Nedelja, Decembar 11, 2011

CLANAK BROJ 124

PO PRIJEMU OVOG DOKUMENTA, OKRUŽNI SUD U BIJELJINI JE DONIO RJEŠENJE O POVRATU ODUZETIH RAČUNARA, SA KOJIM SE SAGLASIO TUŽILAC! ZA GRAĐANE KOJI NISU UPUĆENI U RELEVANTNE ČLANOVE ZAKONA, NAVODIM ČLAN ZKP-a, PA SAMI ZAKLJUČITE ZAŠTO SU IZ MAFIJEŠKE ORGANIZACIJE OT BIJELJINA, DALI SAGLASNOST:
Kažnjavanje za odugovlačenje postupka
(1) Sud može u toku postupka kazniti novčanom kaznom do 5.000 KM tužioca, branioca, punomoćnika ili zakonskog zastupnika i oštećenog, ako su njihovi postupci očigledno upravljeni na odugovlačenje krivičnog postupka.
(2) O kažnjavanju tužioca obavijestit će se Visoko sudsko i tužilačko vijeće, a o kažnjavanju branioca obavijestit će se advokatska komora.

OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI


PREDMET : 12 0 K 001162 10Kpp

ZAHTJEV

S obzirom da je prošlo skoro osam mjeseci od kada su pripadnici organizovane kriminalne grupe, (tužilačke mafije), čiji pripadnici umjesto da obavljaju časno i profesionalno posao tužioca, da gone počinioce krivičnih djela, nastupaju kao servis ogranizovanog kriminala, pokrenuli na osnovu lažne prijave više neregularnih i nezakonitih radnji protiv mene, zahtijevam od suda da neodložno reaguje i prekine to bezakonje, tiraniju i teror tužilaštva.
Same radnje koje su preduzete, jesu istina predviđene zakonom, ali je osnova lažna, dakle prije svega prijava i svi podaci koji su dostavljani, kako načelniku kriminalističke policije, tako i tužiocu te sudiji. Istina je da ja nisam imao uvid u dokumentaciju na osnovu koje se odlučivalo o pokretanju pomenute procedure, te ne mogu u ovom trenutku osporavati zakonitost niti jedne naredbe, nego samo legitimitet i istinitost ulaznih podataka, ali je evidentno da je prošlo više od 50 dana, kada je istekao krajnji rok za "Posebne istražne radnje", te sam morao dobiti obavještenje od suda, shodno članu ZKP-a "Materijal dobijen preduzimanjem radnji i obavještavanje o preduzetim radnjama" stav 3 : Sudija za prethodni postupak će, bez odlaganja, a nakon preduzimanja radnji iz ovog zakona, obavijestiti lice protiv kojeg je radnja bila preduzeta. Lice protiv kojeg je radnja bila preduzeta može od suda zatražiti ispitivanje zakonitosti naredbe i načina na koji je sprovedena radnja.
U prethodnom periodu sam obavijestio sud da sam prethodno podneo krivične prijave protiv nekih od pripadnika kriminalne grupe i aktivno sakupljao dokaze o tome, te je praktično, sud stao na stranu jedne od strana u sporu i to one prvoosumnjčene.
Teoretski, postoji mogućnost da su nasuprot meni najokoreliji kriminalci i ubice, te je na taj način omogućeno istima da dođu u posjed dokaznog materijala i unište ga.
Na sreću, ja sam to predvidio ranije i dislocirao podatke sa računara ovdje u Cirih.
Pošto njihov pakleni plan nije uspio, jedino što im je preostalo kao protivteža mojim argumentima je neka fiktivna istraga, koja me predstavlja u institucijama kojima dastavljam podatke o njihovim zločinima, kao neuračunljivog psihipatu i manijaka.
Siguran sam da ste se do sad uvjerili da sve svoje poteze, zasnivam na odredbama KZ-a i ZKP-a, za razliku od tužilačke mafije koja brutalno gazi i pljuje po zakonu i ljudskim pravima, a o ubistvima u koje su im ruke uprljane do ramena, da i ne govorim.
Ja sam se s druge strane uvjerio da iako ne mogu reći da je ijedna odluka suda išla meni u prilog, (čak naprotiv) svaka bila dovedena u vezu sa relevantnim članovima, te iako pravo nije matematika i može biti rastegljivo, te se tumačiti od osobe do osobe drugačije, pa rad suda zaslužuje svako poštovanje.
Tim prije me iznenađuje ovo nepridržavanje navedenog člana i postavljam pitanje da li se radi o nastavku odugovlačenja i bezakonju od strane tužilaštva, nekoj administrativnoj grešci ili sud pokazuje pristrasnost prema onima koji bi teorijski trebalo da su na strani zakona.
Nažalost oni to nisu te očekujem od suda da me obavijesti, kakav je status predmeta u ovom trenutku i zašto nisam obaviješten o preduzetim radnjama.
Zahtijevam da se računari moje sestre, čiji sam zastupnik i g.Xxxxxxxx odmah vrate u posjed vlasnicima, jer je očito poslije osam mjeseci da to što radi tužilaštvo nema nikakve veze sa zakonom, jer je pogaženo moje pravo na suđenje u razumnom roku. Skrećem pažnju da je nedavno izvršen napad u Banjaluci sa ciljem uništenja dokaza, a to gdje se isti nalaze ne znamo mi obični građani, nego upravo tužioci.
Osnovano sumnjam s obzirom da se u međuvremenu desilo više nemilih događaja u režiji tužilačke mafije, da će pokušati uništiti pomenute računare ili alternativno podmetnuti neki materijal, koji bi me povezao sa Bin Ladenom, Mladić Ratkom, Al Kaidom, atentatom na Kenedija, Linkolna ili Cezara, ko zna šta im sve može pasti na pamet.
Takođe očekujem od suda da kazni tužioca za odugovlačenje i da učini sve prije svega kao čovjek, ljudsko biće, a potom i kao sudija da se na osnovu dokaznog materijala koji sam dostavio, pripadnici tužilačke mafije procesuiraju u najkraćem roku, jer svaka sekunda koju provedu na slobodi, je sramota za državne institucije, a da ne pominjem opasnost koju predstavljaju po živote onih koji su svjedoci njihovih kriminalnih aktivnosti.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me