CLANAK BROJ 202

VISOKOM SUDSKOM I TUZILACKOM VIJECU BIH

PRITUŽBA NA RAD SUDA (SUDIJA)

Za disciplinske prekršaje sudija, koje ću opisati u ovoj pritužbi najveći stepen odgovornosti snosi UDT, jer je prije skoro dvije godine obavješten o kriminalu u OT Bijeljina, vezano za ubistvo Ivone Bajo i njegovo prikrivanje!
Svojevremeno sam poslao pritužbu, koja je zavedena pod brojem UDT:9183/10, a o tome je obavještena pogrešna osoba, čiji sam dokument koristio u prilogu, kao dokaz svojih tvrdnji. Nešto kasnije ista, POGREŠNA OSOBA, se obavještava da nije nađen osnov za pokretanje istrage???
Dakle, nadležni disciplinski tužilac, nije ni pogledao tekst pritužbe, ne zna ko je podnosilac, nego je samo prepisao ime na poslednjoj strani, misleći da je to ta osoba. Cijelo vrijeme navodnog rada, niko nije ostvario uvid u dokumentaciju da bi uočio i ispravio grešku, ta sam tako došao do dokaza o besmislenosti podnošenja pritužbi...
Naravno, moguće je da se radi o samo jednoj osobi koja je namjerno sabotirala, moju pritužbu, po nalogu iz vrha vlasti, te će UDT, reagovati po zakonu. Lako se možete uvjeriti uvidom u predmet pod brojem koji sam naveo da je došlo do nevjerovatne blamaže za jedan od najuglednijih organa:
PRITUŽBA KOJU SAM JA NAPISAO NIJE NITI PROČITANA, A ZAVEDENA JE POD IMENOM ŽENSKE OSOBE, I O TOME JE OBAVJEŠTENA TA OSOBA, A NIJE NITI ZNALA ZA POSTOJANJE PRITUŽBE, POSEBNO NE O SADRŽAJU ISTE!
Ovaj tekst će biti objavljen na internetu, kao dio bloga, koji uređujem: http://kriminaluvlasti.blogger.ba/
Svi mediji koji to žele mogu od mene da dobiju dokazni materijal, o predmetu : UDT:9183/10...

OBRAZLOŽENJE

Prije skoro dvije godine počeo sam sa dostavljanjem dokaza o ubistvu Ivone Bajo u OT Bijeljina, što tužioca obavezuje na reakciju po stavu 3, člana "Obustava istrage" iz ZOKP-u!
Kako sam istovremeno dolazio i do dokaza o kriminalu samih tužilaca i više krivičnih djela koje su izvršili kako bi prikrili to ubistvo:
NAVODNO JE PALA I NABOLA SE NA ŽICU, A KRVARILA JE JOŠ 10 METARA PRIJE TOG PADA.
KAMION KOJI JE POBJEGAO JE DOVEZAO ŠVERCOVANU ROBU, DOK JE NJEGOV REZERVOAR VEZAN ŠPANEROM, TRAKE ZA VEZANJE ROBE, A RANA NA TIJELU DJETETA JE PO MIŠLJENJU VJEŠTAKA TRAKASTOG OBLIKA...
TORBA KOJU JE NOSILA JE UKLONJENA SA LICA MJESTA, OD STRANE PORTIRA, A KASNIJE SU JE SKLONILI ISTRAŽITELJI. KAIŠ JE PRESJEČEN, DIO NEDOSTAJE, DOK JE VEĆINA OSTATKA IZMJENJENE BOJE - OPRANA, DA SE UKLONE TRAGOVI UBISTVA.
SVI TI PODACI SU SAKRIVENI OD JAVNOSTI, A VRHUNAC MONSTRUOZNOSTI OT BIJELJINA JE U TOME ŠTO JE ODBACIVŠI STAV PATOLOGA DA SE RADI O PREDMETU 25*1 MILIMETAR, TRAŽEĆI DRUGA VJEŠTAČENJA IZOSTAVIO PODATKE O SVIM UNUTRAŠNJIM POVREDAMA, TAKO DA DR. BUSARČEVIĆ ZNA SAMO ZA POVRŠINSKU OGREBOTINU, DOK ZA PROBOD PRSNE KOSTI, KANALU KROZ GRUDNU ŽLIJEZDU, TE RAZDERINAMA DESNE PLUĆNE ARTERIJE I DUŠNICE, CITIRAM "NEMA POJMA".
Svi dokazi o tome su već dostavljemi VSITV-u, a u poslednjih nekoliko mjeseci putem interneta sam upoznao sve državne organe i medije, tako da je cjelokupna javnost svjesna činjenice da je jedno dijete ubijeno djelovanjem državnih organa, dok su švercovali neku robu, (da li oružje koje je Milorad Barašin, dogovorio za vrijeme kafe pauze ili heroin, koga je Bijeljina prepuna...)
Roba je švercovana u firmu lokalnog moćnika iz režima, tajkuna Bobar Gavrila, te je jasno da je nalog za prikrivanje ubistva, došao iz vrha mafijaške vlasti, a 28.02.2011. otkrio se i naredbodavac!
24.02.2011. poslao sam dokaze o navedenim zločinima u Specijalno tužilaštvo, koje zaprima pošiljku već sutradan u petak! Poslije vikenda, lično Dodik Milorad, zaprijetio je tom organu ukidanjem! U svom stilu jer je već prijetio svima, koji su mu se našli na putu.
Javnost tada nije znala, za razloge prijetnji, ali sada objelodanjujem da su samo 3 dana ranije prispjeli dokazi o kriminalu njegove mafijaške mreže, tokom čega je ubijena Ivona Bajo!
Kriminalci iz OT Bijeljina na čelu sa Kovačević Novakom, su kad su saznali da imam dokaze o njihovim zločinima, koristeći se svojim uticajem izdejstvovali akciju protiv mene, sa osnovnim ciljem da mi otmu računar sa dokazima, naprave pritisak, kako bi me uplašili, te me predstavili kao manijaka i psihopatu!
No naravno, kako se radilo o lažnoj prijavi, niko nikada nije podigao optužnicu, za skoro dvije godine od pokretanja akcije, a na moje zahtijeve da dobijem podatke o otvaranju računara i "Posebnim istražnim radnjama" kriminalci iz OT Bijeljina se brutalno izruguju zakonu i tvrde da se nikada te radnje nisu ni desile???
Tek nedavno, pošto sam obavijestio CJB Bijeljina da sam pokrenuo sudski proces protiv odgovornih i da ći tražiti i njuihovu odgovornost, ako mi ne odgovore na zahtijev, dobio sam odgovor od njih u kome otkrivaju da su dostavili u OT Bijeljina izvještaj u dva navrata!
Podsjećam samo da je glavni svjedok tih radnji, načelnik kriminalističke policije g. Teodorović Aco "UMRO" samo 5 dana pošto sam mu dostavio materijal, te mi je obećao da će sve ispitati, pa i tužioca!
Autopsija nije izvršena, a i dokazi su izgleda doživjeli "srčani udar" jer niko ne zna šta se sa njima desilo!
To je samo dio pozadine događaja, a najvažniji dokazi mojih tvrdnji se mogu vidjeti na internetu:
TUZILASTVO - SERVIS MAFIJE
No to je nažalost samo dio terora i kriminala koji se provodi u poslednje dvije godine. Kriminalac Novak Kovačević, sa ciljem da ne dozvoli dostavu dokaza izdaje FAŠISTIČKU NAREDBU da se ne dozvoli pristup i ostvarenje zakonom garantovanih prava u OT Bijeljina nikom iz porodice ubijene djevojčice!
Time se pokreće lanac događaja u kome se krši zakon od sudske policije te troje sudija!
U avgustu 2010. godine samo dan prije "smrti" g. Teodorovića, pri pokušaju da dostavimo dokaze o ubistvu, majka ubijene djevojčice i ja smo uhapšeni i pritvoreni u privatnom zatvoru komandira sudske policije, bez potvrde o lišenju slobode, i o otpustu, bez prava na kontakt sa advokatom, koji je gdja Budimka tražila!
U procesu "80 1 Pr 000670 10 Pr" nije nam dozvoljeno da ispitujemo svjedoke niti da iznesemo odbranu, jer sudija "nema namjeru da ostaje dugo poslije 15 sati" ???
Sudska policija nije bila ovlaštena za podnošenje zahtijeva, te je po tom osnovu postupak obustavljen od strane drugostepenog suda...
No obavještavanje državnih organa ne daje nikakve rezultate, te se dotada prikriveni fašizam, razotkriva do kraja!
Poslije desetina pokušaja da predam materijal na zakonom propisani način, i otimanja prava garantovanoih zakonom, odbijam naredbu sudske policije da izađem napolje, sve dok mi ne omoguće da podnesem prijavu i predam zahtijev na način, kako to rade i ostali građani.
Jedan od ciljeva koje sam postavio je bio da dođem do dokaza o diskriminaciji cijele porodice, jer je naredba koju je izdao mafijaški bos bila USMENA!
Tom prilikom je više puta prekršen zakon! Osim te sitnice da je izvršeno više krivičnih djela kako bi me spriječili da predam dokaze, pritvoren sam nekoliko sati, ali nije poštovana obaveza da u roku od 12 sati budem izveden pred sud???
Pretpostavljam da tada nije bio "odgovarajući" dežurni sudija!
Suđenje se dogodilo poslije više od dva mjeseca, sa drugim sudijom, "80 1 Pr 004323 11 Pr" i tada je više puta prekršen zakon:
Prvo sam tražio da se pročita član po kome sam optužen, jer niti u jednom dokumentu ne postoji njegov tekst, na šta sam dobio odgovor sudije, da ne mogu ja upravljati tokom suđenja, i da je to pravo sudije, tako da više nisam postavljao nikakve zahtijeve. Pomenuo sam da ću obraditi neke teme prilikom ispitivanja svjedoka, no to mi nikada nije omogućeno!
Suštinski nisam ni imao interes da "ISPRAVLJAM" sudiju i otimam se za svoja prava, jer prema članu
62. "Bitne povrede prekršajnog postupka" očito da su po stavu b) ako su okrivljenom uskraćena bilo koja prava određena u članu 6 ovog zakona; moja zakonom garantovana prava tokom suđenja pogažena... Dakle, sada objašnjenja za građane, koji će ovo čitati na internetu:
ZAŠTO BIH JA "ISPRAVLJAO" SUDIJU I OTIMAO SE ZA SVOJA PRAVA, KADA POVREDA MOJIH PRAVA OD STRANE SUDIJE, GARANTUJE U ČLANU 69, UKIDANJE RJEŠENJA O PREKRŠAJU???
U svojoj žalbi sam naravno istakao da mi nije omogućeno ispitivanje svjedoka: prema članu 6 "Prava lica okrivljenih za prekršaje " stav e) da ispitaju ili da se u njihovo ime ispitaju svjedoci koji ih terete i da se obezbijedi prisustvo i saslušanje svjedoka u njihovu korist pod istim uslovima kao i svjedoka koji ih terete.
Dopis prije suđenja, u kome sam tražio da mi se omogući ispitivanje 3 svjedoka postupajući sudija nije niti pogledala, jer ne samo da nije pomenula te svjedoke, nego me je pitala iz kog sam razloga htio predati dokaze, a to sam jasno naveo u podnesku!
Sem toga sudija me je u više navrata vrijeđala tokom suđenja!
Iako sam odmah uputio izvinjenje svima, ako dođe do nekih neprijatnosti, jer imam teskoća sa disanjem zbog ambrozije. a što je poznato praktično svim pripadnicima sudske policije, postupajuća sudija me nešto kasnije pita, "DA LI IMAM PROBLEMA SA ŽIVCIMA"???
Kako sam se cijelo vrijeme obraćao sa uvažavanjem i normalnim tonom, odgovorio sam da nemam, te tražio objašnjenje, zbog čega me to pita! Na to mi je odgovoreno da se tresem...
Naravno! Već sam istakao da imam velikih problema zbog polena ambrozije i zaista se osjećam loše, ali mi mozak radi besprijekorno, te ne vidim čemu taj komentar...
Nešto kasnije opet je uslijedila primjedba, nešto drugačija: DA LI PIJEM LIJEKOVE ZA SMIRENJE???
Ako sam prvo pitanje tretirao kao slučajnost, ovo je bila očita provokacija i ponovo sa odgovorom, kako se tresem!
Na kraju je sve začinjeno savjetom sudije, da pijem lijekove za smirenje, jer je to što se desilo, veliki šok te da i oni, (sudije) koriste sredstva za smirenje! Da to nije slučajno, dokaz je i članak koji se pojavio u štampi o tome da sam "OTIŠAO NA ŽIVCIMA":
ČLANAK OBJAVLJEN PRED SUĐENJE
Pri kraju teksta u plavom pravougaoniku je dio, gdje se tvrdi kako to pričaju mještani ???
Novinar koji je to napisao, nije razgovarao niti sa mnom ni sa kim iz porodice, a ni sa mještanima, bar ne sa onima koji me poznaju. Osim ako se ne radi o tužiocima iz OT Bijeljina ???
Očito je da me mafija želi predstaviti kao ludaka, jer osoba koja traži da se poštuje zakon, ljudska prava, da se omogući procedura garantovana zakonom, te da se omogući regularno suđenje, mora biti da je neki ludak...
No to što se pokušava predstaviti u javnosti od strane organizovanog kriminala i dovesti u zabludu postupajući sudija, mene ne vrijeđa, a pokazao sam da sam superioran u odnosu na tužilačku mafiju, čak i u oblasti prava...
Ali takav stav sudije je krajnje neprimjeren! Na stranu to što je upoznata sa alergijom, sudija sebi dozvoljava i da je neuropsihijatar i psiholog, te me proglašava praktično ludim...
Uzgred, postoje osobe, kojima se zaista konstantno nekontrolisano tresu pojedini dijelovi tijela, a njihov mozak funkcioniše sasvim normalno! Čak i da je bio takav slučaj kod mene neprikladno bi bilo od sudije da to potencira, a kako je upoznata sa alergijskim problemima, time je njen postupak nerazumniji...
Očekivao sam da ću dobiti primjerak zapisnika, koji mi je veoma značajan jer je pripadnik sudske policije izjavio da postoji naredba, kojom se svim srodnicima zabranjuje pristup prostorijama!
Kako se to nije desilo, podneo sam Zahtijev za pristup informacijama 30.08.2011. tražeći kopiju zapisnika!
Poslije 45 dana nije bilo odgovora, te sam o tome putem elektronske pošte obavijestio predsjednika suda, koji je potom izdao nalog da mi se dostave traženi dokumenti.
Kopija zahtijeva i zapisnika uz potpis i pečat sekretara suda su u prilogu ove pritužbe!
Nisam istraživao, kakav je put jednog zahtijeva, ali je očito da nekome nije odgovaralo da imam zapisnik, te ga nisam mogao priložiti uz žalbu! Tako je drugostepeni sud odbio moju žalbu uz stav da sam mogao ispitivati svjedoke!
Rješenje u kome se to navodi je takođe u prilogu! Očito je neko prevario sudiju, jer nije bio lično prisutan. Da li je to učinio podnosilac zahtijeva ili prethodni sudija, očekujem da ispita UDT, kao i čija je odgovornost, što mi je pokušano uskraćivanje zapisnika, kršenjem zakona o slobodi pristupa informacijama!
Isključivo zahvaljujući profesionalizmu i poštovanju zakona od strane predsjednika osnovnog suda, ja sada mogu predočiti zapisnik, koji dokazuje, da ne samo da meni nije omogućeno da ispitujem svjedoke, nego da niti jedno pitanje nije postavio ni podnosilac zahtijeva!!!
Teoretski, ja bih mogao da iznosim lažnu tvrdnju, kako mi je uskraćeno pomenuto pravo, i da sam se branio ćutanje,, ali u zapisniku ne postoji nijedan trenutak, gdje mi se to omogućava, a niti suprotna strana postavlja ijedno pitanje!
JA SAM DAKLE OSUĐEN ĆUTANJEM PODNOSIOCA OVLAŠTENOG ORGANA...
Jedina riječ koju je izgovorila pomenuta dama je bila "OSTAJEM" (pri zahtijevu)!
Svjedoci su izjave dali po postavljenom pitanju sudije, što je opet očito kršenje zakona, jer je teret dokazivanja na ovlaštenom organu!
Zapisnik koji prilažem uz ovu pritužbu je univerzalni dokaz!
Iz njega se vidi da je kršen zakon i činjena krivična djela, od strane OT Bijeljina, sudske policije, te sudija prekršajnog i okružnog suda!

No ja nemam namjeru pokretati pitanje odgovornosti sudija, niti tražiti promjenu odluke, što uostalom i nije u nadležnosti UDT-a! Poslije smrti, pomenutog g. Teodorovića, za koju osjećam krivicu, jer sam tražio poteze opasne po njega, te aktuelne "smrti" Dijane Milić u Tuzli, jasno je da mafija može svakoga da ukloni!
U sklopu zakonskih odredbi, podneo sam zahtijev za ponavljanje prekršajnog postupka, a ako to ne donese rezultat, nastavak će biti pred Ustavnim sudom, odnosno u Strazburu!
Poslije uvida u priloge, moći ćete se uvjeriti da postoje osnovi za vaše djelovanje prema stavovima člana
"Disciplinski prekršaji sudija":
1. povreda načela nepristrasnosti;
2. postupanje s pristrasnošću i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etničkog porijekla, nacionalne pripadnosti, seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke;
3. očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema strankama u postupku, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama;
8. nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti;
9. donošenje odluka kojim se očigledno krši zakon ili uporno i neopravdano kršenje pravila postupka;
11. upuštanje u neprimjerene kontakte sa strankom u postupku ili njenim zastupnikom;
22. ponašanje u sudu i izvan suda koje šteti ugledu sudijske funkcije;
23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet sudstva.

No, pozadina svega je ubistvo Ivone Bajo i kriminal u OT Bijeljina, o kome sam vam još prije 2 godine dostavio dokaze!
Ja nikada neću prihvatiti stav kriminalaca iz tužilaštva, da sam životinja bez ikakvih prava i nastaviću da donosim dokaze i suprotstavljam se NEZAKONITIM naredbama kojima se otimaju garantovana prava!
To za posledicu ima samo nova krivična djela i disciplinske prekršaje sudske policije i sudija, a ja imam sve više materijalnih dokaza za Sud u Strazburu!


PRILOZI PRITUŽBE


Prilog 1 : ZAHTIJEV OSNOVNOM SUDU
Prilog 2 : ZAPISNIK SA SUĐENJA (1-6)
Prilog 3 : RJEŠENJE DRUGOSTEPENOG SUDA
Prilog 4 : ODGOVORI OT BIJELJINA I CJB BIJELJINA

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902