CLANAK 371

Otkrio sam da je u firmu "Univerzal" dovezeno 4 paketa "neke" robe istovremeno kada djevojčica pada na asvalt, te da je kamion pobjegao prije dolaska policije, a tokom noći su nestala 3 paketa. Krivične prijave protiv portira i pravnog lica sam predao još 2010-te, a na svaki pokušaj da dostavim nove podatke i dobijem podatke o tim prijavama sudska policija primjenjuje usmenu naredbu o zabrani pristupa. Čak i na poslednji pokušaj predajom zahtjeva, u prizemlju kao pas lutalica, gdje sam jasno naveo da su mi podaci potrebni za parnicu sa AD Univerzal, NEMA NIKAKVOG ODGOVORA.

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

PRITUŽBA NA RAD KOVAČEVIĆ NOVAKA I DANICE STJEPANOVIĆ

NAVEDENI TUŽIOCI SU KAO PRIPADNICI ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE UČESTVOVALI U PRIKRIVANJU KRIJUMČARENJA I UBISTVA KOJE SE DESILO TOM PRILIKOM, TAKO ŠTO SU FALSIFIKOVALI MJESTO ZLOČINA, SAKRILI MATERIJALNI DOKAZ UBISTVA, OPRALI GA BENZINOM, TE PRIKRILI OD VJEŠTAKA SVE UNUTRAŠNJE POVREDE KONSTATOVANE OBDUKCIJOM, A POTOM IZDALI USMENU NAREDBU SUDSKOJ POLICIJI O ZABRANI PRISTUPA SVIM SRODNICIMA UBIJENE DJEVOJČICE !
Član 57. Disciplinski prekršaji tužilaca (ZOVSITV)
1. povreda načela nepristrasnosti.
2. postupanje s pristrasnošu i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etničkog porijekla, nacionalne pripadnosti, seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke.
3. očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema sudiji u postupku, strankama, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama.
8. nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti.
9. neopravdano kašnjenje u provođenju radnji u vezi s vršenjem dužnosti tužioca ili bilo kakvo drugo ponovljeno nepoštivanje dužnosti tužioca.
16. upuštanje u aktivnosti koje su nespojive sa dužnostima tužioca.
22. ponašanje u sudu ili tužilaštvu i izvan suda ili tužilaštva koje šteti ugledu tužilačke dužnosti.
23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet tužilaštva.

Prije svega želim da se zahvalim VSITV-u za brz i precizan odgovor br. 01-50-3101-2/2013 od 14.08.2013. po mom Zahtjrvu za pristup informacijama. Tim dokumentom me informišete da je predmet 8547/10 zatvoren 06.04.2012.. Ne ulazeći u kvalitet rada na predmetu jer ne postoje podaci o tome niti odgovori na pitanja o prikrivanju ubistva, obavještavam vas da sam došao do većeg broja novih dokaza o krivičnim djelima i prekršajima tužilaca poslije završetka razmatranja pritužbe.
OBRAZLOŽENJE
Navodim samo neke od odgovora do kojih bi morao doći UDT-e, povodom materijala koji dostavljam:
I) KAKO JE MOGUĆE DA DJEVOJČICA KRVARI 10 METARA PRIJE PADA, A TEK ONDA DOLAZI DO TOG PADA I SMRTONOSNE POVREDE ?
II) KO JE I ZAŠTO UKLONIO TORBU SA MJESTA ZLOČINA ???
III) ČIME JE PRESJEČEN KAIŠ TORBE, GDJE JE NESTAO DIO I KO JE OPRAO OSTATAK KAIŠA I ZAŠTO ???
IV) ZAŠTO VJEŠTAK TRASOLOG NE ZNA NIŠTA O TORBI NITI O 4 EVIDENTIRANE UNUTRAŠNJE POVREDE ???
V) ŠTA JE BILO U 3 NESTALA PAKETA DOVEZENA U VRIJEME UBISTVA, KAMIONOM KOJI JE POBJEGAO ???
VI) DA LI JE USMENA NAREDBA O ZABRANI PRISTUPA TUŽILAŠTVU SVIM PRIPADNICIMA JEDNE PORODICE U SKLADU SA USTAVOM ???

Ovo su samo neka od pitanja na koje OT Bijeljina NEĆE da odgovori prikrivajući ubice i krijumčare, a u nastavku opisujem priloge koje dostavljam uz pritužbu i kratak opis:
1) U isto vrijeme dok je UDT obrađivao moju pritužbu, Kovačević Novak je zabranio pristup svim srodnicima ubijene djevojčice, sprečavajući nas da dostavimo nove dokaze, dobijemo traženu dokumentaciju i odgovore na postavljena pitanja. Jedan od dokaza za to je "Zabiljeska 1173/11" koju sam dobio po odobrenju komande Sudske policije 18.01.2013. (Prilog 1). U dokumentu sa jasno vidi da mi je pristup zabranjan, a nikada nisam dobio tekst te naredbe iako sam to tražio, što je kršenje više prava garantovanih zakonima, te prije svega članovima 13, 14 i 16, te 48 Ustava RS...
2) Poslije trogodišnje diskriminacije i ponižavanja tokom čega sam više od 100 puta vraćen sa ulaza u zgradu kao pas lutalica, iako sam predao više zahtijeva za pristup informacijama dana 21.08.2012. predajem dokument "Obavjestenje" u kome, pozivajući se na prava iz Ustava i zakona tražim u 7 tačaka da se rad OT Bijeljina dovede u okvire zakona, (Prilog 2).
3) No to se nije desilo i 05.09.2012. sam se suprotstavio novom bezakonju, te pošto mi nije dozvoljen pristup traženoj dokumentaciji suprotstavio sam se fašističkoj naredbi, (ZDENKU BAJO, BUDIMKI BAJO I SVIM SRODNICIMA UBIJENE IVONE BAJO, NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA) kako bih imao dokaz šta se dešava, te postavio na sebe sliku materijalnog dokaza ubistva pred ulazom u zgradu. Umjesto da dobijem podatke tražene još od 2010-te, uhapšen sam i zadržan u pritvoru do 01:30 narednog jutra (Prilog 3). No prije nego što sam odveden rekao sam da ću dolaziti 10, 100, 1000 puta ako treba sve dok ne dobijem tražene podatke iz spisa KTA-596/09.
4) Dana 12.09. OT Bijeljina (birajući manje zlo od javne prezentacije dokaza svog kriminala) donosi rješenje kojim se u 6 tačaka omogućava da dobijem materijal koji su sakrivali dvije i po godine, (Prilog 4).
5) U dokumentu (Prilog 5) vidljive su fotografije koja osporavaju laži OT Bijeljina. Dakle ako je do smrtonosne povrede došlo poslije pada sa bicikla, kako je moguće da krvave mrlje počinju 10 metara ranije?. Druga slika prikazuje korpu sa vrhom žice, gdje se vidi da je njen prečnik 3 milimetra. I poslednja slika prikazuje materijalni dokaz ubistva, torbu koju su sakrili sinhronizovano portir Sofrenić Blagiša, inspektor Marković Dragoslav i tužilac Stjepanović Danica. Očito je da vrh tupe žice nije mogao izvršiti dvostruko presjecanje kaiša ukoso, a gdje je nestao presječeni dio i ko je oprao kaiš i zašto, ostaje tajna, jer umjesto da odgovore na to, OT Bijeljina zabranjuje pristup SVIM SRODNICIMA...
6) Monstruoznost prikrivanja zločina je najizraženija na slikama obdukcije, (prilog 6) te je jasno zašto su ih prikrivali ne samo od porodice nego i od vještaka trasologa. Sve ove povrede su ostale nepoznate vještaku dr. Busarčeviću, a jasno je da žica tupog vrha, prečnika 3 milimetra, osim što nije mogla presjeći kaiš torbe, nije mogla ni napraviti kanal kroz kožu širine 20 mm, vidljiv na prvoj slici, niti probosti kost takođe ostavivši ubodinu od 20x1 mm. Na dnu dokumenta je fotos na kome se vidi da kroz taj kanal obducent provlači skalpel. Vrh žice koji je softverski dodat na fotografije i osnovca bi uvjerio da je u pitanju bezočni falsifikat tužioca.
7) Otkrio sam da je u firmu "Univerzal" dovezeno 4 paketa "neke" robe istovremeno kada djevojčica pada na asvalt, te da je kamion pobjegao prije dolaska policije, a tokom noći su nestala 3 paketa. Krivične prijave protiv portira i pravnog lica sam predao još 2010-te, a na svaki pokušaj da dostavim nove podatke i dobijem podatke o tim prijavama sudska policija primjenjuje usmenu naredbu o zabrani pristupa. Čak i na poslednji pokušaj predajom zahtjeva, (Prilog 7) u prizemlju kao pas lutalica, gdje sam jasno naveo da su mi podaci potrebni za parnicu sa AD Univerzal, NEMA NIKAKVOG ODGOVORA.

Potpuno je jasno da su prijave sakrivene i da po njima OT Bijeljina nije ni prstom makla...
Uz podsjećanje da sam ove snimke dobio poslije zatvaranja predmeta UDT 8547/10, što znači da se radi o novim dokazima, uz štampane dokumente dostavljam i disk sa svim originalnim snimcima obdukcije te web stranicu "Zločin sa potpisom rezima" u kojoj sam do detalja raskrinkao falsifikovanje obdukcije, a objavljeno na internetu:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821
Tu je i snimak razgovora koji sam kao zastupnik majke ubijene Ivone Bajo vodio sa vještakom trasologom iz koga se vidi na isti citiram NEMA POJMA, ne samo da je kaiš torbe presječen, nego niti o jednoj unutrašnjoj povredi. Tu je i krivična prijava dostavljena marta 2012-te "KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO" u kojoj je opisano krijumčarenje iz Federacije u RS i način bjegstva kamiona, te svi prilozi u digitalnom obliku.
Ovo je samo mali dio materijal o kriminalu tužilaca Stjepanović i Kovačevića, koji sam opisao na preko 1000 strana u do sada objavljenih 360 članaka bloga "Kriminal u vlasti".
POSLIJE SVEGA ŠTO SAM OTKRIO, NEMA NIKAKVE SUMNJE DA VSITV-E, POMAŽE ODGOVORNE IZ OT BIJELJINA I PRIKRIVA UBISTVO A JA NEĆU ODUSTATI OD PRAVNE BORBE, TE ĆU OVE DOKAZE PREZENTOVATI JAVNO ISPRED ZGRADE TUŽILAŠTVA U BIJELJINI PROLAZNICIMA I ZAPOSLENIMA, SVE DOK NE DOBIJEM ODGOVORE, ODNOSNO DOK KRIVCI NE BUDU POHAPŠENI, JER ODGOVORA OČITO NEMA...

PRILOZI

Zabiljeska 1173/11
Obavjestenje
Otpust
Rjesenje po zahtjevu

Prikrivanje ubistva
Falsifikovanje obdukcije
Zahtjev
Disk sa dokazima

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902