CLANAK BROJ 16

PRI POKUSAJU DA DOSTAVI DOKAZE O UBISTVU SVOG DJETETA, MAJKA JE UHAPSENA I ZADRZANA BEZ PRAVA NA TELEFONSKU POZIV TE OSUDJENA...
NEKOLIKO MJESECI KASNIJE OKRUZNI SUD JE PONISTIO PRESUDU, KONSTATUJUCI DA SU SUDSKA POLICIJA I SUDIJA PREKRSILI ZAKON. VLADAJU LI OVOM ZEMLJOM ZAKONI ILI MAFIJA? U NASTAVKU JE TEKST ZALBE, KOJA JE UVAZENA...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


PREKRŠAJNOM ODJELJENJU


ŽALBA PO PREDMETU : 80 1 Pr 000670 10 Pr


Šta drugo da očekuje majka, čije je jedino dijete ubijeno i koja više od godinu dana pokušava da dođe do odgovora :
KAKO ???
ZAŠTO ???
KO JE TO UČINIO ???
I koju lažu od prvog dana ubistva.
Koja za 6 mjeseci kao neke istrage, ne može da pronađe tužioca na radnom mjestu, poslije stotina poziva telefonom, a nasuprot tome, niko iz tužilaštva nije se udostojio da me obavijesti o bilo čemu za svo to vrijeme.
Majka koja je uz pomoć porodice došla do dokaza da je njeno dijete ubijeno.
Da su to od početka znali i dokaze o tome prikrivali korumpirani pripadnici kriminalističke policije i tužilaštva.
Kada mi se zabranjuje ulazak u prostorije tužilaštva u vrijeme kada sam trebala da podnesem pritužbu na odluku o nesprovođenju istrage bez ikakvog obrazloženje, što je obavezno po relevantnom članu ZKP, stav 4. koji navodim .
O nesprovodjenju istrage, kao i o razlozima za to, tuzilac ce obavijestiti ostecenog i podnosioca prijave u roku od tri dana. Osteceni i podnosilac prijave imaju pravo podnijeti prituzbu u roku od osam dana uredu tuzioca.
Kada tokom cijele ove godine, pošto smo predavali dokaze do kojih smo dolazili, niko iz tužilaštva, čije je obaveza da goni počinioce krivičnih djela, nema vremena, neće ili mu je zabranjeno da iznese bilo kakav stav po tom pitanju.
Kada čak i informaciju da je jedna osoba priznala ubistvo mog djeteta, tužilaštvo proglašava za državnu tajnu i ne dozvoljava da se objelodani, iako je ista osoba napadala i druge ljude i djecu. Makar da se svi upozore na opasnost.
Kada članove moje porodice pretresaju, prate, prisluškuju, otimaju mi računar, samo zato što misle da će nam tako uništiti dokaze koje imamo protiv njih.
Kada nam ne dozvoljavaju da predočimo materijal o umješanosti tužioca u najteža krivična djela, koja mogu da zamislim, pa niti da predamo dokumentaciju u pisarnici tužilaštva.
Kada na više pismenih zahtjeva i nebrojeno pokušaja da se lično razgovara sa glavnim tužiocem, kako bi se obrazložili dokazi koje imamo i dobijemo stav tužilaštva o tome, što je takođe predviđeno ZKP član "Obustava istrage", stav 3, dotični odgovara da je zauzet.
Možda ubistvo moga djeteta, nije nešto što bi trebalo da ga zanima?
Kada mjesecima zbog naše borbe za istinu i protiv organizovanog kriminala, bivamo tjerani kao psi lutalice iz zgrade suda od strane onih koji su plaćeni da upravo to rade.
Šta drugo da očekujem nego da zbog toga budem pritvorena bez prava na telefonski poziv koji sam tražila. Da mi se laže kako ću odmah biti odvedena pred sud, a tek poslije 2 sata dobivam tekst prijave koji su u međuvremenu kucali, i to sa lažnim podacima.
Da nam se ne dozvoli da kažemo išta o cijelom događaju, od strane sudije, jer ga naše gledište ne zanima i nema namjeru da se dugo zadržava, a za telefonski poziv kaže da nije nadležan.
Šta drugo da očekujem nego da budem proglašena krivom.
Kriva sam što volim svoje dijete, što želim da se kazne po zakonu ubice i njihovi pomagači. Zato što sam se usudila suprotstaviti se mafiji, koja vlada zemljom i koja je toliko brutalna i osiona da želi gumicom da izbriše sve dokaze o ubistvu jedne djevojčice.
Ali nijedna prijetnja, nijedna kazna neće me pokolebati. Kada bi mi bilo zaprijećeno smrtnom kaznom, ja bih nastavila da se borim protiv tih korumpiranih zlikovaca iz tužilaštva i donosim dokaze protiv njih.
Je mogu da im se ne sviđam, a sigurno je i da mrze mene i moju porodicu, ali na njihovu žalost, dužnost im je da rade to za šta su plaćeni i niko nema prava da me sprečava u bilo čemu što je predviđeno zakonom.
Sigurna sam da u sudu sjede osobe koji znaju šta je njihov posao i neće dozvoliti da se pod prijetnjom sile, kazne ili čak fizičke likvidacije, sprečavam da dostavim podatke o zločinima osoba iz redova vlasti.
Tražim od suda da analizira sve podatke i argumente koji su dostavljeni kao prilog uz žalbu moga brata, ukine Rješenje i uslovnu osudu, te preduzme sve potrebne radnje da se krivci za smrt moje ćerke i sprečavanje dokazivanja ubistva procesuiraju, na šta vas obavezuje zakon (ZKP Član - Obaveza prijavljivanja krivicnog djela).
Dokazi koje imamo su neoborivi i mi nikada nećemo popustiti niti odustati. Niko nas ne može uplašiti, a svi oni koji na bilo koji način pomažu te kriminalce moraju biti spremni da preuzmu odgovornost za saučestvovanje u prikrivanju ubistva i za to dobiju zasluženu kaznu...

BIDIMKA BOLLIN BAJO

CLANAK BROJ 15

 

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

KOLEGIJU TUŽILAŠTVA
GLAVNOM OKRUŽNOM TUŽIOCU
ZAHTIJEV


Napomena: Dokument je izvorno namjenjen OT-u Bijeljina, kao mjesno nadleznom, ali ce biti proslijedjen i na druge adrese, te kao i svi naredni dokumenti, predocen javnosti, putem interneta, kao i reakcije svih odgovornih i nadležnih, a koristiće se i kao dokazni materijal pred sudom. Svi naredni dokumenti, a i dio ranijih ce se objaviti na internet stranicama, kako domaćim, tako i nekim u inostranstvu, te na stranim jezicima, a sve u svrhu što efikasnije borbe protiv organizovanog kriminala...
S obzirom da nadležne državne institucije, ne samo da nisu učinile ništa da se sazna istina o načinu, na koji je djevojčica Ivona Bajo izgubila život 23.07.2009. nego su i aktivno sabotirale istragu, sa posebno naglašenom ulogom tužioca Stjepanović, ni ovom prilikom se ne očekuje nikakva zakonita reakcija, već naprotiv nastavak počinjenog zločina.
Zato je prije svega u ovoj fazi važno da se sa kriminalom u kompletnoj državnoj administraciji, od predsjednika naniže upoznaju građani, a oni koji su zloupotrijebili svoj položaj i već godinama pljačkaju ovaj narod i ubijaju njegovu djecu, nemaju drugi izbor nego da zarad sopstvenog opstanka, čine i dalje kriminalna djela.
Jedini zakoniti postupak u ovom slučaju je nalaganje autopsije, a kako nije dala željene rezultate, kakve je planirala tuzilac Stjepanović, odmah se krenulo u opstrukciju istražnih radnji. U svrhu toga su svi podaci o kamionu koji je švercovao robu u firmu lokalnog tajkuna Bobar Gavrila, inače glavnog čovjeka u ovom gradu diktatora Dodig Milorada uklonjeni, a samo pukim slučajem je angažovanjem porodice istina o tome otkrivena.
Zarad građana je informacija da ne postoji popis dovezene robe, tako da se ne zna radi li se o heroinu ili kokainu ili o legalnoj robi, a falsifikati su očiti i u nalogu za putovanje te kod tahograf traka, gdje je čak tužiocu "podmetnuta" traka iz drugog dana, odnosno na obje je vidljivo da su dva različita vozača vozila isto vozilo u isto vrijeme.
No to nije kraj kriminalne istrage, jer pošto se prvo sprečavam da dam izjavu o lažima portira te firme, pod izgovorom da je kasno, onda se naknadno, odbija svaka moja izjava u vezi sa tim slučajem kako ne bi kvarila zacrtane planove. Dokaze za svoje tvrdnje imam i to je poznato ne samo tužilaštvu, nego svim institucijama. Takođe je "zaboravljeno" da se bilo šta od mojih izjava i tako selektivnih pošalje vještaku u Beograd.
Kako nijedno mišljenje vještaka ne potvrđuje tvrdnju tužioca da se radi o povredi na žicu od korpe, nastavlja sa sa kriminalom tako što se ta mišljenja falsifikuju i lažno predstavljaju u javnosti. Prvo kod slučaja vještačenja biologa, besramno se laže da kao već imaju potvrdu za svoje tvrdnje, ali da bi bili sasvim sigurni traže dalje vještačenja.
Istina je da vještaci ne mogu da potvrde tezu tužioca i to jasno ističu, te ONI, predlažu dalja vještačenja.
I sada vrhunac monstruoznosti, za šta imam takođe dokaze. Vještaku trasologu se namjerno ne šalje oko 80% podataka o povredama, nego samo ima predstavu o površinskoj rani, a sve sa ciljem da on da potvrdu zločinačkom planu.
No kako ni to nije uspjelo, te vještak, tvrdi da je do povrede podmetnutom žicom moglo doći samu uz djelovanje stranog predmeta, koga on nije uocio, te predlaže rekonstrukciju, tada se u panici dalje nastavlja sa falsifikatima i po donošenju kriminalne odluke o nesprovođenju istrage sve lažno predstavlja na zvaničnom sajtu.
Kad se tome doda činjenica da sam praktično odmah sledeći dan po odluci kolegija tuzilaštva, predao dokazni materijal, o kome ni do danas poslije 15 mjeseci nema nikakvog objašnjenja, postaje sve jasnije da se radi o kriminalu na državnom nivou, gdje je sama država kriminalac, preko svojih organa.
Radi se o materijalnom dokazu. Torba koju je djevojčica nosila je takođe sakrivena iz razloga što je njen kaiš presječen, a dio je nestao sa lica zamlje. Sa većeg dijela ostatka je jakim hemijskim sredstvom uklonjen neki materijaj, što je jasno vidljivo jer je skinuta i originalna boja.
Iako sam više puta zahtijevao razgovor na tu i neke druge teme i slao pismene zahtjeve, tužilac se ne izjašnjava, a nadavno je priznala da nema pojma kako je došlo do tih deformacija, te tražila odgovor od majke ubijenog djeteta. Dakle još se hvali svojim neznanjem i nesposobnošću, a konstantno se meni sprečava pristup, da ne bih mogao pomoći u otkrivanju istine. No kako je to samo jedan od više dokaza do kojih sam došao, nastavak bezakonja se intenzivira i u želji da se spriječimo u dostavi materijala o kriminalu tužioca Stjepanović, naloženo je hapšenje majke ubijenog djeteta i mene.
Radi se inače o pravu svakog građanina da ima pravo prijaviti krivično djelo, a pripadnici organizovanog kriminala su pokušali korištenjem brutalne sile, (ne bukvalno) da nas zaplaše, a kada to nije uspijelo, poslije više nezakonitih radnji smo osuđeni. No rješenjem Okružnog suda je sve to konstatovano i obustavljeno.
Tada smo pokušali, dostaviti više dokaza na disku i obrazložiti ih, a najvažniji je audio zapis, izjave vještaka iz koga se vidi da je smišljeno prevaren od strane tužioca i da mu namjerno nisu dostavljeni podaci.
Stav tužioca iznesen majci, čiji sam zastupnik je bio da je ona poslala sve. Nije međutim rekla da li je to sve bilo ono što je potrebno za falsifikovanje ili stvarno sve. U svakom slučaju, dužnost je tužilaštva da ustanovi, kako se veći dio podataka "zagubio".
Paralelno sa tim više drugih organa je obavješteno o tome i početkom godine Specijalno tuzilaštvo traba da donese svoju odluku. Po datumima je vidljivo da je dokument zadržan mjesec dana, a kako sam jasno izneo svoje sumnje o tome zašto se skrivaju podaci o ubistvu, citiram sebe : (UNIVERZAL-BOBAR-SNSD-DODIG), postaje jasnije i zašto se sve drugo odigralo.
Naime u to vrijeme predsjednik Dodig, brutalno kršeći zakon, što mu je osnovna karakteristika, vrši pritisak na Specijalno tužilaštvo i saopštava da će predložiti njegovo ukidanje.
SA KOJIM CILJEM. DA LI JE TA IZJAVA BILA PRITISAK NA RAD TUZILAŠTVA.
No u svakom slučaju, mi građani se moramo suprotstaviti tiraniji kriminalaca iz vlasti, jer ne postoji nijedan sud, koji će nam osporiti zakonom predviđena prava, jer bi time prekršio zakon i legalizovao fašizam.
Dakle zahtijevam od OT Bijeljina da odmah shodno ZKP- u, član Obustava istrage, stav 3, po dobijenim informacijama, pokrene istragu ne samo o ubistvu, nego i o više krivičnih djela izvršenih sa ciljem prikrivanja istog i to uz saradnju sa porodicom, koja ima veliki broj podataka o svemu tome.
Ovaj dio moje borbe ja baziran na obavještavanje javnosti, ali ću nastaviti i sa zahtjevima da OT Bijeljina postupa po zakonu. Nikome od vas gospodo, (ovo zarad građana), ne dolazim na rođendan ili na neku drugu proslavu, pa da možete birati goste. Vaša je dužnost propisana zakonom da evidentirate svaku prijavu i svaki materijal koji na to ukazuje.
Onoga trenutka, kad to bude najefikasnije ja ću se ponovo suprotstaviti vašim gestapovskim metodima.
A kako ćete tada proći na sudu? Ako se više bilo ko usudi da krši zakon, poslije blamaža koje ste doživjeli...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 14

SPECIJALNOM TUZILASTVU

NA RUKE PREDSJEDNIKU

O tome da li postoje pritisci na vas rad ili ne ne treba nikakav komentar. Navodim samo objavljenu informaciju :

 

BANJALUKA 28. 02. 2011

PRESS RS

Ukida se Specijalno tužilaštvo?!

DA LI JE OVO PRITISAK ILI NE ???

Kako znam, da je to u periodu, kada se obradjuje slucaj ubistva jednog djeteta, pred firmom tajkuna iz stranke Milorada Dodika, Gavrila Bobara i da bi svako postupanje po zakonu, dovelo do imena onih koji su naredili prikrivanje ubistva, jasno je sta je kriminalac Dodig htio da postigne.

Vec je njegov uobicajeni manir da prijeti kome stigne. Biracima, medijima, demobilisanim borcima nedavno, a imam dokaze i o podmicivanju glasaca i prevarama na poslednjim izborima od strane njegove stranke. Nisu vjerovatno ni drugi bolji, ali iz poznatih razloga, pratim najvise njih.

U strucnost tuzioca sam se uvjerio i ostajem pri tom uvjerenju, bez obzira na zvanican ishod rada tuzilastva.

Mafija je spremna na sve da bi se odrzala, pa i da ukine neku instituciju, da im zaprijeti fizickom likvidacijom, te potpuno razumijem vas strah od njih.

Ja cu naravno svoju borbu da nastavim, a sada je bazirana na to da posredstvom interneta sve cinjenice dodju do gradjana, pa ce tako i ovaj dokument da se nadje pred ocima javnosti, odmah po upucivanju vama.

Mozda se to nekima ne cini narocito vaznim, ali to ce citati i vasa djeca. Spremite dobar odgovor za njih...

Linkovi ka trenutno najaktivnijim adresama su:

http://zdenkobajo.blog.rs/

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/

http://kostitiubicedjece.blog.hr/

http://www.facebook.com/profile.php?id=100002184140160&sk=wall#!/

http://www.youtube.com/watch?v=5nmPYqn0vIc

Ja nemam namjeru da vam bilo sta sugerisem, ali disk koji sam dostavio uz prituzbu su istovremeno i novi dokazi, koje ste duzni da tako i tretirate...

Sem predocavanja podataka na internetu i javnih protesta pred zgradom mafijaske institucije OT Bijeljina, ja cu da pokrenem postupak i u Strazburu, gdje cu iskoristiti sve dokumente.

Vase je tuzilastvo prakticno dalo potvrdu, da je legitimno unistavanje dokaza i prikrivanje cinjenica od vjestaka, od strane tuzioca i jos mnogo toga.

Iako sam vam dostavio fotografije torbe presjecenog kaisa i vecim dijelom opranog, te snimak izjave vjestaka u kome tvrdi da mu nisu dostavljeni podaci o unutrasnjim povredama, vi to ne pominjete niti dajete objasnjenje.

Za vasu informaciju, poslednji stav kriminalca Stjepanovic je da ona radi na materijalu koji sam dostavio, da ne zna kako i zasto se materijalni dokaz (torba) nalazi u takvom stanju, te jos pita majku ubijenog djeteta, da joj ona to objasni. A mene koji sam sve to dostavio, sprecavaju da iznesem bilo kakav podatak o tome u razgovoru.

Nemam namjeru da pokrecem bilo kakve pravne poteze protiv vase institucije, iako je ocigledno da je pod pritiskom mafijaskog predsjednika, najveceg kriminalca u zemlji Dodog Milorada, ali ce doci dan kada ce se on i ostali kriminalci, naci pred licem pravde.

To ce biti trenutak da kazete istinu...

Sto se vas tice, (tuzilastva) nesporna je vasa strucnost a nesporan je i vas kukavicluk.

Na svakoj novcanici koju dobijate od ove mafijaske vlasti je Ivonina krv.

 

UZIVAJTE...

CLANAK BROJ 14

SPECIJALNOM TUZILASTVU

NA RUKE PREDSJEDNIKU

O tome da li postoje pritisci na vas rad ili ne ne treba nikakav komentar. Navodim samo objavljenu informaciju :

 

BANJALUKA 28. 02. 2011

PRESS RS

Ukida se Specijalno tužilaštvo?!

DA LI JE OVO PRITISAK ILI NE ???

Kako znam, da je to u periodu, kada se obradjuje slucaj ubistva jednog djeteta, pred firmom tajkuna iz stranke Milorada Dodika, Gavrila Bobara i da bi svako postupanje po zakonu, dovelo do imena onih koji su naredili prikrivanje ubistva, jasno je sta je kriminalac Dodig htio da postigne.

Vec je njegov uobicajeni manir da prijeti kome stigne. Biracima, medijima, demobilisanim borcima nedavno, a imam dokaze i o podmicivanju glasaca i prevarama na poslednjim izborima od strane njegove stranke. Nisu vjerovatno ni drugi bolji, ali iz poznatih razloga, pratim najvise njih.

U strucnost tuzioca sam se uvjerio i ostajem pri tom uvjerenju, bez obzira na zvanican ishod rada tuzilastva.

Mafija je spremna na sve da bi se odrzala, pa i da ukine neku instituciju, da im zaprijeti fizickom likvidacijom, te potpuno razumijem vas strah od njih.

Ja cu naravno svoju borbu da nastavim, a sada je bazirana na to da posredstvom interneta sve cinjenice dodju do gradjana, pa ce tako i ovaj dokument da se nadje pred ocima javnosti, odmah po upucivanju vama.

Mozda se to nekima ne cini narocito vaznim, ali to ce citati i vasa djeca. Spremite dobar odgovor za njih...

Linkovi ka trenutno najaktivnijim adresama su:

http://zdenkobajo.blog.rs/

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/

http://kostitiubicedjece.blog.hr/

http://www.facebook.com/profile.php?id=100002184140160&sk=wall#!/

http://www.youtube.com/watch?v=5nmPYqn0vIc

Ja nemam namjeru da vam bilo sta sugerisem, ali disk koji sam dostavio uz prituzbu su istovremeno i novi dokazi, koje ste duzni da tako i tretirate...

Sem predocavanja podataka na internetu i javnih protesta pred zgradom mafijaske institucije OT Bijeljina, ja cu da pokrenem postupak i u Strazburu, gdje cu iskoristiti sve dokumente.

Vase je tuzilastvo prakticno dalo potvrdu, da je legitimno unistavanje dokaza i prikrivanje cinjenica od vjestaka, od strane tuzioca i jos mnogo toga.

Iako sam vam dostavio fotografije torbe presjecenog kaisa i vecim dijelom opranog, te snimak izjave vjestaka u kome tvrdi da mu nisu dostavljeni podaci o unutrasnjim povredama, vi to ne pominjete niti dajete objasnjenje.

Za vasu informaciju, poslednji stav kriminalca Stjepanovic je da ona radi na materijalu koji sam dostavio, da ne zna kako i zasto se materijalni dokaz (torba) nalazi u takvom stanju, te jos pita majku ubijenog djeteta, da joj ona to objasni. A mene koji sam sve to dostavio, sprecavaju da iznesem bilo kakav podatak o tome u razgovoru.

Nemam namjeru da pokrecem bilo kakve pravne poteze protiv vase institucije, iako je ocigledno da je pod pritiskom mafijaskog predsjednika, najveceg kriminalca u zemlji Dodog Milorada, ali ce doci dan kada ce se on i ostali kriminalci, naci pred licem pravde.

To ce biti trenutak da kazete istinu...

Sto se vas tice, (tuzilastva) nesporna je vasa strucnost a nesporan je i vas kukavicluk.

Na svakoj novcanici koju dobijate od ove mafijaske vlasti je Ivonina krv.

 

UZIVAJTE...

CLANAK BROJ 13

 

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

PRIJAVA KRIVIČNOG DJELA
CJB BIJELJINA


Pripadnici gore navedenog organa su u periodu od marta 2010 godine do istog mjeseca ove godine, dali aktivan doprinos interesima organizovanog kriminala, sa osnovnim ciljem da se nastavi sa prikrivanjem ubistva djevojčice Ivone Bajo i odgovorni izbjegnu zasluzenu kaznu.
Naime 19.03. 2010. godine, pripadnici organizovanog kriminala su smislili plan kako da dodju do podataka, koje sam prikupio o njihovim zločinackim aktivnostima, da me uplase, kako bih odustao od dalje borbe za istinu, te da me predstave u institucijama republike, kao manijaka i psihopatu, masovnog ubicu tužilaca...
Osnov za to su im bile moje više puta izrečene i napisane izjave da su svi oni koji su učestvovali u prikrivanju ubistva kriminalci i da će završiti u zatvoru.
Iako su dakle po sopstvenom priznanju znali da u tome nema nijednog elementa iz člana 169 KZ-a "Ugrožavanje sigurnosti", oni su uprkos tome napisali zahtjev za sve nezakonite akcije koje su kasnije prema meni sprovođene.
Opravdanje za to im je u tome da su kriminalci Gruhonjić i Debeljević, inače zaposleni u OT Bijeljina, osim što su dali "Lažnu izjavu", izdali i njima naređenje da podnesu taj zahtjev i to usmeno, a oni su vjerovali da to moraju učiniti, pozivajućio se na članove 117 i 118 ZKP-a. Jasno je međutim vidljivo ne samo u tim, nego ni u jednom dručom članu se ne pominje pravo tužioca da naredi nekome podnošenje zahtjeva za saslušanje i pretresanje. Nesporno je da postoje lica koja to mogu učiniti, ali niko ne može ta lica prisiljavati da učine nešto u suprotnosti sa zakonom.
Iako su dakle znali da nema elemenata krivičnog djela oni su izvršili tu "naredbu" što je pravno gledano isto kao kada bi me po naredbi tuzioca, svezali za radijator i bičevali...
Sem toga su me smišljeno pokušavali da slažu, kako o tome ne znaju ništa, (naredba za pretres), iako u zaglavlju jasno piše da je zahtjev za tu radnju potekao od njih. Ovo ne bi bilo predmet pomena, da samo desetak dana ranije usled stresnog postupka kome je izložen g. Radman Nedeljko, nije preminuo u istoj prostoriji...
Intenzitet radnji koje su na meni bile primjenjene je bio daleko jači i duže je trajao.
Dakle ili inspektori nisu znali da rade po propisima ili su ih namjerno prekršili, odnosno u strahu od kriminalaca iz OT Bijeljina, (Kovačević, Stjepanović, Debeljević, Gruhonjić) i njihovih mafijaških bosova sa višeg nivoa.
Na sam rad kako inspektora, tako i pripadnika policije, nemam primjedbi, a i odnos u razgovorima nije bio takav da bih na njega stavljao zamjerke iako je očito da ne smeju ili neće da učine ništa protiv tih kriminalaca iako sam im dostavio nesporne dokaze, ako ništa bar po osnovu te lažne prijave.
Takođe sam kasnije praćen, pretresan, prisluškivan, a najekstremniji vid primjene "Posebnih istražnih radnji" je danonoćni nadzor, straža u tri smjene ispred moje kuće. Čak sam praćen po gradu patrolnim kolima i policajcima u civilu.
To su sve radnje predviđene zakonom, ali se mogu primjenjivati najviše 6 mjeseci o čemu moram bez odlaganja dobiti obavještenje shodno odredbama ZKP-a. S obzirom da se to nije desilo a prije 45 dana sam predao zahtjeve za pristup informacijama po tom i još dva osnova i nisam dobio nikakav odgovor, očito je da se "Zloupotrebljava položaj" i krši taj zakon, a moguće je i da su sve te radnje vršene bez sudske naredbe, dakle za nečije privatne interese.
Ističem da je tom prilikom izvršen pokušaj ubistva trovanjem, jer sam poslije utakmice Srbija - Nemačka, kada sam ostavio piće na stolu i otišao do toaleta, imao danima jake bolove u stomaku, a to što sam živ, vjerovatno mogu da zahvalim samo tome što sam povratio dio sadržaja popijenog pića.
O tome nemam dokaze, jer sam bio sam za stolom, a vani je bila gomila gostiju, od kojih je bilo ko mogao ući za vrijeme dok sam bio udaljen od stola, tako da ni o tome ne bih govorio, ali osnovano sumnjam da je g. Teodorović Aco, otrovan poslije razgovora sa mnom u kome je dogovoreno da podnese zahtjev za akciju protiv tuzioca, a na osnovu materijala koji sam dostavio. Šta se sa tim desilo niko danas ne zna...
I na kraju, iako su prilikom pretresa pronašli nedozvoljen predmet i obavili isti dan razgovor sa gospodinom, koji je potvrdio više puta tog dana da je predmet njegova, dva dana kasnije je portparol mupa, za stampu izjavio (Press), da je izvršen pretres navodeći moje ime i da je sem računara odnesena i puška.
Iako su znali da sa njom nemam nikakve veze, aluzija je jasna, šta čitalac može da zaključi.
Takođe pri povratu računara nije izvršena kontrola ispravnosti, te zbog uništavanja podataka, odgovornost imaju i pripadnici mupa, a kako sam obavješten, ni oni ni tužilac "nisu pregledali računare". Postavlja se pitanje, zašto su ga uopšte odnosili, a potpuno je svejedno, da li je neko namjerno obrisao podatke ili je došlo do kvara zbog neuslovnog transporta ili odlaganja.
Moje je lično mišljenje da inspektori koji su bili angažovani na tome nemaju veze sa prikrivanjem ubistva i da su sve radnje vršili podstrekivani od strane kriminalaca, iz OT Bijeljina. O tome su spremni svjedočiti na sudu g. Maksimović Bojan i g. Jovičević Zoran, a g. Perić je takođe istakao da je za izjavu u štampi dobio nalog... OD KOGA ???

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 12

 

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

PRIJAVA KRIVIČNOG DJELA
TUŽIOCA STJEPANOVIĆ DANICE


O kriminalnim radnjam tužioca Stjepanović Danice, već sam ranije izvještavao državne institucije i podneo nekoliko pismenih prijava, jer mi je uskraćeno pravo da prijavu iznesem usmeno na zapisnik dežurnom tužiocu, jer se mafiji koja vlada zemljom ne dopada dokazni materijal koji mogu da prezentujem.
Te događaje neću ponavljati, sem u dijelu koji se odnosi na nove informacije ili dokaze o krivičnom djelu.
Dakle iako sam još u februaru 2010 godine dostavio prve materijale, do danas oko 15 mjeseci kasnije nema reakcije tuzioca, iako sam više puta tražio da razgovaram sa njom o tome, kao podnosilac i kao zastupnik majke ubijenog djeteta, te da se pismeno izjasni.
Da je pomenata tuzilac Stjepanović, nastavila sa svojim kriminalnim radom, jasno je i zbog činjenice da, pošto je ponovo odbila da razgovara sa mnom, mojoj sestri rekla da nema odgovor na to kako je došlo do presjecanja kaiša i zašto je isti opran, a radi se o materijalnom dokazu sa lica mjesta...
Da sve bude još gore, njoj je postavila pitanje : Znate li vi, hajde vi nam recite ?
Takođe, u vezi izjave vještaka dr. Busarčevića da ništa ne zna o unutrašnjim povredama, koje su dovele do smrti, odgovorila je da je ona poslala sve što je potrebno.
Dakle, iako nije imala odgovore na bezbroj pitanja, donijela je odluku o nesprovođenju istrage, a kako je došlo do toga da se torba nalazi u takvom stanju, ne zna ni danas, a istovremeno ne dozvoljava da osoba, koja je taj materijal dostavila, razgovara sa njom i "prosvijetli je" u njenim nadčovječanskim naporima da dođe do istine...
Što se tiče podataka, koje nije dobio vještak, nije bila precizna, radi li se o tome da su oni nestali nečijom nepažnjom ili svjesnom namjerom, ili ona nije smatrala da je te "nevažne" detalje uopšte potrebno slati vještaku, da ne bi slučajno skrenuo na "pogrešan" put.
A razlog zašto izbjegava da razgovara sa mnom, iako je na to obavezna pravilnikom, je to što sam "nepristojan", zato što sam napisao da je kriminalka.
To uopšte nije nepristojno i izraz je predviđen zakonom i samo može biti uvreda, ako nije istina, za šta ona može da podnese privatnu tužbu.
Ko je bio nepristojan i kada i kako je došlo do toga, ja imam audio smimke kao dokaz i to pomenuta kriminalka vrlo dobro zna. Nikada nijedan sudski policajac, a pod stalnom sam pratnjom nije prisustvovao sceni u kojoj sam upotrijebio neki nepristojan izraz ili prijetnju.
Pa čak i ako je tako, te neće da razgovara zbog moje nepristojnosti, (a ja samo ističem njenu odgovornost, za istragu koja je katastrofalna i monstruozno vođena), mogla je svoje mišljenje da mi pošalje u pismenoj formi i objasni svoje postupke i zaključke.
Sada je dakle priznala da nema odgovore, a istina je jasna.
Tužilac Stjepanović Danica je namjerno iz nečasnih pobuda, prikrila ubistvo i dokazni materijal o tome od vještaka, porodice i javnosti i naravno za to nema objašnjenja.
Svi podaci koje sam dostavio, za nju i nisu novi, jer ih je lično sakrila, čime je počinila još veći zločin od onih koji su ubistvo izvršili, a sve dok ne dobije zasluženu zatvorsku kaznu i nalazi se na mjestu tužioca, dužnost joj je da radi po zakonskim propisima.
Jasno je dakle zašto ona "bježi" od razgovora i objašnjenja, ali istinu neće sakriti, jer je posredstvom interneta zna već hiljade ljudi.
Uskoro će je saznati svi...
To što ni poslije skoro dvije godine, ona "ne zna" odgovore je sve samo ne profesionalan rad, a da li je i kriminalan. Ja imam dokaze da jeste...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 11

(klikom na sliku povecajte detalje)
Zasto laze tuzilastvo