KO STITI UBICE DJECE ??? -

Pomozite da se objavi istina o ubistvu djevojcice Ivone u Bijeljini...
Sprega mafije i tuzilastva, ne dozvoljava novinarima da objave istinu...

Autor zdenkobajo | 21 Jun, 2017 | read_nums (27)
BORITE SE ZA SVOJA PRAVA JER OD TAKOZVANIH DRŽAVNIH ORGANA (U STVARI SERVISA MAFIJE) NE SAMO DA NEMATE NIKAKVU ZAŠTITU NEGO VAM OTIMAJU I PRAVA KOJA SU GARANTOVANA USTAVOM. RAZUMLJIVO, JER DA VAM NISU OTETA VAŠA PRAVA MAFIJAŠKI REŽIM NE BI NI MOGAO DA OPLJAČKA MILIJARDE EVRA NARODNE IMOVINE...

OSNOVNOM SUDU U ZVORNIKU
OBAVJEST PO PREDMETU 83 0 P 020967 13 P

Tužilac : Zdenko Bajo
Tužena : Republika Srpska


ZVORNIČKOM SUDU PO DOPISU O TAKSI NA 83 0 P 020967 13 P

Veza: Poziv za plaćanje sudske takse od 03.02.2017.

U navedenom dopisu, pozivate me na plaćanje sudske takse na žalbu a ne navodi se o kojoj se žalbi konkretno radi i po kom osnovu kog zakona ta žalba podliježe plaćanju takse.
Obavještavam vas da sam podneo od 2011-te naovamo preko 20 tužbi i u svakoj sam po podnesenom prijedlogu bio oslobođen od plaćanja sudske takse a prema ZOSTRS-e,
Član 14. (1) Rješenje o oslobađanju od obaveze plaćanja takse odnosi se na sve takse po odgovarajućem predmetu bez obzira kada je nastala taksena obaveza.
S obzirom da je više mojih predmeta prebacivano u druge sudove a iz "odgovora" Pravobranilaštva RS, ne može se ni naslutiti koja je tužba u pitanju jer Sud prihvata te takozvane odgovore bez ikakvih činjenica i dokaza, ja ne znam pod kojim se brojem vodila tužba prije nego je prebačena u Zvornik ali činjenica da nisam platio taksu na tužbu dokazuje da je Osnovni sud u Bijeljini prihvatio prijedlog za oslobađanje od takse.
S tim u vezi prilažem i jedno od takvih Rješenja, doneseno 01.07.2013., što je upravo relevantno vrijeme za termin kada je protokolisana i ova tužba.
Dakle, ispunjavao sam sve uslove za oslobađanje od takse, nije naplaćena taksa na tužbu u ovom predmetu a prema članu koji sam naveo, ako već sud u Bijeljini donosi rješenja u svim postupcima o oslobađanju od takse, onda ta rješenja važe i odnose se na sve takse.
Da li je to rješenje dostavljeno sudu u Zvorniku, da li se sada ne smatra važećim, (član 14, stav 2. Sud može u toku postupka ukinuti rješenje o oslobađanju od plaćanja takse ako utvrdi da je takseni obveznik u mogućnosti da plati taksu) ili je neki drugi problem ja ne mogu znati, te osim jednog od rješenja koje prilažem kao argument za tvrdnju da imam pravo prema zakonu za oslobađanje od takse i Osnovni sud u Bijeljini me je oslobađao u svim postupcima, skrećem pažnju i na član 13, stav:
(3) Sud može, po službenoj dužnosti, pribaviti potrebne podatke i obavještenja o imovnom stanju taksenog obveznika i članova njegovog domaćinstva, a može o tome saslušati i protivnu stranku.
STOGA POZIVAM SUD DA DONESE RJEŠENJE O OSLOBAĐANJU OD SUDSKE TAKSE..

PRILOZI

Prijedlog iz 2013-te
Prihvatanje prijedloga

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

POSLIJE OVOG DOPISA POVUČEN JE POZIV O UPLATI SUDSKA TAKSE I DONESENO RJEŠENJE O OSLOBAĐANJU:
Autor zdenkobajo | 18 Jun, 2017 | read_nums (20)
U SKLOPU PRIKRIVANJA PLJAČKE MILIJARDI MARAKA PREKO BANAKA POD KONTROLOM VLADE, KRIJUMČARENJA REŽIMSKIH TAJKUNA I MNOGIH DRUGIH ZLOČINA NAD NEVINIM GRAĐANIMA, PRIPADNICI MAFIJE SU SAČINILI FALSIFIKAT SUDSKOG RJEŠENJA I DJELILI GA ŠIROM ZEMLJE KAKO BI KOLIKO TOLIKO OPRAVDALI FAŠISTIČKE METODE PREMA SVIM SRODNICIMA OSMOGODIŠNJE DJEVOJČICE KOJU SU UBILI PRILIKOM ŠVERCA. OVOM PRILIKOM IZDVAJAM SUDIJU DRAGOLJUBA ĐURIĆA, KOJI JE SAČINIO FALSIFIKAT, POTOM SUDIJU VAKIČIĆ ŽELJKU I PRAVOBRANIOCA RADUJKO MILANA KOJI SU UKLONILI KOPIJU IZ SPISA POŠTO SAM JE RAZOTKRIO, NA NJIHOVU ŽALOST OSTAO JE PRIMJERAK KOD MENE A PRIPADNICI MAFIJE ODBIJAJU ODGOVORITI KOME SU DALI ODNOSNO OD KOGA SU DOBILI FALSIFIKAT...

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA


Ime i prezime : ZDENKO BAJO

Adresa : MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)PRAVOBRANILAŠTVO REPUBLIKE SRPSKE


DOPUNA ZAHTJEVA PRAVOBRANILAŠTVU

(Sadržaj zahtjeva)Veza : Vaše obavještenje PI-4/17 od 13.02.2017. i Informacija, (Radujko Milan) JP-18/17 od 02.02.2017.
Već sam vas u prethodnom zahtjevu i obavještenju informisao da g. Radujko Milan prikriva osobu koja mu je uručila falsifikovano Rješenje suda u Bijeljini u predmetu 80 1 Pr 000670 10 Pr a to je nastavio i sada u gore navedenom dokumentu JP-18/17.
Naime moje pitanje pod rednim brojem 2 je glasilo, citiram uz uvodni dio koji je bitan kao pojašnjenje svega :
"Dana 11.12.2013. Pravobranilaštvo RS je sačinilo podnesak na moju tužbu za utvrđenje diskriminacije, (80 0 P 043325 13 P 2) sa prilozima, među kojima se nalazio i falsifikat "Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pr" o čemu sam obavijestio odmah Sud u tom predmetu, nakon čega je pomenuti falsifikat povučen.

Od kog državnog organa je Pravobranilaštvo RS dobilo pomenuti dokument ?"

U svom izjašnjenju g. Radujko Milan piše o svemu samo ne o ovome što je bilo ključno pitanje.
a) Dakle u prvom pasusu kaže da je u pitanju NAVODNI falsifikat, što je očito negiranje istine iako postoji zvanični dokument suda, ("080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015.") koji je utvrdio čak i koja je osoba udarila pečat pravosnažnosti na rješenje koje se preinačava odlukom Okružnog suda u Bijeljini. Nadalje se lažno tvrdi da ja povezujem Pravobranilaštvo RS kao učesnika u falsifikovanju tog rješenja. Prava je istina da sam g. Radujka okarakterisao kao saučesnika sudije Vakičić Željke u UKLANJANJU falsifikata.
b) U drugom pasusu se ispostavlja da falsifikat nije "NAVODNI" nego STVARAN, pošto se potvrđuje da sam ga dostavio a onda se prelazi na bezočno manipulisanje i falsifikovanje činjenica. Prvo se nevješto komentariše "DA NE ZNA RAZLOG ZA "TRAŽENJE DOKUMENTA" IAKO GA VEĆ POSJEDUJEM". Podsjećam da ja uopšte nisam TRAŽIO dokument, nego informaciju OD KOGA JE PREVOBRANILAŠTVO RS DOBILO TAJ DOKUMENT ???
c) Na kraju tog drugog pasusa se kaže da je na "NAVODNOM" falsifikatu "JASNO NAZNAČENO KO JE IZDAVALAC ISTOG" !!!???
To se naravno vidi i ja znam ko je izdao rješenje, znam ko ga je dostavio u spis parničnog predmeta, znam ko ga je kako i zašto uklonio ali se NE ZNA I G. RADUJKO NEĆE DA OTKRIJE OD KOJE JE OSOBE DOBIO TAJ FALSIFIKAT.
Potom navodi da se vidi koji je organ izdao dokument ali ne piše i da je taj organ dostavio falsifikat Pravobranilaštvu RS. S obzirom da je u kompletu dokaza bio i dopis A-326/12, Kovačević Novaka u kome on pominje više dokumenata dostavljenih VSITV-u, vjerujem da je on naručilac i distributer tog falsifikata a g. Radujko ZNA OD KOGA JE ZAPRIMIO FALSIFIKAT ALI NEĆE DA KAŽE.
Treći pasus je nebitan jer nisam ni očekivao da će bilo ko podnositi prijavu kada su uradili sve da prikriju ne samo taj nego mnogo teže i ozbiljnije oblike kriminala i zločina. Prava je istina da sam ja prvo podneo prijavu protiv NN lica a nedavno protiv osoba Đurić Dragoljuba, prema stavu 1 i Vakičić Željke prema stavu 2, člana "Falsifikovanje ili uništavanje službene isprave iz KZRS".
Stoga postavljam JASNO I PRECIZNO pitanje, kako voli da se izrazi g. Radujko:
1) KOJI JE ORGAN ILI POJEDINAC URUČIO PRAVOBRANILAŠTVU REPUBLIKE SRPSKE, KOPIJU RJEŠENJA 80 1 Pr 000670 10 Pr OD 12.08.2010. ZA POTREBE PREDMETA 80 0 P 043325 13 P 2 - KOJE JE KAO JEDAN OD 28 DOKAZA PRILOŽENO U SPIS A ONDA POSLIJE MOG PISMENOG UPOZORENJA U 2 PRIMJERKA DA SE RADI O FALSIFIKATU, VRAĆENO PRAVOBRANILAŠTVU, POSLIJE ZAHTIJEVA PRS UPUĆENOM SUDU U 1 PRIMJERKU.
Ili na drugi jasniji i kraći način tražim:
2) IME I PREZIME OSOBE KOJA JE PRAVOBRANILAŠTVU RS URUČILA KOPIJU RJEŠENJA 80 1 Pr 000670 10 Pr OD 12.08.2010. I U IME KOG ORGANA JE TO UČINILA ???

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

Autor zdenkobajo | 15 Jun, 2017 | read_nums (27)
Iako sam i ranije pismeno upozoravao da je materijalni dokaz ubistva uklonjen i sakriven, s obzirom da sam imao samo njegove slike a ne i fizički predmet koji je bio u sudskom depou, proglašavan sam poremećenim psihopatom i narkomanom u zabilješkama sudske policije a istovremenu je izdata i izvršavana USMENA FAŠISTIČKA NAREDBA, da se nikom od srodnika ubijene djevojčice ne dozvoli pristup u OT Bijeljina, (Zapisnik 004323). Cilj je bio kako da se nastavi prikrivanje ubistva, šverca narkotika i pljačke preko Bobar grupe, tako i da se izbjegne izjašnjavanje nadležnog tužioca o tom predmetu, jer su ga izuzeli iz istražnih radnji i prikrili postojanje oštećenja pa o tome nema podataka i onda bi ako se to prizna taj predmet postao NOVI DOKAZ, koji bi prema članu "Obustava istrage" stav 3 ZKP-u obavezivao tužilaštvo na novo pokretanje istrage.

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA ODLUKU T14 0 KTP 0017537 16

Po naredbi suda dana 15.04.2015. preuzeo sam stvari koje su privatno vlasništvo moje sestre i mene, (Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)), kom prilikom je konstatovano da je predmet pod brojem 4 "dječji ruksak" oštećen tako što mu je kaiš dvostruko presječen, dio nedostaje, ostatak je opran nekim hemijskim sredstvom koje je čak i boju skinulo sa kaiša. Skrećem pažnju da to nije neki predmet izuzet prilikom pretresa nekog osumnjičenog lica nego se potpuno čitav, neoštećen i nov, nalazio preko ramena ŽIVE I ZDRAVE, djevojčice Ivone Bajo, dok je vozila bicikl trotoarom. A onda se pred ulazom u AD Univerzal iz Bobar grupe njen put ukršta sa tehnički neispravnim kamionom koji je dovezao 3 paketa narkotika i paket auto djelova.
POTOM KAMION ULAZI U KRUG "AD UNIVERZAL" A ISTOVREMENO DJEVOJČICA PADA NA ASVALT, PROBODENA SA LIJEVE NA DASNU STRANU GRUDNOG KOŠA OKO 10 CENTIMETARA DUBOKIM UBODOM...
Torbu, odnosno dječji ruksak koji se pominje u zapisniku pod brojem 4, skinuo je sa smrtno ranjene djevojčice portir Sofrenić Blagiša. Potom je javljeno inspektoru Marković Dragoslavu i okružnom tužiocu Stjepanović Danici, da se taj MATERIJALNI DOKAZ UBISTVA, sakrije od javnosti, tragovi masti i ulja na kaišu operu benzinom i odloži u sudski depo kao da NIKO NIŠTA NIJE PRIMJETIO.
Iako sam i ranije pismeno upozoravao da je materijalni dokaz ubistva uklonjen i sakriven, s obzirom da sam imao samo njegove slike a ne i fizički predmet koji je bio u sudskom depou, proglašavan sam poremećenim psihopatom i narkomanom u zabilješkama sudske policije a istovremenu je izdata i izvršavana USMENA FAŠISTIČKA NAREDBA, da se nikom od srodnika ubijene djevojčice ne dozvoli pristup u OT Bijeljina, (Zapisnik 004323). Cilj je bio kako da se nastavi prikrivanje ubistva, šverca narkotika i pljačke preko Bobar grupe, tako i da se izbjegne izjašnjavanje nadležnog tužioca o tom predmetu, jer su ga izuzeli iz istražnih radnji i prikrili postojanje oštećenja pa o tome nema podataka i onda bi ako se to prizna taj predmet postao NOVI DOKAZ, koji bi prema članu "Obustava istrage" stav 3 ZKP-u obavezivao tužilaštvo na novo pokretanje istrage.
Da je to istina dokaz je "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." u kome nadležna tužilac Stjepanović za predmet KTA-596/09, 7 godina poslije okončanja istrage o mogućem UBISTVU, jednog djeteta, kaže da navodno nema nikakvih saznanja o stanju u kome se nalazi predmet skinut sa smrtno ranjene djevojčice. Zanimljivo je da je istog dana, dakle 16.01.2017. okružni tužilac Medić Mira donijela svoju odluku o nesprovođenju istrage protiv Stjepanović i drugih, što je očito sinhronizovano između njih.
No da se vratimo hronologiji prikrivanja dokaza i zabrane pristupa. Takvo je stanje bilo sve do 15.04.2015. kada sam imao materijalni dokaz o novom krivičnom djelu "Oštećenje tuđe stvari" pa iako sam više puta pokušavao da podnesem prijavu, pristup mi je bivao zabranjivan sve dok o tome nisam obavjestio glavnog republičkog tužioca. Tako je konačno zaprimljena krivična prijava, (Prijava za zloupotrebu položaja) 29.06.2016. Samo dan ranije lično načelnik SP u Bijeljini je izjavio, ("Borovcanin.mp3" na priloženom disku) da je fašistička naredba proširena te da su iz OJT Bijeljina i konkretno Stjepanović izdala naredbu, da mi se ne dozvoli pristup i da više uopšte ne obavještavaju pripadnike OT Bijeljna o mojim dolascima i dokazima koje donosim.
Kako je dakle intervenisalo RTRS, teška srca su primili usmenu prijavu uz opasku da skratim jer tužilac mora odmah na teren. Tako sam izneo najvažnije činjenice uz dokaze i istakao da ću sve ostalo dostaviti kasnije pismeno. Ovde je važno da sam tada DONEO I POKAZAO materijalni dokaz, DJEČJI RUKSAK ali tužilac Medić iako je zakon obavezuje na to nije isti preuzela. Na prilogu "Snimci dječjeg ruksaka" jasno se vide i opisana oštećenja ali i to da je prilikom presjecanja kaiša i ubistva djevojčice, pokidana jakom silom i metalna vođica rajfešlusa. No najbitnije za drugo krivično djelo "Sprečavanje dokazivanja" je to da je prije smještaja u sudski depo policija načinila snimke, (u vrhu) presječenog kaiša a to nije evidentirano niti vještačeno.
Potom sam prema dogovoru dostavio i druge dokaze uz prilog "Dopuna na T14 0 KTA 0017537 16" ali ništa iz te prijave pa ni poziv za saradnju nisu ni pročitani, pristup tužilaštvu je opet onemogućavan, tako da sam nekim nedefinisanim dopisom - CEDULJKOM, (OT Bijeljina T14 0 KTA 0017537 16 od 16.01.2017.) obavješten o nesprovođenju istrage dana 16.01.2017. istovremeno kada i Stjepanović šalje izjašnjenje sudu poslije mog zahtjeva. Odmah sam zatražio uvid u spis kako bih podneo pritužbu što mi nije dozvoljeno, te sam morao pisati "Zahtjev tužiocu Medić 20.01.2017." ali mi ni tada nije dozvoljen uvid nego je poslat dopis "OT Bijeljina T14 0 KTA 0017537 16 od 23.01.2017." sa prilogom "Naredba T14 0 KTA 0017537 16 od 16.01.2017." iz kojih se vidi i to sama Okružni tužilac Medić Priznaje da nije makla ni malim prstom, nije vršila nikakve istražne radnje, nego se poziva na spise okončane prije preuzimanja predmeta i nastanka KRUNSKOG DOKAZA, Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) dana 15.04.2015.
Proizilazi iz svega da osoba Stjepanović Danica, "NEMA POJMA" da je dječji ruksak iz spisa KTA-596/09 gdje je postupala uopšte oštećen, a osoba Medić Mira, koja je vidjela taj dokaz, ima zapisnik suda o tome i slike, sada "NEMA POJMA" ni kako je oštećen ni zašto ni ko ga je uklonio i krio podatke o tome 5 godina ali je "UTVRDILA DA NISU ODGOVORE PRIJAVLJENE OSOBE".
Ovde je takođe bitno to da ni okružni tužilac Medić, niti kasnije Kolegij ne tvrde DA "PRIJAVLJENO DJELO NIJE KRIVIČNO DJELO" ne osporava se da je izvršeno, nego samo da nije odgovorna njihova kolegica Stjepanović Danica niti njeni saučesnici. Tako sam bez mogućnosti da izvršim uvid u spis, podneo "Prituzbu na T14 0 KTA 0017537" 24.01.2017. a poslije prijema poštom kopije naredbe i dopunu 25.01.2017., (Prituzba na T14 0 KTA 0017537 - dopuna), gdje sam ukazao na nepravilnosti i što je najvažnije na činjenicu da uopšte nije utvrđivano NIKADA, kako je došlo do oštećenja PRIVATNOG VLASNIŠTVA i ko je odgovoran što se to prikrivalo 5 godina uprkos mojim višegodišnjim pismenim upozoravanjima.
I poslednji prilog - dokaz je "Kolegij po T14 0 KTP 0017537 16 od 06.02.2017." u kome je Kolegij OJT Bijeljina "zaključio", da je okružni tužilac pravilno postupio, kada je odlučio da se ne sprovodi istraga protiv lica, Marković Dragoslava i Sofrenić Blagiše, jer citiram taj dio velikim podebljanim slovima:
"NE POSTOJE OSNOVI SUMNJI DA SU MARKOVIĆ I SOFRENIĆ POČINILI NAVEDENA KRIVIČNA DJELA"
Ne koristi se izraz da "prijavljeno djelo nije krivično djelo" niti da nije počinjeno...
Dakle OJT Bijeljina ne osporava da je predmet, materijalni dokaz, oštećen na opisani način, ne osporava ni da je uklonjen sa lica mjesta, niti se osporava da su izvršena navedena krivična djela iz članova 347, 354 i 366...
Tvrdi se samo da navedene dvije osobe nisu odgovorne za očigledna krivična djela. Kako je to nadležna osoba zaključila kada nije izvršila NIJEDNU istražnu radnju, ostaje misterija ali to je drugi problem te će biti potrebno istražiti ko su zaista odgovorne osobe ako nisu dvije od TRI, koliko sam ih prijavio... jer...
Ja sam za navedena krivična djela prijavio 3, (TRI) osobe a Kolegij OT Bijeljina se izjašnjava da ne postoje osnovi sumnje samo za dvije od njih dok za prijavljenu osobu Stjepanović Danicu, ne iznosi nikakvo mišljenje ???
TO PRAKTIČNO ZNAČI I DA JE ODGOVORNA JER ILI JE NAMJERNO PRIKRILA MATERIJALNI DOKAZ UBISTVA ILI JE NESPOSOBNA, KAKO SAMA SADA PISMENO PRIZNAJE PA "NEMA NIKAKVIH SAZNANJA" O TOM DOKAZU SKINUTOG SA UBIJENE DJEVOJČICE NA KOM SLUČAJU JE KAO VRŠILA ISTRAŽNE RADNJE...
I na kraju da sumiram sve izneseno.
OJT BIJELJINA NE OSPORAVA NI KRIVIČNA DJELA NITI DOKAZE O TOME, NE SPROVODE SE NIKAKVE ISTRAŽNE RADNJE DA SE UTVRDI UNIŠTAVANJE PRIVATNE IMOVINE NITI ZA DRUGA KRIVIČNA DJELA. DAKLE POSTOJI KRIVIČNO DJELO, POSTOJE DOKAZI ALI SE ŠTITE PRIJAVLJENI, NE POZIVAJU ČAK NI DA DAJU IZJAVU, KAKO "NIŠTA NE ZNAJU" JER BI TO AUTOMATSKI BIO "NESAVJESTAN RAD U SLUŽBI", I UMJESTO DA SE ISTRAGA VODI ZBOG POČINJENIH DJELA PROTIV NN LICA, OT BIJELJINA JE ZATVARA JER NAVODNO SU SIGURNI DA PRIJAVLJENI NISU ODGOVORNI. A KO JE ONDA ODGOVORAN TO OT BIJELJINA NE ŽELI NI DA POKUŠA UTVRĐIVATI JER SE IZA SVEGA KRIJE PLJAČKA OKO 2 MILIJARDE MARAKA PREKO BANAKA POD KONTROLOM DODIKOVOG MAFIJAŠKOG REŽIMA...

PRILOZI

Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Zapisnik 80 1 Pr 004323
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Prijava za zloupotrebu položaja
Snimci dječjeg ruksaka
Dopuna na T14 0 KTA 0017537 16
OT Bijeljina T14 0 KTA 0017537 16 od 16.01.2017.

Zahtjev tužiocu Medić 20.01.2017.
OT Bijeljina T14 0 KTA 0017537 16 od 23.01.2017.
Naredba T14 0 KTA 0017537 16 od 16.01.2017.
Prituzba na T14 0 KTA 0017537
Prituzba na T14 0 KTA 0017537 - dopuna
Kolegij po T14 0 KTP 0017537 16 od 06.02.2017.
Disk

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 12 Jun, 2017 | read_nums (33)
Više puta, otac mi je govorio da KC Banjaluka nema odgovarajućih lijekova, te da će ga pozvati na liječenje, kada budu pribavljeni novi alternativni lijekovi. To u stvari znači da su neispitani i da su pacijenti u RS pretvoreni u zamorčiće farmaceutskih loboja u saradnji sa nesavjesnim medicinskim osobljem. Čak i da se zanemari to kakvi su lijekovi korišteni, ostaje činjenica da je pacijent POGORŠANOG ZDRAVSTVENOG STANJA, nesvjestan, transportovan satima bez nadzora, te je prilikom truckanja povratio dio hrane i ugušio se njome.

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BANJALUCI
OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

DOKAZI ZA NASAVJESNO LIJEČENJE U PREDMETU T13-KTN 00 14576 12 i T14 0 KTA 0007449 12

Po vašem pozivu odnosno instrukcijama datim MUP-u, odgovarao sam na postavljena pitanja koja suštinski nemaju nikakve veze sa eventualnim krivičnim djelima. Ovde je poenta ustanoviti kakav je tretman vršen u KC Banjaluka i kakvi su lijekovi propisani odnosno kakva je terapija.
Postoje odgovorni koji su sakrili ne samo zdravstvenu knjižicu Krunoslava Baje nego je nestala kompletna istorija bolesti.
Iz Otpusne liste koju prilažem vidljovo je da je započeta RT endokranija 12.12.2012. te obnustavljana 14.12.2012. zbog pogoršanja opšteg zdravstvenog stanja.
Ne navodi se kojim je lijekovima eksperimantalno tretiran u ta dva dana. Više puta, otac mi je govorio da KC Banjaluka nema odgovarajućih lijekova, te da će ga pozvati na liječenje, kada budu pribavljeni novi alternativni lijekovi. To u stvari znači da su neispitani i da su pacijenti u RS pretvoreni u zamorčiće farmaceutskih loboja u saradnji sa nesavjesnim medicinskim osobljem.
Napominjem da mi prilikom telefonskog poziva iz KC Banjaluka nije rečeno da je otac u teškom stanju nego je ispričana LAŽ, da se vraća kući jer nema zdravstvenu knjižicu.
Na brzinu se pokušalo sakriti tretiranje neprovjerenim lijekovima pa se smislio glup izgovor a onda sakrila istorija bolesti koje ni danas nema a ako ju je naknadno dobilo OT Banjaluka, sada nema nikakvog dokaza da dokomentacija nije falsifikovana odnosno ako se i "PRONAĐE" istorija bolesti, vjerovatno će krivci originalne dokumente zamjeniti sa falsifikovanim.
No, čak i da se zanemari to kakvi su lijekovi korišteni, ostaje činjenica da je pacijent POGORŠANOG ZDRAVSTVENOG STANJA, nesvjestan, transportovan satima bez nadzora, te je prilikom truckanja povratio dio hrane i ugušio se njome.
Prema izjavama i zvaničnoj dokumentaciji, Krunoslav Bajo je živ upućen u Bijeljinu a preminuo odmah po dolasku u tamošnju bolnicu.
To znači da je umjesto smještaja na odjel intenzivne njege u KC Banjaluka, povraćao i gutao nesvarenu hranu tokom vožnje.
Napisati na kraju obdukcionog nalaza da je to "prirodna smrt" je suludo.
I na kraju ističem najbitnije:
1) Na strani 4 obdukcionog nalaza, (podvučeno crvenom linijom) konstatovano je da su pronađeni ostaci povraćene, nesvarene hrane, te žilavi gnojoliki sadržaj i vodnjikava sluz u usnoj šupljini. ždrijelu i dušnici.
2) U otpusnoj listi konstatovano je da je pacijent tretiran 2 dana, (od 12. do 14.12.2012.) u KC Banjaluka, te je tretman prekinut zbog toga što mu se pogoršalo stanje. NIKO NIJE ISTRAŽIVAO VEZI IZMEĐU TERAPIJE I IZNENADNOG POGORŠANJA...
3) Krunoslava Baju je u KC Banjaluka dopratio Petrović Mitar, (njegov podstanar i danas nastanjen na adresi Majke Jevrosime 20, 76300 Bijeljina) te je svjedok da je knjižica predata u KC Banjaluka, a bio je prisutan i dana 17.12.2012. u bolnici Sveti vračevi u Bijeljini kada je saopšteno da je "NESTALA" istorija bolesti, te sugerišem da se taj svjedok pozove u CJB ili OT Bijeljina kako bi dao iskaz o tome.
DA LI JE NORMALNO PACIJENTA U TEŠKOM STANJU TRANSPORTOVATI SATIMA U MEDICINSKU USTANOVU NIŽE KLASE ???

PRILOZI

Otpusna lista od 17.12.2012.
Obdukcioni nalaz od 19.12.2012.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

Autor zdenkobajo | 9 Jun, 2017 | read_nums (34)
Shvativši da je njen zločinački plan o prikrivanju ubistva, krijumčarenja i pljačke preko Bobar banke u opasnosti da bude razotkriven, izdaje se naredba sudskoj policiji USMENA FAŠISTIČKA NAREDBA, da se svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo zabrani pristup u OT Bijeljina, te da se nikako ne pominju fotografije materijalnog dokaza u službenim zabilješkama, kako bismo se istovremeno mogli opisivati kao ludaci, psihopate i narkomani koji bez ikakvog objektivnog razloga i bez dokaza dolaze u zgradu. U BIJELJINI NE POSTOJI ZGRADA TUŽILAŠTVA NEGO GESTAPO...

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

PRITUŽBA PROTIV STJEPANOVIĆ DANICE PO IZJAŠNJENJU

DOPUNA ZA UDT PO 03-09-6-673-2/2017

OVOM PRITUŽBA SE ODNOSI NA PREDMET KTA-596/09 I (NE)POSTUPANJE NADLEŽNE STJEPANOVIĆ DANICE PO OBAVJEŠTAVANJU I DOSTAVI NOVIH DOKAZA OD 14.05.2015 DO DANAS, TE DISKRIMINATORSKIM I FAŠISTIČKIM METODAMA PREMA PORODICI UBIJENE DJEVOJČICE.
Predmet 80 0 K 065467 17 Kpp 3 je suštinski formiran samo da bi se u sudski depo smjestili predmeti koji su nađeni na mjestu zločina prilikom ubistva Ivone Bajo 23.07.2009. a istražne radnje povodom toga je iz OT Bijeljina vodila Danica Stjepanović u predmetu KTA-596/09. Dakle ovde se ne radi o bilo kakvoj povredi od strane sudije u predmetu 80 0 K 065467 17 Kpp, pa čak ni o povredama ili krivičnim djelima osobe Stjepanović Danice u vrijeme dok je glumila da vrši istragu, nego tek 5 godina po okončanju i polazni dan za argumente ove pritužbe je određen dokazom "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" a to je 15.04.2015.
Tada je u zapisniku suda konstatovano oštećenje predmeta dječjeg ruksaka na način da je kaiš dvostruko presječen, dio nedostaje a ostatak je opran nekim hemijskim sredstvom. To nije neki predmet izuzet prilikom pretresa nekog osumnjičenog lica nego se potpuno čitav, neoštećen i nov, nalazio preko ramena ŽIVE I ZDRAVE, djevojčice Ivone Bajo, dok je vozila bicikl trotoarom. A onda se pred ulazom u AD Univerzal iz Bobar grupe njen put ukršta sa tehnički neispravnim kamionom koji je dovezao 3 paketa narkotika i paket auto djelova.
POTOM KAMION ULAZI U KRUG "AD UNIVERZAL" A ISTOVREMENO DJEVOJČICA PADA NA ASVALT, PROBODENA SA LIJEVE NA DASNU STRANU GRUDNOG KOŠA OKO 10 CENTIMETARA DUBOKIM UBODOM...
Torbu, odnosno dječji ruksak koji se pominje u zapisniku pod brojem 4, skinuo je sa smrtno ranjene djevojčice portir Sofrenić Blagiša. Potom je javljeno inspektoru Marković Dragoslavu i okružnom tužiocu Stjepanović Danici, da se taj MATERIJALNI DOKAZ UBISTVA, sakrije od javnosti, tragovi masti i ulja na kaišu operu benzinom i odloži u sudski depo kao da NIKO NIŠTA NIJE PRIMJETIO.
Tako je 6 mjeseci istraga u predmetu KTA-596/09 lažirana i 04.01.2010. donesena naredba o nasprovođenju istrage sa izgovorom da je djevojčica stradala zbog pada i uboda žicom sa korpe bicikla. Dokaz koji je osoba Stjepanović prikrila od vještaka, "dječji ruksak" vidio sam prvi put 21.01.2010. po dozvoli sudije Savić Jovana, u čijoj nadležnosti je spis 80 0 K 065467 i obavjestio pismeno OJT Bijeljina. Shvativši da je njen zločinački plan o prikrivanju ubistva, krijumčarenja i pljačke preko Bobar banke u opasnosti da bude razotkriven, izdaje se naredba sudskoj policiji USMENA FAŠISTIČKA NAREDBA, da se svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo zabrani pristup u OT Bijeljina, te da se nikako ne pominju fotografije materijalnog dokaza u službenim zabilješkama, kako bismo se istovremeno mogli opisivati kao ludaci, psihopate i narkomani koji bez ikakvog objektivnog razloga i bez dokaza dolaze u zgradu.
S obzirom da do 15.04.2015. nisam imao materijalni predmet u posjedu nego samo njegove fotografije svi su to mogli tretirati kao fotomontažu ili slike nekog drugog sličnog ruksaka, te negirati da ima bilo kakve veze sa spisom KTA-596/09, odnosno predmetom koji je pod brojem 4 deponovan u sudu.
Ali od tog dana nastaje novi pravni momenat i sudski se konstatuju njegova oštećenja. S obzirom da u spisu KTA-596/09, nigdje ne postoji podatak o tome, OJT Bijeljina i osoba Stjepanović nisu htjeli da odgovaraju na više pismenih zahtjeva jer nemaju objašnjenje, jer nisu vršene nikakve istražne radnje i onda to postaje NOVI DOKAZ, koji prema ZKP-u, član Obustava istrage, stav 3 obavezuje tužioca da ponovo pokrene istragu, što osoba Stjepanović nije htjela.
Sada prilažem i dokaz "Zahtijev za obnovu istrage" od 14.05.2015. što je bilo mjesec dana po preuzimanju materijalnog dokaza iz sudskog depoa. U tom zahtjevu sam opisao suštinski sve ono što i ovde u uvodnom djelu te ukazao da je to NOVI DOKAZ. I sada u predmetu KTA-596/09, nastaju nove okolnosti a u postupanju osobe Stjepanović Danice, radnje koje su u nadležnosti UDT-a.
Dakle umjesto da ako zaista nije imala saznanja o tome da je predmet presječenog kaiša, morala je to provjeriti i donijeti odluku o tome a umjesto toga je izdata dodatna naredba sudskoj policiji, osim već postojeće o zabrani pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice a to je da se ONA LIČNO, Stjepanović Danica, više uopšte ne obavještava o mojim dolascima i dokazima koje donosim, kao ni ured glavnog okružnog tužioca.
TO JE TREBALO SIMULIRATI STANJE DA SE UOPŠTE NIŠTA NE DEŠAVA, DA NIKO NIKADA NE DOLAZI I DA NE POSTOJE NIKAKVI NOVI DOKAZI U PREDMETU NADLEŽNE STJEPANOVIĆ DANICE, KTA-596/09.
Sada prilažem i disk na kome se osim skeniranih dokumenata nalazi i audio zapis "Borovcanin.mp3" u kome načelnik sudske policije izjavljuje da izvršava takvu naredbu. Time postaje jasno da je od dana 14.05.2017. do dana 16.01.2017. punih 20 mjeseci okružni javni tužilac Stjepanović Danica bila obavještena uz priloženi sudski zapisnik i fotografije oštećenog materijalnog dokaza ubistva, o NOVOM DOKAZU, ali je glumila da o tome ne zna ništa i tek poslije mog zahtjeva direktno sudiji Savić Jovanu za njegovo, odnosno objašnjenje suda o oštećenju, osoba Stjepanović odgovara NE MENI, nego sudu da nema NIKAKVIH SAZNANJA o oštećenjima ruksaka koji je na sebi imalo jedno dijete prilikom zadobijanja smrtonosne povrede.
TOLIKO O KVALITETU KAKO ISTRAŽNIH RADNJI TAKO I OKRUŽNOG TUŽIOCA I OT BIJELJINA U CJELINI.
Sad je na UDT-u, da odluči, da li je od 14.05.2015. kada je dobila pismeno obavještenje, fotografije i zapisnik suda, "POSTUPALA PROFESIONALNO" izdavši naredbu o zabrani pristupa i da je se više ne uznemirava ili je trebala preduzeti neke radnje da utvrdi kako je izvršeno krivično djelo "Oštećenje tuđe stvari" i naravno da li to ima neke veze sa smrtonosnim povredama nanesenim Ivoni Bajo, odnosno da li je žica koju je okrivila za te povrede, mogla presjeći te kaiševe ili ih je presjaklo i usmrtilo djevojčicu nešto drugo, kao recimo trake kojima su vozači kamiona našpanovali rezervoar za gorivo.
Nadalje, skrećem pažnju da ja nisam postavio pitanje o nastalih 10 miliona iz trezora Bobar banke, o nestalih 500 hiljada u pljački transportnog vozila koju su izveli specijalci, niti o opljačkane 2 milijarde preko banaka pod kontrolom vlade, nego o dječjem ruksaku, koji je moje PRIVATNO VLASNIŠTVO a uz to ukazuje na krivično djelo ubistva.
Još ranije, (prije 2015-te) dok sam imao samo fotografije ali ne i fizički predmet, slao sam pismene dopise i objavljivao ih na internetu, kao što je recimo i prilog "Zagubljeni dokazi" u kome sam pojasnio da je do presjecanja kaiša došlo istovremeno kad je smrtno povrijeđena djevojčica jer se trag ulazne rane na grudima poklapa sa kosim rezom na kaišu ruksaka.
Osoba Stjepanović Danica sada 7 godina kasnije, pismeno se izjašnjava da NEMA POJMA, o svemu ovome a potpuno je jasno da je ovaj dokaz i ovo ubistvo NAMJERNO PRIKRILA, štiteći milijarde maraka koje su se pljačkale kako preko Bobar grupe tako i na druge načine.
IMALA JE OBAVEZU DA PORODICI I MENI LIČNO ODGOVORI U PRETHODNIM GODINAMA, DA LI ZNA KAKO JE OŠTEĆEN RUKSAK ILI "NEMA POJMA" O TOME A NE DA IZDAJE FAŠISTIČKE NAREDBE O ZABRANI PRISTUPA I NEOBAVJEŠTAVANJU SUDSKOJ POLICIJI. U BIJELJINI NE POSTOJI ZGRADA TUŽILAŠTVA NEGO GESTAPO...
VSITV-e je recimo donijelo odluku o pokretanju postupka protiv Glavnog republičkog tužioca, zbog neprimjerenih postupaka među kojima se pominje i opstruisanje istrage vezanim za Bobar banku i Bobar grupu. Ovde je osoba Stjepanović Danica na istoj liniji, prikrivanja kriminala u Bobar grupi.

PRILOZI

Zahtijev za obnovu istrage 14.05.2015.
Zagubljeni dokazi
Disk sa dokazima

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 6 Jun, 2017 | read_nums (28)
S obzirom da su zvanično osobe Stjepanović Danica i Marković Dragoslav bili nadležni u istražnim radnjama po pogibiji Ivone Bajo njih sam i obavještavao kako usmeno tako i pismeno te ih smatrao direktno odgovornim za neevidentiranje oštećenja materijalnog dokaza "dječjeg ruksaka" i neutvrđivanje bilo čije odgovornosti ali evo postoje i neke druge osobe koje ja ne poznajem ali je očigledno da se ne radi o potpisima niti Stjepanović niti Markovića.
DAKLE, POŠTO OT BIJELJINA SMATRA DA PRIJAVLJENI NISU POČINILI KRIVIČNA DJELA A NE SMATRA DA NISU POČINJENA, OSOBA STJEPANOVIĆ DANICA SE IZJAŠNJAVA DA NE ZNA NIŠTA O OŠTEĆENJIMA A KOJA POSTOJE, PRILAŽEM NOVE DOKAZE I ZAHTJEVAM DA SE PONOVO POKRENE ISTRAGA I TO SADA PROTIV NN LICA, KOJA MORA DATI ODGOVOR NA PITANJA:

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

OKRUŽNOM JAVNOM TUŽIOCU MEDIĆ MIRI

ZAHTJEV ZA PONOVNO OTVARANJE ISTRAGE U PREDMETU T14 0 KTP 0017537 16

PROTIV NN LICA
Veza: T14 0 KTP 0017537 16 od 06.02.2017. i Naredba T14 0 KTA 0017537 16 od 16.01.2017.

Na osnovu člana "Obustava istrage" ZKP-u, stav :
(3) Tužilac, u slučajevima iz stava 1. tačka v) ovog člana može ponovo otvoriti istragu ako se dobiju nove činjenice i okolnosti koje ukazuju da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni učinio krivično djelo.
OBRAZLOŽENJE

Prije svega ističem činjenicu da je po mojoj prijavi donesena "Naredba T14 0 KTA 0017537 16 od 16.01.2017." citiram "NEĆE SE SPROVODITI ISTRAGA" jer ponovo citiram obrazloženje postupajuće okružnog javnog tužioca, Medić Mire:
"NE POSTOJE OSNOVI SUMNJE DA SU PRIJAVLJENA LICA UČINILA NAVEDENA KRIVIČNA DJELA"
Potom je Kolegij OJT Bijeljina zaključio, (T14 0 KTP 0017537 16 od 06.02.2017.) da je okružni tužilac pravilno postupio, kada je odlučio da se ne sprovodi istraga protiv lica, Marković Dragoslava i Sofrenić Blagiše, jer citiram taj dio velikim podebljanim slovima:
"NE POSTOJE OSNOVI SUMNJI DA SU MARKOVIĆ I SOFRENIĆ POČINILI NAVEDENA KRIVIČNA DJELA"
Ne koristi se izraz da "prijavljeno djelo nije krivično djelo" niti da nije počinjeno...
Dakle OJT Bijeljina ne osporava da je predmet, materijalni dokaz, oštećen na opisani način, ne osporava ni da je uklonjen sa lica mjesta, niti se osporava da su izvršena navedena krivična djela iz članova 347, 354 i 366...
Tvrdi se samo da navedene dvije osobe nisu odgovorne za očigledna krivična djela. Kako je to nadležna osoba zaključila kada nije izvršila NIJEDNU istražnu radnju, ostaje misterija ali to je drugi problem te će biti potrebno istražiti ko su zaista odgovorne osobe ako nisu dvije od TRI, koliko sam ih prijavio... jer...
Ja sam za navedena krivična djela prijavio 3, (TRI) osobe a Kolegij OT Bijeljina se izjašnjava da ne postoje osnovi sumnje samo za dvije od njih dok za prijavljenu osobu Stjepanović Danicu, ne iznosi nikakvo mišljenje ???
Moguće je da je razlog tome dokaz koji sam priložio uz pritužbu "Izjašnjenje Danica po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." a koji nije bio dostupan ovde postupajućoj tužiocu Medić, te kolegij smatra da postoji odgovornost osobe Stjepanović s obzirom da se pismeno izjašnjava kako cititam "tužilaštvo, (odnosno ona lično) nema saznanja o oštećenjima" dječjeg ruksaka.
To je u suprotnosti sa obrazloženjima postupajuće tužioca Medić i drugih na koje se poziva gdje se tvrdilo da su nadležne osobe izvršili sve potrebne istražne rednje i navodno me nisu sprečavali u dostavi dokaza.
EVO SADA STJEPANOVIĆ DANICA PISMENO PRIZNAJE DA O OŠTEĆENJU MATERIJALNOG DOKAZA NEMA POJMA...
I ne samo to. Ona "upire prstom u krivce jer pojašnjava da nema nikakvih saznanja o oštećenjima jer "nisu evidentirana ni u zahtjevu POLICIJE za deponovanje predmeta niti u SUDSKOM ZAPISNIKU o prijemu tih predmeta.
Dakle po njoj, odgovornost bi bila na nekim osobama iz policije i suda. Ja naprotiv ne smatram da je ekonom suda nadležan da vrši istražne radnje ali policija i tužilaštvo jesu, te je očito odgovorna osoba ili osobe iz policije.
Nadalje poslije zahtjeva policije za deponovanje predmeti su prije suda prošli kroz obradu OT Bijeljina i kako se vidi iz priloga "Zahtjev za deponovanje 01.09.2009." u pitanju je iz policije OSL, Novka a saglasnost daje tužilac OT Bijeljina Zorić.
Prezime OSL je nečitko a ime tužioca svedeno samo na prvo slovo M, s tim da možda ni ime odnosno prezime nisam tačno dešifrovao, no nadležnima neće biti teško da otkriju o kome se radi.
S obzirom da su zvanično osobe Stjepanović Danica i Marković Dragoslav bili nadležni u istražnim radnjama po pogibiji Ivone Bajo njih sam i obavještavao kako usmeno tako i pismeno te ih smatrao direktno odgovornim za neevidentiranje oštećenja materijalnog dokaza "dječjeg ruksaka" i neutvrđivanje bilo čije odgovornosti ali evo postoje i neke druge osobe koje ja ne poznajem ali je očigledno da se ne radi o potpisima niti Stjepanović niti Markovića.
DAKLE, POŠTO OT BIJELJINA SMATRA DA PRIJAVLJENI NISU POČINILI KRIVIČNA DJELA A NE SMATRA DA NISU POČINJENA, OSOBA STJEPANOVIĆ DANICA SE IZJAŠNJAVA DA NE ZNA NIŠTA O OŠTEĆENJIMA A KOJA POSTOJE, PRILAŽEM NOVE DOKAZE I ZAHTJEVAM DA SE PONOVO POKRENE ISTRAGA I TO SADA PROTIV NN LICA, KOJA MORA DATI ODGOVOR NA PITANJA:

1) KO JE, KAKO, ZAŠTO I ČIME PRESJEKAO KAIŠ PRIVATNOG VLASNIŠTVA DJEČJEG RUKSAKA
2) GDJE JE NESTAO DIO PRESJEČENOG KAIŠA
3) KO JE I ZAŠTO UKLONIO TAJ RUKSAK SA SMRTNO RANJENE DJEVOJČICE IVONE BAJO
4) KO JE I ZAŠTO OPRAO OSTATAK KAIŠA HEMIJSKIM SREDSTVOM
5) KO JE ODGOVORAN ŠTO OŠTEĆENJA NISU EVIDENTIRANA I VJEŠTAČEN TAJ MATERIJALNI DOKAZ
6) KO JE ODGOVORAN ŠTO MOJE PISMENE DOJAVE O TOME NISU RAZMATRANE CIJELIH 7 GODINA JER EVO SADA OT BIJELJINA NE ZNA NIŠTA O TOME ???

PRILOZI

Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Zahtjev za deponovanje 01.09.2009.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 3 Jun, 2017 | read_nums (36)
I evo sada OT Bijeljina 16.01.2017. priznaje ne samo da nije vještačilo torbu Ivone Bajo, nego eto nadležna osoba čak djeluje kao da o opisanim oštećenjima nije imala pojma. Sve ovo bi se izbjeglo i sud ne bi dolazio do pogrešnih zaključaka da je poštovan zakon, da je tužena na raspravi dokazivala kakve god tvrdnje želi i da je upućen poziv svjedocima kao što je Stjepanović Danica. Podsjećam da na isti način kako nisu opisana oštećenja u zapisnicima tokom prijema i prilikom fotografisanja, tako ni unutrašnje povrede konstatovane obdukcijom, ne postoje u nalazu i mišljenju vještaka trasologa, jer mu nisu ni poslate fotografije o tome. No ako su policija i tužilaštvo smišljeno prikrili oštećenja privatnog vlasništva, to je precizno opisano u prilogu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)". Dakle ta oštećenja nisu "navodna" nego "STVARNA" a nadležna osoba Stjepanović Danica ih nije htjela vještačiti jer je prikrivala ne samo ubistvo, nego i krijumčarenje u Bobar grupu i pljačku više stotina miliona maraka koja je bila godinama u toku preko Bobar banke.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 053922 13 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM

PRIJEDLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA 80 0 P 053922 13 P

U skladu sa stavom 2 člana 50 ZPP-u, predlažem da o ovom prijedlogu odlučuje drugi stvarno nadležan Okružni sud jer su sudovi u Bijeljini suspendovali zakon i ne primjenjuju odredbe ZOZD-e, koji je stupio na snagu 2009-te a u kome jasno stoji da je na potencijalnom diskriminatoru teret dokazivanja. To priznaje čak i vijeće Okružnog suda u Bijeljini u predmetu 80 0 P 058903 14 P ali uprkos tome zakon se ne poštuje nego je druga stranka u postupku bila povlaštena kao i u ovom postupku i oslobođena zakonske obaveze da DOKAZUJE NEDISKRIMINACIJU, citiram obrazloženje sudskog vijeća:
"Tužilac žalbom nastoji da dokaže da je bila dužnost tužene da dokaže da on nije diskriminisan u navedenim pravima, a da nije bila njegova dužnost kao tužioca da dokazuje da je diskriminisan u tim pravima, što je tačno, jer je prema članu 15. stav 1. Zakona o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik BiH“, br. 59/09) propisano da u slučaju kada osoba ili grupa osoba navode činjenice u postupku iz člana 12. ovog zakona, potkrepljujući navode o tome da je zabrana diskriminacije prekršena, navodni prekršilac dužan je dokazati da nije prekršio načelo jednakog postupanja ili zabrane diskriminacije u predmetu rasprave."
Iako se priznaje da nije poštovan zakon u prvostepenom postupku, Okružni sud u Bijeljini legalizuje to bezakonje i to sve obrazlažući tvrdnjama koje niko nije ne samo dokazivao nego nisu uopšte iznesene ni u odgovoru tužene a kamoli na ročištu. To je u suprotnosti sa stavom VSITV-a, koji takođe citiram:
"Teret dokazivanja je institut procesnog prava koji daje odgovor na pitanje na kojoj od stranaka leži teret dokazivanja odlučnih činjenica, odnosno ko snosi štetne posljedice ukoliko činjenično stanje ostane nerazjašnjeno. Prema standardnim pravilima procesnog prava, osoba koja treba u postupku dokazati za sebe povoljnu činjenicu, ima i teret dokazivanja, pa je dužna sa stepenom izvjesnosti dokazati činjenicu na koju se poziva. Ukoliko joj to ne pođe za rukom, sud će, primjenjujući pravilo o teretu dokazivanja (član 126. Zakona o parničnom postupku), u pravilu uzeti da činjenica koja nije dokazana ne postoji. Prema ZZD žrtva eventualne diskriminacije čak nije dužna dokazati diskriminaciju sa stepenom sigurnosti, već je dovoljno da učini vjerovatnim da je do diskriminacije došlo. Ako ispuni taj uslov, navodni diskriminator je dužan dokazivati da nije prekršio princip jednakog postupanja ili zabrane diskriminacije u predmetu rasprave. Ako tuženi sa stepenom sigurnosti ne dokaže da diskriminacije nema, sud je dužan utvrditi da je pravo na jednako postupanje povrijeđeno („in dubio pro discriminatione“). Standard vjerovatnosti koji je tužitelj dužan dokazati podrazumjeva dokazanost činjenice da je došlo do njegovog stavljanja u nepovoljniji položaj, te da bi bilo moguće da je do toga došlo zbog direktne ili indirektne diskriminacije. Drugačije rečeno, vjerovatnost postoji ukoliko se u sudskom postupku odluka o postojanju diskriminacije čini izglednijom od odluke da diskriminacije nije bilo, a ti izgledi se zasnivaju na dokazima na kojima se temelji postojanje vjerovatnosti da je došlo do diskriminacije. (Postupci za zaštitu od diskriminacije - Goran Nezirović, član VSITV BIH)."

Bijeljina 13.02.2017. Na osnovu člana 255 ZOPP-u, stavovi:
Postupak koji je odlukom suda pravomoćno završen može se na prijedlog stranke ponoviti:
6) ako stranka sazna za nove činjenice ili nade ili stekne mogućnost da upotrijebi nove dokaze na osnovu kojih je za stranku mogla biti donesena povoljnija odluka da su te činjenice ili dokazi bili upotrijebljeni u prijašnjem postupku.
A vezano za Član 257. (1) Prijedlog za ponavljanje postupka podnosi se u roku od 30 dana, i to:
5) (1) u slučaju iz člana 255. tačka 6. ovog zakona - od dana kad je stranka mogla iznijeti sudu nove činjenice, odnosno nova dokazna sredstva.
(2) Ako bi rok određen u stavu 1. ovog člana počeo teći prije nego što je odluka postala pravomoćna, taj će se rok računati od pravomoćnosti odluke ako protiv nje nije bio izjavljen pravni lijek, odnosno od dostave pravomoćne odluke višeg suda izrečene u posljednjem stepenu.
Vezano za Član 256. (2) Zbog okolnosti navedenih u članu 255. tač. 1 i 6. ovog zakona, ponavljanje postupka može se dopustiti samo ako stranka bez svoje krivnje nije mogla te okolnosti iznijeti prije nego što je prijašnji postupak završen pravomoćnom sudskom odlukom.
OBRAZLOŽENJE
Prije svega ističem činjenicu da dokaze koje sad predlažem nisam imao u svom posjedu ni u vrijeme podnošenja tužbe niti do pripremnog ročišta niti po pravosnažnosti presude nego su nastali u januaru mjesecu 2017-te a neke nešto starije prilažem samo informativno da bih dokazao da je kršenje prava bilo namjerno a nikako slučajno.
Novi dokazi priloženi ovom prijedlogu vezani su za povrede prava iz tužbenog zahtjeva a potenciraću prava garantovana članom 48, (16 i 23) Ustava Republike Srpske i pravo na imovinu vezano za informacije koje sam tražio o privatnom vlasništvu "dječjem ruksaku, (torbi).
Prvi dokaz koji prilažem je "Obavjest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017." a iz datuma se vidi da je dokument nastao prije 20 dana a u njemu stoji da sud nema nikakvih saznanja o tome kako su nastala oštećenja uz pretpostavke da ili nisu ni postojala pri preuzimanju ili jesu ali im se nije pridavao značaj. Da su postojala dokaz je snimak policije prije smještaja u depo, koji takođe prilažem a ne radi se o tome da im se nije pridavao značaj nego su upravo zbog svog značaja SMIŠLJENO SAKRIVENA.
Fotografije materijalnog dokaza UBISTVA su u prilogu "Snimci dječjeg ruksaka". U vrhu su "FOTOGRAFIJE ISTRAŽNIH ORGANA PRIJE ODLAGANJA U SUDSKI DEPO" sa komentarima službenih lica bez pomena o oštećenjima iako se jasno vidi dvostruko presječeni kaiš. Ispod predhodnih su "PRIVATNE FOTOGRAFIJE NAČINJENE POSLIJE PREUZIMANJA PREDMETA" koje sam lično načinio i komentarisao uočivši i "sitnija" oštećenja koja nisu bila vidljiva na snimcima službenih lica. I dvostruko presjecanje kaiša, dio koji nedostaje i pranje ostatka jakim hemijskim sredstvom je bilo suviše "sitno" za osobu Stjepanović Danicu. Ili je smišljeno prikrila materijalni dokaz ubistva djeteta jer se desio prilikom krijumčarenja režimskih tajkuna o čemu imam dokaze a i pljačka preko Bobar grupe u koju je vršen šverc je bila godinama. A šta sada kaže o tome vidi se u prilogu "Izjašnjenje Danica po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.".
Ovde nadležna osoba Stjepanović glumi iznenađenje i oštećenja naziva NAVODNIM, kao da nikada ništa nije vidjela niti ju je iko ikada za ovih 7 godina obavjestio o tome. To naravno nije istina a osim više desetina dopisa, postoji i u ovom postupku dokazi, (Zahtjev tuziocu) koji su direktno vezani za oštećenje privatne imovine i kršenje prava vezanim za tu temu.
I ovde se vidi zašto je neophodno i zakonom propisano da diskriminator preuzima teret dokazivanja jer niko ništa nije dokazivao a sud je kao aksiom uzeo tezu da je "OT Bijeljina, savršena i nepogrešiva" pa je izveo i sasvim pogrešne zaključke.
I evo sada OT Bijeljina 16.01.2017. priznaje ne samo da nije vještačilo torbu Ivone Bajo, nego eto nadležna osoba čak djeluje kao da o opisanim oštećenjima nije imala pojma. Sve ovo bi se izbjeglo i sud ne bi dolazio do pogrešnih zaključaka da je poštovan zakon, da je tužena na raspravi dokazivala kakve god tvrdnje želi i da je upućen poziv svjedocima kao što je Stjepanović Danica. Podsjećam da na isti način kako nisu opisana oštećenja u zapisnicima tokom prijema i prilikom fotografisanja, tako ni unutrašnje povrede konstatovane obdukcijom, ne postoje u nalazu i mišljenju vještaka trasologa, jer mu nisu ni poslate fotografije o tome.
No ako su policija i tužilaštvo smišljeno prikrili oštećenja privatnog vlasništva, to je precizno opisano u prilogu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)".
Dakle ta oštećenja nisu "navodna" nego "STVARNA" a nadležna osoba Stjepanović Danica ih nije htjela vještačiti jer je prikrivala ne samo ubistvo, nego i krijumčarenje u Bobar grupu i pljačku više stotina miliona maraka koja je bila godinama u toku preko Bobar banke.
DAKLE, SADA JE POTPUNO JASNO DA SAM DANA 13.05.2013. IMAO DOKAZE O KRIVIČNOM DJELU ZA KOJE TUŽENA RS, ODNOSNO TUŽILAŠTVO SADA PRIZNAJE DA I NE ZNA DA POSTOJE. UMJESTO DA MI SE OMOGUĆI PRISTUP NADLEŽNOM TUŽIOCU KOME BIH UKAZAO NA DOKAZE JER ISTA O TOME "NE ZNA NIŠTA", TUŽENA MI JE ZABRANILA PRISTUP IZDAVANJEM I PRIMJENOM FAŠISTIČKE NAREDBE KOJA SE ODNOSI NA GRUPACIJU LJUDI VEZANU KRVNIM SRODSTVOM SA DJEVOJČICOM IVONOM BAJO, ČIJE UBISTVO PRIKRIVAJU PRIPADNICI MAFIJE INSTALIRANI UNUTAR ORGANA TUŽENE RS...

PRILOZI

Obavjest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017.
Snimci dječjeg ruksaka
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 30 Maj, 2017 | read_nums (35)
Komanda SP u Bijeljini, konkretno načelnik Borovčanin Danko je još u martu 2010-te obavješten o postojanju ovog dokaza i predati su mu snimci ali je umjesto da postupi prema obavezi iz zakona, izdao naredbu pripadnicima SP, da onemoguće direktan pristup i predavanje dokaza nadležnom tužiocu, te je prema stavu iznesenom u dokazu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." sudska policija RS, odnosno Borovčanin Danko direktno odgovoran za prikrivanje ubistva, krijumčarenja i pljačke više stotina miliona maraka preko Bobar grupe, odnosno oko 2 milijarde preko 3 mafijaške banke pod kontrolom mafijaške vlade RS, jer je fizički sprečavala pristup i dostavu dokaza svim srodnicima ubijene djevojčice.

VRHOVNOM SUDU REPUBLIKE SRPSKE

PREDSJEDNIKU VRHOVNOG SUDA
SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE

PREDSJEDNIKU VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

Na osnovu "Zakon o sudskoj policiji RS" članova:
ORGANIZACIJA SUDSKE POLICIJE I SREDSTVA ZA RAD Član 5., stav (1) Predsjednik Vrhovnog suda upravlja Sudskom policijom i odgovora za zakonito upravljanje.
1. Posebne dužnosti službenika Sudske policije Član 30, stavovi:
(1) Službenik Sudske policije pri obavljanju svojih dužnosti rukovodi se javnim interesom u skladu sa važećim zakonskim propisima. (2) Službenik Sudske policije je nepristrasan i mora izbjegavati aktivnosti ili ponašanja koja su nespojiva sa dužnostima propisanim ovim zakonom. (5) Službenik Sudske policije u toku i van službe dužan je djelovati na način koji odgovara interesu i ugledu Sudske policije.
Teže povrede radnih dužnosti iz člana 62, stavovi :
r) onemogućavanje građana ili pravnih lica u ostvarivanju svojih prava na podnošenju zahtjeva, žalbi, prigovora, predstavki ili drugih zakonom predviđenih prava, ili propuštanje da se na takve prava odgovori u zakonski predviđenom roku, c) zloupotreba službenog položaja u vezi sa nadležnostima i ovlaštenjima, dž) diskriminacija građana na osnovu rase, boje kože, pola, jezika, vjerske pripadnosti, političkog uvjerenja, nacionalne pripadnosti, socijalnog porijekla, materijalnog stanja ili bilo koja druga diskriminacija.

ZAHTEVAM

1) DA PREDSJEDNIK VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE ODMAH DOVEDE U OKVIRE ZAKONA POSTUPANJE I RAD SUDSKE POLICIJE RS
A) DA PRIPADNICI SUDSKE POLICIJE RS ODMAH PREKINU SA IZVRŠAVANJEM FAŠISTIČKIH DISKRIMINATORSKIH NAREDBI
B) DA PRIPADNICI SUDSKE POLICIJE RS ODMAH PREKINU SA PRIKRIVANJIMA KRIVIČNIH DJELA I SAUČESTVOVANJEM U PLJAČKI GRAĐANA I DRŽAVE
C) DA PRIPADNICI SUDSKE POLICIJE RS NA SPREČAVAJU GRAĐANE U OSTVARIVANJU PRAVA GARANTOVANIH USTAVOM I ZAKONIMA TE DA POSTUPAJU U SKLADU SA OBAVEZOM IZ ZKP-U O PRIJAVLJIVANJU KRIVIČNOG DJELA.
OBRAZLOŽENJE
- U prilogu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." okružni tužilac Stjepanović Danica pismeno izjavljuje da nema saznanja o oštećenjima predmeta, materijalnog dokaza koji je u trenutku smrtonosnog ranjavanja 23.07.2009. na sebi imala osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo.
- Taj dokaz je sa ubijene djevojčice uklonio portir Zločinačke organizacije "Bobar grupe" Sofrenić Blagiša da bi prikrio krijumčarenje narkotika tehnički neispravnim kamionom, što je vidljivo u prilogu "Izjave aktera sverca i ubistva" jer su dovezena 4 paketa a ujutru je direktor zatekao samo paket. 3 paketa pod nadzorom istog portira su NESTALA, preko noći. O TOME TUŽILAŠTVO TAKOĐE "NEMA SAZNANJA"...
- Da oštećenja nisu "navodna" nego stvarna dokaz je sudski "Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)" u kome je jasno navedeno da je dječji ruksak dvostruko presječenog kaiša dio nedostaje a ostatak je tretiran nekim hemijskim sredstvom očito da se uklone tragovi masti od kamiona.
- Prilog "Snimci dječjeg ruksaka" sadrži više fotografija materijalnog dokaza ubistva načinjenih kako poslije preuzimanja iz sudskog depoa tako i u vrhu postoje snimci policije načinjeni odmah poslije ubistva djevojčice. Jasno je vidljivo da je kaiš dvostruko presječen ali to ne postoji u opisu ispod slike što je planski izostavljeno kako nadležna tužilac "ne bi imala saznanja" o tragovima ubistva na materijalnom dokazu.
- Da nadležno tužilaštvo nikad ne bi bilo obavješteno o dokazima kriminala pobrinula se sudska policija RS, koja od početka 2010-te, primjenjuje usmenu FAŠISTIČKU, naredbu o zabrani pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice u OJT Bijeljina, što je izjavio pripadnik SP, Zoran Mićić, (Zapisnik suda od 18.08.2011.)
REZIME
Komanda SP u Bijeljini, konkretno načelnik Borovčanin Danko je još u martu 2010-te obavješten o postojanju ovog dokaza i predati su mu snimci ali je umjesto da postupi prema obavezi iz zakona, izdao naredbu pripadnicima SP, da onemoguće direktan pristup i predavanje dokaza nadležnom tužiocu, te je prema stavu iznesenom u dokazu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." sudska policija RS, odnosno Borovčanin Danko direktno odgovoran za prikrivanje ubistva, krijumčarenja i pljačke više stotina miliona maraka preko Bobar grupe, odnosno oko 2 milijarde preko 3 mafijaške banke pod kontrolom mafijaške vlade RS, jer je fizički sprečavala pristup i dostavu dokaza svim srodnicima ubijene djevojčice.
Borovčanina sam više puta usmeno i pismeno upozoravao da je naredba koju je izdao diskriminatorska i fašistička, da je NIKO NE SMIJE IZVRŠAVATI, te da ako je zaista dobio od bilo koga takvu naredbu, zahtijeva da mu se uruči u pismenom obliku i da mi preda primjerak što je isti odbijao.
ZAHTIJEVAM OD VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE, PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA, SUDSKE POLICIJE DA ODMAH PREKINU SA NAPADIMA NA MOJU PORODICU I MENE, DA PREKINU SA FAŠISTIČKIM METODAMA, DA POŠTUJU USTAV, ZAKONE I GARANTOVANA PRAVA I ODMAH OMOGUĆE DA DOKAZI KOJE DONOSIM DO ULAZA U ZGRADU DOĐU DO NADLEŽNIH LICA...


PRILOZI


Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Izjave aktera sverca i ubistva
Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)
Snimci dječjeg ruksaka
Zapisnik suda od 18.08.2011.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 27 Maj, 2017 | read_nums (48)
U SKLOPU PRIKRIVANJA UBISTVA OSMOGODIŠNJE DJEVOJČICE IVONE BAJO PRILIKOM ŠVERCA NARKOTIKA U ZLOČINAČKU BOBAR GRUPU, PRIPADNICI BANDE SU SAČINILI FALSIFIKAT SUDSKOG RJEŠENJA I KORISTILI GA KAO IZGOVOR ZA FAŠISTIČKE METODE KOJE PRIMJENJUJU. KRIMINALAC KOGA SAM POTPUNO RAZOTKRIO JE SUDIJA ĐURIĆ DRAGOLJUB IZ ČIJEG PREDMETA POTIČE NAVEDENI FALSIFIKAT, NA OVAJ ZAHTJEV PREDAT POČETKOM 2017-TE NIJE ODGOVORIO ŠTO DOKAZUJE DA JE UČESTVOVAO U RAZBOJNIŠTVU I DIO JE MAFIJE KOJA PLJAČKA NAROD I PRIKRIVA MNOGOBROJNE ZLOČINE...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI
SUDIJI ĐURIĆ DRAGOLJUBU

ZAHTJEV PO PRAVIMA GARANTOVANIM USTAVOM RS I BIH


ZAHTJEV SUDIJI ĐURIĆ DRAGOLJUBU

Veza: Predmeti "80 1 Pr 000670 10 Pr", i 80 1 Pr 007070 12 Pr, 080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015."
Na osnovu prava garantovanog Ustavom RS, član 16, stav 1 "Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom", a vezano za članove 10, 17 i 48 Ustava RS te Ustava BIH, član "2. Ljudska prava i temeljne slobode" stav "(3) Popis prava. Sve osobe unutar podrucja Bosne i Hercegovine uzivaju ljudska prava i temeljne slobode iz gornjeg stavka (2), koje ukljucuju:" tačke "(d) Prava na slobodu i sigurnost licnosti i (e) Pravo na posteno sudjenje u gradjanskim i krivicnim predmetima, te druga prava u svezi s krivicnim postupcima".

ZAHTEVAM

1) IZJAŠNJENJE OSNOVNOG SUDA U BIJELJINI, ODNOSNO POSTUPAJUĆEG SUDIJE, KOJIM SU SVE ORGANIMA ILI POJEDINCIMA URUČENE KOPIJE RJEŠENJA 80 1 Pr 000670 10 Pr OD 12.08.2010. PO KOM ZAKONSKOM OSNOVU TE KOG DATIMA... ?
2) U PARNIČNOM POSTUPKU "80 0 P 043325 13 P 2" POJAVIO SE FALSIFIKAT RJEŠENJA 80 1 Pr 000670 10 Pr SA UDARENIM PEČATOM PRAVOSNAŽNOSTI IAKO JE RJEŠENJEM OKRUŽNOG SUDA PRESUDA PREINAČENA. DA LI U SPISU SUDA SADA POSTOJI TAJ FALSIFIKAT ILI JE SINHRONIZOVANO STANJE SA ODLUKOM DRUGOSTEPENOG SUDA ?

OBRAZLOŽENJE

Dana 11.12.2013. Pravobranilaštvo RS je sačinilo "Odgovor" na moju tužbu za utvrđenje diskriminacije, (80 0 P 043325 13 P 2) sa prilozima među kojima se nalazio i falsifikat, odnosno dokument sa neistinitim sadržajem, ovjerenim službenim pečatom. Na prvoj strani tog odgovora u popisu priloga je i sporno "Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pr" što je iz predmeta u kome ste VI postupali. To je precizno konstatovao Osnovni sud u Bijeljini u dokumentu "080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015.".
U desnom gornjem uglu priložene kopije rješenja "80 1 Pr 000670 10 Pr" stoji pravougli pečat sa tekstom "OVA ODLUKA JE PRAVOSNAŽNA" dana 22.12.2010. te sve ovjereno okruglim službenim pečatom Osnovnog suda u Bijeljini. Ja sam odmah pismenim podneskom "OBAVJEST I PRIJEDLOG SUDU I TUŽENOJ" ukazao na grešku i priložio "Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp" kako bih ukazao na neregularnost ali su spornu kopiju potom služeći se providnim trikovima uklonili osobe Vakičić i Radujko, no ostala je kopija kod mene koju NIKO, nije mogao da mi oduzme.
U postupku 80 1 Pr 007070 12 Pr u kome ste opet VI bili postupajući sudija na trećoj strani zapisnika je stav i "dokazi" CJB Bijeljina a među njima su i rješenja "80 1 Pr 004323 11 Pr od 22.08.2011." i "80 1 Pr 004601 11 Pr od 05.01.2012.".
RJEŠENJA 80 1 Pr 000670 10 Pr KOJE JE "POSTALO PRAVOSNAŽNO" 22.12.2010. NEMA !!!???
Takođe ni u predmetu "80 1 Pr 004601 11 Pr od 05.01.2012" ne postoji kao dokaz sporno "rješenje koje je postalo pravosnažno 22.12.2010.". Tada je MUP pokušao priložiti rješenje "80 1 Pr 004323 11 Pr" što je tada sudija a danas Predsjednik Osnovnog suda odbacio riječima "OVO NIJE PRAVOSNAŽNO" a postalo je 7 dana i naredne godine kasnije...
Dakle prema ovim dokumentima i dokazima Osnovni sud i CJB Bijeljina su konstantno imali regularna rješenja jer se sporni falsifikat nije pojavio ne samo u VAŠEM predmetu 80 1 Pr 007070 12 Pr, nego ni u "80 1 Pr 004323 11 Pr od 22.08.2011." kao ni u "80 1 Pr 004601 11 Pr".
Za informaciju VAMA, ovo je samo mali dio mahinacija i kriminala koje su u poslednjih 7 godina vršili pripadnici zločinačke organizacije koja je pokušala prikriti ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, prilikom šverca narkotika u mafijašku Bobar grupu, sve sa ciljem da me spriječe u dostavi i objelodanjivanju dokaza zločina. Da je to istina potvrđuje "Izjašnjenje OJT Bijeljina po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." na dopis sudije Savić Jovana u kome osoba Stjepanović Danica, poslije više od 7 godina kaže da "nema saznanja o oštećenjima materijalnog dokaza" čije ste fotografije imali i VI priliku da vidite a sastavni dio spisa 80 1 Pr 007070 12 Pr su kopije plakata na kome se nalazi MATERIJALNI DOKAZ UBISTVA, o kome MUP i OT BIJELJINA, sada pismeno kažu da "NEMAJU POJMA". Naravno da lažu jer su dokaz najerno uklonili i sakrili...
Prema optužnici Tužilaštva BIH, citiram: "U podignutoj optužnici tereti se zločinačko udruženje koje su formirali preminuli vlasnik “Bobar banke” Gavrilo Bobar i Darko Jeremić, član NO Banke i direktor firmi iz Bobar grupacije." navedene su neke osobe, osim njih koje su saučestvovale u pljačci naroda i države ali nedostaju neka imena državnih TUŽILACA i SUDIJA, koji su podržavali i prikrivali organizovani kriminal.
JA ĆU NA OSNOVU ODGOVORA ILI NEODGOVARANJA NA MOJE ZAHTJEVE DOSTAVITI TUŽILAŠTVU BIH SVE PODATKE O SAUČESNICIMA PLJAČKE 2 MILIJARDE MARAKA PREKO BANAKA POD KONTROLOM MAFIJAŠKE FAŠISTIČKE VLADE REPUBLIKE SRPSKE...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 24 Maj, 2017 | read_nums (33)
Dakle, nadležna osoba Stjepanović se pismeno izjašnjava sudu da ništa ne zna o materijalnom dokazu a ja nisam imao nikakav kontakt sa njom od kraja 2009-te, jer mi je BOROVČANIN DANKO, onemogućavao pristup, naređujući sudskoj policiji da izvršavaju FAŠISTIČKE NAREDBE, za koje nema pismenog dokaza da ih je dobio. Stoga ga smatram lično odgovornim za prikrivanje zločina, kao da je svojeručno ubio djevojčicu i dajem rok od 24 sata:

SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE

OKRUŽNOM CENTRU SUDSKE POLICIJE U BIJELJINI
NA RUKE NAČELNIKU

JAVNO UPOZORENJE NAČELNIKU SUDSKE POLICIJE BOROVČANIN DANKU

Na osnovu "Zakon o sudskoj policiji RS" članova:
1. Posebne dužnosti službenika Sudske policije Član 30, stavovi:
"(1) Službenik Sudske policije pri obavljanju svojih dužnosti rukovodi se javnim interesom u skladu sa važećim zakonskim propisima. (2) Službenik Sudske policije je nepristrasan i mora izbjegavati aktivnosti ili ponašanja koja su nespojiva sa dužnostima propisanim ovim zakonom. (5) Službenik Sudske policije u toku i van službe dužan je djelovati na način koji odgovara interesu i ugledu Sudske policije.
Teže povrede radnih dužnosti iz člana 62, stavovi :
r) onemogućavanje građana ili pravnih lica u ostvarivanju svojih prava na podnošenju zahtjeva, žalbi, prigovora, predstavki ili drugih zakonom predviđenih prava, ili propuštanje da se na takve prava odgovori u zakonski predviđenom roku, c) zloupotreba službenog položaja u vezi sa nadležnostima i ovlaštenjima, dž) diskriminacija građana na osnovu rase, boje kože, pola, jezika, vjerske pripadnosti, političkog uvjerenja, nacionalne pripadnosti, socijalnog porijekla, materijalnog stanja ili bilo koja druga diskriminacija."
podnosim:

PISMENI ZAHTJEV I UPOZORENJE

Veza: Izjašnjenje OJT Bijeljina po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017. Zabiljeska OJT Bijeljina KTA-596/09 od 06.08.2010. i Zabilješka SP 1419/10 od 10.08.2010.
U dokumentu "Izjašnjenje OJT Bijeljina po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." jedina nadležna osoba u RS za predmet KTA-596/09 pismeno izjavljuje DA NEMA SAZNANJA O OŠTEĆENJIMA NA MATERIJALNOM DOKAZU iz tog predmeta inače skinutog sa smrtno ranjene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo.
Da li govori istinu ili ne ostavljam zasad po strani ali znam da je osoba koja IMA SAZNANJA o tom dokazu, "Dječjem ruksaku" načelnik OCSP Bijeljina BOROVČANIN DANKO, te njega lično i sudsku policiju kojom komanduje smatram direktno odgovornim za to što informacija o materijalnom dokazu koju sam donosio na ulaz u zgradu SP-i nije dostavljena u OJT Bijeljina. Tako je izvršeno više krivičnih djela činjenjem i nečinjenjem, koje neću sada obrazlagati jer ne želim da gubim svoje vrijeme na to.
Nadalje opšte je poznato da je "u opisu posla" SP-e da LAŽE za šta imam više dokaza a sada navodim samo slučaj od 10.08.2010. kada je u zabilješci 1419/10 napisana laž "DA OT BIJELJINA NIJE VIŠE NADLEŽNO DA POSTUPA PO NAVEDENOM PREDMETU".
Ta laž nam je ispričana i usmeno te zabilježena i u drugim dokumentima a dokaz da je to bila GNUSNA LAŽ je dokument nastao samo 4 dana ranije "Zabiljeska OJT Bijeljina KTA-596/09 od 06.08.2010." u kome ista nadležni tužilac donosi odluku.
I umjesto da nam omoguće pristup i preuzimanje tog dokumenta SP, pod komandom Borovčanina nas ZAROBLJAVA I DRŽI U PRIVATNOM ZATVORU, (bez pismene potvrde).
Dakle, nadležna osoba Stjepanović se pismeno izjašnjava sudu da ništa ne zna o materijalnom dokazu a ja nisam imao nikakav kontakt sa njom od kraja 2009-te, jer mi je BOROVČANIN DANKO, onemogućavao pristup, naređujući sudskoj policiji da izvršavaju FAŠISTIČKE NAREDBE, za koje nema pismenog dokaza da ih je dobio. Stoga ga smatram lično odgovornim za prikrivanje zločina, kao da je svojeručno ubio djevojčicu i dajem rok od 24 sata:
1) Da odmah postupi po obavezi iz ZKP-u i izvjesti nadležnog tužioca Stjepanović i OJT Bijeljina o postojanju i izgledu materijalnog dokaza ubistva i omogući mi da taj dokaz dostavim u kancelariju nadležnog tužioca.
2) Da odmah prekine sa FAŠISTIČKOM DISKRIMINACIJOM, prema srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo ili da mi uruči pismena rješenja kao dokaz postojanja tih naredbi.
Do daljnjeg, sudsku policiju tretiram kao najobičniju bandu i nikada ni pod kojim uslovima neću izvršavati nijednu naredbu koja je u suprotnosti sa ustavom, zakonima i mojim pravnim interesima.
ZA BILO KAKAV EVENTUALNI INCIDENT ODGOVORAN JE BOROVČANIN DANKO...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 21 Maj, 2017 | read_nums (32)
Fotografije materijalnog dokaza UBISTVA su u prilogu "Snimci dječjeg ruksaka". U vrhu su "FOTOGRAFIJE ISTRAŽNIH ORGANA PRIJE ODLAGANJA U SUDSKI DEPO" sa komentarima službenih lica bez pomena o oštećenjima iako se jasno vidi dvostruko presječeni kaiš. Ispod predhodnih su "PRIVATNE FOTOGRAFIJE NAČINJENE POSLIJE PREUZIMANJA PREDMETA" koje sam lično načinio i komentarisao uočivši i "sitnija" oštećenja koja nisu bila vidljiva na snimcima službenih lica.

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

OKRUŽNOM JAVNOM TUŽIOCU STJEPANOVIĆ DANICI

ZAHTJEV ZA PONOVNO OTVARANJE ISTRAGE U PREDMETU KTA-596/09 PROTIV NN LICA

Obavjest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017. i Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Na osnovu člana "Obustava istrage" ZKP-u, stav :
(3) Tužilac, u slučajevima iz stava 1. tačka v) ovog člana može ponovo otvoriti istragu ako se dobiju nove činjenice i okolnosti koje ukazuju da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni učinio krivično djelo.
OBRAZLOŽENJE

Osnovni sud u Bijeljini u svom dopisu po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017. ističe da nema saznanja kako je došlo do oštećenja predmeta i iznosi pretpostavke da ili nisu ni postojala ili se tome tada nije pridavao nikakav značaj, te da nisu navedena u zahtjevu policije za deponovanje niti u zapisniku o prijemu.
U drugom prilogu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017" OJT Bijeljina, odnosno VI, kao postupajuća tužilac ističete da nemate saznanja o oštećenjima" dječjeg ruksaka.
DAKLE ŠTO SE TIČE OT BIJELJINA POMENUTA OŠTEĆENJA NISU EVIDENTIRANA, NISU VJEŠTAČENA JER "NISU POSTOJALA" UOPŠTE U SPISU KTA-596/09.
Da ta oštećenja nisu navodna nego stvarna, dokaz je "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" u kome su precizno konstatovana a postoje i slike tog predmeta koji je moje privatno vlasništvo. Fotografije materijalnog dokaza UBISTVA su u prilogu "Snimci dječjeg ruksaka". U vrhu su "FOTOGRAFIJE ISTRAŽNIH ORGANA PRIJE ODLAGANJA U SUDSKI DEPO" sa komentarima službenih lica bez pomena o oštećenjima iako se jasno vidi dvostruko presječeni kaiš. Ispod predhodnih su "PRIVATNE FOTOGRAFIJE NAČINJENE POSLIJE PREUZIMANJA PREDMETA" koje sam lično načinio i komentarisao uočivši i "sitnija" oštećenja koja nisu bila vidljiva na snimcima službenih lica.
I dvostruko presjecanje kaiša, dio koji nedostaje i pranje ostatka jakim hemijskim sredstvom su postojali kada je policija načinila snimke ali iz priloga "Zahtjev za deponovanje 01.09.2009." se vidi da potpisnici nisu ni inspektor Marković Dragoslav niti VI, (Stjepanović Danica) kao nadležni nego neke sasvim druge osobe čija tačna imena ne mogu da dešifrujem.
To je onda uzrok zbog čega VI, nemate nikakva saznanja o oštećenjima materijalnog dokaza ubistva jer je bio u rukama drugih osoba koje to nisu evidentirale. Ali kako je iz snimka koji je načinila policija prije odlaganja u sudski depo javno vidljivo da je kaiš presječen, time se dokazuje da je oštećenje postojalo prije odnosno kaiš je presječen oštrim i čvrstim predmetom i to dvostruko kada je bio preko ramena Ivone Bajo doka je još bila živa i nepovrijeđena a onda je taj predmet nanio djevojčici smrtonosne povrede.
IZ SVEGA PROIZILAZI DA JE "DJEČJI RUKSAK" SA NAVEDENIM OŠTEĆENJIMA NOVI DOKAZ ZA PREDMET KTA-596/09 TE STE PREMA ZKP-U DUŽNI PONOVNO OTVORITI ISTRAGU I VJEŠTAČITI MATERIJALNI DOKAZ, KOJI ĆU VAM PO POZIVU PREDATI.
PRILAŽEM NOVE DOKAZE I ZAHTJEVAM DA SE PONOVO POKRENE ISTRAGA I TO SADA PROTIV NN LICA, KOJA MORA DATI ODGOVOR NA PITANJA:

1) KO JE, KAKO, ZAŠTO I ČIME PRESJEKAO KAIŠ PRIVATNOG VLASNIŠTVA DJEČJEG RUKSAKA
2) GDJE JE NESTAO DIO PRESJEČENOG KAIŠA
3) KO JE I ZAŠTO UKLONIO TAJ RUKSAK SA SMRTNO RANJENE DJEVOJČICE IVONE BAJO
4) KO JE I ZAŠTO OPRAO OSTATAK KAIŠA HEMIJSKIM SREDSTVOM
5) KO JE ODGOVORAN ŠTO OŠTEĆENJA NISU EVIDENTIRANA I VJEŠTAČEN TAJ MATERIJALNI DOKAZ
6) KO JE ODGOVORAN ŠTO MOJE PISMENE DOJAVE O TOME NISU RAZMATRANE CIJELIH 7 GODINA JER EVO SADA OT BIJELJINA NE ZNA NIŠTA O TOME ???

PRILOZI

Obavjest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Snimci dječjeg ruksaka
Zahtjev za deponovanje 01.09.2009.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 18 Maj, 2017 | read_nums (31)
Iako sam upozoravao da se mora donijeti pismeno rješenje i video snimci nadzornih kamera uručiti zainteresovanim strankama prije novog ročišta i to je potpuno ignorisano. Da li će se izvršiti "uvid u disk" tako što će mi biti omogućeno da ga vidim analogno "uvidima" u predmete koje vrše sudije parničnog odeljenja, tako što na sto donesu spis i omoguće mi da procjenjim njegovu debljinu i težinu ???

REPUBLICI SRPSKOJ

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREKRŠAJNI ODJEL

UPOZORENJE I ZAHTJEV PREKRŠAJNOM SUDU

Predmet : 80 1 Pr 082502 17 Pr
Podsjećam i upozoravam da sam u ovom postupku jedna od dvije ravnopravne strane, bar tako bi moralo biti i predviđeno je zakonom. Nijedna strana ne smije imati prednost, pomoć niti podršku suda a posebno sud ne smije postupati, donositi odluke ili ih ne donositi uopšte kako bi nanio štetu nekoj od strana.
Iako sam pismeno upozorio da se na prethodno zakazano ročište 20.04.2017. ne pozivaju svjedoci, jer poziv nije sadržavao sve zakonom predviđene stavke, to je ignorisano, članovi zakona koje sam naveo nisu analizirani, kao ni brojevi članova iz zakona za koje sam okrivljen. No na stranu to što su 4 osobe uzalud dolazile, podsjećam da sam i ja predložio više svjedoka koji bi trebali svjedočiti u prilog mojih tvrdnji a NIJEDAN OD NJIH SE NIJE POJAVIO.
Dakle, ne samo da je sud bez pogovora i bez ikakvog pismenog ili usmenog objašnjenja prihvatio predložene svjedoke PS Bijeljina, (koji ili nemaju nikakve veze ni saznanja o pravima koja su kršena ili su nesposobni da odgovaraju na moja pitanja - sudski policajci), ne samo da nije pozvao nijednog svjedoka koga sam predložio nego o tome nije donesena nikakva odluka, niti je iznesen usmeno neki stav, da li se prihvataju moji prijedlozi.
Ista je situacija i sa dokumentacijom koju sam predložio za dokazni postupak.
SUD JE JEDNOSTAVNO SVE TO IGNORIOSAO.
Iako sam upozoravao da se mora donijeti pismeno rješenje i video snimci nadzornih kamera uručiti zainteresovanim strankama prije novog ročišta i to je potpuno ignorisano.
Da li će se izvršiti "uvid u disk" tako što će mi biti omogućeno da ga vidim analogno "uvidima" u predmete koje vrše sudije parničnog odeljenja, tako što na sto donesu spis i omoguće mi da procjenjim njegovu debljinu i težinu ???
Ali ovde postoje predloženi dokazi različite vrijednosti a posebno ističem one na koje polažem pravo garantovani članom 23 ustava RS, što je materijal koji se odnosi direktno na mene, te tražim da se sud izjasni o svim mojim prijedlozima a insistiram na pomenutom pravu iz člana 23 te zahtijevam da mi se prije dokaznog postupka uruči slijedeći materijal, (koji sam već pismeno tražio) i ostavi dovoljno vremena za analizu i pripremu odbrane odnosno pitanja:
1) Kompletnu dokumentaciju o otvaranju, pregledu i vještačenju računara Compaq“ serijski broj 814DYSZ02R0, koji je Republika Srpska oduzela naredbom 12 0 K 001162 10 Kpp, 24.03.2010. i držala 9 mjeseci u svom posjedu, do 22.12.2010. lažno me prijavivši za "ugrožavanje sigurnosti".
2) Cjelokupan materijal, garantovano članom 23 Ustava RS, sačinjen, nadzorom, praćenjem i pretresanjem, poslije lažne prijave za "ugrožavanje sigurnosti" navedene u tački 1 i to svaki dokument nastao od 19.03.2010. do "NAREDBE DA SE NEĆE SPROVODITI ISTRAGA" Broj; T15 0 KT 0002365 10 od 14.12.2012.
3) Snimke nadzornih kamera koje kontrolišu ulaz u zgradu, u vrijeme kada se desio napad na mene i moja prava dana 15.12.2016.

OVO NIJE PITANJE DOBRE VOLJE BILO KOGA I PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE. OVO JE PRAVO GARANTOVANO USTAVOM KOJE NIKO, OD POLICIJE, TUŽILAŠTVA, SUDA, DO PREDSJEDNIKA I VLADE NE MOŽE I NE SMIJE ODUZIMATI NITI OGRANIČAVATI, ŠTO JE JASNO DEFINISANO ČLANOM 48, USTAVA REPUBLIKE SRPSKE.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 15 Maj, 2017 | read_nums (31)
Postoji obilje dokumenata koji dokazuju da je Stjepanović obavještavana godinama ali prilažem samo ovaj gdje se jasno vide oštećenja a ista je glumila da o tome ništa ne zna jer prikriva ubistvo, šverc i pljačku preko Bobar banke.
Krivicu sada svaljuje na policiju a vidi se iz priloga “Snimci dječjeg ruksaka” da je policija slikala taj predmet koji je potom prošao kroz ruke Stjepanović, koja je taj dokaz prikrila. Izgled dokaza ubistva je evidentiran u prilogu “Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)” te je potpuno jasno da nije u pitanju nemar niti nepažnja nego smišljeni kriminal Stjepanović Danice, koja je radila za interese Bobar grupe u koju je u vrijeme ubistva dovezen tovar narkotika neispravnim kamionom usljed čega je djevojčica i usmrćena ali je zaslugom Stjepanović Danice, pljačka preko Bobar grupe nastavljena narednih 5 godina…

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

PRITUŽBA PROTIV STJEPANOVIĆ DANICE PO IZJAŠNJENJU

Član 57. Disciplinski prekršaji tužilaca (ZOVSITV)
1. povreda načela nepristrasnosti; 2. postupanje s pristrasnošu i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etničkog porijekla, nacionalne pripadnosti, seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke; 3. Očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema sudiji u postupku, strankama, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama; 8. nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti; 22. ponašanje u sudu ili tužilaštvu i izvan suda ili tužilaštva koje šteti ugledu tužilačke dužnosti; 23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet tužilaštva.

OBRAZLOŽENJE
Dana 28.06.2016. pokušao sam da dostavim u OJT Bijeljina, nadležnom oktužnom tužiocu Danici Stjepanović, materijalni dokaz izvršenja više krivičnih djela i pokazao ga sudskim policajcima, uključujući i načelnika Borovčanin Danka.
Pristup mi nije omogućen uz pojašnjenje da su iz OJT Bijeljina i konkretno Stjepanović izdala naredbu, da mi se ne dozvoli pristup i da više uopšte ne obavještavaju pripadnike OT Bijeljna o mojim dolascima i dokazima koje donosim.
U audio zapisu "Borovcanin.mp3" to se jasno čuje kao i imena svjedoka. Da je materijalni dokaz ubistva oštećen dokaz je "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" u kome je konstatovano da je kaiš dvostruko presječen, dio nedostaje a ostatak je opran nekim hemijskim sredstvom. U prilogu "Snimci dječjeg ruksaka" su u vrhu fotografije policije neposredno poslije ubistva a prije smještaja u sudski depo i na njima se jasno vidi da je kaiš presječen ali bez ikakvog opisa o tome. U dnu su slike koje sam lično načinio poslije preuzimanja.
Iz priloga "Obavjest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017." vidi se da Sud nema saznanja o oštećenju predmeta i ističe kao jednu od mogućnosti "da se tome možda tada nije pridavala pažnja".
Naprotiv u prilogu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." nadležna okružni tužilac Stjepanović Danica, kaže da nema nikakvih saznanja o oštećenjima predmeta "jer nisu evidentirana u zahtjevu policije" i naziva ih "NAVODNIM".
Da se ne radi o navodnim oštećenjima nego stvarnim, dokaz je zapisnik suda ali je ovde bitno da OJT Bijeljina NEMA NIKAKVIH PODATAKA O OŠTEĆENJU MATERIJALNOG DOKAZA, KOJI JE SKINUT SA SMRTNO RANJENE DJEVOJČICE.
Dakle sada 2017-te, Stjepanović tvrdi da NAMA POJMA o materijalnom dokazu a izdala je naredbu da mi se pristup zabrani i da se uopšte o tome ne obavještava. Nadalje, prilažem i zahtjev od 15.01.2014. u kome kao drugu stavku ukazujem na upravo taj materijalni dokaz ubistva.
Postoji obilje dokumenata koji dokazuju da je Stjepanović obavještavana godinama ali prilažem samo ovaj gdje se jasno vide oštećenja a ista je glumila da o tome ništa ne zna jer prikriva ubistvo, šverc i pljačku preko Bobar banke.
Krivicu sada svaljuje na policiju a vidi se iz priloga “Snimci dječjeg ruksaka” da je policija slikala taj predmet koji je potom prošao kroz ruke Stjepanović, koja je taj dokaz prikrila. Izgled dokaza ubistva je evidentiran u prilogu “Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)” te je potpuno jasno da nije u pitanju nemar niti nepažnja nego smišljeni kriminal Stjepanović Danice, koja je radila za interese Bobar grupe u koju je u vrijeme ubistva dovezen tovar narkotika neispravnim kamionom usljed čega je djevojčica i usmrćena ali je zaslugom Stjepanović Danice, pljačka preko Bobar grupe nastavljena narednih 5 godina…

PRILOZI

Borovcanin.mp3
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Snimci dječjeg ruksaka
Obavjest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Zahtjev od 15.01.2014.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 12 Maj, 2017 | read_nums (36)
Ako su policija i tužilaštvo smišljeno prikrili oštećenja privatnog vlasništva, to je precizno opisano u prilogu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" koji je dostavljen uz prethodni prijedlog a sada se kao i snimci ruksaka prilaže zbog opisa i vizuelnog predstavljanja za sudiju koji će odlučivati o ovom prijedlogu. Dakle ta oštećenja nisu "navodna" nego "STVARNA" a nadležna osoba Stjepanović Danica ih nije htjela vještačiti jer je prikrivala ne samo ubistvo, nego i krijumčarenje u Bobar grupu i pljačku više stotina miliona maraka koja je bila godinama u toku preko Bobar banke.
POSLJEDICA SVEGA JE DA SE OD 23.07.2009. KADA JE UBIJENA IVONA BAJO A MATERIJALNI DOKAZ SAKRIVEN, NESMETANO NASTAVILA PLJAČKA PREKO BOBAR BANKE I DRUGIH BANAKA POD KONTROLOM TUŽENE, TE JE DO DANAS ZVANIČNO OPLJAČKANO OKO 2 MILIJARDE MARAKA. Za toliki novac, tajkunsko politička mafija je spremna pobiti i prikriti ubistva djece iz cijele osnovne škole a kamoli jedne djevojčice iz jednog razreda te škole...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 056780 14 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

1000000 KM

PRIJEDLOG 2 ZA PONAVLJANJE POSTUPKA 80 0 P 056780 14 P

Napomena: U ovom predmetu već sam podneo, nedavno prijedlog za ponavljanje postupka ali sam u međuvremenu došao do novih važnih dokaza, te ih prilažem sada u novom prijedlogu...
U skladu sa stavom 2 člana 50 ZPP-u, predlažem da o ovom prijedlogu odlučuje drugi stvarno nadležan Okružni sud jer su sve štetne posljedice i kršenja prava koja sam naveo u tačci "C" vezano za lažnu prijavu za "ugrožavanje sigurnosti", posljedica Naredbe Okružnog suda u Bijeljini. Poslije 30 mjeseci istražnih radnji tužena RS je konstatovala da je prijava neosnovana. Okružni sud u Bijeljini koji nije bio objektivan niti nepristrasan tada kada je bez ikakve argumentacije izdao Naredbu za pretres i oduzimanje računara, ne može biti objektivan ni sada kada se utvrđuju posljedice te odluke i odgovornost Okružnog suda u Bijeljini za nanesenu štetu...
Bijeljina 23.12.2016. Na osnovu člana 255 ZOPP-u, stavovi:
Postupak koji je odlukom suda pravomoćno završen može se na prijedlog stranke ponoviti:
6) ako stranka sazna za nove činjenice ili nade ili stekne mogućnost da upotrijebi nove dokaze na osnovu kojih je za stranku mogla biti donesena povoljnija odluka da su te činjenice ili dokazi bili upotrijebljeni u prijašnjem postupku.
A vezano za Član 257. (1) Prijedlog za ponavljanje postupka podnosi se u roku od 30 dana, i to:
5) (1) u slučaju iz člana 255. tačka 6. ovog zakona - od dana kad je stranka mogla iznijeti sudu nove činjenice, odnosno nova dokazna sredstva.
(2) Ako bi rok određen u stavu 1. ovog člana počeo teći prije nego što je odluka postala pravomoćna, taj će se rok računati od pravomoćnosti odluke ako protiv nje nije bio izjavljen pravni lijek, odnosno od dostave pravomoćne odluke višeg suda izrečene u posljednjem stepenu
Vezano za Član 256. (2) Zbog okolnosti navedenih u članu 255. tač. 1 i 6. ovog zakona, ponavljanje postupka može se dopustiti samo ako stranka bez svoje krivnje nije mogla te okolnosti iznijeti prije nego što je prijašnji postupak završen pravomoćnom sudskom odlukom.
OBRAZLOŽENJE
Prvi dokaz koji prilažem je "Obavjest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017." a iz datuma se vidi da je dokument nastao prije svega 20 dana a u njemu stoji da sud nema nikakvih saznanja o tome kako su nastala oštećenja uz pretpostavke da ili nisu ni postojala pri preuzimanju ili jesu ali im se nije pridavao značaj. Da su postojala dokaz je snimak policije prije smještaja u depo, koji takođe prilažem a ne radi se o tome da im se nije pridavao značaj nego su upravo zbog svog značaja SMIŠLJENO SAKRIVENA.
Fotografije materijalnog dokaza UBISTVA su u prilogu "Snimci dječjeg ruksaka".
U vrhu su "FOTOGRAFIJE ISTRAŽNIH ORGANA PRIJE ODLAGANJA U SUDSKI DEPO" sa komentarima službenih lica bez pomena o oštećenjima iako se jasno vidi dvostruko presječeni kaiš. Ispod predhodnih su "PRIVATNE FOTOGRAFIJE NAČINJENE POSLIJE PREUZIMANJA PREDMETA" koje sam lično načinio i komentarisao uočivši i "sitnija" oštećenja koja nisu bila vidljiva na snimcima službenih lica. I dvostruko presjecanje kaiša, dio koji nedostaje i pranje ostatka jakim hemijskim sredstvom je bilo suviše "sitno" za osobu Stjepanović Danicu. Ili je smišljeno prikrila materijalni dokaz ubistva djeteta jer se desio prilikom krijumčarenja režimskih tajkuna o čemu imam dokaze a i pljačka preko Bobar grupe u koju je vršen šverc je bila godinama. A šta sada kaže o tome vidi se u prilogu "Izjašnjenje Danica po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.".
Ovde nadležna osoba Stjepanović glumi iznenađenje i oštećenja naziva NAVODNIM, kao da nikada ista nije vidjela niti ju je iko ikada za ovih 7 godina obavjestio o tome. To naravno nije istina jer postoji više dokumenata u ovom predmetu, koji dokazuju da sam godinama pismeno obavještavao tuženu RS o tome da je materijalni dokaz, (presječenog kaiša, dio nedostaje, ostatak opran hemijskim sredstvom) uklonjen sa smrtno ranjene djevojčice i izuzet iz svih istražnih radnji kako bi se prikrilo ne samo ubistvo djeteta, nego i krijumčarenje i pljačka stotina miliona maraka preko Bobar grupe.
U presudi ovog postupka sad je zauzeo stav da moja prava nisu kršena, da mi nije nanesena šteta s obzirom da nisam psihički poremećen kao recimo što je to dokazao predsjednik tužene RS pred sudom u predmetu Dodik - Bosić. Takođe je iznošen stav da FAŠISTIČKA NAREDBA o zabrani pristupa, nije nanijela štetu jer sam eto mogao nasmetano otići do pošte i slati dokumente. Ali kako se sad dokazuje, moja obavještenja o krivičnim djelimna, oštećenju PRIVATNOG VLASNIŠTVA, nisu uopšte dolazila do nadležnog OJT Bijeljina, jer evo sada pismeno se priznaje da o tome NE ZNAJU NIŠTA.
Tako su moja prava kršena i pred sudom, te se tužena RS uopšte nije pojavljivala u tužbama za utvrđenje diskriminacije u kojima je prema zakonu obavezna dokazivati nediskriminaciju. Tako recimo u predmetu 80 0 P 058903 14 P, (predmet u posjedu suda te će ga u ponovljenom postupku sud priklopiti ovom spisu) sudsko vijeće priznaje tu činjenicu, citiram:
"Tužilac žalbom nastoji da dokaže da je bila dužnost tužene da dokaže da on nije diskriminisan u navedenim pravima, a da nije bila njegova dužnost kao tužioca da dokazuje da je diskriminisan u tim pravima, što je tačno, jer je prema članu 15. stav 1. Zakona o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik BiH“, br. 59/09) propisano da u slučaju kada osoba ili grupa osoba navode činjenice u postupku iz člana 12. ovog zakona, potkrepljujući navode o tome da je zabrana diskriminacije prekršena, navodni prekršilac dužan je dokazati da nije prekršio načelo jednakog postupanja ili zabrane diskriminacije u predmetu rasprave."
Iako se priznaje da nije poštovan zakon u prvostepenom postupku, Okružni sud u Bijeljini legalizuje to bezakonje i to sve obrazlažući tvrdnjama koje niko nije ne samo dokazivao nego nisu uopšte iznesene ni u odgovoru tužene a kamoli na ročištu.
I ovde se vidi zašto je neophodno i zakonom propisano da diskriminator preuzima teret dokazivanja jer niko ništa nije dokazivao a sud je kao aksiom uzeo tezu da je "OT Bijeljina, savršena i nepogrešiva" pa je izveo i sasvim pogrešan zaključak koji navodim:
"Okružno tužilaštvo u Bijeljini je u konkretnom predmetu u svom radu postupilo shodno svojoj nadležnosti i ovlašćenjima kao i u svakom drugom slučaju, obradi predmeta prema dostavljenim tragovima sa lica mjesta, potrebnim vještačenjima od strane lica kvalifikovanih da obave vještačenja te vrste, prema zatečenim tragovina na licu mjesta (uključujući i torbu Ivone Bajo) i nakon dobijenih rezultata o tome kako je nastupila smrt maloljetne djevojčice, je obustavljena istraga."
I evo sada OT Bijeljina 16.01.2017. neposredno po pravosnažnosti presude priznaje ne samo da nije vještačilo torbu Ivone Bajo, kako je to vjerovalo sudsko vijeće prilikom donošenja presude, nego eto nadležna osoba čak djeluje kao da o opisanim oštećenjima nije imala pojma. Sve ovo bi se izbjeglo i sud ne bi dolazio do pogrešnih zaključaka da je poštovan zakon, da je tužena na raspravi dokazivala kakve god tvrdnje želi i da je upućen poziv svjedocima kao što je Stjepanović Danica. Podsjećam da na isti način kako nisu opisana oštećenja u zapisnicima tokom prijema i prilikom fotografisanja, tako ni unutrašnje povrede konstatovane obdukcijom, ne postoje u nalazu i mišljenju vještaka trasologa, jer mu nisu ni poslate fotografije o tome.
No ako su policija i tužilaštvo smišljeno prikrili oštećenja privatnog vlasništva, to je precizno opisano u prilogu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" koji je dostavljen uz prethodni prijedlog a sada se kao i snimci ruksaka prilaže zbog opisa i vizuelnog predstavljanja za sudiju koji će odlučivati o ovom prijedlogu. Dakle ta oštećenja nisu "navodna" nego "STVARNA" a nadležna osoba Stjepanović Danica ih nije htjela vještačiti jer je prikrivala ne samo ubistvo, nego i krijumčarenje u Bobar grupu i pljačku više stotina miliona maraka koja je bila godinama u toku preko Bobar banke.
Ovi novi dokazi, direktno su povezani sa svim tačkama tužbe, jer evo punih 7 godina uz sve moje pokušaje da dostavim dokaze, ništa od toga "nije dospjelo" do tužene RS, jer svi njeni organi, MUP, OJT Bijeljina, Osnovni sud u Bijeljini i na kraju u dokazu koji prilažem, nadležna okružni tužilac "NE ZNAJU NIŠTA" o predmetu koji nije samo privatno vlasništvo, (pravo na imovinu), nego je i potencijalni dokaz više krivičnih djela, što će se tačno utvrditi tek kad se zaista bude vještačio DJEČJI RUKSAK i ustanovi, kako je presječen kaiš, čime, ko je dokaz uzeo sa ubijene djevojčice, ko je odgovoran za prikrivanje tog dokaza i činjenica da je oštećen na način opisan u zapisniku Osnovnog suda.
Umjesto da mi omogući kontakt sa nadležnim tužiocem, kome bih ukazao na te detalje KOJE TUŽENA RS "NIJE PRIMJETILA", ona je (tužena) reagovala tako što me je LAŽNO PRIJAVILA, za ugrožavanje sigurnosti i izdala FAŠISTIČKU NAREDBU, o zabrani pristupa svim srodnicima djevojčice, čije ubistvo se prikriva. Dakle ovi dokazi, odnosno ovaj predmet, (dječji ruksak) su u direktnoj vezi sa tužbenim zahtjevom i pravima koja su kršena a i danas se krše jer sud nije htio izdati naredbu o prekidu tih radnji.
POSLJEDICA SVEGA JE DA SE OD 23.07.2009. KADA JE UBIJENA IVONA BAJO A MATERIJALNI DOKAZ SAKRIVEN, NESMETANO NASTAVILA PLJAČKA PREKO BOBAR BANKE I DRUGIH BANAKA POD KONTROLOM TUŽENE, TE JE DO DANAS ZVANIČNO OPLJAČKANO OKO 2 MILIJARDE MARAKA.
Za toliki novac, tajkunsko politička mafija je spremna pobiti i prikriti ubistva djece iz cijele osnovne škole a kamoli jedne djevojčice iz jednog razreda te škole...

PRILOZI

Obavjest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Snimci dječjeg ruksaka
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 9 Maj, 2017 | read_nums (50)
PREMA TRENUTNOJ DOKUMENTACIJI I STAVU OJT BIJELJINA, TUŽILAŠTVO NEMA POJMA DA JE OŠTEĆEN MATERIJALNI DOKAZ, PRIVATNO VLASNIŠTVO, JER JE BOROVČANIN DANKO NAREDIO SUDSKOJ POLICIJI, DA MI NE DOZVOLI PRISTUP I KONTAKT SA TUŽIOCEM TE DA NIPOŠTO U ZABILJEŠKAMA NE NAVODI DA SU VIDJELI SLIKE TOG DOKAZA RANIJE A U POSLEDNJIH GODINU DANA I TAJ PREDMET UŽIVO, POŠTO SAM GA PREUZEO. SVE POD IZGOVOROM DA SUDSKA POLICIJA NIJE NADLEŽNA ZA ISTRAŽNE RADNJE. NARAVNO DA NIJE ALI SVAKO SLUŽBENO LICE JE OBAVEZNO PREMA ZKP-U, DA PRIJAVI KRIVIČNO DJELO I SAČUVA DOKAZE, ŠTO NIKADA NIJE UČINJENO TE SVI PRIPADNICI SUDSKE POLICIJE SU IZVRŠILI KRIVIČNO DJELO "NEČINJENJEM" I VIŠE DRUGIH KRIVIČNIH DJELA VEZANIH ZA POMAGANJA, SAUČESNIŠTVO, PRIKRIVANJE, KAKO UBISTVA, TAKO I KRIJUMČARENJA NARKOTIKA, PRANJA NOVCA I PLJAČKU PREKO BOBAR GRUPE...

VRHOVNOM SUDU RS
SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE

OBAVJEŠTENJE KOMANDI SUDSKE POLICIJE U BANJALUCI

Veza : SU/SP-232/15 od 28.04.2015.
U dokumentu koji sam naveo obavjestili ste me da sudska policija nije odgovorna za oštećenje privatnog vlasništva torbe, (dječjeg ruksaka) koji je skinut sa smrtno ranjene djevojčice Ivone Bajo i sakriven kako bi se ubistvo predstavilo kao nesrećan slučaj.
Iako sam više stotina puta pokušavao da ukažem tužilaštvu na tu činjenicu i dobijem objašnjenje, sudska policija me je sprečavala u tome po naredbi Borovčanin Danka a koju je opisao svjedok sudski policajac Mićić Zoran u prilogu "Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr". To je nesporno FAŠISTIČKA NAREDBA, jer se odnosi na grupaciju ljudi vezanu krvnim srodstvom sa ubijenom djevojčicom a iako sam više puta upozoravao načelnika Borovčanina da ne smije izvršavati takve naredbe odnosno da je traži napismeno i preda mi kopiju on je to odbijao te je tako on lično i kompletan sastav SP u Bijeljini postao saučesnik u prikrivanju ubistva. Pošto sam pokazao VAŠ dopis, pristup mi ponovo nije omogućen uz pojašnjenje da je FAŠISTIČKA NAREDBA, proširena tako da više uopšte ne obavještavaju pripadnike OT Bijeljna o mojim dolascima i dokazima koje donosim.
U audio zapisu "Borovcanin.mp3" to se jasno čuje kao i imena svjedoka. Da je materijalni dokaz ubistva oštećen dokaz je "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" u kome je konstatovano da je kaiš dvostruko presječen, dio nedostaje a ostatak je opran nekim hemijskim sredstvom. U prilogu "Snimci dječjeg ruksaka" su u vrhu fotografije policije neposredno poslije ubistva a prije smještaja u sudski depo i na njima se jasno vidi da je kaiš presječen ali bez ikakvog opisa o tome. U dnu su slike koje sam lično načinio poslije preuzimanja.
Iz priloga "Obavjest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017." vidi se da Sud nema saznanja o oštećenju predmeta i ističe kao jednu od mogućnosti "da se tome možda tada nije pridavala pažnja".
Naprotiv u prilogu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." nadležna okružni tužilac Stjepanović Danica, kaže da nema nikakvih saznanja o oštećenjima predmeta "jer nisu evidentirana u zahtjevu policije" i naziva ih "NAVODNIM".
Da se ne radi o navodnim oštećenjima nego stvarnim, dokaz je zapisnik suda ali je ovde bitno da OJT Bijeljina NEMA NIKAKVIH PODATAKA O OŠTEĆENJU MATERIJALNOG DOKAZA, KOJI JE SKINUT SA SMRTNO RANJENE DJEVOJČICE. Nema, jer je "NIKO NIKADA NIJE O TOME OBAVJEŠTAVAO" od strane pripadnika sudske policije.
Ona ne kaže da je izdala naredbu o zabrani pristupa, niti da je se ne obavještava o mojim dolascima i dokazima i te naredbe i "NE POSTOJE" jer ih sudska policija nema u pismenom obliku. Kada bude suđeno Kovačeviću, Stjepanović, (pretpostavimo to ili se budu izjašnjavali na moju pritužbu VSITV-u) ona će negirati da je izdala tu naredbu.
TAKO PREMA TRENUTNOJ DOKUMENTACIJI I STAVU OJT BIJELJINA, TUŽILAŠTVO NEMA POJMA DA JE OŠTEĆEN MATERIJALNI DOKAZ, PRIVATNO VLASNIŠTVO, JER JE BOROVČANIN DANKO NAREDIO SUDSKOJ POLICIJI, DA MI NE DOZVOLI PRISTUP I KONTAKT SA TUŽIOCEM TE DA NIPOŠTO U ZABILJEŠKAMA NE NAVODI DA SU VIDJELI SLIKE TOG DOKAZA RANIJE A U POSLEDNJIH GODINU DANA I TAJ PREDMET UŽIVO, POŠTO SAM GA PREUZEO. SVE POD IZGOVOROM DA SUDSKA POLICIJA NIJE NADLEŽNA ZA ISTRAŽNE RADNJE.
NARAVNO DA NIJE ALI SVAKO SLUŽBENO LICE JE OBAVEZNO PREMA ZKP-U, DA PRIJAVI KRIVIČNO DJELO I SAČUVA DOKAZE, ŠTO NIKADA NIJE UČINJENO TE SVI PRIPADNICI SUDSKE POLICIJE SU IZVRŠILI KRIVIČNO DJELO "NEČINJENJEM" I VIŠE DRUGIH KRIVIČNIH DJELA VEZANIH ZA POMAGANJA, SAUČESNIŠTVO, PRIKRIVANJE, KAKO UBISTVA, TAKO I KRIJUMČARENJA NARKOTIKA, PRANJA NOVCA I PLJAČKU PREKO BOBAR GRUPE.
Očekujem od Komande sudske policije u Banjaluci da ODMAH reaguje i naloži Okružnom centru sudske policije u Bijeljini da prekine sa izvršavanjem, fašističkih naredbi i saučestvovanjem u kriminalu, te da VI o svemu obavjestite VSITV-e, zbog prikrivanja kriminala i izdavanja fašističkih naredbi od strane OJT Bijeljina, ukoliko ne sumnjate u riječi Borovčanin Danka i Zorana Mićića, koji je tu fašističku naredbu opisao pred sudom i postala je dio jednog sudskog predmeta što je i bio moj plan kada sam odbio da izvršim tu FAŠISTIČKU NAREDBU...

PRILOZI

Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr
Borovcanin.mp3
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Snimci dječjeg ruksaka
Obavjest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

1 2 3 ... 48 49 50  Sledeći»
    My picture!

Kategorije