CLANAK 340

Za svo bezakonje i kriminal sudske policije najveća odgovornost je na načelniku Borovčanin Danku, te redom prema komandnoj liniji Višnjić Ranku, Mićić Zoranu, a ističem i ulogu Čavić Zorana koji je po uputama Borovčanina lažno svjedočio na suđenju, o čemu imam dokaze. Ovde se ne radi o krađi bicikla, nego su smišljene laži, krivična djela, diskriminacija izvršeni sa ciljem da se prikrije ubistvo osmogodišnjeg djeteta, prilikom najvjerovatnije šverca 3 paketa kokaina.

OKRUŽNOM CENTRU SUDSKE POLICIJE U BIJELJINI
SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE

Napomena: Tekstualni dokument sa diskom u prilogu, koji sadrži nekoliko krivičnih prijava protiv pripadnika zločinačke organizacije, te dokaze o prikrivanju ubistva Ivone Bajo, prilikom krijumčarenja, biće predat Sudskoj policiji u Bijeljini, dok ću u Banjaluku dostaviti samo tekst, elektronskom poštom. Osim fotografija falsifikovanja mjesta zločina i materijalnog dokaza ubistva, na disku je i više fotografija koje pokazuju da je tužilac Stjepanović, falsifikovala i rezultate obdukcije, a slike iz kojih se to jasno vidi nisu za osjetljive osobe...
Obavještavam vas da je Okružni sud u Bijeljini Rješenjem donesenim 24.05.2013. po predmetu 80 0 P 043325 13 Gž zaustavio sve pokušaje da sa izbjegne suđenje po mojoj tužbi za utvrđenje diskriminacije, tako da će odgovorni za radnje diskriminacije, prilikom čega su izvršili više krivičnih djela sa ciljem da se pomogne krivcima za ubistvo i prikrivanje, imati priliku da svoje postupke objašnjavaju pred sudom.
Više puta sam od 2010-te do danas isticao da ne želim nijednom pripadniku sudske policije da snosi krivičnu odgovornost zbog nezakonitog postupanja i pomoći pripadnicima organizovanog kriminala, no kako je sudska policija 3 godine SMIŠLJENO, PLANSKI, izvršavala krivična djela, na svakom pojedincu će biti da pred sudom odgovori, da li je to radio svojevoljno kao pripadnik mafije ili po nečijoj naredbi.
Kako sam uspio u namjeri da mi MUP oduzme fotografiju materijalnog dokaza ubistva, to je postalo sastavni dio spisa, te će odgovorni morati da se izjasne po tezi koju ću zastupati:
Sudska policija je 3 godine smišljeno u svojim zabilješkama izostavljala činjenicu da su svi vidjeli sliku torbe odnesene sa mjesta zločina, presječenog kaiša i opranog jakim sredstvom, da se uklone tragovi. Umjesto da postupe po obavezi prijavljivanja, po nezakonitoj, fašističkoj naredbi sam sprečavan da lično pristupim tužilaštvu.
Osim planske pomoći mafiji, činjenica da je sudska policija prikrivala saznanje o dokazu ubistva, je iskorištena da se višoj komandi predstavim kao narkoman i psihopata, te tako opravda gestapovski tretman.
Za svo bezakonje i kriminal sudske policije najveća odgovornost je na načelniku Borovčanin Danku, te redom prema komandnoj liniji Višnjić Ranku, Mićić Zoranu, a ističem i ulogu Čavić Zorana koji je po uputama Borovčanina lažno svjedočio na suđenju, o čemu imam dokaze.

Gospodo iz sudske policije, ovde se ne radi o krađi bicikla, nego su smišljene laži, krivična djela, diskriminacija izvršeni sa ciljem da se prikrije ubistvo osmogodišnjeg djeteta, prilikom najvjerovatnije šverca 3 paketa kokaina. Da li je zaista u pitanju narko mafija ili neka druga je manje bitno od činjenice da postoje neoborivi dokazi ubistva i prikrivanja ubistva koje možete vidjeti na disku u web stranici "Zlocin sa potpisom rezima" i na istoimenom video zapisu, gdje voditelj čita isti tekst, što je objavljeno i na internetu.
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821
Naki svjedoci su već predloženi uz tužbu, a na pripremnom ročišti ću dostaviti sve dokaze koje planiram koristiti i popis svjedoka. Sve što se eventualno lažno iznese na suđenju biće korišteno kao dokaz saučesništva u prikrivanju ubistva u već podnesenim ili novim krivičnim prijavama, uz već predate dokaze i one koje taktički nisam htio odmah da predam.
Primjer sudskog policajca koji je zgužvao dokument i pokušao da ga baci u otpad, može svima poslužiti za nauk. Isti je negirao moje tvrdnje, ne znajući da sve svoje razgovore snimam tonski i tek pošto je uhvaćen u laži objavio sam snimak.
Pozivam stoga sudsku policiju da poštuju zakon, postupe časno i daju doprinos borbi protiv kriminala i korupcije inače ću upotrijebiti sve dokaze koje imam i sve pravne mehanizme, da krivična djela prilikom radnji diskriminacije dovedem u vezu sa djelovanjem zločinačke organizacije odgovorne za ubistvo i krijumčarenje.

Samo je pitanje dana kada će mafijaški režim biti srušen, (u čemu aktivno učestvujem, prije svega objavljivanjem dokaza, prosleđivanjem organima izvan zemlje, te saradnjom sa pokretima građana kojima je dosta terora tirana i diktatora) poslije čega će uslijediti hapšenja tajkuna, političara i svih onih koji su izvršavali njihove nezakonite naloge.
Osim ove u obradi je još nekoliko tužbi, a u svakoj ću povezivati nazakonite radnje državnih službenika sa smišljenim prikrivanjem ubistva i materijal koristiti za dokazivanje krivične odgovornosti. Tri godine Kovačević i Borovčanin diskriminišu moju porodicu i prikrivaju ubistvo djeteta, protvorivši OT Bijeljina i Sudsku policiju u "GESTAPO".
Nemam namjeru da još toliko vremena izgubim zbog kriminalaca, koje štite navedeni, o čemu imam obilje dokaza, a šta se dešava u okolnim zemljama i već sada i ovde, sa nekad nedodirljivim bosovima, samo slijepac ne može da vidi.
Uvjeren sam da bi velika većina pripadnika sudske policije radila zakonito da se ne plaši za svoje radno mjesto, a po svoj prilici niko uključujući i komandu nije znao kakve monstruoznosti prikrivaju izvršavajući nezakonite naredbe Kovačević Novaka, ali sada imate priliku da to vidite na disku.
SVAKO KO NASTAVI DA POMAŽE MAFIJU I PRIKRIVA UBISTVO, NEKA BUDE SPREMAN ZA ZAKONOM PREDVIĐENU KAZNU:
Teško ubistvo Član 149. stav
(1) Zatvorom najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora kazniće se:
6) ko liši života dijete, maloljetno lice ili žensko lice za koje zna da je bremenito

Sve vezano za članove iz KZ-a koji se odnose na pomoć izvršiocu uz zloupotrebu položaja, a da bi sve bilo jasnije objašnjenje iz člana 32 "Kazna zatvora" stav:
(2) Za najteže oblike teških krivičnih djela izvršenim s umišljajem, može se propisati kazna zatvora u trajanju od dvadeset i pet do četrdeset i pet godina (dugotrajni zatvor).
I na kraju mogućnost iz KZ-a Član 383 "Zločinačko udruženje" stav:
(3) Izvršilac djela iz stava 1. i 2. ovog člana koji spreči izvršenje krivičnih djela navedenih u stavu 1. ovog člana, ili ih pravovremeno prijavi ili otkrije organizaciju i vodeće članove udruženja, oslobodiće se od kazne.
SVAKO NEKA BIRA PO SVOJOJ VOLJI IZMEĐU NAVEDENIH MOGUĆNOSTI...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 339

Umjesto da za dokaze koje donosim i zahtjeve kojima tražim podatke, iznese odgovore ako ih ima, tužena RS nastavlja sa izvršenjima krivičnih djela i izdaje naredbu sudskoj policiji da čini diskriminaciju

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet:

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM


TUŽBA ZA UTVRĐENJE DISKRIMINACIJE

Kako za obrazloženje tužbe, tako i za građane koji sve moje tekstove i dokazni materijal mogu pratiti na internetu, ukratko opisujem pozadinu diskriminacije, odnosno razloge zbog koji tužena čini diskriminaciju:
Dana 23.07.2009. "Zločinačka organizacija" krijumčari robu iz Federacije BIH (iz Asa auta, prevoznik Haak trans) u firmu "Univerzal" režimskog tajkuna Bobar Gavrila. Tehnički neispravnim kamionom dovezena su 4 paketa "neke" robe, a ujutru je evidentiran samo paket.
Dakle 3 paketa nečega su nestala preko noći. Detalji o tome su sa dokazima dostavljeni u KT Sarajevo, (zaprimljena prijava 19.03.2012. a istraga u toku) što se može vidjeti na web stranici:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/16/3261089
Neposredno po ulasku kamiona u krug firme, na ulazu se "pronalazi" smrtno ranjena osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo, sa ubodnom ranom sa lijeve na desnu stranu pluća, probodene kosti, grudne žlijezde, desne plućne arterije i dušnice.
Vozači istovaruju robu i uz pomoć portira bježe prije dolaska policije, dok isti uklanja sa asvalta materijalni dokaz ubistva, torbu, presječenog kaiša, dio nedostaje a većina ostatka oprana jekim hemijskim sredstvom koje je čak i boju skinulo.
Sve to je sakrivemo od strane OT Bijeljina, pa je čak falsifikovana i obdukcija. Detalji o tome su dostavljeni UDT-u i Ustavnom sudu BIH, na već ranije formirane predmete, te objavljeni na internetu:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821
Stranica sadrži oko 20 priloga falsifikovanja kako mjesta zločina, tako i materijalnih dokaza, te snimke obdukcije i tonsku izjavu vještaka iz Beograda, koji je prevaren od strane tužioca, pošto mu nisu dostavljene te fotografije.
Istovremeno, (prije tog događaja i kasnije) narko mafija pere novac preko Bobar banke istog vlasnika, sve do 25.02.2012. kada je pronađena dokumentacija o transakcijama preko 4 miliona KM. Poslije mojih otkrića u OT Bijeljina sprečavaju svaki kontakt sa tužiocem i ne odgovaraju niti na jedan zahtijev za pristup informacijama. Krivične prijave protiv portira i "Univerzala" sam predao još 2010-te i do danas 3 godine kasnije nema podataka o tome. Kovačević Novak je izdao naredbu sudskoj policiji da ne dozvoli pristup nikom od srodnika ubijene djevojčice i naravno sabotira pokretanje istrage.
Od februara 2010-te do danas postoji više zahtijeva na koje nikada nije odgovoreno, što je i logično jer se radi o dokazima koje vode na robiju Glavnog okružnog tužioca OT Bijeljina i nekoliko desetina drugih tužilaca, inspektora, sudija i građana koji su učestvovali u švercu, ubistvu, prikrivanju zločina i naknadnim krivičnim djelima.
Pošto sam došao do neoborivih dokaza u vezi tih krivičnih djela glavni okružni tužilac kao organ tužene zabranjuje pristup, podnošenje prijave i dostavu dokaza svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo, te je primjenom te naredbe došlo do diskriminacije dana 13.05.2013.
1. OSNOV ZA NADLEZNOST SUDA
Stvarna nadležnost osnovnih sudova (član 26) ZOSRS
2) U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi (a) u svim građanskim sporovima
Osnov za mjesnu nadležnost suda, b) Izberiva mjesna nadležnost
Nadležnost u sporovima za naknadu štete (Član 32) ZOPP
(1) Za suđenje u sporovima o vanugovornoj odgovornosti za štetu, osim suda opšte mjesne nadležnosti, nadležan je i sud na čijem je području štetna radnja počinjena ili sud na čijem je području štetna posljedica nastupila.
2. ODREĐEN ZAHTJEV U POGLEDU GLAVNE STVARI I SPOREDNIH TRAŽENJA (TUŽBENI ZAHTJEV)
Predlažem da Sud ukoliko se ispune uslovi iz člana 182. Zakona o parničnom postupku, donese presudu zbog propuštanja a u suprotnom da izvrši uvid u materijalne dokaze, u svojstvu parničnih stranaka sasluša predložene svjedoke, po potrebi izvede i druge dokaze i sasluša druge svjedoke, a da potom donese sljedeću: PRESUDU
(I) Osnovni sud u Bijeljini utvrdio je da je tužena, Republika Srpska, primjenom usmene naredbe Okružnog tužilaštva u Bijeljini, koja glasi:
"ZDENKO BAJO, NJEGOVA SESTRA I SVI SRODNICI, NE MOGU PRISTUPITI U PROSTORIJE TUŽILAŠTVA"
koju je izvršavala Sudska policija, povrijedila prava tužioca Zdenka Baje na jednako postupanje, i nezakonito oduzela:
1) Dana 13.05.2013. pravo garantovano članom 16 Ustava RS, da ima pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
2) Dana 13.05.2013. pravo na nediskriminaciju garantovano članom 4 Ustava BIH !
3) Dana 13.05.2013. pravo garantovano članom "Prijavljivanje krivičnog djela od strane građana" iz ZKP-a!
4) Dana 13.05.2013. pravo na slobodan pristup informacijama, garantovano u članu 4 i 13 ZOSPI !
5) Dana 13.05.2013. pravo na ravnopravnost, jednakost pred zakonom i uživanje pravne zaštite, garantovano članom 4 Ustava RS!
6) Dana 13.05.2013. pravo da ne bude izložen ponižavajućem postupanju, garantovano članom 14 Ustava RS!
7) Dana 13.05.2013. pravo da se Ustavom garantovana prava ne mogu oduzeti niti ograničiti, garantovano članom 48 Ustava RS!
(II) Tuzena RS se obavezuje da prekine sa radnjama kojima se diskriminiše tužilac, te da pri narednim kontaktima sa njim, službenici tužene poštuju isključivo važeće zakone i osiguraju prava garantovana Ustavom i zakonima!
3. ČINJENICE NA KOJIMA TUŽILAC ZASNIVA TUŽBENI ZAHTJEV i 4. DOKAZI KOJIMA SE UTVRĐUJU OVE ČINJENICE
Na osnovu članova 131-136 ZOPP-u predlažem da Sud po službenoj dužnosti pribavi dokumentaciju koju se sačinio CJB Bijeljina po mom pozivu dana 13.05.2013. odnosno shodno zakonu na tuženoj će biti teret dokazivanja, ukoliko se odluči za sudsko utvrđivanje, a ja ću prema odredbama ZOZD-e iznijeti činjenice i dokaze koji daju osnovanu sumnju da je diskriminacija izvršena.
S tim u vezi prilažem i Zahtijev za pristup informacijama, kojim tražim taj materijal, no kako u poslednje 3 godine tužena uopšte nije odgovorila na skoro 20 zahtijeva, (uglavnom upućeni u OT Bijeljina) nije isključeno da će se to desiti i ovog puta.
Činjenica je da tužena primjenjuje diskriminaciju prema meni sprečavajući me da po bilo kom osnovu pristupim u OT Bijeljina i ostvarim prava garantovana Ustavom i zakonima, što se dokazuje dokumentom sudske policije "Zabiljeska 1173-11" i nedvosmisleno piše da mi je pristup u OT Bijeljina zabranjen, a tužena RS nema nikakvo doneseno Rješenje o tome u kome bi bili navedeni razlozi, početak trajanja sankcije, vremenski rok i naravno da mi se omogući pravo žalbe na tu odluku, čime se vrši diskriminacija prije svega zbog oduzimanja prava iz člana 16 Ustava RS, te više drugih prava garantovanih zakonom i opisanih u tužbenom zahtjevu.
Takođe ne postoji nijedan dokument donesen od strane tužene kojim me obavještava da se prestaje sa radnjama diskriminacije, odnosno zabranom pristupa.
Drugi dokaz da se vrši diskriminacija je Zapisnik sa pretresa "80 1 Pr 004323 11 Pr" u kome svjedok sudski policajac opisuje tekst naredbe kojom se u stvari diskriminiše fašističkim metodama cijela grupacija ljudi po osnovu srodstva sa ubijenom djevojčicom, čije ubice prikriva tužena, po osnovu količine novca i statusa koji krivci imaju.
Dana 13.05.2013. spriječen sam da na zakonom propisani način predam 7 krivičnih prijava u pisarnici tužilaštva, te mi je ponuđeno da to učinim u prizemlju 3 sprata izvan i ispod prostorija OT Bijeljina. Ovde se na radi samo o ponižavajućem postupanju, nego se sprečava i pristup svakoj traženoj informaciji o ranije traženim podacima, već podnesenim prijavama i usmeno podnošenje prijave na zapisnik postupajućem tužiocu, uz dostavu novih dokaza o prikrivanju ubistva i krijumčarenja, koje imam.
Iako za samo utvrđivanje diskriminacije i nisu bitni razlozi koji rukovode diskriminatora na takvo postupanje, nije svejedno da li se radi o nekoj privatnoj antipatiji prema meni, krađi obuće ispred vrata i slično, za šta tražim određena prava nego o konstantnom teroru tužene prema meni zbog toga što je ubila ćerku moje setre prilikom šverca u firmu poslanika svoje skupštine, te potom pokušala da prikrije taj zločin angažovanjem svojih organa, inspektora i tužilaca.
Umjesto da za dokaze koje donosim i zahtjeve kojima tražim podatke, iznese odgovore ako ih ima, tužena nastavlja sa izvršenjima krivičnih djela i izdaje naredbu sudskoj policiji da čini diskriminaciju
Osim već priloženih dokaza, te dokumentacije CJB Bijeljina koju ću dostaviti na pripremnom ročištu ili će je pribaviti sud u slučaju opstrukcije tužene, predlažem, da se saslušaju svjedoci Mićić Zoran, pripadnik sudske policije i Sekanić Vojislav službenik pisarnice OT Bijeljina, a svjedočili bi o tom događaju i tretmanu koji se primjenjuje prema meni.
Očekujem od suda da primjeni član 15, "Teret dokazivanja"!
1) U slučajevima kada lice ili grupa lica navode činjenice u postupku iz člana 12. ovog zakona, potkrepljujući navode o tome da je zabrana diskriminacije prekršena, navodni prekršilac dužan je da dokaže da nije prekršio princip jednakog postupanja ili zabrane diskriminacije u predmetu rasprave.
2) U slučajevima u kojima lice smatra da je snosilo posljedice diskriminacije, kao dokazno sredstvo za ostvarenje prava iz stava (1) ovog člana mogu se koristiti i statistički podaci ili baze podataka.
3) U slučajevima kada lice smatra da je snosilo posljedice diskriminacije zbog propuštanja razumnog prilagođavanja, teret dokazivanja leži na protivnoj strani.
5. NAZNAČENJE VRIJEDNOSTI SPORA
0 KM - TUŽBA ZA UTVRĐENJE
6. PRAVNI OSNOV TUŽBENOG ZAHTJEVA
Pravni osnov je u Zakonu o zabrani diskriminacije, ZOO i odredbama Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava!
Član 12. (Posebne tužbe za zaštitu od diskriminacije)
(1) Lice ili grupa lica koja su izložena bilo kojem obliku diskriminacije, prema odredbama ovog zakona, ovlašćeni su da podnesu tužbu i da traže:
a) utvrđivanje da je tuženik povrijedio tužiočevo pravo na jednako postupanje, odnosno da radnja koju je preduzeo ili propustio može neposredno dovesti do povrede prava na jednako postupanje (tužba za utvrđivanje diskriminacije); b) zabranu preduzimanja radnji kojima se krši ili se može prekršiti tužiočevo pravo na jednako postupanje, odnosno da se izvrše radnje kojima se uklanja diskriminacija ili njene posljedice (tužba za zabranu ili otklanjanje diskriminacije).
c) da se nadoknadi materijalna i nematerijalna šteta uzrokovana povredom prava zaštićenih ovim zakonom (tužba za nadoknadu štete).
d) da se presuda kojom je utvrđena povreda prava na jednako postupanje na trošak tuženika objavi u medijima, u slučaju kada je diskriminacija počinjena kroz medije (štampane, printane i elektronske), odnosno bilo koje vrste.
(2) Sud i druga tijela koja sprovode postupak dužna su da radnje u postupku preduzimaju hitno, obezbjeđujući da sve tvrdnje o diskriminaciji budu što prije ispitane.
Član 205 Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti (ZOO)
(1) Svako ima pravo zahtijevati od suda ili drugoga nadležnog organa da naredi prestanak radnje kojom se povređuje pravo njegove ličnosti.
7. OBAVEZNI PODACI U SKLADU SA CLANOM 334
Ova Tužba je rađena u 2 primjerka, (za Sud, te za tuženu). Adresa zastupnika tužene je kako sam ustanovio na zvaničnom sajtu Pravobranilaštva RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka, a postoji i ured u Bijeljini na istoj adresi kao i Sud, Vuka Karadžića 3, 76300 Bijeljina, dok je moja adresa navedane na početku i kraju tužbe...
Sugerišem tuženoj da prihvati odgovornost i ponudi dogovor unutar postavljenih zahtjeva bez rasprave, inače ću tužbu poslati u Strazbur uz dodatak za novčanu odštetu...!

PRILOZI TUŽBE

ZABILJEŠKA 1173-11
ZAPISNIK 80 1 Pr 004323 11 Pr
ZAHTIJEV PSB

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 338

Kao sastavni dio dopune su nesporni dokazi o tome da je OT Bijeljina falsifikovala mjesto zločina, prikrivanje materijalnog dokaza ubistva, torbe oprene benzinom i uklonjene prije dolaska istražitelja

USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ULICA REISA DŽEMALUDINA ČAUŠEVIĆA 6/3
71000 SARAJEVO

Predmet: Pristup informaciji u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u BiH

Na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini tražim da mi se omogući pristup informaciji:

1) Kopija Odgovora Okružnog tužilaštva u Bijeljini po Apelaciji AP-862/10

Naime u Odluci Ustavnog suda od 16.05.2013. na strani numerisanoj brojem 2 podnaslov „II. Postupak pred Ustavnim sudom", tvrdi se u stavu:

„4) Na osnovu člana 26, stav 2 Pravila Ustavnog suda, odgovor na Apelaciju, dostavljen je apelantima 4. aprila 2013. godine."

Pomenuti „Odgovor” nikada nisam vidio niti je stigao na moju adresu kao apelanta, stoga tražim i:

2) Kopiju dokumenta na osnovu koje se smatralo da je pomenuti „Odgovor” dostavljen apelantima 04.04.2013.

Pretpostavljam da se radi o nekom potpisu na nekoj poštanskoj pošiljci, te ako je to slučaj osnovano sumnjam da je potpis falsifikovan. Napominjem da je od 2010-te bez naredbe suda, nezakonito provođen postupak „Posebnih istražnih radnji” prema meni, što uključuje i presretanje pošiljki...

3) Informaciju o tome da li je među dopunama Apelacije i dokument sa diskom u prilogu naslovljen kao „ZLOČIN SA POTPISOM REŽIMA” i objavljen na web stranici http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821!

Kao sastavni dio te dopune su nesporni dokazi o tome da je OT Bijeljina falsifikovala mjesto zločina, (slike ulaza sa krvavim mrljama 10 metara prije pada), prikrivanje materijalnog dokaza ubistva, torbe oprene benzinom i uklonjene prije dolaska istražitelja, audio razgovor sa trasologom u kome se vidi da je obmanut od OT Bijeljina, pošto mu nisu dostavljeni podaci niti o jednoj unutrašnjoj povredi, a fotose načinjene pri obdukciji sam takođe dostavio. Ništa od ovoga se ne pominje u Odluci Ustavnog suda, te s obzirom na izneseni stav da je tužilac izvršio sve radnje da bi se ustanovila istina, zaključujem da je navedeni materijal sakriven od sudija...

Kako se dakle radi o brutalnim falsifikatima i prikrivanju dokaza ubistva, ovi podaci su mi potrebni kao završni dio materijala pripremljenog za Sud u Strazburu !

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 337

Prebacivanje nadležnosti na OT Bijeljina Kovačević Novaku, čiji je jedini zadatak da opstruiše istrage krupnih kriminalaca, može da se uporedi samo sa davanjem nadležnosti Geringu da sudi osoblju u Aušvicu i Jasenovcu

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE
KOLEGIJU TUŽILAŠTVA

PRITUŽBA NA TUŽILAČKU ODLUKU T 20 0 KTA 0007047 13

Odluka postupajućeg tužioca u ovom predmetu bi u svakoj pravnoj državi bila logična i naravno zakonita, no niti mi živimo u pravnoj državi, niti bih ja uopšte slao materijal u Tužilaštvo BIH, da zvanično nismo najkorumpiranije zemlja Evrope, a OT Bijeljina kome se planira poslati dokumentacija je centar kriminala u Semberiji.
Kako za Ured glavnog tužioca Tužilaštva BIH, tako i za građane koji sve moje tekstove i dokazni materijal mogu pretiti na internetu, ukratko opisujem suštinu kriminalnih aktivnosti:
Dana 23.07.2009. "Zločinačka organizacija" krijumčari robu iz Federacije BIH (iz Asa auta, prevoznik Haak trans) u firmu "Univerzal" režimskog tajkuna Bobar Gavrila. Tehnički neispravnim kamionom dovezena su 4 paketa "neke" robe, a ujutru je evidentiran samo paket. Dakle 3 paketa nečega su nestala preko noći. Detalji o tome su sa dokazima dostavljeni u KT Sarajevo, (zaprimljena prijava 19.03.2012. a istraga u toku) što se može vidjeti na web stranici:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/16/3261089
Neposredno po ulasku kamiona u krug firme, na ulazu se "pronalazi" smrtno ranjena osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo, sa ubodnom ranom sa lijeve na desnu stranu pluća, probodene kosti, grudne žlijezde, desne plućne arterije i dušnice. Vozači istovaruju robu i uz pomoć portira bježe prije dolaska policije, dok isti uklanja sa asvalta materijalni dokaz ubistva, torbu, presječenog kaiša, dio nedostaje a većina ostatka oprana jakim hemijskim sredstvom koje je čak i boju skinulo.
Sve to je sakrivemo od strane OT Bijeljina, pa je čak falsifikovana i obdukcija. Detalji o tome su dostavljeni UDT-u i Ustavnom sudu BIH, na već ranije formirane predmete, te objavljeni na internetu:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821
Stranica sadrži oko 20 priloga falsifikovanja kako mjesta zločina, tako i materijalnih dokaza, te snimke obdukcije i tonsku izjavu vještaka iz Beograda, koji je prevaren od strane tužioca, pošto mu nisu dostavljene te fotografije.
Istovremeno, (prije tog događaja i kasnije) narko mafija pere novac preko Bobar banke istog vlasnika, sve do 25.02.2012. kada je pronađena dokumentacija o transakcijama preko 4 miliona KM. Poslije mojih otkrića u OT Bijeljina sprečavaju svaki kontakt sa tužiocem i ne odgovaraju niti na jedan zahtijev za pristup informacijama. Krivične prijave protiv portira i "Univerzala" sam predao još 2010-te i do danas 3 godine kasnije nema podataka o tome.
Kovačević Novak je izdao naredbu sudskoj policiji da ne dozvoli pristup nikom od srodnika ubijene djevojčice i naravno sabotira pokretanje istrage. Poslednji predati zahtjev u prizemlju zgrade 3 sprata ispod i izvan OT Bijeljina, dostavljam uz ovaj dokument, a iz njega se vidi da tražim podatke o tim prijavama. Od februara 2010-te do danas postoji oko 15 zahtijeva na koje nikada nije odgovoreno, što je i logično jer se radi o dokazima koje vode na robiju Glavnog okružnog tužioca OT Bijeljina i nekoliko desetina drugih tužilaca, inspektora, sudija i građana koji su učestvovali u švercu, ubistvu, prikrivanju zločina i naknadnim krivičnim djelima.
I takvom zločincu, kome su ruke krvave do ramena, bi po odluci Tužilaštva BIH, trebalo proslijediti ovaj materijal, jer navodno nema nadležnosti, jer postoje samo obilježja krivičnih djela iz KZRS. Sva krivična djela kako Kovačevića, zbog diskriminacije cijele porodice i sprečavanju garantovanih prava u kome učestvuju sudski policajci i sudije, koji taj fašizam pokušavaju legalizovati i pomoći kriminalcima iz OT BIjeljina, je samo vrh ledenog brijega, jer se u pozadini nalaze mnogo teži zločini, za čije je prikrivanje odgovoran upravo Novak Kovačević.
Da bih uopšte imao dokaze o tom bezakonju bio sam prisiljen odbiti naredbu da se udaljim pošto mi nije dozvoljeno prijavljivanje krivičnih djela, te na prekršajnom sudu dobiti izjave sudske policije o tome. Vidljivo je da su vremenom pokušali izmjeniti i čak negirati postojenje fašističke naredbe, lažući pred sudom.
Stoga prvo podsjećam da KZBIH sadrži članove "Krijumčarenje" i "Organiziranje grupe ljudi ili udruženja za krijumčarenje ili rasturanje neocarinjene robe" a roba je prevezena iz jednog u drugi entitet. Član "Zločini protiv čovječnosti" sadrži stav a) lišenje druge osobe života (ubistvo), te "Sprječavanje dokazivanja", što je relavantno s obzirom da je ubijeno dijete, te je uklonjen prvo materijalni dokaz od strane građanina, te potom su prikrivanjem i falsifikovanjem spriječili dokazivanje pripadnici MUP-a i OT Bijeljina.
Dakle samo ovaj segment ukazuje na nadležnost Tužilaštva BIH, ne ulazeći u to šta se nalazilo u 3 nestala paketa. No s obzorom na istovremeno pranje novca, nije teško zamisliti kakav je sadržaj tovara...
Stoga na osnovu pomenutog člana 23 ZOKPBIH, vezano za član 7 ZOSBIH "Krivična nadležnost" stav 1 "Sud je nadležan za krivična djela utvrđena Krivičnim zakonom BiH i drugim zakonima Bosne i Hercegovine" proizilazi i nadležnost Tužilaštva, zbog pobrojanih krivičnih djela iz KZBIH, a takođe je relevantan i stav "b) mogu imati ozbiljne reperkusije ili štetne posljedice na privredu Bosne i Hercegovine, ili mogu izazvati druge štetne posljedice za Bosnu i Hercegovinu ili mogu izazvati ozbiljnu ekonomsku štetu ili druge štetne posljedice izvan teritorije datog entiteta ili Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine."
Podsjećam da su se ubistvo i dostava krijumčarene robe desili na teritoriji RS, dok je tovar dovezen i vozači pobjegli u Federaciju BIH, te da po krivičnim prijavama prodmete vodi OT Bijeljina i konstantno sabotira istragu, te KT Sarajevo, odakle nemam obavjest o nesprovođenju istrage više od godinu po dostavi, što znači da je istraga u toku.
Na stranu to što prebacivanje nadležnosti na OT Bijeljina Kovačević Novaku, čiji je jedini zadatak da opstruiše istrage krupnih kriminalaca, može da se uporedi samo sa davanjem nadležnosti Geringu da sudi osoblju u Aušvicu i Jasenovcu, kada se u cijelu priču uvede nesporno pranje novca narko mafije, preko Bobar banke i nestanak 3 paketa u noći poslije ubistva, onda nadležnost ne nadrasta samo entitetska, nego i Tužilaštvo BIH.
Za informaciju svima, osim svim domaćim institucijama, dokumentacija je proslijeđena i istražnim organima susjednih zemalje, te preko posrednika Interpolu, Antikorupcionom timu za Južnu Evropu i Evropskom parlamentu, 520 stranica materijala uz DVD sa fotosima, audio i video zapisima...
Novak Kovačević i OT Bijeljina, naravno neće ništa uraditi da se rasvijetle ova krivična djela, a kada istrage Interpola dođu do Bijeljine i Sarajeva, biće važno i to ko je sve učestvovao u prikrivanju zločina, zaštiti organizovanog kriminala i sprečavanju građana da ostvare prava garantovana Ustavom i zakonima...

PRILOZI

ZAHTIJEV
IZJAVE POLICIJE

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 336

Pripadnici sudske policije su izvršavajući naredbe Kovačevića 3 godine prećutkivali u svojim zabilješkama da imam dokaze o teškim krivičnim djelima i posebno da su vidjeli fotografije materijalnog dokaza ubistva, koji je prikrila Stjepanović Danica

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV NOVAKA KOVAČEVIĆA

Na osnovu člana 48 Ustava RS:
Prava i slobode zajamčeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti. Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom. Ko se ogriješio o ljudska prava i osnovne slobode zajamčene ovim ustavom, lično je odgovoran za to i ne može se pravdati ničijim naređenjem.
Vezano za garantovana prava iz Ustava RS, članovi 13,14,16,23,32 i 45.
OPIS I OBRAZLOŽENJE KRIVIČNOG DJELA
Kovačević Novak formalno na položaju glavnog okružnog tužioca u OT Bijeljina, je dio mnogo šire zločinačke organizacije a sa ciljem prikrivanja ubistva osmogodišnje Ivone Bajo, koje se desilo prilikom krijumčarenja u Univerzal, Gavrila Bobara, te više krivičnih djela od strane inspektora Marković Dragoslava, tužilaca Stjepanović Danice, Gruhonjić Muhameda, Debeljević Milorada i njega lično a koji su direktno ili indirektno prikrivali dokaze ubistva.
Pritom je izvršio više krivičnih djela, a neki od njih su Samovlašće, Zloupotreba službenog položaja, Saizvrsilastvo, Pomaganje, Povreda ravnopravnosti gradjana, Povreda prava na podnosenje pravnog sredstva, Povreda ljudskog dostojanstva, Neprijavljivanje krivicnog djela ili ucinioca, Pomoc uciniocu poslije izvrsenja, Sprecavanje dokazivanja, Dogovor za izvrsenje krivicnog djela...
Detalje i dokaze o samom ubistvu sam objavio na internetu, na web lokaciji:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/16/3261089
Blokada pristupa tužilaštvu je počela od oktobra 2009, kada tužilac Stjepanović odbija da evidentira dokaze koje sam prikupio i uzme izjavu o tome, na šta je obavezna prema ZOKP-u, za šta imam audio snimak kao dokaz. No jedan od prvih pismenih dokaza prikrivanja ubistva je Zahtjev za informacije od 11.02.2010. te Zahtjev tuziocu od 17.03.2010.
Na te zahtijeve nikada nije odgovoreno, a narednih mjeseci se od strane sudske policije, a po usmenoj naredbi Kovačević Novaka, sprečavam o ostvarenju garantovanih prava. Od tada su prošle 3 godine, a nikada nije odgovoreno na zahtjev iz februara, vezano prije svega za materijalni dokaz ubistva torbu, koja je presječenog kaiša, dio nedostaje, dok je ostatak opran hemijskim sredstvom i takav sakriven od strane tužioca, nikada mi nije omogućeno da podnesem prijavu tužiocu na zapisnik, dok je tek u septembru 2012-te, poslije dvije i po godine, došlo do predavanja materijala koji sam tražio i to tek pošto sam više od 100 puta sprečavan u tome, diskriminisan, ponižavan i čak hapšen, sve sa ciljem da se ti dokazi o falsifikovanju mjesta zločina, dokaza pa čak i obdukcije sakriju.
Materijal koji objašnjava zašto su činjena ta krivična djela sam objavio na web stranici:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821
Da bih uopšte imao dokaze o teroru i diskriminaciji bio sam prisiljen nekoliko puta odbiti naredbu kriminalaca i braniti svoja prava. Prvi takav slučaj je od 08.07.2010. a to je dakle nekoliko mjeseci od predavanje navedenih dokumenata.
Plan mafije je bio da me mjesecima i godinama sprečavaju u ostvarenjima garantovanih prava, sve dok me psihički ne slome i natjeraju da odustanem od daljih pokušaja, a ja ne bih imao nikakav dokaz ne samo o diskriminaciji, nego ni to da sam uopšte dolazio. No banda se prevarila u planovima, jer sam odbijajući naredbu došao do dokaza da postoji fašistička usmena naredba, da se svim srodnicima ubijenog djeteta, zabrani pristup tužilaštvu.
Cilj svega je naravno da se detalji o prikrivanju zločina nikada ne otkriju, a kao opravdanje za taj nezakonit tretman, u saradnji sa komandom sudske policije predstavljali su me drugim službenicima i zvanično kao ludaka, psihopatu, odnosno da sam pod uticajem narkotika, što je vidljivo iz službenih zabilješki.
Dakle po svim podacima do kojih san došao Kovačević Novak je saznavši da imam dokaze o prikrivanju ubistva Ivone Bajo u kome je učestvovao, skupa sa postupajućim tužiocem Stjepanović Danicom, (misli se na prikrivanje a ne na samo ubistvo) da bi me spriječio u podnošenju prijave i dostavi dokaza, odnosno da bi sabotirao pokretanje istrage na osnovu zakona, član "Obustava istrage" ZOKP-u, dogovorio sa komandom sudske policije da mi po svaku cijenu spriječe pristup prostorijama OT Bijeljina, posebno podnošenje usmene prijave na zapisnik, kontakt sa nadležnim tužiocem, pristup informacijama i dokumentaciji.
Istovremeno su pokušali da prikriju i postojanje takvog diskriminatorskog tretmana, bez ijednog donesenog rješenja, što je grubo kršenje ustava i zakona, šireći priču da sam ludak, psihopata ili pod dejstvom narkotika. Pripadnici sudske policije su izvršavajući naredbe Kovačevića 3 godine prećutkivali u svojim zabilješkama da imam dokaze o teškim krivičnim djelima i posebno da su vidjeli fotografije materijalnog dokaza ubistva, koji je prikrila Stjepanović Danica. Radi se o torbi presječenog kaiša, dio nedostaje a većina ostatka je oprana jakim hemijskim sredstvom. Izostavljajući taj ključni detalj, smišljeno su me žigosali kao nekog ko bezrazložno i nepotrebno dolazi i kao "OČIGLEDAN LUDAK" treba biti u tišini i miru udaljen, odnosno otjeran...
Kako glasi ta neradba vidljivo je iz dokumenta suda "Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr" koji je u prilogu, gdje svjedok pripadnik sudske policije Mićić Zoran izjavljuje da citiram:
ZDENKU BAJO, BUDIMKI BAJO I SVIM SRODNICIMA UBIJENE IVONE BAJO, NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA.
A za slikovitije objašnjenja sudu koji bude procesuirao Kovačavića i prije svega građanima koji će ovu prijavu čitati na internetu, prenosim kako je porodica ubijene djevojčice doživljevala taj fašistički postupak. Djed i baba ubijene Ivone Bajo nisu više u životu a svoje poslednje dane od tragedije, su imali utisak da ta naredba u stvari glasi:
ISTJERAJTE TU STOKU NAPOLJE
Uz već navedeni dokument suda, prilog ove prijave je i "Zabiljeska 1173-11" sudske policije u kojoj nedvosmisleno stoji da mi je pristup tužilaštvu zabranjen.
Napominjem da je ovo samo manji dio podataka o kriminalu Novaka Kovačevića, s obzirom da mu je ovi bio iznuđeni potez u nastojanju da prikrije mnogo teža krivična djela koja je izvršavao ranije, što ću obrazložiti nadležnom tužiocu i predati mi dokaze o tome...

PRILOZI

Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr
Zabiljeska 1173-11

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902