CLANAK BROJ 156

ZAŠTO (NI)JE SLIJEPA BOGINJA PRAVDE ?


Ovaj dokument će biti proslijeđen na više adresa, od kojih neke nisu direktno nadležne za reagovanje, ali su pokazale interes i razumijevanje. U uvodnom dijelu,(italik tekst) predočavam stavove iz naučnih ekspertiza,(djelom modifikovane) koje obrađuju temu države, prava i pojedinca izvan, odnosno unutar države, a stil i tematika su podređeni mogućnosti da će zbog sprege mafije i državnih organa, ovaj predmet morati da se nastavi pred međunarodnim sudom...

Razlikujemo dvije vrste prava : prirodna prava koja pojedinac ima izvan države, (misli se u stvari na zakon sile, odnosno pljačke) i građanska prava koja dobija kada državi pristupi. Granice prirodnih prava svakog pojedinca određene su njegovom fizičkom snagom i pameću. Pošto su pamet i snaga nejednako raspodeljeni, to su i prirodna prava nejednaka. Kako se u prirodnom stanju svaki pojedinac sam brine za svoja prava, to se u takvom stanju ne može predvideti kada će i na koji način sila biti primenjena, pa pojedinci žive u neprekidnom strahu od pojave jačeg koji će ih lišiti njihovih prava, odnosno sprečiti da ostvare svoje ciljeve.
Da bi se izbavili iz ovog stanja, pojedinci sklapaju ugovor o stvaranju države, naprave koja bi bila moćnija od svih pojedinaca i zato jedina imala pravo da primenjuje silu. Odredbe ugovora utvrđuju kako država treba da funkcioniše. Ako se državni službenici ne pridržavaju ugovora, njihovo ponašanje postaje nezakonito, pa nestaje osnovni razlog postojanja države – pružanje sigurnosti. Širenje nesigurnosti predstavlja uvod u anarhiju, koja često prerasta u rat.
Prema savremenoj teoriji o ljudskim pravima, individualna prava su jednaka i pre stvaranja države. Ona ne zavise od pojedinčeve snage, već proističu iz dostojanstva njegove ličnosti, nepromenljiva su i imaju moralni karakter. Sama država je plod ugovora samo u tom smislu da pojedinac ima moralno pravo da iz nje istupi tako što će odbiti da poštuje njene zakone u slučaju da ona ne poštuje njegova osnovna prava da zadovolji svoje osnovne interese. Ukoliko ne bi bila plod ugovora, država bi, naime, bila organski ustrojena celina i pojedinac iz nje ne bi mogao da istupi. Samim tim, on izvan državnog kolektiva ne bi imao nikakva prava.


Ova tema bi se mogla razrađivati na stotinama stranica, ali suština je u sledećem : Ne tako davno sudije su presuđivale po odredbama "Ako gospodar ubije roba" i "Ako rob pokuša bjegstvo", dok su samo prije dva vijeka u SAD postojale milionske mase robova, koje praktično nisu imale nikakva prava, a to im nije mogao pružiti nijedan sud u zemlji.
Ako neko misli da je to davno prošlo vrijeme, navodim primjer iz skorije prošlosti, kada je jedan od najpoznatijih sportista svijeta Kasijus Klej stigao u domovinu sa osvojenom zlatnom medaljom i naivno pokušao da naruči ručak u jednom restoranu. Kada ga je vlasnik izbacio, samo zato što je crne rase, on je skinuo odličje i bacio ga u rijeku.
To su primjeri otvorene diskriminacije, koji su vremenom osuđeni na izazivanje otpora od strane onih koji su diskriminisani. Da bi izbjegli pobune i revolucije, vladajuće klase su se odlučile na perfidnije načine i to tako što su formalno izjednačile u ustavima, sve građane pred zakonom, a na mala vrata su uveli pojam imuniteta za neke slojeve i što je najgore, državni službenici, (služe državi, a država je zajednica građana, znači sluge naroda) brutalno krše sve zakonske odredbe, koji su temelj države i demokratskog društva.
Tako osobe, (savremeni gospodari) koje nemaju niti kakvu snagu, niti naročitu pamet, a o hrabrosti i moralu da i ne govorim, dičeći se jedino bezgraničnom ohološću, bahatošću, drskosti i bezobrazlukom, te koristeći instrumente državne sile, i zloupotrebljavajući svoj službeni položaj, prisvajaju sebi mnogo veća prava od onih propisanim zakonom, a istovremeno zabranjujući prosječnim građanima, (robovima), ostvarivanje prava predviđenim zakonom, nastavljaju sa tim milenijumskim nizom tiranije i terora.
Iako sam zakon kao temelj države i nema više od par procenata zakonskih odredbi koje su u suprotnosti sa osnovnom postavkom, da su svi građani ravnopravni, organi koje država konstituiše se toga ne pridržavaju. Tako je institucija tužilaštava, koja je predstavljena kao sredstvo za borbu protiv kriminala i bilo kakve vrste nezakonitih radnji, u stvari "trojanski konj" sa jedinim ciljem da organizovani kriminal, (sprega politike , mafije i pravosuđa) nikada i ne dođe pred sud, jer zašto rizikovati sa procesom, kada je bolje "kupiti" tužioca....
Za sve one časne državne službenike, kojima nije jasno zašto je institucija tužilaštava uopšte uvedena, na ovakav način da pojasnim : Brutalne pljačke i razaranja iz istorije danas su zamjenjene drugim načinima stvaranja bogatstva, a jedno od njih se zove privatizacija. (Svaki zakon predstavlja u stvari legalizaciju bezakonja i zločina iz prošlosti, što se jasno vidi na jednom od osnova kapitalističkog društva - privatnoj svojini. Ako se vratimo dovoljno daleko u prošlost nijedan komad zemlje nije imao vlasnika, Tako su recimo ubijanjem i protjerivanjem indijanaca koji nisu znali za pojam lične svojine nad zamljom, neki Džonovi, Stivovi i Bilovi, postali vlasnici zemlje, što je naknadno legalizovano zakonom, a ista je situacija na bilo kom kvadratnom metru zemljine površine). Drugi značajni poslovi mafije su narkotici, prostitucija, trgovina oružjem, robljem itd...
Ratni zločinci i profiteri, te poslijeratni tajkuni su tako postali "ugledni biznismeni, stranački lideri, tužioci, poslanici", a s obzirom da se nikada ne zna šta se od dokaznog materijala može pojaviti na sudu i kakva će biti presuda, po provjerenom receptu sa zapada, formirana je institucija tužilaštva kao servisa mafije sa jedinim ciljem da spriječi dolazak odabranih slojeva pred sud.
Kako državu čine tri nivoa vlasti, a to su zakonodavna, (parlament) izvršna, (vlada) i sudska vlast, iz njihovih naziva se vidi kakva im je uloga.
Parlament bi trebalo da bude najviši nivo vlasti u kome predstavnici građana donose zakone i "daju naloge" vladi za upravljanje zemljom. Vlada bi morala da poštujući te zakone obezbijedi svakom građaninu dostojan život, dok je sudska vlast zadužena da svi skupa poštuju zakone koji su temelj državne zajednice.
Nažalost istina je sasvim drugačija jer umjesto demokratije iz parlamenta, zaživljava tiranija iz vlade, gdje često mala grupa tajkuna ili samo jedan čovjek donosi odluke i naloge svojim stranačkim kolegama koji su u skupštini samo mašina za glasanje, bez prava na svoj stav, dok sudstvo koje bi moralo biti nezavisno biva birano po smjernicanma tih istih stranačkih lidera, čije će naloge morati da izvršavaju kako bi "platili" za dobijene funkcije.
No držati pod kontrolom sudije nije lako i praktično je nemoguće korimpirati iste. dok je sve to mnogo jednostavnije sa tužiocima, koji su praktično jedina prepreka da se najgori kriminalci izvedu pred sud.
Ti kriminalci su upravo mentori tužilaca koji su ih i postavili na te položaje, no da ne bih bio pogrešno shvaćen i da se ne pomisli kako tvrdim da su svi tužioci kriminalci, moram istaći da to nije istina, te da sam imao prilike da razgovaram sa osobama koje taj odgovoran posao obavljaju sa dostojanstvom i prema zakonskim propisima.
Ističem tužioca Hodžića, koji je demonstrirao profesionalan rad i korektan odnos prema građanima, te tužioca Jovanovića, koji je učinio to isto, opisujući tačno kako svoje tako i obaveze drugih tužilaca i glavnog okružnog tužioca.
Tu je i sekretar tužilaštva gđa. Prodanović, koja je sem profesionalizma pokazala, razumjevanje i humanost, što je nažalost rijetkost u današnjem svijetu.
Iako sam ja po svoj prilici poslednja osoba na ovom svijetu, čije bi mišljenje bilo razmatrano od strane onih koji donose odluke, ističem da kad jednog dana svi kriminalci budu izbačeni iz tužilaštava, pomenuta osoba bi bila idealna da obavlja funkciju glavnog okružnog tužioca.
Radi se o osobama iz OT BIjeljina, sa čijim sam nekim pripadnicima, (nasuprot ovih pozitivnih primjera) imao i takva iskustva da ih mogu uporediti samo sa pripadnicima gestapoa...
Tako je u slučaju ubistva jednog djeteta, Ivone Bajo, kriminalac Stjepanović Danica, inače tužilac u OT Bijeljina, planski smišljeno, uklanjala sve dokaze, koji su ukazivali na ubistvo, ali je zbog svoje i nesposobnosti nalogodavaca, ostavila jasne tragove svog zločina.
Iz mora brljotina koje je napravila pomenuta kriminalka, sada ću istaći samo to da je materijalni dokaz, torbu koju je na sebi imala ubijena djevojčica, inače presječenog kaiša sa dijelom koji nedostaje, ona ili neko drugi oprala jakim hemijskim sredstvom, kako bi se uklonili svi tragovi koji dokazuju ubistvo.
Sem toga je ne prihvativši rezultate autopsije i konstataciju patologa, naložila nova vještačenja, ali masakrirajući podatke sa autopsije, te je pokušavajući obmanuti stručnjake, istima dostavila samo slike površinske povrede, dok o unutrašnjim povredama, koje su u stvari i dovele do smrtnog ishoda, oni citiram vještaka, "nemaju pojma".
Na žalost mafije i njenih slugu unutar tužilaštva, uspio sam da dođem do dokaznog materijala o tim zločinačkim aktivnostima, te sam još u februaru predao fotose torbe, a u kasnijem periodu i druge dokaze o ubistvu i kriminalu unutar tužilaštva, a na kraju i audio snimak izjave vještaka dr. Busarčevića, iz koga se jasno vidi monstruoznost nekih državnih službenika.
Istovremeno, čak od kraja 2009. kada je shvaćeno da svaki moj susret sa korumpiranim službenicima, donosi samo nove dokaze za mene i glavobolje za njih, mafijaški bos daje nalog da se ne dozvoli nijedan susret između njih i mene.
Tako mi je već u oktobru 2009. onemogućeno da podnesem krivičnu prijavu, što se ponovilo i u decembru, dana 21.12. kada je čak na tri puta ponavljeno upozorenje da je obavezan po zakonu i pravilniku da evidentira krivičnu prijavu, dežurni tužilac, a po nalogu glavnog tužioca, odbio to da učini i naložio sudskoj policiji da me izvede iz zgrade, na šta sam već sutradan uložio pritužbu Kolegiju, bez ikakvog odgovora do danas, 10 mjeseci kasnije...
I u narednom periodu kada sam se koncentrisao na dostavu "novih informacija" o ubistvu jednog djeteta, postojala je naredba da niko iz tužilaštva ne smije da razgovara sa mnom, tako da i 8 mjeseci od predaje prvih dokaza, OT Bijeljina ostavlja utisak da "nema pojma" o materijalu.
Drugi aspekt cijelog slučaja su i krivične prijave, koje sam sam napisao i predao, a koje su obrađivane od strane drugog tužilaštva, pod izgovorom da će ono biti nepristrasno.
Kako se očituje ta "nepristrasnost", vidi se u tome da nijedan od dokaza koje sam dostavio se uopšte ne pominje, makar da se kaže da sam predočio fotomontažu torbe, da izjava vještaka nije autentična, nego se vjerovali ili ne kaže, citiram : "da prijavljeno djelo član 347, (Zloupotreba službenog položaja) i druga, (koja sam poimenice naveo) nisu krivična djela...
Tako je tužilaštvo sebi dalo za pravo da ocjenjuje da li je nešto iz Krivičnog zakona, krivično djelo ili nije. Pošto znam na koji će način biti pokušano opravdavanje ove gluposti i besmislice, unaprijed ističem da je tužilac mogao samo da kaže, kako nema dokaza ili argumenata da su navedena krivična djela zaista i počinjena, ali pošto sam dostavio neoborive dokaze, onda se išlo na to da se oni uopšte ne pominju.
Pravo stanje stvari je slijedeće : Krivična djela nisu krivična djela, ako ih počini tužilac, ili neka druga posebna osoba, (čitaj gospodar).
Postoji dokument, sa potpisom i pečatom, u kome tužilaštvo čini krivično djelo "Samovlašće", (između ostalog) i "odlučuje", da 15-tak članova iz KZ-a, nisu krivična djela.
Koristim priliku da obavjestim Ustavni sud, da je njegovo postojanje izgubilo svaki smisao, jer Tužilaštvo odlučuje, da li je nešto po ustavu ili ne...
Istovremeno sa svim ovim događajima, saznavši da imam obilje dokaza o kriminalu u OT Bijeljina, korumpirani državni službenici, zloupotrebom svog položaja, pokreću neviđenu hajku na mene, sa više ciljeva, a jedan od najvažnijih je da se dokopaju dokaznog materijala, koji imam protiv njih. Neću sada navoditi sve oblike terora, koji je vršen na meni i svima sa kojima sam viđen, a samo ističem da im je glavni cilj bio da mi otmu računare, koje sam koristio i unište sve podatke o njihovim zločinima.
Kao povod za to su naveli moje tvrdnje, da će svi oni koji su učestvovali u prikrivanju ubistva djevojčice Ivone Bajo, završiti iza rešetaka???
Iako su izjavili da im već mjesecima upućujem prijetnje po život i tijelo, (član 169, stav 2, dakle imaju obilje dokaza), pokrenuli su protiv mene "Posebne istražne radnje", koje se primjenjuju samo ako nema drugog načina da se pribave dokazi, što je u startu apsurdno.
Danas iako je prošlo više od 7 mjeseci od pokretanja istih i upada u prostorije, te oduzimanja računara, uprkos više mojih zahtijeva da tužilac podigne optužnicu ili vrati imovinu moje sestre i našeg podstanara, mašinerija sa neograničenim resursima i moći, Tužilaštvo nastavlja da izbjegava suočavanje na sudu i "odugovlači postupak".
U ovom slučaju, tužilaštvo nije iznijelo stav da član 169, nije krivično djelo, nego je iako nije bilo nikakvog osnova za pokretanje bilo kakvih radnji, bez dokaza i na osnovu lažne prijave, izdejstvovalo praćenje, prisluškivanje, pretres i sve ostalo što su mogli...
Sa druge strane, svi moji pokušaji da prezentujem dokaze tužilaštvu o krivičnom djelu ubistva i saučestvovanjem tužioca Stjepanović u prikrivanju istog se sprečavaju brutalnom silom, koristeći sudsku policiju, koja ne zna da li je neki nalog zakonit ili nije.
Tako smo prilikom jednog pokušaja da dostavimo i obrazložimo dokazni materijal, na što svaki građanin ima pravo, moja sestra i ja uhapšeni i izvedeni pred sud.
To je poruka mafijaške vlasti, šta će se desiti građaninu, ako pokuša da prezentuje materijal o korupciji i kriminalu iste...
No naravno da teror pojedinaca iz državne službe, ne može da me uplaši. Oni koji misle da su oni zakon i da se zvanične zakonske odredbe ne odnose na njih, su grdno pogriješili, kada su pomislili, da će sa mnom lako izaći na kraj.
Kako sam došao do dokaza o korumpiranosti nekih osoba, i istovremeno audio snimao sve razgovore sa istima, pokušao sam da ih "uplašim", time što sam objelodanio da imam neke audio snimke, i druge tekstualne dokaze o njihovim kriminalnim aktivnostima iz ranijeg perioda, očekujući da će se oni zabrinuti i početi da rade po zakonu.
To je bila jedna od opcija, dok je druga, realnija bila ta da će upasti u prostorije u kojima boravim i dokopati se materijala koji imam.
Kako sam bio prisiljen da razmatram sve mogućnosti, tako sam još u januaru 2010. godine sav materijal, audio i tekstualni, te neke skenirane dokumente, narezao na disk i dao sestri da odnese u Cirih, dok sam sve podatke sa hard diskova izbrisao, zadržavši samo one fajlove koji su bili poznati mafiji, (uz dva tri izuzetka).
Sestra me je tad blijedo gledale bez komentara, i tek pošto je došlo do upada i odnošenja raćunara, priznala da je tada mislila kako "pričam gluposti" i da se to neće desiti.
No kako sam ja bio siguran u to, šta će da učine korumpirani kriminalci, ostavio sam im poruku na hard disku, citiram : "TONSKI ZAPISI, KAO I JOS NEKI DOKUMENTI SU IZUZETI SA OVOG DISKA, KAKO NE BI DOSLI DO BANDE KRIMINALACA PRIJE POCETKA SUDSKOG PROCESA. IZVINJAVAM SE ZBOG TOGA... " Tako će biti jasno svima da sam od njih napravio budale i što je još važnije : Oni neće znati koji je to dokazni materijal koji imam protiv njih.
Svrha toga je da bilo koji državni službenik, koji je dio organizovanog kriminala, će pred sudom pokušavati da se odbrani time što će osporavati istinitost optužbi, ali kada predočim materijal. recimo audio snimke, za koje će se ustanoviti da su autentični, postaće jasno da je zločin planiran. S druge strane, ako bi kriminalci sasvim sigurno znali da imam dokaze o tome, mogli bi se odlučiti da se brane svojom "nesposobnošću", jer je mnogo bolje biti površan, što se može završiti suspenzijom, nego kriminalac, što se završava robijom...
Pošto su podaci, koje sam prikupio o krimainalu tužioca Stjepanović, neoborivi jer se radi o materijalnim dokazima koji pokazuju da je sa namjerom obmanjivala kako javnost, porodicu, tako i vještake i dostavila im materijal iz koga je izuzela sve podatke koji su kvarili njen zločinački plan. To što je izostavila informacije i snimke svih unutrašnjih povreda je ravno tome da je sakrila prisustvo metaka u grudnom košu sa pitanjem da li je smrt mogla nastupiti udarcem glavom o betonsku kuglu kraj asvalta, pri tome šaljući samo sliku modrice na glavi, koju je ubijena osoba zadobila pošto je izrešetana mecima.
Jasno je da u ovom slučaju nije moglo doći do greške, a svi moji pokušaji da dostavim podatke o tim nepravilnostima, koji su sprečavani od strane tužilaštva su dokaz da pomenuta tužilac nije bila usamljena u svom kriminalnom radu, nego je postupala po nalozima nadređenih.
Koliko je išla daleko u vrh vlasti ta poluga kriminala, pokazaće reakcije istih...
U svakom slučaju moj prvobitni cilj, da dođem do neoborivih dokaza o kriminalu tužioca je postignut i sada se nalazim u završnoj fazi "ispitivanja" umješanosti ureda glavnog okružnog tužioca, odnosno Kolegija u taj zločin.
To što se već 8 mjeseci tužilaštvo "igra žmurke", sa svojim obavezama i izbjegava da iznese stav po pitanju novih informacija koje dostavljam je prilično jak argument koji dokazuje korumpiranost tog organa i saučesništvo u zločinu.
No možda sam ja suviše glup da bih shvatio nadzemaljsku inteligenciju tužilaca OT Bijeljina i samo sam umislio da oni imaju bilo kakvog udjela u prikrivanju zločina.
Da li je mnogo očekivati da te intelektualne gromade objasne argumantovano svoje postupke. Kako je došlo do svih onih "tehničkih grešaka", tim prije što su po zakonu obavezni da obrazlože odluku o nesprovođenju istrage.
Vrativši se ponovo na drugi slučaj ove priče u kome sam ja optužen po članu 169, postavlja se pitanje, da li je to što sam ja toliko glup, da ne mogu shvatiti božanski um tužioca, pa neosnovano ih krivim za opstrukciju istrage i kažem da će svi krivci završiti u zatvoru, bilo kakav zločin ili krivično djelo.
Ako je to element ugrožavanja sigurnosti, onda bi svaki tužilac morao da bude optužen po tom osnovu, jer praktično se nikada i ne pojavljuje pred sudom a da nekom ne "prijeti" zatvorskom kaznom. Po istom principu bi se morali optužiti i sudije, te sami autori KZ-a i drugih zakona koji predviđaju bilo kakvu zatvorsku kaznu.
Vjerovali ili ne, jedna sasvim obična izjava, da svaki kriminalac treba da završi na robiji je iskorišćena od strane kriminalaca unutar državnih organa, pri čemu sama država nastupa kao terorista, drumski razbojnik i slično, da bi se od građanina koji je prikupio dokaze o kriminalu državnih organa, ti podaci oteli i vjerovatno uništili.
No iako su sem toga korištena sva sredstva kako bih se uplašio i odustao od borbe protiv mafije, pa čak i dva pokušaja ubistva, oni ne mogu da me pokolebaju.
Ostaje jedno pravo koje je starije i jače od svih drugih prava, a to je pravo na samoodbranu, (nužnu odbranu, i krajnja nužda). Pošto su sada istekli svi razumni rokovi za reakciju tužilaštva, ukoliko odbiju razgovore po pitanju materijala koje sam dostavljao, a nastupam i kao zastupnik majke ubijene djevojčice, ovaj i svi prethodni dokumenti će poslužiti kao dokaz o njihovoj krivici, a za sankcionisanje tog kriminala će biti odgovorni njima nadređeni.
Taj proces će se nastaviti sve dok se ne dođe do ograna koji će krivce procesuirati i kazniti po zakonu, ili dok svi državni organi ne podrže kriminalce koji su ubili djete i prikrili tragove istog. Tada će se steći uslovi za internacionalizaciju ovog zločina.
No naravno ja neću ostati samo na isčekivanju reakcije državnih organa, koji su manje više već pokazali da im je zakon navažan i da je jedina svetinja koje se pridržavaju, njeno veličanstvo marka, odnosno evro.
To je o odgovor zašto boginja pravde nažalost oličena u tužiocima nije slijepa i ne žmiri, nego ispod svog poveza viri.
Ispostavilo se da je narodna mudrost još vijekovima ranije dala odgovor na pitanje ima li prava i pravde za sve podjednako ili se to odlučuje od slučaja da slučaja.
Potrebno je bilo da sam sebe optužim i prijavaim kako sam lično oprao tragove sa dokaznog materijala i sakrio najveći dio podataka od vještaka, kako bi se neko udostojio da "gvirne u ćitab".
Ono što je kadija rekao Eri, kad je mislio da je njegova krava ubila seljakovu i ono što je htio da uradi kad je saznao istinu, je slika i prilika tužilaštva.
Za njih nema zakona i oni su zakon i mogu da rade što im je volja..
To je naravno ono što oni žele, a mi svi skupa, smo obavezni da im to ne dozvolimo.
Istina još se očekuje mišljenje najuglednijih institucija u zemlji, ali je po reakcijama onih koji su se oglasili jasno da mafija vlada ovom zemljom.
Umjesto da argumentovano odgovore na sve sporne stavke, tužioci su se potpuno izolavali, istovremeno zabranjujući medijima da objelodane bilo šta od dokaznog materijala koji sam prikupio...
Šta će se desiti neposlušnima pokazali su u januaru 2010. upadom u jednu televiziju.
Zato će u narednom periodu, glavni oblik moje borbe biti javni protesti pred zgradom tužilaštva, (ako na to budem prisiljen) u kojima ću svakodnevno svim zaposlenim u zgradi i građanima prezentovati dokaze i imana kriminalaca iz tužilaštva.
Kakav će biti odgovor mafije uopšte me ne zanima.
Jedan Gandi je mirnim protestima oborio na pleća kraljevinu Englesku, Nelson Mendela je robijao godinama, pod tiranijom bijelaca i pobijedio ih, a za Josipa Broza da i ne govorim.
To je samo pokazatelj da jedan građanin može pobijediti mafijaše, fašiste, kriminalce ako se poziva na zakone, ravnopravnost i pravo.
Svako ko pokuša da pošalje oružanu silu na mene, da bi me spriječio u protestima protiv kriminalaca u vlasti, mora biti spreman da se jednog dana nađe pred sudom zbog saučestvovanja u prikrivanju ubistva, a ne manje važno je i to da će oni isti kojima se to eventualno naredi, znati i ko sam ja i zašto protestujem i ko je prikrio ubistvo djeteta. I oni i svi oni koji to budu gledali ispričaće to svojim porodicama.
Ja ću te proteste ponavljati koliko god dude potrebno, dok mafiju ne oborim na koljena.
Ne postoji način da me spriječe ili uplaše, sem da mi pucatju u leđa.
Možda opet uspiju sa pričom, da je građanin pao na žicu i preminuo ili možda da je dobio srčani udar na saslušanju...
Siguran sam da bi me mafija rado likvidirala.
Hoćete li pomoći njima da me ubiju ili ćete pomoći meni da ih pošaljemo na robiju.
Dokazi o kriminalu u tužilaštvu, su više nego očigledni.
Treba samo da ih upotrijebite...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 155

RADIO TELEVIZIJI BN


NA RUKE : DIREKTORU I VLASNIKU

OBAVJEŠTENJES obzirom da su se u javnosti nedavno pojavile informacije o rezultatima aktivnosti koje je preduzelo OT Bijeljina, protiv vaše televizije, a sa ciljem, da se kako navedeni, tako i svi ostali mediji disciplinuju i dovedu u stanje straha i poslušnosti.
Tako je mafija koja vlada zemljom, preko svoga servisa institucije tužilaštva na državnom nivou, zavela teror i tiraniju u informativnim kućama, brutalno kršeći KZ, član 180 Povreda slobode izrazavanja misli, koji navodim :
(1) Ko uskrati ili ogranici slobodu govora ili javnog istupanja, osnivanja ustanova javnog informisanja, slobodu stampe ili drugih sredstava javnog informisanja, kaznice se novcanom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (2) Kaznom iz stava 1. ovog clana kaznice se i ko naredi ili sprovodi cenzuru, novinaru uskrati ili ogranici pristup informaciji ili slobodu obavjestavanja, osim ako se ne radi o drzavnoj, vojnoj ili sluzbenoj tajni..
Sem tog člana kriminalci iz tužilaštva su prekršili i neke druge članove, a sada ću se samo dotaći člana 347 Zloupotreba sluzbenog polozaja, po kome je optužen vlasnik privatne firme.
(1) Sluzbeno ili odgovorno lice koje u namjeri da sebi ili drugome pribavi kakvu neimovinsku korist ili da drugom nanese kakvu stetu, iskoristi svoj polozaj ili ovlascenje, prekoraci granice svog ovlascenja ili ne izvrsi sluzbenu duznost, kaznice se zatvorom od tri mjeseca do tri godine. (2) Ako je djelom iz stava 1. ovog clana nanesena znatna steta ili je doslo do teze povrede prava drugog, ucinilac ce se kazniti zatvorom od sest mjeseci do pet godina.(3) Sluzbeno ili odgovorno lice koje u namjeri da sebi ili drugome pribavi kakvu imovinsku korist, iskoristi svoj polozaj ili ovlascenje, prekoraci granice svog ovlascenja ili ne izvrsi sluzbenu duznost, kaznice se zatvorom od sest mjeseci do pet godina. (4) Ako je djelom iz stava 3. ovog clana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi 10.000 KM, ucinilac ce se kazniti zatvorom od jedne do osam godina, a ako taj iznos prelazi 50.000 KM, kaznice se zatvorom od dvije do deset godina..
A sada predočavam zvanično objašnjenja pojma iz KZ-a član 147 stav 3.
(3) Sluzbeno lice je izabran ili imenovan funkcioner u organima zakonodavne, izvrsne i sudske vlasti Republike Srpske i u drugim drzavnim i upravnim ustanovama ili sluzbama koje vrse odredjene upravne, strucne i druge poslove u okviru prava i duznosti vlasti koja ih je osnovala; lice koje stalno ili povremeno vrsi sluzbenu duznost u navedenim upravnim organima ili ustanovama; ovlasceno lice u privrednom drustvu ili u drugom pravnom licu kojem je zakonom ili drugim propisom donesenim na osnovu zakona povjereno vrsenje javnih ovlascenja, a koja u okviru tih ovlascenja vrsi određenu dužnost, te drugo lice koje vrši određenu službenu duznost na osnovu ovlascenja iz zakona ili drugog propisa donesenog na osnovu zakona...
Dakle, jasno je da po članu 347, mogu biti optuženi i osuđeni samo pojedinci iz redova vlasti, (grubo objašnjenje je da se radi o osobama koje obavljaju poslove i imaju zakonom propisana ovlaštenja, a za to su plaćeni iz budžeta) . Očito je da bilo ko u nekoj privatnoj firmi, AD ili DD, ne može biti službeno lice. Krivična djela koje eventualno može počiniti su vezana za izraz "mobing", što se lako dovodi u vezu sa članovima 162, 180, 359 te još nekim zavisno od vrste djela, ali nikako sa članom 347.
Problem je očito u glavama tužilačke mafije, stasale i školovane u komunističkom vremenu, mraka i tame (da mu ja jebem nanu, ko upali svjetlo...), kada je svaka firma bila državna, odnosno društvena. Tako su po inerciji optužili i onoga koga ne bi smjeli, iako je u KZ-u, jasno definisan pojam službenog lica.
No da se tu ne radi samo o grešci, pokazuje i činjenica da su kao odgovor na krivičnu prijavu protiv pripadnika tužilačke mafije, argumentovanu dokazima, dali objašnjenje da član 347 i druga nije krivično djelo, ne osporavajući i ne pominjući nijedan od dokaza???.
Time su jasno pokazali da se radi o običnoj mafijaškoj organizaciji, koja zemlju vodi u pravcu fašizma. Kako se treba obračunavati sa tom mafijom pokazao sam na taj način, što su uprkos pokušajima od godinu dana da me eliminišu, uplaše, nađu bilo šta što bi iskoristili za optužbu, terora i praćenja, prisluškivanja, otimanja računara, odugovlačenja, i šta sve još ne, morali poslije "ofanzive", koju sam pokrenuo u novembru da "podviju rep" i priznaju da nemaju ništa protiv mene, te vrate otete računare.
Nije me iznenedilo da je hard disk računara koji sam koristio bio prazan, jer sam to očekivao i podatke dislocirao u Cirih, još u januaru, ali za sve nezakonite radnje preduzete po zahtjevu tužilačke mafije, te uništavanja neprocjenjivo važnih podataka, (programski kod za oko 130 programskih paketa) ta mafija će tek sad da snosi posledice.
Potrebno je samo da pokažete malo hrabrosti, da bi se ta banda kukavica savladala, a dobar primjer je g. Džulijan Asanž, koji je za samo mjesec dana postao heroj cijelog svijeta, a vrijednost njegovog sajta raste nevjerovatnom brzinom.
Podatke o tim događajima sam imao još u martu, kada sam na to upozorio tužioce u tekstu upućenom svima pojedinačno, a preko hakerske mreže sam postigao dogovor da se dokazi koje imam o tim kriminalcima objave na pomenutom sajtu, (ili drugom, ako se isti ugasi) poslije predavanja naše tužbe Sudu u Strazburu.
No do tada ćemo sačekati poteze viših državnih organa.
Ne dozvolite da vas uplaše. Ako objavite istinu o zavjeri protiv vas, možda vas i zatvore na 3 mjeseca, ali ne vjerujem u to, a s druge strane to bi prenijeli, ne samo lokalne, nego i svjetske informativne kuće. BN televizija bi tako stekla ugled i vrijednost u međunarodnim okvirima, mnogo veću od trenutne.
No odluka je na vama. Siguran sam da znate šta bih ja uradio...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 154


SOFRENIC BLAGIŠI

Obavještavam vas da je početkom mjeseca predata krivična prijava protiv vas, čiji tekst možete da pročitate u nastavku. Kao prilog je uz prijavu protiv jedne druge osobe, čije ime neću navoditi predat i audio snimak vaše telefonske izjave, obavljene sa mnom, kao zastupnikom Budimke Bajo, u kojoj između ostalog priznajete da ste lično sklonili sa ceste kostim i torbu, koji su ključni dokazi ubistva. Sem toga na cd-u su i tahograf trake, prijem robe i izjave drugih svjedoka, a najvažnija je audio snimka izjave dr. Busarčevića vještaka iz koje se praktično vidi da je tužilac Stjepanović Danica, smišljeno i planski izuzela te stvari iz istražnih radnji, a njemu nije dostavila snimke unitrašnjih povreda.
Dakle vi niste jedini, protiv koga je podnesena prijava, ali pošto ste na najmanje uticajnom položaju, prvo se vama nudi mogućnost da u zamjenu za saradnju izbjegnete zatvorsku kaznu
Osnova za to je član 383 KZ, koji je naveden na kraju prijave, po kome biste ako nam otkrijete istinu i imena svih krivaca vi lično mogli ostati na slobodi.
U suprotnom, vam prijeti kazna od najmanje 20 godina zatvora za saučesništvo u ubistvu i prikrivanju tragova ubistva.
Razmislite dobro, jer ako vi ne prihvatite ponudu, pregovaraćemo sa drugima, a već i sada ima dovoljno dokaza protiv vas i još nekih osoba.
Od vas se traži da nam ispričate punu istinu i da objasnite zašto ste lagali i kome, porodici ili pri davanju izjave.
Gospođa Budimka Bajo, dolazi u avgustu u Bijeljinu, te ako ste spremni za saradnju, javite nam to na telefonski broj 065727675, i to isključivo do 31.07.2010. godine.
Ukoliko osvane 1. avgust, a vi ne prihvatite saradnju, ponuda će biti upućena na drugu adresu, a krivična prijava proslijeđena Republičkom tužilaštvu i Sipi.
Skrećem vam pažnju da postoji dovoljno dokaza da se za sada bar jedan tužilac nađe u zatvoru, te neke osobe iz policije, kao i vi, a vama nudimo saradnju samo kako bismo sve ubrzali i došli do imena svih krivaca. Dobro razmislite, jer bez nečijeg priznanja, neko se možda i spase od zatvorske kazne, ali vi sigurno nećete...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 153

GLAVNOM REPUBLICKOM TUZIOCU REPUBLIKE SRPSKE
NA RUKE

Obavjestavam republicko tuzilastvo i vas licno, da je grupa kriminalaca, protiv kojih sam sakupio obilje dokaza u slucaju ubistva djevojcice Ivone Bajo, koristeci se svojim polozajem i vezama, izdejstvovala protiv mene tretman "POSEBNIH ISTRAZNIH RADNJI", te "NAREDBU", za pretres prostorija, koje koristim, a sve u cilju da se dokopaju podataka koje imam protiv njih...
Tom prilikom su oduzeti predmeti u vlasnistvu moje sestre Budimke Bajo (racunar koji sam ja koristio), te predmeti iz prostorija u kojima je boravila osoba, koja nije ni u kakvim rodbinskim vezama sa mnom, a cije ime ne navodim, zbog mogucih negativnih posledica po nju.
Takodje je jedan broj mojih poznanika pracen, pretresan legitimisan, te sam bio prisiljen da prekinem sve kontakte sa njima, da ih ne bih doveo u opasnost da primjenom clanova 226-232 ZKP, budu pretresane i njihove prostorije, te oduzimani djelovi imovine.
Ali ne smeta meni to sto me prate, jer se borim za istinu, te da krivci dobiju zasluzenu kaznu. Ni to sto su mi oduzeli racunar, nece me sprijeciti da nastavim svoju borbu, a njima nece pomoci da saznaju sta sve imam protiv njih, jer sam vec odavno spreman na taj postupak, izuzeo sa diska neke tonske(vecinu) i tekstualne(manji dio) dokumente, kako ne bi dosli njima u ruke. O tome sam im cak ostavio obavjestenje na racunaru, da im stavim na znanje, kako sam predvidio svaki njihov potez.
Istini za volju nisam ocekivao da ce se pozvati na Clan 169-Ugrozavanje sigurnosti, jer za to nisu imali osnova, ali po svoj prilici, bez takve lazne prijave ne bi uspjeli da izdejstvuju pretres prostorija i oduzimanje racunara. U natavku su tekstovi, koje sam uputio dvojici pripadnika tuzilastva, protiv kojih imam dokaze o nezakonitom i neprofesionalnom radu, odnosno o kriminalnim aktivnostima...

KOVACEVIC NOVAKU
Pred tobom su zadnji dani slobode. Jedino sto te moze izvuci je da nisi licno ucestvovao u ubistvu Ivone Bajo, nego da si izvrsavao tudje naloge. Imas vremena do 20. marta da me pozoves i pokusas da izbjegnes robiju. Ako mi otkrijes za koga si radio, odustacu od optuzbi prema tebi. Naravno da bismo o tome morali licno da se dogovorimo. Necu navoditi clanove zakona koji mogu da ti pomognu, jer bi morao sam da ih znas. Ako zelis da izbjegnes robiju pozovi me do navedenog datuma i predstavi se kao KOVAC (zbog eventualnog prisluskivanja). Naravno do tada, a i posle moraces da me tretiras pred ostalima kao i do sada (drsko i bezobrazno), kako niko ne bi nista posumnjao. Sasvim mi je svejedno da li ces prihvatiti ili ne. Moja sestricina je ubijena i za to ce neko da zavrsi u zatvoru. Ako odlucis da i dalje stitis ubice, onda je jasno ko ce to biti. No pogledaj jos jednom slike torbe sa presjecenim kaisom i razmisli dobro.
Ja sam sada jedini koji te moze spasiti od robije…
GRUHONJIC MUHAMEDU
Tekst koji citate razlikuje se od onoga koji ce dobiti vase kolege, u tuzilastvu, s obzirom da je i vasa uloga drugacija. Naravno sugerisem vam da na eventualna pitanja, o sadrzaju pisma odgovorite da je tekst isti kao onaj upucen na vas mejl, samo bez slike. No ne smeta mi i ako ne prihvatite savjet… Svojevremeno ste napravili tezak prekrsaj kada ste odbili da uzmete od mene krivicnu prijavu. Ja naravno znam da je nalog za to dosao od glavnog tuzioca, ali s obzirom da se radi o ubistvu osmogodisnje djevojcice, svako ko mi se nadje na putu bice tretitan kao saucesnik ubistva. Od vas trazim da u procesu koji se priprema kazete istinu i nista vise. Ako sam u pravu, da je glavni tuzilac nalozio da se od mene ne uzima krivicna prijava. Ako prihvatate moju ponudu pozovite me na telefonski broj i predstavite se kao GRUJO, to iz razloga sto postoji opasnost od prisluskivanja, te odaberite mjesto gdje mozemo da razgovaramo. Ponuda vazi do 20 marta ove godine. U suprotnom, ja cu 22.03. ove godine predati krivicnu prijavu protiv vas u vezi navedenog dogadjaja, sa pretpostavkom da ste zloupotrebili polozaj, zbog saucestvovanja u ubistvu. Iskreno ja mislim da vi s tim nemate nikakve veze, ali ko zna. Moja sestricina je ubijena i svako ko laze, prikriva dokaze ili krsi zakon na bilo koji nacin, bice od mene tretiran kao saucesnik u ubistvu.
Odluka je na vama…

Vidljivo je iz oba dokumenta da se niti u jednoj rijeci ne navodi bilo kakva prijetnja, vezano za clan 169, nego su oba teksta zasnovana isklucivo na Clanu 383-Zlocinacko udruzenje, stav 3. Tekstovi koje sam poslao svim ostalim tuziocima a nisu mi niti predoceni prilikom informativnog razgovora, su iskljucico u formi obavjestanja, a vezano za clan 213-Obaveza prijavljivanja krivicnog djela.Iz njih je takodje vidljivo da ne postoji nikakva pretnja bilo kome od tih tuzilaca, od kojih vecinu i ne poznajem, ali se navode dokazi koje imam protiv kriminalaca, sto je vjerovatno i razlog, zasto taj tekst nije urucen policiji.
Isticem takodje da su prijavu protiv mene, podnijela samo dva lica, gore navedena, ali u svoje ime te jos 4 pripadnika tuzilastva, a sve bez njihovih izjava.Za izjave pomenute dvojice, sam samo cuo da postoje, ali mi nisu predocene, tako da ce pretpostavljam tek biti napisane, a sve posle radnji preduzetih protiv mene.
U nastavku prilazem skenirani tekst odgovora tuzilastva, na zahtjev djeda ubijene djevojcice Ivone, o pristupu informacijama u vezi tog slucaja....
Vidljivo je dakle da posto ni na jedan moj zahtjev nisam dobio potvrdan odgovor, sa laznim obrazlozenjem da mi je to vec odobreno, sada javni organ odbija pristup informacijama i drugoj osobi, sa obrazlozenjem da se obrati nekim fizickim licima.
Napominjem da sam detaljno proucio odredbe Zakona o slobodi pristupa informacijama i siguran sam da ovakvu formulaciju, koju je naveo Kovecevic Novak (gospodja sekretar samo potpisuje njegove odluke) ne bi smislila ni djeca iz osnovne skole.
Stoga bi u pomenuti Zakon, trebalo ubaciti i clan da javni organ nije duzan da daje informacije bilo kome, nego da se lica koja ih traze, s tim u vezi obrate Zdenku Baji...
Naravno da je ovo bio satirican komentar i jedini ispravan put da se nadje izlaz iz ove situacije je da se ti kriminalci uhapse i protiv njih pokrene istraga. Fotografije torbe sa presjecenim kaisom, te opranim nekim hemijskim sredstvom, pa sklonjenim od javnosti, dokazuju sve. Treba samo da ih pogledate. Da su takvi dokazi dostupni protiv nekog "obicnog" gradjanina, siguran sam da bi reakcija bila munjevita. Najbolji dokaz za to su mjere preduzete protiv mene bez ikakvih dokaza, samo zato sto su prijavu podnijeli tuzioci, te od vas ocekujem, da s obzirom na to kakav odgovoran posao obavljete, preduzmete sve da tuzilastva rade po zakonu i da za kriminalna djela, pojedini tuzioci i odgovaraju po zakonu.
VAZE LI ZA NJIH ZAKONI OVE ZEMLJE ?

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 152

POSLIJE OVOG DOPISA, FORMIRAN JE NOVI PREDMET, U KOME SE ISTRAŽUJU KRIMINALNE AKTIVNOST U OT BIJELJINA
VISOKOM SUDSKOM I TUZILACKOM VIJECU BIH
OBAVJESTENJE
PO PREDMETU UDT:8324/10

Sa zaljenjem konstatujem da UDT, nije u potpunosti razumio smisao moje prituzbe na rad pojedinih pripadnika Okruznog tuzilastva u Bijeljini...
Naime ja nisam ni ocekivao da se utice na odluku, (koja je vec donesena), niti da se vrsi pritisak na bilo koga, nego sam isticao nezakonite i kriminalne aktivnosti pojedinih osoba.
Stoga unapred skrecem paznju da se ovaj tekst shvati i tretira kao dopuna (nove informacije), po gore navedenom predmetu, sto uz Nalaz i Misljenje, Stalnog sudskog vjestaka, dr. Blazanovica, koje sam nedavno dostavio, stvara uslove za preispitivanje odluke koju je UDT donio.
Pozvao bih se prije svega na relevantne stavove Clana 57-Disciplinski prekršaji tužilaca, Zakona o VSTV:

1. povreda nacela nepristrasnosti;
2. postupanje s pristrasnošcu i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etnickog porijekla, nacionalne pripadnosti, seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke;
3. ocigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema sudiji u postupku, strankama, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama;
8. nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti;
9. neopravdano kašnjenje u provodenju radnji u vezi s vršenjem dužnosti tužioca ili bilo kakvo drugo ponovljeno nepoštivanje dužnosti tužioca;
16. upuštanje u aktivnosti koje su nespojive sa dužnostima tužioca;
22. ponašanje u sudu ili tužilaštvu i izvan suda ili tužilaštva koje šteti ugledu tužilacke funkcije;
23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet tužilaštva.

Ovo su samo stavovi za koje imam dokaze, dok one za koje pretpostavljam da su prekrseni, kao napr. stavovi 5 i 6 uopste necu navoditi...
POPIS PREKRSAJA

- 5 dana posle ubistva, tuzilastvo odbija da uzme dokazni materijal od majke i ujaka djevojcice (snimak razgovora u kome jedna osoba opravdava ubistvo, poredeci ga sa ratnim zlocinima.Pritom glavni tuzilac vice i sikanira majku ubijenog djeteta. Ostavljamo CD na stolu i izlazimo...
- Oko 2 mjeseca kasnije, postupajuci tuzilac, odbija da uzme izjavu od ujaka djevojcice, te dokazne predmete, (postoji audio snimak razgovora), koji su prikupljeni dok je bila na godisnjem odmoru...
- Pri pokusaju da se povodom toga podnese krivicna prijava, ujak djevojcice saznaje od sekretara tuzilastva, da je dobila nalog od glavnog tuzioca da se opis predmeta koji je ubio djevojcicu (2,5 cm sirina, te 1 mm debljina), ne saopstava, "da se ne bi uznemiravala javnost"
- Tuzilastvo konstantno lazno predstavlja misljenja vjestaka, izbacujuci djelove koji ne idu u prilog njihovoj tezi, ili ubacujuci one kojih nema, odnosno na kraju kod misljenja trasologa, selektivno predocava djelove koji im odgovaraju, dok izbacuju suprotne...
- 21 decembra, pri novom pokusaju da se podnese usmena krivicna prijava, (po nalogu glavnog tuzioca), Gruhonjic Muhamed, tada dezurni, izbacuje ujaka djevojcice iz kancelarije, ne zeleci da uzme tu krivicnu prijavu...
- 22 decembra, ujak podnosi prituzbu Kolegiju, na koju nikada nije dobio odgovor...
- 12 januara dobijamo Obavjest o nesprovodjenju istrage, bez obrazlozenja, sto je u suprotnosti sa clanom 216, stav 4.
- Naknadno saznajemo da je tuzilac telefonski sugerisala vjestaku trasologu, krajem oktobra da ona vec zna da se radi o nesrecnom slucaju, te on to samo treba da potpise...

- Posto je obavjestena da njegovo misljenje nije takvo kakvo je trazila, ostavlja predmet dva mjeseca, citiram vjestaka "da se kiseli" u fioci...
- Tek mjesec dana po odluci o nesprovodjenju istrage, daje Saopstenje na zvanicnom sajtu, u kome ignorise misljenja vjestaka i poziva se na izjavu svjedokinje, koja kaze, (prenosim doslovno iz tog teksta), "a ja nisam vidjela odakle je dijete palo" ???
- Pocetkom februara ujak ubijene djevojcice predaje nove dokaze (fotografije torbe sa presjecenim kaisom, te opranim benzinom, kako bi se uklonili tagovi ubistva), na koji iako postoji clan 224, stav 3, koji obradjuje tu temu, tuzilastvo vec dva mjeseca, ne zeli da iznese nikakav stav...
- Svi nasi pokusaji da saznamo na koji je nacin nastradala djevojcica (po misljenju tuzilastva), ostali su bez uspjeha...
- Na konkretno pitanje majke ubijene djevojcice, na osnovu cega je donesena odluka, te ima li odgovor na njeno pitanje, tuzilac odgovara : "NEMAM" ...
REZIME

Ocito je da se svi navedeni prekrsaji mogu dovesti u vezu sa prethodno navedenim stavovima iz clana 57, te da je bukvalno cijeli postupak vodjen u suprotnosti sa zakonskim odredbama. Naravno da tuzilac treba da je neovisan i nepristrasan, ali da je neovisan i od ubice a ne samo od zrtve, a koliko je tuzilastvo bilo nepristrasno, vidljivo je samo iz navedenih djelova, dok je popis svih prekrsaja znatno veci...
Na kraju bih vam skrenuo paznju upravo na taj pojam neovisnosti. Tuzilac ima pravo na svoj stav i misljenje, ali se sve mora kretati u okvirima zakona. Smije li tuzilac da potpuno ignorise misljenja 3 vjestaka, a misljenje cetvrtog, koji je spreman braniti ga na sudu dr. Blazanovica, najbolje odslikava pravo stanje stvari...
Tuzilac bi tako mogao da pomisli kako je lakse zatvoriti slucaj nego traziti ubicu.
Mogao bi pomisliti da je pametnije primiti novac od ubice, nego ga uhapsiti...
Dokaz koji sam pomenuo (torba), je bolje ne pominjati, da se ne vidi presjeceni kais.
Tuzilac je mozda bio misljenja da tragovi na kaisu, (sa mozda i otiscima ubice), kvare njen savrseni neovisni i nepristrasni stav, pa je sve to oprala benzinom...
Posto je pritom saprana i originalna zuta boja, tuzilac pomisli da je sve to najbolje potpuno skloniti od ociju javnosti, da se ne bi uznemiravali...
Naravno postoji mozda i neko drugo objasnjenje, ali za nas ga nije bilo.
Sve sto sam saznao po tom pitanju, je opaska sekretara tuzilastva, "Mozda to nije ono sto vi mislite". Na pitanje sta je onda, kakav je njihov stav, naravno nije bilo odgovora.
Apelujem na vas da s obzirom na to kakav odgovoran posao obavljete, trazite odgovor na ova pitanja. Jedna djevojcica je ubijena, a dokazi o tome sakriveni. Pronasao sam te dokaze i predocio ih istraznim organima, (tuzilastvu i policiji). Zasto se vec dva mjeseca niko ne oglasava po tom pitanju. Ako dozvolite da jedno dijete bude nekaznjeno ubijeno, zaklanjajuci se neovisnoscu tuzioca, to je put ka receptu za SAVRSENI ZLOCIN.
Tuzilac tako moze izvrsiti bilo kakvo krivicno djelo pa i ubistvo,(posebno ako je dezurni) jer zaboga je neovisan, te kad dodje na lice mjesta iznese misljenje da se radi o padu na koru od banane. To sto su lekari pronasli prostrelne rane a patolog par kursuma u tijelu, nije razlog da se dovede u pitanje neprikosnoveno misljenje tuzioca.
Ako dozvolite da stav i misljenje tuzioca nadrastu okvire zakona, tada i njegovo misljenje nadrasta vrednosti zakona i dobija na cijeni, a sve sto se cijeni ima i kupce.
I eto novog recepta za SAVRSENI ZLOCIN.
Svaki kriminalac sa dovoljno novca treba samo da kupi misljenje jednog tuzioca, i rijesio je sve probleme.
Nazalost, ovo nije predvidjanje buducnosti, (necega sto bi moglo da se desi), ovo se vec desava, a u ovom slucaju se sigurno desilo nesto slicno tome.
Vi imate moc da to zaustavite. Ne dozvolite da tuzilastvo izlazi iz okvira zakona i da se prema gradjanima ophode kao prema robovima.
Ja cu svoju borbu da nastavim neovisno od vase odluke. Kraj te borbe ce biti brzi ako vi iskoristite svoja ovlastenja, a u suprotnom sem domacih , alarmiracemo i institucije Hrvatske, ciji je djevojcica drzavljanin, te Svajcarske i Njemacke, ciji su drzavljani majka i ocuh, te Sud u Strazburu.
Svako ce posle toga na svojoj savjesti nositi svoje postupke i snositi odgovornost za njih.

NE DOZVOLITE DA NAM STRANCI OTKRIVAJU KRIMINALCE U PRAVOSUDJU...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 151

PO OVOM ZAHTIJEVU, GLAVNI OKRUŽNI TUŽILAC U OT DOBOJ, JE DAO NALOG DA MI SE DOSTAVE SVI TRAŽENI PODACI, TE JE POŠILJKA STIGLA SAMO 2 DANA KASNIJE

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA


Ime i prezime : ZDENKO BAJO

Adresa : MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)OKRUŽNO TUŽILAŠTVO DOBOJ


(Sadržaj zahtjeva)Zahtijevam od gore navedenog organa da mi dostavi kopiju Zapisnika sa sjednice Kolegija, na kome je razmatrana moja Pritužba po predmetu KTA-90/10.
Relevantan je isključivo dio u kome se raspravljalo o navedenoj Pritužbi.


Obrazlozenje


Od marta 2010. godine prema meni se primjenjuju "POSEBNE ISTRAŽNE RADNJE", a u sklopu kojih je bilo scena koje zasigurno niste vidjeli ni u holivudskim filmovima.
No ja se ne žalim na to i ne postoji način na koji mafija može da me uplaši, ali jedna od radnji koje se primjenjuju prema meni je i kontrola poštanskih pošiljki.
S obzirom da sam u pismu poslao neoborive dokaze o kriminalnim radnjama tužioca Stjepanović, jer je iz nečasnih pobuda uklonila sve dokaze o ubistvu i pokušala da obmane čak i vještake, te naveo bar desetak propusta tužioca Rubil Gorana, sa detaljnim obrazloženjem, a u odgovoru Kolegija se navodi da "nisam doveo u sumnju odluku tužioca", osnovano smatram da je moja pošiljka presretnuta i falsifikovana.
Naprotiv niti g. Rubil, niti Kolegij nije, ne samo argumentovano opovrgao, nego čak ni pomenuo nijednu moju tvrdnju, kojom sa dokazima optužujem Stjepanović Danicu za saučestvovanje u prikrivanju ubistva djeteta.
Stoga je jasno da moji dokazi nisu niti došli do Kolegija.
Da bih ustanovio ko je sve učestvovao u prikrivanju monstruoznog ubistva, neophodan je zapisnik iz koga ću vidjeti šta je prezentovano Kolegiju, kao moja Pritužba.
Pravilnik jasno daje Glavnom okružnom tužiocu slobodu o odlučivanju o javnosti sjednica Kolegija, te s obzirom da je za mene bitan samo taj dio, koji ne sadrži nikakvu službenu tajnu, (ili možda sadrži) a siguran sam i da vi kao odgovaran i častan profesionalac, želite da se sazna istina i sve bude u okvirima zakona, očekujem da ćete mi traženo dostaviti.
U suprotnom direktno ćete se priključiti ubicama i saučesnicima u prikrivanju ubistva jedne osmogodišnje djevojčice, što sigurno ne želite.
U međuvremenu sam došao do novog materijala koji dodatno dokazuje ubistvo i prikrivanje ubistva od strane tužioca Stjepanović, i svi koji su umiješani u taj gnusni zločin, vrlo brzo će dobiti zasluženu kaznu, predviđenu KZ-om.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 150

USTAVNOM SUDU


DOPUNA NA : AP-862/10

Napomena . Ovaj meterijal je namjenjen prevashodno gore navedenom organu, ali će biti proslijeđen i drugim institucijama, uključujući i one koje su očigledno korumpirane od strane organizovanog kriminala, za šta se neki od dokaza nalaze u prilozima....

Krajem 2010. godine, (novembar i decembar), pokrenuo sam pravnu ofanzivu, za dokazivanje kriminala i korupcije, prevashodno u instituciji tužilastva uopšte, na nivou države, i u sklopu tih aktivnosti, izdejstvovao sam "pobjede" u oba slučaja koja je tužilačka mafija, pokrenula protiv mene, sa ciljem da me uplaši i odvrati od namjere da dokažem spregu tužilaštva sa organizovanim kriminalom.
Prvi slučaj se odnosi na lažne prijave kriminalaca iz OT BIjeljina, koji su koristeći se svojim položajem isti zloupotrijebili i pokrenuli protiv mene neviđenu hajku, sa ciljem da se dokopaju podataka na računaru koji sam koristio, a koji dokazuju njihove kriminalne aktivnosti.
Kao povod za to su iskoristili moje više puta ponovljene tvrdnje, da će svi kriminalci iz redova tužilaštva, završiti iza rešetaka, što ih u početku nije zabrinjavalo, ali kada su saznali da imam čak i audio snimke njihovih izjava, odlučili su da me optuže po članu 169, iako u njemu ne postoji nijedna riječ, koja bi se povezivala sa mojim tekstovima...
U sklopu tih radnji sam praćen, pretresan, (i moji poznanici), prisluškivan, te je uz odnošenje računara, pred mojom kućom, postavljena i straža u tri smjene, a sve ovo je samo vrh ledenog brijega. No kako se sve zasnivalo na lažima, tužilačka mafija se ne usuđuje sukobiti sa mnom pred sudom, nego nezakonito odugovlači postupak, te je konačno poslije oko 9 mjeseci prisiljena složiti se sa povratom računara, jer sam zahtijevao da se u suprotnom kazne, što je predviđeno u ZKP-u, član "Kažnjavanje za odugovlačenje postupka".
Time je indirektno tužilačka mafija priznala da je ceo postupak bio nezakonit.
Prije preuzimanja računara insistirao sam na razgovoru sa tužiocem, iz više razloga, a prevashodno zbog obaveze, iz člana "Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije" stav 2 : O otvaranju privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije tužilac je dužan obavijestiti lice ili preduzeće od kojeg su predmeti oduzeti, sudiju za prethodni postupak i branioca, (vezano za oduzete računare). Drugi važan momenat je vezan za član ZKP-a "Materijal dobijen preduzimanjem radnji i obavještavanje o preduzetim radnjama" stavovi 2 i 3, u kojima je jasno predviđeno da moram dobiti obavještenje, a kako se Posebne istražne radnje mogu maksimalno produžavati do 6 mjeseci, očito je da servis mafije OT Bijeljina, brutalno gazi sve zakonske odredbe, da bi prikrio umješanost u ubistvo djevojčice Ivone Bajo, odnosno "Sprečavanje dokazivanja" istog.
Treći važan momenat je bio moj zahtjev da se prije predaje računara provjeri njihova ispravnost, što je tužilaštvo takođe izbjeglo. No kako sam podneo pismene zahtjeve i Sudu i tužilaštvu, a tužilac nije ispoštovao nijednu obavezu koju sam naveo, odgovornost za uništavanje podataka, (hard disk je bio prazan, a cd rom neopotrebljiv) i materijalnu štetu za programski kod od oko 130 instalacijskih pakete u oko 250 fajlova, snosi prije svega OT Bijeljina, koja će biti i jedna od optuženih za nadoknadu štete.
Drugi nezakonit i kriminalan čin tužilačke mafije je hapšenje moje sestre i mene 10.08.2010. kada smo pri pokušaju da dostavimo dokaze o više krivičnih djela privedeni u sobicu 2x2 metra, bez prava na telefonski poziv, iako je sestra insistirala da pozove advokata.
Tom prilikom mi je uskraćeno čak i pravo na iznošenje odbrane i unakrsno ispitivanje, sa obrazloženjem da nemaju namjeru ostajati dugo poslije 15 sati.
To što smo zadržani ukupno više od 6 sati, i što je sestra imala troškove od oko 1000 KM, zbog propuštenog leta, će takođe biti predmet tužbe za nadoknadu štete, no najbitnije je da je krajem prošle godine Okružni sud doneo Rješenje po kome se jasno vidi da je ceo postupak bio nezakonit i da se isti obustavlja. Ali najgore od svega je to što majka ubijene djevojčice donoseći dokaze o ubistvu svog djeteta i sprečavanju dokazivanja istog, umjesto da bude tretirana kao ljudsko biće, biva maltretirana, šikanirana, mentalno ubijena, terorom i tiranijom, koju je naložio glavni okružni tužilac.
Dan kasnije načelnik kriminalističke policije, g. Aco Teodorović, koji je izrazio spremnost da ispita sve neregularnosti, "umire od srčanog udara".
Dakle cijele 2010. godine mi je bio onemogućen pristup tužilaštvu, sem pisarnice, dok je u drugoj polovini godine Kovačević Novak, izdao naredbu sudskoj policiji da mi ne dozvoli čak ni predaju materijala u pisarnici, što je poslije mog upozorenja da time čine krivično djelo iz člana 177 KZ-a i da ću je ako pokušaju da me spriječe krenuti i bez propusnice, izmjenjeno tako što sam tih nekoliko mjeseci predavao dokumente u prizemlju kao pas lutalica...
Nedavno sam dobio obavještenje od obmudsmena za ljudska prava o tome da zatvaraju predmet sa opaskom da da je OT Bijeljina postupalo po zakonu???
Sada navodim samo najekstremnije primjere bezakonja kriminalaca iz OT Bijeljina :
1. Tužilac Stjepanović odbija da uzme od mene izjavu o krivičnim djelima, vezano za ubistvo Ivone Bajo, jer bi ti dokazi poremetili njen plan, a postoji snimak mog razgovora s njom. (Po ZKP-u, član "Prijavljivanje krivičnog djela od strane građana" stav 1" jasno je da je to pravo brutalno spriječeno.
2. Poslije tog i drugih kriminalnih djela iste osobe pokušavam da podnesem prijavu protiv te kriminalke, ali po nalogu Kovačević Novaka, tada dežurni tužilac Gruhonjić Muhamed odbija da evidentira prijavu iako sam ga 3 puta upozorio da time krši čak i Pravilnik (član 80 - Usmene prijave).
3. Istovremeno iako je znala rezultate vještačenja, kriminalac Stjepanović, odugovlači sa donošenjem "odluke" i tempira je poslije nove godine, prekršivši član ZKP-a "Naredba o sprovođenju istrage" stav 4, ne navodeći nijedan razlog za odluku i bježeći na odmor kako bismo bilo spriječeni ostvariti uvid u spis. Majka ni danas ne zna kako je ubijeno njeno dijete.
4. Pri pokušaju da dođemo do spisa i podnesemo pritužbu, sudska policija nam ne dozvoljava pristup, (istog dana kada je izvršen upad na BN tv, što je u narednim mjesecima "zapušilo usta" svim medijima, tako da niko ne smije da objavi bilo šta o kriminalu tužilaca...)
Pozivajući se na član ZKP-a "Obustava istrage" stav (3) Tužilac, u slučajevima iz stava 1. tačka b) ovog člana može ponovo otvoriti istragu ako se dobiju dodatne informacije koje pružaju dovoljno razloga za vjerovanje da je osumnjičeni počinio krivično djelo, dostavljam od februara dokaze o tome i iako sam više puta insistirao, OT Bijeljina ne iznosi stav o tome.
5. U junu 2010. obavljam razgovor sa dr. Busarčevićem, vještakom, (postoji audio zapis) iz koga je jasno da je tužilac namjerno, monstruozno, kriminalno, sakrila sve podatke od njega, o unutrašnjim povredama koje dokazuju ubistvo.
6 Materijalni dokaz, torbu presječenog kaiša i to dvostruko, sa dijelom koji nedostaje, tužilac ili neko drugi su oprali benzinom, kako bi uklonili tragove ubistva, Snimci torbe postoje i dostavljeni su još u februaru, a ista se i dalje nalazi u sudu, sem ako nije uništena.
Ovo sve je dakle po ombudsmenima primjer zakonitog postupka. Mnogo će mi značiti taj stav pred Sudom u Strazburu, ali u međuvremenu očekujem da obmudsmeni "prepoznaju", gdje su o ovim tačkama brutalno kršena moja prava i u skladu sa time reaguju, a ne da se prave kako o tome nemaju nikakve podatke i drže se samo odluke o nesprovođenju istrage i još je legalizuju iako je servis mafije OT Bijeljina, ostavio takve tragove svog kriminala da su pokušali da ih unište oduzimanjem računara koje sam koristio.
7. Dakle krajem marta u znak odmazde i prijetnje, pokreće se neviđena hajka na mene, samo zato što sam napisao da će kriminalci završiti u zatvoru.
8. U avgustu bivamo uhapšeni pri pokušaju da dostavimo dokazni materijal i damo izjavu o tome, a u narednom periodu se tretiram kao životinja i predajem dokumente u prizemlju, a čak je i to bilo pokušano da mi se ne dozvoli...
9. Mjesecima istovremeno tražim da se poštuje moje pravo na suđenje ili da tužilačka mafija odustane od optužbi, što se konačno završava 22.12.2010. vraćanjem računara. Prethodno sam obavješten pismeno iz OT Doboj da za 8 mjeseci "nisu imali vremena" za taj predmet i još uvijek ne znam da li sam pod nadzorom (sigurno da jesam, ali nezakonito) ili je prijava odbačena, a prošlo je od pokretanja terorističke akcije više od 9 mjeseci.
To stoga što je izdejstvovana na osnovu lažne prijave, (postoji i audio snimak izjave tužioca Kerovića, koji to dokazuje), a ne zato što tvrdim da nije predviđena zakonom...
10. Hard disk računara na kome su se nalazili podaci od neprocjenjive vrijednosti, (programski kod, na kojima sam planirao materijalnu egzistenciju, jer bih u suprotnom od ovog mafijaškog i diktatorskog režima, skapao od gladi) je prazan.
Uništena je moja intelektualna svojina, a još uvijek nemam podatke o tome ko je pristupao računaru, posebno u 5 dana od odnošenja da smještaja u depozit suda.
Postoji li neko pravo koje mi je uskraćeno gospodo ombudsmeni ili treba da vam nacrtam?
Dakle pomenuta institucija je obična farsa, kao i UDT, s tim što sam stekao utisak da se ombudsmeni plaše za svoj položaj, a možda i za život, (sjetimo se Ace Teodorovića, upada na BN televiziju, pa i terora nada mnom), dok je UDT, očigledno servis mafije, sprege tajkuna, političara i tužilaštva.
Podaci o ulozi UDT-a u servisiranju mafije su u prilogu, koji dokazuje da disciplinski tužioci ne čitaju niti jednu riječ pritužbi građana, sem naslova i potpisa na kraju....
Tužilaštvo je simbol korupcije i kriminala i djeluje u okvirima zakona, samo u granicama kada su optuženi "obični građani", dok za posebne slojeve koje sam naveo, zakoni ne važe, niti građani imaju bilo kakva prava predviđena zakonom.
Oni tužioci koji časno i po zakonskim propisima obavljaju svoj posao su po svemu sudeći zaduženi za te obične građane, dok su pripadnici tužilačke mafije tu da bi onemogućili pokretanje istrage i podizanje optužnice za svoje mafijačke bosove i nalogodavce.
No protiv mene im ni to nije pomoglo, tako da se uprkos tome što su imali neograničene resurse i pokušali da me zaplaše, pa čak i ubiju, ne usuđuju suprotstaviti na sudu, jer protiv mene nemaju ništa drugo sem izjave da će završiti na robiji, a znaju da ja protiv njih imam dosta, a ne znaju šta sve imam.
U svakom slučaju jedini ko može i mora da zaustavi ovu tiraniju i bezakonje inkvizitorske tužilačke mafije je Ustavni sud, a sigurno je da više ne mogu izbjeći ni tužbe za nadoknadu materijalne štete i duševnog bola.
A i Strazbur je sve bliži. Iako bih već sada mogao da predam tužbu, sačekaćemo odluku Ustavnog suda. Kako sam se uvjerio u dosadašnjem periodu, da sudije sve svoje poteze dovode u vezu sa zakonskim odredbama, imam povjerenje i u Ustavni sud.
S druge strane više bi mi odgovaralo da i ta institucija podrži kriminal ove mafijaške vlasti, jer u domaćem procesu, moja sestra ne može dobiti ni deseti dio odštete, koju bi dobila u Strazburu. S obzirom da zbog opterećenosti poslom ona jednostavno ne može dozvoliti sebi da ima još djece, (ne samo trudnoća, nego i kako da odrasta to dijete) kada dobije milionsku odštetu, moći će ponovo da se posveti djeci.
Zato, udrite svi koliko god možete. Ako niste bili tu kada su ubijali Ivonu, pomozite im sada. Možete da mi prijetite, čime god hoćete, ali je neću odustati, ali koga ja poslije sudskog procesa smjestim iza rešetaka, neće izaći sa robije do kraja života.
KZ član "Teško ubistvo" stav 1 i 6 "(1) Zatvorom najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora kazniće se: 6) ko liši života dijete, maloljetno lice ili žensko lice za koje zna da je bremenito.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 149

GODINU DANA POSLIJE PREDAJE OVOG DOKUMENTA, NA SUDSKOM PROCESU, GDJE SAM OPTUŽEN, ZA VIŠE TEŠKIH "ZLOČINA" (POKUŠAJ PREDAJE DOKAZA O UBISTVU, BORBA PROTIV OGRANIZOVANOG KRIMINALA, POKUŠAJ OSTVARENJA PRAVA GARANTOVANIH ZAKONOM I SLIČNO), EVIDENTIRANO JE DA POSTOJI "USMENA" NAREDBA O ZABRANI PRISTUPA I OSTVARENJU BILO KOJIH PRAVA SVIM SRODNICIMA, UBIJENE DJEVOJČICE IVONE BAJO...
(Podnosilac zahtjeva)

Ime i prezime   ZDENKO BAJO

Adresa     MAJKE JEVROSIME 20(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)SUDSKA POLICIJA BIJELJINA
 (Sadržaj zahtjeva)
ZAHTIJEVAM DA MI SE OMOGUĆI UVID I KOPIRANJE DOKUMENTACIJE KOJA SE ODNOSI NA NAREDBE SUDSKOJ POLICIJI VEZANO ZA TRETMAN KOJI SE PRIMJENJUJE PREMA MENI.
S OBZIROM DA SE JOŠ OD KRAJA PROŠLE GODINE PRIMJENJUJU NEZAKONITE MJERE PREMA MENI, KAKO BIH SE SPRIJEČIO U SVOJOJ BORBI PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA I DOSTAVI DOKAZA O TOME NADLEZNOM ORGANU, ZAHTIJEVAM DA MI SE OMOGUĆI UVID I KOPIRANJE SLEDEĆIH DOKUMENATA : 1. NAREDBA O POSEBNOM NADZORU KOJI SUDSKA POLICIJA IMA PREMA MENI.2. NAREDBA O ZABRANI PREDAJE PRAVNIH AKATA3. NAREDBA O ZABRANI PREDAJE DOKAZNOG MATERIJALA O KRIVIČNIM DJELIMA4. NAREDBA O HAPŠENJU MOJE SESTRE I MENE UPOZORENJE 

Nedavno je tokom jedne sudske rasprave, Sudska policija tvrdila da se prema nama primjenjuje uobičajena praksa i procedura, što je naravno laž, jer sam ja vjerovatno jedina osoba od nastanka ove zamlje, prema kojoj su primjenjivana mjere takvog oblika. Pomenuću samo predavanje dokumentacije u prizemlju zgrade.

Sem toga nijedan državni organ ne može uvoditi nikakvu praksu, nego ima da radi po zakonskim propisima.

Ukoliko Sudska policija nema pismena naređenja o pomenutom tretmanu koji je primjenjen na meni, to znači da ste sve pomenute aktivnosti radili za nečiji privatni račun, sa ciljem da se spriječi dokazivanje krivičnog djela.

Nadam se da je sa time završeno, inače za svako dalje sprečavanje bilo kog prava predviđenog zakonom, smatraću direktno odgovornom komandu Sudske policije…

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 148

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

  

Ime i prezime : ZDENKO BAJO

   Adresa : MAJKE JEVROSIME 20
 (Naziv organa kome se zahtjev podnosi)

OKRUZNI SUD U BIJELJINI


 (Sadržaj zahtjeva)Kao uvod u zahtjev isticem da mi se vec mjesecima uskracuju prava predvidjena zakonom od strane Okruznog Tuzilastva U Bijeljini.
Pravo na podnosenje pravnog sredstva prije svega, a Sudska policija mi konstantno sprecava pristup bilo kom pripadniku Tuzilastva, kako ne bih mogao da saznam kakav je njihov stav, po pitanju novih dokaza u slucaju ubistva Ivone Bajo (sto je predvidjeno clanom ZKP stav 3), te se na taj nacin omogucava da kriminalci protiv kojih sam podneo krivicne prijave za saucesnistvo u ubistvu, opstruisu i taj postupak.
S druge strane, prema meni se provodi teror od strane drzavnih organa, a jedini razlog za to je to sto sam se "usudio", da optuzim "svemocne" tuzioce...
Dakle u izgledu su dvije mogucnosti :
a) Neko je zloupotrebio svoj polozaj i izdejstvovao da se svaki moj pokusaj da dodjem do istine sprijeci od strane sudske policije, navodeci lazne razloge. U prilog tome je cinjenica da nisam optuzen niti za jedno krivicno djelo iako se Tuzilastvo vec mjesecima trudi da mi pronadje bilo sta.
b) Sve navedene radnje se vrse "privatno", bez sudskog naloga.
Bilo sta da je u pitanju, vasa je obaveza da postupite po clanu ZKP, Obaveza prijavljivanja krivicnog djela, jer je ocito na djelu "Povreda ravnopravnosti gradjana", a ja sa svoje strane zahtjevam uvid u sledece dokumente (ako postoje, a napominjem da sam detaljno proucio KZ, ZKP i Zakon o Sudskoj policiji)...

1. SVI DOKUMENTI NA KOJIMA SE ZASNIVAVAJU RADNJE SUDSKE POLICIJE UPERENE PROTIV MENE.
TO PODRAZUMJEVA, KO JE, KADA I NA OSNOVU KOJIH RAZLOGA NAREDIO (NALOZIO), SUDSKOJ POLICIJI DA ME SPRECAVA U POKUSAJIMA DA OSTVARIM PRAVA PREDVIDJENA USTAVOM I ZAKONOM .

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

ZAHTJEV SUDU

(PO PREDAJI OVOG ZAHTIJEVA, PREDOČENI SU MI SVI DOKUMENTI U OKRUŽNOM SUDU, ŠTO MI JE POMOGLO DA KRAJEM GODINE IZDEJSTVUJEM POVRAT RAČUNARA.PROFESIONALIZAM I LJUBAZNOST, SVIH SA KOJIMA SAM SE SUSREO U OKRUŽNOM SUDU, (KOJI JE DONEO NAREDBU ZA SVE RADNJE PROTIV MENE, NA OSNOVU LAŽNE PRIJAVE OT BIJELJINA), JE POZITIVAN PRIMJER, KOJI BI TREBALO DA SLIJEDE SVI ZAPOSLENI U DRŽAVNIM ORGANIMA...) 
ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA
Ime i prezime : ZDENKO BAJO
Adresa : MAJKE JEVROSIME 20
(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)
OKRUZNI SUD U BIJELJINI

(Sadržaj zahtjeva)

 

Obracam se Okruznom sudu sa zahtjevom da mi se omoguci uvid u sve informacije vezane za Naredbu po predmetu 12 0 K 001162 10Kpp, a sto obuhvata lazne prijave osoba koje su me optuzile po clanu 169, Zahtjev MUP-a, po tim prijavama, te odobrenje, odnosno zahtjev tuzioca, te pristup i kopiranje spisa u slucaju ubistva Ivone Bajo, kao i izvjestaje policijskog organa o POSEBNOM NADZORU, koji je primjenjen na meni.
Dacu sebi slobodu da ocijenim da ovaj dio o posebnom nadzoru, (u nastavku pod brojem 3), nije u ovom trenutku dostupan, ali svi ostali podaci bi trebalo da mi se predoce. Naravno, na Sudu je da procijeni i odluci po mom zahtjevu.
Pozivam se na clan - Pouka osumnjicenom o njegovim pravima, navedeni stavovi, koji su mi predoceni prilikom saslusanja u zgradi MUP-a.

v) da se moze izjasniti o djelu koje mu se stavlja na teret i iznijeti sve cinjenice i dokaze koje mu idu u korist.
g) da ima pravo u toku istrage razmatrati spise i razgledati pribavljene predmete koji mu idu u korist, osim ako je rijec o spisima i predmetima cije bi otkrivanje moglo dovesti u opasnost cilj istrage.


SPECIFIKACIJA DOKUMENATA :

1. SVI DOKUMENTI NA KOJIMA SE ZASNIVA OPTUZBA.

2. KOMPLETAN SPIS O UBISTVU IVONE BAJO.

3. IZVJESTAJ POLICIJSKOG ORGANA O POSEBNOM NADZORU.

                                                Podnosilac zahtjeva:

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

OBAVIJEST O NEZAKONITOM RADU TUZILASTVA

VISOKOM SUDSKOM I TUZILACKOM VIJECU BIH

PREDMET : OBAVIJEST O NEZAKONITOM RADU TUŽILAŠTVA

OBRAZLOŽENJE

Početkom godine podneo sam krivičnu prijavu protiv ogranizovane kriminalne grupe, pismeno, pošto je ranije po nalogu Kovačević Novaka, glavnog okružnog tužioca, Gruhonjić Muhamed, tužilac, odbio da evidentira na zapisnik tu prijavu. Radi se o ubistvu djevojčice Ivone Bajo, poslije koga su istražitelji umjesto da ispitaju sve materijalne dokaze, iste uništavali. Konkretno torba djevojčice je presječenog kaiša, oprana benzinom da bi se uklonili tragovi zločina.
Takođe je falsifikovan obdukcioni nalaz i vještaku dr. Busarčeviću uopšte nisu poslati podaci i fotosi unutrašnjih povreda, sa očitom namjerom da se prikrije ubistvo.
Postoje fotografije torbe, koja se još nalazi u sudu i audio izjava vještaka, u kojoj potvrđuje da o tim povredama, citiram "nije imao pojma". Kolika je težina takvog vještačenja i samog rada tužioca, više je nego jasno, a o svemu sam obavjestio i Ured disciplinskog tužioca, a sve je zavedeno pod brojem UDT : 8547/10, na koji sam po potrebi slao dopune.
No ovo nije dopuna tog predmeta,dakle insistiram da se ne spaja sa naprijed navedenim, jer se radi o prekršajima druge osobe, krivičnom djelu, koje bih ja okarakterisao kao "Samovlašće", sa dodatkom "Zloupotrebe službenog položaja", "Pomoć počiniocu poslije izvršenja", i neka koja ćete nadam se vi okarakterisati, no odluka je na vama, da li ćete uvažiti ovo.
Naime krivična prijava o kojoj je riječ, proslijeđana je u OT Doboj i iako sam je predao u februaru, ona je spojena sa prijavom druge osobe za jedinstvenu obradu. Iako su mogući takvi postupci, u ovom slučaju za takvo nešto nije bilo ni minimuma osnove. Prijava te druge osobe se odnosi na jedan izolovani događaj od nekih 5 minuta, koji se dogodio više od dva mjeseca nakon što sam ja predao svoju prijavu, a u njoj se naprotiv radi o događajima u prethodnih 6 mjeseci sa više aktera i sasvim različitom tematikom.
U prilogu je prva od 18 strana moje prijave u kojoj su navedene 4 osobe, dok ju u drugoj prijavi, (takođe priložena) akter tužilac Debeljević Milorad, koga ja ne samo da nisam pomenuo, nego gospodina uopšte ne poznajem i nikada u životu nisam sa njim imao nikakav kontakt.
To neosnovano i nezakonito povezivanje je prvi prekršaj. Na stranu to što je za dva mjeseca koliko je prošlo do podnošenja druge prijave, moja morala već biti dodeljena u obradu.
Jedina veza između tih prijava je to što su obe morale biti odbačene....

Da je to istina vidljivo je iz obrazloženja, koje takođe prilažem, gdje u 7-om i 8-om redu piše, da krivično djelo iz člana 347 i druga nije krivično djelo.
Ja sam lično naveo više krivičnih djela i to : Saizvrsilastvo - Podstrekivanje - Pomaganje Rekonstrukcija dogadjaja - Povreda ravnopravnosti - Toksikolosko ispitivanje – Odugovlacenje Obaveza prijavljivanja - Naredba o istrazi - Zloupotreba polozaja – Protivz. posredovanje Nesavjestan rad u sluzbi - Povreda dostojanstva - Pomoc uciniocu - Sprecavanje dokazivanja.
Istina je da su nevedeni i neki članovi iz ZKP-a, koji samo po sebi ne predstavljaju krivično djelo direktno, ali je nepridržavanje zakonskog postupka u najmanju ruku bar taj član 347.
Na stranu to što je navedeno više članova iz KZ, koja su jasno opisana i sa predviđenom zatvorskom kaznom, a tužilaštvo sebi daje za pravo da kaže kako krivična djela iz KZ-a nisu krivična djela. Nije dakle niti u jednom trenutku pomenut neki od dokaza koje sam naveo, te su moguće dvije opcije. Ili ti podaci nisu ni dostavljeni ili tužilaštvo nezakonito neprofesionalno, štiti i pokriva kriminalce koji su učestvovali u ubistvu.
To je dakle drugi prekršaj i to izuzetno ozbiljan, jer reći da krivično djelo nije krivično djelo je isto kao da : "sud nije sud", "dan nije dan", "zakon nije zakon", "noć nije noć".
Jasno je dakle da pošto nije analiziran nijedan od dokaza koje sam dostavio, jer su oni neoborivi i pokazuju nezakonitost i kriminal u radu tužilaštva, to se izbjeglo na taj način što se "odlučilo" da "nema krivičnog djela", pa se dokazi nisu ni obrađivali.
Ako ne preduzmete zakonom predviđene mjere, shodno svojim ovlašćenjima, protiv ove samovolje i tiranije pojedinih tužilaca, uskoro ćete imati stav sa "ubistvo nije ubistvo", a tužioci koji uklanjaju dokaze, peru tragove benzinom i falsifikuju vještačenja, počeće da "uklanjaju" i svjedoke, koji remete tok njihove "istrage". Ili je to možda već ustaljena praksa, jer kako drugačije objasniti smrt načelnika policije samo par dana pošto se "zamjerio" pripadnicima kriminalne grupe iz moje prijave, te je sahranjen bez autopsije, po hitnom postupku, a o "Toksikoloskom ispitivanju", da i ne govorim.
O poslednjoj rečenici, da moja pritužba nije dovela u sumnju, neću trošiti riječi, jer se radi o ekspertizi na 4 strane, sa cd-om u prilogu, na kome su i navedeni dokazi.
Ja ću dostaviti kopije ove odluke tužilaštva i Ustavnom sudu, na ocjenu ustavnosti, ali je prije svega vaša obaveza da reagujete. Gospodo iz VSITV, pravo nije matematika, ali nije ni apstrakcija, pa i osnovcima je jasno da je ona formulacija da "krivično djelo nije krivično djelo", potpuno neustavna i nezakonita, na stranu to što je obična glupost.
Niko nema prava na to što je uradilo tužilaštvo, čak ni Ustavni sud.
Samo se može donijeti odluka da neki član nije u skladu sa ustavom, te ga brisati iz KZ-a, i to je u nadležnosti ustavnog suda.
To što se dešava u tužilaštvima je monstruozno i ako se ne zaustavi posledice će biti stravične. Brutalno gaženje i pljuvanje zakona, ljudskih prava i sloboda.
Ivona Bajo je ubijena i bačena na asvalt. Medijima su brutalno "zapušena usta", (upad na BN televiziju, je jasno upozorenje). Nedeljko Radman je "umro" na saslušanju. Aco Teodorović, "umro" u automobilu od "srčanog udara". Sve žrtve povezuje, zamislite, tužilac Stjepanović.
Koliko ješ treba ljudi da umre dok se te ubice ne zaustave ???.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

MINISTARSTVU PRAVDE

(NA OVAJ ZAHTIJEV UPUCEN PRIJE VISE OD GODINU DANA NIJE BILO NIKAKVOG ODGOVORA, STO JE JASAN ZNAK, DA JE NALOG ZA PRIKRIVANJE UBISTVA IVONE BAJO, DOSAO DIREKTNO IZ VLADE, OVOG MAFIJASKOG REZIMA...)

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Ime i prezime : ZDENKO BAJO
Adresa : MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA
(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)


MINISTARSTVO PRAVDE

(Sadržaj zahtjeva)Pozivajući se na član 6 Zakona o Sudskoj policiji, koji navodim :
Ministar pravde na zahtjev glavnog tužioca Bosne i Hercegovine sklapa posebni sporazum o pružanju pomoći sudske policije Tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
podnosim Zahtjev za kopijom navedenog sporazuma, ako postoji.

Obrazlozenje


Još od kraja prošle godine Sudska policija u Bijeljini me sprečava na razne načine u ostvarenju prava predviđenih zakonom. Počev od slučaja kada je jedan od tužilaca odbio da evidentira krivičnu prijavu koju sam namjeravao da podnesem, zato što se radilo o krivičnom djelu njegovog kolege tužioca, te naložio da me izvedu iz zgrade, pa preko sprečavanja pristupa tužilaštvu u januaru, kako bismo podnijeli pritužbu na odluku tužioca, što su "sitniji problemi".
U periodu od januara dostavljam dokazni materijal i pri svakom pokušaju da razgovaram sa nadležnima u tužilaštvu, saopštavaju mi se laži, tipa da nisu tu, (kasnije sam bar 5-6 puta viđao iste osobe u zgradi), te čak na kraju su pokušali da mi onemoguće čak i predaju dokumenata u pisarnici tužilaštva. što je brutalno kršenja prava, (kažnjivo po članu 177 KZ-a). Tek kada sam predočio pomenuti član poslije više od 10 dana ubjeđivanja, shvatili su da neću popustiti, te sada predajem materijal u prizemlju kao prosjak. Zašto ne i napolju na nekoj klupi, pored ulice???
Stav komande sudske policije je da oni moraju izvršavati naređenja tužilaštva.
U Zakonu takvu furmulaciju nisam pronašao, a pominje se samo pomoć tužilaštvu, te član 6 u kome se možda nalazi osnova za ponašanje pripadnika sudske policije.
Zakon jasno kaže da sudska policija pruža pomoć tužilaštvima, (u gonjenju počinilaca krivičnih djela, jer to je osnovna dužnost tužioca).

Naprotiv Sudska policija u ovom slučaju izvršava nezakonite naloge glavnog tužioca i pomaže im u prikrivanju kriminala i krivičnih djela, jer me konstantno sprečavaju da dostavim dokazni materijal i predočim ga nadležnima u tužilaštvu, a radi se kako o tekstualnim dokumentima, tako i o audio zapisima, fotosima, pa čak i nekim metalnim predmetima.
Na moj zahtjev da dobijem pismenu naredbu u kojoj glavni tužilac zabranjuje da mi se dozvoli predaja materijala u pisarnici, (sa opaskom da samo sud to može da učini), dobio sam odgovor da je naredba usmena i da je moraju izvršiti.
Na moje pitanje da li biste pucali po prolaznicima ili me bičevali ako vam to naredi tužilac, uz osmijeh mi je odgovorena da ne bi naravno učinilo ništa takvo.
Krivično djelo je krivično djelo, bilo da se radi o "Ubistvu" ili "Povredi prava na podnošenje pravnog sredstva", ili "Podstrekivanju", ili nekom drugom.
Ne dozvolite da sudska policija izvršava nezakonite naloge i pruža pomoć mafiji kako bi me spriječila da dokažem ubistvo jednog djeteta i umješanost tužilaštva u prikrivanje istog.
Ako želite da se borite protiv organizovanog kriminala, moramo ga eliminisati iz državnih službi, a prije svega iz tužilaštava.
Sve dok ta sprega postoji, kriminal će da vlada ovom zemljom.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

PROVJERA (OCJENA) USTAVNOSTI

USTAVNOM SUDU

PREDMET : PROVJERA (OCJENA) USTAVNOSTI

OBRAZLOŽENJE
Dostavljam Ustavnom sudu, kao poslednjoj brani kriminalu i čuvaru ustava i zakona neke od podataka, koje sam sakupio o nelegalnom, nezakonitom i kriminalnom radu institucije koja bi morala da se bori protiv organizovanog kriminala, a u stvarnosti je organ iznad i izvan zakona, koji funkcioniše na principima sekte i zastupa interese organizovanog kriminala.
Radi se o instituciji tužilaštva, a svoje tvrdnje zasnivam isključivo na zvaničnim spisima.
Pošto je nadležno tužilaštvo, (OT Bijeljina), poslije ubistva djevojčice Ivone Bajo, uložilo nadljudske napore da u 6 mjeseci navodne istrage, ukloni sve dokaze o krivičnom djelu "Teško ubistvo" podneo sam krivičnu prijavu protiv aktera, a detalji o tome su u prilogu, u dokumentu upućenom VSITV, povodom tih događaja i kršenja zakona od strane tužilaštva.
Sada ću istaći, (od više desetina dokaza o "Sprečavanju dokazivanja", samo to da je tužilaštvo sakrilo od javnosti materijalni dokaz, torbu, koju je ubijena djevojčica nosila, pošto je prethodno kaiš te torbe presječen, ukoso pod uglom koji odgovara položaju ulazne rane na grudima. Taj dio je nestao sa lica zemlje, dok je ostatak većim djelom opran jakim hemijskim sredstvom da bi se uklonili tragovi ubistva. To je skinulo čak i originalnu boju, što je jasno vidljivo na snimcima, koje sam napravio u zgradi suda i predao kao nove dokaze, shodno članu ZKP-a, "Obustava istrage" stav 3. Drugi važan argument je falsifikovanje patološkog nalaza od strane tužilaštva i obmanjivanje vještaka u Beogradu kome nisu poslati podaci o unutrašnjim povredama i fotografije istih iako postoje, sa ciljem da se spriječi dokazivanje zločina.
Transkript izjave vještaka je u prilogu, a postoji i tonski zapis, koji je sa fotografijama torbe dostavljen tužilaštvu. Uprkos tome ti dokazi, ne samo da se osporavaju, nego se niti ne pominju, u obrazloženju tužilaštva, nego se vjerovali ili ne kaže citiram "da prijavljeno djelo, član 347 KZ i druga, nije krivično djelo". Time tužilaštvo jasno pokazuje da ne poštuje zakone zemlje i daje sebi za pravo da iste ukida, primjenjuje ili ne po svom nahođenju i izmišlja nove, odnosno onemogućava ostvaranje građanima, prava predviđenih zakonom.
Nije svrha ovog dokumenta da dokazujem ubistvo i pomoć tužilačke mafije, (pripadnici tužilaštva, korumpirani od strane organizovanog kriminala) ubicama poslije izvršenja krivičnog djela, nito od vas očekujem da obrađujete tu temu, ali ako ste zainteresovani, podatke o tome možete pogledati na cd-u, koji je pod nazivom Ivonina škola proslijeđen kako tužilaštvu, VSITV, policiji, pa i Ustavnom sudu, s tim da ne mogu biti siguran u to da je stigao, jer pripadnici pomenute mafijaške ogranizacije, kontrolišu sve moje komunikacije.
Od vas dakle očekujem samo da se izjasnite o ustavnosti i zakonitosti odluke tužilaštva da više članova jasno navedenih u krivičnom zakonu, nisu krivična djela, i da o svojoj odluci obavjestite tužilaštvo i mene kao podnosioca.
Vi ste najuglednija institucija u zemlji i na vama je velika odgovornost, da se osigura vladavina zakona i prava i zaustavi teror tiranija i ubijanje nad nedužnim građanima.
Ističem da je osim ubistva Ivone Bajo, koja je probodena kroz grudni koš, zbog gestapovskih metoda tužilaštva, na saslušanju u Bijeljini, 12.03.2010. Nedeljko Radman, preminuo, zbog stresa vjerovatno, što mogu sa sigurnošću da tvrdim, jer sam bio izložen istom tretmanu, dvanaest dana kasnije. Prethodno je upadom na BN televiziju tužilaštvo jasno stavilo na znanje da će svaki "dugačak jezik", nemilosrdno "sjeći", čineči krivično djelo, član 180 - Povreda slobode izrazavanja misli.
Na sve to dodajem da je načelnik kriminalističke policije u Bijeljini, g. Aco Teodorović, neposredno pošto je razgovarao sa mojom sestrom i sa mnom, i potvrdio da je bilo nepravilnosti u radu policije, koje će ispitati, te podnijeti zahtjev za saslušanje tužioca Stjepanović Danice, pronađen mrtav u automobilu. Neki "vidovnjak" je odlučio da se radi o infarktu, tako da je hitnio sahranjen bez autopsije i toksikološkog ispitivanja.
Sve žrtve povezuje upravo pomenuta tužilac Stjepanović, koja je dan poslije našeg razgovora, sa načelnikom, naprasno prekinula odmor i pojavila se na ulazu u tužilaštvo.
Sa kojim ciljem mogu samo da zamislim, jer nema podataka da je saslušana, ali je zato čovjek koji je svjedok njenih zločina danas pod zemljom.

Možda nije suvišno dodati da je ista institucija, ubicu koji je egzekuciju izvršio u kancelariji svoje žrtve u Doboju, proglasila neuračunljivim i koliko znam danas je slobodan. Da li će se i oni pozivati na isto za svoje zločine ili će rješenje biti u tome da me neki, narko diler izrešeta, pa za nagradu bude poslat par mjeseci u bolnicu, dok će dokazi o par kolograma narkotika, za koje je predviđena zatvorska kazna do 15 godina, da izgore u nekom požaru.
Ako ih ne zaustavite oni će ubiti svakog ko im se suprotstavi.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

KANCELARIJI DISCIPLINSKOG TUZIOCA

VISOKOM SUDSKOM I TUZILACKOM SAVJETU

KANCELARIJI DISCIPLINSKOG TUZIOCA

DOPUNA NA UDT : 8324/10

Obavjestavam ured disciplinskog tuzioca da su pripadnici kriminalne grupe protiv kojih sam podneo krivicnu prijavu, zloupotrebili svoj sluzbeni polozaj i veze, te dali laznu izjavu o tome kako im u pismenoj formi i putem elektronske poste iznosim ozbiljne prijetnje po zivot i tijelo kako njima tako i clanovima njihovih porodica, a vezano za clan 169 KZ.
Iako ni u jednom tekstu koji sam napisao ne postoji nijedna rijec, koja bi asocirala na bilo kakvu prijetnju, vezano za pomenuti clan, od mene bilo kom gradjaninu ove zemlje, sto je vidljivo iz tih tekstova, a i sluzbena lica pripadnici MUP-a, su izneli misljenje da pretpostavljene pretnje ne postoje niti u jednom od mojih tekstova, izdejstvovane su protiv mene "POSEBNE ISTRAZNE RADNJE", te je uz "NAREDBU", za pretres prostorija u kojima boravim, omoguceno da lica protiv kojih sam podneo krivicne prijave i imam dokaze o njihovim kriminalnim aktivnostima, dodju u posjed podataka koje imam protiv njih, jer je po ZKP, predvidjeno da racunari koje sam koristio budu predati tuziocu...
Meni naravno ne smeta to sto sam pracen od strane pripadnika policije, gdje god da krenem, ali s obzirom da svako ko me sretne u prolazu i pokaze na bilo koji nacin da me poznaje, dolazi u opasnost da bude legitimisan, pretresan, pa cak i da se pretresaju njegove stambene prostorije, odlucio sam da prekinem sve kontakte sa osobama koje me poznaju, do trenutka kada dobijem obavjestenje od postupajuceg sudije po clanu 229 stav 3...
S obzirom da se pomenuti tretman koristi samo u slucaju kada ne postoje dokazi da je neka osoba ucinila bilo kakvo krivicno djelo, ocigledno je da kriminalna organizacija, koja je aktivno ucestvovala u prikrivanju ubistva jedne osmogodisnje djevojcice, suocena sa obiljem dokaza koje imam protiv njih, pokusava na svaki nacin da me sprijeci, u mojim nastojanjima da za svoje zlocinacke aktivnosti dobiju zasluzenu zatvorsku kaznu.
Ja naravno necu odustati od svoje borbe za istinu, i nastavicu da iznosim argumente protiv kriminalne grupe, makar svoje tekstove morao da pisem nogama, jer me ne bi iznenadilo da sada zatraze da mi se odsjece ruka, kako ne bih mogao ni da pisem...
Buduci da sam bio spreman na ovakav potez kriminalaca, nisam ni imao sve podatke na racunaru, sto sam im i pismeno predocio i tekstu "Obavjestenje.html"(koje tek treba da pronadju), ali ipak postoje neki podaci koji mogu da dovedu u opasnost neke osobe, koje su upoznate sa tim kriminalnim aktivnostima. Naime, glavni okruzni tuzilac Kovacevic Novak, bi tako mogao doci do podataka o tome koja bi osoba mogla da iznese podatke o njegovim zlocinackim potezima. Kako mi je vec od ranije poznato da je sa njegove strane vrsen pritisak da se ubistvo djevojcice Ivone Bajo predstavi kao nesrecan slucaj, te da je sekretar tuzilastva imala ozbiljnih problema, zbog toga sto mi je to saopstila, citiram :
PREDMET KOJI JE UBIO DJEVOJCICU JE PO PATOLASKOM NALAZU 2,5 cm SIRINE TE 1 mm DEBLJINE, ALI MI TO NISMO SAOPSTILI, DA NE BISMO UZNEMIRAVALI JAVNOST ???
Skrecem vam paznju da ako osobe koje su saucesnici u ubistvu jednog djeteta, dodju do nekih podataka koji se nalaze na racunaru, stvaraju se uslovi da se ozbiljno ugroze svi oni koji su upoznati sa njihovim kriminalnim aktivnostima.
U prilogu je "Nalaz i misljenje" stalnog sudskog vjestaka dr. Ante Blazanovica, o okolnostima i nacinu na koji je Ivona Bajo izgubila zivot, a koji se ne razlikuje od misljenja tri prethodna vjestaka. Pomenuti vjestak je spreman da svoje misljenje obrazlaze i brani pred sudom, a zasto je tuzilastvo odbacilo, odnosno lazno predstavilo misljenja strucnjaka, ostaje njima da objasne...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 146


OSNOVNOM SUDU U BANJALUCI


Predmet:                      TUŽBA (deklarativna)
Tužilac: ZDENKO BAJO
Tuženi: REPUBLIKA SRPSKA

Napomena: (Ovaj dokument je radjen i u elektronskom obliku, sa aktivnim linkovima ka dokumentima na koje se poziva, a nalazi se na cd-u (Deklarativna tuzba.html), dok su fajlovi na lokaciji Dokumenti, na istom disku)!

 
U OVOJ VERZIJI ZA BLOG, NAMJENJENOJ GRAĐANIMA, LINKOVI NARAVNO NISU AKTIVNI

OBRAZLOŽENJE


Dana 23.07.2009. u Bijeljini je ubijena djevojčica Ivona Bajo!
Tom prilikom je švercovana neka "roba", (vjerovatno oružje) u firmu UNIVERZAL, lokalnog tajkuna Bobar Gavrila, što su istražitelji pokušali da prikriju, no samo zahvaljujući naporima porodice, došli smo do tog podatka i dostavili ga nadležnima u OT Bijeljina. U prilozima na disku su izjave obojice vozača iz kojih se vidi da su imali kvar na rezervoaru, koji su sanirali tako što su koristili španer i trake za vezanje robe:
Izjave vozaca.
Takođe je vidljivo da su tahograf trake falsifikovane, jer pokazuju da su oba vozača vozila isti kamion u isto vrijeme, što je nemoguće, odnosno, na jednoj traci je drugi datum,
Tahograf trake...
Već nekoliko dana poslije ubistva, bilo je očigledno da "istražitelji" rade sve da prikriju ubistvo i predstave ga kao nesretan slučaj! Svativši to snimao sam razgovore sa akterima i pohranjivao sve podatke u elektronskom obliku kao dokaze! Kako obdukcija nije dala potvrdu da se radi o samopovređivanju, što su pokušali predstaviti, kao pad na žicu korpe sa bicikla,
Obavijest traže se nova vještačenja!
Shvativši, šta korumpirani tužioci žele da postignu, šaljem im tekst u kome ih upozoravam da je potrebno vještacima predočiti sve povrede koje su konstatovane autopsijom!
Tekstualni dokument,
Ko skriva ubice, te skenirana slika, Ko skriva ubice.
Dostavljam podatke do kojih sam došao do tada, na disku tužiocu Stjepanović Danici, te tražim da dam izjavu o tome, odnosno prijavim više krivičnih djela, sa ciljem prikrivanja ubistva. Tužilac obećava da će me pozvati, ali to nikako ne čini, jer ono što sam saznao ne ide u prilog njenom planu da zataška ubistvo. Pozivam je sa namjerom da dođem i da dam izjavu na zapisnik, što ona odbija, izgovarajući se na advokata, koga nemam, (imala ga je moja sestra). Tonski zapis tog razgovora se može čuti preko audio fajla:
Danica.
Tužilac je falsifikovala mjesto zločina, tvrdeći da je djevojčica pala sa bicikla i nabola se na žicu. Na fotografiji lica mjesta,
Fotografija vidljivo je da je djevojčica hodala i iskašljavala krv, više od 10 metara prije navodnog pada...
Navodno se nabola na žicu obeleženu crvenim krugom, slika,
Korpa.
Neposredno po obustavi istrage, pola godine od ubistva, slikam materijalni dokaz, torbu, koju je djevojčica nosila preko ramena. Istu je uklonio sa mjesta zločina, portir UNIVERZALA, Sofrenić Blagiša, a kasnije su je istražitelji, sakrili i oprali benzinom da uklone tragove ubistva! Slike su načinjene u zgradi suda, a na njima se jasno vidi da je tačno to što sam napisao,
Torba. Obavještenje o tome sam poslao i tužilaštvu, što se može vidjeti na web stranici, Zagubljeni dokazi, te skenirana slika, Zagubljeni dokazi.
Obavještavam pripadnike OT Bijeljina o tome i upozoravam ih da imam obilje dokaznog materijala, što će krivce odvesti na dugogodišnju robiju! Shvativši da imam čak i audio snimke, iz kojih se vidi da su kršili zakon, te materijalne dokaze o saučesništvu u prikrivanju ubistva, pripadnici OT Bijeljina, smišljaju plan da mi otmu te dokaze...
Lažno me prijavljuju u CJB Bijeljina za "Ugrožavanje sigurnosti", što se vidi, kao i moja izjava data inspektorima, na slikama:
Sazetak 1 i Sazetak 2.
Takođe je izdejstvovana naredba za pretres prostorija, kako bi mi oteli računar i uništili dokaze,
Naredba.
U sklopu toga su pokrenute i "Posebne istražne radnje" te sam praćen, policajcima u civilu, patrolnim kolima, zaustavljan, legitimisan i pretresan, a i neki moji poznanici, nadzirane su komunikacije, a na svakoj raskrsnici me čekale policijske trojke, dok je pred kućom ustanovljeno stražarsko mjestu u 3 smjene za danonoćni nadzor.
Slike jednog od vozila, korištenog u te svrhe su na fajlovima ,
Auto 1, Auto 2, Auto 3, Auto 4.
Registarska tablica 729-M-117, je kako sam ustanovio izdata vojsci repoblike srpske, (tablice od 729-M-117 do 729-M-600, su po katalogu tablica namjenjene za VRS).
Tretman kome sam izložen nisam vidio ni u holivudskim filmovima, a doživjevši samo manji dio toga, građanin Nedeljko Radman je preminuo u CJB Bijeljina, uslijed stresa...
No predvidjevši takav postupak, organizovane kriminalne grupe, dao sam sestri, (majci ubijene djevojčice) dokaze na disku da odnese u Cirih, izbrisavši ih sa računara, dva mjeseca prije upada policije i pretresa!
Znajući da ne postoji nijedna riječ, u mojim tekstovima, kojom se prijeti bilo kome, što su mi potvrdili i inspektori, bio sam spreman čak i na podmetanje nekog materijala od strane tužilaštva na računar, te sam obavio razgovor, sa jednim od tužilaca, kome sam navodno prijetio. Gospodina Kerović Ranka, ni do danas nikada nisam upoznao i ne znam ni kako izgleda, a u tonskom zapisu
Ranko, može se čuti da on uopšte ne osjaća opasnost od mene, niti zna zašto su ga "ubacili" u tu grupu...
No taj teror, mafije me nije pokolebao iako su pokušali dva puta da me ubiju, od čega sam jednom prilikom samo zahvaljujući tome što sam povratio dobar dio popijenog otrovanog pića, ostao živ!
Obavljam razgovor sa vještakom trasologom, dr. Busarčevićem u kome on potvrđuje moje pretpostavke, da je tužilac Stjepanović Danica, falsifikovala nalaz obducenta,
Patologija i dostavila mu samo fotografiju površinske rane, dok je prikrila podatke o probodu grudne žlijezde, prsne kosti, desne arterije i dušnice, a o torbi gospodin takođe NEMA POJMA???
Audio zapis se može čuti, na fajlu
Istina o ubistvu, video verzija sa slikama ubijene djevojčice Istina o ubistvu,, te transkript tog razgovora, Izjava vjestaka...
Sliku torbe i izjavu vještaka, sa još nekim drugim dokazima, na disku dostavljam kriminalističkoj policiji i tražim od načelnika da kako je podneo zahtjev za moje saslušanje i pretres prostorija, preda zahtjev i za saslušanje Danice Stjepanović, a na osnovu dokaza koje sam doneo, što je i obećao da će učiniti, kao i ispitati učešće instektora MUP-a u prikrivanju ubistva za šta sam takođe dostavio dokaze.
Tužilac Stjepanović se sutradan pojavljuje na ulazu u zgradu Tužilaštva, iako smo obavješteni da je na odmoru, a nekoliko dana kasnije načelnik policije g Teodorović Aco, pronađen je mrtav u automobilu. Zvanična verzija je srčani udar, naravno bez autopsije! Šta se desilo sa dokazima i njegovim zahtjevom, danas niko ne zna...
Dan prije njegove "smrti" pokušali smo da predamo iste dokaze i u OT Bijeljina, što nam nije dozvoljeno te smo uhapšeni i osuđeni, (sestra i ja) na po 600 KM. Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, je na slikama
Zahtjev 1,Zahtjev 2,i Zahtjev 3, a osuđujuća presuda na slikama, Osuda 1,Osuda 2 i Osuda 3.
Na tu presudu uložena je žalba:
Osnovnom sudu, (tekstualni oblik), te skenirane slike, Osnovnom sudu 1, Osnovnom sudu 2, i Osnovnom sudu 3.
Okružni Sud je u decembru 2010 godine doneo Rješenje, kojim se konstatuje kršenje zakona od strane državnih organa, te se obustavlja postupak,
Oslobadjanje 1, i Oslobadjanje 2. Tom prilikom nije evidentirano da su izneseni lažni podaci od strane Sudske policije i izvršeno više krivičnih djela od strane OT Bijeljina, a za vrijeme pritvora sestri nije dozvoljeno da pozove advokata, ta na suđenju nisam mogao iznijeti svoju odbranu, jer sudija ne želi da ostaje dugo poslije 15 sati...
Takođe nije konstatovano da Sudska policija izvršava ne samo nezakonitu i kriminalnu, nego FAŠISTIČKU NAREDBU, tužilaštva i sprečava sve srodnike ubijene djevojčice Ivone Bajo da ostvare bilo koje zakonom zagarantovano pravo!
O tome sam konstantno obavještavao sve državne organe, ali niko nije reagovao, te da bih došao do dokaza o tome, morao sam odbiti nalog Sudske policije, koja me je spriječila u predaji materijala, da izađem napolje, te sam proveo popodne u zatvoru. Dva mjeseca kasnije na suđenju, je evidentirano postojanje te naredbe, no da bih dobio taj zapisnik, morao sam se obratiti lično predjjedniku Osnovnog suda, pošto na Zahtjev za informacije nije odgovoreno.
Na slici
Zapisnik sazetak, vidi se da postoji tretman, kojim se svi srodnici ubijene djevojčice svode na nivo životinja, jer im se oduzimaju zakonom zagarantovana prava, da mogu, prijaviti krivično djelo, (usmeno na zapisnik), predati pismenu prijavu, dostaviti dokaze, predati Zahtjev za pristup informacijama, a o razgovoru sa tužiocem, koji bi objasnio kako je nastradala djevojčica, i dao odgovore na neslaganja koje smo otkrili, da i ne govorim...
Pogledajte naredbu, koju izvršava Sudska policija 2 godine i zbog koje sam do sad 2 puta hapšen. Ako bi se ona napisala na plakat i istakla na ulazu u zgradu, izgledala bi otprilike ovako:
ZABRANJEN ULAZ I OSTVARENJE BILO KOJIH PRAVA, SVIM SRODNICIMA, DJEVOJČICE IVONE BAJO
Naravno, na zahtjeve, koje sam ranije predao, tužilaštvu mi se uopšte ne odgovara, a sekretar Prodanović Danka, tvrdi da ih nije ni vidjela, te da odgovara samo na ono što joj šef, (Kovačević Novak) proslijedi. Stoga sam pošto mi je onemogućen pristup, a sve što pošaljem poštom tvrde da nisu dobili, poslao, zahtjev elektronskom poštom,
Zahtjev tuzilastvu, na koji i ne očekujem odgovor, kao ni na ranije zahtjeve!
Na slici
Zahtjevi mupu, je sažetak tri zahtjeva predata 04.03.2010. na koje mi NARAVNO, nije odgovoreno. Zašto je to tako, može se vidjeti iz teksta zahtijeva.
Poenta svega, je što je organizovana kriminalna grupa, švercujući neregularni tovar u firmu Bobar Gavrila, vjerovatno nenamjerno ubila nedužno dijete. Pripadnici mafije unutar policije i tužilaštva, pokušali su prikriti taj zločin, ali uhvaćeni sa rukama krvavim do ramena, nastavljaju brutalno kršenje zakona, te nas sprečavaju da dostavljamo dokaze i dolazimo do novih informacija i njihovim zločinima...
I najgore od svega je to što je sve ovo samo dio, bezakonja i kriminala korumpiranih državnih službenika, te terora i diskriminacije, koje se primjenjuje prema porodici ubijene djevojčice, sa ciljem da se krivci zaštite!

1. OSNOV ZA NADLEŽNOST SUDA
Shodno članu 30 ZPP-u, Osnovni Sud u Banjaluci je nadležan Sud, jer je sjedište Skupštine tužene, u tom gradu...
2. ODREĐEN ZAHTJEV U POGLEDU GLAVNE STVARI I SPOREDNIH TRAŽENJA (TUŽBENI ZAHTJEV)
Kako se radi o deklarativnoj tužbi, traži se od Suda, prema stavu člana 54 ZPP-u, da utvrdi postojanje ili nepostojanje prava! Postoji veći broj dokaza i materijala o krivičnim djelima, koje ne mogu da predam, pod prijetnjom oružane sile, ne mogu predati zahtijeve za pristup informacijama, u toku je sudski postupak, (po mojoj žalbi) gdje sam prekršajno osuđen zbog pokušaja da predam dokaze o ubistvu i drugim krivičnim djelima, a 28.12.2011. pozvan sam na drugo suđenje u prekršajni Sud, zbog istog "zločina"...!
Nikada nisam dobio obavijest o pregledu i otvaranju oduzetog računara, niti o prestanku "Posebnih istražnih radnji" iako se mogu produžavat najviše 6 mjesaci a do danas je proteklo 20. Sve moje komunikacije se nadziru, a povremene primjećujem policajce u civilu, koji me prate. Dok "pažljivo" čitaju novine, dva stola od mene, začuje se motorola...
Stoga od Suda tražim da utvrdi postojenje ili nepostojenje nekog prava u sledećim slučajevima:
1) Obaveza tužioca da o razlozima nesprovođenja istrage obavijesti oštećenu, (ZKP, član "Naredba o sprovođenju istrage" stav 4)! Ima li tužilac pravo da ne poštuje zakon???
2) Obaveza tužioca, da obradi nove dokaze, (ZKP, član "Obustava istrage", stav 3)! Ima li tužilac pravo da ne poštuje zakon???
3) Falsifikovanje mjesta zločina, (djevojčica je pala sa bicikla i ubola se na žicu, a krvarila je prethodnih 10 metara???), pranje materijalnih dokaza benzinom, sakrivanje dokaza, falsifikovanje obdukcionog nalaza), ZKP, član, "Prava i dužnosti tužioca" te KZ, "Sprečavanje dokazivanja", "Pomaganje", "Zloupotreba sluzbenog polozaja", "Pomoc uciniocu poslije izvrsenja", "Zlocinacko udruzenje", "Dogovor za izvrsenje krivicnog djela", "Ucestvovanje u skupini koja izvrsi krivicno djelo", "Samovlasce"! Ima li tužilac pravo da čini krivična djela???
4) Zahtjev za pristup informacijama! a) Ima li građanin pravo podnijeti zahtijev javnom organu? b) Ima li javno organ pravo da ne odgovara na zahtijeve građana?
5) Prijavljivanje krivičnog djela! ZKP, članovi "Prijavljivanje krivičnog djela od strane građana" i "Podnošenje prijave"! Ima li građanin pravo da prijavi krivično djelo nadležnom tužilaštvu???
6) Sprečavanje svih srodnika ubijene djevojčice da ostvare bilo koje pravo predviđeno zakonom, vezano za rad državnih organa, KZ članovi, "Samovlasce", "Povreda ljudskog dostojanstva zloupotrebom sluzbenog polozaja ili ovlascenja", "Povreda prava na podnosenje pravnog sredstva", "Povreda ravnopravnosti gradjana"! Ima li državni organ ili pojedinac pravo da spriječi građanina ili mu zabrani ostvarenje zakonom zagarantovanog prava???
7) Ispitivanje svjedoka od strane optuženog, ZOP član 6 stav e, te pravo na odbranu stav d, kao i pravo da se smatraju nevinim, stav a! Ima li sudija pravo da ne dozvoli okrivljenom ispitivanje svjedoka i iznošenje odbrane, te da ga smatra krivim prije početka pretresa i sam izvodi dokaze, umjesto podnosioca zahtijeva???
8) "Materijal dobijen preduzimanjem radnji i obavještavanje o preduzetim radnjama", stav 2 te "Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije" stav 2 ZKP-u! Ima li osumnjičeni pravo da bude obaviješten o otvaranju i pregledu oduzetih stvari i o provođenju "Posebnih istražnih radnji"???
Iznosim samo dio problematike, koja se tiče totalnog bezakonja i tiranije koju sprovodi tužilaštvo...
3. ČINJENICE NA KOJIMA TUŽILAC ZASNIVA TUŽBENI ZAHTJEV
Činjenice su jasno navedene u obrazloženju tužbe!
4. DOKAZI KOJIMA SE UTVRĐUJU OVE ČINJENICE
Postoji veći broj dokaza, za utvrdjivanje činjenica, a nalaze se na disku u prilogu Tužbe!
5. NAZNAČENJE VRIJEDNOSTI SPORA
Tužba za utvrđanje, (deklarativna tužba).
6. PRAVNI OSNOV TUŽBENOG ZAHTJEVA
Iz samog teksta tužbe je jasno, koji je pravni osnov, a uz to je u relevantnom članu predviđeno da će sud postupiti po tužbi i kad nije naveden pravni osnov.
7. OBAVEZNI PODACI U SKLADU SA CLANOM 334
Ova Tužba je rađena u 2 primjerka, (za Sud, te za tuženu). Adresa tužene je kako sam ustanovio na zvaničnom sajtu Pravobranilaštva RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka, no s obzirom da se ne traži nikakva odšteta, od tužene, ne očekujem nikakvu reakciju od njih...


PRILOG TUŽBE


DISK SA DOKAZIMA

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902