KO STITI UBICE DJECE ??? -

Pomozite da se objavi istina o ubistvu djevojcice Ivone u Bijeljini...
Sprega mafije i tuzilastva, ne dozvoljava novinarima da objave istinu...

Autor zdenkobajo | 24 Jul, 2016 | read_nums (14)
Ovo bezakonje i otimanje prava tužilji Bollin u okončanom postupku je već pred sudom u Strazburu a o reakcijama na prijedlog za ponavljanje i daljem kršenju prava će isti sud biti upoznat jer i danas je na snazi USMENA FAŠISTIČKA NAREDBA, prema kojoj se SVIM SRODNICIMA DJEVOJČICE IVONE BAJO koju je tužena RS ubila prilikom šverca u ZLOČINAČKU BOBAR GRUPU i čije ubistvo se prikriva gestapovskim metodama, ZABRANJUJE PRISTUP U OT BIJELJINA, upravo iz razloga da se ne bi utvrđivalo kako je materijalni dokaz skinut sa ubijene djevojčice i zašto je sada u onakvom stanju.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 043324 13 P

TUŽBA

Tužilac:

BUDIMKA BAJO BOLLIN
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

5300000 (pet miliona i tri stotine hiljada) KM


NAPOMENA: Prema odredbi člana 243 ZOPP-u, revizija na presudu se dostavlja Osnovnom sudu u Bijeljini, ali će identična kopija iste biti informativno proslijeđena direktno Vrhovnom sudu RS...

REVIZIJA NA RJEŠENJE 80 0 P 043324 16 Gvlž od 15.04.2016.

Predlažem da Vrhovni sud RS, shodno odredbama ZOPP-u, član 250 "(1) Ako revizijski sud utvrdi da je materijalno pravo pogrešno primijenjeno, presudom će usvojiti reviziju i preinačiti pobijanu presudu. (2) Ako revizijski sud ustanovi da je zbog pogrešne primjene materijalnog prava ili zbog povrede pravila postupka činjenično stanje nepotpuno utvrđeno i da zbog toga nema uvjeta za preinaku pobijane presude, rješenjem će usvojiti reviziju, ukinuti u cijelosti ili djelimično presudu drugostepenog suda i predmet vratiti na ponovno suđenje istom ili drugom vijeću drugostepenog suda. (a s obzirom da se diskriminacije vrši neprekidno više od 5 godina sa karakteristikama da traje neograničeno dugo u budućnosti), usvoji ovu reviziju i preinači pobijanu presudu.
Rješenje doneseno 15.04.2016. od strane drugostepenog (Okružnog suda u Bijeljini) se pobija u cjelini:
1) zbog povrede odredaba parničnog postupka iz člana 209 ZOPP-u, koja je učinjena u postupku pred drugostepenim sudom
2) zbog pogrešne primjene materijalnog prava
OBRAZLOŽENJE
Rješenje Okružnog suda u Bijeljini sadrži prilično tačan i precizan opis iznesene argumentacije iz prijedloga za ponavljanje postupka i žalbe na prvostepenu odluku što je za pohvalu ali ti argumenti nisu uopšte osporavani niti je o njima izneseno bilo kakvo konkretno mišljenje osim uopštenog "da sve činjenice i dokaze koje tužiteljica navodi u svom prijedlogu ne čine vjerovatnim da bi za nju mogla biti donijeta povoljnija odluka da su te činjenice ili dokazi bili upotrijebljeni u ranijem postupku".
Radi se dakle o šablonskoj rečenici tipa COPY - PASTE, koja egzistira od ranije i koristi se u svim rješenjima prilikom "obrazlaganja" odbijanja prijedloga no ne navodi se nijedan konkretan primjer nekog dokumenta niti iznosi stav o njegovoj dokaznoj vrijednosti vezano za tužbeni zahtijev.
U nastavku će biti izneseni upravo primjeri nekih dokaza i njihova važnost za ovaj predmet a prvo će se ukazati na netačno predstavljeno stanje iz prvostepenog postupka koje i nije osnov prijedloga za ponavljanje postupka ali je dodatni argument za isticanje činjenice kako se sud praktično nije ni upoznao sa sadržajem dokumenata jer nije bilo dokaznog postupka uopšte. citiram rečenicu iz Rješenja 80 0 P 043324 16 Gvlž od 15.04.2016.
"U tom pravcu tužiteljica je u svom prijedlogu navela da postupajući sudija prvostepenog suda Destanović Senad nije dozvolio uopšte izvođenje dokaza na glavnoj raspravi. Međutim, iz spisa slijedi da je na pripremnom ročištu održanom pred tim sudom 06.05.2014. godine tužiteljica putem svog punomoćnika predložila, a sud svojim rješenjem dozvolio provođenje predloženih dokaza kako je iste i proveo na glavnoj raspravi održanoj pred tim sudom 24.09.2014. godine." (ovo uopšte nije stav sudskog vijeća koje nije ni vršilo uvid u spis nego uputstvo osobe Destanović Senada kako treba obrazložiti odbijanje prijedloga)
Ovde se dakle vidi da su predloženi dokazi prihvaćeni na pripremnom ročištu RJEŠENJEM ali se ne navodi da je na glavnoj raspravi bilo dokaznog postupka JER GA NIJE NI BILO. Ne navodi se da je u skladu sa ZPP-u, član 99, stav "1) Tužilac ukratko izlaže sva bitna pitanja iz tužbe, uključujući izvođenje dokaza čitanjem isprava" sud dozvolio izvođenje dokaza.
Umjesto toga napisano je da je "SUD PROVEO DOKAZE" na glavnoj raspravi. Sud te dokaze "provodi" i "proveo ih je" tako što prepiše u zapisnik popis usvojenih dokaza bez dozvole stranki da ih obrazlaže što je u suprotnosti sa navedenim članom.
Dakle i u ovom "obrazloženju" ne piše da je tužilja IZVODILA DOKAZE, niti da je SUD DOZVOLIO IZVOĐENJE DOKAZA TUŽILJI, nego da je SUD DOZVOLIO i SUD ISTE PROVEO na glavnoj raspravi. Tužilja Bollin i nije potencirala da li je ili nije SUD PROVEO DOKAZE, nego da njoj TUŽILJI NIJE BILO DOZVOLJENO IZVOĐENJE DOKAZA. Ova bezočna manipulacija u obrazloženju rješenja je dodatni dokaz kriminala i otimanja prava tužilji Bollin u sudskom postupku jer se njeno pravo garantovano zakonom da IZVODI DOKAZE NEPOSREDNO I USMENO PRED SUDOM, mjenja u PREPISIVANJE PRIHVAĆENIH DOKAZA U ZAPISNIK, operacijom "copy- paste" te se ta "pravna radnja" naziva sada "PROVOĐENJE DOKAZA OD STRANE SUDA".
Prava istina je da NIJEDAN SUDIJA UOPŠTE NIJE NI PROČITAO DOKUMENTE, jer SPROVODI ZADATAK koji ima a to je da odbaci tužbeni zahtjev i pruži svoj doprinos u prikrivanju i nastavku pljačke koja se vrši godinama nad građanima.
Ovo bezakonje i otimanje prava tužilji Bollin u okončanom postupku je već pred sudom u Strazburu a o reakcijama na prijedlog za ponavljanje i daljem kršenju prava će isti sud biti upoznat jer i danas je na snazi USMENA FAŠISTIČKA NAREDBA, prema kojoj se SVIM SRODNICIMA DJEVOJČICE IVONE BAJO koju je tužena RS ubila prilikom šverca u ZLOČINAČKU BOBAR GRUPU i čije ubistvo se prikriva gestapovskim metodama, ZABRANJUJE PRISTUP U OT BIJELJINA, upravo iz razloga da se ne bi utvrđivalo kako je materijalni dokaz skinut sa ubijene djevojčice i zašto je sada u onakvom stanju.
Dakle u cjelosti su prekršeni svi relevantni članovi vezano za tok glavne rasprave i dokazni postupak:
Član 101. Postupak na glavnoj raspravi odvija se usmeno, a dokazi se izvode neposredno pred sudom, ukoliko nije drugacije predviđeno ovim zakonom. Član 102. (1) Svaka stranka treba u svojim izlaganjima iznijeti sve činjenice potrebne za obrazloženje svojih prijedloga, ponuditi dokaze potrebne za utvrđivanje svojih navoda, te se izjasniti o navodima i ponuđenim dokazima protivne stranke. Član 123. (1) Svaka stranka dužna je dokazati činjenice na kojima zasniva svoj zahtjev. (2) Sud će slobodnom ocjenom dokaza utvrditi činjenice na osnovu kojih će donijeti odluku. Član 128. (1) Dokazi se izvode na glavnoj raspravi.
MOTIVI TUŽENE RS, OKRUŽNIH TUŽILACA I SUDIJA IZ BIJELJINE
O (NE)RADU OSOBA ZAPOSLENIH U OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU I SUDOVIMA U BIJELJINI SVE JE REKAO GLAVNI REPUBLIČKI TUŽILAC RIJEČIMA DA "ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA NEMA POLITIČKE VOLJE". TO NEDVOSMISLENO ZNAČI DA IZMEĐU DRŽAVE I MAFIJE STOJI ZNAK JEDNAKOSTI I KONKRETNO U OVOM PREDMETU I MNOGIM DRUGIM, SUDIJE NE RADE U INTERESU DRŽAVE U SKLADU SA ZAKONIMA NEGO PREMA ŽELJI I VOLJI ŠEFOVA MAFIJE KOJOJ SLUŽE...
Republika Srpska, krade milijarde evra preko banaka koje kontroliše a što ne opljačka u trezoru, pošalje specijalnu policiju sa vatrenim oružjem u drumsku pljačku. RS, pere novac narko mafije, krijumčari narkotike i oružje, lažno optužuje građane, otima im prava primjenjujući fašističke metode, likvidira nepodobne građane dizanjem u vazduh, ubija ih bezbol palicama kada optuže njenog predsjednika, prikriva dokaze ubistva osmogodišnje djevojčice, da bi nastavila nesmetano sa svakodnevnim aktivnostima. Inspektori diluju narkotike, bave se zelenašenjem, transakcije finansijskog kriminala se vrše preko računara iz suda u RS. Bezočno lažu okružni tužioci, laže MUP, sudska policija, sudije, falsifikuju se dokumenti, činjenice, izjave svjedoka, odgovori stranaka, krše se zakonske odredbe, gaze ljudska prava i kako bi sve ovo moglo nekome da nanese bilo kakvu štetu, pita se i čudom čudi ovde tužena RS ???
Danas je poznato da je među pokradenim novcem i oko 10 miliona maraka namijenjenih za funkcionisanje osnovnih sudova. Dakle, umjesto da opremi svoje sudove i poveća plate administraciji, tužena RS je taj novac pokrala a sada javno prijeti putem svog predsjednika, sudijama prije svega sugerišući da donose odluke kakve se njemu dopadaju inače će se suočiti sa posljedicama. Dakle, iako je ovde tužena RS, čija je sudska vlast sastavni dio iz samog tužbenog zahtjeva je jasno da je odgovornost isključivo na OT Bijeljina koje nije dio sudske vlasti a novac koji je opljačkan je bio pod kontrolom Vlade Republike Srpske. No, iako je svojim kriminalnim radom Vlada krala i od svojih sudova, sad se očekuje i traži da sudije budu pristrasne i prikrivaju njen kriminal kao i osobe koje su odgovorne za to.
Sudije u Bijeljini su smišljeno saučestvovale u prikrivanju ubistva Ivone Bajo, krijumčarenja i prikrivanju pljačke sada je već poznato milijardi maraka, pružajući podršku kriminalnim, gestapovskim metodama OT Bijeljina a osim što su i sami time činili krivična djela, i osim što im je vlada RS pokrala novac, samo koji dan prije donošenja rješenja 80 0 P 043324 16 Gvlž, Vlada Republike Srpske, na posebnoj sjednici održanoj 11. i 12. aprila, usvojila je Zaključak kojim su obavezana sva ministarstva da do daljnjeg obustave sve isplate iz budžeta te se tako zahvalila i sudijama za pomoć koju su godinama pružali u pljačkanju građana i budžeta.
VRIJEDNOST NOVIH DOKAZA
1) OT Bijeljina je smišljeno kriminalno prikrivala materijalni dokaz ubistva Ivone Bajo "dječji ruksak" preko 5 godina, odnosno prikrivala da je kaiš istog dvostruko presječen, dio nedostaje a ostatak je opran benzinom da bi se uklonili tragovi masti sa kamiona kojim je vršeno krijumčarenje u Bobar grupu. Ovo krivično djelo, (sprečavanje dokazivanja, oštećenje tuđe stvari, nesavjestan rad u službi) je izvršila tužena RS, protiv koje se krivični postupak ne može pokrenuti odnosno okružni tužilac Stjepanović Danica, protiv koje tužena RS NEĆE da pokrene postupak jer je kako LAŽNO interpretira RS, zaštićena imunitetom za svaki kriminal koji izvrši za vrijeme obavljanja "službenih radnji".
2) U okončanom postupku tužena RS nije iznjela nikakav stav o dječjem ruksaku a odbijen je prijedlog da se sasluša Danica Stjepanović. Praktično tvrdnje tužilje Bollin da je materijalni dokaz, (njeno privatno vlasništvo) oštećen, tretirane su kao nedokazane, nepouzdane, izmišljotine njenog punomoćnika Zdenka Baje, koga je tužena RS opisivala u svojim dokumentima kao psihički poremećenog ludaka.
3) Predloženim novim dokazima "Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)" i "IT-38-15 od 26.10.2015." dokazuje se da su tvrdnje tužilje istinite jer je sudskim zapisnikom konstativano oštećenje kako je i tvrdila a odgovorom OT Bijeljina da tužena navodno ne zna ništa o tome niti je provodila bilo kakvu istragu.
4) Ovim se potpuno obesmišljava stav suda iz rješenja "Takođe ožalbeni sud je naveo, a ovaj sud prihvatio da se iz priloženih dokaza ne može van razumne sumnje zaključiti da između nematerijalne štete koju je tužiteljica pretrpila po osnovu duševnih bolova zbog smrti svoje kćerke Ivone Bajo i postupaka ili propusta tužene u postupanju postoji uzročno - posljedična veza, niti se van razumne sumnje može zaključiti da postoje konkretni propusti organa tužene koji su takvog značaja da su prouzrokovali duševnu bol tužiteljice."
5) Dječji ruksak, (prilog "Dokazni predmeti") nije zlatni prsten ili recimo, rokovnik koji je tužena RS, nepažnjom zagubila ili oštetila prilikom hapšenja tužilje nego se radi o predmetu koji je skinut sa smrtno ranjene jedine ćerke tužilje Bollin i sakrivan godinama, kako uzrok presjecanja kaiša ne bio bio doveden u vezu sa unutrašnjim povredama kod Ivone Bajo konstatovanih obdukcijom.
6) Tužena RS nije dala nikakvo objašnjenje ni za uništavanje "dječjeg ruksaka" ni za to kako su i čime nanesene sve unutrašnje povrede niti odakle potiču krvave mrlje na asvaltu prije mjesta pada Ivone Bajo, kada je navodno zadobila smrtonosnu povredu. Dakle prema "ekspertima" OT Bijeljina prvo je došlo do krvarenja 10 - 15 metara a tek onda je djevojčica pala i zadobila povredu koja je uzrokovala to krvarenje. Ovo i nisu PROPUSTI nego MONSTRUOZNE KRIMINALNE RADNJE tužene RS.
7) Tužilja Bollin je uhapšena i lišena slobode BEZ PISMENE POTVRDE 10.08.2010. pošto su joj LAGALI iz OT Bijeljina, za šta postoje pismeni dokazi da nisu nadležni za istragu a čak i da je to bila istina bili su dužni evidentirati krivičnu prijavu o oštećenju privatnog vlasništva tužilje i krijumčarenju za šta je tog dana donijela dokaze.
8) Dakle dana 10.08.2010. tužilja Bollin je ponižavana, lagana, hapšena jer je tužana htjela prikriti činjenicu da je uklonila materijalni dokaz ubistva sa ubijene djevojčice u sadejstvu sa saučesnicima iz Bobar grupe sa kojima je krijumčarila nelagalnu robu.
9) Dokaz za to je obraćanje direktno tužiocu Stjepanović Danici "Zahtjev tužiocu 30.04.2010." inače već usvojen u spis ali ga naravno nijedan sudija nije čitao a tužilji nije dozvoljeno da bilo koji dokaz obrazlaže. Taj dokaz u potpunosti razotkriva smišljeni kriminal OT Bijeljina odnosno tužene RS a iz njega izdvajam rečenicu: "Konkretno tuzilac Stjepanovic ima pravo i duznost da analizira podatke koje sam dostavio tuzilastvu, (slike torbe presjecenog kaisa opranog benzinom, te mišljenje dr. Blazanovica) i iznese svoj stav o vrednostima tih podataka."
10) Svaki pokušaj punomoćnika tužilje Bollin u proteklih 5 godina da dođe do odgovora o oštećenju privatnog vlasništva tužilje "dječjeg ruksaka" i slično te kršenje prava punomoćniku je u stvari kršenje prava tužilji Bollin i nanošenje njoj nematerijalne štete odnosno duševnog bola od strane tužene RS, upornim odbijanjem da odgovori i objasni kako je materijalni dokaz sa mjesta pogibije njene ćerke nestao i zašto je u takvom stanju.
11) Vezano za prilog "Zahtjev tužiocu 30.04.2010." i mišljenje vještaka trasologa koga je angažovala tužena a koji NEMA POJMA, o presječenom kaišu, (jer to "NIJE ZNALO" ni OT Bijeljina što potvrđuje u dokazu IT-38-15 od 26.10.2015.) NEMA POJMA o unutrašnjim povredama, niti o kvaru na kamionu i naravno ne opisuje u svom mišljenju uzroke proboda kosti, važan je usvojeni dokaz "Blazanović mišljenje". U njemu vještak koga je angažovala Bollin i koji je upoznat sa svim detaljima sakrivenim od trasologa Busarčevića iznosi stav da je uzročnik povreda predmet trakastog oblika dimenzija do 2,5*0,1 cm. Nadalje izražava sumnju da je žica uopšte mogla presjeći kaiš te što je najvažnije da bi žica na kosti ostavila trag okruglog oblika a ne kanal kakav je u stvarnosti.
12) Umjesto da o ovom nalazu predatom pismeno u OT Bijeljina, Tužena RS iznese svoj stav i odgovori na pismeni zahtjev o oštećenju privatnog vlasništva tužilje, ZABRANJUJE SE TAJNO PRISTUP SVIM SRODNICIMA UBIJENE DJEVOJČICE.
13) Tužilja Bollin u maju 2010-te dobija izjave svih svjedoka od advokata Tomića i otkriva da je u vrijeme ubistva njene ćerke vršeno krijumčarenje te da je portir Bobar grupe uklonio "dječji ruksak" sa ubijene djevojčice, koji su kasnije preuzeli saučesnici iz MUP-a i OT Bijeljina ovde tužene RS, te ga oprali benzinom i sakrili iz istražnih radnji, poslije čega 24.06.2010. preko punomoćnika Zdenka Baje podnosi pismenu prijavu protiv portira SOFRENIĆ BLAGIŠE, te najavljuje usmenu dopunu iste vezano za krijumčarenje i naravno traži odgovore na pismene zahtjeve.
14) Iako upoznati sa najavljenim dolaskom tužilje odgovorni iz OT Bijeljina ne dozvoljavaju pristup tužilji Bollin, LAŽU da nisu nadležni, (za šta ??? - krivično djelo koje nije nikada ni prijavljeno bilo kome) hapse tužilju, drže 5 sati bez pismene potvrde a niti u jednom dokumentu tada nastalom se ne navodi da je izdata USMENA NAREDBA O ZABRANI PRISTUPA SVIM SRODNICIMA IVONE BAJO. Navodno "opravdanje" za tu fašističku naredbu tužena RS iznosi tek krajem 2013-te u predmetu 80 0 P 043325 13 P 2 , (predložen ovde kao novi dokaz bez ikakvog stava suda o tome) tvrdeći da je izdato 08.07.2010. što je mjesec dana prije hapšenja tužilje Bollin. To dokazuje da je naredba bila tajna jer je nezakonita i fašistička sa isključivom namjerom da se prikrije ubistvo, krijumčarenje u pljačka milijardi evra koje je bila u toku preko Bobar grupe i banaka pod kontrolom vlade tužene RS.
15) Tokom postupka u predmetu 80 0 P 056780 14 P, (takođe predloženom kao novi dokaz bez stava suda o njemu) pojavio se dokument "Zabiljeska 06.08.2010." koji je navodno prema datumu nastao 4 dana pred hapšenje tužilje Bollin a vezano za prijavu protiv portira. Ta odluka je u skladu sa zakonom trebala biti dostavljena podnosiocu u roku od 3 dana pismeno. Dakle umjesto da 10.08.2010. predaju tu odluku tužilji i punomoćniku, pripadnici tužene RS je LAŽU i HAPSE. Proizilazi da je osoba Stjepanović Danica postupala u predmetu za koji nije bila nadležna i donijela odluku koja se potom krila od tužilja Bollin 5 godina sve do naredbe suda u predmetu 80 0 P 056780 14 P. Vrlo je moguće da je u pitanju falsifikat odnosno da je taj dokument sačinjen godinama kasnije a što bi trebalo da objasni svjedokinja Stjepanović.
16) Da su sve radnje tužene RS bile smišljeno kriminalne i diskriminatorske postoji obilje usvojenih dokaza koje osoba Destanović nije dozvolila da se izvode a na kraju potenciram najstariji "Zahtjev za informacije 11.02.2010." vezan za "dječji ruksak" mjesto povređivanja, mrlje krvi i unutrašnje povrede. Dokaz se završava riječima "ZNAM DA ODGOVORE NA OVA PITANJA NEMATE ALI ĆE BITI VRLO ZANIMLJIVO PROČITATI KAKVE ĆE SE "SMICALICE" KORISTITI DA BI SE KRIVCI IZVUKLI IZ OVE SITUACIJE".
Te "smicalice" su u stvari bila nova krivična djela kako OT Bijeljina, tako MUP-a, sudske policije i sudova uključujući i radnje osoba Destanović Senada i svih sudija u svim predmetima vezano za pravne interese tužilje Bollin koje je ostvarivala lično ili preko punomoćnika Zdenka Baje.
Prva od njih je bila lažna prijava za ugrožavanje sigurnosti podnesena od kriminalaca iz OT Bijeljina, odgovornih za prikrivanje ubistva poslije čega je izvršen pretres prostorija i odnesen računar na kome je tužilja Bollin imala dokaze zločina te su svi podaci uništeni tokom 9 mjeseci držanja u posjedu kod tužene RS. Materijal o pregledu računara i nadzoru nad porodicom tužilje Bollin i danas se prikriva gestapovskim metodama uprkos pravu garantovanom članom 23 Ustava RS.
SVE NARAVNO SA OSNOVNIM CILJEM DA SE NE UGROZI I NA MIRU NASTAVI ORGANIZOVANA PLJAČKA PREKO BANAKA POD KONTROLOM VLADE TUŽENE RS U SADEJSTVU SA SVIM OKRUŽNIM TUŽIOCIMA I SUDIJAMA U RS, KOJI NE RADE U INTERESU RS, NEGO U INTERESU TAJKUNSKO POLITIČKE MAFIJE KOJA IH JE I IMENOVALA NA TE POZICIJE DA BI SAUČESTVOVALI U PRIKRIVANJIMA SVIH VIDOVA FINANSIJSKOG I DRUGOG KRIMINALA KOJI SE VRŠI PREKO INSTITUCIJA RS.


PRILOZI


Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)
IT-38-15 od 26.10.2015.
Dokazni predmeti
Zahtjev tužiocu 30.04.2010.
Blazanović mišljenje
Zabiljeska 06.08.2010.
Zahtjev za informacije 11.02.2010.

(adresa 1) Budimka Bollin Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
055414025

(adresa 2) Badenerstrasse 23
8952 Schlieren
Switzerland

Autor zdenkobajo | 22 Jul, 2016 | read_nums (16)
Razbojništvo koje pokazuje specijalna policija na drumovima nije ni blizu zločina koji čine i prikrivaju kriminalci iz OT Bijeljina, ne ustručavajući se da primjenjuju gestapovske metode diskriminacije prema svim srodnicima djevojčice čije ubistvo prikrivaju istovremeno čineći bez odgovornosti krivična djela koja god požele a lažna prijava koju su podneli protiv mene kao fizička lica je samo vrh ledenog brijega. Sudije poput Vakičić su dobile zadatak da to razbojništvo predstave kao službenu radnju, kao odgovornost organa a sada u parnici protiv RS, sprečava se njihovo svjedočenje o događajima koji su mi nanijeli štetu. Predsjednik RS je javno zaprijetio pripadnicima SIPA i Tužilaštva BIH, čak i oružjem poslije najava da će biti istražene mnoge afere u koje je umješan on i ostatak režima. KAKO JE UOPŠTE MOGUĆE PRAVIČNO SUĐENJE U ZEMLJI GDJE OSOBA KOJA SE JAVNO HVALI SVOJIM PSIHIČKIM POREMEĆAJIMA I NJIMA DOBIJA SPOROVE, JAVNO PRIJETI, TUŽILAŠTVIMA, SUDOVIMA, SUDIJAMA, SIPI ???
Na osnovu člana 56 ZOVSITV-u, stavovi:
9. donošenje odluka kojim se očigledno krši zakon ili uporno i neopravdano kršenje pravila postupka; te
1. povreda načela nepristrasnosti; 2. postupanje s pristrasnošću i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etničkog porijekla, nacionalne pripadnosti, seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke; 3. očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema strankama u postupku, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama; 6. korištenje dužnosti sudije kako bi se pribavile neopravdane koristi za sebe ili druge osobe; 23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet sudstva.


VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

PRITUŽBA ZBOG POVREDE PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE

Napomena: Protiv sudije Vakičić Željke podneo sam više pritužbi kao posljedicu njenog kriminalnog rada a sve s obzirom da je dobila nesrazmjerno veliki broj predmeta u kojima sam ja stranka u postupku no glavni krivac za sve što se dešava je upravo VSITV-e, odnosno UDT, koji nikada nije reagovao i sankcionisao kriminal pripadnika OT Bijeljina o kome sam vam dostavljao dokaze. Sve 3 tačke tužbe 80 0P 056780 14 P, povezane su sa nematerijalnom štetom koju je uzrokovalo OT Bijeljina od čega potenciram LAŽNU PRIJAVU ZA UGROŽAVANJE SIGURNOSTI, sa svim monstruoznim posljedicama i izdavanje TAJNE, FAŠISTIČKE NAREDBE, da "ZDENKU BAJI, BUDIMKI BOLLIN BAJO I DRUGIM SRODNICIMA NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA" bez ikakve rasprave, sudskog postupka, prava na odbranu i žalbu a sve sa ciljem da se prikrije kako su kriminalci iz OT Bijeljina uklonili i sakrili dokaz ubistva sa mjesta zločina. Tako je sudija Vakičić dobila zadatak da zaštiti pripadnike mafije i spriječi da dokazujem njihova krivična djela i na taj način što bih ih ispitivao kao službenike tužene RS. Posebno je bitno da sam ponudio odustajanje od kompletne nadoknade ukoliko tužena RS prekine diskriminaciju i postupi u skladu sa zakonom što je ignorisano...
Kao uvod prilažem dokaz "Glavna rasprava 16.03.2015." u predmetu 80 0 P 056780 14 P gdje sam sugerisao sudiji da u skladu sa zakonom zatraži svoje izuzeće, te citiram taj dio zapisnika:
"S tim što ukratko navodim da sam u istom naveo da postoje razlozi da postupajući sudija na osnovu zakona traži svoje izuzeće u ovom predmetu a iz razloga što smatram da ista ne može da odlučuje u predmetnima u kojima je ona postupala, te navodim da sam podnio pritužbu Visokom sudskom i tužilačkom vijeću te krivičnu prijavu protiv više lica za falsifikovanje isprave i prikrivanju falsifikata u čemu je učestvovao Osnovni sud i Pravobranilaštvo RS u prikrivanju tog dokumenta, umjesto da se po službenoj dužnosti prijavi krivčno djelo. S toga smatram da bi postupajući sudija trebala da zatraži svoje izuzeće, te iz razloga što se radi o o predmetima u kojima je postupala postupajući sudija pa mislim da ne bi bilo objektivno da sama odlučuje o svom radu obzirom da su ti predmeti predloženi kao dokaz u ovom predmetu, inače nemam nikakve primjedbe na rad i odnos postupajućeg sudije prema meni i svim drugim učesnicima u toku postupka koji je izuzetno korektan."
Neću komentarisati ovaj navod ali je izuzetno bitno da je sudija uklonila falsifikat iz jednog spisa pošto sam na to ukazao pismenim podneskom umjesto da postupi u skladu sa zakonom. Dakle sudija Vakičić je ignorisala ovo upozorenje kako bi nastavila da smišljeno prikriva kriminal i krši pravila postupka. Osim što je sve dokaze do kojih sam došao poslije pripremnog ročišta odbijala sa lažnim izgovorom da se ne mogu prihvatiti s obzirom da je predmet u fazi glavne rasprave, u ovoj pritužbi ću potencirati i dokazati DVA vida činjenja disciplinskog prekršaja.
1) PRIHVATANJE ODGOVORA TUŽENE BEZ ZAKONOM OBAVEZNIH RAZLOGA I ČINJENICA
2) ONEMOGUĆAVANJE STRANKE DA JAVNO IZGOVORI ARGUMENTACIJU U DOKAZNOM POSTUPKU
Nevjerovatno je da se neka stranka u svom odgovoru poziva na "navode iz odgovora" na neku drugu tužbu a sud je takvu besmislicu prihvatio uprkos svim nedostacima koje obrazlažem uz dostavljene kopije tih "odgovora" koje citiram:
1 - "U odgovoru na tužbu kao zastupnik po zakonu tužene Republike Srpske ističemo slijedeće. Ostajemo kod odgovora na tužbu iz svih navoda istaknutih u predmetu 039222 do donošenja rješenja isti broj od 19.03.2014. Dakle osporavamo osnov i visinu postavljenog tužbenog zahtjeva ističemo i prigovor zastare potraživanja predlažemo da se na glavnoj raspravi provede dokaz čitanjem spisa Osnovnog suda u Bijeljini broj 039976 i 034147. Predlažemo da sud tužbeni zahtjev tužioca odbije u cijelosti kao neosnovan i tužnoj dosudi troškove parničnog postupka koji zasada iznosi 2000 maraka - izrada ovog odgovora na tužbu."
Vidljivo je da se tužena u ovom takozvanom odgovoru poziva na neki drugi odgovor i neke navode navodno istaknute u drugom predmetu 039222 gdje kao možda postoje neki razlozi i činjenice koji su obavezni po zakonu. Međutim tužena iako se poziva na drugi odgovor traži troškove za izradu ovog odgovora što je krajnje nelogično. Takođe se ističe i prigovor zastare potraživanja bez ikakvog obrazloženja po kom članu kog zakona je i kada nastupila zastara potraživanja. S tim u vezi navodim da je prema ZOO, rok za zastarjevanje 5 godina a prekida se računanje po više osnova, među kojima je i podnošenje tužbe a apsolutni rok zastarjevanja je 10 godina.
Dakle podvlačim, tužena traži troškove za ovaj odgovor a poziva se na navode iz drugog odgovora no da vidimo sada šta se i da li se uopšte išta nalazi u tom odgovoru iz druge tužbe. Taj takozvani odgovor od 26.02.2013. godine takođe citiram:
"U odgovoru na tužbu ovo Pravobranilaštvo kao zakonski zastupnik tužene ističe slijedeće. Osporavamo tužbu i postavljeni tužbeni zahtjev tužioca u cijelosti kao neosnovan. Osporavamo osnove i visinu postavljenog tužbenog zahtjeva. Predlažemo da sud nakon provedenog postupka tužbeni zahtjev tužioca u cijelosti odbije kao neosnovan."
Vidljivo je da ovaj takozvani odgovor sadrži 4 proste rečenice, još je prazniji od onog prethodnog praznog odgovora i u njemu ne postoje nikakvi razlozi niti činjenice niti su predloženi bilo kakvi dokazi u skladu sa ZOPP-u član 71, stav "(2) Ako tuženi osporava tužbeni zahtjev, odgovor na tužbu mora sadržati i razloge iz kojih se tužbeni zahtjev osporava, činjenice na kojima tuženi zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvrđuju te činjenice, te pravni osnov za navode tuženog." Istina je da je u prethodno citiranom odgovoru, odnosno onom koji je hronološki nastao poslije ovoga, tužena predložila dva spisa kao dokaz ali bez ijednog argumenta, šta oni po njenom mišljenju dokazuju koju činjenicu.
Takođe je bitno istaći da se u prvoj tužbe radi o materijalnoj šteti za uništavanje programskog koda i sud je upravo i razdvojio tužbe zato što nemaju dodirnih točaka, odnosno u drugoj tužbi je u pitanju isključivo nematerijalna šteta zbog diskriminacije, nanesene štete zbog oduzetih prava, povrede ugleda i časti, tako da nema nikakvih šansi da se argumenti iz jedne tužbe mogu koristiti u drugoj tužbi.
Tužena nigdje ne pominje ni računar ni povredu prava, ni da li je oduzela računare, ni da li odgovorna za uništavanje, ni da li je povrijedila neka prava, niti navodi bilo kakvu riječ, bilo kakvu činjenicu iz koje bi se moglo zaključiti bilo šta o sadržaju tužbi.
Nadalje, to što su tužbe razdvojene, predstavlja dodatno opterećenje za podnosioca vezano za odredbe ZOST-a. Potrebno je dakle platiti dva puta po 10000 maraka ili dostaviti dokumentaciju, odnosno steći uslove da se na osnovu zakona stranka oslobodi od plaćanja taksi što nije nimalo jednostavno a sa druge strane tužena se hladno poziva na odgovor iz druge tužbe a sud sve to prihvata kao regularno iako nijedan odgovor ne sadrži ništa od obaveznog iz zakona.
Sudija Vakičić Željka je na ovu povredu upozorena više puta a ovde prilažem uvodni dio zapisnika "Glavna rasprava za 80 0 P 056780 14 P 02.03.2016." strane 1-3 a kompletan zapisnik na 40 strana dostavljam u digitalnom tekstualnom obliku u 3 verzije: doc, pdf i html. Za dokazivanje ove konkretne povrede je bitna samo treća strana zapisnika a prethodne dvije se prilažu zbog vjerodostojnosti. Citiram dijelove koje sam uokvirio pravougaonicima i to prvo:
"Na upit suda u čemu smatra da je ovaj sud tokom ovog postupka prekršio njegova prava isti izjavi da se to ogleda u sledećem: išao bi hronološki. Bitno je da ukažem da odgovor ili odgovori tužene ne sadrže prema zakonu propisane elemente, razloge i činjenice što sud uopšte nije utvrdio ni jedan razlog ni jednu činjenicu, a takav navodni odgovor je prihvaćen što je direktno kršenje mojih prava, podsjećam sud da je prema članu 7. stav 2. obavezan da odlučuje samo o dokazima koje su stranke iznijele i ne može u svojoj presudi da koristi nikakve elemente i činjenice koje nisu dokazivane na raspravama. Dozvoljavam da je u pitanju greška i pozivam sud da provjeri da li je u bilo kom odgovoru tužene postoje razlozi i činjenice zbog kojih se osporava tužba, te ako utvrdi da ne postoje da postupi u skladu sa zakonom, član 73. 336, i 182. Želim da kažem još nešto: u skladu sa članom 10. ukoliko sud utvrdi da postoji makar jedan razlog i jedna činjenica ja prestajem sa izvođenjem svojih dokaza i ostavljam sudu da donese odluku na osnovu do sada izvedenih dokaza kako bih sudu uštedio vrijeme."
Ovde sam dakle kratko, jasno i precizno ukazao na povredu, obavezu suda i ponudu da ukoliko nisam u pravu prekinem sa daljim izvođenjem dokaza na šta je sud utvrdio slijedeće:
"Sud konstatuje da je tužena u odgovoru na tužbu od 27.05.2014. godine istakla da ostaje kod odgovora na tužbu i svih navoda istaknutih u predmetu 39222 te dalje navodi da dakle osporavaju osnov i visinu tužbenog zahtjeva i ističu i prigovor zastare potraživanja te predlažu uvid u spise 39976 i 34147 u sklopu sprovođenja dokaznog postupka, kao i da se tužbeni zahtjev u cjelosti odbije kao neosnovan."
Ovde sam ustanovio da je datum pogrešan jer na odgovoru koji imam stoji 26.05.2014. što je možda posljedica greške pri kucanju, te to zanemarimo kao i dio mog obrazlaganja jednog dijela drugih povreda te citiram poslednji uokvireni dio na dnu strane 3: "Nakon toga sud poziva tužitelja da nastavi sa obrazlaganjem materijalnih dokaza pa tužitelj izjavljuje sledeće a vezano za preostala dva predmeta i to 043325 i 007070 12 Pr te izjavljuje sledeće..."
Dakle sud nije naveo da se u skladu sa prijedlogom koji sam izneo vezano za član 10, uz moju saglasnost prekida dokazni postupak s obzirom da su se za to stekli uslovi koje sam potencirao nego je UTVRDIO da ne postoje ni razlozi niti činjenice u odgovoru druge stranke i pozvao me da NASTAVIM SA OBRAZLAGANJEM DOKAZA. Uprkos tome što sam javno na raspravi u zapisnik dokazao da je odgovor neregularan, nisu ispoštovane zakonske odredbe iz članova koje sam takođe citirao što znači da je u pitanju klasičan primjer povrede iz tačke "9. donošenje odluka kojim se očigledno krši zakon ili uporno i neopravdano kršenje pravila postupka" posebno imajući u vidu da sam više puta pismeno i usmeno na zapisnik upozoravao upravo na ovaj nedostatak.
2 - Drugi primjer iz serije konstantnih kršenja pravila postupka i udara na moja prava koji ću opisati i dokazati je specifičan i razlikuje se od svih drugih. Na ročištu 06.10.2015. koje ima 9 strana, otežano sam govorio zbog alergijskih problama sa polenom ambrozije, te je sudija ponudila da naredno izlaganje pripremim tekstualno i donesem na usb prenosnoj memoriji, što bi se kopiralo onda u zapisnik a ONI, (MI BISMO TO PROČITALI). Iako sam sva ranija izlaganja pred sudom činio usmeno bez pripremljenog teksta, prihvatio sam taj prijedlog i to samo zato da bih uštedio sudu vrijeme potrebno za kucanje, odnosno predao bih sudu pripremljeni tekst i oslobodio zapisničara zamornog posla a potom bih pričitao taj materijal čiji bi sadržaj sud mogao kontrolisati na monituru, kako ne bi bilo neslaganja sa napisanim i izgovorenim riječima. Tako bi se izbjegle nepravilnosti uzrokovane time što nema snimanja rasprava zbog čega se mnogi dijelovi uopšte ne navode u zapisnicima. Ovo čak nije prvi slučaj jer sam na prijedlog iste sudije predao popis dokaznog materijala u ovom postupku, te je na isti način po sistemu Copy - paste, zaveden u zapisnik. Taj popis je od riječi do riječi pročitala sudija uz kontrolu priloženih dokaza, tako da je stanje popisa odgovaralo stanju dokumentacije koju sam priložio i tada prema mojim shvatanjima nije bilo povrede prava.
Ali do nastavka rasprave je došlo tek 02.03.2016. i sudija Vakičić je pošto sam prema dogovoru predao USB stik sa koga je kopiranio 26 strana teksta iz fajla "Sistematska diskriminacija gradjana" saopštila da ova parnica MORA, danas biti završena, da ne čitam pripremljeni tekst izvođenja dokaza, nego da odmah pređem na završnu riječ ??? Izlaganje koje je samo kopirano a nije izgovoreno počinje završetkom strane 3 rečenicom "U skladu sa stavkama iz tužbenog zahtjeva od kojih ističem "pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom garantovano članom 16 Ustava RS" a vezano za priklopljene predmete, obavještavam sud i zastupnika tužene RS, da je smisao i tema tih predmeta u ovoj parnici upravo da pokaže kako su moja prava kršena smišljeno u svim sudskim postupcima a pružana podržka službenicima tužene, (prije svega pripadnicima OT Bijeljina).". Taj dio završava se tek krajem strane 29 rečenicom ."Zabilješke o tim prijavama su se pojavile tek u ovoj parnici poslije naredbe suda a sve ovo je samo mali dio bezakonja, kriminala, diskriminacije i fašizma koje domenstriraju i primjanjuju servisi mafijaškog ražima u zgradi na adresi Vuka Karadžića 3, 76300 Bijeljina....
Može se uočiti da u intervalu od 3-30 strane ima mnogo riječi i rečenica pisanih VELIKIM SLOVIMA, što nije način rada zapisničara u sudu. To je samo jedan pokazatelj da se radi o kopiranom tekstu čije čitanje nije dozvoljeno a činjenica da zapisnik ima čak 40 strana sama po sebi dokazuje da nije regularan jer se ne može otkucati ni za kompletno radno vrijema a kamoli za 3-4 sata. Svjedok da je sve bilo upravo ovako je Manuela Kiš, koja je kucala ostatak zapisnika, (prije treće i od strane 30 do kraja).
Možda je činjenica da sam u tom dijelu obrađivao predmet 043325 upravo sudije Vakičić u kome je ona osim više standardnih prekršaja učinila i neviđenu blamažu pa presudu obrazlagala danom 13.05.2013. umjesto dana 05.12.202, koji je bio tema tužbe za utvrđenje diskriminacije, bila presudna da sudija spriječi izgovaranje riječi o tome ali tim više ima važnost moje upozorenje da je bila obavezna tražiti svoje izuzeće što je ignorisala kako bi nastavila sa zataškavanjem kriminala pripadnika OT Bijeljina a sada i sopstvenog.
Zašto je bilo neophodno da se tog dana završi parnica nadam se da će UDT, saznati od sudije, no budući da nisam ja taj koji upravlja tokom postupka, prešao sam na završnu riječ, koja teoretski nikako nije mogla da bude tog dana jer za čitanje 26 strana treba najmanje dva sata bez pauze. Svako drugi bio bi oštećen i takvim postupkom jer nije spremio završnu riječ u pismenom obliku ali ne i ja jer sve podatke imam u glavi i govorio sam zadnjih 10-tak strana onoliko koliko je vrijeme dozvoljavalo. Nisam dakle oštećen time što nije bilo pripremljenog teksta nego zato što sam izlaganje morao prekinuti u 15:00, ne istakavši sve što sam planirao.
No povreda prava koju potenciram je "PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE PREMA ČLANU 6 EVROPSKE KONVENCIJE O LJUDSKIM PRAVIMA" i to "načelo ravnopravnosti" i "javnost suđenja", tačka 2 "pravo stranke da aktivno učestvuje u raspravi" što obuhvata i pravo na usmenu raspravu. Tu nije dovoljno da lice koje vodi spor samo bude prisutno pred sudom već mora biti u stanju da aktivno učestvuje. Što se tiče povrede načela ravnopravnosti citiraću stavove eksperata:
"Ravnopravnost je postavka da svaka stranka u postupku treba da ima iste mogućnosti da izloži svoje argumente i da ni jedna od njih ne sme da ima bilo kakvu prednost u odnosu na svog protivnika. To znači i da svaka strana u postupku mora da dobije priliku da se suprotstavi navodima druge strane. Načelo ravnopravnosti je prekršeno i onda kad je jedna strana sprečena da odgovori na pismeni podnesak druge. Princip jednakog tretmana strana , tj . ravnopravnosti u postupku podrazumeva uravnotežen tretman strana u postupku i predstavlja ključni element prava na pravično suđenje i sastavni element prava na raspravni postupak. To podrazumeva da se traži da se svakoj strani u postuku pruže razumne mogućnosti da iznese svoje argumente, uključujući i dokaze koji tu stranu neće staviti u suštinski podređen položaj u odnosu na drugu stranu. Drugim rečima, princip jednakog tretmana strana u postupku podrazumeva procesnu jednakost stranaka.
Ovde postoji više problema i to počev od PRAZNOG ODGOVORA druge stranke, što joj daje prednost ne samo u tome što nije ulagala nikakav trud nego i zato što sam ja sprečen da se suprotstavim njenim navodima koji ne postoje a izmišljaće ih sudija Vakičić tek u presudi. Osim toga onemogućavanje da izgovorim javno 26 strana teksta je odstupanje od sudske prakse uz nespornu činjenicu da riječi koje sudija sluša na raspravi imaju kakvu takvu težinu kada se urežu u sjećanje dok tekst koji je samo prekopiran sudija najvjerovatnije neće ni pročitati pošto već ima pripremljenu presudu a čak i kada bi pročitala izlaganje to nema istu težinu kao što je ima izgovorana riječ u javnoj raspravi.
Ovo je samo mali dio smišljanih kriminalnih postupanja sudije Vakičić Željke ali ponovo podsjećam da je glavni krivac za sve zločinačka organizacija OT Bijeljina, sastavni dio mafije koja godinama pljačka milijarde evra u Republici Srpskoj. Razbojništvo koje pokazuje specijalna policija na drumovima nije ni blizu zločina koji čine i prikrivaju kriminalci iz OT Bijeljina, ne ustručavajući se da primjenjuju gestapovske metode diskriminacije prema svim srodnicima djevojčice čije ubistvo prikrivaju istovremeno čineći bez odgovornosti krivična djela koja god požele a lažna prijava koju su podneli protiv mene kao fizička lica je samo vrh ledenog brijega. Sudije poput Vakičić su dobile zadatak da to razbojništvo predstave kao službenu radnju, kao odgovornost organa a sada u parnici protiv RS, sprečava se njihovo svjedočenje o događajima koji su mi nanijeli štetu. Predsjednik RS je javno zaprijetio pripadnicima SIPA i Tužilaštva BIH, čak i oružjem poslije najava da će biti istražene mnoge afere u koje je umješan on i ostatak režima.
KAKO JE UOPŠTE MOGUĆE PRAVIČNO SUĐENJE U ZEMLJI GDJE OSOBA KOJA SE JAVNO HVALI SVOJIM PSIHIČKIM POREMEĆAJIMA I NJIMA DOBIJA SPOROVE, JAVNO PRIJETI, TUŽILAŠTVIMA, SUDOVIMA, SUDIJAMA, SIPI ???
PRILOZI

Glavna rasprava 16.03.2015.
Odgovor na 80 0 P 056 780 14 P
Odgovor na 80 0 P 039222 12 P
Glavna rasprava za 80 0P 056780 14 P 02.03.2016. (fajl)
Sistematska diskriminacija gradjana (fajl)

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 20 Jul, 2016 | read_nums (20)
Kopija ovog zahtjeva će biti dostavljena Sudu u Strazburu uz odgovor ili bez njega a sve vezano za FAŠISTIČKU DISKRIMINACIJU, koju BANDA DRUMSKIH RAZBOJNIKA IZ REPUBLIKE SRPSKE, sprovodi prema porodici djevojčice Ivone Bajo, koji su ubili prilikom šverca iz MAFIJAŠKE FEDERACIJE BIH u njenu posestrimu MAFIJAŠKU REPUBLIKU SRPSKU, konkretno BOBAR GRUPU, Zločinačku organizaciju preko koje je opljačkano oko 300 miliona maraka a sa BIB i Bankom srpske oko 2 milijarde maraka.

ZAŠTITNICI MAFIJAŠKOG REŽIMA

Obrazac za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

 

____________________

Ime i prezime

______________________

Adresa

USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE

Ulica reisa Džemaludina Čauševića 6/3

71 000 Sarajevo

n/r generalnog sekretara

Predmet: Pristup informaciji u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u BiH

 

Na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini tražim da mi se omogući pristup informaciji:

 

1) Izjašnjenje odnosno stav tužene Republike Srpske po predmetu AP-1171/16
2) Izjašnjenje odnosno stav tužene Republike Srpske po predmetu AP-4029/15
3) Izjašnjenje odnosno stav tužene Republike Srpske po predmetu AP-2553/15


Tražena dokumentacija mi je potrebna za potrebe tužbe sudu za ljudska prava u Strazburu protiv
FAŠISTIČKE, MAFIJAŠKE ZLOČINAČKE BOSNE I HERCEGOVINE
koja je to skupa sa svim svojim mafijaškim servisima uključujući i ustavni sud bih
Kopija ovog zahtjeva će biti dostavljena Sudu u Strazburu uz odgovor ili bez njega a sve vezano za FAŠISTIČKU DISKRIMINACIJU, koju BANDA DRUMSKIH RAZBOJNIKA IZ REPUBLIKE SRPSKE, sprovodi prema porodici djevojčice Ivone Bajo, koji su ubili prilikom šverca iz MAFIJAŠKE FEDERACIJE BIH u njenu posestrimu MAFIJAŠKU REPUBLIKU SRPSKU, konkretno BOBAR GRUPU, Zločinačku organizaciju preko koje je opljačkano oko 300 miliona maraka a sa BIB i Bankom srpske oko 2 milijarde maraka.

Ovakva pljačka ne bi bila moguća bez podrške kriminalaca iz tužilaštava i sudova u BIH, na čelu sa mafijaškim servisom takozvanim "ustavnim sudom bih" koji je svoje neznanje i nesposobnost pokazao više puta a posebno u predmetu "DAMJANOVIĆ - MAKTOUF" u kome bi i osnovci znali primjeniti zakonske odredbe ali ne i kriminalci iz sudova u bih...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 18 Jul, 2016 | read_nums (30)
Da nije kriminalno bilo bi smiješno tvrditi kako okružni tužioci, čija je dužnost prijem krivičnih prijava, imaju svog kolegu na nekoliko metara daleko koji je DEŽURNI TUŽILAC, zadužen da evidentira te prijave i kome su mogli da prijave "prijetnje" a oni umjesto toga se zabavljaju hodajući okolo po policijskim stanicama i smišljeno lažno optužuju građane. Ali naravno postupanja sudova u RS, nemaju nikakve veze sa logokom i zakonima nego su u službi zaštite milijardi maraka koje su opljačkane a samo preko BIB, Bobar i Banke Srpske najmanje milijarda i po. Danas je to opše poznato a tada su pripadnici OT Bijeljina opstruisali istrage o tome i prikrivali taj kriminal, direktno povezan sa dokazima koje sam ja imao i javno objavio.

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA 80 0 P 034147 11 P

Za vrijeme postupka pred sudovima u RS nije postojao nijedan dokument o službenom postupanju tuženih u ovom sporu a ne postoji ni danas. Ali zato sada pred Ustavnim sudom BIH postoji dokaz IT-44/15 od 12.01.2016. iz RTRS-e u kome je navedeno ime osobe koja je službeno postupala a to nisu ovde tuženi.
Sudovi su me smišljeno diskriminisali u odnosu na tužene stranke, čime je prekršeno pravo na pravično suđenje. Dokaznog postupka i glavne rasprave uopšte nije bilo, nego samo završna riječ. Odbijeni su prijedlozi za saslušanje svjedoka, inspektora MUP-a, pribavljanje dokumentacije od državnih organa i prethodna pitanja. Tuženima je data prednost i podrška neprimjenjivanjem ZOO, pošto nisu priložili dokaze o službenom postupanju te odgovori tuženih u kojima jedan priznaje da nikada nije službeno postupao a drugi ne podnosi prigovor pasivne legitimacije, su brutalno ignorisani bez ijednog komentara sudova na tu temu, pa se činjenično stanje bezočno falsifikovalo i krivično djelo dvije osobe predstavilo kao službeno postupanje. I posebno potenciram da je nematerijalna odšteta zasnovana isključivo na radnji lažne prijave, (kleveta, povreda ugleda i časti) i u tužbenom zahtjevu se ne pominje nijedna njihova druga radnja poslije toga.

UVOD
TUZLANSKI INFO PORTAL dana 20.04.2011 06:15 objavio je članak:
"Hoće li biti suspendovana tužiteljica Dijana Milić ?", koji se može pročitati na internet adresi: (http://tip.ba/2011/04/20/hoce-li-biti-suspendovana-tuziteljica-dijana-milic/) a iz kog izdvajam djelove teksta:
Tužiteljica Kantonalnog tužilaštva Tuzla Dijana Milić najvjerovatnije će biti suspendovana ukoliko sud potvrdi optužnicu protiv nje zbog zloupotrebe položaja. Potvrđivanje optužnice bi, kako nezvanično saznajemo, trebalo biti ponovo odgođeno. Federalna TV saznaje da je prijedlog za disciplinski postupak podnijet prije godinu dana, ali nije u direktnoj vezi sa ovom optužnicom. Glavni disciplinski tužitelj Arben Murtezić nije želio komentirati konkretan slučaj jer optužnica još nije potvrđena. Ipak, kazao je da odluku o suspenziji donosi Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće na prijedlog disciplinskog ili glavnog tužitelja.
Radi se o poznatom slučaju sa tragičnim ishodom u kome je kantonalna tužiteljica optužena za nezakonite i neprimjerene radnje tokom što je izuzetno bitno i nesporno, obavljanja svojih službenih dužnosti. U prilogu ove apelacije su osim ovog i članci "Suspendovana tužiteljica tužilaštva TK Dijana Milić" gdje se vidi da je VSTV, suspendovalo jednu tužiteljicu, te "Dijana Milić - nisam kriva" gdje je osumnjičena ekspresno pred sudom i negira krivicu. Poslednji prilog iz ovog dijela je "Istraga protiv prostitutke zbog lažnog svjedočenja protiv tužiteljice Milić" u kome se vidi da je bila u pitanju montirana afera, sa lažnim svjedokom i iznosim svoje lično mišljenje "DIJANA MILIĆ JE LIKVIDIRANA JER JE RADILA PROFESIONALNO POSAO ZA KOJI JE PLAĆENA A USLOVE ZA EGZEKUCIJU JE OMOGUĆILO VSITV-E" ono isto sa čije su IP adrese vršene transakcije u vrijednosti više stotina miliona maraka, vezano za afere "Birač" i "BIB banka".
NEPRINCIPIJELNOST I DVOSTRUKI ARŠINI
Veza između ovog slučaja koji sam ukratko opisao i predmeta na koji podnosim apelaciju je u tome što je jedan državni tužilac u BIH, suspendovan i optužen pred sudom za radnje tokom obavljanja svojih službenih poslova, koje nisu bile u skladu sa zakonom, pravima i dužnostima tužioca a sve na osnovu USMENE IZJAVE, jedne "obične građanke" kao jedinog "dokaza" što bi bilo pohvalno za sistem jer asocira da su "pred zakonom svi jednaki".
No u slučaju gdje su mene LAŽNO PRIJAVILI za "ugrožavanje sigurnosti" dvije osobe koje nisu "obični građani" nego tužioci u službi iste te države, osim usmene izjave na desetak redova, nema više nikakve sličnosti a razlike su drastične. Naime u toj izjavi "Zabilješka 19.03.2010." prije svega ne postoji NIJEDNA riječ navodnih prijetnji a opisuje se da je sačinjena "NA OKOLNOSTI OBAVLJENOG RAZGOVORA", "U POMENUTOM RAZGOVORU" te izraz "U TOM RAZGOVORU", a potom "SU PREDALI" 6 stranica i "TRAŽE PREDUZIMANJE ZAKONSKIH MJERA".
Dakle prije svega čak i da je ovo razbojništvo bilo službena radnja s obzirom da je smišljeno kriminalno, bila bi to zloupotreba službenog položaja za šta su počinioci analogno prethodnom primjeru morali biti suspendovani, optuženi te s obzirom da sada postoji dokaz krivičnog djela trebali su biti osuđeni na adekvatnu zatvorsku kaznu. No ovde se uopšte ne radi o službenom postupanju jer nema takvog izraza, nema NAREDBE, nema NALOGA da policija izvrši bilo kakvu radnju, nego podnosioci, RAZGOVARAJU, SMATRAJU, TRAŽE, PREDAJU...
Da nije kriminalno bilo bi smiješno tvrditi kako okružni tužioci, čija je dužnost prijem krivičnih prijava, imaju svog kolegu na nekoliko metara daleko koji je DEŽURNI TUŽILAC, zadužen da evidentira te prijave i kome su mogli da prijave "prijetnje" a oni umjesto toga se zabavljaju hodajući okolo po policijskim stanicama i smišljeno lažno optužuju građane. Tako bi recimo hirurzi išli po lokalnim ambulantama i TRAŽILI da lekari opšte prakse, medicinske sestre, anesteziolozi, iznesu svoje stavove o rezultatima složenih pregleda i pokrenu sve radnje da se izvede transplantacija recimo, koštane srži...
Izraz "zamjenici okružnog tužioca" prije svega nije tačan jer to zvanje ne postoji. Nedostaje riječ "GLAVNOG" ali iz sadržaja je jasno da je u pitanju kurtoazan opis, te bi bilo isto navedeno da su prijavu podnijeli PROFESORI, SUDIJE, GRADONAČELNIK, MINISTAR itd. Osim toga postavlja se pitanje da li su onda i preostalih 4 navedenih, kojima sam navodno prijetio tada NASTUPALI SLUŽBENO" ili su nekada ranije ovlastili, opumomoćili ili slagali gospodu Debeljevića i Gruhonjića, koji su podnijeli prijavu.
Navodim primjer poznat u javnosti a ovde prenocim citat sa web stranice "http://www.slobodnaevropa.org/content/da-li-ce-se-bih-obracunati-sa-svojim-sanaderima/24781755.html" u kome stoji:
"Glavni tužitelj Republičkog tužiteljstva Republike Srpske Mahmut Švraka kaže da „kandidata“ za procesurianje ima, ali da je za to potrebna politička volja"
Da li je izjava bilo koga data novinarima na ulici, službeno postupanje ili je ovo bio lični stav. Ako nije onda znači da je izrečeno tačno i zvanično država priznaje da političari smišljeno čine krivična djela i sprečavaju istrage a ovde nije navedeno samo ime osobe nego i njegova službena funkcija.
Nadalje u kompletnom spisu 80 0 P 034147 11 P ne postoji nijedan dokument sa potpisima podnosilaca usmene prijave a presuda je donesena čak bez okončanja istrage protiv mene i sudskog epiloga što je za parnični postupak predstavljalo PRETHODNO PITANJE. Odluka o tome je donesena u OT Doboj broj; T15 0 KT 0002365 10 dana 14.12.2012. godine a dobio sam je tek poslije pismenog zahtjeva prema ZOSPI-a dopisom od 26.09.2013. U prilogu "T15 0 KT 0002365" donesena je NAREDBA O NESPROVOĐENJU ISTRAGE sa obrazloženjem, što nedvosmisleno znači da ako nisu pronađeni elementi prijavljenog krivičnog djela da je ta prijava bila LAŽNA, što je takođe krivično djelo ali podnosilaca. U vrijeme vođenja parničnog postupka ja nisam imao uvid u istragu nego samo sopstveno znanje da nisam prijetio nikome ali su tuženi i sudije nesumnjivo bili obavješteni o svemu.
DAKLE, KANTONALNA TUŽITELJICA SE ZBOG BANALNE OPTUŽBE EKSPRESNO SUSPENDIJE I OPTUŽUJE A JA KAO "POREMEĆENI PSIHOPATA" KOJI "PLANIRA UBISTVO" NAJMANJE POLOVINE OT BIJELJINA SE NESMETANO ŠETKAM GRADOM, ULAZIM NESMETANO U PROSTORIJE TUŽILAŠTVA MJESECIMA POSLIJE PRIJAVE, UMJESTO DA SE PREVENTIVNO PRITVORIM I PO HITNOM POSTUPKU PROCESUIRAM JER ZABOGA ŽIVOTI SVIH DRŽAVNIH TUŽILACA VISE O KONCU"
Ali naravno postupanja sudova u RS, nemaju nikakve veze sa logokom i zakonima nego su u službi zaštite milijardi maraka koje su opljačkane a samo preko BIB, Bobar i Banke Srpske najmanje milijarda i po. Danas je to opše poznato a tada su pripadnici OT Bijeljina opstruisali istrage o tome i prikrivali taj kriminal, direktno povezan sa dokazima koje sam ja imao i javno objavio. U prilogu "Obavještenje (mejl)" vidljiv je materijalni dokaz ubistva Ivone Bajo koji su pripadnici OT Bijeljina uz pomoć saučesnika iz Bobar grupe sakrili kako bi prikrili ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo. Razlog za to je što se desilo istovremeno kada je švercovana neidentifikovana roba "Izjave aktera sverca i ubistva" u AD Univerzal. Radi se o jednoj od firmi iz Bobar grupe preko koje je osim tog šverca isisavan novac iz Bobar banke. Ja tada nisam imao dokaze o tome a nije ni javnost znala ništa do likvidacije banke ali g. Debeljević i Gruhonjić su vrlo dobro znali u kakav su kriminal umješani. Budući da nisu znali šta ja još imam od dokaza odlučili su u sadejstvu sa drugim pripadnicima mafije da upotrijebe klasičnu matricu lažne prijave, otmu računar sa dokazima, unište ih a mene zastraše, likvidiraju kao u drugim slučajevima, (Vukelić Milan) ili otruju, što je pokušano a poslednji primjer ta zločinačke matrice je krivična prijava protiv ministra bezbjednosti BIH, Dragana Mektića, samo par dana poslije hapšenja bankarske mafije u akciji "Lavina". Zanimljivo je da je prije te prijave, vođa mafije Dodik Milorad, izjavio da su uhapšeni postupali po zakonu i praktično izletio javno kao inspirator te prijave, navodeći konkretne teme "http://www.nezavisne.com/novosti/bih/Dodik-Napadi-na-finansijski-sektor-usmjereni-na-razvlascivanje-RS/362811":
"Predsjednik Srpske upozorio je da urušavanje finansijskog sistema uvlači Republiku u krizu, ali je poručio da to nikako ne znači da će Republika Srpska nestati. "Ovdje se radi o opširnoj akciji koja u sebi okuplja želju Bošnjaka i političkih centara iz Sarajeva, nažalost, i jednog broja naših ljudi, koji pokušavaju da 'operu' svoju prošlost i budu 'jahači' neke borbe za poštenje", rekao je Dodik i dodao da je prošlost mnogih od tih ljudi mračna, a neki su povezani i sa ubistvima!?"
ČLANAK JE OBJAVLJEN 01.04.2016. A PRIJAVA PROTIV MEKTIĆ DRAGANA 2 DANA POTOM ???
Tu vijest su prenijeli svi mediji a prenosim dio sa stranice "http://dnevni-list.ba/web1/prijava-protiv-ministra-dragana-mektica/" pod naslovom "Prijava protiv ministra Dragana Mektića":
"Pripadnici boračkih kategorija iz Prnjavora dostavili su Okružnom tužiteljstvu u Banja Luci, Tužiteljstvu BiH i sigurnosnim agencijama prijavu protiv ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića za djela ratnog zločina, nedozvoljene trgovine i zloporabe službenog položaja"
Osim što je više nego jasno da je u pitanju osveta za hapšenje saučesnika u pljački od prije par dana, vidljivo je da se osoba Mektić Dragan, opisuje kao MINISTAR SIGURNOSTI a ne kao građanin ili bar policijski službenik, s obzirom da je 1992-e bio zaposlen u SJB Prnjavor odnosno tada nije bio ministar.
DA LI JE OVDE G. MEKTIĆ, SLUŽBENO POSTUPAO, DA LI JE PRIJAVA PODNESENA PROTIV MINISTRA ILI INSPEKTORA ILI VOJNOG OBVEZNIKA ILI GRAĐANINA ???
Dakle uobičajeno je i normalno da se ispred imena osoba navode i njihova zvanja, funkcije i titule bez obzira da li to čine mediji, policija, sudije. Na svakom ročištu gdje osoba svjedoči o nečemu što je vidjela navešće se da je u pitanju, profesor, akademik, magistar i slično iako u sudnici ne nastupa službeno nego kao svjedok očevidac.
SVE OVO DOKAZUJE DA PRIJAVU PROTIV MENE NISU PODNIJELI SLUŽBENO NEGO KAO GRAĐANI.
PRAVNA ARGUMENTACIJA POBIJANJA REVIZIJE
U nastavku ću obrazložiti stavove Vrhovnog suda RS iz priloga "80 0 P 034147 13 Rev":
"Prema činjeničnom utvrđenju nižestepenih sudova tuženi nisu postupali kao fizička lica kada su se obratili Centru javne bezbjednosti Bijeljina 19.03.2010. godine, već kao zamjenici okružnog tužioca Okružnog tužilaštva u Bijeljini. Ovo činjenično utvrđenje nije dovedeno u pitanje ni revizionim prigovorima tužioca da je on saznao od načelnika kriminalističke policije da je prijava podnesena od strane “dva građanina", jer je tužilac te tvrdnje dokazivao službenom zabilješkom od 19.03.2010. godine, iz koje proizilazi suprotno."
Ovaj dio se nalazi na drugoj strani odluke, uokviren pravougaonikom te potenciram da ničim nije objašnjeno kako iz te zabilješke "PROIZILAZI SUPROTNO". Još gore je to što se pominje samo načelnik koji je preminuo pod sumnjivim okolnostima a prešućuju smišljeno svi ostali svjedoci, koje sud nije htio saslušati, citiram rečenicu iz "Revizije na presudu":
"Nažalost pomenuti gospodin je preminuo samo 5 dana kasnije, tako da nikada nisam dobio dokumentaciju koju sam tražio tom prilikom, pa se neću ni pozivati na njegove riječi, nego na iste stavove inspektora MUP-a, Maksimović Bojana i Jovičević Zorana, te predsjednika Okružnog suda u Bijeljini!"
U prilogu "Tužba" na drugoj strani, (podvučeno na dnu) navodim da su u pitanju građani a na trećoj predlažem svjedoke inspektore, koji su srećom živi i zdravi ali je sud odbio pozvati ih na svjedočenje da bi se mogao falsifikovati odnosno proizvoljno tumačiti dokument mrtvog, (vjerovatno ubijenog) načelnika policije.
Ne pominje se ni da sam ustanovio da je službeno postupao isključivo g. Šabić Muris. Osim toga ja pomenutom zabilješkom od 19.03.2010. nisam dokazivao da su me prijavila “dva građanina" nego da je g. Debeljević LAGAO sudu u svom odgovoru na tužbu tvrdeći da su "SVI ČINJENIČNI NAVODI U TUŽBI - IZMIŠLJENI". U prilogu "Odgovor Debeljevica" to se jasno vidi što znači da su prvo lagali u policiji a onda lažu pred sudom da sam navodno sve izmislio, jer tada pomenutu zabilješku uopšte nisam predao uz tužbu pošto je nisam ni imao. osim toga u istom odgovoru g. Debeljević jasno kaže da "NIKADA NIJE SLUŽBENO POSTUPAO U BILO KOM PREDMETU VEZANOM ZA MENE" i to još podvukao da istakne važnost a što sam i ja tvrdio.
Svi sudovi u RS, počev od Osnovnog suda, preko Okružnog do Vrhovnog se pretvaraju da ne vide ovaj odgovor, da ne vide priznanje stranke u postupku, odbijaju saslušati ŽIVE svjedoke, zatražiti službeno dokumente od državnih organa i umjeso toga izvode svoje impresije tumačeći značenje dokumenta koji je sačinila jedina preminula osoba, svjedok ovog kriminala. Dakle g. Debeljivić kristalno jasno priznaje da NIKADA nije postupao službeno vezano za mene ali uprkos tome ulaže prigovor "NEDOSTATAK PASIVNE LEGITIMACIJE".
S druge strane u dokazu "Odgovor Gruhonjica" vidljivo je da se isti uopšte ne poziva na imunitet nego samo tvrdi da je tužba "NEOSNOVANA" i predlaže da se "kao takva odbije".
Sada ističem rečenicu iz odluke Vrhovnog suda RS, za koju su očito smatrali da je samo ikebana i nebitna za predmet ali ću ja dokazati koliko je važna:
"Odredbom čl. 154. ZOO Propisano je da onaj ko drugome prouzrokuje štetu dužan je da je nadoknadi, ukoliko ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivice."
Da bi tuženi dokazali da je "ŠTETA NASTALA BEZ NJIHOVE KRIVICE" bilo je dovoljno da dostave SAMO JEDAN dokument u kome se vidi njihov potpis vezano za prijavu protiv mene. Iako to nisu učinili nego naprotiv negirali istinitost događaja, sudije u RS su ih zaštitile jer vođa mafije Dodik Milorad, javno prijeti svima ako ne donose odluke koje se njemu dopadaju. Ja sa svoje strane sada prilažem više dokumenata koji dokazuju postupanje samo jedenog okružnog tužioca iz OT Bijeljina g. Šabić Murisa i to "Sabic izjašnjenja 13.05.2010. i 06.12.2010" te na kraju ključni dokaz "IT-44/15 od 12.01.2016." koji potiče od najvišeg tužilaškog organa u RS i nijedan drugi organ pa ni sud ne može osporavati "ČINJENIČNO STANJE KOJE JE UTVRĐENO". U ovom dokazu jasno je navedeno i moje pitanje vezano za postupanje u OT Bijeljina i odgovor RTRS da je službeno postupao samo Šabić Muris a prilažem i svoj "Zahtjev za informacije" na koji sam dobio taj odgovor tako da se može jasnije sagledati koji je konkretno događaj u pitanju. S obzirom da Ustavni sud BIH sada ima dokaze koje nisu imali sudovi u RS, niti su ih htjeli pribaviti a neke su i ignorisali, predlažem da se u skladu sa ZOKP-u BIH pokrenu propisane radnje za istraživanje krivične odgovornosti Gruhonjić Muhameda i Debeljević Milorada i tek formalno iako mi to uopšte nije bio cilj da se odluke sudova RS ukinu i tuženi oglase odgovornim za nanesenu nematerijalnu štetu.

PRILOZI

Tužba
Presuda Osnovnog suda
Presuda Okružnog suda
Hoće li biti suspendovana tužiteljica Dijana Milić
Suspendovana tužiteljica tužilaštva TK Dijana Milić
Dijana Milić - nisam kriva
Istraga protiv prostitutke zbog lažnog svjedočenja...
Zabilješka 19.03.2010.
T15 0 KT 0002365 10

Obavještenje (mejl)
Izjave aktera sverca i ubistva
Revizija na presudu
80 0 P 034147 13 Rev
Odgovor Debeljevica
Odgovor Gruhonjica
Sabic izjašnjenja 13.05.2010. i 06.12.2010
IT-44/15 od 12.01.2016.
Zahtjev za informacije

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 16 Jul, 2016 | read_nums (26)
Ja sam naravno znao i ranije da su pomenute osobe kriminalci najgore vrste odgovorni za mnoge zločine i saučestvovanje i prikrivanje pljački milijardi evra preko banaka u RS, koje je kontrolisala vlada RS i šef mafije Dodik Milorad, ali definitivan dokaz da prilikom lažne prijave nije bilo njihovog službenog postupanja je dokument "IT-44/15 12.01.2016." gdje RTRS-e jasno navodi da je službeno postupao iz OT Bijina samo g. Muris Šabić. Dakle navedene osobe su se lažno neosnovano pozvale na zaštitu koju im daje ZOT-a jer u konkretnom slučaju nije bilo njihovog službenog postupanja.

ZAGUBLJENE PRITUŽBE


ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA


Ime i prezime : ZDENKO BAJO

Adresa : MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE
URED DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

(Sadržaj zahtjeva)


Dana 05.02.2016. u 11:25, prema evidenciji sa odlazne pošte, poslao sam elektronsku pritužbu na adresu "vstvprituzbe@pravosudje.ba" pod nazivom "Pritužba protiv više lica" na šta nisam dobio nikakvu obavjest o ovidenciji i broju predmeta iz UDT-a. Potom sam smatrajući da je možda došlo do propusta i previda ove pritužbe poslao isti materijal 15.03.2016. u 18:33, pod nazivom "Pritužba protiv okružnih tužilaca" ali ni poslije toga nije bilo nikakve pismene obavjesti te sam telefonom kontaktirao administrativnu službu i uz više prekida (zbog konstantnog ometanja i prisluškivanja svih mojih komunikacija) dobio objašnjenje da mi je dostavljeno obavještenje u prvoj polovini 2015-te, što je logički nemoguće s obzirom da sam ove dvije pritužbe poslao početkom 2016-te.
Daljom pretragom svoje dokumentacije pronašao sam obavještenje o otvaranju predmeta broj UDT: 14442/15 od 04.05.2015. koji je formiran po mojoj pritužbi protiv istih osoba pod nazivom "PRITUŽBA ZA UNIŠTAVANJE DOKAZA" te pretpostavljam da je došlo do spajanja ovih pritužbi što je zakonski moguće ako postoji osnov ali sam i u tom slučaju trebao dobiti obavještenje o spajanju.
S druge strane smatram da za spajanje tih pritužbi nema nikakvih pravnih osnova iako su u pitanju iste osobe, jer ne samo da se radi o različitim događajima i dokazima i o drugačijem disciplinskom prekršaju nego što je najvažnije u prvoj pritužbi iz 2015-te, za "uništavanje dokaza" u pitanju su nečasne radnje osoba citiram iz teksta "Stjepanović Danice, kao postupajućeg tužioca direktno odgovornu za uništavanje odnosno oštećenje privatnog vlasništva stranke u postupku, te članove ureda glavnog okružnog tužioca Kovačević Novaka, Gruhonjić Muhameda i Debeljević Milorada" dok su u pritužbama iz 2016-te, "protiv više lica" u pitanju događaji izvan njihove službene djelatnosti.
Dakle u prvom slučaju radi se o uništavanju i prikrivanju materijalnog dokaza ubistva, osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo za koje su odgovorni navedeni kriminalci i to u toku svojih redovnih poslova kada su umjesto da ustanove sve okolnosti o uzroku nasilne smrti djevojčice, učestvovali u uklanjanju, oštećenju i prikrivanju dokaza sa mjesta zločina.
U drugom slučaju svi navedeni kriminalci su stranke u parničnim postupcima pred Osnovnim sudom u Bijeljini i to predmeti "80 0 P 034147 11 P" i "80 0 P 048630 13 P" gdje sam ih tužio za namaterijalnu štetu zbog lažne prijave za "ugrožavanje sigurnosti" u kojoj su učestvovali dvojica kao direktni podnosioci a drugo dvoje kao saučesnici i podstrekači. Dakle oni su u tim parnicama ravnopravne stranke u postupku u odnosu na mene i u tim okolnostima pred sudom ne mogu preduzimati nijednu službenu radnju. U svojim odgovorima nisu čak ni tvrdili da su konkretnje radnje prilikom lažnog prijavljivanja bile službene nego su se samo formalno pozvali na ZOT RS-e, član 30, iako je čak g. Debeljević potvrdio da nikada nije službeno postupao NITI U JEDNOM PREDMETU vezanom za mene.
Ja sam naravno znao i ranije da su pomenute osobe kriminalci najgore vrste odgovorni za mnoge zločine i saučestvovanje i prikrivanje pljački milijardi evra preko banaka u RS, koje je kontrolisala vlada RS i šef mafije Dodik Milorad, ali definitivan dokaz da prilikom lažne prijave nije bilo njihovog službenog postupanja je dokument "IT-44/15 12.01.2016." gdje RTRS-e jasno navodi da je službeno postupao iz OT Bijina samo g. Muris Šabić. Dakle navedene osobe su se lažno neosnovano pozvale na zaštitu koju im daje ZOT-a jer u konkretnom slučaju nije bilo njihovog službenog postupanja.
SMATRAM DA SE PRITUŽBE ZA RADNJE PRILIKOM VRŠENJA SLUŽBE I RADNJE IZVAN SLUŽBENIH DUŽNOSTI NE MOGU I NE SMIJU SPAJATI U JEDAN PREDMET.
Ukoliko se to ipak desilo tražim da mi se dostavi obrazloženje o tome odnosno prema ZOSPI-a zahtijevam:
1) PISMENI ODGOVOR DA LI JE "PRITUŽBA PROTIV VIŠE LICA" OD 05.02.2016. u 11:25 SPOJENA SA UDT: 14442/15 ILI BILO KOJIM DRUGIM PREDMETOM
2) UKOLIKO JE DOŠLO DO SPAJANJA ZAHTIJEVAM DA MI SE POŠTOM DOSTAVI KOPIJA ODLUKE O TOME
3) AKO JE DONESENA ODLUKA O SPAJANJU PREDLAŽEM DA SE IZVRŠI UVID U OBE PRITUŽBE I RAZMOTRE ARGUMENTI KOJE SAM IZNEO TE PREDMETI RAZDVOJE I DA O TOME DOBIJEM PISMENO OBAVJEŠTENJE

POSLIJE OVE PISMENE INTERVENCIJE "ZAGUBLJENE PRITUŽBE SU PRONAĐENE A DA LI ĆE ODGOVORNI BITI SANKCIONISANI OD STRANE VSITV-A ILI NAGRAĐENI OSTANKOM NA POSLU POKAZAĆE VRIJEME...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 14 Jul, 2016 | read_nums (26)
Pripadnici OT Bijeljina i sudske policije su se pravili ludi kao da ne vide slike dokaza koje donosim, slike sa kojima sam hapšen a da niti u jednoj zabilješci to nije pomenuto jer u stvari ja treba da se predstavim kao ludak a okružni tužioci savršenstva majke prirode, koji "časno i profesionalno" rade svoj posao, kao i sudska policija koja ih štiti od "poremećenog psihopate" koji je eto "nezadovoljan postupanjem" tužilaštva bez ikakvog realnog razloga te je očito sve samo posljedica šoka usljed pogibije sestričine. To je matrica gluposti koju je smislio Borovčanin sa Kovačevićem, da se piše u zabilješkama uz najstrožiju naredbu da postojanje dokaza koji sam svima pokazao ni u kom slučaju ne smiju pomenuti u tekstovima zabilješki...
OVO JE SLIKA STANJA I TUŽILAŠTVA I SUDSKE POLICIJE I RS U CJELINI JER NE POSTOJI PRAVNA DRŽAVA NEGO DIKTATURA MAFIJE KOJOJ JE NA ČELU DODIK MILORAD A LOGISTIKU PRUŽAJU OSOBE POPUT KOVAČEVIĆA, STJEPANOVIĆ I BOROVČANINA.

SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE
INSPEKTORATU SUDSKE POLICIJE REPUBLIKE SRPSKE

Najveći doprinos i zaslugu za razotkrivanje nezakonitih i čak kriminalnih radnji koje ću opisati u nastavku ima gospodin Željko Dragojević koji ne samo da je profesionalno odgovorio dopisom SU/SP-232/15 od 28.04.2015 nego i odobrenjem o kopiranju zabilješki SU/SP-706-1/12. Osim toga ističem da je najveći dio sudskih policajaca u Bijeljini bio uvjek pristojan i ljubazan osim osoba Goran Maksimović, koji je svojevremeno prvo slagao da niko iz komande nije tu pa zgužvao dokumente i htio ih baciti u kantu za otpatke, te Zoran Čavić koji je prema instrukcijama načelnika lažno svjedočio pred sudom o čemu sam vam već dostavio dokaze. Mićić Zoran je s obzirom da ga uvjek isturaju u "vatru" vjerovatno pod najvećim pritiskom jednom prilikom kada sam se pozvao na prava iz Ustava RS, (05.09.2012.) rekao citiram: "Na glavu si mi se više popeo, ne treba ti dati nikakva prava nego takve ko što si ti trebe zatvorit na Sokolac", Ista osoba se nije pojavila na suđenju 03.12.2012. iako je najavljen kao 1. svjedok, vjerovatno od stida. Po čijim sugestijama bi me poslao na Sokolac i ko je Čaviću naredio da laže kako se prema meni primjenjuje isti tretman kao i prema svim drugim građanima, da li načelnik ili sopstvena pamet, neće vam biti teško otkriti.
Na osnovu člana 71 Zakona o Sudskoj policiji Republike Srpske:
1) Fizička i pravna lica mogu da podnosu pritužbe na rad i u vezi sa radom službenika Sudske policije, koje moraju biti potpisane od strane podnosioca pritužbe.
2) Po pritužbama postupa inspektorat Sudske policije uz znanje i saglasnost direktora Sudske policije.
3) Postupanje po pritužbama utvrđuje se pravilima koje donosi predsjednik Vrhovnog suda.

PRITUŽBA NA RAD NAČELNIKA SUDSKE POLICIJE U BIJELJINI

Obavještavam vas da ovim dopisom ne tražim kažnjavanje osobe Borovčanin Danka, (jer za glavne krivce bezakonja i kriminala smatram pripadnike OT Bijeljina, kriminalce Kovačevića, Stjepanović itd sve do Dodik Milorada predsjedika RS) nego iznosim isključivo činjenice i uputiću sugestije za poboljšanje rada kako bi se postupanje sudske policije uskladilo sa ustavom i zakonima a vi odlučite da li ćete i na koji način poboljšati rad sudske policije.
RAZOTKRIVANJE LAŽI SUDSKE POLICIJE
Dakle ne tražim kažnjavanje bilo koga pa ni načelnika nego samo sugerišem poboljšavanje rada iako za sve nezakonite postupke smatram odgovornim načelnika sudske policije ali je jasno da svoju krivicu ima i komanda kao i Vrhovni sud RS jer sam više puta obavještavao da se primjenjuje diskriminatorska naredba prema svim srodnicima djevojčice Ivone Bajo a niko nije ništa uradio da se to bezakonje zaustavi. Da bih dokazao da se takva naredba primjenjuje morao sam provoditi sate u pritvoru i na prekršajnom sudu doći do izjave sudskog policajca, (prilog "Zapisnik 19.08.2011.").
Vidljivo je da sam do tog dokaza došao tek poslije zahtjeva predsjedniku suda, pa mi je poslat uz dopis 24.10.2011. Dakle praktično dvije godine sam dolazio uzaludno bez mogućnosti kontakta sa nadležnim tužiocem koji bi odgovorio na moje zahtjeve o tome KAKO JE MATERIJALNI DOKAZ SA MJESTA ZLOČINA NESTAO I KAKO JE DOŠLO DO NJEGOVOG UNIŠTAVANJA ?
Naredba o zabrani pristupa je bila USMENA i TAJNA a pripadnici sudske policije su po nalogu Kovačević Novaka lagali majku ubijene djevojčice i mene da OT Bijeljina nije nadležna što se vidi u dokazu "Zabilješka 1419/10 od 10.08.2010." na strani dva uokvireno pravougaonikom a posebno je važno da u toj zabilješci nije navedeno postojanje usmene naredbe o zabrani pristupa, nego na prvoj strani stoji da nas navodno nisu mogli primiti zbog zauzetosti. Izdavanje naredbe se mnogo kasnije pokušalo pravdati događajem od mjesec dana ranije. Naravno da sudski policajci nisu znali da je to laž ali ja jesam no potom se piše laž da sam tada tražio razgovor sa g. Gruhonjićem. Podsjećam da je to kriminalac koji me je lažno prijavio i koji nema veze sa istragom ubistva Ivone Bajo. Podvukao sam datum 08.07.2010. a sada da vidimo šta je zapisano u dokazu "Zabilješka 1260/10" od tog dana. Podvukao sam ime Glamočić Zvjezdana koji je bio jedini bio prisutan cijelo vrijeme a zabilješku je sačinio Mićić Zoran, koji je tada bio ko zna gdje. Prostorije sam napustio poslije molbe g. Glamočića a uokvirio sam dio gdje sa navodi da sam kopiju podneska predao i sudskoj policiji.
Ovde prilažem i taj dokaz "Zahtjev za OT i SP" koji treba u cjelosti pročitati da bi se razumjela suština a sada navodim da tražim poštovanje zakona povodom dokaza i zahtijeva koje sam predao prije 150 dana, kao i da neću pružati otpor eventualnom hapšenju. Važan je dio gdje navodim da su svi nezakoniti postupci tužilaštva ostajali „nevidljivi“ i sada otkrivam da mi je tada cilj bio naravno prije svega dobiti objašnjenje tužilaštva za dokaze koje sam im dostavio ili ako se to ne desi biti uhapšen pa na suđenju dobiti dokaz kakav se kriminal primjenjuje ili pak samo isprovocirati pisanje zabilješke koje je evo danas dokaz da sam i 2010-te dolazio sa zahtjevom da se OT Bijeljina izjasni o tome kako je recimo oštećen dječji ruksak, što nikako nisu smjeli.
Naime, postoje samo 2 opcije i to da je istragom ustanovljeno uništavanje, razlozi i počinilac a u tom slučaju bih ja zahtijevao kopije dokumentacije koja to opisuje. Pošto to ne postoji, onda ostaje druga opcija da OT Bijeljina nije "ni primjetila" presjecanje kaiša i pranje benzinom što bi onda bio NOVI DOKAZ, koji bi uz ostale koje sam predao ranije i imao namjeru predati i druge uz usmenu izjavu bio razlog za ponovno otvaranje istrage u skladu sa ZKP-u. Naravno da za OT Bijeljina to uopšte nije bilo novo jer su dokaz planski uklonili sa mjesta zločina uz asistenciju portira i sakrili taj podatak od porodice, vještaka i javnosti i tada dovedeni "do zida" nisu zbunjeni znali šta da rade. Nisu smjeli da me hapse jer nije bio pripremljen teren za postupanje na prekršajnom sudu a dokument koji sam predao u OT i SP, jasno govori da je na djelu totalno bezakonje i prikrivanje zločina. OT Bijeljina nikada nije bila sposobna da predvidi i shvati nijedan moj postupak sve dok ja to nisam razjasnio, a koji dan kasnije sam u razgovoru sa policajcem Petričević Dragišom istakao da će naredni potez Kovačevića biti upravo to da nam zabrani pristup čak i pisarnici, što se i desilo. Prethodnih 8 mjeseci je bio zabranjen pristup nadležnom tužiocu Stjepanović Danici i uredu glavnog tužioca što sam već dokazao uz laži da nisu nadležni a na zahtjeve se nije uopšte odgovaralo, odnosno tek krajem 2015-te pismeno priznaju da o tome "NEMAJU POJMA".
Dakle ja sam još u januaru 2010-te došao do dokaza da je OT Bijeljina sakrila materijalni dokaz ubistva, predao fotografije i zahtjeve prema ZOSPI-a, (prilog "Zahtjevi 11.02. i 17.03.2010.") gdje ne samo da sam postavio jasna pitanja o skrivanju torbe, unutrašnjih povreda itd, nego sam i predvidio da će se koristiti "smicalice" u narednom periodu. Podsjećam da je lažna prijava protiv mene uslijedila samo 2 dana poslije predavanja zahtijeva od 17.03.2010. a prilažem i "Zahtjev tuziocu 30.04.2010." u kome upozoravam na odredbe iz zakona što je bilo naravno uzalud.
I umjesto da odgovore krivci su se posakrivali po kancelarijama i naložili g. Borovčaninu da nam ne dozvole kontakt ni sa kim a nikakvo objašnjenje nisu davali što formalno znači da su moji dokazi "ZATURENI GREŠKOM" a ja nemam nikakav dokaz da dolazim, tražim razgovor u skladu sa pravilnikom, da me lažu kako nisu nadležni i čak se ne sačinjavaju nikakve zabilješke o tome. Stoga sam dokaze na CD-u predao i komandi SP u Bijeljini i upoznao o svemu g. Višnjić Ranka, koji je sačinio zabilješku, (401/10) ne navodeći to ali je moju izjavu da ću ukoliko OT Bijeljina nastavi da prikriva zločin i sprečava kontakt sa nadležnim "KRENUTI UZ STEPENICE A ONI NEK ODLUČE DA LI ĆE DA POŠTUJU ZAKON, DA ME UHAPSE ILI DA MI PUCAJU U LEĐA", opisao lažno kao prijetnju nasilnim ulaskom. Uopšte nisam prijetio nasiljem niti je bilo razgovora o fizičkoj sili, napadu, sankcionisanju i slično koje se navodi jer za to i nije bilo potrebe. Zabilješka se završava opisom "DA ODAJEM UTISAM LABILNE I PSIHIČKI RASTREŠENE LIČNOSTI ČIJE SE PONAŠANJE NE MOŽE PREDVIDJETI".
Da nikada nisu mogli predvidjeti moje planove to je istina a što se tiče psihoanalite koju je kasnije istim riječima vršio i Mićić Zoran, jasno je da je u pitanju šablonska rečenica koju osoblje nije sposobno ni zapamtiti nego je unose operacijom COPY - PASTE. Danas je jasno da je ta zabilješka sačinjena uz korekcije Kovačevića i Borovčanina pa iskorištena kao jedan od "dokaza" za "Ugrožavanje sigurnosti" kriminalaca koji su prikrili ubistvo, što je bio dio plana da mi se otme računar i unište dokazi njihovog kriminala s obzirom da sam već objelodanio fotografije dječjeg ruksaka i najavio podnošenje prijave protiv odgovornih ako na otkriju za čije su interese to učinili. Važno je istaći da tada nisam imao dokaze o krijumčarenju i pljački preko Bobar grupe ali oni to nisu znali te su požurili da mi otmu kompjuter i uplaše nas.
Dakle ja sam od 24.03.2010. sve do kraja 2012-te zvanično bio pod istragom za praktično planiranje ubistva polovine OT Bijeljina a onda 2012-te pošto sam prethodno uhapšen prilikom protesta 05.09.2012. i o usmenoj naredbi obavjestio VSITV-e, Kovačević im u svom odgovoru A-326/12 kaže da je naredbu o zabrani pristupa izdao zbog banalnog "prekršaja" koji čak i ne postoji u bilo kom predmetu makar da je podnesen zahtjev pa obustavljen, dok nema ni riječi o "OPASNIM PRIJETNJAMA" i riziku po život kome su bili izloženi zvanično cijele 3 godine sve dok OT Doboj nije konstatovalo da niti postoji ijedna prijeteća riječ niti su za 3 godine uspjeli da me povežu sa bilo kakvim krivičnim djelom. Na kraju tog dopisa Kovačević piše da dostavlja priloge od sudske policije što objašnjava ulogu Borovčanin Danka u svemu.
Naime iz izjava nekih policajaca i samih zabilješki sam upoznat sa time da je načelnik tražio od sudske policije da ni u kom slučaju ne pominju da su vidjeli sliku materijalnog dokaza ubistva pod izgovorom da SP nije nadležna za istražne radnje kako bi njihovi opisi o labilnom, rastresenom licu, narkomanu i psihički poremećenoj osobi bili uvjerljiviji a to je Kovačević koristio kao kontra argumente mojim dopisima drugim institucijama kojima sam ja dostavljao dokaze o njihovom kriminalu. Taj pritisak na podređene Borovčanin je priznao pred 4 svjedoka u razgovoru 22.03.2016. koji ću opisati u nastavku a u pitanju su nesporni, Mićić Zoran i Petričević Dragiša, te mislim Jovašević Vjekoslav i Jurković Mirko za čija imena nisam stopostotno siguran, tako da se moj opis može provjeriti jednog dana ako se isti ne plaše za život ili posao u slučaju da ispričaju šta su vidjeli i čuli.
Cijelo vrijeme od februara 2010-te do novembra 2015-te, što je 5 i po godina, što je 70 mjeseci, preko 2000 dana tokom kojih sam više stotina puta dolazio po odgovor, (ne samo po tom osnovu) pripadnici OT Bijeljina i sudske policije su se pravili ludi kao da ne vide slike dokaza koje donosim, slike sa kojima sam hapšen a da niti u jednoj zabilješci to nije pomenuto jer u stvari ja treba da se predstavim kao ludak a okružni tužioci savršenstva majke prirode, koji "časno i profesionalno" rade svoj posao, kao i sudska policija koja ih štiti od "poremećenog psihopate" koji je eto "nezadovoljan postupanjem" tužilaštva bez ikakvog realnog razloga te je očito sve samo posljedica šoka usljed pogibije sestričine. To je matrica gluposti koju je smislio Borovčanin sa Kovačevićem, da se piše u zabilješkama uz najstrožiju naredbu da postojanje dokaza koji sam svima pokazao ni u kom slučaju ne smiju pomenuti u tekstovima zabilješki...
SLUŽBENE ZABILJEŠKE PO NARUDŽBI
Ukazaću komandi sudske policije RS u Banjaluci, uz dokaze da se u zabilješkama pišu laži po narudžbi Kovačević Novaka i Boravčanin Danka, isključivo za potrebe Kovačevića da opravda svoje gestapovske metode. Prije svega važno je znati da sam još u januaru 2010-te napisao prvu krivičnu prijavu protiv Kovačević Novaka, Stjepanović Danice, Kovrlije Darka i Marković Dragoslava, zbog prikrivanja ubistva uz fotografije torbe Ivone Bajo, presječenog kaiša opranog benzinom a onda više puta obavještavao VSITV-e, koje prema pravilniku i zakonu traži izjašnjenja prijavljenih sudija ili tužilaca.
Polazim od dokaza "Zabilješka 73/11 od 24.01.2011." koja je kako stoji, (važni djelovi su podvučeni ili uokvirani) sačinjena "na okolnosti učestalih dolazaka lica Zdenka Baje" odnosno mene. ZAŠTO JE POTREBNO DA MIĆIĆ ZORAN SAČINJAVA TADA NEKU ZBIRNU ZABILJEŠKU I KO JE TO TRAŽIO ??? Naravno Kovačević Novak uz asistenciju Borovčanina ali očekujem da se Mićić Zoran i Borovčanin o tome izjasne te da dobijem njihova objašnjenja, što sam zatražio posebnim zahtjevom.
Analizom svoje dokumentacije ustanovio sam da sam početkom novembra 2010-te, poslao VSITV-u dopis upravo povodom lažne prijave protiv mene čiju prvu od 6 strana "Vijecu o laznoj prijavi" prilažem a ovde citiram dio sa datumom: "Naime prije sedam i po mjeseci, (današnji datum je 10.11.2010.) pripadnici organizovane kriminalne grupe, od kojih su neki zaposleni u OT Bijeljina, (u daljem tekstu tužilačka mafija), su podnijeli lažnu, neosnovanu prijavu protiv mene, sa ciljem da dođu do podataka koje sam prikupio o njihovom kriminalnom radu i u sklopu procedure koju su zloupotrebom svog položaja izdejstvovali protiv mene, odnesena su dva računara". S obzirom na redoslijed radnji Vijeće je baš oko 20 januara 2011-te trebalo zatražiti izjašnjenje iz OT Bijeljina povodom ove pritužbe, te je tako i NARUČENA zabilješka u kojoj se opisujemo kao ludaci a okružni tužioci kao nevini anđelčići.
Dakle iako sam zvanično ja uzrok za pisanje te zabilješke koji sam dolazio do danas više stotina puta a svi ostali iz porodice maksimalno 5 puta, prvo se piše da smo svi dolazili, tražili prijem i "BILI PRIMANI" bez navođenja ijednog datuma, ijednoga tužioca, kada se to desilo. To je bezočna laž jer sa Kovačevićem i Stjepanović nisam imao nikakav kontakt od 2009-te, ali sada ću potencirati opis "KLELI IM DJECU, PODNOSILI TUŽBE PROTIV ISTIH, PLAKALI".
Iako sam formalno ja, Zdenko Bajo uzrok pisanja zabilješke, sada se opis proširuje i ne neke druge, neimenovane osobe. U razgovoru dana 22.03.2016. i ranije Mićić Zoran je objašnjavao da je "DJECU KLELA" moja sestra Budimka Bollin Bajo, što je u startu lažno jer se to pripisuje svima u zabilješci a pitanje je da li je i to uopšte tačno. Naime od svoje sestre Budimke sam dobio opis JEDINOG susreta sa Stjepanović Danicom od 2010 - 2016, te ga citiram:
Tražim od vas da mi odgovorite zašto je torba u ovakvom stanju. Ja od vas očekujem odgovore, jer to je moje jedino dijete. Da li vi mene razumijete, imate li vi djecu ???
Ja sada nemam namjeru tvrditi da je opis moje sestre tačan ali postavljam pitanje: ŠTA MIĆIĆ ZORAN SMATRA POD OPISOM "KLELI IM DJECU", DA LI OVO ŠTO JE OPISANO ILI SE SJEĆA NEČEG DRUGOG ILI MU JE TAKO PRENESENO, ODNOSNO NAREĐENO ???"
Potom se pominje datum 08.07.2010. kao razlog za usmenu naredbu Kovačević Novaka pa citiram ovu glupost: "DA SE PRIPADNICI PORODICE BAJO VIŠE NE PUŠTAJU U PROSTORIJE TUŽILAŠTVA BEZ NJEGOVOG ODOBRENJA ILI ODOBRENJA POSTUPAJUĆEG TUŽIOCA". Zašto je ovo glupost ??? - zato što sudska policija nikada i nigdje ne PUŠTA OBIČNE GRAĐANE do sudija ili okružnih tužilaca dok ne dobije odobrenje od njih.
Ali da je i to laž napisana isključivo za potrebe Kovačević Novaka poslije mojih pritužbi VSITV-u dokaz je "Zabilješka 1419/10" od 10.08.2010. što je poslije datuma 08.07.2010. a u kojoj se ne navodi da nam je pristup zabranjen, jer je to tada bilo tajno nego da nas: "NIJE MOGAO PRIMITI ZBOG ZAUZETOSTI SLUŽBENIM OBAVEZAMA". Jasno, jer tada je usmena fašistička naredba bila tajna iako se primjenjivala praktično od dana ubistva Ivone Bajo.
Posebno je bitno da Mićić Zoran u zabilješci 73/11 od 24.01.2011. na drugoj strani piše da smo sestra i ja 10.08.2010. "NARUŠILI JRM" te s obzirom da načelnik i sudska policija bježe od toga da iznose stavove o krivičnim djelima postavlja se pitanje kako to da mogu davati komentare o tome da li je neko počinio prekršaj ili ne. Ovo bi još moglo i da izgleda banalno da se danas ne zna da je ova zabilješka sačinjena mjesec dana poslije odluke Okružnog suda u Bijeljini koji je rješenjem OBUSTAVIO POSTUPAK. No Kovačeviću su trebeli neki "dokazi" da ih dostavi VSITV-u i drugim institucijama, pa je osim ove sramne zabilješke načinjen i falsifikat vezan za taj prekršajni postupak. U prilogu "Rješenja sudova" vidi se da je presuda prekršajnog suda preinačena dana 22.12.2010. ali je uprkos tome udaren pečat pravosnažnosti i taj se falsifikat godinama dijelio okolo kao "dokaz" da su svi srodnici Ivone Bajo ludaci koje i sud kažnjava zbog prekršaja. Ovaj falsifikat se pojavio u mojoj tužbi za diskriminaciju 80 0 P 043325 13 P2 te kada sam ukazao na to pismenim podneskom, sudija Vakičić i PRS, ga uklanjaju iz spisa, no primjerak koji sam ja dobio nisu mogli oteti.
Dalje na drugoj strani priloga "Zabilješka 73/11 od 24.01.2011." navodi se isključivo moje ime Zdenko Bajo iako je uvod pisan za cijelu porodicu. Kada se analiziraju svi datumi vidljivo je da me NIKO NIKADA NIJE PRIMIO OD OKRUŽNIH TUŽILACA, iako se na prvoj strani ove gluposti piše da smo redovno primani. Pardon, navodi se da sam dana 08.07.2010. tražio razgovor sa nekim Gruhonjićem, što je bezočna laž. U prilogu "Zabilješka 1260/10" od tog dana je napisano da sam tražio "razgovor sa nekim od predstavnika tužilaštva koji je u mogućnosti da odgovori na pitanja" a u stvari se radilo o odgovorima na pismene zahtjeve predate još prije 6 mjeseci. Šta sam tačno zahtijevao opisano je u dokazu "Zahtjev za OT i SP" gdje nema ni pomena o nekom Gruhonjiću, nego pominjem "predstavnika tužilaštva, koji će da iznese stavove tužilaštva po svim pitanjima koje sam pismeno pokrenuo i ranije obavjestio tužilaštvo". Možda je to mogao učiniti i taj kriminalac Gruhonjić, koji me je prethodno lažno prijavio ali je činjenica da ja nisam insistirao da me on primi što lažno tvrdi Mićić Zoran dana 24.01.2011.
U nastavku te naručene zabilješke nema pomena ni o kakvom kontaktu sa bilo kojim okružnim tužiocem iako je zabilješka započeta sa lažima o brojnim "primanjima". Važno je znati da je tužilac Šabić Muris bio nadležan u predmetu koji je pokrenut poslije lažne prijave protiv mene i da to nema nikakve veze sa ubistvom Ivone Bajo i dokazom koji su sakrili kriminalci Stjepanović, Kovačević i ostali iz UGT. Vidljivo je da sam dana 22.12.2010. preuzeo kompjuter od ekonoma okružnog suda a dva dana kasnije tražio razgovor sa Šabić Murisom.
Povod je bio uništavanje podataka na hard disku preuzetog računara a kontrola ispravnosti koju sam pismeno zahtijevao nekoliko dana ranije nije izvršena. Istine radi otkriću da je do susreta sa g. Šabićem došlo nekad kasnije, možda samo par dana od sačinjavanja zabilješke kada mi je isti rakao da ne zna ništa o brisanju podataka, da nije otvarao računar te da je sve svoje radnje izvršio pošto su došli kod njega i rekli mu "TI BI TO KAO DEŽURNI TREBAO DA POTPIŠEŠ". Podsjećam da ni do danas nemam podatke o pregledu računara koji je zadržan oko 9 mjeseci a sudska policija mi je po USMENOJ NAREDBI sudije Vakičić OTELA laptop, kojim sam najavio izvođenje dokaza vezano za uništavanje podataka. Dakle najmanje poslednjih 8 "učestalih dolazaka" nema nikakve veze sa ubistvom Ivone Bajo nego se radi o mojim nastojanjima da povretim oteti računar do 22.12.2010. kada se vidi da sam ga preuzeo a potom da ukažem na to da su sa njegovog hard diska izbrisani svi fajlovi te pošto je to bilo bezuspješno podnosim o tome krivičnu prijavu u CJB Bijeljina 04.03.2011. po kojoj ni do danas poslije 5 godina nema nikakve istrage.
Da je zabilješka od 24.01.2011. naručena od strane Kovačevića i Borovčanina dokaz je i izraz "podnosili tužbe protiv istih" što je pogrešna interpretacija jer tada nije bila podnesena nijedna tužba nego PRITUŽBE UDT-u, odnosno VSITV-u što se činilo poštom i Mićić Zoran, nikako za to nije mogao da zna, nego mu je to neko rekao od onih protiv koga su pritužbe podnesene te je UDT zatražio njihov odgovor. Načelnik Borovčanin objašnjava kako sudska policija ne opisuje dokaze kriminala koje vidi jer nisu nadležni za istrage a ovde pominju tužbe, (pritužbe) za koje zaista, ne samo da nisu nadležni, nego nikako za njih ne bi smjeli znati a i ako saznaju neumjesno je da to komentarišu u zabilješkama pogotovo kad se ima u vidu da su tužbe, pritužbe i krivične prijave legitimna pravna sredstva predviđena zakonom.
U nastavku ću obraditi prilog "Zabilješka 1292/12 od 05.09.2012." kada sam uhapšen i povezati ga sa prilogom"Zapisnik 80 1 Pr 004601 11 Pr od 28.12.2011." kada su svjedočili načelnik Borovčanin te policajci, Glamočić i Jelačić.
Sudski policajci Mićić i Čavić su netačno opisali tekst na plakatima i izostavili ono što stvarno piše a to je konstatovao i prekršajni sud, (prilog "Plakati") i umjesto toga naveli ono što sam u stvari odgovorio na pitanje patrole MUP-a. Da mi je ulaz zabranjen jer tužilaštvo prikriva ubistvo djevojčice koje se desilo prilikom krijumčarenja u Bobar grupu, te da je to zataškano po nalogu Dodik Milorada s obzirom da je Bobar glavni čovjek SNSD-a u Bijeljini, te da je Dodik vrhovni kriminalac a da su kriminalci i Bobar i Kovačević. To sam dakle rekao policiji a potvrdio Minić Dejan na suđenju, no sudska policija je lažno predstavila kako to piše na plakatima što nije čudo s obzirom da im je naređeno da nikako ne opisuju ono što su stvarno vidjeli. Osim što sam priložio slike plakata, prilažem i neoborivi dokaz, iz prethodne godine, kompletan "Zapisnik 80 1 Pr 004601 11 Pr od 28.12.2011." i više zabilješki iz te godine od kojih je najznačajnija "Zabilješka 1200/11 od 25.07.2011." gdje je opisan događaj predmet prekršajnog spisa i tačno navedeno šta stvarno piše na plakatima koje sam koristio, citiram: "Glas istine, prikrivanje ubistva, skrivanje dokaza, falsifikovanje vještačenja, teror nad medijima, smrt na saslušanju, imam dokaze o krivičnim djelima i kriminalu pripadnika Okružnog tužilaštva Bijeljina, šta će da se desi, hoće li uhapsiti njih ili mene??? Zaustavimo spregu mafije i tužilaštva!" Bez pripremljenog teksta objasnio sam pred sudom šta se desilo:
"Upitan od strane sudije da li prihvata odgovornost za prekršaj koji mu se stavlja na teret okrivljeni izjavi NE PRIHVATAM ODGOVORNOST za prekršaj koji mi se stavlja na teret i ističem i smatram da to naređenje koje je meni izdato nije bilo po zakonu a takođe nijedna moja radnja nije bila usmjerena da ometam državne organe i moja namjera je bila da predam Tužilaštvu dokazni materijal po više krivičnih djela od kojih je najteže teško ubistvo Ivone Baje i više drugih krivičnih dijela u cilju sprečavanja dokazivanja tog ubistva i da podnesem krivičnu prijavu Tužilaštvu što je pravo zagarantovano Zakonom o krivičnom postupku svakom građanu ali sudska policija ima usmeno naređenje da se nikom od porodice Bajo ne dozvoli pristup Tužilaštvu po bilo kom osnovu. Pokušo sam dakle da dostavim te dokaze što mi se već dvije godine onemogućava a ti dokazi ustvari dokazuju krivicu pojedinih pripadnika Okružnog tužilaštva i Centra javne bezbjednosti Bijeljina. Nakon toga sam dokazni materijal stavio na sebe tako što sam na karton koji sam prebacio preko glave okačio plakat sa natpisom glas istine i fotografiju torbe pokojne Ivone Bajo sa naznakama koja bi u njenom predmetu predstavljala novi dokaz. Sudski policajci su me obavjestili da nemogu da mi omoguće ulaz u Tužilaštvu jer to već traje 2 godine i da nemogu nikom dostaviti te dokaze i da iste mogu poslati poštom a s obzirom da sam ja imao iskustvo da sve što šaljem poštom nestane odnosno bude zagubljeno na neki dokaz pa i ovaj dokaz pa sam insistirao s obzirom da je to moje zakonsko pravo da predmetni dokaz dostavim lično Tužilaštvu. Stao sam ispred zgrade između dva stuba na stepeništu sudski policajci su mi se izuzetno ljubazno obratili i rekli da siđem na ulicu što sam ja odbio insistirajući da mi se omogući zakonom zagarantovano pravo koje sam već naveo a sišao sam nakon dolaska policajaca iz CJB Bijeljina kojima sam takođe rekao riječi slične riječima navedenim u zahtjevu tj. istog smisla i rekao sam da želim da predam dokaze ili da me uhapsi i udalji. Predlažem da sud u dokaznom postupku sasluša Načelnika Sudske policije Bijeljina Borovčanin Danka a ostajem i kod svog dopisa koji sam ranije priložio u sudski spis a od suda ne tražim da kao dokaz izvede priloženi CD a istom sam ga dao na znanje da su to dokazi koje sam želio predati Okružnom tužilaštvu Bijeljina.
Neću trošiti vrijeme da komentarišem svoju izjavu jer će tekst ionako biti opširan ali ću detaljno pojasniti smisao svjedočenja svih aktera i to prvo odgovore Glamočić Zvjezdana na moja pitanja: "Okrivljeni-da li je vama lično poznato zašto sam ja navedene prilike došao pred zgradu Osnovnog suda u Bijeljinu. Svjedok-da poznato mi je. Okrivljeni-da li je meni dozvoljeno da ja pristupim Okružnom tužilaštvu Bijeljina i da istom predam dokaze i da li vam je poznato da postoji usmena naredba glavnog tužioca da je meni zabranjen pristup. Svjedok-poznato mi je da ima usmena naredba okružnog tužioca Novaka Kovačevića da se licu Zdenko Baju a za ostale se neću izjašnjavati ne dozvoljava ulazak u prostorije Okružnog tužilaštva te sve što se tiče predaje dokaza i ostalih materijala da silazi radnik pisarnice u prizemlje gdje vrši prijem dokumenata. Okrivljeni je li to uobičajeni način rada prijema pismena tužilaštva i da li se to primjenjuje prema svim građanima. Svjedok- ne. Okrivljeni-da li možete navesti koga sam ja ometao i možete li navesti i jedno ime i da li se radi o službenim licima. Svjedok-navedene prilike ste ometali strankama nesmetani ulaz u zgradu suda i niste ometali službena lica. Okrivljeni-Sud konstatuje da okrivljeni pokazuje transporent svjedoku na kojem se nalazi natpis pod nazivom Glas istine ispod toga fotografija dječijeg ruksaka te pita svjedoka da li je to taj transparent koji je on nosio te prilike. Svjedok - znam da je na tom transparentu pisao naziv glas istine i sve ostalo što je ovde navedeno nakon što mi pokazujete a za torbu se ne mogu izjasniti jer se ne sjećam da li je ista bila. Okrivljeni-nemam pitanja za svjedoka i prigovaram istom u dijelu iskaza koji se odnosi na neprepoznavanje dječijeg rusaka na transporetnu.
Prije svega je važno da u zabilješci 1200/11 od 25.07.2011. nema ni pomena o slici torbe a ni svjedok Glamočić se "ne sjeća" toga ali je posebno važno da je u zapisniku SUD konstatovao da na plakatu postoji fotografija DJEČJEG RUKSAKA, koju sudska policija za 6 godina nikada "NIJE VIDJELA" niti opisivala. U zapisniku nedostaje dio mog pitanja "da li se naredba odnosi i na druge srodnike" ali se iz odgovora vidi da sam ga postavio jer svjedok kaže DA SE NEĆE IZJAŠNJAVATI. Zašto je sudija dozvolio da ne odgovori je jedno a zašto svjedok NEĆE da odgovori pred sudom je drugo pitanje a ja kažem zato što je naredba bila tajna i pošto sam je na prethodnom suđenju razotkrio kao fašističku prema svim srodnicima Ivone Bajo, onda se ta diskriminacija pokušava umanjiti od strane Kovačevića i Borovčanina. Podvukao sam takođe dio gdje svjedok priznaje da nisam ometao službena lica, nago navodno stranke, kojih zanimljivo nije bilo da svjedoče niti su evidentirani u zabilješci bilo koga od njih a niti opisali da sam ih ometao nego je zvanična optužba bila "OMETANJE DRŽAVNIH ORGANA".
Potom slijedi dio gdje na moja pitanja odgovara svjedok Jelačić Srebrenko: "Okrivljeni-rekli ste da sam stao na metar ispred vrata i da li možemo da preciziramo da je to bilo između stubova na ivici stepenika. Svjedok - bilo je između dva stuba na podestu na ivici stepenica. Okrivljeni- slažete li se da je to udaljenost veća od jednog metra. Svjedok slažem se ali mislim da nema više od 1,5 metara. Okrivljeni-po dozvoli suda pokazuje svjedoku transparent i istog pita da li je to taj transparent koji sam nosio navedene prilike. Svjedok jeste to je taj transparent i natpisi na istom su isti. Okrivljeni-kada ste izašli da me upozorite da se sklonim da li vam je poznato da sam vam rekao da tražim od sudske policije da mi omogući da predam dokaze Tužilaštvu. Svjedok-da poznato mi je to sam već i rekao. Okrivljeni- da li ste vi sačinili neku službenu zabilješku i da li ste opisali sadržaj transparenta i da li ste u istoj naveli da je na transparentu naljepljena slika torbe i sjećate li se šta ova torba predstavlja. Svjedok- tačno je da sam ja sačinio predmetnu zabilješku i kolega Glamočić a ne mogu da se sjetim da li je navedena predmetna torba i šta ste mi navedene prilike rekli. Okrivljeni-nemam više pitanja i ne prigovaram iskazu istog.
Iako je cijelo svjedočenje bitno podvukao sam najvažnije dijelova a oni redom znače da pošto sam stajao između dva stuba bar 1,5 metara od vrata to znači da su sve stranke mogle nesmetano da prolaze, ulaze i izlaze iz zgrade. Dakle nema fizičke mogućnost da spriječim ili ometam nekoga sa mjesta između stubova ako hoće da uđe u zgradu. Dakle nisam ometao ni stranke ali sam naravno bio smetnja Kovačeviću s obzirom da bez riječi slikovito tom slikom materijalnog dokaza ubistva razotkrivam javno pred svima kakva je u stvari BANDA PLAĆENIH UBICA, takozvana OT Bijeljina.
Zato je reagovao njihov saučesnik Borovčanin, prvo dozvolivši da se primjenjuje fašistička tajna naredba a onda naloživši policajcima da me uklanjaju bez opisa toga šta su vidjeli na plakatu. S obzirom da je sud opisao kako se na plakatu nalazi slika dječjeg ruksaka a svjedok Jelačić potvrdio da je to isti plakat koji sam tada imao, to je i dokaz da je prilog koji sada dostavljam autentičan i znači da sudska policija to što je vidjela nikada nije opisivala u zabilješkama, da mi je ulaz konstantno zabranjivan iako su svi znali da imam taj dokaz i niko nije procjenjivao da li je Danica Stjepanović, osnosno Kovačević Novak, kriminalac ili bar psihički poremećen nego su tako mene opisivali za potrebe Kovačevića a za šta je osnovni preduslov bio izostavljanje opisa dokaza koji su svi vidjeli.
Načelnik Borovčanin je pred više svjedoka dana 22.03.2016. izneo stav da "ONI NE ZNAJU ŠTA JA DONOSIM U TORBI" i da ne mogu "DA U NJU ZAVIRUJU". Ja sam tada doneo, ne više sliku nego stvarni predmet koji mi je vraćen 2015-te i pokazao svima tražeći da to navedu sada u zabilješkama i da navode i ubuduće. Načelnik je nastavio da tvrdi kako je to posao MUP-a a ne njihov na šta sam uzvratio da oni i ne treba da vrše istragu nego samo da opišu to što su vidjeli dodavši:
"ŠTA BI BILO DA SAM DONEO ODSJEČENU GLAVU U KRVAVOJ KESI ILI PIŠTOLJ, DA LI BISTE I TADA TO PREĆUTALI???"
A sada postavljam pitanje komandi SP u Banjaluci: "Kako bi reagovala sudska policija pod komandom Borovčanina da donesem vreću sa 600 hiljada maraka koje su opljačkali specijalci MUP-a RS, (pronađeno je samo 10-tak hiljada) i jednu pušku recimo a sve sam to pronašao na izletu u planini ???
Prema ustaljenoj praksi, ne bi mi bio dozvoljan ulaz u zgradu, sudska policija "NE BI ZAVIRIVALA" u novčanice kojima bi im mahao pred očima i "NE BI VIDJELA" automatsku pušku u mojim rukama, te bi sačinila zabiljašku sa opaskom da je Zdenko Bajo pod uticajem narkotika uz već svima poznati psihički poremećaj, bez nekog posebnog razloga insistirao da ga prime u OT Bijeljina, gdje ga isti nisu primili zbog zauzetosti službenim obavezama...
OVO JE SLIKA STANJA I TUŽILAŠTVA I SUDSKE POLICIJE I RS U CJELINI JER NE POSTOJI PRAVNA DRŽAVA NEGO DIKTATURA MAFIJE KOJOJ JE NA ČELU DODIK MILORAD A LOGISTIKU PRUŽAJU OSOBE POPUT KOVAČEVIĆA, STJEPANOVIĆ I BOROVČANINA.
Preostalo je svjedočenje upravo načelnika, te prenosim i taj dio: "Okrivljeni-da li vam je poznato da postoji usmena naredba da je meni zabranjen pristup Okružnom Tužilaštvu u Bijeljini kao i svim ostalim srodnicima porodice Bajo. Svjedok-poznato mi je da postoji usmena naredba Okružnog tužioca Bijeljina Novaka Kovačević da se gospodin Zdenko Bajo ne pušta više u prostorije Tužilaštva vezano za jedan prethodni događaj gdje isti nije htio da napusti prostorije Tužilaštva i isti je tada usmeno rekao da se njemu omogućiti da predaje pismena i dokaze putem pisarnice Tužilaštva tako što će radnik pisarnice uvijek sići u prizemlje zgrade Osnovnog suda Bijeljina gdje će primiti navedene podneske i što je uvijek i činjeno sa ovjerom prijemnog štambilje. Okrivljeni-da li se naredba odnosi i na ostatak moje porodice i da li sam od vas tražio primjerak te naredbe. Svjedok- ne naredba se odnosi samo na vas i nema pisane naredbe što sam vam već ranije rekao. Okrivljeni-kako je moguće da vaš sudski policajac smatra da je to drugačije. Svjedok-ne mogu znati šta koji policajac smatra i ne mogu odgovoriti na to pitanje. Okrivljeni-nemam pitanja za svjedoka i prigovaram iskazu istog i smatram da isti nije odgovorio ono što sam ga pitao.
Ovde dakle Borovčanin u prvom pitanju izbjegava da odgovori da li se naredba odnosi na sve srodnike kako je to opisao Zoran Mićić u dokazu "Zapisnik 19.08.2011." a onda nepotrebno objašnjava i opravdava navodne razloge iako to nije pitan. Naravno ni on ni Kovačević ne pojašnjavaju od koga da dobijem odgovore na pitanja kao što je uzrok uklanjanja dokaza sa mjesta ubistva, presjecanje kaiša, podaci o pregledu računara, koji se i danas kriju itd. Zaboravivši ovo dana 22.03.2016. kada sam pomenuo da je 10.08.2010. uhapšena i moja sestra pošto su prvo slagali da OT Bijeljina nije nadležna, Borovčanin je pred 4 svjedoka rekao da je bilo dana kada se naredba odnosila samo na mene a i dana kada se odnosila i na druge, što će reči. "POŠTO SAM JA DOLAZIO PAR STOTINA PUTA DO SADA, NAREDBA SE UVJEK PRIMJENJUJE I ODNOSI SAMO NA MENE KADA DOLAZIM SAM A AKO DOĐE DRUGI ČLAN PORODICE ILI UZ MENE U DRUŠTVU, ONDA SE NAREDBA ODNOSI NA SVE SRODNIKE...
To je dakle sistem rada Kovačevića i Borovčanina. Primjenjivati tajnu fašističku naredbu bez pismenog pravosnažnog rješenja i prava na žalbu kako ne bi postojali dokazi o tome a kada sam to razotkrio onda se ta naredba prepravlja od slučaja do slučaja pa čak i negira kao što je to uradio Čavić Zoran. I na kraju na moje pitanje kako to da policajac pod njegovom komandom, (Mićić Zoran) smatra da je to drugačije, odnosno da važi za sve srodnike a opisao je na sudu da je tako lično čuo od glavnog tužioca, Borovčanin kaže zamislite "NE MOGU ZNATI ŠTA KOJI POLICAJAC SMATRA I NE MOGU ODGOVORITI NA TO PITANJE"
Dakle Borovčanin neće da pojasni kako to da pripadnici sudske policije "različito shvataju" naredbu koju im je izdao i dodaje da ne može na to odgovoriti a nekoliko rečenica je potrošio iako nije pitan da objasni šta smatra Kovačević i koji su njegovi razlozi. Ovde je odgovornost Borovčanina jasna i to sam mu rekao u razgovoru uživo pred 4 svjedoka, kada je potvrdio taj svoj stav pokazujući na jednog od policajaca riječima "KAKO JA MOGU ZNATI ŠTA JE U NJEGOVOJ GLAVI". Na stranu to što i on i svi drugi "mogu zavirivati u moju glavu" i ocjeniti da sam psihički poremećen, te citiram sebe po sjećanju: "OVDE SE RADI O NAREDBI KOJU STE VI IZDALI SVOJIM PODREĐENIMA I ODGOVORNI STE ZA TO KAKO JE SHVATAJU I SPROVODE. VIŠE PUTA SAM VAS UPOZORIO DA TRAŽITE PISMENU NAREDBU PA BI I VI I SVI POLICAJCI MOGLI DA JE PROČITAJU I ZNAJU KAKO GLASI A AKO JE NEKI POJEDINAC POGREŠNO PRIMJENI ODGOVORNOST JE NA NJEMU A SADA JE ISKLJUČIVO NA VAMA, (BOROVČANINU)" koji mjenja sa Kovačevićem stavove ko prljava odijela.

PRILOZI

Zapisnik 19.08.2011.
Zabilješka 1419/10
Zabilješka 1260/10
Zahtjevi 11.02. i 17.03.2010.
Zahtjev tuziocu 30.04.2010.
Zahtjev za OT i SP
Izjava sekretara OT
Zabilješka 73/11 od 24.01.2011.

Zabilješka 1292/12 od 05.09.2012.
Zapisnik 80 1 Pr 004601 11 Pr od 28.12.2011.
Vijecu o laznoj prijavi
Plakati
Zapisnik 80 1 Pr 004601 11 Pr od 28.12.2011.
Zabilješka 1200/11 od 25.07.2011.
Rješenja sudova

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 12 Jul, 2016 | read_nums (32)
S obzirom da za procesuiranje krupnijih riba prema priznanju glavnog republičkog tužioca nije bilo političke volje to su upotrebljena sva sredstva da se prikrije i ubistvo osmogodišnje djevojčice i krijumčarenje i izgleda što je za njih bilo najvažnije da se osigura nesmetani nastavak pljačke stotina miliona maraka preko Bobar banke.

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

DOPUNA NA T14 0 KTA 0017537 16

Napomena: Ova dopuna rađena je i u digitalnom obliku, kao web stranica na priloženom disku sa aktivnim linkovima prema prilozima, odnosno dokazima na koje se poziva a otvaraju se u novom prozoru, koji poslije pregleda zatvorite...
Dopuna je nastala poslije konsultacija sa gospođom Bolin koju zastupam na osnovu punomoći. Generalno za gospođu Bolin prioritet je ponovno pokretanje istrage na osnovu novih dokaza i činjenica a da li će tužilaštvo sprovoditi istragu o drugim krivičnim djelima koja su nastala kao posljedica prikrivanja ubistva to je sporedna tema. Stoga predlažemo da se ponovo otvori istraga i predmet KTA-596/09, dodijeli okružnom tužioci Medić ili nekom drugom okružnom tužiocu koji nije ranije imao dodira sa predmetom a što se tiče prijave u predmetu T14 0 KTA 0017537 16 ako bude obrađivana posebno, o tome će vjerovatno odluku donijeti Republičko tužilaštvo.
ARGUMENTACIJA ZA PONOVNO POKRETANJE ISTRAGE U PREDMETU KTA-596/09
- OT Bijeljina u predmetu KTA-596/09 ne samo da nije utvrdilo ko je, kako, zašto i čime oštetio "dječji ruksak" Ivone Bajo, koji je u trenutku nanošenja smrtonosne povrede imala na sebi, nego se činjenica o oštećenju nikada i nigdje ne pominje u kompletnom spisu.
- OT Bijeljina u predmetu KTA-596/09 nije utvrdilo kako su i čime nanesene sve unutrašnje povrede Ivoni Bajo konstatovane obdukcijom nego se u vještačenju trasologa pominje samo površinska rana na grudima.
- OT Bijeljina u predmetu KTA-596/09 iznosi zaključak da je smrtonosno povređivanje kod Ivone Bajo nastalo padom sa bicikla na žicu od korpe dok vještak dr. Busarčević tvrdi da je do povrede došlo oko 10-15 metara prije pada odnosno 2-3 metra prije prve mrlje krvi na asvaltu. KAKO JE MOGUĆE DA PRVO POČINJE KRVARENJE A TEK POSLIJE TOGA DOLAZI DO PADA I POVREDE KOJA JE UZROKOVALA TO KRVARENJE ???

Materijalni dokaz
dječji ruksak koji je skinut sa smrtno ranjene djevojčice Ivone Bajo, već je prezentovan tužilaštvu i predata dokumentacija koja dokazuje da je oštećen na takav način da je kaiš dvostruko presječen, veći dio nedostaje a ostatak je zamrljan nekim hemijskim sredstvom.
Sada se na priloženom disku dostavlja i audio zapis razgovora sa portirom AD Univerzal Blagišom Sofrenićem, koji potvrđuje da je lično uklonio taj materijalni dokaz sa mjesta zločina.
Podsjećam da isti, kritičnog dana uopšte nije pomenuo niti u jednom dokumentu da je postojao neki kamion a kamoli da je dovezao robu, pa čak ni u
izjavi datoj policiji nekoliko dana kasnije. Tu činjenicu tek 7 dana kasnije otkriva porodica Bajo pa potom cijelih 15-20 dana poslije tragedije, dolazi do saslušanja više svjedoka tužilaštva a iz izjava vozača i direktora se razotkriva da je u pitanju bilo krijumčarenje, jer vozači pominju 4 paketa, dok direktor kaže da je ujutro raspakovan paket, što znači da su preko noći nestala 3 paketa koja su bila pod nadzorom portira a koji je prećutao postojanje kamiona i uklonio materijalni dokaz prije dolaska istražitelja.
U prethodnom prilogu su dijelovi izjava svjedoka a zasnivaju se na kompletnim zapisnicina izjave datim u OT Bijeljina vozača kamiona koji je pobjegao prije dolaska policije, Mirsad Kešmer i Moco Nedzad te direktora AD Univerzal Lazarević Zlatan
Gospođa Bolin je u svojoj izjavi tužilaštvu, (strana 5) skrenula pažnju na to da je portir prvobitno pričao kako je lično vidio djevojčicu da se kreće sa biciklom, iskašljava krov i na kraju pada što i odgovara slikama sa mjesta zločina, međutim kako je kasnije napravljen plan da se sve to predstavi kao nesrećan slučaj, portir mijenja priču i tvrdi da nije ništa vidio ali u toj izjavi datoj policiji jasno kaže da je postojalo više tragova krvavih mrlja prije mjesta pada što nedvosmisleno znači da je do smrtonosne povrede došlo bar 15 minuta prije pada što je i vještak trasolog zaključio svojim vještačenjem.
Prvobitni plan inspektora Marković Dragoslava je bio u razgovorima sa porodicom da te tragove negira, odnosno da ih objasni time što su nastali navodno prenošenjem djevojčice do automobila a što su u svojim izjavama kasnije negirali svi svjedoci i naravno vještak trasolog je jasno zaključio da su tragovi nastali dok se djevojčica kretala i krvarila a povredu je zadobila oko 15 m prije pada. Danas je opštepoznata činjenica kako je tada a prije i poslije toga u Bobar grupi bilo mnogo kriminalnih radnji što je rezultiralo astronomskom pljačkom od više stotina miliona maraka a kakva su sve krivična djela vršena i prikrivena vjerovatno se nikada neće saznati.
S obzirom da za procesuiranje krupnijih riba prema priznanju glavnog republičkog tužioca nije bilo političke volje to su upotrebljena sva sredstva da se prikrije i ubistvo osmogodišnje djevojčice i krijumčarenje i izgleda što je za njih bilo najvažnije da se osigura nesmetani nastavak pljačke stotina miliona maraka preko Bobar banke.
Ali nisu samo ovo argumenti u prilog tome da je ubistvo Ivone Bajo prekriveno, nego se zasniva i na
mišljenju vještaka Blažanović Ante, koje se ovdje prilaže i štampano i na disku a u kome isti vještak upoznat sa svim unutrašnjim povredama i oštećenjima torbe iznosi stav da je takve povrede mogla nanijeti samo neka jaka sila i to neki predmet trakastog oblika.
Podsjećam da vještak trasolog, dr. Busarčević uopšte nije bio upoznat o postojanju unutrašnjih povreda ni o kvaru na kamionu niti o presječenom kaišu i svoje je mišljenje zasnivao isključivo na slici površinske rane
što jasno kaže u razgovoru, koji sam u svojstvu punomoćnika gospođe Bolin obavio sa njim.
Transkript tog razgovora , je predat u OT Bijeljina tek 20.10.2010. pošto je prethodno gđa Bollin lagana kako OT Bijeljina nije nadležna te je čak i uhapšena 10.08.2010. prilikom pokušaja da podnese usmenu krivičnu prijavu i dostavi neke od ovih dokaza koji se i sada pominju cijelih 6 godina kasnije zahvaljujući profesionalnom odnosu okružnog tužioca Medić Mire.
Ali čak i takvo mišljenje zasnovano na veoma malom broju podataka vještak trasolog je iznio rezervisana tvrdeći pismeno da je do povrede kod Ivone Bajo moglo doći, tako što je neko vozilo naguralo žicu ili je pala na neku nižu ogradu ili viši trotoar što on nije uočio. Vještak Blažanović Anto je naprotiv znao sve ove druge činjenice i on a i neki drugi stručnjaci su iznijeli stav da do proboda kosti nikako nije moglo doći žicom prečnika 3 mm s obzirom da je pukotina samo milimetar i da je u pitanju morao biti neki izuzetno brz predmet da bi mogao probosti kosti a ne smrskati je.
Važno je istaći da je svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo bio od početka 2010-te onemogućen kontakt sa nadležnim tužiocem Stjepanović i podnošenje usmene krivične prijave te je usmenom naredbom zabranjen i pristup svim srodnicima što je trebalo da ostane tajna pa je odbijanje izvršenja te naredbe i izjave svjedoka sudskih policajaca na prekršajnom sudu bio jedini način da se dokaže postojanje tog diskriminatorskog fašističkog tretmana što se konačno uspjelo u predmetu 80 1 Pr 004323 11 Pr od 19.08.2011.
Razlog za ovakav tretman i opstrukciju istrage od strane osobe Stjepanović Danice krije su u tome da je sve dokaze prikrila smišljeno i planski a potom nastojala spriječiti sopstveno procesuiranje zasnovano na dokumentaciji koju je neko proslijedio Specijalnom tužilaštvu RS. Pretpostavljem da je materijal poslao pokojni načelnik kriminalističke policije kome sam lično predao neke dokaze a isti je preminuo samo 5 dana kasnije, možda i životom plativši pokušaj da se istina razotkrije.
U prilogu
Naredba KTA-ST-122/10, vidi se da istraga nije pokrenuta protiv osobe Stjepanović jer nije dostavljen nijedan materijalni dokaz da je torba, (ruksak) oštećen na opisani način niti o postojanju unutrašnjih povreda pa i te snimke dostavljam i prilogu Falsifikati. Iz odluke kolegija vidljivo je da sam pritužbu na tu odluku dostavio SA DOKAZIMA, 25.02.2011. u petak a samo 3 dana kasnije 28.02.2011. lično Dodik Milorad javno u medijima prijeti ukidanjem Specijalnog tužilaštva tako da se pljačka preko Bobar grupe mogla nasmetano nastaviti...
Sve navedeno u ovoj dopuni krivične prijave je i dalje samo dio materijala koji imam a dokazuje prije svega "Zloupotrebu službenog položaja ili ovlaštenja" od strane Stjepanović Danice i Marković Dragoslava, kao i "Sprečavanje dokazivanja", s obzirom da sam godinama pismeno ukazivao na postojanje novih dokaza o čemu postoji obimna dokumentacija, većim dijelom priložena i usvojena u spis 80 0 P 056780 14 P, Osnovnog suda u Bijeljini sa skoro 100 strana zapisnika i 200 stranica dokaznog materijala. Imajući u vidu da se ne radi o materijalu koji je otkriven prije mjesec - dva nego se isti pokušava dostaviti i predočiti prethodnih 6 godina uz neviđeni teror i diskriminaciju kako bi se spriječilo razotkrivanje pljačke preko Bobar grupe za šta je "dječji ruksak" početak zamršenog kraja klupka mafijaške mreže, od OT Bijeljina se očekuje hitna reakcija i saradnja sa porodicom, te u ime gđe Budimke Bollin Bajo tražim:
1) DA OT BIJELJINA HITNO NAJKASNIJE DO 15.07.2016. DONESE ODLUKU O TOME DA LI ĆE NA OSNOVU DOSTAVLJENIH NOVIH DOKAZA PONOVO OTVORITI ISTRAGU U PREDMETU KTA-596/09 SA NOVIM POSTUPAJUĆIM TUŽIOCEM.
2) DA O TOJ ODLUCI I EVENTUALNO DO TADA PREDUZETIM RADNJAMA PO T14 0 KTA 0017537 16 I KTA-596/09 USMENO UZVJESTI PUNOMOĆNIKA ZDENKA BAJU PREKO OKRUŽNOG TUŽIOCA MEDIĆ ILI DRUGE OVLAŠTENE OSOBE 15.07.2016. A PO POTREBI I PISMENO
3) ALTERNATIVNO DA SE DANA 15.07.2016. USMENO SAOPŠTI KOLIKO JE POTREBNO VREMENA DA OT BIJELJINA DONESE ODLUKU O PONOVNOM POKRETANJU ISTRAGE PO KTA-596/09 SA NOVIM POSTUPAJUĆIM TUŽIOCEM
S obzirom na višegodišnju opstrukciju i diskriminaciju, to što je jedna osoba, (ok. tuž. Medić Mira) pokazala profesionalnost i uvažavanje prije svega prema nastradaloj djevojčici a potom i prema svim građanima i poslu koji obavlja ne daje nikakvu garanciju da će sada odjednom da se poštuju zakoni i procesuiraju "krupne ribe" posebno imajući u vidu činjenicu da je krijumčarena roba stogla iz "Asa auta" prevoznikom "Haak trans" što znači da se ne radi samo o mafijaškoj mreži iz RS, odnosno SNSD tajkunima nego o kriminalu na nivou cijele BIH, sa saučesnicima iz HDZ i SDA mafije, koji skupa rasturaju narkotike, pljačkaju budžete, vrše poreske utaje i druge oblike finansijskog kriminala koji se mjere milijardama evra godišnje.
Dakle ukoliko OT Bijeljina odbije iznjeti bilo kakav razuman stav do 15.07.2016. porodica Bajo će uz ove pokrenute pravne radnje nastaviti da obavještava građane putem interneta o kriminalu a dokazi će biti prezentovani i direktno javno ispred zgrade Sudova i Tužilaštva u Bijeljini intenzivno u narednom periodu...

PRILOZI

Vještačenje Blažanović Ante
Izjava vještaka Busarčevića
Izjave aktera sverca i ubistva
Zagubljeni dokazi
Falsifikati
Disk sa dokazima

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 10 Jul, 2016 | read_nums (30)
Marković Dragoslava i Stjepanović Danicu prijavljujem za sva krivična djela osim oštećenje tuđe stvari, jer kao odgovorna lica u istražnim organima nisu reagovali na moja pismena upozorenja koja sam dostavljao nakon što je istraga bila obustavljena u predmetu br. KTA-596/09 jer sam u tim svojim podnescima dostavljao nove dokaze do kojih sam došao naknadno, a oni nisu preduzeli ništa da bi te nove činjenice istražili i umjesto toga mi je zabranjen pristup u Tužilaštvo. Te su radnje bile namjerne da bi bilo spriječeno da se može ponovo pokrenuti istraga a takvu sam obavjest dobio od sudske policije o čemu može da svjedoči Borovčanin Danko, a postoji i zapisnik Prekršajnog suda. Takođe je i svim srodnicima bio zabranjen pristup.
OKRUŽNO TUŽILAŠTVO U BIJELJINI
Broj predmeta: T14 0 KTA 0017537 16
Dana, 29.06.2016. godine.
MM/SS
ZAPISNIK
O PRIJEMU USMENE KRIVIČNE PRIJAVE

PRIJAVA ZA ZLOUPOTREBU POLOŽAJA

Dana 29.06.2016. godine u 12,30 časova pristupio Zdenko Bajo sin Krunoslava iz Bijeljine dežurnom tužiocu Miri Medić a nakon što je putem sudske policije tražio prijem u Tužilaštvo, pa izjavi da shodno odredbama ZKP RS želi da podnese usmenu krivičnu prijavu, jer po njegovim dosadašnjim pismenim prijavama tužilaštvo nije odlučivalo.
Nakon toga izjavi da krivičnu prijavu podnosi protiv sledećih lica:
MARKOVIĆ DRAGOSLAVA, inspektora CJB Bijeljina
STJEPANOVIĆ DANICE, okružnog tužioca Okružnog tužilaštva u Bijeljini i
SOFRENIĆ BLAGIŠE, portir u firmi Univerzal iz Bobar grupe iz Bijeljine
zbog krivičnih dijela i to:
1. Oštećenje tude stvari iz člana 249. KZ RS
2. Nesavjestan rad u službi iz člana 354 KZ RS
3. Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 347 KZ RS i
4. Sprečavanje dokazivanja iz člana, KZ RS.

Marković Dragoslava i Stjepanović Danicu prijavljujem za sva krivična djela osim oštećenje tuđe stvari, jer kao odgovorna lica u istražnim organima nisu reagovali na moja pismena upozorenja koja sam dostavljao nakon što je istraga bila obustavljena u predmetu br. KTA-596/09 jer sam u tim svojim podnescima dostavljao nove dokaze do kojih sam došao naknadno, a oni nisu preduzeli ništa da bi te nove činjenice istražili i umjesto toga mi je zabranjen pristup u Tužilaštvo i to na usmenu naredbu Danice Stjepanović i te su njene radnje bile namjerne da bi bilo spriječeno da se može ponovo pokrenuti istraga, a takvu sam obavjest dobio od sudske policije o čemu može da svjedoči Borovčanin Danko, a postoji i zapisnik Prekršajnog suda.
Takođe je i svim srodnicima bio zabranjen pristup. Marković Dragoslav je nesavjesno postupao u službi na taj način što je vidio da je kaiš na licu mjesta oštećen, a to nije evidentirao, a do kog sam ja zaključka došao naknadno, jer MUP nije htio odgovoriti na moje pismene podneske.
Krivično djelo "oštećenje tuđe stvari" odnosi se na oštećenje kaiša koji je bio preko ramena djevojčice Ivone i koji je oštećen u vrijeme kada je zadobila smrtonosnu povredu, jer je kamion kojim je dovezen teret bio tehnički neispravan. Pukla je traka za vezanje rezervoara na kamionu i prilikom skretanja traka je pukla, presjekla kaiš i ubila dijete pa je za to odgovoran portir Sofrenić koji je uklonio ruksak sa tijela Ivone Bajo a osatak kaiša je nestao sa lica zemlje. Takođe ovo lice prijavljujem i za krivično djelo "sprečavanje dokazivanja".
O svemu ovome ja sada Tužilaštvu predočavam dokaze:
Zapisnik o predaji predmeta Osnovnog suda u Bijeljini od 15.04.2015. godine, sa fotografijama kaiša.
Podneske koje sam podnosio Tužilaštvu od 30.04.2010. i 26.10.2015. godine i 11.02.2010. godine, kao i zahtjev za pristup informacijama od 25.02.2011. godine.
Akt Sudske policije od 28.04.2015. godine i zahtjev za pristup informacijama CJB Bijeljina od 04.03.2011. godine.
Stoga tražim da Tužilaštvo provede istragu protiv ovih lica za navedena krivična djela i da se u skladu sa otkrivenim novim činjenicama i dokazima ponovo otvori istraga u predmetu ovog Tužilaštva br. KTA-596/09 i taj predmet dodjeli drugom tužiocu.
Smatram da raspolažem sa još dokaza u pismenoj formi vezano za ovu prijavu koju danas poznosim, ali ću njih dostaviti pismenim putem, putem pisarnice ovog Tužilaštva.
Konstatuje se da se primjerak prijave uručuje i podnosiocu.

ZAPISNIČAR
Smilja Savić
PODNOSILAC PRIJAVE
Zdenko Bajo
OKRUŽNI TUŽILAC
Mira Medić
OBRADA DOKUMENATA OPTIČKIM ČITAČEM

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 8 Jul, 2016 | read_nums (28)
MORA LI SUDSKI POLICAJAC IZVRŠITI SVAKU USMENU NAREDBU ILI IMA PRAVO I DUŽNOST ODBITI IZVRŠENJE TAKVIH KOJE SU U SUPROTNOSTI SA USTAVOM I LJUDSKIM PRAVIMA, POSEBNO AKO NEMA PISMENOG RJEŠENJA A PRIMJENJUJE SE PREMA GRUPI LICA DUŽE VRIJEME, PRAKTIČNO OD 2009-TE NEOGRANIČENO DUGO?

SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE

USMENE FAŠISTIČKE NAREDBE

Veza: Moj dopis uz uvaj zahtijev "PRITUŽBA NA RAD NAČELNIKA SUDSKE POLICIJE U BIJELJINI", prilozi "Zabilješka 73/11 od 24.01.2011.", "Zapisnik 19.08.2011.", "SU/SP-232/15 od 28.04.2015." i "SU/SP-706-1/12."
Već sam vam na zvaničnu internet adresu dostavio dokaze da je sudski policajac Zoran Čavić, po instrukcijana načelnika Borovčanin Danka lažno svjedočio pred sudom u Bijeljini u predmetu Pr 007070 12 Pr dana 03.12.2012. To je prema zakonu krivično djelo a počinjeno je tako što je isti slagao da sam dana 05.09.2012. nešto VIKAO iako to u svojoj zabilješci sačinjenoj neposredno poslije događaja ne pominje i što je mnogo važnije nasporno dokazivo, tvrdio je kako se prema meni primjenjuje tratman kao i prema svim drugim građanima. Mnogo kasnije uspio sam dobiti odgovor Kovačević Novaka upućen VSITV-u iz OT Bijeljina, vezano za moju pritužbu povodom tog događaja u kome on priznaje da postoji usmena naredba sudskoj policiji da mi se zabrani pristup.
Ta zabrana se u stvari primjenjuje prema svim srodnicima djevojčice Ivone Bajo čije ubistvo prikriva OT Bijeljina i to iz jednostavnog razloga.
Pronašao sam dokaz da je dječji ruksak skinut sa ubijenog djeteta i sakriven a dvostruko je presječenog kaiša, dio nedostaje a ostatak opran hemijskim sredstvom.
OT Bijeljina nije imala odgovor i rješenje za taj problem i ne mogavši dati nikakvo objašnjenje izdali su naredbu o zabrani pristupa svima, koja se dugo primjenjivala tajno ali sam uspio sve da razotkrijem i više nije tajna osim što sada načelnik izjavljuje pred svjedocima da ta naredba važi za mene a ponekad i za druge. TO PONEKAD ZNAČI, KAD GOD SE POJAVI BILO KO IZ PORODICE BAJO OSIM MENE.

Ono što ja očekujem od Komande sudske policije je da analizira i iznese svoj stav o tome da li je takva naredba u skladu sa ustavom i zakonima i je li uopšte moguća u pravnom sistemu RS i BIH. Čak i da se primjenjuje samo prema meni u pitanju je sankcija donesena bez ikakve rasprave, dokaznog postupka, pismenog rješenja i prava na žalbu što je u suprotnosti sa ZOUP-u i Ustavom RS, član 16. No postoji dokaz da je taj tretman mnogo drastičniji i da se primjenjuje prema grupaciji ljudi po osnovu krvnog srodstva jer je sudski policajac Mićić Zoran izjavio da je naradbu izdao glavni tužilac u njegovom prisustvu i da glasi, citiram izjavu iz dokaza "Zapisnik 19.08.2011.":
"ZDENKO BAJO, NJEGOVA SESTRA I SVI SRODNICI, NE MOGU PRISTUPITI U PROSTORIJE TUŽILAŠTVA"
Ja sam i usmeno i pismeno tražio i od OT Bijeljina i Sudske policije da mi predaju tu naredbu u pismenom obliku što je odbijano s obzirom da je trebala biti tajna a i dalje se odbija jer Kovačević i Borovčanin žele minimizirati svoju odgovornost za fašističku diskriminaciju i prebaciti je ne neke "glupe" policajce koji nisu razumjeli kako glasi i kako treba da se primjenjuje. Sada je načelnik Borovčanin pred više svjedoka 22.03.2016. izjavio da je ta naradba "PROMJENJIVA" zavisno od toga da li dolazim ja ili neko drugi, što je dodatno omalovažavanje ne mene nego ubijene osmogodišnje djevojčice. Ovde se sada nameće ključno pitanje za vas:
MORA LI SUDSKI POLICAJAC IZVRŠITI SVAKU USMENU NAREDBU ILI IMA PRAVO I DUŽNOST ODBITI IZVRŠENJE TAKVIH KOJE SU U SUPROTNOSTI SA USTAVOM I LJUDSKIM PRAVIMA, POSEBNO AKO NEMA PISMENOG RJEŠENJA A PRIMJENJUJE SE PREMA GRUPI LICA DUŽE VRIJEME, PRAKTIČNO OD 2009-TE NEOGRANIČENO DUGO?
U nastavku iznosim dvije zamišljene situacije i usmene naredbe te porocjenite da li bi ih sudska policija trebala izvrašavati a mogao sam navesti mnogo više primjera, no bitno je da predočim suštinu. Jer ove dvije hipotetičke naredbe samo su na prvi pogled gore od one koja se primjenjuje a nisu s obzirom da se u njima radi o nezakonitom lišenju slobode, mučenju, ponižavanju i silovanju, dok naredba koju sada izvršava sudska policija osim ponižavanja, oduzimanja prava iz Ustava i zakona, sadrži i "Samovlašće, sprečavanje dokazivanja, prikrivanje ubistva, krijumčarenja, pomoć izvršiocu, podstrekivanje, diskriminaciju itd...
1) DA LI BI PRIPADNIK SUDSKE POLICIJE IZVRŠIO USMENU NAREDBU DA ME SVEŽE U PODRUM I DRŽI TAKO 3 GODINE KOLIKA JE MAKSIMALNA KAZNA ZA UGROŽAVANJE SIGURNOSTI ZA ŠTA SU ME OPTUŽILI PRIPADNICI TUŽILAŠTVA?
2) DA LI BI PRIPADNIK SUDSKE POLICIJE PO USMENOJ NAREDBI UHVATIO ŽENSKU OSOBU ILI MUŠKU SVEJEDNO I DRŽAO JE SVEZANU DOK JE PRIPADNICI TUŽILAŠTVA MUČE ILI SILUJU?

Pripadnici sudske policije često nemaju hrabrosti da razmišljaju i preispituju naloge koje dobiju te bi im vaš stav o tome mogao pomoći. Kada analizirate i odlučite da li su ovakve naredbe zakonite i trebaju li ih izvršavati sudski policajci dostavite mi svoj odgovor pismeno uz stav i o trećoj stvarnoj situaciji:
3) DA LI PRIPADNIK SUDSKE POLICIJE PO USMENOJ NAREDBI TREBAO DA SPREČAVA SVE PRIPADNIKE JEDNE PORODICE KOJI DONOSE JASNO VIDLJIVE DOKAZE O NEKOM KRIVIČNOM DJELU DA OSTVARE SVOJA PRAVA PREMA ZKP-U, ZOSPI-A, USTAVU RS ???
Za odgovor na ovaj dopis bilo je potrebno poslati još jedan zahtjev uz pitanje po čijoj je naradbi - kog sudije, sudska policija oduzela laptop pred raspravu na sudu kako bi mi se nanijela šteta. Da je država najobičnija razbojnička banda dokaz je i takozvani odgovor u kome ne smiju da iznesu nikakav stav o fašističkim metodama koje se primjenjuju...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 6 Jul, 2016 | read_nums (29)
U vrijeme izvršenja zločina je vršena pljačka preko firmi iz Bobar grupe, odnosno Bobar banke a konkretno i iz AD Univerzal pred čijim je ulazom ubijena osmogodišnja ćerka tužilje Bollin prilikom krijumčarenja što se takođe prikrivalo u stilu priznanja glavnog republičkog tužioca RS da "ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA NEMA POLITIČKE VOLJE". Sudije u Bijeljini su kao i okružni tužioci u Bijeljini smišljeno saučestvovali u prikrivanju ovog zločina, šverca i astronomske pljačke za koju se zna evo već 20 mjeseci a organi RS nisu htjeli da se time bave jer Dodik Milorad pred kamerama kaže da su direktorke Injac i Vujnić "radile po zakonu" te je slučaj preuzelo Tužilaštvo BIH i Sipa. Važno je napomenuti da je osim Bobar banke vršena pljačka i preko BIB i Banke Srpske u ukupnom iznosu najmanje 1,5 milijardi maraka.

VRHOVNOM SUDU REPUBLIKE SRPSKE

OBAVJEST VRHOVNOM SUDU

U prilogu vam kao ovlašteni punomoćnik dostavljam kompletnu kopiju Revizije Budimke Bollin Bajo, koja je iz Ciriha upućena poštanskim pošiljkama sudovima u Bijeljini.
Tužilja je od dana pravosnažnosti presude, uspjela pribaviti više novih dokaza koji ukazuju da joj je nanesena smišljena šteta od strane OT Bijeljina prije svega te potom Osnovnog i Okružnog suda.
Naime jedan od osnova štete je i neosnovano i nezakonito hapšenje tužilje 10.08.2010. kada je pokušala dostaviti dokaze o krivičnim djelima i o tome podnijeti krivičnu prijavu što joj je onemogućeno, bestidnim lažima OT Bijeljina i sudske policije da OT Bijeljina nije nadležna a samo 4 dana ranije je postupano upravo u predmetu o pogibiji Ivone Bajo KTA-596/09.
Dokaz za to je predložena "Zabiljeska 06.08.2010." a od više drugih dokaza posebno se izdvajaju "Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)." te "Fotosi ruksaka" i odgovori OT Bijeljina "IT-38-15 od 26.10.2015." odnosno CJB Bijeljina od 18.11.2015. u kojima se jasno priznaje da istražni organi tužene RS, ne znaju kako je materijalni dokaz koji je skinut sa ubijene djevojčice oštećen na način konstatovan u zapisniku Osnovnog suda.
Na pismene zahtjeve predavane više puta o tome godinama je tužena odbijala odgovoriti sve do pravosnažnosti u ovom postupku a danas je jasno i zbog čega, jer je u to vrijeme vršena pljačka preko firmi iz Bobar grupe, odnosno Bobar banke a konkretno i iz AD Univerzal pred čijim je ulazom ubijena osmogodišnja ćerka tužilje Bollin prilikom krijumčarenja što se takođe prikrivalo u stilu priznanja glavnog republičkog tužioca RS da "ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA NEMA POLITIČKE VOLJE"
Sudije u Bijeljini su kao i okružni tužioci u Bijeljini smišljeno saučestvovali u prikrivanju ovog zločina, šverca i astronomske pljačke za koju se zna evo već 20 mjeseci a organi RS nisu htjeli da se time bave jer Dodik Milorad pred kamerama kaže da su direktorke Injac i Vujnić "radile po zakonu" te je slučaj preuzelo Tužilaštvo BIH i Sipa. Važno je napomenuti da je osim Bobar banke vršena pljačka i preko BIB i Banke Srpske u ukupnom iznosu najmanje 1,5 milijardi maraka.
Tužilji Bollin su uskraćivana sva prava godinama a ubistvo njene jedine ćerke prikriveno, kao i ovi dokazi koje sada predlaže upravo da bi odgovorni za ovu astronomsku krađu izbjegli krivičnu istragu i nastavili nesmetano sa pljačkom...

PRILOZI

Revizija na 80 0 P 043324 16 Gvlž
Poštanske uputnice

BUDIMKA BOLLIN BAJO
(adresa 1) BADENERSTRASSE 23
8952 SCHLIEREN
(adresa 2) Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

po punomoći OPU-559/2010 : ZDENKO BAJO
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 4 Jul, 2016 | read_nums (31)
Da li je sankcija prema bilo kome a posebno prema grupaciji ljudi samo zato što su sa nekim u srodstvu zakonita i mogu li sudski policajci izvršavati usmene nezakonite naredbe. DA LI BI IZVRŠIO USMENU NAREDBU DA ME SVEŽE U PODRUM I DRŽI TAKO 3 GODINE KOLIKA JE MAKSIMALNA KAZNA ZA UGROŽAVANJE SIGURNOSTI ZA ŠTA SU ME OPTUŽILI PRIPADNICI TUŽILAŠTVA. DA LI BI PO USMENOJ NAREDBI UHVATIO ŽENSKU OSOBU ILI MUŠKU SVEJEDNO I DRŽAO JE SVEZANU DOK JE PRIPADNICI TUŽILAŠTVA MUČE ILI SILUJU? ...

SUDSKA POLICIJA KAO PROFESIONALNA LAŽLJIVA BRIGADA

NAPOMENA: Za sve nepravilnosti u radu sudske policije najveću odgovornost snosi načelnik Borovčenin Danko ali odgovornost ima i nadređena komanda SPRS jer dozvoljavaju da OT Bijeljina izdaje naredbe koje su nezakonite i pravno nemoguće a sve sa ciljem da izbjegnu odgovore na sporna pitanja u svojoj nadležnosti o čemu sam vas i ranije više puta obavještavao.
PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama iz nadležnosti Sudske policije Republike Srpske
Veza: Službena zabilješka 73/11 od 24.01.2011.
Veza: Službena zabilješka 1292/12 od 05.09.2012.
U dopisu koji sam dostavio uz ovaj zahtjev dokazao sam da su sudski policajci po naredbi prešućivali dokaze krivičnih djela koje sam im pokazivao i imao na sebi a pisali su izmišljotine po narudžbi. Stoga tražim od komande SP da ispita moje tvrdnje te zatraži od sledećih osoba da se pismano izjasne odnosno sačine zabilješke o svojim radnjama te da mi se dostave kopije tih zabilješki i to:
1) Mićić Zoran da se izjasni o sačinjavanju Zabilješke 73/11 od 24.01.2011. i to: Ko je naredio da se sačini ta zabilješka, sa kojim obrazloženjem i zašto baš takva zbirna za više datuma. Posebno tražim da se izjasni i pronađe dokaz o bar jednom "prijemu" poslije 2009-te kod nadležnog tužioca Stjepanović Danice, o bar jednom "prijemu" poslije 2009-te kod Glavnog tužioca Kovačević Novaka ili da potvrdi kako ne postoji nijedan, (kontakti sa g. Šabićem su vezani za druga 2 spisa - oduzimanje računara i smrt oca prilikom transporta iz UKC Banjaluka). Tražim da se Mićić izjasni da li je ikada čuo da sam KLEO bili čiju djecu ili da sam plakao a ako nisam neka nevede ko je to činio i kojim riječima te iz koje zabilješke je prepisao taj podatak. Ako već smatra da je nadležan opisivati da su "ONI" neki neimenovani nazivali nekoga SAUBICAMA, (taj izraz u preko 600 tekstova na internetu nikad nisam koristio), i ostalo što je naveo zašto nije opisao da smo pismeno više puta i jedini put usmeno kada joj je omogućen pristup moja sestra Budimka, pitala tužioca Stjepanović da joj odgovori zašto je DJEČJI RUKSAK, čiju je sliku pokazala, uklonjen sa lica mjesta i kako je kaiš presječen na šta je ista uzvratila, citiram sestru: "NOSITE TO OD MENE"... Posebno tražim da objasni odakle mu podatak da sam podneo tužbu protiv bilo kog iz OT Bijeljina posebno u to vrijeme i posebno ako se zna da predaja tužbi ne ide preko sudske policije. Ako je Kovačević naredio da nas ne puštaju bez njegovog odobrenja ili odobrenja tužilaca poslije 08.07.2010. znači li to da smo ranije puštani bez takvih odobrenja odnosno da li smo prolazili slobodno do bilo kog tužioca bilo kada bez prethodne provjere. Zašto na drugoj strani te zabilješke piše da sam dana 08.07.2010. tražio razgovor baš sa Gruhonjićem kada u zabilješci 1260/10 od tog dana piše da sam tražio razgovor sa predstavnikom tužilaštva KOJI JE U MOGUĆNOSTI DA ODGOVORI NA PITANJA. Zašto za dan 10.08.2010. piše da nas Kovačavić nije primio a u zabilješci 1419/10 od tog dana stoji da je isti zauzet i posebno se u njoj ne pominje zabrana ulaska a koja je navodno trebala biti javna i zvanična poslije 08.07.2010. Ko mu je rekao da OT Bijeljina nije nadležna za predmet o pogibiji Ivone Bajo. I na kraju kako objašnjava tvrdnju na prvoj strani o nekim "PRIJEMIMA" a na drugoj strani ne postoji nijedan primjer "prijema" kod bilo kog okružnog tužioca, te da li je sve navedeno isključivo rezultat njegovih saznanja, pretpostavki, uvjerenja ili je bilo sugestija drugih osoba ???
2) Mićić Zoran da se izjasni o sačinjavanju Zabilješke 1292/12 od 05.09.2012. te da odgovori na to da li je vidio na Zdenku Baji sliku dječjeg ruksaka ili je nije vidio a ako jeste zašto to nije opisao u zabilješci. Zašto nije došao na svjedočenje o tome pred prekršajni sud iako je naveden kao 1 svjedok. Da li mu je poznato da sam pravio audio snimke razgovora sa inspektorima, okružnim tužiocima, sudskim policajcima. Da li je tada izjavio da sam mu se na glavu popeo i da ovakvima ne treba dati nikakva prava nego me treba zatvorit na Sokolac. Šta se nalazi na Sokocu i da li to mišljenje temelji prema svojim utiscima ili nečijim sugestijama. Da li je stav kako sam pod uticajem narkotika ili imam neki psihički poremećaj zasnovan na njegovoj doktorskoj disertaciji ili prenosi mišljenje drugih ???
3) Čavić Zoran da se izjasni o sačinjavanju Zabilješke 1292/12 od 05.09.2012. te da odgovori na to da li je vidio na Zdenku Baji sliku dječjeg ruksaka ili je nije vidio a ako jeste zašto to nije opisao u zabilješci. Da li je stav kako sam pod uticajem narkotika ili imam neki psihički poremećaj zasnovan na njegovoj doktorskoj disertaciji ili prenosi mišljenje drugih ??? Kako objašnjava da je prilikom svjedočenja na sudu 03.12.2012. tvrdio da sam "VIKAO" kako su Dodik, Bobar i Kovačević kriminalci a u zabilješci koju je sačinio par minuta poslije tog događaja nijednom riječju ne pominje tu "VIKU", nego je to navodno bilo napisano na plakatima. Da li je tada 05.09.2012. znao da postoji usmena naredba kojom mi se zabranjuje pristup u OT Bijeljina ili mu je neko rekao da laže na sudu i tvrdi kako se prema meni primjenjuje potpuno isti tretman kao prema svim drugim građanima na način kako je tada opisao. Da li je dana 03.12.2012. svjedočio na sudu prema svojoj volji ili mu je neko prethodno pojasnio kakva se naredba primjenjuje prema meni ???
4) Borovčanin Danko da se izjasni o stavu koji je izneo pred svjedocima 22.03.2016. da sudski policajci ne opisuju dokaze kriminala "jer nisu nadležni za istrage" čak i ako to vide, je li to samo njegovo mišljenje ili je izdao naredbu podređenima da to ne čine. Smatra li načelnik da sudska policija koja "nije nadležna" da opisuje ono što vidi ima znanje, stručnost i legitimitet da neku osobu okarakteriše kao poremećenu. Da li je profesionalno prikrivati činjenicu da osoba donosi dokaze krivičnog djela koje svi vide a onda to prećutati u zabilješci istovremeno opisujući osobu kao ludaka. Zašto je naredio Zoranu Mićiću da dana 24.01.2011. sačini zbirni izvještaj za prethodne mjesece, da li po naredbi OT Bijeljina ili mu je to tek tako palo na pamet. Da li je naredio Zoranu Čaviću ili mu je netačno prenio pred svjedočenje na sudu 03.12.2012. da kaže kako nema zabrane pristupa za Zdenka Baju nego da postoji naredba da ga puste uz prethodno kontaktiranje tužilaštva. Da li mu je rakao da laže na sudu kako sam vikao ispred zgrade iako to ne postoji u zabilješci. Da se izjasni o primjeni usmene naredbe "DA SE ZDENKU BAJO, NJEGOVOJ SESTRI I DRUGIM SRODNICIMA, ZABRANI PRISTUP U OT BIJELJINA" odnosno "PRISTUP U OT BIJELJINA ZABRANJEN ZDENKU BAJI". Kako objašnjava svoju izjavu da naredba nekad važi samo za Zdenka Baju a nekad i za druge, odnosno zašto dana 10.08.2010. nije nevedeno da nam je pristup zabranjen nego laž da su zauzeti i da nisu nadležni. Ima li on odgovornost za izvršavanje naredbi sudske policije koje im on lično izda ili mu je svejedno da li je neki pojedinac shvatio ili nije shvatio naredbu. Da li je sankcija prema bilo kome a posebno prema grupaciji ljudi samo zato što su sa nekim u srodstvu zakonita i mogu li sudski policajci izvršavati usmene nezakonite naredbe. DA LI BI IZVRŠIO USMENU NAREDBU DA ME SVEŽE U PODRUM I DRŽI TAKO 3 GODINE KOLIKA JE MAKSIMALNA KAZNA ZA UGROŽAVANJE SIGURNOSTI ZA ŠTA SU ME OPTUŽILI PRIPADNICI TUŽILAŠTVA. DA LI BI PO USMENOJ NAREDBI UHVATIO ŽENSKU OSOBU ILI MUŠKU SVEJEDNO I DRŽAO JE SVEZANU DOK JE PRIPADNICI TUŽILAŠTVA MUČE ILI SILUJU? Uočava li načelnik da ni usmena naredba koju izvršava prema svim srodnicima ubijenog djeteta nije ustavna ni zakonita kao ni prethodne dvije ? Da li je svoje mišljenje koje mi je saopštio u razgovoru 22.03.2016. da je razumljiv opis o narkomanu psihički poremećenom, "JER VIDI KAKO SE PONAŠAŠ" kao i da "sudska policija ne može znati i zavirivati šta nosim u torbi" niti opisivati dokaze kriminala čak i kad ih vidi, prenio podređenima, odnosno dao im smjernice šta da pišu a šta da ni u kom slučaju ne pominju u zabilješkama. Da li je on lično vidio dječji ruksak koji sam 22.03.2016. pokazao pred 4 svjedoka i zatražio da to pomenu u zabilješkama. Smatra li da je građanin koji postavi pitanje o uništenju svoje privatne imovine očigledno psihički poremećen i da li je okružni tužilac koji na to neće da odgovori nego zabranjuje pristup, profesionalan, psihički poremećen ili kriminalac. Smatra li g. Borovčanin da bilo koja zabilješka sastavljena prema sugestijama šta se smije a šta ne smije pisati od uočenog i onoga što se desilo uopšte može biti objektivna. POSEBNO TRAŽIM DA OBJASNI ČINJENICU DA NITI U JEDNOJ ZABILJEŠCI SAČINJENOJ O MENI NEMA POMENA O OGROMNOJ SLICI DJEČJEG RUKSAKA NEGO SAMO OPIS SITNIH SLOVA IAKO SVJEDOK PRED SUDOM POTVRĐUJE DA JE TO VIDIO.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 2 Jul, 2016 | read_nums (45)
Posljedica svega je bilo to da mi se zabrani izvođenje dokaza a čak nisam ni prisustvovao uvidima koje su vršila meni nepoznata lica i sve to ne samo sa ciljem da mi se nanese šteta jer sam predlagao dogovor koji bi uključivao odustajanje od kompletne novčane nadoknade, nego je osnovni cilj zaštita pripadnika mafije iz OT Bijeljina, okružnih tužilaca i sada je nesporno i nekih sudija, koji su saučesnici prikrivanja ubistva, krijumčarenja i pljačke preko Bobar grupe, odnosno bezočne krađe milijardi evra preko banaka pod kontrolom vlade RS, i bezbroj mahinacija sa javnim nabavkama, tenderima, pogodbama, prodajama i slično koje vrši tajkunsko politička mafija.
Na osnovu člana 56 ZOVSITV-u, stavovi:
9. donošenje odluka kojim se očigledno krši zakon ili uporno i neopravdano kršenje pravila postupka; te
1. povreda načela nepristrasnosti; 2. postupanje s pristrasnošću i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etničkog porijekla, nacionalne pripadnosti, seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke; 3. očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema strankama u postupku, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama; 6. korištenje dužnosti sudije kako bi se pribavile neopravdane koristi za sebe ili druge osobe; 23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet sudstva.


VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

PRITUŽBA ZBOG ODUZIMANJA DOKAZNOG SREDSTVA (LAPTOPA)

Sudija Vakičić Željka smišljeno krši zakon o čemu sam obavještavao VSITV-e, no to ne utiče na prijavljenu da prekine sa kriminalom. Nedavno sam 22.03.2016. razgovarao sa načelnikom sudske policije u Bijeljini pred 4 svjedoka i to nesporni, Mićić Zoran i Petričević Dragiša, te mislim Jovašević Vjekoslav i Jurković Mirko za čija imena nisam stopostotno siguran. Tom prilikom sam između ostalog postavio pitanje o nezakonitom oduzimanju laptopa koje je izvršila sudska policija 09.07.2014. na šta mi je odgovoreno da je nalog za to izdala sudija Vakičić Željka, čime su potvrđene moje sumnje. Naime radilo se o predmetu 80 0 P 039222 12 P, vezano za uništavanje programskog koda na računaru koji mi je oduzet poslije lažne prijave za ugrožavanje sigurnosti. Taj događaj sam prijavio podneskom predsjedniku osnovnog suda "ZAHTJEV ZA TONSKO SNIMANJE RASPRAVA" od 22.04.2015. koji prilažem kompletan a ovde izdvajam relavantni dio:
"- U predmetu 80 0 P 039222 12 P zahtijevao sam da mi se omogući da lično na svom laptopu dokazujem autorstvo nad instalacijskim paketima mojih programa a reakcija na to je bilo oduzimanje tog laptopa od strane sudske policije na ulazu prilikom dolaska na naredno ročište. Kada sam zatražio da se ovo razbojništvo uvede u zapisnik postupajuća sudija je brže bolje pozvala telefonom da mi se donese laptop ali nijedno slovo o svemu nije zapisano, no postoje svjedoci, zapisničar te sudski policajci. Naravno, poslije mi nije dozvoljeno da izvodim dokaze autorstva jer je sudiji bilo potrebno da ne utvrdi kako je moj datum rođenja ugrađen u programske pakete kao instalacijski kod iako sam to više puta istakao..."
Takođe sam događaj opisao i u jednom od podnesaka iz konkretnog predmeta "DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 039222 12 P": "Prije svega pismeno zahtijevam od suda da mi omogući korištenje laptopa prilikom izvođenja dokaza i to isključivo u svrhu prezentacije dokaznog materijala a ne kao monitor sa koga bih čitao već pripremljeno izlaganje. Meni to nije potrebno jer sve informacije imam u glavi, koju tužena RS ne može da mi otme ili privremeno zaplijeni, kao što je pokušala sa laptopom, dana 09.07.2014. u prostorijama suda, što je ostalo nezabeleženo u bilo kakvom dokumentu. Stoga tražim da sud u zapisniku donese rješenje po ovom zahtjevu, što ću ja prihvatiti kakvo god da bude ali ne smije ostati praznina kao da to nikada nije ni zatraženo."
Posljedica svega je bilo to da mi se zabrani izvođenje dokaza a čak nisam ni prisustvovao uvidima koje su vršila meni nepoznata lica i sve to ne samo sa ciljem da mi se nanese šteta jer sam predlagao dogovor koji bi uključivao odustajanje od kompletne novčane nadoknade, nego je osnovni cilj zaštita pripadnika mafije iz OT Bijeljina, okružnih tužilaca i sada je nesporno i nekih sudija, koji su saučesnici prikrivanja ubistva, krijumčarenja i pljačke preko Bobar grupe, odnosno bezočne krađe milijardi evra preko banaka pod kontrolom vlade RS, i bezbroj mahinacija sa javnim nabavkama, tenderima, pogodbama, prodajama i slično koje vrši tajkunsko politička mafija.
Podnesak je nastao tako što je tužena RS predložila 2 spisa na uvid bez ikakvog pojašnjenja zbog čega su važni a kako su se isti nalazili u Vrhovnom sudu RS, došlo je do odlaganja te sam priložio kompletan materijal u digitalnom obliku, što za ovu pritužbu nije bitno nego samo to da sam pomenuo i incident o oduzimanju laptopa. Sudija nikada u raspravama nije negirala tu tvrdnju što znači da nije izmišljana a osim sudske policije svjedok je i zapisničar - Mladenka Maletić.
U istom predmetu došlo je i do druge opstrukcije kada je bez ikakvog obrazloženja kompletan spis poslat Vrhovnom sudu RS. I kada je isti vraćen sudija Vakičić nije dala objašnjenje zbog čega je uopšte poslan, ko je to tražio i sa kakvom argumentacijom. Stoga sam se direktno obratio Vrhovnom sudu RS, zahtjevom i dobio odgovor "Vrhovni sud 03.11.2014." u kome stoji da Vrhovni sud RS uopšte nikada nije tražio taj spis a kako sam naveo sudija Vakičić se nije udostojila da pruži objašnjenje.
No ovaj dio i nije toliko bitan za činjenicu da mi je poslije najave da ću koristiti laptop sudija Vakičić prvo oduzela dokazno sredstvo, praveći se da sa tim nema ništa kada sam intervenisao i zatražio da se to unese u zapisnik. Potom pošto prvobitni plan da se uplašim i sam odustanem od izvođenja dokaza nije uspio, to se čini na drugi način time što se onemogućavam da lično izvodim dokaze a umjesto toga to se radi bez mog prisustva od strane nepoznatih eksperata. Cilj je bio da se desetkuju "utvrđeni" dokazi mog autorstva te su otkriveni samo moje ime, (Zdenko), inicijali, (BZ SOFT) i datum rođenja, (instalacijski kod) ali je ta činjenica brutalnim pravnim nasiljem ignorisana u presudi kao da se radi o nekom nebitnom broju iako sam to više puta potencirao:
"Uvjeren sam da tužena RS uz sve uložene napore ne bi uspjela pronaći na cijelom svijetu ni 10 instalacionih paketa koji se raspakuju na identičan način, citiram sud, 80 0 P 039222 12 P od 17.02.2015. godine:
"Kako je na proteklom ročištu bilo više riječi sud je otvorio folder programi i utvrdio da se na njemu nalaze 3 podfoldera: besplatni, demo i prodaja. Sud je otvorio svaki od ovih foldera i utvrdio da se na njima nalazi više programa i da su aplikacije napravljene po istom principu i isti su koraci. Sud je zatim otvorio podfolder ,,Besplatni“ o čemu je bilo riječi na proteklom ročištu te u njemu program pod nazivom „Ana setup“ koji se navodi sada kao primjer jer svaki od programa ima više koraka u postupku instalacije na istom principu, te je sud postupio po tim koracima odnosno uputima za istalaciju (pojavljuje se upit za instaliranje MP3 plera) pa u daljem koraku su navedeni podaci o načinu upotrebe Softvera, u daljem koraku se pojavljuje naziv ,,BZ soft“ što se pojavljuje i u drugim programima, te je sud došao do koraka u kom se navodi da instalacioni paket kodiran i gdje se traži tačna šifra za nastavak instalacije, te dakle bez te šifre nije moguć nastavak te instalacije i tako je za svaki od programa koji su navedeni bilo da se radi o besplatnim, bilo demo, bilo prodaja." Sud je tada zaboravio ili "zaboravio" da sam istakao podatak kako je kod za instalaciju besplatnih programa datum mog rođenja "29111965" i "nije znao" instalirati nijedan program iako sam to više puta isticao, prvi put odmah u samoj tužbi, mada tad taktički nisam naveo da se radi o datumu rođenja:
"Od oko 70 takvih programa, za eksperte suda i tužene, sugerišem pregled i analizu programa, "Računaljka", "Jednačine" i "Problemi", a instalacijski kod za sve besplatne i demo programe je 29111965. Radi se o edukativnim programima, koji generišu zadatke iz 4 osnovne računske operacije, te jednačine i probleme. Za funkcionisanje tih programa, bile su potrebne složene kombinacije više komandnih skripti sa varijablama u 10 nivoa težine."
Ali sam vezu koda za instalaciju sa datumom mog rođenja potencirao na raspravama te citiram zapisnik 80 0 P 039222 12 P od 24.12.2014. godine:
"Naredba Okružnog suda u Bijeljini u predmetu broj 12 0 K 001162 10 Kpp, za pretres od 23.03.2010. godine ukazujem sudu na datum rodenja koji se vidi u ovoj naredbi što će biti kod za otključavanje svih programa, u ovoj naredbi se vidi da se osim predmeta kojima se može ugroziti život traži i odnošenje računara." i ponovo na kraju rasprave podsjećanje:
"...a objasnio sam postupak i da je kod za instalaciju datum mog rođenja, a tokom instalacije se programi instaliraju u podfolderu pod nazivom Zdenko, postoje još neki dokazi koje sam opisao u tužbi.

Pa sam na ročištu od 17.02.2015. usmeno bez gledanja u bilo kakav podsjetnik pojasnio, citiram zapisnik:
Nakon toga tužitelj ukazuje sudu da su prilikom instaliranja programskih paketa iz podfoldera ,,Besplatni“ i ,,demo“ bilo je moguće nastaviti instalaciju unošenjem koda 29111965. Radi se o datumu mog rođenja. Potom bi program ponudio folder za instalaciju paketa, u programskim fajlovima kreirao bi se podfolder ,,Zdenko“ a svaki od tih programa bi unutar tog foldera kreirao novi folder sa istim nazivom kao i on sam. Na kraju bi program ponudio svoje pokretanje i to je posljednji korak. Razlika između besplatnih i demo, besplatni programi su posle instalacije slobodni za dalji rad bez ikakvih ograničenja. Demo programi se ,,zaključavaju“ poslije nekoliko pokretanja (prosječno 5), što je testirano na operativnom sistemu Vindovs XP. Nisam imao vremena ni mogućnosti detaljno provjeravati šta se dešava na novijim verzijama ali sam primjetio da ova opcija zaključavanja nije ista na novijim verzijama, odnosno ne radi onako kako je testirana na Vindovs XP. Poslije zaključavanja svaki od demo programa za nastavak rada traži novu šifru koja nije ista kao ona što sam naprijed naveo. Što se tiče programa iz podfldera „Prodaja" oni su svi izrađeni po istom sistemu. Dakle, radi se o istim koracima s tim da umjesto predhodno navedene univerzalne šifre svaki od tih pojedinačnih programa za dalju instalaciju traži različiti kod od 16 znakova a ja više nemam podatke o tim kodovima...
Potom je sud provjerio moje navode i opet bez mog prisustva obavio dokazni postupak te na narednom ročištu 02.03.2015. navodi:
"Nakon toga sud konstatuje da je u međuvremenu a u skladu sa navodima sa prošlog ročišta sud ponovo pregledao CD pod nazivom ,,Dokazi“, pa nastavlja izlaganje kod primjera program ana setup a u skladu sa navodima sa prošlog ročišta te kad se kod navedenog programa traži šifra ukuca se broj 29111965, dalji korak pokazuje putanju gdje se instalira na računaru odnosno lokaciju gdje se nalazi na disku gdje će se izvršiti instalacija. U daljem koraku nudi ime Zdenko (napominje da se može i promjeniti) U daljem koraku se konstatuje da je završeno sa instalacijom odnosno pita da se pokrene program odnosno da je instaliran program i da se pokrene dalje, odnosno pita da li želi da se pokrene Plejer Ana, dalji korak nudi iz čega će se pustiti muzika ukoliko postoji i izabere se iz čega će se pustiti išla bi pjesma. Iz presude Osnovnog suda izdvajam dio:
"...te je sud došao do koraka u kom se navodi da instalacioni paket kodiran i gdje se traži tačna šifra za nastavak instalacije, na tom mjestu ukuca se broj 29111965, dalji korak pokazuje putanju gdje se instalira na računar, odnosno lokaciju gdje se nalazi na disku gdje će se izvršiti instalacija. U daljem koraku nudi ime Zdenko (napominje da se može i promjeniti - drugo ime)."

Vidljivo je da iako sam potencirao vezu instalacionog koda i instalacionog foldera sa mnom odnosno datumom mog rođenja i mojim imenom sud navodi i taj broj "29111965" i to ime "Zdenko" ali bez ikakvog komentara kako su povezani sa mnom ili da možda nisu povezani, što je direktno kršenje člana 191 i mojih prava. Umjesto toga se ističe mogućnost da se može izabrati i neki drugi folder, što je uobičajeno praktično kod bilo kog programa. Šta je sud htio potencirati tvrdnjom da "nije dokazao da je on tvorac predmetnih programa, jer nije predložio dokaze na ove tvrdnje". Ovu tvrdnju karakterišem kao gnusni kriminalni napad na mene i moja prava. Iako sam istakao veze instalacionih paketa sa mojim imenom i datumom rođenja, tužena RS putem svog suda kaže da "NISAM PREDLOŽIO DOKAZE". Nije upotrijebljen čak ni izraz da recimo "PREDLOŽENI DOKAZI NISU DOVOLJNI ZA DOKAZIVANJE AUTORSTVA" nego se bezočno kriminalno ta činjenica prešućuje u opisima suda kako bi se negiralo moje autorstvo i posebno šta uopšte treba značiti ona opaska o mogućnosti instalacije u neki drugi folder umjesto predloženog "Zdenko" ? Ako odaberemo folder "Željka" ili kreiramo folder "Dodik" da je autor programa predsjednik Vlade RS ili predsjednik tužene RS ???
U prilogu pritužbe su i kompletni zapisnici sa tih ročišta sa uokvirenim ili podvučenim važnim dijelovima te Naredba za pretres u kojoj je naveden datum mog rođenja odnosno kako sam i opisao to je kod za instalaciju. Iz svega proizilazi da je sudija Vakičić izdala naredbu da mi se laptop oduzme kako bih se uplašio, uznemirio, dekoncentrisao i sam odustao od izvođenja dokaza a pošto to nije uspjelo, prekršeno je moje pravo na pravično suđenje tako što ne samo da meni nije dozvoljeno da izvodim dokaze nego uopšte nisam bio prisutan kako ne bih mogao ukazati na druge bitne dokaze autorstva a i one koje je sud utvrdio potom su ignorisani u presudi, kao da nisam dokazao vezu sa mnom, kao da to nije upravo sud utvrdio, citiram relevantni član 191 ZPP-u, stav 4:
"U obrazloženju sud će izložiti: zahtjeve stranaka, činjenice koje su stranke iznijele i dokaze koje su izvele, koje je od tih činjenica sud utvrđivao, zašto i kako ih je utvrdio, a ako ih je utvrdio dokazivanjem, koji su dokazi izvedeni i kako ih je ocijenio; sud će navesti koje je odredbe materijalnog prava primijenio odlučujući o zahtjevima stranaka, a izjasniće se ako je to potrebno i o stavovima stranaka o pravnoj osnovi spora, te o njihovim prijedlozima i prigovorima o kojima nije dao svoje razloge u odlukama koje je već donio tokom postupka."
Napominjem da sam o okolnostima za nezakonito oduzimanje laptopa zatražio pismeno podatke od Osnovnog suda u Bijeljini i Komande SP u Banjaluci o čemu ću ako dobijem odgovore dostaviti podatke na broj koji bude dodijeljin ovoj pritužbi...
ODGOVOR

PRILOZI

Zahtjev sudu za tonsko snimanje
Dostava informacija za predmet 80 0 P 039222 12 P a
Zahtjev za informacije 59
Vrhovni sud 03.11.2014.
Rociste 17.02.2015 80 0 P 039222 12 P
Rociste 02.03.2015 80 0 P 039222 12 P
Naredba

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 30 Jun, 2016 | read_nums (25)
Načelnik sudske policije, Borovčanin Danko je izjavio da mu je poznato o čemu se radi te da je naredbu za oduzimanje izdala sudija Vakičić Željka. U svojoj dokumentaciji sam pronašao da bi se trebao raditi o datumu 09.07.2014. kada sam imao poziv za 08:00, no u svakom slučaju načelniku je taj događaj poznat. Radi se o nezakonitom oduzimanju predmeta jer isti nije na panou zabranjenih a bio sam uvjeren da krivica nije na sudskoj policije nego na sudiji što mi je i potvrđeno. Ja mogu preći preko nezakonitog i nekorektnog postupanja sudskog policajca, pa i komande, jer izvršavaju nečije naredbe ali za okružne tužioce, sudije, ministre, sve do predsjednika RS, nema opraštanja i insistiraću na svačijoj indivindualnoj odgovornosti a od sudske policije očekujem da ubuduće ne štiti počinioce krivičnih djela.

RAZBOJNIŠTVO U SUDU

SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama iz nadležnosti Sudske policije Republike Srpske
Dana 22.03.2016. prilikom razgovora sa načelnikom sudske policije u Bijeljini postavio sam pitanje o razlozima oduzimanja laptopa koji mi je svojevremeno sudska policija oduzela na ulazu prilikom dolaska na ročište. U pitanju je događaj iz 2014-te godine koji u cijeloj situaciji tretiram kao manji incident, te nisam mnogo insistirao na razotkrivanju a s obzirom da me komanda SP u Bijeljini konstantno izbjegava. Načelnik je pred 4 svjedoka i to nesporni, Mićić Zoran i Petričević Dragiša, te mislim Jovašević Vjekoslav i Jurković Mirko za čija imena nisam stopostotno siguran izjavio da mu je poznato o čemu se radi te da je naredbu za oduzimanje izdala sudija Vakičić Željka. U svojoj dokumentaciji sam pronašao da bi se trebao raditi o datumu 09.07.2014. kada sam imao poziv za 08:00, no u svakom slučaju načelniku je taj događaj poznat. Radi se o nezakonitom oduzimanju predmeta jer isti nije na panou zabranjenih a bio sam uvjeren da krivica nije na sudskoj policije nego na sudiji što mi je i potvrđeno. Ja mogu preći preko nezakonitog i nekorektnog postupanja sudskog policajca, pa i komande, jer izvršavaju nečije naredbe ali za okružne tužioce, sudije, ministre, sve do predsjednika RS, nema opraštanja i insistiraću na svačijoj indivindualnoj odgovornosti a od sudske policije očekujem da ubuduće ne štiti počinioce krivičnih djela, objektivno i istinito sačinjava zabilješke i doslovno poštuje zakon te da mi dostavi sledeće u skladu sa članom 14. stav 2. Zakona o slobodi pristupa informacijama ("Službeni glasnik RS", broj 20/01), :
1) KOPIJU SLUŽBENE ZABILJEŠKE SUDSKOG POLICAJCA KOJI MI JE ODUZEO LAPTOP SPORNOG DATUMA AKO JE SAČINJENA.
2) DA SE IZDA NAREDBA SUDSKOM POLICAJCU DA DETALJNO OPIŠE KAKO MU JE I KO IZDAO NAREDBI, KAKO JE GLASILA, GDJE MI JE LAPTOP ODUZET I KAKO I GDJE JE VRAĆEN TE DA MI SE DOSTAVI KOPIJA ISTE.
3) DA SE IZDA NAREDBA NAČELNIKU OCSP U BIJELJINI DA OPIŠE TAJ DOGAĐAJ, KO JE, KAKO I KAKVU NAREDBU IZDAO TE KAKO JE DOŠLO DO TOGA DA MI SE LAPTOP VRATI, KO JE TO I GDJE PO NJEGOVIM SAZNANJIMA UČINIO, TE DA MI SE DOSTAVI KOPIJA ISTE.

Obavještavam javno komandu SP da mi je laptop vraćen u ispravnom stanju bez oštećenja a nisam uočio da nedostaje bilo kakav fajl. Da li je neko otvarao, pregledao ili kopirao bilo šta ne mogu znati, niti dokazati i ne zanima me i neće biti razlog bilo kakvog postupka prema sudskoj policiji. Šteta mi je nanesena od strane sudije jer sam pismeno i usmeno najavio da ću koristiti laptop u parnici 80 0 P 039222 12 P zbog uništavanja podataka na hard disku računara koji mi je odnesen poslije lažne prijave za ugrožavanje sigurnosti od strane osoba Debeljević Milorada i Gruhonjić Muhameda a sve u sadejstvu sa Kovačević Novakom i Stjepanović Danicom.
Kopije zabilješki ne moraju mi se dostavljati poštom nego iste mogu preuzeti lično o čemu me možete obavjestiti na navedeni broj telefona.
Oduzimanje laptopa je bio prvi korak u onemogućavanju da lično na laptopu izvodim dokaze u toj parnici za šta odgovornost snosi isključivo osoba Vakičić Željka i oni koji su joj naložili da izda naredbu sudskoj policiji...

IZ "ODGOVORA" SUDSKE POLICIJE VIDLJIVO JE DA NEMAJU NAMJERU OTKRIVATI ISTINU NEGO SE ŠTITE PRIPADNICI MAFIJE KOJI SU OD DRŽAVE, SUDA, TUŽILAŠTAVA I POLICIJE NAPRAVILI PRIVATNU BANDU TE TAKO NESMETANO PLJAČKAJU MILIJARDE MARAKA, KAKO DIREKTNO IZ TREZORA BANAKA KOJE KONTROLIŠU, TAKO I VATRENIM ORUŽJEM NA AUTOPUTEVIMA A SUDSKA POLICIJE JE SASTAVNI DIO BANDE I NASTAVLJA PRUŽATI POMOĆ I ZAŠTITU BAHATIM BITANGAMA MAFIJAŠKOG REŽIMA...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 28 Jun, 2016 | read_nums (31)
Vidljivo je da su vozači dovezli 4 paketa a da je direktor sa magacionerom ujutru zatekao samo paket što znači da su, (4-1=3) TRI paketa nečega nestala preko noći a sve pod nadzorom portira Bobar grupe koji je prvi uklonio materijalni dokaz sa mjesta zločina a potom su ga preuzeli saučesnici iz policije i tužilaštva.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 039222 16 Gvl

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

1000000 (milion) KM


OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI

ŽALBA NA RJEŠENJE 80 0 P 039222 16 GVL

Novčana odšteta za uništeni programski kod ma kolika ona bila je jedno a rekonstrukcija i povrat u moje vlasništvo fajlova koje sam kreirao je sasvim drugo. Podsjećam da sam predlagao da se provjeri postoji li kopija hard diska, više puta tokom godina tražio te podatke u skladu sa pravom iz Ustava a PRS-e u svom odgovoru na prijedlog ne pominje nijednom riječju tu mogućnost iako sam razotkrio da su obavljene istražne radnje na računaru od strane "stručnih lica". Tužena RS i dalje krši ustav i krije te podatke a sud ne čini ništa da zaštiti prava što mu je obaveza nego konstantno podržava razbojništvo u postupanjima bahatih državnih službenika.
Donesenim rješenjem 80 0 P 039222 16 Gvl se omalovažava kompletan žalbeni postupak, odnosno ne samo moja žalba i dokazi koje sam uz nju priložio nego i odluka i obrazloženje drugostepenog suda a kompletna argumentacije i odbijanje prijedloga za ponavljenje postupka se zasnivaju isključivo na navodima iz prvostepene presude a koji niti imaju uporište u dokaznom postupku niti je ijedan od tih "argumenata" iznesen u "odgovoru" tužene sadržanom na cijele 4, (četiri) proste rečenice iz kojih se ne može ni naslutiti tema tužbe a kamoli "razlozi i činjenice" koje je umjesto tužene RS, brutalno kršeći zakon uneo u presudu prvostepeni sud.
JA PROTIV SEBE NEMAM DRŽAVU NITI PROFESIONALNE ORGANE. NAPROTIV, SVE RADNJE REPUBLIKE SRPSKE OD LAŽNE PRIJAVE PREKO AKTIVNOSTI SVIH ORGANA SU BILE SMIŠLJENO KRIMINALNE UKLJUČUJUČI I PRIKRIVANJE INFORMACIJA KOJE JE SUD UTVRDIO PRILIKOM INSTALACIJE PROGRAMA, KOJE SU DIREKTNO POVEZANE ISKLJUČIVO SA MNOM A U PRESUDI SE PISALO O SVEMU DRUGOM OSIM O VEZI IZMEĐU KONSTATOVANIH PODATAKA I AUTORSTVA.
Očekujem od sudskog vijeća da prije svega pročita detaljno ovu žalbu i analizira dokazni materijal za razliku od prvostepene odluke gdje sudija pojedinac očigledno nije vršila uvid nego je smjernice za rješenje dao prvostepeni sud na osnovu svojih kriminalnih radnji te kao osnov za svoju odluku uzme isključivo obrazloženje drugostepenog suda:
"Pod predopstavkom da je tačna tvrdnja tužioca da su programi uništeni, iz podataka spisa prizilazi da postoji samo lice koje je štetu pretrpilo, a to je tužilac, ali, da bi došlo do odgovornosti tužene za štetu, tužilac je morao dokazati da je baš tuženi počinio štetu, kao i radnju kojom je ta šteta počinjena, što u ovom sporu nije slučaj. Odustankom tužene, tj. njenog organa od prijedloga za gonjenje tužioca, otpao je osnov po kome je privremeno oduzeta roba u vlasništvu tužioca i oduzeta roba je vraćena, bez da je vještačena i bez da je ispravnost utvrđena kako kod oduzimanja predmeta, tako i kod vraćanja, pa tvrdnja žalbe, da je tužilac autor uništenih programa kod ovakvog stanja činjenica ne može biti od uticaja na drugačiju odluku suda u konkretnom sporu."
Potom da ocjeni kakvu vrijednost ima činjenica da dokumentom IT-49/15 08.12.2015. dokazujem radnje na računaru za koje je sud smatrao u odluci da ih nije bilo a takođe treba cijeniti i činjenicu da sam pitanje o istražnim radnjama postavio i MUP-u, koji je odbio odgovoriti na to a držao je oduzeti računar u svom posjedu 5 dana prije smještaja u depo izložen na milost i nemilost ko zna kome sve a poznato je da u policiji postoje grupe koje dilaju narkotike, bave se reketiranjem, vatrenim oružjem presreću i pljačkaju transporte novca a da je RS pokrala samo preko 3 banke koje je kontrolisala čak milijardu i po maraka. Najveći dio transakcija obavljen je preko IP adrese VSITV-a iz prostorija suda u Republici Srpskoj što samo po sebi pokazuje da je sudska vlast sastavni dio mafije kako u pljački, kriminalu tako prije svega u lažiranju i falsifikovanju dokaza, otimanju garantovanih prava časnim i poštenim građanima te legalizaciji banditizma i fašizma koji se tajno primjenjuje od strane političko tajkunske i tužilačke mafije. Za one koji su umješani u takva krivična djela je sitnica uništiti dokumentaciju na nekom računaru gdje se nalaze dokazi njihovog kriminala a što su isti vrlo dobro znali s obzirom da sam dio njih opisao u pismima i mejlovima koje je RS okarakterisala kao prijeteće i na osnovu te laži i otela računar.
S obzirom da se u rješenju navodi da: "se ne može pouzdano zaključiti da li postoje konkretni propusti organa tužene" ističem da se uopšte ne radi o propustima nego o smišljenom organizovanom kriminalu za koji su odgovorni pripadnici "zločinačke organizacije" u daljem tekstu "mafije" instalirani u državnim organima a u nastavku ću opisati dio izvršenog razbojništva koja je RS učinila pod pritiskom i direktnim djelovanjem pripadnika mafije:
PROPUSTI (KRIMINAL) ORGANA TUŽENE RS
Lažnu prijavu protiv mene su izvršili pripadnici mafije Debeljević i Gruhonjić poslije dogovora sa saučesnicima Stjepanović i Kovačevićem a da bi me predstavili luđim i opasnijim slagali su da upućujem prijetnje i drugim osobama, (Keroviću i Prodanović) bez njihovog znanja, dozvole ili odobrenje a dokaz da su u pitanju kriminalci a ne službenici RS je IT-44-15 12.01.2016. u kome RTRS konstatuje uvidom u spise da je u tom predmetu ispred OT Bijeljina postupao isključivo i samo g. Šabić Muris.
Potom tužena RS biva pritisnuta od strane mafije da podnese zahtjev za pretres, citiram inspektore Maksimovića i Jovičića: "Mi nismo uočili prijeteće riječi ali nam je naređeno da podnesemo zahtjev". Tužena RS, čini "propust" putem MUP-a i ne navodi nijednu riječ iz koje proizilaze ozbiljne prijetnje po život i tijelo pripadnicima mafije odnosno ne navodi "kojom radnjom" sam počinio krivično djelo.
Tužena RS potom čini "propust" i putem OT Bijeljina, okružnog tužioca Šabića koji potvrđuje zahtjev za pretres takođe ne navodeći koja je moja radnja osnov sumnje krivičnog djela. Na moje direktno pitanje kako je mogao dati saglasnost i koje su to prijeteće riječi isti odgovara, citiram: "Oni su došli kod mene i rekli - ti bi to kao dežurni trebao da potpišeš". Odmah zatim "propust" čini tužena RS putem Okružnog suda, okružnog sudije Đonlić Mensura, izdajući naredbu za pretres bez navedene ijedne riječi vezano za krivično djelo koje mi se stavljalo na teret. I danas ne znam kako izgleda pomenuti sudija, da li je i na njega mafija izvršila pritisak ili je njihov član ali sigurno je da naredba koju je izdao nije u interesu RS niti u skladu sa zakonom nego u interesu mafije a svako krivično djelo bilo koga svaki udar na mene i moja prava tretiram kao kriminal i djelo pripadnika mafije bez obzira da li se radi o kradljivcu u parku, policajcu, okružnom tužiocu, sudiji, ministru predsjedniku, svi su članovi mafije.
Tužena RS šalje policijsku patrolu da me pozove na "informativni razgovor" koji je u stvari zamka jer me na prevaru izvlače iz kuće kako ne bih mogao sakriti ili uništiti računar odnosno podatke. S obzirom da je tužena RS potom u prostorije ušla prije mene i zaplijenila računar bez da sam ga ja mogao onesposobiti, očito je da je odnesen u ispravnom stanju s obzirom da je prije toga slao "prijeteće poruke".
Naredni "propust" tužene Rs je u tome što računar nije smjestila na sigurno mjesto odmah nego se nalazio i nekom špajzu, memljivom podrumu ili u rukama pripadnika mafije cijelih 5 dana prije zvaničnog smještaja u sudski depo. Potom tužena čini "propust" i sprečava mi kontakt sa sudijom koji sam tražio odmah ujutro oko 07:00 kako bih ga upozorio na postojanje vrijednog programskog koda.
Više puta sam potom pismeno upozoravao tuženu na tu činjenicu i time dokazujem da je programski kod bio upravo na tom računaru, (prilog "Molba za povracaj u pređašnje stanje" koja je prema rokovima iz ZKP-u morala biti predata neposredno po odnošenju računara) gdje na drugoj strani stoji: "Na stranu to kolika bi bila njihova tržisna vrijednost, tu su i 4 godine rada na programskom kodu. Sve to je sada dovedeno u opasnost da grupa kriminalaca zbriše kako bi uništila tragove o njihovim zločinima za koje vjeruju da se svi nalaze na računaru." Okružni sud u Bijeljini ima u svom posjedu osim ove kopije koju prilažem i original unutar spisa 12 0 K 001162 10 Kpp a na kraju tog podneska je isti broj telefona 065831902, koji je ugrađen u sve instalacijske pakete programa u koje je sud vršio uvid tokom ove parnice.
Dakle više puta sam usmeno i što je važnije kao nesporan dokaz, pismeno upozoravao tuženu RS na postojanje programskog koda upravo na odnesenom računaru što je i dokaz da se kod tamo i nalazio jer tužena to nije nikada demantovala niti iznosila tvrdnje da je računar bio neispravan ranije. Van svakog razumnog razmišljenja i graničilo bi se sa naučnom fantastikom da sam ja tada 2010-te izmislio postojanje programa i programskog koda uz opasnost da to tužena RS demantuje vještačenjem i pregledom hard diska a onda sam valjda u naredne dvije godine samostalno ili angažujući tim programera sačinio oko 130 instalacijskih paketa sa oko 250 fajlova programskog koda samo za potrebe ove parnice !!!??? Uvjeren sam da tužena RS uz sve uložene napore ne bi uspjela pronaći na cijelom svijetu ni 10 instalacionih paketa koji se raspakuju na identičan način, citiram sud, 80 0 P 039222 12 P od 17.02.2015. godine:
"Kako je na proteklom ročištu bilo više riječi sud je otvorio folder programi i utvrdio da se na njemu nalaze 3 podfoldera: besplatni, demo i prodaja. Sud je otvorio svaki od ovih foldera i utvrdio da se na njima nalazi više programa i da su aplikacije napravljene po istom principu i isti su koraci. Sud je zatim otvorio podfolder ,,Besplatni“ o čemu je bilo riječi na proteklom ročištu te u njemu program pod nazivom „Ana setup“ koji se navodi sada kao primjer jer svaki od programa ima više koraka u postupku instalacije na istom principu, te je sud postupio po tim koracima odnosno uputima za istalaciju (pojavljuje se upit za instaliranje MP3 plera) pa u daljem koraku su navedeni podaci o načinu upotrebe Softvera, u daljem koraku se pojavljuje naziv ,,BZ soft“ što se pojavljuje i u drugim programima, te je sud došao do koraka u kom se navodi da instalacioni paket kodiran i gdje se traži tačna šifra za nastavak instalacije, te dakle bez te šifre nije moguć nastavak te instalacije i tako je za svaki od programa koji su navedeni bilo da se radi o besplatnim, bilo demo, bilo prodaja." Sud je tada zaboravio ili "zaboravio" da sam istakao podatak kako je kod za instalaciju besplatnih programa datum mog rođenja "29111965" i "nije znao" instalirati nijedan program iako sam to više puta isticao, prvi put odmah u samoj tužbi, mada tad taktički nisam naveo da se radi o datumu rođenja:
"Od oko 70 takvih programa, za eksperte suda i tužene, sugerišem pregled i analizu programa, "Računaljka", "Jednačine" i "Problemi", a instalacijski kod za sve besplatne i demo programe je 29111965. Radi se o edukativnim programima, koji generišu zadatke iz 4 osnovne računske operacije, te jednačine i probleme. Za funkcionisanje tih programa, bile su potrebne složene kombinacije više komandnih skripti sa varijablama u 10 nivoa težine." Ali sam vezu koda za instalaciju sa datumom mog rođenja potencirao na raspravama te citiram zapisnik 80 0 P 039222 12 P od 24.12.2014. godine:
"Naredba Okružnog suda u Bijeljini u predmetu broj 12 0 K 001162 10 Kpp, za pretres od 23.03.2010. godine ukazujem sudu na datum rodenja koji se vidi u ovoj naredbi što će biti kod za otključavanje svih programa, u ovoj naredbi se vidi da se osim predmeta kojima se može ugroziti život traži i odnošenje računara." i ponovo na kraju rasprave podsjećanje:
"...a objasnio sam postupak i da je kod za instalaciju datum mog rođenja, a tokom instalacije se programi instaliraju u podfolderu pod nazivom Zdenko, postoje još neki dokazi koje sam opisao u tužbi. Pa sam na ročištu od 17.02.2015. usmeno bez gledanja u bilo kakav podsjetnik pojasnio, citiram zapisnik:
Nakon toga tužitelj ukazuje sudu da su prilikom instaliranja programskih paketa iz podfoldera ,,Besplatni“ i ,,demo“ bilo je moguće nastaviti instalaciju unošenjem koda 29111965. Radi se o datumu mog rođenja. Potom bi program ponudio folder za instalaciju paketa, u programskim fajlovima kreirao bi se podfolder ,,Zdenko“ a svaki od tih programa bi unutar tog foldera kreirao novi folder sa istim nazivom kao i on sam. Na kraju bi program ponudio svoje pokretanje i to je posljednji korak. Razlika između besplatnih i demo, besplatni programi su posle instalacije slobodni za dalji rad bez ikakvih ograničenja. Demo programi se ,,zaključavaju“ poslije nekoliko pokretanja (prosječno 5), što je testirano na operativnom sistemu Vindovs XP. Nisam imao vremena ni mogućnosti detaljno provjeravati šta se dešava na novijim verzijama ali sam primjetio da ova opcija zaključavanja nije ista na novijim verzijama, odnosno ne radi onako kako je testirana na Vindovs XP. Poslije zaključavanja svaki od demo programa za nastavak rada traži novu šifru koja nije ista kao ona što sam naprijed naveo. Što se tiče programa iz podfldera „Prodaja" oni su svi izrađeni po istom sistemu. Dakle, radi se o istim koracima s tim da umjesto predhodno navedene univerzalne šifre svaki od tih pojedinačnih programa za dalju instalaciju traži različiti kod od 16 znakova a ja više nemam podatke o tim kodovima...
Potom je sud provjerio moje navode i opet bez mog prisustva obavio dokazni postupak te na narednom ročištu 02.03.2015. navodi:
"Nakon toga sud konstatuje da je u međuvremenu a u skladu sa navodima sa prošlog ročišta sud ponovo pregledao CD pod nazivom ,,Dokazi“, pa nastavlja izlaganje kod primjera program ana setup a u skladu sa navodima sa prošlog ročišta te kad se kod navedenog programa traži šifra ukuca se broj 29111965, dalji korak pokazuje putanju gdje se instalira na računaru odnosno lokaciju gdje se nalazi na disku gdje će se izvršiti instalacija. U daljem koraku nudi ime Zdenko (napominje da se može i promjeniti) U daljem koraku se konstatuje da je završeno sa instalacijom odnosno pita da se pokrene program odnosno da je instaliran program i da se pokrene dalje, odnosno pita da li želi da se pokrene Plejer Ana, dalji korak nudi iz čega će se pustiti muzika ukoliko postoji i izabere se iz čega će se pustiti išla bi pjesma. Iz presude Osnovnog suda izdvajam dio:
"...te je sud došao do koraka u kom se navodi da instalacioni paket kodiran i gdje se traži tačna šifra za nastavak instalacije, na tom mjestu ukuca se broj 29111965, dalji korak pokazuje putanju gdje se instalira na računar, odnosno lokaciju gdje se nalazi na disku gdje će se izvršiti instalacija. U daljem koraku nudi ime Zdenko (napominje da se može i promjeniti - drugo ime)."
Vidljivo je da iako sam potencirao vezu instalacionog koda i instalacionog foldera sa mnom odnosno datumom mog rođenja i mojim imenom sud navodi i taj broj "29111965" i to ime "Zdenko" ali bez ikakvog komentara kako su povezani sa mnom ili da možda nisu povezani. Umjesto toga se ističe mogućnost da se može izabrati i neki drugi folder, što je uobičajeno praktično kod bilo kog programa. Šta je sud htio potencirati tvrdnjom da "nije dokazao da je on tvorac predmetnih programa, jer nije predložio dokaze na ove tvrdnje". Ovu tvrdnju karakterišem kao gnusni kriminalni napad na mene i moja prava. Iako sam istakao veze instalacionih paketa sa mojim imenom i datumom rođenja, tužena RS putem svog suda kaže da "NISAM PREDLOŽIO DOKAZE". Nije upotrijebljen čak ni izraz da recimo "PREDLOŽENI DOKAZI NISU DOVOLJNI ZA DOKAZIVANJE AUTORSTVA" nego se bezočno kriminalno ta činjenica prešućuje u opisima suda kako bi se negiralo moje autorstvo i posebno šta uopšte treba značiti ona opaska o mogućnosti instalacije u neki drugi folder umjesto predloženog "Zdenko" ? Ako odaberemo folder "Željka" ili kreiramo folder "Dodik" da je autor programa predsjednik Vlade RS ili predsjednik tužene RS ???
Druge dokaze autorstva kao što je moj mejl i broj telefona nisam ni potencirao pošto to sud nije ni evidentirao prilikom instalacije bez mog prisustva a pošto su moje ime i datum rođenja bili više nego dovoljni kao dokaz autorstva što sam istakao u završnoj riječi:
"Samo bih skrenuo pažnju na formulaciju osobe koja je vršila uvid gdje navodi da se radi o identičnim koracima, što ukazuje na istog kreatora odnosno autora. Pojam „BZ SOFT“ ne ukazuje stopostotno na mene ali skrećem pažnju da su B i Z moji inicijali. No naredni koraci prvo kod koji se traži pa potom i moje ime nedvosmisleno pokazuju da samo ja mogu biti autor tih programa i niko drugi, posebno s obzirom da je traženi kod datum mog rođenja. To su bile neke sigurnosne mjere kojima sam prilikom izrade programa, štitio svoje autorstvo za slučaj potrebe, naravno nemajući u vidu pretpostavku da bi se to moglo desiti na ovaj način."
Čak sam potom istakao kojim sam dokumentima dokazao odgovornost tužene, koje su radnje koje je čine odgovornom kao i uporno ignorisanje na upozorenja kako o programskom kodu tako i kršenjima ZKP-u i mojih prava iz Ustava RS:
"Istina je da tužena RS nije bila upoznata sa postojanjem vrijednog programskog koda na računaru ali je to ne amnestira od odgovornosti, no čak i da je do brisanja podataka došlo slučajno zbog loših uslova skladištenja ili bilo čega drugog, odgovornost je na tuženoj ali imajući u vidu da je tužena prilikom zahtjeva za pretres navela da već ima dokaze o mom navodnom krivičnom djelu a onda je tražila odnošenje računara gdje bi kao tražila dokaze, jedini logičan odgovor je da je pravi cilj i bio brisanje svih podataka sa hard diska. Na ovo ukazuje i činjenica da nikada nisam dobio podatke o otvaranju računara što je obavezno prema ZKP-u iako sam to više puta tražio. Sa druge strane usmeno sam dobio informaciju od inspektora MUP-a i tužioca Šabića da oni uopšte nisu vršili uvid, te se postavlja pitanje zašto je tužena uopšte odnosila računar ako nikada nije izvršila uvid, što dodatno ukazuje da je jedini motiv bio isključivo uništavanje svih dokaza koji su se nalazili na hard disku. Već sam ukazao sudu da je računar tek posle 5 dana predat u sudski depo a do tada je bio na milost i nemilost onima koji su bili spremni oprati benzinom materijalni dokaz ubistva jednog djeteta da bi prikrili krijumčarenje. Više puta sam pokušavao ukazati tuženoj na postojanje vrijednog programskog koda. Prvi put odmah sutradan direktno nadležnom sudiji, kako bi sprečio da se kod uništi, što mi nije omogućeno, te sam odmah pismeno obavjestio sud o tome. U narednom periodu sam takođe ukazivao na postojanje programskog koda i ukazivao da je prijava protiv mene bila lažna i da se nijedan tužilac neće usuditi da podigne optužnicu ali je svejedno računar zadržan cijelih 9 mjeseci u posjedu tužene. Skrenuo bih samo pažnju da je 2 godine kasnije OT Doboj svojom odlukom konstatovao da nema elemenata ni konkretnog ni bilo kog drugog krivičnog djela vezanog za moje postupanje. Neposredno pred primopredaju računara pismeno sam se obratio Okružnom sudu i Okružnom tužilaštvu, tražeći da se izvrši kontrola ispravnosti, izražavajući sumnju da je računar ili potpuno uništen (neispravan) ili da su samo obrisani podaci. Tužena Republika Srpska je ignorisala taj zahtjev, te ja samo mogu ukazati sudu da smatram kako kontrola nije izvršena da se na zapisniku odmah tada ne bi konstatovalo da je računar neispravan. Smatram da sam u ovom dijelu dokazao istinitost svih navoda počev od lažne prijave, pretresa, odnošenja računara, zadržavanja u posjedu tužene, upozoravanja na postojanje programskog koda, predlaganja da se izvrši kontrola...
Poslednju rečenicu ću ponoviti i to velikim slovima jer potencira sve ono što sam tužbom tvrdio i trebao dokazati a da li je tužena RS hard disk pržila strujom, kuvala u ključaloj vodi ili u sumpornoj kiselini niti mogu da znam niti je moja dužnost da dokazujem koja je to tačna radnja kojom su svi podaci uništeni, dakle:
"SMATRAM DA SAM U OVOM DIJELU DOKAZAO ISTINITOST SVIH NAVODA POČEV OD LAŽNE PRIJAVE, PRETRESA, ODNOŠENJA RAČUNARA, ZADRŽAVANJA U POSJEDU TUŽENE, UPOZORAVANJA NA POSTOJANJE PROGRAMSKOG KODA, PREDLAGANJA DA SE IZVRŠI KONTROLA"
Čak i da nije bilo smišljene radnje uništavanja hard diska nego da se to desilo samo zbog neuslovnog skladištenja, (dobio sam informaciju prilikom preuzimanja mokrih odjevnih predmeta ubijene djevojčice Ivone Bajo da su prostorije depoa plavljene) na bilo koji način odgovornost je opet na tuženoj. Zamislimo da sudija Vakičić, Bajić ili bilo ko drugi ostavi automobil u nekoj radionici tokom radnog vremena za zamjenu guma i ulja a onda im se vrati vozilo sa razbijenim staklima, isječenim sjedištima ili čak spaljeno i onda servis ne bio bio odgovoran za materijalnu štetu, jer sudija nije dokazao kojom radnjom mu je automobil uništen??? Da li noževima, čekićima, banzinom, naftom, nije dokazao da vozilo nije bilo spaljeno prije dovoženja u servis itd... Ovu kriminalnu presudu mogu da podjelim advokatima u BIH i ako bi to postala sudska praksa bez problema će odbraniti svoje klijente od bilo kakve odgovornosti za bilo kakvu štetu samo se pozivajući na 80 0 P 039222 12 P od 01.04.2015.
Tužena RS je načinila "propust" time što nije poštovala ZKP-u što sam opisao u dokazu koji i sada prilažem "Zahtjev za kontrolu" predatom u dva organa tužene RS, OT Bijeljina i Okružnom sudu, te sam čak opisao sve mogućnosti o stanju u kome se računar može nalaziti i opasnosti da je programski kod uništen, citiram:
Naime postoji period od 5 dana od trenutka odnošenja računara, da pohranjivanja u depozit 29.03.2010. u kome je nejasno, ko je bio u dodiru sa njima. Relevantni član :
"Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije"
(1) Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije vrši tužilac. (2) O otvaranju privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije tužilac je dužan obavijestiti lice ili preduzeće od kojeg su predmeti oduzeti, sudiju za prethodni postupak i branioca. (3) Pri otvaranju i pregledu oduzetih predmeta i dokumentacije mora se voditi računa da njihov sadržaj ne saznaju neovlašćena lica.
Dakle ne samo da za skoro 9 mjeseci nisam dobio nikakvo obaviještenje niti o ovome, niti o ishodu "Posebnih istražnih radnji", na šta tužioca obavezuje Zakon, nego se isti oglušuje i na moja upozorenja da time čini krivična djela. Kako sam ja, to je već svima postalo jasno predvidio da će kriminalna organizacija pokušati da se dokopa materijala koji prikupljam i eventualno ga uništi, ako im bude prijetnja, tako sam detaljno razradio sve mogućnosti koje mogu da se dese prilikom predaje računara:
1) Računari su onesposobljeni, uništeni strujnim udarom ili slično...
2) Podaci su potpuno zbrisani sa hard diskova jednog, (sestrinog) ili oba računara.
3) Izbrisani su samo dokumenti, odnosno dio podataka, dok su ostavljeni operativni sistemi.
4) Svi podaci su kopirani na drugi računar, te pregledani u kasnijem periodu.
5) Niko nikada nije imao bilo kakav kontakt sa njima i u netaknutom su stanju.
Mogućnost da je neko "podmetnuo" kompromitujući materijal, koji bi me optuživao je po svoj prilici otpala, jer svojom saglasnošću OT Bijeljina ne samo da indirektno priznaje da nema materijal za podizanje optužbe, nego i da je sve bilo nezakonito i neregularno, zasnovano na lažnoj prijavi u dogovoru sa tužiocem koji će to sve podržati. Opcije pod 1 i 2, se mogu otkriti za manje od tri minuta, dok opciju tri nijedan stručnjak ne može ustanoviti sem mene koji znam sadržaj i to poslije duže analize, (a sem toga ostaje mogućnost da su "tajni" podaci sakriveni baš unutar operativnog sistema). Opciju 4 ni ja ne mogu otkriti i poznata je samo onima koji su je eventualno obavili, dok opcija 5, postavlja pitanje : A čemu je i kome sve ovo trebalo?. Stoga tražim od suda da obezbijedi stručno lice koje će ustanoviti mogućnost opcija 1 ili 2, da alternativno bude meni omogućena ta kontrola u prisustvu ekonoma ili da se u zapisniku navede da to nije omogućeno iako sam zahtijevao tu kontrolu. Mislim da je u interesu prije svega OT Bijeljina da se evidentira kako su računari vraćeni ispravni, (sem ako to nije slučaj). Takođe zahtijevam od tužioca da zaključno sa tim danom, dobijem podatke o tome šta se dešavalo od odnošenja računara do spremanja u depozit i da li je neko imao pristup istima u kasnijem periodu. Nadalje tražim objašnjenje po pitanju nadležnosti, jer sam obavještavan da je predmet kod OT Doboj, dok sada saglasnost daje OT Bijeljina. Predlažem da tužilac lično prisustvuje primopredaji u dogovoru sa službenicima suda, čime bismo svi skupa pokazali da možemo pitanja riješiti dijalogom kao civilizovani ljudi. Na stanu to što biste odagnali sumnje porodice i majke ubijene djevojčice prije svega da ste u grupi kriminalaca koja prikriva ubistvo djevojčice Ivone Bajo. Ako vam ne odgovara, da prisustvujete, kontroli računara, možete me pozvati na broj telefona koji imate, da razgovaramo lično ili mi navedene podatke dostavite pismeno.

Tužena RS je učinila više "propusta" koje sam ja pismeno zahtijevao da se ne dese a zašto je odbila da izvrši kontrolu predatog računara više je nego jasno. Tužena RS je mogla obaviti tu kontrolu i izbjeći odgovornost da je izvršila traženu kontrolu a pošto to nije učinila uprkos pismenim zahtjevima prema njenim organima ona sada nema nikakav dokaz da mi je računar predala ispravan a kako sam sa njega slao "prijeteće poruke" na internet adrese OT Bijeljina i VSITV-a, neposredno prije odnošenja, jasno je da je tada bio ispravan. Dakle čak i teza drugostepenog suda kako sam morao dokazati neko konkretnu radnju odnosno da nije ni bilo istražnih radnji je neutemeljena, s obzirom da je računar 9 mjeseci bio pod kontrolom, nadzorom i u posjedu tužene RS.
I tužena RS je potom čak i u parnici putem svog suda činila obilje "propusta" koje sam detaljno opisao u žalbi, počev od prihvatanja odgovora bez razloga i činjenica, preko sprečavanja da lično prisustvujem uvidu u disk sa instalacionim paketima programa i ukažem na sve dokaze autorstva do toga da se u presudi bezočno i kriminalno prikrivaju utvrđene činjenice sadržane u instalacijskim paketima a vezane za moje ime i datum rođenja. Uz sve to tužena RS mi je zabranila pristup u OT Bijeljina, odbija predati materijal o istražnim radnjama na računaru i nadzorom nada mnom i naravno od podnošenja krivične prijave vezano za uništavanje programskog koda prošlo je 5 godina bez ikakve reakcije. Ali zato tužena RS cijelo vrijeme neprekidno, konstantno pljačka milione preko banaka svaki dan i to je ono što je javno razotkriveno a o drugim kriminalnim aferama koje vrši u sadejstvu političara sa tajkunima da i ne govorim.

MOTIVI MAFIJE ZA LAŽNU PRIJAVU I ODNOŠENJE RAČUNARA
Osobe koje su smislile plan kako da mi se uzme računar time što će me lažno prijaviti za ugrožavanje svoje sigurnosti su kako sam već dokazao dokumentom RTRS-e sve radnje činili iz privatnih interesa i interesa mafije a ne kao službenici tužene RS. Na to su se odlučili pošto sam pismeno i na internetu objavio da imam dokaze njihovog kriminala te ponudio da otkriju za čije su interese radili inače ću "zaprijetio sam" podnijeti protiv njih krivičnu prijavu o tome te će završiti u zatvoru.
Prilog "Dokazni predmeti" sadrži slike ruksaka Ivone Bajo, koji je skinut sa ubijene djevojčice 23.07.2009. dvostruko presječenog kaiša, čiji veći dio nedostaje a ostatak zamrljan hemijskim sredstvom. Pripadnici mafije su ga sakrili i izuzeli iz istražnih radnji kako bi ubistvo predstavili kao pad sa bicikla jer su prikrivali krijumčerenje (vjerovatno narkotika) u AD Univerzal što se dokazuje prilogom "Izjave aktera sverca i ubistva".
Vidljivo je da su vozači dovezli 4 paketa a da je direktor sa magacionerom ujutru zatekao samo paket što znači da su, (4-1=3) TRI paketa nečega nestala preko noći a sve pod nadzorom portira Bobar grupe koji je prvi uklonio materijalni dokaz sa mjesta zločina a potom su ga preuzeli saučesnici iz policije i tužilaštva. Prilog "Odgovori OT i CJB Bijeljina" dokazuje da MUP i tužilaštvo navodno nisu i nemaju pojma da je predmet uništen i čime je kaiš toliko jak da može šlepati kamion, dvostruko presječen a to priznaju tek krajem 2015-te. Podsjećam da su početkom 2010-te umjesto da se izjasne o tome ćutali 50 dana a onda me lažno optužili da bi oteli računar i uništili dokaze. Da je predmet zaista vraćen u takvom stanju dokaz je prilog "Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)" u kome je konstatovano stanje dječjeg ruksaka koje sam opisao.
24.03.2010. kada je računar odnesen nisam imao dokaze o krijumčarenju niti bilo kakva saznanja ali sam neposredno poslije ubistva pismeno izneo pretpostavku da je razlog za bjegstvo kamiona sa lica mjesta prije dolaska policije i skrivanje činjenice da je uopšte dolazio, to što je možda dovezao nelegalan tovar. Dakaze da je zaista tako sam dobio tek krajem maja 2010-te, (kompletne izjave svjedoka date u OT Bijeljina). Dakle pripadnici mafije nisu znali šta sve imam na računaru, nisu znali da nemam dokaze za šverc ali su znali šta skrivaju i da ti dokazi postoje s obzirom da je te izjave osoba Stjepanović Danica, uzela početkom avgusta 2009-te.
I naravno, sada se već duže vrijeme zna i to da je kompletna Bobar grupa bila zločinačka organizacija preko čijih firmi uključujući i AD Univerzal i Bobar banke je opljačkano oko 300 miliona maraka a u toku su bila i druga teška krivična djela finansijskog kriminala vrijednosti milijardu u po maraka samo preko 3 banke koliko je Vlada RS javno priznala a ukupna pljačka u RS, kojoj su logistiku davali pripadnici mafije koji su me lažno prijavili i prikrili ubistvo Ivone Bajo je nesumnjivo izražena u desetinama milijardi.
Šta sve imam od dokaza o tome pripadnici mafije ne znaju a nisu znali ni 2010-te, niti vremena ni znanja da pretraže računar prepun skrivenih foldera i šifrovanih fajlova sa programskim kodom uz naravno dokaze njihovog kriminala. Logično je da im je najsigurnija opcija da sve podatke unište uz eventualno prethodno kopiranje i zbog toga i nije poštovan zakon kasnije te su podaci o pregledu sakrivani sve do danas a nije bilo ni kontrole ispravnosti koju sam pismeno zahtijevao. Ovde mogu da se složim u jednom dijelu sa iznesenom tezom suda kako "NIJE BILO PROPUSTA ORGANA TUŽENE" i da potvrdim da:
PRIPADNICI MAFIJE U ORGANIMA RS NISU PROPUSTILI DA UNIŠTE DOKAZE SVOG KRIMINALA
Podsjećam takođe da sam i u ovoj parnici kao i u drugima ponudio tuženoj RS da odustanem od tražene novčane nadoknade ukoliko prestane sa kršenjem prava garantovanih ustavom i zakonima a pogotovo ako mi preda kopiju hard diska koji vjerujem da je napravila. Tužena RS ne samo da se nije izjasnila o prijedlogu nego i dalje prikriva sve podatke koje je prikupljala o meni odnošenjem računara i danonoćnim nadzorom nada mnom koji je vršila.
Nadalje obavještavam tuženu RS da je pred Ustavnim sudom BIH Apelacija AP-3406/15, u skladu sa uputama iz "Priloga 3" obrasca, gdje su detaljno navedene sve nezakonite radnje tokom postupka u ovom predmetu pred sudovima u Bijeljini, kao i AP-4029/15 vezano za predmet 80 0 P 043325 13 P2 u kome sam kao jednu od tačaka istakao kršenje prava garantovanog članom 23 Ustava RS a koja je direktno vezana za podatke koje je tužena RS prikupljala oduzimanjem spornog računara sa programskim kodom. Sudovi u Bijeljini su se pretvarali da ne poznaju ni Ustav ni kalendar jer o toj i nekim drugim tačkama nisu iznijeli nijednu riječ komentara a umjesto dana 05.09.2012. koji je bio tema tužbenog zahtjeva obrazlagan je dan 13.05.2013. koji ne samo da nisam pominjao u tužbenom zahtjevu nego je tužba predata u kalendarski prethodnoj godini. Osim toga pokrenuti su i pravni lijekovi po prijedlogu za mjeru obezbjeđenja 80 0 P 056780 15 Gž za koji još nemam podatke o dodijeljenom broju a takođe je povezano sa kršenjem prava iz člana 23 Ustava RS. Samo ovim kriminalnim radnjama isključivo sudova potpuno je obesmišljena teza suda da "se ne može pouzdano zaključiti da između tužiočeve materijalne štete i postupaka (ili propusta) tužene postoji uzročno-posljedična veza, kao ni da li postoje konkretni propusti organa tužene koji su takvog značaja da su prouzrokovali tužiocu materijalnu štetu." jer tužena RS i putem svojih sudova već 6-tu godinu otima prava garantovana ustavom. U nastavku ću prvo ukazati na kršenja odredbi ZPP-u.
Ova žalba i upozorenje o kršenju prava na pravično suđenje će biti korišteni kao dokaz pred sudom u Strazburu, čak prije odluke Ustavnog suda BIH, jer upravo sudovi brutalno gaze prava garantovana Ustavom RS a koja su obavezni da štite...
1) Tužena RS obrazlaže rješenje 80 0 P 039222 16 Gvl kao da je izjavljeno na presudu prvostepenog suda a ne na kompletan postupak odnosno pravosnažno rješenje drugostepenog suda koristeći se argumentacijom isključivo iz rješenja Osnovnog suda u Bijeljini, kao da nije postojala žalba u kojoj sam sve navedeno obesmislio uz dokaze, te je ostala samo teza o "nepostojanju radnje kojom je ta šteta počinjena". Više je nego jasno da sudija pojedinac Okružnog suda, niti vrši uvid u predmet niti se upoznaje sa dokazima nego argumentaciju za odbijanje sačinjava sudija prvostepenog suda koji je postupao u parnici.
2) Tužena RS je prekršila ZPP-u i u prvobitnom postupku i u sada donesenom rješenju 80 0 P 039222 16 Gvl jer takozvani "odgovor" tužene RS ne sadrži obavezne elemente predviđene članom 71, stav "(2) Ako tuženi osporava tužbeni zahtjev, odgovor na tužbu mora sadržati i razloge iz kojih se tužbeni zahtjev osporava, činjenice na kojima tuženi zasniva svoje navode i dokaze kojima se utvrduju te činjenice" a time i član 73, (dokaz Odgovor na 80 0 P 039222 12 P).
3) Tužena RS je prekršila ZPP-u član 191. stav 4 i bez ijednog razloga i činjenice iznesene u odgovoru a kojih nije bilo ni tokom postupka jer se zastupništvo tužene nije pojavilo ni na jednom ročištu, izmišljala nepostojeće argumente kako u presudi Osnovnog suda tako i sada u rješenju 80 0 P 039222 16 Gvl.
4) Tužena RS je pogrešno predstavila činjenično stanje jer je zanemarila da sam u žalbi dokazao da mi je Vlada RS još dopisom 07.10/059-1038/10 od 30.12.2010 potvrdila autorstvo nad programima koja je dobila na poklon, da sam dokazao da se tokom instaliranja svih programa pojavljuje moj broj telefona i moje ime, čak kao instalacijski folder, te da je kod, (šifra) za instalaciju svih besplatnih programa datum mog rođenja, naveden u Naredbi Okružnog suda za pretres, te je jedini argument drugostepenog suda ostalo "nepostojenje štetne radnje".
5) Tužena RS je sasvim ignorisala drugu opciju osim prve kojom sam dokazao istražne radnje na računaru a to su okolnosti zbog kojih se krivični postupak ne može pokrenuti, što je dodatan razlog ali ne i neophodan, (dokaz "Krivična prijava 04.03.2011.) vezano za uništavanje programskog koda o čemu ovo već 5 godina tužena RS nije pokrenula protiv sebe nikakvu istragu niti me je obavjestila na bilo koji načina a poznato je da RS, MUP, OT Bijeljina ne mogu biti krivično gonjeni, te se postupak shodno tome ne može pokrenuti.

- U svom rješenju sud je propustio navesti da nisam dokazao da su me lažno prijavili građani kako sam tvrdio a ne tužena RS kako su to lažno presudili njeni sudovi u 2 predmeta. Dokaz za to je "IT-44-15 12.01.2016. u kome RTRS jasno navodi da je u predmetu po lažnoj prijavi iz OT Bijeljina postupao Šabić Muris.
- Nisam dokazao ni da mi je ime Zdenko, niti kada sam rođen, a ni da sam muškog roda, pa čak ni o tome da sam uopšte živ nisam provodio dokaze. Nisam dokazao ni da je oduzeti računar uopšte ikada bio u sudskom depou, nego samo da je trebao biti a sve je ovo i još mnogo toga mogao sud da iskoristi kao izgovor za odbacivanje tužbe a sada i prijedloga za ponavljanje.
- Sud je propustio napisati da nisam dokazao da je svaki program podešen tako da se instalira u folder "Zdenko" a nisam dokazao ni da je instalacijski kod svih besplatnih programa 29111965, datum mog rođenja. Ja to zaista nisam dokazao nego je sud bez mog prisustva utvrdio i dokazao da je tako a onda nijednom riječju nije komentarisao tu činjenicu niti izneo stav da to što instalacijski paketi imaju ugrađeno moje ime i datum rođenja ne znači da su programi moja kreacija ili da možda znači - NIJEDNA RIJEČ OD STRANE SUDA O TOME, NIŠTA...
- Nisam dokazao ni da je decembra 2010-te "odustankom tužene, tj. njenog organa od prijedloga za gonjenje tužioca, otpao osnov po kome je privremeno oduzeta roba u vlasništvu tužioca pa je stoga oduzeta roba zato tada vraćena". Nisam jer to nisam ni tvrdio, jer to nije uopšte istina, jer je tužena RS odustala od "prijedloga za gonjenje" tek 2 godine kasnije odlukom OT Doboj. Dakle pošto sam u žalbi demantovao i razotkrio sve nepostojeće tvrdnje prvostepenog suda, onda je drugostepeni sud izmislio novi lažni argument o prestanku istrage 2010-te i tako takođe prekršio član 191, stav 4.
- Činjenicu da se tokom instalacije pojavljuje moj broj telefona 065831902 uz ime Zdenko sud je takođe prikrio, kao i činjenicu da je sudskoj policiji naloženo da mi oduzme laptop kako ja lično ne bih dokazivao autorstvo. A zašto bih uopšte dokazivao autorstvo kada tužena RS to nije ni negirala u Odgovoru, kada su to činjenice NESPORNE MEĐU STRANKAMA, (07.10/059-1038/10 od 30.12.2010.) i kada nisam ni zasnivao odštetu zbog dušavnih bolava za "lažne tvrdnje" tužene RS kako ja navodno nisam autor programa, da računar nije bio ispravan prije oduzimanja, niti je tužena tvrdila da programi nisu baš na tom računaru a nije tvrdila ni da je računar vraćen ispravan. Ništa od ovoga nije bila tema tužbenog zahtjeva a tužena nije iznela nijedan razlog niti činjenicu za osporavanje tužbe nego je sve ovo izmišljeno od strane suda tek u presudi suprotno odredbama ZPP-u, iz članova 71 i 191.
- Prama ZPP-u, član 10 Sud je dužan provesti postupak bez odugovlačenja i sa što manje troškova te onemogućiti svaku zloupotrebu prava. Dakle u skladu sa tim članom i zbog ekonomičnosti postupka, ja sam bio dužan dokazivati samo svoje tvrdnje i eventualno da neka tvrdnja suprotne strane nije tačna. Naprotiv sud je u sadejstvu sa zastupništvom tužene prekršio zakonske odredbe i omogućio zloupotrebu prava na taj način što je kreirao sa PRS, potpuno prazan i besmislen "odgovor" bez razloga, činjenica i dokaza koji utvrđuju te činjenice. Primjera radi tužena uopšte nije tvrdila da na oduzetom računaru nije postojao programski kod jer da je bilo tako ja bih predložio više svjedoka koji bi potvrdili da imam samo jedan računar koji zajednički koristim sa sestrom i da je upravo na njemu bio programski kod. Ja nemam kao tužena hiljade računara nego je bio samo jedan a danas imam laptop i računar. Lišena je svake logike pretpostavka da programski kod može biti negdje drugdje. U zamrzivaču, flašama, bilježnicama, kesama, kantama, u džepovima pantalona možda ???
- Još jedna navjerovatno besmislena teza prvostepenog suda, citiram: "nije dokazao da je on tvorac predmetnih programa, jer nije predložio dokaze na ove tvrdnje jer se po mišljenju prvostepenog suda isto ne može dokazati bez vještačenja predmetnog računara i softvera u računaru".
U prvom dijelu se kaže "nije dokazao da je on tvorac predmetnih programa, jer nije predložio dokaze na ove tvrdnje" iako to nije istina jer sam objasnio da je kod za instalaciju datum mog rođenja i da su svi programi podešeni za instalaciju u folder sa mojim imenom "Zdenko" što je sud utvrdio da je istina bez mog prisustva a sada se usuđuje navesti kako nisam predložio dokaze o autorstvu. Nadalje adresu elektronske pošte "zdenkobajo@spinter.net" možda i nisu znali vidjeti ali je očito smišljeno kriminalno izostavljen instalacijski prozor "O AUTORU" u kome se navodi moje ime i broj telefona 065831902. Svi ovi dokazi, kako oni koje je sud utvrdio pa smišljeno prećutao u presudi tako o ovi drugi su vidljivi na prilogu "Podaci o autoru programa".
Brutalno je i smišljeno kršen zakon da bi se prikrila odgovornost tužene te lažirani i sakrivani rezultati pregleda diska i instaliranja programa a prije svega je prekršen član 191, stav 4: "U obrazloženju sud će izložiti: zahtjeve stranaka, činjenice koje su stranke iznijele i dokaze koje su izvele, koje je od tih činjenica sud utvrđivao, zašto i kako ih je utvrdio, a ako ih je utvrdio dokazivanjem, koji su dokazi izvedeni i kako ih je ocijenio; sud će navesti koje je odredbe materijalnog prava primijenio odlučujući o zahtjevima stranaka, a izjasniće se ako je to potrebno i o stavovima stranaka o pravnoj osnovi spora, te o njihovim prijedlozima i prigovorima o kojima nije dao svoje razloge u odlukama koje je već donio tokom postupka."
Drugi dio tvrdnje "isto se ne može dokazati bez vještačenja predmetnog računara i softvera u računaru" je takođe besmislen a kao primjer navodim mogućnost da sam imao recimo 2 podstanara programera iz Mikrosofta, koji su koristili moj računar i na njemu kreirali programski kod. KAKO BI VJEŠTAČENJE TOG RAČUNARA MOGLO DOKAZATI DA SAM JA AUTOR PROGRAMA ILI DA NISAM???
To sve pod pretpostavkom da je hard disk u funkciji ali ako je formatiran, (obrisani podaci) više puta pa spržen strujom onda se na njemu ne može ništa pronaći. Jednako bi bilo besmisleno da je umjesto računara recimo odnesena dokumentacija u fascikli iz nekog projektnog biroa u pretpostavimo Osnovni sud u Banjaluci, poznat po tome što "sami od sebe" gore dokazi u sudskom depou, odnosno ne postoji niko odgovoran za požar koji je tamo izbio. MOŽE LI SE VJEŠTAČITI FASCIKLA I UTVRĐIVATI AUTOR MAŠINSKIH ILI GRAĐEVINSKIH CRTEŽA IZ FASCIKLE OD KOJE JE OSTAO SAMO PREH I PEPEO???
I sve ovo pošto tužena uopšte nije negirala moje autorstvo ni u odgovoru ni na ročištima, pošto sam u žalbi dostavio dokument Vlade RS u kome potvrđuju moje autorstvo te više dokaza uz žalbu upravo o tome, pošto je i drugostepeni sud čak zauzeo stav da se može pretpostaviti da sam ja autor ali eto "nedostaje" radnja uništenja, sada se u rješenju 80 0 P 039222 16 Gvl ponovo iznose iste obesmišljene teze iz prvostepene presude...
PREDLAŽEM DA SUDSKO VIJEĆE ŽALBU UVAŽI, PRIHVATI PRIJEDLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA TE IZDA NAREDBU TUŽENOJ RS DA DOSTAVI PODATKE O PREGLEDU RAČUNARA SUDU I TUŽIOCU, TE BI U TAKVIM OKOLNOSTIMA AKO SE PROGRAMSKI KOD VRATI U MOJ POSJED BILA MOGUĆA OPCIJA DOGOVORA STRANAKA BEZ POTREBE ZA DALJIM SUDSKIM POSTUPCIMA, UKLJUČUJUĆI, VRHOVNI SUD RS, USTAVNI SUD BIH I SUD U STRAZBURU...

PRILOZI

Odgovor na 80 0 P 039222 12 P
Krivična prijava 04.03.2011.
IT-44-15 12.01.2016.
Molba za povracaj
Zahtjev za kontrolu
Podaci o autoru programa

Dokazni predmeti
Izjave aktera sverca i ubistva
Odgovori OT i CJB Bijeljina
Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 26 Jun, 2016 | read_nums (25)
Kad može tužilaštvo da bez problema propagira i sprovodi fašizam, okružni tužioci da prikrivaju svaki zločin koji požele, sudije osnovnog i okružnog suda da bezočno krše zakonske odredbe, gaze brutalno ljudska prava, lažu i falsifikuju sve što im padne na pamet u svojim rješenjima, zašto biste vi bilo korektni i profesionalni? Ali eto, vi se ne koristite fašističkim metodama i lažima nego naprotiv dajete nadu narodu da među sudijama ima i časnih osoba. Ali to što je neko koraktan ne znači i da postupa po zakonu i posebno ne da bi postupao da je kojim slučajem na mjestu sudije. Ovolika pljačka javno priznata od mafijaškog režima od oko milijardu i po samo preko 3 banke ne bi bila moguća bez pomoći tužilaštava i sudija koji smišljeno krše zakon i otimaju prava građanima.

OKRUŽNOM SUDU U BIJEJINI

PREDSJEDNIKU OKRUŽNOG SUDA

DOPUNA ZAHTJEVA OKRUŽNOM SUDU

Veza : Vaš dopis 012-0-Su-16-000 267 od 10.03.2016.
Za svaku je pohvalu odnos Predsjednika i sekretara Okružnog suda u kontaktima sa "običnim građanima". Posebno to ja mogu procjeniti jer sam još kao "neobični" građanin, prve polovine 2010-te godine kao žigosani psihopata, manijak pod istragom za planiranje ubistva bar polovine pripadnika OT Bijeljina bio prihvaćen i primljen od vas u vaše prostorije gdje su mi osim tada dostupne dokumentacije ponuđani kafa i sok. I nije poenta u toj kafi i soku nego o profesionalnosti i pažnji koju pokazujete prema građanima.
Meni lično čak i ne bi mnogo smetalo da ste kao kriminalci iz OT Bijeljina umjesto da omoguće uvid u traženi spis, podnošenje prijava itd... naložili sudskoj policiji da mi zabrani pristup za sva vremena ali će značiti drugim osobama koji se plaše čak i da pogledaju u zgradu suda a kamoli da zahtijevaju neko svoje pravo. Do sad ste se mogli uvjeriti da ja mogu da se snađem i bez pomoći advokata i sa kompletnom tužilačkom mafijom za vratom, koja nije mogla da mi za svo ovo vrijeme pronađe ništa kriminalno niti su mogli da me uplaše a na internetu se konstantno pojavljuju novi dokazi njihovog razbojništva ali sve više i kriminala sudija.
Bilo bi nekorektno da ne pomenem potpuno isti profesionalizam i ljubaznost, predsjednika i sekratara Osnovnog suda. Ni oni nisu izdali fašističku naredbu o zabrani pristupa svim srodnicima Ivone Bajo kao kriminalac Kovačević Novak. A mogli ste, kad može tužilaštvo da bez problema propagira i sprovodi fašizam, okružni tužioci da prikrivaju svaki zločin koji požele, sudije osnovnog i okružnog suda da bezočno krše zakonske odredbe, gaze brutalno ljudska prava, lažu i falsifikuju sve što im padne na pamet u svojim rješenjima, zašto biste vi bilo korektni i profesionalni?
Ali eto, vi se ne koristite fašističkim metodama i lažima nego naprotiv dajete nadu narodu da među sudijama ima i časnih osoba. Ali to što je neko koraktan ne znači i da postupa po zakonu i posebno ne da bi postupao da je kojim slučajem na mjestu sudije. Ovolika pljačka javno priznata od mafijaškog režima od oko milijardu i po samo preko 3 banke ne bi bila moguća bez pomoći tužilaštava i sudija koji smišljeno krše zakon i otimaju prava građanima.
Tako se sudije osnovnog i okružnog suda ismijavaju sa ustavom i recimo u predmetu 80 0 P 043325 13 P 2 (utvrđenje diskriminacije) moju tvrdnju iz jedne od tačaka da je diskriminacija izvršena tako što mi nije predato pismeno rješenje o nekoj sankciji i omogućeno pravo žalbe garantovano članom 16 Ustava RS, falsifikuju i prepravljaju u tezu da nisam diskriminisan time što je naredba IZDATA, te da mogu slobodno OTIĆI DO POŠTE, u čemu me NIKO NE BI MOGAO SPRIJEČITI. A takvih primjera imam na desetine.
I sve to ne navodeći kako glasi ta "demokratska naredba. Oni se dakle ne bi složili sa vašom ponudom da izvršim uvid u pisarnici jer naravno, shvatili ste mogu slobodno da idem do pošte...
Ja naravno neću dolaziti da bih vršio uvid u spis jer ono što tražim ne postoji a moralo bi postojati jer tako nalažu odredbe ZKP-u, "Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije"(1) Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije vrši tužilac. (2) O otvaranju privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije tužilac je dužan obavijestiti lice ili preduzeće od kojeg su predmeti oduzeti, sudiju za prethodni postupak i branioca. te član "Materijal dobijen preduzimanjem radnji i obavještavanje o preduzetim radnjama" (3) Sudija za prethodni postupak će, bez odlaganja, a nakon preduzimanja radnji iz člana ovog zakona, obavijestiti lice protiv kojeg je radnja bila preduzeta. Lice protiv kojeg je radnja bila preduzeta može od suda zatražiti ispitivanje zakonitosti naredbe i načina na koji je sprovedena radnja.
Ja nikada nisam znao naći u svojim tekstovima "opasne prijetnje" po život i tijelo nekom osobama a sudija Đonlić Mensur je to "znao". Njegova je dužnost bila da obezbjedi poštovanje svoje naredbe i zakona te ako mu nisu dostavljeni podaci o otvaranju oduzetih predmeta da preispita zbog čega i naredi a može narediti i sada da se materijal dostavi. Vjerujem čak i da posebne istražne radnje nisu pokrenute naredbom suda nego usmeno od strane kriminalaca iz OT Bijeljina koji to sada pokušavaju prikriti a svjedok toga tadašnji načelnik g. Teodorović je preminuo, možda i ne prirodnom smrću.
Sudija Đonlić je ignorisao i sva moja upozorenja o vrijednosti podataka na računaru kao i pismeni zahtjev da se izvrši kontrola ispravnosti i sada neka lično traži podatke o računaru i o nadzoru policije nada mnom, te me pismeno obavjesti da li to postoji u spisu ili ne i neka pokrene radnje da se dokumantacija dostavi ako je nema.
Jer ja ne mogu zastupati svoja prava ni podnošenjem krivične prijave, tužbe, sve do Strazbura tvrdnjama kako sam lično izvršio uvid u neki spis i zakleti se "časnom pionirskom riječju", da tamo nema nikakvih podataka ni o računaru ni o meni iako me je policija danima nadzirala, pratila, pretresala i naravno o tome podnoslila nekome pismene izvještaje. Meni je potrebno pismeno ili materijal koji sam tražio ili pismeno izjašnjenje, obavještenje Okružnog suda da u spisu ne postoji nikakav materijal o tome, što bi tek tada bio dokaz da su moja prava garantovana ustavom i zakonima prekršena. Imam ja naravno i druge dokaze a tražio sam sve ovo isto i od OT Bijeljina, no jedno su prava i dokazivanje da su kršena a sasvim drugo je programski kod koji ima neprocjenjivu vrijednost.
Logično je da je hard disk bekapovan, (kopiran) i to vjerovatno u onih 5 dana prije smještaja u sudski depo a samo sudija može pokrenuti radnje da to ustanovi, da se moji digitalni fajlovi pronađu u vrate u moje vlasništvo. Dakle, sudija Đonlić je vrlo dobro znao da ne postoji nijedna prijeteća riječ u mojim tekstovima ali je izdao naredbu i zloupotrijebio svoj položaj pod uticajem kriminalaca iz OT Bijeljina koji su sada je to sasvim jasno sve to činili ne samo da bi se dokopali dokaza koje sam imao na računaru o prikrivanju ubistva Ivone Bajo, nego i o krijumčarenju u Bobar grupu i pljački milijardi koja je bila a i sada je u toku.
Tada ja nisam imao dokaz o švercu nego sam samo izneo jednu od pretpostavki za takvu mogućnost no oni nisu znali da li te dokaze imam ili ne ali su znali da postoje i znali su šta sve kriju. Ukoliko sudija Đonlić i Okružni sud ne isprave svoju grešku deklarisaće se kao saučesnici u prikrivanju i ubistva i krijumčarenja i uništavanja dokaza i ove astronomske pljačke političko tajkunske mafije koja je u međuvremenu razotkrivena...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

1 2 3 ... 42 43 44  Sledeći»
    My picture!

Kategorije