KO STITI UBICE DJECE ??? -

Pomozite da se objavi istina o ubistvu djevojcice Ivone u Bijeljini...
Sprega mafije i tuzilastva, ne dozvoljava novinarima da objave istinu...

Autor zdenkobajo | 20 Oktobar, 2017 | read_nums (9)
Svađa, vika, vriska i nepristojno ponašanje - Član 7. ZOJRIM
Ko narušava javni red i mir svađom, vikom, vriskom, izvođenjem ili reprodukcijom muzičkih sadržaja ili tekstova, nošenjem ili isticanjem simbola, slika, crteža ili tekstova nepristojnog, uvredljivog ili uznemiravajućeg sadržaja i drugim nepristojnim ili drskim ponašanjem, osim ako se navedeno ne odnosi na javno iznešeno mišljenje o radu državnih organa, te drugih javnih organa i organizacija, kazniće se novčanom kaznom od 100 KM do 300 KM.
ZAKON I USTAV DOZVOLJAVAJU DA JAVNO KAŽETE ŠTA MISLITE O BILO KOM ORGANU ALI MAFIJAŠKI REŽIM TO PRAVO POKUŠAVA DA NAM OTME I NASTAVI SA PLJAČKOM NESMETANO POŠTO POLICIJA I SUD KAO SERVISI TAJKUNSKO POLITIČKE MAFIJE IMAJU ZADATAK DA NAM "ZAPUŠE" USTA...

REPUBLICI SRPSKOJ

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREKRŠAJNI ODJEL
OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI

ŽALBA NA RJEŠENJE 80 0 PR 082502 17 PR

DIO POVREDA ZAKONA I PRAVA OD STRANE SUDIJE SEKULIĆ
1) Sudija Sekulić je prije bilo kakve radnje dokazivanja upućivala pozive na pretres u kojima je navodila da trebaju prisustvovati jer je Zdenko Bajo "POČINIO PREKRŠAJ", čime je prekršila pravo iz člana 9. 2) Sve predložene dokumente odbrane je odbila sa "obrazloženjem" da nisu u vezi sa "KONKRETNIM" prekršajem, čime je prekršila pravo iz člana 9. 3) Više puta je u toku postupka koristila izraze "POČINJENI" i "KONKRETAN" prekršaj posebno sprečavajući pitanja odbrane. 4) U saradnji sa načelnikom Borovčaninom, sudija je podmetnula snimke dalje kamere i prikazala ih na zidu sa ciljem da prikrije kršenje zakona i prava od strane sudske policije. 5) Sudija je odbila kao dokaz dokumente koje sam predao sudskoj policiji konkretnog dana a opisali su ih u zabilješci kao "urgencije, žalbe, punomoć, materijalne dokaze". 6) Sudija nije primjenila član 2 pošto nisu dokazivane štetne posljedice. 7) Sudija je u pozivu navela član 27 ZOJRIM-u, bez naziva a u rješenju sasvim drugi član 24. 8) Sudija je prekršila odredbe člana 7, kojima se isključuje odgovornost za izneseno mišljenje o radu državnih organa. 9) Sudija Sekulić je postupak okončala bez izjave GLAVNOG svjedoka koji je navodno izdao naredbu iako drugi svjedoci nemaju pojma o odredbama zakona i zakonitosti naredbe koja nije ni izdata. 10) Sudija Sekulić nije poštovala zakon pa je "DOKAZE" zabilješku i lažne izjave svjedoka koristila iako se do njih došlo neposredno po kršenju garantovanih prava. 11) Sudija Sekulić nije omogućila da po negiranju odgovornosti iznesem odbranu kako je propisano, nego sam morao pismeno da upozorim na to i ponovo usmeno na pretresu 28.07.2017.
OBRAZLOŽENJE
Možda je najbitnije ukazati na činjenicu da se nisu dokazali niti pokušali izvesti dokazi o "opasnim ili štetnim" posljedicama proizašlim iz konkretnog događaja a član 2 "Pojam prekršaja" stav 2, propisuje "Nije prekršaj ono djelo koje je, iako sadrži obilježja prekršaja propisana zakonom ili drugim propisom, u zanemarljivoj mjeri opasno zbog svog malog značaja i zbog neznatnosti ili odsutnosti štetnih posljedica."
Opasnih ili štetnih posljedica nije bilo osim što je poslije 7 godina izneseno pismeno priznanje OJT Bijeljina da nadležni tužilac NEMA POJMA O MATERIJALNOG DOKAZU UBISTVA SKINUTOG SA UBIJENE DJEVOJČICE U PREDMETU ZA KOJI JE KAO IZVRŠILA SVE POTREBNE RADNJE.
Nadalje skrećem pažnju na član 167 "Pozivanje okrivljenog" stav Okrivljeni se poziva dostavljanjem poziva u pisanoj formi, koji sadrži: "3) zakonski naziv prekršaja koji mu se stavlja na teret" i vezano za to činjenicu da je u pozivu navedeno kako sam okrivljen po članovima 7 i 27, bez zakonskog naziva pa ih ja navodim i to prvo član 27 "Propuštanje obaveze brige o maloljetniku" o čemu uopšte nisu izvođeni dokazi niti se taj član pominje u rješenju. Član 24 uopšte se ne pominje u pozivu te shodno tome nije ni mogao biti predmet dokazivanja ali ću čak i o njemu dokazati u žalbi da ne postoji no prvo navodim kompletne članove 7 i 24:
Svađa, vika, vriska i nepristojno ponašanje - Član 7.
Ko narušava javni red i mir svađom, vikom, vriskom, izvođenjem ili reprodukcijom muzičkih sadržaja ili tekstova, nošenjem ili isticanjem simbola, slika, crteža ili tekstova nepristojnog, uvredljivog ili uznemiravajućeg sadržaja i drugim nepristojnim ili drskim ponašanjem, osim ako se navedeno ne odnosi na javno iznešeno mišljenje o radu državnih organa, te drugih javnih organa i organizacija, kazniće se novčanom kaznom od 100 KM do 300 KM.
Ometanje državnih organa, privrednih društava i drugih pravnih lica u vršenju javnih funkcija - Član 24.
Ko ometa ili sprečava djelovanje državnih organa, privrednih društava i drugih pravnih lica koja vrše javna ovlašćenja ili njihove službenike da vrše svoje funkcije, ili ko ne postupi na licu mjesta po zakonitom zahtjevu ili naređenju njihovog službenog lica, kazniće se novčanom kaznom od 500 KM do 1.500 KM ili kaznom zatvora do 60 dana.
Sud je smišljeno propustio da citira ove članove i čak mene spriječio da postavljam pitanja o njima kako bi sakrio činjenicu da sudska policija nema pojma o zakonu i da sami članovi sadrže osnov po kome se isključuje prekršaj. Dakle, elementi koje sudija opisuje kao "BIĆE" prekršaja se ISKLJUČUJU i nisu prekršaj ukoliko citiram taj dio iz zakona podebljanim slovima "osim ako se navedeno ne odnosi na javno izneseno mišljenje o radu državnih organa, te drugih javnih organa i organizacija".
To pravo je garantovano precizno u članu 32 Ustava RS, o čemu sudska policija nema pojma, jer moje riječi da imam pravo javno reći mišljenje o radu državnih organa su opisali u zabilješci "galamiću dokle hoću jer to je moje pravo"...
Član 24 kako sam rekao nije ni pomenut u pozivu, sve i da je izdata neka naredba a nije, niko nije dokazivao zakonitost te naredbe, nego se čak ispostavilo da sudski policajac nema pojma o sadržaju članova. Naredba o zabrani pristupa svima iz porodice Bajo nije i ne može biti zakonita. Iako ne postoji taj član u pozivu, iako nije dokazivana zakonitost naredbe, iako svjedoci pojma nemaju o zakonu i svojim postupcima, sud se odlučio da postoji prekršaj za neodređenu, nezakonitu "naredbu" iako smo svi pa i sud vidjeli na snimcima da policajac Lazić nije izdao nikakvu naredbu, nije uopšte ni prilazio.
Odredbe i moje pravo iz člana 9 ZOP-a, stav "da se smatra nevinim dok se ne dokaže njegova odgovornost u skladu sa zakonom," su više puta brutalno kršene jer su svi dokazi odbačeni pod izgovorom da NISU U VEZI SA KONKRETNIM PREKRŠAJEM, tražilo se da postavljam pitanja o POČINJENOM PREKRŠAJU i najočigledniji primjer toga je priloženi dokaz "Poziv Jovici Mitroviću po 80 1 Pr 082502 17 Pr" u kome stoji citiram:
“Pozivate se da prisustvujete na usmenom pretresu, zakazanom za dan 18.05.2017. u 10:30 časova u prekršajnom postupku protiv okrivljenog Bajo Zdenka zbog toga što je isti počinio prekršaj iz člana 7 i člana 24 Zakona o javnom redu i miru”.
Iz završnih podvučenih riječi se ne vidi da je isti pozvan da prezentuje snimke nego se unaprijed prije ijedne provedene radnje i dokaznog postupka iznosi stav da sam ja kao okrivljeni POČINIO PREKRŠAJ, i tako razotkriva plan sudije da kompletan pretres izrežira, iznoseći unaprijed stav svim učesnicima da nisam okrivljeni nego OSUĐENI, a u nastavku se tek onako usput kao “napomena” navodi da je potrebno omogućiti prezentaciju video snimaka.
Time je sudija Sekulić, prekršila pravo na pravično suđenje, opisano u članu 9, ZOP-a stav : “(2) Okrivljeno lice iz stava 1. ovog člana ima pravo da: 1) se smatra nevinim dok se ne dokaže njegova odgovornost u skladu sa zakonom“.
U ovom postupku postoje samo 4 video snimka kao konkretni, nepristrasni, objektivni materijali dokazi koji demantuju izjave "svjedoka" odnosno pokazuju da su isti lažno svjedočili o izricanju neke "naredbe". Vezano za to ističem da je sudija Sekulić u sadejstvu sa načelnikom SP Borovčanin Dankom, podmetnula u spis snimke dalje kamere umjesto snimaka najbliže. Na tu činjenicu sam pismeno ukazao podneskom uz disk koji sam dostavio pred pretres 28.07.2017. sa zahtjevom da se od načelnika zatraži pismeno objašnjenje. Sudija to nije učinila i pretvarala se da moji podnesci i ne postoje te sam morao usmeno da intervenišem. Zanemarivanje činjenice o prikrivanju snimka na kome se događaj mnogo jasnije vidi jasno pokazuje da je sudija znala i saučestvovala u svemu.
Iz priloga "Kamere u zgradi" vidljivo je da postoji bliža "KAMERA 1" a poslije oko 3 mjeseca i 8 pismenih podnesaka kao da sam čupao zdrav zub pacijentu uspio sam dobiti PODMETNUTE, snimke dalje "KAMERE 2" jer su sudija i Borovčanin htjeli da sakriju razbojništvo sudske policije. Na donjoj slici je jedan od oko 560 snimaka a na svakom od njih je vidljiv dio stepenica, što je dokaz da ih je načinila dalja kamera koja je upravo iznad stepeništa. Žutim krugom u centru označio sam položaj bliže kamere koja je neuporedivo jasnije snimila događaj a sudija Sekulić je i tako već oslabljen snimak dodatno pokušala obezvrijediti projektujući isti na zidu kao u bioskopima iz sredine prošlog vijeka. Dobro da projekcija nije izvedena i zadimljenoj prostoriji ili vani za vrijeme magle...
No nije se računalo na moje tehničke sposobnosti te sam iz sva 4 snimka izdvojio, (ekstraktovao) sve pojedinačne slike koje su kamere načinile i od kojih su kreirani video snimci. Uz žalbu prilažem te fotografije na disku i 4 video snimka na kojima je događaj prikazan onako kako su kamere i snimale - 1 slika po 1 sekundi.
Snimci pokazuju da su 2 "svjedoka" lagali o izdavanju naredbe jer ne postoji trenutak koji opisuju. Iako je sudija pokušala na sve načine da onemogući moja pitanja, postavio sam više pitanja svjedoku Čivić Omeru čiji značaj tada nije sasvim razumjela a sažeti su interpretacijom sudije u jedan odgovor, citiram taj dio iz zapisnika:
"O: Ne sjećam se, sjedim na takvom mjestu da ne vidim mjesto događaja nego samo čujem odnosno u portirnici sam a u sredini se nalazi stub, u momentu izdavanja naredbi okrivljeni je stajao na samom ćošku portirnice, prvo se obratio Sekuliću koji je sjedio u portirnici, povišenim tonom se obratio Sekulić Dušanu pružajući mu neke papire u portirnicu odnosno kroz prozor što sam i vidio tada mu prilazi Lazić Milan i izdaje prvo upozorenje pa naređenja."
Zaboravivši da je prethodno slagao kako sam "vikao" još dok sam prilazio, sada potvrđuje da sam se prvo obratio Sekuliću i najvažniji dio LAŽ "u momentu izdavanja naredbi okrivljeni je stajao na samom ćošku portirnice" te NOVU LAŽ "tada mu prilazi Lazić Milan i izdaje prvo upozorenje pa naređenja".
Na priloženom disku nalaze se sva 4 video snimka pod nazivima "Snimak 01 - 04" a u istoimenim folderima su pojedinačne slike, (frejmovi) na kojima se jasnije može sagledati tok događaja i laži svjedoka. "Snimak mix" je video zapis nastao spajanjem sva 4 originalna snimka tako da se mogu jasnije sagledati prelazi iz jednog u drugi.
Snimak 01 je nevažan za dokazivanje jer ni po izjavama tada nema ništa o čemu me okrivljuju. Na "Snimku 02" ja se pojavljujem u 13. sekundi i MIRNO prilazim portirnici pa od 19-te sekunde predajem propusnicu a onda od 40-te sekunde i dokumente Sekuliću te tražim da se obavjeste Osnovni Sud, tužilaštvo i komanda SP, kako bih dobio tražene materijale. Opis kompletnog događaja sam detaljnije obradio na prilozima "Analiza snimaka 01 - 05" te "Analiza snimaka ruksak", (na disku a priloženi i kao štampani dokumenti) koji svjedoci opisuju kao TORBU.
Očekujem da drugostepeni sud detaljno pregleda video snimke i slike na RAČUNARU, a iz istih koji su usvojeni kao dokaz moće se vidjeti da mirno predajem dokumente i udaljavam se do pulta i zida gdje se nalazi Lazić Milan i onda MIRNO, čekam da se postupi po zakonu i pravima garantovanim ustavom RS.
Lazić Milan je osoba sa karakterističnom frizurom, odnosno obrijane glave ta ga je lako uočiti. Vidljivo je da cijelo vrijeme dok se obraćam Sekuliću, Lazić je nonšalantno naslonjen na zid ne reagije na "VIKU" i ne prilazi mi kako su svjedoci slagali jer vike nije ni bilo.
Od 01:47, na snimku 02, pojavljuje se Mičić Zoran, nedređeni Sekuliću, po njegovom pozivu, dolazi iz komandne sobe i prilazi portirnici. Za svo vrijeme dok je razgovarao sa Sekulićem vani je stanje normalno. Lazić i ja smo na sasvim drugom kraju a onda mi prilazi Mićić i obraća se od 02:22. Vidljivo je da jedina osoba koja razgovara sa mnom je Mićić a Lazić je tada i cjelo vrijeme samo prisutan ne izgovarajući nijednu riječ a kamoli da je prišao i izdao neku naredbu.
ČINJENICA JE DA SU LAZIĆ I SEKULIĆ PRIKRILI U ZABILJEŠCI PRISUSTVO MIĆIĆ ZORANA.
S obzirom da se na snimku ne čuju riječi, neću prepričavati šta se desilo nego ukazujem na pismene dokaze sa pečatima državnih organa i to prvo na "Zahtjev SP 26.08.2016." kojim tražim da mi se uruče pismena rješenja o odlukama koje se tiču mojih prava shodno zakonu i pravu iz člana 16 Ustava RS. Skrećem pažnju na tačku 1 u tom zahtjevu iz koje se vidi da RS, odnosno sudska policija provodi FAŠISTIČKU DISKRIMINACIJU, prema svim srodnicima ubijene djevojčice.
TAJ DOKUMENT I ZAHTJEVI PREDATI DRUGIM ORGANIMA SU ČINJENICE I DOKAZI KOJE JE SUD MORAO DA UTVRDI, KOJE SAM PREDLOŽIO ČIME JE PREKRŠENO MOJE PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE I ODREDBE ZAKONA, precizno navedeno u uvodu.
U trenutku kada 15.12.2016. RS, odbija da mi uruči pismena rješenja o suspenziji mojih prava i diskriminaciji cijele porodice vrši se napad na pravo garantovano članom 16 ustava i ja se branim od napadača, shodno odredbama KZ, član "Nužna odbrana" koje je sud bio dužan da uvaži i zaštiti prava a što nije učinio što je još jedna od povreda.
Pošto se nastavlja sa napadom na moja prava ja iz torbe vadim kesu sa MATERIJALNIM DOKAZOM UBISTVA, "Dječji ruksak - torbu" skinut sa ubijenog djeteta, opranog benzinom i sakrivenog iz svih istražnih radnji kako bi se prikrio šverc narkotika i pljačka preko Bobar banke. Pokazujem svima prisutnima taj predmet i poslije upozorenja koje JASNO I GLASNO izričem svim službenicima RS, da se prekine sa napadima na mene, pojašnjavam da je to razlog zabrane, da Borovčanin Danko, zabranjuje pristup kako dokaz više krivičnih djela ne bi ušao u pravni promet. Umjesto da postupi po obavezi iz ZKP-u i prijavi krivično djelo, Borovčanin je naredio da mi se zabrani pristup i da se ne opisuje u zabilješkama sudske policije. Zato "svjedoci" Lazić i Sekulić nisu pomenuli TORBU u zabilješci od 15.12.2016. zato što je istu diktirao Borovčanin Danko i sprečavao ne samo da se dokaz dostavi tužilaštvu nego je zahtijevao da se izbriše svaki trag o postojanju tog materijalnog dokaza.
Usvojeni dokaz "Snimak 03" pokazuje da je Zoran Mićić pored mene do 38 sekunde i samo je on teoretski mogao izreći neko upozorenje a Lazić sve to MIRNO i NIJEMO posmatra. Pošto se Mićić udaljio pokazujem od 55-te sekunde i Laziću materijalni dokaz ubistva i pojašnjavam da je to razlog zbog čega im načelnik izdaje fašističke naredbe a potom od 01:20, podižem u vazduh taj predmet i ukazujem svim prisutnima na dokaz više krivičnih djela koji se gestapovskom metodama prikriva 7 godina i sprečava istraga o tome kako je došao u trenutno stanje.
SKREĆEM PAŽNJU DA OVE SCENE NE POSTOJE U ZABILJEŠCI OD 15.12. KOJU JE DIKTIRAO BOROVČANIN.
Vidljivo je na dokazu "Snimak 03" da držim u vazduhu ruksak, (torbu kako je na moje pitanje tokom dokaznog postupka potvrdio svjedok Sekulić, da je vidio) na manje od pola metra od glave Lazić Milana. On dakle prije svega to ne navodi u zabilješci a u tom trenutku niti prilazi portirnici da izda neku naredbu što su slagali svjedoci niti pregleda da li je u torbi neki opasan materijal, vatreno ili hladno oružje, eksploziv ili možda novac. ZAŠTO ???
Zato što im je načelnik Borovčanin naredio da budu "SLIJEPI" za taj predmet, ne opisuju ga nikada u zabilješkama, kako bi on mogao da me predstavlja kao ludaka koji dolazi bez ikakvog razloga. Ovaj postupak, ovi snimci i pismeno izjašnjenje OJT Bijeljina da "NEMA SAZNANJA" o oštećenjima predmeta dokazuju koji su motivi bili Borovčanina da 7 godina vrši fašistički teror nad kompletnom porodicom izdajući naredbu podređenima za koju nema ovlaštenja ni pismeno rješenje. Sve opisano u prilozima "Analiza snimaka 02 - 04".
Koliko je situacija bila "OPASNA" i "ŠTETNA" pokazuje stalni nonšalantni stav Lazića a osjećao se toliko OPUŠTENO, da je od 02:20 prekrstio ruke. Tako opušten se okreće okolo sve do kraja snimka koji traje 3 minute. Ništa se ne dešava kod portirnice nego sasvim na drugoj strani detektor vrata između pulta i zida, što demantuje laži svjedoka, koji su tvrdili da sam vikao na uglu portirnice te najkrupnija i najbitnija LAŽ, da je navodno tada prišao Lazić i izdao upozorenje ili naredbe.
Pri kraju tog snimka pošto sudska policija iznosi stav da nisu nadležni za postupanje suda i tužilaštva nego da im se mogu obratiti samo vezano za sudsku policiju, ponovo predajem "Zahtjev SP 26.08.2016." Sekuliću u portirnici, (izdvojene slike na prilogu "Analiza snimaka 05") koji isti baca na pod i zatvara prozorčić a ja se saginjem podižem papir i predajem Mićić Zoranu. Ova scena je uočljiva samo poslije mog opisa a sudija Sekulić i Borovčanin su i podmetnuli snimke dalje kamere koja je zaklonjena uglom portirnice, kako bi sakrili ovaj bezobrazluk i druge scene, prvenstveno one na kojima se vide jasne slike torbe, koja je metaforički "GLOGOV KOLAC" za mafijašku mrežu koja je opljačkala milijarde evra od RS i naroda a ima svoje pripadnike u svim državnim organima uključujući i one u zgradi Vuka Karadžića 3 u Bijeljini.
Nikada nisam tvrdio da su u pitanju svi zaposleni ali Borovčanin sigurno jeste a sada mogu uz dokaze napisati i da sudija Sekulić Cvijeta smišljeno krši zakon i radi za interese političko tajkunske mafije. Na kraju ovog dijela potenciram prilog "Analiza snimaka ruksak" koji je i štampam i na disku sa unesenim brojevima slika gdje se na računaru može sve vidjeti jasnije. Očito je da se sudska policija bezočno zloupotrebljava kako bi se spriječila dostava dokaza krivičnih djela u organ koji je jedini nadležan za pokretanje istražnih radnji.
Osim ovog predmeta koji je vratio resječenog kaiša i opran benzinom, Osnovni sud je nezakonito zadržao drugi predmet, privatno vlasništvo, METALNU KORPU. Sudska policija nije htjela obavjestiti sekretara suda o tome, čime je napala na moja prava i snosi odgovornost za incident a da je to istina dokaz je "Naredba 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017." kojom Osnovni sud naređuje da se predmet vrati. Tim dokumentom je sudija Jovan Savić, kao častan profesionalac, postupio po zakonu i skinuo svaku odgovornost za prikrivanje dokaza krivičnih djela i zločina sa Osnovnog suda u Bijeljini a sada je sudija Sekulić odbacivši i ovaj dokaz kao i prikrivanjem činjenice da sudska policija vrši nezakonitu fašističku diskriminaciju nad cijelom porodicom, prebacila najveći dio odgovornosti za razbojništva, šverc narkotika i pljačke milijiardi maraka i prikrivanje tog kriminala na Osnovni sud u Bijeljini.
To što sudija Sekulić radi za interese mafije ne umanjuje vrijednost sudije Savića niti drugih časnih državnih službenika isto kao što zakonito postupanje g, sudije Savić Jovana ne mjenja generalni kurs Osnovnog suda kao servisa mafije, koji je spreman i da falsifikuje pravosnažna rješenja višeg suda, djeli ih okolo pa kada se to razotkrije umjesto da se krivci sankcionišu, pokušava se sakriti taj kriminal. Pošto sam se prvo obratio sudiji Đurić Dragoljubu koji je sačinio falsifikat, (sudija Vakičić ga pokušala uništiti) a isti nije odgovorio onda sam predao "Zahtjev sudu za izvinjenje".
Kako se sud nije oglasio niti ogradio od postupaka pojedinaca, navedenih u 5 tačaka time je stao iza razbojništva istih i snosi odgovornost kako za prikrivanje ubistva, šverca narkotika i pljačke preko banaka tako i za pokušaj uvođenja fašističke diskriminacije u rad takozvanih državnih organa te suspenziju ustava i garantovanih prava. Ovaj dio o falsifikovanju nije direktno vezan za događaj i sam predmet ali ukazuje na legitimitet Osnovnog suda u Bijeljini jer kada su spremni falsifikovati rješenja višeg suda utoliko će prije kršiti zakon u dokaznom postupku što ja sada i demonstrirala sudija Sekulić Cvijeta.
MOŽDA DRUGOSTEPENOM SUDU SVE OVO NEĆE TOLIKO ZNAČITI KAO ČINJENICA DA JE OSNOVNI SUD POGAZIO ODLUKU OKRUŽNOG SUDA U BIJELJINI I SAČINIO FALSIFIKAT KOJIM POKAZUJE DA NE POŠTUJE SUDSKU HIJERARJIJU NI SUDSKU VLAST NEGO INTERESE MAFIJE I POJEDINACA.
Iz priloga "Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016." vidljivo je da Borovčanin i ne pominje moje zahtjeve od 26.08.2016. nego na osnovu tog zahtjeva traži od OJT Bijeljina da "POBUDI" krivično djelo, jer kako objašnjava moja upornost se može objasniti samo psihičkim poremećajem. Ovde je još bitnije pismeno priznanje Borovlanin Danka da sudska policija nema ovlaštenja za mjere zabrane i moli da tužilaštvo od suda traži moj psihijatrijski pregled i MJERE ZABRANE.
Sada se jasnije može sagledati postupanje sudske policije znajući da me njihov komandir naziva LUDAKOM, KOJI "POTPUNO NEOSNOVANO, SVESNO I UMIŠLJAJNO, UPORNO OMETA" godinama državne organe. Time je vidljiv bezobrazluk, razbojništvo i fašizam koji se primjenjuju jer Borovčanin iako sam priznaje da nema ovlaštenja, nezakonito primjenjujne mjere zabrane GODINAMA.
Dokaz za to je predmet 80 1 Pr 004323 11 Pr gdje upravo Zoran Mićić, svjedočeći pred sudom kaže da postoji naredba o zabrani pristupa svim srodnicima Ivone Bajo, koja se sprovodi po navodno usmenoj naredbi za koji nema nikakvih pismenih dokaza i kako sada priznaje Borovčanin nema ovlaštenja za mjere zabrane.
Pravno gledano, fašistički tretman koji je naredio i sprovodi Borovčanin je jednako nezakonit kao da me je zarobio i zatvorio 3 godine u podrum poslije lažne prijave za ugrožavanje sigurnosti. Podsjećam da sam 19.03.2010. lažno prijavljen po tom osnovu i paralelno sa tim se primjenjuje mjera zabrane koja traje konstantno i danas iako je OT Doboj krajem 2012-te obustavio taj predmet jer nisu mogli da mi pronađu ništa ne samo za prijavljeno nego ni za bilo koje drugo krivično djelo.
Prilog "Zapisnik sazetak 80 1 Pr 004323 11 Pr" to dokazuje a koristim priliku da navedem da sam pismeno zahtijevao da se kao dokaz uvrste 4 spisa PREKRŠAJNOG SUDA, na šta nije bilo reakcije sudije, čime je opet prekršila zakonske odredbe. Dio kršanja zakonskih odredbi i mojih prava koja sam pismeno zahtijevao sam obradio u prilogu "Kršenje prava" što sam izvorno planirao pročitati na pretresu ali sudija nije dozvolila. Iz obilje kršenja zakona izdvajam da je ignorisan i moj zahtjev da OJT i MUP, dostave materijal koji su prikupljali o meni a kako se vidjelo pojavila su se čak 3 krivična predmeta.
No da vidimo koje posljedice je donijela FAŠISTIČKA DISKRIMINACIJA, Borovčanin Danka. U prilogu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." vidi se da nadležni tužilac kaže da "NEMA SAZNANJA" o oštećenju predmeta ruksaka, KOJI SAM JAVNO POKAZIVAO POD KAMERAMA, a saglašava se da se vrati "metalna korpa".
ISTIČEM DA SU U PITANJU PREDMETI PRIVATNO VLASNIŠTVO MOJE PORODICE.
Nije se dakle radilo o nekom predmetu dokazivanja krivičnog djela, kao što bi recimo bio novac koji su opljačkali pripadnici MUP-a RS, vatrenim oružjem na auto putu, niti novac koji je pokrala Vlada RS, iz banaka pod svojom kontrolom, a ni majica koju su mi recimo nepoznati pljačkaši pocjepali pri bjegstvu a ja sad cjepidlačim da se oni pohvataju.
U PITANJU JE PREDMET PRIVATNO VLASNIŠTVO "METALNA KORPA" KOJE OSNOVNI SUD NEZAKONITO DRŽI U SVOM POSJEDU I ODBIJA ODGOVORITI NA ZAHTJEV O TOME, TE PREDMET OPET PRIVATNO VLASNIŠTVO, "DJEČJI RUKSAK" KOJI JE OSNOVNI SUD VRATIO UNIŠTENOG I TAKOĐE ODBIJA ODGOVORITI ZAŠTO JE I KAKO UNIŠTEN.
Zašto ??? Zato jer Osnovni sud u Bijeljini štiti kriminalce i ubice, radi kao servis mafije, konkretno tada Gavrila Bobara, koji je primio narkotike i Nijaza Hastora, koji je poslao "Robu". Zato načelnik Borovčanin naređuje da se zabrani pristup svim srodnicima Ivone Bajo, kako bi se sačuvalo opljačkano i izbjegla odgovornost.
To je cilj naredbe i fašističke diskriminacije da se zadrži sakriven predmet, materijalni dokaz ubistva a povezanog sa krijumčarenjem narkotika i pljačkom oko 2 milijarde maraka preko banaka pod kontrolom vlade RS. Zbog toga je sudija Sekulić odbila sve predložene dokaze pa i sudske spise jer je OSNOVNI SUD U BIJELJINI POGAZIO RJEŠENJE OKRUŽNOG SUDA U PREDMETU 80 1 Pr 000670 10, KOJIM SE POSTUPAK OBUSTAVLJA I PREINAČAVA, TE SAČINIO FALSIFIKAT, RAZLIČIT OD ORIGINALA U SPISU TE GA KORISTIO KAO IZGOVOR ZA FAŠISTIČKE METODE, OD SUDSKE POLICIJE DO VSITV-A KOME JE TAJ FALSIFIKAT DOSTAVLJAN.
Kada sam razotkrio taj kriminal u parničnom predmetu sudija Vakičić ga je providnim trikom pokušala ukloniti i sakriti krivično djelo no ostala je kopija kod mene i zato je na djelu osveta Osnovnog suda jer sam razotkrio njihove mafijaške metode. NEVAŽNO ZA OVAJ KONKRETNI PREDMET ALI ĆE MOŽDA NAJVIŠE ZNAČITI OKRUŽNOM SUDU ČINJENICA DA OSNOVNI SUD BRUTALNO GAZI NJIHOVA RJEŠENJA I FALSIFIKUJE IH KAKO BI ZAŠTITIO REŽIMSKE TAJKUNE, KRIMINALCE I RAZBOJNIKE NAJGORE VRSTE.
Predložio sam kao dokaz moju krivičnu prijavu protiv sudije Durić Dragoljuba, Vakičić Željke i Radujko Milana, sa prilozima koji ovo dokazuju a sudija Sekulić je te priloge opisivala kao nepotpune ne shvatajući da su to samo prilozi krivične prijave a ne pojedinačna odvojena dokumenta...

PRILOZI

Poziv Jovici Mitroviću po 80 1 Pr 082502 17 Pr
Kamere u zgradi
Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.
Zahtjev za OJT Bijeljina od 15.07.2016.
Zahtjev za Osnovni sud od 15.07.2016.
Zahtjev SP 26.08.2016.
Analiza snimaka

Zapisnik sazetak 80 1 Pr 004323 11 Pr
Kršenje prava
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Naredba 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017.
Zahtjev sudu za izvinjenje
Zahtjev za informacije 01.08.2017.
Disk sa video snimcima

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 18 Oktobar, 2017 | read_nums (20)
Dana 24.06.2014. poštanskom pošiljkom mi je stigao "Poziv na saslušanje T17 0 KT 0006630 15 od 22.06.2017." iz OJT Istočno Sarajevo iz koga se vidi da sam osumnjičen za "Povredu ugleda suda". Nisu navedena imena sudija povezanih sa tim predmetom ali sam do njih došao nekoliko dana kasnije. Telefonski i pismeno sam ih obavjestio da neću doći jer imam pravo da budem saslušan u najbližem tužilaštvu te su se odlučili da angažuju CJB Bijeljina pošto mi je u OJT Bijeljina zabranjen pristup kao i svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo, zbog toga što se pokušava prikriti taj zločin, krijumčarenje narkotika i pljačka preko Bobar grupe odnosno umješanost tužilaštva u taj kriminal.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 039222 12 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

1000000 KM

PRIJEDLOG 2 ZA PONAVLJANJE POSTUPKA 80 0 P 039222 12 P

U skladu sa stavom 2 člana 50 ZPP-u, predlažem da o ovom prijedlogu odlučuje drugi stvarno nadležan Okružni sud jer su sve štetne posljedice za oduzimanje računara sa programskim kodom, uništavanje fajlova i vraćanje bez podataka na hard disku sve bez kontrole ispravnosti koju sam pismeno zahtijevao, nastale zbog naredbe Okružnog suda u Bijeljini a koja nije bila potkrepljana nijednim argumentom niti dokazom bilo kakve prijetnje bilo kome...
Poslije 30 mjeseci istražnih radnji tužena RS je konstatovala da je prijava neosnovana. Okružni sud u Bijeljini koji nije bio objektivan niti nepristrasan tada kada je bez ikakve argumentacije izdao Naredbu za pretres i oduzimanje računara, ne može biti objektivan ni sada kada se utvrđuju posljedice te odluke i odgovornost za nanesenu štetu...
Bijeljina 19.07.2016. Na osnovu člana 255 ZOPP-u, stavovi:
Postupak koji je odlukom suda pravomoćno završen može se na prijedlog stranke ponoviti:
1) ako je pri donošenju odluke sudjelovao sudija koji je po zakonu morao biti isključen ili izuzet;
A vezano za član 357, stav "ako postoje druge okolnosti koje dovode u sumnju njegovu nepristrasnost" odnosno "Sudija može da bude izuzet ako postoje okolnosti koje dovode u sumnju njegovu nepristrasnost (izuzeće), kao što je bliski odnos sa nekom od stranaka ili postoje bilo koji drugi razlozi koji mogu dovesti u pitanje njegovu nepristrasnost" a relevantan je i stav "ako između sudije i stranke teče neka druga parnica".
Dana 24.06.2014. poštanskom pošiljkom mi je stigao "Poziv na saslušanje T17 0 KT 0006630 15 od 22.06.2017." iz OJT Istočno Sarajevo iz koga se vidi da sam osumnjičen za "Povredu ugleda suda". Nisu navedena imena sudija povezanih sa tim predmetom ali sam do njih došao nekoliko dana kasnije.
Telefonski i pismeno sam ih obavjestio da neću doći jer imam pravo da budem saslušan u najbližem tužilaštvu te su se odlučili da angažuju CJB Bijeljina pošto mi je u OJT Bijeljina zabranjen pristup kao i svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo, zbog toga što se pokušava prikriti taj zločin, krijumčarenje narkotika i pljačka preko Bobar grupe odnosno umješanost tužilaštva u taj kriminal.
Tom prilikom uručen mi je "Zapisnik 15-02/1-193/17" od 07.07.2017." gdje su navedena imena više sudija, koja za ovaj prijedlog nisu bitna osim sudije koja je postupala u ovom predmetu "Vakičić Željke" i sudije Đonlić Mensura, koji je prvo izdao Naredbu za pretres i odnošenje računara bez osnova, godinama kasnije odbijao da mi uruču dokumentaciju koja je prikupljana te čak predsjedavao vjećem koje je donijelo rješenje 13.10.2016. Sada je sudija Đonlić naveden kao jedna od osoba u pomenutom zapisniku iz predmeta T17 0 KT 0006630 15 . Takođe je jedan od dokumenata "dokaza" iz krivičnog predmeta a naveden u zapisniku iz drugog spisa ovde postupajuće sudije Vakičić Željke.
Nevezano za to da li su sudija Vakičić odnosno Đonlić službeno podnijeli krivičnu prijavu, da li su to učinili privatno kao građani ili anonimno, da li su ovlastili nekog, oni se u drugom, (krivičnom) postupku pojavljuju kao učesnici. Da li su zaista i podnosioci ili svjedoci ili "oštećeni" koji nisu i ne mogu objektivno postupati u bilo kom predmetu u kome sam stranka, suštinski je nebitno jer su postojali svi uslovi da zatraže svoje izuzeće odnosno postoje uslovi da se ovaj postupak ponovi jer citiram taj dio "postoje bilo koji drugi razlozi koji mogu dovesti u pitanje njegovu nepristrasnost".
Napominjem da sam više puta ukazivao sudiji Vakičić da je dužna zatražiti svoje izuzeće, čak i pominjući mogućnost da je podnijela krivičnu prijavu protiv mene ili ovlastila drugo lice, (dobio sam usmene informacije o tome) na šta je sudija uzvratila sada zanimljivim odgovorom "DA ONA LIČNO NIJE PODNIJELA NIKAKVU PRIJAVU A DA JA MOGU SAM ZATRAŽITI PISMENO NJENO IZUZEĆE". Čak i da je to istina iz samog teksta se može zaključiti kako sudija kaže da nije ali zna da neko jeste...
Pri tome je na ročištima bila kao svjedok prisutna tada profesor a danas predsjednik udruženja "POD LUPOM GRAĐANA" Halilović Jasminka i uvjerila se da sudija Vakičić na moja upozorenja nije reagovala. No za odluku po ovom prijedlogu njeno svjedočenje nije ni potrebno jer dostavljam zvaničnu dokumentaciju Republike Srpske koja pokazuje da Vakičić Željka, (kao i Đonlić Mensur) nije mogla biti nepristrasna u ovom postupku te predlažem da se prijedlog uvaži i postupak ponovi...

PRILOZI

Poziv na saslušanje T17 0 KT 0006630 15 od 22.06.2017.
Zapisnik za povredu ugleda suda 07.07.2017.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 16 Oktobar, 2017 | read_nums (22)
Prilog "Snimci dokaza krivičnih djela" iako u crno bjeloj tehnici jasno dokazuje da sam svima prisutnima ukazivao na krivično djelo što je u zabilješci smišljeno izostavljeno. Posjedujem 4 video zapisa i oko 560 fotografija iz tih snimaka koje ću po želji tužioca dostaviti na disku. Iz svega proizilazi da je nezakonita, diskriminatorska naredba koju Borovčanin primijenjuje i kako kaže za nju nema ovlaštenja, kao posljedicu ostavila to da je jedno ubistvo okarakterisano kao nesretan slučaj s obzirom da o ključnom dokazu nadležna tužilac nije imala saznanja a Borovčanin je sprečavao da o tome bude naknadno obavještena. Motivi Borovčanina nisu bili samo na prikrije ubistvo nego i krijumčarenje u Bobar grupu kao i pljačku stotina miliona maraka preko Bobar banke i povezanih pravnih lica.

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

OKRUŽNOM JAVNOM TUŽIOCU MEDIĆ MIRI

OBAVJEST PO PREDMETU T14 0 KTA 0017872 16

Veza : Vaš dopis od 20.07.2017.
U prilogu SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016. koji ste mi dostavili, na čemu vam zahvaljujem, vidljivo je da g. Borovčanin Danko između ostalih nebuloza MOLI da Vi TRAŽITE od Suda da mi se izrekne MJERA ZABRANE...
Sve drugo ću zanemariti te osim prethodnog dodajem i njegovo pismeno priznanje, odnosno konstataciju da za to što traži citiram g. Borovčanina "SUDSKA POLICIJA NEMA PROCESNA OVLAŠĆENJA".
U predmetu 80 1 Pr 004323 11 Pr, (prilažem izjave) sudski policajac Mićić Zoran, izjavio je da sudska policija kojom komanduje Borovčanin primjenjuje naredbu prema kojoj "ZDENKO BAJO, BUDIMKA BOLLIN BAJO I DRUGI SRODNICI NE MOGU LIČNO PRISTUPITI U OJT BIJELJINA". Više puta sam prema zakonskim propisima zahtijevao od Borovčanina da mi uruči pismeno rješenje o tome i upozoravao ga na nezakonitost takvog postupanja, čime se diskriminiše grupacija ljudi prema krvnom srodstvu sa ubijenom djevojčicom Ivonom Bajo. S obzirom da to nikada nije učinio formalno pravno ta naredba, rješenje o tome i ne postoji što sada on i sam priznaje rječima da "nema ovlaštenja". Da postoji neka mjera zabrane, ne bi ni bilo potreba da je ponovo traži. Time je prije svega Borovčanin izvršio krivično djelo "Samovlašće" i više drugih koje će prepoznati tužilac.
U nastavku ću ukazati na posljedice ove mjere zabrane koju sada je sasvim jasno i on je svjestan toga, Borovčanin primjenjuje nezakonito bez pravosnažnog sudskog rješenja.
Drugi prilog uz ovo obavještenje je "Izjašnjenje OJT Bijeljina po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." u kome OJT Bijeljina putem nadležnog tužioca pismeno iznosi stav da NEMA SAZNANJA o oštećenjima predmeta ruksaka, skinutog sa smrtno ranjene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo.
Dakle to što kaže g. Borovčanin da je "NEOSNOVANO, SVESNO I UMIŠLJAJNO OMETANJE" pokazalo se da je i te kako osnovano a očito na upornost i hrabrost kakvu imam nije navikao. Prethodnih godina sam najmanje 100 puta pokušavao da lično dostavim dokaze o tome nadležnom tužiocu, prvo samo fotografije a od 2015-te i sam materijalni dokaz koji sam tada naredbom suda preuzeo iz depoa. Borovčanin je konstantno sprečavao te pokušaje, naredivši svojim potčinjenima da ne dozvoljavaju pristup nikom od srodnika Ivone Bajo te da ne pominju u svojim zabilješkama da su vidjeli taj dokaz.
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128), je sudski dokaz o stanju u kome je predmet predat odnosno skinut takav sa ubijene djevojčice što je vidljivo iz priloga "Snimci dječjeg ruksaka" na kome su u vrhu slike koje je načinila policija poslije uklanjanja sa mjesta zločina a prije smještaja u sudski depo.
Sa Borovčaninim sam razgovarao o tome u prisustvu 4 sudska policajca, (čija imena mogu dostaviti) kada je potvrdio da je dao upute o tome da se predmet ne pominje u zabilješkama uz opasku da je to poznato tužilaštvu a oni nisu nadležni za istrage. Posljedica svega je da je materijalni dokaz ubistva već 8 godina nepoznat nadležnom tužiocu krivicom Borovčanina koji naređuje sudskoj policiji da o tome ne piše a da mi istovremeno zabranjuje pristup.
Najnoviji dokaz o tome je predmet 80 1 Pr 082502 17 Pr u kome je sudski policajac Sekulić Dušan, pred sudom svjedočio 28.07.2017. da je vidio torbu ali u prilogu "Službena zabilješka 1831-16 od 15.12.2016." o tome nema ni pomena jer ima naredbu Borovčanina da to nipošto ne pominje. Neredbom sudije Sekulić, uručeni su mi snimci kamera, (Borovčanin je podmetnuo snimke dalje kamere) na kojima se vidi više slika gdje pokazujem materijalni dokaz ubistva obavještavajući prisutne da je to dokaz koji se prikriva naredbom načelnika.
Prilog "Snimci dokaza krivičnih djela" iako u crno bjeloj tehnici jasno dokazuje da sam svima prisutnima ukazivao na krivično djelo što je u zabilješci smišljeno izostavljeno. Posjedujem 4 video zapisa i oko 560 fotografija iz tih snimaka koje ću po želji tužioca dostaviti na disku.
Iz svega proizilazi da je nezakonita, diskriminatorska naredba koju Borovčanin primijenjuje i kako kaže za nju nema ovlaštenja, kao posljedicu ostavila to da je jedno ubistvo okarakterisano kao nesretan slučaj s obzirom da o ključnom dokazu nadležna tužilac nije imala saznanja a Borovčanin je sprečavao da o tome bude naknadno obavještena. Motivi Borovčanina nisu bili samo na prikrije ubistvo nego i krijumčarenje u Bobar grupu kao i pljačku stotina miliona maraka preko Bobar banke i povezanih pravnih lica.
U međuvremenu je razotkrivena pljačka preko banke i procesuira se pred Sudom BIH, a ubistvo se još prikriva zbog mjera koje sprovodi Borovčanin, nezakonito a da toga nije bilo razmjere pljačke bi bile daleko manje.
Očekujem od okružnog tužioca Medić da će postupiti profesionalno i po službenoj dužnosti obraditi materijal koji dostavljam te lično preduzeti potrebne zakonske radnje u svom predmetu te o svemu obavjestiti okružnog tužioca Stjepanović, Tužilaštvo BIH, SIPU, s obzirom da je prikrivanje ovog materijalnog dokaza direktno omogućilo nesmetan nastavak kriminala u Bobar grupi...

PRILOZI

Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Snimci dječjeg ruksaka
Službena zabilješka 1831-16 od 15.12.2016.
Snimci dokaza krivičnih djela

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 14 Oktobar, 2017 | read_nums (22)
Povreda ugleda suda - Član 370.
Ko u postupku pred sudom izloži poruzi sud ili ko isto djelo izvrši pismenim podneskom sudu, kaznice se novcanom kaznom ili zatvorom do šest mjeseci.

PORUGA ILI VRIJEĐANJE - PITANJE JE SAD

korisnik Normal Zdenko Bajo 2 169 2017-06-27T19:48:00Z 2017-07-06T09:07:00Z 2017-07-06T09:07:00Z 1 539 3076 Osnovni sud u Bijeljini 25 7 3608 11.9999 Clean Clean 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

obrazac zahtjeva za pristup informacijama

 

OSNOVNOM SUDU BIJELJINA

 

PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama iz

                       nadležnosti Osnovnog suda Bijeljina

 

U uvodu ovog zahtjeva vas obavještavam da je formiran predmet T17 0 KT 0006630 15 u OJT Istočno Sarajevo u kome sam okrivljen prema članu 370 „Povreda ugleda suda“ i pozvan na saslušanje 29.06.2017. što sam odbio te tražio da izjavu dam u najbližem OJT Bijeljina a kako mi je tamo ulaz zabranjen pozvan sam u CJB Bijeljina 07.07.2017. u 08:00. Nesporno je pravo garantovano zakonom, svakog građanina da prijavi bilo koje krivično djelo, (meni sudovi uskraćuju i ustavom garantovana prava). To pravo naravno ima i svaki sudija i u tome nema ništa ni sporno ni loše ali takav postupak proizvodi neke posljedice i osobe koje su me prijavile ili čiji su predmeti „dokaz“ u spisu T17 0 KT 0006630 15, odnosno koji će biti svjedoci, obavezni su da se izuzmu iz svih postupaka u kojima sam ja stranka ili će u suprotnom predmet T17 0 KT 0006630 15, biti osnov za poništavanje takvih postupaka, ponavljanje istih, disciplinske prekršaje, krivična djela…

S obzirom da se krivični predmet završava brojem 15, znači da sam dvije godine pod posebnim istražnim radnjama što sam uočio čak i prema ponašanju službenika suda. Detalje neću naravno otkrivati a kada saznam datum prijavljivanja i „dokazni materijal“ svi postupci ako eventualno postoje u kojima su postupale sudije vezane na bilo koji način sa predmetom T17 0 KT 0006630 15 bili bi neregularni i ja ću štititi svoje pravne interese u skladu sa zakonom.

Dakle prije svega očekujem da Predsjednik suda obavjesti sve sudije o ovim činjenicama kako bi se izuzeli iz svih trenutnih postupaka ako za to postoje okolnosti na koje sam ukazao. Dokaz sam već predao dana 05.07.2017. u predmetu 80 0 P 077873 16 P, (sudija Marković Jelena) i upozorio na mogući problem ako me je ona prijavila ili su njeni predmeti „dokaz“ u krivičnom spisu. MOJE UPOZORENJE NIJE UŠLO U ZAPISNIK…

Stoga od suda zahtijevam:

 

1)    Imena osoba sudija, (ako postoje) koji su me prijavili po članu 370, ukoliko se isti ne protive tome

2)    Brojeve predmeta koje je tražilo OJT Istočno Sarajevo (ako su tražili)

3)    Tačan datum kada je sud obavješten o postojanju krivičnog predmeta T17 0 KT 0006630 15

4)    Ukoliko sud nema saznanja o podacima iz tačaka 1, 2 i 3 da me pismeno obavjesti o tome

 

Alternativno ako postoje osobe iz tačke 1 a ne žele da se njihova imena otkriju u ovoj fazi istrage OJT Istočno Sarajevo, nužno je da ih obavjestite o ovim činjenicama i njihovim obavezama vezanim za „IZUZEĆE“, kako se ne bi došlo do situacije da na kraju nekog postupka dobijem dokument iz tužilaštva o povezanosti sudije sa prijavom i zahtijevam prekid, poništenje svih radnji i ponavljanje cijelog postupka…

 

Bijeljina, _____________2017.godine                             Podnosilac zahtjeva

 

 

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

 

Autor zdenkobajo | 12 Oktobar, 2017 | read_nums (21)
UKAZIVAO NA KRIMINAL I KORUPCIJU, TUŽIO REŽIM PA `UMRO` PRED ZAKAZANO ROČIŠTE

Preminuli je upravo dana 11. oktobra u 14 sati imao zakazano pripremno ročište po svojoj tužbi protiv Republike Srpske i neposredno prije toga umire. Podsjetimo i na druge sumnjive smrti u prošlosti, od kojih je najaktuelnija smrt, pravobranioca Republike Srpske Danijele Novaković, koja se desila neposredno pošto je razotkrila kriminal režima.
U cijeloj gužvi oko afere Bobar grupe, pomalo je ostala skrivena činjenica da je Bobar banka dobila rok za dokapitalizaciju do kraja septembra 2014. godine i zanimljivo, vlasnik Bobar grupe, Gavrilo Bobar umire ili "umire" upravo na dan isteka tog roka...

 

UKAZIVAO NA KRIMINAL I KORUPCIJU, TUŽIO REŽIM PA `UMRO` PRED ZAKAZANO ROČIŠTE

Još je rano da bi bili objavljeni uzroci smrti a u kakvoj zemlji živimo i kad se objave, teško da će biti istiniti, jer je opšte poznato, kakve su kriminalne mafijaške organizacije, sudovi, tužilaštva i policija u cijeloj zemlji.


Ali ono što dosad nije bilo poznato široj javnosti, razotkrivamo mi i kao prilog i dokaz toga prezentujemo poruku iz prepiske koju je Čedomir Knežević uputio a dio je retuširan zbog zaštite identiteta trećih lica.

 

Dakle, Čedomir Knežević je upravo dana 11. oktobra u 14 sati imao zakazano pripremno ročište po svojoj tužbi protiv Republike Srpske i neposredno prije toga umire...

Da postoje i druge osobe koji su upućene u ovo pokazju i komentari na portalima od čega izdvajamo ovaj dio gdje se takođe pominje ovaj spor:

Ne možemo a da se ne zapitamo, da li se ovdje radi o prirodnoj smrti ili su u sve umiješani prsti mafijaškog režima.

Podsjetimo i na druge sumnjive smrti u prošlosti, od kojih je najaktuelnija smrt, pravobranioca Republike Srpske Danijele Novaković, koja se desila neposredno pošto je razotkrila kriminal režima a onda joj je prijećeno i trpila je neviđene pritiske te natjerana da podnese ostavku a naravno i revizor Duško Šnjegota je natjeran na ostavku samo je srećom još uvijek živ.

U cijeloj gužvi oko afere Bobar grupe, pomalo je ostala skrivena činjenica da je Bobar banka dobila rok za dokapitalizaciju do kraja septembra 2014. godine i zanimljivo, vlasnik Bobar grupe, Gavrilo Bobar umire ili "umire" upravo na dan isteka tog roka.

IMA LI IKO OSIM TUŽILAŠTVA I POLICIJE KOME TO IZGLEDA KAO SLUČAJNOST ???

Predsjednica Okružnog privrednog suda u Bijeljini, Nada Majinović, umire neposredno poslije afera sa presudom vezanom za Aluminu, poslije čega je lično Dodik Milorad zaprijetio sudiji koja je donijela odluku, jer se njemu nije svidjela.

Birač izgubio još jednu firmu – Litvanci blokirali i Mehaniku

Nije takva situacija samo u Republici Srpskoj nego i u Federaciji a podsjetimo samo na slučaj tužiteljice iz Tuzle Dijane Milić, koja je ekspresno suspendovana i optužena pošto je pokrenula istragu protiv lokalnih tajkuna i moćnika a onda je naprasno umrla u roku od 15 dana.

Prije ovih, da ih tako pod znacima navoda nazovimo "prirodnih smrti" a kojih je bilo mnogo više od pobrojanih, bile su klasične likvidacije automatskim oružjem i eksplozivom.

Jedan od najjezivijih takvih zločina, izvršen je nad inžinjerom Milanom Vukelićem, tako što je dignut u vazduh skupa sa svojim automobilom a istraga do dana današnjeg nije počinioce tog zločina privela pravdi.

Zanimljivo je da je MUP, iznio stav kako je taj zločin policijski riješen te da je sad sve do tužilaštva a tužilaštvo se kako je poznato oglasilo stavom da za procesuiranje "krupnih riba" nema političke volje što je pred kamerama priznao glavni republički tužilac Mahmut Švraka.

I Dodik Milorad se naravno oglasio oko tog zločina sa tvrdnjom da SNSD, odnosno njegova stranka sa tim nema nikakve veze i naravno koji će sad tužilac da se usudi da ih dovede u vezu ???

Opet povezivanje sa Federacijom BIH, gdje su poznati neriješeni zločini još na Nedžada Ugljena i zamjenika ministra Jozu Leutara koji su takođe imali važne dokaze o enormnim pljačkama i krijumčarenjem narkotika.

I na kraju, podsjećamo na javno saopštenje SNSD-a odnosno Dodik Milorada koji je zaprijetio odnosno objelodanio postojanje "Crne knjige" u kojoj će biti upisani svi oni koji su SNSD-u u nanijeli štetu te da će njihovi ljudi u institucijama da vode borbu i da se obračunaju protiv tih imena.

Crna knjiga Dodikovih neprijatelja

Ljudi u institucijama su dobili zadatak i uputstva šta da rade i evo kako vidimo zadatak se izvršava...

Autor zdenkobajo | 10 Oktobar, 2017 | read_nums (22)

Sudija Vačićić Željka NE MOŽE OBJEKTIVNO POSTUPATI U PREDMETIMA GDJE SE POJAVLJUJU DOKAZI O FALSIFIKATU RJEŠENJA OSNOVNOG SUDA U BJELJINI KOJI JE SAČINIO SUDIJA ĐURIĆ DRAGOLJUB A POSLIJE MOG PISMENOG UPOZORENJA IZ SPISA SU TAJ DOKAZ UKLONILI MILAN RADUJKO I SUDIJA VAKIČIĆ ŽELJKA.


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 056780 14 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

1000000 KM


PRIJEDLOG 3 ZA PONAVLJANJE POSTUPKA 80 0 P 056780 14 P

Napomena: U ovom predmetu već sam podneo, nedavno prijedlog za ponavljanje postupka ali sam u međuvremenu došao do novih činjenica po drugom osnovu, te ih prilažem sada u novom prijedlogu a dobio sam ih prije manje od propisanih 30 dana...
U skladu sa stavom 2 člana 50 ZPP-u, predlažem da o ovom prijedlogu odlučuje drugi stvarno nadležan Okružni sud jer su sve štetne posljedice i kršenja prava koja sam naveo u tačci "C" vezano za lažnu prijavu za "ugrožavanje sigurnosti", posljedica Naredbe Okružnog suda u Bijeljini. Poslije 30 mjeseci istražnih radnji tužena RS je konstatovala da je prijava neosnovana. Okružni sud u Bijeljini koji nije bio objektivan niti nepristrasan tada kada je bez ikakve argumentacije izdao Naredbu za pretres i oduzimanje računara, ne može biti objektivan ni sada kada se utvrđuju posljedice te odluke i odgovornost Okružnog suda u Bijeljini za nanesenu štetu...
Bijeljina 17.07.2016. Na osnovu člana 255 ZOPP-u, stavovi:
Postupak koji je odlukom suda pravomoćno završen može se na prijedlog stranke ponoviti:
1) ako je pri donošenju odluke sudjelovao sudija koji je po zakonu morao biti isključen ili izuzet;
A vezano za član 357, stav "ako postoje druge okolnosti koje dovode u sumnju njegovu nepristrasnost" odnosno "Sudija može da bude izuzet ako postoje okolnosti koje dovode u sumnju njegovu nepristrasnost (izuzeće), kao što je bliski odnos sa nekom od stranaka ili postoje bilo koji drugi razlozi koji mogu dovesti u pitanje njegovu nepristrasnost" a relevantan je i stav "ako između sudije i stranke teče neka druga parnica".
Dana 24.06.2014. poštanskom pošiljkom mi je stigao "Poziv na saslušanje T17 0 KT 0006630 15 od 22.06.2017." iz OJT Istočno Sarajevo iz koga se vidi da sam osumnjičen za "Povredu ugleda suda". Broj 15 na kraju pokazuje godinu otvaranja predmeta te svi drugi postupci koji su vođeni najmanje, 2015, 2016 i 2017. pa i raniji ako se nađu kao dokaz u tom krivičnom predmetu a vodile su ih sudije nevedene u zapisniku su neregularni.
Telefonski i pismeno sam ih obavjestio da neću doći jer imam pravo da budem saslušan u najbližem tužilaštvu kao te su se odlučili da angažuju CJB Bijeljina pošto mi je u OJT Bijeljina zabranjen pristup kao i svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo, zbog toga što se pokušava prikriti taj zločin, krijumčarenje narkotika i pljačka preko Bobar grupe odnosno umješanost tužilaštva u taj kriminal.
Tom prilikom uručen mi je "Zapisnik 15-02/1-193/17" od 07.07.2017." gdje su navedena imena više sudija, koja za ovaj prijedlog nisu bitna osim sudije koja je postupala u ovom predmetu "Vakičić Željke". I jedan od dokumenata "dokaza" iz krivičnog predmeta a naveden je u zapisniku je takođe iz spisa posupajuće sudije Vakičić Željke.


Nevezano za to da li je sudija Vakičić službeno podnijela krivičnu prijavu, da li je to učinila privatno kao građanin ili anonimno, da li je ovlastila nekog, ona se u drugom, (krivičnom) postupku pojavljuje kao učesnik. Da li je zaista i podnosilac ili svjedok ili "oštećena" koja nije i ne može objektivno postupati u bilo kom predmetu u kome sam stranka, suštinski je nebitno jer su postojali svi uslovi da zatraži svoje izuzeće odnosno postoje uslovi da se ovaj postupak ponovi jer citiram taj dio "postoje bilo koji drugi razlozi koji mogu dovesti u pitanje njegovu nepristrasnost".
Napominjem da sam više puta ukazivao sudiji Vakičić da je dužna zatražiti svoje izuzeće, čak i pominjući mogućnost da je podnijela krivičnu prijavu protiv mene ili ovlastila drugo lice, (dobio sam usmene informacije o tome) na šta je sudija uzvratila sada zanimljivim odgovorom "DA ONA LIČNO NIJE PODNIJELA NIKAKVU PRIJAVU A DA JA MOGU SAM ZATRAŽITI PISMENO NJENO IZUZEĆE". Čak i da je to istina iz samog teksta se može zaključiti kako sudija kaže da nije ali zna da neko jeste...
Takođe sam ukazivao da sudija Vačićić Željka NE MOŽE OBJEKTIVNO POSTUPATI U PREDMETIMA GDJE SE POJAVLJUJU DOKAZI O FALSIFIKATU RJEŠENJA OSNOVNOG SUDA U BJELJINI KOJI JE SAČINIO SUDIJA ĐURIĆ DRAGOLJUB A POSLIJE MOG PISMENOG UPOZORENJA IZ SPISA SU TAJ DOKAZ UKLONILI MILAN RADUJKO I SUDIJA VAKIČIĆ ŽELJKA.

Pri tome je na ročištima bila kao svjedok prisutna tada profesor a danas predsjednik udruženja "POD LUPOM GRAĐANA" Halilović Jasminka i uvjerila se da sudija Vakičić na moja upozorenja nije reagovala. No za odluku po ovom prijedlogu njeno svjedočenje nije ni potrebno jer dostavljam zvaničnu dokumentaciju Republike Srpske koja pokazuje da Vakičić Željka nije mogla biti nepristrasna u ovom postupku te predlažem da se prijedlog uvaži i postupak ponovi...

PRILOZI

Poziv na saslušanje T17 0 KT 0006630 15 od 22.06.2017.
Zapisnik za povredu ugleda suda 07.07.2017.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 8 Oktobar, 2017 | read_nums (24)
Odgovornost za kriminalno postupanje je na Marković Jeleni, posebno imajući u vidu da sam je više puta upozoravao na tu činjenicu na šta se ista oglušila jer je radila u interesu Bobar grupe i štitila pljačku koja je bila u toku. Ovde je samo definitivno jasno da je i Čalović Rajko kriminalac, pripadnik fašističke lopovske bande koja je samo preko 3 banke pod kontrolom mafijaškog režima opljačkala 2 milijarde maraka i jasno je da štiti svoje saučesnike i prikriva sopstveni kriminal...
OČEKUJEM OD MAFIJAŠKOG SERVISA "OJT ISTOČNO SARAJEVO" DA POTVRDI ODLUKU SVOG MAFIJAŠKOG BOSA, KOJU NEĆU NI ČEKATI NEGO ĆU ODMAH POSLATI APELACIJU USTAVNOM SUDU BIH I SVE OBJAVITI NA INTERNETU...


OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U ISTOČNOM SARAJEVU

KOLEGIJU TUŽILAŠTVA


PRITUŽBA NA ODLUKU T 17 0 KTP 0004186 13 OD 05.07.2017.

OBRAZLOŽENJE
Nemam iluzija da će tužilaštvo kao servis mafije pokrenuti istragu protiv pripadnika mafije jer svi skupa učestvuju u pljačci naroda i budžeta. Ova pritužba je samo formalna pred slanje apelacije Ustavnom sudu BIH, kao dokaz da su svi pravni lijekovi mogući zakonom iscrpljeni.
Objašnjenja g. Čolović Rajka su od početka besmislena a sada pritivriječe jedno drugom. Naime prvo je u obavjesti od 06.11.2013. kao izgovor za nesprovođenje istrage navedena slijedeća glupost :
"DA SAM JA KAO PODNOSILAC PRIJAVE IZJAVIO ŽALBU NA ODLUKU SUDIJE MARKOVIĆ, TE DA PO TOJ ŽALBI TREBA DA ODLUČUJE VIŠI SUD TE DA KOD TAKVOG STANJA STVARI TUŽILAŠTVO NE MOŽE CJENITI ZAKONITOST POSTUPKA VEĆ TO MOŽE SAMO NADLEŽNI SUD U ZAKONOM PROPISANOM POSTUPKU..."
Besmislica i glupost odnosno kriminal g. Čalovića je u tome što viši sudovi u parničnim postupcima ne odlučuju o tome da li je sudija izvršio bilo kakvo krivično djelo, nego se kreću samo u okviru odredbi zakona vezanim za žalbeni postupak. NE POSTOJI OPCIJA DA VIŠI SUD DONESE ODLUKU O NEZAKONITOSTI POSTUPKA, NEGO SAMO DA JE ILI NIJE POVRIJEĐENA NEKA ZAKONSKA ODREDBA.
No nevezano za to, čak i u takvim okolnostima viši, (Okružni sud u Bijeljini) doneo je u okviru predmeta povodom koga sam podneo krivičnu prijavu, (Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2) odluku i izneo stav o radu prijavljene sudije Marković Jelene, citiram:
"TAČNI SU NAVODI TUŽITELJA DA SU SE SUDOVI NEPOTREBNO BAVILI NJEGOVIM PRAVOM NA NADOKNADU ŠTETE ZBOG SMRTI BLISKOG LICA JER ON TO U OVOM POSTUPKU NIJE NI TRAŽIO. MEĐUTIM TO NIJE UTICALO NA ODLUKU O NJEGOVOM ZAHTJEVU."
Odgovornost za to kriminalno postupanje je na Marković Jeleni, posebno imajući u vidu da sam je više puta upozoravao na tu činjenicu na šta se ista oglušila jer je radila u interesu Bobar grupe i štitila pljačku koja je bila u toku.
Sada poslije svega, g. Čalović "zaboravlja" da je izgovor za njegov nerad bio to kako viši sudovi postupaju, pa nije ni vršio nikakve radnje i izmišlja novu besmislicu da "DOSTAVLJENI DOKAZI NISU RELEVANTNI DA BI ČINJENIČNO STANJE NA KOME SE ZASNIVA ODLUKA TUŽILAŠTVA, DOVELI U SUMNJU.
To je "činjenično stanje" koje g. Čolović nije ni utvrđivao a stav Okružnog suda mu sada nije relavantan kao ni drugi dokazi koje sam dostavio ???
I na kraju plasira se gnusna i kriminalna laž da ne postoji zakonska mogućnost za otvaranje postupka u istom predmetu, (koji nikada nije ni otvorio) iako ZPP-u predviđa i propisuje da se istraga može ponovo otvoriti AKO SE POJAVE NOVI DOKAZI ILI ČINJENICE.
Ovde je samo definitivno jasno da je Čalović Rajko kriminalac, pripadnik fašističke lopovske bande koja je samo preko 3 banke pod kontrolom mafijaškog režima opljačkala 2 milijarde maraka i jasno je da štiti svoje saučesnike i prikriva sopstveni kriminal...
OČEKUJEM OD MAFIJAŠKOG SERVISA "OJT ISTOČNO SARAJEVO" DA POTVRDI ODLUKU SVOG MAFIJAŠKOG BOSA, KOJU NEĆU NI ČEKATI NEGO ĆU ODMAH POSLATI APELACIJU USTAVNOM SUDU BIH I SVE OBJAVITI NA INTERNETU...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 6 Oktobar, 2017 | read_nums (29)
NI POSLIJE 3 MJESECA POKUŠAJA I SKORO 10 PISMENIH ZAHTJEVA NISAM DOBIO VIDEO SNIMKE SVE DO NAREDNOG ROČIŠTA, KADA JE SUDIJA SEKULIĆ CVIJETA U SAUČESNIŠTVU SA NAČELNIKOM SP, BOROVČANIN DANKOM PODMETNULA SNIMKE DALJE KAMERE KAKO BI KOLIKO TOLIKO PRIKRILI RAZBOJNIŠTVO MAFIJAŠKOG REŽIMA. ALI I TAKVI SNIMCI SU DOVOLJNI DA POKAŽU KAKO SVI TAKOZVANI DRŽAVNI ORGANI RADE ZA MAFIJU I PRIKRIVAJU UBISTVO OSMOGODOŠNJE DJEVOJČICE, KOJE SE DESILO PRILIKOM ŠVERCA NARKOTIKA I PLJAČKE STOTINA MILIONA MARAKA PREKO BOBAR GRUPE...

REPUBLICI SRPSKOJ

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREKRŠAJNI ODJEL

ZAHTJEV PO ČLANU 165 ZOP-A

Predmet : 80 1 Pr 082502 17 Pr

POSTUPAJUĆOJ SUDIJI SEKULIĆ CVIJETI

Prema pravu propisanom ZOP-a koje citiram :
Razmatranje i prepisivanje spisa predmeta - Član 165.
(1) Podnosilac zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, okrivljeni, branilac okrivljenog, predstavnik okrivljenog pravnog lica, oštećeni i njegov zakonski zastupnik, odnosno punomoćnik imaju pravo da razmatraju i prepisuju spise predmeta.
(2) Razmatranje i prepisivanje spisa predmeta može se dozvoliti i drugim licima koja za to imaju pravni interes.
(3) Kada je prekršajni postupak u toku, razmatranje i prepisivanje spisa predmeta dozvoljava sudija koji vodi prekršajni postupak, a kada je postupak završen, razmatranje i prepisivanje spisa predmeta dozvoljava predsjednik suda ili službeno lice koje on odredi.
(4) Razmatranje i prepisivanje spisa predmeta može se uskratiti samo ako bi se time ometalo pravilno vođenje prekršajnog postupka ili ako se isključi javnost u postupku.
(5) Protiv rješenja o uskraćivanju razmatranja i prepisivanja spisa predmeta dozvoljena je žalba koja ne zadržava izvršenje rješenja.
(6) O žalbi iz stava 5. ovog člana odlučuje vijeće u sastavu troje sudija tog suda.
Podnosim :
ZAHTIJEV
Da mi se omogući razmatranje i kopiraju djelovi spisa 80 1 Pr 082502 17 Pr ili da se donese rješenje kojim mi se to zabranjuje : 1) Disk sa snimcima nadzornih kamera koje kontrolišu ulaz u zgradu, u vrijeme kada se desio napad na mene i moja prava dana 15.12.2016. dostavljenog uz akt SP "SU/SP-3-331/10" od 24.04.2017. a koji se nalazi u sudskom spisu 80 1 Pr 082502 17 Pr.
2) Dokumenat SU/SP-3-331/10 od 24.04.2017. 3) Dopis suda OCSP u Bijeljini od 21.04.2017.

Prazan disk imam uz sebe i čiste listove papira za štampanje te ću ih predati tehničkoj službi ukoliko je to potrebno.
Zadržavam pravo ukoliko pronađem još neki dopis, zabilješku, dokaz ili bilo koji drugo dio spisa koji nemam a bitan je za mene, da zahtijevam od suda da mi se uruče i te kopije...

SNIMAK 02

I za ovu priliku skrećem pažnju samo na još jednu činjenicu, suštinski najvažniju a to je prikrivanje materijalnog dokaza ubistva pri pisanju zabilješke. Načelnik Borovčanin je lično naredio podređenima da o tome ne pišu a na dokazu "Analiza snimaka ruksak" izdvojene su slike na kojima se vidi da mašem na manje od pola metra od glave policajcu Laziću, koji to onda "ZABORAVLJA" da napiše u zabilješci.
Ti detalji se ne vide ne ovom nego na snimku br. 3, s obzirom da su video zapisi podjeljeni na djelove od po 3 minuta.
Na video snimku sam kao TITL ubacio izjave "svjedoka" kako bi njihove laži bile uočljivije s obzirom da nema tonskog zapisa. Ovo razbojništvo utoliko više dobija na težini kada se zna da je instruisanje svjedoka za lažne izjave obavila lično sudija Sekulić Cvijeta, osoba koja ima dužnost propisanu zakonom da štiti prava i slobode građana.

SNIMAK 03

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 4 Oktobar, 2017 | read_nums (25)
"Najelegantniji" način da se dobije izjava Stjepanović je da se optužim za zastarjelu stvar vezanu za njene radnje te da se od nje uzme službeno izjava u svojstvu "svjedoka". Na osnovu te izjave, kada će potvrditi autentičnost, (kako sam obavješten već je potvrdila) dostavljenog snimka i obilja drugih dokaza koji postoje osoba Stjepanović će biti optužena za mnogo ozbiljnija krivična djela.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREDSJEDNIKU SUDA

OBAVJEST SUDU O PREDMETU T17 0 KT 0006630 15

U prilogu ovog dopisa su zapisnici MUP-a, (skenirani djelovi) "15-02/1-193/17" od 07.07.2017. iz koga se vidi da sam osumnjičen za "Povredu ugleda suda" i "15-02/1-195/17" od 07.07.2017. prema kome se sumnjičim za "Neovlašteno prisluškivanje i tonsko snimanje".
Što se tiče predmeta vezanog za tonsko snimanje on nema nikakvog uticaja na rad sudova u Bijeljini a nastao je poslije moje krivične prijave (u prilogu "Postupanje tuzioca" od 08.08.2014.).
Dakle ja sam dostavio disk sa snimcima tog datuma tako da je nemoguće da je razgovor obavljen tek 24.09.2014. kako to stoji u opisu zapisnika. Tog dana sam tekst prijave objavio na internetu a sam razgovor je iz 2009-te godine što se može vidjeti i po temama o kojima se govori. Radilo se o periodu kada je Stjepanović glumila da istražuje nešto a okončalo se 04.01.2010. što znači da je prema KZ, čak i da postoje elementi propisani zakonom došlo do zastarjevanja.
Tih elemenata čak uopšte nema jer sam snimao svoje razgovore - izjave meni namjenjene i bez namjere da ih zloupotrjebim, odnosno namjera je dokazivanje krivičnih djela više lica.
OVA "ISTRAGA" PROTIV MENE JE U STVARI ZAMKA ZA OSOBU STJEPANOVIĆ DANICU ZA OPTUŽNICU PROTIV NJE
Naime u ovakvim okolnostima kako sam obavješten "najelegantniji" način da se dobije izjava Stjepanović je da se optužim za zastarjelu stvar vezanu za njene radnje te da se od nje uzme službeno izjava u svojstvu "svjedoka". Na osnovu te izjave, kada će potvrditi autentičnost, (kako sam obavješten već je potvrdila) dostavljenog snimka i obilja drugih dokaza koji postoje osoba Stjepanović će biti optužena za mnogo ozbiljnija krivična djela.
Istina je da nisam dobio neki pisani dokument o saslušavanju Stjepanović u svojstvu svjedoka nego samo usmenu informaciju ali nemam ništa protiv što će ovi podaci doći do nje i ako možda još nije saslušavana neka razmišlja o tome jer vrlo dobro zna da je taj događaj u odnosu na predviđenu kaznu zastario a njene radnje nisu.
No za sud i sudije mnogo je važniji zapisnik "15-02/1-193/17" iz koga se vide osobe koje su me prijavile, uticale na druge da me prijave, pokrenu istražne radnje ili su saslušavani odnosno biće saslušavani kao svjedoci u predmetu T17 0 KT 0006630 15. Vezano za to već sam napisao zahtjev tražeći imena sudija a kako sam ih dobio od MUP-a dostavljam ih sudu.
Vakićić Željka, Đurić Dragoljub, Dević Smiljka, Đonlić Mensur, Destanović Senad, Marković Jelena, Mićić Ljubiša i Aleksandar Matković.
Neću komentarisati o okolnostima mnogo osim činjenice da je u uvodu korišten izraz iz opisa krivičnog djela "PORUGA" a na kraju se riječi koje mi se pripisuju karakterišu kao "UVREDE"...
Očekujem od predsjednika suda da obavjesti navedene osobe o ovim činjenicama da su prema zakonu obavezni da se izuzmu iz predmeta u kojima sam ja stranka. Nedavno sam ukazao na primjer osobe Marković Jelene, koja je (sigurno ne slučajno) zadužila SVA TRI tekuća predmeta u kojima sam ja tužitelj i čak pomenuo da bi mogla biti svjedok u nekim drugim postupcima. Tada nisam imao pismenu potvrdu ni imena sudija ali sam odavno obavješten o istražnim radnjama kojima sam podvrgnut.
Nema ništa sporno u tome da navedene sudije podnesu krivičnu prijavu o bilo kom krivičnom djelu samo tada ne mogu nepristrasno i objektivno postupati u predmetima i kojima je prijavljena osoba stranka u postupku.
UKOLIKO POSTOJI JOŠ NEKI SUDIJA ZA KOGA ZNATE DA JE MOGUĆI SVJEDOK, PRIJAVITELJ ILI JE NA NEKI DRUGI NAČIN POVEZAN SA OPTUŽBOM ZA "POVREDU UGLEDA SUDA" PROTIV MENE, OBAVJESTITE ME PISMENO KAKO BIH MOGAO ŠTITITI SVOJE INTERESE U POSTUPCIMA U KOJIMA SAM STRANKA I GDJE MOGUĆE ODLUČUJU OSOBE KOJE SU ME PRIJAVILE, KOJE ME MRZE, KOJI SU SPREMNI DA KRŠE ZAKONSKE ODREDBE KAKO BI MI NANJELI ŠTETU IZ OSVETE ILI SOLIDARNOSTI SA SUPROTNOM STRANOM...

PRILOZI

Zapisnik za neovlašteno tonsko snimanje 07.07.2017.
Zapisnik za povredu ugleda suda 07.07.2017.
Postupanje tuzioca

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 2 Oktobar, 2017 | read_nums (30)
Sudija Sekulić Cvijeta i načelnik SP, Borovčanin Danko mjesecima su pokušavali izbjeći predaju video snimaka a onda su na kraju pokušali podmetnuti snimke dalje kamere kako bi sakrili razbojništvo koje se primjenjuje prema građanima i istovremeno instruisali službenike da lažu pred sudom. Ali kako su nesposobni i kao pravnici i sudski policajci a posebno kao informativni stručnjaci i to je bilo sasvim dovoljno da razotkrijem kakva je to mafija u pitanju što se može vidjeti na video prilozima...

GASTAPO - FAŠISTIČKOG MAFIJAŠKOG REŽIMA

korisnik Normal Zdenko Bajo 2 130 2017-06-27T19:48:00Z 2017-06-27T19:54:00Z 2017-06-27T19:54:00Z 1 351 2007 Osnovni sud u Bijeljini 16 4 2354 11.9999 Clean Clean false false false MicrosoftInternetExplorer4

obrazac zahtjeva za pristup informacijama

 

OSNOVNOM SUDU BIJELJINA

 

Zdenko Bajo

_____________________________________________________________________

(  ime i prezime- naziv organa državne vlasti, naziv pravnog lica podnosioca zahtjeva)

2911965171770

___________________________

(jedinstven matični broj građana )

 

Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina

_____________________________________________________________________

(adresa prebivališta ili boravište podnosioca zahtjeva, sjedište organa državne vlasti ili sjedište pravnog lica)

065831902

________________________

(telefon-telefaks)

 

 

 

PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama iz

                       nadležnosti Osnovnog suda Bijeljina

 

A prema pravu iz člana 165 ZOP-a vezano za predmet 80 1 Pr 082502 17 Pr.

 

                     Molim Vas da mi u skladu sa članom 14. stav 2. Zakona o slobodi pristupa informacijama ("Službeni glasnik RS", broj 20/01), odobrite pristup informaciji iz nadležnosti Osnovnog suda Bijeljina.

 

1) Disk sa snimcima nadzornih kamera koje kontrolišu ulaz u zgradu, u vrijeme kada se desio napad na mene i moja prava dana 15.12.2016. dostavljenog uz akt SP "SU/SP-3-331/10" od 24.04.2017. a koji se nalazi u sudskom spisu 80 1 Pr 082502 17 Pr.

 

Dana 27.06.2017. podneo sam pismeni zahtjev za razgledanje i kopiranje djelova spisa 80 1 Pr 082502 17 Pr, što mi je i omogućeno ali zbog tehničkih ograničenja moguće je bilo kopirati samo štampane dokumente a ne i disk sa video zapisima.

Službenik suda mi je saopštio da za kopiranje diska podnesem poseban zahtjev što i činim.

Prema podacima iz spisa video zapis je u AVI formatu, što je jedan od najčešćih a navodno samo na službenom laptopu su instalirani kodeci za taj format.

Ja nemam problema za reprodukciju kako tog, tako i MP4, VOB, FLV, MKV, MPG, DIVX, WAV, itd.

Disk mi je potreban za pripremu nastavka pretresa 07.07.2017. te očekujem da odmah kopirate disk i obavjestite me na navedeni telefonski broj o terminu preuzimanja a po mogućnosti prije nego tužilaštvo pošalje policiju da mi ponovo otmu računar…

SNIMAK 02

SNIMAK 03

 

Bijeljina, _____________2017.godine                             Podnosilac zahtjeva

 

                                                                          ___________________________

                                                                                    (svojeručni potpis sa punim    

                                                                                        imenom i prezimenom)

 

Autor zdenkobajo | 30 Septembar, 2017 | read_nums (24)
Prava je istina da sam ja prvi u BIH podneo krivičnu prijavu protiv Dodik Milorada vezano za tu temu što se vidi na prilogu „Napad na ustavno uređenje“ od 16.01.2016. S obzirom da je Dodik Milorad pretvorio RS i njene organe u svoju privatnu bandu, ta prijava je naravno odbačena te sam istu proširio u prilagodio opis i činjenice prema krivičnom zakonu BIH, pa i to je bilo prije nego što je pokrenuta istraga nevezano za moju prijavu.

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA T20 0 KTP 0011955 16

U svom Rješenju T20 0 KTP 0011955 16 od 06.06.2017. Tužilaštvo BIH, navodi da se moja prijava i opisane činjenice „stavljaju u kontekst drugih krivičnih predmeta tužilaštva BIH“. Ovde se misli na predmet vezan za održavanje Referenduma i prevashodno NEPOŠTOVANJE ODLUKE USTAVNOG SUDA BIH neposredno pred referendum. Prava je istina da sam ja prvi u BIH podneo krivičnu prijavu protiv Dodik Milorada vezano za tu temu što se vidi na prilogu „Napad na ustavno uređenje“ od 16.01.2016. S obzirom da je Dodik Milorad pretvorio RS i njene organe u svoju privatnu bandu, ta prijava je naravno odbačena te sam istu proširio u prilagodio opis i činjenice prema krivičnom zakonu BIH, pa i to je bilo prije nego što je pokrenuta istraga nevezano za moju prijavu. No da se vratimo „obrazloženju“.
Iako sam podneo prijavu po više osnova i više navedenih događaja, obrazlaže se samo jedan od njih. Detalji oko javnih prijetnji i instrukcija da se pravosnažne sudske presude ne izvršavaju i ne isplaćuju nadoknade NIKOME KOGA ON VIDI NA BN TELEVIZIJI, nisu ni pominjani. Takođe ni komentarisanje i zastrašivanje sudije koja je postupala u predmetu vezan za AD Birač nisu bili predmet rada Tužilaštva BIH. Dodik je tada izjavio da „sutkinju treba biti sramota, da će podnijeti pritužbu protiv nje, da razmišlja o ukidanju suda, te što je najbitnije DA ĆE VLADA NASTAVITI DALJE PO SVOME BEZ OBZIRA NA SUDSKE ODLUKE. To je istina vezano za teritoriju RS, ali ona je dio BIH, ako se ne varam. I o instrukcijama da SUDOVI TREBA MNOGIMA DA ZAPUŠE USTA, nije bilo pomena.
Sve navedeno uz dokaze i činjenice koje ću istaći na kraju je direktno vezano za kršenje ne samo mojih nego i prava drugih građana zbog napada na ustavno uređenje i integritet BIH od strane dodikove mafije odnosno prijavljenih. Ni o krivičnom djelu „Neizvršenje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Suda Bosne i Hercegovine” nije bilo nijedne riječi. Ali da se vratimo na dio koji je citiran od strane VD Glavnog tužioca. Tu se ne osporava da su prijetnje izrečene, ne osporava se čak ni da je vlada potom usvojila pismene zaključke i u njima IZDALA NAREDBU MUP-U DA SPRIJEČI SVAKU AKTIVNOST SIPE, SUDA I TUŽILAŠTVA BIH, na teritoriji RS. U nastavku, citiram uvodni dio svoje prijave doslovno;
„Protiv osoba Dodik Milorad, Cvijanović Željka, Lukač Dragan i drugih a na osnovu Krivičnog zakona BIH, članovi: "Napad na ustavni poredak" - Ko upotrebom fizičke sile ili prijetnjom upotrebe fizičke sile pokuša da promijeni ustavni poredak Bosne i Hercegovine ili da svrgne njene najviše institucije, kaznit će se kaznom zatvora najmanje pet godina. "Oružana pobuna" - (1) Ko učestvuje u oružanoj pobuni koja je usmjerena protiv ustavnog poretka Bosne i Hercegovine ili protiv njenih najviših institucija, kaznit će se kaznom zatvora najmanje tri godine. (2) Ko organizira ili bilo kako rukovodi učinjenjem krivičnog djela iz stava 1. ovog člana, kaznit će se kaznom zatvora najmanje pet godina. (3) Ko nabavlja sredstva za učinjenje krivičnog djela iz stava 1. ovog člana, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina. "Neizvršenje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Suda Bosne i Hercegovine, Doma za ljudska prava ili Evropskog suda za ljudska prava" - Službena osoba u institucijama Bosne i Hercegovine, institucijama entiteta ili institucijama Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, koja odbije da izvrši konačnu i izvršnu odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Suda Bosne i Hercegovine, Doma za ljudska prava ili Evropskog suda za ljudska prava, ili sprječava da se takva odluka izvrši, ili na drugi način onemogućava njeno izvršenje, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.”
Dakle u obrazloženju se tačno izvodi zaključak da do prvog osnova, UPOTREBA SILE, nije došlo nego samo do drugog a to je PRIJETNJA UPOTREBOM SILE. To znači da je i sama prijetnja kažnjiva ali se onda Dodik Milorad „rehabilituje“ riječima da „TREBA KOD ONOGA KOME JE UPUĆENE PROIZVESTI ODREĐENO PONAŠANJE“ Zaista neviđena besmislica. Prema tome bi svaki pljačkaš banke koji zaprijeti da će upotrijebiti oružje ukoliko mu se neko suprotstavi bio oslobođen ako se službenik nije suprotstavio i potom bio povrijeđen ili ubijen. KAKVO JE TO PONAŠANJE TREBALO DA SE PROIZVEDE U SUDU, TUŽILAŠTVU, SIPI ??? O tome u relevantnom članu nema ni slova. Ovde je dovoljna sama prijetnja da bi postojali elementi krivičnog djela baš kao i u „Ugrožavanju sigurnosti“ gdje nije uslov da je žrtva zaista i napadnuta nego samo da joj je verbalno, riječima zaprijećeno. Naredne konstatacije da „nije zabilježen nikakav fizički otpor niti upotrebe sile“ nemaju nikakve veze sa drugim dijelim, odnosno elementom krivičnog djela a to je PRIJETNJA. Argumenti tužilaštva BIH se odnose sam na prvi dio a to je UPOTREBA FIZIČKE SILE.
Milorad je nesporno JAVNO PRIJETIO UPOTREBOM SILE I IZDATA JE NAREDBA MUPU DA SPRIJEČI RAD ORGANA BIH UKOLIKO SE POJAVE BILO GDJE NA TERITORIJU U ORGANIMA RS. I na kraju podvlačim da je to izazvalo brojne reakcije među građanima, uznemirenost i strah a konkretno meni i svim srodnicima osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo čije ubistvo prikriva dodikov mafijaški režim je već godinama zabranjen pristup u OJT Bijeljina, kako bi se spriječila dostava dokaza. CRNA KNJIGA, koja postoji godinama je javno promovisana od strane opet Dodik Milorada koji je pred kamerama nastavio sa kriminalom i tiranijom zaprijetivši svim nepodobnima i dajući instrukcije kako kaže NAŠIM LJIDIMA U INSTITUCIJAMA DA TO SPROVEDU. Posljedice toga su da se prikrivaju mnogi zločini, ubistva, pljačke milijardi maraka što potkrepljujem dokazima. Zapisnik 19.08.2011. dokazuje da se još od prije 6 godina sprovodi FAŠISTIČKA DISKRIMINACIJA PREMA SVIM SRODNICIMA UBIJENE DJEVOJČICE IVONE BAJO. Razlog za to je prikrivanje ubistva odnosno materijalnog dokaza ubistva čije se slike vide na prilogu „Snimci dječjeg ruksaka“ a da to nisu neke foto montaže, dokaz je „Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)“ u kome su sudski konstatovana oštećenja predmeta i uklanjanje tragova zločina hemijskim sredstvom.
Sve te fašističke metode su imale za cilj da OJT Bijeljina GLUMI KAKO NEMA POJMA O DOKAZIMA KRIVIČNIH DJELA JER IH „NIKO NE DOSTAVLJA“ To se vidi iz priloga „Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.“ u kome poslije 7 godina FAŠISTIČKOG TERORA, nadležna okružni tužilac pismeno izjavljuje da navodno „NEMA SAZNANJA“ o oštećenjima predmeta koji je uklonjen sa SMRTNO RANJENE OSMOGODIŠNJE DJEVOJČICE. Sve to zbog toga što su i tužilaštva i sudovi u službi tajkunsko političke mafije.
TREBA LI GRAĐANI DA SE HVATAJU ZA VRATOVE SA SUDSKOM POLICIJOM I POLICIJOM KADA TA BANDA NASRĆE NA NAŠA USTAVOM GARANTOVANA PRAVA DA BISTE VI REAGOVALI I „UTVRDILI“ DA JE TO IZAZVALO ODREĐENE POSLJEDICE I REAKCIJE KOD ONIH KOJIMA JE UPUĆENO ???

PRILOZI

Napad na ustavno uređenje – prijava u OJT Bijeljina
Krivična djela protiv integriteta BIH – prijava Tužilaštvu BIH
Zaključak vlade mila ronhila
Zapisnik 19.08.2011.
Snimci dječjeg ruksaka

Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
T20 0 KT 0011955 16 od 13.06.2016.
Prigovor na T20 0 KT 0011955 16 od 13.06.2016.
Rješenje Tužilaštvo BIH T20 0 KTP 0011955 16 od 06.06.2017.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 28 Septembar, 2017 | read_nums (28)
Fašističke metode, zločini, laži, falsifikati, pljačke i svi drugi oblici organizovanog kriminala zločinačkih organizacija, RS, Federacije BIH i BIH u cjelini su mi dobro poznati i ne bi bilo iznenađenje da su isplanirali pretres mojih privatnih prostorija i moje hapšenje uz podmetanje kakve kesice narkotika, oružja ili oboje...

REPUBLICI SRPSKOJ

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREKRŠAJNI ODJEL

OBAVJEST PRED PRETRES 07.07.2017.

Predmet : 80 1 Pr 082502 17 Pr
Skenirani dokument koji prilažem ispod uvoda je pismeni poziv u službene prostorije MUP-a RS u Bijeljini.
MUP RS, odnosno RS je podsjećam druga strana i u ovom postupku.
Preventivno obavještavam sud da postoji mogućnost prema kojoj bih bio spriječen pristupiti na nastavak pretresa zakazan u 10:30 istog dana. Fašističke metode, zločini, laži, falsifikati, pljačke i svi drugi oblici organizovanog kriminala zločinačkih organizacija, RS, Federacije BIH i BIH u cjelini su mi dobro poznati i ne bi bilo iznenađenje da su isplanirali pretres mojih privatnih prostorija i moje hapšenje uz podmetanje kakve kesice narkotika, oružja ili oboje ali pošto nemaju koordinaciju u planiranju, previdjeli su pretres 07.07.2017. što im može poremetiti planove.
Ostali dokumenti koje prilažem su usko vezani za ovu temu i događaj od 15.12.2016. a obrazložiću ih usmeno na zapisnik kao i vrijednost ranije predatih dokaza...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 26 Septembar, 2017 | read_nums (56)
Kako sam razotkrio njihovu smišljenu prevaru i prezentovao dokaze za to, očekujem da Sud u Strazburu hitno naloži Bosni i Hercegovini da prekine sa diskriminacijom građana i jasno propiše da se fizičko lice može samostalno zastupati pred sudom i preduzimati sve radnje te da ako se pozove na kršenje prava pred nižim sudovima i za to priloži dokaze, Ustavni sud mora prihvatati takve apelacije iako nisu iskorišteni svi pravni lijekovi, posebno imajući u vidu da se građani pismeno upućuju u obrascima apelacije da to učine...

ZAHTJEV ZA STRAZBUR PO AP-34-17 (470-17 I 471-17)

U OVOM PREDMETU USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE JE BIO DUŽAN POSTUPATI PO APELACIJI IAKO VRHOVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE JOŠ NIJE DONEO ODLUKU PO IZJAVLJENIM REVIZIJAMA TE OČEKUJEM DA SUD U STRAZBURU USVOJI OVAJ ZAHTJEV, PONIŠTI ODLUKU USTAVNOG SUDA BIH, TE NALOŽI BOSNI I HERCEGOVINI DA POŠTUJE I PRIMJENJUJE UPUTE KOJE JE DALA GRAĐANIMA U OBRASCU APELACIJE SVE DOK IH NE UKLONI IZ TOG DOKUMENTA A PO TOME STRANKE MOGU DA SE OBRATE USTAVNOM SUDU I PRIJE NEGO SU ISCRPLJENI SVI PRAVNI LIJEKOVI TE DA ODREDBE ČLANA 301B USKLADI SA ODREDBOM ČLANA 292 ZPP-U.
Povreda prava na pravično suđenje odnosi se isključivo na ovu odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, te zato i ne prilažem dokumentaciju vezanu za odluke nižih odnosno prethodnih sudova a prilažem materijal od drugih odluka ustavnog suda BIH, kojim dokazujem svoju argumentaciju.
Ali bitno je istaći da se ovdje ne radi o nekoj slučajnoj povredi nego o smišljenoj planskoj diskriminaciji ne samo mene nego svih građana koji se na taj način sprečavaju da ostvare svoja prava na pravično suđenje pred višim sudovima odnosno pred vrhovnim sudom i pred ustavnim sudom.
Prije svega ukazujem na obrazloženje ustavnog suda za odbacivanje apelacije a to je izgovor da su apelacije odbijene jer su u oba predmeta izjavljene i revizije, (strana 5 odluke Ustavni sud AP-34/17 (470/17 i 471/17). Na strani 8 te odluke se navodi, (podvučeno linijom) da Vrhovni sudovi mogu dopustiti reviziju u svim predmetima te bi navodno Ustavni sud prejudicirao njihove udluke. To je zaista istina i na to sam ukazao na dva mjesta Apelacije, (strane 5 i 6 "Apelacija na 80 0 P 039222 16 Gvlž" uokvireno pravougaonikom) ali zašto se onda građani upućuju da se obrate Ustavnom sudu i ako nisu iscrpljeni svi pravni lijekovi ???
Odgovor je taj da se dovedu u zabludu kako mogu ostvariti svoja prava na taj način a ako to učine i podnesu Apelaciju Ustavnom sudu onda se ista odbacuje sa obrazloženjem da nisu iskorišteni svi pravni lijekovi. Primjer toga je odluka "Ustavni sud AP-2553/15, (spojeno) AP-3406/15, (moja apelacija)". Dakle klasičan pokušaj prevare korumpirane i kriminalne BIH.
Gledajući samo obrazloženje iz odluke AP-34/17 povreda prava na pravično suđenje i ne izgleda teška ali kad se ima u vidu kako postupaju Vrhovni sudovi onda se tek mogu sagledati razmjere smišljenog udara na prava građana. Dokaz za to je prilog "Vrhovni sud po 80 0 P 043325 15 Rev od 09.03.2017." gdje je ravizija odbačena sa izgovorom da istu može izjaviti samo advokat u ime stranke a stranka samo ako ima položen pravosudni ispit, (kraj prve i početak druge strane uokvireno). Ovo je već primjer teške diskriminacije i udara na ljudska prava jer se građaninu onemogućava da SAM SEBE ZASTUPA PRED SUDOM I PREDUZIMA SVE POTREBNE RADNJE, što je u suprotnosti sa "Članom 292. (1) Stranka koja je potpuno poslovno sposobna može sama obavljati radnje u postupku (parnična sposobnost)."
Član 301b, koji služi kao izgovor za ovo bezakonje i diskriminaciju je neprecizan, naslanja se na dio o zastupanju pravnih lica, gdje je i logično da pravno lice koje nema parničnu sposobnost mora imati zastupnika, koji treba imati potrebne stručne kvalifikacije. Ovde se taj pripis nezakonito proširuje i na fizička lica i tako povređuje pravo na pravično suđenje.
Potom kada se stranka žali na ovakvu ili bilo koju odluku Vrhovnog suda kojom se revizija odbacije, Ustavni sud BIH takve apelacije odbija bez ikakvog pregleda i bez odlučivanja da li je ta konkretna odluka Vrhovnog suda zakonita ili ne iako se u obrascu pojašnjava i taj dio da je ustavni sud BIH nadležan da preispituje odluke SVIH SUDOVA U BIH.
Dokaz za to je odluka "Ustavni sud AP-122-17" koja je nastala spajanjem više apelacija. Iz te odluke od više sličnih izdvajam kao primjer dvije apelacije na strani 7 i to AP-1289/17 i AP-1290/17. Zajedničko za obe apelacije je to da je stranke zastupao advokat, stručno lice, kao i u više drugih primjera, da je Vrhovni sud odbacio revizije kao "NEDOZVOLJENE" a sada Ustavni sud BIH, uopšte ne ocjenjuje zakonitost te odluke nego je tretira kao nespornu i izvodi zaključak da to nije bio "efektivan" pravni lijek, te da je presuda drugostepenog suda bila konačna na koju je trebalo predati Apelaciju.
Podsjećam da je u odluci na koju se žalim Sudu u Strazburu navedeno kako Vrhovni sudovi mogu u svim slučajevima prihvatiti reviziju ČAK I KADA SAMA STRANKA SMATRA DA JE NEDOZVOLJENA, te se tako tjeraju da je izjave. Ako je nisu izjavili jer smatraju da nije dozvoljena ustavni sud odbacuje njihove apelacije sa izgovorom da je Vrhovni sud mogao i da prihvati takvu reviziju a ako stranka postupi po tome onda ih Vrhovni sud odbija a Ustavni sud tada kaže "DA TAJ PRAVNI LIJEK NIJE BIO EFEKTIVAN TE DA JE KONAČNA DRUGOSTEPENA PRESUDA" na koju je logično trebalo izjaviti apelaciju. U praksi to znači da kakvu god opciju odabere građaninu se pravni lijek odbacuje.
Kako sam razotkrio njihovu smišljenu prevaru i prezentovao dokaze za to, očekujem da Sud u Strazburu hitno naloži Bosni i Hercegovini da prekine sa diskriminacijom građana i jasno propiše da se fizičko lice može samostalno zastupati pred sudom i preduzimati sve radnje te da ako se pozove na kršenje prava pred nižim sudovima i za to priloži dokaze, Ustavni sud mora prihvatati takve apelacije iako nisu iskorišteni svi pravni lijekovi, posebno imajući u vidu da se građani pismeno upućuju u obrascima apelacije da to učine...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Bosna i Hercegovina

Autor zdenkobajo | 24 Septembar, 2017 | read_nums (33)
Opšte je poznata činjenica da političko tajkunska mafija krade sve što stigne a samo preko 3 banke pod kontrolom vlade opljačkali su oko 2 milijarde maraka. Najveći dio transakcija iz bivše BIB banke izvršen je preko računara iz suda u RS. U prikrivanje ovog kriminala i drugih afera i zločina umješani su svi takozvani državni organi a da bi sačuvali pokradeno spremni su na sve tako da su lažni izvještaji, zabilješke i lažno svjedočenje sitnice koje se rade svjesno po sopstvenoj volji ili po naredbama šefova mafije od kojih su dobili zaposlenje.

SLUŽBENICI SUDA I SUDSKE POLICIJE LAŽU PRED SUDOM

Kao uvod u događaj od 15.12.2016. važno je znati da je političko tajkunska banda prilikom šverca narkotika tehnički neispravnim kamionom u Bobar grupu 23.07.2009. ubila osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo a onda su pobjegli sa mjesta zločina dok su saučesnici iz policije i tužilaštva u sadejstvu sa portirom Bobar grupe uklonili materijalni dokaz ubistva sa ubijenog djeteta, oprali kaiš benzinom i sakrili taj predmet iz svih istražnih radnji.
Na dokazu "Snimci dječjeg ruksaka" vide se oštećenja na predmetu a u vrhu su slike načinjene od strane policije odmah poslije ubistva na kojima se jasno vidi da je kaiš dvostruko presječen ali ta činjenica namjerno nigdje nije navedena.
U donjem djelu na snimcima načinjenim poslije preuzimanja predmeta 2015-te se vide i drugi detalji mnogo jasnije.
Dakle, jedno ubistvo je prikriveno tako što su policija i tužilaštvo ogdlumili da nemaju pojma o ovom predmetu i da bi zadržali takvo stanje fašistička banda je zabranila pristup svim srodnicima ubijene djevojčice istovremeno zabranivši sudskoj policiji da pominje i opisuje da su vidjeli pomenuti dokaz.
Ta taktika se vidi u dokazu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." u kome tužilaštvo glumi kako nema saznanja o oštećenjima predmeta.
Da je to laž postoji obilje dokaza a ulogu da zabrani pristup svim srodnicima preuzeo je pripadnik bande Borovčanin Danko koji je izdao naredbu podređenima da ne dozvole pristup nikome od srodnika ubijene djevojčice a da ih opisuju kao psihopate i ludake. Sve to bez ikakvog pismenog rješenja na šta je više puta upozoravan ali kriminalac je naravno nastavio sa fašističkim metodama.
Ali pošto se kriminal vremenom sve više razotkrivao, tako se javljala i panika među članovima bande pa kriminalac Borovčanin, (načelnik sudske policije) pismeno potvrđuje da nema nadležnost, primjenjivati mjere zabrane i "MOLI" tužilaštvo da me optuže po bilo kom osnovu i traže od suda donošenje mjere zabrane. sve vidljivo u dokazu "Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.".
I sada kada se zna uvod dolazimo do dokaza "Službena zabilješka 1831-16 od 15.12.2016." u kojoj se vidi da policajci pod komandom Borovčanina uopšte ne spominju da sam doneo materijalni dokaz ubistva i svima ga pokazivao a istovremeno lažu da su izdavali neku naredbu.
A kako vi možete znati da oni lažu a ja govorim istinu ???
Tako jer ima još jedan detalj a to su snimci video nadzora koji se takođe pominju. Mafijaški fašistički režim me je optužio za "KRŠENJE REDA I MIRA" zbog pokušaja da ukažem na teška krivična djela i u tom postupku sam zahtijevao da mi se predaju video snimci od tog događaja. Sudija Sekulić Cvijeta kao pripadnik mafije se 3 mjeseca suprotstavljala tome i bilo je potrebno 8 pismenih i više usmenih dopisa da bih konačno dobio snimke ali je sudija u saradnji sa Borovčaninom podmetnula snimke dalje kamere kako bi se otežalo dokazivanje.
To se može lako zaključiti iz priloženih snimaka "Kamere u zgradi" na kome su u vrhu vidljivi položaji kamera a na dnu je jedan od fotosa iz video snimaka koji pokazuje da je načinjen daljom kamerom 2. Taj pokušaj podmetanja sam pismeno i usmeno na pretresu razotkrio pred svjedocima.
A sada da krenemo na dokazivanje konkretnih laži svjedoka službenika suda i sudske policije, Čivić Omera, Sekulić Dušana i Lazić Milana. Prvo citiram izjavu svjedoka Čivić Omera, auto mehaničara, kako kaže zaposlenog na poslovima obezbjeđenja suda ???
O: Sjećam se da ste vikali i govorili da se ne ispunjavaju vaša prava, vaša ljudska prava, da su svi radnici korumpirani u ruci ste držali neke papire, govoreći zašto se po ovim mojim zahtjevima ne postupa, koga ste tražili da obavijeste, ne mogu se sjetiti, tog dana vam nisam dao broj telefona suda, kontakt adresu."
Dakle, svjedok pred sudom, instruisan da da lažan iskaz ipak potvrđuje da sam upozoravao na kršenje prava, LJUDSKIH PRAVA, a koja su prava u pitanju i kakvi zahtjevi vidi se iz priloga "Zahtjev za OJT Bijeljina od 15.07.2016." te "Zahtjev za Osnovni sud od 15.07.2016." i "Zahtjev SP 26.08.2016.". To su dokumenti koje sam predao sudskoj policiji i tražio da se obavjeste Sud i tužilaštvo kako bih preuzeo traženo a "svjedok" Čivić je to opisao rječima : "povišenim tonom se obratio Sekulić Dušanu pružajući mu neke papire u portirnicu odnosno kroz prozor što sam i vidio".
U zabilješci su sudski policajci "ZABORAVILI" napisati da sam ih upozorio da prekinu sa kršenjem prava i izvršavanjem fašističkih naredbi bez pismenog rješenja.
Drugi "svjedok" Sekulić na pitanja, ne MUP-a na kome je teret dokazivanja nego sudije izjavljuje, citiram iz zapisnika:
"Okrivljeni je u toku tog događaja meni pokušao predati neki podnesak ali imajući u vidu da sam taj dan radio na legitimaciji stranaka odbio sam da primim isti jer nisam ni nadležan.".
Postavlja se pitanje "ZAŠTO OVO NIJE NAVEDENO U ZABILJEŠCI OD 15.12.2016. ??? Isti takozvani svjedok na moje pitanje odgovara, citim završni dio sa odlukom suda:
"P: Da li sam u tom mometu vike i galame, kako vi tvrdite pokazao neki predmet? 0: Da, torbu.
P: Sjećate li se da sam vas upozorio da prestanete sa kršenjima mojih prava i napadima na mene? O: Ne sjećam se, sve je navedeno u službenoj zabilješci, koju smo sačinili lično ja i Lazić. P: Da li ste u službenoj zabilješci naveli da je kršen član 7 i 24 Zakona o javnom redu i miru? Sud odbija pitanje svjedoku „da li možete citirati član 7 i 24“.
Sud donosi RJEŠENJE: Nakon više usmenih upozorenja okrivljeni je pismeno upozoren da pitanje koja postavlja svjedoku koncentriše na kritični događaj od 15.12.2016. godine imajući u vidu da je više puta usmeno upozoren da svjedoku ne postavlja pitanja koja se ne odnose na taj događaj i na ovaj prekršaj. Imajući u vidu da sud ne dozvoljava okrivljenom da postavlja pitanja svjedoku isti završava sa saslušanjem svjedoka.

DAKLE SUDIJI SEKULIĆ SE NIJE DOPALA ČINJENICA DA SUDSKA POLICIJE NEMA POJMA O ČLANOVIMA ZAKONA.
Ovaj dio je svjedoč Čivić relativno tačno opisao ali mu je naloženo da laže kako su izdavane neke naredbe što je i bio cilj sudije Sekulić, no ja sam ipak uspio da dobijem neke odgovore kojima ću dokazati laži svih njih, citiram:
P: Da li sam kritičnog događaja pokazivao torbu?
O: Ne sjećam se, sjedim na takvom mjestu da ne vidim mjesto događaja nego samo čujem odnosno u portirnici sam a u sredini se nalazi stub, u momentu izdavanja naredbi okrivljeni je stajao na samom ćošku portirnice, prvo se obratio Sekuliću koji je sjedio u portirnici, povišenim tonom se obratio Sekulić Dušanu pružajući mu neke papire u portirnicu odnosno kroz prozor što sam i vidio tada mu prilazi Lazić Milan i izdaje prvo upozorenje pa naređenja.

Ovde je bitno mjesto gdje se prema lažima svjedoka sve odigralo a to je kako kaže "NA SAMOM ĆOŠKU PORTIRNICE" jer ostatak ne može da vidi od stuba u zgradi. Važno znati da je policajac Lazić Milan, karakteristične frizure, odnosno obrijane glave i lako se uočava. Na snimku se vidi da on uopšte ne prilazi portirnici i sve je mirno i tiho dok se ne pojavi policajac Zoran Mićić, (čije su prisustvo prikrili u zabilješci) i saopštava mi da će mafija nastaviti sa kršenjem garantovanih prava.

SNIMAK 02

I za ovu priliku skrećem pažnju samo na još jednu činjenicu, suštinski najvažniju a to je prikrivanje materijalnog dokaza ubistva pri pisanju zabilješke. Načelnik Borovčanin je lično naredio podređenima da o tome ne pišu a na dokazu "Analiza snimaka ruksak" izdvojene su slike na kojima se vidi da mašem na manje od pola metra od glave policajcu Laziću, koji to onda "ZABORAVLJA" da napiše u zabilješci.
Ti detalji se ne vide ne ovom nego na snimku br. 3, s obzirom da su video zapisi podjeljeni na djelove od po 3 minuta.
Na video snimku sam kao TITL ubacio izjave "svjedoka" kako bi njihove laži bile uočljivije s obzirom da nema tonskog zapisa. Ovo razbojništvo utoliko više dobija na težini kada se zna da je instruisanje svjedoka za lažne izjave obavila lično sudija Sekulić Cvijeta, osoba koja ima dužnost propisanu zakonom da štiti prava i slobode građana.

SNIMAK 03

UMJESTO TOGA OVAJ MAFIJAŠKI REŽIM ČIJI JE SUD, TUŽILAŠTVO, POLICIJA, VLADA, PREDSJEDNIK, SASTAVNI DIO, PLJAČKA MILIJARDE EVRA A GARANTOVANA PRAVA BEZOČNO OTIMA I POKUŠAVA NAROD DRŽATI U ZABLUDI I NEZNANJU KAKVA SU PRAVA SADRŽANA U USTAVU, KOJI BI MORALI DA POŠTUJU SVI SLUŽBENICI...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Bosna i Hercegovina

Autor zdenkobajo | 22 Septembar, 2017 | read_nums (32)
U međuvremenu se razotkrila pozadina prikrivanja odgovornosti AD Univerzal a to je umješanost Bobar banke i AD Univerzal u pljačku više stotina miliona maraka, te su uklanjanje materijalnog dokaza ubistva, TORBE, koja je predmet tužbenog zahtjeva, pomaganje u bjegstvu kamiona koji je dovezao narkotike u AD Univerzal itd, samo "sitnice" u odnosu na astronomsku krađu preko Bobar grupe.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 039221 16 Gvl 2

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO / MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

UNIVERZAL AD BIJELJINA (Knez Ivo od Semberije 88)

Vrijednost spora:

500000 KM


OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI

ŽALBA NA RJEŠENJE 80 0 P 039221 16 Gvl 2

PREDLAŽEM DA SE OVA ŽALBA UVAŽI I DONESE RJEŠENJE O PONAVLJANJU POSTUPKA...
Prije svega ističem jednu zanimljivu činjenicu - priznanje izneseno na samom kraju rješenja, citiram :
"Tačni su navodi tužitelja da su se sudovi nepotrebno bavili njegovim pravom na naknadu nematerijalne štete zbog smrti bliskog lica, jer on to u ovom postupku nije ni tražio. Međutim to nije od uticaja na konačnu odluku o njegovom zahtjevu."
Obe rečenice su značajne, posebno prva jer se prvi put priznaje da sudovi nisu postupali prema postavljenom tužbenom zahtjevu, nego o nečemu drugom... Ja sam to opisivao kao falsifikovanje tužbe, sudija Marković i advokat tuženog su u sadejstvu smislili plan kako da se ne bave temom tužbe nego sa nečim što nema nikakve veze sa njom. Pošto je to tako, pošto sud uopšte nije utvrđivao činjenice vezano za temu tužbe onda naravno ne može biti tačna druga rečenica da to "NIJE BILO OD UTICAJA NA KONAČNU ODLUKU O MOM ZAHTJEVU". Naravno da je imalo presudan uticaj jer je "obrazloženje" glasilo da "TUŽILAC KAO UJAK NEMA PRAVO NA NAKNADU ŠTETE ZA SMRT BLISKOG LICA A I NE POSTOJE DOKAZI O ODGOVORNOSTI TUŽENOG ZA SMRT DJEVOJČICE". Dakle uticaj je očigledan, osim ako sudija nije mislila da to nije uticalo na njenu odluku, po ovom prijedlogu, (u obrazloženju piše ZAHTJEVU).
U nastavku prelazim na obrazloženje žalbe, citiram iz obrazloženja sudije Alme Salihbegović :
"Prijedlog za ponavljanje postupka je podnesen u smislu čl 255 ZPP-a RS, jer tužitelju nije data mogućnost raspravljanja pred sudom i jer se odluka zasniva na lažnom iskazu svjedoka ili vještaka ili ispravi koja je krivotvorena ili u kojoj je ovjeren neistinit sadržaj." a zatim se isto pominje i u nastavku... "Dalje, iz spisa ne proizilazi da je pravosnažna odluka zasnovana na lažnom iskazu svjedoka, krivotvorenoj ispravi ili ispravi sa neistinitim sadržajem, iako se tužilac poziva na lažni iskaz radnika tužene koji je bio svjedok događaja vezanih za smrt njegove nećake i na falsifikovane sadržaje spisa Okružnog tužilaštva. Razlozi iz člana 255 stav 1. tačka 4 (u vezi sa čl. 257 stav 1 tač 4 istog Zakona) su vezani za postojanje krivičnog djela i dokazuju se u pravilu pravosnažnom presudom u krivičnom postupku, kojom je utvrđeno postojanje krivičnog djela lažnog svjedočenja ili krivotvorenja isprava. Takvih dokaza uz prijedlog za ponavljanje postupka nema, pa čak ni objektivno prihvatljivih činjenica u tom pravcu. Tužiteljeve pretpostavke i laički uvjerljiva argumentacija, ipak ne potvrđuje nedvosmisleno postojanje tih tvrdnji o počinjenim krivičnim djelima, te da je to od bitnog uticaja na pravosnažnu odluku.
Član 257, stav 4, propisuje kakvi su uslovi za podnošenje prijedloga, odnosno: "4) u slučajevima iz člana 255. tač. 4. i 5. ovog zakona - od dana kad je stranka saznala za pravomoćnu presudu u krivičnom postupku, a ako se krivični postupak ne može provesti, onda od dana kad je saznala za obustavu tog postupka ili za okolnosti zbog kojih se postupak ne može pokrenuti.
Dakle, osim po osnovu o postojanju pravosnažne presude, zakon predviđa i druge opcije a to su OBUSTAVA ili OKOLNOSTI ZBOG KOJIH SE POSTUPAK NE MOŽE POKRENUTI.

Ja sam predao krivičnu prijavu protiv AD Univerzal i drugu protiv Sofrenić Blagiše, podnosio zahtjeve za pristup informacijama o tome ali OJT Bijeljina kao saučesnik u pljački i krivičnim djelima Bobar grupe, nije odgovaralo nego mi je zabranilo pristup u tužilaštvo te je jasno da nemaju namjeru pokrenuti postupak i istražne radnje što se u međuvremenu i razotkrilo te sam podneo novi prijedlog za ponavljenje. U međuvremenu se razotkrila pozadina prikrivanja odgovornosti AD Univerzal a to je umješanost Bobar banke i AD Univerzal u pljačku više stotina miliona maraka, te su uklanjanje materijalnog dokaza ubistva, TORBE, koja je predmet tužbenog zahtjeva, pomaganje u bjegstvu kamiona koji je dovezao narkotike u AD Univerzal itd, samo "sitnice" u odnosu na astronomsku krađu preko Bobar grupe.
Što se tiče falsifikovanja spisa KTA-596/09, to je učinila sudija Marković Jelena a za krivična djela sudije tužilaštva imaju šablonsko obrazloženje da "SUDIJA NE MOŽE BITI KRIVIČNO ODGOVORAN ZA MIŠLJENJA KOJA DAJE I RADNJE KOJE VRŠI TOKOM OBAVLJENJA SLUŽBENE DUŽNOSTI". Ja sam i podneo krivičnu prijavu protiv sudije Marković, koja je imala za epilog upravo sličnu odluku, (prilog "Odluka po T 17 0 KT 0004186 13" od 06.11.2013.).
U toj "odluci" se navodi kao razlog odbijanja da sam izjavio žalbu na prvostepenu odluku i onda BESMISLICA, da "TUŽILAŠTVO NE MOŽE CIJENITI ZAKONITOST POSTUPKA I ODLUKE SUDIJE VEĆ TO MOŽE SAMO NADLEŽNI SUD U ZAKONOM PROPISANOM POSTUPKU...
Pri tome se misli na drugostepeni sud koji je odlučivao po mojoj žalbi što je neviđena blamaža jer parnični sud uopšte nije nadležan da utvrđuje bilo čiju krivičnu odgovornost i izriče zatvorske kazne.
No kako god da se gleda, tu odluku sam dobio neposredno pred podnošenje ovog prijedloga a iz nje se vidi da OJT Istočno Sarajevo "NE MOŽE DA POKRENE POSTUPAK", što je opcija predviđena zakonom, citiram ponovo velikim slovima:
30 DANA OD DANA KADA JE STRANKA SAZNALA DA SE POSTUPAK NE MOŽE POKRENUTI...

PRILOG


Odluka po T 17 0 KT 0004186 13

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

1 2 3 ... 51 52 53  Sledeći»
    My picture!

Kategorije