KO STITI UBICE DJECE ??? -

Pomozite da se objavi istina o ubistvu djevojcice Ivone u Bijeljini...
Sprega mafije i tuzilastva, ne dozvoljava novinarima da objave istinu...

Autor zdenkobajo | 21 Septembar, 2018 | read_nums (20)
Pošto se dokument uporno krije, očito je da je u pitanju smišljeni kriminalni plan jer iz primjerka koji sam dobio od republičkog tužilaštva se vidi da se nikakva prijava protiv mene ne dodjeljuje njima u rad nego suprotno tome, dodjeljuje se moja krivična prijava protiv više lica iz suda, pravobranilaštva i tužilaštva...

OSNOVNOM SUDU U SOKOCU


Predmet:

89 0 K 058509 17 KPS

OJT ISTOČNO SARAJEVO

ZDENKO BAJO


Predlažem da sudija odmah o svemu obavijesti Visoko sudsko i tužilačko vijeće i ured disciplinskog tužioca te ako smatra potrebnim, eventualno u Republičkom tužilaštvu provjeri da li je kopija njihove odluke "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." koju sam dostavio, autentična, te preduzme sve dalje potrebne radnje vezano za obavezu iz zakona o krivičnom postupku član "Obaveza prijavljivanja krivičnog djela" a vezano za osobe iz tužilaštva koje su zloupotrijebile svoj položaj i podmetnuli sudu montiranu optužnicu sa namjerom da zaštite kriminalnu grupu koja je sačinila falsifikat a meni nanesu štetu.

INKVIZITORSKO GESTAPOVSKE METODE TUŽILAŠTVA

U prilogu ovog dopisa dostavljam dokument iz Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu "OJTIS IT-10-18 od 17.09.2018." na moj poslednji pismeni zahtjev za pristup informacijama (PO NALOGU VSITV, KOJI JE DOSTAVLJEN I VAMA NISU REAGOVALI).
Vidljiva je besmislica, kako se navodno za sve informacije vezano za njihov predmet, treba obratiti Osnovnom sudu u Sokocu jer je navodno sud nadležan za davanje svih informacija poslije potvrđivanja optužnice.
To naravno prije svega nije tačno i bezočno se krši zakon o slobodi pristupa informacijama kao i zakon o krivičnom postupku prema kome ja imam pravo da razmatram sve spise koji mi mogu ići u korist. Osim toga kopiju te odluke sam dobio poslije potvrđivanja optužnice od RTRS što se vidi iz priloga "IT - 7-18 od 04.04.2018." što pokazuje da OJTIS smišljeno krši zakon i uskraćuje mi dokumentaciju na koju imam pravo i po ustavu i ZOSPI a i po ZKP-u. Ali potrbno je i da ostvarim uvid u kopiju na koju se poziva OJTIS kako bi se provjerilo da li su identične ili je sačinjen falsifikat što sam već imao prilike da vidim i razotkrijem a što ću opisati u nastavku.
Ovo je naravno pokušaj odgovornih za neviđeni kriminal oko falsifikovanja dokumentacije i montiranja optužnice da se sva krivica prebaci samo na jednu osobu, odnosno na sudiju Branku Malović, koja sa prethodnim radnjama nije imala nikakve veze.
Prema stanju iz dokumentacije, konkretno u zapisniku o izjašnjenju, stoji da je kompletan dokazni materijal vraćen tužiocu. Da da li je tako ne znam jer tužilac uopšte nije bio prisutan ali u svakom slučaju, tužilaštvo je to koji se pozvalo da dopis Republičkog tužilaštva o svojoj navodnoj nadležnosti.
Podsjećam da sam još prije više od godinu dana zahtijevao da mi se dostavi taj dokument, (Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017.) i upozoravao na više plaćenih ubica koje su pokušali da me likvidiraju, (Obavjest po predmetu T17 0 KT 0006630 15 od 05.07.2017.) a to nastavio i tokom ove godine, dakle i prije potvrđivanja optužnice i poslije a Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu nikada nije htjelo da odgovori ni na jedan zahtjev.
Tek sada kada je o svemu obaviješteno Visoko sudsko i tužilačko vijeće, Ured disciplinskog tužioca, Ministarstvo pravde i Republičko tužilaštvo i svi od njih znaju da se radi o monstruoznoj manipulaciji i montiranju optužnice a što je najvažnije skori je kraj Dodikovog mafijaškog režima, tek sada se reaguje i pokušava odgovornost prebaciti na osobu koja sa njihovom manipulacijom nema nikakve veze.
Iz mojih zahtijeva se vidi da sam odmah još u junu 2017-te, zahtjevao da mi se dostavi kopija rješenja o njihovoj nadležnosti a sada sam tražio, (Zahtjev za informacije 05.09.2018.) i dokument kojim se taj predmet daje u nadležnost tužiocu Jovani Tomaš iz koga bi se vidjelo ko je prvi pročitao taj dokument i naravno čija je odgovornost što po hijerarhiji trebalo bi da je u nadležnosti glavnog okružnog tužioca.
Pošto se taj dokument uporno krije, očito je da je u pitanju smišljeni kriminalni plan jer iz primjerka koji sam dobio od republičkog tužilaštva se vidi da se nikakva prijava protiv mene ne dodjeljuje njima u rad nego suprotno tome, dodjeljuje se moja krivična prijava protiv više lica iz suda, pravobranilaštva i tužilaštva.
Radi se o falsifikovanju sudskog rješenja, (Rješenja sudova) na taj način što je uprkos odluci drugostepenog suda, kojim se postupak obustavlja i prvostepena presuda preinačava, udaren je pečat pravosnažnosti i takvo falsifkovano rješenje, različito od originala u spisu se djelilo okolo kako bi se njime koliko toliko, opravdala usmena fašistička naredba o zabrani pristupa svim srodnicima ubijene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, (opisano u prilogu "Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr") i tako nastavila nesmetana pljačka preko Bobar banke i trgovina narkoticima preko Bobar grupe.
Dakle, pošto odgovorni iz Tužilaštva u Istočnom Sarajevu odbijaju da dostave kopiju, može se čak osnovano posumnjati da su neke osobe načinili falsifikat odluke Republičkog tužilaštva, (RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.) i taj falsifikat podmetnuli sudiji Luki Borovčaninu i time ga obmanuli na isti način kako je falsifikovano rješenje prekršajnog suda koje sam priložio.
Napominjem da je moju krivičnu prijavu, uprkos odluci Republičkog tužilaštva, nezakonito zadržalo Okružno tužilaštvo u Bijeljini i odluka po tome mi je uručena 29.06.2016. (u uredu tužioca, gdje mi je ulaz prije i poslije toga zabranjen) sa lažnim datumom, što znači da su u cijeloj mahinacije učestvovale osobe iz oba tužilaštva a sada pokušavaju to prikriti i sve svaliti na nedužnu osobu.
O kompletnoj manipulaciji i kriminalu vezanom za to sam dostavio podatke UDT-u pa iako sam se pozvao na već pokrenuti postupak gdje je već 6-7 dopisa, UDT je ovaj dio razdvojio "UDT obavjest po 17828-18 od 11.09.2018." što uz prvi odgovor iz OJTIS, IT-10-18 od 17.09.2018. asocira da je UDT, došao do svjedoka saradnika iz ove kriminalne radnje. Siguran sam da krivci nisu mogli ni zamisliti da ću razotkriti sve detalje njihovog podmuklog plana o zamjeni predmeta i pokušajima da se navedem na udaljenu lokaciju i likvidiram.
Dakle, o toj mahinaciji, odnosno falsifikovanju datuma u okružnom tužilaštvu u Bijeljini sam nedavno obavijestio ured disciplinskog tužioca i Republičko tužilaštvo te je jasno zbog čega ova panika odgovornih u ovom kriminalu.
Dodatni dokaz da OJTIS, smišljeno LAŽE i krši zakon je i prilog "Pravobranilaštvo RS PI-2-18 od 17.09.2019." u kome je citiran kompletan tekst iz mog zahtjeva koji sažeto opisuje izvedene kriminalne radnje. Poštujući ZOSPI-a PRS-e, mi je dostavilo "AKT" na kome je zasnovana montirana optužnica, (Pravobranilaštvo RS P-94-14 od 29.04.2015.) poslije spajanja sa odlukom RTRS, koja se uopšte ne odnosi na to nego na moju krivičnu prijavu. Posebno ističem da u tom dokumentu "Pravobranilaštvo RS P-94-14 od 29.04.2015." uopšte nije pomenuta "povreda ugleda suda" pa je još čudnije kako su na osnovu tog "akta" i žalbe "zaključili" da se radi baš o "povredi ugleda suda" a ne o "falsifikovanju službene isprave" koju sam dokazao i sud je konstatovao ili čak o "povredi zakona od strane sudije" koju sam opisao u žalbi.
NARAVNO, FALSIFIKAT JE NAČINJEN UZ ZNANJE SUDIJE ĐURIĆ DRAGOLJUBA. U PRAVNI PROMET SU GA PUSTILI, BOROVČANIN DANKO, NAČELNIK OCSP U BIJELJINI TE VIŠE OKRUŽNIH TUŽILACA I RADUJKO MILAN, DOSTAVIO U PARNIČNI PREDMET NE ZNAJUĆI DA JE FALSIFIKAT A IZ TOG SPISA GA JE UKLONILA SUDIJA VAKIČIĆ ŽELJKA, VRATIVŠI DOKAZE PRAVOBRANILAŠTVU. TIME SE SVE OBJAŠNJAVA...

PRILOZI

RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
OJTIS IT-10-18 od 17.09.2018.
IT - 7-18 od 04.04.2018.
Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017.
Obavjest po predmetu T17 0 KT 0006630 15 od 05.07.2017.

Zahtjev za informacije 05.09.2018.
Rješenja sudova
Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr
UDT obavjest po 17828-18 od 11.09.2018.
Pravobranilaštvo RS PI-2-18 od 17.09.2019.
Pravobranilaštvo RS P-94-14 od 29.04.2015.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 18 Septembar, 2018 | read_nums (25)
Prema stanju u spisu i ovim dokazima jasno je, da sam se odazvao pozivu na glavno ročište u Sokolac, tek tada bi mi bio uručen ovaj dokument, (RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.) i naravno postupak bi se morao obustaviti a znajući metode tužene RS, po izlasku bi me presrela grupa "humanitaraca" iz "Srbske časti" ili "Ravnogorskog četničkog pokreta" sa kojom bih se potukao, opljačkao neku kuću i na kraju skočio u Drinu.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet:

80 0 Mal 080317 16 Mal

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

300 KM

Na osnovu člana 57 ZPP-u, stavovi "(2) Nakon održavanja pripremnog ročišta, a najkasnije do zaključenja glavne rasprave, sud može dopustiti preinaku tužbe samo ako ocijeni da preinaka nije usmjerena na odugovlačenje postupka i ako tuženi pristaje na preinaku." i "(4) Sud će, u slučaju iz stava 2. ovog člana, dopustiti preinaku tužbe i kad se tuženi protivi preinaci, ako su ispunjeni svi slijedeći uvjeti: 1) tužilac bez svoje krivnje nije mogao tužbu preinačiti ranije; 2) tuženi je u mogućnosti da raspravlja po preinačenoj tužbi bez odlaganja glavne rasprave."

DOPUNA ZBOG POVREDE PRAVA TUŽBE 80 0 MAL 080317 16 MAL

Nevezano za to da li će ova dopuna biti prihvaćena, predlažem da se dokazi koje sada prilažem usvoje u ovom postupku. Dopuna tužbe odnosno isticanje novog tužbenog zahtjeva je u skladu sa odredbama ZPP-u, s obzirom da ključni dokaz "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." nisam imao ranije u posjedu iako sam ga tražio od tužene RS. Dokument sam dobio tek nedavno poslije odluke RJTRS uz odgovor "IT - 7-18 od 04.04.2018." Uz već istaknute tužbene zahtjeve predlažem da Sud donese i sljedeću: PRESUDU
- Tužena Republika Srpska se obavezuje da u roku od 30 dana isplati tužitelju Zdenku Baji, 100 KM nadoknade za nematerijalnu štetu uzrokovanu povredom prava ličnosti Zdenka Baje koje je izvršila 12.03.2018. nezakonitim lišenjem slobode, ugrozivši mu zdravlje i život, bez uručivanja pismene naredbe, držanjem i transportovanjem od oko 6 časova na relaciji Bijeljina - Sokolac - Bijeljina, u zaključanom dijelu, (bukvalno limenom sanduku) automobila, kršeći ZOS RS, ZKP-u, sve zasnovano na dokumentu "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." koji nema nikakve veze sa pokrenutim radnjama po T17 0 KT 0006630 15 i 89 0 K 058509 17 KPS, za povredu ugleda suda.

OPIS ČINJENICA I DOKAZI
Dana 12.03.2018. imao sam u 9 sati ujutro, zakazan razgovor u CJB Bijeljina, vezano za moje zahtjeve po pravima iz Ustava i zakona o slobodi pristupa informacijama, prilog "Zahtjev za informacije od 29.01.2018.". Razgovor je zakazan 3 dana ranije a neke od tema su bile prikrivanje materijalnog dokaza ubistva, dječjeg ruksaka od strane osoba iz policije, tužilaštva i suda a taj dokaz je takođe jedna od tema i u ovom postupku.
Tokom povratka kući na ulicama grada me je presrela patrola sudske policije od 3 naoružana pripadnika i lišila slobode pod izgovorom da o tome imaju pismenu naredbu.
Znajući od ranije, da postoji postupak protiv mene za "povredu ugleda suda" i očekujući to presretanje, pošto sam bio svjestan da me prate godinama i ne želeći ugroziti sigurnost prolaznika, mirno sam prihvatio da krenem sa njima, pošto sam osobe od ranije poznavao.
U Sokolac sam transportovan u zadnjem djelu službenog putničkog vozila, zaključan praktično u limenom sanduku bez prozora i bez mogućnosti izlaska u slučaju opasnosti.
Osim što su uslovi neprikladni i opasni po zdravlje, što se manifestovalo povraćanjem nekoliko puta, jasna je opasnost da u eventualnom slučaju slijetanja u neku rijeku osoba zaključana u zadnjim dijelu automobila nema nikakvih šansi da preživi.
No tokom puta čuo sam da sudska policija uopšte nema pismenu naredbu te mi je nije ni uručila iako je to obaveza ODMAH prema zakonu.
Naredba je napisana tek kad smo stigli u sud u Sokocu i to mi je uručeno desetak minuta kasnije pošto smo sudski policajac Jovašević Vjekoslav ja sačekali u hodniku dok je drugi sudski policajac Goran Maksimović ušao u kancelariju predsjednika suda gdje se otkucala ta naredba i tek potom mi je predata što se vidi i na datumu u gornjem desnom uglu "Naredba za dovođenje po 89 0 K 058509 17 KPS".
Druga bitna činjenica je da se u naredbi pominje pojam "dovođenje" a ne "lišavanje slobode" dok je u zakonu precizirano da se sila može upotrijebiti samo ako se osumnjičeni suprostavi službenim licima, ZKP-u, član "Naredba za dovođenje" stavovi "(4) Naredba za dovođenje izdaje se pismeno. Naredba sadrži: ime i prezime optuženog koji se ima dovesti, naziv krivičnog djela koje mu se stavlja na teret uz navođenje, odredbe Krivičnog zakona, razlog zbog koga se naređuje dovođenje, službeni pečat i potpis sudije koji naređuje dovođenje. (5) Lice kome je povjereno izvršenje naredbe predaje naredbu osumnjičenom, odnosno optuženom i poziva ga da s njim pođe. Ako osumnjičeni, odnosno optuženi to odbije, dovešće ga prinudno...
Prema tome, tužena Republika Srpska je morala odmah da mi uruči naredbu a nije me nikako smjela transportovati zaključanog u limenom sanduku nego na isti način sa istim obimom slobode koji su imali i policijski službenici.
Poslije svega, uveden sam u kancelariju predsjednika suda Luke Borovčanina sa ciljem da se izjasnim o navodnoj krivici. Rekao sam da se ne želim izjašnjavati sve dok ne budem doveden u ravnopravan položaj sa drugom stranom u skladu sa zakonom, na mnogo važnije od svega je da taj događaj nije tonski sniman i što je falsifikovano činjenično stanje.
Od više lažnih prikaza događaja ističem činjenicu da je u tom predmetu postupajuća tužilac, bila Jovana Tomaš, (Poziv na saslušanje T17 0 KT 0006630 15 od 22.06.2017.) a prema objašnjenju sudije Borovčanin Luke ista je na bolovanju.
No pravo iznenađenje nastalo je kasnije kada sam pročitao "Zapisnik o izjašnjenju po 89 0 K 058509 17 KPS" koji mi je uručen a u kome stoji da je navodno tom događaju prisustvovao potpuno drugi tužilac Stanko Nuić i još se lažno piše kako je isti nešto izjavio u zapisnik.
Da taj montirani postupak i nije najgore od svega, dokaz je dopis "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." koji prilažem a na kome su pripadnici Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu i Osnovni sud u Sokocu opravdavali svoju nadležnost za taj slučaj. Ovaj dokaz sam dobio uz dokument IT - 7-18 od 04.04.2018.
Ja sam naime još u julu prošle godine pismeno zahtjevao od Okružnog tužilaštva u istočnom Sarajevu da mi dostavi kopiju rješenja o njihovoj nadležnosti, (Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017. nema pečata jer je poslat poštom), što isti nisu učinili i tek nedavno poslije zahtjeva Republičkom tužilaštvu, dobio sam kopiju tog dopisa iz koga se vidi da se on uopšte ne odnosi na bilo kakvu prijavu protiv mene nego se radi o odluci po mojoj prijavi protiv više lica zbog falsifikovanja. Jasno je da mi taj dokument tužena RS nije htjela dostaviti jer bih još u julu 2017-te razotkrio kakav je kriminal u pitanju i spriječio podizanje optužnice i pokretanje postupka pred sudom, kao i zaustavio "POSEBNE ISTRAŽNE RADNJE" i plaćene ubice koje su slate sa zadatkom da me na prevaru odvuku negdje na gubilište ili da mi na neki drugi način nanesu štetu.
Imena nisu navedena nego samo funkcije a radi se o sudiji Đurić Dragoljubu koji je omogućio trećim licima da kopiraju rješenje njegovog predmeta i udare lažni pečat pravosnažnosti što je potom dijelio načelnik sudske policije Danko Borovčanin.
Pomenuti falsifikat rješenja je podmetnuo Radujko Milan u mojoj tužbi za utvrđivanje diskriminacije a kada sam to razotkrio isti su pokušali ukloniti potpuno iz pravnog prometa sudija Vakičić Željka i Radujko Milan, no kopija je ostala kod mene.
Potom se ovom organizovanom kriminalu priključila sudija Sekulić Cvijeta, koja je ignorisala moj zahtjev da se taj predmet uvrsti u dokaze a u međuvremenu omogućila da se taj spis uništi iako sam ranije podnio krivičnu prijavu po tome.
Ovde je dakle, tužena Republika Srpska, bezočno manipulisala dokumentacijom i zloupotrijebila osobe na funkcijama tako što su podigli i potvrdili optužnicu protiv mene pred nenadležnim tužilaštvom i sudom a kao izgovor za to naveli dopis koji nema nikakve veze sa krivičnom djelom za koji su me optužili.
Ova bezočna manipulacija je izvršena sa ciljem da se legalizuju posebne istražne radnje i da mi se šalju plaćene ubice i agenti tužene koji su pokušavali da me odvuku na nepoznatu lokaciju i likvidiraju a dokaz za to se nalazi i na disku koji sam priložio, na audio snimku u kome me poslata osoba uporno ubjeđuje da krenem sa njom. O tome sam čak pismeno poslao "Obavjest po predmetu T17 0 KT 0006630 15." u OJT Istočno Sarajevo.
Poznate su metode tužene Republike Srpske pri obračunu sa svima koji ometaju njene mafijaške poslove.
Milana Vukelića su raznijeli eksplozivom što sam više puta isticao a potom se prešlo na likvidacije otrovima.
Čedomir Knežević, poznat kao vođa štrajka željezničara pronađen je mrtav na dan kada je imao zakazano ročište po svojoj tužbi protiv Republike Srpske o čemu je oko 20 dana ranije obavjestio udruženje građana "POKRET TREĆI BLOK".
Prema Davidu Dragičeviću, (učestvovao aktivno u protestima: "PRAVDA ZA JOVANA I NIKOLU") iz Banjaluke, Republika Srpska je tajno provodila posebne istražne radnje kao i prema meni i kako se sada zna podigla optužnicu 28.02.2018. a isti je presretan 18.03.2016. mučen i ubijen pa bačen u kanal.
Zajedničko za nas, (i mnoge druge) je to što smo se suprotstavili gestapovsko mafijaškim metodama, kriminalaca iz fašističkog režima RS na čelu sa tiraninom i diktatorom, šefom mafije dodik miloradom, koji je izdao javni nalog, (prilog "Crna knjiga") svima da se bore protiv ovakvih kao što smo Čedomir, David, ja ITD...
Da nisam bio oprezan i da sam otišao sa plaćenicima tužene i njenim saučesnicima iz kriminalnih krugova već bi odavno bio pod zemljom.
Prema stanju u spisu i ovim dokazima jasno je, da sam se odazvao pozivu na glavno ročište u Sokolac, tek tada bi mi bio uručen ovaj dokument, (RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.) i naravno postupak bi se morao obustaviti a znajući metode tužene RS, po izlasku bi me presrela grupa "humanitaraca" iz "Srbske časti" ili "Ravnogorskog četničkog pokreta" sa kojom bih se potukao, opljačkao neku kuću i na kraju skočio u Drinu.
To je scenario koji sada primjenjuje Republika Srpska pripremivši ga u zvaničnim dokumentima u kojima je mene više puta opisivala kao psihički poremećenu osobu preko sudske policije pod komandom Borovčanin Danka a igrom slučaja je predsjednik suda u Sokocu Borovčanin Luka.
Ali naravno ove gestapovske metode tužene, nisu tema tužbenog zahtjeva, niti ću ih dokazivati, nego isključivo bezočno kršenje prava i sloboda, brutalnim mahinacijama i zloupotrebom položaja, osoba koje su navodno postupale u ime RS.
Dopis OJT Bijeljina za RJT po T14 0 KT 0014420 15 od 07.05.2015. pokazuje da je u ovoj mahinaciji izvorno učestvovao i Radujko Milan, (postupao u predmetu po kome je dostavljen akt - prijava protiv mene. Presuda 80 0 P 057426 15 Gž - dopis, pokazuje da su sudija Vakičić Željka i Radujko Milan zadržavali postupanje po mojoj žalbi povodom koje je pokrenut krivični postupak protiv mene, pune 3 godine. S obzirom da je Radujko Milan, saučesnik u krivičnom djelu - pustio u pravni promet FALSIFIKAT SUDSKOG RJEŠENJA, potom pokušao da ga uništi i kao i dokaze o tome, potom učestvovao u iniciranju krivičnog postupka protiv mene, smatram da isti ne može postupati službeno u ovom postupku u ime tužene RS, te predlažem da se sve njegove radnje ponište i postupak vrati u stanje "DOSTAVE TUŽBE TUŽENOJ NA ODGOVOR" sa naglaskom da Radujko Milan ne može potpisivati nijedan dokument niti obavljati službene radnje u ovom predmetu.
Osim priloženih dokaza, predlažem da se o ovom događaju saslušaju pripadnici sudske policije Jovašević Vjekoslav, Goran Maksimović i Borovčanin Danko, okružni tužioci OJT Istočno Sarajevo, Jovana Tomaš i Stanko Nuić te predsjednik suda u Sokocu Borovčanin Luka.

PRILOZI

Zahtjev za informacije od 29.01.2018.
Naredba za dovođenje po 89 0 K 058509 17 KPS
Poziv na saslušanje T17 0 KT 0006630 15 od 22.06.2017.
Zapisnik o izjašnjenju po 89 0 K 058509 17 KPS
RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
IT - 7-18 od 04.04.2018.

Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017.
Obavjest po predmetu T17 0 KT 0006630 15.
Dopis OJT Bijeljina za RJT po T14 0 KT 0014420 15 od 07.05.2015.
Presuda 80 0 P 057426 15 Gž - dopis
Crna knjiga

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 15 Septembar, 2018 | read_nums (22)
OJT Istočno Sarajevo je izvršilo smišljeni kriminal sa ciljem, ne da vodi postupak nego da prikuplja podatke o meni, da se navedem na udaljenu lokaciju te da me likvidiraju plaćene ubice. ZAHTJEVAM DA ME O PREDUZETIM RADNJAMA OBAVJESTITE U ROKU OD 7 DANA, DO 15.09.2018. A UKOLIKO SE TO NE DESI SMATRAĆU VAS SAUČESNIKOM U PRIKRIVANJU OVOG KRIMINALA I POKUŠAJIMA MOG UBISTVA NA NAČIN KAKO JE VEĆ LIKVIDIRAN DAVID DRAČIČEVIĆ I MNOGI DRUGI RANIJE, KAO MILAN VUKELIĆ RECIMO I ČAK PRIPADNICI POLICIJE NA PODRUČJU ISTOČNOG SARAJEVA GDJE JE KRIMINALNI KLAN I PLANIRAO DE ME NAVEDE DA "SVOJEVOLJNO" DOĐEM NA NIŠAN NJIHOVIM SAUČESNICIMA...

REPUBLIČKOM TUŽILAŠTVU REPUBLIKE SRPSKE

na ruke : GLAVNOM REPUBLIČKOM TUŽIOCU

ZAHTJEV REPUBLIČKOM TUŽILAŠTVU PO ČLANOVIMA 9 I 20 ZOTRS

Na osnovu zakona o tužilaštvima Republike Srpske :
Član 9, stav (1) Glavni republički tužilac nadzire rad okružnih tužilaštava u cilju garantovanja zakonitosti i efikasnosti postupka. Na zahtjev glavnog republičkog tužioca, okružna tužilaštva dostavljaju izvještaje o predmetima sa detaljnim opisom preduzetih mjera.
Čan 20, stav (1) U okviru djelokruga svog rada odredenog članom 9. ovog zakona, glavni republički tužilac može davati opšta ili pojedinačna obavezna uputstva okružnim tužilaštvima, sprovoditi krivične istrage i gonjenja pred okružnim i osnovnim sudovima, kad god glavni republički tužilac ima razloga da posumnja da okružna tužilaštva ne primjenjuju Krivicni zakon Republike Srpske, ili da se gonjenje krivičnih djela ne može efikasno sprovesti u nadležnosti okružnog tužilaštva.

ZAHTJEVAM da Glavni republički tužilac primjeni svaja ovlaštenja, naloži prekid kriminalnih radnji i otklanjanje posljedica u konkretnim slučajevima koje ću opisati :

- OJT Istočno Sarajevo i OJT Bijeljina su izveli kriminalnu manipulaciju i zamjenili predmete, suprotno vašim nalozima po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
- OJT Istočno Sarajevo je umjesto moje krivične prijave protiv više lica za falsifikovanje, koja im je data u rad odlukom T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015. nezakonito pripojilo uz navedenu odluku prijavu protiv mene, nelegalno me nadzirali i podigli optužnicu pred nenadležnim sudom.
- OJT Bijeljina je suprotno vašoj odluci, zadržalo moju krivičnu prijavu protiv više lica za falsifikovanje, ne radeći smišljeno ništa po njoj te mi je uručena u uredu OJT Medić Mire 29.06.2016. sa LAŽNIM datumom, (T14 0 KTA 0012900 14 2 od 27.03.2015.)
- Dokaz da je datum lažan su : Pritužba na T14 0 KTA 0012900 14 2 od 07.07.2016., OT Bijeljina kolegij na T14 0 KTP 0012900 16 i naravno vaša odluka T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015. kao i sam predmet T14 0 KTA 0012900 14 2.
- Da bi prikrili izvedenu mahinaciju nije mi dozvoljen uvid u predmet što sam zatražio kako se može vidjeti u prilogu "Zahtjev tužiocu Medić 20.01.2017".
- Po saznanju da OJT Istočno Sarajevo vodi istragu protiv mene, upućujem im "Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017." i tražim između ostalog najbitniji dokument, odluku o njihovoj nadležnosti na šta mi i poslije 15 mjeseci nije odgovoreno.
- Više puta sam poslije toga pismeno i telefonski zahtijevao da se postupi po zakonu što je ignorisano.
- Jedan od posljednjih takvih pokušaja je "Zahtjev za informacije za OTIS od 19.07.2018." na koji nije odgovoreno uopšte ni poslije skoro 2 mjeseca a nedavno sam poslao ponovo novi zahtjev.
- OJT Istočno Sarajevo je izvršilo smišljeni kriminal sa ciljem, ne da vodi postupak nego da prikuplja podatke o meni, da se navedem na udaljenu lokaciju te da me likvidiraju plaćene ubice.
- Na internet adresi OJT Istočno Sarajevo ne postoji optužnica T17 0 KT 0006630 15, protiv mene koja je podignuta 29.11.2017. a formalno potvrđena 07.12.2017.
- Uprkos naloga iz priloga ""Vstv 01-07-10-28-121-2018 za OJTIS" od 31.07.2018." odgovorni u OJT Istočno Sarajevo nastavljaju sa bezakonjem i pokušajim prikrivanja kriminala istovremeno me konstantno izlažući opasnosti po zdravlje i život.

Iz svega proizilazi da su odgovorni u tužilaštvu, pošto sam razotkrio njihov kriminalni plan, uklonili tu optužnicu sa sajta, (prilog "OJTIS internet stranica - OPTUŽNICE") ali je ne povlače iz nenadležnog suda u Sokocu, kako bi održavali privid legalnosti i imali osnova da nastave sa nezakonitim nadzorom i pokušajima da me "uslužno" prevezu do Sokoca uz asistenciju sudske policije, koja bi se vratila nazad a ja ostao na nišanu mafijaškim klanovima iz tog područja.
Zahtjevam da primjenite svoja ovlaštenja, naložite OJT Istočno Sarajevo da mi dostavi sve tražene dokumente i da ODMAH, povuče optužnicu protiv mene za koju nema odobrenje ni nadležnost a ako žele da me krivično gone po bilo kom osnovu dužni su da optužnicu predaju nadležnom sudu u Bijeljini shodno odredbama člana 20 ZOT-a stav 2 kojim se definiše postupanje izvan nadležnih područja i prije svega prema ZKP-u, gdje je jasno određeno da je nadležan sud na čijoj teritoriji se eventualno desilo ili je pokušano neko krivično djelo.
ZAHTJEVAM DA ME O PREDUZETIM RADNJAMA OBAVJESTITE U ROKU OD 7 DANA, DO 15.09.2018. A UKOLIKO SE TO NE DESI SMATRAĆU VAS SAUČESNIKOM U PRIKRIVANJU OVOG KRIMINALA I POKUŠAJIMA MOG UBISTVA NA NAČIN KAKO JE VEĆ LIKVIDIRAN DAVID DRAČIČEVIĆ I MNOGI DRUGI RANIJE, KAO MILAN VUKELIĆ RECIMO I ČAK PRIPADNICI POLICIJE NA PODRUČJU ISTOČNOG SARAJEVA GDJE JE KRIMINALNI KLAN I PLANIRAO DE ME NAVEDE DA "SVOJEVOLJNO" DOĐEM NA NIŠAN NJIHOVIM SAUČESNICIMA...

PRILOZI

RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
T14 0 KTA 0012900 14 2 od 27.03.2015.
Pritužba na T14 0 KTA 0012900 14 2 od 07.07.2016.
OT Bijeljina kolegij na T14 0 KTP 0012900 16
Zahtjev tužiocu Medić 20.01.2017.

Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017.
Zahtjev za informacije za OTIS od 19.07.2018.
OJTIS internet stranica - OPTUŽNICE
Vstv 01-07-10-28-121-2018 za OJTIS

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 12 Septembar, 2018 | read_nums (18)
Sporno riješenje je u stvari falsifikat, nastao tako što je sudija Đurić Dragoljub u saradnji sa nepoznatim licem sačinio kopiju sopstvenog rješenja te udarali pečat pravosnažnosti i dijelili ga okolo sa ciljem da meni nanesu štetu a ja za tu kopiju odnosno falsifikat uopšte nisam znao sve dok nije priložena od strane pravobranilaštva u predmetu 043325.

VSTV-U / UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

PRITUŽBA ZBOG OBMANJIVANJA SUDSKOG VIJEĆA

Sudija Vakičić Željka je u prošlosti izvršila toliko kriminalnih radnji da nije nikakvo čudo što je nastavila sa njima.
Prije svega ističem činjenicu da je još 2015-te, poslije ulaganja moje žalbe zaustavila parnični postupak jer sam u toj žalbi opisao njene kriminalne radnje te sa saučesnicima pokrenula aktivnosti protiv mene u krivičnom postupku što je rezultiralo podizanjem optužnice, (T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.) za povredu ugleda suda gdje je naveden upravo ovaj predmet 80 0 P 057426 i sudija Vakičić Željka kao akter i svjedok, doduše sa greškom u prezimenu a "Presuda 80 0 P 057426 15 Gž" se donosi tek poslije 3 godine.
Kao takva sudija Vakičić, uopšte ne bi trebalo više da postupa u bilo kakvom predmetu vezanom za mene a osim toga više se i ne nalazi u parničnom nego izvršnom odeljenju što se vidi iz priloga - Osnovni sud u Bijeljini - odjeljenja. No ona je uprkos tome nastavila sa postupanjem što se vidi iz presude odnosno dopisa uz presudu koji je potpisala upravo Vakičić Željka.
Njena uloga ovdje naravno nije samo puko proslijeđivanje presude Okružnog suda nego shodno odredbama zakona o parničnom postupku član 215 potrebno je bilo da napiše izjašnjenje o navodima iz žalbe i isto dostavi strankama što nije ucinila bar meni nije, citiram relevantne stavove:
"2) Ako žalitelj tvrdi da su u prvostepenom postupku povrijeđene odredbe parničnog postupka, sudija prvostepenog suda dat će objašnjenje u povodu navoda žalbe koji se tiču tih povreda, a prema potrebi će provjeriti istinitost tih navoda u žalbi; 3) Primjerak objašnjenja u pogledu navoda iz žalbe sudija prvostepenog suda dostaviće strankama, koje mogu dati svoje izjašnjenje u roku od osam dana."
Zašto to izjašnjenje nije dostavljeno najbolje se vidi na dnu strane 5 i početku naredne strane 6 Presude 80 0 P 057426 15 Gž, gdje se tvrdi da je predmet Prekršajnog suda 80 1 Pr 00670 10 Pr, bio tema i tužbe 80 0 P 043325, što naravno sudsko vijeće nikako nije moglo zaključiti samo, nego je posljedica lažnog prikaza i obmanjivanja od strane Vakičić Željke.
Sporno riješenje je u stvari falsifikat, nastao tako što je sudija Đurić Dragoljub u saradnji sa nepoznatim licem sačinio kopiju sopstvenog rješenja te udarali pečat pravosnažnosti i dijelili ga okolo sa ciljem da meni nanesu štetu a ja za tu kopiju odnosno falsifikat uopšte nisam znao sve dok nije priložena od strane pravobranilaštva u predmetu 043325.
Taj falsifikat je priložen uz odgovor tužene Republike Srpske, što se vidi u prilogu dopisu osnovnog suda 080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015. kao i naredne radnje, odnosno pošto sam ukazao da se radi o falsifikatu i priložio rješenje drugostepenog suda onda je sudija Vakičić, umjesto da zadrži dokaz krivičnog djela i postupi prema obavezi iz zakona i prijavi krivično djelo u sadejstvu sa Radujko Milanom taj dokaz uklonila iz predmeta.
Potom taj falsifikat naravno nije vraćen što sudija Vakičić konstatuje i u presudi 043325 na strani 9 pri dnu, gdje se vidi da taj dokaz praktično više nije sastavni dio predmeta i sud o njemu nije ni donosio nikakvu odluku. Kako se vidi taj falsifikat uopšte nisam ja predlagao niti je bio tema iz tužbe, nego ga je priložilo pravobranilaštvo a sama sudija Vakičić opisuje u presudi na koji su način kriminalno uklonili taj falsifikat.
Sudija Vakičić Željka je tako praktično izvršila radnje koje je karakterišu kao saučesnika u falsifikatu, odnosno pokušaju njegovog prikrivanja i naravno kada se sagledaju sve posljedice ista je saucesnik u prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo.
Zašto je to sudija Vakičić Željka to činila, može se vidjeti iz priloga "Stambeni kredit" koji sadrži i podatke o njenim pokušajima da se zaposli u Brčkom, što nije uspjela ali onda 2009-te, samo nekoliko dana poslije ubistva Ivone Bajo, sudija Vakičić dobija kredit od 25 hiljada maraka od Hypo banke koja je kako je poznato sve kredite konvertovala u švajcarski franak uvodeći građane u dužničko ropstvo i pogodne subjekte za ucjene i manipulacije.
Veliko je pitanje da li je sudija Vakičić Željka uopšte dobila i jednu marku ili je to bilo samo fiktivno kao usluga za zaposlenje koje joj je obećano a prema podacima koje sam dobio od osnovnog suda u Bijeljini "Osnovni sud 080-0-Su-18-000 025( -2)" imenovana je u stalni radni odnos na mjesto sudije tek 03.05.2011. i odmah dobila zadatak u više predmeta da kriminalnim postupanjem, prikriva dokaze o ubistvu djevojčice Ivone Bajo, krijumčarenju i naravno pljački milijardi maraka preko bankarskog sektora koja je bila u toku, tada tajno, ali je danas opštepoznata činjenica.

PRILOZI

Presuda 80 0 P 057426 15 Gž
T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.
Osnovni sud u Bijeljini - odjeljenja
080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015.

Presuda 80 0 P 043325 13 P 2
Stambeni kredit
Osnovni sud 080-0-Su-18-000 025( -2)

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 9 Septembar, 2018 | read_nums (26)
Registar ne smiju objaviti, jer se kriju podaci. Ubačeno je svakakih ljudi i tamo je više onih koji nisu bili borci, nego samih boraca. Prava su ostvarili i oni koji ih nisu imali. Mnogi on njih bili su u Njemačkoj ili Austriji, a sad imaju knjižice i privilegije. Koriste ih jer niko nije kupio lažne dokumente da bi ih čuvao kod kuće i hvalio se djeci, nego da bi ostvario privilegije koje smo mi trebali da imamo...

SPECIJALNI EFEKTI SA SPECIJALCIMA - SPECIJALNI RAT REŽIMA PROTIV NARODA

Ovaj tekst predstavlja lično mišljenje autora bez namjere da ikoga uvjerava da je u potpunosti istinit a svaki pojedinac neka sam na osnovu slika koje su drugi sačinjavali procijeni šta je prava istina za njega.
Borba građana za svoja prava i život dostojan čovjeka se nastavlja a poslije posljednjeg sukoba bivših demobilisanih boraca sa pripadnicima specijalne policije u prvi plan je izbačena fotografija jednog od specijalaca sa krvavom glavom a ubrzo se pojavila i informacija da je u pitanju bivši pripadnik armije koji je za vrijeme rata bio maloljetan a sada je u specijalnoj policiji.
Poruka koja se otprilike time šalje je da borci ne traže više svoja prava i ne sukobljavaju se sa specijalnom policijom jer su i njihovi pripadnici takođe borci.
Ali ako se malo detaljnije pogleda fotografija i uzmu u obzir nepobitne činjenice dolazi se do nekoliko nelogičnih podataka i sve ukazuje da je u pitanju manipulacija režima a za one koji sumnjaju u takvu mogućnost, neka se sjete prikrivanja ubistava od kojih se danas zna da se pokušalo u slučaju ubistva Dženana Memića sa lažnim krivcima a takođe i prilikom ubistva Davida Dragičevića se lažiralo činjenično stanje i žrtva optužila za pljačku uz podmetanje predmeta iz navodno opljačkane kuće.
Ovdje su se scenaristi, izgleda malo preračunali i zaboravili koliko je vremena prošlo od rata te podsjećam da se rat završio 1995. a pošto je sada 2018. godina to proizilazi da je od rata proteklo punih 23 godine.
Ako je neko tada bio maloljetnik, znači da imao manje od 18 godina, 17,16 ili 15 a sve manje od toga bio bi u stvari dijete te proizilazi da je na kraju rata morao imati bar 15 godina + 23 to je cijelih 38 godina.
Na narednoj slici je montaža od 3 fotografije, jednog poznatog sportiste sa strana, čije ime suštinski nije važno ali ga vjerovatno svi poznaju i može se lako pronaći da je rođen prije 37 godina a u sredini je slika specijalca.
P. E., (u sredini) nekadašnji pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine, BIO MALOLJETNI BORAC ARMIJE, danas pripadnik specijalne policije...
Prema mojoj subjektivnoj procjeni, rekao bi da je specijalac najnanje 5 a vjerovatno i svih 10 godina mlađi od poznatog sportiste, što će reći da nikako nije mogao biti borac pa čak ni maloljetni.
Podsjećam takođe da je jedan od glavnih razloga za proteste bivših boraca to što je borački registar tajan te da je danas na popisu mnogo više boraca nego što ih je uopšte bilo u ratu, citiram jedan od razloga koje iznose demobilisani borci :
"Registar ne smiju objaviti, jer se kriju podaci. Ubačeno je svakakih ljudi i tamo je više onih koji nisu bili borci, nego samih boraca. Prava su ostvarili i oni koji ih nisu imali. Mnogi on njih bili su u Njemačkoj ili Austriji, a sad imaju knjižice i privilegije. Koriste ih jer niko nije kupio lažne dokumente da bi ih čuvao kod kuće i hvalio se djeci, nego da bi ostvario privilegije koje smo mi trebali da imamo...
Kada se sve ovo analizira ne bi uopšte bilo čudno da je polovina pripadnika specijalne policije zavedena u taj tajni registar a prema broju godina i datumu rođenja su na kraju rata tek mogli da puze po podu ali naravno režimskim strankama su potrebni takvi glasači, koji će da bi branili nezaslužena prava i privilegije, da bi odbranili svoje gospodare i ono što su opljačkali biti spremni da se sukobe sa svima onima kojima su ta prava u stvari oteta.
A sada da se vratimo čuvenoj fotografiji sa krvavom glavom specijalca i da iznesem argumente, da je to u stvari najvjerojatnije specijalna maska kao u holivudskim filmovima.

Prva stvar, najmanje bitna je da i pored obilnog krvarenja, na odijelu nema ni jedne kapi krvi što je veoma čudno a takođe je nelogično da pored izuzetno zaštićenih pripadnika specijalne policije, koji imaju štitove odnosno šlemove na glavi, neko u ovakvo rizičnoj situaciji šeta sa običnom beretkom.
Nadalje, vidljivo je da na licu nema ničega što bi asociralo i na najmanju kapljicu krvi, nego sve djeluje kao odavno sasušeno, da li krv ili boja odnosno neka smjesa.
Pitanje je, zašto bi neko čekao možda i sat vremena da se sve ovako sasuši, odnosno čekao novinara da ga fotografiše umjesto da odmah bude prebačen u hitnu pomoć.
Ako se posmatra sama beretka na mjestu dodira sa krvavim čelom, može se vidjeti takođe da izgleda potpuno suva što je izuzetno nelogično ako se ima u vidu da je dugo bila na krvavoj glavi.

Tragovi krvi na čelu se prostiru praktično od lijeve strane glave do kraja desnog oka, što je bukvalno 80% površine glave, te je neverovatno kako je moguće da je tolika povreda nanesena u ovakvim okolnostima.
I na kraju da povučem paralelu sa povredama u sportu, kod boksera, fudbalera, rukometaša, košarkaša, koji slučajno povrijede arkadu i potekne krv u mnogo manjoj mjeri nego recimo u ovom slučaju.
Povređeni sportista bukvalno ne može ni oko da otvori, zaslepljen krvlju a kamoli da normalno gleda.
Sa druge strane na ovoj fotografiji "povređenog" specijalca, vidljivo je da je desno oko potpuno oivičeno crvenim tragovima bez ijednog dijela oko oka koji nije crvene boje.

Uprkos tome, pripadnik specijalne policije, gleda ispred sebe, prema snimatelju sasvim normalno, kao da se oko njega ništa neobično ne dešava, kao da nije potpuno oblijepljen krvlju, nego zamišljeno gleda u prolaznike ispred sebe.
Sve u svemu, izgleda da je u pitanju dobro pripremljena obmana i specijalni efekti, kao za filmske krvave scene a u foto galeriji možete vidjeti kako se to priprema kao i da se mnogo bolje vodi računa o detaljima kao što su mrlje krvi na odjeći.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 6 Septembar, 2018 | read_nums (27)
Napominjem da je tužena RS, izvršila nezakoniti napad na moja prava sa ciljem da me ubije na udaljenoj lokaciji i to predstavi kao "zadesnu smrt" narkomana i psihopate, kako me je opisivala u svojim dokumentima, te svakoga ko u budućnosti pokuša bilo kakav napad na moja prava tretiram kao saučesnika u pokušaju ubistva. Osmogudišnju ćerku moje sestre Ivonu Bajo, tužena RS je ubila prilikom šverca u ortačku Bobar grupu pa sakrila materijalni dokaz ubistva - DJEČJI RUKSAK a danas tvrdi da o tom dokazu "NEMA POJMA". Ubila mi je oca, Krunoslava Baju u trovačnici UKC Banjaluka pa sakrila kompletnu istoriju bolesti, novac i stvari koje je imao uz sebe. SAD ŽELI DA UBIJE I MENE KAKO BI TI ZLOČINI I POČINIOCI OSTALI NEKAŽNJENI...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet:

80 0 P 097102 18

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM


PREDLAŽEM DA SUD IZDA NAREDBU TUŽENOJ DA MI PREDA MATERIJAL GARANTOVAN PRAVOM IZ USTAVA RS, U ROKU KOJI SUD ODREDI, TE DA OSTAVI NAJMANJE 7 DANA ZA ANALIZU DOKUMENTACIJE, KAKO BIH ODLUČIO KOJE DOKAZE ĆU KORISTITI U POSTUPKU A DO TADA DA SE PRIPREMNO ROČIŠTE I SVE DRUGE RADNJE ODLOŽE.
Napominjem da je tužena RS, izvršila nezakoniti napad na moja prava sa ciljem da me ubije na udaljenoj lokaciji i to predstavi kao "zadesnu smrt" narkomana i psihopate, kako me je opisivala u svojim dokumentima, te svakoga ko u budućnosti pokuša bilo kakav napad na moja prava tretiram kao saučesnika u pokušaju ubistva. Osmogudišnju ćerku moje sestre Ivonu Bajo, tužena RS je ubila prilikom šverca u ortačku Bobar grupu pa sakrila materijalni dokaz ubistva - DJEČJI RUKSAK a danas tvrdi da o tom dokazu "NEMA POJMA". Ubila mi je oca, Krunoslava Baju u trovačnici UKC Banjaluka pa sakrila kompletnu istoriju bolesti, novac i stvari koje je imao uz sebe.
SAD ŽELI DA UBIJE I MENE KAKO BI TI ZLOČINI I POČINIOCI OSTALI NEKAŽNJENI...
Po osnovu člana 6 ZOS-a, vezano prije svega za pravo garantovano Ustavom RS, član 23, koje se prema članu 48 Ustava NE MOŽE NI ODUZETI NITI OGRANIČITI te članova 131 - 136 ZOPP-u, podnosim:

ZAHTJEV ZA PRIMJENU ČLANA 23 USTAVA RS I 131 - 135 ZPP U PREDMETU 80 0 P 097102 18

Član 6 ZOS-a: "Sudovi štite prava i slobode zagarantovane Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustavom Republike Srpske i zakonom, te obezbjeđuju ustavnost i zakonitost i osiguravaju jedinstvenu primjenu zakona, ravnopravnost i jednakost svih pred zakonom".
Ustav RS, član 23: "Zajamčena je zaštita tajnosti podataka o ličnosti. Prikupljanje, obrada i svrha korištenja ličnih podataka, uređuje se zakonom. Zabranjeno je korištenje podataka o ličnosti koje je suprotno utvrđenoj svrsi njihovog prikupljanja. Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama."
Ustav RS, član 48: Prava i slobode zajamačeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti. Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom. Ko se ogriješio o ljudska prava i osnovne slobode zajamčene ovim ustavom, lično je odgovoran za to i ne može se pravdati ničijim naređenjem.
Što se tiče odredbi relevantnih članoava 131 - 136 ZPP-u, ističem naročito član 135. stav (2) Stranka ne može uskratiti podnošenje isprave ako se ona sama u parnici pozvala na tu ispravu za dokaz svojih navoda, ili ako je riječ o ispravi koju je po zakonu dužna predati ili pokazati, ili ako se isprava s obzirom na njen sadržaj smatra zajedničkom za obje strane. Kako se radi o materijalu koji je tužena dužna da mi preda jer je na to obavezuje pravo garantovano članom 23, a koje se prema članu 48, NE MOŽE ODUZETI NITI OGRANIČITI, to je jasno da tužena taj materijal NE MOŽE USKRATITI, (podebljani tekst) te stoga:

ZAHTIJEVAM

DA SUD IZDA NALOG - NAREDBU, REPUBLICI SRPSKOJ, (MUPU, OJT BIJELJINA, OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI, OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U ISTOČNOM SARAJEVU, OSNOVNOM SUDU U SOKOCU) DA MI ODMAH BEZ ODLAGANJA URUČE MATERIJAL KOJI SU PRIKUPLJALI O MENI, TRAŽEN VIŠE PUTA PO OSNOVU PRAVA GARANTOVANOG USTAVOM RS, ČLAN 23, JER ĆU GA KORISTITI KAO DOKAZ A NAVEDENO U ZAHTJEVIMA 29.01.2018. VEĆ PREDAT UZ TUŽBU TE OD 15.07.2017. U PRILOGU POD TAČKAMA 1 I 2, KONKRETNO :
A) 1) Kopiju odluke od Okružnog tužilaštva Istočno Sarajevo na osnovu koje zasnivaju svoju nadležnost u predmetu T17 0 KT 0006630 15.
2) Kopiju odluke od Osnovnog suda u Sokocu na osnovu koje zasnivaju svoju nadležnost u predmetu 89 0 K 058509 17 KPS.
B) 1) Kompletnu dokumentaciju o otvaranju, pregledu i vještačenju računara Compaq“ serijski broj 814DYSZ02R0, koji je Republika Srpska oduzela naredbom 12 0 K 001162 10 Kpp, 24.03.2010. i držala 9 mjeseci u svom posjedu, do 22.12.2010. lažno me prijavivši za "ugrožavanje sigurnosti".
2) Cjelokupan materijal, garantovano članom 23 Ustava RS, sačinjen, nadzorom, praćenjem i pretresanjem, poslije lažne prijave za "ugrožavanje sigurnosti" navedene u tački 1 i to svaki dokument nastao od 19.03.2010. do "NAREDBE DA SE NEĆE SPROVODITI ISTRAGA" Broj; T15 0 KT 0002365 10 od 14.12.2012.
C) 1) Kopiju kompletne dokumentacije koju je MUP, (Republika Srpska) prikupljao o meni po bilo kom osnovu počev od lažne prijave za ugrožavanje sigurnosti,(KTA 246/10, 12 0 K 001162 10 Kpp) pa sve do istražnih radnji zbog navodne povrede ugleda suda po kojoj je podignuta optužnica i potvrđena 07.07.2017. u predmetu 89 0 K 058509 17 KPS, sve do danas.

OBRAZOŽENJE

Pošto se radi o pravu garantovanom Ustavom RS, suštinski ne bi ni trebalo obrazlagati zahtjev ali kako je Republika Srpska, javnim istupom takozvanog njenog predsjednika dodik milorada i nalogom za formiranje crne knjige te borbom protiv lica koja su mafiji nanijela štetu srozana na novo lopovske fašističke bande, jasno je da prava i zakon ne postoje.
Sve radnje preduzete u nezakonitim, nelegalnim i bezvrijednim predmetima T17 0 KT 0006630 15 i 89 0 K 058509 17 KPS su izvan pravnog sistema i zakona RS i izvršili su ih pripadnici mafijaškog klana izvršavajući naloge svog bosa a od kojih su neki indirektno a sledeća lica direktno učestvovali i odgovorni su za ovo razbojništvo i planiranje mog ubistva: (Borovčanin Danko, Rajko Čalović, Jovana Tomaš, Borovčanin Luka, Marković Jelena, Stanko Nuić i Branka Malović). Indirektno su u svemu učestvovali i više drugih lica iz MUP-a, Okružnog tužilaštva u Bijeljini i sudova u Bijeljini.
Svi osim sudije Marković Jelene su djelovali potpuno nelegalno i njihovu ulogu sada neću opisivati nego samo kriminal Jelene Marković u čijim sam predmetima tražio podatke koje je tužena RS prikupljala a ista je u predmetu 80 0 P 080317 18 P, lažno navela da predmet po prijavi protiv mene za ugrožavanje sigurnosti još nije okončan. Time je direktno odgovorna za izlaganje moga zdravlja i života opasnosti jer da je poštovala prava iz ustava i zakona, naredila bi tuženoj da dostavi akt RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015. te bi se spriječili svi naredni događaji.
Dokaz toga je presuda u predmetu 80 0 P 080317 18 P, a ovde prilažem poslednju stranu gdje se to i vidi. Da to nije izolovan slučaj nego kap u moru smišljenog kriminala pokazuje i "Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2" u kome Okružni sud u Bijeljini potvrđuje da se Marković Jelena kao sudija bavi svim drugim osim temama tužbenog zahtjeva iako sam je više puta upozoravao. Krivičnu prijavu protiv nje je obrađivao upravo Čalović Rajko, koji je na poziciji glavnog tužioca u OJTIS-o, koje mi je montiralo nezakonitu optužnicu. Istragu protiv Marković Jelene nije vodio pod izgovorom da je žalbeni postupak u toku.
Dokaz da sudija Marković smišljano LAŽE, da bi mi nanijela štetu je "Odluka po laznoj prijavi T15 0 KT 0002365 10" a dodatni dokaz da ne postoje razlozi za prikrivanje dokumentacije ni u predmetu za "povredu ugleda suda" je prilog "Poziv po 89 0 K 058509 17 KPS za 03.04.2018." u kom je navedeno da imam pravo razmatrati spise koji mi idu u korist.
To je naravno samo formalno i fiktivno jer zločinačka, teroristička fašistička organizacija RS, bezočno pljačka i ubija građane a istovremeno brutalno gazi i krši sva garantovana prava. Dokaz da RS ne dozvoljava pristup svim srodnicima ubijene djevojčice je "Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr" a za to nema nikakvog pravnog osnova što se priznaje i u prilogu "Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016." od strane pripadnika mafijaške mreže Borovčanin Danka.
Prilog "08.020-059-1550-18 ministarstvo pravde od 21.07.2018." pokazuje da je ta mafijaška grupa pod istragom jer ja NISAM, dostavio nikakav materijal ministarstvu, nego na druge adrese a Ministarstvo pravde je uspjelo pribaviti dokaz da pripadnici mafije nisu "slučajno" pogriješili pošto se u prilogu "08.020-059-1550-18 branka malović za ministarstvo pravde" iznosi LAŽ da je RJTRS-e, dodijelilo u rad OJTIS-o, prijavu protiv mene.
Ista laž se pominje i o dokazu "Odgovor Branke Malović od 26.07.2018." na zahtjev koji sam UPUTIO SUDU a što je takođe bitno ne opisuje se ni tekst navodne odluke niti mi se šalje kopija nego me po svaku cijenu žele namamiti da "svojevoljno" dođem na nišan njihovim saučesnicima koji bi me likvidirali. Kada se uzme u obzir da sam kopiju te odluke tražio, još uz tužbu predatim prilogom, "Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017." na koji nije uopšte bilo odgovora, jasno je da organi tužene RS, nikako neće da poštuju zakon i prava i predaju mi dokumentaciju, (ovde u Bijeljini mi se potpuno zabranjuje pristup) TE JE NEOPHODNO DA SUD IZDA NAREDBU ZA TO.
Postoji još mnogo dokaza i mojih zahtjeva vezano za dokument o nadležnosti na koji OJTIS uopšte nikako ne odgovara čak ni poslije pismenog naloga "Vstv 01-07-10-28-121-2018 za OJTIS". U tom aktu je vidljivo da im je dostavljeno kao prilog 2 i rješenje VSTV-a po mom zahtjevu u kome se pominje predmet po mojim pritužbama protiv mafijaške grupe ali bez broja pod kojim se vodi i na koji način, tako da su ZLOČINCI, sami poslali dokaz ministarstvu pravde o svom smišljenom kriminalu koji će se koristiti kad im bude suđeno.
Prilozi uz ovaj podnesak su sastavni dio MOG dokaznog materijala u ovom postupku. Ovaj materijal, (koji zahtijevam sudskom naredbom) sam tražio, pismeno više puta u poslednjih 5 godina a sada to dokazujem dokumentom "Zahtjev organima tužene 15.07.2016." na šta se tužena oglušila, brutalno gazi ustav i garantovana prava a informacije o mom kretanju posjeduju razne psihopate. Više osoba u uniformi i civilu je angažovano da me prati i o tome se podnosio izvještaj poslije lažne prijave za ugrožavanje sigurnosti o čemu je istraga okončana 14.12.2012. Tužena RS podatke o tome ODBIJA da mi uruči kao i o pregledu računara, dok sa druge strane neki od onih koji su me pratili nastavljaju to pa čak prate i sudiju što se vidi iz priloga "Replika na kriminal u vlasti" nastao neposredno pošto je OJTIS-o pokrenulo svoju nelegalnu tajnu istragu protiv mene.
To što su meni lično upućene prijetnje zanemarujem ali takve psihopate mogu ugroziti sigurnost i sudije koju navodno želi zaštititi. Stoga naravno želim i sve izvještaje svih lica koja su me pratila i prikupljala podatke poslije lažne prijave jer ne samo da mi je sigurnost ugrožena od onih koji imaju te podatke i sada me prate privatno, nego je to pravo koje mi je garantovano ustavom...

PRILOZI

Predmet, (presuda) 80 0 P 080317 18 P
Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2
Odluka po laznoj prijavi T15 0 KT 0002365 10
Zahtjev organima tužene 15.07.2016.
Poziv po 89 0 K 058509 17 KPS za 03.04.2018.
Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr

Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.
08.020-059-1550-18 ministarstvo pravde od 21.07.2018.
08.020-059-1550-18 branka malović za ministarstvo pravde
Odgovor Branke Malović od 26.07.2018.
Vstv 01-07-10-28-121-2018 za OJTIS
Replika na kriminal u vlasti

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 3 Septembar, 2018 | read_nums (24)
Dokument kojim tužilaštvo pismeno priznaje da nema saznanja o oštećenjima materijalnog dokaza je očito nastao nesporno po okončanju ovog postupka a to što ga nisam imao ranije je krivicom tužene a ne mojom krivicom s obzirom da su bahati zločinci iz Tužilaštva naredili da mi se zabrani pristup i istovremeno nisu htjeli da odgovaraju na pismene zahtjeve. Svako zanemarivanje ovih činjenica i organizovanog kriminala pripadnika tužilaštva Danice Stjepanović prije svega, od strane bilo kog sudije je ništa drugo nego saučestvovanje u zločinu i drugim teškim krivičnim djelima pored ubistva...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 056780 14 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA

Vrijednost spora:

1000000 (jedan milion) KM


OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI

ŽALBA NA RJEŠENJE 80 0 P 056780 18 GVL

Kao uvod u žalbu. ističem činjenicu koja djeluje nevjerovatno a to je da se jednim rješenjem donosi odluka o čak 4 moja prijedloga za ponavljanje postupka.
Nije navedeno da je doneseno bilo kakvo rješenje ili barem neka odluka prema kojoj se 4 prijedloga spajaju te bi se po tom osnovu donosila jedinstvena odluka za njih. Jer ako i teoretski pretpostavimo da u jednom od 4 prijedloga postoji osnov za ponavljanje, kakva bi odluka bila u rješenju ??? PRIHVATA SE JEDAN OD PODNESENIH PRIJEDLOGA ???, KOJI OD KOG DATUMA, ITD ???
Očito je s obzirom kakva mafija stoji iza astronomskih pljački, jedino zajedničko bilo to, da se svi prijedlozi moraju odbaciti, pošto su u strahu za sopstveni život od te mafije i sve sudije.
Stoga predlažem da sudsko vijeće poništi doneseno rješenje i vrati sva 4 prijedloga za ponavljanje postupka na novo odlučivanje u 4 različita postupka i to ukoliko je moguće sa različitim sudijama.
Ovako doneseno riješenje u kome su sastavljena 4 različita prijedloga je kršenje prava na pravično suđenje s obzirom da je na 10 strana nagomilano bar 80% teksta, prepisanog iz presude ili iz mojih prijedloga a ono što bi se moglo nazvati kakvim takvim obrazloženjem sve uz citiranje članova je najviše na jednoj do dvije strane rješenja.
Osim već iznesenog prijedloga, alternativno predlažem da se prijedlog, (PRIJEDLOZI) za ponavljenje prihvati a ukazaću samo na neke važnije argumente za uvažavanje prijedloga, kako ne bih i ja gomilanjem materijala oduzimao suviše vremena sudskom vijeću a svako dodatno vrijeme, neminovno uzrokuje i smanjenje pažnje.

- Prvo skrećem pažnju na dokument tužilaštva, IT-4915 08.12.2015. nastao nesporno po okončanju ovog postupka u kome se priznaje pregled, odnosno vještačenje računara od kako se kaže stručnih lica.
Tokom postupka, tužena uopšte nije iznosila nikakve dokaze ni činjenice na tu temu nego je sud, lažno predstavio da je krivični postupak protiv mene, okončan 2010-te i da vještačenje računara nije nikada ni rađeno.
Ovim dokumentom Okružnog tužilaštva u Bijeljini se dokazuje da je vještačenje vršeno a ko je je to činio, imenom i prezimenom i gdje se podaci nalaze, ja ni danas ne znam jer tužena ne želi da mi preda te podatke brutalno kršeći članove 23 i 27 Ustava Republike Srpske.
Vještačenje je očito moralo biti vršeno u vrijeme dok je oduzeti računar, bio u posjedu Republike Srpske a ja naravno niti sam znao, niti sada znam, ko je to učinio, niti gdje se podaci nalazi pa dokaze o tome, nisam mogao predati sudu što znači da u svemu nema moje krivice, posebno ako se ima u vidu činjenica da je tužena, meni zabranila pristup a istovremeno odbija da mi preda bilo kakve podatke o tome.
Datum nastanka dokumenta, pokazuje da informaciju o vještačenju nisam ni imao tokom prvostepenog postupka što znači da je to nova činjenica i novi dokazi a da je sud imao te podatke ukoliko bi poštovao zakon morao je donijeti presudu da mi tužena prema članu 23 Ustava te podatke preda.
Takođe bi bilo osnova da se donese i rješenje o prestanku radnji kojim se povređuju prava ličnosti a ovako iako se nesporno dokazuje da je tužena vještačila oduzeti računar i da podatke o tome nikada nije htjela i neće da ih uruči, sud omogućava bahatim službenicima iz policije i tužilaštva da tako otimaju šta im padne napamet i ne poštuju Ustav, odnosno smišljeno krše garantovana prava.
- Druga činjenica koja je mnogo važnija se odnosi na materijalni dokaz ubistva koji su bezočni zločinci iz policije i tužilaštva uklonili sa ubijene djevojčice Ivone Bajo odnosno njen ruksak, čiji je kaiš dvostruko presječen a ostatak su oprali hemijskim sredstvom i sakrili.
Taj dokaz je smišljeno izuzet iz svih istražnih radnji a sada tek 2017. po okončanju postupka tužilaštvo pismeno tvrdi, (Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.) kako o tome "nema saznanja" jer podaci o tome nisu navedeni ni u dokumentima policije niti u dokumentima suda.
Stav tužene, odnosno tužilaštva u prvobitnom postupku je bio da su sve radnje vezano za istragu oko pogibije Ivone Bajo izvršene te da nema nikakvih novih činjenica, čime se opravdavala fašistička naredba o zabrani pristupa svim srodnicima.
Ovdje je praktično u pitanju sasvim drugo krivično djelo, odnosno krivična djela počev od "oštećenja tuđe stvari" jer taj ruksak je moja privatna imovina pa do više drugih povezanih djela kao što je "sprečavanje dokazivanja".
Dokument kojim tužilaštvo pismeno priznaje da nema saznanja o oštećenjima materijalnog dokaza je očito nastao nesporno po okončanju ovog postupka a to što ga nisam imao ranije je krivicom tužene a ne mojom krivicom s obzirom da su bahati zločinci iz Tužilaštva naredili da mi se zabrani pristup i istovremeno nisu htjeli da odgovaraju na pismene zahtjeve.
Svako zanemarivanje ovih činjenica i organizovanog kriminala pripadnika tužilaštva Danice Stjepanović prije svega, od strane bilo kog sudije je ništa drugo nego saučestvovanje u zločinu i drugim teškim krivičnim djelima pored ubistva.
- I samo izdavanje naredbe o zabrani pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice kako je to opisao svjedok sudski policajac, osim što je pravno nemoguće u bilo kojoj zemlji svijeta povuklo je automatski kršenje garantovanog prava iz člana 16, Ustava RS, jer pismeno rješenje o tome nikada nije uručeno, niti omogućeno pravo žalbe.
Sud se tim kršenjem smišljeno, uopšte nije ni bavio, nego samo pojmom izdavanja naredbe što uopšte nisam ni potencirao kao kršenje ali da se vratimo na suštinu.
Sud je izjave i zabilješke sudskih policajaca, prihvatio kao nesporne činjenice ne provjeravajući da li su zasnovane na bilo kakvim zakonskim osnovama i rješenjima poteklih iz tužilaštva ili suda.
Sve te zabilješke i izjave su nastale kao posljedica stavova KRIMINALCA Borovčanin Danka, za koga danas imam nesporne dokaze da je pripadnik mafije a koji je smišljeno učestvovao u prikrivanju dokaza ubistva, lažući godinama svoje podređene te u pismenim zabilješkama.
- Dokumenti koje sam pribavio od sudova i tužilaštva, (OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017. ITD) nesporno poslije okončanja postupka a koje nisam ranije imao, ne svojom krivicom, nego krivicom tužene, pokazuju da nema nikakvog pismenog rješenja o bilo kakvoj zabrani pristupa a koji su kriminalci iz tužilaštva i komande sudske policije godinama primjenjivali a vrše i danas.
Odbijanjem da zaustavi takav bezobrazluk i brutalno fašističko diskriminatorsko postupanje tužilaštva i sudske policije, svaki sudija u svakom postupku koji je imao podatke o ovome postaje saučesnik u zločinu.
- Što se tiče uloge osobe Vakičić Željke, vezano za krivični postupak protiv mene u kome se ona pojavljuje kao svjedok, odnosno sudija za čiji se predmet veže navodna moja "povreda ugleda suda" ja sam naveo, kako sam nekada ranije, na osnovu nekih činjenica pretpostavio da je i sudija Vakičić Željka učestvovala u podnošenju prijave protiv mene a sada to više nije pretpostavka jer je Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu podiglo optužnicu protiv mene sa imenom Željke Vakičić u njoj, (T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.) i navedenim brojem predmeta u kome je postupala.
Nema tu dakle više nikakvih pretpostavki, sve je savršeno jasno i samo pokazuje da sam čak i u tom segmentu bio potpuno u pravu, predosjetivši i predvidjevši da su protiv mene pokrenute istražne radnje o kojima je Vakičić Željka upoznata a dokaz za to je i njeno odugovlačenje žalbenog postupka na tom predmetu koji je tek nedavno poslije cijele 3 godine zadržavanja okončan odlukom Okružnog suda u Bijeljini 80 0 P 057426 15 GŽ 26.03.2018. Sudskim vijećem je predsjedavala ovde "sudija pojedinac" samo 3 dana prije donošenja ovog rješenja tako da je u detalje upoznata sa MONSTRUOZNIM MAFIJAŠKIM METODAMA KRIMINALACA IZ FAŠISTIČKOG REŽIMA DODIK MILORADA...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 30 Avgust, 2018 | read_nums (26)
Dosta je bilo terora te podmukle mafijaške hobotnice. Krajnje je vrijeme je da ih zajedno zaustavimo i smjestimo na robiju sa zasluženom kaznom jer ako mi sada to ne učinimo, oni će nastaviti sa zločinima i stradaće i druga djeca - vaša djeca.
BORITE SE ZA SIGURNOST, BUDUĆNOST I ŽIVOTE VAŠE DJECE...

PISMO MAJKE UBIJENE OSMOGODIŠNJE DJEVOJČICE IVONE BAJO

Pozdrav prije svega za organizatore skupa, za sve porodice žrtava čije se ubistvo prikriva od strane režima i za sve prisutne građane.
Posto živim u inostranstvu i u ovo vrijeme nisam mogla doputovati da budem sa vama, šaljem vam ovo pismo podrške sa porukom da samo tako nastavite i istrajete u borbi za bolju budućnost nas i naše djece.
Kao uvod pomenuću "sitnicu" (pod navodnim znacima - sitnicu) da je moj otac prema zvaničnim podacima, transportovan polumrtav iz Kliničkog centra u Banja Luci do Bijeljine, poslije tretmana eksperimentalnim lijekovima nakon čega je i preminuo a kompletna istorija bolesti je sakrivena kao i novac te stvari koje je imao uz sebe, no najbitnije je to što su sakriveni medicinski dokumenti, kako se nebi moglo vidjeti kojim lijekovima je tretiran.
Nažalost izgleda da je morao umrijeti samo zato što je djed moje ubijene ćerke, osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, koja je izgubila život prilikom šverca tajkunsko političke mafije u Bobar grupu.
23.07.2009. kada je Ivona ubijena je to bila moćna grupa sa moćnim vlasnikom i još moćnijim zaštitnikom koji je i danas moćan i prikriva i druge zločine ali neće još dugo.
Takozvani istražni organi iz policije i tužilaštva su uz pomoć saučesnika iz Bobar grupe, pomogli kamionu da pobjegne a onda uklonili sa ubijene djevojčice, materijalni dokaz ubistva.
U pitanju je njen dječji ruksak, čiji je kaiš dvostruko presječen metalnom trakom koja je potom i ubila djevojčicu. Presječeni dio kaiša tog ruksaka je nestao a kriminalci iz policije i tužilaštva uz saučesnike su ostatak kaiša na ruksaku oprali jakim hemijskim sredstvom da uklone tragove masti i ulja sa kamiona koji je pobjegao, pošto je dovezao 4 paketa robe u magacin.
Osim toga, monstrumi su prikrili i taj ruksak i kamion i sve unutrašnje povrede konstatovane obdukcijom od vještaka trasologa iz Beograda čije su mišljenje navodno tražili a sve sa ciljem da ubistvo predstave kao "zadesnu smrt" što im je potom postao standardni metod prikrivanja zločina.
Prema izjavama svjedoka datih tek petnest dana kasnije, vozači su dakle dovezli 4 paketa a ujutro je direktor sa magacionerom, zatekao samo paket, što znači da su 3 paketa nečega, nestala preko noći, pod kontrolom portira Bobar grupe.
Oko pola godine poslije ubistva, uspjeli smo uz pomoć sudije za prethodni postupak da izvršimo uvid u stvari djevojčice i tada smo uočili taj ruksak i fotografisali ga te odmah pismeno obavijestili tužilaštvo ali bez ikakve njihove reakcije.
12.08.2010. sam doputovala i zahtijevala prijem kod tužioca sa namjerom da dostavim te dokaze i podnesem krivičnu prijavu ali sam u tome spriječena te su nas, (mene i brata) uhapsili sudski policajci i zadržali oko 5 sati u privatnom pritvoru bez ikakvog rješenja o lišenju slobode te nas prekršajno osudili.
Poslije uložene žalbe 22.12.2010. nas je oslobodio Okružni sud u Bijeljini odgovornosti, preinačio presudu i obustavio postupak ali je onda kriminalna grupa da bi nas kompromitovala i spriječila u predavanju prijava, falsifikovala prvostepeno rešenje i na njega udarila pečat pravosnažnosti te su to dijelili naokolo od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća naniže, kako bi opravdali svoje gestapovske metode.
Naime prema izjavi svjedoka sudskog policajca, glavni okružni tužilac u Bijeljini je izdao bukvalno fašističku naredbu, prema kojoj se zabranjuje pristup tužilaštvu svim srodnicima ubijene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo.
Njihov plan je bio dakle da nam fizički spriječe pristup pošto na pismene dopise nisu odgovarali i da tako glume kako nemaju pojma o materijalnom dokazu ubistva, koji je uklonjen sa ubijene djevojčice.
Da je to istina, pokazalo se te januara 2017. kada smo konačno opet uz pomoć istog sudije uspjeli da dobijemo pismeno izjašnjenje nadležnog tužioca Danice Stjepanović, gdje ona kaže kako "nema saznanja" o tom materijalnom dokazu koji je uklonjen sa lica mjesta.
ONA NARAVNO LAŽE, JER JE VIŠE DESETINA PUTA PISMENO OBAVJEŠTAVANA...
Ovdje je dakle ubistvo jedne djevojčice, prikriveno kako bi se zataškalo krijumčarenje i naravno pljačka stotina miliona maraka preko Bobar banke i ko zna koliko milijardi preko Bobar grupe.
Vrijeme je suviše kratko da bi se opisale sve monstruozne mafijaške metode zločinaca iz takozvanih državnih organa a na kraju bih samo povukla paralelu sa ubistvom Davida Dragičevića koji je kako se danas zna bio pod tajnom istragom policije i tužilaštva s obzirom da je čak podignuta i optužnica.
Potpuno iste gestapovske metode su primijenjene i prema mom bratu a ujaku Ivone Bajo, koji je optužen za "povredu ugleda suda" odnosno zbog toga što je pisao javno da su okružni tužioci i sudije u saradnji sa mafijom i da smišljeno prikrivaju zločine.
12.03.2018. poslije pokušaja da od policije dobije odgovore, vezano za uklonjeni materijalni dokaz ubistva, mog brata na ulicama Bijeljine, presreće sudska policija i transportuje u Sokolac na izjašnjenje o krivici za povredu ugleda suda iako taj sud nije nadležan.
Danas već imamo dokaze o kakvom se podmuklom planu radi jer je od Republičkog tužilaštva zatraženo da se krivična prijava koju je podneo moj brat protiv grupe lica koja su falsifikovala, ranije pomenuto sudsko rješenje dodijeli u rad drugom tužilaštvu te je glavni republički tužilac svojom odlukom i dodijelio krivičnu prijavu koju je podneo moj brat, Okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu.
Međutim, kriminalna grupa sastavljena od članova iz Bijeljine, Istočnog Sarajeva i Sokoca su iskoristili tu odluku da uz nju spoje neku prijavu protiv mog brata za "povredu ugleda suda" kako bi ga pratili i uz pomoć svojih plaćenika namamili na udaljenu lokaciju i likvidirali.
Kako to nije uspjelo, dolazi do pomenutog presretanja 12.03.2018. a kako je poznato, David Dragičević je nestao samo 6 dana poslije toga 18.03.2018. i po svemu sudeći u pitanju je bila identična šema.
Ko zna koliko je ljudi stradalo, baš na takav način, vjerujući da podmukli, korumpirani državni službenici, postupaju po zakonu a oni su se služili prljavim trikovima, kako bi ih namamili u zamku i ubili a nažalost kakve su to monstruozne metode mogli ste vidjeti na primjeru ubijenog Davida Dragičevića.
Dosta je bilo terora te podmukle mafijaške hobotnice. Krajnje je vrijeme je da ih zajedno zaustavimo i smjestimo na robiju sa zasluženom kaznom jer ako mi sada to ne učinimo, oni će nastaviti sa zločinima i stradaće i druga djeca - vaša djeca.
BORITE SE ZA SIGURNOST, BUDUĆNOST I ŽIVOTE VAŠE DJECE...

Budimka Bollin Bajo

Autor zdenkobajo | 27 Avgust, 2018 | read_nums (30)
Na zahtjeve mi nije odgovoreno, jer bih još tada razotkrio mahinaciju sa pokušajem planiranja mog ubistva, na način da me pozivom u Sokolac navedu da "SVOJEVOLJNO" odem na tu udaljenu lokaciju a onda bi me po izlasku iz suda dočekala kriminalna banda njihovih saučesnika i likvidirala onako kako je ubijen David Dragičević nedavno.

Na osnovu članova 56 i 57 ZOVSITV-u:

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA - (VSTV-U)

PRITUŽBA ZBOG ZLOUPOTREBE POLOŽAJA ZA PRIPREMANJE UBISTVA

Već duže vrijeme pripadnici kriminalne bande pokušavaju da me odvuku na udaljenu lokaciju i likvidiraju a pri tome se koristi bivši zatvorenici, narko dileri i slično, koji su u saradnji sa saučesnicima iz policije, tužilaštva i suda.
Pošto sam u prethodnim godinama na internetu uz dokaze, razotkrio veliki kriminal više osoba iz sudske policije, sudova i tužilaštva, napravljen je plan da se montira nelegalna optužnica protiv mene odnosno, prvo povede istraga u kojoj su se angažovali doušnici, legalni i nelegalni agenti, kako bi pokušali izvršiti likvidaciju ili bar prikupiti što više podataka o meni.
Pošto to nije uspjelo, formalno je i podignuta optužnica pred nenadležnim tužilaštvom u Istočnom Sarajevu te potvrđena pred nenadležnim Osnovnim sudom u Sokocu a izgovor za tu mahinaciju je bila odluka, odnosno dopis RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015. koji prilažem.
Već sam razotkrio da taj dopis nema nikakve veze sa prijavom protiv mene nego se naprotiv radi o mojoj krivičnoj prijavi, protiv više pripadnika kriminalne grupe za kreiranje falsifikata, njegovo puštanje u promet, potom pokušaj uklanjanja i uništavanja kako bi se spriječilo saznanje ko je osoba koja je pristupila predmetu i sačinila falsifikat.
Direktni učesnici u pripremi i planiranju mog ubistva odnosno pri sačinjavanja falsifikata su sudija Đurić Dragoljub i načelnik Borovčanin Danko te potom sudija Borovčanin Luka, okružni javni tužilac Jovana Tomaš i osoba koja joj je dodijelila u rad predmet sa nekom nelegalnom dokumentacijom.
Indirektno su u sve uključeni, predstavnik pravobranilaštva Radujko Milan te sudija Vakičić Željka koji su pokušali ukloniti falsifikat iz spisa odnosno uklonuli su ga ali je kod mene ostala kopija a potom ponovo sudija Đurić Dragoljub i sudija Sekulić Cvijeta koji su iako znajući za falsifikat učestvovali u radnjama da se kompletan predmet uništi i sudija Marković Jelena koja je u dva predmeta po mojoj tužbi 80 0 Mal 080317 16 Mal i 80 0 P 077873 16 P. otela ustavom garantovano pravo iz članova 23 i 27, te spriječila da još 2017-te dođem do dokaza o montiranju optužnice.
Popis osoba se završava sa odgovornima u OJT Istočno Sarajevo i Sudu na Sokocu zaduženim za odgovore na Zahtjeve po ZOSPI-a, što su pretpostavljam sekretari pošto mi to niko nije htio potvrditi telefonom nego su svi negirali svoju nadležnost. Tu je naravno umješano i više drugih lica iz sudova, tužilaštva i policije, što će se otkriti istragom.

To je ukratko pozadina događaja a u poslednji mjesec dana sam 05.05.2018. poslao zahtjeve za pristup informacijama u osnovni sud u Sokocu i okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu,(u prilozima) navodeći da sam razotkrio njihovu mahinaciju vezano za dopis republičkog tužilaštva i zahtijevao da mi se odgovori je li optužnica povučena odnosno odbačena što nije urađeno.
Preciznije rečeno, nije mi odgovoreno na zahtjeve a onda sam 15.05.2018. poslao poštom osnovnom sudu u Sokocu u spis krivičnog predmeta, podnesak "Dokaz o montiranju i nezakonitosti optužnice T17 0 KT 0006630 15" i zatražio da se predmet i sve radnje smjesta obustave te da budem o svemu obaviješten.
I na kraju u zadnjih desetak dana od 25.05.2018. do 03.06.2018. sam više puta telefonski pozivao i osnovni sud u Sokocu i Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, prije svega sekretare te nadležnog tužioca Stanka Nuića, kako bi dobio odgovore na zahtjeve za pristup informacijama.
Posebno ističem i sada a to sam učinio i sa njima u razgovoru, da sam zahtjev na tu temu sa bitnom tačkom, da mi se dostavi rješenje ili naredba o dodjeljivanju predmeta u nadležnost zatražio još prije godinu dana, (Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017.) na šta mi smišljeno nije odgovoreno. Takođe sam krajem godine poslao "Zahtjev za sudsku naredbu u predmetu 89 0 K 058509 17 KPS" kojim sam tražio kompletan materijal prikupljan o meni što je opet izbjegnuto.
Dobio sam samo informaciju da su ti moji zahtjevi uloženi u spis a nije mi odgovoreno na njih, jer bih još tada razotkrio mahinaciju sa pokušajem planiranja mog ubistva, na način da me pozivom u Sokolac navedu da "SVOJEVOLJNO" odem na tu udaljenu lokaciju a onda bi me po izlasku iz suda dočekala kriminalna banda njihovih saučesnika i likvidirala onako kako je ubijen David Dragičević nedavno.
Posjedujem više dokaza pokušaja pripadnika bande, koji su htjeli da me odvuku na neku lokaciju gdje bi me likvidirali od čega sam tonski zapis poslao čak i sudu u Sokocu u predmetu 89 0 K 058509 17 KPS, te Ustavnom sudu i Ministarstvu bezbjednosti BIH a sada prilažem jedan drugi dokaz, koji je u stvari tekst paradržavnog špijuna plaćenika, unajmljenog da me prati, poslije pokretanja istražnih radnji u predmetu T17 0 KT 0006630 15, što se vidi po datumu na tekstu "Replika na kriminal u vlasti II dio 07.08.2015. Dovoljno je pročitati samo završni dio na drugoj strani a taj tekst je još uvjek na internetu na web adresi koja je na dnu strane.
Više puta sam konkretno zvao, okružnog tužioca Stanka Nujića i prvo mi je saopštavano da je isti na sastancima a onda kada sam pozvao broj kancelarije u kojoj radi, javio mi se, zanimljivo muški glas i pošto sam se predstavio, osoba je rekla da je on samo dostavljač a da je tužilac na bolovanju.
Međutim već sutradan u razgovoru sa sekretarom tužilaštva saopšteno mi je da se po pitanju mojih zahtjeva moram ponovo obrati direktno tužiocu Nuiću a da je on ovih dana na putu.
Potpuno nemoguće da je jedan dan na bolovanju a već sutradan je na putu od više dana.
Sve u svemu pošto sam očigledno razotkrio kriminalno postupanje i pokušaj montiranja nezakonite optužnice pred nenadležnim tužilaštvom i sudom sa ciljem da budem likvidiran, to su učesnici ove kriminalne grupe sada u panici i odbijaju da se izjasne pokušavajući da smisle plan kako da se izvuku iz ove situacije a očigledno da će tražiti pomoć drugih lica u tužilaštvu, sudu, Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, kako bi pokušali zataškati ovaj monstruozni kriminalni plan i eventualno probali da retroaktivno legalizuju svoje kriminalne radnje...

PRILOZI

RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
Zahtjev za OJT IS od 05.05.2018.
Zahtjev za sud na Sokocu od 05.05.2018.
Dokaz o montiranju i nezakonitosti optužnice T17 0 KT 0006630 15
Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017.
Zahtjev za sudsku naredbu u predmetu 89 0 K 058509 17 KPS
Replika na kriminal u vlasti II dio 07.08.2015.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 24 Avgust, 2018 | read_nums (27)
Poznate su metode tužene Republike Srpske pri obračunu sa svima koji ometaju njene mafijaške poslove. Milana Vukelića su raznijeli eksplozivom što sam više puta isticao a potom se prešlo na likvidacije otrovima. Čedomir Knežević, poznat kao vođa štrajka željezničara pronađen je mrtav na dan kada je imao zakazano ročište po svojoj tužbi protiv Republike Srpske o čemu je oko 20 dana ranije obavjestio udruženje građana "POKRET TREĆI BLOK". Prema Davidu Dragičeviću, (učestvovao aktivno u protestima: "PRAVDA ZA JOVANA I NIKOLU") iz Banjaluke, Republika Srpska je tajno provodila posebne istražne radnje kao i prema meni i kako se sada zna podigla optužnicu 28.02.2018. a isti je presretan 18.03.2016. što je samo 6 dana poslije ovog događaja, te je mučen i ubijen pa bačen u kanal...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet:

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM

UTVRĐENJE ZA POVREDE PRAVA ZBOG MONTIRANE OPTUŽNICE

1. OSNOV ZA NADLEZNOST SUDA
Stvarna nadležnost osnovnih sudova (član 30) ZOSRS
2) U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi (a) u svim građanskim sporovima
Osnov za mjesnu nadležnost suda, b) Izberiva mjesna nadležnost
Nadležnost u sporovima za naknadu štete (Član 32)
(1) Za suđenje u sporovima o vanugovornoj odgovornosti za štetu, osim suda opšte mjesne nadležnosti, nadležan je i sud na čijem je području štetna radnja počinjena ili sud na čijem je području štetna posljedica nastupila.

2. ODREĐEN ZAHTJEV U POGLEDU GLAVNE STVARI I SPOREDNIH TRAŽENJA (TUŽBENI ZAHTJEV)
Predlažem da Sud ukoliko se ispune uslovi iz člana 182. Zakona o parničnom postupku, donese presudu zbog propuštanja a u suprotnom da izvrši uvid u materijalne dokaze, u svojstvu parničnih stranaka sasluša predložene svjedoke, po potrebi izvede i druge dokaze i sasluša druge svjedoke, a da potom donese sljedeću:
PRESUDU
1) Osnovni sud u Bijeljini utvrdio je da je tužena Republika Srpska dana 12.03.2018. povrijedila prava tužitelja Zdenka Baje garantovana Ustavom RS u članovima 12, 15, 16, 18, 21, 48, Ustavom BIH, član 2 "Ljudska prava i temeljne slobode" stav 3, tačke "D" i "E" te stav 4 "Nediskriminacija" nezakonitim lišenjem slobode, ugrozivši mu i zdravlje i život, bez uručivanja pismene naredbe, držanjem i transportovanjem od oko 6 časova na relaciji Bijeljina - Sokolac - Bijeljina, u zaključanom dijelu, (bukvalno limenom sanduku) automobila, kršeći ZOS RS, ZKP-u, sve zasnovano na dokumentu "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." koji nema nikakve veze sa pokrenutim radnjama po T17 0 KT 0006630 15 i 89 0 K 058509 17 KPS, za povredu ugleda suda.
OPIS POVRIJEĐENIH PRAVA GARANTOVANIH USTAVIMA RS I BIH
Član 12 Ustava RS: "Sloboda i lična bezbjednost čovjeka su nepovrijedivi. Nikome se ne može oduzeti ili ograničiti sloboda, osim u slučajevima i po postupku koji su utvrđeni zakonom.", član 15. Ustava RS: "Nezakonito lišavanje slobode je kažnjivo." član 16. Ustava RS: "Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom.", član 18. Ustava RS: "Licu optuženom za krivično djelo jamči se pravedno suđenje.", član 21. Ustava RS: "Gradjani se mogu slobodno kretati, nastanjivati i boraviti na teritoriji Republike, slobodno napuštati tu teritoriju i na nju se slobodno vraćati., član 48. Ustava RS: "Prava i slobode zajamačeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti."
Ustav BIH, Član 2. Ljudska prava i temeljne slobode, stav 3, tačke (d) Prava na slobodu i sigurnost licnosti, (e) Pravo na posteno sudjenje u gradjanskim i krivicnim predmetima, te druga prava u svezi s krivicnim postupcima, i tačke (4) Nediskriminacija. Uzivanje prava i sloboda iz ovoga clanka ili medjunarodnih sporazuma popisanih u Dodatku I ovoga Ustava osigurava se svim osobama u Bosni i Hercegovini, bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi poput spola, rase, boje koze, jezika, vjere, politickog ili drugog misljenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rodjenja ili drugog statusa.

3. ČINJENICE NA KOJIMA TUŽILAC ZASNIVA TUŽBENI ZAHTJEV i 4. DOKAZI KOJIMA SE UTVRĐUJU OVE ČINJENICE
Dana 12.03.2018. imao sam u 9 sati ujutro, zakazan razgovor u CJB Bijeljina, vezano za moje zahtjeve po pravima iz Ustava i zakona o slobodi pristupa informacijama, prilog "Zahtjev za informacije od 29.01.2018.". Razgovor je zakazan 3 dana ranije a neke od tema su bile prikrivanje materijalnog dokaza ubistva, dječjeg ruksaka od strane osoba iz policije, tužilaštva i suda.
Tokom povratka kući na ulicama grada me je presrela patrola sudske policije od 3 naoružana pripadnika i lišila slobode pod izgovorom da o tome imaju pismenu naredbu.
Znajući od ranije, da postoji postupak protiv mene za "povredu ugleda suda" i očekujući to presretanje, pošto sam bio svjestan da me prate godinama i ne želeći ugroziti sigurnost prolaznika, mirno sam prihvatio da krenem sa njima, pošto sam osobe od ranije poznavao.
U Sokolac sam transportovan u zadnjem djelu službenog putničkog vozila, zaključan praktično u limenom sanduku bez prozora i bez mogućnosti izlaska u slučaju opasnosti.
Osim što su uslovi neprikladni i opasni po zdravlje, što se manifestovalo povraćanjem nekoliko puta, jasna je opasnost da u eventualnom slučaju slijetanja u neku rijeku osoba zaključana u zadnjim dijelu automobila nema nikakvih šansi da preživi.
No tokom puta čuo sam da sudska policija uopšte nema pismenu naredbu te mi je nije ni uručila iako je to obaveza ODMAH prema zakonu.
Naredba je napisana tek kad smo stigli u sud u Sokocu i to mi je uručeno desetak minuta kasnije pošto smo sudski policajac Jovašević Vjekoslav ja sačekali u hodniku dok je drugi sudski policajac Goran Maksimović ušao u kancelariju predsjednika suda gdje se otkucala ta naredba i tek potom mi je predata što se vidi i na datumu u gornjem desnom uglu "Naredba za dovođenje po 89 0 K 058509 17 KPS".
Druga bitna činjenica je da se u naredbi pominje pojam "dovođenje" a ne "lišavanje slobode" dok je u zakonu precizirano da se sila može upotrijebiti samo ako se osumnjičeni suprostavi službenim licima, ZKP-u, član "Naredba za dovođenje" stavovi "(4) Naredba za dovođenje izdaje se pismeno. Naredba sadrži: ime i prezime optuženog koji se ima dovesti, naziv krivičnog djela koje mu se stavlja na teret uz navođenje, odredbe Krivičnog zakona, razlog zbog koga se naređuje dovođenje, službeni pečat i potpis sudije koji naređuje dovođenje. (5) Lice kome je povjereno izvršenje naredbe predaje naredbu osumnjičenom, odnosno optuženom i poziva ga da s njim pođe. Ako osumnjičeni, odnosno optuženi to odbije, dovešće ga prinudno...
Prema tome, tužena Republika Srpska je morala odmah da mi uruči naredbu a nije me nikako smjela transportovati zaključanog u limenom sanduku nego na isti način sa istim obimom slobode koji su imali i policijski službenici.
Poslije svega, uveden sam u kancelariju predsjednika suda Luke Borovčanina sa ciljem da se izjasnim o navodnoj krivici. Rekao sam da se ne želim izjašnjavati sve dok ne budem doveden u ravnopravan položaj sa drugom stranom u skladu sa zakonom, na mnogo važnije od svega je da taj događaj nije tonski sniman i što je falsifikovano činjenično stanje.
Od više lažnih prikaza događaja ističem činjenicu da je u tom predmetu postupajuća tužilac, bila Jovana Tomaš, (Poziv na saslušanje T17 0 KT 0006630 15 od 22.06.2017.) a prema objašnjenju sudije Borovčanin Luke ista je na bolovanju.
No pravo iznenađenje nastalo je kasnije kada sam pročitao "Zapisnik o izjašnjenju po 89 0 K 058509 17 KPS" koji mi je uručen a u kome stoji da je navodno tom događaju prisustvovao potpuno drugi tužilac Stanko Nuić i još se lažno piše kako je isti nešto izjavio u zapisnik.
Da taj montirani postupak i nije najgore od svega, dokaz je dopis "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." koji prilažem a na kome su pripadnici Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu i Osnovni sud u Sokocu opravdavali svoju nadležnost za taj slučaj.
Ovaj dokaz sam dobio uz dokument IT - 7-18 od 04.04.2018.
Ja sam naime još u julu prošle godine pismeno zahtjevao od Okružnog tužilaštva u istočnom Sarajevu da mi dostavi kopiju rješenja o njihovoj nadležnosti, (Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017. nema pečata jer je poslat poštom), što isti nisu učinili i tek nedavno poslije zahtjeva Republičkom tužilaštvu, dobio sam kopiju tog dopisa iz koga se vidi da se on uopšte ne odnosi na bilo kakvu prijavu protiv mene nego se radi o odluci po mojoj prijavi protiv više lica zbog falsifikovanja. Jasno je da mi taj dokument tužena RS nije htjela dostaviti jer bih još u julu 2017-te razotkrio kakav je kriminal u pitanju i spriječio podizanje optužnice i pokretanje postupka pred sudom, kao i zaustavio "POSEBNE ISTRAŽNE RADNJE" i plaćene ubice koje su slate sa zadatkom da me na prevaru odvuku negdje na gubilište ili da mi na neki drugi način nanesu štetu.
Imena nisu navedena nego samo funkcije a radi se o sudiji Đurić Dragoljubu koji je omogućio trećim licima da kopiraju rješenje njegovog predmeta i udare lažni pečat pravosnažnosti što je potom dijelio načelnik sudske policije Danko Borovčanin.
Pomenuti falsifikat rješenja je podmetnuo Radujko Milan u mojoj tužbi za utvrđivanje diskriminacije a kada sam to razotkrio isti su pokušali ukloniti potpuno iz pravnog prometa sudija Vakičić Željka i Radujko Milan, no kopija je ostala kod mene.
Potom se ovom organizovanom kriminalu priključila sudija Sekulić Cvijeta, koja je ignorisala moj zahtjev da se taj predmet uvrsti u dokaze a u međuvremenu omogućila da se taj spis uništi iako sam ranije podnio krivičnu prijavu po tome.
Ovde je dakle, tužena Republika Srpska, bezočno manipulisala dokumentacijom i zloupotrijebila osobe na funkcijama tako što su podigli i potvrdili optužnicu protiv mene pred nenadležnim tužilaštvom i sudom a kao izgovor za to naveli dopis koji nema nikakve veze sa krivičnom djelom za koji su me optužili.
Ova bezočna manipulacija je izvršena sa ciljem da se legalizuju posebne istražne radnje i da mi se šalju plaćene ubice i agenti tužene koji su pokušavali da me odvuku na nepoznatu lokaciju i likvidiraju a dokaz za to se nalazi i na disku koji sam priložio u predmet 89 0 K 058509 17 KPS, na audio snimku u kome me poslata osoba uporno ubjeđuje da krenem sa njom. O tome sam čak pismeno poslao "Obavjest po predmetu T17 0 KT 0006630 15." u OJT Istočno Sarajevo.
Poznate su metode tužene Republike Srpske pri obračunu sa svima koji ometaju njene mafijaške poslove.
Milana Vukelića su raznijeli eksplozivom što sam više puta isticao a potom se prešlo na likvidacije otrovima.
Čedomir Knežević, poznat kao vođa štrajka željezničara pronađen je mrtav na dan kada je imao zakazano ročište po svojoj tužbi protiv Republike Srpske o čemu je oko 20 dana ranije obavjestio udruženje građana "POKRET TREĆI BLOK".
Prema Davidu Dragičeviću, (učestvovao aktivno u protestima: "PRAVDA ZA JOVANA I NIKOLU") iz Banjaluke, Republika Srpska je tajno provodila posebne istražne radnje kao i prema meni i kako se sada zna podigla optužnicu 28.02.2018. a isti je presretan 18.03.2016. što je samo 6 dana poslije ovog događaja, te je mučen i ubijen pa bačen u kanal.
Zajedničko za nas, (i mnoge druge) je to što smo se suprotstavili gestapovsko mafijaškim metodama, kriminalaca iz fašističkog režima RS na čelu sa tiraninom i diktatorom, šefom mafije dodik miloradom, koji je izdao javni nalog, (prilog "Crna knjiga") svima da se bore protiv ovakvih kao što smo Čedomir, David, ja ITD...
Da nisam bio oprezan i da sam otišao sa plaćenicima tužene i njenim saučesnicima iz kriminalnih krugova već bi odavno bio pod zemljom.
Prema stanju u spisu i ovim dokazima jasno je, da sam se odazvao pozivu na glavno ročište u Sokolac, tek tada bi mi bio uručen ovaj dokument, (RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.) i naravno postupak bi se morao obustaviti a znajući metode tužene RS, po izlasku bi me presrela grupa "humanitaraca" iz "Srbske časti" ili "Ravnogorskog četničkog pokreta" sa kojom bih se potukao, opljačkao neku kuću i na kraju skočio u Drinu.
To je scenario koji sada primjenjuje Republika Srpska pripremivši ga u zvaničnim dokumentima u kojima je mene više puta opisivala kao psihički poremećenu osobu preko sudske policije pod komandom Borovčanin Danka a igrom slučaja je predsjednik suda u Sokocu Borovčanin Luka.
Ali naravno ove gestapovske metode tužene, nisu tema tužbenog zahtjeva, niti ću ih dokazivati, nego isključivo bezočno kršenje prava i sloboda, brutalnim mahinacijama i zloupotrebom položaja, osoba koje su navodno postupale u ime RS.
Dopis OJT Bijeljina za RJT po T14 0 KT 0014420 15 od 07.05.2015. pokazuje da je u ovoj mahinaciji izvorno učestvovao i Radujko Milan, (postupao u predmetu po kome je dostavljen akt - prijava protiv mene. Presuda 80 0 P 057426 15 Gž - dopis, pokazuje da su sudija Vakičić Željka i Radujko Milan zadržavali postupanje po mojoj žalbi povodom koje je pokrenut krivični postupak protiv mene, pune 3 godine. S obzirom da je Radujko Milan, saučesnik u krivičnom djelu - pustio u pravni promet FALSIFIKAT SUDSKOG RJEŠENJA, potom pokušao da ga uništi i kao i dokaze o tome, potom učestvovao u iniciranju krivičnog postupka protiv mene, smatram da isti ne može postupati službeno u ovom postupku u ime tužene RS.
Osim priloženih dokaza, predlažem da se izvrši uvid u predmete T17 0 KT 0006630 15 i 89 0 K 058509 17 KPS te o ovom događaju saslušaju pripadnici sudske policije Jovašević Vjekoslav, Goran Maksimović i Borovčanin Danko, okružni tužioci OJT Istočno Sarajevo, Jovana Tomaš i Stanko Nuić te predsjednik suda u Sokocu Borovčanin Luka.
5. NAZNAČENJE VRIJEDNOSTI SPORA
0 KM - TUŽBA ZA UTVRĐENJE
6. PRAVNI OSNOV TUŽBENOG ZAHTJEVA
Pravni osnov je u Zakonu o zabrani diskriminacije, ZOO i odredbama Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava!
7. OBAVEZNI PODACI U SKLADU SA CLANOM 334
Ova Tužba je rađena u 2 primjerka, (za Sud, te za tuženu). Adresa zastupnika tužene je kako sam ustanovio na zvaničnom sajtu Pravobranilaštva RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka, a postoji i ured u Bijeljini na istoj adresi kao i Sud, Vuka Karadžića 3, 76300 Bijeljina, dok je moja adresa navedane na početku i kraju tužbe...
Predlažem da sud donese odluku o oslobađanju od takse i troškova postupka s obzirom da je više puta utvrđeno da ispunjavam uslove a može se izvršiti uvid u predmete Mal 080317 16 Mal i 80 0 P 077873 16 P odnosno po službenoj dužnosti u skladu sa ZOST-a pribaviti potrebna dokumentacija ukoliko se sumnja u osnovanost prijedloga.

PRILOZI

Zahtjev za informacije od 29.01.2018.
Naredba za dovođenje po 89 0 K 058509 17 KPS
Poziv na saslušanje T17 0 KT 0006630 15 od 22.06.2017.
Zapisnik o izjašnjenju po 89 0 K 058509 17 KPS
RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
IT - 7-18 od 04.04.2018.

Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017.
Obavjest po predmetu T17 0 KT 0006630 15.
Dopis OJT Bijeljina za RJT po T14 0 KT 0014420 15 od 07.05.2015.
Presuda 80 0 P 057426 15 Gž - dopis
Crna knjiga

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 21 Avgust, 2018 | read_nums (39)
POTPUNO JE JASNO DA SU SLUŽBENA LICA IZ MUP-A SMIŠLJENO UKLONILI MATERIJALNI DOKAZ SA UBIJENE DJEVOJČICE KAKO BI UBISTVO PREDSTAVILI KAO "ZADESNU SMRT" I O DOKAZU NISU IZVJESTILI NADLEŽNO TUŽILAŠTVO, JER JE U TO VRIJEME U KRUG FIRME IZ BOBAR GRUPE KAMION DOVEZAO KRIJUMČARENU ROBU TE POBJEGAO PRIJE DOLASKA POLICIJE...

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV VIŠE LICA ZA VIŠE KRIVIČNIH DJELA

Na osnovu KZRS, član "Zloupotreba službenog položaja ili ovlašcenja" a vezano za članove "Nesavjestan rad u službi", Povreda ljudskog dostojanstva zloupotrebom službenog položaja ili ovlašcenja", "Pomoc uciniocu poslije izvršenog krivicnog djela", "Sprečavanje dokazivanja", "Zločinacko udruženje", "Samovlašce" itd... sve vezano za krivično djelo "Teško ubistvo".:
- Dana 15.04.2015. preuzeo sam u Osnovnom sudu u Bijeljini više predmeta a u prilogu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" konstatovano je oštećenje - uništavanje predmeta pod brojem 4, "Dječji ruksak" i to kako je navedeno da je KAIŠ DVOSTRUKO PRESJEČEN I VEĆI DIO NEDOSTAJE A OSTATAK JE ZAMRLJAN ULJEM ILI MAŠĆU.
- Taj predmet je materijalni dokaz, skinut sa smrtno ranjene djevojčice Ivone Bajo 23.07.2009. i sastavni je dio predmeta OT Bijeljina KTA-596/09 te Osnovnog suda u Bijeljini koji je i deponovao te izdao naredbu za povrat predmeta pod brojem 80 0 K 056167 15 Kpp 2.
- Poslije mog pismenog upita Osnovnom Sudu u Bijeljini, nadležni tužilac u prilogu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." tvrdi da "NEMA SAZNANJA" o tim oštećenjima jer nisu navedena u zahtjevu policije za deponovanje.
- Kako izgleda taj materijalni dokaz, može se vidjeti na prilogu "Dječji ruksak".
- Da je kaiš bio presječen tokom kriminalističke obrade vidi se na prilogu "Snimci MUP-a", fotografisano po skidanju predmeta sa ubijene djevojčice Ivone Bajo a prije predaje u nadležnost tužilaštva i smještaja u sudski depo.
- U prilogu "Zahtjev za deponovanje 01.09.2009." na drugoj strani se navodi "DJEČJI RUKSAK" ali bez ijedne riječi o oštećenjima iako su na snimcima jasno vidljiva.
- Potpis osobe iz MUP-a je nečitak, te sam podneo "Zahtjev za informacije 29.01.2018." gdje pod brojem 8 postavljam pitanje o identitetu osobe koja je potpisala zahtjev na šta nije odgovoreno.
- Prilog "Zahtjev za informacije MUP-u 04.03.2011." pokazuje da sam i 7 godina ranije, (kada je predmet bio u sudskom depou) postavljao pitanje o tome na šta takođe nikada nije odgovoreno.
IZ SVE GA PRETHODNO NAVEDENOG JE POTPUNO JASNO DA SU SLUŽBENA LICA IZ MUP-A SMIŠLJENO UKLONILI MATERIJALNI DOKAZ SA UBIJENE DJEVOJČICE KAKO BI UBISTVO PREDSTAVILI KAO "ZADESNU SMRT" I O DOKAZU NISU IZVJESTILI NADLEŽNO TUŽILAŠTVO, JER JE U TO VRIJEME U KRUG FIRME IZ BOBAR GRUPE KAMION DOVEZAO KRIJUMČARENU ROBU TE POBJEGAO PRIJE DOLASKA POLICIJE.
- Istovremeno sam pokušao da dostavim nadležnom OJT Bijeljina materijalni dokaz "Dječji ruksak" i više dokumenata ali sam u tome sprečavan od strane načelnika sudske policije, Borovčanin Danka, koji je podređenim policajcima izdao naredbu da mi ne dozvole pristup i da o mojim dolascima ne obavještavaju ni tužilaštvo ni sud a što se može vidjeti i iz priloga "Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016."
- Da sam pokušao dostaviti tužilaštvu materijalni dokaz ubistva i u tome spriječen, vidi se na snimcima kamera u zgradi suda "Snimci dokaza krivičnih djela".
- U prilogu "Službena zabilješka 1831/16 od 15.12.2016." naprotiv, uopšte se ne pominje da sam pokazivao dokaz ubistva i zahtijevao da se obavjesti tužilaštvo jer je kriminalac Borovčanin Danko, naredio da se to uopšte nikada ne unosi u zabilješke kako bi ubistvo, krijumčarenje i pljačka stotina miliona maraka preko Bobar grupe ostali prikriveni.
- Predmet 80 1 Pr 082502 17 Pr, prekršajnog suda u Bijeljini, sadrži video snimke nadzornih kamera i izjave svjedoka sudskog policajca Sekulić Dušana koji kaže da je vidio kako pokazujem predmet, (a nije to naveo u zabilješci, zbog naredbe) te svjedoka Čivić Omera koji kaže da sam upozoravao na kršenje ljudskih prava.
- U sopstvenom dopisu "Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016." Borovčanin Danko, sam navodi da nema ovlašćenja za mjere zabrane što je očigledno krivično djelo "Samovlašće", "Zloupotreba službenog položaja ili ovlašcenja" itd a njegov bezobrazluk i razbojništvo se potpuno dokazuje prilozima "Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017.", "Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017." i "OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017." iz kojih se vidi da ne postoji nikakva naredba o zabrani pristupa, koji je ipak godinama primjenjivao kriminalac Borovčanin Danko.
IZ NAVEDENOG JE JASNO DA BOROVČANIN DANKO SMIŠLJENO SPREČAVA DOSTAVU MATERIJALNOG DOKAZA UBISTVA, KAKO BI POMOGAO UBICAMA, KRIJUMČARIMA I PLJAČKAŠIMA DA IZBJEGNU ISTRAGU I ZASLUŽENE KAZNE.
Borovčanin Danko i osobe iz MUP-a koje su kriminalistički obrađivale materijalne dokaze, (potpis nečitak) su osovina mafijaške mreže koja je prikrila te i dalje pokušava prikriti materijalni dokaz ubistva "Dječji ruksak" a ko su ostali neće biti teško ustanoviti profesionalnom tužiocu. S obzirom da mi je pristup u OJT Bijeljina onemogućen, dostavljam ovu prijavu u RJT Republike Srpske sa sugestijom da istragu povjeri drugom - ODGOVORNOM I ČASNOM PROFESIONALCU, okružnom tužiocu jer je prethodna, (Danica Stejepanović) dozvolila da joj materijalni dokazi "PROĐU KROZ RUKE" i završe u sudskom depou a da ista "NEMA POJMA" u kakvom su stanju.
Ukoliko se okolnosti izmjene, iste i druge dokaze, dostaviću i u OJT Bijeljina ali trenutno je takva situacija da pripadnici zločinačke organizacije ne samo da mi sprečavaju pristup i podnošenje prijave nego na sve načine pokušavaju da me likvidiraju...

PRILOZI

Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Dječji ruksak
Snimci MUP-a
Zahtjev za deponovanje 01.09.2009.
Zahtjev za informacije 29.01.2018.
Zahtjev za informacije MUP-u 04.03.2011.

Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.
Snimci dokaza krivičnih djela
Službena zabilješka 1831/16 od 15.12.2016.
Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017.
Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017.
OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 18 Avgust, 2018 | read_nums (27)
Nama su krivi i pljačkaju nas i ubijaju godinama, lažne patriote i zaštitnici iz najgorih sredina, najgori otpad iz redova mafijaških stranaka.
Prepoznajte svoje smrtne neprijatelje narode.
Prepoznajte one koji vas pljačkaju i ubijaju.
Prepoznajte ih.

UJEDINIMO SE NARODE I ZAUSTAVIMO OVU ZLOČINAČKU PLJAČKAŠKU BANDU

Nama nisu krivi Bošnjaci, nisu krivi građani koji se osjećaju Bošnjacima, koji su islamski vjernici, nisu nam krivi Hrvati niti građani koji se osjećaju Hrvatima i katolički su vjernici a nisu krivi ni Srbi, oni koji se osjećaju Srbima i pravoslavne su vjeroispovijesti, kao što nisu krivi ni ateisti...

Nama su krivi i pljačkaju nas i ubijaju godinama, lažne patriote i zaštitnici iz najgorih sredina, najgori otpad iz redova, bošnjačkih, hrvatskih i srpskih mafijaških stranaka.

Njihove vođe su bivši ratni šverceri, profiteri i ratni zločinci a onda poslijeratni tajkuni, koji su nastavili da pljačkaju u miru i postavili svoje sluge na mjesta javnih tužilaca, sudija i inspektora sa zadatkom da prikrivaju njihove zločine.


Prepoznajte svoje smrtne neprijatelje narode.
Prepoznajte one koji vas pljačkaju i ubijaju.
Prepoznajte ih.
Dignite glave i uprite prstom na njih.
Ujedinimo se narode i zaustavimo ovu zločinačku pljačkašku bandu

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 15 Avgust, 2018 | read_nums (35)
LAŽNOM PRIJAVOM ZA "UGROŽAVANJE SIGURNOSTI", GRUPA KRIMINALACA IZ TUŽILAŠTVA JE PRIPREMILA USLOVE ZA PRAĆENJE I NADZIRANJE, ODNOSNO PRIKUPLJANJE PODATAKA UBICAMA ZA LIKVIDACIJU. ISTI GESTAPOVSKI METODI SE KORISTE GODINAMA TE SU IZVRŠENA BROJNA UBISTVA OD KOJIH SU NAPOZNATIJE LIKVIDACIJE MILANA VUKELIĆA I DAVIDA DRAGIČEVIĆA...

REŽIM PRIKRIVA ZLOČINCE U SVOJIM REDOVIMA


OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U DOBOJU


Veza : IT - 7-18 od 04.04.2018. , T15 0 KT 0002365 10, T17 0 KT 0006630 15 i 89 0 K 058509 17 KPS

Na osnovu člana "Jednakost u postupanju" ZKP-u : "(1) Sud je dužan stranke i branioca tretirati na jednak način i svakoj od strana pružiti iste mogućnosti u pogledu pristupa dokazima i njihovom izvođenju na glavnom pretresu. (2) Sud, tužilac i drugi organi koji učestvuju u postupku dužni su sa jednakom pažnjom ispitati i utvrditi činjenice koje terete osumnjičenoga, odnosno optuženoga, ali i one koje mu idu u korist." i prava garantovanih ustavom RS, članovi 23 "Zajamčena je zaštita tajnosti podataka o ličnosti. Prikupljanje, obrada i svrha korištenja ličnih podataka, uređuje se zakonom. Zabranjeno je korištenje podataka o ličnosti koje je suprotno utvrđenoj svrsi njihovog prikupljanja. Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama." 27 "Naučno, kulturno i umjetničko stvaranje je slobodno. Zajamčena je zaštita moralnih i imovinskih prava po osnovu naučnog, kulturnog, umjetničkog i drugog intelektualnog stvaralaštva.
U skladu sa navedenim članovima i pravima iz zakona i ustava tražim od Okružnog tužilaštva u Doboju da mi dostavi odgovor te podnosim :

ZAHTJEV
Izjašnjenje Okružnog tužilaštva u Doboju da li su me osobe Gruhonjić Muhamed i Debeljević Milorad u predmetu T15 0 KT 0002365 10, lažno prijavili kao pripadnici Tužilaštva - službeno ili su to učinili kao privatna fizička lica, neslužbeno.

OBRAZLOŽENJE
Predmet T15 0 KT 0002365 10, okončan je naredbom o nesprovođenju istrage poslije dve i po godine istražnih radnji čime je suštinski konstatovano da je prijava bila lažna.
Pošto nije uspio plan da mi se na taj način nanese šteta sada je montirana optužnica protiv mene, (zasnovana ne neregularnom dokumentu - dokazu) za povredu ugleda suda, T17 0 KT 0006630 15 i 89 0 K 058509 17 KPS.
Kako u skladu sa zakonom imam pravo koristiti sve dokaze koji mi idu u korist i predlagati sve svjedoke, jedan od smjerova moje odbrane će biti i kontinuitet LAŽNIH PRIJAVA, FALSIFIKATA i slično.
Stoga je veoma značajno pitanje da li su ma lažno prijavili građani ili državni službenici što bi bio osnov za njihovo svjedočenje pred sudom kako bi pojasnili po čijem su nalogu podnijeli usmenu LAŽNU PRIJAVU.
Zavisno od okolnosti zahtijevaću svjedočenje određenih osoba, zavisno od toga koje su radnje vršili privatno a koje u ime tužilaštva…

NA JASNO POSTAVLJENO PITANJE NIJE ODGOVORENO... ŠTO POKAZUJE DA JE TUŽILAŠTVO NAJOBIČNIJA BANDA...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 12 Avgust, 2018 | read_nums (38)
OVDE DAKLE NISU U PITANJU SLUŽBENE RADNJE JER OJTIS I SUD NA SOKOCU NISU NADLEŽNI NI PREMA ZAKONU O SUDOVIMA NI PREMA ZKP-U, NEGO O PRIVATNIM INTERESIMA DODIK MILORADA I NJEGOVE TAJKUNSKO POLITIČKE MAFIJE KOJOJ I PRIPADAJU SVI AKTERI OVE MONTIRANE OPTUŽNICE, SKUPA SA SAUČESNICIMA IZ BIJELJINE U PRIKRIVANJU UBISTVA I ŠVERCA NARKOTICIMA, KOJE KAKO JE JAVNO SAOPŠTIO MINISTAR SIGURNOSTI KONTROLIŠE VRH MUPA RS... A JA DODAJEM - UZ SARADNJU KRIMINALNIH LICA IZ SUDOVA I TUŽILAŠTAVA...

MINISTARSTVU PRAVDE REPUBLIKE SRPSKE

MINISTARSTVO PRAVDE RAZOTKRILO SMIŠLJENI KRIMINAL U PRAVOSUĐU

Veza : 08.020-059-1550-18 od 31.07.2017.
Zahvaljujem vam na dokumentaciji koju ste mi dostavili poštanskom pošiljkom uz vaše obavještenje.
Koristim priliku da odam priznanje vama i vašim saradnicima za efektan način na koji ste uspjeli dobiti pismeno priznanje sudije Malović Branke odnosno krivaca za kriminalni plan, gdje je kristalno jasno navela da Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu i osnovni sud u Sokocu, odnosno okružni tužilac i sudija zasnivaju svoju nadležnost i svoje radnje na aktu "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." koji nema nikakve veze sa bilo kakvom krivičnom prijavom protiv mene.
Da je to tako vidi se iz kopije tog dokumenta koju prilažem a u nastavku ću citirati kompletan sadržaj tog dokumenta:
"Broj: T12 0 KTA 0000398 15, Banja Luka, Dana, 01.06.2015. god.
OKRUŽNO TUŽILAŠTVO ISTOČNO SARAJEVO
Predmet: Dostavljanje predmeta na nadležnost
U prilogu, dostavlja se prijava Bajo Zdenka iz Bijeljine, koju je podnio protiv određenih lica Pravobranilaštva RS sa sjedištem u Bijeljini, a u samom podnesku isti je naveo - podnio prijavu protiv tužilaca Okružnog tužilaštva u Bijeljini kao i sudije Osnovnog suda u Bijeljini, pa ne bi bilo svrsishodno da postupanje u ovom predmetu vrši Okružno tužilaštvo u Bijeljini te vam radi objektivnosti u rješavanju ove pravne stvari dostavljamo predmet na donošenje tužilačke odluke.
Glavni republički tužilac : Mahmut Švraka"

Pošto je time jasno da Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu nema nikakvu nadležnost u ovom postupku nego su smislili kriminalni plan da montiraju predmet, da vidimo kakva je situacija sa osnovnim sudom u Sokocu. I sam pokušaj izvođenja nadležnosti na osnovu navodne nadležnosti tužilaštva je kriminalan i nezakonit a čak i da je Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu zaista i dobilo nadležnst, moralo bi predati optužnicu mjesno nadležnom sudu.
Da osnovni sud u Sokocu nije mjesno nadležan to je potpuno jasno a da nije dobio nadležnost ni na zakonom predviđeni način vidi se iz dopisa "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018." koji također prilazem.
Iz priloga "Obavjest po predmetu T17 0 KT 0006630 15" koji sam poslao prije više od godinu dana vidi se da sam upozoravao ne samo na nenadležnost nego i pokušaje plaćenih ubica da me likvidiraju o čemu imam i audio zapise. TA MOJA UPOZORENJA SU PISANA I OBJAVLJIVANA NA INTERNETU, VIŠE OD POLA GODINE PRIJE UBISTVA DAVIDA DRAČIČEVIĆA - TOLIKO O NEOSNOVANOSTI I MAŠTI NA KOJU ALUDIRA SUDIJA. Dio materijala o kriminalu u pravosuđu i policiji sam poslao Ministarstvu bezbjednosti, (Mejl za ministarstvo sigurnosti) kako se vidi na prilogu 05.03.2018. a već sutradan, predsjednik nenadležnog suda na Sokocu izdaje trajnu naredbu za moje dovođenje tamo.
Sudija Branka Malović, (odnosno akteri ovog kriminalnog plana) tvrdi kako su moja upozorenja samo neka bujna mašta no iz priloženih dokumenata se može zaključiti suprotno, da oni nadležnost mogu zamišljati samo u svojoj mašti.
Prilog "Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017." pokazuje da sam još prije 13 mjeseci tražio kopiju odluke o nadležnosti koju mi nisu poslali ni tada ni u narednim mjesecima ni iz suda u Sokocu. Vidi se iz dokumenta "Odgovor Branke Malović od 26.07.2018." na moj zahtjev po ZOSPI-a upućen SUDU, da i dalje forsiraju nadležnost na odluci koja nema veze sa prijavom protiv mene ali NEĆE, da mi pošalju tu odluku nego me navode da dođem lično i kopiram.
POSEBNO JE ZANIMLJIVO DA SE OPISUJE SVE I SVAŠTA ŠTO JE NEBITNO ALI NIKADA I NIGDJE SE NE POMINJE NIJEDNA RIJEČ IZ ODLUKE IZ KOJE OPRAVDAVAJU SVOJU NAVODNU NADLEŽNOST !!!???
Nijedan detalj iz nje nije napisala sudija Malović Branka u izjašnjenju za vas a opisuje šta piše u prijedlogu OJT Bijeljina vezanom za prijavu protiv mene. Poenta je da taj prijedlog i odluka RJTRS nemaju veze jedno sa drugim s obzirom da se odluka odnosi na moju prijavu protiv više lica iz pravobranilaštva i suda. Čak i u prilogu "T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017." nema nijedne riječi opisa iz odluke RJTRS, koje se koristi kao izgovor za nadležnost.
Kopiju tog dokumenta sam dobio upravo od RJTRS, od g. Mahmuta Švrake i o tome obavjestio i sud na Sokocu i OJTIS, i danima ih zvao telefonom kada su se odgovorni krili i na kraju odlučili nastaviti sa svojim kriminalnim planom jer drugog izbora nemaju. ILI DA ME LIKVIDIRAJU NJIHOVI SAUČESNICI KADA ME NAVEDU NA SOKOLAC ILI ĆU BITI SVJEDOK PROTIV NJIH ZA OVO I MNOGA DRUGA TEŠKA KRIVIČNA DJELA.
Pozadina svega je ubistvo Ivone Bajo, osmogodišnje djevojčice, 23.07.2009. prilikom šverca narkotika u Bobar grupu, što pokušavaju da prikriju veći broj inspektora, okružnih tužilaca i sudija, sa kriminalcima na terenu. Lakše im je i sigurnije da stradam, ("ZADESNA SMRT") na udaljenoj lokaciji, pri susretu sa "slučajnim prolaznicima", i slično, nego da to učine ovde u Bijeljini iako su i to pokušavali. Sada nastoje i dalje glumiti kako vjeruju u svoju nadležnost i "nepogrešivost" a kada budu dotjerani do zida, (optuženi) očito bi se branili izgovorom da nisu pažljivo pročitali. Naravno da nije uopšte tako i nema ni govora o nekoj mogućoj grešci s obzirom da se u svom odgovoru sudija Malović Branka jasno odredila da su sve radnje okružnih tužilaca i sudija zasnovane na dokumentu republičkog tužilaštva koje nema nikakve veze sa krivičnim djelom koje pominju niti bilo kojom drugom krivičnom prijavom protiv mene.
Takođe postoji i "Vstv 01-07-10-28-121-2018" u kome im se nalaže iz VSITV-a da mi odgovore na zahtjev ali do danas nisam oz OJTIS dobio kopiju dokumenta na koji se pozivaju. Iz svega proizilazi da su isti dali dovoljno dokaza i ranije a posebno sa ovim priznanjem o svojim smišljenim kriminalnim radnjama tako da profesionalnim i odgovornim istražnim organima neće biti teško da pokrenu postupke za krivično sankcionisanje ove kriminalne grupe.
Javno izdate instrukcije tiranina, diktatora i šefa mafijaškog režima, dodik milorada o formiranju crne knjige i borbi koju njihovi ljudi u institucijama treba i MORAJU, da vode, nisu nikakva novost nego obznanjivanje stvarnog stanja koje se vrši godinama od strane pripadnika pravosudne mafije i vrha MUP-a. Istup pred kamerama je bio zbog službenika na nižim pozicijama koji su se premišljali da li da uzvršavaju kriminalne i čak fašističke naredbe i znak da je režim u strahu od pada te je spreman na sve da bi vođe mafije izbjegle zaslužene kazne.
OVDE DAKLE NISU U PITANJU SLUŽBENE RADNJE JER OJTIS I SUD NA SOKOCU NISU NADLEŽNI NI PREMA ZAKONU O SUDOVIMA NI PREMA ZKP-U, NEGO O PRIVATNIM INTERESIMA DODIK MILORADA I NJEGOVE TAJKUNSKO POLITIČKE MAFIJE KOJOJ I PRIPADAJU SVI AKTERI OVE MONTIRANE OPTUŽNICE, SKUPA SA SAUČESNICIMA IZ BIJELJINE U PRIKRIVANJU UBISTVA I ŠVERCA NARKOTICIMA, KOJE KAKO JE JAVNO SAOPŠTIO MINISTAR SIGURNOSTI KONTROLIŠE VRH MUPA RS... A JA DODAJEM - UZ SARADNJU KRIMINALNIH LICA IZ SUDOVA I TUŽILAŠTAVA...

PRILOZI

RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.
Obavjest po predmetu T17 0 KT 0006630 15
Mejl za ministarstvo sigurnosti
Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017.
Odgovor Branke Malović od 26.07.2018.
T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.
Vstv 01-07-10-28-121-2018 za OJTIS

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 9 Avgust, 2018 | read_nums (32)
SMIŠLJENI TEROR I KRIMINAL DODIKOVOG REŽIMA, ŠEF MAFIJE JE LIČNO OBZNANIO JAVNOSTI OTKRIVANJEM "CRNE KNJIGE" SA IMENIMA LICA PROTIV KOJIH NJIHOVI LJUDI U INSTITUCIJAMA, (NE DAKLE DA POSTUPAJU INSTITUCIJE U SKLADU SA ZAKONOM) TREBA DA VODE BORBU, DODAJUĆI NAREDBU - "MI TO MORAMO DA URADIMO".

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 043325

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM

OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI

ŽALBA NA RJEŠENJE 80 0 P 043325 18 GVL2

ZBOG POVREDE ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA, POGREŠNO I NEPOTPUNO UTVRĐENOG ČINJENIČNOG STANJA TE POGREŠNE PRIMJENE MATERIJALNOG PRAVA...
U donesenom rješenju izneseno je više netačnih podataka, kršene su zakonske odredbe odnosno pogrešno primijenjeno materijalno pravo. Prije svega ovdje se insinuira da sam mogao i ranije tražiti pismena izjašnjenja koja sam sada priložio a smišljeno se prećutkuje činjenica da je upravo jedna od točaka, broj 4 tužbenog zahtjeva bila diskriminacija, (prava garantovana članovima 4 i 13 ZOSPI) i po tom pitanju odnosno odbijanje Republike Srpske da mi odgovori na više zahtjeva koje sam pismeno predavao među kojima su i teme o zabrani pristupa.
I umjesto da mi preda pismeno ta izjašnjenje ili odgovore, tužena Republika Srpska mi je onemogućila pristup i sva druga prava te me uhapsila. Nadalje, važno je istaći da se u postupku, sud uopšte nije bavio, uručivanjem ili neuručivanjem pismene naredbe ili nekog izjašnjenja nego se u presudi koristi termin da nisam diskriminisan time što je naredba izdata što je sasvim drugi pravni problem.
Ja sam u postupku i priložio neke od pismenih zahtjeva na koje nikada nije odgovoreno a sud je odbio saslušavanje svjedoka iz tužilaštva i MUP-a čime je postao saučesnik u prikrivanju ubistva. Od više takvih zahtijeva ističem samo "Zahtjev za informacije 25.02.2011." i "Zahtjev za informacije 11.02.2010." u kojima postavljam pitanje o presječenom kaišu na materijalnom dokazu ubistva na koje nikada nije odgovoreno a ZLOČINAC, Danica Stjepanović tek u januaru 2017-te se "izjašnjava" da o tome "NEMA SAZNANJA". Vakičić Željka i sve sudije koje su imale snimke tog dokaza, (u ovom postupku priložena odštampana slika pod nazivom "TORBA") u svojim postupcima su SAUČESNICI u zločinu i prikrivanju ubica.
Osim toga, potpuno se zanemaruje i činjenica da je ovdje u pitanju tužba za utvrđenje diskriminacije, gdje je na diskriminatoru, teret dokazivanja, što znači da je tužena Republika Srpska, bila dužna dokazati da ja nisam predao te zahtjeve, da su možda neki falsifikat ili ko zna šta a umjesto toga se u dokaznom postupku uopšte nije pojavio zastupnik Republike Srpske, nego je brutalno prekršen zakon o zabrani diskriminacije.
Još veća greška ili preciznije, sramota suda, sramota sudije Vakičić Željke je što se nije bavila danom 5. septembar 2012. koji je tema tužbenog zahtjeva, nego sasvim pogrešnim datum od 8 mjeseci kasnije odnosno 13. maj 2013. godine.
To praktično i suštinski znači, da donesena presuda u ovom predmetu nema nikakve veze ni sa navedenim datumom ni sa činjeničnim stanjem ni sa dokazima a posebno nema nikakve veze sa zakonom o zabrani diskriminacije.
Sudija Vakičic Željka je dobila naredbu za tužbu odbaci kako zna i umije, brutalno kršeći zakon a to je izvršila tako što je samo prepisala presudu kolege Matković Aleksandra ne vodeći računa da ispravi detalje koji nemaju nikakve veze sa ovim predmetom. Time i smišljenim kršenjima zakona u drugim postupcima je "otplatila" stambeni kredit koji je "dobila" od pljačkaške Hypo banke iz 2009-te i imenovanje za sudiju Osnovnog suda u Bijeljini 03.05.2011. neposredno prije nego su joj dodijeljeni predmeti u kojima sam stranka
SMIŠLJENI TEROR I KRIMINAL DODIKOVOG REŽIMA, ŠEF MAFIJE JE LIČNO OBZNANIO JAVNOSTI OTKRIVANJEM "CRNE KNJIGE" SA IMENIMA LICA PROTIV KOJIH NJIHOVI LJUDI U INSTITUCIJAMA, (NE DAKLE DA POSTUPAJU INSTITUCIJE U SKLADU SA ZAKONOM) TREBA DA VODE BORBU, DODAJUĆI NAREDBU - "MI TO MORAMO DA URADIMO".
Kako to rade danas njihovi ljudi vidljivo je na primjeru likvidacije Davida Dragičevića a isti plan za moje ubistvo, sačinili su kriminalni klan Borovčanin Danko&Luka, u sadejstvu sa Jovanom Tomaš, Rajkom Čalovićem i Jelenom Marković koji su direktno umješani u planiranje mog ubistva na Sokocu a kakva je uloga Vakičić Željke, Radujko Milana, (koji su u ovom predmetu smišljeno uklonili falsifikat sudskog rješenja), te više osoba iz OJT Bijeljina i suda, od Dragoljuba Đurića koji je odgovoran za sačinjavanje falsifikata pa nadalje, pokazaće se uskoro.
Što se same osnove za ponavljanje postupka tiče i u tom segmentu se smišljeno pogrešno prezentuje član iz zakona jer je predviđeno da su osnov za ponavljanje nove činjenice "ILI" dokazi a ne kumulativno činjenice "I" dokazi kako se ovdje smišljeno pogrešno predstavlja te citiram relevantni stav : "6) ako stranka sazna za nove činjenice ili nade ili stekne mogućnost da upotrijebi nove dokaze na osnovu kojih je za stranku mogla biti donesena povoljnija odluka da su te činjenice ili dokazi bili upotrijebljeni u prijašnjem postupku".
I NARAVNO DA NEMA NIKAKVE MOJE KRIVICE ŠTO SAM OVA IZJAŠNJENJA DOBIO POSLIJE 7 GODINA RAZBOJNIČKE DISKRIMINACIJE, LOPOVSKE FAŠISTIČKE BANDE REPUBLIKE SRPSKE, KOJA JE UBILA ĆERKU MOJE SESTRE, OSMOGODIŠNJU DJEVOJČICU PRILIKOM ŠVERCA NARKOTIKA U BOBAR GRUPU PA SAKRILA MATERIJALNI DOKAZ UBISTVA, ŠTO JE PRAVI RAZLOG ZA GESTAPOVSKE METODE BOROVČANIN DANKA I KRIMINALACA IZ OJT BIJELJINA.
Čak i da je tako ovde postoji i nova činjenica, (da ne postoji nikakvo rješenje o zabrani pristupa što sudija Vačičić nije ni pokušala da utvrdi) a i novi dokazi vezani za tu činjenicu a to su navedena pismena izjašnjenja sudova i tužilaštva.
I samo objašnjenje vezano za izdavanje ili neizdavanje neke pismene naredbe u odnosu na usmenu je sramotno.
Sud na taj način smišljeno napada na Ustavom garantovana prava da građanin ima pravo žalbe na odluku koja mu je saopštena da ima pravo dobiti pismeno rješenje a favorizuje se fašistička diskriminacija po usmenoj naredbi neke bahate bitange iz tužilaštva kojoj su ruke krvave do ramena.
I sve to uz nespornu činjenicu da nikada nije utvrđeno niti se dokazivalo da je takva usmena naredba uopšte izdata a posebno ne kako ona tačno glasi, na stranu to što takva naredba ne može biti izdata ni prema pojedincu a kamoli prema svim srodnicima osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo čije ubistvo udruženim snagama prikrivaju, policija, tužilaštvo i sudovi Republike Srpske a sve po naredbi njihovog vrhovnog mafijaškog bosa dodik milorada.
I na kraju, za razliku od vremena kada je vođen postupak, kada je u punoj snazi i moći bila Bobar grupa danas se zna da je tužena RS, pljačkala građane i budžet preko Bobar banke te takođe i preko Balkan investment banke i Banke Srpske, za što se zna u iznosu od najmanje 2 milijarde maraka i to najvećim dijelom preko osnovnog suda Republike Srpske što praktično i suštinski znači da su milorad dodik, ministri u vladi, okružni tužioci, sudije, poslanici i inspektori policije, (ne svi) saučesnici u pljački i ubistvima građana, odnosno saučesnici u prikrivanjima tih zločina, saučesnici u napadu na ljudska prava u napadu na ustavni poredak i za to će uskoro dobiti zaslužene kazne.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

1 2 3 ... 42 43 44  Sledeći»
    My picture!

Kategorije