ČLANAK 768

Prava je istina da sam ja prvi u BIH podneo krivičnu prijavu protiv Dodik Milorada vezano za tu temu što se vidi na prilogu „Napad na ustavno uređenje“ od 16.01.2016. S obzirom da je Dodik Milorad pretvorio RS i njene organe u svoju privatnu bandu, ta prijava je naravno odbačena te sam istu proširio u prilagodio opis i činjenice prema krivičnom zakonu BIH, pa i to je bilo prije nego što je pokrenuta istraga nevezano za moju prijavu.


USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA T20 0 KTP 0011955 16

U svom Rješenju T20 0 KTP 0011955 16 od 06.06.2017. Tužilaštvo BIH, navodi da se moja prijava i opisane činjenice „stavljaju u kontekst drugih krivičnih predmeta tužilaštva BIH“. Ovde se misli na predmet vezan za održavanje Referenduma i prevashodno NEPOŠTOVANJE ODLUKE USTAVNOG SUDA BIH neposredno pred referendum. Prava je istina da sam ja prvi u BIH podneo krivičnu prijavu protiv Dodik Milorada vezano za tu temu što se vidi na prilogu „Napad na ustavno uređenje“ od 16.01.2016. S obzirom da je Dodik Milorad pretvorio RS i njene organe u svoju privatnu bandu, ta prijava je naravno odbačena te sam istu proširio u prilagodio opis i činjenice prema krivičnom zakonu BIH, pa i to je bilo prije nego što je pokrenuta istraga nevezano za moju prijavu. No da se vratimo „obrazloženju“.
Iako sam podneo prijavu po više osnova i više navedenih događaja, obrazlaže se samo jedan od njih. Detalji oko javnih prijetnji i instrukcija da se pravosnažne sudske presude ne izvršavaju i ne isplaćuju nadoknade NIKOME KOGA ON VIDI NA BN TELEVIZIJI, nisu ni pominjani. Takođe ni komentarisanje i zastrašivanje sudije koja je postupala u predmetu vezan za AD Birač nisu bili predmet rada Tužilaštva BIH. Dodik je tada izjavio da „sutkinju treba biti sramota, da će podnijeti pritužbu protiv nje, da razmišlja o ukidanju suda, te što je najbitnije DA ĆE VLADA NASTAVITI DALJE PO SVOME BEZ OBZIRA NA SUDSKE ODLUKE. To je istina vezano za teritoriju RS, ali ona je dio BIH, ako se ne varam. I o instrukcijama da SUDOVI TREBA MNOGIMA DA ZAPUŠE USTA, nije bilo pomena.
Sve navedeno uz dokaze i činjenice koje ću istaći na kraju je direktno vezano za kršenje ne samo mojih nego i prava drugih građana zbog napada na ustavno uređenje i integritet BIH od strane dodikove mafije odnosno prijavljenih. Ni o krivičnom djelu „Neizvršenje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Suda Bosne i Hercegovine” nije bilo nijedne riječi. Ali da se vratimo na dio koji je citiran od strane VD Glavnog tužioca. Tu se ne osporava da su prijetnje izrečene, ne osporava se čak ni da je vlada potom usvojila pismene zaključke i u njima IZDALA NAREDBU MUP-U DA SPRIJEČI SVAKU AKTIVNOST SIPE, SUDA I TUŽILAŠTVA BIH, na teritoriji RS. U nastavku, citiram uvodni dio svoje prijave doslovno;
„Protiv osoba Dodik Milorad, Cvijanović Željka, Lukač Dragan i drugih a na osnovu Krivičnog zakona BIH, članovi: "Napad na ustavni poredak" - Ko upotrebom fizičke sile ili prijetnjom upotrebe fizičke sile pokuša da promijeni ustavni poredak Bosne i Hercegovine ili da svrgne njene najviše institucije, kaznit će se kaznom zatvora najmanje pet godina. "Oružana pobuna" - (1) Ko učestvuje u oružanoj pobuni koja je usmjerena protiv ustavnog poretka Bosne i Hercegovine ili protiv njenih najviših institucija, kaznit će se kaznom zatvora najmanje tri godine. (2) Ko organizira ili bilo kako rukovodi učinjenjem krivičnog djela iz stava 1. ovog člana, kaznit će se kaznom zatvora najmanje pet godina. (3) Ko nabavlja sredstva za učinjenje krivičnog djela iz stava 1. ovog člana, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina. "Neizvršenje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Suda Bosne i Hercegovine, Doma za ljudska prava ili Evropskog suda za ljudska prava" - Službena osoba u institucijama Bosne i Hercegovine, institucijama entiteta ili institucijama Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, koja odbije da izvrši konačnu i izvršnu odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Suda Bosne i Hercegovine, Doma za ljudska prava ili Evropskog suda za ljudska prava, ili sprječava da se takva odluka izvrši, ili na drugi način onemogućava njeno izvršenje, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.”
Dakle u obrazloženju se tačno izvodi zaključak da do prvog osnova, UPOTREBA SILE, nije došlo nego samo do drugog a to je PRIJETNJA UPOTREBOM SILE. To znači da je i sama prijetnja kažnjiva ali se onda Dodik Milorad „rehabilituje“ riječima da „TREBA KOD ONOGA KOME JE UPUĆENE PROIZVESTI ODREĐENO PONAŠANJE“ Zaista neviđena besmislica. Prema tome bi svaki pljačkaš banke koji zaprijeti da će upotrijebiti oružje ukoliko mu se neko suprotstavi bio oslobođen ako se službenik nije suprotstavio i potom bio povrijeđen ili ubijen. KAKVO JE TO PONAŠANJE TREBALO DA SE PROIZVEDE U SUDU, TUŽILAŠTVU, SIPI ??? O tome u relevantnom članu nema ni slova. Ovde je dovoljna sama prijetnja da bi postojali elementi krivičnog djela baš kao i u „Ugrožavanju sigurnosti“ gdje nije uslov da je žrtva zaista i napadnuta nego samo da joj je verbalno, riječima zaprijećeno. Naredne konstatacije da „nije zabilježen nikakav fizički otpor niti upotrebe sile“ nemaju nikakve veze sa drugim dijelim, odnosno elementom krivičnog djela a to je PRIJETNJA. Argumenti tužilaštva BIH se odnose sam na prvi dio a to je UPOTREBA FIZIČKE SILE.
Milorad je nesporno JAVNO PRIJETIO UPOTREBOM SILE I IZDATA JE NAREDBA MUPU DA SPRIJEČI RAD ORGANA BIH UKOLIKO SE POJAVE BILO GDJE NA TERITORIJU U ORGANIMA RS. I na kraju podvlačim da je to izazvalo brojne reakcije među građanima, uznemirenost i strah a konkretno meni i svim srodnicima osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo čije ubistvo prikriva dodikov mafijaški režim je već godinama zabranjen pristup u OJT Bijeljina, kako bi se spriječila dostava dokaza. CRNA KNJIGA, koja postoji godinama je javno promovisana od strane opet Dodik Milorada koji je pred kamerama nastavio sa kriminalom i tiranijom zaprijetivši svim nepodobnima i dajući instrukcije kako kaže NAŠIM LJIDIMA U INSTITUCIJAMA DA TO SPROVEDU. Posljedice toga su da se prikrivaju mnogi zločini, ubistva, pljačke milijardi maraka što potkrepljujem dokazima. Zapisnik 19.08.2011. dokazuje da se još od prije 6 godina sprovodi FAŠISTIČKA DISKRIMINACIJA PREMA SVIM SRODNICIMA UBIJENE DJEVOJČICE IVONE BAJO. Razlog za to je prikrivanje ubistva odnosno materijalnog dokaza ubistva čije se slike vide na prilogu „Snimci dječjeg ruksaka“ a da to nisu neke foto montaže, dokaz je „Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)“ u kome su sudski konstatovana oštećenja predmeta i uklanjanje tragova zločina hemijskim sredstvom.
Sve te fašističke metode su imale za cilj da OJT Bijeljina GLUMI KAKO NEMA POJMA O DOKAZIMA KRIVIČNIH DJELA JER IH „NIKO NE DOSTAVLJA“ To se vidi iz priloga „Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.“ u kome poslije 7 godina FAŠISTIČKOG TERORA, nadležna okružni tužilac pismeno izjavljuje da navodno „NEMA SAZNANJA“ o oštećenjima predmeta koji je uklonjen sa SMRTNO RANJENE OSMOGODIŠNJE DJEVOJČICE. Sve to zbog toga što su i tužilaštva i sudovi u službi tajkunsko političke mafije.
TREBA LI GRAĐANI DA SE HVATAJU ZA VRATOVE SA SUDSKOM POLICIJOM I POLICIJOM KADA TA BANDA NASRĆE NA NAŠA USTAVOM GARANTOVANA PRAVA DA BISTE VI REAGOVALI I „UTVRDILI“ DA JE TO IZAZVALO ODREĐENE POSLJEDICE I REAKCIJE KOD ONIH KOJIMA JE UPUĆENO ???

PRILOZI

Napad na ustavno uređenje – prijava u OJT Bijeljina
Krivična djela protiv integriteta BIH – prijava Tužilaštvu BIH
Zaključak vlade mila ronhila
Zapisnik 19.08.2011.
Snimci dječjeg ruksaka

Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
T20 0 KT 0011955 16 od 13.06.2016.
Prigovor na T20 0 KT 0011955 16 od 13.06.2016.
Rješenje Tužilaštvo BIH T20 0 KTP 0011955 16 od 06.06.2017.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 767

Fašističke metode, zločini, laži, falsifikati, pljačke i svi drugi oblici organizovanog kriminala zločinačkih organizacija, RS, Federacije BIH i BIH u cjelini su mi dobro poznati i ne bi bilo iznenađenje da su isplanirali pretres mojih privatnih prostorija i moje hapšenje uz podmetanje kakve kesice narkotika, oružja ili oboje...


REPUBLICI SRPSKOJ

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREKRŠAJNI ODJEL

OBAVJEST PRED PRETRES 07.07.2017.

Predmet : 80 1 Pr 082502 17 Pr
Skenirani dokument koji prilažem ispod uvoda je pismeni poziv u službene prostorije MUP-a RS u Bijeljini.
MUP RS, odnosno RS je podsjećam druga strana i u ovom postupku.
Preventivno obavještavam sud da postoji mogućnost prema kojoj bih bio spriječen pristupiti na nastavak pretresa zakazan u 10:30 istog dana. Fašističke metode, zločini, laži, falsifikati, pljačke i svi drugi oblici organizovanog kriminala zločinačkih organizacija, RS, Federacije BIH i BIH u cjelini su mi dobro poznati i ne bi bilo iznenađenje da su isplanirali pretres mojih privatnih prostorija i moje hapšenje uz podmetanje kakve kesice narkotika, oružja ili oboje ali pošto nemaju koordinaciju u planiranju, previdjeli su pretres 07.07.2017. što im može poremetiti planove.
Ostali dokumenti koje prilažem su usko vezani za ovu temu i događaj od 15.12.2016. a obrazložiću ih usmeno na zapisnik kao i vrijednost ranije predatih dokaza...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 766

Kako sam razotkrio njihovu smišljenu prevaru i prezentovao dokaze za to, očekujem da Sud u Strazburu hitno naloži Bosni i Hercegovini da prekine sa diskriminacijom građana i jasno propiše da se fizičko lice može samostalno zastupati pred sudom i preduzimati sve radnje te da ako se pozove na kršenje prava pred nižim sudovima i za to priloži dokaze, Ustavni sud mora prihvatati takve apelacije iako nisu iskorišteni svi pravni lijekovi, posebno imajući u vidu da se građani pismeno upućuju u obrascima apelacije da to učine...

ZAHTJEV ZA STRAZBUR PO AP-34-17 (470-17 I 471-17)

U OVOM PREDMETU USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE JE BIO DUŽAN POSTUPATI PO APELACIJI IAKO VRHOVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE JOŠ NIJE DONEO ODLUKU PO IZJAVLJENIM REVIZIJAMA TE OČEKUJEM DA SUD U STRAZBURU USVOJI OVAJ ZAHTJEV, PONIŠTI ODLUKU USTAVNOG SUDA BIH, TE NALOŽI BOSNI I HERCEGOVINI DA POŠTUJE I PRIMJENJUJE UPUTE KOJE JE DALA GRAĐANIMA U OBRASCU APELACIJE SVE DOK IH NE UKLONI IZ TOG DOKUMENTA A PO TOME STRANKE MOGU DA SE OBRATE USTAVNOM SUDU I PRIJE NEGO SU ISCRPLJENI SVI PRAVNI LIJEKOVI TE DA ODREDBE ČLANA 301B USKLADI SA ODREDBOM ČLANA 292 ZPP-U.
Povreda prava na pravično suđenje odnosi se isključivo na ovu odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, te zato i ne prilažem dokumentaciju vezanu za odluke nižih odnosno prethodnih sudova a prilažem materijal od drugih odluka ustavnog suda BIH, kojim dokazujem svoju argumentaciju.
Ali bitno je istaći da se ovdje ne radi o nekoj slučajnoj povredi nego o smišljenoj planskoj diskriminaciji ne samo mene nego svih građana koji se na taj način sprečavaju da ostvare svoja prava na pravično suđenje pred višim sudovima odnosno pred vrhovnim sudom i pred ustavnim sudom.
Prije svega ukazujem na obrazloženje ustavnog suda za odbacivanje apelacije a to je izgovor da su apelacije odbijene jer su u oba predmeta izjavljene i revizije, (strana 5 odluke Ustavni sud AP-34/17 (470/17 i 471/17). Na strani 8 te odluke se navodi, (podvučeno linijom) da Vrhovni sudovi mogu dopustiti reviziju u svim predmetima te bi navodno Ustavni sud prejudicirao njihove udluke. To je zaista istina i na to sam ukazao na dva mjesta Apelacije, (strane 5 i 6 "Apelacija na 80 0 P 039222 16 Gvlž" uokvireno pravougaonikom) ali zašto se onda građani upućuju da se obrate Ustavnom sudu i ako nisu iscrpljeni svi pravni lijekovi ???
Odgovor je taj da se dovedu u zabludu kako mogu ostvariti svoja prava na taj način a ako to učine i podnesu Apelaciju Ustavnom sudu onda se ista odbacuje sa obrazloženjem da nisu iskorišteni svi pravni lijekovi. Primjer toga je odluka "Ustavni sud AP-2553/15, (spojeno) AP-3406/15, (moja apelacija)". Dakle klasičan pokušaj prevare korumpirane i kriminalne BIH.
Gledajući samo obrazloženje iz odluke AP-34/17 povreda prava na pravično suđenje i ne izgleda teška ali kad se ima u vidu kako postupaju Vrhovni sudovi onda se tek mogu sagledati razmjere smišljenog udara na prava građana. Dokaz za to je prilog "Vrhovni sud po 80 0 P 043325 15 Rev od 09.03.2017." gdje je ravizija odbačena sa izgovorom da istu može izjaviti samo advokat u ime stranke a stranka samo ako ima položen pravosudni ispit, (kraj prve i početak druge strane uokvireno). Ovo je već primjer teške diskriminacije i udara na ljudska prava jer se građaninu onemogućava da SAM SEBE ZASTUPA PRED SUDOM I PREDUZIMA SVE POTREBNE RADNJE, što je u suprotnosti sa "Članom 292. (1) Stranka koja je potpuno poslovno sposobna može sama obavljati radnje u postupku (parnična sposobnost)."
Član 301b, koji služi kao izgovor za ovo bezakonje i diskriminaciju je neprecizan, naslanja se na dio o zastupanju pravnih lica, gdje je i logično da pravno lice koje nema parničnu sposobnost mora imati zastupnika, koji treba imati potrebne stručne kvalifikacije. Ovde se taj pripis nezakonito proširuje i na fizička lica i tako povređuje pravo na pravično suđenje.
Potom kada se stranka žali na ovakvu ili bilo koju odluku Vrhovnog suda kojom se revizija odbacije, Ustavni sud BIH takve apelacije odbija bez ikakvog pregleda i bez odlučivanja da li je ta konkretna odluka Vrhovnog suda zakonita ili ne iako se u obrascu pojašnjava i taj dio da je ustavni sud BIH nadležan da preispituje odluke SVIH SUDOVA U BIH.
Dokaz za to je odluka "Ustavni sud AP-122-17" koja je nastala spajanjem više apelacija. Iz te odluke od više sličnih izdvajam kao primjer dvije apelacije na strani 7 i to AP-1289/17 i AP-1290/17. Zajedničko za obe apelacije je to da je stranke zastupao advokat, stručno lice, kao i u više drugih primjera, da je Vrhovni sud odbacio revizije kao "NEDOZVOLJENE" a sada Ustavni sud BIH, uopšte ne ocjenjuje zakonitost te odluke nego je tretira kao nespornu i izvodi zaključak da to nije bio "efektivan" pravni lijek, te da je presuda drugostepenog suda bila konačna na koju je trebalo predati Apelaciju.
Podsjećam da je u odluci na koju se žalim Sudu u Strazburu navedeno kako Vrhovni sudovi mogu u svim slučajevima prihvatiti reviziju ČAK I KADA SAMA STRANKA SMATRA DA JE NEDOZVOLJENA, te se tako tjeraju da je izjave. Ako je nisu izjavili jer smatraju da nije dozvoljena ustavni sud odbacuje njihove apelacije sa izgovorom da je Vrhovni sud mogao i da prihvati takvu reviziju a ako stranka postupi po tome onda ih Vrhovni sud odbija a Ustavni sud tada kaže "DA TAJ PRAVNI LIJEK NIJE BIO EFEKTIVAN TE DA JE KONAČNA DRUGOSTEPENA PRESUDA" na koju je logično trebalo izjaviti apelaciju. U praksi to znači da kakvu god opciju odabere građaninu se pravni lijek odbacuje.
Kako sam razotkrio njihovu smišljenu prevaru i prezentovao dokaze za to, očekujem da Sud u Strazburu hitno naloži Bosni i Hercegovini da prekine sa diskriminacijom građana i jasno propiše da se fizičko lice može samostalno zastupati pred sudom i preduzimati sve radnje te da ako se pozove na kršenje prava pred nižim sudovima i za to priloži dokaze, Ustavni sud mora prihvatati takve apelacije iako nisu iskorišteni svi pravni lijekovi, posebno imajući u vidu da se građani pismeno upućuju u obrascima apelacije da to učine...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Bosna i Hercegovina

ČLANAK 765

Opšte je poznata činjenica da političko tajkunska mafija krade sve što stigne a samo preko 3 banke pod kontrolom vlade opljačkali su oko 2 milijarde maraka. Najveći dio transakcija iz bivše BIB banke izvršen je preko računara iz suda u RS. U prikrivanje ovog kriminala i drugih afera i zločina umješani su svi takozvani državni organi a da bi sačuvali pokradeno spremni su na sve tako da su lažni izvještaji, zabilješke i lažno svjedočenje sitnice koje se rade svjesno po sopstvenoj volji ili po naredbama šefova mafije od kojih su dobili zaposlenje.

SLUŽBENICI SUDA I SUDSKE POLICIJE LAŽU PRED SUDOM

Kao uvod u događaj od 15.12.2016. važno je znati da je političko tajkunska banda prilikom šverca narkotika tehnički neispravnim kamionom u Bobar grupu 23.07.2009. ubila osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo a onda su pobjegli sa mjesta zločina dok su saučesnici iz policije i tužilaštva u sadejstvu sa portirom Bobar grupe uklonili materijalni dokaz ubistva sa ubijenog djeteta, oprali kaiš benzinom i sakrili taj predmet iz svih istražnih radnji.
Na dokazu "Snimci dječjeg ruksaka" vide se oštećenja na predmetu a u vrhu su slike načinjene od strane policije odmah poslije ubistva na kojima se jasno vidi da je kaiš dvostruko presječen ali ta činjenica namjerno nigdje nije navedena.
U donjem djelu na snimcima načinjenim poslije preuzimanja predmeta 2015-te se vide i drugi detalji mnogo jasnije.
Dakle, jedno ubistvo je prikriveno tako što su policija i tužilaštvo ogdlumili da nemaju pojma o ovom predmetu i da bi zadržali takvo stanje fašistička banda je zabranila pristup svim srodnicima ubijene djevojčice istovremeno zabranivši sudskoj policiji da pominje i opisuje da su vidjeli pomenuti dokaz.
Ta taktika se vidi u dokazu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." u kome tužilaštvo glumi kako nema saznanja o oštećenjima predmeta.
Da je to laž postoji obilje dokaza a ulogu da zabrani pristup svim srodnicima preuzeo je pripadnik bande Borovčanin Danko koji je izdao naredbu podređenima da ne dozvole pristup nikome od srodnika ubijene djevojčice a da ih opisuju kao psihopate i ludake. Sve to bez ikakvog pismenog rješenja na šta je više puta upozoravan ali kriminalac je naravno nastavio sa fašističkim metodama.
Ali pošto se kriminal vremenom sve više razotkrivao, tako se javljala i panika među članovima bande pa kriminalac Borovčanin, (načelnik sudske policije) pismeno potvrđuje da nema nadležnost, primjenjivati mjere zabrane i "MOLI" tužilaštvo da me optuže po bilo kom osnovu i traže od suda donošenje mjere zabrane. sve vidljivo u dokazu "Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.".
I sada kada se zna uvod dolazimo do dokaza "Službena zabilješka 1831-16 od 15.12.2016." u kojoj se vidi da policajci pod komandom Borovčanina uopšte ne spominju da sam doneo materijalni dokaz ubistva i svima ga pokazivao a istovremeno lažu da su izdavali neku naredbu.
A kako vi možete znati da oni lažu a ja govorim istinu ???
Tako jer ima još jedan detalj a to su snimci video nadzora koji se takođe pominju. Mafijaški fašistički režim me je optužio za "KRŠENJE REDA I MIRA" zbog pokušaja da ukažem na teška krivična djela i u tom postupku sam zahtijevao da mi se predaju video snimci od tog događaja. Sudija Sekulić Cvijeta kao pripadnik mafije se 3 mjeseca suprotstavljala tome i bilo je potrebno 8 pismenih i više usmenih dopisa da bih konačno dobio snimke ali je sudija u saradnji sa Borovčaninom podmetnula snimke dalje kamere kako bi se otežalo dokazivanje.
To se može lako zaključiti iz priloženih snimaka "Kamere u zgradi" na kome su u vrhu vidljivi položaji kamera a na dnu je jedan od fotosa iz video snimaka koji pokazuje da je načinjen daljom kamerom 2. Taj pokušaj podmetanja sam pismeno i usmeno na pretresu razotkrio pred svjedocima.
A sada da krenemo na dokazivanje konkretnih laži svjedoka službenika suda i sudske policije, Čivić Omera, Sekulić Dušana i Lazić Milana. Prvo citiram izjavu svjedoka Čivić Omera, auto mehaničara, kako kaže zaposlenog na poslovima obezbjeđenja suda ???
O: Sjećam se da ste vikali i govorili da se ne ispunjavaju vaša prava, vaša ljudska prava, da su svi radnici korumpirani u ruci ste držali neke papire, govoreći zašto se po ovim mojim zahtjevima ne postupa, koga ste tražili da obavijeste, ne mogu se sjetiti, tog dana vam nisam dao broj telefona suda, kontakt adresu."
Dakle, svjedok pred sudom, instruisan da da lažan iskaz ipak potvrđuje da sam upozoravao na kršenje prava, LJUDSKIH PRAVA, a koja su prava u pitanju i kakvi zahtjevi vidi se iz priloga "Zahtjev za OJT Bijeljina od 15.07.2016." te "Zahtjev za Osnovni sud od 15.07.2016." i "Zahtjev SP 26.08.2016.". To su dokumenti koje sam predao sudskoj policiji i tražio da se obavjeste Sud i tužilaštvo kako bih preuzeo traženo a "svjedok" Čivić je to opisao rječima : "povišenim tonom se obratio Sekulić Dušanu pružajući mu neke papire u portirnicu odnosno kroz prozor što sam i vidio".
U zabilješci su sudski policajci "ZABORAVILI" napisati da sam ih upozorio da prekinu sa kršenjem prava i izvršavanjem fašističkih naredbi bez pismenog rješenja.
Drugi "svjedok" Sekulić na pitanja, ne MUP-a na kome je teret dokazivanja nego sudije izjavljuje, citiram iz zapisnika:
"Okrivljeni je u toku tog događaja meni pokušao predati neki podnesak ali imajući u vidu da sam taj dan radio na legitimaciji stranaka odbio sam da primim isti jer nisam ni nadležan.".
Postavlja se pitanje "ZAŠTO OVO NIJE NAVEDENO U ZABILJEŠCI OD 15.12.2016. ??? Isti takozvani svjedok na moje pitanje odgovara, citim završni dio sa odlukom suda:
"P: Da li sam u tom mometu vike i galame, kako vi tvrdite pokazao neki predmet? 0: Da, torbu.
P: Sjećate li se da sam vas upozorio da prestanete sa kršenjima mojih prava i napadima na mene? O: Ne sjećam se, sve je navedeno u službenoj zabilješci, koju smo sačinili lično ja i Lazić. P: Da li ste u službenoj zabilješci naveli da je kršen član 7 i 24 Zakona o javnom redu i miru? Sud odbija pitanje svjedoku „da li možete citirati član 7 i 24“.
Sud donosi RJEŠENJE: Nakon više usmenih upozorenja okrivljeni je pismeno upozoren da pitanje koja postavlja svjedoku koncentriše na kritični događaj od 15.12.2016. godine imajući u vidu da je više puta usmeno upozoren da svjedoku ne postavlja pitanja koja se ne odnose na taj događaj i na ovaj prekršaj. Imajući u vidu da sud ne dozvoljava okrivljenom da postavlja pitanja svjedoku isti završava sa saslušanjem svjedoka.

DAKLE SUDIJI SEKULIĆ SE NIJE DOPALA ČINJENICA DA SUDSKA POLICIJE NEMA POJMA O ČLANOVIMA ZAKONA.
Ovaj dio je svjedoč Čivić relativno tačno opisao ali mu je naloženo da laže kako su izdavane neke naredbe što je i bio cilj sudije Sekulić, no ja sam ipak uspio da dobijem neke odgovore kojima ću dokazati laži svih njih, citiram:
P: Da li sam kritičnog događaja pokazivao torbu?
O: Ne sjećam se, sjedim na takvom mjestu da ne vidim mjesto događaja nego samo čujem odnosno u portirnici sam a u sredini se nalazi stub, u momentu izdavanja naredbi okrivljeni je stajao na samom ćošku portirnice, prvo se obratio Sekuliću koji je sjedio u portirnici, povišenim tonom se obratio Sekulić Dušanu pružajući mu neke papire u portirnicu odnosno kroz prozor što sam i vidio tada mu prilazi Lazić Milan i izdaje prvo upozorenje pa naređenja.

Ovde je bitno mjesto gdje se prema lažima svjedoka sve odigralo a to je kako kaže "NA SAMOM ĆOŠKU PORTIRNICE" jer ostatak ne može da vidi od stuba u zgradi. Važno znati da je policajac Lazić Milan, karakteristične frizure, odnosno obrijane glave i lako se uočava. Na snimku se vidi da on uopšte ne prilazi portirnici i sve je mirno i tiho dok se ne pojavi policajac Zoran Mićić, (čije su prisustvo prikrili u zabilješci) i saopštava mi da će mafija nastaviti sa kršenjem garantovanih prava.

SNIMAK 02

I za ovu priliku skrećem pažnju samo na još jednu činjenicu, suštinski najvažniju a to je prikrivanje materijalnog dokaza ubistva pri pisanju zabilješke. Načelnik Borovčanin je lično naredio podređenima da o tome ne pišu a na dokazu "Analiza snimaka ruksak" izdvojene su slike na kojima se vidi da mašem na manje od pola metra od glave policajcu Laziću, koji to onda "ZABORAVLJA" da napiše u zabilješci.
Ti detalji se ne vide ne ovom nego na snimku br. 3, s obzirom da su video zapisi podjeljeni na djelove od po 3 minuta.
Na video snimku sam kao TITL ubacio izjave "svjedoka" kako bi njihove laži bile uočljivije s obzirom da nema tonskog zapisa. Ovo razbojništvo utoliko više dobija na težini kada se zna da je instruisanje svjedoka za lažne izjave obavila lično sudija Sekulić Cvijeta, osoba koja ima dužnost propisanu zakonom da štiti prava i slobode građana.

SNIMAK 03

UMJESTO TOGA OVAJ MAFIJAŠKI REŽIM ČIJI JE SUD, TUŽILAŠTVO, POLICIJA, VLADA, PREDSJEDNIK, SASTAVNI DIO, PLJAČKA MILIJARDE EVRA A GARANTOVANA PRAVA BEZOČNO OTIMA I POKUŠAVA NAROD DRŽATI U ZABLUDI I NEZNANJU KAKVA SU PRAVA SADRŽANA U USTAVU, KOJI BI MORALI DA POŠTUJU SVI SLUŽBENICI...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Bosna i Hercegovina

ČLANAK 764

U međuvremenu se razotkrila pozadina prikrivanja odgovornosti AD Univerzal a to je umješanost Bobar banke i AD Univerzal u pljačku više stotina miliona maraka, te su uklanjanje materijalnog dokaza ubistva, TORBE, koja je predmet tužbenog zahtjeva, pomaganje u bjegstvu kamiona koji je dovezao narkotike u AD Univerzal itd, samo "sitnice" u odnosu na astronomsku krađu preko Bobar grupe.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 039221 16 Gvl 2

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO / MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

UNIVERZAL AD BIJELJINA (Knez Ivo od Semberije 88)

Vrijednost spora:

500000 KM


OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI

ŽALBA NA RJEŠENJE 80 0 P 039221 16 Gvl 2

PREDLAŽEM DA SE OVA ŽALBA UVAŽI I DONESE RJEŠENJE O PONAVLJANJU POSTUPKA...
Prije svega ističem jednu zanimljivu činjenicu - priznanje izneseno na samom kraju rješenja, citiram :
"Tačni su navodi tužitelja da su se sudovi nepotrebno bavili njegovim pravom na naknadu nematerijalne štete zbog smrti bliskog lica, jer on to u ovom postupku nije ni tražio. Međutim to nije od uticaja na konačnu odluku o njegovom zahtjevu."
Obe rečenice su značajne, posebno prva jer se prvi put priznaje da sudovi nisu postupali prema postavljenom tužbenom zahtjevu, nego o nečemu drugom... Ja sam to opisivao kao falsifikovanje tužbe, sudija Marković i advokat tuženog su u sadejstvu smislili plan kako da se ne bave temom tužbe nego sa nečim što nema nikakve veze sa njom. Pošto je to tako, pošto sud uopšte nije utvrđivao činjenice vezano za temu tužbe onda naravno ne može biti tačna druga rečenica da to "NIJE BILO OD UTICAJA NA KONAČNU ODLUKU O MOM ZAHTJEVU". Naravno da je imalo presudan uticaj jer je "obrazloženje" glasilo da "TUŽILAC KAO UJAK NEMA PRAVO NA NAKNADU ŠTETE ZA SMRT BLISKOG LICA A I NE POSTOJE DOKAZI O ODGOVORNOSTI TUŽENOG ZA SMRT DJEVOJČICE". Dakle uticaj je očigledan, osim ako sudija nije mislila da to nije uticalo na njenu odluku, po ovom prijedlogu, (u obrazloženju piše ZAHTJEVU).
U nastavku prelazim na obrazloženje žalbe, citiram iz obrazloženja sudije Alme Salihbegović :
"Prijedlog za ponavljanje postupka je podnesen u smislu čl 255 ZPP-a RS, jer tužitelju nije data mogućnost raspravljanja pred sudom i jer se odluka zasniva na lažnom iskazu svjedoka ili vještaka ili ispravi koja je krivotvorena ili u kojoj je ovjeren neistinit sadržaj." a zatim se isto pominje i u nastavku... "Dalje, iz spisa ne proizilazi da je pravosnažna odluka zasnovana na lažnom iskazu svjedoka, krivotvorenoj ispravi ili ispravi sa neistinitim sadržajem, iako se tužilac poziva na lažni iskaz radnika tužene koji je bio svjedok događaja vezanih za smrt njegove nećake i na falsifikovane sadržaje spisa Okružnog tužilaštva. Razlozi iz člana 255 stav 1. tačka 4 (u vezi sa čl. 257 stav 1 tač 4 istog Zakona) su vezani za postojanje krivičnog djela i dokazuju se u pravilu pravosnažnom presudom u krivičnom postupku, kojom je utvrđeno postojanje krivičnog djela lažnog svjedočenja ili krivotvorenja isprava. Takvih dokaza uz prijedlog za ponavljanje postupka nema, pa čak ni objektivno prihvatljivih činjenica u tom pravcu. Tužiteljeve pretpostavke i laički uvjerljiva argumentacija, ipak ne potvrđuje nedvosmisleno postojanje tih tvrdnji o počinjenim krivičnim djelima, te da je to od bitnog uticaja na pravosnažnu odluku.
Član 257, stav 4, propisuje kakvi su uslovi za podnošenje prijedloga, odnosno: "4) u slučajevima iz člana 255. tač. 4. i 5. ovog zakona - od dana kad je stranka saznala za pravomoćnu presudu u krivičnom postupku, a ako se krivični postupak ne može provesti, onda od dana kad je saznala za obustavu tog postupka ili za okolnosti zbog kojih se postupak ne može pokrenuti.
Dakle, osim po osnovu o postojanju pravosnažne presude, zakon predviđa i druge opcije a to su OBUSTAVA ili OKOLNOSTI ZBOG KOJIH SE POSTUPAK NE MOŽE POKRENUTI.

Ja sam predao krivičnu prijavu protiv AD Univerzal i drugu protiv Sofrenić Blagiše, podnosio zahtjeve za pristup informacijama o tome ali OJT Bijeljina kao saučesnik u pljački i krivičnim djelima Bobar grupe, nije odgovaralo nego mi je zabranilo pristup u tužilaštvo te je jasno da nemaju namjeru pokrenuti postupak i istražne radnje što se u međuvremenu i razotkrilo te sam podneo novi prijedlog za ponavljenje. U međuvremenu se razotkrila pozadina prikrivanja odgovornosti AD Univerzal a to je umješanost Bobar banke i AD Univerzal u pljačku više stotina miliona maraka, te su uklanjanje materijalnog dokaza ubistva, TORBE, koja je predmet tužbenog zahtjeva, pomaganje u bjegstvu kamiona koji je dovezao narkotike u AD Univerzal itd, samo "sitnice" u odnosu na astronomsku krađu preko Bobar grupe.
Što se tiče falsifikovanja spisa KTA-596/09, to je učinila sudija Marković Jelena a za krivična djela sudije tužilaštva imaju šablonsko obrazloženje da "SUDIJA NE MOŽE BITI KRIVIČNO ODGOVORAN ZA MIŠLJENJA KOJA DAJE I RADNJE KOJE VRŠI TOKOM OBAVLJENJA SLUŽBENE DUŽNOSTI". Ja sam i podneo krivičnu prijavu protiv sudije Marković, koja je imala za epilog upravo sličnu odluku, (prilog "Odluka po T 17 0 KT 0004186 13" od 06.11.2013.).
U toj "odluci" se navodi kao razlog odbijanja da sam izjavio žalbu na prvostepenu odluku i onda BESMISLICA, da "TUŽILAŠTVO NE MOŽE CIJENITI ZAKONITOST POSTUPKA I ODLUKE SUDIJE VEĆ TO MOŽE SAMO NADLEŽNI SUD U ZAKONOM PROPISANOM POSTUPKU...
Pri tome se misli na drugostepeni sud koji je odlučivao po mojoj žalbi što je neviđena blamaža jer parnični sud uopšte nije nadležan da utvrđuje bilo čiju krivičnu odgovornost i izriče zatvorske kazne.
No kako god da se gleda, tu odluku sam dobio neposredno pred podnošenje ovog prijedloga a iz nje se vidi da OJT Istočno Sarajevo "NE MOŽE DA POKRENE POSTUPAK", što je opcija predviđena zakonom, citiram ponovo velikim slovima:
30 DANA OD DANA KADA JE STRANKA SAZNALA DA SE POSTUPAK NE MOŽE POKRENUTI...

PRILOG


Odluka po T 17 0 KT 0004186 13

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 763

Ukoliko osobe koje su me prijavile izvrše bilo kakvu radnju vezanu za moje pravne interese a vi me ne obavjestite ili bar organe u kojima su zaposleni, odgovornnost za eventualne posljedice koje sam opisao biće na vama...

ZAHTJEV PO PRIJAVI ZA POVREDU `UGLEDA` SUDA


ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA


Ime i prezime : ZDENKO BAJO

Adresa : MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)
OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO U ISTOČNOM SARAJEVU


(Sadržaj zahtjeva)1) Veza : Predmet T17 0 KT 0006630 15
Na osnovu prava iz ZOSPI-a, ZOKP-u i Ustava RS :

ZAHTIJEVAM


1) KOPIJU SVIH DOKUMENATA IZ SPISA T17 0 KT 0006630 15
2) KOPIJU RJEŠENJA O NADLEŽNOSTI OJT ISTOČNO SARAJEVO PO OVOM PREDMETU
3) IMENA OSOBA KOJE SU PODNIJELE PRIJAVU PROTIV MENE
4) TAČAN DATUM PODNOŠENJA KRIVIČNE PRIJAVE PROTIV MENE PO ČLANU 370 KZSR

Ukoliko za tačku 1, postoje ograničenja, navedite mi razloge za to.
Vezano za tačku 3, ako odbijete da bi dostavite imena, obavještavam vas da pred više sudova postoji više parnica koje su bile ili su još u toku, te je alternativno potrebno da obavjestite organe u kojima su zaposlene osobe koje su me prijavile da su dužne da se izuzmu iz svih postupaka vezanih za moje pravne interese a ako to ne učine ili nisu učinili poslije datuma iz tačke 4, biće povrijeđene odredbe iz zakona vezane za "IZUZEĆE" što će biti osnov da sve njihove radnje budu nezakonite i to bi bio osnov za ništavnost bilo kog rješenja.
Ukoliko osobe koje su me prijavile izvrše bilo kakvu radnju vezanu za moje pravne interese a vi me ne obavjestite ili bar organe u kojima su zaposleni, odgovornnost za eventualne posljedice koje sam opisao biće na vama...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 762

Za uvod navodim samo da je tajkunsko politička mafija 23.07.2009. ubila ćerku moje sestre, osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo, prilikom šverca između firmi Nijaza Hastora i Gavrila Bobara, koji je kako se danas zna u to vrijeme i kasnije pljačkao astronomske iznose preko Bobar banke u saučesništvu sa suvlasnikom, Vladom RS. Mafija me je po otkrivanju dokaza njihovog kriminala lažno optužila za ugrožavanje sigurnosti, te izdejstvovala odnošenje računara, danonoćnu stražu pred kućom u 3 smjene, prisluškivanje, praćenje i nadzor komunikacija...


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet:

80 0 P 077873 16 P

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM

Vezano za nove činjenice i okolnosti koje su u međuvremenu razotkrivene prilažem :

DOPUNSKI TUŽBENI ZAHTJEV PO PREDMETU 80 0 P 077873 16 P

1) Naređuje se tuženoj Republici Srpskoj da odmah preda tužitelju Zdenku Baji, kopiju hard diska i kompletan materijal o vještačenju računara "COMPAQ" serijskog broja 814DYSZ02R0 koji je tužena oduzela naredbom 12 0 K 001162 10 Kpp i držala 9 mjeseci u svom posjedu, lažno prijavivši tužitelja za "ugrožavanje sigurnosti.
2) Naređuje se tuženoj Republici Srpskoj da odmah preda tužitelju Zdenku Baji kompletan materijal sačinjen operativnim radnjama, praćenja, pretresanja, nadzora kominikacija ITD, sačinjen do 31.12.2014.
3) Naređuje se tuženoj Republici Srpskoj da odmah prekine sa svim radnjama kojima se povređuju prava ličnosti tužioca Zdenka Baje
OBRAZLOŽENJE
Dodatni tužbeni zahtjev je samo konkretizacija već uz tužbu navedene tačke "(II) Tuzena RS se obavezuje da prekine sa radnjama kojima se diskriminišu tužitelj Zdenko Bajo i drugi članovi porodice Bajo, te da pri narednim kontaktima sa pripadnicima porodice, službenici tužene poštuju isključivo važeće zakone i osiguraju prava garantovana Ustavom i zakonima!" te zahtijeva za primjenu člana 23 Ustava RS i 131 - 136 ZPP u predmetu 80 0 P 077873 16 P.
Dokumentacija kojim potkrepljujem ovaj zahtjev i predlažem je kao dokazni meterijal je u popisu priloga a pokazuje da je tužena RS, od 2010-te lažno optužila tužitelja za krivično djelo "Ugrožavanje sigurnosti" pa iako je zvanično zatvoren taj predmet jer nije bilo elemenata ni tog niti bilo kog drugog krivičnog djela, nastavila je sa primjenom "POSEBNIH ISTRAŽNIH RADNJI".
Za uvod navodim samo da je tajkunsko politička mafija 23.07.2009. ubila ćerku moje sestre, osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo, prilikom šverca između firmi Nijaza Hastora i Gavrila Bobara, koji je kako se danas zna u to vrijeme i kasnije pljačkao astronomske iznose preko Bobar banke u saučesništvu sa suvlasnikom, Vladom RS. Mafija me je po otkrivanju dokaza njihovog kriminala lažno optužila za ugrožavanje sigurnosti, te izdejstvovala odnošenje računara, danonoćnu stražu pred kućom u 3 smjene, prisluškivanje, praćenje i nadzor komunikacija.
Istraga o tome je zatvorena krajem 2012-te jer je prijava bila neosnovana ali je prikupljani materijal do danas ostao sakriven iako prema članu 23 ustava RS, građani imaju pravo da dobiju sve podatke. Prisluškivanje i praćenje je očito ostalo nezakonito na snazi a evo i upečatljivih dokaza:
1) Prvi dokazni dokument je otpremnica - PRIJEMNI LIST, pošte u Bijeljini, gdje su uokvireni svi bitni podaci, od datuma, broja pošiljke, naplaćene poštarine po 2 osnova, težina paketa i potpis sa datumom a na dnu je uplatnica na dodatnih 10 KM.
2) S obzirom da i poslije 2 mjeseca nije stigla povratnica, praktično sasvim siguran da je paket ukraden, obratio sam se pošti i kao rezultat je stigao "Izvještaj" u kome na strani 1 kažu da je odgovornost na poštama u Francuskoj. Iako sam upozorio da imam rok do 25.09.2016. da pošaljem drugi paket za Strazbur ako je prvi izgubljen i dobio uvjeravanja da će se istraga hitno sprovesti to se nije desilo a pomenuti izvještaj je stigao poslije datuma koji sam naveo kao istek roka od 6 mjeseci od odluke ustavnog suda. Jedina korisna stvar je to što sam prema ponašanju službe ocjenio da imaju naredbu o kontroli mojih pošiljki što treba da ostane tajna i taj podatak ne smiju da mi otkrivaju.
3) No, pretpostavivši da će se služiti trikovima nisam im rekao pravi datum jer je rok isticao 25.10.2016. Stoga sam bio prisiljen da ponovo pripremim oko 2 gigabajta podataka i pošaljem u Cirih preko internet servisa a tamo je isti odštampan i poslat za Strazbur u 3 pošiljke što se vidi na slici u prilogu. Već tada sam imao dokaze o krađi paketa i falsifikovanju ali sam preduzeo još jednu radnju te tražio odštetu za izgubljeni paket.
4) Poslije duže procedure, odbijanja i žalbe dobio sam "Rješenje" kojim mi se odobrava nadoknada novca plaćenog za "IZGUBLJENI" paket i istovremneno sam dobio i 54.10 KM uz uplatnicu, što se sve može vidjeti na priloženim skeniranim dokumentima.
Sada, imamo prema zvaničnoj dokumentaciji državnog servisa "Pošta Srpske" nesporne dokaze da je paket koji sam poslao za Strazbur zagubljen i to kako kažu odgovorna je Francuska što ja nisam baš uspio uočiti.
5) Ali sada dolazi najvažniji dio jer otprilike u isto vrijeme kada pošta istražuje nestanak paketa, sačinjava se FALSIFIKAT obavještenja iz Strazbura od 15.09.2016. te sam taj dopis dobio skoro istovremeno kada i izvještaj pošte o gubitku pošiljke.
DAKLE, SADA IMAMO DOKUMENTACIJU KOJA KAŽE DA JE MOJA TUŽBA ODBIJENA ... ONA ISTA TUŽBA KOJA SE NALAZILA U PAKETU KOJI JE IZGUBLJEN I KOJI NIKADA NIJE STIGAO U STRAZBUR !!!???
Vidljivo je da se pominje isti datum 24.06.2016., (datim slanja iz Bijeljine a ne prijema eventualno u Strazburu) a potpisnik je B. Pleše.
6) Krajem 2016. poslao sam još jednu manje bitnu tužbu za Strazbur predviđajući da će se desiti ista stvar. I zaista ekspresno dobijam obavjest identičnog sadržaja sa potpisom iste osobe sa datumom 16.03.2017. Gledajući samo ovakvo obavještenje prosječni građanin ima uvjerenje da njegovoj tužbi nešto nedostaje, ne zna se šta i ne može se ni saznati jer se odbija bilo kakva komunikacija. Ali pošto mi već znamo da je paket "ZAGUBLJEN" i da nije stigao u Strazbur, onda je jasno da obavjest od suda o tužbi iz zagubljene pošiljke ne može uopšte postojati odnosno da je u pitanju FALSIFIKAT. Zanimljivo je takođe da se obavjesti šalju u oba slučaja tačno 7 dana poslije datuma kada je navodno održano zasjedanje i da je oba puta u pitanju četvrtak !!!???
Svako može samostalno da uporedi ne tekst nego potpise. Nije uopšte u pitanju potpis hemijskom olovkom nego isječak iz skenirane crno bijele kopije koja se programom za obradu slika nanese na već spremljeni tekst i onda šalje građanima bez povratnice i bez obaveze da potpišete prijem. Ovu obavjest sam pronašao na stolu ispred kuće.
7) Za lakše poređenje sam načinio montažu od te dvije obavjesti sa naglaskom na potpise. Ovde ne treba biti grafolog koji bi vještačio da su dva slična potpisa potekla od iste osobe. Jasno se vidi da je u pitanju jedan IDENTIČAN POTPIS, koji je korišten za ko zna koliko falsifikata.
I na kraju prilažem dokaz "Poziv na saslušanje T17 0 KT 0006630 15 od 22.06.2017." iz koga se vidi da sam pod istragom u istom predmetu od 2015-te godine, pa stoga i tražim materijal zaključno sa prethodnom godinom. Jedina tajna za mene je bila po kom sam članu optužen ovoga puta a posebne istražne radnje su se svakodnevno manifestovale godinama uključujući i paradržavne agente koji su slati sa zadatkom da me obmanama odvedu daleko od kuće i vjerovatno likvidiraju ili po blažoj varijanti da mi se provali u kuću i podmetne kesica narkotika, oružje ili oboje a po povratku bi me dočakala policija sa nalogom za pretres poslije "dojave savjesnog" građanina.
No taj dio i nije relevantan za ovu tužbu nego u slučaju da predmet T17 0 KT 0006630 15, završi pred sudom a tada će biti značajno i to ko su sudije koje su me prijavile, odnosno koje će svjedočiti u tom postupku. S obzirom da je ovde postupajuća sudija već imala u radu 2 predmeta vezana za moje pravne interese, veoma je realna opcija da se isti sadrže u pomenutom krivičnom predmetu, te o svim ovim okolnostima sada obavještavam sudiju Marković Jelenu kako bi svoj dalji rad mogla prilagoditi zakonskim propisima.
S druge strane sud može sasvim relaksirano izdati naredbu tuženoj RS da preda sve materijale koje sam zahtijevao jer su stariji od datuma pokretanja predmeta T17 0 KT 0006630 15 a eventualne primjedbe ili ograničenja tužena RS, je obavezna da pismeno obrazloži ako postoje...
OVE NEZAKONITE RADNJE, TEROR I FAŠISTIČKA DISKRIMINACIJA SU TAKOĐE BILE RAZLOG ŠTO JE TUŽENA RS U RANIJIM POSTUPCIMA KAO ŠTO JE 80 0 P 043325 13 P2, PREDLOŽEN KAO DOKAZ, BRUTALNO KRŠILA USTAVOM GARANTOVANA PRAVA I ODBIJALA IZDATI NAREDBU DA MI SE PREDA TRAŽENA DOKUMENTACIJA...

PRILOZI

Prijemni list pošte
Izvještaj Pošta Srpske
Cirih pošta
Rješenje pošte od 12.04.2017.
Falsifikat obavjest od 15.09.2016.
Falsifikat obavjest od 16.03.2017.
Uporedba potpisa falsifikata
Poziv na saslušanje T17 0 KT 0006630 15 od 22.06.2017.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 761

U OVOM PREDMETU USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE JE BIO DUŽAN POSTUPATI PO APELACIJI IAKO VRHOVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE JOŠ NIJE DONEO ODLUKU PO IZJAVLJENOJ REVIZIJI TE OČEKUJEM DA SUD U STRAZBURU USVOJI OVAJ ZAHTJEV, PONIŠTI ODLUKU USTAVNOG SUDA BIH, TE NALOŽI BOSNI I HERCEGOVINI DA ODREDBE ČLANA 301B USKLADI SA ODREDBOM ČLANA 292 ZPP-U.

ZAHTJEV ZA STRAZBUR PO AP-122-17

Povreda prava na pravično suđenje odnosi se isključivo na ovu odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, te zato i ne prilažem dokumentaciju vezanu za odluke nižih odnosno prethodnih sudova a prilažem materijal od drugih odluka ustavnog suda BIH, kojim dokazujem svoju argumentaciju.
Ali bitno je istaći da se ovdje ne radi o nekoj slučajnoj povredi nego o smišljenoj planskoj diskriminaciji ne samo mene nego svih građana koji se na taj način sprečavaju da ostvare svoja prava na pravično suđenje pred višim sudovima odnosno pred vrhovnim sudom i pred ustavnim sudom.
Prije svega ukazujem na obrazloženje ustavnog suda za odbacivanje apelacije a to je izgovor da je apelacija zakašnjela, odnosno da je prošao zakonom predviđeni rok, (strana 3 uokvireno). Na prvi pogled ništa sporno ali kada se pročita u tekstu apelacije vidjet će se da sam istakao kako sam već izjavio reviziju Vrhovnom sudu, (strana 4, obilježeno pravougaonikom) koja je i tada bila a i danas je još uvijek u obradi. U ustavnom sudu su očito samo gledali datume a nisu čitali tekst u kome je navedeno, citiram taj dio: "Na odluku Okružnog suda sam u zakonskom roku izjavio reviziju ali u skladu sa uputama Ustavnog suda BIH, podnosim i Apelaciju s obzirom da ne smatram da obraćanje sudu u RS, koja ne poštuje odluke i privremene mjere Ustavnog suda BIH, može biti efektivno.
Stoga je jasno da moja apelacija ne može biti zakasnela nego eventualno preuranjena jer još nije Vrhovni sud donio odluku po izjavljenoj reviziji.
Razlog zbog čega sam podnio Apelaciju prije te odluke je uputstvo koje se nalazi u obrascu apelacije ustavnog suda gdje doslovno stoji da građani mogu izjaviti Apelaciju i ako nisu iskoristili sve zakonom predviđene pravne lijekove ukoliko smatraju da ti pravni lijekovi neće biti djelotvorni, (strana 9 priložene apelacije, takođe uokvireno).
Zbog toga sam i podneo Apelaciju prije odluke vrhovnog suda Republike Srpske s obzirom da je neposredno prije toga Republika Srpska održala referendum iako je ustavni sud Bosne i Hercegovine donio odluku, odnosno naredbu da se održavanje referenduma suspenduje što znači da organi Republike Srpske ne poštuju odluke ustavnog suda i od njih ne mogu ni očekivati nikakvu pravnu zaštitu.
Ali da vidimo šta će se desiti sa izjavljenom revizijom odnosno šta se desilo sa drugim revizijama koje su sastavni dio ove odluke ustavnog suda.
Primjera ima više pa skrećem pažnju samo na dva takva na narednoj 4-toj strani odluke ustavnog suda BIH i to AP-1058/17 i AP-1107/17. Čak i ako su Apelaciju podnijeli advokati u ime stranke ustavni sud je odbacuje sa obrazloženjem da je Vrhovni sud odbio reviziju kao nedopuštenu ne ulazeći u to da li je ta odluka vrhovnog suda bila zakonita ili ne. Potom se obrazlaže da revizija nije bila "EFEKTIVAN" pravni lijek te da je shodno tome "KONAČNA" odluka drugostepena presuda. Na kraju se konstatuje da ustavni sud nije imao potrebe utvrđivati datum prijema drugostepene presude jer je on očito prije donesenog rješenja vrhovnog suda. TO ZNAČI DA USTAVNI SUD SMATRA KAKO JE UMJESTO REVIZIJE TREBALO ODMAH PODNIJETI APELACIJU.
Iako u obrazloženju takođe stoji da je ustavni sud nadležan da odlučuje po odlukama svih sudova i tužilaštava u pojedinim slučajevima se dakle uopšte ne izjašnjava o tome nego obrazloženje nižeg suda prihvata kao svršen čin.
Drugi dio prevare odnosno sistematske diskriminacije je u postupanju vrhovnih sudova koji u slučaju da građanin izjavi reviziju istu odbaci sa izgovorom da reviziju može podnijeti samo advokat ili osoba koja ima položen pravosudni ispit.
To je u suprotnosti sa odredbom zakona o parničnom postupku koja kaže da stranka može samostalno preduzimati sve radnje u postupku ako je poslovno sposobna, citiram "Član 292. (1) Stranka koja je potpuno poslovno sposobna može sama obavljati radnje u postupku (parnična sposobnost)."
Ograničenje može postojati samo za pravna lica i ona naravno moraju imati zastupnika koji je fizičko lice odnosno nekog advokata punomoćnika, što je definisano narednim članom : "Član 293. (1) Stranku koja nema parničnu sposobnost zastupa njen zakonski zastupnik. (2) Zakonski zastupnik određuje se zakonom ili aktom nadležnog organa vlasti donesenim na osnovu zakona. (3) U toku cijelog postupka sud će, po službenoj dužnosti, paziti može li osoba koja se pojavljuje kao stranka u postupku biti stranka u postupku i je li parnično sposobna, zastupa li parnično nesposobnu stranku njen zakonski zastupnik i ima li zakonski zastupnik posebna ovlaštenja kad su ona potrebna."
Izgovor za tu diskriminaciju pronalaze u odredbi člana 301b koji je ubačen nedavnim izmjenama i dopunama a koji je veoma neprecizan i iz njega Vrhovni sud izvlači zaključak da reviziju može izjaviti samo advokat što je u suprotnosti sa prethodno navedenim članom.
"Član 301b - U postupku po reviziji stranku mora, kao punomoćnik, zastupati advokat, osim ako je sama stranka advokat. Izuzetno od stava 1. ovog člana, stranka može sama izjaviti reviziju, ako ima položen pravosudni ispit, odnosno za stranku reviziju može izjaviti punomoćnik koji je, prema odredbama ovog ili drugog zakona, ovlašćen da zastupa stranku, a koji ima položen pravosudni ispit."
Koliko je to velika besmislica vidi se i u dijelu gdje se navodi da reviziju može izjaviti i punomoćnik koji nije advokat i nema položen pravosudni ispit ukoliko je sama stranka advokat. To u praksi znači da advokat bez problema može ovlastiti kao punomoćnika, zidara, konobara, taksistu, učitelja, frizera, da u njegovo ime napiše i preda reviziju !!!???
Ali na te nebuloze neću dalje trošiti vrijeme jer je bitno da se pokušava građanima uskratiti pravo da sami sebe, kao fizička lica zastupaju u postupcima pred sudom. Naredni nivo prevare je obrazloženje suda da je stranka trebala izjaviti reviziju jer Vrhovni sud prema odredbama zakona može dopustiti reviziju u svim slučajevima, (takvo obrazloženje je u prilogu "Ustavni sud AP-34-17 (470-17 i 471-17) na strani 8, podvučeno) iako nisu predviđeni zakonom što je zaista točno, tako u zakonu stoji ali Vrhovni sud uvijek odbija da prihvati takve revizije uopšte ne komentarišući prijedloge stranke koja se pozvala na tu odredbu a potom pošto je odbije kao nedozvoljenu, ustavni sud ne raspravlja uopšte o okolnostima i o toj odluci.
Ukoliko stranka pak odluči da se prema uputstvu ustavnog suda odmah direktno obrati Ustavnom sudu umjesto da prvo izjavi reviziju i čak skrene pažnju Ustavnom sudu na to, dešava se da ustavni sud potpuno ignoriše i tu svoju uputu i odredbu 301b prema kojoj stranka ne može sama izjaviti reviziju nego putem advokata.
U prilozima koje dostavljam iz jednog drugog predmeta, (spojeno AP-2553/15, individualni broj AP-3406/15 na strani 3) vidi se da sam predao apelacija ustavnom sudu i pismeno ih upozorio na njihove upute prema kojima se može podnijeti apelacija, (prilog "Dopuna na AP-3406-15") iako drugi pravni lijekovi nisu iskorišteni. U svom dopisu, (prilog "traži se") onda oni pitaju da li je izjavljena revizija te ih ja ponovo upozoravam da su dužni da poštuju svoje upute ili u suprotnom obmanjuju građane, (prilog "Dostava podataka na AP-3406/15"). Uz sve to sam priložio i stranicu sa relevantnim tekstom, (Prilog 3 obrasca apelacije) a rezultat svega je da je ta apelacija bila odbačena sa obrazloženjem da nije izjavljena revizija odnosno da nisu iskorišteni svi pravni lijekovi predviđeni zakonom. DA SAM TO UČINIO ODBACILI BI JE KAO NEDOPUŠTENU S IZGOVOROM DA REVIZIJU MOŽE IZJAVITI SAMO ADVOKAT. To se vidi iz odluke ustavnog suda AP-2553/15, koju sam pomenuo.
Ishod svega je da su građanima uskraćena Ustavom garantovana prava i prava na pravično suđenje jer ako izjave reviziju, Vrhovni sud je odbacuje sa izgovorom da to mora podnijeti advokat a ne stranka lično ili sa nekim drugim izgovorom a potom ukoliko stranka podnesi apelaciju, ustavni sud uopšte ne raspravlja o zakonitosti te odluke. Sa druge strane ako se stranka odluči prema uputstvu ustavnog suda da odmah izjavi Apelaciju jer smatra da prethodni pravni lijek ne bi bio djelotvoran, ustavni sud takvu Apelaciju odbacuje sa izgovorom da je trebalo prethodno izjaviti i reviziju.
Dakle cijeli sistem je zamišljen tako da viši sudovi, Vrhovni i Ustavni uopšte i ne čitaju niti razmatraju izjavljene revizije ili apelacije nego ih po automatizmu odbacuju, uglavnom u paketima kao što je ovaj slučaj.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Bosna i Hercegovina

ČLANAK 760

NEMA ODGOVORA NA TO KO JE OPLJAČKAO PREKO 3 BANKE POD KONTROLOM VLADE RS I GDJE SU NESTALE OKO 2 MILIJARDE MARAKA, KAO I ŠTA SU KRIJUMČARILI NIJAZ HASTOR I GAVRILO BOBAR NA DAN UBISTVA IVONE BAJO, NA DAN KADA JE PRESJEČEN KAIŠ RUKSAKA PA TRAGOVI MASTI OPRANI BENZINOM. ALI TO JE I BIO CILJ TUŽILAŠTVA I SUDOVA, ZAR NE...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 053922 17 Gvl

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM


OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI

ŽALBA NA RJEŠENJE 80 0 P 053922 17 Gvl

PREDLAŽEM DA SE OVA ŽALBA UVAŽI I DONESE RJEŠENJE O PONAVLJANJU POSTUPKA...
Prije svega ističem da je pozitivno to što je sud u prvostepenoj odluci po prijedlogu detaljno prenio navode iz istog, doslovno citirajući djelove no argumenti žalbe nisu zbog suštine nego zbog nepravilnog tumačenja odredbi iz zakona i neshvatanja uzročno posljedičnih veza između zabrane pristupa svim srodnicima, pismenih podnesaka koje sam ranije predavao i činjenice da ništa od toga nije stizalo do nadležnog okružnog tužioca, te je stoga bilo neophodno da kako i zakon nalaže dokaze i činjenice o krivičnom djelu ispričam direktno na zapisnik tužiocu.
Prva činjenica je to da nijedan organ NIKADA nije vještačio, utvrdio, niti pokretao bilo kakve druge istražne radnje vezano za predmet "dječji ruksak" a koji je u vrijeme okončanog postupka bio u sudskom depou. I to je činjenica koja je tek sada jasna sudu s obzirom da je upravo Okružni sud u Bijeljini u predmetu 80 0 P 058903 15 Gž, izneo mišljenje da je pomenuti predmet vještačen, citiram:
"Okružno tužilaštvo u Bijeljini je u konkretnom predmetu u svom radu postupilo shodno svojoj nadležnosti i ovlašćenjima kao i u svakom drugom slučaju, obradi predmeta prema dostavljenim tragovima sa lica mjesta, potrebnim vještačenjima od strane lica kvalifikovanih da obave vještačenja te vrste, prema zatečenim tragovina na licu mjesta (uključujući i torbu Ivone Bajo) i nakon dobijenih rezultata o tome kako je nastupila smrt maloljetne djevojčice, je obustavljena istraga."
Dakle, ja sam znao da OJT Bijeljina nije izvršilo nikakve istražne radnje ali eto sud je smatrao da tako nešto nije moguće iako niko ispred tužene RS, to ničim nije dokazao. NIKO NIJE TADA ISTAKAO DA OJT BIJELJINA NEMA NIKAKVIH SAZNANJA O KRIVIČNOM DJELU VEZANO ZA OŠTEĆENJE TUĐE STVARI I VIŠE PRATEĆIH VEZANIH UZ TO.
Uzrok tome je naredba o zabrani pristupa jer pismeni podnesci nisu stizali do nadležne Stjepanović. Zato je bilo nužno odbiti predavanje dokaza u prizemlju jer ko zna gdje su završavali OBZIROM DA DO NADLEŽNE STJEPANOVIĆ KAKO PISMENO KAŽE NISU DOŠLI a sa druge strane takav postupak je diskriminacija. Zahtijevao sam da mi se uruči pismeno rješenje o zabrani pristupa i omogući pravo žalbe što nije učinjeno dana 13.05.2013.
Ovde je pogrešan zaključak sudije da se prvobitni postupak vodio zbog utvrđenja diskriminacije zbog naredbe o zabrani pristupa iako je ista bukvalno i brutalno FAŠISTIČKA. Pravi osnov tužbe je citirala sudija u tački jedan a radi se o članu 16 Ustava RS i PRAVU DA IMAM PRAVO ŽALBE PROTIV ODLUKE KOJOM SE RJEŠAVA O MOM PRAVU ILI NA ZAKONOM ZASNOVANOM INTERESU. Sudija je PRAVO NA ŽALBU, prekvalifikovala u diskriminaciju zbog izdate naredbe.
Poredeći to sa odlukom sudije Sedike Bajić, ja ću uvjek isticati da ta odlika nije zakonita, da je diskrimitorska ali mi je uručena i omogućeno pravo žalbe za razliku od odluke OJT Bijeljina DA SE SVIM SRODNICIMA UBIJENE IVONE BAJO ZABRANI PRISTUP.
I na kraju samo tumačenje odredbe zakona je pogrešno što se vidi iz djela u kome sudija citira relevantni član na drugoj strani redovi 17-20 : "ako stranka sazna za nove činjenice ILI nađe ILI stekne mogućnost da upotrijebi nove dokaze.
Riječ "ILI" nije isto što i veznik "I". Prva znači da je potrebno ispuniti samo jedan od dva ili više uslova, kao recimo, da je za konkurs na mjesto predsjednika VSITV-a neophodno imati 5 godina radnog staža na poziciji predsjednika suda ILI glavnog okružnog tužioca. Takvih primjera ima više, (Predsjednik suda BIH, Glavni republički tužilac itd) i ne traži se da osoba ima i jedno i drugo nego bar jedno od toga.
Da je slučaj kao kod izbora predsjednika ili sekretara suda, gdje je neophodno da kandidat ima završen pravni fakultet I 5 godina iskustva na radnom mjestu sudije, to znači da moraju biti ispunjena kako navodi sudija KUMULATIVNO, oba uslova.
U ovom slučaju u zakonu je navedena riječ "ILI" a to znači da je potreban jedan od tih uslova kao uostalom i vezano za stavove iz tog člana. Potrebno je da bude ispunjen bilo koji od tih stavova, 1. ILI 2. ILI 3... a ne I 1. I 2. I 3. I...
No nevezano za to je sam u svom prijedlogu ispunio ne jedan nego više uslova što ću obrazložiti na primjeru tačke 4 iz tužbenog zahtjeva koju sud NI TADA A NI SADA NE PRIMJEĆUJE. Nije se radilo samo o predavanju krivičnih prijava nego i o uručivanju odgovora na pismene zahtjeve vezano za sporni predmet "Dječji ruksak" koji je privatno vlasništvo.
OJT BIJELJINA ODNOSNO TUŽENA REPUBLIKA SRPSKA OD 2010-TE DO 2017-TE PUNIH 7 GODINA NIJE ODGOVORILA NA TO PITANJE.
1) U prvom postupku nisam imao pismeni dokaz da nadležni tužilac "NEMA SAZNANJA" o oštećenju predmeta.
2) Nije postojao zapisnik suda kojim se konstatuju navedena oštećenja a moje tvrdnje da je tako su okarakterisane kao fantaziranja ili laži a sudska policija me je čak u zabilješkama opisivala kao psihopatu ili narkomana.
3) Nije postojao fizički predmet kao materijalni dokaza a isti sada mogu donijeti na ročište u ponovljenom postupku.
4) Nije mi bila poznata uopšte "činjenica" da OJT Bijeljina "nema saznaja o oštećenjima nego sam "pogrešno " smatrao da su policija i tužilaštvo namjerno sakrili podatke o tome.
5) Sudu nije bila poznata činjenica da OJT Bijeljina nije vještačilo pomenuti predmet a sada se to pismeno priznaje.
Ni danas nema odgovora niti bilo kakve istrage o tome jer je i dalje na snazi USMENA FAŠISTIČKA NAREDBA koju sprovodi sudska policija.
NEMA ODGOVORA NI NA TO KO JE OPLJAČKAO PREKO 3 BANKE POD KONTROLOM VLADE RS I GDJE SU NESTALE OKO 2 MILIJARDE MARAKA, KAO I ŠTA SU KRIJUMČARILI NIJAZ HASTOR I GAVRILO BOBAR NA DAN UBISTVA IVONE BAJO, NA DAN KADA JE PRESJEČEN KAIŠ RUKSAKA PA TRAGOVI MASTI OPRANI BENZINOM. ALI TO JE I BIO CILJ TUŽILAŠTVA I SUDOVA, ZAR NE...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 759

Prvostepeni postupak je bila neviđena diskriminacija i bezakonje jer nije poštovano pravilo o obrtanju tereta dokazivanja. Tužena strana se uopšte nije pojavila nijednom a sud je umjesto diskriminacije dana 05.09.2012. "utvrđivao" da nije bilo diskriminacije dana 13.05.2013. što je 8 mjeseci kasnije, potpuno drugi događaj i drugačije okolnosti koje su se desile poslije predavanja ove tužbe.
RASKORAK OD 8 MJESECI IZMEĐU TUŽBE, ČINJENICA I DOKAZA SA JEDNE STRANE I "OBJAŠNJENJA" U PRESUDI DOGAĐAJA IZ NAREDNE GODINE JE NEVIĐENA BLAMAŽA NE SAMO ZA SUDOVE U BJELJINI NEGO ZA KOMPLETAN PRAVNI SISTEM.

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA 80 0 P 043325 15 REV

PREDLAŽEM DA USTAVNI SUD OVU APELACIJU USVOJI I PRIHVATI KOMPLETAN TUŽBENI ZAHTJEV
Citiram relevantni član 13, (Nadležnost, rokovi i izvršenje) iz Zakona o zabrani diskriminacije:
(1) Ako ovim zakonom nije drugačije propisano, a u skladu sa zakonima o sudovima u oba entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, za sporove po tužbi iz člana 12. ovog zakona nadležni su u prvom i drugom stepenu sudovi opšte mjesne nadležnosti.
(2) U postupcima propisanim u članu 12. ovog zakona uvijek je dozvoljena revizija.
(3) Po osnovu tužbenog zahtjeva iz člana 12. tač. b) i d) ovog zakona, nadležni sud može da odluči da žalba ne zadržava izvršenje ili da određuje kraći rok za ispunjenje radnje koja je naložena tuženiku.
(4) Rok za podnošenje tužbe na osnovu člana 12. ovog zakona iznosi tri mjeseca od dana saznanja o učinjenoj povredi prava, a najdalje jednu godinu od dana učinjenja povrede. Rok za podnošenje zahtjeva za reviziju iznosi tri mjeseca od dana uručenja drugostepene presude.
Član 24, (Usaglašavanje ostalih propisa s ovim zakonom) jasno precizira i obavezuje : (1) U slučaju neusaglašenosti drugih zakona s ovim zakonom u postupcima po ovom zakonu, primjenjivaće se ovaj zakon. (2) Svi zakoni i opšti propisi biće usaglašeni s odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od dana njegovog stupanja na snagu. (3) Ovaj zakon ne prejudicira odredbe i uslove koji su utvrđeni u međunarodnim ugovorima i sporazumima s vjerskim zajednicama, čime se ne dira u njihovu djelatnu, normativnu i organizacionu autonomiju i princip punog uživanja prava vjerskih sloboda i izražavanja.
Dakle, pošto se ovde ne radi o "običnoj" tužbi nego u TUŽBI ZA UTVRĐENJE DISKRIMINACIJE, (što se navodi i u rješenju Vrhovnog suda RS) članom 24 ZOZD-e, propisano je da se u slučaju neusaglašenosti sa drugim zakonima primjenjuje ZOZD-e. Prema tom zakonu tužilac ima mnogo kraći rok za podnošenje tužbe nego u klasičnim postupku, (3 mjeseca do najviše godinu dana), dok za reviziju ima 3 puta više vremana, (3 mjeseca u odnosu na 30 dana za obične tužbe) I što je najvažnije, članom 13, podebljani djelovi) propisano je DA JE REVIZIJA UVJEK DOZVOLJENA - bez ograničenja i kako sam već pomenuo U ROKU OD 3 MJESECA OD URUČIVANJA DRUGOSTEPENE PRESUDE.
Zakon o parničnom postupku je morao biti usaglašen sa Zakonom o zabrani diskriminacije a ako Vrhovni sud pa i Ustavni sud bude smatrao da nije usaglašen onda je prema odredbi člana 24, stav 1, obavezno da se promjenjuje ovaj zakon a koji kaže da je REVIZIJA UVJEK DOZVOLJENA U ROKU OD 3 MJESECA OD URUČENJA DRUGOSTEPENE PRESUDE.
I ovo je više nego dovoljno argumenata koji ukazuju da je prekršeno moje pravo na pravično suđenje i ne samo to nego sada sud čini dodatnu diskriminaciju jer ne primjenjuje odredbe ZOZD-e.
Čak i u samom ZPP-u, postoji član 237, stav 3 koji kaže da "Vrhovni sud RS može dopustiti reviziju u svim predmetima, ako ocijeni da bi odlučivanje po reviziji bilo od značaja za primjenu prava u drugim slučajevima." a i član 301b na koji se poziva Vrhovni sud je mješavina propisa o zastupanju fizičkih i pravnih lica, (nastavlja se na član 301 u kome se to navodi). Nezamislivo je zabranjivati fizičkom licu, pojedincu da sam sebe zastupa posebno što to propisuje i član 292, stav "(1) Stranka koja je potpuno poslovno sposobna može sama obavljati radnje u postupku (parnična sposobnost)."
Čak i u klasičnom parničnom postupku ova odredba bi se mogla odnositi samo na specifične slučajeve, recimo notar koji zbog bolesti ne može lično predati reviziju, može je napisati pošto ima ima položen pravosudni ispit a onda je uz punomoć predati srodnik koji niti je pisao reviziju niti ima položen pravosudni ispit.
Koliko je besmislen taj dio zakona najbolje govori stav 1, člana 201b "U postupku po reviziji stranku mora, kao punomoćnik, zastupati advokat, osim ako je sama stranka advokat." što bi značilo da advokat ima mogućnost da kao svog zastupnika opunomoći nekog konobara, taksistu, zidara, rudara, varioca, koji onda može napisati i predati reviziju pošto je stranka koju zastupa advokat... NEVJEROVATNO...
Ali kako sam već istakao ove nezakonitosti su sporedne u odnosu na odredbe ZOZD-e, koje propisuju da je revizija dozvoljena UVJEK I U ROKU OD 3 MJESECA OD URUČIVANJA DRUGOSTEPENE PRESUDE.
I sam prvostepeni postupak je bila neviđena diskriminacija i bezakonje jer nije poštovano pravilo o obrtanju tereta dokazivanja. Tužena strana se uopšte nije pojavila nijednom a sud je umjesto diskriminacije dana 05.09.2012. "utvrđivao" da nije bilo diskriminacije dana 13.05.2013. što je 8 mjeseci kasnije, potpuno drugi događaj i drugačije okolnosti koje su se desile poslije predavanja ove tužbe.
RASKORAK OD 8 MJESECI IZMEĐU TUŽBE, ČINJENICA I DOKAZA SA JEDNE STRANE I "OBJAŠNJENJA" U PRESUDI DOGAĐAJA IZ NAREDNE GODINE JE NEVIĐENA BLAMAŽA NE SAMO ZA SUDOVE U BJELJINI NEGO ZA KOMPLETAN PRAVNI SISTEM.

PRILOZI

Rješenje Vrhovni sud po 80 0 P 043325 15 Rev od 09.03.2017.
Disk sa kompletnom tužbom i dokazima

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 758

Iz navedenih dokaza je vidljivo da je Kovačević Novak učestvovao u grupi lica koja je smislila plan da uništi dokaze svog kriminala tako što će me prvo prijaviti za ugrožavanje sigurnosti kao građanska lica pa koristeći svoj uticaj izdejstvovati pritiscima da se računar zaplijeni te podaci izbrišu a onda je izdao USMENU FAŠISTIČKU NAREDBU, sudskoj policiji o zabrani pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice, ne samo da bi podaci na računarima ostali zauvjek "izgubljeni" nego i da bi nas spriječio da dostavimo NOVI DOKAZ. To su slike ruksaka sa presječenim kaišom opranog benzinom koji je uklonjen sa ubijene djevojčice a o kome OJT Bijeljina "NEMA SAZNANJA".

INSTITUCIJI OMBUDSMENA ZA LJUDSKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE

Predmet : Ž-BL-05-268/17

KOMENTAR PO IZJAŠNJENJU OJT BIJELJINA

Prije svega ističem da se moja pritužba nije odnosila na bilo koji predmet niti odluku koja je u njemu donesena jer VI NISTE NADLEŽNI DA PREISPITUJETE TE ODLUKE, nego na povrede prava koje su činjene i sprovođenje fašističke naredbe i diskriminacije o kojoj nije donesena nikakva zvanična odluka niti uručeno neko rješenje nego se sprovodilo prikriveno što se vidi iz priloga gdje sam do dokaza da se to čini došao izjavom svjedoka sudskog policajca kome je izdata usmena naredba, citiram dio iz mog obraćanja koji ovo dokazuje:
"Dakle razlog mog obraćanja nisu ni prikrivanje kriminala niti neke pismene odluke tužilaštava ili sudova, nego kršenje prava na dobijanje materijala prikupljanog o meni, poslije odnošenja računara i danonoćnog nadzora, (član 23 i 27), neuručivanje pismenog rješenja o zabrani pristupa svim pripadnicima porodice Bajo i neomogućavanja prava žalbe na tu odluku, prikrivanje uništavanja privatne imovine, nesprovođenje bilo kakvih istražnih radnji o uzrocima uništavanja, odgovornima za prikrivanje materijalnih dokaza itd..."
U svom "izjašnjenju" OJT Bijeljina se uopšte ne dotiče nijedne od tema koje sam ja naveo, nego pominje odluku AP-862/10 po predmetu OKONČANOM 04.01.2010. a sa kojom Apelacijom ja nemam nikave veze niti sam pominjao bilo šta iz te apelacije. To je laž koju sam razotkrio još prije par godina te prilažem odgovor Ustavnog suda BIH "Ustavni sud P-124-14 od 12.03.2014." u kome stoji da je apelantica gđa Bollin i da nema ni pravnog zastupnika. Na moju adresu je samo stizala pošta s obzirom da je apelantica u Cirihu te su pojedinci greškom pomislili da sam i ja apelant ali OJT Bijeljina vrlo dobro zna da nisam. Nadalje i u takvim okolnostima pomenuta odluka Ustavnog suda nema nikakve veze sa pravima koja sam ja istakao u svom obraćanju. Na priloženom disku šaljem kompletnu odluku a pismeno prilažem stranicu "Ustavni sud - zaključak" na kojoj se vidi tema. Jasno stoji da se radi o KRŠENJU PRAVA NA ŽIVOT i PRAVA O ZABRANI PODVRGAVANJA NEHUMANOM POSTUPKU, zbog NEPOKRETANJA KRIVIČNE ISTRAGE ZBOG POGIBIJE BLISKOG LICA.
Dakle niti u toj odluci postoji niti se OJT Bijeljina dotaklo ijedne teme ijednog prava koje sam ja opisao i doslovno nema ni riječi o 1) OŠTEĆENJU PRIVATNOG VLASNIŠTVA "DJEČIJE TORBE, 2) O IZDAVANJU I SPROVOĐENJU NAREDBE O ZABRANI PRISTUPA SVIM SRODNICIMA IVONE BAJO, 3) O NEURUČIVANJU PISMENOG RJEŠENJA O ZABRANI PRISTUPA I ONEMOGUĆAVANJA PRAVA NA ŽALBU O TOME, 4) O NEURUČIVANJU DOKUMENTACIJE O PREGLEDU RAČUNARA ODNESENOM POSLIJE LAŽNE PRIJAVE OJT BIJELJINA, 5) O NEURUČIVANJU DOKUMENTACIJE KOJA JE SAČINJENA NADZOROM NADA MNOM POSLIJE TE LAŽNE PRIJAVE, 6) O PRIKRIVANJU OŠTEĆENJA PRIVATNOG VLASNIŠTVA "DJEČJEG RUKSAKA" I NEPOKRETANJU ISTRAGE O TOME, 7) O PRAVU NA IMOVINU VEZANO ZA TAJ PREDMET, 8) O PRAVU NA ZAŠTITU MORALNIH I IMOVINSKIH PRAVA PO OSNOVU PROGRAMSKOG KODA KOJI JE UNIŠTEN NA ODNESENOM RAČUNARU.
Za ubistvo Ivone Bajo i prikrivanje tog ubistva niti sam naveo da su povrijeđena moja prava niti sam tražio da se o tome pokrene istraga nego isključivo tretiram prethodno navedene povrede prava. Primjera radi, OJT Bijeljina trebalo je da se izjasni o istražnim radnjama povodom oštećenja privatne imovine, (dječji ruksak a koje istrage nikada nije ni bilo nego sa 16.01.2017. isti izjašnjavaju da "NEMAJU SAZNANJA") a kršenje svih ostalih prava je povezano sa sasvim drugim predmetom u kome sam ja lažno prijavljen u čemu su učestvovali pripadnici OJT Bijeljina uključujući i Kovačević Novaka.
Ja dakle ne tvrdim čak ni da su mi povrijeđena prava zbog te lažne prijave, niti zbog pretresa, praćenja, prisluškivanja, niti zbog odnošenja računara, pa čak ni zbog toga što ne samo da niko nije procesuiran zbog toga nego nije pokrenuta nikakva istraga protiv odgovornih. Ništa od toga nisam naveo kao kršenje prava nego precizno jasno o čemu se radi a svi događaji su se desili poslije datuma 04.01.2010. odnosno odluke po kojoj se izjašnjavao Ustavni sud po apelaciji koju pominje Kovačević.
Sada ću priložiti dokaze o lažnoj prijavi sa kojom su povezana kršenja prava a o kojoj se OJT Bijeljina nije izjasnilo niti je Ustavni sud donosio bilo kakve odluke. Predmet koji to dokazuje je "Odluka T15 0 KT 000236510 od 14.12.2012.". Taj predmet je naslijedilo OT Doboj od OT Bijeljina što se vidi iz sadržaja a poslije direktne lažne prijave pripadnika OT Bijeljina Debeljević Milorada i Gruhonjić Muhameda koji su to učinili kao privatna lica poslije konsultacija sa Kovačevićem i Stjepanović Danicom. Dokaz ko je i kada podneo prijavu je prilog "MUP zabiljeska od 19.03.2010.". Iako su svi znali da nema elemenata krivičnog djela pod pritiskom pripadnika mafije natjerani su inspektori da podnesu zahtjev za pretres koji je takođe pod pritiskom odobrio g. Šabić Muris iz OJT Bijeljina te na osnovu toga Okružni sud izdaje prilog "Naredba za pretres od 23.03.2010." iz koje se vidi sve što sam prethodno opisao.
Zanemarujem sada stražu od 24 sata dnevno u tri smjene i neviđena maltretiranja narednih dana, mjeseci i godina, te podvlačim da sam podneo više zahtijeva i upozorenja o postojanju neprocjenjivo vrijednog programskog koda na računaru i završno pred povrat zahtijevao da se provjeri ispravnost računara unaprijed sumnjajući da su svi dokazi uključujući i kod uništeni. Zahtjev za kontrolu 15.12.2010. (sa naslovom OBAVJEŠTENJE I ZAHTJEV) to dokazuje a prilog "Potvrda o povratu računara 22.12.2010." ne sadrži nikakvu kontrolu niti konstataciju o ispravnosti koju sam pismeno zahtijevao ne samo od OJT Bijeljina nego i od Okružnog suda kome sam predao istovjetan zahtjev.
Podvlačim da je još tokom istražnih radnji u vrijeme dok je računar bio zaplijenjen prekršeno moje pravo da o pregledu istog dobijem podatke no to nisam ni potencirao nego samo povredu prava garantovanih ustavom iz članova 23 i 27 jer je jedini način da povratim izbrisani programski kod, da dobijem bekapovane podatke koje su načinjeni kopiranjem hard diska a koje "stručnjaci" tužilaštva niti znaju da otvore a i kad bi znali ne razumiju ih.
Na disku u prilogu se instalacijski paketi tih programa a neki od dokaza da su moja kreacija su u prilogu "Podaci o autoru programa". Vidi se moje ime, broj telefona, mejl sa koga su "upućivane prijetnje" a kod za instalaciju svih besplatnih programa je datum mog rođenja 29111965, vidljiv i u nardbi za pretres.
Instalacijske pakete dakle imam i sada ali ne i programski kod što znači da su bilo kakve dorade nemoguće bez ponovnog rada iz početka ali što je još važnije postoji oko 80 programskih paketa predviđenih za prodaju, koji za instalaciju imaju svaki za sebe drugačiji kod od 16 znakova, kombinacije slova i brojeva a podaci o njima su bili unutar fajlova sa programskim kodom. Šteta je dakle višestruka i nemjerljiva a Kovačević uopšte ne pominje ove teme u svom "izjašnjenju".
Iz navedenih dokaza je vidljivo da je Kovačević Novak učestvovao u grupi lica koja je smislila plan da uništi dokaze svog kriminala tako što će me prvo prijaviti za ugrožavanje sigurnosti kao građanska lica pa koristeći svoj uticaj izdejstvovati pritiscima da se računar zaplijeni te podaci izbrišu a onda je izdao USMENU FAŠISTIČKU NAREDBU, sudskoj policiji o zabrani pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice, ne samo da bi podaci na računarima ostali zauvjek "izgubljeni" nego i da bi nas spriječio da dostavimo NOVI DOKAZ. To su slike ruksaka sa presječenim kaišom opranog benzinom koji je uklonjen sa ubijene djevojčice a o kome OJT Bijeljina "NEMA SAZNANJA" o tome ne postoje nikakvi podaci u spisu KTA-596/09 a shodno tome Ustavni sud nije, niti je mogao sve i da je htio, donositi bilo kakve odluke po apelaciji AP-862/10.
Sve navedeno u ovom komentaru potkrijepljeno dokazima, zvaničnim dokumentima državnih organa je samo dio dokaza koje imam a Kovačavić Novak u svom "izjašnjenju" te teme uopšte ne pominje. Naprotiv sam se razotkrio i ukazao na svoje motive, šta želi da spriječi. Fotografije oštećenog privatnog vlasništva i sam predmet potkrijepljen zapisnikom Osnovnog suda iz 2015-te su novi dokaz u predmetu KTA-596/09 a s obzirom da OJT Bijeljina o tome "NEMA POJMA" istog trenutka bi bili obavezni da prema ZKP-u, član Obustava istrage, stav 3 ponovo pokrenu istragu i utvrde kako je došlo do presjecanja kaiša, ko je uklonio taj dokaz i sakrio ta oštećenja a to bi onda neminovno dovelo do razotkrivanja krijumčarenja u Bobar grupu te učešću Kovačevića u prikrivanju tog kriminala i naravno pljačke oko MILIJARDU U PO MARAKA, preko BIB i Bobar banke za koje je mjesno nadležno upravo OJT Bijeljina. Prije nekoliko dana je počelo suđenje za jedan dio te pljačke od oko 120 miliona pred sudom BIH.
I da rezimiramo, nemojte se uopšte baviti ubistvom Ivone Bajo, jer koga je briga za to ??? Kovačevića sigurno nije i možete u daljem radu navesti da mene uopšte ne zanima to što je djevojčica ubijena, uopšte ne pravim pitanje oko toga, (zvanično, mada naravno u stvarnosti nije tako) nego potenciram sve one druge teme i kršenja prava koja sam istakao velikim slovima u 8 tačaka.
Novak Kovačević je dakle sa saučesnicima slagao da sam im upućivao prijetnje nasiljem i prije ikakve sudske odluke izdao naredbu o zabrani pristupa svim srodnicima i što je apsurdno čak i kada je donesena odluka o nesprovođenju istrage koju prilažem sada i konstatovano da nema elemenata ni tog niti bilo kog drugog krivičnog djela poslije 30 mjeseci istrage i provjere svega od mog rođenja do danas, ta USMENA FAŠISTIČKA NAREDBA, se i dalje primjenjuje jer Kovačević ne smije dozvoliti da dobijem podatke kopirane sa računara, o nadzoru, pismeno rješenje o naredbama kojima se diskriminiše grupa ljudi niti da se dostavi novi materijalni dokaz izvršenja više krivičnih djela.
To su "Oštećenje tuđe stvari", "Nesavjetan rad u službi", "Zloupotreba položaja i ovlaštenja", "Sprečavanje dokazivanja" itd a podvlačim na kraju da o tom predmetu DJEČJEM RUKSAKU, nije vođena nikakva istraga niti pripadnici mafije imaju bilo kakav odgovor o tome, ne postoji predmet, nema vještačenja i kako kaže OJT Bijeljina "NEMAJU O TOME NIKAKVIH SAZNANJA".
NAVEDENE FAŠISTIČKE METODE SE I PRIMJENJUJU SA CILJEM DA TAKO I OSTANE I DA SE PRAVA GARANTOVANA USTAVOM NE OSTVARE...

PRILOZI

Ustavni sud P-124-14 od 12.03.2014.
Ustavni sud - zaključak
Odluka T15 0 KT 000236510 od 14.12.2012.
MUP zabiljeska od 19.03.2010.

Naredba za pretres od 23.03.2010.
Zahtjev za kontrolu 15.12.2010.
Potvrda o povratu računara 22.12.2010.
Podaci o autoru programa
DVD SA DOKAZIMA

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 757

Potpuno je jasno da je kriminalac Borovčanin svjesno sprečavao mene i sve srodnike ubijene djevojčice Ivone Bajo da dostave dokaze o ubistvu, kako bi prikrio mafijaške poslove režimskih tajkuna Gavrila Bobara i Nijaza Hastora, vlasnika zločinačkih organizacija Bobar i Prevent, koji su na dan ubistva 23.07.2009. švercovali narkotike. U ZAŠTITU POMENUTIH KRIMINALACA STALI SU SVI ORGANI MAFIJAŠKE FAŠISTIČKE ORGANIZACIJE BIH, JER SU VEĆINA SUDIJA, TUŽILACA, MINISTARA ITD, POD NJIHOVOM ODNOSNO KONTROLOM MAFIJAŠKIH BOSOVA, DODIKA, ČOVIĆA, IZETBEGOVIĆA...


REPUBLICI SRPSKOJ

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREKRŠAJNI ODJEL

PISMENO UPOZORENJE O POVREDI PRAVA IZ UDOLJP I KOZLJPIOS

Predmet : 80 1 Pr 082502 17 Pr
S obzirom na odredbe pravilnika Suda za ljudska prava u Strazburu, gdje se traži da podnosilac aplikacije upozori na kršenje ljudskih prava garantovanim domaćim zakonima ili KOZLJPIOS, obavještavam sud da ću na nastavku pretresa detaljno usmeno obrazložiti sva kršenja prava i napade na mene od strane RS, odnosno suda a pismeno samo neke činjenice s obzirom da je na pominjanje mog podneska od strane predstavnika PS Bijeljina sudija izjavila, citiram: "ŠTO SE MENE TIČE TO I NE POSTOJI". A što se mene tiče ne postoje fašističke naredbe koje primjenjuje zločinačka organizacija RS, stoga prije svega na osnovu članova 6 ZOS-a, 48 Ustava RS, vezano za član 23 i 27 Ustava, te više drugih prava garantovanih zakonima te UDOLJP I KOZLJPIOS:
ZAHTIJEVAM
1) Kopiju diska sa snimcima nadzornih kamera koje kontrolišu ulaz u zgradu, u vrijeme kada se desio napad na mene i moja prava dana 15.12.2016. dostavljenog uz akt SP "SU/SP-3-331/10" od 24.04.2017. a koji se nalazi u sudskom spisu 80 1 Pr 082502 17 Pr.
2) Kompletnu dokumentaciju o otvaranju, pregledu i vještačenju računara Compaq“ serijski broj 814DYSZ02R0, koji je Republika Srpska oduzela naredbom 12 0 K 001162 10 Kpp, 24.03.2010. i držala 9 mjeseci u svom posjedu, do 22.12.2010. lažno me prijavivši za "ugrožavanje sigurnosti".
3) Cjelokupan materijal, garantovano članom 23 Ustava RS, sačinjen, nadzorom, praćenjem i pretresanjem, poslije lažne prijave za "ugrožavanje sigurnosti" navedene u tački 2 i to svaki dokument nastao od 19.03.2010. do "NAREDBE DA SE NEĆE SPROVODITI ISTRAGA" Broj; T15 0 KT 0002365 10 od 14.12.2012.
4) Kopije dokumenata SU/SP-3-331/10 od 24.04.2017. i dopis suda OCSP u Bijeljini od 21.04.2017.

Iz "Rješenja po zahtjevu za izuzeće 80 0 Pr 082502 17 Pr od 22.05.2017." može se zaključiti da je stav sudije kako je ovaj postupak tek počeo i "nije bilo vremena" da pokaže svoju nepristrasnost, te da će to pokazati u budućnosti. To je naravno providni pokušaj prevare jer je trebalo da podnesem 7, (sedam) pismenih podnesaka od kojih 3, (tri) predsjedniku suda, među kojima su zahtjevi za izuzeće i zahtjev za uručenje snimka da bi se tek tada sudija udostojila iznjeti stav o tome, a koji se što je vidljivo iz dokumenta "Obavjest o snimku po 80 0 Pr 082502 17 Pr od 25.05.2017." temelji na instrukcijama i uputstvima kriminalca Borovčanin Danka.
Moja teza je da se radi o brutalnom RAZBOJNIČKOM I FAŠISTIČKOM NAPADU, na mene od strane RS, konkretno i direktno SP, kojom komanduje kriminalac Borovčanin. Isti je naredio pripadnicima SP da izvršavaju i sprovode DVE fašističke naredbe bez pismenih dokaza da postoje a posljedica toga je da nadležna tužilac i OJT Bijeljina, "NEMA SAZNANJA O MATERIJALNOM DOKAZU O VIŠE KRIVIČNIH DJELA".
Ista osoba je komandovala "svjedocima" šta da slažu u zabilješci odnosno sam je diktirao istu, kao i šta da prećute, konkretno izdao im je naredbu da ne pominju u svojim zabilješkama nikakve dokaze krivičnih djela koje sam donosio jer citiram ono što mi je priznao pred 4 svjedoka "sudska policija nije nadležna za istražne radnje". Istovremeno je sudskoj policiji naredio da LAŽU, za šta sam takođe priložio dokaze.
Tako je recimo 10.08.2010. SP, zarobila majku ubijene djevojčice Ivone Bajo i mene, pošto su slagali da OJT Bijeljina nije nadležna za taj predmet. Tu laž su ponavljali mjesecima unazad a iz Zabilješke OJT Bijeljina od 06.08.2010. vidi se da je nadležna tužilac Stjepanović, donijela odluku baš u tom predmetu za koji "nije nadležna".
Potpuno je jasno da je kriminalac Borovčanin svjesno sprečavao mene i sve srodnike ubijene djevojčice Ivone Bajo da dostave dokaze o ubistvu, kako bi prikrio mafijaške poslove režimskih tajkuna Gavrila Bobara i Nijaza Hastora, vlasnika zločinačkih organizacija Bobar i Prevent, koji su na dan ubistva 23.07.2009. švercovali narkotike.
U ZAŠTITU POMENUTIH KRIMINALACA STALI SU SVI ORGANI MAFIJAŠKE FAŠISTIČKE ORGANIZACIJE BIH, JER SU VEĆINA SUDIJA, TUŽILACA, MINISTARA ITD, POD NJIHOVOM ODNOSNO KONTROLOM MAFIJAŠKIH BOSOVA, DODIKA, ČOVIĆA, IZETBEGOVIĆA...
I sada dakle taj kriminalac Borovčanin Danko kontroliše i upravlja sudskim postupkom, daje instrukcije sudiji šta i kako treba da uradi i sve ja to ne znam, nego dolazim na već pripremljeni scenario prevare. Navodno bih dobio disk i vrijeme za pripremu odbrane !!! a zašto su onda pozivani svjedoci, zašto mi to nije pismeno ranije saopšteno ???
Borovčanin dakle komanduje sudskoj policiji, komanduje sudu i po svoj prilici i "stručnjaku" koji bi nepristrasno "zamutio" snimak i izneo mišljenje da nije upotrebljiv što bi sud prihvatio.
Baš me briga šta tvrdi Borovčanin, baš me briga da li će sud usvojiti snimke kao dokaz, ja ZAHTIJEVAM da mi se disk sa snimcima uruči ODMAH jer je to pravo garantovano ustavom o kome niko pa ni sud nema šta da odlučuje.
Da je sud pristrasan i radi za mafiju dokaz su i svi drugi moji zahtjevi koji su ignorisani a potenciram zahtjev za tonsko snimanje, te prijedloge da se kao dokazi uvrste 4 predmeta suda i jedan primjerak PS Bijeljina.
DA LI JE I ZA TO BILO POTREBNO PREGLEDATI NEKE SNIMKE ???
Ali ne naravno... radi se o tome da moji podnesci za sudiju NE POSTOJE...
S obzirom da je istaknuto kako nema tona na snimcima obavještavam vas da je na disku koji sam priložio više audio zapisa, mađu kojima "Borovčanin.mp3" te "Danka.mp3" koje prema odredbama ZOP-a tražim da analizira i reprodukuje isti stručnjak, kao i dio programa koje sam kreirao a kod za njih mi je odnijela druga strana u ovom postupku i odbija da uruči materijal o tome iako je obavezna na to ustavom.
U nastavku od suda čekam samo da mi da riječ. Neće sud komandovati i upravljeti mojom odbranom jer ja imam pravo i da se branim ćutanjem a stavljanje na prvo mjesto izjašnjenja o svjedocima je neviđena besmislica. Svjedoci nisu ni potrebni jer sam razbojničku fašističku diskriminaciju već dokazao sa 2-3 uvodna dokaza a potom i sa obimnom dokumentacijom. Ako bude potrebno da uopšte izlažem svoju odbranu dalje onda će osim Borovčanin Danka, na površinu isplivati i neki drugi kriminalci zaposleni u sudu i tužilaštvu. Dakle kada dobijem riječ moje izlaganje će ići slijedećim redom i sve mora ući u zapisnik:
- Iznošenje argumenata o kršenju prava garantovanim zakonima, UDOLJP I KOZLJPIOS
- Potenciranje svih mojih prijedloga i zahtjeva koje sam pismeno tražio a sud se nije izjasnio
- Izjašnjenje suda o svim prijedlozima ili odbacivanje istih uz pismena rješenja
- Izjašnjenje o dokazima koje je predložila RS
- Obrazlaganje i dovođenje u vezu sa predmetom, svih pisanih dokaza koje sam predao
- Obrazlaganje o potrebi svjedočenja lica zaposlenih u organima RS

Podsjećam da je moj stav kako je u pitanju bila nužna odbrana zbog fašističkog razbojničkog napada pripadnika mafije koji su u tu svrhu zloupotrijebili sudsku policiju, da je došlo do brutalnog kršenja prava garantovanih ustavom pa u tim okolnostima i ne može postojati nikakav prekršaj jer sam se branio od napada lopovske fašističke bande a sud takve dokaze ne može koristiti u odlučivanju...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 756

Sada svi uključujući i sud pismeno priznaju da o oštećenjima "NEMAJU POJMA". Ovi navodnici nisu zbog toga što parafraziram njihove izraze kako "NEMAJU SAZNANJA", nego zbog toga što se radi o gnusnim lažima s obzirom da su dokaz ubistva namjerno uklonili, oprali benzinom i sakrili o čemu sam ih godinama više desetina puta obavještavao a da bi odglumili kako "nemaju saznanja" izdata je naredba da se zabrani pristup svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo.

ZAHTJEV ZA STRAZBUR PO AP-253-17

U predmetu 80 0 P 039221, tuženi je bio AD "Univerzal" vlasnika Gavrila Bobara te je Bosna i Hercegovina putem svog suda pomogla pomenutoj firmi kako bi prikrila zajednički kriminal. Naime danas je opšte poznato da su organi u Bosni i Hercegovini opljačkali oko 2 milijarde maraka preko 3 banke a veliki dio transakcija vršen je preko IP adrese visokog sudskog i tužilačkog vijeća, konkretno iz prostorija osnovnog suda u republici Srpskoj što se vidi iz priloženog dokaza "Sa IP adrese VSTV-a prebacivani milioni KM". U drugom članku "Pljačka decenije" vidi se kakva je bila šema izvlačenja novca a jedna od firmi sa popisa je i AD Univerzal iz Bijeljine, koju sam tužio u ovom sporu a BIH joj je pružila pomoć da bi prikrila ogromnu pljačku i krijumčarenje u šta su umješani pripadnici najviše vlasti uključujući sudije i državne tužitelje.
Prilikom jedne od svojih kriminalnih radnji, dana 23. jula 2009. ovde tužena Bosna i Hercegovina, švercovala je neregularan tovar, (putem svog poslanika, a njeni službenici, kako njeni sudovi kažu ne rade u svoje ime nego u ime države) u firmu Univerzal tehnički neispravnim kamionom te je tada ubila osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo i tom prilikom presjekla dvostruko kaiš na ruksaku koji je nosila.
Da bi prikrila ne samo to ubistvo nego i krijumčarenje i astronomsku pljačku koja je bila u toku Bosna i Hercegovina je uklonila sa mjesta zločina privatno vlasništvo dječji ruksak i sakrila ga iz svih istražnih radnji. S obzirom da su tužilaštvo i policija sakrili dokaze ubistva i zabranili usmenom naredbom pristup svim srodnicima ubijene djevojčice u nadležno tužilaštvo ostala je jedino građanska parnica da se privatnom tužbom u sudske spise unesu dokazi ubistva i pokrene istraga po službenoj dužnosti s obzirom da je svako službeno lice obavezno prema zakonu prijaviti krivično djelo. No sudija je u startu opstruisala postupak i u dogovoru sa suprotnom stranom "falsifikovala" tužbeni zahtjev kao da je nadoknada zasnovana na pogibiji - ubistvu djevojčice, dok se u stvarnosti radilo o šteti zbog povrede prava uzrokovane lažnim predstavljanjem događaja od strane AD Univerzal, prikrivanjem aktera, (kamiona i vozača) te posebno ističem UKLANJANJE I PRANJE BENZINOM PRIVATNOG VLASNIŠTVA "DJEČJEG RUKSAKA" SA MJESTA ZLOČINA...
Da nije tragično i kriminalno bilo bi smješno. Jednako glupo i besmisleno kao kad bih tužio osobu X, zato što me je gurnula pod kamion i to potkrijepio neoborivim dokazima a sud u presudi "utvrdio" da je tužba neosnovana s obzirom da je tužilaštvo "utvrdilo" kako osoba X nije vozila kamion kojim su povrede nanesene. Posebno ističem da sam ponudio odustajanje od kompletnog novčanog iznosa ukoliko se AD Univerzal distancira od ranji svog portira i pokrene se istraga što nije prihvaćeno nego je u dogovoru sa sudijom primjenjeno potpuno falsifikovanje smisla tužbe koja je glasila.
TUŽENI AD "UNIVERZAL" SE OBAVEZUJE:
1) Da na ime naknade nematerijalne štete, zbog nanošenja duševnog bola, uzrokovanog lažnim prikazom događaja, (DA JE DJEVOJČICA IVONA BAJO VIĐENA KAKO HODA, KRIVUDA, ISKAŠLJAVA KRV I PADA, a naknadno osporeno u izjavama MUP-u i Tužilaštvu), što je dovelo do povrede uglada i časti prilikom pokušaja da se dokazi dostave nadležnima, isplati tužitelju Zdenku Baji, iznos od 150000 KM, (sto pedeset hiljada konvertibilnih maraka) u roku od 15 dana.
2) Da na ime naknade nematerijalne štete, zbog nanošenja duševnog bola, od strane tuženog, (pomaganje u bjegstvu kamiona, koji je dovezao krijumčarenu robu i prikrivanje postojanja istog, sve dok to nisam lično otkrio), što je dovelo do povrede uglada i časti prilikom pokušaja da se dokazi dostave nadležnima, isplati tužitelju Zdenku Baji, iznos od 150000 KM, (sto pedeset hiljada konvertibilnih maraka) u roku od 15 dana.
3) Da na ime naknade nematerijalne štete, zbog nanošenja duševnog bola, od strane tuženog, (uklanjanjem materijalnog dokaza ubistva "TORBE"), što je dovelo do povrede uglada i časti prilikom pokušaja da se dokazi dostave nadležnima, isplati tužitelju Zdenku Baji, iznos od 200000 KM, (dvije stotine hiljada konvertibilnih maraka) u roku od 15 dana.
4)Da tužitelju Zdenku Baji, nadoknaditi troškove postupka, u roku od 15 dana.

Dakle, umjesto da utvrđuje u kakvom je stanju torba odnosno ruksak kako se negdje pominje, (tačka 3) sud nije dozvolio nikakvo izvođenje dokaza što je povreda člana 99 ZPP-u i prava na pravično suđenje niti je bilo ikakvog uvida u spis. Isti je samo donesen na sto i mogli smo da ga gledamo i procjenimo njegovu debljinu i težinu. Uz sve argumente koje sam koristio tokom iscrpljivanja svih pravnih lijekova a za koje su sudovi u BIH bili "slijepi" došao sam i do novih dokaza po osnovu kojih sam podneo "Prijedlog za ponavljanje postupka" a prilažem ih i sada te posebno ističem da jedini nadležni organ za istražne radnje OJT Bijeljina, tek 16.01.2017. pismeno "priznaje" da navodno "NEMA SAZNANJA" o oštećenju privatnog vlasništva DJEČJEG RUKSAKA, odnosno TORBE, kako sam je ja nazvao u tački 3 tužbenog zahtjeva.
Iz svega proizilazi da je kompletan pravosudni sistem postupao i donosio odluke, rješenja i presude a da niko od njih "NEMA POJMA" da li je ili nije isti uništen, da li je uklonjen sa mjesta zločina, da li su o njemu vršene istražne radnje ili nisu. Neoborivi dokazi organizovanog kriminala takozvanih državnih službenika i države BIH u cjelini se vide iz slijedećih i to prvo "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" u kome je sudski konstatovano da je predmet pod brojem 4, (koji je bio tema tužbe protiv AD Univerzal) dvostruko presječenog kaiša, dio nedostaje a ostatak zamrljan hemijskim sredstvom. Kako to izgleda u stvarnosti vidi se na prilogu "Snimci dječjeg ruksaka" koji sadrži u vrhu snimke organa BIH, prije smještaja u depo te moje snimke poslije preuzimanja.
Prilog "SU-SP-232-15 od 28.04.2015." je izjašnjenje Sudske policije, koja kaže da nije odgovorna te da se obratim policiji i tužilaštvu. Policija u dokazu "Odgovor Mup-a 18.11.2015." takođe nema objašnjenja i navodi da se obratim tužilaštvu. I na kraju Osnovni sud u prilogu "Obavjest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017." kaže da nema saznanja o tome kako je oštećeno privatno vlasništvo a zasnovano na prethodnom odgovoru "Izjašnjenje OJT Bijeljina po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." u kome "nepogrešivi i savršeni" organ BIH, tužilaštvo kaže "NEMA SAZNANJA" da je navedeni predmet oštećen. Podsjećam da je ključni stav svih sudova završno sa Ustavnim sudom BIH, bio da je sud "utvrdio uvidom u obiman spis" sve bitne činjenice i na tome zasnovao svoju odluku te mi navodno nisu povrijeđena prava.
Sada svi uključujući i sud pismeno priznaju da o oštećenjima "NEMAJU POJMA". Ovi navodnici nisu zbog toga što parafraziram njihove izraze kako "NEMAJU SAZNANJA", nego zbog toga što se radi o gnusnim lažima s obzirom da su dokaz ubistva namjerno uklonili, oprali benzinom i sakrili o čemu sam ih godinama više desetina puta obavještavao a da bi odglumili kako "nemaju saznanja" izdata je naredba da se zabrani pristup svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo.
OD SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U STRAZBURU OČEKUJEM DA UTVRDI POVREDE PRAVA I VRATI PREDMET NA PONOVNO SUĐENJE ILI PRESUDI PO IZNESENOM TUŽBENOM ZAHTJEVU...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Bosna i Hercegovina

ČLANAK 755

Prema svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo primjenjuje se fašistička diskriminacija bez zakonskog osnova, bez ikakve usmene rasprave, bez pretresa, bez uručivanja pismenog rješenja o bilo kakvoj sankciji i bez prava na žalbu i bez obaveze da bilo ko, ko je ikada primjenjivao taj fašistički tretman, dokazuje u sudskim postupcima razloge, početak trajanja i dužinu sankcije kao i samo postojanje nekog rješenja i zakonske osnove na kojoj se zasniva takvo postupanje.


REPUBLICI SRPSKOJ

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREKRŠAJNI ODJEL

PRIJEDLOG ZA OSLOBAĐANJE OD SUDSKE TAKSE

Predmet : 80 1 Pr 082502 17 Pr
Veza: Poziv za plaćanje sudske takse od 23.05.2017.

Obraćam se Osnovnom Sudu u Bijeljini po gore navedenom predmetu sa prijedlogom da se donese Rješenje o oslobadjanju od sudske takse.
U prilogu dostavljem sudu sljedeće dokumente:
1) Uvjerenje Poreske uprave, (ukupni prihod po 5 stavki - 0 KM) !
2) Izvještaj korisniku !
3) Rješenje Suda po drugom predmetu, kojim se prihvata moj prijedlog !
Smatrao sam da je opšte poznato u Osnovnom sudu u Bijeljini da ispunjavam uslove za oslobađanje od takse isto kao što je opšte prihvaćeno da se prema svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo primjenjuje fašistička diskriminacija bez zakonskog osnova, bez ikakve usmene rasprave, bez pretresa, bez uručivanja pismenog rješenja o bilo kakvoj sankciji i bez prava na žalbu i bez obaveze da bilo ko, ko je ikada primjenjivao taj fašistički tretman, dokazuje u sudskim postupcima razloge, početak trajanja i dužinu sankcije kao i samo postojanje nekog rješenja i zakonske osnove na kojoj se zasniva takvo postupanje.
Prava garantovana ustavom i zakonima se dakle ne poštuju ali sa bar poštuje zakon u djelu kada se građanima pripisuje bilo kakva sankcija, posebno ako se radi o novcu kojim treba puniti budžet.
No u zakonu o sudskim taksama postoje i odredbe za oslobađanje od takse te se pozivam na njih i osim ovog prijedloga prilažem i dodatnu dokumentaciju sa posebnim naglaskom na odluku suda po istom osnovu od 03.05.2017. što je samo 20 dana prije poziva za plaćanje u ovom postupku.
Ukoliko postoje bilo kakve druge nejasnoće ili sumnje RS, odnosno Suda, sugerišem sudu da primjeni navedeni stav iz zakona:
Kad je to potrebno, Sud može po službenoj dužnosti pribaviti potrebne podatke i obavijesti o imovnom stanju stranke koja traži oslobođenje, a može o tome saslušati i protivnu stranku.
STOGA POZIVAM SUD DA DONESE RJEŠENJE O OSLOBAĐANJU OD SUDSKE TAKSE...

PRILOZI

Uvjerenje Poreske uprave
Prihvatanje prijedloga 83 0 P 020967 13 P od 03.05.2017.
Izvještaj korisniku za april 2017.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 754

Važno je istaći da osim što se radi o privatnom vlasništvu, dječji ruksak nije tek tako neki predmet zaplijenjen prilikom pretresa nego je u pitanju materijalni dokaz koji se nalazio preko ramena djevojčice Ivone Bajo u trenutku kada je zadobila smrtonosni udarac od koga je izgubila život. Istovremeno kada je djevojčica probodena kroz grudni koš i pada na asfalt ispred AD Univerzal iz Bobar grupe u krug te firme ulazi kamion sa krijumčarenom robom, tačnije od 4 paketa koji su istovarili samo jedan je bio regularan a u ostala 3 su bili narkotici. Stoga portir AD Univerzal, uklanja dječji ruksak presječenog kaiša i zamrljanog mašću i uljem sa smrtno ranjene djevojčice a potom ga preuzima tužena Republika Srpska tačnije MUP i Okružno tužilaštvo u Bijeljini.


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet:

80 0 Mal 080317 16 Mal

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

300 KM


PREINAKA TUŽBE 80 0 MAL 080317 16 MAL

Prvobitni tekst tužbe, činjenice i dokazi odnosili su se na događaje od prije 5 godina a u međuvremenu pojavilo se mnogo novih dokaza, diskriminacija je nastavljena a štetne posljedice nisu otklonjene. S druge strane razotkrili su se i motivi tužene, (njenih korumpiranih službenika za čije je kriminalne radnje odgovorna tužena prema odredbama ZOO) a to je suštinski prikrivanje pljačke preko zločinačke organizacije Bobar grupe, krijumčarenja nelegalne robe i slično sve do opšte poznate astronomske pljačke oko 2 milijarde maraka preko 3 banke pod kontrolom tužene RS. Da bi zločini koje je pokušala prikriti i dalje ostali nerazjašnjeni, tužena je konstantno, od kraja 2009. godine vršila brutalno pravno nasilje nad mojom porodicom, primjenom ne samo nezakonitog i kriminalnog, nego fašističkog tretmana, da citiram "ZDENKO BAJO, NJEGOVA SESTRA I SVI SRODNICI, NE MOGU PRISTUPITI U PROSTORIJE TUŽILAŠTVA"
čime se izdvaja i diskriminiše cijela porodica Bajo!
Uz preinaku tužbe dostavljam i dodatne dokaze a ranije predati će u ovim okolnostima imati za cilj da pokažu dužinu, težinu, trajanje i intenzitet kršenja garantovanih prava odnosno smišljene diskriminacije. Ne tražim nikakvu materijalnu nadoknadu nego isključivo otklanjanje štetnih posljedica, prekid diskriminacije i poštovanje ustava, zakona i garantovanih prava, te:

Predlažem da Sud donese sljedeću: PRESUDU
1) Tužena Republika Srpska je donijela i provodila odluku a nije uručila tužiocu pismeno rješenje o naredbi da "ZDENKO BAJO, NJEGOVA SESTRA I SVI SRODNICI, NE MOGU PRISTUPITI U PROSTORIJE TUŽILAŠTVA" te je tako povrijedila pravo na podnošenje žalbe na navedenu naredbu, garantovano članom 16 Ustava RS!
2) Tužena Republika Srpska je donijela i provodila odluku a nije uručila tužiocu pismeno rješenje o naredbi da "O DOLASCIMA, ZAHTJEVIMA I DOKAZIMA O KRIVIČNIM DJELIMA KOJE DONOSI ZDENKO BAJO, NE OBAVJEŠTAVATI OT BIJELJINA, STJEPANOVIĆ DANICU, KOVAČEVIĆ NOVAKA, DEBELJEVIĆ MILORADA, GRUHONJIĆ MUHAMEDA, JER IH TO UZNEMIRAVA" te tako povrijedila pravo na podnošenje žalbe na navedenu naredbu, garantovano članom 16 Ustava RS!
3) Tužena Republika Srpska je prema ustavu bila obavezna a nije uručila tužiocu dokumentaciju o otvaranju, pregledu i vještačenju računara Compaq“ serijski broj 814DYSZ02R0, koji je tužena Republika Srpska oduzela naredbom 12 0 K 001162 10 Kpp, 24.03.2010. i držala 9 mjeseci u svom posjedu, do 22.12.2010. lažno prijavivši tužioca za "ugrožavanje sigurnosti" čime je prekršila pravo na pristup dokumentaciji koju su o njemu prikupljali organi tužene, te pravo na zaštitu moralnih i imovinskih prava po osnovu naučnog, kulturnog, umjetničkog i drugog intelektualnog stvaralaštva, garantovano članom 23 i 27 Ustava RS!
4) Tužena Republika Srpska je prema ustavu bila obavezna a nije uručila tužiocu dokumentaciju sačinjenu, pretresanjem, praćenjem, nadzorom komunikacija i drugim istražnim radnjama koje je primjenjivala, lažno prijavivši tužioca za "ugrožavanje sigurnosti" te je time prekršila pravo na pristup dokumentaciji koju su o njemu prikupljali organi tužene, garantovano članom 23 Ustava RS!
5) Tužena Republika Srpska je prema ustavu bila obavezna a nije uručila tužiocu privatno vlasništvo, predmet - "metalnu korpu" navedenu u dokumentu "Zapisniku o uvidu 080-0-Su-10-000012(-33) od 21.01.2010." niti informaciju zbog čega nije vraćena, traženu zahtjevom od 15.07.2016. čime je nezakonito oduzela pravo na imovinu, garantovano Ustavom BIH, član 2 "Ljudska prava i temeljne slobode", stav 3, tačka "k".
6) Tužena Republika Srpska nije uručila tužiocu informaciju, ko je odgovoran za uništavanje materijalnog dokaza "dječjeg ruksaka" skinutog sa ubijene djevojčice Ivone Bajo dana 23.07.2009. a koji je vraćen dana 15.04.2015. sa oštećenjima konstatovanim u "Zapisniku o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" niti ko je odgovoran što se 5 godina o oštećenju tog materijalnog dokaza uklonjenog sa smrtno ranjene djevojčice Ivone bajo nisu vršile nikakve istražne radnje, čime je nezakonito oduzela pravo na imovinu, garantovano Ustavom BIH, član 2 "Ljudska prava i temeljne slobode", stav 3, tačka "k".
Nalaže se tuženoj Republici Srpskoj da na ime nematerijalne štete, zbog povrede prava garantovanih ustavom a opisanih u prethodnih 6 tačaka isplati tužiocu Zdenku Baji iznos od 300 KM u roku od 30 dana.
(II) Tuzena RS se obavezuje da prekine sa radnjama kojima se diskriminiše tužilac Zdenko Bajo i porodica Bajo, te da pri narednim kontaktima sa pripadnicima porodice, službenici tužene poštuju isključivo važeće zakone i osiguraju prava garantovana Ustavom i zakonima!

Radi istine i potpunog sagledavanja činjenica ističem da je početkom 2017-te donesena naredba da se predmet, naveden u tački 5, tužbenog zahtjeva, vrati porodici Bajo ali ne zbog naglog poštovanja prava od strane tužene nego isključivo zbog profesionalnosti gospodina sudije Savić Jovana, koji je izdao pismenu naredbu o tome. Taj primjer će poslužiti kao kontrast ostalim tačkama u tužbi s obzirom da tužena i dalje krši zakon ne poštujući garantovana prava.
U skladu sa odredbama ZPP-u članovi 131 -136, i pravu garantovanim članom 23 Ustava RS, koje se prema članu 48 istog ustava ne može oduzeti niti ograničiti te članu 6 ZOS-a, ZAHTIJEVAM da sud izda naredbu tuženoj RS da mi ODMAH a najkasnije za 7 dana od prijema naredbe preda materijal o otvaranju i pregledu računara Compaq“ serijski broj 814DYSZ02R0 i dokumentaciju koju je prikupljala danonoćnim nadzorom poslije lažne prijave za ugrožavanje sigurnosti.
15.04.2015. preuzeo sam u Osnovnom sudu u Bijeljini, 10 predmeta koje su privatno vlasništvo, (Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)) a na moju primjedbu da jedan nedostaje, konkretno metalna korpa odgovoreno mi je da u naredbi postoji samo 10 stavki te da se po tom pitanju pismeno naknadno obratim sudu.
Ali što je još važnije predmet pod stavkom 4 dječiji ruksak bio je veoma oštećen, konkretno dvostruko presječenog kaiša, veliki dio nedostaje a ostatak je tretiran nekim hemijskim sredstvom, koje je skinulo čak i originalnu žutu boju sa kaisa. Prihvatio sam sugestiju vezano za metalnu korpu ali nisam htio preuzeti druge predmete sve dok se u zapisniku ne konstatuje oštećenje što je i učinjeno u prisustvu izuzetno profesionalnog i ljubaznog osoblja osnovnog suda. Slike tog materijalnog dokaza se mogu vidjeti na prilogu "Snimci dječjeg ruksaka".
Važno je istaći da osim što se radi o privatnom vlasništvu, dječji ruksak nije tek tako neki predmet zaplijenjen prilikom pretresa nego je u pitanju materijalni dokaz koji se nalazio preko ramena djevojčice Ivone Bajo u trenutku kada je zadobila smrtonosni udarac od koga je izgubila život.
Istovremeno kada je djevojčica probodena kroz grudni koš i pada na asfalt ispred AD Univerzal iz Bobar grupe u krug te firme ulazi kamion sa krijumčarenom robom, tačnije od 4 paketa koji su istovarili samo jedan je bio regularan a u ostala 3 su bili narkotici. Stoga portir AD Univerzal, uklanja dječji ruksak presječenog kaiša i zamrljanog mašću i uljem sa smrtno ranjene djevojčice a potom ga preuzima tužena Republika Srpska tačnije MUP i Okružno tužilaštvo u Bijeljini.
S obzirom da se osim pomenutog šverca narkoticima, Republika Srpska bavila i pljačkom preko bankarskog sektora bilo je potrebno prikriti kako taj šverc tako i ubistvo te je pomenuti materijalni dokaz izuzet iz svih istražnih radnji odnosno sakrivena je činjenica od porodice, javnosti i prije svega od vještaka da je kaiš presječen, istovremeno kada je djevojčica ubijena. Prikrivanjem ovog materijalnog dokaza i svih unutrašnjih povreda istraga se lažira i predstavlja kao da je smrt nastupila uslijed pada sa bicikla i povređivanja na žicu sa korpe.
Ruksak sa dvostruko presječenim kaišem se dakle krije i narednih 5 godina drži u sudskom depou a istovremeno se prikriva činjenica o tome kao i da tužena Republika Srpska odnosno MUP i Okružno tužilaštvo nikada nigdje nisu evidentirali oštećenje na ruksaku niti vršili vještačenja ili bilo kakve istražne radnje. Da bi se prikrili zločini i osigurao nesmetan nastavak pljačke preko bankarskog sektora izdaje se usmena fašistička naredba o zabrani pristupa svim srodnicima djevojčice Ivone Bajo, čije ubistvo prikriva tužena Republika Srpska.
Ali poslije naredbi suda i preuzimanja tog predmeta sa sudski konstatovanim oštećenjima u zapisniku, taj predmet postaje novi dokaz u spisu KTA-596/09, što bi prema zakonu o krivičnom postupku, moralo da dovede do novog pokretanja istrage a tužena Republika Srpska ima obavezu sada ne samo da ustanovi kako je došlo do presijecanja kaiša, ko ga je uklonio sa mjesta zločina i zašto nego i koje sve odgovoran za to što je prethodnih 7 godina ta činjenica prikrivala odnosno ko je sve odgovoran što je materijalni dokaz uklonjen što je prošao kroz ruke policije kroz ruke tužilaštva kao istražnih organa a niko od njih nije zabeležio pomenuta oštećenja.
S obzirom da je već opljačkala 2 milijarde maraka od svojih građana, RS je na sve načine sprečavala da se otkrije istina o prikrivanju ovog zločina, odnosno oštećenja i sakrivanja materijalnog dokaza ubistva. Zahtjevima od 15.07.2016. predatim Republici Srpskoj, odnosno njenim organima MUP-u, Osnovnom i Okružnom sudu u Bijeljini, OJT Bijeljina i Sudskoj policiji, sve u prilozima, pismeno sam se pozvao na prava garantovana ustavom na šta se tužena oglušila.
U tim zahtjevima sam se pozvao na prava garantovana Ustavom i naveo teme koje su sada sadržane u ovom tužbenom zahtjevu. Vidljivo je dakle da je od predaje zahtjeva prošlo 10 mjeseci, odnosno 300 dana a rok za odgovor je 15 dana. Osim toga radi se o pravima garantovanim ustavom za koja nije ni potrebno pisati zahtjeve prema ZOSPI-a i što je najvažnije NE MOGU SE NITI ODUZETI NITI OGRANIČITI, prema članu 48 Ustava RS.
NEMA DAKLE NIKO MOĆ DA RAZMATRA, ODLUČUJE I ANALIZIRA DA LI ĆE SE OVA PRAVA POŠTOVATI I TRAŽENO URUČITI, NI SUDSKA POLICIJA NI MUP, NI OJT BIJELJINA NITI OVAJ SUD KOJI BUDE POSTUPAO PO TUŽBI.
Da je tužena RS postupala neprofesionalno i čak razbojnički ne samo 2016-te nego cijelih prethodnih 7 godina, dokaz je "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." u kome nadležna za spis KTA-596/09 i predmete "Dječji ruksak" i "Metalna korpa" Danica Stjepanović kaže "DA NE ZNA NIŠTA" o oštećenjima ruksaka, svaljujući krivicu na policiju i osoblje suda. Činjenicu da je ona bila nadležna osoba, odnosno OJT Bijeljina za naredbe o istražnim radnjama, da su joj kroz ruke prošli svi ti predmeti je prećutala a da GNUSNO LAŽE kako nema saznanja o tome dokaz je moj dopis naslovljen na nju lično od 30.04.2010.
Radi se samo o jednom od više desetina dopisa u kojima sam ukazivao na postojanje materijalnog - NOVOG dokaza u vrijeme kada je bio u sudskom depou a ja imao samo fotografije.
ISTINA JE DA JE STJEPANOVIĆ DANICA SA SVOJIM SAUČESNICIMA SMIŠLJENO PRIKRILA MATERIJALNI DOKAZ UBISTVA DA BI ZATAŠKALA TAJ ZLOČIN, KRIJUMČARENJE NARKOTIKA I PLJAČKU PREKO BOBAR BANKE ALI KAKO JE TUŽENA RS, 7 GODINA ŠTITILA TU KRIMINALKU, SVE RADNJE I RAZBOJNIŠTVA OSOBE STJEPANOVIĆ SU I RADNJE RS, TE JE RS ODGOVORNA ZA SVE POSLJEDICE, ŠTETU I INCIDENTE UZROKOVANE PRIKRIVANJEM OVOG DOKAZA, PRIVATNOG VLASNIŠTVA I IZDAVANJEM FAŠISTIČKIH NAREDBI.
Dakle ne radi se o diskriminaciji u samo jednoj godini nego, čitajte pažljivo o konstantnoj FAŠISTIČKOJ RAZBOJNIČKOJ DISKRIMINACIJI tokom cijele 2010-te, 2011-te, 2012-te, 2013-te, 2014-te, 2015-te, 2016-te, i evo sada 2017-te, godine.
Treba vremena dok se to izgovori a tek da se trpi i preživi 8 godina...
Osim dokaza koje prilažem, sa diskom na kome je izjava načelnika sudske policije o diskriminatorskoj naredbi predlažem da se izvrši uvid u predmet 80 1 Pr 004323 11 Pr u kome se sudski konstatuje postojanje FAŠISTIČKE NAREDBE, da se saslušaju svjedoci, Borovčanin Danko, Mićić Zoran, iz sudske policije, te Danica Stjepanović, Muris Šabić, Gruhonjić Muhamed, Debeljević Milorad i Kovačević Novak iz OJT Bijeljina, te trenutni predsjednici Osnovnog i Okružnog suda u Bijeljini i trenutni načelnik CJB Bijeljina kao i načelnik kriminalističke policije, sve vezano za kršenje prava iz članova 16,23,27 i 48 Ustava RS, neuručivanje materijala o pregledu računara i nadzorom, te uništavanju i prikrivanju oštećenja dječjeg ruksaka.

PRILOZI

Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Snimci dječjeg ruksaka
Zahtjev Osnovnom sudu 15.07.2016.
Zahtjev OJT Bijeljina 15.07.2016.
Zahtjev MUP-u 15.07.2016.
Zahtjev Okružnom sudu 15.07.2016.

Zahtjev SPRS
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Zahtjev tuziocu 30.04.2010.
Naredba 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017.
Disk

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902