CLANAK BROJ 52

CJB-u BIJELJINA

KRIMINALISTIČKOJ POLICIJI
PRIJAVA KRIVIČNOG DJELA

(Napomena: Tekst se poziva na dokaze i materijale u prilogu, koji su u originalu dostavljeni...)
U martu 2010 godine dva građanina su podnijeli lažnu prijavu protiv mene po članu 169 KZ "Ugrožavanje sigurnosti". Informaciju o tome sam dobio u Okružnom sudu. Dakle nastupili su kao građani, što pokazuje i činjenica da su došli lično, a nisu koristili druga sredstva.
Državne institucije već odavno ne komuniciraju putem kurira, dakle mogli su koristiti neka moderna sredstva komunikacije ili sudsku policiju.
Naravno oni su smislili plan kako da izvedu akciju a da to ne bude očigledna osveta za prijave i dokaze koje sam prikupio protiv njih, te da neko drugi tobože zatraži oduzimanje računara sa podacima koji ih kompromituju.
Pošto je jasno svakom pravniku i inspektoru, da u mojim izjavama, kako svako ko je činio krivična djela sa ciljem sprečavanja dokazivanja, treba da završi u zatvoru, nema nijedne pretnje iz člana 169, očito je da su ta dva građanina (Debeljević Milorad i Gruhonjić Muhamed), kasnije nastupili i kao tužioci, te podstrekivali da pripadnici kriminalističke policije izvrše krivično djelo. Dakle to što je protiv mene podnesen zahtjev za saslušanje, pretres i čitav niz radnji sa ciljem zastrašivanja, a sve bez ijednog osnova je isto kao kada bi vam naložili da me svežete i bičujete i vi to vrlo dobro znate. Sem toga kriminalistička policija je aktivno učestvovala u tom gnusnom planu i svjesno pokušavala da me slaže, folirajući da ne zna ništa o naredbi za pretres iako su oni podnijeli zahtjev. Kasnije su mi priznali da je sve bilo smišljeno, a uostalom za to sam dobio potvrdu lično od pripadnika suda..
Ne zaboravimo da je zbog takvog tretmana izložen samo dijelu aktivnosti ostvarenih na meni, građanin Radman Nedeljko, preminuo usljed doživljenog stresa...
Da sam unaprijed predvidio da će mafija pokušati da mi otme podatke vidljivo je iz dokumenta "Prijava protiv NN lica", sačinjenog i predatog prije svih ovih radnji. Uostalon kada mi je pokazan koverat, koji je "upravo stigao", bez gledanja sam rekao da je cilj da mi se pretrese kuća i otme kompjuter.
Naravno niko se nije usudio da podigne optužnicu, što je vidljivo iz "Odgovora" koji sam dobio, a nalazi se u prilogu. Navodno protiv mene "teroriste, koji planira atentat na 6 tužilaca i bavim se prodajom oružja" niko nije imao vremena da analizira predmet.
Naravno da je sve samo farsa, jer je cilj bio "Odugovlačenje" a iako je osoba M.K. priznala vlasništvo nad kompromitujućim predmetom, fiktivno se teretim i poslije 8 mjeseci.
Štaviše vidljivo je iz dokumenta "Pitanja", da tužilaštvu nije bitno, da li je predmet korišten u nekoj pljački ili na bilo koji drugi način, nego pokušavaju da mene povežu sa tim, kao da sam ugrađen u član 399. Pitanja su jasno vidljiva, sa sakrivenim imenom aktera, no ime je poznato policiji i tužilaštvu.
Kada sam izborio povrat računara, (Okruznom sudu, na disku) uslijedilo je rješenje "Povrat racunara", iz koga je očito da se indirektno priznaje nezakonitost kako prijave, pretresa, tako i "Posebnih istražnih radnji".
Nadalje iako sam zahtijevao da se prije predaje izvrši kontrola ispravnosti, "Zahtjev za kontrolu" tužilaštvo se oglušilo i kako sam kasnije saznao u policiji, nisu pregledali računar, nije to učinio ni tužilac, kako sam kaže, a nema razloga da sumnjam u to, postavlje se pitanje, kome je sve to trebalo.
Ne znam kako ni ko je to uradio, ali hard disk je bio nefunkcionalan, kao i cd rom.
Slike koje to pokazuju su "Hard disk" te Disk 1-3, za cd rom i pokazuju stanje pre ubacivanja, poslije i na kraju pri pokusaju da se pregleda sadržaj na slici 3.
Ne isključujem mogućnost da je poslije 9 mjeseci u uslovima koji mi nisu poznati moglo doći i do neispravnosti bez ljudskog faktora, ali s obzirom na pozadinu događaja, osnovano sumnjam da su podaci namjerno izbrisani, posebno u periodu od 5 dana od odnošenja do skladištenja u sudu. Kako god da bilo odgovornosat za uništavanje fajlova sa programskim kodom je na tužilaštvu. koje je tražilo da se računar oduzme, a nije ga vratilo u ispravnom stanju.
Od kriminalističke policije očekujem da će odgovorno ispitati sve dokaze koje sam predočio. i podnijeti zahtjev da se navedena lica pozove na informativni razgovor.
S obzirom da su vaši pojedini pripadnici aktivno učestvovali u kriminalnim radnjama, vezanim za prikrivanje ubistva Ivone Bajo i osveti mafije zbog prijave koju sam podneo protiv njih, najmanje što možete da uradite je da svakog kriminalca tretirate na isti način.
O rezultatima vaše reakcije prije svega, te o izjavi tužilaca, zahtijevam da budem obavješten i da mi se omogući uvid u sve radnje po ovoj prijavi.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 51

REPUBLICKOM TUŽILAŠTVU REPUBLIKE SRPSKE
OBAVJEŠTENJE

U periodu od 23.07.2009. do danas vise puta sam zahtijevao od Okruznog tuzilastva u Bijeljini da mi omoguci uvid u kompletnu dokumentaciju u slucaju ubistva Ivone Bajo.

Sem veceg broja usmenih i elektronskih zahtjeva (poslatih na zvanicnu internet adresu tuzilastva), predao sam i 15 (petnaest) pismenih zahtjeva za pristup informacijama.

Koristeci svoj polozaj i zloupotrebljavajuci ga, a u namjeri da me sprijeci da dodjem do svih dokaza o njegovim kriminalnim aktivnostima, Kovacevic Novak, je prekrsioZAKON O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA“, te je nalozio sluzbenicima tuzilastva, da mi ne dozvole pristup pomenutim informacijama, te im zabranio svaki razgovor sa mnom u vezi pomenutog slucaja.

Na poslednjih sedam zahtjeva, cak nisam dobio nikakav odgovor (ni negativan).

Napominjem da osam mjeseci poslije ubistva, od nadleznog tuzioca i institucije Tuzilastva uopste, nismo kao porodica dobili nijedno slovo, obrazlozenja, niti o razlozima za nesprovodjenje istrage, a pogotovo ne o tome do kakvih je zakljucaka doslo tuzilastvo o tome sta se desilo od trenutka kada je djevojcica poslednji put vidjena ziva, do trenutka (40 minuta kasnije, koje niko nije objasnio, gdje je nestala), kada je pronadjena smrtno ranjena na asvaltu

Takodje isticem da sam pocetkom februara predao u pisarnici nadleznog tuzilastva fotografije predmeta koje je djevojcica imala uz sebe, sa naglaskom na slike torbe presjecenog kaisa, i djelimicno opranog nekim hemijskim sredstvom, a koje je tuzilastvo pola godine sakrivalo od javnosti. Do danas iz tuzilastva nema nikakve reakcije na te nove informacije i dokaze, koje po relevantnom clanu ZKP-a, obavezuju tuzioca. Navodim pomenuti clan, stav 3:

(Obustava istrage)(3) Tuzilac, u slucajevima iz stava 1. tacka b) ovog clana moze ponovo otvoriti istragu ako se dobiju dodatne informacije koje pruzaju dovoljno razloga za vjerovanje da je osumnjiceni pocinio krivicno djelo. Torba se nalazi u zgradi suda i to je univerzalni dokaz koji sve dokazuje: 
  1. DA SE RADI O UBISTVU
  2. DA SU UBICE POKUSALE SAKRITI TRAGOVE
  3. DA SU IH ISTRAZITELJI ZASTITILI
  4. DA SE UBISTVO VJEROVATNO DESILO NA DRUGOM MJESTU
Na svaki moj pokusaj da dobijem odgovore iz Tuzilastva na gore navedene teme dobijao sam odgovor da kompetentni nisu tu, a postoji obaveza o 4-satnom svakodnevnom radu sa strankama…

U pozadini svega je ubistvo jednog djeteta i saucestvovanje Kovacevic Novaka u prikrivanju tog zlocina. Pomenuta osoba je konstantno krsila odredbe Krivicnog zakona, a sve sa namjerom da prikrije svoje zlocinacke aktivnosti…

Apelujem na Glavnog republickog tuzioca da iskoristi svoja ovlascenja i dovede rad svih okruznih tuzilastava u okvire zakona. Ja sam obavjestio o sustini slucaja vise institucija, a medju njima i VSiTV i UDT, ali smatram da je ovaj dio u nadleznosti Glavnog republickog tuzioca, navodim releventni clan pravilnika, odgovarajuce stavove : Clan 6 (Prava, dužnosti i odgovornosti Glavnog republickog tužioca)Glavni republicki tužilac ima sljedeca prava i obaveze:b) Vrsi nadzor nad radom svih Odjeljenja i službi u Republickom tužilaštvu; vrši nadzor rada Okružnih tužilaštava u cilju garantovanja zakonitosti i efikasnosti postupaka, a u skladu sa Zakonom o tuzilastvima RSp) Zahtijeva i prima informacije o stanju krivicnih predmeta od okružnih tužilaštava Republike Srpske i vrši druge radnje u skladu sa Zakonom o Tužilaštvima Republike Srpske;t) Saradjuje sa Ministarstvom pravde Republike Srpske i drugim nadležnim organizacijama u vezi ostvarivanja zakonske funkcije tuzilaštva;u) Obavjestava javnost putem sredstava javnog informisanja o stanju kriminaliteta u Republici Srpskoj;

v) Vrsi druga prava i obaveze u skladu sa Zakonom o tuzilastvima Republike Srspke, Zakonom o krivicnom postupku i drugim Zakonima koji vaze na teritoriji Bosne i Hercegovine; kao i ovim Pravilnikom.

Porodica nece odustati od svog prava da sazna istinu o tome kako je nastradala djevojcica i nastavice da podnosi zahtjeve o pristupu informacijama, na samo da bi dosla do njih, nego i da pokazemo javnosti da medju nama zive kriminalci i monstrumi, ubice djece, koji su na odgovornim funkcijama, a morali bi biti iza resetaka

ZDENKO BAJO
065831902