CLANAK BROJ 195

OTVORENO PISMO SUDSKOJ POLICIJI

INSTITUCIJAMA REPUBLIKE
GRAĐANIMA I MEDIJIMA

Napomena: Dokument je prevashodno namjenjen Komandi Sudske Policije RS, i obrađuje doprinos Sudske policije u prikrivanju ubistva Ivone Bajo, odnosno zaštiti počinilaca, te kriminalaca iz OT Bijeljina, korumpiranih tužilaca, koji ne samo da ne rade po zakonu, nego su dio organizovanog kriminala, a Sudska Policija je dobila ulogu tjelesne garde mafije...
Dakle, sada je već opšte poznato da sudska policija, praktično odmah po ubistvu Ivone Bajo ima poseban tretman nad pripadnicima porodice. U početku je to bilo prikriveno, na šta sada neću trošiti vrijeme, a prvi otvoreni nezakoniti postupak se desio pri pokušaju da ostvarimo uvid u predmet i podnesemo pritužbu na odluku tužioca!
Takođe neću da se sada bavim kriminalom tužioca Stjepanović Danice, jer je to opšte poznato, nego samo na to da je "pobjegla" na odmor od 12 dana, te bismo navodno mogli po njenom povratku da vidimo dokumentaciju. To što je rok za pritužbu, samo 8 dana, nije zanimalo sudske policajce, koji nam nisu dozvolili čak niti da uđemo na ulazna vrata. Istovremeno, dok smo mi tretirani kao psi lutalice, propušta se veća grupa novinara, jer je "igrom slučaja" baš tog jutra izvršen upad na BN televiziju, kako bi se ista disciplinovala i neograničeno raklamirala, pripadnike vladajuće mafije...
Podsjetiću da je cijele predstava izvedena tako, što je "savjesni građanin" prijavio krivično djelo. Tako je recimo, prijavom, "savjesne građanke" suspendovana Dijana Milić, koja je danas pod zemljom, dok istovremeno, već dvije godine Sudska policija, svojim tijelima, i oružanom silom, sprečava da porodica dostavi materijal o ubistvu, prikrivanju ubistva, da ispriča, sve što smo saznali, te dobije odgovore tužioca, za nepravilnosti koje smo uočili...
Istine radi, pripadnici sudske policije su nastupali izuzetno korektno i ljubazno, jer vjeruju da moraju izvršavati naloge mafije, iako znaju da time otimaju zakonom garantovano pravo građanima...
Kada sam na to upozorio tadašnjeg komandira g. Danka Borovčanina, on je rekao citiram:
Mi izvršavamo naredbe Suda i Tužilaštva, ako kaže da te pustim, pustićemo te, ako kaže da te ne puštam, ne puštamo te, ako kaže ne puštaj DEBELE, ne puštamo ih, ako kaže UBIJ OVOG...
Rečenica je ostala nedovršena! Iako je sve navedeno bilo nezakonito, izgleda da je shvatio, kako je ovim primjerom baš pretjerao! ILI MOŽDA BI IZVRŠILI I TAKVU NAREDBU ???
Na moje zahtjeve da mi se uruči primjerak te naredbe, (znajući da je niko ne smije napisati) i da je plan da se spriječim u dostavi dokaza po svaku cijenu, tako što će me otjerati kao životinju sa vrata, a ja neću imati dokaze da sam uopšte dolazio, a kamoli da se čine krivična djela, odgovoreno je da je naredba usmena i da važi isto kao i pismena.
To što se bez suda i presude oduzima neko pravo, na neodređeni rok, i bez prava na žalbu, nije smetalo pomenutom gospodinu, te je bilo potrebno da se suprotstavim teroru i branim svoje pravo na miran način, što je već poznato, kako se desilo:
Ukratko, insistirao sam da mi se omogući zakonom garantovano pravo i odbio da izađem iz zgrade dok se to ne desi ili da me uhapse i izvedu pred sud! Pritvor od nekoliko sati je bio nezakonit, ali nije u domenu sudske policije.
Nikome tada nije bilo jasno, zašto želim da mi se sudi, ali pošto sam nedavno objavio na internetu dio zapisnika u kome sudski policajac izjavljuje sledeće:
Ja sam to predstavio, kao čisti primjer fašizma, što u stvari i jeste! Ne radi se dakle samo o krivičnim djelima, nego o diskriminaciji cijele porodice, svih srodnika ubijene djevojčice Ivone Bajo!
No to nije politički stav niti države, a vjerovatno ni kriminalaca iz vlasti, jer je uzrokovan isključivo činjenicom da imam dokaze o njihovim zločinima, te čine sve kako nikada ne bi zvanično bili zaprimljeni i obrađeni, a sve što se šalje poštom, ono NE DOBIVAJU, te ne reaguju niti na jedan dopis! Kako su shvativši da prikupljam dokaze o njihovim zločinima, pripadnici OT Bijeljina, odbijali da mi omoguće uvid ne samo u spis "Ivona Bajo" nego i bilo kakvu drugu informaciju, kršeći tako relevantni zakon, podatke o tome je zatražila druga osoba. Ime je retuširano, ali se iz sadržaja vidi da to nisam ja! Kakvu je glupost, napisala i potpisala, sekretar Prodanović Danka, vidi se na slici:
Nijednom pravniku, ovde nije potrebno da se bilo šta objašnjava, ali zbog građana, koji nisu upućeni u tekst zakona, slijedi dio iz Zakona o slobodi pristupa informacijama:
Pravo pristupa (član 4)
Svako fizicko i pravno lice ima pravo pristupa informacijama koje su pod kontrolom javnog organa, a svaki javni organ ima odgovarajucu obavezu da objavi takve informacije. Ovo pravo pristupa podliježe samo formalnim radnjama i ogranicenjima kako je utvrdeno u ovom zakonu.
Dakle, zakon se odnosi na obavezu javnih organa, a ne na građane! Na stranu to što je gnusna laž da je OT Bijeljina bilo kada omogućilo meni lično, uvid u bilo kakvu informaciju, i oni o tome nemaju nijedan dokument, apsurdno je da se bilo ko upućuje meni da bi dobio neku informaciju! No vrhunac podlosti, bahatosti i bezobrazluka OT Bijeljina je u nečem drugom:
Iz odgovora Danke Prodanović, vidljivo je da je kreiran 29.03.2010. godine, a samo 5 dana ranije 24.03.2010. godine, poslali su policiju da mi OTME sve dokaze koje imam o njihovim zločinima, tako što su obmanuli načelnika kriminalističke policije, koji nažalost nije više među živima, a "umro je" pod sumnjivim okolnostima, te Sud, da bi izdejstvovali naredbu za pretres i odnošenje računara...
To je dokaz da se FAŠIZAM prema porodici ubijene djevojčice Ivone, primjenjuje već poodavno i da neće dozvoliti nikom da ostvari uvid u neku informaciju ili dostavi dokaze o njihovim zločinima...
Shvativši da ta fašistička naredba, više nije tajna, pokušava se to prikriti i minimizirati. Na suđenju u kome sam bio okrivljen za "ometanje državnih organa u vršenju javnih funkcija", svjedok sudski policajac izjavljuje:
Ovde je dovoljno samo logičko razmišljanje! Svjedok, sudski policajac, ne kaže da se naredba ne odnosi na druge srodnike ubijene djevojčice, ne kaže ni da ne zna sadržaj, nego da NEĆE da se izjašnjava...
Očito je da svjedok, koji je u lancu komande, a u strahu za svoje radno mjesto, možda čak i život, ni u sudskoj raspravi ne govori ono što zna, nego da bi izbjegao lažnu izjavu, kaže da se "neće izjašnjavati"...
Time bi trebalo da se umanji težina krivičnog djela, koje izvršava Sudska policija već dvije godine, a po nalogu jednog od pripadnika mafije Kovačević Novaka.
Nadalje se može vidjeti da svjedok ne može navesti nijedan slučaj da sam omeo neko suđenje, istražne radnje, dostavu pošte ili sastanak nekog švercera oružja sa tužilaštvom, nego tvrdi da sam "ometao" stranke!
U ovom slučaju, on hoće da se izjašnjava, pa iako sam okrivljen za ometanje državnih organa, a ne za ometanje građana, on sada tvrdi da sam ometao upravo građane, (stranke). Takođe je vidljivo da znaju, kako imam namjeru predati dokaze o krivičnim djelima i podnijeti krivičnu prijavu, što je zakonom garantovano pravo, ali da to za mene NE VAŽI...
Osim toga se "ne sjeća" da sam na sebi imao dokaz o kriminalu pripadnika OT Bijeljina i CJB Bijeljina:
Iz izjave drugog svjedoka, vidi se da je upravo to, ono što sam imao na sebi, ali se ne sjeća da li je taj detalj i evidentiran. Zašto je to važno???
Na sebi sam imao dokaz o više krivičnih djela, a svako službeno lice je dužno da prijavi saznanje o bilo kom krivičnom djelu, ako do toga dođe. Kako je očito da niko nije reagovao, iako sam dokaze nasio na sebi pred zgradom suda, a za to sam i okrivljen, pokušalo se sa prikrivanjem te činjenice. Slijedi izjava svjedoka...
No sada bih predstavio, kako je donedavni komandir sudske policije, (obavješten sam da sada ima novu dužnost), odgovarao na moja pitanja:
U svojoj izjavi, g. Borovčanin Danko, tvrdi da se naredba odnosi samo na mene i čak je opravdava, objašnjava i obrazlaže iako ga za taj segment niko nije pitao. S a druge strane, na činjenicu da pripadnici sudske policije na različite načine tumače tu "naredbu", on daje komentar, da "ne može znati, šta koji policajac smatra i ne može odgovoriti"...
Sada da uporedimo: To što "smatra" kriminalac Kovačević Novak, g. Borovčanin Danko, objašnjava, zna razloge i iznosi ih, iako to nije pitan, a za postupke sudskih policajaca, koji su pod njegovom komandom, izvršavaju "naredbu" koju im je on "prenio", ne znaju kako tačno glasi, ali je "primjenjuju", on ne može da odgovori ???
Na osnovu svega, jasno je da pripadnici sudske policije izvršavaju naredbu koju niko od njih nije pročitao, ne znaju, kako tačno glasi, ali je suština da se ja lično spriječim, i svako ko se eventualno pojavi, u dostavi dokaza!
Naravno da mi je pomenuti gospodin ranije rekao da nema pismene naredbe, ali je to sada izjava pred Sudom i prvi put javno i zvanično evidentirana, ali ono što on nije shvatio je slijedeće:
Nijedna naredba ne smije biti u suprotnosti sa zakonom, a pogotovu ne može postojati usmena naredba, jer je sada očito da pripadnici Sudske policije ne znaju kakvu to naredbu izvršavaju, odnosno tako se to htjelo predstaviti!
Da je izjava pred sudom g. Borovčanin Danka obična laž, dokaz je i hapšenje Budimke Bajo, majke ubijene djevojčice, u avgustu 2010, cijelih 16 mjeseci, prije njegove izjave!
Tada je Sudska policija, uhapsila Budimku Bajo, primjenjujući "usmenu naredbu", koja se na nju, "ne odnosi" nije joj dozvoljeno da kontaktira advokata iako je to zahtijevala, a držana je 4 sata u privatnom zatvoru, pomenutog gospodina, jer ne postoji dokument niti o lišenju slobode, niti o otpustu!
Radi se o prostoriji, oko 4 kvadratna metra, pod stalnim nadzorom dvoje policajaca, na spratu zgrade Suda za prekršaje!
Predmet je završen na taj način, što je Okružni sud konstatovao da je prekršen zakon od strane državnih organa!
Konkretno, Sudska policija nije imala ovlaštenje da podnese zahtjev, te je time potpuno jasno da je majka ubijenog djeteta, zadržana u nečijem privatnom zatvoru, tokom procedure u kome je Sudska policija izvršavala naredbu, koja važi "samo za mene".
Ja naravno, jesam najopasniji protivnik mafije, ali je jasno da naredba važi i za druge srodnike! To što su sluge organizovanog kriminala, nesposobne da slažu, prikriju tragove kriminala, čine neprestano, nova krivična djela i nisu sposobni da shvate da je svaki moj postupak u skladu sa zakonom i dio plana za raskrinkavanje njihove mafijaške mreže, je njihov problem, a sada i Sudske policije u cjelini!
Izvršavajući FAŠISTIČKE NAREDBE, kriminalaca, Sudska policija, čini krivična djela!
Danko Borovčanin, je sebi dao za pravo da opravdava taj kriminal i fašizam, u procesu gdje sam ja bio okrivljeni!
Neka se spremi da ga objasni i opravda, kada budu optuženi on i ostali kriminalci, koji su dali doprinos prikrivanju ubistva Ivone Bajo, jer advokata koji će to dovesti u sklad sa zakonom, neće pronaći...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 194

ISTINA
ŠTA JE TO

U drugoj polovini marta 2010, godine, nekoliko osoba se dogovorilo da me prijave za "Ugrožavanje sigurnosti", član 169 KZ-a, koji navodim:
(1) Ko ugrozi sigurnost nekog lica ozbiljnom prijetnjom da će njega ili njemu blisko lice lišiti života, teško tjelesno povrijediti, lišiti slobode ili oteti, ili nanijeti zlo podmetanjem požara, eksplozijom ili nekom drugom opšteopasnom radnjom ili sredstvom, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.
(2) Ako je djelo iz stava 1. ovog člana učinjeno prema službenom licu u vezi sa vršenjem njegove funkcije, ili prema više lica, ili je učinjeno u sastavu grupe ili zločinačke organizacije, učinilac će se kazniti zatvorom do tri godine.

Neću sada iznositi nakakve argumente u vezi toga da li sam na bilo koji način izneo bilo kada neku od pretpostavljenih prijetnji iz navedenog člana, nego samo podatak da iako sam od prvog dana tražio da mi se sudi, do danas, poslije skoro dvije godine, nije podignuta optužnica. Šta to znači, jasno je svakom pravniku...
Više puta sam tražio uvid u spis i obavještenje o pomenutim radnjama, a osim saslušavanja u CJB Bijeljina, pretresanja objekata i mene lično, kao i pojedinih mojih poznanika, vršene su i sledeće radnje:
Praćenje patrolnim kolima, (dok sam hodao pješice iza mene je išlo policijsko vozilo na 20-50 metara razmaka), a kada dalje nisu mogli, (kroz park recimo), dočekivale su me policijske trojke na svakoj raskrsnici, te pred zgradom Suda i čak ušli za mnom unutra. Zatim pratnja policajcima u civilu, nadziranje telekomunikacija, te je ustanovljeno stražarsko mjesto pred kućom za danonoćno nadgledanje...
Podneo sam zahtijev za pristup informacijama u OT Bijeljina i CJB Bijeljina, sledeće sadržine:

OKRUŽNO TUŽILAŠTVO BIJELJINA

(Sadržaj zahtjeva)


OD MJESECA MARTA 2010. GODINE, PREMA MENI SU PROVOĐENE " POSEBNE ISTRAŽNE RADNJE", O ČEMU IMAM DOKAZE, KOJE SU OBUHVATALE SVE ZAKONOM PREDVIĐENE AKTIVNOSTI, SEM "SIMULIRANOG OTKUPA PREDMETA I DAVANJA PODKUPNINE", ALI UZ NEKE AKTIVNOSTI IZVAN OKVIRA ZAKONA...
S OBZIROM DA ZA POMENUTE AKTIVNOSTI, MOGUC JE KRAJNJI ROK OD 6 MJESECI, POSLIJE KOGA O ISTIMA MORAM BITI OBAVJEŠTEN, OČITO JE DA JE ZAKON ZLOUPOTREBLJEN...
ILI ZA POMENUTE RADNJE NIKADA NIJE DATA SUDSKA NAREDBA, ILI SE NEZAKONITO IZBJEGAVA OBAVEZA PREDVIĐENA ZKP-om, ODNOSNO ONE NEZAKONITO PRODUŽAVAJU, TE ZAHTIJEVAM SVE PODATKE O ISTIMA, UKOLIKO SU ZATRAŽENE OD STRANE BILO KOG TUŽIOCA...


Iz CJB Bijeljina nije bilo nikakvog odgovora, dok je iz OT Bijeljina stigao dokument, koji slijedi:

Naravno ja sam konstantno zahtijevao da budem optužen ili da se tužilastvo povuče iz slučaja odnosno da vrati računare, što su poslije 9 mjeseci bili silom zakona prisiljeni da učine, ali iako je to predviđeno u ZKP-u, nikada nisam dobio obavještenje o pregledu računara, relevantni član : Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije, stav (2) O otvaranju privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije tužilac je dužan obavijestiti lice ili preduzeće od kojeg su predmeti oduzeti, sudiju za prethodni postupak i branioca.
No sve ovo je bio samo okvir za temu koja je u nadležnosti suda, a radi se o "Posebnim istražnim radnjama". Kako je ZKP, jasno predvidio da se pomenute radnje, mogu najviše primjenjivati 6 mjeseci, a onda citiram : Materijal dobijen preduzimanjem radnji i obavještavanje o preduzetim radnjama, stav (3) Sudija za prethodni postupak će, bez odlaganja, a nakon preduzimanja radnji iz ovog zakona, obavijestiti lice protiv kojeg je radnja bila preduzeta. Lice protiv kojeg je radnja bila preduzeta može od suda zatražiti ispitivanje zakonitosti naredbe i načina na koji je sprovedena radnja..
Stoga sam se u septembru 2011, godine obratio zahtijevom Okružnom Sudu, pretpostavivši da zakon nije ispoštovan, te da Sud nije ni dobio podatke o tome. Ispostavilo se da sam u pravu, jer je moj zahtijev shodno zakonu, proslijeđen u OT Bijeljina, poslije čega sam dobio odgovor:
Dakle, ponavlja se tvrdnja da nije bilo nikakvih radnji, na osnovu kojih bi bile prikupljane informacije o meni, jer za to nije postojao zakonski osnov! No kako ja vrlo dobro znam da se te radnje sprovođene, obratio sam se ponovo zahtijevom u CJB Bijeljina i to na takav način da sam mogao biti optužen ponovo za "Ugrožavanje sigurnosti":


CJB BIJELJINA

(Sadržaj zahtjeva)OKRUŽNI SUD U BIJELJINI, DONIO JE 23.03.2010. NAREDBU 12 0 K 001162 10 KPP O PRETRESU STAMBENIH PROSTORIJA, KOJE SAM KORISTIO, A NA ZAHTIJEV CJB BIJELJINA, IAKO JE SVIMA BILO JASNO DA SE RADI O LAŽNOJ PRIJAVI!
DO DANAS 20 MJESECI KASNIJE NIJEDAN TUŽILAC NIJE PODIGAO OPTUŽNICU, PO TOM PREDMETU, A KRAJEM 2010, OKRUŽNI SUD JE DONEO RJEŠENJE O POVRATU ODUZETOG RAČUNARA, ŠTO JE PRAKTIČNO PRIZNANJE NEPOSTOJANJA KRIVIČNOG DJELA!
TRENUTNO JE U TOKU SUDSKI POSTUPAK KOJI SAM POKRENUO PROTIV ODGOVORNIH PODNOSILACA LAŽNE PRIJAVE, TE ZAHTIJEVAM OD CJB BIJELJINA UVID U SVE DOKUMENTE VEZANO ZA TU NAREDBU, PRVENSTVENO IZJAVU ILI SLUŽBENU ZABILJEŠKU, SAČINJENU PO IZJAVI PODNOSILACA LAŽNE PRIJAVE.
U SLUČAJU DA DOBIJEM PODATKE BIĆE PROSLIJEĐENI SUDU, TE NEĆE BITI POTREBNO SVJEDOČENJE INSPEKTORA MUPA!
U SLUČAJU DA MI SE NE ODGOVORI, A PODSJEĆAM DA SAM U MARTU 2011. PREDAO 3 ZAHTJEVA NA KOJA NIKADA NIJE ODGOVORENO, OBAVIJESTIĆU O TOME SUD I OSIM ZAHTIJEVA ZA SASLUŠANJE SVIJEDOKA IZ CJB BIJELJINA, TRAŽITI I DA SE USTANOVI KRIVIČNA ODGOVORNOST, ODGOVORNIH IZ MUPA KOJI NE POŠTUJU ZAKON...


Ne znam da li je provijeravana tačnost moje tvrdnje u Sudu ili ne, ( a istinita je) no ovog puta mi je odgovoreno prije zakonom predviđenog roka od 15 dana. Odgovor potpisan od načelnika CJB Bijeljina slijedi:

 
REZIME
CJB Bijeljina dostavlja Izvještaj u OT Bijeljina 25.03.2010. godine, a s obzirom da je dan ranije obavljen "informativni razgovor", koji je bio samo zamka, za planirani upad i otimanje računara sa dokazima o kriminalnim djelima pripadnika mafije, očito se opisuju te radnje...
Mjesec dana kasnije 23.04.2010. godine, dostavlje se dopuna tog Izvještaja! Podsjećam da se "Posebne istražne radnje" pokreću u intervalima od po 30 dana...
Dakle, o radnjama koje "nikada nisu pokrenute" jer za to nije nilo zakonskog osnova, CJB Bijeljina je sačinio 2 izvještaja i dostavio ih u OT Bijeljina!
To što mene lično, OT Bijeljina, tretira kao životinju i sve pripadnike porodice Bajo, a u cilju prikrivanja ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo je nešto na šta sam navikao!
Poplava laži, falsifikata i krivičnih djela vezano za taj zločin, pokazuje pravo lice OT Bijeljina.

No ovom prilikom nije "prevarena" samo porodica, nego OT Bijeljina vara, laže i obmanjuje Okružni Sud!
Ja lično ne mogu predati krivičnu prijavu protiv odgovornih, jer Sudska policija ima neredbu da mi po svaku cijenu onemogući predaju bilo kog materijala, na zakonom propisani način, te stoga očekujem da će Sud reagovati, kao i svi drugi nadležni organi, koje ću obavijestiti putem elektronske pošte!
Informacije o Izvještaju CJB Bijeljina, koji je proslijeđen u OT Bijeljina suštinski su za mene nebitne.
Mnogo je važnije to, što on postoji, a OT Bijeljina krije te podatke! U toku je više sudskih procesa, tokom kojih ću tražiti da se izda naredba OT Bijeljina da objelodani informacije.

Naravno, pokušaću i lično da ostvarim uvid, no moj osnovni cilj je već postignit!
OT Bijeljina je srce mafije i svi postupci zaposlenih su prvenstveno usmjereni na zaštitu i logistiku organizovanog kriminala. Ako i postoje osobe, koje bi htjele da rade po zakonskim odredbama, to im je onemogućeno, jer je zakon nebitan u odnosu na to što kaže svemogući šef mafije Kovačević Novak!

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902