ne sadrži nikakve dokaze u prilogu ali sam poslije toga predao zaista pravu krivičnu prijavu i u 8 tačaka naveo dokaze o krijumčarenju.

DOPUNA PRIJAVE PROTIV UNIVERZALA

Kako vi o tome očito ne znate ništa, usmeno ću vam sve detaljno obrazložiti a od vas očekujem profesionalnost, odnosno da poštujete Pravilnik koji vas obavezuje na četvoročasovni rad sa strankama svaki dan.
Ukoliko po ugledu na neke druge tužioce budete ignirisali dojave građana o kriminalu i odbijali razgovor, te me prisilili da pišem o svemu, sve činjenice ću tako i dostaviti sa odgovarajućim komentarima u svom stilu, objaviti na internetu, te predati sudu u parnici gdje je već dostavljen predmet T14 0 KTA 0010617 14 i zatražiti da budete pozvani kao svjedok uz već predložene Stjepanović, Kovačevića, Debeljevića i Gruhonjića, gdje ćete pred sudom odgovarati na moja pitanja.
Podsjećam vas da o kriminalu u Bobar grupi govorim i pišem od 2010-te a potom je prvo 25.02.2012. otkriveno preko 4 miliona transakcija narko mafije Darka Šarića preko Bobar banke, 10.04.2013. uhapšen je direktor AD "Univerzal" kao član kriminalne grupe Darka Eleza za kriminal još od 2005-te a kao šlag na tortu je došla likvidacija Bobar banke poslije pljačke stotina miliona KM, te dio tog kriminala kako je objavljeno istražuje i OT Bijeljina, možda baš vi.
Zanimljivo je da je u vrijeme nastanka vaše zabilješke Bobar grupa javno još bila u punoj snazi i moći, dok su već razrađeni planovi za likvidaciju Bobar banke s obzirom da je Agencija za bankarstvo dala rok vlasniku da do kraja septembra izvrši dokapitalizaciju.
Novac naravno nije obazbijeđen a umjesto toga vlasnik Bobar grupe umire 31. septembra 2014.
POSLEDNJI DAN TOG PREDVIĐENOG TERMINA A KOLIKA JE VJEROVATNOST DA SE PRIRODNA SMRT POKLOPI SA ZAVRŠNIM DANOM ZADATOG ROKA PROCIJENITE SAMI ZA SEBE KAO ŠTO ĆE TO URADITI I GRAĐANI KOJIMA PREZENTUJEM DOKAZE NA INTERNETU.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 10 Maj, 2015 | read_nums (35)
Još ranije sam obavijestio Osnovni i Okružni sud u Bijeljini da kompletnu sudsku vlast, kao i RS i BIH u cjelini tretiram kao zločinačku organizaciju, da ni od jednog sudije ne očekujem zakonito postupanje, nego isključivo smišljeno kršenje zakona i pomoć tajkunsko političkoj i tužilačkoj mafiji te da zbog toga neću tražiti izuzeće nijednog sudije.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 056780 14 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA

Vrijednost spora:

1000000 (jedan miliona) KM

PRIJEDLOG ZA USVAJANJE NOVIH DOKAZA ZA 80 0 P 056780 14 P

Na osnovu člana 102, stav 2 ZPP-u, predlažem da sud uvrsti u dokazni materijal i slijedeće:
Predmet 80 0 P 058903 14 P Osnovnog suda u Bijeljini, Zahtijev za OT Bijeljina od 27.02.2015. i Dopis Osnovnog suda u Bijeljini 80 0 K 065167 15 Kpp od 03.03.2015.
Svi predloženi dokazi su nastali poslije poslednje održanog ročišta u ovoj parnici a direktno su vezani za tužbeni zahtijev.
Naime Zahtijev za povrat stvari, vlasništvo moje porodice a izuzetih prilikom takozvanih "istražnih radnji" OT Bijeljina poslije smtnog povređivanja djevojčice Ivone Bajo je obnavljanje već ranije postavljenog zahtijeva, što u već usvojenom dokazu 080-0-Kpp-09-000 214 od 24.01.2014. navodi i sudija za prethodni postupak. OT Bijeljina dakle već 5 godina počev od februara 2010-te odbija da odgovori ko je i zašto uklonio dokaz sa mjesta zločina, zašto je taj dokaz (ruksak ili torba) presječenog kaiša, zašto nedostaje presječeni dio, ko je i zbog čega veći dio ostatka oprao hemijskim sredstvom, te odbija da vrati izuzete predmete vlasniku.
Kako se jasno vidi Osnovni sud je odmah reagovao dopisom upućenom u Okružno tužilaštvo u Bijeljini i meni lično, dok tužilaštvo nastavlja sa bezakonjem i kriminalom.
Pošto se ovdje radi o privatnoj imovini, ukoliko tužilaštvo nastavi da je zadržava i odbije da istu vrati, tražim od suda da na narednu raspravu, kada bude pozvan svjedok Danica Stjepanović dostavi i predmet dječiji ruksak koji je tužilaštvo uništilo dok je držalo u svom posjedu, te će svjedok pred sudom objasniti sve i odgovoriti na pripremljena pitanja.
Dakle tužena RS je putem svojih organa i to prvo OT Bijeljina uklonila sa lica mjesta i oštetila premet vlasništvo Budimke Bollin Bajo, koju sam opunomoćen da zastupam, te odbija da odgovori na zahtijeve i vrati oteto a onda putem sudske policije sprečava pristup u OT Bijeljina te na kraju preko svojih sudova legalizuje fašističke metode diskriminacije prema svim srodnicima djevojčice čije ubistvo prikriva tužena, da bi zaštitila milijarde evra novca opljačkanog od strane političko tajkunsko pravosudne mafije...
Predloženi predmet osnovnog suda u Bijeljini je nastavak organizovanog kriminala kojim su sudovi saučestvovali u prikrivanju krivičnih prijava predatih 2010. protiv Bobar grupe a priklopljeni su mu spisi 80 0 P 053922 13 P i već usvojeni 80 0 P 043325 13 P 2. Sve je počelo prikrivanjem tih prijava od strane suda u parnici protiv AD Univerzal 80 0 P 039221 12 P, iz koje su neki dokumenti uvršteni i u ovu parnicu. Sve je naravno izvršeno sa ciljem da se pomognu odgovorni iz OT Bijeljina koji su i sakrili podnesene prijave, kako da bi prikrili uništavanje dječjeg ruksaka, tako i dokaze o ubistvu djevojčice prilikom krijumčarenja. Danas je opšte poznato da je preko Bobar grupe vršena pljačka neviđenih razmjera. Samo preko Bobar banke je oteto preko 150 miliona KM i prao se novac narko mafije. S obzirom da je ovde tužena RS suvlasnik Bobar banke, jasno je da su prije svega njeno tužilaštvo i sudovi svjesno prikrili krivične prijave koje sam predao 2010-te i time mi otimali prava kako bi pomogli pripadnicima mafije iz redova tužene RS a meni nanijeli štetu.
Iako je u prva dva predmeta jedna od tema bila upravo vezana za prikrivanje tih krivičnih prijava i oduzimanje garantovanih prava i prava pristupu informacijama, povodom toga Osnovni sud se ni jednom riječju u svojim presudama nije odredio povodom toga, dok je tek 2014. godine, tužilaštvo "formiralo" spis po tim krivičnim prijavama.
Ja sam još ranije obavijestio Osnovni i Okružni sud u Bijeljini da kompletnu sudsku vlast, kao i RS i BIH u cjelini tretiram kao zločinačku organizaciju, da ni od jednog sudije ne očekujem zakonito postupanje, nego isključivo smišljeno kršenje zakona i pomoć tajkunsko političkoj i tužilačkoj mafiji te da zbog toga neću tražiti izuzeće nijednog sudije.
No kako u ovoj parnici osim već navedenog spisa 80 0 P 043325 13 P 2 postoji kao dokaz i predmet 80 0 P 048630 13 P iste postupajuće sudije, proizilazi da bi odlučivala o svojim radnjama za koje ću ja dokazivati da su kriminalne. Stoga smatram da postoje svi uslovi da sama sudija zatraži svoje izuzeće, što ja ponavljam neću učiniti niti ovo treba smatrati mojim prijedlogom iako bi mi više odgovaralo da umjesto ljubazne i pristojne osobe, kakva je ovde postupajuća sudija imam bahatog, korumpiranog i uobraženog sudiju, pripadnika pravosudne mafije kakve sam imao prilike da sretnem ranije.
Na sve ovo dodajem da sam protiv ovde postupajuće sudije podneo pritužbu UDT-u zbog prepisivanja iz presude drugog sudije što je tako očigledno da je čak prepisan događaj iz naredne godine, osam mjeseci od datuma iz tužbenog zahtijeva kao i da sam podneo krivičnu prijavu protiv više lica zbog falsifikovanja isprave a postupajuća sudije je umjesto da krivično djelo prijavi po službenoj dužnosti u sadejstvu sa Pravobranilaštvom RS, uklonila iz spisa dokaz kriminala.
Pozivam sud da prekine sa pristrasnošću, da prekine sa kršenjem zakona, da prekine sa podrškom zločinačkoj organizaciji OT Bijeljina čije sam monstruozna krivična djela razotkrio do detalja i o tome priložio dokaze. Pozivam sud da poštuje zakon o parničnom postupku i da se dokazni postupak vrši na glavnoj raspravi, pozivam sud da dokaze izvodi pravobranilaštvo na glavnoj raspravi ako želi da dođu a ne da sud njihovu ulogu advokata tužene Republike Srpske obavlja nezakonito u svojim presudama, pozivajući se na laži sudske policije, pozivajući se na laži Okružnog tužilaštva u Bijeljini, pozivajući se na lažne tvrdnje koje je čak i sud u presudama ranije utvrdio da su lažne a koje niko nije izvodio na glavnoj raspravi niti je bilo omogućeno da se ja kao suprotna strana o tome izjasnim, kada je za to bilo vrijeme i mjesto.

PRILOZI

Zahtijev za OT Bijeljina od 27.02.2015
Dopis Osnovnog suda u Bijeljini 80 0 K 065167 15

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 5 Maj, 2015 | read_nums (59)
Glavni republički tužilac Republike Srpske, gospodin Mahmut Švraka je javno izjavio pred kamerama Alternativne televizije da "za procesuiranje krupnih riba nema političke volje" što znači da nijedno tužilaštvo Republike Srpske pa ni specijalno neće goniti počinioce najtežih krivičnih dijela jer su pod zaštitom najvećeg kriminalca u entitetu, trenutnog takozvanog predsjednika Republike Srpske, koji je i odgovoran za najteža krivična djela njegovih tajkuna, od kojih je pljačka preko 160000000 maraka depozita iz Bobar banke samo jedan mali dio.

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

UREDU GLAVNOG TUŽITELJA

PRITUŽBA NA ODLUKU T 20 0 KTA 0006590 13OD 16.02.2015.

Prije svega skrećem pažnju da se ovdje radi o organizovanom kriminalu, pri čemu se neidentifikovana roba dovozi iz Federacije Bosne i Hercegovine, tačnije iz Asa auta preko prevoznika Haak trans, a isporučuje se u Bobar grupu, firmu AD Univerzal Bijeljina.
Dakle u pitanju je organizovani kriminal u kome učestvuju firme iz Federacije i firme iz Republike Srpske a konkretno krivično djelo je krijumčarenje, jer iz izjava vozača proizilazi da su dovezli 4 paketa robe, dok je ujutro magacioner zatekao samo paket, što znači da su 3 paketa nečega nestala preko noći.
Podsjećam da istovremeno narko mafija Darka Šarića prala novac preko Bobar banke te je 25. februara 2012. otkriveno preko 4000000 maraka transakcija, te kriminalne organizacije.
Prilikom isporuke dana 23.7.2009. ubijena je osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo a tada zaposlen u firmi Univerzal, bio je Slaviša Bobar, kasnije uhapšen kao član kriminalne grupe Darka Eleza, što se procesuira u tužilaštvima Bosne i Hercegovine.
Dokaz za to je dokument "Izjave aktera šverca i ubistva" koji prilažem a kompletne izjave vozača i direktora se nalaze na disku u prilogu ovog dokumenta. Nadalje podsjećam da je glavni republički tužilac Republike Srpske, gospodin Mahmut Švraka javno izjavio pred kamerama Alternativne televizije da citiram "za procesuiranje krupnih riba nema političke volje" što znači da nijedno tužilaštvo Republike Srpske pa ni specijalno neće goniti počinioce najtežih krivičnih dijela jer su pod zaštitom najvećeg kriminalca u entitetu, trenutnog takozvanog predsjednika Republike Srpske, koji je i odgovoran za najteža krivična djela njegovih tajkuna, od kojih je pljačka preko 160000000 maraka depozita iz Bobar banke samo jedan mali dio.
Dodatni dokaz da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine nadležno za pomenuti kriminal su putni nalog i prijem robe koje također prilažem gdje se vidi da je vozilo koje je dovezlo švercovanu robu u Republiku Srpsku istu primilo u Federaciji Bosne i Hercegovine, konkretno dovezena je iz Asa auta.
Dakle neovisno od toga šta je konkretno dovezeno a pretpostavljam da se radi o kokainu s obzirom da je pranje novca preko Bobar banke vršila narko grupa Darka Šarića koja se time bavi, nadležnost je za postupanje upravo Tužilaštva Bosne i Hercegovine, jer je promet krijumčarene robe započeo u Federaciji Bosne i Hercegovine a završen je na teritoriji Republike Srpske a i jedna i druga lokacija su unutar Bosne i Hercegovine.
Napominjem da je ovo samo mali dio dokaza koji imam o neviđenom kriminalu u kome saučestvuju MUP Republike Srpske i Okružno tužilaštvo u Bijeljini, prikrivanjem ubistva osmogodišnje djevojčice i krijumčarenja unutar Bobar grupe.

PRILOZI


Izjave aktera sverca i ubistva
Prijem robe
Putni nalog
Disk

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 30 April, 2015 | read_nums (40)
Trenutni tajkunsko politički mafijaški režim gubi svoje pozicije na nivou BIH, što će neminovno dovesti do toga da saučesnici mafije iz OT Bijeljina ostanu bez dosadašnje zaštite i dobiju zaslužene zatvorske kazne koliko god se trudili da to izbjegnu.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Veza : 80 0 K 065167 15 Kpp od 03.03.2015.
Zahvaljujem sudiji za prethodni postupak za iskazanu profesionalnost i brzinu ne samo u odgovaranju na moj poslednji dopis nego je to bio slučaj i sa svim ranije predatim, vezano za ovu temu.
Što se tiče odobrenja (NAREDBE) da mi se omogući uvid i fotografisanje "dječjeg ruksaka" i "mrežaste metalne korpe" zahtijev za to sam predao 15.01.2014. a sve za potrebe dokazivanja na sudu u parnici 80 0 P 043324 13 P 2 na zakazanom ročištu 14.03.2014. pa nadalje.
Kako je OT Bijeljina (odgovorna osoba je okružni tužilac Stjepanović Danica) sabotirala taj zahtijev i očekivano nastavila sa prikrivanjem kriminala a takođe je i u navedenoj parnici postupajući sudija, Destanović Senad, (takođe očekivano) ignorisao sve dokaze kriminala OT Bijeljina pa i taj, te bez izvođenja dokaza i glavne rasprave samo sa završnom riječi odbacio tužbu, to poslije godinu dana više i nema svrhe vršiti fotografisanje, posebno stoga što zahtijevamo povrat svih predmeta.
DAKLE FOTOGRAFISANJE VIŠE NIJE OPCIJA I IZRIČITO SE ZAHTIJEVA POVRAT SVIH POPISANIH PREDMETA
Svima je jasno da je OT Bijeljina uhvaćena u neviđenom kriminalu jer su uklonili sa mjesta zločina i oprali benzinom materijalni dokaz ubistva osmogodišnje djevojčice da bi prikrili krijumčarenje preko Bobar grupe, (vjerovatno kokaina s obzirom da je narko mafija Darka Šarića prala svoj novac kroz Bobar banku).
Poslednji događaji sa likvidacijom Bobar banke pokazuju da su u pozadini i mnoga druga krivična djela koje je OT Bijeljina godinama prikrivala, "teška" samo u banci 160 miliona KM opljačkanog novca a preko cijele grupe vjerovatno su u pitanju milijarde pokradenog i utajenog novca.
Odgovorni za prikrivanje tog kriminala iz OT Bijeljina su se tokom 5 godina služili najpodmuklijim metodama, lažima i falsifikatima, zabranili pristup svim srodnicima ubijenog djeteta, hapsili njenu majku samo da bi spriječili dostavu dokaza, izbjegli odgovora na pismene zahtijeve, sakrili već predate krivične prijave i spriječili podnošenje novih.
Vrijeme je da polože račune za svo zlo koje su počinili i vrate izuzete predmete uz objašnjenje kako je ruksak došao u takvo stanje da mu je kaiš dvostruko presječen, dio nedostaje a ostatak opran hemijskim sredstvom.
Ništa manje od toga nije prihvatljivo a šta će iz OT Bijeljina sad uraditi da bi izbjegli objelodanjivanje svojih zločina ostaje da se vidi. Pozivam Osnovni sud u Bijeljini da se aktivno uključi u borbu protiv organizovanog kriminala i spriječi dalje prikrivanje dokaza koje u ovom i mnogim drugim slučajevima vrši sadašnji sastav ureda glavnog tužioca i tužilaštvo u cjelini.
Trenutni tajkunsko politički mafijaški režim gubi svoje pozicije na nivou BIH, što će neminovno dovesti do toga da saučesnici mafije iz OT Bijeljina ostanu bez dosadašnje zaštite i dobiju zaslužene zatvorske kazne koliko god se trudili da to izbjegnu.
Nažalost u prethodnih 5 godina tražili su i dobijali pomoć od drugih državnih službenika i ograna, što je generisalo nova krivična djela osoba koje nemaju veze sa prikrivanjem ubistva prilikom krijumčarenja.
VRIJEME JE DA SE SA TIM PREKINE...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 25 April, 2015 | read_nums (54)
Ono što se još uvijek zvanično ne zna i ne objavljuje a ja sam to odavno razotkrio i objavio je to da je ovaj kaiš ruksaka koji se nalazio na osmogodišnjoj djevojčici u trenutku njenog smrtonosnog povređivanja, sa lica mjesta uklonio Sofrenić Blagiša, portir AD Univerzal, da bi prikrio krijumčarenje, (vjerovatno kokaina) iz Asa auta, prevoznikom Haak trans u Bobar grupu i omogućio kamionu da pobjegne prije dolaska policije.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

PREDSJEDNIKU OSNOVNOG SUDA

ZAHTJEV ZA TONSKO SNIMANJE RASPRAVA

Podsjećam da sam se ranije obraćao sudu podnoseći PRIJEDLOG a sada pismeno:
1) ZAHTIJEVAM DA SE RASPRAVA U PREDMETU 80 0 P 056780 14 P, 29.04.2015. I SVE NAREDNE KOLIKO GOD IH BUDE SNIMAJU TONSKI
2) UKOLIKO TUŽENA RS, ODNOSNO SUD NE OBEZBIJEDI TEHNIČKE USLOVE ZAHTIJEVAM DA SE PARNICA ODLOŽI SVE DOK SE NE STVORE USLOVI ZA ZAKONITI POSTUPAK I PRAVIČNO SUĐENJE
Ukoliko moji zahtijevi ne budu prihvaćeni ja ću naravno nastaviti postupak i u takvim uslovima ali će ostati dokaz da država i sudska vlast nemaju nikakav legitimitet i nikakvih dodirnih tačaka sa zakonom...

OBRAZLOŽENJE
Obavještavam predsjednika Osnovnog suda u Bijeljini da Osnovni sud kao organ RS ne postoji jer je pod okupacijom pravosudne mafije koja ne postupa prema važećim zakonima nego po svom nahođenju ukida važeće i unosi nepostojeće odredbe prilikom postupanja. Najveći dio tih kriminalnih radnji ostaje nezabeležen u zapisnicima a o mnogima sam pismeno izneo dokaze i obavjestio javnost preko interneta. Sudije kriminalci koji rade za uspostavljeni zločinački režim tajkunsko političke mafije su sramota kako za časne i profesionalne sudije koji su u manjini tako i za sudsku vlast u cjelini, jer su njihova postupanja i presude "povreda ugleda suda" a ne moji tekstovi u kojima razotkrivam njihove nezakonite radnje.
Pošto ću u nastavku pomenute parnice dokazivati i kriminal sudija u drugim predmetima, ne sumnjam da će me u tome pokušati spriječiti, da opise kriminalnih radnji, postupajući sudija neće htjeti da unese u zapisnik, te je stoga neophodno imati snimak kao dokaz, odnosno da postoji snimanje pripadnici pravosudne mafije se uopšte ne bi ni usuđivali da čine krivićna djela, nego bi postupali u skladu sa odredbama zakona. Sve časne sudije trebaju insistirati da se obezbijede tehnički uslovi za snimanje s obzirom da režim smišljeno neće da to omogući upravo zato da bi korumpirane sudije njihovi poslušnici mogli bezočno manipulisati postupkom, kršiti zakonske odredbe i frizirati zapisnik po svom nahođenju, izbacujući riječi koje "smetaju" a ubacujući one koje će koliko toliko koristiti kao izgovori za već pripremljene presude.
O kriminalu sudija imam toliko materijala da bih mogao napisati doktorat na tu temu i o tome ću izvoditi dokaze na raspravi a sada navodim samo nekoliko primjera kriminalnog postupanja koje je ostalo nezabilježeno u zapisnicima, što su ujedno i argumenti za neophodnost snimanja:
- U predmetu 80 0 P 039222 12 P zahtijevao sam da mi se omogući da lično na svom laptopu dokazujem autorstvo nad instalacijskim paketima mojih programa a reakcija na to je bilo oduzimanje tog laptopa od strane sudske policije na ulazu prilikom dolaska na naredno ročište. Kada sam zatražio da se ovo razbojništvo uvede u zapisnik postupajuća sudija je brže bolje pozvala telefonom da mi se donese laptop ali nijedno slovo o svemu nije zapisano, no postoje svjedoci, zapisničar te sudski policajci. Naravno, poslije mi nije dozvoljeno da izvodim dokaze autorstva jer je sudiji bilo potrebno da ne utvrdi kako je moj datum rođenja ugrađen u programske pakete kao instalacijski kod iako sam to više puta istakao...
- U predmetu 80 0 P 053922 13 P sudija je kao kukavičje jaje u sadejstvu sa Pravobranilaštvom RS podmetnuo dva spisa između pripremnog i glavnog ročišta. Rečenica izgovorena na glavnoj raspravi da je vidio podnesak na pristupnom kodu, prilikom pripremnog ročišta ali da mu navodno nije bio dostavljen, takođe nije našla mjesto u zapisniku. No ostali su tragovi da se upravo ovako odigralo.
- U predmetu 80 0 P 058903 14 P sudija je pozivanje tužene RS na prigovor litispendencije, vezano za 2 predmeta, (bez ijednog argumenta) pokušao da ubaci kao dokaze i to kao da sam ih ja predložio, što sam demantovao u zapisnik ali je taj pokušaj sudije ostao nezapisan, no tu ga nije spriječilo da te spise tretira kao dokaz. Inače je praksa suda da nije upoznat sa pravilom o obrtanju tereta dokazivanja kod tužbi za diskriminaciju tako da je tužena RS u 3 parnice nastupila sa NULA izgovorenih riječi i izvedenih dokaza na raspravama.
- I na kraju opšti kriminal Osnovnog suda u Bijeljini koji je prvo kreirao falsifikat 22.12.2010. te ovjerio kao pravosnažnu presudu prekršajnog suda iako je ista ukinuta rješenjem Okružnog suda. Potom je taj falsifikat dijeljen okolo kao izgovor za fašističke metode OT Bijeljina i pokušan da se upotrijebi kao dokaz u parnici 80 0 P 043325 13 P 2. Kada sam razotkrio taj kriminal sudija je u privatnoj prepisci sa Pravobranilaštvom RS, (sve u jednom primjerku) uklonila dokaz kriminala a moje primjedbe o kršenju zakona nisu evidentirane.
NO ZA SVAKI OD OVIH PRIMJERA POSTOJI DOVOLJNO OSTAVLJENIH TRAGOVA, BILO DA SE U BUDUĆNOSTI SUDI SUDIJAMA KOJI SU IZVELI OVA KRIVIČNA DJELA, BILO DA ZBOG ISTINE I JASNIH, TAČNIH I PRECIZNIH IZRAZA KOJE KORISTIM NEKO OD PRIPADNIKA PRAVOSUDNE MAFIJE KOJI SE OSJETI UVRJEĐENIM PROTIV MENE PODNESE KRIVIČNU PRIJAVU PREMA ČLANU 370 KZRS A NADAM SE DA HOĆE...
U prilogu ovog zahtijeva je "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" u kome je konstatovano da je PRIVATNO VLASNIŠTVO moje porodice uništeno, što je krivično djelo "Oštecenje tude stvari" a da bi se to krivično djelo prikrilo u prethodnih 5 godina su pojedini pripadnici OT Bijeljina, sudske policije i sudije činili konstantno druga krivična djela da bi pomogli počiniocima:
Zloupotreba sluzbenog polozaja, Povreda ravnopravnosti gradjana, Povreda prava na podnosenje pravnog sredstva, Nesavjestan rad u sluzbi, Povreda ljudskog dostojanstva zloupotrebom sluzbenog polozaja ili ovlascenja, Pomoc uciniocu poslije izvrsenja, Davanje laznog iskaza, Sprecavanje dokazivanja, Navodjenje na ovjeravanje neistinitog sadrzaja, Samovlasce i naravno "Povreda zakona od strane sudije".
Drugi prilog je samo jedan od više pismenih obraćanja u skladu sa zakonom i to "Zahtjev za informacije 25.02.2011." a prvi od njih je predat u februaru 2010-te. I na kraju u prilogu "Dokazni predmeti" je nekoliko fotofrafija gdje se vidi dvostruki presjek kaiša na ruksaku, veliki dio nedostaje, većina ostatka je zamrljana a takođe i vođica rajfešlisa je polomljena jakim udarcem.
To je ono što je nesporno i dakle već 5 godina a sudije u Bijeljini već 3 godine saučestvuju u prikrivanju ovog krivičnog djela. Ono što je formalno u pozadini je razlog zašto je došlo do presjecanja i zašto se izbjegava odgovor na to pitanje ???
Detalji presjeka koji je paralelan pokazuju da je izveden jednim potezom očito jakom i brzom silom, mnogo jačom od ruke čovjeka. Uvjeren sam da troje ljudi, (dva tužioca recimo koji drže kaiš i jedan sudija koji presjeca oštrim nožem ovakav kaiš) ne bi mogli ovako precizno, ukoso u ravnoj liniji, to da urade ali mogu najpodmuklijim metodama da prikrivaju zločine.
Naime ono što se još uvijek zvanično ne zna i ne objavljuje a ja sam to odavno razotkrio i objavio je to da je ovaj kaiš ruksaka koji se nalazio na osmogodišnjoj djevojčici u trenutku njenog smrtonosnog povređivanja, sa lica mjesta uklonio Sofrenić Blagiša, portir AD Univerzal, da bi prikrio krijumčarenje, (vjerovatno kokaina) iz Asa auta, prevoznikom Haak trans u Bobar grupu i omogućio kamionu da pobjegne prije dolaska policije.
Ovaj materijalni dokaz pokazuje da je i on nečim presječen istovremeno kad je ubijena Ivona Bajo i sasvim je jasno da se radi o istom uzročniku. S obzirom da je rezervoar kamiona bio našpanovan trakama, uvjeren sam da je došlo do pucanja, te je komad metala ubio dijete, pošto je prethodno presjekao kaiš i polomio dio rajfešlusa. U svakom slučaju nadležni tužilac je saučestvovala u uklanjanju i sakrivanju ruksaka i NIKADA nije ustanovila kako je došlo do presjecanja kaiša, da li ima veze sa povredama djeteta pa čak je i sve unutrašnjue povrede sakrila od trasologa, kao i kvar na rezervoaru i ovaj ruksak da bi "UTVRDILA" kako je djevojčicu ubila žica poslije pada.
Nije ovo naravno učinjeno bez razloga jer su što je danas poznato preko Bobar banke pokradene stotione miliona maraka a preko Bobar grupe vjerovatno milijarde. Zato su angažovani svi korumpirani pripadnici pravosudne mafije da me spriječe u tome da dobijem odgovor na jasno i precizno pitanje:
KAKO JE, ZAŠTO I ČIME PRESJEČEN KAIŠ RUKSAKA, GDJE JE NESTAO DIO I ZAŠTO JE OSTATAK ZAMRLJAN ???
Na kriminalce iz OT Bijeljina neću sada da gubim vrijeme, nego podsjećam da sam više puta pozivao i sve sudije da poštuju zakon i ne pomažu pripadnicima mafije, jer će i sami činiti krivična djela a to neće moći niti znati sakriti. Slijedi dio navoda kojima sam uputio ta upozorenja a prvi je iz dokumenta predatog sudovima u Bijeljini sa podnaslovom "PO PREDMETIMA: 12 0 K 001162 10Kpp / 80 1 Pr 004323 11 Pr / 80 0 Mal 035904 11 Mal":
"Pozivam sudije Osnovnog i Okružnog suda da se uključe u borbu protiv organizovanog kriminala i upotrijebe dokazni materijal, koji im je predočen! Oni koji se iz straha od mafije ne usuđuju raditi po zakonu, mogu da podnesu ostavku i tako očuvaju svoju čast, ponos i profesionalizam, a u suprotnom će sa naći pod pritiskom organizovanog kriminala i biti primorani da čine krivična djela." Sledeći pasus je iz dokumenta "KRIMINALNI REŽIM":
"NA SUDIJAMA JE IZBOR, ILI DA RADE PO ZAKONU I BEZ PRISTRASNOSTI ILI DA POMAŽU PRIKRIVANJE ZLOČINA, A ŠTA GOD DA ODABERU, OSTAĆE TRAGOVI U ZAPISNICIMA KOJE ĆU KORISTITI U STRAZBURU I OBJAVITI NA INTERNETU..."
Čak sam imao napade "neidentifikovanih" simpatizera sudija na šta sam odgovorio tekstom "OSNOVNOM SUDU O BLOGU":
"Više puta sam upozoravao sud na kriminal u vlasti i sugerisao da sudije rade isključivo po zakonu i ne pomažu kriminalcima iz OT Bijeljina koji su učestvovali u prikrivanju krijumčarenja i ubistva Ivone Bajo, no na to se uglavnom niko nije obazirao. Kompletna sudska vlast, stala je na stranu mafijaško tajkunskog režima legalizujući fašističke metode i naredbe, krijući i gubeći dokaze, falsifikujući dokumente, kako moje tako i drugih strana u postupku."
Podrška kriminalcima Gruhonjiću i Debeljeviću čije sam laži i kriminal detaljno razotkrio pred sudom je jedna od najvećih sramota sudija, jer su CRNO pretvorili u BIJELO, odnosno jasan odgovor stranke u postupku da NIKADA nije službeno postupao vezano za mene i moje pravne interese, pretvorili u "SLUŽBENU RADNJU U IME OT BIJELJINA". Ne postoji dakle laž koju sudije nisu spremne izreći, ne postoji kriminal koji nisu spremni napraviti samo da bi pomogli pripadnicima pravosudne mafije i prikrili ubistvo djeteta: "IMA LI PRAVA IZVAN SUDA ???":
"Da li će Republika Srpska i možda neke njene sudije doživjeti sramotu da se razotkrije kako su žmurili i podržavali kriminalce iz tužilaštva i narko mafiju, neka odluči sama i svaki sudija ponaosob! Ne poštujući obavezu iz ZOKP, svako službeno lice, kome sam bilo kada dostavio dokaze o kriminalu, uključujući i predsjednika suda, izvršiće krivično djelo nečinjenjem član 8 stav 2, iz KZ-a, povezano sa drugom krivičnim djelima, prije svega "Zloupotreba službenog položaja", te "Pomoć učiniocu poslije izvršenja"! Osim toga, svaka povreda zakona od strane sudije, što pokušava pritiscima i prijetnjama da izdejstvuje mafija, ako do nje dođe, će biti očigledna i prezentovana drugostepenom sudu! Apelujem na vas i na sve sudije da se hrabro i odlučno suprotstave mafiji i postupe po zakonskim odredbama..."
Tako je dakle danas savršeno jasno da nema nikakve greške u postupanju, nego su sudije sudova u Bijeljini kriminalci po svom izboru i konstantno su svjesno kršili odredbe zakona, gazili Ustav, falsifikovali tužbene zahtijeve, prikrivali falsifikate koje sam razotkrio, te sam izneo poslednje upozorenje u tekstu "COPY - PASTE PRESUDE:
"ZATO POZIVAM PREDSJEDNIKA SUDA I SVE DRUGE SUDIJE I TUŽIOCE KOJI ŽELE DA RADE ČASNO I POŠTENO DA NAPUSTE U ŠTO SKORIJEM VREMENU CENTAR ORGANIZOVANOG KRIMINALA U BIJELJINI, ZGRADU NA ADRESI VUKA KARADĆIĆA 3 I BAVE SE ADVOKATUROM. Jer već ima dosta a biće sve više bivših moćnika, direktora, poslanika, ministara, predsjednika, pa i tužilaca i sudija kojima će biti potrebne usluge pravnog zastupnika a časnije je braniti plaćenog ubicu kao advokat nego isto to raditi kao sudija..."
Ovaj tekst je uslijedio poslije blamaže sudije Vakičić Željke, koja je prepisujući iz presude kolega Matković Aleksandra, napravila katastrofalnu grešku i prepisala cijeli pasus koji se odnosio na drugu presudu i dan 13.05.2013. godinu kasnije u odnosu na datum 05.09.2012. o kome je trebalo da odlučuje sudija Vakičić. No to je sitnica jer su uz još jednog kolegu sudiji Mićić Ljubišu bestidno na najpodliji način mjenjali smisao tužbenog zahtijeve i umjesto da odlučuju o tome kako je jasno navedeno:
Da li sam diskriminisan jer mi nije URUČENO pismeno rješenje o zabrani pristupa u OT Bijeljina, niti omogućeno PRAVO ŽALBE na tu odluku, čime je oteto pravo garantovano članom 16 Ustava RS, oni su komentarisali da nisam diskriminisan time što je naredba o zabrani pristupa IZDATA, jer sam mogao otići do pošte u čemu me citiram sudije "niko nije mogao spriječiti".
A kako glasi ta naredba kojom "nisam diskriminisan" te "časne" sudije nisu ni "utvrdile" u presudi iako je kao dokaz predata izjava pripadnika sudske policije u prekršajnom sudu da se radi o klasičnoj fašističkoj naredbi prema kojoj se diskriminiše cijela grupa ljudi po osnovu srodstva sa djevojčicom čije ubistvo prikriva zločinačka organizacija takozvana Republika Srpska, mafijaška i fašistička kao i njena posestrima Federacija i BIH u cjelini. Stoga sam u prilogu "Legalizacija fašizma" vizuelno predstavio u gornjem dijelu pismenu naredbu nacista iz drugog svjetskog rata, te dvije verzije usmene naredbe koju sprovodi RS nad svim srodnicima Ivone Bajo. Potom slijedi stav troje sudija o toj naredbi, s tim da je konkretni tekst preuzet doslovce iz jedne od presuda dok se druge dvije neznatno razlikiju u redoslijedu riječi. Na kraju su brojevi predmeta i potpisi sudija koji su proglasili zakonitim, ove nacističke metode.
Zbog takvih sudija kriminalaca ja i poslije 5 godina nemam odgovor na pitanje ko je odgovoran za uništavanje privatne imovine moje porodice, te ih sve skupa, sudove u Bijeljini, sudsku policiju a posebno OT Bijeljina smatram odgovornim ne samo za prikrivanje odgovornih za oštećenje ruksaka nego i saučesnicima u prikrivanju ubistva Ivone Bajo, krijumčarenju, pljački novca preko Bobar grupe i svim drugim razbojništvima iza kojih stoji mafijaški i fašistički režim Dodik Milorada.

PRILOZI


Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Zahtjev za informacije 25.02.2011.
Dokazni predmeti
Legalizacija fašizma

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 20 April, 2015 | read_nums (53)
U pozadini ove parnice je više teških krivičnih dijela od kojih je najteže ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo koje se desilo prilikom krijumčarenja unutar Bobar grupe. Danas je opšte poznato da su preko Bobar grupe opljačkane stotine miliona maraka ali tada su zaposleni u Okružnom tužilaštvu Bijeljina prikrili materijalne dokaze ubistva da bi zataškali krijumčarenje, koje se desilo istog dana.

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA RJEŠENJE 80 0 P 048630 14 GŽ

Prema odredbama zakona, postojala je mogućnost izjave revizije, no to nije učinjeno iz slijedećih razloga:
U pozadini ove parnice je više teških krivičnih dijela od kojih je najteže ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo koje se desilo prilikom krijumčarenja unutar Bobar grupe.
Danas je opšte poznato da su preko Bobar grupe opljačkane stotine miliona maraka ali tada su zaposleni u Okružnom tužilaštvu Bijeljina prikrili materijalne dokaze ubistva da bi zataškali krijumčarenje, koje se desilo istog dana.
Pošto sam otkrio dokaze o tome, grupa od više lica među kojima su i tuženi ovoj parnici odlučuje da me lažno prijavi u svojstvu građana za ugrožavanje sigurnosti i izdejstvuje oduzimanje računara kako bi uništili dokaze svojih krivičnih djela.
Ali pošto sam ih tužio u građanskoj parnici kao fizička lica onda isti zloupotrebljavaju svoj položaj i vrše pritisak na sud da ih oslobodi odgovornosti zbog navodnih službenih radnji, što se i desilo iako nisu priložili nijedan dokument koji bi dokazali svoje tvrdnje, za razliku od mene koji sam dokazao postupanje sasvim drugog tužioca.
Očito je da dok je na vlasti isti predsjednik i vlada Republike Srpske u ovom entitetu nema pravne države niti pravičnih sudskih odluka.
U ovoj pravnoj stvari tuženi su gospoda Kovačević Novak i Stjepanović Danica zbog učestvovanja u grupi više lica koja je smislila plan da me lažno prijavi za ugrožavanje sigurnosti te izdejstvuje odnošenje računara kako bi uništili dokaze o teškim krivičnim djelima za koje su lično odgovorni.
Sami tuženi nisu uopšte osporavali navode iz tužbe odnosno tužbenog zahtjeva niti su dostavili bilo kakav dokaz svog službenog postupanja, nego su samo uopšteno naveli da postoji član 30 Zakona o tužilaštvu Republike Srpske kojim se odgovornost za eventualne propuste službenih lica u tužilaštvima prenosi na Republiku Srpsku.
Iako dakle tuženi nisu dostavili nikakav dokument kojim bi dokazali svoje službeno postupanje Osnovni sud u Bijeljini je umjesto da utvrđuje činjenice i dokaze, izneo "ocjenu" da je njihov prigovor opravdan iako sam ja priložio više dokaza da je u pomenutom predmetu povodom lažne prijave za ugrožavanje sigurnosti postupao isključivo gospodin okružni tužilac Šabić Muris.
Bitno je još istaći da sam putem zahtijeva za pristup informacijama tražio od Okružnog suda u Bijeljini, CJB Bijeljina i OT Doboj da se izjasne i obavjeste me ko je postupao službeno iz OT Bijeljina vezano za lažnu prijavu protiv mene, odnosno da li su gospoda Kovačević i Stjepanović imali svojstvo građana - "oštećenih" ili službenih lica, na šta ni od jednog organa nisam dobio konkretan odgovor...
Bitno je istaći da je u narednom periodu pomenuta prijava prebačena u nadležnost Okružnog tužilaštva u Doboju gdje je poslije oko 30 mjeseci razvlačenja istražnih radnji konstatovano da ne samo da ne postoji nikakvo ugrožavanje sigurnosti nego nisu mogli da pronađu nijedno krivično djelo za koje bi me optužili od mog rođenja naovamo...
Poslije moje detaljne i argumentovane žalbe, drugostepeni sud uopšte ne osporava nijedan od navoda nego zauzima sasvim drugačiji stav od prvostepenog suda. Naime rješenjem Okružnog suda se tvrdi kako ne postoji dokaz da su tuženi namjerno i nezakonito naložili lažno prijavljivanje tužitelja što apsolutno nije istina.
Naime u više dokumenata koje sam priložio kao dokaz vidi se da navodno prijetim upravo ovdje tuženima Kovačeviću i Stjepanović a što je najbitnije u zahtjevu za pretres MUP-a, kao jedan od priloga navodi se koverat koji sam uputio gospodinu Kovačević Novaku kao i pismo u tom kovertu. Jasno je dakle da je gospodin Kovačević Novak to pismo i koverat, predao gospodi Debeljeviću i Gruhonjiću koji su i otišli kao fizička lica da me lično prijave u centar javne bezbjednosti Bijeljina.
Kakav je monstruozni kriminal u pitanju pokazuje i odgovor gospodina Debeljevića, Osnovnom sudu u Bijeljini u drugoj parnici, gdje isti tvrdi da sam sve navode tužbe izmislio, (što je naravno laž) te da on nikada nije postupao službeno niti u jednom predmetu vezanom za mene ili moje pravne interese, što jeste tačno.
Tada nisam imao nijedan dokument, nijedan dokaz o učešću bilo koga od njih u lažnom prijavljivanju ali kada sam vremenom došao do tih dokaza, pomenuta grupa koristeći svoje veze vrši pritisak na sudove da se njihove kriminalne radnje i smišljeno krivično djelo lažnog prijavljivanja, proglasi za službenu radnju iako nije postojao nijedan dokument sa njihovim potpisom i pečatom.
Time su sudovi izvršili disriminaciju u postupku i praktično nastupali kao advokati tuženih pomažući im ne samo da izbjegnu parničnu odgovornost, nego prije svega krivičnu kako za lažno prijavljivanje u svojstvu građana, tako i za smišljena krivična djela vezano za službeno postupanje kada su prikrili dokaze o ubistvu osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo 23.07.2009. te krijumčarenje nepoznate robe u Bobar grupu istog dana. Kada se tome doda višegodišnje pranje novca narko mafije preko Bobar banke nije teško zaključiti šta je tada švercovano a motivi su još vidljiviji ako se zna da se preko iste banke godinama vršila pljačka depozita građana i javnih preduzeća, opštinskih budžeta i slično i sve pod zaštitom i uz saradnju istih osoba koje su me lažno prijavile, da bi mi nanijeli štetu, uništili dokaze i diskreditovale me u javnosti.

PRILOZI

Presuda 80 0 P 048630 13 P
Zalba na presudu 80 0 P 048630 13 P
Okružni sud 80 0 P 048630 14 Gž
Zabiljeska 10-023-230-810
Zahtjev za pretres
Sabic izjasnjenja

Stjepanović odgovori
Kovačević odgovori
Odgovor Debeljevica
Materijalni dokaz zločina
Članak i dokazi kriminala
Falsifikati

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

1 2 3 ... 35 36 37  Sledeći»
    My picture!

Kategorije