ČLANAK 491


Tužilaštva prije svega a potom i sudovi ukoliko uopšte neki slučaj dođe do te faze ne postupaju prema zakonu i postojećim dokazima nego ISKLJUČIVO prema tome koliko novca ima stranka u postupku. Pravo stanje stvari je da su takozvani državni organi potpuno privatizovani od strane organizovanog kriminala a odavno se i ne krije da političko tajkunski klan djeluje poput Sicilijanske mafije.
I do kad misli policija, tužioci, sudije... da šute i podržavaju ovaj mafijaški sistem u kome hiljade ljudi svake godine izvrši samoubistvo, umiru od gladi ili pretražuju kontejnere a i njih su počeli da zaključavaju. Mislim na kontejnere a ne na ljude.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

IMUNITET NA LICITACIJI

U prilogu ovog dopisa je odgovor VSITV-a na moj pismeni prijedlog za pravno tumačenje člana 87 "Imunitet sudija i tužilaca" ZOVSITV-u. Umjesto kopije dokumentacije koju sam poslao vijeću, prilažem nekoliko članaka o primjeni u praksi, pozadine i posljedica primjene navedenog člana a moj tekst se može pročitati na web stranici "PRIJEDLOG VSITV-U":
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/15/3698404
Pitanje i prijedlog naravno nisam uputio zbog sebe, nego zbog drugih, kako većine građana koji ne znaju kakva su im prava tako i zbog neodgovornih pojedinaca koji zloupotrebljavaju službeni položaj i zaštitu koju im pruža imunitet, te smišljeno krše zakon, šireći lažnu predstavu da su potpuno zaštićeni od bilo kakvog sudskog postupka. Iako je odgovor VSITV-a prilično diplomatski u prvom dijelu, više je nego jasno objašnjeno (u dijelu obilježenim pravougaonicima) da su sudije i tužioci zaštićeni imunitetom u SVIM PREDMETIMA U KOJIMA POSTUPAJU, ali da NIKO NIJE IZUZET OD ODGOVORNOSTI PRED ZAKONOM, za sve druge radnje izvan svog predmeta ako za to postoje pretpostavke (bilo krivične bilo po osnovu nanesene štete). Ovde ću istaći još samo dio u kome se kaže da ZOKP-u daje pravo SVAKOM GRAĐANINU DA PODNESE PISMENU ILI USMENU PRIJAVU, nadležnom tužilaštvu...
U prethodnih 5 godina da bi zaštitili interese tajkunsko političke mafije i prikrili ubistvo osmogodišnje djevojčice izvršeno prilikom krijumčarenja 23.07.2009. prvo je OT Bijeljina tajno a potim i javno zabranila pristup svim srodnicima ubijenog djeteta, a onda su se tome pridružili i Prekršajni te Okružni sud, odbivši da zaštite garantovana prava prilikom prekršajnih postupaka, na šta su obavezni zakonom. Potom je i Osnovni sud pružio pomoć mafiji a vrhunac bezakonja je bio u predmetu 80 0 P 039221 12 P, gdje je osim što su odbačeni SVI dokazi o nanesenoj šteti i teškim krivičnim djelima, nastavljeno i sa prikrivanjem mojih krivičnih prijava predatih još 2010-te godine protiv AD Univerzal i njihovog portira.
Podsjećam da je prva od njih predata 24.06.2010. a 15 dana kasnije sam onemogućen u dopuni iste, te još nekim pravima, (opisano u Zabilješci 1260/10, sudske policije). Naravno sa lažnim opisom događaja, jer se prijava predata 15 dana ranije te dokazi i zahtijevi još iz februara ne pominju ali se zato opisujem kao ludak koga logično treba otjerati. Tako je OT Bijeljina sakrila te prijave i glumila godinama da ne zna za njih a kako je izdata naredba o zabrani pristupa, nije bilo nikoga da im ukaže na "grešku".
21.08.2012. sam predao pismeni zahtijev sa više tačaka a u jednoj od njih tražim podatke o prijavama iz 2010-te. Pošto je prvo sudski policajac podnesak zgužvao i pokušao da baci u kantu za otpatke, OT Bijeljina šalje "odgovor" odbijajući uvid i kopiranje spisa KTA-596/09, što je tema samo 1. tačke dok ostale i ne pominje a potom 05.09.2012. mi se zabranjuje pristup, hapse me na trotoaru i pritvaraju, te potom ne izvode pred sud u zakonskom roku od 12 sati, nego se sve prolongira za 3 mjeseca. Na suđenju održanom 03.12.2012. sud naravno odbija zaštititi garantovana prava iako sam ukazao na to, (zabeleženo u zapisniku) a inkvizitorskim metodama "nestaje" glavni svjedok, dok se drugi instruira da lažno svjedoči, kako zabrana pristupa i ne postoji, te da sam vikao kao ludak ispred zgrade. Treći svjedok laže da sam bio ispred vrata a ne na trotoaru, dok je samo posljednji opisao stvarno stanje. Uprkos svemu Sud "nije uočio BITNA neslaganja" u izjavama svjedoka te me je osudio između ostalog i zbog toga što sam POVIŠENIM TONOM REKAO DA SU PREDSJEDNIK I POSLANIK KRIMINALCI, KOJE ŠTITE TAKOĐE POJEDINI KRIMINALCI ZAPOSLENI U ZGRADI NA ADRESI VUKA KARADŽIĆA BROJ 3...
OT Bijeljina nastavlja sa sakrivanje krivičnih prijava i poslije zahtijeva predatog 08.01.2013. u kome sam jasno naveo da su mi podaci potrebni za parnicu sa AD Univerzal i na kraju Osnovni sud se u samoj parnici pridružuje bezakonju i pomaže mafiju odbijanjem da se izda naredba o tome čime bi se već tada razotkrilo prikrivanje. Na žalost svih saučesnika mafije to nije pomoglo kriminalcima te je 10.04.2013. uhapšen direktor AD Univerzal sa kriminalnim stažom još od 2005-te. Transakcije narko mafije preko Bobar banke otkrivene još 25.02.2012. su evo već 30 mjeseci tabu tema i niko ih o ovoj zemlji ne smije više osim mene niti da pomene.
Ja sam naravno znao da se krivične prijave i dokazi kriju te sam sve podatke slao ne sve moguće strane uključujući i Interpol, tako da je opisani kriminal razotkriven, naravnom ne zaslugom Bijeljinskih pravosudnih organa. Koliko sve ono što se dešavalo u Bijeljini ima veze sa istragama "Lutka" i "Pandora" pokazaće vrijeme i istražni postupci u tim predmetima a ja se vraćam osnovnoj temi ovog dopisa - IMUNITETU.
Objasniću o kakvom se zlu radi u nekoliko koraka:
1) Svaki sudija i tužilac ima opravdanu zaštitu za nehotične greške (svoje lične ili uzrokovane netačnim, lažnim, podmetnutim podacima ili dokazima, lažnim iskazima svjedoka i slično) za štetu nanesenu građanima zbog pritvaranja, procesuiranja ili čak presuđivanja i robijanja nevinih građana.
2) Čak ni imunitet ne može zaštititi tužioca ili sudiju od odgovornosti ukoliko ima dokaza da je postojala svjesna namjera pomoći kriminalcu ili nanošenja štete nevinima, što je definisano i u KZRS član "Povreda zakona od strane sudije", vezano za sudije a demonstrirano i na primjeru tužiteljice KT Tuzla o čemu prilažem članke.
3) Nečasne i nemoralne osobe manipulišu sa imunitetom te "ZAŠTITU OD NEHOTIČNE GREŠKE" pretvaraju u "PLANSKO ČINJENJE KRIVIČNIH DJELA KOJE NAMJERAVAJU OPRAVDATI IMUNITETOM".
4) Pošto takve radnje ne donose nikakvu korist same po sebi onda se "roba" koju imaju IMUNITET "stavlja na licitaciju" i prodaje kriminalcima, (što bi rekao glavni republički tužilac "krupnim ribama") koji imaju veliki novac.
5) Sasvim je sporedno da li za svoje usluge u prikrivanjima dokaza, krivičnih djela ili prijava, nadležni tužioci dobivaju novac ili na taj način "otplaćuju" uslugu za dobro plaćeno mjjesto na koje su imenovani, ne da rade u skladu sa zakonom nego prema nalozima "političke volje" koja ih je i postavila da štiti njihove interese.
Kako se sprovodi u praksi zloupotreba iminuteta može se vidjeti iz priloga "Tumačenja imuniteta" gdje se prvo lažno predstavlja da okružni tužilac "NE MOŽE KRIVIČNO ODGOVARATI" a u drugom primjeru da "NIKO NE MOŽE TUŽITI PARNIČNO OKRUŽNE TUŽIOCE".
O sitnici da se u tom odgovoru iznose laži i obmanjuje sud da su činjenice i događaji za koje danas praktično znaju svi zaposleni, izmišljeni neću trošiti vrijeme nego skrećem pažnju na ključni nedostatak u oba primjera u odnosu na odgovor i objašnjenje VSITV-a. Naime uopšte ne postoji niti se pominje osnovna pretpostavka za primjenu imuniteta a to je da su u pitanju radnje koje je okružni tužilac VRŠIO SLUŽBENO U SVOM PREDMETU. Umjesto toga se samo uopšteno iznosi član iz ZOT-a, bez ijednog priloženog dokaza da su u pitanju radnje iz nekog dodijeljenog predmeta. Naprotiv iako tuženi iz parničnog predmeta i sam priznaje da NIKADA NIJE SLUŽBENO POSTUPAO NITI U JEDNOM PREDMETU VEZANOG ZA MENE ILI MOJE PRAVNE INTERESE, to ga nije spriječilo da se pozove na imunitet, jer isti ne može biti tužen samo ako je službeno postupao u ime države...
To je dakle bio sistem koji je važio i primjenjivan za vrijeme mandata prethodnog predsjednika VSITV-a. Tužioci koji su štitili političko tajkunsku mafiju odgovornu za pljačke milijardi evra, ubistva i teror nad narodom a protiv kojih sam lično dostavljao neoborive meterijalne dokaze imali su zaštitu UDT-a, dok je tužiteljica koje je namjeravala podići optužnicu protiv "krupnih riba" postala žrtva urote koje se završila tragično.
Tri priložene stranice sa člancima u kojima se opisuje kako je tužiteljica Milić Dijana prvo optužena usmenom prijavom od strane svjedokinje (koja time istovremeno kaže da je ranije lagala) a potom suspendovana i optužena po ekspresnoj proceduri su samo dio materijala koji pokazuje da je mafija spremna ukloniti čak i tužioce i sudije ako se ugroze njihove pozicije. To što je poslije smrti tužiteljice Milić objavljeno da je svjedokinja protiv nje primila novac kako bi je lažno optužila je samo vrh ledenog brijega jer ništa od te kriminalne zavjere ne bi moglo biti realizovano bez udjela pripadnika mafije iz KT Tuzla i Zenice, te UDT-a. Jedina osoba koja MOŽDA nije bila dio zavjere je sudija koji je moguće doveden pred svršen čin i morao potvrditi optužnicu.
Ovaj primjer je obrazac djelovanja državne mafije u cijeloj BIH a najekstrmniji primjer je slučaj Milana Vukelića, koji je podnosio krivične prijave protiv "krupnih riba" za milionske pljačke a onda je uslijedila osveta. Prvo je optužen za "Ugrožavanje sigurnosti" onih koje je prijavio i to mjesecima ranije, potom privedan saslušan, prijećeno mu da prekine jer "ima djecu", praćen i na kraju raznesen eksplozivom ispred zgrade MUP-a u centru Banjaluke. Državna mafija već 7 godina prikrava ubice i nalogodavce ovog monstruoznog zločina.
Na potpuno isti način, kao preslikano je ta mafijaška procedura primjenjena i prema meni. Iste lažne optužbe za "ugrožavanje" sigurnosti osoba protiv kojih sam ranije podneo krivičnu prijavu i izneo dokaze za teška krivična djela. Sve se nastavilo "izvlačenjem" iz kuće pozivom na "informativni razgovor" te upadom policije u kuću sa osnovnim ciljem da mi se otmu dokazi a razlika je, (možda stoga što sam prestao da vozim automobil) prelaz sa vatrenog oružja i eksploziva na "prirodne smrti" korištenjem otrova, što bi naravno tužilac poslije "utvrdio" da je u pitanju infarkt ili slično kao kod nesrećne tužiteljice Milić. I sa tim slučajem postoji paralela uz razliku da ja nisam državni tužilac ali smo se oboje našli na putu i predstavljali opasnost za "krupne ribe".
To je nešto što nisam izjavio ja, nego glavni republički tužilac a to nedvosmisleno znači da između države i mafije stoji znak jednakosti. Tužilaštva prije svega a potom i sudovi ukoliko uopšte neki slučaj dođe do te faze ne postupaju prema zakonu i postojećim dokazima nego ISKLJUČIVO prema tome koliko novca ima stranka u postupku. Pravo stanje stvari je da su takozvani državni organi potpuno privatizovani od strane organizovanog kriminala a odavno se i ne krije da političko tajkunski klan djeluje poput Sicilijanske mafije.
Vrhovni KUM, se tako odmah oglasio u medijima kada su njegovog kuma uhvatili strani carinici sa džeparcom od miliom KM, (što je isti prvobitno negirao) pravdajući da se radi o "pošteno" stečenoj dividendi koju kum može i da spali ako hoće. Jasna je poruka da neki tužilac nema tu šta da istražuje. Potom je glavni KUM, poslao 100 specijalaca da otmu prilazni put porodici Vulić i predaju ga njegovom drugom kumu, (afera Grand trejd) i odmah pred kamerama izjavio da je policija postupala u skladu sa zakonom. I ko sad iz unutrašnje kontrole koja je tek najavila provjeru smije da ustvrdi suprotno volji "glavnog baje" ???
Danas imamo situaciju da je Vrhovni sud RS presudio kako je vlasnik Grand trejda, došao do imovine nezakonito, manipulišući akcijama Medicinske elektronike. Postoje tu još mnogi kumovi i tajkuni, poznati po pljački zdravstvenog sistema, građevinskog zemljišta i slično ali neću sa tim da gubim vrijeme, nego podsjećam na aferu Birač, gdje je pred očima OT Bijeljina izvučena milijarda KM, (koliko je priznala premijerka) a kad je odlukom Okružnog privrednog suda u Bijeljini isplivala "sitnica" od oko 150 miliona KM malverzacija, glavni KUM je opet morao zaprijetiti ovaj put sudu i sudijama.
Nije bilo dovoljno to što je zaprijetio ukidanjem suda ili izmještanjem te pritužbom UDT-u, protiv sudije, koju čak i da je bio učesnik u postupku što je osnovna pretpostavka za pritužbu, ne bi znao ni da napiše, nego je uz opasku da sudiju treba biti sramota i da se džabe poziva na tamo neki zakon, izjavio da će vlada (odnosno on i njegovi kumovi) nastaviti bez obzira na sudske odluke !!!???
DA LI POSTOJI BILO KO, KOME NIJE JASNO DA OVOM ZEMLJOM VLADA MAFIJA NAJGORE VRSTE ???
Tužilaštvo BIH je vezano za akciju "Pandora" objavilo da je politička mafija pljačkala DVIJE MILIJARDE maraka svake godine, a to je iako vjerovatno najveći samo jedan od načina na koji se kralo i punili džepovi političko tajkunske mafije. Deset posto od toga je 200 miliona KM, koliko se navodi da je potrebno, (čak i uz naduvane cijene) za izgradnju sistema zaštite od poplava. Šta se desilo umjesto toga i koliko je imovine i života izgubljeno uglavnom je poznato i zato ću tih 10% predstaviti na drugi način.
Kad se podijeli sa 12, dobija se oko 16-17 miliona KM na mjesečnom nivou, što je uz platu od 3000 KM preko 5000 novih radnih mjesta za sudije i tužioce. Pošto nema potrebe za tim onda možemo reći da bi ta cifra bila i više nego dovoljna da se uvećaju primanja sadašnjim uposlenicima za 100 posto. Toliko povećanje ipak nije realno očekivati čak iako postoji novac ali bi se pomenuta suma mogla upotrijebiti za povećanje isplata 20 - 30 posto svim službenicima u pravosuđu uključujući i administraciju koja je bila prisiljena štrajkovati zbog udara na primanja početkom 2013-te. Dakle, kompletan pravosudni sistem, prije svega tužilaštva su "žmurenjem" i nepostupanjem omogućili da mafijaški klan pljačka svake godine milijarde evra a istovremeno za njihov rad "nema novca".
Ista je situacija sa prosvjetom, zdravstvom, policijom, penzionerima... a ostalo bi bar 500 miliona za ulaganja u nova radna mjesta. Stotine hiljada ljudi bi najveći dio novca potrošili u poboljšanje standarda što bi se opet kroz PDV odrazilo na veliki skok u prihodima budžeta, pokrenuvši tako niz ciklusa povećanja plata i potrošnje. Ovako se najveći dio novca krade i slaže na račune pripadnika mafije koji ne potroše ni par procenata od onoga što bi uradili službenici da su im povećane plate.
Stvarno stanje je takvo da mafijaškom režimu nije dosta to što su bezočno pljačkali kroz budžet, utaje, šverc i pranje novca nego su i donacije humanih ljudi poslije poplava centralizovali na jedan račun i prisvojili a postradalom narodu se dijele "kartončiči" kojima će valjda nekad moći podići neki materijal (iz skladišta režimskih tajkuna) a ko ne može čekati i nema šta da jede prisiljen je prodavati ih čak upola cijene. I na kraju kompletnu sumu svih podjeljenih vaučera će platiti neka druga vlada poslije oktobarskih izbora, odnosno opet narod iz budžeta a ovih kako se navodi oko milijardu evra prikupljenih sredstava je otela mafijaška vlast...
A evo upravo pred kamerama dana 30.08.2014. na nešto više od mjesec dana pred izbore, glavni KUM, bez imalo stida "dijeli" djeci novac iz "svojih" džepova. Novac koji je prethodno otet njihovim roditeljima, postradalima od poplava, grada, klizišta i daleko najvećih katastrofa koje su narod mogle zadesiti - Predsjednika i Vlade RS, kao i Vlada Federacije BIH i svih postojećih kantona sa pripadajućim kumovima i tajkunima...
I do kad misli policija, tužioci, sudije... da šute i podržavaju ovaj mafijaški sistem u kome hiljade ljudi svake godine izvrši samoubistvo, umiru od gladi ili pretražuju kontejnere a i njih su počeli da zaključavaju. Mislim na kontejnere a ne na ljude.
Da li se čekaju rezultati izbora, pad mafije sa vlasti i pritisak EU, da se pronađu "zagubljene" krivične prijave, pojave novi dokazi i procesuiraju najveći kriminalci. Hoće li tada svi početi sa pričom da su sve znali ali nisu smjeli zbog prijetnji njima ili porodici. I da li će taj izgovor biti dovoljan da izbjegnu krivičnu odgovornost?
Nije svrha ovog teksta iako možda tako djeluje da pozove na akciju ili kritikuje bilo koga, što se vidi i time da nisam napisao nijedno ime nekog direktno odgovornog, čega se što svi znaju uopšte ne ustručavam. Upozoravao sam ja već tužioce, pa sudsku policiju i sudije na kršenje zakona i pozivao da se poštuje ustav, prava i postupa po zakonskim odredbama, pa je svako sam sebi najviše kriv ako je kršio zakon. Drago mi je da niko nije stradao na način kako se to desilo tužiteljici Milić, jer da je neki tužilac podigao optužnicu za ubistvo Ivone Bajo i krijumčarenje, po svoj prilici bi UDT, aktivirao neku postojeću ili bi se pojavila nova pritužba odnosno krivična prijava, prije sudske potvrde, a onda bi naredni tužilac bio mnogo pažljiviji i ne bi se moralo prijetiti ukidanjem, kao što je 28.02.2011. zaprijećeno Specijalnom tužilaštvu RS, samo 3 dana pošto su dobili dokaze od mene.
I na kraju pojašnjenje stava VSITV-a o imunitetu, vezano za slučaj suspenzije tužiteljice Milić, o čemu prilažem članke. Kako je moguće da uprkos stavu 1, člana 87 ZOVSITV-u, kantonalni tužilac bude suspendovan i optužan za radnje u SVOM PREDMETU i "nagovaranje" svjedoka sa kojim je SLUŽBENO povezan ???
Odgovor je samo jedan. Smišljena krivična djela nisu i ne mogu biti službene radnje. Formalno prema optužnici, radilo se o nagovaranju svjedokinje da lažno svjedoči, čime bi se nekome nanijela šteta. E sad, kako to da se na "crvenom tepihu" dočeka "svjedok" protiv vlasnika jedne televizije ili protiv kantonalne tužiteljice za zamislite kakav "monstruozni zločin", nagovaranje svjedoka na lažan iskaz, dok je to protiv mene samo mali dio, sitnica, to što su me lažno prijavili ili nagovarali druge da me prijave, odnosno nanesu štetu. I uz jasno priznanje jednog od aktera u odgovoru sudu "Tumačenja imuniteta" da nikada nije službeno postupao a OT Doboj je konstatovao da je prijava lažna, nema nikakvih sankcija za podnosioce, jer nisu oni bili suprotstavljeni "krupnim ribama" nego ja, Vukelić, Milić...
Iako se radi o prikrivanju šverca, (vjerovatno narkotika povezanog sa pranjem novca) i ubistvu osmogodišnjeg djeteta, gdje je nesporno uklonjen materijalni dokaz sa lica mjesta, presječenog kaiša, dio nedostaje a ostatak opran benzinom, OT Bijeljina suprotno stavu VSITV-a koji prilažem sprečava pristup svim srodnicima ubijene djevojčice i podnošenje prijava na način opisan u pomenutom odgovoru.
A SVO TO BEZAKONJE VEĆ ODAVNO PODRŽAVAJU SUDOVI I SUDSKA POLICIJA U BIJELJINI...

PRILOZI

Odgovor VSITV-a
Tumačenja imuniteta
6 godina ubojice su na slobodi
Suspendovana tužiteljica
Dijana Milić - Nisam kriva
Istraga zbog lažnog svjedočenja

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902