Četvrtak, Decembar 29, 2011

CLANAK BROJ 185

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV DRAGOSLAVA MARKOVIĆA, FORMALNO ZAPOSLENOG U CJB BIJELJINA, PREDATA JE 05.07.2010. GODINE, A MJESEC DANA KASNIJE 05.08. PO DOLASKU MAJKE UBIJENE DJEVOJČICE, O SVIM ZLOČINIMA, POMENUTOG KRIMINALCA, UPOZNALI SMO I NAČELNIKA KRIMINALISTIČKE POLICIJE, KOJI JE OBEĆAO DA ĆE ISPITATI SVE I PODNIJETI ZAHTJEV ZA SASLUŠANJE DANICE STJEPANOVIĆ.
POMENUTI GOSPODIN,  ACO TEODOROVIĆ, ŽIVIO JE JOŠ SAMO 5 DANA, TE JE SAHRANJEN PO HITNOM POSTUPKU, BEZ AUTOPSIJE!
ŠTA SE DESILO SA OVOM PRIJAVOM I MATERIJALOM PREDATIM NJEMU, NIJE POZNATO DO DANAŠNJEG DANA...

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV


MARKOVIĆ DRAGOSLAVA

Napomena : Protiv navedene osobe je ranije podnesena krivična prijava, kao člana organizovane kriminalne grupe i ovo nije dopuna iste, jer se temelji na podacima i činjenicama koje nisu bile poznate podnosiocu te prethodne prijave u vrijeme kada je ista podnesena. Prijava se odnosi na protivzakonite radnje, koje je gospodin Marković izvršio u cilju sprečavanja dokazivanja ubistva Ivone Bajo 23.07.2009.
Kao prvi argument, u obrazlaganju ove krivične prijave predocicu dio iz zapisnika policajaca Sekulić Milenka i Krulj Riste, sačinjenog povodom tragičnog događaja :
Dio koji je bitan, odnosi se na pregled odjeće i obuće, što je navedeno i u zapisniku drugog pripadnika ove policijske patrole :
Vidljivo je da je postojala naredba da se sve stvari koje je imala nastradala djevojčica dopreme u CJB Bijeljina na dalju obradu. Ali da sve nije urađeno onako kako je trebalo svjedoči slijedeći isječak iz Zabilješke, koju su sačinili Milutinović Drago i Telebek Radenko :
Tekst je kucan pisaćom mašinim i lošeg je kvaliteta, ali je vidljivo da su policajci uočili naočale i šeširić (kostim ne pominju), i iako je postojala naredba o dopremanju odjevnih predmeta na dalju obradu, isti su ostavljeni u automobilu. Da je to istina pokazuje i pitanje tuzioca Stjepanović, upućeno vlasniku automobila, u kojem je dovezena djevojčica :
Vidljivo je dakle da gospodin Novak, vlasnik automobila, nije znao da je policija pregledala njegov automobil i to toliko detaljno, da kostim uopšte nije evidentiran, a nijedan predmet od tri, koja su se nalazila u njemu (kostim, šešir i naočele), nije dostavljen u CJB.
Pomenute stvari je gospodin, zaista dostavio porodici 26.07.2009. a kada smo tri dana kasnije pokušali da ih predamo inspektoru Markoviću, on je to odbio, uz obrazloženje da to nije potrebno, jer je već poslata korpa na analizu i da je to dovoljno.
Na moju primjedbu da je obducent izjavio da povrede na tijelu djevojčice nije mogla nanijeti žica od 2 mm prečnika, te da možda na plastici naočala mogu biti otisci ubice, isti je ponovio svoju raniju tvrdnju da je on siguran da se radi o žici, te da nije zadovoljan radom patologa, tako da su sve stvari tek naknadno posredstvom gospodina Tomića, koga je angažovala majka ubijene djevojčice, predate tužiocu Stjepanović…
Jedini predmet koji je dopremljen u CJB (uklonjen iz istražnih radnji je torba). Iako je kaiš debeo nekoliko centimetara presječen dvostruko i dio nedostaje, a veći dio ostatka je vidljivo izmjenjene boje, što sugeriše da je na njega imalo uticaj neko jako hemijsko sredstvo. Po mojoj pretpostavci, presjecanje je izvršio isti predmet, koji je i ubio djete, a promjena boje je nastupila pri pokušaju da se sa kaiša uklone tragovi koje je ostavio taj predmet ili osoba koja je skrivila nesreću.
Koliko je ozbiljna bila obrada kriminalističke policije, a kojom je rukovodio inspektor Marković, dovoljno govori i podatak da ta oštećenja i promjene u boji nisu niti u jednom dokumentu evidentirane, niti je to saopšteno porodici i javnosti, a kamoli da se ustanovilo kako je do istih oštećenja i deformacija došlo.
S obzirom na sve postupke inspektora, koje su navedene u ranijoj prijavi (u prilogu), siguran sam da je pomenuta torba smišljeno i planski „sklonjena“, kako ne bi kvarila plan o samopovređivanju.
Da su radnje inspektora bile više nego neprofesionalne i sa unaprijed postavljenim ciljem, pokazuje i isječak iz izjave svjedoka YYYYYY, kojoj se postavlja pitanje :
Dakle iako autopsija nije dala potvrdu da je povredu nanijela zica sa korpe, te su se očekivali rezultati vještačenja, (od dva koja su obavljena nijedno nije to potvrdilo), jasno je iz pitanja, kakav rezultat se želi postići. Djevojčica je sama pala i sama se ubila. Toliko o profesionalnom radu inspektora Markovića, koji je rukovodio radom policije. Detalje o tome da mu je ispred nosa pobjegao kamion koji je ušao u Univerzal prije nego što je djevojčica pronađena na asvaltu, (prije ulaska kamiona nema ničeg, a odmah potom na cesti je smrtno ranjeno dijete), necu ni pominjati, ali moram predočiti sledeću sliku u kojoj inspektor navodi sledeće :
Radi se o pozivima osobe koja je tvrdila da ima snimak ubistva, ali je važno istaći da je pri prvom pozivu u razgovoru sa bakom dotični „Aleksandar“, samo tražio da mu se ja javim i ostavio svoj broj, a pošto sam to odmah javio inspektoru Markoviću, on je u mom prisustvu iz kancelarije sa službenog telefona pozvao tu osobu, predstavivši se mojim imenom i tokom razgovora mu prvi ponudio novac, citiram . „Ja bih to kao ujak bio spreman i da platim“.
Ukoliko je taj „trik“ bio u sklopu taktike da se zavara mogući prevarant, nije potrebno nikakvo objašnjene, ali se postavlja pitanje:
Zašto je to u svojoj Zabilješci inspektor lažno predočio ???
I ponovo ključno pitanje:
Zašto je iz istražnih radnji i vještačenja izuzeo torbu ?

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me