CLANAK BROJ 170

TORBA, PRESJEČENOG KAIŠA, KOJI SU KRIMINALCI OPRALI BENZINOM, DA UKLONE TRAGOVE UBISTVA, TE POKUŠALI DA SAKRIJU, JE "GLOGOV KOLAC" ZA TUŽILAČKU MAFIJU!
POLA GODINE POSLIJE UBISTVA, FOTOGRAFISAO SAM POMENUTI MATERIJALNI DOKAZ, IZRAVNO U ZGRADI SUDA.
SAMO DVIJE OSOBE SU DO DANAS OPISIVALE POMENUTI PREDMET: GOSPODIN MAHMUT ŠVRAKA, ZAMJENIK GLAVNOG SPECIJALNOG TUŽIOCA, SA OPASKOM DA NISAM DOSTAVIO DOKAZE O TOME.
25.02.2011. EVIDENTIRAJU MOJU POŠILJKU U SPECIJALNOM TUŽILAŠTVU, A SAMO 3 DANA KASNIJE, DODIK MILORAD, PRIJETI IM UKIDANJEM???
DRUGA OSOBA, JE NAČELNIK KRIMINALISTIČKE POLICIJE ACO TEODOROVIĆ, KOJI JE OBEĆEO POZVATI TUŽIOCA NA INFORMATIVNI RAZGOVOR!
ŽIVIO JE JOŠ SAMO 5 DANA...

VISOKOM SUDSKOM I TUZILACKOM SAVJETU

KANCELARIJI DISCIPLINSKOG TUZIOCA
DOPUNA NA UDT : 8324/10

Zahvaljujem vam na obavještenju , koje ste mi poslali te na sugestiji da dostavim podatke do kojih eventualno dođem u međuvremenu. Iako su svi moji zahtjevi za pristup informacijama vezano za slučaj ubistva djevojčice Ivone Bajo, odbijeni od strane Okružnog tužilaštva u Bijeljini, kako ne bih došao do svih podataka o korumpiranosti pojedinih članova tužilaštva i njihovim saučestvovanjem u prikrivanju ubistva, ipak imam neke podatke koje bih vam dostavio kao dopunu postojećih. Prije svega skrenuo bih pažnju na način na koji smo obavješteni o nesprovođenju istrage, te odluci Kolegija na našu pritužbu povodom te odluke. Ispod ovih redova možete vidjeti, izgled dokumenata kojima smo obavješteni o tim odlukama…


U daljem tekstu ću koristiti djelove saopštenja sa zvanicnog sajta tužilaštva, kako bih ukazao na neke propuste, falsifikate i čak bezočne laži postupajućeg tužioca. Iz saopštenja:
Kolegij Okružnog tužilaštva u Bijeljini je na Sjednici koja je održana 01.02.2010. godine razmotrio pritužbu i cjelokupan predmet, nakon čega je donio odluku da se pritužba odbije kao neosnovana, obzirom na zaključak da iz raspoložive dokumentacije i prikupljenih dokaza proizilazi da je odluka tužioca pravilna.
Vidljivo je iz dokumenta koji je potpisan od strane glavnog tužioca, da u njemu ne postoji formulacija o neosnovanosti, te se postavlja pitanje kako se to pojavilo na sajtu, ako ga nema u zvaničnom dokumentu. Naravno da to nisu mogli da uvrste u odgovor nama, jer je sem same odluke osporena i procedura, jer je prekoračen rok od 3 dana, te nisu navedeni razlozi, koji su rukovodili tužioca za takvu odluku. Novi navod:
Navedeni obducent je dao i svoje pismeno mišljenje, da je smrt nasilna…
Zašto glavni tužolac onda kaže, da nema dokaza da se radi o nasilnoj smrti ??? Iako je po završenoj autopsiji sudski vještak izneo mišljenje da povrede nije mogla nanijeti zica od 2 mm, te opisao približno dimenzije povrednog oruđa (2,5 cm širine i 1mm debljine, nepoznate dužine), postupajući tužilac to odbacuje i nalaže analizu podmetnute žice. Iako se ni prilikom tog a ni kasnije trasološkog vještačenja nijednim slovom ne pominju unutrašnje povrede, i tako sugestivno postavljen zadatak nije dao potvrdu lažnog prikaza tužilaštva. Novi navod:
Navedeni tragovi nisu pokazali značajan kvantitativni prinos, te da ne postoji relativni kvantitativni kontinuitet traga, a što bi se moglo očekivati kod površine povrednog oružja, ali se isto ne može ni isključiti. Isti su pod tačkom 2. svog mišljenja naveli „ S obzirom da postoji izvjesna sličnost rane na telu oštećene i oblika navedene žice, navedene tragove zajedno sa ovim rezultatima i drugim nalazima dostaviti na trasološko i sudskomedecinsko vještačenje“.
Više od dva mjeseca tužilaštvo je lažno predstavljalo rezultate tog vještačenja i to u stilu da su dobili potvrdu da je na žici pronađena krv djevojčice, ali ono tobože da bi bili sasvim sigurni traže dodatne analize. Kao da je to što na nekom predmetu ima tragova krvi dokaz da je time neko i usmrćen. Navodim mišljenje jednog od vještaka : „Zašto nisu poslali gumu na analizu, i na njoj ima tragova krvi…?“ Dugo očekivani rezultati trasološkog vještačenja, a koje je završeno mnogo prije zvaničnog objavljivanja, takođe ne potvrđuju tezu tužilaštva. Novi navod:
“Posmatrano sa trasološkog aspekta, proizlazi da rana na grudima sada pokojne Ivone može da potiče od slobodnog kraja raskinutog metalnog obruča opisane žičane korpe njenog bicikla“.
„Obzirom da je sada pokojna Ivona smrtonosnu ranu na grudima mogla zadobiti kako usled kontakta žičane korpe na njenom biciklu sa drugim vozilom, tako usled eventualnog pada sa biciklom,u cilju utvrđivanja na koji način je došlo do njenog povređivanja, o posebnog značaja je razmatranje kretanja TMV „Mercedes“...“, pa je iz tih razloga predložena rekonstrukcija na licu mjesta.
I ovdje je vrhunac monstruoznosti tužilaštva, jer prenosi samo dio koji donekle potvrđuje njihovu tezu, a smišljeno izostavljaju dio, koji je praktično potpuno obesmišljava. Sledi prikaz originalnog dokumenta…

Očigledno je da vještak dopušta mogućnost pretpostavljenog povređivanja samu uz učešće stranog nepoznatog predmeta, bilo da se radi o prometnoj nesreći ili padu sa biciklom, te jasno ističe da na snimcima ne vidi predmet koji bi tako nešto mogao da izazove, te predlaže rekonstrukciju. Naravno pošto su bili svjesni da bi vještak dolaskom na lice mjesta potpuno isključio samopovređivanje, tužilaštvo brutalno „čereči“ mišljenje vještaka i izbacuje kompromitujući dio. Potom se vraća na iskaz jednog od svjedoka, zasnivajući isključivo na njemu odluku o nesprovođenju istrage te potpuno odbacujući rezultate sva tri vještačenja. No da je i taj iskaz tužilaštvo potpuno pogrešno prezentovalo vidi se čak i iz njihovog saopštenja na sajtu:
Da je pokojna Ivona bila sama u kritično vrijeme, kada je i zadobila ubodnu ranu u predjelu grudi potvrđuje i izjava saslušanog svjedoka Dušanke Filipović data u Okružnom tužilaštvu u Bijeljini pred postupajićim okružnim tužiocem i punomoćnikom oštećenih Dušanom Tomić, advokatom iz Sarajeva, a po punomoći koja je istom data od majke preminule Ivone, Budimke Bajo-Bollin dana 03.08.2009. godine, koja svjedokinja je izjavila da je bila suvozač u PMV“Opel korsa“, zajedno sa kolegom Antić Nedeljkom, i da su iz Amajlija kretali se u pravcu grada i da je vidjela kako dijete pada na kolovoz, ja sam rekla gazdi da je palo dijete i on me je pitao gdje je jer on nije vidio, a ja nisam vidjela odakle je dijete palo, tačnije ja sam vidjela da je dijete držalo ručke od dječjeg bicikla i tada je iz pravca Bijeljine jedna siva škoda zaobišla lice mjesta svojom trakom i nastavila put za Amajlije i mi smo negdje oko 30 metara, a prije mjesta gdje je dijete ležalo stali na kolovozu i tada smo izašli oboje iz auta i ja sam tada vidjela dijete u lokvi krvi, dijete je ležalo na kolovozu bočno okrenuto prema meni sa skupljenim nogicama i glava mu je bila okrenuta u suprotnom smjeru od mog gledanja, a u pravcu Amajlija.
Prvo se od strane tužilaštva prepričavaju riječi svjedoka : „da je vidjela kako dijete pada na kolovoz“
Zatim se citira sam svjedok : „ja sam rekla gazdi da je palo dijete i on me je pitao gdje je jer on nije vidio, a ja nisam vidjela odakle je dijete palo“
Svjedok dakle ne govori šta je vidjela, nego šta je rekla, a sada najvažniji dio :
a ja nisam vidjela odakle je dijete palo…
a ja nisam vidjela odakle je dijete palo…
a ja nisam vidjela odakle je dijete palo…
Šta to treba da znači? Svjedokinja jasno kaže da nije vidjela trenutak pada, te je samo rekla gazdi da je dijete palo u trenutku kada ga je primjetila kako leži na asvaltu. Sve to je tužilaštvo brutalno falsifikovalo i na osnovu obilja lažnih informacija, koje su konstantno plasirali u javnost, finaliziralo svoje kriminalne aktivnosti.
Napominjem da sam siguran da u saučesništvu sa ubicama nisu uključeni svi pripadnici tužilaštva, ali zbog jednog od principa, da svaka radnja člana tužilaštva predstavlja radnju tužilaštva, sve opisano je sramota za kompletan pravosudni sistem a ne samo za ovo tužilaštvo.
I da zavrsim sa analizom ovog saopštenja, podsjećanjem da je svjedokinja vidjela sivu škodu, a trasolog je uočio tragove iste boje, te čak i da je pomenuta svjedokinja vidjela trenutak pada (a jasno kaže da nije), ona nije vidjela trenutak povređivanja, koji je po vještaku bio bar 20 metara prije mjesta gdje je djevojčica pronađena. Sve to naravno nije važno za tužilaštvo, kao ni nestanak djeteta na pola sata. S tim u vezi su i sakrili torbu čiji je kaiš presječen, te opran nekim hemijskim sredstvom, koji je izmjenio ili oprao čak i originalnu žutu boju.
Snimke torbe, korpe i bicikla kvaliteta 7000000 piksela, sam kao „nove dokaze“ (navodnici su zato što su ti dokazi novi samo za javnost, ali ne i za one koji su ih sakrili), predao u pisarnici tužilaštva jer iako sam na prijavnici jasno istakao da nosim nove dokaze i želim da ih obrazložim nekom od predstavnika tužilaštva, niko za to „nije bio zainteresovan“.
Napominjem da je od strane glavnog tužioca dat nalog da niko ne razgovara sa mnom, jer sam prilikom svih dosadašnjih susreta uspjevao da dođem do novih dokaza o kriminalu unutar organa, koji bi morao da se bori protiv kriminala. Ne mogu a da se ne zapitam, kakav je bio rad ovog tužilaštva ranije i kakav bi bio ubuduće, ako ostane pod kontrolom bande kriminalaca, kada se ovakve brutalne laži, podmetanja, prikrivanja i falsifikati, koriste u slučaju stradanja jedne osmogodišnje djevojčice…
Poštovaću vašu sugestiju i neću vas kontaktirati, a samo ću na kraju istaći da sam spreman da lično svjedočim o kriminalu unutar tužilaštva, jer znam i imam podataka mnogo više, nego što na ovom papiru piše…

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 169

NA OVAJ DOKUMENT IZ 2010 GODINE, NIJE BILO NIKAKVE REAKCIJE, TE JE TUŽILAŠTVO NASTAVILO DA DJELUJE PO ZAKONIMA TREĆEG RAJHA, CITIRAM NAREDBU :
ZABRANJEN ULAZ SVIM SRODNICIMA IVONE BAJO...

GLAVNOM REPUBLIČKOM

TUŽIOCU


OBAVJEŠTENJE

Moja je obaveza kao građanina, da obavještavam sve ugledne institucije o neregularnim i nezakonitim radnjama unutar državnih organa, a na vama je da reagujete shodno zakonskim propisima i ovlaštenjima koje imate.
Iako sam još od februara 2010. godine počeo da dostavljam materijal koji dokazuje krivično djelo „Ubistvo“, koji shodno članu „Obustava istrage“ ZKP-a, stav 3, obavezuje tužilaštvo da isti analizira. umjesto da profesionalno izvrši svoju dužnost, OT Bijeljina je posredstvom Glavnog okružnog tužioca na sve načine blokiralo ostvarenje bilo kakvog kontakta sa tužiocima, a na kraju su pokušali i da mi zabrane predaju dokumenata u pisarnici..
Poslije višednevne rasprave sa sudskom policijom, kada sam ih upozorio da ću ako pokušaju da mi onemoguće predaju materijala, krenuti i bez propusnice, da to učinim, a oni neka budu spremni da se suoče sa članom 177 KZ-a, došao je nalog od strane Kovačević Novaka da predajem dokumente u prizemlju kao pas lutalica, a sve u cilju da se izbjegne obaveza tužilaštva i ostavi utisak kako oni uopšte nisu svjesni kakve podatke dostavljam.
Kao dokaz u prolog ovoj tvrdnji predočavam jedan od zahtijeva za pristup informacijama , (šta sam tražio):
UVID U DOKUMENTACIJU I KOPIRANJE ISTE, O NAREDBI ZA PRENOS NADLEŽNOSTI PREDMETA "IVONA BAJO" U DRUGO TUŽILAŠTVU, DRUGOM TUŽIOCU (ako ista postoji, jer sam dobio informaciju od Sudske policije o tome, dok portparol OT Doboj, to u stampi negira).
A sada slijedi skenirani isječak odgovora na ovaj zahtijev :


Vidljivo je dakle da iako ni tada niti ikada ranije nisam tražio podatke o krivičnim prijavama, dobijam odgovor na nešto što me ne zanima, a suštinsko pitanje, ko je nadležan za predmet, (već mjesecima me preko sudske policije upućuju na OT Doboj, kada pokušavam da dostavim meterijal), su neprofesionalno izbjegli.
No zahvaljujući ljubaznosti g. Saliha Memića iz OT Doboj, koji mi je lično dostavio podatak o tome, potvrđeno je ono u šta sam bio siguran, a to je da oni nemaju nadležnost nad predmetom „Ivona Bajo“. Ističem ovom prilikom da je dotični gospodin pokazao, humanost, razumijevanje i poštovanje prema tragično stradalom djetetu...
Jasno je dakle da OT Bijeljina nastavlja sa zaštitom ubica, glumeći da ne znaju za postojanje novih informacija, a da se radi o sinhronizovanim potezima, pokazuje i naredna slika...

Radi se o misljenju tužioca o postupanju Stjepanović Danice po mojoj krivičnoj prijavi, gdje je vidljivo da se ne osporava niti jedna moja tvrdnja potkrepljena dokazima, nego se uopšteno, kaže da je „sve bilo po zakonu“.
Da li je tužilac uopšte dobio dokazni materijal, ili je svoje mišljenje zasnovao samo na spisu koji je dobio od, sa moje strane osumnjičenih, za nejteža krivična djela, ovdje se ne može vidjeti, a naredna slika dodatno potkrepljuje sumnju da su u prikrivanje ovog zločina umješani visoki državni organi...

Vidljivo je da je koverat u kome se nalazio dokument u prilogu, poslat 07.10.2010., dok je sama sjednica održana 20.09.2010. što je celih 15 dana ranije. Navodim sada član 87 Pravilnika, stav 1. Otprema pošte vrši se bez odlaganja.
To što nije ispoštovana procedura, na prvi pogled, i ne izgleda nešto naročito značajno. No u tih 15 dana se desilo baš nešto izuzetno važno, a to su Izbori… Zato se za svaki slučaj čekalo da se vide rezultati i izgleda da je mafija zadržala pozicije.
Znači li to da je tužilac ispravno postupio, tako što je odbio da primi materijal od mene, (postoji snimak razgovora), te zato što je materijalni dokaz, torbu, izuzela iz istražnih radnji, pošto je prethodno sa kaiša oprala benzinom tragove koji dokazuju ubistvo, (ovo nemojte bukvalno shvatati, jer ko god da je to uradio, dužnost je tužioca da istraži). Za ovo takođe postoji dokazni materijal, (fotografije), a torba se i dalje nalazi u zgradi suda. I na kraju, je sve ovo, pa i podatke i snimke unutrašnjih povreda, sakrila od vještaka, čije je mišljenje tražila. Ovo je samo mali dio kriminalnih radnji tužioca Stjepanović, a niko od nadležnih kojima sam dostavio CD-ove sa dokazima, ne pokazuje da je svjestan postojanja istih.
Žmureći pred tim kriminalnim radnjama i ignorišući dokaze, svi koji to čine, postaju saučesnici u prikrivanju ubistva.
U prilogu ovog teksta je i kopija obavjesti, iz OT Doboj, gdje je vidljivo da su moju prijavu spojili sa prijavom druge osobe, iako nemaju nikakvih dodirnih tačaka. Ja naime obrađujem period od avgusta 2009. do januara 2010, i uopšte ne pominjem g. Debeljevića, niti sam sa njim ikada imao bilo kakav kontakt, dak je prijava Cvijete Bajo, zasnovana na jednom događaju od nekoliko minuta, bar dva mjeseca kasnije. Jedini razlog zašto su ove prijave spojene je to što su obje „morale“ biti „odbačene“, pa ih je stoga obrađivala ista osoba. Takođe je vidljivo da tužioci dozvoljavaju sebi da tvrde kako neko djelo iz KZ-a nije krivično djelo. Konkretno je u sedmom redu navedeno da djela iz člana 347 i druga navedena, nisu krivična djela.
Svaki pokušaj da se objasni „Šta je pisac htio da kaže“ je neprihvatljiv, jer ako tužioci dozvoljavaju sebi da ocjenjuju, da li je neko djelo iz KZ-a, krivično ili nije, onda je jasno da se stvara institucija izvan i iznad zakona.
Ja ću o svemu obavijestiti i druge instutucije, prije svega Ustavni sud, a od vas očekujem da reagujete i dovedete rad tužilaštva u okvire zakona, a ovaj slučaj se ne može završiti sve dok se ne izjasnite da li tužilac može po svom nahođenju da sakriva, uništava, prepravlja, falsifikuje ili podmeće dokazni materijal.
Od bezakonja i kriminala do fašizma nas dijeli samo jedan korak, a to je da se sve te i slične radnje ozakone.
HOĆETE LI VI POTVRDITI DA SU TAKVA KRIMINALNA DJELA DOZVOLJENA ZA NEKE OSOBE???

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 168

Dana 23.07.2009. u Bijeljini, na asvaltu je pronadjena djevojcica Ivona Bajo, sa kako je kasnije ustanovljeno probodom kroz grudni kos, sa leve na desnu stranu od 7-8 cm dubine. Posle vise nezvanicnih, prvo zvanicno saopstenje policije je bilo da je pala sa bicikla i tom prilikom se nabola na zicu korpe, koja se nalazila na prednjoj strani. Iako je po zavrsenoj autopsiji sudski vestak saopstio kako porodici, tako i tuzilastvu da takve povrede nije mogla naneti zica, te je cak opisao taj predmet, citiram portparola tuzilastva :
Radi se o predmetu 2,5-3 cm sirine, te 1 mm debljine, (nepoznate duzine), ali mi to nismo saopstili da ne bi uznemiravali javnost...
Moze se reci da to moze biti opravdano, ali se postavlja pitanje zasto vec skoro pet meseci kasnije istraga ocekuje rezultate analiza, koje bi pokazale da se ipak radi o zici. Sem pomenute autopsije, radjena je analiza u Beogradu, ciji je rezultat citiram:
Navedeni tragovi nisu pokazali znacajan kvantitativni prinos, te ne postoji relativni kvantitativni kontinuitet traga, a sto bi se sve moglo ocekivati kod povrsine povrednog orudja, ali se isto ne moze iskljuciti, te predlaze dalja vestacenja...
Sve to je izvedeno samo na osnovu povrsinske rane dok se unutrasnje povrede razdor desne plucne arterije i dusnice, sto je i uzrokovalo smrt, te probod prsne kosti od 2,5 cm x 1 mm, uopste ne pominju. Uprkos tome poslednje saopstenje tuzilastva glasi da svi rezultati istrage ukazuju na to da se radi o nesrecnom slucaju, ali da oni traze dalje analize kako bi bili sigurni u to, sto je gnusna laz, ali da se baziram na policiju...

MAHINACIJE

U

POLICIJI

MARKOVIC DRAGOSLAV - KRIMINALISTICKI (KRIMINALNI) INSPEKTOR
Pitanje: Prvo nam je saopsteno da se dete samo nabolo na zicu, ali patolog to osporava. O cemu se tu radi?
Odgovor: Sto posto je zica. Ja nisam zadovoljan radom patologa, da se ja pitam doveo bih drugog iz Tuzle, siguran sam da je zica...
P: Pa dobro, kako ta zica izgleda, koliko je duga?
O: Duzine prsta, kao presjecena i ostra poput noza, okrenuta prema gore...
P: Mozemo li da to vidimo?
O: Ne bih trebao, ali na svoju odgovornost pusticu vas.

SAD JE POGODNO MESTO DA SE UBACE SLIKE, KOJE NISMO DOBILI OD ISTRAZNIH ORGANA IAKO SMO TRAZILI

NA SLICI LEVO, VIDLJIVO JE DA KORPA NE ODGOVARA OPISU INSPEKTORA, ALI NI SLICI KOJU SMO VIDJELI U PODRUMU, PA CAK NI ONOJ KOJA JE STIGLA IZ BEOGRADA. KO SE TO IGRA SA DOKAZNIM MATERIJALOM. MESEC DANA SU IZRADJIVALI SLIKE, PA SU BILI NA GODISNJEM, PA SU IH POSLALI ZA BEOGRAD, (ONI NAVODE DA SU STIGLE ELEKTRONSKOM POSTOM),.

A SADA I POLICIJA I TUZILAC KAZU DA SLIKE NISU KOD NJIH, A NADAJU SE DA POSTOJE NEGATIVI, ILI MOZDA FOTOGRAFSKE PLOCE IZ 19 VIJEKA…
NA SLICI DESNO JE TORBA, KOJU JE DJEVOJČICA, NOSILA PREKO RAMENA, A U DONJEM DIJELU JE VRH ŽICE! ZA 6 MJESECI „ISTRAGE“ BILA JE SAKRIVENA, A VIDI SE I ZAŠTO:
KAIŠ JE DVOSTRUKO PRESJEČEN I TO SIGURNO NE SA ONOM ZICOM!
DIO NEDOSTAJE, A OSTATAK SU POLICIJA I TUŽILAŠTVO, OPRALI BENZINOM, DA UKLONE TRAGOVE UBISTVA…
Komentar: Nema nikakvih sansi da se na ovo nabola. Iznad korpe je upravljac, a zica je sa desne strane, dok je ona ubodena na levoj strani.
Odgovor: Mozda je prvo biciklo lezalo na asvaltu pa je ona pala preko njega??? a vidi sad se ko nesto ispravila, neces vjerovat, bila je okrenuta prema gore a sad se ispravila, eto vidjecete slike . (Do danas nam ih pokazali nisu...)
P:Covek koji je odvezo Ivonu u bolnicu doneo nam je kapu, kostim i naocale. Hocete da ih ponesete na analizu?
O: Nema potrebe, vec smo poslali korpu...
P:(oko dva meseca kasnije). Zasto niste uzeli njene stvari kad smo vam ih davali?
O: Kakve stvari, niste mi ih nikad pokazali.???
Napomena: Sve se nalazi u zapisniku policije ispred bolnice, a potom je sve predoceno sestrinom zastupniku, koji je to prosledio tuziocu.
O ovome sam obavestio nacelnika opsteg sektora i pokusavao bezuspesno unutrasnju kontrolu u Bijeljinskoj policiji...
KOVRLIJA DARKO - NACELNIK OPSTEG ODSEKA ZA BORBU PROTIV KRIMINALA
P:Mnogi svedoci su drasticno menjali iskaze (vidio sam kako vozi i pada - kasnije: nisam je vidio da vozi, niti da pada, vidio sam samo zadnji kraj bicikla kako pada). Upozorite ih da za lazno svedocenje mogu krivicno da odgovaraju, da se sazna sta je stvarna istina.
Odgovor: Prava istina se nikad nece saznati???
Komentar: Ovako nesto policajac ne bi smeo da kaze ni posle visegodisnje istrage. Zasto to kaze pre nego sto je i pocelo sa njom? Odgovor se namece sam od sebe: Zato sto ne zele da se istina sazna.
P: Ali patolog je saopstio da te povrede nije mogla naneti zica, ako ne postaji drugi predmet na licu mesta, koji je mogao naneti povrede, onda je ubijena ili cak tamo dovezena.
O: Patolog nije kompetentan da o tome govori, nije bio tamo i nije video zicu.
P: Kako je onda znao za tu zicu ?
O: (kraca tisina) Pa valjda mu je neko rekao za to.
P: Zasto ste mu govorili za zicu ako on nije kompetentan?
O: (duza tisina)
Komentar: Kako policija koja osporava strucnost stalnom sudskom vestaku medicinske struke i kompetentnost da utvrdi da smrtonosne povrede nije nanela zica, istovremeno daje sebi za pravo da kaze kako to jeste upravo zica?
Pitanje: Sta ste ucinili povodom falsifikovanja dokaza i sabotiranja istrage inspektora Markovica, kad sam vam javio da nije htio da uzme njene stvari, a sad tvrdi da mu ih nikad nismo pokazali, da li se sjecate toga (trik pitanje, znao sam da se sjeca)?
Odgovor: Ne sjecam se???
P: Rekao sam vam da je jedna osoba par dana pred ubistvo pretila Ivoninoj baki citiram:
Pobicu ti sve pilice i ne samo njih, nego sve sto prodje vamo... zasto ne ucinite nesto, da li shvatate da vise nije vazno je li on to uradio ili ne, nego da li ce neko iz moje porodice pomisliti da jeste, ako dodje do sukoba ( a vec se desavalo). Da li shvatate da moze doci do novog ubistva i svi vi koje sam obavestio bicete odgovorni ako se to desi.
Odgovor: Ne mozemo nista bez naloga tuzilastva...
Komentar: Tuzilac tvrdi da u policiji nemaju prijavu o tome i da zato nisu nista uradili (osobe kojima sam prijavio navedeni dogadjaj: nadlezni inspektor, nadlezni tuzilac (u zapisnik), zamenik necelnika policije, sestrin zastupnik, sef opsteg odseka), kome jos treba???
IGNJATOV BORIS - UNUTRASNJA KONTROLA
Na pomenutog gospodina, necu da trosim vrijeme, jer ga ni on nije imao za mene. Gomila izgovorenih gluposti sa konacnim ciljem da nista ne cuje, nista da ne vidi, nista ne uradi, nista da ne preduzme i u miru doceka penziju...
REZIME
Ovo je samo dio materijala koji sam prikupio o onima koji bi trebali da stite red i zakon. Bez obzira kako ce se ovaj slucaj zavrsiti i da li ce neko iz visih struktura policije koje sada obavestavam, nesto preduzeti, a napominjem da su u medijima pozivani gradjani da se ukljuce u prevenciju kriminala, borbu protiv njega i korupcije u policiji (sta jos treba da uradim, da ih sam pronalazim i hapsim), ja cu pokrenuti sudske procese protiv ovih kriminalaca u redovima policije i tuzilastva, gdje cu koristiti sve sa cime raspolazem.
Napominjem da sem obilja pisanog teksta, imam i fotografije, zvanicne nalaze vestaka, audio snimke razgovora sa osobama zaduzenim za istragu, koji nisu znali da ih snimam, izjave svedoka, a spreman sam i na poligrafsko testiranje sa bilo kim ko pokusa nesto da ospori, ukoliko bude potrebno.
Za pojedine osobe je ovo mozda poslednja godina slobode, ako sudjenje bude brzo i ostatak zivota ce provesti iza resetaka zbog saucesnistva u ubistvu.
Iskreno se nadam da ce sama policija pokrenuti istragu protiv ovih bandita, u svojim redovima prije toga, a ako se to ne desi, postavicu pitanje odgovornosti svih, koje sam obavestio a nisu preduzeli nista da se otkriju ubice djevojcice.
Ili su mozda ovi kriminalci tako drski i bezobrazni, zato sto imaju vasu dozvolu da ubijaju djecu i vasu zastitu...?
Unazad desetak godina bilo je jos slucajeva ubistava djece, u kojima su se pojavljivali likovi koji se javljaju i sada.
Kada ovo isteram do kraja, neki ce da zavrse u zatvoru, a neki da napreduju u karijeri.
Neka svako sam odabere, na kojoj strani zeli da bude...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 167

NA GODIŠNJICU UBISTVA IVONE BAJO, POLIJEPIO SAM PLAKATE NA METALNIM STUBOVIMA U ULICI ISPRED ZGRADE TUŽILAŠTVA! PO NAREDBI KOVAČEVIĆ NOVAKA, KORUMPIRANOG KRIMINALCA, SUDSKA POLICIJA JE "PRIMORALA" KOMUNALNU POLICIJU DA SKINE PLAKATE I INSISTIRALA DA PODNESU PRIJAVU PROTIV MENE. PRIJAVILI SU LAŽNO VRIJEME, TAKO DA JE JASNO DA ME NISU VIDJELI. TO JE BIO PRVI PUT OD OSNIVANJA KOMUNALNE POLICIJE DA BILO KO TRAŽI SKIDANJE PLAKATA KOJIM SE ODAJE POMEN PREMINULOJ OSOBI...
SLIJEDI TEKST UPUĆEN KOMUNALNOJ POLICIJI U AVGUSTU 2010 GODINE

KOMUNALNOJ POLICIJI
GRADSKE ZNAMENITOSTI

SABRANA DJELA POLITIČARA
Ima li Komunalna policija, svrhu svoga postojanja???
Divlje deponije, divlja gradnja, razrovane ulice, livade pune ambrozije i šta još sve ne...
Moze li išta da učini Komunalna policija?
Naravno da ne.
To je kada bi sitom pokusali isprazniti bazen pun vode.
Ali zašto je to tako?
Zato što su kriminalci koji su opljačkali ovu zemlju i ovaj narod na vlasti.
Pljačkaju i dalje i uništavaju okolinu.
Snimci na Cd-u u prilogu načinjeni su za vrijeme polusatne šetnje gradskim ulicama i to onog dana kada je u štampi objavljeno da je istekao rok koji je dala Komunalna policija strankama za skidanje plakata.
Poslije mjesec dana "razumijevanja" i tolerisanja.
Kako bi bilo da jedan dan pustite građane da bacaju otpad na ulice???
Da jedan dan sijeku šume???
Da jedan dan pljačkaju banke???
Samo jedan dan.
Njih ste pustili danima da prljaju grad.
Sada će da pljačkaju godinama...
A njima je smetala ubijena djevojčica...
Gospodo iz Komunalne policije.
Ako se nikad niste stidjeli posla koji obavljate.
Sada je došao trenutak da se stidite.
Skinuli ste sliku cvijeta, (ubijenog djeteta).

ORIGINALNA POSMRTNICA KOJOM SE OBELEŽAVALA GODIŠNJICA UBISTVA OSMOGODIŠNJE DJEVOJČICE
A KOJU SU PRIPADNICI KOMUNALACA POSKIDALI PO NAREĐENJU MAFIJE.
NIKADA OD NASTANKA KOMUNALNE POLICIJE NIJE PODNESENA PRIJAVA ZA LEPLJENJE POSMRTNICA DO TOG DANA…

A najgori kriminalci se šepure nesmetano po "komunalnim objektima".
I opet izvršite njihove naredbe.
Pomozite im da ponovo ubiju....

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 166

EKSPERIMENT

ORIGINALNA ŽICA SA KORPE BICIKLA
(VIDLJIVA JE METALNA PLOCICA NA 3 CM OD VRHA)
EKSPERIMENTALNA ZICA SLICNE DEBLJINE
OVA FOTOGRAFIJA JE U NESTO VECOJ RAZMJERI


NA SLICI GORE LEVO VIDI SE VRH ZICE SA KORPE BICIKLA, KOJU SU ISTRAZNI ORGANI OKRIVILI ZA SMRT DJEVOJCICE IVONE BAJO. SNIMAK JE NACINJEN NA LICU MJESTA NEPOSREDNO POSLE UBISTVA.
SLIKA JE NESTO SLABIJE REZOLUCIJE, ALI SE NA NJOJ NE VIDE TRAGOVI KRVI, STO JE POTVRDJENO OD STRANE VESTAKA IZ BEOGRADA, KOJI JE TAJ DEO ANALIZIRAO.
NA SLICI DESNO GORE, JE ZICA KOJU SAM UPOTREBIO DA BI SEBI NANEO POVREDU, KOJA BI POMOGLA U EKSPERIMENTU.
IAKO JE UPOTREBLJENA PRILICNA SILA SEM TRAGOVA PRITISKA ZICE, NIJE DOSLO DA PROBODA KOZE, TE JE ZA TU SVRHU UPOTREBLJENA IGLA.
KONACNO JE KAPNULA JEDNA KAP KRVI I SA NJOM SU NAPRAVLJENI TRAGOVI NA DESNOJ ZICI. SAMO JEDNA KAP KRVI…
ŽICA LEVO JE PO TEORIJI TUZILASTVA PRODRLA 8 CM U TJELO DJEVOJCICE I PROBOLA DESNU PLUCNU ARTERIJU, BEZ VIDLJIVIH TRAGOVA KRVI NA SEBI.
NISAM IMAO ILUZIJA DA BI TUZILASTVO LICNO IZVELO OVAJ EKSPERIMENT NA GLAVNOM TUZIOCU RECIMO U SVRHU ISTINE.
NEMAM NAMJERU NITI DA NAMECEM NEKO SVOJE MISLJENJE.

OSTAVLJAM DA SVAKO DONESE ZAKLJUCAK PO SVOJOJ SAVJESTI…

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902