ČLANAK 490

ČLAN U KRIVIČNOM ZAKONU KOJI NIKO "NE VIDI", NE SMIJE DA PRIMJENJUJE I "NIJE NADLEŽAN" OSIM AKO NEKI POJEDINAC NE ZASMETA INTERESIMA POLITIČKO TAJKUNSKE MAFIJE U BIH POD ČIJOM SU KONTROLOM SVA TUŽILAŠTVA I SUDOVI...
Sudija Ustavnog suda Republike Srpske ili sudija suda u Republici Srpskoj, u sudskom postupku s ciljem da drugom pribavi kakvu korist ili da mu nanese kakvu štetu, donese nezakonitu odluku ili na drugi način prekrši zakon, kazniće se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U ISTOČNOM SARAJEVU
KOLEGIJU TUŽILAŠTVA
PRITUŽBA NA ODLUKU T 17 0 KTA 0005048 14 OD 18.08.2014.

Cilj ove pritužbe nije uopšte da se ona preinači i prijavljene sudije procesuiraju jer je nepridržavanje zakona koje su počinili sitnica u odnocu na monstruozne zločine koje su izvršili pripadnici OT Bijeljina a koji sada traže zaštitu sudova da bi njihov kriminal ostao nekažnjen. Vjerujem da će sudije ubuduće obratiti pažnju na odredbe zakona koji kaže da se po prijemu tužbe vrši njeno ispitivanje, (članovi 66 i 67) a ako se utvrdi da je ISPRAVNA I POTPUNA, tek tada se dostavlja tuženom na odgovor, (član 69 ZOPP-u).
Dakle prema zakonu kada je Prvostepeni sud dostavio tužbu na odgovor tuženoj RS konstatovana je njena ispravnost, te nema zakonske mogućnosti da se naknadno proglašava, nepotpunom, neurednom i odbacuje zato što to traži tužena strana.
Ovom pritužbom želim prije svega ukazati na netačnu argumentaciju tužilaštva koja se navodi u odluci. Naime tvrdi se da tužilaštvo nije nadležno preispitivati vođenje parničnog postupka i sudske odluke (pretposlednji pasus). To uopšte nije ispravna definicija jer nije poenta u donesenoj odluci o odbacivanju tužbe, nego u primjeni zakona. Tužilaštvo treba samo da utvrdi da li ZOPP-u predviđa mogućnost odbacivanja tužbe poslije dostave tuženoj strani, odnosno da li je pogrešnom primjenom ili neprimjenjivanjem zakonske odredbe meni načinjena šteta.
Podsjećam na relevantni član 376 KZRS "Povreda zakona od strane sudije":
Sudija Ustavnog suda Republike Srpske ili sudija suda u Republici Srpskoj, u sudskom postupku s ciljem da drugom pribavi kakvu korist ili da mu nanese kakvu štetu, donese nezakonitu odluku ili na drugi način prekrši zakon, kazniće se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
Bitan je dio "donese nezakonitu odluku ili na drugi način prekrši zakon" a to je isključivo u nadležnosti tužilaštva da utvrđuje. Imao sam priliku da drugostepeni sud usvaja moju žalbu i ukazuje na povrede zakona od strane prvostepenog suda ali se ne bavi pitanjem postojanja krivične odgovornosti. Upravo je suprotno od onoga što se tvrdi u vašoj odluci. Nije Sud nadležan da podiže optužnice protiv bilo koga, niti da utvrđuje eventualno postojanje nečije krivice u predistražnom postupku, nego je to dužnost nadležnog tužilaštva. Tek ako se podigne optužnica Sud će ocjenjivati da li je postojala namjera sudije, odnosno da li je svjesno nekome nanesena šteta ili se nezakonito pomoglo drugoj strani. Na moj pismeni prijedlog VSITV-e je dopisom 08-50-728-4/2014 od 18.07.2014. godine iznelo sledeći stav:
"Krivično djelo iz člana 376. KZ-a RS, koje spominjete u svom dopisu, procesuira se na isti način kao i sva druga krivična djela, te se opšte odredbe citiranog zakona, uključujući i utvrđivanje krivice, primjenjuju i na krivično djelo „Povreda zakona od strane sudije". Nepostojanje umišljaja, odnosno nehata kada to zakon izričito određuje, u izvršenju krivičnog djela, predstavlja okolnost koja u smislu odredbe člana 13. KZ RS isključuje krivičnu odgovornost, što predstavlja osnov za donošenje presude kojim se optuženi oslobađa od optužbe na osnovu člana 290. tačka b) Zakona o krivičnom postupku."
Jasno se kaže da se krivično djelo iz člana 376 procesuira na isti način kao i sva druga uključujući i utvrđivanje krivice. Dakle tužilaštvo je nadležno da utvrdi da li postoje elementi krivičnog djela a potom sud da li je postojala namjera za njegovo izvršenje. S tim u vezi iznosim primjer iz prakse:
"Da bi postojalo krivično djelo i krivična odgovornost izvršioca krivičnog djela povrede zakona od strane sudije iz člana 376. Krivičnog Zakona Republike Srpske, neophodno je da kod sudije kao izvršioca tog krivičnog djela postoji svijest o kršenju zakona i volja da se to učini, kao i namjera (dolus), da se to čini s ciljem da se za drugog pribavi kakva korist ili da se drugom nanese šteta. (Izvor: (Presuda Okružnog suda u Banjaluci broj: 011 0 K 08 000 003-p od 30.10.2008. i presuda Vrhovnog suda RS broj: 118-0-Kž-09-000 008 od 23.04.2009.)"
http://www.okruznisud-bl.com/index.php?option=com_content&view=article&id=167:krivino-djelo-povrede-zakona-od-strane-sudije&catid=57:krivino&Itemid=76
Kompletno obrazloženje se može pročitati na prethodnom linku a u nastavku prenosim još jedan bitan dio:
"Prema izvedenim dokazima tužilaštva nema dokaza da je optuženi postupao sa umišljajem da preduzeću "Trade" tj. njegovom vlasniku V.V. pribavi kakvu korist, a da pri tome svjesno krši zakon ili donosi nezakonitu odluku".
Iz ove rečenice je vidljivo da je sud odlučivao o tome da li je postojao umišljaj i to na osnovu čega ??? Na osnovu dokaza koje je izvodilo tužilaštvo. Pitanje za OT Istočno Sarajevo glasi:
KAKO JE TUŽILAŠTVO IZVODILO DOKAZE AKO NIJE NADLEŽNO DA PREISPITUJE ZAKONITOST POSTUPKA ???
Odgovor je jasan. Vaša argumentacija je netačna i tužilaštvo ima nadležnost da procjeni da li je došlo do pogrešne primjene neke odredbe iz zakona, ali naravno ne može presuđivati da li je postojala namjera, što je u nadležnosti suda. Nadam se da će i vama ova pritužba poslužiti za poboljšanje u daljem radu, jer je i vaše kršenje zakona sitnica u odnosu na kriminal pripadnika OT Bijeljina koji su prikrili ubistvo osmogodišnje djevojčice da bi sakrili krijumčarenje nelegalne robe u AD Univerzal Bijeljina 23.07.2009. Na šta su sve spremni pojedini kriminalci instalirani u državnim organima detaljno sam uz fotografije dokaza razotkrio na internet stranici ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902