KO STITI UBICE DJECE ??? -

Pomozite da se objavi istina o ubistvu djevojcice Ivone u Bijeljini...
Sprega mafije i tuzilastva, ne dozvoljava novinarima da objave istinu...

Autor zdenkobajo | 20 Januar, 2020 | read_nums (25)
REPUBLIKA SRPSKA NE SAMO DA JE PREKRŠILA SVE MOGUĆE ZAKONE KOJI SU RELEVANTNI NEGO JE INKVIZITORSKO GESTAPOVSKIM METODAMA POKUŠALA NA PREVARU DA ME NAVEDE A ONDA I PRISILNO ODVUČE NA UDALJENU LOKACIJU I UBIJE U SADEJSTVU SA SVOJIM NARKO MAFIJAŠKIM KLANOVIMA, LAŽIRAJUĆI I MONTIRAJUĆI PREDMETE PRED ZAKONOM NENADLEŽNIM ORGANIMA ZA ČIJE POSTUPANJE NE POSTOJE ZAKONOM PROPISANE ODLUKE VRHOVNOG SUDA RS I REPUBLIČKOG TUŽILAŠTVA...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet : 80 0 Pr 100636 18 Pr

PRAVIČNO VOĐENJE POSTUPKA

OSNOVNA PRAVILA PREKRŠAJNOG POSTUPKA

Na osnovu ZAKONA O PREKRŠAJIMA REPUBLIKE SRPSKE :
Pravično vođenje postupka - član 105
(1) Pravilima prekršajnog postupka ovog zakona omogućava se pravično vođenje prekršajnog postupka, zaštita ljudskih prava, pravilno utvrđivanje činjenica i zakonito odlučivanje o prekršajnoj odgovornosti, tako da niko nevin ne bude kažnjen, a da se počiniocu prekršaja izrekne kazna ili da se prema njemu primijeni druga prekršajna sankcija.
(2) Prije donošenja pravosnažne odluke o prekršaju, okrivljenom može biti ograničeno ostvarivanje sloboda i prava samo pod uslovima propisanim ovim zakonom. (3) Ako ovim zakonom nisu uređena pojedina pitanja prekršajnog postupka, na ta pitanja shodno se primjenjuju odredbe Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske: Osnovna načela, Mjesna nadležnost, Spajanje i razdvajanje postupka, Prenošenje mjesne nadležnosti, Posljedice nenadležnosti, Izuzeće, Branilac, Podnesci i zapisnici, Rokovi, Troškovi krivičnog postupka, Imovinskopravni zahtjevi, Pretresanje stana, prostorija i lica, Privremeno oduzimanje predmeta i imovine, Ispitivanje osumnjičenog, Saslušanje svjedoka, Uviđaj i rekonstrukcija, Vještačenje, Glavni pretres, Žalba na presudu prvostepenog suda, Postupak protiv pravnih lica, Postupak za primjenu mjera bezbjednosti, za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom i za opozivanje uslovne osude, Postupak za pružanje međunarodne pravne pomoći, Postupak za naknadu štete, rehabilitaciju i ostvarivanje drugih prava lica bez osnova osuđenih i neosnovano lišenih slobode.
Vezano za ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU, Glava I - OSNOVNA NAČELA, član 10. "Zakonitost dokaza" :
(1) Zabranjeno je od osumnjičenog, optuženog ili bilo kojeg drugog lica koje učestvuje u postupku iznuđivati priznanje ili kakvu drugu izjavu. (2) Sud ne može zasnivati svoju odluku na dokazima pribavljenim bitnim povredama ljudskih prava i sloboda propisanih Ustavom i medunarodnim ugovorima, koje je ratifikovala Bosna i Hercegovina, niti na dokazima koji su pribavljeni povredama ovog zakona. (3) Sud ne može zasnivati svoju odluku na dokazima koji su dobijeni na osnovu dokaza iz stava 2. ovog člana.
Kao i relevantni član 106, Zakona o prekršajima :
Slobodna ocjena dokaza i pravno nevaljani dokazi
Član 106. (1) Postojanje ili nepostojanje činjenica na kojima zasniva odluku, sud cijeni po svom slobodnom uvjerenju, pri čemu nije ograničen posebnim formalnim pravilima. (2) Sudska odluka se ne može zasnivati na dokazima koji su pribavljeni povredama ljudskih prava i osnovnih sloboda zagarantovanih Međunarodnom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i Ustavom Republike Srpske.
ISTIČEM DA JE REPUBLIKA SRPSKA PREKRŠILA ZKP-U, LAŽIRAJUĆI NADLEŽNOST NENADLEŽNIH SUDA U SOKOCU I OJTIS, PREKRŠILA JE ZAKON O TUŽILAŠTVIMA, ZAKON O SUDOVIMA TE KONVENCIJU O ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA, ČLANOVE 6 "PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE", 14 "ZABRANA DISKRIMINACIJE, 17 "ZABRANA ZLOUPOTREBE PRAVA", USTAV RS, ČLANOVE 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 45 KAO I 48 IZ KOGA POTENCIRAM STAV "PRAVA I SLOBODE ZAJAMČENI OVIM USTAVOM NE MOGU SE ODUZETI NI OGRANIČITI". REPUBLIKA SRPSKA NE SAMO DA JE PREKRŠILA SVE MOGUĆE ZAKONE KOJI SU RELEVANTNI NEGO JE INKVIZITORSKO GESTAPOVSKIM METODAMA POKUŠALA NA PREVARU DA ME NAVEDE A ONDA I PRISILNO ODVUČE NA UDALJENU LOKACIJU I UBIJE U SADEJSTVU SA SVOJIM NARKO MAFIJAŠKIM KLANOVIMA, LAŽIRAJUĆI I MONTIRAJUĆI PREDMETE PRED ZAKONOM NENADLEŽNIM ORGANIMA ZA ČIJE POSTUPANJE NE POSTOJE ZAKONOM PROPISANE ODLUKE VRHOVNOG SUDA RS I REPUBLIČKOG TUŽILAŠTVA.

PRILOZI

Primjeri razbojništva policijske terorističke bande
U BiH registrovano 16 četničkih udruženja, svakom rješenje izdato u sudovima RS-a

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
Zdenkobajo@gmail.com

Autor zdenkobajo | 15 Januar, 2020 | read_nums (37)
Ukoliko kriminalistička policija, odnosno Policijska uprava Bijeljina, odnosno MUP Republike Srpske, nema nikakav dokument o tome, kako se i zašto, materijalni dokaz ubistva, nalazi u pred sudom konstatovanom stanju, vaša je dužnost da i vi to pismeno konstatujete kako bih i ja i vi o tome mogli obavijestiti nadležno tužilaštvo, koje je obavezno preduzeti dalje korake u skladu sa zakonom. Stoga zahtjevam da mi odmah dostavite na navedeni mejl "Zdenkobajo@gmail.com " pismeno izjašnjenje vezano za ovu temu, konkretno šta MUP zna i da li uopšte zna zašto je taj materjalni dokaz presječen, zašto je ruksak opran benzinom, ko je to učinio i ko ga je uklonio sa mjesta ubistva...

OBAVJEST, UPOZORENJE I ZAHTJEV MUP-U

POLICIJSKOJ UPRAVI BIJELJINA - MUPU REPUBLIKE SRPSKE

OBAVJEST, UPOZORENJE I ZAHTJEV, MUP-U, PU BIJELJINA, KRIMINALISTIČKOJ POLICIJI, POLICIJSKOJ STANICI

31.12.2019. godine pozvan sam u telefonskom pozivu od pripadnika Policijske stanice Bijeljina II, poslije čega sam i otišao tamo.
Poziv je uslijedio poslije mojih odlazaka prethodnog dana i tog jutra sa osnovnim pitanjem da li MUP želi raditi po zakonu i sarađivati sa građanima u razotkrivanju krivičnih djela i ostvarivanju prava garantovanih ustavom i zakonima.
Teme o kojima smo razgovarali su izuzetno ozbiljne ali su suštinski sporedne, (kao i imena službenika) za ovaj tekst u odnosu na to da su pripadnici Policijske stanice Bijeljina II, izrazili spremnost da sarađuju sa građanima u okviru svojih nadležnosti te se sa istim motivom obraćam i Policijskoj stanici Bijeljina, Kriminalističkoj policiji, Policijskoj upravi Bijeljina, odnosno kompletnom MUP-u Republike Srpske.
S tim u vezi, podsjećam da me je MUP 22.05.2019. fizički napao u zgradi Policijske uprave Bijeljina, preko službenika u civilu, vrijeđao i uputio ozbiljnu prijetnju ubistvom, ukoliko se ikad više pojavim a što su sve mirno gledali prisutni uniformisani službenici.
Ne samo da nisu spriječili napadača nego su pošto nije uspio da me uplaši i pobjegao na sprat, odbili da o tome sačine zabilješku i da mi bar kažu njegovo ime, što suštinski znači da je MUP organizator, odnosno saučesnik tog napada.
Pitanja vezano za taj događaj i više krivičnih dijela izvršenih od strane pripadnika MUP-a 27.09.2018. sam postavio u pismenom zahtjevu po sugestiji sudije za potrebe predmeta 80 0 Pr 100636 18 Pr, pred sudom u Bijeljini, na šta MUP nije odgovorio čime je pokazao da prikriva počinioce krivičnih djela. Uprkos tome sam pred sudom dokazao ne samo da sam lično postupao u skladu sa zakonom nego i da su pripadnici MUP-a, izvršili više krivičnih djela, uključujući lažne opise, falsifikovanja, zloupotrebu položaja, saučesništvo u više krivičnih djela a na sve to lažno svjedočenje pred sudom u tom postupku, što je nesporno dokazano svjedočenjem službenika sudske policije pod komandom Borovčanin Danka, koji je da bi odagnao odgovornost sa sebe a pritisnut dokazima, tražio od podređenih da čak i bez mojih direktnih pitanja, optuže službenika MUP-a i PS Bijeljina II za činjenje krivičnih djela. TO SE JASNO MOŽE VIDJETI IZ SVJEDOČENJA U DOKAZNOM POSTUPKU O ČEMU IMATE ZAPISNIKE.
Pitanja iz zahtjeva od 11.09.2019. svojim sadržajem pokazuju veličinu i monstruoznost kriminala koji su vršili pojedini pripadnici MUP-a te ih citiram kompletna :

"U skladu sa tim a vezano za prava iz ustava iz zakona, očekujem od vas da dostavite osnovnom sudu u Bijeljini, (sudija Lazarević Siniša) sa pozivom na predmet 80 0 Pr 100636 18 Pr, sledeću dokumentaciju i odgovore:
1. Da li je u PU Bijeljina dostavljena kopija rješenja o prenosu nadležnosti vezano za zapisnik od 07.07.2017. broj 15-02/1-193/17 koji je sačinio službenik Bojan Maksimović ?
2. Ukoliko je OJTIS dostavio navedeno rješenje u PU Bijeljina, dostavite kopiju iste Osnovnom sudu u Bijeljini.
3. Da li je Osnovni sud u Sokocu dostavio u PU Bijeljina kopiju rješenja o prenosu nadležnosti vezano za dan 27.09.2018. kada sam protivpravno napadnut i lišen slobode postupanjem nenadležnih organa iz Istočnog Sarajeva ?
4. Ukoliko je Osnovni sud u Sokocu dostavio navedeno rješenje u PU Bijeljina, pošaljite kopiju Osnovnom sudu u Bijeljini.
5. Koji organ je naložio i koordinirao "posebne istražne radnje" protiv mene 27.09.2018. ?
6. Da li je službenik Minić Dejan učestvovao u akciji 27.09.2018. sa informatorom ?
7. Da li je PS Bijeljina II, svojevoljno odbila da mi ukaže hitnu pomoć koju sam tražio preko 20 puta zbog gušenja od polena ambrozije ili je to naložio neki drugi organ i koji ?
8. Da li je službenik Minić Dejan koji je davao znake službeniku Srećku Paniću i pobjegao u drugu prostoriju kada sam se okrenuo i ugledao ga, lično naložio da se falsifikuje dokumentacije i ne ukaže mi se hitna pomoć ili je tu "profesionalnu" i "humanu" odluku, doneo komandir PS Bijeljina II ili neko drugi ?
9. Čije je ime falsifikovao službenik Srećko Pantić u dokumentu "Potvrda o predaji predmeta od 27.09.2018." gdje je na mjestu primaoca predmeta umjesto imena, prezimena, čina i broja legitimacije upisana neka "žvrljotina" ?
10. Da li je službenik Srećko Pantić, svojevoljno odlučio da falsifikuje dokumentaciju 27.09.2018. i ne saopšti mi nijedno od prava predviđenih dokumentom "Prava lica lišenog slobode od 27.09.2018." ili je to naredio neki drugi organ ?
11. Da li je komandir PS Bijeljina II, primjetio da u dokumentu "Prava lica lišenog slobode od 27.09.2018." u rubrici "Lice odbija medicinsku pomoć" nedostaje njegov potpis, kao i potpisi službenika Pantića i dva svjedoka ?
12. Da li su iz PS Bijeljina II, obavjestili PU Bijeljina da sam ih upozorio na nenadležnost organa iz Istočnog Sarajeva da sam tražio provjeru od RTRS i Vrhovnog suda, koju nisu obavili, kao i da je u pitanju pokušaj mog ubistva na taj način što ću biti ostavljen na ulici u Sokocu kao meta timu za likvidaciju koji je čekao ?
13. Da li je PU Bijeljina poznato da se tako i desilo te sam uprkos tome što sam više puta povraćao tokom transporta i tražio hitnu pomoć od sudske policije i sudije u Sokocu, ostavljen na ulici u Sokocu u teškom zdravstvenom stanju ?
14. Da li je PU Bijeljina poslala batinaša 22.05.2019. da me fizički napadne u zgradi PU Bijeljina, vuče i gura napolje te prijeti ubistvom ako se ikada više pojavim ili su to učinili samoinicijativno neki službenici ?
15. Ko je imenom i prezimenom službenik MUP-a koji me je napao i prijetio ubistvom 22.05.2019. u prisustvu više uniformisanih službenika koji su gledali taj napad i ništa nisu preduzeli te prikrili ime napadača, kazavši samo da je u pitanju službenik ?
16. Da li će PU Bijeljina omogućiti da svjedoče pred sudom službenici, Minić Dejan i Nešković Milan, vezano za događaje od 27.09.2018. ?
17. Da li je MUP RS, zatekao dječji ruksak skinut sa ubijene Ivone Bajo presječenog kaiša opranog hemijskim sredstvom da se uklone tragovi ubistva, (Zahtjev za deponovanje 10-02/3.2-230-662/09 od 01.09.2009.) ili su pripadnici MUP-a oprali kaiš te o tome nisu htjeli izvijestiti tužilaštvo i ko je osoba koja je potpisala taj zatjev a isti je na dokumentu nečitak A ŠTO JE GLAVNI MOTIV ZA SVE PRETHODNO NAVEDENO.
18. Hoće li pripadnici MUP-a RS, sada i ubuduće, postupati u skladu sa ustavom i zakonima ili će i dalje saučestvovati u prijetnjama, napadima, pljačkama, pokušajima ubistava i likvidacijama a po nalozima iz "CRNE KNJIGE" koju je javno pred kamerama objelodanio jedan od šefova mafije, Dodik Milorad a postojala je godinama ranije prije tog razotkrivanja...

Podvlačim važnost tema pod brojevima 5 - 12 te 14, 15 i 17. i ističem da MUP, ne samo da nijednim dokumentom nije demantovao svoju vezu sa napadom na mene u sopstvenoj zgradi nego to za ovih preko 6 mjeseci niko nikada nije ni na koji način negirao, niti me optužio da lažem što pokazuje da je sve što sam opisao istina a da su se odgovorni za napad povukli ne želeći da komentarisanjem i negirnjem skrenu pažnju na sebe.
Tokom 2019-te godine, predao sam više krivičnih prijava od čega ističem prijavu za terorizam i više drugih krivičnih dijela, koja je putem ministarstva bezbjednosti, prosleđena tužilaštvu Bosni i Hercegovine vezano za ove događaje, pokušaj mog ubistva i prikrivanje ubistva Ivone Bajo.
Osobi koja me je napala 22.05.2019. mogu samo da čestitam na hrabrosti da otvoreno izvede takav čin i na tome što je uradio, jer me je time samo dodatno motivisao da sam istražujem, čije se ime nalazi na dokumentu u zahtjevu za deponovanje predmeta nađenih na mjestu ubistva Ivone Bajo. I komandiru PS Bijeljina II se zahvaljujem što me je optužio za prekršaje jer sam zahvaljujući tome došao da izjava svjedoka i brojnih drugih dokaza o kriminalu.
Posebno je bitan materijalni dokaz ubistva "dječiji ruksak" koji je dvostruko presječenog kaiša i taj presječeni dio nedostaje a onda je skinut sa smrtno ranjene djevojčice, dok je kamion koji je dovezao švercovanu robu u firmu mafijaške Bobar grupe, pobjegao a ruksak je potom opran jakim hemijskim sredstvom da se uklone tragovi masti i ulja potekle vjerovatno od tog kamiona.
Policijski službenik Vrućinić Siniša je sačinio foto dokumentaciju na kojoj se jasno vidi izgled materijalnog dokaza ubistva a Stanko Stanišić, čije sam ime nedavno otkrio je taj koji je potpisao zahtjev za deponovanje ne navodeći u kakvom je stanju materijalni dokaz ubistva te se tužilaštvo 16.01.2017. konačno izjašnjava da o tom podatku nema nikakvih saznanja.
Narednih mjeseci sam preduzeo više radnji da bi se istražilo prikrivanje ubistva i došlo do počinilaca među kojima je i "Obavjest načelniku PU Bijeljina 01.09.2017." koju prilažem i umjesto profesionalne reakcije, pravi se plan za moje ubistvo i u tu svrhu lažira nadležnost i montira optužnica 29.11.2017. u čemu saučestvuje i MUP. Na "Zahtjev za informacije od 29.01.2018." vezan direktno za tu optužnicu i montirane predmete, MUP takođe nije htio da odgovori, kako bi mogao održati "posebne istražne radnje" i aktivnosti za pripreme ubistva.
Sa aspekta krivičnog zakona i zakona o krivičnom postupku to je suštinski, prikrivanje dokaznog materijala a pošto ni MUP-u ni tužilaštvo "nisu otkrili" kako je došlo do presijecanja kaiša, čime je presječen, ko je skinuo dokaz sa ubijenog djeteta, ko ga je oprao benzinom i zbog čega, to su sve podaci koji predstavljaju nove dokaze u tom predmetu, te je shodno odredbama zakona, potrebno ponovo pokrenuti istragu no prethodno MUP, mora da se izjasni o ovim detaljima.
Ukoliko MUP, ima bilo kakav podatak vezano za dječiji ruksak i njegovo uništavanje, zahtijevam da mi ga odmah dostavi na mejl a to sam tražio pismeno još prije 9 godina što se vidi u prilogu "Zahtjev za informacije MUP-u 04.03.2011." i najbolje pokazuje kojim se mafijaškim metodama služe pojedini pripadnici MUP-a. Pismenim izjašnjenjem tužilaštva od 16.01.2017. sva odgovornost za ovaj monstruozni zločin i njegovo prikrivanje je na PU Bijeljina i MUP-u RS.
Ukoliko kriminalistička policija, odnosno Policijska uprava Bijeljina, odnosno MUP Republike Srpske, nema nikakav dokument o tome, kako se i zašto, materijalni dokaz ubistva, nalazi u pred sudom konstatovanom stanju, vaša je dužnost da i vi to pismeno konstatujete kako bih i ja i vi o tome mogli obavijestiti nadležno tužilaštvo, koje je obavezno preduzeti dalje korake u skladu sa zakonom.
Stoga zahtjevam da mi odmah dostavite na navedeni mejl "Zdenkobajo@gmail.com " pismeno izjašnjenje vezano za ovu temu, konkretno šta MUP zna i da li uopšte zna zašto je taj materjalni dokaz presječen, zašto je ruksak opran benzinom, ko je to učinio i ko ga je uklonio sa mjesta ubistva.
Ukoliko MUP to ne učini odmah a najkasnije do 15.01.2020. to znači da je u pitanju smišljeni kriminal i saučesništvo MUP-a u ubistvu krijumčarenju i prikrivanju ubistva te ću u tom pravcu i preduzeti dalje korake a ovaj dokument koristiti kao dodatni dokaz protiv odgovornih pripadnika terorističke organizacije.
A ako MUP, postupi profesionalno vezano za materijalni dokaz ubistva, vidljiv na prilogu "Snimci dječjeg ruksaka" te sačini pismeno izjašnjenje šta o tome zna ili "ne zna" ništa i shodno tome preduzme dalje radnje obavezne zakonom, neću insistirati na nekim drugim temama navedenim u pitanjima a o vašoj odluci i reakciji će biti vođena evidencija te sve proslijeđeno tužilaštvu BIH i saopšteno javnosti...

PRILOZI

Zahtjev i obavještenje MUP-u od 11.09.2019.
Obavjest načelniku PU Bijeljina 01.09.2017.
Zahtjev za informacije od 29.01.2018.
Zahtjev za informacije MUP-u 04.03.2011.
Snimci dječjeg ruksaka

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
Zdenkobajo@gmail.com

Autor zdenkobajo | 13 Januar, 2020 | read_nums (27)
Narod je očigledno ostao bez ikakve zaštite, takozvane države i praktično je u situaciji da se bukvalno bori ne samo za opstanak nego i goli život. I šta danas da rade, pošteni i časni građani da li da čekaju mirno na dan kada će biti ubijeni ili da uzmu pravdu u svoje ruke, obračunaju se sa ubicama i tako odbrane svoje živote. Jedno je u svemu ovome sasvim sigurno a to je da, političari, policija, tužilaštvo, sudovi, vlada, poslanici, nisu uopšte na strani naroda, nego su sastavni dio mafije, saučesnici zločinaca i ubica koji nas skupa pljačkaju i ubijaju...

BRANITI SE ILI BITI UBIJEN

Prije nekoliko dana u Splitu je izvršeno trostruku ubistvo.
Prema informacijama koje su se potom pojavile u javnosti, ubistvo je izvršio momak, čijem bratu su ubijeni prijetili.
Iako se kaže da o mrtvima treba govoriti samo najbolje, neobično je da se o ubijenima pisalo kao o osobama koje su duboko u kriminalu.
Sa druge strane, krajem prošle godine je u Brčkom izvršeno neviđeno mučko ubistvo, koje se sa punim pravom može nazvati zločinom.
Trojica ubica su satima mučili a onda ubili momka i bacili ga u rijeku. Kasnije su se pojavili podaci o 4-om saučesniku i ko zna koliko ih ima a i u događaju u Splitu se pominje da je postojao 4-ti čovjek i ko zna koliko ih ima umješanih u mafijaške mreže.
Nekome ova dva događaja mogu izgledati nepovezano odnosno da nemaju nikakve veze jedan sa drugim a neko drugi može uočiti i sličnosti.
Tri monstruma, nasilnika i kriminalaca su izvršili ubistvo u Bosni a onda je momak u Hrvatskoj ubio drugu trojicu da bi spasio svoga brata od takve sudbine.
Narod je očigledno ostao bez ikakve zaštite, takozvane države i praktično je u situaciji da se bukvalno bori ne samo za opstanak nego i goli život.
I nije to jedina slična situacija, naprotiv postoji stotine ubistava gdje se počinioci smišljeno štite a policija i tužilaštvo podmeću lažne dokaze i uništavaju prave da bi pomogli kriminalcima.
Najpoznatiji takvi slučajevi u posljednje vrijeme su ubistva i prikrivanja tih zločina nad Dženanom Memićem i Davidom Dragičevićem.
U slučaju ubistva Dženana Memića policija i tužilaštvo su prikrili postojeće dokaze i svjedoke a podmetnuli lažne krivice, proglasivši ubistvo za saobraćajnu nesreću.
Podmetnuti krivci sada negiraju odgovornosti a porodica Memić, potpuno podržava taj stav i konstantno optužuje tužilaštvo za saučešnistvo u prikrivanju zločina.
U slučaju ubistva Davida Dragičevića, policija je neviđenim gebelsovskim metodama, optužila ubijenog mladića za kriminal i provalu bez ijednog dokaza i bez ikakve provedeni istrage o tome.
Vrlo brzo se razotkrilo da su u pitanju bile obične laži i da su čak pripadnici policije podmetali dokaze a sa druge strane uklonili materijalni dokaz, odnosno dio odjeće ubijenog za šta su trenutno optužena dvojica policijskih službenika.
I šta danas da rade, pošteni i časni građani da li da čekaju mirno na dan kada će biti ubijeni ili da uzmu pravdu u svoje ruke, obračunaju se sa ubicama i tako odbrane svoje živote.
Pravi odgovor nije lako dati jer zavisi od konkretne situacije, da li je nekome zaista ozbiljno ugrožen život ili ne a opet ako se opasnost potcijeni to vam može biti posljednji dan u životu.
Jedno je u svemu ovome sasvim sigurno a to je da takozvana pravna država, političari, policija, tužilaštvo, sudovi, vlada, poslanici, nisu uopšte na strani naroda, nego su sastavni dio mafije, saučesnici zločinaca i ubica koji nas skupa pljačkaju i ubijaju...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
Zdenkobajo@gmail.com

Autor zdenkobajo | 10 Januar, 2020 | read_nums (34)
Iz otpusne liste se jasno vidi da je dva dana imao tretman, nakon čega se stanje pogoršalo i umjesto da se u kliničkom centru u Banjaluci, pacijentu pruži intenzivna njega on se bez ikakvog logičnog objašnjenja, transportuje satima u Bijeljinu prilikom čega povraća i guši se. Očekujem da će glavni okružni tužilac, naložiti novo otvaranje istrage u ovom predmetu te da će drugi tužilac ustanoviti sve ove detalje koji je gospodin Labotić smišljeno prikrio da bi zataškao nesavjesni rad osoba koje koriste građane kao zamorčiće na kojima testiraju nove lijekove farmaceutske industrije u zamjenu za novčanu nadoknadu...

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BANJALUCI

Na osnovu ZKP-u, podnosim :

ZAHTJEV ZA NOVU ISTRAGU U PREDMETU T13 0 KT 0014576 12

U prilogu ovog zahtjeva je jedan od više novinskih članaka, odnosno vijesti iz medija (Razriješen Saša Labotić) u kojima je objavljeno da je gospodin Saša Labotić, razriješen sa dužnosti okružnog javnog tužioca.
Jedan od razloga za to, zvanično objavljen je taj što je pomenuti gospodin skrivao činjenicu da je pravosnažno osuđen za krivično djelo, prilikom prijavljivanja za posao okružnog tužioca.
Time je u najmanju ruku svjesno obmanuo Visoko sudsko i tužilačko vijeće u namjeri da dobije posao a potpuno je jasno da su takve osobe podložne ucjenama, odnosno da su spremne voditi istrage na nezakonit način ako to od njih traže oni, koji su spremni platiti ili nešto kompromitujuće znaju o njima.
S tim u vezi su svi predmeti koje je vodio gospodin Labotić Saša, potencijalno sumljivi ali naravno ovom prilikom ističem samo argumente za ponovno otvaranje istrage, vezanu za smrt Krunoslava Baje, koji je kako je navedeno u dokumentaciji, (Otpust iz bolnice 17.12.2012.) u izuzetno teškom stanju transportovan iz Kliničkog centra u Banjaluci do Bijeljine, sanitetskim vozilom usljed čega je preminuo.
Obdukcija koja je izvršena je jasno pokazala da su u disajnim putevima pronađeni ostaci neostvarene hrane i sluzi što pokazuje da je u tako teškom stanju povraćao i ugušio se tim sadržajem a što je tužilac potpuno ignorisao.
Na "Zahtjev za informacije po predmetu T13 0 KT 0014576 12" poslat u avgustu 2017-te mi nikada nije odgovoreno a osim navedenog sam postavio pitanja gdje su nestale lične stvari Krunoslava Baje, odnosno dio odjeće i novčanik sa novcem a tražio sam, citiram :
1) Kopiju kompletnog spisa T13 0 KT 0014576 12
ODGOVORE NA PITANJA:
a) Kojim je lijekovima tretiran Krunoslav Bajo neposredno prije smrti ?
b) S kojim je obrazloženjem i po čijem nalogu transportovan u Bijeljinu u tako teškom stanju ?
c) Da li je pronađena zdravstvena knjižica Krunoslava Baje ?
d) Zašto je transportovan bez istorije bolesti i da li je ista pronađena i gdje ?
e) Zašto su u Banjaluci ostali jakna, novčanik i novac Krunoslava Baje i šta se s njima desilo ?
f) Da li je zatraženo stručno mišljenje o kvalitetu lijekova kojima je tretiran pacijent ?

Naravno najvažnije je to da je nestala zdravstvena knjižica i kompletna istorija bolesti sa očiglednim ciljem da se sakrije kojim je to novim lijekovima tretiran preminuli Krunoslav Bajo, odnosno suštinski neispitani lijekovi su testirani na Krunoslavu Baji koji je praktično korišten kao zamorčić. Ako se naknadno pojavila "Istorija bolesti" jasno je da je falsifikovana s obzirom da je morala biti uz pacijenta prilikom transporta a ne da kako mi je saopšteno "NESTANE".
Iz otpusne liste se jasno vidi da je dva dana imao tretman, nakon čega se stanje pogoršalo i umjesto da se u kliničkom centru u Banjaluci, pacijentu pruži intenzivna njega on se bez ikakvog logičnog objašnjenja, transportuje satima u Bijeljinu prilikom čega povraća i guši se.
Nestanak svega navedenog a prije svega istorije bolesti i prikrivanje koji su lijekovi testirani na preminulom Krunoslavu Baji uz pronađene tragove povraćene hrane u disajnim putevima, jasno ukazuju da uzrok smrti nisu tragovi tumora nego gušenje tim sadržajem a pogoršano stanje su očigledno izazvali ti novi lijekovi te je pacijent, koji je na svojim nogama u dobrom stanju otputovao za Banja Luku, poslije samo 3 dana zapao u komu.
Očekujem da će glavni okružni tužilac, naložiti novo otvaranje istrage u ovom predmetu te da će drugi tužilac ustanoviti sve ove detalje koji je gospodin Labotić smišljeno prikrio da bi zataškao nesavjesni rad osoba koje koriste građane kao zamorčiće na kojima testiraju nove lijekove farmaceutske industrije u zamjenu za novčanu nadoknadu.
I naravno prilikom nove istrage potrebno je ispitati ulogu i motive g. Saše Labotića u ovom predmetu, zašto je i pod čijim uticajem ignorisao sve navedene činjenice uključujući nestanak istorije bolesti.
Za rad novog tužioca uz sve prethodno, ističem i sledeće :
1) Na strani 4 obdukcionog nalaza, (podvučeno crvenom linijom) konstatovano je da su pronađeni ostaci povraćene, nesvarene hrane, te žilavi gnojoliki sadržaj i vodnjikava sluz u usnoj šupljini, ždrijelu i dušnici.
2) U otpusnoj listi konstatovano je da je pacijent tretiran 2 dana, (od 12. do 14.12.2012.) u KC Banjaluka, te je tretman prekinut zbog toga što mu se pogoršalo stanje. NIKO NIJE ISTRAŽIVAO VEZU IZMEĐU TERAPIJE I IZNENADNOG POGORŠANJA...
3) Krunoslava Baju je u KC Banjaluka dopratio Petrović Mitar, (njegov podstanar i danas nastanjen na adresi Majke Jevrosime 20, 76300 Bijeljina) te je svjedok da je knjižica predata u KC Banjaluka, a bio je prisutan i dana 17.12.2012. u bolnici Sveti vračevi u Bijeljini kada je saopšteno da je "NESTALA" istorija bolesti, te sugerišem da se taj svjedok pozove u CJB ili OT Bijeljina kako bi dao iskaz o tome.
DA LI JE NORMALNO PACIJENTA U TEŠKOM STANJU TRANSPORTOVATI SATIMA U MEDICINSKU USTANOVU NIŽE KLASE ???

PRILOZI

Razriješen Saša Labotić
Otpust iz bolnice 17.12.2012.
Zahtjev za informacije po predmetu T13 0 KT 0014576 12

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 5 Januar, 2020 | read_nums (46)
Prekršajni postupak ne može se pokrenuti ni voditi za prekršaje za koje je propisana novčana kazna do 3.000 KM ili kazna zatvora u trajanju do 15 dana, kada protekne godinu dana od dana kada je prekršaj izvršen. Rješenje kojim se obustavlja postupak protiv okrivljenog donosi se kada se utvrdi da je nastupila zastarjelost za vođenje prekršajnog postupka...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet : 80 0 Pr 100636 18 Pr

ZASTARJELOST POKRETANJA I VOĐENJA PREKRŠAJNOG POSTUPKA

Na osnovu ZAKONA O PREKRŠAJIMA REPUBLIKE SRPSKE :
Zastarjelost pokretanja i vođenja prekršajnog postupka - član 99
(1) Prekršajni postupak ne može se pokrenuti ni voditi:
1) za prekršaje za koje je propisana novčana kazna do 3.000 KM ili kazna zatvora u trajanju do 15 dana, kada protekne godinu dana od dana kada je prekršaj izvršen i
2) za prekršaje za koje je propisana novčana kazna veća od 3.000 KM ili kazna zatvora u trajanju dužem od 15 dana, kada protekne dvije godine od dana kada je prekršaj izvršen.
(2) Za poreske, carinske i finansijske prekršaje zakonom se mogu odrediti rokovi duži od rokova iz stava 1. ovog člana, ali ne duži od tri godine.
(3) Zastarjelost za pokretanje i vođenje prekršajnog postupka prema odgovornom licu u pravnom licu cijeni se prema zastarjelosti za preduzimanje prekršajnog postupka prema pravnom licu ako je za isti prekršaj propisana kazna i za pravno lice.
Razlozi za obustavljanje postupka - član 181.
Rješenje kojim se obustavlja postupak protiv okrivljenog donosi se kada se utvrdi da:
1) sud nije stvarno nadležan za vođenje prekršajnog postupka, 2) je postupak vođen bez zahtjeva ovlašćenog podnosioca, 3) je okrivljeni u toku prekršajnog postupka umro ili je okrivljeno pravno lice prestalo da postoji brisanjem iz sudskog registra, 4) okrivljeni ima diplomatski imunitet, 5) je podnosilac zahtjeva od započinjanja do završetka pretresa odustao od zahtjeva, 6) je okrivljeni za isti prekršaj već pravosnažno proglašen odgovornim, oslobođen ili je zahtjev protiv njega pravosnažno odbijen ili je postupak protiv njega pravosnažno obustavljen ili je okrivljeni u krivičnom postupku pravosnažno proglašen krivim za djelo koje obuhvata i obilježja prekršaja,
7) je nastupila zastarjelost za vođenje prekršajnog postupka i
8) postoje i druge okolnosti koje isključuju vođenje prekršajnog postupka.
Vezano za datum 27.09.2018. navodnog prekršaja naveden u Zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka, 15-01-3-211-30-1619-18 te ZAKONA O JAVNOM REDU I MIRU, članovi 7 i 24, koji su takođe navedeni u pomenutom zahtjevu a za koje je predviđena novčana kazna od 100 KM do 300 KM u članu 7 i novčana kazna od 500 KM do 1.500 KM u članu 24, što je zbirno maksimalno 1800 KM, ističem da su još pred pretres održan 02.10.2019. nastupile zakonom predviđene okolnosti za obustavljanje postupka, istaknute podebljanim tekstom s obzirom da se postupak ne može voditi - član 99, stav 1) za prekršaje za koje je propisana novčana kazna do 3.000 KM ili kazna zatvora u trajanju do 15 dana, kada protekne godinu dana od dana kada je prekršaj izvršen.
DANA 27.09.2019. PROTEKLA JE GODINA DANA OD NAVODNOG PREKRŠAJA TE JE SUD OBAVEZAN PRIMJENITI NAVEDENE ODREDBE I OBUSTAVITI POSTUPAK...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
Zdenkobajo@gmail.com

Autor zdenkobajo | 30 Decembar, 2019 | read_nums (48)
Primjer razbojništva MUP-a i Republike Srpske je kada su 22.05.2019. poslali plaćenika u civilu da me pred više službenika fizički napadne i prijeti ubistvom direktno u zgradi PU Bijeljina a da su to uobičajene metode zločinaca, vidi se u tekstu "Vukelic ubistvo" gdje je u vrijeme, dok je još bio živ u medijima i na video snimcima, opisivao kako su mu prijetili u policiji a potom su ga raznijeli eksplozivom ispred zgrade MUP-a u Banjaluci...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet : 80 0 Pr 100636 18 Pr
PORUČUJEM SVIM UČESNICIMA U POSTUPKU DA JE OVAJ NEZAKONITI RAZBOJNIČKI NAPAD IMAO ZA CILJ MOJU LIKVIDACIJU I SVAKOGA KO U BUDUĆNOSTI NAPADNE NA BILO KOJE MOJE PRAVO ILI IZVRŠI KRIVIČNO DJELO - RADNJU, KOJOM POMAŽE PRIPADNICIMA MAFIJE, TRETIRAĆU KAO SAUČESNIKA NE SAMO U TOME NEGO I SVIM DRUGIM KRIVIČNIM DJELIMA KOJI SU PRETHODILI, POČEV OD UBISTVA IVONE BAJO.
Na osnovu člana "Nužna odbrana" iz KZRS, stav "(2) Nužna je ona odbrana koja je neophodno potrebna da se od svog dobra ili od dobra drugog odbije istovremeni ili neposredno predstojeći protivpravni napad" te prava garantovanim Ustavom RS, i zakonima, ukazujem na činjenicu da je odavno u toku protivpravni napad na mene od strane MAFIJAŠKOG KLANA a u čemu im podršku pružaju SVE takozvane institucije, te ističem i dostavljam javni tekst:

POLICIJA I RS U CJELINI SVE OTVORENIJE POKAZUJU SVOJE ZLOČINAČKO LICE

Već sam dostavio jedan mali dio materijala koji pokazuje da Republika Srpska nema nikakav legitimitet, pošto je u prošlosti izvršen državni udar i na vlast nasilno dovedeni najgori zločinci i kriminalci, odnosno ratni profiteri koji su potom narednih godina nastavili da pljačkaju i ubijaju nevine građane.
NAPOMINJEM DA VEĆ IMAM DOVOLJNO DOKAZA O LAŽIRANJU NADLEŽNOSTI NENADLEŽNIH ORGANA I FALSIFIKOVANJU DOKUMENTACIJE OD STRANE MUP-A NA DAN 27.09.2018. TE JE VEĆINA OVDE PRILOŽENIH DOKAZA NAMJENJENA DA POKAŽE ORGANIZOVANI KRIMINAL I MAFIJAŠKE METODE PRIPADNIKA RS I POLICIJE PRIJE SVEGA...
Osim dvojice zločinaca koje sam posebno istakao, Dragana Lukača i Milorada Dodika s obzirom da su na najuticajnim pozicijama u institucijama Republike Srpske, postoji kao i u Federaciji na hiljade kriminalaca, ratnih zločinaca i plaćenih ubica koji su mobilisani i angažovani da na svaki način brane mafijaški sistem kome pripadaju.
Posljednji primjer brutalne demonstracije sile i gestapovskih metoda se desio 29.09.2019. kada je prilikom takozvanih "službenih radnji" došlo do više slučajeva neviđene bahatosti i maltretiranja građana o čemu ima više tekstova sa detaljima a ovdje izdvajam i prilažem prilog "Policajac udario aktivistu Stefana Blagića".
Osim što se radi o osobi koja javno ističe kriminal pripadnika režima on je i autor članaka na jednom portalu što posebno nervira mafijaški klan.
S obzirom da ja već godinama, uprkos bezbrojnim prijetnjama, javno objavljujn na internetu detalje o kriminalu režimskih zločinaca, povezujem to sa prilogom "Dodikova prijetnja 19.01.2018." preko mejla upućenog u Švajcarsku sa zahtjevom da se suspenduje moja domena "pravda-istina".
Taj mejl koji su dobili u Švajcarskoj mi je proslijeđen a već od februara, počinju da se izdaju naredbe nenadležnih organa i šalje sudska policija u kasnim noćnim satima, mnogo prije izlaska sunca, da mi lupa na vrata i odvede me, kako bi me usput negdje ubili a da za to ne ostane nikakav trag.
Prethodno je javno šef mafije dodik milorad objelodanio formiranje "CRNE KNJIGE" što je rezultiralo desetinama likvidacija i stanju koje danas imamo.
Istovremeno, pripadnici mafije me opisuju kao psihopatu, cinkaroša i čak kao "ustašu" i stranog plaćenika da bi motivisali što veći broj svojih plaćenih ubica. Kolika je to gnusna laž pokazuje i "Odlikovanje" koje sam dobio od prvog predsjednika RS za izlaganje sopstvenog života opasnosti, prilikom spasavanja pripadnika srpske vojske u vrijeme kada je sadašnji predsjednik švercovao robu i oružje a ministar takozvanog MUP-a, ubijao srbe a muslimane slao na klanje.
Drugi primjer je razbojnički napad MUP-a i Republike Srpske kada su 22.05.2019. poslali plaćenika u civilu da me pred više službenika fizički napadne i prijeti ubistvom direktno u zgradi PU Bijeljina a da su to uobičajene metode zločinaca, vidi se u tekstu "Vukelic ubistvo" gdje je u vrijeme, dok je još bio živ u medijima i na video snimcima, opisivao kako su mu prijetili u policiji a potom su ga raznijeli eksplozivom ispred zgrade MUP-a u Banjaluci.
Članak "Zapaljen audi šefa Kluba poslanika DNS" pokazuje da se desio jedan uslovno rečeno manji teroristički akt na području Istočnog Sarajeva a sutradan 26.12.2017. sam prema planu mafije, trebao doći na izjašnjenje poslije nezakonitog poziva kriminalca Luke Borovčanina.
Nema nikakve sumnje da policija ima obilje razrađenih šema, kako nekoga ubiti a ovdje ne bi bilo nikakvih problema da neki "zalutali metak" pogodi mene, prilikom "intervencije policije" i bjekstva onih koji su zapalili automobil ili čak da me direktno policija ubije kao "nepoznato lice" i "osumnjičenog" pošto sam kako bi naveli u izvještaju "napao" policajce ili "bježao" što im po običaju nije uopšte teško da slažu.
Članak "Završni čin u bijeljinskoj pravosudnoj drami" pokazuje kako se zloupotrebljava službena uniforma za pripremljene zločine a potpuno isti slučaj se desio i u ovom postupku kada su pripadnici mafijaškog klana, lažirali nadležnost i otvorili nezakonite predmete protiv mene sa isključivim ciljem da me ubiju.
Već sam dostavio obdukcioni nalaz iz koga se vidi da je moj otac ugušen prilikom transporta iz trovačice UKC Banjaluka gdje su ga tretirali kao zamorca eksperimentalnim lijekovima a moguće i smišljeno otrovali a posebno ističem da je i osmogodišnja djevojčica ćerka moje sestre Ivona Bajo, ubijena i ugušila se sopstvenom krvlju dok su kriminalci iz Republike Srpske švercovali narkotike i potrudili se da pobjegnu što prije sa lica mjesta umjesto da hitno pruže pomoć smrtno ranjenoj djevojčici koja bi možda u tom slučaju i preživjela.
Umjesto toga, zločinci su skinuli sa ubijenog djeteta materijalni dokaz ubistva i oprali ga benzinom te sakrili dječji ruksak iz svih istražnih radnji, (Ručni rad policije i tužilaštva - dokaz ubistva) kako bi prikrili i ubistvo i krijumčarenje u zločinačku Bobar grupu.
Zahtijevam od suda da u nastavku postupka, predoči svim svjedocima fotografije materijalnog dokaza ubistva i ubijene djevojčice, (Ručni rad republike srpske - ubijena djevojčica) kako bi bili svjesni ko su zločinci čije su naredbe izvršavali i koji su od njih tražili da falsifikuju dokumentaciju, odnosno saučestvuju u pripremi mog ubistva i naravno prikrivanju zločina nad ubijenom djevojčicom.
Godinama sam tražio od mafijaškog MUP-a da se izjasni o materijalnom dokazu ubistva i imenima odgovornih službenika što su uporno odbijali i na kraju poslali plaćenika da me napadne ali me to dodatno motivisalo te sam otkrio imena najodgovornijih kriminalaca, (Potpisi i imena najodgovornijih zločinaca) a to su Stanko Stanišić, Marković Dragoslav i Siniša Vrućinić iz policije, te Danica Stjepanović iz tužilaštva u Bijeljini.
Naravno da je spisak zločinaca mnogo širi a čine ga prije svega Novak Kovačević, kompletna uprava policijska u Bijeljini, Danko Borovčanin a nedavno su se razotkrili i saučesnici iz istočnog Sarajeva, Rajko Čolović i Luka Borovčanin.
I na kraju, prilažem "Materijal predviđen za dokazni postupak 02.09.2019." od 7 dokumenata, koji sam bio pripremio za prezentovanje svjedocima prilikom ispitivanja za sud i predstavnika policije a za sebe sam odštampao novi i dopunio nekim drugim dokumentima s obzirom da sam od suda dobio primjerke gdje se jasno vide imena i falsifikati.
Ovaj materijal gdje su imena zatamnjena sam dobio poslije pismenog zahtjeva MUP-u a nakon više bezuspješnih pokušaja da dokumente dobijem od policijske stanice Bijeljina II.
Njime se dokazuje i njihova laž da sam "odbio" primiti dokumentaciju jer nema nikakvog razloga da kriju svoja imena a osim toga, potpuno je jasno da dokumenti nisu ni bili popunjeni, nego su me hitno transportovali timu za likvidaciju koji je čekao pa materijal naknadno popunjavali i falsifikovali.
Iz ovog kompleta, sada posebno ističem obrazac o pravima lica lišenog slobode a koja prava mi naravno nisu ni saopštena no što je najbitnije, vezano za medicinsku pomoć, ne postoji potpis nijednog od 4 predviđena lica te je potpuno jasno da je policija svjesno prekršila zakonom predviđene dužnosti i obaveze te smišljeno transportovala na udaljenu teritoriju, pošto su prethodno lažirali nadležnost a sve sa ciljem da što prije budem izbačen na ulicu kao meta timu za likvidaciju koji je čekao.
Tu su i krunski dokazi lažiranja i montiranja predmeta u nenadležnim organima, dokumenti RTRS i Vrhovnog suda. Dokaz od RTRS sam pokazao sudiji Despenić Aleksandru u predmetu 80 0 Pr 092159 17 Pr još 25.06.2018. što je vidio i predstavnik MUP-a i zatražio da se sudskom naredbom pribavi spis iz OJTIS što su oni odbili da učine. Pošto MUP ni tada nije poštovao zakon i nije dostavio dokaze, sudija je postupak odložio i naložio im da dostave materijal.
Predstavnik policije je to naravno prenio šefovima te su shvativši da sam razotkrio njihov plan odustali od postupka i koncentrisali se na pripreme za moje ubistvo što je pokušano upravo 27.09.2018. a kada ni to nije uspjelo i nakon što sam pismeno zahtijevao dokumentaciju vezanu za hapšenje, sačinjava se "izvještaj o prekršaju" i "Zahtjev za pokretanje ovog postupka" te traži nastavak u predmetu 80 0 Pr 092159 17 Pr.
Važno je istaći da su službenici policije koji rade u jednom a imaju boravište ili su rođeni u drugom entitetu kao Nešković i njegov prijatelj M.S za koga sumnjam da me je napao, idealni za prenos i transportovanje krijumčarene robe poput narkotika, prilikom svakodnevnih ili sedmičnih putovanja.
Poziv drugi po 80 0 Pr 092159 17 Pr, sačinjen je 12.10.2018. što je isti dan kada je napisan i "Zahtjev za PPP 15-01-3-211-30-1619-18" za ovaj postupak, dok je "izvještaj sačinjen dan ranije, nakon što je PU Bijeljina zaprimila moj zahtjev i zatražila izjašnjenje komande PS Bijeljina II. Sve ovo pokazuje i da je prije svega komandir Nešković imao interese da planski saučestvuje u pripremama za likvidaciju 27.09.2018. skupa sa Borovčaninom a iz OJT Bijeljina je po podacima koje imam učestvovao Gruhonjić Muhamed te su u sadejstvu sa Dejanom Minićem i provokatorom organizovali akciju misleći da ja toga nisam svjestan.
Naprotiv još mnogo ranije sam rekao sestri i nekim prijateljima o čemu se radi a sve režimske doušnike koji su angaživani sam razatkrio i inicijale nekih od njih objavio na internetu pa čak dostavio na mejl suda u Bijeljini. Kompletan događaj 27.09.2018. je snimljen audio, telefonom koji su mi oduzeli i cjelo vrijeme je bio u posjedu službenika koji su bili na 1 metar od mene te mi je vraćen na Sokocu. Na žalost, baterija je bila pri kraju pa nisam snimio presretanje od strane NN lica u trenutku kada sam išao prema autobuskoj stanici.
Tu osobu nikad ranije nisam sreo a po razvoju događaja kasnije i liku koji sam zapamtio, postoji mogućnost da je isti ubijen zbog propusta prilikom pokušaja likvidacije 27.09.2018. i neispunjavanja naloga mafijaškog klana, (što sam saopštio samo svojoj sestri) a sa obzirom da nisam fotografisao događaj i ne mogu biti siguran, neću ni navoditi o kome se eventualno radi...

PRILOZI

Policajac udario aktivistu Stefana Blagića
Dodikova prijetnja 19.01.2018.
Odlikovanje
Vukelic ubistvo
Zapaljen audi šefa Kluba poslanika DNS

Završni čin u bijeljinskoj pravosudnoj drami
Ručni rad policije i tužilaštva - dokaz ubistva
Potpisi i imena najodgovornijih zločinaca
Materijal predviđen za dokazni postupak 02.09.2019.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
Zdenkobajo@gmail.com

Autor zdenkobajo | 25 Decembar, 2019 | read_nums (44)
UKOLIKO RS I MUP NE DOSTAVE SUDU REGULARNA RJEŠENJA VRHOVNOG SUDA I REPUBLIČKOG TUŽILAŠTVA O PRENOSU NADLEŽNOSTI NA TAKOZVANE ORGANE U ISTOČNIM SARAJEVU, TO ĆE NEDVOSMISLENO ZNAČITI DA SU SVJESNO IZVRŠILI VIŠE TEŠKIH KRIVIČNIH DJELA OD 2015-TE DO 2019-TE SA ISKLJUČIVIM CILJEM DA PRIPREME MOJE UBISTVO A OZBILJNO SU MI UGROZILI ŽIVOT SAMO SMIŠLJENIM I PODMUKLIM NEPRUŽANJEM MEDICINSKE POMOĆI TE OČEKUJEM OD SUDA DA IH TRETIRA U SKLADU SA ODREDBAMA KZRS, GLAVA XXIII, KAO TERORISTIČKU ORGANIZACIJU ŠTO SUŠTINSKI MUP, RS, I BIH U CJELINI U JESU...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet : 80 0 Pr 100636 18 Pr
PORUČUJEM SVIM UČESNICIMA U POSTUPKU DA JE OVAJ NEZAKONITI RAZBOJNIČKI NAPAD IMAO ZA CILJ MOJU LIKVIDACIJU I SVAKOGA KO U BUDUĆNOSTI NAPADNE NA BILO KOJE MOJE PRAVO ILI IZVRŠI KRIVIČNO DJELO - RADNJU, KOJOM POMAŽE PRIPADNICIMA MAFIJE, TRETIRAĆU KAO SAUČESNIKA NE SAMO U TOME NEGO I SVIM DRUGIM KRIVIČNIM DJELIMA KOJI SU PRETHODILI, POČEV OD UBISTVA IVONE BAJO.
Na osnovu člana "Nužna odbrana" iz KZRS, stav "(2) Nužna je ona odbrana koja je neophodno potrebna da se od svog dobra ili od dobra drugog odbije istovremeni ili neposredno predstojeći protivpravni napad" te prava garantovanim Ustavom RS, i zakonima, ukazujem na činjenicu da je odavno u toku protivpravni napad na mene od strane MAFIJAŠKOG KLANA a u čemu im podršku pružaju SVE takozvane institucije, te ističem i dostavljam javni tekst:

PROVIDNI POKUŠAJ PREVARE RS, ODNOSNO MUP-A

Na osnovu ZOP-a, člana "Prava lica okrivljenih za prekršaje", stav (2) Okrivljeno lice iz stava 1. ovog člana ima pravo da: 5) ispitaju ili da se u njegovo ime ispitaju svjedoci koji ga terete i da se obezbijedi prisustvo i saslušanje svjedoka u njegovu korist pod istim uslovima kao i svjedoka koji ga terete, ističem zahtjev za sudsko obezbjeđenje svih predloženih svjedoka od strane MUP-a. Naravno i onih koje sam ja predložio.
U ovom postupku se ne radi o svađi pijanog gosta i konobara, gdje bi takozvani MUP a u stvari mafijaški servis, glumio navodnog čuvara reda i mira. U pitanju je podmukli razbojnički napad mafijaškog klana, koji je poslao službenike SP, da lažu o navodnim rješenjima Vrhovnog suda RS i RTRS o prenosu nadležnosti u Osnovni sud u Sokocu i OJTIS.
Mirno sam išao trotoarom ne napadajući nikog, niti dajući ikakvog glasa od sebe, kada je uslijedio napad terorističke organizacije RS na mene sa krajnjim ciljem da budem ubijen na Sokocu. Službenici SP ne samo da nisu imali rješenja o kojima su lagali, nego čak ni naredbu po falsifikovanim i montiranim predmetima. RS, odnosno MUP ni 27.09.2018. a ni u dokazima za ovaj postupak ne dostavlja rješenja kojim bi se opravdalo postupanje RS, preko nenadležnih organa.
BEZ ZAKONOM PROPISANIH ODLUKA VRHOVNOG SUDA I RTRS-E, DJELOVANJE OJTIS I SUDA U SOKOCU PREDSTAVLJA PROTIVPRAVNI NAPAD NA MENE I MOJA PRAVA A SVI AKTERI SU SAUČESNICI U POKUŠAJU UBISTVA I VIŠE DRUGIH KRIVIČNIH DJELA...
Podsjećam da sam na pretresu od 02.09.2019. tražio da se odmah obavi ispitivanje svjedoka MUP-a, što je odbijeno. Naime tog dana su pristupila sva 4 predložena svjedoka, iako je MUP, podmuklom prevarom, dostavio samo jedan primjerak dokaza za sud a za mene ne i vrlo su dobro znali da ako se pojavim u tim okolnostima će pretres biti odložen.
Da nisam došao a s obzirom da su mi prethodno prijetili ubistvom, (direktno preko službenika RS a prethodne prijetnje NN lica i ne računam) kod praktično svakog drugog građanina to bi izazvalo strah i ne bi se usudili ni na ulicu izaći a kamoli ući u neku javnu zgradu te bi u tom slučaju, sud doneo odluku samo na osnovu laži i falsifikata koje je MUP sačinio.
Sa druge strane, ovakvim bespotrebnim dovođenjem svedoka na prvi pretres, odnosno ponovnim poslije odgađanja, svjedocima se obezbeđuju po dvije ili više dnevnica, odnosno novčanih nadoknada za dolaske, što je u suštini podmićivanja svjedoka, koji treba da lažu, pošto su prethodno falsifikovali dokumentaciju. To je dakle i razbojničko pljačkanje budžeta i građana od strane korumpiranih pripadnika policije.
S obzirom da su kriminalci u sjenci, izvršili više krivičnih dijela odnosno naređivali takozvanim "svjedocima" da sami čine krivična djela, lažu i falsifikuju, svako njihovo svjedočenje je velika opasnost za te zločince, koji se kriju te je bilo logično očekivati, da će spriječiti svjedočenje nekog od svjedoka.
Stoga zahtijevam da MUP, koji je smišljeno pokušao da me ubije, prvo gušenjem zbog neukazivanja hitne pomoći a onda saučestvujući sa kriminalcima iz Istočnog Sarajeva, koji su čekali moj dolazak da me likvidiraju, obezbijedi dolazak svih predloženih svjedoka te da bi se omogući pravo garantovano zakonom navedeno da početku dokumenta. UKOLIKO RS I MUP NE DOSTAVE SUDU REGULARNA RJEŠENJA VRHOVNOG SUDA I REPUBLIČKOG TUŽILAŠTVA O PRENOSU NADLEŽNOSTI NA TAKOZVANE ORGANE U ISTOČNIM SARAJEVU, TO ĆE NEDVOSMISLENO ZNAČITI DA SU SVJESNO IZVRŠILI VIŠE TEŠKIH KRIVIČNIH DJELA OD 2015-TE DO 2019-TE SA ISKLJUČIVIM CILJEM DA PRIPREME MOJE UBISTVO A OZBILJNO SU MI UGROZILI ŽIVOT SAMO SMIŠLJENIM I PODMUKLIM NEPRUŽANJEM MEDICINSKE POMOĆI TE OČEKUJEM OD SUDA DA IH TRETIRA U SKLADU SA ODREDBAMA KZRS, GLAVA XXIII, KAO TERORISTIČKU ORGANIZACIJU ŠTO SUŠTINSKI MUP, RS, I BIH U CJELINI U JESU...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
Zdenkobajo@gmail.com

Autor zdenkobajo | 21 Decembar, 2019 | read_nums (48)
Prije svega, što se tiče danas "najvećih patriota" i branilaca Republike Srpske, Dodik Milorada i Dragana Lukača u vrijeme dok se stvarala Republika Srpska iz naslova članka, citiram "Lukač bio pripadnik specijalne manevarske jedinice Armije BiH u Bihaću koja je ubijala Srbe" vidi se njegova uloga i karakter. Informacija o tome je potekla iz ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine a što se tiče Dodika, opšte je poznato da je bio poslanik u Federaciji i aktivno agitovao protiv kako je on tada nazivao "Republike šumske" te da se bavio švercom i ratnim profiterstvom o čemu postoji obilje članaka...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet : 80 0 Pr 100636 18 Pr
PORUČUJEM SVIM UČESNICIMA U POSTUPKU DA JE OVAJ NEZAKONITI RAZBOJNIČKI NAPAD IMAO ZA CILJ MOJU LIKVIDACIJU I SVAKOGA KO U BUDUĆNOSTI NAPADNE NA BILO KOJE MOJE PRAVO ILI IZVRŠI KRIVIČNO DJELO - RADNJU, KOJOM POMAŽE PRIPADNICIMA MAFIJE, TRETIRAĆU KAO SAUČESNIKA NE SAMO U TOME NEGO I SVIM DRUGIM KRIVIČNIM DJELIMA KOJI SU PRETHODILI, POČEV OD UBISTVA IVONE BAJO.
Na osnovu člana "Nužna odbrana" iz KZRS, stav "(2) Nužna je ona odbrana koja je neophodno potrebna da se od svog dobra ili od dobra drugog odbije istovremeni ili neposredno predstojeći protivpravni napad" te prava garantovanim Ustavom RS, i zakonima, ukazujem na činjenicu da je odavno u toku protivpravni napad na mene od strane MAFIJAŠKOG KLANA a u čemu im podršku pružaju SVE takozvane institucije, te ističem i dostavljam javni tekst:

ISTORIJAT RAZBOJNIŠTVA I TERORA REPUBLIKE SRPSKE


Prije svega, što se tiče danas "najvećih patriota" i branilaca Republike Srpske, Dodik Milorada i Dragana Lukača u vrijeme dok se stvarala Republika Srpska iz samog naslova citiram "Lukač bio pripadnik specijalne manevarske jedinice Armije BiH u Bihaću koja je ubijala Srbe" vidi se njegova uloga i karakter.
Informacija o tome je potekla iz ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine a što se tiče Dodika, opšte je poznato da je bio poslanik u Federaciji i aktivno agitovao protiv kako je on tada nazivao "Republike šumske" te da se bavio švercom i ratnim profiterstvom o čemu postoji obilje članaka.
Zbog toga neću prilagati novinske tekstove, nego dokumentaciju tadašnjih državnih organa iz koje se vidi da je jedan od transporta cigareta, (Dodik švercuje cigarete i Dodik izjava o švercu) Dodik Milorada zaplijenjen zbog pokušaja šverca.
Da današnja Republika Srpska nema nikakav legitimitet, dokaz je to što su pomenuti zločinci dovedeni na vlast uz vojnu asistenciju Nato pakta čiji su oni agenti i sluge. Iz teksta "Lukaču mi se sjećamo državnog udara a ti" se vidi na koji način su nametnuti i instalirani agenti CIA, Dodik Milorad i Dragan Lukač, koji danas ubijaju i civile.
Ali pošto im nije sve išlo po planu, prilikom priprema za bombardovanje Jugoslavije 05.03.1999. biva nasilno smijenjen, legalno od strane naroda izabrani predsjednik RS, Nikola Poplašen sa isključivo jedinim ciljem da na vlast bude doveden Dodik Milorad i uz pomoć Dragana Lukača i ostalih zločinaca pruži logističku podršku trupama NATO pakta pred bombardovanje.
U to vrijeme već su uhodani trasporti narkotika preko Federacije Bosne i Hercegovine do područja Istočnog Sarajeva, gdje su ih preuzimali tamošnji kriminalni klanovi pod zaštitom kriminalaca iz policije i tužilaštva a da su likvidirani i oni pripadnici vlasti, koji su im u tome smetali i u Federaciji, dokaz je, (prilog "Misterij atentata na doministra policije Federacije BIH") ubistvo Joze Leutara 16. marta 1999.
Poslije instaliranja sluga NATO pakta, slijedi "Bombardovanje 1999, 24. mart" pri čemu podršku i pomoć pružaju upravo ti kriminalci, koji se danas predstavljaju kao patriote.
Mnogo više likvidacija onih koji su bili smetnja mafijaškom klanu, izvršeno je u Republici Srpskoj i to najviše naravno na području Istočnog Sarajeva a jedno od prvih ubistava je 7. Augusta 1998. (Od ubistva Srđana Kneževića 21 godina) kada je likvidiran tadašnji zamjenik načelnika centra javne bezbjednosti Srđan Knežević. Ubice i nalogodavci koji su pod zaštitom takozvanih pravosudnih i policijskih organa u Istočnom Sarajevu ni poslije 20 godina nisu ne samo kažnjeni nego ni otkriveni.
Jedna od prvih likvidacija po dolasku Dodik Milorada na vlast, opisana je u članku "Ubistvo Bobana Blagojevića" a radi se o osobi koja je dobro poznavala ratno profiterstvo i kriminalne poslove Dodik Milorada i o tome javno govorio.
Boban Blagojević je poslije incidenta u kome je optužio Dodik Milorada za kriminal, napadnut 10. decembra 1998. i brutalno pretučen palicama od čega je preminuo a ubice su pod zaštitom režima i nikad nisu pronađene.
U tekstu "Podzemlje istočne Bosne" navedeno je oko 20 najpoznatijih likvidacija izvršenih do dana ubistva Ivone Bajo 23.07.2019. u Bijeljini kada su krijumčareni narkotici narko mafije iz Istočnog Sarajeva. Kako je i istaknuto u članku a to je i nesporna činjenica, mafijaški narko klanovi i auto mafija, formirani na području Istočnog Sarajeva su u saučesništvu i pod zaštitom policijskih i pravosudnih organa Republike Srpske.
Prethodnih godina me Republika Srpska u više dokumenata opisivala kao psihički poremećenog narkomana, iako za to nema nikakav dokaz niti obavljeno vještačenje a sa druge strane pred sudom su svoje psihičke poremećaje dokazali i Dragan Lukač što se vidi iz članka "Lukač tužio Republiku Srpsku i MUP RS i dobio 40.000 KM odštete".
Za psihički poremećaj, odnosno kako se to stručno kaže "duševne bolove" Dragan Lukač je dobio 20 hiljada maraka a ono čime ministar može da se pohvali je da je i za pretrpljeni strah dobio 6 hiljada maraka što se može vidjeti i u prilogu "Presuda Lukač Dragan protiv RS".
Prije nekoliko mjeseci, jedan bivši pripadnik specijalne policije mi je dostavljao dokumentaciju i neke video snimke, vezano za ratne zločine te poručio da će mi poslati i dokaze o učešću Dragana Lukača u tim događajima a poznato je da je umješan u zločin kada je zaklan ratni zarobljenik za šta postoji i video snimak.
Upravo onako kako je naredio "VODI GA" za Nedžada Dizdarevića koji je odmah potom ubijen, takav metod je prenio i u takozvani MUP RS, kada je 27.09.2018. umjesto da mi pruže medicinsku pomoć koju sam tražio i na šta su obavezni, neko od njegovih sluga zločinaca izdao istu naredbu jer ubice već predugo čekaju da im budem doveden na nišan.
18. juna 2019. mi je Facebook, zaključao nalog po zahtjevu organa Republike Srpske, kako bi spriječio da dobijem i objavim taj materijal.
Dodik Milorad je takođe pred sudom Republike Srpske, putem svog advokata dostavio dokumentaciju i dokazao svoje psihičke poremećaje, (Od koje bolesti boluje Milorad Dodik) te dobio odštetu od 6 hiljada maraka.
I tako dakle, danas dvojica sudski dokazano poremećenih psihopata, sastavljaju "crne knjige" i izdaju naredbe službenicima Republike Srpske da se bore protiv onih koji ih ometaju u pljački a kako to rade primjer je i ovaj slučaj.
Da je i na ovakvu mafijašku Republiku Srpsku kakva jeste, izvršen dodatni državni udar vidi se i iz članka "Nova saznanja u 'slučaju Dragičević', na tužilaštvu je da ih saopći". Taj tekst je nastao nakon izjave ministra Dragana Lukača oko godinu dana poslije ubistva Davida Dragičevića i u njemu nema, odnosno ne bi bilo ničeg spornog da nije prethodno, MUP uzurpirao ovlašćenja tužilaštva i samovoljno bez ikakve izvršene istrage, odmah poslije obdukcije, saopštio da je u pitanju, "zadesna" smrt, "bez elemenata krivičnog djela" a ubijenog mladića, koga su prethodno danima mučili, bez ikakvih dokaza lažno optužio za provalnu krađu, pošto su mu prethodno podmetnuli stvari u džepove a materijalni dokaz ubistva uništili za šta se trenutno optužuju samo dva službenika na nižim pozicijama. Detalji o tome su opisani u članku "Dragičević vjerovatno pao u Crkvenu u džepovima mu nađene ukradene stvari".
Od kraja 2018 pa nadalje, MUP optužuje građane koji traže istinu o ubistvu i procesuiranje odgovornih za državni udar a u stvarnosti to čini upravo Lukač i njegovi zločinci. Drugi državni udar je mafijaški i teroristički, takozvani MUP, izvršio fašističkim udarom na grupu građana, sprečavajući ih da mirno sjede na klupama u gradu, što se vidi u članku "Policijska bruka i sramota".
Nastavak tog terora je opisan u članku "Policija počela građane da traži po kafanama" a da bi spriječila da njihove fašističke metode dođu u javnost, vidi se da su nezakonito pokušavali spriječiti i novinare da izvještavaju o tome i snimaju bezakonje koje se primjenjuje.
U članku "Inspektor Miloš prijeti novinaru" vide se gestapovske metode koje primjenjuje takozvana policija. Takođe je objavljen i audio snimak u kome taj inspektor prijeti građaninu, prebijanjem hvaleći se istovremeno da je mnoge prethodno istukao a da niko neće moći dokazati kako je došlo do povređivanja.
To je dakle policija kakvu su formirali kriminalci, Dodik Milorad i Dragan Lukač, angažujući i instalirajući druge kriminalce da rade za njih, prijete onima koji im smetaju a u krajnjem slučaju likvidiraju one koje na drugi način ne mogu zastrašiti. Da je policija Republike Srpske mafijaška organizacija, vidi se opet iz još jednog teksta nastalog poslije izjava iz ministarstva bezbjednosti pod naslovom "Vrh MUP-a Republike Srpske diluje drogu".
Koliki je bijes pripadnika mafije u policiji, zbog toga što njihovi saučesnici nisu uspjeli da me ubiju, onako kako je planirano, jasno pokazuje slučaj, kada su poslali plaćenika da me napadne u njihovoj zgradi i prijeti ubistvom.
Takođe su izuzetno isfrustrirani i time što me prate, prisluškuju i snimaju komunikacije godinama a nisu uspjeli da pronađu nikakav kriminal sa kojim bi me povezali. Sa druge strane, znajući da me prate, snimaju i šalju svoje doušnike, sve sam to evidentirao i početkom godine počeo da razotkrivam njihove plaćenike.
Čak sam koristio njihove doušnike, što se može vidjeti u prilogu "Obmanjivanje mafijaškog klana i razotkrivanje doušnika". Tada sam smišljeno plasirao jednu lažnu vijest na grupni čat da bih obmanuo policiju što je i uspjelo.
Ta moja obmana je unijela pravi haos u vrh mafijaškog MUP-a te su dodatno angažovali desetine agenata samo da mene prate. U nastavku tog slučaja se vidi da jedan od doušnika, čije sam ime sakrio jer se radi o osobi koju su slagali i zloupotrebljavali, pokušava doći do slike koju sam objavio a priložene u prvom dijelu dokumenta.
Ta osoba je informacije prenosila političaru Adamu Šukalu, koji je bio lažni opozicionar a u stvari sve informacije dostavljao vrhu mafijaškog režima i kako se vidi, pokušava saznati dodatne detalje, pominjući da je procurio neki plan preko profila Zdenka B, odnosno mene. Isti Adam Šukalo i lažni buntovnik inspektor Borislav Radovanović su konstantno bili uz Čedomira Kneževića, (vođu štrajka željezničara) koga su izmanipulisali a nađen je mrtav na dan zakazanog ročišta po njegovoj tužbi. Smrt je naravno okarakterisana kao "prirodna" bez toksikoloških analiza.
Iz dodatnog komentara da "panduri već imaju" onu pričicu koju sam im podmetnuo se jasno i vidi da je upravo on u kontaktu sa policijom, jer inače ne bi znao ništa o tome. Ovo je samo mali dio, gestapovskih metoda, koje primjenjuje Republika Srpska.
Neke doušnike još nisam pominjao, neke jesam u drugim postupcima kao recimo u predmetu 80 0 P 097102 18, po mojoj tužbi za diskriminaciju, gdje sam razotkrio više pripadnika policije i doušnika, koga su mi pokušali podmetnuti sa zadatkom da prikuplja podatke i lažno me optuži kao cinkaroša, (TRAJANSKI KONJ OD 300 EVRA, objavljeno i na web adresi "https://pravda-istina.org/trajanski-konj-od-300-evra") da sam navodno prijavio neke njegove prijatelje, narko dilere, kojima tako mafijaški MUP daje dodatni motiv da me dočekaju na sa kriminalcima iz institucija dogovorenom mjestu i iz osvete likvidiraju.
Pošto sam dokaze o tome dostavio sudiji Mićić Ljubiši, uključujući i video snimke, (uz opasku da je to zbog mogućeg uklanjanja video zapisa) samo dva dana kasnije, po zahtjevu mafijaških servisa MUP-a i tužilaštva, ukinut je kompletan Youtube kanal, osobe koju su angažovali a na kome su se nalazili snimci.
Poslije svoga, kriminalci iz policije, poslali su ga da me presretne u gradu i izvini se kako bih prestao pisati o njima. Pošto timovi za likvidaciju nisu uspjeli da me odvuku negdje daleko, gdje bih "nestao" ili stradao "zadesno" angažovali su se lično saučesnici iz takozvanih državnih organa a koji su u simbiozi sa mafijaškim klanovima, Rajko Čolović i Luka Borovčanin uz asistiranje kriminalca Danka Borovčanina, lažirajući i falsifikujući nadležnost u šta su uvukli i "svjedoke" naređujući im da čine dodatna krivična djela, lažu, falsifikuju dokumentaciju i ne pruže medicinsku pomoć na šta su obavezni.
S OBZIROM DA ĆU TO IZ DOKUMENATA KOJI VEĆ POSTOJE VEOMA LAKO DOKAZATI, OČEKUJEM DA SE SVJEDOCI UCJENE I ZAPRIJETI IM SE KAKO BI ODGOVORNOST PREUZELI NA SEBI I SAKRILI KRIMINALCE ČIJE SU NAREDBE IZVRŠAVALI ILI ČAK DA SE NE POJAVE U NASTAVKU ŠTO JE JEDNA OD UOBIČAJENIH METODA MAFIJAŠKOG KLANA...

PRILOZI

Lukač bio pripadnik specijalne manevarske jedinice
Armije BiH u Bihaću koja je ubijala Srbe
Dodik švercuje cigarete
Dodik izjava o švercu
Lukaču mi se sjećamo državnog udara a ti
Smjena Nikole Poplašena
Misterij atentata na doministra policije Federacije BIH
Bombardovanje 1999, 24. mart
Od ubistva Srđana Kneževića 21 godina
Ubistvo Bobana Blagojevića
Podzemlje istočne Bosne

Lukač tužio Republiku Srpsku i MUP RS i dobio 40.000 KM odštete
Presuda Lukač Dragan protiv RS
Od koje bolesti boluje Milorad Dodik
Nova saznanja u 'slučaju Dragičević', na tužilaštvu je da ih saopći
Dragičević vjerovatno pao u Crkvenu u džepovima mu nađene ukradene stvari
Policijska bruka i sramota
Policija počela građane da traži po kafanama
Inspektor Miloš prijeti novinaru
Vrh MUP-a Republike Srpske diluje drogu
Obmanjivanje mafijaškog klana i razotkrivanje doušnika

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
Zdenkobajo@gmail.com

Autor zdenkobajo | 15 Decembar, 2019 | read_nums (78)
Ovaj dopis je prije svega namjenjen javnosti ali i da argumenmtovano pokažem i dokažem mafijašku i terorističku prirodu takozvane države a da li će akteri u postupku nastaviti da djeluju po uputama iz "crne knjige" i nalozima šefova kriminalnih klanova ili će raditi po zakonu, neka svako sam odluči. Državni organi svoj legitimitet i moć zasnivaju i crpe iz zakona kojima je definisano njihovo postupanje. Onoga trenutka kada takozvani "državni organi" prestanu da djeluju prema tim zakonskim odredbama i umjesto njih izvršavaju naredbe raznoraznih kabadahija iz mafijaškog klana, oni prestaju da budu "državni organi" i ne razlikuju se od bande drumskih razbojnika...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet : 80 0 Pr 100636 18 Pr
PORUČUJEM SVIM UČESNICIMA U POSTUPKU DA JE OVAJ NEZAKONITI RAZBOJNIČKI NAPAD IMAO ZA CILJ MOJU LIKVIDACIJU I SVAKOGA KO U BUDUĆNOSTI NAPADNE NA BILO KOJE MOJE PRAVO ILI IZVRŠI KRIVIČNO DJELO - RADNJU, KOJOM POMAŽE PRIPADNICIMA MAFIJE, TRETIRAĆU KAO SAUČESNIKA NE SAMO U TOME NEGO I SVIM DRUGIM KRIVIČNIM DJELIMA KOJI SU PRETHODILI, POČEV OD UBISTVA IVONE BAJO.
Na osnovu člana "Nužna odbrana" iz KZRS, stav "(2) Nužna je ona odbrana koja je neophodno potrebna da se od svog dobra ili od dobra drugog odbije istovremeni ili neposredno predstojeći protivpravni napad" te prava garantovanim Ustavom RS, i zakonima, ukazujem na činjenicu da je odavno u toku protivpravni napad na mene od strane MAFIJAŠKOG KLANA a u čemu im podršku pružaju SVE takozvane institucije, te ističem i dostavljam javni tekst:

DVOSTRUKI DRŽAVNI UDAR MAFIJAŠKOG KLANA

VEĆ SAM ISTAKAO DA SU RS I BIH NELAGALNE I DA IH NE PRIZNAJEM A SADA PREZENTUJEM DIO MATERIJALA KOJI TO I DOKAZUJE. ZA ONE PREDSTAVNIKE MUPA I TUŽILAŠTVA KOJI SU KUPILI DIPLOME I TO NE ZNAJU, PODVLAČIM DA JE OKRIVLJENI I OPTUŽENI, RAVNOPRAVNA STRANKA U PREKRŠAJNOM ILI KRIVIČNOM POSTUPKU SA PREDSTAVNICIMA TIH MAFIJAŠKIH SERVISA. SUD TREBA DATI JEDNAKU TEŽINU NJIHOVIM TVRDNJAMA DA SAM JA POČINILAC PREKRŠAJA I DA SU IMALI NADLEŽNOST A SA DRUGE STRANE MOJOJ TVRDNJI DA JE MAFIJAŠKI KLAN LAŽIRAO NADLEŽNOST I IZVRŠIO VIŠESTRUKI PROTIVPRAVNI NAPAD NA MENE, PREKRŠIO SVE ZAKONSKE PROPISE SA KRAJNJIM CILJEM DA ME UBIJE. MAFIJAŠKI SERVISI NISU DOSTAVILI NIKAKAV DOKUMENT KOJIM DOKAZUJU ZAKONITOST NAPADA NA MENE A NA MUP-U JE TERET DOKAZIVANJA.
Ovaj dopis je prije svega namjenjen javnosti ali i da argumenmtovano pokažem i dokažem mafijašku i terorističku prirodu takozvane države a da li će akteri u postupku nastaviti da djeluju po uputama iz "crne knjige" i nalozima šefova kriminalnih klanova ili će raditi po zakonu, neka svako sam odluči.
Državni organi svoj legitimitet i moć zasnivaju i crpe iz zakona kojima je definisano njihovo postupanje. Onoga trenutka kada takozvani "državni organi" prestanu da djeluju prema tim zakonskim odredbama i umjesto njih izvršavaju naredbe raznoraznih kabadahija iz mafijaškog klana, oni prestaju da budu "državni organi" i ne razlikuju se od bande drumskih razbojnika.
Mene je RS, odnosno MUP - PS Bijeljina II, opisala u "Izvještaju o prekršaju" kao `VIŠESTRUKOG POVRATNIKA U ČINJENJU ISTIH PREKRŠAJA` što je za mene kompliment od jedne lopovske fašističke terorističke bande kakva je RS i prije svega MUP, koji me sada direktno napada a pošto nisu uspjeli da me u tišini odvedu kao ovcu na klanje, poslije višestrukog razbojničkog napada 27.09.2018. i više teških krivičnih djela, koja su izvršili službenici, odnosno takozvani "svjedoci" a po naredbama zločinaca sa nivoa iznad njih, koji su se tada krili a i sada kriju kao najbjednije kukavice, nalažući i instruišući ih da sada lažu i pred sudom da bi izbjegli robiju ne samo po tom osnovu, nego i za sve druge pljačke i ubistva u koje su umješani. A da poznajem metode policije bolje nego mnogi njihovi pripadnici vidi se i iz pitanja koja sam im poslao poštom te su za manje od 24 sata napravili uzbunu, kako bi otkrili koji njihov doušnik mi je dostavio podatke...
Mafijaški klanovi u potpunosti kontrolišu ne samo RS, nego i Federaciju, odnosno BIH u cjelini ali otvoreno razbojništvo i fašizam koje pokazuju prije svega dodik milorad, dragan lukač i njihove sluge, može se vidjeti samo u RS, koja poslije adolfa hitlera i knjige "Mein kampf" ima dostojnog nasljednika u poznatom "naučnom" djelu "CRNA KNJIGA" koja duduše još nije dostupna u prodaji ali se kako se može vidjeti primjenjuje godinama unazad i prije nego je objelodanjena javnosti pred kamerama. 30. oktobra 2016. jedan od šefova mafijaškog režima je otvoreno izdao naredbu za likvidacije, citiram iz medija a postoji i video zapis:
“SNSD će u narednim mjesecima uspostaviti svoju “Crnu knjigu” u koju će biti upisani svi oni koji su bilo kada na bilo koji način SNSD-u napravili štetu a pogotovo oni koji su bili u SNSD-u, dobili mandat na ime SNSD-a i onda se priklonili drugim političkim organizacijama”, kazao je Dodik i pojasnio: “To će značiti da ćemo preko naših organa i naših ljudi u institucijama vlasti, voditi borbu protiv tih imena. To moramo da uradimo!”
Time je poslata i jasna poruka svima koji su se htjeli bar deklarativno pridržavati zakona te su pripadnici mafije izvršili dodatni udar na ionako nepostojeću pravnu državu, brutalno gazeći ustav i garantovana prava a sebi dajući nelegalno ovlaštenja koja po zakonima nemaju. Tako naredne godine, jedan od mafijaških servisa, OJTIS, iako niti ima niti je ikada dobio nadležnost, pokreće aktivnosti sa ciljem da pripremi teren za moje ubistvo.
Preskočiću sada sva ranija razbojništva i pokušaje ubistva prethodnih godina, kao i sve drugo do 27.09.2018. te ću ukratko opisati samo događaje od tog dana.
Pripadnici mafijaškog klana su dakle organizovali zajedničku akciju, koja je trebala dovesti do toga da me transportuju na Sokolac, gdje je čekao tim za likvidaciju, čega sam ja bio svjestan i kompletan događaj snimao telefonom, odnosno uključenim programom za snimanje zvuka. Baterija se ugasila poslije nekoliko sati ali je snimljeno sve u krugu od nekoliko metara a posebno se jasno čuju razgovori koji su tema moje krivične prijave protiv više lica vezano za ovaj događaj te će biti veoma zanimljivo kako će i koliko lagati `svjedoci` ne znajući da je sve snimljeno.
Prvo su poslati službenici da me presretnu i lažu kako me trebaju odvesti samo do suda u Bijeljini a kada sam tražio naredbu, poslije dužeg izvrdavanja, priznali su da u stvari žele da me odvedu na Sokolac ali pismenu kopiju naredbe nisu imali na šta su obavezni prema zakonu. što je prvo krivično djelo.
Zbog tog kršenja i ugroženosti po život, pozvao sam pripadnike policije te zatražio da intervenišu i shodno tome i članu 8 zakona o javnom redu i miru, sačine zabilješku, kako bi ostao pisani trag i naravno time spriječio kriminalce da me ubiju u tišini. Kako se vidi iz sadržaja zabilješke policije, pismena naredba nije bila na licu mjesta, nego su me počeli ubjedjivati kao na pijaci da moram izvršavati naredbe kabadahija, kako kome padne na pamet, što sam ja odbio i ponovo zatražio da se sačini zabilješka a pošto to nije urađeno, rekao sam da odlazim, ("DO VIĐENJA") i krenuo, poslije čega sam brutalno, kukavički napadnut sa leđa.
Taj napad je uzrokovao da se pogorša stanje odnosno problem sa disanjem uzrokovan polenom ambrozije i dovede do jačeg gušenja nego obično.
Nijedno pravo predviđeno zakonom mi nije saopšteno a hitna pomoć koju sam tražio zbog gušenja i od policije i od sudske policije a na kraju i od sudije u Sokocu mi nije ukazana a što se može vidjeti u obrascu o pravima gdje nema nijednog imena od 4 predviđena, vezano za okolnosti, ukoliko lice odbija da se izjasni i potpiše. Dakle ne samo da mi nisu ukazali medicinsku pomoć nego su slagali i da su uopšte pitali i da sam se navodno odbio izjasniti. Srećom "sitnicu" oko 4 potpisa zakonom predviđena ukoliko dođe do takvih okolnosti su zaboravili da isfalsifikuju pa je njihovo razbojništvo suštinski već dokazano.
Šefovi mafije su žurili da me odvuku plaćenim ubicama na nišan, toliko da nisu ni popunili potrebnu dokumentaciju, nego su to učinili kasnije, lažući kako sam odbio da je primim. Podsjećam da je isti gestapovski tretman primjenjen nedavno prema senatoru RS, koga nisu prepoznali što samo pokazuje da ovaj banditizam nije nikakav izuzetak nego pravilo.
I sudska policija je bila obavezna, konstatovati bilo kakve zdravstvene probleme, čak i sama a pogotovu kada sam tražio hitnu pomoć što su oni i prenijeli načelniku ali je taj zločinac odbio obezbjediti medicinsku pomoć, sve sa ciljem da budem ubijen tog dana.
Kako sam i predviđao ranije, nije suštinski postojao nikakav razlog za odlazak na Sokolac jer se od mene tražilo da predložim svoje dokaze iako sam to pismeno učinio 10 mjeseci ranije a tužilaštvo koje je prethodno obavezno da prezentuje svoje dokaze to ni ranije ni tada a ni ikada kasnije nije učinilo.
Iako sam tada zahtijevao da mi uruče dokaze, čak i na dva puta izrečenu intervenciju sudije, prisutni tužilac je to odbio sa obrazloženjem da on samo mijenja kolegicu i da ne zna kakav je sadržaj optužnice niti kakvi su dokazi.
To je naravno bila obična laž, jer tužilaštvo u Istočnom Sarajevu nikada nije dobilo nadležnost u tom predmetu, nego su je po naredbi Rajka Čolovića, kriminalca koji je samo primjenjivao uputstvo iz "crne knjige" lažirali i falsifikovali, kako bi stvorili uslove da me njihovi saučesnici iz lokalnih narko i auto mafijaških klanova o čijem sam kriminalu pisao, ubiju na toj udaljenoj lokaciji.
Republika Srpska je dakle u stilu srednjovjekovne inkvizicije, lažirala nadležnost, poslala službenike da me presretnu i odvedu u teškom zdravstvenom stanju te ostave na ulici, iako sam više puta povraćao tokom transporta i zahtijevao hitnu pomoć. Jedina razlika je u završnoj metodi jer se sada umjesto lomače koristi timovi za likvidaciju sa automatskim oružjem ili metalnim palicama.
O svemu navedenom već imam neoborive dokaze a likvidaciju sam izbjegao i zahvaljujući tome što nisam odmah krenuo prema autobuskoj stanici, nego sam se zadržao oko sat i po, predviđajući da će se tim za likvidaciju razići, što se i desilo te me je usput presreo samo jedan od njih.
Iznenađeni što sam uspio da preživim pripadnici MUP-a, nisu ni pisali izvještaj, niti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, sve dok ja nisam pismeno zatražio od PU Bijeljina, dokumentaciju i tek onda, što se može vidjeti po datumima se piše izvještaj i podnosi zahtjev kako bi prikrili svoje razbojništvo.
Poznato je da me je narednih mjeseci konkretno 22.05.2019. u zgradi policijske uprave Bijeljina, napao plaćeni ubica u civilu, koga su poslali pripadnici mafijaškog klana, umiješani ne samo u pokušaj mog ubistva nego i u prikrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, ćerke moje sestre, koje se desilo prilikom krijumčarenja narkotika upravo iz Istočnog Sarajeva u mafijašku Bobar grupu, što jasno razotkriva i motive kriminalaca sa tog područja Rajka Čolovića i Luke Borovčanina, prije svega, kao i ovdašnjih saučesnika, počev od Danka Borovčanina, inspektora Marković Dragoslava, Stanka Stanišića, Vrućinić Siniše, Kovačević Novaka, Danice Stjepanović i drugih.
Podmuklim pokušajem lažiranja i falsifikovanja nadležnosti, OJTIS i sud u Sokocu su izvršili dodatni državni udar na ionako kriminalizovanu Republiku Srpsku a ophođenje svih ostalih aktera prema osobi koja se guši i traži hitnu pomoć te kriminalno falsifikovanje dokumentacije, samo dodatno pokazuje da RS i njene takozvane institicije nemaju nikakve veze sa zakonom, nego su klasični mafijaški servisi, tajkunsko političke mafije...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
Zdenkobajo@gmail.com

Autor zdenkobajo | 10 Decembar, 2019 | read_nums (63)
PODSJEĆAM DA SAM U PREKRŠAJNIM POSTUPCIMA KRAJEM 2018-TE, A POSEBNO 80 0 PR 097548 18 PR, DOKAZAO FALSIFIKOVANJE DOKUMENTACIJE OD STRANE BOROVČANIN DANKA I NAREĐIVANJE SLUŽBENICIMA DA LAŽNO SVJEDOČE PRED SUDOM. DA SU ME UBILI 27.09.2018. KAKO SU PLANIRALI TO SE NE BI DESILO JER BI POSTUPCI BILI PREKINUTI ŠTO JE DODATNI MOTIV KRIMINALNOG KLANA ZA POKUŠAJ LIKVIDACIJE...

VRHOVNOM SUDU REPUBLIKE SRPSKE - PREDSJEDNIKU SUDA
OSNOVNOM SUDU U SOKOCU - SUDSKOJ POLICIJI RS

Na osnovu prava garantovanih ustavom RS, članovi 23 i 48, člana 6 Zakona o sudovima, kao i prava iz ZOP-a, ZKP-u i Zakona o slobodi pristupa informacijama podnosim :

ZAHTJEV I OBAVJEŠTENJE SUDU U SOKOCU I SUDSKOJ POLICIJI

Od strane osnovnog suda u Bijeljini, poslije mojih pismenih prijedloga za obezbeđenje dokaza i svjedoka, sugerisano mi je da prethodno ponovo lično pokušam pribaviti potrebni materijal a ukoliko to ne uspije onda će sud preduzeti potrebne radnje. Ja naravno ne očekujem da će sud obezbijediti svjedočenje osoba koje sam predložio ali je važno i takve činjenice pokazati. Kopiju ovog zahtjeva sa skeniranom potvrdom pošte o slanju preporučene pošiljke dostaviću Osnovnom sudu u Bijeljini.
Ukoliko ste tehnički u mogućnosti, kopije traženih dokumenata i odgovora, pošaljite i na moj mejl "Zdenkobajo@gmail.com" naveden i na dnu, jer se zbog zloupotrebe posebnih istražnih radnji, pošiljke presreću i po potrebi odnosno nečijoj procjeni uništavaju a za šta kao dokaz imam dokumentaciju od pošta Srpske i suda u Strazburu. U ovom zahtjevu ću navesti neke nove tačke i ponoviti one koje sam tražio prije godinu dana na šta od suda u Sokocu nisam dobio nikakav odgovor a sudska policija NEĆE da mi dostavi bar zabilješke, (Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 09.10.2018.) lažući da su one dio krivičnog spisa a koji kao stranka imam pravo da pregledam kao i sve spise koji mi mogu ići u prilog. Ni telefonski pozivi sudiji Malović nisu pomogli da bi Borovčanin poštovao zakon a razlog za odbijanje je naravno saučesništvo Danka Borovčanina u planiranju mog ubistva i razbojništvo koje je demonstrirao neukazivanjem hitne pomoći koju sam tražio zbog gušenja polenom ambrozije. Pošto sam više puta povraćao tokom transporta, službenici sudske policije su me po nalogu Borovčanina, izbacili na ulicu u teškom zdravstvenom stanju a između te lokacije i autobuske stanice me očekivao tim za likvidaciju.
PODSJEĆAM DA SAM U PREKRŠAJNIM POSTUPCIMA KRAJEM 2018-TE, A POSEBNO 80 0 PR 097548 18 PR, DOKAZAO FALSIFIKOVANJE DOKUMENTACIJE OD STRANE BOROVČANIN DANKA I NAREĐIVANJE SLUŽBENICIMA DA LAŽNO SVJEDOČE PRED SUDOM. DA SU ME UBILI 27.09.2018. KAKO SU PLANIRALI TO SE NE BI DESILO JER BI POSTUPCI BILI PREKINUTI ŠTO JE DODATNI MOTIV KRIMINALNOG KLANA ZA POKUŠAJ LIKVIDACIJE.
U skladu sa svim navedenim a vezano za prava iz ustava iz zakona, očekujem od predsjednika Vrhovnog suda da ozbiljno analizira kriminalno stanje u sudskoj policiji te utiče da dokumentaciju i odgovore dostave osnovnom sudu u Bijeljini, (sudija Lazarević Siniša) kao i osnovni sud u Sokocu sa pozivom na predmet 80 0 Pr 100636 18 Pr. Sudskoj policiji u Bijeljini ću lično predati zahtjev i tražiti kopije a ako me neko iz "nehata" ubije tom prilikom, ostaće bar pisani tragovi sa imenima odgovornih :

- Ukoliko Osnovni sud u Sokocu, posjeduje rješenje o dodjeli nadležnosti u predmetu protiv mene za "povredu ugleda suda" da se kopija dostavi Osnovnom sudu u Bijeljini.
- Ukoliko sudska policija RS, posjeduje rješenje o dodjeli nadležnosti u predmetu protiv mene za "povredu ugleda suda" da se kopija dostavi Osnovnom sudu u Bijeljini.
- Izjašnjenje da li će sudska policija dozvoliti svjedočenje 3 sudska policajca, koji su me transportovali 27.09.2018. bez ukazivanja hitne pomoći koju sam tražio 20 - 30 puta iako su zakonom obavezni na to.
- Izjašnjenje da li će sudska policija dozvoliti svjedočenje Danka Borovčanina, koji je 27.09.2018. poslao službenike bez kopije naredbe sa instrukcijom da mi lažu kako trebam samo do suda u Bijeljini te iako su ga obavjestili da se gušim i tražim hitnu pomoć, naredio je da me transportuju i ostave kao metu na ulici.
- Kopije zabilješki koje su pripadnici sudske policije sačinili 12.03.2018. i 27.09.2018. kada su me presreli na ulicama Bijeljine i pokušali ugurati u vozilo a da tom prilikom nisu uz sebe imali primjerak naredbe, niti su mi je uručili na šta su obavezni zakonom.
- Da li su vas pripadnici sudske policije koji su me preselili na ulici i pokušali ugurati u vozilo, obavijestili da tom prilikom nisu uz sebe imali primjerak naredbe, niti su mi je uručili na šta su obavezni zakonom.
- Da li su vas pripadnici sudske policije obavijestili da iako uz sebe nisu imali naredbu, napali su me s leđa kada sam pokušao da se udaljim i lišili slobode uz moj pristanak jer nisam htio da koristim aktivnu fizičku silu protiv njih.
- Da li su vas pripadnici sudske policije obavijestili da sam zahtijevao intervenciju hitne pomoći, zbog ozbiljnih tegoba sa disanjem, uzrokovanih polenom ambrozije.
- Da li ste vi naredili pripadnicima sudske policije da me transportuju u Sokolac bez ukazane hitne pomoći.
- Da li su vas pripadnici sudske policije obavijestili da sam tokom transporta, (kao vreća krumpira) u zadnjem dijelu automobila, zbog teških problema sa disanjem povraćao više puta.
- Da li ste vi naredili pripadnicima sudske policije da me u teškom zdravstvenom stanju bez ukazane hitne pomoći ostave na ulici u Sokocu kao metu lokalnim bandama, na što sam više puta ranije upozoravao da će se desiti.
- Ako vi niste izdali naredbu da me pripadnici sudske policije ostave u teškom zdravsteno stanju na ulici, odgovorite mi da li ste obaviješteni od njih da su to učinili.
- Da li vam je poznato da Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu nikada nije dobilo u nadležnosti predmet za "povredu ugleda suda" protiv mene, niti bilo kakav drugi predmet u kome sam ja prijavljen te da su smišljeno lažirali nadležnost što se vidi iz dopisa republičkog tužilaštva "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015."
- Da li vam je poznato da su sve radnje i postupanja proizašle iz ovog kriminala i falsifikata tužilaštva nezakonite.

OBRAZLOŽENJE

U drugoj polovini juna 2018-te, sam po pismenom zahtjevu primio pismenu pošiljku sa dokumentom "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018." a još u aprilu uz dopis "IT - 7-18 od 04.04.2018." sam od Republičkog tužilaštva RS pribavio dokument "T17 0 KT 0006630 15 od 01.06.2015." te tako došao do neoborivih dokaza o falsifikovanju i lažiranju nadležnosti od strane Rajka Čolovića i Luke Borovčanina. Iako sam kopije tih dokaza dostavio nenadležnim organima u Istočnom Sarajevu i VSTV-u, koje je pismeno naložilo navedenima da mi pošalju rješenje o nadležnosti ako ga imaju, to nije učinjeno jer cilj i nije bio da mi se sudi za "povredu ugleda suda" nego da dođem "svojevoljno" ili budem doveden na područje Istočnog Sarajeva i ostavljen na ulici kao meta timu za likvidaciju. Jedna od grupa koje su angažovena za tu svrhu je trenutno jednim djelom u pritvoru, poslije pokušaja ubistva Slobodana Vasiljevića. Predsjednika Vrhovnog suda koji komanduje sudskom policijom će zanimati da je osoba A.D. koja je pokušala da me pozove u klopku, osim što je prijatelj nekih iz grupe za likvidaciju, takođe i u prijateljskim vezama sa sudskim policajcem Mladenom Deurićem koji je "nehatno" ubio svjedoka pred sudom u Vlasenici.
Na prilogu "Deurić pušten na slobodu od 17.05.2019." je provokator A.D. označen crvenim krugom a iz priloga "Prepiska sa informatorom A.D." se vidi da je isti pokušao da me navuče u klopku, odnosno da me tim za likvidaciju "snimi" neposredno prije 26.12.2017. kada mi je sudija Luka Borovčanin, suprotno zakonu već poslao poziv prije prethodnih prigovora. Misleći da sam katolik, pozvan sam u dane njihovog božića a jedna "zadesna" smrt na Sokocu pred novu godinu, prošla bi nezapaženo.
Iz komentara provokatora A.D. može se vidjeti da opisuje "moćne i uticajne ljude koji manipulišu pojedincem kako žele" jer imaju, kako dodaje "nevjerovatnu moć".
TOLIKO DA SU OFORMILI TIMOVE ZA LIKVIDACIJE I RECIMO SITNOG KRIMINALCA DEURIĆA UBACILI U SUDSKU POLICIJU DA BI IZVELI RANIJE PLANIRANO "NEHATNO" UBISTVO ČIME JE POSLATA JASNA PORUKA SVIMA KOJI BI SE USUDILI DA SVJEDOČE O KRIMINALU I ZLOČINIMA TIH MOĆNIKA I NJIHOVIH SAUČESNIKA.
Priča o ubistvu iz nehata u Vlasenici je dakle jedna obična `bajka za naivne` a iz djela prepiske sa A.D. koji je samo jedan od mnogih doušnika koje su slali na mene se može vidjeti mnogo i ostavljam vam da sami izvedete zaključke. Dio angažovanih doušnika sam razotkrio u pismenom dopisu sudu u Bijeljini i VSTV-u te objavio kasnije u više djelova na internetu. Članak u kome opisujem neke od "provokatora" je "HRONOLOGIJA VAŽNIJIH DOGAĐAJA PO DATUMIMA" na web adresi "https://pravda-istina.org/hronologija-vaznijih-dogadjaja-po-datumima".
Razlog za pokušaje mog ubistva je to što su pripadnici mafijaškog klana 23.07.2009. prilikom šverca narkotika sa područja Istočnog Sarajeva do firme iz Bobar grupe u Bijeljini, ubili osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo, ćerku moje sestre a detalje i imena odgovornih sam razotkrio i objavljujem dokaze na internetu.
Članovi tog mafijaškog klana iz policije i tužilaštva su uklonili materijalni dokaz ubistva sa ubijene djevojčice, (Ručni rad policije i tužilaštva - dokaz ubistva) oprali ga hemijskim sredstvom te sakrili iz istražnih radnji kako bi ubistvo predstavili kao nesretan slučaj te nesmetano nastavili sa krijumčarenjem narkotika i pljačkom preko Bobar banke.
Iako mi na više pismenih zahtjeva nije nikada odgovarano te mi je prijećeno ubistvom i pokušavane likvidacije itd, uspio sam otkriti imena službenika koji su prikrili ubistvo Ivone Bajo i šverc narkotika u Bobar grupu, to su pripadnik MUP-a Stanišić Stanko a u tom predmetu su saučestvovali u prikrivanju ubistva i Marković Dragoslav te Vrućinić Siniša koji je i sačinio foto dokumentaciju.
Ovo nisu moje prazne priče nego se zasnivaju prije svega na dokazima poteklih od osnovnog suda u Bijeljini gdje je u prilogu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015." konstatovano u kakvom se stanju nalazi materijalni dokaz a to potkrepljuju i drugi dokumenti koji su navedeni u popisu i priloženi...

PRILOZI

Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 09.10.2018.
Deurić pušten na slobodu od 17.05.2019.
Prepiska sa informatorom A.D.
Ručni rad policije i tužilaštva - dokaz ubistva
Zapisnik o predaji predmeta
080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015.
Potpisi i imena najodgovornijih zločinaca
Zahtjev za informacije od 29.01.2018.
Izjave aktera šverca i ubistva
Ručni rad republike srpske - ubijena djevojčica

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
Zdenkobajo@gmail.com

Autor zdenkobajo | 5 Decembar, 2019 | read_nums (63)
U ovo razbojništvo su naravno umješane i neke osobe iz Bijeljine koje sam prijavio za sačinjavanje falsifikata sudskog rješenja a od ranije saučestvuju u prikrivanju ubistva Ivone Bajo, prilikom krijumčarenja narkotika. Jedna od tih osoba je Danko Borovčanin, načelnik sudske policije koji je i koristio pomenuti falsifikat, (očito ga je i načinio) te je poslao službenike 27.09.2018. da me presretnu bez kopije naredbe, naredio im da mi ne omoguće medicinsku pomoć te da me u teškom zdravstvenom stanju ostave na ulici kao metu ubicama koje je sa saučesnicima i angažovao...

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA - VSTV-U

PRITUŽBA PROTIV NN LICA U PREDMETU T17 0 KT 0006630 15

Već sam ranije dostavljao dokaze i obrazlagao kako je grupa pripadnika mafijaškog klana montirala i lažirala nadležnost za pokretanje predmeta "T17 0 KT 0006630 15" protiv mene za "povredu ugleda suda" pred nenadležnim organima u Istočnom Sarajevu.
Sada ću samo priložiti dokumentaciju koja to dokazuje i ukratko obrazložiti jer taj dio nije tema ove pritužbe.
Naime već više godina, pripadnici mafije koji su ubili osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo 23.07.2009. prilikom krijumčarenja narkotika sa područja Istočnog Sarajeva u firmu iz Bobar grupe u Bijeljini, pokušavaju da me ubiju, koristeći provokatore sa zadatkom da me odvuku na neku udaljenu lokaciju gdje su čekali timovi za likvidaciju.
Sa tim u vezi, otvoren je i nelegalni predmet pred nenadležnim tužilaštvom i po svoj prilici pokrenute "posebne istražne radnje" a za lažiranje nadležnosti iskorištena je odluka "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." Republičkog tužilaštva RS, kojom se u stvari moja krivična prijava protiv više lica, dodjeljuje njima u rad, što se jasno vidi iz sadržaja tog dopisa.
Da se nadležnost opravdava tim dokumentom vidljivo je iz sadržaja priloga "T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017." podignute na moj rođendan, gdje se na drugoj strani pominje upravo taj akt RTRS.
To što se tiče tužilaštva a da ni Vrhovni sud Republike Srpske nije dodijelio nikakvu nadležnost protiv mene osnovnom sudu u Sokocu, vidi se iz dokumenta "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018." u prilogu.
Okružni javni tužilac, Jovana Tomaš mi je uputila "Poziv na saslušanje T17 0 KT 0006630 15 od 22.06.2017." neposredno poslije njenog imenovanja "Jovana Tomaš - imenovanje 09.03.2017." što je kako se vidi iz priloga izvršeno na oko 3 mjeseca ranije.
To suštinski znači da Jovana Tomaš nije uopšte mogla otvoriti predmet protiv mene 2015-te, nego je to učinilo neko NN lice, što se godinama prikriva od mene a iz odgovora "OJTIS IT - 14-18 od 19.10.2018." koji je potpisao Rajko Čolović vidi se da on uporno i dalje prikriva te podatke, uprkos pismenim nalozima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća.
Iz ovih dokumenata se potpuno jasno vidi da je nadležnost falsifikovana i lažirana pred organima sa područja Istočnog Sarajeva ali analizirajući ovu dokumentaciju primijetio sam da je najvjerovatnije falsifikovan i potpis, okružnog javnog tužioca Jovane Tomaš na optužnici te sam skenirane potpise i pečate, izdvojio na posebnom dokumentu "Potpisi i pečati" radi lakšeg poređenja.
Prvi dokument iz koga je izdvojen potpis i pečat je poziv na saslušanje od 22. juna 2017. i u tom dijelu se vidi da je korišten uobičajeni, odnosno normalan font, dok je u potpisu od imena slovo "J" a prezime kompletno.
Naredni dokument je optužnica od 29. novembra 2017. pa iako bi ta optužnica morala biti jedan ozbiljan dokument u potpisu su samo inicijali i pažljivom analizom može se zaključiti da se najvjerovatnije radi o falsifikatu jer je i slovo "J" osjetno drugačije a prvo slovo od imena "T" je napisano malim slovima.
Ispod toga sam prikazao kako bi trebali biti napisani inicijali velikim ćiriličnim slovima "J" i "T" iako ponovo ističem da optužnica mora sadržavati potpis a ne samo inicijale.
Za razliku od poziva gdje su štampana slova bila ispisana normalnim fontom, ovdje je u pitanju podebljani font, odnosno potpuno isti kao font iz primjera na dnu koji je potpisao glavni okružni javni tužilac, Rajko Čolović u dokumentu od 19. oktobra 2018.
Iz svega zaključujem da postoji očigledna razlika između potpisa Jovane Tomaš na pozivu i inicijala, odnosno takozvanog potpisa na optužnici, što uz različiti font, ukazuje da je neko drugi, možda čak i sam glavni tužilac falsifikovao potpis Jovane Tomaš u vrijeme kada ona nije bila tu sa ciljem da pokrene radnje koje su trebale dovesti do toga da se pojavim na teritoriji Istočnog Sarajeva u vrijeme kada će to timovi za likvidaciju znati te tako izvršiti ubistvo za koje su angažovani.
I sam izgled pečata je bitno drugačiji na optužnici od onog na pozivu koji je mnogo jasniji dok je na optužnici blijed kao i onaj koji je potpisao Rajko Čolović.
Skrećem pažnju da sam 27.09.2018. presretnut od strane patrole sudske policije koja uz sebe nije imala kopiju naredbe a što su dužni prema zakonu da mi uruče da licu mjesta.
Iako sam pozvao pripadnike policijske stanice Bijeljina II da evidentiraju ovo kršenje i provjere da li postoji nadležnost ni to nije učinjeno pa čak ni moj zahtjev za medicinsku pomoć zbog gušenja polenom ambrozije te su me u teškom stanju transportovali za Sokolac i ostavili na ulici kao metu timu za likvidaciju.
Očekujući opasnost, nisam odmah ni krenuo prema autobuskoj stanici, nego sam skoro sat i po sjedio u jednom od lokalnih kafea i uspostavio vezu sa sestrom i nekim prijateljima.
Prilikom kretanja prema autobuskoj stanici sam presretnut, (Trasa kretanja u Sokocu) od strane nepoznate muške osobe, koja se raspitivala za detalje; ko sam, odakle sam, šta nosim u kesi i slično i predstavila se kao inspektor a očito je bio jedan iz tima za likvidaciju koji je ostao dok su se ostali razišli, tim prije što su obaviješteni šta se ranije dešavalo tog dana.
Nepoznati nije htio da mi pokaže legitimaciju inspektora koju sam tražio a izašao je iz "CAFFE ICEBERG" koji je bukvalno ispred autobuske stanice te sam pored tog objekta morao proći, odnosno bio bih viđen kako prolazim da sam odmah krenuo. Na prilogu "Autobuska karta Sokolac - Bijeljina od 27.09.2018." vidi se da sam kupio kartu u 16:41, što je skoro sat i po nakon što sam izbačen na ulicu za koje vrijeme su se ostali pripadnici tima za likvidaciju, iznervirani dugim čekanjem i nepredviđenim obrtima očito razišli, ostavivši jednog člana da nadzire teren ali on sam nije smio da me napadne.
Nesporna odgovornost za ovo brutalno gaženje zakona i zloupotrebu moći i položaja je na glavnom okružnom tužiocu Rajku Čoloviću a da li je on lično 2015-te, otvorio predmet "T17 0 KT 0006630 15" ili je to učinilo neko NN lice, neće biti problem, Uredu disciplinskog tužioca da ustanovi a meni je kako sam istakao, konstantno onemogućavano da dođem do bilo kog dokumenta iz pomenutog spisa, uključujući i dokaze i rješenje na kome navodno zasnivaju nadležnost.
U ovo razbojništvo su naravno umješane i neke osobe iz Bijeljine koje sam prijavio za sačinjavanje falsifikata sudskog rješenja a od ranije saučestvuju u prikrivanju ubistva Ivone Bajo, prilikom krijumčarenja narkotika. Jedna od tih osoba je Danko Borovčanin, načelnik sudske policije koji je i koristio pomenuti falsifikat, (očito ga je i načinio) te je poslao službenike 27.09.2018. da me presretnu bez kopije naredbe, naredio im da mi ne omoguće medicinsku pomoć te da me u teškom zdravstvenom stanju ostave na ulici kao metu ubicama koje je sa saučesnicima i angažovao.
Uz sve ovo nije beznačajna činjenica da je okružni tužilac Biljana Petrović, iznenada preminula svega 3-4 dana poslije vanredne sjednice VSTV-a na kojoj se osuđuju prijetnje vješanjem, upućene pripadnicima pravosuđa a od strane osobe koja je angažovana da me kontaktira, poziva, snima razgovore i očito pokuša isprovocirati da i lično izgovorim ili napišem nešto slično za šta je predviđena kazna i do 12 godina zatvora. Ako je preminula bila spremna ispričati sve što zna o mahinacijama koje su dovele do tih prijetnji a nesumnjivo je znala svaku sitnicu u OJTIS, onda njena smrt vrlo vjerovatno i nije prirodna...

PRILOZI

RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.
Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.
Poziv na saslušanje T17 0 KT 0006630 15 od 22.06.2017.
Jovana Tomaš - imenovanje 09.03.2017.
OJTIS IT - 14-18 od 19.10.2018.
Potpisi i pečati
Trasa kretanja u Sokocu
Autobuska karta Sokolac - Bijeljina od 27.09.2018.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
Zdenkobajo@gmail.com

Autor zdenkobajo | 30 Novembar, 2019 | read_nums (117)
Podsjećam da sam priložio dokument sudske policije u kome odbijaju da mi uruče traženi materijal sa lažnim izgovorima, kako njihove službene zabilješke predstavljaju dio krivičnog spisa a sa druge strane od MUP-a sam recimo još prije 8 godina tražio odgovor na pitanje kako je uništen materijalni dokaz, privatno vlasništvo moje porodici na šta nikada nije odgovoreno a sve se poslije više pokušaja mog ubistva završilo time što je Republika Srpska, poslala svog službenika u civilu da me fizički napadne i prijeti ubistvom u zgradi policijske uprave Bijeljina...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet : 80 0 Pr 100636 18 Pr

OBAVJEST I ZAHTJEV SUDU U PREDMETU 80 0 PR 100636 18 PR

Ističem da se u pozadini ovog postupka, odnosno događaja od 27.09.2018. nalazi i krije grupa zločinaca najgore vrste od kojih su nekima ruke krvave još od rata a učestvovali su u ubistvu osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, prilikom krijumčarenja u Bobar grupu i prikrivanju tog zločina.
Pošto sam razotkrio njihove kriminalne radnje uz neoborive dokaze, više puta su pokušavali da me ubiju. Svjedoci u ovom postupku su izvršavali nezakonite i kriminalne naredbe pripadnika mafijaškog klana što nisu smjeli čak i da sam dokazani pljačkaš banke što samo pokazuje kolika je moć kriminalaca u sjenci. Trenutna situacija je takva da osim stalne opasnosti koja prijeti meni, sada su i svjedoci u životnoj opasnosti jer mogu razotkriti pred sudom ko je izdavao naredbe za falsifikovanje dokumentacije i neukazivanje medicinske pomoći. Zahvaljujući sudu koji je prihvatio ovaj prekršajni zahtjev umjesto da ga odbaci, sada imam jedinstvenu priliku da ispitujem službenike koji su svjesno kršili zakon po naredbi šefova mafije i to svjedočenje upotrijebim u krivičnom postupku po prijavi koju sam podneo...
1. Predlažem da se za nastavak postupka ne pozivaju svjedoci jer ne bi trebalo biti vremena za njihovo ispitivanje tog dana nego da se pozovu naknadno.
2. Zahtijevam od suda da mi omogući usmeno obraćanje gdje ću detaljno obrazložiti kršenje prava na pravično suđenje i gestapovske metode Republike Srpske povodom ovog događaja.
3. U nastavku je potrebno da predložim dokaze i obrazložim dokumente do kojih sam uspio doći kao i dokumente koji eventualno budu poslati poštom a pošto je materijal obiman i to će oduzeti mnogo vremena.
4. Ni predstavnik MUP-a a ni sud do sada nisu obrazložili u čemu se sastoji moji navodni prekršaji te očekujem da će to neko i učiniti.
5. Nakon toga ću iznijeti svoju odbranu koju zasnivam prije svega na činjenici da se radi o protivpravnom napadu poslije lažiranja optužnice pred nenadležnim organima i više krivičnih djela izvršenih od strane Republike Srpske tog dana te takve dokaze prema zakonu sud ne može koristiti niti na njima zasnivati svoju odluku.

Sve ovo ukazuje da neće uopšte biti dovoljno vremena za ispitivanje svjedoka no ja sam bio spreman i prvi put i na takvu opciju i biću spreman i u nastavku na bilo kakvu opciju za razliku od predstavnika MUP-a, koji niti znaju zakon, niti su sposobni da izvode dokaze, bez pomoći suda a dokumentaciju pripremljenu za postupak lažiraju i falsifikuju te instruišu i pripremaju svjedoke da lažno svjedoče što sam već dokazao prethodne godine u dva prekršajna postupka a ovaj put će to biti mnogo upečatljivije.

OBRAZLOŽENJE

Iako sam prethodno dostavio pismeni zahtjev za izdavanje sudske naredbe i potkrijepio to sa više dokumenata, koji su u stvari samo manji dio bezakonja i kriminala takozvanih državnih organa, od mene je sud tražio da ponovo sam pokušavam pribaviti više puta tražene dokumente.
Podsjećam da sam priložio dokument sudske policije u kome odbijaju da mi uruče traženi materijal sa lažnim izgovorima, kako njihove službene zabilješke predstavljaju dio krivičnog spisa a sa druge strane od MUP-a sam recimo još prije 8 godina tražio odgovor na pitanje kako je uništen materijalni dokaz, privatno vlasništvo moje porodici na šta nikada nije odgovoreno a sve se poslije više pokušaja mog ubistva završilo time što je Republika Srpska, poslala svog službenika u civilu da me fizički napadne i prijeti ubistvom u zgradi policijske uprave Bijeljina.
Moguće da postupajući sudija još uvijek vjeruje u pravnu državu i ono što bi trebala biti ili uopšte nije pregledao dokumentaciju koju sam dostavio ali ako metaforički `100 puta zmija pokušava da nekog ugrize`, tražiti da pruži ruku još jednom znači da `otrovnici pružate priliku da konačno uspije i ubije me`.
Ja sam svejedno sačinio pismene zahtjeve i poslao ih Okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu, Osnovnom sudu u Sokocu, Policijskoj upravi Bijeljina te sudskoj policiji Republike Srpske, putem Vrhovnog suda, odnosno predsjednika vrhovnog suda koji komanduje sudskom policijom i prilažem poslate zahtjeve sa skeniranim potvrdama pošte.
Vidjećemo hoće li takozvani državni organi, dostaviti traženo Osnovnom sudu u Bijeljini i eventualno meni putem mejla ,(pošto se zloupotrebom posebnih istražnih radnji pojedine pošiljke kradu) pa ukoliko mi zdravstveno stanje dozvoli, odnosno hronični problemi sa polenom ambrozije, lično ću otići i tražiti materijal od sudske policije i MUP-a, bez obzira na njihove prijetnje ubistvom.
S druge strane, ova sugestija sudije je dovela do još jednog otkrića jer sam detaljnom analizom, (Potpisi i pečati) ustanovio da je najvjerovatnije i potpis tužioca Jovane Tomaš na optužnici protiv mene falsifikovan, što se može zaključiti iz njenih potpisa i fonta dokumenta glavnog okružnog tužioca koji više nije na toj poziciji.
U svakom slučaju čak i da je potpis autentičan, nesporno je da je kriminalni klan lažirao i falsifikovao nadležnost za šta već imam dovoljno pismenih dokaza.
Osim toga takozvani državni organi su na dan 27.09.2018. pokazali neviđene gestapovske, odnosno inkvizitorske metode, kada su uprkos mojim brojnim zahtjevima za hitnu pomoć zbog gušenja, sve to ignorisali i pokušali falsifikovati činjenično stanje, trasportujući me 200 km daleko i ostavivši na ulici bez ukazane medicinske pomoći u teškom zdravstvenom stanju.
Koliki je to zločin i razbojništvo u pitanju pokazuje činjenica da je na taj način ugušen moj otac Krunoslav Bajo za šta sada prilažem i kopiju nalaza, (Krunoslav Bajo - obdukcija) povodom tog događaja.
Na 3. i 4. strani obdukciju tog nalaza se vidi da su u usnoj šupljini, zdrijelu, dušnici i disajnim kanalima pronađeni tragovi sluzi i ostataka povraćene nesvarene hrane, što bukvalno znači da se moj otac ugušio prilikom transporta.
Zločinci iz MUP-a koji prate sve moje komunikacije skoro 10 godina a već su saučestvovali u ubistvu i prikrivanju ubistva osmogodišnje ćerke moje sestre za ovu činjenicu sigurno znaju a po svoj prilici su i organizovali gušenje odnosno ubistvo mog oca.
Potpuno na isti način su htjeli da uguše i mene a znali su i da imam problema sa gušenjem od ambrozije ili alternativno ako preživim da me likvidira ekipa plaćenih ubica koja je čekala na Sokocu.
Okružni tužilac koji je vodio slučaj gušenja moga oca, (kada je pored svega nestao i njegov novac, dio odjeće i što je najvažnije, nestala je kompletna istorija bolesti) je sitni kriminalac, specijalno postavljen na mjesto tužioca da bi sabotirao ovu i druge slične istrage.
Dana 12.09.2019. mediji su objavili vijest da je Visoko sudsko i tužilačko vijeće, razriješilo dužnosti tog gospodina, Sašu Labotića sa pozicije okružnog javnog tužioca jer je skrivao podatak da je pravosnažno osuđen u krivičnom postupku. Podsjećam takođe da kriminalac Rajko Čolović, više nije na poziciji glavnog okružnog tužioca a kriminalac Borovčanin Luka, koji je skupa sa njim saučestvovao u lažiranju optužnice i priprema za moju likvidaciju, nije više na poziciji predsjenika osnovnog suda u Sokocu, koji je praktično prije toga, pretvorio u svoj privatni servis.
Dio materijala koji sam prethodno slao Uredu disciplinskog tužioca i to samo onaj sačinjen poslije septembra 2018-te, dostavio sam uz zahtjev za izdavanje sudske naredbe te bi bilo korisno da se detaljno pročita...
PRILOZI

Zahtjev i obavještenje MUP-u po osnovu prava iz ustava i zakona
Zahtjev i obavještenje sudu u Sokocu i sudskoj policiji
Zahtjev i obavještenje za OJTIS
Potpisi i pečati
Krunoslav Bajo - obdukcija

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
Zdenkobajo@gmail.com

Autor zdenkobajo | 25 Novembar, 2019 | read_nums (86)
Hoće li pripadnici MUP-a RS, sada i ubuduće, postupati u skladu sa ustavom i zakonima ili će i dalje saučestvovati u prijetnjama, napadima, pljačkama, pokušajima ubistava i likvidacijama a po nalozima iz "CRNE KNJIGE" koju je javno pred kamerama objelodanio jedan od šefova mafije, Dodik Milorad a postojala je godinama ranije prije tog razotkrivanja...

POLICIJSKOJ UPRAVI BIJELJINA - MUP RS

NA RUKE : NAČELNIK PU BIJELJINA

Od strane osnovnog suda u Bijeljini, poslije mojih pismenih prijedloga za obezbeđenje dokaza i svjedoka, sugerisano mi je da prethodno ponovo lično pokušam pribaviti potrebni materijal a ukoliko to ne uspije onda će sud preduzeti potrebne radnje. Ja naravno ne očekujem da će sud obezbijediti svjedočenje osoba koje sam predložio ali je važno i takve činjenice pokazati. Kopiju ovog zahtjeva sa skeniranom potvrdom pošte o slanju preporučene pošiljke dostaviću Osnovnom sudu u Bijeljini.
Ukoliko ste tehnički u mogućnosti, kopije traženih dokumenata i odgovora, pošaljite i na moj mejl "Zdenkobajo@gmail.com" naveden i na dnu, jer se zbog zloupotrebe posebnih istražnih radnji, pošiljke presreću i po potrebi odnosno nečijoj procjeni uništavaju a za šta kao dokaz imam dokumentaciju od pošta Srpske i suda u Strazburu.
Na osnovu prava garantovanih ustavom RS, članovi 23 i 48, člana 6 Zakona o sudovima, kao i prava iz ZOP-a, ZKP-u i Zakona o slobodi pristupa informacijama. U skladu sa navedenim članovima i pravima iz zakona i ustava podnosim :

ZAHTJEV I OBAVJEŠTENJE MUP-U PO OSNOVU PRAVA IZ USTAVA I ZAKONA

U skladu sa tim a vezano za prava iz ustava iz zakona, očekujem od vas da dostavite osnovnom sudu u Bijeljini, (sudija Lazarević Siniša) sa pozivom na predmet 80 0 Pr 100636 18 Pr, sledeću dokumentaciju i odgovore:
1. Da li je u PU Bijeljina dostavljena kopija rješenja o prenosu nadležnosti vezano za zapisnik od 07.07.2017. broj 15-02/1-193/17 koji je sačinio službenik Bojan Maksimović ?
2. Ukoliko je OJTIS dostavio navedeno rješenje u PU Bijeljina, dostavite kopiju iste Osnovnom sudu u Bijeljini.
3. Da li je Osnovni sud u Sokocu dostavio u PU Bijeljina kopiju rješenja o prenosu nadležnosti vezano za dan 27.09.2018. kada sam protivpravno napadnut i lišen slobode postupanjem nenadležnih organa iz Istočnog Sarajeva ?
4. Ukoliko je Osnovni sud u Sokocu dostavio navedeno rješenje u PU Bijeljina, pošaljite kopiju Osnovnom sudu u Bijeljini.
5. Koji organ je naložio i koordinirao "posebne istražne radnje" protiv mene 27.09.2018. ?
6. Da li je službenik Minić Dejan učestvovao u akciji 27.09.2018. sa informatorom ?
7. Da li je PS Bijeljina II, svojevoljno odbila da mi ukaže hitnu pomoć koju sam tražio preko 20 puta zbog gušenja od polena ambrozije ili je to naložio neki drugi organ i koji ?
8. Da li je službenik Minić Dejan koji je davao znake službeniku Srećku Paniću i pobjegao u drugu prostoriju kada sam se okrenuo i ugledao ga, lično naložio da se falsifikuje dokumentacije i ne ukaže mi se hitna pomoć ili je tu "profesionalnu" i "humanu" odluku, doneo komandir PS Bijeljina II ili neko drugi ?
9. Čije je ime falsifikovao službenik Srećko Pantić u dokumentu "Potvrda o predaji predmeta od 27.09.2018." gdje je na mjestu primaoca predmeta umjesto imena, prezimena, čina i broja legitimacije upisana neka "žvrljotina" ?
10. Da li je službenik Srećko Pantić, svojevoljno odlučio da falsifikuje dokumentaciju 27.09.2018. i ne saopšti mi nijedno od prava predviđenih dokumentom "Prava lica lišenog slobode od 27.09.2018." ili je to naredio neki drugi organ ?
11. Da li je komandir PS Bijeljina II, primjetio da u dokumentu "Prava lica lišenog slobode od 27.09.2018." u rubrici "Lice odbija medicinsku pomoć" nedostaje njegov potpis, kao i potpisi službenika Pantića i dva svjedoka ?
12. Da li su iz PS Bijeljina II, obavjestili PU Bijeljina da sam ih upozorio na nenadležnost organa iz Istočnog Sarajeva da sam tražio provjeru od RTRS i Vrhovnog suda, koju nisu obavili, kao i da je u pitanju pokušaj mog ubistva na taj način što ću biti ostavljen na ulici u Sokocu kao meta timu za likvidaciju koji je čekao ?
13. Da li je PU Bijeljina poznato da se tako i desilo te sam uprkos tome što sam više puta povraćao tokom transporta i tražio hitnu pomoć od sudske policije i sudije u Sokocu, ostavljen na ulici u Sokocu u teškom zdravstvenom stanju ?
14. Da li je PU Bijeljina poslala batinaša 22.05.2019. da me fizički napadne u zgradi PU Bijeljina, vuče i gura napolje te prijeti ubistvom ako se ikada više pojavim ili su to učinili samoinicijativno neki službenici ?
15. Ko je imenom i prezimenom službenik MUP-a koji me je napao i prijetio ubistvom 22.05.2019. u prisustvu više uniformisanih službenika koji su gledali taj napad i ništa nisu preduzeli te prikrili ime napadača, kazavši samo da je u pitanju službenik ?
16. Da li će PU Bijeljina omogućiti da svjedoče pred sudom službenici, Minić Dejan i Nešković Milan, vezano za događaje od 27.09.2018. ?
17. Da li je MUP RS, zatekao dječji ruksak skinut sa ubijene Ivone Bajo presječenog kaiša opranog hemijskim sredstvom da se uklone tragovi ubistva, (Zahtjev za deponovanje 10-02/3.2-230-662/09 od 01.09.2009.) ili su pripadnici MUP-a oprali kaiš te o tome nisu htjeli izvijestiti tužilaštvo i ko je osoba koja je potpisala taj zatjev a isti je na dokumentu nečitak A ŠTO JE GLAVNI MOTIV ZA SVE PRETHODNO NAVEDENO, LAŽIRANJE NADLEŽNOSTI, PRIJETNJE I POKUŠAJE UBISTVA.
18. Hoće li pripadnici MUP-a RS, sada i ubuduće, postupati u skladu sa ustavom i zakonima ili će i dalje saučestvovati u prijetnjama, napadima, pljačkama, pokušajima ubistava i likvidacijama a po nalozima iz "CRNE KNJIGE" koju je javno pred kamerama objelodanio jedan od šefova mafije, Dodik Milorad a postojala je godinama ranije prije tog razotkrivanja...

OBRAZLOŽENJE

Pripadnici mafijaškog klana su 23.07.2009. prilikom šverca narkotika sa područja Istočnog Sarajeva do firme iz Bobar grupe u Bijeljini, ubili osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo, ćerku moje sestre.
Članovi tog mafijaškog klana iz policije i tužilaštva su uklonili materijalni dokaz ubistva sa ubijene djevojčice, (Ručni rad policije i tužilaštva - dokaz ubistva) oprali ga hemijskim sredstvom te sakrili iz istražnih radnji kako bi ubistvo predstavili kao nesretan slučaj te nesmetano nastavili sa krijumčarenjem narkotika i pljačkom preko Bobar banke.
Iako mi na više pismenih zahtjeva nije nikada odgovarano te mi je prijećeno ubistvom i pokušavane likvidacije itd, uspio sam otkriti imena službenika koji su prikrili ubistvo Ivone Bajo i šverc narkotika u Bobar grupu, to su pripadnik MUP-a Stanišić Stanko a u tom predmetu su saučestvovali u prikrivanju ubistva i Marković Dragoslav te Vrućinić Siniša koji je i sačinio foto dokumentaciju.
Ovo nisu moje prazne priče nego se zasnivaju prije svega na dokazima poteklih od osnovnog suda u Bijeljini gdje je u prilogu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015." konstatovano u kakvom se stanju nalazi materijalni dokaz a to potkrepljuju i drugi dokumenti koji su navedeni u popisu i priloženi...

PRILOZI

Ručni rad policije i tužilaštva - dokaz ubistva
Zapisnik o predaji predmeta
080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015.
Potpisi i imena najodgovornijih zločinaca
Zahtjev za informacije od 29.01.2018.
Izjave aktera šverca i ubistva
Ručni rad republike srpske - ubijena djevojčica

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
Zdenkobajo@gmail.com

Autor zdenkobajo | 20 Novembar, 2019 | read_nums (100)
Danas je poznato da je većina zaposlenih u Bobar grupi, bila prisiljena uzimati fiktivne kredite od uglavnom 10000 KM, od čega nikada nisu dobili ni marke a morali su ih otplaćivati narednih mjeseci, odbijanjem od zarada, dok je kompletan novac uzimao vlasnik i dijelio sa ostalim šefovima mafije. Glavna pljačka je bila preko milionskih kredita, davanih bez ikakvih garancija, koji takođe nisu isplaćivani, nego su šefovi mafije, zadržavali najveći dio a potpisnicima davali mrvice kao nadoknadu...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet : 80 0 Pr 100636 18 Pr

MOTIV MUP-A, SUDA, TUŽILAŠTVA, RS ZA POKUŠAJE UBISTVA

Pripadnici kriminalnog klana u takozvanim institucijama Republike Srpske su prethodnih godina u saradnji sa saučesnicima iz klasičnih ili da tako kažem "običnih" mafijaških klanova, narko mafijom, auto mafiju i slično, više puta pokušavali da me ubiju.
Pošto više doušnika koje su slali da me navuku u zamku na neku udaljenu lokaciju nisu uspjeli u tome, onda su pripadnici mafije iz institucija a po nalazima iz CRNE KNJIGE, koju je javno objelodanio jedan od mafijaških šefova, Dodik Milorad, napravili plan da lažiraju nadležnost pred nenadležnim organima iz Istočnog Sarajeva te me na taj način prisile da "dobrovoljno" dođem tamo ili da me odvezu i ostave kao metu plaćenim ubicama, koji su tako znali točan sat i datum kada da izvrše likvidaciju.
Od 27.09.2018. kada je pokušana realizacija tog plana do danas, izvršeno je najmanje 7 ubistava vatrenim oružjem te jedan pokušaj ubistva a u sve su direktno umiješani Republika Srpska i kriminalne grupe iz Istočnog Sarajeva, koje su bile pod zaštitom, prije svega Rajka Čolovića iz OJTIS-u, kao i više drugih saučesnika iz sudova i policije.
Od kada Čolović nije više na poziciji glavnog okružnog tužioca, taj godinama uhodani sistem se raspada pa su neki od plaćenih ubica, danas u pritvoru neki u bjekstvu a ostali su se pritajili u strahu od hapšenja ili da ne budu ubijeni kao nezgodni svjedoci.
Tako je zbog nedostatka plaćenika sa ulice a u strahu zbog obilja dokaza koje su ostavili ne samo pokušavajući moje ubistvo, nego i prikrivanjem ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, došlo do toga da mafijaški klan šalje službenike Republike Srpske u civilu da me fizički napadaju i prijete ubistvom čak i u zgradi MUP-a.
U prilogu ovog dokumenta je materijal koji sam predao službeniku na ulazu "Dokazi predati MUP-u 22.05.2019." a namijenjeni za načelnike PU Bijeljina poslije čega sam napadnut, umjesto da MUP profesionalno istraži dokumentaciju i pokrene postupke protiv odgovornih kriminalaca.
Taj materijal pokazuje direktnu odgovornost pripadnika MUP-a, Marković Dragoslava, Siniše Vrućinića i kako sam u međuvremenu otkrio, Stanka Stanišića ali naravno i Darka Kovrlije i više drugih pripadnika MUP-a koji su učestvovali u prikrivanju ubistva djevojčice i zataškavanju krijumčarenja te pljačke preko Bobar grupe. Takođe se pominje odgovornost PS Bijeljina II, koja je pokrenula ovaj postupak, zbog falsifikovanja dokumentacije i neukazivanja medicinske pomoći koju sam tražio zbog gušenja polenom ambrozije.
Direktni saučesnici u prikrivanju tog zločina su već tada bili Danica Stjepanović i Novak Kovačević te još neke njihove kolege iz tužilaštva u Bijeljini a narednih godina im se pridružuju i neke sudije prije svega Željka Vakičić, Jelena Marković i Cvijeta Sekulić, te naravno Danko Borovčanin, načelnik sudske policije.
Najodgovorniji kriminalci su radili u sjenci i njihovo ime nije na nekom zvaničnom dokumentu, nego su samo izdavali naloge prethodno navedenima i drugima kako da ih zaštite.
Neki od njih su višegodišnji pripadnici mafijaškog klana a jedan dio su suštinski i sami žrtve mafije što ih ne opravdava. Prije nekoliko dana je objavljena informacija "Poslije 11 mjeseci počelo suđenje Slavici Injac" iz koje se vidi da je još u julu 2009. imala saznanja o finansijskom kriminalu u Bobar banci.
Ona je o tom kriminalu naravno znala i mnogo ranije kao i drugi saučesnici sve do šefa mafije, Dodik Milorada ali nisu smišljeno ništa preduzimali, pošto su zajednički učestvovali u pljački.
Taj mjesec je odabran kao ključni jer je tada prilikom šverca narkotika u firmu iz Bobar grupe, ubijena osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo, što je zataškano ali se izvršio dodatni pritisak na tadašnjeg vlasnika Bobar grupe da se intenzivira pljačka i da njegov dio bude manji. To je mafiji bilo neophodno, pošto je došlo do raspada prethodne mafijaške Hypo banke čiju ulogu je preuzela Bobar banka.
Danas je poznato da je većina zaposlenih u Bobar grupi, bila prisiljena uzimati fiktivne kredite od uglavnom 10000 KM, od čega nikada nisu dobili ni marke a morali su ih otplaćivati narednih mjeseci, odbijanjem od zarada, dok je kompletan novac uzimao vlasnik i dijelio sa ostalim šefovima mafije.
Glavna pljačka je bila preko milionskih kredita, davanih bez ikakvih garancija, koji takođe nisu isplaćivani, nego su šefovi mafije, zadržavali najveći dio a potpisnicima davali mrvice kao nadoknadu. Što se tiče kredita za fizička lica oni su takođe korišteni kao sredstvo za ucjenu i instaliranje novih saučesnika unutar policije, sudova i tužilaštva, tako što su pojedine osobe morali na taj način otplatiti uslugu imenovanja na određenu poziciju i naravno time što će donositi odluke onako kako im se naredi.
Primjer toga je "Vakičić Željka - kredit" koji je formalno dobila buduća sudija osnovnog suda u Bijeljini, Vakičić Željka a datumi podnošenja i odobravanja kredita su upravo u julu 2009. kada je ubijena Ivona Bajo.
Osoba Vakičić Željka, vjerovatno takođe nije dobila ni marku od navedenih 25 hiljada maraka ili možda samo jedan dio ali pošto su ti krediti obračunavani u švajcarskim francima, morala je narednih godina izvršavati sve naloge jer je postala vječiti dužnik banke, čak i sa natprosječnom zaradom. Njeno imenovanje za sudiju je kako se vidi iz odgovora uprave suda "Osnovni sud 080-0-Su-18-000 025( -2)" izvršeno znatno kasnije, odnosno kada je pomenuta finansijska malverzacija izvršena.
Takvih primjera je mnogo a istakao sam ovaj zbog toga što je montirana optužnica protiv mene pokrenuta upravo vezivanjem za kriminalni rad sudije Vakičić Željke a da je kriminal mnogo veći, pokazuje i prilog iz koga se vidi da je opljačkani novac iz bankarskog sektora, (Sa IP adrese VSTV-a prebacivani milioni KM) izvlačen iz zemlje transakcijama sa IP adrese, visokog sudskog i tužilačkog vijeća.
Predsjednik visokog sudskog i tužilačkog vijeća je javno i pred kamerama pojasnio da se radi o jednom od osnovnih sudova u republici srpskoj, (mala slova su namjerna) sa čijeg je računara to učinjeno ne navodeći koji je sud u pitanju i koji službenici su obavljali taj kriminal.
Razotkrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice i više saučesnika koji su u to umiješani dovelo bi u opasnost veliki broj pripadnika MUP-a, sudova i tužilaštva koji saučestvuju u krijumčarenju narkotika od Istočnog Sarajeva do Banjaluke, te je potpuno jasan motiv, zbog čega su osim uobičajenih kriminalnih radnji u regularnim predmetima, pojedini pripadnici tužilaštva i suda, odlučili da čak i lažiraju nadležnost, bukvalno potpuno privatizujući organe kojima rukovode a sve sa ciljem da prikupljaju podatke o meni i pripreme teren za odvlačenje na udaljenu lokaciju. gdje bi me lakše ubili i to predstavili kao "zadesnu" smrt.

PRILOZI

Dokazi predati MUP-u 22.05.2019.
Poslije 11 mjeseci počelo suđenje Slavici Injac
Vakičić Željka - kredit
Osnovni sud 080-0-Su-18-000 025( -2)
Sa IP adrese VSTV-a prebacivani milioni KM

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
Zdenkobajo@gmail.com

Autor zdenkobajo | 15 Novembar, 2019 | read_nums (66)
Pripadnici mafijaškog klana su 23.07.2009. prilikom šverca narkotika sa područja Istočnog Sarajeva do firme iz Bobar grupe u Bijeljini, ubili osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo, ćerku moje sestre. Članovi tog mafijaškog klana iz policije i tužilaštva su uklonuli materijalni dokaz ubistva sa ubijene djevojčice, oprali ga hemijskim sredstvom te sakrili iz istražnih radnji kako bi ubistvo predstavili kao nesretan slučaj te nesmetano nastavili sa krijumčarenjem narkotika i pljačkom preko Bobar banke...

OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U ISTOČNOM SARAJEVU

NA RUKE : GJOT VUKADUN ANICA - OJT JOVANA TOMAŠ

Na osnovu prava garantovanih ustavom RS, članovi 23 "Zajamčena je zaštita tajnosti podataka o ličnosti. Prikupljanje, obrada i svrha korištenja ličnih podataka, uređuje se zakonom. Zabranjeno je korištenje podataka o ličnosti koje je suprotno utvrđenoj svrsi njihovog prikupljanja. Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama." te 48, člana 6 Zakona o sudovima, kao i prava iz ZOP-a, ZKP-u i Zakona o slobodi pristupa informacijama. U skladu sa navedenim članovima i pravima iz zakona i ustava podnosim :

ZAHTJEV I OBAVJEŠTENJE ZA OJTIS

Od strane osnovnog suda u Bijeljini, poslije mojih pismenih prijedloga za obezbeđenje dokaza i svjedoka, sugerisano mi je da prethodno ponovo lično pokušam pribaviti potrebni materijal a ukoliko to ne uspije onda će sud preduzeti potrebne radnje. Ja naravno ne očekujem da će sud obezbijediti svjedočenje osoba koje sam predložio ali je važno i takve činjenice pokazati. Kopiju ovog zahtjeva sa skeniranom potvrdom pošte o slanju preporučene pošiljke dostaviću Osnovnom sudu u Bijeljini.
Ukoliko ste tehnički u mogućnosti, kopije traženih dokumenata i odgovora, pošaljite i na moj mejl "Zdenkobajo@gmail.com" naveden i na dnu, jer se zbog zloupotrebe posebnih istražnih radnji, pošiljke presreću i po potrebi odnosno nečijoj procjeni uništavaju a za šta kao dokaz imam dokumentaciju od pošta Srpske i suda u Strazburu.
U skladu sa tim a vezano za prava iz ustava iz zakona, očekujem od vas da dostavite osnovnom sudu u Bijeljini, (sudija Lazarević Siniša) sa pozivom na predmet 80 0 Pr 100636 18 Pr, sledeću dokumentaciju i odgovore:

1. Kopiju odluke Republičkog tužilaštva Republike Srpske od 1. juna 2015. navedenu u optužnici T17 0 KT 0006630 15.
2. Kopiju odluke, ukoliko postoji kojom se predmet T17 0 KT 0006630 15, dodjeljuje u rad okružnom tužiocu Jovani Tomaš.
3. Kopiju odluke, ukoliko postoji, kojom se predmet T17 0 KT 0006630 15, prethodno još 2015 dodjeljuje nepoznatom XX tužiocu.
4. Kopiju odluke nepoznatog XX tužioca, ukoliko postoji a kojom se nalažu posebne istražne radnje.
5. Ukoliko se predhodni dokumenti, vezano za nepoznatog XX tužioca, smatraju tajnim, onda bilo koji dokument iz koga se vidi koji je tužilac postupao u navedenom predmetu prije Jovane Tomaš.

Sa ciljem da se izbjegne potreba ličnog svjedočenja, očekujem da osnovnom sudu u Bijeljini dostavite i odgovore na sljedeća pitanja:
a) Kog datuma je Jovana Tomaš, imenovana na dužnost okružnog javnog tužioca u tužilaštvu u Istočnom Sarajevu
b) Kog datuma je okružnom javnom tužiocu Jovani Tomaš, dodijeljen predmet T17 0 KT 0006630 15 u rad.
c) Da li je okružni javni tužilac Jovana Tomaš, prilikom preuzimanja navedenog predmeta imala uvid u odluku republičkog tužilaštva kojom se navodno dodjeljuje nadležnost u tom predmetu.
d) Da li okružni javni tužilac Jovana Tomaš, danas ima saznanja o tome da je nadležnost u predmetu za "povredu ugleda suda" lažirana, odnosno da je odlukom republičkog tužilaštva Republike Srpske, tužilaštvu u Istočnom Sarajevu, dodijeljena krivična prijava Zdenka Baje, protiv više lica za sačinjavanje i prikrivanje falsifikata sudskog rješenja.
e) Kog datuma je Tomaš Jovana otišla na porodiljsko bolovanje ?

OBRAZLOŽENJE

Pripadnici mafijaškog klana su 23.07.2009. prilikom šverca narkotika sa područja Istočnog Sarajeva do firme iz Bobar grupe u Bijeljini, ubili osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo, ćerku moje sestre.
Članovi tog mafijaškog klana iz policije i tužilaštva su uklonuli materijalni dokaz ubistva sa ubijene djevojčice, (Ručni rad policije i tužilaštva - dokaz ubistva) oprali ga hemijskim sredstvom te sakrili iz istražnih radnji kako bi ubistvo predstavili kao nesretan slučaj te nesmetano nastavili sa krijumčarenjem narkotika i pljačkom preko Bobar banke.
Ovo nisu moje prazne priče nego se zasnivaju prije svega na dokazima poteklih od osnovnog suda u Bijeljini gdje je u prilogu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015." konstatovano u kakvom se stanju nalazi materijalni dokaz.
Može se uočiti da su plan i radnje za montiranje optužnice te pripreme za moju likvidaciju, počele neposredno po preuzimanju tog materijalnog dokaza i mojih pismenih aktivnosti po tom pitanju što je očito dovelo do reakcije kriminalaca, odgovornih za prikrivanje ubistva.
Nadalje se iz izjašnjenja tužilaštva u Bijeljini, (Potpisi i imena najodgovornijih zločinaca) vidi u vrhu da oni navodno nemaju saznanja o stanju u kome se taj predmet nalazi jer kako kaže policija to nije navela u zahtjevu za deponovanje. Ispod tog izjašnjenja su skenirani djelovi dokumenata iz kojih se vide potpisi kriminalaca koji su prikrili ubistvo.
Zaista je istina da policija nije navela u kakvom je stanju materijalni dokaz ubistva ali je i činjenica da sam više puta nadležnom tužiocu dostavljao dokaze o tome što je ista ignorisala, odnosno smišljeno je saučestvovala u prikrivanju ubistva i krijumčarenja.
Fotografije materijalnog dokaza, koji je policija uklonila sa ubijenog djeteta i oprala brzinom vide se u prilogu a na vrhu su upravo snimci koje je policija načinila, dok su ispod fotografije koje sam lično snimio nakon preuzimanja od suda.
MUP-u je više puta dostavljan zahtjev, vezano za stanje u kome se predmet nalazi a sada prilažem jedan od posljednjih, (Zahtjev za informacije od 29.01.2018.) u kome pod točkom 8 postavljam pitanje o tome i na njega mi naravno nije odgovoreno.
U međuvremenu sam uprkos svim otežavajućim okolnostima, otkrio da je potpisnik zahtjeva za deponovanje, pripadnik MUP-a Stanišić Stanko a u tom predmetu su saučestvovali u prikrivanju ubistva i Marković Dragoslav te Vrućinić Siniša koji je i sačinio foto dokumentaciju.
Umjesto profesionalnog postupanja, Marković Dragoslav, inače porijeklom sa Sokoca je skupa sa saučesnicima Borovčanin Dankom, Novakom Kovačevićem, Lukom Borovčaninom i drugim ortacima sa područja Istočnog Sarajeva, sačinio plan za moju likvidaciju, prilikom čega su korišteni klanovi koje su slali u Bijeljinu da me navuku u klopku a kad to nije uspjelo, odlučeno je da me dovuku njima na nišan u vrijeme, kada će oni znati točan sat i mjesto a za šta je zloupotrebljeno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu i falsifikovana nadležnost te su obmanuli više službenika koji za ovo falsifikovanju nadležnosti nisu znali.
Jedna od angažovanih ekipa za likvidaciju je bila i ona koja je pokušala ubistvo Slobodana Vasiljevića a koja je godinama bila pod direktnom zaštitom Rajka Čolovića te više saučesnika iz MUP-a i drugih institucija i naravno Rajka Dukića.
Da se zaista radilo o krijumčarenju može se vidjeti iz priloga "Izjave aktera šverca i ubistva" te direktora firme datih tužiocu, odnosno vidljivo je da su dovezena 4 paketa a direktor je zatekao samo paket, što znači da su 3 paketa nestala tokom noći, neposredno poslije ubistva djevojčice.
Time je u potpunosti jasan i motiv pripadnika mafijaškog klana koji godinama želi da me likvidiraju a kakav su gnusan zločin napravili ubivši osmogodišnju djevojčicu i prikrivši dokaz njenog ubistva može se vidjeti na priloženoj fotografiji "Ručni rad republike srpske - ubijena djevojčica"...

PRILOZI

Ručni rad policije i tužilaštva - dokaz ubistva
Zapisnik o predaji predmeta
080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015.
Potpisi i imena najodgovornijih zločinaca
Zahtjev za informacije od 29.01.2018.
Izjave aktera šverca i ubistva
Ručni rad republike srpske - ubijena djevojčica

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
Zdenkobajo@gmail.com

1 2 3 ... 71 72 73  Sledeći»
    My picture!

Kategorije

Arhiva