KO STITI UBICE DJECE ??? -

Pomozite da se objavi istina o ubistvu djevojcice Ivone u Bijeljini...
Sprega mafije i tuzilastva, ne dozvoljava novinarima da objave istinu...

Autor zdenkobajo | 20 April, 2014 | read_nums (14)
Iz izjava vozača i direktora vidljivo je da se radi o krivičnom djelu krijumčarenja, jer su od 4 dovezana paketa robe, čak 3 nestala preko noći, a samo paket je dočekao jutro u magacinu.

DOPUNA KRIVIČNE PRIJAVE PROTIV PRAVNOG LICA
AD "UNIVERZAL" BIJELJINA

Dana 02.12.2010. predao sam krivičnu prijavu protiv AD "Univerzal" a još nekoliko mjeseci ranije 24.06.2010. prijavu protiv njihovog radnika, kao fizičkog lica.
Tada nisam imao sigurne podatke da li su krivična djela izvršena od strane portira Sofrenić Blagiše, koja ću u nastavku opisati samo njegovo djelo ili je sve rađeno sa znanjem, dozvolom i nalozima AD Univerzal, no u međuvremenu sam pribavio i taj dokaz. Prije svega ukazujem na izvršene kriminalne radnje:
1) Iz izjave datoj tužiocu dana 12.08.2009. (KTA - 596/09) Kešmer Mirsad na dnu strane 4 izjavljuje da su dovezli 4 paketa robe prilikom isporuke 23.07.2009.
2) Moco Nedžad, suvozač dana 12.08.2009. (KTA - 596/09) u svojoj izjavi na strani 5, redovi 6 i 7 kaže da su bila 3 do 4 paketa robe.
3) Tadašnji direktor Ad Univerzal, Lazarević Zlatan dana 11.08.2009. (KTA - 596/09) u svojoj izjavi na strani 3 pri dnu opisuje da je sutradan magacioner raspakovao samo paket.
4) Ni tog dana kad je dovezena roba 23.07.2009. a ni narednih dana, pa čak ni prilikom izjave datoj u CJB Bijeljina, (28.07.2009.) portir Sofrenić ne pominje kamion niti dovezenu robu, odnosno prikriva njihovo postojanje.
5) Podatke o dolasku kamiona i dovezenoj robi otkrila je porodica Bajo, što je opisala Budimka Bajo Bollin u izjavi dana 11.08.2009. (KTA - 596/09) na strani 7, drugi stubac.
6) Portir Sofrenić je prvobitno opisivao da je lično vidio dana 23.07.2009. djevojčicu Ivonu Bajo, kako se kreće ulicom i krvari prije mjesta gdje je pala, što odgovara i slikama lica mjesta, a potvrdio je u izjavi datoj MUP-u, da je bilo više mrlja krvi dok je prilazio djevojčici, što jasno ukazuje da je povrijeđena prije tog mjesta gdje je ležala.
7) Pošto je porodica Bajo, prenijela njegovu izjavu, isti mjenja verziju događaja i prvo (28.07.2009.) negira da je vidio kretanje djevojčice ne pominjući dolazak kamiona iako je pitan da li ima nešto bitno, dok se poslije otkrivanja pomenutog vozila ispostavlja da je lično pomogao njihovom bjegstvu sa lica mjesta, (izjava Dušanke Filipović 10.08.2009. na strani 4).
8) Krajem maja 2010-te portir Sofrenić u telefonskom razgovoru, sa zastupnikom gđe Bollin (audio zapis dostavljen ranije u OT Bijeljina na disku) opisuje da je uklonio materijalni dokaz sa mjesta zločina. Radi se o torbi dvostruko presječenog kaiša, dio nedostaje a većina ostatka je oprana jakim hemijskim sredstvom, (fotografije takođe dostavljene u OT Bijeljina).

Iz izjava vozača i direktora vidljivo je da se radi o krivičnom djelu krijumčarenja, jer su od 4 dovezana paketa robe, čak 3 nestala preko noći, a samo paket je dočekao jutro u magacinu. Dalje se može zaključiti da oni nisu ni znali da se radi o švercu ili bar neki od njih, jer ne bi davali neusaglašene izjave. I na kraju je očito da je jedino portir morao biti upoznat sa krijumčarenjem, jer su paketi bili pod njegovim nadzorom tokom noći do jutra.
Da li su vozači uopšte znali da dovoze neregularnu robu ili je to dogovoreno na nivou firmi, nisam imao mogućnosti da ustanovim, ali sam utvrdio da je AD Univerzal sasvim sigurno svjesno dobavio nelegalnu robu, te preko svog radnika, pomogao kamionu da pobjegne, uklonio materijalni dokaz ubistva sa mjesta zločina, a sve da bi prikrio krijumčarenje.
Naime u parnici 80 0 P 039221 12 P tužio sam taktički AD Univerzal za nadoknadu nematerijalne štete zbog nanošenja duševnog bola uzrokovanog obmanjivanjem i odmah ponudio da odustanem od kompletnog traženog iznosa, ukoliko se distanciraju od radnji portira. Kako sam istovremeno priložio dokazni materijal o krijumčarenju, a AD Univerzal nije prihvatio prijedlog, time je stao iza svih postupaka radnika Sofrenića. Materijal o tome je obiman i neću sada detaljno da opisujem jer se dokazi mogu pronaći u navedenom spisu Osnovnog suda.
DOKAZI TUZBE PROTIV UNIVERZALA
Što se tiče same sadržine paketa, odnosno švercovane robe, za samo izvršenje krivičnog djela to je nebitno, ali nije sasvim svejedno o čemu se radi. S tim u vezi još od 2010-te sam o ovom događaju dostavljao podatke i stranim istražnim organima, direktno ili preko posrednika, te je 25.02.2012. u Bobar banci otkriveno preko 4 miliona transakcija narko mafije Darka Šarića.
Činjenica da je ista osoba vlasnik i AD Univerzal, ne znači automatski da je spornog dana u 3 nestala paketa bio kokain, no nema sumnje da toliki trud, bjegstvo kamiona, laži portira istražiteljima u izjavama, uklanjanje dokaza i pranje benzinom, ne bi bili izvršeni da se radi o nekim sitnicama, auto gumama i slično.
Nova važna činjenica je ta da je na dan krijumčarenja u AD Univerzal bio zaposlen Slaviša Bobar, što se vidi iz izjave tadašnjeg direktora Lazarevića na strani 3 drugi pasus. Pomenuti Bobar Slaviša je 10.04.2013. obavljao funkciju direktora a uhapšen kao član kriminalne gupe Darka Eleza, pod sumnjom da su 2005-te godine učestvovali u kradji 1,8 milona KM na Han Pijesku kao i da su umiješani u pokušaj kradje 2,2 milona KM na području Istočnog Sarajeva.
Pomenuta kriminalna grupa je samo jedna od više njih koje su rasturale kokain Šarićevog klana, a o pomenutom događaju sam dostavio podatke i u KT Sarajevo Pretpostavljam da bi uhapšeni u akciji "Lutka" bili mnogo ranije procesuirani da moje prijave iz 2010 nisu bile zagubljene u međuvremenu, kako sam nedavno obavješten.
UKOLIKO SU I DALJE ZAGUBLJENE, ODNOSNO TUŽILAŠTVO NE MOŽE DA IH PRONAĐE, DOSTAVIĆU NJIHOVE KOPIJE I DOKAZNI MATERIJAL.
Ne znam koliko su podaci koje sam dostavljao pomogli u hapšenjima pripadnika kriminalnih klanova, ali sam dobio obavjesti da su proslijeđeni i Interpolu više puta, a dobijao sam i važne uzvratne informacije.
Suštinski nesporno je iz dokaznog materijala da je dana 23.07.2009. izvršeno krijumčarenje. Čega ? ne mogu tvrditi sa sigurnošću, ali vjerujem da se radi o kokainu dostavljača Darka Šarića, koji je ovde distribuirala grupa Darka Eleze u saradnji sa entitetskim tajkunima. Već odavno znam da je Šarić dogovorio predaju Beogradu, preko agencije CIA, a dan prije nego je to zvanično upućeno vladi Srbije, predao sam podnesak u OT Bijeljina 23.01.2014. pominjući ove prijave i događaje te najavio dolazak.
S obzirom na trenutne političke okolnosti i saznanja koja sam imao došao sam do OT Bijeljina tek dana 17.03.2014. kada sam već imao infomaciju o predaji Darka Šarića, što je takođe dan ranije, nego je ta vijest formalno objavljena. S obzirom da shvatam važnost tajnosti nekih informacija i poštujem osobe koje proslijeđuju moje materijale, odnosno dostavljaju mi svoje podatke, uvijek u tekstovima na internetu pravim selekciju dokaza koji se tada mogu objaviti, ali to se ne odnosi na istražne organe.
Dakle dana 17.03.2014. doneo sam materijal koji dokazuje izvršenje više krivičnih dijela i informaciju da je Darko Šarić uhapšen, no na žalost nadležni tužilac je bila zauzeta drugim ranije preuzetim obavezama. Vjerujem da je sudska policija evidentirala moj dolazak tog dana, a za podnesak 23.01.2014. postoji pečat OT Bijeljina.
Da li je koincidencija to što sam u dva različita dana izvršio dvije radnje prije nego što su svi drugi znali, neka svako procjeni sam, a dodajem da do dana 17.03.2014. bar dvije godine nisam tražio razgovor sa relevantnim tužiocem.
To vrijeme sam posvetio raskrinkavanju mafijaškog režima Dodik Milorada, koji je da bi prikrio krijumčarenje svog čovjeka Bobar Gavrila, spriječio da se procesuiraju ubice Ivone Bajo, osmogodišnje djevojčice, što je javno priznao glavni republički tužilac g. Švraka Mahmut izjavom da:
ZA PROCESUIRANJE "KRUPNIH RIBA" NEMA POLITIČKE VOLJE
O kriminalu Bobar Gavrila, koji je krijumčareći neregularnu robu indirektno odgovoran za smrt djevojčice imam obilje dokaznog materijala. Pitanje je samo hoće li te dokaze objaviti OT Bijeljina ili će sačekati da budu izneseni na suđenju Darku Šariću ???

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 15 April, 2014 | read_nums (17)
Dana 23.07.2009. godine, ogranizovana kriminalna grupa je švercovala neregularan tovar u firmu "Univerzal", Gavrila Bobara, u Bijeljini, jednog od tajkuna iz mafijaškog režima Dodik Milorada, kada je ubijena osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo!

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE


APELACIJA NA RJEŠENJE 80 0 P 050285 14 Gž

U predmetu, koji je okončan Rješenjem Okružnog suda u Bijeljini 80 0 P 050285 14 Gž 17.01.2014. prvo je Osnovni sud osporio bilo kakvu mogućnost podnošenje tužbe kojom bi se utvrđivala već "garantovana" prava, te naložio da se tužbeni zahtijev "upravi na postojanje konkretnog prava ili pravnog odnosa, povodom tačno određenog spora"...
Okružni sud je poslije žalbe izneo sasvim suprotan stav, potvrdivši da je moguće podnijeti takvu tužbu i iznosi sasvim drugačiji razlog za odbacivanje, odnosno da je tužbeni zahtijev navodno nejasan. Apsurdno je da se moja tužba odbacuje zbog toga što nisam "uredio tužbu kako je naloženo navedenim rješenjem od 1l.1l.2013.godine" iako je konstatovano da "tužilac može tužbom tražiti utvrđenje postojanja odnosno ne postojanja konkretnog prava ili pravnog odnosa".
Takođe je netačna tvrdnja drugostepenog suda da "tužilac ni u tužbi ni u dopuni tužbe nije postavio tužbeni zahtjev iz koga bi se vidjelo koje pravo ili pravni odnos traži da se utvrdi" jer je to kristalno jasno navedeno u prvom predatom podnesku.

OBRAZLOŽENJE

U folderu "Tuzba" nalazi se skenirana kompletna dokumentacija koja je poslata i u štampanom obliku, a vidljivo je iz izjava policije i Zabilješke 1173/11, da postoji nezakonita usmena naredba, koja glasi: "ZDENKU BAJO, BUDIMKI BAJO I SVIM SRODNICIMA UBIJENE IVONE BAJO, NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA".
Stoga sam radi zaštite svojih prava i podneo deklarativnu tužbu za utvrđenje, sa jasno postavljenim tužbenim zahtijevom, za koja prava želim da se konstatuje njihovo postojanje, odnosno nepostojanje, te da se izda naredba državnim organima da prekinu sa radnjama koje povređuju dostojanstvo moje ličnosti. Uz sve to sam detaljno opisao činjenice i priložio dokaze, sa napomenom da postoje i drugi u posjedu tužene RS, za šta je potrebno da Sud izda naredbu o dostavi shodno ZOPP-u.
Sve to je vidljivo iz teksta tužbe na 4 strane, no Osnovni sud donosi rješenje o ispravci i dopuni sa obrazloženjem da se u činjeničnom opisu navedu "pravno relevantne činjenice" te da se tužbeni zahtijev odredi prema nekom već postojećem sporu. Takođe se objašnjava da navodno nije jasno "iz kog životnog događaja izvire tužbeni zahtijev" (iako je sudija jasno opisao da je uzrok pogibija djevojčice Ivone Bajo, a sve sam detaljno obrazložio), te se kaže da se deklaratornom tužbom "ne može tražiti utvrđenje prava koje je već garantovano ustavom ili zakonima" kao i da se ne mogu uspostavljati novi pravni odnosi, što ja nisam tražio, ali ni to nije tačno. Recimo u sporu za utvrđenje očinstva, sudskim putem se može uspostaviti novi pravni odnos između stranaka, a to je pravo na alimentaciju, koje ranije nije postojalo između njih.
Ja sam naravno u dopuni ukazao da je prema stavu 2 člana 54 ZOPP-u to moguće i kao dokaz priložio Rješenje Okružnog suda u Banjaluci 71 0 P 134315 12 Gž i detaljno izneo argumente za prihvatanje tužbe, što se može vidjeti u prilogu. No postupajući sudija uprkos tome odbacuje tužbu sa potpuno istom argumentacijom, a u žalbi osim pravnih navodim i subjektivne argumente postupajućeg sudije Destanović Senada, protiv koga sam u drugom predmetu ranije podneo pritužbu i potom krivičnu prijavu...
Drugostepeni sud odbacuje tu žalbu, ali sa sasvim drugačijom argumentacijom u odnosu na Osnovni sud. Naime priznaje sa da sam bio u pravu u smislu mogućnosti podnošenja tužbe, citiram: "tačno je da tužilac može tužbom tražiti utvrđenje postojanja odnosno ne postojanja konkretnog prava ili pravnog odnosa" (što mi je prvostepeni sud osporavao, ali onda Okružni sud nalazi sasvim drugi "nedostatak" te navodno tužilac "nije postavio tužbeni zahtjev iz koga bi se vidjelo koje pravo ili pravni odnos traži da se utvrdi"...
To naravno nije istina jer sam još u tužbi precizno opisao o kojim se pravima radi, što se može vidjeti iz dostavljene kopije, a ovde citiram jednu od tačaka, najvažniju upravo za ovo odbacivanje tužbe i obrazloženje:
10) Pravo da ne može biti pozvan na odgovornost niti trpjeti druge štetne posljedice zbog javno izraženog mišljenja o radu državnih organa ili stavova iznesenih u predstavci, peticiji i prijedlogu, osim ako je time učinio krivično djelo, garantovano članom 32 Ustava RS.
Takođe sam tražio da se izda naredba shodno relevantnom članu iz ZOO-a:
1) Naređuje se tuženoj RS da prestane sa radnjama kojom se povređuje pravo ličnosti tužioca, oduzimanju prava bez pravosnažnog rješenja i vrši bilo kakva diskriminacija u odnosu na druge građane:
Ustavni sud se može uvjeriti da sam u svakoj od tačaka, jasno i precizno odredio o kojim se pravima radi, opisao sam uzroke zbog kojih mi se otimaju određena prava, naveo postojanje nezakonite usmene naredbe koja je u suprotnosti prije svega sa pravom iz člana 16 Ustava RS, te sa više drugih prava i za svoje trvrdnje priložio dokaze. Sudovi su potpuno svjesni da se prema građanima vrši diskriminacija i to zbog prikrivanja ubistva i krijumčarenja u koje su umješani organi tužene RS, te NE ŽELE da postupju po tužbi kojom bi se nezakonite radnje prekinule. Takođe se netačno navodi da ta prava citiram "isti može ostvarivati kod Ustavnog suda Republike Srpske i Ustavnog suda BiH", što je nemoguće dok se ne pokuša sa zaštitom putem stvarno nadležnih sudova, što sam i učinio, tako da su tek sada poslije okončanog drugostepenog postupka stvoreni uslovi za Apelaciju, shodno neophodnom uslovu.
Ustavni Sud "ima apelacionu nadležnost za pitanja ... koja se pojave na osnovu presude bilo kojeg suda u Bosni i Hercegovini"
Nevjerovatno je to, da moju tvrdnju, kako je "isti sudija iz ličnih interesa tužbu odbacio" Okružni sud opisuje kao vrijeđanje sudije Destanovića, a uz sve to na kraju obrazloženja prijeti mi se kažnjavanjem i to "u najmanju ruku" , "zbog vrijeđenja državnih organa" iz razloga što sam naredbu kojom se diskriminišu svi srodnici ubijene djevojčice opisao kao fašističku.
Ne mogu a da se ne zapitam kakav bi to prikladan postupak morao da se primjeni prema meni, ako je kažnjavanje najmanje što bi trebalo ???
Očito je da je sud odbacio tužbu jer tražim poštovanje prava da se javno iznese svoje mišljenje o radu državnih organa, a da se zbog toga ne smijem kažnjavati, (što je tužena RS već činila). Kažnjavanje je moguće samo ako se tim mišljenjem čini krivično djelo, kao recimo izlaganje suda poruzi ili prijetnja nasilnim ponašanjem prema objektima ili službenicima državnih organa, što ja nikada nisam činio.
Na kraju navodim prava i slobode koji se brutalno otimaju postupcima državnih organa, na osnovu usmenih naredbi osoba o čijim sam krivičnim djelima prikupio neoborive dokaze, a sudska vlast odbija da utvrdi postojanje mojih prava:
Pravo lica da ne bude podvrgnuto mučenju niti nečovječnom ili ponižavajućem tretmanu ili kazni
Pravo na pravično saslušanje u građanskim i krivičnim stvarima i druga prava u vezi sa krivičnim postupkom
Slobodu misli, savjesti i vjere
Slobodu izražavanja
Oduzeto je i pravo na nediskriminaciju garantovano članom 4 Ustava BIH, pravo na podnošenje žalbe na navedenu naredbu, garantovano članom 16 Ustava RS, pravo na pristup dokumentaciji koju su o meni prikupljali organi tužene, garantovano članom 23 Ustava RS, pravo na ravnopravnost, jednakost pred zakonom i uživanje pravne zaštite, garantovano članom 4 Ustava RS, pravo da ne budem izložen ponižavajućem postupanju, garantovano članom 14 Ustava RS, pravo da se Ustavom garantovana prava ne mogu oduzeti niti ograničiti, garantovano članom 48 Ustava RS, pravo na pravično suđenje, garantovano Ustavom, vezano za član 7 ZOP-a, pravo garantovano članom 32 Ustava RS, "da niko ne može biti pozvan na odgovornost niti trpjeti druge štetne posljedice zbog javno izraženog mišljenja o radu državnih organa, te više drugih prava iz KZ-a i ZOKP-u, te Zakona o zabrani diskriminacije...

Predlažem da shodno propisima Ustavni Sud proglasi osporenu presudu nevažećom i vrati slučaj sudu koji je donio presudu na ponovni postupak.

U NASTAVKU JE OPIS UZROKA, RAZLOGA I MOTIVA ZA OTIMANJE GARANTOVANIH PRAVA
Dana 23.07.2009. godine, ogranizovana kriminalna grupa je švercovala neregularan tovar u firmu "Univerzal", Gavrila Bobara, u Bijeljini, jednog od tajkuna iz mafijaškog režima Dodik Milorada, kada je ubijena osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo!
Iako su znali za to ‚"istražitelji" nisu naložili saobraćajcima da zaustave i pregledaju kamion, te je isključivo zahvaljujući saznanjima porodice ta činjenica otkrivena.
Tako je došlo do saslušavanja vozača u svojstvu svjedoka u OT Bijeljina, koje je bilo obična farsa, jer se nije saznalo čak ni to šta su prevozili tom prilikom! Po njima to su bili "auto dijelovi" a za tužioca pitanje: "Kako država misli naplatiti PDV, za neke auto dijelove? 17% od čega ???
Kamion koji je dovezao švercovanu robu, (od 4 dovezena, 3 paketa "NEKE" robe su nestala preko noći) bio je tehnički neispravan! Nosač rezervoara je pukao, te su ga vezali španerom, trake za vezanje robe, a po patološkom nalazu i mišljenjima vještaka, smrtonosnu povredu na tijelu Ivone Bajo nije nanijela žica, nego predmet trakastog oblika!
Portir Sofrenić Blagiša, javno izjavljuje da je vidio kako djevojčica vozi bicikl, krivuda i iskašljava krv, te pada, što odgovara tragovima na terenu. Pošto o tome obavještavam inspektora Marković Dragoslava, on tvrdi da to nije istina, (a kako on to zna, kad nije bio prisutan), te se portir poziva da izmjeni svoju izjavu i prilagodi je falsifikatima "istražnih organa"...
Isti portir je uklonio materijalni dokaz ubistva sa mjesta zločina! Torbu su kasnije iz bolnice odnijeli saučesnici i pokušali da je sakriju za sva vremena. Na sreću uspio sam da je fotografišem u prostorijama suda, po okončanju "istrage"! Iz slika torbe je vidljivo da je kaiš presječen, presječeni dio nedostaje a veći dio ostatka je opran jakim hemijskim sredstvom da se uklone tragovi ubistva. Napominjem da SRAMNA obavijest tužioca ne sadrži nikakvo obrazloženje a posebno niko nikada nije objasnio zašto je torba u takvom stanju???
U kasnijem periodu sam obavijestio pismeno tužioce o svojim otkrićima i upozorio da će odgovorni završiti u zatvoru, ako ne otkriju za čije su interese sabotirali istragu. Reakcija OT Bijeljina je bila takva da su me optužili za "Ugrožavanje sigurnosti" te poslali policiju da otme dokaze o kriminalu, koje sam imao na računaru...
Takođe se otvoreno primjenjuju diskriminatorske i čak fašističke metode prema porodici, tako da smo do sada tri puta hapšeni, pri pokušajima da dostavimo dokaze o kriminalu u OT Bijeljina, što je zakonom garantovano pravo svakom građaninu...
No, to me nije pokolebalo, te dolazim do dokaza da je patološki nalaz falsifikovan i nije dostavljen vještaku dr. Busarčeviću, čije se mišljenje tražilo od strane OT Bijeljina, koje nije prihvatilo mišljenje obducenta da je smrtonosnu ranu nanio predmet dimenzije 1x25 milimetara!
IZJAVA VJESTAKA
Audio izjavu vještaka na disku, pokušavali smo predati tužilaštvu uz izjavu o drugim saznanjima, no uz prijetnju oružane sile i svojim tijelima, pripadnici sudske policije izvršavaju naloge mafije i ne dozvoljavaju da se dostave bilo kakvi dokazi o ubistvu jednog djeteta...
NAČIN I POSLJEDICE DISKRIMINACIJE
Pošto je od strane OT Bijeljina smišljena laž da je djevojčica Ivona Bajo zadobila smrtonosne povrede pošto je pala sa bicikla i nabola se na žicu, postavio sam neka nezgodna pitanja od kojih izdvajam:
1) KAKO JE MOGUĆE DA TRAGOVI KRVI VIDLJIVI I NA SLIKAMA POČINJU 10 METARA PRIJE PADA KADA SE NAVODNO NABOLA NA ŽICU - DAKLE PRVO ISKAŠLJAVA KRV 10 METARA A TEK ONDA PADA I ZADOBIJA TU POVREDU ???
2) PORTIR SOFRENIĆ BLAGIŠA IZ UNIVERZALA NAM PRILAZI POSLIJE SAHRANE I PRIČA DA JE VIDIO DJEVOJČICU KAKO SE KREĆE SA BICIKLOM, KRIVUDA I ISKAŠLJAVA KRV, PA PADA NA ASVALT - DAKLE POVREDA JE NASTALA PRIJE PADA ???

Reakcija na to je bilo konstantno izbjegavanje tužioca da odgovori, pod izgovorom da se čekaju rezultati vještačenja, a kasnije po obustavi istrage sam saznao da je portir uklonio materijalni dokaz torbu sa mjesta zločina, koju su kasnije sakrili inspektor Marković Dragoslav i tužilac Stjepanović Danica. Kaiš torbe je dvostruko presječen, dio nedostaje, a ostatak opran hemijskim sredstvom da se uklone tragovi ubistva.
U februaru 2010-te dostavljem fotografije torbe, (koje sam snimio uz dozvolu Osnovnog suda) u OT Bijeljina trežeći razgovor sa tužiocem i odgovore, shodno ZOKP-u, član "Obustava istrage". No umjesto da postupe po zakonu blokada pristupa se nastavlja te ih pismeno upozoravam sredinom marta da će svi odgovorni za prikrivanje završiti u zatvoru, šaljući slike torbe svim tužiocima. Vjerovatno prije svega sa namjerom da mi otmu dokaze optužuju me za "Ugrožavanje sigurnosti" te šalji policiju na pretres prostorija i odnose računere koje sam koristio 24.03.2012.
Vraćeni su krajem godine, a hard disk je bio prazan. Srećom ranije sam diskove sa dokazima poslao u Cirih i na druge lokacije izvan zemlje, sa uputama da se dostavi centrali Interpola u Lionu...
OT Doboj je donelo odluku da ne postoje elementi krivičnog djela, a poslije moje privatne tužbe protiv podnosilaca Gruhonjić Muhameda i Debeljević Milorada, tuženi Debeljević je poslao odgovor sudu u kome tvrdi da sam sve to izmislio.
Nije znao da ću dobiti Zabilješku MUP-a u kojoj je to navedeno, te se konstanto sprečavam u ostvarivanju više zakonom i ustavom garantovanih prava, a navodim samo neka:
Zabrana kontakta sa tužiocem, (kao punomoćnik majke ubijene djevojčice) onemogućavanje pristupa traženim informacijama, sprečavanje podnošenja krivične prijave na zapisnik, te čak i lično predavanje već napisane u prostorijama tužilaštva. Naravno na postavljena pitanja nema odgovora, a krajem maja sam u razgovoru sa vještakom trasologom saznao da ne samo da ne zna ništa o torbi presječenog lkaiša, nego ni o jednoj unutrašnjoj povredi, (probodena prsna kost, kanal kroz grudnu žlijezdu, te probodi desne plućne arterije i dušnice. Na sve to kao i po prijavama protiv portira Sofremića, te AD Univerzal. predatim 2010-te, nema odgovora sve do danas, (08.02.2014.) te da bih uopšte imao dokaz o tom bezakonju, poslije više desetina pokušaja da ostvarim svoja prava, prisiljen sam da se suprotstavim naredbi da se udaljim, kako bi ostao pisani trag šta se dešava. Skrećem pažnju da su zapisnici sa suđenja jedini dokaz fašističkog tretmana prema porodici Bajo i da toga nije bilo lažljivci i kriminalci iz OT Bijeljina bi opet rekli da sam sve to izmislio...
Svi dokazi o prikrivanju zločina su na priloženom disku u folderu "Dokazi ubistva" od kojih posebno skrećem pažnju na fotografije torbe, snimak razgovora sa vještakom trasologom, te web stranice "ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA" i "KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO" u kojima do detalja razotkrivam falsifikovanje mjesta zločina i obdukcije odnosno krijumčarenje iz Asa auta u Univerzal, prevoznikom Haak trans.

PRILOZI

TUŽBA SA 7 PRILOGA
RJEŠENJE ZA ISPRAVKU I DOPUNU
DOPUNA SA 2 PRILOGA
RJEŠENJE O ODBACIVANJU
ŽALBA NA RJEŠENJE
RJEŠENJE OKRUŽNOG SUDA
DISK

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 10 April, 2014 | read_nums (26)
Vezano za nalogodavca prilažem dokaz "Odluka specijalnog tuzilastva 06.04.2011." gdje je obeležen dio u kome se vidi da im je 25.02.2011. dostavljena pritužba uz koju su se nalazili dokazi izvršenja. Poslije neradnog vikenda 28.02.2011. u ponedjeljak Dodik Milorad javno u medijima prijeti ukidanjem Specijalnog tužilaštva...

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV VIŠE LICA

Na osnovu člana 8 KZRS-e, stav "2) Krivicno djelo može biti izvršeno nečinjenjem samo kad je učinilac propustio činjenje koje je bio dužan da izvrši" a vezano za član ZOKP-u "Obaveza prijavljivanja krivičnog djela" te članove "Nesavjestan rad u službi", "Zloupotreba službenog položaja ili ovlaščenja", "Pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela" i druga sa tim povezana.
OPIS I OBRAZLOŽENJE KRIVIČNIH DJELA
Početkom 2011-te godine dostavio sam Vladi i Pravobranilaštvu RS dokazni materijal o više izvršenih krivičnih djela uz radnu verziju tužbe (BOLLIN protiv RS) sa ponudom da ista nikada neće biti predata ukoliko organi RS pokrenu istragu i objave dokaze u javnosti (ili daju objašnjenje ako postoji) te isplate gospođi Bollin samo 1000 KM po osnovu troškova za propušteni let, na dan nezakonitog zadržavanja. Upozoreno je da će u suprotnom tužba biti podnesena sa odštetnim zahtijevom od 5 miliona KM, te da će javnost biti upoznata sa činjenicom da je RS umjesto da izvrši dužnost i goni počinioce iste zaštitila rizikujuči 5000000 KM, a osim toga je izvršeno obilje drugih krivičnih djela, kako bi se prethodna zataškala, podnesene brojne tužbe i krivične prijave.
U prilogu "Obavjest ministarstva pravde 31.05.2011." vidljivo je da su nagovijestili neki odgovor od Pravobranilaštva do koga nije došlo, ali je to nebitno za ovu prijavu.
Od nadležnih se tražila istraga, a ne obavještavanje VSITV-a, (koje nije nadležno za krivična djela) što je minimiziranje monstruoznog zločina. Da li je neki tužilac prilikom toga učinio neki banalan disciplinski prekršaj je zanemarljivo u odnosu na činjenicu da su dostavljeni dokazi o prikrivanju ubistva, uklanjanja materijalnog dokaza sa mjesta zločina i slično.
Radilo se o prikrivanju ubistva osmogodišnje Ivone Bajo prilikom krijumčarenja a u narednom periodu potpuno su razotkriveni nalogodavci Naime dana 23.07.2009. kriminalna grupa je prošvercovala 3 paketa neke robe tehnički neispravnim kamionom istovremeno kada djevojčica pada na asvalt. Portir AD Univerzal je pomogao kamionu da pobjegne, prećutavši to istražiteljima, a uklonio je sa asvalta torbu presječenog kaiša, opranu benzinom da se prikriju tragovi.
Dokazi o tome su dakle bili u posjedu više lica iz Vlade RS i Pravobranilaštva, koji nisu ispunili svoju obavezu, nego su pomogli da krivci izbjegnu odgovornost. Detalji o pozadini su razotkriveni kasnije u cjelosti, a ovom prilikom ističem da su u Bobar banci, istog vlasnika kao i firme gdje se švercovala roba dana 25.02.2012. otkrivene transakcije narko mafije Darka Šarića od preko 4 miliona KM a 10.04.2013. je uhapšen S.B. (tada direktor Univerzala, a na dan ubistva zaposlen) kao član grupe Darka Eleza, odgovorne za više krivičnih dijela još od 2005-te i pljačke 2 miliona KM.
Toliko što se tiče prikrivanja zločina, a vezano za nalogodavca prilažem dokaz "Odluka specijalnog tuzilastva 06.04.2011." gdje je obeležen dio u kome se vidi da im je 25.02.2011. dostavljena pritužba uz koju su se nalazili dokazi izvršenja.
Poslije neradnog vikenda 28.02.2011. u ponedjeljak Dodik Milorad javno u medijima prijeti ukidanjem Specijalnog tužilaštva. Bitno je i to da samu prijavu nisam podneo ja neko meni neka nepoznata osoba od velikog broja onih kojima sam slao dopise.
Tada je postupajući tužilac bio g. Mahmut Švraka i izneo primjedbu da nisu dostavljeni dokazi. Poslije dostave, se dakle prijeti ukidanjem, tužilac imenuje na položaj glavnog republičkog, da bi predmet bio zatvoren, a krajem novembra 2012-te g. Švraka pred kamerama, (postoje snimci i na internetu) otkriva razloge:
ZA PROCESUIRANJE "KRUPNIH RIBA" NEMA POLITIČKE VOLJE...
O svemu postoje i drugi brojni dokazi, do kojih će tužilac lako doći kada sa vlasti padne trenutni diktatorski mafijaški režim. Poenta je u tome da je Dodik Milorad izvršio pritisak na državne službenike da prikriju ubistvo jednog djeteta zbog toga što je njegov tajkun Bobar Gavrilo krijumčario robu u saradnji sa ortacima iz Federacije.
Stoga i ne dostavljam uz ovu prijavu obimniji materijal, jer dok tiranin ne bude zbačen, (bilo na izborima ili ranije, zavisno od toka suđenja narko mafiji) neće postojati ni vladavina prava i zakona. Očekujem da će kada se to desi osobe koje su trpile prijetnje i pritiske iz policije, tužilaštva i vlade objelodaniti čije to volje nije bilo da bi se istražili nebrojeni gnusni zločini poput ovog...
I DA SVE BUDE JASNIJE KAO GLAVNOG ORGANIZATORA I NALOGODAVCA KRIVIČNIH DJELA IMENUJEM DODIK MILORADA, KOJI JE JAVNO PRIJETIO DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA, A IZVRŠIOCI SU LICA IZ VLADE TE PRAVOBRANILAŠTVA RS I SPECIJALNOG TUŽILAŠTVA KOJA NISU POSTUPILI U SKLADU SA ZAKONOM, NEGO PREMA POLITIČKOJ VOLJI TADAŠNJEG PREDSJEDNIKA

PRILOG

Obavjest ministarstva pravde 31.05.2011.
Odluka specijalnog tuzilastva 06.04.2011.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 5 April, 2014 | read_nums (31)
Može sud proglasiti tajni sastanak i dogovor za lažno prijavljivanje za službene radnje, ali će mi time samo dati zvanični dokaz, potvrdu države da je prethodno napravila plan kako da me lažno optuži na nezakonit način, potom ga i sprovela pišući laži da ima dokaze o prijetnjama, a onda bi da upadne u kuću i traži te dokaze koje kao već ima ???
GENIJALNO...
I sve to da bi prikrila ubistvo jedne osmogodišnje djevojčice.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 048630 13 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO (Majke Jevrosime 20/76300 Bijeljina)

Tuženi: 1)

DANICA STJEPANOVIĆ (Vuka Karadžića 3/76300 Bijeljina)

Tuženi: 2)

NOVAK KOVAČEVIĆ (Vuka Karadžića 3/76300 Bijeljina)

Vrijednost spora:

40000 KM


Član 87. ZOVSITV-u "Imunitet sudija i tužilaca"
(1) Sudija ili tužilac ne može biti krivično gonjen, uhapšen ili zadržan u pritvoru niti može odgovarati u građanskom postupku za mišljenja koja daje ili za odluke koje donese u okviru svojih službenih dužnosti. (2) Posjedovanje imuniteta neće spriječiti ili odgoditi istragu u krivičnom ili građanskom postupku koja se o nekoj stvari u skladu sa zakonom vodi protiv sudije ili tužioca.

POJAŠNJENJE I DOPUNA TUŽBE

Skrećem pažnju sudu da je odgovor na moju tužbu dostavila samo tužena Stjepanović Danica, te ista može koristiti sva zakonom predviđena prava da dokazuje svoje stavove u daljem toku postupka. Okružno tužilaštvo u Bijeljini nije stranka u ovom predmetu, te prema drugo tuženom Kovačević Novaku koji nije odgovorio na tužbu, treba primjeniti odredbe člana 182 ZOPP-u.
Relevantni član ZOT-a na koji se pozivaju tuženi je samo razrada stava 1 iz člana 87 ZOVSITV-u, no stav 2 istog člana se "zaboravlja" i smišljeno izbjegava, jer se od opravdane zaštite za sudije i tužioce u slučaju nehotične greške, pokušava lažno predstaviti da tužioci mogu raditi šta god im padne na pamet u službi i van nje, pa i krivična djela, (dozvola za ubijanje po uzoru na britanski MI6) što naravno nije istina. Naime tužilac treba da ima imunitet od odgovornosti, ako naredi, zahtijeva, privođenje ili pritvor građanina, ako se ispostavi kasnije da je isti nevin, a tužilac pogriješio i slično. Veliki broj tužilaca tu zaštitu koju imaju pokušavaju smišljeno iskoristiti da u službenim postupanjima, zaštite odabrane pojedince i prikriju njihova krivična djela, a tuženi idu i korak dalje, te i u privatnom životu čine krivično djelo, (Saizvršilaštvo, Podstrekivanje, te još neka a posebno "Pomaganje") sa umišljajem jer planiraju da se pozovu na imunitet.
Smatram da je iz sadržaja tužbe jasno da ne tražim nadoknadu nematerijalne štete niti za jednu radnju koju su tuženi izvršili kao državni službenici, no očekivano isti pokušavaju izbjeći odgovornost pravdajući se upravo time i šaljući čak potpuno nerelavantan dokument kao dokaz, te preciziram:
Službene radnje koje je tužena Stjepanović vršila u predmetu KTA-596/09, nemaju nikakve veze sa mojim tužbenim zahtijevom, pa tako ni odluka Ustavnog suda, koja uzgred nema nikakve veze sa mnom, jer nisam pisao nijedno slovo apelacije, nego sam tek po dobijanju punomoći od g-đe Bollin, slao materijale do kojih se dolazilo vremenom. Na strani 15 te odluke pod tačkama 37 i 38 je opisan Zaključak, koji ne samo da nema dodirnih tačaka sa lažnom prijavom protiv mene, nego se ne bavi ni time da li je postupanje tuženih u predmetu KTA-596/09, bilo u skladu sa zakonom ili ne.
Tako ni Ustavni sud, pa ni ja u tužbenom zahtijevu ne pominjemo odgovornost tuženih za prikrivanje materijalnog dokaza ubistva, torbe, koju su u saradnji sa portirom Univerzala gdje se švercovala roba, te inspektorom Marković Dragoslavom, uklonili sa mjesta zločina, pa je dvostruko presječenog kaiša, sa dijelom koji nedostaje, oprali benzinom da speru tragove masti i ulja od kamiona. Ne tražim nadoknadu ni zbog toga što su pomogli kamionu da pobjegne ne naloživši policiji da ga zaustavi, niti što su pokušali falsifikovali tragove krvi sa lica mjesta. Ni što su "previdjeli" da su dovezena 4 paketa, a direktor ujutru zatekao samo paket, niti to što portir mjenja izjavu po nagovoru inspektora, pa čak ni zbog toga što su falsifikovali povrede konstatovane obdukcijom i nisu ih poslali vještaku trasologu. Ne tražim odštetu ni zbog toga što su me "službeno" sprečavali da o tome i mnogim drugim saznanjima dostavim dokaze lično, podnesem prijavu na zapisnik, da dobijem tražene dokumente i odgovore na pitanja koja sam postavio. Ništa od ovoga i mnogih drugih "službenih" krivičnih djela tuženih nisu predmet tužbe, ali će dokazi o tome biti dostavljeni sudu na pripremnom ročištu, kako bi se razotkrili njihovi motivi, za nezakonite i neslužbene radnje isključivo u danima od 15.03.2010. do 25.03.2010.
Ne tražim nadoknadu niti za jednu službenu radnju inspektora Maksimovića, Jovičevića, načelnika Teodorovića, potom tužioca, Šabića i sudije Đonlića, niti za skoro trogodišnje razvlačenje istrage u OT Doboj, iako se od prvog dana znalo kakva odluka mora biti.
Jedini osnov za tužbu je tajni sastanak i dogovor grupe ljudi, da me lažno optuže, kada sam objelodanio da imam dokaze o krivičnim djelima Stjepanović i Kovačevića. U saradnji sa g. Debeljevićem i Gruhonjićem, dogovoreno je da me njih dvojica prijave u svojstvu građana, kako to ne bi izgledalo kao lična osveta, ta da to djeluje kao da je inicirano od strane MUP-a. Tek po slanju zahtijeva u OT Bijeljina, službeno postupa okružni tužilac g. Šabić i on je JEDINI iz OT Bijeljina službeno povezan sa ovim predmetom.
Ukoliko tuženi smatraju da je greška u pasivnoj legitimaciji, onda shodno ZOO-a, član "Osnovi odgovornosti" potrebno je da dostave sudu kao dokaz dokument iz koga se vidi njihovo službeno postupanje, a ne da samo navedu u odgovorima, (očigledno šablonskim i skoro identičnim) da "SVE ČINJENICE GOVORE, DA JE SVE RAĐENO U SKLADU SA ZAKONOM I PROPISIMA"...
Koje činjenice i šta su to oni radili u skladu sa propisima ? Jedino što je bilo u skladu sa zakonom i propisima su moji postupci, jer je OT Doboj konstatovalo, (T15 0 KT 0002365 10 od 14.12.2012.) da nikome nisam upućivao prijetnje navedene u članu "Ugrožavanje sigurnosti", odnosno da sam sve radio u okvirima zakona. A šta imamo na drugoj strani - sve samo ne zakonito postupanje ?
Sa druge strane se demonstriralo totalno bezakonje i kriminal, kako u privatnom planu tuženih, tako i u postupanjima državnih organa, gde su korištene gestapovske metode rada. Vidljivo je iz zahtijeva da MUP piše očiglednu laž, (da moji tekstovi sadrže ozbiljne prijetnje po život i tijelo, što je konstatovano u OT Doboj, da nije istina).
ODLUKA PO LAZNOJ PRIJAVI
Inspektori, pa i potpisnik zahtijeva su mi priznali da nisu lično uočili nijednu prijetnju, ali im je naređeno da napišu zahtijev. Samo 10 dana ranije isti tretman je primjenjen prema građaninu Radman Nedeljku, te pošto je uvučen u "zamku" i dao izjavu, saopšteno mu je da postoji naredba za pretres. Kontrolu nad emocijama i čelične živce namaju svi, te je zbog doživljenog šoka i stresa isti preminuo, na stolici gdje sam i ja davao izjavu. Na lice mjesta izašla je "igrom slučaja" okružni tužilac Stjepanović Danica. Taj događaj nije spriječio "državne organe" da nastave u istom stilu i jedino što su promjenili je to da me prebace u drugu kancelariju, kako bi izbjegli da imaju dvije "prirodne smrti" u istoj prostoriji, istog mjeseca...
A osim stresnog tretmana poslije kakvog je preminuo pomenuti građanin, prema meni su se u narednom periodu primjenjivale i druge "zakonite" metode, poput posebnih istražnih radnji bez naredbe suda, legitimisanje, pretresanje na ulici, praćenje ukorak po gradu policajcima u civilu, nadzor kominikacija i ličnih kontakata, te 24-satna straža u 3 smjene pred kućom. Naravno i to je samo dio, a da bi se prikrili dokazi kriminala, terorišu se i diskriminišu svi srodnici djevojčice Ivone Bajo, čije su ubistvo prikrili pripadnici OT Bijeljina, o čemu su detalji i dokazi objavljeni na preko 1000 strana bloga "Kriminal u vlasti" i ne bi bilo svrsishodno da to ovde opisujem. TOLIKO O ZAKONU I ŠIKANIRANJIMA KOJIH SE TUŽENI ZGRAŽAVAJU...
Kao uvod u suštinu problema skrećem pažnju na prilog "Naredba KTA-ST-122-10". Ovde su prezentovani dijelovi skenirane dokumentacije, koji su bitni za ovu parnicu, a kompletna naredba na 5 strana, će biti dostavljena na pripremnom ročištu.
Važno je istaći da ja nisam lično poslao ništa Specijalnom tužilaštvu, nego neko službeno lice koje je dobilo moje tekstove, a moguće čak i jedan od časnih i odgovornih tužilaca iz OT Bijeljina, kojima sam ukazao na krivična djela tuženih. Iz obrazloženja se vidi da se istraga ne sprovodi jer nije dostavljen dokaz da je torba oprana hemijeskim sredstvom i da je vještak trasolog obmanut nedostavljanjem podataka o unutrašnjim povredama.
Ja ću naravno priložiti ovom sudu i te dokaze u sklopu materijala koji razotkriva motive tuženih. Dakle od početka 2010-te kada sam otkrio da je predmet sa mjesta zločina opran benzinom i sakriven, tražim usmeno ili pismeno objašnjenje od tuženih o tome, a kada narednih 50 dana sprečavaju pristup u OT Bijeljina i ne odgovaraju na zahtijeve predate prema ZOSPI-a, smatram ih odgovornim i upozoravam da ću podnijeti krivičnu prijavu, ako ne otkriju za čije interese su prikrivali dokaze.
Tada se direktno odgovorni Stjepanović i Kovačević, sastaju sa g. Gruhonjićem, (koji je još 2009-te odbio da evidentira prijavu protiv Stjepanović) i Debeljević Miloradom i prave plan da me lažno optuže kao građani za ugrožavanje sigurnosti. Da bi sve bilo uvjerljivije i da me predstave što luđim i opasnijim, odlučuju da kažu kako osim njima prijetim i drugim tužiocima, te sekretaru OT Bijeljina, koja se ne bavi uopšte istražnim radnjama. Sve to je vidljivo u Zabilješci CJB Bijeljina 10-02/3-230-8/10 od 19.03.2010.
Gospoda Gruhonjić i Debeljević nisu nijednim dokumentom postupali službeno, a otišli su lično do MUP-a da bi izdejstvovali nezakonite "Posebne istražne radnje" kojima sam bio izložen, a tada im nije smetalo da se šikaniraju i lično idu kao da su kuriri u MUP, umjesto da se izda pismena naredba putem dežurnog tužioca ili da istom podnesu krivičnu prijavu. Vidljivo je iz priloga "Zahtjev za pretres" korištenje izraza "OBRATILI SU SE" a ne naredili, naložili, zahtijevali... no bitnije od svega je potpis tužioca, koji je službeno postupao povodom lažne prijave protiv mene, a to je g. Šabić Muris. Ovaj prilog je takođe skraćena verzija originala, te će isti na 3 strane biti predat na pripremnom ročištu. Suštinski je bitan samo potpis tužioca koji službeno postupa, a ostatak dokumenta je nevažan za ovu parnicu.
Kada sam tražio podatke o tome u avgustu 2010-te, te da se po istom principu pokrene istraga protiv inspektora Markovića i tužioca Stjepanović, dobio sam obećanje g. Teodorovića da će to uraditi, no samo 5 dana kasnije on je preminuo pod sumnjivim okolnistima, a na moj zahtijev u OT Bijeljina, ko je tada bio dežurni tužilac nikada nije odgovoreno...
I moji zahtijevi za povrat računara upućeni Okružnom sudu, proslijeđuju se istom okružnom tužiocu, (prilog "Izjasnjenja tuzioca") te se prvo 13.05.2010. protivi tome, no pred kraj godine 06.12.2010. ista osoba g. Šabić daje saglasnost, pošto sam prethodno u zahtijevu tražio da sud primjeni član "Kažnjavanje za odugovlačenje postupka" ZOKP-u.
No iako je predstavljeno da praktično svim pripadnicima OT Bijeljina životi vise o koncu, da su ugroženi od strane "manijaka i psihopate", sve se smišljeno razvlači još dvije godine.
Suštinski prema meni je primjenjen scenario kao prema Vukelić Milanu u Banjaluci. Poslije podnošenja prijava protiv tajkuna iz vlasti, takozvane građevinske mafije, pozvan je na informativni razgovor u policiju, kao i ja, a potom je raznesen eksplozivom ispred zgrade MUP-a. No takva ubistva se ne mogu zatvoriti i proglasiti samopovređivanjima, pa je meni poslije nezakonitog praćenja bez naredbe suda 23.06.2010. sipan otrov u pivo. Istraga je tako trebalo da završi smrću osumnjičenog, vjerovatno usljed "prejake doze" infarkta ili samoubistva zbog "neoborivih dokaza kojima sam pritisnut". U odgovoru MUP-a, koji sam dobio tek pošto sam im "zaprijetio" sudom 15.12.2011. pominje se da je u OT Bijeljina u dva navrata dostavljen izvještaj 10-02/3-1-230-236/10 KU-148, koji je nestao bez traga, jer u OT Doboj nije stigao, dok sa druge strane OT Bijeljina mi zabranjuje pristup bilo čemu i negira posebne istražne radnje.
Jednog dana u budućnosti, moraće g. Kovačević u krivičnom postupku objasniti kome je proslijedio podatke o mom kretanju i navikama i zašto sam nadziran bez naredbe suda.
Prije nego sam dobio taj odgovor u vrijeme kada nisam imao nijedan dokument, kao dokaz, jedan od aktera lažne prijave g. Debeljević, znajući da od njih neću dobiti nikakav materijal u svom odgovoru sudu po mojoj tužbi, pokušava obmanuti i sud, te negira da se bilo šta od svega desilo, tvrdeći da je sve izmišljeno. U tom odgovoru koji je priložen kao dokaz, jasno kaže da nikada nije postupao službeno u bilo kom predmetu povezanim sa mnom.
Pošto sam predao sudu i Zabilješku MUP-a i izjavu sekretara OT Bijeljina u kojima se pominju gospoda Debeljević i Gruhonjić, te ih tako u potpunosti raskrinkao, nemaju drugi izbor nego da izvrše pritisak na sud da njihovu lažnu prijavu, (krivično djelo) proglase službenim radnjama. Iako ne žele da se šikaniraju, lično g. Gruhonjić dolazi na pripremno ročište i pred svjedocima vrijeđa stručnost sudije, te zahtijeva da smjesta odbaci tužbu zbog toga što on citiram, ne može nikada biti gonjen krivično, niti tužen parnično, te da više neće dolaziti, nego će upotrijebiti druge metode...
ZA DOGAĐAJE KOJE SAM "IZMISLIO" I U KOJIMA TUŽENI KAKO TVRDI NIJE POSTUPAO, DAKLE SVE SAM "SLAGAO", SUD IZVLAČI ZAKLJUČAK DA SU SE DESILI, I TO POTPUNO REGULARNO, IAKO NE POSTOJI NIJEDAN DOKUMENT SA POTPISIMA TUŽENIH, KOJI UKAZUJE NA SLUŽBENO POSTUPANJE!
Ovo povezivanje je bitno zbog priloga koje je dostavio tuženi Kovačević Novak, aludirajući da po istom principu i on treba biti oslobođen odgovornosti, te stoga skrećem pažnju da je ta parnica sada u fazi revizije, a kako mogu završiti presude kada se "upire prstom" u neki presuđen slučaj najbolji je primjer poznat pod imenom DAMJANOVIĆ - MAKTOUF. Tako je i u ovom slučaju došlo do očiglednog kršenja zakona, te je brutalno falsifikovan odgovor tuženog gdje jasno stoji da nikada nije postupao službeno, pa je to što sam "izmislio" i u čemu g. Debeljević nije postupao, presudom proglašeno za službenu radnju.
No čak i da ovaj sud prihvati tezu o službenom postupanju g. Gruhonjića i Debeljevića, koji su kao građani otišli da me lažno prijave, u ovoj parnici tuženi Stjepanović i Kovačević, nisu bili sa njima, nego su im prethodno dali izjavu ili šta već, uvjeravali ih lažno da im prijetim, te ih obmanuli ili su svjesno sa istima napravili plan da mi nanesu štetu ili su to prva dvojica učinili bez njihovog znanja i dozvole, kao u slučaju g. Kerovića i sekretara Prodanović. No s obzirom, da su tuženi odbijali svaki razgovor sa mnom službeno i davanje bilo kakvog objašnjenja, a jedan od dokaza koji su građani odnijeli u MUP, je koverat naslovljen na g. Kovačević Novaka, očito je da im je isti svojevoljno dao.
Bitno je istaći i činjenicu da u vrijeme kada se donosila presuda u parnici, koju je g. Kovačević dostavio kao prilog, (80 0 P 034147 11 P) još uvijek nije bila donesena odluka OT Doboj, niti mi je bio dostupan kompletan spis Okružnog suda u Bijeljini, zbog istražnih radnji. Ovaj sud međutim imaće i odluku OT Doboj, kojom se praktično konstatuje smišljena lažna prijava protiv mene, a posebno je bitno da sam konačno uspio doći i do dokumenata sa potpisima tužioca koji je službeno postupao, a to nisu tuženi...
Sada se nadovezujem na događaj kada mi je sipan otrov u pivo o čemu sam pisao iste godine a naredne 2011-te poslije sličnih simptoma u Tuzlanskoj bolnici je preminula tužitaljica Dijana Milić. To što vjerujem da njena smrt nije prirodna, je navažno za ovu parnicu, no izuzetno je značajno zbog čega je suspendovana i optužena.
Neposredno pred podizanje optužnice protiv moćnih ljudi, poslije izjave svjedokinje na zapisnik drugom tužiocu, terete tužiteljicu Milić za navodno krivično djelo, nagovaranje iste svjedokinje na davanje lažnog iskaza, te za navodni disciplinski prekršaj, nagovaranje te osobe istog pola na seksualnu vezu. Po kratkom postupku je suspendovana, optužena i naravno spriječena da podigne pripremljenu optužnicu, a što je najvažnije povod su bili opet kažem navodno krivično djelo i navodni disciplinski prekršaj učinjeni za vrijeme službenog postupanja, prema svjedokinji iz sopstvenog predmeta.
Ovime se ruše lažne teze tuženih da ne mogu biti odgovorni krivično niti tuženi parnično, jer postoji stav 2 člana 87 ZOVSITV, koji sam naveo na početku. U slučaju tužiteljice Milić očito je primjenjen taj stav, a s obzirom da tuženi Kovačević i Stjepanović nisu uopšte službeno postupali u konkretnom predmetu, nego isključivo g. Šabić Muris, ne postoji ništa što bi spriječilo parnični postupak.
Da su tuženi htjeli da mi službeno predaju dokument kojima bi potvrdili svoje postupanje, ja ovu tužbu protiv njih nikada i ne bih predavao. Stoga skrećem pažnju sudu, da bi tretirao ulogu tuženih u zavjeri oko lažne prijave, kao službene radnje, oni moraju dostaviti dokaz, dokument sa svojim potpisom u pečatom, koji to potvrđuje, a čega naravno nema, jer se iz dokaza koje sam ja predao, vidi da iz OT Bijeljina postupa samo jedan tužilac, koji nije dio grupe koje me je lažno prijavila, a u kojoj su i tuženi.
Ovde je učinjeno krivično djelo "Lažno prijavljivanje krivičnog djela" stav (1) Ko prijavi neko lice da je učinilo krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti, a zna da to lice nije učinilac, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine. Tuženi su kao pravno stručni bili svjesni da ne postoji nijedna prijetnja sa moje strane, što znači da su smišljeno učestvovali u pripremi i planiranju krivičnog djela znajući da će mi to nanijeti štetu. Hipotetski, tako su mogli nagovoriti i dvojicu batinaša da me pretuku, obećavši im novac ili "gubljenje" dokaza protiv njih, a onda se pozivati na službene rednje.
Ako su tuženi Kovačević i Stjepanović nastupali službeno, samo zato što su ih pomenuli kao navodno ugrožene, da li je "službeno postupao" i g. Kerović, koji jasno kaže da ne osjaća opasnost od mene i da ne zna zbog čega su ga "ubacili". Da li je službeno postupala i sekretar OT Bijeljina, koja takođe u izjavi datoj sudu, kaže da nikoga nije ovlastila da me prijavljuje, kao i da nikada nije osjećala opasnost od mene.
Naravno da nema nikakvog službenog postupanja. Grupa koju čine Kovačević. Stjepanović i Gruhonjić, protiv kojih sam već ranije podnosio krivične prijave i pritužbe, poslije objavljivanja ključnog materijalnog dokaza prikrivanja ubistva u panici je pokušala da me eliminiše lažnom prijavom u svojstvu građana, kako bi oni ostali u pozadini. No nisu mogli ni zamisliti da će se neko usuditi tužiti ih, te našavši se na tankom ledu svi pokušavaju da se transformišu u službenike. Pa koliko tužilaca misli da se "ubaci" službeno u ovaj predmet?
Malo je nejasno zašto se u sve ovo upleo g. Debeljević, protiv koga nisam iznosio nikakve negativne podatke, no s obzirom da OT Bijeljina prikriva i druga krivična djela, očito je i on bio ugrožen. Dovoljno je samo pomenuti pljačku preko milijardu KM samo iz Birča, (po priznanju premijerke Cvijanović) a sve pod zaštitom Ureda glavnog tužioca, koji iako je još 30.04.2007. dopisom Kta-148/6 iz Republičkog tužilaštva bio obavješten o mahinacijama, nije htio da se šikanira sa tim.
Uostalom za njihov rad, kako na prikrivanju ubistva Ivone Bajo i prikrivanju šverca tog dana, tako i za presudu protiv Gruhonjića i Debeljevića, pljačku Birča i slično, pa i svoj sopstveni rad na predmetu KTA-ST-122-10, najbolje objašnjenje je dao pred kamerama Glavni republički tužilac g. Mahmut Švraka, citiram: "ZA PROCESUIRANJE "KRUPNIH RIBA" NEMA POLITIČKE VOLJE"
Tačnije, nije je bilo, ali poslije 400 članaka sa dokazima, koje sam objavio na internetu, te dostave tih dokaza Interpolu, istražnim organima susjednih zemalja, pa i neki domaći rade po mojim dojavama, oni čiju volju izvršavaju tužilaštva, nezadrživo tonu, a onda će i te "krupne ribe" da se nasukaju. Samo jedna je potrebna da bude zaštićeni svjedok, a možda je to mjesto već popunjeno...
U cijeloj ovoj priči veoma je bitno to da je jedan od ciljeva lažnog prijavljivanja bio da se moje već poslate pritužbe VSITV-u i krivične prijave diskredituju, kao pisanja psihopate koji "u svom ludilu" prijeti svima redom. Ne manje bitna je i činjenica da sam u narednom periodu sprečavan da dođem do dodatnih dokaza, uvidom u spis i kopiranjem, te ih nisam mogao poslati nigdje. Konkretno da je specijalni tužilac imao fotografije unutrašnjih povreda Ivone Bajo koje su tuženi prikrili od vještaka trasologa, imao bi osnov za pokretanje istrage. Ovako tek pošto je UDT zatvorio predmet 8547/10, dana 06.04.2012. a 27.02.2012 samo 2 dana pošto su u Bobar banci otkrivene transakcije narko mafije od preko 4 miliona KM, odlukom Specijalnog tužilaštva RS kompletan materijal koji sam slao o krivičnim djelima Kovačevića i Stjepanović, proslijeđuje se u OT Bijeljina, njima na ruke. Septembra iste godine, poslije 30 mjeseci od podnošenja zahtijeva, dobio sam diskove sa snimcima i tek tada OT Doboj zatvara istragu protiv mene. Iz svega je jasno da je motiv tuženih za učestvovanje u planiranju lažne prijave bio da spriječe dokazivanje svojih krivičnih dijela, a izveli su to preko posrednika, da bi zamaskirali te svoje niske interese...
Od tuženih ni u ovoj parnici ne očekujem nijedan zakoniti postupak, nego isključivo "druge metode". Na sve načine će se pokušati sa sprečavanjem svjedočenja g. Debeljevića, koji je direktni ključni svjedok kriminala, a uhvaćen na djelu pri pokušaju obmanjivanja suda. Odgovornima za prikrivanje mnogih krivičnih djela je jasno da će sve što se dešava u parnicama uskoro biti dokaz u krivičnim postupcima, te se pravi pritisak na sud da mi ni po koju cijenu ne dozvoli ispitivanje nijednog svjedoka.
Tako je bilo i u parnici 80 0 P 034147 11 P, (prilog g. Kovačevića) kada je sud da bi pomogao tuženima odbio pozvati za svjedoke inspektore MUP-a, te što je još važnije u predmetu 80 0 P 039221 12 P, gdje je tuženi AD Univerzal, spriječeno je svjedočenje portira, iste osobe koja je ukonila materijalni dokaz ubistva, koji su potom tuženi, kada je opran benzinom sakrili i izuzeli iz svih istražnih radnji.
S druge strane sud je privremeno legalizovao bezakonje g. Gruhonjića i Debeljevića, proglasivši krivično djelo službenim postupanjem, čime se mislio rješiti trenutni problem. No ja sam predvidio takav scenario i upravo zbog toga razdvojio tužbe, te presudu iz te parnice koristim kao dokaz u tužbi protiv RS. Naime, ja sam imao dokaze o štetnim radnjama od trenutka podnošenja zahtijeva MUP-a za pretres nadalje, a ovako može i ovaj sud proglasiti tajni sastanak i dogovor za lažno prijavljivanje za službene radnje, ali će mi time samo dati zvanični dokaz, potvrdu države da je prethodno napravila plan kako da me lažno optuži na nezakonit način, potom ga i sprovela pišući laži da ima dokaze o prijetnjama, a onda bi da upadne u kuću i traži te dokaze koje kao već ima ??? GENIJALNO...
I sve to da bi prikrila ubistvo jedne osmogodišnje djevojčice.
Za one koji to još ne znaju iznosim podatak da sam u prvoj polovini 2011-te predao materijal o krivičnim djelima Pravobranilaštvu i Vladi RS, uz ponudu da samo izvrše svoju dužnost, primjene zakon i koristeći neoborive dokaze, pokrenu istragu i procesuiraju odgovorne, u kom slučaju ne bi bila predata nijedna tužba, jer me novac uopšte ne zanima. Vlada je pokušala da me prevari, obećavši da ću dobiti odgovor od Pravobranilaštva, te nastavila da štiti i prikriva kriminal, generišući nova krivična djela i sada ima obilje tužbi koje nije u stanju da sagleda, te da bar u ovom segmentu ima jasnu sliku:
Ako RS, (na koju tuženi pokušavaju prenijeti odgovornost) proglasi tajni privatni plan građana bez ijednog dokumenta sa njihovim potpisom i pečatom za službene radnje, imaće isti dan tu presudu kao dokaz u tužbi protiv nje sa 10 puta većim odštetnim zahtjevom, koji će biti iskorišten u humanitarne svrhe, uz podsjećanje na član "Odgovornost pravnog lica za štetu koju uzrokuje njegov organ" stav (2) Ako za određeni slučaj nije što drugo u zakonu određeno, pravno lice ima pravo na naknadu od lica koje je štetu skrivilo namjerno ili krajnjom nepažnjom.
JEDINO ŠTO NEMAM JE DOKAZ DA RS SMIŠLJENO PLANSKI OPTUŽUJE GRAĐANE KOJI UKAZUJU NA ZLOUPOTREBU VLASTI ZA NEPOSTOJEĆA KRIVIČNA DJELA. SAD ĆE SAMA PUTEM SVOGA SUDA DA MI PREDA TAJ DOKAZ ILI ĆE KONAČNO DA POČNE POŠTOVATI ZAKON I ZAUSTAVI KRIMINAL...

DODATNI PRILOZI TUŽBE


Naredba KTA-ST-122-10
Zahtjev za pretres
Izjašnjenja tužioca

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 27 Mart, 2014 | read_nums (45)
U zemlju gdje caruje kriminal i korupcija, trenutna vlast nema nikakav legitimitet, nego je sastavni dio mafije, a od svih mafija najgora je pravosudna odnosno tužilačka mafija, koja je majka zaštitnica svih drugih mafija i u direktnoj je službi političko tajkunske mafije.

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U ISTOČNOM SARAJEVU
KOLEGIJU TUŽILAŠTVA
PRITUŽBA NA ODLUKU T 17 0 KT 0004353 14 OD 18.03.2014.

Iz teksta odluke koja mi je dostavljena pod navedenim brojem i datumom, nejasno je da li se radi o jednoj prijavi kako je napisano, (s obzirom da sam podnosio i prijavu protiv zločinačke organizacije) ili o više njih, što se može naslutiti po navedenim imenima, jer se neka od njih ne pominju u onoj prvoj. Dakle trebalo bi da se radi o 5 krivičnih prijava koje su bez osnova spojene sve u jednu. Neke od njih se i mogu dovesti u vezu, ali je neshvatljivo da se prijava protiv sudija Dević Smiljke i Đonlić Mensura član 376 KZRS "Povreda zakona od strane sudije" vezano za 80 1 Pr 004323 11 Pr koji obrađuje događaje dana 23.06.2011 spaja sa prijavom protiv Zorana Čavića u sasvim drugom predmetu, (80 1 Pr 007070 12 Pr) i drugom krivičnom djelu "Davanje lažnog iskaza" član 365 KZRS, koje se desilo čak 15 mjeseci kasnije, (svjedočenje 03.12.2012. o događajima iz dana 05.09.2012.)
JEDINA VEZA IZMEĐU TIH PRIJAVA JE TO ŠTO SU SVE MORALE BITI ODBAČENE, S OBZIROM DA U OVOJ ZEMLJI NE POSTOJI VLADAVINA ZAKONA I PRAVA NEGO SE IZVRŠAVAJU NALOZI MAFIJE, A ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA "NEMA POLITIČKE VOLJE".
 
To je priznao lično glavni republički tužilac, tako da nisam ni očekivao da će biti pokrenuta istraga protiv pripadnika zločinačke organizacije umješane u krijumčarenje, (najvjerovatnije kokaina i pranje novca) te ubistvo osmogodišnje djevojčice koje se desilo tom prilikom, kao i prikrivanje tih zločina. U suprotnom bi glavni mafijaški bos predsjednik RS mogao ukiniti OT u Istočnom Sarajevu, ako bi se usudili postupati suprotno njegovim željama i interesima tajkunsko političke mafije.
No da se vratimo "obrazloženju" napisanom na cijeloj strani u kome se da ne bi bila prazna pišu hvalospijevi bezočnom kriminalu pripadnika mafijaškog režima riječima citiram:
"UTVRĐENO DA SU TE RADNJE PREDUZIMALI U SKLADU SA ZAKONSKIM OVLAŠTENJIMA I PRAVILIMA SLUŽBE"
A sada ne zbog korumpiranog tužilaštva, nego zbog građana koji mogu čitati sve ovo na internetu.
-Februara 2010-te otkrivam materijalni dokaz ubistva osmogodišnje djevojčice, koji su pripadnici zločinačke organitzacije OT Bijeljina oprali benzinom i sakrili da bi prikrili zločin.
Predajem fotografije i tražim uvid i kopiranje spisa, te odgovore putem ZOSPI-a i na te zahtijeve mi nikada za ove 4 godine nije odgovoreno, nego sam optužen za ugrožavanje sigurnosti pripadnika mafije, pošto sam napisao da će zbog prikrivanja ubistva završiti u zatvoru. Poslije 3 godine razvlačenja istrage i pokušaja mog ubistva konstatovano je, (OT Doboj u predmetu T15 0 KT 0002365 10 od 14.12.2012.) da nisam nakada nikome uputio nijednu prijetnju iz relevantnog ćlana KZRS, nego se radilo o smišljenoj intrizi, dostojnoj Staljina.
-Početkom juna otkrivam da je dokaz sa lica mjesta uklonio portir i to da bi prikrio šverc izvršen u firmu režimskog tajkuna Gavrila Bobara, te predajem krivičnu prijavu 24.06.2010. sa dokazima, a da bi me spriječili da dostavim dopune i dobijem podatke o podnesenoj, putem GO tužioca mafijaški režim izdaje fašističku naredbu:
ZDENKU BAJO, BUDIMKI BOLLIN BAJO I SVIM SRODNICIMA NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA
-Izdata je da bi se prijave "zagubile" spriječilo kopiranje dokumentacije i odgovorilo na to ko je oprao materijalni dokaz i prikrio unutrašnje povrede konstatovane obdukcijom ubijene djevojčice. (ovo je samo manji dio bezakonja pripadnika mafije).
-Fašistička naredba se primjenjuje tajno, jer je usmena i da bih uopšte imao dokaz o tome poslije više od 100 dolazaka suprotstavljam se kriminalcima koji je primjenjuju i odbijam da se udaljim sve dok ne dobijem naredbu napismeno u skladu sa garantovanim pravom iz člana 16 Ustava RS, a prekršena su i neka druga prava...
-Dakle prvo su korumpirani pripadnici mafijaškog režima izdali ne neustavnu i nezakonitu nego fašističku naredbu uperenu protiv cijele jedne porodice da bi zaštitili svoje kriminalne poslove, a onda su komandiri sudske policije umjesto da traže pismenu naredbu kako bi je izvršavali, istu sprovodili iako su znali da je nezakonita.
-Sudije hladno evidentiraju tu fašističku naredbu i ne izvršavaju obavezu iz člana 5 ZOS da štite prava garantovana Ustavom, žmure na bezakonje, kriminal i fašizam, na članove 8 i 49 ZOP-a, a što je najvažnije na član 48 Ustava RS:
Prava i slobode zajamčeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti. Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom. Ko se ogriješio o ljudska prava i osnovne slobode zajamčene ovim ustavom, lično je odgovoran za to i ne može se pravdati ničijim naređenjem.
-Za one koji ne mogu da shvate ponavljam "NE MOGU SE ODUZETI NI OGRANIČITI" a s obzirom da RS, Federacija i BIH u cjelini nemaju nikakav legitimitet, nego su okupatorska mafijaška zločinačka organizacija, tretitam ih skupa sa svim organima kao najobičniju razbojničku bandu i nemam namjeru da se sa mafijom pogađam oko svojih prava nego ću da ih branim na miran način štiteći svoja prava, čast i dostojanstvo.
-Sada imam dokaz šta je ko i kada radio da bi prikrio krijumčarenje i ubistvo, a kada se istina razotkrije, možda već za par dana kad progovori Darko Šarić, pašće sa vlasti kompletan mafijaški vrh na čelu sa Dodik Miloradom i iza rešetaka će završiti svi koji su učestvovali u zločinima, diskriminaciji i prikrivanju.
-Policajac Čavić Zoran, laže na suđenju da nema naredbe koju je godinu dana ranije evidentirala sudija Dević
i iako sam uz krivičnu prijavu dostavio zabilješku o zabrani postupajući tužilac "ne vidi" krivična djela, te umjesto toga iznosi se mišljenje da su sudije postupale u okviru svojih ovlašćenja, (obaveza iz člana 5 ZOS-a se ne pominje).
Podsjećam da je u predmetu T 17 0 KT 0004186 13 od 06.01.2013. isti tužilac zauzeo stav da ne može cijeniti zakonitost postupka i odluke sudije, nego to može samo nadležni sud.
Stoga dajem na znanje g. Rajku Čoloviću da sam pokrenuo više tužbi od kojih samo za utvrđenje diskriminacije njih 5 u kome će se rasparavljati i odlučivati isključivo o tome da li je ili nije došlo do diskriminacije, a predložiću u jednom od postupaka i svjedočenje ovde postupajućeg tužioca, gdje će moći odgovarati na pitanja i objasniti svoje stavove.
U jednoj od tih parnica 80 0 P 043325 13 P 2 dobio sam na pripremnom ročištu, od Pravobranilaštva više važnih dokumenata, među kojima jer je bitno za ovu odluku izdvajam dopis A - 326/12 od 15.11.2012. u kome Kovačević Novak odgovara na pitanje UDT-a i informiše ih da je izdao usmenu naredbu, koju je na suđenju negirao policajac Čavić, po naredbi svoje komande.
Materijal iz te parnice je izuzetno obiman sa više tekstova odnosno članaka objavljenih na internetu, a postupajućem tužiocu ostavljam mogućnost da izvrši uvid u jednu drugu stranicu koja sadrži i pomenuti dokument upućen VSITV-u i dokaze monstruoznih zločina koji su uzrokovali i generisali nova krivična djela koje neće da vidi OT Istočno Sarajevo, čime se priključuje pripadnicima zločinačke organizacije koji su odgovorni za ubistvo, šverc narkotika, pranje novca narko mafije i prikrivanje tih krivičnih djela.
PRITUZBA ZA LAZNE INFORMACIJE
Ova odluka OT Istočno Sarajevo pokazuje da nije u pitanju samo fašistička naredba, nego je na djelu fašistički sistem sa fašističkom ideologijom. U presudi predmeta 80 1 Pr 004323 11 Pr na koji se tužilac poziva, na strani 2 pasus 3, sudija je opisala kako glasi naredba koja se usmeno primjenjuuje na cijelu porodicu Bajo i niko ne vidi u tome nijedno krivično djelo, ništa sporno, nego se sve karakteriša kao da je u skladu sa zakonskim ovlaštenjima i pravilima službe. Siguran sam da ni Gebels nije vidio ništa sporno u postupcima Gestapoa, a tužilaštvo se prema svom ustrojstvu i načinu rada nalazi između njih i srednjovjekovne inkvizicije.
Ja u svakom slučaju ne priznajem nijedan organ, nijednu naredbu, nijedno rješenje ovog monstruoznog, mafijaškog režima sa elementima fašističke ideologije, a poslednji događaji pokazuju da sve više građana prepoznaje sistemsko zlo i suprotstavlja se tome. U zemlju gdje caruje kriminal i korupcija, trenutna vlast nema nikakav legitimitet, nego je sastavni dio mafije, a od svih mafija najgora je pravosudna odnosno tužilačka mafija, koja je majka zaštitnica svih drugih mafija a u direktnoj je službi političko tajkunske mafije. Metaforički rečeno tužilaštva su u BIH "veš mašine" organizovanog kriminala, sa osnovnim zadatkom da spriječe istrage i procesuiranja mafijaških bosova, o čemu imam obilje dokaza uključujuči i imena odgovornih.
Kada padne ova diktatorska vlast, moraće poslušnici režima pred sudom da objašnjavaju sve svoje postupke i objasne šta je to zakonito u usmenoj naredbi da se cijeloj jednoj porodici otimaju zakonom garantovana prava. Posebno kada se ima u vidu da se sve čini zbog prikrivanja ubistva jednog djeteta, o čemu sam razotkrio sve detalje i dokazi se nalaze na internetu, kao i mnogim ovdašnjim i stranim institucijama. Neki zaista nemaju predstavu i kakve su se zločine upleli...
Svako neka sam odluči hoće li raditi po zakonu ili će izvršavati naloge mafijaških bosova, a ja ću sve dokaze i imena odgovornih objavljivati na internetu, te dostavljati Interpolu i istražnim organima susjednih zemalja.
Na internet blogu "Kriminal u vlasti" koji je od oko 300 hiljada registrovanih među 10 najposjećenijih ima preko 400 članaka a još 2011-te sam napisao da ću raskrinkati i srušiti sa vlasti Bobar Gavrila i Dodik Milorada. 25.02.2012. poslije mojih dojava Interpolu u Bobar banci je otkriveno preko 4 miliona KM transakcija narko mafije Darka Šarića, te se isti povlači iz trke za gradonačelnika, a diktator i tiranin Milorad Dodik, je što samo slijepci ne vide, već istorija i samo ga dani djele od robije, pa ko god želi neka mu se pridruži, a ja ću javno putem interneta da "žigošem" svakog kriminalca i njegove načasne i nezakonite postupke, tako da neće ostati sakriveni kako su do sada navikli.
KO POSTUPA U SKLADU SA ZAKONOM, MOŽE MIRNO DA SPAVA, A OSTALE ČEKAJU NOĆNE MORE...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 24 Mart, 2014 | read_nums (51)
Sud je u potpunosti obesmislio ovaj predmet, s obzirom da je prihvatio tužbu bez ijednog dokaza, te utvrđivao, raspravljao i obrazlagao isključivo prema odgovoru i dokazu predloženom od strane tuženog AD Univerzal. Drugostepeni sud je potpuno ignorisao i činjenicu, da je Osnovni sud, odbacio osim uvida u moje krivične prijave i svih 25 dokaza koje sam priložio, odbio ispitivanje svih svjedoka, od kojih je najznačajnije direktnog aktera događaja, portira tuženog AD Univerzal, te me tako spriječio da izvodim dokaze prekršivši član 99, stav 1 ZOPP-u.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 039221 12 P

TUŽBA - REVIZIJA

Tužilac:

ZDENKO BAJO (Majke Jevrosime 20)

Tuženi:

UNIVERZAL AD BIJELJINA (Knez Ivo od Semberije 88)

Vrijednost spora:

500000 KM


REVIZIJA PROTIV PRESUDE

Presuda donesena 12.12.2013. od strane drugostepenog (Okružnog suda u Bijeljini) se pobija u cjelini:
1) zbog povrede odredaba parničnog postupka iz člana 209 ZOPP-u, koja je učinjena u postupku pred drugostepenim sudom
2) zbog pogrešne primjene materijalnog prava
3) zbog prekoračenja tužbenog zahtjeva, u postupku pred drugostepenim sudom

OBRAZLOŽENJE
Vezano za stav 1, relevantnog člana, najbitnija i najočiglednije povreda oba suda je neprimjenjivanje člana 2 ZOPP-u, stav "(1) U parničnom postupku sud odlučuje u granicama zahtjeva koji su stavljeni u postupku" odnosno njegovo kršenje. Na prvoj strani presude se navode tužbeni zahtjevi koji se odbijaju iz kojih se vidi da ih zasnivam zbog duševnog bola uzrokovanog obmanjivanjem, te povredom ugleda i časti, zbog slike koja je stvorena o meni kao poremećenoj osobi, pošto sam pokušao dostaviti i objelodaniti dokaze koje je prikrio tuženi.
Uprkos tome što sam više puta isticao da ne krivim tuženog za smrt Ivone Bajo, kako prvostepeni, tako i drugostepeni sud, izlaze iz postavljenog tužbenog zahtijeva i obrazlažu da "NIJE DOKAZANA ODGOVORNOST TUŽENOG ZA SMRT IVONE BAJO, TE DA JA KAO UJAK NEMAM PRAVA ZA NADOKNADU ZBOG SMRTI" što je naravno istina, ali nema veze sa postavljenim tužbenim zahtijevom.
S tim u vezi je i teza "da je prvostepeni sud, pravilno utvrdio činjenično stanje" što nije istina, jer nema odgovora, da li je tuženi obmanjivao porodicu i mene lično, da li je prikrivao dokaze ili ne pa tek onda da se određuje da li je to što me neko pravi budalom i uzrokuje stanje da se u naredne 3 godine opisujem kao psihopata, otišao na živcima i slično, moglo da mi nanese duševnu bol, te povrijedi čast i ugled. Grubo je prekršen i član 12 ZOPP-u, stav 3, jer je obaveza vezivanja za pravosnažnu presudu suda u krivičnom postupku, prepravljena te se sud poziva na spis tužilaštva, koje ništa ne utvrđuje, nego je samo jedna od dvije ravnopravne strane u postupku u kome istinitost svakog navoda utvrđuje isključivo sud. Na stranu to što je analiziran pogrešan spis, a odbijen je moj zahtijev da se dostave podaci o mojim krivičnim prijavama protiv tuženog iz 2010-te, podnesenih upravo zbog navoda iz tužbenog zahtijeva.
Time je došlo i do pogrešne primjene materijalnog prava iz stava 2, a naravno i prekoračenja tužbenog zahtijeva iz stava 3 člana 240 ZOPP-u. Drugostepeni sud je potpuno ignorisao i činjenicu, da je Osnovni sud, odbacio osim uvida u moje krivične prijave i svih 25 dokaza koje sam priložio, odbio ispitivanje svih svjedoka, od kojih je najznačajnije direktnog aktera događaja, portira tuženog AD Univerzal, te me tako spriječio da izvodim dokaze prekršivši član 99, stav 1 ZOPP-u.
Osim ove Revizije podnosim i Prijedlog za ponavljanje postupka, te prepuštam sudu da procjeni, primjenom odredbi članova 265-267 ZOPP-u, na koji način je najjednostavnije da se učinjene povrede isprave, jer je očigledno da u parnici, gdje se odbijaju svi dokazi tužioca, a koristi samo dokaz tuženog, ne može biti nikakve zakonitosti, jer shodno odredbi člana 53, stav 4) tužba mora sadržavati dokaze kojima se utvrđuju te činjenice.
Sud je u potpunosti obesmislio ovaj predmet, s obzirom da je prihvatio tužbu bez ijednog dokaza, te utvrđivao, raspravljao i obrazlagao isključivo prema odgovoru i dokazu predloženom od strane tuženog AD Univerzal.
Zastupnik tuženog je profesionalno pružio jedini mogući pravni pristup, da bi klijenta oslobodio odgovornosti, ali bi to bilo nemoguće bez pomoći suda, koji je praktično obavio posao advokata tuženog AD, braneći čak stav da citiram "S pravom tuženi ukazuje u odgovoru na tužbu i na raspravi da nema dokaza da je preko svojih određenih radnika skrivljeno doprinijeo smrti malodobne Ivone Bajo, kao i da odredbama ZOO-a nisu predviđeni vidovi nematerijalne štete koje tužilac potražuje navedenim tužbenim zahtjevima."
Pitanje je zašto sud potencira nešto što nikada nisam ni tvrdio, a da li postoje duševna bol, povreda časti i ugleda, kao predviđeni vidovi nematerijalne štete, na kojima sam i temeljio tužbene zahtijeve, može se vidjeti u ZOO član "Novčana naknada" stav (1) Za pretrpljene fizičke bolove, za pretrpljene duševne bolove zbog smanjenja životne aktivnosti, naruženosti, povrede ugleda, časti, slobode ili prava ličnosti, smrti bliskog lica te za strah...
Smatram da postoje uslovi za primjenu Člana 251 ZOPP-u:
Ako utvrdi da je pravomoćnom presudom donesenom u drugom stepenu prekoračen tužbeni zahtjev, revizijski sud će presudom preinačiti pobijanu presudu...

PRILOZI


PRESUDA OKRUŽNOG SUDA

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 21 Mart, 2014 | read_nums (53)
U SKLOPU AKTIVNOSTI ZA PRIKRIVANJE UBISTVA IVONE BAJO DVA PUTA JE ODGOVORENO DA SE NE MOŽE OMOGUĆITI PRISTUP SPISU KTA - 596/09 JER JE USTUPLJEN USTAVNOM SUDU I NAVODNO JOŠ NIJE VRAĆEN. DA BI SE ISTINA RAZOTKRILA ZATRAŽEN JE ODGOVOR USTAVNOG SUDA A KAKO SE VIDI NA SKENIRANOM DOKUMENTU SPIS SU VRATILI PRIJE GODINU DANA...

ZAHTIJEVI USTAVNOM SUDU

Obrazac za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

____________________

Ime i prezime

______________________

Adresa

USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE

Ulica reisa Džemaludina Čauševića 6/3

71 000 Sarajevo

n/r generalnog sekretara

Predmet: Pristup informaciji u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u BiH Na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini tražim da mi se omogući pristup informaciji: 1) Podaci o spisu KTA-596/09 Naime u odgovoru OT Bijeljina od 28.01.2014. koji predočavam:
Navodi se da je pomenuti spis proslijeđen Ustavnom sudu BIH. No prema informacijama kojima raspolažem Ustavni sud BIH je odavno vratio spis u OT Bijeljina pošto je donio odluku na sjednici održanoj još 16.05.2013. a isti je bio na glavnoj raspravi po predmetu 80 0 P 039221 12 P gdje sam lično bio prisutan kao tužilac u parnici sa AD Univerzal. U prilogu je zahtijev za pristup informacijama predat u OT Bijeljina na koji mi je odgovoreno onako kako se može vidjeti, a smatram da je lažno.
DOKAZI ZLOCINA
Očekujem od Ustavnog suda da me obavijesti da li trenutno postoji neka Apelacija vezano za predmet KTA-596/09, ako postoji ko je podnosilac i pod kojim se brojem vodi, jer bih ja kao punomoćnik gđe Bollin morao o tome da budem obaviješten, a nisam. Odnosno, da li se spis KTA-596/09 uopšte nalazi u posjedu Ustavnog suda BIH ili je to još jedna obmana OT Bijeljina ???

 

________________

datum

_______________________

potpis podnosioca zahtjeva


USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE
KABINETU PREDSJEDNICE USTAVNOG SUDA
OBAVJEŠTENJE

Početkom februara 2014-te poslao sam Ustavnom sudu BIH, Zahtijev za pristup informacijama, koji i sada prilažem kao skenirani dokument. Tim zahtjevom sam tražio podatke o spisu KTA-596/09, s obzirom da mi je iz OT Bijeljina odgovoreno, (što se može vidjeti u sklopu dokumenta) da je isti u posjedu Ustavnog suda BIH.
Istovremeno sam tražio objašnjenje od OT Bijeljina po istom osnovu i dobio odgovor datiran na 19.02.2014. gdje se tvrdi da je u pitanju apelacija AP-861/10, te da spis KTA-596/09, do danas nije vraćen u OT Bijeljina ???
Taj dokument takođe prilažem uz ovu poruku, kao i Presudu Osnovnog suda u Bijeljini, (80 0 P 039221 12 P) donesenu 26.07.2013. u kojoj se na drugoj strani, (obilježeno crvenim pravougaonikom u sredini) navodi da je izvršen uvid upravo u taj spis.
Kako sam bio prisutan na glavnoj raspravi, mogu potvrditi da je donesen neki spis, ali nije bilo nikakvog uvida, odnosno, mogao sam samo vidjeti njegovu visinu, (debljinu) od oko 20 cm, te procijeniti težinu. S obzirom da je tekst Obavještanja OT Bijeljina iz tog spisa netačno citiran u presudi, obratio sam se Osnovnom sudu sa zahtijevom da dobijem dokument u kome to piše, a što nije pronađeno, (Zahtjev 08.08.2013.) Dakle ili OT Bijeljina pokušava da me obmane tvrdeći da spis nikada nije vraćen ili je na glavnu raspravu u predmetu 80 0 P 039221 12 P doneseno nešto sasvim drugo.
Napominjem da je ovo samo mali dio totalnog bezakonja koje se demonstrira od strane državnih organa, da bi se prikrilo ubistvo djevojčice Ivone Bajo, dana 23.07.2009. koje se deslio prilikom krijumčarenja u AD Univerzal, vlasnika Bobar Gavrila.
Tom prilikom su nestala 3 paketa "neke" robe, falsifikovani dokazi sa terena, torba presječenog kaiša oprana benzinom, te falsifikovani podaci o unutrašnjim povredama evidentirani obdukcijom, što sam objavio na internetu na web stranici:
ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA
Dokazi o krijumčerenju su dostavljeni u KT Sarajevo i sastavni su dio predmeta T09 0 KTA 0034144 13, a tekst krivične prijave je objavljen na internet lokaciji:
KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO
Kako je poslije mojih dojava Interpolu u Bobar banci pronađeno preko 4 miliona KM transakcija narko mafije, postaje jasno da je ubistvo osmogodišnje djevojčice prikriveno da bi se zataškao šverc kokaina u koji su umješani režimski tajkuni.
Stoga očekujem od vas da ćete provjeriti, da li se spis KTA-596/09 nalazi u posjedu Ustavnog suda BIH, te me obavijestiti o tome, kao i da ćete uraditi sve što je potrebno da se ovaj gnusni zločin razotkrije i krivci dobiju zaslužene kazne...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

 

IZ ODGOVORA USTAVNOG SUDA KOJI SLIJEDI VIDI SE DA SPIS NIJE KOD NJIH SKORO GODINU DANA. DA LI SU U OT BIJELJINA ZAGUBILI DOKUMENTACIJU KOJA SADRŽI DOKAZE O PRIKRIVANJU UBISTVA PRILIKOM KRIJUMČARENJA REŽIMSKIH TAJKUNA ILI SE DOKAZI SMIŠLJENO KRIJU PROCJENITE SAMI...
Autor zdenkobajo | 18 Mart, 2014 | read_nums (73)
Važno je istaći da je u danu ubistva Ivone Bajo bila švercovana neka roba u 3 paketa, da je od 2008-e narko mafija prala preko 4 miliona KM, novca od kokaina u Bobar banci istog vlasnika, kao i AD Univerzal, inače poslanika Skupštine. RS je suvlasnik te banke, a svi tužioci i sudije su naravno njeni službenici. Vlasnik AD Univerzal je istovremeno prvi čovjek u Bijeljini predsjednika RS, koji inače javno pred medijima prijeti ukidanjem tužilaštva i sudova, ako bi trebalo ili kada se donese odluka koja mu nije po volji.

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV VIŠE LICA

Na osnovu člana 347 KZRS "Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja" a vezano za član 376 KZRS "Povreda zakona od strane sudije":
Sudija Ustavnog suda Republike Srpske ili sudija suda u Republici Srpskoj, u sudskom postupku s ciljem da drugom pribavi kakvu korist ili da mu nanese kakvu štetu, donese nezakonitu odluku ili na drugi način prekrši zakon, kazniće se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

OBRAZLOŽENJE

Tročlano sudsko vijeće sastavljeno od Ivice Sekulića, kao predsjednika vijeća i sudija Vedrane Stojanović i Zorana Džide, kao članova vijeća, u predmetu BROJ; 80 0 P 039221 13 Gž od 12.12.2013. godine, izvršilo je smišljeno povredu odredaba ZOPP-u sa ciljem da pomogne jednoj od strana i prikrije njenu odgovornost, ne samo u navedenoj parnici, nego i krivičnu zbog izvršenih više krivičnih djela. Napominjem da postoji mogućnost da jedno od troje sudija nije učesnik u kriminalu, što se može utvrditi uvidom u rezultate glasanja vijeća.
Vijeće je odlučivalo po mojoj žalbi na prvostepenu presudu u kojoj sam obrazložio kakve je povrede izvršila sudija Osnovnog suda u Bijeljini Marković Jelena, protiv koje sam već podneo krivičnu prijavu, a konkretno je falsifikovala Obavjest iz spisa KTA - 596/09 i napisala u presudi "da je prilikom pada sa bicikla pokidana metalna žica od korpe istog bicikla, probila joj grudi i da je žica pokidala krvni sud" Ivone Bajo, što ne postoji niti u jednom dokumentu:
OPIS SUDA
ORIGINALAN DOKUMENT
A takođe je falsifikovan i moj tužbeni zahtjev, te se insinuira da sam tražio odštetu zbog smrti Ivone Bajo, kao da sam tvrdio da je tužena strana AD Univerzal odgovorna za to.
Naprotiv iz spisa se može vidjeti da nikada nisam pominjao odgovornost za smrt, nego isključivo za duševni bil, povredu časti i ugleda uzrokovano, obmanjivanjem mene, porodice, policije i tužilaštva od strane radnika AD Univerzal.
Osim što je prvobitno pričao da je vidio djevojčicu kako se kreće i iskašljava krv prije pada, što se vidi i na slikama lica mjesta, pa potom to poricao, kada su smislili plan o samopovređivanju, portir Sofrenić Blagiša, je pomogao kamionu koji je tehnički neispravan dovezao krijumčarenu robu u vrijeme ubistva djevojčice Ivone, da pobjegne, pa prećutao da je uopšte dolazio, a najvažnije od svega uklonio je materijalni dokaz ubistva sa mjesta zločina. Radi se o torbi izuzetoj iz svih istražnih radnji tako da nikada nije ustanovljeno, ko je i kako presjekao kaiš, gdje je nestao dio, te zašto je i čime opran veći dio ostatka kaiša.
Laži i obmanjivenje, (da li mene i porodice ili istražitelja, uzrokovale su duševni bol, a potom sam u naredne 3 godine prilikom pokušaja da dostavim podatke o tome tužilaštvu, sprečavan od strane saučesnika iz državnih organa te opisivan u službenoj dokumentaciji i medijima kao rastrojen, labilan, otišao na živcima, psihički poremećen narkoman i psihopata, što je dovelo do povrede ugleda i časti, a sve kao posljedica radnji AD Univerzal, što sam i potencirao u tužbenom zahtijevu.
Suštinski, sve što se moglo prekršiti uradila je sudija Marković Jelana, a da bi pomogli njoj i kriminalnoj mreži pripadnici sudskog vijeća samo prave izmjenu, vezano za probod krvnog suda, te to izbacuju, a nisu se ni osvrnuli na kršenja zakona koja sam naveo u žalbi detaljno, a sada ističem sam brojeve članova a to su 2, 10, 12, 99, 134 ZOPP-u, što se može vidjeti iz spisa 80 0 P 039221 12 P. Konkretno odbačeni su SVI moji dokazi, ukupno 24 + disk, te je tako onemogućeno izvođenje dokaza. Nije izdata naredba OT Bijeljina da se dostave podaci o MOJIM krivičnim prijavama iz 2010-te protiv tužene strane, nego je prihvaćen nalog zastupnika tužene da se dostavi nerelevantan spis, koji nema veze sa tužbenim zahtijevom, i najdrastičnije kršenje zakona je to što se potpuno odstupilo od tužbenog zahtijeva, te se objašnjavalo i obrazlagalo nešto što sa istim nema nikakve veze. Naime i sudsko vijeće je potenciralo da "nema dokaza da je AD Univerzal odgovoran za smrt Ivone Bajo, te da ja kao ujak nisam aktivno legitimisan za nadoknadu štete zbog smrti bliskog lica, što ja NIKADA NISAM NI TVRDIO NITI TRAŽIO.
Da su sudija Marković Jelena i tročlano sudsko vijeće bili u dogovoru sa AD Univerzal, te zajednički smislili i realizovali plan kojim se naumili prikriti odgovornost i krivična djela, dokaz je moj podnesak "Prijedlog po clanu 81" koji prilažem i uz ovu prijavu, a predat je poslije odgovora zastupnika tuženog. Isti je sastavni dio spisa, a iz njega se vidi da sam prozreo namjere sudija i tužene strane, te jasno istakao da ne zasnivam tužbu na tome što su potencirali zastupnici tuženog. No nemajući drugi način da pomognu drugoj strani u postupku, sudije uporno izlaze iz okvira tužbenog zahtijeva i utvrđuju, raspravljaju i obrazlažu, nešto što ne postoji u zahtjevu, ali je potencirano od zastupnika tuženog.
Mogao je tuženi da sačini protivtužbu i optuži me za klevetu po tom osnovu da navodno njih lažno krivim za ubistvo, te bi tako sud mogao analizirati i tu opciju. Ovako bez ikakvog osnova, suprotno zakonu objašnjavalo se sve, a nije utvrđeno ništa od onoga što sam potencirao. Sudije nisu dale odgovor na to da li je portir lagao ili ne, da li je prikrivao kamion i pomogao mu da pobjegne ili ne, te da li je uklonio materijalni dokaz ili ne, te da li je to moglo da mi nanese štetu.
Naravno nije prihvaćeno ni ispitivanje predloženih svjedoka, a prije svega portira, koji je i odgovoran za sve štetne radnje, a neutvrđivanje podataka o krivičnim prijavama pokazuje da ih zajedničkim snagama prikriva ured glavnog tužioca Kovačević, Gruhonjić i Debeljević, a sada im se pridružuju sudije Marković, Sekulić, Stojanović i Džida.
Važno je istaći da je u danu ubistva Ivone Bajo bila švercovana neka roba u 3 paketa, da je od 2008-e narko mafija prala preko 4 miliona KM, novca od kokaina u Bobar banci istog vlasnika, kao i AD Univerzal, inače poslanika Skupštine. RS je suvlasnik te banke, a svi tužioci i sudije su naravno njeni službenici. Vlasnik AD Univerzal je istovremeno prvi čovjek u Bijeljini predsjednika RS, koji inače javno pred medijima prijeti ukidanjem tužilaštva i sudova, ako bi trebalo ili kada se donese odluka koja mu nije po volji.
Dakle, iako je nebitno da li su u tri paketa švercovane auto gume, alat, farovi i slično, sa velikom dozom sigurnosti može se zaključiti da su entitetski tajkuni u saradnji sa Darkom Šarićem krijumčarili kokain, a dobijeni novac prali preko Bobar banke, sve sa znanjem vlasnika AD Univerzal i predsjednika RS, a ubistvo djevojčice, koje je očito bilo slučajno, su potom po naredbi, prikrili saučesnici iz policije i tužilaštva. Isti zadatak su dobile i sudije, te su ga i izvršile, da li kao pripadnici zločinačke organizacije ili iz straha da ne završe kao Dijana Milić, tužiteljica iz Tuzle utvrdiće istraga, kada trenutni mafijaški režim siđe sa vlasti...

PRILOG

PRIJEDLOG PO CLANU 81

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 15 Mart, 2014 | read_nums (53)
S obzirom da me je grupa tužilaca OT Bijeljina marta 2010-te, lažno prijavila za "Ugrožavanje sigurnosti" dodavši da prijetim i drugim osobama bez njihovog znanja, saglasnosti, zahtjeva, molbe ili dozvole, važno je znati da li je ta intriga izvedena od strane pojedinaca ili iza svega stoji država, sa svim svojim organima, uključujući i VSITV-e.

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

ŽALBA NA RJEŠENJE 01-50-151-2/2014

Prije svega obavještavam VSITV-e da materijal koji je dostavljen sa zahtjevom za pristup informacijama, nije prilog nego se radi o pritužbi na rad tužioca, koja nije ni u kakvoj vezi sa tim zahtijevom, te je potrebno da ostvarite uvid u kompletnu dokumentaciju, koju sam tom prilikom dostavio, te da UDT evidentira predmet pod odgovarajućim brojem.
Što se tiče samih informacija, shodno ZOSPI-a, član 5 "Izuzetak od objavljivanja tražene informacije se utvrđuje samo u slučajevima kada nadležni javni organ: (a) utvrdi izuzetak u smislu članova 6,7 ili 8 za cijelu informaciju ili dio informacije" nesporno je da državni organ može uskratiti informaciju, a podnosliac koji nema uvid u sadržaj iste ne može znati da li je takva odluka opravdana, te stoga i neću obavještavati Ombudsmena, nego ću samo ukazati na neke druge argumente, koje ste moguće propustili da sagledate.
Stoga predočavam član 70 ZOVSITV-u na koji se pozivate u obrazloženju "Povjerljivost" :
(1) Svi postupci ili radnje koje se odnose na navode o povredi dužnosti ili nesposobnosti za vršenje dužnosti, a koje su poduzete prije nego što Ured disciplinskog tužioca podnese zvaničnu tužbu, povjerljive su prirode, osim ako se sudija ili tužilac na kojeg se navodi odnose u pismenoj formi ne odrekne prava na povjerljivost. (2) Ukoliko javnost prije podnošenja zvanične tužbe sazna za istragu o mogućoj povredi dužnosti ili nesposobnosti za vršenje dužnosti, Ured disciplinskog tužioca može dati izjavu kako bi potvrdio da je istraga u toku, pojasnio procesne aspekte disciplinskog postupka, objasnio prava sudija i tužilaca na pravičnu raspravu uz poštivanje pretpostavke nevinosti, ili naveo kako sudija ili tužilac negira navode, ili ispravio pogrešne informacije kojim javnost raspolaže.

Dakle iz stava 1 se vidi da se povjerljivost odnosi na informacije iz perioda prije eventualnog podnošenja zvanične tužbe protiv nekog pojedinca, te je relevantna samo do trenutka kada se donese odluka o nesprovođenju istrage. Stoga bi SVE činjenice iz predmeta vezanih za moje pritužbe, koje su okončane zaključkom "DA POSTUPANJE TUŽILACA NE PREDSTAVLJA OSNOV ZA POKRETANJE DISCIPLINSKOG POSTUPKA" trebalo da su sada dostupne. Stav 2 uopšte nije relevantan za zatvorene predmete, nego samo za one koji su u fazi istrage UDT-a i za takve i ne tražim dostavu dokumentacije, nego samo za zatvorene.
Nadalje ističem da ne tražim odgovore određenih tužilaca ne pritužbe drugih građana, nego isključivo na svoje, te se isti odnosa na mene, a prema Ustavu RS imam pravo pristupa takvom materijalu, član 23: Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama.
Još 2010-te sam dobio informacije da se na moje objavljivanje dokaza o kriminalu pojedinih državnih službenika, odgovara pričama da sam ludak, manijak, poremećeni psihopata, što se kasnije i razotkrilo, prvo u štampi, a potom i iz zabilješki sudske policije. S obzirom da me je grupa tužilaca OT Bijeljina marta 2010-te, lažno prijavila za "Ugrožavanje sigurnosti" dodavši da prijetim i drugim osobama bez njihovog znanja, saglasnosti, zahtjeva, molbe ili dozvole, važno je znati da li je ta intriga izvedena od strane pojedinaca ili iza svega stoji država, sa svim svojim organima, uključujući i VSITV-e.
Uskraćivanje informacija o tome je pokazatelj da VSITV-e podržava i štiti kriminal tužilaca, tim prije što su UDT-u dostavljeni dokazi da su u OT Bijeljina falsifikovali podatke sa mjesta ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, prali materijalni dokaz benzinom i u saradnji sa izvršiocima krijumčarenja uklonili ga sa asvalta, te izuzeli iz svih istražnih radnji. Vrhunac svega je falsifikovanje podataka o unutrašnjim povredama, konstatovanih obdukcijom, koje nisu dostavili vještaku trasologu, čije su mišljenje navodno tražili da bi utvrdili način povređivanja.
I sve to da bi se prikrio šverc u AD Univerzal, 3 paketa "neke robe" na dan ubistva, a o čemu se radi može pomoći podatak da je istovremeno preko Bobar banke istog vlasnika, narko mafija Darka Šarića prala novac, te je poslije mojih dojava Interpolu evidentirano preko 4 miliona KM transakcija, dana 25.02.2012.
Na sve to UDT je ostao nijem i nijednom riječju se nije osvrnuo, a iz OT Bijeljina na zahtijeve za pristup informacijama o tome, podnošene tokom 4 godine, nikada nisu odgovorili. Poređenja radi, tužiteljica M.D. iz KT Tuzla, suspendovana je po hitnom postupku, te optužena zbog iskaza svjedokinje, Đ.G. da ju je navodno navodila na seks. Predmet koji je vodila, a u kome su osumnjičeni nedodirljivi moćnici dodijeljen je tužiteljici D. K. - A. poznatoj još po "zaslugama" iz poslednjeg rata, o čemu je raspravljalo i VSITV-e na sjednici održanoj 09.03.2011. godine...
Tužiteljica M.D. je dakle uklonjena sa slučaja, (potom pod sumnjivim okolnostima umrla u bolnici) da bi se isti zataškao od strane tužiteljice D.K.A. koja je još 2002 učestvovala u prikrivanju uzroka nesreće u kojoj je poginula D.A. Iako prvi i neposredni svjedok na licu mjesta, (provela je tamo oko 45 minuta prije poziva policiji) nije dala nikakvu izjavu, nego je iste noći bila dio istražne ekipe. Potom je u saradnji sa tužiteljicom F.H. i sudijom R.T. sakriven alkohol test poginule djevojke, koji je pokazivao 0 promila alkohola u krvi, kako bi se stvorila slika o nesreći čiji je uzrok pijanstvo, sve sa lažnim svjedočenjem osobe A.M. Uz sve to, prevarama se priključio i advokat Z.M. o čemu i VSITV-e ima podatke evidentirane u dokumentu UDT: 10368/11 od 16.01.2012.
Nesporno je da VSITV-e poštuje ZOSPI-a i profesionalno odgovara na zahtijeve građana, za razliku od OT Bijeljina koje neprekidno čini teška krivična dijela, od kojih je materijalno i finansijski najveće prikrivanje pljačke državne imovine preko AD Birač iz Zvornika, (premijerka Cvijanović, saopštila pred kamerama, da je iz te fabrike izvučena najmanje milijarda KM). Iako su još 30.04.2007. dopisom Kta-148/6 iz Republičkog tužilaštva bili obavješteni o mahinacijama, niko iz OT Bijeljina nije htio da se šikanira sa tim.
Da su počinioci nejtežih krivičnih djela i prekršaja pod zaštitom UDT-a primjer je i "očinski" odnos prema B.M. koji se kao glavni federalni tužilac, sastajao sa trgovcima oružjem i to negirao, sve dok se snimci dogovora i pregovora nisu pojavili na televiziji. Potvrdu da je kompletan državni aparat pod kontrolom mafije dao je glavni republički tužilac g. M.Š. izjavom pred kamerama da "ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA NEMA POLITIČKE VOLJE"...
VSITV-e ima dužnost i obavezu da obezbijedi poštovanje prava i zakona i funkcionisanje sudske vlasti na teritoriji cijele BIH i veoma je važno da ima uvid u nezakonite radnje tužilaca i sudija, neovisno da li će te informacije biti dostavljene i građanima koji su lično zainteresovani. Na kraju podvlačim činjenicu da podaci o mojim pritužbama protiv pojedinih tužilaca, a koje su okončane bez pokretanja disciplinskog postupka, nisu više povjerljive prirode na način opisan u članu 70, stav 1, te sugerišem da mi se iz tih predmeta dostave odgovori prijavljenih. Djelovi koji su eventualno tajni, (mada s obzirom na prirodu dokumanata, za to nema razloga) mogu biti zatamnjeni shodno članu 10 ZOSPI-a:
Ako je dio traženih informacija utvrđen kao izuzetak, nadležni javni organ će izdvojiti takav dio i objaviti ostatak informacija, osim ako zbog ovog razdvajanja informacije nisu postale nerazumljive.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 12 Mart, 2014 | read_nums (61)
Ukoliko zaista želi dati dopronos poštovanju zakona, postupajući sudija, ako već nije mogao spriječiti prikrivanje ubistva i maltretiranje tužilje, s obzirom da su u prilozima tužbe dostavljeni dokazi o monstruoznim krivičnim djelima, može a i ima obavezu da postupi u skladu sa članom "Obaveza prijavljivanja krivičnog djela" iz ZOKP-u, relevantni dio:
(1) Službena i odgovorna lica u svim organima vlasti u Republici Srpskoj, javnim preduzećima i ustanovama dužni su da prijave krivična djela o kojima su obaviješteni ili za koja saznaju na koji drugi način.
SVAKO KO NE IZVRŠI TU OBAVEZU ČINI KRIVIČNO DJELO NEČINJENJEM, KZRS ČLAN "NAČIN IZVRŠENJA KRIVIČNOG DJELA

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 043324 12 P

TUŽBA

Tužilac:

BUDIMKA BAJO BOLLIN
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

5000000 (pet miliona) KM


PREINAKA TUŽBE

Na osnovu člana 57 ZOPP-u stav "1) Tužilac može preinačiti tužbu najkasnije do zaključenja pripremnog ročišta ili do početka glavne rasprave, ako pripremno ročište nije održano" a u vezi sa članom 55 stav "(4) Tužilac može u jednoj tužbi istaknuti dva ili više tužbenih zahtjeva koji su u međusobnoj vezi i tražiti da sud usvoji slijedeci od tih zahtjeva ako nade da onaj koji je u tužbi istaknut ispred njega nije osnovan."
Predlažem da Sud izvrši uvid u materijalne dokaze tokom dokaznog postupka na glavnoj raspravi, u svojstvu parničnih stranaka sasluša predložene svjedoke, po potrebi izvede i druge dokaze i sasluša druge svjedoke, a da potom donese sljedeću:
PRESUDU:
I) Tužena Republika Srpska se obavezuje da isplati tužilji Budimki Bollin Bajo, u svrhu nadoknade nematerijalne štete, u roku od 30 dana 2000000 (dva miliona) KM, odštete zbog ubistva njene ćerke Ivone Bajo!
II) 1) Zbog sakrivanja materijalnog dokaza ubistva, u periodu od 23.07.2009. do 01.02.2010. kada je zvanično okončana lažna istraga, torbe djevojčice Ivone Bajo dvostruko presječenog kaiša, čiji dio nedostaje a ostatak je opran jakim hemijskim sredstvom i izuzimanja iste iz svih istražnih radnji čime je nanijela tužilji šok, traume i duševne bolove, te povrijedila njena prava, tužena Republika Srpska se obavezuje da isplati tužilji Budimki Bollin Bajo 500000 (pet stotina hiljada) KM.
SLIKA TORBE NA KOJOJ SU VIDLJIVA OBA DJELA PRESECENOG KAISA
ISTA TORBA SLIKANA ODOZGO, GDJE JE TAKODJE VIDLJIVO DA JE POMENUTI KAIS PRESECEN
OLOVKOM JE OZNACENA ALKA, GDJE JE PRESECENI KAIS BIO PRICVRSCEN
U KRUPNOM PLANU SU OBA DJELA PRESECENOG KAISA
NA SLICI JE VIDLJIVO DA OSTATAK KAISA JEDVA DOSEZE ALKU, ZA KOJU JE BIO PRICVRSCEN
2) Zbog prikrivanja obdukcijom konstatovanih unutrašnjih povreda djevojčice Ivone Bajo, u periodu od 23.07.2009. do 01.02.2010. kada je zvanično okončana lažna istraga, proboda grudne žlijezde, prsne kosti, te razderina desne plućne arterije i dušnice od vještaka trasologa, od koga je tražila mišljenje, čime je nanijela tužilji šok, traume i duševne bolove, te povrijedila njena prava, tužena Republika Srpska se obavezuje da isplati tužilji Budimki Bollin Bajo 500000 (pet stotina hiljada) KM.
3) Zbog ponižavanja i omalovažavanja tužilje, sprečavanja podnošenje prijave tužiocu na zapisnik, dostavu dokaza i informacija do kojih su dolazili građani, a koji se nisu uklapali u unaprijed pripremljen plan tužene RS da predmet završi kao samopovređivanje, čime je nanijela tužilji traume i duševne bolove, te povrijedila njena prava, u periodu od 23.07.2009. do 01.02.2010. kada je zvanično okončana lažna istraga, tužena Republika Srpska se obavezuje da isplati tužilji Budimki Bollin Bajo 200000 (dvije stotine hiljada) KM.
III) 1) Tužena RS od prekida istražnih radnji 01.02.2010. odbija da tužilji Budimki Bollin Bajo obrazloži usmeno ili pismeno, zašto ne postoje mišljanja vještaka o nastanku unutrašnjih povreda, zašto vještak trasolog o njima ne zna ništa, zašto je torba Ivone Bajo u takvom stanju, te se obavezuje da na ime nematerijalne štete za nanesene duševne bolove i povrede prava ličnosti, isplati tužilji 500000 (pet stotina hiljada) KM.
2) Tužena RS je izdala usmenu naredbu da ZDENKU BAJO, BUDIMKI BOLLIN BAJO I DRUGIM SRODNICIMA, NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA, čime je tužilja Bollin diskriminisana, ponižavana, te su joj oduzimana sva ustavom i zakonom garantovana prava, koja je lično ili putem punomoćnika pokušavala da ostvari u OT Bijeljina, te se tužena RS obavezuje da na ime nematerijalne štete za nanesene duševne bolove povrede prava ugleda i časti, isplati tužilji 1000000 (milion) KM.
3) Tužena RS je od prekida istražnih radnji 01.02.2010. do 12.09.2012. sakrivala i odbijala da preda tužilji Budimki Bollin Bajo diskove sa snimcima obdukcije njene ćerke Ivone Bajo, koji su važan dokaz za ostvarenje pravnih interesa tužilje te se tužena RS obavezuje da na ime nematerijalne štete za nanesene duševne bolove, povrede prava ugleda i časti, isplati tužilji 500000 (pet stotina hiljada) KM.
4) Tužena RS je dana 10.08.2010. spriječila tužilju Budimku Bollin Bajo, da dostavi nove dokaze koji ukazuju na izvršenje krivičnih djela, podnese prijavu usmeno na zapisnik i dobije odgovore za ranije dostavljene materijale i podnesene zahtjeve, lišila ju slobode bez ikakve potvrde o tome, te se tužena RS obavezuje da na ime nematerijalne štete za nanesene duševne bolove uzrokovane omalovažavanjem, ponižavanjem, diskriminacijom, povredama ugleda, časti, slobode i prava ličnosti, te naneseni strah i traume isplati tužilji Budimki Bollin Bajo 100000 (sto hiljada) KM.

UKOLIKO SUD DOZVOLI PREINAKU, UKUPAN ODŠTETNI IZNOS ZA NANESENU NEMATERIJALNU ŠTETU PO SVIM OSNOVAMA TIME BI BIO 5300000 (PET MILIONA I TRI STOTINE HILJADA) KM
U odnosu na Preinaku tužbe predatu na pripremnom ročištu 13.12.2013. te potom odgođenom, ovaj tužbeni zahtijev ne sadrži kvalifikaciju naredbe koja se sprovodila prema tužilji i njenim srodnicima, a za koju je postupajući sudija tvrdio da vrijeđa državne organe, te da će kazniti zastupnika. Zastupnik ostaje kod svog mišljenja i pozivanja na pravo iz člana 32 Ustava RS, (tim prije što se uopšte ne radi o opisu države ili nekog organa, nego o shvatanju i doživljavanju NAREDBE, koja je izdata) ali u interesu g-đe Bollin, izbacuje sporni termin iz tužbenog zahtijeva, te se predlaže sudu da usvoji naredni predati odnosno ovaj.
Obavještavam sud i tuženu Republiku Srpsku da je tužilja Budimka Bollin Bajo, trenutno nastanjena na adresi, navedenoj na dnu podneska.
Radi se o iznajmljenom stanu, dakle privremenom smještaju, a ukoliko u daljem toku parnice ponovo dođe do preseljenja tužilja će o tome ponovo poslati obavijest u dva primjerka.
S tim u vezi, s obzirom da je tužilji na pripremnom ročištu 13.12.2013. saopšteno, da je tužena RS dostavila ranije obavjest da neće pristupiti, a tužilja Bollin o tome nije obavještena, povrijeđena su njena prava u postupku.
Naime tužena strana nikada nije ni obavezna da prisustvuje ročištima, te stoga i nema razloga o tome obavještavati sud, a ročišta se održavaju i bez prisustva tužene strane, u konkretnom slučaju član 84, stav 2. Nasuprot tome, ako se ne pojavi niko od strane tužilje, sud prema ZOPP-u, član 84 stav 1, tužbu smatra povučenom.
Postavlja se pitanje, zašto je tužena uopšte obavještavala sud o nedolasku, ako nije obavezna prisustvovati niti obavještavati sud o tome? No ako se ima u vidu da je pripremno ročište odgođeno za 14.03.2014. jasno je da je to i bio cilj tužene ODUGOVLAČENJE POSTUPKA, što je dodatno ponižavanje tužilje!
Da nije tako, tužena RS bi obavjest poslala u dva primjerka, shodno članu 334, stav 5 i 336, stav 4.
Nadalje se obavještava Sud i tužena da od strane tužbe, nikada nije bilo namjere niti će se desiti da tokom suđenja dođe do neprimjernog odnosa prema bilo kojoj prisutnoj osobi ili sudu, u vidu vrijeđanja, psovki vike ili slično, jer to nije ni u čijem interesu, a posebno ne tužilje.
Obaveza je suda prema članu 100 ZOPP-u da održava red u sudnici, i po tom osnovu od strane tužilje neće biti opstrukcija i prema svim prisutnima će se ophoditi sa uvažavanjem. No da bi sud imao predstavu, kako su na tužilju djelovali postupci tužene strane i kako ih je doživljavala, onda se u tužbi, dopuni, žalbi i svim podnescima u kojima se takve radnje opisuju moraju upotrijebiti adekvatne riječi i izrazi, onako kako taj tretman doživljava.
Ako je OT Bijeljina sakrio materijalni dokaz ubistva jedine ćerke tužilje, oprao ga benzinom, prikrio sve unutrašnje povrede od vještaka, da bi prikrio ubistvo djeteta, a potom praktično 4 godine maltretira, diskriminiše, ponižava tužilju, onda ih ne može opisivati kao uglednu državnu, nego kao Zločinačku organizaciju.
Sve u skladu sa pravom garantovanim članom 32 Ustava RS:
Građani imaju pravo da javno iznose mišljenje o radu državnih organa i drugih organa i organizacija, da im podnose predstavke, peticije i prijedloge i da na njih dobiju odgovor. Niko ne može biti pozvan na odgovornost niti trpjeti druge štetne posljedice zbog javno izraženog mišljenja o radu državnih organa ili stavova iznesenih u predstavci, peticiji i prijedlogu, osim ako je time učinio krivično djelo.
Jedino krivično djelo povezano sa ovim pravom je "Povreda ugleda suda" iz KZRS "Ko u postupku pred sudom izloži poruzi sud ili ko isto djelo izvrši pismenim podneskom sudu, kaznice se novcanom kaznom ili zatvorom do šest mjeseci.
Očekujem da sud u daljem postupanju ima ovo u vidu i ne prijeti nezakonitim kažnjavanjem i to ne zbog porodice Bajo, nego zbog drugih građana, koji nisu upoznati sa svojim pravima, a od svakoga ko koristi zakon sile i napadne na garantovana prava, najefikasnije se braniti silom zakona, koristeći ćlanove 56 ZOVSITV, 376 KZRS, ZOZD-e, dostavama dokaza o kriminalu istražnim organima izvan zemlje, tako da će onog dana kada se konačno objelodani istina i prikrivanju zločina, biti poznato i ko je sve i na koji način učestvovao u tome...
Ukoliko zaista želi dati dopronos poštovanju zakona, postupajući sudija, ako već nije mogao spriječiti prikrivanje ubistva i maltretiranje tužilje, s obzirom da su u prilozima tužbe dostavljeni dokazi o monstruoznim krivičnim djelima, može a i ima obavezu da postupi u skladu sa članom "Obaveza prijavljivanja krivičnog djela" iz ZOKP-u, relevantni dio:
(1) Službena i odgovorna lica u svim organima vlasti u Republici Srpskoj, javnim preduzećima i ustanovama dužni su da prijave krivična djela o kojima su obaviješteni ili za koja saznaju na koji drugi način.
SVAKO KO NE IZVRŠI TU OBAVEZU ČINI KRIVIČNO DJELO NEČINJENJEM, KZRS ČLAN "NAČIN IZVRŠENJA KRIVIČNOG DJELA

BUDIMKA BOLLIN BAJO
BADENERSTRASSE 23
8952 SCHLIEREN

po punomoći OPU-559/2010 : ZDENKO BAJO
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 9 Mart, 2014 | read_nums (61)
Kovačević Novak očito smatra da je on iznad zakona i da može otimati garantovana prava svima iz porodice Bajo, narediti usmeno sudskoj policiji da im zabrani pristup, iako je to u suprotnosti sa članom 16 Ustava RS. Može on da naredi da me opisuju kao psihopatu u zabilješkama, da prikrivaju podatke o dokazima koje donosim, da zabranjuje odgovaranje na zahtijeve, da naredi prikrivanje krivičnih prijava. Može sve to, kad je već naredio prikrivanje ubistva, pranje dokaza benzinom, falsifikovanje mjesta zločina i obdukcije... MOŽE, DOK GA ŠTITI UDT. Hoće li VSITV-e konačno zaustaviti zločine Novaka Kovačevića i raskrinkati kriminal koji se prikriva ili će se čekati da dokazi stignu iz Interpola ??? VJERUJEM SVIMA JE JASNO, DA TO NIJE SVEJEDNO...
VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU
UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA
PRITUŽBA ZBOG OBMANJIVANJA VSITV-A OD STRANE NOVAKA KOVAČEVIĆA
OVAJ DOKUMENT RAZOTKRIVA VIŠEGODIŠNJE LAŽI KOVAČEVIĆ NOVAKA, JER U STVARI NIKADA NISU BILI "ZAUZETI" NITI JE PRENESENA NADLEŽNOST, NITI SU S NAMA RAZGOVARALI JER KAKO KAŽE PREDMET JE ZAVRŠEN POČETKOM 2010-TE, ODLUKOM KOLEGIJA, PA "NEMA POTREBE DA ON O TOME DALJE RASPRAVLJA"
Obavještavam vas da sam na pripremnom ročištu po mojoj tužbi za utvrđenje diskriminacije 80 0 P 043325 13 P 2 dobio od strane pravobranilaštva više dokumenata koji su prepuni laži pa čak i falsifikata presuda o čemu dostavljam dokaze u prilogu. Skrećem pažnju da je sudska policija pod kontrolom Novaka Kovačevića i da su sve laži koje su pisali plod naredbe istoga. Prvi dokument koji prilažem je odgovor g. Kovačevića vama, (Novak vijecu) broj A - 326/12, od 15.11.2012. u kome sam podvukao najznačajnije dijelove obmana i laži.
Prilog "KT Tuzla obavjest" T03 0 KT 1602 10 od 14.09.2012. pokazuje da je obustavljena istraga protiv osumnjičenog S.E. a vezano za naredbu koju je prvobitno izdala tužilac Nurkić Merisa iz OT Bijeljina, što se vidi u prilogu "Zahtijev" od 30.07.2009. Tog dana smo se jedini put i vidjeli sa g. Kovačevićem, kome nas je odvela tužilac Stjepanović, jer ona nije bila nadležna nego tužilac Nurkić, kako je rekla. Tada sam doneo snimak razgovora sa iznuđivačem na disku, a glavni tužilac je majku koja je tek sahranila jedino dijete "tješio" riječima: "možda je to neki manijak" i upućivao je na MOBIS. Uzalud smo uvjeravali da državni organi trebaju preslušati snimak i pronaći o kome se radi, g. Kovačević nije htio da oni preuzmu snimak, te sam ostavio isti na stolu i izašao. Mnogo kasnije sam iz KT Tuzla saznao da taj disk nikada nisu dobili, a tužilac Nurkić nije dozvolila da dođem do nje, kao ni g. Kovačević.
Tražio sam razgovore i sa tužiocima Debeljevićem i Gruhonjićem, koji su me lažno prijavili za "Ugrožavanje sigurnosti" što su takođe odbili, te sam ih zbog toga, tužio za nanesenu štetu. OT Doboj je po toj lažnoj prijavi donio odluku o nesprovođenju istrage jer nema elemenata krivičnog djela, (T15 0 KT 0002365 10 od 14.12.2012. godine) a g. Debeljević je u vrijeme kada nisam imao nijedan dokaz o njegovoj prijavi odgovorio sudu da sam sve IZMISLIO, što se vidi u prilogu "Odgovor Debeljevica". To je slikoviti prikaz na kakve su laži spremni tužioci da bi prikrili ubistvo jednog djeteta.
U toj odluci koju sam objavio na web stranici, (ODLUKA PO LAZNOJ PRIJAVI):
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/05/3595696
objašnjeni su i analizirani svi detalji, dok naprotiv o odluci po mojoj prijavi protiv više lica među kojima je i g. Kovačević, samo se uopšteno kaže da je tužilac preduzeo "SVE" potrebne radnje, a detalji o pranju dokaza benzinom i skrivanju torbe, te unutrašmjih povreda su "sitnice" kojima se nije bavio tužilac Rubil, inače poznat po odlučujućoj ulozi u oslobađanju ubice, tako što su ga proglasili neuračunljivim.
O "neosnovanosti" mojih krivičnih prijava najbolji komentar je dao glavni republički tužilac g. Mahmut Švraka izjavom za medije da "ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA NEMA POLITIČKE VOLJE."
Činjenicu da je g. Švraka takođe radio po materijalu koji sam ja pisao, a dostavljen je Specijalnom tužilaqštvu, možda baš od nekog časnog tužioca iz OT Bijeljina, Kovačević Novak ne pominje. U svojoj odluci g. Švraka kaže da nije dostavljen nijedan dokaz da je torba u takvom stanju i da su povrede prikrivene, što se može vidjeti na stranici "NEDOSTATAK POLITICKE VOLJE"
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/01/3605656
Ja sam naravno poslao uz pritužbu disk sa dokazima, koji su zaprimili 25.02.2011. no samo 3 dana kasnije lično Dodik Milorad prijeti ukidanjem Specijalnog tužilaštva, poslije čaga se g. Švraka "uklanja" sa nezgodnog predmeta, unapređuje u glavnog republičkog tužioca, a g. Bajić Miodrag odbacuje pritužbu kao "neosnovanu" bez ijedne riječi o dokazima koje sam dostavio. No računajući na takve blokade, jer mi je bilo jasno kako se OT Bijeljina ne bi usudila na prikrivanje da nema zaštitu u političkom vrhu, sve podatke sam slao preko više posrednika izvan zemlje sa uputama da ih proslijede Interpolu, što je i donijelo rezultate.
S druge strane, krivci iz OT Bijeljina, poslije mojih otkrića njihovih zločina, predavanja krivične prijave i objavljivanje dokaza na internetu, pokušavaju da zamjene teze i mene proglase kriminalcem koji navodno prijeti svim tužiocima ubistvom ili šta već su izmislili, kako bi sve "ukalupili" i klasični šablon, po kome "okorjeli kriminalac" protiv koga istragu vodi "nezavisni" tužilac Rubil, predstavlja opasnost za "časne tužioce" te "bez ikakvog razloga" remeti javni nred i mir, po čemu je "inače poznat od ranije" (vjerovatno još desetak godina prije ubistva Ivone Bajo) policiji, koja neprekidno podnosi prekršajne prijave protiv njega. Sitnicu da su zabilješke sudske policije dirigovane njegovim zahtjevima, jer naravno oni izvršavaju naredbe glavnog tužioca, (pismene i usmene) kako kaže g Borovčanin Danko, citiram:
AKO KAŽE PUŠTAJ DEBELE - PUŠTAM, AKO KAŽE NE PUŠTAJ MRŠAVE, NE PUŠTAM, AKO KAŽE UBIJE ONOG...
Da li je ovo bio nespretan lapsus ili prijetnja neka svako sam procjeni...
Laž g. Kovačevića u obavjesti je da "Zdenko Bajo nekoliko puta nije htio da napusti prostorije tužilaštva" što se desilo samo jednom, dana 08.07.2010. i to da bih imao dokaz diskriminacije koja se primjenjivala mjesecima. Da je to istina a vezano za stav g. Kovačevića da "se postavlja pitanje šta je bio cilj non stop dostavljanja istih podnesaka" govore i ovi dokazi.
Počev od "Zahtjeva za informacije 02.02.2010." iz koga se jasno vidi da tražim pristup i kopiranje dokumentacije, a potom, (Zahtjev za informacije 11.02.2010.) postavljam više pitanja, među kojima je najznačajnije o materijalnom dokazu ubistva koji je neko uklonio sa mjesta zločina, torbe čiji je kaiš dvostruko presječen, a ostatak su oprali benzinom.
Zahtjevom za informacije 15.02.2010. ponovo tražim kopiranje jer mi nije omogućeno, što se još jasnije vidi u "Zahtjevu za informacije 17.03.2010.".
Tek nekoliko mjeseci kasnije pošto sam dolazio preko 50 puta sa fotografijama materijalnog dokaza, koji nije postojao za vrijeme istrage, i snimkom razgovora sa trasologom koji nema pojma ni o torbi niti o jednoj od 4 unutrašnje povrede, odbio sam da izađem dok mi se ne omoguće garantovana prava ili dok me ne uhapse, sa ciljem da imam dokaz da sam dolazio. Podsjećam da prema ZOKP-u član "Obustava istrage", stav 3 tužilac može otvoriti istragu, ako se pojave novi dokazi. S obzirom da mi je 5 mjeseci od februara do jula 2010-te onemogućavan pristup bilo kom pa i dežurnom tužiocu, a sam g. Kovačević kaže citiram "Pošto je predmet završen naredbom o nesprovođenju istrage odlukom postupajućeg tužioca i odbijanjem pritužbe od strane Kolegija okružnog tužilaštva to i nema potrebe da ja dalje raspravljam o tom predmetu." jasno je da cijelo vrijeme nije htio dozvoliti nikakav kontakt niti dostavu dokaza, iako ih na to obavezuje pomenuti član. Novak Kovačević je naprotiv, cijelo vrijeme od dana ubistva naovamo blokirao pristup porodici i dostavu dokaza, a dokaz toga je i snimak mog telefonskog razgovora sa nadležnim tužiocem, koja odbija da primi bilo kakvu informaciju, izjavu ili dokaz o ubistvu. Istovremeno smo prikazivani kao ludaci, prvo interno u razgovorima a onda i u dokumentaciji. Iako i u ovom odgovoru VSITVU, A - 326/12, g. Kovačević pokušava da mene ocrni navodeći na kraju citiram "kakve nam sve probleme bez ikakvog razloga stvara Zdenko Bajo i o kakvoj se ličnosti radi" taj dokument u stvari govori sve o njimu samome..

Ovaj dokument razotkriva višegodišnje laži Kovačević Novaka, jer u stvari nikada nisu bili "zauzeti" niti je prenesena nadležnost, niti su s nama razgovarali jer kako kaže predmet je završen početkom 2010-te, odlukom Kolegija, pa "nema potrebe da ON o tome dalje raspravlja". To što sam otkrio nove dokaze, ne samo ubistva nego i prikrivanja zločina, nije značilo ništa nego je da bi opravdao zabranu pristupa i neodgovaranje na zahtijeve, prvo kao izgovor izmislio navodne prijetnje po život svim tužiocima, a potom je izgovor bio navodno remećenje reda i mira. No ovim se prava istina potpuno razotkriva:
NOVAK KOVAČEVIĆ JE PLANSKI DISKRIMINISAO PORODICU BAJO, JER NIJE HTIO DOZVOLITI DA SE POJAVI NIJEDNA NOVA INFORMACIJA, NIJEDAN NOVI DOKAZ, A SVEMU ŠTO SAM PREDAVAO, PA I PRIJAVAMA IZ 2010-TE GUBI SE SVAKI TRAG I O TOME NEMAM NIKAKVU POVRATNU INFORMACIJU...
U međuvremenu sam otkrio da je torbu sa lica mjesta uklonio portir "Univerzala" gdje se švercovala roba na dan ubistva Ivone Bajo i podneo protiv istog krivičnu prijavu dana 24.06.2010. te doneo dokaze o krijumčarenju 15-tak dana kasnije, kada sam spriječen da ih predam tužiocu koji je "zadužio" prijavu. Zahtjev 08.01.2013. sadrži u sebi zaglavlja te prijave i prijave protiv AD UNIVERZAL iz decembra 2010-te, na šta mi takođe nikada nije odgovoreno.
Iz svega je jasno da je g. Kovačević sakrio te prijave još 2010-te, te naložio sudskoj policiji da me opisuje kao narkomana i psihopatu, (za lažnu prijavu da i ne govorim) i što je posebno važno, naredio im je da ne pominju u zabilješkama fotografije torbe koje sam im pokazivao, te čak predao komandi disk sa dokazima. Prilog "Torba" pokazuje da je OT Bijeljina odgovorno za prikrivanje tog materijalnog dokaza i pranje istog benzinom. Fotografiju sam načinio u prostorijama Osnovnog suda po dozvoli sudije, a ne tužilaštva, jer to nikada ne bi dozvolili, i jasno se vidi dvostruki presjek ukoso, te da je sa većeg dijela kaiša oprana čak i originalna žuta boja.
Dana 10.08.2010. majka ubijene djevojčice dolazi iz Ciriha i pokušava predati dokaze na disku koje smo prikupili, te dobiti odgovor vezano za torbu i prikrivanje unutrašnjih povreda. Da sudska policija laže po naredbi dokaz je "Zabilješka 1419-10" gdje na drugoj strani na kraju drugog pasusa stoji da su nam rekli kako OT Bijeljina nije više nadležna za taj predmet, te su nas potom držali 5 sati pod stražom bez potvrde o lišenju slobode i poziva advokatu koji je sestra tražila. Bio sam siguran i tada da je to laž, ali smo provjerili u OT Doboj te me je lično g. Salih Mamić pozvao telefonom i saopštio mi da njegovo tužilaštvo nikada nije bilo nadležno za taj predmet, što naravno lako možete provjeriti.
Postavljam naredne godine i konkretno pitanje o tome kako je presječen kaiš torbe i zašto je opran hemijskim sredstvom u "Zahtjevu za informacije 25.02.2011." na šta naravno nikada nije odgovoreno, ali zato se OT Bijeljina "čudi" koja je svrha ponavljanja i neprestanih dolazaka, te moje traženje da se poštuje zakon, opisuje kao "drsko i neobično ponašanje". Da li je to što su tužioci oprali dokaz benzinom, neobično i da li je drsko to što uporno odbijaju pristup dokumentaciji, te su 3 godine sakrivali slike obdukcije od majke kojoj je ubijeno dijete, ili je sve skupa kriminalno i monstruozno.
Dakle poslije 3 godine, oko 200 dolazaka, terora, maltretiranja, 2 puta hapšenja, konačno potpisuju "Rješenje" 12.09.2012. i predaju mi kopije diskova obdukcije i mjesta zločina.
U prilogu "Falsifikati" je dio snimaka prikrivanih 3 godine, koji dokazuju smišljeno prikrivanje ubistva, jer trasolog o ovim unutrašnjim povredama "nema pojma".
Podsjećam da sam još 11.02.2010. tražio podatke o tome da li je ijedno vještačenje potvrdilo da je sve ove povrede nanijela žica, što sam naravno znao da nije, ali tada nisam imao ni snimke obdukcije niti sam razgovarao sa trasologom, te je g. Kovačević, na sve načine pokušavao da me spriječi u prikupljanju i predaji dokaza, predstavljajući me kao manijaka, koji prijeti svima, a moju borbu za zaštitu prava, časti i dostojanastva, prekršajima. Podsjećam takođe da za dan 08.07.2010. koji se koristi kao izgovor za zabranu pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice nijedan sud nije doneo rješenje o učinjenom prekršaju, nego je to "privatno odsudio" Kovačević Novak.

U dokumentaciji koju imam je nebrojeno laži i falsifikata tužilaca OT Bijeljina i trebale bi desetine stranica da sve opišem. Zato samo skrećem pažnju na falsifikovanje sudske presude po "prekršaju" kada smo uhapšeni sastra i ja, dana 10.08.2010. U prilogu je "Rješenje Okružnog suda" od dana 22.12.2010. kojim se postupak obustavlja. Naprotiv u materijalu koji je pravobranilaštvo dostavilo sudu po mojoj tužbi neko je falsifikovao prvostepenu presudu i stavio pečat pravosnažnosti sa istim datumom na "Rješenje prekršajnog suda" od 12.08.2010.
SVE SA CILJEM DA SE ZAŠTITE KRIJUMČARI I UBICE.
Istovremeno je od 2008-2012. narko mafija prala novac preko Bobar banke istog vlasnika kao i firme gdje je švercovana roba, te je 25.02.2012. MUP, poslije dojave Interpola, (a njima sam ja proslijedio podatke) evidentirano preko 4 miliona KM transakcija Darka Šarića, dok je 10.04.2013. tadašnji direktor AD UNIVERZAL. S.B. uhapšen kao član kriminalnog klana Darka Eleza, sa optužbom da je još 2005-te učestvovao u pljački skoro 2 miliona KM, a na dan ubistva i švreca je bio prisutan na licu mjesta, (Izjave aktera šverca i ubistva).
Ovaj prilog pakazuje da su 3 paketa "NEČEGA" nestala preko noći na dan ubistva, a slika lica mjesta pokazuje da tragovi krvi počinju bar 10 metara prije "pada na žicu" i to upravo na mjestu gdje kamion koji je dovezao robu, tehnički neispravan, sa rezervoarom našpanovanim trakama, presjeca djetetu put i skreće u krug.
Umjesto da OT Bijeljina objasni majci ubijene djevojčice, kako to da krvarenje počinje prije pada, ko je sklonio torbu, presjekao kaiš, gdje je nestao dio, zašto je ostatak opran benzinom, zašto trasolog ne zna ništa o unutrašnjim povredama, kako je žica od 3 mm napravila probod u kosti dug 25 a širok SAMO 1 mm, da bar odgovori na zahtjeve, oni se zatvaraju, "brane" ćutanjem i zabranom pristupa svim srodnicima Ivone Bajo, a ja, (MI) se drsko ponašamo zato što ne odustajemo i tražimo te odgovore, da se poštuje zakon i prava garantovana Ustavom RS. Kovačević Novak očito smatra da je on iznad zakona i da može otimati garantovana prava svima iz porodice Bajo, narediti usmeno sudskoj policiji da im zabrani pristup, iako je to u suprotnosti sa članom 16 Ustava RS. Može on da naredi da me opisuju kao psihopatu u zabilješkama, da prikrivaju podatke o dokazima koje donosim, da zabranjuje odgovaranje na zahtijeve, da naredi prikrivanje krivičnih prijava. Može sve to, kad je već naredio prikrivanje ubistva, pranje dokaza benzinom, falsifikovanje mjesta zločina i obdukcije...
MOŽE, DOK GA ŠTITI UDT .
Hoće li VSITV-e konačno zaustaviti zločine Novaka Kovačevića i raskrinkati kriminal koji se prikriva ili će se čekati da dokazi stignu iz Interpola ???
VJERUJEM SVIMA JE JASNO, DA TO NIJE SVEJEDNO...

PRILOZI

Novak vijecu
KT Tuzla obavjest
Zahtijev
Odgovor Debeljevica
Zahtjev za informacije 02.02.2010.
Zahtjev za informacije 11.02.2010.
Zahtjev za informacije 15.02.2010.
Zahtjev za informacije 17.03.2010.

Zahtjev za informacije 25.02.2011.
Zahtjev 08.01.2013.
Torba
1419-10
Falsifikati
Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp
Izjave aktera sverca i ubistva
Rješenje prekršajnog suda

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 6 Mart, 2014 | read_nums (81)
S obzirom da se pomenuti dokumenti koriste ne samo u ovoj parnici nego i u drugim okolnostima sa ciljem da me diskredituju i nanesu mi štetu, te se istima i sličnima pokušava opravdati totalno bezakonje i diskriminacija koja se primjenjuje prema meni, moj je pravni interes, a važno je i za ovu parnicu da se utvrdi istinitost navedenih stavki.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 043325 13 P 2

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM


Na osnovu člana 54 ZOPP-u: (1) Tužilac može u tužbi tražiti da sud samo utvrdi postojanje, odnosno nepostojanje nekog prava ili pravnog odnosa, ili istinitost, odnosno neistinitost neke isprave. (2) Takva se tužba može podići kad je to posebnim propisima predviđeno ili, kad tužilac ima pravni interes da sud utvrdi postojanje, odnosno nepostojanje nekog prava ili pravnog odnosa ili istinitost, odnosno neistinitost neke isprave prije dospjelosti zahtjeva za činidbu iz istog odnosa. (3) Ako odluka o sporu zavisi o tome postoji li ili ne postoji neki pravni odnos koji je tokom parnice postao sporan, tužilac može pored postojeceg zahtjeva istaknuti i tužbeni zahtjev da sud utvrdi da takav odnos postoji, odnosno da ne postoji, ako je sud pred kojim parnica teče nadležan za takav zahtjev. (4) Isticanje zahtjeva prema odredbi stava 3. ovog člana neće se smatrati preinakom tužbe. ističem dodatni:
TUŽBENI ZAHTIJEV ZA UTVRĐENJE
Među prilozima koji su dostavljeni od strane zastupnika tužene RS u ovom predmetu, uočio sam sporne dokumente, te je potrebno ustanoviti istinitost, odnosno relevantnost nekih od njih i to:
1) Da li je Rjesenje 80 1 Pr 000670 10 Pr od 12.08.2010 dana 22.12.2010. postalo pravosnažno ili ne, odnosno da li je dokaz koji je priložila tužena RS istinit ili ne ?
2) Da li postoji pravosnažno rješenje nadležnog suda kojim se konstatuje činjenje bilo kog prekršaja od strane Bajo Zdenka, dana 08.07.2010. kako to u svom odgovoru tvrdi zastupnik tužene RS, pozivajući se na Službenu zabelešku 1260/10 ?
Ukoliko sud odluči da ne može postupati prema ovako postavljenom zahtjevu, shodno članu 55 ZOPP-u, stav (4) Tužilac može u jednoj tužbi istaknuti dva ili više tužbenih zahtjeva koji su u međusobnoj vezi i tražiti da sud usvoji slijedeci od tih zahtjeva ako nađe da onaj koji je u tužbi istaknut ispred njega nije osnovan, a s obzirom da imam saznanja o tim dokumentima za koja vjerujem da su istinita, (misli se na istinitost saznanja a ne na istinitost dokumenata) predlažem da sud donese slijedeće:

RJEŠENJE
1) Osnovni sud u Bijeljini je utvrdio da Rjesenje 80 1 Pr 000670 10 Pr od 12.08.2010 nikada nije postalo pravosnažno, s obzirom da je dana 22.12.2010. odlukom Okružnog suda u Bijeljini 80 1 Pr 000670 10 Pžp postupak obustavljen.
2) Osnovni sud u Bijeljini je utvrdio da ne postoji rješenje stvarno nadležnog Prekršajnog suda u Bijeljini, kojim se konstatuje činjenje bilo kakvog prekršaja Bajo Zdenka na dan 08.07.2010.

S obzirom da se pomenuti dokumenti koriste ne samo u ovoj parnici nego i u drugim okolnostima sa ciljem da me diskredituju i nanesu mi štetu, te se istima i sličnima pokušava opravdati totalno bezakonje i diskriminacija koja se primjenjuje prema meni, moj je pravni interes, a važno je i za ovu parnicu da se utvrdi istinitost navedenih stavki.
Zahvaljujem zastupniku tužene RS na dostavljenoj dokumentaciji. Iako u najvećem dijelu nisu relevantni za postavljani tužbeni zahtijev, među prilozima se nalaze i takvi koji će mi koristiti ne samo u ovoj parnici, nego su izuzetno važni kao dokaz i u drugim predmetima, a do njih na drugi način nikada ne bih došao...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 3 Mart, 2014 | read_nums (63)
Da bi prikrili krijumčarenje, koje su izvršili režimski tajkuni Federacije BIH i RS, te ubistvo djevojčice, više osoba je već počinilo niz krivičnih djela o čemu sam objavio neoborive dokaze na internetu i dostavio ih domaćim i stranim istražnim organima, a sada se tome priključilo i nekoliko sudija Osnovnog i Okružnog suda u Bijeljini. Sve u stilu izjave glavnog republičkog tužioca g. Švraka Mahmuta da "ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA NEMA POLITIČKE VOLJE"

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE
APELACIJA NA RJEŠENJE 80 0 P 039221 13 Gž

U predmetu, koji je okončan Rješenjem Okružnog suda u Bijeljini 80 0 P 039221 13 Gž, 12.12.2013. došlo je do grubog kršenja odredaba parničnog postupka i oduzimanja prava na pravično suđenje. Osim što je Osnovni sud po prihvatanju tužbe odbacio SVE priložene dokaze tužbe, odbio saslušanje svjedoka i odbio narediti dostavu podataka o krivičnim prijavama predatih u OT Bijeljina još 2010-te, izvrđeno je i falsifikovanje mog tužbenog zahtijeva, te dokumenta OT Bijeljina, kako bi se pomoglo tuženom AD Univerzal i njegovom vlasniku Bobar Gavrilu da izbjegnu ne samo odgovornost za štetu, koja je nebitna, nego prije svega krivičnu, za prikrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, prilikom krijumčarenja dana 23.07.2009.

OBRAZLOŽENJE

U prilogu Apelacije su Zahtijevi za pristup informacijama, predati 08.08.2013. kojima tražim da mi se dostave dokumenti u kojima navodno tvrdim slijedeće:
1) DA SU ZA SMRT IVONE BAJO DIREKTNO ODGOVORNI RADNICI AD UNIVERZAL !
2) DA TRAŽIM NADOKNADU KAO SRODNIK IVONE BAJO ZBOG NJENE SMRTI !

Naime u obrazloženju presude, navodi se da ne postoje dokazi da je tuženi odgovoran za smrt Ivone Bajo, te da ja kao ujak nemam pravo na nadoknadu za smrt bliske osobe, što ja nikada nisam napisao ili izjavio, niti sam tražio odštetu zbog smrti i srodstva, nego zbog duševnog bola uzrokovanog obmanjivanjem, te povredom ugleda i časti, zbog slike koja je stvorena o meni kao poremećenoj osobi, pošto sam pokušao dostaviti i objelodaniti dokaze koje je prikrio tuženi.
Drugi zahtijev pokazuje da je falsifikovana Obavijest iz spisa KTA - 596/09, te je u presudi naveden neistinit sadržaj. Radi se u tvrdnji citiram "da je žica probola krvni sud" a što ne postoji u pomenutom spisu. Najbolji dokaz da se radi o falsifikatima je činjenica da dokumenti koje sam tražio nisu mogli biti pronađeni od strane Osnovnog suda, te iste nisam ni dobio. Umjesto toga pozvan sam u sud da pojasnim o čemu se radi što sam i učinio:
Navodi na koje se sud pozivao ne postoje niti u jednom dokumentu i niko ne može da ih pronađe, što znači da je odluka zasnovana na falsifikatima i neistinitima sadržajima...
Glavne rasprave, praktično u ovom predmetu nije ni bilo. Izbacivanjem SVIH 25 priloga koje sam dostavio, predmet je u potpunosti obesmišljen, te je sud "utvrđivao" činjenično stanje po mom tužbenom zahtijevu isključivo koristeći se predloženim dokazom druge stranke, koji nema nikakve veze sa osnovom tužbe. Podatke o mojim krivičnim prijavama koje se odnose na tužbeni zahtijev sud je odbio da zatraži od OT Bijeljina, jer je postupajuća sudija znala da su sakrivene.
Prema posljednjim usmenim saznanjima iz prijemne službe OT Bijeljina, nepoznato je gdje se te prijave nalaze, a uz veliku dozu sigurnosti, uvjerenja sam da su "greškom" ubačene u drugi spis, tako da su ih OT Bijeljina i Sud smišljeno prikrili.
Zahtijev za podatke o tim prijavama predat još 08.01.2013. na koji nikada nije odgovoreno, pokazuje da su Kovačević Novak iz OT Bijeljina i sudija Marković Jelena, sinhronizovano djelovali na prikrivanju prijava i dokaza o krivičnim djelima.
Posljedica odbacivanja svih dokaza koje sam predložio je kršenje člana 99 ZOPP-u, stav 1) Tužilac ukratko izlaže sva bitna pitanja iz tužbe, uključujući izvođenje dokaza čitanjem isprava. Iako sam spremio detaljan dokazni materijal, nije mi omogućeno da o tome kažem ijednu riječ, čime se pomoglo tuženoj strani. Iz presude je jasno da sud nije utvrdio, niti se uopšte bavio istinitosti nijedne moje tvrdnje iz tužbenog zahtijeva, nego se bavio opravdavanjem stava tužene strane koja nema nikakve veze sa radnjama na kojima zasnivam tužbu. Da priloženi dokazi nisu odbačeni, dokazao bih ne samo navode iz tužbenog zahtijeva, nego i krivična djela više lica, (vidljivi u folderu"Glavna rasprava" i istoimenom mht fajlu) što je i bio jedini razlog da mi se to ne dozvoli u prvom postupku. DA BI SE ONA PRIKRILA !
DOKAZI TUZBE PROTIV UNIVERZALA
A dokaz za to je prilog "Prijedlog po clanu 81" iz koga se vidi da sam mnogo prije presude predvidio na koji način će sud pomagati tuženom da izbjegne odgovornost...
Naime, pošto je postupajuća sudija donijela Rješenje o odbacivanju svih mojih prijedloga, bilo mi je jasno da ima namjeru pomoći tuženoj strani, čiji je vlasnik "težak" stotine miliona maraka i pod zaštitom je predsjednika RS. Stoga sam tim podneskom upozorio na posljedice i skrenuo pažnju da iz spisa koji je predložila tužena strana neće doći do odgovora na teme iz tužbenog zahtijava, u slučaju čega treba primjeniti relavantni član iz ZOPP-u.
PRIJEDLOG PO CLANU 81
No nemajući drugu mogućnost, postupajuća sudija nastavlja po očito dogovorenom planu sa zastupnikom tuženog, te odstupa od tužbenog zahtijeva, kršeći član 2 ZOPP-u i obrazlaže presudu na osnovu odgovora tužene strane, koja nema nikakve veze sa tužbenim zahtijevom.
Uz sve to prepravljen je odnosno falsifikovan sadržaj Obavještenja OT Bijeljina od 04.01.2010. što se jasno vidi iz zahtijeva koji sam uputio Osnovnom sudu 08.08.2013. Da bi prikrili šverc (vjerovatno kokaina) koji su izvršili režimski tajkuni Federacije BIH i RS, te ubistvo djevojčice, više osoba je već počinilo niz krivičnih djela o čemu sam objavio neoborive dokaze na internetu i dostavio ih domaćim i stranim istražnim organima, a sada se tome priključilo i nekoliko sudija Osnovnog i Okružnog suda u Bijeljini. Sve u stilu izjave glavnog republičkog tužioca g. Švraka Mahmuta da "ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA NEMA POLITIČKE VOLJE"
 
kao i predsjednika RS Dodik Milorada, da zbog "špekulativnih presuda" sudije treba biti sramota, "da se džabe pozivaju na zakone" da će Vlada RS nastaviti dalje bez obzira na sudske presude, te da će predložiti ukidanje Specijalnig tužilaštva, odnosno suda.
Osim navedenih priloga te presuda sudova u prilogu je disk na kome se nalaze svi ODBAČENI dokazi tužbe i dokazi kriminala, rješenja suda preuzeta sa zvanične web stranice u digitalnom obliku, kao i dokumenti ove Apelacije u obliku skeniranih png fajlova...

PRILOZI

Presuda 80 0 P 039221 12 P
Presuda 80 0 P 039221 13 Gž
Prijedlog po clanu 81
Zahtjev A 08.08.2013.
Zahtjev B 08.08.2013.
Zahtjev 08.01.2013.
DISK

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 27 Februar, 2014 | read_nums (90)
KAD SE ODUZME 4-1 (PAKETA) I SABERE SA OPRANIM MILIONIMA, DOLAZIMO DO ZAKLJUČKA DA JE OT BIJELJINA PRIKRILA UBISTVO OSMOGODIŠNJE DJEVOJČICE DA BI ZAŠTITILA KOKAINSKU MAFIJU.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 043325 13 P 2

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM


TUŽBA ZA UTVRĐENJE DISKRIMINACIJE

OBAVJEST I PRIJEDLOG SUDU I TUŽENOJ

S obzirom da se pojavio administrativni problem o kome smatram da je potrebno obavjestiti i predsjednika suda, prvo ću ukazati na to, a potom nastaviti sa ostalim temama. Naime dana 16.11.2013. prilikom predlaganja dokaza, postupajuća sudija je iznijela primjedbu da dokument OT Bijeljina od 31.08.2012. nije relavantan za događaje 13.05.2013. opisane u podnesku koji je evidentiran kao uređenje tužbe.
Pošto mi je detaljno obrazloženo o čemu se radi, shvatio sam da je u pitanju tužba koja nema nikakve veze sa događajima od 05.09.2012. koje sam opisao u prvobitnom tekstu, odnosno da je to trebao biti novi predmet pod novim brojem. U prilog tome govori i činjenica da osim što ne nosi naziv "UREĐENJE TUŽBE" ne postoji ni broj predmeta, što je logično samo za tek napisanu tužbu koja nije dobila broj. Bilo bi prije svega štetno za mene da tužbeni zahtjev za događaje od 05.09.2012. koji je Okružni sud vratio na prvostepeni postupak, praktično u cjelosti "izbrišem" i mjenjam ga drugim sa radnjama na dan 13.05.2013. a između kojih je cijelih 9 mjeseci.
No osoblje na prijemu pošte to naravno nije moglo uočiti, a kako postoji više tužbi za utvrđenje diskriminacije, u kojima se pojavljujem kao tužilac, tužena je RS, čak sa sličnom pozadinom događaja, došlo je očito do nenamjerne greške i umjesto da se podnesak tretira kao nova tužba, shvaćen je kao "uređenje" već postojeće.
Predlažem da predsjednik suda ostvari uvid u spis, te ako je to u skladu sa propisima, podnesak uveden kao "uređenje tužbe" (tačan datum mi nije poznat, a po sjećanju 10.06.2013.) bez broja predmeta sa naslovom "TUŽBA ZA UTVRĐENJE DISKRIMINACIJE" bude izuzet iz ovog predmeta, te da se tretira kao zasebna tužba.
S tim u vezi je i doneseno rješenje da se ne spaja predmet 80 0 P 051015 13 P sa ovim predmetom, za šta ja i dalje smatram da je odluka sudije opravdana, jer je unosom obimne dokumentacije kojom se pokušava opravdati diskriminacija i ovaj predmet postao složeniji. No ako se na varam u trenutku donošenja te odluke, postupajuća sudija je još uvjek vjerovala da se u ovoj parnici radi o događajima od 13.05.2013. koji zaista nemaju dodirnih tačaka sa predmetom 80 0 P 051015 13 P, za razliku od stvarnog datuma 05.09.2012. čiji je nastavak tužba za događaje 03.12.2012. i 10.12.2012. a sve se završava tužbom 80 0 P 051015 13 P. Sve tri tužbe vezuje datum 05.09.2012. te sam o tome svojevremeno i obavjestio sud podneskom, kako bi to imao u vidu. Nadalje vas obavještavam da sam dobio odluku Okružnog suda broj 80 0 P 045953 13 Gž od 15.11.2013. u kojoj se po prijedlogu Osnovnog suda u Bijeljini taj predmet vezan za datume 03. i 10.12.2012. određuje Osnovni sud u Zvorniku. S obzirom na sve navedene okolnosti i dalje smatram da je doneseno rješenje postupajuće sudije da se predmeti ne spajaju najbolje moguće, ali ostavljam zastupniku tužene i sudu da sve analiziraju i donesu svoje zaključke, koje ću ja prihvatiti kakvi god da budu, jer sam spreman u svakom trenutku da izvodim dokaze posebno ili zbirno po svim predmetima.
Tako je i zastupnik tužene bio u zabludi prilikom pisanja podneska od 11.12.2013. u kome pominje upravo datum 13.05.2013, no priloženi dokazi su očito pogodni i za datum 05.09.2012. stvarno relevantan za ovu tužbu, te će ih moći koristiti ukoliko dođe do glavne rasprave. No, ja ću u nastavku iznijeti neke argumente koji će moguće uvjeriti zastupnika tužene RS da postignemo zbirni dogovor za SVE predate tužbe za utvrđenje diskriminacije, te tako prevaziđemo lakše i ovu administrativnu grešku a uz to rasteretimo i Sud i Pravobranilaštvo sa bar 5 predmeta.
S tim u vezi obavještavam zastupnika tužene RS da sam spreman da odustanem od tačke iz tužbenog zahtijeva I:
10) Dana 03.12.2012. tužena RS je donijela rješenje kojim se dozvoljava samo uvid u traženu dokumentaciju, ali ne i kopiranje kako je zahtijevao tužilac, te tako oduzela pravo garantovano članom 23 Ustava RS!
Komanda Sudske policije u Banjaluci je poslije ponovljenog zahtijeva izdala nalog Okružnom centru u Bijeljini, te sam dobio kopije svih dotad sačinjenih zabilješki, pa smatram da ukoliko sud usvoji moj tužbeni zahtijev, ne bi bilo korektno prema SP, da se i to nađe u popisu diskriminatorskih radnji.

Prije svega podsjećam na činjenicu da je svako službeno lice, koje ostvari uvid u dokazni materijal koji sam prezentovao, a ukazuje na izvršenje krivičnog djela, dužno postupiti prema članu "Obaveza prijavljivanja krivičnog djela", što je meni kao građaninu onemogućavano 4 godine, od strane OT Bijeljina, koja prikriva zločine i pere dokaze benzinom...
SLIKA TORBE NA KOJOJ SU VIDLJIVA OBA DJELA PRESECENOG KAISA
ISTA TORBA SLIKANA ODOZGO, GDJE JE TAKODJE VIDLJIVO DA JE POMENUTI KAIS PRESECEN
OLOVKOM JE OZNACENA ALKA, GDJE JE PRESECENI KAIS BIO PRICVRSCEN
U KRUPNOM PLANU SU OBA DJELA PRESECENOG KAISA
NA SLICI JE VIDLJIVO DA OSTATAK KAISA JEDVA DOSEZE ALKU, ZA KOJU JE BIO PRICVRSCEN
U naredbi Osnovnog suda, po sudiji Savić Jovanu broj 080-0-Kpp-09-00 214 od 02.09.2009. pod stavkom 4 nalazi se torba o kojoj govorim i čiju sam sliku priložio kao dokaz. U toj naredbi se vodi kao dječji ruksak - neseser bez pomena da je kaiš dvostruko presječen i opran, a sve pošto je prošao kroz ruke MUP-a i OT Bijeljina. Dakle nekih mjesec i po od ubistva dokazni predmet se "sklanja" i izuzima iz svih istražnih radnji, iako je u takvom stanju. Moju tvrdnju da su dokaz oprali g. Kovačević i tužilac Stjepanović ne treba shvatati bukvalno, jer sasvim je svejedno da li je to uradio portir, Sofrenić, koji ju je i uklonio sa lica mjesta, inspektor Marković, ili bilo ko drugi, odgovornost je na OT Bijeljina, kao nadležnima za spis KTA-596/09. Nije nemoguće da je taj materijalni dokaz "nestao" iz sudskog depoa, ali zato postoje fotografije koje sam načinio u januaru 2010-te u Osnovnom sudu, poslije prekida istražnih radnji nadležne tužioca Stjepanović. Reakcija OT Bijeljina kada sam u februaru dostavio te snimke kao novi dokaz, bila je ćutanje, neodgovaranje na zahtjeve, lažna optužba za ugrožavanje sigurnosti i tek poslije mojih desetina dolazaka, podnošenja krivične prijave protiv portira 24.06.2010. sa upozorenjem da imam još dokaza, stižemo do datuma 08.07.2010. kada sam se suprotstavio daljem teroru, diskriminaciji i ponižavanjima, isključivo zbog toga da bih imao dokaz da sam uopšte dolazio i da OT Bijeljina NEĆE ništa da preduzme, iako sam im predao dokaze na tacni, plus audio snimak razgovora sa trasologom, koji NEMA POJMA ni o torbi ni o kvaru kamiona, trakama, a posebno ne o unutrašnjim povredama koje su konstatovane obdukcijom, a priložio sam ih kao dokaz. Na ranije predate zahtjeve, od februara 2010-te nadalje, naravno nikada nije odgovoreno, krivične prijave iz juna i decembra iste godine protiv Sofrenića i AD Univerzal se sakrivaju, a ja proglašavam, atentatorom na tužioce, ludakom, psihopatom, narkomanom, sklonim remećenju javnog reda i mira. Sitnica da to "remećenje" ne postoji, prije datuma kada sam otkrio dokaze da je OT Bijeljina servis mafije, nije prepreka za zastupnika tužene da obmane sud i napiše da su me isti nebrojeno puta primali te da nisam nikada diskriminisan. Logičnom analizom slijeda događaja vidljivo je da sam prvo ja objavio dokaze i podneo krivične prijave, a onda je uslijedila osveta OT Bijeljina. Istragu po osnovi materijalnih dokaza koje sam dostavio, pa čak i protiv portira ne smiju pokrenuti jer na kraju vodi do njih, koji su ubistvo djeteta svjesno prikrili. Tužena RS je umjesto da sankcioniše počinioce krivičnih djela u svojim redovima, o čemu su dokazi dostavljeni i pravobranilaštvu i ministarstvu pravde, vrši diskriminaciju svih srodnika ubijene djevojčice, tajnom naredbom o zabrani pristupa, koja je razotkrivena i postala javna tak kada sam odbio nezakonitu naredbu organa tužene RS koji to i nisu, jer ne poštuju zakone, pljačkaju i ubijaju građane a prikrivaju zločine i tretiram ih kao i svaku drugu Zločinačku organizaciju, ali mnogo goru od recimo grupe Darka Eleza, čiji je pripadnik S.B. u aprilu 2013-te uhapšen kao tadašnji direktor Univerzala, čije krijumčarenje na dan ubistava Ivone Bajo prikriva tužena RS.
Što se tiče predloženih dokaza tužene RS, njeno je pravo da predloži sve što smatra za potrebno i nemam nikakvih primjedbi na to, no skrećem pažnju da u svom podnesku od 11.12.2013. zastupnik uopšte ne negira diskriminaciju, nego pokušava da za nju nađe neko opravdanje. Time se praktično i priznaje krivica, jer prema članu 16 Ustava RS, moje je pravo da dobijem naredbu, (kojom se odlučuje o mojim pravima, koja se ograničavaju, suspenduju ili ukidaju) u pismenom obliku, sa pravom žalbe, a ne da to sad objašnjava i opravdava neko ko ne zna razloge za takav postupak. To je trebalo uraditi u vrijeme izdavanja naredbe, u skladu sa ZAKONOM O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU
Načelo saslušanja stranke
Pre donošenja rešenja stranci se mora pružiti mogućnost da se izjasni o činjenicama i okolnostima koje su važne za donošenje rešenja.
2. Oblik i sastavni delovi rešenja
Rešenje se donosi pismeno, izuzetno, u slučajevima predviđenim ovim zakonom ili drugim propisima, rešenje se može doneti i usmeno. Kad se rešenje saopšti usmeno, mora se izdati u pismenom obliku, osim ako je zakonom ili drugim propisom drukčije određeno. Pismeno izrađeno rešenje mora potpuno da odgovara rešenju koje je usmeno saopšteno. Rešenje se mora dostaviti stranci u originalu ili u overenom prepisu.

A pošto to nikada nije urađeno oduzeto je pravo garantovan Ustavom RS član 16:
Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom. Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
S obzirom da tužena RS na moja mnogobrojna upozorenja nije htjela da izda rješenje, nego ga je vremenom "prepravljala", kada sam dokaze o tome objavio na internetu, očito je da je zakon prekršila namjerno.
Povlačim paralelu sa poznatom presudom suda u Strazburu Damjanović - Maktouf, kad se taj sud nije bavio time da li su oni ili nisu trebali biti osuđeni, nego samo time da li je tokom suđenja primjenjen adekvatan zakon. Iako je očigledno da sankcija prema svim srodnicima Ivone Bajo ne može biti zasnovana na važećim zakonima nijedne evropske zemlje, nego samo na zakonima trećeg rajha prije drugog svjetskog rata, u ovoj parnici sud ne može da se bavi uzrocima i "opravdanjima" pa ni zakonitosti takve naredbe, nego samo utvrđivanjem da li mi je ta naredba uručena u pismenom obliku i omogućena prava iz Ustava i ZOUP-u, koja sam naveo ili to nije učinjeno, te da li je izvršena diskriminacija na način opisan u tužbenom zahtijevu. Jedina uloga dokaza i dokumenata iz ranijeg perioda je da pokaže sudu da 05.09.2012. nije neki izolovani slučaj, do koga je došlo zbog nekih okolnosti, zauzetosti državnog organa ili nekom drugom vanrednom situacijom, nego da se radi o planskoj trajnoj i praktično doživotnoj diskriminaciji, odnosno koja će trajati dok je na poziciji glavnog tužioca osoba za koju sam otkrio i izneo neoborive dokaze da je pripadnik mafije, kao i neki drugi tužioci. A oni će se zadržati u OT Bijeljina i na slobodi, sve dok je na vlasti trenutni pljačkaški i mafijaški režim, koji ću da srušim sa vlasti snagom svojih dokaza, tako da je ova parnica samo jedan od otvorenih frontova moje borbe sa mafijom a najznačajniji su oni koji se vode u saradnji sa Interpolom i istražnim organima susjednih zemalja.
Da bi imali opravdanje za tretman tužene prema porodici Bajo, zastupnik tužene mora dostaviti sudu Rješenje u kome se navode razlozi za određenu sankciju, datum početka i završetka, te dokaz da mi je to rješenje uručeno i ostavljena mogućnost žalbe, a sve u skladu sa navedenim pravom iz člana 16. Ovako je kako sam istakao na snazi praktično doživotna zabrana pristupa u OT Bijeljina za sve srodnike ubijene djevojčice Ivone Bajo i suspenzija svih prava vezanih za rad tužilaštva.
Analogno tome, s obzirom da sam (zbog pisanja da će odgovorni za prikrivanje ubistva završiti u zatvoru), prijavljen za "Ugrožavanje sigurnosti" g. Kovačević Novak je mogao usmeno narediti sudskoj policiji da me zatvore u podrum zgrade, 3 godine, kolika je predviđena kazna, a zastupnik tužene RS bi se sad pozvao na "činjenicu" da u Zabilješci CJB Bijeljina stoji da sam upućivao "ozbiljne prijetnje" gospodi Debeljeviću, Gruhonjiću i ostalima koje su naveli...
Ja pred ovim sudom nastupam sa članovima iz Ustava i zakona, a zastupnik tužene se tome suprotstavlja "USMENOM NAREDBOM" nekog ko je oprao benzinom materijalni dokaz ubistva, da bi prikrio to ubistvo i krijumčarenje, a sve pravdajući to "ČUDNIM" ponašanjem mene i moje porodice ??? Što je najgore to je finiji izraz, a u stvarnosti smo opisivani kao ludaci, manijaci, narkomani i psihopate, da bi se kako tako opravdali postupci konkretnih krivaca iz OT Bijeljina.
U nastavku obavještavam zastupnika tužene da je prevaren i izmanipulisan od strane osoba odgovornih za diskriminaciju, što ću uz dokaze i obrazložiti, a vezano za prethodne redove, postavljam pitanje sudu i zastupniku tužene RS: Postoji li u nekoj od "mnogobrojnih" presuda prekršajnog suda odluka, kaznena mjera zabrane pristupa za porodicu Bajo? Dakle prema članu 2 ZOPP-u na glavnoj raspravi tema su događaji od 05.09.2012. te da li tužena ima doneseno Rješenje prema kome mi je zabranjen pristup u OT Bijeljina, a ne da li sam ili nisam nekada ranije narušio javni red i mir...
Dovoljno bi bilo samo da sudu dostavi to rješenja da bi osporila diskriminaciju, no kako ono ne postoji pokušava se nekom gomilom dokumenata koje nemaju nikakve veze sa mojim tužbenim zahtjevom opravdati zabrana pristupa cijeloj porodici. Ja nisam naveo da sam diskriminisan time što tužilac Rubil Goran nije pokrenuo istragu po mojoj prijavi. Isti je inače poznat po ključnoj ulozi u oslobađanju počinioca ubistva nad Garić Branislavom u Doboju, tako što su ga proglasili neuračunljivim, nevezano naravno za to što se radi o milioneru. U predmetu KTA-90/10 postoji gomila slavopojki radu prijavljenih, ali ni riječi objašnjenja, ko je odgovoran za pranje dokaza benzinom i prikrivanje unutrašnjih povreda. Sem toga ta naredba je donesena 28.06.2010. o prijava je podnesena mnogo ranije, od kada sam došao do mnogo novih dokaza, uključujući i tonski razgovor sa vještakom koji tvrdi da NEMA POJMA ni o torbi a niti o jednoj unutrašnjoj povredi. Isti je slučaj sa odlukom Ustavnog suda. Apelacija je podnesena u martu 2010-te godine, dvije i po godine prije događaja opisanih diskriminacijom i nikada nisam tvrdio da sam diskriminisan tom odlukom, koja je imala sasvim drugu temu od onih iz ove tužbe.
S tim u vezi obavještavam vas da je pred Ustavnim sudom predmet AP-3701-13, koji se odnosi na donesene presude u prekršajnom postupku, koje je tužena RS priložila kao dokaz, tako da ću u skladu sa uputama obavjestiti Ustavni sud BIH, da tim presudama pravobranilaštvo pokušava opravdati diskriminaciju koja se vrši, a vidjećemo kakva će sudbina biti tih "mnogobrojnih" prekršaja koje mi je napakovala Tužena RS, mnogobrojnim lažima, podmetanjima i čak prikrivanjem svjedoka, Mićić Zorana, koji se nije pojavio samo da bi drugi mogao lažno opisivati tretman prema meni. U prilogu koji sam predao iz odgovora MUP-a vidi se da "NE ZNAJU" zašto svjedok nije došao.
U startu svog podneska zastupnik tužene obmanjuje sud tvrdnjom da se prema meni primjenjuje IDENTIČAN postupak kao i prema svim drugim građanima. Da je to najobičnija farsa dokaz je nastavak izlaganja pravobranilaštva, koje potvrđuje da je glavni tužilac naložio da mi se ne dozvoljava ulazak u Tužilaštvo. Dakle po tom objašnjenju, sudska policija "provjerava" da li me može primiti neko u tužilaštvu gdje mi je ulazak zabranjen ??? Je li ovaj podnesak pisala ista osoba od početka do kraja ili zastupnik tužene smatra da sam ja idiot koji neće primjetiti ove prevare.
Kod glavnog tužioca sam bio samo jednom i to u julu 2009-te, kada nije htio da uzme disk sa snimkom razgovora iznuđivača nego je majku koja je upravo sahranila dijete "tješio" riječima PA MOŽDA JE TO NEKI MANIJAK i upućivao nas da se obratimo MOBIS-u. Kod tužioca Stjepanović takođe samo jedan put isti mjesec, a potom po pozivu u avgustu 2009-te, sa napomenom da je već kasno i da samo odgovaram na pitanja, uglavnom besmislena, te da ću sve drugo što znam dopuniti neki drugi dan. Taj pokušaj je ista odbila, a imam smimak tog telefonskog razgovora. Nijedan kontakt sa njima direktno nadležnima nije postojao poslije 2009-te, te pozivam zastupnika tužene da o tim nebrojenim primanjima dostavi dokaze sudu, a ne da izmišlja. Posebno što se tiče sudija, jer me nikada nije primio nijedan, a tražio sam susret samo sa sudijom Đonlić Mensurom, što mi nije omogućeno. Nekoliko puta sam bio kod Predsjednika suda ili sekretara, no ja nikada i nisam tvrdio da sam diskriminisan od strane sudova, pa ni od sudske policije, koja je samo tehnički izvršni organ, nego isključivo od OT Bjeljina. Činjenica je da od trenutka kada sam otkrio sakriveni materijalni dokaz ubistva koju su oprali, ni nadležna tužilac Stjepanović, ni glavni tužilac nisu dozvolili da dođem do njih i dobijem odgovore.
Pozivam zastupnika tužene RS da iznese sudu imena tih tužilaca koji su sa mnom "razgovarali" i "više puta" pri tom ne računajući tužioca Šabić Murisa do koga sam išao u decembru 2012-te i januaru 2013-te 3 ili 4 puta isključivo zbog nerazjašnjene smrti oca, kada su nestali njegova knjižica i kompletna medicinska dokumentacija u KC Banjaluka, te sam to prijavio. Ja sam svjestan da zastupnik tužene ništa od ovoga ne iznosi lično nego prenosi podatke koje je dobio od tužilaštva, ali je potrebno i da iste provjeri, a ne da tek tako piše neistine o "nebrojenim susretima" sa nekim tužiocima, što bih u drugim okolnostima tretirao kao uvredu i tražio tužbom nadoknadu za nanesene duševne bolove, no kako se već radi o sudskom postupku, imam mogućnost da odmah razotkrijem svaki falsifikat kojim tužana pokuša da obmane sud.
Da su mi samo jedan put objasnili ono što sam pitao ili ako smatraju da sam glup pa ne mogu shvatiti njihovo izlaganje, onda da to napišu u odgovoru na zahtijeve, danas nebi ni bilo ove tužbe za utvrđenje diskriminacije.
Nova neistina je da sam tražio susret sa bilo kojim tužiocem koji nema veze sa predmetom, te pozivam zastupnika tužene RS neka dostavi imena tih tužilaca, a osim dokaza koje sam htio predati prvo tužiocu Stjepanović, pa kad je odbila, onda nadleženom Uredu glavnog tužioca što su takođe odbili, pa dežurnom tužiocu na šta je obavezan ZOKP-u. Nije uopšte problem ni u kakvim drugim tužiocima nego u onima koji su prikrili dokaze ubistva na načine koje sam opisao, a takođe dostavio neke dokaze o tome.
Šta znači kvalifikacija "drsko i čudno ponašanje" ? Da li bih trebao da zaboravim na dokaze kriminala koje sam otkrio, na zahtjeve koje sam predao još 2010-te, kao i krivične prijave, koje glavni tužilac prikriva što se može vidjeti na zahtijevu iz 08.01.2013. Trebalo bi možda da odem i nikada se više ne vratim da bi tužilaštvo imalo svoj mir. Građani koji brane svoje dostojanstvo i prava su drski i čudni, a glavni tužilac koji pere dokaze benzinom je savršenstvo majke prirode, vidovit i nadaren da predviđa, kako ću se boriti za svoja prava pošto sam to pismeno najavio i dostavio im. Još 08.03.2010. u dokumentu sudske policije "Zabilješka 401/10" a koji je priložila tužena RS, navedeno je da imam namjeru biti uhapšen, (ako se nastavi sa diskriminacijom) tako da tu nema šta da se predviđa. Jedino što im nije bilo jasno da je to meni potrebno kao dokaz, jer NIKO nije vjerovao da dolazim u OT Bijeljina sa tvrdnjom da imam nove dokaze o ubistvu i prikrivanju ubistva, a da mi se ne dozvoljava pristup ni nadležnom ni dežurnom tužiocu, a ni uredu glavnog tužioca. Prava istina je da sam ja predvidio svaki potez, kako OT Bijeljina, tako i zastupnika tužene RS u ovoj parnici, te se dokazima koje sam dostavio na pripremnom ročištu, njihova taktika raspala u komade.
I poslednja laž koja je zastupniku tužene ispričana od OT Bijeljina u njihovom podnesku je to da mi se odgovaralo na zahtijeve. Eto sad imate nekoliko zahtijeva na koje nikada nije odgovoreno, pa oni neka pronađu te "odgovore" kako bi se prezentovali sudu, (na stranu to što sam snimke dobio tek 3 godine poslije ubistva) a o "neosnovanosti" mojih krivičnih prijava najbolji komentar je dao glavni republički tužilac g. Mahmut Švraka izjavom za medije da "ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA NEMA POLITIČKE VOLJE."
Dana 10.08.2010. tužena RS je zarobila majku ubijene djevijčice koja je donijela dokaze o ubistvu svog djeteta i prikrivanju tog zločina, slagavši joj da OT Bijeljina nije više nadležna za predmet, a potom je 5 sati držala pod stražom bez dozvole da pozove advokata i bez potvrde o lišenju slobode.
Tužilaštvo nema šta da pretpostavlja jer sam još u februaru predao više zahtijeva, razotkrivši njihov kriminal, te im je jedini izlaz bio da na te zahtjeve ne odgovore, a moje insistiranje da se zakon poštuje i da mi se omoguće sva zakonom garantovana prava, oni koji su oprali dokaze benzinom su predstavili kao narušavanje reda i mira da bi zataškali svoje zločine. Ako zastupnik tužene smatra da nije tako, neka dostavi sudu odgovore na sve moje zahtijeve koje sam priložio u spis, a na koje nikada do sada nije odgovoreno. Nisam ja dakle nikada narušavao javni red i mir, nego sam svoja prava branio od zločinačke organizacije OT Bijeljina koja prikriva ubistvo ćerke moje sestre, a samo snimke obdukcije su inkvizitorskim metodima skrivali 3 godine, te su ih predali tek pošto sam proveo noć u zatvoru.
ZAISTA PRIMJER DEMOKRATIJE...
Datum 13.05.2013. se pominje zbog tehničke greške no i obrazložanje za taj dan je skandalozno. Nebrojeno puta sam predavao podneske na ponižavajući način, a tada nisam htio iz samo meni znanih razloga, je uporedivo sa time da zastupnik tužene plaća "reket" nekom silniku nebrojeno puta 10% od plate, pa kad odbije onda se ovaj čudi, zašto ne pristaje i dalje na ponižavanja.
Koliko je to "često" MUP RS, (inače takođe zločinačka organizacija, za šta imam dokaze) podnosila prijave protiv mene ? Ja sam svaki put branio svoja prava koja otimaju silnici iz tužilaštva inače skloni kriminalu i korupciji, prikrivanjima pljački i ubistava i braniću ih uvijek, a neću se zaustaviti u borbi sa mafijom dok iza rešetaka ne završe svi kriminalci koji su učestvovali u prikrivanjima ovog gnusnog zločina i oni koji su im u tome pomogli otimanjem mojih prava.
Zastupnik tužene očito ne zna šta je diskriminacija, te ga podsjećam da se pod tim smatra SVAKO RAZLIČITO POSTUPANJE, no važnije od svega je pokušaj da se obmane sud prilaganjem Rješenja prekršajnog suda od 12.08.2010. br 80 1 Pr 000670 10 Pr sa pečatom na vrhu da se radi o pravosnažnoj odluci. Istina je da je dana 22.12.2010. ta odluka preinačena a postupak OBUSTAVLJEN DONESENIM Rješenjem 80 1 Pr 000670 10 Pžp, koje prilažem. Pitanje je samo da li je tužena RS pokušala prevariti sud ili je neko obmanuo zastupnika ?
Rješenje 80 1 Pr 004323 11 Pr od 22.08.2011. na strani 2 od reda 13 nadalje opisuje kako glasi diskriminatorska naredba prema svim srodnicima majke ubijene djevojčice i mene. Sve to je potpisano od strane sudije Dević Smiljke, te se time potvrđuje autentičnost Zapisnika koji sam priložio samo na jednoj strani sa djelovima izjava svjedoka. Ovde skrećem pažnju ne samo sudu nego i zastupniku tužene RS, da osim toga što sam branio svoja prava, čast i dostojanstvo shodno članu 48 Ustava RS, odbijanjem nezakonite naredbe došao sam do dokaza kakav se tretman sprovodi, inače bi ostala tajna i NIČIM ne bih mogao uvjeriti ovaj Sud da sam diskriminisan, jer bi to krivci negirali, što ću prezentovati u nastavku.
Rješenje 80 1 Pr 004601 11 Pr od 05.01.2012. sudija Hanušić Aid, na strani 2 pri dnu navodi da nije raspravljano o činjenici da su mi nepravedno oduzeta prava koja sam naveo i da to može biti predmet drugog suđenja, dok je u konkretnom predmetu prema načelu akuzatornosti raspravljano samo o navodima iz Zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.
Tužena RS bi sada i na ovom suđenju htjela da raspravlje o prekršaju i izbjegne raspravu o tome da li sam dana 05.09.2012. diskriminisan u odnosu na druge građane, bez pismeno donesenog rješenja, koje mi je uručeno sa pravom žalbe, te druga prava navedena u tužbenom zahtijevu, prije nego što sam se suprotstavio toj diskriminaciji. Na stranu to što sam uhapšen nezakonito na trotoaru, a čak i da je to bilo regularno morao sam zbog lišenja slobode biti izveden pred sud najkasnije za 12 sati. O prikrivanju informacija prethodne dvije i po godine, neodgovaranjima na pismene zahtijeve, da i ne govorim, a vrhunac svega je prikrivanje krivičnih prijava iz 2010-te.
Ovaj sud treba da se prema članu 2 ZOPP-u bavi isključivo temama iz tužbenog zahtijeva, no kako sam predvidio da će tužena RS svoju taktiku zasnivati na navodnom remećenju javnog reda i mira 08.07.2010. priložio sam više zahtijeva za pristup informacijama od 02.02.2010. što je 5 mjeseci ranije pa do 17.03.2010. na koje NIKADA NIJE ODGOVORENO.
Iz teksta tih zahtijeva se vidi da pravi razlog diskriminacije nije neki prekršaj iz jula 2010-te, nego moje otkriće o više teških krivičnih djela Kovačević Novaka i Stjepanović Danice.
Kako izgleda torba koju su uklonili sa mjesta ubistva i oprali benzinom može vidjeti i zastupnik i sud. Umjesto da daju odgovore, ako ih imaju, odgovorni su se posakrivali i dali nalog sudskoj policiji da mi ni po koju cijenu ne dozvole pristup njima, naravno ni pismeno ne odgovarajući.
ZAŠTO SU PODACI IZ SPISA KOJE JE OT BIJELJINA OBRADILA "STRUČNO", "PROFESIONALNO" I NEPRISTRASNO POSTALI DRŽAVNA TAJNA, TOLIKA DA NI NA JEDNO PITANJE O TOME NEĆE DA ODGOVORE ???
Ko je tu prekršio pravila može se vidjeti iz Pravilnika o radu tužilaštava, član "Radno vrijeme" stav 3. Prijem stranaka u tužilaštvu se vrši u vremenu koje odredi Glavni tužilac, a koje ne može biti kraće od 4 (četiri) sata na dan, te "Poštivanje radnog vremena" 1. Svi zaposleni dužni su se pridržavati utvrđenog radnog vremena i vremena za rad sa strankama.
Poslije mjesec dana svakodnevnih pokušaja da dobijem odgovore upozorio sam komandu sudske policije na to, što je vidljivo iz priloga tužene "Zabilješka 401/10" od 08.03.2010. Iako im je predat disk i pokazane fotografije torbe sudska policija po naredbi NIKADA ni u jednoj zabilješci to ne pominje, jer ja treba da budem "čudan", "rastresen", "manijak", "narkoman", "psihopata" a tužioci se opisuju kao korektni i profesionalni koji nas "uvijek" primaju.
Da li vam je čudno što je tužilac Stjepanović oprala dokaz ubistva benzinom i kako je to objasnila majci ubijene djevojčice, jedan jedini put od 2010-te naovamo kada joj je dozvolila pristup. Meni naravno nije iako sam opunomoćen da je zastupam, ali sam dao instrukcije sestri koje pitanje da postavi i kako.
Vidjevši sliku torbe tužilac Stjepanović je reagovala kao da je vidjela živu kobru i viknula "NOSITE TO OD MENE". Potom je sestra pitala, odakle tragovi krvi 10 metara prije "pada" ko je sklonio torbu, kako je kaiš presječen, zašto je opran, gdje je nestao dio, zašto trasolog ne zna ništa ni o tome ni o unutrašnjim povredama ? IMATE LI VI ODGOVOR ???
Na to je tužilac odgovorila "NEMAM" i dodala: "ZNATE LI VI, HAJDE VI NAMA RECITE" ???
Nevjerovatno ! Donijela je odluku da je u pitanju nesrećan slučaj, a ne zna ništa da objasni i još traži odgovore od majke ubijene djevojčice. Tada sam imao samo izjavu trasologa da nije dobio podatke o povredama ali ne i njihove fotografije. Zato je OT Bijeljina brutalnim nasiljem sprečavala da dođem do njih, te su bili spremni hapsiti i sestru i mene da bi to prikrili. Tek poslije 05.09.2012. kada sam jasno rekao da ću dolaziti svaki dan sa slikom torbe i pokazivati je svima sve dok ne dobijem te diskove, ma koliko puta me hapsili, bira se manje zlo, poštuje zakon i izdaje rješenje 12.09.2012. koje sam priložio kao dokaz. Iz dotad sakrivenih slika, koje su odštampane u prilogu "Falsifikati" a jasno vidljive na disku na web stranici "Zlocin sa potpisom rezima" vidi se sva monstruoznost OT Bijeljina, koja je sve ove povrede sakrila, odnosno proizilazi da je prema njima žica prečnika 3 mm, osim površinskog reza, probila kožu napravivši kanal od 2 cm, napravila probod kroz prsnu kost, 25x1 mm, te razderine desne plućne arterije i dušnice od 1 cm. KAKO ŽICA OD 3 MM MOŽE PROĆI KROZ PUKOTINU U KOSTI ŠIRINE SAMO 1 MM, NARAVNO NIKO NIKADA NIJE OBJASNIO.
Sastavni dio stranice je i link ka fajlu u kome trasolog kaže da ne zna ništa o ovim povredama. Slike torbe, snimak razgovora, podatke o krijumčarenju, majka ubijene djevojčice je donijela na disku onog dana kada je uhapšena. Uhapšena da ne bi donijela te dokaze, a još su joj slagali da OT Bijeljina nije više nadležna za slučaj...

IZJAVA VJESTAKA
 
Sve i da je rad i odluka tužioca bala savršenstvo, a vidi se kakav je kriminal u pitanju ZOKP-u, stav 3 člana "Obustava istrage" obavezuje tužioca na reakciju: "Tužilac, u slučajevima iz stava 1. tačka v) ovog člana može ponovo otvoriti istragu ako se dobiju nove činjenice i okolnosti koje ukazuju da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni učinio krivično djelo." No pošto to za njih i nije ništa novo nego vrlo dobro znaju šta su uradili, krivci iz OT Bijeljina su još u februaru 2010-te, blokirali svaki kontakt, te sam ih pismeno upozorio da ću ako ne otkriju za koga su radili podnijeti krivičnu prijavu, te da će završiti u zatvoru istovremeno objavivši slike torbe svim tužiocimaa. Rješenje su našli u tome da me optuže za "Ugrožavanje sigurnosti" i pošalju policiju da mi otme dokaze. Taj predmet je "razvlačen" dvije i po godine, jer su svi znali da nije bilo prijetnji, ali se to koristilo da me predstavljaju kao manijaka i opravdavaju zabranu pristupa. Sada kad je konačno donesena odluka u OT Doboj o tome, ta se činjenica ne pominje u odgovoru tužene RS.
Danima sam praćen, legitimisan, pretresan i nadziran sa stražom u 3 smjene ispred kuće, a sve bez naredbe suda. Podaci o tome su poslani iz MUP-a u OT Bijeljina te netragom nestali, a 3 mjeseca od upada policije i nadziranja sipan mi je otrov u pivo što je izazvalo tegobe danima. Preživio sam vjerovatno samo zahvaljujući tome što sam povratio dio tečnosti. Početkom avgusta sam tražio podatke o nadzoru od načelnika g. Ace Teodorovića te da se pokrene istraga na osnovu mojih dokaza, što je obećao da će uraditi. 5 dana kasnije gospodin je "umro" a materijal koji smo sestra i ja ostavili NESTAO. Naredni načelnik g. Vujić Nedeljko nije znao ništa o tome, niti je smio da uradi bilo šta...
No o kakvom se kriminalnom planu radilo pokazuje izjava sekretara tužilaštva, koju sam tužio taktički sa odštetnim zahtjevom od 10 KM, sa isključivim ciljem da dođem do dokaza da istoj nikada nisam prijetio. U prilogu "Izjava sekretara" (80 0 Mal 035904 11 Mal) vidljivo je da su g. Debeljević i Gruhonjić, slagali ne samo da prijetim njima, nego i sekretaru koja o tome ništa nije znala. Prikazan sam kao ludak koji prijeti svima, pa i sekretaru koja nema nikakvih veza sa istražnim radnjama, što naravno znaju svi osim mene koji sam "psihopata". Kako je mene kao "čudaka i manijaka" opisala sekretar kojoj sam "prijetio" vidi se iz njene izjave.
G. Kerović Ranko mi je takođe potvrdio u telefonskom razgovoru da sa tim nema ništa da ne osjeća strah od mene i da ne zna zašto su ga "ubacili", a ostalo četvoro sam tužio parnično, te g. Debeljević u parnici 80 0 P 034147 11 P odgovara na tužbu tvrdeći da sam sve izmislio. I njihovu prijavu i naredbu za pretres, nadzor, SVE !!!???
Prilog "Odgovor Debeljevica" pokazuje da iako sam ih tužio kao građane, jer su me i prijavili u svojstvu građana, (što se vidi iz zabilješke, a to su mi osim pokojnog g. Teodorovića potvrdili i inspektori, te predsjednik Okružnog suda lično, kada mi je omogućen uvid u taj spis) on kao tuženi odgovara u potpisu kao zamjenik glavnog tužioca. Taj odgovor razotkriva svu monstruoznost, kriminal i laži OT Bijeljina i to sve da ne bi odgovorili na nekoliko zahtijeva za pristup informacijama sa početka 2010-te. ZAŠTO ??? A sve ovo pokazuje kakav je kredibilitet dokaza predloženih od strane tužene, čiji su autori OT Bijeljina ili sudska policija koja piše onako kako im naredi glavni tužilac.
Svi moji zahtjevi su bili u skladu sa zakonom i pravima, što se vidi iz priloga "Obavještenje" u tačkama 1-7, a predatog Sudskoj policiji i OT Bijeljina 21.08.2012. što je opisano u prilogu tužene RS 1244/12 od 25.08.2012. koji je nastao poslije moje dojave komandi u Banjaluci. Pošto je lažno prikazao događaj i prećutao da je zgužvao dokumente i pokušao ih baciti u kantu za otpatke, dostavio sam komandi snimak kompletnog događaja i dokazao da potpisani laže, a potom je kamanda odobrila da dobijem kopije svih zabilješki.
U prilogu "Članak i dokazi kriminala" osim što se vidi da me i u medijima "MJEŠTANI" opisuju kao ludaka nalaze se i djelovi izjava vozača i direktora "Univerzala" koje inače imam u cjelosti. Iz njih se vidi da su u firmu ispred koje je ubijena Ivona Bajo dovezena 4 paketa, a direktor je ujutru zatekao samo paket. Tri paketa su nestala preko noći dok su bili pod nadzorom portira, onog istog koji je uklonio torbu sa lica mjesta, pomogao kamionu da pobjegne i prikrio da je uopšte dolazio, pričao da je vidio djete da se kreće i krvari, pa onda tu priču izmjenio...
ŠTA JE TOLIKO VRIJEDNO BILO U TIM PAKETIMA ???
Od početka 2010-te slao sam dokaze na više lokacija, pa i izvan zemlje. KT Sarajevo vodi ovaj slučaj šverca, (roba je krenula iz Federacije BIH) pod brojem T09 0 KTA 0034144 13, a iz Interpola je došao nalog da se pretraže transakcije Bobar banke, nakon čega je otkriveno preko 4 miliona KM novca koji je prala narko mafija Darka Šarića od 2008-me, do 2012-te. Većinski vlasnik banke je isti kao i Univerzala, gdje je švercovana "ROBA" a suvlasnik je tužena RS.
KAD SE ODUZME 4-1 (PAKETA) I SABERE SA OPRANIM MILIONIMA, DOLAZIMO DO ZAKLJUČKA DA JE OT BIJELJINA PRIKRILA UBISTVO OSMOGODIŠNJE DJEVOJČICE DA BI ZAŠTITILA KOKAINSKU MAFIJU.
Detaljan opis bjegstva kamiona, falsifikovanje tahograf trake i dokazi o krijumčarenju su dostavljeni u KT Sarajevo, a prvi od tih tekstova se nalazi i na priloženom disku kao html fajl "Kantonalnom tužilastvu kantona Sarajevo" uz napomenu da su slike na vanjskim internet lokacijama, te je za njihovo učitavanje potrebna konekcija.
KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO
Prijave protiv portira i AD Univerzal, predate 2010-te u OT Bijeljina su naravno nestale. Nisam ih dobio ni poslije zahtjeva 21.08.2012. odnosno 05.09.2012. kada sam uhapšen da ne bih dobio podatke o njima, a na poslije zahtjeva 08.01.2013. koji sam priložio kao dokaz. Ni poslije lične intervencije kada sam predao kopiju šefu pisarnice nema naravno nikakve reakcije, čak ni ko je tužilac. Mogu sa velikom dozom vjerovatnoće predvidjeti da će te prijave biti pronađene u nekom drugom spisu, gdje su ubačene "greškom i nenamjerno" a ja "nikada nisam dolazio" da im ukažem na grešku...
Hoće li zastupnik tužene i dalje insistirati da se jednostavna rasprava ima li ili nema pismenog rješenja o zabrani pristupa porodici Bajo, pretvori u dokazivanje zbog čega se to čini i da li ćemo se zaustaviti na datumu 08.07.2010. ili ćemo doći do 01.02.2010. mojih zahtijeva iz tog perioda, pranja dokaza benzinom...
Polazim od pretpostavke da je zastupnik tužene RS, častan profesionalac koji nema dodirnih tačaka sa kriminalom na koji sam ukazao, a dokazao sam da oni koji vrše diskriminaciju zbog prikrivanja zločina obmanjuju i njega, a u dokumentima koja su mu dali postoje i druge laži koje sam razotkrio. Recimo lično g. Salih Memić me je obavjestio da je tvrdnja o prenosu nadležnosti nad spisom o istrazi smrti Ivone Bajo u OT Doboj laž, a to se pominje i u dokumentima koje je predložila tužena RS. No to su detalji koje spremam za druge važnije parnice, kao Bollin protiv RS gdje sam 13.12.2013. predao 70 priloga na oko 160 strana + disk.
Dokazni postupak iz te i svake druge parnice i krivične prijave koju sam napisao, sve objavljeno na skoro 400 članaka na internetu, mogu da izvodim u svakom trenutku "iz glave" a dokumenti bi mi bili potrebni samo toliko da pokažem kako je ono što govorim istina, u stilu:
OT BIJELJINA JE OPRALA BENZINOM MATERIJALNI DOKAZ UBISTVA, EVO FOTOGRAFIJE KOJA TO DOKAZUJE...
Zastupnika tužene RS su krivci za najmonstruoznija krivična djela već doveli u bezizlaznu situaciju, lažnom predstavom događaja, očekujući da će braniti bezakonje i kriminal koji demonstriraju. Nekoliko puta je ponovljeno da nisam ničim diskriminisan, a dvije i po godine tražim snimke obdukcije, zatvaran sam i hapšen sa sestrom ili sam a tek poslije trenutno poslednjeg hapšenja 05.09.2012. relevantnog upravo za ovu parnicu sam ih dobio i sve tako "nediskriminisan" nisam dobio nijedan odgovor na zahtijeve još iz 2010-te, skrivaju se prijave iz iste godine i sve to već izrečeno i napisano treba odbraniti pred sudom.
Predlažem stoga da za glavnu raspravu Pravobranilaštvo zatraži od glavnog okružnog tužioca dokumente koje sam tražio svojim zahtjevima, da biste parirali dokazima koje sam neočekivano priložio, a ruše postavku o naredbi zbog incidenta iz jula 2010-te, i završne tvrdnje zastupnika tužene da mi je "BLAGOVREMENO" odgovarano. Tražite odgovore o nestalim krivičnim prijavama, o tragovima krvi prije pada, gdje je vještačenje u kome stoji da je sve unutrašnje povrede nanijela žica od 3 mm prečnika, zašto trasolog to nije dobio, ko je sklonio torbu, kako je presječen kaiš, gdje je nestao dio, ko je i čime oprao ostatak, je li to tužilac uopšte "vidjela".
Pratite njihovu reakciju, gledajte ih u oči i posmatrajte kako traže izlaz.
Onda ćete shvatiti, ako već niste ranije i ako dokazi prezentovani u ovoj parnici nisu bili dovoljni, na kakve su sve zločine spremni pojedini pripadnici OT Bijeljina. A situacija je savršeno jasna. Da nemaju ništa što žele sakriti, ne bi ni skrivali spis, niti izbjegavali odgovore, ali pošto imaju, spremni su na sve samo da se istina ne otkrije.
A MOJE NAJJAČE "ORUŽJE" JE UPRAVO ISTINA. TOGA SE PLAŠI OT BIJELJINA...
Sve ovo ranije navedeno i nije u svrhu dokazivanja navoda iz tužbenog zahtijeva, nego primjer i sudu a prije svega zastupniku tužene, u kom pravcu parnica ne treba da ide, no neće biti napisano uzalud jer će kompletan tekst biti dostupan građanima na blogu koji uređujem, jednom od najposjećenijih od 300 hiljada registrovanih. Tako će ostati zabeleženo šta je sve urađeno sa moje strane i ko je sve učestvovao u prikrivanjima zločina prije konačnog otkrivanja istine, a koja neizbježno stiže. Ukoliko sud umjesto da se bavi samo time da li je dana 05.09.2012. izvršena diskriminacija na način opisan u pojedinim tačkama, te da li tužena ima doneseno rješenje o tretmanu koji primjenjuje, dopusti da se dokazuju opravdanja za oduzimanje tih prava, ja ću dokazati da je pravi razlog sasvim drugi. Otkriveni dokazi o krivičnim djelima tužilaca su jedini motiv za blokadu pristupa, koja je razotkrivena isključivo zato što sam se tome suprotstavio. Da to nisam uradio za jedno ovakvo suđenje ne bih imao nijedan dokaz, a šta bi izjavila tužena RS, slikovit je primjer odgovor zamjenika glavnog tužioca g. Debeljevića. Stoga predlažem da se kao svjedoci pozovu g. Kovačević Novak i gđa. Stjepanović Danica, zaposleni u OT Bijeljina i to isključivo ako sud smatra da je potrebno ustanovljavati uzroke diskriminacije. U suprotnom, ako se ostaje u granicama postavljenog zahtijeva ostajem kod prijedloga da se pozove samo sudski policajac Mićić Zoran, kao direktno zadužen za nadzor nada mnom i autor najvećeg broja zabilješki, čija je privatna adresa (Račanska 87, Bijeljina). Na kraju napominjem da je ovo samo dio dokaza koje imam o lažnim podacima i nekredibilitetu materijala koji je predložila tužena RS, a nalaze se čak i unutar tih dokumenata koji su u suprotnosti jedan sa drugim i iznesenim tvrdnjama zastupnika tužene RS u podnesku, te ću ih, po potrebi razotkriti na glavnoj raspravi...


DODATNI PRILOZI TUŽBE


Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp
Izjava sekretara
Odgovor Debeljevica

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 24 Februar, 2014 | read_nums (77)
Kompletan državni aparat, ne samo sudska policija, nego i MUP, sudovi i tužilaštva su pod kontrolom kriminalnog klana i nemaju nikakav legitimitet. Ja lično ne priznajem nijedan organ, nijednu naredbu i nijedno rješenje, niti ću ga ikada priznavati, a sa vremenom će sve više građana da se suprotstavlja mafijaškom režimu.
(DOKUMENT JE SA PRILOZIMA PREDAT SUDSKOJ POLICIJI KRAJEM JANUARA 2014-TE. SIGURAN SAM DA ONI KOJI SU ČITALI NISU MOGLI NI ZAMISLITI SA ĆE SAMO NEKOLIKO DANA KASNIJE NAROD DA NAPRAVI ZEMLJOTRES U MAFIJAŠKOJ VLASTI...)

SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE
ISTINA SE RAZOTKRIVA

Napomena: Krivične prijave, i dokazi na disku, su zagubljeni u OT Bijeljina, a zahvaljujući sudskoj policiji, koja mi je od 2010-te kada su prijave predate, sprečavale pristup po usmenoj naredbi, u suprotnosti sa ustavom, niko nije mogao da im skrene pažnju na to, te su tako krijumčari i ubice na slobodi i danas.
Dana 21.01.2014. zatražio sam objašnjenje od OT Bijeljina povodom neodgovaranja na moj Zahtijev za pristup informacijama predat prije godinu dana. Podsjećam da sam nedavno predao podnesak sa prilozima, Predsjednicima sudova i sudskoj policiji, pod nazivom "FALSIFIKATI, LAŽI I MANIPULACIJE", gdje sam na drugoj strani, drugi pasus, predvidio tačno šta se u stvari desilo:
"S obzirom da nisam dobio ni obavjest o nesprovođenju istrage, a ni po koju cijenu mi se ne dozvoljava pristup, jasno je da su te prijave sakrivene i zato mi iz OT Bijeljina nije odgovoreno."
Iz prostorija OT Bijeljina je u prizemlje sišao šef pisarnice S.V. i u prisustvu sudskog policajca, (koji je pažljivo pratio sve i vjerujem sačinio o tome zabilješku) "objasnio" da je problem u tome što ima mnogo prijava i oni "na znaju" da li je to ovde ili možda u Doboju, (za šta nema ni promil zakonskog osnova). Ne zna se takođe ni da li su spojene sa nekim drugim spisom ili su poseban predmet. Ukratko, nestale su bez traga i ja bih vjerovatno trebalo sav srećan da se vratim kući, poslije takvog objašnjenja i živim srećno do kraja života, ne dolazeći više nikad da se raspitujem za bilo šta, pa bi i svi ostali bili srećni...
Logičan zaključak bi bio da su krivične prijave, o kojima sam tražio podatke zaturene greškom te osobe, što naravno nije istina, jer isti samo izvršava naloge tužilaca, a kako niko nije u međuvremenu dolazio da se raspituje, taj propust nije mogao biti uočen. No nažalost postoji obilje zabilješki, pa i sudskih postupaka u kojima je evidentirano da sam sprečavan prilikom svakog pokušaja da dobijem bilo kakvu informaciju ili kontaktiram s nadležnoma vezano za krivična djela koja sam otkrio.
Za početak ukazujem na prilog "Zahtjev za informacije 11.02.2010." od prije 4 godine u kome su opisani neki sporni detalji, od kojih ističem uklanjanje materijalnog dokaza ubistva, torbe, dvostruko presječenog kaiša, kojoj nedostaje dio, a ostatak je opran jakom hemijskim sredstvom, (vidljivo na dnu istog dokumenta). Tada je prošlo svega 15-tak dana od kad sam otkrio u kakvom je stanju predmet i ne znajući kako je došao u takvo stanje zatražio objašnjenje od tužilaštva. Naravno imajući u vidu prethodna prikrivanja, bio sam siguran da odgovora neće biti, nego da će biti korištene sve moguće smicalice da bih bio eliminisan, te da više ne postavljam neprijatna pitanja.
Oko mjesec i po kasnije sam optužen za "Ugrožavanje sigurnosti" jer sam zbog odbijanja da se odgovori na ovaj i još nekoliko zahtijeva, napisao da će odgovorni za prikrivanje ubistva završiti u zatvoru. Na taj segment, koji bi psihički slomio više od pola zaposlenih u zgradi na adresi Vuka Karadžića 3, da su ga doživjeli, neću sada uopšte da trošim vrijeme, te prelazim na maj mjesec 2010-te, kada sam došao do izjava većine svjedoka i kao punomoćnok gđe Bollin, čija je ćerka Ivona Bajo ubijena, razgovarao sa više osoba, uključujući i portira AD Univerzal B.S. koji u telefonskom razgovoru kaže da je on lično uklonio materijalni dokaz, a što se može poslušati u audio zapisu na disku u prilogu.
Po završetku analiza i sortiranja dokaza, predao sam krivičnu prijavu protiv portira 24.06.2010. a protiv AD Univerzal 02.12.2010. što se može vidjeti na dokumentu "Zahtjev 08.01.2013." koji sam pominjao na početku. Obe prijave su na priloženom disku, a sada ističem sam dio na kraju krivične prijave predate dana 24.06.2010.
"Napominjem da postoje i audio zapisi telefonskih razgovora obavljenih sa portirom i trasologom, (koji je izrazio spremnost da pomogne), te će po zelji istražitelja, biti im i ustupljeni… Od istrage očekujem (sugerišem), da pozove gospodina Sofrenić Blagisu, upozori ga na posledice davanja lažnog iskaza, te da mu se prije bilo kakvog odgovora stavi na znanje da njegova izjava može biti provjeravana poligrafom, te da mu se ukaze na mogućnost da moze biti oslobodjen od kazne po članu 383 Zločinačko udruženje, stav 3 : Izvršilac djela iz st. 1. i 2. koji spriječi izvršenje krivičnih djela navedenih u stavu 1. ovog člana ili ih pravovremeno prijavi ili otkrije organizaciju i vođe, članove udruženja, oslobodiće se od kazne. Na taj način bi se moglo doći do istine. Potrebno je samo da to i vi želite…"
KRIVICNA PRIJAVA PROTIV SOFRENIC BLAGISE
Oko 15 dana kasnije tražio sam da mi se omogući dostava drugih dokaza, da dobijem odgovore na zahtijeve sa početka godine i druga sporna pitanja, što mi nije omogućeno, nego je g. Gruhonjić umjesto toga naložio da izađem napolje. Sudska policija je taj događaj evidentirala u Zabilješci 1260/10, naravno ne znajući tada za uzroke svega. Ni za zahtijeve iz februara, niti za materijalni dokaz, ni da sam otkrio ko je isti uklonio i o tome 15 dana ranije podneo prijavu. Još tog dana i kasnije kada sam uhapšen skupa sa sestrom ili sam, bio sam siguran da će ta prijava i ostali dokazi da se "greškom zagube". Da se nisam nekoliko puta suprotstavio naredbama da se udaljim, danas ne bih imao nikakav dokaz da sam uopšte dolazio. Audio snimci mogu poslužiti kao dokaz, ali mnogo je veća težina kada je sve to zabilježeno u dokumentima sudske policije i zapisnicima prekršajnog suda. Tako je danas jasno vidljivo šta je sve i ko radio da bi spriječio ne samo istragu o krijumčarenju i ubistvu, nego i da bi osigurao da prijave o tome ostanu sakrivene.
Krivična "Prijava protiv Univerzala" predata je 02.12.2012. i na kraju podvlačim:
"Ističem da mi je u poslednjih godinu dana prektično onemogućen bilo kakav razgovor sa predstavnicima tužilaštva na bilo koju temu, te odgovornost za nepostupanje po navedenim krivičnim djelima snosi isključivo ured glavnog okružnog tužioca OT Bijeljina."
PRIJAVA PROTIV UNIVERZALA
No, neću sada da krivim ni sudsku policiju, ni tužilaštvo, jer i oni izvršavaju naredbe sa vrha vlasti. Iako je prema zakonu tužilac samostalan u svom radu, to je obična farsa, što je uostalom potvrdio pred kamerama i glavni tužilac RS g. Mahmut Švraka, izjavivši da "ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA NEMA POLITIČKE VOLJE".
Ja sam to znao od početka, te radio paralelno na rušenju kriminalaca iz vrha vlasti, dostavljajući dokazni materijal istražnim organima izvan zemlje, ali i svim institucijama u državi. Kompletna zemlja je u kandžama mafije, a čine je u najkraćem grupa političara koja godinama "implementira" presudu SEJDIĆ - FINCI. U državi, kojom hara nezaposlenost, bijeda, glad, kriminal i korupcija, oni su sa svojim tajkunima teški desetine milijardi evra opljačkanog novca, što u kešu, što u nekretninama, ovde i izvan zemlje. Njihove naredbe izvršavaju tužioci, sudije, policija, ministri, poslanici, a ako im se neko suprotstavi, dobije metak, raznesu ga eksplozivom, suspenduju ga pa "umre" i slično, a neko strada i od prejake doze, infarkta ili se "nabode na žicu", a kad baš ne može drugačije, jer postoji i zločin i ubica - režimski tajkun, onda ga proglase neuračunljivim i oslobode... Potpuno je jasno, da tužioci, sudije, policija rade po nalozima političara tajkuna, što im ne služi na čast, ali imajmo u vidu da je svakome od njih u opasnosti posao, pa i život, ako ne izvrše naredbe, što se najbolje vidjelo na primjeru tužiteljice Dijane Milić iz Tuzle, koju su prvo lažno optužili kao i mene, a onda je uvjeren sam i otrovali, a zvanično je umrla "usljed poremećaja metabolizma".
Znajući dakle da sve dok ne srušim sa vlasti taj mafijaški vrh, (što je moguće samo dostavama dokaza Interpolu i susjednim državama) kako bi se objelodanio kriminal ovdašnjih političara, pokrenuo sam i parnicu protiv AD Univerzal, da bi sakrivene prijave isplivale na površinu i naravno nastavio na svim ostalim frontovima. Dana 21.08.2012. predao sam podnesak u OT Bijeljina, a kopiju sudskoj policiji, pošto je prethodno sudski policajac G.M. iste zgužvao i krenuo da ih baci u kantu za otpatke. Slučaj sam prijavio i tražio da se izjasni o tome. Znajući da će lagati i negirati, nisam namjerno izneo sve dokaze, nego tek kad je sačinio zabilješku prema kojoj je postupio "profesionalno" poslao sam disk sa snimkom događaja iz koga se vidi ta profesionalnost. Vjerujem da je sada svima jasno šta ih čeka ako bilo kada pokušaju nešto da slažu pred sudom u budućnosti ili su to već činili kao sudski policajac Z.Č.
U pomenutom podnesku sam zahtijevao da se poštuje zakon i dobijem sve ranije tražene podatke, što se može vidjeti u prilogu "Zahtjevi i odgovor". Pod brojem 4 navodim nestale krivične prijave, a iako ima 7 stavki u odgovoru od 31.08.2012. pominje se samo prva, bez dozvole za kopiranje, uz lažno obrazloženje. Dana 05.09.2012. sudska policija mi saopštava, (opisano u Zabilješki 1292/12) da će mi biti pismeno odgovoreno...
Uopšte ne sumnjam da sudska policije nije znala da sam taj "odgovor" već dobio, te da me i njime i tim usmenim obavještenjem bukvalno ismjevaju iz OT Bijeljina, što ja nisam htio više da dozvoljavam, te sam ispred zgrade pokazao sliku materijalnog dokaza ubistva kao simbola kriminala i uzroka bezakonja koje se konstantno demonstrira. Svima sam rekao da me mogu hapsiti 10, 100, 1000 puta, ali ću dolaziti svaki dan da tim dokazom sve dok ne dobijem snimke obdukcije. Ta "prijetnja" je ozbiljno shvaćena te sam sledeći put i dobio tražene snimke. Uvjeren sam da su svi oni koji su me usmeno i u dokumentima opisivali kao ludaka i narkomana, kada su vidjeli dio tih 3 godine sakrivanih snimaka obdukcije, shvatili da su griješili ako su mislili da je istraga bila regularna, te da nema ništa sporno.
Važnost tih snimaka je bila tolika da sam morao posvetiti vrijeme drugim obavezama i ne insistirati na drugim traženim podacima, ali sam s obzirom da mi je za potrebe parnice sa AD Univerzal bilo potrebno da imam i dokaz o podnesenim prijavama, predao novi zahtjev dana 08.01.2013. i jasno istakao da to tražim za potrebe suđenja.
Prema zakonu ja ne treba da objašnjavam razloge, ali sam to uradio jer sam bio uvjeren i da su sakrivene i da neću dobiti odgovor iz OT Bijeljina, pa čak i da će sudija M.J. saučestvovati u prikrivanju, te neće narediti OT Bijeljina da dostavi podatke o njima, kako bi pomogla tajkunu G.B. vlasniku pravnog lica.
Taj dio mi je bio bitan za naredne pravne korake, kao što su tužbe protiv RS za diskriminaciju i nanesenu štetu. Suština je dakle u tome da je RS sakrila moje prijave sa materijalom koji dokazuje da je osmogodišnja djevojčica ubijena prilikom šverca tajkunskih firmi iz Federacije BIH u Univerzal, sprečavajući me na sve nezakonite načine da ukažem državnim organima da postoje i da su "greškom" zagubljene.
Šta je švercovano toga dana može se zaključiti iz činjenice da je kokainska mafija Darka Šarića, prala novac preko banke istog vlasnike, te je poslije mojih dojava Interpolu, evidentirano preko 4 miliona KM transakcija, a S.B. (tadašnji direktor AD Univerzal) je uhapšen aprila 2013-te u akciji "Lutka" kao član organizovane kriminalne grupe Darka Eleza. Direktno je osumnjičen za pljačku oko 2 miliona KM još 2005-te, a da je bio prisutan za vrijeme krijumčarenja i ubistva, vidljivo je iz priloga "Izjave aktera sverca i ubistva".
Takođe je uočljivo da su dovezena 4 paketa, tog dana, a ujutru je bio samo paket, kao i na slici mjesta zločina da tragovi krvi počinju prije pada bar 10 metara. Sve to uz snimke obdukcije "Falsifikati" pokazuuje i dokazuje teška krivična djela i njihovo prikrivanje, a radi se samo o malom dijelu materijala.
Istražne radnje vezano za krijumčerenje prije svega vode se i izvan zemlje a i u KT Sarajevo, o čemu sam nedavno obavjestio i OT Bijeljina. Vjerujem da je i njima jasno kako ovaj mafijaški režim neće opstati na vlasti, vjerovatno ni do zvaničnih izbora, a pitanje je dana kada će se objaviti svjedočenja nekog zaštićenog svjedoka saradnika.
Da li će se uključiti u borbu protiv kriminala, neka odluče sami, a od sudske policije očekujem da to evidentira u svojim zabilješkama, da ne izvršava naredbe koje nisu u skladu sa ustavom i zakonima, odnosno da u slučajevima kad je to obavezno zahtijevate pismene naredbe od onih koji takve naredbe izdaju. Ova zemlja nije ni sultanat, ni dodikat i onog trenutka kada državni organ, prestane da radi u skladu sa zakonom, prestaje da bude državni i ne razlikuje se od svake druge razbojničke bande.
Udruženim snagama, OT Bijeljina i MUP, su prvobitno prikrili ubistvo osmogodišnje djevojčice, da bi omogućili tajkunsko mafijaškoj osovini Dodik - Bobar, da prikrije krijumčarenje, koje je izvršeno sa ortacima iz Federacije. Da li je umješana samo jedna firma ili obje, (dobavljač i prevoznik) nisam ni istraživao, ali je jasno da koja god da je u pitanju, vezana je za politički vrh Federacije.
Stoga, izvršavajući nezakonite naredbe, pišući laži u zabilješkama, i posebno lažući pred sudom, vaša profesija se izvrgava ruglu i svodi na nivo servisa mafije. Kompletan državni aparat, ne samo sudska policija, nego i MUP, sudovi i tužilaštva su pod kontrolom kriminalnog klana i nemaju nikakav legitimitet. Ja lično ne priznajem nijedan organ, nijednu naredbu i nijedno rješenje, niti ću ga ikada priznavati, a sa vremenom će sve više građana da se suprotstavlja mafijaškom režimu.
Republiku Srpsku, Federaciju BIH i BIH u cjelini, tretiram kao okupatorsku mafijašku vlast u rangu Austrougarske vojske od prije 100 godina, i biće takva sve dok je pod kontrolom političara milijardera, za koje zakoni ne važe, a za građane ne važe garantovana prava. Pozivam sudsku policiju da se priključi narodu kome pripada i postupa isključivo prema važećim zakonima, da evidentira svaki kriminal i odbija izvršenje nazakonitih naredbi, što je u nadležnosti samog vrha sudske policije da jasno istakne svim svojim pripadnicima.
Kako god bi bilo nezakonito bičevanje građana, po naredbi tužioca, tako je nezakonito i lažno opisivanje događaja, prećutkivanje činjenica, i laganje pred sudom. Oni koji su to činili moraju biti spremni da sve to objašnjavaju uskoro u krivičnim postupcima, gdje ću ja biti svjedok, odnosno moji dokazi. A šta čeka ovde Dodika i SNSD-e, može vam za usporedbu poslužiti Boris Tadić i DS u Srbiji, te Mišković, kao najveći tajkun, ortak ovdašnjeg mafijaškog bosa. A ovde je jednom Zoranu Ćopiću, koji je realno treća liga tajkunskog klana, upravo oduzeta imovina od 20 miliona KM. Možete onda samo da zamislite, koliko su opljačkali, Lagumdžije, Čovići, Dodici, Stankovići, Bobari, Lijanovići, Izetbegovići, Radišići...
Žrtvovali su pomenutog "biznismena" da bi sačuvali ono što su lično opljačkali. Žrtvovaće i vas, jer ko može dokazati da mu je naređeno da piše laži, da lažno svjedoči, da sakriva dokaze, da ne odgovara na zahtijeve, da prikriva krivične prijave i dokaze...
A KO VAM GARANTUJE DA SUTRA NEĆE VAŠE DIJETE DA SE NAĐE NA PUTU NEKOM ŠVERCERSKOM VOZILU ?
Mislite li da bi u ovakvom sistemu za njega i vas bilo zakona i prava ili bi se usmena naredba o zabrani pristupa, primjenjivala na sve vaše srodnike i sve one koji imaju neke dokaze o zločinu. Ili biste tek tada shvatili kakvom kriminalu sada služite i podržavate ga...
Nedavno su uhapšeni i članovi grupe za likvidaciju Slavka Ćuruvije, čije je ubistvo u Srbiji bilo neriješeno 15 godina, te je objelodanjeno da je ubistvo izvršila i prikrivala država, a ja sam ovde, ovaj zločin razriješio do detalja, što je druga paralela, pa ko god se još nije umiješao a ima namjeru da pripomogne kriminalcima neka samo izvoli. Meni je svejedno koliko ih ima, bar će ova zemlja biti čistija, ako se više korumpiranih službenika razotkrije. Ili više volite da radite svoj posao u skladu sa zakonom, časno, profesionalno i odgovorno ?
Neka svako pronađe najbolji način da ispravi svoje greške i izvuče se iz ove situacije i ja ih u tome neću ometati, ako se prekine sa blokadom pristupa, gubljenjem prijava, prikrivanjem informacija i slično.
Ako se to ne desi, ja ću nastaviti pravnu borbu prema planu, a čim to vremenski uslovi dozvole, prezentovaću građanima ispred zgrade na javnoj površini mnogo ozbiljniji i efektniji materijal nego ranije, ali tada će proći svi vozovi za izlazak na put zakona, za sve one koji su sada na pogrešnom kolosjeku.
Meni niko iz zgrade na adresi Vuka Karadžića 3, nije bitan, ni da bude suspendovan, niti zatvorski kažnjen, jer nije učestvovao ni u švercu ni u ubistvu, ali ako je za dokazivanje istine neophodno da prethodno dokazujem, laži, falsifikate, krivična djela, nekog policajca, tužioca, sudije... ja ću to da uradim.
I niko i ništa me neće uplašiti niti zaustaviti.
U TO MOŽETE SVI SKUPA DA BUDETE SASVIM SIGURNI

PRILOZI


Zahtjev 11.02.2010.
Zahtjevi i odgovor
Zahtjev 08.01.2013.
Izjave aktera sverca i ubistva
Falsifikati
Izjave portira
Disk

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

1 2 3 ... 28 29 30  Sledeći»
    My picture!

Kategorije