ČLANAK 1134

Podsjećam da je osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo, ugušena u sopstvenoj krvi, nakon smrtonosnog ranjavanja prilikom šverca narkotika a otac Krunoslav Bajo, poslije eksperimentisanja sa novim lijekovima za potrebe farmako mafije u trovačnici UKC Banjaluka se ugušio, povraćenom hranom tokom transporta za Bijeljinu. Materijalni dokaz ubistva djevojčice je uklonjen i opran benzinom a istorija bolesti oca sa upisanim nazivima lijekova je nestala i na sve to se na namonstruozniji način lažirala dokumentacija na dan kada me komanda sudske policije sa saučenicima pokušala ubiti. Ovako nešto bih očekivao od Gestapoa ili ustaške satnije no evo i sudska policija pokazuje da ne zaostaje ni pedalj iza njih kao ni MUP...

ZAŠTO SUDSKA POLICIJA ŠTITI ZLOČINCE

Skrećem pažnju da će ovaj materijal, osim komandi sudske policije, biti poslat i Vrhovnom sudu Republike Srpske, Republičkom javnom tužilaštvu, Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, te sudovima u Bijeljini. Ukoliko se nastavi sa podrškom pripadnicima terorističke organizacije i prikrivanjem njihovih imena, činjenica i dokaza, materijal će biti dostavljen i Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, kao krivična prijava, za nova krivična djela.
Pojedini pripadnici sudske policije su već izvršili više teških krivičnih djela a zbog prikrivanja, podrške i zaštite počinilaca i komanda sudske policije i kompletna sudska policija, trenutno imaju status terorističke organizacije, te upozoravam sve institucije da sve dok mi ne dostave puno ime i prezime osobe ili osoba, koja je ili koje su naložile napad na moje zdravlje i život 27.09.2018. tretiraju kompletnu sudsku policiju kao terorističku organizaciju a od svih pripadnika sudske policije, tražim da do daljnjeg dok mi ne dostave to ime ili imena, izbjegavaju bilo kakve kontakte sa mnom i da drže distancu od najmanje 2 metra, jer ih tretiran kao teroriste, posebno stoga jer osim što se pred sudom "hvale" da ne znaju zakonske odredbe, pripadnici sudske policije su poznati i po tome da se igraju sa oružjem te prvim metkom "slučajno" pogode žrtvu u glavu.
Komandi sudske policije, ostavljam rok do 5. decembra 2020. da meni lično dostave traženo ime na navedeni mejl, te da isti podatak dostave, Vrhovnom sudu RS, Republičkom javnom tužilaštvu i Tužilaštvu Bosne i Hercegovine u kom slučaju bi i odgovorna lica i kompletna sudska policija u cjelini krenula iz statusa terorističke organizacije, prema statusu zvanične institucije a do čega joj je veoma dalek put.
Istine radi, među sudskim policajcima, sigurno ima ljudi, koji žele časno i pošteno da obavljaju dužnost u što sam se lično uvjerio a jedan od njih, gospodin Radić Dragan je svojim humanim gestom, vjerovatno i doprineo da preživim, pošto mi je njegov načelnik Borovčanin Danko, brutalnim i zločinačkim metodama, uskratio hitnu pomoć, koju sam tražio zbog gušenja. Zatražio sam od policijskih službenika, kojima je bilo vidno neprijatno zbog zločina kome prisustvuju, da uzmu moj novac i kupe mi bar bocu flaširane vode, na šta je gospodin Radić rekao da ne može uzeti moj novac, koji je popisan, te mi sa kioska doneo vodu, plativši je svojim novcem.
Na žalost, svi službenici su natjerani od strane načelnika da prisilno "zaborave" i ovaj događaj i sve bitne činjenice te da potpišu zabilješku, koju je načelnik svojeručno lažirao a to sam dokazao u sudskom postupku 80 0 Pr 100636 18 Pr, koji je postao pravosnažan...
U nastavku ću bez mnogo opisa i navođenja relevantnih odredbi iz zakona i ustava, predočiti dio dokumenata iz kojih se vide konstantne laži, falsifikati i krivična djela sudske policije, izvršena sa ciljem da se prikriju odgovorni za pokušaj mog ubistva i ubistvo osmogodišnje devojčice Ivone Bajo, izvršeno prilikom šverca narkotika sa područja Sarajeva u Bobar grupu, preko koje se istovremeno pljačkalo stotine miliona maraka godišnje a vjerovatno i milijarde.

Ukazujem prvo na najnoviju odluku ustavnog suda Bosne i Hercegovine "AP-1031-19" od 10. novembra 2020. koju još nisam dobio ali je očito neko odlučio da se dostavi medijima i objavio a odnosi se na predmet, koji je protiv mene pokrenuo načelnik Okružnog centra sudske policije u Bijeljini.
Ustavni sud je konstatovao kršenje mojih prava i time su 3 vezana postupka, koji su svi pokrenuti od strane sudske policije, okončana u moju korist a uzrok svemu je monstruozan fašistički tretman koji je sprovodila sudska policija godinama.
Naime fotografija koju ustavni sud pominje, nastala je, odnosno prikazuje metaforički, upravo tretman sudske policije, koja je bez ikakvog donesenog rješenja, sprovodila neku naredbu o zabrani pristupa tužilaštvu, Zdenku Bajo, majci ubijene djevojčice Ivone, Budimki Bajo i svim srodnicima djevojčice, čije ubistvo smišljeno prikriva sudska policija.
Da je nastup sudske policije upravo fašistički, dokaz je "Zapisnik sažetak 80 1 Pr 004323 11 Pr".
A da nikada nije postojalo nikakvo rješenje, niti legalna naredba o zabrani pristupa, dokazuju "Izjašnjenja okružnog suda i tužilaštva" te "Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017."
Vezano za taj razbojnički i fašistički tretman sudske policije, poslao sam aplikaciju ili kako se ovdje češće kaže, tužbu sudu u Strazburu što se vidi iz dokumenta "Prijemni list pošte" od 24.06.2016.
Kako povratnica iz Strazbura nije stizala, pokrenuo sam postupak kod pošte i dobio izvještaj da je pošiljka "nestala" odnosno "izgubljena". U stvarnosti su takozvane "bezbjednosne službe" koristeći nezakonito pokretnute "posebne istražne radnje" zaustavile moju pošiljku i ukrali a onda su poslali svog čovjeka u civilu da mi ostavi na stolu pred ulaznim vratima falsifikovani dopis "Falsifikat obavjest od 15.09.2016." kao iz suda u Strazburu a kog "dostavljača" sam lično vidio kroz prozor, misleći u tom trenutku da se radi o nekom radniku komunalnih službi.
U navedenom prilogu "Falsifikat obavjest od 15.09.2016." se upravo navodi datum 24.06.2016.
Dokument "Uporedba potpisa falsifikata" vizuelno pokazuje da se ne radi ni o kakvom ručnom potpisu, nego o kompjuterski sačinjenoj kopiji, koja mi je dostavljena.
Da bih imao dokaz o ovoj gestapovskoj krađi dokumentacije i materijala, koji dokazuje fašističke metode, koje se primjenjuju prema porodice ubijene djevojčice, pokrenuo sam postupak za nadoknadu štete, što sam i postigao "Rješenje pošte od 12.04.2017."
Iz svega se vidi da je moja pošiljka "nestala" a onda su zbog neusklađenog rada u tajnoj mafijaškoj paradržavnoj službi, pogriješili i dostavili mi falsifikat navodne odluke suda u Strazburu, jer....
KAKO JE MOGUĆE DA SUD ODLUČUJE O APLIKACIJI KOJA JE ZVANIČNO IZGUBLJENA ???
Ili da budemo precizniji, službe mafijaškog, fašističkog, terorističkog režima, presreću i kradu tužbe građana za Strazbur a onda im šalju falsifikovane navodne odluke tog suda, kojim se kao tužba odbacuje.
Paralelno s aktivnostima za pribavljanje ovog dokaznog materijala, sačinio sam novu digitalnu dokumentaciju od više stotina fajlova, svaki pojedinačno precizno numerisan i poslat u elektronskom obliku sestri u Švajcarsku, da ih odštampa i odatle pošalje za Strazbur.
Da su pošiljke poslate vidljivo je iz dokumenta "Cirih pošta" te je takođe stigla i potvrda o prijemu iz Strazbura.
Nakon toga, nisam dobio nikakvo obaveštenje od suda u Strazburu, ni da se ta aplikacija odbacuje, niti da je usvojena, te osnovano sumnjam da je zaista usvojena u moju korist ali je odluka o tome presretnuta i "zagubljena".
Argument da je zaista tako je to što je otprilike od 2017. sudska policija prestala da mi zabranjuje pristup u tužilaštvo, te sam iz tog razloga i zatražio ranije pomenuta izjašnjenja sudova i tužilaštva, gdje je jasno navedeno da niko od njih nikada nije donio rješenje o zabrani pristupa.
Meni dakle, nikakva odluka nije stigla ali se iz svega može zaključiti da je sud u Strazburu doneo odluku u moju korist i da to znaju tajne službe, te se prestale sa dotadašnjim fašističkim metodama, bar u tom pogledu ali su intenzivirani pokušaji likvidacije.
Prije nego što dođemo do toga, skrećem pažnju na podmukle metode i bezobrazluk sudske policije, koja me je u svojim zabilješkama opisivala kao psihički poremećenog narkomana što se vidi iz dokaza "Zabilješka 1292-12".
To što me sudska policije opisuje kao ludaka mi je suštinski kompliment, jer to rade da bi prikrili svoje zločine i zločine onih koji su ubili osmogodišnju djevojčicu a sve to su činili, namjerno prećutkujući da sam donosio materijalne dokaze o njenom ubistvu, koje su svi vidjeli.
Opis da sam psihički poremećeni narkoman se nalazi na drugoj strani pomenute zabilješke a na prvoj strani je lažni opis plakata na kome sam doneo fotografiju materijalnog dokaza ubistva.
Da pravi sadržaj nema ni 10% povezanosti sa lažima koje napisala sudska policija, vidljivo je iz priloga "Protestni plakat" koji je sadržan i u sudskom spisu.
Koristeći riječi sudske policije da je moje ponašanje moguće samo zbog dejstva narkotika ili psihičkog poremećaja, tvrdim da je ovakva razmjera kriminala, laži, bezobrazluka i fašističke diskriminacije, koju čini sudska policija uz sve to smišljeno prikrivajući zločince, moguće objasniti samo time, što je sudska policija teroristička organizacija, koja radi pod komandom, za interese i u sastavu mafije a psihičku snagu, pravno i opšte znanje, moje u odnosu na kompletnu sudsku policiju sam dokazao više puta prad sudom, uvjek suočen sa unaprijed pripremljenom gomolom laži, falsifikata i instruisanja svjedoka da lažu i pred sudom.
Posljedica terorističkog i fašističkog postupanja sudske policije je to da Okružno tužilaštvo u Bijeljini, formalno "nema nikakvih saznanja" o pomenutom materijalnom dokazu ubistva, što se jasno vidi iz priloga "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017."
Dakle, pojedini kriminalci iz kriminalističke policije su uklonili materijalni dokaz sa ubijene djevojčice, oprali ga benzinom i o tome nisu izvjestili tužilaštvo a onda su zločinci iz komande sudske policije u Bijeljini, godinama sprečavali porodicu da to dostavi, kako bi prikrili ne samo taj zločin, nego i šverc narkotika u kome su godinama saučestovali.
O razbojništvu zločinaca i kriminalističke policije, napisao sam ove godine više tekstova i o svemu obavijestio predsjednika Republike, na šta je reagovano, (Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020.) upućen i ministru.
Ministar je nešto kasnije imao javni nastup u TV emisiji, gdje je jasno opisao, (Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020.) kako treba da postupaju službenici a prije svega da svaku nezakonitu naredbu moraju odbiti.
I da djelimično opišemo dio pokušaja likvidacije, koju su planirali pripadnici terorističke organizacije od kojih izdvajam nekoliko imena "Sokolačkog klana" : inspektor Marković Dragoslav, Borovčanin Danko, Rajko Čolović i Borovčanin Luka.
Osim nabrojanih i drugih brojnih krivičnih dijela, sudska policija je sačinila falsifikat rješenja Osnovnog suda u Bijeljini u predmetu 80 1 Pr 000670 10 Pr, koje je pravosnažnim rješenjem Okružnog suda završeno u moju korist.
Iako je dakle drugostepenim rješenjem, preinačena odluka osnovnog suda i postupak obustavljen, pripadnik terorističke organizacije, Danko Borovčanin je sam ili u sadejstvu sa saučesnicima udario pečat pravosnažnosti i sačinio falsifikat, kako bi imao opravdanje, pred komandom u Banjaluci i prikrio svoje krivično djelo.
Kada sam otkrio taj falsifikat, pokušao sam doći do podataka ali je Borovčanin pokrenuo veze da se materijal sakrije i uništi, te sam podnio krivičnu prijavu, koju je potom Republičko tužilaštvo Republike Srpske, odlukom "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" dodijelilo Okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu.
Potom, pomenuti klan odlučuje da iskoristi tu odluku i montira nelegalni predmet protiv mene a moje dokaze sakrije ili uništi.
Nesporno je da je Rajko Čolović kao glavni okružni tužilac, morao učestvovati u montiranju nelegalne optužnice a da li su nešto znali o tome tužilac Biljana Petrović i Dragan Ninković, koji su međuvremenu smrtno stradali, ostaje da se vidi u narednom periodu.
S obzirom da sam veoma dobro poznavao zakon, zatražio sam od tužilaštva u Istočnom Sarajevu, kopiju rješenja o eventualnom prenosu nadležnosti, što naravno nikada nije dostavljeno jer ga nisu ni imali.
Da bih dokazao, kako se radi o smišljenom kriminalu a nikako ne o grešci, što bi sigurno bilo pokušano da se tako predstavi, kopije zahtjeva sam slao i Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, koje je reagovalo prvo dopisom "Vstv 01-07-10-28-121-2018 od 30.07.2018." koji je poslat meni te tužilaštvu i sudu na Sokocu.
Drugi dopis "Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018." je poslat poslije razbojničkog napada na mene i pokušaja likvidacije 27.09.2018.
Na moj zahtjev i dopis Vijeća reagovala je samo sudija Branka Malović, koja se izjašnjava, (Sokolac sud odgovor od 03.10.2018.) da ne raspolaže nikakvim rješenjem, ne postoji u sudskom spisu nego se "vjeruje" jednoj strani u postupku - tužilaštvu sa kojom sam prema ZKP-u ravnopravan, da navodno ima legalno rješenje a koje odbija dostaviti ne samo meni, duže od godinu dana, nego ga ne dostavlja ni sudu ni VSTV-u. Tim odgovorom čiji je datum lažiran jer je posljedica prethodno pomenutog dopisa VSTV-a od 04.10.2018. a primio sam ga više od 7 dana poslije lažnog datuma, sudija ostavlja utisak da je obmanuta od tužilaštva i što se mene tiče skida odgovornost sa sebe, vezano za učešće u planiranju likvidacije ali ne i Borovčanin Luka, koji je lagao da postoji nadležnost tužilaštva i posebno gnusno lažirao zapisnik sačinjavajući ga tako da je lažirao prisustvo Stanka Nuića 12.03.2018 a krivična djela vezano za povredu zakona od strane sudije i ne pominjem.
NAPOMINJEM DA JE MAFIJAŠKI DVOJAC "ČOLOVIĆ - BOROVČANIN" DIREKTNO ODGOVORAN ZA ZATAŠKAVANJE BROJNIH LIKVIDACIJA U ISTOČNOM SARAJEVU I DUGOGODIŠNJE PRUŽANJE PODRŠKE EKIPAMA PLAĆENIH UBICA OD KOJIH JE JEDNA UHAPŠENA TEK PO UKLANJANJU ČOLOVIĆA SA POZICIJE GLAVNOG TUŽIOCA A POSLIJE POKUŠAJA UBISTVA SLOBODANA VASILJEVIĆA. ČOLOVIČ I BOROVČANIN SU DALEKO VEĆI KRIMINALCI OD ONIH KOJI SU TRENUTNO PRITVORENI I KOJIMA SE SUDI JER BEZ NJIOVE ZAŠTITE NE BI BILO TAKVIH UBILAČKIH TIMOVA...

PRILOZI : AP-1031-19, Zapisnik sazetak 80 1 Pr 004323 11 Pr, Izjašnjenja okružnog suda i tužilaštva, Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017., Prijemni list pošte, Falsifikat obavjest od 15.09.2016., Uporedba potpisa falsifikata, Rješenje pošte od 12.04.2017., Cirih pošta, Zabilješka 1292-12, Protestni plakat, Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017., Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020., Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020., RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15, Vstv 01-07-10-28-121-2018 od 30.07.2018., Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018., Sokolac sud odgovor od 03.10.2018., UDT DI 009312 19 od 27.01.2020., Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018., Zahtjev za informacije VSRS, Zahtjev za informacije od 09.10.2018., Sudska policija SU-SP-623-18 od 11.10.2018., Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018., Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018., Zahtjev i obavještenje sudu u Sokocu i sudskoj policiji, Zapisnik od 02.10.2019. sa pretresa 80 0 Pr 100636 18 Pr - strana 11, Završni čin u bijeljinskoj pravosudnoj drami, Potvrda o predaji lica od 27.09.2018., Zabilješka sudske policije od 15.05.2018., Transkript razgovora sudska policija 15.05.2018.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1133

Službena ili odgovorna osoba u institucijama Bosne i Hercegovine, koja iskorištavanjem svog službenog položaja ili ovlaštenja, prekoračivši granice svog službenog ovlaštenja ili ne izvršivši svoje službene dužnosti, pribavi sebi ili drugom kakvu korist, drugom nanese kakvu štetu ili teže povrijedi prava drugog, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina......
 
Na osnovu Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, podnosi se :

KRIVIČNA PRIJAVA ZA TERORISTIČKI NAPAD NA NAROD I USTAVNI POREDAK

Vezano za KRIVIČNI ZAKON BIH, članovi "Terorizam"
(1) Ko počini teroristički čin s ciljem ozbiljnog zastrašivanja stanovništva ili prisiljavanja organa vlasti Bosne i Hercegovine, vlade druge zemlje ili međunarodne organizacije, da što izvrši ili ne izvrši, ili s ciljem ozbiljne destabilizacije ili uništavanja osnovnih političkih, ustavnih, privrednih ili društvenih struktura Bosne i Hercegovine, druge zemlje ili međunarodne organizacije, kaznit će kaznom zatvora najmanje pet godina. (2) Ako je usljed krivičnog djela iz stava 1. ovog člana nastupila smrt jedne ili više osoba, učinitelj će se kazniti kaznom zatvora najmanje osam godina. (3) Ako je pri učinjenju krivičnog djela iz stava 1. ovog člana učinitelj neku osobu s umišljajem lišio života, kaznit će se kaznom zatvora najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora. (4) Ko nabavi ili pripremi sredstvo ili ukloni prepreku ili preduzme neku drugu radnju kojom stvori uslove za izvršenje krivičnog djela iz stava (1) ovog člana kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina. (5) Teroristički čin, u smislu ovog člana, podrazumijeva koju od sljedećih radnji, koja s obzirom na svoju prirodu ili kontekst može ozbiljno oštetiti državu ili međunarodnu organizaciju: a) napad na život osobe koji može prouzrokovati njezinu smrt; b) napad na fizički integritet osobe; c) protupravno zatvaranje, držanje zatvorenom ili na drugi način oduzimanje ili ograničavanje slobode kretanja druge osobe, s ciljem da nju ili nekoga drugoga prisili da što izvrši, ne izvrši ili trpi (otmica) ili uzimanje talaca; d) nanošenje velike štete objektima Bosne i Hercegovine, vlade druge države ili javnim objektima, transportnom sistemu, objektima infrastrukture uključujući informacioni sistem, fiksnoj platformi koja se nalazi u kontinentalnom pojasu, javnom mjestu ili privatnoj imovini, za koju štetu je vjerovatno da će ugroziti ljudski život ili dovesti do znatne privredne štete; e) otmica zrakoplova, broda ili drugog sredstva javnog saobraćaja ili za prevoz roba; f) proizvodnja, posjedovanje, sticanje, prevoz, snabdijevanje, korištenje ili osposobljavanje za korištenje oružja, eksploziva, nuklearnog, biološkog ili hemijskog oružja ili radioaktivnog materijala, kao i istraživanje i razvoj biološkog i hemijskog oružja ili radioaktivnog materijala; g) ispuštanje opasnih materija ili izazivanje požara, eksplozija ili poplava s posljedicom ugrožavanja ljudskih života; h) ometanje ili zaustavljanje snabdijevanja vodom, električnom energijom ili drugim osnovnim prirodnim resursomu s posljedicom ugrožavanja ljudskih života; i) prijetnja učinjenjem kojeg djela iz tačke a. do h. ovog stava.
Napad na ustavni poredak
Ko upotrebom fizičke sile ili prijetnjom upotrebe fizičke sile pokuša da promijeni ustavni poredak Bosne i Hercegovine ili da svrgne njene najviše institucije, kaznit će se kaznom zatvora najmanje pet godina.
Pomaganje neprijatelju
1) Građanin Bosne i Hercegovine koji za vrijeme rata pomaže neprijatelju u provodjenju prinudnih mjera, prema stanovništvu Bosne i Hercegovine, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.
Zločini protiv čovječnosti
(1) Ko, kao dio širokog ili sistematičnog napada usmjerenog bilo protiv kojeg civilnog stanovništva, znajući za takav napad, učini koje od ovih djela: a) lišenje druge osobe života (ubistvo); b) istrebljenje; c) odvođenje u ropstvo, d) deportacija ili prisilno preseljenje stanovništva; e) zatvaranje ili drugo teško oduzimanje fizičke slobode suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava; f) mučenje; g) prisiljavanje druge osobe upotrebom sile ili prijetnje direktnim napadom na njezin život ili tijelo ili na život ili tijelo njoj bliske osobe, na seksualni odnos ili s njim izjednačenu seksualnu radnju (silovanje), seksualno ropstvo, prisilnu prostituciju, prisilnu trudnoću, prisilnu sterilizaciju ili bilo koji drugi oblik teškog seksualnog nasilja; h) progon bilo koje grupe ljudi ili kolektiva na političkoj, rasnoj, nacionalnoj, etničkoj, kulturnoj, vjerskoj, spolnoj ili drugoj osnovi koja je univerzalno prihvaćena kao nedopustiva po međunarodnom pravu, u vezi s bilo kojim krivičnim djelom iz ovog stava ovog člana, bilo kojim krivičnim djelom propisanim u ovom zakonom ili bilo kojim krivičnim djelom u nadležnosti Suda Bosne i Hercegovine; i) prisilni nestanak osoba; j) zločin aparthejda; k) druga nečovječna djela slične prirode, učinjena u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušenja zdravlja, kaznit će se kaznom zatvora najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora. (2) U smislu stava 1. ovog člana sljedeći pojmovi imaju ovo značenje: a) Napad usmjeren bilo protiv kojeg civilnog stanovništva jest ponašanje koje uključuje višestruko činjenje djela iz stava 1. ovog člana bilo protiv kojeg civilnog stanovništva na osnovi ili u cilju državne politike ili politike neke organizacije da se učini takav napad. b) Istrebljenje uključuje namjerno nametanje takvih životnih uvjeta, a posebno uskraćivanje pristupa hrani i lijekovima, koji mogu posljedovati uništenjem dijela stanovništva. c) Odvođenje u ropstvo jest vršenje nad osobom bilo kojeg ili svih ovlašćenja inače vezanih za pravo svojine, uključujući vršenje takvog ovlašćenja pri trgovanju ljudima, posebno ženama i djecom. d) Deportacija ili prisilno preseljenje stanovništva jest prisilno iseljenje osoba s teritorije na kojoj su zakonito prisutne protjerivanjem ili drugim mjerama prisile, bez osnova dopuštenih po međunarodnom pravu. e) Mučenje jest namjerno nanošenje snažnog tjelesnog ili duševnog bola ili patnje osobi zadržanoj od strane počinioca ili pod nadzorom počinioc, izuzimajući bol ili patnju koja je posljedica isključivo izvršenja zakonitih sankcija. f) Prisilna trudnoća jest nezakonito zatočeništvo žene kojoj je prisilno prouzrokovana trudnoća, s namjerom da se utiče na etnički sastav bilo kojeg stanovništva ili da se učine druge teške povrede međunarodnog prava. g) Progon jest namjerno i teško, međunarodnom pravu suprotno uskraćivanje osnovnih prava, zbog pripadnosti skupini ljudi ili zajednici. h) Prisilni nestanak osoba jest hapšenje, pritvaranje ili otimanje osoba, od strane ili s dopuštenjem, podrškom ili pristankom države ili političke organizacije, uz odbijanje da se prizna takvo lišenje slobode ili da se pruži informacija o sudbini ili o mjestu gdje se nalaze takve osobe, s namjerom da se uklone od zaštite zakona na duže vrijeme. i) Zločin aparthejda su nečovječne radnje slične prirode radnjama iz stava 1. ovog člana, učinjene u kontekstu institucionaliziranog režima sistematskog potlačivanja i dominacije jedne rasne skupine nad bilo kojom drugom rasnom skupinom ili skupinama ljudi, učinjene s namjerom održavanja takvog režima.
Zloupotreba položaja ili ovlaštenja
(1) Službena ili odgovorna osoba u institucijama Bosne i Hercegovine, koja iskorištavanjem svog službenog položaja ili ovlaštenja, prekoračivši granice svog službenog ovlaštenja ili ne izvršivši svoje službene dužnosti, pribavi sebi ili drugom kakvu korist, drugom nanese kakvu štetu ili teže povrijedi prava drugog, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
(2) Ako je krivičnim djelom iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi 10.000 KM, učinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do deset godina. (3) Ako je krivičnim djelom iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi 50.000 KM, učinitelj će se kazniti kaznom zatvora najmanje tri godine.
KRIVIČNI ZAKON REPUBLIKE SRPSKE, član "Samovlašće" :
(1) Ko samovlasno pribavlja neko svoje pravo ili pravo za koje smatra da mu pripada, kaznice se novcanom kaznom ili zatvorom do šest mjeseci. (2) Ko samovlasno pribavlja neko svoje pravo ili pravo za koje smatra da mu pripada upotrebom sile ili ozbiljne prijetnje da ce napasti na život ili tijelo, ili u sastavu organizovane grupe, kaznice se zatvorom od šest mjeseci do tri godine.
(3) Ko djela iz prethodnih stavova ucini za drugoga, kaznice se kaznom propisanom za ta djela. (4) Gonjenje za djelo iz stava 1. ovog clana preduzima se po prijedlogu. I VIŠE DRUGIH KRIVIČNIH DJELA...
Na osnovu krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kao i Republike Srpske, podnosi se krivična prijava za teroristički napad na narod i ustavni poredak a vezano za Krivični zakon Bosne i Hercegovine, članove "Terorizam, Napad na ustavni poredak, Pomaganje neprijatelju, Zločini protiv čovječnosti, Zloupotreba položaja ili ovlaštenja" i Krivični zakon Republike Srpske član "Samovlašće".
Odredbe koje su bliže vezane za izvršena krivična djela, istaknute su podebljanim slovima a detalji su u obrazloženju.

OBRAZLOŽENJE

Krivična djela, izvršava veća grupa lica sa jasnom hijerarhijskom strukturom i u sadejstvu i nalozima nalogodavaca iz inostranstva i ovo njihovo djelovanje treba posmatrati kao ratni napad, psihološki rat, propagandni, hemijski, medijski rat, protiv naroda Bosne i Hercegovine, udar na ekonomiju, na suverenitet, zdravlje, prava i slobode svih građana.
Od priloženih dokaznih materijala, ističem prvo članak pod nazivom "Prijetnje Dodika građanima Banjaluke su potez očajnika" objavljen na portalu buka a web adresa se vidi ispod naslova. U tom članku je istaknuta činjenica da Milorad Dodik prijeti gradu i glasačima, neposredno poslije održanih lokalnih izbora, jer mu se nije svidjelo koga su građani izabrali za gradonačelnika te između ostalog prijeti da će prekinuti finansiranje Banjaluke, kao da je u pitanju njegov lični budžet.
Kakve su prijetnje iznesene javno pred kamerama može se čuti u video prilogu a linkovi na kojima se može čuti i taj i drugi snimci biće navedeni na kraju krivične prijave.
Prijetnje upućuje Dodik Milorad koji podsjećam i to je posebno važno, nije ni na jednoj državnoj ili službenoj funkciji u organima Republike Srpske a ponaša se kao da je Republika Srpska njegova privatna imovina.
"Sporazum nije potpisala Socijalistička partija Republike Srpske. Koalicija će sada odlučiti da li će s njima ići ili neće ići, to podrazumijeva da ukoliko odlučimo da ih ne prihvatimo u većinu u gradu, da će svi njihovi kadrovi biti eliminisani u roku 24 sata iz bilo kog mjesta gdje je nadležnost Vlade.
Mi ćemo naći načina da se putem izmjena određenih dokumenata, ovlada svim elementima upravljanja, koji su potrebni, vezano za nesmetano funkcionisanje ovih gradova a usput da vam još nešto kažem bez obzira koliko bilo arogantno ili ne.
Ukoliko nešto ostane izvan nadležnosti skupštine, promijenićemo i zakon i statut, pa ćemo to stavit u nadležnost skupštine, sve je demokratski.
Nijedan prijedlog gradonačelnika neće biti podržan, eto taman da je Ajnštajn. Eto pa maši ti glavom, koliko god hoćeš.
Da vidimo, kako će finansirati gradsko grijanje koje smo mi subvencionirali svake godine. Zašto bi onda to Republika radila, imamo mi i druge opštine, gdje treba pomoći da se grije.
Imamo neka druga mjesta, gdje moramo i prekinućemo sve investicije sa republičkog nivoa, dok ne vidimo na koji način će se grad politički razvijati i odnositi ali u svakom slučaju, hoću da kažem da mislim da je ovo velika greška onih koji su smatrali da imaju samo svoje pravo i na ovaj način definitivne ja im neću oprostiti ovo što su uradili Igoru.
ovo nije nikakva prijetnja, to je moj lični stav, imam pravo na to.
Uzeću svako biračko mjesto i vidjeću gdje god je dobio gradonačelnik, nek on ide i riješava, mi nećemo vise. Demokracija, šta ćeš."
Ovde je izrečeno više blažih ili ozbiljnijih prijetnji a posebno bih izdvojio posljednju u kojoj Dodik kaže da će pregledati sve spiskove svih biračkih mjesta i vidjeti gdje je ko kako glasao. To bih povezao sa njegovom "crnom knjigom", koju je objelodanio još prije 4 godine u vezi čega je rekao da će njegovi ljudi u institucijama da se bore protiv imena, zapisanih u toj "crnoj knjizi" i da to moraju da urade.
Tu najavu formiranja "crni knjige" u bukvalno nacističkom stilu, ćemo predočiti u orginalu u video snimku.
“SNSD će u narednim mjesecima uspustaviti svoju “Crnu knjigu” u koju će biti upisani svi oni koji su bilo kada na bilo koji način SNSD-u napravili štetu, a pogotovo oni koji su bili u SNSD-u, dobili mandat na ime SNSD-a i onda se priklonili drugim političkim organizacijama”, kazao je Dodik i pojasnio: “To će značiti da ćemo preko naših organa i naših ljudi u institucijama vlasti voditi borbu protiv tih imena. To moramo da uradimo,”
Od tada pa do danas, bilo je više teških krivičnih dijela napada na život i tijelo građana od čega ističem samo slučajeve teškog ubistva Davida Dragičevića u Banja Luci, što je MUP na najmonstruozni način pokušao da prikrije i likvidaciju Slaviše Krunića.
Vezano za ubistva Dragičevića, još uvijek javnosti nije saopšten nijedan jedini detalj, vezano za moguće ubice a kod likvidacije Slaviše Krunića u toku je suđenje osumnjičenima, bez ikakve naznake da se istražuje ko su nalogodavci tog zločina.
Jedno od, da tako kažem blažih krivičnih dijela je pokušaj ubistva novinara Vladimira Kovačevića o čemu se pisalo u više članaka a ovdje je priložen jedan pod naslovom "Opasno vrijeme za novinare u Bosni Hercegovini", objavljen na portalu Dojče Vele. Link se takođe vidi ispod naslova a iz sadržaja teksta izdvajam dio u kome se kaže da su međunarodni predstavnici u Bosni Hercegovini, novinarska druženja iz regije i cijela javnost stala u odbranu slobode medija, nakon napada na novinara Vladimira Kovačevića, što je tužilaštvo u Banja Luci okvalifikovalo kao pokušaj ubistva.
Policija radi na rasvjetljavanju slučaja ali se postavlja pitanje, šta dalje. Šta dalje, kad je riječ o medijima, medijskim slobodama i pravima novinara. Dalje iz sadržaja teksta se iznosi stav u kome se kaže : "Ako predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik sebi da za pravo da prijeti, da kaže da zna ko je odgovoran, da zna ko pokreće novinare, nevladine organizacije ili javno te prijetnje izgovara posredstvom medija, onda možemo biti svjesni da je on jedan od najodgovornijih za ovu atmosferu straha.
Vezano za ovaj napad i pokušaj ubistva, ističem činjenicu da je Vladimir Kovačević, više puta izveštavao iz Banjaluke sa skupova građana pod nazivom "Pravda za Davida" gdje su građani tražili akciju policije i tužilaštva, odgovornost i procesuiranje onih koji su izvršili ubistvo a Milorad Dodik je na to reagovao, kao i neki njegovi saradnici kao da su pitanju neke "obojene revolucije" koje se finansiraju iz inostranstva, da su novinari "strani plaćenici" što je očito jasna meta za djelovanje ubica.
Da li je nalog za likvidaciju izdao lično, autor "crne knjige" ili neko od saučesnika terorističke organzacije na nižim komandnim nivoima, suštinski nije bitno, jer je u pitanju udruženi zločinački poduhvat te organzacije pa odgovornost snose svi članovi, posebno vođe.
U nastavku ću predočiti dio dokaznog materijala, vezano za terorističke aktivnosti, povodom vojne, odnosno ratne akcije pod nazivom "COVID-19". Da je COVID-19, odnosno koronavirus u stvari vojni projekat i bukvalno rat na nivou cijelog svijeta, dokaz je i to da je ove godine, manje preminulih nego prethodnih godina, što se vidi u članku pod nazivom "Umrlih u BiH u prvih šest mjeseci 2020. manje nego u odnosu na prethodne dvije godine". U tekstu tog članka su navedeni tačni podaci, koliko je osoba preminulo u Bosni i Hercegovini, po entitetima i ukupno se generalno vidi da je u prvih pola godine, preminulo oko 2 hiljade osoba manje nego prethodne godine, što je nelogično ako je u pitanju smrtonosni virus. Trebalo bi naime da je umrlih nekoliko puta više, nego prethodnih godina.
Dodik Milorad je inače i doveden ovdje, nasilno na vlast, kao čovjek saradnik i saučesnik stranih obaveštajnih službi, kada su ga predstavili kao "dašak svježeg vjetra na Balkanu" i između ostalog nasilno smijenili, legalno izabranog tadašnjeg predsjednika doktora Nikolu Poplašena, da bi Dodik Milorad, mogao nesmetano poslije toga, dvije decenije da uništava ekonomiju i privredu Republike te pljačka građane i budžet za interese svoje i stranih nalogodavaca.
Korona virus, odnosno COVID-19, dakle uopšte nije virus, opasan po zdravlje, nego se tu kriju sasvim drugi planovi i ciljevi a u sklopu toga prilažem dokument pod naslovom "COVID-19 - veliki reset". Radi se o članku objavljenom na web adresi, svjetskog ekonomskog foruma i to je takođe istoimena knjiga a vidi se da je objavljena i promovisana u Ženevi 14. jula 2020. bez pominjanja pandemije kao strašne opasnosti a umjesto toga se kako si vidi potencira, reset svjetske ekonomije, privrede, finansijskog sistema, energetike, telekomunikacija, što smo imali prilike i da vidimo tokom ove godine sa ubrzanim uvođenjem 5G mreže, koja bi prema njihovim planovima u sadejstvu sa robotima, trebalo da dovede do tog velikog reseta, otpuštanja stotina miliona pa i milijardi radnika te njihovom zamjenom sa robotima i vještačkom inteligencijom.
Pandemija je proglašena polovinom marta 2020. a pomenuta knjiga objavljena polovinom jula, što je 4 mjeseca kasnije. Sad možemo i da raspravljamo da li je bilo moguće za 4 mjeseca napisati knjigu. Ja sam naravno siguran da je nemoguće i da je sve pisano i pripremljeno prethodnih godina a lažna pandemija je prijektovana kao izgovor za sprovođenje tih planova. Stoga ćemo da pokažemo nešto, što se desilo u 2019-toj godini, 18. oktobra u Njujorku. "Događaj 201 - scenario" u kome se kaže da taj događaj simulira izbijanje novog koronavirusa, koji se prenosi sa slijepih miševa na svinje pa na ljude. Virus na kraju postaje efikasan i prenosi se osobe na osobu, što dovodi do teške pandemije. Patogen i bolest, koju on uzrokuje su oblikovani prema Sarsu ali prenosiviji u zajednici od strane ljudi sa blagim simptomima.
Ovde prije svega skrećem pažnju da je virus, koji je korišten u toj simulaciji, upravo korona virus koji se neposredno poslije toga "slučajno" i pojavio. Dalje se opisuje da bolest započinje na farmi svinja u Brazilu a zatim se sve brže širi u zdravstvenim ustanova i na kraju, nijedna zemlja ne može zadržati kontrolu, ne postoji mogućnost da vakcina bude dostupna u prvoj godini.
Budući da je cijela ljudska populacija osjetljiva, tokom početnih mjeseci pandemije, kumulativni broj slučajeva, eksponencijalno se povećava udvostučujući se svake sedmice a kako se slučajevi i smrtni slučajevi akumuliraju, ekonomske i društvene posljedice, postaje sve teže. Scenario se završava na 18-mjesečnoj tački sa 65 miliona smrtnih slučajeva. Pandemija će se nastaviti nekim tempom, dok ne bude djelotvoranog cjepiva.
I završni komentar na ovaj tekst je to da se predviđanje njegovim scenarijem od 18 mjeseci pandemije, podudara sa prvim reakcijama takozvanih stručnjaka iznesenih u martu 2020. godine, kada je proglašena pandemija bez ikakve potrebe a koji su takođe isticali da će pandemija da traje godinu i po dana i čak konkretno do septembra 2021. godine najmanje.
Dovoljno se prisjetiti sličnih slučajeva takozvanih pandemija "ptičje gripe" i "svinjske gripe" koje su isto tako najavljivane kao opasne i smrtonosne a nisu ovako dugo trajale ni blizu negu su za cilj imale zaradu farmako mafije na vakcinama. Potpuno je jasno da niko ne može znati, koliko bi eventualno neka pandemija trajala ali može naravno iznositi podatke onako kako su planirali.
Autori scenarija su "Fondacija Bil i Melinda Gejts", koja koje li slučajnosti promoviše vakcine te svjetski ekonomski forum, (oni što planiraju COVID RESET) i zadivljujuće je kako su "predvidjeli" skoro u dlaku stvarnu "pandemiju" sa jedinom razlikom da je umjesto iz Brazila, virus krenuo iz Kine. Gejts, odnosno Mikrosoft je inače ranije patentirao digitalni sertifikat - čip kome je namjena ugradnja u tijela ljudi a naziv patenta je "WO2020060606 cryptocurrency system using body activity data" koji najvećem broju ljudi na planeti nije uopšte potreban no "igrom slučaja" se sve "potrefilo" da se pojavio "sasvim slučajno" virus koji je predviđen scenarijem te su potrebne i vakcine i digitalni sertifikat koje takođe promoviše Bil Gejts.
Ali da Gejts i njegovi ortaci nisu nikakvi proroci dokaz je scenario igranog filma "Zaraza" iz 2011-te, što je čak 8 godina prije simulacije pandemije i "stvarne pandemije". Osim same radnje koja je slična simulaciji i današnjim "stručnim" mjerama, zanimljivo je i da je širenje virusa krenulo na isti način kako predviđa simulacija 8 godina kasnije. Sa slijepog miša, koji je jeo bananu pa odletio sa komadom u farmu svinja te ispustio taj komadić koji je prethodno "zarazio" da bi ga onda, pojelo jedno od prasića. Odmah potom baš to prase se prodaje jednom kupcu te završava u restoranu, pa se prilikom obrade vilice, zarazi i kuvar te prenese virus jednoj gošći, koja to onda prenese na Američki kontinent. Da ovo nije izmišljeno, možete se uvjeriti gledanjem završnice tog filma, kada se otkriva upravo ovaj način širenja zaraze.
Motivi, uzroci i razlozi ovog projekta u suštini nisu bitni za ovu krivičnu prijavu no pomenuću da su posljedica višegodišnje pljačke na svjetskom nivou, uzrokovane štampanjem dolara i evra bez pokrića, za koje se onda kupuju stvarne vrijednosti, zemljište, rude, minerali, energenti a sa druge strane, poslije više od 100 godina neprekidnog eksploatisanja, nafte je sve manje.
Drugim riječima, moglo se živjeti i ovako trošiti nafta, istim tempom, recimo još 10 do 20 godina i onda bi sve stalo ili da se izmisli nepostojeći virus, zaustavi 99 % običnih ljudi, koje politički mafijaški kartel smatra stokom, da se njima oduzmu sva prava, uključujući pravo na kretanje a time i korištenje fosilnih goriva, da bi njima ostalo sve.
Matematski predstavljeno, ako bi za 7 - 8 milijardi ljudi, koliko je sad na Zemlji, trenutna količina nafte bila dovoljna za samo 10 godina, onda bi vladarima svijeta i najbližim slugama, recimo da ih ima čak 7 miliona što je hiljadu puta manje od 7 milijardi... njima bi ta nafta trajala 10 hiljada godina.
Naravno, matematika ne funcioniše bukvalno tako, jer oni, svaki pojedinačno troše nekoliko puta ili nekoliko desetina puta više od prosječnog čovjeka ali u svakom slučaju, operacija koju su pokrenuli, omogućila bi im da preostale rezerve nafte, gasa i uglja, mogu koristiti više stotina pa i hiljada godina u budućnosti, pod uslovom da resetuju svjetsku ekonomiju i finansije, onako kako su najavili. Šta planiraju sa "viškom" ljudi, možete svi da sami zamislite a u tome može pomoći javni nastup Bila Gejtsa, (video snimak pod nazivom "Inovacijama do nule") u kome kaže da ako naprave jako dobar posao sa vakcinama mogli bi smanjiti broj ljudi za 10 do 15 posto. I usput da se zamislimo da li ove vakcine koje se sad forsiraju, imaju za cilj da očuvaju živote i broj ljudi ili da smanje taj broj.
Ovo objašnjenje nije bitno za samu krivičnu prijavu ali će pomoći da se sagledaju razlozi i motivi, zbog čega je izmišljen nepostojeći virus, moguće insceniran na pojedinim mjestima sa hemijskim sredstvima i elektro magnetnim talasima sa kojima su se izazivali simptomi slični gripu. Pripadnici terorističke organizacije u Republici Srpskoj i Bosni Hercegovini u cjelini, rade dakle po instrukcijama šefova iz inostranstva, koji su ih i doveli na vlast a čak se može detektovati tačan datum, kada su stigle te instrukcije i u svrhu toga predočavam novinski članak pod nazivom "Državna tajna Dodika i Radončića", objavljen 09.03.2020. u kome Fahrudin Radončić, kaže novinarima da je sa Dodikom "riješio" jedan ekstremno riskantan bezbjednosni problem i da je riječ o državnoj tajni. Dalje kaže da se radi o nečemu što spada u apsolutno državnu tajnu, formulacija da se radi o ekstremno važnom pitanju, koje može naškoditi državnim i nacionalnim interesima Bosne i Hercegovine je točna ali to je juče riješeno... Može se zaključiti da je ovim tekstom poslata poruka šefovima da je naredba stigla, da je shvaćena i da će biti izvršena iako su neposredno prije toga premijer Višković u RS i dr. Nestorović u Srbiji izjavii da je virus izmišljen odnosno da je najsmješniji virus u istoriji koji postoji samo na fejsbuku. Kako vidimo kad se lokalnim šefovima zaprijeti i izdaju naredbe, oni odmah progledaju i učine da svi ispod njih vide isto... ili ih neće biti.
Neposredno poslije toga, pokrenuta je procedura i uvedeno vanredno stanje no prije uvođenja, 13.03.2020. objavljena je vijest u više medija a prilažem ovaj pod naslovom "Ubio se glavni zdravstveni inspektor Republike Srpske". Šok u Banjaluci a u samom članku se navodi da se gospodin ubio, bez ikakvog dokaza i istrage te pojašnjava da je beživotno tijelo Miljića, pronađeno obješeno u blizini rijeke Vrbas u Banjalučkom naselju Lazarevo. Dalje kažu da vladaju šok i nevjerica jer se glavni zdravstveno sanitarni inspektor ubio u vrijeme sve aktuelnijih priča virusu korona.
I opet na kraju, potencira se da je Policijska uprava, potvrdila kako je prijavljeno "samoubistvo".
Uz podsjećanje da je na isti način od strane policije i likvidacija Davida Dragičevića, pokušana da se predstavi kao samoubistvo, skrećem pažnju na mnogo bitniji detalj... da je gospodin Miljić kao glavni zdravstveni inspektor, trebao biti vođa kriznog štaba u Republici Srpskoj i kao najstručniji da ocijenjuje i procijenjuje, postoje li uslovi za vanredno stanje i proglašenje pandemije ili ne postoje, da predlaže mjere i da koordinira rad. Sa njegovim ubistvom uklonjena je najstručnija osoba a poslušnici svjetske mafije su onda mogli da rade šta i kako žele a kako su to činili vidjećemo u nastavku.
U više novinskih članaka, objavljena je reakcija, jednog od članova kriznog štaba, premijera Republike Srpske, pod nazivom "Neka sud preuzme odgovornost za zdravlje ljudi". Radi se o portalu "Srpska info" i kaže presednik vlade Radovan Višković da poziva sud da preuzme odgovoranost za zdravlje građana, ukoliko smatra da republički štab za vanredne situacije ne radi dobro svoj posao.
Radi se o reakciji na rješenje suda u korist građanina, gdje se konstatuje da tako kažemo, nezakonito djelovanje kriznog štaba i umjesto da poštuje sudsku vlast, on kao član izvršne vlasti na ovaj način ne samo da ponižava i potcjenjuje sud, nego se može izvesti zaključak da se radi o prijetnji sudijama, šta i kako da rade ubuduće, što se nedvosmisleno može uočiti u rečenici : "Višković smatra da je presuda suda izolovan slučaj, te da takvu praksu neće nastaviti druge sudije.
Ovdje je dakle, više nego jasno da je u pitanju pritisak na sudove i pokušaj izbjegavanja odgovornosti. S druge strane, tužilaštvo ovu konstataciju suda o tome da je zakon prekršen, može koristi kao dokazni materijal u krivičnom postupku, protiv teroristicke grupe.
Što se samog takozvanog kriznog štaba tiče, potpuno je jasno, bukvalno svakom građaninu da nije u pitanju nikakav krizni štab, nego privatna grupa Dodik Milorada, kojom on komanduje, iako ističem ponovo, nije ni na jednoj jedinoj državnoj funkciji u Republici Srpskoj.
U novinskom članku pod nazivom "Dodik najavio zatvaranje škola" od 24. oktobra 2020. godine, navodi se da će nastava u školama u Republici Srpskoj, najvjerovatnije biti prekinuta, zbog "pogoršane" epidemiološke situacije, što je izjavio član Predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. U daljem dijelu teksta se navodi da su potvrđena 582 nova slučaja koronavirusa od 1200 testiranih i da je to najveći broj novooboljelih. Potom Dodik poziva političke partije da ne održavaju javne skupove tokom izborne kampanje za lokalne izbore zakazane za 15. novembar - što je udar na izborna prava, kako političkih partija tako i građana.
Očito je ovo urađeno zbog toga što su imali saznanja o svom lošem rejtingu te su pokušali spriječiti konkurente da ostvare još bolji rezultat. U nastavku teksta se navode još neke brojke, vezano za takozvanu epidemiju, što nećemo sada dalje analizirati, pošto za to postoji drugi pogodniji članak a kako Dodik Milorad donosi odluke, možemo vidjeti u video prilogu u kome se otkriva da umjesto stručnjaka, istinskog stručnjaka, koji je obješen prije više od pola godine, odluke se donose tako, što Dodik Milorad vijeća sa svojim unucima o uvođenju mjera.
Sadržaj te Dodikove izjave pred kamerama, citiram u cjelosti :
"Mene čini najsretnijim naravno, boravak sa unucima i od njih svašta čujem. Sada samo ne mogu da kažem koji ounuk ali kaže :
`Deda, šta namjeravaš sada s ovom školom, vidiš da je sve veći broj đaka s ovom koronom, hoćete li to zatvarati il nećete ?`
Ja kažem... pa morate ići u školu.
Pa biće ti krivo, šta misliš da neko od nas dobije koronu, možda je najbolje da ti to ipak zatvoriš.
Tako da svašta čuješ od njih."
Naravno i mi možemo reći da je ovo svašta, svašta možemo da čujemo ali nažalost, ne radi se ni o kakvoj šali, nego su iste večeri mediji objavili da se škole zatvaraju a takozvani krizni štab je poslušno izvršio naredbu diktatora, diktatora sa jedne strane a sa druge strane izvršioca i sluge stranih šefova.
Mnogo gore od svega je nažalost katastrofalna situacija u koju su dovedeni građani i zdravstvo u celini, što se može vidjeti iz novinskog članka portala Mondo, pod nazivom : "Mladić preminuo nakon napada - hitna nije intervenisala, rekli da “prošeta” do njih". U nastavku u tekstu članka piše da je porodica Cvijić, danima bezuspješno tražila odgovor službe hitne pomoći u Banja Luci o tome ko je donio odluku da se ne izlazi na intervenciju, kada je član njihove porodice Srđan Cvijić u noći 28. na 29. septembar 2020. dobio težak napad.
Ovdje se može uočiti da je jedan od glavnih razloga za ovu lažnu korona pandemiju, nedostatak energenata. Hitna pomoć je očito dobila nalog da ne troše naftu i benzin i kako dalje kaže od dispečera je dobio odgovor : "prošetajte do hitne pomoći" a kad je objasnio se brat guši, da ne može da diše i hoda, predložili su mu da zove taksi. Srđan je preminuo iste noći u urgentnom centru u UKC Republike Srpske u Banjaluci a uzrok smrti nije do kraja utvrđen. Zapitajmo se kako sad niko ne zna uzrok a kod inspektora Miljića su odmah objavili uzrok.
U toku telefonskog razgovora su mu sugerisali da je vjerovatno u pitanju alergijski bronhitis i da bi trebali doći te on kaže da nema vozilo da doveze brata i kako nisu mogli da prošetaju jer se njegov brat gušio, nije mogao da diše, pozvali su taksi. Brat je već gubio svijest, pokušali su izvaditi jezik ali već je bio zgrčen. Nije pomoglo ni umjetno disanje ni masaža srca a na kraju kad su stigli na parking ispred hitne pomoći, bila su pakirana 3 ili 4 slobodna vozila.
Ovo na žalost nije jedini slučaj, nego samo jedan od najsvježijih primjera a tokom prethodnih meseci, veliki broj ljudi je stradao od raznih bolesti, koje ima, jer nije mogao da dobije zdravstvenu pomoć, zbog toga što je kompletan sistem angažovan da se bori protiv izmišljenog virusa i vrši testiranja a pravi bolesnici umiru bespomoćni.
Da je u pitanju monstruozna prevara i da se ne radi ni o kakvoj stvarnoj pandemije virusa, nego takozvanoj pandemiji testova i to lažnih testova, možemo vidjeti u članku pod nazivom "U RS, 537 novih slučajeva korona virusa". Preminulo 8 osoba a u bolnicama oko 700 ljudi i u samom tekstu piše : "U protekla 24 sata u RS, testirano je 1148 laboratorijskih uzoraka, koronavirus potvrđen kod 537 osoba a preminulo 8 ljudi. Ne kaže se od čega su preminuli, nego se ovakvim tekstom daje asocijacija da se radi o koronavirusu i još zanimljivije u nastavku piše:
Najviše "novoobolelih" ponovo iz Banjaluke a novi slučajevi registrovani u još 34 grada. Dakle ovdje se koristi riječ "novooboljeli" što bi trebalo značiti da se radi o bolesnicima, što ćemo kasnije pojasniti. Dosad u Republici Srpskoj, potvrđeno 22254 slučaja koronavirusa a preminula je 541 osoba, pozitivnih na COVID-19. Ovo je zaista takođe bitna činjenica, gdje se priznaje da je samo testom i to je pitanje da li je istinit test, utvrđeno prisustvo virusa a ne i da je COVID-19, odnosno korona uzrok smrti. I na kraju se kaže da je u Banjaluci trenutno 450 oboljelih od koronavirusa u UKC-u i na samom dnu ministar izjavljuje da osim tih 450 ima još 600 do 700 u cijeloj Republici Srpskoj.
Kada se sabere 450 i 600, to dođe negdje oko hiljadu ukupno oboljelih u cijeloj Republici Srpskoj a kad se vratimo na početak teksta, piše da je samo tog dana registravano 537, kako kažu "novooboljelih" što bi trebalo da znači da od onih hiljadu registrovanih koliko ih ukupno ima na cijeloj teritoriji, više je od polovine njih "obolilo" tog dana.
Pošto znamo da se svakodnevno plasiraju vijesti o često više stotina "novooboljelih" iz svega je potpuno jasno da se radi o lažima, jer ovih 537, čak i da su pozitivni na korona virus, to ne znači da su oboljeli a što se smišljeno lažno predstavlja, kako bi se u javnosti održala medijska histerija lažnog koronavirusa i lažne pandemije.
Da se smišljeno lažiraju rezultati testova, vidimo na primjeru članka medicinske struke, koji tako i nosi naslov : "Riječ struke o pouzdanosti PCR testova" od 1. oktobra 2020. a u samom tekstu se kaže : "Test kojim se regije od interesa genoma virusa Sars-cov-2, umnožavaju, kao na jednom molekularnom kopir aparatu, dobijamo količinu na osnovu koje, možemo izvoditi različite zaključke u forenzici, istraživanjima hrane i slično. Onda slijedi podnaslov - "PCR : kopir mašina za gene".
U nastavku se pojašnjava : "Najprostije rečeno PCR metoda je ringla, na kojoj zagrijavamo i hladimo uzorak uz potrebne hemikalije u određenom broju ciklusa. Preporuka broja ciklusa varira od proizvođača kita i protokola, kao i od vlastitog iskustva laboratorije ali generalno 35 do 40 ciklusa je neki standard u ovom slučaju.
Vrijednost koja se najviše spominje kao granična je 100 kopija, (gen od interesa) po mililitru transportnog medija, kod izrazito senzitivnih kitova, mada postoje operativni kitovi, čiji je senzitivitet manji što generalno nije problem jer smo svjedoci debate da se prag pozitiviteta povisi.
Dakle ovdje vidimo da se djelovi uzorka iz brisa umnožavaju 35 do 40 puta i prema objašnjenjima stručnjaka, ukoliko bi se umnožavanje spustilo na 30 puta, ne bismo imali uopšte nikoga pozitivnog a ukoliko bi se povećalo na 40 ili 50 puta, svi ljudi na planeti bi bili pozitivni.
Ovo je uporedivo sa zamišljenim testom na milionere u BIH. Da se zatečeni novac kod svakog građanina na računima u banci, "multiplikuje" odnosno umnoži matematički 40 puta, te bismo imali sve milionere a ako neki i nije onda povećamo sa 40 ciklusa, na neki veći broj kako bi uskladili "senzitivitet" sve dok ne dobijemo sve milionere u zemlji. Oni koji su milioneri bez ikakvog umnožavanja se tako ne bi ni na koji način razlikovali od ostalih ali možda je to baš i cilj "testiranja".
Naučik Keri Malis, koji je otkrio ovaj test, izvorno kreiran da detektuje virus HIV-a, dao je svoje mišljenje o ovom testu i zloupotrebama testiranja, što možemo da vidimo u video snimku, gdje odgovara na pitanja novinara :
"Želim da postavim pitanje Keriju... kako zloupotrebljavaju PCR test, da bi procijenili navodne slobodne viroze RNK, koji su možda ili nisu prisutni ?
Ne bih rekao da zloupotrebljavaju, mislim da se ne može PCR test zloupotrijebiti ali mogu se zloupotrijebiti rezultati i interpretacija rezultata. Na primjer ako uopšte mogu da pronađu virus u vama, ako pravilno koriste PCR test, možete skoro sve da otkrijete kod svakoga, počinjete shvatati budističku misao da se sve sadrži u svemu ostalom.
Ako možete da pojačate jedan molekule do nečega što može da se izmjeri a PCR to može, onda imamo jako mali broj molekula, makar jedan koji nije u vašem tijelu. U tom slučaju može da se zloupotrijebi. Ako za nešto tvrdite da izgleda značajno testirati za virus i tvrditi da to ima neko značenje, po meni je problematično a ne da se PCR koristi za zloupotrebu.
Da li je problem procjena ?
To nije procjena to je stvarna kvantitativna stvar, koja nam govori o prirodi i onome što se tu nalazi. Dozvoljava vam da uzmete malecnu količinu bilo čega i to napravite mjerljivim a onda na sastancima govorite, kako je to važno. To nije zloupotreba, već loša interpretacija mjerenja. To uopšte nije točno, to nije dobro kao što su naša mjerenja za jabuke.
Jabuka je jabuka... ako imate stvari, koje su kao jabuka, zalijepite ih i pomislićete da je to jabuka. PCR je odvojen od toga, zato što je to samo proces, koji se koristi da se od nečega, napravi više od toga i to je to. Taj test ne govori da li ste bolesni, ne govori da ono što imate u sebi vas oštećuje."
RAKLO BI SE DA UPRAVO IMAMO NA SCENI ZLOUPOTREBU REZULTATA I ZLOUPOTREBU INTERPRETACIJA REZULTATA...
Iz više priloženih dokaza, kao i drugih koji su opšte poznati proteklih mjeseci, potpuno je jasno da ne postoji nikakva pandemija virusa da se radi o projektu na svjetskom nivou a pošto su u pitanju političari najmoćniji u zemlje i njihovi saučesnici, sasvim je vjerovatno da se tužilaštvo neće usuditi raditi ovaj slučaj odmah, no prijava i dokazni materijal se mogu sačuvati i sačekati da dođe vrijeme, kada će trenutni političari biti skinuti sa vlasti a nadam se da ću to vrlo brzo da se desi...

LINKOVI VIDEA :

https://www.facebook.com/zdenkobajo/videos/5329936987031687
https://youtu.be/ZKmKQSACZqw
https://www.dailymotion.com/video/x7xp5tr

PRILOZI

Prijetnje Dodika građanima Banjaluke su potez očajnika
Crna knjiga
Opasno vrijeme za novinare u BiH
Umrlih u BiH u prvih šest mjeseci 2020. manje nego u odnosu na prethodne dvije godine
Covid-19 - the great reset
Događaj 201 - scenario

Državna tajna Dodika i Radončića
Ubio se glavni zdravstveni inspektor
Neka sud preuzme odgovornost za zdravlje ljudi
Dodik najavio zatvaranje škola
Mladić preminuo nakon napada - hitna nije intervenisala, rekli da “prošeta” do njih
U RS 537 novih slučajeva korona virusa
Riječ struke o pouzdanosti PCR testova

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1132

Pripadnici kriminalističke policije, čija sam imena navodio su istovremeno i članovi mafije te su u tom svojstvu učestvovali u radnjama koje su za posljedicu imale ubistvo djevojčice Ivone Bajo a potom konstantno prikrivaju zločin te pokušavaju mene da ubiju jer sam ih razotkrio i prikupio dokaze. Pružajući pomoć ubicama, kompletan MUP ima status ubice i terorističke organizacije koja napada na moja prava i život svim nezakonitim sredstvima. Jedina osoba koja je hrabro i časno nastupila je službenik koji me je u civilu napao 22.05.2019. za razliku od kukavica koji se kriju i šalju plaćenike da me špijuniraju i pokušaju ubiti...

POLICIJSKOJ UPRAVI BIJELJINA / UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE / DIREKTORU POLICIJE

DA LI JE POLICIJA KRENULA U EFIKASNIJU BORBU PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA

Ovaj dopis se informativno dostavlja i predsjedniku Republike, čija je služba prije 6 mjeseci uputila ministarstvu unutrašnjih poslova materijal o teškim krivičnim djelima, (Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020.) a koji sam prethodno dostavio, te takođe informativno, ministru unutrašnjih poslova, koji je oko mjesec dana kasnije javno u TV emisiji opisao, (Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020.) kako treba da djeluje jedan profesionalni pripadnik ministarstva unutrašnjih poslova.
Dokument službe predsjednika i tekstualni izbor, po mojoj procjeni najzanimljivijih iznesenih stavova ministra su i ovdje priloženi ali i pored toga i mojih više dopisa ministarstvu, niko od nadležnih nije reagovao, nego su nastavili da prikrivaju teška krivična djela pripadnika terorističke organizacije od kojih veliki dio imaju među svojim redovima. Radi se o zločinu teškog ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo te višegodišnjim pokušajima prikrivanja tog ubistva od strane pripadnika kriminalistike policije i drugih osoba u sklopu čega je izvršeno više drugih krivičnih djela, falsifikata, lažnih prijava, lažnog svjedočenja pred sudom, ugrožavanje života, učestvovanja u pokušajima ubistva, sprečavanje dokazivanja i drugih krivičnih djela, što sve zbirno čini i produženo krivično djelo sa osnovnim ciljem da se zaštite pripadnici mafije, koji su ubili osmogodišnju djevojčicu prilikom šverca narkotika sa područja Sarajeva u zločinačku Bobar grupu, preko koje je godinama pljačkano stotine miliona maraka a vjerovatno i milijarde.

Na službenoj internet stranici ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, dana 17.11.2020. objavljena je vijest pod naslovom `Podnesen izvještaj zbog KD `Zloupotreba položaja odgovornog lica`.
Pomenuta vijest iz rubrike "Novosti" sadrži i kratak opis radnji za koje se prijavljeno lice N.N. sumnjiči no mnogo je zanimljivije da se iznosi stav kako je povreda zakona utvrđena presudom suda Bosne i Hercegovine.
Činjenica je da sudovi u parničnom postupku imaju obavezu propisanu u članu 12, (stav "U parničnom postupku sud je u pogledu postojanja krivičnog djela i krivične odgovornosti učinioca, vezan za pravosnažnu presudu krivičnog suda kojom se optuženi oglašava krivim") da poštuju odluku suda iz krivičnog postupka ukoliko postoji a ne obratno, odnosno sigurno je da nikada nijedan sud izvan krivičnog postupka neće izaći iz svoje nadležnosti i presuditi bilo kome da je počinio krivično djelo no u svojim odlukama može utvrditi i konstatovati određene radnje iz kojih se onda može i izvesti zaključak da se radi o krivičnim djelima.
Stoga je za svaku pohvalu ako je neko iz kriminalističke policije, počeo osim redovnih aktivnosti i da analizira sudske odluke, kako bi došao do dodatnih dokaza o krivičnim djelima ili je što je vjerovatnije postupano po javnoj uputi "glavnog epidemiologa" izrečenoj u medijima poslije svađe sa osumnjičenim. Isti "epidemiolog" je nakon likvidacije Milana Vukelića "objesnio" da ni on ni bilo ko iz SNSD, nemaju veze sa zločinom i u skladu sa tim punih 13 godina nema ni ubica ni nalogodavaca.
Da je Ministarstvo unutrašnjih poslova, posvetilo ovom izvještaju od 17.11.2020. veliku važnost, dokaz je i veliki broj vijesti u medijima objavljenih isti dan na tu temu od čega prilažem članak iz "Glasa Srpske" gdje se čak navodi i ime osumnjičenog, (Nenad Nešić prijavljen tužilaštvu za zloupotrebu položaja) no ovdje ću potencirati samo njegov komentar a u kome kaže da je "sve radio u skladu sa zakonom i odlukama Vlade Republike Srpske" - što je poruka da će ako bude postupka on otkriti i ko je sve iz vlade i drugih organa učestvovao u unosnim poslovima.
S obzirom da sam u dokumentaciji ranije dostavljanoj MUP-u, izneo dokaze i imena više pripadnika ministarstva unutrašnjih poslova, koji su činili teška krivična djela a MUP niti je reagovao, niti je iko od pomenutih kriminalaca a ni MUP-u cjelini, dao bilo kakvo objašnjenje, mogu zaključiti da su i oni sve radili u skladu sa odlukama i naredbama svojih nadređenih, koji ih cijelo vrijeme štite i prikrivaju teška krivična djela.
Pripadnici kriminalističke policije, čija sam imena navodio su istovremeno i članovi mafije te su u tom svojstvu učestvovali u radnjama koje su za posljedicu imale ubistvo djevojčice Ivone Bajo a potom konstantno prikrivaju zločin te pokušavaju mene da ubiju jer sam ih razotkrio i prikupio dokaze. Pružajući pomoć ubicama, kompletan MUP ima status ubice i terorističke organizacije koja napada na moja prava i život svim nezakonitim sredstvima.
Jedina osoba koja je hrabro i časno nastupila je službenik koji me je u civilu napao 22.05.2019. za razliku od kukavica koji se kriju i šalju plaćenike da me špijuniraju i pokušaju ubiti.
Tako je barem bilo u prethodnom periodu na možda se nešto promijenilo te očekujem da će odgovorni iz Policijske uprave Bijeljina, Uprave kriminalistike policije, odnosno Ministarstva unutrašnjih poslova na isti način reagovati, vezano za dokumente sudova i tužilaštva na koje ću ukazati, (u nastavku su istaknuti podebljanim slovima) te hitno pokrenuti istražne radnje, obavijestiti javnost o svemu, kao i mene na navedeni mejl, posebno imajući u vidu da je kod mene materijalni dokaz ubistva i prikrivanja tog zločina, koji sam preuzeo od suda.
U uvodu, kao manje značajno, pominjem odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine "AP-1031/19" od 10.11.2020. gdje se konstatuje da su prekršena moja prava.
Ovaj predmet je formalno pokrenuo kriminalac Danko Borovčanin, inače načelnik sudske policije u Bijeljini, koji je i umiješan u prikrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, tako što je godinama usmeno izdavao naredbe svojim službenicima da zabrane pristup meni, majci ubijene djevojčice i svim njenim srodnicima u tužilaštvo, kako ne bismo mogli dostaviti dokazni materijal o ubistvu, usput nalažući službenicima da me u dokumentaciji opisuju kao psihički poremećenog narkomana a prikrivajući da sam donosio dokaze ubistva koje su vidjeli.
Pomenuti tretman je klasični primjer fašizma ili nacizma i to sam upravo slikovito prikazao fotografijom zbog koje me je prijavio.
To se može vidjeti i iz opisa njegove prijave jer je objavljena u tekstu gdje se opisuju njegovi zločini i krivična djela službenika sudske policije, koje je on instruisao da primjenjuju fašističke metode.
U sklopu svojih zločinačkih aktivnosti, kriminalac Borovčanin Danko je 2010. držao majku ubijene djevojčice i mene u praktično privatnom zatvoru, jer tokom 5 sati zarobljavanja, nije uručio nikakav dokument o lišenja slobode a postupak koji je pokrenuo je okončan pravosnažnom oslobađajućom odlukom, koju je poslije toga kriminalac Borovčanin falsifikovao, udarajući pečat pravosnažnosti na rješenje prvostepenog suda te to rješenje dijelio unaokolo kao pokriće i dokaze za svoje nacističke metode.
Kada sam nekoliko godina kasnije razotkrio ovaj falsifikat, zločinac Borovčanin je potegao svoje veze u svim državnim službama kako bi to zataškao i uništio kompletan spis, iako je krivična prijava bila u obradi a kada sam preuzeo od suda materijalni dokaz ubistva i pokrenuo pravne radnje, onda je napravljen plan da me ubiju po svaku cijenu.
Upravo za tu svrhu su pripadnici terorističke organizacije i montirali nelegalni predmet na teritoriji Istočnog Sarajeva uz saučesništvo svog člana Rajka Čolovića, što je iskorišteno za posebne istražne radnje i prikupljanje podataka za pripremu likvidacije.
Te sitnice o angažovanju doušnika i provokatora, koji su pokušavali da me odvuku u klopku i ubiju, neću sada uopšte opisivati, nego ističem dan 27.09.2018. kada je Borovčanin, znajući da je nadležnost tužilaštva i suda iz Istočnog Sarajeva falsifikovana, poslao službenike bez kopije naredbe da me presretnu i odvuku na Sokolac, gdje je čekala ekipa za likvidaciju.
Vezano za taj dan, vođen je postupak pred sudovima u Bijeljini "80 0 Pr 100636 18 Pr" koji je pravosnažno okončan a u kome je sud zaključio da ja nisam ni na koji način prekršio zakon te da su zakon prekršili službenici sudske policije i MUP-a, što je osnov da ministarstvo unutrašnjih poslaova reaguje na isti način, kako je to učinjeno u slučaju opisanom u vijesti od 17.11.2020.
Pošto sam o tome iznosio više činjenica i dostavljao dokaze, neću to činiti ovom prilikom a naravno sve je sadržano u pomenutom predmetu sudova u Bijeljini.
Pomenuću samo činjenicu da je pripadnik kriminalističke policije Dejan Minić, tog dana, direktno napao na moje zdravlje i život te podsticao druge službenike da čine krivična djela o čemu sam više puta postavio pismena pitanja, uključujući i zahtjev da se materijal dostavi sudu u postupku "80 0 Pr 100636 18 Pr" a što nije učinjeno, te je to dodatni pokušaj da mi se nanese šteta i prikriju počinioci krivičnih djela.
Bukvalno svi dokumenti načinjeni tog dana su falsifikovani i prikrivena činjenica da sam upozorio na nenadležnost organa iz Istočnog Sarajeva te tražio provjeru od Vrhovnog suda i Republičkog tužilaštva što nije učinjeno a takođe je prećutano i da sam ukazao na to da je plan da budem odvučen na udaljenu teritoriju i ubijen.
IZ SVEGA JE JASNO DA JE MUP MJESECIMA I GODINAMA AKTIVAN SAUČESNIK U NAPADIMA NA MENE I POKUŠAJIMA LIKVIDACIJE ŠTO JE KULMINIRALO 27.09.2018. KADA JE IZVRŠEN RAZBOJNIČKI TERORISTIČKI NAPAD NA MOJA PRAVA I ŽIVOT A MUP JE DA BI TO PRIKRIO FALSIFIKOVAO SLUŽBENU DOKUMENTACIJU, POKUŠAVAJUĆI SAKRITI ČINJENICE I OMOGUĆITI PRIPREMU UBISTVA, ŠTO JE DOKAZANO U SUDSKOM POSTUPKU U KOME UZ SVE TO, NI MUP NITI IJEDAN DRUGI ORGAN NISU DOSTAVILI DOKUMENTACIJU KOJA BI DALA PRAVNI OSNOV ZA NJIHOVO EVENTUALNO ZAKONITO DJELOVANJE, DOK SAM JA SA DRUGE STRANE DOSTAVIO DOKUMENTE VRHOVNOG SUDA I REPUBLIČKOG TUŽILAŠTVA IZ KOJIH SE NEDVOSMISLENO JASNO VIDI DA JE U PITANJU TERORISTIČKI NAPAD UZ POKUŠAJ LAŽIRANJA NADLEŽNOSTI, ZBOG ČEGA JE SMJENJEN ČOLOVIĆ RAJKO, FORMALNO PRVI U MONTIRANJU NELEGALNIH POSTUPAKA A OSTALIMA MUP PRUŽA POMOĆ DA IZBJEGNU ODGOVORNOST, KRIJUĆI INFORMACIJE, DOKUMENTE I IMENA OSTALIH UČESNIKA U NAPADU KOJI SU SE KRILI U POZADINI...
Da je to istina dokaz je stav policijske stanice Bijeljina II, iznesen u žalbi na rješenje "80 0 Pr 100636 18 Pr", gdje se tek prvi put u njihovim dokumentima, pominje da sam upozorio na plan za moje ubistvo.
Ti detalji su razotkriveni, odnosno razotkrio sam ih tokom dokaznog postupka te se postavlja pitanje, zbog čega je MUP prikrivao te činjenice u ranije sačinjenim dokumentima, odnosno da budem direktan u slučaju da je plan uspio i da su me ubili tog dana, ništa od svega ne bi bilo zabilježeno u dokumentaciji te bi moje ubistvo po ustaljenoj šemi bilo proglašeno kao "zadesna smrt".
I za kraj, podvlačim ponovo najznačajnije dokumente suda i tužilaštva, koji su više puta dostavljani a sastavni su dio materijala koji je predsjednik Republike Srpske proslijedila MUP-u.
U dokumentu osnovnog suda u Bijeljini "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015." konstatovano je u kakvom je stanju materijalni dokaz ubistva.
Dječji ruksak, koji je ubijena djevojčica imala na sebi za vrijeme smrtonosnog ranjavanja je potom uklonjen sa mjesta zločina. Kaiš tog ruksaka je dvostruko presječen predmetom koji je i ubio djevojčicu a potom su pripadnici kriminalistčke policije u sadejstvu sa saučesnicima, oprali ostatak kiša jakim hemijskim sredstvom, kako bi uklonili tragove masti i ulja potekle od kamiona koji je dovezao krijumčarenu robu u firmu "Univerzal" iz Bobar grupe, istovario 4 paketa te pobjegao prije dolaska istražitelja.
Ujutru je direktor sa magacionerom zatekao samo paket, što dokazuje da je tokom noći pod nadzorom portira, nestalo 3 paketa u kojima očito nisu bili auto dijelovi, nego narkotici koji se pod zaštitom pojedinih kriminalaca iz MUP-a oba entiteta, preuzimaju iz Crne Gore i Kosova, te transportuju putevima Bosne i Hercegovine.
I na kraju iz dokumenta Okružnog tužilaštva u Bijeljini se vidi da, (Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.) kako piše nadležni tužilac "nema saznanja" o pomenutom predmetu, čije je stanje konstatovao sud jer policija o tome nije izvijestila.
S obzirom da se radi o monstruoznim i teškim krivičnim djelima, uključujući teško ubistvo maloljetne djevojčice za šta je zaprijećena kazna dugotrajnog zatvora, koja bi praktično bila doživotna robija za mnoge od njih, pripadnici terorističke organizacije su godinama pokušavali da me ubiju.
Jezgro te mafijaške mreže se može opisati kao `Sokolački klan` a u njemu su "penzionisani" inspektor Marković Dragoslav, bivši glavni okružni tužilac u Istočnom Sarajevu Čolović Rajko te dvojac Borovčanin Danko i Luka, inače načelnik sudske policije, odnosno predsjenik suda u Sokocu.
Rajko Čolović je zbog lažiranja nadležnosti i neizvršavanja naloga Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, smijenjen prije oko godinu i po a ostali kriminalci, očito pokušavaju da prikriju tragove svoje umiješanosti u čemu im pomaže MUP RS, prikrivajući dokaze i činjenice o navedenim krivičnim djelima.
Marković Dragoslav je inače direktno učestvovao u prikrivanju materijalnog dokaza ubistva Ivone Bajo, pranju tog dokaza hemijskim sredstvom a u čemu su mu podršku pružili službenici Stanišić Stanko i Siniša Vrućinić, koji mogu sada izabrati hoće li biti svjedoci tih krivičnih dijela ili će biti saučesnici.
Nije zanemarljiva ni činjenica da je poslije pomenutog pokušaja mog ubistva i uklanjanja Rajka Čolovića, uhapšena jedna od grupa plaćenih ubica, poslije napada na Slobodana Vasiljevića a nedavno je uhapšeno više lica sa teritorije Sokoca, zbog sumnje za činjenje ratnih zločina a koje grupe se godinama ranije štićene od strane mafijaških šefova, Čolovića i Borovčanina.
S obzirom da su svi navedeni iz "Sokolačkog klana" naravno iz tog kraja a potenciram bivšeg inspektora Markovića, osnovano je sumnjati da su pripadnici pomenutih grupa i nekih drugih iz narko i auto mafije bili angažovani za pokušaj izvršenja likvidacije.
Za kraj ću podsjetiti na još jednu sitnicu a to je da je neko od njih ili saučesnika poslao službenika u civilu da me fizički napadne čak u zgradi Policijske uprave Bijeljina, psuje, prijeti ubistvom, ukoliko ikada više dođem tražiti neka prava, istovremeno me vukući grubo i gurajući vani sa očitim ciljem da me uplaši a kada to nije uspjelo, pobjegao je na sprat te uz asistenciju drugih pripadnika MUP-a, evakuisan na zadnji izlaz a njegovo ime se prikriva sve do danas.
Veoma je značajno da li je ta osoba saučesnik u navedenim zločinima ili je izmanipulisana od strane nekoga drugoga i posebno postupanje Dejana Minića u zgradi Policijske stanice Bijeljina II, da li je djelovao po instrukcijama, recimo Danka Borovčanina ili Rajka Čolovića direktno a možda i preko nekog posrednika, ne znajući šta se krije u pozadini svega.
Prikrivanje svih ovih i drugih činjenica od strane MUP-a, nije samo novo krivično djelo "pomoć učiniocu poslije izvršenja" i srodna krivična djela, nego je i direktan udar na moj život, jer pripadnici terorističke organizacije i dalje angažuju provokatore, špijune i plaćene ubice da me kontaktiraju i pokušaju uvući u klopku, uključujući i dolaske u moje dvorište i lupanje na vrata.
Pitanje je samo da li je osoba koju su nedavno poslali, prije oko 15 dana, imala u torbi pištolj sa prigušivačem ili neki smrtonosni otrov, kako bi me u skladu sa trenutnim pogodnim okolnostima, proglasili žrtvom korona virusa.
Nepostupanjem po svemu navedenom i prikrivanjem dokaza i počinilaca teških krivičnih dijela, MUP RS, direktno nastavlja sa ugrožavanjem mog života i omogućava zločincima pripreme likvidacije i angažovanje plaćenih ubica, kako bi me eliminisali a koje regrutuje iz kriminalnih miljea u zamjenu za prikrivanje dokaza o njihovim prethodnim krivičnim djelima.

PRILOZI

Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020.
Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020.
Podnesen izvještaj zbog KD `Zloupotreba položaja odgovornog lica`
Nenad Nešić prijavljen tužilaštvu za zloupotrebu položaja
AP-1031/19
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1131

Činjenica je da dodik nije predstavljen kao hitler. Niti ima docrtane brčiće niti bilo koji znak nacista a nemaju ih ni druge osobe. Meni bi sad bilo najlakše poslije ove odluke ustavnog suda da napišem kako i jesam htio predstaviti dodika kao hitlera no to nije tačno. Istina je da smatram obojicu osobama sličnog mentalnog sklopa. Tirani, diktatori, zločinci, velike galamdžije i kabadahije, hrabri kad je oko njih gomila tjelohranitelja, policije, vojske, ulizica, poltrona, hrabri kad njih 100 i više napadaju jednog a najobičnije kukavice da se sami suprotstave bilo kome. I naravno, hitler je iza sebe imao svjetski moćnu vojnu silu a dodik ima samo gomilu kriminalaca koja bi se razbježala pred jednom SS jedinicom... hrabri su samo kad napadaju goloruke penzionere...

REŽIM POKUŠAVA SPRIJEČITI TEKSTOVE I MIŠLJENJA O ZLOČINIMA KOJE PRIKRIVA

O zločinima, pljačkama i ubistvima za koja su odgovorni kriminalci iz režima neću trošiti riječi jer su te činjenice poznate svima. No to što nemilice kradu i ubijaju sve koji im se nađu na putu im nije bilo dovoljno, nego su htjeli zabraniti svakome da kad ga napadnu, pokušaju ubiti, opljačkati ili slično da ih nazove, lopovima, ubicama, zločincima. Čak i da se njihovi zločinački planovi koje su pred kamerama javno otkrili, predstave u slici i riječi i to su pokušali spriječiti, prijetnjama, kaznama, pokušajima ubistva.
Nisu uspjeli jer sam nastavio da opisujem kriminalce iz terorističkog režima još aktivnije i sa novim dokazima do kojih vjerovatno ne bih ni došao da me nisu pokušali uplašiti. Najzad, Ustavni sud je doneo odluku kojom se priznaje pravo na slobodu izražavanje i to nije samo moje pravo, nego generalno svako koga su pokušavali zastrašivati u iskazivanju mišljanja a da pri tome nije činio krivično djelo, može se pozivati na odluku broj AP-1031/19 na licu mjesta a po potrebi pred sudovima te krivično prijaviti svakog službenika koji eventualno nastavi sa napadima na garantovana prava i poslije upozorenja.
U konkretnom slučaju sam objavio članak - internet verziju moje žalbe na prvostepenu presudu, unutar koga sam objavio fotografiju kojom u nekoliko preciznih riječi opisujem i vrh režima i one koji izvršavaju zločinačke naloge, što je jako zasmetalo jednom zlikovcu koji me je i prijavio, kako zbog sebe tako i da se dodvori kriminalcima na višim pozicijama. No da se ne bavimo mnogo pripadnicima terorističke organizacije, ovde je zanimljivo da je Ustavni sud doneo odluku 10.11.2020. i ja je još nisam dobio, (rokovi za dostavu su i do mjesec ili dva) a vjest o tome je objavljena u medijima što znači da je mnogo važnija nego što se na prvi pogled čini. U sadržaju teksta ćete vidjeti da iza svega stoje zločinci odgovorni za pljačke, krijumčarenja, ubistva i pokušaje likvidacije koji odavno treba da su na robiji a možda je ova odluka uvod u to.
Fotografija, koju sam montirao se može jednim djelom shvatiti i kao satira, kako je opisao ustavni sud ali samo u manjem procentu.
Trebalo bi biti logično da ja najbolje znam šta je namjera i poruka.
Prvo, činjenica je da dodik nije predstavljen kao hitler. Niti ima docrtane brčiće niti bilo koji znak nacista a nemaju ih ni druge osobe. Meni bi sad bilo najlakše poslije ove odluke ustavnog suda da napišem kako i jesam htio predstaviti dodika kao hitlera no to nije tačno. Istina je da smatram obojicu osobama sličnog mentalnog sklopa. Tirani, diktatori, zločinci, velike galamdžije i kabadahije, hrabri kad je oko njih gomila tjelohranitelja, policije, vojske, ulizica, poltrona, hrabri kad njih 100 i više napadaju jednog a najobičnije kukavice da se sami suprotstave bilo kome. I naravno, hitler je iza sebe imao svjetski moćnu vojnu silu a dodik ima samo gomilu kriminalaca koja bi se razbježala pred jednom SS jedinicom... hrabri su samo kad napadaju goloruke penzionere.
Prijavu protiv mene je podneo zločinac Danko Borovčanin, načelnik sudske policije, koji je saučestvovao u pokušajima mog ubistva te prikrivanju ubistva djevojčice Ivone Bajo, tako što je izdao usmenu naredbu službenicima, bez ikakvog sudskog rješenja da se meni, majci ubijene djevojčice i svim njenim srodnicima ne dozvoli pristup tužilaštvu, kako ne bismo mogli dostaviti dokaze o njenom ubistvu.
U prijavi je zločinac i napisao naziv članka : "ANALIZA IZJAVA I LAŽI SVJEDOKA I MANIPULACIJA SUDIJE SEKULIĆ U PREDMETU 80 0 PR 082502 17 PR" objavljen na web adresi "http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2017/10/26/4076166" a svjedoci koji lažu su upravo službenici kriminalca Borovčanina koje je on instruisao da čine krivična djela i lažu.
Druge osobe na slici nemaju nikakvu ličnu ulogu, dakle nebitna su njihova imena, nego simbolizuju režim, koji izvršava naloge jednog mafijaškog bosa i u potpunosti je usmjeren na pljaču naroda i zemlje, spreman da ubije svakog ko im zasmeta te stoga slika nije poređenje dodika sa hitlerom, nego kompletnog režima i RS i BIH u cjelini sa Trećim rajhom, sa Inkvizicijom sa najobičnijom terorističkom bandom.
Podsjećam da je režim mnogo prije nastanka slike ubio recimo Milana Vukelića pred zgradom MUP-a, nakon što su mu prijetili zločinci iz policije a neposredno po nastanku slike su ubili Davida Dragičevića.
U Federaciji je ubijen Dženan Memić, pa policajci Šehović i Vojinović, opljačkane su milijarde preko Bobar banke, Alumine, Grand trejda, hiljada namještenih tendera.
U konkretnom slučaju to je metafora odnosa zločinca Borovčanina i sudske policije, koja je poput bande iskorištena da gazi i pljuje po grobu osmogodišnje djevojčice i štiti njene ubice.
Srećom, ima službenika koji ne učestvuju rado u tome te mi je čak pružena pomoć od strane sudskog policajca na dan kada su me pokušali ubiti, što će vjerujem biti korišteno prilikom dokazivanja u krivičnom postupku protiv pripadnika terorističke organizacije.
Taj tretman sam okarakterisao kao fašizam, (nacizam ili diskriminaciju, kako god ko to vidi) a uz to je Bprovčanin, prisiljavao službenike da lažu u dokumentima i pred sudom, falsifikovao sudske presude i uticao na postupke kako bi prikrio ubistvo i izbjegao odgovornost.
Činjenica je da je dodok javno objavio "Crnu knjigu" i izdao nalog da se njegovi ljudi bore protiv onih koji su tu zapisani.
Činjenica je da ima ogroman broj pljački i ubistava i da se prikrivaju.
Fotografija je u prijavi opisana kao "uvredljiva" bez navođenja koga je uvrijedila a na pitanje sudije kako bih je ja okarakterisao, odgovorio sam da je to prikaz stvarnog stanja i čak da je pravo stanje u zemlji još mnogo gore, jer ovo su samo riječi a prolivena krv i nevine žrtve se ne vide na slici.
Članak sa novinarskim komentarom o odluci Ustavnog suda možete pročitati na web adresi "https://pravda-istina.org/ustavni-sud-bih-presudio-protiv-rezimske-cenzure-i-zastitio-ustavom-garantovano-pravo" pod nazivom `USTAVNI SUD BIH PRESUDIO PROTIV REŽIMSKE CENZURE I ZAŠTITIO USTAVOM GARANTOVANO PRAVO`...
U apelaciji poslatoj Ustavnom sudu, moji izneseni argumenti su prihvaćeni te su prethodno donesena sudska rješenja poništena i očuvano pravo na slobodu izražavanja. Na žalost između tog napada na mene i pokušaja zastrašivanja, ućutkivanja i cenzure, bilo je još nekoliko ubistava, koja se prikrivaju, nekad izvršioci a nalogodavci uvjek te brutalan teroristički i fašistički napad na građane, koji su na bilo koji način tražili istinu i kažnjavanje odgovornih za ubistvo Davida Dragičevića pa čak i na one koji su podržavali porodicu, izgovorili riječ "PRAVDA" ili samo sjeli na klupu pored koje eventualno može proći neko od onih koji prikrivaju zločin. Policija je da bi šefove mafije zaštitila od stresa, primjenjvala gestapovske metode, baš u skladu sa fotografijom kojom sam predstavio režim.
Uz sve to evo već mjesecima se sprovodi teror nad kompletnim narodom, izuzimajući režimlije koji prave korona derneke. Prisiljavaju se građani da nose maske, vrši se stalno zastrašivanje i propaganda sluga novog svjetskog poretka, koji žele uništiti ekonomiju, poljoprivrednike, stočare, male trgovine, ugostitelje i kompletnu "srednju klasu" da bi na tim razvalinama uspostavili novi ekonomski, finansijski i politički sistem uz pomoć vakcina, 5G mreže, čipovanja ljudi, robotizacije, totalnog nadzora i porobljavanja.
U svemu tome glavnu ulogu imaju političari koji su pokradeni novac izneli uglavnom u strane banke i da bi ga mogli podići spremni su zavesti svaki teror, uključujući eksperimente nad narodom pa makar od vakcina stradao i poslednji službenik. Sve im je uzalud jer njihovim gospodarima, čak i ako sprovedu plan i dalje će trebati radnici ali neće političari, ni policajci ni sudovi.
Za nagrade i kazne će biti zadužene kamere, 5G i centralni računar a kako će navedeni proći sa vakcinama neka sami promisle. Što se tiče novca koji su pokrali... nikad ga neće vidjeti jer odavno više nije na njihovim tajnim računima.
U nastavku je kompletan tekst apelacije, (koja je prihvaćena) bez ikakvih izmjena u odnosu na original :

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA RJEŠENJE 80 0 PR 092159 19 PŽP

OČEKUJEM OD USTAVNOG SUDA BIH DA PO HITNOM POSTUPKU USVOJI OVU APELACIJU, UKINE DONESENO RJEŠENJE I ZAŠTITI PRAVO GARANTOVANO USTAVOM...
U donesenom rješenju osim već navedenih prava koje sam opisao u žalbi dodatno se vrši diskriminacija i nastavlja sa kršenjem prava.
I umjesto da se recimo demantuje argumentovano, neka od mojih iznesenih tvrdnji, ovdje se kaže da svjedočenje Danka Borovčanina niko nije predložio.
Da to nije istina dokaz je "Zahtjev za PPP 15-01-3-211-38-1908-17 od 29.11.2017." Policijske stanice, gdje se na drugoj strani predlaže izvođenje (JEDINOG) dokaza saslušanjem svjedoka Danka Borovčanina.
S obzirom da je na policijskoj stanici teret dokazivanja i da su oni predložili svjedoka na njima je i bilo da obezbijede saslušavanje tog svjedoka i ispitivanja kako od njih tako i da se meni omogući da ispitam svjedoka koga su predložili.
Umjesto toga, taj svedok se uopšte nije pojavio bez ijedne riječi obrazloženja a što je najvažnije niko nije izvodio dokaze vezano za taj zahtjev i nije naveden nijedan argument zašto je to eventualno prekršaj.
Tako je dakle zakonom predviđeni dokazni postupak, vezano za "uvredljivu" fotografiju u potpunosti izbačen, a kako se vidi u prilogu "Rješenje 80 0 Pr 092159 17 Pr od 23.11.2018." sud, odnosno sudija je iznosio svoje impresije da citiram sudiju "pridodati tekst kod lica na slici kao i kod građana izaziva osjećaj da se radi o uvredljivom i uznemirujućem sadržaju".
U prilogu "Rješenje 80 0 Pr 092159 19 Pžp od 30.01.2019." sud, odnosno sudija, pogrešno tvrdi da je Danko Borovčanin moj svjedok i time se smišljeno falsifikuje dokazna dokumentacija iz koje se vidi da je svjedok predložen od strane policijske stanice i isti je, (Dopis borovčanina SU-SP-3-331-10 od 07.11.2017.) inicirao prekršajni postupak, čak napisavši da je taj dopis "pokretanje prekršajnog postupka" za šta on nema zakonsko ovlaštenje.
Sa druge strane ja sam istakao da je pravo garantovano Ustavom u članu 32 da građani iznose mišljenje o radu državnih organa što je sastavni dio i člana 7 zakona o javnom redu i miru a koje pravo se pokušava brutalno oteti ne samo meni, nego svim građanima.
Takođe je sporno i tretiranje javnog mjesta jer prije svega internet nije definisan u zakonu o javnom redu i miru kao javno mjesto i naravno kako sam istakao sjedište "Bloger.ba" je na teritoriji Federacije BIH a ne samo da se ne nalazi na području nadležnosti suda u Bijeljini, nego nije uopšte u Republici Srpskoj.
Zaista je nevjerovatno da u bilo kom postupku sud zasniva svoju odluku samo na podnesenom zahtjevu i opisu jedne strane a da se o tome ne izvodi nikakav dokazni postupak niti saslušava predloženi svjedok a onda se lažno tvrdi na dnu strane 2, drugostepenog rješenja, kako tog svjedoka niko nije ni predložio nijednim zahtjevom.
Koliko je doneseno rješenje ozbiljno i koliko je zasnovano na činjenicama, dokazuje upravo taj ključni detalj u spomenutom rješenju gdje se tvrdi da niko nije predložio saslušavanje svedoka dok međutim, to se jasno vidi iz podnesenog zahtjeva što nedvosmisleno znači da gospodin sudija uopšte nije izvršio nikakav uvid u spis nego se postupa po nalozima dodik milorada i odredbama iz CRNE KNJIGE koju je šef mafijaškog fašističkog režima objavio javno pred kamerama. Na kraju prilažem i originalni snimak, (Dodik najavio crnu knjigu) na koji sam uneo riječi koje je tada izjavio a koje ne samo da su izazvale uznemirenost i strah kod svih časnih i poštenih građana negu su i klasičan primjer fašističko banditskog nastupa tipičnog za šefove narko kartela a ne za jednog političara...

KRŠENJA ZAKONA TOKOM POSTUPKA

1) Pogrešno utvrđeno činjenično stanje : Datum objavljivanja članka nije 07.11.2017. nego 26.10.2017.
2) Prekršeno pravilo o teretu dokazivanja jer PS Bijeljina II nije izvodila nikakve dokaze, nije saslušavala svjedoke, nije iznela nijedan argument, niti izgovorila ijednu riječ, vezano za navodni prekršaj objavljivanjem fotografije.
3) Povrijeđeno pravo definisano članom 9, stav 5 jer mi navedenog "svjedoka" Borovčanin Danka, RS nije omogućila da saslušam i ispitam.
4) U dopisu SU-SP-3-331-10 od 07.11.2017. Sudska policija pokreće prekršajni postupak, (navedeno u naslovu) za šta nema ovlaštenje.
5) Ne postoji podatak niti je izveden ikakav dokaz, koji se to građanin uznemirio ili negodovao zbog "uvredljive" fotografije niti kakve je štetne posljedice izazvala.
6) U "Zahtjevu za PPP 15-01-3-211-38-1908-17 od 29.11.2017." navodi se kao JEDINI DOKAZ, saslušanje svjedoka Danka Borovčanina a do čega uopšte nije došlo jer se isti nije pojavio pred sudom.
7) Donesenim rješenjem 80 0 Pr 092159 17 Pr od 23.11.2018. se lična mržnja Danka Borovčanina, uzrokovana strahom zbog zločina koje je počinio, predstavlja kao "uznemirenost" bez ikakvog dokazivanja i favorizuje u odnosu na pravo garantovano članom 32 Ustava RS.

PRILOZI

Zahtjev za PPP 15-01-3-211-38-1908-17 od 29.11.2017.
Dopis borovčanina SU-SP-3-331-10 od 07.11.2017.
Rješenje 80 0 Pr 092159 17 Pr od 23.11.2018.
Žalba na rješenje 80 0 Pr 092159 17 Pr
Rješenje 80 0 Pr 092159 19 Pžp od 30.01.2019.
Dodik najavio crnu knjigu

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 1130

Kad se sabere cijela teritorija Bosne i Hercegovine, ove godine je umrlo oko 2000 ljudi manje, nego prošle godine. Uprkos tome, svjedoci smo neviđene histerije mjesecima o "smrtonosnoj i strašno opasnoj" bolesti od koje ljudi masovno umiru i prema tome bismo očekivali, nekoliko puta veću smrtnost, nekoliko desetina hiljada umrlih ali statističke brojke jasno pokazuju da je umrlih manje i to je najbolji dokaz da je u pitanju propagandno psihološki rat koji ima sasvim druge ciljeve...

JAVNO UPOZORENJE REPUBLIČKIM ORGANIMA, GRAĐANIMA I MEDIJIMA

Predsjednicima vlada, parlamenata i sudova, ministrima, načelnicima policijskih stanica, glavnim tužiocima, VSTV-u, gradonačelnicima, direktorima javnih preduzeća, škola i svim drugim rukovodiocima ili komandirima...

DA LI JE OPASNIJI NEVIDLJIVI NEPRIJATELJ ILI `ODBRANA` OD NJEGA

Opšte je poznato da je tokom 2020-te, praktično u svim zemljama svijeta proglašena pandemija zbog koronavirusa...
Uvode se vanredna stanja, propisuju ili naređuju mjere... kako ko gleda na to, stvara se masovna histerija ali je na ovo sve, najbolje gledati kao na planiranu vojnu operaciju ili čak ratnu operaciju, koja ima više svojih ciljeva od kojih sada neću navoditi ništa, osim moguće velike opasnosti po zdravlje i živote ljudi.
Ovo je dakle prije svega, jedno ozbiljno upozorenje svim građanima a prvenstveno državnim ili javnim službenicima, koji bi mogli biti u najvećoj opasnosti te će se pisani dokument dostaviti nadređenima, komandirima, načelnicima, predsjednicima ili kako se već naziva pojedina funkcija u nekoj instituciji.
Da ne bismo išli previše opširno, predočićemo samo najvažnije dokumente i krećemo prvo sa člankom pod nazivom "Umrlih u BiH u prvih šest mjeseci 2020. manje nego u odnosu na prethodne dvije godine". I ovdje vidimo, prema izvještaju zavoda za statistiku da je registrovano manje smrtnih slučajeva, nego u istom periodu tokom prethodne dvije godine i to : Republički zavod za statistiku u prvih 6 mjeseci 2018. u Republici Srpskoj, registrovao je oko 7600 umrlih a 2019. skoro 8 hiljada, dok je u prvih 6 mjeseci ove 2020-te, registrovano oko 7400 osoba, što nekoliko stotina osoba manje.
U Federaciji Bosne i Hercegovine za prvih 5 mjeseci 2018. 2019. i 2020-te godine, vidimo da 2018. preminuo oko 9 i po hiljada osoba a 2019. oko 9900. A u prvih 5 mjeseci ove, 2020. godine, preminuo je oko 8 i po hiljada osoba. Tako da vidimo skoro hiljadu i po manje umrlih nego prošle godine a generalno kad se sabere cijela teritorija Bosne i Hercegovine, ove godine je umrlo oko 2000 ljudi manje, nego prošle godine.
Uprkos tome, svjedoci smo neviđene histerije mjesecima o "smrtonosnoj i strašno opasnoj" bolesti od koje ljudi masovno umiru i prema tome bismo očekivali, nekoliko puta veću smrtnost, nekoliko desetina hiljada umrlih ali statističke brojke jasno pokazuju da je umrlih manje i to je najbolji dokaz da je u pitanju propagandno psihološki rat koji ima sasvim druge ciljeve.
Ovo nije samo slučaj u jednoj zemlji, nego je bukvalno u cijelom svijetu 2020-te, manje umrlih nego prethodnih godina i to može svako da provjeri no ovo je samo uvodni argument, koji dokazuje da je u pitanju specijalni rat - plan iza kog stoje druge namjere i nikoga nije briga za zdravlje građana.
Sastavni dio svega je i propagandno psihološki, odnosno medijski rat za šta je angažovano više stotina medijskih kuća u svijetu a koje su sve finansirane od strane onih istih, koji su napali ovaj plan i koji stoje iza virusa, prodaje vakcina i masovne histerije.
Naime nedavno se pojavila vijest da je 2008. vršeno istraživanje, koje je pokazalo da je epidemija španskog gripa prije 100 godina, odgovorna inače za nekoliko desetina miliona života, kao uzrok smrti imala bakterijske upale pluća a ne virusne i oni koji su pročitali tu studiju su zaključili da je tu bakterijsku upalu pluća, uzrokovalo nošenje maski koje je bilo obavezno za vrijeme te pandemije.
Podsjećam da je odmah u početku naloženo da se ne vrše obdukcije a oni koji su to naredili su nesumnjivo imali pristup rezultatima istraživanja a moguće da ih je znao i Glavni republički zdravstveno sanitarni inspektor RS Desimir Miljić, koji je obješen nekoliko dana pred uvođenje vanredne situacije. Da li su ga objesili oni kojima je smetao u provođenju planova ili je neki drugi razlog procjenite sami a rezultat je takav da umjesto stručnjaka, epidemiološke mjere donose pisci "Crne knjige" i mesari, šatorski pjevači poslije konsultacija sa unucima... pa još se time hvale pred kamerama.
Odmah, praktično istog dana, reagovala je mreža gebelsovske propagandne da bi to osporila i iznela svoje tumačenje. vidimo članak objavljen 27. oktobra 2020. godine pod nazivom "Bakterijska upala pluća, nije povezana sa nošenjem maski" a link, svakog od ovih dokumenata, koji će biti prezentovani se nalazi na dnu, tako da svako možemo provjeriti lično a posebno zato što neki dokumenti nisu ovdje prikazani u cjelosti, nego samo najvažniji detalji. Dakle, ovdje se govori o studiji objavljenoj 2008. godine i osporavaju tvrdnje i to ne iz članka neke medijske kuće, nego se bavi analizom objave jedne osobe na fejsbuku i to najbolje može da vam pokaže, koliko se oni plaše istine i razotkrivanja. Oni kažu ovdje u podnaslovu da se u studiju ne pominju maske, što je zaista istina... maske se ne pominju a da vidimo šta se pominje.
"Nacionalni institut za alergije i zarazne bolesti, rekao je u saopštenju da studija iz 2008. godine ne pominje maske i nije imala nikakve veze sa maskama, nego je analizirala podatke o fatalnim infekcijama iz 1918. i pokazala da je većina slučajeva povezana sa sekundarnom bakterijskom upalom pluća.
AFP, nije pronašao u tekstu pominjanje maski za lice, tkanine ili pokrivače. Pandemija gripa 1918-te godine, bila je najozbiljnija globalna zaraza u novijoj istoriji. Oko 1/3 svjetske populacije zarazilo se virusom a najmanje 50 miliona ljudi je umrlo, po podacima centrima za kontrolu i prevenciju bolesti i američkim institutima za javno zdravlje. Iako se nošenje maski preporučivalo, prema ovom akademsko članku to nije bilo svuda obavezno, nijedna od tih studija ne pominje redovnu upotrebu maski."
Prvo tvrde da se maske ne pominju nikako a onda da nije pominjana redovna upotreba maski... a prava je istina da maske uopšte nisu pominjane, kao i da `NE ZNAJU` šta je uzrokovalo bakterijske infekcije od kojih su ljudi umirali. Pokazaćemo u narednim dokumentima da li su te maske bile obavezne a sad ukazujem samo na činjenicu da se radi osmišljenoj gebelsovskoj propagandi, jer je sa virusa skrenuta pažnja na maske. Stoga već iz ovog članka a pokazaćemo to i na nekim narednim mogu se izvući dva nedvosmislena zaključka i to.
1. Nekoliko desetina miliona ljudi, stradalo je prije 100 godina od bolesti nazvane španska gripa a uzrok smrti je bila bakterijska infekcija pluća.
2. Istraživanje provedeno 2008-e godine, pokazalo je da nikakav virus nije uzrok smrti, nekoliko desetina miliona stradalih za vrijeme pandemije španske gripe.

I ovo je suštinski najbitniji zaključak, jer su bukvalno sve trenutne mjere, ove 2020-te, zasnovane na pretpostavci da nam prijeti smrtonosni virus od koga se treba štititi prije svega maskama.
I to je činjenica koji bi trebalo da znaju svi, jer zašto se uopšte štitimo od virusa, koji nije smrtonosan... zbog čega nosimo maske da bi se zaštitili od virusa koji nije opasan.
A onda s obzirom da je tokom istraživanja ustanovljeno, kako je uzrok smrti kod ljudi za vrijeme španske groznice, bila bakterijska upala pluća, koju oni nisu sigurni šta je izazvalo, moramo se zapitati, kako je do tako velikog broja bakterijske upale pluća došlo.
Kakav je to mehanizam koji je povezivao veliki procenat ljudi u to vrijeme 1918. 1919. i 1920. godine a nije ga bilo prije ni poslije i to ćemo pokazati u nastavku.
Sada vidimo članak koji sam lično objavio 25. oktobra 2020. i dao mu naslov "Pandemija španske gripe prije 100 godina i milionima stradalih uzrokavana je bakterijskom upalom pluća koju su izazvale maske na licu".
To je dakle moj zaključak na osnovu istraživanja sprovedenog u 2008. i taj naslov i uvodni dio do horizontalne crte je autorski zaključak a sve ispod je citat navedenog istraživanja. Sada ćemo vidjeti da li je nošenje maski moglo biti uzrok bakterijske upale pluća.
Sve navedeno je prevod engleskog teksta a u vrhu je naslov : "Preovlađujuća uloga bakterijske upale pluća kao uzrok smrti kod pandemijske gripe - implikacije na pripravnost za pandemijsku gripu.
Dalje u tom tekstu piše : Ispitali smo presjeke plućnog tkiva, dobivene tokom 58 obdukcija i pregledali patološke i bakteriološke podatke iz 109 objavljenih serija obdukcija u kojima je opisano 8398 pojedinačnih obdukcijskih istraživanja. Rezultati kažu da : "Bakteriološki i histopatološki rezultati iz objavljenih serija obdukcija, jasno i dosljedno impliciraju sekundarnu bakterijsku pneumoniju uzrokovanu uobičajenim bakterijama gornjeg respiratornog trakta kod većine smrtnih slučajeva gripe. I u zaključku stoji da : "Većina smrtnih slučajeva pandemije gripa 1918. i 1919-te, vjerovatno je posljedica direktno sekundarne bakterijske upale pluća, uzrokovane uobičajenim bakterijama gornjem respiratornog trakta". Na dnu su linkovi prema ovom članku, koji se može pročitati u potpunosti.
Dakle, ovdje vidimo zaključak stručnjaka, koji su vršili istraživanje. Pronašli su bakterije a bakterijska upala pluća je uzrokovana uobičajenim bakterijama gornjeg respiratornog trakta i sad treba da ustanovimo, kako to da su uobičajene bakterije, uzrokovala smrtonosnu upalu pluća.
Tokom ove godine, osim standarnih preporuka i naredbi o obaveznom nošenju maske na nosu i ustima, bilo je slučajeva medicinskih stručnjaka koji su tvrdili da su maske beskorisne protiv virusa a sa druge strane su štetne jer na njima ostaju bakterije iz usta, nosa, od pljuvačke, dodira ruku i slično, (Bakterije u ustima i maske za lice).
"Kada se stavi maska na lice, onda udiše i izdriše a pri tome još i govori povremeno, onda vazduh koji izdišemo i uz njega vodena para, pljuvačka i bakterije završavaju na maski.
Ugljen dioksid koji je izdišemo u najvećem procentu prolazi kroz masku a jedan manji dio se zadržava i ponovo ga udišemo u pluća, što znači da nošenjem maski udišemo manje kiseonika, nego što je to normalno no ovaj problem sa bakterijama koje ostaju na maski je mnogo ozbiljniji.
Prilikom eksperimenata bakteriolozi uzgajaju kolonije i od samo jedne bakterije, dolazi do milionske kolonije a ovde imamo stalni priliv bakterija iz usta na masku i takođe zbog disanja, stalnu vlažnost, što je relativno povoljna sredina za razmnožavanje.
Unutrašnjost usta ima naravno mnogo veću površinu i vlažnija je od unutrašnje površine nosa. U ustima je mnogo veća količina i više različitih bakterija nego u nosu.
U unutrašnjosti nosa je naravno i manja vlažnost i niža temperatura nego u ustima i zbog toga ima mnogo manje bakterija, odnosno to su druge vrste bakterija a sada imamo situaciju da se stavlja maska, tkanina, krpa... kako god da je nazovite, koja prekriva istovremeno i usta i nos.
Prilikom udisanja i izdisanja vazduha, posebno tokom govora uz izdahnuti vazduh, izlazi vodena para, kapljice pljuvačke, bakterije, koje završavaju na maski i onda se tokom vremena šire sve do površine koja prekriva nos.
S obzirom da je zbog korištenja maski, stanje unutar nosa, sada drastično drugačije, veća je toplota, veći procenat ugljen dioksida a manje kiseonika i veća vlažnost, tada mogu da se šire i bakterije, koji u normalnim okolnostima ne mogu opstati na tim mjestima.
Tako se stalnim korištenje maski povećava vlažnost vazduha i vlaga unutar kompletnog respiratornog sistema, sve do pluća.
Veći je procenat ugljen dioksida i veća vlažnost, poput onoga što imamo u ustima, tako da se bakterije mogu širiti i u nosu i unutar pluća, čime se izaziva bakterijska infekcija.
A onda dolazi često do onoga što se naziva "pretjerani imuni odgovor" kada imuni sistem napada bakterije i reaguje na toksine, koje te bakterije stvaraju te onda nastaje velika količina mase, koja sprečava strujanje vazduha, što na kraju dovodi do gušenja.
Ne reaguju svi na isti način i ne nose svi isti vremenski period maske ali prema zvaničnim podacima, veoma veliki broj ljudi čak i do 100 miliona se pominje je stradao tokom te 2 - 3 godine za vrijeme pandemije nazvane španski grip.
Tada se vjerovalo i desetinama godina kasnije da je uzrok svega neki virus, no istraživanje od 2008. pokazuje da uzrok smrti uopšte nije virus, nego bakterijska infekcija i to je ono što je svima nama najbitnije da znamo.
I za kraj ovog djela analize mehanizma nastanka bakterijskih infekcija, moramo istaći činjenicu da nije svejedno u koje doba godine se nose maske.
Temperatura maski je otprilike jednaka temperaturi okoline i nešto malo veća zbog kontakta sa licem, tako da u ljetnim mjesecima maj, jun, jul, avgust, njena temperatura je 25 - 30 stepeni a u jesenjim i zimskim mjesecima pada na 10, 5 te čak i ispod nule, zavisi koliko je hladno.
Vodena para tokom ljetnih mjeseci, kada se izdahne vazduh, manje više i ostaje u vazduhu ali zimi, čim vazduhom nošena vodena para dođe u kontakt sa hladnom maskom, voda u gasovitom stanju se odmah kondenzuje i kao tečnost zadržava na maski u nekoliko desetina puta većem procentu nego ljeti.
U zimskim uslovima dakle, vodena para se mnogo brže kondenzuje i zadržava na maski u nekoliko desetina puta većem procentu nego ljeti. Uz stalno zagrijavanje toplim vazduhom iz usta, omogućava se bakterijama da se mnogo brže šire, da dođu do nosa i nastavi širenje unutar pluća, što izaziva infekciju i smrt.

Ovo bi ukratko bio opis mehanizma, kako uobičajene bakterije iz gornjeg respiratornog sistema, odnosno iz usta, mogu doći unutar pluća i izazvati smrtonosne infekcije a u nastavku ćemo pokazati originalni članak i neke druge dokumente u prilog ovome.
Prvo možemo vidjeti originalni članak na engleskom jeziku "Predominant role of bacterial pneumonia as a cause of death in pandemic influenza" sa sajta Nacionalog centra za informacije o biotehnologiji, Američke nacionalne medicinske biblioteke i Nacionalnog instituta za zdravlje.
U gornjem lijevom uglu, vidimo da je objavljen 2008. godine i napominjem da je ovo samo dio jednog mnogo dužeg članka, koju u sebi sadrži i fotografije načinje tokom obdukcije. Na dnu je link, gdje se može naći kompletan članak a još bih dodao samo jednu informaciju, koja nije navedena a objašnjava, kako je bilo moguće vršiti obdukcije skoro 100 godina kasnije. To je urađeno tako jer jedan dio stradalih tokom španske gripe prije 100 godina nije sahranjen, nego je transportovan u baze u blizini sjevernog pola na Aljasci recimo, gdje je temperatura konstantno oko nule i ispod nuli, tako da je bilo lako očuvati tijela.
Ideja je bila da se na taj način sačuvaju do nekih narednih vremena, kada će tehnologija uznapredovati i omogućiti da se otkriju uzroci smrti, što je skoro 100 godina kasnije i učinjeno tako da je istraživanje otkrilo da postradali o španske gripe, uopšte nisu stradali od virusa, nego od bakterijske infekcije.
Sada ćemo se osvrnuti na tvrdnju gebelsovskih propagandnih medija, koji su naveli da za vrijeme španske gripe, maska nije bila obavezna, nego je samo preporuka. Na ovoj slici "Pandemija španske gripe uz `neobavezne` maske" vidimo nekoliko osoba, koje svi nose maske a jedna od njih ima natpis na mantilu, koji se ne vidi baš najjasnije u donjem dijelu ali otprilike znači : "Nosite maske ili ćete završiti u zatvoru".
Bilo bi zanimljivo da ti gebelsovski portali objasne, kakvo je stanje danas... da li sada građani moraju nositi maske ili je to samo preporuka i siguran sam da ne bi ni uspjeli, jer iz medija i objava tih "kriznih štabova" se svaki sat praktično mijenjaju mišljenja pa se tvrdi da su maske obavezne pa samo preporuka i tako u krug a što je očigledno sa namjerom da se u nekoj budućnosti mogu braniti time, kako nisu izdavali naredbe, nego preporuke i da su nastradali ljudi sami krivi što su nosili maske.
Dalje možemo vidjeti dva fajla sa fotografijama koji su nazvani "Španski grip uz `neobavezne` i samo `preporučene` maske". Ovo "neobavezne i preporučene" je pod navodnim znacima, jer možemo vidjeti u prvoj grupu, djeci od najmlađeg uzrasta pa nadalje i svi nose maske. Na sportskim takmičenjima se nose maske pa onda jedna vojna jedinica, svi sa maskama. Grupa građana koja sjedi i verovatno nešto čeka, nebitno ali svi nose maske, pa medicinsko osoblje a onda vidimo jednu policijsku jedinicu, vjerovatno engleski Bobi policajci ili nešto slično... nije ni bitno, poznato je da i danas policija mora da nosi maske. U dnu takođe vidimo grupu građana na ulici koji stoje a sa desne strane, drugu grupu koja stoji i sjedi kod nekog izloga.
Na drugom fajlu sa slikama, vidimo prvo motociklistu sa pratiljom i oko njih grupu ljudi i svi nose maske a onda očito neko seosko područje gdje je porodica u dvorištu, svi se maskama.
Ponovo medicinsko osoblje pa policijska jedinica, očito iz neke druge zemlje, vidi se po unformama da nisu isti kao prethodna i svi nose maske. Pa grupa mladića koji se zabavljaju i nose maske, onda jedan školski razred se učiteljicom, svi nose maske i na dnu kompletan sportski tim pod maskama.
Možemo vidjeti na ovim fotografijama da je nošenje maski bilo masovno a prema člancima, koji se mogu naći, nije to bila nikakva preporuka, nego su bile zaprijećene kazne kao i danas što se prijeti a sada se pokušava lažirati stanje tvrdnjama da su bile samo preporuke i tako da se spere odgovornost sa onih koji učestvuju u ovom zločinačkom planu.
Na internetu se mogu pronaći opisi događaja, pod nazivom Španska groznica ili Španski grip i na jednom od njih, možemo vidjeti da je umrlo oko 50 miliona ljudi. Postoje prizori iz bolnica, koje neobično podsjećaju na one danas, kada su velike sportske dvorane, pretvaranje u bolnice sa ležajima. O simptomima kažu sa su se javljali ekstremni umor, groznice, glavobolja i to nekoliko sati nakon prvih simptoma, žrtve su pomodrele, ponekad je plava boja postala toliko izražena da je bilo teško odrediti originalnu boju kože pacijenta. Imali su snažan kašalj da su neki pokidali čak i svoje trbušne mišiće. Pjena i krv su navirali iz usta i nosa a neki su krvarili iz ušiju, neki povraćali a drugi nisu mogli kontrolisati svoje ponašanje, mokrenje ili defakciju. Onda vidimo da su neki gradovi naredili svima da nose maske, pljuvanje i kašalj u javnosti su zabranjeno. Prvi talas pandemije španske groznice, započeo je u proljeće 1918. a za njim su uslijedila dva talasa, koja su odnijela najveći broj života. Drugi pandemijski talas započeo je u jesen 1918. a treći u zimu 1919.
Ovdje prvo možemo vidjeti da je tok te pandemije od proljeća 1918. do 1920. u potpunosti identičan sa projekcijama, koje su iznjeli neki portparoli terorističke grupe, koja je sve ovo smislila, navodeći odmah u startu da će pandemija trajati bar 18 mjeseci do 3 godine. Postavlja se pitanje kako oni to znaju i logično je da znaju, zato što su učestvovali u kreiranje ovog plana ili ga izvršavaju.
Početak španske gripe je bio proljeće 1918. što je u vrijeme dok još uvijek traje 1 Svjetski rat. U tom ratu su se prvi put masovno koristili bojni otrovi, hemijska sredstva, namijenjena prije svega za gušenje, odnosno ubijanje protivnika gušenjem. Ovi opisi simptoma, umor, groznice, glavobolja, nekoliko sati poslije prvih simptoma pa pomodrela koža koja je postala čak i plava, snažan kašalj pa onda pjena i krv koji su navrli iz usta, neki krvare iz ušiju... sve to može biti uzrokovano hemijskim otrovima a nikako virusom niti bilo kom bolešću.
Zapitajte se sad sami, da li je moguće da čovjeka koji ustane zdrav, izađe napolje i poslije nekoliko sati počne da iskašljava pjenu i krv, da li je uzrok toga mogao biti virus ili neki bojni otrov, koji su smišljeno, eksperimentalno, tadašnji svjetski moćnici, širili među građanima da bi smanjili populaciju i između ostalog na taj način, rasteretili budžet i smanjili sredstva za penzije, zdravstvo te time pokrili i sakrili tragove o pljačkanju budžeta, koje su izvršili prethodnih godina.
Nešto slično se radi i danas.
Drugi članak na tu temu kaže da je najveći broj žrtava španske groznice, zabilježen u samo nekoliko jesenjih meseci 1918. godine i ovo nam dodatno može pokazati da je mnogo veća opasnost, ukoliko je vani hladno, jer se tada na maskama zadržava mnogo više vodene pare i stvaraju bolji uslovi za razmnožavanje bakterija. Nadalje... simptomi i komplikacije u funkciji pluća na koži pacijenta su bile tamne fleke a ubrzo bi poplavili zbog nedostatka kiseonika, budućia da su im se pluća punila pjenušavom krvavom tečnošću. Mnogi su razvijali sepsu i praktično ljudi se davili u sopstvenim tekućinama. Smrt je nastupala za samo nekoliko dana ili čak za samo nekoliko sati u nekim zabeleženim slučajevima. Španski grip je najviše odnosio živote, mladih i zdravih ljudi, starih između 20 i 40 godina. Od posljedica je umrlo od 20 ili čak 100 miliona ljudi i na kraju... ovdje se pominje da je biološki agens se pokazo višestruko efikasnijim ubicom. Samo sad je pitanje, koji je to agens da li biološki ili hemijski.
U svakom slučaju, nije napisano virus, nego agens, što je vojna terminologija. Dalje se ovde navodi da je za ljekare tog doba, sve ovo predstavljalo nerazmrsivu zagonetku. Izgledalo je da je bolest buknula istovremeno u brojnim međusobno udaljenim mjestima, što dodatno pokazuje da se radi o smišljenom planskom napadu. Potpuno je odstupalo od logičnog očekivanja da se bolest širi uporedo sa geografskom udaljenošću od mjesta nastanka epidemije a trebalo je da se sve kasnije pojavljuje, međutim bolest se pojavila istovremeno. Najistaknutija činjenice je ekstremna brzina, kojom se epidemija širila, nakon što je dostigla proporcije epidemije u prvom zahvaćenom regionu. Istovremeni obrazac širenja kroz čitavu Ameriku, naprosto je odstupao od takvog scenarija. Neki su ljudi kolabirali na ulicama, nakon što se probudili kao zdravi a potom su tokom najmanje 3 dana patili od groznice.
Taj proljetni virus, kako ga ovdje zovu, nije imao neke teže posljedice, ne veće od uobičajnog gripa. Bio je prisutan svuda u Evropi u Sjedinjenim državama i Aziji a prvi zabeležen slučaj je bio polovinom marta 1918. vojni kuvar u američkoj bazi Fort Rajli i ovo je dodatni dokaz, šta je bio uzrok širenja, odnosno odakle je potekla ova pandemija... vojni kuvar, dakle hrana.
Otrovi se zavisno od slučaja do slučaja mogu širiti vazduhom, da se sipaju u vodu i hranu.
Iz ovoga bi se moglo zaključiti da su planeri ovog terorističkog napada, izabrali neku vojnu jedinicu i otrovali im hranu a prvi je stradao kuvar koji očigledno prvi i probao ono što skuvao.
Na kraju, vidimo da je drugi talas bio monstruozan : "Mjesec oktobar 1918. ostaje upamćen kao najpogubniji a treći talas je otpočeo nakon primirja 11. novembra 1918. kad su se vojnici uputili kućama. Na kraju kažu da niko nije znao šta je izazivalo špansku groznicu, bakterije ili virus. To je bilo tada a sada vidimo da je istraživanje iz 2008. pokazalo kako je u pitanju bakterijska infekcija.
Korišćenjem izlučevina iz nosa, ispljuvaka obolelih, pokušavali su da zaraze takozvane dobrovoljce, koji su zapravo bili vojnici sa brojnim prekršajima. Ovo je jedan drugi segment svega... kada se pokušalo dokazati ili osporiti da se zaraza širi virusnim putem, tako da su korišćene izlučevine, pljuvačka, brisevi, gnoj oboljelih, koji su davani volonterima i niko od tih volontera se nikad nije zarazio, što je jasan pokazatelj da nije u pitanju virus.
Ovdje se na dnu samo navodi da su rezultati bili vrlo raznovrsni, pa samim tim nisu doprinosili defintivnom zaključku. Dakle uopšte niko nikada nije mogao dokazati da je virus uzročnik španske gripe, sve do 2008. godine, kada je istraživanje na velikom broju slučajeva i obdukcija, pokazala da je uzročnik smrti miliona ljudi, bakterijska infekcija.
I da završimo ovu analizu i upozorenje sa zaključkom. Potpuno je jasno iz svega navedenog da virus nije nikada izazivao smrt u ovakvim pandemijama, nego je uzrok smrti bila bakterijska infekcija a danas sve takozvane mjere su usmjerene kao navodna zaštita od virusa, uključujući i nošenje maski.
Prva stvar koja bi bila logična je da, ako virus ne predstavlja smrtnu opasnost, onda nema ni razloga da se maske nose.
Sa druge strane, nesporno je da se na maskama zadržavaju bakterije i veoma je lako moguće da se na taj način, bakterije iz usta sele u nos i u pluća pa izazivaju infekcije i gušenja, što znači da nošenje maski dovodi ljude u životnu opasnost.
Ono što bi sada moglo i trebalo da se uradi je da se javno ostavi, svim ljudima na slobodan izbor da li će da nose maske ili neće. Oni koji se plaše virusa i boje se za svoj život, imaju slobodu da nose maske ako vjeruju da će ib maska zaštititi a oni koji ne nose maske ih tako ne mogu ugroziti.
Ljudi koji ne žele da nose maske i koji su svjesni da nošenje maski ugrožava i njihovo zdravlje i dovodi u životnu opasnost, mogu i trebalo bi da im se omogući da slobodnom voljom odaberu, hoće li nosti masku ili ne.
Ista je stvar i sa vakcinom, koja se najavljuje neprestano i histerično. Ako neko smatra da će ga vakcina zaštititi od virusa, neka je slobodno primi a ko to ne želi, niko ga na to ne može prisiliti, što je propisano i ustavom da niko ne može vršiti eksperimente i naučna istraživanja, bez saglasnosti svake osobe.
Odgovorne osobe na svim komandnim i rukovodećim pozicijama do kojih dođe ovaj dopis morale bi biti, zaista i moralne i odgovorne te analizirati trenutnu situaciju pa se konsultovati sa vladom, kako bi se službenici zaštitili od opasnosti po zdravlje i život, jer inače ćete svi skupa biti odgovorni, ukoliko dođe do smrti ljudi i vaših službenika, koji su prisiljeni nositi maske.
I ovdje su planeri terorističkog napada, pokazali gebelsovsku propagandu u stilu nacista, pomiješano sa sistema doktora Mengelea, jer navodno će onima koji su se vakcinisali, opasnost biti ljudi koji nisu vakcinisani.
Zapitajmo se sada svi, kako uopšte neka vakcina može biti korisna i efikasna ako onaj koji je primi može potom biti zaražen od nekog čovjeka koji nije primio vakcinu.
Toliko za ovaj put a uskoro ćemo se pozabaviti stvarnim razlozima i motivima ovog terorističkog napada, pripadnika takozvanog novog vjerskog poretka na cjelokupno stanovništvo planete.

PRILOZI

Umrlih u BiH u prvih šest mjeseci 2020. manje nego u odnosu na prethodne dvije godine
Bakterijska upala pluća, nije povezana sa nošenjem maski
Pandemija španske gripe prije 100 godina i milionima stradalih uzrokavana je bakterijskom upalom pluća koju su izazvale maske na licu
Bakterije u ustima i maske za lice
Predominant role of bacterial pneumonia as a cause of death in pandemic influenza
Pandemija španske gripe uz `neobavezne` maske
Španski grip uz `neobavezne` i samo `preporučene` maske
Španska groznica
Španski grip

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1129

KRIMINALISTIČKA POLICIJA U BIJELJINI JE FORMALNO PRIJAVLJENA TUŽILAŠTVU KAO TERORISTIČKA ORGANIZACIJA NO MNOGO PRECIZNIJE I JASNIJE JE DA IH GRAĐANI I ČASNI PROFESIONALCI U SLUŽBI, KOJIH MOGUĆE IMA ALI IH NIKAD NISAM SREO DO SADA, TRETIRAJU I DOŽIVLJAVAJU KAO NAJOBIČNIJU BANDU SA METODAMA U RAVNI SA GESTAPOOM, AL KAIDOM I SLIČNIM PRIMJERIMA IZ "BEZBJEDNOSNIH SLUŽBI" SVJETA POZNATIH PO "FALSE FLAG" PROJEKTIMA...

KRIMINALISTIČKA POLICIJA JE MAFIJAŠKA TERORISTIČKA ORGANIZACIJA

Napomena : S obzirom na opasnost od zaraze, odnosno mogućnost kontaminacije prilikom transporta, dostavljam ovaj materijal u digitalnom obliku na zvanične mejlove te tražim da mi na isti način bude odgovoreno... na mejl Zdenkobajo@gmail.com.

OBAVJEST I ZAHTJEV DIREKTORU POLICIJE I NAČELNIKU PU BIJELJINA

Tokom postupka 80 0 Pr 100636 18 Pr, pred sudom u Bijeljini, pismeno sam tražio i od MUP-a i od sudske policije i o tužilaštva u Istočnom Sarajevo, te od suda u Sokocu da dostave dokaze o pravnom osnovu za djelovanje konkretnog dana, (Zahtjev i obavještenje MUP-u po osnovu prava iz ustava i zakona) što niko od pomenutih nije učinio, čime su suštinski potvrdili svoju nelegalnost.
Zakonom je naime propisano da Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu ima nadležnost na teritoriji Okružnog suda u Istočnom Sarajevu a osnovni sud u Sokocu na teritoriji nekoliko opština u tom kraju i za bilo kakvo djelovanje izvan tog područja moraju dobiti rješenja Republičkog tužilaštva. odnosno Vrhovnog suda Republike Srpske.
Jedini odgovor na moje dopise je dostavila sudija Malović Branka iz suda u Sokocu u kome kaže, (Sokolac sud odgovor od 03.10.2018.) da nema nikakvo rješenje o prenosu nadležnosti te da se oslanja na eventualno rješenje tužilaštva u Istočnom Sarajevu, koje niti ima u spisu, niti ga je ikada vidjela.
Na ovaj način, sudija Malović je praktično skinula sa sebe odgovornost, pred VSITV-em, UDT-om itd a MUP, sudska policija i tužilaštvo u Istočnom Sarajevu to nisu učinili.
No čak i da je tužilaštvo u Istočnom Sarajevu imalo regularno rješenje o prenosu nadležnosti, to još uvijek nije osnov za nadležnost suda u Sokocu jer o njihovoj nadležnosti izvan zakonom propisane, odluku može donijeti samo Vrhovni sud a dopis "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018." sam imao čak 3 mjeseca prije napada na mene, što naravno niko od njih nije znao.
I iz dokumenta vrhovnog suda se vidi da je nadležnost osnovnog suda u Sokocu lažirana, jer ne postoji nikakav krivični predmet u kome sam ja stranka.
Sudija Malović Branka je to a što je nebitno za ovaj dopis, veoma dobro znala, no nije se usudila suprostaviti tiraniji kriminalca Luke Borovčanina, predsjednika suda, koji je aktivno učestvovao u pripremi mog ubistva sa drugim pripadnicima klana.
Pripadnici MUP-a, koji su dana 27. septembra 2018. izvršavali naloge pomenutih kriminalaca i njihovih saučesnika, nastavljaju i dalje da im pomažu, prikrivajući dokaze i činjenice, koje su im poznate a što ću u nastavku djelimično opisati.
Naime, poslije dopisa Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Rajku Čoloviću i Luki Borovčaninu, isti nisu dostavili rješenja ni njima u Vijeće ni meni jer ih nemaju, nego su pokušali da me ubiju, nakon čega sam o tome dostavio dokaze vijeću te je kriminalac Rajko Čolović, razriješen dužnosti. Činiti krivično djelo u okviru službenih dužnosti sudije ili javnog tužioca je jedan nivo kriminala a lažirati nadležnost i djelovati izvan okvira, zakonom ograničenih dužnosti je nešto sasvim drugo i neuporedivo teži kriminal, skoro u ravno toga da se taksista ili konobar recimo, predstavljaju kao sudije i tužioci te falsifikovanim dokumentima traže asistenciju policije, kako bi organizovali likvidaciju nekog "nepodobnog" lica iz "crne knjige"" ili sličnih pamfleta mafijaškog klana.
Iz dokumenta "UDT DI 009312 19" koji sam dobio tek 2020-te, se to može vidjeti a sama smjena je obavljena znatno ranije, pošto je na mjesto glavnog tužioca imenovana Vukadin Anica, još u junu 2019. godine, (Imenovanje Vukadin Anice 21.06.2019) dok je Čolović smijenjen prije toga.
Važno je istaći i da je pripadnik mafijaškog klana, Luka Borovčanin, pokušao da preuzme poziciju glavnog okružnog tužioca u Istočnom Sarajevu, prijavivši se za upražnjeno mjesto sa osnovnim ciljem da prikrije dokaze o njihovim krivičnim djelima i sabotira istrage o tome, što je VSTV-e spriječilo pa je Borovčanin bio prisiljen povući kandidaturu neposredno pred izbor novog glavnog tužioca.
Čolović Rajko je inače prema zakonu, imao mandat do decembra 2019. godine, (Imenovanje Rajka Čolovića 17.12.2013.) te je očito da je smijenjen ranije, zbog teških krivičnih djela koje je počinio.
No, disciplinski postupak je jedno i smjena sa te pozicije takođe a nešto sasvim drugo i mnogo značajnije je krivična istraga, vezano za te teme i to opstruiše MUP, već dvije godine, prikrivajući činjenice i dokaze o tim događajima.
Veoma je važno ustanoviti, šta je radio i u ime koga, inspektor Dejan Minić u prostorijama Policijske stanice Bijeljina II, čineći krivična dijela na moju štetu i nagovarajući druge da rade isto.
Da li mu je instrukcije davao, možda inspektor Marković Dragoslav ili Rajko Čolović. Da li je to možda činio neki drugi tužilac iz Istočnog Sarajeva ili iz Bijeljine i možda opet po nalozima Rajka Čolovića.
Poslije mog dopisa MUP-u i Predsjedniku RS, te reakcije na to, (Odgovor službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima) a potom i "Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020." u tv nastupu, ministar pojašnjava službenicima da nisu smjeli i ne smeju ubuduće izvršavati ničije nezakonite naredbe, nego ih moraju odbiti. Naprotiv 27.09.2018. ne samo da su izvršavane nazakonite naraedbe kriminalaca koji su se krili u pozadini, nego je dokumentacija falsifikovana i službenici nastavljaju slušati nezakonite naloge i prikrivati zločine, umjesto da postupe po zakonskim odredbama i razotkriju dokaze i počinioce.
Ja naravno vrlo dobro znam da su navedeni pripadnici Sokolačkog klana, planirali da me ubiju, no uz dosadašnju pomoć MUP-a, očito je da će pokušati negirati bilo kakvu odgovornost za kriminal u Policijskoj stanici Bijeljina II a nezakonito montiranje nelegalnih predmeta, predstaviti kao svoju ili grešku nekog drugog.
S tim u vezi, skrećem pažnju da je predmet u Istočnom Sarajevu bio dodijeljen Jovani Tomaš, koja je imenovana na tu dužnost tek u martu 2017-te, (Jovana Tomaš - imenovanje 09.03.2017.) dok je predmet otvoren još 2015. godine.
Potpuno je jasno da taj lažirani predmet, nije mogao biti formiran bez znanja Rajka Čolovića kao glavnog tužioca no da li ga je on vodio dvije godine ili neko drugi do preusmjeravanja ka Tomaš Jovani, tek pridošloj i neupućenoj u legitimitet otvaranja predmeta, još uvijek se ne zna a neki od onih koji su to mogli znati, više nisu među živima.
Naime, neposredno pošto sam prvi put pismeno zatražio kopiju rješenja o prenosu nadležnosti, smrtno je stradala tužilac Biljana Petrović, poslije saobraćajne nesreće u kojoj je ostalih 4 saputnika, ostalo praktično neozlijeđeno a tužilac je preminula poslije zadržavanja u bolnici.
Znajući kakve su metode i monstruoznost mafijaškog klana, zaista sam sumnjičav prema toj zvaničnoj verziji i sumnjam da je tužiteljka možda i otrovana a još je sumnjivija smrt tužioca Dragana Ninkovića 30.06.2020. za koga je zvanično objavljeno da je izvršio samoubistvo, opet samo nekoliko dana poslije mog dopisa u OJTIS gdje sam kao glavno postavio pitanje - koji je tužilac zadužio lažirani predmet protiv mene 2015-te i je li ikada vidio rješenje o prenosu nadležnosti.
To su dakle dva pripadnika Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu, najbližih saradnika Rajka Čolovića, koji su znali praktično sve detalje o njegovim zločinima, počinjenim tokom više godina a da li se zaista radi o nesrećama i samoubistvima ili o smišljenim ubistvima, predstavljenim kao zadesi, neka svako sam procjenjuje a tužilaštvo će nadam se imati i ovo u vidu.
I na kraju, glavni motiv za sve prethodno navedeno je ubistvo i prikrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, izvršenog prilikom krijumčarenja mafijaškog klana sa područja Sarajeva, (Izjave aktera šverca i ubistva) u Bobar grupu, preko koje se kako znamo istovremeno pljačkalo stotine miliona maraka svake godine a možda se radi i o milijardama. Iz sadržaja izjava vozača koji su kako kažu dovezli 4 paketa robe a direktor sledećeg jutra zatekao samo paket, jasno se vidi da je u pitanju jedan od zaštićenih transporta narkotika, koji je pod kontrolom paradržavnih mafijaških struktura unutar MUP-a a poznato je da je droga, "državni posao" koji rade takozvane bezbjednosne službe, čime obezbjeđuju "crne fondove" za finansiranje svojih sluga i pripreme likvidacija.
PREMA TOME, KRIMINALISTIČKA POLICIJA U BIJELJINI JE FORMALNO PRIJAVLJENA TUŽILAŠTVU KAO TERORISTIČKA ORGANIZACIJA NO MNOGO PRECIZNIJE I JASNIJE JE DA IH GRAĐANI I ČASNI PROFESIONALCI U SLUŽBI, KOJIH MOGUĆE IMA ALI IH NIKAD NISAM SREO DO SADA, TRETIRAJU I DOŽIVLJAVAJU KAO NAJOBIČNIJU BANDU SA METODAMA U RAVNI SA GESTAPOOM, AL KAIDOM I SLIČNIM PRIMJERIMA IZ "BEZBJEDNOSNIH SLUŽBI" SVJETA POZNATIH PO "FALSE FLAG" PROJEKTIMA.
Zločinac Marković Dragoslav je kao pripadnik kriminalistike policije i u ime kriminalističke policije u sadejstvu sa saučesnicima, prvo omogućio kamionu koji je dovezao krijumčarenu robu da pobjegne sa mjesta zločina a onda su sa ubijene djevojčice, uklonili materijalni dokaz ubistva njen dječiji ruksak.
Kaiš tog ruksaka je dvostruko presječen prilikom smrtonosnog ranjavanja djevojčice, (Snimci dječjeg ruksaka) a onda su zločinci, pošto su ga uklonili, oprali ostatak kaiša hemijskim sredstvom da saperu tragove masti i ulja potekle od kamiona koji je pobjegao, te su predmet uklonili iz svih istražnih radnji i o tome nisu obavijestili tužilaštvo.
To se nesporno može vidjeti iz dokumenata suda i tužilaštva "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015." te "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.".
Ono što se ne vidi odmah a veoma je bitno je to da sam po pribavljanju tih dokumenata odmah pokretao pravne radnje i reakcija na to je 2015-te, bilo montiranje nelegalnog predmeta u tužilaštvu u Istočnom Sarajevu a 2017-te, poslije izjašnjenja tužilaštva, intenziviraju se pokušaji da budem ubijen u okolini Bijeljine te onda pokreću radnje da se namamim ili odvučem na Sokolac i tamo likvidiram.
S obzirom da je kriminalistička policija pokazala veoma jasno svoj zločinački karakter od njih više ništa i ne može da se očekuje te o svemu obaviještavam Načelnika policijske uprave Bijeljina i Direktora policije te zahtijevam da oni preduzmu sve potrebne radnje da se pomenuti kriminalci suspenduju sa svojih pozicija kao što je to učinilo i Visoko sudsko i tužilačko vijeće sa zločincem Čolovićem.
Službenici Siniša Vrućinić i Stanko Stanišić se moraju hitno saslušati i odlučiti hoće li biti saučesnici u tom zločinu ili svjedoci a pošto tužilaštvo nije dobilo nikakve dokumente o stanju u kome se nalazi materijalni dokaz ubistva, MUP mora da istraži, zašto je inspektor Marković Dragoslav, uklonio taj materijalni dokaz i prikrio sve činjenice o njemu.
Ko je i zbog čega uklonio materijalni dokaz za ubijene djevojčice, ko je kaiš dječjeg ruksaka oprao benzinom i zbog čega je to učinio te zašto o tome nije obaviješteno tužilaštvo, porodica i javnost a u kakvom stanju se nalazi materijalni dokaz, može se vidjeti, (Snimci dječjeg ruksaka) na priloženim fotografijama.
Očekujem da me načelnik policijske uprave i direktor policije odmah obavijeste o preduzetim radnjama i zatraže da im dostavim materijalni dokaz ubistva te da se o svemu otkrivenom obavijesti javnost i tužilaštvo. U suprotnom, isti će postati saučesnici zločinaca i ubica, pripadnika terorističke organizacije...

PRILOZI

Rješenje po 80 0 Pr 100636 18 Pr od 29.10.2019.
Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018.
Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018.
Zahtjev za informacije 29.01.2018.
Sokolačka gimnazija - sokolački klan
Penzionerska kafica
UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.
Vstv 01-07-10-28-121-2018 od 30.07.2018.

Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.
RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
Zahtjev i obavještenje MUP-u po osnovu prava iz ustava i zakona
Sokolac sud odgovor od 03.10.2018.
Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.
Imenovanje Vukadin Anice 21.06.2019
Imenovanje Rajka Čolovića 17.12.2013.
Odgovor službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima

Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020.
Jovana Tomaš - imenovanje 09.03.2017.
Izjave aktera šverca i ubistva
Snimci dječjeg ruksaka
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1128

Definitivno je jasno da je kompletna kriminalistička policija teroristička organizacija jer aktivno godinama pokušava da me ubije i to predstavi kao zadesnu smrt, koristeći armiju svojih doušnika a motiv za to je učešće kriminalističke policije u švercu narkotika, oružja i svim vidovima organizovanog kriminala prilikom čega su ubili osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo 23.07.2009. i pokušali prikriti zločin uklanjajući materijalni dokaz ubistva sa ubijene djevojčice, koji su potom oprali hemijskim sredstvom i sakrili iz istražnih radnji i od tužilaštva...
 
NAČELNIKU POLICIJSKE UPRAVE BIJELJINA - DIREKTORU POLICIJE
 
Napomena : S obzirom na opasnost od zaraze, odnosno mogućnost kontaminacije prilikom transporta, dostavljam ovaj materijal u digitalnom obliku na zvanične mejlove te tražim da mi na isti način bude odgovoreno... na mejl Zdenkobajo@gmail.com.

KRIMINALISTIČKA POLICIJA U BIJELJINI IMA STATUS TERORISTIČKE ORGANIZACIJE, ŠTO JE BLAG IZRAZ ZA SVE ZLOČINE I RAZBOJNIŠTVA KOJA JE POČINILA. ALI NEĆE ONA NA ROBIJU NEGO SLUŽBENICI KOJI SU ČINILI KRIVIČNA DJELA I SVI ONI KOJI IM BUDU POMAGALI U PRIKRIVANJU ČINJENICA I DOKAZA...

POLICIJSKOJ UPRAVI BIJELJINA - MUP RS

OBAVJEST I ZAHTJEV DIREKTORU POLICIJE I NAČELNIKU PU BIJELJINA

Podsjećam da sam dostavio tužilaštvu krivičnu prijavu za "Terorizam" i više drugih teških krivičnih djela a vezano za to definitivno je jasno da je kompletna kriminalistička policija teroristička organizacija jer aktivno godinama pokušava da me ubije i to predstavi kao zadesnu smrt, koristeći armiju svojih doušnika a motiv za to je učešće kriminalističke policije u švercu narkotika, oružja i svim vidovima organizovanog kriminala prilikom čega su ubili osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo 23.07.2009. i pokušali prikriti zločin uklanjajući materijalni dokaz ubistva sa ubijene djevojčice, koji su potom oprali hemijskim sredstvom i sakrili iz istražnih radnji i od tužilaštva.
Očekujem od Načelnika PU BIjeljina i Direktora policije da odmah preduzmu sve zakonske radnje protiv komande kriminalističke policije u Bijeljini i da PU Bijeljina postupi po mojim pismenim zahtjevima i pokrene istražne radnje protiv terorističke organizacije, pri tome imajući u vidu da imam u svom posjedu materijalni dokaz ubistva te dokumente Osnovnog suda u Bijeljini i OJT Bijeljina iz kojih se vidi stanje materijalnog dokaza i činjenica da policija o tome nije obavjestila tužilaštvo nego pokušava da me ubije. Umjesto da reaguje poslije mojih obraćanja uz dostave dopisa službe predsjednika RS, ured načelnika kriminalističke policije i službenici pripadnici terorističke organizacije su ponovo angažovali svoje provokatore iz kriminalnih redova da me prvo špijuniraju pa potom pokušaju po starom receptu namamiti u klopku na udaljenu lokaciju i na kraju ih ponovo šalju da mi lupaju na vrata.
Nečinjenjem i smišljenim prikrivanjem, pripadnika mafijaškog klana, ured načelnika kriminalističke policije mi svjesno ugrožava život a svako onaj ko njima sada pokuša pomoći na bilo koji način postao bi njihov saučesnik u skladu sa odredbama krivičnog zakona. Napominjem da će primjerak ovog materijala biti dostavljen tužilaštvu i stranim istražnim organima kao dodatni dakaz ko je i na koji način bio upozoren ako eventualno nastavi sa prikrivanjima zločinaca. Imena načelnika, direktora i bilo koga drugog ja u budućnosti mogu opisivati kao profesionalne i časne pojedince ili kao saučesnike i pripadnike mafije, sve u skladu sa njihovim postupcima a ko će okončati karijeru kao službenik, ko na robiji zavisiće uravo od njegovih postupaka... :

Način učinjenja krivičnog djela - (1) Krivično djelo može se učiniti činjenjem ili nečinjenjem. (2) Krivično djelo je učinjeno nečinjenjem kad je učinitelj koji je pravno obavezan spriječiti nastupanje zakonom opisane posljedice krivičnog djela to propustio učiniti, a takvo je propuštanje po djelovanju i značenju jedanko učinjenju tog krivičnog djela činjenjem.
Zloupotreba položaja ili ovlaštenja - (1) Službena ili odgovorna osoba u institucijama Bosne i Hercegovine, koja iskorištavanjem svog službenog položaja ili ovlaštenja, prekoračivši granice svog službenog ovlaštenja ili ne izvršivši svoje službene dužnosti, pribavi sebi ili drugom kakvu korist, drugom nanese kakvu štetu ili teže povrijedi prava drugog, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. (2) Ako je krivičnim djelom iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi 10.000 KM, učinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do deset godina.
Pomoć učinitelju poslije učinjenog krivičnog djela - (1) Ko krije učinitelja krivičnog djela propisanog zakonom Bosne i Hercegovine ili mu prikrivanjem oruđa, tragova ili na drugi način pomaže da ne bude otkriven, ili ko krije osobu osuđenu po zakonu Bosne i Hercegovine ili poduzima što drugo čime se ide za tim da se ne izvrši izrečena kazna, mjera sigurnosti ili odgojna zavodska mjera propisana zakonom Bosne i Hercegovine, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine. (2) Ko pruži pomoć učinitelju krivičnog djela za koje se po zakonu Bosne i Hercegovine može izreći kazna zatvora tri godine ili teža kazna, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. (3) Ko pruži pomoć učinitelju krivičnog djela za koje je zakonom Bosne i Hercegovine propisana kazna dugotrajnog zatvora, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.
Sprječavanje dokazivanja - Ko svjedoka ili vještaka u sudskom, prekršajnom, upravnom ili disciplinskom postupku pred institucijama Bosne i Hercegovine, silom, prijetnjom ili drugim oblikom prisile, ili obećanjem dara ili kakve druge koristi navede na lažan iskaz, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. (1) Ko s ciljem da spriječi ili znatno oteža dokazivanje u sudskom, prekršajnom, upravnom ili disciplinskom postupku pred institucijama Bosne i Hercegovine, sakrije, ošteti, uništi ili učini neupotrebljivim tuđi predmet ili ispravu koja služi dokazivanju, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.
Vezano za Kršenje zakona od strane sudije, (tužioca) - Sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ili Suda Bosne i Hercegovine, koji s ciljem da drugom pribavi kakvu korist ili da mu nanese kakvu štetu, donese nezakonitu odluku ili na drugi način prekrši zakon u vršenju svoje službene dužnosti, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina... te članove Neprijavljivanje krivičnog djela ili učinitelja, Davanje lažnog iskaza i druge, navedene u krivičnim prijavama za terorizam...

OBRAZLOŽENJE

Teroristička organizacija, čije ću zločine opisati je izuzetno brojna no u početku ću istaći nekoliko imena najznačajnijih kriminalaca, koje možemo okarakterisati i kao pripadnike "Sokolačkog" ili "Romanijskog klana" a to su Marković Dragoslav, Borovčanin Luka, Rajko Čolović i Borovčanin Danko.
Ostali koje ću pomenuti a prije svega Stanišić Stanko, Siniša Vrućinić, Dejan Minić i službenik - još uvijek NN lice, koji me je napao, neka svako za sebe odluče, hoće li i dalje pružati pomoć zločincima ili će svjedočiti protiv njih.
22. maja 2019. kriminalistička policija je poslala službenika u civilu da me fizički napadne u zgradi policijske uprave Bijeljina, da mi prijeti ubistvom i spriječi me u ostvarivanju više prava garantovanih zakonom, vezano za postupke pred tužilaštvom i sudovima.
Neću uopšte gubiti vrijeme da opisujem detaljnije taj incident, pošto je najbitnija od svega činjenica da se to desilo, ne samo u zgradi policijske uprave, nego pred više prisutnih službenika, koji niti su spriječili napadača, niti su evidentirali napad, nego kompletan MUP već 18 mjeseci, prikriva i počinioca i nalogodavca, odnosno onog ili one koji su ga poslali.
Vezano za taj napad na mene, veoma je bitna činjenica da sam neposredno prije toga, prisutnim službenicima saopštio da je za prikrivanje ubistva Ivone Bajo, direktno odgovoran inspektor Marković Dragoslav i da sam o tome doneo dokaze. Imajući to u vidu, osnovano je sumnjati da je on poslao napadača na mene ili je to možda ipak napad kompletnog MUP-a.
Druga činjenica je da sam pomenuo i pripadnike policijske stanice Bijeljina II, pa ovdje ističem inspektora Dejana Minića o čijem kriminalu će kasnije biti više riječi.
Osnovni sud u Bijeljini je svojom odlukom , (Rješenje po 80 0 Pr 100636 18 Pr od 29.10.2019.) presudio da ja nisam ni na koji način prekršio zakon, dana 27. septembra 2018-te, nego da su zakon kršili državni službenici.
Kriminalac Borovčanin Danko je naravno pokušao lažirati događaje i lično sastavio dokument "Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018." u kome prikriva da je poslao službenike bez kopije naredbe, (pošto je znao da je nadležnost lažirana i aktivno učestvovao u pripremama likvidacije) te natjerao službenike da se potpišu ispod njegovih laži. Dokaz da je lagao su izjave svih svedoka pred sudom ali i "Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018." u kojoj takođe ima laži ali suštinski bitna činjenica je navedena, da sudska policija nije imala naredbu uz sebe kada su me zaustavili, niti su je uručili kako je propisano zakonom.
Odgovornost za sve navedeno je naravno i na kriminalističkoj policiji koja ignoriše "Zahtjev za informacije 29.01.2018." direktno povezan sa lažiranim nelegalnim predmetima u Istočnom Sarajevu, što je smišljeno urađeno da bi mogli nastaviti sa provođenjem "posebnih istražnih radnji" i pripremama likvidacije. To naravno suštinski nisu radili svi pripadnici kriminalističke policije ni MUP-a ali im sada već preko 2 godine od toga pružaju podršku, prikrivaju informacije, dokaze i počinioce, te prema odredbama, KZ, ZKP-a pa i ZOO, tretiram kompletan MUP kao terorističku organizaciju koja je više puta napadala na moja prava i život a to čini neprekidno i sada.
Na direktoru policije i načelniku PU Bijeljina je odgovornost i obaveza da se jasno distanciraju od zločinaca i skinu i sa sebe i sa organizacionih jedinica i kompletnog MUP-a breme zločina a sve dok se to jasno i nedvosmisleno ne uradi ja ću kompletan MUP opisivati kao terorističku organizaciju, koja pljačka, ubija i teroriše narod i zastupa interese političko tajkunske mafije i narko kartela.
Napadom na mene, 22.05.2019. je dakle izvršen udar i na moja prava u postupku pred sudom sa ciljem da se pomogne pripadnicima terorističke organizacije odgovorne za teška krivična djela.
Rješenje suda u kome su konstatovana kršenja zakona pripadnika državnih službi prilažem a posebno ističem da je inspektor Dejan Minić, kao pripadnik kriminalističke policije u prostorijama policijske stanice Bijeljina II, vršio krivična djela na moju štetu i podstrekivao druge službenike da to čine, ugrozivši mi zdravlje i život.
U dokumentaciji koja je tog dana sačinjena, pokušali su prekriti sva svoja krivična djela no pošto sam preživio to im nije uspjelo, jer sam pred sudom dokazao većinu od počinjenog kriminala.
Bitno je i to da su pripadnici MUP-a, osim već izvršenih krivičnih dijela tog dana, pokušali pružiti pomoć i lažno svjedočiti na moju štetu pred sudom, kako bi zaštitili kriminalce iz spomenutog Sokolačkog klana, prije svega Borovčanin Danka i Rajka Čolovića.
Kao zahvalnost za to, zločinac Danko Borovčanin, načelnik sudske policije je naložio svom službeniku Srebrenku Jelačiću da odgovornost za napad na moja prava i život, prebaci u potpunosti na službenike policijske stanice Bijeljina II i MUP što se može vidjeti iz zapisnika o dokaznom postupku, koji je u posjedu MUP-a.
No, kršenje zakona 27. septembra 2018. od strane pripadnika MUP-a i sudske policije je samo jedan segment kriminala a u pozadini svega je podmukli plan pripadnika terorističke organizacije, koji su lažirali i montirali nelegalne i nezakonite predmete protiv mene, pred nenadležnim organima sa ciljem da prikupljaju podatke i pripreme moju likvidaciju.
Više je osoba koje za to imaju motive a najveći motiv ima inspektor Marković Dragoslav, koji je direktno odgovoran za ubistvo i prikrivanje ubistva djevojčice Ivone Bajo i koji je kako se vidi iz priloženih dokaza, (Sokolačka gimnazija - sokolački klan) došao sa Sokoca. Iz priloga "Penzionerska kafica" vidi se još jednom pominjanje njegovog porjekla a datum objave 14.06.2019. je neposredno poslije napada na mene u PU Bijeljina što je približno vrijeme kada je i Čolović Rajko uklonjen sa mjesta glavnog tužioca u OJTIS. On je smjenjen, (UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.) neposredno poslije mojih dopisa o razbojništvima koja je nelegalno vršio a ima li "penzionisanje" kriminalca Markovića veze sa tim, trenutno nemam podataka a i nije bitno za dokazivanje njihovih zločina ali može biti važno to da li provodi dane u "zasluženom" odmoru na plaži ili je poslije višegodišlje uloge "čistača" i nadglednika transporta u prolazima, preuzeo posao dočeka tovara narkotika na obali mora.
Nelegalni predmeti su montirani na području Istočnog Sarajeva i mafijaški klan je odlučio da izvrši otmicu u sklopu tih nelegalnih predmeta, koristeći legalne službe sudske policije i MUP-a, koje moguće nisu znale istinu, potom me odvuče na Sokolac i ostavi na ulici, gdje je već čekala ekipa plaćenih ubica, koja se nalazila u jednom od kafea, između zgrade suda i autobuske stanice. Nesumnjivo je da Marković Dragoslav dobro poznaje klanove u Sokocu i kriminalne strukture još iz ratnih vremena i nije slučajno što je za ubistvo koje su planirali odabran upravo Sokolac i zbog čega su formirana dva nelegalna predmeta kao preduslov.
Podsjećam da je nekoliko mjeseci kasnije, poslije napada na Slobodana Vasiljevića u Šekovićima, uhapšena jedna od grupa plaćenih ubica, koju je godinama štitio kriminalac Rajko Čolović sa pozicije glavnog okružnog tužioca u Istočnom Sarajevu.
Od tog zločinca sam više puta pismeno tražio kopiju rješenja o eventualnoj dodjeli nadležnosti, što je isti izbjegavao a onda sam to učinio i preko Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, kako bih mu time onemogućio da se bilo kada može braniti nekom slučajnom greškom.
Stariji od dva dokumente je "Vstv 01-07-10-28-121-2018 od 30.07.2018." što je oko dva mjeseca prije događaja 27.09.2018. koji pominjem i pokušaja mog ubistva a noviji je nekoliko dana nakon toga, (Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.) na šta isti, ponovo nije htio, odnosno nije ni mogao da mi dostavi traženo rješenje.
Iz odluke "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske se vidi da im nikada nije dostavljen nijedan predmet u kome sam ja osumnjičen, nego naprotiv moja krivična prijava protiv više lica od kojih je najodgovorniji, načelnik sudske policije Borovčanin Danko, kao lice koje je načinilo falsifikat sudskog rješenja, prepravljajući ga na moju štetu i koristeći ga i dijeleći okolo, kako bi mi naškodio i opravdao fašističke metode diskriminacije, prema svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo, tako što im je sprečavao pristup tužilaštvu i onemogućavao dostavu dokaza o pomenutom zločinu.
Tu su sad već dakle, Marković Dragoslav i Borovčanin Danko, kao dvojica najzainteresovanih za moje ubistvo i osobe koje su najvjerovatnije mogle, nagovoriti Rajka Čolovića da montira fiktivni predmet protiv mene, pošto brojni pokušaji da me ubiju na teritoriji Bijeljine nisu uspjeli.

PRILOZI

Rješenje po 80 0 Pr 100636 18 Pr od 29.10.2019.
Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018.
Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018.
Zahtjev za informacije 29.01.2018.
Sokolačka gimnazija - sokolački klan
Penzionerska kafica
UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.
Vstv 01-07-10-28-121-2018 od 30.07.2018.

Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.
RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
Zahtjev i obavještenje MUP-u po osnovu prava iz ustava i zakona
Sokolac sud odgovor od 03.10.2018.
Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.
Imenovanje Vukadin Anice 21.06.2019
Imenovanje Rajka Čolovića 17.12.2013.
Odgovor službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima

Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020.
Jovana Tomaš - imenovanje 09.03.2017.
Izjave aktera šverca i ubistva
Snimci dječjeg ruksaka
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1127

U izjavi za javnost političara S.N. govori se o načinima, kako tajne službe likvidiraju one koji su im smetnja. Jasno se može čuti da je vješanje jedan od načina na koji se vrše likvidacije te pominje da je samo u jednoj zemlji oko 800 do 900 takvih slučajeva godišnje od kojih, kako tvrdi bar polovina nisu samoubistva, što asocira da se svake godine izvrši 400 do 500 likvidacija samo u toj zemlji i to je broj koji se odnosi isključivo na lažna vješanja, ne računajući oružje, eksplozive, otrove i druge metode. Vjerovatno se time šalju i poruke drugima, kako bi mogli završiti ako budu prepreka planovima mafije...

UBICE U SLUŽBI BJELOSVJETSKE BANDE

Tokom praktično cijele 2020. godine, bukvalno svi stanovnici planete zemlje, imaju priliku prisustvovati događajima u kojima nikada ranije tokom svojih života nisu učestvovali...

Sličnih događaja je bilo ranije u prošlosti, prije nego što je većina trenutno živih ljudi uopšte bila rođena a jedan od najpoznatijih takvih primjera su dešavanja iz perioda prvog svjetskog rata, kada je obilno korišteno biološko i hemijsko oružje, odnosno bojni otrovi a po završetku je došlo do masovne vakcinacije stanovništva, uglavnom protiv tetanusa pa onda odjednom naredne godine, pojavljuje se navodno neočekivano dotad nepoznata bolest, koja je prozvana Španski grip.
Zanimljivo je da nema puno podataka o tome, što je veoma čudno obzirom da se tvrdi, kako je tada od tog novog virusa, stradalo nekoliko desetina miliona ljudi.
Danas, točno 100 godina kasnije, pojavio se opet "neočekivano" neki drugi virus i najavljuje se vakcinacija protiv njega, te bi bilo pametno da svako od vas razmisli o mogućnosti, da bi oni koji se sada odluče na vakcinaciju, mogli u narednim mjesecima i godinama da stradaju opet od nekog drugog virusa.
Imajući u vidu ranija iskustva, niko od nadležnih i odgovornih, nikada neće povezivati nove bolesti i masovna umiranja sa predhodno izvršenim vakcinacijama te sami procijenite za sebe šta da radite u budućnosti.
Nećemo se ovom prilikom mnogo udubljivanje u pomenute teme, nego ćemo preko nekih dokumenata, sagledati istorijsku pozadinu trenutnog svjetskog poretka i planova za uspostavljanje novog.
To je zaista izuzetno obimna tema o kojoj bi se mogli ispisati milioni stranica no u najkraćem bih predstavio vođe svjetskog poretka, kao monstruoznu zločinačku terorističku i fašističku organizaciju, koja koristeći svoju moć, uticaj i novac, smišljeno planira i organizuje konstantne ratove na planeti, uspostavljajući vlade i uređenja kakva želi, odnosno silom smjenjujući one koji im se ne dopadaju.
Jedna od najvažnijih poluga njihove kontrole je moć nad štampanjem novca i to naravno bez pokrića, čiji jedan dio se koristi za finansiranje njihovih kriminalnih i terorističkih aktivnosti, odnosno za kreditiranje i korumpiranje njihovih sluga koje su instalirali u najvećem broju zemalja.
Jedan od ključnih događaja u svemu ovome je izbor za predsjednika Sjedinjenih država, gdje je na posljednjim izborima vođena politička borba između Hilari Klinton i Donalda Trampa, koja je kako se zna, završena pobjedom Trampa.
Ono što je poznato mnogo manjem broju ljudi je to da je Hilari Klinton, pripadnik demokratske stranke a Donald Tramp, kandidat Republikanske stranke, koje praktično jedine i postoje u političkom životu Sjedinjenih država.
Jedan od najvažnijih događaja, vezanog za ovu tematiku je izbor Vudro Vilsona, 28. po redu predsjednika a iz njegove biografije, vidimo da je bio pripadnik demokratske stranke, koja mu je ponudila kandidaturu za predsjednika, nakon što je 1910. godine, izabran za guvernera Nju Džersija. Na izborima održanim 1912. godine, Vilson je pobjedio i tako postao prvi južnjak izabran na tu funkciju, nakon okončanja građanskog rata u Sjedinjenim država a koji je kako je poznato, vođen između sjevera i juga, odnosno Unije i Konfederacije a povod je bilo robovlasništvo u južnim državama.
Najvažniji događaj tokom vladavine predsjednika Vilsona je reforma bankarskog sistema, kojim su stvorene Američke "Federalne rezerve" a odmah nakon toga je izbio 1 svjetski rat.
Činjenica je da i mnogi Amerikanci, ne znaju da "Federalne rezerve" nisu državna institucija, nego privatno vlasništvo najuticajnijih bankara svijeta, koji se kriju u tajnosti a vrlo je vjerovatno da je to bio preduslov za pokretanje prvog svjetskog rata, kada su novcem bez pokrića štampali svoje aktivnosti i finansirali svoje favorite.
Na novčanici od 1 dolara, postoji više simbola i riječi, kojima objektivno tu ne bi trebalo biti mjesto a najuočljiviji simbol je piramida sa takozvanim svevidećim okom na vrhu, odvojenim od ostatka piramide.
Po jednom od objašnjenja, ovaj simbol, odnosno svevideće oko, simbolizuje mali procenat najbogatijih svjetskih moćnika, koji sebe smatraju "prosvijetljenima" koji jedini znaju prave istine i odvojeni su od ostatka ljudske rase, koju tretiraju manje vrijednom, odnosno bezvrijednom masom, koja je daleko ispod njih a predstavljeni su donjim većim dijelom piramide.
Podsetiću na činjenicu da je oko 50 godina kasnije, tadašnji predsjednik Džon Kenedi, odmah poslije najave svoje bankarske reforme, ukidanja federalnih rezervi i štampanja novog dolara, ubijen u Dalasu a takođe je oko 100 godina ranije, neposredno poslije građanskog rata ubijen Abraham Linkoln, poslije sličnih pokušaja najmoćnijih bankara da preuzmu štampanje novca.
Da ne gubimo previše vremena na te istorijske događaje, prebacićemo se u nešto bliže vrijeme, odnosno kandidaturu Bila Klintona za 42-og predsjednika Sjedinjenih država, koji je takođe bio kandidat Demokratske stranke.
Iz biografije Klintona se može vidjeti na više mjesta pominjanje te činjenice, odnosno direktna veza sa stvaranjem federalnih rezervi, čemu su kumovali Vudro Vilson i Demokratska stranka.
Vrijeme vladavine Bila Klintona je za nas zanimljivo jer se poklapa sa destabilizacijom Balkana i izazivanjem ratova na području nekadašnje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, koja je... posebno iz danasnje perspektive, bila velika smetnja globalistima za uvođenje novog svjetskog poretka, kao nezgodan i nepoželjan kontra primjer.
Jedan od metoda djelovanja propagatora novog svjetskog poretka prije izazivanja ratova a posebno poslije je postavljanje svojih marioneta na pozicije predsjednika ili premijera u svjetskim državama a primjer toga je forsiranje i podržavanje Dodik Milorada, koga su praktično iz najdubljeg mulja, izvukli i proglasili za "dašak svježeg vjetra na Balkanu" te mu dali apsolutnu vlast uz uslov da sprovodi zadatke i planove koji su nas doveli do današnjih dana.
Najdirektniju podršku Miloradu Dodiku, pružila je Madlen Olbrajt, koja je bila državni sekretar Sjedinjenih država i kako se može vidjeti gnusnim lažima, doveli su do smrti najmanje 500 hiljada djece u Iraku, što je Madlen Olbrajt, opravdavala i novinarima... da je to cijena, odnosno, gubitak života pola miliona djece je legitimno i opravdano u ime njihovih ciljeva.
Metodi koji se koriste u pokorenim državama su najčešće korumpiranje političara, pritisci i ucjene, kao što je recimo bio slučaj sa Biljanom Plavšić, koja je poznata po tome da je za premijera imenovala Milorada Dodika sa samo dva poslanika koje je imao, računajući i njega a uz pomoć tenkova nato pakta su izvršili državni udar i preuzeli kontrolu nad policijom i republikom uz asistenciju današnjeg ministra unutrašnjih poslova Dragana Lukača.
Biljani Plavšić to nije pomoglo jer je po obavljenom zadatku uhapšena i suđeno joj je u Hagu a Dodik Milorad i Dragan Lukač su danas, 23 godine kasnije, jedni od najuticajnijih i najmoćnijih ličnosti na Balkanu.
Vjerujem da je svima jasno da globalisti, odnosno predstavnici Demokratske stranke iz Sjedinjenih država ne bi podržavali ni pomagali nekoga tek tako, nego one koji će izvršavati njihove naloge u šta smo se mogli i uvjeriti svih prethodnih godina.
Potpuno je ista situacija i u svim drugim banana državicama, nastalim na teritoriji nekadašnje Jugoslavije a ni u većini drugih zemalja svijeta nije ništa bolje jer su na vlast postavljeni najgori mogući političari, spremni da zbog svoje koristi, unište i zemlju i narod.
I tako, poslije više decenija stalnog izazivanja ratova, porobljavanja kreditima novcem bez pokrića, dolazimo do tačke, kada je na planeti sve manje izvora energije, prvenstveno nafte te se prelazi na druge vidove ratovanja, kao što su biološko i hemijsko oružje, elektro magnetni talasi, odnosno 5G mreža i psihološko ratovanje, sve sa ciljem da se uspostavi novi svjetski poredak totalne kontrole i novi financijski sistem bez gotovog novca.
Primjer toga je pojava korona virusa, prvo u Kini koja je dobila neviđenu medijsku pažnju a potom su se vijesti o tome pojavile u Evropskim zemljama i konačno na Balkanu.
Posljedica svega su bila uvođenja vanrednog stanja u velikom broju zemalja a jedan od najzanimljivijih događaja koji se desio neposredno pred to je tragičan kraj, glavnog republičkog zdravstveno sanitarnog inspektora Desimira Miljića.
Prema svom stručnom znanju i funkciji koju je obavljao, gospodin Miljić je morao biti šef kriznog štaba u bilo kom vanrednom stanju a prije svega je morao iznijeti svoje mišljenje o tome, postoje li uopšte uslovi za bilo kakvo vanredno stanje.
Kao što možemo vidjeti u jednom od novinskih naslova 13.03.2020. pronađeno je beživotno tijelo Desimira Miljića, obješeno pored rijeke Vrbas i odmah se insinuira da se radi o samoubistvu.
Više od pola godine nakon toga, nije objavljen nijedan dokaz, nijedna informacija o tome ko je kako i zašto bez ikakve sprovedene istrage odlučio da se ovaj slučaj okarakteriše i u medijima označi kao "samoubistvo" iako je moguće riječ o smišljenom ubistvu.
Da li je gospodin Miljić bio smetnja sprovođenju planova novog svjetskog poretka ili ne, javnosti nije objelodanjeno ali sigurno postoje ljudi koji znaju njegove stavove o tome i doći će vrijeme, kada će se istina o pozadini ubistva gospodina Miljića razotkriti.
Na ovom mjestu ćemo poslušati izjavu jednog od Balkanskih političara u kojoj govori o načinima, kako tajne službe likvidiraju one koji su im smetnja.
Dakle, jasno se može čuti da je vješanje jedan od načina na koji se vrše likvidacije te pominje da je samo u jednoj zemlji oko 800 do 900 takvih slučajeva godišnje od kojih, kako tvrdi bar polovina nisu samoubistva, što asocira da se svake godine izvrši 400 do 500 likvidacija samo u toj zemlji i to je broj koji se odnosi isključivo na lažna vješanja, ne računajući oružje, eksplozive, otrove i druge metode. Vjerovatno se time šalju i poruke drugima, kako bi mogli završiti ako budu prepreka planovima mafije.
Kako se može vidjeti, službe su apsolutno spremne i da odmah svaki takav slučaj predstave kao samoubistvo i tako zatvore istragu.
U konkretnom primjeru je dakle došlo do samoubistva ili ubistva najstručnije osobe, vezano za pandemije, koja je trebala rukovoditi eventualnim kriznim štabom a tokom uvođenja i trajanja vanrednog stanja obično ne djeluje skupština pa ni vlada te tada predsjednici donose uredbe.
Kako se vidi iz objašnjenja, uredba je pravni akt niži od zakona, odnosno podzakonski akt, što se nakon uvođenja vanrednog stanja koristilo kao prečica da se sprovedu neki planovi, koji ne bi bili mogući u bilo kakvim redovnim okolnostima.
Dalje iz člana 81 ustava, vidimo objašnjenje da na prijedlog vlade i nakon što sasluša mišljenje predsjednika narodne skupštine, predsjednik može donositi uredbe sa zakonskom snagom ali isključivo ukoliko narodna skupština ne može da se sastane a mi do danas nismo dobili nikakav razlog odnosno objašnjenje zbog čega skupština nije mogla da se sastaje.
Ali iz istog tog ustava, možemo vidjeti da su sloboda i lična bezbjednost čovjeka nepovredivi. Nikome se ne može oduzeti ili ograničiti sloboda, osim u slučajevima i postupku koji su utvrđeni zakonom a takođe, ljudsko dostojanstvo tjelesni i duhovni integritet, privatnost, lični i porodični život su nepovredivi i ovdje posebno važno u članu 14. "zabranjeno je na bilo kom licu bez njegovog pristanka vršiti medicinske i druge naučne oglede".
Iz svega se lako može zaključiti da su sprovođenja policijskih časova, karantini, prisiljavanje građana da nose maske a posebno prijetnje obaveznom i prisilnom vakcinacijom, koje su sve češće, potpuno nezakoniti i mogu se uporediti sa aktivnostima nacističkog doktora Mengelea i drugih sličnih eugeničara.
Članom 48 je propisano da se prava i slobode zajamčeni ustavom ne mogu oduzeti a ni ograničiti i što je bitno za krivičnu odgovornost i suđenja u budućnosti... svima onima koji su učestvovali u ovom terorizmu, 3-ći stav ovog člana kaže da : "onaj ko se ogriješio o ljudska prava i osnovne slobode zajamčene ustavom, lično je odgovoran za to i ne može se pravdati ničijim naređenjem".
Ovdje bih dodao i to da su odgovorni i oni, koji su takva naređenja izdavali i kreirali planove za ove terorističke akcije a naravno i svaki pojedinac koji je učestvovao u nezakonitom oduzimanju prava garantovanih ustavom.
Da se zaista radi o teroru iza koga su sasvim drugi skriveni ciljevi, može se vidjeti iz činjenice da je u svim zemljama svijeta u ovoj godini, mnogo manje preminulih, nego u istom periodu prethodnih godina a kada bi se radilo o smrtonosnom virusu, moralo bi biti nekoliko puta više umrlih i naravno, političare ne samo da ne bismo viđali bez maski, nego većinu od njih uopšte ne bismo vidjeli napolju, jer bi od straha ostali zaključani u svojim izolovanim vilama.
Koliko uopšte možemo vjerovati političarima, predsjednicima i vladama, možemo zaključiti na osnovu prethodnih događaja, kao što je recimo primjer afere "dva papka" kod koje postoji audio snimak iz koga se vidi da je vlada formirana na temelju političke korupcije.
Umjesto nekih obimnijih i detaljnih novinskih članaka, na ovom mjestu ćemo pustiti audio snimak iz koga se sve jasno može čuti.
Na snimku se čuje da se skupština i vlada formiraju kupovinama poslanika, koje oni nazivaju papcima i ima ih više za svaki slučaj a kakvi su oni koji su već njihovi odranije to procijenite sami.
Takav kriminalni način formiranja skupštine i vlade, korupcijom i ne može da rezultira ničim drugim nego organizovanim kriminalom, pljačkama i ubistvima građana, za šta imamo bezbroj primjera a ovdje se vidi uvod u krivičnu prijavu od 15. novembra 2019. godine, vezano za tu temu, gdje se pominju likvidacije Davida Dragičevića i Milana Vukelića, koji je dignut u vazduh tempiranim eksplozivom, neposredno ispred zgrade MUP-a.
Samo 7 dana kasnije, predat je dodatak krivične prijave za terorizam u kojoj su glavni akteri i počinioci krivičnih djela, pripadnici policije, tužilaštva i suda sa ciljem pripreme likvidacije i pokušaja prikrivanja prethodnih teških krivičnih dijela i ubistava.
Reakcija na to je obavještenje od ministarstva sigurnosti 22. novembra 2019. godine a osnovni cilj ovih nekoliko dokumenata je to da pokažem kako se ne radi ni o kakvoj naknadnoj pameti u zadnjih nekoliko mjeseci, nego da je većina od nas svjesna monstruoznosti, razbojništva i terorizma, koje takozvane "državne institucije" sprovode nad narodom, godinama.
Ništa drugo se nije ni moglo očekivati u zemlji u kojoj vrh mafije, otvoreno pred kamerama, otkriva formiranje crne knjige i daje instrukcije svojim članovima da se bore protiv imena, koja će biti upisana u toj knjizi... ne naravno na osnovu zakona, nego njihovi ljudi u institucijama, moraju da to učine a kako izgleda ta borba, možemo vidjeti po mnogobrojnim nerješenim likvidacijama i ubistvima proglašenim kao samoubistva, te bukvalno nijednom presudom za milionske pljačke i korupciju.
I dok su građani bili zatvoreni, nisu mogli da se bave nikakvim poslom, čak ni sopstvene njive da obrađuju, nastavljeno je nesmetano instaliranje 5G mreže i postavljanje kamera, što se dobro vidi posljednjih dana a takođe i dodjeljivanje tendera i enormno bogaćenje pojedinaca koji su u vezi sa vrhom režima.
U članku objavljenom 30. aprila 2020-te, što je usred vanrednog stanja, vidljivo je da je za 11 tendera, odabrana firma Prointer koja je u direktnoj vezi sa Miloradom Dodikom, odnosno njegovim sinom a vrijednost posla je preko 12 miliona maraka.
To naravno uopšte nije izolovani slučaj, nego pravilo a od velikog broja sličnih afera, pomenućemo još samo jedno, od preko 10 miliona maraka, kada je za nabavku 100 respiratora, koji su usput bili potpuno nefunkcionalni, odabrana firma koja se bavi uzgojem i preradom voća a ta je afera u javnosti poznata kao "srebrna malina".
Čemu sve ovo vodi, može se vidjeti iz jednog zanimljivog dokumenta, koji pokazuje šta su pravi ciljevi svega i zbog čega se bjesomučno forsira ova lažna pandemija nepostojećeg virusa i uvođenje fašističkih mjera uz otimanje prava garantovanih ustavima.
Radi se o registraciji patenta sa takođe izuzetno interesantnim nazivom `WO2020060606`. Prva dva slova "WO" bi vjerovatno trebalo da znače "svjetski poredak". Onda imamo godinu 2020-tu i posljednje cifre 060606, gdje je manje više jasno istaknuta veza sa čuvenim žigom zvijeri.
Patent pod ovim brojem se opisuje kao neki "kriptovani sistem za korištenje podataka o aktivnosti tijela".
U samom gornjem lijevom vrhu, ispod naziva patenta, vidimo datum 26.03.2020. godine, što je odmah, neposredno po proglašenju pandemije u svijetu i po tome se jasno vidi i razotkriva da je ovaj sistem razvijen mnogo ranije jer naravno da nije mogao biti stvoren za 10 do 15 dana od proglašenja epidemije do prijavljivanja a ispod se vidi drugi datum 20.06.2019. godine.
Na dnu vidimo još jedan datum 21.09.2018. godine a licencirano je od strane kompanije "Mikrosoft" koja je u vlasništvu Bila Gejtsa... bila tada a u međuvremenu je plasirana vijest da se povukao sa mjesta direktora i vlasnika te posvetio vakcinama i kako vidimo čipovima za praćenje aktivnosti pod znakom 3 šestice.
Sam sistem rada uređaja, opisan je nešto slično kao oni ugovori u banci... da se sakrije suština ali može se vidjeti da uređaji koji se planiraju implantirati, kako kaže "korisniku" a ustvari ljudima u tijelo, povezani su sa centralom i senzor prati sve tjelesne aktivnosti korisnika.
Onda sistem provjerava da li podaci o aktivnosti tijela korisnika, zadovoljavaju postavljene uslove i ako zadovoljavaju, onda dodjeljuju kripto valutu korisniku čiji su podaci provjereni.
Kad to sve prevedemo na razumljiviji jezik, onda ovo znači da kada se bude u potpunosti instalirala 5G mreža i ukinuo papirni novac te uvela elektronska valuta, odnosno kripto valuta, kako je ovde zovu, onda će svi ljudi moći da dobiju taj novac, samo ako budu zadovoljavali uslove, koje sistem pred njih postavi.
Ovde se naravno ne pominju nikakve kazne ali već je poznato da je u Kini, testiran i radi "sistem socijalnog bodovanja" a ti bodovi se oduzimaju, ukoliko pojedinac nije u skladu sa stavovima vlade, ako kritikuje političare, institucije ili se na bilo koji način ne dopada sistemu.
Nešto slično političari i vlade su mogli samo u snovima da sanjaju i zato su između ostalog, tako zalegli za propagandu ovog virusa, jer osim što će moći da kažnjavaju građane i oduzimaju im elektronski novac sa čipova, moći će automatski da naplaćuju sve vrste poreza, kazni i bilo šta drugo za što se do sada moglo odugovlačiti i nerijetko izbjeći.
Ukoliko bi ovaj plan zaživio, onda naravno više ne bi bila potreba ni policija ni sudovi a na kraju ni sami političari, tako da bi vrh piramide moći, mogao potpuno da se osloni na kompjuterski centralni sistem, koji bi preko 5G mreže, po njihovom planu bio povezan sa svakim čovjekom na planeti zemlji.
Iz poslednjih nastupa propagatora korona terorizma, vidi se da nemaju namjeru vraćati se u stanje prethodnih godina, jer kako kažu virus i nije nešto mnogo bitan koliko je to "globalno zagrijavanje" i prekomjerno ispuštanje ugljen dioksida za šta su kako tvrde "krivi" ljudi, te ih treba zatvarati u kuće, spriječiti kontakte, susrete i razgovore i ono što ne kažu ali ih najviše brine, žele spriječiti pobune, dok sve više ljudi bude umiralo od gladi a kako smo mogli čuti u izjavama eugeničara Gejtsa, planira se smanjenje broja stanovništva uz kako kaže "veoma dobar posao sa vakcinama".
PA SAD, KAD SVE OVO ZNATE, AKO I DALJE VJERUJETE POLITIČARIMA, VLADAMA, POLICIJI, FARMACEUTSKOM LOBIJU I KRIZNIM ŠTABOVIMA, STANITE U RED I SAČEKAJTE IGLE I ČIPOVE KOJE SU MONSTRUMI SA VRHA PIRAMIDE NAMJENILI ZA SVE ONE IZ DONJEG DJELA...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1126

Kriminalistička policija, odnosno MUP je dužan da "položi račune", porodici ubijene djevojčice i saopšti, ko se usudio ukloniti materijalni dokaz za ubijene Ivone Bajo, kako je i čime presječen kaiš, ko je oprao ostatak kaiša tog ruksaka hemijskim sredstvom i ko se usudio prikriti taj dokaz od tužilaštva te da li kriminalistika policija formalno išta zna o tome ili "ne zna" u kom slučaju je dužna pokrenuti istražne radnje i utvrditi ko su odgovorni za prikrivanje materijalnog dokaza ubistva, odnosno za samo ubistvo i krijumčarenje.

MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE

UREDU NAČELNIKA KRIMINALISTIČKE POLICIJE U BIJELJINI / KOMANDI POLICIJSKE STANICE BIJELJINA II

JAVNI POZIV KOMANDIRIMA POLICIJSKIH JEDINICA DA PREKINU ŠTITITI MAFIJAŠKE KLANOVE

Informativno : PREDSJEDNIKU REPUBLIKE, MINISTRU UNUTRAŠNJIH POSLOVA, DIREKTORU POLICIJE, NAČELNIKU PU BIJELJINA, KOMANDI POLICIJSKE STANICE BIJELJINA, TUŽILAŠTVU BIH, SIPA, MEDIJIMA I GRAĐANIMA...
U naslovu se koristi riječ `komandiri` ali je ne treba shvatiti bukvalno s obzirom da zvanično postoje i drugi nazivi te se misli na sve one koji komanduju bez obzira da li se zovu komandiri, načelnici, zamjenici, direktori ili bilo kako drugačije.
Konkretno u ovom slučaju, najdirektnije mislim na komandu kriminalističke policije u Bijeljini a potom i na komandu policijske stanice Bijeljina II, jer su zajedničkim snagama, organizovano i planski saučestvovali u više kriminalnih aktivnosti 27. septembra 2018. u terorističkom i protivpravnom napadu na mene, koji je imao za cilj moje ubistvo.
Već je odavno poznato i dokazano u sudskom postupku u predmetu "80 0 Pr 100636 18 Pr" pred sudom u Bijeljini da je u pozadini svega podmukli plan pripadnika terorističke organizacije, koja godinama pokušava da me ubije, tako što su lažirali nadležnost nenadležnih organa sa teritorije Istočnog Sarajeva te su zloupotrijebili pripadnike policije da me odvuku tamo i ostave na ulici kao metu ekipi plaćenih ubica koje su čekale spremne.
Uvjeren sam da većina službenika, nisu bili upoznati o ovim nezakonitim detaljima ali s obzirom da je od tad prošlo preko dvije godine a komande policijskih organizacija i dalje prikrivaju učesnike u ovoj razbojničkoj akciji, time je potpuno jasno da se i same deklarišu kao terorističke organizacije i snose odgovornost za sva krivična djela, izvršena ne samo tog dana nego i za organizovanje prikrivanja ubistva djevojčice Ivone Bajo, koji se desilo 23.07.2009. tokom šverca narkotika sa područja Sarajeva u Bobar grupu.
Osoba koja povezuje navedene događaje je kriminalac, bivši inspektor Marković Dragoslav, koji je aktivno sudjelovao u prikrivanju dokaza ubistva djevojčice Ivone Bajo a porijeklom je sa područja Istočnog Sarajeva i samo je pitanje gdje je bio i šta je radio 27.septembra 2018. ali i 22. maja 2019. godine, kada je Ministarstvo unutrašnjih poslova, poslalo službenika u civilu da me fizički napadne, vrijeđa i prijeti ubistvom u prizemlju zgrade policijske uprave Bijeljina a i tu osobu prikrivaju do današnjeg dana, iako su napadu prisustvovali uniformisani policijski službenici.
Više puta sam tokom ove godine slao dopise na zvanične mejlove ministarstva unutrašnjih poslova, (prethodnih mjeseci i godina više puta pismeno) ali nije bilo reakcije, što sam i očekivao, jer ne samo u policiji, nego na nivou kompletne države, djeluje mafijaški klan, koji je umiješan ne samo u šverc narkotika, nego i u mnoga druga krivična djela, pljačke zemlje i građana, kao i brojne zločine, likvidacije i ubistva.
Ovaj dopis će sadržati i direktan zahtjev komandi kriminalističke policije ali i policijske stanice Bijeljina II, te ukoliko u roku od 48 sati, ne budu poslali nikakav odgovor na moj mejl o tome će biti obaviješteni drugi organi, kojima ću dostaviti i kopiju ovog dopisa.
Istovremeno, tražim trenutnu reakciju Policijske stanice Bijeljina, da u okviru svojih nadležnosti, zaustavi konstantno kršenje zakona od strane kriminalističke policije i drugih nadležnih službi zaduženih za odgovore i prosljeđivanje informacija građanima u skladu sa zakonom o slobodi pristupa informacijama, pravom garantovanim članom 23 ustava i te po osnovu zakona o zabrani diskriminacije.
Već sam ranije poslao dopis "Pravni osnov za postupanje policijske stanice" u kome sam detaljno opisao pravni osnov za djelovanje policije a sada podsjećam na to da je ovakav vid diskriminacije, kojim se krši pravo garantovano ustavom, podložno i prekršajnim kaznama, prema zakonu o zabrani diskriminacije a takođe ima elemente prekršaja i po zakonu o javnom redu i miru iz člana 8, jer se ovakvim razbojničkim postupcima pripadnika policije, građani osjećaju uznemireni i ugroženi a takođe i prema članu 7 - nepristojno i drsko ponašanje.
Da bi svima bilo potpuno jasno, upozoravam vas da ste prikrivanjem dokaza i počinilaca krivičnih djela, postali saučesnici zločinačke organizacijem čiji je pripadnik Marković Dragoslav smišljeno uklonio materijalne dokaze ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, kako bi prikrio ne samo njeno ubistvo nego i krijumčarenje nelegalne robe u Bobar grupu, koja je konstantno učestvovala u brojnim krivičnim djelima, uključujući i organizovanu pljačku preko Bobar banke o kojoj je danas upoznat praktično svaki građanin.
Svjedoci ili saučesnici tog krivičnog djela su službenici Stanko Stanišić i Siniša Vrućinić i neka sami odaberu hoće li otkriti detalje tih zločinačkih aktivnosti ili će zajedno sa Marković Dragoslavom krivično odgovarati i dobiti zatvorske kazne za sve što su uradili.
Svi oni koji su do sada štitili kriminalce ili u budućnosti budu nastavili da pomažu, štite i prikrivaju podatke o izvršiocima krivičnih dijela, moraju biti spremni da takođe krivično odgovaraju u skladu sa relevantnim članovima iz krivičnog zakona.
Podsjećam i podvlačim da postoji direktna veza Dragoslava Markovića sa pripadnicima Sokolačkog klana, koji je osim pomenutog 27. septembra 2018. više puta ranije a i poslije toga pokušavao da me ubije.
Kriminalac Rajko Čolović, bivši glavni okružni tužilac u Istočnom Sarajevu, koji je direktno odgovoran za lažiranje nadležnosti a preko godinu dana je odbijao dostaviti mi eventualno rješenje o tome je već odavno smijenjen sa te pozicije odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, (UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.) a MUP i dalje nastavlja pomagati ne samo njega, nego i druge članove terorističke organizacije, koji pokušavaju prikriti svoje učešće u tim zločinačkim aktivnostima.
Kriminalistička policija je direktno izvršila razbojnički napad na moja prava, zdravlje i život, preko službenika Dejana Minića o čemu se detalje ranije iznosio a u svemu tome su asistirali pripadnici policijske stanice Bijeljina II, uključujući i falsifikovanje službene dokumentacije, ometanje mojih prava u sudskom postupku "80 0 Pr 100636 18 Pr" i svim drugim pravnim sredstvima te su isplanirali i sproveli čak i pokušaj lažnog svjedočenja pred sudom.
S obzirom da je sudski policajac J.S. dobio nalog da prikrije kriminal svog načelnika, (zločinca Borovčanin Danka) on je u sudskom postupku svu odgovornost svalio na policijsku stanicu Bijeljina II, priznavši pred sudom da je čuo kako od njih tražim hitnu pomoć zbog gušenja što ne samo da nije učinjeno, nego je i lažno predstavljeno, odnosno falsifikovano u dokumentima "da sam se odbio izjasniti" iako mi ni jedno od više zakonom predviđenih prava nije ni saopšteno.
Potpuno je jasno da je kriminalistička policija, aktivno i planirano učestvovala u toj razbojničkoj akciji a od ranije je odgovorna za ugrožavanje mog života, jer na pismeni zahtjev, predat u januaru 2018. vezano za lažirane predmete, nisu odgovorili, očito smišljeno, kako bi mogli i dalje nastaviti sa svojim razbojničkim akcijama i pokušajima mog ubistva.
Dakle, potpuno je nebitno da li je recimo, samo kriminalac Marković Dragoslav bio upoznat sa detaljima te obmanuo svoje kolege, pošto su u zaštitu počinilaca, nakon toga i sve do današnjeg dana, stali kompletna kriminalistička policija i policijska stanica Bijeljina II, pružajući im podršku i pokušavajući ih zaštititi od zaslužene zatvorske kazne.
Podsjećam i na to da postoje dokumenti osnovnog suda u Bijeljini i Okružnog tužilaštva u Bijeljini, čije sam kopije više puta dostavljao iz kojih se vidi da je kriminalistička policija smišljeno prikrila stanje u kome se nalazi materijalni dokaz ubistva i o tome nisu sprovodili nikakve istražne radnje, niti obavijestili tužilaštvo.
Naprotiv, "Dječji ruksak" koji je ubijena djevojčica nosila preko ramena, (Materijalni dokaz ubistva) je oštećen prilikom smrtonosnog ranjavanja, odnosno kaiš je dvostruko presječen, predmetom koji je i ubio djevojčicu a potom su pripadnici kriminalističke policije na čelu sa Marković Dragoslavom uz asistenciju saučesnika iz Bobar grupe uklonili taj dokaz sa ubijenog djeteta i ostatak kaiša oprali hemijskim sredstvom, kako bi uklonili tragove masti i ulja nastale od kamiona, koji je dovezao švercovanu robu u Bobar grupu a potom uz njihovu pomoć pobjegao sa lica mjesta o čemu takođe nisu napisali ni jednu jedinu riječ.
Na više mojih pismenih zahtjeva tokom godina, kriminalistika policija nije reagovala na zakonom propisani način, nego je organizovala grupe plaćenika i doušnika sa ciljem da me likvidiraju.
Istovremeno je saučesnik u ovim zločinačkim nedjelima, kriminalac Danko Borovčanin kao načelnik sudske policije a zanimljivo da je i on porijeklom sa Sokolačkog kraja, fašističkim metodama sprečavao pristup svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo u prostorije tužilaštva, kako bi nas spriječio da dođemo do pismenih dokaza o svemu te smo dokumente iz suda uspjeli pribaviti tek 2015-te, (Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015.) a iz Okružnog tužilaštva 2017-te, (Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.) nakon čega su intenzivirani pokušaj mog ubistva i otvoreni pomenuti lažirani predmeti, pred nenadležnim organima, gdje kriminalci Marković i Borovčanin imaju obilje saučesnika iz Sokolačkog mafijaškog klana.
Iako su u sudskom postupku "80 0 Pr 100636 18 Pr" pred sudom u Bijeljini, sve umiješane institucije imale priliku dostaviti dokaze o pravnom osnovu svog postupanja na dan 27.09.2018. niko to nije učinio, uključujući i policijsku stanicu Bijeljina dva, odnosno MUP, čime je samo dodatno dokazano da su sve njihove radnje bile nezakonite.
Sa druge strane, ja sam priložio dokaze iz Republičkog tužilaštva Republike Srpske, (RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.) i Vrhovnog suda Republike Srpske, (Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.) iz kojih se vidi da niko od njih nije dodjelio nadležnost u bilo kom postupku protiv mene ni nekom tužilaštvu, niti sudu, što nedvosmisleno znači da je montiranje i lažiranje nadležnosti učinjeno svjesno i planski, pogotovo imajući u vidu da sam više od godinu dana, pismeno tražio eventualno rješenje o tome, koje nikada nisam dobio iz tužilaštva u Istočnom Sarajevu a ni od suda u Sokocu.
RJT je moju krivičnu prijavu za falsifikovanje sudskog rješenja u čemu je učestvovao kriminalac Borovčanin Danko, dodjelilo u rad u OJTIS, što se može vidjeti te je jasan motiv Borovčanina da preko svojih ortaka lažira nadležnost i uz saradnju sa saučesnicima - kriminalcima iz policije prikuplja podatke za pripremu likvidacije.
Jedino je sudija Malović Branka poslala dopis nakon intervencije VSTV-a, (Sokolac sud odgovor od 03.10.2018.) da ona odnosno sud nemaju nikakvo rješenje o tome, te da se oslanjaju na eventualno rješenje koje bi kao trebalo imati tužilaštvo a sud ga ne posjeduje u spisu.
Time je praktično iznela stav da je bila obmanuta od strane pripadnika tužilaštva i vjerovatno izbjegla krivičnu odgovornost no sa druge strane to nisu učinili pripadnici MUP-a, jer konstantno prikrivaju počinioce krivičnih djela i odbijaju se izjasniti o ulozi svojih službenika u svemu.
I na kraju da zaključim i potpuno zanemarim sve pokušaje mog ubistva i napade na garantovana prava.
Kriminalistička policija, odnosno MUP je dužan da "položi račune", porodici ubijene djevojčice i saopšti, ko se usudio ukloniti materijalni dokaz za ubijene Ivone Bajo, kako je i čime presječen kaiš, ko je oprao ostatak kaiša tog ruksaka hemijskim sredstvom i ko se usudio prikriti taj dokaz od tužilaštva te da li kriminalistika policija formalno išta zna o tome ili "ne zna" u kom slučaju je dužna pokrenuti istražne radnje i utvrditi ko su odgovorni za prikrivanje materijalnog dokaza ubistva, odnosno za samo ubistvo i krijumčarenje.
Očekujem da komanda kriminalističke policije reaguje odmah i da me pismeno obavijesti na navedeni mejl - šta zna o svemu a najkasnije do 15.10.2020. Ako se to ne desi o svemu ću obavjestiti ministra, direktora policije, tužilaštva i druge istražne organe, uključujući i neke iz inostranstva a onda lično doći u Policijsku upravu Bijeljina i zahtijevati da odgovorne službe rade posao za koji su plaćeni novcem građana.
Osobe iz ureda načelnika kriminalističke policije i drugi službenici, koji su odgovorni za prikrivanje navedenih zločina, imaju obavezu da razotkriju sve detalje o brojnim krivičnim djelima ili će što je mnogo vjerovatnije, krivci angažovati nekog kriminalca iz redova doušnika, provokatora, informatora sa ulice i slično ili nekog od brojnih kriminalaca u samom MUP-u, te mi ispaliti metak u leđa, što je jedini preostali način da me zaustave ali to će samo ubrzati njihov kraj i procesuiranje, jer neće moći izbjeći vezu između toga i brojnih dokaza o ubistvu djevojčice Ivone Bajo i pokušajima prikrivanja o kojima sam sakupio i objavio obilje dokaza.
U pismenim zahtjevima prethodnih godina iznio sam više zahtjeva a sada navodim samo najbitnije od njih i dodajem još neke veoma važne te prema odredbama ZOSPI-a i Ustava RS tražim odgovore i podnosim :

ZAHTJEV

- Kakva su saznanja kriminalističke policije, odnosno MUP-a o tome, kako je došlo do presjecanja kaiša na ruksaku, ubijene djevojčice Ivone Bajo, ko je "Dječiji ruksak" uklonio sa ubijene djevojčice, ko je i zbog čega ostatak kaiša oprao hemijskim sredstvom i o tome nije obavijestio tužilaštvo.
- Na kakvom zadatku i pod čijom komandom je bio inspektor Dejan Minić, 27. septembra 2018. kada je napao na moja prava, zdravlje i život.
- Ko je službenik u civilu, koji me je fizički napao 22.05.2019. u prizemlju PU Bijeljina.
- Koji je tužilac učestvovao u kriminalističkim, odnosno kriminalnim aktivnostima 27.09.2018. i davao nezakonite instrukcije pripadnicima MUP-a. Da li je to bio kriminalac Rajko Čolović, koji je nakon toga smijenjen ili neki drugi pripadnik tužilaštva, moguće obmanut od pomenutog kriminalca.
- Da li je kriminalac Marković Dragoslav,obavljao službene radnje u dane 27. septembra 2018. i 22. maja 2019. odnosno je li bio umješan u događaje u PS Bijeljina II i fizičkom napadu na mene.

Ukoliko do 15.10.2020. ne dobijem odgovore na moj mejl, očekujem od ministra unutrašnjih poslova i direktora policije da odmah suspenduju odgovorne osobe i o svemu obavijeste tužilaštvo, koje već vodi istragu.
I ja ću naravno poslati dodatne dopise uz opise eventualno novih krivičnih djela, ako do njih dođe a do tada pozivam sve pripadnike MUP-a da rade isključivo po zakonskim propisima i ne pružaju pomoć kriminalcima zaposlenim u policiji, jer će time i sami izvršiti krivično djelo na šta vam je ukazao i ministar lično, (Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020.) te postati saučesnici i u prethodnim krivičnim djelima uključujući i ubistvo osmogodišnje devojčice Ivone Bajo.

PRILOZI

Pravni osnov za postupanje policijske stanice
UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.
Materijalni dokaz ubistva
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.

RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.
Sokolac sud odgovor od 03.10.2018.
Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1125

Kada su nam opisivane pandemije iz prethodnih vjekova, tu je bilo 20, 30 pa 40% stradalih... bar za trećinu, veća smrtnost nego uobičajeno a sada, kada nas je napao `najstrašniji virus u istoriji svijeta` ne da nema više umrlih, nego je više od 10%, manja smrtnost sada sa tim virusom, nego prethodnih godina kada ga nije bilo. Pa neka sada svako sam za sebe procijeni, zbog čega je pokrenuta ova globalna prevara i kakvi su stvarni planovi stratega novog svjetskog poretka...

NIŠTA NE BRINITE DOK EUGENIČARI PAZE NA VAŠE ZDRAVLJE

Vjerovatno vam je već svima poznato, da ljudi više nemaju nikakvih problema, sve su bolesti nestale a jedino još umiru od korone i ni od čega drugog...
Sve druge aktivnosti su praktično zaustavljene, granice zatvorene a samo se bez prekida i šta više užurbano, radi na instaliranju 5G mreže u čitavom svijetu i naravno na pronalasku vakcine.
Srećom, narod ne treba uopšte da se brine, jer za njegovu sigurnost, posebno za zdravlje se brinu političari, na isti način kako se brinu o državi o novcu iz budžeta o preduzećima o prosvjeti, kulturi i svemu drugom.
Prije nekoliko dana je objavljena vijest za većinu država a ovdje vidimo članak u kome se vidi da je Bosna i Hercegovina, potpisala ugovor o nabavci vakcina protiv korona virusa. To je bilo 18. septembra 2020. mada je u cijeloj priči najzanimljivije to da još uvijek zvanično ne postoji vakcina protiv korona virusa.
Iz teksta se vidi da je posrednik u svemu, svjetska zdravstvena organizacija a dobavljač vakcina bi trebala biti "globalna alijansa za vakcine" i "koalicija za inovacije pripravnosti na epidemiju".
Zajedničko za sve njih je to što su pod kontrolom fondacije Bila Gejtsa.
Možete dakle biti srećni, jer kako je navedeno, zemlja će biti među prvima, koja će dobiti vakcinu za `COVID-19`.
Dobićete vakcine, kojih još uvijek nema. I na kraju ovog članka, navedeno je da je dosad preminulo 750 ljudi u cjeloj Bosni i Hercegovini i da je ugovor, osim Bosne i Hercegovine potpisalo preko 170 zemalja.
Vakcine još nema a kad će ne zna se... no najvažnije da je Bil Gejts, pronašao rješenje i obećao vakcinu za svakog čovjeka na svijetu.
On kaže da neće biti problem pronaći vakcinu, nego je najveća prepreka uvjeriti ljude da se vakcinišu i tvrdi da će biti potrebno 70 do 80% svjetske populacije vakcinisati da bi se mogli vratiti u normalan život, putovati, održavati velike sportske događaje i slično pa opet ponavlja, da je najveći problem uvjeriti ljude da prihvate vakcinaciju. Ali kako smo vidjeli, neće morati on da se muči oko toga, nego će to na sebe preuzeti i već mjesecima preuzimaju lokalni političari sa svojim kriznim štabovima, stožerima ili kako ih već gdje zovu.
A da Bil Gejts nije iznenađen, nego se godinama sprema za ovu situaciju, možemo vidjeti iz video priloga, nastalog 2015-te u kome on, govoreći o globalnom zagrijavanju, iznosi mišljenje da je potrebno smanjiti broj ljudi skoro na nulu da bi se zaustavilo globalno zagrijavanje što možete čuti i vidjeti u nastavku.
Dakle, jasno ste čuli da na samom početku kaže, da je potrebno sniziti emisiju ugljen dioksida do nule i da to zavisi od nekoliko faktora a prije svega od broja ljudi na zemlji.
I sad ćemo da citiramo gospodina Gejtsa, koji kaže :
"Ako odradimo zbilja dobar posao sa novim vakcinama, zdravstvenom njegom, servisima za reproduktivno zdravlje, mogli bismo to sniziti za, recimo, 10 do 15 procenata"...
Dakle, njegov plan je da vakciniše ljude i tako smanji njihov broj na zemlji. Onda kaže "zdravstvena njega" što nećemo nagađati šta znači i na kraju "servisima za reproduktivno zdravlje".
Reprodukcija ili produženja vrste, odnosno razmnožavanje živih bića je takođe dakle u njihovom planu za smanjenje stanovništva i tako nam iz ovog izlaganja, može postati jasnije, zbog čega je u zadnjih 100 godina, otkako se masovno vrše vakcinacije, sve više neplodnosti, raka, autizma, autoimunih bolesti, kojih ranije nije bilo.
I naravno, ovdje je veoma sumnjiva cifra od 10 do 15 procenata, koju kao želi postići, jer je u istom ovom govoru izjavio da želi jedan od ovih brojeva, svesti blizu nule te je tako stvarni cilj smanjenje broja ljudi za 90 do 99 posto ili drugačije rečeno, planira se uklanjanje većine ljudi.
Ovaj govor je star 5 godina i može se pogledati kompletan na internetu no nije privukao neku veću pažnju do posljednjih nekoliko mjeseci, kada su to pojedini ljudi povezali, javno izneli stavove da sumnjaju u to, kako Gejts i njegova ekipa, žele izvršiti depopulaciju, odnosno genocid nad čovječanstvom uz pomoć vakcina, koja bi trebalo da otruje ljude i usput uz vakcine bi svakom čovjeku ubacili mikročip.
Ali odmah su uskočile, takozvane "nezavisne agencije za provjeru tačnosti" koje skaču na svaku vijest o Gejtsu ili korona virusu, koja se njima ne dopada sa tvrdnjom da Bil Gejts "ne želi ugraditi čip" i onda u tekstu "pojašnjavaju" da je Bil Gejts zaista izjavio da se stvari neće uistinu vratiti u normalu sve dok cjepivo ne bude dostupno praktično cijelom svijetu.
Zatim navode da se Gejts založio za nacionali sistem praćenja i da ćemo sa vremenom, imati neke digitalne sertifikate, koji će pokazati, ko se oporavio ili ko se testirao ili kad budemo imali cjepivo, ko ga je primio. Dakle, iako pokušavaju negirati implementiranje čipova ljudima u tijelo, potpuno je jasno da ovo što je u planu, neće biti moguće bez čipova.
I na kraju, opisuju se moguće metode, kako bi on to ostvario te se pominje takozvana "nevidljiva tinta" koja bi pokazala ko je primio vakcinu i posebno zanimljivo, ovdje da se vidi da je istraživanje o tome, počelo 2016-te i očito, sada kad su završili sa tim, samo im je nedostajao neki virus pa eto nekim `čudom` i srećom za njih se iznenada i pojavio ili su možda oni izmislili taj virus, kako bi plasirali svoj proizvod.
Na samom dnu članka se pominje korištenje tehnologije `flastera sa mikro iglama` koji osim vakcine, ubrizgava i nevidljivu tintu, odnosno `kvantnu tačkicu` kako oni kažu sa sitnim kristalom koji reflektuje svjetlo.
Ovaj članak je objavljen, prije nekoliko mjeseci, od strane jedne od takozvanih "nezavisnih agencija za provjeru tačnosti" a koja ne zaslužuje ni da joj se pomene ime ali posebno je zanimljivo da je u zadnjih nekoliko dana, doktor Keri Madej, objavila svoj video u kome pominje upravo ove flastere sa mikro iglama, na ovaj isti način a ti videi se onda uklanjaju i brišu sa svih društvenih mreža jer se ne dopadaju propagatorima vakcina.
A sada da vidimo, jedan posebno zanimljiv dokument. Radi se o registraciji patenta sa takođe izuzetno interesantnim nazivom `WO2020060606`. Prva dva slova "WO" bi vjerovatno trebalo da znače "svjetski poredak". Onda imamo godinu 2020-tu i posljednje cifre 060606, gdje je manje više jasno istaknuta veza sa čuvenim žigom zvijeri.
Patent pod ovim brojem se opisuje kao neki "kriptovani sistem za korištenje podataka o aktivnosti tijela".
U samom gornjem lijevom vrhu, ispod naziva patenta, vidimo datum 26.03.2020. godine, što je odmah, neposredno po proglašenju pandemije u svijetu i po tome se jasno vidi i razotkriva da je ovaj sistem razvijen mnogo ranije jer naravno da nije mogao biti stvoren za 10 do 15 dana od proglašenja epidemije do prijavljivanja a ispod se vidi drugi datum 20.06.2019. godine.
Na dnu vidimo još jedan datum 21.09.2018. godine a licencirano je od strane kompanije "Mikrosoft" koja je u vlasništvu Bila Gejtsa... bila tada a u međuvremenu je plasirana vijest da se povukao sa mjesta direktora i vlasnika te posvetio vakcinama i kako vidimo čipovima za praćenje aktivnosti pod znakom 3 šestice.
Sam sistem rada uređaja, opisan je nešto slično kao oni ugovori u banci... da se sakrije suština ali može se vidjeti da uređaji koji se planiraju implantirati, kako kaže "korisniku" a ustvari ljudima u tijelo, povezani su sa centralom i senzor prati sve tjelesne aktivnosti korisnika.
Onda sistem provjerava da li podaci o aktivnosti tijela korisnika, zadovoljavaju postavljene uslove i ako zadovoljavaju, onda dodjeljuju kripto valutu korisniku čiji su podaci provjereni.
Kad to sve prevedemo na razumljiviji jezik, onda ovo znači da kada se bude u potpunosti instalirala 5G mreža i ukinuo papirni novac te uvela elektronska valuta, odnosno kripto valuta, kako je ovde zovu, onda će svi ljudi moći da dobiju taj novac, samo ako budu zadovoljavali uslove, koje sistem pred njih postavi.
Ovde se naravno ne pominju nikakve kazne ali već je poznato da je u Kini, testiran i radi "sistem socijalnog bodovanja" a ti bodovi se oduzimaju, ukoliko pojedinac nije u skladu sa stavovima vlade, ako kritikuje političare, institucije ili se na bilo koji način ne dopada sistemu.
Nešto slično političari i vlade su mogli samo u snovima da sanjaju i zato su između ostalog, tako zalegli za propagandnu ovog virusa, jer osim što će moći da kažnjavaju građane i oduzimaju im elektronski novac sa čipova, moći će automatski da naplaćuju sve vrste poreza, kazni i bilo šta drugo za što se do sada moglo odugovlačiti i nerijetko izbjeći.
Ukoliko bi ovaj plan zaživio, onda naravno više ne bi bila potreba ni policija ni sudovi a na kraju ni sami političari, tako da bi vrh piramide moći, mogao potpuno da se osloni na kompjuterski centralni sistem, koji bi preko 5G mreže, po njihovom planu bio povezan sa svakim čovjekom na planeti zemlji.
I na sajtu, Svjetske zdravstvene organizacije, može se naći stranica gdje pominju upravo "COVID-19 pasoše o imunizaciji, odnosno `sertifikate o vakcinaciji`.
Pošto već znamo da je Fondacija Bila Gejtsa u dobrim poslovnim odnosima sa svjetskom zdravstvenom organizacijom, onda je potpuno jasno da će osim vakcina, koje su planirali, za sprovođenje ovih digitalnih sertifikata, koristiti navedeni patent Bila Gejtsa, koji u sebi sadrži 3 šestice.
Na kraju, da vidimo da li nama, narodu, građanima, uopšte treba i vakcina i ti digitalni pasoši i koliko je uopšte opasan taj virus ili nije opasan. Možemo vidjeti u jednom od članaka koji je nedavno obrađivao temu mortaliteta da je u prvih 5 odnosno 6 mjeseci ove godine, registrovano znatno manje smrtnih slučajeva, nego u istom periodu prethodnih godina.
Ovakva situacija nije samo na Balkanu, nego generalno u svim zemljama svijeta je ove godine bilo manje umrlih, nego prethodnih godina, što jasno pokazuje da nikada nije postojala pandemija, nego da se radi ne samo o jednoj velikoj laži, nego terorističkom napadu na ljudsku rasu, koji vrši vrh piramide moći na ostatak stanovništva, koristeći kao `buzdovane` političare, vlade, parlamente, policiju, vojsku i medije, koje ako bi uspio njihov plan, planira prve da vakciniše... mislim na policiju i vojsku a onda ih i odbaci, jer im u slučaju implementacije čipova i vakcina, više ne bi bili potrebni a njihova mjesta bi zauzeli roboti kao i na mnogim radnim mjestima.
Što se tiče samog broja umrlih, ovde su navedene tačne cifre i svako može sam vidjeti i analizirati a ja ću za kraj sabrati broj umrlih u cjeloj Bosni i Hercegovini, za ovaj period polovine 2020-te što iznosi otprilike 16 hiljada u oba entiteta, dok je prethodnih godina bio između 17,5 i 18 hiljada, što je prosječno bar hiljadu i po manje nego prošle godine.
Kada su nam opisivane pandemije iz prethodnih vjekova, tu je bilo 20, 30 pa 40% stradalih... bar za trećinu, veća smrtnost nego uobičajeno a sada, kada nas je napao `najstrašniji virus u istoriji svijeta` ne da nema više umrlih, nego je više od 10%, manja smrtnost sada sa tim virusom, nego prethodnih godina kada ga nije bilo.
Pa neka sada svako sam za sebe procijeni, zbog čega je pokrenuta ova globalna prevara i kakvi su stvarni planovi stratega novog svjetskog poretka...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1124

Marković Dragoslav, Stanko Stanišić, Vručinić Siniša, Dejan Minić te komanda kriminalističke policije i policijske stanice Bijeljina II u periodu prije svega 2018. i 2019. godine ali i svi oni koji su komandovali kriminalističkom policijom prethodnih godina, snose odgovornost za prikrivanje krijumčarenja i zločinačkog ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, koje je kako sam naveo, kriminalistika policija, pokušala prikriti tako što su uklonili materijalni dokaz sa mjesta zločina i oprali ga benzinom pa sakrili iz svih istražnih radnji ne obavijestivši o tome tužilaštvo ni sud...

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Veza : Krivična prijava za terorizam i više drugih krivičnih djela

KAKVE SU PRAVNE POSLJEDICE ORGANIZOVANOG PRIKRIVANJA ZLOČINACA U POLICIJI

Ovaj dopis nastaje prvenstveno kao dopuna prethodnih krivičnih prijava, (dostavlja se kao veza u prilozima, kompletna prijava) i namijenjen je Tužilaštvu Bosne i Hercegovine a biće informativno dostavljen SIPI, predsjedniku Republike Srpske, direktoru policije, ministru unutrašnjih poslova Republike Srpske, policijskoj upravi Bijeljina, kako bi se sa sadržajem upoznao novoimenovani načelnik ali i oni koji su odgovorni za prikrivanje pripadnika terorističke organizacije kao i sami izvršioci teških krivičnih djela. Nepostupanjem, odnosno konstantnim prikrivanja zločinaca, pripadnici MUP-a, nastavljaju sa krivičnim djelima i neprekidno me dovode u životnu opasnost.
Prije nekoliko dana je u Beogradu na ulici, izvedena likvidacija eksplozivom i ubrzo je javno iznesena sumnja da je izvršilac sa teritorije Republike Srpske pa čak navedeno i njegovo ime.
Ne ulazeći sada uopšte u analizu toga, da li je u pitanju zaista stvarni izvršilac ili se radi o namjernom skretanju pažnje i usmjeravanju na pogrešan trag od strane onih, koji su stvarno izvršili ubistvo, podsjećam na slučaj iz sad već daleke 2007. godine, kada je na sličan ali još monstruozniji način, dignut u vazduh Vukelić Milan, ispred zgrade MUP-a u Banjaluci.
Za ovih proteklih 13 godina, MUP Republike Srpske je izašao u javnost sa jednim pogrešnim tragom... lažno je optužena i pritvorena jedna osoba, no pravi izvršilac se krije do današnjeg dana a da li je možda ista osoba izvršila obe likvidacije procijenite sami.
Nesporna je činjenica da se radi o vrsnom stručnjaku za eksplozive, što nije baš nešto što se može naučiti kao zanat, kod nekog komšije, niti na internetu, nego se takva znanja mogu steći samo u specijalnim odjelima policije i eventualno vojske a imena takvih su veoma dobro poznata policiji.
Kad se ima u vidu da su pomenute likvidirane osobe, nesporno bili pod nadzorom policije i praćeno njihovo kretanje, dvadeset četiri sata dnevno, onda manje više postaje jasno da je ubica ili iz policije ili ima saradnike koji rade u policiji na prikupljanju i analizi podataka.
Lično sam godinama pod posebnim istražnim radnjama, tako da veoma dobro znam o čemu govorim a preživio sam brojne pokušaje likvidacije do sada, samo zato što sam bio svjestan ko su i koliko je doušnika, špijuna, informatora i sličnih kategorija, angažovano da me prati i pokušaju navući u klopku, dok nažalost dvojica pomenutih, toga nisu uopšte bili svjesni.
Jedan duži vremenski period, iako objavljujem mnogo toga na internet portalima, uopšte nisam pominjao ovu temu, kako bih pripadnike terorističke grupe, držao u zabludi i uvjerenju da njihovi planovi idu onako kako su zamislili i da ne sumnjam u njihove doušnike.
Tek u poslednjih oko godinu i po, počeo sam da opisujem neke događaje i navodim inicijale jednog dijela provokatora, što je odmah prouzrokovalo hitno povlačenje praktično svih špijuna, od koji se povremeno i rijetko, neki ponovo aktiviraju, vjerujući da nisam svjestan kakva je njihova uloga.
Sličnost između pomenute dvojice ubijenih i nekih drugih, koje još nisam pomenuo a većinu i neću... je isključivo u tome, što puno znamo i velika smo opasnost za šefove terorističke organizacije, koji su na uticajnim pozicijama u institucijama ili su kako se kaže, kontroverzni biznismeni, svi skupa prepuni miliona pa i milijardi opljačkanog novca, za koji mogu bez problema naručiti bilo čiju likvidaciju.
Ne radi se tu samo o poznatim slučajevima, kao što je recimo ubistvo Slaviše Krunića, osobe izuzetno dobro zaštićene i oprezne za koju je bilo nemoguće inscenirati `zadesnu smrt` kao što se pokušalo recimo sa ubistvom Davida Dragičevića.
Tu je i veliki broj, izuzetno sumnjivih smrti, kao recimo glavnog zdravstveno sanitarnog inspektora Desimira Miljića, te okružnog javnog tužioca Dragana Ninkovića, (Saopštenje za javnost 30.06.2020.) koji je policija odmah isti dan proglasila za samoubistvo, bez ikakve istrage i naravno bez dokaza da je zaista tako.
Gospodin Miljić, nema nikakve veze ni sam mnom a vjerovatno ni ostalima pošto je samo bio velika i nepremostiva smetnja, onima koji su neosnovano htjeli a kasnije i uveli vanredno stanje, dok međutim pokojni tužilac Ninković je bio jedan od najbližih suradnika kriminalca Rajka Čolovića, pripadnika terorističke grupe, koja je isplanirala moje ubistvo i u svrhu toga su lažirali nadležnost nenadležnih organa, kako bi me mogli pratiti a onda i namamiti u klopku.
Činjenica je a to se lako može ustanoviti da sam se nekoliko dana pred ubistvo tužioca Ninkovića obratio na zvanični mejl, glavnoj Okružnoj tužiteljki i tužiocu Jovani Tomaš, (Javni poziv tužilaštvu na saradnju sa građanima) za više pitanja od kojih je najznačajnije pitanje ko je okružni tužilac, odnosno njegovo ime, koji je 2015. godine, otvorio postupak protiv mene lažirajući nadležnost.
Okružni javni tužilac, Tomaš Jovana to sigurno nije znala, pošto je imenovana tek 2017-te, (Jovana Tomaš - imenovanje 09.03.2017.) a ni sadašnja glavna tužiteljica Vukadin Anica, očito nema saznanja s obzirom da je na trenutnu poziciju imenovana 2019-te, (Imenovanje Vukadin Anice 21.06.2019.) a montirani nelegalni predmet, protiv mene je otvoren 2015. godine.
Taj kriminal nesporno nije mogao biti izveden bez direktnog učešća Čolović Rajka a da li je on lično vodio predmet ili mu je pomogao neko drugi, koga je moguće i obmanuo kao i Jovanu Tomaš dvije godine kasnije, neće biti teško saznati, ukoliko se istraga provede na pravi način.
Na žalost, nastradali gospodin Ninković, neće više nikome moći ispričati, šta zna o kriminalu Čolović Rajka ali zato gospođa Tomaš Jovana, iako vjerovatno nije uopšte znala da je nadležnost lažirana, zasigurno zna koji je kolega prethodno vodio predmet, montiran protiv mene, bez rješenja o prenosu nadležnosti.
Moguće da o tome postoje pisani tragovi u spisima ali uopšte nije isključeno da su uklonjeni, odnosno falsifikovani, posebno imajući u vidu da sam više puta preko sudova u Bijeljini, tražio kopiju pomenutog spisa ili originalni spis na uvid u sudu, što je izbjegavano, očito sa jakim razlogom da se važne činjenice prikriju.
Ovaj uvod je direktno povezan sa neospornom činjenicom i teškim zločinom ubistva, osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, koje se desilo 23. jula 2009. prilikom krijumčarenja terorističke organizacije, izvedenog od teritorije Sarajeva, preko Tuzle, Bijeljine i dalje prema Brčkom, kada su u Bobar grupi, ostavljena 3 paketa nelegalne robe.
Odavno je poznato da su se preko Bobar grupe vršile i brojne druge kriminalne radnje, uključujući organizovanu pljačku stotina miliona a vjerovatno i milijardi, preko Bobar banke, što su potom smišljeno pokušali zataškati pripadnici mafije, unutar kriminalističke policije u Bijeljini, prije svega Marković Dragoslav, Stanišić Stanko i Vrućinić Siniša.
S obzirom da sam više puta pismeno dostavljao dokaze o tome, uključujući i zahtjeve da se otkrije ime jednog od njih, koje više godina nisam znao, nego sam samo imao njegov potpis, potpuno je jasno da su pripadnici mafije, takođe i neke druge osobe na rukovodećim pozicijama u MUP-u a podrška koju pružaju zločincima ih pravno deklariše kao saučesnike, kao da su lično izvršili krivična djela koja prikrivaju.
Iako sam više puta pismeno, te u posljednje vrijeme, preko mejla, tražio podatke o svemu, nastavlja se sa prikrivanjem zločina a za šta su najodgovorniji oni, koji direktno komanduju kriminalističkom policijom u Bijeljini a njihova imena nisu uopšte bitna, jer su smijenjivi.
U svakom slučaju, trenutno je najodgovorniji onaj, koji je bio na poziciji načelnika kriminalističke policije 2018. pa i 2019. kada je izvršeno više krivičnih dijela, uključujući i pokušaje mog ubistva a cijelo to vrijeme se dokumenti, na koje imam nesporno pravo garantovana ustavom, član 23, uskraćuju, prava krše i time meni nanosi smišljena šteta a planski pomaže zločincima.
Koliko je bilo pokušaja mog ubistva i koliko su pripadnici terorističke organizacije bjesni, što u tome nisu uspjeli, vjerovatno se najbolje može zaključiti iz događaja od 22. maja 2019.
Tada su članovi mafijaške organizacije, poslali pripadnika MUP-a u civilu, da me prvo verbalno napadne u prizemlju zgrade, policijske uprave Bijeljina, te potom vrijeđa i psuje i na kraju fizički napadne, objema rukama, vuče i gura izvan zgrade, prijeteći da ću biti ubijen ako ikada više dođem tražiti neka svoja prava.
Sve se to desilo pred više uniformisanih službenika, koji ne samo da nisu spriječili taj napad, nego su odbili sačiniti zabilješku o tome i odbili mi otkriti ime napadača, koji je pobjegao na sprat a onda su mu omogućili da pobjegne i na zadnji izlaz, te do današnjeg dana se krije njegovo ime.
Da li je taj napadač takođe pripadnik mafijaške mreže ili je možda obmanut od nekog, da me po njihovom planu uplaši, za mene i pravno uopšte nije važno jer s obzirom da se to desilo u zgradi MUP-a, pred uniformisanim službenicima, to je nedvosmisleno napad, koji je MUP izvršio na mene.
Uprkos tome, zahvalan sam i napadaču i onima koji su ga poslali, jer su me samo dodatno motivisali pa sam za manje od 24 sata, pretražujući hiljade fajlova dokumentacije, pronašao ime inspektora, koji je potpisao zahtjev za deponavanje predmeta, prikrivajući činjenicu u kakvom je stanju materijalni dokaz ubistva djevojčice Ivone Bajo a radi se o inspektoru Stanku Stanišiću.
Skrećem pažnju na činjenicu da su pripadnici kriminalističke policije u sadejstvu sa saučesnicima iz Bobar grupe, skinuli materijalni dokaz ubistva sa ubijene djevojčice a u pitanju je dječji ruksak, čije je kaiš dvostruko presječen, prilikom smrtonosnog ranjavanja a onda su ga oprali hemijskim sredstvom i sakrili iz svih istražnih radnji, kako bi prikrili i ubistvo i krijumčarenje koji su izvršili.
S obzirom da je roba stigla sa područja Sarajeva, gdje su pod zaštitom Rajka Čolovića, bile organizovane kriminalne grupe, narko i auto mafije, potpuno je jasna i veza između montiranja nelegalnog predmeta protiv mene, te više pokušaja ubistva, pošto sam svima bio velika prijetnja.
U vrijeme napada na mene 22. maja 2019. Čolović Rajko je već bio smijenjen, (UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.) ili je bila planirala njegova smjena, što ne znam sasvim pouzdano pošto je javnosti zvanično poznat samo datum, kada je na mjesto glavnog tužioca imenovana Vukadin Anica. Čolović je inače bio imenovan do decembra 2019-te, (Imenovanje Rajka Čolovića 17.12.2013.) kada je isticao 6-godišnji mandat.
Napad na mene u zgradi policijske uprave Bijeljine, nije povezan samo sa tim, nego i sa događajima od 27. septembra 2018. kada je izvršeno više krivičnih dijela od strane pripadnika sudske policije i Policijske stanice Bijeljina II, što sam jednim dijelom, koliko mi je to omogućeno, dokazao u sudskom postupku "80 0 Pr 100636 18 Pr" pred sudom u Bijeljini.
Ono što je bilo u drugom planu, je napad kriminalističke policije na moja prava i život, koji je direktno izvršila, preko inspektora Dejana Minića a koji je tražio i spriječio službenike da mi ukažu hitnu pomoć, zbog gušenja, koji su prethodno izazvali, krajnje nezakonitim i neprofesionalnim postupanjem.
Na više mojih pitanja... šta je inspektor Minić Dejan, odnosno šta je kriminalistička policija radila tada u eventualnom "prekršaju" do danas nije odgovoreno a potpuno je jasno da su planski učestvovali u akciji koja se trebala završiti mojim ubistvom na Sokocu, gdje je već čekala ekipa plaćenih ubica, koji su godinama bili pod zaštitom Rajka Čolovića... moguće isti oni, koji su oko pola godine kasnije, pokušali ubiti Slobodana Vasiljevića a danas su u pritvoru i sudi im se.
Ovom prilikom prilažem samo jadan od mnogih pismenih zahtjeva na koji nikada nije odgovoreno a radi se o materijalu potrebnom za sudski postupak, (Zahtjev i obavještenje MUP-u po osnovu prava iz ustava i zakona) te je uskraćivanjem, izvršen dodatni napad MUP-a na moja prava, što imajući u vidu da su prethodno falsifikovali dokumente sa ciljem da mi nanesu štetu, dodatno potvrđuje da je kriminal planiran.
Osim kriminalističke policije, za svo bezakonje tog dana, laži koje su pisali, falsifikovanje činjenica i potpisa, direktno je odgovoran tadašnji komandir Policijske stanice II i svi oni koji su im eventualno davali instrukcije.
Između više izvršenih falsifikata, lažno se pokušalo predstaviti da sam se odbio izjasniti, vezano za zakonom predviđena prava, uključujući i zahtjev za medicinsku pomoć no pred sudom, osim mene to je potvrdio i svjedok sudski policajac Srebrenko Jelačić, čime je odgovornost skrenuta samo na policiju a pokušao se zaštititi načelnik sudske policije, koji je takođe umiješan u više teških krivičnih djela.
Isti je prije svega, poslao službenike bez primjerka `naredbe za dovođenje` što je zakonom obavezno a to je naravno učinjeno, jer je vrlo dobro znao da je nadležnost protiv mene lažirana a iz činjenice da je sudski policajac Lazić tada rekao da je Vrhovni sud "donio rješenje" o prenosu nadležnosti, potpuno je jasno da je tu laž mogao čuti samo od načelnika.
To dodatno pokazuje i činjenica da postoje zabilješke sudske policije iz prethodnih mjeseci u kojima opisuju da sam ih upozorio na nenadležnost a prije navedenog događaja sam i od vrhovnog suda dobio odgovor, kojim se potvrđuje da ne postoji predmet u kome sam stranka u postupku.
Podsjećam da sam još ranije, od Republičkog tužilaštva Republike Srpske, dobio dopis sa kopijom rješenja, kojim se moja krivična prijava dodjeljuje u rad tužilaštvu u Istočnom Sarajevu a ne nikakva prijava protiv mene a imajući u vidu da je jedan od odgovornih u toj prijavi upravo načelnik sudske policije, time su jasni njegovi motivi.
U prethodnih nekoliko mjeseci, prvo se od ovih razbojništava distancirala služba predsjednika Republike i proslijedila moj dopis sa dokaznim materijalom ministru, (Odgovor službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020.) koji je vrlo brzo reagovao i javno izneo stav da pripadnici MUP-a, moraju odbiti svaku nezakonitu naredbu od bilo koga a što je direktno povezano sa ovim događajima.
Dodajem i činjenicu da je nedavno došlo do personalnih smjena na pozicijama direktora policije i načelnika policijske uprave Bijeljina, te trenutno takođe te osobe ne smatram odgovornim za ove događaje ali ukoliko u narednom periodu ne preduzmu ništa, jasno je da bi tada i sami postali saučesnici.
I da zaključim sa navođenjem nekih od najdirektnije umiješanih osoba u navedena krivična djela a to su Marković Dragoslav, Stanko Stanišić, Vručinić Siniša, Dejan Minić te komanda kriminalističke policije i policijske stanice Bijeljina II u periodu prije svega 2018. i 2019. godine ali i svi oni koji su komandovali kriminalističkom policijom prethodnih godina, snose odgovornost za prikrivanje krijumčarenja i zločinačkog ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, koje je kako sam naveo, kriminalistika policija, pokušala prikriti tako što su uklonili materijalni dokaz sa mjesta zločina i oprali ga benzinom pa sakrili iz svih istražnih radnji ne obavijestivši o tome tužilaštvo ni sud, koji su se pismeno izjasnili da o tome nemaju saznanja, jer policija to uopšte nije evidentirala u svojim dokumentima.

PRILOZI

Krivična prijava za terorizam i više drugih krivičnih djela
Saopštenje za javnost 30.06.2020.
Javni poziv tužilaštvu na saradnju sa građanima
Jovana Tomaš - imenovanje 09.03.2017.
Imenovanje Vukadin Anice 21.06.2019.

UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.
Imenovanje Rajka Čolovića 17.12.2013.
Zahtjev i obavještenje MUP-u po osnovu prava iz ustava i zakona
Odgovor službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1123

5G mreža uz već postojeće kompjutere i robote će omogućiti da veliki procenat radnih mjesta od ljudi preuzmu roboti a za šta je preduslov pokrivanje kompletne zemlje 5G odašiljačima...

KO ĆE BITI PRVE METE U TERORISTIČKOM NAPADU NA NAROD

Niko ne smije biti podvrgnut mučenju, svirepom, nehumanom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju. Zabranjeno je i kažnjivo svako iznuđivanje priznanja i izjava. Zabranjeno je na bilo kom licu, bez njegovog pristanka, vršiti medicinske i druge naučne oglede... (iz odredbi ustava o garantovanim pravima).
Veliki broj medija prenio je 18.09.2020. vijest da su mnoge zemlje, među kojima i ove mafijaške tvorevine, banana države na Balkanu, potpisale sporazum za nabavku vakcina protiv takozvanog korona virusa...
Ovde je posebno zanimljivo to što vakcina trenutno zvanično još ne postoji, nego se tek radi, odnosno pokušava napraviti.
Ako se zna da virus side, koji je takođe zarazan i djeluje desetinama godina, odnosi mnogo više života nego "korona" a za njega takođe još uvijek ne postoji vakcina, postavlja se pitanje... zašto i kako se sklapaju ovakvi sporazumi, kada možda ni protiv korona virusa neće biti napravljena vakcina.
Niko ne može biti siguran ni tvrditi da će kreirati djelotvornu i sigurnu vakcinu ali se ipak uporno reklamira i forsira vakcinacija u budućnosti i to svakog ljudskog bića na planeti.
Nije nemoguće da vakcina protiv korone, uopšte i nije cilj, nego nešto sasvim drugo, posebno imajući u vidu da je u svim zemljama svijeta, manja smrtnost 2020-te, nego u istom periodu prethodnih godina.To vrlo lako, svako može da provjeri u statistikama mortaliteta pojedinih zemalja.
Što se tiče virusa side, samo jedno podsjećanje, (koje povezujem sa trenutnom situacijom) kada je prije 25 do 30 godina, djelovalo `humanitarni tim` da teritoriji Afrike i Azije, pa je zaraženo i umrlo, veliki broj djece od virusa side.
Medicinski tim od nekoliko medicinskih sestara i ljekara je potom uhapšen i poslije suđenja, presuđen na smrt, zbog namjernog širenja virusa side putem vakcina, na poslije nekoliko godina i intervencija izdejstvovano je njihovo puštanje na slobodu uz obećanje Libiji da će za svako umrlo dijete biti isplaćeno milion dolara.
Na internetu se ne mogu naći podaci je li obećanje ispunjeno ali je poznato da je već narednih godina, došlo do takozvanih "demokratskih" protesta u Libiji, koje su se završile stranom intervencijom i ubistvom predsjednika Gadafija, čime je ovaj zločinački slučaj namjernog zaražavanja vakcinama, sklonjen ispred očiju javnosti.
Od više sličnih primjera, pomenuću sada samo događaje od prije oko 100 godina, vezano za takozvani "Španski grip" kada je neposredno poslije prvog svjetskog rata, vršena masovna vakcinacija na tifus i neke druge bolesti a onda je odjednom izbila dotad nepoznata pandemija, odnosno nova zarazna bolest.
Tada je, (1 svjetski rat) došlo do korištenja bojnih otrova i to masovnog, kako na frontu tako i na civilnom stanovništvu a po svemu sudeći to se nastavilo i poslije rata.
Trenutno imamo, godinama unazad, masovno zaprašivanje iz aviona, poznato kao "kemtrejls" ili hemijski trag a sada i 5G mreža.
Prema izjavama nekih uglednih i nepotkupljenih doktora medicine, simptomi takozvanog korona virusa, nemaju nikakve veze sa bilo kakvim virusima, niti ih može izazvati neki virus, nego u potpunosti odgovaraju stanju organizma izloženom dejstvu bojnog otrova sarina.
5G mreža s druge strane, ima širok spektar dejstva elektromagnetnog zračenja, uključujući i frekvenciju na kojoj djeluje mikrotalasna pećnica, kojom kako vam je poznato, možete kuvati hranu.
Takođe, unazad nekoliko godina pa i decenija, mogle su se čuti javne izjave pojedinih moćnika o tome da je na svijetu previše ljudi i da taj broj treba smanjiti te da bi jedan od načina smanjenja populacije bile upravo vakcine.
Poznat je recimo govor Bila Gejtsa, koji je to opisivao 2015. vezujući svoju ideju depopulacije vakcinama, za navodni efekat staklene bašte i zagrijavanja planete zemlje.
Drugi problem koji muči zločince je objavila bivša direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Kristin Lagard, izjavom da ljudi predugo žive i da to penzioni fondovi ne mogu izdržati te da se nešto mora učiniti.
Mnoge zemlje... u stvari bukvalno sve su zadužene prema međunarodnom monetarnom fondu i drugim finansijskim institucijama, koje štampaju novac bez pokrića a penzioni fondovi su prazni i očito je da su pronašli "rješenje" u masovnom genocidu nad ljudskom vrstom, odnosno smišljenim planskim masovnim ubijanjima velikog procenta ljudi otrovima te korištenjem, hemijsko biološkog oružja kao i elektromagnetnog zračenja.
A za to će kako se vidi, biti okrivljen "korona virus" i sami ljudi, koji se kao ne pridržavaju propisanih mjera.
5G mreža uz već postojeće kompjutere i robote će omogućiti da veliki procenat radnih mjesta od ljudi preuzmu roboti a za šta je preduslov pokrivanje kompletne zemlje 5G odašiljačima.
Najave ukidanja radnih mjesta, mogli su se vidjeti već početkom takozvane pandemije u prosvjeti, kada su izneseni planovi da se ubuduće nastava vrši onlajn, preko interneta, odnosno da djeca više ne idu u škole, nego slušaju predavanja putem računara.
Kada sva predavanja budu snimljena, prestaće potreba za bilo kakvim učiteljima, nastavnicima i profesorima, jer će se svim učenicima i studentima u budućnosti moći puštati ti snimci.
Da ne idemo suviše u širinu i obim teksta, pomenuću još samo primjer transporta robe i ljudi, koji će se nakon instaliranja 5G mreže, moći vršiti kamionima, autobusima, vozovima, avionima... bez vozača, odnosno sve će biti pod kontrolom vještačke inteligencije.
Na desetine miliona vozača i radnika vezanih za transport ljudi i robe, postoji na svijetu a bukvalno će svi oni, biti nepotrebni uvođenjem 5G mreže i korištenjem vještačke inteligencije iz jednog centra.
Otpuštanje tolikog broja ljudi bi dovelo do masovnih pobuna i revolucija ali korištenjem takozvanog korona virusa se zatvaraju granice i bukvalno promet svodi na minimum, što će vremenom dovesti do smanjenja broja radnika, koji će biti prisiljeni sami tražiti alternativne vidove egzistencije. Tako će se narodu plasirati priča da radnici nisu ostali bez posla krivicom vlada i kreatora novog svjetskog poretka, nego je sav haos uzrokovan "neočekivanom" i "smrtonosnom" zarazom zbog pojave korona virusa.
Kada zločinci, koji su sve ovo isplanirali, konačno proglase da se možemo vratiti u "normalno stanje" pojaviće se i kompanije, koje će nuditi transport vozilima bez vozača, po naravno mnogo nižim cijenama, jer neće imati troškove plata za radnike.
Možete vidjeti na internetu snimke, da se u Kini već primjenjuje ova tehnologija, ne samo prilikom transporta, nego i u drugim oblastima uključujući čak i uslužne djelatnosti kao što su restorani. Umjesto kolobara kao ljudskog bića, goste uslužuju roboti.
Ako neko misli da ga se to ne tiče, jer nije ni profesionalni vozač ni konobar, neka se ne zavarava, jer se ovaj scenario može i primijeniće se na bukvalno sve ljudske djelatnosti.
S tim u vezi pomenuću sistem koji je takođe uveden u Kini a najpreciznije se može prevesti kao "socijalno bodovanje".
To podrazumijeva da je svaki stanovnik pod nadzorom vještačke inteligencije. Pomoću kamera za prepoznavanje lica, prati se njihovo kretanje i aktivnosti na društvenim mrežama, te se za svaki nepoželjan istup, kao što je recimo kritikovanje vlasti, predsjednika vlade i slično, daju negativni poeni a ko ima manji broj poena od granične dozvoljene vrijednosti, zabranjuje mu se, za početak putovanja avionom, onda vozom i tako dalje, sve do toga da se taj negativan status prenosi i na djecu, kojoj će biti onemogućeno da se upisuju na škole i fakultete koje žele.
Iako tako možda ne djeluje na prvi pogled, na najvećem udaru će biti režimski servisi, kao što su policija, pravosuđe i administrativne službe, jer za njih više neće biti potrebe.
Uzmimo za primjer, saobraćajnu policiju za koju se evo već sada najavljuje, da neće ni izlaziti na lice mjesta za manje nezgode, osim ako ih pozovu učesnici u sudaru i to plate a u bliskoj budućnosti, uvođenjem 5G mreže i vozila bez vozača, saobraćajna policija će postati potpuno nepotrebna.
Nema vozača uopšte, nema dakle ni pijanih vozača, ni neopreznih, niti oni koji su zaspali a nema ni tehnički neispravnih vozila, jer će sve biti pod kontrolom vještačke inteligencije i 5G mreže. Potpuno će biti isključena mogućnost udesa a ako ih i bude, to će biti zbog tehničkog kvara a ne krivicom ljudi i dakle policija je u tome potpuno suvišna.
Slična situacija će biti i u drugim sektorima policije, jer u sredini gdje je na svakoj ulici i u zgradama na desetine kamera za prepoznavanje lica, biće praktično nemoguće izvršiti bilo kakvo smišljeno krivično djelo a ako se neko i usudi ili to učini nehatno, biće otkriven iste sekunde.
Time je automatski i potreba za pravosuđem odnosno tužilaštvima i sudovima u najvećem procentu smanjena, posebno imajući u vidu pomenuti sistem socijalnoga bodovanja, odnosno kažnjavanja.
Već sada je u policiji tužilaštvima i sudovima, zaposleno mnogo više ljudi od potreba a kada se u potpunosti instalira 5G mreža, neće ih trebati ni 5% od trenutnog broja i u perspektivi, neće biti potrebni uopšte, jer će sve kazne da vrši vještačka inteligencija.
Eliminisanjem gotovog novca, takozvanog "keša" i uvođenje elektronske valute, svaka kazna će biti realizovana putem vještačke inteligencije i recimo, oni koji su `nepodobni` ostaće bez novca, koji će im biti skinut sa računa i neće moći čak ni u markete da uđu, da bi kupili hranu.
Sve ovo je prethodnih godina već opisivano i nije ništa novo u planovima takozvanog novog svjetskog poretka, uključujući i vještačku inteligenciju, robote 5G mrežu, elektronski novac... no većina ljudi ne shvata da će to dovesti do toga, da ljudska bića više nisu potrebna zločincima, koji štampaju novac i postavljaju, odnosno korumpiraju svoje sluge i poslušnike na mjesta predsjednika država i vlada tih zemalja.
Naravno, neće im više biti potrebne niti sluge ni političari, kada i ako obave zadatke koji su predviđeni.
Trenutno su im još potrebni da bi vršili teror nad građanima i prisiljavali ih na vakcinaciju, odnosno čipovanje a ako se to desi, onda će postati nepotrebni i moći će se preći na fazu masovne likvidacije ljudi, otrovima, elektromagnetnim zračenjem i slično.
Muškarcima i ženama, koji nisu dio ove monstruozne, terorističke mašinerije, poručujem da na državu, političare i na policiju, ne gledaju kao na svoje, jer tu su naši smrtni neprijatelji, spremani i trenirani da otimaju ljudska prava, da tuku narod, da ubijaju, da otimaju djecu, samo da bi zaštitili svoje gospodare, vjerujući da će uz plate koje dobivaju, biti privilegovani i izuzeti od terora a kasnije i likvidacije.
Vjerovatno ste već čuli da će vakcinacija po planu biti vršena u nekoliko faza i to prvo policija, pa medicinski radnici, penzioneri a onda svi ostali, što je potpuno razumljivo.
Vakcine vjerovatno neće imati nikakve veze sa "korona virusom" nego sa drugim namjerama i biće različite za pojedine grupe ljudi, jer će se prvo uticati na psihologiju, odnosno ponašanje službenika i eliminisati, bilo kakva mogućnost neposlušnosti, čak iza najmonstruoznije naredbe.
Nemojte misliti da je ovo neka daleka budućnost, jer i u ovako razorenoj zemlji, koja je bukvalno jedva odmakla od srednjeg vijeka, ne treba više od godinu dana za instaliranje 5G mreže i najosnovnijih saobraćajnih veza.
Podsjećam na pravo garantovano Ustavom, navedeno na početku, prema kome niko ne može bez vašeg pristanka da vrši medicinske intervencije na vama, pa sami procijenite i odlučite, hoćete li vjerovati zločincima, koji vas pljačkaju, ubijaju i lažu godinama i prihvatiti dobrovoljno vakcine, čipove i ostali vijesnike smrti ili ćete odbiti da budete robovi, bez svoje volje i bez ikakvih prava...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1122

TRENUTNO, PU BIJELJINA I KOMPLETAN MUP IMA STATUS ZLOČINAČKE TERORISTIČKE ORGANIZACIJE I IMAĆE JE BEZ OBZIRA KOJE OSOBE KOMANDUJU POJEDINIM ORGANIZACIONIM JEDINICAMA, SVE DOK SE JAVNO NE IZJASNE ŠTA ZNAJU O TOME KAKO JE MATERIJALNI DOKAZ UBISTVA, UKLONJEN SA UBIJENE DJEVOJČICE I ZAŠTO JE U OVAKVOM STANJU... ILI DA O TOME "NEMAJU POJMA", ŠTO BI AUTOMATSKI OBAVEZIVALO MUP DA POKRENE ISTRAŽNE RADNJE PO VIŠE OSNOVA...

NAČELNIKU PU BIJELJINA / MUP REPUBLIKE SRPSKE

Veza : Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1/20 od 13.05.2020.

OBAVIJEST NAČELNIKU O KRIMINALU U POLICIJSKOJ UPRAVI BIJELJINA

S obzirom na nedavne izmjene u komandnom vrhu ministarstva unutrašnjih poslova, dostavljam još jednu obavjest, direktno novom načelniku PU Bijeljina, jer moguće nije upoznat sa temama, odnosno teškim krivičnim djelima o kojima sam ranije više puta dostavljao dokaze.
Nadovezaću se i pozvati na "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1/20 od 13.05.2020." koji je sa prilozima osim meni, dostavljen i ministru unutrašnjih poslova, poslije čega je isti lično nastupio u javnosti i u TV emisiji, pojasnio službenicima ministarstva na koji način trebaju postupati. To sam takođe shvatio i kao njegovo distanciranje od kriminalnih aktivnosti pojedinih službenika i poruku da im ministarstvo neće pružati zaštitu. Da li je tako ili nije, pokazaće se uskoro a sasvim je sigurno da bi prema zakonskim odredbama tako moralo biti.
Zanimljivo je da sam ja više puta, prethodnih godina, pismeno upozoravao pripadnike ministarstva na njihove obaveze i odredbe iz ustava, odnosno garantovana prava, koja su obavezni da poštuju i ne smiju da ih krše ali to naravno nikada nije poštovano. Ovom prilikom skrećem samo pažnju na izjavu ministra da je pripadnik ministarstva, dužan odbiti svaku nezakonitu naredbu od bilo koga, počev od hijerarhijski najnižeg komandira, pa sve do ministra lično, uključujući i bilo koje službeno lice u svim organima u zemlji. Niko ne smije kršiti zakon, niti tražiti - naređivati drugima da ga prekrše.
Novo imenovani načelnik, PU Bijeljina, sada ima priliku da u najkraćem roku, razotkrije veliku grupu pripadnika zločinačke terorističke organizacije, od kojih je dio zaposlen u MUP-u ili da se priključi njima i pomogne im u pokušajima da me ubiju, za šta će prva prilika biti, kada naredni put budem došao sa dokazima i zatražim od MUP-a da radi posao za koji je plaćen u skladu sa zakonom, uprkos tome što mi je zaprijećeno da ću biti ubijen ako to ikada više učinim.
Načelnik dakle, može pročitati kompletan materijal, koji je služba predsjednika republike uputila ministarstvu, (može i zatražiti putem mejla da ponovo dostavim) a ja ću sada samo ukratko iznijeti najbitnije detalje.
Hronološki sve počinje od 23. jula 2009. kada je kriminalistička policija, konkretno preko inspektora i službenika Marković Dragoslava, Stanka Stanišića i Siniše Vrućinića sa saučesnicima iz zločinačke Bobar grupe, uklonila materijalni dokaz ubistva sa smrtno ranjene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo.
Radi se o dječjem ruksaku, koji je u trenutku smrtonosnog ranjavanja nosila preko ramena. Kaiš tog ruksaka je dvostruko presječen prilikom povređivanja, dio nedostaje a ostatak kaiša su pripadnici kriminalistike policije u sadejstvu sa saučesnicima, oprali jakim hemijskim sredstvom, kako bi uklonili tragove masti i ulja sa njega.
To su učinili, kako bi prikrili dolazak kamiona u Bobar grupu i krijumčarenje 3 paketa robe tom prilikom a za stanje u kome se nalazi materijalni dokaz ubistva "dječji ruksak" postoje dokumenti OJT Bijeljina i Osnovnog suda u Bijeljini u kojima je to konstatovano sud, odnosno tužilaštvo se pismeno izjašnjava da o tome nema saznanje jer policija nije evidentirala ništa od toga. S obzirom na sve naredne događaje, očigledno je da se radi o smišljenom kriminalu terorističke organizacije unutar takozvanih državnih organa a što se u poslednje vrijeme naziva i "duboka država".
To u stvari uopšte nije novi pojam ali ga nisam koristio s obzirom da mnogima nije bio poznat ranije a kad se `prevede` na narodu razumljivi jezik u pitanju je najopasnija i praktično jedina organizovana banda na entitetskom, državnom i međunarodnom nivou a čiji su pripadnici političari, državni funkcioneri, tajkuni, poslanici, pravosudni službenici, inspektori..., te izvršni timovi na ulici, sačinjeni od narko i auto mafijaških klanova, dilera, mreže doušnika, informatora, plaćenih ubica i sličnih.
Da li je u pomenutim paketima bilo oružje, narkotici ili neka druga nelegalna roba, nije ni bitno ali je činjenica da je kriminalistička policija sa saučesnicima iz Bobar grupe, omogućila i osigurala kamionu uslove da pobjegne sa lica mjesta, istovremeno uklonivši materijalni dokaz ubistva i ne brinući uopšte o djetetu, koje je umiralo. A da su mu umjesto prikrivanja tragova zločina, odmah ukazali medicinsku pomoć, moguće je da bi se sve završilo drugačije i djevojčica preživjela.
Pomenuti pripadnici kriminalističke policije su dakle, uradili sve da prikriju kriminalne radnje i stoga su i uklonuli materijalni dokaz ubistva te ga oprali benzinom i sakrili iz svih istražnih radnji a kada sam otkrio njihove zločinačke postupke, onda pokušavaju na sve načine da me zastraše, lažno optuže i ubiju, više puta tokom prethodnih godina.
Zanemariću sve druge događaje, koji nisu najdirektnije povezani sa MUP-om, te skrećem pažnju na 27. septembar 2018. godine, kada je izvršen razbojnički teroristički napad na mene i protivpravni prije svega, što je konačno i utvrđeno u sudskom postupku "80 0 Pr 100636 18 Pr" pred sudom u Bijeljini.
Osim što je sud konstatovao da ja lično nisam ni na koji način prekršio zakon u obrazloženju je istaknuto da su zakon prekršili državni službenici, uključujući i pripadnike MUP-a.
Brutalno je falsifikovano činjenično stanje i dokumentacija pa čak i potpisi su falsifikovani, sve sa ciljem da se izvršeni kriminal prikrije i meni oteža sudski postupak, odnosno da se sa pomenutnim falsifikatima okrivim i osudim... na stranu to što je prema prvobitnim planovima trebalo da tog dana budem ubijen.
Osim tog dodatnog krivičnog djela, koje je suštinski sad i nebitno, desio se i podmukli napad na moje zdravlje i život od strane kriminalističke policije i PS Bijeljina II. Tada sam tražio hitnu medicinsku pomoć, zbog teškog gušenja uzrokovanog polenom ambrozije ali je na signale i nagovor inspektora Dejana Minića, (koji se "neočekivano" pojavio iza mojih leđa) ta obaveza MUP-a propisana zakonom i jasno navedena u dokumentaciji pogažena, te mi nikakva pomoć nije ukazana i ne samo to, nego je lažno opisano i falsifikovano u dokumentima da sam se odbio izjasniti o medicinskoj pomoći.
I ta laž je razotkrivena pred sudom, pošto je osim mene to potvrdio i sudski policajac Jelačić Srebrenko, koji je svjedočio u dokaznom postupku, dok je pripadnik MUP-a S.P. instruisan da u tom dijelu prikriva pripadnike mafije, da se "ne sjeća" odnosno da izvrši dodatno krivično djelo i lažno svjedoči pred sudom. Na žalost onih koji su ga instruisali, to sam davno ranije predvidio i preduzeo druge aktivnosti od kojih je za ovaj dopis najvažnija činjenica da je "slučajno" u sudnicu ušao i drugi sudski policajac inače službeno prisutan i dana 27.09.2018. u prostorijama PS Bijeljina II, te je istovremeno i svjedok tada izvršenog razbojništva a onda i lažnog svjedočenja pred sudom, direktno povezanog sa krivičnim djelima koje pominjem.
Događaj od 27.09.2018. je inače posljedica toga, što je teroristička grupa, preko svog pripadnika Rajka Čolovića, tada glavnog okružnog tužioca u Istočnom Sarajevu, falsifikovala nadležnost i montirala nelegalan predmet protiv mene još 2015-te, (neposredno pošto sam od suda dobio dokument u kome je opisano stanje sakrivenog materijalnog dokaza ubistva) sa ciljem da prati moje kretanje i pokušaa me ubiti a kada to nije uspjelo, odlučili su da me pozovu ili nasilno dovuku na njihovu teritoriju gdje je čekao tim plaćenih ubica.
Kamion koji je dovezao krijumčarenu robu na dan ubistva djevojčice Ivone Bajo je inače došao baš sa teritorije Sarajeva na kojoj je kriminalac Čolović Rajko, godinama štitio pripadnike narko i auto mafije, te time i njegova uloga i motivi postaju potpuno jasni.
Pošto preko godinu dana, nije htio da mi dostavi rješenje o eventualnom prenosu nadležnosti, zatražio sam to i preko Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, što opet nije učinio a onda je nakon događaja od 27.09.2018. smijenjen sa te pozicije odlukom vijeća, o čemu mi je obavjest "UDT DI 009312 19 od 27.01.2020." naknadno dostavljena.
Pripadnici MUP-a, s druge strane ne samo da prikrivaju i štite svoje kolege, koji su izvršili krivična djela a vjerovatno nisu ništa znali o pozadini svega, nego svojim ćutanjem i prikrivanjem, pomažu onima koji su ne samo mene htjeli da ubiju, nego su odgovorni i za ubistvo Ivone Bajo i mnoge druge prikrivene zločine.
Danas je dakle već poznato i konstatovano u sudskom rješenju "80 0 Pr 100636 18 Pr" da su pripadnici MUP-a prekršili zakon a Visoko sudsko i tužilačko vijeće je čak smijenilo dotadašnjeg glavnog okružnog tužioca, zbog razbojništva koje je izvršio i vode se istrage o tome a MUP i dalje prikriva informacije, počinioce krivičnih dijela, ne samo za taj događaj, nego i odgovorne za prikrivanje ubistva nevine osmogodišnje djevojčice, uprkos tome što sam otkrio imena pripadnika kriminalističke policije, koji su smišljeno učestvovali u prikrivanju zločina.
Ali prije nego što je uopšte počeo postupak pred sudovima u Bijeljini, tokom čega je od strane suda, konstatovano kršenje zakona pripadnika MUP-a, došao sam lično 22. maja 2019. u zgradu PU Bijeljina sa materjalnim dokazima i tražio da kriminalistika policija radi svoj posao, što se nije desilo, nego je poslat službenik u civilu, da me fizički napadne objema rukama, vrijeđa i prijeti da ću biti ubijen ako ikada više dođem da tražim bilo koja prava.
Sve se to desilo pred više prisutnih uniformisanih pripadnika MUP-a, koji ne samo da nisu reagovali i spriječili napadača, nego su prikrili njegovo ime odbili sačiniti zabilješke, omogućili mu prvo da pobegne na sprat a onda je postavljen uniformisani policajac na ulaz, kako bi omogućio napadaču da pobjegne na zadnji izlaz, što je praktično i bukvalno saučesnistvo kompletnog ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno policijske uprave Bijeljina, ne samo u tom banalnom napadu na mene i prijetnjama ubistvom, nego i u svim prethodno navedenim zločinima, počev od ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo.
TRENUTNO, PU BIJELJINA I KOMPLETAN MUP IMA STATUS ZLOČINAČKE TERORISTIČKE ORGANIZACIJE I IMAĆE JE BEZ OBZIRA KOJE OSOBE KOMANDUJU POJEDINIM ORGANIZACIONIM JEDINICAMA, SVE DOK SE JAVNO NE IZJASNE ŠTA ZNAJU O TOME KAKO JE MATERIJALNI DOKAZ UBISTVA, UKLONJEN SA UBIJENE DJEVOJČICE I ZAŠTO JE U OVAKVOM STANJU... ILI DA O TOME "NEMAJU POJMA", ŠTO BI AUTOMATSKI OBAVEZIVALO MUP DA POKRENE ISTRAŽNE RADNJE PO VIŠE OSNOVA.
Očito je prethodnih godina MUP, smišljeno radio za mafiju i umjesto da se izjasni po ovom pitanju, radio je sve da zaštiti počinioce, zločince, ubice, krijumčare i saučesnike iz policije, koristeći gestapovske metode, laži, falsifikovanja, pokušaje podmetanja, sve do više pokušaja likvidacije, koje su planirali, nadzirali i koordinisali pripadnici mafije instalirani unutar MUP-a.

PRILOZI

Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1/20 od 13.05.2020.
Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1121

Da li je vlada, vršila analize, hoće li i koliko instaliranje 5G tehnologije, uticati na smanjenu sigurnost i tajnost rada same Vlade, kao i na sigurnost predsjednika Republike, predsjednika vlade, ministara i drugih a s obzirom na ogromne mogućnosti, koje ova tehnologija pruža za praćenje i špijuniranje velikim brzinama i sa mogućnostima slanja, ogromnog broja podataka...

VLADI REPUBLIKE SRPSKE / PREDSJEDNIKU VLADE

Na osnovu zakona o slobodi pristupa informacijama a zbog opšteg interesa građana, javne sigurnosti i zaštite zdravlja, života kao i prava garantovanim ustavom i zakonima, podnosim :

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

S obzirom na okolnosti, odnosno trenutne stanje uzrokovano proglašenom pandemijom, šaljem ovaj zahtjev elektronskim putem na službeni mejl da bi se izbjegla opasnost od zaraze službenih lica te tražim da mi na isti način bude odgovoreno.

JAVNI ZAHTJEV VLADI ZA INFORMISANJE JAVNOSTI

- Da li su istinite informacije, da je ukupan broj umrlih u prvoj polovini 2020. godine - period za koji postoje podaci, manji nego u isto vrijeme prethodnih godina.
- Ima li vlada zvanične podatke o broju umrlih 2020. u odnosu na isti period prethodnih godina i kako je moguće da je zvanično proglašena pandemija a umire manje ljudi, nego bilo kada ranije i da li je to vlada analizirala.
- Da li je vlada analizirala je li i koliko, proglašavanje vanrednog stanja zbog nepostojeće pandemije, uticalo na osiromašenje stanovništva, na uništavanje privrede, stočarstva, poljoprivredi i drugih sektora.
- Jesu li u Vladi analizirane posljedice uvođenja vanrednog stanja, zabrane kretanja i drugih ograničenja na psihu stanovništva, razvoj drugih bolesti, kao i pokušaja, odnosno izvršenih samoubistava.
- Da li je vlada izvršila procjene, koliko će uvođenje svih mjera, zbog nepostojeće pandemije, uticati na smanjenje priliva prihoda u budžetu a time i na stabilnost kompletne Republike.
- Da li je vlada vršila analize, je li moguće da su zdravstveni problemi i smrtni slučajevi uzrokovani uticajima elektromagnetnog zračenja, otrova i slično, odnosno da je u pitanju mogući teroristički napad - globalni rat na svjetskom nivou nekonvencionalnim oružjem.
- Da li video nadzor, koji je nedavno instalirao MUP-u i uređaji za prisluškivanje, trebaju koristiti ili već koriste 5G tehnologiju, prilikom svojih aktivnosti.
- Da li je u Republici Srpskoj, već izvršen test 5G mreže, kao što je to učinjeno recimo u Federaciji BIH i objavljeno u javnosti 17.05.2020. godine, usred vanrednog stanja.
- Da li je vlada, vršila analize, hoće li i koliko instaliranje 5G tehnologije, uticati na smanjenu sigurnost i tajnost rada same Vlade, kao i na sigurnost predsjednika Republike, predsjednika vlade, ministara i drugih a s obzirom na ogromne mogućnosti, koje ova tehnologija pruža za praćenje i špijuniranje velikim brzinama i sa mogućnostima slanja, ogromnog broja podataka.
- Da li je vlada Republike Srpske, odnosno MUP-a ustanovio, kako je došlo do smrti djevojke N.T. 12.04.2020. i da li to ima veze sa elektromagnetnim zračenjem.
- Da li je vlada, odnosno MUP ustanovio, kako je došlo do smrti, glavnog republičkog sanitarnog inspektora Desimira Miljića, koji je očigledno bio najstručniji da shvati, da je korona pandemija lažna i da nema nikakvog razloga za uvođenje vanrednog stanja a što je njegovim (samo)ubistvom potom bilo omogućeno.
- Da li je vlada, odnosno MUP istražio sve okolnosti, vezano za slučaj stradanja gospodina Miljića i ko se usudio da za manje od 24 sata objavi takozvani uzrok smrti, bez ikakve istrage.
- Da li su izvršene obdukcije, kako gospodina Miljića tako i djevojke N.T. ili nisu, odnosno da li uopšte postoje podaci struke o uzrocima smrti ili je neko to odokativno iznosio u javnost.
- Da li postoji bilo ko u Vladi ili možda u MUP-u, ko je ovlašten da saopštava uzrok nečije smrti ili je to isključivo u nadležnosti tužilaštva ???

Obrazloženje
U medijima su se već odavno pojavile informacije da je bukvalno u svim zemljama, zabilježen manji broj umrlih u dosadašnjem toku 2020. u odnosu na isti period prethodnih godina a konkretno i za Bosnu i Hercegovinu postoje članci "Pogrešna slika zbog korone" i "Umrlih u Bosni i Hercegovini u prvih 6 mjeseci, manje nego u odnosu na prethodne dvije godine" a u nastavku citiram tekst iz članka.
"Iako mnogi imaju utisak da usljed pandemije i cjelokupne situacije umire veći broj osoba, prema podacima oba zavoda za statistiku u BiH je u prvih pet mjeseci registrovano manje smrtnih slučajeva nego u istom periodu tokom prethodne dvije godine. Iz Federalnog zavoda za statistiku ističu da podaci obuhvataju osobe umrle u periodu od 1. januara do 31. maja 2018, 2019. i 2020. godine, uz napomenu da podaci za ovu godinu nisu konačni jer se radi o prvim rezultatima, prenosi Klix. U prvih pet mjeseci 2018. godine u Federaciji BiH je preminulo ukupno 9.529 osoba, od toga je 4.736 muškaraca i 4.793 žena. U istom period 2019. godine preminulo je 9.895 osoba, od čega 5.041 muškaraca i 4.854 žena. Od prvog dana januara do kraja maja tokom ove godine preminulo je 8.474 osobe, 4.284 muških I 4.190 žena. Republički zavod za statistiku obavještava da je u prvih šest mjeseci 2018. godine u Republici Srpskoj registrovano je 7.645 umrlih, a u prvih pola godine 2019. godine preminulo je 7.992 osoba. Tokom prvih šest mjeseci 2020. godine registrovano su 7.424 preminule osobe. Iz Zavoda je naglašeno da podaci o broju umrlih predstavljaju ukupan broj registrovanih slučajeva u matičnim knjigama RS. Prema podacima Agencije za statistiku BiH tokom cijele 2018. godine u BiH je preminulo ukupno 36.305 osoba, a u 2019. ukupno 37.184."
17.05.2020. godine, objavljen je tekst pod nazivom "BH Telekom kao tehnološki lider u telekomunikacijama završio testiranje 5G mreže". U samom članku je opisano da je korištena najsavremenija oprema, uprkos kako kažu složenih okolnosti rada u okvirima globalne pandemije, nije se odustalo od testiranja, što je u direktnoj vezi sa teorijama da simptome bolesti kod građana, moguće izazivaju elektromagnetni talasi.
Skoro mjesec dana ranije objavljen je članak pod nazivom "Ne postoji validan dokaz da 5G mreža utiče na širenje virusa korona".
U tom tekstu od 22. aprila 2020. zanimljivo je da se neko osjetio prozvanim i osporava, kako kaže mogućnost širenja korona virusa 5G mrežom, što suštinski uopšte nije tvrdnja, nego se stavlja kao mogućnost da sama 5G mreža, odnosno elektromagnetni talasi, uzrokuju zdravstvene probleme a koji se onda lažno i smišljeno predstavljaju kao virus.
Dakle da podvučemo... u ovom tekstu se uopšte ne negira mogućnost izazivanja zdravstvenih pa i po život opasnih problema za građane, koje izazivaju elektromagnetni talasi.
No još važnija je iznesena tvrdnja, da je prvi "pametni grad" u regiji zapadnog Balkana na teritoriji Istočnog Sarajeva opština i Ilidža na šetalištu u Dabrobosanskoj ulici.
Samo 10 dana ranije, objavljen je članak pod nazivom "Samo je vrisnula i pala - djevojka iznenada preminula na ulici u Sarajevu" a u tekstu se vidi da je osoba N.T. smrtno stradala u Pofalićkoj ulici.
Kad se ovo dovede u vezu sa prethodnim opisom pametnog grada, bilo je logično pretpostaviti da je u blizini neki telekomunikacioni operater i zanimljivo, postoji Eding Telekom na adresi Ivanjska 10.
Na mapi grada se vidi da su Ivanjska i Pofalićka ulica, veoma blizu a precizno oko 600 m, dok je udaljenost do Dabrobosanske, manje od 8 km, (prilog "Pofalićka - Ivanjska - Dabrobosanska") koja za ovaj tragičan slučaj suštinski nije ni bitna ali je očito da su sve lokacije veoma blizu.
21.02.2020. na zvaničnom sajtu MUP-a je objavljen tekst pod nazivom "Priznanje za video nadzor u Istočnom Sarajevu" u kome MUP potvrđuje da je dobio nagradu za projekat sistema video nadzora, grada Istočno Sarajevo za 2019. godinu.
Tekst koji to dodatno potvrđuje, takođe na sajtu MUP-a objavljen je 29.09.2019. pod nazivom "Predstavljen novi sistem video nadzora u Istočnom Sarajevu.
Dakle na tom području, gdje je djevojka pala mrtva... bez ikakvog razloga ili objašnjenja od strane takozvanih istražnih organa, već je bio postavljen video nadzor a nema nikakve sumnje da će taj nadzor biti direktno oslonjen na 5G tehnologiju ako već i danas ne postoje odašiljači, koji se prikriveno koriste.
Potom 26.10.2019. objavljuje se članak pod nazivom "Svi gradovi u Republici Srpskoj, uskoro će biti pokriveni video nadzorom" a izvor informacija je MUP Republike Srpske.
Već odavno je poznato, koliko opasno može biti elektromagnetno značenje i ovom prilikom podsjećam samo na primjenu i efekte mikrotalasne pećnice a sa druge strane se vidi da se aktivno uvodi video nadzor i priprema 5G tehnologija ne samo kod nas, nego na svjetskom nivou, te je potpuno jasno da je za sve slučajeve zdravstvenih problema i smrti, koje se budu dešavale, unaprijed pronađen takozvani "korona virus" kao uzročnik i opravdanje, te se krenulo s ovom zločinačkom terorističkkom akcijom, praktično na svjetskom nivou.
Republika Srpska, odnosno Bosna i Hercegovina, potpisujući krajem prošle godine sporazum sa NATO paktom u cjeloj ovoj priči ne predstavljaju čak ni trećerazredne igrače, nego obične sluge NATO pakta, koje su dužne izvršavati, ono što im se naredi, što se može dodatno zaključiti i iz činjenice da su se ministar sigurnosti Fahrudin Radončić i Dodik i Milorad sastali u 4 oka, nekoliko dana pred proglašenje pandemije, te je saopšteno da su "riješili ozbiljan bezbednosni problem".
Ova priča je naravno mnogo složenija, jer postoje tu i finansijski, odnosno monetarni elementi, uvođenje bezgotovinskog plaćanja, odnosno elektronskog novca a tu je i problem sa nedostatkom energenata, odnosno prevelikog broja radnih mjesta koji su nepotrebni, problem nedostatka novca za penzije i slično.
28.07.2020. objavljen je članak "MUP Republike Srpske postavio kamere za prepoznavanje lica...".
I ovdje je potpuno jasno da ova tehnologija, mora biti oslonjena na 5G mrežu a da li je to već sada urađeno ili samo testirano s 5G ali će biti u bliskoj budućnosti, ne treba ni sumnjati, posebno imajući u vidu da je 12.08.2020. ministar sigurnosti Fahrudin Radončić, izjavio a to se vidi iz naslova članka da je "Razvijanje 5G mreže sa Sjedinjenim državama, strateški interes za Bosnu i Hercegovinu.
Samo nekoliko dana, poslije pomenutog sastanka Dodika i Radončića, formirani su prvi krizni štabovi a na javnom servisu je objavljen članak 11.03.2020. pod nazivom "Dodatne kontrole u predškolskim ustanovama" gdje glavni republički sanitarni inspektor Desimir Miljić, iznosi svoje stavove o trenutnoj situaciji.
Uopšte je ne opisuje kao opasnu ili vanrednu a što je najvažnije, djeluje na video snimku izuzetno staloženo i pribrano ali međutim... samo dva dana kasnije 13.03.2020. godine, objavljuje se članak pod nazivom "Tragediju ne dovoditi u vezu sa epidemiološkom situacijom".
Ovo je samo jedan od više desetina članaka, gdje je objavljeno da se gospodin ubio ili konkretizuje - objesio... zavisno od izvora, te je potpuno opravdano postaviti pitanje : "Ko se i sa kojim razlogom usudio, opisati ovo kao ubistvo, odnosno `samoubistvo vješanjem` bez ikakve provedene istrage.
Više je nego osnovana sumnja da je pomenuti stručnjak ubijen, odnosno obješen a onda se orkestrirano to predstavilo kao samoubistvo a kako bi se potom mogla lažirati pandemija, proglasiti vanredno stanje i falsifikovati takozvani "rezultati" odnosno statistika, onako kako je u interesu onih, koji sprovode ovaj teroristički napad na narod.

IZVORI :
https://www.bl-portal.com/novosti/pogresna-slika-zbog-korone-koliko-je-ljudi-umrlo-u-bih-tokom-ove-i-prethodne-dvije-godine, http://srpskacafe.com/2020/08/umrlih-u-bih-u-prvih-sest-mjeseci-2020-manje-nego-u-odnosu-na-prethodne-dvije-godine, https://www.bhtelecom.ba/vijest+M5ad45f4e343.html, https://istokrs.com/drustvo/intervju-aleksandar-mastilovic-ne-postoji-validan-dokaz-da-5g-mreze-uticu-na-sirenje-virusa-korona, https://www.slobodna-bosna.ba/vijest/150831/samo_je_vrisnula_i_pala_djevojka_iznenada_preminula_na_ulici_u_sarajevu.html, https://edingtelecom.business.site, https://mup.vladars.net/lat/index.php?vijest=22871&vrsta=servisne_informacije, https://mup.vladars.net/lat/index.php?vijest=21755&vrsta=novosti, https://bhrt.ba/1034997/svi-gradovi-u-rs-uskoro-ce-biti-pokriveni-video-nadzorom, https://www.6yka.com/novosti/mup-rs-postavio-kamere-za-prepoznavanje-lica-gdje-nas-sve-snimaju, https://avaz.ba/vijesti/bih/587629/radoncic-razvijanje-5g-mreze-sa-sad-je-strateski-interes-bih, https://lat.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=373908, https://avaz.ba/vijesti/crna-hronika/554312/tragediju-ne-dovoditi-u-vezu-s-epidemioloskom-situacijom

PRILOG

Pofalićka - Ivanjska - Dabrobosanska

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1120

Očekujem od direktora policije, odnosno od MUP-a da hitno i neodložno preduzme sve potrebne radnje, vezano za teška krivična djela, koja ću opisati i takođe da me hitno obavijesti o tome na navedeni mejl, da li će išta preduzeti ili će se priključiti zaštiti pripadnika terorističke organizacije i prikrivanju teških zločina...

DIREKTORU POLICIJE - MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE

DIREKTORU POLICIJE O ORGANIZOVANOM KRIMINALU SLUŽBENIKA MINISTARSTVA

Ovaj dopis se s obzirom na poznatu trenutnu situaciju, šalje mejlom na zvaničnu internet adresu, kako bi se izbjegla mogućnost eventualne kontaminacije virusom tokom transporta i manipulacijama pošiljkom.
S obzirom da je nedavno došlo do imenovanja nove osobe na poziciju direktora policije a samo ime naravno suštinski nije bitno u odnosu na odgovornost, položaj i zakonske obaveze, dostaviću neke dokumente, poslate i ranije drugim službama ministarstva, te ukratko obrazložiti dio organizovanih kriminalnih radnji tokom prethodnih godina.
Očekujem od direktora policije, odnosno od MUP-a da hitno i neodložno preduzme sve potrebne radnje, vezano za teška krivična djela, koja ću opisati i takođe da me hitno obavijesti o tome na navedeni mejl, da li će išta preduzeti ili će se priključiti zaštiti pripadnika terorističke organizacije i prikrivanju teških zločina.

Nedavno je Ministarstvo unutrašnjih poslova na svojoj zvaničnoj Internet adresi objavilo članak o korupciji dvojice službenika, vezano za konkretan iznos od 200 maraka te pozvalo građane, (prilog "MUP poziva sve one koji imaju saznanja o neprofesionalnom i nezakonitom postupanju") da prijavljuju slične slučajeve kriminala i korupcije.
I sam ministar je nedavno gostujući u jednoj televizijskoj emisiji, takođe pozvao građane da se obrate policiji, (Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020.) što sve može da se tumači kao želja komande MUP-a da se distancira od službenika, koji su u prošlosti vršili kriminalne radnje te da sprovede istrage i spriječi takve događaja u budućnosti.
Ne ulazeći u to da li su ovi pozivi zaista iskreni ili samo formalni, oni su u svakom slučaju u skladu sa Ustavom i važećim zakonima a ja ću navesti primjere i dokaze, da su u prošlosti pripadnici ministarstva, postupali sasvim suprotno.
Opisaću prvo primjer od 22. maja 2019. kada sam došao u zgradu policijske uprave Bijeljina i obratio se portiru, obavijestivši ga o razlozima kojih je bilo više, no sada podvlačim činjenicu, da sam htio prijaviti krivična djela pojedinih pripadnika kriminalističke policije i policijske stanice Bijeljina II, koji su izvršili više teških dijela na moju štetu, počev od diskriminacije, falsifikovanja dokumentacije, do napada na zdravlje i život a to su onda htjeli i prikriti.
Više puta sam od njih lično pokušao da zatražim objašnjenje a oni su to uporno odbijali i na kraju sam bio prisiljen, otići u policijsku upravu i podnijeti krivičnu prijavu, no umjesto da se postupi prema zakonu, neko od službenika je obavijestio upravo osobe, koje sam namjeravao prijaviti, (kao prvi način zastrašivanja) a potom je poslat službenik MUP-a u civilu, koji mi se obratio u prizemlju zgrade, počeo da me vrijeđa i prijeti a kada sam na to zatražio intervenciju prisutnih službenika, on me je fizički napao objema rukama sa leđa i počeo grubo da vuče i gura prema izlazu, konstantno prijeteći ubistvom ako se više ikada vratim da tražim neka svoja prava.
Ja nisam ni na koji način, aktivno fizički reagovao da se odbranim, očekujući da će prisutni uniformisani policijski službenici, spriječiti dalji napad i preduzeti zakonom propisane radnje, no kako se to nije desilo, kada me je službenik u civilu, izgurao do izlaznog stepeništa, onda sam pružio jak pasivni otpor, čvrsto raširio noge, ukopao se u mjestu i rekao napadaču da me uopšte nije uplašio i da mi ne pada na pamet da odem.
Napadač me je vukući i gurajući držao za nadlakticu i vjerovatno je tada osjetio da uopšte nisam slab, kako je mislio te se zbunio i poslije par sekundi me pustio pa pobjegao na sprat zgrade policijske uprave.
Ponovo sam se obratio prisutnim policijskim službenicima, tražeći da sačine zabilješku i postupe dalje u skladu sa zakonom, na šta mi je rečeno, da je u pitanju službenik MUP-a, inače ne bih ni znao da je napadač pripadnik ministarstva unutrašnjih poslova, pošto je bio u civilu a na moje pitanje i konstataciju da niko ne smije da me napadne i prijeti ubistvom, pa ni policijski službenik te upitao ko je on uopšte, kako mu je ime, svi prisutni su ćutali a imao sam čak utisak, osim što su zbunjeni da su i uplašeni, te sam pretpostavio da je napadač neka veoma moćna i uticajna osoba.
Kasnije u toku tog dana sam istraživao na internetu i došao do vjerovatnog identiteta napadača, što praktično nije ni bitno, jer nisam napadnut, negdje pored rijeke, u šumi ili čak ni na ulici, nego u zgradi policijske uprave, pred više prisutnih policijskih službenika što suštinski znači, da je napad na mene izveo MUP i na njemu je sva odgovornost, posebno jer do današnjeg dana prikriva ime napadača.
Za mene, sam taj događaj pa i ime napadača nisu suštinski ni važni, jer su mi pomogli da intenziviram svoju istragu pa sam u roku manjem od 24 sata, došao do imena, veoma važnog... imena osobe iz kriminalističke policije, koja je prije više godina, učestvovala u teškim krivičnim djelima.
Ovdje je mnogo važnije da se pojasne motivi napadača... a cilj napada je bio da se prikriju prethodno izvršena krivična djela, počev od dana 27. septembra 2018. godine, za šta ću koristiti predmet 80 0 Pr 100636 18 Pr, sudova u Bijeljini, koji je pravosnažno okončan.
U donesenom "Rješenju po 80 0 Pr 100636 18 Pr od 29.10.2019." sud je prije svega konstatovao, da ja lično nisam izvršio nikakvo krivično djelo, niti prekršio zakon a potom je u obrazloženju navedeno, da su zakon prekršili državni službenici, uključujući i pripadnike ministarstva unutrašnjih poslova.
Ovaj sudski postupak nije ni počeo u vrijeme kada je izvršen napad na mene, nego par mjeseci kasnije a samo rješenje je doneseno oko pola godine poslije napada, što nedvosmisleno ukazuje da je jedan od ciljeva napada bilo prikrivanje krivičnih dijela, koja su izvršena 27. septembra 2019.
Iako ja dakle nisam prekršio zakon, što je sud naknadno i konstatovao, policijski službenici su me napali s leđa a kad sam im ponudio da mi stave lisice bez fizičkog sukoba, to su i učinili pa smo krenuli do policijske stanice, kada su mi sasvim nepotrebno i veoma grubo, gurali glavu prema zemlji sa ciljem da me ponize i omoguće osobama u prostoriji da se sakriju u druge kancelarije.
No to nepotrebno guranje glave, čemu sam se suprostavljao, jer je zločinački udar na ljudsko dostojanstvo, izazvalo je dodatne i veoma teške probleme sa disanjem, koje inače imam u to doba godine, zbog alergije na polen ambrozije.
Izostaviću druge, za ovu priliku suvišne detalje, te ističem da sam zatražio čašu vode i da se pozove hitna pomoć, pošto imam problema sa disanjem, odnosno gušim se.
Policijski službenik Panić je prema mojoj procjeni, bio spreman da pozove medicinsku pomoć ali kada sam vidio da gleda u stranu, desno iza mene, okrenuo sam se i ugledao inspektora kriminalističke policije Dejana Minića, kako mu odrečno pokazuje glavom i rukama, odnosno da mi se ne ukazuje hitna pomoć.
Tada sam tražio oko 20 puta da se pozove hitna pomoć ali sam dobio samo čašu vode, što je samo po sebi zločinački napad na zdravlje i život, no za mene je još mnogo gore to, što je u dokumentaciji smišljeno, lažno opisano činjenično stanje, izvršeno više falsifikata i navedeno da sam se odbio izjasniti o medicinskoj pomoći.
Umjesto toga sam u teškom zdravstvenom stanju transportovan na Sokolac, gdje je već čekao organizovan tim plaćenih ubica, koji je trebao da me likvidira.
S tim u vezi a važno je da pojasnim, što sam i tada rekao prisutnim službenicima, da su Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu i sud u Sokocu nenadležni, te da su protiv mene nezakonito montirali, odnosno falsifikovali nadležnost i predmete, bez odgovarajuće odluke Republičkog tužilaštva i Vrhovnog suda, tražeći da se to provjeri, što takođe nije učinjeno.
Ti detalji uopšte nisu navedeni ni u jednom dokumentu sačinjenom tog dana, nego tek u svojoj žalbi na doneseno sudsko rješenje, (Žalba PS od 11.11.2019. na rješenje 80 0 Pr 100636 18 Pr) komandir policijske stanice priznaje da sam im opisao, kako je cilj mog odvlačenja to da budem ubijen te da sam navodno i zadržan tom prilikom, zbog toga kako bi se ispitali ti navodi i prikupili podaci a što je naravno laž, jer nikakvi podaci tada nisu sačinjeni, niti sam ih dobio do današnjeg dana.
Još je bitnija činjenica da sam se prethodno obraćao i tužilaštvu u Istočnom Sarajevu a onda i Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, koje je pismeno naložilo, glavnom okružnom tužiocu i predsjedniku suda u Sokocu, da bi dostave kopije riješenja o prenosu nadležnosti, što nikada nije učinjeno, pošto su naravno falsifikovali nadležnost a nekoliko mjeseci kasnije je Visoko sudsko i tužilačko vijeće, smijenilo glavnog okružnog tužioca Rajka Čolovića, (UDT DI 009312 19) zbog počinjenog razbojništva i učešća u organizovanom pokušaju likvidacije no taj dio je izvan ovlasti ureda disciplinskog tužioca, pošto se radi o krivičnim djelima.
S druge strane MUP smišljenim prikrivanjem detalja i osoba koje su učestvovale u akciji tog dana štiti pripadnike terorističke grupe a pokušava pomoći i samom Rajku Čoloviću ali prije svega i drugima, koji pokušavaju da sakriju svoju umješanost.
I na kraju ću pojasniti, šta je razlog toga što su pripadnici terorističke grupe, pokušavali da me ubiju, ne samo tog dana, nego i više puta ranije na druge načine.
Naime, 23. jula 2009. godine, ćerka moje sestre, osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo je ubijena prilikom šverca nelegalne robe iz Sarajeva u zločinačku Bobar grupu.
Pripadnici kriminalističke policije i to najdirektnije, Marković Dragoslav, Stanišić Stanko i Vrućinič Siniša su u sadejstvu sa saučesnicima uklonili materijalni dokaz ubistva sa smrtno ranjene djevojčice, njen dječji ruksak, čiji je kaiš dvostruko presječem predmetom koji je i ubio djevojčicu, te ga potom oprali benzinom, kako bi skinuli tragove masti i ulja, potekle od kamiona koji je dovezao švercovanu robu.
Potom je omogućeno da taj kamion pobjegne sa mjesta zločina i za njegovo postojanje se saznalo tek 7 dana kasnije, uprkos prikrivanju kriminalističke policije a potom i iz izjava svjedoka se vidjelo da je dovezeno 4 paketa, dok je direktor ujutro zatekao samo paket, što znači da su 3 paketa krijumčarene robe, nestala preko noći, dok je objekat bio samo pod nadzorom portira.
Više puta sam pismeno tražio od MUP-a podatke o tome i ime inspektora, koji je potpisao zahtjev za deponovanje, bez navođenja u kakvom se stanju nalazi materijalni dokaz a iz dokumenata suda je vidljivo da se radi o smišljenom kriminalu. Detalji i dokazi o ovome se nalaze u pdf fajlu "Odgovor službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima".
Naime, sud je u svom dokumentu konstatovao, da je kaiš dječjeg ruksaka, dvostruko presječen, da je dio opran hemijskim sredstvom a presječeni dio nedostaje, te je potom tužilaštvo, dostavilo sudu pismeno izjašnjenje u kome navodi da o tome nema nikakvih saznanja, jer policija to uopšte nije navela.
Umjesto da se postupi prema zakonu i istraži, kako je došlo do ovog razbojništva pripadnika kriminalističke policije, sve se godinama prikriva i istovremeno na više načina oni koji su umiješani u ovaj zločin, pokušavaju da me ubiju, koristeći prikrivene istražitelje, doušnike, informatore i kriminalne klanove, koji su pod njihovom kontrolom.
Podsjećam da je u početku navedeni slučaj korupcije, bio za sumu od svega 200 maraka, dok u slučaju Bobar grupe se vodi postupak za 125 miliona maraka što je samo jedan dio opljačkan preko Bobar banke, dok je na nivou cijele grupe, ta suma zasigurno više milijardi maraka.
Nema nikakve sumnje da su osim imena navedenih u optužnici kao i korisnika kredita, koji nikada nisu vraćeni jer nisu ni planirani da se vrate... u sve ovo umiješani i pojedini pripadnici ministarstva unutrašnjih poslova, koji su uzimali svoj procenat, kako za organizovani kriminal u Bobar grupi, tako i za druga teška krivična djela u kojima saučestvuju...

PRILOZI

MUP poziva sve one koji imaju saznanja o neprofesionalnom i nezakonitom postupanju
Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020.
Rješenje po 80 0 Pr 100636 18 Pr od 29.10.2019.
Žalba PS od 11.11.2019. na rješenje 80 0 Pr 100636 18 Pr
Odgovor službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

1 2 3 ... 58 59 60  Sledeći»