CLANAK BROJ 203


OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI
ZAHTIJEV ZA IZUZEĆE SUDIJE

Ovim podneskom se obraćam Okružnom Sudu sa zahtijevom za izezeće sudije Xxxxxxxxx iz bilo kog trenutnog ili narednih postupaka, koji su u vezi sa mnom zbog pokazane pristrasnosti!
Na stručnost i pravno znanje, bar koliko sam mogao zaključiti, na osnovu spisa u koje sam imao uvid nemam primjedbi, i čak smatram da se radi o osobi, čiji rad zaslužuje poštovanje!
No pozadina svih ovih događaja je monstruozno ubistvo Ivone Bajo i prikrivanje tog zločina. od pripadnika organizovanog kriminala, a mafija je spremna na sve da bi taj zločin ostao nekažnjen, pa i na pritiske i nova ubistva.
Već sam ranije upozoravao da je organizovani kriminal, poslije likvidacija rafalima i eksplozivom, koje su ostajale "nerazjašnjene" ali i stalni mač nad glavom mafije, prešao na tihe metode, prije svega trovanje protivnika!
U svojim ranijim podnescima sam navodio da je meni lično tokom meča Srbija - Njemačka, na svjetskom prvenstvu u fudbalu 2010. godine, ako se dobro sjećam to je bio 23. jun, sipan otrov u piće, što je uzrokovalo zdravstvene probleme narednih 7 dana. Srećom, povratio sam dio sadržaja i preživio i možda je najvažnije to što nisam htio u bolnicu, gdje bi me vjerujem dokrajčili...
Ubrzo nakon toga "umire" načelnik kriminalističke policije g. Teodorović, što je predstavljeno kao srčani udar, a javnost naravno nikada nije saznala da sam samo 5 dana ranije gospodinu predao dokaze o krivičnim djelima inspektora i tužioca, te je obećao da će sve ispitati i podnijeti zahtijev za saslušanje tužioca Stjepanović Danice! Uzrok smrti nije provjeravan nalogom za obdukciju...
U Tuzli na sličan način "umire" tužiteljica Dijana Milić, a nedavno čak 3 svjedoka ratnih zločina, od kojih dvojica u istom danu!
Tek sada mediji počinju da iznose sumnje u takve "slučajnosti", no ja koga su već pokušavali da ubiju poodavno znam da mafija neće imati milosti niti prema kome, pa ni prema tužiocima ili sudijama, te stoga i zbog zaštite sudije tražim njegovo izuzeće.
Vjerujem da se na istog vrši pritisak, da donosi odluke mimo zakona i pristrasno, a što ima za poslijedicu disciplinske prekršaje i krivična djela.
OBRAZLOŽENJE
1) Dana 23.03.2010. sudija čije izuzeće tražim donosi Naredbu : 12 0 K 001162 10Kpp, kojom se određuje pretres prostorija koje koristim ili sam koristio, zbog optužbe po članu 169 "Ugrožavanje sigurnosti" iako su svi akteri, kako podnosioci, inspektori, tužilac i sudija znali da ne postoji nijedna riječ u mojim tekstovima, kojom se prijeti bilo kome na bilo koji način, vezano za navedeno krivično djelo!
2) Kao sudija drugostepenog suda ista osoba odbacuje moju žalbu na rješenje Prekršajnog suda, iznoseći stav da sam mogao unakrsno ispitivati svjedoke! Zapisnik sa tog pretresa mi nije uručen čak i pošto sam podneo zahtijev za pristup informacijama, te sam ga dobio tek pošto sam se obratio predsjedniku suda. Radi se predmetu : 80 1 Pr 004323 11 Pr a uvidom u sadržaj zapisnika se vidi da ne samo ja nisam mogao ispitivati svjedoke, nego ne postoji nijedno pitanje predstavnika ovlaštenog organa. U prilogu je sažetak zapisnika, a kompletan zapisnik je dostupan sudu, te se možete uvjeriti ne samo da je istinita moje tvrdnja, nego postoji i naredba o diskriminaciji svih članova porodice ubijene djevojčice.
3) Tužilaštvo i Sud krše ZOKP-u i ne poštuju obaveze predviđene zakonom: Shodno Zakonu o krivičnom postupku, "Posebne istražne radnje" mogu najviše da se produžavaju do 6 mjeseci, poslije čega neodložno moram biti obavješten o tome, (član "Materijal dobijen preduzimanjem radnji i obavještavanje o preduzetim radnjama", stav 3). Tom prilikom je podsjećam oduzet i računar, koji je poslije 9 mjeseci vraćen Rješenjem od 08.12.2010. Tužilac je zahtijevao odnošenje računara, a zakonom je jasno predviđeno, (član "Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije", stav 2), da o otvaranju i pregledu, moram biti obavješten.
4) Više puta sam tražio da se poštuje zakon i dostave mi se ti podaci, što se nikada nije desilo, nego naprotiv iz OT Bijeljina tvrde da spis koji tražim ne postoji. jer nije bilo osnova za pokretanje radnji protiv mene, dok na zahtijeve upućene u CJB Bijeljina nisu odgovarali. Tek nedavno pošto sam obavjestio CJB da je u toku sudski proces protiv podnosilaca lažne prijave, te da ću postaviti pitanje i njihove odgovornosti, ako mi ne odgovore, dobio sam dokument iz koga se vidi da su u OT Bijeljina dostavili izvještaj o meni u najmanje dva navrata.
U prilogu su skenirani odgovori iz OT Bijeljina u kojima tvrde da nije bilo nikakvih radnji i ne omogućavaju mi uvid u spis, te odgovor CJB Bijeljina, koji to osporava!
DAKLE ZA AKTIVNOSTI PROTIV MENE, KOJIH "NIJE BILO" JER NIJE POSTOJAO ZAKONSKI OSNOV, CJB JE SAČINIO IZVJEŠTAJ U DVA DIJELA I DOSTAVIO IH U OT BIJELJINA!
Odgovornost za to nepoštovanje zakona i sada već dvogodišnje sabotiranje istražnih radnji u ubistvu Ivone Bajo, time je i na sudiji, koji je dozvolio da ga prevare kriminalci iz OT Bijeljina. Kako sam nedavno poslao obavještenje i zahtijev povodom tih najnovijih saznanja, (odgovor potpisan od strane Andrić Vasilija je stigao krajem 2011.) a sudija za prethodni postupak je u dosadašnjem radu pokazao pristrasnost, koju djelimično razumijem, vezano za samu naredbu, jer se radilo o prijavi tužilaca, dok naprotiv ovo dvogodišnje kršenje zakona, prikrivanje spisa i samih nezakonitih radnji, (praktično se tvrdi da ih nije ni bilo) tražim angažovanje drugog sudije, koji će imati hrabrosti da radi po zakonu i suprotstavi se nalozima i zahtijevima korumpirane OT Bijeljina.
5) Poslao sam pritužbu VSITV, na rad troje sudija i kompletan zapisnik kao dokaz mojih tvrdnji o pristrasnosti istih. Među njima je i sudija čije izuzeće tražim, tako da i po tom osnovu ne može više biti nepristrasan, čak i kad bi htio...
Zemlja u kojoj živimo je u potpunom haosu, a generator kriminala su tužilaštva, koja su u službi mafije. Nerazjašnjena ubistva, obustave istrage protiv režima u federaciji povodom ratnih zločina, te u republici Srpskoj, zbog pljačke budžeta su samo vrh ledenog brijega, a nedavne iznenadne smrti, nikoga ne mogu ostaviti ravnodušnim. OT Bijeljina je popuno u službi mafije i štiti kriminalce koji su ubili Ivonu Bajo, švercujući neku robu u firmu Bobar Gavrila, jednog od tajkuna iz Dodikovog režima.
Od Suda očekujem da će poštovati zakon i učiniti sve da se utvrdi, čija je odgovornost za nezakonite radnje koje su pokrenute protiv mene, te zašto se podaci o tome prikrivaju već dvije godine! Meni je naravno jasno da je cilj svega nastavak prikrivanja ubistva jednog djeteta, a neka svako izvede zaključak na tu temu!
Zašto su tužioci sakrili dokaze ubistva i obmanuli javnost i vještake, zašto se krši ustav i zakon, te se zabranjuje porodici podnošenje prijave i dostava dokaza. Zašto sudska policija ne dozvoljava pristup i ostvarenje zakonom garantovanih prava? Zašto mi sud ne dozvoljava ispitivanje svjedoka, zašto se kriju zapisnici i zašto se falsifikuje istina ???
ZAŠTO SE OD SUDA TRAŽI DA KRŠI ZAKON I ZAŠTO SUD DOZVOLJAVA MANIPULACIJE I KRIMINAL TUŽILAŠTVA ???

PRILOZI


Prilog 1 : OBAVJEST TUŽILAŠTVU
Prilog 2 : OBAVJEST SUDSKOJ POLICIJI
Prilog 3 : SAŽETAK ZAPISNIKA
Prilog 2 : ODGOVORI NA ZAHTIJEVE

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902