CLANAK 327

CENTAR KORUPCIJE I ORGANIZOVANOG KRIMINALA SU TUŽILAŠTVA U KOJIMA VLADA POTPUNO BEZAKONJE I SMIŠLJENO KRŠENJE ZAKONA A SVI KOJI POMISLE DA SE SUPROTSTAVE MAFIJAŠKOM REŽIMU MOGU OČEKIVATI OSVETU PRAVOSUDNE MAFIJE POPUT ONE KOJU JE DOŽIVJELA TUŽITELJICA MILIĆ DIJANA. ZATO TUŽILAŠTVIMA VLADA MAFIJA, PRIKRIVANJE, ĆUTANJE I NOVAC, KAKO TO DEMONSTRIRA NOVAK KOVAČEVIĆ FORMALNO GLAVNI OKRUŽNI TUŽILAC U OT BIJELJINA A U STVARI SASTAVNI DIO I PODRŠKA KRIMINALNOJ MREŽI.

INSTITUCIJE BIH KAO LOGISTIKA ORGANIZOVANOG KRIMINALA

Ne prođe dan a da se ne govori o kriminalu i korupciji, neophodnosti da se suzbiju i šteti koju nanose građanima, ali o imenima odgovornih ne usuđuje se progovoriti nijedan medij iako se kriminalne afere sa akterima političarima nižu svakodnevno. Pri tome ne mislim naravno na "narko dilere" koje hvataju sa cijelih 170 grama marihuane ili nekoliko desetina tableta, prikazujući to kao briljantne akcije.
Istovremeno političari kroz institucije države svakodnevno pljačkaju milione evra iz budžeta, podržani korumpiranim kriminalcima u MUP-u, Sudovima i prije svega Tužilaštvima. Jedan od najizrazitijih primjera djelovanja BIH kao mafijaške države je saradnja tužilaštva sa krijumčarima oružja, poznata u javnosti kao "Afera Barašin" a ni ta kriminalna aktivnost kao ni "rekataški" predmeti Lagumdžije, Dodika i Čovića nisu imali sudski epilog jer je sastavni dio državne mafije i pravosudna mafija, zadužena da blokira sve istrage protiv političkih kriminalnih vođa..
No osim tih poznatih slučajeva državnog kriminala, postoje i tabu teme o kojima ne smije niti da se glasno razmišlja a kamoli nešto da napiše. Jedna od tih je pranje novca narko mafije preko Bobar banke, otkriveno 25.02.2012. poslije čega se vlasnik Gavrilo Bobar povlači iz trke za gradonačelnika Bijeljine, a potom nastaje totalni mrak nad tim kriminalom.
Razlog za to su dokazi koje imam o krijumčarenju u firmu "Univerzal" istog vlasnika 23.07.2009. kada je ubijena osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo na ulazu u krug. Podatke o tome sam dostavio Tužilaštvu BIH, SIPI, KT Sarajevu i proslijedio izvan zemlje.
OT Bijeljina je kao sastavni dio mafije prikrilo sve dokaze šverca i ubistva a kada sam došao do materijala izdali su naredbu sudskoj policiji da ne dozvole pristup tužilaštvu nikom od srodnika ubijenog djeteta. Dokument u kome se to jasno vidi je skeniran na disku, a da bih došao do njega morao sam se suprotstaviti naredbi mafije i provesti popodne u zatvoru. Potpuni opis sa dokazima kriminala pripadnika tužilaštva može se vidjeti u video zapisu "Zlocin sa potpisom rezima" koji je takođe na disku, kao i istoimena web stranica.
ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA
Iz svega je vidljivo da su kriminalci iz MUP-a i tužilaštva falsifikovali mjesto zločina i predstavili da je do smrti došlo padom sa bicikla iako se mrlje krvi vide u dužini od 10 metara prije tog pada. Potom su materijalni dokaz ubistva, torbu presječenog kaiša opranog hemijskim sredstvom da se uklone tragovi ubistva, sakrili od javnosti medija i vještaka, te čak što je vrhunac monstruoznosti falsifikovali i obdukciju, prikrivši od vještaka trasologa sve unutrašnje povrede.
Snimci obdukcije na priloženom disku jasno pokazuju da tužilaštvo nije nikakav državni organ nego je najgora mafijaška organizacija u zemlji, glavni generator kriminala i korupcije.
Zašto je prikriveno ubistvo jednog djeteta može se zaključiti iz činjenice da je kamion koji je dovezao robu bio tehnički neispravan, te pobjegao sa mjesta zločina prije dolaska policije ostavivši 4 paketa, dok je ujutru direktor sa magacionerom (izjave svjedoka date tužiocu) zatekao samo paket. Kada se to dovede u vezu sa transakcijama narko mafije preko Bobar banke u tom periodu postaje jasnije i šta je bilo u 3 nestala paketa.
Detalje o krijumčarenju, dovezenoj robi i bjekstvu kamiona sa dokazima sam objavio na web lokaciji:
KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO
Svojevremeno kada sam poslao ove dokaze u Specijalno tužilaštvo (petak, 25.02.2011.) uslijedila je reakcija poslije vikenda, te je u ponedjeljak Dodik Milorad zaprijetio ukidanjem tom organu, što su objavili svi mediji. Naravno tada u tom predmetu, postupajući tužilac g. Mahmut Švraka nije se usudio upotrijebiti taj materijal, ali je oko godinu i po kasnije kada je postao glavni republički tužilac izjavio da za procesuiranje "krupnih riba" nema političke volje.
Suštinski u BIH su na vlasti najokoreliji kriminalci, koji pljačkaju budžet, švercuju oružje i narkotike, peru prljavi novac, a te mafijaške poslove prikrivaju i podržavaju instalirani korumpirani kriminalci u MUP-u, sudovima i naravno prije svega tužilaštvima.
Ovo je samo dio materijala koji imam a dokazuje da je poslanik Bobar Gavrilo švercovao neku robu u saradnji sa bar jednom od dvije firme iz Federacije BIH, (roba poslata iz "Asa auta" preko prevoznika "Haak trans"). Za prikrivanje su bili zaduženi kriminalci iz policije, inspektor Marković Dragoslav, te iz OT Bjeljina tužilac Stjepanović Danica i glavni tužilac Kovačevič Novak, kao i zamjenici Gruhonjić Muhamed te Debeljević Milorad a "sitnije ribe" ovom prilikom ne navodim.
Pomenuta banda "plaćenih ubica" je kada su saznali da imam dokaze poslala policiju da mi ih otme prethodno me optuživši za "Ugrožavanje sigurnosti" pod izgovorom da to što sam napisao da će svi odgovorni za prikrivanje ubistva, završiti u zatvoru, predstavlja ozbiljnu prijetnju po život i tijelo tih kriminalaca.
Naravno niko poslije te montirane optužbe nije pokrenuo istragu nego je donesena odluka u OT Doboj da nema elemenata krivičnog djela a pripadnici mafije iz OT Bijeljina su pokušali zataškati i taj slučaj.
Detalji o tome se nalaze na web stranici:
RASKRINKAVANJE TUZILASTVA
Savršeno je jasno da kriminalci koji su odgovorni za najteža krivična djela i njihovo prikrivanje, počev od Milorada Dodika, Bobar Gavrila, te pripadnici mafije na nižim nivoima u tužilaštvu i policiji, za koje imam dokaze, kao i saučesnici u krijumčarenju iz Federacije neće sami pokrenuti istragu protiv sebe, jer im prijeti praktično doživotna robija, te je odgovornost na međunarodnim internacionalnim institucijama, (Interpol i EU) i stranim državama kojima dostavljam dokaze o kriminalu političara i službenika državnih organa u BIH da ih upotrijebe i zaustave to bezakonje.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 326

Kriminalci iz MUP-a su samo dio mnogo šire mafijaške mreže, umješane u prikrivanje krijumčarenja, ubistva, pranja prljavog novca, što sam do detalja raskrinkao i objavio na internetu. Pripadnici bande su falsifikovaki ne samo mjesto zločina, uklanjali materijalne dokaze, prali ih hemijskim sredstvom, pomagali švercerima da pobjegnu, nego su prikrili od vještaka u Beogradu i sve unutrašnje povrede, konstatovane obdukcijom...

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV VIŠE LICA

Osobe koje su izvršioci više krivičnih djela po ovoj prijavi su prije svega Marić Nenad, kao komandno odgovoran i potpisnik dokumenta, te Turuntaš Sretanka, kao direktni izvršilac. Ime osobe koja je komandno odgovorna u Policijskoj Stanici Bijeljina, dana 05.09.2012. mi nije poznato, te će to ustanoviti istraga, kao i to da li postoje drugi učesnici...
Pomenute osobe su dana 05.09.2012. pomogli kriminalcima iz OT Bijeljina i sudske policije da me spriječe u ostvarenju zakonom garantovanih prava, te su na taj način saučestvovali u prikrivanju ubistva Ivone Bajo, koje se desilo 23.07.2009. prilikom krijumčarenja režimskog tajkuna Gavrila Bobara. Odgovorni za prikrivanje ubistva kriminalci iz ureda glavnog tužioca, o čijoj krivici imam i donosio sam dokaze navodno su izdali usmenu fašističku naredbu da:
ZDENKU BAJO, BUDIMKU BAJO I SVIM SRODNICIMA UBIJENE IVONE BAJO, NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA
što je u suprotnosti sa više članova iz Ustava i zakona, a prije svega članom 16 Ustava RS, te Zakonom o zabrani diskriminacije. Iako sam ranije pismeno upozorio komandu PS Bijeljina, te tog dana policajce na terenu, na tu nezakonitu naredbu, oni su suprotno odredbama Zakona o policiji, član "Vrste policijskih ovlašćenja" stav "1) upozorenje i naređenje", a vezano za član "Uslovi za primenu policijskih ovlašćenja" stav "Pre primene policijskog ovlašćenja ovlašćeno službeno lice dužno je da se uveri da su ispunjeni svi zakonski uslovi za primenu ovlašćenja i odgovorno je za tu procenu"
Član 16 Ustava RS kaže: "Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu." na stranu to što ovakvo fašističko naređenje uopšte pravno nije moguće. Policijski službenici nisu ispoštovali obavezu propisanu zakonom i provjerili da li su ispunjeni zakonski uslovi, te se nije ustanovilo ne samo da li je naredba ikada izdata, nego niti da li je u skladu sa zakonima ove zemlje.
Kako je za očekivati da policijski službenici nisu kompetentni za takve procjene, odgovornost je prije svega na komandiru koji ih je poslao na teren i naložio da me uhapse na javnoj površini, što je jasno navedeno u zabilješki sudske policije da sam bio na trotoaru.
Pošto sam nezakonito spriječen u ostvarenjima garantovanih prava, dokaz o kriminalu pripadnika mafije iz OT Bijeljina sam javno pokazao ispred zgrade, braneći na taj način svoje dostojanstvo i čast, od napada kriminalaca, koristeći pravo iz KZ-a "Nužna odbrana", a sudski policajci su me odveli na trotoar, gdje sam i uhapšen.
Dakle ne samo da policija nije osigurala poštovanje zakona, nego je i pomogla kriminalcima da zataškaju zločine.
Umjesto toga su me nezakonito uhapsili, zbog natpisa "ZAUSTAVIMO SPREGU MAFIJE I TUŽILAŠTVA" što je direktno kršenje prava iz Ustava RS, član 32: "Građani imaju pravo da javno iznose mišljenje o radu državnih organa i drugih organa i organizacija, da im podnose predstavke, peticije i prijedloge i da na njih dobiju odgovor. Niko ne može biti pozvan na odgovornost niti trpjeti druge štetne posljedice zbog javno izraženog mišljenja o radu državnih organa ili stavova iznesenih u predstavci, peticiji i prijedlogu, osim ako je time učinio krivično djelo."
Naredno bezakonje, zloupotrebom službenog položaja izvršeno je tako što sam zadržan u pritvoru u periodu od oko 16 sati do 01:30, narednog jutra, iako nije bio ispunjen nijedan uslov za to predviđen u članu 7 ZOP-a.
Kako je ipak došlo do toga, obavezno je da budem izveden pred sud, najkasnije za 12 sati, što se smišljeno izbjegava, kako bi se uticalo ne svjedoke i isti nagovorili da lažno prikažu događaj.
Da je to istina pokazuje i tekst Zahtijeva, u kome nema potenciranja vike, dok je na pretresu 03.12.2012. Turuntaš Sretanka, niotkuda proširila zahtjev i u tom djelu.
Kako je PS Bijeljina imala sve dokumente u trenutku pisanja zahtijeva, očito je da je do proširenja došlo, pošto su nagovorili svjedoke da lažu.
Dokaz za to je "Zabilješka 1292-12" sudske policije u kojoj nema ni pomena o nekoj vici, a nezakonitim odlaganjem izvođenja pred sud nagovorili su svjedoke da me predstave kao ludaka koji je nekontrolisano vikao okolo.
Izjava pred sudom svjedoka Minić Dajana, koga nisu uspjeli da nagovore na izvršenje krivičnog djela, to potvrđuje, a objasnio je da sam samo odgovarao na postavljena pitanja, ukratko:
Nezakonito se sprečavam već 3 godine u ostvarenju garantovanih prava, jer imam neoborive dokaze o švercu Gavrila Bobara i ubistvu Ivone Bajo, koje se desilo tom prilikom, što su prikrili kriminalci iz MUP-a i OT Bijeljina, a po nalogu vrhovnog kriminalca trenutnog predsjednika RS, koji je čak zaprijetio ukidanjem Specijalnom tužilaštvu, samo 3 dana pošto sam im dostavio dokaze. Osim toga cilj je da se materijali koje imam, ne dovedu u vezu sa transakcijama narko mafije preko Bobar banke otkrivene 25.02.2012.
Kriminalci iz MUP-a su dakle nagovorili svjedoka Zorana Čavića i Miroslava Stokića, da lažno svjedoče i to moje objašnjenje događaja i postupaka, predstave kao viku psihopate, (Čavić) te galamu, (Stokić).
Kriminalci iz MUP-a su samo dio mnogo šire mafijaške mreže, umješane u prikrivanje krijumčarenja, ubistva, pranja prljavog novca, što sam do detalja raskrinkao i objavio na internetu. Pripadnici bande su falsifikovaki ne samo mjesto zločina, uklanjali materijalne dokaze, prali ih hemijskim sredstvom, pomagali švercerima da pobjegnu, nego su prikrili od vještaka u Beogradu i sve unutrašnje povrede, konstatovane obdukcijom...
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821
Uvidom u materijal na web stranici, potpuno je jasno da nema ni govora o nekoj grešci ili nepažnji, nego je sve dio plana mafijaške mreže koja od Milorada Dodika, naniže broji na stotine kriminalaca angažovanim na pljačkama, ubistvima, dilovanjem narkotika i pranjem novca, što nisu uspjeli da sakriju.
Otkrivanjem transakcija narko mafije Darka Šarića, iz inostranstva, policija RS je na njihovu veliku žalost bila prisiljena da to i potvrdi, poslije čega se tajkun povlači iz političke trke, kako ne bi nanio veću štetu vrhu mafije, a medijima je kasnije zabranjeno da pominju to, a posebno nijedan medij u RS ne smije da objavi nijedan dokaz koji imam.
Teroristička akcija i montirani proces su pokušaj bande da me uplaši i zapuši usta, kao i novinarima, što naravno neće uspjeti, jer će ova prijava da se nađe na internetu, a već je proslijeđena izvan zemlje!
Sve druge dokaze i podatke, (dio dokaza je u spisu 80 1 Pr 007070 12 Pr) daću tužiocu, kada padne ovaj mafijaški režim i njihove pripadnici iz tužilaštva, policije i suda budu pohapšeni i pod istragom...

PRILOZI

ZAHTIJEV
ZABILJEŠKA 1292/12

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 325

Sudovi štite prava i slobode zajamčene ustavima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i zakonom, te obezbjeđuju ustavnost i zakonitost. (Iz Zakona o sudovima RS)

 

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV DEVIĆ SMILJKE I ĐONLIĆ MENSURA

Na osnovu člana 347 KZRS "Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja" a vezano za član 376 KZRS "Povreda zakona od strane sudije":
Sudija Ustavnog suda Republike Srpske ili sudija suda u Republici Srpskoj, u sudskom postupku s ciljem da drugom pribavi kakvu korist ili da mu nanese kakvu štetu, donese nezakonitu odluku ili na drugi način prekrši zakon, kazniće se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.


OBRAZLOŽENJE

Dević Smiljka i Đonlić Mensur su kao pripadnici organizovanog kriminala, korumpirane sudije u službi tajkuna iz mafijaškog režima, dali aktivan doprinos u prikrivanju više krivičnih djala, zloupotrijebivši svoj službeni položaj i iskoristili odgovoran posao koji obavljaju da mi nanesu štetu, odnosno pomognu drugim kriminalcima.
Sve detalje će nadležni tužilac moći da pronađe u spisu 80 1 Pr 004323 11 Pr, te se uvjeriti u istinitost mojih navoda, a ovom prilikom prilažem uz prijavu samo kopiju zahtijeva za pristup informacijama i sažetak zapisnika sa pretresa održanog 19.08.2011.
Pozadina svega je ubistvo Ivone Bajo 23.07.2009. koje se desilo prilikom krijumčarenje u firmu "Univerzal" režimskog tajkuna Gavrila Bobara, što su pokušali da prikriju kriminalci iz MUP-a i OT Bijeljina. Navedene sudije su bile upoznate sa tim te je njihovo krivično djelo utoliko veće, jer su tako smišljeno, aktivno, pružili pomoć kako ubicama i krijumčarima, tako i onima koji su sabotirali istragu o tome. Dokazni materijal o ubistvu je dostavljen na više adresa i nije predmet ove prijave, a ako smatra za potrebno tužilac podatke može pronaći na internet adresi, gdje objavljujem sve dokaze, s obzirom da mafijaški režim na sve načine pokušava zataškati zločin:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821
Znajući dakle da imam dokaze koji vode na dugogodišnju robiju, kako njega tako i ostale kriminalce iz OT Bijeljina koji su učestvovali u prikrivanju ubistva, Kovačević Novak izdao je ne samo nezakonitu i kriminalnu, nego fašističku naredbu, da ZDENKU BAJO, BUDIMKI BAJO I SVIM SRODNICIMA UBIJENE IVONE BAJO, NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA.
Svjesni da takav tretman nema uporište u zakonu, i krši garantovana prava građana, kriminalci iz OT Bijeljina i komande sudske policije su to sprovodili tajno, kao da se ništa ne dešava, tako da sam bio prisiljen odbiti naredbu kojom mi se zabranjuje pristup, kako bih na sudu izborio svoja prava ili dokazao da ta naredba uopšte postoji.
Pretres na kome sam optužen za nepostupanje po "zakonitoj" naredbi, sudija Dević Smiljka je vodila u stilu srednjovjekovne inkvizicije, na dozvolivši ne samo meni, nego niti predstavniku ovlaštenog organa da ispituje svjedoke, nego je sama obavila i posao tužioca i sudije. Dokaz za to je zapisnik vođen pod punom kontrolom postupajuće sudije Dević u kome nije zabeleženo nijedno pitanje ni moje niti predstavnika MUP-a.
Iako sam upozorio da sud mora primjeniti član 8 "Primjena odredaba Krivičnog zakona i Zakona o krivičnom postupku" s obzirom da sam branio svoje pravo direktno i trenutno ugroženo, protivpravnom naredbom, (Nužna odbrana i Krajnja nužda) te shodno članu 49 "Dokaz" stav:
(2) Sud ne može svoju odluku zasnovati na dokazima do kojih se došlo kršenjem ljudskih prava i sloboda na način opisan u članu 10 Zakona o krivičnom postupku.
sudija Dević ne samo da se nije ni osvrnula na to nego nije htjela moju primjedbu niti da unese u zapisnik. Ja naravno nisam mogao uticati na sadržaj, a u suštini i nisam obavezan da upozoravam sud, jer je to dužnost svakog postupajućeg sudije. No ja sam svoj osnovni cilj ispunio i pored bezakonja sudije Dević, jer je svjedok Mićić Zoran, sudski policajac jasno u zapisnik izjavio kako glasi dotad prikrivana fašistička naredba.
Sudija je morala da reaguje na bezakonje koje se primjenjuje prema grupaciji ljudi, na osnovu srodstva sa ubijenom osmogodišnjom djevojčicom i zaštiti ustavom garantovana prava, na šta je obavezna zakonom član 5 Zakona o sudovima:
Sudovi štite prava i slobode zajamčene ustavima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i zakonom, te obezbjeđuju ustavnost i zakonitost.
Iako je dakle potpuno jasno da je ta naredba čisto fašistička i pravno nemoguća, (a čak i da je zakonita, morala je shodno članu 16 Ustava RS, da bude pismeno predočena i meni i sudu) pomenuta sudija Dević, hladno prelazi preko toga i iako su brutalno prekršena ustavom garantovana prava, izdata nezakonita naredba od koje sam se branio, te donosi osuđujuću presudu po mene, ne maknuvši ni prstom da se pokrene istraga i kazne odgovorni za fašističke metode.
Kako nisam dobio zapisnik koji sam očekivao, (sudija je rekla, šta čekam, što ne izlazim) podneo sam zahtijev na koji 45 dana nije bilo odgovora iako je rok 15 dana. Kopiju zahtijeva prilažem, a da li je nepostupanje prema njemu odgovornost sudije Dević ili nekog drugog utvrdiće istraga.
Zapisnik sam dobio tek poslije obraćanja predsjedniku suda i ukazivanje na bezakonje i kriminal sudije Dević i vjerujem da je ista pokušala uskratiti taj zapisnik, kako bi prikrila svoje krivično djelo i bezakonje koje je demonstrirala na pretresu, kao i nezakonuto doneseno rješenje, bez primjene članova koje sam naveo, ne štiteći niti ustavom garantovana prava a ni prava okrivljanog iz člana 6 ZOP-a stav:

e) da ispitaju ili da se u njihovo ime ispitaju svjedoci koji ih terete i da se obezbijedi prisustvo i saslušanje svjedoka u njihovu korist pod istim uslovima kao i svjedoka koji ih terete...
Tokom pretresa sudija me je više puta vrijeđala, aludirajući na to da sam poremećeni ludak. Iako sam se na početku izvinio svima zbog problema sa polenom ambrozije, (teško disanje, crvenilo u očima, moguće kijanje i čak povraćanje uz opasnost da moram vani do umivaonika, zbog čega sam prvenstveno i upozorio) više puta je sudija Dević pominjala prvo da li pijem lijekove za smirenje, te na kraju mi sugerisala da trebam piti nešto za smirenje s obzirom na pozadinu slučaja, kao i da oni, (valjda misleći na sudije) to piju.
Na moje insistiranje odakle joj pomisao na to, odgovorila je da se tresem, te sam podsjetio na probleme sa ambrozijom i tada prihvatio da je to stvarni uzrok primjedbi sudije jer sam se zaista osjećao veoma loše, no početkom 2013-te sam na svoj zahtijev dobio sve zabilješke sudske policije o meni, iz kojih se vidi da još od marta 2010-te, kako bi opravdali fašističke metode komanda pokušava da me u saradnji sa glavnim kriminalcem Kovačević Novakom, predstavi kao ludaka, smišljeno prikrivajući 3 godine činjenicu da sam im pokazao fotografije materijalnog dokaza ubistva. Stoga smatram da su taj lažni prikaz prije pretresa usmeno iznjeli sudiji Dević, kako bi uticali na njeno postupanje u konkretnom slučaju, što je ne opravdava.
Po mojoj žalbi na rješenje sudije Dević, postupao je sudija Đonlić Mensur, (10.01.2012.) te imajući pred sobom sve dokumente uključujući i tekst fašističke naredbe, (za koju sam i tvrdio da je nezakonita, a niko nije dokazao zakonitost naredbe). Uz sve navedeno što se odnosi na prvostepenog sudiju, a prije svega obavezu iz člana 5 ZOS-a, sudija Đonlić mi se bukvalno podsmeva, tvrdnjom da to što sam se potpisao kao okrivljeni, znači da je sve bilo regularno i da nisam imao primjedbi, kao da svojim potpisom priznajem i krivicu. Naprotiv u zapisniku jasno stoji da ne prihvatam odgovornost.
Iako je ova legalizacija fašizma i bezakonja od strane navedenih sudija evidentirana u službenim dokumentima suda, potpuno mi je jasno da o ovoj zemlji koja je pod punom kontrolom mafije, ogrezla u kriminal i korupciju, mogu da očekujem samo saučesništvo od strane nadležnih koji će učiniti sve da zataškaju i ovo, kao što prikrivaju ubistvo Ivone Bajo.

PRILOZI

ZAHTIJEV
SAŽETAK ZAPISNIKA

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 324

Osnov tužbe nisu službene radnje državnih organa, nego tretman koji su tuženi privatno dogovorili ili izvršavaju nečiji privatni nalog, koji je prije svega neustavan i nezakonit, a iza koga ne stoji nijedan organ Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 039976 12 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi: 1)

DANKO BOROVČANIN (NAČELNIK SUDSKE POLICIJE)
NEZNANIH JUNAKA 5/26 / 76300 BIJELJINA

Tuženi: 2)

NOVAK KOVAČEVIĆ (GLAVNI OKRUŽNI TUŽILAC)
OT BIJELJINA / VUKA KARADŽIĆA 3 / 76300 BIJELJINA

Vrijednost spora:

30000 KM


PREINAKA TUŽBE

Na osnovu člana 55 ZOPP-u stav "(1) Preinaka tužbe jeste promjena istovjetnosti zahtjeva, povečanje postojećeg ili isticanje drugog zahtjeva uz postojeći."
TUŽENI SE OBAVEZUJU:
1) Tuženi Novak Kovačević, dužan je isplatiti tužitelju Zdenku Baji, iznos od 20000 KM, (dvadeset hiljada konvertibilnih maraka) u roku od 30 dana, na ime naknade nematerijalne štete, zbog povrede ugleda, časti, slobode i dostojanstva u periodu od 01.01.2010. do 24.04.2013. za pretrpljene duševne bolove uzrokovane lažnim prikazom, o postojanju naredbe da: ZDENKU BAJO, BUDIMKI BOLLIN BAJO I SVIM SRODNICIMA NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA, te uvjeravanjem državnih službenika da tužitelja predstavljaju i opisuju kao narkomana ili psihopatu, da prikrivaju postojanje dokaza o krivičnim djelima koje je donosio i nagovaranjem da sprovode i primjenjuju tu nepostojeću naredbu.
2) Tuženi Danko Borovčanin, dužan je isplatiti tužitelju Zdenku Baji, iznos od 10000 KM, (deset hiljada konvertibilnih maraka) u roku od 30 dana, na ime naknade nematerijalne štete, zbog povrede ugleda, časti, slobode i dostojanstva u periodu od 01.01.2010. do 24.04.2013. za pretrpljene duševne bolove uzrokovane lažnim prikazom, o postojanju naredbe da: ZDENKU BAJO, BUDIMKI BOLLIN BAJO I SVIM SRODNICIMA NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA, te uvjeravanjem državnih službenika da tužitelja predstavljaju i opisuju kao narkomana ili psihopatu, da prikrivaju postojanje dokaza o krivičnim djelima koje je donosio i nagovaranjem da sprovode i primjenjuju tu nepostojeću naredbu.
U ovom sporu ne postoje sporedna traženja, a po mojoj procjeni, neće biti ni troškova postupka, dok je u pogledu nadoknade u vezi glavne stvari otvorena mogućnost nagodbe...

Nesporna je činjenica da su tuženi zaposleni u državnim organima, (Okružno tužilaštvo u Bijeljini i Okružni centar sudske policije u Bijeljini) kao i to da ni za jednu radnju iza koje stoje institucije republike, a eventualno se nekome nanese šteta nisu lično odgovorni. No razlog za ovu tužbu i nisu službene radnje državnih organa, nego tretman koji su tuženi privatno dogovorili ili izvršavaju nečiji privatni nalog, koji je prije svega neustavan i nezakonit, a iza koga ne stoji nijedan organ Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine.
Potom su tuženi uvjeravali druge državne službenike da postoji neka naredba kojom se meni i mojoj porodici suspenduju sva garantovana prava vezano za rad OT Bijeljina, na taj način što nam se zabranjuje pristup.
Iako sam više puta tražio primjerak Rješenja kojim se diskriminiše porodica ubijene Ivone Bajo ili samo ja lično, s obzirom da su tuženi vremenom nagovarali sudske policajce da prepravljaju tekst te naredbe, nikada nisam dobio nijedan dokaz da ta neredba zaista postoji, te stoga i nisam mogao tužiti RS nego upravo tužene.
Najbolji dokaz da nema ni govora o službenom nastupu je to što nisu dostavili nijedan dokument koji potvrđuje da iza tretmana koji se primjenjuje prema meni stoji neki državni organ, no ostaje mogućnost da će to biti priloženo na pripremnom ročištu u kom slučaju kako sam ranije pismeno obavjestio sud i tužene, povlačim tužbu, te bih sa kopijom takvog dokaza podneo tužbu protiv RS.
S druge strane podsjećam, da su radnje tuženih nezakonite i predstavljaju krivična djela, te čak i da OT Bijeljina retroaktivno izda neko rješenje, (što je pravno nemoguće) ostaje njihova krivična odgovornost, što prema ZOKP-u obavezuje Sud na adekvatnu reakciju.
Krivična odgovornost tuženih je utoliko veća s obzirom da su me 3 godine sprečavali da prijavim krivična djela i dostavim dokaze na način propisan zakonom, pristupim informacijama ili dobijem odgovore i objašnjenja za neke neragularnosti, sve vezano za ubistvo Ivone Bajo koje se desilo prilikom krijumčarenja u Univerzal.
Zahvaljujući pomoći tuženih, jedan od pripadnika kriminalne grupe Darka Eleza, (S.B.) bio je zaštićen sve donedavno kada je uhapšen kao direktor Univerzala, koji je švercovao robu. U to vrijeme navedeni je bio takođe zaposlen, a tuženi su svojim postupcima radili ne kao državni službenici nego kao pripadnici organizovanog kriminala sa osnovnim ciljem da spriječe pokretanje istrage o ubistvu i prikrivanju kako tog zločina tako i drugih krivičnih djela.
No to je samo pozadina svega, radi jasne slike o motivima tuženih, a ja ću se tokom dokaznog postupka koncentrisati isključivo na to da je postojao diskriminatorski tretman prema meni, da je provođen prema nagovoru tuženih, te da se radi o njihovom ličnom privatnom interesu, a ne o radnjama zasnovanim na rješenjima nekog državnog organa.
Kao dokaz za to prilažem slijedeće dokumente:


1. Zabilješka 401-10
3. Zabiljeska 1173-11
5. Zabiljeska 1292-12
7. Zahtjev 11.02.2010.

2. Odgovor SU-SP-3-331-10
4. Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr
6. Izjave sudske policije
8. Zahtjev 30.04.2010.

Dokazi od 1-6 su relavantni za tužbeni zahtjev, dok su pod brojem 7 i 8 zahtjevi upućeni još početkom 2010-te, na koje mi nikada nije odgovoreno, nego je uslijedila prvo prikrivena blokada pristupa, a potom otvoreni teror koji neprekidno traje do danas. Umjesto da daju objašnjenje, (ako ga imaju a nemaju, jer su učestvovali u prikrivanju dokaza ubistva koje sam naknadno pronašao), izdaje se tajna nezakonita naredba, o zabrani pristupa bilo kom tužiocu.
Tek nekoliko mjeseci kasnije, (što očekujem da će navesti kao izgovor za bezakonje koje sprovode) da bih dokazao taj kriminalni postupak, prvi put odbijam nezakonitu naredbu, za koju se ispostavilo da je u stvari ne samo nezakonita nego fašistička. Za nepostupanje po zakonu i neodgovaranje na te i niti na jedan od preko 10 zahtjeva predatih prema pravu iz ZOSPI, odgovornost je na OT Bijeljina, ali za činjenje nadjela da se spriječim u svim pravima bez ikakvog donesenog rješenja i samo na nagovor tuženih, smatram odgovornim njih lično, sve dok mi ne dostave pismeni primjerak tog rješenja, jer zamislimo najbanalniju moguću situaciju, da 20 građana prelazi ulicu, a meni "službeno lice" to ne dozvoljava uz izgovor da je NEKO izdao usmenu naredbu. Kako je cilj tuženih prikrivanje ubistva, time je i njihova krivična odgovornost sa jedne, te odgovornost za štetu nanesenu meni, sa druge strane višestruko veća.
Ukoliko sud ili tuženi posumnjaju u regularnost opisanih izjava pripadnika sudske policije, ili tuženi ospore istinitost navoda, imaju mogućnost da traže primjenu člana 132 ZOPP-u, stav 4.
Predlažem da se u saslušaju svjedoci, pripadnici sudske policije Višnjić Ranko, Zoran Mićić i Zoran Čavić, te službenik pisarnice OT Bijeljina Sekanić Vojislav, svi zaposleni u zgradi na adresi Vuka Karadžića 3 u Bijeljini, o njihovim saznanjima o tretmanu koji se prema meni primjenjuje, te da li se radi o radnjama zasnovanim na nekom službenom dokumentu ili nagovaranjima, ubjeđivanjima i "objašnjenjima" nakog od tuženih ili posrednika, kako da se ophode prema meni.
Predlažem da sud po službenoj dužnosti, (član 134, stav 3) zatraži spis 80 1 Pr 007070 12 Pr, Prekršajnog odjeljenja Osnovnog suda u Bijeljini, kojim se dokazuje da državni službenici po usmenom nezakonitom nagovoru tuženih prikrivaju postojanje dokaza o ubistvu, sprečavaju me da iste dostavim i prijavim krivično djelo, a istovremeno se od njih traži da na prekršajnom sudu lažno svjedoče i tvrde da ne postoji naredba o zabrani pristupa koju su prethodno tražili da se primjenjuje, lažno predstavljajući da postoji.
Tuženi su pokušali da me predstave drugim državnim službenicima i nadređenim organima kao psihopatu i narkomana, koji bez ikakvog razloga u svom ludilu dolazi u zgradu u kojoj se nalazi OT Bijeljina i narušava javni red i mir, te predviđam da bi to mogli pokušati i tokom ove parnice. Na disku koji sam ranije dostavio, nalaze se dokazi o više krivičnih djela koje tuženi žele da prikriju i to je pravi razlog za njihove postupke, što ću koristiti kao dokaz ukoliko pokušaju da se brane sa lažnim prikazom o narkomanu psihopati.
Nezakonitu, fašističku naredbu sudske policije koja mi je izdavana, bio sam prisiljen odbiti da bih imao bilo kakav dokaz da se uopšte primjenjuje, jer su tuženi u početku pokušali da je sprovode ne samo bez donesenog rješenja i službenog nastupa nekog organa, nego i bilo kakvog traga da postoji.
Iz spisa na koji se pozvao tuženi Borovčanin Danko, (80 0 P 034147 11 P) vidljivo je kako se ponašaju korumpirani pripadnici organizovanog kriminala, poričući da su se nezakonite radnje uopšte i desile. Kako su i tuženi pokušavali da prikriju postojanje nezakonitog tretmana koji se primjenjivao prema meni po njihovom nagovoru, a istovremeno odbijali da mi izdaju pismeni tekst rješenja na osnovu koga se naredba primjenjuje u skladu sa Ustavom i zakonom, bio sam prisiljen podnijeti ovu tužbu protiv njih kao privatnih lica.
Ukoliko ne dostave dokument nekog državnog organa, koji "legalizuje" njihove postupke, ne samo da su krivično odgovorni za samovolju i bezakonje, što nije direktan predmet parnice, nego su odgovorni i za nematerijalnu štetu, jer ničim ne dokazuju da nema njihove krivice, što je obavezno prema članu 202 iz ZOO-a.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 323

Materijalni dokazi, dokumenti, zvaničnih državnih organa pokazuju da je tuženi smišljeno uklonio sve što ukazuje na krijumčarenje i ubistvo.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 039221 12 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO (Majke Jevrosime 20)

Tuženi:

UNIVERZAL AD BIJELJINA (Knez Ivo od Semberije 88)

Vrijednost spora:

500000 KM


GLAVNA RASPRAVA

Osnov za ovu tužbu je više radnji izvršenih od strane tuženog AD UNIVERZAL, sa ciljem da se prikriju predmeti, osobe i podaci koji ukazuju da je do tragične smrti Ivone Bajo 23.07.2009. došlo na drugi način, a ne samopovređivanjem kako je zvanično predstavljeno od strane istražnih organa, što mi je na direktan ili indirektan način nanijelo nematerijalnu štetu.
S obzirom da se radi o krivičnim djelima kako tuženog tako i nekih državnih službenika, u periodu poslije obustave istrage doživio sam više ponižavajućih postupaka, diskriminaciju, pa čak i hapšenja, direktno uzrokovano pomenutim radnjama, a sve sa ciljem da se spriječim u dostavi novih dokaza, koji bi doveli do pokretanja istrage i krivične odgovornosti saučesnika u prikrivanju ubistva i krijumčarenja.
Ponovo ističem da niti u jednom dokumentu nisam tvrdio da je za samo ubistvo odgovornost na tuženom, (što ne znači da ne postoji), nego da se radi isključivo o pomaganju bjegstva kamionu, sa lica mjesta, koji je dovezao švercovanu robu, uklanjanje materijalnog dokaza, torbe sa lica mjesta, te lažnim više puta mjenjanim prikazom događaja.
Dokaz tvrdnje da je tuženi prikrio postojanje kamiona, koji je tehnički neispravan dovezao "neku robu" u magacin AD UNIVERZAL, je izjava portira Sofrenić Blagiše, data u CJB Bijeljina 28.07.2009. (kompletna u prilogu) iz koje se vidi da se isti uopšte ne pominje. Dakle od dana tragedije do tada ne postoji nijedan dokument, nijedan podatak da je postojao neki kamion, koji je ušao u krug tuženog istovremeno kada djevojčica smrtno ranjena pada na asvalt...
No u međuvremenu saznajem za postojanje tog kamiona te se ta činjenica više ne može sakriti i u izjavi datoj tužiocu 10.08.2009. (dno predzadnje strane) ista osoba detaljno opisuje ono što je ranije prikrivao čak tvrdeći da je to pominjao u prvoj izjavi:
Da li se radi samo o lažnom prikazu tuženog ili je sve izvršeno u dogovoru sa saučesnicima iz policije i tužilaštva, biće predmet krivičnog postupka, a za sada je iz zvaničnih dokumenata nesporno prikrivanje kamiona danima poslije događaja.
Da se ne radi o nekoj grešci, neznanju ili zaboravnosti dokazuju i dijelovi izjava drugih svjedoka do kojih sam došao nekoliko mjeseci po zatvaranju istrage, a prije svega ističem opis svjedoka Dušanke Filipović, (10.08.2009.) koja na strani 4, pri dnu kaže da je portir telefonom razgovarao sa nekim i rekao za kamion "ODOŠE PRIJE MILICIJE".
Zašto je bilo važno da taj kamion ode prije milicije postaje jasno kada se pogledaju izjave direktora tuženog, Lazarević Zlatana, (11.08.2009.) koji na dnu treće strane kaže da je pomenuti kamion dovetao PAKET robe.
No da se ne radi o jednom paketu, nego je u pozadini krijumčarenje, pokazuju izjave obojice vozača i to prije svega Kešmer Mirsada, koji u izjavi od 12.08.2009. tvrdi da su dovezli 4 paketa, (dno strane 4).
Drugi vozač to dodatno potvrđuje u svojoj izjavi, (Moco Nedžad, 12.08.2009, na vrhu strane 5) rekavši da su dovezli 3-4 paketa robe.
Iz ovih izjava je nesporno da su 3 paketa neevidentirana, nestala preko noći, što znači da se radilo o švercu. Pomažući da pobjegne sa lica mjesta, tuženi je spriječio istražne organe da ostvare uvid u sadržaj, kako dovezene tako i preostale robe na kamionu, a prije svega da se ne ustanovi kakav je kvar imao, te da li na njemu postoje tragovi krvi.
Dodatni dokaz da se radi o lažnom prikazu je tahograf traka prema kojoj su za oko 140 minuta prešli navodno put od oko 335 kilometara, na relaciji Bijeljina - Brčko - Pelagićevo - Odžak - Sarajevo !
Da je radnik tuženog davao lažne izjave u policiji i tužilaštvu pokazuje već opis istog vozača Moce na istoj strani 5, ali u donjem dijelu, gdje se tvrdi da je vidio djevojčicu kako pada:
Podsjećam da je i portir, te svi drugi svjedoci opisivao više tragova krvi na potezu od ulaza u Univerzal do mjesta gdje je ležala Ivona Bajo, što nesporno dakazuje da je do povrede došlo prije pada. Materijalni dokaz za to je i fotografija lica mjesta načinjena od strane istražitelja, sa obeleženim krvavim tragovima.
Kako je radnik tuženog prvobitno opisao događaj, precizno je predstavila majka ubijene djevojčice, (Budimka Bollin Bajo 11.08.2009. strana 5 izjave, drugi pasus):

Istog dana sam i lično saslušan kao svjedok i spriječen od strane tužioca da opišem taj i druge važne datalje sa obrazloženjem da je već kasno te da samo odgovaram na pitanja a sve ostalo što znam mogu dopuniti drugom prilikom, za razliku od sestre koja treba da se vrati u Cirih. Svaki pokušaj da to učinim bio je spriječen od strane tužilaštva i sudske policije. No osim krivične prijave koju sam predao juna 2010 protiv portira, te decembru 2010 protiv tuženog, postoji i tv emisija iz serijala "Neriješen slučaj" snimana u septembru 2009, čiji snimak posjedujem odnedavno u kojoj pominjem događaj, kada je sestri i meni prišao portir tuženog i opisao šta je vidio.
U narednom periodu sam pokušavao da ukažem takozvanim državnim organima, a u stvari saučesnicima u prikrivanju ubistva na to i druge dokaze, očekujući da će sve biti predmet krivičnog postupka, no kako se to nije desilo, tek 2011-te podnosim ovu tužbu, kao jedini preostali način u domaćem zakonodavstvu za dokazivanje kriminalnih radnji. Snimak iz 2009-te dokazuje da ne tražim "nasumično krivca" kako je to predstavljeno u odgovoru tuženog, niti sam to naknadno izmislio bez "materijalne i pravne utemeljenosti".
Naprotiv za to kao i za krijumčarenje postoje nesporni dokazi istražnih organa sadržanih u spisu koji je predložio upravo tuženi. Ja sam naprotiv tražio od suda da se izda naredba OT Bijeljina da dostavi dokumentaciju po mojim krivičnim prijavama vezano za uklanjanje materijalnog dokaza torbe sa mjesta zločina i druge radnje usmjerene na prikrivanje ubistva. Da su pripadnici tužilaštva sinhronizovano sa tuženim prikrivali zločin, pokazuje i trogodišnje terorisanje porodice, prilikom čega su nas sprečavali da predamo dokaze i čak hapsili, a na poslednji zahtjev od 08.01.2013. takođe nema nikakvog odgovora.
Dakle prikrivaju se podaci o tome ko je uklonio dokaz ubistva, gdje je dio presječenog kaiša, kako je presječen i zašto je izmjenjena boje na većem djelu ostatka. To je nešto što ne postoji u spisu KTA-596/09, i može biti objašnjeno samo u spisima po mojim prijavama iz 2010-te. To što OT Bijeljina prikriva konstantno podatke o tome ukazuje da su prijave sakrivene kao i mnogi drugi dokazi ranije, tokom fiktivne istrage.
No, neposredno prije predavanja prijave obavio sam razgovor sa Sofrenić Blagišom, (audio snimak predat na disku uz tužbu) koji priznaje da je uklonio taj dokaz sa lica mjesta, što je imalo posljedicu da se uopšte ne uzima u obzir tokom istrage.
S tim u vezi skrećem pažnju na izjavu svjedoka Vasilić Đuje, (strana 5, na vrhu):
Ta bočica "čaja" je takođe nestala, a da li je bio čaj ili hemijsko sredstvo kojim je tretiran kaiš, niko nikada nije dao odgovor, no postaje jasno zašto je torba uklonjena sa lica mjesta. Da je radnik tuženog aktivno učestvovao u bjegstvu kamiona sa lica mjesta pazeći da ne ostavi tragove, pokazuje izjava Dušanke Filipović, (prvi dio, strane 4)
Na kraju ovog segmenta se takođe pominje predinfarktno stanje portira, što dokazuje da je istu priču pričao svima, pošto to pominje i majka ubijene djevojčice Ivone.
Nema dakle ni govora o nekim paušalnim tvrdnjam niti nagađanjima, kako se tvrdi u odgovoru tuženog. Naprotiv svaki pokušaj da se dostave dokazi i pokrene istraga se sprečava od strane saučesnika iz kriminalne organizacije ne samo otimanjem zakonom garantovanih prava, nego da bi opravdali svoje postupke, predstavljaju me kao ludaka i psihopatu. Sinhronizovana akcija zaštitnika mafije iz OT Bijeljina, ne bi bila moguća bez ranije izvedenih radnji tuženog opisanih u tužbi i tužbenom zahtijevu...
Materijalni dokazi, dokumenti, zvaničnih državnih organa pokazuju da je tuženi smišljeno uklonio sve što ukazuje na krijumčarenje i ubistvo, te očekujem od suda da utvrdi odgovornost AD UNIVERZAL i usvoji tužbeni zahtijev.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK 322

Sudski policajac Mićić je dio mnogo šire zločinaćke organizacije a sa ciljem prikrivanja ubistva osmogodišnje Ivone Bajo, (koje se desilo prilikom krijumčarenja u Univerzal, Gavrila Bobara) te više drugih krivičnih djela.

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV ZORANA MIĆIĆA

Na osnovu člana 48 Ustava RS:
Prava i slobode zajamčeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti. Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom. Ko se ogriješio o ljudska prava i osnovne slobode zajamčene ovim ustavom, lično je odgovoran za to i ne može se pravdati ničijim naređenjem.
Vezano za garantovana prava iz Ustava RS, članovi 13,14,16,23,32 i 45.

OPIS I OBRAZLOŽENJE KRIVIČNOG DJELA
Sudski policajac Mićić je dio mnogo šire zločinaćke organizacije a sa ciljem prikrivanja ubistva osmogodišnje Ivone Bajo, koje se desilo prilikom krijumčarenja u Univerzal, Gavrila Bobara, te više krivičnih djela od strane inspektora Marković Dragoslava, tužilaca Stjepanović Danice, Kovačević Novaka, Gruhonjić Muhameda i Debeljević Milorada, koji su direktno ili indirektno prikrivali dokaze ubistva.
Pritom je izvršio više krivičnih djela, a neki od njih su Zloupotreba službenog položaja, Saizvrsilastvo, Pomaganje, Povreda ravnopravnosti gradjana, Povreda prava na podnosenje pravnog sredstva, Povreda ljudskog dostojanstva, Neprijavljivanje krivicnog djela ili ucinioca, Pomoc uciniocu poslije izvrsenja, Sprecavanje dokazivanja, Dogovor za izvrsenje krivicnog djela...
Detalje i dokaze o samom ubistvu sam objavio na internetu, na web lokaciji:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/16/3261089
Blokada pristupa tužilaštvu je počela od oktobra 2009, kada tužilac Stjepanović odbija da evidentira dokaze koje sam prikupio i uzme izjavu o tome, na šta je obavezna prema ZOKP-u, za šta imam audio snimak kao dokaz. No jedan od prvih pismenih dokaza prikrivanja ubistva je Zahtjev za informacije od 11.02.2010. te Zahtjev tuziocu od 17.03.2010, koje prilažem kao dokaz uz ovu prijavu.
Na te zahtijeve nikada nije odgovoreno, a narednih mjeseci se od strane sudske policije, a prije svega Mićić Zorana sprečavam o ostvarenju garantovanih prava. Od tada su prošle 3 godine, a nikada nije odgovoreno na zahtjev iz februara, vezano prije svega za materijalni dokaz ubistva torbu, koja je presječenog kaiša, dio nedostaje, dok je ostatak opran hemijskim sredstvom i takav sakriven od strane tužioca, nikada mi nije omogućeno da podnesem prijavu tužiocu na zapisnik, dok je tek u septembru 2012-te, poslije dvije i po godine, došlo do predavanja materijala koji sam tražio i to tek pošto sam više od 100 puta sprečavan u tome, diskriminisan, ponižavan i čak hapšen, sve sa ciljem da se ti dokazi o falsifikovanju mjesta zločina, dokaza pa čak i obdukcije sakriju.
Materijal koji objašnjava zašto su činjena ta krivična djela sam objavio na web stranici:

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821
Da bih uopšte imao dokaze o teroru i diskriminaciji bio sam prisiljen nekoliko puta odbiti naredbu kriminalaca i braniti svoja prava. Prvi takav slučaj je od 08.07.2010. a to je dakle nekoliko mjeseci od predavanje navedenih dokumenata.
Plan mafije je bio da me mjesecima i godinama sprečavaju u ostvarenjima garantovanih prava, sve dok me psihički ne slome i natjeraju da odustanem od daljih pokušaja, a ja ne bih imao nikakav dokaz ne samo o diskriminaciji, nego ni to da sam uopšte dolazio. No banda se prevarila u planovima, jer sam odbijajući naredbu došao do dokaza da postoji fašistička usmena naredba, da se svim srodnicima ubijenog djeteta, zabrani pristup tužilaštvu.
Cilj svega je naravno da se detalji o prikrivanju zločina nikada ne otkriju, a kao opravdanje za taj nezakonit tretman, Mićić me je predstavljao drugim službenicima i zvanično kao ludaka, psihopatu, odnosno da sam pod uticajem narkotika.
U Zabilješki 1260-10 od 08.07.2010. koju će kao i ostale tužilac pribaviti po službenoj dužnosti Mićić me upravo tako opisuje. Ističem još Zabilješku 73-11 od 24.01.2011. u kojoj Mićić lažno tvrdi da smo primani kod tužilaca. Samo jedan jedini put primljena je moja sestra Budimka, kod tužioca Stjepanović Danice, dok su Cvijetu Bajo izbacili pri pokušaju podnošenja prijave. Poslednji put, ja lično sam bio i to po pozivu 12.08.2009. kada sam odgovarao na pitanja tužioca Stjepanović i advokata Tomića, prethodno upozoren da ne pričam ništa detaljnije jer je kraj radnog vremena te da ću sve ostalo moći dodati neki drugi dan. Svaki naredni pokušaj da to učinim je spriječen, i lažljivac Mićić nema nijedan podatak da sam bilo kada kasnije primljen kod nadležne ili glavnog tužioca.
Osim toga je lažno predstavio sve članove porodice, (baka, djed i majka ubijene Ivone su bili ukupno manje od 5 puta, a ja više od 100 puta sam dolazio i nikada nisam imao kontakt sa dvoje nadležnih. Svega dva puta nakratko sam razgovarao sa Gruhonjić Muhamedom, koji je drsko i bezobrazno odbio da evidentira prijavu.
Jedini častan tužilac je bio Sead Hodžić, koji me je prihvatio korektno te mi ljubazno sugerisao da sam napišem prijavu, što sam poštujući takav pristup i učinio.
Laži Mićića, da sam nekome kleo djecu, plakao i ostale nebuloze su na liniji toga da se prikažem kao ludak i tako opravda fašistički postupak prema porodici. Istovremeno, namjerno i on i svi ostali u 27 zabilješki koje sam nedavno dobio, uopšte ne pominju da su vidjeli fotografiju materijalnog dokaza torbe, da je ubistvo počinjeno i prikriveno.
Umjesto da za to daju objašnjenje, (koga naravno nemaju) prije svega tužioci, a onda i Mićić skriva taj podatak, kojim sam potkrijepio tvrdnju da je tužilaštvo saučesnik u prikrivanju ubistva. On to izostavlja kako bi me opisao kao psihopatu, koji eto nema pojma zašto je došao i priča neke gluposti u svom ludilu.
No sada je slika te torbe zaplijenjena od strane CJB Bijeljina, (što mi je i bio jedan od ciljeva, dana 05.09.2012.) te fotokopija postala sastavni dio spisa 80 1 Pr 007070 12 Pr.
U zabilješki od tog dana 1292-12 na stranu to što uglavnom laže šta je napisano na plakatima, nastavlja da prikriva postojanje fotografije materijalnog dokaza ubistva i naravno ponovo me na kraju proglašava ludakom.
Tako je umjesto obaveze da prijavi krivično djelo za koje sazna na bilo koji način, Mićić dao sebi za pravo da postavlja ljekarske psihijatrijske dijagnoze, samo zato što sam zahtijevao da mi se omogući ostvarenje garantovanih prava.
Izdajući NEZAKONITU naredbu zasnovanu na fašističkom tretmanu, tvrdeći da kršim članove 7 i 8 ZOJRIM, nije bio zadovoljan mojim odgovorom da samo tražim svoja prava, a on krši Ustav, sprečavajući ma u tome, te je rekao:
ŽALI SE USTAVNOM SUDU. NE TREBA TI DATI NIKAKVA PRAVA, NEGO TAKVE KAO ŠTO SI TI TREBA ZATVORIT NA SOKOLAC !
Tog dana su mi kao i prethodne 3 godine oteta prava, ali kako sam obećao da ću dolaziti svaki dan pošto me puste iz zatvora sa dokazima kriminala i imenima krivaca napisanim na plakatima, sledeći put mi je omogućeno da preuzmem disk sa fotografijama obdukcije, koje nesporno dokazuju monstruoznost tužilaštva.
I na kraju Mićić Zoran iako uredno pozvan kao svjedok, na pretres 03.12.2012. gdje mi se sudilo za navodni prekršaj, nije došao a to ničim nije opravdano. S obzirom da je već ranije opisao fašističku naredbu, nije mogao tada da je prepravlja i dokaže da je njegova naredba zakonita. Stoga nije ni došao a ulogu lažnog svjedoka je preuzeo drugi policajac Čavić.
U poslednjem prilogu su opisi 4 pripadnika sudske policije koji pred sudom opisuju naredbu, na sasvim različite načine.
Iako sam više puta upozoravao sudsku policiju da krši Ustav i zakone, oni su svjesno nastavili da to čine, prikrivajući činjenicu da su vidjeli fotografije torbe, predstavljali me kao ludaka i pomagali kriminalcima odgovornim za ubistvo, krijumčarenje i prikrivanje tih krivičnih djela.

PRILOZI

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE
ZAHTJEV TUZIOCU
IZJAVE POLICIJE

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 320

S obzirom da je nezakonito i suprotno Ustavu, diskriminisati i pojedinca bez rješenja suda, postupak po kome se onemogućava grupa građana u ostvarenju zakonom garantovanih prava, samo zato što su u srodstvu sa Ivonom Bajo, je nešto na čemu bi tuženoj RS pozavidio i Adolf Hitler!

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 043472 12 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA

Vrijednost spora:

500000 (500 hiljada) KMDOPUNA I UREĐENJE TUŽBE

Ovom tužbom se traži nadoknada šteta za pretrpljene duševne bolove zbog povrede ugleda i časti, slobode i prava ličnosti, te za ubistvo Ivone Bajo! U prilozima ove tužbe biće izloženi neoborivi dokazi kriminalnih radnji organa tužene, prilikom pokušaja da prikrije ubistvo osmogodišnje djevojčice, koje se desilo za vrijeme krijumčarenja! U tu svrhu su nad mojom porodicom, a prije svega nada mnom primjenjivane neviđene diskriminatorske, kriminalne i fašističke metode:
OBRAZLOŽENJE TUŽBE
Tužena RS je formirala mafijaški servis tužilaštvo zadužen da prikriva sva krivična djela pljačke i ubistva koje počine namjerno ili slučajno pripadnici kriminalnog režima. Tako je nakon 6 mjeseci lažne istrage donesena odluka o nesprovođenju u kojoj se na cijelih 10 redova tvrdi da je do smrti Ivone Bajo došlo poslije pada sa bicikla, (dokaz je obavjest u prilogu)! Da je to gnusna laž, potvrđuje fotografija mjesta zločina, do koje sam došao poslije 3 godine brutalnog pravnog nasilja, maltretiranja i hapšenja, (Falsifikovanje mjesta zločina)! Na slici 1 se vidi da prvi tragovi krvi počinju bar 10 metara prije pada, te je dakle prema organima tužene prvo došlo do krvarenja, pa tek onda do povrede !!!???
Na slici 2 istog priloga je fotografija na kojoj se mjere dimenzije žice koju je tužena RS podmetnula kao uzrok svih povreda! Vidljivo je da je prečnik žice 3 mm, dok je prema konstataciji obducenta kroz prsnu kost djevojčice napravljen ubodni kanal dimenzija 25x1 mm, (relevantni dio u prilogu "Patologija" uokviren pravougaonikom!
Kako je i osnovcima jasno da žica od 3 mm ne može proći kroz otvor od 1 mm, razotkriva se sva monstruoznost zločina tužene i postaje jasno i to zašto je na sve nezakonite načine prikrivala fotografije obdukcije 3 godine!
Tokom 2009 sam došao do nekih podataka koji ukazuju da se radi o prikrivanju dokaza i lažnim izjavama, konkretno portira "Univerzala" koji je tvrdio da je vidio kako se djevojčica kreće i iskašljava krv, što je kasnije izmjenio u zvaničnoj izjavi. Podatke o tome, kamionu koji je pobjegao sa lica mjesta, te još neke dokaze imao sam namjeru dostaviti tužiocu, te podnijeti krivičnu prijavu, što je danima izbjegavano, a na kraju se definitivno razotkriva da je tužilac pripadnik mafije i nema namjeru dozvoliti da ijedan dokaz koji bi pokvario plan da se ubistvo prikrije izađe na vidjelo. Dokaz za to je audio snimak "Danica".
Razgovor je vođen u oktobru 2009. a potom se naredna dva mjeseca izbjegava svaki susret i razgovor sa bilo kim iz porodice, te dostava materijala! Navodno se čekalo vještačenje iz Beograda, no pretpostavivši da jedino prikrivanjem unutrašnjih povreda od trasologa mogu u tužilaštvu sprovesti zločinački plan, šaljem im podnesak u kome ističem da su upravo te povrede bitne, (web stranica "Ko skriva ubice" na disku u prilogu)
Da sam bio u pravu, dokaz je i razgovor sa vještakom dr. Busarčevićem, (audio zapis "Miroslav" na disku), iz koga se vidi da je vještačenje koje ionako nije potvrdilo falsifikate tužene RS, zasnovano samo na površinskoj povredi, dok niti o jednoj unutrašnjoj povredi on citiram "NEMA POJMA"!
IZJAVA VJESTAKA
Pomenuti razgovor sam obavio kao zastupnik majke ubijene Ivone Bajo, (Punomoc), u maju 2010. na prethodno sam krajem januara došao do prvog materijalnog dokaza monstruznog zločina organa tužene! Poslije dozvole suda fotografisao sam predmete koje je djevojčica imala, a među njima je i torba, (slika u prilogu) koja je bila sakrivena od porodice i javnosti te izuzeta iz svih istražnih radnji. Vidljivo je da je kaiš presječen dio nedostaje a sa većine ostatka je jakim sredstvom skinuta čak i originalna boja!
Navodno, to niko nije primjetio niti dao objašnjenje za to iako sam podneo zahtijev, (vidljivo je u prilogu još 11.02.2010, a na njega i više od 10 kasnije predatih nikada nije bilo nikakvog odgovora)...
Umjesto toga, pošto sam o tome sredinom marta 2010, obavijestio pismeno sve tužioce, a odgovorne upozorio da ću podnijeti krivične prijave te da će svi krivci završiti u zatvoru, lažno sam optužen za "Ugrožavanje sigurnosti" te tužena RS bez ijedne riječi prijetnje bilo kome sa moje strane, šalje policiju da mi otme računar sa dokazima, koji su kasnije zbrisani sa hard diska! No kopije dokaza sam ranije poslao izvan zemlje, tako da je plan mafije propao...
Na taj način umjesto da ako postoji neko objašnjenje za sve ono što ukazuje na ubistvo, to objelodane porodici, krivci se skrivaju u prostorijama OT Bijeljina a sudskoj policiji izdaju nalog da nikom iz porodice Bajo ne dozvoli pristup u OT Bijeljina! Više od 100 puta u poslednje 3 godine sam pri pokušajima da ostvarim bilo koje zakonom garantovano pravo, (podnošenje prijava, zahtijeva, dostava dokaza ili pristup dokumentaciji) istina po pravilu ljubazno udaljen iz zgrade, ali to ne mjenja činjenicu da građanin kome su oteta ustavom i zakonima garantovana prava, može da se osjeća samo kao pas lutalica, koga treba otjerati.
Događaji oko terorističke akcije vezano za lažnu prijavu, odnošenje računara, danonoćni nadzor, praćenje i pretresanje, brisanje podataka i sve vezano za to nisu sastavni dio tužbenog zahtjeva, ali prilažem dokumente, ("Lazna prijava" i "Nezakoniti nadzor" iz kojih se vidi da sam prijavljen od strane građana Debeljevića i Gruhonjića, inače zaposlenih u OT Bijeljina, a da su bez odobrenja i znanja sekretara Prodanović, (njena izjava data sudu) te takođe bez dozvole tužioca Kerovića, (audio zapis na disku "Ranko") obmanuli prvo MUP, te svog kolegu Šabića, i na kraju Okružni sud, sudiju Đonlića, kako bi uz njihovu pomoć izdejstvovali naredbu za pretres i odnošenje računara.
Da su u pitanju veoma mutne radnje dokaz je poslednji skenirani dokument na tom prilogu u kome Debeljević Milorad u svom odgovoru sudu, tvrdi da nikada nije službeno nastupao u bilo kom slučaju sa kojim sam ja povezan, te da sam sve izmislio u svojoj tužbi za nadoknadu štete! Tada nisam imao nijedan dokaz o tome, no pošto sam u potpunosti razotkrio njihove laži i krivična djela, pravi se pritisak na sudije da se događaji koje sam "izmislio" prikažu kao "službene radnje" te da se zbog "greške" u pasivnoj legitimaciji, sva krivica prebaci na RS!
Mafija uhvaćena na djelu i sa neoborivim dokazima, svojih laži i kriminala, pokušava da zločine prikaže kao službene radnje, tako da na tuženoj RS ostaje izbor, da zaštiti kriminalce i preuzme krivicu ili ih procesuira...
Paralelno sa tim, nastavljam istragu o ubistvu, te otkrivam da je materijalni dokaz "Torbu" sa mjesta zločina uklonio portir "Univerzala" a onda su je preuzeli i sakrili saučesnici iz MUP-a i OT Bijeljina. Osim toga otkrivena je i pozadina prikrivanja ubistva, jer se radilo o krijumčarenju, što se vidi iz izjava datih tužiocu! Direktor kaže, (11.08.2009) da je ujutru zatekao paket robe, dok vozač sutradan izjavljuje da su dovezli 4 paketa, ("Mirsad 4")!!!???
Dokaz za to su prilozi "Članak i izjave" te " Tahograf" iz kojih se osim toga vidi i da je falsifikovana maršruta, jer navodno relaciju od 335 kilometara, prelaze za 140 minuta, vozeći brzinom od 140 km/h !!!???
Kompletne izjave vozača i direktora su dostupne tuženoj RS, a nalaze se skenirane na disku...
U avgustu 2010, majka ubijene djevojčice Ivone je došla na nekoliko dana u Bijeljinu, (inače nastanjena u Cirihu) te smo pokušali sve navedene dokaze prezentovati tužilaštvu i podnijeti krivičnu prijavu, s obzirom da u predmetu KTA-596/09, koji se odnosi na taj slučaj, ne samo da ne objašnjava ništa od toga, nego se i ne pominje. S obzirom da takvo sakrivanje dokaza i uklanjanja tragova nije moglo proći bez udjela tužioca, logičan je njihov potez, iako je nezakonit. Naime data je naredba sudskoj policiji da ni po koju cijenu ne dozvoli pristup nikom od srodnika ubijenog djeteta !!!???
Tako je brutalnim pravnim nasiljem tužena RS spriječila majku čije je dijete ubijeno i mene, da ostvarimo pravo garantovano u ZKP-u i prijavimo krivično djelo, a time povrijedivši i prava iz Ustava! U prilogu "Zahtjev sudske policije" vidi se da je postupak pokrenut od neovlaštenog organa, no što je mnogo gore, držani smo 5 sati u zarobljeništvu, bez prava na poziv advokatu, bez potvrde o lišenju slobode i o otpustu, čime je brutalno prekršeno više prava iz zakona i ustava...
Na samom suđenju nije mi dozvoljeno da ispitujem svjedoke, (prekinut sam poslije par pitanja) i iznesem odbranu sa obrazloženjem da sudija Đurić, citiram "NEMA NAMJERU OSTAJATI DUGO POSLIJE 15 SATI" !!!???
Pošto smo naravno unaprijed osuđeni, to je formalno okončano presudom, a po uloženoj žalbi Okružni sud obustavlje postupak zbog nepravilnosti u radu državnih organa, no glavni krivac za to bezakonje, OT Bijeljina je ostao u pozadini i njihova krivična djela nisu evidentirana. No kako je fašistička naredba kriminalaca iz tužilaštva i dalje ostala na snazi, 23.06.2011. sam ponovo uhapšen pri pokušaju da dostavim dokaze! Između ta dva hapšenja sam više desetina puta "izbacivan" iz zgrade ili diskriminisan, jer mi nikada nije dozvoljavano da ostvarim nijedno pravo vezano za rad OT Bijeljina, te sam da bih imao dokaz o tom bezakonju odbio naredbu da izađem sve dok mi se ne omoguće garantovana prava ili dok ne budem uhapšen.
S obzirom da bi svaka istraga po obradi dokaza koje imam odvela na robiju bar trećinu OT Bijeljina, nastavlja se sa zakonom sile, te me tužena prvo hapsi a 19.08.2011. mi se sudi zbog toga što sam branio svoja prava!
No ja sam postigao ono što mi je bilo važno! Tokom procesa iako je izvršeno brutalno pravno nasilje od strane sudije Dević, koja ne samo da meni nije dozvolila ispitivanje svjedoka, nego niti podnosiocu zahtjeva, svjedok sudski policajac izjavljuje u zapisnik kako glasi fašistička neredba koja se primjenjuje:
"ZDENKO BAJO, NJEGOVA SESTRA I SVI SRODNICI, NE MOGU PRISTUPITI U PROSTORIJE TUŽILAŠTVA"
Dokument "Zapisnik sazetak" u prilogu to jasno pokazuje, a kompletan zapisnik je skeniran na disku...
S obzirom da je nezakonito i suprotno Ustavu, diskriminisati i pojedinca bez rješenja suda, postupak po kome se onemogućava grupa građana u ostvarenju zakonom garantovanih prava, samo zato što su u srodstvu sa Ivonom Bajo, je nešto na čemu bi tuženoj RS pozavidio i Adolf Hitler! Sada već trogodišnjom primjenom tih gestapovskih metoda, tužena brani mafiju u svojim redovima, koja je odgovorna ne samo za navedena već i za mnoga druga krivična djela.
Sve se i dalje radi prikriveno bez pisanih tragova, ne samo da sam imao namjeru dostaviti dokaze o krivičnim djelima, nego i da sam uopšte dolazio. No da bih imao dokaz o tome ne samo za ovu tužbu, nego i za krivične procese koji će uslijediti u budućnosti, snimao sam svoje razgovore sa svima, te je vidljivo, da se teror tužene RS i dalje nastavlja!
Sudski policajac Petričević u dijelu razgovora koji dostavljam ovom prilikom na disku, (Dragisa 1) potvrđuje da je tako, a policajac Maksimović, ne samo da mi nije dozvolio pristup, nego je i zgužvao dokumente, pokušavši ih baciti u kantu za otpatke, (Goran 3)! Snimke namjerno ne dostavljam u cjelosti sada jer me zanima kakva će biti reakcija tužene na ovakvo bezakonje među svojim pripadnicima, koji vrlo dobro znaju šta su rekli i šta su radili, a sada znaju i da je sve snimljeno...
Dokument "Obavjestenje" u prilogu sam ipak predao, ponovo u prizemlju kao pas lutalica, šefu pisarnice, a njime tražim da se poštuju zakoni i ustavom garantovana prava! Naravno tužena RS nema namjeru da odstupi od gestapovskih metoda te umjesto da postupi po zakonu, ponovo hapsi, (dokument "Hapsenje" takođe u prilogu!
Naime u ZOP je jasno navedeno da se zadržavanje u pritvoru vrši samo ako lice odbija da se legitimiše ili ako postoji opasnost da se prekršaj ponovi!
Kako je radno vrijeme u OT Bijeljina bilo odavno završeno po okončanju administrativne procedure u CJB BIjeljina, nisam mogao ponoviti "prekršaj" te sam dakle neosnovano zadržan u pritvoru. Osim toga, sve i da je taj dio regularan morao sam biti izveden pred Sud najkasnije za 12 sati! Kako se to nije desilo prekršeno je moje pravo na pravičan postupak pred sudom! Treba li da ističem, kako je očito da se ovakvim fašističkim naredbama, jer diskriminacija cijele porodice je upravo to, krše i članovi 13 i 14 iz Ustava RS, jer se maltretiram, ponižavam i šikaniram konstantno sa ciljem da me psihički slome i natjeraju da odustanem od svojih prava i dostave dokaza o krivičnim djelima službenika tužene!
Dokaz za to su potvrde o lišenju slobode i otpustu, koje su u prilogu!
Naredni dokaz koji prilažem uz tužbu je Rješenje kojim mi se odobrava preuzimanje kopija dijela dokaznog materijala o ubistvu i prikrivanju ubistva Ivone Bajo! Više od 3 godine od ubistva a preko dvije i po godine od obustave istrage, kada su se stekli uslovi za dostupnost informacija, tužena je na sve načine prikrivala fotografije od porodice i javnosti! Suočena sa mojom "prijetnjom" da ću se svaki dan suprotstavljati zakonu sile koji se primjenjuje, nepoštovanju Ustava i garantovanih prava, time što ću odbiti naredbu da se udaljim ispred zgrade i prezentovati prolaznicima i zaposlenima fotografiju materijalnog dokaza prikrivanja ubistva od strane MUP-a i OT Bijeljina, te znajući da sam već proslijedio preko 500 stranica materijala istražnim organima izvan zemlje, tužena donosi pomenuto rješenje!
Na prilogu "Snimci obdukcije" se vidi ne samo da je falsifikovano mjesto zločina, te uklonjena torba sa lica mjesta, oprana hemijskim sredstvom, presječenog kaiša sa dijelom koji nedostaje, nego je monstruozno falsifikovana i obdukcija!
Dokaze o prikrivanju svih unutrašnjih povreda sam poslao na više adresa, (Ustavni sud, Sipa, UDT...) a kompletan tekst krivične prijave je objavljen u tv emisiju OBN televizije:
Slika broj 1 prikazuje površinski rez i to je jedini element koji je imao vještak trasolog, pri analizi! Na slici 2 obducent pokazuje da je kroz kožu napravljen kanal i neshvatljivo na slici 3 vidljivo je da je famozna žica od 3 mm, "probila" čak i kost, te napravila kanal, kroz koji može da prođe skalpel.
Dimenzije tog kanala su vidljive na slici 4, gdje se vidi da je jedva nešto širi od debljine skalpela, a obdukcijom je ustanovljeno da se radi o svega 1 milimetar! I na kraju na slici 5 ponovo kanal, ali kraći, što asocira da se predmet uzročnik povreda, sužava prema vrhu i možda čak završava oštricom!
Napominjem da su ovi snimci skrivani od porodice gestapovskim metodama, te smo tek poslije više od tri godine došli u njihov posjed! Kako bi i osnovcima bilo jasno da žica od 3 mm prečnika ne može proći kroz otvor od svega 1 mm, niti kroz tkiva i kosti praviti kanale kakvi se vide na slikama, jasno je i zbog čega su činjena tolika krivična djela u međuvremenu, samo da bi fotosi ostali tajna za javnost!
Brutalno pravno nasilje, diskriminacija, ponižavanje i malretiranje uz otimanje garantovanih prava je višestruko teže, kada se zna da je uzrokovano nastojanjima tužene da prikrije ubistvo djeteta, da bi zaštitila kriminalce krijumčare i ubice!
Za informaciju građanima, osnovni cilj ove tužbe i nije novac jer će biti iskorišten u humanitarne svrhe, nego ću kroz parnični postupak izvoditi dokaze o nematerijalnoj šteti, a koji su u stvari posljedica više teških krivičnih djela kriminalaca iz redova tužene RS! Stoga je jedini logičan potez tužene da na sve načine sabotira ovu tužbu, što je već ranije činila u drugim postupcima, "gubeći" prijedloge i dokaze, te štiteći kriminalce iz tužilaštva čije sam laži i krivična djela raskrinkao, predstavljajući njihove zločine kao službeno nastupanje iako to sami negiraju, (dokaz za ovu tvrdnju je odgovor g. Debeljević Milorada)!

No i takvi dokumenti su dokazi, koje prikupljam i proslijeđujem izvan zemlje, tako da nijedan kriminalac koga otkrijem neće ostati nezebeležen, ma na kojoj poziciji u organima tužene se nalazio!
Dokazi koje sam prikupio nesporno pokazuju da organi tužene nemaju nikakvih dodirnih tačaka sa zakonom i natupaju kao banda drumskih razbojnika, ne birajući sredstva da prikriju svoje zločine, pljačke, ubistva i mahinacije sa budžetom!
U krivičnoj prijavi proslijeđenoj Sipi, KT Sarajevo, UDT-u i Ustavnom sudu, "Zlocin sa potpisom rezima", do detalja sam uz fotografije koji nesporno razotkrivaju krivična djela tužene, dokazao te zločinačke radnje. Kompletan tekst je na disku u obliku web stranice sa fotografijama, a takođe i istoimeni video zapis, prilog OBN televizije u kome voditelj čita tu prijavu...
S tim u vezi, i definitivan popis svjedoka, trenutno ne može biti poznat, ali navodim orijentacioni spisak:

STJEPANOVIC DANICA, KOVACEVIĆ NOVAK, GRUHONJIĆ MUHAMED, DEBELJEVIĆ MILORAD, SIMIC VIDAK, PRODANOVIĆ DANKA, BUSARČEVIC MIROSLAV, VISNJIC RANKO, PETRIČEVIĆ DRAGISA, BOROVČANIN DANKO, MIRIĆ ZORAN, MAKSIMOVIĆ GORAN, SEKANIĆ VOJISLAV...
Ovo je možda jedinstven slučaj u kome državni organi čine mnogo teža krivična djela da bi zaštitili počinioce, jer ubistvo je vjerovatno bilo iz nehata, a falsifikovanje dokaza i autopsije je smišljeno i sa namjerom tužene!
Nažalost, oni koji su stvarno odgovorni za najteža krivična djela neće biti nasuprot mene u ovom procesu, nego osobe koje nemaju sa tim zločinima nikakve veze, a službeno su obavezni da brane i postupke tih kriminalaca!
1. OSNOV ZA NADLEZNOST SUDA
Stvarna nadležnost osnovnih sudova (član 26) ZOSRS
2) U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi (a) u svim građanskim sporovima
Osnov za mjesnu nadležnost suda, b) Izberiva mjesna nadležnost
Nadležnost u sporovima za naknadu štete (Član 32)
(1) Za suđenje u sporovima o vanugovornoj odgovornosti za štetu, osim suda opšte mjesne nadležnosti, nadležan je i sud na čijem je području štetna radnja počinjena ili sud na čijem je području štetna posljedica nastupila.
(2) Ako je šteta nastala zbog smrti ili teške tjelesne ozljede, nadležan je, pored suda iz stava 1. ovog člana, i sud na čijem području tužilac ima prebivalište, odnosno boravište.
2. ODREĐEN ZAHTJEV U POGLEDU GLAVNE STVARI I SPOREDNIH TRAŽENJA (TUŽBENI ZAHTJEV)
Shodno odredbama ZOPP-u, član 55 ističem 3 (tri) tužbena zahtijeva.
Predlažem da Sud ukoliko se ispune uslovi iz člana 182. Zakona o parničnom postupku, donese presudu zbog propuštanja a u suprotnom da izvrši uvid u materijalne dokaze, u svojstvu parničnih stranaka sasluša predložene svjedoke, po potrebi izvede i druge dokaze i sasluša druge svjedoke, a da potom donese sljedeću: PRESUDU
TUŽENA SE OBAVEZUJE:
(I) 1) da isplati tužiocu Zdenku Bajo, u svrhu nadoknade nematerijalne štete, u roku od 30 dana 50000 (50 hiljada) KM, odštete za pretrpljene duševne bolove zbog povrede ugleda, časti i slobode, uzrokovanim otimanjem zakonom garantovanih prava od strane tužene, na taj način što su spriječili tužioca u podnošenju krivične prijave i dostavi dokaza o ubistvu Ivone Bajo, krijumčarenju i prikrivanju krivičnih djela, te nezakonitog lišenja slobode, bez potvrde o lišenju i o otpustu, (povreda prava iz člana 15 Ustava RS) dana 10.08.2010!
2) da isplati tužiocu Zdenku Bajo, u svrhu nadoknade nematerijalne štete, u roku od 30 dana 25000 (25 hiljada) KM, odštete za pretrpljene duševne bolove zbog povrede ugleda, časti i slobode, uzrokovanim otimanjem zakonom garantovanih prava od strane tužene, (član 10, 13, 14, 16 i 48 Ustava RS) primjenom naredbe da ZDENKU BAJO BUDIMKI BOLLIN BAJO I SVIM SRODNICIMA NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA, na taj način što su spriječili tužioca u podnošenju krivične prijave i dostavi dokaza o ubistvu Ivone Bajo, krijumčarenju i prikrivanju krivičnih djela, te nezakonitog lišenja slobode, kao i uskraćivanja prava na pravično suđenje, suprotno odredbama člana 7 ZOP-a, dana, 23.06.2011!
3) da isplati tužiocu Zdenku Bajo, u svrhu nadoknade nematerijalne štete, u roku od 30 dana 25000 (25 hiljada) KM, za pretrpljene duševne bolove zbog povrede ugleda, časti i slobode, uzrokovanim otimanjem zakonom garantovanih prava od strane tužene, (član 10, 13, 14, 16 i 48 Ustava RS) primjenom naredbe da ZDENKU BAJO BUDIMKI BOLLIN BAJO I SVIM SRODNICIMA NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA, na taj način što su spriječili tužioca u pravu pristupa informacijama, podnošenju krivične prijave i dostavi dokaza o ubistvu Ivone Bajo, krijumčarenju i prikrivanju krivičnih djela, nezakonitog lišenja slobode, kao i uskraćivanja prava na pravično suđenje, suprotno odredbama člana 7 ZOP-a, dana, 05.09.2012!
TUŽENA SE OBAVEZUJE:
(II) da isplati tužiocu Zdenku Bajo, u svrhu nadoknade nematerijalne štete, u roku od 30 dana 200000 (200 hiljada) KM, odštete za pretrpljene duševne bolove zbog povrede ugleda, časti i slobode, neprekodno tokom cijele 2010, 2011 i 2012-te godine, uzrokovanim otimanjem zakonom garantovanih prava od strane tužene, (podnošenje krivične prijave, zahtjeva, bilo kog pravnog sredstva u OT Bijeljina, povrede prava iz članova 10, 13, 14, 16 23 i 48 Ustava RS, uzrokovanih neustavnom i nezakonitom naredbom de se ""ZDENKU BAJO, NJEGOVOJ SESTRI I SVIM SRODNICIMA, NE DOZVOLJAVA PRISTUP U PROSTORIJE TUŽILAŠTVA"!
TUŽENA SE OBAVEZUJE:
(III) a) da isplati tužiocu Zdenku Bajo, u svrhu nadoknade nematerijalne štete, u roku od 30 dana 100000 (100 hiljada) KM, odštete zbog smrti bliskog lica, (ubistvo djevojčice Ivone Bajo, 23.07.2009)!
b) da isplati tužiocu Zdenku Bajo, u svrhu nadoknade nematerijalne štete, u roku od 30 dana 100000 (100 hiljada) KM, odštete za pretrpljene duševne bolove tokom 2010. 2011. i 2012-te, zbog prikrivanjem dokaza o ubistvu Ivone Bajo!
Sporednih potraživanja nemam i ne tražim nadoknadu za troškove sudskog postupka!
3. ČINJENICE NA KOJIMA TUŽILAC ZASNIVA TUŽBENI ZAHTJEV I 4. DOKAZI KOJIMA SE UTVRĐUJU OVE ČINJENICE :
Vezano za tužbeni zahtjev I, činjenica je da sam uhapšen 10.08.2010. pri pokušaju da skupa sa sestrom podnesem krivičnu prijavu usmeno na zapisnik i dostavim dokaze na disku o tome, a dokaz za to je "Zahtjev sudske policije" za pokretanje prekršajnog postupka, na šta nisu imali zakonsko pravo. Lišeni smo slobode i držani u zarobljeništvu, a dokaz za to je "Zabiljeska 1420-10" iz koje je vidljivo da nam je uskraćen i telefonski poziv. Uz sve to nisu nam uručene potvrde o lišenju slobode i o otpustu, a dokaz je činjenica da tužena nema te dokumente.
Činjenica je da sam uhapšen 23.06.2011. prilikom pokušaja da predam dokaze i podnesem prijavu o ubistvu, te sam nezakonito lišen slobode i nisam izveden pred sud u roku od 12 sati, a dokaz za to je zapisnik sa suđenja održanog tek 19.08.2011 predmet : 80 1 Pr 004323 11 Pr. Isti dokument je i dokaz za postojanje fašističke usmene naredbe koju tužena primjenjuje prema meni.
Dana 05.09.2012. iako sam se pozvao pismeno na zakonom i ustavom garantovana prava, dokumentom "Obavjestenje" priloženim ranije uz tužbu, ponovo sam u tome spriječen i uhapšen te lišen slobode, nezakonito, zadržan u pritvoru i otpušten u 01:30 narednog dana, bez izvođenja pred sud za šta je priložen dokaz dokument o otpustu lica lišenog slobode 10-01/4-137/12.
Navedeni dokumenti dokazuju da je tužena RS kršila zakon i otimala garantovana prava tokom 3 prethodne godine, sa ciljem da onemogući dostavu dokaza o ubistvu, podnošenje prijava, i pristup informacijama. Suprotstavljanje tom terorističkom tretmanu u danima koji su predmet tužbenog zahtijeva I, bilo je neophodno da bi se došlo do dokaza o tome, inače bi sve ostalo prikriveno i bez materijala kako za ovu tužbu, tako i za krivični postupak.
Vezano za tužbeni zahtjev II, činjenica je da postoji naredba o zabrani pristupa u OT Bijeljina, suprotna zakonu, a osim već pomenutog dokumenta suda, prilažem i dokument sudske policije "Zabiljeska 1173-11" u kome se potvrđuje postojanje te zabrane. Hapšenja koja su navedena u tužbenom zahtjevu I, po jedno u svakoj od poslednje 3 godine su dokaz da se ta naredba sprovodila, kao i kako se sprovodila.
Što se tiče odgovornosti tužene RS za ubistvo Ivone Bajo i prikrivanje zločina, činjenica je da su organi tužene konstantno sprečavali dostavu svih podataka, podnošenje prijava i pristup informacijama, prikrivali dokaze ubistva, što se osim već navedenih dokazuje i snimkom materijalnog dokaza ubistva, "Torbe" fotografijama mjesta zločina i snimaka obdukcije, sve priloženo ranije uz tužbu. Činjenica da tužena prikriva ubistvo indirektan je dokaz da je za isto i odgovorna, s obzirom da se time prikriva i krijumčarenje tajkuna Gavrila Bobara, (inače poslanika u Skupštini tužene), za šta je priložen dokaz "Clanak i izjave" te "Tahograf".
Svi navedeni dokumenti i činjenice ukazuju na to da je tužena RS nanijela tužitelju neopisivi duševni bol sprečavajući ga nezakonito tokom 3 godine u ostvarenju zakonom garantovanih prava, sa ciljem da spriječi istragu o ubistvu Ivone Bajo, koje je prethodno prikrila...
5. NAZNAČENJE VRIJEDNOSTI SPORA
500000 (pet stotina hiljada) KM
6. PRAVNI OSNOV TUŽBENOG ZAHTJEVA
Pravni osnov je u Ustavu RS član 17.

Svako ima pravo na naknadu štete koju mu nezakonitim ili nepravilnim radom nanose službeno lice ili državni organ, odnosno organizacija koja vrši javna ovlašenja. Lice koje je neopravdano osuđeno ili nezakonito i bez osnova lišeno slobode, ima pravo na rehabilitaciju, naknadu štete, javno izvinjenje i druga zakonom utvrđena prava.
Član 201 Šteta (ZOO)
Šteta je umanjenje nečije imovine (obična šteta) i sprečavanje njenog povećanja (izmakla korist), a i nanošenje drugome fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta).
Član 202 Osnovi odgovornosti (ZOO)
(1) Ko drugome prouzrokuje štetu dužan je naknaditi je ako ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivice.
7. OBAVEZNI PODACI U SKLADU SA CLANOM 334
Ova Tužba je rađena u 2 primjerka, (za Sud, te za tuženu). Adresa zastupnika tužene je kako sam ustanovio na zvaničnom sajtu Pravobranilaštva RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka, a postoji i ured u Bijeljini na istoj adresi kao i Sud, Vuka Karadžića 3, 76300 Bijeljina, dok je moja adresa navedane na početku i kraju tužbe...
Sugerišem tuženoj da prihvati odgovornost i ponudi dogovor unutar postavljenih zahtjeva bez rasprave, inače ću tužbu poslati u Strazbur sa većim odštetnim zahtjevom! Nasuprot tome, ako iskoristi dostavljene dokaze i pokrene istragu protiv odgovornih, spreman sam po postignutom sporazumu o tome i da povučem tužbu...

PRILOZI DOSTAVLJENI UZ TUŽBU


Obavijest
Patologija
Torba
Lažna prijava
Clanak i izjave
Zahtjev sudske policije
Hapsenje
Rjesenje
Snimci obdukcije

Falsifikovanje mjesta zločina
Punomoc
Zahtjev
Nezakoniti nadzor
Tahograf
Zapisnik sazetak
Obavjestenje
Otpust
Disk sa dokazima

PRILOZI DOPUNE TUŽBE


ZABILJESKA 1420-10
ZABILJESKA 1173-11

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 321

Da bi ostvarili svoj monstruozni plan saučesnici mafije iz OT Bijeljina su prikrili ne samo torbu, nego i sve unutrašnje povrede od vještaka čije su mišljenje tražili, za šta je dokaz njegov razgovor sa mnom već mjesecima postavljen na internetu.

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE
MUP-U REPUBLIKE SRPSKE
DRŽAVNOJ AGENCIJI ZA ISTRAGE I ZAŠTITU
SPREGA MAFIJE I DRŽAVE
  

U uvodnom dijelu podsjećam da je nedavno uhapšeno nekoliko članova kriminalne grupe Darka Eleza, koji se dovode u vezu sa ubistvima, trgovinom narkoticima, pljačkama...
Jedan od uhapšenih je direktor "Univerzala" iz Bijeljine, firme pred kojom je 23.07.2009. došlo do ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, prilikom krijumčarenja "neke robe", poslije čega je kamion, inače tehnički neispravan pobjegao prije dolaska policije, te je prikrivan danima od strane osoblja Univerzala.
Već 3 godine, preciznije od maja 2010-te imam dokaze da je kamion dovezao 4 paketa robe, dok je ujutru magacioner zatekao samo paket. Dakle 3 paketa su nestala preko noći. Šta je bilo u njima nemam podatke, no s obzirom da je narko mafija u tom periodu vršila transakcije novca preko Bobar banke istog vlasnika, može se pretpostaviti šta se prevozilo u tri nestala paketa.
Dokument "Izjave aktera sverca i ubistva" (skeniran na disku u prilogu), sadrži dijelove izjava aktera tog događaja i to prvo iz iskaza tadašnjeg direktora g. Lazaravića koji navodi da mu portir Sofrenić nije rekao za dolazak kamiona, sa obrazloženjem da to nije ni bilo potrebno jer je on vidio to vozilo. Pitanje je samo je li to ispravna teza, jer kako je dotični znao da je direktor Lazarević vidio kamion ???
S obzirom da to nije evidentirala policija ni tog dana niti nekoliko dana kasnije prilikom izjave Sofrenića u MUPU, postaje jasno da je vozilo prikrivano danima.
U pravougaoniku podvučeno je ime osobe koja se dovodi u vezu sa krivičnim djelima iz ranijeg perioda, a vidljivo je da je navedana kao zaposleni u danu ubistva Ivone Bajo. Istina ne postoji nijedan dokument koji ga vezuje za šverc i ubistvo, no portir Sofrenić je više puta mjenjao iskaz, prvo usmeno porodici, pa policiji i na kraju tužiocu, pomogao je kamionu da pobjegne i uklonio materijalni dokaz ubistva sa asvalta.
Radi se o torbi djevojčice, presječenog kaiša, dio nedostaje a većina ostatka je oprana jakim hemijskim sredstvom.
Sve te radnje su bile potrebne da se prikrije kako ubistvo tako i šverc, za šta su dokaz izjave vozača. U nastavku pomenutog dokumenta je dio iskaza u kome Kešmer M. pojašnjava da su dovezli 4 paketa robe.
Potom slijedi dio gdje direktor navodi da je magacioner ujutru raspakovao samo paket robe...
I na dnu dokumenta je slika mjesta zločina na kojoj se jasno vidi da tragovi krvi počinju bar 10 metara prije pada djevojčice. Ova teška krivična djela iza kojih stoji ogromna količina novca prikrivena su od strane pripadnika MUP-a i OT Bijeljina, a saznavši da sam otkrio dokaze o svemu Kovačević Novak daje nalog sudskoj policiji da po svaku cijenu spriječi pristup svim srodnicima ubijene djevojčice.
Detalji o učešću osoblja Univerzala, tužilaštva, policije, unutrašnje kontrole, sudija u prikrivanju ovog zločina se nalaze na disku koji je u prilogu ovog dokumenta.
Posjedujem na stotine dokumenata dokaznog materijala a sada skrećem pažnju na video zapis i istoimenu web stranicu "Zlocin sa potpisom rezima" te stranicu "Kantonalnom tuzilastvu kantona Sarajevo" u kojima su uz fotografije kao neoborive dokaze predočeni svi detalji operacije organizovane kriminalne grupe, te kasnijeg falsifikovanja mjesta zločina, materijalnih dokaza i čak obdukcije ubijene djevojčice.
Da bi ostvarili svoj monstruozni plan saučesnici mafije iz OT Bijeljina su prikrili ne samo torbu, nego i sve unutrašnje povrede od vještaka čije su mišljenje tražili, za šta je dokaz njegov razgovor sa mnom već mjesecima postavljen na internetu.
IZJAVA VJESTAKA
Apsolutno je nemoguće ovakvo prikrivanje bez podrške iz viših nivoa vlasti, kao UDT-a, Vlade RS, Sipe i direktno trenutnog predsjednika RS Milorada Dodika, koji je zaprijetio ukidanjem Specijalnog tužilaštva samo 3 dana pošto sam im dostavio disk sa dokazima.
No sve dokomente sam slao i izvan zemlje, tako da se poslije pritiska EU i Interpola pojavila "politička volja" za "obračun" sa kriminalom i korupcijom.
Samo iz dokumenta "Izjave aktera sverca i ubistva" vidljivo je i krijumčarenje i ubistvo, (početak krvarenja 10 metara prije pada upravo na mjestu ukrštanja kamiona i bicikla) što je dovoljno za reakciju istražnih organa, a sve detalje mogu dobiti od mene.
Ostaje da se vidi, da li će se država obračunati sa kriminalcima iz svojih redova ili će i dalje pokušavati da ih zaštiti, a šta god da se desi podatke o tome ću objaviti na internetu i proslijediti u zemlje regiona i EU.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 319

Svako ima pravo zahtijevati od suda ili drugoga nadležnog organa da naredi prestanak radnje kojom se povređuje pravo njegove ličnosti (Zakon o obligacionim odnosima)!

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 043472 12 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA

Vrijednost spora:

500000 (500 hiljada) KMOBAVJEST SUDU I TUŽENOJ UZ DOPUNU TUŽBE

Ovaj podnesak se odnosi isključivo na neka tehnička i procesna pitanja i ne sadrži činjenice i dokaze tužbe.
Prije svega smatram da od strane tužene nije ispoštovana odredba člana 334 ZOPP-u, prema kojoj je odgovor na tužbu trebalo dostaviti u dovoljnom broju primjeraka, (jedan za mene kao tužioca), jer je stav tužene važan i za ovu parnicu i za sve naredne pravne radnje ukoliko budu neophodne. Stoga očekujem da ću u narednom periodu dobiti kopiju odgovora tužene, te neću biti prisiljen tražiti taj dokument putem zahtjeva za pristup informacijama. S obzirom da je iz Rješenja vidljivo kako je odluka suda uslijedila poslije tog odgovora biće zanimljivo pogledati argumentaciju tužene i da li sadrži više od klasičnih šablonskih 15-tak redova...
Iz rješenja suda može se vidjeti da je ispoštovan zakonski rok za odgovor, no uvijek može doći do neke greške, a stranke u postupku treba da su ravnopravne po svim pitanjima, što s obzirom da nisam dobio njihov odgovor nije slučaj.
U nekih 15 redova se od strane suda ukratko predočava tužba jasno i precizno, te je time čudnije, šta to nije jasno zastupniku tuženog. Istina je da takvi monstruozni postupci nisu shvatljivi nijednom časnom i moralnom ljudskom biću, no oni su se odigrali upravo bezakonjem i kriminalom službenika tužene RS.
Poznato je da je posao odbrane da sve osporava, negira odgovornost i tvrdi da ništa nije jasno, tako da je to očekivan stav, no iz teksta Rješenja vidljivo je da je Sud shvatio suštinu i to je jedino bitno.
U tužbi je Republika Srpska opisana kao zločinačka organizacija, što je bilo neophodno zbog identifikacije krivca, no suštinski problem nije u ogranima tužene niti zakonima, nego u tome da su pripadnici zločinačke organizacije instalirali svoje ljude na svim kjučnim pozicijama i u svim organima, te se niko, uključujući i pravobranilaštvo i sud ne usuđuje suprotstaviti njihovom teroru.
Ova tužba je u stvari iznuđen potez jer organi tužene pritisnuti kandžama mafije, odbijaju da primjene zakon i pokrenu istragu o više krivičnih djela, od kojih je najozbiljnije teško ubistvo Ivone Bajo, za šta sam im predao dokaze.
Svaki komentar suda o relevantnosti dokaza uključuje pretpostavku da su pregledani i analizirani, a kako ukazuju na izvršenje više krivičnih djela, time su obavezujući za svako službeno lice prema odredbama ZOKP-u, što je bio jedan od ciljeva ove tužbe.
Obaveza prijavljivanja krivičnog djela
(1) Službena i odgovorna lica u svim organima vlasti u Republici Srpskoj, javnim preduzećima i ustanovama dužni su da prijave krivična djela o kojima su obaviješteni ili za koja saznaju na koji drugi način. U takvim okolnostima, službeno i odgovorno lice će preduzeti mjere da bi se sačuvali tragovi krivičnog djela, predmeti na kojima je ili pomoću kojih je učinjeno krivično djelo i drugi dokazi o njima i obavijestiće o tome, bez odlaganja, ovlašćeno službeno lice ili tužilaštvo.
Podsjećam da je formulacija iz ZOO "prestanak radnje" a ne isključivo prestanak diskriminacije, kao i to da ZOZD-e ima vremenska ograničenja mnogo kraća od rokova zastarijevanja u krivičnom i parničnom postupku.
Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti
(1) Svako ima pravo zahtijevati od suda ili drugoga nadležnog organa da naredi prestanak radnje kojom se povređuje pravo njegove ličnosti. (2) Sud odnosno drugi nadležni organ moue narediti prestanak radnje pod prijetnjom plaćanja izvjesnog novčanog iznosa, određene ukupno ili po jedinici vremena u korist povrijeđenog.
S tim u vezi primjer, je da neka estradna zvijezda može tražiti zabranu objavljivanja svojih fotografija iz mladosti, u časopisu, (prije estetskih zahvata, recimo) bez njene izričite dozvole, jer to vrijeđa njenu ličnost, a nije diskriminacija niti neistina.
Moguće je navesti mnoštvo primjera vezanih samo za lične podatke neke osobe, koji nisu za javnost, a koliko znam ZOO uključujući i relevantni član je stariji od ZOZD-e. Informacije radi predao sam i tužbe za utvrđenje diskriminacije i to ne samo sudu u Bijeljini, ali isključivo za dešavanja ograničena rokom iz relevantnog člana 13.
U tekstu tužbe biće izvršene određene izmjene kako bi tužbeni zahtjev bio jasniji zastupniku tužene i priložen dopunski dokaz, mada sam uvjeren da su ranije dostavljeni materijali više nego dovoljni da argumentuju navode tužbe.
Dovoljno je samo pročitati tekst naredbe zabeležene u zvaničnom dokumentu suda, da bi se dokazala povreda prava ličnosti, a web stranica na disku "Zlocin sa potpisom rezima" uz fotografije koje sadrži pokazuje i koja je pozadina svega, odnosno motivi tužene za bezakonje koje sprovodi.
DA BI ZAŠTITILA TAJKUNE ODGOVORNE ZA TRAGIČNU SMRT IVONE BAJO PRILIKOM ŠVERCA, TUŽENA JE PUTEM SVOJIH ORGANA PRVO POKUŠALA DA UKLONI SVE DOKAZE I SABOTIRA ISTRAGU, NO POŠTO SAM DOŠAO DO NEOBORIVIH DOKAZA O SVEMU, NASTAVLJE SA SA OPSTRUKCIJOM ZAKONA I KRŠE SVA MOGUĆA PRAVA VEZANO ZA RAD TUŽILAŠTVA, SAMO DA BI ME SPRIJEČILI U OTKRIVANJU ISTINE. LOGIČNO TUŽENA ĆE URADITI SVE DA SPRIJEČI I BILO KAKVU PARNICU VEZANO ZA TE DOGAĐAJE, UKLJUČUJUĆI I OVU...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK 318

Ovaj materijal može pomoći predsjednicima sudova da imaju predstavu o tome kakvu pravnu zaštitu imaju građani uz sudske policajce koji lažu po naredbi i sudije koji falsifikuju dokaze i otimaju garantovana prava, sve uz totalno bezakonje i kriminal koji vladaju u OT Bijeljina

OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI
OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI
NA RUKE PREDSJEDNIKU
KOGA SU KORUMPIRALI KRIMINALCI

Napomena: Ovaj dokument ima i digitalnu verziju u formi web stranice na disku u prilogu, radi lakšeg pristupa linkovima koji su navedeni u tekstu...
"Sva odgovornost za borbu protiv kriminala i korupcije u bilo kom segmentu, od najviših vrhova vlasti do najnižih segmenata života, leži na tužiocima i sudijama. Zato radite svoj posao ili se sklanjajte odatle. Ovakvo ponašanje Tužilaštva, nema podrške! Ona se ne može davati sprezi vanpolitičkih struktura, tužilaca i kriminalnih grupa i pojedinaca, jer se tako pravda samo kamuflira, a gubi se povjerenje javnosti u rad Tužilaštva."

Na prvi pogled, može se pomisliti da je ovo moj lični stav o radu (neradu) pravosudnih organa, no ovo su samo navodi iz medija koji su prenijeli izjave Milorada Dodika o sprezi tužilaca i kriminalnih grupa, odnosno odgovornosti sudova i tužilaštava za sveprisutni kriminal i korupciju.
Na disku u folderu "Sprega tuzilaca i kriminalnih grupa" nalazi se nekoliko fajlova sa tim člancima u kojima predsjednik RS "hvali" rad sudija i tužilaca. Osim istoimenog članka objavljenog u više listova, to je i tekst "Tuzioci i sudije, radite ili odlazite" te "Tuzilastva i sudovi legla najveće korupcije".
To je dakle ono što Dodik Milorad javno kaže građanima o radu sudija i tužilaca, zahvalivši im se tako za dugogodišnje prikrivanje krivičnih djela za koje je odgovoran on lično i njegovi tajkuni.
Simbolika je da je ovaj javni istup najvećeg mafijaškog bosa u entitetu, moja moralna pobjeda upravo nad korumpiranim sudijama i tužiocima, koji već 3 godine po naredbi mafije prikrivaju ubistvo osmogodišnje Ivone Bajo, koje se desilo prilikom šverca Dodikovog tajkuna Gavrila Bobara.
Iako sam se jasno pozvao na prava garantovana ustavom i zakonima, kriminalci iz OT Bijeljina i komande sudske policije sprovode fašistički tretman prema porodici ubijene djevojčice, te u saradnji sa korumpiranim sudijama iz Osnovnog i Okružnog suda, legalizuju taj fašizam, falsifikuju dokumentaciju, "gube" dokaze, neće da primjene zakon o sudovima na šta su obavezni.
U predmetu 80 1 Pr 007070 12 Pr iako sam upozorio sud na obavezu iz člana 5 Zakona o sudovima, te naveo koja se prava krše mjesecima, sudije Đurić i Zorić, nisu se nijednom riječju osvrnuli na to, makar da napišu da je moja primjedba neosnovana, nego su potpuno u službi organizovanog kriminala obavili svoj nečasni posao. Iako im je bio predočan dokument suda u kome svjedok Mićić Zoran opisuje tekst fašističke naredbe, prihvata se lažna izjava svjedoka Čavić Zorana, (u prilogu) koji potpuno prepravlja tekst te usmene naredbe, a koja je usput u suprotnosti sa pravom iz člana 16 Ustava RS.
Stoga se Mićić nije ni pojavio na pretresu bez ikakvog objašnjenja da ne bi očito lažno svjedočio, a pravi prikaz onoga šta se desilo, čega se ne sjeća Čavić dao je svjedok Minić Dejan, takođe u prilogu.
Iako jasno kaže da sam odgovarao na njihova pitanja, korumpirane sudije uz lažnu izjavu Čavića to predstavljaju kao viku ludaka, drsko i bezobrazno ponašanje. No mišljenja osoba bez časti i morala su mi nevažna i samo su dovela do toga da umjesto TUŽILAČKA, na plakatima i u tekstovima koristim termin, PRAVOSUDNA MAFIJA, a sve krivične prijave imena i dokaze o bezakonju korumpiranih sudija ću objaviti na internetu i proslijediti izvan zemlje.
U tekstualnom prilogu su izjave sudskih policajaca o toj naredbi date prilikom različitih pretresa, te se vidi da je svjedoci prepravljaju kako kome padne na pamet, kao da su na pijaci a ne svjedoci u sudu.
Podsjećam da je još u avgustu 2010-te, "Zločinačka organizacija" (član 147 KZRS) koju čine OT Bijeljina, Sudska policija i Prekršajni sud, izvela terorističku akciju zarobljavanja majke ubijene djevojčice i mene, kako bi nas spriječili u dostavi dokaza, te nas uplašili, kako više nikad ne bismo pokušali da otkrijemo ubice nevinog djeteta.
Osim što smo držani u zarobljeništvu satima bez ikakve potvrde o tome (istina uz izuzetno pristojne i korektne pripadnike sudske policije) oduzeto je još jedno pravo pritvoreniku.
Svojevremeno sam pisao o tome i čak u razgovoru sa predsjedikom Osnovnog suda pomenuo da mi na pretresu poslije toga nije dozvoljeno ispitivanje svjedoka pod izgovorom da sudija nema namjeru ostajati dugo poslije 15 sati, kao i da sestri nije omogućeno da pozove aerodrom, kuću ili advokata, koji bi ne samo pokušao otkazati let, nego bi se uključio i u tok procesa. Predsjednik mi je tada rekao da ne vjeruje da bi taj sudija postupio na takav način, a ja naravno nemajući ni povjerenje niti ugled kakav je imao sudija Đurić, nisam ni pokušavao da dalje ubjeđujem bilo koga.
No zahvaljujući naredbi komande sudske policije iz Banjaluke dobio sam 27 zabilješki o meni među kojima i opis upravo tog događaja, istina ne prikazan u potpunosti, ali se vidi da su sudski policajci opisali da na zahtjev majke ubijenog djeteta da obavi telefonski razgovor, sudija kaže da TO NIJE NJEGOVA STVAR!
Istovremeno sudskim policajcima je zabranjeno da u tim zabilješkama pomenu fotografiju materijalnog dokaza ubistva, (torbe presječenog kaiša, opranog hemijskim sredstvom) kako bi lakše mogli da me predstave kao ludaka i opravdaju svoje fašističke metode pred višom komandom.

Zabilješka 1420-10 je takođe kao štampani dokument u prilogu, a na disku se nalaze krivične prijave i dokazi protiv pripadnika zločinačke organizacije sudskih policajaca, komandira, sudija, za nezakonite radnje usmjerene na prikrivanje krijumčarenja i ubistva, a za šta najveću odgovornost snosi OT Bijeljina.
Video zapis "Zlocin sa potpisom rezima" sadrži snimke falsifikovanja mjesta zločina, materijalnih dokaza ubistva i čak falsifikovanja obdukcije te daje objašnjenje za bezakonje koje primjenjuju takozvani državni organi.
ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA
Mene naravno ne može uplašiti nijedan kriminalac, pa bio on tužilac, sudija, poslanik, ministar ili predsjednik, no iz laži sudske policije i bezakonja tužilaštva, te sudova u Bijeljini, koji neće da primjene zakon i svoje obaveze da štite garantovana prava, nego su u službi mafije, odnosno organizovanog kriminala, možete zamisliti građani republike, kako reaguju drugi diskriminisani koji nemaju ni pravno znanje ni hrabrost da se suprotstave pravosudnoj mafiji.
Ovaj materijal može pomoći predsjednicima sudova da imaju predstavu o tome kakvu pravnu zaštitu imaju građani uz sudske policajce koji lažu po naredbi i sudije koji falsifikuju dokaze i otimaju garantovana prava, sve uz totalno bezakonje i kriminal koji vladaju u OT Bijeljina.
Ne treba čuditi to što su se u prikrivanju ubistva djeteta angažovali svi korumpirani kriminalci iz državnih organa, jer mnogi vuku krvave tragove još iz rata, prikrivajući ratne zločine, a potom su i logistička podrška tajkunima koji nemilice pljačkaju zemlju. Da je pravosudna mafija spremna na sve pokazuje i način na koji su se obračunali sa tužiteljicom Dijanom Milić. Pošto nisu mogli da je spriječe u istrazi "nedodirljivih" napakovana joj je optužba za navođenje na lažan iskaz i seksualni kontakt sa svjedokinjom, (inače prostitutkom). Suspendovana je po hitnom postupku i potom pod sumnjivim okolnostima preminula u bolnici.
Sa druge strane ja imam neoborive dokaze o mnogo težim krivičnim djelima kriminalaca iz OT Biljeljina, vezano za prikrivanje ubistva i šverca, u vrijeme dok narko mafija pere novac preko Bobar banke, a svi zaposleni na adresi Vuka Karadžiće 3 u Bijeljini su angažovani da me u tome spriječe na svaki mogući način.
No vrhovni mafijaški bos, predsjednik RS pritisnit istragama izvan zemlje, već je smjenio premijera, iznosi keš preko granice putem svojih tajkuna, upire prstom u sudije i tužioce iako su bespogovorno izvršavali naloge mafije, prikrivajući ovaj monstruozni zločin i samo je pitanje dana, kada će pronaći "krivce" i za to, a ovde ih ima mnogo...
Srećom i istražni organi drugih zemalja istražuju veze mafijaških režima u RS i Federaciji BIH sa narko mafijom, trgovcima oružjem i pranjem novca, tako da će svi krivci odgovarati za svoje zločine na način propisan zakonom.

PRILOZI

ZABILJEŠKA 1420/10
IZJAVE POLICIJE
IZJAVA ČAVIĆ ZORAN
IZJAVA MINIĆ DEJAN
DISK

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 317

Posjedujem više dokumenata i dokaznog materijala o ubistvu i odgovornosti kriminalaca iz državnih organa, a predat ću ih svakom tužiocu, koji nije na platnom spisku mafije!

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV VIŠE LICA

U tekstu ove prijave biće navedeno samo jedno ime i to Nebojše Šiljegovića, s obzirom da je on potpisnik dokumenata koje prilažem, no očito je da postoji veća grupa lica koji su u službi organizovanog kriminala...
Pozadina svega je ubistvo Ivone Bajo 23.07.2009. koje se dogodilo prilikom krijumčarenja u firmu Univerzal Bobar Gavrila u Bijeljini, što su pokušali da zataškaju kriminalci iz MUP-a i OT Bijeljina, o čemu sam u narednom periodu došao do neoborivih dokaza. Ne samo da su prikrili postojanje kamiona, dovezenu robu i nestanak 3 paketa preko noći, nego su falsifikovali mjesto zločina i čak podatke sa obdukcije, što sam dostavio na više adresa nadležnih organa i objavio na internetu, a ovo je samo jedna od lokacija sa dokazima:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821
Glavna tema žalbe koju sam dostavio još početkom 2010-te bilo je prikrivanje dokaza o ubistvu od strane inspektora Marković Dragoslava, koji je osim navedenih aktivnosti učestvovao u grupi lica koja su sa mjesta zločina uklonila materijalni dokaz ubistva, torbu, presječenog kaiša, dio nedostaje, a ostatak su oprali jakim hemijskim sredstvom da bi uklonili tragove.
Osim na navedenoj stranici, slika torbe je takođe dostavljena na adrese više od 100 medija, stranaka i državnih organa, a kako predstavlja "glogov kolac" za sve pripadnike mafijaškog režima, strogo je zabranjeno svim državnim službenicima i novinarima da je pominju.
Dakle na kraju obavjesti od 19.01.2010. ističe se da ću biti pismeno obavješten o rezultatima istrage u skladu sa Pravilnikom o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti policajaca.
Tokom te godine sam kontaktirao i naznačeni telefonski broj, kada "naravno" još nije bilo rezultata, a potom sam se koncentrisao na ličnu istragu koja je i dovela do raskrinkavanja mafijaške mreže, unaprijed siguran da od unutrašnje kontrole MUP-a, biroa za žalbe i tužilaštva nema nikakve koristi jer su zaduženi za prikrivanje dokaza organizovanog kriminala.
Tako sam tek poslije skoro 3 godine zatražio podatke o toj "istrazi" a predočavam kompletan tekst zahtijeva, zbog građana koji će ovo moći da čitaju na internetu:
Obraćam vam se sa zahtijevom da mi se dostavi obavještenje o rezultatima istrage, po materijalu koji sam dostavio još 2010. godine, (što se vidi iz skenirane slike koju prilažem), a radi se o prikrivanju ubistva Ivone Bajo od strane inspektora Marković Dragoslava, koje se desilo pred firmom "Univerzal" u Bijeljini!
Policija je tom prilikom omogućila kamionu koji je krijumčario robu da pobjegne, a početkom 2012. je otkrivena veza narko mafije sa Bobar bankom, tako da je lako zaključiti i šta je tada dovezeno, kao i zašto su pripadnici MUP-a prikrivali ta krivična djela!
Materijalni dokaz ubistva torbu, presječenog kaiša su oprali hemijskim sredstvom, čije sam fotografije takođe dostavio!
HOĆETE LI OBJELODANITI VEZE BOBAR GAVRILA SA NARKO MAFIJOM I UBISTVOM ILI ĆETE NASTAVITI SA PRIKRIVANJEM ???
Da sam bio u pravu, aludirajući na nastavak prikrivanja, pokazuje i odgovor na taj zahtijev. Iako su po zaprimanju žalbe 2010-te, tvrdili da će me pismeno obavjestiti, sada se od toga potpuno odstupa i navodi da oni zamislite NISU NADLEŽNI za postupanje po toj žalbi, te da se obratim u OT Bijeljina i OT Doboj, koji su kao provodili neke istrage.
Uz opasku da nemam nikakve podatke da OT Doboj ima bilo kakve veze sa mojom žalbom, (radili su na lažnoj prijavi tužilačke mafije protiv mene i donijeli odluku da NEMA ELEMENATA KRIVIČNOG DJELA) a OT Bijeljina je najgora mafijaška organizacija u BIH, na čelu sa tročlanom bandom; Kovačević Novak, Debeljević Milorad i Gruhonjić Muhamed, koji su izdali fašističku naredbu sudskoj policiji da "ZDENKU BAJO, BUDIMKI BAJO I SVIM SRODNICIMA UBIJENE IVONE BAJO, NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA"
Osim kriminalca Stjepanović Danice, tužioca iz OT Bijeljina koja je sinhronizovano sa banditom Marković Dragoslavom iz MUP-a uništavala dokaze zločina, takozvani "URED GLAVNOG TUŽIOCA" OT Bijeljina, već 3 godine sprečava porodicu ubijene djevojčice u ostvarivanju zakonom garantovanih prava, pa i pristupu informacijama.
Zanimljivo je i to kako Šiljegović uopšte ima podatke o tome, jer ih od mene nije dobio, a s obzirom da sam navedene kriminalce iz OT Bijeljina, označio kao saučesnike u prikrivanju ubistva i podneo više krivičnih prijava protiv njih, oni i ne mogu da rade po tom osnovu.
No da vidimo šta o tome kaže ZOSPI, član 13, stav 1:
(1) Ako javni organ koji primi zahtjev nije nadležan, on ce, u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva, proslijediti zahtjev nadležnom javnom organu i dopisom o tome obavijestiti podnosioca zahtjeva. Zahtjev se neprosljecuje ako se u navedenom vremenskom periodu utvrdi da je tražena informacija pod kontrolom javnog organa koji je primio zahtjev, a nadležni javni organ, nakon što je obaviješten o pojedinostima ovog zahtjeva, nema prigovora da javni organ koji je primio zahtjev obradi takav zahtjev. Javni organ koji je primio zahtjev smatra se nadležnim javnim organom i i obraduje zahtjev u smislu Člana 14. ovog Zakona.
Ovo takođe nije navedeno zbog tužioca, nego zbog građana, a znači da su službenici biroa, sve i da je tačno to što su izmislili, morali zahtijev proslijediti drugom organu, a ne da me lažno "savjetuju".
Iz svega je jasno, da su odgovorni, (VIŠE LICA) izvršili više krivičnih djela, sa namjerom da pomognu, kako kriminalcima koji su ubili djevojčicu Ivonu Bajo, prilikom šverca, tako i saučesnicima iz MUP-a i OT Bijeljina.
Posjedujem više dokumenata i dokaznog materijala o ubistvu i odgovornosti kriminalaca iz državnih organa, a predat ću ih svakom tužiocu, koji nije na platnom spisku mafije...

PRILOZI

OBAVIJEST
ZAHTIJEV
ODGOVOR

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 316

Zahvaljujući između ostalog i mojim podacima je 25.02.2012. u Bobar banci otkriveno preko 4 miliona transakcija narko mafije

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U DOBOJU
KOLEGIJU OT DOBOJ

PRITUŽBA NA TUŽILAČKU ODLUKU T15 KTPO 0006531 13

Dana 27.03.2013. po navedenom predmetu tužilac je doneo odluku o nesprovođenji istrage i shodno zakonu obavjestio me o tome, pozivajući se na član 224 stav 4. Istina u obavještenju nedostaje pravna pouka, no pretpostavljam da tužilaštvo ima u vidu činjenicu, da je meni lično poznato kako glasi te iz tog razloga nije navedena, no zbog građana koji sve moje tekstove i dokaze o kriminalu u vlasti mogu pratiti na internetu, slijedi relevantni stav:
(4) O nesprovođenju istrage, kao i o razlozima za to, tužilac ce obavijestiti oštećenog i podnosioca prijave u roku od tri dana. Oštećeni i podnosilac prijave imaju pravo podnijeti pritužbu u roku od osam dana uredu tužioca.
Kompletan tekst krivične prijave po kojoj je postupao tužilac, može se pročitati na web stranici:
KRIVICNA PRIJAVA PROTIV PRAVNOG LICA
Što se tiče same odluke tužioca, ona je sasvim očekivana, jer kako kaže glavni republički tužilac ne postoji "politička volja" da se procesuiraju "krupne ribe" odnosno najveći kriminalci u zemlji.
Meni je naravno i prije podnošenja krivične prijave bilo jasno da nijedan tužilac neće imati hrabrosti da podigne optužnicu protiv kriminalaca iz OT Bijeljina, jer bi u suprotnom mogao završiti kao Dijana Milić iz Tuzle, a kako se pravosudna mafija obračunala sa profesionalcem, koja se usudila istraživati krivična djela nedodirljivih pripadnika mafijaškog režima, građani ove zemlje mogu pročitati na internetu, a ovo je jedan od članaka:
ŽRTVA PRAVOSUDNE MAFIJE
Stoga sam po podnošenju prijave sve do danas, radio sopstvenu istragu i sakupljao nove dokaze o krivičnim djelima kriminalaca iz državnih organa, pa ih dostavljao na više adresa, uključujuči i Interpol, te još neke istražne organe izvan zemlje. Zahvaljujući između ostalog i mojim podacima je 25.02.2012. u Bobar banci otkriveno preko 4 miliona transakcija narko mafije.
Veza sa ovom prijavom je ubistvo Ivone Bajo, koje se desilo prilikom krijumčarenja u firmu "Univerzal" istog vlasnika, Gavrila Bobara, što su korimpirani kriminalci iz OT Bijeljina pokušali da prikriju.
Dokazni materijal o krijumčarenju i ubistvu sam poslao u KT Sarajevo što je primljeno 19.03.2012. a kompletan tekst krivične prijave, sa fotografijama iz kojih se vidi na koji način su saučesnici iz OT Bijeljina prikrili šverc "neke robe", (3 paketa nestala preko noći u danu ubistva Ivone Bajo) je na stranici:
KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO
Toliko što se tiče prikrivanja krijumčarenja, a da li je u pomenuta 3 prekobrojna paketa bio kokain, Darka Šarića, koji je i prao novac preko Bobar banke, ili nešto drugo, još uvijek nema političke volje da se istraži...
No monstruoznost kriminalaca iz OT Bijeljina se do kraja razotkriva tek pošto se upoznate sa tim, kako su falsifikovali mjesto zločina, oprali materijalni dokaz ubistva hemijskim sredstvom, i čak prikrili sve unutrašnje povrede, (probod prsne kosti, kanal kroz grudnu žlijezdu, razdor desne plućne arterije i dušnice) od vještaka u Beogradu dr. Miroslava Busarčevića, kako bi ubistvo predstavili kao nesrećan slučaj.
Kompletan materijal proslijeđen je Ustavnom sudu, Tužilaštvu BIH, SIPI, KT Sarajevo, i takođe organima izvan zemlje u kojima ima volje da se istraže putevi narkotika i pranja novca, a koje potpomažu mafijaške vlasti u BIH. Tekst krivične prijave, koja sadrži audio izjavu vještaka o prevari OT Bijeljina, te više snimaka falsifikovanja materijalnih dokaza i obdukcije, od kojih se prosječnom građaninu ledi krv u žilama, možete pogledati na narednom linku, a postoji i video zapis emisije OBN televizije u kojoj voditelj čita dokumente uz prezentaciju slika na ekranu.
ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA
Za informaciju građanima navodim već pomenuti član "Obustava istrage" iz ZOKP-u, ali stav:
(3) Tužilac, u slučajevima iz stava 1. tačka v) ovog člana može ponovo otvoriti istragu ako se dobiju nove činjenice i okolnosti koje ukazuju da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni učinio krivično djelo.
Iako naravno imam obilje materijala koji dokazuje najmonstruoznija krivična djela pripadnika OT Bijeljina, neću slati ništa tužiocu u OT Doboj, jer će na sve ove dokaze opet napisati da ništa od svega nije krivično djelo.
U slučaju da se pojavila politička volja, svi iz OT Doboj gdje ću poslati osim poštanske pošiljke i elektronsku, moći će preko mejla da ostvare uvid u sve dokaze jednostavnim klikom na linkove, a za sve detalje, eventualno mogu me kontaktirati na navedeni broj telefona, te ako tužilac želi poslaću i disk sa tim materijalom.
Na kraju je web stranica gdje sam prezentovao dokaze o tome kako su kriminalci iz OT Bijeljina saznavši da imam materijal o njihovim krivičnim djelima, poslali policiji da mi otme podatke na računaru, lažno me optuživši za "Ugrožavanje sigurnosti".
Izvještaj o nadzoru policije kome sam bio izložen nisu poslali kolegama u OT Doboj, jer je bio nezakonit, bez naredbe suda, a potom pošto me nisu uplašili, pokušali su sve da prikriju, čak pismeno odgovarajući sudu po mojoj tužbi da sam sve to izmislio.
RASKRINKAVANJE TUZILASTVA
I to je samo dio radnji OT Bijeljina u kojima tužilac OT Doboj nije vidio osnove sumnje za kako kaže bilo koje krivično djelo, te stoga prepuštam građanima da se sami uvjere i procjene, a ja ću nastaviti da sve materijale šaljem izvan zemlje, kako bi kad dođe do hapšenja tajkuna kriminalaca kao trenutno u Srbiji, bili procesuirani i svi pripadnici pravosudne mafije koje sam detektovao u prethodnom periodu...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK 315

Nesumljivo je da su se opisani događaji odigrali, i da nesporno nisam izveden pred sud u zakonom propisanom roku, te iz Zapisnika Osnovnog suda, (takođe priloženog) vidi se i da je na snazi diskriminacija prema svim srodnicima ubijene Ivone Bajo, čime je ispunjen uslov iz člana 15 ZOZD-e "Teret dokazivanja".

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 043325 12 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM


TUŽBA ZA UTVRĐENJE DISKRIMINACIJE

ŽALBA NA RJEŠENJE OSNOVNOG SUDA

Skrećem pažnju drugostepenom sudu da je po svemu sudeći došlo do neke tehničke greške prilikom rada suda, što je vidljivo iz teksta obrazloženja u dijelu gdje se na strani 4 Rješenja, predočava tekst postavljenog tužbenog zahtijeva.
Naime, ja sam u tužbi kumulirao 4 tužbena zahtijeva označivši ih rimskim brojavima (I-IV) i to na takav način da je u dijelu označenim rimskim "I" navedeno koji su to konkretni postupci tužene RS doveli do diskriminacije, odnosno, koja su zakonom garantovana prava oduzeta.
To je praktično i glavni dio tužbenog zahtjeva jer se odnosi na samu diskriminaciju, dok su stavke "II" - "IV" imale za cilj otklanjanje negativnih posljedica diskriminacije, te objavu presude.
No iako je sud praktično doslovno naveo sve iz tog dijela, što se tiče tužbenog zahtijeva pod brojem rimsko "I" ne samo da nije predočen u cjelosti, nego nijedno slovo onoga što je napisano u rješenje ne odgovara mom tekstu iz tužbe, (dopuna koju sud navodi da je zaprimljena 18.01.2013.)!
Sud je to na pomenutoj strani 4, počev od 4-og reda, predstavio ovako:
1. Zahtijevam da se utvrdi da je tužena primjenom usmene naredbe od strane OT Bijeljina u Bijeljini, koju je izvršavala sudska policija povrijedila pravo tužioca na jednako postupanje.
I to je sve, jer se odmah prelazi na opis zahtjeva numerisanih od strane suda 2-4, a koje sam ja u tužbi obeležio odgovarajućim rimskim brojevima. Navodim sada šta zaista piše u tužbenom zahtjevu "I":
(I) Osnovni sud u Bijeljini utvrdio je da je tužena, Republika Srpska, primjenom usmene naredbe Okružnog tužilaštva u Bijeljini, koja glasi:
"ZDENKO BAJO, NJEGOVA SESTRA I SVI SRODNICI, NE MOGU PRISTUPITI U PROSTORIJE TUŽILAŠTVA"
koju je izvršavala Sudska policija, povrijedila prava tužioca Zdenka Baje na jednako postupanje, i nezakonito oduzela:
1)Dana 05.09.2012. pravo na podnošenje žalbe na navedenu naredbu, garantovano članom 16 Ustava RS!
2)Dana 05.09.2012. pravo na pristup dokumentaciji koju su o njemu prikupljali organi tužene, garantovano članom 23 Ustava RS!
3)Dana 05.09.2012. pravo garantovano članom "Prijavljivanje krivičnog djela od strane građana" iz ZKP-a!
4)Dana 05.09.2012. pravo na slobodan pristup informacijama, garantovano u članu 4 i 13 ZOSPI !
5)Dana 05.09.2012. pravo na ravnopravnost, jednakost pred zakonom i uživanje pravne zaštite, garantovano članom 4 Ustava RS!
6)Dana 05.09.2012. pravo da ne bude izložen ponižavajućem postupanju, garantovano članom 14 Ustava RS!
7)Dana 05.09.2012. pravo da se Ustavom garantovana prava ne mogu oduzeti niti ograničiti, garantovano članom 48 Ustava RS!
8)Dana 05.09.2012. pravo na nediskriminaciju garantovano članom 4 Ustava BIH !
9)Dana 05.09.2012. pravo na pravično suđenje, garantovano Ustavom, vezano za član 7 ZOP-a!
10)Dana 03.12.2012. tužena RS je donijela rješenje kojim se dozvoljava samo uvid u traženu dokumentaciju, ali ne i kopiranje kako je zahtijevao tužilac, te tako oduzela pravo garantovano članom 23 Ustava RS!
čime je u odnosu na tužioca počinjena diskriminacija!
Bez ovog dijela, tužba ne samo da bi bila neosnovana nego i besmislena, jer je ovo ključni dio tužbenog zahtjeva u kome se taksativno navode oduzeta prava, sa datumom i ukazivanjem na konkretni član iz zakona. No kako se vidi, komplatan tekst koji se odnosi na nabrajanje diskriminatorskih radnji je izostavljen iz obrazloženja rješenja.
I osnovcu bi bilo jasno da ono što je navedeno od strane suda nema nikakve veze sa tekstom koji sam ja napisao, te da se tu ne može raditi ni o pravilno utvrđenom stanju, niti o nekoj namjeri da se meni nanese šteta, nego jedino o grešci.
Da li je došlo do problema zbog opterećenosti suda, poznatim razlozima, vezano za opravdane zahtijeve administracije prema vladi, nagomilavanja materijala ili je nešto drugo u pitanju, suštinski nije bitno.

U prilogu ove žalbe su skenirani tekstovi kako kompletnog originalnog tužbenog zahtijeva:
tako i verzije koju je sud upotrijebio za obrazloženje rješenja:
Što se tiče priloženih dokaza, nesumljivo je da su se opisani događaji odigrali, i da nesporno nisam izveden pred sud u zakonom propisanom roku, te iz Zapisnika Osnovnog suda, (takođe priloženog) vidi se i da je na snazi diskriminacija prema svim srodnicima ubijene Ivone Bajo, čime je ispunjen uslov iz člana 15 ZOZD-e "Teret dokazivanja".
Predlažem da drugostepeni sud, kada se uvjeri u to da su dijelovi pod brojem 1 iz dva dokumenta u prilogu potpuno različiti, ostvari uvid u spis, uvjeri se da je prikaz autentičan, te ukine rješenje Osnovnog suda i vrati predmet na rad prvostepenom sudu, shodno stavu 3, člana 235 ZOPP-u.

PRILOZI

ORIGINALAN TUŽBENI ZAHTIJEV
OPIS ZAHTIJEVA OD STRANE OSNOVNOG SUDA

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 314

Morao sam da se suprotstavim kršenju svojih prava iz više razloga. Između ostalih i da bih uopšte imao dokaze o tom bezakonju, kao i da isprovociram MUP da mi oduzme fotografiju torbe, te je sada nesporno da ono što je postao sastavni dio spisa u prekršajnom postupku protiv mene, niko od pripadnika sudske policije po naredbi "nije vidio" cijele 3 godine...

SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE

INSPEKTORATU SUDSKE POLICIJE REPUBLIKE SRPSKE

OKRUŽNOM CENTRU SUDSKE POLICIJE BIJELJINA

ZAHTIJEV

Ovaj dokument se odnosi prije svega na sudsku policiju u Bijeljini, kojoj će biti uručen lično, a kopija će biti dostavljena poštom, komandi u Banjaluku znanja radi i daljeg postupanja u skladu sa zakonom.
Obavještavam vas da sam napisao veći broj krivičnih prijava sa dokaznim materijalom u prilozima, vezano za krivična djela, državnih službenika, među kojima i pripadnika sudske policije.
Detalji će biti navedeni u samim prijavama, a ovom prilikom navodim samo to da se radi o nezakonitim radnjama u protekle 3 godine, tokom kojih je sudska policija bila logistička podrška organizovanog kriminala.
S obzirom da sam došao do neoborivih dokaza o saučestvovanju nekih pripadnika MUP-a i OT Bijeljina u prikrivanju ubistva Ivone Bajo, prilikom šverca režimskih tajkuna, onemogućava se pristup cijeloj porodici i otimaju garantovana prava, kako bi se spriječilo pokretanje istrage, shodno odredbama ZOKP-u, "Obustava istrage" stav:
(3) Tužilac, u slučajevima iz stava 1. tačka v) ovog člana može ponovo otvoriti istragu ako se dobiju nove činjenice i okolnosti koje ukazuju da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni učinio krivično djelo.
Kako ovde ističem samo doprinos sudske policije u prikrivanju zločina, suština je u tome da iako sam pokazao fotografiju materijalnog dokaza ubistva i prikrivanja ubistva, te predao komandi disk sa dokazima, koji terete pripadnike OT Bijeljina, oni izvršavaju "usmenu" fašističku naredbu, (a morali su je odbiti) koja glasi:
ZDENKU BAJO, I SVIM SRODNICIMA UBIJENE IVONE BAJO NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA.
Iako je iz svega savršeno jasno da je tu naredbu izdao bukvalno ubica, (oni koji su prikrivali ovaj zločin mnogo su gori kriminalci od direktnih izvršilaca) pripadnici sudske policije verbalno, (među zaposlenima u zgradi) šire priču da sam ja lično i svi ostali iz porodice narkomani i psihički poremećeni.
Dakle ludaci koji ne znaju ni šta hoće niti imaju neki povod i razlog za dolaske, te navodno su samo nezadovoljni jer zbog svoje gluposti i ludila ne mogu da shvate nadzemaljski rad i inteligenciju svemogućih tužilaca.
To se jasno vidi u zabilješkama sudske policije koje sam dobio po naredbi komande iz Banjaluke, a još u martu 2010-te se u dogovoru komande i Kovačević Novaka plasira ta gnusna laž u Zabilješki 401-10.
Ono što namjerno nije navedeno ni tada ni u naredne 3 godine u svim ostalim zabilješkama, je činjenica da se ne radi o nekom uopštenom nezadovoljstvu, nego sam komandi predočio fotografiju torbe presječenog kaiša, dio nedostaje a većina ostatka je oprana jakim hemijskim sredstvom. Torba je uklonjena sa mjesta zločina prije dolaska policije i izuzeta iz svih istražnih radnji, završivši zapakovana u sudskom depou.
Prikrivanje tog podatka je imalo za cilj osim da se pomogne odgovornima za šverc i ubistvo, te prikrivanje krivičnih djela, i to da se višoj komandi u Banjaluci opravdaju nezakoniti postupci.
Stoga sam morao da se suprotstavim kršenju svojih prava iz više razloga. Između ostalih i da bih uopšte imao dokaze o tom bezakonju, kao i da isprovociram MUP da mi oduzme fotografiju torbe, te je sada nesporno da ono što je postao sastavni dio spisa u prekršajnom postupku protiv mene, niko od pripadnika sudske policije po naredbi "nije vidio" cijele 3 godine, pa se naravno to ne pominje ni u Zabilješki od 05.09.2012. kada sam nezakonito zadržan i uhapšen.
Siguran sam da niko od vas nije znao kakve monstruozne snimke falsifikovanja mjesta zločina i obdukcije prikriva OT Bijeljina, no to vas ne opravdava, posebno zbog toga što ste da bi prikrili istinu, izostavili svjedoka Mićić Zorana koji je u ranijem procesu opisao kakva je naredba koja se primjenjuje, a naređeno je Zoranu Čaviću da laže na suđenju i izjavi kako sudska policija ima naredbu da mi dozvoli pristup uz prethodno kontaktiranje tužilaštva.
Zabilješke koje sam dobio nesporno dokazuju laži svjedoka i predaću ih uz prijave protiv svih odgovornih za taj i druge događaje, a od vas očekujem da primjenite zakon.
Zahtijevam da mi se omogući da podnesem krivične prijave na način pripisan zakonom, kako čine svi građani u pisarnici OT Bijeljina. Nikakav vid diskriminacije ne dolazi u obzir i predavanje u nekim hodnicima, podrumima ili prizemlju izvan prostorija OT Bijeljina, jer se poslije tome gubi svaki trag i nema nikakve povratne informacije niti odgovora na zahtijeve, a uostalom neću dozvoliti da me ponižava bilo ko. I naravno pri svakom daljem kontaktu imate obavezu da poštujete zakone i vi i OT Bijeljina, te da odbijete izvršenje svake usmene naredbe kojom se krše ustavom i zakonom garantovana prava, jer će odgovorni osporavati da su je izdali.
Oni koji su vršili krivična djela moraju snositi odgovornost za to, pa bili oni policajci, tužioci ili poslanici. Ako mi ne bude omogućeno da predam prijave na zakonom pripisani način, obavještavam vas da je pripremljen plan u više faza da svo eventualno bazakonje bude zabeleženo, a prva od njih je da ću pozvati jedan telefonski broj i izvjestiti o svemu. Druge detalje neću otkrivati osim toga da je sve zasnovano na zakonu i nenasilniim metodama, a istini za volju nije bilo nasilja ni od strane sudske policije ni ružnih riječi osim sitnica tipa, da mi ne treba dati nikakva prava i da ovakve treba zatvoriti na Sokolac.
Mafijaški režim se raspada. Žrtvovan je premijer, neki ministri, a i jednom tajkunu je spremljena igra prilikom pokušaja iznošenja novca iz zemlje, sve sa ciljem da se stvori privid borbe protiv korupcije i zaštite glavni kriminalci.
Kad su pali takvi "moćnici" šta mogu očekivati tužioci, koji su prikrivali kriminal i policajci za laži na suđenju i u zabilješkama. Na vama je da odaberete hoće li pojedini iz svega da izađu samo sa opomenama, suspenzijama na par mjeseci ili će završiti na robiji zbog saučestvovanja u trogodišnjem prikrivanju ubistva, šverca i pranja novca.
A možete i dalje da izvršavate nezakonite naredbe mafije i štititi organizovani kriminal, jer kad istrage Interpola i susjednih zamalje koje se vode budu završene, postojaće svi dokazi da ste upozoreni i da su vam predočeni materijali o krivičnim djelima, a vi ste na to reagovali sprečavanjem pristupa i prikrivanjem dokaza.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK 313

Pretres održan 03.12.2012. bio je pripremljen i montiran u stilu srednjovjekovne inkvizicije sa obiljem laži prije svega svjedoka Čavić Zorana, a ovom prilikom ističem samo ključne laži:

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

PREKRŠAJNOM ODJELJENJU

ZAHTIJEV ZA PONAVLJANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA

PO PREDMETU : 80 1 Pr 007070 12 Pr od 03.12.2012.

Na osnovu člana 73. "Zahtjev za ponavljanje prekršajnog postupka" stavovi:
a) ako se dokaže da je odluka zasnovana na lažnoj ispravi ili na lažnom iskazu svjedoka ili vještaka;
b) ako se dokaže da je do odluke došlo usljed krivičnog djela sudije ili drugog službenog lica koje je učestvovalo u postupku;
d) kad se iznesu nove činjenice ili podnesu novi dokazi koji bi doveli do drugačije odluke da su bili poznati u ranijem postupku!
Stav e) ovog člana je takođe relevantan, jer je došlo do grubog kršenja ustava i zakona, no time se neću baviti zbog neusklađenosti termina! Naime rok za podnošenje ovog zahtijeva je 6 mjeseci, dok Ustavni sud, barata sa terminima od oko 2 godine. Kako je očito da nema mogućnosti da se do stava Ustavnog suda dođe na vrijeme, pozvaću se na preostale mogućnosti, a opcije navedene u stavu e) ću koristiti, ako ovaj zahtijev ne donese rezultate!
Shodno članu 75, stav 2 ZOP-a već sam naveo, koji je osnov za podnošenje zahtijeva, a dokaz o tome je u prilogu!
Pretres održan 03.12.2012. bio je pripremljen i montiran u stilu srednjovjekovne inkvizicije sa obiljem laži prije svega svjedoka Čavić Zorana, a ovom prilikom ističem samo ključne laži:
Prema izjavi pomenutog svjedoka prilikom odgovaranja na pitanja u zapisniku je zabeleženo na strani 5:
"postoji naredba od njegovih pretpostavljenih da se okrivljenom dozvoli pristup tužilaštvu uz prethodno kontaktiranje, koje se obavlja putem rukovodnog radnika sudske policije"
To je naravno gnusna laž, jer sudska policija ima naredbu da mi po svaku cijenu spriječi pristup u OT Bijeljina i onemogući ostvarenje bilo kog zakonom garantovanog prava sa ciljem da se prikrije odgovornost Kovačević Novaka i drugih kriminalaca u sabotiranje istrage ubistva o čemu imam neoborive dokaze.
Zabilješka 1173-11 od 19.07.2011. je jedan od 27 dokumenata koje sam dobio naredbom komande sudske policije Banjaluka, a dokazuje da je svjedok Čavić Zoran lagao. Zabilješku je sačinio policajac Jelačić Srebrenko, a podvukao sam dio u kome čak na dva mjesta, (zbog čega sam je i odabrao kao dokaz) jasno piše da mi je pristup u OT Bijeljina ZABRANJEN...
U još nekoliko od pomenutih 27 dokumenata se pominje postojanje takve naredbe te mnogi važni detalji koji dokazuju krivična djela pripadnika OT Bijeljina, komande sudske policije i sudije Đurić Dragoljuba, kao recimo Zabilješka 1420-10 u kojoj su policajci zabeležili da zahtjev majke ubijene djevojčice da telefonom kontaktira aerodrom, kuću ili advokata, citiram "NIJE NJEGOVA STVAR", no to će biti priloženo uz krivične prijave koje podnosim protiv svih aktera u ovom terorističkom postupanju takozvanih državnih službenika, a sve će biti proslijeđeno i istražnim organima izvan zemlje koje redovno obavještavam o bezakonju mafijaškog režima u prikrivanju ubistva, krijumčarenja i pranju novca narko mafije, te objavljeno na internetu sa dokazima i imenima svih aktera kriminala.
Osim te centralne laži, svjedok Čavić je gnusno lagao i tvrdeći da sam bilo šta vikao. S obzirom da mi nijedan od dokaza nije predočen prije pretresa, te ga nisam mogao koristiti prilikom ispitivanja, tek poslije toga sam ostvario uvid i naravno dobio među pomenutih 27 i Zabilješku 1292-12 od konkretnog dana.
U tom dokumentu sačinjenom i potpisanom, od strane upravo svjedoka Čavića i Mićić Zorana nigdje se ne pominje vika. Navodno sam tada vikao kao ludak, što oni samo par minuta kasnije ne pominju u tekstu zabilješke, niti podnosilac u zahtijevu za pokretanje prekršajnog postupka. Tek na pretresu Turuntaš Sretanka potencira viku.
S obzirom da nije bila na licu mjesta, nema vike u zabilješci, niti u tekstu zahtijeva, sasvim je jasno da se uz međuvremenu uticalo na svjedoke da lažu na suđenju...
MUP je smišljeno prekršio prava iz zakona i iako me je nazakonito zadržao u pritvoru, izbjegava se izvođenje pred sud u zakonom propisanom roku od 12 sati, upravo zbog toga da se montira optužnica i pripreme svjedoci za laži.
Takođe je na samom pretresu došlo do neviđenog bezakonja jer se nije pojavio ključni svjedok optužbe Zoran Mićić. koji je i izdao naredbu, te mi je na taj način oduzeto pravo iz člana 6 ZOP-a.
e) da ispitaju ili da se u njihovo ime ispitaju svjedoci koji ih terete i da se obezbijedi prisustvo i saslušanje svjedoka u njihovu korist pod istim uslovima kao i svjedoka koji ih terete
Tek na moje pitanje i insistiranje o tome gđa Turuntaš Sretanka je uvrijeđeno odgovorila da ona ne zna kakvi su privatni poslovi svjedoka ???
Napominjem da je Zoran Mićić ranije u drugom pretresu izjavio da citiram: ZDENKU BAJO, BUDIMKI BOLLIN BAJO I SVIM SRODNICIMA UBIJENE IVONE BAJO, NIJE DOZVOLJEN PRISTUP !
Znajući to scenaristi ovog montiranog procesa bez objašnjenja izostavljaju tog svjedoka kako ne bi morao davati različitu izjavu, navodeći Čavića da lažno svjedoči. Na zahtijev MUP-u da mi dostavi dokument u kome se objašnjava izostanak tog glavnog svjedoka, komandir Marić Nenad se bukvalno izruguje i umjesto toga što sam tražio, objašnjava odluku suda.
I na kraju ističem i krivična djela sudija Đurić Dragoljuba i Zorić Milene, koji su prekršili zakon i oduzeli ustavom garantovano pravo iz člana 32 Ustava RS:
Građani imaju pravo da javno iznose mišljenje o radu državnih organa i drugih organa i organizacija, da im podnose predstavke, peticije i prijedloge i da na njih dobiju odgovor. Niko ne može biti pozvan na odgovornost niti trpjeti druge štetne posljedice zbog javno izraženog mišljenja o radu državnih organa ili stavova iznesenih u predstavci, peticiji i prijedlogu, osim ako je time učinio krivično djelo.
te iako sam jasno naveo njihovu obavezu iz ZOS-a član 5, nisu se nijednom rječju osvrnuli na to.
Sudovi štite prava i slobode zajamčene ustavima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i zakonom, te obezbjeđuju ustavnost i zakonitost.
Dakle da rezimiram u čemu je relavantnost dokumenta koji prilažem.
Članom 24 ZOJRIM propisano je da naredba ovlaštenog službenog lica mora biti ZAKONITA, a lažnom izjavom svjedok Čavić usmenu fašističku naredbu koji izvršava sudska policija lažno predstavlja sudu kao zakonitu, tvrdeći da imaju naredbu da mi dozvole pristup uz navodno prethodno kontaktiranje. Istina je da imaju naredbu da me po svaku cijenu spriječe što se vidi iz dokumenta koji prilažem. A da se tim postupkom vrši diskriminacija i krši više garantovanih prava jasno je svakom pravniku.
Ja sam pokrenuo više pravnih koraka za dokazivanje i sankcionisanje tog bezakonja među kojima i više tužbi za utvrđenje diskriminacije, gdje ću pozvati sve aktere za svjedoke uključujući i sudije, ukoliko tužena RS ne prihvati odgovornost bez pretresa, a od ovog suda očekujem da me prema stavu 5 člana 75 ZOP-a, oslobodi odgovornosti ili zakaže novi pretres na koji će uz priloženi dokument kao novi dokaz biti pozvan i svjedok Mićić Zoran.
Sud treba jasno da istakne u svom rješenju po ovom zahtijevu:
1) Da li je zakonita naredba da se svim srodnicima zabrani na neograničeno dug period, pristup u OT Bijeljina.
2) Da li građani imaju pravo iznositi javno mišljenje o radu državnih organa, (napisano je bilo ZAUSTAVIMO SPREGU MAFIJE I TUŽILAŠTVA, uz fotografiju materijalnog dokaza ubistva, koju niko od aktera pa ni sud nije smio niti da pomene, jer dokazuje kriminal pripadnika OT Bijeljina) i da za to ne budu kažnjavani.

Svako izbjegavanje odgovora na ova pitanja, bilo kog sudije je kršenje zakona i pomoć ubicama Ivone Bajo, što već čine pojedini pripadnici organizovanog kriminala iz OT Bijeljina, sudske policije MUP-a i suda...

PRILOG

ZABILJEŠKA 1173-11

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902