Nedelja, Decembar 11, 2011

CLANAK BROJ 125

OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI

NA RUKE PREDSJEDNIKU
OBAVJEŠTENJE


Tokom protekle 2010. godine, kao posledica moje borbe protiv organizovanog krimimala, a u znak odmazde zbog obilja dokaza koje sam sakupio, prije svega o ubistvu djevojčice Ivone Bajo, te učešća pojedinih osoba zaposlenih formalno u državnim institucijama, protiv mene je pokrenuto više nezakonitih aktivnosti, od kojih se neke i dalje nastavljaju.
Naime zloupotrebivši svoj službeni položaj pripadnici tužilaštva su obmanuli načelnika kriminalističke policije i lažno me optuživši za "Ugrožavanje sigurnosti", nagovorili ga da podnese zahtjev za aktivnosti koje su im omogućile da dodju do računara koje sam koristio i unište podatke na njemu.
Kako su sve radnje zasnivali na mojoj izjavi da će svi odgovorni za prikrivanje ubistva, završiti u zatvoru, bilo je svima jasno da se nijedan tužilac neće usuditi da podigne optužnicu, ničim utemeljenu, te im je jedino preostalo da odugovlače sa slučajem.
Naravno ja sam konstantno zahtijevao da budem optužen ili da se tužilastvo povuče iz slučaja odnosno da vrati računare, što su poslije 9 mjeseci bili silom zakona prisiljeni da učine, ali iako je to predviđeno u ZKP-u, nikada nisam dobio obavještenje o pregledu računara, relevantni član : Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije, stav (2) O otvaranju privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije tužilac je dužan obavijestiti lice ili preduzeće od kojeg su predmeti oduzeti, sudiju za prethodni postupak i branioca.
Iako sam to zahtijevao, kao i da se prije primopredaje izvrši kontrola ispravnosti, tužilaštvo je nastavilo sa bezakonjem i na njima je odgovornost za uništavanje podataka na računaru.
Hard disk je bio prazan a cd rom neispravan, što jasno govori, šta je bio cilj akcije.
Takođe sam konstantno sprečavan da dostavim dokazni materijal tužilaštvu, a pri pokušaju da to lično uradim, uhapšen sam zajedno sa sestrom, majkom ubijenog djeteta, te uz kršenje više prava predviđenih zakonom, od kojih su najvažnije, pravo na iznošenje odbrane uz izgovor da je suviše kasno i pravo na telefonski poziv, (sestri nije dozvoljeno da pozove advokata...) osuđeni na novčanu kaznu od po 600 KM + 300 za troškove.
Tako je jasno poručeno građanima, šta ih čeka ako se usude krenuti na mafiju...
No i ta presuda je rješenjem Okružnog suda, stavljena van snage, gdje je konstatovano da su i sudska policija i sudija, načinili više krivičnih djela, kako bi nas spriječili da dostaviimo materijal koji teško kompromituje tužilaštvo.
No sve ovo je bio samo okvir za temu koja je u nadležnosti suda, a radi se o "Posebnim istražnim radnjama". Kako je ZKP, jasno predvidio da se pomenute radnje, mogu najviše primjenjivati 6 mjeseci, a onda citiram : Materijal dobijen preduzimanjem radnji i obavještavanje o preduzetim radnjama, stav (3) Sudija za prethodni postupak će, bez odlaganja, a nakon preduzimanja radnji iz ovog zakona, obavijestiti lice protiv kojeg je radnja bila preduzeta. Lice protiv kojeg je radnja bila preduzeta može od suda zatražiti ispitivanje zakonitosti naredbe i načina na koji je sprovedena radnja..
Kako će se uskoro navršiti godinu dana od pokretanja tih radnji, a nisam dobio nikakvo obavještenje, postoje dvije mogućnosti. Ili za te radnje nikada nije izdata naredba, te su ih na svoju ruku provodili pojedini kriminalci, na što ukazuje izjava pokojnog Ace Teodorovića da o tome ništa ne zna. Kada se tome doda činjenica da sam ga uvjerio da ispita sve nepravilnosti u radu policije i podnese zahtjev za saslušanje tužioca, onda osnovano sumnjam da njegova smrt samo par dan kasnije nije prirodna. Druga mogućnost je da su za te radnje izdejstvovali sudsku naredbu, ali je očito da i u tom slučaju, dolazi do prekoračenja roka od sada već 5 mjeseci. Stoga od vas očekujem, pošto formalno ne znam za te radnje i nemam broj predmeta, da ispitate, je li ikada Okružni sud dao naredbu za njihovu primjenu, te ako jeste zašto nisam obavješten po isteku 6 mjeseci. Ja sam već pominjao tu temu u obraćanjima povodom zahtjeva za povrat računara, ali kako je to sasvim drugi predmet i moguće u nadležnosti drugog sudije, nemam nikakvu povratnu informaciju.
Ta tema nije uopšte bezazlena, ali vjerovatno više ne bih pokretao ovo pitanje, da se u nedjelju 13.02.2011. nije pojavila na ulazu u moju kuću nepoznata muška osoba i pod izgovorom da ima problema sa uređajima u svojoj zgradi, pokušavala više od 5 minuta da uđe u naše prostorije, kako bi navodno lično vidjela, kako mi koristimo određene predmete.
U početku sam strpljivo objašnjavao sve što je isticao kao problem, ali on je uporno insistirao na tome, da uđe i lično pogleda kako mi to koristimo.
Iako sam u proteklih godinu dana imao susreta i neuobičajene pokušaje kontakta, a dva puta su pokušali i da me ubiju, ovakav jedan nastup zasigurno nikad ranije nisam doživio.
Tek kada sam rekao da mene ne zanima šta ko ima u svojim kućama i kako to koristi i ne vidim zašto to njega interesuje, on je odgovorio da je samo radoznao i da nije nikakav špijun.
Vrlo zanimljivo, ne kaže da nije lopov ili voajer ili manijak, nego baš špijun.
Vratrimo se sada na "Posebne istražne radnje" u okviru kojih je predviđen i prikriveni istražitelj, odnosno informator, kome se mogu načiniti i lažni dokumenti.
Šta je htio taj neznanac? Da ubaci prislušni uređaj ili da podmetne kesicu narkotika...
Ostalo bi samo da anonimni građanin dojavi, kako je Zdenko Bajo dilovao heroin na ulicama grada, te bi uspješnom akcijom policije, koju je zatražilo OT Bijeljina, bila pronađana ta kesica. Ili ko zna šta su zamislili.
Ostaje činjenica da je prekršen zakon i da 5 mjeseci od isteka roka za obavještavanje, to nije ispoštovano. Ja sam te kriminalce uhvatio sa rukama krvavim do ramena i imam neosporne dokaze o njihovim zločinima. Oni su spremni na sve.
Nedeljko Radman je umro na saslušanju. Aco Teodorović je doživio srčani udar, čim je poslao zahtjev za saslušanje kriminalca iz tužilaštva. Šta se sa tim desilo? Upadom na BN televiziju, daju jasan signal, šta će se desiti onoma koji objave bilo šta što je na štetu mafije. Tako tužilaštvo postaje sila iznad i izvam zakona, a u suštini nastupa kao banda drumskih razbojnika, te nijedan medij ne smije da se suprotstavi njihovoj volji.
Pozivam sve zaposlene u Okružnom sudu da se priključe borbi protiv organizovanog kriminala, (već sam pozvao i neke druge institucije - u prilozima). Ja imam dokaze protiv njih. Ne tražim ni od koga da izlaže svoj život opasnosti. Samo radite po zakonu i ne dozvolite da vas pripadnici organizovanog kriminala koriste da bi izbjegli zasluženu kaznu. Već godinu dana meni je spriječen pristup bilo kome iz tužilaštva, kako bih obrazložio dokazni materijal o krivičnim djelima istih.
Naravno da je to logičan potez kriminalaca, da se bore za svoj opstanak, po svaku cijenu.
Dužnost svih nas je da im se suprotstavimo...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me