KO STITI UBICE DJECE ??? -

Pomozite da se objavi istina o ubistvu djevojcice Ivone u Bijeljini...
Sprega mafije i tuzilastva, ne dozvoljava novinarima da objave istinu...

Autor zdenkobajo | 20 Oktobar, 2014 | read_nums (9)
Tokom parnice sa AD Univerzal (80 0 P 039221 12 P), neposredno po donošenju odluke sudije da podaci o krivičnim prijavama "nisu potrebni" 10.04.2013. uhapšen je u akciji "Lutka" tadašnji direktor Univerzala Slaviša Bobar, za krivična djela još od 2005-te. Na dan šverca i ubistva djevojčice bio je zaposlen a s obzirom da je kriminalna grupa kojoj navedeni pripada osumnjičena za pljačke, ubistva, trgovinu oružjem i narkoticima te pranje novca, jasno je da je postupajuća sudija, svjesno ili ne šta je sve u pozadini doprinjela da se prikrivanje a možda i uništavanje mojih prijava iz 2010-te ne otkrije, da pljačkaš bude na slobodi još neko vrijeme i naravno da se i dalje zataškava samo ubistvo i šverc.

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

PRITUŽBA NA (NE)POSTUPANJE SUDIJE JELENE MARKOVIĆ

Član 56. Disciplinski prekršaji sudija (ZOVSITV)
1. povreda načela nepristrasnosti
2. postupanje s pristrasnošću i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etničkog porijekla, nacionalne pripadnosti, seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke
3. očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema strankama u postupku, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama
8. nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti
9. donošenje odluka kojim se očigledno krši zakon ili uporno i neopravdano kršenje pravila postupka
23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet sudstva
OBRAZLOŽENJE
U prilogu ove pritužbe je Odgovor Osnovnog suda u Bijeljini od 22.07.2014. koji sam dobio prije 2 dana na moj zahtjev za pristup informacijama vezano za član 215 ZOPP-u:
1) Nakon prijema odgovora na žalbu ili nakon proteka roka za odgovor na žalbu, prvostepeni sud će žalbu i odgovor na žalbu, ako je podnesen, sa svim spisima dostaviti drugostepenom sudu najkasnije u roku od osam dana.
2) Ako žalitelj tvrdi da su u prvostepenom postupku povrijeđene odredbe parničnog postupka, sudija prvostepenog suda dat će objašnjenje u povodu navoda žalbe koji se tiču tih povreda, a prema potrebi će provjeriti istinitost tih navoda u žalbi.
3) „Primjerak objašnjenja u pogledu navoda iz žalbe sudija prvostepenog suda dostaviće strankama, koje mogu dati svoje izjašnjenje u roku od osam dana.”
Ovde su relevantni stavovi 2 i 3 i da preciziram stavljam akcenat na predmete 80 0 P 039221 12 P i 80 0 P 039976 12 P jer je u obe parnice na snazi bio i stav 3. Iz priloga "Istorijat predmeta" vidi se da je žalba zaprimljena 05.08.2013, a kako je stav 3 shodno zakonu stupio na snagu 8 dana poslije objavljivanja u Službenom glasniku, što je 20.07.2013. proizilazi da ne samo da je prekršen stav 2, nego i stav 3. No da budemo objektivni, ovde je sudija imala svega mjesec dana do slanja žalbe na odgovor da se upozna sa izmjenama i dopunama zakona, te recimo da "greška" vezano za dostavljanje objašnjenja nije bila namjerna, no kako isto nije bilo ni sačinjeno, što je obaveza iz zakona od 2003-e, jasno je da se radi o svjesnom prekršaju. Što se tiče parnice 80 0 P 039976 12 P prvostepena presuda donesana je od strane iste sudije 19.12.2013. što je znatno kasnije i bilo je dovoljno vremena da se sudija upozna sa dopunama zakona koje su na snazi već 5 mjeseci, te je odgovorna za kršenje oba stava iz člana 215 ZOPP-u.
Predmet 80 0 P 034147 11 P koji se takođe pominje u priloženom odgovoru Osnovnog suda nije tema ove pritužbe s obzirom da je u pitanju drugi sudija, stav 3 nije bio na snazi a što je najznačajnije bio sam lično prisutan kada je jedan od suprotstavljenih stranaka, tuženi građanin M.G. vrijeđao stručnost i pravno znanje sudije te zaprijetio da neće dolaziti na glavnu raspravu nego će koristiti druge metode, ako sudija odmah ne uvaži njegov "procesni prigovor" da "ON NE MOŽE BITI NIKADA OPTUŽEN KRIVIČNO NITI TUŽEN PARNIČNO" i odbaci tužbu kao neosnovanu. Sudija je smireno odgovorio da nije u pitanju procesni nego materijalno pravni prigovor, koji nije osnov za odbacivanje tužbe pa je očito da su te najavljene "DRUGE METODE" imale efakta.
No da se vratimo na temu ove pritužbe. U prilogu su više informativno i žalbe na obe donesene presude iz kojih se vidi odmah na početku da ih temeljim između ostalog i ZBOG POVREDE ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA, koje sam potom i obrazložio. To automatski znači da je sudija imala obavezu sačiniti objašnjenja i ista mi dostaviti, makar se pozvala na to da sam sve "izmislio".
Nadalje prilažem "Zahtjev 08.01.2013." upućen u OT Bijeljina na koji mi nikada nije odgovoreno a vidi se da tražim podatke o mojim krivičnim prijavama protiv portira i pravnog lica AD Univerzal za potrebe parnice 80 0 P 039221 12 P.
Sudija je u samom postupku odbacila SVE moje priložene dokaze (25 dokumenata + disk) odbila pozivanje svjedoka portira i što je najznačajnije za ovu pritužbu odbila izdati naredbu OT Bijeljina da dostavi podatke i krivičnim prijavama što je prethodno pitanje za tužbu, odnosno ako se vodi ili je okončan krivični postupak, sud bi bio vezan za tu presudu.
Naredni priloženi dokaz je odgovor "OT Bijeljina 26.06.2014." iz koga se vidi na osnovu broja T14 0 KTA 0010617 14 da su moje krivične prijave predate još 2010-te bile sakrivene.
Poslednje dvije cifre pokazuju godinu što znači da je predmet "otvoren" tek nedavno i to poslije mojih konstantnih pritisaka tužbama i dopisima a cijelo vrijeme od 2010-te naovamo mi je zabranjen pristup u OT Bijeljina i razgovor sa nadležnima da bi ovaj neviđeni kriminal i sakrivanje dokaza i prijava ostali nezabeleženi. Postupajuća sudija u parnici 80 0 P 039221 12 P gdje se tužbeni zahtijev zasniva na istim osnovama kao i krivične prijave je sve to naravno znala i zato je donijela odluku da uvid u spis po mojim krivičnim prijavama NIJE POTREBAN.
Naravno da "nije potreban" kada spis nije tada ni postojao i da je izdata naredba suda razotkrilo bi se da je OT Bijeljina sakrila prijave da bi zaštitila krijumčare i ubice. Pošto mi je zabranjen pristup i nisam mogao dati izjavi o švercu kako sam tražio i nagovjestio još u prijavi protiv portira od 24.06.2010. te dokaze sam poslao u KT Sarajevo, (T09 0 KTA 0034144 13) gdje je istražni postupak u toku. Dostavio sam dokaze da je dana 23.07.2009. kada je ubijena osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo, tehnički neispravan kamion dostavio 4 paketa "NEKE ROBE" iz Federacije BIH u AD Univerzal, te pobjegao prije dolaska policije a magacioner je ujutru zatekao samo paket.
Dakle 3 paketa nečega su nestala preko noći a šta je bilo u njima može se zaključiti iz činjenice da je narko mafija godinama prala novac preko Bobar banke istog vlasnika, te je 25.02.2012. evidentirano preko 4 miliona KM transakcija.
Tokom parnice sa AD Univerzal (80 0 P 039221 12 P), neposredno po donošenju odluke sudije da podaci o krivičnim prijavama "nisu potrebni" 10.04.2013. uhapšen je u akciji "Lutka" tadašnji direktor Univerzala Slaviša Bobar, za krivična djela još od 2005-te. Na dan šverca i ubistva djevojčice bio je zaposlen a s obzirom da je kriminalna grupa kojoj navedeni pripada osumnjičena za pljačke, ubistva, trgovinu oružjem i narkoticima te pranje novca, jasno je da je postupajuća sudija, svjesno ili ne šta je sve u pozadini doprinjela da se prikrivanje a možda i uništavanje mojih prijava iz 2010-te ne otkrije, da pljačkaš bude na slobodi još neko vrijeme i naravno da se i dalje zataškava samo ubistvo i šverc.
Poslednji prilozi "Zahtjev sudu A i B" pokazuju na koji način je sudija falsifikovala spis OT Bijeljina navodeći nepostojeći sadržaj u presudi te je falsifikovan i tužbeni zahtijev s obzirom da je u obrazloženju navedeno kako ja "kao ujak nemam prava na nadoknadu zbog smrti sestričine" što niti u jednom trenutku u bilo kom dokument nisam ni pomenuo niti na tome zasnivao tužbeni zahtijev, nego zbog povrede ugleda i časti.
Na kraju ističem da mi nije cilj disciplinsko pa niti krivično kažnjavanje sudije jer je sve što je uradila suprotno zakonu sitnica u odnosu na ono šta se nalazi u pozadini a sama sudija toga možda i nije bila svjesna. Sve dok VSITV-e i UDT ne smognu snage i hrabrosti da se otrgnu od uticaja i kontrole tajkunsko političke mafije koja je odgovorna za najmonstruoznija krivična djela, pljačke i ubistva, neminovno će dolaziti do navih krivičnih djela tužilaca i sudija kako bi se prikrila prethodna...

PRILOZI

Osnovni sud 22.07.2014.
Istorijat predmeta
Žalba na 80 0 P 039221 12 P
Žalba na 80 0 P 039976 12 P
Zahtjev 08.01.2013.

OT Bijeljina 26.06.2014.
KT Sarajevo T09 0 KTA 0034144 13
Zahtjev sudu A
Zahtjev sudu B

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

 

Autor zdenkobajo | 15 Oktobar, 2014 | read_nums (15)
Tužilaštvo dakle NEĆE da odgovori čak ni prema obavezama iz ZOSPI-a i 5 godina naređuje sudskoj policiji da svakoga ko postavlja ta pitanja otjera kao stoku a sudovi svojim kriminalnim radnjama daju doprinos održavanju tako uspostavljene tiranije i štite mafijaške bosove sa vrha političko tajkunske mafije.

OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI

PREDSJEDNIKU SUDA

SAUČESNIŠTVO U ZLOČINIMA

Pismeno vas obavještavam da je osoblje Okružnog suda na izuzetno profesionalan i ljubazan način iznijelo stavove suda po pitanju nekih tema, koje sam smatrao spornima. S obzirom da u ovom trenutku neki spisi i nisu u posjedu Okružnog suda, to ću podatke koji me zanimaju tražiti preko organa kome su vraćeni. Ono što je bitno sada je to da želim obavjestiti Okružni sud da ću u tužbi koju sam predao zbog uskraćivanja informacija, povući (izbaciti) dio koji se odnosi na propuštene radnje Okružnog suda, te će ostati samo stavke vezane za 4-godišnje neodgovaranje iz OT Bijeljina na mnogo više zahtijeva.
Dakle, to što pojedine osobe ne žele da učestvuju u neregularnim ili čak kriminalnim radnjama, odnosno da pokrivaju kriminal drugih je za svaku pohvalu i ja to cijenim, ali time se ne mogu izbrisati svjesna kršenja zakona sudija pojedinaca ili sudskih vijeća, niti generalno katastrofalno stanje u pravosuđu kako RS, tako i BIH u cjelini.
Suštinski je problem bio u tome što je shvaćemo da ja tražim izjašnjenje Okružnog suda, iako je obaveza za to na postupajućem sudiji prvostepenog suda, te i ovom prilikom pismeno pojašnjavam, da nikada nisam tvrdio kako je Okružni sud imao obavezu sačiniti neko objašnjanje, nego je to bila dužnost Osnovnog suda. Okružni sud je imao obavezu konstatovati kršenje odredaba ZOPP-u, kojih je bilo mnogo, ali sada konkretizujem ovu iz člana 215, te je otkloniti odnosni zatražiti nedostajući dokument, što nije učinjeno. Kako mi je bilo jasno da ništa od toga nije urađeno, podneo sam pismeni zahtjev koji je imao dva glavna cilja. Da skrenem pažnju predsjedniku suda na smišljeno kršenje zakona od strane sudija, te da dobivši pismeni odgovor kako objašnjenja ne postoje u spisima, branim svoja prava u drugim sporovima, kako pred revizionim sudom tako i u tužbama protiv RS za diskriminaciju, odnosni nanesenu štetu, koje su po zahtijevu Osnovnog suda, prebačene u nadležnost suda u Zvorniku, rješenjem Okružnog suda. S obzirom da po ZOSPI-a nisam mogao dobiti stav sudije, ista će moći da kao svjedok da objašnjenje u tom postupku, zbog čega je kršila zakon...
Istina je da sada Okružni sud nije u posjedu relevantnih predmeta, ali je bio u vrijeme žalbenog postupka i imao obavezu odgovoriti poslije 15 dana i ne bi mogao poslati bilo kakav odgovor a da u njemu ne prizna, nepostojanje objašnjenja, time i kršenje zakona od strane sudija, što bi se suštinski moglo tumačiti kao komentarisanje odluke suda, što je nepoželjno. Sve ovo bi bilo banalno da sa druge strane ne stoje dokazi o monstruoznom zločinu i teškim krivičnim djelima, te predstavlja kontinuitet državnog kriminala.
Da bi se prikrilo ubistvo i milionski šverc, OT Bijeljina i MUP su falsifikovali dokazni materijal, opravši čak materijalni dokaz ubistva benzinom:
A da bi taj cjelokupni kriminal ostao "sakriven" sudovi odbacuju sve dokaze, krše odredbe ZOPP-u, izlaze iz tužbenog zahtijeva, falsifikuje se spis OT Bijeljina i na kraju ne sačinjava objašnjenje. Metaforički rečeno:
"DOK KRIMINALNA GRUPA, PLJAČKA BANKU, MUČI I UBIJA PRISUTNE GRAĐANE, SUD OKREĆE GLAVU NA DRUGU STRANU I PONAVLJA - NE VIDIM NIŠTA, ZNAČI NIŠTA SE NE DEŠAVA, ZAPIŠIMO DA JE SVE U REDU..."
- Prema stavu 2 člana 215 sudija prvostepenog suda je bila obavezna dati objašnjenje o navodima iz žalbe, koje je onda moralo postati sastavni dio spisa. S obzirom da se parnica nalazila u žalbenom postupku, odnosno spis kod Okružnog suda, to sam od tog organa i tražio kopiju izjašnjenja, pretpostavljajući da uopšte nije sačinjeno. Što se tiče obaveze iz stava 3, da se objašnjenje dostavi strankama, (ako je sačinjeno) ta je dopuna stupila na snagu 20.07.2013. i ne bih u tom dijelu pripisivao odgovornost sudiji s obzirom na kratak period za upoznavanje.
- Na stranici "http://pravosudje.ba/predmeti/" u predmetu 80 0 P 039221 12 P ne postoji takva radnja sudije, što znači da nije ni izvršena, a prema rješenjima donesenim tokom postupka, mogu samo pretpostaviti da je to iz razloga što smatra da NIJE POTREBNO. Budući da je takvo stanje stvari, drugostepeni sud je trebao zatražiti izjašnjenje od prvostepenog baš kao i u slučaju da je recimo propustila dostaviti žalbu drugoj stranki.
- Pismenim zahtijevom po tom osnovu htio sam skrenuti pažnju Okružnom sudu na kršenje pravila postupka te dobiti pismeni odgovor da objašnjenje ne postoji a isti je slučaj u oba parnična predmeta. Neodgovaranjem odnosno neproslijeđivanjem drugom organu kod koga se eventualno nalazi traženi dokument, uskraćen sam za pisani dokaz svjesnog kršenja zakona od prvostepenog sudije u tom segmentu, a bilo ih je mnogo.
- U krivičnom predmetu je poznato da sam ja imao status osobe koja je "UPUTILA OZBILJNE PRIJETNJE PO ŽIVOT I TJELO DRŽAVNIH SLUŽBENIKA, A ŠTO "PROIZILAZI" IZ MOJIH TEKSTOVA". Poznato je da je OT Doboj poslije 3 godine razvlačenja, obustavio postupak jer nisu pronašli ništa za šta bi me optužili. Dakle sve je bila smišljena laž, da mi se nanese šteta, no ako sam u toj laži "upućivao prijetnje" državnim službenicima u vezi sa njihovim poslom, oni nisu kao državni službenici napravili dogovor da me prijave, te dvojica od njih odu lično, nego su sve uradili da to predstave kao prijavu građana.
Nije ovo naravno jedino bezakonje koje su demonstrirali sudovi a dio toga sam objavljivao ranije. Nema dakle nikakvog postupanja u skladu sa zakonom nego se presuda donosi i sve druge radnje zavisno isključivo od toga ko je strana u postupku. Osim što se pruža podrška kriminalnim radnjama "nedodirljivih" istovremeno se otimaju ustavom i zakonima garantovana prava "običnog" naroda i to se čini svjesno. Ovom prilikom ističem samo primjer kada su sudovi umjesto da zaštite prava na šta su obavezni članom 5 ZOS-a, stali u zaštitu usmene fašističke naredbe glavnog tužioca kojom se svim srodnicima ubijene osmogodišnje djevojčice zabranjuje pristup njegovoj zločinačkoj organizaciji OT Bijeljina.
Ta naredba je trebalo da bude tajna, čime se kršilo prava garantovano članom 16 Ustava RS i jedini način da se pribavi dokaz njenog postojanja je bilo odbijanje naredbe kojom smo tjerani kao stoka i pokušaj da nas sud zaštiti. Umjesto toga sud je postao saučesnik u diskriminaciji, te čak demonstrirao totalni kriminal u predmetu 80 1 Pr 007070 dana 03.12.2012. kada je sinhronizovano sa MUP-om, "sakrio" prvog svjedoka (ni do danas nisam uspio dobiti objašnjenje zašto se najavljeni Mićić Zoran nije pojavio).
To je bilo potrebno jer je isti ranije u predmetu 80 1 Pr 004323 izjavio na zapisnik kakva se fašistička naredba sprovodi i sada ne bi mogao drastično mjenjati iskaz. Stoga je instruisan "svjedok" Čavić Zoran da izjavi kako SP-a ima nalog da mi omogući pristup ako je određena osoba trenutno slobodna. Iako sam u zahtijevu za ponavljanje dostavio dokaz da postoji zabrana i da je taj svjedok lagao, sudije prekršajnog i okružnog suda miksuju ZOP-a i ZOPP-u te mi nameću obavezu da trebam dostaviti presudu suda u krivičnom postupku, što je predviđeno u parnicama, (rok 5 godina) ali ne i u prekršajima gdje je rok svega 6 mjeseci za podnošenje, (pa na kraju čak meni imputiraju da sam tražio primjenu odredbi iz ZOPP-u). Drskost, bahatost i bezobrazluk pojedinih tužilaca i sudija zaista su bezgranični...
Sve u svemu, ovim kriminalnim radnjama sudova pruža se podrška tužiocima koji su uhvaćeni u monstruoznom zločinu i umjesto da objasne usmeno i odgovore na pismene zahtijeve na pitanja, recimo kako je materijalni dokaz ubistva torba, nestala sa lica mjesta, kako je i čime presječan kaiš, gdje je nestao dio, kada je kako i zašto opran kaiš... održava se stanje totalnog bezakonja i legalizuje primjena fašističke naredbe. Tužilaštvo dakle NEĆE da odgovori čak ni prema obavezama iz ZOSPI-a i 5 godina naređuje sudskoj policiji da svakoga ko postavlja ta pitanja otjera kao stoku a sudovi svojim kriminalnim radnjama daju doprinos održavanju tako uspostavljene tiranije i štite mafijaške bosove sa vrha političko tajkunske mafije.
Na stranu to što bukvalno cijela zgrada zna da su prethodno falsifikovali materijal sa mjesta zločina, prali materijalni dokaz ubistva benzinom, prikrili sve unutrašnje povrede konstatovane obdukcijom i naravno krijumčarenje 3 pakete neidentifikovane robe, dovezene tehnički neispravnim kamionom a sada traže pomoć sudova da izbjegnu odgovornost.
Podsjećam opet na VSITV-e koje je brutalno uklonilo tužiteljicu Milić Dijanu, optužbom da je nagovarala svjedokinju u nesporno SVOM predmetu, sa kojom je nesporno bila SLUŽBENO povezana, ali ih to nije omelo da primjene stav 2 člana 87 ZOVSITV-a. Dakle ne štite oni ni tužioce niti sudije nego pripadnike tajkunsko političke mafije, što znači da će žrtvovati svakog zbog ogromnog novca koji su isti pljačkali godinama. Meni nije cilj ni da neki sudija disciplinski odgovara, pa čak ni da tužioci koji su nesporno prikrili teška krivična djela budu kažnjeni nego da se prozovu krivci sa vrha, te da ubuduće sudije i tužioci rade prema zakonu a ne po nalozima mafije.
Stoga predlažem da se pripadnici Okružnog i Osnovnog suda te OT Bijeljina priključe borbi za uspostavljanje pravne države i odbiju nezakonite naloge vrha mafijaškog režima. Način za to je da svi skupa sazovete konferenciju za medije i iznesete novinarima podatke koje imate o kriminalu koji političari prikrivaju, ne samo u ovom slučaju u kome sam ja sakupio obilje dokaza, nego i za druge. Naravno preduslov za to je da su postojali pritisci sa jedne i strah sa druge strane, te da neko nije svojevoljno u organizovanom kriminalu. U izbornoj godini kada se mafijaški režim ionako ruši, to bi mu zadalo konačni udarac, pribavilo simpatije građana i praktično eliminisalo osvetu UDT-a.
G. Mahmut Švraka je još 2012-te priznao da za procesuiranje "krupnih riba" nema političke volje, a ovo bi bio nastavak toga uz konkretna obrazloženja. Prikladan izgovor je tragična sudbina tužiteljice Milić Dijane, odnosno najveći broj odluka koje odstupaju od zakona bi se mogao opravdati strahom za posao, život, pa i ne samo za sebe nego i porodice.
AKO PRAVOSUĐE NASTAVI DA ŽMURI NA KRIMINAL NEIZBJEŽNO POSTAJE NJEGOV SASTAVNI DIO A POSLIJE IZBORA NIŠTA VIŠE NEĆE BITI ISTO...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 10 Oktobar, 2014 | read_nums (55)
Tužena RS nema nikakvih problema kada treba prikrivati ubistva, krijumčarenja, uništavati dokaze, falsifikovati dokumentaciju, lažno optuživati i u stilu srednjovjekovne inkvizicije progoniti građane koji imaju dokaze o njenom kriminalu, kršiti zakon u svim segmentima, otimati prava garantovana zakonom, ali nije sposobna da prati ni dvije parnice između istih stranaka od kojih je jedna ona...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 039222 12 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA

Vrijednost spora:

1000000 (milion) KM


DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 039222 12 P

Prije svega pismeno zahtijevam od suda da mi omogući korištenje laptopa prilikom izvođenja dokaza i to isključivo u svrhu prezentacije dokaznog materijala a ne kao monitor sa koga bih čitao već pripremljeno izlaganje. Meni to nije potrebno jer sve informacije imam u glavi, koju tužena RS ne može da mi otme ili privremeno zaplijeni, kao što je pokušala sa laptopom, dana 09.07.2014. u prostorijama suda, što je ostalo nezabeleženo u bilo kakvom dokumentu. Stoga tražim da sud u zapisniku donese rješenje po ovom zahtjevu, što ću ja prihvatiti kakvo god da bude ali ne smije ostati praznina kao da to nikada nije ni zatraženo.
U ovoj parnici nezakonito se daje prednost tuženoj RS i pruža pomoć od strane suda što sam i očekivao ali evo da se to i evidentira. Prvo je 26.02.2013. zaprimljen "iscrpan i obiman" odgovor tužene RS koji u cijele 4 (četiri) proste rečenice ne sadrži nikakve argumente zbog kojih se osporava tužbeni zahtijev, nikakve činjenice niti dokaze kojima se te činjenice utvđuju. Dakle potpuno prazan podnesak tipa "copy-paste" a ZOPP-u propisuje, član 71 stav: "(2) Ako tuženi osporava tužbeni zahtjev, odgovor na tužbu mora sadržati i razloge iz kojih se tužbeni zahtjev osporava, cinjenice na kojima tuženi zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvrduju te činjenice, te pravni osnov za navode tuženog".
Potom se iznenada u podnesku od 26.05.2014. pominje zastara bez objašnjenja i predlažu dva spisa kao dokaz takođe bez obrazloženja po čemu su oni relevantni za ovu tužbu. I na kraju za ročište 09.07.2014. tužena RS je dostavila podnesak samo u jednom primjerku, što je prema članu 336 stav 4, moralo biti ispravljeno odnosno sad taj podnesak treba odbaciti. Ionako je beskoristan jer je zakonom propisano, član 84, stav "(2) Ako na pripremno ročište ne dode uredno obaviješten tuženi, ročište ce se održati bez njegovog prisustva. Iako je predsjednik suda dostavio dodatni nalog, (uputstvo) prijemnoj službi upravo o ovoj tematici, očigledno da za Pravobranilaštvo RS i sam Sud nikakvi zakoni ne važe...
Ja ću u nastavku pojasniti da predloženi predmeti nemaju dokaznu vrijednost u ovom sporu ali ću ih dostaviti sudu na priloženom disku u skladu sa opštom pravnom definicijom:
Prema međunarodnoj definiciji, digitalni dokaz je svaka informacija u digitalnom obliku koja ima dokazujuću vrednost, i koja je ili uskladištena ili prenesena u takvom obliku. Pojam digitalnog dokaza uključuje kompjuterski uskladištene i generisane dokazne informacije, digitalizovani audio i video dokazne signale, signali sa digitalnog mobilnog telefona, informacije na digitalnih fax mašina i signali drugih digitalnih uređaja. Znači, digitalni dokaz je bilo koja informacija generisana, obrađivana, uskladištena ili prenesena u digitalnom obliku na koju se sud može osloniti kao merodavnom, tj. svaka binarna informacija, sastavljena od digitalnih 1 i 0, uskladištena ili prenesena u digitalnoj formi, kao i druge moguće kopije orginalne digitalne informacije koje imaju dokazujuću vrednost i na koje se sud može osloniti...
Sud može zauzeti sljedeće stavove koje ću prihvatiti bez žalbe kakvi god da budu:
1. Prihvatiće se priloženi disk kao ravnopravna alternativa papirnim originalima.
2. Prihvatiće se digitalni dokaz uz obavezu da kopiju dostavim i tuženoj strani.
3. Sud će odbiti digitalne dokaze i odložiti parnicu do povrata predmeta sa revizije.

Iako sam ovaj dopis sačinio u dva primjerka, disk dostavljam samo u jednoj kopiji za SUD, jer bi se tako postupilo i u slučaju originalnog spisa, a tužena RS ionako to ne čita. Ukoliko pak sud odbije digitalne dokaze uprkos navedenoj definiciji, tražim da se shodno članovima 131-136 ZOPP-u, naredi tuženoj RS u čijem su posjedu predloženi spisi da ih kopira i dostavi za potrebe ovog predmeta.
Vezano za spise 80 0 P 034147 11 P i 80 0 P 039976 12 P potpuno je jasno da je tužena RS pomješala parnice i ono što je relevantno za predmet 80 0 P 056780 14 P, predlaže i ovde kao dokaz. Od velikog broja njih koje sam predao, ova tužba je jedina u kojoj je pravni osnov nadoknada MATERIJALNE štete. Predmet 80 0 P 034147 11 P ima za osnov NEMATERIJALNU štetu zbog povrede ugleda i časti nastalu zbog lažne prijave građana G.M. i D.M. poslije čega je tužena RS nezakonito (pišući smišljene laži) otela računar sa dokazima svojih zločina i izbrisala podatke.
To što nije znala da se na hard disku nalaze fajlovi sa programskim kodom stvarani višegodišnjim radom na amnestira tuženu RS od odgovornosti ali istovremeno podnosioci lažne prijave nemaju ništa sa tom štetom. Čak i da je policija poslije odnošenja predala računar podnosiocima lažne prijave da ga isti pregledaju, odgovornost za bilo kakvu štetu nije više ni na jednom pojedincu nego na RS, a da li će ona istraživati ko je direktno odgovoran i namirivati se od tih, je njen problem i uopšte me ne zanima.
Ovde još i postoji uzročno posljedična veza između prijave i nastale materijalne štete, no osnovi su sasvim različiti, dok naprotiv u predmetu 80 0 P 039976 12 P osnov je povreda prava ličnosti i time nastala NEMATERIJALNA šteta. U cijelom spisu se uopšte ne pominje uništavanje programskog koda niti odgovornost tuženih K.N. i B.D. za tu štetu, nego isključivo za otimanje prava iz Ustava RS za šta su prema članu 48 tog istog ustava lično odgovorni. Čak sam u dopuni tužbe protiv podnosilaca lažne prijave precizno objasnio na drugoj strani pri kraju drugog pasusa, (redovi 21-24):
Iako sam podneo Zahtjev da se prije primopredaje provjeri ispravnost računara, Tužilaštvo se oglušilo o to i računar je predat bez kontrole. Hard disk računara je bio prazan, odnosno nije bilo nikakvih podataka. No to je segment koji izlazi iz tužbenog zahtjeva i od tuženih tražim samo nadoknadu nematerijalne štete, koja mi je nanesena, kao posljedica njihove lažne izjave i prijave...
Dakle u oba predložena predmeta Sud je brutalno pogazio zakon, falsifikovao činjenice i dokaze da bi pomogao tuženima i njihova krivična djela koja su mi uzrokavala nematerijalnu štetu proglasio službenim radnjama, odnosno da je za tu eventualnu štetu odgovorna RS. Nije bilo nikakve rasprave, dokazivanja sa moje strane ili utvrđivanja od strane suda da li je bilo ko odgovoran za bilo kakvu materijalnu štetu a posebno ne za brisanje programskog koda.
Podsjećam da je Sud dana 19.03.2013. u ovoj parnici 80 0 P 039222 12 P, razdvojio postupak koji se odnosi na nematerijalnu štetu od tužbe koja se zasniva na materijalnoj šteti, tako da predmeti koje je tužena RS predložila mogu biti i jesu relevantni samo za postupak 80 0 P 056780 14 P, dok naprotiv sa ovim tužbenim zahtijevom nemaju nikakve veze.
Tužena RS nema nikakvih problema kada treba prikrivati ubistva, krijumčarenja, uništavati dokaze, falsifikovati dokumentaciju, lažno optuživati i u stilu srednjovjekovne inkvizicije progoniti građane koji imaju dokaze o njenom kriminalu, kršiti zakon u svim segmentima, otimati prava garantovana zakonom, ali nije sposobna da prati ni dvije parnice između istih stranaka od kojih je jedna ona. I nije krivica za to uopšte na zastupništvu tužene, niti na bilo kojoj osobi pojedinačno. Jednostavno niko ne može da brani razbojništvo koje čini tajkunsko politička mafija niti banditizam prije svega OT Bijeljina a potom u svih drugih takozvanih državnih organa čiji je prevashodni zadatak da budu logistička podrška i servisi organizovanog kriminala...

PRILOG

DISK SA DIGITALNIM PODACIMA

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 5 Oktobar, 2014 | read_nums (47)
Iako je dakle tužena RS bila obavještena o ozbiljnim dokazima da je izvršeno više krivičnih djela, umjesto da pruži objašnjenje majci kojoj su ubili jedino dijete u vezi torbe, laži portira, tragova krvi, unutrašnjih povreda... pravi se plan da se tužilja Bollin otjera lažima, a kada to nije uspjelo tužena RS je zarobljava i izvodi pred sud...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 043324 12 P

TUŽBA

Tužilac:

BUDIMKA BAJO BOLLIN
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

5000000 (pet miliona) KM


DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P

(2. DIO)


S obzirom da je nadležni tužilac odbila da sasluša ujaka ubijene djevojčice, koji je sakupljao dokaze dok je ona bila na godišnjem odmoru, poslan je na zvaničnu internet adresu OT Bijeljina tekst "Ko skriva ubice" iz koga prvo ističem stav sekretara tužilaštva o izgledu predmeta koji je naneo povrede opisanog od strane patologa "(2,5-3 cm. sirine, jedan mm. debljine, te nepoznate duzine), tuzilastvo to ne objavljuje da kako kazu ne uznemiravaju javnost".
Očito su to izmislili da opravdaju prikrivanje i prevare upravo sekretara, koja je potom imala problema sa nadređenima jer je saopštila tu informaciju. Sadržaj teksta pokazuje da je "pročitan" plan tužene da dođe do nekih mišljenja vještaka, tako što im neće poslati podatke o unutrašnjim povredama, pa se one posebno ističu, citiram: Pomenuta analiza kako mi se cini ima samo za zadatak da pronadje tragove krvi na zici, a ne da da odgovor na pitanja, da li je zica od 2 mm precnika mogla da nanese : 1. Povrsinsku ranu od 2 cm duzine i 3-5 mm sirine. 2. Probod grudne kosti, 2,5 cm duzine, i 1 mm sirine. 3. Povredu desne plucne arterije od 1 cm.
Vidljivo je da se pominje dimenzija od 2 mm prečnika žice, te da nije mogla proći kroz otvor od 1 mm, a tek mnogo kasnije se saznalo de je prava mjera čak 3 mm, (tek poslije 3 godine je tužilja dobila diskove sa fotografijama) a što je tuženoj RS i tada bilo veoma dobro poznato. Vezano za to se u dokaznom materijalu prilaže i dokument "Patoloski nalaz" koji sadrži šematski prikaz evidentiranih povreda i originalne snimke obdukcije, koje treba da analizira vještak patolog prilikom svjedočenja.
S obzirom da je tužilac Stjepanović pokazala očiglednu namjeru da sabotira istragu i ne dozvoli dostavu nikakvih dokaza koji bi to pokvarili, pokušano je podnošenje krivične prijave protiv nje, a što je tada dežurni tužilac Gruhonjić odbio da uradi, te naložio sudskoj policiji da izvede brata tužilje iz zgrade. Ovo je takođe dokaz da je još 2009-te bila na snazi zabrana pristupa srodnicima ubijene djevojčice. Prilog "Prituzba protiv Gruhonjica" nosi datum 22.12.2009. i na to nikada nije odgovoreno...
Tužena RS koja je tada spremala plan kako da lažira istragu, nije dozvolila da se već tada podnese prijava protiv tužioca Stjepanović, te 04.01.2010. šalje tužilji Budimki Bajo Bollin "Obavijest" na cijelih 10 (DESET) redova, u kojoj je ipak uspjela da napravi grešku. Izraz "obavještavam vas da neće narediti sprovođenje istrage", (umjesto neće se sprovoditi istraga) pokazuje da se ne radi o odluci tužioca Stjepanović, nego o uputi koju je dobila sa višeg nivoa, šta treba da napiše. Iako je rok za slanje 3 dana, tužilac Stjepanović to zadržava do 11.01.2010. i odmah "bježi" na odmor.
Tužilja Bollin je prilikom pokušaja uvida u spis, kako bi kvalitetno sačinila pritužbu i vidjela kakve je istražne radnje provela tužena RS, izbačena iz zgrade od strane sudske policije, (ulaz joj uopšte nije dozvoljen, jer je tog dana tužena RS, disciplinovala BN televiziji, upadom i pretresom, kako bi tokom cijele te godine reklamirala Dodik Milorada i pomogla mu da postane predsjednik RS). Saopšteno joj da će moći vidjeti spis po povratku tužioca Stjepanović za 12 dana, a s obzirom na rok od 8 dana za pritužbu, očito je da se tužena osim bezakonja koje je demonstrirala, još i izruguje tužilji, praveći je budalom. Tadašnji zastupnik tužilje g. Tomić je bio službeno u Hagu, te je tužilja podnijela pritužbu bez ikakvog uvida u spis. Nekoliko dana potom on se vratio i imao pristup spisu, dobivši i kopiju mišljenja trasologa u kome se i ne pominju unutrašnje povrede, a čak ni tako ne potvrđuje da je žica uzrok površinske rane.
Hronološki tada dolazi do ključnog otkrića, koje je izazvalo najveći šok za tužilju od ubistva ćerke, a to je torba koju je tužena RS sakrila. Na prilogu "Zagubljeni dokazi" vidljivo je nekoliko fotografija koje pokazuju da tužena RS, ne samo da nije nikada pomenula tužilji, da je kaiš dvostruko presječen, niti je ustanovila kako je do toga došlo i gdje je nestao dio, nego je materijalni dokaz oprala benzinom ili nekom drugim hemijskim sredstvom, kako bi uklonila tragove materije sa njega.
SLIKA TORBE NA KOJOJ SU VIDLJIVA OBA DJELA PRESECENOG KAISA

ISTA TORBA SLIKANA ODOZGO, GDJE JE TAKODJE VIDLJIVO DA JE POMENUTI KAIS PRESECEN

OLOVKOM JE OZNACENA ALKA, GDJE JE PRESECENI KAIS BIO PRICVRSCEN
U KRUPNOM PLANU SU OBA DJELA PRESECENOG KAISA

NA SLICI JE VIDLJIVO DA OSTATAK KAISA JEDVA DOSEZE ALKU, ZA KOJU JE BIO PRICVRSCEN

Više slika jasno vidljivih detalja se nalazi na disku u folderu "Torba". Šta je bilo na kaišu tužilja ne mora da dokazuje. Dovoljno je to što ima dokaz da je tužena RS materijalni dokaz sakrila i oprala, ali sa obzirom na sve druge činjenice, vjerovatno se radilo o tragovima masti koje je nanijela jedna od traka kamiona, kojima je španerom utegnut rezervoar.
Prilog "Gdje istina lezi" predat je u OT Bijeljina 01.10.2010. a osim pismenih argumenata sadrži i slike metalne trake koja u dlaku odgovara dimenzijama povreda na unutrašnjim organima, koje je konstatovao patolog. Tužena RS naravno nikada nije htjela da pruži tužilji bilo kakvo objašnjenje ni za jedno postavljeno pitanje. Nekoliko fotografija metalne trake se nalaze na disku u folderu "Traka".
Još jedan detalj, koji je "promakao" tuženoj RS je paralelan trag na asvaltu ispred kapije AD "Univerzal". Na 15 slika unutar foldera "Tragovi" na disku je vidljiv dvostruki trag, nastao vučenjem nekog matalnog predmeta po asvaltu.
Tuženoj je pismeno iznesena mogućnost da je do smrti Ivone Bajo došlo pošto je jedna od traka kojima je rezervoar kamiona bio našpanovan pukla i kao ispaljena iz puške probola grudni koš djevojčice, a rezervoar je jednim krajem zagrebao po asvaltu. Da li su ovi tragovi nastali baš tog dana tužilja ne može garantovati, ali je očito da se nekada pred ulazom desilo upravo to da je nekim vozilom par metara vučen težak metalni predmet koji je na dvije tačke, (šarafa ili lima) strugao po asvaltu. Podnesak u kome je to opisano je predat u OT Bijeljina 16.06.2010, (prilog "Okruznom Tuzilastvu u Bijeljini") poslije čega je tužilja namjeravala lično dostaviti, još neke dokaze, sa posebnim akcentom na audio snimak razgovora sa portirom i trasologom te dokaze da je u danu ubistva, kamion koji je pobjegao sa lica mjesta u stvari švercovao neku robu. No tužena RS, koja je prethodno falsifikovala materijalne tragove sa terena, prala dokaze benzinom i prikrivala unutrašnje povrede od vještaka, nije imala namjeru raditi po zakonu, te je slagala tužilji da predmet nije u nadležnosti OT Bijeljina, zabranila joj pristup, uhapsila i držala 5 sati u zarobljeništvu, nezakonito, što će biti kasnije detaljnije opisano.
Ovde sada i nije uopšte bitno da li je do povređivanja Ivone Bajo zaista i došlo na taj način što je pogođena nekim metalnim djelom prilikom pucanja jedne od traka kojima je bio učvršćen rezervoar, nego da je tužena RS, odbijala svaki razgovor ne samo na tu nego na bilo koju temu, znajući da nema objašnjenje, za stanje u kome se torba nalazi i njeno sakrivanje, da nemaju nijedno vještačenje koje potvrđuje da je bilo koju unutrašnju povredu napravila žica na korpi, te brojna druga neslaganja i falsifikovanja. Poseban problem za tuženu je bila audio izjava trasologa o tome da NEMA POJMA niti o jednoj unutrašnjoj povredi, te je gestapovskim metodama izbacivala tužilju i zastupnika prilikom pokušaja da dođe do snimaka obdukcije ili ostvari bilo koje drugo pravo u OT Bijeljina primjenom usmene fašističke naredbe da:
ZDENKU BAJO, BUDIMKI BAJO I SVIM SRODNICIMA (UBIJENE IVONE BAJO), NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA.
Stoga tužilja otkrivši mnoge nelogičnosti i ne dobivši nijedan odgovor od tužene angažuje nezavisnog vještaka dr. Blažanović Antu, dostavivši mu sve podatke, kako o unutarnjim povredama, tako i fotografiju dotad sakrivene torbe, te dana 21.05.2010. dostavlja njegovo mišljenje uz podnesak, (prilog "Uz Blazanovicevu analizu"). Tužena je tada konstantno preko Sudske policije, iznosila laži da OT Bijeljina nije više nadležno za slučaj, te je tužilja putem zastupnika zatražila pojašnjenje podneskom "Okruznom tuzilastvu" od 18.06.2010. jer nadležni tužilac Stjepanović nije reagovala niti na jedan ranije dostavljeni dokaz ili dokument, a "Zahtjev tuziocu" od 30.04.2010. je samo jedan od njih.
Putem zastupnika tužilja Bollin dana 30.07.2010. obavještava podneskom Ured Glavnog okružnog tužioca o nezakonitim radnjama tužioca Stjepanović, novim dokazima i namjeri da doputuje iz Ciriha i razgovara o već pokrenutim i novootkrivenim temama, što je vidljivu u prilogu "Obavjestenje i zahtjev" koji je važno u cjelosti pročitati na pretresu.
Iako je dakle tužena bila obavještena o ozbiljnim dokazima da je izvršeno više krivičnih djela, umjesto da pruži objašnjenje majci kojoj su ubili jedino dijete u vezi torbe, laži portira, tragova krvi, unutrašnjih povreda... pravi se plan da se tužilja Bollin otjera lažima, a kada to nije uspjelo tužena RS je zarobljava i izvodi pred sud. U prilogu "Zahtjev sudske policije" poslije laži da je glavni tužilac zauzet, (saopšteno nam je "da nemaju ništa novo da nam kažu") pozivaju se na član 7 ZOP-a koji glasi "Lišenje slobode i jemstvo kao obezbjeđenje prisustva i plaćanja novčane kazne" a s obzirom da nije dobila nikakvu potvrdu o tome i nije joj dozvoljeno da pozove advokata, uz opasku da sudska policija uopšte nije imala ovlasti za podnošenje zahtijeva, zaokružuje se totalno bezakonje tužene RS. dalje u tekstu se jasno navodi laž da OT Bijeljina nije više nadležno za predmet. Zahtjev se završava dodatnim lažima o nekom prijemu i razgovoru sa Gruhonjićem što se nikada nije desilo, no i nije važno za ovu parnicu.
Dokaz da je tužilja bila u zarobljeništvu i da su joj uskraćena prava je i "Zabilješka 1420-10". Istina i ona nije baš sasvim tačna, jer tužilja nije tražila da je primi sudija, a i zašto bi, nego da joj se dozvoli da pozove advokata, koga bi obavjestila o svemu i dala mu uputstva u vezi leta avionom. Samo suđenje i stav postupajućeg sudije da nema namjeru ostajati dugo poslije 15 sati i omogućavati ispitivanje svjedoka je u svemu tome i najmanje bitan, jer je tužena bila spremna na sve, otme zakonom garantovana prava, čak i da drži tužilju u zarobljeništvu, samo da ne bi objašnjavala kako je ćerka tužilje izgubila život po njihovom zaključku i zašto se to ne uklapa u činjenično stanje. Prilog "Analiza mjesta zlocina" je kratak sažetak u kome se vidi da je tužena pokušala falsifikovati tragove krvi, sa terena i predstaviti da su nastali poslije pada, a mišljanja vještaka su u suprotnosti sa zaključkom tužene. Ovaj dokument će biti korišten prilikom ispitivanja svjedoka ukoliko tužena ne bude sabotirala parnicu u tom segmentu.
Tužilja Bollin, iako je uvjeravana da tužena RS laže u vezi nadležnosti predmeta Ivona Bajo, ipak je to htjela provjeriti, te je iz Ciriha pozvala OT Doboj i od glavnog okružnog tužioca dobila podatak da to nije istina. Nastavak raskrinkavanja laži tužene RS uslijedio je narednog mjeseca, (prilog "Zahtjev za informacije 20.09.2010.") kojom se traži kopiranje naredbe o prenosu nadležnosti u OT Doboj. Prilog "Odgovor 12.10.2010." pokazuje da se odgovara nešto što nije ni pitano, a da tada bukvalno poslije 10 mjeseci maltretiranja, šikaniranja i diskriminacije, te konstantnih laži o prenosu nadležnosti, sada tužena hladno kaže da je predmet završen, kao da to tužilja ne zna. Nove dokaze, dostavljene dokumente i obavještenja koja ukazuju na izvršenje krivičnih djela vezano za taj slučaj se ne pominju. Iako je od tada prošlo 3 godine, a od predavanja prvih fotografija materijalnog dokaza skoro 4, još nijedan organ tužene RS nikada nije ne samo pružio objašnjenje o tome zašto je torba u takvom stanju, nego se taj dokaz i ne pominje nikada u bilo kom dokumentu tužene, osim Naredbe Specijalnog tužilaštva koje će takođe biti prezentovana kao dokaz.
No prije toga tužilja dokazuje da je osim usmenog razgovora i kakvog takvog objašnjenja, koga nije bilo pokušavala i pismeno da dobije podatke i dokumente koristeći se pravom iz ZOSPI-a, što je tužena RS takođe ignorisala. To su prilozi "Zahtjev za informacije 02.02.2010, Zahtjev za informacije 15.02.2010, Zahtjev za informacije 17.03.2010, Zahtjev za informacije 15.11.2010, Zahtjev za informacije 10.12.2010, Zahtjev za informacije 16.12.2010, Zahtjev za informacije 25.02.2011, Zahtjev za informacije 10.09.2012."
Prilog "Odgovor tuzilastva 31.08.2012." pokazuje da je tužena RS demonstrirala bezakonje i kriminal, diskriminišući tužilju konstantno 3 godine, nikako ne dopuštajući da tužilja dobije snimke obdukcije. Dokaz da je tužena konstantno pisala laži je to što nema nijedan dokument u kome se podnosiocu zahtijeva omogućava kopiranje bilo čega, sve do septembra 2012-te kada se to konačno odobrava. Prilog "Rjesenje 12.09.2012." to dokazuje. Na diskovima pod stavkama 3 i 4 pomenutog rješenja se nalaze snimci koji su prezentovani kao dio dokaza u ovoj parnici, i pokazuju zašto se to gestapovskim metodama prikrivalo od tužilje. Dovoljno je reći da je zastupnik Budimke Bollin Bajo u prethodne 3 godine više od 150 puta uzalud dolazio da ostvari pravne interese tužilje, u čemu je sprečavan na sve načine pa i hapšen. Tek po jasno izraženoj "prijetnji" da će dolaziti svaki dan sa slikom materijalnog dokaza ubistva pred zgradu i pokazivati je zaposlenima i prolaznicima, tužena RS bira manje zlo i odobrava kopiranje diskova tužilji...
Podsjetimo sada na razgovor sa trasologom, kome se kaže da: "pošto nanosi ranu na tijelu, onda taj predmet, probija prsnu kost. Da li vam je to poznato.? V : Otkud zaboga ?- pa nemam pojma...". Potom se pominju i sve druge povrede, torba, kamion ITD, na šta vještak kaže: "V : Čak i mi ovo što razgovaramo ja uzimam s izvesnom rezervom, jer to su vaše reči, ja to još nisam video."
To su dakle istražne radnje koje je sprovela tužene RS. Sakrili su sve podatke o unutrašnjim povredama od vještaka i u njegovom mišljenju se uopšte ne pominju, a kamoli da se određuje po tome da li ih je mogla napraviti žica, a kada je shvatila da je tužilja prozrela njihovu kriminalnu aktivnost, službenici tužene gestapovskim metodama sprečavaju da tužilja dođe do fotografija, kojima bi dokazala izvršena krivična djela. U tu svrhu je poslužila i lažna prijava za "Ugrožavanje sigurnosti" protiv Zdenka Baje, prikazivanje cijele porodice kao narkomana i ludaka, kojima treba zabraniti pristup po svaku cijenu.
Tužilja u parnici neće iznositi svoje stavove o tome da li je ikada bilo nekih prijetnji bilo kome, nego se u tu svrhu prilaže dokaz "Odluka po laznoj prijavi" u kojoj postupajući tužilac poslije DVIJE I PO GODINE istrage zaključuje da nema elemenata krivičnog djela. Da je bilo ne bi trajalo duže od mjesec dana, no da vidimo kakve je posljedice ta lažna prijava imala na tužilju. U prilogu "Naredba" vidljivo je da se naređuje pretres i odnošenje računara da bi se navodno pronašli dokazi da su nekome pismeno upućene prijetnje, a tekstovi tih "prijetnji" odnosno pisama i mejlova su već predati, odnosno bili su u posjedu tužene RS. Ako su nekome zaista upućivane prijetnje, onda je tužena imala dokaz u samim porukama i nije joj potreban računar da traži te dokaze. Jedan od ciljeva je bio da se tužilji otmu dokazi o krivičnim djelima tužene, konkretno u prethodnih 50 dana su objavljene fotografije dotad sakrivene torbe i tražio se stav tužilaštva. Kako ga nije bilo ni na pismene zahtijeve, odgovornima je poslata poruka da se smatraju saučesnicima i da će protiv njih biti podnijeta krivična prijava ukoliko ne kažu za čije su interese radili, inače će završiti u zatvoru, a svim drugim tužiocima je o tome poslata informativna poruka u skladu sa članom "Obaveza prijavljivanja krivičnog djela" iz ZOKP-u. Shvativši da su otkriveni pravi se plan da se tužilji otme računar sa dokazima i da se uplaši kako ona tako i njena porodica. Osim samog pretresa prostorija, vršena su presretanja, legitimisanja, pretresanja osoba, nadzor kontakata i komunikacija, te danonoćna straža u 3 smjene, ispred kuće porodice tužilje. Kako je ustanovljeno da za te radnje nikada nije izdata naredba, taj teror će se dokazivati izjavama svjedoka i dokumentima u prilogu.
Prilog "Mejlovi" pokazuje da je i sama tužilja bila nadzirana, a tada nije moglo biti ustanovljeno da li je za to izdata naredba, s obzirom na rokve za "Posebne istražne radnje". Konačno je od Okružnog suda (prilog "Odgovor okruzng suda") 15.06.2012. stiglo razjašnjenje i konačna potvrda da je neko nezakonito nadzirao porodicu tužilje i njihove komunikacije. Jedino zakonito je bio pretres, za šta postoji naredba iako nije bilo nijednog osnova za to, a iz odluke OT Doboj po tom predmetu se vidi da nema ni pomena o računaru, koji je odnesen. Isti, (inače vlasništvo tužilje koji je koristio njen brat, vraćen je u decembru 2010, bez kontrola prilikom prijema iako je to traženo pismeno i od suda i OT Bijeljina, sa praznim hard diskom. Srećom dokazi o krivičnim djelima su ranije izneseni na diskovima izvan zemlje putem više osoba sa uputama da se dostave Interpolu i da su ni pod kojim okolnostima ne šalje nikakva povratna informacija o tome u Bijeljinu, telefonom, pismima ili internetom, te da se sve važne poruke o tome saopštavaju isključivo usmeno...
Sa polaznom pretpostavkom da iza svega stoji organizovana kriminalna grupa, a ne tužena RS, podnesene su tužbe protiv svih čija je sigurnost bila navodno ugrožena, osim g. Kerović Ranka, koji je potvrdio da sa tim nema nikakve veze i da ne zna zbog čega su ga u to "ubacili". Postoji audio snimak tog razgovora, ali nije bitan za ovu parnicu, jer mu je svrha dokazivanje krivičnog djela podnosilaca lažne prijave i biće korišten u krivičnom postupku. Sekretar tužilaštva nije smjela lično da se izjasni po tom pitanju te je protiv nje podnesena taktička tužba sa odštetnim zahtjevom od 10 KM isključivo da bi se došlo do dokaza da je prijava bila lažna i bez njene dozvole, što se vidi u prilogu "Izjava sekretara" iz predmeta 80 0 mal 035904 11 mal. Tužbu protiv Kovačević Novaka i Danice Stjepanović je sabotirao sudija Destanović, zahtijevajući da podnosilac sam okarakteriše postupke tuženih kao službene radnje, čime bi izgubio spor zbog primjene člana " Odgovornost pravnog lica za štetu koju uzrokuje njegov organ" iz ZOO, a tužba protiv direktnih podnosilaca g. Gruhonjić Muhameda i Debeljević Milorada je pokazala da iza cijele terorističke akcije i bezakonja stoji upravo RS. Naime u odgovoru na tužbu g. Debeljević kaže da su svi navodi izmišljeni i to podvlači dva puta, što se vidi u prilogu "Odgovor Debeljevica".
Pošto je tužilac u toj parnici (Zdenko Bajo) dostavio potom sudu kako izjavu sekretara, tako i dokument u kome se navodi da se radi o razgovoru, (usmenoj prijavi u prilogu "Teodorovic zabiljeska") a ne službenom postupanju, uhvaćeni u laži i potpuno raskrinkani krivci vrše pritisak na sudiju Mićića, te mu drugo tuženi g. Gruhonjić omalovažavajući njegovu stručnost i znanje, nalaže da utvrdi grešku PASIVNE LEGITIMACIJE, jer on navodno NIKADA ne može biti odgovoran ni krivično ni parnično, da neće dolaziti na rasprave nego će koristiti druge metode...
U prilogu "Presuda za laznu prijavu" na drugoj strani uokvireno pravougaonikom, vidi se da tužena RS putem suda legalizuje kriminal koji su počinila fizička lica za svoje interese i usvaja njihove prigovore.
ZA DOGAĐAJE KOJI SU "IZMIŠLJENI" I U KOJIMA TUŽENI KAKO TVRDI NIJE POSTUPAO, DAKLE TUŽILAC JE SVE SLAGAO, TUŽENA RS IZVLAČI ZAKLJUČAK DA SU SE DESILI, I TO POTPUNO REGULARNO, IAKO NE POSTOJI NIJEDAN DOKUMENT SA POTPISIMA TUŽENIH, KOJI UKAZUJE NA SLUŽBENO POSTUPANJE!
Tužilja Bollin nije direktno učestvovala u ovim događajima, no teror kojim je bila izložena njena porodica, poseban nadzor, (čak i njenih komunikacija) je uticao na nju, a povod za sve je bio plan da se otmu dokazi do kojih je došla. Da je njena jedina ćerka ubijena i da su to prikrili službena lica tužene RS, čak tako monstruozno da su sakrivali materijalne dokaze i prali ih benzinom. Proglašavajući lažnu prijavu dvojice građana, koji su uhvaćeni sa dokazima u laži, za službene radnje tužena RS je sama preuzela odgovornost, za sve negativne posljedice u periodu od marta 2010-te nadalje, kada su joj oduzimana zakonom garantovana prava prilikom pokušaja da ih ostvari lično ili putem zastupnika.
Prilog "Zabilješka 73-11" pokazuje da je sudska policija opisala SKORO SVAKODNEVNE dolaske uz laži da je porodica Bajo nekorektna, a posebno da ih je neko primao. Za skoro 4 godine tužilja je primljena samo jednom kod tužioca Stjepanović, kada joj je ista rekla da NEMA odgovor za stanje torbe, tragove krvi prije pada i slično, a zastupnika Zdenka Baju, niko nikada nije primio i o tome je vidljivo u nastavku dokumenta ne postoje zapisi, niti je odgovoreno na pismene zahtjeve po ZOSPI-a. Umjesto da tužilji pruži odgovore, sasluša izjave i analizira dokaze do kojih je došla, tužena RS je nju i porodicu opisivala kao grupu ludaka i primitivaca, namjerno sakrivajući činjenicu da su donosili materijalni dokaz ubistva, koji su svi vidjeli, a naređeno im je da o tome ne pišu. Takođe je vidljivo da su Osnovni i Okružni sud, kao organi tužene, postupali sa zastupnikom tužilje kao i sa ostalim građanima, dok je OT Bijeljina odbijala svaki kontakt, isključivo zbog toga što je od njih traženo da odgovore usmeno ili pismeno na više pitanja tipa: ODAKLE TRAGOVI KRVI PRIJE PADA, KO JE PRESJEKAO KAIŠ TORBE, GDJE JE NESTAO DIO, ZAŠTO JE BOJA SA KAIŠA OPRANA, ZAŠTO TRASOLOG NEMA POJMA O TOME NITI O PROBODIMA KOSTI, ARTERIJE I DUŠNICE, ZAŠTO JE PORTIR IZMJENIO PRIČU, ŠTA JE BILO U 3 NESTALA PAKETA, KOJE JE DOVEZAO KAMION PRIJE BJEGSTVA. GDJE SU SNIMCI OBDUKCIJE ???
Stoga je tužilja prvobirno i ponudila tuženoj RS nagodbu, smatrajući da su za prikrivanje ubistva odgovorni pojedinci, te joj o tome dostavila dokaze. U prilogu "Ministarstvo pravde", vidi se da se obećava obavjest tužilji do koje nikad nije došlo. Ono što se ne vidi je to da je tužilja Bollin ponudila tuženoj RS da joj isplati samo 1000 KM troškova za dan kada je zarobljena i propustila plaćeni let, uz obavezu tužene da pokrene istragu na osnovu dostavljenih dokaza. Kako to nije učinjeno i nikada tužilji nisu dati odgovori na postavljena pitanja bila je prinuđena da svoja prava štiti ovom tužbom.
"Zabilješka 401-10", sačinjena još 08.03.2010. pokazuje da OT Bijeljina blokira pristup, pošto im je mjesec dana ranije predato više snimaka torbe oprane benzinom i sakrivene iz istražnih radnji, (što namjerno nije uvedeno u zabilješci iako je snimke dobila i sudska policija). Umjesto toga zastupnik tužilje se opisuje kao rastresena osoba i insinuira se nasilje. To što je tužilji ubijeno dijete i ona zahtijeva odgovore zbog sakrivanja dokaza, očito je za autora sitnica, a za sve bi najbolje bilo da tužilja zaboravi na ubijeno dijete i više nikad ne dođe u OT Bijeljina.
Ono što nije shvaćeno je da je tužilji potreban dokaz ovog bezakonja tužilaštva, a što je jasno rečeno sudskoj policiji. TUŽILJA ZAHTIJEVA DA JOJ SE OMOGUĆI OSTVARENJA ZAKONOM I USTAVOM GARANTOVANIH PRAVA I NEĆE SE UDALJITI DOK SE TO NE OSTVARI ILI DOK JE NE UHAPSE. Nije to bila želja tužilje, jer sve što traži je istina i odgovori na dokaze koje je predala, no tužena RS je umjesto da pruži objašnjenje majci kojoj je ubijeno jedino dijete, ako ga ima, uhapsila tužilju Bollin, jer objašnjenja nema. Tako je tužilja došla do dokaza na šta je sve spremna tužena RS da bi prikrila ubistvo, u slučaju procesa pred sudom u Strazburu, a s obzirom na ranije iznesene dokaze, da se nije suprotstavljala fašističkim naredbama tužene RS ista bi putem svojih službenika bezočno lagala da se ti događaji nisu ni zbili, da nikada niko nije dolazio niti dostavljao dokaze.
Tako je i došlo do nezakonitog hapšenja tužilje 10.08.2010. poslije bezočnih laži da OT Bijeljina nije nadležna za slučaj, a u narednom periodu je nastavljena blokada pristupa zastupniku tužilje, za šta su predočeni dokazi, a to se vidi i u prilogu "Zabiljeska 1173-11". No kako tužilja tada nije imala ništa od ovih dokaza, u cilju pribavljanja istih, zastupnik tužilje je odbio naredbu da napusti zgradu jer mu nije omogućeno da zastupa prava tužilje i preda dokaze i prijavu na zakonom propisani način. Tako je na suđenju za navodni prekršaj "Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr" svjedok sudski policajac prvi put javno otkrio kako glasi naredba koja se tajno primjenjuje još od 2009-te prema porodici Bajo.
ZDENKU BAJO, BUDIMKI BAJO I SVIM SRODNICIMA (UBIJENE IVONE BAJO), NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA
Tužena RS je hladno prešla preko tog bezakonja i legalizovala fašistički postupak prema porodici ne zaštitivši prava, na šta je obavezna članom 5 ZOS-a. Ono što je za ovu parnicu bitno je to da svaka radnja diskriminacije prema zastupniku tužilje prilikom zastupanja njenih interesa je u stvari diskriminacija prema njoj, a osim odnosa koji tužena RS demonstrira prema tužilji, to je nastavak monstruoznosti prema ubijenoj osmogodišnjoj djevojčici. Kratko rečeno: UBILI SMO DIJETE PRILIKOM ŠVERCA, VRLO VAŽNO, SREDIĆEMO TO, SAKRITI TRAGOVE, OPRATI BENZINOM, PREVARITI VJEŠTAKE, A TU STOKU, (TUŽILJU I NJENU PORODICU) ISTJERAJTE NAPOLJE KAD GOD DOĐU SA NEKIM DOKAZIMA.
Važno je da sud shvati kako tužilja doživljava tretman tužene prema njoj za ove 4 godine, a što i nije samo subjektivan osjećaj, jer u stvarnosti i jeste tako. Bahati državni službenici, korumpirani od strane mafije su se upravo tako ponašali prema tužilji i što je mnogo gore, prema djetetu čije ubistvo prikrivaju.
Prilog "Zabiljeska 1292-12" od 05.09.2012. pokazuje da tužena nije imala namjeru predati tužilji snimke tražene prethodne dvije i po godine, lažući da će odgovoriti, a u ranije predočenom dokumentu "Odgovor tuzilastva 31.08.2012." vidljivo je da se izruguje naporima da se dođe do istine, ne odobravajući uvid i kopiranje. Stoga je zastupnik tužilje braneći svoja prava prema članu 48 Ustava RS, a u vezi sa kršenjem prava iz člana 16 ustava RS, ponovo odbio naredbu da se udalji i postavio na sebe sliku materijalnog dokaza ubistva sa komentarima, kao jasan znak zašto tužena RS zabranjuje pristup porodici BAJO.
ZATO ŠTO JE PRIKRILA UBISTVO JEDNOG DJETETA I OTKRIVENA JE U TOME.
Fašističke postupke koji se 4 godine primjenjuju prema porodici ubijene djevojčice tužena je pokušala opravdati psihičkim poremećajem zastupnika tužilje, odnosno opisujući ga kao narkomana, ludaka, manijaka ili šta već. Na izraženi stav da nije on taj koji čini prekršaj, nego sudska policija krši prava garantovana Ustavom, sudski policajac je rekao: OVDE SI MI SE VEĆ POPEO DOLAZEĆI SVAKI DAN, (pokazujući na glavu). NE TREBA TI DATI NIKAKVA PRAVA, NEGO TAKVE KO ŠTO SI TI TREBA ZATVORIT NA SOKOLAC.
Tužilja je još od 2010-te znala da se porodica Bajo opisuje kao grupa ludaka i time opravdava fašistički tretman, ali ova zabilješka je i očigledan dokaz toga. Da bi taj opis bio uvjerljiv niko nije smio ni da pomene u zabilješkama sliku materijalnog dokaza ubistva nijednom od 2010-te nadalje. Formalno za tuženu RS i njene organe taj dokaz i ne postoji i niko ga nikada nije ni dostavio, te je dio plana zastupnika tužilje bio i to da MUP RS oduzme tu sliku, kako bi postala sastavni dio nekog spisa i jednog dana to bio dokaz ko je sve i kako prikrivao ubistvo, a računalo se i da će neki odgovoran službenik poštovati obavezu iz ZOKP-u.
Sve to je dakle bilo neophodno da se uradi kako bi tužilja dobila snimke obdukcije svog jedinog djeteta, a koje je tužena RS prikrivala, jer dokazuju, kakve sve povrede su evidentirane, a o istima trasolog citiram: NEMA POJMA...
Prilog "Obavjestenje" predat 21.08.2012. koji je sudski policajac Maksimović izvršavajući naredbu prethodno zgužvao i pošao da baci u kantu za otpatke, pokazuje koliko su to psihički poremećeni tužilja, osnosno njen zastupnik. Ni citiranja prava iz zakona niti navođenje onoga što se traži u okviru zakonom garantovanih prava, nije bilo dovoljno da tužena RS poštuje taj isti zakon. Kako je jasno navedeno i šta će zastupnik učiniti ako se ne budu poštovala prava, pripadnici tužene prave plan da to izbjegnu i nastave sa prikrivanjem zločina, što je opisano u zabilješki 1292-12.
Vidljivo je da se traže i podaci o krivičnim prijavama protiv portira i Univerzala, gdje je prilikom ubistva Ivone Bajo švercovana roba, što tužena RS nije htjela da dostavi. U prilogu "Zahtjev 08.01.2013." savršeno jasno se navodi da su podaci o tim prijavama potrebni za parnicu sa Univerzalom, gdje bi se dokazivala prikrivanja i laži službenika Univerzala u danu ubistva. Na taj zahtjev tužena RS nikad nije odgovorila, a potom je putem Osnovnog suda odbila da naredi dostavu podataka o tim krivičnim prijavama, pružajuži tako pomoć svom poslaniku, vlasniku AD Univerzal i svima onima koji su učestvovali u prikrivanju šverca.
Prilog "Oprani novac" ukazuje na motive tužene RS i na to šta je toliko vrijedno u 3 nestala paketa da je zbog toga bilo potrebno prikrivati ubistvo Ivone Bajo. To je samo jedan od članaka iz štampe koji razotkriva višegodišnje pranje novca narko mafije preko Bobar banke istog većinskog vlasnika kao i firme gdje je švercovana roba, a čiji je suvlasnik tužena RS. Ništa naravno od toga ne bi uradila policija RS da nije stagao materijal posredstvom Interpola, a za šta postoji i zasluga tužilje koja je putem više posrednika upućivala dokaze stranim istražnim organima.
Prilog "Banke i RS" pokazuje procenat vlasničkog udjela na kraju 2010-te u Bobar i BIB banci, koja je poznata po ulozi u pljačkanju AD Birač, za šta su u OT Bijeljina imali podatke još prije 6 godina. Pranje novca narko mafije, preko Bobar banke i krijumčarenje prilikom koga su ubili jedno dijete, a sve pod zaštitom i logistikom OT Bijeljina zaokružuje opus aktivnosti tužene RS, koja nema nijedan atribut države, ali zato ima sve karakteristike "Zločinačke organizacije" na način opisan u KZRS.
Poslije završetka saradnje sa advokatom Tomićem, tužilja je preuzela izjave svjedoka, koje je imao i između brojnih drugih nepravilnosti uočila i dokaze o krijumčarenju, te je preko drugog zastupnika pokrenula pravne korake da se to istraži. Kako tužena RS, preko svog specijalizovanog organa za gonjenje počinilaca krivičnih djela "nije primjetila" da su u danu ubistva Ivone Bajo, vozači kamiona dovezli prema njihovim iskazima 4 paketa, a po izjavi direktora, ujutru je magacioner zatekao samo PAKET, što znači da su 3 paketa nestala, podnesene su krivične prijave prvo protiv portira kao fizičkog lica, dana 24.06.2010. (prilog "Prijava protiv Blagise"), a pošto nije bilo nikakve reakcije tužene, po ovoj prijavi, nego je naprotiv uhapsila tužilju početkom avgusta da bi je spriječila dostaviti dodatne dokaze, podnosi se i "prijava protiv AD Univerzal", 02.12.2010. U tim prijavama su opisane sve nesporne činjenice i iznesena pretpostavka da je povređivanje Ivone Bajo nastupilo kao posljedica pucanja jedne od traka, kojima je vezan razervoar, te na kraju izneseno da postoje još neki podaci koji se žele saopštiti. Radilo se o neslaganjima u broju paketa, što tada namjerno nije upisano, kako bi tužena pokazala, da li će saslušati o čemu se radi i prije svega dati odgovore na more ranije postavljenih pitanja ili će zaštititi krijumčare. S obzirom da odluka o nesprovođenju istrage nikada nije dostavljena, da se na zahtijeve o tome nikada nije odgovorilo, uz uobičajenu zabranu pristupa, ostaje samo jedna mogućnost, a to je da je tužena sakrila krivične prijave, odnosno "GREŠKOM" ih ubacila u neki drugi spis, tako da "I NIJE SVJESNA" postojanja istih...
Zaštitu organizovanog kriminala je potom nastavila tužena putem Osnovnog suda, postupajuća sudija Marković, koja nije dozvolila ispitivanje portira, niti bilo kakvo izvođenje dokaza, pošto je odbila SVE priložene dokaze. Na kraju je u obrazloženju presude falsifikovala i Obavještenje OT Bijeljina od 04.01.2010. te tekst tužbenog zahtijeva. Na to je prije svega ukazano odgovornim i časnim državnim službenicima putem ZOSPI-a, (prilozi "Zahtjev sudu A" i "Zahtjev sudu B") u kojima se jasno vidi šta je falsifikovano sa ciljem da se pomogne vlasniku AD Univerzal. Kako se radilo o nepostojećim dokumentima, odnosno falsifikatima, nadležne službe ih nisu mogle pronaći, te je pismeno Predsjednik Osnovnog suda, pozvao zastupnika tužilje. Tom prilikom je i razjašnjeno da je osnovni cilj bio da se predsjednik, (čiji dosadašnji rad i pristup odgovornom poslu, tužilja smatra izuzetno profesionalnim) upozna sa bezakonjem koje čine pojedine osobe.
Zbirno gledano tužena RS je preko 3 godine sakrivala prijave vezane za krijumčarenje, istovremeno diskriminišući tužilju, koja je imala i druge dokaze o tome, tako da je prijava podnesena i u KT Sarajevo, (predmet T09 0 KTA 0034144 13). Da li je zahvaljujući tome došlo da otkrića povezanosti tadašnjeg direktora AD Univerzal S.B. koji je uhapšen aprila 2013-te, kao osumnjičeni za pljačku banke, tužilja u ovom trenutku ne zna, jer je istraga u toku. Ono što je jedino jasno je to da je tužena RS činila sve da bi onemogućila tužilju u dokazivanju istine i ostvarenju svojih prava, istovremeno štiteći počinioce krivičnih djela, što su otkrivali drugi istražni organi, prvo pranje novca, a potom i pljačka.
I na kraju važno je istaći da je neki odgovorni službenik dostavio materijal, (koji je zastupnik tužilje Bollin slao na sve adrese) Specijalnom tužilaštvu RS. U prilogu "Naredba KTA-ST-122-10" specijalni tužilac ukratko opisuje događaje koji su relevantni i za ovu parnicu. Važniji djelovi su uokvireni pravougaonicima, a posebno ističem pasus:
"Zdenko Bajo navodi da je materijalni dokaz, odnosno torbu koju je na sebi imala ubijena djevojčica, presječenog kaiša sa dijelom koji nedostaje, tužilac Stjepanović Danica ili neko drugi oprala jakim hemijskim sredstvom, kako bi se uklonili svi tragovi koji ukazuju na ubistvo, te nije prihvatila rezultate autopsije i konstatacije patologa, naloživši nova vještačenja, masakrirajući podatke sa autopsije, te pokušavajući obmanuti stručnjake, istima dostavila radi vještačenja samo slike površinske povrede, dok o unutrašnjim povredama, koje su po podnosiocu prijave, dovele do smrtnog ishoda nije obavijestila, niti upoznala vještaka."
Na kraju se na strani 5 naredbe objašnjava zbog čega se neće sprovoditi istraga:
"Zbog svega prethodno navedenog, obzirom da ovom tužilašvu nije dostavljen niti jedan materijalni dokaz koji bi u odredenoj mjeri potvrdio navode iznesene u prijavi, to je tužilac donio odluku da se istraga neće sprovoditi, jer ne postoje dokazi koji bi upućivali na postojanje osnova sumnje da je od strane prijavljenih lica učinjeno krivično djelo na način kako je to podnosilac prijave naveo."
Očito da onaj ko je dostavio dokumente specijalnom tužilaštvu nije imao ili nije htio da pošalje i disk sa fotografijama, te zastupnik tužilje Bollin to čini uz svoju pritužbu, (prilog "Prituzba specijalnom tuzilastvu") u kojoj se navode sve važne činjenice i što je najvažnije, vidi se da je poslat disk sa dokazima, kojin su bili neophodni da tužilac pokrene istragu. No u odluci Kolegija Specijalnog tužilaštva, nema ni riječi o dostavljenim dokazima, nego se pritužba odbacuje kao neosnovana, takođe bez ijedne riječi obrazloženja.
No ono što je vidljivo je datum kada je zaprimljena pritužba, a to je 25.02.2011. To je bio petak, a poslije neradnog vikenda u štampi se pojavila informacija da predsjednik tužene namjerava predložiti ukidanje tog tužilaštva, (prilog "Ukidanje tuzilastva"). Zanimljivo je da izvorni članak lista PRESS iako se pojavljuje u internet pretragama više nije dostupan za pregled, te je ova kopija preuzeta sa druge stranice. To naravno nije prvi put da predsjednik prijeti svakome čija mu se aktivnost ne dopada, iako nema ovlaštenje za to. U zemlji gdje je navodno nezavisno pravosuđe, posljednji primjer je bila prijetnja da će zbog "špekulativne odluke" sutkinje, "koju treba da bude sramota" predložiti ukidanje ili izmještanje suda i da će Vlada tužene RS, (u čiji rad takođe nije nadležan da se miješa) nastaviti sa radom, bez obzira na sudove...
Koliko je prijetnja predsjednika tužene RS izrečena javno 28.02.2011. uticala na Specijalno tužilaštvo, da "NE VIDI" dokaze koji su im dostavljeni i koliko se stvarno prijetilo iza scene i obećavalo, može se zaključiti na osnovu toga što je taj tužilac, koji je radio na predmetu KTA-ST-122-10, nagrađen imenovanjem na položaj Glavnog republičkog tužioca, a niko nikada više nije smio da pomene slike torbe, niti je tužilja dobila odgovor zašto se ista nalazi u takvom stanju. Slike obdukcije tada nisu bile dostupne, jer ih je tužena RS prikrivala poput srednjovjekovne inkvizicije, ali sada su predočene na ovoj parnici, a za zatvaranje cjeline dovoljno je poslušati izjavu osobe koja je radila na tom predmetu g. Mahmuta Švrake, koji u svojoj izjavi za medije, (prilog "Politicka volja" na disku) jasno kaže da citiram:
ZA PROCESUIRANJE "KRUPNIH RIBA" NEMA POLITIČKE VOLJE.
Tužilac koji radi na nekom slučaju može znati da nema političke volje, samo ako mu neko to kaže, (opet podsjetimo u zemlji gdje je tužilaštvo i sudstvo "nezavisno"), a opšte je poznato čija je volja dominantna. Predsjednik RS odlučuje o svemu i javno je zaprijetio tužilaštvu neposredno pošto im je dostavljen dokazni materijal o prikrivanju ubistva ćerke tužilje Bollin. A krupne ribe u ovom slučaju ubistva prilikom šverca su kako poslanik tužene RS, tako i njeni tužioci iz OT Bijeljina, te naravno ortaci iz Federacije koji su poslali robu. Da li među te "krupne ribe" spada i klan Darka Šarića, nije ni bitno za ovu parnicu, ali je savršeno jasno da sva ova prikrivanja ne bi bila izvršena zbog dvojice vozača koji su dovezli auto gume, a za prikrivanje 3 paketa kokaina, koja su samo jedna od brojnih isporuka, obavljenih u periodu dok se pere novac narko mafije preko Bobar banke, uradili bi i mnogo gore stvari od terora i diskriminacije tužilje i njene porodice. U svemu tome je i propušteni let, (prilog "Rezervacija avionske karte") i zarobljavanje tužilje dana 10.08.2010. samo sitnica, jer ubili su joj jedino dijete i ništa gore od toga joj tužena više ne može naškoditi. Svi ovi pokušaji tokom 4 godine da se tužilja uplaši, otjera i odustane od borbe za istinom, samo su joj davali dodatnu snagu da nastavi sa borbom i da svi odgovorni dobiju zasluženu kaznu, a ova parnica je samo pomoćno sredstvo u tome.
S obzirom da je najvećim djelom godine nastanjena u Cirihu, u svrhu ostvarenja svojih pravnih interesa, tužilja je ovlastila brata Zdanka Baju, (prilog "Punomoc") a svaka opstrukcija i diskriminacija tužene RS izvršena prema punomoćniku prilikom pokušaja da u skladu sa zakonom zastupa njene interese i ostvari garantovana prava, je direktno usmjerena prema tužilji i lično njoj nanosi štetu. Tako je tužena RS pokazala da bi radije tjerala tužilju iz zgrade 3 godine, nego joj ustupila snimke obdukcije, a najvažnije informacije još uvjek se prikrivaju.
Podršku odgovornima za prikrivanje dokaza o uzrocima pogibije Ivone Bajo i krijumčarenju, tužena RS je nastavila i u parnici 80 0 P 039221 12 P gdje su stranke punomoćnik tužilje i AD Univerzal. Pošto je neshvatljivo odbacila SVE dokaze tužbe i praktično spriječila time izvođenje dokaza, tužena RS je u samoj presudi manipulisala činjenicama i na drugoj strani falsifikuje se i "zaključak" OT Bijeljina iz spisa KTA br. 596/09, te lažno navodi:
"da je prilikom pada sa bicikla pokidana metalna žica od korpe istog bicikla, probila joj grudi i da je žica pokidala krvni sud"
U "Obavjesti" OT Bijeljina od 04.01.2010. nema pomena o tome da je "žica pokidala krvni sud" a u razgovoru sa vještakom trasologom koji je angaživan od strane tužilaštva isti jasno kaže da niti o jednoj unutrašnjoj povredi citiram "NEMA POJMA" dakle obmanut je od strane tužioca, a audio snimak tog razgovora, kao i snimak razgovora sa portirom u kome priznaje da je uklonio torbu sa lica mjesta je dostavljen u OT Bijeljina još 2010-te godine, (a nalazi se i na disku predatom uz ovu tužbu) i na sve to nema nikakve reakcije tužene osim zabrane pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice. Nema nikakve sumnje da je tužena planski uklonila materijalni dokaz sa mjesta zločina i oprala ga hemijskim sredstvom a potom sve to kao i podatke o unutrašnjim povredama sakrila od vještaka trasologa.
U istoj presudi brutalno se falsifikuje i tužbeni zahtjev te navodi da nema dokaza da je tužini AD Univerzal doprineo smrti Ivone Bajo, niti je ujak aktivno legitimisan da traži odštetu po tom osnovu iako se sam tužbeni zahtijev ne zasniva na tome nego na povredama ugleda i časti i prava ličnosti uzrokovanih lažima službenika tuženog a nigdje se ne pominje u tužbi bilo čija odgovornost niti traži nadoknada zbog smrti što se vidi iz tužbenog zahtijeva koji je sud predočio na prvoj strani presude. Navedene obmane su detaljno opisane u zahtjevima Osnovnom sudu od 08.08.2013.
U dopisu A-326/12 upućenog iz OT Bijeljina VSITV-u, tužena RS priznaje da je izdata usmena neredba o zabrani pristupa, za šta se iznosi lažno opravdanje o nekim prekršajima. Zaboravljeno je da je tužena RS tokom cijele 2010-te obmanjivala tužilju kako OT Bijeljina nije više nadležno za predmet, te se priznaje da ih nijedan podnesak i dostavljenii dokazi nisu zanimali pošto je kako se kaže "predmet završen i nema potrebe da se o tome raspravlja" a što je u suprotnosti sa odredbama ZOKP-u, član Obustava istrage stav 3, vezano za nove činjenice ili dokaze, koje ukazuju na počinioca krivičnog djela.
Zahtjevima za pristup informacijama predatim 15.01.2014. u OT Bijeljina i Osnovni sud u Bijeljini traže se podaci o tome šta je tužena utvrdila na koji način su nastali krvavi tragovi prije pada Ivone Bajo, kako je došlo do presjecanja kaiša njene torbe i pranja istog, te čime su nanesene unutrašnje povrede a sve za potrebe upravo ove parnice.
Osnovni sud je očekivano postupio profesionalno i odgovorio dopisom od 24.01.2014. potvrdivši da su svi predmeti na čuvanju te proslijedio primjerak u OT Bijeljina tražeći da se izjasne po navedenom zahtijevu. Po svemu sudeći upravo zbog dopisa suda i OT Bijeljina "odgovara" dopisom IT-2/14 dana 28.01.2014. tvrdeći da je kompletan spis ustupljen Ustavnom sudu BIH, te zbog toga ne mogu udovoljiti zahtjevu...
Znajući da se radi o lažnoj informaciji, jer je spis KTA-596/09, vraćen nekoliko mjeseci ranije u OT Bijeljina te proslijeđen Osnovnom sudu za potrebe parnice 80 0 P 039221 12 P, gdje ga je dana 26.06.2013. vidjeo punomoćnik tužilje, na stolu postupajuće sudije, podnosi se novi zahtijev i traži pojašnjenje o kojoj se Apelaciji radi, na šta OT Bijeljina ( IT-2/14 od 19.02.2014.) odgovara da je u pitanju AP-862/10, dakle upravo Apelacija tužilje.
Taj zahtijev je bio zamka za tuženu RS u cilju dokazivanja njenih smišljenih obmana, te je istovremene upućen "Zahtjev Ustavnom sudu BIH", kojima se traže podaci o "zagubljenom"spisu a potom s obzirom da nije bilo odgovora i "Dopis kabinetu predsjednice ustavnog suda" što je takođe priloženo uz ovu tužbu. Iz odgovora P-124/14 od 12.03.2014. vidi se da je spis KTA-596/09 vraćen u Bijeljinu još 17.04.2014. a podsjetimo da cijelih 10 mjeseci kasnije nadležno OT Bijeljina tvrdi da je materijal i dalje u Ustavnom sudu.
Ovde naravno nema ni govora o nekoj grešci, nego se radi o kontinuitetu smišljenih falsifikata, prikrivanja i laži tužene RS, kojima brutalno ponižava tužilju i krši njena prava. Dokaz za to su i naredna dva dokumenta "Zahtijev 20.06.2014." predat u OT Bijeljina sa 8 tačaka kojima se traži pojašnjenje za "nestanak" spisa te odgovori na pitanja postavljana još od februara 2010-te. U takozvanom odgovoru IT-24/14 se tužena RS pravda kako je spis otpremljen iz Ustavnog suda BIH do Osnovnog suda u Bijeljini a i dalje se ne nalazi u OT Bijeljina na navodeći gdje je trenutno.
No još važnije su naredne stavke gdje se prvo kaže da su prijave protiv Blagiše Sofrenića i AD Univerzal, zavedene pod brojem T14 0 KTA 0010617 14. Dva poslednja broja pokazuju da su pomenute prijave zaista bile sakrivene 4 godine i da je poslije predavanja prve od njih 24.06.2010. te najave da postoje i dodatni dokazi (audio snimci izjava portira i vještaka, dokazi o krijumčarenju itd) tužena RS onemogućila pristup tužilji u OT Bijeljina, obmanjujući je da nije nadležno, te da bi uspješno "zagubila" opasnu prijavu čak je lišila nezakonito slobode i držala u zarobljeništvu 10.08.2010.
Sve da bi zaštitila svoje kriminalne poslove vezano za krijumčarenje i pranje novca narko mefije koje je izvršila u sadejstvu sa poslanikom svoje skupštine, vlasnikom AD Univerzal i Bobar banke, koje je tužena suvlasnik.
Vrhunac licemjerstva tužene se vidi u trećoj stavki njenog "odgovora" gdje na ključna pitanja o nastanku mlja krvi prije pada, torbi i unutrašnjim povredama kaže da su "činjenice i istražne radnje provedene u slučaju smrti Ivone Bajo" detaljno opisani u službenoj zabilješci postupajućeg tužioca i nekada objavljeni na nekoj web stranici !!!???
Uz opasku da je dužnost tužene bila da još u januaru 2010-te preda pismeno tu "zabilješku" tužilji i odgovori na sva sporna pitanja, ističemo da je i ta tvrdnja smišljena laž, jer ništa od onoga što je pitano nije objašnjeno u toj zabilješci, koju je tužilja lično čitala na internetu a ne iz dokumenta koji joj je trebala uručiti tužena.
Kolika je monstruoznost tužene RS u ophođenju prema tužilji vidi se najbolje iz tog "odgovora" jer proizilazi da je teror dug 4 i po godine i koji još traje, stotine dolazaka, poziva telefonom, hapšenja i kršenja garantovanih prava bio nepotreban s obzirom da joj je još a avgustu 2010-te umjesto de je uhapsi, mogla reći da se svi odgovori nalaze na nekoj web stranici.
No naravno da to nije istina i radi se o nastavku laži tužene RS, s obzirom da na zahtijeve iz januara i februara iz 2010-te po istim temama nikada nije odgovorila a sada ove besmislene i uvredljive "odgovore" šalje pritisnuta obiljem materijala i dokaza dostavljenih drugim državnim i stranim organima te u tužbama i objavljenim na internetu, čekajući rezultate oktobarskih izbora, prema čemu će i prilagoditi svoje naredne postupke...
Nevezano za presudu u ovoj parnici, tužena RS je dužna da tužilji Budimki Bollin Bajo predoči svaki dokument vezan za spis u kome se vrši istraga smrti njene jedine ćerke i da da odgovore na to zašto su sakrivani podaci o unutrašnjim povredama od vještaka, čije se mišljenje tražilo, zašto je tužena RS oprala kaiš torbe benzinom i sakrila to od tužilje javnosti i vještaka i na sva druga postavljena a neodgovorena pitanja.
Sve to zasigurno neće biti moguće dok su na odgovornim položajima isti oni koji su prikrivali ubistvo, ali to je već problem tužene. Pružajući podršku i zaštitu pojedincima iz svojih organa, koji su činili krivična djela i nanijeli štetu tužilji preuzela je odgovornost ne samo za posljedice poslije tragedije, nego i za samo ubistvo, koje prikriva iz sopstvenih niskih pobuda...
UMJESTO DA TUŽILJI KOJE JE IZGUBILA SVOJE JEDINO DIJETE PREDA SVE TRAŽENE DOKUMENTE I INFORMACIJE, TUŽENA RS JE PROGLASILA DOKUMENTACIJU O "SAMOPOVREĐIVANJU" I POGIBIJI NJENOM "SOPSTVENOM KRIVICOM" DRŽAVNOM TAJNOM I EVO VEĆ CIJELIH 5 GODINA KRIJE PODATKE O TOME

BUDIMKA BOLLIN BAJO
(adresa 1) KIRCHENFELD 65
8052 ZURICH
(adresa 2) Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

po punomoći OPU-559/2010 : ZDENKO BAJO
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

 

Autor zdenkobajo | 30 Septembar, 2014 | read_nums (38)
MAJKA UBIJENE DJEVOJČICE JE PONUDILA DRŽAVI DOKAZE O UBISTVU I DOGOVOR DA SE POKRENE ISTRAGA I KRIVCI PROCESUIRAJU, TE DA JOJ ISPLATE SAMO 1000 KM ZBOG PROPUŠTENOG A REZERVISANOG AVIONSKOG LETA U KOM SLUČAJU TUŽBA NE BI BILA PODIGNUTA. IAKO JE UPOZORANA DA ĆE U SLUČAJU ODBIJANJA ODŠTETNI ZAHTJEV IZNOSITI 5 MILIONA, DRŽAVA NIJE NI ODGOVORILA, JER SU TAJKUNI, POLITIČARI I SAUČESNICI IZ TUŽILAŠTVA I POLICIJE OPLJAČKALI MILIJARDE.
U NASTAVKU JE POJAŠNJENJE ZA SVAKI PONAOSOB OD SKORO 200 STRANA DOKAZNOG MATERIJALA IZ KOGA SE VIDI DA JE DRŽAVA PRIKRILA UBISTVO OSMOGODIŠNJE DJEVOJČICE DA BI ZAŠTITILA KRIJUMČARE I KRIMINALCE U SOPSTVENIM REDOVIMA...


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 043324 12 P

TUŽBA

Tužilac:

BUDIMKA BAJO BOLLIN
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

5000000 (pet miliona) KM


DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P

(1. DIO)


Falsifikati, (slike mjesta zločina i obdukcije na kojima se jasno vidi da postoji više tragova krvi prije pada, žica prečnika 3 mm je "napravila" rez na koži od 2 cm, kanal kroz kožu, kanal kroz prsnu kost širok samo 1 mm, kroz koji prolazi skalpel, te kanal kroz desnu plućnu arteriju, a sve sakriveno od trasologa);
Torba, (sakrivena iz svih istražnih radnji, dvostruko presječenog kaiša, dio nedostaje, a ostatak je opran jakim hemijskim sredstvom kojim su uklonjeni tragovi ubistva) Takođe je izuzetno važna činjenica da je djevojčica kaiš prebacivala preko ramena, a torbu je ubacivala u korpu bicikla, tako da je osim ručke bicikla i sama torba bila prepreka da dođe do kontakta žice i djevojčice.
Izjava vjestaka, (transkript razgovora sa trasologom dr. Busarčević Miroslavom, koji se u zvučnom fajlu nalazi na disku, a iz koga se vidi da mu nisu dostavljeni podaci ne samo o presječenoj torbi, nego ni o jednoj unutrašnjoj povredi); Patologija (povrede konstatovane obdukcijom sa evidentiranim dimenzijama, od čega se posebno ističe probod prsne kosti širine 1 mm, koji je navodno napravila žica prečnika 3 mm); Biologija (sadrži naredbu tužioca sa jasnom naredbom da se tragovi traže na korpi, te mišljenje vještaka koje pokazuje da ne postoje tragovi na žici koji bi se očekivali od povrednog oruđa. Takođe se vidi da je vještaku dostavljena pošta u kojoj se "pretpostavlja" da je povredu nanijela žica); Trasologija, (zaključuje se da su kapi krvi nastale prilikom kretanja, a ne poslije pada, pominje samo ranu na grudima uz njenu sliku, a ne postoje ni slike niti bilo kakvih pomena o unutrašnjim povredama, kao ni o presječenom kaišu torbe. Iznosi se mogućnost o nastanku povrede usljed kontakta sa vozilom ili padom na viši trotoar ili nižu ogradu koju nije uočio te je predložio dolazak i rekonstrukciju. Posebno je ukazao na pitanje je li moguće da je kamion izašao iz kruga a da ne zahvati tragove krvi, što se otkriva iz izjava svjedoka koji kažu da je portir navodio vozača da ne bi nagazio te tragove. I najvažniji zaključak je da je mjesto povređivanja 3 metra prije prvog traga krvi, što je bar 10 metara prije mjesta gdje je po iskonstruisanoj istrazi pala i tek tada se nabola na žicu; Blazanovic, (vještačenje zatraženo od strane majke Ivone Bajo, gdje se prvo navode uočene povrede po osnovu dostavljene dokumentacije. Potom se detaljno opisuju mogućnosti nastanka povrede i mjesto na terenu, a sve uokvireno pravougaonicima. Na kraju zaključuje kolike su dimenzije i oblik predmeta i to trakastog oblika, dok bi žica morala nanijeti ovalnu ranu. Važno je istaći da je ovaj vještak jedini imao podatke o torbi, dok tada u vrijeme rada nije imao fotografije unutrašnjih povreda, koje tužena RS nije htjela dati tužilji još narednih dvije i po godine, a tražene su odmah po obustavi istrage. Činjanica da je kamion koji je pobjegao prije dolaska policije bio tehnički neispravan sa rezervoarom našpanovanom trakama upravo u visini rane na grudima djevojčice, nije tada bila poznata ni njemu niti to pominju drugi vještaci. Tužena RS je i te fotografije ustupila tužilji tek krajem 2012-te, poslije hapšenja zastupnika. Na dostavljanje kopije ovog mišljenja i svih drugih dokaza tužena RS je umjesto objašnjanja, razgovora, analize, saradnje sa tužiljom odgovorila sakrivanjem, ćutanjem i zabranom pristupa svim srodnicima djevojčice Ivone Bajo...
Važno je istaći da je tužena sakrila podatak da je kamion uopšte dolazio u krug Univerzala u vrijeme pogibije Ivone Bajo iako su prisutni svjedoci to pominjali, (što se kasnije saznalo). Uz već obavljen razgovor sa obducentom koji je bio izričit citiram NIJE NOŽ, NIJE ŽICA. JA NISAM MOGAO POTPISATI DA JE ŽICA, te nebuloze iz MUP-a i OT Bijeljina na sporna pitanja, a posebno AKO SMATRATE DA JE DO POVREDE DOŠLO POSLIJE PADA I DA JE UZROK ŽICA, ODAKLE KRVAVI TRAGOVI 10 METARA PRIJE TOG PADA ???, tužilja po savjetu prijatelja angažuje pravnog zastupnika. Uz priču portira da je VIDIO DJEVOJČICU KAKO SE KREĆE, KRIVUDA ISKAŠLJAVA KRV I TEK POTOM PADA, a nekoliko dana kasnije saznaje od direktora Univerzala da je u to vrijeme otišao sa posla i krenuo kući te vidio DA KAMION DOLAZI DA IM DOVEZE ROBU. Istina je da je tužena prihvatila prijedloge advokata Tomića da se saslušaju svjedoci i predala mu kopije izjava, no potom je sprečavala dostavu svih dokaza, a upravo te izjave pokazuju na koje je sve načine tužena prikrivala zločin. Jedna od ključnih je verzija događaja koju je izneo portir, a prvo je u policiji izmjenio priču koju je pričao tužilji i drugim svjedocima, rekavši da je vidio samo zadnji kraj bicikla. No u nepažnji zaboravio je sakriti postojanje krvavih tragova na asvaltu dok je prilazio djevojčici, ali je prikrio postojanje kamiona, što se vidi iz njegove izjave "Blagisa MUP". No pošto je tužilja to otkrila, ista osoba u OT Bijeljina, (Blagisa za OT) priznaje postojanje kamiona i još kaže da je to rekao i policiji. Očito je to tužena smišljeno izostavila iz zapisnika u MUP-u.
U nastavku će biti korišteni djelovi izjava svjedoka datih organima tužene RS i to, osim već pomenutog Sofrnića: Budimka Bollin Bajo, Djuja Vasilić, Zlatan Lazarević, Kešmer Mirsad.
U izjavi tužiocu tužilje Budimke Bollin Bajo, na strani 3, opisuje se polazak kući i pakovanje stvari! Uz opasku da je veoma neobično da su zapamtili šta je i kojim redom zapakovano u torbu, skrećem pažnju na bočicu "LEDENOG ČAJA"!
Majka prenosi tužiocu podatke koje je dobila od porodice, kod koje je Ivona boravila neposredno pred tragediju!
Sada, kao dopunu predočavam dio izjave neposredne svjedokinje sa mjesta zločina, Đuje Vasilić, strane 4 i 5:
Vidljivo je da svjedokinja pominje "ledeni čaj" a u nastavku da je sigurna u to...
Očito se radilo o pokušaju tužioca da izmjeni svjedočenje, pitanjem tipa: "DA LI STE SIGURNO VIDJELI BOČICU ČAJA"???
Pomenuta bočice je "nestala" iz svih istražnih radnji i vještačenja, a zašto je to važno, može nam pomoći slika, na kojoj se vidi torba ubijene djevojčice!
Fotografija je nastala krajem januara 2010. u zgradi Osnovnog suda! Vidljivo je da je kaiš dvostruko presječen, dio nedostaje a ostatak je opran jakim hemijskim sredstvom, koje je skinulo i originalnu žutu boju!
Nikada za 6 mjeseci lažne istrage nije pomenuto u kakvom se stanju torba nalazi a pogotovo da to neko objasni! Pošto su predate fotografije u OT Bijeljina i insistirano da daju odgovore, tužena RS šalje policiju da otme računar sa dokazima o njihovim zločinima. No CD je dva mjeseca ranije proslijeđen u više stranih zemalja...
Pretpostavka da su sa kaiša benzinom oprani tragovi ubistva se umnogome potvrđuje postojanjem famozne bočice, a u njoj očito nije bio čaj, nego jako hemijsko sredstvo za uklanjanje tragova ubistva!
Naredna dio izjave tužilje, (strana 4) pokazuje da se prvobitno ubistvo djeteta pokušalo objasniti epileptičnim napadom, a autor te ideje je Marković Dragoslav, formalno inspektor u CJB Bijeljina.
Možemo samo pretpostaviti da bi u slučaju da je majka bila pokolebana i dozvolila mogućnost epilepsije za koju nije znala, obdukcija bila otkazana ili je bar takav bio plan tužene RS (strana 4)
"OGREBOTINA" kako su je opisali, na LIJEVOJ strani grudi, je bila duboka oko 8 cm, a sem površinske rane od 2 cm, u dubini je kanal kroz grudnu žlijezdu, probodena prsna kost, te razderina desne plućne arterije i dušnice!!!???
U nastavku je saopštenje obducenta poslije izvršene autopsije, (strana 5):
Skrećem pažnju i podvlačim ključnu rečenicu: "NIJE NOŽ, NIJE ŽICA I NISAM MOGAO TO DA POTPIŠEM"!
Na osnovu kasnijih razgovora sa policijom i tužilaštvom, jasno je da je tužena RS, pokušala uticati na njega.
Slijedi opis događaja na mjestu zločina, kada nam je prišao portir Sofrenić Blagiša!
Radilo se o danu neposredno poslije obdukcije i prije razgovora sa bilo kim iz takozvanih istražnih organa! Dotični jasno kaže da je vidio kretanje djevojčice, što se vidi i na slici lica mjesta (na fotografijama):
Postojanje više krvavih mrlja, u zoni od oko deset metara prije pada, pokazuje da je djevojčica povrijeđena prije pada, kada više nije mogla da se kreće, što dodatno potvrđuje iskaz svjedoka sa lica mjesta Vasilić, (strana 3)!
U nastavku opisa sa lica mjesta svjedokinja nesporno opisuje da je vidjela više krvavih mrlja prije mjesta pada, te nastavak onoga što je portir svima pričao (strana 5):
No, sada slijedi novi pokušaj, tužene RS da izmjeni iskaz svjedoka i falsifikuje istinu, (čak dva puta se to pokušava u narednom dijelu izjave) kako bi izdejstvovala da su tragovi krvi nastali prenošenjem djevojčice do vozila, što svjedokinja odlučno demantuje, (strana 5)!
Ovo je bio monstruozni pokušaj tužene RS da predstavi kako su tragovi krvi nastali poslije pada, dok su djevojčicu prenosili do automobila. No da se vratimo iskazu majke ubijene djevojčice, (strana 5) koja nadalje opisuje prvi susret sa nekim od "istražitelje" kako se kasnije ispostavilo tvorcem ideje o epilepsiji prvobitno, a potom i o padu na žicu:
Dakle, na jasan stav vještaka medicinske struke poslije konstatovanih povreda, da nikako nisu mogle nastati od žice, na scenu stupa inspektor tužene RS, Marković Dragoslav, sa obiljem laži i pokušaja prevare i falsifikata, kako bi ubistvo predstavio kao "samopovređivanje"! Koliko je sposoban, jasan je dokaz i to da mu je jedina preokupacija bila da sakrije torbu koju je u automobil ubacio Sofrenić Blagiša, kako bi sakrili dokaz ubistva, a sve druge stvari je ostavio iako je postojala naredba da se sakupe i vještače, (strana 6):
Vidljivo je da se ovi događaji prepričavaju uz opasku da ću detalje o tome, ja da ispričam, kao neposredni svjedok! No pošto sam potom pozvan da dam izjavu upozoren sam da je već kasno, da su svi umorni te da sada samo odgovaram na pitanja! Bilo je važno uzeti izjavu od sestre koja se vraća u Cirih, a ja sve preostale detalje mogu da dopunim i drugom prilikom. Poštujući to, jer je zaista bilo preostalo, nešto više od sat vremena do kraja radnog dana, u svom iskazu sam odgovarao uglavnom na GLUPA i NEBITNA pitanja, što je očito bio plan, da se ne gomilaju iskazi o kriminalu policije, te lažima portira "Univerzala"! No odmah potom pomenuta bježi na "godišnji odmor" te sva svoja saznanja prebacujem u digitalni oblik, pa poslije oko 20 dana predajem disk tužiocu Stjepanović uz dogovor da pošto ga pregleda dođem i dopunim izjavu! Znajući da se radi o saučesniku mafije, zbog ranijeg ponašanja, snimam razgovor iz koga se vidi da ona nema namjeru evidentirati bilo šta, što dokazuje da se radi o ubistvu, a audio snimak je na disku, (Danica.mp3).
U nastavku je opis daljih sabotaža i nesposobnosti tužene RS, koja preko inspektora, odbije da uzme stvari ubijene djevojčice, (a morao je odneti ih istog dana kad se desilo ubistvo) te posljedice neviđene gluposti, prilikom razgovora sa navodnim Aleksandrom! Naime, pošto se predstavio imenom Zdenko, ubjeđivao ga je da slobodno sve ispriča, jer citiram:
"MI ĆEMO VAS ZAŠTITITI U POLICIJI I TUŽILAŠTVU" !!!???
Logično su se oni sa druge strane žice, zapitali: A GDJE TO JA RADIM???
Uz opasku da se nije radilo o kaseti, nego o disku, (laspus tužilje), osim tom licu kasnije je proslijeđivan dokazni materijal preko više posrednika, sa uputstvom da se dostavi Interpolu. Iako je mafijaška vlast, na sve načine pokušala da prikrije ubistvo Ivone Bajo, početkom 2012. je policija RS poslije dojave izvan zamlje pronašla u Bobar banci materijal o uplati dijela novca od strane narko mafije! Krijumčarenje koje se obavljalo tog dana i postojanje kamiona koji je pobjegao sa lica mjesta prije dolaska policije, pokušali su sakriti službenici tužene iz policije i tužilaštva, a otkrili smo ga slučajnom izjavom direktora, (strana 7):
Direktor vjerovatno nije ni znao, kakvim se švercom bavi vlasnik, a indikativno je da kamion dolazi odmah pošto se razilaze svi radnici i direktor! Tako niko nije mogao pregledati dovezenu "ROBU", a do jutra nestaju 3 paketa, što je jasno vidi iz izjave direktora i vozača koji su dovezli robu.
Ovde g. Lazarević opisuje stanje koje je zatekao narednog jutra i kaže da je u pitanju PAKET. No kako on očito nije bio upoznat sa švercom, jer nam inače ne bi ni pominjao kamion koji je do tada uspješno prikrila tužena RS, nije ni potvrdio priču vozača koji su dovezli 4 paketa robe:
Iako je za tužilju suštinski bitno da dokaže samo prikrivanje ubistva od strane tužene, nije zanemarljivo ni pitanje motiva. Ovde je dakle tužilac imala dvije izjave iz kojih proizilazi da su 3 paketa "ROBE" nestala preko noći i nije ništa preduzela da to istraži kao ni to što je portir ispričao tužilji i njenoj porodici jednu verziju, a potom natjeran da izmjeni priču. Takođe i falsifikat sa tahograf trakom tužena RS navodno nije primjetila, jer su po izjavama prešli put od Bijeljine, preko Brčkog i Pelagićeva do Odžaka za 60 minuta, što je preko 120 km/h, (strana 7 izjave K. Mirsad):
Obavivši taj posao, vozači MIRUJU do 22:10 minuta, kada kreću za Sarajevo, (po sopstvenoj izjavi, to je bilo u zadatoj putanji), to se završava oko 23:30, što je nekih 80 minuta vožnje! Čudno je da su prethodno ODMARALI četiri i po sata, ali to je njihov izbor bio, no da vidimo kolika je udaljenost koju su morali preći:
PUT OD 212 KILOMETRA, KAMION JE PREŠAO ZA 80 MINUTA, VOZEĆI PROSJEČNOM BRZINOM 159 KILOMETARA NA SAT!!!???
U prilogu "Tahograf" vidljiva su kretanja od 60 i 80 minuta poslije istovara u Bijeljini, što je ukupno 140. Prilog "Članak i dokazi kriminala" osim izjava vozača i direktora sadrži i skeniranu sliku sa sajta "Michelin" na kome se mogu dobiti tačne udaljenosti između dva mjesta, uključujući i prolazne tačke po potrebi. Iz toga proizilazi da su prešli 335 km za 140 minuta što je prosječno oko 140 km/h. Sve to tužena RS "nije primjetila" tokom navodne istrage, a prijave podnesene protiv portira i AD Univerzal prikriva već 3 godine, te je materijal o krijumčarenju dostavljen u KT Sarajevo koji vodi predmet pod brojem T09 0 KTA 0034144 13.
Da bi se razotkrili razlozi tužene RS što je još od septembra 2009-te, sprečavala dostavu dokaza i podnošenje prijave vezano za ubistvo Ivone Bajo, pomoći će analiza tekstova koji su dostavljeni prvo u CJB Bijeljina a potom i u OT Bijeljina na CD-u, a i ovde se nalaze kompletni na priloženom disku, (folder "Ko je ubio Ivonu"). U štampanom obliku je iz tog perioda, (avgust - septembar) prilog "Ubistvo" dio jedne mnogo duže analize, a ovde su obilježeni pravougaonicima dijelovi koji su bili samo jedna od mogućih varijanti, čak 10 mjeseci prije nego što se došlo do svih izjava i dokaza o kvaru na kamionu i švercu:
1) "Ako osoblje univerzala daje lazne podatke, onda se tragedija mogla desiti slucajno ili namerno krivicom nekog od njih. Jedna od mogucnosti je da se sa nekog vozila ili masine koja je ulazila u krug firme otkinuo, odleteo neki predmet (mozda pod pritiskom ili usled pucanja), te pogodio dete u prolazu. Vozaci i radnici mozda zeleci izbjeci odgovornost ili sakriti sadrzaj tovara, koji je neregularan ili cak kriminalan, premestaju je desetak metara napred, ulaze u krug, istovaraju robu, te posto je dete odvezeno, odlaze pre dolaska policije..."
2) I tu ostaje jos jedna mogucnost: Niko od navedenih osoba nema nista sa ubistvom, ali imaju vruc tovar. Stoga se pokrece mehanizam da kamioni nestanu, i da se sve zataska, uz pomoc nekoga iz policije ili mozda cak vise njih. Danima se nije znalo za postojanje kamiona (nema ih u zapisnicima policije), a mozda ne bi nikad bili saslusani da ja i sestra nismo o tome obavestili advokata. Cak i tada se dugo krilo ko su vozaci i koji je kamion... A kako je to moguce? ODGOVOR: UNIVERZAL - BOBAR - SNSD - DODIK (SME LI NEKO OVO DA OBJAVI?)
Ništa od toga nije bilo poznato autoru teksta, no tužena RS putem svog organa OT Bijeljina je i tada imala sve dokumente koji su potvrđivali ovu opciju, te je stoga prvo tužilac Stjepanović odbila bilo kakav kontakt sa tužiljom i srodnicima, a potom se teror tužene RS intenzivira sve do potpune blokade pristupa i hapšenja tužilje i zastupnika pri pokušajima da ostvare zakonom garantovana prava.
Tada je neposredno poslije tragedije osim teksta "Ubistvo" bilo još svega nekoliko drugih, koji su predati policiji i tužilaštvu u kojima su opisani svi važni događaji i saznanja do kojih se dolazilo, uključujući i stav obducenta, da povrede nije mogla nanijeti žica, te nevjerovatne mahinacije, laži i falsifikati inspektora Marković Dragoslava, no sada ističem još samo opis svjedoka koji je porodici opisao šta je vidio, (u tekstu "Podmetanje"):
(MENI LICNO JE PRISAO SVEDOK I TVRDIO DA JE VIDEO KAKO VOZI I ISKASLJAVA KRV, STO JE SAM INSPOKTOR OKARAKTERISAO KAO LAZ, A KASNIJE JE TO PROMENJENO U : VIDEO SAM ZADNJI KRAJ BICIKLA KAKO PADA).
Kako je već tužilja u svojoj izjavi tužilaštvu ispričala taj događaj, tužena RS blokira svaki pristup tužilaštvu, dostavu dokaza i dopunu izjava, kako se ne bi gomilala svjedočenja o tome da je djevojčica viđena kako krvari i kreće se prije pada "na žicu". Sve sa ciljem da ne kvari već unaprijed pripremljen plan da se sve predstavi kao nesrećan slučaj...
NASTAVLJA SE...

BUDIMKA BOLLIN BAJO
(adresa 1) KIRCHENFELD 65
8052 ZURICH
(adresa 2) Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

po punomoći OPU-559/2010 : ZDENKO BAJO
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

 

Autor zdenkobajo | 27 Septembar, 2014 | read_nums (94)
Umjesto da se postupa prema izvedenim dokazima i utvrđenim činjanicama, jedini parametar koji je bitan je ime stranke, količina novca koji ima i položaj koji zauzima, bez obzira za kakva krivična djela je odgovorna stranka, odnosno kakav kriminal treba izvršiti da bi se prikrili najmonstruozniji zločini…

I SVE PO ZAKONU

obrazac zahtjeva za pristup informacijama

OSNOVNOM SUDU BIJELJINA

PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama iz nadležnosti Osnovnog suda.Bijeljina

Molim Vas da mi u skladu sa članom 14. stav 2. Zakona o slobodi pristupa informacijama ("Službeni glasnik RS", broj 20/01), odobrite pristup informaciji iz nadležnosti Osnovnog suda Bijeljina.

1)  Da li u digitalnoj bazi podataka predmeta 80 0 P 034147 11 P postoji evidentirana radnja postupajućeg sudije, kojom sačinjava objašnjenje po mojoj žalbi na prvostepenu presudu ili ta obaveza nije izvršena ?

2)  Da li u digitalnoj bazi podataka predmeta 80 0 P 039221 12 P postoji evidentirana radnja postupajuće sudije, kojom sačinjava objašnjenje po mojoj žalbi na prvostepenu presudu ili ta obaveza nije izvršena ?3)  Da li u digitalnoj bazi podataka predmeta 80 0 P 039976 12 P postoji evidentirana radnja postupajuće sudije, kojom sačinjava objašnjenje po mojoj žalbi na prvostepenu presudu ili ta obaveza nije izvršena ?

4) Ukoliko neki od predmeta u tačkama 1-3 sadrži pomenuto objašnjenje, tražim da se odštampa i dostavi mi se poštom.

OBRAZLOŽENJE Predmeti o kojima tražim podatke su u fazi revizije i kako sam informisan nisu fizički prisutni u Osnovnom sudu te je jedini način da se dođe do dokumentacije, preko elektronske baze podataka. Vezano za tačku 1, objašnjenje je moralo biti sačinjeno i dostavljeno Okružnom sudu, shodno članu 215, stav 2, dok je za predmete u tačkama 2 i 3 postojala i obaveza, iskazana stavom 3 (20.07.2013. stupio na snagu):„Primjerak objašnjenja u pogledu navoda iz žalbe sudija prvostepenog suda dostaviće strankama, koje mogu dati svoje izjašnjenje u roku od osam dana.S obzirom da ništa od toga nisam dobio, jasno je da osim brojnih drugih smišljenih kršenja zakona o kojima sam samo jednim djelom pisao, sudije i na ovaj način otimaju narodu prava u postupku i na pravično suđenje, te umjesto da presuđuju prema izvedenim dokazima i utvrđenim činjanicama, jedini parametar koji je bitan za presudu je ime stranke, količina novca koji ima i položaj koji zauzima, bez obzira za kakav krivična djela je odgovorna stranka, odnosno kakav kriminal treba izvršiti da bi se prikrili najmonstruozniji zločini…
ALI DA POSTOJE ODGOVORNI PROFESIONALCI DOKAZ JE RAD PREDSJEDNIKA I SEKRETARA OSNOVNOG SUDA U BIJELJINI. NIJEDNA INFORMACIJA NITI DOKUMENT KOJI SAM TRAŽIO NISU USKRAĆENI UKOLIKU SU BILI U POSJEDU SUDA, ODNOSNO AKO JE BILO MOGUĆE ODGOVORITI. U NASTAVKU JE SKENIRANI ODGOVOR NA POSTAVLJENA PITANJA...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 24 Septembar, 2014 | read_nums (43)
KOME JE POTREBNA OVAKVA DRŽAVA I OVAKVO TUŽILAŠTVO ???
Možete pročitati i čuti na stranici sa tonskom pozadinom na koji način okružni tužilac sabotira istragu, pošto mu je predat materijal o ubistvu osmogodišnje djevojčice. Tada nisu bili poznati razlozi, no vremenom je razotkriveno da je u vrijeme ubistva dovezene krijumčarena roba preko firmi iz Federacije BIH u AD Univerzal čiji je vlasnik poslanik Skupštine RS. Istovremeno je narko mafija Darka Šarića, prala novac preko Bobar banke istog većinskog vlasnika, čiji je suvlasnik zamislite RS.
Da li je u nestala 3 paketa švercovan kokain, heroin, oružje ili čačkalice nije tako ni važno koliko činjenica da je tužilac plaćen 3000 KM mjesečno novcem koji se porezima uzima od građana da bi gonio počinioce krivičnih djela a u stvarnosti je servis organizovanog kriminala...

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV VIŠE LICA

Na osnovu člana 347 KZRS "Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja" a vezano za više krivičnih dijela i prikrivanje istih kažnjivih po KZRS i KZBIH:

POSTUPANJE TUŽIOCA

U nastavku je tekstualno predočavanje telefonskog razgovora okružnog tužioca sa građaninom koji je prikupio dokaze o krivičnim djelima, predao dio materijala tužiocu i namjeravao podnijeti usmenu krivičnu prijavu i izjavu tužiocu o svojim saznanjima, što je ista odbila. Razgovor je obavio podnosilac ove prijave Zdenko Bajo, u daljem tekstu "G(rađanin)", dok su riječi okružnog tužioca Stjepanović Danice pod slovom "T(užilac)".
T: Molim ! G: Halo, dobar dan.
T: Dobar dan G: Kako ste gospođo ?
T: Evo, dobro sam, ko je ? G: Zdenko Bajo
T: E, kako ste ? G: Jeste li u poslu, jesam li vas prekinuo ?
T: Pa, jesam, jesam, imamo neke obuke i tako nešto ? G: Uvjek veliki posao.
T: Pa da, šta se može ? G: Da li se sjećate o čemu smo razgovarali, zadnji put ?
T: Sjećam se, ja sam odmah zvala Darka Kovrliju, on je provjerio, nema zvanične prijave, ti moraš taj događaj, takva su pravila prijavit ili dežurnom tužiocu ili u policiji... G: A, dobro, dobro...
T: A nema, ja sam zvala Darka, on je provjerio. znači što si ti meni rekao, ove poslednje prijetnje između vaše majke i onog čovjeka. G: Znači, mora da postoji zvanična prijava ?
T: Mora postojat zvanična prijava, ona ide ili dežurnom tužiocu ili u policiju... G: A ko je ta osoba u policiji kome treba da prijavim ?
T: Javite se tamo dežurnom, ja ne znam njihov raspored, oni će te, oni će vas dalje usmjerit. Znači kad uđete u policiji, dežurnog policajca, ako odete sada... G: Dobro, dobro, ne morate mi to objašnjavat, znači čak i to što je dijete ubijeno njima nije dovoljno da nešto provjere ?
T: Paaa, takva su pravila... G: Vrlo zanimljivo... pa vjerovatno ne znate ni da je dijete ubijeno ?
T: Zdenko, ja nisam ovde da vi mene provocirate, svako svoj dio posla radi. Vi ste mene nazvali i ja sam izrazila dobru volju, znači, rekli ste mi i ja sam provjerila, znači morate prijavit ili policiji ili dežurnom tužiocu, ja stvarno ne znam šta više tražite od mene? G: Tražim da otkrijete, KO JE UBIO IVONU ???
T: A to je, to je nešto drugo. G: Da li je to, da li je to mnogo ???
T: Zdenko, ne bi ja na takav način razgovarala, mislim ja sam vas uputila šta treba... G: A na koji način želite da razgovaramo ? Jesam li tražio sa vama razgovor prošle sedmice, jeste li pročitali to što sam vam donio ?
T: Vi ovo što je vezano za ovaj događaj, vi tamo ako hoćete postupite, ako nećete šta vam ja mogu. G: Ja vas pitam za ubistvo Ivone, da li vi želite da razgovarate sa mnom, da li ste pročitali materijal ?
T: Mi naše pratimo a na kraju krajeva imate svog punomoćnika, ovaj pa preko punomoćnika se dogovorite ko će kontaktirat sa tužiocem. G: Dakle ne želite sa mnom da razgovarate ? Je li to vaš stav ?
T: Ne bi ja Zdenko na ovakav način razgovarala, mislim ja doista nisam ovde da bi meni neko...(tuc muc) jednostavno ne bi razgovarala, prošli put sam ovde bila prisutna kad je punomoćnik rekao vašoj sestri, da za svaki kontakt s tužiocem on mora da zna i da treba da ide preko njega. Vi se dogovorite sa punomoćnikom pa se onda javite, ja stvarno ne bi... G: Nije punomoćnik taj koji će meni da naređuje.
T: Dobro onda vi MORATE, ja sam bila tu prisutna kad su se oni tako dogovorili. G: Dobro, ja ću vas ubuduće da tretiram kao saučesnika u zločinu
T: U REDU G: I vi ćete da snosite posljedice za svoje ponašanje.
T: E važi, prijatno, doviđenja...
U prilozima je dio materijala predat ranije tužiocu na disku iz koga se vidi zašto je odbila da uzme izjavu, jer sam 8 mjeseci kasnije otkrio da je zaista kamion imao rezervoar vezan trakama a dovezao 3 paketa švercovane robe.
Tekstovi koje sam kasnije dostavio, pošto mi je onemogućen kontakt sa tužiocem, poslati su na zvanični mejl OT Bijeljina a iz njih se vidi da sam tačno pogodio na koji način će tužilac sabotirati istragu i prevariti trasologa, jer je prikrila sve unutrašnje povrede. U saradnji sa portirom Univerzala Blagišom Sofrenićem i inspektorom Marković Dragoslavom su uklonili materijalni dokaz ubistva i oprali ga benzinom.
Transkript razgovora sa vještakom je predat još 2010-te a postoje i audio snimci ovih razgovora i drugi digitalni dokazi na disku koji prilažem...

PRILOZI

PREDATO PRIJE RAZGOVORA :
Ubistvo
Policija
DOSTAVLJENO POSLIJE RAZGOVORA :
Analiza
Ko skriva ubice
DISK

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 21 Septembar, 2014 | read_nums (62)
U startu mi je bilo jasno da je u pitanju nešto veliko i da se prikrivaju moćni ljudi jer se za interese sitnih kriminalaca tužilaštvo ne bi angažovalo da zataškava zločin. Zato sam od početka sve podatke i dokaze prenosio u digitalni format te slao preko posrednika izvan zemlje, znajući da ću morati prethodno srušiti sa vlasti mafijaški diktatorski režim, da bi se istina objavila i krivci procesuirali.

PITANJA I ODGOVORI

 1. G-dine Bajo možete li nam reći kakva je bila Ivona Bajo ?

S obzirom da u ovoj zemlji uglavnom nije moguć život dostojan čovjeka, osim ako niste član vladajuće političko tajkunske mafije, Ivonina majka je bila prisiljena posao potražiti izvan zemlje a svoje jedino dijete je ostavila kod tada živih roditelja.

Ja, kao ujak sam se trudio da, s obzirom na to da je bila radoznalo dijete, kao vjerovatno i sva druga djeca, naučim djevojčicu da čita, piše, sabira. Postoje video snimci iz uzrasta ispod dvije godine kada bez greške raspoznaje sva slova.

Nastojao sam da bude čista srca i ljubazna prema svima. To se najbolje ogleda u tome što je nekoliko dana pred smrt zamolila svoju majku da kupi i njenoj drugarici iste narukvice kao i njoj… inače joj ta druga djevojčica neće kako kaže biti više prijateljica.

Ivonina majka je odmah kupila traženo, još za vrijeme života svoje ćerke a poklon je predala majci druge djevojčice na dan sahrane, poštujući njenu želju.

SAMI SADA PROCIJENITE KAKVA JE BILA IVONA BAJO…

2. Vaša borba dugo traje, nadate li se da ćete uspijete u svojoj namjeri da prave krivce izvedete pred sud ?

U startu mi je bilo jasno da je u pitanju nešto veliko i da se prikrivaju moćni ljudi jer se za interese sitnih kriminalaca tužilaštvo ne bi angažovalo da zataškava zločin. Zato sam od početka sve podatke i dokaze prenosio u digitalni format te slao preko posrednika izvan zemlje, znajući da ću morati prethodno srušiti sa vlasti mafijaški diktatorski režim, da bi se istina objavila i krivci procesuirali. U vrijema izvršenja zločina to je bila neprikosnovena vlast protiv koje je malo ko smio da iznese negativno mišljenje. Moje subjektivno mišljenje je da se ove godine narod probudio, spreman je da se bori protiv kriminalne vlasti a nekad suvereni vladari sanjaju rešetke.

DA NISAM VJEROVAO U USPJEH NE BIH NI KRETAO U BORBU SA DRŽAVNOM MAFIJOM…

3. Molim vas recite našim čitaocima, da li ste imali prijetnji u ovoj dosadašnjoj borbi  za istinu o smrti vaše sestrične Ivone Bajo?

Direktnih prijetnji po život ili zdravlje nije bilo.

Javljali su se doduše telefonom osobe koje nude saradnju te bih ja trebao samo izaći na cestu „da me pokupe“ što sam odbio i pozvao „prijatelja“ kući, jasno rekavši da ga tretiram kao potencijalnog provokatora. Moj prijedlog nije prihvaćen te mi se onda savjetovalo da se obratim televiziji, (baš kao da je to neka nadzemaljska ideja). No bilo je mnogo konkretnijih prijetnji. Pošto sam otkrio dokaz da je torba djevojčice oprana benzinom tražio sam prema ZOSPI-a odgovor od OT Bijeljina a kada su to izbjegavali pismeno sam ih upozorio da ih smatram odgovornima, da ću podnijeti prijavu protiv njih te da će završiti u zatvoru.

Umjesto da daju objašnjenje ako ga imaju prijavili su me za „Ugrožavanje sigurnosti“ član 169 KZRS

(1) Ko ugrozi sigurnost nekog lica ozbiljnom prijetnjom da ce njega ili njemu blisko lice lišiti života, teško tjelesno povrijediti, lišiti slobode ili oteti, ili nanijeti zlo podmetanjem požara, eksplozijom ili nekom drugom opšteopasnom radnjom ili sredstvom, kaznice se novcanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.(2) Ako je djelo iz stava 1. ovog clana u cinjeno prema službenom licu u vezi sa vršenjem njegove funkcije, ili prema više lica, ili je ucinjeno u sastavu grupe ili zlocinacke organizacije, ucinilac ce se kazniti zatvorom do tri godine.

Poslali su policiju da odnese računar sa dokazima njihovog kriminala, pratili me 24 sata dnevno u 3 smjene bez naredbe suda a 3 mjeseca od upada kada je evidentirano moje kretanje sipan mi je otrov u pivo kada sam za trenutak otišao da se umijem. Nagovore porodice da odem u bolnicu sam odbio uvjeren da se živ ne bih vratio. Poslije toga ništa ne ostavljam ni za sekund izvan domašaja pogleda.

Baka i deda djevojčice su ubrzo preminuli takođe pod neobičnim okolnostima. Djed Krunoslav Bajo je otišao svojim nogama u KBC Banjaluka 11.12.2012. a vraćen je mrtav 17.12.2012. bez zdravstvene knjižice i nestalom kompletnom istorijom bolesti.

Krivičnu prijavu sam podneo sutradan a do danas nema nikakvih rezultata ni po tom slučaju.
OT Bijeljina je da bi izbjegli odgovore izdalo naredbu da se svim srodnicima ubijene djevojčice zabrani pristup, tako da sam samo da bih došao do fotografija lica mjesta i obdukcije dolazio oko 150 puta uzalud, a kada bih odbio da se udaljim (da bih imao dokaz kakav se tretman sprovodi) bio bih hapšen i optuživan za prekršaje. Oko 3 godine poslije ubistva sam tek dobio snimke poslije noći provedene u pritvoru, a pošto sam „zaprijetio“ da ću dolaziti svaki dan i pokazivati prolaznicima sliku torbe koju su oprali benzinom.

Svako ko vidi snimke shvatiće zašto su ih sakrivali do tada. U kasnijem periodu podneo sam tužbu za diskriminaciju zbog izdavanja kako sam napisao fašističke naredbe da ZDENKU BAJO, NJEGOVOJ SESTRI I DRUGIM SRODNICIMA NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U TUŽILAŠTVO.

Sudsko vijeće okružnog suda je u svom rješenju, (koje imam) napisalo da bih ZBOG TOGA TREBAO U NAJMANJU RUKU BITI KAŽNJEN.

Pitanje je šta bi trebalo biti u „najveću ruku“ odnosno koja bi to prikladna kazna bila za mene ???

DA LI OVDE IMA NEKIH PRIJETNJI PROCJENITE SAMI…

4. Možete li nam po vašim saznanjima objasniti koje su to firme koje su slale „robu“ i o kakvim paketima je riječ?

Roba je stigla iz Asa auta, prevoznikom Haak trans, po izjavama vozača datim tužiocu 4 paketa. Direktor firme AD Univerzal gdje je dovezena roba izjavio je da je magacioner ujutru raspakovao samo PAKET. Šta je bilo u 3 paketa nestala preko noći ja ne mogu sa sigurnošću da tvrdim ali postoji nesporna činjenica da je narko mafija prije u vrijeme i poslije ubistva prala novac preko Bobar banke istog vlasnika kao i Univerzala. Suvlasnik te banke je RS a 25.02.2012. je evidentirano preko 4 miliona transakcija Darka Šarića…

10.04.2013. tadašnji direktor Univerzala a na dan ubistva zaposleni Slaviša Bobar je uhapšen u akciji „Lutka“ kao član kriminalne grupe Darka Eleza odgovorne za pljačke banke još iz 2005-te, te osumnjičene za ubistva, promet narkotika i pranje novca.

PRETPOSTAVLJAM DA SE MOŽE NASLUTITI SADRŽAJ PAKETA…

5. Da li su i neki političari u sprezi sa ovom vrstom „trgovine“?

Ja sam zbog opstrukcije krivične istrage podneo taktičku tužbu protiv AD Univerzal i ponudio im da odustanem od kompletnog novčanog iznosa ako se distanciraju od radnji svog portira što nije prihvaćeno. Poslije toga sam otvoreno označio Gavrila Bobara kao organizatora šverca, (povukao se iz trke za načelnika grada po otkriću transakcija) te Dodik Milorada koji je zaprijetio ukidanjem Specijalnog tužilaštva RS godinu dana ranije 28.02.2011. samo 3 dana pošto sam im poslao dokaze o prikrivanju ubistva.

Slučaj je bio u nadležnosti g. Švraka Mahmuta koji se sklanja i imenuje na položaj glavnog republičkog tužioca, te krajem 2012-te izjavljuje pred kamerama, (što je samo meni i možda još ponekom bilo jasno) da:
ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA NEMA POLITIČKE VOLJE…

6. Ono što najviše interesuje naše čitaoce, je vaša verzija dogadjaja, koju, kao što tvrdite Okružno Tužilaštvo Bijeljina, uporno želi zataškati. Zamoliću vas da nam, po vama, ispričate stvarnu verziju dešavanja tog kobnog 23.07.2009. godine.

TO JE VEOMA OBIMNA TEMA ALI UKRATKO:

Dana 23.07.2009. godine, ogranizovana kriminalna grupa je švercovala neregularan tovar u firmu "Univerzal", Gavrila Bobara, u Bijeljini, jednog od tajkuna iz mafijaškog režima Dodik Milorada, kada je ubijena osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo!
Iako su znali za to ‚"istražitelji" nisu naložili saobraćajcima da zaustave i pregledaju kamion, te je isključivo zahvaljujući saznanjima porodice ta činjenica otkrivena.
Tako je došlo do saslušavanja vozača u svojstvu svjedoka u OT Bijeljina, koje je bilo obična farsa, jer se nije saznalo čak ni to šta su prevozili tom prilikom! Po njima to su bili "auto dijelovi" a za tužioca pitanje: "Kako država misli naplatiti PDV, za neke auto dijelove? 17% od čega ???
Kamion koji je dovezao švercovanu robu, (od 4 dovezena, 3 paketa "NEKE" robe su nestala preko noći) bio je tehnički neispravan! Nosač rezervoara je pukao, te su ga vezali španerom, trake za vezanje robe, a po patološkom nalazu i mišljenjima vještaka, smrtonosnu povredu na tijelu Ivone Bajo nije nanijela žica, nego predmet trakastog oblika!
Portir Sofrenić Blagiša, javno izjavljuje da je vidio kako djevojčica vozi bicikl, krivuda i iskašljava krv, te pada, što odgovara tragovima na terenu. Pošto o tome obavještavam inspektora Marković Dragoslava, on tvrdi da to nije istina, (a kako on to zna, kad nije bio prisutan), te se portir poziva da izmjeni svoju izjavu i prilagodi je falsifikatima "istražnih organa"...
Isti portir je uklonio materijalni dokaz ubistva sa mjesta zločina! Torbu su kasnije iz bolnice odnijeli saučesnici i pokušali da je sakriju za sva vremena. Na sreću uspio sam da je fotografišem u prostorijama suda, po okončanju "istrage"!

Iz slika torbe je vidljivo da je kaiš presječen, presječeni dio nedostaje a veći dio ostatka je opran jakim hemijskim sredstvom da se uklone tragovi ubistva. Napominjem da SRAMNA obavijest tužioca ne sadrži nikakvo obrazloženje a posebno niko nikada nije objasnio zašto je torba u takvom stanju???
U kasnijem periodu sam obavijestio pismeno tužioce o svojim otkrićima i upozorio da će odgovorni završiti u zatvoru, ako ne otkriju za čije su interese sabotirali istragu. Reakcija OT Bijeljina je bila takva da su me optužili za "Ugrožavanje sigurnosti" te poslali policiju da otme dokaze o kriminalu, koje sam imao na računaru...
Takođe se otvoreno primjenjuju diskriminatorske i čak fašističke metode prema porodici, tako da smo do sada tri puta hapšeni, pri pokušajima da dostavimo dokaze o kriminalu u OT Bijeljina, što je zakonom garantovano pravo svakom građaninu...
No, to me nije pokolebalo, te dolazim do dokaza da je patološki nalaz falsifikovan i nije dostavljen vještaku dr. Busarčeviću, čije se mišljenje tražilo od strane OT Bijeljina, koje nije prihvatilo mišljenje obducenta da je smrtonosnu ranu nanio predmet dimenzije 1x25 milimetara!
Audio izjavu vještaka na disku, pokušavali smo predati tužilaštvu uz izjavu o drugim saznanjima, no uz prijetnju oružane sile i svojim tijelima, pripadnici sudske policije izvršavaju naloge mafije i ne dozvoljavaju da se dostave bilo kakvi dokazi o ubistvu jednog djeteta...
7. Zašto mediji ne prate ovu vašu iscrpljujuću borbu za pravdu i možete li nam opisati kroz šta je sve prošla porodica male Ivone u ovih 5 godina ?

Nekoliko novinara mi je saopštilo da su dobili nalog sa višeg nivoa, pa i prijetnje iz policije da ne smiju pisati o ovim slučaju a uvjeren sam da je razlog to što su mediji pod kontrolom tajkuna i političara koji pljačkaju građane i budžet. Slično je bilo u Srbiji i tek poslije pada DS-a razotkrilo se da je vlasnik Pressa Mišković te da i Đilas ima udio u svemu. Ovde je isto ili su tajkuni jake mušterije TV stanica za reklamiranje svojih firmi ili su čak suvlasnici, donatori stranaka.

Kroz šta sam sve prošao ne možete ni da zamislite a scene koje sam doživio nisam vidio ni u filmovima. Dio toga je objavljen na blogu KRIMINAL U VLASTI, članak „Raskrinkavanje tužilaštva“…

8. Da li vam je ko od zvanične vlasti pružio podršku?

Pružili su mi podstrek svojim razbojništvom, bahatošću, drskošću, bezobrazlukom i neviđenom monstruoznošću. Sve to me je samo činilo jačim i upornijim svakim novim danom…

9. Molim vas možete li nam reći, da li ste sa ovim dokumentima išli kod državnih organa BiH ?
Zabranjen je pristup svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo u OT Bijeljina koje je zakonom nadležno da goni počinioce krivičnih djela.

Svi dokazi su dostavljani poštom na više adresa (SIPA, VSITV-e, Ustavni sud BIH, Tužilaštvo BIH, KT Sarajevo, OT Bijeljina, Osnovni sud i Okružni sud u Bijeljini itd) a sve tekstove od kojih je trenutno objavljeno oko 450, šaljem na internet adrese državnih organa, stranaka, nevladinih organizacija, medija. Spisak se vremenom povećavao a trenutno izgleda ovako:
"voxpopuli@obn.ba" <voxpopuli@obn.ba>, "zdenkobajo@spinter.net" <zdenkobajo@spinter.net>, "bubabo@hispeed.ch" <bubabo@hispeed.ch>, "info-specijalno.tuzilastvo@teol.net" <info-specijalno.tuzilastvo@teol.net>, "info@rtvbn.com" <info@rtvbn.com>, "info@orbus.be" <info@orbus.be>, "oktbn@teol.net" <oktbn@teol.net>, "mup@mup.vladars.net" <mup@mup.vladars.net>, "mpr@mpr.vladars.net" <mpr@mpr.vladars.net>, "politicki.magazin@rtvfbih.ba" <politicki.magazin@rtvfbih.ba>, "politicki.magazin@rtvbih.ba" <politicki.magazin@rtvbih.ba>, "portparol@sipa.gov.ba" <portparol@sipa.gov.ba>, "pressrs@pressrs.com" <pressrs@pressrs.com>, "srna@srna.rs" <srna@srna.rs>, "stup.sarajevo@gmail.com" <stup.sarajevo@gmail.com>, "stuzilastvo@blic.net" <stuzilastvo@blic.net>, "odgovori@nezavisne.com" <odgovori@nezavisne.com>, "bl.ombudsmen@ombudsmen.gov.ba" <bl.ombudsmen@ombudsmen.gov.ba>, "amarildo.gutic@bhrt.ba" <amarildo.gutic@bhrt.ba>, "banjalukain@gmail.com" <banjalukain@gmail.com>, "banjaluka@vasaprava.org" <banjaluka@vasaprava.org>, "crna@avaz.ba" <crna@avaz.ba>, "desk@rtvfbih.ba" <desk@rtvfbih.ba>, "eltatv@elta-kabel.com" <eltatv@elta-kabel.com>, "forum@sarajevo-x.com" <forum@sarajevo-x.com>, "generalni.sekretar@sdp-bih.org.ba" <generalni.sekretar@sdp-bih.org.ba>, "hdz@hdz.hr" <hdz@hdz.hr>, "javnost@rijaset.ba" <javnost@rijaset.ba>, "kabinet@vladars.net" <kabinet@vladars.net>, "latinica@hrt.hr" <latinica@hrt.hr>, "mayor.bn@sobijeljina.org" <mayor.bn@sobijeljina.org>, "nerijesen.slucaj@hotmail.com" <nerijesen.slucaj@hotmail.com>, "preporod@bih.net.ba" <preporod@bih.net.ba>, "redakcija@avaz.ba" <redakcija@avaz.ba>, "redakcija@blic.rs" <redakcija@blic.rs>, "redakcija@euroblic.com" <redakcija@euroblic.com>, "redakcija@novatv.hr" <redakcija@novatv.hr>, "rt-rs@pravosudje.ba" <rt-rs@pravosudje.ba>, "rtldanas@rtl.hr" <rtldanas@rtl.hr>, "redakcija@novosti.rs" <redakcija@novosti.rs>, "radio@rtvslobomir.com" <radio@rtvslobomir.com>, "sudskapolicijars@blic.net" <sudskapolicijars@blic.net>, "tuzla@vasaprava.org" <tuzla@vasaprava.org>, "udt@pravosudje.ba" <udt@pravosudje.ba>, "ustsudrs@inecco.net" <ustsudrs@inecco.net>, "urednik@rijaset.ba" <urednik@rijaset.ba>, "zeljica@live.com" <zeljica@live.com>, "zastitnik@zastitnik.rs" <zastitnik@zastitnik.rs>, "osa_oba@bih.net.ba" <osa_oba@bih.net.ba>, "info@sbbbh.ba" <info@sbbbh.ba>, "pr@sbbbh.ba" <pr@sbbbh.ba>, "web.administrator@sbbbh.ba" <web.administrator@sbbbh.ba>, "info@tuzlalive.org" <info@tuzlalive.org>, "tuzlalive@bih.net.ba" <tuzlalive@bih.net.ba>, "depo.portal@gmail.com" <depo.portal@gmail.com>, "protest@protest.ba" <protest@protest.ba>, "info@ti-bih.org" <info@ti-bih.org>, "sarajevo@vasaprava.org" <sarajevo@vasaprava.org>, "kppbd@kppbd.ba" <kppbd@kppbd.ba>, "slobodnaevropa@rferl.org" <slobodnaevropa@rferl.org>, "info@zastone.ba" <info@zastone.ba>, "revolt.tuzla@gmail.com" <revolt.tuzla@gmail.com>, "acips@acips.ba" <acips@acips.ba>, "ostranula@gmail.com" <ostranula@gmail.com>, "info@ned.org" <info@ned.org>, "amra@osfbih.org.ba" <amra@osfbih.org.ba>, "predsednik@ldp.rs" <predsednik@ldp.rs>, "ivana.vojnovic@ldp.rs" <ivana.vojnovic@ldp.rs>, "webmaster@ldp.rs" <webmaster@ldp.rs>, "grobeograd@ldp.rs" <grobeograd@ldp.rs>, "ooldpnovibeograd@ldp.rs" <ooldpnovibeograd@ldp.rs>, "ooldpsubotica@ldp.rs" <ooldpsubotica@ldp.rs>, "ooldpnovisad@ldp.rs" <ooldpnovisad@ldp.rs>, "ooldpzrenjanin@ldp.rs" <ooldpzrenjanin@ldp.rs>, "ooldpsabac@ldp.rs" <ooldpsabac@ldp.rs>, "ooldpkragujevac@ldp.rs" <ooldpkragujevac@ldp.rs>, "ooldpnovipazar@ldp.rs" <ooldpnovipazar@ldp.rs>, "goldpnis@ldp.rs" <goldpnis@ldp.rs>, "ooldpleskovac@ldp.rs" <ooldpleskovac@ldp.rs>, "ooldpvranje@ldp.rs" <ooldpvranje@ldp.rs>, "sdubih@gmail.com" <sdubih@gmail.com>, "info@vseselj.com" <info@vseselj.com>, "desk@rtrs.tv" <desk@rtrs.tv>, "radiodesk@rtrs.tv" <radiodesk@rtrs.tv>, "rtrs@rtrs.tv" <rtrs@rtrs.tv>, "web@rtrs.tv" <web@rtrs.tv>, web-redakcija <web-redakcija@avaz.ba>, "rtvextra@avaz.ba" <rtvextra@avaz.ba>, "sarajevska@avaz.ba" <sarajevska@avaz.ba>, "odgovorite.ljudima@rtvfbih.ba" <odgovorite.ljudima@rtvfbih.ba>, "muamerad@rtvfbih.ba" <muamerad@rtvfbih.ba>, "ip_hr@hrt.hr" <ip_hr@hrt.hr>, "Nedjeljom_u_dva@hrt.hr" <Nedjeljom_u_dva@hrt.hr>, "redakcija@vreme.com" <redakcija@vreme.com>, informativna-sluzba <informativna-sluzba@sns.org.rs>, "izvrsni-odbor@sns.org.rs" <izvrsni-odbor@sns.org.rs>, press <press@sns.org.rs>, "pdp@blic.net" <pdp@blic.net>, "kosdatk@sda.ba" <kosdatk@sda.ba>, "redakcija@facebookreporter.org" <redakcija@facebookreporter.org>, "glasnaroda@dverisrpske.com" <glasnaroda@dverisrpske.com>, "bhnovinari@bhnovinari.ba" <bhnovinari@bhnovinari.ba>, "magazinpecat@gmail.com" <magazinpecat@gmail.com>, "office@standard.rs" <office@standard.rs>, "glavniurednik@vestinet.rs" <glavniurednik@vestinet.rs>, "front.predsjednik@gmail.com" <front.predsjednik@gmail.com>, "kontakt@apik.ba" <kontakt@apik.ba>, "vaseljenska@gmail.com" <vaseljenska@gmail.com>, "demokratska.partija@gmail.com" <demokratska.partija@gmail.com>, "urednik@bitno.ba" <urednik@bitno.ba>, "press@uns.org.rs" <press@uns.org.rs>, "cjbbn@teol.net" <cjbbn@teol.net>, "kant_tuz@bih.net.ba" <kant_tuz@bih.net.ba>, "sl.bos@bih.net.ba" <sl.bos@bih.net.ba>, "centar@ti-bih.org" <centar@ti-bih.org>, "kontakt@dverisrpske.com" <kontakt@dverisrpske.com>, "oksud-bijeljina@pravosudje.ba" <oksud-bijeljina@pravosudje.ba>, "distrib@tanjug.rs" <distrib@tanjug.rs>, "desk@njuz.net" <desk@njuz.net>, "redakcija@njuz.net" <redakcija@njuz.net>, "konkurs@frontal.ba" <konkurs@frontal.ba>, "ukp@mup.vladars.net" <ukp@mup.vladars.net>, "semberskebn@gmail.com" <semberskebn@gmail.com>, "redakcijasemberske@gmail.com" <redakcijasemberske@gmail.com>, "desk@sutra.ba" <desk@sutra.ba>, "info@sutra.ba" <info@sutra.ba>, "redakcija@bosnjaci.net" <redakcija@bosnjaci.net>, "urednik@bportal.ba" <urednik@bportal.ba>, "redakcija@nspm.rs" <redakcija@nspm.rs>, "redakcija@banjaluka.com" <redakcija@banjaluka.com>, "antikorupcija.savet@gov.rs" <antikorupcija.savet@gov.rs>, "uskok.zg@uskok.hr" <uskok.zg@uskok.hr>, "internet@novosti.rs" <internet@novosti.rs>, "webredakcija@novosti.rs" <webredakcija@novosti.rs>, "redakcija@telegraf.rs" <redakcija@telegraf.rs>, "rc@cpcd.ba" <rc@cpcd.ba>, "redakcija@vesti-online.com" <redakcija@vesti-online.com>, "kontakt@informer.co.rs" <kontakt@informer.co.rs>, "info@informer.ba" <info@informer.ba>, "info@mdm.ba" <info@mdm.ba>, "srpska@dijasporaonline.info" <srpska@dijasporaonline.info>, "redakcija@alo.rs" <redakcija@alo.rs>, "internet@alo.rs" <internet@alo.rs>, "info@tuzlalive.ba" <info@tuzlalive.ba>, "svjedok@aljazeera.net" <svjedok@aljazeera.net>, "nm.novimagazin@gmail.com" <nm.novimagazin@gmail.com>, "redakcija@kurir-info.rs" <redakcija@kurir-info.rs>, "webredakcija@kurir-info.rs" <webredakcija@kurir-info.rs>, "facetv@facetv.ba" <facetv@facetv.ba>, "asim@facetv.ba" <asim@facetv.ba>, "cd@facetv.ba" <cd@facetv.ba>, "redakcija@klix.ba" <redakcija@klix.ba>, "webmaster@klix.ba" <webmaster@klix.ba>, "info@istinito.com" <info@istinito.com>, "vecernji@vecernji.hr" <vecernji@vecernji.hr>, "gl.urednik@vecernji.net" <gl.urednik@vecernji.net>, "zastupnik@vecernji.net" <zastupnik@vecernji.net>, "kontaktcentar@rts.rs" <kontaktcentar@rts.rs>, "office@cafe.ba" <office@cafe.ba>, "urednik@cafe.ba" <urednik@cafe.ba>, "dan@t-com.me" <dan@t-com.me>, "regioni@dan.co.me" <regioni@dan.co.me>, "h.edu@eunet.rs" <h.edu@eunet.rs>, "hesperiaedu@eunet.rs" <hesperiaedu@eunet.rs>, "desk@t-com.me" <desk@t-com.me>, "gorana.odanovic@bezbednost.org" <gorana.odanovic@bezbednost.org>, "radioju@sbb.rs" <radioju@sbb.rs>, "sarajevo.rd@ohr.int" <sarajevo.rd@ohr.int>, "relicars@gmail.com" <relicars@gmail.com>, "milopop@ikomline.net" <milopop@ikomline.net>, "predsednik@nuns.rs" <predsednik@nuns.rs>, "sekretar@nuns.rs" <sekretar@nuns.rs>, "redakcija@source.ba" <redakcija@source.ba>, "redakcija@tv1.ba" <redakcija@tv1.ba>, "desk@tv1.ba" <desk@tv1.ba>, "kabinet@rts.rs" <kabinet@rts.rs>, "pitajterts@rts.rs" <pitajterts@rts.rs>, "rtl@rtl.hr" <rtl@rtl.hr>, "denino@antidaytongroup.com" <denino@antidaytongroup.com>, "producenti@hayat.ba" <producenti@hayat.ba>, "kenan@hayat.ba" <kenan@hayat.ba>, "webadmin@hayat.ba" <webadmin@hayat.ba>, "desk@dnevno.hr" <desk@dnevno.hr>, "odborzabezbjednost@narodnaskupstinars.net" <odborzabezbjednost@narodnaskupstinars.net>, "info@doznajemo.com" <info@doznajemo.com>, "infohouse@infohouse.ba" <infohouse@infohouse.ba>, "portal@nezavisne.com" <portal@nezavisne.com>, "desk@nezavisne.com" <desk@nezavisne.com>, "web@oslobodjenje.ba" <web@oslobodjenje.ba>, "office@trojka.rs" <office@trojka.rs>, "kontakt@index.hr" <kontakt@index.hr>, "skulturniklub@gmail.com" <skulturniklub@gmail.com>, "portal@vijesti.me" <portal@vijesti.me>, "info@srbel.net" <info@srbel.net>, "redakcija@haber.ba" <redakcija@haber.ba>, "info@tuzilastvobih.gov.ba" <info@tuzilastvobih.gov.ba>, "info@krajina.ba" <info@krajina.ba>, "redakcija@24sata.hr" <redakcija@24sata.hr>, "7danainfo@gmail.com" <7danainfo@gmail.com>, "croatian@dw.de" <croatian@dw.de>, "otisak.ba@gmail.com" <otisak.ba@gmail.com>, "kontakt@novinar.de" <kontakt@novinar.de>, "radio021@021.rs" <radio021@021.rs>, "info@bijeljina.org" <info@bijeljina.org>, "press@boss.ba" <press@boss.ba>, "predsjednik@boss.ba" <predsjednik@boss.ba>, "tajnistvo@hsp-bih.ba" <tajnistvo@hsp-bih.ba>, "predsjednik@sdp-bih.org.ba" <predsjednik@sdp-bih.org.ba>, "info@socijalisti.ba" <info@socijalisti.ba>, "sl.inf.sp@gmail.com" <sl.inf.sp@gmail.com>, "centralni.ured@zaboljitak.ba" <centralni.ured@zaboljitak.ba>, "zaboljitak@zaboljitak.ba" <zaboljitak@zaboljitak.ba>, "info@antiglobalizam.com" <info@antiglobalizam.com>, "info@dss.rs" <info@dss.rs>, "dijaspora@dss.rs" <dijaspora@dss.rs>, "pokret@snagasrbije.com" <pokret@snagasrbije.com>, "info@jedinstvenasrbija.org.rs" <info@jedinstvenasrbija.org.rs>, "office@kp.rs" <office@kp.rs>, "sds@teol.net" <sds@teol.net>, "sdsioc@gmail.com" <sdsioc@gmail.com>, "info@capital.ba" <info@capital.ba>, "redakcija@radiosarajevo.ba" <redakcija@radiosarajevo.ba>, "webmaster@aplauz.net" <webmaster@aplauz.net>, "hercego@gmail.com" <hercego@gmail.com>, "redakcija@politika.rs" <redakcija@politika.rs>, "web@politika.rs" <web@politika.rs>, "redakcija@tacno.net" <redakcija@tacno.net>, "vedrana@rudan.info" <vedrana@rudan.info>, "desk@mojportal.ba" <desk@mojportal.ba>, "office@koronaonline.com" <office@koronaonline.com>, "portal@banjalukalive.com" <portal@banjalukalive.com>, "fena@fena.ba" <fena@fena.ba>, "info@internovine.com" <info@internovine.com>, "onasa@onasa.com.ba" <onasa@onasa.com.ba>, "news@onasa.com.ba" <news@onasa.com.ba>, "redakcija@federalna.ba" <redakcija@federalna.ba>, "press@rtvfbih.ba" <press@rtvfbih.ba>, "redakcija_24sata@ringier.rs" <redakcija_24sata@ringier.rs>, "internet@24sata.rs" <internet@24sata.rs>, "geopolitika@sbb.rs" <geopolitika@sbb.rs>, "info@media1.rs" <info@media1.rs>, "info@vazdan.com" <info@vazdan.com>, "info@mup.gov.rs" <info@mup.gov.rs>, "office@bezbednost.org" <office@bezbednost.org>, "glasnogovornik@msb.gov.ba" <glasnogovornik@msb.gov.ba>, "direktor@bia.gov.rs" <direktor@bia.gov.rs>, "kabinet@bia.gov.rs" <kabinet@bia.gov.rs>, "intcoop@bia.gov.rs" <intcoop@bia.gov.rs>, "delegation-bih@eeas.europa.eu" <delegation-bih@eeas.europa.eu>, "stop.mobbing@yahoo.com" <stop.mobbing@yahoo.com>, "ugbih@live.no" <ugbih@live.no>, "cippzv@gmail.com" <cippzv@gmail.com>, "rights_for_all@open.net.ba" <rights_for_all@open.net.ba>, "urednik@starmo.ba" <urednik@starmo.ba>, "ifimes@ifimes.org" <ifimes@ifimes.org>, "redakcija@dnevnik.rs" <redakcija@dnevnik.rs>, "webmaster@dnevnik.rs" <webmaster@dnevnik.rs>, "redakcijanovitalas@gmail.com" <redakcijanovitalas@gmail.com>, "dani@oslobodjenje.ba" <dani@oslobodjenje.ba>, "kontakt@enovosti.info" <kontakt@enovosti.info>, "office@bihac.ba" <office@bihac.ba>, "urednistvo@bihac.ba" <urednistvo@bihac.ba>, "urednik@dnevnik.ba" <urednik@dnevnik.ba>, "administrator@dnevnik.ba" <administrator@dnevnik.ba>, "info@infobrcko.com" <info@infobrcko.com>, "respekt.pr@gmail.com" <respekt.pr@gmail.com>, "bosanski@trt.net.tr" <bosanski@trt.net.tr>, "ot-bijeljina@pravosudje.ba" <ot-bijeljina@pravosudje.ba>, "info@vakat.ba" <info@vakat.ba>, "redakcija@cafemontenegro.com" <redakcija@cafemontenegro.com>, "info@abcportal.info" <info@abcportal.info>, "office@najvesti.com" <office@najvesti.com>, "info@advance.hr" <info@advance.hr>, "info@n24.ba" <info@n24.ba>, "desk@mojusk.ba" <desk@mojusk.ba>, "online@alo.rs" <online@alo.rs>, "info@time.mk" <info@time.mk>, "info@ceppei.ba" <info@ceppei.ba>, "redakcija@poslovni.hr" <redakcija@poslovni.hr>, "urednistvo@mito.ba" <urednistvo@mito.ba>, "sandzakpress@gmail.com" <sandzakpress@gmail.com>, "info@istinomjer.ba" <info@istinomjer.ba>, "javnost.up@mupks.ba" <javnost.up@mupks.ba>, "info@fmup.gov.ba" <info@fmup.gov.ba>, "glasnogovornik@fup.gov.ba" <glasnogovornik@fup.gov.ba>, "mirna.soja@mup.vladars.net" <mirna.soja@mup.vladars.net>, "lajk21@gmail.com" <lajk21@gmail.com>, "ftuzba@bih.net.ba" <ftuzba@bih.net.ba>, "onlinereporter@ymail.com" <onlinereporter@ymail.com>, "info@prvimart.ba" <info@prvimart.ba>, "trojkars@gmail.com" <trojkars@gmail.com>, "35mmproduction@gmail.com" <35mmproduction@gmail.com>, "urednik@portaloko.hr" <urednik@portaloko.hr>, "vijesti@tv1.ba" <vijesti@tv1.ba>, "info@nms.ba" <info@nms.ba>, "bukamagazin@gmail.com" <bukamagazin@gmail.com>, "akcija.gradjana@gmail.com" <akcija.gradjana@gmail.com>, "urednik@vijesti-x.com" <urednik@vijesti-x.com>, "metroportalpromo@gmail.com" <metroportalpromo@gmail.com>, "info@istocnabosna.com" <info@istocnabosna.com>, "nsp.foca@teol.net" <nsp.foca@teol.net>, "novasocijalistickapartija@gmail.com" <novasocijalistickapartija@gmail.com>, "nasevijesti@gmail.com" <nasevijesti@gmail.com>, "info@99posto.org" <info@99posto.org>, "prijavljujem_korupciju@99posto.org" <prijavljujem_korupciju@99posto.org>, "osf@osfbih.org.ba" <osf@osfbih.org.ba>, "bljesak@bljesak.info" <bljesak@bljesak.info>, "info@ostali.org" <info@ostali.org>, "press@acips.ba" <press@acips.ba>, "bhoffice@yihr.org" <bhoffice@yihr.org>, "info@erc.ba" <info@erc.ba>, "redakcija@radioglasdrine.com" <redakcija@radioglasdrine.com>, "desk@danas.rs" <desk@danas.rs>, "internet@danas.rs" <internet@danas.rs>, "desk@atvbl.com" <desk@atvbl.com>, "vijesti@atvbl.com" <vijesti@atvbl.com>, "mreza@bhmladi.com" <mreza@bhmladi.com>, "info@hercegbosna.org" <info@hercegbosna.org>, "webcroportal@gmail.com" <webcroportal@gmail.com>, "info@diskriminacija.ba" <info@diskriminacija.ba>, "voloder@mreza.tv" <voloder@mreza.tv>, "redakcija@mreza.tv" <redakcija@mreza.tv>, "uprava@mreza.tv" <uprava@mreza.tv>, "direkt.ba@gmail.com" <direkt.ba@gmail.com>, "vermont@teol.net" <vermont@teol.net>, "nhc@nhc.no" <nhc@nhc.no>, "info@donprijedor.org" <info@donprijedor.org>, "info@medio.rs" <info@medio.rs>, "webmaster@prozor-x.com" <webmaster@prozor-x.com>, "mc.mail@mc.rs" <mc.mail@mc.rs>, "focus_40@yahoo.com" <focus_40@yahoo.com>, "web@tv1.ba" <web@tv1.ba>, "redakcija@kaportal.ba" <redakcija@kaportal.ba>, "redakcija@portal24h.ba" <redakcija@portal24h.ba>, "webmaster@portal24h.ba" <webmaster@portal24h.ba>, "tuzlanski.ba@gmail.com" <tuzlanski.ba@gmail.com>, "info@cazin.net" <info@cazin.net>, "desk@bh-index.com" <desk@bh-index.com>, "urednistvo@hercegovina.info" <urednistvo@hercegovina.info>, "info@rtvas.rs" <info@rtvas.rs>, "info@tjedno.hr" <info@tjedno.hr>, "redakcija@aktuelno.ba" <redakcija@aktuelno.ba>, "redakcija@novilist.hr" <redakcija@novilist.hr>, "urednik@dalje.com" <urednik@dalje.com>, "info@novossti.com" <info@novossti.com>, "info@seebiz.net" <info@seebiz.net>, "redakcija.nkp@gmail.com" <redakcija.nkp@gmail.com>, "bhmagazin@gmail.com" <bhmagazin@gmail.com>, "dnevnik@tv1.ba" <dnevnik@tv1.ba>, "reporter@24sata.hr" <reporter@24sata.hr>, "redakcija@slobodnadalmacija.hr" <redakcija@slobodnadalmacija.hr>, "info@cpi.ba" <info@cpi.ba>, "hq@piratska.org" <hq@piratska.org>, "svedok@svedok.rs" <svedok@svedok.rs>, "redakcija@etrafika.net" <redakcija@etrafika.net>, "info@abrasmedia.info" <info@abrasmedia.info>, "info@glassrpske.com" <info@glassrpske.com>, "info@source.ba" <info@source.ba>, "bigradiobl@gmail.com" <bigradiobl@gmail.com>, "info@demokratskafronta.ba" <info@demokratskafronta.ba>, "sovekrajine@gmail.com" <sovekrajine@gmail.com>, "ljutakrajina.net@gmail.com" <ljutakrajina.net@gmail.com>, "vjestonosa@gmail.com" <vjestonosa@gmail.com>, "bhreporter@gmail.com" <bhreporter@gmail.com>, "info@24sata.info" <info@24sata.info>, "udarnomedia@gmail.com" <udarnomedia@gmail.com>, "kamenjar.info@gmail.com" <kamenjar.info@gmail.com>, "znamo.ba@gmail.com" <znamo.ba@gmail.com>, "svedok.rs@gmail.com" <svedok.rs@gmail.com>, "vijece@hvzm.hr" <vijece@hvzm.hr>, "portalsvet@gmail.com" <portalsvet@gmail.com>, "urednistvo@kip.ba" <urednistvo@kip.ba>, "info@sdsrs.org" <info@sdsrs.org>, "redakcija@politikaplus.com" <redakcija@politikaplus.com>, "info@sns-rs.org" <info@sns-rs.org>, "informativna@ntvhayat.com" <informativna@ntvhayat.com>, "office@cins.rs" <office@cins.rs>, "info@abc.ba" <info@abc.ba>, "st-bl@pravosudje.ba" <st-bl@pravosudje.ba>, "info@vzs.ba" <info@vzs.ba>, "slobo.60@gmail.com" <slobo.60@gmail.com>, office@tanjug.rs, info@ngo.ba, nadja.diklic@gmail.com, redakcija@brzevijesti.ba, eBrcko@gmail.com, prijedor24@gmail.com, info@cin.ba, redakcija@startbih.info, redakcija@udarno.com, ipp@facetv.baitikaplus.com,  info@sns-rs.org,  informativna@ntvhayat.com,  office@cins.rs,  info@abc.ba,  st-bl@pravosudje.ba,  info@vzs.ba,  slobo.60@gmail.com,  office@tanjug.rs,  info@ngo.ba,  nadja.diklic@gmail.com,  redakcija@brzevijesti.ba,  eBrcko@gmail.com,  prijedor24@gmail.com,  info@cin.ba,  redakcija@startbih.info,  redakcija@udarno.com,  ipp@facetv.ba, magazinspektar@gmail.com, objektiv@objektivhr.com, kontakt@bhdani.com, online@oslobodjenje.ba, balkanvoice1@gmail.comVJERUJEM DA NIJE EKONOMIČNO OBJAVLJIVATI GA U ČLANKU ALI EVO DA REDAKCIJA IMA PREDSTAVU KOME SE SVE PROSLIJEĐUJU DOKAZI O MONSTRUOZNIM ZLOČINIMA A SAMO POSLEDNJA ADRESA JE TRENUTNO ZAINTERESOVANA DA TO OBJAVI…
10. Jeste li razmišljali da podnesete tužbu protiv države BiH sudu u Strazburu?

Sve ovo što radim je u suštini prikupljanje dokaza o kriminalu države, odnosno zločinačke organizacije koja kontroliše državne organe, tako da praktično već postoje uslovi za takvu tužbu. Stvar je u tome što nas ne zanima novac, (koji se jedino može dobiti takvom tužbom) nego kažnjavanje odgovornih kriminalaca iz državnog aparata, što se može postići samo u krivičnom postupku.

U prvoj polovini 2011-te predati su dokazi Pravobranilaštvu i Vladi RS te ponuđeno da ih objavi i pokrene istragu te plati samo 1000 KM majci ubijene djevojčice zbog 5-satnog zarobljavanja 10.08.2010. bez potvrde o lišenju slobode kada je propustila plaćeni avionski let inaće će u suprotnom biti predata tužba sa odštetnim zahtijevom od 5 miliona KM.

Ponuda nije prihvaćena jer kako ste se uvjerili samo u akciji PANDORA, krale su se milijarde…

 Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
 
Autor zdenkobajo | 18 Septembar, 2014 | read_nums (60)
Iako je tužena uzela u zaštitu zločinačku organizaciju koja je ubila ćerku moje sestre prilikom krijumčarenja i spriječila mi pristup tužilaštvu i svim dokumentima uspio sam otkriti da je portir AD Univerzal uklonio materijalni dokaz sa mjesta zločina a potom su ga inspektor Marković i tužilac Stjepanović sakrili pošto je kaiš prethodno opran jakim hemijskim sredstvom koje je čak i originalnu žutu boju skinulo.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI
(01.07.2014.)

Predmet:

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

100000 KM


TUŽBA ZA UTVRĐENJE DISKRIMINACIJE

Skoro punih 5 godina tužena RS primjenjuje diskriminatorske nezakonite i kriminalne postupke prema meni a sa ciljem da prikrije krivična djela i zločine koje je ranije izvršila i za šta imam obilje neoborivih dokaza. U tužbama i krivičnim prijavama koje sam ranije predavao upozoravao sam da je zemlja u potpunosti pod kontrolom mafije, ogrezle u pljački i ubijanjima naroda što se i razotkrilo poslednjih godinu dana, prvo potvrdom premijerke o pljački milijardu KM iz Birča, te brojnim hapšenjima kriminalnih grupa dotad državnih službenika od kojih su najbitnije mafijaške mreže unutar MUP-a za rasturanje narkotika, iznude i zelenaštvo, te zasad vrh državnog kriminala pljačka više milijardi KM preko UIO-e. Afera Grand trejd i presuda kumu predsjednika tužene RS, koga je prije nepunu godinu dana uzeo u zaštitu, proglasio uglednim biznismenom i poslao 100 specijalaca da pretuče jednu porodicu i dio posjeda otme od njih kako bi ga organi tužene predali sada već presuđenom kriminalcu, je u ovom opštem kriminalu, banalna usputna vijest.
S obzirom da organi tužene, (prije svega tužilaštva) prikrivaju obilje takvih krivičnih dijela uopšte ne čudi da su spremni na sve kako bi prikrili ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo izvršeno 23.07.2009. kada je tužena RS krijumčarila neidentifikovanu robu u AD Univerzal, vlasništvo jednog od poslanika svoje skupštine. Istovremeno je tužena RS prala novac narko mafije preko Bobar banke istog većinskog vlasnika čiji je tužena RS suvlasnik.
Da bi taj monstruozni zločin ostao nekažnjen kriminalci iz OT Bijeljina su prvo odbili da odgovore usmeno i na pismene zahtijeve koje sam predavao a potom izdali usmenu naredbu o zabrani pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice koju je izvršavala sudska policija bez pismenog riješenja i prava na žalbu. Uprkos tome i neviđenom teroru kome sam bio izložen uspio sam da dođem do praktično kompletnog dokaznog materijala potrebnog jednom časnom profesionalcu tužiocu da podigne optužnicu protiv kompletnog Ureda glavnog tužioca, postupajućeg, te pripadnika MUP-a, osoblja AD Univerzal...
No umjesto toga izvršen je pritisak na druge državne službenike da pomognu pripadnicima mafije iz OT Bijeljina i prikriju njihove zločine, što je generisalo obilje novih krivičnih djela...
1. OSNOV ZA NADLEZNOST SUDA
Stvarna nadležnost osnovnih sudova (član 26) ZOSRS
2) U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi (a) u svim građanskim sporovima
Osnov za mjesnu nadležnost suda, b) Izberiva mjesna nadležnost
Nadležnost u sporovima za naknadu štete (Član 32) ZOPP
(1) Za suđenje u sporovima o vanugovornoj odgovornosti za štetu, osim suda opšte mjesne nadležnosti, nadležan je i sud na čijem je području štetna radnja počinjena ili sud na čijem je području štetna posljedica nastupila.

2. ODREĐEN ZAHTJEV U POGLEDU GLAVNE STVARI I SPOREDNIH TRAŽENJA (TUŽBENI ZAHTJEV)
Predlažem da Sud ukoliko se ispune uslovi iz člana 182. Zakona o parničnom postupku, donese presudu zbog propuštanja a u suprotnom da izvrši uvid u materijalne dokaze, u svojstvu parničnih stranaka sasluša predložene svjedoke, po potrebi izvede i druge dokaze i sasluša druge svjedoke, a da potom donese sljedeću: PRESUDU
(I) 1. Tužena RS je neodgovaranjem na zahtijev po presudi 80 0 P 039221 13 Gž od 12.12.2013. putem svog organa Okružnog suda u Bijeljini nezakonito oduzela tužitelju Zdenku Baji pravo na slobodan pristup informacijama te pravo na pravično suđenje.
2. Tužena RS je neodgovaranjem na zahtijev po presudi 80 0 P 039976 14 Gž od 18.03.2014. putem svog organa Okružnog suda u Bijeljini nezakonito oduzela tužitelju Zdenku Baji pravo na slobodan pristup informacijama te pravo na pravično suđenje.
3. Tužena RS je neodgovaranjem na zahtijev po predmetu 12 0 K 001162 10 Kpp predat 23.05.2014. putem svog organa Okružnog suda u Bijeljini nezakonito oduzela tužitelju Zdenku Baji pravo na slobodan pristup informacijama te pravo na pravično suđenje.
(II) 1. Tužena RS je zbog primjene nezakonite i neustavne usmene naredbe onemogućila pristup tužiocu Zdenku Baji pisarnici tužilaštva, putem svojih organa OT Bijeljina i Sudske policije dana 20.06.2014. te je podneske predao u prizemlju zgrade, čime je nezakonito oduzela pravo ne nediskriminaciju garantovano članom 4 Ustava BIH.
2. Tužena RS dana 20.06.2014. nije predala pismeno rješenje o zabrani pristupa u OT Bijeljina tužiocu Zdenku Baji čime je nezakonito oduzela pravo garantovano članom 16 Ustava RS, da ima pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
3. Tužena RS nije dostavila odluku po predmetu T14 0 KTA 0010617 14 čime je nezakonito oduzela putem svog organa OT Bijeljina tužitelju Zdenku Baji pravo na podnošenje pritužbe garantovano ZOKP-u RS.
4. Tužena RS nije u svom dopisu od 26.06.2014. odgovorila na jasno postavljeno pitanje iz zahtjeva od 20.06.2014. "Ko je presjekao kaiš torbe Ivone Bajo (spis KTA-596/09) čime je presječen, gdje je nestao dio, ko je uklonio taj dokaz sa lica mjesta i ko je veći dio ostatka kaiša oprao jakim hemijskim sredstvom ?" čime je putem svog organa OT Bijeljina nezakonito oduzela tužitelju Zdenku Baji pravo na slobodan pristup informacijama.
5. Tužena RS nije u svom dopisu od 26.06.2014. odgovorila na jasno postavljeno pitanje iz zahtjeva od 20.06.2014. "Od čega potiču i kako su nastali tragovi krvi koji se protežu 10 metara prije pada "na žicu" Ivone Bajo ?" čime je putem svog organa OT Bijeljina nezakonito oduzela tužitelju Zdenku Baji pravo na slobodan pristup informacijama.
6. Tužena RS nije u svom dopisu od 26.06.2014. odgovorila na jasno postavljeno pitanje iz zahtjeva od 20.06.2014. "Da li je ijednim vještačenjem (i kojim) utvrđeno čime je probodena prsna kost Ivone Bajo, desna plućna arterija i desna dušnica ?" čime je putem svog organa OT Bijeljina nezakonito oduzela tužitelju Zdenku Baji pravo na slobodan pristup informacijama.
7. Tužena RS nije u svom dopisu od 26.06.2014. odgovorila na jasno postavljeno pitanje iz zahtjeva od 20.06.2014. Da li je OT Bijeljina utvrdila šta je dovezeno u 3 paketa robe koja su dovezena i nestala preko noći na dan ubistva Ivone Bajo ?" čime je putem svog organa OT Bijeljina nezakonito oduzela tužitelju Zdenku Baji pravo na slobodan pristup informacijama.
8. Tužena RS je u dopisu od 26.06.2014. uputila tužitelja Zdenka Baju ne "neke" činjenice na "nekoj" stranici na internetu, čime je putem svog organa OT Bijeljina nezakonito oduzela tužitelju Zdenku Baji pravo da ne bude izložen ponižavajućem postupanju, garantovano članom 14 Ustava RS!
9. Tužena RS nije dostavila tužitelju Zdenku Baji podatke koje je prikupljala o njemu od marta 2010-te do danas, tražene zahtijevom dana 20.06.2014. čime je nezakonito oduzela pravo garantovano članom 23 Ustava RS!
(III) Tužena RS se obavezuje da nadoknadi nematerijalnu štetu uzrokovanu povredom prava iz Ustava i Zakona zaštićenih ZOZD-e u iznosu od 100000 (sto hiljada) KM, tužitelju Zdenku Baji u roku od 30 dana.
(IV) Tuzena RS se obavezuje da prekine sa radnjama kojima se diskriminiše tužilac, te da pri narednim kontaktima sa njim, službenici tužene poštuju isključivo važeće zakone i osiguraju prava garantovana Ustavom i zakonima!

3. ČINJENICE NA KOJIMA TUŽILAC ZASNIVA TUŽBENI ZAHTJEV i 4. DOKAZI KOJIMA SE UTVRĐUJU OVE ČINJENICE
Zabrana pristupa u OT Bijeljina se primjenjuje neprekidno od 2010-te godine, (dokaz "A - 326-12" u prilogu) a svaki kontakt sa nadležnim tužiocem Stjepanović te bilo kim iz ureda glavnog tužioca je sprečavan i ranije. To je vidljivo i iz zahtijava za pristup informacijama od 11.02.2010. i 17.03.2010. koje prilažem a na njih tužena RS nikada nije odgovorila.
Prilog "Torba" je fotografija materijalnog dokaza ubistva koji se pominje u zahtijevu a da bi mi otela taj i druge dokaze tužena me je marta 2010-te lažno optužila za "Ugrožavanje sigurnosti" u čemu su pišući laži, zajedničkim snagama učestvovali MUP, potom OT Bijeljina i na kraju Okružni sud u Bijeljini. To nije moje subjektivno mišljenje nego je zasnovano na odluci OT Doboj (T15 0 KT 0002365 10) koje je konstatovalo da ne samo da nisam izvršio ništa od onoga za šta su me optužili nego nisu mogli pronaći ništa nezakonito od mog rođenja naovamo...
Iako je tužena uzela u zaštitu zločinačku organizaciju koja je ubila ćerku moje sestre prilikom krijumčarenja i spriječila mi pristup tužilaštvu i svim dokumentima uspio sam otkriti da je portir AD Univerzal uklonio materijalni dokaz sa mjesta zločina a potom su ga inspektor Marković i tužilac Stjepanović sakrili pošto je kaiš prethodno opran jakim hemijskim sredstvom koje je čak i originalnu žutu boju skinulo. Tako dana 24.06.2010. predajem krivičnu prijavu protiv portira Sofrenića, a 02.12.2010. protiv AD Univerzal uz upozorenje da imam još dokaza koje želim usmeno saopštiti tužiocu. To naravno nikada nije omogućeno nego su prijave sakrivene a dana 25.02.2012. poslije mojih dojava Interpolu otkriveno je preko 4 miliona transakcija narko mafije, dok je 10.04.2013. uhapšen direktor Univerzala kao član kriminalne grupe odgovorne za pljačku oko 2 miliona KM. Za svo to vrijeme nisam mogao dobiti nijednu informaciju o tim prijavama te da bih razotkrio kriminal i istinu o prijavama podnosim tužbu protiv AD Univerzal i tražim prvo od OT Bijeljina podatke o njima, pod tačkom 4, (dokaz "Obavjestenje i zahtjev" u prilogu). Tužena RS je prvo poslala uvredljiv "odgovor" ("Odgovor tuzilastva 31.08.2012." u prilozima) u kome odbija pristup, jednoj a sve ostale tačke ignoriše te je potom odbila da mi preda ijednu informaciju dana 05.09.2012. i umjesto toga me uhapsila na trotoaru ispred suda kada sam postavio na sebe sliku materijalnog dokaza njenih zločina.
Dokaz "Zahtjev 08.01.2013." pokazuje da sam ponovo tražio podatke o pomenutim prijavama ali ovoga puta navodim i da su mi potrebni za parnicu 80 0 P 039221 12 P i to ne zbog toga da bi se OT Bijeljina sažalilo i poslalo podatke nego da bi to bilo dokaz u sudskim postupcima zbog čega su ih sakrili. Potom je tužena RS tokom parnice pomogla AD Univerzal, da ne samo ne izgubi spor nego i izbjegne istragu za izvršeni kriminal odbivši da naredi dostavu podataka o tim prijavama, znajući da su sakrivene...
Za svo to vrijeme tužena RS je demonstrirala totalno bezakonje, laži, pokušaje prevara i manipulacija od kojih sam više njih razotkrio na glavnoj raspravi (80 0 P 053922 13 P) 05.06.2014. Prilog "Tuzilastvo 19.02.2014." pokazuje da OT Bijeljina tvrdi da spis iz koga tražim podatke nije kod njih nego u posjedu Ustavnog suda. Uz napomenu da je uz sve kriminalne radnje OT Bijeljina tužena RS putem sudije Marković falsifikovala spis KTA-596/09 unijevši neistinit sadržaj u presudu, čime se objašnjava ovo prikrivanje prilažem i odgovor "Ustavni sud 12.03.2014." koji raskrinkava laži tužene RS i pokazuje da im je spis vraćen godinu dana ranije, što sam ja naravno znao.
I na kraju ističem da Okružni sud u Bijeljini nije odgovorio niti na jedan od 3 zahtijeva za pristup informacijama i to "Zahtjev po 80 0 P 039221 13 Gž" povodom presude donesene 12.12.2013. te "Zahtjev po 80 0 P 039976 14 Gž" povodom presude donesene 18.03.2014. Iz teksta tih zahtijeva vidljiv je i razlog zbog čega mi nije odgovoreno. Očito je da je tužena RS odnosno Okružni sud u želji da zaštiti počinioce krivičnih djela koje sam tužio parnično te sudiju Marković iz prvostepenog postupka, i sam prekršio zakon te propustio obavezu propisanu članom 215 ZOPP-u. Poslednji od 3 zahtijeva Okružnom sudu, (prilog "Zahtjev po 12 0 K 001162 10 Kpp") sam predao za potrebe parnice protiv osoba koji su učestvovali u grupi više lica kako bi me lažno prijavili i nanijeli štetu. Zahtijev je predat dana 23.05.2014. i nije mi odgovoreno, naravno jer je Okružni sud u Bijeljini saučestvovao u toj kriminalnoj akciji izdavši naredbu za pretres iako nije postojala nijedna prijetnja sa moje strane. Osim što je tako namjerila pomoći osobama koje su saučestvovale u krivičnom djelu tužena RS je nezakonito oduzela moja zakonom garantovana prava na pristup informacijama i pravično suđenje a s obzirom da postoje sudski postupci za koje su mi potrebne tražene informacije...
Paralelno nastavljam istragu o "nestalim" prijavama iz 2010-te i 23.01.2014. predajem podnesak, za tužioca Stjepanović i glavnog okružnog tužioca u prizemlju zgrade na ponižavajući način, kao pas lutalica, dokaz "Tuzilastvu o prijavama" a kada sam tražio razgovor i objašnjenje to je odbijano da bi na kraju 15.06.2014. dobio obavještenje od sudskog policajca Mićić Zorana da je tužilac Stjepanović poručila citiram: "SAMO PISMENO DA MI SE OBRATI" !!!???
Poslije četvorogodišnjeg terora, neodgovaranja na zahtijeve još od februara 2010-te, do dopisa od 23.01.2014. između kojih je bilo obilje pismenih obraćanja na koje nikada nije odgovoreno tužena RS se bukvalno izruguje i zakonu i građanima a prije svega djevojčici čije ubistvo prikriva. Stoga sam obnovio zahtijev za pristup informacijama 20.06.2014. koji prilažem i upozorio da ću ukoliko OT Bijeljina nastavi sa diskriminacijom podnijeti tužbu sa prijedlogom da se šteta nadoknadi od odgovornih. Nekoliko dana kasnije 25.06.2014. prilikom pokušaja da razgovaram sa tužiocem Stjepanović o materijalu i dokazima koji sam dostavljao prethodne 4 godine, saopšteno mi je da je dotična pobjegla na godišnji odmor. Ovo "pobjegla" jer se više puta ponavljalo kad god bi bila uhvaćena u lažima ili kriminalu a dešavalo se da mi je saopštavano kako se nalazi na odmoru pa bi se potom pojavila na ulaznim vratima ili da je u Srebrenici, pa je vidim da silazi niz stepenice. Očito tužena RS smatra da je obmanjivanje građana vrhunac demokratije i nema namjeru prekinuti sa diskriminatorskim radnjama nego se nastavlja služiti podlim trikovima, sve kako bi spriječila da pripadnici zločinačke organizacije odgovorne za najteža krivična djela dobiju kazne predviđene zakonom...
Više puta sam pokazao da me novac uopšte ne zanima ali kako po meni za kriminal i diskriminaciju uopšte nije odgovorna RS, nego bahati, pohlepni i korumpirani, uobraženi pojedinci, to je najefikasniji način da se izborim za svoja i prava drugih, tužba sa odštetnim novčanim zahtijevom koji bi se naplatio od direktno odgovornih, pa sugerišem da tužena RS primjeni relevantni član iz ZOO te nadoknadi štetu od onih koji su smišljeno kršili zakon a to su u slučaju OT Bijeljina Kovačević Novak i Stjepanović Danica, dok po pitanju uskraćivanja informacija od strane Okružnog suda mi nisu poznata imena odgovornih. Što se tiče omjera, sugerišem da se zbog težine, dužine trajanja, vrijednosti i ozbiljnosti diskriminacije do 5 posto terete odgovorni iz Okružnog suda a ostalo iz OT Bijeljina.
Poslednji dokaz koji prilažem je "odgovor" na zahtjev od 20.06.2014. ekspresno upućen 26.06.2014. ("Tuzilastvo 26.06.2014."). Prvom stavkom se pokušava opravdati laž koju sam razotkrio dopisom Ustavnog suda, te skrećem pažnju da je jedan od ciljeva zabrane pristupa to da bi se mogle vršiti manipulacije i pisati laži što bi bilo nemoguće u direktnom razgovoru (što su obavezni pravilnikom 4 sata svakodnevno).
Drugom stavkom me konačno poslije 4 godine obavještavaju o broju predmeta i "odluci" koju nikad nisam dobio. Iz broja spisa T14 0 KTA 0010617 14 se vidi na osnovu poslednje dvije cifre da su prijave iz 2010-te sakupljale prašinu 4 godine (ako uopšte i postoje, jer nisam dobio nikakvu obavjest o nesprovođenju). Onda je pošto sam u januaru 2014-te predao dopunu prijave sa akcentom na krijumčarenje i razotkrio taj kriminal u parnicama za utvrđenje diskriminacije, samo formalno formiran spis sa unaprijed donesenom naredbom da se istraga ne sprovodi. Broj ovog predmeta razotkriva motive tužene RS ne samo zbog čega mi nije odgovarala na ranije predate zahtijeve, nego i zašto mi je zabranila pristup, razgovore sa uredom glavnog tužioca o tome i drugim temama, te zašto me je umjesto da radi po zakonu tjerala iz zgrade ili hapsila ako bih odbio takve nezakonite, neustavne i ponižavajuće postupke. Potvrde o lišenju slobode i zapisnici Prekršajnog suda su uz broj ovog spisa dokaz šta sam ja sve činio da pokažem kako su prijave "zagubljene" dok ih je tužena RS uporno sakrivala, pružajući time podršku organizovanom kriminalu političko tajkunske mafije.
Stavka 3 je novo brutalno izrugivanje jer umjesto da odgovori na jasna pitanja iz zahtijeva ili pošalje dokumente u kojima to stoji, tužena RS kaže DA SU ČINJENICE I ISTRAŽNE RADNJE DETALJNO OPISANE U SLUŽBENOJ ZABILJEŠCI KOJA JE OBJAVLJENA NA WEB STRANICI TUŽILAŠTVA ???. Ovo je vrhunac licemerja jer umjesto da podatke o tragično nastradaloj djevojčici dostave majci i daju objašnjenje shodno odredbama ZOKP-u, službenici tužene RS su ih navodno postavili na svoj sajt. To je naravno gnusna laž te tražim od suda da prema odredbama ZOPP-u, članovi 131-134 izda naredbu tuženoj RS da na pripremno ročište dostavi Zabilješku koju pominju u svom odgovoru u 3 primjerka, kako bih mogao koristiti taj dokaz na glavnoj raspravi. Podsjećam da umjesto odgovora na ta pitanja i omogućavanja dostave novih dokaza tužena RS je recimo 10.08.2010. prvo pokušala obmanuti majku ubijene djevojčice i mene lažima da OT Bijeljina "nije nadležna" što je tom prilikom zapisano u zabilješci sudske policije, te nas nezakonito držala nekoliko sati u zarobljeništvu. Osim tih sitnica i sličnih sa još nekoliko hapšenja prilikom pokušaja da se ostvare garantovana prava, bilo je do danas oko 250 dolazaka koji su bili uzaludni jer OT Bijeljina nema namjeru goniti kriminalce nego im je zaštitnik. Tek sada su se sjetili da kažu kako su traženi podaci objavljeni na njihovom sajtu. Predlažem da se na glavnu raspravu pozove gospođa Stjepanović Danica zaposlena u OT Bijeljina a svjedočila bi o diskriminatorskim postupcima te o sadržaju "zabilješke", odnosno trebalo bi da sudu objasni gdje se u njoj nalaze odgovori na pitanja koja sam postavio još 2010-te i pod tačkama 4, 5, 6 i 7 zahtjeva od 20.06.2014.
Vezano za stavku 4 gdje se pod navodnim znacima nalazi riječ "sačinio" što asocira da toga nije ni bilo odnosno da sam sve izmislio, prilažem "Odgovor CJB Bijeljina" iz 2011-te godine u kome stoji da je Izvještaj dostavljen u OT Bijeljina, što je i predviđeno ZOKP-u. Sada kad je osoba koja je zaprimila lažnu prijavu i rukovodila posebnim nadzorom praminula samo par mjeseci kasnije pod sumnjivim okolnostima, (načelnik g. Teodorović) nije teško sakriti taj izvještaj, tvrdeći da ne postoji ili povaditi dijelove koji se odnose na nadzor. S tim u vezi ako zastupništvo tužene RS negira posebne istražne radnje predlažem da se kao svjedok pozove Petrović Mitar (Majke Jevrosime 20 - Bijeljina) koji je kao i ja zaustavljan i pretresan, te je svjedok 24-satne straže u 3 smjene koju je tužena vršila pred kućom. Osim toga sud može zatražiti podatke od inspektora Maksimovića, Jovičevića a više pripadnika CJB Bijeljina su upoznati o nadzoru nada mnom. Problem je očito u tome da je nadzor vršen nezakonito, jer sam od Okružnog suda koji je izdao naredbu za pretres dobio obavještenje da nalog za posebne istražne radnje nije izdao...
Očekujem od suda da primjeni član 15, "Teret dokazivanja"!
1) U slučajevima kada lice ili grupa lica navode činjenice u postupku iz člana 12. ovog zakona, potkrepljujući navode o tome da je zabrana diskriminacije prekršena, navodni prekršilac dužan je da dokaže da nije prekršio princip jednakog postupanja ili zabrane diskriminacije u predmetu rasprave.
2) U slučajevima u kojima lice smatra da je snosilo posljedice diskriminacije, kao dokazno sredstvo za ostvarenje prava iz stava (1) ovog člana mogu se koristiti i statistički podaci ili baze podataka.
3) U slučajevima kada lice smatra da je snosilo posljedice diskriminacije zbog propuštanja razumnog prilagođavanja, teret dokazivanja leži na protivnoj strani.

5. NAZNAČENJE VRIJEDNOSTI SPORA
100000 (STO HILJADA) KM
6. PRAVNI OSNOV TUŽBENOG ZAHTJEVA
Pravni osnov je u Zakonu o zabrani diskriminacije, ZOO i odredbama Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava!
Član 12. (Posebne tužbe za zaštitu od diskriminacije)
Članovi: Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti, Zastarjelost samog prava, Prekid zastarijevanja (ZOO)
Iz čega proizilazi da nijedno pravo garantovano ustavom ili ostvareno po osnovu ZOSPI-a nije zastarjelo, uključujući i zahtjeve predate 2010-te, te je tužena RS spriječivši me u junu, odnosno tokom cijele 2014-te da preuzmem svoje vlasništvo, (informaciju na koju sam ostvario pravo 15 dana od podnošenja u februaru ili martu 2010-te) počinila diskriminaciju. Takođe postoji obnovljeni zahtijev sa 8 tačaka od 20.06.2014. te upozoravam da argument na koji se tužena uvijek poziva otpada a ako smatra da nije tako neka u svom odgovoru pravno obrazloži svoju argumentaciju, umjesto što prenosi unaprijed pripremljene šablone...
7. OBAVEZNI PODACI U SKLADU SA CLANOM 334
Ova Tužba je rađena u 2 primjerka, (za Sud, te za tuženu). Adresa zastupnika tužene je kako sam ustanovio na zvaničnom sajtu Pravobranilaštva RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka, a postoji i ured u Bijeljini na istoj adresi kao i Sud, Vuka Karadžića 3, 76300 Bijeljina, dok je moja adresa navedane na početku i kraju tužbe...


PRILOZI TUŽBE


A - 326-12
Zahtijavi 2010-te
Torba
Obavjestenje i zahtjev
Odgovor tuzilastva 31.08.2012.
Zahtjev 08.01.2013.
Tuzilastvo 19.02.2014.
Ustavni sud 12.03.2014.

Zahtjev po 80 0 P 039221 13 Gž
Zahtjev po 80 0 P 039976 14 Gž
Zahtjev po 12 0 K 001162 10 Kpp
Tuzilastvu o prijavama
Zahtijev 20.06.2014.
Tuzilastvo 26.06.2014.
Odgovor CJB Bijeljina

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 15 Septembar, 2014 | read_nums (30)
Ne postoji niko ko nije odgovoran, jer mnogo je časnije napustiti tužilaštvo ili sud i kao advokat braniti ubice, nego to isto raditi kao sudija ili se praviti da ne primjećujete to što drugi rade.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

PREDSJEDNIKU SUDA

ZAKON - ŠTA JE TO ???

Svojevremeno sam obećao da neću ubuduće nijedno krivično djelo pojedinca okarakterisati i opisivati kao radnju organa u kome je osoba zaposlena. Iako i sam zakon tako predviđa, iako država štiti svoje službenike u slučaju nanošenja štete građanima, pripisujući odgovornost sebi, iako sudije i tužioci nastupaju u ime države, svaka radnja tužioca ili sudije je radnja tužilaštva i suda, ipak nisu krivi drugi za zlodjela pojedinaca, nisu svi nečasni i nije im prijatno da se zbog zločina korumpiranih kolega, cijela institucija smatra kriminalnom. Zbog takvih, časnih sudija i još više zbog velikog broja administrativnog osoblja, čiji se glas ne čuje, kojih se niko i ne plaši, odustao sam od jedinog ispravnog stava, da stvari nazivam pravim imenom...
Istina je da sam nastavio sa neprijatnim prozivkama pojedinaca i moguće da mnogi nisu uočili razliku ali ako nisu evo da im skrenem pažnju na to. Nešto manje od godinu dana nijedan načastan postupak, kršenje zakona nekog sudije ne pripisujem sudu i na sud kao stub vlasti nisam pripisivao krivicu. Ne zato što je nema, nego zato što sam tako obećao...
A bilo je to neposredno poslije brutalnog falsifikovanja činjenica i tužbenog zahtijeva od strane sudije. Sudije koja mi je smišljeno pokušala nanijeti štetu i pomoći ubicama, krijumčarima i njihovim saučesnicima, protiv kojih sam izneo obilje dokaza. U svakoj narmalnoj, pravno uređenoj zemlji po hitnom postupku bi bili pohapšeni svi odgovorni, a ovde... sudija je sve te dokaze odbacila kao "NEPOTREBNE" a krivične prijave koje sam tražio da pribavi shodno zakonu od OT Bijeljina, je takođe proglasila nepotrebnim.
Nepotrebne su zato što su sakrivene i ona je to naravno znala. Znao sam i ja, jer su 3 godine odbijali da mi daju podatke, da dozvole dostavu novih dokaza. Zabranjivali su pristup, optuživali me lažno, proglašavali narkomanom i psihopatom u službenim zabilješkama, hapsili. I sve to da bi krivične prijave bile uspješno "SLUČAJNO ZAGUBLJENE".
Nema to veze naravno sa tim što je na drugoj strani tajkun težak stotine miliona evra, niti što je glavni čovjek u gradu, stranke čiji je predsjednik samoproglašeni "glavni baja". Nisu se zbog toga ovom kriminalu priključili i pripadnici sudskog vijeća. Ko zna zašto propustili su obavezu iz ZOPP-u iz člana 215. Stoga mi na pismeni zahtjev Okružnom sudu da mi dostavi kopiju izjašnjenja sudije prvostepenog suda iz predmeta 80 0 P 039221 13 Gž uopšte nije odgovoreno.
Potpuno isti scenario, ali ovoga puta je ista sudija pružila pomoć službenicima i krivicu zbog kršenje prava iz Ustava RS, za šta su prema članu 48 Ustava lično odgovorni, prabacila na državu, potpuno ignorišući relevantni član. Opet podrška od Okružnog suda i opet kršenje zakona i neodgovaranje na zahtjev po istom osnovu u predmetu 80 0 P 039976 14 Gž, a sve je zaokruženo podrškom onima koji su me 2010-te lažno optužili za ugrožavanje sigurnosti pošto sam razotkrio njihove kriminalne radnje. Ni na zahtjev vezan za pravni status tih osoba u predmetu 12 0 K 001162 10 Kpp, nije mi odgovoreno. Nisam to tražio zbog sebe, nego da olakšam sudu posao, jer za mene ta informacija nije tajna, kao ni informacija sa kime se sastao glavni tužilac poslije predavanja tog zahtijeva...
U Osnovnom sudu je takođe nastavljeno sa mahinacijama, podrškom počiniocima krivičnih djela, podmetanjima, falsifikatima, o čemu sam djelimično dostavljao podatke i ranije, a sada ističem samo slučaj u kome je učestvovala i prijemna služba, kada su između pripremnog i glavnog ročišta podmetnuli u spis kompletan drugi predmet, zadržavajući podnesak koji je Pravobranilaštvo predalo dan ranije. I naravno, jasno mi je da se administrativna služba ne bi usudila na to bez odobrenja i naloga sa višeg nivoa, kao i šta je bio cilj, kakav je plan... sve mi je bilo jasno, ali sada nije ni mjesto ni vrijeme. Razotkriću taj kriminal u cjelosti tokom jedne druge parnice. Poenta je u tome da sam iz obzira prema drugima, prestao opisivati sud u negativnom kontekstu, pripisujući sav kriminal pojedincima, a sud je nastavio čak i preko administrativnog osoblja da mi "podmeće klipove", "zabija nož u leđa" pokušava da me prevari i što je najgore pomaže kriminalcima. Onima koji su godinama pljačkali narod, otimajući čak i sredstva za odbranu od poplava, kradući milijarde na carinskim mahinacijama, a posljedica toga su desetine hiljada nastradalih građana.
Za njihovu uništenu imovinu i izgubljene živote direktno je odgovorna i sudska vlast, svojim nepostupanjem, žmurenjem i pomaganjem kriminalcima i to je crvena linija koja je pređena i znači da je obećanju koje sam svojevremeno dao istekao rok trajanja, te ću ubuduće sudove i kompletnu sudsku vlast tretirati kao i tužilaštvo i naravno istinu o tome prenositi građanima, kako na internetu tako i na ulici. Da li će me neko iz suda mrziti zbog toga... BAŠ ME BRIGA, jer nije krivica za rušenje ugleda suda moja i drugih građana koji pišu o tome, nego do službenika a prije svega sudija koje rade za interese tajkunsko političke mafije. Ne postoji niko ko nije odgovoran, jer mnogo je časnije napustiti tužilaštvo ili sud i kao advokat braniti ubice, nego to isto raditi kao sudija ili se praviti da ne primjećujete to što drugi rade.
I NAROD JE KONAČNO PROGLEDAO A USKORO ĆE SE ČUTI I NJEGOV GLAS...
U prilogu je dopis OT Bijeljina IT-24/14, kojim dokazujem da je tužilaštvo prijave predate 2010-te prikrivalo 4 godine, (ako uopšte i postoje) i tek ove godine otvorilo predmet T14 0 KTA 0010617 14, gdje poslednje dvije cifre pokazuju godinu.
U prikrivanju tih prijava iza kojih je ubistvo i krijumčarenje doprinos su dali i sudovi u Bijeljini u predmetu 80 0 P 039221. No podatke o tome imaju i drugi, kako ovde tako i izvan zemlje, pa čak i tužioci nadležni za predmet "Pandora". Iskreno ne vjerujem ja ni njima, jer ništa ne bi uradili da nisu dobili nalog Interpola i EU, o čemu odavno imam podatke, preko sopstvenih tajnih kanala, a prilažem i jedan zvanični dostavljen neposredno pred pokretanje akcije koja je mnoge iznenadila, ali ne i mene.

PRILOZI

IT-24/14
3929/14-2

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 12 Septembar, 2014 | read_nums (41)
S obzirom da je RS suvlasnik Bobar banke preko koje pere novac, vršila je krijumčarenje takođe putem svog ortaka inače igrom slučaja prvog čovjeka režima u Bijeljini, koji je usput i jedan od tajkuna bliskih diktatoru i tiraninu, a formalno predsjedniku tužene RS još neko vrijeme, jasno je zašto svi organi smješteni na adresi Vuka Karadžića broj 3 ne rade po zakonu nego izvršavaju naloge mafije.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 053922 13 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM

ŽALBA NA PRESUDU OSNOVNOG SUDA

PRESUDA SE OVOM ŽALBOM POBIJA U CJELINI, ZBOG POVREDE ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA, POGREŠNO I NEPOTPUNO UTVRĐENOG ČINJENIČNOG STANJA TE POGREŠNE PRIMJENE MATERIJALNOG PRAVA, VEZANO ZA ČLANOVE 208 - 211 ZOPP, ŠTO ĆE BITI OBRAZLOŽENO U TEKSTU ŽALBE!
Prije svega, s obzirom na brojne tekstove u kojima sam iznosio podatke o bahatom i neprofesionalnom radu pojedinih tužilaca i sudija, želim istaći i pozitivan primjer. Postupajući sudija u ovoj parnici je gospodin koji odgovoran posao obavlja dostojanstveno, izuzetno ljubazno, ophodeći se prema svima sa poštovanjem i zaslužuje da bude ne samo predsjednik suda nego nadam se nekad kada zaživi vladavina prava i član VSITV-a. Zadatak koji sam sebi sam dao odavno, je da srušim sa vlasti trenutni mafijaški političko tajkunski režim, kako bi časni službenici mogli da rade po odredbama ustava i zakona a ne prema usmenim naredbama političke volje bahatih moćnika.
Što se tiče same parnice iako se radilo o utvrđenju diskriminacije to nije spriječilo tuženu RS da nastavi sa tim čak i u samom postupku, odnosno da sebi obezbijedi povoljniji nezakonit tretman. Prvo je iako obavezna da u odgovoru, ako osporava tužbeni zahtijev navede činjenice i dokaze, izbjegla to da učini a potom se nije pojavila ni na pripremnom ročištu. S obzirom na princip obrtanja tereta dokazivanja smatram da u ovakvim postupcima potencijalni diskriminator ima obavezu da bude prisutan na svakom pretresu ali to je manje bitno. Iz istorijata tužbe vidi se da je pripremno ročište okončano bez ijednog prijedloga tužene RS za uvrštavanje dokaza, da bi se ipak na glavnoj raspravi pojavio kompletan predmet 80 0 P 043325 13 P 2.
Tužena RS je "podmetnula" taj materijal poput kukavičjeg jajeta meni iza leđa, tako što je pred kraj radnog vremena prethodnog dana predala prijedlog s tim u vezi i spriječila administrativnu službu da taj podnesak dostavi na pripremno ročište sutradan.
To mi je poslato poštom naknadno ali bez objašnjenja da li se to prihvata ili ne, no ja sam bio spreman i na takvu opciju te bih raskrinkao svaku eventualnu laž koja bi se pokušala plasirati na raspravi da je do toga došlo. Naime u predmetu 80 0 P 043325 13 P 2 uneseno je obilje nerelevantne dokumentacije pa čak i jedan falsifikat o čemu sam obavijestio sud i na 8 gusto kucanih strana razobličio jedan dio laži i skrenuo pažnju da sud mora da prema članu 2 odlučuje u granicama zahtjeva, a ne da tužena RS mjenja tužbu po svom nahođenju i pretvara sve u prekršajni postupak. Znajući to niko se nije ni pojavio na glavnoj raspravi po toj parnici dana 17.06.2014. ali su smislili plan da na mala vrata sprovedu zamisao u ovom predmetu. Prije nego što nastavim sa daljim obrazlaganjem žalbe citiraću stav pravne struke o tužbama za utvrđenje diskriminacije.
Teret dokazivanja je institut procesnog prava koji daje odgovor na pitanje na kojoj od stranaka leži teret dokazivanja odlučnih činjenica, odnosno ko snosi štetne posljedice ukoliko činjenično stanje ostane nerazjašnjeno. Prema standardnim pravilima procesnog prava, osoba koja treba u postupku dokazati za sebe povoljnu činjenicu, ima i teret dokazivanja, pa je dužna sa stepenom izvjesnosti dokazati činjenicu na koju se poziva. Ukoliko joj to ne pođe za rukom, sud će, primjenjujući pravilo o teretu dokazivanja (član 126. Zakona o parničnom postupku), u pravilu uzeti da činjenica koja nije dokazana ne postoji. Prema ZZD žrtva eventualne diskriminacije čak nije dužna dokazati diskriminaciju sa stepenom sigurnosti, već je dovoljno da učini vjerovatnim da je do diskriminacije došlo. Ako ispuni taj uslov, navodni diskriminator je dužan dokazivati da nije prekršio princip jednakog postupanja ili zabrane diskriminacije u predmetu rasprave. Ako tuženi sa stepenom sigurnosti ne dokaže da diskriminacije nema, sud je dužan utvrditi da je pravo na jednako postupanje povrijeđeno („in dubio pro discriminatione“). Standard vjerovatnosti koji je tužitelj dužan dokazati podrazumjeva dokazanost činjenice da je došlo do njegovog stavljanja u nepovoljniji položaj, te da bi bilo moguće da je do toga došlo zbog direktne ili indirektne diskriminacije. Drugačije rečeno, vjerovatnost postoji ukoliko se u sudskom postupku odluka o postojanju diskriminacije čini izglednijom od odluke da diskriminacije nije bilo, a ti izgledi se zasnivaju na dokazima na kojima se temelji postojanje vjerovatnosti da je došlo do diskriminacije. (Postupci za zaštitu od diskriminacije - Goran Nezirović, član VSITV BIH)
Iz zapisnika sa glavne rasprave vidi se da je ovo pravilo prekršeno jer izvođenja dokaza prema relevantnom članu 99 ZOPP-u nije ni bilo a tužena RS ni u završnoj riječi nije čak dovela u vezu bilo koji dokument iz spisa koji je predložila sa ovim tužbenim zahtijevom a kamoli dokazivala nediskriminaciju. Djeluje pomalo i neukusno da se u ta 3-4 rada kaže kako iz "izvedenih" dokaza (koje nije ni izvodila odnosno obrazlagala) nešto proističe.
DEMONTIRANJE MAFIJASKOG REZIMA
Ispostavilo se da sam bio u pravu kada sam u zapisnik izjavio da tužena RS nediskriminaciju "dokazuje" ćutanjem i želi da ovaj sud legalizuje bezakonje koje je sprovodila. Dakle umjesto da tužena strana u postupku dokazuje nepostojanje diskriminacije ona je mudro ćutala, (kako je ne bih mogao demantovati laži kojima se misli poslužiti) nego je teret dokazivanja u potpunosti preuzeo sud i to pokušao učiniti u obrazloženju presude.
No sve to nema nikakve veze sa tužbenim zahtjevom te ističem primjer poznat pod nazivom DAMJANOVIĆ - MAKTOUF, gdje sud u Strazburu nije odlučivao da li su oni trebali biti osuđeni i koliko, nego se isključivo bavio temom iz tužbe a to je da li je trebalo primjeniti zakon koji je bio na snazi u vrijeme izvršenja, umjesto 10 godina kasnije donesenog kako su pogrešno radili sudovi u BIH. Posljedica toga su brojne poništene presude, a sada povezujem to sa greškama u ovoj presudi, prateći tačke iz zahtijeva koje je sud naveo na strani 1:
1. Tužbom se ne tvrdi da je prekršeno neko pravo zbog donošenja usmene naredbe pa čak ni zbog njenog sadržaja koji je pravno nemoguć, nego je tužena kada mi je zabranila pristup, odbila da mi preda pismeno rješenje o tome, te otela pravo na žalbu na takvu odluku, garantovano članom 16 Ustava RS.
2. Shodno pravilu da je diskriminacija svako različito postupanje oteto je pravo iz člana 4 Ustava BIH.
3. Tužena RS nije dozvolila da na način propisan ZOKP-u predam krivične prijave.
4. Tužena RS nije odgovorila pismeno na zahtjev predat 4 mjeseca ranije niti je dozvolila da pristupim tužilaštvu kako bih dobio podatke, pa čak ni opciju koju velikodušno nudi za predavanje podnesaka, da mi recimo administracija donese traženo u prizemlje.
5. Budući da se ništa od toga ne primjenjuje na ostale građane oteto mi je pravo garantovano članom 4 Ustava RS.
6. Takvo postupanje je posebno imajući u vidu da se primjenjuje od početka 2010-te izuzetno ponižavajuće, čime se krši pravo garantovano članom 14 Ustava RS.
7. Shodno svemu navedenom tužena RS je otela i pravo garantovano članom 48 Ustava RS.

Ovde ističem kao ključni argument diskriminacije tačku 4 te podsjećam da sam podatke o krivičnim prijavama protiv AD Univerzal i portira tražio i 2012-te kada je tužena RS odbila da odgovori na to i umjesto toga pokušala da me otjera a onda uhapsila na trotoaru, (parnica 80 0 P 043325 13 P 2). Ti podaci su mi trebali za spor protiv AD Univerzal, što i navodim jasno u ovde relevantnom zahtijevu od 08.01.2013. koji je dio dokaznog materijala.
Tužena RS naravno nije odgovorila jer je sakrila pomenute prijave, što sam i izjavio u zapisnik a sada dokazujem da je to istina i prilažem shodno članu 207 ZOPP-u dva nova dokumenta (Zahtijev 20.06.2014. i Odgovor 26.06.2014.) Iz datuma se vidi da su nastali poslije glavne rasprave a suštinski je bitan samo odgovor OT Bijeljina.
Pod stavkom dva konačno se daje odgovor na pitanje o "nestalim" krivičnim prijavama i navodi da je formiran predmet T 14 0 KTA 0010617 14. Odluku o nesprovođenju istrage nisam nikada dobio ali važnije od svega je broj pod kojim je sve zavedeno. Dvije poslednje cifre pokazuju da su te prijave zaista sakupljale prašinu u nekoj zaturenoj ladici AKO UOPŠTE I POSTOJE. Ne bi me iznenadilo da su uništene a sada se samo formalno otvara pradmet sa unaprijed određenim zadatkom da se odmah i zatvori. To što se krije ime tužioca navodi me na zaključak da je u pitanju gđa. Stjepanović, posebno imajući u vidu da je odmah pobjegla na odmor kako ja opet ne bih mogao dobiti dodatna pojašnjenja ili ne daj bože zatražiti uvid u taj spis i primijetiti nove prevare.
Dakle shodno obavezi iz zakona ukazujem drugostepenom sudu da iz ovog novog dokaza proizilazi da mi tužena RS planski nije htjela dati podatke o prijavama koje sam tražio u skladu sa zakonom niti poslati čak i negativan odgovor, jer je iste zaista sakrila, te je konstantno pa i dana 13.05.2013. vršila diskriminaciju nada mnom. Opravdanje koje koristi da sam mogao predati podneske u prizemlju ili poslati poštom je dodatno ponižavanje jer je taj segment nebitan. Zapitajmo se šta je sa odgovorom, odnosno podacima, koje sam tražio. Da li sam i to trebao dobiti na šalteru Pošta Srpske ???
Tužena RS pokušava brutalnu zamjenu teza i uopšte se ne bavi onim što je nesporna diskriminacija a to je činjenica da ne postoji odgovor na zahtijev od 08.01.2013. nego pokušava brutalno gaženje člana 16 Ustava RS opravdati nekim lažima sudske policije i glavnog tužioca. Time se uopšte neću baviti i trošiti vrijeme svoje i suda, jer kada bi se primjenjivala takva praksa po istom principu bi g. Kovačević mogao izdati usmenu naredbu da me zatvore 3 godine u podrum a onda bi se to opravdavalo time da sam "prijetio nasilnim ulaskom" te da su me građani Debeljević i Gruhonjić prijavili za "Ugrožavanje sigurnosti" a MUP, OT Bijeljina i Okružni sud su "UTVRDILI" da iz mojih tekstova (mart 2010-e) u kojima stoji da ću podnijeti prijave protiv odgovornih iz OT Bijeljina, te da će završiti u zatvoru, ako ne otkriju za čije su interese (POLITIČKU VOLJU) radili, proizilaze "ozbiljne prijetnje".
Zato se smišljeno i ne pominje odluka OT Doboj, (sadržana u spisu 80 0 P 043325 13 P 2) kojom se demantuju laži Kovačevića, Stjepanović i ostalih pripadnika grupe "VIŠE LICA" koji su uz pomoć zapisnika sudske policije, (kojima naređuju šta da pišu) pokušali da me diskredituju i nanesu štetu. To je zaista dosta dugo korišteno kao izgovor za zabranu pristupa a sada kada je razotkrivena lažna prijava prešlo se na navodne prekršaje no čak i u presudi se pominje "nasilni ulazak" kao opravdanje za usmenu naredbu.
Vidljivo je dakle iz priloženog spisa da sam još od februara 2010-te predao zahtijeve tražeći odgovore na sporna pitanja od kojih ističem samo jednu temu - materijalni dokaz sa mjesta zločina. Na pitanje (11.02.2010.) kako je nestao sa asvalta, čime je presječen, gdje je nestao dio zašto je kaiš opran i čime, nikada do danas nije odgovoreno, a iz dopisa od 26.06.2014. u stavki 3 OT Bijeljina se bukvalno izruguje tvrdeći da je sve ono što sam pitao u tačkama 4,5,6, i 7 nekoliko dana ranije "možda" sadržano u zabilješci koja je nekada bila negdje na web stranici na internetu !!!???
To daje objašnjenje i za razloge diskriminacije kao i šta je starije. Nije naravno razlog usmene naredbe moje odbijanje da se udaljim u julu 2010-te nego je prethodno pola godine sprečavan svaki pristup nadležnima, nije odgovoreno na zahtjeve za pristup informacijama a onda ja samostalno istražujući saznajem da je portir AD Univerzal, uklonio torbu sa lica mjesta, da su krijumčarena 3 paketa neke robe te predajem prijavu 24.06.2010. namjerno ne dostavljajući sve dokaze, a kad sam to pokušao 15 dana kasnije i dobiti odgovore naravno g. Gruhonjić je izašao u hodnik i rekao mi da napustim zgradu što je sudska policija smišljeno lažno opisala kao prijem i razgovor. Da je to laž, kao i tvrdnje sudske policije da su me primali "nebrojeno puta" je i dopis samog glavnog tužioca A - 326/12 koji jasno priznaje da smo se sreli samo jednom (jul 2009-te) a da s obzirom na odluku kolegija nije imao "šta više o tome da raspravlja". Što se tiče laži o razgovorima sa nekim drugim tužiocima kako od strane g. Kovačevića, tako i sudske policije na koju se poziva sud (73/11 od 24.11.2011) ne navodi se nijedno ime, ali je poslije uvodnog dijela o "mnogobrojnim prijemima" na drugoj strani dugačak spisak sa identičnim tekstom "ISTI GA NIJE PRIMIO" te "PREDAO PODNESKE U PRIZEMLJU".
Dakle ne postoji nijedno ime tužioca, a bitna je g. Stjepanović ili glavni tužilac. Tužioci Šabić i Nurkić su službeno povezani sa drugim predmetima a oni koji su me lažno prijavili odbijanjem da pruže neko objašnjenje uzrokovali su podnošenje tužbi protiv njih, te sada traže pomoć suda u prikrivanju krivičnog djela koje su izvršili privatno zarad interesa organizovanog kriminala. Osim već navedenog o pronalasku preko 4 miliona transakcija narko mafije preko Bobar banke, (a šverc je takođe izvršen preko Bobar grupe), dodajem i to da je samo mjesec dana kasnije 10.04.2010. uhapšen direktor AD Univerzal Slaviša Bobar kao član pljačkaške grupe Darka Eleza. S obzirom da je RS suvlasnik Bobar banke preko koje pere novac, vršila je krijumčarenje takođe putem svog ortaka inače igrom slučaja prvog čovjeka režima u Bijeljini, koji je usput i jedan od tajkuna bliskih diktatoru i tiraninu, a formalno predsjedniku tužene RS još neko vrijeme, jasno je zašto svi organi smješteni na adresi Vuka Karadžića broj 3 ne rade po zakonu nego izvršavaju naloge mafije.
Stoga su i naredili sudskoj policiji da lažu majku ubijenog djeteta kako OT Bijeljina nije nadležna za slučaj pogibje njene osmogodišnje ćerke, te je potom držali u zarobljeništvu bez ikakve potvrde. Ta gnusna laž je evidentirana u Zabilješci 1419/10, na strani 2, redovi 10-13. Već tada smo imali dokaze o pranju torbe benzinom, krijumčarenju i falsifikovanju obdukcije, no OT Bijeljina laže da nisu nadležni, pa tek 2012-te priznaju istinu u dopisu A-326/12 a to je da "nemaju o čemu da raspravljaju" uprkos obavezi iz ZOKP-u kada se pojavi novi dokaz. Činjenica da su snimci obdukcije traženi još u Zahtjevu za informacije 17.03.2010. i da su prikrivani 3 godine te da je bilo potrebno da dolazim oko 150 puta, ne dozvolim da me ponižavaju dalje i otjeraju, provedem noć u zatvoru da bih tek tada dobio tražene snimke, se uopšte ne pominje. I prethodni zahtjev iz 2010-te i Rješenje o predaji kopije dijela tražene dokumentacije od 12.09.2012. se ne pominju iako su sadržani u kopiranom predmetu 80 0 P 043325 13 P 2.
Bilo je potrebno dakle da se zanemare svi moji dokazi iz tog spisa i krene sa opravdanjima Kovačević Novaka od jula 2010-e navodne opasnosti i prekršaja, što uopšte nije mogao ovaj sud da analizira kao temu. Da li je OT Bijeljina odgovorno za pranje dokaza benzinom, prikrivanje krijumčarenja i falsifikovanje obdukcije, za šta su predati dokazi u priloženom predmetu, to nije bio predmet interesovanja suda, što je ispravno, ali nije smjelo biti ni to da li glavni tužilac tvrdi da ima razloge za diskriminatorsku naredbu, nego isključivo: DA LI MI JE PREDAT PISMENI PRIMJERAK TE ODLUKE I OMOGUĆENO PRAVO ŽALBE, TE DA LI JE ODGOVORENO NA ZAHTIJEV IZ JANUARA 2013. ???
Ova tužba za utvrđenje diskriminacije je praktično pretvorena u postupak koji je davno morao biti sproveden ako se htjala izdejstvovati neka suspenzija prava ali na način predviđen ZOUP-u, relevantni članovi:
"Načelo saslušanja stranke" Pre donošenja rešenja stranci se mora pružiti mogućnost da se izjasni o činjenicama i okolnostima koje su važne za donošenje rešenja, te "Oblik i sastavni delovi rešenja" Rešenje se donosi pismeno, izuzetno, u slučajevima predviđenim ovim zakonom ili drugim propisima, rešenje se može doneti i usmeno. Kad se rešenje saopšti usmeno, mora se izdati u pismenom obliku, osim ako je zakonom ili drugim propisom drukčije određeno. Pismeno izrađeno rešenje mora potpuno da odgovara rešenju koje je usmeno saopšteno. Rešenje se mora dostaviti stranci u originalu ili u overenom prepisu."
Prema svemu sadržanom u obrazloženju presude upravo je ovom parnicim urađeno ono što nije kada je trebalo, sa tom razlikom što niti su mi predočene činjenice i okolnosti na kojima se zasniva moja "krivica" niti da se izjasnim o tome, nego je sve obavljeno kasnije kroz presudu.
Posljedica ovakve presude koja potpuno izlazi iz tužbenog zahtijeva je neovisno od odluke drugostepenog suda to da ću kada se nastavi glavna rasprava u drugoj parnici, umjesto jedne strane izvoditi svoje dokaze na preko 10 strana i bar upola toliko da pokazujem sve laži OT Bijeljina i sudske policije odnosno tužene RS, a da se tužena "davi" u svojim lažima pokazao sam na glavnoj raspravi u ovom predmetu, te uzgred ističem da zabilješka pribavljena naredbom suda od 14.08.2013. ne može imati nikakvu težinu jer je lažna, sačinjena 3 mjeseca kasnije poslije mojih zahtijeva da dobijem kopiju one koja je MORALA biti sačinjena dana 13.05.2013.
Čak ni tvrdnja suda citiram "Međutim, tužiocu je bilo omogućeno da ta pismena preda šefu pisarnice Okružnog tužilaštva u Bijeljini Sekanić Vojislavu, koji je došao u prizemlje zgrade suda kako bi preuzeo pismena od tužioca, ali da je tužilac odbio da mu preda ta pismena." nije sadržana niti u zabilješci niti u "Odgovorima" Mup-a, pa je očigledno da to nije zasnovano na ionako lažnoj dokumentaciji, no podvlačim ponovo da je poenta u dobijanju tražene dokumentacije, što tužena RS odbija da uradi a ne u tome gdje ću predati zahtijeve ili prijave Kako se u svom odgovoru tužana pozvala "opreza radi" i na zastaru skrećem pažnju da ne samo da nije zastarjelo nijedno pravo iz ovog predmeta nego ni prava na informacije ostvarena predajom zahtijeva 2010-te, s obzirom da je članom Zastarjelost samog prava (ZOO) propisano da samo pravo zastarijeva poslije 5 godina. S obzirom da je nesporna činjenica da mi nije odgovoreno na zahtjev od 08.01.2013. a priloženim dopisom OT Bijeljina od 26.06.2014. pokazujem i zbog čega, (jer su prijave zaista bile sakrivene) a ne postoji ni pismeni tekst naredbe kojim mi se bilo šta zabranjuje, te mi nije omogućeno da se žalim na takvu odluku, predlažem da drugostepeni sud shodno članu 225, stav 5 preinači prvostepenu presudu i usvoji postavljeni tužbeni zahtijev. U suprotnom ću naravno svoja prava braniti pred Ustavnim sudom, koji će prepoznati najbolje koja se prava krše, a iz poštovanja prema načinu na koji je postupajući sudija Osnovnog suda vodio postupak, neću istraživati ko je sve odgovoran za zadržavanje podneska tužene RS dan pred pripremno ročište, niti po tom osnovu podnositi prijave ili pritužbe.
UMJESTO TOGA ĆU DOKAZE O KRIMINALU DRŽAVNIH ORGANA PREZENTOVATI ISPRED ZGRADE SVE DOK MI TUŽENA RS NE VRATI SVA OTETA PRAVA I TRAŽENE PODATKE KOJE SU 15 DANA OD PREDAVANJA ZAHTIJEVA POSTALE MOJE VLASNIŠTVO...

PRILOZI

Zahtijev 20.06.2014.
Odgovor 26.06.2014.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 10 Septembar, 2014 | read_nums (28)
PREDSJEDNIK VSITV-A JE NA PISMENI PRIJEDLOG PROTUMAČIO PRAVNO ZNAČENJE IMUNITETA SUDIJA I TUŽILACA NA TAKAV NAČIN DA ĆE BITI JASNO I ONIMA KOJI SA PRAVOM NEMAJU NIKAKVOG DODIRA. S OBZIROM DA JE OVA ZAŠTITA ZLOUPOTREBLJAVANA OD STRANE NEODGOVORNIH POJEDINACA BIĆE KORISNO SVIM GRAĐANIMA DA SE UPOZNAJU SA OVOM TEMOM.

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH

Broj: 08-50-728-4/2014 Sarajevo, 18. juli 2014. godine
Zdenko Bajo
Majke Jevrosime broj 20
76300 Bijeljina

Predmet: Dopis u vezi tumačenja instituta imuniteta sudija i tužilaca, pojašnjenje, dostavlja se.
Poštovani:
Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: VSTV BiH/Vijeće) zaprimilo je dana 16.07.2014. godine Vaš dopis kojim predlažete da VSTV BiH „objelodani stav odnosno pravno tumačenje" člana 87. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08; u daljem tekstu: Zakon o VSTV-u BiH), a koji se odnosi na institut imuniteta sudija i tužilaca, dovodeći ga u vezu sa krivičnim djelom propisanim u članu 376. Krivičnog zakona Republike Srpske („Službeni glasnik RS br. 49/03, 108/04, 37/06, 70/06, 73/10, 1/12 i 67/13; u daljem tekstu: KZ RS ) pod nazivom „Povreda zakona od strane sudije".
PRIJEDLOG VSITV-U
U dopisu se nadalje postavlja pitanje da li se nosilac pravosudne funkcije uopšte može pojaviti „kao tužena strana u krivičnom ili parničnom postupku", uz pozivanje na konkretne sudske predmete, te vlastitu ihterpretaciju istih.
Na kraju, „iznosite nekoliko primjera i svoj stav o njima", te tražite od VSTV-a BiH da u skladu sa članom 32. Ustava Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 3/92, 6/92, 8/92, 15/92 i 19/92; u daljem tekstuv:Ustav RS-a) dostavi odgovor na Vaš dopis i iznese stav o ovim primjerima, ali i dopisu u cjelini.
U vezi sa Vašim upitom ističemo sljedeće:
Vijeće, u skladu sa nadležnostima definisanim-članom 17. Zakona o VSTV-u BiH, nije nadležno da daje bilo kakvu vrstu tumačenja pojedinih zakonskih odredbi, već to može učiniti isključivo zakonodavac u skladu sa definisanom procedurom.
Ipak, upućujemo da član 87. Zakona o VSTV-u BiH propisuje funkcionalni imunitet nosilaca pravosudnih funkcija u krivičnom i parničnom postupku i to u odnosu na mišljenje koje daju ili odluke koju donese u okviru svoje službene dužnosti, a što predstavlja jednu od garancija njihove nezavisnosti. Dakle, zakonodavac je dao imunitet svim nosiocima pravosudnih funkcija u svakom predmetu u kojem postupaju, bez bilo kakve mogućnosti da VSTV BiH ili Ured disciplinskog tužioca, odlukom, odobrenjem ili stavom utiču na primjenu ovog instituta u praksi.
Nadalje, stav (2) ovog člana propisuje da imunitet neće ni spriječiti ni odgoditi krivični ili građanski postupak koji se u nekoj stvari u skladu sa zakonom vodi protiv sudije i tužioca, a iz čega jasno proizilazi da niko nije izuzet od odgovornosti pred zakonom, te da postoji mogućnost krivičnog gonjenja i parničnog procesuiranja nosilaca pravosudnih funkcija, ukoliko su za to ispunjene zakonske pretpostavke.
Krivično djelo iz člana 376. KZ-a RS, koje spominjete u svom dopisu, procesuira se na isti način kao i sva druga krivična djela, te se opšte odredbe citiranog zakona, uključujući i utvrđivanje krivice, primjenjuju i na krivično djelo „Povreda zakona od strane sudije". Nepostojanje umišljaja, odnosno nehata kada to zakon izričito određuje, u izvršenju krivičnog djela, predstavlja okolnost koja u smislu odredbe člana 13. KZ RS isključuje krivičnu odgovornost, što predstavlja osnov za donošenje presude kojim se optuženi oslobađa od optužbe na osnovu člana 290. tačka b) Zakona o krivičnom postupku.
Primjeri i okolnosti koje navodite u dopisu, a koje se odnose na postupnaje nosilaca pravosudnih funkcija u konkretnim situacijama, nisu u nadležnosti Vijeća, te na iste VSTV BiH ne može ni odgovoriti, odnosno iznijeti stav ili dati mišljenje. Donošenje procesnih ili meritornih odluka je u isključivoj nadležnosti nosilaca pravosudne funkcije koje isti donose samostalno i nezavisno u svakom konkretnom predmetu slobodno ocjenjujući dokaze u skladu sa članom 15. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske („Službeni glasnik RS“ broj 53/12; u daljem tekstu: ZKP RS)
Sudski postupci se vode i rješavaju pred nadležnim sudovima i zakon je predvidio, upravo zbog pravne sigurnosti, redovne i vanredne pravne lijekove koji stranke mogu uložiti ukoliko su nezadovoljni odlukama postupajućih sudova i smatraju da je došlo do povrede procesnih ili materijalnih zakona, a što ne isključuje mogućnost provođenja disciplinskog postupka protiv sudija i tužilaca. S tim u vezi, skrećemo Vašu pažnju na odredbu člana 7. Zakona o sudovima u Republici Srpskoj („Službeni glasnik RS”, broj 37/12) kojim je propisano da: „Sudske odluke može preispitivati samo nadležni sud povodom pravnih lijekova u postupku propisanom Ustavom i zakonom".
Istovremeno naglašavamo da ukoliko u konkretnom slučaju postoji sumnja ili saznanje o navodnom nezakonitom, neodgovornom ili neprofesionalnom postupanju određenog nosioca pravosudne funkcije, potrebno je o tome obavijestiti Ured disciplinskog tužioca VSTV-a BiH koji je nadležan da, na osnovu podnesenih i osnovanih pritužbi, pred VSTV BiH pokreće postupke za utvrđivanje odgovornosti. Skrećemo pažnju i na mogućnost primjene čl. 222. stav (1) i 223. ZKP-a RS, koji svakom građaninu daje pravo da pismeno ili usmeno podnese prijavu o krivičnom djelu nadležnom tužilaštvu.
U slučaju da su Vam potrebne dodatne informacije koje su u nadležnosti VSTV-a BiH, stojimo Vam na raspolaganju, te se nadamo da ćete Vaš problem riješiti u saradnji sa nadležnim institucijama.
S poštovanjem.
Dostavite:
naslovu - a/a

SKENIRANI ORIGINALNI DOKUMENT VISOKOG SUDSKOG I TUŽILAČKOG VIJEĆA:

UVODNI KOMENTAR I NAPOMENE
OBRADA DOKUMENTACIJE OPTIČKIM ČITAČEM

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 9 Septembar, 2014 | read_nums (27)
Prema ZOO-a samo pravo zastarijeva poslije 5 godina, te shodno tome nijedno pravo koje sam po tom i drugim osnovama ostvario nije zastarjelo, a svako zastarjevanje se prekida podnošenjem tužbe.

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

UREDU GLAVNOG OKRUŽNOG TUŽIOCA

OBAVJEŠTENJE I ZAHTJEV

U poslednjih nekoliko dana više puta sam tražio razgovor sa tužiocem Stjepanović Danicom vezano za materijal koji sam dostavljao od 2010-te do danas. Radi se o novim dokazima u predmetu KTA-596/09, zahtjevima za pristup informacijama na koje nije odgovarano, a nestale su i moje krivične prijave protiv Sofrenić Blagiše od 24.06.2010. te protiv AD Univerzal od 02.12.2010.
Ni na zahtjeve o tim prijavama od 21.08.2012. te 08.01.2013. mi nije odgovoreno te ih nisam mogao koristiti u parnici čime mi je nanesena šteta, pa sam zbog toga tužio RS. Ukratko postoji više tema o čemu je tužilac Stjepanovič obavezna ZOKP-u i Pravilnikom da pruži objašnjenje strankama, što je ona odbila te kako mi je preneseno od sudske policije rekla: SAMO PISMENO DA JOJ SE OBRATIM...
S obzirom da sam u poslednje 4 godine predao veliki broj raznih podnesaka, dokaza, obavještenja i zahtjeva a na koje nije odgovarala, očito je da se tužilac Stjepanović izruguje prije svega zakonu i poslu koji obavlja a potom i građanima čije je interese dužna da štiti.
Stoga obavještavam Ured glavnog tužioca o ovom nastavku bezakonja i kriminala, te napominjem da nemam namjeru ništa više da pišem tužiocu Stjepanović niti tužilaštvu uopšte nego ću insistirati da dobijem odgovore na sva postavljena pitanja, a ukoliko se to ne desi pisaću nešto drugo i to prvo tužbu za utvrđenje diskriminacije, te u već postojećim tužbama protiv RS, proširiti zahtijeve i unijeti prijedlog da se odšteta koju mi bude isplatila država naplati od direktno odgovornih pripadnika OT Bijeljina. Osim ovog poslednjeg zahtijeva koji će u slučaju neodgovaranja biti dokaz u novoj tužbi prema ZOZD-e, sve ostale vidove štete ubaciću u redovne tužbe a podsjećam da se moja svojina nalazi nezakonito kod vas.
Naime prema ZOSPI moje je pravo pristup informaciji, te 15 dana od predaje zahtijeva, ako ne postoje razlozi za njeno uskraćivanje ona postaje moje vlasništvo i vi je nezakonito držite kod sebe. Prema ZOO-a samo pravo zastarijeva poslije 5 godina, te shodno tome nijedno pravo koje sam po tom i drugim osnovama ostvario nije zastarjelo, a svako zastarjevanje se prekida podnošenjem tužbe.
To je dakle ukratko stanje stvari koje će imati pred sobom Pravobranilaštvo kad prime tužbu sa zadatkom da brane interese RS, odnosno onih koji svjesno krše zakon i zadržavaju moju svojinu, otimaju garantovana prava i prikrivaju kriminal. Uz sve to nije zanemarljiva činjenica da praktično ne samo sve sudije, nego svi zaposleni u zgradi znaju kakav se kriminal prikriva i ko su akteri. Poslednji pokušaj obmane OT Bijeljina je laž kako je spis KTA-596/09 kod Ustavnog suda, (IT-2/14 od 19.02.2014) što sam i očekivao te sam pribavio dokaz koji to demantuje direktno od Ustavnog suda, (P-124/14 od 12.03.2014.) i već ga priložio u nekoliko parnica. Istina još uvijek nisam predložio da se odšteta za povredu prava ličnosti i duševne bolove naplati od odgovornih, ali ću to uraditi ako bude potrebno.
Dakle, da je OT Bijeljina izvršila obilje krivičnih djela u prošlosti je opšte poznato i na to neću da trošim vrijeme a sada je bitno samo to da li ćete ubuduće raditi po zakonu ili nastaviti podržavati tajkunski mafijaški režim, koji nezadrživo tone i njihove pripadnike očekuje dugogodišnja robija, te će se tada postaviti pitanje svačije odgovornosti. Jer ko ne vidi i ne shvata da je došao kraj mafijaškom bosu, taj i zaslužuje da mu pravi društvo iza rešetaka. Stoga ću zatražiti ponovo razgovor sa tužiocem Stjepanović i razjašnjenje svih tema i pitanja koje sam postavljao a ako ista to odbije tražiću razgovor sa nekim iz Ureda glavnog tužioca i to sve do kraja juna. Istovremeno ću tražiti od sudske policije da sve evidentira i pozvati ih da svjedoče o svojim saznanjima vezano za tu temu od 2010-te naovamo.
AKO NE DOBIJEM SVOJE VLASNIŠTVO I NE PRESTANE OTIMANJE MOJIH PRAVA 01.07.2014. BIĆE PREDATA NOVA TUŽBA A ONDA ĆU NASTAVITI DA PIŠEM GRAĐANIMA KOJI PROLAZE ISPRED ZGRADE I OBJASNIM IM ŠTA TO PRIKRIVA OT BIJELJINA I KO PRIKRIVA.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 6 Septembar, 2014 | read_nums (187)
Podsjećam da se radilo o lažnoj prijavi jer je moje pisanje da će odgovorni za krivična djela završiti u zatvoru uz dostavu dokaza o tome, predstavljeno kao prijetnja po život i tijelo te su mi odneseni računari sa dokazima a u narednom periodu sve do danas mi se otimaju zakonom garantovana prava i istovremeno opisujem kao psihički poremećeni narkoman, čime mi je nanesena neprocjenjiva šteta.
           

KO JE PODNEO LAŽNU PRIJAVU ???

Ime i prezime : ZDENKO BAJO

Adresa : MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)CJB BIJELJINA


(Sadržaj zahtjeva)Zahtijevam shodno zakonu o slobodi pristupa informacijama od navedenog organa, da mi dostavi podatke o dokumentu 10-02/3-1-230-236/10 od 19.03.2010. (zahtjev za izdavanje naredbe za pretres) gdje sam ja bio osumnjičeni za "Ugrožavanje sigurnosti" a vezano za status osoba: Kovačević Novaka, Stjepanović Danice, Debeljević Milorada, Gruhonjić Muhameda, Kerović Ranka i Prodanović Danke.
1) DA LI SU NAVEDENE OSOBE IMALE STATUS PRIVATNIH OŠTEĆENIH GRAĐANA ILI SU POSTUPALI SLUŽBENO ?
2) ŠTA SE USTANOVILO PO MOJOJ KRIVIČNOJ PRIJAVI (ZA LAŽNO PRIJAVLJIVANJE I UNIŠTAVANJE PODATAKA NA RAČUNARU) PREDATE 04.MARTA 2011.
Podsjećam da se radilo o lažnoj prijavi jer je moje pisanje da će odgovorni za krivična djela završiti u zatvoru uz dostavu dokaza o tome, predstavljeno kao prijetnja po život i tijelo te su mi odneseni računari sa dokazima a u narednom periodu sve do danas mi se otimaju zakonom garantovana prava i istovremeno opisujem kao psihički poremećeni narkoman, čime mi je nanesena neprocjenjiva šteta. Stoga sam pokrenuo više tužbi zbog zaštite svojih prava i ugleda, te nadoknade materijalne i nematerijalne štete protiv RS uz pretpostavku da mi je nanesena nepažnjom i neprofesionalnošću poslije prijave građana.
- Istražne radnje po ovoj prijavi su okončane u OT DOBOJ 14.12.2012. u predmetu T15 0 KT 0002365 10 odlukom DA SE NECE SPROVODITI ISTRAGA jer je citiram: "iz prijave i priloga očigledno da prijavljeno djelo nije krivično djelo" a na strani dva odluke se podnosioci prijave opisuju kao "OŠTEĆENI".
ODLUKA PO LAZNOJ PRIJAVI
Dakle shodno svemu tome sam i formulisao tužbu za nadoknadu štete koju je Osnovni sud početkom ove godine, razdvojio na dvije parnice: 80 0 P 039222 12 P vezano za meterijalnu i 80 0 P 056780 14 P za nematerijalnu štetu. No vremenom su se pojavila i druga tumačenja oko uloge oštećenih u smislu da su prijavu podnijeli službeno a ne privatno.
Ukoliko je tako, to bi značilo da je država prvo napravila plan da me lažno optuži te otme računar sa dokazima i smišljeno mi nanese materijalnu i nematerijalnu štetu, što bi mi dalo osnov da udvostručim iznos odštetnog zahtijeva u odnosu na polaznu pretpostavku da su organi države djelovali kao servis građana poslije privatne krivične prijave te mi štetu nenijeli nenamjerno i bez planiranja.
Napominjem da je pripremno ročište u parnici 80 0 P 056780 14 P zakazano za 20.08.2014. te bi mi podaci o svojstvu navodno ugroženih osoba i rezultati istrage po mojoj prijavi bili potrebni tada, a u drugoj parnici glavna rasprava je u oktobru.
UKOLIKO MUP ODBIJE DA MI DOSTAVI TRAŽENE PODATKE ZAHTIJEVAĆU SUDSKU NAREDBU I ODGOVORNOST ONIH KOJI OPSTRUIŠU ZAKONSKE OBAVEZE TE DA SE KAO SVJEDOCI POZOVU INSPEKTORI KOJI SU UČESTVOVALI U ZLOČINAČKOM PLANU KRIMINALACA IZ OT BIJELJINA...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 3 Septembar, 2014 | read_nums (31)
Nadam se da će časne i odgovorne sudije profesionalci koji dostojanstveno vode postupke pokazati i potrebnu hrabrost da se priključe borbi protiv organizovanog kriminala i daju doprinos uspostavljanju prava i zakona. Siguran sam da se ovakva prilika za razbijanje mafijaške mreže ukazuje jednom u vijeku nekom sudiji.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

PREDSJEDNIKU OSNOVNOG SUDA

DOKAZI KRIMINALA I KORUPCIJE

Na početku ovog dopisa obrazložiću uz dokaze koje prilažem na koji način Pravobranilaštvo RS, kao pravni zastupnik Republike Srpske, koristi svoj povlašteni položaj i zloupotrebljava administrativnu (prijemnu) službu suda i sam Sud, da bi manipulisao podnescima, dokazima i samim postupkom...
Dva dana prije glavne rasprave u predmetu 80 0 P 053922 13 P zatražio sam uvid u spis ali nisam htio ništa da kopiram da ne bih ostavio "tragove" drugoj strani u postupku, na osnovu kojih bi izvela neke zaključke i eventualno pripremila adekvatniju argumentaciju i taktiku. Iz zapisnika sa glavne rasprave koji prilažem vidi se da je tužena RS nastupila sa cijela 4 reda šablonskog teksta bez ijednog iznesenog argumenta, činjenice ili obrazlaganja svojih stavova. Kompletno uzvođenje dokaza je dakle prepušteno sudu da obavi u obrazloženju presude.
DEMONTIRANJE MAFIJASKOG REZIMA
No da analiziramo sada dio izjave zastupništva tužene RS, citiram "iz danas provedenih materijalnih dokaza proizilazi da je tužbeni zahtjev neosnovan". Osim sitnice da tužena RS ne samo da nije dovela nijedan dokaz u vezu sa tužbenim zahtijevom, nego nije niti o jednom dokumentu ni progovorila, pitanje je kako je tužena uopšte znala da će se provoditi dokazi koji bi ukazivali na neosnovanost zahtijeva ???
Da bi sve bilo jasnije potrebno je vidjeti zapisnik sa pripremnog ročišta 07.05.2014. na kome se tužena nije pojavila te je donesenim rješenjem sud zakazao glavnu raspravu za 05.06.2014. godine u 08,30 časova na kojoj će biti izvršen uvid u sve dokaze koje sam priložio a NIJEDAN dokaz ne postoji od strane tužene RS. Kako je u pitanju specifična tužba u kojoj teret je dokazivanja na potencijalnom diskriminatoru, u ovakvom stanju stvari tužena nije imala šta da traži na glavnoj raspravi, s obzirom da joj je ostala samo "prazna priča" bez ijednog dokumenta kojim bi bilo šta potkrijepila.
No između pripremnog i glavnog ročišta poštom sam dobio dopis u kome tužena predlaže da se kao dokaz unese kompletan spis 80 0 P 043325 13 P 2, navodno pisan dan prije pripremnog ročišta.
Iz svega se ne može vidjeti da li je sud prihvatio taj prijedlog, te je time čudnije da je tužena pripremila svoja 4 reda teksta da pročita, znajući unaprijed da će biti "izvedeni" dokazi koje je predložila. Kako ja nisam znao da je taj prijedlog prihvaćen sve dok na stolu nisam vidio spis očito je da tužena ima povlašten položaj.
No da vidimo kako je došlo do toga da se zaobiđe pripremno ročište za predlaganje i dostavu dokaza. Prijem podneska 06.05.2014. koji prilažem pokazuje da je predat lično dan prije pripremnog ročišta u 14:25:31 a podaci o tome ne postoje u zapisniku, odnosno pripremno ročište je održano i završeno a da postupajućem sudiji nije dostavljen taj podnesak, te tako ni ja nisam o tome obavješten.
Suština tužbe je u tome da se ne primjenjuje zakon nego se krše garantovana prava usmenim naredbama, te se to nastavlja i u ovoj parnici, a moguće su sledeće opcije:
1) TUŽENA RS JE USMENO NALOŽILA PRIJEMNOJ SLUŽBI DA ZADRŽI PODNESAK KOJI JE SMIŠLJENO PREDALA POLA SATA PRED KRAJ RADNOG VREMENA DAN PRIJE PRIPREMNOG ROČIŠTA.
2) PODNESAK UOPŠTE NIJE PREDAT TADA NEGO KASNIJE A DATUMI I VRIJEME SU NAMJEŠTENI
3) SUD IMA OBJEKTIVNIH TEHNIČKIH PROBLEMA OKO PROSLIJEĐIVANJA PODNESAKA ŠTO TUŽENA ZLOUPOTREBLJAVA
Postoje još neke varijacije ali neću da ih navodim, jer vjerujem da je u pitanju opcija broj 1, odnosno da je zastupništvo tužene RS zloupotrijebilo svoj povlašteni položaj i metaforički rečeno podmetnulo podnesak u spis između pripremnog i glavnog ročišta poput "kukavičijeg jajeta". A zašto su to učinili kada su mogli sve te dokaze sami kopirati i predati ili legalno predložiti na pripremnom ročištu ?
Da su tako uradili ja se ne bih protivio ali bih postavio pitanje relevantnosti jer nijedan prilog koji su dostavili u drugi spis nema veze sa tužbom, što oni vrlo dobro znaju. Ovako su ubacili gomilu za ovu parnicu beskorisne dokumentacije, (koju sigurno nisu ni pročitali) te ODĆUTALI izvođenje dokaza na glavnoj raspravi, a sa druge strane opteretili postupajuće sudije u obe parnice da provedu sate u analiziranju tog materijala koji ni jednom riječju nisu doveli u vezu sa tužbenim zahtjevom.
Iako je na RS teret dokazivanja svojim ĆUTANJEM je prikrila sopstvenu nespremnost za parnicu i izbjegla da ja potom obesmislim bilo koji argument koji bi iznjela. Ovako su stvoreni uslovi da sud u ime tužene izvodi dokaze u presudi o onim temama o kojima tužena smišljeno nije rekla nijednu riječ na glavnoj raspravi.
Na stranu to što je u parnici 80 0 P 043325 13 P 2 imala 8 dana za uređenje dokaza te je za mene nepoznato šta je tužena uradila s tim u vezi. Mogla je tako i u tom slučaju dan ranije predati podnesak i predložiti telefonski imenik kao dokaz, tvrdeći da nisam diskriminisan jer je i moje ime u njemu...
Da ovo nije neadekvatno poređenje dokaz je i činjenica da su u podnesku naveli kako je objekat knjižen 1/2 na Sud i Tužilaštvo, te izveli zaključak da od mene mogu primati podneske u bilo kom dijelu, (u hodniku, podrumu, toaletu...) Uz sve to tužena RS je podmetnula falsifikovani dokument u spis, što sam detaljno obrazložio. Presudu Prekršajnog suda koja je 22.10.2010. preinačena odnosno ukinuta, proglasili su pravosnažnom i udarili pečat, te time opravdavaju diskriminaciju.
To što su mjesecima prethodno pričali laži da OT Bijeljina nije nadležna i odbijali usmeno ili pismeno odgovoriti na postavljena pitanja koja ukazuju na ubistvo, kao da nije uzrok svega nego posljedica. Naime da bi uopšte imali dokaz o diskriminaciji bilo je neophodno suprotstaviti se toj čisto fašističkoj naredbi i kroz svjedočenje sudske policije na sudu doći do njenog teksta, jer su kriminalci koji su je izdali da bi prikrili svoje zločine odbijali izdati pismeno rješenje o tome. Da to nije učinjeno, danas bi zastupnik tužene RS tvrdio kako sve to nije istina i naredba uopšte ne postoji a ionako su je s vremenom pokušavali prepravljati, što je išlo čak dotle da je sudski policajac Čavić negira prilikom svjedočenja i predstavlja sve kao klasični postupak prema bilo kom građaninu.
Naravno o činjenici da su sakrili moje krivične prijave iz 2010-te i ne odgovaraju na zahtijeve za pristup informacijama nisu priložili nijedan dokaz da je demantuju. No to su detalji koje ću obrađivati u parnici 80 0 P 043325 13 P 2 koja je daleko važnija zbog obimnosti tužbenog zahtjeva i dokaznog materijala a pošto će moguće tužena RS ponovo izvoditi dokaze ćutanjem moraću obrazlagati i zašto je svaki od njenih dostavljenih dokumenata nerelevantan, kao i dokazivanje da nijedna od tačaka iz tužbe nije zastarjela.
S druge strane osim što sam htio ukazati predsjedniku suda na zloupotrebe Pravobranilaštva u postupcima (i to ne zbog sebe nego zbog drugih građana, koji ne bi primjetili smišljenu prevaru) imam i jedan prijedlog za postupajuće sudije, sud u cjelini i Pravobranilaštvo. Jedan od mojih osnovnih ciljeva je bio da se u parnicama nađu dokazi o krivičnim djelima a svi državni službenici imaju obavezu da postupe u skladu sa ZOKP-u član "Obaveza prijavljivanja krivičnog djela".
Dakle sada dvoje sudija imaju identičan dokazni materijal u svojim predmetima o krijumčarenju i ubistvu, te prikrivanju zločina. Iste dokaze ima i Pravobranilaštvo a sada je sa time upoznat i predsjednik suda. Očekujem da Sud preduzme sve potrebne radnje da se uspostavi vladavina prava i zakona, te podatke o tom proslijedi Tužilaštvu BIH, SIPI, VSITV-u, Specijalnom i Republičkom tužilaštvu. Meni je jasno da su svi navedeni organi pod kontrolom političko tajkunske mafije, ali ta mafija se trese i raspada a materijal dostavljen od suda neće smjeti tek tako sakriti i ignorisati.
Više puta sam pominjao na koji je način UDT i bukvalno uklonio tužiteljicu Dijanu Milić banalnom optužbom za nagovaranje svjedokinje na davanje lažne izjave a u ovom slučaju štiti monstruozni kriminal tužilaca iz OT Bijeljina. Falsifikovanje materijalnih tragova sa terena, pranje dokaza benzinom, falsifikovanje povreda konstatovanih obdukcijom i sve to da bi se izvršilo prikrivanje krijumčarenja Bobar grupe koja je istovremeno preko svoje banke prala novac narko mafije.
Drugim riječima VSITV-e koga su ustrojili pripadnici tajkunsko političke mafije je sastavni dio organizovanog kriminala i aktivno učestvuje kao logistička podrška u prometu narkotika, pranju novca, pljačkama budžeta i prikrivanjima stotina krivičnih djela uključujući brojna ubistva, ratne zločine, namještene tendere, privatizacijske pljačke, pustošenje fondova za zaštitu od poplava, što je pogodilo desetine hiljada građana.
Što se tiče postupajućih sudija u ovim parnicama smatram da je njihov rad i odnos prema učesnicima u postupku primjer kakav bi trebale slijediti sve sudije a vjerujem da je s obzirom da sam uglavnom opisivao negativnosti, korektno priznati i to što pojedine osobe zaslužuju poštovanje za odnos prema odgovornom poslu koji obavljaju. Sama presuda je sa tog aspekta sasvim sporedna jer je Osnovni sud samo prvi stepenik u pravnoj borbi dvije suprotstavljene strane i svaka od njih ima priliku da dalje dokazuje svoje argumente sve do Ustavnog suda ili Strazbura. Takođe i predstavnica pravobranilaštva je po mojoj procjeni nevoljno učestvovala u svemu znajući da je profesionalno obavezna zastupati i "braniti" radnje koje su krivična djela.
Nadam se da će časne i odgovorne sudije profesionalci koji dostojanstveno vode postupke pokazati i potrebnu hrabrost da se priključe borbi protiv organizovanog kriminala i daju doprinos uspostavljanju prava i zakona. Siguran sam da se ovakva prilika za razbijanje mafijaške mreže ukazuje jednom u vijeku nekom sudiji.
Iz zapisnika sa glavne rasprave vidi se da sam razotkrio sve laži i falsifikate korumpiranih službenika uključujući i pokušaj prevare bivšeg komandira PS Bijeljina sa Zabilješkom koju su sačinili 3 mjeseca kasnije, a ne bi nikad da im nisam zaprijetio tužbom. Tu su sada u obje parnice i dokazi o krijumčarenju, falsifikatima, pranju dokaza benzinom a uz sve to podatke o tome ima i Ustavni sud koji je svojim dopisom razotkrio laži OT Bijeljina.
MOGLI SU DA USKRATE TU INFORMACIJU... ALI NISU !!!???

PRILOZI

Glavna rasprava 80 0 P 053922 13 P
Pripremno rociste 80 0 P 053922 13 P
Prijem podneska 06.05.2014.
Podnesak 06.05.2014.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

1 2 3 ... 31 32 33  Sledeći»
    My picture!

Kategorije