CLANAK 426

U zemlju gdje caruje kriminal i korupcija, trenutna vlast nema nikakav legitimitet, nego je sastavni dio mafije, a od svih mafija najgora je pravosudna odnosno tužilačka mafija, koja je majka zaštitnica svih drugih mafija i u direktnoj je službi političko tajkunske mafije.

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U ISTOČNOM SARAJEVU
KOLEGIJU TUŽILAŠTVA
PRITUŽBA NA ODLUKU T 17 0 KT 0004353 14 OD 18.03.2014.

Iz teksta odluke koja mi je dostavljena pod navedenim brojem i datumom, nejasno je da li se radi o jednoj prijavi kako je napisano, (s obzirom da sam podnosio i prijavu protiv zločinačke organizacije) ili o više njih, što se može naslutiti po navedenim imenima, jer se neka od njih ne pominju u onoj prvoj. Dakle trebalo bi da se radi o 5 krivičnih prijava koje su bez osnova spojene sve u jednu. Neke od njih se i mogu dovesti u vezu, ali je neshvatljivo da se prijava protiv sudija Dević Smiljke i Đonlić Mensura član 376 KZRS "Povreda zakona od strane sudije" vezano za 80 1 Pr 004323 11 Pr koji obrađuje događaje dana 23.06.2011 spaja sa prijavom protiv Zorana Čavića u sasvim drugom predmetu, (80 1 Pr 007070 12 Pr) i drugom krivičnom djelu "Davanje lažnog iskaza" član 365 KZRS, koje se desilo čak 15 mjeseci kasnije, (svjedočenje 03.12.2012. o događajima iz dana 05.09.2012.)
JEDINA VEZA IZMEĐU TIH PRIJAVA JE TO ŠTO SU SVE MORALE BITI ODBAČENE, S OBZIROM DA U OVOJ ZEMLJI NE POSTOJI VLADAVINA ZAKONA I PRAVA NEGO SE IZVRŠAVAJU NALOZI MAFIJE, A ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA "NEMA POLITIČKE VOLJE".
 
To je priznao lično glavni republički tužilac, tako da nisam ni očekivao da će biti pokrenuta istraga protiv pripadnika zločinačke organizacije umješane u krijumčarenje, (najvjerovatnije kokaina i pranje novca) te ubistvo osmogodišnje djevojčice koje se desilo tom prilikom, kao i prikrivanje tih zločina. U suprotnom bi glavni mafijaški bos predsjednik RS mogao ukiniti OT u Istočnom Sarajevu, ako bi se usudili postupati suprotno njegovim željama i interesima tajkunsko političke mafije.
No da se vratimo "obrazloženju" napisanom na cijeloj strani u kome se da ne bi bila prazna pišu hvalospijevi bezočnom kriminalu pripadnika mafijaškog režima riječima citiram:
"UTVRĐENO DA SU TE RADNJE PREDUZIMALI U SKLADU SA ZAKONSKIM OVLAŠTENJIMA I PRAVILIMA SLUŽBE"
A sada ne zbog korumpiranog tužilaštva, nego zbog građana koji mogu čitati sve ovo na internetu.
-Februara 2010-te otkrivam materijalni dokaz ubistva osmogodišnje djevojčice, koji su pripadnici zločinačke organitzacije OT Bijeljina oprali benzinom i sakrili da bi prikrili zločin.
Predajem fotografije i tražim uvid i kopiranje spisa, te odgovore putem ZOSPI-a i na te zahtijeve mi nikada za ove 4 godine nije odgovoreno, nego sam optužen za ugrožavanje sigurnosti pripadnika mafije, pošto sam napisao da će zbog prikrivanja ubistva završiti u zatvoru. Poslije 3 godine razvlačenja istrage i pokušaja mog ubistva konstatovano je, (OT Doboj u predmetu T15 0 KT 0002365 10 od 14.12.2012.) da nisam nakada nikome uputio nijednu prijetnju iz relevantnog ćlana KZRS, nego se radilo o smišljenoj intrizi, dostojnoj Staljina.
-Početkom juna otkrivam da je dokaz sa lica mjesta uklonio portir i to da bi prikrio šverc izvršen u firmu režimskog tajkuna Gavrila Bobara, te predajem krivičnu prijavu 24.06.2010. sa dokazima, a da bi me spriječili da dostavim dopune i dobijem podatke o podnesenoj, putem GO tužioca mafijaški režim izdaje fašističku naredbu:
ZDENKU BAJO, BUDIMKI BOLLIN BAJO I SVIM SRODNICIMA NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA
-Izdata je da bi se prijave "zagubile" spriječilo kopiranje dokumentacije i odgovorilo na to ko je oprao materijalni dokaz i prikrio unutrašnje povrede konstatovane obdukcijom ubijene djevojčice. (ovo je samo manji dio bezakonja pripadnika mafije).
-Fašistička naredba se primjenjuje tajno, jer je usmena i da bih uopšte imao dokaz o tome poslije više od 100 dolazaka suprotstavljam se kriminalcima koji je primjenjuju i odbijam da se udaljim sve dok ne dobijem naredbu napismeno u skladu sa garantovanim pravom iz člana 16 Ustava RS, a prekršena su i neka druga prava...
-Dakle prvo su korumpirani pripadnici mafijaškog režima izdali ne neustavnu i nezakonitu nego fašističku naredbu uperenu protiv cijele jedne porodice da bi zaštitili svoje kriminalne poslove, a onda su komandiri sudske policije umjesto da traže pismenu naredbu kako bi je izvršavali, istu sprovodili iako su znali da je nezakonita.
-Sudije hladno evidentiraju tu fašističku naredbu i ne izvršavaju obavezu iz člana 5 ZOS da štite prava garantovana Ustavom, žmure na bezakonje, kriminal i fašizam, na članove 8 i 49 ZOP-a, a što je najvažnije na član 48 Ustava RS:
Prava i slobode zajamčeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti. Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom. Ko se ogriješio o ljudska prava i osnovne slobode zajamčene ovim ustavom, lično je odgovoran za to i ne može se pravdati ničijim naređenjem.
-Za one koji ne mogu da shvate ponavljam "NE MOGU SE ODUZETI NI OGRANIČITI" a s obzirom da RS, Federacija i BIH u cjelini nemaju nikakav legitimitet, nego su okupatorska mafijaška zločinačka organizacija, tretitam ih skupa sa svim organima kao najobičniju razbojničku bandu i nemam namjeru da se sa mafijom pogađam oko svojih prava nego ću da ih branim na miran način štiteći svoja prava, čast i dostojanstvo.
-Sada imam dokaz šta je ko i kada radio da bi prikrio krijumčarenje i ubistvo, a kada se istina razotkrije, možda već za par dana kad progovori Darko Šarić, pašće sa vlasti kompletan mafijaški vrh na čelu sa Dodik Miloradom i iza rešetaka će završiti svi koji su učestvovali u zločinima, diskriminaciji i prikrivanju.
-Policajac Čavić Zoran, laže na suđenju da nema naredbe koju je godinu dana ranije evidentirala sudija Dević
i iako sam uz krivičnu prijavu dostavio zabilješku o zabrani postupajući tužilac "ne vidi" krivična djela, te umjesto toga iznosi se mišljenje da su sudije postupale u okviru svojih ovlašćenja, (obaveza iz člana 5 ZOS-a se ne pominje).
Podsjećam da je u predmetu T 17 0 KT 0004186 13 od 06.01.2013. isti tužilac zauzeo stav da ne može cijeniti zakonitost postupka i odluke sudije, nego to može samo nadležni sud.
Stoga dajem na znanje g. Rajku Čoloviću da sam pokrenuo više tužbi od kojih samo za utvrđenje diskriminacije njih 5 u kome će se rasparavljati i odlučivati isključivo o tome da li je ili nije došlo do diskriminacije, a predložiću u jednom od postupaka i svjedočenje ovde postupajućeg tužioca, gdje će moći odgovarati na pitanja i objasniti svoje stavove.
U jednoj od tih parnica 80 0 P 043325 13 P 2 dobio sam na pripremnom ročištu, od Pravobranilaštva više važnih dokumenata, među kojima jer je bitno za ovu odluku izdvajam dopis A - 326/12 od 15.11.2012. u kome Kovačević Novak odgovara na pitanje UDT-a i informiše ih da je izdao usmenu naredbu, koju je na suđenju negirao policajac Čavić, po naredbi svoje komande.
Materijal iz te parnice je izuzetno obiman sa više tekstova odnosno članaka objavljenih na internetu, a postupajućem tužiocu ostavljam mogućnost da izvrši uvid u jednu drugu stranicu koja sadrži i pomenuti dokument upućen VSITV-u i dokaze monstruoznih zločina koji su uzrokovali i generisali nova krivična djela koje neće da vidi OT Istočno Sarajevo, čime se priključuje pripadnicima zločinačke organizacije koji su odgovorni za ubistvo, šverc narkotika, pranje novca narko mafije i prikrivanje tih krivičnih djela.
PRITUZBA ZA LAZNE INFORMACIJE
Ova odluka OT Istočno Sarajevo pokazuje da nije u pitanju samo fašistička naredba, nego je na djelu fašistički sistem sa fašističkom ideologijom. U presudi predmeta 80 1 Pr 004323 11 Pr na koji se tužilac poziva, na strani 2 pasus 3, sudija je opisala kako glasi naredba koja se usmeno primjenjuuje na cijelu porodicu Bajo i niko ne vidi u tome nijedno krivično djelo, ništa sporno, nego se sve karakteriša kao da je u skladu sa zakonskim ovlaštenjima i pravilima službe. Siguran sam da ni Gebels nije vidio ništa sporno u postupcima Gestapoa, a tužilaštvo se prema svom ustrojstvu i načinu rada nalazi između njih i srednjovjekovne inkvizicije.
Ja u svakom slučaju ne priznajem nijedan organ, nijednu naredbu, nijedno rješenje ovog monstruoznog, mafijaškog režima sa elementima fašističke ideologije, a poslednji događaji pokazuju da sve više građana prepoznaje sistemsko zlo i suprotstavlja se tome. U zemlju gdje caruje kriminal i korupcija, trenutna vlast nema nikakav legitimitet, nego je sastavni dio mafije, a od svih mafija najgora je pravosudna odnosno tužilačka mafija, koja je majka zaštitnica svih drugih mafija a u direktnoj je službi političko tajkunske mafije. Metaforički rečeno tužilaštva su u BIH "veš mašine" organizovanog kriminala, sa osnovnim zadatkom da spriječe istrage i procesuiranja mafijaških bosova, o čemu imam obilje dokaza uključujuči i imena odgovornih.
Kada padne ova diktatorska vlast, moraće poslušnici režima pred sudom da objašnjavaju sve svoje postupke i objasne šta je to zakonito u usmenoj naredbi da se cijeloj jednoj porodici otimaju zakonom garantovana prava. Posebno kada se ima u vidu da se sve čini zbog prikrivanja ubistva jednog djeteta, o čemu sam razotkrio sve detalje i dokazi se nalaze na internetu, kao i mnogim ovdašnjim i stranim institucijama. Neki zaista nemaju predstavu i kakve su se zločine upleli...
Svako neka sam odluči hoće li raditi po zakonu ili će izvršavati naloge mafijaških bosova, a ja ću sve dokaze i imena odgovornih objavljivati na internetu, te dostavljati Interpolu i istražnim organima susjednih zemalja.
Na internet blogu "Kriminal u vlasti" koji je od oko 300 hiljada registrovanih među 10 najposjećenijih ima preko 400 članaka a još 2011-te sam napisao da ću raskrinkati i srušiti sa vlasti Bobar Gavrila i Dodik Milorada. 25.02.2012. poslije mojih dojava Interpolu u Bobar banci je otkriveno preko 4 miliona KM transakcija narko mafije Darka Šarića, te se isti povlači iz trke za gradonačelnika, a diktator i tiranin Milorad Dodik, je što samo slijepci ne vide, već istorija i samo ga dani djele od robije, pa ko god želi neka mu se pridruži, a ja ću javno putem interneta da "žigošem" svakog kriminalca i njegove načasne i nezakonite postupke, tako da neće ostati sakriveni kako su do sada navikli.
KO POSTUPA U SKLADU SA ZAKONOM, MOŽE MIRNO DA SPAVA, A OSTALE ČEKAJU NOĆNE MORE...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 425

Sud je u potpunosti obesmislio ovaj predmet, s obzirom da je prihvatio tužbu bez ijednog dokaza, te utvrđivao, raspravljao i obrazlagao isključivo prema odgovoru i dokazu predloženom od strane tuženog AD Univerzal. Drugostepeni sud je potpuno ignorisao i činjenicu, da je Osnovni sud, odbacio osim uvida u moje krivične prijave i svih 25 dokaza koje sam priložio, odbio ispitivanje svih svjedoka, od kojih je najznačajnije direktnog aktera događaja, portira tuženog AD Univerzal, te me tako spriječio da izvodim dokaze prekršivši član 99, stav 1 ZOPP-u.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 039221 12 P

TUŽBA - REVIZIJA

Tužilac:

ZDENKO BAJO (Majke Jevrosime 20)

Tuženi:

UNIVERZAL AD BIJELJINA (Knez Ivo od Semberije 88)

Vrijednost spora:

500000 KM


REVIZIJA PROTIV PRESUDE

Presuda donesena 12.12.2013. od strane drugostepenog (Okružnog suda u Bijeljini) se pobija u cjelini:
1) zbog povrede odredaba parničnog postupka iz člana 209 ZOPP-u, koja je učinjena u postupku pred drugostepenim sudom
2) zbog pogrešne primjene materijalnog prava
3) zbog prekoračenja tužbenog zahtjeva, u postupku pred drugostepenim sudom

OBRAZLOŽENJE
Vezano za stav 1, relevantnog člana, najbitnija i najočiglednije povreda oba suda je neprimjenjivanje člana 2 ZOPP-u, stav "(1) U parničnom postupku sud odlučuje u granicama zahtjeva koji su stavljeni u postupku" odnosno njegovo kršenje. Na prvoj strani presude se navode tužbeni zahtjevi koji se odbijaju iz kojih se vidi da ih zasnivam zbog duševnog bola uzrokovanog obmanjivanjem, te povredom ugleda i časti, zbog slike koja je stvorena o meni kao poremećenoj osobi, pošto sam pokušao dostaviti i objelodaniti dokaze koje je prikrio tuženi.
Uprkos tome što sam više puta isticao da ne krivim tuženog za smrt Ivone Bajo, kako prvostepeni, tako i drugostepeni sud, izlaze iz postavljenog tužbenog zahtijeva i obrazlažu da "NIJE DOKAZANA ODGOVORNOST TUŽENOG ZA SMRT IVONE BAJO, TE DA JA KAO UJAK NEMAM PRAVA ZA NADOKNADU ZBOG SMRTI" što je naravno istina, ali nema veze sa postavljenim tužbenim zahtijevom.
S tim u vezi je i teza "da je prvostepeni sud, pravilno utvrdio činjenično stanje" što nije istina, jer nema odgovora, da li je tuženi obmanjivao porodicu i mene lično, da li je prikrivao dokaze ili ne pa tek onda da se određuje da li je to što me neko pravi budalom i uzrokuje stanje da se u naredne 3 godine opisujem kao psihopata, otišao na živcima i slično, moglo da mi nanese duševnu bol, te povrijedi čast i ugled. Grubo je prekršen i član 12 ZOPP-u, stav 3, jer je obaveza vezivanja za pravosnažnu presudu suda u krivičnom postupku, prepravljena te se sud poziva na spis tužilaštva, koje ništa ne utvrđuje, nego je samo jedna od dvije ravnopravne strane u postupku u kome istinitost svakog navoda utvrđuje isključivo sud. Na stranu to što je analiziran pogrešan spis, a odbijen je moj zahtijev da se dostave podaci o mojim krivičnim prijavama protiv tuženog iz 2010-te, podnesenih upravo zbog navoda iz tužbenog zahtijeva.
Time je došlo i do pogrešne primjene materijalnog prava iz stava 2, a naravno i prekoračenja tužbenog zahtijeva iz stava 3 člana 240 ZOPP-u. Drugostepeni sud je potpuno ignorisao i činjenicu, da je Osnovni sud, odbacio osim uvida u moje krivične prijave i svih 25 dokaza koje sam priložio, odbio ispitivanje svih svjedoka, od kojih je najznačajnije direktnog aktera događaja, portira tuženog AD Univerzal, te me tako spriječio da izvodim dokaze prekršivši član 99, stav 1 ZOPP-u.
Osim ove Revizije podnosim i Prijedlog za ponavljanje postupka, te prepuštam sudu da procjeni, primjenom odredbi članova 265-267 ZOPP-u, na koji način je najjednostavnije da se učinjene povrede isprave, jer je očigledno da u parnici, gdje se odbijaju svi dokazi tužioca, a koristi samo dokaz tuženog, ne može biti nikakve zakonitosti, jer shodno odredbi člana 53, stav 4) tužba mora sadržavati dokaze kojima se utvrđuju te činjenice.
Sud je u potpunosti obesmislio ovaj predmet, s obzirom da je prihvatio tužbu bez ijednog dokaza, te utvrđivao, raspravljao i obrazlagao isključivo prema odgovoru i dokazu predloženom od strane tuženog AD Univerzal.
Zastupnik tuženog je profesionalno pružio jedini mogući pravni pristup, da bi klijenta oslobodio odgovornosti, ali bi to bilo nemoguće bez pomoći suda, koji je praktično obavio posao advokata tuženog AD, braneći čak stav da citiram "S pravom tuženi ukazuje u odgovoru na tužbu i na raspravi da nema dokaza da je preko svojih određenih radnika skrivljeno doprinijeo smrti malodobne Ivone Bajo, kao i da odredbama ZOO-a nisu predviđeni vidovi nematerijalne štete koje tužilac potražuje navedenim tužbenim zahtjevima."
Pitanje je zašto sud potencira nešto što nikada nisam ni tvrdio, a da li postoje duševna bol, povreda časti i ugleda, kao predviđeni vidovi nematerijalne štete, na kojima sam i temeljio tužbene zahtijeve, može se vidjeti u ZOO član "Novčana naknada" stav (1) Za pretrpljene fizičke bolove, za pretrpljene duševne bolove zbog smanjenja životne aktivnosti, naruženosti, povrede ugleda, časti, slobode ili prava ličnosti, smrti bliskog lica te za strah...
Smatram da postoje uslovi za primjenu Člana 251 ZOPP-u:
Ako utvrdi da je pravomoćnom presudom donesenom u drugom stepenu prekoračen tužbeni zahtjev, revizijski sud će presudom preinačiti pobijanu presudu...

PRILOZI


PRESUDA OKRUŽNOG SUDA

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 424

U SKLOPU AKTIVNOSTI ZA PRIKRIVANJE UBISTVA IVONE BAJO DVA PUTA JE ODGOVORENO DA SE NE MOŽE OMOGUĆITI PRISTUP SPISU KTA - 596/09 JER JE USTUPLJEN USTAVNOM SUDU I NAVODNO JOŠ NIJE VRAĆEN. DA BI SE ISTINA RAZOTKRILA ZATRAŽEN JE ODGOVOR USTAVNOG SUDA A KAKO SE VIDI NA SKENIRANOM DOKUMENTU SPIS SU VRATILI PRIJE GODINU DANA...

ZAHTIJEVI USTAVNOM SUDU

Obrazac za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

____________________

Ime i prezime

______________________

Adresa

USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE

Ulica reisa Džemaludina Čauševića 6/3

71 000 Sarajevo

n/r generalnog sekretara

Predmet: Pristup informaciji u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u BiH Na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini tražim da mi se omogući pristup informaciji: 1) Podaci o spisu KTA-596/09 Naime u odgovoru OT Bijeljina od 28.01.2014. koji predočavam:
Navodi se da je pomenuti spis proslijeđen Ustavnom sudu BIH. No prema informacijama kojima raspolažem Ustavni sud BIH je odavno vratio spis u OT Bijeljina pošto je donio odluku na sjednici održanoj još 16.05.2013. a isti je bio na glavnoj raspravi po predmetu 80 0 P 039221 12 P gdje sam lično bio prisutan kao tužilac u parnici sa AD Univerzal. U prilogu je zahtijev za pristup informacijama predat u OT Bijeljina na koji mi je odgovoreno onako kako se može vidjeti, a smatram da je lažno.
DOKAZI ZLOCINA
Očekujem od Ustavnog suda da me obavijesti da li trenutno postoji neka Apelacija vezano za predmet KTA-596/09, ako postoji ko je podnosilac i pod kojim se brojem vodi, jer bih ja kao punomoćnik gđe Bollin morao o tome da budem obaviješten, a nisam. Odnosno, da li se spis KTA-596/09 uopšte nalazi u posjedu Ustavnog suda BIH ili je to još jedna obmana OT Bijeljina ???

 

________________

datum

_______________________

potpis podnosioca zahtjeva


USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE
KABINETU PREDSJEDNICE USTAVNOG SUDA
OBAVJEŠTENJE

Početkom februara 2014-te poslao sam Ustavnom sudu BIH, Zahtijev za pristup informacijama, koji i sada prilažem kao skenirani dokument. Tim zahtjevom sam tražio podatke o spisu KTA-596/09, s obzirom da mi je iz OT Bijeljina odgovoreno, (što se može vidjeti u sklopu dokumenta) da je isti u posjedu Ustavnog suda BIH.
Istovremeno sam tražio objašnjenje od OT Bijeljina po istom osnovu i dobio odgovor datiran na 19.02.2014. gdje se tvrdi da je u pitanju apelacija AP-861/10, te da spis KTA-596/09, do danas nije vraćen u OT Bijeljina ???
Taj dokument takođe prilažem uz ovu poruku, kao i Presudu Osnovnog suda u Bijeljini, (80 0 P 039221 12 P) donesenu 26.07.2013. u kojoj se na drugoj strani, (obilježeno crvenim pravougaonikom u sredini) navodi da je izvršen uvid upravo u taj spis.
Kako sam bio prisutan na glavnoj raspravi, mogu potvrditi da je donesen neki spis, ali nije bilo nikakvog uvida, odnosno, mogao sam samo vidjeti njegovu visinu, (debljinu) od oko 20 cm, te procijeniti težinu. S obzirom da je tekst Obavještanja OT Bijeljina iz tog spisa netačno citiran u presudi, obratio sam se Osnovnom sudu sa zahtijevom da dobijem dokument u kome to piše, a što nije pronađeno, (Zahtjev 08.08.2013.) Dakle ili OT Bijeljina pokušava da me obmane tvrdeći da spis nikada nije vraćen ili je na glavnu raspravu u predmetu 80 0 P 039221 12 P doneseno nešto sasvim drugo.
Napominjem da je ovo samo mali dio totalnog bezakonja koje se demonstrira od strane državnih organa, da bi se prikrilo ubistvo djevojčice Ivone Bajo, dana 23.07.2009. koje se deslio prilikom krijumčarenja u AD Univerzal, vlasnika Bobar Gavrila.
Tom prilikom su nestala 3 paketa "neke" robe, falsifikovani dokazi sa terena, torba presječenog kaiša oprana benzinom, te falsifikovani podaci o unutrašnjim povredama evidentirani obdukcijom, što sam objavio na internetu na web stranici:
ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA
Dokazi o krijumčerenju su dostavljeni u KT Sarajevo i sastavni su dio predmeta T09 0 KTA 0034144 13, a tekst krivične prijave je objavljen na internet lokaciji:
KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO
Kako je poslije mojih dojava Interpolu u Bobar banci pronađeno preko 4 miliona KM transakcija narko mafije, postaje jasno da je ubistvo osmogodišnje djevojčice prikriveno da bi se zataškao šverc kokaina u koji su umješani režimski tajkuni.
Stoga očekujem od vas da ćete provjeriti, da li se spis KTA-596/09 nalazi u posjedu Ustavnog suda BIH, te me obavijestiti o tome, kao i da ćete uraditi sve što je potrebno da se ovaj gnusni zločin razotkrije i krivci dobiju zaslužene kazne...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

 

IZ ODGOVORA USTAVNOG SUDA KOJI SLIJEDI VIDI SE DA SPIS NIJE KOD NJIH SKORO GODINU DANA. DA LI SU U OT BIJELJINA ZAGUBILI DOKUMENTACIJU KOJA SADRŽI DOKAZE O PRIKRIVANJU UBISTVA PRILIKOM KRIJUMČARENJA REŽIMSKIH TAJKUNA ILI SE DOKAZI SMIŠLJENO KRIJU PROCJENITE SAMI...

CLANAK 423

Važno je istaći da je u danu ubistva Ivone Bajo bila švercovana neka roba u 3 paketa, da je od 2008-e narko mafija prala preko 4 miliona KM, novca od kokaina u Bobar banci istog vlasnika, kao i AD Univerzal, inače poslanika Skupštine. RS je suvlasnik te banke, a svi tužioci i sudije su naravno njeni službenici. Vlasnik AD Univerzal je istovremeno prvi čovjek u Bijeljini predsjednika RS, koji inače javno pred medijima prijeti ukidanjem tužilaštva i sudova, ako bi trebalo ili kada se donese odluka koja mu nije po volji.

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV VIŠE LICA

Na osnovu člana 347 KZRS "Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja" a vezano za član 376 KZRS "Povreda zakona od strane sudije":
Sudija Ustavnog suda Republike Srpske ili sudija suda u Republici Srpskoj, u sudskom postupku s ciljem da drugom pribavi kakvu korist ili da mu nanese kakvu štetu, donese nezakonitu odluku ili na drugi način prekrši zakon, kazniće se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

OBRAZLOŽENJE

Tročlano sudsko vijeće sastavljeno od Ivice Sekulića, kao predsjednika vijeća i sudija Vedrane Stojanović i Zorana Džide, kao članova vijeća, u predmetu BROJ; 80 0 P 039221 13 Gž od 12.12.2013. godine, izvršilo je smišljeno povredu odredaba ZOPP-u sa ciljem da pomogne jednoj od strana i prikrije njenu odgovornost, ne samo u navedenoj parnici, nego i krivičnu zbog izvršenih više krivičnih djela. Napominjem da postoji mogućnost da jedno od troje sudija nije učesnik u kriminalu, što se može utvrditi uvidom u rezultate glasanja vijeća.
Vijeće je odlučivalo po mojoj žalbi na prvostepenu presudu u kojoj sam obrazložio kakve je povrede izvršila sudija Osnovnog suda u Bijeljini Marković Jelena, protiv koje sam već podneo krivičnu prijavu, a konkretno je falsifikovala Obavjest iz spisa KTA - 596/09 i napisala u presudi "da je prilikom pada sa bicikla pokidana metalna žica od korpe istog bicikla, probila joj grudi i da je žica pokidala krvni sud" Ivone Bajo, što ne postoji niti u jednom dokumentu:
OPIS SUDA
ORIGINALAN DOKUMENT
A takođe je falsifikovan i moj tužbeni zahtjev, te se insinuira da sam tražio odštetu zbog smrti Ivone Bajo, kao da sam tvrdio da je tužena strana AD Univerzal odgovorna za to.
Naprotiv iz spisa se može vidjeti da nikada nisam pominjao odgovornost za smrt, nego isključivo za duševni bil, povredu časti i ugleda uzrokovano, obmanjivanjem mene, porodice, policije i tužilaštva od strane radnika AD Univerzal.
Osim što je prvobitno pričao da je vidio djevojčicu kako se kreće i iskašljava krv prije pada, što se vidi i na slikama lica mjesta, pa potom to poricao, kada su smislili plan o samopovređivanju, portir Sofrenić Blagiša, je pomogao kamionu koji je tehnički neispravan dovezao krijumčarenu robu u vrijeme ubistva djevojčice Ivone, da pobjegne, pa prećutao da je uopšte dolazio, a najvažnije od svega uklonio je materijalni dokaz ubistva sa mjesta zločina. Radi se o torbi izuzetoj iz svih istražnih radnji tako da nikada nije ustanovljeno, ko je i kako presjekao kaiš, gdje je nestao dio, te zašto je i čime opran veći dio ostatka kaiša.
Laži i obmanjivenje, (da li mene i porodice ili istražitelja, uzrokovale su duševni bol, a potom sam u naredne 3 godine prilikom pokušaja da dostavim podatke o tome tužilaštvu, sprečavan od strane saučesnika iz državnih organa te opisivan u službenoj dokumentaciji i medijima kao rastrojen, labilan, otišao na živcima, psihički poremećen narkoman i psihopata, što je dovelo do povrede ugleda i časti, a sve kao posljedica radnji AD Univerzal, što sam i potencirao u tužbenom zahtijevu.
Suštinski, sve što se moglo prekršiti uradila je sudija Marković Jelana, a da bi pomogli njoj i kriminalnoj mreži pripadnici sudskog vijeća samo prave izmjenu, vezano za probod krvnog suda, te to izbacuju, a nisu se ni osvrnuli na kršenja zakona koja sam naveo u žalbi detaljno, a sada ističem sam brojeve članova a to su 2, 10, 12, 99, 134 ZOPP-u, što se može vidjeti iz spisa 80 0 P 039221 12 P. Konkretno odbačeni su SVI moji dokazi, ukupno 24 + disk, te je tako onemogućeno izvođenje dokaza. Nije izdata naredba OT Bijeljina da se dostave podaci o MOJIM krivičnim prijavama iz 2010-te protiv tužene strane, nego je prihvaćen nalog zastupnika tužene da se dostavi nerelevantan spis, koji nema veze sa tužbenim zahtijevom, i najdrastičnije kršenje zakona je to što se potpuno odstupilo od tužbenog zahtijeva, te se objašnjavalo i obrazlagalo nešto što sa istim nema nikakve veze. Naime i sudsko vijeće je potenciralo da "nema dokaza da je AD Univerzal odgovoran za smrt Ivone Bajo, te da ja kao ujak nisam aktivno legitimisan za nadoknadu štete zbog smrti bliskog lica, što ja NIKADA NISAM NI TVRDIO NITI TRAŽIO.
Da su sudija Marković Jelena i tročlano sudsko vijeće bili u dogovoru sa AD Univerzal, te zajednički smislili i realizovali plan kojim se naumili prikriti odgovornost i krivična djela, dokaz je moj podnesak "Prijedlog po clanu 81" koji prilažem i uz ovu prijavu, a predat je poslije odgovora zastupnika tuženog. Isti je sastavni dio spisa, a iz njega se vidi da sam prozreo namjere sudija i tužene strane, te jasno istakao da ne zasnivam tužbu na tome što su potencirali zastupnici tuženog. No nemajući drugi način da pomognu drugoj strani u postupku, sudije uporno izlaze iz okvira tužbenog zahtijeva i utvrđuju, raspravljaju i obrazlažu, nešto što ne postoji u zahtjevu, ali je potencirano od zastupnika tuženog.
Mogao je tuženi da sačini protivtužbu i optuži me za klevetu po tom osnovu da navodno njih lažno krivim za ubistvo, te bi tako sud mogao analizirati i tu opciju. Ovako bez ikakvog osnova, suprotno zakonu objašnjavalo se sve, a nije utvrđeno ništa od onoga što sam potencirao. Sudije nisu dale odgovor na to da li je portir lagao ili ne, da li je prikrivao kamion i pomogao mu da pobjegne ili ne, te da li je uklonio materijalni dokaz ili ne, te da li je to moglo da mi nanese štetu.
Naravno nije prihvaćeno ni ispitivanje predloženih svjedoka, a prije svega portira, koji je i odgovoran za sve štetne radnje, a neutvrđivanje podataka o krivičnim prijavama pokazuje da ih zajedničkim snagama prikriva ured glavnog tužioca Kovačević, Gruhonjić i Debeljević, a sada im se pridružuju sudije Marković, Sekulić, Stojanović i Džida.
Važno je istaći da je u danu ubistva Ivone Bajo bila švercovana neka roba u 3 paketa, da je od 2008-e narko mafija prala preko 4 miliona KM, novca od kokaina u Bobar banci istog vlasnika, kao i AD Univerzal, inače poslanika Skupštine. RS je suvlasnik te banke, a svi tužioci i sudije su naravno njeni službenici. Vlasnik AD Univerzal je istovremeno prvi čovjek u Bijeljini predsjednika RS, koji inače javno pred medijima prijeti ukidanjem tužilaštva i sudova, ako bi trebalo ili kada se donese odluka koja mu nije po volji.
Dakle, iako je nebitno da li su u tri paketa švercovane auto gume, alat, farovi i slično, sa velikom dozom sigurnosti može se zaključiti da su entitetski tajkuni u saradnji sa Darkom Šarićem krijumčarili kokain, a dobijeni novac prali preko Bobar banke, sve sa znanjem vlasnika AD Univerzal i predsjednika RS, a ubistvo djevojčice, koje je očito bilo slučajno, su potom po naredbi, prikrili saučesnici iz policije i tužilaštva. Isti zadatak su dobile i sudije, te su ga i izvršile, da li kao pripadnici zločinačke organizacije ili iz straha da ne završe kao Dijana Milić, tužiteljica iz Tuzle utvrdiće istraga, kada trenutni mafijaški režim siđe sa vlasti...

PRILOG

PRIJEDLOG PO CLANU 81

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 422

S obzirom da me je grupa tužilaca OT Bijeljina marta 2010-te, lažno prijavila za "Ugrožavanje sigurnosti" dodavši da prijetim i drugim osobama bez njihovog znanja, saglasnosti, zahtjeva, molbe ili dozvole, važno je znati da li je ta intriga izvedena od strane pojedinaca ili iza svega stoji država, sa svim svojim organima, uključujući i VSITV-e.

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

ŽALBA NA RJEŠENJE 01-50-151-2/2014

Prije svega obavještavam VSITV-e da materijal koji je dostavljen sa zahtjevom za pristup informacijama, nije prilog nego se radi o pritužbi na rad tužioca, koja nije ni u kakvoj vezi sa tim zahtijevom, te je potrebno da ostvarite uvid u kompletnu dokumentaciju, koju sam tom prilikom dostavio, te da UDT evidentira predmet pod odgovarajućim brojem.
Što se tiče samih informacija, shodno ZOSPI-a, član 5 "Izuzetak od objavljivanja tražene informacije se utvrđuje samo u slučajevima kada nadležni javni organ: (a) utvrdi izuzetak u smislu članova 6,7 ili 8 za cijelu informaciju ili dio informacije" nesporno je da državni organ može uskratiti informaciju, a podnosliac koji nema uvid u sadržaj iste ne može znati da li je takva odluka opravdana, te stoga i neću obavještavati Ombudsmena, nego ću samo ukazati na neke druge argumente, koje ste moguće propustili da sagledate.
Stoga predočavam član 70 ZOVSITV-u na koji se pozivate u obrazloženju "Povjerljivost" :
(1) Svi postupci ili radnje koje se odnose na navode o povredi dužnosti ili nesposobnosti za vršenje dužnosti, a koje su poduzete prije nego što Ured disciplinskog tužioca podnese zvaničnu tužbu, povjerljive su prirode, osim ako se sudija ili tužilac na kojeg se navodi odnose u pismenoj formi ne odrekne prava na povjerljivost. (2) Ukoliko javnost prije podnošenja zvanične tužbe sazna za istragu o mogućoj povredi dužnosti ili nesposobnosti za vršenje dužnosti, Ured disciplinskog tužioca može dati izjavu kako bi potvrdio da je istraga u toku, pojasnio procesne aspekte disciplinskog postupka, objasnio prava sudija i tužilaca na pravičnu raspravu uz poštivanje pretpostavke nevinosti, ili naveo kako sudija ili tužilac negira navode, ili ispravio pogrešne informacije kojim javnost raspolaže.

Dakle iz stava 1 se vidi da se povjerljivost odnosi na informacije iz perioda prije eventualnog podnošenja zvanične tužbe protiv nekog pojedinca, te je relevantna samo do trenutka kada se donese odluka o nesprovođenju istrage. Stoga bi SVE činjenice iz predmeta vezanih za moje pritužbe, koje su okončane zaključkom "DA POSTUPANJE TUŽILACA NE PREDSTAVLJA OSNOV ZA POKRETANJE DISCIPLINSKOG POSTUPKA" trebalo da su sada dostupne. Stav 2 uopšte nije relevantan za zatvorene predmete, nego samo za one koji su u fazi istrage UDT-a i za takve i ne tražim dostavu dokumentacije, nego samo za zatvorene.
Nadalje ističem da ne tražim odgovore određenih tužilaca ne pritužbe drugih građana, nego isključivo na svoje, te se isti odnosa na mene, a prema Ustavu RS imam pravo pristupa takvom materijalu, član 23: Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama.
Još 2010-te sam dobio informacije da se na moje objavljivanje dokaza o kriminalu pojedinih državnih službenika, odgovara pričama da sam ludak, manijak, poremećeni psihopata, što se kasnije i razotkrilo, prvo u štampi, a potom i iz zabilješki sudske policije. S obzirom da me je grupa tužilaca OT Bijeljina marta 2010-te, lažno prijavila za "Ugrožavanje sigurnosti" dodavši da prijetim i drugim osobama bez njihovog znanja, saglasnosti, zahtjeva, molbe ili dozvole, važno je znati da li je ta intriga izvedena od strane pojedinaca ili iza svega stoji država, sa svim svojim organima, uključujući i VSITV-e.
Uskraćivanje informacija o tome je pokazatelj da VSITV-e podržava i štiti kriminal tužilaca, tim prije što su UDT-u dostavljeni dokazi da su u OT Bijeljina falsifikovali podatke sa mjesta ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, prali materijalni dokaz benzinom i u saradnji sa izvršiocima krijumčarenja uklonili ga sa asvalta, te izuzeli iz svih istražnih radnji. Vrhunac svega je falsifikovanje podataka o unutrašnjim povredama, konstatovanih obdukcijom, koje nisu dostavili vještaku trasologu, čije su mišljenje navodno tražili da bi utvrdili način povređivanja.
I sve to da bi se prikrio šverc u AD Univerzal, 3 paketa "neke robe" na dan ubistva, a o čemu se radi može pomoći podatak da je istovremeno preko Bobar banke istog vlasnika, narko mafija Darka Šarića prala novac, te je poslije mojih dojava Interpolu evidentirano preko 4 miliona KM transakcija, dana 25.02.2012.
Na sve to UDT je ostao nijem i nijednom riječju se nije osvrnuo, a iz OT Bijeljina na zahtijeve za pristup informacijama o tome, podnošene tokom 4 godine, nikada nisu odgovorili. Poređenja radi, tužiteljica M.D. iz KT Tuzla, suspendovana je po hitnom postupku, te optužena zbog iskaza svjedokinje, Đ.G. da ju je navodno navodila na seks. Predmet koji je vodila, a u kome su osumnjičeni nedodirljivi moćnici dodijeljen je tužiteljici D. K. - A. poznatoj još po "zaslugama" iz poslednjeg rata, o čemu je raspravljalo i VSITV-e na sjednici održanoj 09.03.2011. godine...
Tužiteljica M.D. je dakle uklonjena sa slučaja, (potom pod sumnjivim okolnostima umrla u bolnici) da bi se isti zataškao od strane tužiteljice D.K.A. koja je još 2002 učestvovala u prikrivanju uzroka nesreće u kojoj je poginula D.A. Iako prvi i neposredni svjedok na licu mjesta, (provela je tamo oko 45 minuta prije poziva policiji) nije dala nikakvu izjavu, nego je iste noći bila dio istražne ekipe. Potom je u saradnji sa tužiteljicom F.H. i sudijom R.T. sakriven alkohol test poginule djevojke, koji je pokazivao 0 promila alkohola u krvi, kako bi se stvorila slika o nesreći čiji je uzrok pijanstvo, sve sa lažnim svjedočenjem osobe A.M. Uz sve to, prevarama se priključio i advokat Z.M. o čemu i VSITV-e ima podatke evidentirane u dokumentu UDT: 10368/11 od 16.01.2012.
Nesporno je da VSITV-e poštuje ZOSPI-a i profesionalno odgovara na zahtijeve građana, za razliku od OT Bijeljina koje neprekidno čini teška krivična dijela, od kojih je materijalno i finansijski najveće prikrivanje pljačke državne imovine preko AD Birač iz Zvornika, (premijerka Cvijanović, saopštila pred kamerama, da je iz te fabrike izvučena najmanje milijarda KM). Iako su još 30.04.2007. dopisom Kta-148/6 iz Republičkog tužilaštva bili obavješteni o mahinacijama, niko iz OT Bijeljina nije htio da se šikanira sa tim.
Da su počinioci nejtežih krivičnih djela i prekršaja pod zaštitom UDT-a primjer je i "očinski" odnos prema B.M. koji se kao glavni federalni tužilac, sastajao sa trgovcima oružjem i to negirao, sve dok se snimci dogovora i pregovora nisu pojavili na televiziji. Potvrdu da je kompletan državni aparat pod kontrolom mafije dao je glavni republički tužilac g. M.Š. izjavom pred kamerama da "ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA NEMA POLITIČKE VOLJE"...
VSITV-e ima dužnost i obavezu da obezbijedi poštovanje prava i zakona i funkcionisanje sudske vlasti na teritoriji cijele BIH i veoma je važno da ima uvid u nezakonite radnje tužilaca i sudija, neovisno da li će te informacije biti dostavljene i građanima koji su lično zainteresovani. Na kraju podvlačim činjenicu da podaci o mojim pritužbama protiv pojedinih tužilaca, a koje su okončane bez pokretanja disciplinskog postupka, nisu više povjerljive prirode na način opisan u članu 70, stav 1, te sugerišem da mi se iz tih predmeta dostave odgovori prijavljenih. Djelovi koji su eventualno tajni, (mada s obzirom na prirodu dokumanata, za to nema razloga) mogu biti zatamnjeni shodno članu 10 ZOSPI-a:
Ako je dio traženih informacija utvrđen kao izuzetak, nadležni javni organ će izdvojiti takav dio i objaviti ostatak informacija, osim ako zbog ovog razdvajanja informacije nisu postale nerazumljive.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 421

Ukoliko zaista želi dati dopronos poštovanju zakona, postupajući sudija, ako već nije mogao spriječiti prikrivanje ubistva i maltretiranje tužilje, s obzirom da su u prilozima tužbe dostavljeni dokazi o monstruoznim krivičnim djelima, može a i ima obavezu da postupi u skladu sa članom "Obaveza prijavljivanja krivičnog djela" iz ZOKP-u, relevantni dio:
(1) Službena i odgovorna lica u svim organima vlasti u Republici Srpskoj, javnim preduzećima i ustanovama dužni su da prijave krivična djela o kojima su obaviješteni ili za koja saznaju na koji drugi način.
SVAKO KO NE IZVRŠI TU OBAVEZU ČINI KRIVIČNO DJELO NEČINJENJEM, KZRS ČLAN "NAČIN IZVRŠENJA KRIVIČNOG DJELA

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 043324 12 P

TUŽBA

Tužilac:

BUDIMKA BAJO BOLLIN
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

5000000 (pet miliona) KM


PREINAKA TUŽBE

Na osnovu člana 57 ZOPP-u stav "1) Tužilac može preinačiti tužbu najkasnije do zaključenja pripremnog ročišta ili do početka glavne rasprave, ako pripremno ročište nije održano" a u vezi sa članom 55 stav "(4) Tužilac može u jednoj tužbi istaknuti dva ili više tužbenih zahtjeva koji su u međusobnoj vezi i tražiti da sud usvoji slijedeci od tih zahtjeva ako nade da onaj koji je u tužbi istaknut ispred njega nije osnovan."
Predlažem da Sud izvrši uvid u materijalne dokaze tokom dokaznog postupka na glavnoj raspravi, u svojstvu parničnih stranaka sasluša predložene svjedoke, po potrebi izvede i druge dokaze i sasluša druge svjedoke, a da potom donese sljedeću:
PRESUDU:
I) Tužena Republika Srpska se obavezuje da isplati tužilji Budimki Bollin Bajo, u svrhu nadoknade nematerijalne štete, u roku od 30 dana 2000000 (dva miliona) KM, odštete zbog ubistva njene ćerke Ivone Bajo!
II) 1) Zbog sakrivanja materijalnog dokaza ubistva, u periodu od 23.07.2009. do 01.02.2010. kada je zvanično okončana lažna istraga, torbe djevojčice Ivone Bajo dvostruko presječenog kaiša, čiji dio nedostaje a ostatak je opran jakim hemijskim sredstvom i izuzimanja iste iz svih istražnih radnji čime je nanijela tužilji šok, traume i duševne bolove, te povrijedila njena prava, tužena Republika Srpska se obavezuje da isplati tužilji Budimki Bollin Bajo 500000 (pet stotina hiljada) KM.
SLIKA TORBE NA KOJOJ SU VIDLJIVA OBA DJELA PRESECENOG KAISA
ISTA TORBA SLIKANA ODOZGO, GDJE JE TAKODJE VIDLJIVO DA JE POMENUTI KAIS PRESECEN
OLOVKOM JE OZNACENA ALKA, GDJE JE PRESECENI KAIS BIO PRICVRSCEN
U KRUPNOM PLANU SU OBA DJELA PRESECENOG KAISA
NA SLICI JE VIDLJIVO DA OSTATAK KAISA JEDVA DOSEZE ALKU, ZA KOJU JE BIO PRICVRSCEN
2) Zbog prikrivanja obdukcijom konstatovanih unutrašnjih povreda djevojčice Ivone Bajo, u periodu od 23.07.2009. do 01.02.2010. kada je zvanično okončana lažna istraga, proboda grudne žlijezde, prsne kosti, te razderina desne plućne arterije i dušnice od vještaka trasologa, od koga je tražila mišljenje, čime je nanijela tužilji šok, traume i duševne bolove, te povrijedila njena prava, tužena Republika Srpska se obavezuje da isplati tužilji Budimki Bollin Bajo 500000 (pet stotina hiljada) KM.
3) Zbog ponižavanja i omalovažavanja tužilje, sprečavanja podnošenje prijave tužiocu na zapisnik, dostavu dokaza i informacija do kojih su dolazili građani, a koji se nisu uklapali u unaprijed pripremljen plan tužene RS da predmet završi kao samopovređivanje, čime je nanijela tužilji traume i duševne bolove, te povrijedila njena prava, u periodu od 23.07.2009. do 01.02.2010. kada je zvanično okončana lažna istraga, tužena Republika Srpska se obavezuje da isplati tužilji Budimki Bollin Bajo 200000 (dvije stotine hiljada) KM.
III) 1) Tužena RS od prekida istražnih radnji 01.02.2010. odbija da tužilji Budimki Bollin Bajo obrazloži usmeno ili pismeno, zašto ne postoje mišljanja vještaka o nastanku unutrašnjih povreda, zašto vještak trasolog o njima ne zna ništa, zašto je torba Ivone Bajo u takvom stanju, te se obavezuje da na ime nematerijalne štete za nanesene duševne bolove i povrede prava ličnosti, isplati tužilji 500000 (pet stotina hiljada) KM.
2) Tužena RS je izdala usmenu naredbu da ZDENKU BAJO, BUDIMKI BOLLIN BAJO I DRUGIM SRODNICIMA, NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA, čime je tužilja Bollin diskriminisana, ponižavana, te su joj oduzimana sva ustavom i zakonom garantovana prava, koja je lično ili putem punomoćnika pokušavala da ostvari u OT Bijeljina, te se tužena RS obavezuje da na ime nematerijalne štete za nanesene duševne bolove povrede prava ugleda i časti, isplati tužilji 1000000 (milion) KM.
3) Tužena RS je od prekida istražnih radnji 01.02.2010. do 12.09.2012. sakrivala i odbijala da preda tužilji Budimki Bollin Bajo diskove sa snimcima obdukcije njene ćerke Ivone Bajo, koji su važan dokaz za ostvarenje pravnih interesa tužilje te se tužena RS obavezuje da na ime nematerijalne štete za nanesene duševne bolove, povrede prava ugleda i časti, isplati tužilji 500000 (pet stotina hiljada) KM.
4) Tužena RS je dana 10.08.2010. spriječila tužilju Budimku Bollin Bajo, da dostavi nove dokaze koji ukazuju na izvršenje krivičnih djela, podnese prijavu usmeno na zapisnik i dobije odgovore za ranije dostavljene materijale i podnesene zahtjeve, lišila ju slobode bez ikakve potvrde o tome, te se tužena RS obavezuje da na ime nematerijalne štete za nanesene duševne bolove uzrokovane omalovažavanjem, ponižavanjem, diskriminacijom, povredama ugleda, časti, slobode i prava ličnosti, te naneseni strah i traume isplati tužilji Budimki Bollin Bajo 100000 (sto hiljada) KM.

UKOLIKO SUD DOZVOLI PREINAKU, UKUPAN ODŠTETNI IZNOS ZA NANESENU NEMATERIJALNU ŠTETU PO SVIM OSNOVAMA TIME BI BIO 5300000 (PET MILIONA I TRI STOTINE HILJADA) KM
U odnosu na Preinaku tužbe predatu na pripremnom ročištu 13.12.2013. te potom odgođenom, ovaj tužbeni zahtijev ne sadrži kvalifikaciju naredbe koja se sprovodila prema tužilji i njenim srodnicima, a za koju je postupajući sudija tvrdio da vrijeđa državne organe, te da će kazniti zastupnika. Zastupnik ostaje kod svog mišljenja i pozivanja na pravo iz člana 32 Ustava RS, (tim prije što se uopšte ne radi o opisu države ili nekog organa, nego o shvatanju i doživljavanju NAREDBE, koja je izdata) ali u interesu g-đe Bollin, izbacuje sporni termin iz tužbenog zahtijeva, te se predlaže sudu da usvoji naredni predati odnosno ovaj.
Obavještavam sud i tuženu Republiku Srpsku da je tužilja Budimka Bollin Bajo, trenutno nastanjena na adresi, navedenoj na dnu podneska.
Radi se o iznajmljenom stanu, dakle privremenom smještaju, a ukoliko u daljem toku parnice ponovo dođe do preseljenja tužilja će o tome ponovo poslati obavijest u dva primjerka.
S tim u vezi, s obzirom da je tužilji na pripremnom ročištu 13.12.2013. saopšteno, da je tužena RS dostavila ranije obavjest da neće pristupiti, a tužilja Bollin o tome nije obavještena, povrijeđena su njena prava u postupku.
Naime tužena strana nikada nije ni obavezna da prisustvuje ročištima, te stoga i nema razloga o tome obavještavati sud, a ročišta se održavaju i bez prisustva tužene strane, u konkretnom slučaju član 84, stav 2. Nasuprot tome, ako se ne pojavi niko od strane tužilje, sud prema ZOPP-u, član 84 stav 1, tužbu smatra povučenom.
Postavlja se pitanje, zašto je tužena uopšte obavještavala sud o nedolasku, ako nije obavezna prisustvovati niti obavještavati sud o tome? No ako se ima u vidu da je pripremno ročište odgođeno za 14.03.2014. jasno je da je to i bio cilj tužene ODUGOVLAČENJE POSTUPKA, što je dodatno ponižavanje tužilje!
Da nije tako, tužena RS bi obavjest poslala u dva primjerka, shodno članu 334, stav 5 i 336, stav 4.
Nadalje se obavještava Sud i tužena da od strane tužbe, nikada nije bilo namjere niti će se desiti da tokom suđenja dođe do neprimjernog odnosa prema bilo kojoj prisutnoj osobi ili sudu, u vidu vrijeđanja, psovki vike ili slično, jer to nije ni u čijem interesu, a posebno ne tužilje.
Obaveza je suda prema članu 100 ZOPP-u da održava red u sudnici, i po tom osnovu od strane tužilje neće biti opstrukcija i prema svim prisutnima će se ophoditi sa uvažavanjem. No da bi sud imao predstavu, kako su na tužilju djelovali postupci tužene strane i kako ih je doživljavala, onda se u tužbi, dopuni, žalbi i svim podnescima u kojima se takve radnje opisuju moraju upotrijebiti adekvatne riječi i izrazi, onako kako taj tretman doživljava.
Ako je OT Bijeljina sakrio materijalni dokaz ubistva jedine ćerke tužilje, oprao ga benzinom, prikrio sve unutrašnje povrede od vještaka, da bi prikrio ubistvo djeteta, a potom praktično 4 godine maltretira, diskriminiše, ponižava tužilju, onda ih ne može opisivati kao uglednu državnu, nego kao Zločinačku organizaciju.
Sve u skladu sa pravom garantovanim članom 32 Ustava RS:
Građani imaju pravo da javno iznose mišljenje o radu državnih organa i drugih organa i organizacija, da im podnose predstavke, peticije i prijedloge i da na njih dobiju odgovor. Niko ne može biti pozvan na odgovornost niti trpjeti druge štetne posljedice zbog javno izraženog mišljenja o radu državnih organa ili stavova iznesenih u predstavci, peticiji i prijedlogu, osim ako je time učinio krivično djelo.
Jedino krivično djelo povezano sa ovim pravom je "Povreda ugleda suda" iz KZRS "Ko u postupku pred sudom izloži poruzi sud ili ko isto djelo izvrši pismenim podneskom sudu, kaznice se novcanom kaznom ili zatvorom do šest mjeseci.
Očekujem da sud u daljem postupanju ima ovo u vidu i ne prijeti nezakonitim kažnjavanjem i to ne zbog porodice Bajo, nego zbog drugih građana, koji nisu upoznati sa svojim pravima, a od svakoga ko koristi zakon sile i napadne na garantovana prava, najefikasnije se braniti silom zakona, koristeći ćlanove 56 ZOVSITV, 376 KZRS, ZOZD-e, dostavama dokaza o kriminalu istražnim organima izvan zemlje, tako da će onog dana kada se konačno objelodani istina i prikrivanju zločina, biti poznato i ko je sve i na koji način učestvovao u tome...
Ukoliko zaista želi dati dopronos poštovanju zakona, postupajući sudija, ako već nije mogao spriječiti prikrivanje ubistva i maltretiranje tužilje, s obzirom da su u prilozima tužbe dostavljeni dokazi o monstruoznim krivičnim djelima, može a i ima obavezu da postupi u skladu sa članom "Obaveza prijavljivanja krivičnog djela" iz ZOKP-u, relevantni dio:
(1) Službena i odgovorna lica u svim organima vlasti u Republici Srpskoj, javnim preduzećima i ustanovama dužni su da prijave krivična djela o kojima su obaviješteni ili za koja saznaju na koji drugi način.
SVAKO KO NE IZVRŠI TU OBAVEZU ČINI KRIVIČNO DJELO NEČINJENJEM, KZRS ČLAN "NAČIN IZVRŠENJA KRIVIČNOG DJELA

BUDIMKA BOLLIN BAJO
BADENERSTRASSE 23
8952 SCHLIEREN

po punomoći OPU-559/2010 : ZDENKO BAJO
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 420

Kovačević Novak očito smatra da je on iznad zakona i da može otimati garantovana prava svima iz porodice Bajo, narediti usmeno sudskoj policiji da im zabrani pristup, iako je to u suprotnosti sa članom 16 Ustava RS. Može on da naredi da me opisuju kao psihopatu u zabilješkama, da prikrivaju podatke o dokazima koje donosim, da zabranjuje odgovaranje na zahtijeve, da naredi prikrivanje krivičnih prijava. Može sve to, kad je već naredio prikrivanje ubistva, pranje dokaza benzinom, falsifikovanje mjesta zločina i obdukcije... MOŽE, DOK GA ŠTITI UDT. Hoće li VSITV-e konačno zaustaviti zločine Novaka Kovačevića i raskrinkati kriminal koji se prikriva ili će se čekati da dokazi stignu iz Interpola ??? VJERUJEM SVIMA JE JASNO, DA TO NIJE SVEJEDNO...

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU
UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA
PRITUŽBA ZBOG OBMANJIVANJA VSITV-A OD STRANE NOVAKA KOVAČEVIĆA
OVAJ DOKUMENT RAZOTKRIVA VIŠEGODIŠNJE LAŽI KOVAČEVIĆ NOVAKA, JER U STVARI NIKADA NISU BILI "ZAUZETI" NITI JE PRENESENA NADLEŽNOST, NITI SU S NAMA RAZGOVARALI JER KAKO KAŽE PREDMET JE ZAVRŠEN POČETKOM 2010-TE, ODLUKOM KOLEGIJA, PA "NEMA POTREBE DA ON O TOME DALJE RASPRAVLJA"
Obavještavam vas da sam na pripremnom ročištu po mojoj tužbi za utvrđenje diskriminacije 80 0 P 043325 13 P 2 dobio od strane pravobranilaštva više dokumenata koji su prepuni laži pa čak i falsifikata presuda o čemu dostavljam dokaze u prilogu. Skrećem pažnju da je sudska policija pod kontrolom Novaka Kovačevića i da su sve laži koje su pisali plod naredbe istoga. Prvi dokument koji prilažem je odgovor g. Kovačevića vama, (Novak vijecu) broj A - 326/12, od 15.11.2012. u kome sam podvukao najznačajnije dijelove obmana i laži.
Prilog "KT Tuzla obavjest" T03 0 KT 1602 10 od 14.09.2012. pokazuje da je obustavljena istraga protiv osumnjičenog S.E. a vezano za naredbu koju je prvobitno izdala tužilac Nurkić Merisa iz OT Bijeljina, što se vidi u prilogu "Zahtijev" od 30.07.2009. Tog dana smo se jedini put i vidjeli sa g. Kovačevićem, kome nas je odvela tužilac Stjepanović, jer ona nije bila nadležna nego tužilac Nurkić, kako je rekla. Tada sam doneo snimak razgovora sa iznuđivačem na disku, a glavni tužilac je majku koja je tek sahranila jedino dijete "tješio" riječima: "možda je to neki manijak" i upućivao je na MOBIS. Uzalud smo uvjeravali da državni organi trebaju preslušati snimak i pronaći o kome se radi, g. Kovačević nije htio da oni preuzmu snimak, te sam ostavio isti na stolu i izašao. Mnogo kasnije sam iz KT Tuzla saznao da taj disk nikada nisu dobili, a tužilac Nurkić nije dozvolila da dođem do nje, kao ni g. Kovačević.
Tražio sam razgovore i sa tužiocima Debeljevićem i Gruhonjićem, koji su me lažno prijavili za "Ugrožavanje sigurnosti" što su takođe odbili, te sam ih zbog toga, tužio za nanesenu štetu. OT Doboj je po toj lažnoj prijavi donio odluku o nesprovođenju istrage jer nema elemenata krivičnog djela, (T15 0 KT 0002365 10 od 14.12.2012. godine) a g. Debeljević je u vrijeme kada nisam imao nijedan dokaz o njegovoj prijavi odgovorio sudu da sam sve IZMISLIO, što se vidi u prilogu "Odgovor Debeljevica". To je slikoviti prikaz na kakve su laži spremni tužioci da bi prikrili ubistvo jednog djeteta.
U toj odluci koju sam objavio na web stranici, (ODLUKA PO LAZNOJ PRIJAVI):
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/05/3595696
objašnjeni su i analizirani svi detalji, dok naprotiv o odluci po mojoj prijavi protiv više lica među kojima je i g. Kovačević, samo se uopšteno kaže da je tužilac preduzeo "SVE" potrebne radnje, a detalji o pranju dokaza benzinom i skrivanju torbe, te unutrašmjih povreda su "sitnice" kojima se nije bavio tužilac Rubil, inače poznat po odlučujućoj ulozi u oslobađanju ubice, tako što su ga proglasili neuračunljivim.
O "neosnovanosti" mojih krivičnih prijava najbolji komentar je dao glavni republički tužilac g. Mahmut Švraka izjavom za medije da "ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA NEMA POLITIČKE VOLJE."
Činjenicu da je g. Švraka takođe radio po materijalu koji sam ja pisao, a dostavljen je Specijalnom tužilaqštvu, možda baš od nekog časnog tužioca iz OT Bijeljina, Kovačević Novak ne pominje. U svojoj odluci g. Švraka kaže da nije dostavljen nijedan dokaz da je torba u takvom stanju i da su povrede prikrivene, što se može vidjeti na stranici "NEDOSTATAK POLITICKE VOLJE"
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/01/3605656
Ja sam naravno poslao uz pritužbu disk sa dokazima, koji su zaprimili 25.02.2011. no samo 3 dana kasnije lično Dodik Milorad prijeti ukidanjem Specijalnog tužilaštva, poslije čaga se g. Švraka "uklanja" sa nezgodnog predmeta, unapređuje u glavnog republičkog tužioca, a g. Bajić Miodrag odbacuje pritužbu kao "neosnovanu" bez ijedne riječi o dokazima koje sam dostavio. No računajući na takve blokade, jer mi je bilo jasno kako se OT Bijeljina ne bi usudila na prikrivanje da nema zaštitu u političkom vrhu, sve podatke sam slao preko više posrednika izvan zemlje sa uputama da ih proslijede Interpolu, što je i donijelo rezultate.
S druge strane, krivci iz OT Bijeljina, poslije mojih otkrića njihovih zločina, predavanja krivične prijave i objavljivanje dokaza na internetu, pokušavaju da zamjene teze i mene proglase kriminalcem koji navodno prijeti svim tužiocima ubistvom ili šta već su izmislili, kako bi sve "ukalupili" i klasični šablon, po kome "okorjeli kriminalac" protiv koga istragu vodi "nezavisni" tužilac Rubil, predstavlja opasnost za "časne tužioce" te "bez ikakvog razloga" remeti javni nred i mir, po čemu je "inače poznat od ranije" (vjerovatno još desetak godina prije ubistva Ivone Bajo) policiji, koja neprekidno podnosi prekršajne prijave protiv njega. Sitnicu da su zabilješke sudske policije dirigovane njegovim zahtjevima, jer naravno oni izvršavaju naredbe glavnog tužioca, (pismene i usmene) kako kaže g Borovčanin Danko, citiram:
AKO KAŽE PUŠTAJ DEBELE - PUŠTAM, AKO KAŽE NE PUŠTAJ MRŠAVE, NE PUŠTAM, AKO KAŽE UBIJE ONOG...
Da li je ovo bio nespretan lapsus ili prijetnja neka svako sam procjeni...
Laž g. Kovačevića u obavjesti je da "Zdenko Bajo nekoliko puta nije htio da napusti prostorije tužilaštva" što se desilo samo jednom, dana 08.07.2010. i to da bih imao dokaz diskriminacije koja se primjenjivala mjesecima. Da je to istina a vezano za stav g. Kovačevića da "se postavlja pitanje šta je bio cilj non stop dostavljanja istih podnesaka" govore i ovi dokazi.
Počev od "Zahtjeva za informacije 02.02.2010." iz koga se jasno vidi da tražim pristup i kopiranje dokumentacije, a potom, (Zahtjev za informacije 11.02.2010.) postavljam više pitanja, među kojima je najznačajnije o materijalnom dokazu ubistva koji je neko uklonio sa mjesta zločina, torbe čiji je kaiš dvostruko presječen, a ostatak su oprali benzinom.
Zahtjevom za informacije 15.02.2010. ponovo tražim kopiranje jer mi nije omogućeno, što se još jasnije vidi u "Zahtjevu za informacije 17.03.2010.".
Tek nekoliko mjeseci kasnije pošto sam dolazio preko 50 puta sa fotografijama materijalnog dokaza, koji nije postojao za vrijeme istrage, i snimkom razgovora sa trasologom koji nema pojma ni o torbi niti o jednoj od 4 unutrašnje povrede, odbio sam da izađem dok mi se ne omoguće garantovana prava ili dok me ne uhapse, sa ciljem da imam dokaz da sam dolazio. Podsjećam da prema ZOKP-u član "Obustava istrage", stav 3 tužilac može otvoriti istragu, ako se pojave novi dokazi. S obzirom da mi je 5 mjeseci od februara do jula 2010-te onemogućavan pristup bilo kom pa i dežurnom tužiocu, a sam g. Kovačević kaže citiram "Pošto je predmet završen naredbom o nesprovođenju istrage odlukom postupajućeg tužioca i odbijanjem pritužbe od strane Kolegija okružnog tužilaštva to i nema potrebe da ja dalje raspravljam o tom predmetu." jasno je da cijelo vrijeme nije htio dozvoliti nikakav kontakt niti dostavu dokaza, iako ih na to obavezuje pomenuti član. Novak Kovačević je naprotiv, cijelo vrijeme od dana ubistva naovamo blokirao pristup porodici i dostavu dokaza, a dokaz toga je i snimak mog telefonskog razgovora sa nadležnim tužiocem, koja odbija da primi bilo kakvu informaciju, izjavu ili dokaz o ubistvu. Istovremeno smo prikazivani kao ludaci, prvo interno u razgovorima a onda i u dokumentaciji. Iako i u ovom odgovoru VSITVU, A - 326/12, g. Kovačević pokušava da mene ocrni navodeći na kraju citiram "kakve nam sve probleme bez ikakvog razloga stvara Zdenko Bajo i o kakvoj se ličnosti radi" taj dokument u stvari govori sve o njimu samome..

Ovaj dokument razotkriva višegodišnje laži Kovačević Novaka, jer u stvari nikada nisu bili "zauzeti" niti je prenesena nadležnost, niti su s nama razgovarali jer kako kaže predmet je završen početkom 2010-te, odlukom Kolegija, pa "nema potrebe da ON o tome dalje raspravlja". To što sam otkrio nove dokaze, ne samo ubistva nego i prikrivanja zločina, nije značilo ništa nego je da bi opravdao zabranu pristupa i neodgovaranje na zahtijeve, prvo kao izgovor izmislio navodne prijetnje po život svim tužiocima, a potom je izgovor bio navodno remećenje reda i mira. No ovim se prava istina potpuno razotkriva:
NOVAK KOVAČEVIĆ JE PLANSKI DISKRIMINISAO PORODICU BAJO, JER NIJE HTIO DOZVOLITI DA SE POJAVI NIJEDNA NOVA INFORMACIJA, NIJEDAN NOVI DOKAZ, A SVEMU ŠTO SAM PREDAVAO, PA I PRIJAVAMA IZ 2010-TE GUBI SE SVAKI TRAG I O TOME NEMAM NIKAKVU POVRATNU INFORMACIJU...
U međuvremenu sam otkrio da je torbu sa lica mjesta uklonio portir "Univerzala" gdje se švercovala roba na dan ubistva Ivone Bajo i podneo protiv istog krivičnu prijavu dana 24.06.2010. te doneo dokaze o krijumčarenju 15-tak dana kasnije, kada sam spriječen da ih predam tužiocu koji je "zadužio" prijavu. Zahtjev 08.01.2013. sadrži u sebi zaglavlja te prijave i prijave protiv AD UNIVERZAL iz decembra 2010-te, na šta mi takođe nikada nije odgovoreno.
Iz svega je jasno da je g. Kovačević sakrio te prijave još 2010-te, te naložio sudskoj policiji da me opisuje kao narkomana i psihopatu, (za lažnu prijavu da i ne govorim) i što je posebno važno, naredio im je da ne pominju u zabilješkama fotografije torbe koje sam im pokazivao, te čak predao komandi disk sa dokazima. Prilog "Torba" pokazuje da je OT Bijeljina odgovorno za prikrivanje tog materijalnog dokaza i pranje istog benzinom. Fotografiju sam načinio u prostorijama Osnovnog suda po dozvoli sudije, a ne tužilaštva, jer to nikada ne bi dozvolili, i jasno se vidi dvostruki presjek ukoso, te da je sa većeg dijela kaiša oprana čak i originalna žuta boja.
Dana 10.08.2010. majka ubijene djevojčice dolazi iz Ciriha i pokušava predati dokaze na disku koje smo prikupili, te dobiti odgovor vezano za torbu i prikrivanje unutrašnjih povreda. Da sudska policija laže po naredbi dokaz je "Zabilješka 1419-10" gdje na drugoj strani na kraju drugog pasusa stoji da su nam rekli kako OT Bijeljina nije više nadležna za taj predmet, te su nas potom držali 5 sati pod stražom bez potvrde o lišenju slobode i poziva advokatu koji je sestra tražila. Bio sam siguran i tada da je to laž, ali smo provjerili u OT Doboj te me je lično g. Salih Mamić pozvao telefonom i saopštio mi da njegovo tužilaštvo nikada nije bilo nadležno za taj predmet, što naravno lako možete provjeriti.
Postavljam naredne godine i konkretno pitanje o tome kako je presječen kaiš torbe i zašto je opran hemijskim sredstvom u "Zahtjevu za informacije 25.02.2011." na šta naravno nikada nije odgovoreno, ali zato se OT Bijeljina "čudi" koja je svrha ponavljanja i neprestanih dolazaka, te moje traženje da se poštuje zakon, opisuje kao "drsko i neobično ponašanje". Da li je to što su tužioci oprali dokaz benzinom, neobično i da li je drsko to što uporno odbijaju pristup dokumentaciji, te su 3 godine sakrivali slike obdukcije od majke kojoj je ubijeno dijete, ili je sve skupa kriminalno i monstruozno.
Dakle poslije 3 godine, oko 200 dolazaka, terora, maltretiranja, 2 puta hapšenja, konačno potpisuju "Rješenje" 12.09.2012. i predaju mi kopije diskova obdukcije i mjesta zločina.
U prilogu "Falsifikati" je dio snimaka prikrivanih 3 godine, koji dokazuju smišljeno prikrivanje ubistva, jer trasolog o ovim unutrašnjim povredama "nema pojma".
Podsjećam da sam još 11.02.2010. tražio podatke o tome da li je ijedno vještačenje potvrdilo da je sve ove povrede nanijela žica, što sam naravno znao da nije, ali tada nisam imao ni snimke obdukcije niti sam razgovarao sa trasologom, te je g. Kovačević, na sve načine pokušavao da me spriječi u prikupljanju i predaji dokaza, predstavljajući me kao manijaka, koji prijeti svima, a moju borbu za zaštitu prava, časti i dostojanastva, prekršajima. Podsjećam takođe da za dan 08.07.2010. koji se koristi kao izgovor za zabranu pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice nijedan sud nije doneo rješenje o učinjenom prekršaju, nego je to "privatno odsudio" Kovačević Novak.

U dokumentaciji koju imam je nebrojeno laži i falsifikata tužilaca OT Bijeljina i trebale bi desetine stranica da sve opišem. Zato samo skrećem pažnju na falsifikovanje sudske presude po "prekršaju" kada smo uhapšeni sastra i ja, dana 10.08.2010. U prilogu je "Rješenje Okružnog suda" od dana 22.12.2010. kojim se postupak obustavlja. Naprotiv u materijalu koji je pravobranilaštvo dostavilo sudu po mojoj tužbi neko je falsifikovao prvostepenu presudu i stavio pečat pravosnažnosti sa istim datumom na "Rješenje prekršajnog suda" od 12.08.2010.
SVE SA CILJEM DA SE ZAŠTITE KRIJUMČARI I UBICE.
Istovremeno je od 2008-2012. narko mafija prala novac preko Bobar banke istog vlasnika kao i firme gdje je švercovana roba, te je 25.02.2012. MUP, poslije dojave Interpola, (a njima sam ja proslijedio podatke) evidentirano preko 4 miliona KM transakcija Darka Šarića, dok je 10.04.2013. tadašnji direktor AD UNIVERZAL. S.B. uhapšen kao član kriminalnog klana Darka Eleza, sa optužbom da je još 2005-te učestvovao u pljački skoro 2 miliona KM, a na dan ubistva i švreca je bio prisutan na licu mjesta, (Izjave aktera šverca i ubistva).
Ovaj prilog pakazuje da su 3 paketa "NEČEGA" nestala preko noći na dan ubistva, a slika lica mjesta pokazuje da tragovi krvi počinju bar 10 metara prije "pada na žicu" i to upravo na mjestu gdje kamion koji je dovezao robu, tehnički neispravan, sa rezervoarom našpanovanim trakama, presjeca djetetu put i skreće u krug.
Umjesto da OT Bijeljina objasni majci ubijene djevojčice, kako to da krvarenje počinje prije pada, ko je sklonio torbu, presjekao kaiš, gdje je nestao dio, zašto je ostatak opran benzinom, zašto trasolog ne zna ništa o unutrašnjim povredama, kako je žica od 3 mm napravila probod u kosti dug 25 a širok SAMO 1 mm, da bar odgovori na zahtjeve, oni se zatvaraju, "brane" ćutanjem i zabranom pristupa svim srodnicima Ivone Bajo, a ja, (MI) se drsko ponašamo zato što ne odustajemo i tražimo te odgovore, da se poštuje zakon i prava garantovana Ustavom RS. Kovačević Novak očito smatra da je on iznad zakona i da može otimati garantovana prava svima iz porodice Bajo, narediti usmeno sudskoj policiji da im zabrani pristup, iako je to u suprotnosti sa članom 16 Ustava RS. Može on da naredi da me opisuju kao psihopatu u zabilješkama, da prikrivaju podatke o dokazima koje donosim, da zabranjuje odgovaranje na zahtijeve, da naredi prikrivanje krivičnih prijava. Može sve to, kad je već naredio prikrivanje ubistva, pranje dokaza benzinom, falsifikovanje mjesta zločina i obdukcije...
MOŽE, DOK GA ŠTITI UDT .
Hoće li VSITV-e konačno zaustaviti zločine Novaka Kovačevića i raskrinkati kriminal koji se prikriva ili će se čekati da dokazi stignu iz Interpola ???
VJERUJEM SVIMA JE JASNO, DA TO NIJE SVEJEDNO...

PRILOZI

Novak vijecu
KT Tuzla obavjest
Zahtijev
Odgovor Debeljevica
Zahtjev za informacije 02.02.2010.
Zahtjev za informacije 11.02.2010.
Zahtjev za informacije 15.02.2010.
Zahtjev za informacije 17.03.2010.

Zahtjev za informacije 25.02.2011.
Zahtjev 08.01.2013.
Torba
1419-10
Falsifikati
Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp
Izjave aktera sverca i ubistva
Rješenje prekršajnog suda

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 419

S obzirom da se pomenuti dokumenti koriste ne samo u ovoj parnici nego i u drugim okolnostima sa ciljem da me diskredituju i nanesu mi štetu, te se istima i sličnima pokušava opravdati totalno bezakonje i diskriminacija koja se primjenjuje prema meni, moj je pravni interes, a važno je i za ovu parnicu da se utvrdi istinitost navedenih stavki.


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 043325 13 P 2

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM


Na osnovu člana 54 ZOPP-u: (1) Tužilac može u tužbi tražiti da sud samo utvrdi postojanje, odnosno nepostojanje nekog prava ili pravnog odnosa, ili istinitost, odnosno neistinitost neke isprave. (2) Takva se tužba može podići kad je to posebnim propisima predviđeno ili, kad tužilac ima pravni interes da sud utvrdi postojanje, odnosno nepostojanje nekog prava ili pravnog odnosa ili istinitost, odnosno neistinitost neke isprave prije dospjelosti zahtjeva za činidbu iz istog odnosa. (3) Ako odluka o sporu zavisi o tome postoji li ili ne postoji neki pravni odnos koji je tokom parnice postao sporan, tužilac može pored postojeceg zahtjeva istaknuti i tužbeni zahtjev da sud utvrdi da takav odnos postoji, odnosno da ne postoji, ako je sud pred kojim parnica teče nadležan za takav zahtjev. (4) Isticanje zahtjeva prema odredbi stava 3. ovog člana neće se smatrati preinakom tužbe. ističem dodatni:
TUŽBENI ZAHTIJEV ZA UTVRĐENJE
Među prilozima koji su dostavljeni od strane zastupnika tužene RS u ovom predmetu, uočio sam sporne dokumente, te je potrebno ustanoviti istinitost, odnosno relevantnost nekih od njih i to:
1) Da li je Rjesenje 80 1 Pr 000670 10 Pr od 12.08.2010 dana 22.12.2010. postalo pravosnažno ili ne, odnosno da li je dokaz koji je priložila tužena RS istinit ili ne ?
2) Da li postoji pravosnažno rješenje nadležnog suda kojim se konstatuje činjenje bilo kog prekršaja od strane Bajo Zdenka, dana 08.07.2010. kako to u svom odgovoru tvrdi zastupnik tužene RS, pozivajući se na Službenu zabelešku 1260/10 ?
Ukoliko sud odluči da ne može postupati prema ovako postavljenom zahtjevu, shodno članu 55 ZOPP-u, stav (4) Tužilac može u jednoj tužbi istaknuti dva ili više tužbenih zahtjeva koji su u međusobnoj vezi i tražiti da sud usvoji slijedeci od tih zahtjeva ako nađe da onaj koji je u tužbi istaknut ispred njega nije osnovan, a s obzirom da imam saznanja o tim dokumentima za koja vjerujem da su istinita, (misli se na istinitost saznanja a ne na istinitost dokumenata) predlažem da sud donese slijedeće:

RJEŠENJE
1) Osnovni sud u Bijeljini je utvrdio da Rjesenje 80 1 Pr 000670 10 Pr od 12.08.2010 nikada nije postalo pravosnažno, s obzirom da je dana 22.12.2010. odlukom Okružnog suda u Bijeljini 80 1 Pr 000670 10 Pžp postupak obustavljen.
2) Osnovni sud u Bijeljini je utvrdio da ne postoji rješenje stvarno nadležnog Prekršajnog suda u Bijeljini, kojim se konstatuje činjenje bilo kakvog prekršaja Bajo Zdenka na dan 08.07.2010.

S obzirom da se pomenuti dokumenti koriste ne samo u ovoj parnici nego i u drugim okolnostima sa ciljem da me diskredituju i nanesu mi štetu, te se istima i sličnima pokušava opravdati totalno bezakonje i diskriminacija koja se primjenjuje prema meni, moj je pravni interes, a važno je i za ovu parnicu da se utvrdi istinitost navedenih stavki.
Zahvaljujem zastupniku tužene RS na dostavljenoj dokumentaciji. Iako u najvećem dijelu nisu relevantni za postavljani tužbeni zahtijev, među prilozima se nalaze i takvi koji će mi koristiti ne samo u ovoj parnici, nego su izuzetno važni kao dokaz i u drugim predmetima, a do njih na drugi način nikada ne bih došao...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 418

Da bi prikrili krijumčarenje, koje su izvršili režimski tajkuni Federacije BIH i RS, te ubistvo djevojčice, više osoba je već počinilo niz krivičnih djela o čemu sam objavio neoborive dokaze na internetu i dostavio ih domaćim i stranim istražnim organima, a sada se tome priključilo i nekoliko sudija Osnovnog i Okružnog suda u Bijeljini. Sve u stilu izjave glavnog republičkog tužioca g. Švraka Mahmuta da "ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA NEMA POLITIČKE VOLJE"

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE
APELACIJA NA RJEŠENJE 80 0 P 039221 13 Gž

U predmetu, koji je okončan Rješenjem Okružnog suda u Bijeljini 80 0 P 039221 13 Gž, 12.12.2013. došlo je do grubog kršenja odredaba parničnog postupka i oduzimanja prava na pravično suđenje. Osim što je Osnovni sud po prihvatanju tužbe odbacio SVE priložene dokaze tužbe, odbio saslušanje svjedoka i odbio narediti dostavu podataka o krivičnim prijavama predatih u OT Bijeljina još 2010-te, izvrđeno je i falsifikovanje mog tužbenog zahtijeva, te dokumenta OT Bijeljina, kako bi se pomoglo tuženom AD Univerzal i njegovom vlasniku Bobar Gavrilu da izbjegnu ne samo odgovornost za štetu, koja je nebitna, nego prije svega krivičnu, za prikrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, prilikom krijumčarenja dana 23.07.2009.

OBRAZLOŽENJE

U prilogu Apelacije su Zahtijevi za pristup informacijama, predati 08.08.2013. kojima tražim da mi se dostave dokumenti u kojima navodno tvrdim slijedeće:
1) DA SU ZA SMRT IVONE BAJO DIREKTNO ODGOVORNI RADNICI AD UNIVERZAL !
2) DA TRAŽIM NADOKNADU KAO SRODNIK IVONE BAJO ZBOG NJENE SMRTI !

Naime u obrazloženju presude, navodi se da ne postoje dokazi da je tuženi odgovoran za smrt Ivone Bajo, te da ja kao ujak nemam pravo na nadoknadu za smrt bliske osobe, što ja nikada nisam napisao ili izjavio, niti sam tražio odštetu zbog smrti i srodstva, nego zbog duševnog bola uzrokovanog obmanjivanjem, te povredom ugleda i časti, zbog slike koja je stvorena o meni kao poremećenoj osobi, pošto sam pokušao dostaviti i objelodaniti dokaze koje je prikrio tuženi.
Drugi zahtijev pokazuje da je falsifikovana Obavijest iz spisa KTA - 596/09, te je u presudi naveden neistinit sadržaj. Radi se u tvrdnji citiram "da je žica probola krvni sud" a što ne postoji u pomenutom spisu. Najbolji dokaz da se radi o falsifikatima je činjenica da dokumenti koje sam tražio nisu mogli biti pronađeni od strane Osnovnog suda, te iste nisam ni dobio. Umjesto toga pozvan sam u sud da pojasnim o čemu se radi što sam i učinio:
Navodi na koje se sud pozivao ne postoje niti u jednom dokumentu i niko ne može da ih pronađe, što znači da je odluka zasnovana na falsifikatima i neistinitima sadržajima...
Glavne rasprave, praktično u ovom predmetu nije ni bilo. Izbacivanjem SVIH 25 priloga koje sam dostavio, predmet je u potpunosti obesmišljen, te je sud "utvrđivao" činjenično stanje po mom tužbenom zahtijevu isključivo koristeći se predloženim dokazom druge stranke, koji nema nikakve veze sa osnovom tužbe. Podatke o mojim krivičnim prijavama koje se odnose na tužbeni zahtijev sud je odbio da zatraži od OT Bijeljina, jer je postupajuća sudija znala da su sakrivene.
Prema posljednjim usmenim saznanjima iz prijemne službe OT Bijeljina, nepoznato je gdje se te prijave nalaze, a uz veliku dozu sigurnosti, uvjerenja sam da su "greškom" ubačene u drugi spis, tako da su ih OT Bijeljina i Sud smišljeno prikrili.
Zahtijev za podatke o tim prijavama predat još 08.01.2013. na koji nikada nije odgovoreno, pokazuje da su Kovačević Novak iz OT Bijeljina i sudija Marković Jelena, sinhronizovano djelovali na prikrivanju prijava i dokaza o krivičnim djelima.
Posljedica odbacivanja svih dokaza koje sam predložio je kršenje člana 99 ZOPP-u, stav 1) Tužilac ukratko izlaže sva bitna pitanja iz tužbe, uključujući izvođenje dokaza čitanjem isprava. Iako sam spremio detaljan dokazni materijal, nije mi omogućeno da o tome kažem ijednu riječ, čime se pomoglo tuženoj strani. Iz presude je jasno da sud nije utvrdio, niti se uopšte bavio istinitosti nijedne moje tvrdnje iz tužbenog zahtijeva, nego se bavio opravdavanjem stava tužene strane koja nema nikakve veze sa radnjama na kojima zasnivam tužbu. Da priloženi dokazi nisu odbačeni, dokazao bih ne samo navode iz tužbenog zahtijeva, nego i krivična djela više lica, (vidljivi u folderu"Glavna rasprava" i istoimenom mht fajlu) što je i bio jedini razlog da mi se to ne dozvoli u prvom postupku. DA BI SE ONA PRIKRILA !
DOKAZI TUZBE PROTIV UNIVERZALA
A dokaz za to je prilog "Prijedlog po clanu 81" iz koga se vidi da sam mnogo prije presude predvidio na koji način će sud pomagati tuženom da izbjegne odgovornost...
Naime, pošto je postupajuća sudija donijela Rješenje o odbacivanju svih mojih prijedloga, bilo mi je jasno da ima namjeru pomoći tuženoj strani, čiji je vlasnik "težak" stotine miliona maraka i pod zaštitom je predsjednika RS. Stoga sam tim podneskom upozorio na posljedice i skrenuo pažnju da iz spisa koji je predložila tužena strana neće doći do odgovora na teme iz tužbenog zahtijava, u slučaju čega treba primjeniti relavantni član iz ZOPP-u.
PRIJEDLOG PO CLANU 81
No nemajući drugu mogućnost, postupajuća sudija nastavlja po očito dogovorenom planu sa zastupnikom tuženog, te odstupa od tužbenog zahtijeva, kršeći član 2 ZOPP-u i obrazlaže presudu na osnovu odgovora tužene strane, koja nema nikakve veze sa tužbenim zahtijevom.
Uz sve to prepravljen je odnosno falsifikovan sadržaj Obavještenja OT Bijeljina od 04.01.2010. što se jasno vidi iz zahtijeva koji sam uputio Osnovnom sudu 08.08.2013. Da bi prikrili šverc (vjerovatno kokaina) koji su izvršili režimski tajkuni Federacije BIH i RS, te ubistvo djevojčice, više osoba je već počinilo niz krivičnih djela o čemu sam objavio neoborive dokaze na internetu i dostavio ih domaćim i stranim istražnim organima, a sada se tome priključilo i nekoliko sudija Osnovnog i Okružnog suda u Bijeljini. Sve u stilu izjave glavnog republičkog tužioca g. Švraka Mahmuta da "ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA NEMA POLITIČKE VOLJE"
 
kao i predsjednika RS Dodik Milorada, da zbog "špekulativnih presuda" sudije treba biti sramota, "da se džabe pozivaju na zakone" da će Vlada RS nastaviti dalje bez obzira na sudske presude, te da će predložiti ukidanje Specijalnig tužilaštva, odnosno suda.
Osim navedenih priloga te presuda sudova u prilogu je disk na kome se nalaze svi ODBAČENI dokazi tužbe i dokazi kriminala, rješenja suda preuzeta sa zvanične web stranice u digitalnom obliku, kao i dokumenti ove Apelacije u obliku skeniranih png fajlova...

PRILOZI

Presuda 80 0 P 039221 12 P
Presuda 80 0 P 039221 13 Gž
Prijedlog po clanu 81
Zahtjev A 08.08.2013.
Zahtjev B 08.08.2013.
Zahtjev 08.01.2013.
DISK

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902