KO STITI UBICE DJECE ??? -

Pomozite da se objavi istina o ubistvu djevojcice Ivone u Bijeljini...
Sprega mafije i tuzilastva, ne dozvoljava novinarima da objave istinu...

Autor zdenkobajo | 24 Jun, 2018 | read_nums (18)
Cilj nije ni bio da se vodi postupak jer bi morao biti okončan čim bih dobio primjerak te odluke i razotkrio nelegalnost optužnice pred mjesno nenadležnim tužilaštvom i sudom, nego je plan bio da me pripadnici kriminalnog klana presretnu po izlasku iz sudnice i likvidiraju na isti način kako je u međuvremenu ubijen David Dragičević a poslije javno izdatog uputstva Dodik Milorada da njihovi ljudi u institucijama moraju voditi borbu protiv lica koja su SNSD-u nanijela štetu...
SUDIJA MARKOVIĆ JELENA JE KRŠENJEM MOJIH PRAVA I PRAVILA POSTUPKA SAUČESTVOVALA U POKUŠAJU PRIKRIVANJA DOKUMENTACIJE OD MENE, MONTIRANJU NEZAKONITE OPTUŽNICE I STVARANJU USLOVA ZA MOJE UBISTVO.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet:

80 0 P 080317 18 P

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

300 KM


OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI

ŽALBA NA PRESUDU 80 0 P 080317 18 P

PREDLAŽEM DA SE OVA ŽALBA UVAŽI, PRVOSTEPENA PRESUDA PREINAČI I USVOJI TUŽBENI ZAHTJEV U CJELINI.
PRESUDA SE OVOM ŽALBOM POBIJA U CJELINI, ZBOG POVREDE ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA, POGREŠNO I NEPOTPUNO UTVRĐENOG ČINJENIČNOG STANJA TE POGREŠNE PRIMJENE MATERIJALNOG PRAVA, VEZANO ZA ČLANOVE 208 - 211 ZOPP, ŠTO ĆE BITI OBRAZLOŽENO U TEKSTU ŽALBE!
Član 209. Povreda odredaba parničnog postupka postoji ako sud u toku postupka nije primijenio ili je nepravilno primijenio koju odredbu ovog zakona, a to je bilo od uticaja na donošenje zakonite i pravilne presude. Član 210. (1) Pogrešno ili nepotpuno utvrđeno činjenicno stanje postoji kad je sud neku odlučnu činjenicu pogrešno utvrdio, odnosno kad je nije utvrdio. (2) Nepotpuno utvrđeno činjenično stanje postoji i kad na to upućuju nove činjenice ili novi dokazi. Član 211. Pogrešna primjena materijalnog prava postoji kad sud nije primijenio odredbu materijalnog prava koju je trebao primijeniti ili kad takvu odredbu nije pravilno primijenio.

Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2, koje prilažem pokazuje da sudija Marković Jelena smišljeno krši zakon i prikriva teška krivična djela, sučestvujući u zločinima i diskriminaciji jer iako je upozorena ovim rješenjem da se bavila temom smrti bliskog lica za šta nisam ni tražio odštetu niti isticao tužbene zahtijeve, ona to čini i u ovom predmetu, otvoreno priznajući da je sve moje dokaze odbacila iz kako kaže "jednostavnog razloga" što je OJT Bijeljina, proglasilo pogibiju Ivone Bajo za "zadesnu smrt" a ne njeno ubistvo.
Osim toga se smišljeno plasirala u presudi, (prvi pasus poslednje strane) lažna tvrdnja da "postupaci još nisu završeni" protiv mene po prijavi za "ugrožavanja sigurnosti" kada mi je odnesen računar i prikupljani podaci posebnim istražnim radnjama. Sudija Marković ne navodi iz kog spisa potiče ta njena tvrdnja pošto je naravno LAŽNA a dokaz za to je Odluka po laznoj prijavi, odnosno Naredba da se neće sprovoditi istraga T15 0 KT 0002365 10 od 14.12.2012. što znači da uz pomoć sudije Marković i njenih saučesnika, pripadnici mafije preko 5 godina krše garantovana prava iz članova 23 i 27, pošto su me smišljeno lažno prijavili a sada se evo sudija Marković usuđuje mješati u rad tužilaštva, (iako u presudi tvrdi da nema tu mogućnost) i to tako da njihovu odluku o nesprovođenju istrage "poništava" i tvrdi da postupak nije završen. Ovo je podjednako i kriminalno i tragično na koji način se jedna osoba ophodi sa zakonom, sudom, i poslom koji obavlja i ona je ta koja navodima u presudi koju je potpisala izlaže sud poruzi a ne ja koji ukazujem na te kriminalne radnje...
TIME SE JASNO VIDI DA SUDIJA MARKOVIĆ NIJE NI NAMJERAVALA UTVRĐIVATI ČINJENICE PO OSNOVU MOJE TUŽBE NEGO JE FORMIRALA SVOJU FIKTIVNU TUŽBU SA OSNOVNIM CILJEM DA DOKAZUJE KAKO JE IVONA BAJO SAMA PALA I SAMA SE "ZADESNO" UBILA, KAKO JE TO POKUŠANO I NEDAVNO POSLIJE UBISTVA DAVIDA DRAGIČEVIĆA. VIŠE PUTA UPORNO ISTICANJE TEME O ZADESNOJ SMRTI IVONE BAJO, POKAZUJE KOLIKI JE STRAH MAFIJAŠKE MREŽE OD NEOBORIVIH DOKAZA KOJE SAM PRIKUPIO O PRIKRIVANJU TOG ZLOČINA ŠTO NIJE UOPŠTE TEMA NIJEDNE TAČKE IZ TUŽBE ALI JE GLAVNI PRIORITET SUDIJE MARKOVIĆ I NJENIH SAUČESNIKA DA UKLANJAJU DOKAZE O PRIKRIVANJU UBISTVA JER IM PRIJETI PRAKTIČNO DOŽIVOTNA ROBIJA NE SAMO ZA UBISTVO, NEGO I ZA KRIJUMČARENJE U BOBAR GRUPU I PLJAČKU MILIJARDI MARAKA PREKO BANAKA POD KONTROLOM VLADE RS...
OBRAZLOŽENJE
Veličina i količina kršenja zakona i odredbi iz članova parničnog postupka je tolika da praktično skoro i ne postoji niti jedna radnja koja nije smišljeno nezakonita što se vidi i iz zapisnika u predmetu a ja ću opisati samo neka kršenja kako ne bih oduzimao suviše vremena drugostepenom sudu.
NELEGALNOST KOMPLETNOG POSTUPKA
Paralelno sa ovom mojom tužbom, druga strana u postupku, Republika Srpska, pokrenula je protiv mene TAJNU istragu poslije prijave Pravobranilaštva RS, (ured u Bijeljini) i otvorila predmet pred OJT Istočno Sarajevo. Taj tajni dio kada su snimane komunikacije, angažovani prikriveni istražitelji itd, trajao je od polovine 2015-te do juna 2016-te a onda sam pozvan u CJB Bijeljina kao osumnjičeni za krivično djelo "povreda ugleda suda". Iz priloga "Zapisnik za povredu ugleda suda 07.07.2017." vidljivo je da je jedna od osoba navedenih kao akteri, svjedoci ili čak direktni podnosioci prijave i ovde postupajuća sudija Marković Jelena.
Podsjećam da sam više puta zahtijevao u ovom postupku zaštitu i primjenu prava iz ustava iz člana 23, te članova 131-136, vezano za dokumentaciju koju su organi RS, prikupljali o meni sa namjerom da je koristim u postupku a tražio sam čak i sudsku mjeru obezbjeđenja a sudija Marković i Radujko Milan su glumili da ne znaju ništa o krivičnom predmetu sve dok nisam priložio dokaze o tome. Pismeno sam prvo još 26.06.2017. zahtjevom tražio od OJT Istočno Sarajevo rješenje o njihovoj nadležnosti a potom i od Suda u Sokocu što je ignorisano kao i moji zahtjevi sudiji Marković.
Iz priloga "T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017." na drugoj strani se vidi da se zasniva i na prijedlogu za određivanje nadležnosti te "Dopisu republičkog tužilaštva RS". To je dokument koji je sakrivan od mene a što je činila i sudija Marković, odbijajući da primjeni navedene članove a sada će se otkriti i zbog čega.
Iz priloga "Naredba za dovođenje po 89 0 K 058509 17 KPS" vidi se da je pokrenut postupak i izdata naredba za prinudno dovođenje na Sokolac što je i učinjeno 12.03.2018. kada sam oko 7 sati proveo zarobljen u zadnjem dijelu transportnog vozila, praktično limenom sanduku izložen opasnosti po zdravlje pa i život.
Da ovaj krivični predmet nema nikakav legitimitet dokaz je upravo odluka "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." iz koje se vidi da se ona ne odnosi na bilo kakvu prijavu protiv mene nego na moju prijavu protiv više lica, (pravobranilaštva, tužilaca i sudija).
U pitanju je prijava za sačinjavanje falsifikata rješenja suda u Bijeljini, puštanje u pravni promet i pokušaj prikrivanja počinilaca u šta su umješani direktno osobe, Đurić Dragoljub, Borovčanin Danko, Vakičić Željka, Radujko Milan, Sekulić Cvijeta i više lica iz tužilaštva i sudske policije koja su koristila taj falsifikat. U prilogu "Rješenja sudova" su skenirana zaglavlja oba rješenja iz čega je jasno da je pečat pravosnažnosti nelegalan a posjedujem kompletna rješenja što nije bitno za ovaj postupak.
DAKLE, OPTUŽNICA PROTIV MENE I KRIVIČNI POSTUPAK SU MONTIRANI SPAJANJEM ODLUKE RJTRS, PO MOJOJ KRIVIČNOJ PRIJAVI SA NEKOM PRIJAVOM PROTIV MENE NA KOJU SE TA ODLUKA UOPŠTE NE ODNOSI.
Cilj nije ni bio da se vodi postupak jer bi morao biti okončan čim bih dobio primjerak te odluke i razotkrio nelegalnost optužnice pred mjesno nenadležnim tužilaštvom i sudom, nego je plan bio da me pripadnici kriminalnog klana presretnu po izlasku iz sudnice i likvidiraju na isti način kako je u međuvremenu ubijen David Dragičević a poslije javno izdatog uputstva Dodik Milorada da njihovi ljudi u institucijama moraju voditi borbu protiv lica koja su SNSD-u nanijela štetu.
Radujko Milan koji je postupao i u predmetu 80 0 P 057426 14 P, za koji se u optužnici tvrdi da je počinjeno krivično djelo, formalno je jedan od podnosilaca prijave protiv mene iz 2015-te a sudija Marković Jelena kao jedna od navedenih aktera su direktno zainteresovani za ishode oba postupka nisu smjeli postupati po mojoj tužbi koju su dobili u rad 2016-te.
SUDIJA MARKOVIĆ JELENA JE KRŠENJEM MOJIH PRAVA I PRAVILA POSTUPKA SAUČESTVOVALA U POKUŠAJU PRIKRIVANJA DOKUMENTACIJE OD MENE, MONTIRANJU NEZAKONITE OPTUŽNICE I STVARANJU USLOVA ZA MOJE UBISTVO.
Da je sudija Marković Jelena poštovala prava iz ustava i postupka te svoju obavezu iz člana 6 ZOS-a, ja bih još 2017-te imao dokument - RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015. na kome se zasnivala montirana optužnica i spriječio sve dalje radnje po tom predmetu i tako ne bi ni došlo do naredbe za dovođenje kada mi je ugroženo zdravlje i život...

ARGUMENTI, DOKAZI I ČINJENICE ŽALBE
I svojom presudom, sudija Marković Jelena nastoji da sakrije dokumentaciju koja se prikuplja nelegalnim nadzorom, montiranim optužnicama, angažovanjem špijuna, plaćenih ubica i slično sa ciljem da se prikupljeni podaci upotrijebe za ucjene svih koji se planski ili "SLUČAJNO" snime a ako to nije moguće onda da se časni, pošteni, nepotkupljivi, likvidiraju pošto su "skenirane" njihove navike, kretanje i praktično zbog korištenja mobilnih telefona, poznate su lokacije skoro svih osoba 24 sata dnevno, osim kada recimo, telefone ostavim na nekoj lokaciji i idem bez njih...
Da bi stvorila osnov za presudu koju je u startu zamislila, sudija Marković je brutalno pogazila temelj ZPP-u, Član 2. stav (1) U parničnom postupku sud odlučuje u granicama zahtjeva koji su stavljeni u postupku. Umjesta da se bavi tim zahtjevima u navedenih 6 tačaka, sudija Marković je ponovo iznosila neosnovane teze o zadesnoj smrti Ivone Bajo i odluci tužilaštva o tome iako to nije pomenuto u tužbenom zahtjevu, niti je spis OJT Bijeljina KTA-596/09 bio dio dokaznog materijala, nije predložen ni od Pravobranilaštva RS, niti od same sudije da bi iz njega unosila bilo kakve zaključke.
Sudija Marković je odbila sve moje dokaze - BEZ OBRAZLOŽENJA, što je bila obavezna zakonom a onda tek u presudi to obrazlaže nedviđeno besmislenim "obrazloženjem" kako je navodno OJT Bijeljina utvrdilo da je Ivona Bajo stradala bez ičije krivice iako njena pogibija nije tema nijedne tačke, nije vršen uvid u taj predmet a tužbe se tiče privatnog vlasništva koje drži RS u svom posjedu, te mojih prava proizašlih iz SMIŠLJENO LAŽNE prijave za ugrožavanje sigurnosti.
Sudija Marković je grubo prekršila odredbe zakona i vezano za dokazni postupak, jer nije dozvolila da obrazložim tužbu i obrazlažem dokaze prema članu 99 nego je odmah prešla na završnu riječ. Taj kriminalni plan je zamislila još mnogo ranije zakazavši za 11 sati glavnu raspravu u ovom postupku a već u 12 sati pripremno ročište u predmetu 80 0 P 077873 16 P u kome smo opet svi isti sudionici. I tako minimiziranje rasprave na 1 sat je dodatno skratila zadržavajući početak više od 15 minuta jer pozvan sam da uđem poslije 11:15 dana 10.05.2018, a lažno je zaveden početak u 11 sati i zbog brutalnog falsifikovanja činjeničnog stanja zapisnike i ne potpisujem. Sudija Marković Jelena je brutalno i smišljeno kršila zakon kao što je to činila i ranije a da je to istina dokaz je odluka Okružnog suda u Bijeljini Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2 u kome na drugoj strani stoji da se ista bavila istraživanjem prava na naknadu zbog pogibije djevojčice Ivone Bajo, što ja kako potvrđuje drugostepeni sud nisam ni tražio.
Nisam to tražio ni u ovoj tužbi i niti u jednoj od 6 tačaka se ne pominje Ivona Bajo, niti moja neka prava zasnovana eventualno zbog njenog ubistva ili posljedica toga.
Uprkos svemu, sudija Marković nastavlja sa činjenjem istih kriminalnih radnji i više puta svoje odluke obrazlaže nekim navodnim odlukama o slučajnoj smrti Ivone Bajo, zadesnoj smrti i ko zna odakle i na osnovu kog predmeta unosi neki stav, kako ja nemam prava da pokrećem bilo kakve radnje vezano za Ivonu Bajo ni u krivičnom postupku a niti ostvarujem prava kao njen nasljednik nego je to njena majka Budimka Bollin Bajo.
Sudija Marković smišljeno prikriva činjenicu da je u više predmeta i tužilaštvu i sudovima dostavljena Punomoć, kojom sam ovlašten da preduzimam sve potrebne radnje pred svim državnim organima vezanim za njene pravne interese a posebno po pogibiji Ivone Bajo. Tu punomoć prilažem i sada iako je kažem sastavni dio više spisa a čak sam zastupao gospođu Bollin i u sudskom postupku pred ovim sudom 80 0 P 043324 13 P 2.
KAKO I ZAŠTO MI JE OVAJ SUD PREDAO VIŠE PREDMETA PA I SPORNI RUKSAK DVOSTRUKO PRESJEČENOG KAIŠA, OPRAN HEMIJSKIM SREDSTVOM AKO JA NISAM BIO OVLAŠTEN DA IH PREUZMEM ???
Naredba 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017. pokazuje da je upravo Osnovni sud u Bijeljini doneo odluku da se jedan od predmeta koje pominjem u tužbenom zahtjevu, vrati porodici Bajo i to imenom i prezimenom meni, Zdenku Baji. Opet se sudija Marković Jelena usuđuje mješati u rad drugog organa tvrdeći da ne mogu preduzimati nikakve radnje iako je Osnovni sud u Bijeljini izdao naredbu u kojoj se navodi da ih preduzmem. U toj naredbi SUD, pominje "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." poteklo od OJT Bijeljina u kome se osim saglasnosti za povrat metalne korpe, navodi i da TUŽILAŠTVO NEMA SAZNANJA O OŠTEĆENJIMA DJEČJEG RUKSAKA.
POŠTO JE UPRAVO TAJ PREDMET "DJEČJI RUKSAK" JEDNA OD TAČAKA IZ TUŽBENOG ZAHTIJEVA U OVOM POSTUPKU, SUDIJA MARKOVIĆ SE MORALA BAVITI NJIME I ISTRAŽIVATI ŠTA JE TUŽILAŠTVO UTVRDILO ILI NIJE UTVRDILO VEZANO ZA TAJ PREDMET A NE DA PIŠE O IVONI BAJO TRUDEĆI SE IZ PETNIH ŽILA DA PRIKRIJE SVE DOKUMENTE KOJI DOKAZUJU DA JE TO SMIŠLJENO PRIKRIVENI ZLOČIN. TRENUTNO STANJE JE OVAKO : OJT BIJELJINA PISMENO NAVODI DA NEMA SAZNANJA O PREDMETU KOJI JE DOKAZ VIŠE KRIVIČNIH DJELA A OSOBE DANKO BOROVČANIN I MARKOVIĆ JELENA ZNAJU ZA TAJ PREDMET I VIDJELI SU GA LIČNO. U OVOM POSTUPKU U ZAPISNIKU STOJI DA SAM GA POKAZAO SUDIJI I UPOZORIO JE NA OBAVEZU PRIJAVLJIVANJA A ONA I BOROVČANIN SPREČAVAJU DA SE O TOME OBAVJESTI TUŽILAŠTVO - DOVOLJNO DA OBOJE ZAVRŠE NA DOŽIVOTNOJ ROBIJI...
Sudija Marković Jelena je u presudu unijela mnoštvo nepotrebnih, besmislenih pa i lažnih tvrdnji koje nisu zasnovane na dokaznom postupku, ne zna se čak ni iz kog predmeta neke tvrdnje potiču. Nijednom riječju nije demantovala ništa od onoga što sam ja mogao reći u ionako malo vremena što mi je dozvoljeno ali je spremila savršen dokazni materijal za krivični predmet protiv sebe za povredu zakona od strane sudije, saučesništvo u više krivičnih djela a najteže prikrivanje teškog ubistva Ivone Bajo. Jer u zapisniku stoji da sam joj pokazao materijalni dokaz ubistva, DJEČJI RUKSAK, upozorio na obavezu prijavljivanja krivičnog djela i posljedice a pošto se OJT Bijeljina pismeno izjašnjava da o tome NEMA SAZNANJA, time je osoba Marković Jelena saučesnik sa Borovčanin Dankom koji sprečava dostavu dokaza krivičnog djela tužilaštvu.
Takođe se plasira još jedna besmislena i lažna tvrdnja da, (opet iz nepoznatog izvora) ja navodno hoću nasilno da dolazim i pregledam spise "PO SVOM NAHOĐENJU".
Ova obrazloženja ja sad prvi put vidim i siguran sam da ni u jednom predmetu niti dokumentu koji sam imao prilike vidjeti ne postoje nego je to prepričavanje usmenih uputstava nekoga ko je naložio sudiji Marković šta da napiše, (vjerovatno Kovačević ili Borovčanin). Čak i da su ova objašnjenja zavedena u nekom dokumentu moralo je biti doneseno pismeno rješenje o zabrani pristupa u kome bi bila navedena takva argumentacija, da mi se preda i omogući pravo žalbe prema odredbama člana 16 Ustava RS a ne da ih sada sudija Marković u ovom postupku izmišlja bez navođenja izvora, pokušavajući opravdati fašističke metode kriminalaca iz tužilaštva i Borovčanin Danka.
Napominjem da sam priložio više dokumenata u kojima se pozivam na ZOSPI-a i prava garantovana Ustavom RS, članom 23. Sama sudija Marković tvrdi da čak i postupak po prijavi za ugrožavanje sigurnosti nije okončan što je kako sam dokazao LAŽ a sada postoji i predmet po prijavi za "povredu ugleda suda" iz koga prilažem "Poziv po 89 0 K 058509 17 KPS za 03.04.2018." u kome se u poslednjem redu navodi da Zdenko Bajo, citiram :
"IMA PRAVO DA RAZMATRA SPISE I PREDMETE KOJI MU IDU U KORIST"
Osim što je izmislila izraze o nasilnim i "po svom nahođenju" pregledanjima spisa, ovo je još jedan primjer u kome se sudija Marković brutalno miješa u rad drugih organa sa ciljem da mi otme garantovana prava i pokuša legalizovati RAZBOJNIČKI FAŠISTIČKI SISTEM, koji je uspostavila političko tajkunska mafija Dodik Milorada uz njenu pomoć i saučesnika poput Borovčanina, Kovačevića, Stjepanović itd...
O spisima koje je predložila sudija i navodno izvodila dokaze i obrazloženja ne vrijedi ni trošiti riječi jer je pravobranilaštvo u svom odgovoru zaboravilo da navede i činjenice i dokaze te je ovo nezakonito izvršila sudija Marković. Iz popisa tih spisa u zapisniku, vidljivo je da se 80 0 P 057510 14 P2, navodi dva puta a 80 0 P 057426 14 P iako je prvi na popisu, sudija Marković Jelena ga uopšte nije analizirala u presudi. To je zbog toga što je u njemu sudija Vakičić Željka ili da se tako izrazim, SUD JE UTVRDIO da je sačinjen falsifikat sudskog rješenja na moju štetu.
Odšteta od 100 KM mi nije dosuđena jer kako je obrazložila sudija Vakičić, nisam dokazivao da sam psihički poremećen povodom toga, (kao što je to recimo pred sudom dokazao predsjednik tužene RS, Dodik Milorad). Akteri sačinjavanja tog falsifikata, rasturanja kopija i pokušaja prikrivanja počinilaca su Đurić Dragoljub, Borovčanin Danko, Vakičić Željka, Radujko Milan, Sekulić Cvijeta, te više lica iz OJT Bijeljina i sudske policije.
Prekršajne predmete sam ja predložio i obrazložio koja im je svrha a to je da u istima postoje podaci, dokumentacija pa čak i fotografije materijalnog dokaza ubistva za koji danas tužilaštvo kaže da nema nikakvih saznanja a čak postoje i snimci video nadzora gdje svima pokazujem taj predmet i tražim da se obavijesti tužilaštvo o njemu te da mi se uruči metalna korpa. Sudija Marković nije pomenula ni jednu jedinu riječ nego je prepisivala uglavnom laži koje je načelnik Borovčanin Danko naredio svojim podređenima da pišu u zabilješkama istovremena prećutkujući da svjedok Čivić Omer izjavio pred sudom da sam jasno i glasno upozoravao sve prisutne da prekinu sa kršenjem garantovanih prava i prikrivanjem krivičnih dijela.
Takođe je prećutana činjenica da je u rješenju taj sud naveo kako se nije bavio kršenjem mojih prava te da bi to moglo biti predmet nekog drugog postupka što evo sudija Marković NEĆE da razmatra jer je zakon i prava ne zanimaju nego izvršava naloge mafijaškog režima koji ubija i pljačka građane.
Sudija Marković Jelena "izvršila je čak uvid" u predmet tužilaštva T14 0 KTA 0010617 14, koji ni ona nije navela na pripremnom ročištu u onom popisu spisa te je dakle dodatno i dvostruko prekršila zakon. Dobro da nije izvršen uvid i u telefonski imenik, red vožnje i slične dokaze po ličnom nahođenju sudije Marković Jelene, koji kao i ostali nemaju nikakve veze sa tužbenim zahtjevom i jedina im je svrha da popune "obrazloženje" presude da se ne svede samo na onih nekoliko lažnih teza koje sam dokazao da nemaju nikakve veze sa istinom.
I tvrdnje kako ja neosnovano želim vršiti uvide u neke spise bez pravnog osnova se sada prvi put pojavljuju u ovom "obrazloženju" presude sudije Marković, opet bez navođenja, koji je tačno spis "izvor" tih tvrdnji.
Svrha ovog novo izmišljenog "objašnjenja" je da se opravdava RAZBOJNIČKA FAŠISTIČKA DISKRIMINACIJA, da se OTME pravo garantovano članom 16 i sudija Marković aktivno saučestvuje u napadu na ustavni poredak, jer umjesto da se u nekom postupku izrekne sankcija, poslije zakonske procedure, da se i meni omogući iznošenje argumenata, sprovodi se bezočna diskriminacija prema svim srodnicima djevojčice Ivone Bajo, bez pismene naredbe ili rješenja, kako ne bi ostali tragovi tog razbojništva a sad kad sam uprkos svemu razotkrio te mafijaške metode, sudija Marković u svojoj "presudi" iznosi opravdanja za postupke tužilaštva i načelnika sudske policije iako niko od njih nije saslušan po tom osnovu niti je izvršen uvid u bilo koji predmet iz koga se to navodno utvrdilo.
Jedini dokumenti koji postoje o tome su izjašnjenja koja prilažem "Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017." te "Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017." i "OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017." a u njima se navodi da nijedan organ nije izdao pismeno rješenje o zabrani pristupa čak ni meni a pogotovo ne svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo, a kakvu je FAŠISTIČKU RAZBOJNIČKU DISKRIMINACIJU primjenjivao Borovčanin Danko godinama i kakvu sada pokušava da legalizuje i proglasi vrhuncem demokratije i poštovanja prava, osoba Marković Jelena.
Te dokaze je sudija odbila jer kao i ostali kvare njen plan i pripremljenu presudu a istovremeno razotkrivaju i dokazuju teške kriminalne radnje više lica uključujući i nju.
OVDE JE SVE SAVRŠENO JASNO : TUŽILAŠTVO NEMA SAZNANJA O OŠTEĆENJU TUĐE STVARI, DJEČJEG RUKSAKA, ŠTO JE SAMO PO SEBI KRIVIČNO DJELO, NEVEZANO ZA TO DA LI JE TO ISTOVREMENO I DOKAZ SPREČAVANJA DOKAZIVANJA, DOKAZ UBISTVA ITD I SUDIJA JE BILA OBAVEZNA OMOGUČITI DA SE TAJ DOKAZ DOSTAVI TUŽILAŠTVU A NE DA IZVODI IMPRESIJE O NAČINU POGIBIJE IVONE BAJO KOJA NIJE BILA NITI U JEDNOJ TAČKI TUŽBE. JASNO JE DA I SUDIJA MARKOVIĆ I OJT STJEPANOVIĆ DANICA SMIŠLJENO SAUČESTVUJU U TEŠKIM KRIVIČNIM DJELIMA KAKO BI PRIKRILE UBISTVO, KRIJUMČARENJA I PLJAČKU MILIJARDI MARAKA.
Iz tog takozvanog uvida u spise koje je kao vršila sudija Marković, vidljivo je da je bio potpuno bespotreban i beskoristan jer su svi spisi koje je sudija predložila, počeli i okončani prije 15.04.2015. kada sam preuzeo jedan dio stvari, "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" privatnog vlasništva a posebno prije nastanka priloga "Zahtjev od 15.07.2016." kada sam zahtijevao da se poštuju prava, da mi se omogući uvid u dokumentaciju prikupljanu o meni, podnošenje prijave u skladu sa zakonom, uručivanje predmeta koji je i dan danas nelegalno i nezakonito u sudskom depou.
Pitanje je, šta će Republici Srpskoj mrežasta metalna korpa koja je privatno vlasništvo, šta će ta korpa sudiji Marković Jeleni, da li zbog toga ubacuje bespotrebne tvrdnje, kako ja nisam nasljednik Ivone Bajo.
Važno je opet ponoviti da sam ja više puta dostavio kupije punomoći vezano za prava gospođe Budimke Bollin i čak je to navedeno u zapisniku o predaji predmeta i u dokumentima Tužilaštva.
Još jedna, potpuno lažna i lažno kriminalna tvrdnja je da postupak po prijavi za "ugrožavanje sigurnosti" protiv mene nije završen te sam stoga i prilažio odluku tužilaštva u Doboju iz koje se vidi da je okončana a priložio sam je i u predmetu u koji je sudija Marković navodno vršila uvid 80 0 P 039976 12 P, gdje su bili tuženi upravo Kovačević Novak i Borovčanin Danko a kada je ista sudija Marković, donijela odluku da ih oslobađa odgovornosti, uprkos članu 48 Ustava RS te navela da sam trebao tužiti Republiku Srpsku.
Sada kada sam tužio Republiku Srpsku po sasvim drugim osnovama, sudija Marković, naprasno zaboravlja da je prijava protiv mene za "ugrožavanje sigurnosti" davno okončana i da dokaz o tome postoji i u predmetu u kome je postupala i u koji je sad navodno vršila uvid te lažno smišljeno iznosi tvrdnju kako taj postupak i dalje traje.
Ističem da nije navedeno, kako je sudija Marković, navodno saznala da taj postupak nije okončan, iz kog sudskog spisa od kog državnog organa ili nekog fizičkog lica je dobila taj podatak, pošto ta informacija nije iznesena tokom dokaznog postupka niti je pravobranilaštvo to tvrdilo, nego se sada odjednom niotkuda pojavljuje u presudi.
Što se tiče opisa dodatnog tužbenog zahtjeva koji je odbačen pod izgovorom da se ne može podnositi na glavnoj raspravi to je još jedan primjer kršanja zakonskih odredbi jer je propisano : "član 57. (1) Tužilac može preinačiti tužbu najkasnije do zaključenja pripremnog ročišta ili do početka glavne rasprave, ako pripremno ročište nije održano. (2) Nakon održavanja pripremnog ročišta, a najkasnije do zaključenja glavne rasprave, sud može dopustiti preinaku tužbe samo ako ocijeni da preinaka nije usmjerena na odugovlačenje postupka i ako tuženi pristaje na preinaku."
Osim što je prema zakonu moguće i u ovoj fazi preinačiti tužbu, ističem da je na ročištu 10.05.2018. bila druga preinaka vezana za nazakonito zarobljavanje 12.03.2018. i transportovanje na Sokolac, koju je sudija odbila i kako je u zapisniku navedeno istu SUD VRAĆA. Odakle onda u spisu ta preinaka ???
U predmetu je u stvari druga preinaka sa naslovom "DOPUNA TUŽBE 80 0 Mal 080317 16 Mal" sa odštetnim zahtjevom zbog troškova od 1700 KM vezano za dan 15.12.2016. i predmet 80 0 Pr 082502 17, poslata poštom ranije a koju sudija Marković Jelena nije ni pogledala, niti je bila svjesna da postoji sve dok nije pisala presudu i pošto joj nije bilo jasno o čemu se radi pomješala je te dvije preinake odnosno dopune. Kako je u zapisniku od 10.05.2018. navedeno, ta druga dopune KOJA MI JE VRAĆENA, se odnosila, (dno prve strane zapisnika) NA OKOLNOSTI KRŠENJA PRAVA - uzrokovanih montiranjem nelegalne optužnice i zarobljavanjem dana 12.03.2018. sa naslovom "DOPUNA ZBOG POVREDE PRAVA LIČNOSTI, TUŽBE 80 0 Mal 080317 16 Mal.
TO JE SAMO JOŠ JEDAN DODATNI DOKAZ DA SUDIJA MARKOVIĆ NIJE NI ČITALA PODNESKE NITI ANALIZIRALA DOKAZE POŠTO JE OD POČETKA BILA NA ZADATKU KOJI JE DOBILA A TO JE ZAŠTITA MAFIJAŠKOG FAŠISTIČKOG REŽIMA DODIK MILORADA PO SVAKU CIJENU.

PRILOZI

Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2
Naredba T15 0 KT 0002365 10
Zapisnik za povredu ugleda suda 07.07.2017.
T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.
Naredba za dovođenje po 89 0 K 058509 17 KPS
RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
Rješenja sudova

Punomoć
Naredba 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Poziv po 89 0 K 058509 17 KPS za 03.04.2018.
Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017.
Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017.
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 21 Jun, 2018 | read_nums (20)
Ministarstvo pravde memo_pravdac Zdenko Bajo 3 285 2018-03-20T20:17:00Z 2018-03-20T20:19:00Z 2018-03-20T20:20:00Z 1 350 1995 NNN 16 4 2341 11.9999 9,35 pt 2 false false false MicrosoftInternetExplorer4
DOKUMENT KOJI SAM TRAŽIO I KONAČNO DOBIO POKAZUJE DA SU KRIMINALCI IZ SUDSKE POLICIJE, TUŽILAŠTVA, MUPA I SUDA, MONTIRALI NEZAKONITU OPTUŽNICU PROTIV MENE KORISTEĆI ODLUKU REPUBLIČKOG TUŽILAŠTVA O MOJOJ PRIJAVI PROTIV NJIH, TAKO ŠTO SU JE SPOJILI SA NJIHOVOM PRIJAVOM PROTIV MENE. ISTRAŽNE RADNJE SU OBAVLJANE PARALELNO KAD I NAD DAVIDOM DRAGIČEVIĆEM I DA SAM IGRAO PO NIHOVIM TAKTOVIMA, BIO BIH NAĐEN U NEKOM KANALU, POŠTO BIH PRETHODNO "OPLJAČKAO" NEKU KUĆU...

RAZOTKRIVANJE REŽIMSKE MAFIJAŠKE BANDE

 

 

OBRAZAC

ZAHTJEVA ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

 

  

ZAHTJEV ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

 

Na osnovu člana 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama (Službeni glasnik RS 20/01), od Republičkog tužilaštva Republike Srpske tražim:*

 

? obavještenje da li posjeduje traženu informaciju;

? uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju;

? kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju;

? dostavljanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju.**

 

                     ? poštom

                     ? elektronskom poštom

                     ? faksom

                     ? na drugi način:*** ________________________________________

 

 

Ovaj zahtjev se odnosi na sljedeće informacije:

Prema podacima iz “optužnice” T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017. Vi ste, (RTRS) dodjelili OJT-u Istočno Sarajevo u rad predmet po prijavi protiv mene za “povredu ugleda suda” a po “prijedlogu” od 07.05.2015. Ne ulazeći u motive bilo koga I ishod postupka, podsjećam das am već ranije 2010-te lažno prijavljen za “ugrožavanje sigurnosti” te sada namjeravam koristiti sve raspoložive dokaze u svoju korist. Stoga za sada tražim da mi dostavite na mejl skenirane dokumente i odgovore:

 

1) Prijedlog za određivanje nadležnosti drugog tužilaštva od 07.05.2015.

2) Dopis Republičkog tužilaštva od 01.06.2015.

3) Izjašnjenje RTRS da li su me osobe Gruhonjić Muhamed i Debeljević Milorad u predmetu T15 0 KT 0002365 10, lažno prijavili kao pripadnici Tužilaštva - službeno ili su to učinili kao privatna fizička lica, neslužbeno.

4) Da li je RTRS, zaprimilo material koji dakazuje da je Danica Stjepanović iz OJT Bijeljina smišljeno prikrila dokaze ubistva djevojčice Ivone Bajo.

5) Da li je RTRS, uvažilo moj zahtjev i naložilo novu istragu sa novim tužiocem uz nove dokaze u predmetu pogibije Ivone Bajo KTA-596/09

 

Zavisno od okolnosti zahtijevaću svjedočenje određenih osoba, zavisno od toga koje su radnje vršili privatno a koje u ime tužilaštva…

 

(Navesti što precizniji opis informacije koja se traži, kao i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje informacije.)

 

                                                                           __________BAJO ZDENKO____________

                                                                             Podnosilac zahtjeva/Ime i prezime

 

U __Bijeljini___,                                     _____­­­___Majke Jevrosime 20__________

                                                                                                    Adresa

dana _20.03.2018.__ godine.                        

                                                                          ________zdenkobajo@gmail.com__________

                                                                                       Drugi podaci za kontakt

 

                                                                           __________Zdenko Bajo____________

                                                                                                    Potpis

ODLUKA NA KOJU SE POZIVA REŽIMSKA BANDA NEMA NIKAKVE VEZE SA PRIJAVOM PROTIV MENE NEGO SE ODNOSI NA NJIHOVE MAFIJAŠKE AKTIVNOSTI…

Autor zdenkobajo | 18 Jun, 2018 | read_nums (33)
Upozoravam sudiju Marković Jelenu da prekine sa napadima na mene, na moja prava i na prava garantovana ustavom inače će se suočiti sa krivičnom odgovornošću zbog svojih postupaka i zaštite koju pokušava pružiti kriminalcoma koji prikrivaju UBISTVO, KRIJUMČARANJE, PLJAČKU MILIJARDI MARAKA. IZ SVEGA JE VIDLJIVO DA UNUTAR ORGANA REPUBLIKE SRPSKE POSTOJI ORGANIZOVANA ZLOČINAČKA ORGANIZACIJA KOJA KORISTI MOĆ KOJU IMA ZBOG POZICIJA NA KOJIMA SE NALAZE NJENI PRIPADNICI DA BI PLJAČKALA MILIJARDE MARAKA SVAKE GODINE A PRAVA GRAĐANA KRŠE KAKO BI SPRIJEČILI DOKAZIVANJE SOPSTVENOG KRIMINALA...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet:

80 0 Mal 080317 16 Mal

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

300 KM

DOPUNA TUŽBE 80 0 MAL 080317 16 MAL

Dokument - dokaz na osnovu kog podnosim dodatni tuzbeni zahtjev su skenirane "Uplatnice u predmetu 80 0 Pr 082502 17" koje su mi uručene uz rješenje, na kućnom pragu od strane službenice Osnovnog suda i to poslije poslednjeg održanog ročišta u ovom postupku što je u skladu sa odredbama ZPP-u član 57, s obzirom da ovu dopunu - preinaku nisam mogao izvršiti ranije. Nevezano za to da li će ova dopuna biti prihvaćena, predlažem da se dokazi koje sada prilažem usvoje s obzirom da jedan dio nisam imao ranije a jedan dio sam pokušavao predati na prethodnom ročištu što je sudija Marković Jelena potpuno neprofesionalno i nezakoniti spriječila. Stoga upozoravam sudiju da prekine sa napadima na mene, na moja prava i na prava garantovana ustavom inače će se suočiti sa krivičnom odgovornošću zbog svojih postupaka i zaštite koju pokušava pružiti kriminalcoma koji prikrivaju UBISTVO, KRIJUMČARANJE, PLJAČKU MILIJARDI MARAKA...
Sugerišem da u skladu sa odredbama ZOO, (Odgovornost pravnog lica za štetu koju uzrokuje njegov organ) materijalnu odštetu koju tražim, tužena RS nadoknadi od direktno odgovornog načelnika sudske policije Borovčanin Danka koji je primjenjivao mjere zabrane pristupa uprkos tome što za njih nije postojala nikakva pismena naredba - rješenje niti je ikada vezano za to vođen bilo kakav postupak. Istu osobu je ovde tužena uzela u zaštitu u predmetu 80 0 P 039976 12 P suprotno odredbama člana 48 ustava RS, uz "savjet" da sam trebao tužiti Republiku Srpsku. Zbog te podrške Borovčanin se dodatno osilio i nastavio sa razbojničkim, fašističkim postupcima prema svim srodnicima ubijene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo.

Predlažem da uz već istaknute tužbene zahtjeve, Sud donese i sljedeću: PRESUDU
- Tužena Republika Srpska se obavezuje da u roku od 30 dana isplati tužitelju Zdenku Baji, 1700 KM na ime materijalne štete koju je uzrokovala 15.12.2016. nezakonitim napadom na imovinu, (mrežasta metalna korpa i dječji ruksak iz predmeta KTA-596/09 i 80 0 K 065167 Kpp) te prava tužioca garantovana članovima 16 i 23 Ustava Republike Srpske, (podaci o otvaranju i vještačenju računara Compaq“ serijski broj 814DYSZ02R0 i dokumentacija prikupljana istražnim radnjama po KTA 246/10, 12 0 K 001162 10 Kpp).
- U skladu sa odredbama ZOO, član "Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti", stav "(1) Svako ima pravo zahtijevati od suda ili drugoga nadležnog organa da naredi prestanak radnje kojom se povređuje pravo njegove ličnosti." NAREĐUJE SE TUŽENOJ REPUBLICI SRPSKOJ DA PREKINE SA POSTUPCIMA KOJIM SE KRŠE PRAVA TUŽIOCA ZDANKA BAJE.
OPIS ČINJENICA I DOKAZI
Dana 15.12.2016. tražio sam od tužene, odnosno sudske policije da obavijeste Okružno tužilaštvo u Bijeljini - sekretara tužilaštva i Osnovni sud u Bijeljini - sekretara Osnovnog suda, vezano za moje zahtjeve po pitanju privatne imovine i prava garantovanih Ustavom na koje sam ukazivao pismeno više godina a posljednji put pismenim zahtjevima od 15.07.2016. godine, (već predato u ovom postupku).
Radi se o mrežastoj metalnoj korpi koja je i danas nezakonito u posjedu tužene te dječijem ruksaku koji je tužena vratila uništenog, dvostruko posječenog kaiša, opranog hemijskim sredstvo sa dijelom koji nedostaje te podacima koje je tužena prikupljala o meni višegodišnjim nadzorom kao i pregledom i vještačenjem računara koje je oduzela i držala 9 mjeseci u svom posjedu poslije smišljene lažne prijave za ugrožavanje sigurnosti.

Neposredno poslije tog događaja tužena Republika Srpska se putem tužilaštva u Bijeljini pismeno izjašnjava da navodno nema saznanja o oštećenjima ruksaka, (Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.) jer nisu navedena ni u dokumentima policije ni u dokumentima suda što je gnusna laž.
Republika Srpska odnosno tužilac Stjepanović Danica je taj materijalni dokaz ubistva smišljeno prikrila kako bi zaštitila počinioce i ubistva i krijumčarenja i pljačke preko bankarskog sektora.
Da je to istina dokaz su više zahtjeva upućenih tužilaštvu i konkretno tužiocu Stjepanović Danici od koji sam već priložio "Zahtjev tuziocu 30.04.2010." a prilažem sada još jedan od mnogih koje imam "Zahtjev za informacije 15.01.2014.".
Da bi mogli uspješno prikriti zločine, pripadnici mafije unutar organa Republike srpske su smislili plan da spriječe pristup svim srodnicima ubijene djevojčice a što je kulminiralo krajnjim bezobrazlukom da se o mojim dolascima i dokazima krivičnih djela koje donosim uopšte više niko ne obavještava te je sudska policija iako sam im pokazao materijalni dokaz ubistva odbila obavijestiti nadležne.
Dokaz za to su snimci video nadzora u zgradi koji su sastavni dio predmeta "80 1 Pr 082502 17 Pr" a sadrži i izjave svjedoka Čivić Omera koji kaže da sam jasno upozoravao na kršenje garantovanih prava te da su vidjeli materijalni dokaz ubistva, (Sekulić Dušan) a to nije navedeno u zabilješci jer im je načelnik naredio da to ne pominju kako bi zločin ostao prikriven.
S obzirom da je takvo postupanje načelnika i sudske policije nezakonito prekršili su pravila iz zakona o obligacionim odnosima i direktno su odgovorni za prouzrokovanu štetu.
Tužena Republika Srpska je svoju bahatost i bezobrazluk pokušala prikriti time što je moja glasna upozoravanja da se prestane sa kršenjima zakona i garantovanih prava pokušala predstaviti kao nekontrolisanu viku nekog psihopate i kršenje javnog reda i mira sa opaskom da se uopšte nije bavila kršenjem prava a što bi moglo biti predmet nekog drugog postupka, dakle ovog.
Rezultat svega je to da je za svoj bezobrazluk, kriminal i razbojništvo, Republika Srpska dosudila 1700 maraka kazne zbog događaja za koji je sama odgovorna odnosno njeni bahati i bezobrazni predstavnici oličeni u liku Danka Borovčanin i Danice Stjepanović.
Dokaz o tretmanu koji primjenjuje tužena RS, putem sudske policije je predmet "80 1 pr 004323 11 pr" iz koga prilažem izjave svjedoka date u zapisnik. Da je načelnik sudske policije svjestan bezakonje koje primjenjuje dokaz je prilog "Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.". VRHUNAC BEZOBRAZLUKA U TOM DOPISU JE POKUŠAJ DA SE PREDSTAVIM KAO LUDAK I TAKO PRIKRIJU NJEGOVI NAPORI DA ZATAŠKA MATERIJALNE DOKAZE UBISTVA.
Ali da taj dokaz postoji a o njemu navodno OJT Bijeljina nema saznanja vidi se iz već predatih priloga "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" i "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.". NEVEZANO ZA TO DA LI ĆE OVAJ ZAHTJEV BITI USVOJEN, SUDIJA MARKOVIĆ JELENA JE OBAVEZNA DA POSTUPI PO OBAVEZI IZ ZKP I PRIJAVI KRIVIČNO DJELO INAČE ĆE IZVRŠITI KRIVIČNO DJELO NEČINJENJEM I VIŠE PRATEĆIH KRIVIČNIH DJELA.
Da je fašistički tretman koji sprovodi načelnik sudske policije ovde tužene RS potpuno nezakonit jasno je iz samog opisa a da za to ne postoji nikakvo pokriće, dokaz su pismena izjašnjenja sudova, (Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017. te Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017.) i tužilaštva "OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.".
Osim priloženih dokaza i predmeta Prekršajnog suda sa video snimcima predlažem da se saslušaju svjedoci Čivić Omer, Lazić Milan, Sekulić Dušan, Borovčanin Danko i Stjepanović Danica.
IZ SVEGA JE VIDLJIVO DA UNUTAR ORGANA REPUBLIKE SRPSKE POSTOJI ORGANIZOVANA ZLOČINAČKA ORGANIZACIJA KOJA KORISTI MOĆ KOJU IMA ZBOG POZICIJA NA KOJIMA SE NALAZE NJENI PRIPADNICI DA BI PLJAČKALA MILIJARDE MARAKA SVAKE GODINE A PRAVA GRAĐANA KRŠE KAKO BI SPRIJEČILI DOKAZIVANJE SOPSTVENOG KRIMINALA.

PRILOZI

Uplatnice u predmetu 80 0 Pr 082502 17
Zahtjev za informacije 15.01.2014.
Zapisnik 80 1 pr 004323 11 pr
Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.

Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017.
Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017.
OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 15 Jun, 2018 | read_nums (22)
Bitno je istaći da je druga strana u ovom postupku, Tužilaštvo ustvari glavni i jedini krivac za ovu kriminalnu manipulaciju jer su izdali fašističku naredbu o zabrani pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo u Okružno tužilaštvo u Bijeljini i to je suštinski i jedini razlog zbog čega se išlo na postupanje drugog tužilaštva da bi se nastavila fašistička diskriminacija i naravno da bi se otežalo djelovanje meni kao stranki u postupku.

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA RJEŠENJE O PRIGOVORIMA PO 89 0 K 058509 17 KPS

U nekoj zemlji gdje postoji vladavina prava umjesto tiranije i bezakonja bio bi naravno relevantan i član 32 Ustava Republike Srpske koji kaže da građani imaju pravo iskazati pismeno ili usmeno svoje mišljenje o radu državnih organa i da zato ne samo da ne smiju biti kažnjavani nego ne smiju biti pozvani na odgovornost osim ako su počinili krivično djelo.
A krivično djelo je prema zakonu isključivo poruga a ne uvrede kako to pokušava da preimenuje tužilaštvo. U krivičnom zakonu ne postoji krivično djelo "uvreda" i sud ne može u krivičnom postupku da ocjenjuje ili procjenjuje je li nešto uvredljivo ili nije što se ovom optužnicom pokušava uvesti. Time se čini udar i na jedno od osnovnih prava, da niko ne može biti suđen za krivično djelo koje nije postojalo u krivičnom zakonu.

OD USTAVNOG SUDA TRAŽIM DA ZAŠTITI PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE I ZAKON, TE UKINE OVO RJEŠENJE I NALOŽI DA SE POSTUPAK NASTAVI PRED MJESNO NADLEŽNIM SUDOM U BIJELJINI KOJI JE NA 500 METARA OD MENE ZA RAZLIKU OD SUDA U SOKOCU KOJI JE NEKOLIKO STOTINA KILOMETARA DALEKO...
U osporavanom rješenju se grubo krši zakon i pravo na pravično suđenje jer se ubacuje nepostojeći propis prema kome je navodno sud nadležan prema sjedištu tužilaštva, umjesto jedine zakonom predviđene opcije da je nadležan sud na čijoj teritoriji se izvršilo pretpostavljeno krivično djelo ili je pokušano. Krivični postupak se vodi prema ZAKONU O KRIVIČNOM POSTUPKU, a ne prema zakonu o tužilaštvima niti njihovom pravilniku. Ovako je praktično potpuno eliminisan član o nadležnosti suda i tretira se kao da glasi : "NADLEŽAN JE SUD KOME TUŽILAŠTVO PREDA OPTUŽNICU". Takođe je nesporno da optužnica nije propisno sastavljena s obzirom da sadrži ime različito od stvarnog iz dokaznog materijala.
S druge strane zakonom se predviđaju opcije izuzeća, okružnih tužilaca, glavnih okružnih tužilaca, republičkih tužilaca i glavnog republičkog tužioca a nikako cijelog okružnog tužilaštva. Prema članu 20, stav 2 mogu se povjeriti neki predmeti drugom tužilaštvu bez obzira na nadležnost što znači da isti mogu postupati i pred drugim sudovima izvan predviđenog okruga a ne da okrivljeni i svjedoci prelaze stotine kilometara zbog bahatosti i bezobrazluka tužilaštva. Sve u svemu nigdje u zakonu ne postoji propis da se prenosom nadležnosti u drugo tužilaštvo negira zakonski osnov za nadležnost suda a sudovi su obavezni da primjenjuju opcije koje su povoljnije za okrivljenog a ne povoljnije za tužilaštvo.
Ovo bezakonje je isključivo smišljeno sa ciljem da mi se oteža rad na predmetu s obzirom da je za putovanje potrebno više sati, da se odbiju svi moji prijedlozi za svjedoke a zasnovano na laži da je sporni predmet 80 0 P 057426 14 P bio protiv okružnih tužilaca. Taj predmet je bio protiv RS, (dokaz je Tuzbeni zahtjev 80 0 P 057426 14 P) a tužbe koje sam podnosio protiv kriminalaca koji su me lažno prijavili u svojstvu građana nemaju veze sa ovim predmetom.
Koliko je ne samo nezakonito nego je glupost i besmislica postupanje tužilaštva koje nije nadležno, vidi se i iz opisa optužnice gdje je navedeno ime nepostojećeg sudije, odnosno pogrešno ime. Umjesto "VAKIČIĆ" napisano je "VLAKČIĆ". Iako cijela optužnica ima samo desetak redova u kojima se pokušava izjednačiti pojam PORUGA i pojam UVREDA, nenadležno tužilaštvo nije bilo sposobno uočiti da ime sudije nije ispravno što se nikako ne bi moglo dogoditi kada postupa mjesno nadležni tužilac.
Ovaj primjer je najbolji pokazatelj kakvih grešaka i nezakonitosti ima i biće ih mnogo u ovom postupku ako se dozvoli da tužilaštva i sudovi ne postupaju prema zakonu o krivičnom postupku nego prema nekim internim dogovorima i mahinacijama.
Ja svakako ne priznajem nadležnost Osnovnog suda u Sokolcu i nikada neću dati svoju saglasnost i legitimitet bezakonju koje se pokušava sprovesti. Nikada neću dobrovoljno otići u Sokolac nego isključivo u mjesno nadležni sud u Bijeljini i ako želi nastaviti svoj teror nad ustavom, zakonima, pravima i nad narodom, republika srpska, njeni sudovi i tužilaštva moraće narediti moje zarobljavanje, otmicu, kidnapovanje ili kako god ko to želi da shvati...

Očekujem od Ustavnog suda BIH da po ovoj apelacije reaguje hitno s obzirom da se ulaže na odluku koja je prvi dio krivičnog postupka i kojom se krši pravo na pravično suđenje pa ako se postupak nastavi pod ovim okolnostima nastaviće se i kršenje prava na pravično suđenje.
Naime, protiv mene je optužnicu podiglo Okružno tužilaštvo u istočnom Sarajevu za "povredu ugleda suda" iako u samoj optužnici stoji da je pretpostavljeno krivično djelo počinjeno na teritoriji opštine Bijeljina, odnosno pod nadležnosti osnovnog suda u Bijeljini.
Sam taj opis, (T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.) govori da je tužilac, svjesna svoje nenadležnosti ali se očito ne usuđuje suprotstaviti onima koji su joj naložili da podigne optužnicu.
Osnovni sud u Sokocu je morao poštovati odredbe zakona o krivičnom postupku, paziti na svoju nadležnost ili nenadležnost i poštujući zakonom jasno propisanu odredbu proslijediti optužnicu na postupanje mjesno nadležnom osnovnom sudu u Bijeljini. Umjesto toga, optužnica je prihvaćena iako je sadržala čak veliku katastrofalnu grešku u pogrešnom imenu sudije koja ne postoji u osnovnom sudu u Bijeljini, (Osnovni sud 080-0-Su-18-000 025( -2)" u prilogu).
Poslije mog prigovora vezano za nadležnost osnovni sud daje neko takozvano obrazloženje, (Rješenje o prigovorima po 89 0 K 058509 17 KPS) koje se ne temelji niti na jednom članu bilo kog zakona nego se sve maskira nekim općepoznatim činjenicama o tome na kojoj teritoriji djeluje Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu.
Nadležnost Tužilaštva je naravno jasno definisana prema mjestu boravka odnosno mjesnom nadležnošću kao i nadležnost sudova i ne postoji odredba prema kojoj se optužnica predaje sudu u kom tužilaštvo ima nadležnost nego isključivo prema tome gdje je krivično djelo izvršeno ili pokušano njegovo izvršenje.
Sve se pokušava opravdati time što je Okružno tužilaštvo u Bijeljini zatražilo svoje izuzeće sa nekim nebuloznim objašnjenjima a potom je republičko tužilaštvo dodijelilo predmet u rad okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu, (a ti dokumenti mi nikada nisu uručeni).
Ovdje je prije svega bitna činjenica da ni u zakonu o tužilaštvima a ni o pravilniku o radu tužilaštava ne postoji opcija izuzeća kompletnog tužilaštva nego samo okružnog tužioca, glavnog okružnog tužioca ili glavnog republičkog tužioca.
I što je najvažnije, krivični postupak se ne vodi prema odredbama zakona o tužilaštvima niti o pravilniku tužilaštva, nego mora da se vodi prema odredbama zakona o krivičnom postupku a taj zakon jasno kaže da je za postupanje u krivičnom postupku nadležan isključivo sud gdje je krivično djelo izvršeno ili pokušano izvršenje a samo ako je u pitanju djelo izvršeno na teritoriji dva ili više nadležnih tužilaštava odnosno sudova može doći do sukoba nadležnosti kada se odlučuje koje je Tužilaštvo nadležno.
Ovdje naprotiv ne postoji sukob nadležnosti između dva suda niti sukob nadležnosti između tužilaštava čak nije umiješan nijedan od tužilaca u ovaj slučaj ali se uprkos tome pokušava na sve načine prekršiti zakon i meni nanijeti šteta tako što bih morao putovati stotine kilometara u jednom i drugom pravcu i što je najvažnije planira se uskraćivanje, odnosno odbijanje mojih prijedloga za svjedočenje bilo koga sa teritorije Bijeljina pod raznoraznim izgovorima zbog troškova i teškoća prevoza ili vjerovatno sa obrazloženjem da to nije ni potrebno.
I na kraju bitno je istaći da je druga strana u ovom postupku, Tužilaštvo ustvari glavni i jedini krivac za ovu kriminalnu manipulaciju jer su izdali fašističku naredbu o zabrani pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo u Okružno tužilaštvo u Bijeljini i to je suštinski i jedini razlog zbog čega se išlo na postupanje drugog tužilaštva da bi se nastavila fašistička diskriminacija i naravno da bi se otežalo djelovanje meni kao stranki u postupku.
U okružnom tužilaštvu u Bijeljini postoje tužioci sa kojima nikada nisam došao u dodir i nema razloga da ne postupaju u ovom predmetu kao što je primjer slučaja okružnog tužioca Medić Mire, (OJT Bijeljina po T14 0 KTA 0017872 16 od 20.07.2017.) koja je postupala po prijavi načelnika sudske policije Borovčanin Danka, (Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.) i to kako se vidi za navodno ugrožavanje sigurnosti i sudija i tužilaca. Takođe se vidi da je OJT Bijeljina postupala i po mojoj prijavi iako je prijavljena bila tužilac tog tužilaštva Stjepanović Danica zbog prikrivanja materijalnog dokaza ubistva, (OT Bijeljina T14 0 KTA 0017537 16 od 16.01.2017.)
Stoga nema nikakvog razloga da neki tužilac Okružnog tužilaštva u Bijeljini ne postupa i u predmetu gdje su navodno vrijeđani ili izlagani poruzi neke sudije osnovnog suda u Bijeljini a tužioci nisu uopšte tema optužnice.
Dana 12.03.2018. presretnut sam poslije povratka iz CJB Bijeljina, (plansko praćenje koje sam predvidio) i pod prijetnjom naoružanih pripadnika sudske policije odvezen za Sokolac iako nisu imali pismenu naredbu. Uručena mi je tek po dolasku što se vidi i na prilogu "Naredba za dovođenje po 89 0 K 058509 17 KPS" gdje je u desnom uglu upisan datum. Zapisnik o izjašnjenju po 89 0 K 058509 17 KPS je prepun falsifikata događaja na koje neću trošiti vrijeme osim na lažni prikaz prisutnosti tužioca. Naime optužnicu je podigla OJT Jovana Tomaš, koja je sada na trudničkom bolovanju i niko nije bio prisutan od strane tužilaštva a upisano je ime sasvim drugog tužioca te takav zapisnik nisam ni potpisao. TO JE PRIMJER KAKO SE PLANIRA REŽIRATI I LAŽIRATI KOMPLETAN POSTUPAK...

PRILOZI

T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.
Tuzbeni zahtjev 80 0 P 057426 14 P
Osnovni sud 080-0-Su-18-000 025( -2)
Rješenje o prigovorima po 89 0 K 058509 17 KPS

OJT Bijeljina po T14 0 KTA 0017872 16 od 20.07.2017.
OT Bijeljina T14 0 KTA 0017537 16 od 16.01.2017.
Naredba za dovođenje po 89 0 K 058509 17 KPS
Zapisnik o izjašnjenju po 89 0 K 058509 17 KPS

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 12 Jun, 2018 | read_nums (29)
Javno je poznato i priznato od strane vlasti pritisnute dokazima iz EU, da je samo preko 3 banke koje je kontrolisala Vlada RS, (BIB, BOBAR i BANKA SRPSKE), opljačkano oko 2 milijarde maraka, sve uz znanje i logistiku predsjednika, agencije za bankarstvo, vlade i okružnih tužilaštava...

POKRETU "TREĆI BLOK"

NA RUKE PREDSJEDNIKU

OBAVJEST O KRŠENJU LJUDSKIH PRAVA I KRIMINALU U DRŽAVNIM ORGANIMA

POKRETU TREĆI BLOK O PRIKRIVANJU ZLOČINA

Obavještavam vas o neregularnostima i nezakonitostima prilikom obraćanja državnim institucijama i organima te prilažem materijal koji to dokazuje s napomenom da se ne radi o "greškama" nego o organizovanom kriminalu ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE čiji su pripadnici na pozicijama sudija, državnih tužilaca, inspektora, poslanika, ministara, pa do predsjednika. Sve sa ciljem da se vrši i nastavi sistematska pljačka naroda i državne imovine a pritom se bezočno gazi zakon, ljudska prava garantovana Ustavom i pri tome koriste fašističke metode na kojima bi im i nacisti pozavidjeli.
UVOD: Prije svega skrećem pažnju na opšte poznatu činjenicu da svakodnevno izlaze u javnost afere u kojima su akteri nosioci državnih funkcija, pokraden ogroman novaac a praktično bez ijedne osuđujuće presude jer tužioci kojima je posao da gone počinioce krivičnih djela i plaćeni su za to novcem građana, umjesto toga prikrivaju dokaze i štite krivce jer su i sami dio mafije. Javno je poznato i priznato od strane vlasti pritisnute dokazima iz EU, da je samo preko 3 banke koje je kontrolisala Vlada RS, (BIB, BOBAR i BANKA SRPSKE), opljačkano oko 2 milijarde maraka, sve uz znanje i logistiku predsjednika, agencije za bankarstvo, vlade i okružnih tužilaštava.
ORGANIZOVANI KRIMINAL: Danas je takođe opšte poznato da je Bobar grupa klasična zločinačka organizacija, preko koje se pljačkao novac a 25.02.2012. je otkriveno preko 4 miliona maraka transakcija narko mafije kroz Bobar banku, na šta nije bilo nikakve reakcije, nego je vjest brzo zataškana i postala tabu tema. Ali ono što se još krije fašističkim metodama je to da se preko firmi režimskih tajkuna vršilo krijumčarenje, (vjerovatno narkotika) a sada dostavljam dokaz o švercu iz Federacije BIH, firme Asa auto, prevoznikom Haak trans, (vlasnik Nijaz Hastor, najbogatiji bošnjak) do firme AD Univerzal, (vlasništvo sada zvanično preminulog Bobar Gavrila, tada najbogatiji srbin).
U pitanju je dan 23.07.2009. kada je prilikom krijumčarenja tehnički neispravnim kamionom na ulazu u AD Univetzal usmrćena osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo, kamion je pobjegao a tužilaštvo i policija sakrili dokaze kako bi sve predstavili kao pad sa bicikla i prikrili režimski šverc. Prvo dokaz koji prilažem je "Izjave aktera sverca i ubistva" iz koga se vidi da su vozači ostavili 4 PAKETA, magacioner ujutru zatekao samo PAKET, što znači da su 3 PAKETA, neke "robe" nestala preko noći.
Pripadnici mafije u policiji i tužilaštvu sa smislili plan da ubistvo predstave kao pad sa bicikla, na žicu od korpe i stoga je uklonjen materijalni dokaz zločina "Dokazni predmeti". Radi se o ruksaku koji je ubijana djevojčica imala a vidljivo je da je kaiš dvostruko presječen, dio nedostaje a ostatak zamrljan ili opran jakim hemijskim sredstvom. Očito je isti predmet koji je ubio djevojčicu, presjekao i kaiš, te je zato ovaj dokaz i sakriven kako bi se prikrilo ubistvo, šverc i nastavilo sa krađom milijardi maraka. O ovom predmetu i o unutrašnjim povredama konstatovanih obdukcijom, pripadnici mafije iz tužilaštva nisu obavjestili ni javnost niti vještaka trasologa, dr. Busarčevića, koji o tome NEMA POJMA. Razgovor sa njim i svi dokazi se nalaze na priloženom disku, a štampano dostavljam dokument "Falsifikati" na kome se vide slike koje dokazuju moje tvrdnje.
DISKRIMINACIJA I KRŠENJE PRAVA: Ali sve ovo ma koliko monstruozno bilo nije razlog mog obraćanja iako očekujem da o ovim zločinima državnih službenika upoznate javnost, nego stavljam akcenat na fašističku diskriminaciju koja se vrši godinama sa ciljem da se zaštite krivci, počinioci i milijarderi koji stoje iza svega. Dakle, iako se htjelo sasvim sakriti postojanje dokaza, još početkom 2010-te, po obustavi istrage a 6 mjeseci od ubistva, uspio sam poslije dozvole sudije da fotografišem sporni "dječji ruksak" i odmah o tome pismeno postavio pitanje "Zahtjevi 11.02. i 17.03.2010." na šta nije bilo nikakvog odgovora jer je OT Bijeljina smišljeno sakrila materijalne dokaze i ne može odgovoriti jer nisu ni evidentirali presjecanje kaiša a ako to priznaju pismeno onda se radi o NOVOM DOKAZU, te bi bili prisiljeni ponovo otvoriti istragu. Zbog toga je izdata TAJNA USMENA FAŠISTIČKA NAREDBA, da se svim srodnicima ubijene djevojčice zabrani pristup u OT Bijeljina, što je prema planu trebalo i da ostane tajno i skriveno ali sam naredne godine da bih došao do dokaza o tome odbio fašističku naredbu te na prekršajnom sudu, (Zapisnik 19.08.2011.) dobio dokaze za nju, izjavu pripadnika sudske policije koji jasno u zapisnik kaže da citiram "ZDENKO BAJO, NJEGOVA SESTRA I DRUGI SRODNICI, (IVONE BAJO) NE MOGU LIČNO PRISTUPITI U OT BIJELJINA".
Time su htjeli osigurati nastavak MIRNOG KRIMINALNOG NERADA, tužilaštva jer uhvaćeni u monstruoznom kriminalu nisu imali rješenje i odgovor na to, pa su se posakrivali po kancelarijama i naložili sudskoj policiji da nikom ne dozvoli pristup i postavljanje nezgodnih pitanja.
U to vrijeme još nisam imao nikakve dokaze u krijumčarenju nego sam samo pismeno izneo pretpostavku da bi to mogao biti jedan od razloga za prikrivanje ubistva ali ne znajući da dokaze o tome još nemam, dva pripadnika OT Bijeljina su kao građanska lica otišli do CJB Bijeljina, (iako imaju dežurnog tužioca u svojoj zgradi, nadležnog za krivične prijave) te me lažno optužili za "Ugrožavanje sigurnosti". Cilj je bio da to ne izglada kao osveta prema meni i da se potom prilikom pretresa kuće koju su izdejstvovali, otme računar sa dokazima kriminala i isti unište. Računar je zadržan oko 9 mjeseci i iako sam pismeno više puta upozoravao sudiju na postojanje neprocjenjivo vrijednog programskog koda i opasnost da ga kriminalci unište sa dokazima, isti se oglušivao, nije poštovao ZKP-u da me obavjesti o otvaranju i pregledu računara a takođe je ignorisan moj pismeni zahtjev da se izvrši kontrola ispravnosti računara prilikom preuzimanja.
Načelniku kriminalističke policije u CJB, Bijeljina koji je zaprimio lažnu prijavu protiv mene, odneo sam sa sestrom Budimkom, dokaze o kriminalu Stjepanović Danice a on je obećao da će pokrenuti istražne radnje. Šta se desilo da materijalom ne znam sigurno jer je gospodin Teodorović, preminuo samo 5 dana kasnije, navodno od srčanog udara. Autopsije nije bilo a ja osnovano sumnjam da se radi o ubistvu trovanjem što su pokušali i na meni.
Moguće je da je materijal proslijedio Specijalnom tužilaštvu RS, jer sam početkom godine dobio odluku "Naredba KTA-ST-122-10" u kojoj se kaže "kako nema dokaza da je torba oštećena na opisani način niti da su unutrašnje povrede sakrivene". Očito je da je zabrana pristupa imala za cilj da spriječi prikupljanje dokaza o kriminalu OT Bijeljina. Tek 15.04.2015. godine vraćene su stvari Ivone Bajo, (Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)) u kome je konstatovano, sa potpisom i pečatom, oštećenje ruksaka koje sam opisivao godinama.
Imajući taj dokaz nastavio sam sa zahtjevima po ZOSPI-a i tek tada krajem 2015-te, šest godina od ubistva djevojčice, policija i tužilaštvo priznaju da "NEMAJU POJMA" o oštećenju predmeta, (prilog "Odgovori OT i CJB Bijeljina") te svaljuju krivicu jedni na druge. S druge strane skoro istovremeno se priznaju istražne radnje na odnesenom računaru "Odgovor OT Bijeljina IT-4915 08.12.2015." što je ranije bezočnim lažima prikrivano čak i u sudskoj presudi.
U prilogu "Okruzni sud 80 0 P 039222 15 Gž" na drugoj strani tvrdi se da nije bilo nikakvog vještačenja iako to tužena strana nije tvrdila niti je sud izvodio dokaze o tome. Ali kada sam dobio dokaz iz OT Bijeljina da su vršene istražne radnje i predložio ponavljanje postupka, to se odbija ali sada u prilogu "Rješenje 80 0 P 039222 16 Gvlž" se kaže kako je LOGIČNO da su vršene istražne radnje, i da je moguće pritom mi nanesena šteta ali se prijedlog za ponavljanje svejedno odbija. No čak ni nanesena šteta uništavanjem programskog koda nije osnov za moje obraćanje vama nego kršenje sledećih prava garantovanih ustavom RS, te navodim stavove iz relevantnih članova:
Član 23. Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama.
Član 16. Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
Član 48. Prava i slobode zajamčeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti. Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom.

Dakle član 48 kaže da se prava iz Ustava RS NE MOGU ODUZETI NITI OGRANIČITI, a s obzirom da se ne samo prema meni nego prema svim srodnicima primjenjuje USMENA FAŠISTIČKA NAREDBA, bez suda i presude, bez pismenog rješenja i prava na žalbu, time je prekršeno pravo zajamčeno članom 16, dok odbijanjem da mi uruče podatke koje su prikupljali pregledom računara i dananoćnim nadzorom nada mnom, krše garantovano pravo iz člana 23.
Dakle sugerišem da obratite pažnju i zatražite objašnjenje od OT Bijeljina, sudske policije i sudova u Bijeljini o kršenju ovih prava iz članova 16 i 23 a prilažem i dokument "Članovi iz Ustava RS" u kome je navedeno više članova i prava koja se krše. Sudovi se čak ismijavaju sa pravima iz Ustava pišući kako nisam diskriminisam time što je naredba IZDATA, JER KAKO KAŽU MOGU SLOBODNO OTIĆI U POŠTU U ČEMU ME NIKO NE BI SPRIJEČIO, iako je suština prava i tužbe bila u tome da sam diskriminisan zbog toga što mi rješenje o zabrani nije pismeno uručeno niti omogućeno pravo žalbe.
I na kraju još jedan dokaz toga da se takozvani državni organi izruguju sa građanima je jedan od poslednjih zahtjeva predat u OT Bijeljina, Osnovnom i Okružnom Sudu, te u CJB Bijeljina a prilažem primjerak predat Okružnom sudu u Bijeljini "Zahtjev za informacije 87 b". Iz tog zahtjeva skrećem pažnju sada samo na prvu tačku u kojoj tražim dokumentaciju o otvaranju i pregledu računara. U takozvanom "odgovoru" mi se uopšte ne dostavljaju podaci koje sam tražio što se vidi iz priloga "Okružni sud odgovor 07.09.2016." nego se nudi uvid u neki predmet, gdje naravno nema ničeg od traženog.

PREDLAŽEM DA UDRUŽENJE POŠALJE NEKOG OD SVOJIH ČLANOVA DA LIČNO PRISUSTVUJE NEKOM OD MOJIH POKUŠAJA DA OSTVARIM PRAVA GARANTOVANA USTAVOM I O SVEMU INFORMIŠE JAVNOST...

PRILOZI

Izjave aktera sverca i ubistva
Dokazni predmeti
Falsifikati
Zahtjevi 11.02. i 17.03.2010.
Zapisnik 19.08.2011.
Naredba KTA-ST-122-10
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)

Odgovori OT i CJB Bijeljina
Odgovor OT Bijeljina IT-4915 08.12.2015.
Okruzni sud 80 0 P 039222 15 Gž
Članovi iz Ustava RS
Zahtjev za informacije 87 b
Okružni sud odgovor 07.09.2016.
DVD sa dokazima

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 9 Jun, 2018 | read_nums (23)
OVO JE SAMO MALI DIO DOKAZA I AKTIVNOSTI ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE ODGOVORNE ZA PLJAČKU MILIJARDI EVRA SVAKE GODINE A KONKRETNO PREKO BANAKA POD KONTROLOM VLADE TE KRIJUMČARENJE NARKOTIKA U BOBAR GRUPU...

REPUBLICI SRPSKOJ
VRHOVNOM SUDU REPUBLIKE SRPSKE

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREKRŠAJNI ODJEL

Predmet : 80 1 Pr 082502 17 Pr
Na osnovu člana "Zahtjev za zaštitu zakonitosti" ZOP-a stav "(2) Odredbe Zakona o krivičnom postupku koje se odnose na podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti i odlučivanje o njemu shodno se primjenjuju na zahtjev za zaštitu zakonitosti u prekršajnom postupku." a vezano za član "Uslovi za podnošenje zahtjeva" ZKP-u, stavovi "(1) Protiv pravnosnažne presude može se podnijeti zahtjev za zaštitu zakonitosti u sljedećim slučajevima: a) zbog povrede krivičnog zakona i b) zbog povrede odredaba krivičnog postupka iz člana 303. stav 1. tačka g) ovog zakona." te člana "Ovlaštena lica i rok za podnošenje zahtjeva" stavovi "(1) Zahtjev za zaštitu zakonitosti mogu podnijeti tužilac, osuđeni i branilac. (3) Zahtjev za zaštitu zakonitosti podnosi se u roku od tri mjeseca od dana prijema pravnosnažne presude." i člana "Podnošenje zahtjeva" stav "(1) Zahtjev za zaštitu zakonitosti podnosi se Vrhovnom sudu posredstvom suda koji je donio presudu u prvom stepenu." podnosim :

ZAHTJEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI PO 80 1 PR 082502 17 PR

I predlažem da se prema članu "Uvažavanje zahtjeva" ukinu prvostepena i drugostepena presuda...
U skladu sa navedenim odredbama ukazat ću na neke povrede zakona i to prvo zakona o Prekršajnom postupku a onda iz krivičnog zakona i zakona o krivičnom postupku.
- Prije svega ističem da je na pozivu za pretres sačinjenom od suda navedeno da sam okrivljen za prekršaje iz članova 7 i 27 zakona o javnom redu i miru a u presudi se pominje novi član uz član 7 to je sada član 24 što je sasvim različito.
- I sam predmet se vodi bukvalno pod 3 različita broja i to na pozivu ili zapisnicima naveden je ovaj broj 80 1 Pr 082502 17 Pr koji sadrži broj "1" a onda u prvostepenom rješenju umjesto 1 se u broju nalazi "0" (80 0 Pr 082502 17 Pr) i na kraju u drugostepenom rješenju je ponovo izmjenjen broj te dodata još jedna 0, (80 0 Pr 0082502 17 Pžp).
- U samom postupku brutalno su prekršena moja prava i to da se smatram nevinim, (član 9 ZOP-a) sve dok se sudski ne utvrdi činjenično stanje što se nedvosmisleno vidi iz priloga "Poziv Jovici Mitroviću po 80 0 Pr 082502 17 Pr" tehničaru suda na kome sudija otvoreno iznosi stav da je prekršaj počinjen, prije bilo kakvog dokaznog postupka, što znači da je sve bila samo farsa sa unaprijed pripremljenim rješenjem i glumcima, navodnim svjedocima koje su pripremili šta da prećute a šta da slažu.
- Iako je kršenje tog prava i samo dovoljno za neregularnost postupka, dodajem da je dokazni postupak okončan bez svjedočenja glavnog svjedoka Lazić Milana koji je kao kritičnog događaja, izdavao neku naredbu. Taj svjedok očito nije htio da laže pa nije ni došao a druga dva svjedoka niti znaju motive Lazić Milana niti zbog čega je eventualno izdao naredbu ako je uopšte i izdao a posebno da li je ta naredba zakonita s obzirom da je oni nisu ni izdali.
- A da nikakva mjera zabrane ne postoji dokaz su pismena izjašnjenja koje prilažem iz sudova i tužilaštva "Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017. te Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017. i OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.
- Sa druge strani prilažem i izjave svjedoka u predmetu još iz 2011-te, gdje pred sudom kaže, (Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr) da sudska policija postupa po nekoj navodnoj naredbi kojom se zabranjuje pristup svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo što ne može biti zakonito ni u jednoj zemlji svijeta, da se neka sankcija primjenjuje prema kompletnoj grupi lica vezanih krvnim srodstvom sa jednom djevojčicom koja je smrtno stradala prilikom šverca narkotika u Bobar grupu.
- Svjestan da brutalno krši prava garantovana ustavom, načelnik sudske policije Borovčanin je pokušao izdejstvovati kažnjavanje po bilo kom osnovu za bilo kakvo krivično djelo i donošenje mjere zabrane pristupa "Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016." što mu nije uspjelo, kako se vidi iz izjašnjenja sudova i tužilaštva ali bez obzira na to naložio je podređenima da primjenjuju i dalje fašističku diskriminaciju te se može vidjeti kakve su metode primjenjivali dana 15.12.2016. prilikom događaja koji je tema predmeta a snimljen i kamerama.
- Dokazni postupak je tako hitno okončan 28.07.2017. bez svjedočenja glavnog svjedoka Lazić Milana iako je policijska stanica tražila da se odgodi koji podnesak mi sudija nije htjela da proslijedi a poslije se saznalo i zašto, pošto je tužilaštvo donijelo naredbu o obustavi istrage, (T12 1 KTK 0000296 17) po mojoj krivičnoj prijavi zbog sačinjavanja falsifikata u Prekršajnom sudu i jer je uništen spis a sudija Sekulić je iako sam zahtijevao da se taj predmet uvrsti kao dokaz, (prilog Zahtjev i obavještenje po predmetu 80 1 Pr 082502 17) potpuno to ignorisala i saučestvovala sa ostalim odgovornima u uništavanju kompletnog predmeta iako su znali da se po tome vodi krivični postupak odnosno da sam podnio krivičnu prijavu protiv više lica iz suda i pravobranilaštva.
- Prilog "Zahtjev sudiji Đurić Dragoljubu" dodatno potvrđuje da je više lica smišljeno sačinilo falsifikat, djelilo ga okolo kako bi opravdali fašističke metode diskriminacije i prikrili zločin, (Đurić Dragoljub i Borovčanin Danko) a onda kada sam ih razotkrio u predmetu 80 0 P 043325, su prvo povukli falsifikat, (Vakičić Željka i Radujko Milan) te pošto sam podneo krivičnu prijavu odlučili su da prekrše moja prava, ne odgovore na zahtjev i uskrate dokaz pred sudom te omoguće uništavanje sudskog predmeta, (Sekulić Cvijeta i ponovo Đurić Dragoljub).
- Jedini stvarni i realni dokaz u ovom predmetu je u stvari video snimak nadzornih kamera pa čak iako su sudija i načelnik policije podmetnuli snimak dalje kamere kako bi sakrili bahatost sudske policije i bacanja dokumenata na pod iz snimaka je vidljivo da mi navedeni policajac Lazić Milan uopšte ne prilazi niti izdaje bilo kakvu naredbu što jasno pokazuje da su dva svjedoka instruisana da lažu na suđenju.
- Sve ovo sam istakao u žalbi ali ni na šta od ovoga u drugostepenom sudu nije bilo reakcije nego se naprotiv pominje kao djelimično osnovano oslobađanje od takse koje uopšte nisam ni pomenuo ni tražio u žalbi jer sam zvanično predao pismeni prijedlog za oslobađanje o kome uopšte nije odlučivano jer sudija nije čitala nijedan moj podnesak s obzirom da je već imala pripremljeno rješenje kakvo želi da donese.
- Obilje je kršenja zakona tokom postupka koja neću sve ni navesti te ovaj dio završavam time što mi uopšte nije dozvoljeno nikakvo ispitivanje svjedoka pa je čak doneseno i rješenje kojim mi se to bukvalno zabranjuje a od svega ističem kao najvažnije da sudski policajac nije uopšte znao kako glase članovi 7 i 24 ZOJRIM-u, pa je poslije tog pitanja koje je iznerviralo sudiju s obzirom da svjedok nije znao odgovoriti u zapisnik unijela da mi se ne dozvoljava postavljanje pitanja svjedocima.
- Kako sam već i pomenuo moj podnesci uopšte nisu čitani a to se vidi iz mog zahtjeva da se postupak obustavi s obzirom da su dokazi pribavljeni kršenjem prava iz ustava, konkretno spriječen sam u dostavi dokaza o teškim krivičnim djelima i ostvarenju prava i članova 16 i 23 garantovanih Ustavom RS, te po pravu na imovinu, odnosno osnovni sud je odgovoran za uništavanje ili prikrivanje informacija o materijalnom dokazu ubistva dječijem ruksaku, (prilog "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)") koji sam dana 15.12.2016. donio i pokazao a što se vidi i na snimcima nadzornih kamera i što je potvrdio svjedok Sekulić Dušan.
- Neki od snimaka iz video zapisa su na prilogu "Snimci dokaza krivičnih djela" a kako materijalni dokaz izgleda iz blizine što su imali prilike da vide sudski policajci može se zaključiti iz priloga "Snimci dječjeg ruksaka".
- Po naredbi načelnika sudske policije svim podređenima je zabranjeno da u zabilješkama opisuju da su ikada vidjeli taj dokaz monstruoznog zločine sa ciljem da ta informacija ne dođe do tužilaštva što se vidi iz priloga "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
- Još jedan predmet, metalna korpa, privatno vlasništvo, takođe nije vraćena porodici i danas se nalazi u osnovnom sudu a kritičnog dana sudska policija uopšte nije htjela da obavijesti ni sud ni tužilaštvo o mom dolasku jer imaju naredbu načelnika da me izbace bez obaveštenja bilo koga.
- Što se tiče navodne vike, radilo se u stvari o glasnom upozorenju svima da prekinu sa napadima na mene i moju porodicu da prekinu se napadima na garantovana prava što je potvrdio drugi svjedok Čivić Omer u svojoj izjavi, navodeći da sam govorio kako se krše moja prava i to je klasičan primjer brutalnog napada na prava garantovana Ustavom, poslije čega su prikupljeni dokazi neprihvatljivi pred sudom s obzirom da se do njih došlo kršenjem prava iz zakona i Ustava.
- U skladu sa odredbama zakona, svaki građanin je dužan da prijavi krivično djelo ako o njemu ima saznanja i sa druge strane ima nesporno pravo da to prijavi nadležnom tužilaštvu a ja sam u tome sprečavan godinama brutalnom fašističkom razbojničkom diskriminacijom sudske policije koja nije zasnovana ni na kakvom pismenog rješenju a upozorio sam i sudiju da je obavezna prijaviti krivično djelo pokazavši torbu što je navedeno u zapisniku i čuli su svi prisutni, među kojima dva predstavnika nevladinih udruženja na šta se ista oglušila i nije htjela obavijestiti nadležne o dokazima teških krivičnih dijela, od ubistva, preko krijumčarenja a sve povezano sa pljačkom milijardi maraka preko bankarskog sektora.

Zahtjev završavam rezimeom i podsjećanjem na pomenuto kršenje zakona vezanim za uništavanje falsifikata koji je sačinjen u Prekršajnom sudu, od strane za sada zvanično nepoznatih lica a zahtjev po tom pitanju sam uputio direktno sudiji iz tog predmeta, Đurić Dragoljubu na koji nije odgovorio a potom tražio od sudije Sekulić da se taj predmet uvrsti kao dokaz na šta nije reagovala ali je predmet uništen nešto kasnije sa ciljem da se prikrije identitet lica koje je pristupalo spisu i sačinilo kopiju te udaralo lažni pečat pravosnažnosti i načinilo falsifikat koji je potom dijeljen, no s obzirom da je to činjeno od strane načelnika sudske policije jasno je da je isti umiješan u kompletan zločinački sistem.
OVO JE SAMO MALI DIO DOKAZA I AKTIVNOSTI ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE ODGOVORNE ZA PLJAČKU MILIJARDI EVRA SVAKE GODINE A KONKRETNO PREKO BANAKA POD KONTROLOM VLADE TE KRIJUMČARENJE NARKOTIKA U BOBAR GRUPU. S OBZIROM DA JE IVONA BAJO, OSMOGODIŠNJA DJEVOJČICA UBIJENA PRILIKOM ŠVERCA, SA NJE JE UKLONJEN DJEČJI RUKSAK, BENZINOM OPRANI TRAGOVI MASTI I ULJA OD KAMIONA KOJI JE DOVEZAO ROBU TE SAKRIVENI DA BI SE PRIKRILO UBISTVO I SVE DRUGE NAVEDENE KRIMINALNE RADNJE A OVDE NAVEDENA I MNOGA DRUGA LICA IZ ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE SU SVE MAHINACIJE IZVRŠAVALI SMIŠLJENO I SA PLANOM SA CILJEM DA SAČUVAJU MILIJARDE KOJE SU OPLJAČKANE TE IZBJEGNU ZASLUŽENU ROBIJU ZA SVE ODGOVORNE OD DODIK MILORADA DO PORTIRA BOBAR GRUPE...

PRILOZI

Poziv Jovici Mitroviću po 80 0 Pr 082502 17 Pr
Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017.
Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017.
OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.
Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr
Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.

Zahtjev i obavještenje po predmetu 80 1 Pr 082502 17
Zahtjev sudiji Đurić Dragoljubu
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Snimci dokaza krivičnih djela
Snimci dječjeg ruksaka
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 6 Jun, 2018 | read_nums (22)
Zbog svog smišljenog kriminalnog rada, kako je na kratak i blag način opisano u prilogu "Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2" sudija Marković je omogućila nesmetani nastavak pljačke preko Bobar banke te saučestvuje u prikrivanju ubistva djevojčice Ivone Bajo i krijumčarenja narkotika s obzirom da su u tom predmetu dostavljeni dokazi o tome a sada se OJT Bijeljina izjašnjava pismeno da o materijalnom dokazu ubistva - "NEMA SAZNANJA".

Na osnovu člana 56 ZOVSITV-u, stavovi:
9. donošenje odluka kojim se očigledno krši zakon ili uporno i neopravdano kršenje pravila postupka; te
1. povreda načela nepristrasnosti; 2. postupanje s pristrasnošću i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etničkog porijekla, nacionalne pripadnosti, seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke; 3. očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema strankama u postupku, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama; 6. korištenje dužnosti sudije kako bi se pribavile neopravdane koristi za sebe ili druge osobe; 23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet sudstva.


UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA - (VSTV-U)

PRITUŽBA PROTIV SUDIJE MARKOVIĆ ZA DISKRIMINACIJU

Već sam ranije obavještavao UDT o brojnim kriminalnim radnjama i disciplinskim prekršajima okružnih tužilaca i sudija, na šta nikad nije bilo reakcije što nedvosmisleno znači da VSITV-e podržava pravosudnu mafiju u BIH. Što se tiče sudije Marković, osim što je u otvorenom sadejstvu sa mafijom, prilikom ranijih postupaka mi je zabranjivala da sjedim za stolom iako sam bio jedina osoba u sudnici, (bez zastupnika) a u slučaju parnice protiv AD Univerzal, advokati tuženog su dobili sto i stolice na korištenje dok je meni naloženo da sjednem na klupu gdje sam mogao dokumente radati samo po podu ispred sebe. Toliko u uvodnom djelu da se zna o kakvoj osobi se radi.
Nedavno sam odbio da sjednem na klupu rekavši da tu naredbu unese u zapisnik, što nije učinila ili da pozove sudsku policiju. Poslije toga više ne traži da sjedim na klupi. Dakle od UDT-a nema zaštite prava nego sam se sam morao izboriti za dostojanstvo i nediskriminaciju bar u tom dijelu a što se tiče rada, (kriminalnog) sudije Marković Jelene, najbolji dokaz za to je prilog "Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2" Gdje Okružni sud u Bijeljini potvrđuje moje više puta isticane stavove da sudija Marković neće da se bavi tužbenim zahtjevom nego temama koje nemaju veze sa tužbom što je na drugoj strani tog rješenja uokvireno pravougaonikom.
Tako da njen kriminalan rad i disciplinski prekršaji nisu nikakvo iznenađenje i uporno nastavlja sa bezočnim kršenjem pravila postupka i sadejstva ne samo sa tuženom stranom nego saučesništva sa kriminalcima koji su odgovorni za teška zlodjela i pljačke iz ranijeg perioda.
I ranije sam dakle podnosio pritužbe pa čak i krivične prijave protiv sudije Jelene Marković što znači da vrlo dobro poznajem njene metode rada odnosno njeno kriminalno postupanje. Nisam ni očekivao da ovog puta postupa drugačije ali neke stvari nisu više samo pristrasno postupanja ili disciplinski prekršaji nego je to bukvalno sramoćenje kompletne institucije suda i sudske vlasti u cjelini.
Konkretno sudija Marković je na pripremnom ročištu, (80 0 Mal 080317 16 Mal) 05.02.2018. ubacila odnosno bukvalno podmetnula gomilu spisa kao navodne dokaze suprotne strane a o tim prijedlozima ja uopšte nisam obaviješten s obzirom da u prilogu "Odgovor na 80 0 Mal 080317 16 Mal" nema ni riječi o nekim predloženim dokazima.
Taj navodni odgovor, sadrži svega nekoliko rečenica i nema one osnovne elemente koje mora sadržavati, odnosno ne postoje nikakve činjenice niti dokazi koji utvrđuju eventualne činjenice što je sudija Marković morala odbaciti no kako se vidi ona je taj takozvani odgovor prihvatila i još sada ubacuje gomilu spisa za koje se ne zna ni ko je, ni kada, ni kako, predložio niti šta time želi da se dokaže.
Pokušao sam na to da ukažem riječima: "može li sud da pojasni..." na šta me je sudija prekinula i rekla: "sačekajte da dovršim" što sam ja i učinio a onda kada je završila, htio sam ukazati na tu i druge nepravilnosti a ona je zamislite rekla: "pripremno ročište je završino i nema više šta da se radi" te sam odmah usmeno zatražio njeno izuzeće da se unese u zapisnik.
Takođe sam istakao da neću potpisati taj kriminalni zapisnik, na šta je sudija zatražila objašnjenje i to u jednoj rečenici. Naravno da je kriminala sudije Marković i suviše za samo jednu rečenicu ali eto, rekao sam: "ovo je pripremno ročište i imam pravo da predložim dokaze na njemu i da ukratko iznesem tužbu a vi mi to ne dozvoljavate" i kada je to čula pošto joj se nije svidjelo, nije htjela unijeti moje objašnjenje u zapisnik.
Ali postoji zapisnik o održanom ročištu i iz njega se može vidjeti da je usvojena gomila spisa predložena navodno od tužene RS, dok se svi moji predloženi dokazi odbacuju bez ikakvog objašnjenja iako je prema zakonu sudija obavezna iznijeti razloge za to a što je takođe bitno, nije poštovan zakon o parničnom postupku i nije mi omogućeno da ukratko obrazložim tužbu.
Osim toga, pismeno sam ranije zahtijevao da mi se preda materijal koji je u posjedu tužene RS i po osnovu prava iz zakona o parničnom postupku članovi 131 do 136 ali prije svega po osnovu prava iz ustava Republike Srpske iz člana 23 a što se prema istom ustavu, član 48, ne može, ni oduzeti niti ograničiti i sudija nema nikakvu mogućnost da raspravlja i odlučuje o pravima iz Ustava a na ročištu je sve to ignorisano.
Dokaz je zapisnik sa ročišta od 05.02.2018. čija kopija mi naravno nije uručena ali je sastavni dio predmeta i možete se uvjeriti da su odredbe iz zakona brutalno kršene.
I na kraju, još jedna formalnost predviđena zakonom koja se pominje i na pozivima za pripremno ročište je to da će sud predložiti nagodbu što naravno nije učinjeno a sa druge strane ja sam pismeno predložio sudsku nagodbu o kojoj sudija tvrdi da ne zna ništa i nije mogla da je nađe u spisu na prethodnom ročištu te sam htio da joj predam kopiju iste i dokaz da je predata što takođe nije omogućeno kako se i vidi iz iz istog zapisnika.
Dakle sudija Marković je "zagubila" - ne može da nađe moj prijedlog za sudsku nagodbu a "pronašla" je prijedlog tužene za uvid u 10 do 15 predmeta koji se ne pominju u odgovoru. Očito je da su prilikom pripreme plana sudija i pravobranilac zaboravili da unesu te prijedloge u odgovor ili je sudija zaboravila da mi uruči taj prijedlog ako je naknadno dostavljen. Ili želi da me spriječi da se izjasnim o tim prijedlozima. Šta god da je u pitanju, nema nikakve veze sa zakonom i pravom što je i logično s obzirom da sam odavno utvrdio da sudija Marković radi za interese mafije, konkretno za Bobar grupu kuju je zastupala skupa sa advokatskom kancelarijom "Stevanović" u vrijeme dok je vlasnik bio živ i u punoj političkoj i ekonomskoj moći.
Zbog svog smišljenog kriminalnog rada, kako je na kratak i blag način opisano u prilogu "Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2" sudija Marković je omogućila nesmetani nastavak pljačke preko Bobar banke te saučestvuje u prikrivanju ubistva djevojčice Ivone Bajo i krijumčarenja narkotika s obzirom da su u tom predmetu dostavljeni dokazi o tome a sada se OJT Bijeljina izjašnjava pismeno da o materijalnom dokazu ubistva - "NEMA SAZNANJA".

DOKAZI

Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2
Odgovor na 80 0 Mal 080317 16 Mal
Predmet 80 0 Mal 080317 16 Mal, (U POSJEDU SUDA)

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 3 Jun, 2018 | read_nums (25)
Treba saslušati Radujko Milana i postaviti mu pitanje od koga je dobio pomenuti falsifikat, zašto ga je uklonio iz predmeta, odnosno zašto nije prijavio krivično djelo na koje sam ukazao. Sve to tim prije što je u svom obrazloženju odnosno odgovoru, gospodin Radujko opravdavao fašističke metode koje se primjenjuju prema svim srodnicima ubijene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo upravo tim falsifikatom što znači da je isti u grupi lica koji prikrivaju ubistvo, krijumčarenje u Bobar grupu i pljačku preko bankarskog sektora a ovo falsifikovanje je sitnica na šta su sve ti kriminalci spremni.

PRIJAVA ZA PRIKRIVANJE FALSIFIKATORA


KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV RADUJKO MILANA

ZA PRIKRIVANJE FALSIFIKATORA

Osoba Radujko Milan je u ime Pravobranilaštva RS priložio u spis po mojoj tužbi protiv Republike Srpske, (80 0 P 043325 13 P 2) više dokumenata od kojih je jedan bilo falsifikovano rješenje osnovnog suda u Bijeljini "80 1 Pr 000670 10 Pr" na šta sam odmah ukazao pismenim podneskom. Da je u pitanju falsifikat, dokaz je "Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp" a prilažem ih oba kao dokaz izvršenja krivičnog djela koje je Radujko Milan pokušao da prikrije.
Reakcija gospodina Radujka na to je bila umjesto da prijavi krivično djelo po službenoj dužnosti, tražio je da mu se vrate svi materijali pod izgovorom da ne zna koji su slabo vidljivi a onda ponovo prilaže dokumentaciju u spis ali bez sporog falsifikata što je sve precizno evidentirano i pojašnjeno u dokazu, dokumentu osnovnog suda u Bijeljini, 080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015.
Za ove mahinacije, pomoć Radujko Milanu je pružila sudija Vakičić Željka jer su sve ove radnje izvedene u jednom primjerku kao pratećem dokumentu kako ja ne bih imao uvida u njihove kriminalne aktivnosti.
No u ovoj prijavi zanemarujem ulogu Vakičić Željke i koncentrišem se na kriminal Radujko Milana koji je od nekoga nabavio falsifikat, potom ga uklonio a sada neće da odgovori ko je ta osoba koja mu je predala falsifikovano rješenje.
Naime ja sam i lično, usmeno pokušao da dobijem odgovor na to pitanje od Radujko Milana ali je isti odbio da odgovori, no što je još značajnije za dokazivanje krivičnog djela prilažem i odgovore Radujko Milana na moje zahtjeve za pristup informacijama iz kojih se vidi da on neće da otkrije kriminalca koji mu je dostavio falsifikat.
U dva izjašnjenja iako jasno pitan ko je osoba koja mu je uručila falsifikat imenom i prezimenom, Radujko Milan kaže da ja i sam posjedujem rješenje na kome se vidi ko ga je izdao, (naravno ali se ne zna ko je načinio falsifikat) te da je to dobio od "TUŽENIH", (opet bez konkretnog imena). Kako je tužena bila RS, onda je ona tužena i nema tuženih nego je u pitanju osoba iz nekog organa RS koju Radujko krije.
Prema dokumentaciji koju imam i izvora koje neću imenovati, načelnik sudske policije, Borovčanin Danko je sa ciljem da prikrije ubistvo Ivone Bajo neredio podređenima da zabrane pristup svim srodnicima ubijene djevojčice i taj fašistički tretman opravdavao tim rješenjem šaljući ga okolo drugim organima ne očekujući da će doći i do mene. U svakom slučaju g. Radujko Milan zna od koga je dobio falsifikat što je jedno krivično djelo - prikrivanje počinioca, drugo je pokušaj uklanjanja falsifikata a podliježe čak i odgovornosti zbog neprijavljivanja na šta je obavezan zakonom.
Napominjem da sam ranije predao krivičnu prijavu protiv sudija Đurić Dragoljuba i Vakičić Željke i to protiv prvog za saučesnistvo u sačinjavanju i distribuciju falsifikata a protiv druge osobe za pokušaj uklanjanja falsifikovanog dokumenta iz pravnog prometa što se završilo uništavanjem tog predmeta kako bi se prikrilo koje osoba koja je imala pristup spisu i sačinila falsifikat.
Međutim uništavanjem kompletnog predmeta, nije uništena kopija koja je u mom posjedu a Radujko Milan je jedina osoba koja zna odakle je falsifikat potekao, odnosno zna ko mu je uručio dokumentaciju za potrebe parničnog predmeta i na istražiteljima je lak zadatak. Treba saslušati Radujko Milana i postaviti mu pitanje od koga je dobio pomenuti falsifikat, zašto ga je uklonio iz predmeta, odnosno zašto nije prijavio krivično djelo na koje sam ukazao.
Sve to tim prije što je u svom obrazloženju odnosno odgovoru, gospodin Radujko opravdavao fašističke metode koje se primjenjuju prema svim srodnicima ubijene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo upravo tim falsifikatom što znači da je isti u grupi lica koji prikrivaju ubistvo, krijumčarenje u Bobar grupu i pljačku preko bankarskog sektora a ovo falsifikovanje je sitnica na šta su sve ti kriminalci spremni.

DOKAZI

Falsifikat 80 1 Pr 000670 10 Pr
Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp
Zahtjev pravobranilaštvu RS

PRS JP 18-17 od 09.02.2017.
PRS JP 18-17 od 07.04.2017.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 30 Maj, 2018 | read_nums (30)
Na teritoriji Bosne i Hercegovine djeluje brojna razgranata mafijaška narko mreža uvezana sa kriminalcima u policiji, tužilaštvima i sudovima koji su umiješani u mnoge financijske afere uključujući ogromnu pljačku milijardi maraka preko banaka pod kontrolom vlade. S obzirom da godinama pišem o slučaju ovog prikrivanja ubistva, dovodeći to u vezu sa nestalim paketima narkotika, mnogi od kriminalaca iz tužilaštva, policije i suda uključujući i ove zvanično prave kriminalce a nezvanično obične sluge pravosudne i policijske mafije su se uplašili za svoju sigurnost i pokušavaju na sve načine da me skrenu s puta, da me uplaše ili likvidiraju.

MINISTARSTVU SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

OBAVJEST O SPREZI PRAVOSUDNE, POLICIJSKE I NARKO MAFIJE

Uz ovaj dopis šaljem jedan manji dio materijala o sprezi pravosudne policijske i narko mafije u štampanom obliku a većina dokaza i audio snimaka se nalazi na disku koji prilažem.
Ono što povezuje kriminalce iz tužilaštva, suda, policije i zvanične narko mafije je krijumčarenje narkotika u Bobar grupu a prilikom jednog od transporta je ubijena osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo čije su ubistvo pokušali prikriti kriminalci iz policije i tužilaštva a potom su se pridružili kriminalci sudije da ih zaštite.
Konkretno, prvo su dozvolili da kamion koji je usmrtio djevojčicu i dovezao narkotike pobjegne sa lica mjesta a potom su sa ubijene djevojčice, skinuli materijalni dokaz ubistva, njen ruksak i oprali benzinom tragove masti i ulja od kamiona te taj dokaz sakrili.
Jedan od agenata koje mi je mafija slala a čije dijelove razgovora sa mnom prilažem na disku izjavljuje u tim snimcima da je bio prisutan na licu mjesta kada je djevojčica stradala ne navodeći zbog čega se tu našao a skrećem pažnju da je kamion dovezao 4 paketa robe dok je ujutro direktor zatekao samo paket, (Izjave aktera sverca i ubistva - a kompletne izjave su na disku) što znači da su 3 paketa nestala a njih je preko noći preuzeo neki čovjek iz narko mafije ili više njih.
Osim toga ta osoba koju su poslali pokušavao je da me više puta odvede na nepoznatu lokaciju odakle se sigurno živ ne bih vratio što se također može čuti iz priloženih snimaka.
I na kraju ovog dijela da ne bih previše detalja ubacivao skrećem pažnju da je jedan član njegove porodice uhapšen 2010. u akciji "Prud" među 32 osobe od Bijeljine do Šamca zbog trgovine narkoticima a što asocira da je upravo ta grupa preuzela 3 paketa dovezena na dan ubistva Ivone Bajo ili su preuzeli i neke od paketa koje je taj kamion odvezao na druge lokacije u Brčko, Pelagićevo ili Odžak što se vidi iz priloga "Tahograf traka" kamiona i njihovih izjava.
Prema informacijama koje sam dobio od tog čovjeka i zvanične dokumentacije na internetu Okružnog suda u Doboju, (https://pravosudje.ba/vstv/faces/vijesti.jsp?id=20029 i https://oksud-doboj.pravosudje.ba/vstv/faces/vijesti.jsp?id=19868) a postoji i više članaka medija o tome kao "https://www.nezavisne.com/novosti/hronika/Pala-32-dilera/62862", vidljivo je da je vođen postupak a da su krivci dobili minimalne kazne poslije nagodbi sa tužilaštvom a danas su bukvalno u službi paradržavne mafije i drogu rasturaju za kriminalce iz policije, suda i tužilaštva i daju im reket kako izjavljuje ovaj svjedok.
S obzirom da godinama pišem o slučaju ovog prikrivanja ubistva, dovodeći to u vezu sa nestalim paketima narkotika, mnogi od kriminalaca iz tužilaštva, policije i suda uključujući i ove zvanično prave kriminalce a nezvanično obične sluge pravosudne i policijske mafije su se uplašili za svoju sigurnost i pokušavaju na sve načine da me skrenu s puta, da me uplaše ili likvidiraju.
U posljednjih nekoliko godina pratilo me je pa i kontaktiralo više tajnih istražitelja što zvaničnih državnih što agenata paradržavnih struja i pripadnika klasičnih mafijaških organizacija.
Jedan od dokaza o tome je članak na Internetu pod nazivom "REPRIKA NA KRIMINAL U VLASTI II DIO", (slovo R umjesti L je originalno napisao autor), gdje se osoba obraća direktno meni i opisuje kako prati mene i sudiju osnovnog suda u Bijeljini iz čega citiram samo jedan zanimljiviji dio:
Stavi prst na čeloi zapitaj se , ako nije kasno! Šta si tražio kod auta sive boje marke citroen, parkirano prvo do pješačkog od doma za kulturu ka opštini. Tvoje auto nije. Ja možda znam čije je! Dali možda nisi čuvar nečeg ili već šta? To veče je gostovao Haris Džinović u jednoj diskoteci u BIjeljini. Blizu nije bila ni jedna uniformisana osoba. Nekom si dobacio (ali nije vlasnik auta), slučajan prolaznik, ženskog roda. Sve što radiš znaj uvjek neko vidi, a nije uniformisan. Postoji zlatna izreka: što nije milo tebi ne čini ni drugome! Ne poželi nešto što ne pripada tebi. Ipak si viđen od nekoga. Postji izreka da "i zidovi mogu da progovore". Svijet je mali ako nisi znao! E sad vidiš da nikakve veze nema sa datumom a ni sudijama, a ipak si se upecao na paukovu mrežu, ima i mnogo, mnogo više od ovoga! Nema nikakve veze ni sa Okružnim sudom ni sa Osnovnim sudom. Naslov: "SUD BIJELJINE" je poslužio kao mamac, šlag na tortu ako niste znali! Po svemu sudeći, za sve što ste do sada rekli, mnogo vam je bilo pametnije da ste ćutali, al ćutati treba znati! Pametan se uči na tuđim greškama . Vaš izbor. Saberite se sami ako već nije kasno! Znam i imam o vama da dam mnogo više podataka, čak i od vaše majke koja vas je rodila. Sudijka je previše poštena i tako nešto joj je strano (nema u riječniku). Za sav svoj rad ona ima punu podršku Ustava i zakona kao i nas poštenog naroda. Ali eto, uvijek se nađe neko da sa lakoćom i ovakve slične slučajeve rješava. Neko ko ima budno oko da sudijki niko ništa nažao ne učini, zar nije tako ljudski! Za javnost za sada toliko!
Iz ovog opisa se vidi ne samo da me je neki plaćenik pratio i zna čije je auto pored koga sam slučajno prošao nego zna detalje i o mojoj porodici, (pominje majku) što je mogao dobiti samo od policije koja me nezakonito nadzire već 7 godina od lažne prijave kriminalaca iz OT Bijeljina. Poslije 3 godine razvlačenja za koje sam vrijeme tretiran kao ubica i psihopata kome je zabranjen pristup u mafijaški servis tužilaštvo u Bijeljini, donesena je naredba o nesprovođenju istrage T15 0 KT 0002365 10, jer desetine angažovanih agenata nisu uspjeli da me dovedu u vezu ni sa prijavljenim, (ugrožavanje sigurnosti bande iz OT Bijeljina) ni sa bilo kojim drugim krivičnim djelom.
Ali neposredno po prijavljivanju pokrenuta je neviđena akcija danonoćnog nadzora kada sam praćen ja i svi moji srodnici, prijatelji, poznanici a pred kućom je bila straža u 3 smjene, koja bi me pratila ukorak gdje god da krenem. O nadzoru komunikacija da i ne govorim i tako su u posjed tog materijala došle razne psihopate, plaćene ubice i njihovi saučesnici iz u naslovu navedene mafije. Autor teksta na internetu je samo jedan od njih koji je ostavio jasne tragove a kompletan tekst se može naći na web adresi u nastavku.
http://replikanakriminaluvlasti2.blogger.ba/arhiva/2015/08/07/3919720
Pri pokušaju da taj tekst i još neke druge dokaze krivičnih dijela dostavim u sud i tužilaštvo u Bijeljini u tome sam spriječen od strane sudske policije što su zabilježile nadzorne kamere, (priloženo na disku) jer načelnik sudske policije tvrdi kako ima naredbu da mi zabrani pristup u tužilaštvo i uz to da nikoga i ne obavještava o mojim dolascima no nedavno sam uspio dobiti pismena izjašnjenja i sudova i tužilaštva, (Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017. te Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017. i OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.) iz kojih se vidi da ne postoji nikakva naredba nikakvo rješenje o zabrani a uprkos tome se primjenjuje godinama, (dokaz "Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr" u prilogu.
A da je svjestan svog razbojničkog i fašističkog tretmana vidljivo je iz dopisa SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016. u kome traži da se protiv mene pokrene bilo kakav krivični postupak za bilo kakvo krivično djelo te da se donese mjera zabrane. Iako dakle nikada nije postojalo neko rješenje o tome načelnik Borovčanin je godinama sprečavao sve srodnike ubijene osmogodišnje djevojčice da dostave dokaze što se vidi iz priloga Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Podređenima je naredio da ne opisuju u zabilješkama dokaze koje su vidjeli a može se vidjeti i na prilogu "Snimci dokaza krivičnih djela" što su zabilježile kamere u zgradi suda, (video snimci su na disku) a kako izgleda materijalni dokaz ubistva iz blizine, vidljivije je na prilogu "Snimci dječjeg ruksaka". Da je sve o čemu pišem istina dokaz je zvanični dokument suda "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)".
To naravno uopšte ne znači da je načelnik radio na svoju ruku nego naprotiv iza ovog fašističkog razbojničkog postupanja stoje kriminalci iz tužilaštvo prije svega i iz suda ali se sada ne usuđuju razotkriti nego se pretvaraju da ništa o tome ne znaju a rješenje naravno nikada nije ni doneseno napismeno nego se fašistički postupak primjenjivao tajno kako o njemu ne bi mogli ostati tragovi.
Više ljudi je lično ili u porukama preko Interneta posebno u posljednjih godinu dana pokušavala da me pozove na sastanak na neko tajno mjesto što sam uvijek odbijao ali ne odmah kako im ne bi bilo sumnjivo.
Završni komentar i zaključak ovog dopisa ja to da trenutno na teritoriji Bosne i Hercegovine djeluje brojna razgranata mafijaška narko mreža uvezana sa kriminalcima u policiji, tužilaštvima i sudovima koji su umiješani u mnoge financijske afere uključujući ogromnu pljačku milijardi maraka preko banaka pod kontrolom Vlade Republike Srpske. Na ministarstvu sigurnosti je obaveza i pravo da pokrene sve zakonske mjere da se pripadnici mafije o kojima imam stotine dokaza pozovu na saslušavanje kako bi objasnili svoje postupke te poslije provedenog krivičnog postupka, kazne prema težini počinjenih zločina u koje su umješani s obzirom da za svoja zlodjela nemaju pravnog opravdanja...

PRILOZI

Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017.
Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017.
OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.
Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr
SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.

Snimci dokaza krivičnih djela
Snimci dječjeg ruksaka
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Izjave aktera sverca i ubistva
Tahograf traka
Disk sa dokazima

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 27 Maj, 2018 | read_nums (25)
Da je u pitanju neosnovani razbojnički napad sudske policije na garantovana prava i opštu sigurnost građana sa ciljem da se prikruju teška krivična djela dokaz su pismena izjašnjenja nastala poslije dokaznog postupka, gdje se vidi da ni sudovi ni tužilaštva nisu izdali naikakvu naredbu koju ne samo da traži načelnik nego je primjenjuje godinama...

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA RJEŠENJE 80 0 PR 0082502 17 PŽP

OVDE SE RADI O RAZBOJNIČKOM FAŠISTIČKOM NAPADU NAČELNIKA SUDSKE POLICIJE NA PRAVA GARANTOVANA USTAVOM JER JE SVJESNO BEZ SUDSKOG RJEŠENJA NALOŽIO SUSPENZIJU PRAVA I MJERE ZABRANE ŠTO SE VIDI IZ IZJAŠNJENJA SUDOVA I TUŽILAŠTVA KOJE PRILAŽEM.
Tražim da Ustavni sud ovo nelegalno i nezakonito rješenje i predmet poništi te naloži sudskoj policiji da poštuje zakon i prava građana...
Ovaj predmet je prepun procesnih nepravilnosti i smišljenog kršenja zakona od čega je samo dio detaljnije opisan u žalbi koji prilažem i ovde a sada ću navesti samo pravne nelogičnosti i brutalna kršenja zakona.
PROCESNI PREKRŠAJI I POVREDE PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE :
- Sud je bio dužan utvrditi osnovanost mojih pismenih ukazivanja na to da su dokazi protiv mene pribavljeni kršenjem prava i nezakoniti su jer sam napadače jasno i glasno upozoravao da to ne čine što je potvrdio svjedok Čivić Omer.
- U pozivu na pretres po 80 1 Pr 082502 17 Pr navodi se da sam okrivljen za prekršaje iz člana 7 i 27 ZOJRIM.
- Sudija Sekulić Cvijeta je hitno okončala postupak u sred kolektivnog odmora bez saslušanja glavnog svjedoka i bez uvida u spise koje sam predložio jer kako se ispostavilo saučestvovala je u uništavanju predmeta iz koga je sačinjen falsifikat a čiju sam kopiju priložio na pretresu tražeći da se izvrši uvid u spise suda i MUP-a iz tog predmeta.
- U rješenju 80 0 Pr 082502 17 Pr 01 od 02.08.2017. oglašavam se odgovornim po članu 7 i drugom članu 24 ZOJRIM.
- U prvostepenom postupku na pozivu i zapisnicima predmet ima broj prekršajnog suda 80 1 Pr 082502 17 Pr.
- U rješenju istog prvostepenog suda od 02.08.2017. predmet ima drugačiji broj 80 0 Pr 082502 17 Pr, (0 umjesto 1).
- U rješenju drugostepenog suda od 30.11.2017. predmet ima ponovo novi broj 80 0 Pr 0082502 17 Pžp ( dodata "0").
- Poziv Jovici Mitroviću nosi broj 80 0 Pr 082502 17 Pr, sadrži unaprijed pripremljen stav sudije "da je počinjen prekršaj" čime se krše prava iz člana 9 stav 2. tačka 1 i pravo na pravično suđenje, (što je ponavljano više puta tokom postupka).
- Predao sam prijedlog za oslobađanje od takse po kome nije donesena nikakva odluka jer sudija uopšte ne čita moje podneske.
- Moja žalba, (skenirana na disku) se od strane drugostepenog suda djelimično usvaja i opisuje kao "DJELIMIČNO OSNOVANA" ali zanimljivo je to da nijednu temu koju sam obradio u žalbi nije drugostepeni sud ne samo demantovao nego ni pomenuo a usvaja se i oglašava osnovanim oslobađanje od takse koje ja u žalbi nisam ni tražio... NEVJEROVATNO...
Ove nepravilnosti su više nego dovoljne da se poništi kompletan postupak a u nastavku su teška krivična djela.

ORGANIZOVANI KRIMINAL I FALSIFIKOVANJE ČINJENICA :
- Da je u pitanju neosnovani razbojnički napad sudske policije na garantovana prava i opštu sigurnost građana sa ciljem da se prikruju teška krivična djela dokaz su pismena izjašnjenja nastala poslije dokaznog postupka, prilozi "Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017." te "Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017." i "OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017." gdje se vidi da ni sudovi ni tužilaštva nisu izdali naikakvu naredbu koju ne samo da traži načelnik nego je primjenjuje godinama.
- Na prvom pretresu 20.04.2017. pojavila su se 4 svjedoka kao predloženi od strane PS Bijeljina.
- Tokom dokaznog postupka dvoje svjedoka koji nisu htjeli da lažu nisu pristupili od kojih prvi i ključni svjedok Lazić Milan koji je navodno izdao naredbu.
- Načelnik sudske policije i sudija su podmetnuli snimke dalje kamere umjesto bliže kako bi sakrili bezobrazluk sudske policije koja je bacila dokument na pod ali sve drugo se dovoljno jasno vidjelo.
- Snimci video nadzora jasno pokazuju da prisutnima pokazujem materijalni dokaz ubistva i tražim da se obavjesti tužilaštvo no to se odbija jer načelnik prikriva ubistvo, krijumčarenje i pljačku preko Bobar grupe.
- Svjedok Sekulić Dušan tokom ispitivanja potvrđuje da je vidjeo materijalni dokaz, (dječji ruksak) ali to nije navedeno u prilogu "Službena zabilješka 1831-16 od 15.12.2016." jer to zabranjuje načelnik sudske policije.
- Prilog "Snimci dokaza krivičnih djela" je nastao od video snimaka nadzornih kamera i na njemu se vidi, (na snimcima mnogo bolje) da građanin donosi dokaze ubistva a državni službenici sprečavaju istražne radnje i prava garantovana zakonima.
- Prilog "Snimci dječjeg ruksaka" jasnije prikazuje predmet koji sam imao uz sebe "KRITIČNOG DOGAĐAJA" a na njemu se vidi da je policija oprala kaiš benzinom sa ciljem da prikrije kriminal u Bobar grupi i sada nastavljaju sa razbojništvom želeći zataškati svoje zločine i saučesnike u pljački preko Bobar grupe.
- Dokument "Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016." pokazuje da sam godinama dolazio sa ciljem da prijavim krivična djela a načelnik je to sprečavao a moju upornost (više stotina puta) karakteriše kao psihički poremećaj te traži da se optužim sa bilo kakvim povodom i da mi se zabrani pristup.
- Pošto je svjestan da nama ovlaštenja za to načelnik svjesno krši zakon a vidi se da je ovaj dokument uvod u događaje od 15.12.2016. s obzirom da je isti naredio sudskim policajcima da me spriječe u dostavi dokaza.
- Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) pokazuje da je predmet privatno vlasništvo vraćeno u stanju koje se vidi na prilogu.
- Zahtjev za Osnovni sud od 15.07.2016. koji sam takođe imao dana 15.12.2016. i predao policiji je nastao 5 mjeseci ranije uz zahtjeve iste tamatike predate i u OJT Bijeljina, Okružni sud i MUP, NA KOJE NIKO NIJE HTIO DA ODGOVORI a tiču se prava garantovanih ustavom.
- Skrećem pažnju na tačke 4, (privatno vlasništvo - dječji ruksak koji je uništen) i 5, (metalna korpa, koja nije vraćena i danas je u posjedu Osnovnog suda.
- Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017. OJT Bijeljina nastalo je oko 20 dana poslije događaja i u njemu se tvrdi da tužilaštvo "NEMA SAZNANJA" o stanju u kome se nalazi materijalni dokaz ubistva, jer POLICIJA koja je podnijela zahtjev protiv mene to nije evidentirala nego je sakrila i zato što načelnik sudske policije sprečava fizički pristup u OJT Bijeljina svim srodnicima ubijene osmogodišnje djevojčice.
- Da načelnik sudske policije vrši fašističku diskriminaciju prema svim srodnicima ubijene djevojčice bez ikakve pismene naredbe ili rješenja, dokaz je Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr u kome svjedok sudski policajac opisuje kakvu je usmenu naredbu dobio od načelnika. To pokazuje kontinuitet i razmjenu zločina i razbojništva načelnika Borovčanin Danka.
- Još 2010-te je načelnik lagao da OJT Bijeljina nije nadležno za predmet Ivona Bajo te zarobio majku ubijene djevojčice i mene u privatnom zatvoru bez ikakve pismene potvrde a onda je nekoliko mjeseci kasnije u sadejstvu sa saučesnicima načinio falsifikat tako što su napravili kopiju i udarili lažni pečat pravosnažnosti "Rjesenje 80 1 Pr 000670 10 Pr".
- Da se zaista radi o falsifikatu dokaz je "Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp" kojim se postupak obustavlja i preinačava odluka prvostepenog suda. Taj falsifikat je djeljen godinama okolo kao izgovor za fašističke metode prema svim srodnicima ubijene djevojčice.
- Zahtjev sudiji Đurić Dragoljubu od 22.02.2017. pokazuje da sam pismeno tražio podatke o tome ko je pristupao spisu i sačinio falsifikat na šta sudija Đurić nije odgovorio štiteći počinioce.
- Zahtjev i obavještenje po predmetu 80 1 Pr 082502 17, pokazuje da sam prije pretresa zahtijevao da se izvrši uvid u više predmeta a u sporni predmet iz koga je načinjen falsifikat sam tražio i da se dostavi od strane MUP-a. Sudija je dakle okončala postupak bez ijedne riječi o ovome i to hitno a sada je jasno zbog čega... da ne bih tokom trajanja postupka dobio naredni prilog.
- Naredba T12 1 KTK 0000296 17 je iz predmeta po mojoj krivičnoj prijavi o falsifikatu a iz nje se vidi da iako su znali za prijavu, iako su pismeno obavješteni mnogo ranije i čak sam pismeno zahtijevao odgovore i izvođenje dokaza, sudije Đurić i Sekulić, prikrivaju počinioce, ne odgovaraju po zahtjevima i umjesto toga uništavaju kompletan spis.
ISTIČEM DA OVIM NIJE UNIŠTEN DOKAZ KRIVIČNOG DJELA JER POSJEDUJEM KOPIJU KOJU SAM DOBIO OD PRAVOBRANILAŠTVA KADA NISU ZNALI DA SE RADI O FALSIFIKATU. POKUŠALO SE SAMO SAKRITI KO JE PRISTUPAO SPISU I SAČINIO KOPIJU A S OBZIROM DA JU JE DJELIO NAČELNIK SUDSKE POLICIJE NIJE TEŠKO OTKRITI POČINIOCE. SVE U SVEMU OVO JE PRIMJER MONSTRUOZNOG UDRUŽENOG ZLOČINAČKOG PODUHVATA.
Napomena : Ključni materijalni dokaz su snimci video nadzora u zgradi koje prilažem na disku i kao avi video zapis i u obliku slika, (frejmova) od kojih se snimci sadrže. Snimci dokazuju da su svjedoci lagali kako pri sačinjavanju zabilješke tako i pred sudom.
OVAKVE METODE, LAŽI, FALSIFIKOVANJA I BEZAKONJE NIJE KORISTILA NI SREDNJOVJEKOVNA INKVIZICIJA...

PRILOZI

Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017.
Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017.
OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.
Poziv za 80 1 Pr 082502 17 Pr
Rješenje 80 0 Pr 082502 17 Pr od 02.08.2017.
Rješenje 80 0 Pr 0082502 17 Pžp od 30.11.2017.
Poziv Jovici Mitroviću po 80 0 Pr 082502 17 Pr
Službena zabilješka 1831-16 od 15.12.2016.
Snimci dokaza krivičnih djela
Snimci dječjeg ruksaka

Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Zahtjev za Osnovni sud od 15.07.2016.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Rjesenje 80 1 Pr 000670 10 Pr
Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp
Zahtjev sudiji Đurić Dragoljubu od 22.02.2017.
Zahtjev i obavještenje po predmetu 80 1 Pr 082502 17
Naredba T12 1 KTK 0000296 17
Disk sa video snimcima i dokumentacijom.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 24 Maj, 2018 | read_nums (29)
Dostavljam vam materijal koji pokazuje da okružni tužilac Danica Stjepanović bezočno laže sa ciljem da prikrije ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, prilikom krijumčarenja narkotika u Bobar grupu a naravno i milijarde maraka pokradene preko bankarskog sektora ...

ZAHTJEV RTRS ZA NOVO POKRETANJE ISTRAGE


REPUBLIČKOM TUŽILAŠTVU REPUBLIKE SRPSKE

ZAHTJEV ZA NOVO POKRETANJE ISTRAGE SA DRUGIM TUŽIOCEM

Krajem prošle godine dobio sam dokumentaciju koja ukazuje na to da ste materijal vezano za krivičnu prijavu protiv mene dodijelili u rad Okružnom tužilaštvu Istočno Sarajevo, (T17 0 KT 0006630 15) poslije pretpostavljam zahtjeva za izuzeće Okružnog tužilaštva u Bijeljini što nije sporno i predviđeno je zakonom.
Još uvijek nemam podatke koje su argumente koristili iz Okružnog tužilaštva u Bijeljini i biće zanimljivo to pročitati no nije mi cilj da osporavam rad Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu samo naravno ne pada mi na pamet da dolazim pred bilo koji sud izvan mjesno nadležnog osnovnog suda u Bijeljini i pokušaji Okružnog tužilaštva Istočno Sarajevo da me odvuku na drugu lokaciju su nezakoniti i kriminalni no nemam primjedbi na to da suđenje odpočne jer ću na istom dokazati kakvi su kriminalci sudije i tužioci u Bijeljini.
Sa druge strane, dostavljam vam materijal koji pokazuje da okružni tužilac Danica Stjepanović bezočno laže sa ciljem da prikrije ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, prilikom krijumčarenja narkotika u Bobar grupu a naravno i milijarde maraka pokradene preko bankarskog sektora u šta su umiješani isti akteri.
Prvi prilog je njeno takozvano "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." po zahtjevu suda gdje kaže odnosno laže da nema saznanja o oštećenju materijalnog dokaza skinutog sa ubijene djevojčice opranog benzinom i uklonjenog iz istražnih radnji.
Sa druge strane dostavljam samo dva dokaza od više desetina koje imam u kojima sam obavještavao tužilaštvo, zahtijevao odgovore o tome i obraćao se lično Okružnom tužiocu Stjepanović vezano za taj materijalni dokaz ubistva na šta nije reagovala nego je izdata naredba o zabrani pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice sve naravno sa ciljem da se monstruozni zločini i pljačka prikriju a krivci zaštite. Prvi od njih je obraćanje direktno postupajućem tužiocu u tom predmetu "Zahtjev tuziocu 30.04.2010." u kome opisujem materijalni dokaz ubistva i ukazujem na njenu obavezu a drugi je "Zahtjev za informacije 15.01.2014." na kome je vidljiva i slika tog dokaza kao i snimci tragova krvi prije pada i unutrašnje povrede koje je kriminalac Stjepanović prikrila od vještaka.
Da sve ovo nije izmišljeno, neka foto montaža ili sasvim nevažan predmet, dokaz je "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" u kome je sud utvrdio u kakvom je stanju predmet skinut sa ubijene djevojčice. Vizuelno se to može mnogo bolje vidjeti na prilogu "Snimci dječjeg ruksaka" a i snimci nadzornih kamera su zabilježili da pokušavam dostaviti dokaz u tužilaštvo, "Snimci dokaza krivičnih djela" što je spriječeno od sudske policije, pošto prema izjavi načelnika imaju naredbu od pomenute kriminalke Stjepanović da mi spriječe pristup i da je uopšte ne obavještavaju o mojim dolascima za šta imam i audio snimak kao dokaz.
Stoga ZAHTIJEVAM od vas da u sklopu svojih ovlaštenja naredite novo otvaranje istrage po osnovu novog dokaza za koji kako kaže tužilac nema saznanja te da isti tužilac kome dodjelite istragu uspostavi punu saradnjom sa porodicom Bajo i sa mnom lično kako bi mu mogao dostaviti obilje dokaza koje imam, inače ću RTRS i vas lično tretirati i opisivati ubuduće kao sastavni dio fašističke razbojničke bande...

PRILOZI

Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Zahtjev tuziocu 30.04.2010.
Zahtjev za informacije 15.01.2014.
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Snimci dječjeg ruksaka
Snimci dokaza krivičnih djela

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 21 Maj, 2018 | read_nums (24)
DA LI ĆE SUD NEZAKONITO POSTUPANJE SUDSKE POLICIJE I NEOSNOVANU BLOKADU PRISTUPA I OTIMANJE GARANTOVANIH PRAVA SHVATITI KAO "NENAMJERNU GREŠKU" ILI SMIŠLJENI KRIMINAL NIJE BITNO ZA ODLUKU PO ZAHTJEVU A JA ĆU DOKAZATI ŠTA JE U PITANJU U DRUGIM POSTUPCIMA OD KOJIH SU DVA ZAKAZANA ZA 09.04.2018. A SVAKO KO SE USUDI DA MI OPET ONEMOGUĆAVA PREDAVANJE DOKAZA UBISTVA KOJE ĆU PONOVITI BEZ OBZIRA NA SVE METODE TERORA I ZASTRAŠIVANJA KOJE SE POKUŠAVAJU, DOBIĆE ZASLUŽENU ZATVORSKU KAZNU USKORO...

REPUBLICI SRPSKOJ

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREKRŠAJNI ODJEL

Predmet : 80 1 Pr 082502 17 Pr

Napomena: 1) Protiv mene je podignuta optužnica za "povredu ugleda suda" T17 0 KT 0006630 15 od strane OJT Istočno Sarajevo te skrećem pažnju da je svako službeno lice dužno dostaviti im podatke vezano za to ili bilo koje drugo krivično djelo koje smatra da sam počinio.
2) U ovom postupku sam predao "Prijedlog za oslobađanje od takse po 80 1 Pr 082502 17 Pr" koji izgleda nije ni primjećen kao ni mnogi drugi podnesci. Prilažem skenirane dokumente o tome u prilogu "Podaci o prijedlogu za oslobađanje od takse" a sam prijedlog je nastao 30.05.2017. (01:43:23). Imam čak 11 potvrda o predaji podnesaka u ovom predmetu ali osim žalbe ne piše šta je konkretno u pitanju te pretpostavljam da sam ovo predao odmah po kreiranju 02.06.2017. te prilažem i dve skenirane potvrde od tog dana...

PREDLAŽEM DA SE MOJ PRIJEDLOG ZA OSLOBAĐANJE OD TAKSE PREDAT U JUNU 2017-TE PRIHVATI KAO I OVAJ ZATJEV ZA PONAVLJANJE POSTUPKA KOJI SLIJEDI SA OBRAZLOŽENJEM:

Na osnovu člana "Razlozi za ponavljanje postupka" stav (1) Prekršajni postupak završen pravosnažnom odlukom može se ponoviti ako: 4) se iznesu nove činjenice ili podnesu novi dokazi koji bi sami za sebe ili u vezi sa ranijim dokazima doveli do drugačije odluke da su bili poznati u ranijem postupku, podnosim :

ZAHTJEV ZA PONAVLJANJE POSTUPKA 80 1 PR 082502 17 PR

Dana 20.02.2018. uručeno mi je od strane službenika suda "Rješenje 80 0 Pr 0082502 17 Pžp" te u zakonskom roku odnosno odmah po prijemu podnosim ovaj zahtjev uz nove dokaze do kojih sam došao po završetku pretresa pred sudom.
U skladu sa navedenom odredbom iz relevantnog člana zakona prilažem pismena izjašnjenja "Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017." te "Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017." i "OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017." iz koji se vidi da niko od njih nije izdao nikakvo rješenje niti naredbu o bilo kakvoj mjeri ograničenja prema meni.
DA LI ĆE SUD NEZAKONITO POSTUPANJE SUDSKE POLICIJE I NEOSNOVANU BLOKADU PRISTUPA I OTIMANJE GARANTOVANIH PRAVA SHVATITI KAO "NENAMJERNU GREŠKU" ILI SMIŠLJENI KRIMINAL NIJE BITNO ZA ODLUKU PO ZAHTJEVU A JA ĆU DOKAZATI ŠTA JE U PITANJU U DRUGIM POSTUPCIMA OD KOJIH SU DVA ZAKAZANA ZA 09.04.2018. A SVAKO KO SE USUDI DA MI OPET ONEMOGUĆAVA PREDAVANJE DOKAZA UBISTVA KOJE ĆU PONOVITI BEZ OBZIRA NA SVE METODE TERORA I ZASTRAŠIVANJA KOJE SE POKUŠAVAJU, DOBIĆE ZASLUŽENU ZATVORSKU KAZNU USKORO...
Stoga se osnovano postavlja pitanje prema čijim naredbama ili rješenjima onda načelnik sudske policije Danko Borovčanin naređuje sudskim policajcima da mi zabrane pristup, da zabrane pristup svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo i čak da se o mojim dolascima i dokazima teškog kriminala koje donosim i javno pokazujem uopšte ne obavještava Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini pa čak da se o mom dolasku ne obavjesti ni Osnovni sud.
ČAK I U RJEŠENJU OKRUŽNOG SUDA 80 0 Pr 0082502 17 Pžp od 30.11.2017. SE NA DRUGOJ STRANI POMINJE "IZVRŠAVANJE SUDSKIH NALOGA" A SADA SE IZ DOKAZA KOJE PRILAŽEM VIDI DA "NALOG, NAREDBA - RJEŠENJE" O ZABRANI I TRETMANU KOJI PRIMJENJUJE SUDSKA POLICIJA NIJE IZDAO NIJEDAN SUD NI TUŽILAŠTVO NITI IMAJU SAZNANJA DA JE TO UČINIO BILO KOJI DRUGI ORGAN.
Dakle posljedica svega a ja tvrdim osnovano i cilj Borovčanina je bio da do OJT Bijeljina ne dođu dokazi ubistva što potvrđuje OJT Bijeljina u dokumentu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." riječima da o materijalnom dokazu ubistva, koji je potvrdio svjedok Sekulić Dušan da je vidio kritičnog događaja, citiram "NEMA SAZNANJA"...
Da takav tretman primjenjuje sudska policija utvrdio je sud u predmetu 80 1 Pr 004323 11 Pr i tada kao i sve ove godine se vjerovalo na riječ Danka Borovčanina odnosno sudskih policajaca koje je on instruisao da izbacuju građane iz zgrade i prikrivaju da su vidjeli dokaze krivičnih djela a sve bez ikakvog pismenog rješenja i obrazloženja zbog čega se to čini. Sud je u ovom postupku morao pozvati svjedoke iz suda i tužilaštva koje sam predložio i utvrditi da li postoji neka mjera zabrane pristupa ili ne ali pošto to nije učinjemo evo sada dostavljam pismena izjašnjenja o tome a sva nastala poslije dokaznog postupka. Osim predmeta 80 1 Pr 004323 11 Pr koji je kao spis suda i više nego dovoljan da pokaže kakve metode naređuje Borovčanin da se primjenjuju to je vidljivo i iz njegovog dopisa u OJT Bijeljina "Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016." u kome se isti usuđuje da odlučuje je li neki postupak okončan ili ne i iznosi nebuloze o mojoj psihičkoj poremećenosti kako bi nekako imao izgovor za kriminalni rad iako svjestan da nema ovlaštenje da uskraćuje prava garantovana zakonom.
SAČINJAVANJEM OVA 3 DOKUMENTA KOJE SADA PRILAŽEM, BOROVČANIN DANKO JE OSTAO SAM NA ČISTINI KAO SERVIS MAFIJE POŠTO SU SE SVI IZJASNILI DA NE STOJE IZA NJEGOVIH POSTUPAKA. NEDAVNO SAM MU U PRIZEMLJU ZGRADE PRED SVJEDOCIMA PREDAO KOPIJE OVIH IZJAŠNJANJA I POSLIJE POČETNE BAHATOSTI I UOBRAŽENOSTI DJELOVAO JE ŠOKIRANO I OSTAO BEZ RIJEČI.
O svemu sam obavjestio i predsjednika Vrhovnog suda kao nadređenog sudskoj policiji pa iako znam da niko neće biti javno sankcionisan, vidljivo je da takvo bahato, bezobrazno i kriminalno ponašanje više neće biti moguće.
Osim ovih pisanih dokaza odnosno dokumenata najrelevantnih i najuglednijih institucija, predlažem da se kao svjedok sasluša sudski policajac Lazić Milan koji je sada dostupan za svjedočenje za razliku od prvog postupka.
Naime, dvojica svjedoka koji su tada svjedočili čak i ako se pretpostavi da su istinito svjedočili nisu znali i nemaju pojma kakvi su bili motivi Lazić Milana, zašto je eventualno izdao neku naredbu i po čijim nalozima, da li po privatnim nezakonitim nalozima načelnika ili mu je podmetnut neki falsifikat, kakve Borovčanin ima običaj da pravi i dijelo naokolo te su takvi falsifikati završavali i u sudskim spisima kao navodni dokaz, čime se pokušavala opravdati fašistička razbojnička diskriminacija koju Borovčanin provodi godinama.
Ovi dokumenti do kojih sam došao poslije okončanja postupka pokazuju da sudska policija nije imala nikakvog zakonskog osnova da mi zabrani pristup i uskraćuje prava garantovana Ustavom na šta sam im kritičnog dana jasno i glasno ukazao i pozvao ih da prekinu se napadima na moja prava, da prekinu sa kršenjem prava iz ustava što je u svom svjedočenju potvrdio i svjedok Čivic Omer.
Da Borovčanin bezočno laže godinama može se vidjeti iz dokumenata Zabilješka 1419/10 od 10.08.2010. u kome se tvrdi da OT Bijeljina nije nadležno za slučaj Ivona Bajo a samo 4 dana ranije "Zabiljeska OJT Bijeljina KTA-596-09 od 06.08.2010." tužilac piše o odluci u tom predmetu za koji po Borovčaninu nije nadležna. Tada je Borovčanin pošto je lagao na opisani način, zarobio majku ubijene djevojčice i mene, držao nas u privatnom zatvoru - bez potvrde o lišenju slobode a kad je postupak okončan rješenjem Okružnog suda i obustavljen onda je Borovčanin uz pomoć saučesnika načinio kopiju prvostepenog rješenja 80 1 Pr 000670 10 Pr, pa su udarili lažni pečat pravosnažnosti te ga godinama koristili i djelili kopije sa ciljem da spriječe dokazivanje ubistva osmogodišnje djevojčice, krijumčarenje i pljačku preko Bobar grupe.
Predlažem da se ovi novi dokazi prihvate i postupak ponovi uz svjedočenje Lazić Milana.

PRILOZI

Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017.
Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017.
OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.
Podaci o prijedlogu za oslobađanje od takse

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 18 Maj, 2018 | read_nums (31)
Cilj kriminalaca koji su isplanirali ovu mahinaciju i nije da se vodi bilo kakav zakonit postupak nego da me na taj način odvuku na udaljenu lokaciju i u sadejstvu sa svojim saučesnicima likvidiraju pri povratku, na isti način kako su ubili Davida Dragičevića u Banjaluci...

DOKAZ O MONTIRANJU I NEZAKONITOSTI OPTUŽNICE T17 0 KT 0006630 15


OSNOVNOM SUDU U SOKOCU


Predmet:

89 0 K 058509 17 KPS

OJT ISTOČNO SARAJEVO

ZDENKO BAJO


OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U ISTOČNOM SARAJEVU - REPUBLIČKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU REPUBLIKE SRPSKE - VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU - PREDSJEDNIKU VRHOVNOG SUDA RS - KOMANDI SUDSKE POLICIJE RS - MEDIJIMA I GRAĐANIMA

U prilogu ovog dopisa je odluka Republičkog tužilaštva Republike Srpske, (prilog "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015. koji sam nedavno dobio poštanskom pošiljkom PO MOM ZAHTJEVU, od RTRS uz dokument "IT - 7-18 od 04.04.2018.") a u kojoj se jasno može pročitati da se predmet formiran po MOJOJ krivičnoj prijavi, dodijeljuje u rad Okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu.
Radi se o krivičnom djelu falsifikovanja, puštanja u pravni promet i pokušaju prikrivanja tog falsifikata u koje su umiješana lica iz suda, tužilaštva, pravobranilaštva i sudske policije.
U pomenutoj odluci Republičkog tužilaštva RS, nema ni pomena da se bilo kakva krivična prijava i predmet formiran po prijavi protiv mene dodijeljuje u rad drugom tužilaštvu.
Nasuprot tome u svojoj montiranoj optužnici Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu se poziva upravo na ovu odluku i pokušava time opravdati svoju nadležnost.
Isti dopis se pominje kao izgovor i u Rješenju o prethodnim prigovorima, sudije Borovčanin Luke na drugoj strani i takođe po tome pokušava nezakonito ostvariti nadležnost iako je zakonom o sudovima jasno predviđeno da je osnovni sud u Sokocu nadležan, odjeljak :
II VRSTE, ORGANIZACIJA I NADLEŽNOST SUDOVA, (1) Osnovni sudovi su: m) Osnovni sud u Sokocu, za područje opština Sokolac, Istočni Stari Grad, Pale, Istočno Novo Sarajevo,Istočna Ilidža i Trnovo.
NEVEZANO ZA NADLEŽNOST, ISTIČEM DA NE PRIZNAJEM NI RS NI BIH U CIJELINI, NITI IJEDAN TAKOZVANI ORGAN MAFIJAŠKOG FAŠISTIČKOG REŽIMA DODIK MILORADA I NJEGOVE TAJKUNSKO POLITIČKE BANDE KOJA JE SILOM NAMETNUTA OD STRANOG OKUPATORA.
Osobe, Borovčanin Danka, Borovčanin Luku, Jovanu Tomaš, osobu koja joj je dodjelila u rad predmet i više drugih lica iz suda, OJT Bijeljina i MUP-a, tretiram kako pripadnike zločinaćke organizacije koja je planirala i pokušala da me ubije.
A da li je neko greškom uz ovu odluku spojio sasvim drugi predmet ili je to učinjeno namjerno, sada je potpuno nevažno jer se jasno vidi da se ta odluka ne odnosi ni na kakvu prijavu protiv mene te zahtijevam da se odmah obustave sve nelegalne i nezakonite radnje po ovom predmetu.
Cilj kriminalaca koji su isplanirali ovu mahinaciju i nije da se vodi bilo kakav zakonit postupak nego da me na taj način odvuku na udaljenu lokaciju i u sadejstvu sa svojim saučesnicima likvidiraju pri povratku, na isti način kako su ubili Davida Dragičevića u Banjaluci.

PRILOZI

RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
IT - 7-18 od 04.04.2018.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 15 Maj, 2018 | read_nums (31)
Kolika je farsa i besmislica u pitanju, vidljivije je kad se uzme u obzir objašnjenje da reviziju može izjaviti i nestručno lice, neki obućar konobar ili taksista recimo, pod uslovom da ga opunomoći stranka koja ima položen pravosudni ispit, što praktično znači da neki advokat može angažovati potpuno nepismenu osobu da umjesto njega izjavi reviziju a bilo koji drugi građanin ne može to učiniti lično čak i ako je doktor nauka, odnosno brutalno mu se otima zakonom garantovano pravo pod izgovorom da je to bolje za njega. U pitanju je naravno bezočna laž jer taj član nije unesen zbog građana i njihovih interesa nego zbog advokatskog lobija kome se na taj način pokušava omogućiti dodatni izvor zarade.

ZAHTJEV ZA STRAZBUR PO AP- 4493-17

ZAHTJEV ZA SUD U STRAZBURU

ZDENKO BAJO PROTIV BOSNE I HERCEGOVINE PO AP-4493/17

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU - Član 292.
(1) Stranka koja je potpuno poslovno sposobna može sama obavljati radnje u postupku (parnična sposobnost). (2) Punoljetna osoba kojoj je djelimično ograničena poslovna sposobnost parnično je sposobna u granicama svoje poslovne sposobnosti. (3) Maloljetnik koji nije stekao potpunu poslovnu sposobnost parnično je sposoban u granicama u kojima mu se priznaje poslovna sposobnost.

U prilogu ove aplikacije je odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kojom se pokušava legalizovati zabrana građanima da se sami zastupaju pred sudom i bore za svoja prava, što je u suprotnosti i sa pravom na pravično suđenje i sa samim zakonom o parničnom postupku.
Prilažu se i rješenja Vrhovnog suda RS, koja su prethodile ovoj odluci te je vidljivo da Bosna i Hercegovina pokušava oteti građanima pravo da lično izjave reviziju Vrhovnom sudu na šta su imali neprikosnoveno pravo do 2013-te od kada se brutalno i nezakonito na mala vrata pokušava potpuno onemogućiti bilo kakvo obraćanje Vrhovnim sudovima a time i pravo na pravično suđenje, na nediskriminaciju i sva druga prava koja su ugrožena a predmet su određenog postupka.
Naime 2013-te, donesen je zakon o izmjenama i dopunama zakona o parničnom postupku i jedan od dodatih članova je 301b, koji čak nije ni sasvim precizan, jer postoje fizička, postoje pravna lica a postoje i organi koji nemaju status pravnog lica.
U tim slučajevima je naravno neophodno da postoji pravni zastupnik ali u slučaju građana - fizičkih lica, sve je definisano članom 292 gdje se navodi da stranka koja je parnično sposobna može samostalno preduzimati sve radnje u postupku.
Za ovo bezočno otimanje prava garantovanog zakonom i bukvalno suspendovanje člana 292 a favorizovanja novo dodatog člana 301b, iznosi se nebuloza da je to kao navodno bolje za stranku jer je u tom slučaju zastupa stručno lice.
Kolika je farsa i besmislica u pitanju, vidljivije je kad se uzme u obzir objašnjenje da reviziju može izjaviti i nestručno lice, neki obućar konobar ili taksista recimo, pod uslovom da ga opunomoći stranka koja ima položen pravosudni ispit, što praktično znači da neki advokat može angažovati potpuno nepismenu osobu da umjesto njega izjavi reviziju a bilo koji drugi građanin ne može to učiniti lično čak i ako je doktor nauka, odnosno brutalno mu se otima zakonom garantovano pravo pod izgovorom da je to bolje za njega.
U pitanju je naravno bezočna laž jer taj član nije unesen zbog građana i njihovih interesa nego zbog advokatskog lobija kome se na taj način pokušava omogućiti dodatni izvor zarade.
S obzirom da je brutalno otimanje prava građanima da se pred sudom zastupaju sami u suprotnosti sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i prije svega pravu na pravično suđenje, očekujem od Evropskog suda za ljudska prava da ovu aplikaciju uvaži i hitno naloži Bosni i Hercegovini da poštuje važeći član 292 i omogući građanima da se samostalno zastupaju pred svim sudovima.

PRILOZI

80 0 P 056780 17 Rev 2 od 05.05.2017.
80 0 P 056780 17 Rev 3 od 05.05.2017.
Dopis uz rješenja od 03.10.2017.
Apelacija na 80 0 P 056780 17 Rev
Ustavni sud AP- 4493-17

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 13 Maj, 2018 | read_nums (35)
Član 301b je unesen i tumači se na ovakav način u Vrhovnom sudu isključivo zbog interesa advokatskog lobija i namjera sudija i advokata koji su saučesnici u zločinima i pljački nad narodom, skupa sa političko tajkunskom mafijom, tužilaštvima i policijom je to, da se građani natjeraju na angažovanje advokata a njima obezbjede honorari koje uglavnom djele sa sudijama i tužiteljima (u krivičnoim postupcima) po sistemu "KO IMA VIŠE NOVCA, KUPIĆE SEBI PRESUDU PO ŽELJI".

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA RJEŠENJE 83 0 P 020 967 17 REV OD 07.11.2017.

Rješenjem 83 0 P 020 967 17 Rev od 07.11.2017. se praktično i formalno otimaju prava građanima da se pred sudom zastupaju sami bez angažovanja advokata, što je u suprotnosti sa pravima iz ustava i zakona te Evropske konvencije o ljudskim pravima. Pozivam se i na presudu Suda u Strazburu u predmetu poznatom kao "DAMJANOVIĆ - MAKTOUF" gdje je presuđeno da sud mora primjenjivati odredbe zakona koji su povoljniji za učesnike u postupku a ovde je sud primjenio samo član 301b ZPP-u iz poglavlja o punomoćnicima dok je potpuno ignorisan i izbačen iz zakona član 292 koji precizno definiše pravo učesnika u postupku, citiram:
"(1) Stranka koja je potpuno poslovno sposobna može sama obavljati radnje u postupku (parnična sposobnost). (2) Punoljetna osoba kojoj je djelimično ograničena poslovna sposobnost parnično je sposobna u granicama svoje poslovne sposobnosti. (3) Maloljetnik koji nije stekao potpunu poslovnu sposobnost parnično je sposoban u granicama u kojima mu se priznaje poslovna sposobnost."

Svrha ove apelacije je isključivo u tome da se učesnicima u postupku omogući pravo da se sami zastupaju pred svim sudovima u BIH. Naime tumačenjem člana 301b potpuno se onemogućava strankama u postupku bilo kakvo obraćanje Vrhovnim sudovima u BIH za razliku od nižih sudova, pa čak i Ustavnog suda te suda za ljudska prava gdje građani - fizička lica mogu sami da se obrate lično i traže pravnu zaštitu.
Kako obrazlože Ustavni sud BIH u svojim odlukama, član 301b je inkopaktibilan sa ustavom jer je u suprotnosti sa članom 292 koji reguliše prava stranke u postupku. Vremenski gledano član 292 je od ranije u zakonu dok je član 301b, kako se vidi iz dobatka "b" dodat na već postojeće odredbe i u suprotnosti je sa stavovima člana 292.
Član 301b je unesen i tumači se na ovakav način u Vrhovnom sudu isključivo zbog interesa advokatskog lobija i namjera sudija i advokata koji su saučesnici u zločinima i pljački nad narodom, skupa sa političko tajkunskom mafijom, tužilaštvima i policijom je to, da se građani natjeraju na angažovanje advokata a njima obezbjede honorari koje uglavnom djele sa sudijama i tužiteljima (u krivičnoim postupcima) po sistemu "KO IMA VIŠE NOVCA, KUPIĆE SEBI PRESUDU PO ŽELJI".
Prava na koja ukazujem da su povrijeđena, član 6. "Pravo na pravično suđenje", član 13. "Pravo na delotvorni pravni lek", član 14. "Zabrana diskriminacije", član 17. "Zabrana zloupotrebe prava", su iz Evropske konvencije o ljudskim pravima a povrijeđena su i prava iz ustava i zakona u BIH.
Od Ustavnog suda BIH, očekujem da usvoji apelaciju i naloži sudovima u BIH da poštuju član 292 ZPP-u i pravo građana da se sami zastupaju pred svim sudovima u BIH...

PRILOZI

Vrhovni sud 83 0 P 020 967 17 Rev od 07.11.2017.
SPIS 83 0 P 020 967 (u posjedu suda)

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

1 2 3 ... 40 41 42  Sledeći»
    My picture!

Kategorije