CLANAK 370

Na znanje sudu iznosim činjenicu da je Vladi RS i Pravobranilaštvu RS ponuđeno početkom 2011-te da upotrijebi dokaze koje sam im dostavio i procesuira odgovorne za prikrivanje ubistva Ivone Bajo, a da isplati samo 1000 KM odštete zbog nezakonitog zarobljavanja i troškova propuštenog leta za Cirih, što su odbili. Odlukom da zaštiti one koji su ubili osmogodišnju djevojčicu prilikom krijumčarenja Vlada i Predsjednik RS su uzrokovali naredne događaje uključujući i sve tužbe podnesene Osnovnom Sudu u Bijeljini.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 050754 13 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

100000 (STO HILJADA) KM


DOPUNA TUŽBA ZA NADOKNADU NEMATERIJALNE ŠTETE

Zahvaljujem na preciznom objašnjenju, šta je to tačno nejasno, odnosno nedostaje po mišljenju Suda u tekstu dostavljene tužbe zavedene pod oznakom 80 0 P 050754 13 P.
Što se tiče sporednih potraživanja, koja nisu navedena, ovom prilikom se izjašnjavam da njih i nema, a potraživanje u pogledu glavne stvari sam definisao u 10 tačaka tužbenog zahtijeva. Nadoknadu za troškove postupka takođe ne tražim, jer je materijalno simbilična, pošto sve radim sam. Tražena suma od 100000 KM je u svih 10 tačaka povezana sa predmetom 80 0 P 039221 12 P koji se i pominje u svakoj ponaosob, te su sve i dio potraživanja u pogledu glavne stvari tužbe.
Tužbom se dakle traži nadoknada za nematerijalnu štetu koju mi je svojim radnjama uzrokovala tužena RS.
Ostajem u cjelosti kod dostavljenog tužbenog zahtjeva, a u nastavku ću pojasniti zašto su tačke 6, 7 i 8, iako se kako je Sud konstatovao zasnivaju na istom osnovu, razdvojene a ne sastavni dio jedne tačke.
Istina je dakle da je u sve 3 navedene tačke navedeno da tražim nadoknadu za "pretrpljene duševne bolove" ali je u svakoj od njih uzrok različita radnja tužene RS. Konkretno u tački 6 navodim da je moja tužba lažno predstavljena, dok je u tački 8, lažno predstavljen dokument OT Bijeljina.
Konkretno, tužena RS je lažno prikazala da sam tražio odštetu zbog smrti Ivone Bajo, dok je u tački 8 lažno navedeno da u spisu organa tužene RS KTA -596/09, stoji "da je žica pokidala krvni sud" Ivone Bajo.
OSNOV ZA TAČKU 6
OSNOV ZA TAČKU 8
Nadam se da je sasvim jasno, kako se u tačkama 6 i 8 radi o totalno različitim radnjama, koje nisu povezane jedna sa drugom, jer je prva vezana za moj dokument, a druga za dokument same tužene RS.
Što se tiče tačke 7, tužena u donesenoj presudi lažno navodi da u ZOO, nisu predviđeni vidovi nematerijalne štete koje potražujem, a tražio sam je po osnovu nanesenog duševnog bola, zbog povrede časti i ugleda, te dostojanstva, sve uzrokovano radnjama u toj parnici tuženog AD Univerzal.
Navodim sada relavantne stavke iz ZOO: (za pretrpljene duševne bolove te zbog povreda ugleda i časti) a koje sam ja i upotrijebio u tužbenom zahtijevu zavedenom pod oznakom 80 0 P 050754 13 P. Da bi sudu bilo što jasnije kakav je efekat izazvala radnja tužene kojom se tvrdi da u odredbama ZOO nisu predviđeni vidovi nematerijalne štete koje sam naveo osjećao sam se kako RS pokušava da napravi budalu od mene, smatrajući da nemam pojma, ne samo šta piše u ZOO-a, nego da ne znam ni šta sam napisao u tužbi.
Prihvatam da je subjektivan osjećaj to što mene lično neko pokušava da prevari, da kako rekoh smatra da sam budala i da je to Sudu sasvim nebitno, da mi time nije nanesen duševni bol, te da ne zavrijeđuje nadoknadu, no i ta radnja u tački 7 se razlikuje od onih u tačkama 6 i 8, te se dakle ne radi o ponavljanju.
Ista je samo posljedica, (duševni bol) u sve tri tačke, 6, 7 i 8, dok su uzroci različiti.

Isti je slučaj i sa tačkama 1, 2 i 3 gdje je tužena RS "propustila da utvrdi istinitost" te tražim nadoknadu "za pretrpljene duševne bolove" u sve tri tačke, ali za 3 različite NEIZVRŠENE radnje.
Očekujem da će Sud detaljno proučiti iznesene argumente i uvjeriti se da je u svih 10 tačaka, osnov neka drugačija radnja ili drugačije nepostupanje tužene RS, a sve vezano za istu parnicu i usvojiti ovu tužbu, a na meni je teret dokazivanja, da uvjerim sud, da li je to što me neko tretira kao budalu, što propušta da izvrši radnje koje su mu dužnost, uskraćuje mi dokumente potrebne za parnicu i slično, nešto što mi je nanijelo štetu i duševni bol. Na sudu je onda da presudi da li će usvojiti svih 10 tačaka ili će neku od njih odbaciti kao neosnovanu ili kompletan tužbeni zahtijev.
Što se tiče činjenica sve sam opisao u tekstu tužbe a sada navodim jedan od pasusa:
"Na strani 3 Presude, tužena RS navodi da sam tražio nadoknadu zbog smrti sestričine, što je bestidna laž, vidljiva u samoj presudi, (kompletna u prilogu) jer već na strani 1, u opisu zahtjeva koji se odbacuju, nema ni pomena o tome nego ih zasnivam po osnovu duševnih bolova, povredama, časti i ugleda."
Ovde sam jasno naveo činjenicu, (izvršenu radnju) te gdje se to nalazi (strana 3 presude) kao dokaz moje tvrdnje. Sama "Presuda" je dostavljena u prilogu tužbe a osim nje su tu i "Zahtjev 08.01.2013" te "Obavijest 04.01.2010." kao direktni dokazi, dok su prilozi "Zahtjev 11.02.2010." i "Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr" indirektni, odnosno uloga im je da pokažu, kako izvršene radnje tužene RS navedene u 10 tačaka nisu izolovan i nenemjeran događaj, nego samo manji dio četvorogodišnjeg terora, diskriminacije i ponižavanja, koje brutalnim pravnim nasiljem demonstrira tužena RS.
Na kraju sam predložio shodno zakonu da se kao dokaz pribavi spis 80 0 P 039221 12 P koji je u posjedu tužene, te saslušaju svjedoci, čije pribavljanje, odnosno prisustvo, ne mogu ja obezbijediti, nego samo sud, a sve to ukoliko zastupnik tužene ne ponudi dogovor. Na znanje sudu iznosim činjenicu da je Vladi RS i Pravobranilaštvu RS ponuđeno početkom 2011-te da upotrijebi dokaze koje sam im dostavio i procesuira odgovorne za prikrivanje ubistva Ivone Bajo, a da isplati samo 1000 KM odštete zbog nezakonitog zarobljavanja i troškova propuštenog leta za Cirih, što su odbili, a nedavno je Predsjedniku suda dostavljen podnesak u kome je skeniran jedan od negativnih odgovora. Tekst tog dokumenta je objavljen na internet lokaciji:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/31/3582426
Odlukom da zaštiti one koji su ubili osmogodišnju djevojčicu prilikom krijumčarenja Vlada i Predsjednik RS su uzrokovali naredne događaje uključujući i sve tužbe podnesenu Osnovnom Sudu u Bijeljini.
Od prvostepenog suda očekujem da poslije ove dopune odnosno pojašnjenja, usvoji tužbu, no ako se to ne desi, ostaje redovna zakonom predviđena procedura pred Okružnim sudom, koji je u prvoj polovini ove godine, usvojivši moje žalbe već vratio dvije tužbe prvostepenom sudu, koji je pokušao opstrukciju parnica.
Rješenjima u predmetima 80 0 P 043324 13 Gž i 80 0 P 043325 13 Gž prihvaćeni su svi argumenti koje sam izneo u dopunama, a koje su prethodno sudije Osnovnog suda uporno ignorisale. To naravno ne znači da sam i sada u pravu, a ako sud i dalje smatra da je tužba neuredna neka istu odbaci, a ja ću svejedno nastaviti dalje pravnu borbu sa mafijom koja je okovala zemlju takvom snagom da su i sudije u strahu od nje...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902