CLANAK BROJ 136

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI
UREDU GLAVNOG OKRUŽNOG TUŽIOCA

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV NN LICA


Napomena: Izraz koji je upotrebljen u prethodnom redu "NN LICA" je množina, dakle radi se o više lica, koje su učestvovale u zločinu i prikrivanju istog, a ne o jednoj osobi...

U periodu od februara 2010. godine do danas, (29.10.2010.) dostavljao sam u kontinuitetu OT-u Bijeljina, materijal, koji dokazuje ktivično djelo "Teško ubistvo", te "Sprečavanje dokazivanja" i "Pomoć učiniocu poslije izvršenja".
Radi se o ubistvu djevojčice Ivone Bajo, 23.07.2009.(KTA-596/09), koje je poslije kriminalno vođene istrage od strane tužioca Stjepanović Danice, predstavljeno i okarakterisano kao nesrećan slučaj.
Takozvana istraga nije dala odgovore ni na jedno sporno pitanje, a navodim samo neka:
-Ostalo je nepoznato gdje je nestala djevojčica od 15:35, kada je poslednji put viđena živa, do 16:10, kada je pronađena na asvaltu sa probodnom ranom na grudima...
-Kako je žica sa desne strane bicikla, uzrokovala probodnu ranu koja ide u suprotnom smijeru, (sa lijeve na desnu stranu tijela)?
-Zašto je jedan od svjedoka izmjenio izjavu?
-Kako se kostim koji je imala na sebi našao na asvaltu?
-Ko je i zašto uklonio kostim i torbu sa lica mjesta?
-Zašto istražitelji nisu uzeli ništa osim te torbe iz automobila?
-Kako je došlo do presjecanja kaiša, sporne torbe?
-Zašto su sa tog kaiša oprani svi tragovi, pa čak i originalna boja?
-Gdje je nestao dio presječenog kaiša?
-I na kraju ovog navođenja samo jednog dijela brljotina tužioca Stjepanović, ističem da iako je po ZKP-u obavezna da navede razloge za nesprovođenje istrage, ona to nije učinila.

Sem obilja materijala koji sam dostavljao, a koji ukazuje na nepravilnosti u toku istrage, dostavio sam i audio snimak izjave vještaka, te transkript iste, iz koje je jasno vidljivo, da vještaci, čije se mišljenje navodno čekalo da bi se znao uzrok smrti, nisu imali pojma, o unutrašnjim povredama, te je ceo njihov rad, koji plaćaju građani republike, potpuno bezvrijedan.
Naravno ne njihovom krivicom, nego onoga ko im te podatke i fotografije nije poslao.
Uz sve to ističem da su detalji vezano za torbu, otkriveni tek po obustavi istrage, jer je ista, u stanju kakvom je bila, sklonjena, (sakrivena) od porodice i javnosti.
Kako se radi o izuzetno ozbiljnim dokazima za teško krivično djelo, pozivajući se na član, "Obustava istrage" ZKP-a, stav 3, koji navodim : "Tužilac, u slučajevima iz stava 1. tačka b) ovog člana može ponovo otvoriti istragu ako se dobiju dodatne informacije koje pružaju dovoljno razloga za vjerovanje da je osumnjičeni počinio krivično djelo", u svojstvu podnosioca prijave i kao zastupnik majke ubijene djevojčice, zahtijevam da OT Bijeljina ispuni svoju zakonsku obavezu i otvori istragu, na osnovu novih podataka koje sam dostavio...
Odgovornost za nepravilnosti u toku istrage tužioca Stjepanović, je isključivo njena.
Za obradu materijala, koji je dostavljen u OT Bijeljina i pokretanje nove istrage, odgovornost je isključivo na uredu glavnog okružnog tužioca.
Ovaj dokument, kao i ostali, od februara do danas poslužiće kao dokazni materijal u slučaju da se opstrukcija i brutalno kršenje zakona nastavi od bilo koje nadležne osobe u tužilaštvu.
Ja ću u svakom slučaju ponuditi saradnju i detaljno obrazložiti sve podatke do kojih sam došao, (što je moje pravo predviđeno zakonom), predstavniku OT Bijeljina, a što je zakonska obaveza tužilaštva.
U interesu svih, a pravde i zakona prije svega, je da radimo po propisima.
A to je i najmanje što možemo učiniti za ubijeno dijete i svu "našu" djecu...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 135

(OVA KRIVICNA PRIJAVA, PISANA JE U DECEMBRU 2010 GODINE I TADA SAM PRETPOSTAVIO DA JE U FIRMU TAJKUNA BOBAR GAVRILA, ŠVERCOVAN HEROIN, NO DOGADJAJI IZ 2011 I AFERA "BARAŠIN" POKAZALI SU DA JE SPECIJALNOST TUŽILAŠTVA ŠVERC ORUŽJA...)

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV PRAVNOG LICA

AD "UNIVERZAL" BIJELJINANapomena: (Ovaj dokument je radjen i u elektronskom obliku, sa prilogom dokumentima na koje se poziva, a nalazi se na cd-u u folderu Prilozi, u dokumentu "Prijava protiv Univerzala.htm").
Dana 23.07.2009. na ulazu u gore navedenu firmu, pronađena je smrtno ranjena djevojčica Ivona Bajo. Neposredno po odvoženju djevojčice u bolnicu, jedan od radnika, portir Blagiša Sofronić je prisutnima saopštavao kako je lično vidio dijete da vozi bicikl, krivuda i iskašljava krv, te da je pomislio kako se radi o infarktu. Istu priču ponovio je dva dana kasnije meni i još dvema osobama, čija imena neću navoditi zbog opasnosti po njihovu sigurnost.
Dakle osim mene postoje još tri osobe koje su prisustvovale tim izjavama portira, i spremne su to posvjedočiti na sudu, ali zahtijevam da se prethodno moja izjava testira poligrafom, te izjava portira, ako ospori istinitost mojih tvrdnji, te ću tek tada otkriti imena svjedoka.
No nekoliko dana kasnije, pomenuta osoba mijenja svoju izjavu i u zapisnik izjavljuje da nije vidio ništa, nago je samo primjetio zadnji kraj bicikla kako pada, a u izjavi datoj tužiocu, čak ni to, nego da je samo čuo krkljanje. Skenirane izjave se nalaze u istom folderu, kao i tonska izjava data zastupniku u kome tvrdi da je neko drugi mjenjao iskaz...
No još zanimljivija izjava u tom audio zapisu je to da je on lično uklonio sa lica mjesta materijalne dokaze i to kostim koji je imala na sebi, te torbu koju je nosila preko ramena.
Zanimljivo je da je djevojčica nestala na pola sata, (od 15:35 do 16:10) te je moguće da je kostim skinula ista osoba koja je i uzrokovala smrtonosnu povredu, baš u tom periodu.
Na takvo nešto ukazuje i stanje u kome se torba nalazi. Kaiš je dvostruko presječen, bez ijedne kapi krvi na sebi iako je torba potpuno prekrivena krvavim mrljama. Štaviše veći dio kaiša je izmjenio boju, i jasno se vidi prelaz iz originalne žute u drugu nijansu.
To asocira da je korišteno jako hemijsko sredstvo da bi se uklonili tragovi ubistva, koje je čak i boju skinulo. Zato je bilo potrebno torbu ukloniti sa lica mjesta.
Da li su na torbi bili tragovi masti, ulja, farbe ili načiji otisci prstiju, da li je sve to oprano u periodu kada je dijete nestalo ili kasnije, utvrdiće istraga. Naime moguće je da je portir uklonio torbu kada je vidio tragove na kaišu, (koje su kasnije oprali saučesnici iz istražnih organa) a druga opcija je da je to učinjeno zato što je primjetio da je skinuta boja sa kaiša. Detalj koji ukazuje na to je u izjavi svjedoka Vasilić Đuje, (Djuja 3.jpg) gdje pri kraju te strane kaže da se dotični samo nageo nad njom, ali nije učinio ništa da joj pomogne. Kasnije je po sopstvenom priznanju sklonio torbu sa lica mjesta.
Pitanje : Šta je ugledao u tom trenutku.
Takođe je zanimljivo da na dan događaja, ne postoji niti u jednom zapisniku policije, podatak da je prije pronalaženja djeteta u krug firme ušao kamion, a pobjegao prije dolaska policije. Šta je dovezao, da li heroin ili neku drugu švercovanu robu, niko nije pokušao da ustanovi. Specifikacije robe nema, a dokumentacija je nepotpuna i dijelom falsifikovana. Skenirani dokumenti se nalaze u istom folderu, a sada skrećem pažnju samo na Tahograf trake.jpg, gdje se vidi da se radi o prevari jer iako su po izjavama vozača zamjenili trake oko podneva, obje pokazuju da su korištene u isto vrijeme, oko 16 sati. To znači da su obojica vozila isti kamion u isto vrijeme, ili se radi o traci iz drugog dana, što se i vidi na jednoj od njih.
Izjave vozača su takođe u prilogu na cd-u, (Nedžad i Mirsad 1-8.jpg).
Zanimljiv je posebno detalj u kome vozači objašnjavaju da su imali kvar na rezervoaru koji su sanirali trakama. Oni doduše tvrde da se radi o platnenim kaišima od 5 cm širine, ali sam ustanovio da se u istu svrhu koriste i metalne trake, a kako ona izgleda može se vidjeti na slikama Traka 1-6. jpg. Zanimljivo je da jedan od vještaka tvrdi da je predmet koji je ubio djevojčicu trakastog oblika, Blazanovic 4.jpg, a dimenzije rane 19 mm, Patologija 01.jpg, u dlaku odgovara dimenziji trake, Traka 1a.jpg.
Kada se tome doda činjenica da je svaki dio kamiona, posebno pri dnu uglavnom mastan ili nauljen, onda se dolazi do zaključka da je lako moguće da je ta improvizacija koju su izveli pukla u prolazu pored djevojčice i budući jako napregnuta, velikom brzinom i silinom presjekla kaiš, te nanijela povrede koje su usmrtile dijete. Pritom su na kaišu ostali tragovi koje je trebalo oprati. Položaj rezervoara, kretanje kamiona i djevojčice ukazuju baš na takvu mogućnost. No ovo je priznajem samo teorija, ali je činjenica da je portir lagao, da je uklonio kostim i torbu, da je kaiš presječen, da su tragovi oprani sa njega i da je kako torba, tako i podaci o unutrašnjim povredama, sakrivena od vještaka čije je mišljenje traženo.
Stoga zahtijevam od tužilaštva da ispita navedenu osobu, Blagišu Sofronića, zbog osnovane sumnje, da je za račun pravnog lica u kome je zaposlen kao portir, davao lažne izjave, uklonio materijalne dokaze koji ukazuju na krivično djelo "Teško ubistvo", a sa ciljem da se prikrije kamion i tovar, koji je dopremljen u krug firme i izbjegne odgovornost za ubistvo.
Činjenica je da za pomenute događaje niko nije bio zainteresovan i da je istraga bila tako temeljita da se ništa od ovoga ne bi znalo da podatke o tome nismo mi saznali i o tome obavjestili tužioca. Nažalost sve što je dotična uradila je da da opravdanje bjegstvu sa lica mjesta, rječima da su morali do ponoći stići u Sarajevo.
Nijedan od detalja koje sam naveo u ovoj prijavi, (podebljani tekst), nije evidentiran niti u jednom dokumentu policije i tužilaštva. Postoji samo izjava vozača o kvaru, na koji niko nije obratio pažnju, te postavljam pitanje, da li je prilikom rekonstrukcije pomenuti kamion došao sa rezervoarom nešpanovanim trakama ili ispravan.
Ja naravno znam odgovor, ali skrećem pažnju na kredibilitet rekonsrtukcije.
Dodajem da o ovom slučaju imam mnogo više podataka, koje sam dijelom dostavio tužilaštvu, a predao sam i krivičnu prijavu protiv portira, kao fizičkog lica, te sugerišem da tužilac koji bude obrađivao ovu prijavu, obavi razgovor sa mnom, vezano za te detalje, u kome ću skrenuti pažnju na sve druge važne detalje, koje je besmisleno pisati, pogotovo zato što je dobar dio materijala u obliku slika, a postoji i jedan metalni predmet, predat tužilaštvu, koji priznaćete nije moguće umnožavati.
Ističem da mi je u poslednjih godinu dana prektično onemogućen bilo kakav razgovor sa predstavnicima tužilaštva na bilo koju temu, te odgovornost za nepostupanje po navedenim krivičnim djelima snosi isključivo ured glavnog okružnog tužioca OT Bijeljina.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 134

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

PRIJAVA KRIVIČNOG DJELA
PROTIV VIŠE LICA


Dana 12.08.2010. godine Budimka Bajo i ja dole potpisani, imali smo namjeru dostaviti u OT Bijeljina dokazni materijal o ubistvu djevojčice Ivone Bajo i isti obrazložiti. Kako materijal o kome je riječ ne dokazuje samo krivično djelo "Teško ubistvo" nego i više krivičnih djela počinjenih od strane postupajućeg tužioca, a sa ciljem "Sprečavanja dokazivanja", bilo je izuzetno važno da se o tome izvjesti ured glavnog okružnog tužioca.
Kako je g-dja Budimka, u najvećem djelu godine nastanjena u Cirihu, danima ranije sam obavještavao pripadnike sudske policije o namjeri da se dostavi pomenuti dokazni materijal, (koji sam predao i njima), a takodje sam i pismeno obavjestio ured glavnog tužioca o tome u podnesku od 30.07.2010. čiju kopiju posjedujem.
Takodje smo 5 dana ranije dio tog materijala predali načelniku kriminalističke policije u Bijeljini.
Naravno znajući za ulogu pojedinaca u prikrivanju ubistva, bio sam uvjeren da će odgovorni uraditi sve da nas spriječe u namjerama koje sam naveo i da su spremni na dalja kršenja zakona, kako bi prikrili ubistvo.
Odgovorne osobe u izvršenju ovog krivičnog djela su : Kovačević Novak, Danko Borovčanin, Višnjić Ranko i Dragoljub Đurić.
Dakle iako je vrlo dobro znao da gradjani donose ozbiljne dokaze o kriminalu i korupciji, Kovačević Novak je naložio sudskoj policiji da nas izbaci ili uhapsi i privede u prekršajni sud, čime je počinio više krivičnih djela.
Gospoda Borovčanin i Višnjić, su kao odgovorni za to da nam se omogući ostvarenje zakonom predviđenog prava iz ZKP-a, da prijavimo krivično djelo i dostavimo dokaze o tome, nasuprot tome učinili sve da nas u tome spriječe i uz to napisali lažne podatke u Zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka...
Naime iako sam kako sam već naveo, više puta obavjestio, da ćemo po dolasku g-dje Budimke u Bijeljinu dostaviti dokazni materijal i tog jutra zatražio da nam se to omogući, dobili smo odgovor da je predmet u Brčkom i da oni nemaju ništa novo da nam kažu. Ističem da smi mi došli da njima nešto novo kažemo...
U tekstu prijave je naprotiv navedeno da nas glavni tužilac nije mogao primiti zbog zauzetosti službenim obavezama.
Navedena prijava nosi broj 06/10, a takođe je lažno navedeno da sam "primljen na razgovor" kod tužioca Gruhonjića.
Niti sam bio u kancelariji, niti je bilo razgovora. Pomenuti tužilac mi je samo prišao u hodniku i pokušao me ubjediti da izadjem ne dozvolivši da dostavim dokaze glavnom tužiocu. Da bi sve bilo sasvim jasno, nikada niko nije upozorio mene da "ne mogu ometati rad državnih institucija", kako je navedeno, nego sam ja više puta upozoravao sudsku policiju , (i pismeno) da je zloupotrebljena i da me nezakonito sprečava u ostvarenju zakonom predviđenih prava.
Takođe je g. Višnjić lažno predstavio razgovor sa mnom vođen 08.03.2010., kada sam ga prvi put na to upozorio i rekao da ako sudska policija nastavi da mi sprečava u dostavljenju materijala i predočavanja istog tužiocu, da ću krenuti uz stepenice sa namjerom da budem uhapšen, kako bi sud ustanovio, ko i kako krši zakon...
To je pomenuta osoba "subjektivno" okarakterisala, kao "prijetnju nasilnim ulaskom" što je možda bio i jedini kakav takav osnov za niz terorističkih aktivnosti kojima sam bio izložen počev od tog mjeseca nadalje...
Dakle osnovano sumnjam da te laži nisu bile slučajne, nego sa određenim ciljem, i čak vjerujem da je tekst pisao lično glavni tužilac, no kako god da bilo odgovornost je na potpisnicima. Takođe u vrijeme dok smo zadržani nije dozvoljeno mojoj sestri da pozove advokata iako je to tražila.
Time su pripadnici komande sudske policije direktno odgovorni i za štetu od oko 1000 maraka, koju je g-dja Budimka imala zbog propuštenog a unaprijed plaćenog leta avionom, o čemu će biti posebno napisana tužba...
Nadalje gospodin Đurić, mi nije dozvolio da iznesem odbranu iako je to pravo predviđeno zakonom sa izgovorom da nema namjeru ostajati dugo poslije 15 sati. Osnovano sumnjam da je bio u dogovoru sa Kovačević Novakom, čime je učinio krivično djelo iz člana "Povreda zakona od strane sudije" KZ-a.
Da li su navedena lica počinila krivična djela ili ne, neću ja da ubjeđujem bilo koga. Postoji Rješenje Okružnog suda u Bijeljini broj: 80 1 Pr 000670 10 Pžp, od 22.12.2010. u kome se konstatuje da sudska policija nije imala ovlaštenje za pomenute radnje, te da je sudija morao odbaciti zahtjev kao nedopušten.
Dakle ili su navedena lica učinila krivično djelo "Nesavjestan rad u službi" jer nisu znali za propise po kojima su obavezni da postupaju ili se radi o više krivičnih djela, od kojih sam neka naveo, te su "Zloupotrijebili službeni položaj" da bi pomogli ubicama jednog djetata, da izbjegnu zasluženu kaznu.

Na kraju ustičem da mi je već oko 18 mjeseci onemogućeno da podnosim krivičnu prijavu direktno dežurnom tužiocu i da je ovo samo dio materijala, koji ne mogu da stavim na papir.
Sve ostale informacije saopštiću nadležnom tužiocu lično, ako bude za to zainteresovan...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 133

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV "VIŠE LICA"

U drugoj polovini marta, pripadnici organizovanog kriminala, lica formalno zaposlena u OT Bijeljina, a stvarno u službi organizovanog kriminala, saznavši da imam dokaze o njihovim kriminalnim aktivnostima, vezano za prikrivanje ubistva djevojčice Ivone Bajo, među kojima su i audio snimci, koje sam načinio prilikom razgovora sa njima i drugim kriminalcima, odnosno svjedocima, te podaci koje sam dobio od građana o njihovom kriminalnom radu u prošlosti, smišljaju na koji način da dođu do tih podataka i unište ih, te i mene eliminišu...
S obzirom da su im za pokretanje radnji, koje bi obuhvatale pretres prostorija, bile potrebne ozbiljnije optužbe od "uvreda" iskoristili su moje tekstove u kojima sam pisao da će svi oni koji su učestvovali u prikrivanju ubistva djevojčice Ivone Bajo, završiti u zatvoru.
Iako taj izraz nema nikakvih dodirnih tačaka sa članom 169, optužili su me za "Ugrožavanje sigurnosti" i pokrenuli nezamislive radnje terora, tiranije i straha. Time mislim da su pokušali mene da uplaše, što im naravno nije uspjelo, ali na osnovu utisaka koje su imali moji poznanici, koji su doživjeli neke od tih radnji, zaključio sam da bi svaka "normalna osoba" pritisnuta takvim terorom odustala od borbe protiv organizovanog kriminala i bila zadovoljna da je mafija ostavi na miru...
Kada kažem "normalna" mislim na to da ogromna većina ljudi ne želi da se "kači sa rogatima" i radije će da "podvije rep", nego da rizikuje svoj posao, imovinu, pa čak i život.
E, u tom smislu, ja nisam normalan i ako je nekome prikladnije, da se izrazim na taj način, da sam daleko iznad prosjeka po hrabrosti. Dakle ne postoji bitanga na ovom svijetu, koja može da me uplaši, počev od predsjednika bilo koje zemlje do kriminalaca na nižim nivoima.
A takvih je bilo u istoriji, počev od Adolfa Hitlera, kao najpoznatijeg preko istorijski ranijih ili kasnijih ličnosti, sve do današnjih dana, kada je korupcija i kriminal sinonim za politiku, vladajuću većinu i tužilaštvo, kao simbol organizovanog kriminala.
Dakle ta lica, koja su "Zloupotrijebili službeni položaj" i izvršili krivično djelo "Podstrekivanja" su Debeljević Milorad i Gruhonjić Muhamed, koji su dali "Lažan iskaz", sa namjerom da mi nanesu kako materijalnu tako i moralnu štetu, te da dođu do podataka, za koje su vjerovali da se svi nalaze na računarima unutar prostorija u kojima boravim.
Saučesnici u tom zločinačkom planu su i neka druga lica koja sada neću navoditi, jer o tome nemam dokaze, (podatke o navedenim osobama sam dobio od zaposlenih u institucijama vlasti, sa opaskom, da su sem sebe naveli još 4 osobe, koje su "životno ugrožene" i to bez njihovog znanja i dozvole, o čemu imam audio zapis kao dokaz).
Kako nije bilo nijednog elementa iz člana 169, kriminalna organizacija, koristeći se svojim vezama, odugovlači postupak pokrenut protiv mene, ne namjeravajući nikada da podigne optužnicu. No u novembru 2010. pokrećem "ofanzivu" za dokazivanje istine i poštovanje zakona, poslije čega "moćna" i bahata tužilačka mafija biva prisiljena da sada ona "podvije rep" i saglasi se sa mojim zahtjevom o vraćanju računara, oduzetih po zakonom predviđenoj proceduri, ali zasnovanoj na lažima, prevari, obmanama i zloupotrebi položaja.
Time se indirektno priznaje da ne postoji ništa što mafijaška organizacija Tužilaštvo, može da iskoristi protiv mene da bi me optužila po bilo kom osnovu, te da su pripadnici te mafije, koje sam naveo, smišljeno, planski, pokušali da me eliminišu, što uključije i fizičku likvidaciju, koja je pokušana u dva navrata, no s obzirom da za to nemam dokaze, a posebno ne mogu da povežem događaje sa navedenim osobama, neću ni insistirati na tome.
Činjenica je da su krajem marta pokrenute radnje koje su mi nanijele štetu u takvom obimu koju ni ja trenutno ne znam kakva će biti, jer to zavisi od stanja u kome će se nalaziti računari kada budu vraćeni vlasnicima.

Napominjem da je ovaj dokument kreiran 14.12.2010. ali ga neću predavati sve dok ne preuzmem računare koji su oduzeti, kako bih spriječio eventualnu opstrukciju pomenutih kriminalaca i njihovih saučesnika u tom procesu, koji je naložen od strane suda.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 132

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

PRIJAVA KRIVIČNOG DJELA
OT BIJELJINA

Gore navedeni organ, već duže vrijeme me sprečava u ostvarenju prava predviđenih zakonom.
Već je opšte poznato da ja, ne mogu da podnesem krivičnu prijavu kod dežurnog tužioca, na način predviđen zakonom, sa očitim ciljem da se sve pismene prijave, nekako zagube, na isti način kako je servis mafije OT Bijeljina zagubio materijalne dokaze o ubistvu djevojčice Ivone bajo. Sem toga, iako je obaveza svakog tuzioca za 4-satni rad sa strankama svakog dana, to se brutalno krši u mom slučaju, jer postoji naredba da nijedan službenik tuzilaštva ne smije da mi iznese nijedan podatak, a to se moze uraditi samo ako ne vrše svoju dužnost.
Čak i dokumente koje predajem, ne mogu dostaviti na način dostojan ljudskog bića, nego sam tretiran kao prosjak, koji može da dođe samo do praga, te materijal predajem u predvorju, kod ulaza, a pisarnica je na 4-tom spratu.
Iako sam pismeno tražio, preko zahtjeva za pristup informacijama, podatke, koji su važni za slučaj ubistva Ivone Bajo, OT Bijeljina, brutalno krši i taj zakon.
A čak se radi i o slučaju u kome sam ja prijavio izvršenje djela, od strane NN lica koji nas je telefonski kontaktirao u vezi snimka ubistva.
Dakle OT Bijeljina smatra, da ne treba da znam da li je ta osoba uhapšena ili me i danas prati i posmatra, da li će preduzeti neke druge aktivnosti, a ja sam dostavio podatke o tome.
Ništa manje nije važno to, šta je izjavila druga osoba, prilikom priznanja da je izvršio ubistvo. To i činjenicu da je napadao i drugu djecu, OT Bijeljina ne smatra da je važno upozoriti građane na opasnost.
Umjesto toga su ga proglasili neuračunljivim i oslobodili. Pa znači li to da ludak, manijak, psihopata, ne može izvršiti ubistvo, nego za to treba biti sasvim normalan.
Zakon o slobodi pristupa informacijama OT Bijeljina krši brutalno konstantno cijelo vrijeme, uglavnom izrugujući se propisima i saljuci podatke o onome za šta nisu pitani ili izbjegavaju da postupe po zakonu, u u poslednje vrijeme, čak ni to.
Od osam zahtjeva, koje sam predao počev od decembra 2010 do danas dobio sam odgovor samo na jedno, naravno besmislen.
I na kraju u vezi lažne prijave po članu 169, od strane tužilačke mafije, ja sam i dalje optužen po tom pitanju u OT Doboj, što se nezakonito odugovlači duže od godine.
No, ne samo to, nego sam optužen i po članu 399, za isti događaj u kome je druga osoba prije više od godinu dana priznala svojinu nad predmetom.
Znajući to OT Bijeljina me pozvalo kao svjedoka na glavni pretres, pokušavajući nezakonito, da dobije neku moju izjavu, koju bi pokušali iskoristiti.
Cilj je bio da se ja teretim zbog toga što nisam pretresao osobu XX i pronašao oružje kod njega, te ga naravno prijavio, a sitnice tipa da mi je to onemogućeno su zanemarene.
Na stranu to što sam mogao da pričam danima i ne bih izjavio ništa na svoju štetu, to ne amnestira OT Bijeljina u ovom krivičnom djelu.
Bilo kada spreman sam da odgovorim na svako pitanje tužioca Šabića, koji je pokazao korektnost, pa iako je učestvovao u nezakonitim akcijama iz marta 2010, siguran sam da je u tome izmanipulisan. Dakle nisam odbio svjedočenje iz straha za neku kompromitijuću izjavu. Da je kompletna tužilačka mafija bila prisutna, nemaju šansi da me "nadvladaju", ali sam htio da i pred sudom pokažem kakvim se prljavim trikovima pokušava služiti mafija.
To je moja već treća pobjeda nad tuzilačkom mafijom pred sudom.
Šta bi se desilo da ja imam ovlaštenja koje ima tužilac.

Ja ću u svakom slučaju nastaviti da tražim prava predviđena zakonom i bilo kada mogu odlučiti da se na miran način suprotstavim vašim gestapovskim metodama.
Naravno da već imam razrađenu pravnu taktiku za još jednu blamažu OT Bijeljina pred sudom.
Jeste li vi smislili nove laži za naredno suđenje ???.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902