KO STITI UBICE DJECE ??? -

Pomozite da se objavi istina o ubistvu djevojcice Ivone u Bijeljini...
Sprega mafije i tuzilastva, ne dozvoljava novinarima da objave istinu...

Autor zdenkobajo | 30 Jul, 2015 | read_nums (13)
Osnovano sumnjam s obzirom da se u međuvremenu desilo više nemilih događaja u režiji tužilačke mafije da će pokušati uništiti pomenute računare ili altemativno podmetnuti neki materijal, koji bi me povezao sa Bin Ladenom, Mladić Ratkom, Al kaidom, atentatom na Kenedija, Linkolna ili Cezara, ko zna šta im sve može pasti na pamet...

GLAVNA RASPRAVA 29.04.2015.

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OSNOVNI SUD U BIJELJINI
Broj: 80 0P 056780 14 P
Bijeljina, 29.04.2015. godine
ZAPISNIK SA GLAVNE RASPRAVE

Sastavljen dana 29.04.2015. godine u Osnovnom sudu u Bijeljini
OD SUDA PRISUTNI
SUDIJA: Vakičić Željka
ZAPISNIČAR: Mila Terzić

PRAVNA STVAR
TUŽITELJ: Zdenko Bajo
TUŽENI: Republika Srpska
RADI: naknada štete

Započeto u 12,00 časova
Konstatuje se da su na glavnu raspravu pristupili:
za tužitelja pristupio lično
-za tuženu nije pristupio niko uredno pozvana.
Od javnosti pristupila Halilović Jasminka. Ista izjavi da je prijatelj tužitelja, zaposlena u Školi, profesor te da želi da sluša predmetno ročište.
Tužitelj predlaže da sud održi glavnu raspravu u skladu sa zakonom a u odsustvu uredno obavještene tužene, pa sud donosi:
R J E Š E NJ E
Otvara se glavna rasprava. Glavna rasprava je javna.
Sud konstatuje da je tužitelj dostavio podnesak - zahtjev za tonsko snimanje rasprava koji zahtjev je putem Sudske uprave prosleden u predmetni spis, te da u istom zahtjevu predlaže tonsko snimanje predmetne rasprave i svih narednih ročišta te ukoliko sud ne obezbjcdi tehničke uslove predlaže odlaganje ročišta sve dok se ne stvore uslovi za tonsko snimanje.
Nakon toga sud donosi:
R j e š e n j e
A shodno odredbi čl. 375 tačka a Zakona o izmjenama i dopunama zakona o parničnom postupku odbija se prijedlog tužioca da se predmetna rasprava snima tonski iz razloga što ne postoje tehničke mogućnosti u sudu za tonsko snimanje.
Protiv ovog rješenja nije dozvoljena žalba.
Što se tiče prijedloga da se predmetno ročište odloži dok se ne stvore uslovi za tonsko snimanje, sud konstatuje da ovaj prijedlog ne ispunjava uslove koji su regulisani čl. 111. 112. ZPP-a za odlaganje ili eventualno odgađanje ročišta, zbog čega sud donosi sledeće:
R j e š e n j e
Odbija se prijedlog tužioca za odlaganje ročišta a koji prijedlog je tužilac podnio iz razloga dok se ne stvore uslovi za tonsko snimanje.
Protiv ovog rješenja nije dozvoljena posebna žalba.
Sud napominje tužioca da je dužan da isključi mobilni uređaj, nakon čega isti izjavljuje da je isti isključen kao i javnost.
U uvodnom izlaganju tužitelj izjavljuje da ostaje u cjelosti kod preinačenog tužbenog zahtjeva i svih dosadašnjih navoda tokom postupka, kao i prijedloga, te dodaje da bi ovim putem želio da predloži dodatne dokaze.
Prvi dokument obraćanje Osnovnom sudu u Bijeljini vezano za preuzimanje svih izuzetih predmeta od 11.03.2015. godine.
Zahtjev za uručenje pismene naredbe o zabrani pristupa u OT Bijeljina od 07.04.2015. godine,
Odgovor OT Bijeljina na taj zahtjev IT-18/15 od 17.04.2015. godine,
-Zahtjev Okružnom tužilaštvu u Bijeljini, kakav je predat Osnovnom sudu u Bijeljini, -Okružnom sudu u Bijeljini i dostavljen poštom Komandi Sudske policije u Banja Luci, pošto je načelnik odbio da isti primi, kojim se traži objašnjenje kako je uništeno privatno vlasništvo moje porodice.
-Odgovor Okružnog suda u Bijeljini vezano za predhodni zahtjev br. 012-0-Su-14-000 251 od 24.04.2015. godine.
Ostali organi do sada nisu odgovorili i kao posljednji prijedlog je zahtjev za tonsko snimanje rasprava u kome navodim razloge za to sa svim prilozima od kojih je najvažniji zapisnik o predaji predmeta br. 080-0-Su-l5-000 011 (- 128) od 15.04.2015. godine, na kome su konstatovana oštećenja predmeta. Ostali prilozi ukoliko ih sud odbaci nisu mi ni važni.
te da se u dokaznc predmete uvrsti i predmet preuzet dana 15.04.2015. godine pod stavkom 4, opisan kao dječiji ruksak a koji je bio u posjedu tužene Republike Srpske, a danas je oštećen.
Sud konstatuje da će o naprijed predloženim novim dokazitna naknadno odlučiti i nakon toga sud donosi
R j e š e n j e
Nastavlja se dokazni postupak i započeto obrazlaganje mateirjalnih dokaza od strane tužitelja.
Dokaz - Odluka OT Doboj TE 15 0 Kt 0002365 10 od 14.12.2012. godine, naredba da se neće sprovoditi istraga protiv Bajo Zdenke.
Radi se o naredbi koja je donesena dvije i po godine poslije podnošenja laže prijave protiv mene u kojoj postupajući tužilac iznosi stavove: "jer je iz prijave i priloga očigledno da prijavljeno djelo nije krivično djelo". U nastavku se opisuje kakve su metode korštene protiv mene, te tužilac navodi da su u opisu optužbi izneseni sledeći podatci ,,jer isti duži vremenski period od smrti njegove sestričine Ivone Bajo konstatno ugrožava sigurnost radnika Okružnog tužilaštva u Bijeljini na taj način što istima putem mejla i pošte šalje pisma sa ozbiljnim prijetnjama“.
Moj komentar kojim bi ukazao sudu da ne postoji nijedna riječ kojom se opisuju te ozbiljne prijetnje. Nadalje u odluci stoji ,,da su zamjenici Okružnog tužioca u Bijeljini , Gruhonjić Muhamed i Debeljević Milorad prijavili da su oni kao i gospoda Kovačević Novak, Prodanović Danka, Stjepanović Danica, Kerović Ranko i dr. u više navrata mejlom kao i putem pošte zaprimili pisane letke pretećeg sadržaja, te smatraju da iz istih proizilazi ozbiljna prijetnja glavnom tužiocu i ostalim tužiocima po život i tjelo.“
Ponovo ukazujem sudu da se ne navodi nijedna konkretna riječ neke prijetnje a podnosioci su stručne ospobe koji vrlo dobro znaju šta je ugrožavanje sigumosti, te je jasno da je ova prijava smišljeno bila lažna. Iako se navodi da sam im ugrožavao sigurnost duže vrijeme prijava je uslijedila neposredno pošto sam zatražio prema ZOSPI odgovor od OT Bijeljina kako je došlo do uništavanja dječijeg ruksaka te pošto mi je onemogućen pristup a odgovor nisam dobio, napisao sam da tužilaštvo smatram odgovornim za prikrivanje dokaza, prikrivanje ubistva djevojčice Ivone Bajo te da će zbog toga svi koji su u tome učestvovali završiti u zatvoru. Pozvao sam ih da otkriju za čije su interese prikrili dokaz sa mjesta zločina u kom slučaju ja ne bih protiv njih podnosio krivičnu prijavu. Ni u jednoj mojoj riječi ne postoji prijetnja po život i tjelo. U nastavku svoje odluke tužilac obrazlaže upravo ovo što sam sada naveo te neću ponavljati kako bi sudu uštedio vrijeme. Jedan od razloga zbog kojih sam tražio tonsko snimanje je i taj da poštedim sud višesatnog kucanja, izlaganja koje bi moglo da traje danima.
-Naredni dokument je upućen Okružnom sudu u Bijeljini po predmetu 12 0 K 001162 10 Kpp u kome obavještavam i upozoravam sud na neka krivična djela: „Podsjećam sud da je nedavno isteklo 6 mjeseci od kada su prema meni pokrenute posebne istražne radnje, te po naredbi za pretres prostorija, oduzete računare vlasništvo moje sestre te G. Kajišnik Miroslava. Po članu ZKP-a „materijal dobijen preduzimanjem radnji i obavještavanje o preduzetim radnjama“ sve podatke koje u predhodnom periodu prikupila poiicija, potrebno je dostaviti tužiocu a on je obavezan proslijediti ih sudiji. Stavovi 2. i 3. istog člana predviđaju obavezu pismenog obavještavanja lica protiv koga su preduzete radnje tj. mene, što ne sumnjam da će sud učiniti ali poznavajući čud kriminalaca protiv kojih se borim ne sumnjam da će oni uraditi sve kako bi i dalje odugovlačili postupak sa ciljem da izbjegnu sudski proces, sa jedne strane jer dokaza nemaju a sve je zasnovano na lažnoj izjavi datoj policiji, a sa druge strane žele da me i dalje predstavljaju kao manijaka i teroristu u razgovorima sa institucijama kojima sam proslijedio podatke i dokaze o njihovim kriminalnim aktivnostima. Siguran sam da je više nego jasno da je njihova tvrdnja kako im mjesecima upućujem poruke sa prijetnjama za život i tjelo, lažna, jer pisma koja su predali ne sadrže nijednu riječ vezano za čl. 169. KZ-a a da imaju bilo šta mogli bi bez problema da podignu optužnicu, za šta im ne bi bila potrebna nijedna od terorističkih radnji koje su prevarom izdejstvovane protiv mene. Podsjećam sud da je zahtjev za pomenute radnje uputio g. Teodorović Aleksandar, koga su prisilili da to učini, (ne svatite ovo bukvalno) jer je bilo teško kako njemu tako i tužiocu, te kasnije sudiji da ne postupe po njihovoj želji iako nije postojao nijedan argument za to, jer bi za svaku eventualnu povredu koju bi kasnije zadobili odgovornost pala na sve vas. Sam načelnik kriminalističke policije je iznio stav da će prijava biti odbačena. A kada sam sa sestrom posjetio pomenutog gospodina 05.08.2010. godine i ukazao na propuste inspektora vezano za istražne radnje o ubistvu Ivone Bajo, zasnovane na zvaničnim zapisnicima, te sugerisao da po istom principu po kome je podnio zahtjev protiv mene, (na čemu mu zahvaljujem jer sam dobio priliku da dostavim sudu podatke o kriminalcima), podnese zahtjev za saslušanje tužioca Stjepanović na osnovu izjave dr. Busarčevića, ako ih se ne boji a isti je odgovorio. Mislite da ih se bojim a možda ću baš tako da uradim, te da će ispitati sve radnje ispektora. Ponovivši još jednom taj stav završio je razgovor.
Ovdje bi ukazao sudu da je u materijalu koji je dostavila OT Bijeljina i zabilješka tužioca Stjepanović, sačinjena 06.08.2010. godine, dakle sutradan po ovom razgovoru. Tog dana smo sestra i ja pokušali razgovorati sa nadležnom tužiteljicom i glavnim tužiocem kada nam je sudska policija saopštila da su oboje na odmoru a u već usvojenom zapisniku sudske policije odnosno zabilješci je iznesena laž da OT Bijeljina nije više nadležna za taj predmet.
Dakle tužilac Stjepanović je tada postupala po tom predmetu za koji „nije nadležna". U nastavku mog obraćanja Okružnom sudu naveo sam: „U međuvremenu smo pokušali da materijal o krivičnom djelu tužioca, vezano za obavljanje tužilačke funkcije dostavimo glavnom tužiocu, kada je posle više laži od strane sudske policije, (da je isti na odmoru a kasnije saznajemo da to nije istina na šta policajac dodaje, mislio sam da je na odmoru), te da je isti slučaj i sa tužiocem Stjepanović za koju nismo ni pitali. I onda nevjerovatno, ona se pojavljuje na ulazu i ugledavši moju sestru, bježi nazad u zgradu, sve se to desilo dan po razgovoru sa g. Teodorovićem. Da li je krenula na plažu ili je zahtjev već stigao pa je naprasno prekinula odmor, možda nikad nećemo saznati jer je samo 5 dana kasnije g. Teodorović, pronađen mrtav u automobilu. Zvanično saopštenje je da je doživio srčani udar i skrenuo sa puta. Sahranjen je po hitnom postupku bez autopsije, tako da tužilac može mirno da nastavi odmor. Dodao bih da sam u periodu od 23.06. do kraja juna neprekidno osjećao jake bolove u stomaku a pošto sam na par minuta ostavio piće na stolu dok je vani bila gomila navijača koji su gledali utakmicu. Već tada sam sumnjao da se radi o trovanju a po smrti g. Teodorovića, te su sumnje još izraženije. Da bi izbjegli zasluženu zatvorsku kaznu članovi kriminalne organizacije spremni su ubiti svakog nezgodnog svjedoka. Moja je dužnost da upozorim i vas te tužioca Šabić Murisa da postoji potencijalna opasnost za sve koji su učestvovali u pokretanju radnji protiv mene jer možete biti nezgodi svjedoci protiv njih. Borba protiv mafije je moj izbor i ja sam spreman i na tu mogućnost, da budem ubijen ali ne želim da iko drugi dođe u opasnost, ako i sam svojevoljno ne bude spreman na taj rizik.
Novi dokaz obračanje Okružnom sudu u Bijeljini po istom ovomj predmetu 12 0 K 001162 10 Kpp radi se o zahtjevu iz koga ističem dijelove: „s obzirom da je prošlo skoro 8 mjeseci od kada su pripadnici organizovane kriminalne grupe (tužilačke mafije) čiji pripadnici umjesto da obavljaju časno i profesionaolno posao tužioca, da gone počinioce krivičnih dijela nastupaju kao servis organizovanog kriminala, pokrenuli na osnovu lažne prijave više neregularnih i nezakonitih radnji protiv mene, zahtjevam od suda da neodložno reaguje i prekine to bezakonje, tiraniju i teror tužilaštva. Istina je da ja nisam imao uvid u dokumentaciju na osnovu koje se odlučivalo o pokretanju pomenute procedure, te ne mogu u ovom trenutku osporavti zakonitost niti jedne naredbe nego samo legitimitet i istinitost ulaznih podataka ali je evidentno da je prošlo više od 50 dana, kada je istekao krajnji rok za posebne istražne radnje te sam morao dobiti i obavještenje od suda, shodno članu ZKP-a, materijal dobijen preduzimanjem radnji i obavještavanje o preduzetim radnjama, tav 3, "sudija za predhodni postupak će bez odlaganja a nakon preduzimanja radnji iz ovog zakona obavjestiti lice protiv kojeg je radnja bila preduzeta. Lice protiv kojeg je radnja bila preduzeta može od suda zatražiti ispitivanje zakonitosti naredbe i načina na koji je sprovedena radnja."
Pošto njihov pakleni plan nije uspio jedino što im je preostalo kao protivteža mojim argumentima je neka fiktivna istraga koja me predstavlja u institucijama kojima dostavljam podatke o njihovom zločinu kao neuračunljivog psihopatu i manijaka. Tim prije me iznenanaduje ovo nepridržavanje navedenog člana i postavljam pitanje da li se radi o nastavku odugovlačenja bezakonja od strane tužilaštva, nekoj administrativnoj grešci ili sud pokazuje pristrasnost prema onima koji bi teoretski trebalo da su na strani zakona. Nažalost oni to nisu te očekujem od suda da me obavjesti, kakav je status predmeta u ovom trenutku i zašto nisam obavješten o preduzetim radnjama. Skrećem pažnju da je nedavno izvršen napad u Banja Luci sa ciljem uništenja dokaza a to gdje se isti nalaze ne znamo mi obični građani nego upravo tužioci. Osnovano sumnjam s obzirom da se u međuvremenu desilo više nemilih događaja u režiji tužilačke mafije da će pokušati uništiti pomenute računare ili altemativno podmetnuti neki materijal, koji bi me povezao sa Bin Ladenom, Mladić Ratkom, Alkaidom, atentatom na Kenedija, Linkolna ili Cezara, ko zna šta im sve može pasti na pamet. Takođe očekujem od suda da kazni tužioca za odugovlačenje i da učini sve prije svega kao čovjek, ljudsko biće a potom i kao sudija da se na osnovu dokaznog materijala koji sam dostavio pripadnici tužilačke mafije procesuriju u najkraćem roku.
Sud traži od tužioca da ne čita ono što se nalazi u materijalnim dokazima obzirom da je to u njima već sadržano nego da ukratko obrazloži svaki dokaz, zašto isti predlaže a sve vezano za predmet spora i postavljeni tužbeni zahtjev.
Ja ću prihvatiti sugestiju suda ali moram istaći da sam upravo iz ovih razloga tražio tonsko snimanje jer sam siguran da ne postoji nijedan sudija u ovoj zemlji koji će pročitati ovaj dokazni materijal niti ga bilo ko može razumjeti sve i kad bi htio u potpunosti bez mojih objašnjenja. Dalje bih ukazao da je ovim jasno kako nijedan postupak u kojem sam ja stranka ne može biti regularan.
Radi se o izjavi g. Prodanović Danke u parnici gdje sam je tužio kao jednu od osoba koja je učestovala u lažnoj prijavi protiv mene. Ja sam znao da pomenuta gospođa nema nikakve veze sa lažnom prijavom ali pošto se nije usudila, da mi da pismeni dokaz o tome bio sam prisiljen da pred sudom dobijem njenu izjavu. U toj izjavi ona potvrđuje da joj nikad nisam upućivao nikakve pretnje, da nije nikada osjećala opasnost od mene i da nikoga nije ovlastila da me prijavljuje u njeno ime. To dodatno pokazuje da su gospoda Debeljević i Gruhonjić pričali laži u CJB Bijeljina ubacujući i osobe koje nemaju nikakvih dodimih tačaka sa predmetom, što svi državni službenici dobro znaju a mene su trebali tako prestaviti kao budalu i ludaka koji nema pojma o tome, te tako predstavlja opasnost za sve.
Novi dokaz je moja prijava u CJB Bijeljina od 04. marta 2011. godine. Tom prijavom prijavljujem osobe koje su me lažno prijavile za ugrožavanje sigumosti i obavještavam MUP da je računar koji mi je vraćen bio neispravan, odnosno da je hard disk prazan, te tražim da se pokrene istraga o tome. Danas 4 godine kasnije nemam nijedan podatak šta je tužena Republika Srpska ustanovila po ovoj prijavi, ni ko je odgovoran za lažno prijavljivanje ni da li je bilo ko brisao ili nije brisao podatke sa hard diska.
Naredni dokaz je podnesak Osnovnom sudu u Bijeljini sa naslovom "Ima li prava izvan suda". Nemam datum podnošenja ovog podneska ali ukazujem da se radi o parnici koju sam pokrenuo protiv direktnih podnosilaca lažne prijave gospode Gruhonjića i Debeljevića. Pomenuti su se u toj parnici samo formalno pozvali na pogrešku pasivne legitimacije a g. Debeljević je napravio katastrofalnu grešku i naveo da sam sve izmislio jer tada nisam imao nijedan dokaz o njegovom učešću. No izmedu odgovora i pripremnog ročišta gospođa Prodanović Danka je kao svoje dokaze u tužbi protiv nje priložila zabilješku MUP-a u kojoj su navedena imena pomenute gospode, što sam ja dostavio u ovoj parnici kao i njenu izjavu i time pokazao sudu da su pomenuti ne samo davali lažne izjave policiji nego pokušavaju da obmanjuju sud tvrdeći da sam ja izmislio njihovu prijavu.
Ukazujem ovom sudu na to da mi je pristup u OT Bijeljina bio zabranjen u to vrijeme što traje sve do danas. Na moje zahtjeve vezano za radnje protiv mene za dokumentaciju koja je prikupljana na šta imam pravo garantovano ustavom RS, čl. 23. nikada nije odgovarano iako sam predavao više zahtjeva. Dodajem da je sasvim svejedno da li sam te zahtjeve predavao u pisarnici u prizemlju ili u pošti, odgovore nikad nisam dobio. Takode dodajem da nijedan od odgovora na sve traženo nisam mogao ni dobiti ni u pošti, s obzirom da je Osnovni sud u Bijeljini u 3 parnice odnosno u 3 tužbe za utvrđenje diskriminacije iznosio stav kako nisam diskriminisan jer sam mogao podneske predavati u pošti, ne osvrćući se na to da li sam i gdje mogao dobiti odgovore i dokumentaciju na koje imam Ustavom garantovano pravo.
Iz ovog podneska ističem samo scenu o kojoj obavještavam predsjednika suda da je u mom prisustvu i prisustvu više svjedoka, stranka u postupku Gruhonjić Muhamed, verbalno napao sudiju, vrjeđajući njegovo znanje i stručnost i tražio da isti odmah odbaci tužbu jer on „nikada ne može biti tužen parnično niti gonjen krivično." To naravno nije istina jer postoji član 87. ZOVSTV „imunitet sudija i tužilaca“, stav 2. Iako sam ja više puta u više parnica ukazivao na taj član i taj stav moja upozorenja su uvjek bila ignorisana. Tražio sam da Predsjednik suda zaštiti svoje sudije od prijetnji i napada odnosno uticaja na njihovo odlučivanje u postupcima na šta očito nije bilo reakcije jer su sudije Osnovnog suda u Bijeljini konstatno podržavale nezakonito postupanje OT Bijeljina.
Naredni dokument je obraćanje Okružnom sudu u Bijeljini pod nazivom "Ko je prevario sud". U ovom obraćanju ukazujem da prilikom podnošenja prijave protiv mene nije bilo nijednog dokaza, nijedne riječi bilo kakve prijetnje a da je Okružni sud ipak izdao naredbu za pretres. Ovdje bih samo istakao jednu rečenicu „Dakle gospodo iz Okružnog suda donijeli ste naredbu za pretres na osnovu prijave do koje po pismenom odgovoru Osnovnom sudu nikada nije došlo te se postavlja pitanje na osnovu čije izjave ili prijave je sudija za predhodeni postupak izdao naredbu." Ovim povezujem odgovor godpodina Debeljevića sudu u kome isti tvrdi da sam sve ovo što obrazlažem i o čemu sam priložio dokaze izmislio.
Novi dokaz: Dokument predat osnovnom sudu u Bijeljini dana 30.12.2013. godine te napominjem da se datum ne vidi dobro, pod nazivom "Falsifikati, laži i manipulacije". Ovim obavještavam predsjednika suda da postoji falsifikat koji je sada već mogu reći godinama djeljen po državnim institucijama i korišten protiv mene. Radi se o presudi prekršajnog suda iz 2010. godine vezano za događaj kada smo sestra i ja uhapšeni i držani 5 sati bez ikakve potvrde o tome. Dana 22.12.2010. godine Okružni sud je donio rješenje o obustavi postupka i preinačio odluku Prekršajnog suda, no na rješenje prekršajnog suda je udaren pečat pravsnažnosti. Ja sam još iste godine dobijao usmene podatke da se protiv mene koriste falsifikati i da se opisujem kao ludak i psihopata ali nisam znao koji su konkretno dokumenti u pitanju niti koliko ih ima. Ovaj falsifikat se pojavio u tužbi za utvrđenje diskriminacije i iako sam pokušavao da ustanovim koji je organ Pravobranilaštvu RS dostavio taj falsifikat, nisam uspio jer se štite nalogodavci i počinioci tog krivičnog djela. Odmah posle mog razotkrivnja ovog faisifikata umjesto da se ustanovi ko je odgovoran za to, Osnovni sud i Pravobranilaštvo RS smišljaju plan kako da taj dokaz uklone iz predmeta. Iako sam na to ukazivao u pomenutoj parnici moje primjedbe nisu ušle u zapisnik, a kako nema tonskog snimanja ne postoje dokazi da sam ja na to ukazivao, no postoje dokazi o krivičnom djelu.
Novi dokaz je moja krivična prijava protiv više lica od 20. oktobra 2014. godine.
Radi se o krivičnoj prijavi vezano za predhodno opisani falsifikat a nastala je isključivo zato što umjesto da tužena RS odnosno Osnovni sud u Bijeljini ustanove ko je odgovoran za to, uradili su sve da se dokaz krivičnog djela ukloni i da se i danas ne zna, barem ja ne znam ko je i po čijem nagovoru kreirao pomenuti dokument, kome je sve djeljen i sa kojim ciljem, te što je najvažnije ko je dostavio taj falsifikat Pravobranilaštvu. Ja osnovano sumnjam da se radi o glavnom Okružnom tužiocu, ali s obzirom da za mene još uvjek važi zabrana pristupa, sve dok to bude trajalo, istina se neće otkriti.
Dokaz: "Prijedlog Visokom sudskom i tužilačkom vijeću". Ovim dokumentom tražim od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća da iznese svoj stav o čl. 87. zakona o VSTV „imunitet sudija i tužilaca" koji sam kompletan i citirao u ovom dokazu. Kao prilog tog prijedloga dostavio sam Vijeću Odluku Okružnog tužilaštva u Bijeljini TE 14 0 KTA 0008936 13 od 02. jula 2013. godinje u kojoj citiram pasus stoji „kako smo naprijed naveli vaša krivična prijava je bez predmetna jer prijavljeno lice ne može krivično odgovarati pa nema osnova za provođenje bilo kakvih procesnih radnji.“
Ovdje se radi o mojoj prijavi protiv g. Kovačević Novaka za radnje koje sam tvrdio da nisu službene i da ne spadaju u tužilačko postupanje. Nevezano za to da li sam ja bio u pravu ili nisam ovdje tužilac iznosi stav da prijavljena osoba nikako ne može krivično odgovarati, što sam ja u svom obraćanju vijeću tvrdio da nije tačno, odnosno da je zaštičen imunitetom samo u slučajevima kada postupa službeno a u svim drugim slučajevima može postojati i krivična i parnična odgovornost. Ovdje bih dodatno pojasnio i iznio svoj stav da u ovoj parnici, ovdje postupajuća sudija ne može biti parnično odgovoma za bilo kakvu štetu koju ja smatram da mi je nanesena, nego to može biti samo Repubiika Srpska. No prema krivičnom zakonu čak i sudije u predmetnima u kojima postupaju mogu biti krivično odgovorne. S druge strane tužioci su stvorili iluziju da oni nikada ne mogu biti odgovomi ni krivično ni parnično što onda koriste da bi zloupotrebljavali svoj položaj i smišljeno činili krivična djela. Dobar primjer za to je i lažna prijava protiv mene što je teme ove parnice, uništavanje i prikrivanje predmeta koja su privatno vlasništvo a sve da bi se prikrilo ubistvo jednog djeteta koje se desilo za vrijeme krijumčarenja u Bobar grupi za šta sam dostavio dokaze u ovoj predmet.
Novi dokaz je odgovor VSTV br. 08-50-728-4/2014 od 18. jula 2014. godine iz koga ću citirati dva pasusa „ipak upućujemo da član 87. Zakona o VSTV BiH propisuje funkcionalni imunitet nosilaca pravosudnih funkcija u krivičnom i parničnom postupku i to u odnosu na mišljenja koja daju ili odluke koje donesu u okviru svoje službene dužnosti a što predstavlja jedno od garancija njihove nazavisnosti. Dakle zakonodavac je dao imunitet svim nosiocima pravosudnih funkcija u svakom predmetu u kojem postupaju kada je sudija i tužilac zaštićen imunitetom. Nadalje stav 2. ovog člana propisuje da imunitet neće ni spriječiti ni odgoditi krivični niti građanski postupak koji se u nekoj stvari u skladu sa zakonom vodi protiv sudije i tužioca a iz čega jasno proizilazi da niko nije izuzet od odgovomosti pred zakonom te da postoji mogućnost krivičnog gonjenja i parničnog procesuiranja nosilaca pravosudnih funkcija ukoliko su zato ispunjene zakonske pretpostavke.
Ovaj stav vijeća je potuno isti kao i svi moji stavovi koje sam godinama iznosio u tužbama i krivičnim prijavama. No kako smo maloprije vidjeli tužilaštvo odbija bilo kakvu mogućnost krivične odgovornosti nekog tužioca a sudovi su prihvatali pozivanje na neispravnu pasivnu legtimaciju osoba koje sam tužio iako isti nikada nisu dostavljali nijedan dokument kojim bi potvrdili svoje službeno postupanje. Naprotiv čak i kada su negirali svoje službeno postupanje sud je to prepravljao i tvrdio kako se radi o službenim radnjama samo da bi istima pomogao i oslobodio ih ne samo parničnih nego i krivičnih odgovornosti koja je mnogo važnija.
Dokaz: Zahtjev za pristup informacijama od 20.09.2010. godine.
U kome tražim: „uvid u dokumentaciju i kopiranje iste o naredbi za prenos nadležnosti predmeta „Ivona Bajo“ u drugo tužilaštvo, drugom tužiocu (ako ista postoji jer sam dobio informaciju od sudske policije o tome dok potparol OT Doboj to u štampi negira). Ovdje ukazujem sudu da sam prije svega ja a i drugi pripadnici moje porodice bili diskriminisani i ponižavani cijele te 2010. godine, lažima OT Bijeljina da nisu nadležni a kada sam dobio demant od glavnog Okružnog tužioca OT Doboj i zatražio naredbu o prenosu nadležnosti OT Bijeljina odgovora u narednom dokazu.
Dokaz: IT -38/10 od 12.10.2010. godine u kome odgovaraju. "Takođe vas obavještavamo da je postupanje po vašim krivičnim prijavama protiv tužilaca ovog tužilaštva preneseno u nadležnost Okružnog tužilaštva u Doboju, odlukom glavnog republičkog tužioca a da je predmet koji se odnosi na smrt djevojčice Ivone Bajo završen odlukom kolegijuma ovog tužilaštva da se ne sprovodi istraga."
Ovo je samo jedan od bezbroj primjera kada tužena RS a prije svega OT Bijeljina umjesto da odgovore na jasno postavljeno pitanje, pišu o nečemu sasvim drugom. Da pojasnim, ja sam tražio naredbu za prenos nadležnosti predmeta u drugo tužilaštvo vezano za smrt djevojčice Ivone Bajo, što nam je mjesecima tvrdila sudska policija kada su nas istjerivali iz zgrade, a OT Bijeljina kada sam razotkrio tu laž sada samo kaže da je predmet završen odlukom kolegija kao da ja to ne znam.
Naredni dokaz je zahtjev za pristup informacijama od 10.12.2010. godine. Njime se obraćam tužilaštvu vezano za predmet u kome je postupala tužilac Nurkić Merisa. Poslije pogibije Ivone Bajo nepoznata muška osoba nas je kontaktirala telefonom tvrdeći da ima snimak ubistva, što sam ja prijavio policiji. Načinio sam audio snimak razgovora smatrajući da se radi o iznuđivaču i taj snimak predao prilikom jedinog susreta sa glavnim Okružnim tužiocem, krajem jula 2009. godine, odnosno ostavio sam disk na stolu pošto je isti odbijao da ga primi, upućujući majku koja je upravo sahranila svoje jedino djete da se obrati Mobisu. Odgovor na ovaj zahtjev nikad nisam dobio a do današnjeg dana ne znam kako izgleda pomenuta tužiteljica.
Dokaz: Odluka KT Tuzla br. T03 0 Kt 0001602 10 od 14.09.2012. godine. Ovim se obavještavam da se obustavlja istraga protiv osumnjičenog Selimović Elvira zbog krivičnog djela prevara jer nema dovoljno dokaza da je počinio krivično djelo. Radi se osobi koja je osumnjičena da je sa mnom i mojom sestrom obavila razgovor koji sam maloprije pomenuo u kome je tvrdila da ima video snimak ubistva Ivone Bajo. Ja sam konstatno sprečavan da razgovoram sa bilo kim tužiocem uz izuzetak g. Šabić Murisa koji je to prihvatio posle nekoliko pokušaja, tako da nisam imao nikakve podatke niti mogao dostaviti nove dokaze vezano za ovaj predmet, odnosno nisam ni znao da KT Tuzla radi na njemu. U telefonskom razgovoru 2012. godine sa KT Tuzla obavješten sam da im audio snimak mog razgovora sa osumnjičenim i razgovora moje sestre nikada nije dostavljen iz OT Bijeljina, tako da iz tog razloga istraga je i obustavljena. Tek 01.09. prošle godine kada sam kao svjedok pozvan u Općinski sud u Tuzli podnio sam dopunu te krivične prijave i priložio disk sa razgovorom. Dakle zbog nemarnosti OT Bijeljina dokazi nisu dostavljeni drugom tužilaštvu.
Dokaz: Obavjest KT Sarajavo po predmetu T09 0 Kta 0034144 13 od 30.09.2013. godinje. S obzirom da sam došao do dokaza da je prilikom pogibije Ivone Bajo vršeno krijumčarenje neidentifkovane robe u Bobar grupu, što je OT Bijeljina pokušala da prikrije a mene sprečavala da o tome dam izjavu na zapisnik, poštom sam poslao dokazni materijal u KT Sarajevo. Po saznanjima koje imam istraga o ovom krijumčarenju je još u toku, a OT Bijeljina i svi drugi organi na adresi Vuka Karađića br. 3 kojima sam na razne načine dostavljao dokaz o krijumčarenju nisu reagovali.
Dokaz: Zahtjev u CJB Bijeljina od 15.maja 2013. godine. Dva dana ranije sam pokušao predati 7 krivičnih prijava, već odštampanih na način propisan zakonom u pisarnici OT Bijeljina ili da ako budem spriječen u tome što sam i očekivao, dobijem pismenu naredbu kojom mi se pristup zabranjuje na šta imam pravo garantovano ustavom čl. 16. da na tu odluku imam pravo žalbe. U ovom zahtjevu tražim od MUP-a kopiju zabilješke ovlaštenog službenog lica sačinjenu po izlasku na teren po mom pozivu kada sam sprečen da pristupim u prostorije OT Bijeljina, te sve dokumente koji su evneutalno sačinjeni povodom tog dogadaja. Na ovaj zahtjev nije bilo nikakvog odgovora te sam više puta pješačio do MUP-a pokušavajući da razgovoram sa Komandirom koga nikad nisam zatekao. Tek dana 14.08.2013. godine kada sam u razgovoru sa inače uvjek ljubaznim zamjenikom rekao da ću ako mi se ne odgovori podnijeti tužbu za utvrđenje diskriminacije i zatražiti novčanu odštetu, sugerišući da tužena RS istu shodno zakonu naplati od odgovomog komandira, dobio sam odgovor datiran na 16.08.2013. godine u kome se kaže „u razgovoru sa prijavljenima isti su negirali navode prijave izjavivši da su vam dozvoljavali ulaz u zgradu kao i do pisamice ali da vam nisu dozvoljavali direktan pristup u prostorije tužilaštva.“
Svi zaposleni u ovoj zgradi znaju da je nemoguće ući u pisarnicu tužilaštva a da se ne uđe u prostorije tužilaštva, odnosno kasnije je razotkriveno da mi nije dozvoljavan nikakav pristup pisarnici nego sam podneske mogao predavati u prizemlju, a šta se sa istima dešavalo nikada ni na koji način nisam mogao saznati jer mi je onemogućavan svaki kontakt sa tužiocima, koji su obavezni da rade svaki dan 4 sata sa strankama. Ako sam nekad i dobio neki pismeni odgovor, radilo se o nečemu što uopšte nisam pitao na šta sam maloprije ukazao sudu. Prema ustavu RS, gradani imaju pravo da ne budu ponižavani, a postupanje OT Bijeljina je upravo primjer kako se taj organ odnosi prema građanima tretirajući ih kao budale.
Naredni dokaz je takođe odgovor MUP-a od 09.09.2013. godine.
S obzirom da sam tražio kopiju službene zabilješke sačinjene po mojoj prijavi MUP me obavještava citiram “službenu zabilješku vam nismo u mogućnosti dostaviti jer se radi o pismenu internog karaktera a broj iste je 10-01/4-3534/13.
Naredni dokaz je upravo ta službena zabilješka br. 10-01/4-3534/13. od 14.08.2013. godine. Tu službenu zabilješku dakle MUP nije htio da mi dostavi a iz njihovog odgovora se vidi da me pokušavaju obmanuti kako je ista sačinjena posle moje prijave dana 13.05.2013. godine. Datum na ovoj službenoj zabilješki pokazuje da MUP nije sačinio nikakvu zabilješku te se i na taj način tužena Republika Srpska odnosi ignoranski prema građanima, ponižavajući ih i varajući. Isključivo zahvaljujući Osnovnom sudu, postupajućem sudiji gospodinu Matkoviću uspio sam dobiti ovu službenu zabilješku, jer je naredbom suda zatražena od MUP-a. Tako je razotkrivena ova prevara CJB Bijeljina ali nije bilo posljedica za počinioce.
Dokaz: Zahtjev predat u OT Bijeljina (u prizemlju) kojim tražim odgovore na to kako su nastali krvavi tragovi 10 metara prije pada Ivone Bajo, kako je materijalni dokaz dječiji ruksak uklonjen sa mjesta zločina i zašto je oštećen, te čime su nanesene sve unutrašnje povrede. U tom zahtjevu sam priložio slike kao dokaz da je sve što govorim istina. No ja imam potrebna znanja i stručnost da izradim falsifikat kakav god poželim i to što sam dostavio fotografije torbe za koju sam postavio pitanje i tvrdio da je oštećena nije automatski moralo značiti da je to stvarno tako, te je sada upravo i važno da se kao dokaz uvrsti taj predmet uz zapisnik prilikom preuzimanja.
Na upit suda da li će se izlaganje materijalnih dokaza obaviti do kraja radnog vremena današnjeg dana, tužitelj izjavi da mu je ostao još izvjestan broj materijalnih dokaza te da to nije moguće završiti do kraja radnog dana, te sud imajući u vidu naprijed navedeno kao i predviđeno radno vrijeme donosi sledeće
R J E Š E NJ E
Nastavak glavne rasprave se zakazuje za dan 27.05.2015. godine sa početkom u 12,00 časova u kancelariji br. 19.
Prisutni upozoreni na posledice izostanka, shodno odredbama ZPP-a, te pismeni poziv neće dobiti.
Na glavnu raspravu pozvati tuženu putem pravobranilaštva uz dostavu primjerka zapisnika te novih dokaza koje je tužilac danas predložio na ročištu zajedno sa podneskom tužioca.
Radi izjašnjenja na predlog dokaza tužilac traži da mu sud dostavi dokumente koje je dostavilo Okružno tužilaštvo sudu i to uz podneske od 13.01.2015. godine i od 11.03.2015. godine.
Sud konstatuje da je sud na proteklom ročištu pokušao da uruči tužiocu naprijed navedeno ali je isti odbio te mu sada na njegov zahtjev uručuje dokumentaciju koju je OT Bijeljina dostavilo sudu dana 13.01.2015. godine i dana 11.03.2015. godine.
Sud konstatuje da će naknadno odlučiti o prijedlozima novih dokaza kao i o prijedlogu za saslušanje svjedoka.
Dovršeno, prisutni pregledaju i potpisuju zapisnik bez primjedbi.

OBRADA DOKUMENATA OPTIČKIM ČITAČEM

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 25 Jul, 2015 | read_nums (22)
Za cijelih 6 mjeseci navodne istrage koja je trajala od jula 2009. do januara 2010 tužilac ni u jednom trenutku nije ni pomenula porodici ubijene djevojčice u kakvom se stanju torba nalazi a kamoli da je ustanovila ko je presjekao kaiš pomenute torbe zašto je većina ostatka zamrljane boje gdje je nestao dio kaiša, ko je taj dokaz uklonio, zbog čega, čime je presječen, zašto je presječen, te da li sve to ima veze sa smrtonosnim povredama koje je djevojčica Ivona Bajo imala. Na sve pokušaje da se dođe do tih odgovora, bilo usmeno, bilo pismeno, tužilac Stjepanović je ostala nijema, slijepa i gluha, ne odgovarajući ni na jedno pitanje a istovremeno je izdata naredba da se zabrani pristup svim srodnicima ubijene djevojčice kako bi ti istina zauvijek ostala sakrivena.

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

ZAHTJEV ZA OTVARANJE ISTRAGE U PREDMETU KTA-596/09

Na osnovu člana "Obustava istrage" stav :
(3) Tužilac, u slučajevima iz stava 1. tačka v) ovog člana može ponovo otvoriti istragu ako se dobiju nove činjenice i okolnosti koje ukazuju da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni učinio krivično djelo.
OBRAZLOŽENJE
Dana 15.4.2015. godine preuzeo sam u Osnovnom sudu u Bijeljini, stvari koje su pripadale djevojčici Ivoni Bajo a izuzete od strane Okružnog tužilaštva u Bijeljini poslije njene pogibije 23.07.2009. godine. U "Zapisniku o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" koji je sačinjen toga dana, konstatovano je da je predmet pod brojem 4 dječiji ruksak oštećen na takav način da je kaiš dvostruko presječen, veći dio kaiša nedostaje, oko metar priblizno, a većina ostatka je izmijenjene boje umrljana nekim hemijskim sredstvom poput ulja, masti ili slično.
Na priloženoj slici "Dokazni predmeti" vide se detalji presječenog kaiša i rajsferšlusa koji je takođe oštećen nekim jakim udarcem. Takođe je vidljivo da je većina kaiša izmijenjene boje na način kako je opisano u zapisniku. S obzirom da je djevojčica Ivona Bajo ponijela sa sobom cijelu neoštećenu torbu odnosno ruksak i krenuvši nazad kući prebacila ruksak preko ramena očito je da je u pitanju krivično djelo "Oštećenje tuđe stvari". Prilikom provođenja istražnih radnji od strane tužilaštva porodici, ni u jednom trenutku nije saopštena da je torba oštećena a posebno se nije ustanovilo ko je za to odgovoran.
U naredbi 080-0-Kpp-09-000 214 od 02.09.2009. Osnovnog suda u Bijeljini, navedeno je da se popisane stvari ostave u depozit po zahtijevu Okružnog tužioca u Bijeljini u predmetu Kta-596/09 podnesenog istog dana. Taj dio sam podvukao crvenom linijom a pečat prijema uokvoren pravougaonikom pokazuje da je primjerak naredbe dostavljen u OT Bijeljina već sutradan 03.09.2009. za spis KTA-596/09 te je hemijskom olovkom upisano ime "Dana". Radi se o okružnom tužiocu Danici Stjepanović koja je odgovorna za sve radnje u tom predmetu a vidljivo je da pod stavkom 4 "Dječji ruksak - neseser, nema nikakvih podataka o oštećenju.
Za cijelih 6 mjeseci navodne istrage koja je trajala od jula 2009. do januara 2010 tužilac ni u jednom trenutku nije ni pomenula porodici ubijene djevojčice u kakvom se stanju torba nalazi a kamoli da je ustanovila ko je presjekao kaiš pomenute torbe zašto je većina ostatka zamrljane boje gdje je nestao dio kaiša, ko je taj dokaz uklonio, zbog čega, čime je presječen, zašto je presječen, te da li sve to ima veze sa smrtonosnim povredama koje je djevojčica Ivona Bajo imala.
Na sve pokušaje da se dođe do tih odgovora, bilo usmeno, bilo pismeno, tužilac Stjepanović je ostala nijema, slijepa i gluha, ne odgovarajući ni na jedno pitanje a istovremeno je izdata naredba da se zabrani pristup svim srodnicima ubijene djevojčice kako bi ti istina zauvijek ostala sakrivena. Dakle odgovora na postavljena pitanja nema ali sve do nedavno nije bilo apsolutno sigurnog dokaza da je pomenuta torba zaista oštećena. Međutim iz priloženog zapisnika sačinjenog u sudu, vidljivo je da su konstatovana sva navedena oštećenja a za šta je nedvosmisleno odgovorna tužilac Stjepanović Danica.
U međuvremenu sam ustanovio da je pomenuti materijalni dokaz prvobitno sa lica mjesta uklonio portir Sofrenić Blagiša, kako bi pomogao kamionu koji je tog dana dovezao krijumčarenju robu da pobjegne neopažen, te tako prikrije šverc nekog nepoznatog materijala i naravno spriječi dokazivenje ubistva djevojčice. Iz svega proizilazi da je Stjepanović Danica, svjesno saučestvovala u prikrivanju materijalnog dokaza kako bi zataškala kriminalne radnje unutar Bobar grupe. Osnovano sumnjam da je kaiš torbe presječen istim predmetom koji je i ubio djevojčicu nanijevši joj sve unutrašnje povrede, konstataovane obdukcijom a koje okružni tužilac, smišljeno nije dostavila trasologu, kako bi ubistvo predstavila kao samopovređivanje padom na žicu.
Danas je uopšte poznato da je preko Bobar banke narko mafija prala novac, da su opljačkane stotine miliona maraka uloga i vjerovatno su u pitanju milijarde opranog i opljačkanog novca preko kompletne Bobar grupe.
Stoga zahtijevam od OT Bijeljina da prema navedenom članu iz zakona upotrijebi ovu fotografiju materijalnog dokaza ubistva kao novi dokaz i otvori istragu sa novim tužiocem, te da me pismeno obavjestite o vašoj reakciji na ovaj novi dokaz a ja posjedujem mnogo više dokaza o počinjenim krivičnim djelima što ću po pozivu tužioca dostaviti odmah. O svemu će dokumentacija biti dostavljena i Osnovnom sudu u Bijeljini u tekućoj parnici, te po potrebi biti pozvani svi svjedoci koji su povezani sa oštećenjem, uklanjanjen i prikrivanjem materijalnog dokaza ubistva sa mjesta zločina...

PRILOZI

Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)
Dokazni predmeti
Naredba 080-0-Kpp-09-000 214

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 20 Jul, 2015 | read_nums (30)
Ovo je samo mali dio dokaza o monstruoznom kriminalu koje posjedujem a oko 200 stranica materijala je predato kao dokaz u spis 80 0 P 056780 14 P Osnovnog suda u Bijeljini po mojoj tužbi protiv RS, koja je u toku a što će jednog dana biti dokaz u krivičnom postupku protiv pripadnika mafije iz redova policije i tužilaštva...

KRIVIČNA PRIJAVA ZA VIŠE KRIVIČNIH DJELA PROTIV VIŠE LICA

OBRAZLOŽENJE
Dana 15.4.2015. godine preuzeo sam u Osnovnom sudu u Bijeljini, stvari koje su pripadale djevojčici Ivoni Bajo a izuzete od strane Okružnog tužilaštva u Bijeljini poslije njene pogibije 23.07.2009. godine. U "Zapisniku o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" koji je sačinjen toga dana, konstatovano je da je predmet pod brojem 4 dječiji ruksak oštećen na takav način da je kaiš dvostruko presječen, veći dio kaiša nedostaje, oko metar priblizno, a većina ostatka je izmijenjene boje umrljana nekim hemijskim sredstvom poput ulja, masti ili slično.
Na priloženoj slici "Dokazni predmeti" vide se detalji presječenog kaiša i rajsferšlusa koji je takođe oštećen nekim jakim udarcem. Takođe je vidljivo da je većina kaiša izmijenjene boje na način kako je opisano u zapisniku. S obzirom da je djevojčica Ivona Bajo ponijela sa sobom cijelu neoštećenu torbu odnosno ruksak i krenuvši nazad kući prebacila ruksak preko ramena očito je da je u pitanju krivično djelo "Oštećenje tuđe stvari". Prilikom provođenja istražnih radnji od strane tužilaštva porodici, ni u jednom trenutku nije saopštena da je torba oštećena a posebno se nije ustanovilo ko je za to odgovoran.
Naprotiv kada sam u januaru 2010 godine došao do prvih saznanja o oštećenju ovog predmeta i potom podneo zahtjeve tužilaštvu da odgovori prema zakonu o slobodi pristupa informacijama spriječen mi je svaki kontakt sa tužiocem a pismeni odgovor na taj i na sve ostale zahtjeve vezano za tu temu nikada nisam dobio.
Dokaz za to su zahtjevi koje prilažem, (Zahtjev za informacije 02.02.2010. Zahtjev za informacije 11.02.2010. Zahtjev za informacije 15.02.2010.) Umjesto da postupi u skladu sa zakonom i objasni kako je došlo do oštećenja predmeta tužioci su izbegavali susrete i odgovore a poslije 50 dana mojih svakodnevnih dolazaka i upornih insistiranja da dobijem odgovor lažno su me prijavili za ugrožavanje sigurnosti dana 19.03.2010. godine, (Sluzbena zabilješka 19.03.2010.) i to koristili kao izgovor za zabranu pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo. OT Doboj je poslije 30 mjeseci razvlačenja istrage donijelo odluku da nema elemenata nijednog krivičnog djela u mojim radnjama.
Iako je protiv mene i moje porodici pokrenut neviđeni teroristički postupak danonoćnog nadzora praćenja pretresanja i presretanja nisu uspjeli da me uplaše te sam nastavio sa podnošenjem, (Zahtjev tuziocu 30.04.2010.) na šta opet nije bilo odgovora a onda sam ipak krajem maja lično saznao da je pomenuti predmet sa lica mjesta ispred Univerzala, uklonio portir Sofrenić Blagiša.
Protiv pomenutog gospodina sam podnio krivičnu prijavu dana 24.06.2010. zbog davanja lažnog iskaza i sprečavanja dokazivanja vezano za uklanjanje materijalnog dokaza ubistva sa mjesta zločina a petnaest dana kasnije pristupio sam u prostorije tužilaštva sa namjerom da dobijem odgovore na ranije postavljene zahtjeve da dopunim krivičnu prijavu protiv gospodina Sofrenica i AD Univerzal s obzirom da sam imao dokaze da je tog dana krijumčarena neidentifikovana roba. Iz izjava vozača vidi se da su dovezli 4 paketa a prema izjavi direktora ujutro su zatekli samo paket što znači da su 3 paketa nečega nestala preko noći a takođe je vidljivo da je na licu mjesta prisutan bio Slaviša Bobar kasnije uhapšen u akciji "Lutka" a 25. februara 2012. godine otkriveno je preko 4000000 maraka transakcija narko mafije preko Bobar banke. Nije teško zaključiti da je tom prilikom švercovana neka vrlo vrijedna nelegalna roba kao što je kokain.
Dakle umjesto da odgovore na postavljena pitanja o oštećenju tuđe privatne stvari i omoguće da se podnese krivična prijava usmeno na zapisnik o krijumčarenju, za šta sam donio dokaze na disku, (Izjave aktera sverca i ubistva) u tužilaštvu su odbili, kako jedno tako i drugo te naložili da napustim prostorije što sam odbio kako bih jednog dana imao dokaz da sam pokušao podnjeti krivičnu prijavu a kriminalci koji su sarađivali sa krijumčarima su to spriječili. Iz svega je jasno da je cilj bio da dođe do zastarijevanja vezano za oštećenje tuđe stvari pošto je dozvoljen povrat tek poslije 5 godina no za druga krivična djela to nije slučaj.
Danas je uopšte poznato da je u to vrijeme i kasnije osim pranja novca narko mafije vršena i neviđena pljačka preko Bobar banke te je krajem 2014. razotkriveno da nedostaje preko 150000000 maraka depozita a preko cijele Bobar grupe vjerovatno su opljačkane i oprane milijarde evra i samim tim je jasno da su kriminalci iz policije i tužilaštva smišljeno prikrili materijalni dokaz ubistva kako se ne bi otkrile ove kriminalne radnje vrijedne stotine miliona maraka koje su bile u pozadini.
Time je izvršeno više krivičnih djela i to prvo "Samovlašće" s obzirom da je glavni okružni tužilac bez ikakvog procesa suprotno Zakonu o opštem upravnom postupku i Ustavom garantovanom pravu iz člana 16. izdao usmenu fašističku naredbu da se zabrani pristup svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo, koju je sprovodila sudska policija, lažući cijele 2010. da OT Bijeljina nije nadležna za taj predmet. Osim toga izvršena su krivična djela "Povreda prava na podnošenja pravnog sredstva", "Povreda ravnopravnosti građana" te druga navedena na kraju ove prijave...
S obzirom da je ta fašistička naredba bila usmeno izdata kako bi ostala tajna i kako ne bismo imali dokaze da se primjenjuje bili smo prisiljeni nekoliko puta odbiti nezakonitu naredbu sudske policije da se udaljimo kako bismo zatražili zaštitu Prekršajnog suda a ukoliko je ne bismo dobili zapisnici za tih suđenja bi bili dokaz šta smo sve pokušavali da prijavimo ovaj neviđeni kriminal i ko je sve umiješan u prikrivanje tog kriminala odnosno ko nas je i na kakav način sprečavao da prijavimo ta monstruozna krivična djela, (Zapisnik 19.08.2011.). Čak je falsifikovana presuda dana 22.12.2010. u predmetu 80 1 Pr 000670 10 Pr te udaren pečat pravosnažnosti iako je odlukom Okružnog suda presuda preinačena i postupak obustavljen. Taj falsifikat sam razotkrio u tužbi za utvrđenje diskriminacije 80 0 P 043325 13 P 2 ali su ga umjesto da prijave krivićno djelo po službenoj dužnosti sud i pravobranilaštvo uklonili iz spisa. Sem tog bilo je još mnogo slučajeva povrede zakona od strane sudije na šta sad neću da trošim vrijeme.
Kasnije sam došao i do dokumentacije sudske policije iz koje se vidi to nezakonito postupanje i od oko 30 prilažem nekoliko i to "Sluzbena zabilješka 08.07.2010." "Sluzbena zabilješka 19.07.2011.". Tako sam recimo dana 05.09.2012. ponovo spriječen u podnošenje krivične prijave i preuzimanju dokumentacije koju sam tražio te sam uhapšen. Tom prilikom sam odbio da postupim po nezakonitoj fašističkoj naredbi koja se primjenjivala i postavio na sebe fotografiju ovog dječjeg ruksaka kao dokaz da se prikriva ubistvo jednog djeteta. Istog dana je sudska policija sačinila zapisnik, lažno prestavljajući događaj, ni jednom riječju ne pominjući fotografiju torbe ali su zato mene opisivali kao poremećenog narkomana i psihopatu.
Tada sam uhapšen i zadržan u pritvoru do 1:30 narednog jutra i umjesto da odmah budem izveden pred sud u skladu za zakonom sve se prolongira do 3. decembra kada se uklanja svjedok Mičić Zoran koji je već ranije izjavio kako glasi fašistička naredba a instruiše Čavić Zoran da lažno svjedoči i negira postojanje te monstruozne fašističke naredbe za šta je dokaz njegova izjava pred sudom koja je u prilogu. No koristeći zapisnike i potvrde o lišenju slobode, obratio sam se Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, prijavivši glavnog okružnog tužioca Kovačević Novaka za samovlašće izdavanjem te naredbe, što je on bio prisiljen da prizna u dokumentu "A-326/12"koji također prilažem s tim da je tom prilikom naveo da se naredba odnosi samo na mene a ne na sve srodnike ubijene djevojčice.
Ali kako sam već istekao postoji izjava svjedoka sudskog policajca Zorana Mićića, koji je već ranije objasnio kako stvarno glasi naredba koju izdao kriminalac Kovačević Novak, da bi prikrio pljačku neviđenih razmjera koja se vršila godinama preko Bobar grupe.
Naravno prikriva se i ubistvo djevojčice što je vidljivo iz fotografija u prilogu "Falsifikovanje mjesta zločina i obdukcije". Da sam se više puta tokom godina obraćao MUP-u i prije svega u OT Bijeljina dokaz su i prilozi "Zahtjev za informacije 25.02.2011." "Zahtjev za informacije 04.03.2011." "Zahtjev za informacije 15.01.2014.". U dopisu Osnovnog suda u Bijeljini za OT Bijeljina, (Osnovni sud 24.01.2014.) konstatuje se da sam tražio i ranije povrat svih predmeta a navedena je i stavka pod brojem 11 "Mrežasta metalna korpa" koja iz nepoznatih razloga nije predata dana 15.04.2015. Ovo je samo mali dio dokaza o monstruoznom kriminalu koje posjedujem a oko 200 stranica materijala je predato kao dokaz u spis 80 0 P 056780 14 P Osnovnog suda u Bijeljini po mojoj tužbi protiv RS, koja je u toku a što će jednog dana biti dokaz u krivičnom postupku protiv pripadnika mafije iz redova policije i tužilaštva...
Na osnovu članova iz KZRS:
Oštecenje tude stvari, član 249. (1) Ko uništi, ošteti ili ucini neupotrebljivom tudu stvar, kaznice se novcanom kaznom ili zatvorom do dvije godine. (2) Ako je djelom iz stava 1. ovog clana prouzrokovana šteta u iznosu koji prelazi 10.000 KM, ucinilac ce se kazniti zatvorom od šest mjeseci do pet godina, a ako taj iznos prelazi 50.000 KM, kaznice se zatvorom od jedne do osam godina. (3) Gonjenje za djelo iz stava 1. preduzima se po prijedlogu.
Povreda ravnopravnosti gradjana, član 162 (1) Ko na osnovu razlike u rasi, boji koze, vjeri, polu, jeziku, politickom ili drugom ubjedjenju, polnoj usmjerenosti, nacionalnoj ili etnickoj pripadnosti, imovnom stanju, rodjenju ili socijalnom porijeklu, obra- zovanju ili drustvenom polozaju uskrati ili ogranici slobodu ili pravo covjeka utvrdjeno ustavom, zakonom ili ratifikovanim medjunarodnim ugovorom, ili ko na osnovu ove razlike daje gradjanima povlastice ili pogod- nosti suprotno ustavu, zakonu ili ratifikovanom medjunarodnom ugovoru, kaznice se zatvorom do tri godine. (2) Kaznom iz stava 1. ovog clana kaznice se i ko vrsi proganjanje lica ili organizacija zbog njihovog zala- ganja za ravnopravnost ljudi. (3) Ako djelo iz st. 1. i 2. ovog clana ucini sluzbeno lice zloupotrebom sluzbenog polozaja ili ovlascenja, kaznice se zatvorom od sest mjeseci do pet godina.
Povreda prava na podnosenje pravnog sredstva, član 177 (1) Ko sprijeci drugog da koristi pravo na podnosenje tuzbe, zalbe, prigovora ili nekog drugog pravnog sredstva ili podneska, kaznice se novcanom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (2) Ako djelo iz stava 1. ovog clana ucini sluzbeno lice zloupotrebom sluzbenog polozaja ili ovlascenja, kaznice se zatvorom do tri godine.
Zloupotreba sluzbenog polozaja, član 347 (1) Sluzbeno ili odgovorno lice koje u namjeri da sebi ili drugome pribavi kakvu neimovinsku korist ili da drugom nanese kakvu stetu, iskoristi svoj polozaj ili ovlascenje, prekoraci granice svog ovlascenja ili ne izvrsi sluzbenu duznost, kaznice se zatvorom od tri mjeseca do tri godine. (2) Ako je djelom iz stava 1. ovog clana nanesena znat- na steta ili je doslo do teze povrede prava drugog, ucinilac ce se kazniti zatvorom od sest mjeseci do pet godina. (3) Sluzbeno ili odgovorno lice koje u namjeri da sebi ili drugome pribavi kakvu imovinsku korist, isko- risti svoj polozaj ili ovlascenje, prekoraci granice svog ovlascenja ili ne izvrsi sluzbenu duznost, kaznice se zatvorom od sest mjeseci do pet godina. (4) Ako je djelom iz stava 3. ovog clana pribavlje- na imovinska korist u iznosu koji prelazi 10.000 KM, ucinilac ce se kazniti zatvorom od jedne do osam godina, a ako taj iznos prelazi 50.000 KM, kaznice se zatvorom od dvije do deset godina.
Nesavjestan rad u sluzbi, član 354 (1) Sluzbeno lice koje svjesnim krsenjem zakona ili drugih propisa, propustanjem duznosti nadzora ili na drugi nacin ocigledno nesavjesno postupa u vrsenju sluzbe, iako je bilo svjesno ili je bilo duzno i moglo biti svjesno da usljed toga moze nastupiti teza povreda prava drugog ili veca imovinska steta, pa takva povre- da ili steta i nastupi, kaznice se novcanom kaznom ili zatvorom do dvije godine. (2) Ako je usljed djela iz stava 1. ovog clana doslo do teske povrede prava drugog ili nastupila imovinska steta u iznosu koji prelazi 50.000 KM, ucinilac ce se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. Povreda ljudskog dostojanstva zloupotrebom sluzbenog polozaja ili ovlascenja, član 359 Sluzbeno lice koje u vrsenju sluzbe, zloupotrebom svog polozaja ili ovlascewa drugog grubo zlostavlja, zastrasuje, tjelesno povrijedi ili uopste prema njemu postupa na nacin kojim se vrijedja ljudsko dostojanstvo, kaznice se zatvorom do tri godine.
Pomoc uciniocu poslije izvrsenja, član 363 (1) Ko krije ucinioca krivicnog djela koje se goni po sluzbenoj duznosti ili mu prikrivanjem orudja, tragova ili na drugi nacin pomaze da ne bude otkriven, ili ko krije osudjeno lice ili preduzima druge radnje kojima se ide za tim da se ne izvrsi kazna, izrecena mjera bezbje- dnosti, ili da se ne primjene vaspitne zavodske mere, kaznice se novcanom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (2) Ko pruzi pomoc uciniocu krivicnog djela za koje je propisana kazna zatvora preko pet godina, kaznice se zatvorom od tri mjeseca do tri godine. (3) Ko pruzi pomoc uciniocu krivicnog djela za koje je propisana kazna dozivotnog zatvora, kaznice se zatvorom od jedne do osam godina. (4) Kazna za djelo iz stava 1. ovog clana ne moze biti teza ni po vrsti ni po visini od kazne propisane za krivicno djelo u pogledu kojeg je pruzena pomoc. (5) Nema krivicnog djela iz st. 1. do 3. ovog clana ako je pomoc pruzilo lice kome je ucinilac bracni drug, lice koje sa njim zivi u vanbracnoj zajednici, srodnik po krvi u pravoj liniji, brat, sestra, usvojilac ili usvo- jenik, kao i bracni drug nekog od navedenih lica, odno- sno lice koje sa nekim od njih zivi u trajnoj vanbracnoj zajednici.
Davanje laznog iskaza, član 365 (1) Svjedok, vjestak, prevodilac ili tumac koji da lazan iskaz u postupku pred sudom, u disciplinskom, prekrsajnom ili upravnom postupku ili drugom zakonom propisanom postupku, kaznice se novcanom kaznom ili zatvorom do dvije godine. (2) Kaznom iz stava 1. ovog clana kaznice se i stran- ka koja prilikom izvodjenja dokaza saslusanjem stranaka u sudskom ili upravnom postupku da lazan iskaz, a na ovom iskazu je zasnovana odluka donesena u tom postupku. (3) Ako je lazan iskaz dat u krivicnom postupku, ucinilac ce se kazniti zatvorom od sest mjeseci do pet godina. (4) Ako su usljed djela iz stava 3. ovog clana nas- tupile osobito teske posljedice za okrivljenog, ucinilac ce se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. (5) Ako ucinilac dobrovoljno opozove svoj lazni iskaz prije nego sto se donese konacna odluka, kaznice se novcanom kaznom, a moze se i osloboditi od kazne.
Sprecavanje dokazivanja, član 366 (1) Ko u namjeri da sprijeci ili oteza dokazivanje sakrije, unisti ili osteti ili ucini neupotrebljivim tudji predmet ili ispravu koja sluzi kao dokaz, ili pom- jeri ili premjesti kakav granicni kamen, zemljomjerni znak ili uopste kakav znak o svojini na nepokretnosti, ili ko u istoj namjeri ovakav znak lazno postavi, kaznice se novcanom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (2) Ko svjedoka ili vjestaka u sudskom, upravnom, prekrsajnom ili disciplinskom postupku, silom, pri- jetnjom ili na drugi nacin prinudi, ili obecanjem pok- lona ili kakve druge koristi navede da da lazan iskaz, kaznice se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.
Navodjenje na ovjeravanje neistinitog sadrzaja, član 381 (1) Ko dovodjenjem u zabludu navede nadlezni organ da u javnoj ispravi, zapisniku ili knjizi ovjeri nesto neistinito sto ima da sluzi kao dokaz u pravnom saobracaju, kaznice se novcanom kaznom ili zatvorom do dvije godine. (2) Kaznom iz stava 1. ovog clana kaznice se i ko ovakvu ispravu, zapisnik ili knjigu upotrijebi iako zna da su neistiniti.
Samovlasce, član 397 (1) Ko samovlasno pribavlja neko svoje pravo ili pravo za koje smatra da mu pripada, kaznice se novcanom kaznom ili zatvorom do sest mjeseci. (2) Ko samovlasno pribavlja neko svoje pravo ili pravo za koje smatra da mu pripada upotrebom sile ili ozbiljne prijetnje da ce napasti na zivot ili tijelo, ili u sastavu organizovane grupe, kaznice se zatvorom od sest mjeseci do tri godine. (3) Ko djela iz prethodnih stavova ucini za drugoga, kaznice se kaznom propisanom za ta djela. (4) Gonjenje za djelo iz stava 1. ovog clana preduzima se po prijedlogu.
Povreda zakona od strane sudije, član 376. Sudija Ustavnog suda Republike Srpske ili sudija suda u Republici Srpskoj, u sudskom postupku s ciljem da drugom pribavi kakvu korist ili da mu nanese kakvu štetu, donese nezakonitu odluku ili na drugi nacin prekrši zakon, kaznice se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

PRILOZI

Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)
Dokazni predmeti
Zahtjev 02.02.2010.
Zahtjev 11.02.2010.
Zahtjev 15.02.2010.
Sluzbena zabilješka 19.03.2010.
Zahtjev tuziocu 30.04.2010.
Izjave aktera sverca i ubistva
Zapisnik 19.08.2011.

Sluzbena zabilješka 08.07.2010.
Sluzbena zabilješka 19.07.2011.
Čavic izjava
A-326/12
Falsifikati
Zahtjev 25.02.2011.
Zahtjev 04.03.2011.
Zahtjev 15.01.2014.
Osnovni sud 24.01.2014.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 15 Jul, 2015 | read_nums (24)
Prije prvog ročišta i prije početka dokaznog postupka jasno sam istakao da je tužena RS najobičnija razbojnička banda od koje ne očekujem ništa zakonito nego samo nastavak zločina koje je vršila godinama nad nevinim građanima...

UTVRĐENJE DISKRIMINACIJE U PREDMETU 80 0 P 056780 14 P


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 056780 14 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA

Vrijednost spora:

1000000 (jedan miliona) KM


Dajem na znanje sudu i svima koje to zanima, da sam u martu 2010-te, prijavljen u CJB Bijeljina za "Ugrožavanje sigurnosti" a dvije i po godine kasnije je ovde tužena RS, preko svog organa OT Doboj, konstatovala da nema elemenata ni navedenog niti bilo kog drugog krivičnog djela, koje su pokušali da pronađu u tom periodu. Dakle, ta prijava je bila lažna i to smišljeno izvršena od strane osoba koji su saučestvovali u prikrivanju oštećenja tuđe stvari, (dječjeg ruksaka) i što je važnije uklanjanja tog predmeta sa mjesta izvršenja mnogo težih krivičnih dijela.
Poslije te prijave, bez naredbe suda sam praćen i nadziran, (o čemu ću izvoditi dokaze putem svjedoka) a izvještaj o tome mi nije dostavljen niti prema ZOKP-u a ni kasnije poslije mojih zahtijeva prema ZOSPI-a i članu 23 Ustava RS. Umjesto toga podaci o mom kretanju su predati plaćenim ubicama koji su mi sipali otrov u pivo a bio je još jedan pokušaj ubistva. Dakle svako ko me sprečava u bilo kom zakonom predviđenom pravu, pri mojim pokušajima da dođem do podataka vezanim za mene i moje ustavom garantovano pravo, čini krivično djelo i ja ga tretiram kao kriminalca i saučesnika zločinačke organizacije koja ma je lažno prijavila, nezakonito nadzirala i pokušala ubiti, posebno ako se radi o pravno stručnim osobama kao što su tužioci i sudije. Prema takvima ću primjeniti pravo iz KZ "Nužna odbrana" a za šta je primjer i ovaj zahtijev, kao i sva druga sredstva predviđena zakonom. No to i nije najveći zločin takvih osoba jer u pozadini svega stoji krijumčarenje koje je ovde tužena RS vršila putem svog poslanika, pranje novca narko mafije i mnogi drugi zločini od kojih je najmonstruoznije ubistvo osmogodišnje Ivone Bajo, izvršeno prilikom jedne od isporuka narkotika, kom prilikom je i uklonjen materijalni dokaz dječji ruksak a čije sam prvo fotografije te potom i sam fižički predmet, ponudio sudu na usvajanje kao dokaz. Sud kao sastavni dio mafije je to odbio jer nastupa ne samo kao advokat tužene RS, nego je zaštitnik i branilac pojedinih kriminalaca koji su direktno izvršavali teška krivična djela. Obavljajući taj zločinački posao sud je na mala vrata pokušao da legalizuje fašizam koji se primjenjuje nezvanično i bez pismenog rješenja a o čemu sam izvodio i tek ću izvoditi dokaze analizama predmeta koji su priklopljeni ovom spisu...
Odmah po prijemu "odgovora" tužene RS na tužbu poslao sam dopis pod nazivom "DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 056780 14 P" koji sada prilažem kao dokaz i ukazao na povrede zakona, što je tužena RS putem svog suda smišljeno ignorisala. Iz tog dokumenta izdvajam pasus:
"Prije svega želim istaći da naspram sebe nemam državu ni profesionalne i odgovorne državne organe, koji su slučajno, greškom ili nedovoljno pažljivim radom , mogli eventualno da mi nenamjerno nanesu nematerijalnu štetu. Radi se o udruženom zločinačkom poduhvatu građana pripadnika zločinačke organizacije te potom MUP-a, OT Bijeljina, Okružnog i Osnovnog suda u Bijeljini, koji su smišljeno činili krivična djela u kontinuitetu."
Dakle, prije prvog ročišta i prije početka dokaznog postupka jasno sam istakao da je tužena RS najobičnija razbojnička banda od koje ne očekujem ništa zakonito nego samo nastavak zločina koje je vršila godinama nad nevinim građanima. Dovoljno je istaći da sam još u 11.02.2010. podneo zahtijev prema ZOSPI-a, (u prilogu) vezano za predmet koji je privatno vlasništvo moje porodice. U to vrijeme nije bilo ni prijave protiv mene za ugrožavanje sigurnosti pripadnika bande a niti, ne samo pravosnažne presude prekršajnog suda za neka remećenja reda i mira nego ni jednog podnesenog zahtijeva za pokretanje postupka ni zabilješke o bilo kakvom prekršaju. Ali postoji dokaz da sam tačno predvidio sve naredne zločinačke planove mafijaške organizacije i to opisao riječima:
"SEM TOG DETALJNOG PRIKAZA SAME TRAGEDUE, TRAŽIMO DA SE TUŽILAŠTVO IZJASNI, DA LI JE IJEDNO VJEŠTAČENJE (AUTOPSIJA; BIOLOŠKA, TE TRASOLOŠKA ANALIZA), POTVRDILO DA JE SVE POVREDE, UKLJUČUJUĆI I UNUTRAŠNJE, KOJE SU I DOVELE DO SMRTI IZAZVALA ŽICA SA KORPE, TE ZAŠTO JE OD JAVNOSTI SAKRIVENA TORBA, ČIJI JE KAIŠ PRESJEČEN, OČITO JAKOM SILOM, TE JE ISTI OPRAN NEKIM HEMIJSKIM SREDSTVOM, KAKO SE NE BI PRONAŠLI TRAGOVI, ŠTO SE DA ZAKLJUČITI PO TOME ŠTO NA NJEMU NEMA NI KAPI KRVI, DOK JE TORBA POPRSKANA KRVLJU. SA KAIŠA JE NAPROTTV OPRANA, NE SAMO KRV, NEGO JE UPOTREBLJENO SREDSTVO, SKINULO, ILI IZMJENILO BOJU NA JEDNOM DJELU PRESJEČENOG KAIŠA, ŠTO SE JASNO VIDI NA SLIKAMA KOJE SAM DOSTAVIO TUŽILAŠTVU, KAO ,,NOVE“ DOKAZE. ZNAM DA ODGOVORA NA OVA PITANJA NEMATE, ALI ĆE BITI VRLO ZANIMLJIVO PROČITATI, KAKVE ĆE SE SMICALICE KORISTITI, DA BI SE KRIVCI IZVUKLI IZ OVE SITUACIJE."
Sve što je uslijedilo u narednom periodu počev od lažne prijave za ugrožavanje sigurnosti, mora laži koje je tužena RS izgovarala čim zine a što sam već dokazivao u predmetu, pakovanja prekršaja, nezakoniti nadzor i kriminalna djela suda, sve do ovog koji je tema ovog zahtijeva su te kako sam ih nazvao "smicalice" a u stvari smišljena krivična djela izvršena sa ciljem da se prikrije ubistvo osmogodišnje Ivone Bajo koje je tužena RS izvršila kada je švercovala kokain putem svog poslanika. Istovremeno je prala novac narko mafije preko banke istog poslanika čiji je tužena suvlasnik i naravno pljačkali su stotine miliona evra depozita iz iste Bobar banke a ukupno preko Bobar grupe vjerovatno više od milijardu evra. I to je samo dio razbojništva koje je zločinačka organizacija RS činila na teritoriji koju kontroliše. Nijedno razbojništvo koje je izvršila da bi prikrila svoje zločine za mene nije iznenađenje osim kada je postupala u skladu sa zakonom jer sam očekivao da će mi recimo mnogo oštrije pokušati zabraniti izvođenje dokaza nego što je tu uradila. Sve radnje koje sam preduzeo bile su sa ciljem da prikupim dokaze o tome da je RS i BIH u cjelini ZLOČINAČKA FAŠISTIČKA ORGANIZACIJA, kako bih se sa istom obračunao pred sudom u Strazburu i prezentovao materijal o njenim zločinima građanima putem interneta.
Na osnovu člana 11. ZOZD (Zaštita u postojećim postupcima), stav "(1) Svako lice ili grupa lica koja smatra da je diskriminisana može tražiti zaštitu svojih prava putem postojećih sudskih i upravnih postupaka." ističem:

TUŽBENI ZAHTIJEV ZA UTVRĐENJE DISKRIMINACIJE U PREDMETU 80 0 P 056780 14 P

Prema članu 13. ZOZD "(Nadležnost, rokovi i izvršenje), stav (1) Ako ovim zakonom nije drugačije propisano, a u skladu sa zakonima o sudovima u oba entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, za sporove po tužbi iz člana 12. ovog zakona nadležni su u prvom i drugom stepenu sudovi opšte mjesne nadležnosti." za postupanje po ovom tužbenom zahtijevu nadležan je Osnovni sud u Bijeljini a u skladu sa uvodno citiranim članom 11, može se tražena zaštita prava ostvariti u već postojećem postupku 80 0 P 056780 14 P.
Ne tražim izuzeće niti postupajuće sudije niti Osnovnog suda u Bijeljini jer je kompletna sudska vlast, kao i tužena RS i BIH u cjelini, klerofašistička zločinačka organizacija. Da u radu takozvanih državnih organa na adresi Vuka Karadžića broj 3, vlada totalno bezakonje i haos već sam dostavljao obilje podataka uz dokaze o tome, navodeći i konkretna imena odgovornih, tako da sada na to neću trošiti vrijeme.
Jedino što je organizovano u radu tužene RS je organizovani kriminal pa je sasvim svejedno koji će sudija pojedinac postupati po ovom tužbenom zahtijevu. S obzirom na javno priznanje pred kamerama glavnog republičkog tužioca RS, da "za procesuiranje krupnih riba nema političke volje" te predsjednice suda BIH, da u zemlji djeluje pravosudna mafija, potpuno je jasno da između države i mafije stoji znak jednakosti. Trenutno stanje je takvo da je Skupština i Vlada tužene RS, nastala kupovinom takozvanih "narodnih" poslanika a koje premijerka naziva papcima. Mafijaški bos, samozvani predsjednih tužene RS, koji je sluga okupacionih svjetskih centara moći, koji su ga i doveli na vlast, ministre naziva takođe papcima a građane što je vidljivo iz kriminalnog rada tužilaštava i sudova, smatraju stokom i budalama, u čemu ovaj konkretni predmet i kršenje prava i pravila postupka nije nikakav izuzetak nego primjena uspostavljenog bezakonja i tiranije. Jedino što zahtijevam je da se prekinu sve radnje u ovom predmetu dok se ne utvrdi da li je došlo ili nije došlo do diskriminacije u samom postupanju suda, kao i da se odluči o mom prijedlogu po članu 81, koji će takođe biti dostavljen sudu, jer je to neophodan preduslov za zakonitost presude. Naime ako bi se ovaj tužbeni zahtijev odvojio i rješavao poslije okončanja dokaznog postupka a bio usvojen, proizašlo bi da je cijeli postupak bio nezakonit te bi ga trebalo ponoviti.
Predlažem da Sud ukoliko se ispune uslovi iz člana 182. Zakona o parničnom postupku, donese presudu zbog propuštanja a u suprotnom da izvrši uvid u materijalne dokaze, po potrebi izvede i druge dokaze i sasluša druge svjedoke, a da potom donese sljedeću: PRESUDU
Tužena RS je poslije više ponovljenih upozorenja tužioca Zdenka Baje da odgovor tužene RS u parnici 80 0 P 056780 14 P, ne sadrži zakonom propisane elemente iz člana 71 ZOPP-u, dana 27.04.2015. donijela "Rješenje"
"Odbija se prijedlog tužioca da sud od tužene traži dopunu odgovora na tužbu u vidu navođenja činjenica na koje se tužena poziva jer sud smatra da je tužena u odgovoru na tužbu navela da ostaje kod navoda iz odgovora na tužbu iz predmeta 39222 u kom predmetu je razdvojen postupak. Osim toga tužena je tokom postupka dostavljala i druge podneske u kojima je predlagala određene dokaze u smislu uvida u predmete a kako to u istima i stoji."
(I) Osnovni sud u Bijeljini utvrdio je da je tužena, Republika Srpska, povrijedila prava tužioca Zdenka Baje na jednako postupanje, i nezakonito oduzela:
1) Dana 27.05.2015. donošenjem navedenog rješenja, pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom, garantovano članom 16 Ustava RS, jer je prihvatila odgovor tužene RS koji ne sadrži razloge iz kojih se tužbeni zahtjev osporava, propisane članom 71 ZOPP-u a nije ga u skladu sa članom 73 i 336 ZOPP-u vratila na ispravku i dopunu.
2) Dana 27.05.2015. donošenjem navedenog rješenja, pravo na pravično suđenje garantovano članom 6 Konvencije za zaštitu ljudskih prava, povredama "Načela ravnopravnosti", jer je prihvatila odgovor tužene RS koji ne sadrži razloge iz kojih se tužbeni zahtjev osporava, propisane članom 71 ZOPP-u a nije ga u skladu sa članom 73 i 336 ZOPP-u vratila na ispravku i dopunu.
3) Dana 27.05.2015. donošenjem navedenog rješenja, pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom, garantovano članom 16 Ustava RS, jer je prihvatila odgovor tužene RS koji ne sadrži činjenice na kojima tuženi zasniva svoje navode, propisane članom 71 ZOPP-u a nije ga u skladu sa članom 73 i 336 ZOPP-u vratila na ispravku i dopunu.
4) Dana 27.05.2015. donošenjem navedenog rješenja, pravo na pravično suđenje garantovano članom 6 Konvencije za zaštitu ljudskih prava, povredama "Načela ravnopravnosti", jer je prihvatila odgovor tužene RS koji ne sadrži činjenice na kojima tuženi zasniva svoje navode, propisane članom 71 ZOPP-u a nije ga u skladu sa članom 73 i 336 ZOPP-u vratila na ispravku i dopunu.
5) Dana 27.05.2015. donošenjem navedenog rješenja, pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom, garantovano članom 16 Ustava RS, jer je prihvatila odgovor tužene RS koji ne sadrži podatke koje činjenice se utvrđuju uvidom u predložene spise ovog suda 80 0 P 039976 12 P i 80 0 P 034147 11 P, propisane članom 71 ZOPP-u a nije ga u skladu sa članom 73 i 336 ZOPP-u vratila na ispravku i dopunu.
6) Dana 27.05.2015. donošenjem navedenog rješenja, pravo na pravično suđenje garantovano članom 6 Konvencije za zaštitu ljudskih prava, povredama "Načela ravnopravnosti", jer je prihvatila odgovor tužene RS koji ne sadrži podatke koje činjenice se utvrđuju uvidom u predložene spise ovog suda 80 0 P 039976 12 P i 80 0 P 034147 11 P, propisane članom 71 ZOPP-u a nije ga u skladu sa članom 73 i 336 ZOPP-u vratila na ispravku i dopunu.
7) Dana 27.05.2015. donošenjem navedenog rješenja, pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom, garantovano članom 16 Ustava RS, jer je prihvatila odgovor tužene RS koji ne sadrži pravni osnov za navode tuženog kako za osporavanje osnova i visine postavljenog zahtijeva, tako i prigovora zastare potraživanja, propisane članom 71 ZOPP-u a nije ga u skladu sa članom 73 i 336 ZOPP-u vratila na ispravku i dopunu.
8) Dana 27.05.2015. donošenjem navedenog rješenja, pravo na pravično suđenje garantovano članom 6 Konvencije za zaštitu ljudskih prava, povredama "Načela ravnopravnosti", jer je prihvatila odgovor tužene RS koji ne sadrži pravni osnov za navode tuženog kako za osporavanje osnova i visine postavljenog zahtijeva, tako i prigovora zastare potraživanja propisane članom 71 ZOPP-u a nije ga u skladu sa članom 73 i 336 ZOPP-u vratila na ispravku i dopunu.
(II) Osnovni sud u Bijeljini utvrdio je da je tužena, Republika Srpska, povrijedila prava tužioca Zdenka Baje na jednako postupanje, i nezakonito oduzela:
1) Pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom, garantovano članom 16 Ustava RS, tako što je umjesto službene zabilješke, koju je tražio tužilac da se dostavi a navedenoj u dokazu IT-24/14 od 26.06.2014. pokušala da podmetne u spis na nezakonit način veći broj dokumenata koji uopšte nije bio tražen od njih, putem svog organa OT Bijeljina koje nije stranka u postupku uz dopis "Izjašnjenje i dostava dokumentacije" potpisan od osobe Danice Stjepanović, pogrešno navedenog datuma 13.01.2013. sa vezom na broj 80 0 P 056780, uz poziv na takođe pogrešan datum 22.12.2015. a koje je tužilac zahtijevao da sud odbaci na ročištu 27.05.2015.
2) Pravo na pravično suđenje garantovano članom 6 Konvencije za zaštitu ljudskih prava, povredama "Načela ravnopravnosti", tako što je umjesto službene zabilješke, koju je tražio tužilac da se dostavi a navedenoj u dokazu IT-24/14 od 26.06.2014. pokušala da podmetne u spis na nezakonit način veći broj dokumenata koji uopšte nije bio tražen od njih, putem svog organa OT Bijeljina koje nije stranka u postupku uz dopis "Izjašnjenje i dostava dokumentacije" potpisan od osobe Danice Stjepanović, pogrešno navedenog datuma 13.01.2013. sa vezom na broj 80 0 P 056780, uz poziv na takođe pogrešan datum 22.12.2015. a koje je tužilac zahtijevao da sud odbaci na ročištu 27.05.2015.
(III) Osnovni sud u Bijeljini utvrdio je da je tužena, Republika Srpska, povrijedila prava tužioca Zdenka Baje na jednako postupanje, i nezakonito oduzela:
1) Pravo da ne bude izložen ponižavajućem postupanju, garantivano članom 14 Ustava RS, dana 27.05.2015. jer je usmeno putem suda saopštila tužiocu Zdenku Bajo "da je od OT Bijeljina tražila zabilješku a do njih je kako smatraju da trebaju odgovoriti", što nije ušlo u zapisnik.
2) Pravo da ne bude izložen ponižavajućem postupanju, garantivano članom 14 Ustava RS, dana 27.05.2015. jer je u donesenom rješenju kojim odbija vratiti tuženoj odgovor na dopunu istakla da smatra kako isti sadrži sve potrebno propisano članom 71 ZOPP-u, ne navodeći niti jedan konkretan dokument u kome se navodno nalazi bar jedan razlog, bar jedna činjenica, bar jedan pravni osnov ili bar jedno obrazloženje koju činjenicu utvrđuju od strane tužene RS predloženi spisi.
(IV) Tuzena RS se obavezuje da otkloni nedostatke u parnici 80 0 P 056780 14 P, vrati putem svog suda odgovor, svom pravnom zastupništvu na dopunu te prekine sa radnjama kojima se diskriminiše tužilac!
Vezano za dio tužbenog zahtijeva pod rimskim brojem 1 (I), predlažem da se izvrši uvid u zapisnik sa glavne rasprave 27.05.2015. u predmetu 80 0 P 056780 14 P, u odgovor tužene RS od 26.05.2014. od 09.10.2014. kao i odgovor iz predmeta 80 0 P 039222 12 P i kompletan taj spis, kao i sve druge podneske tužene RS u ovom spisu. Predlažem da kao svjedok bude pozvan g. Milan Radujko, zamjenik pravobranioca RS, koji će na ročištu pojasniti i pronaći u odgovoru gdje su navedeni, razlozi, činjenice, pravni osnov i koje činjenice se utvrđuju spisima koje je predložila tužena RS. Ukoliko sud odluči da ovaj tužbeni zahtijev dodijeli u postupanje drugom sudiji, predlažem i da se kao svjedok pozove po istom osnovu, g-đica Vakičić Željka, sudija Osnovnog suda u Bijeljini, oboje zaposleni na adresi Vuka Karadžića broj 3.
Iz sadržaja donesenog "Rješenja" vidljivo je da se radi o još jednom od bezbroj pokušaja tužene RS da izmjeni smisao i komentariše ili odlučuje o nečemu što uopšte nije tema. Naime moja primjedba se odnosila na to da u odgovoru tužene ne postoje zakonom propisani elementi, (činjenice, razlozi, propisano članom 71 ZOPP-u) a tužena umjesto toga navodi citiram "sud smatra da je tužena u odgovoru na tužbu navela da ostaje kod navoda iz odgovora na tužbu iz predmeta 39222" a ne da u tom odgovoru ili u onom kod koga ostaju postoji bilo šta od propisanog. Ukoliko tužena RS pokuša bilo kakvu dalju opstrukciju i ismijavanje sa pravima iz zakona, zahtijevaću u nastavku da sud u zapisnik navede koje su to činjanice i razlozi na koje se tužena RS bilo kad i bilo gdje pozvala i upozoriti prisutne da obrate pažnju i zapamte sve što izgovorim a ne bude zapisano jer ću biti prisiljen da zbog napada na moja prava iste branim u skladu sa KZRS, članovi 11,12 i 376 te ZOVSITV-u, član 56 gdje ću prisutne predložiti kao svjedoke bezakonja koje se primjenjuje u postupanjima suda.
Iako nije neophodno kao dokaz navodim i relevantne članove iz ZOPP-u:
Član 71. (1) U odgovoru na tužbu, tuženi će istaći moguće procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tužbeni zahtjev, te navesti i druge podatke koje u skladu s odredbama člana 334. ovog zakona mora imati svaki podnesak. (2) Ako tuženi osporava tužbeni zahtjev, odgovor na tužbu mora sadržati i razloge iz kojih se tužbeni zahtjev osporava, činjenice na kojima tuženi zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvrduju te činjenice, te pravni osnov za navode tuženog.
Član 73. Kad utvrdi da je odgovor na tužbu nerazumljiv ili nepotpun, sud će radi otklanjanja tih nedostataka postupiti u skladu s odredbom člana 336. ovog zakona.
Član 336. (1) Ako je podnesak nerazumljiv ili ne sadrži sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, sud će podnositelju vratiti podnesak radi ispravke ili dopune, uz navode šta treba ispraviti ili dopuniti i odredit će rok za ispravku ili dopunu podneska, koji ne može biti duži od osam dana.
Načelo ravnopravnosti "Ravnopravnost je postavka da svaka stranka u postupku treba da ima iste mogućnosti da izloži svoje argumente i da ni jedna od njih ne sme da ima bilo kakvu prednost u odnosu na svog protivnika. To znači i da svaka strana u postupku mora da dobije priliku da se suprotstavi navodima druge strane. Načelo ravnopravnosti je prekršeno i onda kad je jedna strana sprečena da odgovori na pismeni podnesak druge. Princip jednakog tretmana strana, tj. ravnopravnosti u postupku podrazumeva uravnotežen tretman strana u postupku i predstavlja ključni element prava na pravično suđenje i sastavni element prava na raspravni postupak. To podrazumeva da se traži da se svakoj strani u postuku pruže razumne mogućnosti da iznese svoje argumente, uključujući i dokaze koji tu stranu neće staviti u suštinski podređen položaj u odnosu na drugu stranu. Drugim rečima, princip jednakog tretmana strana u postupku podrazumeva procesnu jednakost stranaka."
Očito je da se nepridržavanjem propisa iz člana 71 daje nezakonita prednost tuženoj RS, koja ne mora ni pročitati tužbu da bi "sačinila" onakav odgovor koji je u stvari jedno obično NIŠTA, što je i cilj tužene da bude, jer nije sposobna da mi se suprotstavi pred svojim sudom, prema sopstvenim pravilima, nego to pokušava stalnim lažima, falsifikatima, otimanjima garantovanih prava i favorizovanjem i pomaganjem pripadnicima zločinačke organizacije čiji je sud sastavni dio.
Vezano za dio tužbenog zahtijeva pod rimskim brojem 2 (II) i 3 (III), predlažem da se kao svjedok sasluša Jasminka Halilović, (Ilićka VII-40, 76100 Brčko) koja je bila prisutna na ročištima iz više razloga a jedan od njih je i to da bi svjedočila o bezakonju koje se vrši s obzirom da tužena RS smišljeno ne želi snimati ročišta kako bi sudovi bezočno manipulisali zakonskim odredbama. Osim toga prilažem kao dokaz i "Naredba 21.01.2015." (koju sam kopirao 15.06.2015.) iz koje se vidi da se ne traži službena zabilješka, koju sam predložio nego podnesak sa prilozima koji nemaju nikakve veze sa temom tužbe.
Takođe predlažem da se izvrši uvid u spis od koga je razdvojena ova tužba, (80 0 P 039222 12 P) jer sam u istom takođe upozoravao na nezakonitosti vezano za "odgovor" što je ignorisano jer tužena želi da razloge za odbacivanje tužbe iznosi putem suda u presudi, izmišljajući nepostojeće argumente, kao što je to tamo bio slučaj sa pitanjem autorstva. Kada sam sve izmišljene razloge tužene RS obesmislio sa dokazima u žalbi, tužena RS je putem Okružnog suda izmislila sasvim drugi razlog još besmisleniji a to je da nije odgovorna jer nije po mom tvrđenju izvršila vještačenje, što je obična laž s obzirom da sam dostavio dokaz u kome se vidi da je CJB Bijeljina u dva navrata slao materijal u OT Bijeljina. Dakle tužena RS ima obavezu da se izjasni o svim činjenicama a sada navodim samo neke:
Da li je imala pravo da svim srodnicima Ivone Bajo zabrani pristup u OT Bijeljina usmenom naredbom, bez suda i rasprave, da li je imala pravo uskratiti pismenu odluku o tome i pravo na žalbu i na kom pravnom osnovu temelji takav tretman, da li na USTAVU RS ili na MEIN KAMPF-u, da li na pozitivnim zakonskim propisima RS-a ili TREĆEG RAJHA. Da li me je prijavila za ugrožavanje sigurnosti ili ne, je li to učinila lično ili su to izvršili neki građani, je li to bila greška ili smišljeni kriminal, da li se izvinula porodici koju je terorisala zbog te "greške", da li je odnijela računar ili ne, da li je vršila vještačenja ili ne, te da li mi je o tome dostavila podatke sama i kasnije po mojim zahtijevima. Da li me je nadzirala ili ne, te ako jeste da li je to bilo po zakonitoj naredbi suda ili u privatnoj režiji mafije a sve s obzirom da ću to dokazivati putem, svjedoka Petrović Mitra, koga je zaustavljala, pretresala i zastrašivala. Ukoliko bi tužena RS priznala vršenje posebnih istražnih radnji, onda ovaj sud ne bi morao pozivati tog svjedoka odnosno ja bih odustao od toga a moguće i od svih ostalih, zavisno od toga koje radnje bi tužena potvrdila. No tužena RS ne želi poštovati zakon jer ako napiše bilo šta čini katastrofalne greške kao g. Debeljević u parnici 80 0 P 034147 11 P te zastupništvo tužene uz asistenciju OT Bijeljina u predmetu 80 0 P 043325 13 P 2.
Osim dokumenta "Zahtjev 11.02.2010." prilažem i moj tekst iz 2010-te "ZAŠTO (NI)JE SLIJEPA BOGINJA PRAVDE ?" koji u već usvojenom dokazu "KTA-ST-122/10" pominje tada specijalni a trenutno glavni republički tužilac g. Mahmut Švraka sa ciljem da dokažem kontinuitet diskriminacije te da sam već tada ispravno opisao mafijaško ustrojstvo države. Istina to je tada bilo daleko pristojnijim čak da ne budem skroman akademskim riječnikom, no kako je takozvana država vršila sve bahatije, bezobraznije i brutalnije napade na mene, porodicu, naša prava i živote, dovelo je do toga da tuženu RS opisujem onako kakva u stvari i jeste a to je skupa sa svim svojim organima NAJOBIČNIJA RAZBOJNIČKA BANDA... Iz tog teksta izdvajam dio koji sve objašnjava:
"Parlament bi trebalo da bude najviši nivo vlasti u kome predstavnici građana donose zakone i "daju naloge" vladi za upravljanje zemljom. Vlada bi morala da poštujući te zakone obezbijedi svakom građaninu dostojan život, dok je sudska vlast zadužena da svi skupa poštuju zakone koji su temelj državne zajednice. Nažalost istina je sasvim drugačija jer umjesto demokratije iz parlamenta, zaživljava tiranija iz vlade, gdje često mala grupa tajkuna ili samo jedan čovjek donosi odluke i naloge svojim stranačkim kolegama koji su u skupštini samo mašina za glasanje, bez prava na svoj stav, dok sudstvo koje bi moralo biti nezavisno biva birano po smjernicanma tih istih stranačkih lidera, čije će naloge morati da izvršavaju kako bi "platili" za dobijene funkcije."
"Ruksak Ivone Bajo" ima sličnu ulogu a to je da dokaže uzročno posljedičnu vezu između zločina tužene RS koje pokušava prikriti i putem svog suda sa diskriminacijom koju vrši preko svih svojih organizovanih kriminalnih grupa zaključno sa ovom koja je tema tužbenog zahtijeva. "Dostava informacija za predmet 80 0 P 056780 14 P" dokazuje da sam odmah ukazao na nepoštovanje zakona te da je diskriminacija od strane suda smišljena i kontinuirana, vezano za favorizovanje tužene RS i nepoštovanje članova 71, 73 i 336 ZOPP-u, čime me sud želi staviti u podređen položaj kako se ne bih mogao na raspravi suprotstaviti razlozima i činjenicama, koje ne postoje nego ih sud želi izmisliti u presudi. Poslednji dokaz je "Naredba 21.01.2015." iz koga se vidi da tužena ne traži zabilješku koju sam predložio, ne ukazuje svom organu OT Bijeljina na "grešku" nego traži citiram: "podnesak sa prilozima" odnosno upravo materijal koji tužena RS pokušava podmetnuti na nezakonit način u spis u sadejstvu sa osobom direktno odgovornom za kriminal, vizuelno prikazan prilogom "Ruksak Ivone Bajo"...


PRILOZI

Zahtjev 11.02.2010.
Boginja pravde
Ruksak Ivone Bajo
Dostava inf. za 80 0 P 056780 14 P
Naredba 21.01.2015.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 10 Jul, 2015 | read_nums (27)
JEDAN OD BEZBROJ PRIMJERA KADA UMJESTO DA ŠTITE PRAVA GARANTOVANA USTAVOM I ZAKONIMA, SUDIJE BEZOČNO POKUŠAVAJU DA PRAVARE GRAĐANE I PRIKRIJU KRIMINAL, (U OVOM SLUČAJU UBISTVO JEDINOG DJETETA TUŽILJE). OVO JE SAMO MALI DIO RAZBOJNIŠTVA KOJE ČINE TUŽIOCI I SUDIJE DA BI ZATAŠKALI NEVIĐENI KRIMINAL TAJKUNSKO POLITIČKE MAFIJE. OTVORITE DOBRO OČI I NE DOZVOLITE DA VAS KRIMINALCI VARAJU...

ZAHTIJEV SUDU O TAKSI

obrazac zahtjeva za pristup informacijama

OSNOVNOM SUDU BIJELJINA

 Zdenko Bajo_____________________________________________________________________(  ime i prezime- naziv organa državne vlasti, naziv pravnog lica podnosioca zahtjeva)2911965171770___________________________(jedinstven matični broj građana ) Majke Jevrosime 20 / 76300 Bijeljina_____________________________________________________________________(adresa prebivališta ili boravište podnosioca zahtjeva, sjedište organa državne vlasti ili sjedište pravnog lica)0658314902________________________(telefon-telefaks)   PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama iz                       nadležnosti Osnovnog suda Bijeljina  

                      Molim Vas da mi u skladu sa članom 14. stav 2. Zakona o slobodi pristupa informacijama ("Službeni glasnik RS", broj 20/01), odobrite pristup informaciji iz nadležnosti Osnovnog suda Bijeljina.

 
  1. Da li u predmetu 80 0 P 043324 13 P2 postoji “PRIJEDLOG ZA OSLOBAĐANJE OD TROŠKOVA POSTUPKA” koji prilažem kao i argument tog prijedloga, dokument “DOMOVNICA” ?
  2. Da li u predmetu 80 0 P 043324 13 P2 postoji “OBAVJEST PO TAKSI” čiji tekst takođe prilažem ?
  3. Da li u predmetu 80 0 P 043324 13 P2 postojiRješenje” o prihvatanju ili neprihvatanju prijedloga o oslobađanju od troškova postupka ?
Lični uvid u spis stranke ili punonomoćnika ne bi postigao nikakav cilj jer je neophodan pismeni dokaz od strane suda da li stavke navedene u 3 tačke zahtijeva postoje ili ne 

OBRAZLOŽENJE

 Prijedlog je dostavljen odmah uz tužbi koja je prvobitno odbačena a potom vraćena od strane drugostepenog suda na ponovno postupanje Osnovnom sudu. U tekstu žalbe je čak istaknut dio vezan za taksu:Naprotiv Sud ne samo da nije poštovao navedene članove nego ih je kršio i postupao pristrasno, te je 20.04.2012. poslao poziv - opomenu za plaćanje takse iako je podnesen prijedlog za oslobađanje, argumentovan relevantnim članom iz ZOST, te je kao dokaz priložen dokument "Domovnica" o pripadnosti stranoj državi! Odluka po tom prijedlogu nije nikada donesena, iako je ukazano na "grešku" podneskom nekoliko dana kasnije! Ostalo je najasno da li je materijal o tome zagubljen ili se radi o (ne)namjernoj grešci! Dakle umjesto da onemogući zloupotrebu prava, Sud je suprotno zakonu pokušao da OTME pravo stranki koje joj pripada. Osim toga, kako se radi o prvostepenoj fazi, nije isključeno da drugostepeni Sud Žalbu uvaži i vrati na obradu Osnovnom Sudu, te se postavlja pitanje:
Da li se to PRETPOSTAVLJA, da će odluka po žalbi biti negativna, te stoga nije niti odlučivano po prijedlogu za oslobađanje od troškova postupka ???”
No prije nekoliko mjeseci Osnovni sud je ponovo bez ijedne riječi o iznesenom prijedlogu poslao drugu opomenu, na šta je poštom uzvraćeno dopisom OBAVJEST PO TAKSI” koji je objavljen i na internetu na stranici http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2015/03/10/3801365 I na kraju je treći put dostavljena opomena od 13.02.2015. takođe bez ijedne riječi o iznesenom prijedlogu uprkos svim upozorenjima I ukazivanjima na podneseni prijedlog. Bijeljina, _____________2010.godine                                   Podnosilac zahtjeva                                                                                      ___________________________                                                                                     (svojeručni potpis sa punim                                                                                             imenom i prezimenom) 
SREĆOM U SUDOVIMA IMA I ONIH KOJI ČASNO I PROFESIONALNO RADE SVOJ POSAO. PREDSJEDNIK SUDA I SEKRETAR SU IZVRŠILI KONTROLU I USTANOVILI DA SE SVE NA ŠTA JE UKAZIVANO NALAZI U SPISU I TO JE JASNO NAVEDENO U ODGOVORU:
ONO ŠTO SE NE VIDI ODMAH JE ČINJENICA DA NIJE POSTOJAO NIKAKAV PLANIRANI RAD POSTUPAJUĆEG SUDIJE, KOJI JE 3 PUTA POKUŠAVAO NAPLATITI TAKSU IGNORIŠUČI PISMENA UPOZORENJA. PRAVA ISTINA JE TO DA JE PREDSJEDNIK SUDA UOČIVŠI KRIMINALAN RAD SUDIJE, SUGERISAO, NALOŽIO ILI NAREDIO DA SE IZVRŠI NOVA RADNJA DATIRANA ZA 14.05.2015.
Autor zdenkobajo | 5 Jul, 2015 | read_nums (30)
Iz svega proizilazi da istraga protiv Stjepanović nije pokrenuta jer nije bilo dokaza da je materijalni dokaz ubistva uklonjen i oštećen, no sada vam se dostavlja dokaz, dokument Osnovnog suda u Bijeljini u kome se konstatuju oštećenja i slike predmeta, što pokazuje ne samo da su počinjeni navedeni disciplinski prekršaji, nego i teška krivična djela sa ciljem da se prikrije ubistvo i kriminal unutar Bobar grupe.

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

PRITUŽBA ZA UNIŠTAVANJE DOKAZA

Na osnovu člana 57. "Disciplinski prekršaji tužilaca", stavovi:
1. povreda načela nepristrasnosti; 2. postupanje s pristrasnošču i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etničkog porijekla, nacionalne pripadnosti, seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke; 3. očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema sudiji u postupku, strankama, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama; 6. korištenje dužnosti tužioca kako bi se pribavile neopravdane koristi za sebe ili druge osobe; 7. propuštanje da traži svoje izuzeće od postupanja po predmetima kada postoji sukob interesa; 8. nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti; 9. neopravdano kašnjenje u provođenju radnji u vezi s vršenjem dužnosti tužioca ili bilo kakvo drugo ponovljeno nepoštivanje dužnosti tužioca; 16. upuštanje u aktivnosti koje su nespojive sa dužnostima tužioca; 22. ponašanje u sudu ili tužilaštvu i izvan suda ili tužilaštva koje šteti ugledu tužilačke dužnosti; 23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet tužilaštva.
Podnosim pritužbu protiv više lica zaposlenih u OT Bijeljina, od kojih za sada imenujem Stjepanović Danicu, kao postupajućeg tužioca direktno odgovornu za uništavanje odnosno oštećenje privatnog vlasništva stranke u postupku, te članove ureda glavnog okružnog tužioca Kovačević Novaka, Gruhonjić Muhameda i Debeljević Milorada, koji su saučestvovali u prikrivanju odgovornih kako za to tako i za druga mnogo teža krivična djela koja su u pozadini svega.
Prvi prilog kojim dokazujem disciplinske prekršaje navedenih osoba je "Zahtjev tuzilastvu za povrat predmeta" predat 27.02.2015. u kome je osim povrata predmeta koji su privatna svojina zahtijevano i pismeno obrazloženje o uzrocima oštećenja te da se o tome sačini zapisnik. OT Bijeljina nije uopšte odgovorila na taj zahtijev što sam i predvidio pa sam isti dan predao obavjest o tome i Osnovnom sudu u Bijeljini, koji je reagovao profesionalno te su predmeti preuzeti 15.04.2015. o čemu je sačinjen "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)".
Niko iz OT Bijeljina se nije pojavio na primopredaji niti su dostavili pismeno obrazloženje a stavka broj 11, (metalna korpa sa bicikla) uopšte nije predata, no konstatovano je oštećenje dječjeg ruksaka pod brojem 4. Nekoliko snimaka sa priloga "Dokazni predmeti" pokazuje da je kaiš ruksaka dvostruko presječen, veliki dio nedostaje a većina ostatka je zamrljana nekim hemijskim sredstvom.
Radi se o materijalnom dokazu sa mjesta zločina, koji je dana 23.07.2009. uklonio portir AD Univerzal, sa smrtno ranjene djevojčice Ivone Bajo. Potom je kamion koji je dovezao švercovanu robu iz Federacije u Bobar grupu, pobjegao prije dolaska policije a navedeni dokaz je potom sakriven i izuzet iz svih istražnih radnji kako bi se ubistvo predstavilo kao nesrećan slučaj.
No to nije početak kriminalnih radnji pripadnika OT Bijeljina jer je godinama ranije pismeno traženo od njih da omogući uvid u dokumentaciju i obrazlože kako je došlo do oštećenja privatne imovine. S obzirom na rokove iz zakona prilažem još dokumente unutar 5 godina starosti i to "Zahtjev za informacije 25.02.2011." zatim "Zabiljeska 06.08.2010." i na kraju "Zabilješka 1419/10" od 10.08.2010.
Zabiljeska 06.08.2010. odnosi se na odluku tužioca Stjepanović da ne preduzima nikakve radnje u predmetu KTA-596/09 poslike prijave protiv portira Sofronića zbog uklanjanja dokaznog predmeta sa mjesta zločina i lažnog iskaza. Samo 4 dana kasnije majka ubijene djevojčice i ja dolazimo da dostavimo nove dokaze i dobijemo odgovore na postavljena pitanja i umjesto da nam se pruži objašnjenje ili bar preda kopija prethodnog dokumenta sprečava nam se pristup a sudska policija po nalogu OT Bijeljina kako se vidi iz Zabilješke od 10.08.2010. mjesecimka laže kako nisu nadležni za predmet. Dakle dana 10.08.2010. majka ubijenog djeteta i ja smo uhapšeni jer navodno OT Bijeljina mjesecima nije nadležna za predmet u kome je 4 dana ranije postupala tužilac Stjepanović...
Danas je opšte poznato da je narko mafija prala novac preko Bobar banke, da je direktor AD Univerzal Slaviša Bobar uhapšen u akciji "Lutka", da su opljačkane stotine miliona depozita preko sada likvidirane Bobar banke ali godinama su iz OT Bijeljina prikrivali dokaze kriminala, te je čak izdata usmena naredba da se zabrani pristup svim srodnicima ubijenog djeteta što je Novak Kovačević, priznao konačno u dopisu VSITV-u "A - 326/12". Naravno tu se ne pominju laži o nenadležnosti niti odgovara kako je dokaz uklonjen sa mjesta zločina.
Važno je istaći da smo 05.08.2010. dio dokaza predali načelniku kriminalistićke policije u CJB Bijeljina g. Teodoroviću, koji je obećeo da će pokrenuti potrebne mjere da se ustanovi odgovornost. Kome je to proslijeđeno nije mi poznato jer gospodin umire samo 5 dana kasnije pod sumnjivim okolnostima. Možda je upravo on poslao materijal u Specijalno tužilaštvo RS gdje g. Mahmut Švraka donosi odluku o nesprovođenju istrage KTA-ST-122/10, dana 20.01.2011. sa obrazloženjem da nisu dostavljeni dokazi da je predmet torba (ruksak) u opisanom stanju, kao ni to da su prikrivene sve unutrašnje povrede od vještaka trasologa. Podsjećam da je zahtijev kojim tražim odgovor od OT Bijeljina upravo o tom predmetu predat narednog mjeseca 25.02.2011. pošto sam dobio pomenutu odluku i prikupljao dokaze. Iz svega proizilazi da istraga protiv Stjepanović nije pokrenuta jer nije bilo dokaza da je materijalni dokaz ubistva uklonjen i oštećen, no sada vam se dostavlja dokaz, dokument Osnovnog suda u Bijeljini u kome se konstatuju oštećenja i slike predmeta, što pokazuje ne samo da su počinjeni navedeni disciplinski prekršaji, nego i teška krivična djela sa ciljem da se prikrije ubistvo i kriminal unutar Bobar grupe. Ovo je samo mali dio materijala koji imam o tome...

PRILOZI

Zahtjev tuzilastvu za povrat predmeta
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Dokazni predmeti
Zahtjev za informacije 25.02.2011.
Zabiljeska 06.08.2010.
Zabilješka 1419/10

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 30 Jun, 2015 | read_nums (39)
Podsjećam da je krajem 2014-te objelodanjena pljačka najmanje 150 miliona KM preko Bobar banke a već do sada su prvo OT Bijeljina a onda i Specijalno tužilaštvo RS izneli stav da nisu nadležni a neće ni biti sve dok je na vlasti mafijaški bos Milorad Dodik. Čak ni činjenica da je Bobar banka imala rok da izvrši dokapitalizaciju do kraja septembra a onda vlasnik Gavrilo Bobar umire ili "umire" 30.09.2014. poslednji dan tog roka nikome nije zapala za oko osim meni izgleda.

MINISTARSTVU BEZBJEDNOSTI BIH
NA RUKE MINISTRU

Veza : Vaš dopis 08-2-04-4-2229-2/15-AD
Zahvaljujem na uputama koje ste mi iznijeli u svom obavještenju no meni su dobro poznate nadležnosti svih institucija.
Tako je recimo VSITV-e nadležno za disciplinske prekršaje sudija i tužilaca a koji su navedeni u članovima 56 i 57 ZOVSITV-u. Kompletan popis se nalazi u članu 17. "Nadležnost" a konkretno se radi o stavu (4) "prima pritužbe protiv sudija i tužilaca, vodi disciplinske postupke, utvrđuje disciplinsku odgovornost i izriče disciplinske mjere sudijama, sudijama porotnicima, dodatnim sudijama i tužiocima".
Ja sam dostavio UDT-e desetine pritužbi protiv pojedinih osoba za počinjene disciplinske prekršaje, navodeći da je uzrok toga namjera da se prikriju ranije izvršena krivična djela ali VSITV-e nema nadležnost da pokreće istražne radnje, što su oni i pismeno isticali u svojim dopisima. Jedino što mogu je da po službenoj dužnosti proslijede dokaze o izvršenju krivičnih dijela organu za koji procijene da je nadležan.
S druge strane po mojoj prijavi KT Sarajevskog kantona, već ima u obradi predmet T09 0 KTA 0034144 13, o čemu sam obavješten pismeno od strane glavne tužiteljice. U pitanju je krijumčarenje iz Federacije BIH, iz firme Asa auto, prevoznikom Haak trans u AD Univerzal iz Bobar grupe. Kompletan tekst te prijave objavio sam na internetu sa dijelom dokaznog materijala na web stranici "KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO"
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/16/3261089
U prilogu "Izjave aktera sverca i ubistva" su djelovi izjava datih okružnom tužiocu i to vozača koji su dovezli 4 paketa i direktora koji je zatekao ujutru samo paket, (što tužilac "nije primjetila") a vidljivo je da je tog dana bio prisutan i Slaviša Bobar, kasnije uhapšen 10.04.2013. u akciji "Lutka".
Tri paketa nečega su dakle nestala preko noći a da li se radi o kokainu, s obzirom na to da je narko mafija preko Bobar banke prala novac te je evidentirano preko 4 miliona KM transakcija 25.02.2012. da li je u pitanju oružje ili nešto treće je sporedno s obzirom da je polazna tačka Federacija a završna RS, očito je da je zona izvršenja krivičnog dijela kompletna teritorija BIH što podrazumjeva i nadležnost organa na nivou BIH.
Poslije nedavnog napada na policijsku stanicu u Zvorniku oglasile su se sve državne institucije a izgleda nikoga ne zanima da li je u danu za koji dostavljam dokaze krijumčereno oružje za teroriste ili narkotici kojima se poslije prodaje finansira terorizam...
Podsjećam da je krajem 2014-te objelodanjena pljačka najmanje 150 miliona KM preko Bobar banke a već do sada su prvo OT Bijeljina a onda i Specijalno tužilaštvo RS izneli stav da nisu nadležni a neće ni biti sve dok je na vlasti Milorad Dodik. Čak ni činjenica da je Bobar banka imala rok da izvrši dokapitalizaciju do kraja septembra a onda vlasnik Gavrilo Bobar umire ili "umire" 30.09.2014. poslednji dan tog roka nikome nije zapala za oko osim meni izgleda.
Očito je da ni ta afera neće biti riješena dok se ne uključi ministarstvo bezbjednosti BIH. Ja naravno ne mogu donositi odluke ali vam sugerišem da kontaktirate KT Sarajevo po predmetu koji sam naveo ako želite da rasvijetlite organizovani kriminal kakav do sada nije viđen i objavljen na Balkanu a ja imam toliko dokaza da bi bez problema bilo koji tužilac mogao podići optužnicu od koje krivce ne bi mogao spasiti nijedan advokatsski tim...

PRILOZI

Izjave aktera sverca i ubistva
Obavjest KT Sarajevo

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 25 Jun, 2015 | read_nums (49)
Kako ni do danas nema odgovora na pitanje ko je odgovoran za oštećenje tuđe stvari, to je krivica do svih organa na adresi Vuka Karadžića broj 3, koji su srodnike ubijene djevojčice Ivone Bajo sprečavali u pristupu dokumentaciji kojom se to utvrdilo ili da objašnjenje o tome iznese nadležni tužilac koji je obavezan na rad sa strankama 4 sata svaki dan.

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

ZAHTIJEV ZBOG OŠTEĆENJA PREDMETA

Ovaj zahtjev će biti dostavljen u OT Bijeljina, Osnovni sud u Bijeljini, Okružni sud u Bijeljini, te Sudskoj policiji u Bijeljini jer svi navedeni organi imaju odgovornost za oštećenje predmeta koji je privatno vlasništvo g. Budimke Bollin Bajo, koju zastupam, zbog neodgovaranja na usmene i pismene zahtijeve vezano za oštećenje predmeta, zbog izdavanja naredbe o zabrani pristupa svim srodnicima Ivone Bajo kako bi se izbjeglo davanje objašnjenja o odgovornosti za uništavanje privatne imovine, koje je naložilo OT Bijeljina. Zbog primjene te naredbe bez pismenog obrazloženja, o razlozima i bez ikakvog sprovedenog postupka o tome, za šta je odgovorna sudska policija. Zbog odbijanja da zaštiti prava garantovana zakonom, vezano za tražene informacije a za šta su odgovorni sudovi u Bijeljini.
Konkretno u Tužbi za utvrđenje diskriminacije 80 0 P 043325 13 P 2 navedena je povreda pod tačkom:
"4) Dana 05.09.2012. pravo na slobodan pristup informacijama, garantovano u članu 4 i 13 ZOSPI !" a i u tužbi 80 0 P 053922 13 P:
4) Dana 13.05.2013. pravo na slobodan pristup informacijama, garantovano u članu 4 i 13 ZOSPI !
Te je u parnici 80 0 P 043325 13 P 2 priložen kao dokaz i konkretan dokument "Zahtjev za informacije 25.02.2011." u kome se jasno i precizno postavlja zahtijev kojim se traži objašnjenje - uvid u dokumentaciju o tome šta je tužilaštvo utvrdilo o tome kako je presječen kaiš, gdje je nestao dio, te zašto je veći dio izmjenjene boje. Osnovni sud nijednom riječju nije se bavio tom povredom nego je zaključio da "nema diskriminacije" jer se podnesci mogu predavati recimo u pošti a gdje se mogu dobiti odgovori, to sud nije zanimalo.
Dakle kako ni do danas nema odgovora na pitanje ko je odgovoran za oštećenje tuđe stvari, to je krivica do svih organa na adresi Vuka Karadžića broj 3, koji su srodnike djevojčice Ivone Bajo sprečavali u pristupu dokumentaciji kojom se to utvrdilo ili da objašnjenje o tome iznese nadležni tužilac koji je obavezan na rad sa strankama 4 sata svaki dan.
U prilogu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" konstatovano je oštećenje predmeta pod brojem 4 i za to ne postoji nikakvo pismeno obrazloženje.
Na prilogu "Dokazni predmeti" vidljive su slike oštećene torbe presječenog kaiša u prvom redu, potom jakim udarom presječen držač rajfešlusa u sredini, te na dnu detalji presječenog kaiša i prelaz iz originalne žute boje u zamrljiani dio.
Obavještavam sve organe a posebno OT Bijeljina da me ne zanima kako je Ivona Bajo izgubila život i šta je utvrđeno vezano za prijavu MUP-a o tome, jer koga to uopšte zanima ??? Nikoga od vas to nikada nije ni zanimalo da se ustanovi. Ovde je u pitanju oštećenje predmeta koji je privatno vlasništvo a u "Saopštenju za javnost" koje je OT Bijeljina svojevremeno objavilo na svojoj stranici, odnosno u Zabilješci tužioca nema ni pomena ne samo o oštećenju nego niti o bilo čijoj odgovornosti. Dakle zahtijevam od vas da mi pismeno odgovorite i dostavite dokumentaciju o tome šta ste utvrdili ko je odgovoran za oštećenje tuđe imovine, bilo da je tu učinila OT Bijeljina prilikom istrage ili su to ustanovili sudovi u nekom dokumentu na osnovu koga su i "utvrdili" da nema diskriminacije u svojim presudama. Isto se odnosi i na sudsku policiju koja je bez pismene naredbe sprečavala pristup u OT Bijeljina iako nikada nisam dobio odgovor na postavljeno pitanje.
Dakle od gore navedenog organa zahtijevam da mi pismeno odgovori ko je odgovoran za oštećenje dječjeg ruksaka koje je konstatovano dana 15.04.2015. prilikom preuzimanja izuzetih predmeta ili da me pismeno izvjesti da nema saznanja o tome. Vaši odgovori ako ih bude biće predati na ročištu 29.04.2015. u parnici 80 0 P 056780 14 P sa zahtijevom da sva lica umješana u sprečavanje pristupa i prikrivanje oštećenja tuđe stvari budu pozvana da svjedoče o tome.
Ovo je poslednja prilika da državni organi postupe po zakonu inače ću u navedenoj parnici dokazivati da su oni i odgovorni za sprečavanje dokazivanja a da li to znači i da je djevojčica Ivona Bajo usmrćena istim predmetom koji je presjekao kaiš a ne žicom razotkriće se u narednom periodu. S tim u vezi obavještavam vas da je pomenuti oštećeni predmet uklonio sa mjesta zločina portir AD "Univerzal" Sofrenić Blagiša, o čemu imam tonski zapis kao dokaz, da je na dan pogibije Ivone Bajo krijumčarena nepoznata roba o čemu imam izjave vozača i direktora kao dokaz, da je spornog dana jedan od aktera bio Slaviša Bobar potom uhapšen kao član kriminalne grupe u akciji "Lutka" te sugerišem OT Bijeljina da me telefonski pozove na navedeni broj do dana 24.04.2015. odnosno u narednih 7 dana kako bih dao izjavu i dostavio dokaze o tome. U suprotnom braniću svoja prava pred sudom od 29.04.2015. pa nadalje da okončanja postupka i paralelno na ulici pred zgradom gdje ću javnosti prezentovati dokaze i imena svih odgovornih a prethodno ću sve detalje objaviti na internetu.
Gavrilo Bobar koji je krijumčario robu, prao novac narko mafije, pljačkao uloge preko svoje banke i ko zna šta sve još, je mrtav pa nema razloga da se dalje prikrivaju ova krivična djela te štite neki portiri, lažljivci, falsifikatori, krijumčari, dileri.
Dana 15.04.2015. u Osnovnom sudu je konstatovano oštećenje tuđe stvari što je krivično djelo a i početniku istražitelju je jasno šta znači uklanjanje ovakvog materijalnog dokaza, (ruksaka sa presječenim i zamrljanim kaišom) sa djevojčice koja je istovremeno nečim probodena kroz grudni koš. Naravno tom prilikom je tehnički neispravan kamion sa rezervoarom našpanovanim trakama, na 3000 kg zatezne sile dovezao krijumčarenu robu u Bobar grupu i pobjegao prije dolaska policije.
PITANJE JE HOĆETE LI VI BITI DRŽAVNI ORGAN ILI SAUČESNICI NARKO DILERA I UBICA ???
Javnost će uskoro imati odgovor...

PRILOZI

Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Zahtjev za informacije 25.02.2011.
Dokazni predmeti
Saopštenje OT Bijeljina

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 20 Jun, 2015 | read_nums (33)
Sud konstatuje da je pokušao da uruči naprijed navedenu dokumentaciju tužitelju ali isti izjavljuje da to odbija da primi, te želi da se na zapisnik izjasni iz kojih razloga, nakon čega uz odobrenje suda isti izjavljuje sledeće:
Ja sam predložio sudu da se od tužilaštva zatraži spis, formiran po mojim krivičnim prijavama predatim 24.06.2010. godine i 02.12.2010. godine, te službena zabilješka koja je navodno objavljena nekada na zvaničnoj veb stranici tužilaštva a o čemu sam obavješten odgovorom tužilaštva koji je već usvojen kao dokaz u ovom spisu. Nikakva izjašnjenja ili dodatni dokumenti ili objašnjenja tužilaštva ne mogu se na nezakonit način ubacivati u ovoj spis i ne mogu imati snagu dokaza na osnovu čaga bi sud u presudi odbacivao ovu tužbu.

GLAVNA RASPRAVA ZA 80 0P 056780 14 P 16.03.2015.

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OSNOVNI SUD U BIJELJINI
Broj: 80 0P 056780 14 P
Bijeljina, 16.03.2015. godine
ZAPISNIK SA GLAVNE RASPRAVE

Sastavljen dana 16.03.2015. godine u Osnovnom sudu u Bijeljini
OD SUDA PRISUTNI
SUDIJA: Vakičić Željka
ZAPISNIČAR:Mila Terzić

PRAVNA STVAR
TUŽITELJ: Zdenko Bajo
TUŽENI: Republika Srpska
RADI: naknada štete

Započeto u 12,00 časova
Konstatuje se da su na glavnu raspravu pristupili:
-Za tužitelja pristupio lično Zdenko Bajo
-Za tuženu nije pristupio niko, uredno pozvana,
Od javnosti pristupila Halilović Jasminka.
Tužitelj predlaže da sud održi glavnu rasprava u skladu sa zakonom, a u odsustvu uredno obavještene tužene.
Sud donosi
R J E Š E NJ E
Otvara se glavna rasprava. Glavna rasprava je javna.
Sud kosntatuje da je Okružno tužilaštvo u Bijeljini dana 11.03.2015. godine dostavilo sudu podnesak u 2 primjerka naslovljen kao izjašnjenje i dostava dokumentacije sa dokumentacojom u prilogu, pa sud primjerak ovog podneska sa dokumentacijom u prilogu kao i sa dokumetnacijom koje tužilaštvo dostavilo sa podneskom od 15.01.2015. godine sada u dovoljnom broju primjerka dostavlja lično tužitelju.
Sud konstatuje da je pokušao da uruči naprijed navedenu dokumentaciju tužitelju ali isti izjavljuje da to odbija da primi, te želi da se na zapisnik izjasni iz kojih razloga, nakon čega uz odobrenje suda isti izjavljuje sledeće:
Ja sam predložio sudu da se od tužilaštva zatraži spis, formiran po mojim krivičnim prijavama predatim 24.06.2010. godine i 02.12.2010. godine, te službena zabilješka koja je navodno objavljena nekada na zvaničnoj veb stranici tužilaštva a o čemu sam obavješten odgovorom tužilaštva koji je već usvojen kao dokaz u ovom spisu. Nikakva izjašnjenja ili dodatni dokumenti ili objašnjenja tužilaštva ne mogu se na nezakonit način ubacivati u ovoj spis i ne mogu imati snagu dokaza na osnovu čaga bi sud u presudi odbacivao ovu tužbu.
U uvodnom tužitelj izjavljuje da ostaje kod tužbenog zahtjeva i prijedloga iz tužbe i svih dosadašnjih navoda te tužitelj izjavljuje da predlaže i nove dokaze koji su nastali u međuvremenu od prošlog ročišta pa do današnjeg ročišta tako da nisam imao priliku da ove dokaze predlažem ranije jer je jedan pismeni dokaz sačinjen 27.02.105. godine, a odgovor Osnovnog suda od 03.03.2015. godine te imajući u vidu datum održavanja prošlog ročišta ovi pismeni akti su nastali posle i nisam bio u prilici da ih ranije predočim, dakle bez svoje krivice i predlažem sada naknadno da se uvrste kao dokazi a u direktnoj su vezi sa predmetnom tužbom i tužbenim zahtjevom i to akt pod nazivom zahtjev za OT u Bijeljini od 27.02.2015.g. u kom zahtjevu zahtjevam povrat stvari a koji se odnose na Ivonu Bajo, odnosno za stvari koje su izuzete za vrijeme istrage a u prilogu kontinuiteta jer sam već tražio ranije i u jednom od dokaza se vidi da je OS u Bijeljini prije godinu dana tražio od tužilaštva da se izjasne i oni se još uvjek nisu izjasnili u tom smislu predlažem dokaz, odgovor OS u Bijeljini od 03.03.2015. godine, te uz ova dva materijalna akta dostavljam i pismeni podnesak naslovljen kao prijedlog za usvajanje novih dokaza. S tim što ukratko navodim da sam u istom naveo da postoje razlozi da postupajući sudija na osnovu zakona traži svoje izuzeće u ovom predmetu a iz razloga što smatram da ista ne može da odlučuje u predmetnima u kojima je ona postupala, te navodim da sam podnio pritužbu Visokom sudskom i tužilačkom vijeću te krivičnu prijavu protiv više lica za falsifikovanje isprave i prikrivanju falsifikata u čemu je učestvovao Osnovni sud i Pravobranilaštvo RS u prikrivanju tog dokumenta, umjesto da se po službenoj dužnosti prijavi krivčno djelo. S toga smatram da bi postupajući sudija trebala da zatraži svoje izuzeće, te iz razloga što se radi o predmetima u kojima je postupala postupajući sudija pa mislim da ne bi bilo objektivno da sama odlučuje o svom radu obzirom da su ti predmeti predloženi kao dokaz u ovom predmetu, inače nemam nikakve primjedbe na rad i odnos postupajućeg sudije prema meni i svim drugim učesnicima u toku postupka koji je izuzetno korektan.
Imajući u vidu da sam sada predložio nove dokaze predlažem da se isti dostave suprotnoj strani na izjašnjenje, imajući u vidu odredbe ZPP-a te da u tom smislu sud predmetno ročište odloži. Takođe navodim da nisam bio u mogućnosti da izvršim uvid u ovaj predmet te mi je odlaganje potrebno i kako bi mogao izvršiti uvid u ovaj predmet.
Nakon toga a imajući u vidu naprijed navedeno posebno da je tužitelj na današnjem ročištu predložio dva nova materijalna dokaza, te da o tome mora da se izjasni suprotna strana, sud donosi sledeće
R J E Š E NJ E
Glavna rasprava se odlaže i nova zakazuje za dan 29.04.2015. godine sa početkom u 12,00 časova, u kancelariji broj 19, o čemu se usmeno obavještavaju prisutni uz upozorenje da pismeni poziv neće dobiti kao i na posljedice izostanka.
Na glavnu raspravu pozvati RS putem PRS sjedište zamjenika u Bijeljini uz kopiju zapisnika sa današnjeg ročišta, te uz dostavu podneska tužitelja naslovljen kao prijedlog za usvjanje novih dokaza, te 2 nova dokaza i to dokaz zahtjev OT u Bijeljini od 27.02.2015. godine i odgovor Osnovnog suda u Bijeljini od 03.03.2015. godine na izjašnjenje.
Dovršeno, prisutni pregledaju i potpisuju zapisnik bez primjedbi.

OBRADA DOKUMENATA OPTIČKIM ČITAČEM

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 15 Jun, 2015 | read_nums (43)
Ovde se dakle radi o konstantnom bezakonju i kriminalu uzrokovanom time što su korumpirani pripadnici OT Bijeljina oprali benzinom i uklonili materijalni dokaz ubistva osmogodišnje djevojčice da bi prikrili krijumčarenje, (vjerovatno kokaina) u Bobar grupi. Da to nije jedini kriminal razotkriveno je tek nedavno a radi se o stotinama miliona pokradenog novca preko Bobar banke i vjerovatno milijardama u cijeloj Bobar grupi.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: Zalba na presudu 80 0 P 039222 12 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

1000000 KM

ŽALBA NA PRESUDU 80 0 P 039222 12 P

29111965

29111965 - to je broj koji je jedan od najvažnijih argumenata ove žalbe, broj koji traži svaki od besplatnih i demo programa u koje je Sud izvršio uvid, da bi bio instaliran, to je broj naveden u usvojenom dokazu, Naredbi Okružnog suda u Bijeljini 12 0 K 001162 10 Kpp, kao datum mog rođenja, broj koji sam upravo iz razloga dokazivanja autorstva ugradio u instalacijske pakete programa, kao jedan od ključnih dokaza. To je dakle nepobitno utvrđena činjenica, izveden dokaz i to ne od mene nego od strane Osnovnog suda u Bijeljini koji je utvrdio da programi zahtijevaju upravo broj 29111965 da bi bili instalirani, te od strane Okružnog suda u Bijeljini koji je utvrdio datum mog rođenja i upisao ga ciframa 29111965 u drugom pasusu naredbe od 23.03.2010. Tu činjenicu sam istakao više puta tokom rasprava a Osnovni sud je brutalnim pravnim nasiljem krunski dokaz koji pokazuje moje autorstvo prikrio i nijednom riječju u Presudi na 11 strana ne pominje šta znači taj broj, isključivo sa ciljem da mi se nanese šteta i ospori već dokazano autorstvo, koje čak ni tužena RS nije osporavala u odgovoru niti tokom parnice, nego ga je naprotiv priznala još 2010-te godine, o čemu će biti govora u nastavku i naravno za to ću priložiti dokaz. Ako sasvim zanemarim, kao što je to učinio i sud, činjenicu da naziv "BZ SOFT" koji se pojavljuje prilikom instalacije svih programa predstavlja inicijale mene kao tužioca, (B-ajo Z-denko), čitajući presudu na 11 strana, sudsko vijeće drugostepenog suda niti bilo ko drugi ne bi mogao shvatiti iz opisa Osnovnog suda u Bijeljini da je folder "Zdenko" koji svaki program nudi za instalaciju upravo moje ime i što je najvažnije niko ne bi mogao iz teksta presude zaključiti da je instalacioni kod koji svi besplatni i demo programi traže, upravo datum rođenja tužioca iz ove parnice odnosno mene. Generalno gledano Osnovni sud u Bijeljini je opisivao i analizirao sve beskorisne detalje koji nemaju nikakve veze sa osnovom tužbenog zahtijeva a dijelove usvojenih dokumenata u kojima se pominje programski kod uopšte nije primjećivao ni opisivao u presudi kao da to i ne postoji. Zaključak sudskog vijeća i svakoga ko pročita presudu bi bio da nikada ni u jednom dokumentu nije pominjano postojanje programskog koda na oduzetom računaru, da sam to izmislio poslije povrata a tužena RS bi naravno postupila odgovorno i provjerila sve da sam je zaista upozorio. Sud ne analizira razloge zbog kojih tužena RS nije izvršila kontrolu ispravnosti nego razloge zbog kojih bi moglo doći do kvara bez krivice tužene, pa čak i to da je računar odnesen neispravan. I naravno sud se nijednom riječju ne bavi vezom između mene i utvrđenih činjenica, podataka koji su otkriveni prilikom instalacije programa. Cilj je bio da se nijednom riječju ne pomene veza između instalacijskog koda i datuma mog rođenja pa se ne iznosi čak ni teza da je možda u pitanju obična slučajnost. Broj od 8 cifara a najveći takav je 99999999, je za jedan manje od 100 miliona, što znači da je vjerovatnost da neko slučajno kao kod odabere datum rođenja nekog sudije recimo 1/99999999 (zaokruženo na, jedan/sto miliona). A kad se tome doda ime tog sudije, njegovi inicijali, pa vjerovatnoća da on uopšte sazna za te podatke, da su meniji napisani na srpsko-hrvatskom jeziku, potpuno je jasno da tu ne može biti slučajnosti. Posebno kada se dodaju i drugi argumenti, koje sud nije namjerno htio da navede ili ih nije ni primjetio a ima primjera i jednih i drugih.
PRESUDA SE OVOM ŽALBOM POBIJA U CJELINI, ZBOG POVREDE ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA, POGREŠNO I NEPOTPUNO UTVRĐENOG ČINJENIČNOG STANJA TE POGREŠNE PRIMJENE MATERIJALNOG PRAVA, VEZANO ZA ČLANOVE 208 - 211 ZOPP, ŠTO ĆE BITI OBRAZLOŽENO U TEKSTU ŽALBE!
Predlažem da drugostepeni sud shodno članu 224 ZOPP-u, stav 5 preinači prvostepenu presudu i usvoji postavljeni tužbeni zahtijev, za šta ću argumente iznijeti u nastavku ili alternativno što bi s obzirom na okolnosti i dopunske informacije koje će imati drugostepeni sud bilo najbezbolnije rješenje, prema stavu 3 istog člana ukine prvostepenu presudu i uputi predmet prvostepenom sudu na ponovno suđenje.
- Osnovni sud u Bijeljini je u sadejstvu sa Pravobranilaštvom RS prekršio član 71, stav 2 "Ako tuženi osporava tužbeni zahtjev, odgovor na tužbu mora sadržati i razloge iz kojih se tužbeni zahtjev osporava, činjenice na kojima tuženi zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvrduju te činjenice, te pravni osnov za navode tuženog." jer odgovor tužene nije sadržao ni činjenice niti dokaze.
- Osnovni sud u Bijeljini je prekršio član 73 ZOPP-u "Kad utvrdi da je odgovor na tužbu nerazumljiv ili nepotpun, sud će radi otklanjanja tih nedostataka postupiti u skladu s odredbom člana 336. ovog zakona" jer nije vratio odgovor na dopunu
- Osnovni sud u Bijeljini je prekršio član 10 ZOPP-u "Sud je dužan provesti postupak bez odugovlačenja i sa što manje troškova, te onemogučiti svaku zloupotrebu prava koja strankama pripadaju u postupku." jer je prihvatio prijedloge tužene u uvrštenju 2 spisa bez ijednog iznesenog argumenta te je parnica odgađana upravo zbog tih predmeta i berzazložnog slanja ovog predmata Vrhovnom sudu RS.
- Osnovni sud u Bijeljini je prekršio član 99 ZOPP-u, stav "1) Tužilac ukratko izlaže sva bitna pitanja iz tužbe, uključujući izvođenje dokaza čitanjem isprava" jer nije dozvolio tužiocu da lično izvodi dokaze autorstva na laptopu.
- Osnovni sud u Bijeljini je prekršio član 99 ZOPP-u, "Postupak na glavnoj raspravi odvija se usmeno, a dokazi se izvode neposredno pred sudom, ukoliko nije drugacije predviđeno ovim zakonom. jer je sud izvodio dokaze autorstva izvan rasprave i obavio sve bez prisustva tužioca".
- Osnovni sud u Bijeljini je prekršio član 8 ZOPP-u, stav "Sud će savjesno i brižljivo cijeniti svaki dokaz posebno i sve dokaze zajedno" jer nijednom riječju nije cijenio dokaze koje je lično izveo, da su programi podešeni da kreiraju folder sa imenom tužioca, te da je uslov za instalaciju unos koda koji je datum rođenja tužioca, odnosno mene.
- Osnovni sud u Bijeljini je prekršio članove 101 i 102 ZOPP-u jer dokazi nisu izvođeni neposredno pred sudom na glavnoj raspravi niti je dozvolio da tužilac iznese činjenice o autorstvu i lično izvodi dokaze, nego je to činio sud izvan rasprave uz asistenciju nepoznatog stručnjaka. S druge strane meni je poslije zahtijeva da lično izvodim dokaze autorstva tužena RS pri narednom dolasku oduzela putem sudske policije laptop koji sam poneo u tu svrhu iako nije na popisu zabranjenih predmeta.
- Osnovni sud u Bijeljini je prekršio član 123 ZOPP-u, stav "(1) Svaka stranka dužna je dokazati činjenice na kojima zasniva svoj zahtjev" jer meni kao tužiocu nije dozvolio da dokazujem autorstvo nad programima.
- Osnovni sud u Bijeljini je prekršio član 128 ZOPP-u, stav "(1) Dokazi se izvode na glavnoj raspravi." jer je izvodio dokaze u privatnoj režiji izvan glavne rasprave uz asistenciju anonimnih stručnjaka.

No čak i uz ovakvo kršenje zakona izvedeno je dovoljno dokaza kojima se potvrđuje moje autorstvo nad programima odnosno da se radi o mojoj intelektualnoj svojini. Tužena RS ni u odgovoru na tužbu niti tokom rasprave nije negirala da se radi o mojim programima niti je to osporavao sud, nego je tu formulaciju Osnovni sud u Bijeljini izmislio samostalno tek u presudi, zbog čega je i prihvaćen nepotpun odgovor na tužbu. Naime tužena RS je još 2010-te uvidom u CD sa edukativnim programima koji sam dostavio Ministarstvu prosvete i kulture, utvrdila da se radi o mojim programima i zahvalila mi na poklonu. Nije isključeno da se moji programi već koriste u nekim školama a ovde sud pokušava osporiti autorstvo koje je tužena RS odavno priznala. Čak se u dopisu ministarstva, (dokaz 07.10/059-1038/10 od 30.12.2010. u prilogu) navodi detalj da je pri kreiranju programa učestvovala pokojna Ivona Bajo. Radi se prije svega o programu "Slovarica" u kome izgovara slova a birala je i ukrasne slike tog programa.
U dopisu za OT Doboj, opisao sam taj detalj a informativno prilažem verziju objavljenu na blogu 15.12.2011. (OKRUZNOM TUZILASTVU U DOBOJU http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2011/12/15/3016181) dok je sam dopis poslat 2010-te pošto me je glavni tužilac OT Doboj obavijestio da je tvrdnja OT Bijeljina o prebacivanju nadležnosti pogibije Ivone Bajo u OT Doboj obična laž pričana mjesecima od strane sudske policije a po nalogu OT Bijeljina. Ova dva dokumenta se dakle sada prilažu i kao dokaz da je moje autorstvo nad programima nesporno među strankama u postupku a osim toga ću ukazati na činjenice koje u već postojećem i usvojenom dokaznom materijalu Osnovni sud u Bijeljini nije utvrdio nikako, te na one koje nije utvrdio u potpunosti i na kraju potencirati koje je utvrđene činjenice sud prikrio u presudi...
POGREŠNO I NEPOTPUNO UTVRĐENO ČINJENIČNO STANJE
Autorstvo nad programskim kodom iz koga su kompilovani svi programi i instalacijski paketi na priloženom disku je osnovna pretpostavka za nadoknadu štete. Sva ostala argumentacija suda, vezano za viruse, strujne udare, protivpravne radnje i slično je nepotrebna ako je Sud već bio zauzeo stav, prikrivanjem ključnih dokaza da se ne radi o mojoj intelektualnoj svojini. Stoga ću prvo posvetiti pažnju argumentima koji dokazuju moje autorstvo a potom i svim ostalim faktorima koje ponavljam nije iznijela tužena RS ni u odgovoru na tužbu niti u bilo kom trenutku parnice, podnescima ili na raspravi. Nije to učinio ni sud tokom postupka nego je sve nazakonito izmišljeno kao izgovor tek u kreiranju presude.
Sve što je Osnovni sud naveo prilikom uvida u disk je tačno i više nego dovoljno da bi se dokazalo moje autorstvo nad programima ali postoje i detalji koji su MORALI biti viđeni prilikom svake instalacije a nisu evidentirani očito namjerno, te detalji koji se mogu vidjeti samo na poseban način, odnosni koje sud uopšte nije mogao ni primjetiti bez moje pomoći, te ću u ovom dijelu opisati neke od njih. Važno je istaći da ovo nisu nikakvi novi ili dodatni dokazi nego su sadržani u već usvojenom materijalu. Čak i samo postojanje web stranice sa mojim besplatnim programima, (http://bzsoft.blogger.ba/) koju nesporno ja uređujem kao i stranicu "Kriminal u vlasti", se može tretirati kao nesporna, opšte poznata činjenica koji prema ZOPP-u nije potrebno dokazivati ali...
Sud je naveo da se prilikom instalacije od strane svakog programa kreira folder "Zdenko" u programskim fajlovima ali je propustio navesti da se moje ime pojavljuje još 3 puta i to u dijelu opisa autora, kreiranju start meni foldera ta na kraju u završnoj poruci. No na tu "sitnicu" i ne vrijedi trošiti vrijeme te ukazujem na važan dokaz autorstva koji sud nije ni primjetio isključivo stoga što mi nije omogućeno prisustvo, kako ne bih mogao ukazati na određene detalje.
U prilogu "Podaci o autoru programa" su slike ekrana monitora a na prvoj od njih se vidi da je u pitanju moja kopija istog diska koji je koristio i sud jer na adresi foldera piše "Racunar/DVD RW Drive (E)/Tuzba za unistav/Programi/Demo". Prikaz foldera je podešen na opciju "Details" te čekirani specifični detalji u odgovarajućem podmeniju tako da su prikazane 3 karakteristike i to: "Type", "Company" i "Size". Konkretno za dokazivanje mog autorstva bitna je stavka "Company" koja osim pojmova "Zdenko" i "BZ soft" sadrži i nalog elektronske pošte "Zdenkobajo@spinter.net". Na drugoj slici je nekoliko programa kopiranih sa diska na računar jer ovaj detalj se na prikazuje na fajlovima CD-a. Tak tada, ako je program prenesen na računar, nanošenjem stralice miša na neki od njih pojavljuje se već opisani podatak "Zdenkobajo@spinter.net".
Na trećoj strani usvojenog dokaza "zahtjev MUP-a za izdavanje naredbe od 19.03.2010." navedeno je da su "ozbiljne prijetnje po život i tijelo" upućene upravo sa te adrese "zdenko bajo" zdenkobajo@spinter.net. Ovde se ne radi o nekom anonimnom mejlu nego o nalogu koji izdaju Pošte srpske a vezan je za broj telefona i adresu korisnika koji mora lično te podatke donijeti na šalter. Iz ovoga proizilazi da je nalog elektronske pošte za koji je tužena RS nesporno utvrdila još 23.03.2010. da je moj, sadržan u svim instalacijskim paketima programa, što je dodatni dokaz mog autorstva.
Na poslednjoj trećoj slici priloga "Podaci o autoru programa" su paralelno dvije slike ekrana prilikom instalacije upravo onih primjera koje je opisao sud. No sud je naveo samo pojam "BZ SOFT" a ostatak je "nepotpuno utvrđeno" činjenično stanje, te prenosim u cijelosti kompletan tekst koji se pojavljuje u instalacijskom koraku pod nazivom "O AUTORU".
"BZ SOFT. Samo sa našim softverom možete na svom računaru imati program, sa vašim likom, ili dok slušate mp3 muziku, uživati u pogledu, na plejer izrađen na osnovu slike, koju vi odaberete, a na izboru imate već preko 100 modela. Možete posetiti naš sajt, ili kontaktirati tel. 065/831-902, a ako ste u inostranstvu i pozivni broj za BiH! Hvala na poverenju...! ZDENKO PRODUCTIONS"
Osim što se ovde pojavljuje moje ime, skrećem pažnju na navedeni broj telefona 065/831-902. To je pripejd korisnički broj, odnosno kupljen je anonimno bez ličnih podataka ali je sadržan kako u ovoj žalbi uz moje ime i adresu, tako i u svim tužbama, podnescima, krivičnim prijavama i slično koje sam pisao od 2009-te do danas. Na taj broj su me zvali iz Osnovnog suda u Bijeljini sa broja 055224910, u dane 08.04.2015. 08:15, te 14.14.2015. 14:22, vezano za preuzimanje predmeta ubijene djevojčive Ivone Bajo a po naredbi sudije Savića. Na broj 065/831-902, koji je sadržan u svim instalacijskim paketima, pozivao me je i sekretar Okružnog suda u Bijeljini 2014-te, vezano za moje zahtijeve, i čak neposredno poslije odnošenja računara 2010-te kada sam zatražio i omogućen mi je uvid u tada dostupne dokumente, vezano za odnošenje računara. Predsjednik i sekretar Okružnog suda su pokazali izuzetnu profesionalnost i ljubaznost, te sam im tom prilikom, dakle početkom 2010-te, mjesecima prije povrata računara poklonio primjerke diskova sa nekim od mojih programa a kakvih sam reklamno, besplatno podijelio u više od 500 primjeraka tokom godina. No nikoga od takvih svjedoka nisam htio pozivati jer sami programi sadrže više nego dovoljno dokaza mog autorstva. Konkretno u oba primjera koje sam slikao u prilogu a koje je koristio i sud vidljiv je broj telefona 065/831-902 ali sam kod programa "Afrodita" pomjerio prikaz teksta nešto niže da bi bilo vidljivo moje ime "ZDENKO" To je bitno jer se radi o jednom od programa za koje sam koristio različete šifre sa 16 znakova a ne univerzalnu 29111965, kreiranu prema datumu mog rođenja. Dakle iako se nijedan od programa izvorno predviđenih isključivo za prodaju od 01.01.2010. ne instalira sa šifrom vezanom za mene, vidljivo je da su prethodni koraci isti i sadrže moj broj telefona.
Naredni prilog pod nazivom "Dokazi autorstva" sadrži u gornjem dijelu 3 slike ekrana pri instalaciji i radu programa "Ivona plejer". Na prvoj od tih slika se na završetku instalacijskog postupka vidi slika djevojčice Ivone Bajo a na drugoj završna poruka sa sledećim tekstom "U ZNAK SJEĆANJA NA IVONU BAJO, UBIJENU SA 8 GODINA ŽIVOTA, POKLON ZA SVU DJECU SVIJETA".
Radi se o djevojčici, ćerki moje sestre koja je ubijena prilikom krijumčarenja koje je vršio bivši odbornik i poslanik tužene RS, i to da citiram sud ne lično i u svoje ime nego je to radio u ime RS, kao što su dokaze ubistva prali benzinom i uklanjali te me lažno prijavili a sve to nisu činili lično nego je to radila ovde tužena RS. Treća slika ovog programa je načinjena za vrijeme rada a osim menija sa listom pjesama i podataka o trenutnoj numeri, ponovo je vidljiva slika Ivone Bajo. Iz svega je jasno da je ovaj program načinjen poslije ubistva djevojčice a kako sadrži i moje ime i mejl, broj telefona, isti instalacijski kod 29111965, nedvosmisleno je jasno da sam ja autor.
Poslednja slika sa priloga "Dokazi autorstva" je načinjena prilikom rada Ana mp3 plejera, koji je sud koristio kao primjer za objašnjenje. Osim već navedenih propusta pri utvrđivanju dokaza i činjenica, sud nije aktivirao meni sa informativnim sadržajem. To se čini klikom na animacijski dio programa u kome teniska loptica skakuće gore-dole, poslije čega se pojavi meni koji sadrži moje ime (ZDENKO), datum kreiranja tog programa, (26.12.2007. što dokazuje da su neki programi postojali bar 3 godine prije odnošenja računara) i na kraju je jasno vidljiv moj broj mobilnog telefona 065831902, već ranije pominjan.
Na poslednjem prilogu sa snimcima ekrana je Program "Slovarica" koji je jedan od edukativnih programa dostavljenih Vladi RS u koje je tužena RS još 2010-te ostvarila uvid i uvjerila se da isti sadrži glas ubijene djevojčice, (nastao početkom 2009-te oko pola godine prije ubistva). Efekat izgovaranja se dobija prelaskom strelice miša preko određenog slova, kada je program aktivan a ovde su slike prilikom instalacije i to prvo uputa za aktivaciju poslije instalacije za šta je pristupna šifra "IVONA". Ovo dakle nije kod 29111965, koji se unosi prilikom instalacije, nego šifra za pokretanje programa koja ima za cilj da dijete uči korištenju tastature i razlikovanju slova. U završnoj poruci je ponovo upozorenje citiram "Pristupni kod za program glasi "IVONA"". Naredna slika pokazuje ekran prilikom unošenja tačne šifre "IVONA" poslije čega se pojavljuje poruka, koja sadrži riječi "POZDRAV OD IVONE". Slike crtanih likova koje se vide su izbor ubijene djevojčice a ja sam ih kao autor ugradio u ovaj program, kao i ime djeteta čije se ubistvo prikriva najmonstruoznijim metodama evo već 6 godina, da bi se zaštitili pripadnici tajkunsko političke mafije. Poslednja slika se pojavljuje nakratko prije dolaska programa u radno stanje, kada su vidljiva sva slova. I na ovoj slici je vidljiva djevojčica Ivona Bajo.
Sve je ovo dakle vidjela i utvrdila Vlada RS još 2010-te, Pravobranilaštvo RS nijedne sekunde mi nije osporavalo autorstvo ali je zato sud sve ove dokaze previdio a onda prikrio, prećutao ili šta već sve ono što je lično utvrdio da bi mi osporio autorstvo nad kreiranjem programskog koda za ove programe. U pitanju je naravno ključna rečenica iz Presude:
Osnovni sud u Bijeljini je utvrdio da osim naziva "BZ SOFT" koji sadrži inicijale tužioca, svi programi se instaliraju u folder "Zdenko" što je lično ime tužioca, a da bi uopšte došlo do instalacije, sud je utvrdio da je potrebno unijeti broj 29111965, što je datum rođenja tužioca a već utvrđeno u usvojenim dokumentima Okružnog suda u Bijeljini i CJB Bijeljina
ZAŠTO JE OVO KLJUČNA REČENICA ???
Zato što ne postoji u presudi uopšte a morala bi biti njen sastavni dio jer odgovara činjeničnom stanju utvrđenom od strane sudova u Bijeljini. Ali ona ne postoji i smišljeno je izostavljena kako bi se presudilo da nije dokazano moje autorstvo nad programskim kodom. Umjesto onoga što je utvrđeno a bitno je za ovu tužbu, pisale su se gomile beskorisnih podataka, kao što je recimo opis 2 spisa koje je bez ikakve argumentacije predložila tužena RS i sud ih tako usvojio, obrazlagao na više od jedne strane presude a da nijednom riječju ništa od svega nije dovedeno u vezu sa autorstvom nad programskim kodom, virusima, strujnim udarima, pregledu računara i slično...
U samoj presudi smišljeno su potencirani i drugi nebitni a izostavljani važni podaci, kao što je recimo pasus koji počinje sa riječima "Uvidom u naredba Okružnog suda u Bijeljini u predmetu broj 12 0 K 001162 10 Kpp" gdje je opisano sve osim jedinog važnog podatka za ovu parnicu 2911195, koji je instalacijski kod programa što je utvrdio Osnovni sud a u toj naredbi je naveden kao datum mog rođenja, što je utvrdio Okružni sud. Tu činjenicu Osnovni sud je smišljeno izostavio u presudi.
U pasusu koji počinje riječima "Uvidom u molba Okružnom sudu za povrat u pređašnje stanje" navedeno je sve osim jedinog bitnog podatka za ovu parnicu a to je moje upozorenje u pismenom obliku tuženoj RS odmah po odnošenju računara o postojanju programskog koda. Stoga ću ja da citiram drugostepenom sudu taj dio koji je Osnovni sud previdio i zaboravio navesti u presudi:
"Ako stvarno zele da pregledaju ceo hard disk nikad u tome nece uspjeti, jer sam u poslednjih nekoliko godina izradio vise od 100 programskih paketa, a programa svake vrste vise od 1000, medju kojima su i programi za kodiranje dokumenata. Vecina programa koje sam kreirao se nalaze na lokaciji "Program Files\Zdenko", dok sam neke izbrisao, zbog manjka prostora na hard disku. Vrijednost tih programa je neprocjenjiva. Na stranu to kolika bi bila njihova trzisna vrijednost, tu su i 4 godine rada na programskom kodu. Sve to je sada dovedeno u opasnost da grupa kriminalaca zbrise kako bi unistila tragove o njihovim zlocinima za koje vjeruju da se svi nalaze na racunaru."
Ovo nedvosmisleno upozorenje Osnovni sud je svjesno previdio i izistavio iz opisa u presudi, kako bi izneo stav da nisam ponudio dokaze da su se programi nalazili na računaru prije odnošenja. Ovo je dakle dokaz da je programski kod bio na računaru a tužena RS je imala obavezu reagovati na to upozorenje i negirati tada postojanje koda ako to nije bila istina. I tvrdnja suda da se autorstvo može dokazati samo vještačenjem odnesenog računara je besmislena. Prvo zato što je hard disk uništen i nije sadržavao ništa a posebno ne programe. Drugo, sasvim je nebitno na kom se računaru analizira neki program da bi se ustanovilo ko je njegov autor. Treće, tužena RS je već vještačila računar poslije odnošenja i bila je obavezna da mi o tome dostavi podatke prema ZOKP-u. član "Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije"
"(1) Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije vrši tužilac. (2) O otvaranju privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije tužilac je dužan obavijestiti lice ili preduzeće od kojeg su predmeti oduzeti, sudiju za prethodni postupak i branioca."
Ovde se dakle radi o obavezi a ne o dobroj volji tužene RS. Umjesto da mi odmah dostavi podatke, tužena RS mi je zabranila pristup u OT Bijeljina kada sam lično tražio uvid u te i druge podatke, što je konstatovano u predmetu 80 0 P 039976 12 P predloženom od strane tužene RS. Pošto mi je brutalnim pravnim nasiljem uskraćeno da dobijem dokumentaciju o pregledu računara, pozvao sam se na pravo garantovano članom 23 Ustava RS i recimo u tužbi za utvrđenje diskriminacije 80 0 P 043325 13 P 2 gdje je postupala ista sudija, naveo da je diskriminacija izvršena na takav način da me je tužena RS diskriminisala na takav način da mi je onemogućila pod tačkom: "2) Dana 05.09.2012. pravo na pristup dokumentaciji koju su o njemu prikupljali organi tužene, garantovano članom 23 Ustava RS" a Ustav RS, član 23, stav 3. glasi: "Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama."
Postupajuća sudija tada uopšte nije primjetila ovu tačku niti je obrazlagala u presudi nijednom riječju, kao što i sve bitne teme nisu primjećene u ovoj presudi. No osim što je sve vezano za lažnu prijavu protiv mene poslije čega je odnesen računar bilo protivpravno, ovde je posebno bitna i protivpravna radnja poslije odnošenja računara, što u presudi potencira sud. Iako osnov za naknadu štete ne mora uvijek biti protivpravna radnja, nego to može biti nemar ili nepažnja, nepostupanjem po zakonskoj obavezi da me obavijesti o otvaranju i pregledu, odnosno vještačenju računara, tužena RS je izvršila protivpravnu radnju.
Nadalje sud u presudi opet smišljeno izostavlja najvažnije podatke i u pasusu koji počinje riječima "Uvidom u potvrda od 22.12.2010." izostavlja se činjenica da nije izvršena kontrola ispravnosti računara koju sam zahtijevao.
U pasusu koji počinje riječima "Uvidom u odgovor na tužbu tuženog Milorada Debeljevića u predmetu broj 80 0 P 034147 11 P" KONSTATUJE SE DA TUŽENI PRIZNAJE KAKO NIKADA NIJE POSTUPAO SLUŽBENO A IZOSTAVLJA DIO O IZMIŠLJANJU, JER SAM JA NAVODNO SVE IZMISLIO A ONDA SU SUDOVI U BIJELJINI TE MOJE IZMIŠLJOTINE PROGLASILI ZA SLUŽBENE RADNJE BEZ IJEDNOG DOKUMENTA KOJI TO DOKAZUJE. Poslije odluke OT Doboj o nesprovođenju istrage postali su dostupni svi dokumenti te se ispostavilo da je službeno postupao samo g. Šabić Muris.
U prethodnim stavkama sam pokazao da postoji sve ono što je sud u presudi negirao u citatu koji prenosim:
"Dakle, u predmetnoj stvari nedostaju sledeće predpostavke za naknadu štete: postojanje štete koju tužitelj nije dokazao sprovođenjem odgovarajućih dokaza, a prije svega vještačenjem predmeta za koji tužitelj vezuje predmetnu štetu-računara marke ,,Compaq“, dalje nedostaje protivpravnost štetne radnje budući da je predmetni računar oduzet po naredbi za pretres od 23.03.2010. godine Okružnog suda u Bijeljini u predmetu broj 12 0 K 001162 10 Kpp a u cilju pronalaženja dokaza i predmeta izvršenja (vatrenog oružja, računara, isprava i dr.) krivičnog djela iz člana 169. stav 2. KZ RS, ili nekog drugog krivičnog djela koji se goni po službenoj dužnosti, te u postupanju tužene-oduzimanju predmetnog računara nedostaje protivpravnost, imajući u vidu da se radi o pravnoj radnji koju je CJB Bijeljina preduzeo po Naredbi za pretres Okružnog suda u Bijeljini od 23.03.2010.godine, te takođe nedostaje i uzročno-posledična veza između štetnog događaja i štete, jer tužitelj nije dokazao da se upravo tom radnjom tužene i za vrijeme boravka računara kod nje desila predmetna šteta na računaru, te samim tim nedostaje i odgovomost određenog lica za štetu. Dakle, u predmetnoj stvari nisu ispunjene predpostavke za naknadu štete."
Podvlačim ponovo da sam upozorio tuženu RS na postojanje programskog koda i to pismeno odmah po odnošenju računara i više puta kasnije, a tužena mi je protivpravno uskratila podatke o pregledu računara, odbila je kontrolu ispravnosti prilikom povraćaja a s obzirom da je držala računar u svom posjedu 9 mjeseci onda je obaveza na njoj ne samo da mi dostavi podatke o tome šta je pronašla na računaru nego je imala obavezu da evidentira da li je računar bio ispravan prilikom odnošenja i prilikom povratka.
Što se tiče dijela gdje sud sumnja u ispravnost računara prije odnošenja, ponovo se pozivam na Zahtijev CJB Bijeljina u kome se navodi da "prijeteće" poruke stižu sa mejla zdenkobajo@spinter.net. Da bi poruke stizale sa računara potrebno je da je priključen na internet (fiksni telefon na mojoj adresi prijavljeno u Poštama Srpske) te da je sam računar ispravan, sa operativnim sistemom u funkciji. Dakle nesporno je da je pred odnošenje računar bio ispravan a policija je odnijela dva računara i to jedan vlasništvo osobe M.K. a drugi sam lično kupio novcem koji sam dobio od sestre i iako je formalno moj nikada ga nisam smatrao samo svojim vlasništvom nego kao i sve ostale stvari zajedničkom imovinom moje sestre i mene.
Sve ovo u vezi teorije suda da nema dokaza kako je programski kod bio baš na tom računaru. Tužena RS je dakle odnijela oba računara koje je zatekla a i osnovcima je jasno da se programi mogu koristiti samo na računaru. Programski kod se takođe piše na računaru a ne kleše na glinenim tablicama, niti urezuje na drvetu, niti piše u rokovnike. Kada se završi sa kreiranjem programskog koda, kompiluje se program i provjerava njegov rad. Kada je sve završeno, programski kod se ne sipa u flaše, niti u teglice, ne drži u zamrzivaču, u slamarici niti bilo gdje drugdje. Jedino mjesto gdje se programski kod kreira, čuva i skladišti je računar. Svako drugo mjesto, poput web hostinga i slično je neprikladno jer je programski kod kao šifra za fejsbuk profil ili sef sa novcem i može je znati samo osoba koja je vlasnik sefa. Potpuno je apsurdna pomisao da je programski kod mogao biti na bilo kom drugom mjestu osim na odnesenom računaru.
I komentar o virusima, strujnom udaru te posebno o starosti računara je krajnje neumjesan. Osnovni sud u Bijeljini gleda sliku staru 5 godina i iznosi takav stav, poredeći računar iz tog vremena sa današnjim dizajnom. Pri tome se potpuno previđa činjenica da sud vidi samo kućište koje uopšte ne izgleda loše a ovde je bitan hard disk koji se ne vidi. Taj hard disk je bio star manje od godinu dana a mjenjao sam ih redovno svake godine upravo da bih osigurao neprocijenjivo vrijedan programski kod. Tako se dakle sud pošto je smišljeno prikrio dokaze o autorstvu bavio pretpostavkama, opisivao sasvim nebitne stvari samo da bi prikrio sve nazakonite radnje kako tužene RS od lažne prijave do povrata računara bez kontrole, tako i sopstveno kršenje odredaba iz ZOPP-u.
Time je i odluka o troškovima postupka nezakonita jer je prihvaćen nepotpun odgovor na tužbu a osim toga ne postoji odgovor koji navodi sud u pasusu koji citiram: "Odluka o troškovima u skladu je sa čl. 386. i 395. ZPP-a, te Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad advokata koja se primjenjuje i za stranke koje zastupa Javno Pravobranilaštvo, a odnosi se na troškove sastava odgovora na tužbu od 09.08.2012.godine" Jedini "ODGOVOR NA TUŽBU" koji ja imam nosi datom od 26.02.2013. a sastoji se od svega 4 rečenice koje bi mogle da se smjeste u isto toliko redova, što znači da ne sadrže ništa od obaveznog iz člana 71 ZOPP-u. Osim što je sama odluka o troškovima nezakonita i bazirana na kršenju odredbi zakona od strane suda, apsurdno je da se traži bilo kakva nadoknada za dokument kome se ne zna ni kada je kreiran.
NIŠTA OD ONOGA ŠTO JE SUD POTENCIRAO U PRESUDI NIJE OSPORAVANO OD STRANE TUŽENE RS A S OBZIROM DA JE PREDLOŽILA SPIS 80 0 P 034147 11 P, MOGLA SE JEDINO KAO TAMO TUŽENI POZVATI NA TO DA SAM SVE IZMISLIO, ODNOSNO DA RAČUNAR NIKADA NIJE NI ODNESEN.
Član 71 ne postoji kao ukras u ZOPP-u nego je bitan da bi se znalo šta konkretno osporava tužena strana te da se na pripremnom ročištu dostave dokazi o tim temama. Nepoštovanje ovog člana je smišljeno i sinhronizovano od strane Osnovnog suda i Pravobranilaštva, kako bi sud kao organ tužene RS manipulisao postupkom i tek u presudi unosio dotad nepostojeću argumentaciju. Da sam upozoravao sud na kršenja zakona i uprkos svim kršenjima zakona od strane suda izveo sve potrebne dokaze, pokazuju i citati iz tužbe i rasprava:
NAVODI IZ TUŽBE I SA ROČIŠTA
Još u tužbi sam istakao koji je kod za instalaciju no uprkos tome sud je to "zaboravljao" tokom cijelog postupka:
"Od oko 70 takvih programa, za eksperte suda i tužene, sugerišem pregled i analizu programa, "Računaljka", "Jednačine" i "Problemi", a instalacijski kod za sve besplatne i demo programe je 29111965. Poslije instalacije, program možete testitati uz pomoć priloženog fajla "Kodirano.kod"! Program "Enigma" će ga dekodirati prethodno tražeći da se unese šifra "Zdenko"
Na ročištu održanom 09.07.2014. upozorio sam sud o nezakonitosti pri prijemu odgovora i podnesaka tužene RS, na šta je reakcija bila samo ćutanje suda:
Tužitelj izjavi da ostaje kod tužbe, tužbenog zahtjeva a što se tiče odgovora RS iako je zakonom predviđeno da se u odgovoru ukoliko tužena strana osprava tužbu i tužbeni zahtjev navedu činjenice zbog kojih to osprava i dokazi koji utvrđujue te činjenice tužena RS nije navela ništa od toga i nije predložila nijedan dokaz. Tek naknadno predlaže dva spisa i ovom prilikom želim da kažem sudu da ti spisi nemaju nikakvih dodirnih tačaka sa ovim tužbenim zahtjevom a tužena RS nije iznijela nijedan argument kojim bi povezao ovu tužbu sa tim predmetima. U ovoj tužbi radi se o materijalnoj šteti za uništavanje programskog koda dok su predmeti koje predlaže tužena povezani sa nematerijalnom štetom koja mi je nanesena zbog povrede ugleda, časti i prava ličnosti.
Na ročištu 24.12.2014. tražio sam da lično dokazujem autorstvo uz korištenje laptopa, što mi nije dozvoljeno a podsjećam da je očito po nalogu suda, sudska policija čak oduzela laptop koji sam poneo u tu svrhu a slijedi citat:
Tužitelj izjavi da u cjelosti ostaje kod tužbenog zahtjeva i postavljenog tužbenog zahtjeva. Imajući u vidu na dokazni fond, te da su u ovoj pravnoj stvari predloženi materijalni dokazi kao i uvid u CD, a za koji je tužitelj naveo da se na njemu nalaze programi koje je kreirao i uništeni su programski kodovi, a na CD-u se nalaze instalacioni paketi, te tužitelj izjavljuje da su na tom računaru bili i programski kodovi i ovi instalacioni paketi u skrivenom folderu, te neki od tih programa instalirani u programske fajlove, te tužitelj predlaže da na licu mjesta tokom izvođenja ovog dokaza, uvida u navedeni CD ukratko obrazloži, dokaže da su programi njegova kreacija i pobliže objasni na jednom primjeru da se radi o njegovim programima, a teško je na jednom primjeru dokazati kolika je šteta.
S druge strane sud je nezakonito usvojio prijedlog tužene zbog čega je odlagano ročište a ispostavilo se da ti predmeti nemaju nikakvu dokaznu vrijednost za ovu parnicu:
"Što se tiče dokaza koje je tužena predložila uvid u dva spisa broj 80 0 P 039976 12 P i 80 0 P 034147 11 P sud donosi R J E Š E NJ E
Da će se pročitati i ovi spisi, te izvršiti uvid u njih." na šta sam ja ponovo upozorio:
Izjašnjavajući se na prijedloge tužene, izjavi: što se tiče dokaza tužene, tužena nije iznijela nijedan relevantan argument a nije ni došla na ročište. Da se radi o tužbi protiv privatnih lica, Debeljevića i Gruhonjića tužio sam ih kao privatna lica i tražio odštetu za nematerijalnu štetu zbog lažne prijave. Nema ni pomena o njihovoj ličnoj odgovornosti za uništavanje programskog koda. Drugi spis, radi se o tužbi protiv Kovačević Novaka i Borovčanin Danka zbog izdavanja i primjene usmene naredbe za koju sam ja tvrdio da je u suprotnosti sa mojim pravima iz članova 16 i 48 Ustava RS. Takode se radi isključivo o nematerijalnoj šteti i taj spis posebno nema nikakvih dodirnih tačaka sa ovom tužbom.
Obrazlažući pojedine dokaze, potencirao sam dokument Okružnog suda u kome je instalacijski kod mojih programa:
Naredba Okružnog suda u Bijeljini u predmetu broj 12 0 K 001162 10 Kpp, za pretres od 23.03.2010. godine ukazujem sudu na datum rodenja koji se vidi u ovoj nardbi što će biti kod za otključavanje svih programa, u ovoj naredbi se vidi da se osim predmeta kojima se može ugroziti život traži i odnošenje računara.
I moja pismena upozerenja tuženoj RS su ignorisana a sud je u presudi izostavio detalj o postojanju programskog koda:
Sutradan po odnošenju računara pokušao sam lično da ostvarim kontakt sa sudijom za prethodni postupak i ukažem na postojanje programskog koda i opasnost da se isti uništi. Pošto mi to nije omogućeno napisao sam Okružnom sudu dokaz broj 4, tj. naredni dokaz, moja molba Okružnom sudu za povrat u pređašnje stanje po toj naredbi koju je izdao Okružni sud, gdje sam upozorio sud da se na računaru nalaze izuzetno važni programski kodovi, već nekoliko dana posle odnošenja računara, u kome sam pismeno obavjestio sud o prethodno obrazloženom problemu.
Moj zahtijev za kontrolu ispravnosti je takođe ignorisan i 2010-te i od strane suda u presudi:
Obavještanje i zahtjev OT u Bijeljini od 15.12.2010. godine, u kom sam tražio da se izvrši kontrola ispravnosti računara, a takav dokument sam predao i Okružnom sudu. U pet tačaka sam naveo šta može da se desi sa računarom i tražio da bi sve bilo u redu da se provjeri da li je računar ispravan i da li sadrži programski kod. Na ovaj zahtjev tužilac nije reagovao i nije se pojavio na primopredaji niti je vršena kontrola ispravnosti. Potvrda od 22.12.2010. godine o preuzimanju računara kada nije izvršena nikakva kontrola.
Iz narednog navoda se vidi da mi nije omogućeno da lično izvodim dokaze autorstva:
Sud nakon ovog diska stavlja disk pod nazivom dokaz, te tužilac konstatuje da je to taj disk a nakon otvaranja istog sud konstatuje da se na istom nalaz više foldera ali tužilac ukazuje na folder programi. Objasnio sam postupak i da je kod za instalaciju datum mog rođenja, a tokom instalacije se programi instaliraju u podfolderu pod nazivom Zdenko, postoje još neki dokazi koje sam opisao u tužbi.
Iako sam ovde ponovo upozorio na to koji je instalacijski kod a ukupno najmanje 3 puta do tada, na narednom ročištu 17.02.2015. se ispostavilo da sud nije znao proći taj korak a da li se radi o nestručnosti i nepripremljenosti ili o namjernoj sabotaži ostavljam drugostepenom sudu da procijeni iz sledećeg citata:
Te je sud došao do koraka u kom se navodi da instalacioni paket kodiran i gdje se traži tačna šifra za nastavak instalacije, te dakle bez te šifre nije moguć nastavak te instalacije i tako je za svaki od programa koji su navedeni bilo da se radi o besplatnim, bilo demo, bilo prodaja. Nakon toga tužitelj ukazuje sudu da su prilikom instaliranja programskih paketa iz podfoldera ,,Besplatni“ i ,,Demo“ bilo je moguće nastaviti instalaciju unošenjem koda 29111965. Radi se o datumu mog rođenja. Potom bi program ponudio folder za instalaciju paketa, u programskim fajlovima kreirao bi se podfolder ,,Zdenko“ a svaki od tih programa bi unutar tog foldera kreirao novi folder sa istim nazivom kao i on sam.
Na ročištu 02.03.2015. je konstatovano da je sud u međuvremenu uspio instaliranje programa ali skrećem pažnju da umjesto da se jasno kaže kako je unesen kod koji je datum mog rođenja, sud koristi izraz "u skladu sa navodima sa prošlog ročišta" što je očito smišljeno da ni u jednom trenutku sud ne pominje kako je instalacijski kod upravo datum mog rođenja. BOGINJA PRAVDE JE OSTALA SLIJEPA ZA OVAJ NAJVAŽNIJI DOKAZ SVE DO KRAJA POSTUPKA:
Nakon toga sud konstatuje da je u međuvremenu a u skladu sa navodima sa prošlog ročišta sud ponovo pregledao CD pod nazivom ,,Dokazi“, pa nastavlja izlaganje kod primjera program ana setup a u skladu sa navodima sa prošlog ročišta te kad se kod navedenog programa traži šifra ukuca se broj 29111965, dalji korak pokazuje putanju gdje se instalira na računaru odnosno lokaciju gdje se nalazi na disku gdje će se izvršiti instalacija. U daljem koraku nudi ime Zdenko (napominje da se može i promjeniti). Dakle to je bio jedan primjer programa pod nazivom ana Set Ap. Što se tiče podfoldera pod nazivom Demo sud je kao primjer navodi Animaciju Set Up (program), te sud konstatuje da se isti može pokrenuti ukupno 5 puta svaki put iznova, nakon toga se navodi da je iskorišteno 5 puta i hvala na pokretanju. Što se tiče podfoldera pod nazivom ,,prodaja“ sud kao primjer navodi program Afrodita Set Up, te je sud pokušao da ukuca naprijed navedeni broj 29111965, medutim tom prilikom na kompjuteru se navodi da nije ta šifra.
No uprkos opstrukciji suda i pristrasnosti koja je pokazana izvedeno je dovoljno dokaza o mom autorstvu što sam i naveo:
Pojam „Bzsoft“ ne ukazuje stopostotno na mene ali skrećem pažnju da su B i Z moji inicijali. No naredni koraci prvo kod koji se traži pa potom i moje ime nedvosmisleno pokazuju da samo ja mogu biti autor tih programa i niko drugi, posebno s obzirom da je traženi kod datum mog rođenja. To su bile neke sigurnosne mjere kojima sam prilikom izrade programa, štitio svoje autorstvo za slučaj potrebe, naravno nemajući u vidu pretpostavku da bi se to moglo desiti na ovaj način.
Takođe sam ukazao i na protivpravnu radnju tužene RS:
Odgovornost je na tuženoj ali imajući u vidu da je tužena prilikom zahtjeva za pretres navela da već ima dokaze o mom navodnom krivičnom djelu a onda je tražila odnošenje računara gdje bi kao tražila dokaze, jedini logičan odgovor je da je pravi cilj i bio brisanje svih podataka sa Hard diska. Na ovo ukazuje i činjenica da nikada nisam dobio podatke o otvaranju računara što je obavezno prema ZKP-u iako sam to više puta tražio.
Moji pismeni podnesci iz 2010-te su dokaz da je na računaru bio programski kod jer tužena to nikada i ničim nije demantovala iako je odnijela i pregledala računar a nikada mi o tome nije dala dokumentaciju nego je zabranila pristup:
Više puta sam pokušavao ukazati tuženoj na postojanje vrijednog programskog koda. Prvi put odmah sutradan direktno nadležnom sudiji, kako bi sprečio da se kod uništi, što mi nije omogućeno, te sam odmah pismeno obavjestio sud o tome. U narednom periodu sam takođe ukazivao na postojanje programskog koda i ukazivao da je prijava protiv mene bila lažna i da se nijedan tužilac neće usuditi da podigne optužnicu ali je svejedno računar zadržan cijelih 9 mjeseci u posjedu tužene.
Sud poslije svih ovih izvedenih dokaza opravdava kriminal tužene od podnošenja lažne prijave, bahatost u izbjegavanju obaveze iz ZOKP-u, potpuno ignorisanje na upozorenja o programskom kodu, zabranu pristupa tužilaštvu koju je ista sudija retroaktivno opravdala navodeći da sam svoja prava mogao ostvariti u pošti, dodatno me time vrijeđajući i ponižavajući u parnici 80 0 P 043325 13 P 2 a naravno i moj zahtijev za kontrolu uz jasno izraženu sumnju da je hard disk uništen je ignorisan od strane bahate OT Bijeljina:
Neposredno pred primopredaju računara pismeno sam se obratio Okružnom sudu i Okružnom tužilaštvu, tražeći da se izvrši kontrola ispravnosti. Izražavajući sumnju da je računar ili potpuno uništen (neispravan) ili da su samo obrisani podatci. Tužena Republika Srpska je ignorisala taj zahtjev, te ja samo mogu ukazati sudu da smatram kako kontrola nije izvršena da se na zapisniku odmah tada ne bi konstatovalo da je računar neispravan..
Ovde se dakle radi o konstantnom bezakonju i kriminalu uzrokovanom time što su korumpirani pripadnici OT Bijeljina oprali benzinom i uklonili materijalni dokaz ubistva osmogodišnje djevojčice da bi prikrili krijumčarenje, (vjerovatno kokaina) u Bobar grupi. Da to nije jedini kriminal razotkriveno je tek nedavno a radi se o stotinama miliona pokradenog novca preko Bobar banke i vjerovatno milijardama u cijeloj Bobar grupi. Stoga je bilo potrebno sve dokaze mog autorstva prikriti ili previdjeti da bi ovaj kriminal i dalje bio zataškavan. Na kraju ponavljam sve od suda izvedene dokaze kao i ove na koje sam sada ukazao a svi su sastavni dio već usvojenog materijala:
Prilikom instalacije se pojavljuje naziv BZ SOFT, od čega su prva dva slova moji inicijali. Više puta se pojavljuje ime ZDENKO, što je moje lično ime a potenciram da je programu zadato da kreira folder sa mojim imenom prilikom instalacije. U opisu autora je sadržan moj broj telefona 065831902, koji je već godinama poznat sudovima u Bijeljini. Svi besplatni i demo programi za instalaciju zahtijevaju kod 29111965 što je datum mog rođenja. Unutar svih programa se nalazi adresa elektronske pošte "Zdenkobajo@spinter.net" koju sam dobio od Pošta Srpske. Neki programi takođe sadrže moj broj telefona (plejer mp3) te datum nastanka. U dva programa vidljive su slike a može se čuti i glas ubijene djevojčice Ivone Bajo, kod za pokretanje jednog od njih glasi IVONA a u pitanju je ćerka moje sestre. Autorstvo mi je još 2010-te priznala Vlada RS a u ovoj parnici nijednog trenutka to nije osporavalo njeno pravno zastupništvo.
A i ovo je samo dio onoga što se nalazi u oko 130 instalacijskih paketa i dokazuje moje autorstvo a moje ime i datum rođenja kao kod za instalaciju su sami bili dovoljni kao dokaz...

PRILOZI ŽALBE

Dokument Vlade RS broj 07.10/059-1038/10 od 30.12.2010.
Podaci o autoru programa
Dokazi autorstva
Program "Slovarica"
Dopis za OT Doboj

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 10 Jun, 2015 | read_nums (52)
Iz priloga "Izjave aktera sverca i ubistva" vidi se da su dovezena 4 paketa robe, kako kažu vozači a 3 od njih su nestali preko noći jer je prema izjavi direktora magacioner ujutru raspakovao samo paket. Posjedujem kompletne izjave date tužiocu Stjepanović, koja "nije primjetila" ova neslaganja niti je predmet KTA-596/09 uopšte istraživao ima li ili nema krijumčarenja.

OKRUZNOM TUZILASTVU BANJA LUKA

POSEBNOM TUZILASTVU ZA SUZBIJANJE ORGANIZOVANOG KRIMINALA I NAJTEZIH OBLIKA PRIVREDNOG KRIMINALA
SPECIJALNOM TUZILASTVU

PRITUŽBA NA ODLUKU T19 0 KT 0000729 15

Kao prilog ove pritužbe dostavljam "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" od 15.04.2015. u kome je konstatovano oštećenje predmeta koje je privatno vlasništvo. Radi se o ruksaku koji je portir AD Univerzal skinuo sa djevojčice Ivone Bajo neposredno pošto je probodena kroz grudni koš. Iz priloga "Dokazni predmeti" vidljivo je da je kaiš ruksaka, (inače toliko jak da može šlepati automobil) dvostruko presječen, nedostaje veliki dio a većina ostatka je zamrljana mašću ili uljem.
U predmetu KTA-596/09 radilo se o istrazi pogibije Ivone Bajo i nema ni pomena o krijumčarenju niti sprečavanju dokazivanja. Dakle nigdje nije navedeno niti utvrđeno, ko je, kako, čime i zašto presjekao kaiš torbe, gdje je nestao dio, zašto je veći dio kaiša zamrljan. Podsjećam da je u odluci Specijalnog tužilaštva KTA-ST 122/10, navedeno citiram iz ove odluke:
"Specijalnom tužilaštvu nije dostavljen nijedan dokaz koji bi u određenoj mjeri potvrdio navode u iznesenoj prijavi"
Sada je dakle konačno poslije naredbe Osnovnog suda u Bijeljini konstatovano da je predmet pod brojem 4, dječji ruksak oštećen na način kako sam i opisivao, te to nisu samo moje riječi, montaže ili izmišljanja, nego je u pitanju zvanični sudski dokument. Slike na prilogu "Dokazni predmeti" pokazuju da je kaiš dvostruko presječen u jednom potezu silom koja mora biti jača i brža od ljudske ruke da bi se postigao onakav dvostruki rez. Bila bi potrebna barem 2 čovjeka da onako ravno ukoso presjeku kaiš, kada bi to htjela a i tada bi bilo teško biti onako precizan. Nadalje držač rajfešlusa je takođe polomljen nekim udarom i na dnu su detalji presjeka kaiša i prelaza iz originalne žute boje kaiša na zamrljani dio.
Podatke o tome sam tražio odmah poslije odluke KTA-ST 122/10, što se vidi iz priloga "Zahtjev za informacije 25.02.2011." ali umjesto da odgovore iz OT Bijeljina izdata je naredba o zabrani pristupa svim srodnicima ubijenog djeteta.
Takođe nisu postojali dokazi o unutrašnjim povredama o kojima vještak dr. Busarčević nema pojma a angažovan je kao trasolog da iznese svoje mišljenje. Sve to je smišljeno sakriveno da bi se prikrio šverc u Bobar grupi no vidljivo je u prilogu "Falsifikovanje obdukcije" tako da sada Specijalno tužilaštvo ima sve one dokaze koje nije imalo u vrijeme donošenja odluke KTA-ST 122/10.
Dakle, nesporno je sada da materijalni dokaz koji sam opisivao postoji i upravo sa onakvim oštećenjima a OT Bijeljina nije utvrdila kako je do toga došlo pa čak ni da je uklonjen sa lica mjesta. Taj materijalni dokaz je inače sa smrtno ranjenog djeteta uklonio portir Sofrenić Blagiša o čemu imam audio zapis kao dokaz. Iz priloga "Izjave aktera sverca i ubistva" vidi se da su dovezena 4 paketa robe, kako kažu vozači a 3 od njih su nestali preko noći jer je prema izjavi direktora magacioner ujutru raspakovao samo paket. Posjedujem kompletne izjave date tužiocu Stjepanović, koja "nije primjetila" ova neslaganja niti je predmet KTA-596/09 uopšte istraživao ima li ili nema krijumčarenja.
Vidljivo je i da je tog dana kada je dovezena švercovana roba na licu mjesta bio prisutan i Slaviša Bobar, kasnije uhapšen kao član kriminalne grupe u akciji "Lutka". Takođe je danas opšte poznato da je preko Bobar banke narko mafija Darka Šarića prala novac a stotine miliona uloga su pljačkane godinama što je razotkriveno krajem 2014-te.
O svemu imam mnogo više dokaza ali neću da budem opširan te samo na kraju podvlačim najvažnije.
Nijedan organ nikada nije ni u jednoj ranijoj odluci koje pominje specijalni tužilac u svojoj odluci T19 0 KT 0000729 15, dao odgovor na pitanja, kako je materijalni dokaz, ruksak došao u ovakvo stanje, čime su nanesene unutrašnje povrede kod Ivone Bajo, šta se nalazilo u 3 nestala paketa koja je dovezao kamion u vrijeme ubistva djevojčice.
Ni ova odluka nije dala te odgovore nego se bavila svim drugim nebitnim stvarima...

PRILOZI

Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Zahtjev za informacije 25.02.2011.
Dokazni predmeti
Falsifikovanje obdukcije
Izjave aktera sverca i ubistva

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 5 Jun, 2015 | read_nums (50)
Potpuno mi je jasno da u sudu djeluje pravosudna mafija i da će pokušati spriječiti svjedočenje bilo koga iz OT Bijeljina, no imajte u vidu da je Dodik već izgubio vlast na nivou BIH, da će uskoro izgubiti i pozicije u SIPA i Tužilaštvu BIH, VSTV i slično jer će poslušnici preletjeti u druge tabore. Pitanje je dana kada će se raspasti skupštinska većina koju su kupili a kada Dodik padne sa vlasti ništa više neće biti isto.

POJASNJENJE TUZIOCU MEDIC

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

NA RUKE OKRUŽNOM TUŽIOCU MEDIĆ MIRI

DOPUNA OBAVJESTI
Veza : Vaš dokument "Službena zabilješka" od 21.03.2014. po predmetu T14 0 KTA 0010617 14
Pošto sam u Osnovnom sudu u Bijeljini kopirao vašu službenu zabilješku koja se nalazila u predmetu 80 0 P 056780 14 P, nekoliko puta sam pokušao da vas lično kontaktiram i ukažem na greške odnosno iznesem dokaze o krivičnim djelima izvršenim u sklopu Bobar grupe a koja bi se mogla okarakterisati kao "Utaja poreza i doprinosa", "Ucestvovanje u skupini koja izvrši krivicno djelo", "Saucesništvo pravnih lica", "Utaja" a sve vezano za nelegalan promet robe odnosno krijumčarenje u AD "Univerzal" Bijeljina.
Vaše je pravo i dužnost da gonite počinioce krivičnih dijela i donesete odluku da li postoje dokazi o izvršenju, da li ćete sprovoditi istragu ili ne a moje je pravo da o svojim saznanjima podnesem krivičnu prijavu u skladu sa ZOKP-u "Podnošenje prijave". Nadalje vi ste kao tužilac obavezni na 4-satni rad sa strankama svaki dan i ako ja kažem da imam važne dokaze, potrebno je da me saslušate i tek onda procijenite da li je zaista tako, jesam li možda u zabludi ili sam ludak kome treba spriječiti dalji pristup.
U prethodnom podnesku sam objasnio da ste odlučivali po dokumentu koji uopšte nije krivična prijava i istakao da imam druge važne podatke, te ću tražiti razgovor sa vama a onda sam dobio obavještenje od sudske policije citiram "DA ĆETE ME POZVATI KADA BUDETE SMATRALI DA JE POTREBNO".
Svojevremeno sam od sudske policije 2010-te lažno obavještavan da OT Bijeljina nije nadlžna za postupanje u slučaju pogibije Ivone Bajo, što je zabilježeno u više dokumenata (predatih sudu) kao što je recimo "Zabilješka 1419/10" od 10.08.2010. kada smo sestra i ja poslije te laži i uhapšeni, kako ne bismo mogli dostaviti dokaze o kriminalu niti dobiti odgovore na predate zahtijeve.
S obzirom da je tužilac Stjepanović samo 4 dana ranije 06.08.2010. sačinila zabilješku upravo po tom predmetu za koji nam je slagano da nije nadležna, jasno je da OT Bijeljina smišljeno pokušava obmanjivati građana da bi zaštitili političko tajkunsku mafiju a te "odluke" mi nikada nisu ni dostavljane da bi taj kriminal ostao sakriven.
Sada kada imam sve te dokumente na sudu ću ih i prezentovati i nemam namjeru čekati bilo čiji poziv. Od dana 06.04.2015. do 10.04.2015. pokušaću te radne sedmice da vas kontaktiram u skladu sa vašim pravilnikom a na vama je da odlučite hoćete li raditi svoj posao profesionalno ili ne. Ukoliko odbijete razgovor i ovaj podnesak će biti predat sudu na narednom ročištu, pa ću ja vas da pozovem kao svjedoka kad budem smatrao da je potrebno.
Potpuno mi je jasno da u sudu djeluje pravosudna mafija i da će pokušati spriječiti svjedočenje bilo koga iz OT Bijeljina, no imajte u vidu da je Dodik već izgubio vlast na nivou BIH, da će uskoro izgubiti i pozicije u SIPA i Tužilaštvu BIH, VSTV i slično jer će poslušnici preletjeti u druge tabore. Pitanje je dana kada će se raspasti skupštinska većina koju su kupili a kada Dodik padne sa vlasti ništa više neće biti isto.
OT Bijeljina je bila klasična zločinačka organizacija prethodnih godina pod pritiskom tajkunsko političke mafije, koja se služila najpodmuklijim lažima, prevarama i falsifikatima, što ne isključuje mogućnost da su postojali i časni profesionalci.
O vama lično nemam negativnih podataka osim da je "Službena zabilješka" od 21.03.2014. po predmetu T14 0 KTA 0010617 14 prepuna grešaka a očito i nije u cijelosti plod vašeg rada jer prepoznajem u njoj elemente djelovanja glavnog okružnog tužioca. Dakle na vama svima, pri tome mislim i na sve ostale tužioce je da odlućite hoćete li raditi po zakonu odmah ili ćete nastaviti sa opstrukcijama i čekati pad tiranina i diktatora, mafijaškog bosa Dodik Milorada.
Možete samo da zamišljate koga će sve on povući za sobom na robiju a ja ću iznositi dokaze protiv svakoga ko je prikrivao kriminal, kao i isticati one koji su postupali zakonito, kako u krivičnim prijavama, na ročištima tako i na internetu.
Poslije 5 godina bezakonja i kriminala OT Bijeljina nemam vremena za razbacivanje jer je naredna rasprava zakazana 29.04.2015. Od vaših postupaka isključivo zavisi hoču li vas tada opisivati kao profesionalca ili kao saučesnika u prikrivanju kriminala...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 30 Maj, 2015 | read_nums (57)
Pripadnici pravosudne mafije u Bijeljini su aktivno saučestvovali u pljačkanju i prikrivanju višegodišnjeg kriminala vršenog preko Bobar grupe a danas je definitivno razotkriveno pranje novca narko mafije, krađa oko 150 miliona depozita u Bobar banci te prikrivanje krijumčarenja i ubistva Ivone Bajo. Šta će sve da ispliva na površinu vidjeće se kad srušim sa vlasti mafijaškog bosa, tiranina i diktatora Dodik Milorada...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: Zalba na presudu 80 0 P 057426 14 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

400 KM

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 057426 14 P

- Osnovni sud u Bijeljini je bio u obavezi da utvrđuje i raspravlja isključivo o tome da li je povrijeđeno moje pravo garantovano članom 16 ili ne, da li mi je rješenje o zabrani pristupa izdato pismeno ili ne, te da li mi je time uskraćeno pravo žalbe. Sve drugo čime se sud bavio je izlaženje iz tužbenog zahtijeva i nema nikakve veze sa njim.
- Osnovni sud u Bijeljini je bio u obavezi da utvrđuje u tačkama 2 i 3 tužbenog zahtijeva, da li sam izveden pred sud u dane 23.06.2011. i 05.09.2012. ili ne te da li je time prekršeno pravo iz člana 7 ZOP-a koji sam naveo ili sam isti izmislio a ne da li sam trebao ili ne biti uhapšen, da li sam i kada pušten. Suština i osnov tužbenog zahtijeva je u neizvođenju pred sud koje je obavezno u slučaju lišenja slobode i to najkasnije za 12 sati.
- Osnovni sud u Bijeljini je putem postupajuće sudije saučestvovao u prikrivanju falsifikata kojim mi se nanosila šteta na takav način da je dijeljen okolo od VSITV-a naniže kao opravdanje za fašističke metode kriminalaca iz OT Bijeljina prema jednoj porodici a sudija Vakičić ne vidi moj pravni interes jer je sama saučesnik u falsifikovanju, prema stavu 2, te automatski i u prikrivanju ubistva, krijumčarenju i više drugih krivičnih dijela koje je izvršavala u svakoj parnici u kojoj je postupala vezano za moje pravne interese.
- No važnije od svega iz tužbenog zahtijeva je moj zahtijev da se naredi tuženoj da citiram: "prekine sa radnjama koje povređuju pravo ličnosti tužioca Zdenka Baje, odnosno sa primjenom neustavne i nezakonite naredbe o zabrani pristupa u OT Bijeljina u skladu sa članom "Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti" ZOO" što sudija Vakičić naravno ne želi da dozvoli jer štiti uspostavljeni mafijaški režim kome i sama pripada.

Prava garantovana ustavom ne pripadaju ni Kovačević Novaku ni Vakičić Željki da ih oni po svom nahođenju udjeljuju kome hoće ili neće. Nisu u vlasništvu niti OT Bijeljina niti Osnovnog suda a ni ovde tužene Republike Srpske nego pripadaju svakom građaninu a dužnost sudova je da štiti ta prava, primjenjujući Ustav i zakone. Svako ko mi otima moje pravo se ne razlikuje od pljačkaša koji otima novac, nakit ili na drugi način teroriše narod, s tim da je ovde u pitanju mnogo gori i opasniji kriminal...
Okružno tužilaštvo u Bijeljini ima legitimitet kao i svaka druga razbojnička banda, za šta sam i u ovom predmetu priložio neoborive dokaze a svi oni koji im pomažu u prikrivanju krivičnih dijela su saučesnici te zločinačke i fašističke organizacije.
PRESUDA SE OVOM ŽALBOM POBIJA U CJELINI, ZBOG POVREDE ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA, POGREŠNO I NEPOTPUNO UTVRĐENOG ČINJENIČNOG STANJA TE POGREŠNE PRIMJENE MATERIJALNOG PRAVA, VEZANO ZA ČLANOVE 208 - 211 ZOPP, ŠTO ĆE BITI OBRAZLOŽENO U TEKSTU ŽALBE!
Osnovni sud je prekršio više odredbi iz zakona a prije svega član 2, stav "(1) U parničnom postupku sud odlučuje u granicama zahtjeva koji su stavljeni u postupku." što je i ključni osnov žalbe te ću na to i staviti akcenat.
Predlažem da drugostepeni sud shodno članu 225, stav 5 preinači prvostepenu presudu i usvoji postavljeni tužbeni zahtijev, za šta ću argumente iznijeti u nastavku. U suprotnom ću naravno svoja prava braniti pred Ustavnim sudom, koji će prepoznati najbolje koja se prava krše. U nastavku ću uz citiranje relevantnih članova zakona navesti redom tačke iz tužbenog zahtijeva i pojasniti kako su prekršena moja prava što Osnovni sud u Bijeljini nije htio da vidi jer neće da štiti Ustav i garantovana prava građana na šta je obavezan prema članu 5 Zakona o sudovima nego zastupa interese organizovanog kriminala, odnosno štiti milijarde evra opljačkanih od strane tajkunsko političke mafije.

1) U tački 1, tužbenog zahtijeva navodi se da je do duševnog bola, povrede ugleda, časti, slobode i prava ličnosti, došlo, jer je tužena RS citiram "nezakonito oduzela prava tužitelja, garantovana članovima 16 i 48 Ustava RS" a sada da vidimo o kojim se to pravima radi i to prvo član 16 Ustava RS:
"Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom. Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu."

Dakle na stranu to što sud neće da ustanovi čak ni to kako tačno glasi ta naredba a po izjavi sudskog policajca koji je izvršava je brutalno fašistička diskriminacija svih srodnika ubijene djevojčice Ivone Bajo, tužena zločinačka organizacija a sada je jasno i fašistička mafijaška organizacija RS, je pogazila Ustav i ZOUP-u ne izdajući pismeno rješenje o odluci koja se tiče mojih prava i oduzimajući mi pravo žalbe. Nadalje da vidimo šta se garantuje članom 48 Ustava RS:
"Prava i slobode zajamačeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti. Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom. Ko se ogriješio o ljudska prava i osnovne slobode zajamčene ovim ustavom, lično je odgovoran za to i ne može se pravdati ničijim naređenjem.
Dakle jasno se kaže da se prava zajamčena Ustavom NE MOGU ODUZETI NI OGRANIČITI a nepoštovanjem prava iz člana 16 to je učinjeno. I onda umjesto da Osnovni sud u Bijeljini odlučuje o povredi i šteti nastaloj otimanjem garantovanih prava koja se NE MOGU oduzeti, vrši se kriminalna manipulacija i izlaženje iz tužbenog zahtijeva te se fašizam opravdava tumačenjem da nisam diskriminisan niti oštećen jer sam mogao predavati podneske u prizemlju ili u pošti.
TO ŠTO MI JE OTETO PRAVO NA ŽALBU GARANTOVANO USTAVOM OVAJ SUD SMIŠLJENO IGNORIŠE I SAM SEBE DEKLARIŠE KAO ZLOČINAČKU ORGANIZACIJU, KOJA OPRAVDAVA I RETROAKTIVNO LEGALIZUJE FAŠISTIČKE METODE DA BI ODRŽAO USPOSTAVLJENI TAJKUNSKO MAFIJAŠKI REŽIM, ČIJI JE SUD SASTAVNI DIO.
Sada ću se osvrnuti na dio tužbenog zahtjeva koji se odnosi na utvrđenje i navodno sud ne vidi koji je moj pravni interes a istina je da sud to neće da vidi, jer su radnje koje su izvršene od strane tužene Republike Srpske iako su bile nezakonite što i sam sud priznaje, korištene kao izgovor da bi se nada mnom i mojom porodicom vršila višegodišnja diskriminacija.
Prvo što se tiče usmene naredbe o zabrani pristupa, izdata je navodno 2010. što je u svojoj parnici navodno konstatovala i ovdje postupajuća sudija a činjenica je da je prva presuda Prekršajnog suda postala pravosnažna tek 2012. godine što znači da je tužena Republika Srpska koristila lažne izjave glavnog Okružnog tužioca, sudske policije i falsifikovanu presudu kako bi opravdala fašističke metode koje se primjenjuju prema porodici djevojčice čije ubistvo prikriva tužena Republika Srpska. I ovdje postupajuća sudija je upravo opravdavala taj fašizam tužilaštva pravdajući to ponavljanjem istovrsnih prekršaja još od 2010. godine iako je dakle sada u ovoj presudi konstatovala da je nesporno da 2010. godine nije postojala nijedna pravosnažna presuda očito je da sud koristi te laži kako mi u drugim parnicama smišljeno načinio štetu i nema govora ni o kakvim slučajnim greškama.
To je upravo i tema druge tačke, dijela gdje se traži utvrđenje a s obzirom da sam podnio krivičnu prijavu protiv kreatora i podstrekača tog falsifikata jasno je da imam pravni interes da bi se krivci kaznili a ovdje postupajuća sudija je saučesnik u tom krivičnom djelu s obzirom da je na kriminalan način u sadejstvu s Pravobranilaštvom RS uklonila taj falsifikat iz spisa umjesto da po službenoj dužnosti prijavi krivično djelo.
Koliko je ona u ovoj parnici uopšte objektivna ostavljam drugostepenom sudu da procijeni a svoj stav sam joj iznio lično na glavnoj raspravi u drugom predmetu dana 16. marta 2015. ističući da postoje uslovi da sama zatraži svoje izuzeće.
I na kraju ovog dijela moj je pravni interes da sud utvrdi nezakonite radnje tužene koje su u direktnoj vezi sa ovom tužbom, jer mi je interes da dobijem parnicu, da se prekine sa diskriminacijom, da dobijem sve tražene informacije koje zločinačka organizacija OT Bijeljina prikriva 5 godina i da bih imao dokaze pred sudom u Strazburu i drugim legalnim sudovima u budućnosti jer ovaj nelegalni sud okupatorskog mafijaškog i fašističkog režima nema nikakav legitimitet i nijedan dokument okupatora nema nikakvu težinu ali će jednog dana biti dokaz u postupcima kada se bude sudilo kriminalcima koji su odgovorni za najteža krivična djela...
Što se tiče trajanja i intenziteta duševnog bola dovoljno je reći da sam još u februaru 2010-te predao zahtijev prema ZOSPI-a u OT Bijeljina vezano za oštećenje privatne imovine moje porodice, torbe ili ruksaka čija je fotografija usvojena kao dokaz u ovoj parnici. Od tada je prošlo 5 godina i to govori o dužini a s obzirom da je zločinačka organizacija OT Bijeljina taj predmet uzela sa mjesta pogibije osmogodišnje Ivone Bajo i iživljavala se nad njim perući ga benzinom iz razloga koje god želi drugostepeni sud da zamisli a ja tvrdim s obzirom da odbijaju dati objašnjenje o tome da su dokaz ubistva odnijeli, oprali i sakrili kako bi prikrili krijumčarenje kokaina u AD Univerzal i pranje novca preko Bobar banke, čija je tužena RS suvlasnik a istovremeno su pljačkali stotine miliona novca iz iste banke što je i razotkriveno i objelodanjeno krajem 2014-te a OT Bijeljina i sudovi u Bijeljini su saučesnici u prikrivanju tog monstruoznog kriminala.
Imenom i prezimenom ističem sudiju Vakičić Željku kao saučesnika u prikrivanju ubistva Ivone Bajo za šta je izvršavala konstantno krivična dijela u svakoj parnici u kojoj je postupala a isto su činile i sve druge sudije u svim parnicama u kojima sam priložio dokaze o prikrivanju ubistva i krijumčarenja.
2 i 3) U tačkama 2 i 3 radi se o smišljenim kršenjima prava iz zakona da osoba koja je lišena slobode zbog navodnog prekršaja mora biti izvedena pred sud u roku od 12 sati. Tužena RS to nije učinila jer ne želi sprovoditi zakon nego teror tajkunsko političke mafije a čiji je sudija Vakičić Željka pripadnik.
4) I naravno u poslednjoj tački tužbenog zahtijeva radi se o krivičnom djelu "Falsifikovanje ili uništavanje službene isprave član 379. KZRS" za koje je prema stavu dva odgovorna i ovde postupajuća sudija Vakičić.

Bitno je istaći da su pripadnici pravosudne mafije od kriminalca, fašiste i zločinca Kovačević Novaka do kriminalke inače ljubazne i pristojne Vakičić, taj falsifikat koristili da bi mi namijeli štetu. Ponovo ističem da je kriminalac i fašista Kovačević Novak izdao tajnu usmenu naredbu 2010-te opravdavajući je tek 2012-te navodnim prekršajima. To što sam tada bio optužen za planiranje ubistva polovine OT Bijeljina se sada smišljeno prikriva, kao i činjenica da je prva prekršajna presuda postala pravosnažna tek 2012-te i ne sadrži klauzulu o zabrani pristupa bilo kom državnom organu...

Analizirajuči presudu donesenu po ovom predmetu, kao i sva druga postupanja utvrdio sam da je sudija Vakičić, pristojna, ljubazna, korektna osoba pri ličnim kontaktima sa svim učesnicima postupka, te da je u pitanju kriminalac, pripadnik pravosudne mafije, koja smišljeno krši zakon i čini krivična djela. Konkretno u ovoj parnici direktno je umješana u krivično djelo iz tačke 4 tužbenog zahtijeva vezano za kreiranje i puštanje u promet falsifikata a krivičnu prijavu protiv više lica među kojima je i sudija Vakičić sam kao dokaz predao na pripremnom ročištu u predmetu 80 0 P 056780 14 P (takođe postupajuće sudije Vakičić) što je i evidentirano na zapisniku od 10.11.2014. kao druga stavka od 7 dodatnih dokaza, citiram: "-krivična prijava za falsifikat predata MUP-u 20.10.2014."
U podnesku sudu predatog istog dana sam pojasnio ulogu sudije Vakičić u tom kriminalu:
"Vezano za pomenuti falsifikat podneo sam 20.10.2014. "Prijavu za falsifikat" koju takođe prilažem a podneo sam je isključivo zbog toga što je Osnovni sud odbio da utvrdi nepostojanje bilo kakvog mog prekršaja tokom 2010-te, pošto je prethodno saučestvovao u uklanjanju dokaza kriminala iz spisa, a potom mi u presudi spočitavao ponavljanje prekršaja bez ijednog dokaza o tome. S tim u vezi predlažem da se izvrši uvid u predmet 80 0 P 043325 13 P 2 u kome mi je čak, (koristim izraze suda) paušalno i ničim potkrepljeno imputirano pisanje "uvreda" predsjedniku RS, poslaniku i tužilaštvu na plakatima. Ta insinuacija je zasnovana na lažima sudske policije a Osnovni sud je bez izvođenja dokaza od strane tužene RS na kojoj je teret dokazivanja preuzeo tu laž i koristio je u presudi na moju štetu. Dokaz za to su oduzeti "transparenti" te takođe predlažem da se naredi CJB-u Bijeljina dostava oduzetog materijala na dan 05.09.2012. te uvid u predmet 80 1 Pr 007070 12 Pr u kome je Prekršajni sud konstatovao šta je stvarno napisano. S obzirom da je Osnovni sud u Bijeljini u predmetu 80 0 P 043325 13 P 2 presudio da nisam diskriminisan izdavanjem naredbe da: ZDENKO BAJO, BUDIMKA BAJO I DRUGI SRODNICI NE MOGU LIČNO PRISTUPITI U OT BIJELJINA jer su mogli otići do pošte, predlažem da Osnovni sud u Bijeljini shodno ZOPP-u naredi POŠTI SRPSKE da dostavi za potrebe ovog predmeta podatke o otvaranju i pregledu računara koji mi je oduzet naredbom Okružnog suda od 23.03.2010. podatke prikupljene posebnim istražnim radnjama 24-satnim nadzorom MUP-a nada mnom, kao i podatke o torbi Ivone Bajo, koje sam tražio zahtijevima u OT Bijeljina još 2010-te a već predatim u ovaj spis. Takođe tražim da se od POŠTA SRPSKE zatraže podaci o mojim krivičnim prijavama protiv Ad Univerzal i Sofrenić Blagiše, da dostave dokumentaciju kojom se utvrđuje čime su nanesene sve unutrašnje povrede Ivone Bajo konstatovane obdukcijom. S obzirom da sam ja i dalje uvjerenja kako se ništa od svega ne može dobiti od POŠTA SRPSKE, predlažem da se sve navedeno zatraži i od OT Bijeljina i to dakle obavezno od oba javna organa, kako bi se utvrdilo ko je od njih nadležan..."
U samoj krivičnoj prijavi uvrštenoj u dokazni materijal pojasnio sam ulogu sudije Vakičić u tom smišljenom kriminalu:
"Ja i dalje ne bih preduzimao ništa po tom pitanju ali onda Osnovni sud dana 14.10.2014. donosi presudu u kojoj navodi da materijal koji nije dostavljen neće biti uvršten u spis niti imati dokaznu vrijednost. Iako su time izbačeni svi dokumenti kojima mi se htjelo spočitati činjenje prekršaja, sud je uprkos tome u presudi potencirao "ČINJENJE ISTOVRSNOG PREKRŠAJA" a moj tužbeni zahtjev za utvrđenje odbacio pod izgovorom da "NEMAM PRAVNOG INTERESA" za takav zahtijev. To je naravno neviđena besmislica jer samo to što se ovaj falsifikat povlači po ko zna kojim državnim organima, je dovoljna za postojanje mog pravnog interesa da tu laž demantujem a osim toga iako je uklonjeno to i sva druga rješenja Prekršajnog suda iz dokaznog materijala, Osnovni sud u Bijeljini je da bi mi nanio štetu nastavio da mi imputira "istovrsni prekršaj" te je jasno da je tužbeni zahtijev i odbijen kako bi se izvela ta manipulacija u presudi. Ovaj dio navodim samo kao objašnjenje zašto sam napisao ovu krivičnu prijavu, te želim da se zna da nikada ne bi bila napisana da nije bilo ove zloupotrebe i pokušaja prevare od strane suda i pravobranilaštva. Nesporno je da postoji odgovornost postupajućih iz oba organa zbog prikrivanja dokaza o krivičnom djelu, pomoć poslije izvršenja, sprečavanje dokazivanja, ali akcenat stavljam na one koji su nekada ranije napravili plan da na rješenje koje je preinačeno i postupak obustavljen, (dokaz "Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp" u prilogu) udare pečat pravosnažnost pa to dijele okolo po državnim organima kako bi njime opravdali fašističke metode kojima se svi srodnici ubijene djevojčice Ivone Bajo tjeraju kao stoka iz OT Bijeljina jer su otkrili da su nadležni oprali materijalni dokaz ubistva benzinom da bi prikrili ne samo taj zločin nego i krijumčarenje u AD Univerzal, tehnički neispravnim kamionom, koji je po svemu sudeći i ubio djevojčicu prilikom pucanja trake nategnute na 3000 kg zatezne sile... S obzirom da na dokumentu postoji ime osobe koja je ovjerila falsifikat neće biti teško istražiteljima doći do iste ali sam uvjeren da će se krivac braniti time da je u pitanju "nenamjerna greška". To naravno nije istina jer se ovaj falsifikat ne bi mogao naći u posjedu pravobranilaštva a imam podatke doduše usmene da je proslijeđivan i na druge adrese pa čak i VSITV-u, kao protivargument mojim pritužbama. A i sinhronizovana akcija Osnovnog suda i PRS kojom su uklonili ovaj dokument pokazuje da je u pitanju smišljeni kriminal, te su odgovorni prema stavu 2 člana 379. KZRS, a tek potom i prema članu 347 KZRS, jer su iskoristili svoj položaj da bi manipulacijama uklonili dokaze krivičnog djela ali smatram da je najveća krivica na onome ko je Pravobranilaštvu RS podmetnuo taj falsifikat, znajući da je lažan. Podvlačim da podnesak kojim PRS traži od Osnovnog suda povrat dokaznog materijala nije sačinjen u dva primjerka, odnosno ne postoji kopija za mene kao stranku u postupku, što je obavezno zakonim a poznato je i Pravobranilaštvu i Osnovnom sudu koji je bio dužan da se stara za provođenje zakona. Napominjem da čak postoji upozorenje u kancelarijama 1 i 13 Osnovnog suda u Bijeljini, izdato od strane predsjednika suda, vezano za prijem podnesaka.
Posebno ističem dio u kome navodim "da će se krivac braniti time da je u pitanju "nenamjerna greška". " te je jasno zašto sudija Vakičić u svojoj presudi pokazuje nervozu i aludira na mogućnost nenamjerne greške koju ja "isključujem".
Greške su naravno moguće i dešavaju se a jedna od nenamjernih grešaka sudije Vakičić je bila u parnici 80 0 P 043325 13 P 2, koja se odnosila na događaje od 05.09.2012. kada je prepisujući iz presude sudije Matkovića (80 0 P 053922 13 P), takođe kriminalne, prepisala i cijeli pasus sa datumom 13.05.2013. Problem je samo što sam ja tu grešku uočio, te objavio na internetu i dostavio predsjedniku suda sa dokazima u podnesku "COPY - PASTE PRESUDE".
Iako je dakle sudiji Vakičić prezentovan materijal koji se ne odnosi na tamo neki konflikt između nas u kafani, na autoputu i slično nego na kriminalni čin povezan direktno sa odlučivanjem u ovoj i drugim parnicama to nije bilo dovoljno da sama u skladu sa zakonom zatraži svoje izuzeće, te sam direktno podneskom i na raspravi pred sudom u parnici 80 0 P 056780 14 P održanoj 16.03.2015. izneo argumente o tome:
S tim što ukratko navodim da sam u istom naveo da postoje razlozi da postupajući sudija na osnovu zakona traži svoje izuzeće u ovom predmetu a iz razloga što smatram da ista ne može da odlučuje u predmetnima u kojima je ona postupala, te navodim da sam podnio pritužbu Visokom sudskom i tužilačkom vijeću te krivičnu prijavu protiv više lica za falsifikovanje isprave i prikrivanju falsifikata u čemu je učestvovao Osnovni sud i Pravobranilaštvo RS u prikrivanju tog dokumenta, umjesto da se po službenoj dužnosti prijavi krivčno djelo. S toga smatram da bi postupajući sudija trebala da zatraži svoje izuzeće, te iz razloga što se radi o o predmetima u kojima je postupala postupajući sudija pa mislim da ne bi bilo objektivno da sama odlučuje o svom radu obzirom da su ti predmeti predloženi kao dokaz u ovom predmetu, inače nemam nikakve primjedbe na rad i odnos postupajućeg sudije prema meni i svim drugim učesnicima u toku postupka koji je izuzetno korektan.
Uprkos svim upozorenjima sudija Vakičić iako ima zakonsku obavezu da zatraži svoje izuzeće to nije učinila jer je direktno zainteresovana da prikrije sopstveni kriminal a ja sam već odavno obavijestio sudove u Bijeljini da nikada neću tražiti izuzeće nijednog sudije jer kompletnu sudsku vlast, RS i BIH, okupatorske države, tretiram kao zločinačke a sada dodajem i fašističke organizacije...
Sudija Vakičić se izgovara na greške, no ja imam razrađene metode da takva providna opravdanja opovrgnem i obesmislim te navodim jasno upozorenje koje sam izneo istoj sudiji u parnici 80 0 P 043325 13 P 2, dana 19.09.2014.
Podsjetio bi prije svega da se prema Ustavu RS čl. 48 prava garantovana tim Ustavom ne mogu oduzeti niti ograničiti. Predmet ovog tužbenog zahtjeva nije to da li je tužena RS trebala ili mogla donijeti naredbu o zabrani nego moje pravo da odluku koja se tiče mojih prava dobijem u pismenom obliku i da na istu imam pravo žalbe, što je garantovano čl. 16 Ustava RS. Tužena nije dostavila dokaze da mi je Rješenje o bilo kakvoj zabrani ikada uručeno niti da mi je omogućena žalba na to rješenje. Takođe, moje je pravo prema čl. 23 Ustava RS da dobijem sve podatke koje je tužena prikupljala o meni, te da ne budem ponižavan od strane službenika tužene. Sva ova prava garantovana Ustavom su pogažena dana 05.09.2012. godine kada sam pokušao da ostvarim ta prava da podnesem krivičnu prijavu po krivičnim djelima usmeno na zapisnik, te da dobijem podatke po krivičnim prijavama koje sam predao još 2010. godine.
Potom sam u tužbenom zahtijevu u tački 1, jasno naveo da namaterijalnu štetu zasnivam na tome što je naredba USMENA, čime se krše moja prava iz Ustava i to konkretno član 16 a onda po automatizmu i član 48 a onda i obrazložio u opisu, citiram: "Meni je to naravno bilo poznato i ranije, ali mi je samo usmeno saopštavano putem organa tužene RS, Sudske policije, čime je prekršeno moje pravo garantovano članom 16 Ustava RS, da dobijem pismeno rješenje o tome i da mi se omogući pravo žalbe. Umjesto toga nije mi omogućeno ni da prema ZOOUP, član "Načelo saslušanja stranke" i "Oblik i sastavni delovi rešenja" iznesem svoje argumente po tom pitanju."
A onda sudija Vakičić u Presudi uopšte ne pominje navedena prava iz Ustava niti raspravlja da li je neuručivanjem naredbe i onemogućavanjem prava žalbe na nju, oduzeto garantovano pravo, nego retroaktivno opravdava fašističke metode kriminalca Novaka Kovačevića, kao da su laži koje je on pisao VSITV-u nesporna istina. To je bilo potrebno iznositi u postupku koji se nije održao prije donošenja riješenja o zabrani pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo a ne da to sada čini njegova saučesnica u kriminalu Vakičić i falsifikuje smisao tužbe kao da sam naveo povredu prava na podnošenje pravnog sredstva. Koga je uopšte briga za predavanje dokumentacije kad ona nestaje kao da sam je ubacio u kontejner.
Ko je i zašto uništio privatno vlasništvo, podatke o nadzoru nada mnom o otvaranju i pregledu računara ITD, da li sam mogao dobiti odgovore na zahtijeve o tome u prizemlju, od rukovodnog radnika ili u pošti, sudija se ne izjašnjava, iako su dokazi o tome usvojeni u spis. Sve što se dešavalo od 2010-te naovamo, počev od sprečavanja kontakta i razgovora sa nadležnim tužiocem koja treba objasniti zašto je presjekla kaiš torbe i oprala ga benzinom su te SMICALICE, koje sam predvidio a koje navodi i postupajuća sudija.
I lažna prijava za ugrožavanje sigurnosti, neodgovaranje na pismene zahtijeve, falsifikovanje dokumentacije, laži o nenadležnosti, laži o prekršajima iz 2010-te, oslobađanja kriminalaca koji su me lažno prijavili od odgovornosti iako sami tvrde da nisu službeno postupali pa sve do ove kriminalne presude sudije Vakičić, koja je prethodno uklonila falsifikat iz druge parnice umjesto da prijavi krivično djelo.
Umjesto da štiti prava garantovana ustavom i zakonima u skladu sa članom 5 ZOSRS-e sudija Vakičić zloupotrebljava svoj položaj i brutalno manipulše činjenicama i datumima. Iako je u samoj presudi konstatovala slijedeće:
Uvidom u Zahtjevi za pristup inoformacijama od 11.02.2010. i od 17.03.2010. sud je utvrdio da se tužilac obraćao Okružnom tužilalaštvu Bijeljina i to sa prvim zahtjevom da porodici nastradale djevojčice detaljno obrazloži do kakvih je zaključaka došlo tužilaštva posle 6 mjeseci, te da je ostalo nepoznato na osnovu čega je donesena odluka o nesprovođenju istrage te tužilac navodi da zna da tužilaštvo nema odgovor na ova pitanja ali da će biti zanimljivo pročitati kakve će smicalice koristiti da bi se izvukli iz ove situacije, te da se ne mogu pozivati više na to da u interesu istrage ne mogu otkrivati podatke. U drugom zahtjevu tužilac se ponovo obraćao Okružnom tužilaštvu Bijeljina da porodici ubijene djevojčice da na uvid kompletan materijal vezano za pomenuti slučaj, te da obzirom da su svi materijali u elektronskom obliku, traži da pomenuti meterijal preuzme u istom obliku. Uvidom u Fotografija torbe sud je utvrdio da je na njoj prikazana torba koju je kako tužilac navodi htio da predoči tužilaštvu i ukaže na krivično djelo.
Ovde se smišljeno previđa da sam zahtijevom tražio da tužena RS obrazloži kako je torba koja se pominje a koja je privatno vlasništvo moje porodice, došla u stanje u kome se trenutno nalazi a "SMICALICE" koje sam pomenuo i koje navodi i sama sudija Vakičić su uslijedile u narednim mjesecima i to slijedećim redom:
Potpuna blokada kontakta sa bilo kim iz OT Bijeljina tokom februara i marta 2010-te; lažna prijava za "Ugrožavanje sigurnosti" krajem marta iste godine, te korištenje iste za opravdanje zabrane pristupa svim pripadnicima porodice Bajo. Istovremeno su kriminalci iz OT Bijeljina naložili sudskoj policiji da laže kako oni nisu nadležni te da tjeraju sve srodnike ubijene djevojčice kao stoku iz zgrade na adresi Vuka Karadžića broj 3. Kada smo se suprotstavili tom fašističkom tretmanu, banda nas je uhapsila poslije obilja laži i osudila a kada je ipak 22.12.2010. drugostepeni sud poništio tu presudu, kriminalci iz OT Bijeljina su naložili da se na prvostepenu udari pečat pravosnažnosti da bi je proslijeđivali okolo od VSITV-a naniže, kako bi opravdavali svoje fašistićke metode. U te predviđene "smicalice" spada i ova kriminalna presuda sudije Vakičić, kao i ranija postupanja sudija kriminalaca, Đurić Dragoljuba, Smiljke Dević, Đonlić Mensura, Destanović Senada, Jelene Marković, Ljubiše Mićića, Aleksandra Matkovića ITD... izvinjavam se svim pripadnicima pravosudne mafije koje sam ovom prilikom propustio da navedem a koje kao što je poznato štiti pretpostavka nevinosti, što će oni znati da objasne svima koji budu čitali dokaze o njihovom kriminalu na internetu, koje ja lično objavljujem a ne prepisujem od drugih kao što to rade sudije pripadnici pravosudne mafije...
PREDSJEDNICA SUDA BIH JE JAVNO PRED KAMERAMA OBZNANILA POSTOJANJE PRAVOSUDNE MAFIJE A PRESUDE SUDOVA U BIJELJINI SU NAJBOLJI DOKAZ DJELOVANJA TE MAFIJE...
Konkretno, pripadnici pravosudne mafije u Bijeljini su aktivno saučestvovali u pljačkanju i prikrivanju višegodišnjeg kriminala vršenog preko Bobar grupe a danas je definitivno razotkriveno pranje novca narko mafije, krađa oko 150 miliona depozita u Bobar banci te prikrivanje krijumčarenja i ubistva Ivone Bajo. Šta će sve da ispliva na površinu vidjeće se kad srušim sa vlasti mafijaškog bosa, tiranina i diktatora Dodik Milorada...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 25 Maj, 2015 | read_nums (69)
Za ovo bezakonje odgovorna je prvo tužilac Stjepanović Danica, kao nadležna za predmet KTA-596/09 a potom i kompletna OT Bijeljina, jer umjesto da obrazloži usmeno ili bar odgovori na pismene zahtijeve, izdaje usmenu naredbu o zabrani pristupa koja prema izjavi sudskog policajca pred sudom, koji je sprovodio tu naredbu glasi: "ZDENKU BAJO, BUDIMKI BOLLIN BAJO I DRUGIM SRODNICIMA NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA".

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

ZAHTIJEV ZA URUČENJE PISMENE NAREDBE O ZABRANI PRISTUPA U OT BIJELJINA

Više puta sam od strane sudske policije sprečavan u tome da pristupim u prostorije OT Bijeljina i ostvarim prava garantovana zakonom od čega sada ističem samo to da je privatno vlasništvo moje porodice, torba ubijene djevojčice Ivone Bajo oštećena na takav način da je kaiš dvostruko presječen, dio nedostaje a većina ostatka je oprana jakim hemijskim sredstvom koje je skinulo čak i originalnu žutu boju.
Za ovo bezakonje odgovorna je prvo tužilac Stjepanović Danica, kao nadležna za predmet KTA-596/09 a potom i kompletna OT Bijeljina, jer umjesto da obrazloži usmeno ili bar odgovori na pismene zahtijeve, izdaje usmenu naredbu o zabrani pristupa koja prema izjavi sudskog policajca pred sudom, koji je sprovodio tu naredbu glasi: "ZDENKU BAJO, BUDIMKI BOLLIN BAJO I DRUGIM SRODNICIMA NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA".
Prema stavu Pravobranilaštva RS u predmetu 80 0 P 043325 13 P 2, naredba je izdata poslije navodnog remećenja ZOJRIM na dan 08.07.2010. (koje nije utvrdio nijedan isključivo i jedino nadležan Prekršajni sud) a ista mi nikada nije uručena u pismenom obliku niti omogućeno pravo žalbe na tu odluku što je grubo kršenje prava garantovanih članovima 16 i 48 Ustava RS:
(16) Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom. Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
(48) Prava i slobode zajamačeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti. Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom. Ko se ogriješio o ljudska prava i osnovne slobode zajamčene ovim ustavom, lično je odgovoran za to i ne može se pravdati ničijim naređenjem.

S obzirom da samo pravo zastarijeva tek poslije 5 godina, obavezni ste da mi uručite pismenu naredbu o zabrani pristupa i omogućite pravo žalbe u skladu sa navedenim članovima iz Ustava RS a na osnovu relevantnog člana iz ZOO "Zastarjelost samog prava" a koje je zastarijevanje prestalo teći podnošenjem tužbi u više parnica od kojih je najvažnija 80 0 P 056780 14 P u toku, sa zakazanim narednim ročištem za 29.04.2015. kada ću obavijestiti sud o vašoj reakciji na ovaj zahtijev.
Nadalje podsjećam na relevantne članove iz ZOUP-u "Oblik i sastavni delovi rešenja" stav: Kad se rešenje saopšti usmeno, mora se izdati u pismenom obliku, osim ako je zakonom ili drugim propisom drukčije određeno. Pismeno izrađeno rešenje mora potpuno da odgovara rešenju koje je usmeno saopšteno. Rešenje se mora dostaviti stranci u originalu ili u overenom prepisu." te "Načelo saslušanja stranke" Pre donošenja rešenja stranci se mora pružiti mogućnost da se izjasni o činjenicama i okolnostima koje su važne za donošenje rešenja. Rešenje se može doneti bez prethodnog saslušanja stranke samo u slučajevima kad je to zakonom dopušteno.
Te stoga zahtijevam da mi se na ruke ili preporučenom pošiljkom uruče:
1) PISMENO RJEŠENJE O ZABRANI PRISTUPA U OT BIJELJINA
2) ZAPISNIK IZ SPROVEDENOG POSTUPKA O IZNESENIM ČINJENICAMA I OKOLNOSTIMA, KAKO MOJIM TAKO I ORGANA KOJI JE DONEO RJEŠENJE A KOJE SU VAŽNE ZA DONOŠENJE RJEŠENJA, ODNOSNO NA OSNOVU KOJIH JE ISTO I DONESENO.

Traženu dokumentaciju na koju imam pravo prema navedenim članovima iz zakona i ustava, te na osnovu člana 23 Ustava RS i ZOSPI-a, dostaviću Osnovnom sudu u Bijeljini na narednom ročištu ili ću obavijestiti sud da je moj pismeni zahtijev odbijen te u skladu sa tim preduzeti sve druge potrebne pravne radnje da bih zaštitio svoja prava.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 20 Maj, 2015 | read_nums (53)
Na jednoj od fotografija se na zadnjem sjedištu vidi tablica Stop, što znači da sam nezakonito nadziran od strane policajaca u civilu. Svaki moj pokušaj da dobijem od strane tužene materijal sačinjen poslije ovih nadziranja je odbijan čime je prekršeno moje pravo garantovano čl. 23. Ustava RS.

GLAVNA RASPRAVA ZA 80 0P 056780 14 P 10.02.2015.

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OSNOVNI SUD U BIJELJINI
Broj: 80 0P 056780 14 P
Bijeljina, 10.02.2015. godine
ZAPISNIK SA GLAVNE RASPRAVE

Sastavljen dana 10.02.2015. godine u Osnovnom sudu u Bijeljini
OD SUDA PRISUTNI
SUDIJA: Vakičić Željka
ZAPISNIČAR:Mila Terzić

PRAVNA STVAR
TUŽITELJ: Zdenko Bajo
TUŽENI: Republika Srpska
RADI: naknada štete

Započeto u 11,00 časova
Konstatuje se da su na glavnu raspravu pristupili:
-Za tužitelja pristupio lično Zdenko Bajo -Za tuženu nije pristupio niko, uredno pozvana,
Tužitelj predlaže da sud održi glavnu rasprava u skladu sa zakonom, a u odsustvu uredno obavještene tužene.
Sud donosi

R J E Š E NJ E
Otvara se glavna rasprava. Glavna rasprava je javna.
U uvodnom izlaganju tužitelj izjavljuje da u cjelosti ostaje kod tužbenog zahtjeva i prijedloga iz tužbe i svih dosadašnjih navoda.
Te sud donosi
R J E Š E NJ E
Nastavlja se dokazni postupak odnosno nastavlja se obrazlaganje materijalnih dokaza od strane tužitelja, nakon čega tužitelj izlaže sledeće:
Prije svega želim obavjestiti sud o novom u nizu pokušaja prevare od strane tužene. Na predhodnom ročištu obavješten sam da je OT Bijeljina dostavila spis T 14 0 Kta 010617 14. S obzirom da sam izvršio uvid u dosad priloženi materijal te se uvjerio da OT Bijeljina sada tvrdi kako su moje krivične prijave priklopljene u drugi spis još 2011. godine, očito je da je nemoguće da se onda otvara novi predmet 2014. godine.
S obzirom da sam već na predhodnom ročištu izvodio dokaze da je OT Bijeljina konstatno tvrdila i obmanjivala nas da nije nadležna za spis Kta 596/09 time je još jasnije da se radi o pokušaju prevare. Nadalje činjenica je da mi navodna odluka tužioca iz 2011. godine nikada nije dostavljena a do danas sam dolazio najmanje dvije stotine puta da dobijem informacije o tome.
Što se tiče obavještenja tužilaštva o traženoj službenoj zabilješki zatražena je zabilješka koja se pominje u dokumentu IT 24/14 nastalom posle mog zahtjeva da dobijem podatke o tome kako je došlo do toga da materijalni dokaz sa lica mjesta bude uklonjen, presječen i opran jakim hemijskim sredstvom, kako su nastali tragovi krvi prije mjesta pada djevojčice Ivone Bajo te da li je OT Bijeljina u bilo kom vještačenju utvrdilo čime su nanesene sve unutrašnje povrede kod djevojčice. OT Bijeljina odgovora da su sve činjenice navedene u službenoj zabilješki u predmetu Kta 596/09 i objavljene na internetu. Međutim sada se vrši manipulacija i obavještava sud da nije sačinjena nikakva službena zabilješka vezano za moj dolazak 2014. godine u junu.
Radi se o očito smišljenoj manipulaciji jer je tužilaštvo dostavilo recimo Odluku ustavnog suda koju nijedna od stranaka u sporu nije zatražila. OT Bijeljina treba da dostavi ono što je traženo a ne da ubacuju ono što njima padne na pamet, te nakon toga nastavljam sa obrazlaganjem materijalnih dokaza.
Sledeči materijalni dokaz je dopis od 22.02.2010. godine, naslov na ruke glavnom Okružnom tužiocu, pakazuje da sam obavjestio ured glavnog okružnog tužioca o novim dokazima vezano za pogibiju Ivone Bajo, izbjegavanju nadležnog tužioca ne samo da iznese svoj stav, nego i kontaktira sa bilo kim od članova porodice. Glavni okružni tužilac nije regovao na to nego je poslije oko mjesec dana odlučio da me u sadejstvu sa još nekim osobama lažno prijavi za ugrožavanje sigumosti, zbog mojih konstatnih pokušaja da dobijem tražene podatke od OT Bijeljina, te pošto se to nije desilo mog upozorenja da će svi koji su učestovali u prikrivanju krivičnih djela završiti u zatvoru.
Dokument, od 27.09.2010. godine je novo obraćanje uredu glavnog tužioca u kome se navode novi dokazi do kojih sam došao, predlaže saradnja sa građanima u rješavanju krivičnih dijela, te angažovanje drugog tužioca u ovom predmetu. Na ovaj dopis nikada nije odgovoreno ali mi je zato zabranjivan pristup i nastavljeno je sa obmanama da OT Bijeljina navodno nije nadležna, što se kasnije ispostavilo da nije istina.
Dokument 01.10.2010. godine je novo obraćanje uredu glavnog Okružnog tužioca. S obzirom da mi je onemogućavan usmeni kontakt i podnošenje krivične prijave na zapisnik, ovdje sam obradio dio materijala i obrazložio zbog čega je rad postupajućeg tužioca ustvari smišljena sabotaža.
Dokument pod nazivom radimo po zakonu od 11.10.2010. godine, je novo obraćanje tuženoj a iz naslova se vidi da pozivam OT Bijeljina da postupi po zakonu i iznese stav o novim dokazima što je obaveza po čl. obustava istrage i ZKP-a.
Dokument od 20.10.2010. godine, dostavljen uredu glav. tužioca je transkript mog razgovora sa vještakom Miroslavom Busarčevićem koji sam obavio kao punomoćnik gospođe Budimke Bollim Bajo. Audio zapis ovog razgovora je još ranije predat u OT Bijeljina a predat je i ovom predmetu Osnovnom sudu na priloženom disku, čime se dokazuje da je svaka riječ iz ovog transkipta istinita. Iz ovog dokaza se vidi da je OT Bijeljina smišljeno obmanula vještaka i nije mu dostavila podatke ne samo o unutrašnjim povredama kod djevojčice nego ni o presječenom kaišu torbe niti o kvaru koji je imao kamion koji je tog dana dovezao krijumčarenu robu.
Vještak jasno kaže da o svemu navedenom citiram „nema pojma“, i kompletno svoje mišljenje je zasnovao samo na slici površinske povrede a čak i u takvom mišljenju nije potvrdio da je do povrede Ivone Bajo došlo posle pada, nego je eventualno to moglo da se desi ućešćem nekog vozila koje je naguralo pomenutu žicu ili padom na nižu ogradu ili viši trotuar. Vještak je predložio izlazak na lice mjesta i rekonstrukciju što tužilaštvo nije prihvatilo jer bi tada vještak imao uvid i u unutrašnje povrede koje su mu do tada bile sakrivene.
17.11.2010. godine je novo obraćanje uredu glav. tužioca na koje nije bilo reakcije.
26.04.2011. godine je zahtjev gravnom Okružnom tužiocu u kome se traži da tužilaštvo izvrši svoju zakonsku obavezu i iznese stav o novodostavljenim dokazima i pokrene istragu. U ovom dokumentu na drugoj strani sam ponovio iz kog razloga se prikriva ubistvo jednog djeteta.
Citiram "(Univerzal-Bobar-SNSD-Dodik)"
Danas 4 godine kasnije, cijeloj zemlji je jasno da je u zadnjih nekoliko godina preko Bobar grupe izvršena pljačka vjerovatno više od milijardu eura. Dakle motiv tužene za prikrivanje ubistva i krijumčarenja se krije u ogromnoj količini novca koja se izvlačila godinama a istovremeno se preko Bobar Banke prao novac narko mafije Darka Šarića.
Prijava krivičnih djela od 25.juna 2012. godine predata u CJB Bijeljina. Radi se o prijavi vezano za nezakoniti nadzor koji je MUP vršio nada mnom i mojom porodicom u kome se nalazi obavjest Okružnog suda da nisu izdali nikakvu naredbu za posebne istražne radnje, fotografija jednog od automobila koji je korišten za nadzor sa jasno vidljivom registracijom, službena zabilješka MUP-a iz koje se vidi koje osobe su me lažno prijavile te da su to učinile u svojstvu građana a ne službeno jer se koristi izraz obratili su se a ne naredili ili naložili.
Pomenuta prijava sadrži i odgovor sudu jedne od osoba koja me lažno prijavila, G. Debeljević Milorada na moju tužbu gdje isti tvrdi da sam sve izmislio, da nikada nije službeno postupao ni u jednom predmetu vezanom za mene i moje pravne interese. U to vrijeme nisam imao nijedan dokaz, nijedan dokument kojim bih mogao dokazati da je pomenuti gospodin izvršio tu prijavu, što su OT Bijeljina vrlo dobro znali, jer mi nisu dozvoljavali ni uvid ni pristup tužilaštvu.
Zahtjev za otvaranje istrage od 04.02.2013 godine u kome nastavljam sa iznošenjem novih dokaza i podsječanjem na već ranije dostavljene. U istom dokumentu obavještavam OT Bijeljina da sam podnio krivičnu prijavu u KT Sarajevo vezano za krijumčarenje nepoznate robe u AD Univerzal, s obzirom da je ista dovezena iz područja mjesne nadležnosti KT Sarajevo. Pozvao sam OT Bijeljina kako na saradnju sa KT Sarajevom, tako i sa porodicom na šta naravno nije bilo reakcije.
Dana 21.08.2012. godine, predao sam zahtjev u OT Bijeljina sa 7 tačaka u kojima tražim pristup određenim podatcima. Pod tačkom 4 sam tražio podatke o krivičnim prijavama iz 2010. godine a u odgovoru od 31.08.2012. godine OT Bijeljina "odgovara" samo vezano za prvu tačku u kojoj tražim uvid i kopiranje spisa Kta 596/09, što mi nije nikada do danas omogućeno. To je omogućilo OT Bijeljina da sada pokušava sa manipulacijama i ubacivanjima mojih krivičnih prijava u ovoj spis. Podječam da je sprecavanje mojih prava išlo toliko da sam 05.09.2012. godine spriječen u pokušaju da dobijem traženu informaciju te sam uhapšen i zadržan u pritvoru skoro 12 sati.
Dakle OT Bijeljina je umjesto da mi preda kopiju zabilješke iz 2011. godine na koju sam ukazao, evo već 4 godine izdaje naredbu o zabrani pristupa a umjesto da postupi po zakonu spremni su da hapse građane da se ne bi otkrila istina o prikrivanju kriminala. Skrećem pažnju sudu da je jedini način da dokažem sudu svoje tvrdnje o nezakonitoj i neustavnoj naredbi bio da se tada i u nekim drugim prilikama suprostavim toj naredbi i zatražim od tužene da postupi po zakonu ili da me uhapsi. Na prekršajnom sudu sam tako uspio da dođem do dokaza kakav se kriminal činio i koja su prava iz ustava smišljeno kršena. Radi se o pravima iz članova 14, 15, 16, 23, 32 i 48.
Dokument OT Bijeljina od 12.09.2012. godine pokazuje da su tek poslije pomenutog hapšenja iz OT Bijeljina odlučili da mi predaju dio traženog materijala jer sam ih upozorio da ću dolaziti ako je potrebno deset, sto, hiljadu puta ma koliko me puta hapsili sve dok ne dobijem fotodokumentaciju sa lica mjesta i obdukcije Ivone Bajo. Pomenuti materijal sam dakle dobio poslije više od dvije i po godine od podnesenog prvog zahtjeva i po mojoj procjeni oko 150 uzaludnih dolazaka, što je i sudska policija u jednom od ranije obrazloženih dokumenta potvrdila navodeći da se radilo o skoro svakodnevnim dolascima. Nikada za svo to vrijeme mi nije omogućen kontakt sa nadležnim ili nekim iz ureda glavnog tužioca.
Zahtjev za pristup informacijama od 08.01.2013. godine je predat u OT Bijeljina a sadrži skenirane krivične prijave protiv portira i AD Univerzal. U ovom zahtjevu tražim podatke o tim prijavama za potrebe u parnici protiv AD Univerzal te sam naveo citiram "očekujem od vas da ćete postupiti nepristrasno i omogućiti da sud ostvari uvid u spise odnosno da nećete pružiti pomoć tuženom pravnom licu prikrivanjem relevantne dokumentacije".
Ovo nije bila nikakva moja molba niti apel tužilaštvu nego sam tada jasno upozorio da znam da mi dokumentacija neće biti dostavljena niti omogućen uvid nego da će OT Bijeljina nastaviti sa prikrivanjem tih krivičnih prijava. Tužena dakle ni tada nije htjela da mi preda navodnu službenu zablješku iz 2011. godine koja je sada dostavljena ovom sudu, što nedvosmisleno znači da tada nije ni postojala nego da je ova sada dostavljena falsifikat.
Dokument sa nazivom prijedlog po članu 134. ZPP je predat Osnovnom sudu u Bijeljini u parnici protiv AD Univerzal. U njemu tražim od suda da naredi dostavu neke dokumentacije koju ja nisam mogao pribaviti a među njima i krivične prijave iz 2010. godine. Tužena RS je i ovoj pamici odbila da se otkrije istina o tim krivičnim prijavama te je tako nastavljeno sa kršenjem mojih prava. Dakle sud ne samo da je odbio žatražiti po službenoj dužnosti predloženi materijal nego je odbacio i sve moje priložene dokaze čime je sprečen dokazni postupak.
Prijedlog sudu po čl. 81. ZPP, u istoj parnici u kome upozoravam sud o važnosti dokaza te da ukoliko Osnovni sud iz spisa 596/09 koji je predložila suprotna strana ne dođe do odgovora potrebnih za okončanje parnice izda naredbu da se dostave podaci koje sam ja tražio. Sud naravno nije ustanovio ko je i zašto uklonio materijalni dokaz ispred AD Univerzal ali je okončao pamicu na moju štetu mjenjajući smisao tužbenog zahtjeva i umjesto povrede ugleda i časti, naveo da ja kao ujak nemam pravo na nadoknadu štete, što ja nisam ni istakao u tužbi.
Zapisnik s pripremnog ročišta u istoj pamici gdje se vidi da su moji maloprijašnji navodi istiniti, citiram "ja nikada nisam ni tvrdio da postoji bilo čija direktna odgovornost za tragičnu smrt djevojčice. Moji navodi u tužbi odnosili su se na to da su izvršene neke radnje od strane službenika tuženog koji su tada i u naknadno vrijeme sve do danas proizvele neke štetne posljedice meni i mojoj porodici".
Iz dosad navedenog proizlazi da je tužena RS smišljeno prvo preko OT Bijeljina a potom i preko svojih sudova učestvovala u prikrivanju krivičnih prijava jer u ovoj zemlji ne postoji vladavina prava nego se postupa po nalozima političke volje, što je jasno u medijima potvrdio glavni republički tužilac Republike Srpske.
Dokument pod nazivom glavna rasprava je moj koncept ranije pripremljen za izvođenje dokaza u istom predmetu protiv AD Univerzal. Osnovni sud u Bijeljini mi nije dozvolio da izvodim dokaze ni u tom ni u bilo kom drugom postupku do danas u kome sam bio stranka. Ovaj predmet je prvi put da mi se dozvoljava izvođenje dokaza na način predviđen zakonom i to posle mojih insistiranja da se to učini ili da se donese rješenje kojim mi se to zabranjuje.
Zahtjevi od 08.08. 2013. godine. Radi se o zahtjevima predatim Osnovnom sudu u Bijeljini kojima se ukazuje na falsifikate suda u toj pamici te traži dokumentacija iz koje je navodno sud prenio određene informacije. Citiram sud „prilikom pada sa bicikla pokidana metalna žica od korpe istog bicikla probila joj je grudi i da je žica pokidala krvni sud“.
U dopisu OT Bijeljina koji sam skenirao u tom zahtjevu ova rečenica ne postoji a ne postoji ni u bilo kom drugom dokumentu. U drugom zahtjevu sam skrenuo pažnju da je sud izašao iz tužbenog zahtjeva i praktično falsifikovao isti tvrdeći da sam tužbu zasnovao zbog nematerijalne štete zbog smrti Ivone Bajo. Odgovorne osobe ovog suda, Predsjednik suda i sekretar su me pozvali pismeno da bi udovoljili ovim zahtjevima ali kako materijal na koji se postupajuća sudija pozivala ne postoji Osnovni sud nije ni mogao da mi preda tražene podatke.
Dokument 080-0-Su-14-000 028 od 22. jula 2014. godine kojim me sud obavještava da u parnicama u kojima sam tražio podatke nisu registrovane radnje predviđene čl. 215 ZPP.
Odluka odnosno Rješenje Osnovnog suda u Bijeljini u predmetu br. 80 0 P 039227 12 P od 13.11.2012. godine. Radi se o mojoj tužbi protiv g. Kovačević Novaka i g-đe Stjepanović Danice koji su saučestovali u grupi lica koja su napravili plan da mi nanesu štetu i otmu dokaze o sopstvenim krivičnim djelima, tako što su me dvojica od njih lažno prijavili za ugrožavanje sigurnosti, te potom zatražili pretres kuće i odnošenje računara na kome su se nalazili pomenuti dokazi. U ovoj parnici tužena RS putem svog suda smišljeno pokušava da me prevari i nanese štetu tražeći da se izjasnim o kakvoj se vrsti nematerijalne štete radi.
Osnovni sud od mene traži citiram da se opredjelim "da li su uzrokovane protivpravnom radnjom vršioca tužilačke funkcije u Okružnom tužilaštvu u Bijeljini prilikom preduzimania službenih radnji u rasvjetljavanju slučaja ubistva maloljetne Ivone Bajo ili zbog preduzimanja službenih radnji prema ovdje tužitelju od strane ovlaštenih lica Okružnog tužilaštva u Bijeljini".
Iako sam u tužbi jasno naveo da je nematerijalna šteta nastala zbog učešća pomenutih u lažnom prijavljivanju krivičnog djela, ovdje sud pokušava da me prevari i navede da ja sam te radnje okarakterišem kao službene, posle čega bi se mogla donijeti odluka o grešci u pasivnoj legtimaciji. Radi se o brutalnoj zlupotrebi službenog položaja osobe pravno stručne koja vjeruje da ja ne znam ništa o pravu i odgovomosti, odnosno o osnovima odgovomosti. Ja naravno nisam htio da te radnje okarakterišem kao službene ali je sud svejedno odbacio tužbu.
Radi se o tužbi pod naslovom tužba za utvrdenje prava od 22.07.2013. godine u kojoj od suda tražim da se utvrdi samo postojanje ili nepostojanje nekog prava što je moguće prema Zakonu o parničnom postupku. Isti sudija koji je pokušao da me prevari u predhodnom predmetu odbacuje tužbu sa obrazloženjem da ovakav zahtjev moguć samo ako postoji neki drugi spor za koji bi se vezao pomenuti zahtjev za utvrđenje.
Dokument pod naslovom dopuna tužbe za utvrđenje prava u kome ukazujem sudu na greške iz predhodnog rješenja pozivajući se na relevantne članove iz zakona. No to nije spriječilo postupajućeg sudiju da odbaci tužbu i zasniva sve na nepostojećim argumentima.
U žalbi na rješenje Osnovnog suda ukazao sam drugostepenom sudu na kršenja zakona od strane Osnovnog suda te izrazio stav da postupajući sudija ima svoje lične razloge zbog kojih krši moja prava, povezujući to sa predhodnom parnicom gdje je pokušao da me prevari i navede da sam okarakterišem neke radnje kao službene. Takođe sam iznio stav da je naredba „Zdenko Bajo, Budimka Bollin Bajo i svi drugi srodnici ne mogu lično pristupiti u OT Bijeljina" - fašistička. To je pogrešno tumačeno da sam državni organ opisao navedenim atributom što nije istina, jer sam to mišljenje iznio o samoj naredbi. Predpostavimo da sam ja počinilac najtežih krivičnih djela, pravno je nemoguće da se bilo kakva sankcija primjenjuje prema bilo kome od mojih srodnika što je međutim u ovoj zemlji postalo moguće.
Rješenje Okružnog suda u Bijeljini 80 0 P 050285 14 Gž je nastalo po mojoj žalbi na predhodno opisanu tužbu. U ovom rješenju drugostepeni sud potvrdjuje da su ispravni moji argumenti citiram "tačno je da tužilac može tužbom tražiti utvrđenje postojanja odnosno nepostojanja konkretnog prava ili pravnog odnosa".
Time postaja jasno da je prvostepeni sud nastavio sa kršenjem zakona smišljeno i posle mog upozorenja u dopuni tužbe. No u ovoj parnici ja ne tražim od ovog suda da preinačava već donesene presude i rješenja niti da ocjenjuje njihovu zakonitost. Osnovna svrha ovih nekoliko posljednjih dokaza je da pokažem da osim već ranije opisanih kršenja mojih prava tužena RS mi ovdje prijeti i putem svoga suda, citiram "u žalbi se iznose razna vrijeđanja ovog sudije što je neprihvatljivo a u smislu toga da je isti sudija iz ličnih interesa tužbu odbacio te da je naredba o zabrani pristupanja tužioca i drugih srodnika u Okružnom tužilaštvu Bijeljina fašistička, što u najmanju ruku razlog za kažnjavanje tužioca zbog vrijeđanja državnih organa".
Maloprije sam objasnio da se ovdje ne iznosi moj stav ni o jednom državnom organu nego o samoj naredbi koja je bila tajna, usmena i nije djelo nijednog organa nego pojedinca koji je zloupotrebio svoj položaj izdajući takvu naredbu. Još važnije ovom navodu je izraz "u najmanju ruku razlog za kažnjavanje tužioca".
Postavlja se pitanje: ako je moje kažnjavanje nešto što bi trebalo da se učini u najmanju ruku, šta bi po mišljenju suda bila prava kazna za mene. Smatram da je ovo još jedno jasno upozorenje da prekinem sa svojim pokušajima u dokazivanju krivičnih djela ili mogu da se suočim sa još težim posljedicama, nekom novom lažnom prijavom ili možda da citiram sud nekom "pravom" kaznom.
Pritužba na rad tužioca od 22.12.2009. godine. Radi se o mojoj pritužbi vezano za odbijanje gospodina Gruhonjić Muhameda da kao dežurni tužilac evidentira moju krivičnu prijavu usmeno na zapisnik. Radilo se o dokazima protiv okružnog tužioca Stjepanović Danice koja je sabotirala istražne radnje u slučaju pogibije Ivone Bajo. Iz datuma se vidi da je to bilo još u vrijeme navodnih istražnih radnji kada tužilac Stjepanović zvanično još nije bila donijela odluku. Odbijanjem OT Bijeljina da preuzme dokaze htjela se stvoriti slika da je rad tužioca bio profesionalan i da niko nikada nije imao nekih primjedbi niti je pokušavao ukazati tužilaštvu na neke druge dokaze i krivična djela nekih osoba, što sam kasnije bio prisiljen da u pisanom obliku podnesem protiv portira i pravnog lica Univerzal. Na ovu pritužbu nije bilo nikakvog odgovora.
Dokument pod nazivom Obavještenje je moje obraćanje marta 2010. godine svim tužiocima OT Bijeljina putem mejla i svima pojedinačno poštanskim pošiljkama. U tom obavještenju ukazujem na krivično dijelo sprečavanja dokazivanja za koje poslije oko mjesec i po dana izbjegavanja odgovora i objašnjenja optužujem tužioca Stjepanović te glavnog okružnog tužioca. Ovo obavještenje sadrži skenirani snimak materijalnog dokaza uklonjenog sa mjesta zločina. Radi se o predmetu koji je vlasništvo gospođe Bollin, tako da iako je ovaj sud odbacio kao dokaz fotografiju na kojoj se nalazi uvećana ova torba jasno je da je ovaj dokaz ostao u drugim dokumentima i ne može nikako biti odbačen. Ovaj dokaz pokazuje i koji su motivi osoba koje su me lažno prijavile jer je reakcija na ovo obavještenje nekoliko dana kasnije bila lažna prijava za ugrožavanje sigurnosti.
Dokument, 10-02/3-230-8/10 od 19.03.2010. godine je službena zabilješka MUP-a u kojoj stoji da su se gospoda Gruhonjić i Debeljević obratili CJB Bijeljina citiram "na okolnosti obavljenog razgovora". Od strane inspektora MUP-a i lično potpisnika zabilješke, danas preminulog Teodorović Ace, dobio sam informaciju da su prijavu podnijela navedena lica u svojstvu građana, kako bi izbjegli da se to dovede u vezu sa mojim predhodnim obavještenjem i javnim razotkrivanjem njihovog kriminala.
Zahtjev za izdavanje naredbe za pretres br. 10-02/3-1-230-236/10 od 19.03.2010. godine. U obrazloženju stoji da su se u CJB Bijeljina "obratili zamjenici Okružnog tužioca Gruhonjić i Debeljević a ne da su izdali naredbu ili nalog te tvrdili kako im mjesecima upućujem opasne prijetnje po život i tijelo".
Osim činjenice da je nelogično da se nekome mjesecima upućuju prijetnje ubistvom recimo ili nešto slično i da se to tek pola godine kasnije prijavi, skrećem pažnju da su korištena imena tužioca Kerovića i sekretara Prodanović kao lica kojima sam navodno takođe prijetio. Ovom sudu je dostavljen snimak mog razgovora sa gospodinom Kerovićem koji potvrđuje da mu nikada nisam prijetio i da „nezna zašto su ga ubacili“. U mojoj tužbi protiv sekretara Prodanović koju sam bio prisiljen taktički da podnesem da bi došao do njene izjave jer se ista nije usudila da mi to pismeno preda gos. Prodanović na glavnoj raspravi ističe da joj nikada nisam prijetio da sam uvjek bio korektan prema njoj da nikoga nije ovlastila da u njeno ime podnosi prijavu, niti je znala da je to neko uradio. Smatram i sud treba to da ima u vidu da je ovo ubacivanje osoba bez njihovog znanja i dozvole izvršeno sa ciljem da se ja u javnosti predstavim kao ludak, manijak i psihopata koji prijeti svima redom, čak i onima koji nemaju nikakvih dodirnih tačaka sa konrketnim predmetom, što naravno znaju inspektori, tužioci i sudije a ja kao "ludak" nemam pojma. U više dokumenata predatih ovom sudu je vidljivo da sam upravo tako opisivan, kao poremećeni psihopata ili narkoman čime se pokušalo opravdati nezakonito postupanje prije svega OT Bijeljina a potom i sudske policije koja je suštinski samo tehnički organ bez prava da preispituje naredbe koje dobija.
Naredba o pretresu br. 12 0 K 001162 10 Kpp od 23.03.2010. godine. Pomenuta naredba je izdata kao posljedica lažne prijave u kojoj su kao dokaz već priloženi dokumenti sa mojim navodnim prijetnjama. Postavlja se pitanje zašto je tuženoj potrebno da vrši pretres i traži dokaze koje kao već ima. Iz naredbe je vidljivo da se traži odnošenje računara koji se sasvim sigurno ne bi upotrebio kao sredstvo za ugrožavanje života ili nanošenje tjelesnih povreda. Dakle, pošto je tužena "već imala dokaze mojih prijetnji" nije imala razloga da odnosi računar ali je zato vrlo dobro znala da na računaru imam dokaze o teškim krivičnim djelima pripadnika Tužilaštva.
Smatram da osim namjere da mi se ti dokazi otmu i unište cilj grupe fizičkih lica koja je zlupotrebila kako svog tako i položaj inspektora, tužioca i okružnog sudije je bio da se uplašim ja i moja porodica te da se u javnosti predstavim kao kriminalac, masovni ubica tužilaca u pokušaju te psihopata. Time bi se i obesmislili dokazi o njihovim krivičnim dijelima koje sam ja slao u VSTV, Specijalnom tužilaštvu i objavljivao na internetu.
Dokument pod nazivom Vozilo korišteno za posebne istražne radnje. Na njemu su navedeni podaci o registraciji vozila koji kažu da je prvobitno bilo registrovano za potrebe vojske RS. Na jednoj od fotografija se na zadnjem sjedištu vidi tablica Stop, što znači da sam nezakonito nadziran od strane policajaca u civilu. Svaki moj pokušaj da dobijem od strane tužene materijal sačinjen poslije ovih nadziranja je odbijan čime je prekršeno moje pravo garantovano čl. 23. Ustava RS.
Dokument broj: 80 0 P 034147 11 P. Radi se o odgovoru gospodina Debeljevića na koji sam već ukazao u kome on tvrdi da sam sve izmislio i što je najvažnije lično potvrđuje da nije imao nikakve službene radnje vezano za mene.
Dokument br. 012-0-Su-12-000 249 od 15.06.2012. godine je odgovor Okružnog suđa na moj zahtjev u kome se potvrđuje da sud nije izdao naredbu za provođenje posebnih istražnih radnji. Posebne istražne radnje su dakle vršene nezakonito a poslije razgovora podnosilaca Gruhonjića i Debeljevića sa načelnikom kriminalističke policije g. Teodorovićem, koji je izdao pripadnicima MUP naredbu za te radnje. U avgustu 2010. godine sam skupa sa sestrom razgovorao sa pomenutim gospodinom tražeći podatke o nadzoru i predao dokaze o kriminalu inspektora Markovića i tužioca Stjepanović, tražeći da na isti način kako je bez ijednog argumcnta o ugrožavanju sigurnosti pokrenuo radnje protiv mene to isto učini i protiv ovo dvoje navedenih, ako se ne plaši.
Gospodin Teodorović je obećao da će pokrenuti sve potrebne radnje. Šta se dogodilo sa materijalom koji sam mu predao do danas mi nije pozanto jer je samo 5 dana kasnije posle tog razgovora pomenuti gospodin preminuo po sumljivim okolnostima. Na moj zahtjev u OT Bijeljina da dobijem podatke o radnjama vezanim za smrt pomenutog gospodina odnosno ko je nadležni tužilac u tom slučaju nikada nije odgovoreno a moja pretpostavka je da se radi o tužiocu Stjepanović. Po usmenim saznanjima koje sam dobio obdukcija nije izvršena iako sam pismeno upozorio tužilaštvo da postoje otrovi koji simuliraju srčani udar.
Radi se o mejlu od 19.04.2010. godine koji je upućen iz Ugostiteljskog objekta mojoj sestri dan kasnije pošto sam na njen zahtjev sa laptopa iz tog objekta (namjenjemo gostima za korištenje) poslao podatke koje sam dobio predhodnih mjesec dana. To je prvi mjesec od pretresa i odnošenja računara, kada ja nisam mogao lično iz svoje kuće poslati ništa a nisam htio koristiti računare prijatelja i poznanika s obzirom da sam znao da se prema ZKP-u sve moje komunikacije prate i da tako mogu dovesti nekoga u neprijatan položaj. Ja dakle, nisam nikoga pitao za dozvolu nego sam koristio laptop namjenjen gostima. Međutim sutradan vlasnici šalju mojoj sestri poruku gdje kažu citiram "obavještavam vas da je sa mog laptopa i moje adrese bez mog znanja i dozvole na prevaru (sa izgovorom da šalje poštu prijatelju) poslata pošta. Uz izvinjenje vas obavještavam da sa pomenutim i njegovom poštom nemam nikakvih veza".
Ja sam usmeno obavješten da je u lokal poslije mog dolaska dolazila policija a iz citirane poruke se vidi da je nelogična, jer ako sam ja zaista rekao da šaljem poštu prijatelju i dobio od nekoga dozvolu onda on ne može znati da sam ga prevario a pogotovo da tvrdi kako je to bilo bez njegovog znanja. Jasno je da je samo policija mogla reči vlasniku da je pošta upućena mojoj sestri a ne nekom prijatelju.

Imajući u vidu obimnost materijalnih dokaza odnosno preostali dio materijalnih dokaza koje je još potrebno obrazložiti te da bi želio da ukratko obrazložim i predmete čije sam priklapanje predložio, predlažem da se nastavak obrazloženja materijalnih dokaza i predmeta sprovede na narednom ročištu.
Nakon toga a imajući u vidu naprijed navedeni prijedlog te da je ostao jedan dio materijalnih dokaza kao i predmeti koje tužitelj treba obrazložiti sud donosi a u saglasnosti sa prisutnim
R J E Š E NJ E
Nastavak glavne rasprave se zakazuje za dan 16.03.2015. godine u 12,00 časova, o čemu se prisutni usmeno obavještava na posljedice izostanka, te da pismeni poziv neće dobiti.
Na glavnu raspravu pozvati tuženu putem PRS sjedište zamjenika u Bijeljini uz kopiju zapisnika, te imajući u vidu da je OT Bijeljina vezano za službenu zabilješku povodom zahtjeva tužitelja Zdenka Baja od 20.06.2014. godine dostavila podnesak sa prilozima uz taj podnesak koji su u podnesku navedeni dana 15.01.2015. godine i to samo u jednom primjerku, uputiti dopis OT-u Bijeljina da dostave isto još u dva primjerka, jer je sud dužan da to dostavi i stranama u postupku a sve u roku od 8 dana, imajući u vidu da sud ovaj dokaz mora dostaviti stranama u postupku te da je ročište zakazano za dan 16.03.2015. godine a što smo već tražili od tužilaštva dopisom od 21.01.2015. godine, a po kom dopisu još nije postupljeno.
Tužilac izjavljuje da poziva tuženu da postupi po zakonu u smislu da okončamo ovu parnicu postizanjem dogovora, pa je to i dalje moj prijedlog upućen suprotnoj strani zastupane putem Pravobranilaštva. U ovoj pravnoj stvari možemo postići dogovor, odnosno poravnanje pod uslovima koje sam već navodio, jer ću u suprotnom biti prisiljen da izvodim dokaze i o drugim krivičnim djelima koja su mi nanijela štetu počinjena od strane nekih osoba koja nemaju nikakvu odgovornost ni krivicu za događaje iz 2009. godine.
Dovršeno,prisutni pregledaju i potpisuju zapisnik bez primjedbi.
OBRADA DOKUMENATA OPTIČKIM ČITAČEM

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

1 2 3 ... 35 36 37  Sledeći»
    My picture!

Kategorije