ĆLANAK 448

U ZEMLJI KOJOM VLADA POLITIČKO TAJKUNSKA MAFIJA, PLJAČKAJUĆI I UBIJAJUĆI NAROD GODINAMA, INSTALIRANI SU NJIHOVI POSLUŠNICI U SVE DRŽAVNE ORGANE KAKO BI SPRIJEČILI BILO KAKVE ISTRAGE. UNIŠTAVAJU SE DOKAZI, SAKRIVAJU KRIVIČNE PRIJAVE, LIKVIDIRAJU I LAŽNO OPTUŽUJU POJEDINCI OPASNI PO MAFIJAŠKI REŽIM. BAHATOST, DRSKOST, BEZOBRAZLUK, KORUPCIJA I KRIMINAL IDE DOTLE DA SE LAŽNO PROGLAŠAVAJU APSOLUTNO ZAŠTIĆENIM OD BILO KAKVOG SUDSKOG POSTUPKA, ZA RADNJE IZVRŠENE SLUŽBENO ILI PRIVATNO, ŠTO OSIM SAUČESTVOVANJA U ZLOČINIMA, NJIHOVIM PRIKRIVANJEM, TEORETSKI UKLJUČUJE I SILOVANJA, PREMLAĆIVANJA, UBISTVA GRAĐANA, PLJAČKE, FALSIFIKOVANJA, ODNOSNO BILO KOJE KRIVIČNO DJELO, A SLIKOVIT PRIMJER I DOKAZ TOGA JE NA SKENIRANOM DOKUMENTU KOJI VIDITE :

DA JE TO GNUSNA LAŽ I POKUŠAJ OBMANE NARODA POKAZUJE RELEVANTNI ČLAN IZ ZAKONA O VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAŠKOM VIJEĆU, STAV 2 A PRIMJER DA SE NEPOSLUŠNI I NEPODOBNI TUŽIOCI KAŽNJAVAJU I PROCESUIRAJU ČAK I ZA RADNJE IZVRŠENE TOKOM ISTRAGE U SOPSTVENOM PREDMETU JE UKLANJANJE TUŽITELJICE DIJANE MILIĆ. ISTRAGA PROTIV NJE JE OKONČANA PAR MJESECI KASNIJE SMRĆU OSUMNJIČENE U BOLNICI POD SUMNJIVIM OKOLNOSTIMA, POŠTO JOJ JE IZNENADA POZLILO...
Član 87. ZOVSITV-u "Imunitet sudija i tužilaca"
(1) Sudija ili tužilac ne može biti krivično gonjen, uhapšen ili zadržan u pritvoru niti može odgovarati u građanskom postupku za mišljenja koja daje ili za odluke koje donese u okviru svojih službenih dužnosti.
(2) Posjedovanje imuniteta neće spriječiti ili odgoditi istragu u krivičnom ili građanskom postupku koja se o nekoj stvari u skladu sa zakonom vodi protiv sudije ili tužioca.
TAKO SE OD ZAKONSKI OPRAVDANOG IMUNITETA ZA SLUČAJNE GREŠKE PRILIKOM ISTRAŽNIH RADNJI, KAO ŠTO JE RECIMO NALOG ZA PRITVOR NEVINE OSOBE, PREŠLO NA PRODAJU TOG IMUNITETA, TAKO ŠTO SE JEDNOSTAVNO ODBACUJU SVE KRIVIČNE PRIJAVE PROTIV KRIMINALACA KOJI TO MOGU DA PLATE A NASTAVLJA SE OTIMANJEM USTAVOM I ZAKONOM GARANTOVANIH PRAVA SVIM "OBIČNIM" GRAĐANIMA IAKO JE DISKRIMINACIJA ZABRANJENA USTAVOM I POSEBNIM ZAKONOM O ZABRANI DISKRIMINACIJE. POŠTO MNOGI NE ZNAJU KAKVA SU IM PRAVA I NE ZNAJU DA JE ZABRANJENO I KAŽNJIVO BILO KAKVO RAZLIČITO POSTUPANJE KOJE SE VRŠI PREMA NJIMA, POGLEDAJTE KAKO JE SNAGOM DOKAZA "RAZBIJEN" ADVOKATSKI TIM DRŽAVNOG ZASTUPNIKA PRAVOBRANILAŠTVA UZ NAPOMENU DA JE OVO SAMO PRVA I NAJMANJA OD VIŠE PARNICA, ŠTO ZNAČI DA ĆE U OSTALIM DOŽIVJETI MNOGO VEĆE BLAMAŽE OD OVE. NA NAREDNOJ KOJA SE POMINJE U OVOM TEKSTU 17.06.2014. I U KOJOJ JE DOKAZNI MATERIJAL MNOGO OBIMNIJI, ODNOSNO OBRAZLOŽENJE DOKAZA BI UMJESTO NA JEDNOJ KAO OVDE BILO NA 5-10 STRANICA, UOPŠTE SE NISU POJAVILI IAKO JE PREMA ZAKONU NA NJIMA TERET DOKAZIVANJA, TE JE ISTA ODLOŽENA ZA 3 MJESECA, DO PRED IZBORE !!!???
ŠIRITE DALJE OVAJ PRIMJER I POKAŽITE SVOJIM PRIJATELJIMA KOJI SU NA UDARU KRIMINALACA IZ VLASTI DA IMAJU ZAKONOM GARANTOVANA PRAVA I DA SE MOGU IZBORITI ZA NJIH. PRESUDA JOŠ UVIJEK NIJE DONESENA A KO JE OVDE IZVODIO DOKAZE, KO SE "BRANIO" ĆUTANJEM, KO JE POBJEDNIK A KO TREBA DA IZGUBI SPOR, PROCJENITE SAMI...

DEMONTIRANJE MAFIJAšKOG REžIMA

NAPOMENA : U prvom dijelu je tekstualni prikaz toka parnice sa ispravkama grešaka nastalih zbog brzine tipkanja i umetnutim dokazima koji se pominju a u nastavku su skenirane slike originalnog zapisnika sa glavne rasprave...
BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OSNOVNI SUD U BIJELJINI
Broj: 80 0 P 053922 13 P
Bijeljina, 05.06.2014. godine

ZAPISNIK
Sastavljen kod Osnovnog suda u Bijeljini dana 05.06.2014. godine

PRAVNA STVAR:
TUŽILAC: Zdenko Bajo
TUŽENA: Republika Srpska
RADI: Diskriminacija iz oblasti pravosuđa
OD SUDA PRISUTNI:
SUDIJA, Matković Aleksandar
Zapisničar, Slobodanka Marjanović
Započeto u 08,30 časova.
Konstatuje se da su pristupili:
Za tužioca pristupio Zdenko Bajo - lično
Za tuženu Stoja Jovičić po punomoći koju ulaže u spis.
Sud donosi:

R j e š e nj e

Održaće se glavna rasprava.
Tužiočev punomoćnik izjavi: Ostajem kod tužbe i kod tužbenog zahtjeva u cjelosti.
Punomoćnik tuženog izjavi: Ostajem kod odgovora na tužbu i svih dosadašnjih navoda.
Sud donosi


R j e š e nj e

Vrši se uvid službenu zabilješku broj 10-01/4-3534/13 od 14.08.2013.godine, zbirni izvještaj sačinjen dana 13.05.2013.godine, zahtjev za pristup informacijama koje je tužilac uputio CJB Bijeljina PS Bijeljina 15.05.2013.godine, službena zabilješka sudske policije RS odjeljenje u Bijeljini broj 1173/11 od 19.07.201 l.godine, zapisnik sa usmenog pretresa od 19.08.2011 .godine u predmetu ovog suda broj 80 1 Pr 004323 11 Pr sa obavještenjem koji je tužilac u vezi zahtjeva za dostavljanje tog zapisnika dobio od istog suda zaveden pod brojem 080-0-Su-l 1-000612 od 24.10.201 l.godine, dopis Okružnog tužilaštva u Bijeljini broj A-326/12 od 15.11.2012.godine, zahtjev za pristup informacijama koje je tužilac podnio Okružnom tužilaštvu dana 08.01.2013.godine i odgovore koje sam dobio od CJB Bijeljina PS Bijeljina broj 10- 01/4-4475/13 od 16.08.2013.godine i broj 10-01/4-4475/13 od 09.09.2013.godine, zahtjev koji je podnio Okružnom tužilaštvu Bijeljina dana 30.04.2010.godine, odgovor koji je dobio od Okružnog tužilaštva broj IT-2/14 od 19.02.2014.godine i odgovor Ustavnog suda BiH broj P 124/14, zabilješke koju jc sačinio CJB br. 10- 01/4-3534/13 , uvid u spis broj 80 0 P0 43325 13 P 2. Nakon izvršen uvida sud izdvaja spis broj 80 0 P0 43325 13 P 2 a kopiju istog zadržava, jer je predmet u radu kod drugog sudije i ročište je zakazano za 17.06.2014g.
Prisutni ne prigovaraju izršenom uvidu niti navedenim konstatacijama.
Tužilac izjavi da uvidom u spis konstatovao da tuženom nije dostavljen jedan primjerak zahtjeva od 30.04.2010g , podnesen OT Bijeljina, pa predpostavljam da tuženoj nije dostavljen jedan primjerak tog dokaza.
Punomoćnik tužene izjavi da nema primjerak tog zahtjeva.
Nakon toga sud je jedan primjerak tog zahtjeva uručio punomoćniku tužene, a drugi primjerak zadržao u spis.
Nakon toga punomoć. tužene izjavi da se ne protivi uvidu u isti,od strane suda, a nakon što sam danas izvršila uvid u zahtjev.
Tužilac u završnoj riječi izjavi:

Prije nego što dam svoj komentar dokaza i predloga u vezi rješenja ovog spora u ovoj završnoj riječi želim da se osvrnem na navode tužene date na odgovor u tužbi.
Tužena RS uopšte nije negirala diskriminaciju koju provodi prema meni nego pokušava da za nju nađe neko opravdanje i dostavljanjem potpuno nerelavantne dokumentacije, želi da ovaj sud legalizuje tu diskriminaciju.
Tužena RS nije dostavila bilo kakvo rješenje kojim mi se suspenduje neko pravo, niti dokaz da je odgovorila na moj zahtjev za pristup informacijama.
Najstariji dokument koji nosi datum 30.04.2010. dokazuje kontinuitet diskriminacije i motive tužene RS zbog kojih to i čini.
Razlog za to je prikrivanje teških krivičnih dijela od strane tužene RS, a što se može vidjeti iz teksta ovog zahjteva koji sud ima na uvid.
Zabilješka sud. policije 1173/11 pokazuje da mi tužena RS zabranjuje pristup Tužilaštvu bez ikakvog pismenog rješenja.
Dokument iz Prekršajnog suda od 19.08.2011. pokazuje kakav tretman tužena RS primjenjuje prema cijeloj porodici jedne djevojčice, čije ubistvo tužena prikriva.
Zahtjev za pristup informacijama predat u CJB Bijeljina 15.05.2013. pokazuje da od tužene tražim podatke o prijavi krivičnog dijela od prije dva dana tj. od 13.05.2013. a što je tema ove tužbe. Na taj zahtjev mi tužena nije odgovarala i tek poslije mojih više intervencija sam dobio lažni odgovor koji ću naknadno da obrazložim.
Dokument A-326/12 je upućen od OT Bijeljina UDT-u i predstavlja prvi pisani dokaz OT Bijeljina, kakav se tretman prema meni primjenjuje i to ne prema Zakonu, nego prema usmenim naredbama.
Zahtjev za pristup informacijama od 08.01.2013. odnosi se na moje krivične prijave predate 2010-te. Ja nisam tražio da se izvrši uvid u krivične prijave, ali imam dokaz da one zaista postoje.
Iz objašnjenja koje sam dao na dnu zahtjeva vidi se koji su motivi tužene za sakrivanje tih krivičnih prijava. Tužena RS je sakrila te krivične prijave da bi prikrila krijumčarenje neidentifikovane robe koje je vršeno putem Bobar grupe, vlasnika poslanika njene Skupštine.
Istovremeno je tužena RS prala novac narko mafije preko Bobar Banke istog vlasnika.
Odgovori MUP-a od 16.08.2013. i 09.09.2013. pokazuju novi pokušaj manipulacije.
Vidi se da se tvrdi kako mi je dozvoljen ulaz u zgradu, kao i do pisarnice ali nije dozvoljen pristup u prostorije tužilaštva.
Svi zaposleni u ovoj zgradi znaju da je nemoguće doći do pisarnice ako se ne dođe u prostorije tužilaštva a što u svom dopisu potvrđuje i g. Novak Kovačević. Skrećem pažnju sudu na očiglednu laž u odgovoru od 16.08.2013. gdje se tvrdi:
"Obavještavam Vas da smo postupili po Vašem zahjtevu kojim tražite pristup informacijama te smo utvrdili da je povodom te prijave sačinjena službena zabilješka"...
Sud je konstatovao da službena zabilješka dostavljena od strane MUP-a nosi datum 14.08.2013. što znači da zabilješka po mojoj prijavi ne postoji, nego je ova dostavljena, sačinjena cijela tri mjeseca kasnije, a poslije moje "prijetnje" odgovomim u MUP-u, da ću podnijeti tužbu protiv RS i predložiti da kompletnu odštetu snose odgovorni.
U odgovoru od 09.09.2013. MUP navodi da tu službenu zabilješku nije u mogućnosti da dostavi, a ne žele da dostave da se ne bi otkrila njihova manipulacija sa datumima.
Odgovor OT Bijeljina broj IT-2/14
i odgovor Ustavnog suda BiH broj P-124/14 pokazuje nastavak diskriminacije, obmana i manipulacija tužene RS jer pokušava sakriti spis koji im je vraćen godinu dana ranije.
Smatram da tužena na kojoj je teret dokazivanja nije uradila ništa da bi dokazala nepostojanje diskriminacije, nego to vrši ćutanjem.
U službenoj zabilješki koju je sud dobio tvrdi se da sam krivične prijave predao u pisarnici suda što je takođe manipulacija, te dajem sudu na uvid da se uvjeri da su iste predate u MUP CJB Bijeljina, a u iste nisam predlagao da se izvrši uvid.
Predlažem da sud usvoji postavljeni tužbeni zahtjev u cjelosti.

Punomoćnik tužene u završnoj riječi izjavi:
Tužena prije svega smatra da je tužbeni zahtjev tužioca neuredan i stoga predlaže da se tužbeni zahtjev tužioca odbaci. Osim toga, iz danas provedenih materijalnih dokaza proizilazi da je tužbeni zahtjev neosnovan, pa s toga predlažemo da sud odbije tužioca sa tužbenim zahtjevom, a sve kako je to već istakla u svom pismenom odgovoru na tužbu.

Sud zaključuje glavnu raspravu, a prisutnim predočava da će odluka u ovoj pravnoj stvari biti donijeta dana 03.07.2014. godine sa napomenom da im ista neće biti dostavljena poštom, da odluku mogu da preuzmu u zgradi suda soba broj 13 i da od dana donošenja teče rok za žalbu.
Dovršeno. Prisutni pregledaju i potpisuju zapisnik bez primjedbi.

SKENIRANE STRANICE ORIGINALNOG ZAPISNIKA SA GLAVNE RASPRAVE


UVODNI KOMENTAR I NAPOMENE
OBRADA DOKUMENTACIJE OPTIČKIM ČITAČEM

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 447

NA OVAJ ZAHTIJEV NIKADA NIJE ODGOVORENO ŠTO ZNAČI DA SU SUDIJE SVJESNO PREKRŠILI ZAKON I PRAVILA POSTUPKA DA BI ZAŠTITILI POČINIOCE KRIMINALNIH RADNJI A ODGOVORNOST SUPROTNO USTAVU PREBACILI NA DRŽAVU...


ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA


Ime i prezime : ZDENKO BAJO

Adresa : MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)OKRUŽNI SUD U BIJELJINI

(Sadržaj zahtjeva)Obraćam se Okružnom sudu u Bijeljini sa zahtijevom:
- Da mi dostavi kopiju objašnjenja prvostepenog suda u predmetu 80 0 P 039976 14 Gž

koje je moralo biti napisano, shodno ZOPP-u član 215, stav:
(2) Ako žalitelj tvrdi da su u prvostepenom postupku povrijeđene odredbe parničnog postupka, sudija prvostepenog suda dat će objašnjenje u povodu navoda žalbe koji se tiču tih povreda, a prema potrebi će provjeriti istinitost tih navoda u žalbi.
U žalbi sam jasno istakao citiram:
PRESUDA SE OVOM ŽALBOM POBIJA U CJELINI, ZBOG POVREDE ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA, POGREŠNO I NEPOTPUNO UTVRĐENOG ČINJENIČNOG STANJA TE POGREŠNE PRIMJENE MATERIJALNOG PRAVA, VEZANO ZA ČLANOVE 208 - 211 ZOPP, ŠTO ĆE BITI OBRAZLOŽENO U TEKSTU ŽALBE!
I potom obrazložio kako su povrijeđene odredbe parničnog postupka, (izdvajam samo dio):
"Tuženi Kovačević je dostavio neke dokumente koje pominje i prvostepeni sud, ali ne u potrebnom broju kopija, odnosno te "dokaze" ja nikada nisam dobio i ne mogu se koristiti kao argumentacija za presudu"
Čime je prekršana odredba iz člana 72, stav:
(2) Ako tuženi osporava tužbeni zahtjev, odgovor na tužbu mora sadržati i razloge iz kojih se tužbeni zahtjev osporava, cinjenice na kojima tuženi zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvrduju te činjenice, te pravni osnov za navode tuženog.
sve vezano za član 334, stav;
(5) Podnesci sa prilozima koji se dostavljaju protivnoj stranci, predaju se sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku.
Takođe su grubo oduzeta moja prava u postupku od čega posebno ističem dio vezan za PRAVNI OSNOV TUŽBENOG ZAHTJEVA, jasno naveden u tužbi:
Član 16. (IZ USTAVA)
Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom.
Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
Član 48. (IZ USTAVA)
Prava i slobode zajamčeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti. Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom.
Ko se ogriješio o ljudska prava i osnovne slobode zajamčene ovim ustavom, lično je odgovoran za to i ne može se pravdati ničijim naređenjem.
Iako sam član 48 naveo u tužbi kao jedan od pravnih osnova, prema kome je osoba LIČNO odgovorna za kršenje prava iz Ustava, ni prvostepeni ni drugostepeni sud se nijednom riječju nisu osvrnuli na ovaj ključni segment tužbe, što će naravno biti glavni argument prilikom podnošenja vanrednog pravnog lijeka...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 446

Moguće je da trenutna "POLITIČKA VOLJA" još ima uticaja da uprkos svemu privatne kriminalne aktivnosti proglasi službenim radnjama, ali to neće biti poslije oktobra, kada bi tek mogli očekivati pravosnažnu odluku. Na svakome je da obabere hoće li biti novi heroj borbe za uspostavljanje pravne države ili brana za nju...


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 048630 13 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO (Majke Jevrosime 20/76300 Bijeljina)

Tuženi: 1)

DANICA STJEPANOVIĆ (Vuka Karadžića 3/76300 Bijeljina)

Tuženi: 2)

NOVAK KOVAČEVIĆ (Vuka Karadžića 3/76300 Bijeljina)

Vrijednost spora:

40000 KM


PRIJEDLOG TUŽENIMA

Kako sam i nagovijestio u samoj tužbi ostavljam mogućnost tuženima g-đi Stjepanović Danici i g. Kovačević Novaku da se parnica okonča nagodbom shodno članu 87 ZOPP-u. Sporazum mogu prihvatiti oboje tuženih ili jedno od njih u kom slučaju bih ja odustao od tražene nadoknade od stranke koja je prihvatila dogovor, a tužena stranka bi bila u obavezi da pismeno obrazloži sve okolnosti i nalogodavce za lažnu prijavu protiv mene, umjesto da se procesuiraju odgovorni za ubistvo djevojčice Ivone Bajo, prilikom krijumčarenja, zbog čaga su materijalni dokazi prani benzinom i prikrivane evidentirane unutrašnje povrede.
O detaljima bi se prvo morao postići usmeni dogovor bilo direktno ili preko punomoćnika koga tuženi ovlaste da me kontaktira, no ovo je minimum ispod koga ne prihvatam sporazum. Dakle, ukoliko tuženi daju svojeručno potpisano objašnjenje o svim okolnostima koje su doveli do lažne prijave, ja se obavezujem svojim potpisom da odustajem od nadoknade odnosno povlačim tužbu, pri čemu svaka stranka sama snosi dotadašnje troškove...

Kao jedan od dokaza za motive svega priložen je disk na kome se između ostalog nalazi i video zapis "Politička volja" u kome Glavni republički tužilac, pred kamerama za javnost priznaje da citiram "ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA NEMA POLITIČKE VOLJE".
Direktna veza između njega i tuženih, (osim što su pripadnici tužilaštva) je materijalni dokaz zločina "Torba" oprana jakim hemijskim sredstvom, koju pominje u svojoj odluci KTA-ST-122/10.
Naredba je donesena 20.01.2011. dok je isti bio specijalni tužilac, poslije čega sam dokaze o kojima je govorio dostavio i Specijalnom tužilaštvu i lično Glavnom republičkom tužiocu, poslije čega je krajem 2012-te uslijedilo pomenuto priznanje. Sigurno je da postoje i drugi slučajevi gdje se ne primjenjuje zakon nego volja političara, no u ovom slučaju postoji jasna veza između dokaza kriminala koje sam otkrio, tuženih i glavnog republičkog tužioca, pa nije isključeno da su mu se tuženi svojevremeno lično požalili na pritiske kojima su izloženi.
Stoga očekujem od njih da pokažu sada hrabrost i krenu korak naprijed te imenuju nosioce te POLITIČKE VOLJE.
Tuženi naravno ne samo da ne moraju prihvatiti dogovor nego uopšte ne moraju odgovoriti na njega, te ih obavještavam da je krajnji rok za njihovu odluku 15.06.2014. ili datum održavanja glavne rasprave ako do nje dođe ranije. Na njima je odluka da li će se deklarisati kao žrtve "političke volje" ili kao njena "udarna pesnica". Vjerujem da je tuženima poznato da sadašnja politička situacije nije ni blizu one iz 2010-te a kao primjer i motiv im može poslužiti slučaj osobe T.G. (koji je bio na čelu Republičke geodetske uprave) i iznoseći dokaze o djelovanju građevinske mafije preko noći postao heroj. S druge strane imajući u vidu da sam za ovu parnicu došao do dokaza ko je službeno postupao u predmetu po lažnoj prijavi, kao i odluke OT Doboj i drugih važnih dokaza koji isključuju službeno postupanje tuženih, moguće je da trenutna "POLITIČKA VOLJA" još ima uticaja da uprkos svemu njihovu ulogu proglasi službenim radnjama, ali to neće biti poslije oktobra, kada bi tek moglo očekivati pravosnažnu odluku.
Takođe postoje istrage i suđenja u zemljama regiona na kojima bi se mogli iznijeti dokazi ili pojaviti svjedoci o događajima zbog kojih sam lažno optužen, poslije čega više neće biti mogućnosti za bilo kakve dogovore.
Na tuženima je da obaberu hoće li biti novi heroji borbe za uspostavljanje pravne države ili brana za nju...

DODATNI PRILOZI TUŽBE


Naredba KTA-ST-122-10 (kompletna)
Odluka OT Doboj T15 0 KT 0002365 10
Izjašnjenje postupajućeg tužioca 13.05.2010.
Izjašnjenje postupajućeg tužioca 06.12.2010
Zahtjev za deponovanje 25.03.2010.
Zahtjev za pretres 19.03.2010.
Materijalni dokaz zločina

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 445

Tužilac Stjepanović nije istraživala ubistvo djeteta nego ga je prikrila da bi zataškala krijumčarenje Dodikovog tajkuna inače trenutnog poslanika Skupštine RS. Istovremeno su u Bobar banci istog vlasnika, čiji je RS suvlasnik prali novac narko mafije Darka Šarića, te je 25.02.2012. evidentirano preko 4 miliona KM transakcija


VISOKOM SUSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

PRITUŽBA PROTIV TUŽIOCA STJEPANOVIĆ DANICE

U PRILOGU OVE PRITUŽBE JE MATERIJAL KOJI JE NEDOSTAJAO SPECIJALNOM TUŽILAŠTVU RS DA BI POKRENUO ISTRAGU. TOKOM 3 GODINE STJEPANOVIĆ DANICA UZ POMOĆ KOVAČEVIĆ NOVAKA KORISTILA JE SVE MOGUĆE NAZAKONITE METODE DA BI TI DOKAZI OSTALI SAKRIVENI...
Početkom 2010-te, poslao sam pritužbu VSITV-u, vezano za postupanje prije svega nadležne tužioca Stjepanović Danice u predmetu istrage okolnosti pod kojima je nastradala osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo. U oko pola godine lažne istrage bilo je obilje bezakonja i kriminala, a podsjećam samo na nelogičnost oko mjesta povređivanja.
Naime prema slici lica mjesta, izjavama svjedoka a i mišljanja vještaka, do povrede je došlo bar 10 metara prije pada, a kada sam postavio pitanje: "Ako je do povrede došlo padom sa bicikla na žicu od korpe, kako je moguće da je krvarila prije tog pada" tužilac je odgovorila "TUŽILAŠTVO ĆE URADITI SVE ŠTO JE POTREBNO" i to ponavljala na svako pitanje. Potom je još u septembru, spriječila da dostavim dokaze koje sam otkrio, te je bilo sasvim jasno da joj je cilj prikrivanje ubistva iz tada nepoznatih razloga. Pritužba je evidentirana pod brojem 8547/10, a okončana je dana 06.04.2012. odlukom koju prilažem, da nema osnova za pokretanje postupka.
Predmet ove pritužbe sada se događaji poslije odluke o nesprovođenju istrage donesene 04.01.2010. koje ću redom ukratko obrazložiti. Prilog Patologija 29.07.2009. pokazuje koje su povrede konstatovane obdukcijom, a Patologija 05.08.2009. govori o izgledu pretpostavljenog oruđa i ne radi se o žici...
No po okončanju radnji tužioca, početkom 2010-te dobio sam dozvolu suda i fotografisao predmete koje je djevojčica imala u vrijeme ubistva, te uočio da je torba dvostruko presječenog kaiša, dio nedostaje, a ostatak opran jakim hemijskim sredstvom, koje je čak i boju skinulo, što se vidi na prilogu "Torba".
Kako o tome nije bilo ni pomena, a pogotovu da je to neko objasnio dostavio sam u OT Bijeljina više snimaka materijalnog dokaza, te s obzirom da ZOKP-u predviđa reakciju tužioca na novi dokaz koji ukazuje na izvršenje krivičnog djela zatražio objašnjenje i stav OT Bijeljina o tome. Kako su mjesecima ranije izbjegavali svaki razgovor bio sam siguran da će tako nastaviti i dalje te sam zatražio pismeno podatke Zahtjevima prama ZOSPI-a. Podsjećam da sam tad već podneo krivičnu prijavu i na činjenicu da UDT uz svako obavještenje o otvaranju predmeta šalje objašnjenje da se mogu dostaviti dodatne informacije za taj predmet, te će biti jasnije zašto niti na jedan od narednih zahtijeva nikada nije odgovoreno:
Zahtjev 02.02.2010. pokazuje da tražim uvid i kopiranje, a Zahtjev 11.02.2010. u nekoliko redova odslikava suštinu prikrivanja ubistva, jer pokreće pitanje mjesta i načina povređivanja, da li je i po jednom vještaku, sve unutrašnje povrede nanijela žica, zašto je torba u takvom stanju, te na kraju predviđam razne smicalice, odnosno da će nemajući odgovor koristiti svaki način da me neutrališu.
Zahtjev 15.02.2010. pokazuje da mi nije omogućen uvid i kopiranje te ponavljam isto, a Zahtjev 17.03.2010. potvrđuje kontinuitet bezakonja i odbijanja tužioca da omogući pristup informacijama, koje dokazuju njena krivična djela.
Kako je poslije 50 dana odbijanja svakog razgovora, više desetina uzaludnih dolazaka i neodgovaranja na zahtijeve, bilo jasno da je tužilac Stjepanović prikrila ubistvo i nastavlja sa tim, poslao sam obavjest o tome svim tužiocima i objavio sliku materijalnog dokaza uz opasku da će odgovorni završiti u zatvoru, ako ne otkriju za čije su interese radili. Prilog "Obavještenje" pokazuje tekst koji sam poslao tužiocima službeno nevezanim za slučaj, te tužiocu Gruhonjiću, poslije čega su me on i Debeljević lažno prijavili za "Ugrožavanje sigurnosti".
Dakle umjesto da pokrenu istragu pošto sam im doneo dokaz "na tacni" ili da daju objašnjenje ako ga imaju, odgovore na zahtjeve što bi bilo u skladu sa odgovornim poslom koji obavljaju, smišlja se plan kako da mi se nanese šteta, te šalju policiju da mi odnese računar, misleći da dokaze nisam umnožio. Ta lažna prijava okončana je poslije dvije i po godine razvlačenja, za koje vrijeme sam opisivan kao psihopata i manijak te se to koristilo kao izgovor za zabranu pristupa. OT Doboj je u predmetu T15 0 KT 0002365 10 od 14.12.2012. godine, konstatovao da nije bilo nikakvih prijetnji, što su svi dobro znali, ali im je to trebalo kao protivteža mojim prijavama i pritužbama, ta da bi me spriječili u prikupljanju novih dokaza i dostavama istih UDT-u. Da bih došao do dokaza da se radi o lažima pokrenuo sam taktičke tužbe, a prilažem zapisnik sa pretresa 80 0 Mal 035904 11 Mal u kome sekretar OT Bijeljina izjavljuje da joj nikada nisam prijetio, te da nikoga nije ovlastila da u njeno ime prijavljuje navodne prijetnje.
Ista osoba je u spis priložila dokument MUP-a "Aco Teodorovic zabiljeska" iz koga se vidi da su prijavu izvršili g. Debeljević i Gruhonjić u svojstvu građana, te slagali da prijetim i drugima uključujući Stjepanović Danicu. Iako pod neprestanim nadzorom, stražom i pretresanjima predajem pismeni "Zahtjev tuziocu" dana 30.04.2010. na koji naravno nije bilo reakcije, a iz sadržaja se vidi i zašto, te koji su motivi tužioca.
No ja nastavljam sa ličnom istragom i otkrivam da je materijalni dokaz ubistva sa mjesta zločina uklonio portir AD Univerzal, te podnosim prijavu u OT Bijeljina 24.06.2010. uz dodatak da je mjenjao izjave više puta i pomogao kamionu da pobjegne prije dolaska policije. Sve to je urađeno da se ne otkrije krijumčarenje, o čemu sam dokaze htio lično da predočim tužiocu i dobijem odgovore na mjesecima ranije poslate zahtijeve. U OT Bijeljina 08.07. to odbijaju, te nalažu da izađem čime nastavljaju sa ponižavanjima kršeći pravo iz Ustava RS, član 14, čemu sam se mirno suprotstavio, shodno članu 48 Ustava RS, da bih imao dokaz o tom bezakonju. Nadao sam se da ću biti uhapšen, ali to se nije desilo nego je taj dan kasnije predstavljan kao "početak svega" odnosno da sam tada prvi put bez ikakvog razloga došao u OT Bijeljina, samo da bih remetio "red i mir". RED I MIR, kriminalaca, koji je tužilac Stjepanović štitila prikrivajući ubistvo djeteta.
Plan je bio da me ignorišu i nalažu sudskoj policiji zabranu pristupa nadležnima sve dok sam ne odustanem, a sve što bih predavao u pisarnici je "nestajalo", tako da je jedini način da imam dokaz da sam uopšte dolazio i da mi se otimaju zakonom garantovana prava bio taj da se nasilnicima suprotstavim odbijanjem njihovih naredbi. Da je to istina dokaz je to što nikada nije odgovoreno na moje zahtijeve upućene mjesecima ranije. Istovremeno dolazim do dokaza da je tužilac Stjepanović prevarila vještaka trasologa i nije mu dostavila podatke o unutrašnjim povredama, te s obzirom da je majka ubijene djevojčice najavila dolazak, obavještavam o tome glavnog tužioca, (prilog "Obavjestenje i zahtjev") uvjeren da će pokušati na sve načine da nas otjeraju i nastave sa prikrivanjem zločina, jer drugi izlaz nemaju...
Zabilješka 1419/10, pokazuje da su nam cijelo vrijeme lagali kako OT Bijeljina nije nadležno za slučaj, a ono što se ne vidi je da su slagali i to da tužilac Stjepanović nije u zgradi. Pošto smo stajali ispred zgrade sa sudskim policajcem Petričevićem, iznenada se na ulazu pojavila dotična, "koje nije bilo" te vidjevši nas pobjegla nazad u zgradu. Uglavnom ulaz nam je zabranjen, te smo se mirno tome suprotstavili i odbili da izađemo dok nam, se ne omogući predaja dokaza i što je najvažnije da se odgovori na sporna pitanja. Naravno da oni koji su i prikrili zločine nemaju namjeru davati objašnjenja koja nemaju, te se umjesto da se majci daju odgovori o njenom jedinom ubijenom djetetu, teror intenzivira i drže nas u zarobljeništvu 5 sati bez potvrde o lišenju slobode.
Kako nije bilo moguće ni usmeno razgovarati sa nadležnima, niti predati dokaze uz izjavu na zapisnik, sačinio sam transkript razgovora sa trasologom, "Izjava vještaka" i predao ga u OT Bijeljina dana 20.10.2010, kao i disk sa audio snimkom. Razgovor se može čuti i na web stranici "KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO" na kojoj su i detalji koji dokazuju šverc i falsifikovanje tahograf trake od strane krijumčara koji si dovezli "robu" istovremeno kada djevojčica pada na asvalt:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/16/3261089
Ova prijava je dostavljena u KT Sarajevo, kao mjesno nadležno za firme iz kojih je dovezena švercovana roba a koje vodi predmet pod brojem T09 0 KTA 0034144 13. Istovremeno sam sve podatke slao izvan zemlje, sa uputama da se dostave Interpolu, te mnogim organima u zemlji, od kojih je neko to proslijedio Specijalnom tužilaštvu, što sam saznao tek kad sam dobio obavjest o nesprovođenju.
Naredba KTA-ST-122-10, čije isječke prilažem na jednom listu, (kompletnu možete zatražiti od njih kako bi se uvjerili u autentičnost) pokazuje da se istraga ne sprovodi jer nisu dostavljeni dokazi da je torba u stanju koje opisujem, kao i o tome da trasologu nisu poslati podaci o svim povredama.
U vrijeme kada UDT i Specijalni tužilac rade na ovim predmetima u kojima teretim tužioca Stjepanović za izvršenje teških krivičnih djela koje je g. Švraka Mahmut precizno, kratko i jasno opisao, krivci čine sve da me spriječe u pristupu spisu, kako snimke ne bih mogao poslati onima koji rade na tim predmetima. Stvarni stav OT Bijeljina otkriva se u dopisu "A - 326/12" od 15.11.2012. u kome g. Kovačević Novak kaže da je za njega slučaj okončan u februaru 2010-te iz čega se vidi da za njih NE POSTOJI ništa od materijala koje smo dostavljali tokom skoro 4 godine.
Još se čudi zašto se neki dopisi ponavljaju iako skoro ni na šta nisu odgovarali. Zahtjev 25.02.2011. u prilogu je jedan od takvih zahtijeva, a igrom slučaja predat istog dana kada je u Specijalnom tužilaštvu RS zaprimljena moja pritužba sa diskom na kome se nalaze fotografije torbe i izjava vještaka. 3 dana potom, 28.02.2011. Dodik Milorad prijeti ukidanjem tog tužilaštva, g. Švraka se imenuje na poziciju glavnog republičkog tužioca, te se slučaj zatvara bez pomena o dostavljenim dokazima. Razlog se otkriva krajem 2012-te kada isti g. Švraka, priznaje pred kamerama da za procesuiranje "KRUPNIH RIBA" nema političke volje.
Zato tužilac Stjepanović nije istraživala ubistvo djeteta nego ga je prikrila da bi zataškala krijumčarenje Dodikovog tajkuna inače trenutnog poslanika Skupštine RS. Istovremeno su u Bobar banci istog vlasnika, čiji je RS suvlasnik prali novac narko mafije Darka Šarića, te je 25.02.2012. evidentirano preko 4 miliona KM transakcija. Kasnije te godine i UDT obustavlja rad na predmetu UDT : 8547/10, tako da smatrajući vjerovatno da je opasnost prošla i da nemam koristi više od dostavljanja materijala VSITV-u, poslije 3 godine terora, diskriminacije, ponižavanja, dolazaka oko 200 puta, hapšenja i vrijeđanja, konačno se donosi "Rjesenje 12.09.2012." te mi predaju diskovi sa snimcima mjesta zločina i obdukcije.
"Snimci kamiona" koje sam tada takođe dobio pokazuju da stigao tehnički neispravan, sa rezervoarom našpanovanim trakama upravo na visini rane na grudima djevojčice. No da li je Ivonu Bajo ubio komad lima otkinut prilikom skretanja, dejstvom jedne od ovih traka našpanovanih silom od 3 tone kako sumnjam da se desilo je mnogo manje važno od snimaka koji pokazuju falsifikovanje lica mjesta i obdukcije.
Poslednji prilog na nekoliko slika pokazuje prvo da tragovi krvi počinju mnogo prije pada i to upravo na mjestu ukrštanja djevojčice sa kamionom. Snimak gdje se mjeri žica pokazuje da je tupa i prečnika 3 mm, dok su povrede sasvim drugih dimenzija. Nijednu od njih a posebno se to jasno vidi kod probodene kosti ta žica ne samo da nije mogla napraviti, nego kroz otvor dimenzija 25 mm dužine i samo 1 mm širine, žica prečnika 3 mm, ne može proći.
Zato ovi snimci nisu poslati trasologu i zato sam gestapovskim metodama sprečavan da dođem do njih. Uz sliku torbe, to su upravo oni dokazi koje pominje g. Mahmut Švraka da ih nije bilo, te zato i nije pokrenuo istragu.
Tužilac Stjepanović Danica kao nadležna za spis u kome su sakrivani snimci, je od dana obustave istražnih radnji ignorisala obavezu iz ZOKP-u vezano za nove dokaze, odbijala rad sa strankama na koji je obavezna 4 sata dnevno i samo jednom se udostojila da razgovara sa majkom ubijenog djeteta.
Da li vam je čudno što je tužilac Stjepanović oprala dokaz ubistva benzinom i kako je to objasnila majci ubijene djevojčice, jedan jedini put od 2010-te naovamo kada joj je dozvolila pristup. Meni naravno nije iako sam opunomoćen da je zastupam, ali sam dao instrukcije sestri koje pitanje da postavi i kako.
Vidjevši sliku torbe tužilac Stjepanović je reagovala kao da je vidjela živu kobru i viknula "NOSITE TO OD MENE". Potom je sestra pitala, odakle tragovi krvi 10 metara prije "pada" ko je sklonio torbu, kako je kaiš presječen, zašto je opran, gdje je nestao dio, zašto trasolog ne zna ništa ni o tome ni o unutrašnjim povredama ? IMATE LI VI ODGOVOR ???
Na to je tužilac odgovorila "NEMAM" i dodala: "ZNATE LI VI, HAJDE VI NAMA RECITE" ???
Uz sve ove dostavljene dokaze, od UDT-a očekujem da će postaviti ova pitanja tužiocu Stjepanović i o njenom odgovoru obavjestiti mene kao zastupnika gospođe Budimke Bollin Bajo, jer sve dok odgovore ne dobijemo ili krivci za sakrivanje dokaza i zločina ne budu pod istragom mi odustati nećemo, nego će ovi dokazi sa prvim proljetnim danima biti prezentovani prolaznicima ispred zgrade OT Bijeljina.
UKOLIKO VSITV-E NE ZAUSTAVI OVAJ MONSTRUOZNI KRIMINAL RANIJE

PRILOZI

Odluka za 8547/10
Patologija 29.07.2009.
Patologija 05.08.2009
Torba
Zahtjev 02.02.2010.
Zahtjev 11.02.2010.
Zahtjev 15.02.2010.
Zahtjev 17.03.2010.
Obavještenje
Zahtjev tuziocu
Zapisnik 80 0 Mal 035904 11 Mal

Aco Teodorovic zabiljeska
Obavjestenje i zahtjev
Zabilješka 1419/10
Izjava vještaka
Naredba KTA-ST-122-10
Zahtjev 25.02.2011.
A - 326/12
Rjesenje 12.09.2012.
Snimci kamiona
Falsifikati

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 444

U sklopu aktivnosti za raskrinkavanje mafijaške mreže zatražio sam od OT Bijeljina uvid u spis i dokazni materijal vezano za pogibiju osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, na šta je odgovoreno na način koji sam i očekivao. Plasiran je izgovor da to nije moguće zbog tehničkih prepreka, no kako sam znao da to nije istina spremio sam zamku da razotkrijem te laži na najefektniji način preko Ustavnog suda BIH, te uputio novi zahtijev u OT Bijeljina, (čiji tekst slijedi):

ZAŠTO TUŽILAŠTVO PRIKRIVA UBISTVO


ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA


Ime i prezime : ZDENKO BAJO

Adresa : MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)OKRUŽNO TUŽILAŠTVO U BIJELJINI


(Sadržaj zahtjeva)Prema ZOSPI-a obraćam se sa zahtijevom da mi se kao punomoćniku gđe Budimke Bollin Bajo, čije pravne interese štitim i zastupam dostavite informacije o spisu KTA-596/09.
Naime u dopisu IT-2/14 od 28.01.2014. (skenirana slika ispod ove rečenice) obavještavate me da je spis ustupljen Ustavnom sudu BIH, a po nekom zahtijevu za apelaciju.


Prema podacima koje ja imam g-đa Budimka Bollin Bajo je podnijela podnijela Apelaciju početkom 2010-te, a u naradnom periodu sam lično, (od trenutka kada sam dobio punomoć) dostavljao dopune na AP 862/10 te dobio i odluku donesenu dana 16. 05.2013. a spis je potom vraćen i bio je na Glavnoj raspravi u predmetu 80 0 P 039221 12 P, gdje sam bio prisutan kao tužilac, dana 26.06.2013.godine.
Moguće je da ste pronašli podatak o slanju spisa Ustavnom sudu, ali ne i da je isti vraćen ili je možda ponovo zatražen ?
Očekujem od OT Bijeljina da me obavijesti:
1) Kog datuma je ponovo zatražen spis KTA-596/09 i po kojoj Apelaciji ?
2) Da li se radi o istoj AP 862/10 ili o nekom drugom predmetu ???

USLIJEDIO JE ODGOVOR KOJI SE MOŽE VIDJETI NA SKENIRANOJ SLICI:


Naravno da u OT Bijeljina nisu znali da sam istovremeno uputio drugi zahtijev Ustavnom sudu BIH, te su ovom manipulacijom mislili riješiti problem i napraviti građane budalama, ali na njihovu žalost, odgovor Ustavnog suda koji slijedi razotkriva gnusne laži:


Ustavni sud dakle potvrđuje da je istina ono što sam tvrdio. Spis je po dopisu Osnovnog suda u Bijeljini vraćen tužilaštvu, a onda dostavljen na ročište tokom koga sam bio lično prisutan. U OT Bijeljina izgleda "ne znaju" da su spis poslali Osnovnom sudu, a naročito "ne znaju" da li im je vraćen i očigledno "ne znaju" ni gdje se nalazi, da li uopšte više postoji.
Ne bi bilo iznenađenje da tokom svih tih putovanja "nestane" zauvjek u požarima tokom protesta ili poplavama, te bi tako nestali i dokazi o teškim krivičnim djelima više desetina osoba, običnih kriminalaca, političara, inspektora, tužilaca i sudija izvršenih sa ciljem da se prikrije ubistvo jednog djeteta tokom šverca režimskih tajkuna iz Federacije u RS.
Falsifikovani su materijalni tragovi sa mjesta zločina, svjedoci nagovarani da mjenjaju izjave, prikrivene sve unutrašnje povrede konstatovane obdukcijom, da bi se obmanuli vještaci, porodica i javnost, a možda i vrhunac svega je to što su materijalni dokaz ubistva uklonili sa lica mjesta i sakrili, pošto su ga prethodno oprali benzinom.
SLIJEDE SNIMCI "RUČNOG RADA" TUŽILAŠTVA:


SLIKA TORBE NA KOJOJ SU VIDLJIVA OBA DJELA PRESECENOG KAISA
ISTA TORBA SLIKANA ODOZGO, GDJE JE TAKODJE VIDLJIVO DA JE POMENUTI KAIS PRESECEN
OLOVKOM JE OZNACENA ALKA, GDJE JE PRESECENI KAIS BIO PRICVRSCEN
U KRUPNOM PLANU SU OBA DJELA PRESECENOG KAISA
NA SLICI JE VIDLJIVO DA OSTATAK KAISA JEDVA DOSEZE ALKU, ZA KOJU JE BIO PRICVRSCEN

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 443

U OVOJ PARNICI DEFINITOVNO JE POTVRĐENO DA IZMEĐU DRŽAVE I MAFIJE STOJI ZNAK JEDNAKOSTI, S OBZIROM DA JE ZASTUPNIŠTVO POLITIČKO TAJKUNSKE MAFIJE ODBILO PONUDU ZA ODUSTAJANJE OD MILIONSKE NADOKNADE ZA INTELEKTUALNU SVOJINU, KOJU SU OTELI I UNIŠTILI, JER IM JE VAŽNIJA PRIVATNA IMOVINA BANDE ČIJE INTERESE ŠTITE...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 039222 12 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA

Vrijednost spora:

1000000 (jedan milion) KMPRIJEDLUG TUŽENOJ RS

Shodno odredbama ZOPP-u član 86, stav 2 predlažem da tužena RS razmotri mogućnost sporazuma do čijeg bi konkretnog teksta došli postupkom medijacije, odnosno pregovora. Nagodbom bi obe strane snosile svoje dosadašnje troškove, (kojih suštinski nije ni bilo) ja bih odustao u cijelosti od novčane nadoknade, a tužena RS bi bila u obavezi da objelodani javnosti putem medija slijedeće:
Činjenicu da je odlukom OT Doboj T15 0 KT 0002365 10 konstatovano da je prijava protiv mene, zbog koje mi je odnesen računar sa programskim kodom bila neosnovana.
Da prikaže dokaze koje sam dostavio i o njima podneo zahtjev još 11.02.2010. odnosno o kojoma u svojoj odluci KTA-ST-122/10 piše g. Mahmut Švraka. Prema ZOKP-u, član "Obustava istrage" stav 3, tužena RS bi putem Specijalnog tužilaštva pokrenula istragu na osnovu tih i drugih dokaza koje sam već odavno dostavio a tužena ih je "ZAGUBILA".
SLIKA TORBE NA KOJOJ SU VIDLJIVA OBA DJELA PRESECENOG KAISA
ISTA TORBA SLIKANA ODOZGO, GDJE JE TAKODJE VIDLJIVO DA JE POMENUTI KAIS PRESECEN
OLOVKOM JE OZNACENA ALKA, GDJE JE PRESECENI KAIS BIO PRICVRSCEN
U KRUPNOM PLANU SU OBA DJELA PRESECENOG KAISA
NA SLICI JE VIDLJIVO DA OSTATAK KAISA JEDVA DOSEZE ALKU, ZA KOJU JE BIO PRICVRSCEN
O svim detaljima dogovor bi se postigao tokom medijacije a za prihvatanje ili neprihvatanje prijedloga tuženoj ostavljam rok od 7 dana. Ukoliko do dana 04.06.2014. ne bude reakcije smatraću da tužena RS ne želi dogovor. S obzirom da sam prvu ponudu izneo još 2011-te, a ista je ignorisana, te da 05.06.2014. imamo glavnu raspravu po tužbi za diskriminaciju, smatram da tužena ne zaslužuje nijedan dan više od ponuđenog za analizu...
Za razliku od većine ljudi i posebno korumpiranih političara i službenika tužene mene novac uopšte ne zanima i osnovni cilj mi je uvijek bio da kreiram neke korisne, zabavne, lijepe ili vrijedne stvari, bilo da se radi o programima ili drugim oblastima iz nauke ili umjetnosti kojima sam se bavio. Samo uništavanje programskog koda jeste veliki problem i ogromna šteta, ali s obzirom da sam kreirao prosječno 1 program sedmično, (često radeći do zore dok ne bih riješio određene probleme) procjenjujem da bih pošto imam sačuvane sve instalacijske pakete osim 3 koja su bila u fazi izrade, mogao rekonstruisati, odnosno iznova napisati programski kod za sve njih do kraja godine, ako bih odmah krenuo sa radom. No s obzirom da sam bio i moram biti i dalje, detektiv istražitelj, tužilac, policajac, sudija, novinar bloger ITD... (da radim isti posao odnosno da predviđam kako će neko od njih reagovati da bi prikrio kriminal unutar državnih organa), za programiranje nemam vremena, niti motiva ako se zna da tužena može svaki trenutak upasti i oteti sve što uradim, izmislivši nove optužbe za nepostojeća krivična djela.
Podvlačim da je šteta koja mi je nanesena mnogo veća, jer sam od trenutka prekida rada na programiranju napisao oko 450 tekstova, sa skoro 2000 strana, za šta je preduslov bio prethodno proučavanje i razumjevanje velikog broja zakona, te se samo može pretpostaviti koliko bih za to vrijeme mogao kreirati programa da je tužena primjenjivala zakon umjesto što je štitila interese organizovanog kriminala, uništavala dokaze i optuživala nevine osobe...
Ukoliko tužena RS ne prihvati dogovor ovaj tekst će biti objavljen na internetu poslije 05.06.2014. uz odgovarajući komentar, što će se najvjerovatnije i desiti, jer tužena će radije rizikovati jedan milion novca iz budžeta, nego da pokrene istrage protiv "političke volje" i tajkunskog klana teškog milijarde evra...

DOKAZI TUŽBE

PRIJAVA CJB-U
MOLBA ZA POVRAĆAJ
NAREDBA ZA PRETRES
ODGOVOR NA 80 0 P 034147 11 P
ODLUKA T15 0 KT 0002365 10
RJEŠENJE ZA POVRAT
POVRAT RAČUNARA
PRESUDA 80 0 P 034147 11 P
IZJAŠNJENJE TUŽIOCA 13.05.2010.
IZJAŠNJENJE TUŽIOCA 06.12.2010.
ZAHTIJEV ZA PRETRES
ZAHTIJEV ZA DEPONOVANJE
ZAHTIJEV ZA POVRAT 2
ZAHTIJEV ZA KONTROLU
DISK

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902