ČLANAK 615

KOME JE POTREBNA OVAKVA DRŽAVA I OVAKVO TUŽILAŠTVO ???

TUŽILAŠTVO - SERVIS MAFIJE

Možete čuti u video zapisu na koji način okružni tužilac Danica Stjepanović sabotira istragu, pošto joj je predat materijal o ubistvu osmogodišnje djevojčice. Tada nisu bili poznati razlozi, no vremenom je razotkriveno da je u vrijeme ubistva dovezena krijumčarena roba preko firmi iz Federacije BIH u AD Univerzal iz Bobar grupe. Istovremeno je narko mafija Darka Šarića, prala novac preko Bobar banke istog većinskog vlasnika, čiji je suvlasnik zamislite RS. Da li je u nestala 3 paketa švercovan kokain, heroin, oružje ili čačkalice nije tako ni važno koliko činjenica da je tužilac plaćen 3000 KM mjesečno novcem koji se porezima uzima od građana da bi gonio počinioce krivičnih djela a u stvarnosti je servis organizovanog kriminala...

KOME JE POTREBNA OVAKVA DRŽAVA I OVAKVO TUŽILAŠTVO ???

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 614

NEMA TUŽILACA I SUDIJA BIH, NEGO SU TO TUŽIOCI, BAKIROVI, ZLAJINI, ČOVIĆEVI... ISTO KAO ŠTO SU U RS DODIKOVI KAO ŠTO JE MAESTRALNO OPISAO GLAVNI REPUBLIČKI TUŽILAC RIJEČIMA DA "ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA NEMA POLITIČKE VOLJE".


TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

PRIJAVA PROTIV ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE

O pripadnicima zločinačke organizacije iz Federacije BIH, koji su saučestvovali u krijumčarenju u Bobar grupu, podneo sam još 2012-te prijavu u KT Sarajevo koje je formiralo predmet T09 0 KTA 0034144 13 i naravno prikriva počinioce, kao što ti radi i Tužilaštvo BIH. Dakle ne očekujem ja ni da će bilo ko iz vašeg tužilaštva pokrenuti istragu ali ću sve ovo objaviti na internetu neka građani vide da je RS i BIH u cjelini fašistička zločinačka organizacija u službi mafije...
NEMA DAKLE TUŽILACA I SUDIJA BIH, NEGO SU TO TUŽIOCI, BAKIROVI, ZLAJINI, ČOVIĆEVI... ISTO KAO ŠTO SU U RS DODIKOVI KAO ŠTO JE MAESTRALNO OPISAO GLAVNI REPUBLIČKI TUŽILAC RIJEČIMA DA "ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA NEMA POLITIČKE VOLJE".
Pred Osnovnim sudom u Bijeljini je u toku parnica 80 0 P 056780 14 P u kojoj sam priložio dokumentaciju i na ročištima izveo dokaze o kriminalu koji je izvršen. Predložio sam sudu pismeno i na ročištu 02.03.2016. da u skladu sa ZKP-u dokaze kopira i dostavi u Tužilaštvo BIH i SIPA a ako to ne učine vaša je obaveza da zatražite pomenuti predmet i spis KTA-596/09 od OT Bijeljina iz koga potiču izjave svjedoka krijumčarenja koje sam dokazao.
Trenutno je svim građanima u BIH opšte poznata činjenica da je Bobar banci oduzeta dozvola za rad poslije nestanka odnosno krađe oko 300 miliona KM, da je ukupna opljačkana suma skupa sa BIB i Bankom Srpske oko milijardu i po maraka a to je očito samo vrh ledenog brijega kada je riječ o finansijskim aferama u Republici Srpskoj. U sve tri banke kontrolu je imala Vlada RS i Agencija za bankarstvo a Dodik Milorad poslije javnog priznanja vlasti u RS da je novac nestao, javno kaže pred kamerama da podržava direktorku agencije i njen (ne)rad.
Za kriminal počinjen u tim bankama najvećim djelom je mjesno nadležno OT Bijeljina, čiji predstavnici ne samo da nisu reagovali godinama nego su saučestvovali u tom kriminalu i prikrivali ga kao i mnoge druge zločine tokom godina. U nastavku ću opisati odgovornost osoba zaposlenih u OT Bijeljina i to Debeljević Milorada, Gruhonjić Muhameda, Stjepanović Danice i Kovačević Novaka. Ističem da je pomenuta grupa izvršila ranije više krivičnih djela a direktno vezano za mene je to što su napravili dogovor da me lažno prijave za ugrožavanje sigurnosti u CJB Bijeljina.
Cilj im je bio da me uplaše i otmu dokaze o prikrivanju ubistva osmogodišnja djevojčice Ivone Bajo 23.07.2009. a što je izvršeno sa ciljem da se zataška krijumčarenje koje je izvršeno istog dana u Bobar grupu, (dokaz prilog "Izjave aktera sverca i ubistva") pranje novca narko mafije i pljačka kako se danas zna oko 300 miliona maraka preko Bobar banke i povezanih firmi od kojih je jedna AD Univerzal u koju je i izvršen šverc na dan ubistva djevojčice, tehnički neispravnim kamionom koji je uz pomoć tužilaštva pobjegao sa mjesta zločina i više od 7 dana nije se znalo da je uopšte postojao sve dok to ja lično nisam otkrio.
Materijalni dokaz ubistva dječji ruksak Ivone Bajo, dvostruko presječenog kaiša, dio nedostaje a ostatak opran hemijskim sredstvom je uklonjen sa mjesta ubistva kako bi se predstavilo kao nesrećan slučaj. Slike torbe se vide na prilogu "Dokazni predmeti" a može se uočiti da je presjecanje izvršeno tako jakom silom da je osim dvostrukog presjecanja kaiša polomljena i vođica rajfešlusa a očito je istovremeno i djevojčica smrtno ranjena.
No takozvani okružni tužioci su i sakrili taj dokaz da bi prikrili ovaj zločin i predstavili ga kao pad sa bicikla na žicu od korpe. U dokumentu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" od 15.04.2015. konstatovano je navedeno oštećenje a u prilogu "Odgovori OT i CJB Bijeljina" od 26.10.2015. i 18.11.2015. vidi se da takozvani istražni organi tužilaštvo i policija POJMA NEMAJU, kako je došlo do krivičnog djela "oštećenja tuđe stvari" odnosno što je važnije uklanjanja materijalnog dokaza sa mjesta ubistva.
Time se objašnjavaju motivi lica koja sam imenovao da me lažno prijave jer su osim u prikrivanje pljačke 300 miliona maraka umješani i u mnoge druge afere teške sveukupno više milijardi evra. Tako dakle odlučuju da me kao fizička lica odnosno građani lažno prijave i izdejstvuju odnošenje računara kako bi se dokazi kriminala uništili što čine 19.03.2010. Gruhonjić i Debeljević.
S obzirom da su iste osobe bile na pozicijama u OT Bijeljina gdje se donosila odluka o pokretanju istrage ili prikrivanju kriminala, da bi spriječili iznošenje dokaza sa moje strane Kovačević Novak je izdao usmenu fašističku naredbu o zabrani pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice do koje sam morao doći taktički mudro na prekršajnom sudu, gdje je sudski policajac Z.M. opisao tretman koji se primjenjuje, (Zapisnik 19.08.2011.).
Potom sam kako bih dokaze o prikrivanju ubistva, krijumčarenja i pljačke uneo u pravni sistem podneo tužbe protiv osoba koje su me lažno prijavili zbog povrede ugleda i časti uz opciju da odustajem od kompletne novčane nadoknade ako isti pismeno priznaju po čijem su nalogu prikrivali krivična djela. Iako su pravno bili u bezizlaznoj situaciji da se nepristrasno primjenjivao zakon, tuženi su iskoristili svoj uticaj i veze te se pozvali na "nedostatak pasivne legitimacije" aludirajući na službene radnje iako recimo u prilogu "Odgovor Debeljevića", (80 0 P 034147 11 P) gospodin pismeno priznaje da nikada nije postupao u bilo kom predmetu vezanom za mene ili moje pravne interese čak lažući sud da sam sve izmislio...
Tad nisam imao nijedan dokaz o njegovom učešću ali sam ga pribavio do pripremnog ročišta, (Službena zabilješka 19.03.2010.) i tako dokazao da je prvo lagao u policiji a sad laže sud. Osoba Gruhonjić se čak uopšte nije pozvao na imunitet što se vidi iz priloga "Odgovor Gruhonjića" ali je onda došao na pripremno ročište i u mom prisustvu vršio pritisak na sud da se tužba odbaci jer on citiram "NE MOŽE NIKADA BITI TUŽEN" te da neće više dolaziti nego će se koristiti drugim metodama...
S obzirom da sam optužen i za "ozbiljne prijetnje po život i tijelo" i prema Kovačević Novaku i Stjepanović Danici a isti su odbijali usmeno i pismeno da odgovore, da li su ili nisu ovlastili prethodnu dvojicu da me u njihovo ime prijave, njih sam kao podstrekače i saučesnike tužio u odvojenoj parnici, (80 0 P 048630 13 P) u kojoj su se oboje pozvali na imunitet odnosno član 30 Zakona o tužilaštvima, što se vidi iz priloga "Stjepanović odgovor na 80 0 P 048630 13 P" i "Kovačević odgovor na 80 0 P 048630 13 P". Takođe je uočljivo da odgovori imaju praktično identičan sadržaj što znači da nisu zasnovani na istini i logici nego se prepisuju iz pripremljenih šablona.
Kako je OT Doboj po toj lažnoj prijavi donelo naredbu o nesprovođenju istrage jer nisu mogli da mi pronađu ne samo to nego nijedno krivično djelo u životu, jasno je da je navedena četvorka kriminalaca krivično odgovorna a počinili su i disciplinski prekršaj s obzirom da su slagali kako prijetim sekretaru tužilaštva g-đi Prodanović. S obzirom da se ista nije usudila dati mi pismeno priznanje o tome i nju sam tužio taktički za odštetu od 10 KM, kako bih došao do izjave o tome što se i desilo. U prilogu "Zapisnik 80 0 mal 035904 11 mal" se vidi da su me bez njenog znanja i dozvole već pomenuti kriminalci lažno prijavili iako ista ističe da sam prema njoj uvjek bio pristojan i korektan. To što sam prvo podneo ovu tužbu pa gospođa nije shvatala tada koji su razlozi za to je druga stvar ali sada mogu reći da sam upravo i razdvojio tužbe te ih plasirao posebnim redoslijedom kako bih izbjegao uticaj i pritisak kriminalaca na sekretara OT Bijeljina koja sa zavjerom nije imala nikakve veze.
Iako sam sudu dostavio dokaze o krivičnim djelima Kovačevića, Stjepanovič, Debeljevića i Gruhonjića a isti nisu priložili nijedan dokument sa svojim potpisom i pečatom kojim bi dokazali bio kakvu službenu radnju, sudije u Bijeljini su ih pod pritiskom oslobodile odgovornosti, proglasivši njihovo krivično djelo za službenu radnju.
Ali da to nije istina dokaz je odgovor REPUBLIČKOG TUŽILAŠTVA REPUBLIKE SRPSKE "IT-44/15" od 12.01.2016. u kome je jasno napisano da je iz OT Bijeljina po prijavi protiv mene službeno postupao okružni tužilac Šabić Muris.
NEMA IMENA NIJEDNOG OD KRIMINALACA KOJI SU ME LAŽNO PRIJAVILI.
Iz svega priloženog se vidi da su osobe Kovačević, Stjepanović, Debeljević i Gruhonjić, zloupotrijebile svoj položaj i veze kako bi obmanule sud prilikom odgovora na tužbe zbog radnji koje su počinili izvan redovnih službenih poslova a sve sa namjerom da prikriju svoje višegodišnje kriminalne aktivnosti. Krijumčarenje iz Federacije u RS je nesumnjivo u nadležnosti SIPA i Tužilaštva BIH a aktivnosti kriminalaca iz OT Bijeljina u prikrivanju tog kriminala, za šta sam dostavio dokaze mogu poslužiti kao materijal za razotkrivanje finansijski mnogo krupnijih afera...

PRILOZI

KT Sarajevo T09 0 KTA 0034144 13
Izjave aktera sverca i ubistva
Dokazni predmeti
Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)
Odgovori OT i CJB Bijeljina
Zapisnik 19.08.2011.

Odgovor Debeljevića
Službena zabilješka 19.03.2010.
Odgovor Gruhonjića
Stjepanović odgovor na 80 0 P 048630 13 P
Kovačević odgovor na 80 0 P 048630 13 P
Zapisnik 80 0 mal 035904 11 mal
IT-44/15

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 613

Podsjećam da je prema ZKP-u, tužena RS bila obavezna da mi preda podatke o pregledu računara, što nije uradila. Izdala je naredbu o zabrani pristupa svim srodnicima Ivone Bajo u OT Bijeljina kako bi spriječila ostvarenje svih prava garantovanih Ustavom i zakonima među kojima i za ovaj spor najbitnije ono iz člana 23 Ustava, vezano za podatke koje je prikupljala o meni. i dalje tužena RS odbija poštovati zakon, te je jasno da će bez sudske naredbe i dalje nastaviti sa kršenjem zakona i gaženjem prava...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 039222 12 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

1000000 KM

DODATAK PRIJEDLOGU ZA PONAVLJANJE 80 0 P 039222 12 P

Bijeljina 09.03.2016. Na osnovu člana 260, ZOPP-u, stavovi:
(1) Neblagovremene, nepotpune ili nedopuštene prijedloge za ponavljanje postupka odbacit će rješenjem prvostepeni sud bez održavanja ročišta. (2) Ako prvostepeni sud ne odbaci prijedlog, dostavit će primjerak prijedloga protivnoj stranci koja ima pravo da u roku od 15 dana odgovori na prijedlog.
Ističem da nije doneseno rješenje o odbacivanju iz stava 1, što znači da prvostepeni sud nije uočio da je "neblagovremen, nepotpun niti nedopušten prijedlog za ponavljanje postupka". Prijedlog dakle nije odbačen nego je dostavljen drugoj stranci na odgovor te to dodatno potvrđuje da sud nije našao nedostatke u prijedlogu. ZPP-u nije definisao da li je ili nije dozvoljena radnja kojom stranka dopunjava svoj prijedlog i komentariše odgovor druge stranke, što ja sada činim, te je na sudu odluka hoće li ovoj podnesak prihvatiti i proslijediti drugostepenom sudu ili ga odbaciti.
U nastavku ću ukratko izneti ono što smatram bitnim i to prvo da odgovor tužene stranke od 15.01.2016. sadrži samo stav da "prijedlog ne sadrži nijedan razlog za ponavljanje postupka propisan odredbama ZPP-u" bez ikakve argumentacije za to mišljenje. Da li zbog toga što smatra da je prošao zakonom predviđeni rok za koji sam naveo da je 30 dana ili tužena smatra da zakonom nije predviđena mogućnost "ako stranka sazna za nove činjenice ili nade ili stekne mogućnost da upotrijebi nove dokaze na osnovu kojih je za stranku mogla biti donesena povoljnija odluka da su te činjenice ili dokazi bili upotrijebljeni u prijašnjem postupku.
Obrazloženje zbog čega se predlaže ponavljanje postupka i koja je to nova činjenica sam detaljno pojasnio u samom prijedlogu i za to priložio dokaz IT-49/15 od 08.12.2015. gdje se priznaju istražne radnje na računaru a u prvom postupku je sud vjerovao da nije bilo tih radnji te zbog toga oslobodio tuženu odgovornosti.
Radi se o dokumentu OT Bijeljina, no uz prijedlog su priloženi i zahtjev za CJB Bijeljina, te njihov "odgovor" u kome izbjegavaju napisati bilo šta o ovoj temi. Izveo sam dokaz i podsjetio da je računar prije smještaja u sudski depo, 5 dana bio upravo pod kontrolom CJB Bijeljina a do danas tužena RS, na sve moje zahtjeve da se prvo izvrši kontrola ispravnosti, pa potom da mi se u skladu sa pravom iz člana 23 Ustava RS predaju podaci o pregledu računara i nadzoru nada mnom nije nikada odgovorila i odbija predati traženi materijal.
Predložio sam i da tužena provjeri da li je izvršeno kopiranje hard diska što je prva logična radnja u takvim slučajevima, te bi se podaci mogli rekonstruisati i vratiti meni na šta se tužena u svom odgovoru ne izjašnjava. I što je najbitnije za odlučivanje suda je činjenica da tužena u tom odgovoru od 15.01.2016. uopšte ne negira autentičnost priloženih dokumenata niti iznesene stavove u ključnom dokumentu IT-49/15 od 08.12.2015. Ne negira se vršenje istražnih radnji nego samo da navodno "prijedlog ne sadrži nijedan razlog predviđen zakonom" što naravno nije istina.
S druge strane tužena RS ni u prvom postupku u svom odgovoru nije navela razloge ni činjenice zbog čega osporava tužbeni zahtjev što je obavezno zakonom.
Dakle nije negirala ni odnošenje računara, ni ispravnost prije oduzimanja, niti je osporavala postojanje programskog koda ni moje autorstvo.
Tužena nije negirala da sam podneo zahtjev za kontrolu ispravnosti niti je ponudila dokaz da je računar predat meni u ispravnom stanju i što je najvažnije nije negirala istražne radnje. Ja sam ukazao ne te nedostatke u odgovoru ali bez rezultata a u nedostatku bilo kakvog razloga i činjenice sud je pretpostavio da nije bilo istražnih radnji, što evo tek sada tužena potvrđuje da ih je bilo u IT-49/15.

Podsjećam da je prema ZKP-u, tužena RS bila obavezna da mi preda podatke o pregledu računara, što nije uradila. Izdala je naredbu o zabrani pristupa svim srodnicima Ivone Bajo u OT Bijeljina kako bi spriječila ostvarenje svih prava garantovanih Ustavom i zakonima među kojima i za ovaj spor najbitnije ono iz člana 23 Ustava, vezano za podatke koje je prikupljala o meni. i dalje tužena RS odbija poštovati zakon, te je jasno da će bez sudske naredbe i dalje nastaviti sa kršenjem zakona i gaženjem prava...
PREDLAŽEM DA SUD PRIHVATI PRIJEDLOG ZA PONAVLJANJE I IZDA NAREDBU TUŽENOJ DA TUŽIOCU PREDA KOMPLETNU DOKUMENTACIJU SAČINJENU ISTRAŽNIM RADNJAMA NAD RAČUNAROM I NADZOROM NADA MNOM KOJI JE VRŠILA PO NEOSNOVANOJ PRIJAVI ZA "UGROŽAVANJE SIGURNOSTI".

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 612

Radi se o servisu mafije koji je spreman do podne "hvatati za vratove" sve one koji su protiv nekog referenduma, najavljenog od strane Dodik Milorada. proglašavajući ih stranim plaćenicima i izdajnicima. Poslije podne kada šef mafije promjeni stav i odluči da "još nije vrijeme" za referendum uprkos odluci Skupštine i Ustavnog suda, svi će bez pogovora slijediti nove smjernice. Ustav i zakoni, skupština, vlada, policija, tužilaštva, pod nogama bahatog mafijaškog i fašističkog režima, oličenog u liku Dodik Milorada.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 056780 14 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA

Vrijednost spora:

1000000 (jedan milion) KM

PRIJEDLOG SUDU PO ČLANU 61A

Napomena: Ovaj prijedlog se upućuje na dva nivoa paralelno. Osnovnom sudu u cjelini i u postojećem predmetu pred Osnovnim sudom u Bijeljini.
U skladu sa odredbama ZOPP-u, član 61a, stav 1:
Ako u postupku pred prvostepenim sudom u većem broju predmeta postoji potreba da se zauzme stav prema spornom pravnom pitanju koje je od značaja za odlučivanje o predmetu postupka pred prvostepenim sudovima, prvostepeni sud će, po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke, zahtjevom pokrenuti postupak pred Vrhovnim sudom Republike Srpske radi rješavanja spornog pravnog pitanja.
Obavještavam Osnovni sud u Bijeljini da su pred Ustavnim sudom BIH u obradi Apelacije po presudama sudova u Bijeljini u predmetima 80 0 P 043325 13 P 2, 80 0 P 039976 12 P, da je o završnoj fazi ovaj predmet 80 0 P 056780 14 P, da je bilo više parnica po tužbama za utvrđenje diskriminacije i prekršajnih postupaka a biće ih bez sumnje još s obzirom da sudovi u Bijeljini nemaju i nikada nisu iznjeli stav o nekoliko spornih pravnih pitanja.
Stoga predlažem da Osnovni sud u Bijeljini svojim zahtjevom pokrene postupak pred Vrhovnim sudom RS sa slijedećim temama:
1) Da li je u slučaju kršenja prava garantovanih ustavom RS, odgovorno lice ili lica koja su uskratila određena prava u skladu sa članom 48 ustava RS ili je odgovornost na pravnom licu u skladu sa ZOO, član "Odgovornost pravnog lica za štetu koju uzrokuje njegov organ" ???
2) Da li je u slučaju suspenzije nekog prava, sankcije, zabrane, kazne i slično, obavezno da se licu ili grupi lica uruči pismeno rješenje o tome u skladu sa članom 16 Ustava RS ili je dopušteno da se takve radnje provode usmenim, neevidentiranim, (tajnim) naredbama, bez rasprave i prava na žalbu ???
3) Da li prema odredbi člana 87 ZOVSTV-u stav 2 može postojati bilo kakva službena radnja sudije ili tužioca a da ne postoji nijedan dokument sa potpisom istog ili je taj dokaz obavezan u slučaju parničnih ili krivičnih postupaka ???
4) Da li je u pravnom sistemu RS i BIH moguća bilo kakva kazna, sankcija, zabrana i slično, prema porodici, srodnicima, prijateljima, neke osobe, bilo po pismenim rješenjima ili usmenim naredbama ???
5) Da li osoba koja je lišena slobode pod pretpostavkom da je kršila zakon o javnom redu i miru mora biti izvedena pred sud u roku od 12 sati ili u tom roku mora biti puštena na slobodu ???
6) Da li je u tužbama za utvrđenje diskriminacije ako parnica otpočne obaveza na tužiocu da dokazuje diskriminaciju ili na tuženoj strani, (potencijalnom diskriminatoru) da dokazuje nediskriminaciju, vezano za primjenu člana 126 ZPP-u ???
7) Da li sud u parničnom postupku može odlučivati i utvrđivati da li je neko nakada izvršio krivično djeli ili prekršaj ili je dužan držati se odluke suda u krivičnom ili prekršajnom postupku koja postoji ili ne postoji ???

Mogao sam navesti još primjera u kojima sudije ne znaju, propustili su, nisu uopšte ili su prema mom mišljenju zauzimali pogrešan stav. Tako je recimo u predmetu 80 0 P 043325 13 P 2, obaveza izvođenja pred sud u roku od 12 sati prepravljena u zadržavanje u pritvoru do 12 sati bez izvođenja pred sud a u predmetu 80 0 P 039976 12 P, je primjenjen ZOO, odnosno odgovornost pravnog lica a uz sve to nije iznesen nikakav stav o članu 48 Ustava RS, na koji sam se pozvao.
U više spisa po tužbi za utvrđenje diskriminacije, sudije nisu znale da zauzmu stav o pravima iz članova 16, 23 pa ni 32, s obzirom da sam prekršajno osuđen, (Pr 007070 12 Pr) zato što sam "povišenim tonom" u razgovoru sa policijom rekao da su 3 državna organa kriminalni.
Danas je poznato, poslije javnog priznanje državnih organa da je samo preko 3 banke pod kontrolom Vlade RS, "nestalo" oko milijarda i po maraka a područje izvršenja krivičnih djela je uglavnom pod zonom dejstva OT Bijeljina, što ih etiketira kao saizvršioce u toj pljački a kako sam dokazao u predmetu 80 0 P 056780 14 P i u prikrivanju krijumčarenje, prikrivanju materijalnog dokaza sa mjesta pogibije jednog djeteta, odnosno prikrivanje ubistva Ivone Bajo. Sve to sa ciljem da se ne otkrije šverc u Bobar grupi i naravno ne omete uhodani sistem pljačke koji su štitili kriminalci iz policije i tužilaštva.
Sudije, odnosno sudska vlast, su nezavisni. Nisu dio izvršne vlasti koja je opljačkala RS, tako da je krala i novac svojih sudova. Poslije afere "DVA PAPKA" kupljene druge dvojice poslije izbora a ostali kupljeni ranije, vjerovatno dijelom pokradenog novca, o zakonodavnoj vlasti, (Skupštinska većina) ne treba ni trošiti riječi. Radi se o servisu mafije koji je spreman do podne "hvatati za vratove" sve one koji su protiv nekog referenduma, najavljenog od strane Dodik Milorada. proglašavajući ih stranim plaćenicima i izdajnicima.
Poslije podne kada šef mafije promjeni stav i odluči da "još nije vrijeme" za referendum uprkos odluci Skupštine i Ustavnog suda, svi će bez pogovora slijediti nove smjernice.
Ustav i zakoni, skupština, vlada, policija, tužilaštva, pod nogama bahatog mafijaškog i fašističkog režima, oličenog u liku Dodik Milorada. Sudska vlast je nezavisna po Ustavu RS i ima dužnost obezbjediti poštovanje zakona a ne postupati po usmenim naredbama i željama kriminalaca koji pljačkaju sve redom pa i sudove. Očekujem da u skladu sa zakonom Osnovni sud u Bijeljini zahtjevom pokrene postupak pred Vrhovnim sudom Republike Srpske o spornim pitanjima koja sam naveo i onima koje sud želi dodati. Vrhovni sud je dužan da se po tome odredi za 60 dana što nije mnogo a obezbijediće mir i sigurnost u odlučivanju umjesto dosadašnjeg izbjegavanja da se o nekoj spornoj temi u raspravama i presudama napiše ijedna riječ...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 611

Okružni sud nije poštovao zakon i nije me obavjestio o otvaranju računara niti o dokumentaciji prikupljanoj drugim istražnim radnjama odnosno nije zatražio te podatke od tužilaštva u skladu sa zakonom. U predmetu 80 0 P 043325 14 Gž2 gdje je jedna od tačaka bila diskriminacija oduzimanjem prava iz člana 23 Ustava RS, Okružni sud je izneo stav “njemu je na druge načine, u svakoj situaciji koja se navodi u tužbi, kao što je to naveo prvostepeni sud u razlozima svoje presude, bilo omogućeno da na drugi način zaštiti svoja prava i interese garantovana zakonom” a što naravno nije uopšte tačno posebno vezano za podatke koje tražim sada.

ODGOVORNOST OKRUŽNOG SUDA U BIJELJINI

obrazac za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

 

(Podnosilac zahtjeva)

Ime i prezime :  Zdenko Bajo

Adresa            :  Majke Jevrosime 20 / 76300 Bijeljina

 

(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)

 OKRUŽNI SUD U BIJELJINI 

(Sadržaj zahtjeva)

Veza ; Naredba 12 0 K 001162 10 Kpp

Na osnovu ZOKP-u, član Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacijestav (2) O otvaranju privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije tužilac je dužan obavijestiti lice ili preduzeće od kojeg su predmeti oduzeti, sudiju za prethodni postupak i branioca, te članaMaterijal dobijen preduzimanjem radnji i obavještavanje o preduzetim radnjama

Ustava Republike srpske člana 23, stavovi:

Zabranjeno je korišćenje podataka o lićnosti koje je suprotno utvrđenoj svrsi njihovog prikupljanja. Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama a koje pravo se prema članu 48 ne može oduzeti niti ograničiti;

 ZAHTEVAM1)    Kompletnu dokumentaciju o otvaranju, pregledu i vještačenju računara Compaqserijski broj 814DYSZ02R0.2)    Kompletnu dokumentaciju koju su MUP i Tužilaštva RS prikupljali o meni, radnjama pretresanja, praćenja, nadziranja itd

Ukoliko Okružni sud ne posjeduje materijal u nevedenim tačkama zahtijevam da isti pribavi naredbom od MUP-a i OT Bijeljina, te me pismeno obavjesti najkasnije do 01.04.2016. s obzirom da je prema zakonu sve moralo biti vama dostavljeno.

 ODGOVORNOST OKRUŽNOG SUDA U BIJELJINI 

Okružni sud u Bijeljini je izdao Naredbu za pretres po osnovu prijave za Ugroževanje sigurnistiiako u istoj i Zahtjevu MUP-a i OT Bijeljine nije navedena nijedna riječ kojim se pismeno ili usmeno, pa makar to prijavitelji i slagali, iznoseozbiljne prijetnjepo život i tijelo bilo koga a nisu pribavljene ni izjave drugih osoba navodno ugroženih. Na više mojih pismenih upozorenja da na računaru postoji neprocjenjivo vrijedan programski kod te zahtjev za kontrolu ispravnosti Okružni sud se oglušio.

Okružni sud u Bijeljini ima sada priliku da omogući zaštitu pravana drugi načinpošto to nije učinio ni u predmetu 12 0 K 001162 10 Kpp niti u 80 0 P 043325 14 Gž2.

PRILOZI OT Bijeljina IT-4915 od 08.12.2015. - dokaz za radnje iz tačke 1.

CJB Bijeljina 10-022-230-23610 od 15.12.2011. - dokaz za radnje iz tačke 2.

 

Okružni sud nije poštovao zakon i nije me obavjestio o otvaranju računara niti o dokumentaciji prikupljanoj drugim istražnim radnjama odnosno nije zatražio te podatke od tužilaštva u skladu sa zakonom. U predmetu 80 0 P 043325 14 Gž2 gdje je jedna od tačaka bila diskriminacija oduzimanjem prava iz člana 23 Ustava RS, Okružni sud je izneo stav njemu je na druge načine, u svakoj situaciji koja se navodi u tužbi, kao što je to naveo prvostepeni sud u razlozima svoje presude, bilo omogućeno da na drugi način zaštiti svoja prava i interese garantovana zakonoma što naravno nije uopšte tačno posebno vezano za podatke koje tražim sada.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 610

Tim pravnim skandalom sudovi u Bijeljini su omogućili ne samo nastavak diskriminacije nego i nastavak prikrivanja više krivičnih dijela od kojih ističem ubistvo Ivone Bajo izvršeno prilikom krijumčarenja u AD Univerzal iz Bobar grupe dana 23.07.2009. a danas je poznato da su razlozi za to bili mnogo veći nego što se tada znalo s obzirom da je na vidjelo isplivala činjenica da je RS, samo preko Bobar banke u kojoj je suvlasnik i preko firmi iz Bobar grupe među kojima i AD Univerzal opljačkala oko 300 miliona KM a preko još dvije, BIB i Banke Srpske, oko milijardu i po maraka. Osnovni cilj i motivi za diskriminaciju prema svim srodnicima ubijene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo su opljačkane milijarde evra od strane Dodik Milorada i njegovih kumova, tajkuna i ortaka a kojim novcem su kupljene sudije u Bijeljini...

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

DOPUNA NA AP-4029/15

Neprofesionalno je i čak kriminalno kako Okružni sud u Bijeljini gleda blagonaklono na pripadnike tužilaštva i policije tvrdeći da nema dokaza o njihovim krivičnim djelima iako nije krivični predmet iako sam te dokaze dostavio i u tužbi i u žalbi poslije odluke Osnovnog suda. S druge strane kada su me ti kriminalci lažno prijavili propustio je Okružni sud da traži dokaze o prijetnjama, nije izneo stav da nama dokaza nego je izdao naredbu za pretres koja je i uzrokovala istražne radnje i prikupljanje dokumentacije koja se sada nezakonito prikriva iako je istraga protiv mene poslije 30 mjeseci razvlačenja odavno obustavljena...
KAKO SE RADI O POVREDAMA ZOZD-E, SMATRAM DA JE O APELACIJI POTREBNO POSTUPATI HITNO, KONSTATOVATI POVREDE GARANTOVANIH LJUDSKIH PRAVA I PROGLASITI OSPORENU PRESUDU NEVAŽEĆOM...
U skladu sa obavještenjem Ustavnog Suda BIH AP-4029/15 od 10.09.2015. prema kome je apelant dužan između ostalog da dostavi podatke o promjenama pravnog i činjeničnog stanja, prilažem "Prijedlog za sudsku mjeru obezbjedjenja" i "Rješenje Okružni sud 80 0 P 056780 15 Gž" od 25.02.2016.
OBRAZLOŽENJE
U parnici 80 0 P 056780 14 koja je u toku pred Osnovnim sudom u Bijeljini osim tužbenog zahtjeva za nadoknadu nematerijalne štete a za koji sam ponudio da odustanem od kompletnog iznosa ukoliko tužena RS, prestane sa diskriminacijom i pokrene istražne radnje na osnovu dokaza koje sam dostavio o teškim krivičnim djelima, postavljen je i prema članu "Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti" (ZOO) : 1) Naređuje se tuženoj RS da prestane sa radnjama kojom se povređuje pravo ličnosti tužioca, oduzimanju prava bez pravosnažnog rješenja i vrši bilo kakva diskriminacija u odnosu na druge građane: a kako se više prava oduzima konstantno godinama među kojima i pravo na dokumentaciju koju državni organi prikupljaju o građanima, podneo sam prijedlog za određivanje mjere sudskog obezbješenja što sam obrazložio u uvodnom dijelu, (dokaz u prilogu)
"Pred Osnovnim sudom u Bijeljini u toku je spor po tužbi Zdenka Baje protiv tužene Republike Srpske pod brojem 80 0 P 056780 14 P, a u kome se između ostalog traži prekidanje radnji kojima se povređuje pravo ličnosti tužioca. Iako se prava predlagača obezbjedjenja krše konstantno preko 5 godina, protivnik obezbjedjenja uporno odbija postupiti u skladu sa zakonom, služi se lažima, falsifikatima, ombanjivanjem i drugim oblicima pravara i manipulacija, sprečavajući ostvarenje prava tužitelja. Dokaz: Spis 80 0 P 056780 14 P, 80 0 P 043325 13 P2."
Predmet 80 0 P 043325 13 P2 je upravo taj na koga se i odnosi AP-4029/15, te je dakle direktno povezan sa temom apelacije, odnosno radi se o istim kršenjima prava garantovanih Ustavom RS, koja su sudovi u Bijeljini smišljeno "previdjeli" i u predmetu 80 0 P 043325 13 P2 nisu iznosili nikakve komentare niti odlučivali po tim tačkama. Uz mnoge druge nepravilnosti opisane u Apelaciji, sada podsjećam samo da je došlo do skandalozne greške te je umjesto o činjenicama i dokazima koje sam ja dostavio za dan 05.09.2012. kada su se odigrali svi događaji iz tužbe, sud obrazlagao i izvodio dokaze u presudi o danu 13.05.2013. za koje je podatke priložila tužena RS. Iako je teret dokazivanja bio na RS, niko se ispred tužene nikad nije pojavio, sud nije dozvolio ni meni da izvodim dokaze, nije bilo glavne rasprave nego samo završna riječ.
Tim pravnim skandalom sudovi u Bijeljini su omogućili ne samo nastavak diskriminacije nego i nastavak prikrivanja više krivičnih dijela od kojih ističem ubistvo Ivone Bajo izvršeno prilikom krijumčarenja u AD Univerzal iz Bobar grupe dana 23.07.2009. a danas je poznato da su razlozi za to bili mnogo veći nego što se tada znalo s obzirom da je na vidjelo isplivala činjenica da je RS, samo preko Bobar banke u kojoj je suvlasnik i preko firmi iz Bobar grupe među kojima i AD Univerzal opljačkala oko 300 miliona KM a preko još dvije, BIB i Banke Srpske, oko milijardu i po maraka. Kako se vidi Okružni sud u Bijeljini je doneo rješenje kojim se potvrđuje odluka Osnovnog Suda i moj prijedlog odbija odnosno žalba odbacuje sa obrazloženjem:
"Imajući u vidu da iz spisa proizilazi da za sada nema dokaza na osnovu kojih bi se moglo zaključiti da postoji vjerovatnoća da je osnovan tužbeni zahtjev tužioca za naknadu štete..."(poslednja 2 reda na prvoj strani), te dva reda pretposlednjeg pasusa na drugoj strani: "Ovo jednostavno iz razloga što za sada nema dokaza da postoji osnov da se udovolji zahtjevu tužioca za naknadu štete prema tuženoj."
Ovde se naime nije radilo o mjeri obezbjeđenja vezano za nadoknadu nematerijalne štete niti se tražilo da tužena RS deponuje neki novac, (ako je išta preostalo iz budžeta koji je pokrala) nego o zahtjevu koji glasi:
"Na osnovu člana "Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti" (ZOO) predlažem da Sud donese RJEŠENJE: 1) Naređuje se tuženoj RS da prestane sa radnjama kojom se povređuje pravo ličnosti tužioca, oduzimanju prava bez pravosnažnog rješenja i vrši bilo kakva diskriminacija u odnosu na druge građane"
Dalje sam u prijedlogu jasno naveo da se radi o povrdama prava i to povezanih sa predmetom 80 0 P 043325 13 P2 :
"Osim tog prava tužena RS je nezakonito oduzela i pravo garantovano Ustavom RS, član 23, što je je bila jedna od tačaka tužbenog zahtijeva iz ovde priklopljenog spisa 80 0 P 043325 13 P2, citiram : 2) Dana 05.09.2012. pravo na pristup dokumentaciji koju su o njemu prikupljali organi tužene, garantovano članom 23 Ustava RS! Tužena RS ne samo da je prekršila prava garantovana ZKP-u i Ustavom RS, nego je i u presudi po navedenoj tužbi za utvrđenje diskriminacije, bila "slijepa" za navedenu tačku, što je dokaz da postoji potraživanje prava kao i da tužena RS, putem svih svojih organa uključujući i sudove, sprečava, otežava i onemogućava ostvarenje potraživanja odnosno prava. Osim navedene tačke sud "nije vidio" ni slijedeće: 1) Dana 05.09.2012. pravo na podnošenje žalbe na navedenu naredbu, ("ZDENKO BAJO, NJEGOVA SESTRA I SVI SRODNICI, NE MOGU PRISTUPITI U PROSTORIJE TUŽILAŠTVA") garantovano članom 16 Ustava RS ! 4) Dana 05.09.2012. pravo na slobodan pristup informacijama, garantovano u članu 4 i 13 ZOSPI ! Te tačke u kojima su navedena kršenja prava koja proizilaze iz prethodno navedenih: 5) Dana 05.09.2012. pravo na ravnopravnost, jednakost pred zakonom i uživanje pravne zaštite, garantovano članom 4 Ustava RS! 6) Dana 05.09.2012. pravo da ne bude izložen ponižavajućem postupanju, garantovano članom 14 Ustava RS! 7) Dana 05.09.2012. pravo da se Ustavom garantovana prava ne mogu oduzeti niti ograničiti, garantovano članom 48 Ustava RS! 8) Dana 05.09.2012. pravo na nediskriminaciju garantovano članom 4 Ustava BIH !"
Kako se vidi Okružni sud uopšte nije odlučivao o tome da li me je tužena RS, prijavila ili ne, da li je izuzela računar ili ne, da li je prikupljala podatke o meni ili ne, da li mi je uručila rješenje o zabrani pristupa u OT Bijeljina ili ne, nego o drugoj temi koja nema veze sa prijedlogom i uz navođenje netačnih tvrdnji. Krajnje neprimjereno parnični sud je izvodio svoje impresije o tome da li je počinjeno krivično djelo od strane inspektora i tužilaštva za šta nije nadležan::
"Nema dokaza za njegovu tvrdnju da su pojedini tužioci koji rade u Okružnom tužilaštvu u Bijeljini i pripadnici MUP-a Republike Srpske skrivanjem i uništavanjem dokaza onemogućili da se otkrije ubica njegove malodobne sestričine Ivone (koja je smrtno nastradala u zadesu) i da su ga nezakonito onemogućavali da predoči dokaze na navedenu okolnost, da mu pojedini tužioci nezakonito onemogućavaju da pristupi u Okružno tužilaštvo u Bijeljini radi predočavanja dokaza na navedenu okolnost, da mu je nezakonito privremeno oduzet računar, da ga nezakonito prate i nadziru i sačinjavaju dokumentaciju o tome i da ga nezakonito onemogućavaju da dokaže kriminalne radnje organima tužene."
Ovde je upotrebljena i nju sam podebljao riječ "nezakonito" čak 5 puta i to za radnje skrivanje i uništavanje dokaza, predočavanje dokaza, onemogućavanje pristupa, oduzimanje računara, praćenje i nadziranje te onemogućavanje dokazivanja. Kakva je neviđena manipulacija u pitanju može se zaključiti iz prijedloga za određivanje mjere obezbjeđenja gdje sam tu riječ naveo samo jednom, citiram: "Tužena RS je izdala naredbu za pretres nekretnina u vlasništvu tužitelja Zdenka Baje i tom prilikom privremeno oduzela računar sa namjerom da analizom digitalnih podataka koje sadrži dokazuje izvršenje krivičnog djela "ugrožavanje sigurnosti" za koje je teretila tužitelja, (dokaz "Naredba 12 0 K 001162 10 Kpp, od 23.03.2010.). Prema ZOKP-u bila je obavezna sve podatke o otvaranju oduzetih predmeta, koje je držala oko 9 mjeseci u svom posjedu, uručiti tada osumnjičenom a ovde tužitelju Zdenku Baji što nije učinila a oglušila se i na zahtijev za kontrolu ispravnosti prilikom primopredaje računara. Osim toga tužena RS je putem MUP-a prikupljala i druge podatke o tužitelju, praćenjem, presretanjem, zaustavljanjem, legitimisanjem, pretresanjem te danonoćnim nadzorom odnosno stražom u tri smjene, te nadzorom komunikacija, (dokaz PMV 729-M-117, mejlovi "nonameklub" i "sejo1961" od 19.04.2010, Odgovor CJB Bijeljina od 15.12.2010.) te predlažem da se kao svjedok posebnih istražnih radnji pozove i sasluša već predloženi svjedok Petrović Mitar, (sve sastavni dio spisa 80 0 P 056780 14 P ). Osim tog prava tužena RS je nezakonito oduzela i pravo garantovano Ustavom RS, član 23, što je je bila jedna od tačaka tužbenog zahtijeva iz ovde priklopljenog spisa 80 0 P 043325 13 P2, citiram : 2) Dana 05.09.2012. pravo na pristup dokumentaciji koju su o njemu prikupljali organi tužene, garantovano članom 23 Ustava RS!
Dakle bezočno se falsifikuju moje riječi i u opis "tom prilikom privremeno oduzela računar" ubacuje riječ "nezakonito". U članu 23 Ustava RS uopšte se ne govori da li su podaci prikupljani zakonito ili nezakonito nego da građani imaju pravo da ih dobiju a to se pravo prema članu 48 ne može oduzeti niti ograničiti.
Ja se takođe uopšte ne određujem o tome da li je dokumentacija prikupljana zakonito ili ne nego da mi je nezakonito uskraćena i to prvo navodim da nije poštovan ZOKP-u i nisu mi predati podaci o pregledu računara što je nezakonito a nisam tako napisao, te tek onda navodim da mi je osim toga nezakonito oduzeto pravo iz člana 23 Ustava RS.
Takođe potenciram da svojim prijedlogom nisam tražio da se u sudu deponuju osobe Marković Dragoslav, Stjepanović Danica, Kovačević Novak i drugi koji su učestvovali u prikrivanju zločina, kako bi se obezbijedilo da ne pobjegnu od izdržavanja kazne. Okružni sud za ovaj prijedlog nevažno i nepotrebno navodi da nema dokaza da su "skrivanjem i uništavanjem dokaza onemogućili da se otkrije ubica njegove malodobne sestričine Ivone" iako sam priložio dokaze i za to a izbjegava utvrditi ono što je bitno a to je:
1) Tužena RS je poslije lažne prijave Debeljević Milorada i Gruhonjić Muhameda 19.03.2010. za "Ugrožavanja sigurnosti" pokrenula istražne radnje protiv mene pozvavši me prvo na "informativni" razgovor 24.03.2010.
2) To je bio ponajprije samo trik da me izvuku iz kuće i potom izvrše pretres kada su odnijeli računar koji sam koristio da bi ga vještačili i držali ga oko 9 mjeseci u posjedu do 22.12.2010.
3) Istražne radnje su trajale zvanično skoro 30 mjeseci tokom kog vremena je prikupljan materijal o meni za šta je dokaz odluka o nesprovođenju istrage OT Doboj T15 0 KT 0002365 10 od 14.12.2012.
4) Tužena RS mi nikada za više od 5 godine nije predala ni materijal o vještačenju računara ni dokumentaciju sačinjenu istražnom radnjama poslije neosnovane prijave.
5) Tužena RS mi nikada nije uručila pismeno rješenje o zabrani pristupa koje primjenjuje 5 godina.
6)Tužena RS nikada nije odgovorila na zahtjeve prema ZOSPI-a o tome, kako je došlo do presjecanja kaiša na materijalnom dokazu ubistva, čime je zamrljen ostatak, gdje je nestao dio, kako su nanesene unutrašnje povrede Ivoni Bajo itd.
Osnovni cilj i motivi za diskriminaciju prema svim srodnicima ubijene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo su opljačkane milijarde evra od strane Dodik Milorada i njegovih kumova, tajkuna i ortaka a kojim novcem su kupljene sudije u Bijeljini...

PRILOZI

Prijedlog za sudsku mjeru obezbjedjenja
Okružni sud 80 0 P 056780 15 Gž

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 609

S obzirom da je ovde tužena RS, suvlasnik Bobar banke, kristalno je jasno da unutar tužene postoji i djeluje klasična "LOPOVSKA BANDA". Onih 300 miliona maraka je samo vrh ledenog brijega ali sasvim dovoljno da takozvani okružni tužioci i sudije u Bijeljini ne postupaju u skladu sa ustavom i zakonima nego u skladu sa navedenim milionima, koje kao i članove bande štite svim nezakonitim sredstvima.

Evo sada pismeno iznosim stav da je Osnovni sud u Bijeljini FAŠISTIČKA ZLOČINAČKA ORGANIZACIJA, da je to isto i Okružni sud u Bijeljini, kao i Sudska policija a na vrhu zločinačke piramide je FAŠISTIČKA BANDA PLAĆENIH UBICA - OT BIJELJINA...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 056780 14 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA

Vrijednost spora:

1000000 (jedan milion) KM

NAPOMENA: Prema odredbi člana 243 ZOPP-u, revizija na presudu se dostavlja Osnovnom sudu u Bijeljini, ali će identična kopija iste biti informativno proslijeđena direktno Vrhovnom sudu RS, s obzirom da sudovi u Bijeljini svjesno i planski krše zakon. Kako uopšte ne vjerujem u njihovu objektivnost ovim upozorenjem im se stavlja na znanje da bilo kakav dalji pokušaj zloupotrebe neće uspjeti s obzirom da viši sud već ima podatke o svemu...

REVIZIJA NA RJEŠENJE 80 0 P 056780 15 Gž

Predlažem da Vrhovni sud RS, shodno odredbama ZOPP-u, član 250 "(1) Ako revizijski sud utvrdi da je materijalno pravo pogrešno primijenjeno, presudom će usvojiti reviziju i preinačiti pobijanu presudu. (2) Ako revizijski sud ustanovi da je zbog pogrešne primjene materijalnog prava ili zbog povrede pravila postupka činjenično stanje nepotpuno utvrđeno i da zbog toga nema uvjeta za preinaku pobijane presude, rješenjem će usvojiti reviziju, ukinuti u cijelosti ili djelimično presudu drugostepenog suda i predmet vratiti na ponovno suđenje istom ili drugom vijeću drugostepenog suda. i član 251."Ako utvrdi da je pravomoćnom presudom donesenom u drugom stepenu prekoračen tužbeni zahtjev, revizijski sud će presudom preinačiti pobijanu presudu." (a s obzirom da se diskriminacije vrši neprekidno više od 5 godina sa karakteristikama da traje neograničeno dugo u budućnosti), usvoji ovu reviziju i preinači pobijanu presudu.
Presuda donesena 25.02.2016. od strane drugostepenog (Okružnog suda u Bijeljini) se pobija u cjelini:
1) zbog povrede odredaba parničnog postupka iz člana 209 ZOPP-u, koja je učinjena u postupku pred drugostepenim sudom
2) zbog pogrešne primjene materijalnog prava
3) zbog prekoračenja tužbenog zahtjeva, (prijedloga za određivanje mjere obezbjeđenja) ako je ta povreda učinjena u postupku pred drugostepenim sudom.
OBRAZLOŽENJE
Rješenje Okružnog suda u Bijeljini odnosno obrazloženje koje je napisano naprosto nema nikavih dodirnih tačaka sa podnesenim prijedlogom za određivanje sudske mjere obezbjeđenja a osim toga se sastoji isključivo od lažnih tvrdnji. No prije svega ukazujem na neviđeno i neprimjereno odstupanje od nadležnosti na koju bi sud morao da pazi po službenoj dužnosti i prejudiciranje odluke koju Osnovni sud u Bijeljini tek treba da donese po mojoj tužbi za nadoknadu štete, citiram:
"Imajući u vidu da iz spisa proizilazi da za sada nema dokaza na osnovu kojih bi se moglo zaključiti da postoji vjerovatnoća da je osnovan tužbeni zahtjev tužioca za naknadu štete..."(poslednja 2 reda na prvoj strani), te dva reda pretposlednjeg pasusa na drugoj strani: "Ovo jednostavno iz razloga što za sada nema dokaza da postoji osnov da se udovolji zahtjevu tužioca za naknadu štete prema tuženoj."
JE LI OVO UPUSTVO OSNOVNOM SUDU, KAKVU PRESUDU TREBA DA DONESE, JE LI OVO RAZOTKRIVANJE UNAPRIJED DONESENOG PLANA ??? JA NIKAD NISAM NI SUMNJAO DA ĆE SUD BITI U SLUŽBI MAFIJE ALI OVAKVO BEZOČNO JAVNO I PISMENO NAVOĐENJE NA ZAKLJUČAK U SUDSKOM POSTUPKU KOJI JE U FAZI GLAVNE RASPRAVE JE U STILU SREDNJOVJEKOVNE INKVIZICIJE, GDJE "VJEŠTICU" TREBA SPALITI NA LOMAČI BEZ OBZIRA ŠTO NEMA NIKAKVIH DOKAZA ZA TO, NITI IH MOŽE BITI...
Imajući u vidu da je kompletno "rješenje" na jednoj i po strani od čega je polovina citiranje mog prijedloga, proizilazi da je obrazloženje odluke na svega nekoliko redova odnosno cijelih 20 uključujući i citiranje člana 235. Od tih 20 redova su 4 koja sam naveo a tiču se izvođenja dokaza o nematerijalnoj šteti koje je još u toku a sadrži oko 200 stranica dokaza koje sam lično predao te 7 priklopljenih predmeta. Sami zapisnici dokaznog postupka sadrže preko 50 strana i sigurno je da ništa od toga sudsko vijeće nije čitalo niti je trebalo sada da čita. Ovde se naime nije radilo o mjeri obezbjeđenja vezano za nadoknadu nematerijalne štete niti se tražilo da tužena RS deponuje neki novac, (ako je išta preostalo iz budžeta koji je pokrala) nego o zahtjevu koji glasi:
"Na osnovu člana "Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti" (ZOO) predlažem da Sud donese RJEŠENJE: 1) Naređuje se tuženoj RS da prestane sa radnjama kojom se povređuje pravo ličnosti tužioca, oduzimanju prava bez pravosnažnog rješenja i vrši bilo kakva diskriminacija u odnosu na druge građane"
To sam precizno i jasno potencirao odmah na početku prijedloga riječima: "Pred Osnovnim sudom u Bijeljini u toku je spor po tužbi Zdenka Baje protiv tužene Republike Srpske pod brojem 80 0 P 056780 14 P, a u kome se između ostalog traži prekidanje radnji kojima se povređuje pravo ličnosti tužioca."
Takođe i 5 tačaka prijedloga koje je citirao Okružni sud u Bijeljini se odnose isključivo na omogućavanje ostvarenja prava koja se otimaju i prekid diskriminacije:
1. Zabranjuje se protivniku predlagača da otuđi, sakrije ili uništi dokumentaciju koju je prikupljala o predlagaču obezbjeđenja Zdenku Baji, sačinjenu po izuzimanju računara te nadzorom kretanja i komunikacija predlagača a sve po prijavi za "Ugrožavanje sigurnosti" od strane ovde tužene RS. 2. Zabranjuje se protivniku predlagača primjena naredbe o zabrani pristupa u OT Bijeljina predlagaču Zdenku Baji sve do eventualnog dostavljanja Osnovnom sudu u Bijeljini pismene naredbe o razlozima, uzrocima i trajanju suspenzije nekog prava predlagača. 3. Zabranjuje se protivniku predlagača svaka dalja diskriminacija predlagača odnosno da poduzima radnje koje mogu nanijeti štetu pravu ili imovini na koju je upravljeno potraživanje ili da bi se održalo postojeće stanje stvari. 4. Naređuje se protivniku predlagača obezbjeđenja da u depozit Osnovnog suda u Bijeljini stavi dokumentaciju koju je prikupljala o predlagaču obezbjeđenja Zdenku Baji. 5. Odobrava se predlagaču obezbjedjenja da poduzme sve zakonom propisane, dozvoljene i neophodne radnje da ostvari prava koja ima, garantovana ustavom i zakonima ili koja je ostvario ranije preduzetim zakonskim radnjama i za koje ima pisane dokaze, kao što su zahtijevi prema ZOSPI-a i podnesene krivične prijave.
Dakle umjesto da raspravlja i odlučuje o tome da li su prava oduzeta ili ne, da li je prekršen Ustav RS, članovi 16 i 23, zbog primjene usmene naradbe o suspenziji prava svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo, te prikrivanju materijala koji je tužena RS prikupljala o meni, sud je odstupio potpuno od teme i za parnici koja je u toku iznosi čak u 2 navrata stav "da za sada nema dokaza na osnovu kojih bi se moglo zaključiti da postoji vjerovatnoća da je osnovan tužbeni zahtjev tužioca za naknadu štete".
Teoretski je moguće da to što me je tužena RS lažno prijavila i opisivala kao psihopatu i narkomana recimo, nije razlog zbog čega bi sud doneo odluku da postoji neka šteta ali to nema nikakve veze sa pravom da je dužna dokumentaciju koju je prikupljala i sačinila tokom istražnih radnji da mi preda u cjelosti u skladu sa garantovanim pravom iz Ustava RS, član 23. O tome se sud smišljeno uopšte nije izjašnjavao nastavljajući kriminal i bezakonje iz tužbe za utvrđenje diskriminacije 80 0 P 043325 13 P 2 gdje su sudovi takođe bili slijepi za prava iz ustava i nisu ih pominjali nijednom riječju. Za sudije u Bijeljini Ustav RS jednostavno ne postoji a građane tretiraju kao robove bez ikakvih prava.
Što se tiče lažnih tvrdnji, sudskog vijeća citiram i taj dio: "nema dokaza za njegovu tvrdnju da su pojedini tužioci koji rade u Okružnom tužilaštvu u Bijeljini i pripadnici MUP-a Republike Srpske skrivanjem i uništavanjem dokaza onemogućili da se otkrije ubica njegove malodobne sestričine Ivone (koja je smrtno nastradala u zadesu) i da su ga nezakonito onemogućavali da predoči dokaze na navedenu okolnost, da mu pojedini tužioci nezakonito onemogućavaju da pristupi u Okružno tužilaštvo u Bijeljini radi predočavanja dokaza na navedenu okolnost, da mu je nezakonito privremeno oduzet računar, da ga nezakonito prate i nadziru i sačinjavaju dokumentaciju o tome i da ga nezakonito onemogućavaju da dokaže kriminalne radnje organima tužene."
Ovde je upotrebljena i nju sam podebljao riječ "nezakonito" čak 5 puta i to za radnje skrivanje i uništavanje dokaza, predočavanje dokaza, onemogućavanje pristupa, oduzimanje računara, praćenje i nadziranje te onemogućavanje dokazivanja. Kakva je neviđena manipulacija u pitanju može se zaključiti iz prijedloga za određivanje mjere obezbjeđenja gdje sam tu riječ naveo samo jednom, citiram: "Tužena RS je izdala naredbu za pretres nekretnina u vlasništvu tužitelja Zdenka Baje i tom prilikom privremeno oduzela računar sa namjerom da analizom digitalnih podataka koje sadrži dokazuje izvršenje krivičnog djela "ugrožavanje sigurnosti" za koje je teretila tužitelja, (dokaz "Naredba 12 0 K 001162 10 Kpp, od 23.03.2010.). Prema ZOKP-u bila je obavezna sve podatke o otvaranju oduzetih predmeta, koje je držala oko 9 mjeseci u svom posjedu, uručiti tada osumnjičenom a ovde tužitelju Zdenku Baji što nije učinila a oglušila se i na zahtijev za kontrolu ispravnosti prilikom primopredaje računara. Osim toga tužena RS je putem MUP-a prikupljala i druge podatke o tužitelju, praćenjem, presretanjem, zaustavljanjem, legitimisanjem, pretresanjem te danonoćnim nadzorom odnosno stražom u tri smjene, te nadzorom komunikacija, (dokaz PMV 729-M-117, mejlovi "nonameklub" i "sejo1961" od 19.04.2010, Odgovor CJB Bijeljina od 15.12.2010.) te predlažem da se kao svjedok posebnih istražnih radnji pozove i sasluša već predloženi svjedok Petrović Mitar, (sve sastavni dio spisa 80 0 P 056780 14 P ). Osim tog prava tužena RS je nezakonito oduzela i pravo garantovano Ustavom RS, član 23, što je je bila jedna od tačaka tužbenog zahtijeva iz ovde priklopljenog spisa 80 0 P 043325 13 P2, citiram : 2) Dana 05.09.2012. pravo na pristup dokumentaciji koju su o njemu prikupljali organi tužene, garantovano članom 23 Ustava RS!
Dakle bezočno se falsifikuju moje riječi i u opis "tom prilikom privremeno oduzela računar" ubacuje riječ "nezakonito". U članu 23 Ustava RS uopšte se ne govori da li su podaci prikupljani zakonito ili nezakonito nego da građani imaju pravo da ih dobiju a to se pravo prema članu 48 ne može oduzeti niti ograničiti.
Ja se takođe uopšte ne određujem o tome da li je dokumentacija prikupljana zakonito ili ne nego da mi je nezakonito uskraćena i to prvo navodim da nije poštovan ZOKP-u i nisu mi predati podaci o pregledu računara što je nezakonito a nisam tako napisao, te tek onda navodim da mi je osim toga nezakonito oduzeto pravo iz člana 23 Ustava RS.
U nastavku sam izneo svoje mišljenje o opštem stanju i bezakonju nevezano za mene riječima: "S obzirom da je ovde tužena RS, suvlasnik Bobar banke, kristalno je jasno da unutar tužene postoji i djeluje klasična "LOPOVSKA BANDA". Onih 300 miliona maraka je samo vrh ledenog brijega ali sasvim dovoljno da takozvani okružni tužioci i sudije u Bijeljini ne postupaju u skladu sa ustavom i zakonima nego u skladu sa navedenim milionima, koje kao i članove bande štite svim nezakonitim sredstvima."
Dakle pošto se sudsko vijeće već prepoznalo kao zaštitnik opljačkanih milijardi a ne samo miliona, sada iznosim stav da njihova odluka nema nikakve veze sa pravom i potpuno je NEZAKONITA a sve u službi mafije koja je pokrala RS. U žalbi na odluku Osnovnog suda sam riječ "nezakonito" upotrijebio samo jednom u rečenici koju citiram u cjelosti: "Tužena RS me je umjesto da preda traženi materijal, uhapsila tog dana, nezakonito držala u pritvoru, nije izvela pred sud u zakonskom roku od 12 sati a onda u pomenutoj tužbi za utvrđenje diskriminacije u svojoj presudi nije napisala nijednu jedinu riječ vezano za to oteto pravo. To je dokaz da tužena sprečava, otežava i onemogućava ostvarenje prava na sve načine pa i putem svojih sudova."
Zanimljivo je da je sudsko vjeće pisalo ove izmišljene navode o nezakonitim radnjama koje nisam uopšte opisivao ali nije komentarisalo nijednom riječju o nečemu što sam zaista napisao u dodatku žalbe, citiram: "Evo sada pismeno iznosim stav da je Osnovni sud u Bijeljini FAŠISTIČKA ZLOČINAČKA ORGANIZACIJA, da je to isto i Okružni sud u Bijeljini, kao i Sudska policija a na vrhu zločinačke piramide je FAŠISTIČKA BANDA PLAĆENIH UBICA - OT BIJELJINA..."
Izostao je komentar Okružnog suda u Bijeljini da za ove moje tvrdnje nema dokaza, pa čak ni da su neosnovane a napisao sam ovo i stojim iza toga. Slažem se i sa većinom onoga što sudsko vijeće lažno tvrdi da sam napisao ali eto nisam. Ne slažem se recimo sa tim da je računar nezakonito oduzet jer postoji naredba suda i ko zna zašto je nekome potrebno da piše ovakve laži, osim naravno u svrhu zaštite opljačkanih milijardi.
Sudsko vijeće se dakle uopšte nije bavilo prijedlogom nego je komentarisalo nešto što nema sa njim nikakve veze ali da potpuno razotkrijem na kraju i te laži sudskog vijeća u dijelu: "nema dokaza za njegovu tvrdnju da su pojedini tužioci koji rade u Okružnom tužilaštvu u Bijeljini i pripadnici MUP-a Republike Srpske skrivanjem i uništavanjem dokaza onemogućili da se otkrije ubica njegove malodobne sestričine Ivone"
Za to ima obilje dokaza a u žalbi sam priložio neke od njih što ću i sada učiniti i to "Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)" Osnovnog suda u Bijeljini u kom se konstatuje da je dječji ruksak koji je u trenutku ranjavanja na sebi imala Ivona Bajo, presječenog kaiša, dio nedostaje a ostatak je zamrljan hemijskim sredstvom.
Prilog "Dokazni predmeti"sadrži nekoliko fotografija materijalnog dokaza sa jasno vidljivim oštećenjima.
Da su pripadnici MUP-a i Tužilaštva smišljeno uklonili sakrili i oštetili dokaz uz već navedene priloge, dokazujem njihovim odgovorima "Odgovori OT i CJB Bijeljina".
U žalbi sam priložio samo odgovor tužilaštva ali sada prilažem oba odgovora da se vidi kako su i jedni i drugi dio iste bande, jer kažu da "nemaju pojma" kako je predmet oštećen i upućuju jedni na druge iako su u pitanju dva istražna organa. To je jedan od dokaza koji su sakrili da bi prikrili ubistvo djeteta koje se desilo prilikom šverca u Bobar grupu a kako je opšte poznato u toku je bila i pljačka stotina miliona preko te zločinačke organizacije.
Sada dodajem da su osim policije i tužilaštva i sve sudije u Bijeljini koje su službeno postupale vezano za mene, saučesnici u prikrivanju tog ubistva, krijumčarenja i pljačke milijardi maraka jer sam uvjek svima predočavao ovaj materijalni dokaz ubistva, uklonjenog iz svih istražnih radnji.
Dakle da podvučem na kraju. U prijedlogu i žalbi sam naveo da je nezakonito to što mi nisu predati podaci o pregledu oduzetog računara, što mi nisu predati podaci koje je tužena RS prikupljala o meni vezano za pravo iz člana 23 Ustava RS, te da sam nezakonito držan u pritvoru bez izvođenja pred sud u propisanih 12 sati.
Ni o čemu od ovde prenesenog iz mojih tekstova se sudsko vijeće nije izjašnjavalo nego je pisalo izmišljotine tipa "da mu je nezakonito privremeno oduzet računar" što ja nikada za ovih 6 godina razbojništva RS nigdje nisam napisao.
SUDIJE U BIJELJINI NEMAJU NIKAKVE VEZE SA ZAKONOM I INTERESIMA REPUBLIKE SRPSKE I NJENIH GRAĐANA NEGO SMIŠLJENO SAUČESTVUJU U PLJAČKI RS-E I PRIKRIVANJU SVIH KRIVIČNIH DJELA I ZLOČINA U KOJE SU UMJEŠANI PLJAČKAŠI REPUBLIKE.

PRILOZI


Okružni sud 80 0 P 056780 15 Gž
Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)
Dokazni predmeti
Odgovori OT i CJB Bijeljina

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 608

Dodik želi spriječiti istrage o svojim pljačkama ali je zabrana pristupa institucijama BIH, čak i prijetnjom oružane sile policijskih snaga RS bila neshvatljiva no vrlo brzo se razotkrilo zašto je došlo do panike i do čega odnosno do koga nisu smjeli doći istražitelji organa BIH. Dakle cilj je bio da specijalci koji su izveli drumsku pljačku ne budu pohapšeni od strane SIPA i ne ispričaju po čijim su naredbama djelovali. Tako je dakle uspavana policija RS i još uspavanije Specijalno tužilaštvo RS, odlučilo da se probudi i pohapsi pljačkaše prije nego što to učini neki organ BIH ili druge evropske zemlje od kojih su bar dvije bile direktno zainteresovane i to Hrvatska, gde je je prevožen novac te Njemačka odakle je uvezen Audi korišten za krađu.

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

KRIVIČNA DJELA PROTIV INTEGRITETA BIH

Protiv osoba Dodik Milorad, Cvijanović Željka, Lukač Dragan i drugih a na osnovu Krivičnog zakona BIH, članovi:
"Napad na ustavni poredak" - Ko upotrebom fizičke sile ili prijetnjom upotrebe fizičke sile pokuša da promijeni ustavni poredak Bosne i Hercegovine ili da svrgne njene najviše institucije, kaznit će se kaznom zatvora najmanje pet godina.
"Oružana pobuna" - (1) Ko učestvuje u oružanoj pobuni koja je usmjerena protiv ustavnog poretka Bosne i Hercegovine ili protiv njenih najviših institucija, kaznit će se kaznom zatvora najmanje tri godine. (2) Ko organizira ili bilo kako rukovodi učinjenjem krivičnog djela iz stava 1. ovog člana, kaznit će se kaznom zatvora najmanje pet godina. (3) Ko nabavlja sredstva za učinjenje krivičnog djela iz stava 1. ovog člana, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.
"Neizvršenje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Suda Bosne i Hercegovine, Doma za ljudska prava ili Evropskog suda za ljudska prava" - Službena osoba u institucijama Bosne i Hercegovine, institucijama entiteta ili institucijama Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, koja odbije da izvrši konačnu i izvršnu odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Suda Bosne i Hercegovine, Doma za ljudska prava ili Evropskog suda za ljudska prava, ili sprječava da se takva odluka izvrši, ili na drugi način onemogućava njeno izvršenje, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
Govor Dodik Milorada 10.12.2015. izvor "http://www.nezavisne.com/novosti/bih/Posebna-sjednica-Narodne-skupstine-RS-zbog-upada-SIPA-u-policiju-i-opstinu-u-Novom-Gradu-UZIVO/341569#" odakle citiram djelove:
"Podržavam aktivnosti u cilju zaštite suvereniteta i nadležnosti Republike Srpske. Kao odgovorni ljudi moramo voditi računa o tome i na to smo prisiljeni, rekao je Dodik, navodeći da će prekid saradnje sa SIPA, Sudom i Tužilaštvom trajati dok se ne riješe procedure. "Stvar nije jednostavna; ne želimo sukob, ali želimo da zaštitimo svoja prava. Važno je ostati u poziciji da se ne mijenja Dejtonski sporazum, jer u jednom vremenu koje će doći biće važno šta piše u Ustavu, a ne šta je neko nametnuo", istakao je Dodik. Potpuno nepotrebno, izvan dosadašnje prakse, SIPA je odlučila da uradi to što je uradila u neizvjesnim okolnostima, što je moglo da izazove i oružani sukob! Vjerujem da niko neće isprobavati našu odlučnost, upozorio je Dodik..."
U pitanju je akcija organa BIH prilikom koje je pretresena policijska stanica u RS a potom su čelni ljudi SNSD-a reagovali po najvjerovatnije pripremljenom planu i donijeli odluku na sjednici skupštine da se zabrani pristup pripadnicima SIPA te da policija RS, po potrebi oružanom silom spriječi pretrese institucija u RS-u. Ja sam lično odmah i narednih dana provjeravao da li postoji policijsko obezbjeđeje pred zgradom sudova u Bijeljini i nije ga bilo a potom se pričalo kako se u stvari štite samo policijske stanice što je tada bilo prilično čudno ali prije nastavka prenosim mišljenje ministra sigurnosti BIH, sa kojim se potpuno slažem, (http://www.rtvbn.com/367901/SIPA-Sud-i-Tuzilastvo-ne-mogu-u-Srpsku):
"Zanimljivo je da niko od institucija i organizacija vlasti ne izražava žaljenje prema porodicama uhapšenih u akciji SIPE u Novom Gradu, već da se polemika vodi oko upada u policijsku stanicu, istakao je ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić obraćajući se medijima. On je podsjetio da dok je SNSD bio na vlasti na državnom nivou u prethodnih deset godina, izvršeno je deset pretresa policijskih stanica, te četiri opštine i dvije mjesene zajednice, ali da zbog toga niko nije prekidao odnose sa Sudom i Tužilaštvom BiH, te sa SIPOM. "To se radi sada kada je Savez za promjene u vlasti na državnom nivou", rekao je Mektić. Kazao je kako je u 2014. i 2015. godini nadležne institucije radile na više od 300 slučajeva ranih zločina, te da su u pojedinima izrečene posebne mjere, poručivši da ni tada niko nije prekidao saradnju sa Sudom i Tužilaštvom BiH, te sa SIPOM. "To se događa sada kada su brojne istrage privedene kraju i kada ove institucije treba da pokucaju na vrata mnogih i razotkriju učesnike u milionskim aferama", konstatovao je Mektić...
Potpuno je jasno i poznato svima da je Dodik Milorad potpuno privatizovao sve organe u RS i pretvorio ih u svoju privatnu bandu, uključujuči i Vladu RS, Skupštinu, (afera "2 papka" - kupljena naknadno a ostali ranije), Samo preko 3 banke, BIB, Bobar i Banke Srpske opljačkano je oko milijardu i po maraka a Dodik je nedavno izjavio da je nebitno šta ko misli o Agenciji za bankarstvo povodom toga i da je on zadovoljan radom direktorke te da se samo njegovo "pika".
Naravno Dodik želi spriječiti istrage o svojim pljačkama ali je zabrana pristupa institucijama BIH, čak i prijetnjom oružane sile policijskih snaga RS bila neshvatljiva no vrlo brzo se razotkrilo zašto je došlo do panike i do čega odnosno do koga nisu smjeli doći istražitelji organa BIH, što su prenijeli svi mediji u regionu pa i prenosim pisanje jednog od njih izvan zemlje, ("http://www.jutarnji.hr/u-bih-uhapseni-specijalci-republike-srpske-izveli-filmsku-pljacku-blindiranog-vozila-u-vrijednosti-od-preko-dva-milijuna-kuna/1497804/") odakle citiram dio 14.01.2016.:
"Banjalučka Alternativna televizija objavila je da su uhapšeni aktivni pripadnici Jedinice specijalne policije. Jedan od njih je navodno "pao" na poligrafu, dok su dvojica odbila poligrafsko ispitivanje. Lopovi su tada ukrali 600 000 konvertibilnih maraka (2 400 000 milijuna kuna), a radilo se o novcu Unicredit banke koji se prevozio u zagrebačku središnjicu banke."
Dakle cilj je bio da specijalci koji su izveli drumsku pljačku ne budu pohapšeni od strane SIPA i ne ispričaju po čijim su naredbama djelovali. Prema nekom informacijama ukupna suma u vozilu je bila mnogo veća, (oko 2,5 miliona maraka) te je čudno zašto je odneseno samo četvrtina od toga. No i ako je zaista bilo samo 600 hiljada nije isključena opcija da je pljačka bila samo paravan za "opravdanje" nestanka novca koji je pokraden ranije a "pljačkom" se spriječilo da se to i otkrije dolaskom praznog kombija u Zagreb.
Odmah sutradan se pojavila i informacija da su neki od specijalaca bili u obezbjeđenju Dodik Milorada odnosno pod njegovom ličnom komandom, (http://www.istinito.com/index.php/aktuelno/item/40071-kako-su-specijalci-mup-rs-i-tjelohranitelji-funkcionera-rs-izveli-pljacku-decenije.html) odakle prenosim dio:
"Mihajlica je konstatovao da skandali već duže vrijeme potresaju MUP RS, navodeći da su pripadnici policije Republike Srpske „bili učesnici u trgovini droge i predmet istraga u borbi protiv prostitucije i trgovine ljudima“. Posebno zabrinjavajućim je naveo to što su neki od uhašenih pripadnika Specijalne policije MUP Srpske ranije bili u obezbjeđenju predsjednika i premijerke Republike Srpske, Milorada Dodika i Željke Cvijanović. Iz kabineta predsjednika RS je saopšteno da niko od uhapšenih specijalaca nikada nije bio u obezbjeđenju predsjednika Republike Milorada Dodika niti njegove porodice ili imovine. Međutim, u medijima su već objavljene fotografije na kojoj je Dodik zajedno sa Goranom Parašem, jednim od uhapšenih specijalaca."
Ja lično pratim sve informacije o kriminalu Dodikove mafije i zataškavanje brojnih zločina od kojih izdvajam likvidaciju Milana Vukelića ispred zgrade MUP-a u Banjaluci, (što je opšte poznato) i šverc narkotika u Bobar grupu u Bijeljini prilikom koga je ubijena osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo, (što se još prikriva) i bio sam siguran da su pljačku izveli policajci uz dojavu nekoga "odozgo" ko je znao koliko se novca i kad prevozi. Ne vjerujem da su oni koji su novac prevozili uopšte znali koliko ga ima, kao ni onaj ko im je to navodno dojavio, što je dodatni razlog da se sumnja u umješanost "krupnijih riba".
Tako je dakle uspavana policija RS i još uspavanije Specijalno tužilaštvo RS, odlučilo da se probudi i pohapsi pljačkaše prije nego što to učini neki organ BIH ili druge evropske zemlje od kojih su bar dvije bile direktno zainteresovane i to Hrvatska, gde je je prevožen novac te Njemačka odakle je uvezen Audi korišten za krađu.
Da su podaci o pljačkašima stigli u RS iz Interpola bilo je jasno za one koji logički razmišljaju već 16.01.2016. kada je objavljeno u medijima kako su identifikovani počinioci, (http://pressrs.ba/info/vijesti/najnoviji-detalji-spektakularne-pljacke-dnk-tragovi-otkrili-specijalce-16-01-2016) odakle citiram najvažnije:
"Čak tri DNK traga, koja su nakon oružane pljačke blindiranog vozila "Sektor sekjuritija" na autoputu Banjaluka-Gradiška pronađena u napuštenom"audiju", podudarila su se sa DNK profilima osumnjičenih i to je jedan od krunskih dokaza koji je specijalce MUP-a RS direktno povezao sa krađom blizu 617.000 maraka, ekskluzivno saznaje Press. Od izvora upućenih u istragu juče smo saznali da su upravo tragovi DNK bili prvi čvrst dokaz pomoću kojeg je složen istražni mozaik koji je prošle sedmice rezultirao hapšenjem pet pripadnika specijalne policije i dvojice saučesnika u spektakularnom razbojništvu iz seprembra prošle godine."
Ovde je dakle došlo do katastrofalne greške u želji da se pohvale svojim istražnim sposobnostima te se priznaje da je izvršena analiza DNK, mnogo prije hapšenja i da je ta analiza i identifikovala pljačkaše. Kako RS ima veze sa DNK analizom kao i Vikinzi sa internetom jasno je da je vještačenje izvršeno izvan BIH, u Hrvatskoj ili što je vjerovatnije u Njemačkoj odakle je porjeklo vozila korištenog za pljačku.
Sada su pljačkaši pod kontrolom Dodikove privatne policije i tužilaštva i o tome se praktično ne pominje nijedna riječ u medijima ali je nervoza stigla do usijanja u slučajevima gdje istragu vrše Sipa i Tužilaštvo BIH, kao što je recimo slučaj Pavlović banke, odnosno pranje novca Dodik Milorada. sve ovo je pozadina i to mali dio koja odaje motive Dodik Milorada i drugih iz političkog vrha i vlasti u RS da suspenduju nadležnost organa BIH i zaprijete oružanom silom čime su počinili 2 od navedenih krivičnih djela a treće je vezano za odluku Ustavnog suda BIH, da dan RS ne može biti 09.01. što isti akteri ne žele da prihvate i pozivaju građene i institucije da u budućnosti ne poštuju odluku Ustavnog suda BIH, na šta neću trošiti više vremena nego skrećem pažnju na druga KRIVIČNA DJELA PROTIV INTEGRITETA BOSNE I HERCEGOVINE, ali ovaj put uperena protiv sudske vlasti u RS, koja je dio BIH, dio sudske vlasti BIH i za nju su krovne institucije organi na nivou BIH i to osim već pomenutog Ustavnog suda i VSITV-e.
Član 86. Ustava RS - Predsjednik Republike uživa imunitet kao i narodni poslanici.
Član 73. stav "Narodni poslanik ne može biti pritvoren bez odobrenja Narodne skupštine, osim ako je zatečen u vršenju krivičnog djela za koje je propisana kazna zatvora u trajanju dužem od pet godina.
(Ovo je dakle zaštita koju ima predsjednik RS, da može nekažnjeno izvršiti krivično djelo za koje je zaprijećena kazna do 5 godina zatvora a sada slijede primjeri krivičnog djela):
1) Dodik je istakao da sudiju koja je donijela odluku u vezi "Birča" treba da bude sramota, bez obzira koliko se poziva na pravo i pravičnost, jer je presuda bila spekulativna, a što će se pokazati u narednom periodu. On je ocijenio da je pravosuđe u nekim segmentima izvan bilo kakve društvene odgovornosti. On je poručio da će "Birač", koji je stavljen pod kontrolu vlasti i ostvaruje dobre poslovne rezulatate, raditi bez obzira na sudove i neće se izgubiti radna mjesta i funkcija koju ima. Moja prva reakcija nakon odluke suda bila je da se ukine sud u Bijeljini i premjesti na neko drugo mjesto. Možda se to i desi", rekao je Dodik." (Izvor: http://www.klix.ba/biznis/privreda/dodik-birac-ce-raditi-bez-obzira-na-odluke-suda/131019058)
2) Kao što možete pogledati u videu, Dodik je jasno i glasno poručio, preciznije ucijenio ljude, zaposlene u "RAOP-u" da se NE POJAVLJUJU na BN Televiziji. Dakle, ukoliko radnici u teoriji i dobiju spor na sudu, oni po Dodiku NEĆE biti isplaćeni što je otvoreno ništenje i derogiranje institucija Republike Srpske: Koliko su ove i ovakve metode "demokratske" sami prosudite. (Izvor: http://www.6yka.com/novost/63939/milorad-dodik-koga-vidim-na-bn-televiziji-nece-biti-isplacen-video#).
U ova dva primjera jasno je istaknuto od osobe na najuticajnijoj političkoj i državnoj poziciji, (Dodik Milorad, kao predsjednik RS i predsjednik vladajuće stranke SNSD-a), da se pravosnažne sudske odluke neće poštovati niti sprovoditi ako ih on smatra "nepravičnim" ili "neodgovornim" odnosno ako mu se ne dopada neka od stranaka u postupku, zato što se pojavila na nekoj televiziji i iznjela svoj stav o pravu koje je ostvarila sudskim putem na papiru a još uvjek to nije ostvareno u praksi. Izneseni stavovi i otvorene prijetnje kako građanima tako i sudijama da ne rade u suprotnosti sa njegovom voljom i željama su direktno kršenje:
Člana 69 Ustava RS, stav "Sudska vlast pripada sudovima." a vezano za KZRS član 293 Napad na ustavno uređenje "Ko silom ili prijetnjom upotrebe sile ili na drugi protivpravan način pokuša da promijeni ustavno uređenje Republike Srpske, kazniće se zatvorom od dvije do dvanaest godina." a 12 godina je više od 5 koliko je zaštita imunitetom.
Osoba Dodik Milorad je javno u medijima zaprijetio da će spriječiti sprovođenje pravosnažnih sudskih presuda, čime otima sudsku vlast koja prema Ustavu RS pripada sudovima a time je na "protivpravan način" pozvao na promjenu ustavnog uređenja te čak s obzirom na poslednje događaje, prijeti i upotrebom oružane sile, tako što će policija pucati na pripadnike SIPA, ako po neredbi suda ili tužilaštva pokušaju vršiti istražne radnje koje mu se ne dopadaju. No da se vratimo prijetnjama da se na protivpravan način napadne ustavno uređenje RS, time što će se spriječiti vršenje sudske vlasti i provođenje pravosnažnih odluka:
"KOGA VIDIM NA BN TELEVIZIJI, NEĆE BITI ISPLAĆEN - PA NEK SE ŽALI KOME HOĆE"
To su riječi koje se mogu čuti na video prilogu sa linka navedenog u tački 2. Ovakve prijetnje su utoliko opasnije kad se ima u vidu činjenica da je nedavno u parnici Dodik - Bosić, tužilac (Milorad Dodik) izveo preko svog advokata dokaz, psihijatrijski nalaz i mišljenje o sopstvenoj poremećenoj svijesti:
"Milorad Dodik ima posttraumatski stresni poremećaj, zapada u logoreju, bolest nekontrolisanog i nepovezanog pričanja, a duševni bolovi su prisutni i zbog porodice, jer su se zbog Bosićeve izjave razboljeli njegova (Dodikova) majka i brat, prenosi novinska agencija Patria. Dodik pati zbog toga, duša mu se razara, ima strah za porodicu, lošije spava, napet je, majka i brat su mu se razboljeli i misli da je to posljedica od napada na njega od strane pojedinih ljudi iz opozicije." (Izvor: http://www.nap.ba/new/vijest.php?id=19985).
To što je neka osoba psihički poremećena i neuračunljiva pa se još time i hvali ne bio bio veliki problem da se istovremeno ne nalazi na uticajnom položaju sa praktično neograničenom moći, koju je neustavno pribavila, te nastavlja prijetiti i drugim organima, građanima i sudskoj vlasti koji se usude primjeniti zakon i suprotstaviti njegovoj poremećenoj volji.
Posebno napominjem da je Dodik Milorad izjavio pred kamerama da će sudovi uskoro nekima "zapušiti usta" i naravno desilo se da su sudije shvatile kakve presude treba da donesu pa su presudile da Bosić i Dronjak trebaju Dodik Miloradu isplatiti novčanu nadoknadu zbog klevete...
Izvor (http://www.atvbl.com/dodik-uvjeren-sam-da-cu-dobiti-spor-protiv-bosica-sve-sto-je-rekao-je-laz/) sa video prilogom, gdje se sudu stavlja na znanje šta se od njega očekuje i istovremeno prijeti stranki u postupku:
"Prvi put ovo komentarišem, ali ću sačekati odluku. Uvjeren sam da ću dobiti taj spor, jer sve što je rekao je laž. Svi pokušaji da se nešto inscenira vezani su za kosntrukcije, ali sud treba da zatvori usta mnogima, pa tako i Bosiću. A, o mom sindromu razgovaraćemo nakon presude kada ga sretnem, pa ću vidjeti da li ću ostati uravnotežen", izjavio je Dodik.

PRILOG

Zaključak vlade mila ronhila

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 607

Mafijaški režim koji godinama pljačka, ubija i diskriminiše građane u oba entiteta BIH instalirao je korumpirane službenike u svim državnim organima, sa zadatkom da prikriva zločine njihovih pripadnika. Posebnu ulogu u tome ima tužilaštvo, koje se po svom ustrojstvu, drskosti, bahatosti, bezobrazluku i monstruoznosti može uporediti samo sa Gestapoom. Najočigledniji dokaz toga je uloga te bande plaćenih ubica u prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, koje se desilo prilikom krijumčarenja njihovih saučesnika kriminalaca, tajkuna iz mafijaškog režima...

GESTAPOVSKE METODE REŽIMA

DA POLITIČKO TAJKUNSKA MAFIJA PLJAČKA SVE ŠTO JOJ DOĐE POD RUKU GODINAMA UZ PODRŠKU SVOJIH SERVISA POLICIJE, TUŽILAŠTAVA I SUDOVA JASNO JE SVIM GRAĐANIMA U ZEMLJI ALI NA ŠTA SU SVE SPREMNI DA BI PRIKRILI SVOJ KRIMINAL MNOGI NISU MOGLI NI DA ZAMISLE. VEĆ SMO POKAZALI KAKO JE IZVRŠENO I PRIKRIVENO KRIJUMČARENJE PREKO ZLOČINAČKE BOBAR GRUPE:

POčETAK PADA RONHIL MILORADA

A U NASTAVKU SLIJEDE DOKAZI O NASTAVKU PRIKRIVANJA KAKO TOG ŠVERCA TAKO I UBISTVA. UPOZORAVAMO DA SNIMCI NISU PREPORUČLJIVI ZA OSJETLJIVE OSOBE...
Mafijaški režim koji godinama pljačka, ubija i diskriminiše građane u oba entiteta BIH instalirao je korumpirane službenike u svim državnim organima, sa zadatkom da prikriva zločine njihovih pripadnika. Posebnu ulogu u tome ima tužilaštvo, koje se po svom ustrojstvu, drskosti, bahatosti, bezobrazluku i monstruoznosti može uporediti samo sa Gestapoom.
Najočigledniji dokaz toga je uloga te bande plaćenih ubica u prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, koje se desilo prilikom krijumčarenja njihovih saučesnika kriminalaca, tajkuna iz mafijaškog režima:
Fotografije i skenirani dokumenti pokazuju o kakvoj se ZLOČINAČKOJ ORGANIZACIJI radi:
POSLIJE 6 MJESECI "ISTRAGE" OT BIJELJINA ŠALJE OBAVJEST NA CIJELIH 10 REDOVA TEKSTA DA JE OSMOGODIŠNJA DJEVOJČICA SAMA KRIVA ZA SVOJU SMRT JER SE NABOLA NA KORPU OD BICIKLA!
Manipulacijama sa saučesnicima krijumčarima i uticajem na druge svjedoke izmislili su priču da je djevojčica pala sa bicikla i tom prilikom se nabola na žicu korpe, prikrivajući da je tada u krug tajkunske firme, kamion dovezao neku robu. Pošto su omogućili da vozilo pobjegne, to se zataškava danima, pa tako portir Univerzala 5 dana po ubistvu nastavlja sa sakrivanjem i ne kaže ni riječ u izjavi datoj MUP-u:
No, pošto smo to naknadno otkrili, 15 dana kasnije ista osoba priznaje u tužilaštvu dolazak kamiona i čak tvrdi da je to rekao u prvoj izjavi, na šta tužilac ne reaguje:
Međutim, trudeći se da ne pomene kamion u izjavi datoj policiji, portir priznaje da je vidio tragove krvi na asvaltu dok je prilazio djevojčici, što pokazuje i fotografija mjesta zločina:
KADA SAM POSTAVIO PITANJE "AKO DA SMRTI DOŠLO POSLIJE PADA SA BICIKLA" KAKO JE MOGUĆE DA JE DJEVOJČICA KRVARILA 10 METARA PRIJE TOG PADA" ? (ŠTO SE JASNO VIDI NA SLICI) KRIMINALCI IZ TUŽILAŠTVA NA TO NIKADA NISU ODGOVORILI I PREKIDAJU SVAKI KONTAKT SA PORODICOM...
Žica na korpi koju su podmetnuli kao uzrok smrti se vidi na narednoj slici:
Kolike su dimenzije žice i njen izgled možemo vidjeti na snimku gdje se to mjeri lenjirom, te je vidljivo da je prečnik odnosno debljina žice oko 3 milimetra:
Sada je važno istaći da je torbu koju je djevojčica nosila preko ramena portir uklonio sa mjesta zločina, te su je potom sakrili saučesnici iz policije i tužilaštva. Tek po okončanju istrage uspijevam da je vidim i fotografišem u sudu:
Kako je došlo do dvostrukog presjecanja kaiša, da li je i to učinila žica ili nešto drugo, gdje je nestao dio, te zašto je boja izmjenjena, tužilačka mafija nije naravno odgovorila, nego je sve pokušala da sakrije od porodice i vještaka, a da bi ostvarili svoj zločinački plan, prikrili su i sve podatke o unutrašnjim povredama šaljući vještaku samo sliku površinske rane. Na narednim slikama je dodat i vrh žice kako bi se lakše analizirala mogućnost teorije da su sve povrede nanesene njome, a slijedi prvo snimak povrede na grudima:
To je jedina povreda za koju vještak trasolog kaže da je znao, a ne samo da nije obavješten o presjecanju kaiša torbe, nego nema podatke ni o izgledu unutrašnjih rana, kao na primjer kanalu kroz kožu:
Više od 3 godine tužilačka mafija je prikrivala ove snimke od porodice, sprečavajući fašističkim metodama pristup svim srodnicima ubijene djevojčice i tek suočeni sa mojom "prijetnjom" da ću svaki dan donositi snimke torbe koju su oprali benzinom i pokazivati je zaposlenima i prolaznicima, uz imena odgovornih, dobio sam diskove kao "manje zlo" po mafijaški režim. Na narednoj slici vidi se kanal kroz grudnu kost, a da li ga je mogla napraviti žica procijenite sami. Po nalazu patologa, ubod u kosti je 1 milimetar dok je sjetimo se žica čak 3 milimetra...
Najslikovitiji prikaz monstruoznih falsifikata tužilačke mafije je na narednom snimku gdje kroz rupu na kosti navodno načinjenu žicom prečnika 3 mm, patolog provlači skalpel oblika lenjira cijelom dužinom:
Pošto je došlo do prodiranja na lijevoj strani grudi, proboda kroz kožu, grudnu žlijezdu i prsnu kost, smrtonosni predmet razdire desnu plućnu arteriju i dušnicu, što se opet u obliku kanala vidi na snimku sa obdukcije:
Izjave vozača i direktora pokazuju da su 3 paketa nečega nestala preko noći, te postaje jasnije zašto je ubistvo djevojčice prikriveno. Skrećem pažnju da tragovi krvi počinju na mjestu ukrštanja putanje bicikla i kamiona:
Slaviša Bobar koji se pominje je 10.04.2013. uhapšen pod sumnjom da je učestvovao u dvije pljačke banke ukupne vrijednost 4 miliona KM, a što je možda još zanimljivije, 25.02.2012. u Bobar banci istog vlasnika gdje je švercovana rova, otkrivena je dokumentacija o transakcijama narko mafije u iznosu od preko 4 miliona KM.
To je naravno sitnica u odnosu na oko milijardu i po maraka koliko je opljačkano samo preko BIB, Bobar i Banke Srpske, što je danas opšte poznato. Jedino što se "ne zna" je to ko su odgovorni i ko je sve pokrao toliki novac, s obzirom da je mafijaški bos ronhil mile zadovoljan (ne)radom Agencije za bankarstvo, i svojih slugu, iz policije, sudova i tužilaštva.
Bobar banka je početkom 2014-te poslije učestalog nevraćanja kredita firmi iz Bobar grupe stranim bankama, dobila rok do kraja septembra da izvrši dokapitalizaciju, (obezbjedi desetine novih miliona evre). To se nije desilo ali zato vlasnik Gavrilo Bobar umire 30.09.2014. poslednji dan zadatog roka a 40 dana kasnije počinje raspad banke, grupe i mafijaškog režima mila ronhila.
TEK DA BUDE SASVIM JASNO, KOGA SVE I ZBOG ČEGA ŠTITE PLAĆENE UBICE IZ TUŽILAŠTVA...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 606

U NASTAVKU RAZOTKRIVANJA OVOG MONSTRUOZNOG KRIMINALA USKORO ĆE BITI UZ FOTOGRAFIJE OPISANO KAKO SU POLICIJA I TUŽILAŠTVO DODIKOVOG MAFIJAŠKOG REŽIMA PRIKAZALI UBISTVO JEDNOG DJETETA KAO SAMOPOVREĐIVANJE DA BI ZATAŠKALI OVO KRIJUMČARENJE I ŠTO IM JE BILO JOŠ VAŽNIJE PLJAČKU MILIJARDI EVRA KOJA JE BILA U TOKU...

POČETAK PADA RONHIL MILORADA

Danas je opšte poznato da je Bobar grupa iz BIH sa sjedištem u Bijeljini, zločinačka organizacija preko koje je režim u Republici Srpskoj, (entitetu u BIH) opljačkao oko 300 miliona maraka, kao suvlasnik Bobar banke a skupa sa BIB i Bankom Srpske ukupno oko milijardu i po KM. Ali osim ovih poznatih činjenica još se kriju mnogi zločini za koje su odgovorni pripadnici političko tajkunske mafije režima Dodik Milorada.
Nagovještaj za to bilo je razotkrivanje preko 4 miliona maraka transakcija narko mafije Darka Šarića 25.02.2012. ali je to ubrzo postala tabu tema jer je trebalo nastaviti sa izvlačenjem novca. Bobar grupa se godinama bavila kriminalnim aktivnostima a jedno od najmonstruoznijih se desilo 23.07.2009. kada je prikriveno ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo do koga je došlo prilikom krijumčarenja u AD Univerzal iz Bobar grupe.
Tog dana je iz Firme Asa auto, prevoznikom Haak trans, prevožena neka roba. Kada su i kako ubačeni paketi za šverc, ostaje da razotkriju nadležni istražni organi a za sada ćemo samo dokazati taj kriminal.
Vozači kamiona koji su dovezli robu pobjegli su sa lica mjesta prije dolaska policije uz pomoć portira i za njihovo postojanje se nije znalo narednih sedam dana sve dok to nije otkrila porodica ubijene djevojčice poslije čega ipak 15 dana poslije tog događaja, dolazi do njihovog saslušavanja, gdje jedan od vozača opisuje da su dovezli 4 paketa robe:
U pitanju su isječci skeniranih dokumenata zbog jasnijeg prikaza a postoje kopije kompletnih izjava. Drugi vozač takođe pominje 3-4 paketa robe:
Da je u pitanju krijumčarenje dokaz je izjava direktora AD Univerzal koji je ujutro od tih paketa zatekao samo jedan što znači da su 3 paketa nečega nestala preko noći...
Dok su vozači istovarivali robu portir AD Univerzal je uklanjao tragove zločina sa asvalta te je tako u sadejstvu sa saučesnicima iz policije i tužilaštva sakriven materijalni dokaz, dječji ruksak koji je ubijena djevojčica nosila preko ramena. Naredna slika je načinjena tek 6 mjeseci kasnije a vidi se da je kaiš dvostruko presječen dio nedostaje dok je ostatak zamrljan jakim hemijskim sredstvom.
Potom je kako se vidi iz izjave kamion nastavio ka Brčkom, Pelagićevu i Odžaku.
Kao dokaz za to priložena je i tahograf traka prema kojoj su vozači taj put prešli za oko 60 minuta uz dva istovara usput, (poslednji u Odžaku i ne računam) vozeći prosječnom brzinom od oko 120 km/h, što ako se uzmu u obzir istovari znači da su vozili mjestimice i više od toga!
Sajt, http://www.viamichelin.com daje podatke o najkraćim udaljenostima između gradova, odnosno putanjama sa više prolaznih tačaka, tako da svako može provjeriti naredne podatke! Slika BIJELJINA-ODZAK, pokazuje da ta maršruta iznosi 123 km i da je predviđeno vrijeme AUTOMOBILOM, za prelazak te relacije, 116 minuta!
Tahograf traka u tom djelu dana međutim pokazuje, da je najčešće voženo do 60 km/h, sa par minuta od oko 80 km/h ??? KAKO SU DAKLE VOZAČI USPJELI PREĆI PUT OD 120 KILOMETARA ZA SAT VREMENA I ISTOVARITI ROBU NE PRELAZEĆI BRZINU OD 90 KILOMETARA NA SAT NITI U JEDNOM TRENUTKU ???
Obavivši taj posao, vozači MIRUJU do 22:10 minuta, kada kreću za Sarajevo, (po sopstvenoj izjavi, to je bilo u zadatoj putanji), to se završava oko 23:30, što je nekih 80 minuta vožnje! Čudno je da su prethodno ODMARALI četiri i po sata, ali to je njihov izbor bio, no da vidimo kolika je udaljenost koju su morali preći: Na slici ODZAK-SARAJEVO, distanca je 212 km, a predviđeno vrijeme, čak 176 minuta, skoro 3 sata, što je više nego dvostruko od vremena zabeleženog tahografom!
PUT OD 212 KILOMETRA, KAMION JE PREŠAO ZA 80 MINUTA, VOZEĆI PROSJEČNOM BRZINOM 159 KILOMETARA NA SAT!!!???
Tahograf opet pokazuje mnogo manju brzinu, evidentiranu u to vrijeme!
OT Bijeljina, (čitaj "OKRUŽNO TUŽILAŠTVO BOBAR") i Specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal, (pravi naziv je SPECIJALNO TUŽILAŠTVO IGOKEA) nisu htjeli i neće da kvare poslove, svojim mafijaškim bosovima Dodiku, Bobaru i ostalima, koji imaju punu kontrolu nad "NEZAVISNIM I SAMOSTALNIM" tužiocima, a ako se slučajno desi neka neposlušnost, tu je vrhovni šef mafije da zaprijeti ukidanjem, svakom sudu i tužilaštvu, koje bi moglo da ga smjesti iza rešetaka, gdje i spada! Prema izjavama vozača kamion je imao kvar pošto je pukao nosač rezervoara koji su potom utegli španerom, (trakom za vezanje robe). Snimak ulaza u "Univerzal" frontalno, na kome su vidljivi tragovi, predmeta, koji se VUKAO I GREBAO, po asvaltu, upravo od mjesta presjeka sa putanjom ubijene djevojčice, TRAG, odnosno otkačio se baš na mjestu gdje počinju tragovi krvi a razmak između usjeka na asvaltu iznosi oko 40 centimetara!
KOLIKA JE ŠIRINA REZERVOARA KAMIONA MERCEDES-ATEGO ???
U NASTAVKU RAZOTKRIVANJA OVOG MONSTRUOZNOG KRIMINALA USKORO ĆE BITI UZ FOTOGRAFIJE OPISANO KAKO SU POLICIJA I TUŽILAŠTVO DODIKOVOG MAFIJAŠKOG REŽIMA PRIKAZALI UBISTVO JEDNOG DJETETA KAO SAMOPOVREĐIVANJE DA BI ZATAŠKALI OVO KRIJUMČARENJE I ŠTO IM JE BILO JOŠ VAŽNIJE PLJAČKU MILIJARDI EVRA KOJA JE BILA U TOKU...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 605

Ustav i zakoni nisu buvlja pijaca na kojoj bi neki kriminalac od dana do dana izmišljao i prepravljao pravila kako mu padne na pamet i kako mu u tom trenutku odgovara a dužnost suda je da štiti prava garantovana zakonom.


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 056780 14 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA

Vrijednost spora:

1000000 (jedan miliona) KM


Na osnovu člana 192. ZPP-u, stav:
(1) Ako je sud propustio da odluči o dijelu zahtjeva ili o svim zahtjevima o kojima se mora odlučiti presudom, a koji su već raspravljeni, stranka može u roku od 30 dana od prijema presude predložiti parničnom sudu da se presuda dopuni. podnosim:

PRIJEDLOG ZA DOPUNU PRESUDE 80 0 P 056780 14 P

Prije svega posebno je važna činjenica da je USMENA FAŠISTIČKA NAREDBA, koju tužena RS primjenjuje prema svim srodnicima djevojčice Ivone Bajo koju je ubila prilikom svojih mafijaških poslova, bila tajna te da je tek krajem 2012-te dokumentom A-326/12, kriminalac Kovačević Novak pritisnut snagom dokaza koje sam dostavio VSITV-u, priznao njeno postojanje i to djelimično a navodno se primjenjuje od 08.07.2010. Da je to laž dokazao sam na glavnoj raspravi jer smo mjesec dana poslije tog datuma, 10.08.2010. moja sestra i ja uhapšeni bez ijedne riječi u zabilješkama ili na suđenju da ta naredba postoji i da se primjenjuje. Umjesto toga, što sam takođe dokazao kriminalci iz OT Bijeljina su LAGALI i naređivali sudskoj policiji da laže kako nisu nadležni, uprkos tome što smo donosili dokaze o krivičnim djelima koja nisu bila predmet nikakve istrage i to pismeno najavili. Dužnost suda u ovom postupku nije da analizira LAŽI Kovačević Novaka izrečene 3 godine poslije izdavanja naredbe i njegova navodna opravdanja za to, nego isključivo da li je rješenje o suspenziji prava ikada doneseno i uručeno u pismenom obliku. Ustav i zakoni nisu buvlja pijaca na kojoj bi neki kriminalac od dana do dana izmišljao i prepravljao pravila kako mu padne na pamet i kako mu u tom trenutku odgovara a dužnost suda je da štiti prava garantovana zakonom. U ovom slučaju osoba koja se potpisala na kraju presude nema nikakve veze ni sa zakonima RS, ni sa Osnovnim sudom koji navodno predstavlja nego radi isključivo za interese zločinačke fašističke organizacije i njene pripadnike, koji godinama pljačaju upravo Republiku Srpsku i njene građane.
Donesena presuda u predmetu 80 0 P 056780 14 P od 31.03.2016. praktično nema nikakve veze sa tužbenim zahtjevima a posebno ne sa dokaznim materijalom i dokaznim postupkom koji uz završnu riječ ima oko 100 stranica. Nijedan moj argument nije osporila ni tužena o svom "odgovoru" ni tokom postupka a nije to učinio ni sud u presudi. Pisano je o svemu što nema veze sa dokaznim postupkom umjesto da se iznese stav o izvedenim dokazima i pravima koja su KRŠENA ILI NISU. Sud je po svom običaju temu prava garantovanih ustavom i zakonima, jednostavno ignorisao kao da se radi o izmišljotinama i fantaziranjima poremećenog psihopate kako me stručno godinama opisuju "neuropsihijatri" tužene RS, Kovačević Novak, Borovčanin Danko i ostali "eksperti" psihoanalize iz OT Bijeljina, sudske policije, Pravobranilaštva RS...
Stoga isključivo u cilju dalje pravne borbe pred sudom u Strazburu podnosim ovaj prijedlog ne očekujući od saučesnika u pljački građana, prikrivanju ubistva, krijumčarenja i drugih brojnih zločina ništa drugo nego nastavak falsifikovanja, laži i bezočnog razbojništva kako bi se zaštitile opljačkane milijarde maraka i drugi članovi zločinačke organizacije kojoj pripadaju. Prije konkretizacije prijedloga za dopunu presude citiraću kompletne tačke iz tužbenog zahtjeva sa podebljanim dijelovima zahtjeva o kojima sud nije izneo nijedan argument, nijednu riječ, apsolutno nikakav stav kao da i ne postoje u tekstu zahtjeva, citiram:
b) Tužena Republika Srpska, je izdavanjem neustavne, nezakonite naredbe da ZDENKU BAJO, BUDIMKI BOLLIN BAJO I DRUGIM SRODNICIMA, NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA
diskriminisala i ponižavala tužioca, (u periodu od 01.02.2010. do danas) te su mu oduzimana sva ustavom i zakonom garantovana prava, koja je lično pokušavao da ostvari u OT Bijeljina i to pravo da rješenje o suspenziji prava dobije pismeno i ima pravo žalbe i pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom garantovano članom 16 Ustava RS, pravo da dobije podatke koje je tužena RS prikupljala o njemu garantovano članom 23 Ustava RS, pravo da ne bude doveden u ponižavajući položaj garantovano članom 14 Ustava RS, pravo da mu se prava garantovana Ustavom RS, ne mogu oduzeti niti ograničiti i pravo na sudsku zaštitu sloboda i prava garantovano članom 48, pravo na podnošenje krivične prijave garantovano ZOKP-u, pravo na pristup informacijama garantovano ZOSPI-a, te pravo na nediskriminaciju garantovano članom 4 Ustava BIH. Istovremeno je tužena RS, opisivala tužioca Zdenka Baju kao rastresenog, psihički poremećenog, kao narkomana i slično, kako usmeno tako i u svojim službenim dokumentima, što je došlo i do medija gdje je opisivan kao osoba "otišla na živcima" a sve navedeno je dovelo do povrede ugleda, časti i prava ličnosti, te se odgovorna tužena Republika Srpska, obavezuje da na ime naknade nematerijalne štete, za pretrpljene duševne bolove isplati tužiocu Zdenku Baji iznos od 500000 KM, (pet stotina hiljada konvertibilnih maraka, u roku od 30 dana.
c) Tužena Republika Srpska je 19.03.2010. prijavila tužioca Zdenka Baju za "Ugrožavanje sigurnosti" koristeći smišljeno lažnu argumentaciju prilikom usmenog podnošenja prijave putem zamjenika glavnog okružnog tužioca OT Bijeljina,
pismeno u zahtijevu za pretres putem CJB Bijeljina, što je podržala i preko dežurnog tužioca OT Bijeljina, te je izdala naredbu za pretres, putem Okružnog suda u Bijeljini. Osim što je tužiocu odnijela dokaze na računaru o teškim krivičnim djelima za koje je odgovorna, tužena RS je vršila psihički teror nad tužiocem i njegovom porodicom, pretresanjem, praćenjem i danonoćnim nadzorom u 3 smjene ispred kuće. Navedene štetne radnje su viđene od velikog broja komšija, prijatelje, poznanika, te objavljene u medijima, što je doprinjelo da tužilac dobije status, kriminalca pod istragom, psihički poremećenog manijaka, masovnog ubice tužilaca u pokušaju, čime je došlo do teške povrede ugleda i časti Zdenka Baje u javnosti, kao i suspenzije prava ličnosti od strane OT Bijeljina, organa Republike Srpske, pa se tužena Republika Srpska obavezuje da na ime naknade nematerijalne štete, za pretrpljene duševne bolove isplati tužiocu Zdenku Baji iznos od 450000 KM, (četiri stotine pedeset hiljada konvertibilnih maraka), u roku od 30 dana.
A sve ovo takođe i u vezi sa tužbenim zahtjevom u skladu sa ZOO:
1) Naređuje se tuženoj RS da prestane sa radnjama kojom se povređuje pravo ličnosti tužioca, oduzimanju prava bez pravosnažnog rješenja i vrši bilo kakva diskriminacija u odnosu na druge građane.
Novčana nadoknada za nematerijalnu štetu i procjena da li treba biti isplaćena i u kolikom iznosu je jedno a utvrđenje da li je neko pravo povrijeđeno, oteto, suspendovano bez pravosnažnog rješenja ili nije je sasvim drugi pravni problem. Da bi sud mogao uopšte odlučivati o tome treba li narediti prekid radnji kojim se povređuju prava ličnosti neke osobe MORA prethodno ustanoviti, ("utvrditi"), da li se jedno ili više prava oduzimaju, o tome izneti pismeni stav sa argumenacijom vezanom za relevantne članove iz ustava i zakona i činjenice utvrđene dokazima iz spisa. Sud odnosno tužena RS, odnosno, pripadnik zločinačke organizacije instalirane unutar organa RS nije to učinio nijednom riječju.
Može se to tumačiti i tako da je presudu pisao "patriota" uvažavajući činjenicu da sam ja samo jedan od "domaćih izdajnika i stranih plaćenika" kako nas poslije stručne i lično sprovedene istrage opisuje najveći "patriota" RS i šta tu uopšte ima da bilo ko više utvrđuje i preispituje jer takvima naravno, sva garantovana prava i treba oteti da ne bi ometali pariotski transfer novca od naroda na bankovne račune tih istih "patriota" i njihovih sluga. No možda će pred nekim drugim sudom u narednim danima doći do primjene zakonskih odredbi umjesto instrukcija šefa mafije te taksativno predlažem da se u dopunskoj presudi sud o tome odredi i to:
1) Kako glasi naredba o zabrani pristupa u OT Bijeljina, na koga se sve odnosi, zbog čega je izdata, od kada je stupila na snagu i do kada će se primjenjivati te iz kog dokumenta je sud sve utvrdio ???
2) Da li je naredba da "ZDENKU BAJO, BUDIMKI BOLLIN BAJO I DRUGIM SRODNICIMA, NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA" u skladu sa važećim ustavom i zakonima RS ?
3) Da li je naredba o zabrani pristupa donesena u skladu sa ZOUP-u RS i da li je postala pravosnažna nekim rješenjem i kojim?
4) Da li je pismeno rješenje o zabrani pristupa uručeno tužitelju Zdenku Baji i omogućeno pravo žalbe ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu, garantovano članom 16 Ustava RS ?
5) Da li je pismeno rješenje o zabrani pristupa uručeno tužitelju Zdenku Baji i omogućeno pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom garantovano članom 16 Ustava RS ?
6) Da li je tužena RS omogućila tužitelju Zdenku Baji da dobije TRAŽENE podatke koje je prikupljala o njemu garantovano članom 23 Ustava RS, a vezano za oduzimanje računara koji je oduzela poslije lažne prijave te je isti držala u svom posjedu kako bi ga pregledala sa ciljem pronalaska dokaza krivičnog djela ?
7) Da li je tužena RS omogućila tužitelju Zdenku Baji da dobije TRAŽENE podatke koje je prikupljala o njemu garantovano članom 23 Ustava RS, a vezano za praćenje, pretresanje i 24-satni nadzor kretanja i komunikacija, poslije lažne prijave za "ugrožavanje sigurnosti" ?
8) Da li je tužena RS prekršila pravo tužitelja Zdenka Baje da ne bude doveden u ponižavajući položaj garantovano članom 14 Ustava RS, time što ga je mjesecima lagala da nije nadležna za predmet KTA-596/09, izbacivala iz zgrade, hapsila bez potvrde o lišenju slobode tokom 2010-te ?
9) Da li je tužena RS prekršila pravo tužitelja Zdenka Baje da ne bude doveden u ponižavajući položaj garantovano članom 14 Ustava RS, time što ga mu je godinama uskraćivala prava iz člana 16 i 23 ustava te pristup informacijama pismeno traženim prema ZOSPI-a ?
10) Da li je tužena RS prekršila pravo tužitelja Zdenka Baje da mu se prava garantovana članom 48 Ustava RS, i to članovi 16 i 23, ne mogu oduzeti niti ograničiti ?
11) Da li je tužena RS prekršila pravo tužitelja Zdenka Baje na sudsku zaštitu sloboda i prava garantovano članom 48, time što mu nije dozvoljavala izvođenje dokaza ni u jednom predmetu priklopljenom ovoj parnici ?
12) Da li je tužena RS prekršila pravo tužitelja Zdenka Baje na sudsku zaštitu sloboda i prava garantovano članom 48, time što je u predmetu 80 0 P 043325 13 P 2 prekršila pravilo o obrtanju tereta dokazivanja i provela postupak bez ijedne riječi i prisustva diskriminatora ?
13) Da li je tužena RS prekršila pravo tužitelja Zdenka Baje na sudsku zaštitu sloboda i prava garantovano članom 48, time što je u predmetu 80 0 P 043325 13 P 2 falsifikovala činjenice i dokaze te umjesto dana 05.09.2012. u presudi izvodila impresije o danu 13.05.2013. koji nema nikakve veze sa tužbenim zahtjevom ?
14) Da li je tužena RS prekršila pravo tužitelja Zdenka Baje na sudsku zaštitu sloboda i prava garantovano članom 48, tako što ga je poslije "Nužne odbrane" i "Dopuštene samopomoći " kojom se suprotstavio fašističkim napadima tužene RS, hapsila, zadržala u pritvoru a nije izvela pred sud u zakonskom roku od 12 sati što je MORALA učiniti.
15) Da li je tužena RS prekršila pravo tužitelja Zdenka Baje na sudsku zaštitu sloboda i prava garantovano članom 48, tako što je u predmetu 80 1 Pr 007070 12 Pr sakrila 1. svjedoka Mićić Zorana koji je lično izdao naredbu tužiocu da se udalji ?
16) Da li je tužena RS prekršila pravo tužitelja Zdenka Baje na sudsku zaštitu sloboda i prava garantovano članom 48, tako što je u predmetu 80 1 Pr 007070 12 Pr instruisala svjedoka Zorana Čavića da lažno svjedoči pred sudom i negira postojanje naredbe o ZABRANI PRISTUPA, a što je dokazano dokumentom A-326/12, te da laže kako je vikao što ne postoji u zabilješkama niti u prekršajnom zahtjevu ?
17) Da li je tužena RS prekršila pravo tužitelja Zdenka Baje na podnošenje krivične prijave garantovano ZOKP-u, usmeno na zapisnik, članovi "Oštećenje tuđe stvari", "Nesavjestan rad u službi", "Sprečavanje dokazivanja" itd, vezano za uništeni dječji ruksak Ivone Bajo koji je tužena krila 5 godina u svom posjedu ?
18) Da li je tužena RS prekršila pravo tužitelja Zdenka Baje na podnošenje krivične prijave garantovano ZOKP-u, usmeno na zapisnik, vezano za krijumčarenje u AD Univerzal unutar zločinačke organizacije mafijaškog režima "Bobar grupe" koje sam dokazao tokom postupka a koje nije nikada bilo predmet nijedne istrage nijednog organa RS ?
19) Da li je tužena RS prekršila pravo tužitelja Zdenka Baje na pristup informacijama garantovano ZOSPI-a, vezano za oštećenje PRIVATNOG VLASNIŠTVA, dječjeg ruksaka, skinutog sa smrtno ranjene Ivone Bajo, pismeno zatraženo više puta počev od dokaza Zahtjev 11.02.2010. te se tek krajem 2015-te poslije punih 5 i po godina pismeno izjasnila da o razlozima presjecanja kaiša i tretiranja hemijskim sredstvom istog NEMA POJMA a za koje je vrijeme tužioca diskriminisala, lagala, šikanirala, izbacivala, hapsila, pravila budalom, opisivala kao psihopatu i narkomana, rastresenog ludaka kome treba oduzeti sva prava bez objašnjenja i pismenog rješenja ?
20) Da li je tužena RS prekršila pravo tužitelja Zdenka Baje na pristup informacijama garantovano ZOSPI-a, vezano za pitanje kojim je vještačenjem utvrđeno kako su i čime nanesene SVE unutrašnje povrede Ivoni Bajo konstatovane obdukcijom, pismeno zatraženo više puta počev od dokaza Zahtjev 11.02.2010. ?
21) Da li je tužena RS prekršila pravo tužitelja Zdenka Baje na pristup informacijama garantovano ZOSPI-a, vezano za pitanje kojim je vještačenjem utvrđeno kako su nastali krvave mrlje na asvaltu dužinom od 15 metara prije pada kada je navodno došlo do povrede, pismeno zatraženo više puta počev od dokaza Zahtjev 11.02.2010. ?
22) Da li je tužena RS prekršila pravo tužitelja Zdenka Baje na pristup informacijama garantovano ZOSPI-a, vezano za podnošenje krivične prijave protiv portira i firme iz Bobar grupe, posebno imajući u vidu da je tužitelja uhapsila 10.08.2010. uskraćujući mu odluku o tome navodno donesenu nekoliko dana ranije što je dokazano dokumentom Službena zabilješka OT Bijeljina od 06.08.2010 te da je do ove informacije došao tek tokom ove parnice, naredbom suda. ?
23) Da li je tužena RS prekršila pravo tužitelja Zdenka Baje na nediskriminaciju garantovano članom 4 Ustava BIH. imajući u vidu sve prethodno navedene tačke ???
24) Da li je tužena RS prekršila pravo tužitelja Zdenka Baje na pravično suđenje garantovano ustavima RS, BIH i EKOLJPIOS-a, time što je prihvatila u ovoj parnici SVOJ odgovor bez ijedne činjenice i razloga zbog kojih se osporava tužba ?
25) Da li je tužena RS prekršila pravo tužitelja Zdenka Baje na pravično suđenje garantovano ustavima RS, BIH i EKOLJPIOS-a, time što je odbila svjedočenje svih predloženih svjedoka, svih dokaza ponuđenih poslije pripremnog ročišta sa LAŽNIM obrazloženjem da to nije uopšte moguće dok je predmet u fazi glavne rasprave ?

Ovih 25 tački su samo dio od mogućih, (zasigurno preko 100) koje sam mogao napisati o kršenju prava koja je činila tužena RS od 23.07.2009. kada je ubila Ivonu Bajo prilikom jedne od svojih razbojničkih i zločinačkih akcija u tada "uglednu" a sada je opšte poznato zločinačku organizaciju "Bobar grupu" preko koje je godinama krala stotine miliona maraka, švercovala narkotike, prala novac narko mafije i prikrivala sve te kriminalne radnje svim svojim uposlenicima, gestapovskim metodama, uključujući i dokaze ubistva Ivone Bajo koje sam ponudio, prezentovao i dokazao u ovom postupku.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 604

Republiku Srpsku, Federaciju BIH i BIH u cjelini tretiram kao OKUPATORSKU, MAFIJAŠKU, FAŠISTIČKU ZLOČINAČKU ORGANIZACIJU, sve njene službenike i sluge kao neprijatelje, kriminalce i izdajnike, koji će u budućnosti krivično odgovarati za sve zločine koje čine ne samo prema mojoj porodici i meni nego prema svim nevinim građanima...

POJMOVI U TEKSTU ŽALBE

1) ZLOČINAČKA ORGANIZACIJA, (u nastavku ZO) je pojam iz Krivičnog zakona ali suviše blag jer je u pitanju lopovska banda najgorih kriminalaca, zločinaca i monstruma, koji djeluju udruženi sa pozicija u organima vlasti RS. Nemaju nikakve veze sa zakonima RS, prisvajaju sebi prava koja nemaju prema zakonima a garantovana prava građanima otimaju u svrhu konstantne pljačke milijardi maraka i evra iz budžeta, preko banaka, namještenih tendera, javnih nabavki, nezakonitom privatizacijom, i drugim vrstama privrednog i finansijskog kriminala. Članovi ZO su samozvani predsjednik RS, članovi vlade, većina poslanika, većina a moguće i sve sudije, većina a moguće i svi okružni tužioci (u svakom slučaju SVI koji su bilo kada postupali u bilo kom predmetu, vezanom za mene uključujući i one koji su donosili odluke u moju korist, kao recimo OT Doboj, poslije lažne prijave, jer je istraga razvlačena 30 mjeseci), visoko rangirani službenici MUP-a, gradskih uprava, vođe stranaka na vlasti, komanda sudske policije i svi oni koji svjesno krše zakonske odredbe i pružaju pomoć počiniocima krivičnih djela. Suštinski RS nije ZO jer nju čine njeni zakoni nego su to kriminalci u organima RS ali su toliko uticajni, koriste i zloupotrebljavaju pozicije moći na kojima se nalaze te sam prisiljen u skladu sa ZOO, svojim neprijateljima označiti organe odnosno Republiku Srpsku, čime se stvara znak jednakosti između RS i ZO...
AUUUUU, ALA SIPA...
2) PRIPADNIK ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE, (u nastavku PZO) je član organizacije iz tačke 1, formalno zaposlen u organima RS a u stvari instaliran od strane mafije sa zadatkom da pruži logističku pomoć pripadnicima političko tajkunske mafije prilikom pljački naroda i države a kako je javno razotkriveno samo preko BIB, Bobar i Banke Srpske pokrali su od 1,5 do 2 milijarde evra. PZO je prije svega kriminalac koji je član ZO svojom voljom ali i osoba koja pruža pomoć i usluge članovima ZO, usljed njihovog pritiska, ucjena ili kao protivuslugu za poziciju na koju su postavljeni. Pravno gledano potpuno je isto da li sam napadnut fizički ili mi se prava otimaju od strane kriminalca koji to čini svojom voljom ili od strane osobe koja to čini u strahu za ostanak na poslu ili svoj život plašeći se da ne završi optužena i likvidirana kao Dijana Milić, kantonalna tužiteljka, što dodatno potvrđuje da nije samo Republika Srpska, ZO, nego je to kompletna mafijaška tvorevina BIH, skupa sa svim svojim entitetima, kantonima i ostalim oblicima zločinačkog udruživanja radi pljačke i kontrole nad narodom.
U ovoj žalbi ukazaću prije svega na svjesno, smišljeno i uporno kršenje zakona od strane PZO te pogrešne primjene materijalnog prava a što se tiče činjeničnog stanja koje nije utvrđeno ili je pogrešno utvrđeno za to će biti potrebno da sudsko vijeće pročita u cjelosti zapisnike sa glavne rasprave kojih ima oko 100 stranica uz sve restrikcije i ograničenja koja mi je nametao PZO.
Na osnovu člana 238. Ustava SFRJ: "Nitko nema pravo da prizna ili potpiše kapitulaciju, niti da prihvati ili prizna okupaciju Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ili pojedinog njenog dela. Nitko nema pravo da spreči građane Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije da se bore protiv neprijatelja koji je napao zemlju. Takvi akti su protivustavni i kažnjavaju se kao izdaja zemlje. Izdaja zemlje je najteži zločin prema narodu i kažnjava se kao teško krivično delo."
obavještavam tuženu RS i sve njene samozvane organe da Republiku Srpsku, Federaciju BIH i BIH u cjelini tretiram kao OKUPATORSKU, MAFIJAŠKU, FAŠISTIČKU ZLOČINAČKU ORGANIZACIJU, sve njene službenike i sluge kao neprijatelje, kriminalce i izdajnike, koji će u budućnosti krivično odgovarati za sve zločine koje čine ne samo prema mojoj porodici i meni nego prema svim nevinim građanima na teritoriji SFRJ.
Posebno je zanimljivo pominjanje pojma "Dopuštena samopomoć" iz ZOO u tekstu presude, jer sam se isključivo ja pozvao na to pravo objašnjavajući zašto sam se suprotstavio fašističkim naredbama ta tako došao do dokaza da se primjenjuju. Tako i ovu žalbu treba tretirati kao "Dopuštenu samopomoć" odnosno nužnu odbranu od ZO i PZO. S druge strane više je nego jasno da taj pojam nije unesen u presudu zbog mojih radnji nego kao opravdanje za nečiji kriminal iako se ni tužena RS niti bilo koji pojedinac u priklopljenim predmetima nije pozvao na taj član iz ZOO, te se postavlja pitanje zašto je taj član sud uneo u presudu kada je tužena stranka RS a taj član se odnosi isključivo na pojedince, fizičke osobe a ne na organe ili državu. O tome ću još biti riječi ali je nevjerovatno da se država navodno brani od pojedinca preko 5 godina ne na osnovu zakona i pismenih rješenja, nego primjenjuje godinama "nužnu odbranu"...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 603

Bez Dodikove političke zaštite nitko u Srpskoj ne može očekivati bilo kakvu pravnu zaštitu. Od bilo koga! Dodik kontrolira Vladu, veći dio banaka s kojima je u različitim koruptivno kriminalnim odnosima i spregama, zbog zaštite vlastitog korumpiranog i kriminalnog političkog aparata Dodik čvrstom rukom, gotovo gangsterskim metodama kontrolira policiju i Tužiteljstvo, a na suce nije niti potrebno vršiti pritisak, njih ionako Dodikovi ljudi, mogu posjetiti u bilo koje doba dana i noći i objasniti im da im je pametnije suditi onako kako gazdi to najviše odgovara. U protivnom znaju što ih čeka...

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU BANJA LUKA


PRITUŽBA NA T13 0 KTPO 0029558 16

Veza : Naredba po navedenom predmetu OT Banjaluka od 10.02.2016.
U skladu sa ZOKP-u, pritužba se podnosi u zakonskom roku zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i primjene pogrešnog člana odnosno netačne interpretacije člana na osnovu koga je prijavljeno krivično djelo. Ova odluka OT Banjaluka nema nikakve veze ni sa zakonom ni sa činjenicama ali ima sa izjavom glavnog republičkog tužioca RS, da je (dokaz snimak "Politicka volja.avi" na priloženom disku) "ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA POTREBNA ALI NEMA POLITIČKE VOLJE..."
To nedvosmisleno znači da između države i mafije stoji znak jednakosti i da su tužilaštva servisi tajkunsko političke mafije što vrlo dobro zna i OT Banjaluka jer je recimo zataškalo kriminal političke mafije i Hypo banke u predmetu KTA II-244/2007 odnosno T13 0 KT 0005742 11, što je omogućilo i da se nesmetano nastavi pljačka preko BIB, Bobar i Banke srpske ukupno oko milijarda i po maraka što je samo vrh ledenog brijega. Prenosim komentar iz štampe vezano za taj slučaj :
"Bez Dodikove političke zaštite nitko u Srpskoj ne može očekivati bilo kakvu pravnu zaštitu. Od bilo koga! Dodik kontrolira Vladu, veći dio banaka s kojima je u različitim koruptivno kriminalnim odnosima i spregama, zbog zaštite vlastitog korumpiranog i kriminalnog političkog aparata Dodik čvrstom rukom, gotovo gangsterskim metodama kontrolira policiju i Tužiteljstvo, a na suce nije niti potrebno vršiti pritisak, njih ionako Dodikovi ljudi, mogu posjetiti u bilo koje doba dana i noći i objasniti im da im je pametnije suditi onako kako gazdi to najviše odgovara. U protivnom znaju što ih čeka..."
OBRAZLOŽENJE
1) Netačno je da je opisano djelo, (djela) počinjeno na teritoriji OT Banjaluka, jer su navedena dva primjera povezana sa dvije internet adrese kao dokaz i to izjava Dodik Milorada vezano za odluku Okružnog privrednog suda u Bijeljini čija je tema Birač iz Zvornika (sve na teritoriji OT Bijeljina), dok je drugi slučaj prijetnje radnicima na mitingu u Istočnom sarajevu, (nadležnost OT Istočno Sarajevo). Dokaz za to je članak "http://www.slobodna-bosna.ba/vijest/16331/dodikova_ucjena_ako_nekog_od_radnika_raop_a_vidim_na_bn_televiziji_nece_biti_isplacen.html" iz koga izdvajam dio koji to potvrđuje: "Dodik je na stranačkom skupu u Istočnom Sarajevu javno obećao da će Vlada RS ispuniti data obećanja, ne pricizirajući rokove, ali samo onim radnicima koji ne budu dramatizirali svoj problem pred novinarima BN televizije."
Ta rečenica je uokvirena pravougaonikom na slici "Dodikova ucjena.png" a na disku se takođe nalazi i video zapis "Milorad dodik ucjenjuje radnike RAOP-a.avi" preuzet sa stranice "http://www.rtvbn.com/317505/Dodik-ucjenjuje-radnike-RAOP-a-Koga-vidim-na-BN-u-nece-biti-isplacen-(VIDEO)" gdje počinilac krivičnog djela jasno kaže, citiram: Vidim da pričaju stalno i svako veče o radnicima Raopa jel tako? Rekli smo im, rekli smo im bit ćete isplaćeni svi po sudskim rješenjima. Danas večeras kažem da će biti tako ali ću još jedno reći. Koga vidim na BN televiziji neće bit isplaćen pa nek se žali kome hoće.
KAKO SU U PITANJU DVA DOGAĐAJA NA TERITORIJI DVA OKRUŽNA TUŽILAŠTVA TO BI O DALJEM POSTUPANJU TREBALO KONSULTOVATI REPUBLIČKO TUŽILAŠTVO...
2) Krivična prijava je površno pregledana i pogrešno shvaćena jer su dva događaja spojena u jedan. Praktično se i ne pominje prvi primjer gdje je napadnuta sudija Okružnog suda iz Bjeljine:)
Dodik je istakao da sudiju koja je donijela odluku u vezi "Birča" treba da bude sramota, bez obzira koliko se poziva na pravo i pravičnost, jer je presuda bila spekulativna, a što će se pokazati u narednom periodu. On je ocijenio da je pravosuđe u nekim segmentima izvan bilo kakve društvene odgovornosti. On je poručio da će "Birač", koji je stavljen pod kontrolu vlasti i ostvaruje dobre poslovne rezulatate, raditi bez obzira na sudove i neće se izgubiti radna mjesta i funkcija koju ima. Moja prva reakcija nakon odluke suda bila je da se ukine sud u Bijeljini i premjesti na neko drugo mjesto. Možda se to i desi", rekao je Dodik." (Izvor: http://www.klix.ba/biznis/privreda/dodik-birac-ce-raditi-bez-obzira-na-odluke-suda/131019058) a komplatan snimak se može čuti u prilogu "Dodik razmislja o ukidanju Suda.avi".
Izjavu da se "PRAVOSUĐE RS POKAZUJE NESPOSOBNIM DA ŠTITI INTERESE RS, TE DA JE ODLUKA SUDA ŠPEKULATIVNA" treba posmatrati u vezi pljačke koju je Dodik Milorad vršio sa svojim ortacima Litvancima i Romanovom u iznosu od oko najmanje milijardu maraka. Dakle radi se o interesima njega lično i njegove lopovske bande a dužnost tužilaca i sudija je da ih štite...
3) Posledica površnosti je i to da tužilaštvo pogrešno interpretira prijavu navodeći "Birč" umjesto RAOP:
U dostavljenoj prijavi podnosilac navodi da je prijavljeni u medijskom obraćanju izjavio da ukoliko radnici preduzeća Birč i dobiju sudski spor oni po prijavljenom neće biti isplaćeni a što upućuje na zaključak da se pravosnažne sudske odluke neće poštovati niti sprovodi te da na taj način prijavljeni otima sudsku vlast koja prema Ustavu Republike Srpske pripada sudovima i time napada i mijenja ustavno uređenje Republike Srpske.
To je jasno navedeno u mojoj prijavi, citiram: "Kao što možete pogledati u videu, Dodik je jasno i glasno poručio, preciznije ucijenio ljude, zaposlene u "RAOP-u" da se NE POJAVLJUJU na BN Televiziji. Dakle, ukoliko radnici u teoriji i dobiju spor na sudu, oni po Dodiku NEĆE biti isplaćeni što je otvoreno ništenje i derogiranje institucija Republike Srpske: Koliko su ove i ovakve metode "demokratske" sami prosudite. (Izvor: http://www.6yka.com/novost/63939/milorad-dodik-koga-vidim-na-bn-televiziji-nece-biti-isplacen-video#)". DAKLE TUŽILAŠTVO NIJE SHVATILO NI O KOJOJ SE FIRMI RADI A KAMOLI DA LI JE TIME POČINJENO NEKO KRIVIČNO DJELO...
4) No nije samo to pogrešno shvaćeno nego i riječi kojima je djelo počinjeno. Dodik Milorad nije izjavio kako tužilaštvo tvrdi da "ukoliko radnici preduzeća Birč i dobiju sudski spor oni po prijavljenom neće biti isplaćeni" nego je to komentar novinara a šta je tačno izjavio prijevljeni tužilaštvo je trebalo poslušati na video zapisu sa linka koji sam napisao. Stoga sam u ovoj pritužbi naveo te riječi i priložio na disku video zapis kao dokaz, te je bilo kojo koje tužilaštvo da nastavi rad u ovom predmetu obavezno da to tretira kao novi dokaz vezano za član "Obustava istrage" stav 3 ZKP-u.
5) Tužilaštvo potpuno nepotrebno drži predavanje o tome koje su to institucije i netačno opisuje krivično djelo citiram "Djelo se sastoji u pokušaju da se upotrebom fizičke sile ili prijetnjom upotrebe fizičke sile promijeni ustavni poredak Republike Srpske ili da se svrgnu njene najviše institucije odnosno organi. Ova dva zaštitna objekta su funkcionalno povezani jer se napadom na ustavni poredak istovremeno ugrožavaju i najviše institucije države. Radnja izvršenja djela je ograničena na upotrebu fizičke sile odnosno fizičko nasilje. Zaštitni objekat djela je ustavni poredak odnosno ustavno uređenje Republike srpske i najviši državni organi i njihovi izvršni organi.
A sada prvo citiram a potom analizirajmo član 293 Napad na ustavno uređenje "Ko silom ili prijetnjom upotrebe sile ili na drugi protivpravan način pokuša da promijeni ustavno uređenje Republike Srpske, kazniće se zatvorom od dvije do dvanaest godina. Ovde je posebno bitno "objašnjenje" tužilaštva da navodno "Radnja izvršenja djela je ograničena na upotrebu fizičke sile odnosno fizičko nasilje". To naravno nije tačno jer osim prva dva pojma iz relevantnog člana "SILOM" ili "PRIJETNJOM UPOTREBE SILE" (koji podrazumjevaju fizičku silu) postoji i treći pojam a to je poslije riječi ili "NA DRUGI PROTIVPRAVAN NAČIN".
Ovde su dakle 3 različita pojma a samo prvi podrazumjeva direktnu upotrebu fizičke sile, Drugi pojam je samo prijetnja bez konkretno izvršenog nasilja što tužilaštvo lažno prikazuje da je izvršenje ograničeno na upotrebu sile. I na kraju što je najvažnije "DRUGI PRITIVPRAVNI NAČINI". Prije svega jasno je da je napad na ustavni poredak silom, protivpravan ali postoje i drugi načini što je i navedeno u članu zakona a tužilaštvo to smišljeno ne pominje, čime bez upotrebe sile ali protivpravno falsifikuje zakon i pomaže svom šefu mafijaškom bosu Dodik Miloradu da izbjegne odgovornost i nastavi sa pljačkom. U članu zakona nije navedena PRVA I DRUGA I TREĆA radnja što bi podrazumjevalo da moraju sve biti izvršena za počinjenje krivičnog djela nego su rastavljene ovako "PRVA ILI DRUGA ILI TREĆA" moguća opcija.
To znači da za izvršenje krivičnog djela nije neophodno upotrijebiti fizičku silu nego bilo koji drugi protivpravan način, kao što je plava koverta od par desetina ili stotina hiljada maraka uručena okružnom tužiocu, sudiji, poslaniku, ministru... Obećanje za imenovanje na te funkcije ili podsjećanje istima da su imenovani na svoje funkcije pod uticajem šefa bande Dodik Milorada, pa bi isto tako mogli biti i uklonjeni, bilo sa tog mjesta bilo sa lica zemlje kao recimo kantonalna tužiteljica iz Tuzle ili predsjednica suda u Bijeljini vezano direktno za slučaj presude oko Birča, koja je preminula ili "preminula" nekoliko mjeseci kasnije što je u skladu sa nedavno izrečenom prijetnjom Dodik Milorada jednom ministru da će mu se osvetiti i da se "OSVETA SERVIRA HLADNA". Dokaz je video zapis "Ronhilove prijetnje.avi" u kome su te prijetnje izgovorene u intervalu od 02:17 do 02:42 s. To je još jedno krivično djelo Dodik Milorada "Ugrožavanje sigurnosti" za koje takođe nije uopšte potrebno upotrijebiti silu nego samo uputiti ozbiljne prijetnje nekoj osobi. Predsjednica Okružnog privrednog suda u Bijeljini je preminula nekoliko mjeseci poslije izjave o nesposobnom i špekulativnom pravosuđu a recimo Gavrilo Bobar je "preminuo" nekoliko mjeseci od trenutka kada je naloženo Bobar banci da dokapitalizuje depozite odnosno obezbjedi milionske iznose koji su "nestali". Rok je bio do kraja septembra a vlasnik Banke "umire" 30.09.2014. što je bio poslednji dan postavljenog roka...
Iz svega je jasno da je okružni tužilac shvatila, da bi pokretanje istrage protiv mafijaškog bosa Dodik Milorada bila "špekulativna odluka" i "uperena protiv interesa RS" i čak kako sama pojašnjava u svojoj odluci to bi se moglo zaključiti kao napad na ustavni poredak od strane tužioca, jer je predsjednik RS jedna od najviših institucija a špekulacije i istrage o njegovim krivičnim djelima je kako je sam više puta pred kamerama "objasnio" građanima i posebno okružnim tužiocima i sudijama bi bile urušavanje institucija RS i napad na njih, što tužilac sigurno ne želi da ne bi i njoj slučajno Dodik Milorad odservirao nešto hladno...
6) Ne bih se ja ni bavio motivima i razmišljanjima tužiteljice da to nije ona sasvim neprofesionalno uradila tumačeći moje motive riječima "Cijeneći i same navode prijave a imajući u vidu naprijed navedeno očigledno je da u ovom konkretnom slučaju nije riječ o nasilnom svrgavanju institucija Republike Srpske već je očigledno da podnosilac prijave, prijavu podnosi zbog neizvršavanja sudskih odluka...
E pa ta pretpostavka je sasvim pogrešna jer ja nisam nezadovoljni radnik koji je dobio pravosnažnu sudsku presudu o novčanoj nadoknadi koja se samovoljom "glavnog baje" entitetske mafije ne sprovodi, nego hoću da dokažem da je republika srpska najobičnija FAŠISTIČKA RAZBOJNIČKA BANDA, čiji je šef bande kriminalac poznat po ratnom imenu "MILE RONHIL". To je banda koja je pokrala milijarde evra a prilikom jednog od svojih mafijaških poslova, (šverc narkotika u Bobar grupu) 23.07.2009. ubila je osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo ćerku moje sestre, što su kriminalci iz OT Bijeljina pokušali da prikriju ali sam njihovo razbojništvo razotkrio do detalja. Ovde prilažem neke od obilja dokaza za to koje imam.
Slika "Torba.png" na priloženom disku je materijalni dokaz koju je kriminalac Stjepanović Danica iz OT Bijeljina u sadejstvu sa inspektorom Marković Dragoslavom i osobljem Bobar grupe skinula sa ubijene djevojčice te su taj dokaz oprali hemijskim sredstvom i sakrili. Tek 2015-te poslije parnica koje sam pokrenuo protiv lopovske bande RS izdejstvovao sam povrat predmeta te je u priloženom dokazu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" konstatovano razbojništvo kriminalaca iz tužilaštva. Najbitnije činjenice su objašnjene u video zapisu "Zlocin sa potpisom rezima.avi"
Ali put do toga uopšte nije bio lak jer su me prvo 19.03.2010. kriminalci Debeljević, Gruhonjić, Kovačević i Stjepanović, (svi iz bande plaćenih ubica OT Bijeljina) lažno optužili za ugrožavanje sigurnosti kako bi mi oteli dokaze svojih zločina. To naravno nisu uspjeli jer su suviše glupi ko i njihov šef ronhil ali se istraga protiv mene razvlačila 3 godine, kako bih za to vrijeme bio predstavljan kao "opasni psihopata pod istragom" što je najzad okončano odlukom OT Doboj dana 14.12.2012. u predmetu T15 0 KT 0002365 10 pošto mi tužilačka mafija nije uspjela pronaći ništa nezakonito za 3 godine istrage i nadzora komunikacija.
Nažalost, osveta tužilačke i ronhilove bande se nije bazirala samo na meni jer su mog oca tretirali eksperimentalnim lijekovima u trovačnici UKC Banjaluka ili su ga smišljeno otrovali, sakrili kompletnu istoriju bolesti i vratili za Bijeljinu gdje je navodno umro po dolasku a istraga se o tom zločinu za razliku od ovog gdje je prijavljen ronhil mile, vodi preko tri godine u OT Banjaluka, predmet "T13-KTN 00 14576 12". Do danas poslije 3 godine nema odluke o tome uz sve dokaze a OT Banjaluka je za mjesec dana potrčalo da se dodvori svom FIRERU i oslobodi ga od odgovornosti dok je još na slobodi i da "zaštiti interese lopovske bande RS"...
7) Na kraju tužilaštvo kao servis mafije, mila ronhila unosi neosnovano krivično djelo iz KZRS, član 371 "Neizvršenje sudske odluke" koje nema veze sa prijavljenim kriminalcem. Naime Okružni privredni sud u Bijeljini je doneo odluku a šef bande pred kamerama izjavljuje da se ta odluka neće sprovoditi i da će vlada RS, (kojoj on očito naređuje) nastaviti dalje bez obzira na sudove ili bilo šta drugo. Time taj kriminalac ne napada samo sudsku vlast nego i izvršnu. A javno je pozvao i izjavio da neće poštovati odluku Ustavnog suda BIH, vezano za datum 09.01.
Takođe u drugom primjeru vezano za RAOP, se ne radi o nekim pretpostavljenim sudskim odlukama nego prijavljeni mafijaški bos kaže "Rekli smo im, rekli smo im bit ćete isplaćeni svi po sudskim rješenjima al koga vidim na BN televiziji neće bit isplaćen pa nek se žali kome hoće" što znači da odluke sudova već postoje ali on ne dozvoljava da se sprovedu i dalje kaže da će se sprovesti samo u slučaju ako se nezadovoljne stranke ne budu pojavljivale na televiziji nego da čekaju njegovu milost...
Pred Osnovnim sudom u Bijeljini u toku je parnica 80 0 P 056780 14 P gdje su stranke Zdenko Bajo kao građanin i RS kao LOPOVSKA FAŠISTIČKA BANDA. Na narednom ročištu ću predati kao dokaz ovu glupost koju potpisuje OT Banjaluka, (prijava protiv dodik milorada je već predata) i predložiti da se okružni tužilac pozove kao svjedok i objasni besmislice koje ja napisala...

PRILOZI

DISK SA DOKAZIMA

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 602

NA OVAJ ZAHTJEV NIJE ODGOVORENO ŠTO ZNAČI DA SE SUD U CJELOSTI STAVIO U SLUŽBU TAJKUNSKO POLITIČKE MAFIJE I BANDE PLAĆENIH UBICA IZ TAKOZVANOG "OT BIJELJINA"... A SVI SKUPA SU ODGOVORNI ZA PLJAČKU MILIJARDI EVRA OD NARODA OVE ZEMLJE...

GREŠKA U PREVODU

obrazac zahtjeva za pristup informacijama

OSNOVNOM SUDU BIJELJINA

PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama iz                       nadležnosti Osnovnog suda Bijeljina  

                     Molim Vas da mi u skladu sa članom 14. stav 2. Zakona o slobodi pristupa informacijama ("Službeni glasnik RS", broj 20/01), odobrite pristup informaciji iz nadležnosti Osnovnog suda Bijeljina.

 1) Veza 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015.Prilikom primopredaje predmeta izostavljena je „mrežasta metalna korpa“ a koja je deponovana naredbom 080-0-Kpp-09-000 214 od 05.01.2010. te se nalazila na popisu 080-0-Kpp-09-000 214 od 24.01.2014.
Kako je nestao predmet i možete li omogućiti njegovo preuzimanje ???2) U istom zapisniku 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015. konstatovana su oštećenje stavke 4 „dječji ruksak“. MUP u svom odgovoru ističe da ne zna kako je kaiš ruksaka presječen, zašto je zamrljan i gdje je nestao dio te upućuje na OT Bijeljina, dok OT Bijeljina takođe nema pojma i upućuju na MUP i Osnovni sud.
Ja imam dokaz da Osnovni sud nema odgovornosti i da je preuzeo već oštećen, uklonjeni materijalni dokaz ubistva sa mjesta zločina ali očekujem da mi to pismeno potvrdite ili date svoje objašnjenje kako to kažu iz OT Bijeljina3) Veza 080-0-Su-16-000 126 od 15.02.2016.Moj prijedlog je pogrešno shvaćen jer kopiranje kako sam se izrazio i dostavljanje predmeta na uvid nije isto. Svoj prijedlog da se dokazi o krivičnim djelima koje sam priložio u spis 80 0 P 056780 14 P kopiraju i dostave Tužilaštvu BIH, s obzirom da se radi o krijumčarenju iz Federacije BIH u RS, sam istakao i na ročištu 02.03.2016. podvlačeći da je to obaveza svakog službenog lica prama ZOKP-u, te koristim priliku da to sugerišam i sada a pismeno ću o tim dokazima obavjestiti Tužilaštvo BIH, te možda i oni isti službeno zatraže ukoliko odredbe člana „Obaveza prijavljivanja krivičnog djela“ ne budu u međuvremenu ispoštovane

Očekujem da me obavjestite da li sam sada ispravno shvaćen ???

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 601

Nije samo bitno to što su sudovi, smišljeni kriminal pripisali državi nego i činjenica da su sudski postupci bili obična farsa bez ikakve rasprave i dokaznog postupka što sam tada pustio da prođe bez primjedbi kako bih sada imao dokaz da je kompletna sudska vlast zločinačka organizacija i da postupanje sudija nema nikakve veze sa zakonom. Ali svi napori da se sačuva šef bande i novac koji je opljačkao sa svojim kumovima i tajkunima su bili uzaludni jer je skori kraj fašističkog mafijaškog režima u RS a potom i cijeloj BIH jasno vidljiv i najapolitičijim građanima.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

PREDSJEDNIKU OSNOVNOG SUDA

PRAVNA DRŽAVA

Pred osnovnim sudom u Bijeljini u toku je parnica 80 0 P 056780 14 P po mojoj tužbi protiv Republike Srpske, zbog dugogodišnjeg konstantnog otimanja ustavom i zakonima garantovanih prava i posljedica lažne optužbe za ugrožavanje sigurnosti.
U tom predmetu sam priložio i izveo veliki broj dokaza (a tek treba da izvodim najbitnije) o nebrojenim lažima, falsifikatima i krivičnim djelima osoba koje su samo formalno zaposleni u organima RS a sa zakonima i pravom nemaju nikakve veze nego zastupaju interese tajkunsko političke mafije.
Da li to rade zato što su i sami kriminalci svojom voljom i željom ili u strahu od osvete vrha bande koji vlada zemljom nije svejedno ali kako su posljedice njihovog nezakonitog rada iste, odnosno radi se o napadima na mene, moje srodnike i naša prava to ću sve državne službenike tretirati kao kriminalce koji krše zakon svojom voljom.
No, kroz istoriju su propadale i najveće imperije a da neće monstruozna fašistička tvorevina mnogoglave mafijaške aždaje čije glave su već u paničnom strahu od trenutka polaganja računa pred sudom za sve zločine koje su počinili.
Dakle u predmetu koji sam naveo već sam dokazao više krivičnih djela koji su uzrokovali kršenje mojih prava i nanijeli mi štetu kao i neke primjere kada su sudije neke od tih krivičnih djela smišljeno lažno predstavljali kao službene radnje kako bi krivce oslobodili ne samo parnične odgovornosti nego i zatvorske kazne. Ono što sudijama nije ni padalo na pamet je to da ću njihov kriminal u tim postupcima koristiti u ovoj glavnoj bici protiv zločinačke organizacije. Pri tome nije samo bitno to što su sudovi, smišljeni kriminal pripisali državi nego i činjenica da su sudski postupci bili obična farsa bez ikakve rasprave i dokaznog postupka što sam tada pustio da prođe bez primjedbi kako bih sada imao dokaz da je kompletna sudska vlast zločinačka organizacija i da postupanje sudija nema nikakve veze sa zakonom. Zato sam i zahtijevao u predmetu 80 0 P 056780 14 P da se doslovno primjeni zakon i omogući mi se da izvodim dokaze onako kako je propisano ili da se donese rješenje kojim mi se to zabranjuje.
Iako je i dokazni postupak koji mi je sada omogućen i dalje restriktivan, sama činjenica da se vrši a nije ga bilo niti u jednom priklopljenom spisu pokazuje da pravna država ne postoji i da je svaki sudija pojedinac izvršavao naloge mafije a sa zakonom i državom koju bi trebalo da predstavlja nema nikakve veze.
Ali svi napori da se sačuva šef bande i novac koji je opljačkao sa svojim kumovima i tajkunima su bili uzaludni jer je skori kraj fašističkog mafijaškog režima u RS a potom i cijeloj BIH jasno vidljiv i najapolitičijim građanima.
Stoga predlažem Osnovnom sudu u Bijeljini i Pravobranilaštvu RS da postupe u skladu sa obavezom iz ZKP-u i kompletan spis 80 0 P 056780 14 P uključujući i zapisnike sa ročišta na kojima sam izvodio dokaze teških krivičnih djela od kojih je najbitnije krijumčarenje preko Bobar grupe, kopiraju i dostave u DAIZ-u, (SIPA) i Tužilaštvu BIH, koji već imaju dijelove materijala od mene ali će naravno spis koji je mnogo obimniji i uz to potekao od suda, omogućiti mnogo kvalitetniju i efektniju istragu.
Sve naravno ako to već nije učinjeno ranije a svaki državni službenik je dužan da prijavi krivično djelo i sačuva dokaze do kojih je došao na bilo koji način a ako to ne uradi izvršiće krivično djelo nečinjenjem...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902