CLANAK 243

Ja naravno ne vjerujem kriminalcima iz MUP-a i neću tražiti njihovu zaštitu! Potpuno je jasno da je taj organ pod kontrolom mafije jer i poslije dvije i po godine, od kako sam dostavio dokaze o zločinima kriminalca Marković Dragoslava, bandita iz CJB Bijeljina, koji je učestvovao u prikrivanju krijumčarenja tajkuna Gavrila Bobara, ubistvu Ivone Bajo i sad je već očito, pranju kokainskog novca klana Šarić, nema nikakve reakcije!

CJB-u BIJELJINA

KRIMINALISTIČKOJ POLICIJI
PRIJAVA KRIVIČNIH DJELA
ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

Ova krivična prijava je namjenjena prije svega građanima ove zemlje, koja je pod punom kontrolom mafije! Od kriminalističke policije ne očekujem nikakvu reakciju, s obzirom da u poslednjih nekoliko godina MUP-om RS upravljaju kriminalci:
A dok je MUP, pod kontrolom kriminalaca Čađe, Vasića i Pene, a svi skupa pod komandom mafijaškog bosa, Dodik Milorada, mafija će nesmetano da ubija! Slijede samo neki od "uspjeha" pomenutih kriminalaca:
Ubistvom Milana Vukelića povećao se spisak ubijenih osoba čije ubice još nisu otkrivene i čija ubistva se vežu za organizirani kriminal. Još se traga za ubicama Zorana Cvijetića, ministra MUP-a SAO Romanija, Srđana Kneževića, zamjenika načelnika CSB Srpsko Sarajevo, Ljubiše Savića Mauzer, načelnik Uprave policije MUP-a RS, Riste Jugovića, direktora osiguravajućeg društva Jahorina, Željka Markovića, načelnika CSB Srpsko Sarajevo, Željka i Mikice Todorović, Momira Andrića, Milana Josipovića, policajca iz Višegrada, Milorada Todorovića, Radomira Jankovića, Esada Šenderovića, Ratomira Spaića i Borisa Govedarice, (preuzeto iz medija).
Milan Vukelić je likvidiran pred zgradom MUP-a u Banjaluci, a poslije više njegovih prijava da mu se prijeti ubistvom! MUP ne samo da ga nije zaštitio, nego je po svoj prilici izvršio to ubistvo, a sada očito sabotira istragu!
Ja naravno ne vjerujem kriminalcima iz MUP-a i neću tražiti njihovu zaštitu! Potpuno je jasno da je taj organ pod kontrolom mafije jer i poslije dvije i po godine, od kako sam dostavio dokaze o zločinima kriminalca Marković Dragoslava, bandita iz CJB Bijeljina, koji je učestvovao u prikrivanju krijumčarenja tajkuna Gavrila Bobara, ubistvu Ivone Bajo i sad je već očito, pranju kokainskog novca klana Šarić, nema nikakve reakcije!
Jedina osoba koja je izrazila spremnost da ispita pomenuta krivična djela, nezakoniti nadzor policije nada mnom i kriminal tužilačke mafije iz OT Bijeljina, (g. Teodorović) završio je mrtav poslije 5 dana!
Da je nadzor policije bio nezakonit, konačno je potvrđeno nedavno od strane Okružnog suda, koji mi je poslije uvida u svoju dokumentaciju poslao obavještenje o tome:
No, da su me danonoćno nadzirali policajci u civilu imam obilje dokaza! Osim više svjedoka koji su vidjeli osobe koje su stražarile pred mojom kućom, postoje i svjedoci koji su zaustavljani i pretresani uz pitanja: U KAKVOJ SU VEZI SA ZDENKOM BAJOM, a posjedujem i više fotografija koje to dokazuju!
Ovom prilikom prilažem samo jednu od njih i podatke o vozilu, do kojih sam došao:

7 2 9 M 0 0 0 VRS CLP RS RS
7 2 9 M 6 0 0 ZIVINICE CLP CANTON 3 FED
Iz registra tablica koje su izdane za vozila, vidi se da su iz RS
VRS je oznaka za VOJSKA REPUBLIKE SRPSKE
Tablice od broja 729 M 000 do broja 729 M 600, izdana su u VRS CLP RS RS
Fotografija je snimljena između 25.03.2010. i 05.04.2010. u vrijeme kada je "stražar" otišao na doručak! Po povratku sam prišao, pokucao na staklo i kada je dotični otvorio, pozvao sam ga na kafu, uz opasku da će tako imati bolje uslove da me nadzire. Ni on niti druga dvojica policajaca nisu prihvatili poziv.
Jedan od njih mi se predstavio i naveo odakle je rodom, no to neću da pominjem da ne bi imao problema sa mafijaškim vrhom MUP-a, pošto mi je izrazio razumjevanje i podršku!
Gospoda iz kriminalističke policije, koja nisu pripadnici organizovanog kriminala, ako imaju imalo hrabrosti, neka ispitaju o kom se vozilu radi i ko je u navedenom periodu koristio automobil, te ustanove kako je došlo do aktivnosti predviđenih "Posebnim istražnim radnjam" bez naredbe suda!
Podsjećam da sam vam već dostavio Zabilješku g. Ace Teodorovića u kojoj se navodi da me dva građanina prijavljuju za "Ugrožavanje sigurnosti" a potom traže "PREDUZIMANJE ZAKONSKIH MJERA OD STRANE POLICIJE"!
Pošto sam tužio odgovorne za lažnu prijavu, pokušava se sakriti njihova uloga, te jedan od pripadnika tužilačke mafije g. Debeljević Milorad, krajem 2011. kada nisam imao dokaze o njegovom učešću, čini fatalnu grešku i odgovara Sudu da sam sve u tužbu "IZMISLIO" odnosno da sam "lagao"...
Uz ovu prijavu i fotose, koju su sastavni dio dokumenta, prilažem i disk, inače originalno korišten u tužbi protiv Gruhonjića i Debeljevića, na kome se nalaze dokazi o krijumčarenju u AD "Univerzal" tajkuna iz mafijaškog režima Gavrila Bobara! Dovezana su 4 paketa u vrijeme ubistva Ivone Bajo, a ujutru je zatečen i pregledan samo paket, a s obzirom da je poslije mojih dojava Interpolu u Bobar banci pronađen materijal o dijelu uplata narko klana Šarić, nije teško zamisliti šta je bilo u 3 nestala paketa...
Tu su fotografije mjesta ubistva, (dokazuje da je krvarenje počelo 10 metara prije pada) torbe, koju su kriminalci Marković i Stjepanović oprali benzinom da uklone tragove ubistva, te izjava vještaka dr. Busarčevića iz koje se jasno vidi da je monstrum žena, kriminalka Stjepanović Danica, falsifikovala obdukciju ubijenog djeteta i prikrila sve unutrašnje povrede, kako bi zataškala krijumčarenje tajkuna, mafijaških bosova Bobara i Dodika!
CJB Bijeljina je više puta pokušavao da se oglasi nenadležnim za postupanje po zločinima kriminalaca iz OT Bijeljina!
Ne znam da li stvarno tako misle ili su obmanuti od strane tužilačke mafije, te stoga navodim relevantni član:

Član 87. Imunitet sudija i tužilaca (ZOVSITV)
(1) Sudija ili tužilac ne može biti krivično gonjen, uhapšen ili zadržan u pritvoru niti može odgovarati u građanskom postupku za mišljenja koja daje ili za odluke koje donese u okviru svojih službenih dužnosti.
(2) Posjedovanje imuniteta neće spriječiti ili odgoditi istragu u krivičnom ili građanskom postupku koja se o nekoj stvari u skladu sa zakonom vodi protiv sudije ili tužioca.

Jedini tužilac iz OT Bijeljina, koji je službeno povezan sa mnom je g. Šabić Muris! Svi ostali učesnici u lažnoj prijavi su počinili krivična djela i tražili od policije da me nadzire bez naredbe suda!
Takođe, kriminalci Marković Dragoslav, Stjepanović Danica i Kovačević Novak, sakrivanjem tragova ubistva, (torba ubijene djevojčice i falsifikovanje obdukcije) čine krivična djela koja naravno nisu u sklopu mišljenja i odluka za vrijeme obavljanja službene dužnosti!
Dužnost kriminalističke policije je, (shodno stavu 2) da pozove te kriminalce na informativni razgovor i postavi im pitanja o krivičnim djelima koja su izvršili a za šta sam vam dostavio neoborive dokaze!
Očekujem od nadležnih iz CJB Bijeljina da će raditi po zakonu i tretirati navedene osobe, kao i sve druge kriminalce! U suprotnom, obavještavam vas da sam već pokrenuo 10 sudskih sporova, te ću u nekom od njih, gdje je tužena RS, zahtijevati da se ispitaju radnje nadzora nada mnom i pokrene krivična istraga protiv odgovornih koji su sabotirali istragu po ovoj prijavi, odnosno provodili posebne istražne radnje nezakonito...
Dokazi o krivičnim djelima korumpiranih kriminalaca iz mafijaškog režima su na lokacijama:
KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO
RASKRINKAVANJE TUZILASTVA
SERVIS MAFIJE

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK 241

Novac, koji se traži u tužbenom zahtjevu je sasvim nebitan i biće upotrebljen u humanitarne svrhe, a osnovni cilj je da se prezentuju dokazi o krivičnoj odgovornosti tajkuna i kriminalaca Bobar Gavrila i Dodik Milorada, koji su i naložili svojim slugama da prikriju krijumčarenje, ubistvo i pranje novca od narkotika, za šta imam neoborive dokaze!

 

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 039221 12 P

TUŽBA (DOPUNA TUŽBE)

Tužilac:

ZDENKO BAJO (Majke Jevrosime 20)

Tuženi:

UNIVERZAL AD BIJELJINA (Knez Ivo od Semberije 88)

Vrijednost spora:

500000 KM


UVODNI DIO

Postupam po Rješenju Suda, kojim se traži da "preciziram" koje vidove nematerijalne štete potražujem i u kojim iznosima, što će biti detaljno prezentovano u tužbenom zahtjevu. No skrećem pažnju da sam jasno opisao o kakvoj se šteti radi, a to je nanošenje duševnog bola, lažnim prikazom događaja od strane osoblja Univerzala! Ivona Bajo je dakle "kolateralna šteta" a mi smo životinje koje mogu slobodno lagati varati i omalovažavati...
1) Porodici i meni se pričalo, kako je djevojčica hodala sa biciklom, krvarila i na kraju pala na asvalt, dok je poslije napravljenog plana za prikrivanje ubistva priča izmjenjena, kako bi se zataškalo i krijumčarenje. S obzirom da se radi o ubistvu, naneseni duševni, odnosno psihički bol je izuzetno veliki!
2) Pomaganjem u bjegstvu kamiona, koji je dovezao krijumčarenu robu i prije svega uklanjanjem materijalnog dokaza ubistva sa mjesta zločina, (torbe) osoblje AD "Univerzal" porodicu i mene smišljeno sprečava da dođemo do istine! Podsjećam da je zaslugom saučesnika, kriminalaca iz CJB Bijeljina i OT Bijeljina, taj nesporni dokaz ubistva, opran jakim hemijskim sredstvom, te sakriven od porodice i javnosti...
3) Lažnim prikazom događaja i uklanjanjem dokaza sa mjesta zločina, AD "Univerzal" daje ključni doprinos prikrivanju ubistva, te se sve moje aktivnosti i prezentacija dokaza, predstavljaju kao djelo LUDAKA! U tekstu lista "SAN" je to očito. Dakle moje otkriće da je Ivona Bajo, ubijena prilikom šverca tajkuna Bobar Gavrila, te su dokazi prikriveni, su "FANTAZIRANJA UJAKA, KOJI JE OTIŠAO NA ŽIVCIMA"!
Time mi je povrijeđen ugled, čast i dostojanstvo...
SVE NAVEDENO BI BILO NEMOGUĆE DA "UNIVERZAL" NIJE UKLONIO DOKAZ UBISTVA I OMOGUĆIO BJEGSTVO KAMIONU!

Novac, koji se traži u tužbenom zahtjevu je sasvim nebitan i biće upotrebljen u humanitarne svrhe, a osnovni cilj je da se prezentuju dokazi o krivičnoj odgovornosti tajkuna i kriminalaca Bobar Gavrila i Dodik Milorada, koji su i naložili svojim slugama da prikriju krijumčarenje, ubistvo i pranje novca od narkotika, za šta imam neoborive dokaze!

OBRAZLOŽENJE TUŽBE


Dana 23.07.2009. godine, ogranizovana kriminalna grupa je švercovala neregularan tovar u firmu "Univerzal", Gavrila Bobara, u Bijeljini, kada je ubijena osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo!
Iako su znali za to ‚"istražitelji" nisu naložili saobraćajcima da zaustave i pregledaju kamion, te je isključivo zahvaljujući saznanjima porodice ta činjenica otkrivena.
Tako je došlo do saslušavanja vozača u svojstvu svjedoka u OT Bijeljina, koje je bilo obična farsa, jer se nije saznalo čak ni to šta su prevozili tom prilikom! Po njima to su bili "auto dijelovi" a za tužioca pitanje: "Kako država misli naplatiti PDV, za neke auto dijelove? 17% od čega ???
Kamion koji je dovezao švercovanu robu, (da li je u pitanju heroin, kokain, novac klana Šarić ili oružje, koje je ugovorio Barašin Milorad ili su zaista samo auto dijelovi u pitanju) bio je tehnički neispravan! Nosač rezervoara je pukao, te su ga vezali španerom, trake za vezanje robe, a po patološkom nalazu i mišljenjima vještaka, smrtonosnu povredu na tijelu Ivone Bajo nije nanijela žica, nego predmet trakastog oblika!
Portir Sofrenić Blagiša, javno izjavljuje da je vidio kako djevojčica vozi bicikl, krivuda i iskašljava krv, te pada, što odgovara tragovima na terenu. Pošto o tome obavještavam inspektora Marković Dragoslava, on tvrdi da to nije istina, (a kako on to zna, kad nije bio prisutan), te se portir poziva da izmjeni svoju izjavu i prilagodi je falsifikatima "istražnih organa"...
Isti portir je uklonio materijalni dokaz ubistva sa mjesta zločina! Torbu su kasnije iz bolnice odnijeli saučesnici i pokušali da je sakriju za sva vremena. Na sreću uspio sam da je fotografišem u prostorijama suda, po okončanju "istrage"! Iz slika torbe je vidljivo da je kaiš presječen, presječeni dio nedostaje a veći dio ostatka je opran jakim hemijskim sredstvom da se uklone tragovi ubistva. Napominjem da SRAMNA obavijest tužioca ne sadrži nikakvo obrazloženje a posebno niko nikada nije objasnio zašto je torba u takvom stanju???
Smišljene radnje osoblja "Univerzala" prije svega portira Sofrenić Blagiše, direktno su usmjerene na prikrivanje šverca i ubistva Ivone Bajo, što su teška krivična djela, no te laži, uklanjanje dokaza sa lica mjesta i davanje lažnih izjava su nanijele težak duševni bol, kako meni, tako i svim pripadnicima porodice!
U prethodnom periodu od preko dvije godine izložen sam diskriminaciji, omalovažavanju, otimanju zakonom garantovanih prava, od strane pripadnika mafije, saučesnika u prikrivanju krivičnih djela AD UNIVERZAL, a sve kao posledica radnji službenika tuženog pravnog lica!

1. OSNOV ZA NADLEZNOST SUDA
Osnovni Sud u Bijeljini je mjesno nadležan Sud, svi događaju su se desili na teritoriji opštine Bijeljina, sjedište tuženog AD je u gradu, a i svi svjedoci su u neposrednoj blizini, te će troškovi postupka biti minimalni! Članovi 29 i 32 ZOPP, Član 26 ZOS...

2. ODREĐEN ZAHTJEV U POGLEDU GLAVNE STVARI I SPOREDNIH TRAŽENJA (TUŽBENI ZAHTJEV)
Ovom tužbom se traži nadoknada nematerijalne štete, koji mi je nanesena radnjama AD UNIVERZAL, te zahtijevam da se utvrde sve činjenice i dokazi, te da mi se nadoknadi nematerijalna šteta, od strane tuženog pravnog lica. Radi se isključivo o nematerijalnoj šteti, smišljenom, planskom, davanju lažnog iskaza, uklanjanju dokaza i prikrivanju činjenica, što je uzrokovalo povredu ugleda i časti u javnosti, te sprečavanje u dokazivanju istine o ubistvu Ivone Bajo, što je moj osnovni cilj!
TUŽENI AD "UNIVERZAL" SE OBAVEZUJE:
1)Da na ime naknade nematerijalne štete, nanošenja duševnog bola, od starane tuženog, (zbog lažnog prikaza događaja, radi sprečavanja dokazivanja krivičnog djela), isplati tužitelju Zdenku Baji, iznos od 150000 KM, (sto pedeset hiljada konvertibilnih maraka) u roku od 15 dana.
2)Da na ime naknade nematerijalne štete, (pomaganjem u bjegstvu kamiona, koji je dovezao krijumčarenu robu i prije svega uklanjanjem materijalnog dokaza ubistva, što je onemogućilo dokazivanje istine i nanijelo duševni bol), isplati tužitelju Zdenku Baji, iznos od 250000 KM, (dvije stotine pedeset hiljada konvertibilnih maraka) u roku od 15 dana.
3)Da na ime naknade nematerijalne štete, (indirektna posljedica prikrivanja dokaza i istine je prikaz u javnosti kako sam ludak, otišao na živcima), povrijeđen ugled, čast i dostojanstvo isplati tužitelju Zdenku Baji, iznos od 10000 KM, (sto hiljada konvertibilnih maraka) u roku od 15 dana.
4)Da tužitelju Zdenku Baji, nadoknaditi troškove postupka, u roku od 15 dana.
U ovom sporu ne postoje sporedna traženja, a po mojoj procjeni, neće biti ni troškova postupka, dok je u pogledu nadoknade u vezi glavne stvari otvorena mogućnost nagodbe...
3. ČINJENICE NA KOJIMA TUŽILAC ZASNIVA TUŽBENI ZAHTJEV i 4. DOKAZI KOJIMA SE UTVRĐUJU OVE ČINJENICE
Portir Sofronić je u danu ubistva izjavljivao da je vidio djevojčicu, kako se kreće iskašljava krv i pada, što odgovara tragovima na terenu! Dokaz za to je fotografija sa lica mjesta, "Mjesto zlocina" koja se nalazi na disku u prilogu tužbe, (folder "Dokumenti") na kojoj se jasno vidi da tragovi krvi počinju bar 10 metara prije pada, odnosno na mjestu, gdje se ukršta putanja kamiona i djevojčice! Kasnije je pošto je sačinjen plan za prikrivanje šverca i ubistva ta priča izmjenjena, no slike načinjene neposredno poslije ubistva su ostale, kao dokaz kriminala, laži i ubistva!
Činjenica je da su službenici tuženog pravnog lica, pokušali da prikriju krijumčarenje organizovane kriminalne grupe u firmu Bobar Gavrila i samo zahvaljujući porodici Bajo, otkriven je kamion, koji je pobjegao sa lica mjesta, ostavivši 4 paketa "ROBE" dok ujutru je pronađen samo JEDAN paket, a dokaz za to su izjave vozača i direktora date tužiocu!
Takođe je tahograf traka predočena tužiocu, jasan dokaz laži i falsifikata, jer su navodno prešli put od 335 kilometara od Bijeljine, preko Brčkog, Pelagićeva i Odžaka, do Sarajeva za 140 minuta!!!???
Tuženi falsifikuju mjesto zločina sa ciljem da se prikrije pravo mjesto na kome je došlo do povređivanja, a fotografija pokazuje tragove krvi bar 10 metara prije navodnog pada...
Takođe u saradnji sa drugim pripadnicima mafije, prikriva se materijalni dokaz ubistva, torba, čiji je kaiš dvostruko presječen, komad nedostaje, a ostatak je najvećim djelom opran jakim hemijskim sredstvom, koje je skinulo i originalnu žutu boju! Dokaz se nalazi u depou suda, a fotografije su na disku u prilogu...
Torbu je sa lica mjesta uklonio, radnik UNIVERZALA, Sofronić Blagiša, što se dokazuje audio snimkom razgovora, koji sam obavio sa njim u svojstvu zastupnika, majke ubijene djevojčice, (Blagisa.mp3, na disku)!
Pravi cilj je bio prikrivanje krijumčarenja u UNIVERZAL, a u to vrijeme su uplaćivane veće količine novca od kokaina u Bobar banku, te je preko 4 miliona KM, od klana Šarić, otkriveno početkom 2012. godine! Na disku se nalazi skenirana fotografija maršrute, koju su navodno prešli vozači kamiona: BIJELJINA - BRČKO - PELAGIĆEVO - ODŽAK - SARAJEVO, i to prema tahograf traci u dvije etape, od ukupno 140 minuta, što je prosječno oko 140 km/h !!!???
U sadejstvu sa drugim pripadnicima mafije, sve moje tvrdnje koje sam iznosio se predstavljaju kao fantaziranja jednog ludaka, što se vidi i u opisu novinskog članka, a osnov svega je to što je materijalni dokaz ubistva uklonjen sa mjesta zločina, kao i bjegstvo kamiona, koje je organizovno od strane osoblja UNIVERZALA!
Time sam ja i cijela porodica spriječeni prije svega da odmah saznamo istinu o tome, kako je Ivona Bajo izgubila život, a u narednom periodu, da dokažemo krivična djela počinjena od osoblja Univerzala, što bi u krajnjoj liniji dovelo do rasterećenja psihičkog pritiska! Naprotiv zbog laži i prikrivanja dokaza od strane radnika tuženog pravnog lica, neprestano sam pod pritiskom, terorom, omalovažavan i šikaniran od strane plaćenika mafije iz CJB Bijjeljina i OT Bijeljina, koji po saznanju da sam došao do dokaza o krijumčarenju u UNIVERZAL i ubistvu Ivone Bajo, na sve načine me sprečavaju da ih dostavim na zakonom propisani način i podnesem krivičnu prijavu!
To sam djelimično i učinio još prije 2 godine, podnošenjem krivičnih prijava, protiv Sofronić Blagiše i Univerzala, a rezultat toga je zabrana pristupa u OT Bijeljina, kako ne bih mogao da dostavim ništa novo, niti da saznam šta se desilo sa podnesenim prijavama. Osnovano sumnjam da su sakrivene, sa ciljem da se zaštiti Gavrilo Bobar, vlasnik Univerzala!
5. NAZNAČENJE VRIJEDNOSTI SPORA
Vrijednost spora, odnosno nadoknade za nematerijalnu štetu je 500000 KM (petsto hiljada konvertibilnih maraka).
6. PRAVNI OSNOV TUŽBENOG ZAHTJEVA
Iz samog teksta tužbe je jasno, koji je pravni osnov, a uz to je u relevantnom članu predviđeno da će sud postupiti po tužbi i kad nije naveden pravni osnov.

Tuženi UNIVERZAL je odgovoran za nematerijalnu štetu nanesenu meni, te se traži nadoknada te štete. Dakle pravni osnov je NADOKNADA ŠTETE, a slijede relevantni članovi iz ustava i zakona:
Član 16. (IZ USTAVA)
Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom.
Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
Član 2. Ljudska prava i temeljne slobode (IZ USTAVA)
(e) Pravo na posteno sudjenje u gradjanskim i krivicnim predmetima, te druga prava u svezi s krivicnim postupcima.
Član 201 Šteta (ZOO)
Šteta je umanjenje nečije imovine (obična šteta) i sprečavanje njenog povećanja (izmakla korist), a i nanošenje drugome fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta).
Član 202 Osnovi odgovornosti (ZOO)
(1) Ko drugome prouzrokuje štetu dužan je naknaditi je ako ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivice.
Član 205 Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti (ZOO)
(1) Svako ima pravo zahtijevati od suda ili drugoga nadležnog organa da naredi prestanak radnje kojom se povređuje pravo njegove ličnosti.
(2) Sud odnosno drugi nadležni organ može narediti prestanak radnje pod prijetnjom plaćanja izvjesnog novčanog iznosa, određene ukupno ili po jedinici vremena u korist povrijeđenog.
Član 206 Postojanje krivice (ZOO)
Krivica postoji kada je štetnik uzrokovao štetu namjerno ili nepažnjom.

7. OBAVEZNI PODACI U SKLADU SA CLANOM 334
Ova Tužba je rađena u 2 primjerka, (za Sud, te tuženo pravno lice). Adresa AD UNIVERZAL BIJELJINA, je "Knez Ivo od Semberije 88". Moja adresa je navedena na kraju Tužbe, a Zahtjev za oslobađanje od troškova postupka, potkrepljujem Izvještajem o uplati na moje ime iznosa od 30 KM mjesečno, što je moj jedini prihod. Dakle, svaki dan imam po 1 KM za život, ako mjesec ima 30 dana, a svakog februara mogu ustedjeti bar po 1 marku, a prestupne godine i dvije...

Nažalost postoje i mjeseci sa po 31-im danom, tako da od pomenute uštede, ne ostaje ništa, a prilažem i dokument poreske uprave...
Ističem na znanje, kako Sudu, tako i tuženom, da mi je novčana nadoknada, koju tražim sasvim nebitna i osnovna svrha ove tužbe je dokazivanje krivičnih djela, koja su meni nanijela nematerijalnu štetu, što ću u budućnosti upotrijebiti sa ciljem da odgovorni dobiju zasluženu zatvorsku kaznu, u drugom procesu, gdje će biti optuženi za krijumčarenje i ubistvo...

PRILOZI TUŽBE


RANIJE DOSTAVLJENI SUDU

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK 242

Na kraju, što je opšte poznato, početkom 2012, je u Bobar banci izuzeta dokumentacija o transferu, (pranju novca od kokaina narko klana Šarić) a pošto je od 2010, preko više posrednika dostavljan dokazni materijal Interpolu i policijama nekih evropskih zemalja.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet:

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi: 1)

DANKO BOROVČANIN (NAČELNIK SUDSKE POLICIJE)

Tuženi: 2)

NOVAK KOVAČEVIĆ (GLAVNI OKRUŽNI TUŽILAC)

Vrijednost spora:

30000 KM


OBRAZLOŽENJE TUŽBE


Napominjem da su funkcije koje tuženi obavljaju navedene umjesto privatne adrese, koja mi nije poznata, a takođe ističem da ih ovom tužbom tretiram kao građane a ne kao službenike državnih organa, jer njihovi postupci koji su mi nanijeli štetu, ne samo da su nezakoniti, nego ne postoji nijedan dokument niti OT Bijeljina, niti Sudske policije, na kome se zasnivaju!
Sem toga skrećem pažnju da je svaki pokušaj tuženog Kovačevića, (koji predviđam) da se pozove na imunitet, neosnovan, jer ne postoji niti jedan dokument u kome je on službeno nastupao sa svojim potpisom i pečatom OT Bijeljina, vezano za navode tužbe:
Član 87. Imunitet sudija i tužilaca (ZOVSITV)
(1) Sudija ili tužilac ne može biti krivično gonjen, uhapšen ili zadržan u pritvoru niti može odgovarati u građanskom postupku za mišljenja koja daje ili za odluke koje donese u okviru svojih službenih dužnosti.
(2) Posjedovanje imuniteta neće spriječiti ili odgoditi istragu u krivičnom ili građanskom postupku koja se o nekoj stvari u skladu sa zakonom vodi protiv sudije ili tužioca.

Tužene osobe, Borovčanin i Kovačević, su od početka 2010. izvršili više krivičnih djela sa ciljem da pomognu pripadnicima organizovanog kriminala i spriječe me u dostavi dokaza o tome! Radi se o teškim krivičnim djelima i to prije svega krijumčarenju unutar Bobar grupe, (AD "Univerzal"), ubistvo Ivone Bajo, prikrivanje tog ubistva i krijumčarenja, te prikrivanje pranja prljavog novca narko mafije preko Bobar banke...
Skrećem pažnju kako tuženima, tako i Sudu, da sam svjestan činjenice, kako ovom parnicom neće biti istraživana krivična odgovornost tuženih, te ovaj uvod i dokaze o kriminalu predočavam sudu, na disku u prilogu, unutar foldera "Dokazi kriminala", sa ciljem da istaknem pozadinu događaja i motive tuženih za sve svoje nezakonite aktivnosti i krivična djela, koja su mi nanijela neprocjenjivu nematerijalnu štetu! No podsjećam da shodno ZKP-u, svako službeno lice ima obavezu postupiti prema odredbama člana "Obaveza prijavljivanja krivičnog djela"...
U pomenutom folderu se nalaze fotografije torbe, koja je presječenog kaiša sa dijelom koji nedostaje, dok je ostatak opran hemijskim sredstvom da se uklone tragovi ubistva! Sem toga tu je i audio izjava vještaka dr. Busarčevića iz koje je jasno da je OT Bijeljina falsifikovala obdukciju ubijene Ivone Bajo i sakrila podatke o svim unutrašnjim povredama! Nadalje tu su izjave vozača, koji su dovezli 4 paketa "ROBE" te direktora, koji je sledećeg jutra po ubistvu zatekao samo paket!
Tahograf traka kamiona, kome su bjegstvo omogućili CJB Bijeljina i OT Bijeljina pokazuje da su iskazi vozača lažni, jer su navodno, (slika sa sajta www.wiamichelin.com je u folderu) prešli 335 kilometra za 140 minuta ukupno, što je prosječno oko 140 km/h.
I na kraju, što je opšte poznato, početkom 2012, je u Bobar banci izuzeta dokumentacija o transferu, (pranju novca od kokaina narko klana Šarić) a pošto je od 2010, preko više posrednika dostavljan dokazni materijal Interpolu i policijama nekih evropskih zemalja. Ne isključujem mogućnost da tuženi nisu znali kakav kriminal prikrivaju, nego su izvršavali naloge vrha mafije u strahu za posao ili čak život! Poznato je da tajkuni Bobar Gavrilo, čije se kriminalne aktivnosti prikrivaju, te Dodik Milorad u zemlji koja propada imaju milijarde evra, a lično je Dodik, zaprijetio ukidanjem Specijalnom tužilaštvu, 28.02.2011. što je samo 3 dana pošto su primili od mene dokaze o navedenim krivičnim djelima izvršenim prilikom šverca njegovog prvog čovjeka u Bijeljini...
Dakle, još od februara 2010 predajem dokaze o tim krivičnim djelima, a neke još nisam ni predao jer je u početku prikrivena opstrukcija i podrška mafiji od strane tuženih intenzvirana te je donesena neustavna i nezakonita naredba, koju je formalno USMENO izdao Kovačević, a sprovodi je Borovčanin!
Jedini dokument osim diska sa dokazima kriminala i dokazima tuzbe, koji prilažem sada je sažetak zapisnika Prekršajnog suda iz koga se vidi postojanje te naredbe, (80 1 Pr 004323 11 Pr) koja ima elemente fašizma:
ZDENKO BAJO, NJEGOVA SESTRA I DRUGI SRODNICI, NE MOGU LIČNO PRISTUPITI PROSTORIJAMA TUŽILAŠTVA !!!???
Ostavljam mogućnost tuženima da u svom odgovoru ili alternativno preko punomoćnika ili lično ponude prihvatljiv dogovor i daju doprinos borbi protiv mafije, u kom bih slučaju djelimično ili u cjelosti odustao od odštete koju tražim!
U suprotnom, ako tuženi ne žele dogovor, shodbo odredbama ZOPP-u dostaviću sve potrebne dokumente u štampanom obliku na pripremnom ročištu, a kada dokažem njihovu odgovornost za nematerijalnu štetu, koristiću dokumentaciju i u narednim krivičnim prijavama i procesima za dokazivanje krivične odgovornosti...

Za informaciju Sudu, tuženima i građanima koji sve moje tekstove mogu pratiti na internetu "http://kriminaluvlasti.blogger.ba" podvlačim da mi je novčana odšteta sasvim nebitna, a ova tužba je samo neophodno sredstvo za dokazivanje kriminala u vlasti, koga su svi svjesni...
Svaki pokušaj kontakta sa tuženim Kovačević Novakom je onemogućen, dok je tuženi Borovčanin poslije mog pismenog obraćanja izneo stav da "SAMO SUD MOŽE NALOŽITI IZUZIMANJE DOKUMENTACIJE" !!!???
Šta je time mislio, samo je njemu jasno, jer sam od njega zahtijevao da se poštuje zakon ili da dobijem pismeno naredbu o tretmanu koji se sprovodi prema meni ili da podnese ostavku...
G. Borovčanin umjesto toga meni drži predavanje o tome da samo sud može naložiti neke radnje, no nije mu smetalo da izvršava i prenese naredbu potčinjenima, koju nije doneo sud...

1. OSNOV ZA NADLEZNOST SUDA
Osnovni Sud u Bijeljini je mjesno nadležan Sud, svi događaju su se desili na teritoriji opštine Bijeljina, a tuženi su zaposleni u istoj zgradi, gdje se nalaze prostorije suda! Članovi 29 i 32 ZOPP, Član 26 ZOS...

2. ODREĐEN ZAHTJEV U POGLEDU GLAVNE STVARI I SPOREDNIH TRAŽENJA (TUŽBENI ZAHTJEV)
Ovom tužbom se traži nadoknada štete, koji su mi, svojim djelovanjem prouzrokovali tuženi, te zahtijevam da se utvrde sve činjenice i dokazi, te da mi se nadoknadi nematerijalna šteta, od strane tuženih. Radi se isključivo o nematerijalnoj šteti, smišljenom, planskom, kršenju Ustava i zakona, a vrijednost odštete će biti navedena u odgovarajućem stavu.
TUŽENI SE OBAVEZUJU:
1)Tuženi Novak Kovačević, dužan je na ime naknade nematerijalne štete, uzrokovane izdavanjem neustavne, nezakonite i fašističke naredbe, diskriminaciju i otimanje zakonom garantovanih prava, te povredu dostojanstva, isplatiti tužitelju Zdenku Baji, iznos od 20000 KM, (dvadeset hiljada konvertibilnih maraka, u roku od 15 dana.
2)Tuženi Novak Kovačević, dužan je tužitelju Zdenku Baji, nadoknaditi troškove postupka, u roku od 15 dana.
3)Tuženi Danko Borovčanin, dužan je na ime naknade nematerijalne štete, uzrokovane nezakonitim tretmanom, primjenom neustavne i nezakonite naredbe, otimanje zakonom garantovanih prava, te povredu dostojanstva, isplatiti tužitelju Zdenku Baji, iznos od 10000 KM, (deset hiljada konvertibilnih maraka, u roku od 15 dana.
4)Tuženi Danko Borovčanin, dužan je tužitelju Zdenku Baji, nadoknaditi troškove postupka, u roku od 15 dana.

U ovom sporu ne postoje sporedna traženja, a po mojoj procjeni, neće biti ni troškova postupka, dok je u pogledu nadoknade u vezi glavne stvari otvorena mogućnost nagodbe...
3. ČINJENICE NA KOJIMA TUŽILAC ZASNIVA TUŽBENI ZAHTJEV i 4. DOKAZI KOJIMA SE UTVRĐUJU OVE ČINJENICE
Činjenica je da postoji neredba, da mi se po svaku cijenu spriječi pristup i ostvarenje bilo kog zakonom garantovanog prava u OT Bijeljina, što se dokazuje zapisnikom Suda! Jasno je da su tuženi pokušali tu nezakonitu aktivnost prikriti, nepostojanjem bilo kakvog pisanog traga, tretirajući me kao nižerazredno biće otimajući prava garantovana zakonom i tjerajući iz zgrade, bez ikakve evidencije o dolasku! Da bih uopšte imao neki dokaz o tom kriminalu bio sam prisiljen odbiti naredbu sudske policije, koja me spriječila da na zakonom propisani način podnesem krivičnu prijavu i dostavim dokaze o krivičnim djelima i provesti popodne u zatvoru...
G. Borovčanin pokušava u drugom procesu, (80 1 Pr 004601 11 Pr) predstaviti, kako ta usmena naredba u stvari nije FAŠISTIČKA, jer se ne odnosi na sve srodnike ubijene Ivone Bajo, nego samo na mene, istovremeno opravdavajući njeno postojanje iako je nije doneo sud, a ignorišući to što sudski policajci kojima je on preneo naredbu ne znaju kako tačno glasi, NEĆE da se izjasne o tome, tvrdeći da ne može znati "ŠTA KOJI POLICAJAC SMATRA"!!!???
NO ZATO SAVRŠENO DOBRO ZNA ŠTA SMATRA DRUGI TUŽENI I PODRŽAVA NEZAKONITU NAREDBU!
Navodim sada Sudu i tuženima, članove Ustava RS, koji su brutalno pogaženi:
Član 10 iz Ustava RS.
Građani Republike su ravnopravni u slobodama, pravima i dužnostima, jednaki su pred zakonom i uzivaju istu pravnu zaštitu bez obzira na rasu, pol, jezik, nacionalni pripadnost, vjeroispovijest, socijalno porijeklo, rođenje, obrazovanje, imovno stanje, politčiko i drugo uvjerenje, društveni položaj ili drugo lično svojstvo.
Član 16 iz Ustava RS.
Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom.
Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.

Tuženi su dakle znali da krše ustav i otimaju mi garantovana prava, bez mogućnosti na suđenje, a posebno ne na žalbu, te su bez ikakvih dokaza donijeli "presudu" kojom mi na neograničeni period onemogućavaju više prava garantovanih zakonom!
Ističem da sam u junu 2010. predao krivičnu prijavu protiv Sofronić Blagiše, portira "Univerzala" a u decembru iste godine protiv pravnog lica AD "Univerzal", a osim navedenih dokaza torbe i izjave vještaka, podneo sam više od 10 Zahtijeva za pristup informacijama, te zahtijev za pokretanje istrage, kao zastupnik majke ubijene Ivone Bajo, na šta mi nikada nije omogućeno da ostvarim pristup bilo kakvoj informaciji...
I na kraju podvlačim da su tuženi u sadejstvu, dana 10.08.2010. izvršili više krivičnih djela kako bi mene i sestru spriječili da podnesemo krivičnu prijavu i predamo dokaze o krijumčarenju i ubistvu, lažno predstavili događaj iako Sudska policija nije imala ovlaštenje za pokretanje prekršajnog postupka!
Tom prilikom smo nezakonito ZAROBLJENI u privatnom zatvoru, bez potvrde o lišenju slobode i otpustu, a sestri Budimki Bolin Bajo nije dozvoljeno da telefonom pozove advokata iako je to zahtijevala!
Tuženi očito smatraju da se poštovanje zakona na njih ne odnosi i da mogu raditi sve što zamisle po svom nahođenju!
Član 15 iz Ustava RS.
Nezakonito lišavanje slobode je kažnjivo.
Lišavanje slobode može trajati samo dok postoje zakonski uslovi za to.
Lice za koje postoji osnovana sumnja da je izvršilo krivično djelo može biti pritvoreno i zadržano u pritvoru samo ako je to neophodno radi vođenja krivčinog postupka ili radi bezbjednosti ljudi.
Pritvor se određuje odlukom suda, a samo izuzetno, pod uslovima određenim zakonom, odlukom drugog zakonom ovlašenog organa najduže do tri dana.
Licu koje je pritvoreno mora se uručiti pismeno obrazloženo rješenje u času pritvaranja. Protiv ovog rješenja pritvoreno lica ima pravo žalbe.

5. NAZNAČENJE VRIJEDNOSTI SPORA
Vrijednost spora, odnosno nadoknade za nematerijalnu štetu je 30000 KM (trideset hiljada konvertibilnih maraka).

6. PRAVNI OSNOV TUŽBENOG ZAHTJEVA
Iz samog teksta tužbe je jasno, koji je pravni osnov, a uz to je u relevantnom članu predviđeno da će sud postupiti po tužbi i kad nije naveden pravni osnov.
Tuženi su odgovorni za nematerijalnu štetu nanesenu meni, te se od njih traži nadoknada te štete. Dakle pravni osnov je NADOKNADA ŠTETE, a slijede relevantni članovi iz ustava i zakona:
Član 16. (IZ USTAVA)
Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom.
Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
Član 48. (IZ USTAVA)
Prava i slobode zajamčeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti.
Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom.
Ko se ogriješio o ljudska prava i osnovne slobode zajamčene ovim ustavom, lično je odgovoran za to i ne može se pravdati ničijim naređenjem.
Član 2. Ljudska prava i temeljne slobode (IZ USTAVA)
(e) Pravo na pošteno sudjenje u gradjanskim i krivicnim predmetima, te druga prava u svezi s krivicnim postupcima.
Član 201 Šteta (ZOO)
Šteta je umanjenje nečije imovine (obična šteta) i sprečavanje njenog povećanja (izmakla korist), a i nanošenje drugome fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta).
Član 202 Osnovi odgovornosti (ZOO)
(1) Ko drugome prouzrokuje štetu dužan je naknaditi je ako ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivice.
Član 205 Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti (ZOO)
(1) Svako ima pravo zahtijevati od suda ili drugoga nadležnog organa da naredi prestanak radnje kojom se povređuje pravo njegove ličnosti.
(2) Sud odnosno drugi nadležni organ može narediti prestanak radnje pod prijetnjom plaćanja izvjesnog novčanog iznosa, određene ukupno ili po jedinici vremena u korist povrijeđenog.
Član 206 Postojanje krivice (ZOO)
Krivica postoji kada je štetnik uzrokovao štetu namjerno ili nepažnjom.
7. OBAVEZNI PODACI U SKLADU SA CLANOM 334
Ova Tužba je rađena u 3 primjerka, (za Sud, te po jedan za oboje tuženih). Privatne adrese tuženih mi nisu poznate, te je navedeno njihovo radno mjesto, odnosno institucija u kojoj su zaposleni. Moje adresa je navedena na kraju Tužbe!
Shodno Zakonu, očekujem da će tuženi iznijeti svoj stav, odnosno imaju mogućnost da iznesu svoj prijedlog. Nezakonite radnje su izvršilili sa ciljem da prikriju ubistvo Ivone Bajo, krijumčarenje mafijaške mreže i zaštiti narko mafije. Ukoliko su spremni iznijeti istinu o tome, odštetni zahtijev se može i korigovati, toliko da bude simboličan...

PRILOZI TUŽBE


ZAPISNIK SUDA
DISK SA DOKAZIMA

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK 240

Analizom slijeda događaja, jasno je da je poslije pisanja ove tužbe u Bobar banci policija RS, pronašla dokumentaciju o pranju novca, narko klana Šarić, što je objavljeno u medijima i na internetu!

OPĆINSKOM SUDU U SARAJEVU


Predmet: 65 0 P 235307 12 P

TUŽBA (deklarativna)

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi:

REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVIMA

Vrijednost spora:

0 KM (TUŽBA ZA UTVRĐENJE)


ŽALBA NA RJEŠENJE SUDA


U uvodu ove žalbe dajem objašnjenje za moje nepostupanje po pozivu Suda da DRUGI put dopunim tužbu!
Kako Zakon o parničnom postupku niti u jednom članu ne opisuje takvu mogućnost, (da se tužilac može više puta pozivati na dopune ili ispravke), smatram da takav poziv Suda, koji nije utemeljen u važećem zakonu, nisam nogao da koristim, jer ne želim ništa više od onog što je predviđeno...
Sa druge strane podvlačim da od Suda ne tražim ništa što mi je nepoznato i ne zbog sebe, nego zbog državnih službenika koji brutalno krše Ustav i zakone!
Navodim samo jedan primjer prava, čije sam utvrđenje tražio:
Ima li građanin pravo da prijavi krivično djelo nadležnom tužilaštvu???
Meni je to sasvim jasno, no izgleda da je "nejasno" korumpiranim tužiocima, koji prikrivaju krijumčarenje, ubistvo i pranje novca narko mafije, sve unutar Bobar grupe!
Analizom slijeda događaja, jasno je da je poslije pisanja ove tužbe u Bobar banci policija RS, pronašla dokumentaciju o pranju novca, narko klana Šarić, što je objavljeno u medijima i na internetu!
Ova tužba nije jedini način moje borbe sa organizovanim kriminalom, jer sam od 2010. slao podatke na više adresa, trenutno sve tekstove šaljem na oko 100 mejlova, državnih organa, stranaka i medija, a proslijedio sam materijal, preko posrednika i Interpolu, što je i dovelo do otkrića u banci pomenutog tajkuna...
Takođe sam predao više krivičnih prijava i tužbi, od kojih dio nedavno, a neke su u toku, te je u sudske spise ušao dokazni materijal, ne samo o krijumčarenju i ubistvu, nego i o kriminalu pripadnika policije i tužilaštva, koje sam formalno tužio za nadoknadu štete, a stvarni cilj je da u parničnom postupku dokažem njihovu krivičnu odgovornost...
Policija RS se nikad ne bi usudila pretresti Bobar banku bez naloga izvan zemlje!
Podsjećam da je poslije moje dostave dokaza u Specijalno tužilaštvo u Banjaluci, koji su zaprimljeni 25.02.2011. već 28.02.2011. dakle samo tri dana kasnije, mafijaški bos, tiranin i diktator Dodik Milorad, zaprijetio tom organu ukidanjem, poslije čega se obustavlja istraga na predmetu!
Kako mi je zabranjen pristup u mafijaški servis OT Bijeljina, dostavio sam krivičnu prijavu o tim krivičnim djelima u KT Sarajevo, a kompletan tekst sa najvažnijim dokazima se nalazi na internetu:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/16/3261089
Da li će Sud postupati po ovoj tužbi ili ne, takođe je sasvim sporedno! Moj osnovni cilj je da dostavim podatke o krijumčarenju, ubistvu i pranju novca, a dužnost svakog državnog službenika, uključujući i sudije, je da postupi shodno članu "Obaveza prijavljivanja krivičnog djela"!
Državni organi u RS, naprotiv, umjesto da gone počinioce krivičnih djela su logistička podrška mafiji, te štite kriminalce Bobara i Dodika, koji su pošto su ubili osmogodišnje djete, prilikom šverca, naložili svojim partijskim poslušnicima u policiji i tužilaštvu, da sve zataškaju!
Tako dakle formalno se vodi istraga o pranju novca preko Bobar banke, a za to vrijeme prioritet OT Bijeljina i Sudske policije je da mi se spriječi pristup i dostava dokaza o kriminalu Bobar Gavrila!
Povlačenje iz trke za načelnika grada Bijeljina, tajkuna Bobara, je logičan potez mafijaškog bosa Milorada Dodika, da napravi distancu od svog kriminalca iz Bjeljine, kako bi se izbjegao debakl na izborima ove godine...
Od Kantonalnog Suda u Sarajevu, očekujem da uvaži ovu žalbu i vrati predmet na postupanje, kako bismo svi dali doprinos borbi protiv organizovanog kriminala!
Ja ću bez obzira na odluku Suda, nastaviti da se borim sa mafijaškom vlašću na svim frontovima, te ću obavijestiti ponovo Interpol o svemu, a pravnu borbu nastaviti u Strazburu, jer je očito, izdavanjem nezakonite, neustavne i fašističke naredbe, kriminalaca iz OT Bijeljina, o zabrani ostvarenja svih zakonom garantovanih prava svim srodnicima, jedne ubijene djevojčice, da u ovoj zemlji nema niti zakona niti prava...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK 239

Sugerišem tuženoj RS, da umjesto dalje opstrukcije, prouči pomenuti spis i dokaze, te prije pripremnog ročišta, ponudi prihvatljiv dogovor, koji podrazumjeva istragu unutar OT Bijeljina i CJB Bijeljina, te javno objavljivanje svih dokaza o kriminalu korumpiranih tužilaca.

OSNOVNOM SUDU U BANJALUCI


Predmet: 71 0 P 134315 11 P 2

TUŽBA (deklarativna)

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA

Vrijednost spora:

0 KM (Tužba za utvrđenje)


OBAVJEST SUDU I TUŽENOJ


Poslije više od dvije godine opstrukcije državnih organa i podrške krijumčarima, ubicama i kriminalcima iz vlasti, početkom godine, je poslije dostave mojih dokaza policijama stranih zamalja i Interpolu, u Bobar banci pronađena i izuzeta dokumentacija o pranju novca narko klana Šarić!
Time je jasno da su korumpirani kriminalci iz CJB Bijeljina i OT Bijeljina, prikrivali krijumčarenje unutar Bobar grupe, ubistvo Ivone Bajo, pranje kokainskog navca, preko Bobar banke, te krivična djela usmjerena na zataškavanje tih zločina, po nalogu mafijaškog vrha, kako bi se zaštitili bosovi, tajkuni Bobar i Dodik...
Podsjećam da je poslije moje dostave dokaza u Specijalno tužilaštvo u Banjaluci, koji su zaprimljeni 25.02.2011. već 28.02.2011. dakle samo tri dana kasnije, mafijaški bos, tiranin i diktator Dodik Milorad, zaprijetio tom organu ukidanjem, poslije čega se obustavlja istraga na predmetu!
Takođe vas obavještavam da je dokazni materijal o tim krivičnim djelima uvršten u dva sudska spisa, a predao sam nedavno još 4 tužbe, sa istim materijalom, čiji obradu tek očekujem!
U predmetu "80 0 P 034147 11 P" (Osnovnog Suda u Bijeljini) u spis su uvedeni dokazi o krijumčarenju u "Univerzal" Gavrila Bobara, (4 paketa dovezena prilikom ubistva Ivone Bajo, a ujutru je direktor zatekao samo paket), falsifikovanim tahograf trakama kamiona, torbe, koju su istražitelji oprali benzinom, te izjava vještaka iz koje je jasno da je OT Bijeljina falsifikovao autopsiju, te dokazi o više "sitnijih" krivičnih djela tužilaca vezano za lažnu prijavu protiv mene za "Ugrožavanje sigurnosti"!
Dakle sugerišem tuženoj RS, da umjesto dalje opstrukcije, prouči pomenuti spis i dokaze, te prije pripremnog ročišta, ponudi prihvatljiv dogovor, koji podrazumjeva istragu unutar OT Bijeljina i CJB Bijeljina, te javno objavljivanje svih dokaza o kriminalu korumpiranih tužilaca.
U suprotnom će u parnici protiv RS, biti izneseni svi dokazi o pomenutim krivičnim djelima, te osim odgovornosti za nanesenu štetu, odnosno otimanje zakonom garantovanih prava, biće dokazana i odgovornost RS za organizovani kriminal, šverc, ubistvo, i pranje kokainskog novca, uz saradnju sa narko mafijom...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK 238

Dokazi o krijumčerenju režimskih tajkuna, (Bobar Gavrilo - poslanik), kada je došlo do ubistva, te prikrivanje dokaza o ubistvu i krijumčaranju od strane OT Bijeljina i CJB Bijeljina su već predati Sudu i tuženima u dva predmeta, a biće dostavljeni i u ovoj parnici, na pripremnom ročištu!

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 039222 12 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA

Vrijednost spora:

1000000 (jedan miliona) KM


TUŽENOJ REPUBLICI SRPSKOJ

Postupam po nalogu Suda donesenom 11.06.2012. kojim se traži dostava još nekih dokaza potrebnih za odluku Suda i to u 2 primjerka s obzirom da prateći dokument, predstavlja istovremeno podnesak, obavjest za tuženu!
Osim Uvjerenja Poreske uprave, (ukupni prihod po 5 stavki - 0 KM), te Izvještaja o mjesečnom primanju od 30 KM, dostavljam i:
1) Dokument Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove, Područna jedinica Bijeljina: KK uložak, (ukopan prihod, po 3 stavke - 0 KM)!
2) Uvjerenje o nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje, Biroa Bijeljina!
3) Rješenje Suda po drugom predmetu, kojim se prihvata moj prijedlog!
4) Dokumente MUP-a, o prijavi boravka na adresi Majke Jevrosime 20, za mene, (Zdenko Bajo) i oca, (Krunoslav Bajo), koji smo jedini iz porodice, preostali u tom objektu!
Ivona Bajo, ćerka moje sestre, (nastanjene u Cirihu), ubijena je 23.07.2009. prilikom nezakonitih radnji tužene RS!
Dokazi o krijumčerenju režimskih tajkuna, (Bobar Gavrilo - poslanik), kada je došlo do ubistva, te prikrivanje dokaza o ubistvu i krijumčaranju od strane OT Bijeljina i CJB Bijeljina su već predati Sudu i tuženima u dva predmeta, a biće dostavljeni i u ovoj parnici, na pripremnom ročištu!
Pokušavajući da mi OTME dokaze o kriminalu svojih službenika, tužena je pokrenula nezakonite radnje, koje su i razlog za podnošenje ove tužbe, a taj postupak i prateći akti terora su mnogo više uticali na porodicu nego na mene lično, u smislu psihičkog pritiska i stresa, što je najviše pogodilo Ivoninu baku Cvijetu, koja je potom i preminula! S obzirom da je u drugom predmetu Sud doneo rješenje na osnovu dokumenta Poreske uprave, smatram da se u ovom slučaju rado o opstrukciji tužene, po članu 13 ZOST stav 3:
Sud može, po službenoj dužnosti, pribaviti potrebne podatke i obavještenja o imovnom stanju taksenog obveznika i članova njegovog domaćinstva, a može o tome saslušati i protivnu stranku.
Tokom 2011. sam se obratio pismeno prvo Pravobranilaštvu, a potom Vladi RS, sa prijedlogom da postignemo sporazum bez podnošenja tužbe, na šta su odgovorili na isti način, kako to nije u njihovoj nadležnosti, te to prebacuju drugom organu, sa konačnim stavom da do dogovora može doći tek po podnošenju tužbe!
Da je jedina taktika tužene opstrukcija je dokaz i traženje novih dokumenata, te se i ja takođe pozivam na isti stav, odnosno da Sud primjeni član 402, (stav 3):
Kad je to potrebno, Sud može po službenoj dužnosti pribaviti potrebne podatke i obavijesti o imovnom stanju stranke koja traži oslobođenje, a može o tome saslušati i protivnu stranku.
Smatram da je na osnovu svih dokumenata jasno da su moji mjesečni prihodi (0+30+0) 30 KM, što podjeljeno na jednog ili dva člana koliko nas ima u porodici iznosi 30, odnosno 15 KM, (neka tužena odabere iznos koji joj odgovara)!
Dakle, ukoliko postoje bilo kakve druge nejasnoće ili sumnje tužene RS ili Suda, sugerišem sudu da primjeni pomenute članove, tim prije što su nezakonitim radnjama tužene OTETA mnoga Ustavom i zakonom garantovana prava, a jedno od najmanje bitnih je pravo pristupa informacijama!
Tuženoj sugerišem da umjesto dalje opstrukcije, primjeni zakon i sankcioniše bahate službenike, koji su i odgovorni za krivična djela. U predmetu 80 0 P 034147 11 P, jedan od tuženih g. Debeljević Milorad, osporava sve činjenice koje sam naveo i tvrdi da je sve izmišljeno. To je pisao krajem 2011. kada nisam imao nijedan dokaz o njegovom učešću, no potom sam dobio odgovor iz CJB Bijeljina te Zabilješku i izjavu sekretara OT Bijeljina, ne samo o tome da je sve istina, nego i da su bez njenog znanja i dozvole, prijavili da je od mene ugrožena, kako bi izdejstvovali otimanje računara!
Moj cilj je prije svega da krivci za krijumčarenje, ubistvo, pranje narko novca i prikrivanje tih zločina budu kažnjeni po zakonu, te ako je tužena spremna da primjeni zakon i upotrijebi dostavljene dokaze, moguć je i dogovor!
U suprotnom ću proširiti tužbu nematerijalnom štetom za diskriminaciji, povredu časti, ugleda i dostojanstva, do koga je došlo kao posledica brutalnog gaženja Ustava, zakona i prava od strane tužene RS, a ovom prilikom navodim samo činjenicu da mi je već dvije godine onemogućeno predavanje bilo kakvog pravnog sredstva u OT Bijeljina, bez Suda, Rješenja, bez prava na žalbu što je u suprotnosti sa članom 16 Ustava RS:
Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom.
Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
Dakle, ako tužena želi da poštuje zakone i sankcioniše kriminalce u svojim redovima, možemo do pripremne rasprave, postići dogovor, povoljniji za tuženu, a ako se to ne desi i tužena nastavi sa podrškom organizovanom kriminalu, narko mafiji i ubicama, u ovom i drugim procesima, dokazaću ne samo odgovornost za štetu, nego i kriminal organa tužene, dilovanje narkotika, bezakonje i krivična djela izvršena sa ciljem da se zaštite tajkuni iz mafijaške vlasti...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK 237

Bobar Gavrila sam već raskrinkao i morao se povući iz trke za načelnika grada Bijeljina! Sada je u toku proces u kome se glavni mafijaški bos Dodik Milorad postepeno izbacije iz politike i najavljuje se njegova eliminacija iz svih narednih izbora!

KOMANDIRU SUDSKE POLICIJE

OBAVJEŠTENJE I ZAHTJEV

Već više od dvije godine OT Bijeljina pruža direktnu podršku organizovanom kriminalu, a u tome im je od neprocjenjive pomoći saradnja Sudske policije, koja je faktički umjesto organa koji bi trebao doprineti suzbijanju kriminala, postao tjelesna garda mafije, sprečavajući građane da ostvare zakonom garantovana prava!
Više puta sam pismeno ukazivao komandi sudske policije koji se članovi zakona krše i predočavao im ozbiljne dokaze o krivičnim djelima, kako građana, tako i tužilaca, ali su uprkos tome nastavili da potpomažu kriminal pripadnika OT Bijeljina i tako postali saučesnici u prikrivanju ubistva! Neću ponavljati krivična djela komande sudske policije na koja sam već ukazivao, nego ću navesti samo član 16 iz Ustava RS.
Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom.
Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
Kako dakle sudska policija izvršava, ne kriminalnu, nego FAŠISTIČKU usmenu naredbu, na koju niti sam imao mogućnost žalbe, niti mi je ikada pismeno prezentovana, a očito se radi o mom pravu i pravnom interesu, jasno je da se time brutalno krši Ustav! Naravno postoje tu i drugi relevantni članovi, ali ću njih navesti tek u tužbi i krivičnoj prijavi protiv komandira, ukoliko to ostane jedina opcija!
Podsjećam da sam upozorio i tužioce OT Bijeljina, koji su korumpirani od strane mafije da ću ih tužiti za nadoknadu štete, zbog lažne prijave za "Ugrožavanje sigurnosti" što očito nisu ozbiljno shvatili!

Jedan od tuženih g. Debeljević čak tvrdi u odgovoru sudu, da sam sve činjenice navedene u tužbi izmislio!
Taj podnesak je pisan krajem 2011. a kasnije sam dobio dokumente iz CJB Bijeljina i kao dokaze tužene strane u drugoj parnici, o nespornom učešću dotičnog u lažnoj prijavi!
Osoba koja je sačinila zabilješku g. Teodorović je "umro" pod sumnjivim okolnostima, te znajući da tada nisam imao nijedan pisani dokaz o podnosiocima lažne prijave, a svjedok nije među živima, tuženi Debeljević piše odgovor!
Neka se komandir sudske policije zapita, kakav će odgovor napisati Kovačević Novak, ako sudu dostavim tužbu zbog nematerijalnog bola i diskriminacije izazvane postupcima sudske policije???
Svojevremeno sam i kriminalističke inspektore upozoravao da tužioci nisu mogli da im izdaju usmenu naredbu, (niko osim g. Šabić Murisa, koji je službeno zadužen tim predmetom) te da će kad ih tužim i "dotjeram do zida" osporavati da se to desilo!
No o tom događaju postoji službena zabilješka, a kad Kovačević Novak dostavi sudu podnesak u kome će napisati da nikada nije izdao tu KRIMINALNU, DISKRIMINATORSKU I FAŠISTIČKU naredbu, ostaju samo sudski zapisnici i izjave svjedoka uključujući i komandira Borovčanin Danka da su kršili Ustav i zakone te diskriminisali cijelu porodicu, jedne ubijene djevojčice!
Podsjećam da imam zapisnik u kome g. Borovčanin "ne zna" zašto policajci pod njegovom komandom na različite načine tumače navedenu FAŠISTIČKU naredbu, ali je zato nastupio kao "advokat" Kovačević Novaka i "znao" razloge za izdavanje naredbe, koji naravno nisu tačni! Jedina prava istina za zabranu pristupa je to što sam još u februaru 2010. predao prvi neoborivi dokaz kriminala OT Bijeljina, (slike torbe, presječenog kaiša, koji su oprali benzinom da uklone tragove ubistva!
Kasnije sam predavao i druge, bez ikakve reakcije i odgovora, te je jedini cilj sprečavanja pristupa to da se prikriju zločini korumpiranih pripadnika OT Bijeljina!
Iako su u prikrivanju ubistva Ivone Bajo angažovani svi organi mafijaške vlasti, dostavio sam dokaze izvan zemlje, te je početkom 2012. poslije istrage stranih policija i Interpola, u Bobar banci probađena dokumentacija o pranju kokainskog novca narko klana Šarić!
Vjerujem da ne samo g. Borovčanin, nego niko od tužilaca iz OT Bijeljina nije znao kakav kriminal im je naloženo da zataškaju, te su bez pogovora izvršili naredbu vrha mafijaške vlasti!
U do sada dva sudska predmeta, (a predao sam početkom maja nove tužbe protiv "Univerzala", Republike Srpske i Stjepanović - Kovačević) uvršteni su dokazi o krijumčarenju unutar Bobar grupe!
Kamion koji je tehnički neispravan, vjerovatno slučajno ubio Ivonu Bajo, dovezao je 4 paketa, pobjegao, a ujutru je zatečen i pregledan samo PAKET! Potom je kamion po tahografu prešao 335 kilometara za 140 minuta, "vozeći" prosječno 140 km/h!
Šta se nalazilo u 3 paketa koja su nestala, o tome nemam dokaze, ali sve ostalo je predočeno sudu, a s obzirom da je narko mafija prala novac preko Bobar banke, a i krijumčarenje nestala 3 paketa je izvršeno u firmu Bobar Gavrila, zaključak se sam nameće:
CJB BIJELJINA, OT BIJELJINA I SUDSKA POLICIJA SU SVE NEZAKONITE RADNJE IZVRŠILI SA CILJEM DA SE PRIKRIJE KRIJUMČARENJE KOKAINA, PRILIKOM KOGA JE UBIJENA IVONA BAJO, TE DA SE ZAŠTITE TAJKUNI BOBAR, DODIK I SAUČESNICI IZ FEDERACIJE!
Stoga zahtijevam od sudske policije da odmah prekine sa diskriminacijom i bezakonjem te mi omogući da:
1) Dobijem kopije svih dokumenata koje sam tražio od OT Bijeljina u roku od 24 sata!
2) Alternativno zahtijevam pismenu naredbu o tretmanu kojim se vrši diskriminacija prema meni!
3) Ukoliko ne može ispuniti nijedan od zahtijeva iz stavova 1 ili 2 neka komandir podnese ostavku!

Već sam istakao da smatram, kako niko od aktera nije bio svjestan kakav kriminal treba da prikrije, te su sve činili iz straha za posao ili čak život, pa sam spreman na dogovore i sa g. Borovčaninom i sa tužiocima!
Bobar Gavrila sam već raskrinkao i morao se povući iz trke za načelnika grada Bijeljina! Sada je u toku proces u kome se glavni mafijaški bos Dodik Milorad postepeno izbacije iz politike i najavljuje se njegova eliminacija iz svih narednih izbora!
Ako je neko ranije i mislio da će me slomiti i natjerati da odustanem, sada vam je jasno da se prevario.
Dvije godine sam potrošio da srušim pomenute tajkune i kriminalce! Interpol, KT Sarajevo i više stranih policija istražuju krijumčarenje u Bobarovim firmama.
Ako moji zahtjevi ne budu ispunjeni u roku od 24 sata od predaje ovog dokumenta, tužba za nadoknadu štete protiv dvojca Borovčanin - Kovačević biće napisana i poslata Sudu isti dan...
Kada dokažem odgovornost za nanesenu štetu, to će istovremeno biti i dokazi za krivičnu odgovornost za saučesništvo u dilovanju narkotika, ubistvu i prikrivanju ubistva!
NEĆU UOPŠTE ŽALITI AKO ODŠTETU U IZNOSU NJIHOVIH PRIMANJA ZA 2 GODINE NE DOBIJEM ZATO ŠTO ĆE TUŽENI ZBOG KRIVIČNE ODGOVORNOSTI BITI OSUĐENI NA ZATVORSKE KAZNE...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK 235

 

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU
DRŽAVNOJ AGENCIJI ZA ISTRAGE I ZAŠTITU

GRAĐANIMA REPUBLIKE

Dana 07.06.2012. u 05:18, poslao sam elektronskom poštom dokumentaciju, na zvanične internet adrese nekoliko institucija, nadležnih za borbu sa kriminalom, odnosno za kontrolu rada pravosudnih organa i to, (vstvprituzbe@pravosudje.ba, portparol@sipa.gov.ba, osa_oba@bih.net.ba, stuzilastvo@blic.net, kant_tuz@bih.net.ba)!
Radi se o materijalu, koji nesporno dokazuje da je organizovana kriminalna grupa, koju čine : Kovačević Novak, Stjepanović Danica, Gruhonjić Muhamed i Debeljević Milorad, svi iz OT Bijeljina, izvršila više krivičnih djela, u saradnji sa drugim pripadnicima organizovanog kriminala!
Kako sam znao da pomenuti kriminalci, ne bi smjeli izvršiti monstruozna krivična djela da nemaju podršku i zaštitu, mafijaške vlasti koja pod punom kontrolom drži sve državne organe uključujući i gore navedene, još početkom 2010. sam poslao disk sa dokazima izvan zemlje sa uputama gdje treba da se proslijedi, a dio toga se može vidjeti na internat adresama:!
KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO
RASKRINKAVANJE TUZILASTVA
Tako je uprkos pokušajima svih državnih organa da zataškaju kriminal i vezu sa narko mafijom, poslije dojave iz inostranstva, policija RS izuzela materijal iz Bobar banke, koji se odnosi na pranje novca, narko klana Šarić!
Iako sam slao materijal UDT-u i SIPI, do danas nema nikakvih rezultata i nastavlja se sa logističkom podrškom državnih organa mafiji! Iz SIPE sam čak dobio odgovor da oni nisu nadležni te da je sve na VSITV, odnosno UDT-u!
To je smišljeni lažan prikaz, koji nema nikakvo uporište u zakonu, a izgradili su ga korumpirani tužioci, pripadnici mafije, da bi unaprijed sebi prisvojili "DOZVOLU ZA UBIJANJE" odnosno privid u javnosti i neupućenim državnim službenicima da mogu nekažnjeno izvršavati bilo koje krivično djelo!
Član 87. Imunitet sudija i tužilaca (ZOVSITV)
(1) Sudija ili tužilac ne može biti krivično gonjen, uhapšen ili zadržan u pritvoru niti može odgovarati u građanskom postupku za mišljenja koja daje ili za odluke koje donese u okviru svojih službenih dužnosti.
(2) Posjedovanje imuniteta neće spriječiti ili odgoditi istragu u krivičnom ili građanskom postupku koja se o nekoj stvari u skladu sa zakonom vodi protiv sudije ili tužioca.
Dakle gospodo iz SIPE, ukoliko nećete ili ne smijete da ispitate te kriminalce, nemojte se truditi da mi šaljete obavještenje kako to nije u vašoj nadležnosti! Prema stavu 2 navedenog člana, svaki sudija ili tužilac, mora biti podvrgnut istrazi za svako krivično djelo ako ga izvrši!
TUŽILAC, RECIMO MOŽE ZATRAŽITI MOJ PRITVOR, SUDIJA GA ODOBRITI, TE AKO SE ISPOSTAVI DA SAM NEVIN, ODGOVORNOST ZA NANESENU ŠTETU JE NA REPUBLICI, ALI AKO ISTI DILUJE NARKOTIKE, IZVRŠI UBISTVO, PRIKRIVA DOKAZE KRIVIČNIH DJELA I FALSIFIKUJE DOKUMENTACIJU, LAŽNO PRIJAVI GRAĐANINA, TO SU KRIVIČNA DJELA ZA KOJE MORA ODGOVARATI PO ZAKONU ILI JASNO OBJAVITE DA SU SVE TO SLUŽBENE DUŽNOSTI KOJE DRŽAVA TRAŽI OD NJIH DA BUDU IZVRŠENE!
Kada sam objavio kriminalcima iz OT Bijeljina da imam dokaze o njihovoim krivičnim djelima, oni su me lažno prijavili za Ugrožavanje sigurnosti i zatražili OTIMANJE računara sa tim dokazima, te me danima i noćima nadzirali, čak uvodeći stražu u 3 smjene! Nikada nisam poslije 26 mjeseci dobio podatke o pregledu računara niti o Posebnim istražnim radnjama iako je to obavezno po ZKP-u, poslije najviše 6 mjeseci!
Naprotiv mafija iz OT Bijeljina negira da se bilo šta desilo, a u odgovoru na moju tužbu za nadoknadu štete, Debeljević Milorad, tvrdi da sam sve to IZMISLIO! Poslao sam vam dokaze da je sve istina...
No krajem 2011. kada je pisan taj odgovor nisam imao nijedan pisani dokument o tome i znajući to navedena osoba bestidno laže u podnesku sudu! Podsjećam da je Aco Teodorović, načelnik policije, koji je sačinio zabilješku, "UMRO" pod sumnjivim okolnostima, a jedini je svjedok šta je izgovoreno tada i svih radnji koje su od strane policije izvedene, očito bez naredbe suda, jer postoji samo naredba za pretres prostorija!
Osnovano sumnjam da je gospodin ubijen samo 5 dana pošto sam mu dostavio dokaze o kriminalu i zatražio da se ispitaju odgovorni!
Lažnom prijavom, se pokušalo otimanje dokaza o krijumčarenju unutar Bobar grupe iz firmi u Federaciji! Stigla su 4 paketa robe, bez kontrole a ujutru je bio samo jedan! Tom prilikom je ubijena Ivona Bajo, a tragovi krvi počinju baš na mjestu gdje se putanja djevojčice ukršta sa kamionom koji je tehnički neispravan dovezao robu, te pobjegao prije dolaska policije! Dokaze o tome i torbu djevojčice sakrili su radnik Univerzala, policija i tužilaštvo, a čak su kaiš oprali benzinom da uklone tragove ubistva! To je samo dio monstruoznosti državnih službenika!
Šta se nalazilo u 3 paketa koja su "NESTALA" preko noći ostavljam vam da sami zamislite uz opasku da je u to vrijeme narko klan Šarić, švercovao kokain, (dvije tone zaplijenjene u oktobru 2009) te prao kokainski novac preko Bobar banke!
Od SIPE i UDT-a ne očekujem ništa, odnosno očekujem da nastave sa logističkom podrškom mafiji, koja nesmetano pljačka građane i budžet i kako se zna najmanje 10 milijardi maraka stranih donacija koje su tajkuni i pored postojanja tih institucija strpali u svoje džepove!
Obavještavam prije svega građane a o svemu ću dostaviti nove podatke i Interpolu sa posebnim akcentom na to da krijumčarenje narkotika i ubistvo sem tužilaštva i policije, prikriva i SIPA, te UDT...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK 236

Šta se nalazilo u 3 paketa, koja su nestala do jutra, po ubistvu Ivone Bajo, ostaje samo da pretpostavljamo, a podsjećam da je poslije moje dostave materijala istražnim organima izvan zemlje, policija RS dobila podatke o pranju kakainskog "prljavog" novca preko Bobar banke iz koje je izuzela dokumentaciju o tome početkom 2012.

CJB-u BIJELJINA

KRIMINALISTIČKOJ POLICIJI
PRIJAVA KRIVIČNOG DJELA
ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

Ovom krivičnom prijavom identifikujem sledeće pripadnike organizovane kriminalne grupe:
SOFRENIĆ BLAGIŠA

KEŠMER MIRSAD

MOCO NEDŽAD

MARKOVIĆ DRAGOSLAV

STJEPANOVIĆ DANICA

KOVAČEVIĆ NOVAK

GRUHONJIĆ MUHAMED

DEBELJEVIĆ MILORAD

U prilogu ove prijave je materijal koji dokazuje krivična djela pripadnika organizovanog kriminala!
Građani Debeljević i Gruhonjić su me 19.03.2010. lažno prijavili za "Ugrožavanje sigurnosti" pošto su saznali da imam dokaze o krivičnim djelima njihovih saučesnika! Pošto sam ih tužio za nadoknadu štete u odgovoru Sudu g. Debeljević tvrdi da sam sve izmislio. Odgovor je pisan krajem 2011. kada nisam imao nijedan dokument o tome!
No sekretar OT Bijeljina, koju u drugoj parnici, taktički tužim sa odštetnim zahtjevom od 10 KM, izjavljuje u zapisnik, da sam uvijek bio korektan prema njoj, da nikada nije osjećala opasnost, nije tražila niti je konsultovana o tome da se u njeno ime prijavim za "Ugrožavanje sigurnosti"!
No to je najmanje krivično djelo pripadnika organizovanog kriminala, jer je izvršeno sa ciljem da se onemogućim u prijavljivanju krivičnih djela ranije izvršenih tako što bi mi se oteli dokazi o tome, odnosno pokušali su da me uplaše kako bih odustao od borbe protiv mafije!
Dio dokaza sam već ranije predao CJB Bijeljina, a radi se o materijalnom dokazu ubistva, torbi, čiji je kaiš presječen dio nedostaje a sa veće površine ostatka su jakim hemijskim sredstvom uklonjeni tragovi ubistva!
Torbu je lično uklonio sa mjesta zločina portir Sofrenić Blagiša, a kasnije je iz automobila odneo i sakrio Marković Dragoslav, kako ne bi bila analizirana i vještačena!
Takođe i audio izjava vještaka dr. Busarčevića, dokazuje kriminal navedene grupe!
Radi se o ubistvu Ivone Bajo na ulazu u firmu "Univerzal", kada je od strane vozača Kešmera i Moce, krijumčarena neregularna roba, (4 paketa ostavljena, a ujutro pregledan samo paket)!
Takođe je po njihovoj izjavi da su prešli put iz Bijeljine, preko Brčkog, Pelagićeva i Odžaka, te se vratili u Sarajevo, što je 335 kilometara za po tahograf traci 140 minuta, jasno da se radi o lažima, jer su po tome morali voziti prosječno oko 140 km/h !!!???
Djelovi izjava koji to potvrđuju i tahograf traka je u prilozima, kao i novinski članak iz koga se vidi da je jedan od ciljeva lažne prijave da me mafija predstavi kao ludaka i obesmisli dokaze koje iznosim...
Šta se nalazilo u 3 paketa, koja su nestala do jutra, po ubistvu Ivone Bajo, ostaje samo da pretpostavljamo, a podsjećam da je poslije moje dostave materijala istražnim organima izvan zemlje, policija RS dobila podatke o pranju kakainskog "prljavog" novca preko Bobar banke iz koje je izuzela dokumentaciju o tome početkom 2012.
O navedenim krivičnim djelima imam mnogo više dokaza, ali nemam namjeru da ih sada iznosim, jer je CJB Bijeljina, preko inspektora Markovića, kao i OT Bijeljina preko korumpiranih tužilaca, pokazala da je servis mafije i logistička podrška kriminalcima Bobar Gavrilu i Dodik Miloradu u njihovim kriminalnim aktivnostima!
Kada državni organi budu spremni da istraže sve krimainalne aktivnosti pomenutih tajkuna, mogu da me kontaktiraju na navedeni broj telefona i dobiju sve druge podatke...
Dokazi o krivičnim djelima korumpiranih kriminalaca iz mafijaškog režima su na lokacijama:

KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO
RASKRINKAVANJE TUZILASTVA
SERVIS MAFIJE

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK 234

 

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU
DRŽAVNOJ AGENCIJI ZA ISTRAGE I ZAŠTITU

DOKAZI O KRIMINALU I KORUPCIJI TUŽILACA

Tokom poslednje 3 godine, a datum nastanka ovog teksta je 06.06.2012. došao sam do više dokaza o logističkoj podršci, koju OT Bijeljina, pruža organizovanom kriminalu, preko nekoliko korumpiranih tužilaca!
Suštinski ne radi se o državnim službenicima, kako bi trebalo biti, nego o slugama mafije, koji su na mjesto tužilaca postavljeni po partijskoj liniji! Formalno su nestranačke ličnosti, a u stvari su uticajem tajkuna iz vlasti, imenovani i instalirani unutar državnog aparata, sa osnovnim ciljem da blokiraju svaku istragu, do koje bi moglo doći eventualnim greškama, prilikom pljački budžeta i državne imovine od strane režimskih tajkuna!
U prilogu ovog teksta nalaze se neoborivi dokazi, kako o krivičnim djelima izvršenim od strane kriminalaca "na terenu", tako i o krivičnim djelima tužilaca, pri pokušajima da se zločini zataškaju!

Dana 23.07.2009. organizovana kriminalna grupa je krijumčarila neregularan tovar u "Univerzal" vlasnika Bobar Gavrila, a dokaz za to su izjave vozača o 4 paketa "robe"!
i direktora, koji navodi da je ujutro zatekao samo paket!
Tom prilikom je usmrćena Ivona Bajo na ulazu, a tragovi krvi počinju na mjestu ukrštanja sa tim kamionom koji je bio tehnički neispravan! Na narednoj slici se jasno vidi i to da je prvi krvavi trag na asvaltu, bar 10 metara prije pada djevojčice na cestu!
Podsjećam da je pokušano prikrivanje ubistva jedne osmogodišnje djevojčice, tako što je lažno predstavljeno da je pala sa bicikla i nabola se na žicu od korpe! Kada sam postavio nezgodno pitanje:
AKO JE DO SMRTONOSNE RANE DOŠLO PADOM SA BICIKLA, KAKO JE MOGUĆE DA JE KRVARILA PRIJE TOG PADA ???
Na to pitanje niko nije imao odgovor, kao ni na mnoga druga, ali je zato prekinuta svaka komunikacija korumpiranih kriminalaca iz tužilaštva sa porodicom, kako bi nas spriječili u iznošenju dokaza i tako ostvarili zacrtani cilj da se ubistvo predstavi kao nesrećan slučaj...
Postojanje kamiona su prikrili državni organi, kao i materijalni dokaz torbu, presječenog kaiša, dio nedostaje a veći dio ostatka su oprali benzinom!
Takođe su sa ciljem prikrivanja zločina falsifikovali rezultate obdukcije i nisu dostavili vještaku trasologu podatke o unutrašnjim povredama, što nesporno dokazujem audio zapisom izjave vještaka dr. Miroslava Busarčevića, koga je angažovalo tužilaštvo ne prihvativši mišljenje obducenta, da povrede nisu nanesene žicom!
Da bi ostvarili cilj, kriminalci iz OT Bijeljina, na samo da su sakrili materijalni dokaz torbu, nego su brutalno falsifikovali nalaz obdukcije i sakrili od vještaka sve unutrašnje povrede !!!???
Razgovor u trajanju od oko 5 minuta, nalazi se na internetu, dostupan građanima i nezainteresovanim državnim službenicima, a iz njega je vidljivo da su najveći kriminalci u zemlji upravo korumpirani tužioci! Prikrivajući krijumčerenje tajkunskih firmi i ubistvo djeteta, ne samo da pomažu i štite kriminalce, u prikrivanju izvršenih krivičnih djela, nego im omogućavaju da nesmetano nastave sa novim pljačkama i ubistvima...

IZJAVA VJESTAKA
Sve navedeno je samo dio materijala o kriminalu OT Bijeljina, a kada pismeno obavještavam sve tužioce o nekim dokazima koje imam, umjesto da postupe časno i po zakonu, podnose lažnu prijavu protiv mene sa ciljem da me uplaše i otmu dokaze o svom kriminalu...
To što sam napisao da će svi odgovorni za prikrivanje ubistva završiti u zatvoru i da ću ako ne otkriju po čijem su nalogu prikrivali zločin, lažno se predstavlja kao ugrožavanje sigurnosti i pokreće prava teroristička akcija!

Tretman kome sam bio izložen i koji se i danas sprovodi, nisam vidio ni u filmovima, a to što se od porodice i majke ubijene djevojčice krije spis i svi podaci o ubistvu Ivone Bajo, nije samo šikaniranje, nego brutalno pravno nasilje, kriminal i diskriminacija sa elementima fašizma, od strane OT Bijeljina!
Imam više dokaza o posebnom nadzoru i više fotografija automobila korištenih od strane policajaca u civilu, koji su "stražarili" danonoćno u 3 smjene ispred moje kuće i pratili me ukorak, gdje god krenem, (slika jednog od njih)!


Predočavam dio podataka koji sam dobio o tom vozilu:
7 2 9 M 0 0 0 VRS CLP RS RS
7 2 9 M 6 0 0 ZIVINICE CLP CANTON 3 FED
Iz registra tablica koje su izdane za vozila, vidi se da su iz RS
VRS je oznaka za VOJSKA REPUBLIKE SRPSKE
Tablice od broja 729 M 000 do broja 729 M 600, izdane su u VRS CLP RS RS
Tužioca Gruhonjića, upozoravam da je izvršio krivično djelo, te da ću ako ne otkrije po čijem nalogu radi, podnijeti protiv njega krivičnu prijavu, što se može shvatiti i kao prijetnja, istina ne po život ili tijelo, a g. Debeljeviću naprotiv, šaljem samo obavijest, apelujući na njegov profesionalizam, čast i moral, koje ispostavilo se on nema...
Istovremeno "prijetim" podnošenjem krivičnih prijava Kovačević Novaku i Stjepanović Danici, otkrivajući im dio dokaznog materijala, koji imam o njihovom kriminalu, poslije čega se pravi plan o lažnom prijavljivanju po članu 169 KZ-a i osnovnim ciljem da mi se otme računar sa dokazima! Dokumentacija u prilozima to nesporno potvrđuje...
Čak i da za sve što je ukazivalo na krivična djela pojedinih službenika državnih organa, prije svega tužilaca, postoji neko objašnjenje i njihov rad predstavlja savršenstvo, umjesto da to objasne porodici, bilo usmeno ili ako im razgovor sa građanima drugog reda predstavlja šikaniranje, onda pismeno, tužioci nastavljaju sa zavjerom ćutanja, zatvaraju pristup svim podacima o ubistvu djeteta, koje je podleglo probodnoj rani kroz grudni koš, sa lijeve strane grudi na desno plućno krilo! I naravno, otimaju se dokazi o kriminalu tužilaca, te izdaje naredba o zabrani pristupa i predaje bilo kog materijala na zakonom propisani način, svim srodnicima ubijene djevojčice, što je grubo kršenje ustava i zakona:
Da bih imao dokaz o postojanju te naredbe, morao sam popodne provesti u zatvoru, ali isplatilo se jer sada svima mogu dokazati da mafijaške sluge iz OT Bijeljina čine sve da zaštite svoje bosove:

Ovde se ne radi samo o kriminalu, jer je očito da se diskriminiše cijela porodica, svi srodnici djevojčice, koja je ubijena, od strane narko mafije sa kojom su u vezi korumpirani tužioci! Navodim član Ustava, koji je brutalno pogažen od strane kriminalca Kovačević Novaka, čije FAŠISTIČKE naloge izvršava Sudska policija:
Član 16. (IZ USTAVA)
Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom. Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
Dakle, Ustavom garantovano pravo koje ima svaki građanin se brutalnim pravnim nasiljem od strane Kovačevič Novaka, jednog od najvećih zločinaca u zemlji OTIMA, bez Suda, bez presude, bez prava na žalbu...
No znajući da kriminalci iz OT Bijeljina, ne bi smjeli sprovoditi takav teror, bezakonje i kriminal, da nemaju podršku u vrhu vlasti, i da će svaki krivični postupak biti blokiran, podnosim tužbe za nadoknadu štete, jer ne samo da nikada niko nije podigao optužnicu protiv mene, nego se pokušava sasvim prikriti lažna prijava protiv mene i sve što se tada dešavalo!
Čak u dva navrata iz OT Bijeljina mi poriču postojanje akcije protiv mene, no konačno iz CJB Bijeljina, krajem 2011, dobijam potvrdu da je Izvještaj dostavljen tužilaštvu u dva navrata:
Ako je bilo kome nejasno, zašto se negira akcija protiv mene, navodim da sam još tokom 2010. pismeno obavijestio tužilaštvo da ću tužiti odgovorne za podnošenje lažne prijave, te oni očito čine sve da ne dobijem dokumentaciju o tome!
Ali kada se neko nađe pred sudom sa optužbom za nanesenu štetu i pozadinom u kome je krijumčarenje i ubistvo, onda će se potruditi da dokaže, kako sa tim nema nikakve veze! Sekretar tužilaštva, koju sam tužio TAKTIČKI, sa tužbenim zahtijevom od 10 (DESET) KM, kao svoj dokaz unosi u spis Zabiljesku, CJB Bijeljina, u kojoj se opisuje lažna prijava protiv mene i navode imena podnosilaca:

Takođe što je najvažnije od svega u tom procesu, sekretar tužilaštva, u zapisnik izjavljuje da je niko nije konsultovao, da nikom nije dala odobrenje za prijavu, jer sam uvijek bio korektan i nikada nije osjećala opasnost:
No u drugoj tužbi, koju sam pokrenuo protiv direktnih podnosilaca lažne prijave, građana Gruhonjić Muhameda i Debeljević Milorada, formalno zaposlenih u OT Bijeljina, tuženi Debeljević u svom odgovoru tvrdi da sam sve izmislio, i da on ne može uopšte biti tužen, odnosno da mu niko ništa ne može, zaboravivši pritom da navede pravni osnov te tvrdnje, odnosno neku zakonsku odredbu, kojom bi potkrijepio svoj stav! Stoga ja navodim relevantni član:
Član 87. Imunitet sudija i tužilaca (ZOVSITV)
(1) Sudija ili tužilac ne može biti krivično gonjen, uhapšen ili zadržan u pritvoru niti može odgovarati u građanskom postupku za mišljenja koja daje ili za odluke koje donese u okviru svojih službenih dužnosti.
(2) Posjedovanje imuniteta neće spriječiti ili odgoditi istragu u krivičnom ili građanskom postupku koja se o nekoj stvari u skladu sa zakonom vodi protiv sudije ili tužioca.

Očito stav jedan daje neku osnovu za "nedodirljivost" tužioca Debeljevića, međutim, jasno je da se radi o postupcima u okviru službenih dužnosti, a sam g. Debeljević priznaje da sa mnom nema nikakve službene veze, kao niti g. Gruhonjić!
Tuženi dakle smatra da kao tužilac može izaći na kafe pauzu, opljačkati banku, pretući građanina i oteti mu novac ili upucati nekog prolaznika, a onda reći: "JA SAM TUŽILAC I NIKO MI NIŠTA NE MOŽE" !!!???
Sve navedeno su krivična djela, baš kao i "Lažno prijavljivanje krivičnog djela" - član 364, a s obzirom da su mi time svjesno nanijeli nematerijalnu štetu i povrijedili dostojanstvo i ugled, shodno stavu 2 člana 87 ZOVSITV, nikako se ne mogu oslanjati niti pozivati na imunitet...
Najgore od svega je to da ovaj lažni prikaz o samovolji tužilaca nije posledica moje tužbe, nego je uzrok cijelog problema! Naime korumpirani kriminalci iz tužilaštva, upravo čine krivična djela, lažno optužuju građane, prikrivaju krijumčare i dokaze ubistva, peru ih benzinom, falsifikuju vještačenja, zato što planiraju da se pozovu na svoju NEDODIRLJIVOST!
Može li iko zdravog razuma, pojmiti, kako je moguće da uz sve ove dokaze Debeljević Milorad, može tvrditi da sam sve u tužbi po osnovu lažne prijave izmislio !!!???
Odgovor na to pitanje, daće nam datumi navedenih dokumenata! Stoga predočavam i odgovor građanina Gruhonjić Muhameda, koji je suštinski nebitan, a jedino važno je vidljiv datum prijema obavjesti od strane suda!

Skrećem pažnju na to da su tuženi obavješteni od strane suda 16.11.2011. što se vidi u odgovoru g. Gruhonjića, a s obzirom na rok od 30 dana za odgovor morali su ga napisati prije 20.12.2011.
Tada nisam imao nijedan pisani dokument, koji dokazuje učešće Debeljević Milorada u podnošenju lažne prijave, što je isti vrlo dobro znao, jer mi iz "njegove" OT Bijeljina, lažno odgovaraju da tih događaja nije ni bilo...
No već 22.12.2011. stigao je odgovor iz CJB Bijeljina, datiran na 15-ti istog mjeseca u kome se otkriva postojanje izvještaja! No još značajniji dokument je Zabilješka, sačinjena od strane Ace Teodorovića, koji je u spis 80 0 Mal 035904 11 Mal uvela suprotna strana, kao svoj dokaz! Osim tog dokumenta, u prilogu je i zapisnik po tom predmetu u kome na strani 3 tužena osoba, sekretar OT Bijeljina, osim što potvrđuje da su prijavu izvršili obojica tuženih, ističe da je sve učinjeno bez njenog znanja ili dozvole, a da ona lično nikada nije osjećala bilo kakvu opasnost, jer sam uvijek bio korektan!
Dakle, kada je pisao odgovor u kome tvrdi da sam sve izmislio g. Debeljević je znao da za njegov udio nemam pisani dokaz, i da ga od njih nikada neću dobiti, a jedini svjedok razgovora, nije više među živima...
Podsjećam da avgustu 2010. dostavljam sa sestrom materijal g. Aci Teodoroviću, ubjedivši ga da na osnovu toga pokrene isti postupak protiv Marković Dragoslava i Stjepanović Danice, kao što je pokrenut protiv mene!
Nekoliko dana kasnije, gospodin je "umro" pod sumnjivim okolnostima! Autopsija nije naložena a OT Bijeljina, na moj zahtijev za dostavu informacija o tome nikada nije odgovorila...
I na kraju dodajem da sam dva mjeseca prije upada policije i odnošenja računara, poslao po sestri diskove sa dokazima izvan zemlje, te kasnije i drugim kanalima sa uputstvom da se dostave centrali Interpola u Lionu! Tokom 2011 sam dobio neke informacije da se istražuje put narkotika i oružja u BIH, a početkom 2012. je po dojavi iz inostranstva, policija RS pronašla dokaze o uplati više od 4 miliona KM u Bobar banku, a istražuju se druge transakcije izvršene u tom periodu, kad se desilo opisano krijumčarenje i ubistvo Ivone Bajo!
BOBAR GAVRILO JE OSIM BANKE VLASNIK I UNIVERZALA GDJE JE KRIJUMČARENA "ROBA" I IZVRŠENO UBISTVO IVONE BAJO NA ULAZU U FIRMU!
Poslije pompeznog najavljivanja kandidature za načelnika grada, pomenuti tajkun se "neobjašnjivo" povlači iz izborne trke, mafijaški režim se trese od korupcionaških afera, a najavljuje se i eliminacija Milorada Dodika iz svih narednih izbora! Pomenuti tiranin i diktator je svojevremeno zaprijetio ukidanjem Specijalnom tužilaštvu 28.02.2011. samo tri dana po prijemu mog materijala, koje je evidentirano 25.02.2011. u Banjaluci!
Ne isključujem mogućnost, da tuženi, prilikom podnošenja lažne prijave nisu znali kakav kriminal i zločin podržavaju!

SADA JE I NJIMA POSLIJE SVIH DOGAĐAJA JASNO, DA JE NALOG ZA PRIKRIVANJE UBISTVA IVONE BAJO STIGAO IZ VRHA MAFIJAŠKE VLASTI SA CILJEM DA SE ZATAŠKA KRIJUMČARENJE U BOBAROVIM FIRMAMA, SAMO UBISTVO I PRANJE PRLJAVOG NOVCA OD KOKAINA, KOJI SU TRANSPORTOVALI I DILOVALI KRIMINALCI IZ ZVANIČNIH ORGANA VLASTI, KAO I SVE DRUGE KRIMINALNE RADNJE, PLJAČKE I UBISTVA U KOJE SU UMJEŠANI, A PRIJETI IM RAZOTKRIVANJE I PRAKTIČNO DOŽIVOTNA ROBIJA!
Umjesto da gone počinioce krivičnih djela i suzbijaju kriminal, tužioci prikrivaju dokaze o najgorim zločinima, dajući time logističku podršku mafiji. Vjerovatno da se tajkuni iz režima ne bi šikanirali, te na miru mogli da nastave sa pljačkanjima i ubijanjima usputnih žrtava...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK 233

NA PRIPREMNOM ROČIŠTU, (05.06.2012. 08:00) NISU SE POJAVILI TUŽENI, TE JE DOŠLO DO ODLAGANJA ZBOG TOGA ŠTO POZIV NIJE URUČEN JEDNOM OD NJIH!
GOSPODIN JE "NEOČEKIVANO" PRIVREMENO PREMJEŠTEN U DRUGI GRAD, A DA LI TO IMA VEZE SA OVIM PROCESOM ILI NE, PROCJENITE SAMI...

 

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 034147 11 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi: 1)

GRUHONJIĆ MUHAMED

Tuženi: 2)

DEBELJEVIĆ MILORAD

Vrijednost spora:

500000 KM

OBAVJEST SUDU I TUŽENIMA PO ČLANU 77 ZOPP-U
Prije svega ističem da mi je novčana nadoknada od 50000 KM sasvim nebitna u mojoj borbi sa organizovanim kriminalom i spreman sam se u cjelosti odreći tražene sume, ukoliko se tuženi priključe toj borbi i ponude prihvatljiv sporazum!
Obavještavam Sud, te gospodu Gruhonjić Muhameda i Debeljević Milorada, da ću osim ranije dostavljenih dokumenata, (OBAVJEŠTENJE-MEJL, OBAVJEŠTENJE-PISMA, NAREDBA, ZAPISNIK, ZAHTJEV OKRUŽNOM SUDU, RJEŠENJE OKRUŽNOG SUDA, ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA), koristiti kao dokazni materijal i slijedeće dokumente, koje prilažem uz ovaj podnesak!
IZJAVA VJEŠTAKA

ZAPISNIK 80 0 Mal 035904 11 Mal

KOLEGIJU TUŽILAŠTVA

ZABILJEŠKA MUP-A

ODGOVORI TUŽILAŠTVA

ZAPISNIK 80 1 Pr 004323 11 Pr

ZAHTIJEV MUP-U

ČLANAK I DOKAZI KRIMINALA

ODGOVOR MUP-A

TAHOGRAF TRAKA

Takođe prilažem DVD, koji ne namjeravam koristiti direktno, ali ističem da se na njemu nalaze dokazi koje su tuženi namjeravali oteti i uništiti, ne znajući da sam kopiju proslijedio izvan zemlje. U folderu "Dokazi" nalazi se audio fajl "Izjava vještaka" te fotografije materijalnog dokaza ubistva "Torbe", koji dokazuju kriminal tužilaca OT Bijeljina! Sem toga, audio zapis "Kerovic", dokazuje da gospodin nije bio ugrožen sa moje strane, dok mp3 fajl "Gruhonjic 3" dokazuje da dotični gospodin nije htio da iznese nikakvo objašnjenje ili prihvati neki dogovor, tako da je ova tužba bila jedini način, da se dođe do istine! Dokazi na disku u obliku audio zapisa i fotografija, nisu neophodni za dokazivanje odgovornosti tuženih za lažnu prijavu i nanesenu štetu, ali pokazuju koji su im bili motivi za to. Istovremeno podsjećan da je svako službeno lice, koje ostvari uvid u materijal, koji ukazuje na izvršenje krivičnog djela, uključujući i postupajućeg sudiju, dužno da postupi prema članu "Obaveza prijavljivanja krivičnog djela" iz ZKP-a...
Istovremeno iznosim svoj stav o odgovorima na tužbu, koji su mi dostavljeni!
Što se tiče odgovora g. Gruhonjića koji je kratak i jasan, iznosim samo ispravku da dotičnog nisam tužio, kao zamjenika glavnog okružnog tužioca, kao niti drugog tuženog, nego se radi o tužbi protiv dva građanina, što ću kasnije detaljnije razjasniti! Navođenje radnog mjesta u OT Bijeljina je isključivo u cilju lociranja tuženih, odnosno njihove adrese, jer mi privatne adrese nisu poznate, a svaki pokušaj da do istih dođem je osuđen na neuspjeh, jer mi iz OT Bijeljina u poslednje dvije godine nije odgovoreno na više od 10 Zahtijeva za pristup informacijama...
Odgovor g. Debeljevića je nešto opširniji i suštinski se tvrdi da sam sve u tekstu tužbe izmislio, dakle da približimo jeziku razumljivom za sve građane, da sam LAGAO, te za takvu kvalifikaciju mogu samo da mu kažem HVALA !
Hvala gospodine Debeljeviću, jer ste mi ovim dokumentom pružili dokaz, koji sam samo mogao da poželim!
U samoj rečenici gdje se podvučeno tvrdi da sam sve izmislio, doslovno se "prepisuju" moji navodi da se međusobno, uopšte ne poznajemo, te što je izuzetno važno za naredni argument, isti navodi da nikada nije postupao niti u jednom predmetu vezanom za mene ili moje pravne interese!
To je naravno tačno, ali odmah potom g. Debeljević tvrdi da je Sud MORAO zaključiti da parničnom tužbom ne mogu biti tuženi tužioci OT Bijeljina, "zaboravivši" pritom da navede pravni osnov te tvrdnje, odnosno neku zakonsku odredbu, kojom bi potkrijepio svoj stav! Stoga ja navodim relevantni član:
Član 87. Imunitet sudija i tužilaca (ZOVSITV)
(1) Sudija ili tužilac ne može biti krivično gonjen, uhapšen ili zadržan u pritvoru niti može odgovarati u građanskom postupku za mišljenja koja daje ili za odluke koje donese u okviru svojih službenih dužnosti.
(2) Posjedovanje imuniteta neće spriječiti ili odgoditi istragu u krivičnom ili građanskom postupku koja se o nekoj stvari u skladu sa zakonom vodi protiv sudije ili tužioca.
Očito stav jedan daje neku osnovu za "nedodirljivost" tužioca Debeljevića, međutim, jasno je da se radi o postupcima u okviru službenih dužnosti, a sam g. Debeljević priznaje da sa mnom nema nikakve službene veze, kao niti g. Gruhonjić!
Jedina osoba iz OT Bijeljina, koja je službeno vezana za prijavu u kojoj se sumnjičim za "Ugrožavanje sigurnosti" je gospodin Šabić, (KTA 246/10) koji je dobio spis na obradu! Protiv pomenutog gospodina nisam podneo tužbu, niti ću to ikada učiniti, a za sve negativne posledice, koje su se desile radnjama, kako njega, kriminalističke policije, koja je podnijela zahtijev za pretres i OTIMANJE računara sa dokazima o kriminalu, te Naredbom Okružnog Suda, odgovornost je na Republici Srpskoj!
Tuženi dakle smatra da kao tužilac može izaći na kafe pauzu, opljačkati banku, pretući građanina i oteti mu novac ili upucati nekog prolaznika, a onda reći: "JA SAM TUŽILAC I NIKO MI NIŠTA NE MOŽE" !!!???
Sve navedeno su krivična djela, baš kao i "Lažno prijavljivanje krivičnog djela" - član 364, a s obzirom da su mi time svjesno nanijeli nematerijalnu štetu i povrijedili dostojanstvo i ugled, shodno stavu 2 člana 87 ZOVSITV, nikako se ne mogu oslanjati niti pozivati na imunitet...
Gospoda Debeljević i Gruhonjić, su nastupili kao građani, bez ijednog dokumenta sa svojim potpisom i pečatom OT Bijeljina, te se NIKAKO ne mogu zaklanjati iza OT Bijeljina, tvrdnjama da su "obavljali" svoju dužnost!
Naprotiv, oni su prvo iznijeli lažne tvrdnje da im upućujem prijetnje, navedene u članu 169 KZ-a i ne samo to nego su bez znanja i dozvole tužioca Kerovića i sekretara Prodanović, LAŽNO predstavili da prijetim i njima!!!???
Potom su "Zloupotrijebili službeni položaj" i zatražili od policije pokretanje svih narednih radnji, iako za to nije bilo nikakvog osnova! Takođe nisu dozvolili niti tužiocu Šabiću, da "samostalno i nezavisno" donese odluku o predmetu nego su citiram g. Šabića, došli kod njega, (nije precizirao ko je došao) i rekli:
TI BI TO KAO DEŽURNI TREBAO DA POTPIŠEŠ !!!

Besmislica lažne optužbe koju su inicirali tuženi, jasno se ogleda u tome da se u polaznoj tvrdnji iznosi, kako "mjesecima upućujem prijetnje" mejlovima i pismima, (dakle imaju obilje dokaza) a onda se traži pretres, kako bi se citiram sudiju Đonlića "pronašli dokazi i predmeti izvršenja krivičnog djela po članu 169 KZ-a" !!!???
Nadalje se ističe, pravno pogrešan termin "nedostatak pasivne legitimacije", (obrazlažem):
Kad je tužilac u zabludi u pogledu identiteta tuženog (error in personam) – i tužba sa pogrešno označenim licem bude dostavljena tom licu, onda to pogrešno lice stiče svojstvo stranke u parnici i dužno je da istakne prigovor nedostatka "pasivne legitimacije", u suprotnom rizikuje da bude donesena presuda zbog propuštanja koju će morati da pobija pravnim lekovima.
G. Debeljević je pogrešno uključio riječ "nedostatak" u pravni termin, ističući je razmaknutim slovima, a trebala je biti jednaka ostalim riječima u rečenici! No recimo da je to samo lapsus, kakvi se svima dešavaju...
Ali mnogo važnije u svemu je to što tuženi tvrdi da je sve izmišljeno, odnosno da nije on ta osoba koja je izvršila lažno prijavljivanje krivičnog djela, a u nastavku ću dokazati te argumentovati prilozima, da se sada pokušava prikriti krivično djelo koga je g. Debeljević svjestan, tvrdnjom da on s tim nema nikakve veze!
No da završim sa analizom odgovora g. Debeljevića, koji prvo traži od suda da se tužba odbaci, a potom DA SE TUŽILAC ODBIJE, sa tužbenim zahtjevom u cjelosti ???
Pitanje: DA LI SUD ODBACUJE TUŽBU ILI TUŽIOCA !!!???
Što se tiče prijedloga da Sud pribavi spise iz OT Bijeljina, pridružujem se tome i identifikujem spis o kome se radi, a pominje se u odgovoru CJB Bijeljina na moj zahtijev, (Izvještaj 10-02/3-1-230-236/10 KU-148) mada sam uvjeren da je taj spis djelimično ili u cjelosti uništen, s obzirom da OT Bijeljina osporava njegovo postojanje, Član 131:
Ako u postupku treba razgledati stvar koja se nalazi kod jedne od stranaka, kod treće osobe, kod organa vlasti ili kod pravne osobe kojoj je povjereno vršenje javnog ovlaštenja, na odgovarajući će se naćin primjeniti odredbe čl. 134. do 136. ovog zakona o pribavljanju isprava od ovih organa ili pravnih osoba.
Član 134. (3) Ako se isprava nalazi kod organa vlasti ili pravne osobe kojoj je povjereno vršenje javnog ovlaštenja, a sama stranka ne može isposlovati da se isprava preda ili pokaže, sud će po prijedlogu stranke narediti tom organu, odnosno osobi, da ispravu dostave sudu.

Dosadašnja praksa OT Bijeljina je upravo suprotna i iz straha da se dođe do drugih dokaza o kriminalu, brutalno se krši zakon o slobodi pristupa informacijama i ne dozvoljava uvid u spis o ubistvu Ivone Bajo, (KTA-596/09), o prijavi protiv mene, (KTA-246/10), izvještaju policije, (10-02/3-1-230-236/10 KU-148), niti bilo kom podatku zatraženom u preko 10 zahtijeva za pristup informacijama, a predaja novih dokumenata u pisarnici mi je zabranjena:
Član 205 Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti (ZOO)
(1) Svako ima pravo zahtijevati od suda ili drugoga nadležnog organa da naredi prestanak radnje kojom se povređuje pravo njegove ličnosti.
(2) Sud odnosno drugi nadležni organ može narediti prestanak radnje pod prijetnjom plaćanja izvjesnog novčanog iznosa, određene ukupno ili po jedinici vremena u korist povrijeđenog.

Stoga zahtijevam od Osnovnog suda u Bijeljini, da u donese Riješenje:
1) NAREĐUJE SE SVIM ORGANIMA REPUBLIKE SRPSKE DA SE PREKINE SA DISKRIMINACIJOM I SPREČAVANJEM OSTVARENJA ZAKONOM GARANTOVANIH PRAVA SVIM SRODNICIMA, UBIJENE DJEVOJČICE IVONE BAJO!
2) NAREĐUJE SE OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI DA OMOGUĆI UVID I KOPIRANJE SVIH DOKUMENATA, KOJI SU ZATRAŽENI SHODNO ZAKONU O SLOBODU PRISTUPA INFIRMACIJAMA, ZDENKU BAJO!
3) UKOLIKO SE NE BUDE POŠTOVALA NAREDBA SUDA, PRINUDNIM PUTEM ĆE SE OD ODGOVORNIH NAPLATITI NOVČANI IZNOS OD 100 KM PO DANU, POČEVŠI OD DANA UBISTVA IVONE BAJO DO DANA PREKIDA POVREDE PRAVA, TE OBEŠTETITI PORODICA BAJO!
I na kraju ovog dijela kao uvod predočavam član 100 ZOPP, relevantni dio:
(2) Sudija se u toku glavne rasprave brine o održavanju reda u sudnici i o dostojanstvu suda. (3) Sud će kazniti osobe koje narušavaju red u sudnici ili vrijeđaju dostojanstvo suda i drugih sudionika u postupku u skladu sa odredbama ovog zakona o nepoštivanju suda!
Tuženi Debeljević iznosi stav da bi meni bilo "omogućeno njegovo šikaniranje"! Na stranu to, što ću iznositi samo činjenice za koje imam dokaze, dokumente sa potpisima i pečatima državnih organa, neovisno da li se sadržaj istih svidja bilo kome ili ne, smatram da time tuženi vrijeđa sud, smatrajući da bi bilo dozvoljeno neprimjerno ponašanje...
Kako tuženi tvrdi da sam LAGAO u tekstu tužbe, a predočiću sudu materijal državnih organa, koji u cjelosti dokazuje moje tvrdnje, to znači da se s obzirom na izvore, "izmišljotine" pripisuju CJB Bijeljina, OT Bijeljina i Okružnom Sudu!
No, iako imam nepobitne dokaze za sve svoje tvrdnje, neću napisati da g. Debeljević izmišlja ili laže, iako je odbio razgovor sa mnom u kome je mogao sve da objasni! Stoga očekujem da će objašnjenje dostaviti Sudu. Da li se neko lažno predstavio njegovim imenom ili postoje drugi odgovori, prepustimo to njemu...
Do tada iznosim sudu i tuženima sažetak događaja, koji su se odigrali kao uzrok i posledica lažne prijave protiv mene, zasnovan na dokaznom materijalu koji prilažem!
Dana 23.07.2009. organizovana kriminalna grupa je krijumčarila neregularan tovar u "Univerzal" vlasnika Bobar Gavrila, a dokaz za to su izjave vozača o 4 paketa "robe" i direktora, (samo paket)! Tom prilikom je usmrćena Ivona Bajo na ulazu, a tragovi krvi počinju na mjestu ukrštanja sa tim kamionom koji je bio tehnički neispravan! Postojanje kamiona su prikrili državni organi, kao i materijalni dokaz torbu, presječenog kaiša, dio nedostaje a veći dio ostatka su oprali benzinom! Takođe su sa ciljem prikrivanja zločina falsifikovali rezultate obdukcije i nisu dostavili vještaku trasologu podatke o unutrašnjim povredama, što nesporno dokazujem u prilozima!
Svaki dokaz i pokušaj prijave krivičnog djela se sprečava od strane OT Bijeljina, čemu doprinos daje i g. Gruhonjić, a kada pismeno obavještavam sve tužioce o kriminalu i dokazima koje imam, umjesto da postupe časno i po zakonu, podnose lažnu prijavu protiv mene sa ciljem da me uplaše i otmu dokaze o svom kriminalu...
Tretman kome sam bio izložen i koji se i danas sprovodi, nisam vidio ni u filmovima, a to što se od porodice i majke ubijene djevojčice krije spis i svi podaci o ubistvu Ivone Bajo, nije samo šikaniranje, nego brutalno pravno nasilje, kriminal i diskriminacija sa elementima fašizma, od strane OT Bijeljina!
Tužioca Gruhonjića, upozoravam da je izvršio krivično djelo, te da ću ako ne otkrije po čijem nalogu radi, podnijeti protiv njega krivičnu prijavu, što se može shvatiti i kao prijetnja, istina ne po život ili tijelo, a g. Debeljeviću naprotiv, šaljem samo obavijest, apelujući na njegov profesionalizam, čast i moral, koje ispostavilo se on nema...
Istovremeno "prijetim" podnošenjem krivičnih prijava Kovačević Novaku i Stjepanović Danici, otkrivajući im dio dokaznog materijala, koji imam o njihovom kriminalu, poslije čega se pravi plan o lažnom prijavljivanju po članu 169 KZ-a i osnovnim ciljem da mi se otme računar sa dokazima! Dokumentacija u prilozima to nesporno potvrđuje...
Čak i da za sve što je ukazivalo na krivična djela pojedinih službenika državnih organa, prije svega tužilaca, postoji neko objašnjenje i njihov rad predstavlja savršenstvo, umjesto da to objasne porodici, bilo usmeno ili ako im razgovor sa građanima drugog reda predstavlja šikaniranje, onda pismeno, tužioci nastavljaju sa zavjerom ćutanja, zatvaraju pristup svim podacima o ubistvu djeteta, koje je podleglo probodnoj rani kroz grudni koš, sa lijeve strane grudi na desno plućno krilo! I naravno, otimaju se dokazi o kriminalu tužilaca, te izdaje naredba o zabrani pristupa i predaje bilo kog materijala na zakonom propisani način, svim srodnicima ubijene djevojčice, što je grubo kršenje ustava i zakona:
Član 16. (IZ USTAVA)
Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom. Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
23.06.2010. pokušano je moje ubistvo trovanjem, te je istraga očito trebala završiti smrću osumnjičenog, kao u slučaju Dijane Milić, naredne godine! Danas sam živ samo zato što nisam htio ići u bolnicu. O tome nemam nijedan materijalni dokaz, sem svjedočenja nekoliko osoba, a posebno nemam namjeru dovoditi uz vezu tužene sa tim, naprotiv uvjeren sam da oni lično nisu za to znali.
U avgustu 2010. dostavljam sa sestrom materijal g. Aci Teodoroviću, ubjedivši ga da na osnovu toga pokrene isti postupak protiv Marković Dragoslava i Stjepanović Danice, kao što je pokrenut protiv mene!
Nekoliko dana kasnije, gospodin je "umro" pod sumnjivim okolnostima! Autopsija nije naložena a OT Bijeljina, na moj zahtijev za dostavu informacija o tome nikada nije odgovorila...
Sud će se uvjeriti da su svi dokumenti koje prilažem autentični, a ako tuženi ili postupajući sudija posumnja u istinitost bilo kog dokaza, tražim da se primjeni Član 132, relevantni stav:

(4) Ako se posumnja u autentičnost isprave, stranka može tražiti da sud traži da se o tome izjasni organ, odnosno pravna osoba od kojega bi ona trebalo da potječe.
Kako su svi dokumenti autentični, može biti pomalo nejasno, zašto g. Debeljević tvrdi da sam sve izmislio???
Stoga skrećem pažnju na to da su tuženi obavješteni od strane suda 16.11.2011. što se vidi u odgovoru g. Gruhonjića, a s obzirom na rok od 30 dana za odgovor morali su ga napisati prije 20.12.2011.
Tada nisam imao nijedan pisani dokument, koji dokazuje učešće Debeljević Milorada u podnošenju lažne prijave, što je isti vrlo dobro znao, jer mi iz "njegove" OT Bijeljina, lažno odgovaraju da tih događaja nije ni bilo...
No već 22.12.2011. stigao je odgovor iz CJB Bijeljina, datiran na 15-ti istog mjeseca u kome se otkriva postojanje izvještaja! No još značajniji dokument je Zabilješka, sačinjena od strane Ace Teodorovića, koji je u spis 80 0 Mal 035904 11 Mal uvela suprotna strana, kao svoj dokaz!
Osim tog dokumenta, u prilogu je i zapisnik po tom predmetu u kome na strani 3 tužena osoba, sekretar OT Bijeljina, osim što potvrđuje da su prijavu izvršili obojica tuženih, ističe da je sve učinjeno bez njenog znanja ili dozvole, a da ona lično nikada nije osjećala bilo kakvu opasnost, jer sam uvijek bio korektan!
Dakle, kada je pisao odgovor u kome tvrdi da sam sve izmislio g. Debeljević je znao da za njegov udio nemam pisani dokaz, i da ga od njih nikada neću dobiti, a jedini svjedok razgovora, nije više među živima...
Time je jasno zašto se zahvaljujem gospodinu na tome što me je okarakterisao kao lažljivca! Dokumenti državnih organa dokazuju ne samo to da je g. Debeljević izvršio krivično djelo i naneo mi nemjerljivu štetu, nego to pokušava da prikrije, kao da se ništa nije ni desilo...
I na kraju dodajem da sam dva mjeseca prije upada policije i odnošenja računara, poslao po sestri diskove sa dokazima izvan zemlje, te kasnije i drugim kanalima sa uputstvom da se dostave centrali Interpola u Lionu! Tokom 2011 sam dobio neke informacije da se istražuje put narkotika i oružja u BIH, a početkom 2012. je po dojavi iz inostranstva, policija RS pronašla dokaze o uplati više od 4 miliona KM u Bobar banku, neposredno u vrijeme šverca i ubistva Ivone Bajo!
Poslije pompeznog najavljivanja kandidature za načelnika grada, pomenuti tajkun se "neobjašnjivo" povlači iz izborne trke, mafijaški režim se trese od korupcionaških afera, a najavljuje se i eliminacija Milorada Dodika iz svih narednih izbora! Pomenuti tiranin i diktator je svojevremeno zaprijetio ukidanjem Specijalnom tužilaštvu 28.02.2011. samo tri dana po prijemu mog materijala, koje je evidentirano 25.05.2011. u Banjaluci!
Ne isključujem mogućnost, da tuženi, prilikom podnošenja lažne prijave nisu znali kakav kriminal i zločin podržavaju!
SADA JE I NJIMA POSLIJE SVIH DOGAĐAJA JASNO, DA JE NALOG ZA PRIKRIVANJE UBISTVA IVONE BAJO STIGAO IZ VRHA MAFIJAŠKE VLASTI SA CILJEM DA SE ZATAŠKA KRIJUMČARENJE U BOBAROVIM FIRMAMA, SAMO UBISTVO I PRANJE PRLJAVOG NOVCA OD KOKAINA, KOJI SU TRANSPORTOVALI I DILOVALI KRIMINALCI IZ ZVANIČNIH ORGANA VLASTI, KAO I SVE DRUGE KRIMINALNE RADNJE, PLJAČKE I UBISTVA U KOJE SU UMJEŠANI, A PRIJETI IM RAZOTKRIVANJE I PRAKTIČNO DOŽIVOTNA ROBIJA!
Umjesto da gone počinioce krivičnih djela i suzbijaju kriminal, tužioci prikrivaju dokaze o najgorim zločinima, dajući time logističku podršku mafiji. Vjerovatno da se tajkuni iz režima ne bi šikanirali, te na miru mogli da nastave sa pljačkanjima i ubijanjima usputnih žrtava...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK 232

 

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet:

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA

Vrijednost spora:

1000000 (jedan miliona) KMOBRAZLOŽENJE TUŽBE

Tužbom se traži nadoknada materijalne štete, koja mi je nanesena, kao posljedicu više izvršenih krivičnih, djela od strane državnih organa, izvršenih u cilju zaštite organizovanog kriminala!
Naime, krajem marta 2010. LAŽNO sam optužen od strane službenika tužene za "Ugrožavanje sigurnosti" poslije mojih otkrića dokaznog materijala o kriminalu unutar organa vlasti! Tako su moji pismeni pozivi, odgovornima da otkriju za čije su interese radili, ili ću u suprotnom podnijeti krivične prijave sa dokazima, (ŠTO JE ZAKONOM ZAGARANTOVANO PRAVO), a što bi ih odvelo na dugogodišnju robiju, lažno predstavljeni kao "PRIJETNJE" po život i tijelo državnih službenika, te su bez ijedne riječi, vezano za član 169 KZ-a, od strane CJB Bijeljina, OT Bijeljina i Okružnog Suda u Bijeljini, pokrenute radnje, poslije kojih je odnesen računar sa važnim podacima na njemu!
Jedan od ciljeva te akcije je bio da mi se otmu dokazi o krijumčarenju "NEKE ROBE" u firmu UNIVERZAL, Bobar Gavrila, tajkuna iz režima, prilikom čega je ubijena Ivona Bajo! Ovom prilikom, samo na uvid suda, jer se ne radi o krivičnom postupku, prilažem dio dokaza o tom kriminalu:
Na disku, priloženom uz tužbu, nalaze se dijelovi izjave vozača, dati tužiocu, iz kojih se vidi da su dovezli 4 paketa "ROBE" koja nije pregledana, dok je sutradan, po izjavi direktora, zatečen i pregledan samo PAKET!!!???
Kamion je pobjegao, prije dolaska policije, i po tvrdnji vozača, prešao put od 335 kilometara, za na osnovu tahograf trake, oko 140 minuta, što je prosječna brzina od čak 140 km/h !!!???
Materijalni dokaz ubistva torbu je uklonio lično portir Univerzala, a potom su je sakrili saučesnici iz organa tužene, jer je dvostruko presječena, dio nedostaje, a većina ostatka kaiša je oprana jakim sredstvom da se uklone tragovi!
I na kraju unutar foldera "Dokazi kriminala" sa već navedenim fajlovima, nalazi se audio i video fajl, izjave vještaka, angažovanog od OT Bijeljina iz koje se vidi da su sakrivene sve unutrašnje povrede, kako bi se ubistvo predstavilo kao nesretan slučaj!
Neposredno po tom događaju, uplaćeno je preko 4 miliona KM, u Bobar banku, od narko klana Šarić, što je poslije mojih dostava na više lokacija izvan zemlje, otkriveno početkom 2012. godine!
Dakle, sve nezakonite radnje tužene su izvršene sa ciljem da prikrije svoju umješanost u dilovanje narkotika, te ubistvo nedužne djevojčice, do koga je po svoj prilici došlo bez svjesne namjere počinilaca...
Tako su pripadnici mafije, saznavši da imam dokaze o njihovim zločinima, smislili plan da iste otmu i unište, kom prilikom je nestalo i više stotina fajlova sa programskim kodom i instalacijskim šiframa, stvaranih godinama!
Iako sam zahtijevao da se devet mjeseci kasnije provjeri ispravnost računara u pismenom podnesku, tužena to izbjegava!
Naredba za pretres, prilikom koga su oduzeti i predmeti osobe M.K. te naredba o povratu računara, kao i moj Zahtijev za kontrolu ispravnosti, sa pečatom OT Bijeljina su u prilogu, štampani, te na disku skenirani...
26 mjeseci poslije otimanja tih dokaza nije podignuta optužnica protiv mene, po bilo kom osnovu, niti mi se dozvoljava pristup podacima o radnjama koje su sprovedene iako je ta obaveza jasno propisana u ZOKP-u!
To samo po sebi znači da ne postoji nijedno krivično djelo od mog rođenja naovamo, koje su mogli da pronađu i optuže me, a čak i da postoji, to ne amnestira tuženu od odgovornosti za uništavanje moje intelektualne svojine!
To što uopšte imam nešto od materijala, između ostalog, mogu da zahvalim tome što postoji web hosting, odnosno možete skladištiti svoje dokumente na nekoj internet lokaciji, kao što je recimo "http://bzsoft.blogger.ba/" gdje se mogu preuzeti moji BESPLATNI PROGRAMI! Tako sam instalacijske pakete programa, uspio da povratim, istina ne u cjelosti, ali većinu da, dok programski kod i šifre, koji su se nalazili samo na računaru, su izgubljeni...
Na disku u prilogu u folderu Programi, su instalacijski paketi mojih programa, podijeljenih u tri grupe! Unutar podfoldera BESPLATNI, su programi namjenjeni za besplatno preuzimanje našim građanima! Ali iako su programi sačuvani, to što je nestao programski kod, je neprocjenjiva šteta! Naime, iako nikada ne bih naplaćivao našim građanima te programe, imao sam namjeru dio njih preraditi, odnosno, prevesti meni na engleski jezik, prije svega, te njemački, francuski i ruski, što bi kao što je opšte poznato više hiljada puta povećalo potencijalno tržište, i moguću zaradu!
Od oko 70 takvih programa, za eksperte suda i tužene, sugerišem pregled i analizu programa, "Računaljka", "Jednačine" i "Problemi", a instalacijski kod za sve besplatne i demo programe je 29111965. Radi se o edukativnim programima, koji generišu zadatke iz 4 osnovne računske operacije, te jednačine i probleme. Za funkcionisanje tih programa, bile su potrebne složene kombinacije više komandnih skripti sa varijablama u 10 nivoa težine. Mali broj stručnjaka zaposlenih u organima tužene bi bio sposoban da kreira nešto slično uopšte, a ako bi neko i mogao, recimo da taj posao obavi za mjesec dana po programu, sa već postojećim programskim kodom, prevod menija na engleski jezik, bio bi moguć za manje od sat vremena!
Ovako je za to ili samo bilo kakvu dopunu, odnosno prepravku neophodno ponovu kreirati programski kod za te programe! Ja naravno imam potrebno znanje i sada bih sigurno brže završio svaki od tih programa, mada naravno ne sasvim identične, ali pod stalnom opasnošću od novog upada i otimanja podataka, taj posao je trenutno besmislen...
Na disku se nalazi program pod nazivom "Demo" i "Demo engleski", koji su kreirani kao pokazni primjeri samo za ovu tužbu! Radi se o jednostavnom programu sa svega 5 vidljivih komandi, kojima se pomjera vizuelni prozor na 5 pozicija! Postoje i neke druge komande, ali su za ovaj primjer nebitne, a suština je u tome da se za svega 1 minut tekst na 5 tastera može prevesti na engleski jezik, a original je načinjen za pola sata!
No kod složenih programa, potrebno je daleko više vremena, a ja sam kreirao oko 140 programa, od kojih nekoliko je bilo u fazi izrade!
Dakle, sem uništavanja programskog koda, koje mogu uporediti sa spaljivanjem slike umjetniku, šteta je u eliminisanju mogućnosti da se prevodom menija na dominantni jezik, ostvari veća meterijalna dobit!
To se posebno odnosi na programe iz podfoldera "Demo" koji su kreirani kao ograničene verzije sa zaključavanjem poslije probnog perioda! Ističem program Enigma, koji je zamišljen kao zabava, ali je na kraju došao do nivoa tajnih službi, jer može da kodira i dekodira tekstualne dokumente! Poslije instalacije, program možete testitati uz pomoć priloženog fajla "Kodirano.kod"! Program "Enigma" će ga dekodirati prethodno tražeći da se unese šifra "Zdenko"!
No poslije probnog perioda, taj program se zaključava i za dalji rad zahtijeva kod od 16 znakova, uništen kao i svi ostali poslije devetomjesečnog boravka računara u posjedu tužene!
S obzirom na znakove koje sam koristio, radi se o 42949672960000000000000000 kombinacija...

Demo programa, koji se mogu koristiti ima 16, dok postoji 50 programa, u podfolderu Prodaja, koje za instalaciju zahtijevaju odmah jedinstveni kod, a bili su namjenjeni samo za prodaju putem interneta!
Plan da u saradnji sa sestrom počne sa radom softwerska firma BZ SOFT, 01.01.2010. je ubistvom Ivone Bajo, postao nižerazredna tema, a uništavanjem programskog koda i šifara od strane tužene, možda i neostvariv!
Potencijalnu zaradu od softwera je nemoguće procijeniti, a na disku se nalaze, (folder Cjenovnik) neki primjeri cijena programa i vrijednosti kompanija, koje su prihod ostvarile zahvaljujući kreiranom programu!
Neka prosječna cijena za licencne programe je 100 evra, a na tržištu postoje programi od 10 do par hiljada dolara!
Najekstremniji primjer je trenutno procijenjema vrijednost Fejsbuka od oko 100 milijardi dolara!!!???

Prije desetak godina programski kod od koga je nastala ta društvena mreža, bio je samo jedan "OBIČAN" fajl na računaru nekog anonimnog studenta!
ŠTA BI SE DESILO DA JE MAFIJA IZ VLASTI UPOTRIJEBILA SVOJ UTICAJ DA SE TAJ RAČUNAR OTME I PODACI UNIŠTE ???
Ne može se ni približno procijeniti vrijednost uloženog višegodišnjeg rada, a pogotovo ne mogućnost neke zarade! Takođe što se tiče složenosti, mogu samo da procijenim da je između najjednostavnijeg i najsloženijeg, oko 30-50 puta!
Neki su kreirani sa namjerom da nikada ne donesu nikakvu dobit, a jedan dio je isključivo komercijalno izrađen softwer, sa samo grubim pretpostavkama o eventualnoj mogućoj dobiti! Stoga sam se opredjelio da tužbeni zahtjev formulišem preko prosječne vrijednosti za jedan program od 10000 KM, što za oko 135 programskih paketa iznosi 1350000 KM, a zaokružujem ga na 1000000 (jedan milion) KM, sa otvorenom mogućnosti nagodbe sa tuženom do odgovora na tužbu, dok ako odgovora ne bude, očekujem da Sud, shodno zakonu, donese rješenje u kome se prihvata tužbeni zahtjev u cjelosti!
Iako je tužena dala aktivan doprinos, zaštiti narko mafije i ubica djevojčice Ivone, člana moje porodice, s obzirom da mi je prioritet, dokazivanje istine i procesuiranje pripadnika organizovane kriminalne grupe, javno objavljujem građanima, koji će imati uvid u kompletan tekst tužbe na internetu, da mi je novac sasvim nebitan u odnosu na to da postoje kriminalci unutar režima koji diluju narkotike, ubijaju građane i pljačkaju narod i budžet, a treba da su iza rešetaka...
1. OSNOV ZA NADLEZNOST SUDA
Osnovni Sud u Bijeljini je mjesno nadlezan sud, s obzirom da se dogadjaj koji je prouzrokovao štetne posljedice, odvijao na teritoriji grada! Takodje je bitno istaći činjenicu da će shodno članu 10, troškovi postupka biti najmanji mogući.
Stvarna nadležnost osnovnih sudova (član 26) ZOSRS
2) U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi (a) u svim građanskiim sporovima
Osnov za mjesnu nadležnost suda, b) Izberiva mjesna nadležnost
Nadležnost u sporovima za naknadu štete (Član 32)
(1) Za suđenje u sporovima o vanugovornoj odgovornosti za štetu, osim suda opšte mjesne nadležnosti, nadležan je i sud na čijem je području štetna radnja počinjena ili sud na čijem je području štetna posljedica nastupila.
2. ODREĐEN ZAHTJEV U POGLEDU GLAVNE STVARI I SPOREDNIH TRAŽENJA (TUŽBENI ZAHTJEV)
Sto se tiče ove stavke, jasno je istaknuto da mi je nanesena materijalna šteta, uništavanjem intelektualne svojine. Shodno tome cilj tužbe, (ili zahtjev) je da se nanesena šteta, nadoknadi od strane tužene, odnosno da Sud donese Rješenje, kojim se tužena na to obavezuje:
TUŽENA SE OBAVEZUJE:
Da isplati tužiocu, u svrhu nadoknade materijalne štete, u roku od 15 dana, slijedeće:
1) 1000000 (milion) KM odštete za materijalnu, štetu, nastalu uništavanja oko 250 fajlova programskog foda za više od 100 instalacijskih paketa!

Sporedno traženje je vezano iskljucivo za troškove postupka, ako ih bude, odnosne ne dodje do dogovora, koji se ne isključuje sa moje strane!
TUŽENA SE OBAVEZUJE:
- da nadoknadi tužiocu Zdenku Bajo, troškove postupka u roku od 15 dana...
3. ČINJENICE NA KOJIMA TUŽILAC ZASNIVA TUŽBENI ZAHTJEV
U samom tekstu tužbe, navedeno je više činjenica i dokaza. Nesporno je da je tužena inicirala, više radnji, na osnovu lažne tvrdnje da "upućujem prijetnje, po život i tijelo" službenicima tužene, te OTELA računar na kome se sem dokaza o kriminalnim aktivnostima organa tužene, nalazio i veći broj fajlova sa programskim kodom i šiframa, za koji tužena NIJE ZNALA, ali je to ne amnestira od odgovornosti!
Činjenica je da je računar bio oko 9 mjeseci u posjedu tužene i na sve moje zahtjeve da mi se sudi ili vrati računar, organi tužene su radili samo na tome da se postupak odugovlači, a tokom tih 9 mjeseci pokušano je moje ubistvo trovanjem, od strane nepoznatih lica, što mi je onemogućeno da prijavim, jer postoji zabrana pristupa u OT Bijeljina svim srodnicima ubijene Ivone Bajo, koju izvršava Sudska policija već dvije godine...
Takođe je nesporno da je došlo do povrata oduzetog računara i to bez kontrole koju sam zahtijevao, kako od Okružnog Suda, tako i od OT Bijeljina!
Hard disk računara koji je vraćen je bio onesposobljen, odnosno prazan!
4. DOKAZI KOJIMA SE UTVRĐUJU OVE ČINJENICE
Na disku, u prilogu ove tužbe, (folder "Monitor") se nalazi nekoliko fotografija velike rezolucije, koje sam načinio po povratu računara i pokušaju da se isti upotrijebi! Unutar foldera, može se vidjeti da je upravo taj oduzeeti računar priključen na monitor, koji pokazuje da poslije više pokušaja da se pokrene, izbacuje samo poruke da nema operativnog sistema, odnosno podataka na disku! Ne znam da li je neko izbrisao sve podatke kako bi uništio dokaze o kriminalu ili je moglo doći do toga na neki drugi način, a poslije duže pretrage na internetu došao sam do sledećeg podatka:
Oni tvrde da je "memorijsko staklo" daleko stabilnije i otpornije od trenutnih vrsta hard disk memorije, koje imaju ograničen vek trajanja na oko dve decenije i osetljive su na visoke temperature i vlagu.
Radi se o najnovijim istraživanjima, a snimak stranice se nalazi na disku, pod nazivom "Trajnost hard diska"
Neću stoga tvrditi da je neko NAMJERNO izbrisao podatke, a samo skrećem pažnju da je računar predat u nadležnost suda, tek 5 dana poslije odnošenja...
Nanošenjem strelice miša na bilo koji od programa, pojavljuju se podaci da se radi o programima koje sam upravo ja kreirao, sa nazivom BZ SOFT i adresom zdenkobajo@spinter.net...
5. NAZNAČENJE VRIJEDNOSTI SPORA
1000000 (jedan milion) KM
6. PRAVNI OSNOV TUŽBENOG ZAHTJEVA
Iz samog teksta tužbe je jasno, koji je pravni osnov, a uz to je u relevantnom članu predviđeno da će sud postupiti po tužbi i kad nije naveden pravni osnov.
Tužena Republika Srpska, odgovorna je za materijalnu štetu nanesenu meni, te se od nje traži nadoknada te štete. Dakle pravni osnov je NADOKNADA ŠTETE, slijede relevantni članovi iz ustava i zakona:
Član 16. (IZ USTAVA)
Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom.
Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
Član 17. (IZ USTAVA)
Svako ima pravo na naknadu štete koju mu nezakonitim ili nepravilnim radom nanose službeno lice ili državni organ, odnosno organizacija koja vrši javna ovlašenja.
Lice koje je neopravdano osuđeno ili nezakonito i bez osnova lišeno slobode, ima pravo na rehabilitaciju, naknadu štete, javno izvinjenje i druga zakonom utvrena prava.
Član 2. Ljudska prava i temeljne slobode (IZ USTAVA)
(e) Pravo na posteno sudjenje u gradjanskim i krivicnim predmetima, te druga prava u svezi s krivicnim postupcima.
Član 201 Šteta (ZOO)
Šteta je umanjenje nečije imovine (obična šteta) i sprečavanje njenog povećanja (izmakla korist), a i nanošenje drugome fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta).
Član 202 Osnovi odgovornosti (ZOO)
(1) Ko drugome prouzrokuje štetu dužan je naknaditi je ako ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivice.
Član 205 Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti (ZOO)
(1) Svako ima pravo zahtijevati od suda ili drugoga nadležnog organa da naredi prestanak radnje kojom se povređuje pravo njegove ličnosti.
(2) Sud odnosno drugi nadležni organ može narediti prestanak radnje pod prijetnjom plaćanja izvjesnog novčanog iznosa, određene ukupno ili po jedinici vremena u korist povrijeđenog.
Član 206 Postojanje krivice (ZOO)
Krivica postoji kada je štetnik uzrokovao štetu namjerno ili nepažnjom.
7. OBAVEZNI PODACI U SKLADU SA CLANOM 334
Ova Tužba je rađena u 2 primjerka, (za Sud, te za tuženu). Adresa tužene je kako sam ustanovio na zvaničnom sajtu Pravobranilaštva RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka, a moja adresa je navedane na kraju tužbe...

PRILOZI TUŽBE


NAREDBA
POVRAT RAČUNARA
ZAHTJEV ZA KONTROLU
DISK SA DOKAZIMA

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK 231

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 Mal 035904 11 Mal

ŽALBA NA PRESUDU

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi:

SEKTETAR OT BIJELJINA

Vrijednost spora:

10 KM


PRESUDA SE OVOM ŽALBOM POBIJA U CJELINI, ZBOG POVREDE ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA, NEPOTPUNO UTVRĐENOG ČINJENIČNOG STANJA I POGREŠNE PRIMJENE MATERIJALNOG PRAVA, VEZANO ZA ČLAN 210 ZOPP, ŠTO ĆE BITI OBRAZLOŽENO U TEKSTU ŽALBE...
Način rada, odnos postupajućeg sudije prema stranama u postupku, te njegov profesionalizam iskazan tokom pretresa je za svaku pohvalu i to je ono što prvo ističem, jer sama presuda je sasvim nebitna za mene, a predstavlja samo dodatni dokaz i jedno od sredstava, koje ću koristiti u narednim pravnim obračunima sa organizovanim kriminalom!
Tužena osoba, je po svim pokazateljima koje imam bila žrtva korumpiranih kriminalaca iz vlasti, te se nije usudila suprotstaviti, njihovim zločinačkim planovima i jedan od glavnih razloga za podnošenje ove tužbe je bilo to da se dođe do njene izjave o tom događaju, jer iz straha za posao, a možda i nešto više, nije se usudila iznijeti stav o tome više od dvije godine...
No, da pređem na činjenice, kojima ću argumentovano obrazložiti ovu žalbu:

Prije svega ispravio bih tvrdnju postupajućeg sudije da sam ja tuženu osobu predstavio kao nekog KO JE PODNEO PRIJAVU! U tekstu tužbe sam jasno obrazložio da je tužena učestvovala u grupi, koja je napravila plan o tome, te da su taj tehnički dio posla odradili tužioci Gruhonjić i Debeljević!
Istinita je tvrdnja sudije da tužena "nije podnijela lično" prijavu, ali su to u njeno ime učinile druge osobe! Pomenuti tužioci nisu mogli nikako da podnesu prijavu u ime OT Bijeljina. Ne postoji nijedan dokument sa potpisom i pečatom, nego su te osobe došli kao građani i podnijeli LAŽNU prijavu, kako se ispostavilo, ne samo za sebe, nego po tvrdnji tužene, bez njenog znanja i dozvole, učinili to i u njeno ime!
Ta radnje je "ostale u magli" čak i za postupajućeg sudiju, jer na kraju iznosi tvrdnju da nisam, ponudio dokaz da je KRIVIČNA prijava protiv mene i podnijeta! Stoga postavljam pitanje: Kako je moguće da dvojica tužilaca, dolaze ispred OT Bijeljina, optužujući me po članu 169 iz KRIVIČNOG ZAKONA, znajući da tužioci nastupaju isključivo rukovodeći se Krivičnim zakonom, a da to nije krivična prijava ???
Ja lično, nisam nikada ni tvrdio da se radi o KRIVIČNOJ, nego o LAŽNOJ prijavi!
Uostalom, sasvim je nebitno, kakva je radnje počinjena! Moj cilj kao podnosioca tužbe je da dokažem, kako je izvršena NEKA radnja, koja je imala štetne posledice po mene i iznesem dokaze o tome!
Dakle, Sudu sam predočio Naredbu Okružnog suda, "U CILJU PRONALAŽENJA DOKAZA IZVRŠENJA KRIVIČNOG DJELA IZ ČLANA 169, STAV 2", te tekst optužbe, koja me tereti i moju izjavu datu po toj optužbi u CJB Bijeljina!
Nadalje sam izneo dokaze da je ta prijava bila LAŽNA, jer ne postoji nijedna riječ u mojim tekstovima, kojom se iznosi bilo kakva prijetnja tuženoj, ne samo vezano za član 169, nego uopšte! Radi se o pismu upućnom tuženoj direktno, te mejlu poslatog na zvaničnu internet adresu OT Bijeljina, u kojoj bi eventualno mogla biti indirektna prijetnja...
S obzirom da postoji moja tvrdnja, DA JE TUŽENA UČESTVOVALA U GRUPI, koja je isplanirala kako da mi nanese štetu, te stav tužene, da je o tome niko nije konsultovao, niti je dala odobrenje ili punomoć bilo kome, Sud je morao provjeriti istinitost naših tvrdnji uvidom u Izvještaj, koji je upućen iz CJB Bijeljina!
Takođe ističem da tužena nije ničim dokazala, da nije učestvovala u dogovoru, koji je prethodio krivičnoj prijavi, a njeno ime je navedeno u tekstu koji mi je pročitan u CJB Bijeljina! Otkuda dakle njeno ime tamo, odnosno, ako je postojala "pasivnost" tužene, onda je bila pasivna prethodne dvije godine, znajući da sam lažno optužen, za ugrožavanje NJENE sigurnosti, nije ništa uradila da objelodani istinu!
Na pretresu u zapisnik, izjavila je da sam prilikom susreta sa njom, uvijek bio korektan, te da nikada NIJE OSJEĆALA BILO KAKVU OPASNOST sa moje strane! Taj dio NAJVAŽNIJI OD SVEGA, nije pomenut u tekstu presude, te sam pretpostavivši takvu mogućnost, podneo zahtijev za pristup informacijama, tražeći primjerak zapisnika, nekoliko dana prije donošenja presude! Nadam se da za to, zakonom predviđeno pravo, neće biti nikakvih prepreka.
Takođe sam predočio Sudu dokument "Istina, šta je to" iz koga se jasno vidi da OT Bijeljina, upravo potpisom tužene, prikriva materijal o radnjama prema meni, i sprečava mi pristup dokumentaciji, dok iz CJB Bijeljina odgovaraju da su dostavili izvještaj u OT Bijeljina u dva navrata!
Kako je osoba koja je sačinila taj izvještaj, Aco Teodorović, "umro" pod sumnjivim okolnostima, ne postoji ni promil šanse da je taj izvještaj danas onakav, kakav je bio 2010. godine, ali je neophodno bilo da se sud uvjeri da li je policija uopšte kontaktirala tuženu po osnovu prijave za ugrožavanje NJENE sigurnosti i šta je ista izjavila, ili su sve radnje izvršene bez provjere, da li su tuženoj upućene bilo kave prijetnje!
Relevantni član ZOPP je 131, što je osnov za žalbu na povredu odredbi parničnog postupka i pogrešnu primjenu materijalnog prava! Moja tvrdnja nije bila da je tužena lično podnijela prijavu, nego da je član grupe, koja je sačinila plan, kako da mi se nanese šteta i čak nevin završim u zatvoru!
Sud nije ustanovio, da li je tužena učestvovala u pripremi tog plana, a sada iznosim primjer kako za sud, tako i za gradjane, koji će ovaj tekst čitati na internetu:
Analogno logici, kojom se tužena oslobađa odgovornosti za nanesenu štetu, može se desiti da grupa od 6 tužilaca, angažuje dvojicu batinaša da me pretuku i plate im za tu USLUGU po 100 KM, a onda svaki od njih iznese prigovor PASIVNE LEGITIMACIJE, odnosno da nije on lično izvršio krivično djelo!!!???
Zarad građana ističem da je lažna prijava, takođe krivično djelo, (Lažno prijavljivanje krivičnog djela član 364 KZ)!
Poenta je u tome da za objektivnu i ispravnu odluku, Sud mora ustanoviti da li je tužena osoba dala nalog, punomoć, ovlaštenje ili saglasnost, bilo kome da u njeno ime prijavi mene za "Ugrožavanje sigurnosti"!
I na kraju se osvrćem na, iskreno za mene sasvim nerazumljiv stav postupajućeg sudije da nisam ponudio dokaze o nematerijalnoj šteti, te da sam zaštićen pretpostavkom nevinosti !!!???
Ako sasvim zanemarimo činjenicu, da sam danima praćen, ukorak policajcima u civilu, patrolnim kolima, da je izvršen pretres prostorija, pretresanje kako mene tako i nekih osoba koje su viđene sa mnom, te da je postojalo stražarsko mjesto ispred kuće za danonoćni nadzor, ostaju sledeće posledice:
Veći broj susjeda je vidio te radnje i stekao utisak da sam KRIMINALAC POD SPECIJALNIM NADZOROM! Mnogi ne smeju ni da razgovaraju sa mnom, a ako me neko pita da li se protiv mene vodi krivični postupak, ja moram reći da NE ZNAM, jer se podaci o tome kriju od mene! Psihološki pritisak, je bio mnogo teži na porodicu nego na mene lično, a baka ubijene djevojčice Ivone Bajo, je najteže podnijela pretres i sve prateće radnje, te živjela je manje od godinu dana potom!
Izložen samo dijelu tretmana, koji sam ja doživio, građanin Nedeljko Radman je preminuo, od stresa, dok je tužiteljica Dijana Milić, preminula u bolnici! Pošto sada nije moguće njima lično, ostaje da se njihovoj porodici kaže, KAKO SU ZAŠTIĆENI PRETPOSTAVKOM NEVINOSTI!
To što sam ja mentalno i psihički jači od tih osoba, na oslobađa odgovornosti grupu, koja me je izložila stresnoj situaciji! Nadalje, ističem da sam predočio sudu, dokument sa pretresa Prekršajnog suda iz koga se vidi kakav tretman se primjenjuje ne samo prema meni, nego prema svim srodnicima ubijene Ivone Bajo!
U mojim tekstovima ne postoji nijedna prijetnja, ne samo po život, nego ni takva da ću bilo kome iščupati makar jednu dlaku sa glave, pa pitam Sud, da li su znajući to u CJB Bijeljina, podnijeli zahtijev za radnje protiv mene, PRETPOSTAVIVŠI MOJU NEVINOST!!!???
Da li to pretpostavlja tužilac, potvrdivši taj zahtijev, te da li je sudija izdao neredbu za pretres, zato što me smatra nevinim, ili svi skupa nemajući nijedan dokaz krivičnog djela, (a podsjećem da se u tekstu otpužbe, tvrdi da imaju pisma i mejlove u kojima iznosim "OZBILJNE PRIJETNJE"), u stvari pretpostavljaju da bi mogli naći bar neki dokaz BILO KAKVOG krivičnog djela, kako bi me mogli optužiti i osuditi!!!???
Da li OT Bijeljina "PRETPOSTAVLJA" moju nevinost, kada izdaje tu FAŠISTIČKU NAREDBU, (DA SE NE DOZVOLI PRISTUP SRODNICIMA UBIJENE IVONE BAJO), da li to čini Sudska policija, izvršavajući je??? Da li sudija Dević, "PRETPOSTAVLJA" moju nevinost, kada me osuđuje zbog pokušaja da podnesem krivičnu prijavu??? Da li me državni organi tretiraju kao ravnopravnog građanina, OTIMAJUĆI prava garantovana zakonom ???
Poznato je da pravu predstavu o događaju može imati samo onaj ko ga doživi, te stoga sugerišem čitaocima ovog teksta da zamisli sebe u narednoj tezi:
"MJEŠTANI PRIČAJU DA JE UJAK, S VREMENOM, ZBOG SVEGA OVOGA OTIŠAO NA ŽIVCIMA"
Radi se o novinskom članku u kome se ja opisujem! Novinar nije razgovarao niti sa kim iz porodice, a ni sa mojim prijateljima, poznanicima ili komšijama, te je očito da su ti "MJEŠTANI" veoma zainteresovani da me u javnosti predstave kao ludaka, psihopatu i manijaka!
Ja sasvim dobro znam ko sam i kakve su mi mentalne sposobnosti, a sudija ih može procijeniti čitajući izjavu datu u CJB Bijeljina, bez pripreme, bez advokata i bez čitanja bilo čega!
Dakle tada, 8 mjeseci po ubistvu Ivone Bajo, nisam bio lud, a očito sam "poludio" kasnije, poslije podnošenja lažne prijave! Stoga postavljam pitanje, kako sudu tako i građanima:

Kakav ja to ugled imam, kod državnih organa i čast, kada me istjeruju kao životinju, pri pokušaju da prijavim krivično djelo, podnesem zahtijev za pristup infornacijama, predam bilo kakav podnesak na zakonom predviđeni način???
Kao članu porodice i zastupniku majke ubijene djevojčice, onemogućava se pristup materijalu vezanom za ubistvo Ivone Bajo i bilo čemu drugom, uprkos zakonom garantovanog parava o pristupu informacijama!
Kakav ugled, ja mogu imati kod čitalaca poslije teksta uz kome piše da sam LUD???
Još se i može razumjeti da "PRIJETIM" tužiocu, koji je svoj posao obavio "PROFESIONALNO I PO ZAKONU", ali "PRIJETITI" sekretaru, koji nema nikakve službene veze sa predmetom, može samo "LUDAK", kakav sam ja...
To što do danas nemam nikakav dokument iz koga se može vidjeti da nisam pod istragom, da nisam prijetio nikome, odnosno da sam NEVIN, je još jedna sitnica! Devet mjeseci mi je bio OTET kompjuter, a šta to znači možete pojmiti, ako vam kažem da sam za računarom "JAČI" nego kompletna OT Bijeljina...
A i kao istražitelj, sam neuporedivo sposobniji od njih!
Kao sastavni dio tužbe u spis je ušao dokazni materijal o krijumčarenju u Bobarovim firmama. Po izjavi vozača kamiona, istovarili su 4 paketa "ROBE" na paletama, a direktor, je ujutru zatekao samo "PAKET"???

Taj kamion, koji je bio tehnički neispravan, pobjegao je sa mjesta zločina, te po njihovim izjavama, prešao put do Brčkog, Pelagićeva i Odžaka, te se vratio u Sarajevo, za po tahograf traci oko 140 minuta ukupno, što za put od 335 kilometara, znači da su vozili prosječno 140 km/h ??? Sve to se nalazi u spisu...
Materijalni dokaz ubistva, torbu su uklonili sa lica mjesta i oprali da se unište tragovi ubistva, te sakrili, a kasnije je tužilac Stjepanović, falsifikovala nalaz patologa i nije dostavila vještaku trasologu podatke o unutrašnjim povredama!
I to je sve u spisu, a zašto je bilo potrebno, prikrivati te zločine ???

Oko 2 mjeseca poslije dostave ove tužbe u Bobar banci je pronađeno preko 4 miliona maraka uplaćenog od narko klana Šarić! Podatke o tome sam proslijedio izvan zemlje početkom 2011. te je kako sam obavješten vođena istraga više Evropskih zamalja o švercu narkotika i oružja u BIH!
Uplata je izvršena neposredno po ubistvu Ivone Bajo, a po otkriću PRLJAVOG NOVCA, Gavrilo Bobar se povlači iz trke za načelnika grada, dok se nedavno u štampi pojavila vijest da ni Milorad Dodik, neće biti na listama na narednim izborima!
Građanima, naravno ništa nije jasno, ali kako sam sve podatke u poslednjih pola godine, slao na više desetina adresa, pa i Sudova u Bijeljini, o mafijaškoj osovini Bobar - Dodik, sve postaje jasnije!
Možda ni tužioci iz OT Bijeljina nisu znali šta moraju da zataškaju, a sada je sve jasno!

CJB Bijeljina i OT Bijeljina su po nalogu Milorada Dodika, sabotirali istragu i prikrili ubistvo Ivone Bajo, osmogodišnje djevojčice da bi se prikrilo krijumčarenje i dilovanje narkotika od strane Bobar Gavrila i drugih tajkuna iz vladajućeg režima, a od tog novca su finansirani izbori i kupovani glasovi 2010 godine, obećavana radna mjesta u Bobarovim firmama, a po svemu sudeći trenutna vlada je ustrojena na kokainskom novcu Darka Šarića!!!
Interpol i praktično sve zemlje Evrope vode istragu o tome, a ovde postoji naredba da se ja po svaku cijenu spriječim u dostavi podataka i dokaznog materijala o krijumčarenju i ubistvu!
Bez suda i presude i bez prava ne žalbu, navodim relevantne članove iz Ustava i Zakona:

Član 16. (IZ USTAVA)
Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom.
Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
Član 205 Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti (ZOO)
(1) Svako ima pravo zahtijevati od suda ili drugoga nadležnog organa da naredi prestanak radnje kojom se povređuje pravo njegove ličnosti.

Stoga zahtijevam od ovog Suda, da donese Rješenje!
1) NAREĐUJE SE SVIM ORGANIMA REPUBLIKE SRPSKE DA SE PREKINE SA DISKRIMINACIJOM I SPREČAVANJEM OSTVARENJA ZAKONOM GARANTOVANIH PRAVA SVIM SRODNICIMA, UBIJENE DJEVOJČICE IVONE BAJO!
2) NAREĐUJE SE OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI DA OMOGUĆI UVID I KOPIRANJE SVIH DOKUMENATA, KOJI SU ZATRAŽENI SHODNO ZAKONU O SLOBODU PRISTUPA INFORMACIJAMA, PRIPADNICIMA PORODICE BAJO!
3) UKOLIKO SE NE BUDE POŠTOVALA NAREDBA SUDA, PRINUDNIM PUTEM ĆE SE OD ODGOVORNIH NAPLATITI NOVČANI IZNOS OD 100 KM PO DANU, POČEVŠI OD DANA UBISTVA IVONE BAJO DO DANA PREKIDA POVREDE PRAVA, TE OBEŠTETITI PORODICA BAJO!
Takođe podsjećam sve koji ostvare uvid u dokazni materijal, da su dužni da postupe, prema članu ZOKP "Obaveza prijavljivanja krivičnog djela", inače će u suprotnom počiniti krivično djelo KZ Član 8 - Nacin izvrsenja krivicnog djela, stav 2: "Krivicno djelo moze biti izvrseno necinjenjem, samo kad je ucinilac propustio cinjenje koje je bio duzan da izvrsi" te više drugih krivičnih djela povezanih sa tim, prije svega 347 iz KZ-a!
S obzirom na snagu organizovanog kriminala i moje uvjerenje da je mafija likvidirala i Acu Teodorovića i Dijanu Milić, te da su i sudije u opasnosti, eventualno nepoštovanje zakona od strane Suda, po toj osnovi neću prikazivati kao saradnju sa narko mafijom, ali ću putem interneta obavijestiti građane o reakciji Suda i imenima aktera...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK 230

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI 

Predmet:

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO (Majke Jevrosime 20)

Tuženi:

UNIVERZAL AD BIJELJINA (Knez Ivo od Semberije 88)

Vrijednost spora:

100000 KM


OBRAZLOŽENJE TUŽBE


Dana 23.07.2009. godine, ogranizovana kriminalna grupa je švercovala neregularan tovar u firmu "Univerzal", Gavrila Bobara, u Bijeljini, kada je ubijena osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo!
Iako su znali za to ‚"istražitelji" nisu naložili saobraćajcima da zaustave i pregledaju kamion, te je isključivo zahvaljujući saznanjima porodice ta činjenica otkrivena.
Tako je došlo do saslušavanja vozača u svojstvu svjedoka u OT Bijeljina, koje je bilo obična farsa, jer se nije saznalo čak ni to šta su prevozili tom prilikom! Po njima to su bili "auto dijelovi" a za tužioca pitanje: "Kako država misli naplatiti PDV, za neke auto dijelove? 17% od čega ???
Kamion koji je dovezao švercovanu robu, (da li je u pitanju heroin, kokain, novac klana Šarić ili oružje, koje je ugovorio Barašin Milorad ili su zaista samo auto dijelovi u pitanju) bio je tehnički neispravan! Nosač rezervoara je pukao, te su ga vezali španerom, trake za vezanje robe, a po patološkom nalazu i mišljenjima vještaka, smrtonosnu povredu na tijelu Ivone Bajo nije nanijela žica, nego predmet trakastog oblika!
Portir Sofrenić Blagiša, javno izjavljuje da je vidio kako djevojčica vozi bicikl, krivuda i iskašljava krv, te pada, što odgovara tragovima na terenu. Pošto o tome obavještavam inspektora Marković Dragoslava, on tvrdi da to nije istina, (a kako on to zna, kad nije bio prisutan), te se portir poziva da izmjeni svoju izjavu i prilagodi je falsifikatima "istražnih organa"...
Isti portir je uklonio materijalni dokaz ubistva sa mjesta zločina! Torbu su kasnije iz bolnice odnijeli saučesnici i pokušali da je sakriju za sva vremena. Na sreću uspio sam da je fotografišem u prostorijama suda, po okončanju "istrage"! Iz slika torbe je vidljivo da je kaiš presječen, presječeni dio nedostaje a veći dio ostatka je opran jakim hemijskim sredstvom da se uklone tragovi ubistva. Napominjem da SRAMNA obavijest tužioca ne sadrži nikakvo obrazloženje a posebno niko nikada nije objasnio zašto je torba u takvom stanju???
Smišljene radnje osoblja "Univerzala" prije svega portira Sofrenić Blagiše, direktno su usmjerene na prikrivanje šverca i ubistva Ivone Bajo, što su teška krivična djela, no te laži, uklanjanje dokaza sa lica mjesta i davanje lažnih izjava su nanijele težak duševni bol, kako meni, tako i svim pripadnicima porodice!
U prethodnom periodu od preko dvije godine izložen sam diskriminaciji, omalovažavanju, otimanju zakonom garantovanih prava, od strane pripadnika mafije, saučesnika u prikrivanju krivičnih djela AD UNIVERZAL, a sve kao posledica radnji službenika tuženog pravnog lica!


1. OSNOV ZA NADLEZNOST SUDA
Osnovni Sud u Bijeljini je mjesno nadležan Sud, svi događaju su se desili na teritoriji opštine Bijeljina, sjedište tuženog AD je u gradu, a i svi svjedoci su u neposrednoj blizini, te će troškovi postupka biti minimalni! Članovi 29 i 32 ZOPP, Član 26 ZOS...
2. ODREĐEN ZAHTJEV U POGLEDU GLAVNE STVARI I SPOREDNIH TRAŽENJA (TUŽBENI ZAHTJEV)
Ovom tužbom se traži nadoknada nematerijalne štete, koji mi je nanesena radnjama AD UNIVERZAL, te zahtijevam da se utvrde sve činjenice i dokazi, te da mi se nadoknadi nematerijalna šteta, od strane tuženog pravnog lica. Radi se isključivo o nematerijalnoj šteti, smišljenom, planskom, davanju lažnog iskaza, uklanjanju dokaza i prikrivanju činjenica, što je uzrokovalo povredu ugleda i časti u javnosti, te sprečavanje u dokazivanju istine o ubistvu Ivone Bajo, što je moj osnovni cilj!
TUŽENI AD "UNIVERZAL" SE OBAVEZUJE:
1)Da na ime naknade nematerijalne štete, uzrokovane radnjama zaposlenih, te povredu ugleda i časti, sprečavanju dokazivanja krivičnog djela, isplatiti tužitelju Zdenku Baji, iznos od 100000 KM, (sto hiljada konvertibilnih maraka) u roku od 15 dana.
2)Da tužitelju Zdenku Baji, nadoknaditi troškove postupka, u roku od 15 dana.
U ovom sporu ne postoje sporedna traženja, a po mojoj procjeni, neće biti ni troškova postupka, dok je u pogledu nadoknade u vezi glavne stvari otvorena mogućnost nagodbe...
3. ČINJENICE NA KOJIMA TUŽILAC ZASNIVA TUŽBENI ZAHTJEV i 4. DOKAZI KOJIMA SE UTVRĐUJU OVE ČINJENICE
Portir Sofronić je u danu ubistva izjavljivao da je vidio djevojčicu, kako se kreće iskašljava krv i pada, što odgovara tragovima na terenu! Dokaz za to je fotografija sa lica mjesta, "Mjesto zlocina" koja se nalazi na disku u prilogu tužbe, (folder "Dokumenti") na kojoj se jasno vidi da tragovi krvi počinju bar 10 metara prije pada, odnosno na mjestu, gdje se ukršta putanja kamiona i djevojčice! Kasnije je pošto je sačinjen plan za prikrivanje šverca i ubistva ta priča izmjenjena, no slike načinjene neposredno poslije ubistva su ostale, kao dokaz kriminala, laži i ubistva!
Činjenica je da su službenici tuženog pravnog lica, pokušali da prikriju krijumčarenje organizovane kriminalne grupe u firmu Bobar Gavrila i samo zahvaljujući porodici Bajo, otkriven je kamion, koji je pobjegao sa lica mjesta, ostavivši 4 paketa "ROBE" dok ujutru je pronađen samo JEDAN paket, a dokaz za to su izjave vozača i direktora date tužiocu!
Takođe je tahograf traka predočena tužiocu, jasan dokaz laži i falsifikata, jer su navodno prešli put od 335 kilometara od Bijeljine, preko Brčkog, Pelagićeva i Odžaka, do Sarajeva za 140 minuta!!!???
Tuženi falsifikuju mjesto zločina sa ciljem da se prikrije pravo mjesto na kome je došlo do povređivanja, a fotografija pokazuje tragove krvi bar 10 metara prije navodnog pada...
Takođe u saradnji sa drugim pripadnicima mafije, prikriva se materijalni dokaz ubistva, torba, čiji je kaiš dvostruko presječen, komad nedostaje, a ostatak je najvećim djelom opran jakim hemijskim sredstvom, koje je skinulo i originalnu žutu boju! Dokaz se nalazi u depou suda, a fotografije su na disku u prilogu...
Torbu je sa lica mjesta uklonio, radnik UNIVERZALA, Sofronić Blagiša, što se dokazuje audio snimkom razgovora, koji sam obavio sa njim u svojstvu zastupnika, majke ubijene djevojčice, (Blagisa.mp3, na disku)!
Pravi cilj je bio prikrivanje krijumčarenja u UNIVERZAL, a neposredno po tom događaju u Bobar banku je uplaćeno preko 4 miliona KM, od klana Šarić, što je otkriveno početkom 2012. godine! Na disku se nalazi skenirana fotografija maršrute, koju su navodno prešli vozači kamiona: BIJELJINA - BRČKO - PELAGIĆEVO - ODŽAK - SARAJEVO, i to prema tahograf traci u dvije etape, od ukupno 140 minuta, što je prosječno oko 140 km/h !!!???
U sadejstvu sa drugim pripadnicima mafije, sve moje tvrdnje koje sam iznosio se predstavljaju kao fantaziranja jednog ludaka, što se vidi i u opisu novinskog članka, a osnov svega je to što je materijalni dokaz ubistva uklonjen sa mjesta zločina, kao i bjegstvo kamiona, koje je organizovno od strane osoblja UNIVERZALA!
Time sam ja i cijela porodica spriječeni prije svega da odmah saznamo istinu o tome, kako je Ivona Bajo izgubila život, a u narednom periodu, da dokažemo krivična djela počinjena od osoblja Univerzala, što bi u krajnjoj liniji dovelo do rasterećenja psihičkog pritiska! Naprotiv zbog laži i prikrivanja dokaza od strane radnika tuženog pravnog lica, neprestano sam pod pritiskom, terorom, omalovažavan i šikaniran od strane plaćenika mafije iz CJB Bijjeljina i OT Bijeljina, koji po saznanju da sam došao do dokaza o krijumčarenju u UNIVERZAL i ubistvu Ivone Bajo, na sve načine me sprečavaju da ih dostavim na zakonom propisani način i podnesem krivičnu prijavu!
To sam djelimično i učinio još prije 2 godine, podnošenjem krivičnih prijava, protiv Sofronić Blagiše i Univerzala, a rezultat toga je zabrana pristupa u OT Bijeljina, kako ne bih mogao da dostavim ništa novo, niti da saznam šta se desilo sa podnesenim prijavama. Osnovano sumnjam da su sakrivene, sa ciljem da se zaštiti Gavrilo Bobar, vlasnik Univerzala!
5. NAZNAČENJE VRIJEDNOSTI SPORA
Vrijednost spora, odnosno nadoknade za nematerijalnu štetu je 100000 KM (sto hiljada konvertibilnih maraka).
6. PRAVNI OSNOV TUŽBENOG ZAHTJEVA
Iz samog teksta tužbe je jasno, koji je pravni osnov, a uz to je u relevantnom članu predviđeno da će sud postupiti po tužbi i kad nije naveden pravni osnov.
Tuženi UNIVERZAL je odgovoran za nematerijalnu štetu nanesenu meni, te se traži nadoknada te štete. Dakle pravni osnov je NADOKNADA ŠTETE, a slijede relevantni članovi iz ustava i zakona:
Član 16. (IZ USTAVA)
Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom.
Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
Član 2. Ljudska prava i temeljne slobode (IZ USTAVA)
(e) Pravo na posteno sudjenje u gradjanskim i krivicnim predmetima, te druga prava u svezi s krivicnim postupcima.
Član 201 Šteta (ZOO)
Šteta je umanjenje nečije imovine (obična šteta) i sprečavanje njenog povećanja (izmakla korist), a i nanošenje drugome fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta).
Član 202 Osnovi odgovornosti (ZOO)
(1) Ko drugome prouzrokuje štetu dužan je naknaditi je ako ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivice.
Član 205 Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti (ZOO)
(1) Svako ima pravo zahtijevati od suda ili drugoga nadležnog organa da naredi prestanak radnje kojom se povređuje pravo njegove ličnosti.
(2) Sud odnosno drugi nadležni organ može narediti prestanak radnje pod prijetnjom plaćanja izvjesnog novčanog iznosa, određene ukupno ili po jedinici vremena u korist povrijeđenog.
Član 206 Postojanje krivice (ZOO)
Krivica postoji kada je štetnik uzrokovao štetu namjerno ili nepažnjom.
7. OBAVEZNI PODACI U SKLADU SA CLANOM 334
Ova Tužba je rađena u 2 primjerka, (za Sud, te tuženo pravno lice). Adresa AD UNIVERZAL BIJELJINA, je "Knez Ivo od Semberije 88". Moja adresa je navedena na kraju Tužbe, a Zahtjev za oslobađanje od troškova postupka, potkrepljujem Izvještajem o uplati na moje ime iznosa od 30 KM mjesečno, što je moj jedini prihod. Dakle, svaki dan imam po 1 KM za život, ako mjesec ima 30 dana, a svakog februara mogu ustedjeti bar po 1 marku, a prestupne godine i dvije...
Nažalost postoje i mjeseci sa po 31-im danom, tako da od pomenute uštede, ne ostaje ništa, a prilažem i dokument poreske uprave...
Ističem na znanje, kako Sudu, tako i tuženom, da mi je novčana nadoknada, koju tražim sasvim nebitna i osnovna svrha ove tužbe je dokazivanje krivičnih djela, koja su meni nanijela nematerijalnu štetu, što ću u budućnosti upotrijebiti sa ciljem da odgovorni dobiju zasluženu zatvorsku kaznu, u drugom procesu, gdje će biti optuženi za krijumčarenje i ubistvo...

PRILOZI TUŽBE


PRIJAVA PROTIV PORTIRA
PRIJAVA PROTIV UNIVERZALA
ČLANAK I DOKAZI ŠVERCA
TAHOGRAF TRAKA
PUNOMOĆ
DISK SA DOKAZIMA

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK 229

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet:

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi: 1)

DANICA STJEPANOVIĆ (TUŽILAC U OT BIJELJINA)

Tuženi: 2)

NOVAK KOVAČEVIĆ (GLAVNI OKRUŽNI TUŽILAC)

Vrijednost spora:

100000 KM


OBRAZLOŽENJE TUŽBE


Tužene osobe, Danica Stjepanović i Novak Kovačević, su kao zaposleni u OT Bijeljina, zloupotrijebili svoj službeni položaj i učestvovali u grupi lica, koji su me lažno optužili, za "Ugrožavanje sigurnosti", te zahtijevali, (naredili) službenicima kriminalističke policije u Bijeljini da iako nije postojao nijedan element tog krivičnog djela, podnesu zahtjev NJIHOVOM Tužilaštvu, za informativni razgovor sa mnom, pretres prostorija i odnošenje računara, te potragu za bilo kakvim materijalom, koje može ukazivati na bilo koje krivično djelo.
Na taj su način nastavili podršku pripadnicima organizovane kriminalne grupe, koji su učestvovali u krijumčarenju u firmu "Univerzal" te ubistvu i prikrivanju ubistva Ivone Bajo 23.07.2009. do koga je došlo za vrijeme šverca!
U prilogu ove tužbe je disk, na kome se nalazi dokazni materijal, a u folderu Dokumenti je slika Izjava 1.png, te kao tekstualni prilog tužbe, gdje se na vrhu skeniranog dokumenta vidi tekst optužbe, koja mi je pročitana prije saslušanja u CJB Bijeljina, a neke od osoba, kojim je "ugrožena sigurnost" od mene su i tužene!
Kompletna moja izjava je na slikama "Zapisnik 1-4", a naredba suda, koju je izdejstvovala organizovana kriminalna grupa uz pomoć tuženih je na slici "Naredba.png".
Po podacima koje sam dobio od inspektora, prijavu su lično podnijeli tužioci Debeljević i Gruhonjić u ime 6 pripadnika OT Bijeljina, te sam provjeravao da li su imali dozvolu od ostalih...
Dvojica direktnih podnosilaca, Gruhonjić i Debeljević su odbili razgovore, kao i tužene osobe, dok su se tužilac Kerović i sekretar Prodanović izjasnili da je sve uradjeno, bez njihovog znanja ili odobrenja, te da ne osjećaju opasnost od mene! Na disku je tonski zapis stava g. Kerovića, dok je izjava sekretara data tek pred sudom, a biće dostupna poslije 17.05.2012.
U sklopu te akcije za koju nije bilo nikakvog zakonskog osnova i pokrenuta je isključivo zbog toga, što su je inicirali pripadnici organizovanog kriminala, korumpirani tužioci, praćen sam i pretresan, od strane policijskih patrola, saobraćajne policije i policajaca u civilu, a takođe i neki moji poznanici.
Pokrenut je postupak "Posebnih istraznih radnji" koji je obuhvatao i nadzor komunikacija, te danonocnu strazu u tri smjene, pred mojom kucom, a ako bih se udaljio, praćen sam neprestano patrolnim kolima ili policajcima u civilu.
Od pokretanja tih radnji, (mart 2010) proslo je do sada, (maj 2012) 26 mjeseci i iako sam više puta pismeno zahtijevao da mi se sudi, na šta imam pravo zagarantovano ustavom i zakonom ili da se zvanično, javno i jasno, odbace lažne optužbe, te povodom toga podneo i zahtjev za pristup informacijama, nema nikakve reakcije od strane Tužilaštva.
Niko se nije usudio da podigne optužnicu i blamira sa pred sudom, bez ijednog argumenta za dokazivanje krivičnog djela, a sa druge strane iako sam poslije 6 mjeseci najkasnije od pokretanja radnji, morao biti obavješten o tome, te takodje o pregledu računara, korumpirani tužioci nastavljaju sa brutalnim pravnim nasiljem, ponašajući se kao da se ništa nije ni desilo. Tako je osim sto ni na jedan Zahtijev ili drugi materijal, nema nikakvog odgovora, a duzni su u roku od 15 dana odgovoriti na zahtjeve, izdata ne kriminalna, ne nezakonita, nego FASISTICKA USMENA NAREDBA, da se meni, mojoj sestri i svima iz porodice Bajo, ne dozvoli pristup Tužilaštvu, po bilo kom osnovu.
Na taj način, bez ijednog pravnog argumenta, bez Suda i presude, cijela jedna porodica je stavljena na nivo zivotinja, jer joj se OTIMAJU, zakonom zagarantovana prava...
Pri pokušaju da se preda materijal, o ubistvu jednog djeteta i više krivičnih djela učinjenih u svrhu sprečavanja dokazivanja tog zločina, na zakonom propisan način, dva put do sada sam hapšen, a 3 puta mi je suđeno.
Direktan uzrok za ove i sve druge nezakonite radnje je lažna prijava protiv mene.
Dakle sem tretmana kome sam bio izložen, a poslije kakvog je samo deset dana ranije preminuo, gradjanin Radman Nedeljko, "maltretiranja" (nije bilo fizickog zlostavljanja), pri pretresu, praćenju, nadzoru i tretmana prema meni kao prema psu lutalici, prilikom svakog pokušaja da dostavim neki materijal, to su mogle da vide i sve komšije.
Neki od njih su pomisljali da za tu akciju ima osnova, a nije isključeno da je bilo i takvih, koji su pomislili, da sam ja osumnjičen za ubistvo, djevojčice Ivone Bajo. U svakom slučaju tim tretmanom, zasnovanom na laznoj optužbi, nanesena mi je neprocijenjiva nematerijalna šteta, a zbog činjenice, da nikada nisam dobio obavještenje o tim radnjama, (da su završene) ne postoje uslovi da se bilo gdje zaposlim, jer niko ne želi da mu sutradan policija pretresa poslovne prostorije...
Tužene osobe nisu stolari, zidari, nisu lekari, da ne znaju zakonske odredbe. Radi se o tužiocima, kojima je Krivični zakon i Zakon o krivičnom postupku, osnovno sredstvo za rad i imaju ih u malom prstu. Jasno je dakle da se ne može raditi ni o kakvoj grešci, neznanju, "Pravnoj zabludi". Oni su smišljeno, planski iskoristili svoj položaj, sa ciljem da mi se otmu i unište dokazi koje imam o njihovim kriminalnim aktivnostima. Te lažne izjave su imale sem otimanja i uništavanja dokaza, za cilj da me uplaše, stalnom prijetnjom da ću ako nastavim prikupljati dokaze o organizovanom kriminalu, biti pod neprestanim terorom i optužen za bilo koje krivično djelo, kako bi me eliminisali. Takođe je jasan bio signal svim građanima, šta ih čeka, ako se usude dostaviti mi neki podatak ili najbanalniju pomoć.
S obzirom da se radi o osobama koje po mojim saznanjima imaju mjesečnu nadoknadu od 3000 KM, a odgovorne su za svu štetu koja mi je kasnije nanesena, a traje i danas tražim da mi se isplati nadoknada od sto hiljada maraka.
Stvarna nematerijalna šteta, koju je nezahvalno procjenjivati je zasigurno mnogo veća. Uzevši u obzir da se radi o stresnoj situaciji, koja se moze završiti fatalno, (sem pomenutog g, Radmana i tužiteljica Dijana Milić, je preminula, neposredno poslije prijave), pitanje je koliko može vrijediti jedan ljudski život.
Istina je da sam ja neuporedivo mentalno jači od tih osoba i da su svi iz moje porodice, mnogo teže podnijeli te stresne događaje od mene, (majka je preminula prije pola godine), ali to ne umanjuje odgovornost kriminalaca za lazno prijavljivanje. Procjenjujem da realna šteta iznosi na stotine hiljada maraka, ali imajući u vidu primanja krivaca i njihove realne mogućnosti za isplatu štete, ističem jedinstveni odštetni zahtjev od 100000 KM...
Taj iznos se dijeli na dvoje tuženih u istim vrijednostima, od po 50000 KM.

1. OSNOV ZA NADLEZNOST SUDA
Osnovni Sud u Bijeljini je mjesno nadležan Sud, svi događaju su se desili na teritoriji opštine Bijeljina, a tuženi su zaposleni u istoj zgradi, gdje se nalaze prostorije suda, a i svi svjedoci su u neposrednoj blizini, te će troškovi postupka biti minimalni! Članovi 29 i 32 ZOPP, Član 26 ZOS...
2. ODREĐEN ZAHTJEV U POGLEDU GLAVNE STVARI I SPOREDNIH TRAŽENJA (TUŽBENI ZAHTJEV)
Ovom tužbom se traži nadoknada štete, koji su mi, svojim lažnim djelovanjem prouzrokovali tuženi, te zahtijevam da se utvrde sve činjenice i dokazi, te da mi se nadoknadi nematerijalna šteta, od strane tuženih. Radi se isključivo o nematerijalnoj šteti, smišljenom, planskom, davanju lažnog iskaza, a vrijednost odštete će biti navedena u odgovarajućem stavu.
TUŽENI SE OBAVEZUJU:
1)Tuženi Novak Kovačević, dužan je na ime naknade nematerijalne štete, uzrokovane lažnom krivičnom prijavom za "Ugrožavanje sigurnosti" diskriminaciju i otimanje zakonom garantovanih prava, te povredu ugleda i časti, isplatiti tužitelju Zdenku Baji, iznos od 50000 KM, (pedeset hiljada konvertibilnih maraka, u roku od 15 dana.
2)Tuženi Novak Kovačević, dužan je tužitelju Zdenku Baji, nadoknaditi troškove postupka, u roku od 15 dana.
3)Tužena Danica Stjepanović, dužna je na ime naknade nematerijalne štete, uzrokovane lažnom krivičnom prijavom za "Ugrožavanje sigurnosti" diskriminaciju i otimanje zakonom garantovanih prava, te povredu ugleda i časti, isplatiti tužitelju Zdenku Baji, iznos od 50000 KM, (pedeset hiljada konvertibilnih maraka, u roku od 15 dana.
4)Tužena Danica Stjepanović, dužna je tužitelju Zdenku Baji, nadoknaditi troškove postupka, u roku od 15 dana.

U ovom sporu ne postoje sporedna traženja, a po mojoj procjeni, neće biti ni troškova postupka, dok je u pogledu nadoknade u vezi glavne stvari otvorena mogućnost nagodbe...
3. ČINJENICE NA KOJIMA TUŽILAC ZASNIVA TUŽBENI ZAHTJEV i 4. DOKAZI KOJIMA SE UTVRĐUJU OVE ČINJENICE
Činjenica je da su tuženi pokušali da prikriju krijumčarenje organizovane kriminalne grupe u firmu Bobar Gavrila i samo zahvaljujući porodici Bajo, otkriven je kamion, koji je pobjegao sa lica mjesta, ostavivši 4 paketa "ROBE" dok ujutru je pronađen samo JEDAN paket, a dokaz za to su izjave vozača i direktora date tužiocu!
Takođe je tahograf traka predočena tužiocu, jasan dokaz laži i falsifikata, jer su navodno prešli put od 335 kilometara od Bijeljine, preko Brčkog, Pelagićeva i Odžaka, do Sarajeva za 140 minuta!!!???
Tuženi falsifikuju mjesto zločina i tvrde da je do smrtne povrede Ivone Bajo, došlo padom na žicu, a fotografija pokazuje tragove krvi bar 10 metara prije navodnog pada...
Potom se falsifikuje nalaz i mišljenje patologa, te prikrivaju povrede konstatovane od strane vještaka Simić Vidaka, kako od javnosti, tako i od narednih vještaka, angažovanih sa ciljem da se prikrije ubistvo! Mišljenje obducenta da je predmet uzročnik povreda dimenzija 25*1 mm, se po naredbi Kovačevića, krije od porodice, medija i trasologa, a dokaz za to je audio i video fajl na disku "Istina o ubistvu".
Takođe u saradnji sa drugim pripadnicima mafije, prikriva se materijalni dokaz ubistva, torba, čiji je kaiš dvostruko presječen, komad nedostaje, a ostatak je najvećim djelom opran jakim hemijskim sredstvom, koje je skinulo i originalnu žutu boju! Dokaz se nalazi u depou suda, a fotografije su na disku u prilogu...
Ovo je samo dio materijala, koji dokazuje više krivičnih djela tuženih, što je nanijelo duševni bol cijeloj porodici, a mene lično su spriječavali u svim pokušajima da ukažem na krimiinal te podnesem krivičnu prijavu! Tretirajući kako mene tako i cijelu porodicu, kao životinje bez ikakvih prava, koje mogu ubijati, diskriminisati i vrijeđati, nanose mi neizmjeran duševni bol i psihički pritisak i teror! Jedan od dokaza toga je i snimak razgovora sa tuženom Stjepanović, (Danica.mp3) kada se do kraja razotkriva njen zločinački plan! U materijalu koji sam joj ranije predao iznosim pretpostavku o povređivanju, pucanjem ili otkidanjem nekog dijela mašine ili kamiona, a tek više od pola godine kasnije dolazim do izjave vozača, (koju je tužilac već tada imala) o pucanju nosača rezervoara, koji su vezali trakama...
Došavši do dokaza o njihovim zločinima, pismeno ih obavještavam i tražim da otkriju nalogodavce ili ću podnijeti krivične prijave protiv njih, kao i dokaze o tome, bez ijedne riječi prijetnje po život ili tijelo bilo koga, a dokazi su pisma upućena tuženim lično, (Pisma) i na mejl OT Bijeljina, (Tužiocima)!
Činjenica je dakle da sam sve svoje aktivnosti zasnivao na zakonu i predviđenim pravima, dok su korumpirani tužioci sa namjerom da mi otmu dokaze o svojim zločinima, uplaše me i predstave kao ludaka, te onemoguće u svim narednim nastojanjima da predam dokaze i podnesem krivičnu prijavu, pokrenuli neviđene aktivnost policije u te svrhe! Dokaz za to su Naredba suda, moja izjava data inspektorima CJB Bijeljina, te Zapisnik sa suđenja iz koga se vidi postojanje naredbe o zabrani pristupa svim srodnicima ubijene Ivone Bajo!
Plan da se predstavim kao manijak i psihopata je u svrhu umanjenja ili čak obesmišljavanja, bilo koje moje tvrdnje u dopisima koje šaljem državnim isntitucijam i medijima, što se kristalno jasno vidi u tekstu članka lista "San"!
Moje tvrdnje da korumpirani tužioci prikrivaju šverc mafijaške mreže i tajkuna Bobar Gavrila, prilikom čega je ubijena Ivona Bajo, se minimiziraju i zabranjuje medijima objavljivanje dokaza, a šta je stvarno istina, pokazala je akcija početkom 2012. kada je u Bobar banci pronađeno preko 4 miliona KM, uplaćenih od strane narko klana Šarić i to neposredno poslije ubistva Ivone Bajo!
Ne isključujem mogućnost, da tuženi uopšte nisu znali, kakve sve kriminalne aktivnosti i mafijaše prikrivaju, nego su samo izvršavali nalog iz vrha mafijaške mreže, odnosno, Bobara i Dodika!
Logičan slijed događaja po pronalasku PRLJAVOG novca je povlačenje iz trke za načelnika Bobar Gavrila, sukob u mafijaškom režimu, smjene tajkuna i najava eliminacije Dodika iz političkog života!
Ukoliko tuženi nisu znali, koga prikrivaju i odakle je porijeklo prljavog novca, neka sada dobro razmisle da li će nastaviti sa kriminalnim aktivnostima ili će dati doprinos u borbi protiv narko mafije...
Na zahtijeve za pristup informacijama, nema nikakvih odgovora, odnosno u stilu srednjovjelovne inkvizicije, tuženi brutalno krše moje prevo i kriju informacije o ubistvu jednog djeteta, smrti Ace Teodorovića i Nedeljka Radmana, upadu na BN televiziju, nadzoru nad osobom koju sam lično prijavio, (navodno ima snimak ubistva), podaci o osobi koja je priznala izvršenje ubistva i podaci o radnjama izvršenih u svrhu nadzora nada mnom!
Skrećem pažnju Sudu da sve ovo ne iznosim u namjeri da u ovom procesu tuženi budu krivično kažnjeni, ali očekujem da će svi oni koji ostvare uvid u dokazni materijal izvršiti zakonsku obavezu, te učiniti sve da se istraže kriminalne radnje tuženih! Nematerijalna šteta, koju su mi nanijeli je nemjerljiva, a na sve dodajem činjenicu, da je moj osnovni životni cilj, dokazivanje istine o krijumčarenju i ubistvu, u čemu me tuženi sprečavaju svim nezakonitim sredstvima!
No novac mi nije bitan i neću uopšte žaliti, ako do parnice ne dođe zbog hapšenja i podizanja optužnice protiv odgovornih za šverc, ubistvo i prikrivanje tih zločina...
Što se dogovora ili medijacije tiče, siguran sam da tuženi znaju, šta treba da ponude u zamjenu za novčanu nadoknadu, jer im je to prezentovano u više navrata, pa i pismima, koja su iskoristili za lažnu optužbu!
5. NAZNAČENJE VRIJEDNOSTI SPORA
Vrijednost spora, odnosno nadoknade za nematerijalnu štetu je 100000 KM (sto hiljada konvertibilnih maraka).
6. PRAVNI OSNOV TUŽBENOG ZAHTJEVA
Iz samog teksta tužbe je jasno, koji je pravni osnov, a uz to je u relevantnom članu predviđeno da će sud postupiti po tužbi i kad nije naveden pravni osnov.
Tuženi su odgovorni za nematerijalnu štetu nanesenu meni, te se od njih traži nadoknada te štete. Dakle pravni osnov je NADOKNADA ŠTETE, a slijede relevantni članovi iz ustava i zakona:
Član 16. (IZ USTAVA)
Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom.
Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
Član 2. Ljudska prava i temeljne slobode (IZ USTAVA)
(e) Pravo na posteno sudjenje u gradjanskim i krivicnim predmetima, te druga prava u svezi s krivicnim postupcima.
Član 201 Šteta (ZOO)
Šteta je umanjenje nečije imovine (obična šteta) i sprečavanje njenog povećanja (izmakla korist), a i nanošenje drugome fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta).
Član 202 Osnovi odgovornosti (ZOO)
(1) Ko drugome prouzrokuje štetu dužan je naknaditi je ako ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivice.
Član 205 Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti (ZOO)
(1) Svako ima pravo zahtijevati od suda ili drugoga nadležnog organa da naredi prestanak radnje kojom se povređuje pravo njegove ličnosti.
(2) Sud odnosno drugi nadležni organ može narediti prestanak radnje pod prijetnjom plaćanja izvjesnog novčanog iznosa, određene ukupno ili po jedinici vremena u korist povrijeđenog.
Član 206 Postojanje krivice (ZOO)
Krivica postoji kada je štetnik uzrokovao štetu namjerno ili nepažnjom.
7. OBAVEZNI PODACI U SKLADU SA CLANOM 334
Ova Tužba je rađena u 3 primjerka, (za Sud, te po jedan za oboje tuženih). Privatne adrese tuženih mi nisu poznate, te je navedeno njihovo radno mjesto, odnosno institucija u kojoj su zaposlenim a to je OT Bijeljina. Moje adresa je navedena na kraju Tužbe, a Zahtjev za oslobađanje od troškova postupka, potkrepljujem Izvještajem o uplati na moje ime iznosa od 30 KM mjesečno, što je moj jedini prihod. Dakle, svaki dan imam po 1 KM za život, ako mjesec ima 30 dana, a svakog februara mogu ustedjeti bar po 1 marku, a prestupne godine i dvije...
Nažalost postoje i mjeseci sa po 31-im danom, tako da od pomenute uštede, ne ostaje ništa, a prilažem i dokument poreske uprave...
Shodno Zakonu, očekujem da će tuženi iznijeti svoj stav, a bez obzira na to što su pokazali nevidjenu drskost, bahatost i primitivizam, imaju mogućnost da iznesu svoj prijedlog. Lažnu prijavu su inicirali sa ciljem da prikriju ubistvo Ivone Bajo, krijumčarenje mafijaške mreže i otmu mi dokaze o njihovim krivičnim djelima. Ukoliko su spremni iznijeti istinu o tome, odštetni zahtijev se može i korigovati, toliko da bude simboličan...

PRILOZI TUŽBE


PISMA TUŽENIM
MEJL TUŽILAŠTVU
IZJAVA MUP-u
NAREDBA SUDA
ČLANAK I DOKAZI ŠVERCA
TAHOGRAF TRAKA
ZAPISNIK SUDA
DISK SA DOKAZIMA

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902