CLANAK BROJ 187

OVA PRIJAVA JE PREDATA U FEBRUARU 2010. GODINE!
REAKCIJA NA NJU POSLIJE OBJELODANJIVANJA FOTOGRAFIJA, KOJE DOKAZUJU DA JE OT BIJELJINA, NAJOBIČNIJI SERVIS MAFIJE, KOJI BENZINOM PERE DOKAZE O UBISTVU, JE BILA LAŽNA PRIJAVA PROTIV MENE SA CILJEM DA MI SE OTMU DOKAZI O NJIHOVIM ZLOČINIMA!
NA NJIHOVU ŽALOST, PREDVIDIO SAM TAJ ZLOČINAČKI PLAN I PODATKE PROSLEDIO NA LOKACIJE U INOSTRANSTVU.
DANAS 21 MJESEC POSLIJE TOGA, TUŽILAČKA MAFIJA SE NE USUĐUJE DA ME ZVANIČNO OPTUŽI, JER SU SVJESNI DA BI BILI POTUČENI DO NOGU NA SUDU I ZAVRŠILI BI NA ROBIJI, GDJE IM JE I MJESTO...

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU BIJELJINA
KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV GRUPE LJUDI

Dana 01.02.2010. održan je sastanak kolegija Okružnog tužilaštva u Bijeljini, na kome je pod uticajem bande kriminalaca, koja kontroliše pomenuti organ, više puta prekršen zakon i pravilnik. Obrazloženje:
Naime jedan od predmeta razmatranja gore pomenutog organa, bila je i pritužba na odluku br. KTA-596/09, potpisanu od strane tužioca Stjepanović Danice, inače člana kriminalne grupe.
Sem osporavanja same odluke o čemu za sada neće biti riječi, osporen je i način na koji je pomenuta kriminalka poslala obavijest.
Prikaz dokumenta:
U daljem tekstu se navodi gore pomenuti stav 4…
Očito je da je gore pomenuta kriminalka prekršila oba uslova iz stava 4, jer je prekoračila rok od 3 dana, ne računajući odugovlačenje prije toga i što je još značajnije, nije se potrudila ni jednom riječju da navede razloge za takvu odluku.
Iako su pomenuti propusti jasno navedeni u pritužbi na odluku, Kolegij tužilaca je sve to ignorisao i podržao kriminalne djelatnosti tužiteljke Stjepanović.
Na stranu to što je pomenuta kriminalka uz saradnju sa mafijaškim vođom Kovačević Novakom, selektivno i sugestivno predočila spis o ubistvu djevojčice Ivone Bajo.
Podaci o tome pojavili su se tek mjesec dana kasnije na zvaničnom sajtu Okružnog tužilaštva u Bijeljini.
Ističem ponovo: Razloge za svoju odluku pomenuta kriminalka Stjepanović, morala je navesti u samoj obavijesti, a ne da se celi mesec dana premišlja, šta će da izmisli i to „nabaci“ na internet.
Pardon, sad sam se sjetio, da je morala da ide na odmor.
Duboko se izvinjavam zbog propusta…
Treba li to da znači da zakon ne važi za tužioce, policiju, sudije, nego samo za „obične „građane“.
Nemam ništa protiv da vi to jasno potvrdite u pismenoj formi, ali budite sigurni da, ćete snositi posledice svoje odluke i da može doći dan kada ćete je objašnjavati na sudu.
Svako ko misli da je iznad zakona, neka to jasno kaže.
Ja ću se potruditi da sazna kako je bio u velikoj zabludi.
Misliće o tome svo vrijeme koje provede iza rešetaka…

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902