Subota, Septembar 07, 2013

CLANAK 368

Iako sam priložio i skenirana zaglavlja krivičnih prijava i jasno naveo zbog čega su mi potrebni podaci, nikada mi nije odgovoreno, te na glavnoj raspravo nisam mogao koristiti te podatke. Zabrana pristupa je i dalje na snazi, a s obzirom da mi se osim toga ne odgovara ne zahtijeve, te nisam dobio obavjest o nesprovođenju istrage, očito je da su te prijave sakrivene ili uništene.
SA JEDINIM CILJEM DA SE ZAŠTITE UBICE, KRIJUMČARI, PERAČI NOVCA I NJIHOVI SAUČESNICI

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU
UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA
PRITUŽBA ZA PRIKRIVANJE KRIVIČNIH PRIJAVA OD STRANE NOVAKA KOVAČEVIĆA

Član 57. Disciplinski prekršaji tužilaca (ZOVSITV)
1. povreda načela nepristrasnosti.
2. postupanje s pristrasnošću i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etničkog porijekla, nacionalne pripadnosti, seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke.
3. očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema sudiji u postupku, strankama, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama.
8. nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti.
9. neopravdano kašnjenje u provođenju radnji u vezi s vršenjem dužnosti tužioca ili bilo kakvo drugo ponovljeno nepoštivanje dužnosti tužioca.
16. upuštanje u aktivnosti koje su nespojive sa dužnostima tužioca.
22. ponašanje u sudu ili tužilaštvu i izvan suda ili tužilaštva koje šteti ugledu tužilačke dužnosti.
23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet tužilaštva.

OBRAZLOŽENJE
Tokom prve polovine 2010-te došao sam do više dokaza da je u AD Univerzal Bijeljina dovezena 23.07.2009. krijumčarena roba, (4 paketa "NEKE" robe, od čega su 3 nestala preko noći). Dokaz za to su izjave vozača i direktora Univerzala date tužiocu, čije kopije imam.
IZJAVA DIREKTORA LAZAREVIĆ ZLATANA
IZJAVA VOZAČA KEŠMER MIRSADA
IZJAVA VOZAČA MOCO NEDŽADA
No čak i da je krijumčaren kokain, što pretpostavljam s obzirom da je preko Bobar banke istog vlasnika, narko mafija prala novac još od 2008-e, to nije toliko značajno, kao činjenica da je odmah po ulasku kamiona koji je dovezao robu, na asvaltu pred Univerzalom pronađena smrtno ranjena osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo.
Kamion je pobjegao prije dolaska policije, te se danima prikrivalo da je uopšte postojao, dok ja to nisam otkrio, te je tako i došlo da saslušavanja svjedoka. Ali ono što se kasnije prikrivalo je to da je kamion bio tehnički neispravan, sa rezervoarom našpanovanim trakama pod velikim opterećenjem.
Portir je dakle pomogao kamionu da pobjegne i prećutao to u izjavi datoj MUP-u 28.07.2009. (što je priznao tek 10.08.2009. u OT Bijeljina). Međutim tokom maja 2010-te razgovarao sam sa g. Sofronić Blagišom, portirom, koji je tada priznao da je uklonio sa lica mjesta torbu djevojčice.
Slika te torbe je u prilozima, a vidi se da je kaiš dvostruko presječen, dio nedostaje a većina ostatka je oprana jakim hemijskim sredstvom ? Kako je na dan sahrane djevojčice ista osoba prišla grupi u kojoj sam bio prisutan te nam pričala da je vidio djevojčicu, kako se kreće prije pada, krivuda i iskašljava krv, što je poslije podmetanja od strane tužioca da je uzrok smrti pad na žicu, porekao u izjavama datim policiji u tužiocu. No greškom je svjedočio da je na asvaltu bilo više tragova krvi prije mjesta pada, što se takođe vidi na slici "Mrlje krvi".
Zbog toga podnosim krivičnu prijavu sa dokazima, čiju kopiju prilažem, a po pečetu se vidi da je predata 24.06.2010. od kada je prošlo više od tri godine ("Prijava protiv Blagise").
Krajem godine predajem i "Prijavu protiv Univerzala" kao pravnog lica, 02.12.2010. što se takođe vidi u prilogu. Navodim sada samo dio sa završetka prijave, jer je bitan za ovu pritužbu:
"Dodajem da o ovom slučaju imam mnogo više podataka, koje sam dijelom dostavio tužilaštvu, a predao sam i krivičnu prijavu protiv portira, kao fizičkog lica, te sugerišem da tužilac koji bude obrađivao ovu prijavu, obavi razgovor sa mnom, vezano za te detalje, u kome ću skrenuti pažnju na sve druge važne detalje, koje je besmisleno pisati, pogotovo zato što je dobar dio materijala u obliku slika, a postoji i jedan metalni predmet, predat tužilaštvu, koji priznaćete nije moguće umnožavati.
Ističem da mi je u poslednjih godinu dana praktično onemogućen bilo kakav razgovor sa predstavnicima tužilaštva na bilo koju temu, te odgovornost za nepostupanje po navedenim krivičnim djelima snosi isključivo ured glavnog okružnog tužioca OT Bijeljina."

Vidljivo je dakle da tada krajem 2010-te pišem da mi je već godinu dana onemogućen kontakt sa bilo kim iz tužilaštva, a da bih to dokazao morao sam odbiti naredbu sudske policije, provesti popodne u zatvoru, da bih na suđenju došao do izjave svjedoka Mićić Zorana koji kaže da po usmenoj naredbi naredbi glavnog tužioca:
ZDENKU BAJO, BUDIMKI BAJO I SVIM SRODNICIMA UBIJENE IVONE BAJO, NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA.
Dokaz za to je "Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr" u prilozima ove pritužbe!
Imam više dokaza o fašističkom tretmanu prema porodici Bajo. Tri puta sam hapšen, a 4 puta mi je suđeno zbog pokušaja da ostvarim neka prava. To je bio jedini način da uopšte imam relevantan dokaz, jer kriminalci negiraju sve, lažu pred sudom, kad su uvjereni da to neće biti otkriveno. Nisu znali da postoje i audio snimci razgovora, koji su odavno umnoženi i proslijeđeni izvan zemlje, a koristiće sa jednog dana u krivičnom postupku, protiv svih koji budu negirali svoje riječi.
Još jedan dokaz o zabrani pristupa je "Zabiljeska 1173/11" iz koje se jasno vidi da postoji zabrana pristupa za mene, te da je i dalje na snazi. Nisam dakle mogao dobiti nikakvu informaciju ni o čemu, a na oko 15 Zahtjeva za pristup informacijama mi uopšte nije odgovoreno.

Dana 05.09.2012. sam ponovo uhapšen, a jedan od zahtjeva je bio da dobijem podatke o navedenim krivičnim prijavama, s obzirom da su mi potrebni kao dokaz u parnici sa Univerzalom. U prilogu "Otpust" vidi se da je Kovačević Novak spreman na sve, da hapsi građane, koji donose dokaze o kriminalu samo da bi zaštitio počinioce.
Ako neko i ima sumnju, po pitanju razloga zašto sam uhapšen i zadržan nezakonito u pritvoru do 01:30 narednog jutra, neoboriv dokaz je "Zahtjev 08.01.2013." kojim tražim podatke o tim prijavama, citiram:
Zahtijevam shodno zakonu o slobodi pristupa informacijama od navedenog organa, da mi omogući:
1) UVID I KOPIRANJE SPISA PO MOJOJ KRIVIČNOJ PRIJAVI PROTIV SOFRENIĆ BLAGIŠE, OD 24.06.2010.
2) UVID I KOPIRANJE SPISA PO MOJOJ KRIVIČNOJ PRIJAVI PROTIV "UNIVERZALA" OD 02.12.2010.
Materijal mi je potreban kao dio dokaza u parničnom postupku protiv pravnog lica AD "Univerzal" iz Bijeljine, čije je osoblje izvršilo više radnji kako bi prikrili dokazivanje krivičnog djela ubistva i krijumčarenja, od kojih su najteži uklanjanje materijalnog dokaza torbe sa mjesta zločina prije dolaska tužioca, pomaganje bjegstva kamionu koji je dovezao 3 paketa švercovane robe, tehnički neispravan, te lažna izjava o kretanju smrtno ranjene Ivone Bajo, čime su direktno onemogućili regularne istražne radnje te nanijeli šteti mojoj porodici i meni.
Očekujem od vas da ćete postupiti nepristrasno i omogućiti da Sud ostvari uvid u spise, odnosno da nećete pružiti pomoć tuženom pravnom licu, prikrivanjem relevantne dokumentacije...

Iako sam priložio i skenirana zaglavlja krivičnih prijava i jasno naveo zbog čega su mi potrebni podaci, nikada mi nije odgovoreno, te na glavnoj raspravo nisam mogao koristiti te podatke.
Zabrana pristupa je i dalje na snazi, a s obzirom da mi se osim toga ne odgovara ne zahtijeve, te nisam dobio obavjest o nesprovođenju istrage, očito je da su te prijave sakrivene ili uništene.
SA JEDINIM CILJEM DA SE ZAŠTITE UBICE, KRIJUMČARI, PERAČI NOVCA I NJIHOVI SAUČESNICI !

PRILOZI

Torba
Mrlje krvi
Prijava protiv Blagise
Prijava protiv Univerzala
Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr
Zabiljeska 1173-11
Otpust
Zahtjev 08.01.2013.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me