CLANAK BROJ 88

TUŽILAŠTVO

SERVIS MAFIJE

Dokazni materijal o kriminalu u Tužilaštvima je izuzetno obiman i sada će biti prezentovan samo manji dio, no prije svega ističem da nemam namjeru prikazivati sve tuzioce, kao kriminalce, jer ih nisam sve ni analizirao, niti imam podatke o njima svima.Pojam TUŽILAČKA MAFIJA, odnosi se na one pripadnike Tužilaštava, koji su korumpirani od strane organizovanog kriminala i rade za interese mafije. Koliko mogu i da li uopšte mogu da se suprotstave mafiji, tužioci, koji bi da rade prema zakonu, pojasniće malo dalji redovi ovog teksta...
Poslije prvih susreta sa inspektorom Marković Dragoslavom i tužiocem Stjepanović Danicom, a poslije ubistva Ivone Bajo, bilo mi je jasno da se radi o kriminalcima, koji žele da sve predstave kao nesrećan slučaj. Stoga sam sve podatke do kojih sam dolazio prebacivao u elektronski oblik, kako bih imao dokaze ne samo o tome da se radi o zločinu, nego da je on i prikrivan od strane istražitelja.
Tada nisam znao zbog čega, ali je bilo jasno da je nalog za takvo nešto mogao doći samo sa višeg nivoa vlasti, odnosno iz vlade, jer se ne bi usudili da ubistvo prikrivaju na lokalnom nivou!
U sklopu radnji koje treba da dokažu kriminal unutar institucija vlasti, predao sam u septembru 2009 godine disk sa podacima do kojih sam dosao, tužiocu Stjepanović Danici, sa namjerom da o tome dam i izjavu, zvanicno u Tužilaštvu, odnosno podnesem usmenu krivičnu prijavu, prije svega protiv portira firme "Univerzal", koji je o događaju prilikom koga je ubijena Ivona Bajo više puta mjenjao drastično iskaz...
Na tom disku se nalazio veći broj dokumenata, a sada izdvajam tekst "UBISTVO", koji se može pročitati na linku:

DRZAVA STITI UBICE DJECE ???

U tom tekstu su obrađene sve moguće opcije zločina, a jedna od tih je prikazana riječima:
AKO OSOBLJE UNIVERZALA DAJE LAZNE PODATKE, ONDA SE TRAGEDIJA MOGLA DESITI SLUCAJNO ILI NAMERNO KRIVICOM NEKOG OD NJIH. JEDNA OD MOGUCNOSTI JE DA SE SA NEKOG VOZILA ILI MASINE KOJA JE ULAZILA U KRUG FIRME OTKINUO, ODLETEO NEKI PREDMET (MOZDA POD PRITISKOM ILI USLED PUCANJA), TE POGODIO DETE U PROLAZU.
Nadalje sam predvideo, zašto se prikriva jedan takav monstruozan zločin:
DANIMA SE NIJE ZNALO ZA POSTOJANJE KAMIONA (NEMA IH U ZAPISNICIMA POLICIJE), A MOZDA NE BI NIKAD BILI SASLUSANI DA JA I SESTRA NISMO O TOME OBAVESTILI ADVOKATA. CAK I TADA SE DUGO KRILO KO SU VOZACI I KOJI JE KAMION... A KAKO JE TO MOGUCE?
ODGOVOR: UNIVERZAL - BOBAR - SNSD - DODIK (SME LI NEKO OVO DA OBJAVI?)

Posledica toga je bila da kriminalac Stjepanović Danica, nije htjela da evidentira dokazni materijal te je odbila da uzme krivičnu prijavu sa dokazima do kojih sam došao, a razgovor koji to potvrđuje se može preslušati na linku:

DANICA

Zašto je to tako, bilo je jasno 8 mjeseci kasnije, kada sam uspio da dođem do izjava svjedoka iz kojih se vidi da su vozači kamiona imali kvar, te su rezervoar vezali španerom, odnosno trakama za vezanje robe, a po mišljenju jednog vještaka, predmet koji je ubio djevojčicu je bio trakastog oblika.
Dokazni materijal o tome se nalazi na linku :

DOKAZI

Jedna od fotografija je slika metalne trake, koja u dlaku odgovara dimenzijama rane na grudima Ivone Bajo!
U razgovorima sa "istražiteljima" dok je to još bilo moguće sam isticao mnoge nepravilnosti i pitanja bez odgovora! Tako je jedna od najvažnijih stavki bila teorija o padu sa bicikla i povredi na vrh žice. Sa slike snimljene na mjestu zločina:

MJESTO ZLOCINA

vidi se da tragovi krvi počinju bar 10 metara prije pada, te se postavlja pitanje:
AKO JE IVONA BAJO UMRLA ZBOG PADA NA ZICU, KAKO TO DA JE KRVARILA DESETAK METARA PRIJE TOG PADA ???
Priča koju nam je ispričao portir Sofrenić Blagiša, da je vidio djevojčicu, kako vozi, iskašljava krv i na kraju pada, je po snimku sa lica mjesta tačna, ali pošto se nije uklapala u izmišljeni scenario, on se odmah poziva da da novu izjavu i mjenja priču. Njegove izjave u policiji i tužilaštvu su takođe u "DOKAZIMA", a postoji i dio usmene izjave iz koje se vidi da je on lično uklonio materijalni dokaz TORBU, sa mjesta zločina

TORBA

Dakle iz te izjave se vidi da osim toga sto je uklonio torbu, i njegov opis mjesta odgovara slici. Krvave mrlje se vide na podjednakim razmacima, što ukazuje na to da je djevojčica pošto je pogođena nekim predmetom, nastavlja da se kreće još desetak metara i na kraju nemoćno se spušta na asvalt.
Torba koja je uklonjena sa mjesta zločina, je kasnije nestala i iz tog vozila koje je dovezlo djevojčicu u bolnicu, dok su sve druge stvari ostavljene. Sve do okončanja istražnih radnji, 6 mjeseci kasnije, nije bio poznat taj slijed događaja, a onda sam u zgradi Osnovnog Suda, načinio snimke te torbe iz kojih se jasno vidi da je kaiš presječen dvostruko. Presječeni dio nestao je sa lica zemlje, a veći dio ostatka je izmjenjene boje, što ukazuje de je opran jakim hemijskim sredstvom. Niti u jednom dokumentu istražnih organa ili izjava svjedoka, te mišljenjima vještaka se to ne pominje ???
Podatke o tome i snimke na disku sam vec od februara 2010 godine dostavljao na više različitih adresa, ali poslije evo više od 18 mjeseci, zvaničan stav državnih organa je da im to nisam dostavio nikada!
Dakle neko od njih je pošiljku koju sam poslao proslijedio Specijalnom tužilaštvu u Banjaluci, koju je obrađivao zamjenik Glavnog specijalnog tužioca, a čija odluka je u cjelosti sadržana u paketu sa dokazima. Ovom prilikom samo jedan dio njegovih zapažanja uz opasku da je očito izneo suštinu mojih tekstova:

DIO OPISA KRIVICNIH DJELA

Tekstualni prikaz izjave vještaka je takođe unutar paketa sa dokazima, dok se razgovor može poslušati na linku:

IZJAVA VJESTAKA

No gospodin tužilac ističe da za svoje tvrdnje nisam dostavio niti jedan materijalni dokaz, te je to razlog donošenja odluke o nesprovođenju istrage! Dio u kome se to vidi slijedi:

DIO OPISA KRIVICNIH DJELA

Stoga sam u sklopu pritužbe koju sam poslao dostavio i disk sa tim dokazima, citiram dio teksta:
Na neke adrese sam dostavio i cd, a vama ocito nisam, te to cinim ovom prilikom, a na disku se nalaze neki od dokumenata koje sam prikupio, ukljucujuci i one koje ste istakli...
Kompletnu pritužbu možete pogledati na linku:

PRITUZBA SPECIJALNOM TUZILASTVU

No u odgovoru Kolegija, odnosno odluci Glavnog specijalnog tužioca, neme ni slova o dokazima ili bilo čemu od materijala koje ja pominjem, a taj dokument je takođe u paketu sa ostalim dokazima!
Taktika tužilaštva je očito da ignoriše dokaze koje sam dostavljao, jer istovremeno u Bijeljini je dvije godine na snazi FAŠISTIČKA USMENA NAREDBA, da niko od srodnika ubijene Ivone Bajo ne može ostvariti nijedno zakonom predviđeno pravo u OT Bijeljina, odnosno ne možemo niti podnositi krivične prijave, niti razgovarati sa tužiocem o slučaju niti dostavljati nove dokaze, a takođe ni Zahtjeve za pristup informacijama. Da bih došao do dokaza o tom fašističkom tretmanu, morao sam da provedem popodne u zatvoru. Slijedi izjava svjedoka o tome, a kompletan dokument je u Dokaznom paketu!

FASISTICKA USMENA NAREDBA

Dakle, ta naredba ne samo da je krivično djelo, odnosno više njih, nego je i klasičan primjer fašizma. Naime sprečavanje nekog zakonom predviđenog prava, odnosno otamajući isto građaninu, počinilac čini krivično djelo! Međutim primjenjujući diskriminaciju, prema cijeloj jednoj porodici, kriminalac Kovačević Novak, je prešao sve granice predviđene Krivičnim zakonom i pokušavajući prikriti svoje zločine, daje fašističke naredbe!
Naravno da taj kriminalac nije usamljen u svojoj fašističkoj politici, jer Sudska policija nije mogla izvršiti taj kriminalni i fašistički nalog bez dozvole više komande. Neću sada komplikovati ovaj ionako složen dokument navođenjem članova Zakona o Sudskoj policiji, Krivičnog zakona i Zakona o krivičnom postupku, nego ću samo obraditi dokument koji je potpisao Glavni specijalni tužilac. Kompletan dokument slijedi:

STAV SPECIJALNOG TUZILASTVA

dok je tekst koji je upućen institucijam vlasti moguće vidjeti na linku:

DOPUNA ZA UDT I US

Jasno se vidi iz mog dokumenta da niti u jednoj rijeći ne pominjem Specijalno tužilaštvo, niti bilo kakve nove dokaze, te je apsurdno da mi se odgovara bilo šta u tom smislu. No tvrdnja glavnog tužioca da taj podnesak ne sadrži nove dokaze je GNUSNA LAŽ, jer bi svaki osnovac mogao da preko linkova koji su prezentovani, ostvari uvid u te dokaze, koje državni organi nikako ne vide, iako im "mašem njima" pred očima već 18 mjeseci...
No, recimo da profesionalni pravnici ne moraju imati neka znanja o upotrebi računara, te ću sada "specijalno" za Tužilaštvo dati uputstvo za uvid u neke od dokaza ubistva Ivone Bajo i prikravanja tog zločina!
Naslove u centru dokumenta, neposredno ispod ove rečenice. treba naciljati strelicom miša i pritisnuti lijevi taster, što će vas dovesti na stranicu, gdje ćete moći pogledati odnosno preslušati dokaze:

TORBA

ZAGUBLJENI DOKAZI

IZJAVA VJESTAKA

Nadalje iz dokumenta koji je potpisao Glavni specijalni tužilac je vidljivo da on opravdava i podržava fašizam, koji sprovodi kriminalac Kovačević Novak! Prije svega se pominju neki "POZITIVNI ZAKONSKI I PODZAKONSKI PROPISI" ???
Za nekog neupućenog građanina, ovaj termin može djelovati ozbiljno i argumentovano. Radi se međutim o jednom izrazu koji koriste pravnici i političari kada nemaju pojam o čemu pričaju i ne znaju na šta da se pozovu...
Ja sam naime u svakom svom tekstu isticao, na koji se član i kog zakona pozivam. Termin "POZITIVNI ZAKONSKI PROPISI" odnosi se na trenutno važeće zakone određene zamlje.
Dakle na moju tvrdnju da su prekršeni članovi Krivičnog zakona "Povreda prava na podnosenje pravnog sredstva", "Povreda ravnopravnosti gradjana", te "Povreda ljudskog dostojanstva" (a ima ih još), te su pogažena i oteta prava predviđena Zakonom o krivičnom postupku, vezano za podnošenje prijave od strane građana, odgovara se tvrdnjom da:
U NEKOM ČLANU NEKOG OD PREKO 100 ZAKONA PIŠE DA GLAVNI OKRUŽNI TUŽILAC MOŽE ZABRANITI NA NEODREĐENO VRIJEME I BEZ IKAKVOG OBRAZLOŽENJE, POJEDINCU, PORODICI, VJERSKOJ GRUPI, ODREĐENOM POLU ILI RASI SVA PRAVA PREDVIĐENA ZAKONOM, VEZANO ZA RAD TUŽILAŠTVA, ODNOSNO ALTERNATIVNO, DA MOŽE DA RADI ŠTO GOD POŽELI SUPROTNO VAŽEĆIM ZAKONIMA...
E to je naravno ta gnusna laž, a za građane koji su se nekada našli ili će se naći na udaru TUŽILAČKE MAFIJE da pojasnim: Ne može u zakonima neke zemlje da postoji član u nekom zakonu, koji garantuje neko pravo, a da istovremeno egzistira i neki drugi član istog ili drugog zakona, kojim se to pravo zabranjuje ili omogućava njegova zabrana!
Tužilaštvo kao servis mafije, je najgora mafijaška organizacija u zemlji i svojim inkvizitorskim i gestapovskom metodima, se ne razlikuje od bande plaćenih ubica! Ja o tome imam ogroman broj dokaznog materijala, i ta kriminalna ogranizacije je toga svjesna, te se iako su me prije više od 18 mjeseci optužili za Ugrožavanje sigurnosti, ne usuđuju podići optužnicu, jer je zasnivana na mojim pisanjima da će svi kriminalci iz tuzilaštva završiti na robiji...
Čak i završni komentar glavnog specijalnog tužioca je disciplinski prekršaj, član "Disciplinski prekršaji tužilaca" Zakona o VSITV, stav 14 "davanje bilo kakvih komentara, dok se predmet ne riješi na sudu, za koje se opravdano može očekivati da mogu ometati ili štetiti pravičnom postupku ili suđenju, ili nepoduzimanje odgovarajućih koraka kako bi se osiguralo da se njemu podređeni uposlenici tužilaštva također suzdrže od davanja komentara"...
No ja nemam namjeru izvještavati o tome Ured disciplinskog tužioca, jer mi je prevashodni cilj da o kriminalu i fašizmu u tužilaštvi obavjestim medije i građane, te na kraju ističem kriminalne aktivnosti u samom Specijalnom tužilaštvu:
Iz dokumentacije koja se moze preuzeti sa gore navedenog linka "DOKAZI" vidljivo je da je tužilac doneo odluku 20.01.2011. Iako je zakonom propisano da se ta odluka proslijedi podnosiocu u roku od 3 dana, ja je dobijam cijelih 30 dana kasnije, sto je vidljivo i po datumu na potvrdi o prijemu pošiljke koju sam uputio povodom te odluke.

POTVRDA

Rok za slanje pritužbe je 8 dana, te je jasno da ga nisam prekoračio, jer bi bila odbačena po tom osnovu.
No to što je dokument zadržan cijelih 30 dana iako je protivzakonito, na prvi pogled nije ništa posebno. Vrlo važno, što se prekršio zakon za nekih desetak puta u prekoračenju vremena...
No, postoji tu još nešto izuzetno zanimljivo! Iz dokumenta kojim je odgovoreno na moju pritužbu, vidi se da je ta moja pritužba stigla već 25.02. (te dodaci na nju kasnije), no ponavljam sada ključni stav sa početka ovog teksta:
Nadalje sam predvideo, zašto se prikriva jedan takav monstruozan zločin:
DANIMA SE NIJE ZNALO ZA POSTOJANJE KAMIONA (NEMA IH U ZAPISNICIMA POLICIJE), A MOZDA NE BI NIKAD BILI SASLUSANI DA JA I SESTRA NISMO O TOME OBAVESTILI ADVOKATA. CAK I TADA SE DUGO KRILO KO SU VOZACI I KOJI JE KAMION... A KAKO JE TO MOGUCE?
ODGOVOR: UNIVERZAL - BOBAR - SNSD - DODIK (SME LI NEKO OVO DA OBJAVI?)

Dakle ratni profiter, koji je za vrijeme dok su drugi krvarili sticao svoje bogatstvo je ličnost, pred čijom je firmom ubijena Ivona Bajo. Bobar Gavrilo je kriminalac koji je trebao da završi na robiji još 2003 godine kada se desio skandal sa zelenim kartonima bez pokrica, a ove godine je javno priznao da poslednjih godinu dana radi po zakonu, (prethodnih 18 je bilo nezakonito). Njegova firma "Univerzal" švercovala je neku robu u saradnji sa firmama iz federacije, što se vidi iz priloga u dokazima, a njegov radnik je uklonio materijalni dokaz sa mjesta zločina!
Protiv portira Sofrenić Blagiše i pravnog lica "Univerzal" podnesene su 2010. krivične prijave, na koje do danas nema nikakvog odgovora, što je očito djelo tužilačke mafije...
Tajkun i kriminalac Bobar Gavrilo, je glavni čovjek najvećeg kriminalca u entitetu Dodik Milorada! Osim što je neviđeni primitivac, drzak, bezobrazan i nepristojan, o čemu imam obilje video materijala, on je javno prijetio, biračima, medijima, demobilisanim borcima, te da će nokautirati jednog novinara!
Vrhunac svega je prijetnja SPECIJALNOM TUŽILAŠTVU!
DAKLE KRIMINALAC POD ISTRAGOM PRIJETI SPECIJALNOM TUŽILAŠTVU UKIDANJEM, 28.02.2011.
To je samo 3 dana poslije dostave moje pritužbe sa diskom i dokazima!
DA LI JE SVE TO SAMO KOINCIDENCIJA ???

EPILOG
1) TUZILAC MAHMUT ŠVRAKA, KOJI JE RADIO NA PRIJAVI UNAPRIJEĐEN JE NA MJESTO GLAVNOG REPUBLIČKOG TUŽIOCA
2) MIODRAG BAJIĆ OSTAJE NA MJESTU GLAVNOG SPECIJALNOG TUŽIOCA
3) ISTRAGA O KRIMINALU TAJKUNSKE OSOVINE BOBAR - DODIK SE NE SPROVODI
4) SPECIJALNO TUŽILAŠTVO NASTAVLJA SA RADOM BEZ DALJIH PRIMJEDBI KRIMINALCA DODIK MILORADA
5) FAŠISTI IZ OT BIJELJINA NE DOZVOLJAVAJU PREDAJU NIJEDNOG DOKAZA O UBISTVU JEDNOG DJETETA
6) TUŽILAČKA MAFIJA NE VIDI NIJEDAN DOKAZ KOJE VEĆ 18 MJESECI ŠALJEM, A VIDE IH HILJADE GRAĐANA NA INTERNETU
No ne zaboravimo, šte se dešava tužiocu koji želi da radi prema POZITIVNIM ZAKONSKIM PROPISIMA!
Dijana Milić, koja nije htjela da sluša naloge mafije je samo na osnovu izjave jedne svjedokinje, koja je usput priznala da je ranije lagala, suspendovana i sada je pod zemljom...
TO JE PORUKA MAFIJE, ŠTA ČEKA NEPOSLUŠNE TUŽIOCE!

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 87

 

(OVAJ DOKUMENT JE UPUCEN SPECIJALNOM TUŽILAŠTVU SA DISKOM U PRILOGU, NA KOME SE NALAZE FAJLOVI SA DOKAZIMA, A LINKOVI KA NJIMA OVDE NARAVNO NISU AKTIVNI...)

OKRUZNOM TUZILASTVU BANJA LUKA


POSEBNOM TUZILASTVU ZA SUZBIJANJE ORGANIZOVANOG KRIMINALA I NAJTEZIH OBLIKA PRIVREDNOG KRIMINALA
SPECIJALNOM TUZILASTVU
PRITUZBA NA : KTA-ST-122/10


Napomena: Dokument je izradjen u dvije verzije i to kao stampani tekst, te u elektronskom obliku, pod nazivom "Prituzba specijalnom tuzilastvu", sa aktivnim linkovima ka drugim fajlovima na koje se poziva, a nalaze se na disku u prilogu...
Naredba pod navedenim brojem je pravi primjer profesionalnog rada, na nacin predvidjen zakonom, sto se ogleda u tome da je tuzilac na vise strana sacinio rezime svog rada i isti obrazlozio. Kako je to naprotiv ucinila tuzilac Stjepanovic Danica, moze se vidjeti na slici
Obavijest.png. Poslije 6 mjeseci navodno neke istrage, sramnih 10 redova iz kojih se ne moze ni naslutiti, do kakvog je zakljucka dosla tuzilac, na koji je nacin doslo do povredjivanja, na kom mjestu, a kamoli da se odgovori na pitanje kako je zica od 2 mm precnika napravila rupu u kosti dimenzija 25x1 mm i sve druge povrede, opisane na skeniranoj slici Patologija.jpg, gdje vjestak iznosi misljenje da je smrt NASILNA i ne daje potvrdu da je nastupila usled djelovanja zice. Tako ni danas poslike 18 mjeseci majka ne zna, kako je njeno jedino dijete izgubilo zivot. O bahatosti, drskosti i osionosti, sa kojima su nastupali pojedini pripadnici tuzilastva prema porodici, necu trositi rijeci...
Dakle, kako sam vec istakao, sa druge strane specijalni tuzilac na impresivan nacin istice sustinu primjedbi koje sam navodio u nekim tekstovima, tako da sam se za trenutak zapitao, kako je moglo doci do odluke o nesprovodjenju istrage. Odgovor na to pitanje sam pronasao na poslednjoj stranici u dijelu gdje se to obrazlaze time da tuzilastvu nije dostavljen nijedan materijalni dokaz, koji bi potvrdio navode u prijavi.
Sada bih istakao nesto, sto je rekao bih i tuzilac konstatovao, a to je da sam dostavljao dokumentaciju na vise adresa, prije svega informativnog karaktera, ocekujuci da ce shodno odredbama ZKP-a, clan "Obaveza prijavljivanja krivicnog djela", nadlezni reagovati.
Na neke adrese sam dostavio i cd, a vama ocito nisam, te to cinim ovom prilikom, a na disku se nalaze neki od dokumenata koje sam prikupio, ukljucujuci i one koje ste istakli...
Samu torbu, nisam mogao dostaviti, jer se i danas nalazi u zgradi suda, a na disku su fotografije koje sam nacinio po okoncanju istrage tuzioca Stjepanovic. Snimci su iz vise uglova, a nalaze se na slikama
Torba 0.jpg, (plakat kojim cu se obratiti gradjanima, prilikom protesta, ako do marta niko iz OT Bijeljina ne bude htio da evidentira nove dokaze, gdje sam uneo svoje komentare), te Torba 1.jpg, Torba 2.jpg, Torba 3.jpg, Torba 4.jpg, Torba 5.jpg. Na slikama Torba test 1.jpg i Torba test 2.jpg, je majka ubijene djevojcice, sa svojom torbom. Bijela linija pokazuje mjesto rane na grudima djeteta, a dio kaisa ispod kod originalne torbe je nestao sa lica zemlje.
Fotografije sam na disku predao u februaru 2010. u pisarnici OT Bijeljina uz dokument
Zagubljeni dokazi, a evo poslije vise od godinu dana za koje vrijeme sam predao i neke druge dokaze, niko iz tuzilastva ne iznosi stav o tome, nego naprotiv stvaraju iluziju da ne znaju za te podatke i onemogucavaju mi pristup, kako ne bi morali da objasnjavaju neobjasnjivo.
Niko dakle nije evidentirao stanje u kome se torba nalazi, niti je o tome nesto znala porodica i javnost, a kamoli da se dao odgovor na pitanja, kako je do presjecanja doslo i cime, gdje je nestao dio kaisa, ko je i zasto oprao kais. Moje je misljenje poznato, a sakrivanje ovog materijalnog dokaza sa mjesta zlocina je jos veci zlocin od samog ubistva, koje je sasvim moguce bilo iz nehata. Ostavljam sad vama da na osnovu fotografija doneseta zakljucak.
U proteklih godinu dana sam sem pokusaja da razgovaram sa tuziocem, predao i vise pismenih zahtjeva, od kojih predocavam jedan od prvih,
Zahtjev Danici.png. Vidljivo je da je predat 17.03. 2010. godine, a umjesto da odgovore, tuzioci su izdejstvovali pretresanje kuce i odnosenje racunara, kako bi unistili dokaze koje imam, a objavio sam i da imam vise audio snimaka, te drugih materijala koje ih kompromituju.
Kao izgovor za to su upotrijebili moje tekstove u kojima sam pisao da ce svi koji su cinili krivicna djela sa ciljem da se prikrije ubistvo, zavrsiti u zatvoru, te me optuzili po clanu 169 KZ "Ugrozavanje sigurnosti" iako nijednu pretpostavljenu prijetnju nisam, izrekao...
Tom prilikom su odneseni predmeti u vlasnistvu moje sestre, (racunar koji sam ja koristio), te predmeti osobe M.K. od kojih je jedan zakonom zabranjen za drzanje. Iako su u toku istog dana obavili razgovor sa tom osobom, gdje je potvrdila vlasnistvo, te 7 dana kasnije dala izjavu o tome u CJB Bijeljina, a dva mjeseca nakon toga izasla pred sudiju, tuzilastvo me i dalje fiktivno goni i po clanu 399, a ne samo 169.
No kako se sve zasnivalo na laznoj prijavi, sa ciljem da mi se uniste podaci, da se uplasim i odustanem, (to sto su prema meni primjenjivali nisam vidio ni u filmovima, a samo je dovoljno da istaknem strazu u tri smjene pred kucom i danonocno pracenje policajcima u civilu i patrolnim kolima, bilo gdje da krenem), te da me predstave kao manijaka i teroristu izmedju ostalog i u vasim ocima, kako bi uticali na vase odlucivanje, nijedan tuzilac se nije usudio da podigne i zvanicno optuznicu. Iako sam mjesecima trazio da budem izveden pred sudiju, (clan 169 ne trazi nakakvo nasilje ili kriminal, kaznjivo je i samo pisanje ili izgovaranje), posto "imaju obilje dokaza", primjenjena je taktika odugovlacenja, no na kraju su poslije mog zahtjeva da me optuze ili odustanu ili budu kaznjeni po clanu "Kaznjavanje za odugovlacenje postupka" ZKP-a, bili silom zakona prisiljeni da vrate racunare,
Povrat racunara.png.
Iako sam zahtijevao da se prije predaje provjeri ispravnost, tuzilastvo se oglusilo, te je odgovornost za unistavanje podataka, (hard disk je bio prazan) na njima.
Takodje je krajem 2010, Okruzni sud, doneo Rjesenje u kome konstatuje da je postupak u kome smo pri pokusaju da dostavimo dokaze uhapseni i izvedeni pred sudiju za prekrsaje bio neregularan i da se isti obustavlja.
No to je samo pozadina dogadjaja u kome smo pokusali dostaviti vise dokaza od kojih je najvazniji izjava vjestaka dr. Busarcevica. Tonski zapis je na fajlu
Miroslav.mp3, dok je transkript iste u dokumentu Izjava vjestaka.html.
To bi bili dakle dokazi mojih pismenih tvrdnji. Naravno, mozda sam ja slikao neku drugu torbu i na drugom mjestu, mozda ono nije glas vjestaka, ali vi to kao tuzilac, shodno clanu ZKP-a "Prava i duznosti tuzioca", mozete provjeriti i ispitati.
S obzirom da se radi o dokazu iz depoa suda i izjavi sudskog vjestaka tuzilastva, vjerujem da cete im dati tezinu koju zasluzuju.
Dakle pomenuti vjestak je dobio samo sliku povrsinske rane,
Trasologija 08.jpg, iako postoje slike i unutrasnjih povreda. Kroz probodenu kost, otvor je 25x1 mm ne moze proci ni vrh zice na korpi Korpa 2.jpg, a pogotovo ne plocica u obliku slova L, koja je obelezena strelicom. Na stranu to sto tupa zica od 2 mm precnika, nije mogla napraviti probod od 25x1 mm, da bi vrh zice naneo sve povrede na desnom plucnom krilu, morao je kroz taj otvor proci i onaj dio sa plocicom. Naravno da bi to vjestak uocio i doneo takav zakljucak koji iskljucuje zicu, te je jasno zasto mu podaci o unutrasnjim povredama nisu dostavljeni.
Nadalje, vidljivo je na slici
Trasologija 10.jpg, da tragovi krvi pocinju cak 15 metara prije navodnog pada na zicu, sto znaci da je prvo pocela da krvari, pa tek onda pala na zicu, sto je apsurdno. To se vidi i iz izjava vise svjedoka, gdje naprimjer portir kaze da je postojao trag krvi na asvaltu prije pada, na kraju svoje izjave, Blagisa 1c.jpg. S druge strane vidljivo je da prvi trag pocinje bas na mjestu , gdje se ukrsta putanja djevojcice sa kamionom koji je po izjavama aktera usao par sekundi u "Univerzal", prije nego sto je dijete palo na asvalt. Kompletna analiza vjestaka i to samo na osnovu povrsinske rane ne daje potvrdu da se radi o zici jer kaze da bi cak i ta "ogrebotina" mogla nastati samo uz dejstvo stranog tijela, sto je tuzilac izostavio u saopstenju na zvanicnom sajtu. Skenirane su sve stranice i nose naziv Trasologija 01 do Trasologija 10.
Kamion koji je dovezao robu je pobjegao prije dolaska policije i bio bi tajna da mi taj podatak nismo saznali. Vidljivo je da su tahograf trake sumnjive, jer pokazuju dva razlicita datuma, a kao oba vozaca su vozila isti kamion u isto vrijeme oko 16 sati
Tahograf trake.jpg. Ne postoji popis robe koja je dovezena, dakle moguce je da se radilo i o par stotina kilograma narkotika. Ako se zna da je za bilo kakav oblik organizovanog kriminala potrebna i logistika nekog iz tuzilastva prije svega, te iz policije, da je ocito neka roba svercovana, da je vlasnik firme prvi covjek u gradu, stranke na celu koje je premijer, tada, a danas predsjednik zemlje, postaje jasno, kako je ubistvo jedne djevojcice postalo tabu tema i drzavna tajna.
No sem tih dokaza dosao sam i do misljenja vjestaka Blazanovica, koji jasno opisuje ubilacko oruzje,
Blazanovic 4.jpg, kao predmet trakastog oblika, a svoje misljenje zasniva na osnovu svih povreda, a ne selektivno, kao dr. Busarcevic, ako se taj izraz uopste moze adekvatno upotrebiti. Od 5 povreda, (rana na grudima, probod kosti, probod kroz grudnu zlijezdu, razderina arterije i dusnice) on je upoznat samo sa prvom, sto je 20%, podataka i to manje bitnih o povredama. Stoga sam i upotrijebio izraz masakriranje vjestacenja, od strane tuzioca.
Predmet opisan od strane vjestaka pronasao sam u gradu, a kako sam saznao iz razgovora sa profesionalnim vozacima koristi se za spanovanje tovara na kamionima.
Metalna traka je na slici
Traka 1.jpg, dok je uvecani dio na slici Traka 1a.jpg, gdje je vidljivo da sirina trake u dlaku odgovara dimenziji ulazne rane na grudima, od 19 mm, koliko je izmjerio vjestak, a vidi se na slici Trasologija 08.jpg.
No to nije sve, jer vozaci koji su dovezli kamion izjavljuju, (posto se portir zaletio i otkrio taj detalj u svojoj izjavi,
Blagisa 2e.jpg) da su rezervoar vezali trakama, posto je nosac pukao Mirsad 6.jpg. Kompletne skenirane izjave portira su u folderu "Dokumenti", (Blagisa), kao i vozaca, (Mirsad). Nije zgoreg dodati da je portir porodici ispricao da je vidio djevojcicu da vozi bicikl, iskasljava krv i pada, a kada smo to ispricali inspektoru, rekao je da nije bilo tako, te ga je sutradan pozvao da da izjavu i gle portir zaista mjenja pricu, a ista osoba je uklonila spornu torbu sa lica mjesta i kostim koji je bio na djevojcici. (Imam takodje snimak njegove izjave, ali je ovom prilikom necu dostaviti, jer planiram da je koristim ako ospori autenticnost). Cilj svega je bio da se pokaze kako je rana zadobijena na mjestu pada, no previdjeli su dio, gdje svjedoci tvrde da su tragovi krvi bili prije nego sto je djevojcica podignuta sa asvalta, dakle nisu kapali sa nje. Uostalom i ne radi se o kapima nego o krugovima nastalim iskasljavanjem.
Ovo je samo dio dokaza koji imam o korupciji tuzioca i inspektora i sasvim je sigurno da ja necu odustati od borbe za istinom. Ja naravno na vasu odluku ne mogu i ne zelim uticati. Samo vam skrecem paznju, da sve dok ne dobijemo odgovore na to zasto je kais torbe u takvom stanju i izuzet iz istraznih radnji, te zasto je vjestak obmanut, prije svega, ovaj slucaj nece biti zavrsen. Da li cete vi imati hrabrosti da se suprotstavite mafiji ili VSiTV te Ustavni sud, koji takodje vode ovaj slucaj ili ce se sve zavrsiti u Strazburu? Mozete li vi legalizovati ocigledan kriminal tuzioca Stjepanovic i odluciti da je standardna procedura da tuzilac prikriva sve tragove, dokaze i rezultate vjestacenja, koje ne odgovaraju cilju koji je zacrtao. Da su pomenutu torbu pronasli kod mene prilikom pretresa, vec bih bio u zatvoru, ali sada se radi o tuziocu. I opet pitanje:
DA LI JE ZAKON ISTI ZA SVE ???.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902